De Vallei April 1986

Page 1

40 za 17-5-' 86

I� l'1l I� I� I� 1

I'lantentocht in Egenhovenbos en OmGeveinG Leiding: Maarten Hens (0 16/200667) Afspraak: 14h00 Station Leuven met de fiets Een flora kan nuttig zijn

• • .

1

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM-LEUVEN 11e JAARGANG N°2 APR- JULI '86

-..-::-:-.�-·->

vr 30-5-'86

)

'

Open vergadering. Iedereen we lkom I �

Afspraak: 20h00 in het Declgemccntchui::; van

i

I

�r".....

,,._"

...!11,,".._"""'� ·--"b

Heverlee, ine;ang "Politie" zo 6 tot za 12-7-'86 : Werkkamp in de Doode Bemde voor meer informatie: zie kampennummer van Euglena Organisatie: Stefaan Dondeyne Philips laan 43

3040 Korbeek-Lo

'$ '81t

Tel: (0 16)/250869

�KJ;. ,,.J},d..J;, �,Jo-�!g\

Op dit werkkamp zal t eve ns de Vallei ui t.1•cro11pL worden .

V.14.

: If anrten Hens

ftd. :

; Sint-Jnn s bcrr;steenwcg 79

Ccrt 'lonrJe>;'.ClllriC f�uarLcn !lens

;

J'.K.

1�ccl:elocrsloun �'

3C3G

Heverlee

3;'(10 l�esscl-Lo


3 '2

VOORWOO&D

INHOUD Voorwoord: 2

Hallo,

JNM, wat moet je daarvan weten? : 4

Daar is de lente, door is de zon en hier is de Vallei al. Hopelijk zijn de voorjaLJrabuitjes ondertussen al voorbij en zet het mooie lenteweer jullie aan tot wat meer activiteit. Deze "voorjaorsvalle i" kan hiervoor nog een c;rotere stimuluns zijn.

Versloc;en : 5 - 1 5 Uit de krant: 16 - 1 8 Venoloc;ieformulier : 19

-

22

lledede linc;en : 23 - 24 Fenologie '8 5 : 25 - 28 Amfibieën tabel : 29 - 32

Inmiddels hebben enkele vroege paasklokken een kersvers hc­

Waorneminc;en : 33 - 38

stuur cedropt . \'ielke bestuursleden uit hun (ei)schelp r:eln·open

Kalender : 39 - 40

zijn, kan je natuurlijk lezen in dit nummer. Ondanks het nieuwe bestuur en de vele brieven, blijf'l. ilf'I. !1·­ denaantal bedroevend laag. We zullen in de loop vun lw L ,\11111·

*Tekeningen* Voorpag., 8, 9, 1 0, 1 5, 23, 26

trachten hier iets aan te veranderen oa. door een ui t.r·r•i"''' 1 lo lw11 1•,1·­ de promotiecarnpa[;ne. Maar ook jij kan iets doen

Pag. 3 : A.R. Den Held

înteresseerden eens meebren�en op tocht,

Pag. 4 : Charles Donker (uit : De

. . .

.

. • .

Bovenaan de kalender staat natuurlijl� het weekend tn d1· lll ,\ l n­ vallei samen met af deline; Kortrijk. Iedereen j s li i <' 1· w11 11 t>111 I

onder, 28 : Herwig Blockx

1 2 maanden van het jaar) Pag. 7, 19 onder, 22, 40 : Bruno Callebaut

Pag. 19 boven : J. 2Marts Dirk Costrop iam . de redacti

Pag. 26 boven,

34: P.P. Vo.n Laa­

ken (uit : Vogeltochten in de Lage Landen)

���tt��=���=���=��t=������� Stefaan Vanderam:era, Johan Nys­ ten, Frederik Vanlerberche, Dirk Costrop en zij die hun waarneming­ en binnenstuurden.


3 '2

VOORWOO&D

INHOUD Voorwoord: 2

Hallo,

JNM, wat moet je daarvan weten? : 4

Daar is de lente, door is de zon en hier is de Vallei al. Hopelijk zijn de voorjaLJrabuitjes ondertussen al voorbij en zet het mooie lenteweer jullie aan tot wat meer activiteit. Deze "voorjaorsvalle i" kan hiervoor nog een c;rotere stimuluns zijn.

Versloc;en : 5 - 1 5 Uit de krant: 16 - 1 8 Venoloc;ieformulier : 19

-

22

lledede linc;en : 23 - 24 Fenologie '8 5 : 25 - 28 Amfibieën tabel : 29 - 32

Inmiddels hebben enkele vroege paasklokken een kersvers hc­

Waorneminc;en : 33 - 38

stuur cedropt . \'ielke bestuursleden uit hun (ei)schelp r:eln·open

Kalender : 39 - 40

zijn, kan je natuurlijk lezen in dit nummer. Ondanks het nieuwe bestuur en de vele brieven, blijf'l. ilf'I. !1·­ denaantal bedroevend laag. We zullen in de loop vun lw L ,\11111·

*Tekeningen* Voorpag., 8, 9, 1 0, 1 5, 23, 26

trachten hier iets aan te veranderen oa. door een ui t.r·r•i"''' 1 lo lw11 1•,1·­ de promotiecarnpa[;ne. Maar ook jij kan iets doen

Pag. 3 : A.R. Den Held

înteresseerden eens meebren�en op tocht,

Pag. 4 : Charles Donker (uit : De

. . .

.

. • .

Bovenaan de kalender staat natuurlijl� het weekend tn d1· lll ,\ l n­ vallei samen met af deline; Kortrijk. Iedereen j s li i <' 1· w11 11 t>111 I

onder, 28 : Herwig Blockx

1 2 maanden van het jaar) Pag. 7, 19 onder, 22, 40 : Bruno Callebaut

Pag. 19 boven : J. 2Marts Dirk Costrop iam . de redacti

Pag. 26 boven,

34: P.P. Vo.n Laa­

ken (uit : Vogeltochten in de Lage Landen)

���tt��=���=���=��t=������� Stefaan Vanderam:era, Johan Nys­ ten, Frederik Vanlerberche, Dirk Costrop en zij die hun waarneming­ en binnenstuurden.


4

5

VE&SLAGEN l>oettocht 4-1-86

l>OSSem

-

5ar

Een zeer geringe, zelfs teleurstellende, op­ komst voor een stilaan jaarlijkse traditie

• • •

(einde citaat) Niettemin is uw nederige en gebrilde dienaar Frede­ rickus om 8h20 stipt op een vehikel van het openbaar vervoer gestapt.(amai zeg, heel diene bus voor mij al­ leen)

• • •

Sorry voor de laatkomers en voor diegenen die

de avond tevoren de bloemetjes te laat hebben buiten­ gezet. Allé, er kwam er dan toch nog ééne den boel opvro­ lijken, jaja

• • •

"De COI"

Nu de tocht zelf. De wegen, enfin karresporen, hol en bol, waren bedekt met een aangevroren, klein sneeuwlaagje dat

0

op de koop toe nog erg verraderlijk was ook (vraag maar aan m'n compagnon

��!-�2�!_j�-�����-��!�����1

• • •

). Verschillende keren "vals alarm"

• • •

De "in­

siders" weten wel wat hiermee bedoeld wordt, en voor de ande­

De JNM staat open voor allo jon(';Cl'Cll l1111i:cm

ren: er werd geen kiekske gezien.

1 2 en 25 die t:;eïnteresseerd zj jn i11 d<· 1111 Luur

Een paar vette buizerden en vele springdinges (lees:hazen).

en het milieu.

Natuurlijk ook groepjes dansende geelgorzen (disco) en veld­ leeuweriken (rock and roll)

Het bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstraat 140 9000 Gent

tel:

(091 )/234781

Lid word je door: 400 fr op rek.nr. 7 37-4263074-64 (gewoon) Il Il Il (bijlid) 1 50 fr " 500 fr "

Il

Il

(steunlid:

+25 jaar)

van JNM vzw op bovenstaand adres Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijd­ schrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" De contactpersoon voor afdeling Leuven is: Maarten Hens

St-Jansbergstecnweg 79, )030 !Jeverlc0 tel. (01 6)/200667

• • •

En niet te vergeten: "ander

klein grut". Na veel vijven en zessen kwamen we tenslotte langs de vroed-mees-ter-pad-den-poel (dichtgevroren natuur­ lijk, of wat dacht je?!). Een eindje verder meende Cozy een havik te zien wegduiken

• • •

Ik natuurlijk niks gezien, maar ja

het zal wel weer een "hallucinatie" geweest zijn, veroorzaakt door de tot dan toe ontgoochelende schuifpartij. En dan was er nog een koppel maftjes dat ons, bezeten van de Parijs-Dakar ziekte, bijna een korte broek bezorgde met h�n "jiepke". En voor zij die dachten dat we echt tot in SAR gingen gaan

. • •

Sliep uit 1


4

5

VE&SLAGEN l>oettocht 4-1-86

l>OSSem

-

5ar

Een zeer geringe, zelfs teleurstellende, op­ komst voor een stilaan jaarlijkse traditie

• • •

(einde citaat) Niettemin is uw nederige en gebrilde dienaar Frede­ rickus om 8h20 stipt op een vehikel van het openbaar vervoer gestapt.(amai zeg, heel diene bus voor mij al­ leen)

• • •

Sorry voor de laatkomers en voor diegenen die

de avond tevoren de bloemetjes te laat hebben buiten­ gezet. Allé, er kwam er dan toch nog ééne den boel opvro­ lijken, jaja

• • •

"De COI"

Nu de tocht zelf. De wegen, enfin karresporen, hol en bol, waren bedekt met een aangevroren, klein sneeuwlaagje dat

0

op de koop toe nog erg verraderlijk was ook (vraag maar aan m'n compagnon

��!-�2�!_j�-�����-��!�����1

• • •

). Verschillende keren "vals alarm"

• • •

De "in­

siders" weten wel wat hiermee bedoeld wordt, en voor de ande­

De JNM staat open voor allo jon(';Cl'Cll l1111i:cm

ren: er werd geen kiekske gezien.

1 2 en 25 die t:;eïnteresseerd zj jn i11 d<· 1111 Luur

Een paar vette buizerden en vele springdinges (lees:hazen).

en het milieu.

