__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 10

10

WAARNEMINGEN

BIJZONDER

Dodaars <Tachibaptus ruficollis> maximum : 2-9 :

minimaal 26 ex te SAR

CPES>

cPodiceps ni&ricollis>

Geoorde Fuut

van 1-9 tot 8-9 verbleef één juv. te SAR Ooievaar <Ciconia ciconia> :

14-8

CVZE,

WAF,

M.Hens>

:

3 ex te Overijse

werden daarvoor ook al opgemerkt te

<PES>

FLO <WAF>.

CAnas querquedula>

Zomertaling 25-7 8-8

1 ex te SAR <PES>

: :

3 ex te FLO

CM.Hens,

19-8

2 ex te FLO <PES> 1 ex te SAR

<PES>

24-8

4 ex te FLO

ccor

2-9

:

VZE>

en c•·>

ex te FlO <PES>

1

Krakeend <A nas strepera> 13-10

Visarend 8-8

:

een koppel te SAR CA.

Verboven>

<Pandion haliaetus> :

10-8

ex <VZE,

1 1

M.Hens,

F.8riké>

ex overvliegend te NKV <PDB>

12-8

ex te Gastuche <VZE,

13-8

ex <M.Hensl

16-8

ex te Gastuche <BLH,

A.Verboven>

VZE,

MAT>

ex te SAR <WAF> 17-8

ex te SAR <VZE, ex te OHZ

MAT>

<BOS)

18-8

ex te SAR <BOS>

21-8

ex te SAR <BOS,

J.Abelos>

25-8

ex te SAR <VZE,

NYJl

31-8

ex

naar ZW te Overijse <PES>

Wespendief <Pernis apivorus> verschillende waarnemingen :

ondermeer 1

baltsend ex boven de Doode

Bemde tijdens het BNVR-werkkamp <COI> Bruine Kiekendief <Circus aeru&inosus> vanaf

15 augustus vrijwel iedere dag waargenomen in de vallei.

Boomvalk CFalco subbuteo> ook dit jaar weer een broedgeval in de Dijlevallei buurt van Neerijse. 1

juv. gezien.

;

ergens in de

Vanaf half augustus werden regelmatig 2 ad.

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober 1986  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Oktober 1986  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded