De Vallei Extra editie Februari 1986

Page 1

o��l1§�ID§lliv •

Provinciale bustocht naar Zeeland op 9 maart • Vertrek:

7h00

Station Tienen

7h30

Station Leuven

8h00

Station Brussel-Centraal

1)1� l'1\IJl�I�

• •

Prijs: 300,- (drinkgeld chauffeur inbegrepen)

ZEELAND

350,- voor niet JN�-ers Meebrengen:

Pick-nick en wat zakgeld

De som storten op naam van :

'86

FEBRUARI

9maart

(guldens)

Alex Lefèvre Meilaan 200

"

"

.

"•

.

·.

"... ·

... ,....-:;::::

1200 Brussel Tel:

.

(02)/7711223

.

.

.

..

.

. .

. i g

Rek.nr. : 063-0920736-47

"(7

en dit voor 1 MAART. Vergeet ook niet te bellen om te bevestigen dat je meegaat. De 50 eersten gaan mee

1

2� maart

Provinciale tocht in de Dijlevallei • Te voet van Gastuche tot Oud-Heverlee •

• •

Laarzen,

eten en drinken en verrekijker meebrengen.

Dit eve­

nement gaat door op 22 maart met afspraak om 9h30 aan het station van Leuven, Hoek Post vanwaar we tot in Gastuche "treinen". franken mee •

Verantwoordelijke:

• •

016/200667). Tot dan

1 1

: red.: V.IJ.

Maarten Hens

;

;

ltl.JI"l�\�\tl..J�I ...

��-� � .. .. " �. .

.__:::::s-

.

Maarten Hens (tel:

!

Sint-Jansbergsteenweg 79

Joost Vantrappen Maarten Hens

Breng daarom ook een 120-tal

: prov. tocht

Waversebaan 348

3030 Heverlee

3030 Heverlee

a!,e1t1ei'le lede;,11er,aáeri;,'

-


-:t::>;t #lbet Je le.2e>t

.

. . !

• •

vrije natuur rondwandelden, die graag wat meer leerden over de planten en dieren die ze dan onder ogen kregen en die ook graag hun steentje bijdroegen tot het behoud van die natuur en tot de bescherming van het milieu. Uit dat groepje groeide de Wielewaaljongeren - afdeling Leuven, die nu beter bekend is als de JNM, de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming. Als we nu nog eens omkijken naar wat de actievelingen van die JNM de voorbije jaren allemaal uitgespookt heb­ - vele tientallen tochten,

• •

(3

door de Stichting Leefmilieu

maal bekroond

1)

in binnen- en

men, dwz. de organisatie van tochten, werkdagen, kampen en eventuele acties, contacten en samenwerking met JNM-Nationaal, andere afdelingen en andere milieuvere­ nigingen, en ten derde de zorg voor de Vallei. Natuurbeleving, -studie, -beheer en milieudefensie is zeer belangrijk, maar het is zeker even belangrijk een toffe groep van vrienden en vriendinnen te kunnen vor­ men, die zich achter dezelfde banier kunnen scharen • Om vanaf 1986 opnieuw een "motor" achter JNM

-

(en liefst een turbo)

14 februari om 20h00 in het Infocentrum van de VHBMW, deelgemeentehuis Heverlee op de Waversebaan (Ingang "Politie") •

• •

- ineentimmeren en ophangen van nestkasten voor bosuil,

torenvalk en kerkuil (medewerking aan

nationaal project)

Marc De Coster

- natuurbeheer in de Doode Bemde, het Torfbroek, de Snoekengracht, het 3lauwschuurbroek, het Eikenhof en op een hooilandje in Veltem •

• •

- actieve samenwerking voor de fondswerving ten voordele van de Doode Bemde : dia-avon­ den, volksdansfuiven, kroonkurkenactie, nest­ kastenverkoop, verkoop van kersthulst, spon­ sertocht, •

• •

- medewerking Vossenhol,

Dassenwerkgroep, oprui­

men ijskelder, internationale waterwildtel­ lingen, •

• •

Er is dus wel degelijk één en ander te beleven binnen de JN�:.

• •

Leuven te zetten, nodigen we jullie

(PS. Er wordt gezorgd voor een drankje en een hapje)

buitenland

r-

• •

ALLEMAAL uit op een algemene ledenvergadering op vrijdag

:

werkdagen, natuurstu­

die- en beheerswerkkampen

"Ouwe Sok" bereikt •

jonge enthousiastelingen die de fakkel willen overne­

een groepje jonge mensen die graag in de

ben, dan is dat wel een hele boterham •

(de zgn. trekpaarden)

hebben ondertussen de status van

Er is NU binnen onze afdeling heel erg nood aan enkele

Teergeliefde natuurliefhebber (tje)s,

Er was eens •

Maar de minst jeugdige onder hen


-:t::>;t #lbet Je le.2e>t

.