Natuurlijk ook groepjes dansende geelgorzen (disco) en veld­ leeuweriken (rock and roll)

Het bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstraat 140 9000 Gent

tel:

(091 )/234781

Lid word je door: 400 fr op rek.nr. 7 37-4263074-64 (gewoon) Il Il Il (bijlid) 1 50 fr " 500 fr "

Il

Il

(steunlid:

+25 jaar)

van JNM vzw op bovenstaand adres Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijd­ schrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" De contactpersoon voor afdeling Leuven is: Maarten Hens

St-Jansbergstecnweg 79, )030 !Jeverlc0 tel. (01 6)/200667

• • •

En niet te vergeten: "ander

klein grut". Na veel vijven en zessen kwamen we tenslotte langs de vroed-mees-ter-pad-den-poel (dichtgevroren natuur­ lijk, of wat dacht je?!). Een eindje verder meende Cozy een havik te zien wegduiken

• • •

Ik natuurlijk niks gezien, maar ja

het zal wel weer een "hallucinatie" geweest zijn, veroorzaakt door de tot dan toe ontgoochelende schuifpartij. En dan was er nog een koppel maftjes dat ons, bezeten van de Parijs-Dakar ziekte, bijna een korte broek bezorgde met h�n "jiepke". En voor zij die dachten dat we echt tot in SAR gingen gaan

. • •

Sliep uit 1


·

---7

Van Huldenberg door naar Neerijse en daar • Een woeste strijdkreet, verrekijker •

• •

gezien- enfin,

de ha •

"rolls", • •

ha •

• •

8-9/2

• .

we stonden erbij en keken ernaar. • •

:

FLEVO

IJMUIDEN

De spanning

een luchtgevecht tus­ "Effe" spectaculair

"loopings'' en enkele woeste uithalen vanwe�e

havik.

Verschillende malen uitEesteld •

Natuurlijk dikke show met die lage zon

Voor diegenen die beter verwacht hadden, misschien een zeearend,

volgend

gezelschap van JNM'ers,

jaar

te zijn). Freek,

maar niet verloren. Op een

Bestemming:

verzamelde een bont

VIA'ers en zelfs een Tiener

len kwam er nog een "haarborstel" bij

wie weet ?!

Fré,

. .

maar zeer koude zaterdagmorgen

zonnir,e,

achter ons!

P.S.:

��-:s­

een opgewonden grabbelen naar een

sen een �havik en een zelfmoordkraai. • •

oh daar •

(nu komt het) ••• -en deze keer had ik het ook

nog even opdrijven en allé vooruit •

zeg •

• •

• . .

Te Meche­

(later bleek dit een hond

Zuidpier van IJmuiden.

Onderweg reeds enkele aalscholvers, een grote groep ganzen en

1"rcdcJ·ick

hier en daar een aantal zwanen. Zonder al te veel moeilijkhe­ Hieronder enkele "sfeerbeelden" van de tocht . N,_ A

den bereikten we de Pier, • •

tjes afschrikte.

4

tJA'-.KM".

�M".

waar een ijskoude wind ons wel even­

Maar dapper als we waren gingen we toch de

km lange pier op. Enkele meters verder hielden we al halt:

een

grote zaagbek in gezelschap van een 5-tal middelste col­

lega's. Verder ook de klassieke items zoals brilduiker, eider­ eend en roodhalsfuut.

Toen een roodkeelduiker kwam opdagen,

sloegen de gelederen eventjes op hol • achtige

Op en tussen de reus­

.

stenen blokken paarse strandlopers,

steenlopers. é[n kanoet.

oeverpiepers,

Verder nog een groepje "bontjes" met daartussen Vlak voor het eindpunt van de pier weer sensatie •

Een zeehond.

-�.

Velen onder ons vonden dit zo "schoon" dat we er

wel een half uur op staan kijken hebben daad prachtig

• .

• . •

).

(nvdr.

Het was inder­

Op de terugweg nog enkele zeekoeten en

een prachtige groep toppereenden.

rvA 3 l'-M • • •

!let cafeetje aan de voet van de pier deed ons allemaal terug

NA 't KM . . •

ontdooien door een tasje diepvriessoep.

Vol-1',

In de haven zelf geen grote burGemeester of ijseend; wel een zeekoet,

t

enkele dodaarzen en een imm.

toppereend.

Een troep­

je fraters was ongeveer het laatste wat we te zien kregen.

_4

�::....,

Volgend punt van discussie: dactie) el, ,..__"

de "slaapstee'' ... Wij

vingen enkele gesprekjes op .

zulle.";

.

:

"Is doar wel ne kachel?";

heb be, v1unt da matteke is veel te kou

(= de re­

"Ik slaap bij de kach­ "Ik moet een mètras

.

. "


·

---7

Van Huldenberg door naar Neerijse en daar • Een woeste strijdkreet, verrekijker •

• •

gezien- enfin,

de ha •

"rolls", • •

ha •

• •

8-9/2

• .

we stonden erbij en keken ernaar. • •

:

FLEVO

IJMUIDEN

De spanning

een luchtgevecht tus­ "Effe" spectaculair

"loopings'' en enkele woeste uithalen vanwe�e

havik.

Verschillende malen uitEesteld •

Natuurlijk dikke show met die lage zon

Voor diegenen die beter verwacht hadden, misschien een zeearend,

volgend

gezelschap van JNM'ers,

jaar

te zijn). Freek,

maar niet verloren. Op een

Bestemming:

verzamelde een bont

VIA'ers en zelfs een Tiener

len kwam er nog een "haarborstel" bij

wie weet ?!

Fré,

. .

maar zeer koude zaterdagmorgen

zonnir,e,

achter ons!

P.S.:

��-:s­

een opgewonden grabbelen naar een

sen een �havik en een zelfmoordkraai. • •

oh daar •

(nu komt het) ••• -en deze keer had ik het ook

nog even opdrijven en allé vooruit •

zeg •

• •

• . .

Te Meche­

(later bleek dit een hond

Zuidpier van IJmuiden.

Onderweg reeds enkele aalscholvers, een grote groep ganzen en

1"rcdcJ·ick

hier en daar een aantal zwanen. Zonder al te veel moeilijkhe­ Hieronder enkele "sfeerbeelden" van de tocht . N,_ A

den bereikten we de Pier, • •

tjes afschrikte.

4

tJA'-.KM".

�M".

waar een ijskoude wind ons wel even­

Maar dapper als we waren gingen we toch de

km lange pier op. Enkele meters verder hielden we al halt:

een

grote zaagbek in gezelschap van een 5-tal middelste col­

lega's. Verder ook de klassieke items zoals brilduiker, eider­ eend en roodhalsfuut.

Toen een roodkeelduiker kwam opdagen,

sloegen de gelederen eventjes op hol • achtige

Op en tussen de reus­

.

stenen blokken paarse strandlopers,

steenlopers. é[n kanoet.

oeverpiepers,

Verder nog een groepje "bontjes" met daartussen Vlak voor het eindpunt van de pier weer sensatie •

Een zeehond.

-�.

Velen onder ons vonden dit zo "schoon" dat we er

wel een half uur op staan kijken hebben daad prachtig

• .

• . •

).

(nvdr.

Het was inder­

Op de terugweg nog enkele zeekoeten en

een prachtige groep toppereenden.

rvA 3 l'-M • • •

!let cafeetje aan de voet van de pier deed ons allemaal terug

NA 't KM . . •

ontdooien door een tasje diepvriessoep.

Vol-1',

In de haven zelf geen grote burGemeester of ijseend; wel een zeekoet,

t

enkele dodaarzen en een imm.

toppereend.

Een troep­

je fraters was ongeveer het laatste wat we te zien kregen.

_4

�::....,

Volgend punt van discussie: dactie) el, ,..__"

de "slaapstee'' ... Wij

vingen enkele gesprekjes op .

zulle.";

.

:

"Is doar wel ne kachel?";

heb be, v1unt da matteke is veel te kou

(= de re­

"Ik slaap bij de kach­ "Ik moet een mètras

.

. "


'

B

9

----

_.....,.

-�":td �� �·1·

---�

" -

---

_c

��1� i�kr:: � . lll,�:. °<ffi'41:,• 72t,.';:>î)�;:'1';':'��J� ,'li.J'liA'?,41.> l :--"'

· ·

-

� · -.

- �--� ...... --� � ... ::--. . ---.=·--- � -=- -

�� �

-

---

-

� -

-

,�·

.

.......

- - :::. ------ --4C'�-!'---

-

.�

� -

---..:._ �- _ . -'-.:=.-=.. -

-

-- - �·

Direct

'

-

. A�-·-·

..._

� (� · .

-:· ;, •P�\i,...-.··-

-=-

--?s.. �-�

.

--�

"""'

'

-

Toen we de polder uitr,ereden waren,

2��

9

kon

ruigpoten,

een groep van 22 reeän,

blauwe kiek,

torenvalken en noe; enkele groepen rietganzen •

nog

verschillende • •

!".et een ruigpootbuizerd op de achtergrond snorden we richting

.

Leuven,

mits enkele stopplaatsen.

Al bij al een prachtig en

sfeervol weekend en er rest ons nog te zegGen: volgend jaar ook bij bent .

. •

Zorg dat je er

1

! Maarten Hens

's Avonds trokken de oudsten op café en de jongsten bleven mooi "thuis" .

dit le­

je

----

�- ......

"

joo

--=-

·-

·-· �:.::,_ �-

een gemengde groep van kol- en rietganzen.

zen in de verscheidene notitieboekjes:

-:i_.,- s�.- � � , .

dieven.

· --... .. _ - -

- .

.

�-1 ."":;---�

raak:

• •

Lancs de weg regelmatie; buizerden en enkele blauwe kieken­

-

; --. -s--

een langgerekt auto-pe­

lcton dat regelmatig halt hield als er iets te zien was •

- •-

.�·�::::::>- - �=

Tenslotte trokken we de polders in:

1

Gert Vandezande

• •

Na heel wat nachtelijke heibel,

veroorzaakt door oa.

ner en Tobias alias schote 1 vod,

werd er met moei te

den 'l'i.c:­

opr;t' n l:1w n

en ontbeten. We naderden Flevo langs Enkhuizen en onmiddellijk ste ontgoocheling:

het IJsel- en JV:arkermeer lagen

dicht... dus nagenoeg geen nonnetjes, brilduikers.

ijsmassa,

Op een parking,

"echt"

c< ·n

rrijs:

<'<'1' ­

voJJ1•d1 r'.

grote za ar,b e kl< en

temidden in deze

hudden we dan toch

al

or

ontzar;lijk

acht

::rlrw1d l<•ou­

weriken lieten zich van vlakbij bewonderen. Even later kwu­ men 12 sneeuwgorzen vlak voor onze voeten wat rondhupprlcn ... Wij trokken weer even op interview: "Mijnen dag is al goe •

• •

'';

"Gewoonweg subliem

"Weer al een nieuw soort

al m'n tiende in twee degen .

! ";

! , da's

• . "

d" blauwe kiek en op ( vanop 10 meter !).

In Lelystad-Haven een eerste een biddende ruigpootbuizerd

Knardijk De Oostvaar­

dersplassen zaten al vol schaatsers en sommigen "van de onzen" waagden zich ook op het ijs. ganzen bij een wak.

In de verte zat een grote troep

Verder langs Knardijk nog

2

.- n-:0.

2 ruigpoten. In een wak aan de Flevo-centrale lagen zeer veel te zagers, ne soorten.

enkele krakeenden, Verder nog

2 ��

3

juv.

(300 ?)

gro­

aalscholvers en de gewo­

blauwe kiek en

2

J� !\.., ,,� '"�·· : ·:;):� \�,".".'t9:" ' xr

buizerden en

·.·

.

•• ",".·

'/ '.

·" .

,'

' '1/;·

l

·1

1

::

,..

-

: . ,,:·,.;·", : : . ·"' .� :';::•, I '}"···, \.

buizerden.

'

_"

,:.: '... ,.'./1/ '. .

, .

i . .·

'

"

1

·\

) !,.f.,

·

'./

1i . ,,

1t··.':

i

.

. .

Î,' , \ 1 '. ·i ·, , . ·r "\

.

H

.

,.

"" ..

-

.:·

. "._" • i ' \,\ ·\' , . . ' . , � · ;·. ' ,/. 11·, \ ·! 1, '

.

l

.

.

:'.:;::·c::i�·Xir)'· �'�\(:'. ' .t::::.

"

_..,-).·--":

.

" ,

'1·

" ./

_.

-" ",

:

·

.

:, · '

··

. 1,

r,

'

1

. . .·"·.\

,..-

z '

' ' J 1f "

,,

.

·:' 1 11 ''1 ) 1

:,,\·.'1',

"1'

r.

..

.

·

·,

, 'f:'-- ".. " ""•,'\ ,"' ' "/.·". " ' "\ ' . \ .• . ·. \ 1d \' t, : �. .

'·

,.",.

.

.

"

.

,

,1


'

B

9

----

_.....,.

-�":td �� �·1·

---�

" -

---

_c

��1� i�kr:: � . lll,�:. °<ffi'41:,• 72t,.';:>î)�;:'1';':'��J� ,'li.J'liA'?,41.> l :--"'

· ·

-

� · -.

- �--� ...... --� � ... ::--. . ---.=·--- � -=- -

�� �

-

---

-

� -

-

,�·

.

.......

- - :::. ------ --4C'�-!'---

-

.�

� -

---..:._ �- _ . -'-.:=.-=.. -

-

-- - �·

Direct

'

-

. A�-·-·

..._

� (� · .

-:· ;, •P�\i,...-.··-

-=-

--?s.. �-�

.

--�

"""'

'

-

Toen we de polder uitr,ereden waren,

2��

9

kon

ruigpoten,

een groep van 22 reeän,

blauwe kiek,

torenvalken en noe; enkele groepen rietganzen •

nog

verschillende • •

!".et een ruigpootbuizerd op de achtergrond snorden we richting

.

Leuven,

mits enkele stopplaatsen.

Al bij al een prachtig en

sfeervol weekend en er rest ons nog te zegGen: volgend jaar ook bij bent .

. •

Zorg dat je er

1

! Maarten Hens

's Avonds trokken de oudsten op café en de jongsten bleven mooi "thuis" .

dit le­

je

----

�- ......

"

joo

--=-

·-

·-· �:.::,_ �-

een gemengde groep van kol- en rietganzen.

zen in de verscheidene notitieboekjes:

-:i_.,- s�.- � � , .

dieven.

· --... .. _ - -

- .

.

�-1 ."":;---�

raak:

• •

Lancs de weg regelmatie; buizerden en enkele blauwe kieken­

-

; --. -s--

een langgerekt auto-pe­

lcton dat regelmatig halt hield als er iets te zien was •

- •-

.�·�::::::>- - �=

Tenslotte trokken we de polders in:

1

Gert Vandezande

• •

Na heel wat nachtelijke heibel,

veroorzaakt door oa.

ner en Tobias alias schote 1 vod,

werd er met moei te

den 'l'i.c:­

opr;t' n l:1w n

en ontbeten. We naderden Flevo langs Enkhuizen en onmiddellijk ste ontgoocheling:

het IJsel- en JV:arkermeer lagen

dicht... dus nagenoeg geen nonnetjes, brilduikers.

ijsmassa,

Op een parking,

"echt"

c< ·n

rrijs:

<'<'1' ­

voJJ1•d1 r'.

grote za ar,b e kl< en

temidden in deze

hudden we dan toch

al

or

ontzar;lijk

acht

::rlrw1d l<•ou­

weriken lieten zich van vlakbij bewonderen. Even later kwu­ men 12 sneeuwgorzen vlak voor onze voeten wat rondhupprlcn ... Wij trokken weer even op interview: "Mijnen dag is al goe •

• •

'';

"Gewoonweg subliem

"Weer al een nieuw soort

al m'n tiende in twee degen .

! ";

! , da's

• . "

d" blauwe kiek en op ( vanop 10 meter !).

In Lelystad-Haven een eerste een biddende ruigpootbuizerd

Knardijk De Oostvaar­

dersplassen zaten al vol schaatsers en sommigen "van de onzen" waagden zich ook op het ijs. ganzen bij een wak.

In de verte zat een grote troep

Verder langs Knardijk nog

2

.- n-:0.

2 ruigpoten. In een wak aan de Flevo-centrale lagen zeer veel te zagers, ne soorten.

enkele krakeenden, Verder nog

2 ��

3

juv.

(300 ?)

gro­

aalscholvers en de gewo­

blauwe kiek en

2

J� !\.., ,,� '"�·· : ·:;):� \�,".".'t9:" ' xr

buizerden en

·.·

.

•• ",".·

'/ '.

·" .

,'

' '1/;·

l

·1

1

::

,..

-

: . ,,:·,.;·", : : . ·"' .� :';::•, I '}"···, \.

buizerden.

'

_"

,:.: '... ,.'./1/ '. .

, .

i . .·

'

"

1

·\

) !,.f.,

·

'./

1i . ,,

1t··.':

i

.

. .

Î,' , \ 1 '. ·i ·, , . ·r "\

.

H

.

,.

"" ..

-

.:·

. "._" • i ' \,\ ·\' , . . ' . , � · ;·. ' ,/. 11·, \ ·! 1, '

.

l

.

.

:'.:;::·c::i�·Xir)'· �'�\(:'. ' .t::::.

"

_..,-).·--":

.

" ,

'1·

" ./

_.

-" ",

:

·

.

:, · '

··

. 1,

r,

'

1

. . .·"·.\

,..-

z '

' ' J 1f "

,,

.

·:' 1 11 ''1 ) 1

:,,\·.'1',

"1'

r.

..

.

·

·,

, 'f:'-- ".. " ""•,'\ ,"' ' "/.·". " ' "\ ' . \ .• . ·. \ 1d \' t, : �. .

'·

,.",.

.

.

"

.

,

,1


11 10

_",;��'('���� .

.,.\\'-:�'\���\\��\\\�;-:· . \\ '�,'�.�:;;,\�, \��'

,..

t.1i!entceht

21-2

����\\\�·· ·

l!�!!!::'�.?:�C�!2: De avond was al gevallen toen een grote(13 ex. ) mensenme­ nigte samentroepte aan het vertrekpunt van "de" (avondactiviteiten lokken dus toch meer volk • Het wachten was nu alleen nog op Bart, recorder zou me ebrengen. Ah,

Marc De Coster, Frederick Vanlerberghe, Maarten Hens, Stefaan Verfaille, Gerda Cammaer, Herwig Blockx, Suzanne r:elissen, Johan Vnn Puyenbroeck, Dirk Costrop, Marina Verreydt, Stefaan Dondeyne, Bart t.ugustijns, Lieve De Vis, Johan t<ysten.

Marc, Herwig en Euzanne hebben de leeftijdsc;rens van 25 jaar bereikt en mogen bijgevolc; geen functie meer uitoefenen • • • Na een lange stilte met veel rondgluren wou Dirk voorzitter worden. Maar ook voor hem beginnen de jaartjes door te wegen •

• •

we kon­

stopten we ergens op een duister plekje in Korbeek-Lo.

Een eindje verder moest stilte in acht F,enomen worden

. . •

Onvervalste

uilengeluiden in stereo klonken uit het technisch vernuft. Uilen zagen we echter niet •

• •

We gingen dan maar naar een andere plaats,

maar •

• •

amper geluid tot overmaat van ramp kwam er nog maar

ui L

het ding. alvorens huiswaarts te keren.

Uilen hebben we niet gezien,

maar leuk was het wel •

(]>_ "QL}_ "-�éJVoorzitter:

Dirk Costrop Egenhovenweg 51/31 3030 Heverlee

Secretaris:

Johan Nysten P. Eeckelaerslaan 11 3200 Kessel-Lo

• •

Stefaan Vanderauwe ra

Penninc;meesteres:

J /( �J) o� OEHJ�

0srl

Redactie:

3,

Lieve De Vis Wijc;maalsestwg. 3020 Herent

Maarten Hens St-Jansberc;steenweg 3030 Heverlee

Bestuurslid:

. L,Jf;,�

;::r:r:;, ä]./

• •

Jaja." !! je bent er oud genoeg voor ?!