. . !

• •

vrije natuur rondwandelden, die graag wat meer leerden over de planten en dieren die ze dan onder ogen kregen en die ook graag hun steentje bijdroegen tot het behoud van die natuur en tot de bescherming van het milieu. Uit dat groepje groeide de Wielewaaljongeren - afdeling Leuven, die nu beter bekend is als de JNM, de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming. Als we nu nog eens omkijken naar wat de actievelingen van die JNM de voorbije jaren allemaal uitgespookt heb­ - vele tientallen tochten,

• •

(3

door de Stichting Leefmilieu

maal bekroond

1)

in binnen- en

men, dwz. de organisatie van tochten, werkdagen, kampen en eventuele acties, contacten en samenwerking met JNM-Nationaal, andere afdelingen en andere milieuvere­ nigingen, en ten derde de zorg voor de Vallei. Natuurbeleving, -studie, -beheer en milieudefensie is zeer belangrijk, maar het is zeker even belangrijk een toffe groep van vrienden en vriendinnen te kunnen vor­ men, die zich achter dezelfde banier kunnen scharen • Om vanaf 1986 opnieuw een "motor" achter JNM

-

(en liefst een turbo)

14 februari om 20h00 in het Infocentrum van de VHBMW, deelgemeentehuis Heverlee op de Waversebaan (Ingang "Politie") •

• •

- ineentimmeren en ophangen van nestkasten voor bosuil,

torenvalk en kerkuil (medewerking aan

nationaal project)

Marc De Coster

- natuurbeheer in de Doode Bemde, het Torfbroek, de Snoekengracht, het 3lauwschuurbroek, het Eikenhof en op een hooilandje in Veltem •

• •

- actieve samenwerking voor de fondswerving ten voordele van de Doode Bemde : dia-avon­ den, volksdansfuiven, kroonkurkenactie, nest­ kastenverkoop, verkoop van kersthulst, spon­ sertocht, •

• •

- medewerking Vossenhol,

Dassenwerkgroep, oprui­

men ijskelder, internationale waterwildtel­ lingen, •

• •

Er is dus wel degelijk één en ander te beleven binnen de JN�:.

• •

Leuven te zetten, nodigen we jullie

(PS. Er wordt gezorgd voor een drankje en een hapje)

buitenland

r-

• •

ALLEMAAL uit op een algemene ledenvergadering op vrijdag

:

werkdagen, natuurstu­

die- en beheerswerkkampen

"Ouwe Sok" bereikt •

jonge enthousiastelingen die de fakkel willen overne­

een groepje jonge mensen die graag in de

ben, dan is dat wel een hele boterham •

(de zgn. trekpaarden)

hebben ondertussen de status van

Er is NU binnen onze afdeling heel erg nood aan enkele

Teergeliefde natuurliefhebber (tje)s,

Er was eens •

Maar de minst jeugdige onder hen


o��l1§�ID§lliv •

Provinciale bustocht naar Zeeland op 9 maart • Vertrek:

7h00

Station Tienen

7h30

Station Leuven

8h00

Station Brussel-Centraal

1)1� l'1\IJl�I�

• •

Prijs: 300,- (drinkgeld chauffeur inbegrepen)

ZEELAND

350,- voor niet JN�-ers Meebrengen:

Pick-nick en wat zakgeld

De som storten op naam van :

'86

FEBRUARI

9maart

(guldens)

Alex Lefèvre Meilaan 200

"

"

.

"•

.

·.

"... ·

... ,....-:;::::

1200 Brussel Tel:

.

(02)/7711223

.

.

.

..

.

. .

. i g

Rek.nr. : 063-0920736-47

"(7

en dit voor 1 MAART. Vergeet ook niet te bellen om te bevestigen dat je meegaat. De 50 eersten gaan mee

1

2� maart

Provinciale tocht in de Dijlevallei • Te voet van Gastuche tot Oud-Heverlee •

• •

Laarzen,

eten en drinken en verrekijker meebrengen.

Dit eve­

nement gaat door op 22 maart met afspraak om 9h30 aan het station van Leuven, Hoek Post vanwaar we tot in Gastuche "treinen". franken mee •

Verantwoordelijke:

• •

016/200667). Tot dan

1 1

: red.: V.IJ.

Maarten Hens

;

;

ltl.JI"l�\�\tl..J�I ...

��-� � .. .. " �. .

.__:::::s-

.

Maarten Hens (tel:

!

Sint-Jansbergsteenweg 79

Joost Vantrappen Maarten Hens

Breng daarom ook een 120-tal

: prov. tocht

Waversebaan 348

3030 Heverlee

3030 Heverlee

a!,e1t1ei'le lede;,11er,aáeri;,'

-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.