��j�!=��Ig�I�=��g!���gé�g��:

een kleine wande­ Er werd dan democratisch beslist om nog ling te maken,

)

Bestuur:

"berg"beklimmingen ( lees:

Bart zou hogervernoemde recorder laten spelen.

• •

vernlag van de vergaderinc; van 14-2.

uilentocht.

?!).

die zijn cassette­

daar kwam hij aan •

den vertrekken. Na heel wat steile 1)

• •

Hieronder volgt een (nogal uitc;ebreid •

Gerda Camrnacr Maria Theresiastraat 3000 Leuven

Kampenverantwoordelijke:

lt.�

Zoogdieren:

79

15 &

Gert Vandezande P. Eeckelaerslaan 3200 Kessel-Lo

89

Stefaan Dondeyne Philipslaan 43 30LJO Korbeek-Lo

Bart Augustijns Loberc;enbos 9 3200 Kessel-Lo

Vogels:

Maarten Hens

5

�J


11 10

_",;��'('���� .

.,.\\'-:�'\���\\��\\\�;-:· . \\ '�,'�.�:;;,\�, \��'

,..

t.1i!entceht

21-2

����\\\�·· ·

l!�!!!::'�.?:�C�!2: De avond was al gevallen toen een grote(13 ex. ) mensenme­ nigte samentroepte aan het vertrekpunt van "de" (avondactiviteiten lokken dus toch meer volk • Het wachten was nu alleen nog op Bart, recorder zou me ebrengen. Ah,

Marc De Coster, Frederick Vanlerberghe, Maarten Hens, Stefaan Verfaille, Gerda Cammaer, Herwig Blockx, Suzanne r:elissen, Johan Vnn Puyenbroeck, Dirk Costrop, Marina Verreydt, Stefaan Dondeyne, Bart t.ugustijns, Lieve De Vis, Johan t<ysten.

Marc, Herwig en Euzanne hebben de leeftijdsc;rens van 25 jaar bereikt en mogen bijgevolc; geen functie meer uitoefenen • • • Na een lange stilte met veel rondgluren wou Dirk voorzitter worden. Maar ook voor hem beginnen de jaartjes door te wegen •

• •

we kon­

stopten we ergens op een duister plekje in Korbeek-Lo.

Een eindje verder moest stilte in acht F,enomen worden

. . •

Onvervalste

uilengeluiden in stereo klonken uit het technisch vernuft. Uilen zagen we echter niet •

• •

We gingen dan maar naar een andere plaats,

maar •

• •

amper geluid tot overmaat van ramp kwam er nog maar

ui L

het ding. alvorens huiswaarts te keren.

Uilen hebben we niet gezien,

maar leuk was het wel •

(]>_ "QL}_ "-�éJVoorzitter:

Dirk Costrop Egenhovenweg 51/31 3030 Heverlee

Secretaris:

Johan Nysten P. Eeckelaerslaan 11 3200 Kessel-Lo

• •

Stefaan Vanderauwe ra

Penninc;meesteres:

J /( �J) o� OEHJ�

0srl

Redactie:

3,

Lieve De Vis Wijc;maalsestwg. 3020 Herent

Maarten Hens St-Jansberc;steenweg 3030 Heverlee

Bestuurslid:

. L,Jf;,�

;::r:r:;, ä]./

• •

Jaja." !! je bent er oud genoeg voor ?!

��j�!=��Ig�I�=��g!���gé�g��:

een kleine wande­ Er werd dan democratisch beslist om nog ling te maken,

)

Bestuur:

"berg"beklimmingen ( lees:

Bart zou hogervernoemde recorder laten spelen.

• •

vernlag van de vergaderinc; van 14-2.

uilentocht.

?!).

die zijn cassette­

daar kwam hij aan •

den vertrekken. Na heel wat steile 1)

• •

Hieronder volgt een (nogal uitc;ebreid •

Gerda Camrnacr Maria Theresiastraat 3000 Leuven

Kampenverantwoordelijke:

lt.�

Zoogdieren:

79

15 &

Gert Vandezande P. Eeckelaerslaan 3200 Kessel-Lo

89

Stefaan Dondeyne Philipslaan 43 30LJO Korbeek-Lo

Bart Augustijns Loberc;enbos 9 3200 Kessel-Lo

Vogels:

Maarten Hens

5

�J


l

13

Financies: '

Remedies:

-De moeilijl-:heden rond de overname van de spaarpot door Lieve zijn nu van de baan. Zoals bekend is Stef D. vol�emachtir;de. -Financieel verslag '85 door mejuf. Suzie "Haute Coiffure" (ex-penningmeester): - subsidies via 1) Jeugdraad: 12636 fr. (gespreid over 3 jaar). 2) Culturele raad (WA): noG niet uitbe­ taald; er zijn Valleis nodig voor het verslag (dat dus nog niet af is ). • • •

*Nieuwelingen worden niet goed genoeg opgevangen, kunnen zich te moeilijk integreren in ons "gesloten kringetje". Gelieve bier voortaan even op te letten.

1

*Kortere wandelingen in eigen streek trekken veel meer volk dan uitstappen naar weet-ik-veel-waar. In de kalender werd hiermee rekening gehouden.

�����-�-�!!��-�����22�-��-C���-�22��-!�!�!-�2�����=

- uitgaven: terugbetaling kampverzekering: 750 Fr. : 2760 Fr. Vallei

-Er is geen JNM-afva2rdiging meer in Werkgroep Dijleland. Mensen die zich willen bezig houden met problemen als wacbtbekken en snelspoor, nemen best contact op met Marc De Coster.

- SALDO: 15398 Fr.

-Alle materiaal wordt gecentraliseerd bij Maarten.

- ivm . hulst- en andere acties is alles in orde.

en we -we hebben nog geen geld ontvangen van JNM-nationaal zullen dat ook niet ontvangen zolang we geen financieel verslag, Vallei en werkmierenlijst doorsturen naar Gent. . • .

-Suzanne en Stef D. brengen hetgeen zij nog hebben binnen de kortste keren terug • • •

-Herwig gaat het oude lokaal verder uitmesten.

-Dirk merkt op dat de subsidies die we ontvangen niet vol­ staan om de onkosten van de Vallei te dekken. Sinds Maarten redakteur is, zijn die p;evoelig gestegen. Er zullen dus ak­ ties moeten doorgaan (niet enkel voor de Vallei natuurlijk) om de financies gezond te houden. -voortaan zal er een soort begroting opr;esteld worden (maar da's naar 't schijnt nie altijd zo gemakkelijk). -Nu in kas: 1651�2 knotsen; waaronder 1500 fr. kampgeld (dot dus voor kampen gebruikt wordt en niet om snoep mee te kopen!).

-Er komt een gedetailleerde inventaris en een soort "uitleenreglement" om te voorkomen dat er nog spullen verdwijnen. Voilà, en nu geven we allemaal nog nen dikke kus aan Suzanne, Herwig en Marc. Het einde van hun JNM-loopbaan betekent niet dat we onze vrienden niet meer zullen terugzien, dus droog uw tranen maar vlug af.

Vallei:

• • •

Johan Nysten

Maarten, de redakteur, vraagt medewerkers Zo worden er oa. mensen gezocht die enkele keren per jaar een artikel­ tje willen schrijven. • . •

!:E2�2!��:

alias JONY

LUNK

-Het Informatiecentrum geeft een kalender uit met alle acti­ viteiten in en rond Leuven. Gerda zal onze kalender aan die mensen bezorgen. -Dirk heeft een voorstel om op een meer gerichte manier aan ledenwerving te doen: op een mooie zonnige zondag folder­ tjes uitdelen aan de wandelaars in r•:eerdaalwoud • • •

-In het najaar gaat er weer een kulturele week door in Leu­ ven. Ook onze afdeling kan daar een stand opzetten. ""'' 87 wordt het jaar vah de natuurbescherming dit is voor ons een ideaal aàngrijpingspunt om naar buiten te treden. . • •

-Er zijn op dit ogenblik bedroevend weinig jongere leden (14-18 jaar) en dan vooral meisjes (die toch de helft van de populatie uitmaken).

KUK EENS HOE ROOFVOGELS VLIEGEN.'

�)\ ��) �Il

'bo;k y

�\Il lt

.


l

13

Financies: '

Remedies:

-De moeilijl-:heden rond de overname van de spaarpot door Lieve zijn nu van de baan. Zoals bekend is Stef D. vol�emachtir;de. -Financieel verslag '85 door mejuf. Suzie "Haute Coiffure" (ex-penningmeester): - subsidies via 1) Jeugdraad: 12636 fr. (gespreid over 3 jaar). 2) Culturele raad (WA): noG niet uitbe­ taald; er zijn Valleis nodig voor het verslag (dat dus nog niet af is ). • • •

*Nieuwelingen worden niet goed genoeg opgevangen, kunnen zich te moeilijk integreren in ons "gesloten kringetje". Gelieve bier voortaan even op te letten.

1

*Kortere wandelingen in eigen streek trekken veel meer volk dan uitstappen naar weet-ik-veel-waar. In de kalender werd hiermee rekening gehouden.

�����-�-�!!��-�����22�-��-C���-�22��-!�!�!-�2�����=

- uitgaven: terugbetaling kampverzekering: 750 Fr. : 2760 Fr. Vallei

-Er is geen JNM-afva2rdiging meer in Werkgroep Dijleland. Mensen die zich willen bezig houden met problemen als wacbtbekken en snelspoor, nemen best contact op met Marc De Coster.

- SALDO: 15398 Fr.

-Alle materiaal wordt gecentraliseerd bij Maarten.

- ivm . hulst- en andere acties is alles in orde.

en we -we hebben nog geen geld ontvangen van JNM-nationaal zullen dat ook niet ontvangen zolang we geen financieel verslag, Vallei en werkmierenlijst doorsturen naar Gent. . • .

-Suzanne en Stef D. brengen hetgeen zij nog hebben binnen de kortste keren terug • • •

-Herwig gaat het oude lokaal verder uitmesten.

-Dirk merkt op dat de subsidies die we ontvangen niet vol­ staan om de onkosten van de Vallei te dekken. Sinds Maarten redakteur is, zijn die p;evoelig gestegen. Er zullen dus ak­ ties moeten doorgaan (niet enkel voor de Vallei natuurlijk) om de financies gezond te houden. -voortaan zal er een soort begroting opr;esteld worden (maar da's naar 't schijnt nie altijd zo gemakkelijk). -Nu in kas: 1651�2 knotsen; waaronder 1500 fr. kampgeld (dot dus voor kampen gebruikt wordt en niet om snoep mee te kopen!).

-Er komt een gedetailleerde inventaris en een soort "uitleenreglement" om te voorkomen dat er nog spullen verdwijnen. Voilà, en nu geven we allemaal nog nen dikke kus aan Suzanne, Herwig en Marc. Het einde van hun JNM-loopbaan betekent niet dat we onze vrienden niet meer zullen terugzien, dus droog uw tranen maar vlug af.

Vallei:

• • •

Johan Nysten

Maarten, de redakteur, vraagt medewerkers Zo worden er oa. mensen gezocht die enkele keren per jaar een artikel­ tje willen schrijven. • . •

!:E2�2!��:

alias JONY

LUNK

-Het Informatiecentrum geeft een kalender uit met alle acti­ viteiten in en rond Leuven. Gerda zal onze kalender aan die mensen bezorgen. -Dirk heeft een voorstel om op een meer gerichte manier aan ledenwerving te doen: op een mooie zonnige zondag folder­ tjes uitdelen aan de wandelaars in r•:eerdaalwoud • • •

-In het najaar gaat er weer een kulturele week door in Leu­ ven. Ook onze afdeling kan daar een stand opzetten. ""'' 87 wordt het jaar vah de natuurbescherming dit is voor ons een ideaal aàngrijpingspunt om naar buiten te treden. . • •

-Er zijn op dit ogenblik bedroevend weinig jongere leden (14-18 jaar) en dan vooral meisjes (die toch de helft van de populatie uitmaken).

KUK EENS HOE ROOFVOGELS VLIEGEN.'

�)\ ��) �Il

'bo;k y

�\Il lt

.


14

15

prov" tocht

22 maart

J)J,Jl"E\�\1"1..1�1 ... Een prachti� deze

be g in

provinciale

? Liefst 11 Leuvenaars

aan

"rally" door de Dijlevallei .

de .

start van

Aan Bois du Laurensart werd andermaal Kleine kaardebol voor­

Eesteld aan de

2

(later

4)

Brusselaars,

terwijl boven onze

hoofden een Buizerd schroefde. In kleine groepjes bereikte het deelnemersveld de vijver van Florival, waar we een

I

aan­

tal wintertalingen, futen, kuif- en tafeleenden bemerkten. Even was er opschudding toen een vliegen, maar helaas

• • •

J grote

even vlug als

hij

kwam

aan ­

gekomen was,

ver­

zaagbek

dween hij terug. Naderhand "kuierden" we welgemoed naar SAR . Onderwec; noe;

een

ttorenvalk, een albino-ekster en enkele watersnippen. Lunch­ paketten allerhande kwamen te voorschijn en op de vijver zelf een koppel �rote zaagbekken en het gewone r,rut (fuut, kuif­ en tafeleend).Toen de eerste druppeltjes begonnen te

vallen,

zakten we af naar de Doode Bemde. Op de vi jvertjes daar c;een slobeenden, wel enkele wintertalingen en kuifeenden. nu kledderden ettelijke liters hemelvocht

voor de rest van de dag. Een overvlieEend � viel gelukkig niet Te NGB kregen

naar

Vanaf

naar beneden blauwe

en dit

kiekendief

beneden.

we eindelijk

nog wat

"sensatie" voorc;eschoteld:

op het slik daar trippelden 3 tureluurs en enkele witc;atjes en even yerder op de plas zat een groep kleine zwanen (4 ad. 2 juv.). De meeste deelnemers vonden het hiermee welletjes en dropen druipnat af

• • •

Daarentegen waren er ook enkelen die de regen "leuk" vonden en langs OHZ en OHN nog tot in Leuven doorsjokten. Toen zij enkele

dac;en

later als "gek" verklaard werden, werd een 6

eend en een dodaars als geldig excuus

ingeroepen.

M a ar ten

(se buien)

slob­

I


14

15

prov" tocht

22 maart

J)J,Jl"E\�\1"1..1�1 ... Een prachti� deze

be g in

provinciale

? Liefst 11 Leuvenaars

aan

"rally" door de Dijlevallei .

de .

start van

Aan Bois du Laurensart werd andermaal Kleine kaardebol voor­

Eesteld aan de

2

(later

4)

Brusselaars,

terwijl boven onze

hoofden een Buizerd schroefde. In kleine groepjes bereikte het deelnemersveld de vijver van Florival, waar we een

I

aan­

tal wintertalingen, futen, kuif- en tafeleenden bemerkten. Even was er opschudding toen een vliegen, maar helaas

• • •

J grote

even vlug als

hij

kwam

aan ­

gekomen was,

ver­

zaagbek

dween hij terug. Naderhand "kuierden" we welgemoed naar SAR . Onderwec; noe;

een

ttorenvalk, een albino-ekster en enkele watersnippen. Lunch­ paketten allerhande kwamen te voorschijn en op de vijver zelf een koppel �rote zaagbekken en het gewone r,rut (fuut, kuif­ en tafeleend).Toen de eerste druppeltjes begonnen te

vallen,

zakten we af naar de Doode Bemde. Op de vi jvertjes daar c;een slobeenden, wel enkele wintertalingen en kuifeenden. nu kledderden ettelijke liters hemelvocht

voor de rest van de dag. Een overvlieEend � viel gelukkig niet Te NGB kregen

naar

Vanaf

naar beneden blauwe

en dit

kiekendief

beneden.

we eindelijk

nog wat

"sensatie" voorc;eschoteld:

op het slik daar trippelden 3 tureluurs en enkele witc;atjes en even yerder op de plas zat een groep kleine zwanen (4 ad. 2 juv.). De meeste deelnemers vonden het hiermee welletjes en dropen druipnat af

• • •

Daarentegen waren er ook enkelen die de regen "leuk" vonden en langs OHZ en OHN nog tot in Leuven doorsjokten. Toen zij enkele

dac;en

later als "gek" verklaard werden, werd een 6

eend en een dodaars als geldig excuus

ingeroepen.

M a ar ten

(se buien)

slob­

I


16

17

KRANTo

.UIT DE

Voor kust Zeeland en Zuid-Holland

In Noordzee groeit jong waddengebied

En wat vonden we tot onze grote verbazing in het

NB

(21

mei 85)

• • •

·�

?!

DS 24-1-86 Leuven: biologische waarderingskaart LEUVEN

vnn

-

Bij het ministerie

Volksgezondheid

ver­

scheen de bio logische wn.urdc­

r1ngska.art voor Leuven en grote omgeving. Behoudens een evn­

luntic vun een on tclbnar nnnt.nl percelen lundbouw- en natuu r­ gebied, werden bossen en bos­

jes, holle

wegen.

vullelen

en

ZIERIKZEE - Neder­ landse Waterstaatsinge­ nieurs hebben het ont­ staan vastgesteld van een gloednieuw waddegebled voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Holland­ se eilanden_ Ze denken dat door het ontstaan van enorme zandbanken voor de kust de veiligheid van het achterland met min­ stens 30 procent Is toege­ nomen_ Bovendien past de waddenvorming .hele­ maal in de nieuwe ideeën" die in Waterstaatskringen leven over de kustverdedi­ ging_ Werd vroeger enkel isepraat over strakke dij-

ken, nu voelen de Water­ staatsdeskundigen veel meer voor wadvormlng.

onduidelijk Me.ar het liberale tweede kamerlid meester AJ.

Het nieuwe waddengebied voor de eilanden van Zuid­

te Veldhuls vindt dat minister Neelte Smil-Kroés van Ver· keer en Waterstaat snel met

west-Nederland Is een dlrekt

een .beleidsvisie" moet

gevolg van de uitvoering vun

men.

de Deltawerken. Daardoor Is

Het

Amsterdams Pelt Achter de banken ontsta.at een wadden· gebied van honderden vier­ kante kilometer. Het onst.aan van hel nieuwe gebied werd tijdens een symposium In Ro­

ko­

zendual over het Delta-gebied

gaat

om

een

onthuld door Dr. HSaeljs. hoofd van de afdeling Water­ huishouding van Rijkswater­ staat In Nederland_ Saeljs

stuk

In korte tijd een enorm zand­ bankengebied ontstaan dat

Noordzee van 2.000 vierkante

door de deskundigen als van "internationale allure" wordt omschreven. Politlcl hebben inmiddels entoeslast gerea­ geerd op de ontwikkelingen_

Schouwen, Goeree en Voome. terwijl de mndbanken ook op

kilometer voor de kust van

Vind dat de natuur best een hand1e kan worden toegest'o­

zo'n 15 km van de Pljlerdam In de Oosterscheldemondlng te vinden zijn. De banken heb­ ben een lengte van meer dan

Welke konsekwenties een en ander zou kunnen hebben

ken. Als het aan hem ligt. wor­ den de zandbanken !met de nodige voorzichtigheid) opge­

60 km en zijn ongeveer 1 km breed. Ze worden nog steeds hoger en bev1nden zich n u al

voor de natuur, de visserij Ckraamkamcrfunktie) en mo­ gelijk ook de rekreatle Is nog

spoten. zodat het proces ver­ snelt Ook de kans op duin­ vorming wordt daardoor gro­ ter. ITBWl

op een niveau van Normaal

DS 13-2-86

zeldmme stukjes helde bezocht en beschreven. In de bundel staan ook ndv1e­ zen inzake het beheer vun de open ruimte. Specifiek voor de Brabantse

lecmstrctk

wordt

nungcdrongen op CC'n belt re be­

scherming der nntuurgublodcn. een niet te vcrrcgo..andc rckren­ tiedruk, de annplo.nting van

streekeigen bomen. hC'l weren van

populicrcntwnplontingen

en het stoppen vim rechttrck­ klnge n vun beken en droooglcg­ glngen vnn valleien Hot dossier kun wordo n bc­ stuld LIJ hot JnNtlluut voor ) ly glöne en Epldt1mlologltj, J Wyts mun strtult 14. 10!>0 Bru!.�Ol IHBl

LEUVEN - Momenteel wor­ den vier scenario's 'bestudeerd voor de waterbeheersing ten zuiden van �uven In plaats van de ene optie voor een 200 ha

groot wachtbekken nubll Neer­ ijse wordt nu ook de mogelijk­ heid overwogen van e en ,k lci ricr' . bekken {!12 hul lti �g<"rthovcn. Voor de beldC' nlternotlcvcn zijn nog een groot- en een kleinscha­ lige formule ter studie

Het plu n \'Oor t"E'O wac htbek ­ ken In een nntuurgcb1cd tussen

Neerl)SC en Oud-Heverlee heeft

Monografie bruine kiekendief BRUSSEL - Sedert meer dan 20 jaar verzorgt omito­ loog AG. Decrem, medewer­ ker van de afdeling Ecologie en Nntuurbescherming bij het Koninklijk Instituut voor Nntuurwetenschappen te Brussel. zieke of gewonde vogels. In die twee decennia kon hll 716 vogels opnieuw nun do nut uu r locvertrou· wen. Over één van deze gevallen. een bruine kiekendief, is nu een kleurbrochure ullgoge von vo.n

24 Ulu.d1Jjdun mol 20 foto'H.

Marc De Coster, straks voonitrer af. maar de liefde voor de natuur zal altijd bli1ven. lfotCJ vrh!

Wachtbekken Dijle naar Egenhoven?

DS 1-2-86

DS 8-2-86

de fongste maanden afkeuren­ de reaktles uitgelokt bij diverse

partijen In het Dijleland. Vanuit d e stud Leuven is evenwel aan­ gedrongen op de realizutle van . een bekken om komaf te maken

In dit kleine wer•je doet De­

crem uit de doeken met welke onmogelijke toestanden en gro­

te moeilijkheden zo'n revalida­ tiecentrum voor vogels te kam·

op rekening

000-009168t-16.

Me­

teen steunt de koper het cen­

trum voor vogelrevalidalle. !GK)

pen heeft. In het werkje wordt het teven van de prooivogel ver­ teld_ vanaf het moment dat hij

als donsjong bil hem terecht­

komt, tot het ogenblik dat hij tn no.tuurrcnervtwt

De Maten in

Genk wordt uitgezet .Het is een bullengewone prestatie van dege!Jjk weten· schappelijk belang·, 7.cgt bio­ loog EdJ<ur Kcs telool tn zijn voorwoord. •Opurullos van dil genre dienen met uiterste voor· zlchtlgheld en ernst te worden uitgevoerd: De monografie .Kunstmatige voortzetting van de ontogenesis van een Pullus Bruine Kieken­ dier kan worden besteld bij het Kon. Instituut voor Natuurwe­

tenschappen, Vautlerstraat 29 te 1040 Brussel, tegen 150 fr plus 15 fr venendingskosten. Storting

DS 9-1-86

Internationaal belangrijke Belgische watergebieden llRUSSEL - Staatssekretaris voor Landbouw De Keersmae­ ker maakte aan de minister van Buitenlandse Betrekkingen Tln­ demo.ns de dokumenten (kaar­ ten, beschr1jvlngenl over betref­

fendc de Belgische watergebie­ den, die aangewezen zijn om te worden opgenomen In de lijst van watergebieden van interna­ tionale betekenis to.Is woonge­ bied voor watervogels) tn het raam van de Overeenkomst van Ramsar.

·met de wateroverlast in de bin·

Deze gebieden zljno de Vlaam­

kNmull\k gelold

se Banken In de Kustwateren. het Zwmreservaat in Knokke,

ncn�tud Do o poe nvolJ(f'n de de·

bollen hebben

tot een vernieuwd onderzoek, waaruit Egc nh oven ols alterna­ tief naar voor komt. CRDl

het reservaat .De Blankaan� in Woumen, de Schorren in Doel, de Gulgenschoor In Lillo, het Groot

Bultenschoor

In Zand­

vliet, het reservaat MKalmthout·

se Helde- in Kalmthout en het reservaat

.Les

Mara1s

chles- In Harchies.

d'Ho.r­


16

17

KRANTo

.UIT DE

Voor kust Zeeland en Zuid-Holland

In Noordzee groeit jong waddengebied

En wat vonden we tot onze grote verbazing in het

NB

(21

mei 85)

• • •

·�

?!

DS 24-1-86 Leuven: biologische waarderingskaart LEUVEN

vnn

-

Bij het ministerie

Volksgezondheid

ver­

scheen de bio logische wn.urdc­

r1ngska.art voor Leuven en grote omgeving. Behoudens een evn­

luntic vun een on tclbnar nnnt.nl percelen lundbouw- en natuu r­ gebied, werden bossen en bos­

jes, holle

wegen.

vullelen

en

ZIERIKZEE - Neder­ landse Waterstaatsinge­ nieurs hebben het ont­ staan vastgesteld van een gloednieuw waddegebled voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Holland­ se eilanden_ Ze denken dat door het ontstaan van enorme zandbanken voor de kust de veiligheid van het achterland met min­ stens 30 procent Is toege­ nomen_ Bovendien past de waddenvorming .hele­ maal in de nieuwe ideeën" die in Waterstaatskringen leven over de kustverdedi­ ging_ Werd vroeger enkel isepraat over strakke dij-

ken, nu voelen de Water­ staatsdeskundigen veel meer voor wadvormlng.

onduidelijk Me.ar het liberale tweede kamerlid meester AJ.

Het nieuwe waddengebied voor de eilanden van Zuid­

te Veldhuls vindt dat minister Neelte Smil-Kroés van Ver· keer en Waterstaat snel met

west-Nederland Is een dlrekt

een .beleidsvisie" moet

gevolg van de uitvoering vun

men.

de Deltawerken. Daardoor Is

Het

Amsterdams Pelt Achter de banken ontsta.at een wadden· gebied van honderden vier­ kante kilometer. Het onst.aan van hel nieuwe gebied werd tijdens een symposium In Ro­

ko­

zendual over het Delta-gebied

gaat

om

een

onthuld door Dr. HSaeljs. hoofd van de afdeling Water­ huishouding van Rijkswater­ staat In Nederland_ Saeljs

stuk

In korte tijd een enorm zand­ bankengebied ontstaan dat

Noordzee van 2.000 vierkante

door de deskundigen als van "internationale allure" wordt omschreven. Politlcl hebben inmiddels entoeslast gerea­ geerd op de ontwikkelingen_

Schouwen, Goeree en Voome. terwijl de mndbanken ook op

kilometer voor de kust van

Vind dat de natuur best een hand1e kan worden toegest'o­

zo'n 15 km van de Pljlerdam In de Oosterscheldemondlng te vinden zijn. De banken heb­ ben een lengte van meer dan

Welke konsekwenties een en ander zou kunnen hebben

ken. Als het aan hem ligt. wor­ den de zandbanken !met de nodige voorzichtigheid) opge­

60 km en zijn ongeveer 1 km breed. Ze worden nog steeds hoger en bev1nden zich n u al

voor de natuur, de visserij Ckraamkamcrfunktie) en mo­ gelijk ook de rekreatle Is nog

spoten. zodat het proces ver­ snelt Ook de kans op duin­ vorming wordt daardoor gro­ ter. ITBWl

op een niveau van Normaal

DS 13-2-86

zeldmme stukjes helde bezocht en beschreven. In de bundel staan ook ndv1e­ zen inzake het beheer vun de open ruimte. Specifiek voor de Brabantse

lecmstrctk

wordt

nungcdrongen op CC'n belt re be­

scherming der nntuurgublodcn. een niet te vcrrcgo..andc rckren­ tiedruk, de annplo.nting van

streekeigen bomen. hC'l weren van

populicrcntwnplontingen

en het stoppen vim rechttrck­ klnge n vun beken en droooglcg­ glngen vnn valleien Hot dossier kun wordo n bc­ stuld LIJ hot JnNtlluut voor ) ly glöne en Epldt1mlologltj, J Wyts mun strtult 14. 10!>0 Bru!.�Ol IHBl

LEUVEN - Momenteel wor­ den vier scenario's 'bestudeerd voor de waterbeheersing ten zuiden van �uven In plaats van de ene optie voor een 200 ha

groot wachtbekken nubll Neer­ ijse wordt nu ook de mogelijk­ heid overwogen van e en ,k lci ricr' . bekken {!12 hul lti �g<"rthovcn. Voor de beldC' nlternotlcvcn zijn nog een groot- en een kleinscha­ lige formule ter studie

Het plu n \'Oor t"E'O wac htbek ­ ken In een nntuurgcb1cd tussen

Neerl)SC en Oud-Heverlee heeft

Monografie bruine kiekendief BRUSSEL - Sedert meer dan 20 jaar verzorgt omito­ loog AG. Decrem, medewer­ ker van de afdeling Ecologie en Nntuurbescherming bij het Koninklijk Instituut voor Nntuurwetenschappen te Brussel. zieke of gewonde vogels. In die twee decennia kon hll 716 vogels opnieuw nun do nut uu r locvertrou· wen. Over één van deze gevallen. een bruine kiekendief, is nu een kleurbrochure ullgoge von vo.n

24 Ulu.d1Jjdun mol 20 foto'H.

Marc De Coster, straks voonitrer af. maar de liefde voor de natuur zal altijd bli1ven. lfotCJ vrh!

Wachtbekken Dijle naar Egenhoven?

DS 1-2-86

DS 8-2-86

de fongste maanden afkeuren­ de reaktles uitgelokt bij diverse

partijen In het Dijleland. Vanuit d e stud Leuven is evenwel aan­ gedrongen op de realizutle van . een bekken om komaf te maken

In dit kleine wer•je doet De­

crem uit de doeken met welke onmogelijke toestanden en gro­

te moeilijkheden zo'n revalida­ tiecentrum voor vogels te kam·

op rekening

000-009168t-16.

Me­

teen steunt de koper het cen­

trum voor vogelrevalidalle. !GK)

pen heeft. In het werkje wordt het teven van de prooivogel ver­ teld_ vanaf het moment dat hij

als donsjong bil hem terecht­

komt, tot het ogenblik dat hij tn no.tuurrcnervtwt

De Maten in

Genk wordt uitgezet .Het is een bullengewone prestatie van dege!Jjk weten· schappelijk belang·, 7.cgt bio­ loog EdJ<ur Kcs telool tn zijn voorwoord. •Opurullos van dil genre dienen met uiterste voor· zlchtlgheld en ernst te worden uitgevoerd: De monografie .Kunstmatige voortzetting van de ontogenesis van een Pullus Bruine Kieken­ dier kan worden besteld bij het Kon. Instituut voor Natuurwe­

tenschappen, Vautlerstraat 29 te 1040 Brussel, tegen 150 fr plus 15 fr venendingskosten. Storting

DS 9-1-86

Internationaal belangrijke Belgische watergebieden llRUSSEL - Staatssekretaris voor Landbouw De Keersmae­ ker maakte aan de minister van Buitenlandse Betrekkingen Tln­ demo.ns de dokumenten (kaar­ ten, beschr1jvlngenl over betref­

fendc de Belgische watergebie­ den, die aangewezen zijn om te worden opgenomen In de lijst van watergebieden van interna­ tionale betekenis to.Is woonge­ bied voor watervogels) tn het raam van de Overeenkomst van Ramsar.

·met de wateroverlast in de bin·

Deze gebieden zljno de Vlaam­

kNmull\k gelold

se Banken In de Kustwateren. het Zwmreservaat in Knokke,

ncn�tud Do o poe nvolJ(f'n de de·

bollen hebben

tot een vernieuwd onderzoek, waaruit Egc nh oven ols alterna­ tief naar voor komt. CRDl

het reservaat .De Blankaan� in Woumen, de Schorren in Doel, de Gulgenschoor In Lillo, het Groot

Bultenschoor

In Zand­

vliet, het reservaat MKalmthout·

se Helde- in Kalmthout en het reservaat

.Les

Mara1s

chles- In Harchies.

d'Ho.r­


19

1)

Er is nog niets beslist, maar."

fenologie

�..,.� ' !/� � )/ -F"' Df//

Wanneer je dit nummer ontvangt, is het inmiddels half april. Ondertussen zijn reeds tjiftjaf, roodborsttapuit, boeren­ zwaluw, zomertaling en nog andere zomercasten uit hun win­ terkwartieren gearriveerd.

Nadat Frankrijk en Engeland besloten hebben tot de aanleg van een Kanaaltunnel, zijn de plannen voor een snelspoor doorheen België weer hoog opgelaaid

• • •

De bedreiging van de Di jlevallei door een snelspoor blijft dus reëel

• • •

!!

Het is dus de hoogste tijd om mee te werken aan ons fenolo­ gie-onderzoek, dwz. de aankomst van de zomergasten. Als voor­ smaakje van dit alles krijg je elders in dit nummer een be­ knopt verslag van het fenologie-onderzoek '85. En

om

het jullie nog gemakkelijker te maken, staat op de

volcende bladzijden een (volledig nieuw en zeer volledig) fenologieformulier (dat je uit je Vallei kan halen).

*****

Alvast bedankt voor de medewerking en vergeet je ingevuld formulier niet voor begin juli bij mij te bezorgen.

Maarten

Pril<


19

1)

Er is nog niets beslist, maar."

fenologie

�..,.� ' !/� � )/ -F"' Df//

Wanneer je dit nummer ontvangt, is het inmiddels half april. Ondertussen zijn reeds tjiftjaf, roodborsttapuit, boeren­ zwaluw, zomertaling en nog andere zomercasten uit hun win­ terkwartieren gearriveerd.

Nadat Frankrijk en Engeland besloten hebben tot de aanleg van een Kanaaltunnel, zijn de plannen voor een snelspoor doorheen België weer hoog opgelaaid

• • •

De bedreiging van de Di jlevallei door een snelspoor blijft dus reëel

• • •

!!

Het is dus de hoogste tijd om mee te werken aan ons fenolo­ gie-onderzoek, dwz. de aankomst van de zomergasten. Als voor­ smaakje van dit alles krijg je elders in dit nummer een be­ knopt verslag van het fenologie-onderzoek '85. En

om

het jullie nog gemakkelijker te maken, staat op de

volcende bladzijden een (volledig nieuw en zeer volledig) fenologieformulier (dat je uit je Vallei kan halen).

*****

Alvast bedankt voor de medewerking en vergeet je ingevuld formulier niet voor begin juli bij mij te bezorgen.

Maarten

Pril<


20

\

� FENOLOGIEFORMULIER·

21

gekraagde roodstaart

NAAM

JAAR

Datum

Soort

tapuit oeverloper

(ingevulde) formulieren terugzenden naar

boompieper

Maarten Hens St-Jansbergsteenweg 79 3030 Heverlee NB: Op het formulier zelf werd geen plaats voorzien voor ev.

l

bruine kiekendief

)

grasmus

tweede waarnemingen en winterwaarnemingen. Je kan deze best op een apart blaadje opschrijven

tuinfluiter nachtegaal

• • •

gierzwaluw bonte vliegenvanger Soort

Datum

Aantal

Plaats

zwarte stern

tjiftjaf

boomvalk

zomertaling

sprinkhaanrietzanger

roodborsttapuit

noordse gele kwik

boomleeuwerik

engelse gele kwik

rode wouw

tortelduif

vuurgoudhaan

rietzanger

grutto

kleine karekiet

zwarte roodstaart

wielewaal

boerenzwaluw

grauwe vliegenvanger

europese kanarie

bosrietzanger

oeverzwaluw

spotvogel

fitis

paapje

gele kwikstaart zwartkop huiszwaluw koekoek

wespendief

)· \

kwartel

purperreiger

braamsluiper

zwarte ooievaar

kleine plevier

woudaapje

fluiter

lepelaar

nachtzwaluw

gr;:p·· -

'C

kiekendief

Aantal

Plaats


20

\

� FENOLOGIEFORMULIER·

21

gekraagde roodstaart

NAAM

JAAR

Datum

Soort

tapuit oeverloper

(ingevulde) formulieren terugzenden naar

boompieper

Maarten Hens St-Jansbergsteenweg 79 3030 Heverlee NB: Op het formulier zelf werd geen plaats voorzien voor ev.

l

bruine kiekendief

)

grasmus

tweede waarnemingen en winterwaarnemingen. Je kan deze best op een apart blaadje opschrijven

tuinfluiter nachtegaal

• • •

gierzwaluw bonte vliegenvanger Soort

Datum

Aantal

Plaats

zwarte stern

tjiftjaf

boomvalk

zomertaling

sprinkhaanrietzanger

roodborsttapuit

noordse gele kwik

boomleeuwerik

engelse gele kwik

rode wouw

tortelduif

vuurgoudhaan

rietzanger

grutto

kleine karekiet

zwarte roodstaart

wielewaal

boerenzwaluw

grauwe vliegenvanger

europese kanarie

bosrietzanger

oeverzwaluw

spotvogel

fitis

paapje

gele kwikstaart zwartkop huiszwaluw koekoek

wespendief

)· \

kwartel

purperreiger

braamsluiper

zwarte ooievaar

kleine plevier

woudaapje

fluiter

lepelaar

nachtzwaluw

gr;:p·· -

'C

kiekendief

Aantal

Plaats


22

23 oort

Datum

Aantal

Plaats

strandplevier regenwulp bosruiter groenpootruiter

Kraanvogels maken de lente

visdief hop

VERVIERS - Grote vluchten kraanvogels zijn de afgelopen dagen over de Ardennen ge­ trokken. De steltlopers vlogen In talrijke V-formaties In noord­ oostelijke richting.

draaihals grauwe klauwier beflijster

Elk jaar keren de kraanvogels uit hun overw1nterlngsoorden In Zuid-Europa en Afrika terug naar hun noordelijke nestgeble· den. Hun doortocht wordt tradl· ttoneel verbonden met de komst van de lente.

blauwborst snor grote karekiet ·

->-·;-,-::;-_:::_:11_'.Yf'J-". -��JL Il�. H.c (DS 11-3-'86)

Naast een weldoend zonnetje was er de jongste dagen overt· gens nog een ander onmisken­ baar lenteteken, op vele plaat­ sen 1s voor het eerst weer hel vrolijke gezang van de leeuwe­ rik gehoord

11r ��m ��\ 1[111m:m m: mm� 11rm mmiûJ� 1 1 Hoor je iets,

zie je iets of weet je iets heel leuks,

dan

kan je altijd je "schrijverslatijn" kwijt bij:

'--....

Gert Vandezande

P.K. Eeckelaerslaan 5

�..,

\ \

� '\

3200

Kessel-Lo

en dit voor de uiterste inleveringsdatum:

20

Ook diegenen die nog niets geschreven hebben, proberen!

In

juni kunnen het eens

Veel plezier!

de hoop dat

• • •

danken wij u voor uw medewerkinG


22

23 oort

Datum

Aantal

Plaats

strandplevier regenwulp bosruiter groenpootruiter

Kraanvogels maken de lente

visdief hop

VERVIERS - Grote vluchten kraanvogels zijn de afgelopen dagen over de Ardennen ge­ trokken. De steltlopers vlogen In talrijke V-formaties In noord­ oostelijke richting.

draaihals grauwe klauwier beflijster

Elk jaar keren de kraanvogels uit hun overw1nterlngsoorden In Zuid-Europa en Afrika terug naar hun noordelijke nestgeble· den. Hun doortocht wordt tradl· ttoneel verbonden met de komst van de lente.

blauwborst snor grote karekiet ·

->-·;-,-::;-_:::_:11_'.Yf'J-". -��JL Il�. H.c (DS 11-3-'86)

Naast een weldoend zonnetje was er de jongste dagen overt· gens nog een ander onmisken­ baar lenteteken, op vele plaat­ sen 1s voor het eerst weer hel vrolijke gezang van de leeuwe­ rik gehoord

11r ��m ��\ 1[111m:m m: mm� 11rm mmiûJ� 1 1 Hoor je iets,

zie je iets of weet je iets heel leuks,

dan

kan je altijd je "schrijverslatijn" kwijt bij:

'--....

Gert Vandezande

P.K. Eeckelaerslaan 5

�..,

\ \

� '\

3200

Kessel-Lo

en dit voor de uiterste inleveringsdatum:

20

Ook diegenen die nog niets geschreven hebben, proberen!

In

juni kunnen het eens

Veel plezier!

de hoop dat

• • •

danken wij u voor uw medewerkinG


25

24

ME DE DEL INGEN * ����Q�� !T���QQI � - �ê�

:

FENOL O G IE '85

o

Di j leva l l e i en omr,e ving

H . B l ockx , M. Hen s , J. �ut aye , J. Vantrappen v e r z ame lden e n s e l e ct e e rden a l l e waarn e m ingen u i t de D i j l eva l l e i e n omge v i n g v a n 1 984 e n d i s t i l l e e r d e n h i e r u i t l i e t m e e s t v o l l e d i r,e j aar­ over z i ch t dat o o i t o v e r de D i j le va l l e i werd gemaak t . G e ï n t e r e s s e e rden kunnen d it 72 b l z . d i k refer e n t i e we rk voor e e n zacht pri j s j e ( 90 fr . ) bekomen b i j H e rwig B l o ckx Lange ve ld 2 3 3

3201 H o l sb e e k

\'ie l wat l aat , maar h e t i s e r dan t o c h

j u i st gerad e n :

z e zu l le n v e rm e l d s taan i n h e t Orn i t h o l og i s c h j a arv e r s lag ' 85 ( d a t binn e n 2 jaar we l v e rschenen z a l z i jn

• • •

) . Wat h i e r dan

vo lgt is e e n ove r z i c h t van de wat m e e r " spe c t a c u l a ire '' soorten .

* �2!.!! � E!�!��5 Eerste voge l s o p de a fge l a t e n V l Jv e r van NG B , o a .

8- 3 : 2 Óc!, 1 � ( JVT , l'L H e n s )

D I JLEVALLEI-\'lï':EKEND *- - -- - - - - - - - - - - - - - -

1 4- 3 :

Eerste waarn eming e lder s :

23- 3 : 1 cJ" t e \'/LS ( Z ) ( CO I )

Wat s t aat er z oa l op he t programma : - Dagt o c h t doorheen de Di j le va l l e i - "lande l ing i n Meerdaa lwoud , g e c om b i n e e rd m e t amfibi e ënt o cht

* �22�!:!2E�!!�p�g S le cht s é én waarneming

- Vroegocht endwand e l i n g voor zangvoge l s - Diare eks over d e D i j l e va l l e i e n omstreken (als er n i e t moe t r.e st ookt worden . . . ) l ie e brenr;e n : de gewone " kampspu l le t j e s "

( 0 1 6 )/250869

!

* �22�!���::: � E�� G e e n v o o r j aarswaarn e m ingen , we l é é n w i n t erwaarn e m in g : 4-1 :

Pri j s : c a 2 50 fr .

Inschr i jvi neen : Bi j Ste faan DondP.yn e .

• • •

2- 3 : 1 d" in we ide t e OHZ (M. He n s )

- Nach t t o c h t voor u i l e n e n vroedm e e st e rpadden - P l ant e n t o cht i n d e Doode Bemde

" ( W . Clae s )

"

1 5-3 : 3r!r/, 2�� ( rt: . H en s )

Op 2 , 3 e n 4 m e i g a a t e r i n de Di j le v a l le i een w e e k e nd d o o r v a n on ze afde l ing samen m e t afd e l i n g Kortri jk .

Te l :

• • •

h e t fen o l o g i e -verslag v an ' 8 5 . Voor de gege ven s omtrent de " gewon ere " s oorten zult u nog we l wat geduld kunnen o e fene n :

2 e x . o p vorsttrek naar W t e C l ! ! (HEM )

* �2�� - !'.:2�!'.!' Tu s s e n 1 -4 en 1 2- 5 7 waarneminge n , o a .

Er m o e t pas b e t aa ld worden op h e t w e e k end z e l f .

1 -4 : 1 ex . t e H o l sbeek (Gert VDZ )

Afspraak : Zie ka lender

3-4 : 1 e x . t e \'/in k s e l e (J . We l l e k e n s )

I n l i ch t ingen : bij Dirk C o s t r o p o f Maar t e n H e n s

4-4 : 1 n aar NW boven M e e rdaalwoud ( BLH ) 1 n aar NO t e SAR ; gat in l inkervleuge l (HAF)

* ��t1:��! g �'.".'.�E�j De art ike l s , die in v o r i ge Val l e i te k o op aan�eboden we rde n , z i jn o o k in de JNM-Wink e l verkr i j gb aar . Aan u de k e u s . . .

* ����I�Q��t:t:f� - �!it::�l:'.��f� Er werd een n i euw reken in gnumm e r ge opend d o o r o n z e ping Lieve .

* QE�!!2 Een afge l a t en vi jver i s e e n i de a a l r u s t p le k j e v o o r grut t o ' s op hun t r e k ; a l l e waarnem ingen d an ook t e NGB

, oa .

1 4 - 3 : 2 e x . ( W . Clae s ) 1 5- 3 : 1 e x . i n zome r k l e e d ( M . H e n s ) (M. Hens )

Elke frank d i e je in de weg l i r.t , k an je voort aan s t o r t e n o p

20- 3 :

l'CR 00 1 - 1 599763- 1 8 v a n J NVi-Leuven p / a L i e v e D e v i s , v:i j pw.a l s e ­

2 �- 3 : 3 ex . (W. C l ae s )

s t wg . 1 5 t e 3c20 He re nt .

• • •

9 ex.


25

24

ME DE DEL INGEN * ����Q�� !T���QQI � - �ê�

:

FENOL O G IE '85

o

Di j leva l l e i en omr,e ving

H . B l ockx , M. Hen s , J. �ut aye , J. Vantrappen v e r z ame lden e n s e l e ct e e rden a l l e waarn e m ingen u i t de D i j l eva l l e i e n omge v i n g v a n 1 984 e n d i s t i l l e e r d e n h i e r u i t l i e t m e e s t v o l l e d i r,e j aar­ over z i ch t dat o o i t o v e r de D i j le va l l e i werd gemaak t . G e ï n t e r e s s e e rden kunnen d it 72 b l z . d i k refer e n t i e we rk voor e e n zacht pri j s j e ( 90 fr . ) bekomen b i j H e rwig B l o ckx Lange ve ld 2 3 3

3201 H o l sb e e k

\'ie l wat l aat , maar h e t i s e r dan t o c h

j u i st gerad e n :

z e zu l le n v e rm e l d s taan i n h e t Orn i t h o l og i s c h j a arv e r s lag ' 85 ( d a t binn e n 2 jaar we l v e rschenen z a l z i jn

• • •

) . Wat h i e r dan

vo lgt is e e n ove r z i c h t van de wat m e e r " spe c t a c u l a ire '' soorten .

* �2!.!! � E!�!��5 Eerste voge l s o p de a fge l a t e n V l Jv e r van NG B , o a .

8- 3 : 2 Óc!, 1 � ( JVT , l'L H e n s )

D I JLEVALLEI-\'lï':EKEND *- - -- - - - - - - - - - - - - - -

1 4- 3 :

Eerste waarn eming e lder s :

23- 3 : 1 cJ" t e \'/LS ( Z ) ( CO I )

Wat s t aat er z oa l op he t programma : - Dagt o c h t doorheen de Di j le va l l e i - "lande l ing i n Meerdaa lwoud , g e c om b i n e e rd m e t amfibi e ënt o cht

* �22�!:!2E�!!�p�g S le cht s é én waarneming

- Vroegocht endwand e l i n g voor zangvoge l s - Diare eks over d e D i j l e va l l e i e n omstreken (als er n i e t moe t r.e st ookt worden . . . ) l ie e brenr;e n : de gewone " kampspu l le t j e s "

( 0 1 6 )/250869

!

* �22�!���::: � E�� G e e n v o o r j aarswaarn e m ingen , we l é é n w i n t erwaarn e m in g : 4-1 :

Pri j s : c a 2 50 fr .

Inschr i jvi neen : Bi j Ste faan DondP.yn e .

• • •

2- 3 : 1 d" in we ide t e OHZ (M. He n s )

- Nach t t o c h t voor u i l e n e n vroedm e e st e rpadden - P l ant e n t o cht i n d e Doode Bemde

" ( W . Clae s )

"

1 5-3 : 3r!r/, 2�� ( rt: . H en s )

Op 2 , 3 e n 4 m e i g a a t e r i n de Di j le v a l le i een w e e k e nd d o o r v a n on ze afde l ing samen m e t afd e l i n g Kortri jk .

Te l :

• • •

h e t fen o l o g i e -verslag v an ' 8 5 . Voor de gege ven s omtrent de " gewon ere " s oorten zult u nog we l wat geduld kunnen o e fene n :

2 e x . o p vorsttrek naar W t e C l ! ! (HEM )

* �2�� - !'.:2�!'.!' Tu s s e n 1 -4 en 1 2- 5 7 waarneminge n , o a .

Er m o e t pas b e t aa ld worden op h e t w e e k end z e l f .

1 -4 : 1 ex . t e H o l sbeek (Gert VDZ )

Afspraak : Zie ka lender

3-4 : 1 e x . t e \'/in k s e l e (J . We l l e k e n s )

I n l i ch t ingen : bij Dirk C o s t r o p o f Maar t e n H e n s

4-4 : 1 n aar NW boven M e e rdaalwoud ( BLH ) 1 n aar NO t e SAR ; gat in l inkervleuge l (HAF)

* ��t1:��! g �'.".'.�E�j De art ike l s , die in v o r i ge Val l e i te k o op aan�eboden we rde n , z i jn o o k in de JNM-Wink e l verkr i j gb aar . Aan u de k e u s . . .

* ����I�Q��t:t:f� - �!it::�l:'.��f� Er werd een n i euw reken in gnumm e r ge opend d o o r o n z e ping Lieve .

* QE�!!2 Een afge l a t en vi jver i s e e n i de a a l r u s t p le k j e v o o r grut t o ' s op hun t r e k ; a l l e waarnem ingen d an ook t e NGB

, oa .

1 4 - 3 : 2 e x . ( W . Clae s ) 1 5- 3 : 1 e x . i n zome r k l e e d ( M . H e n s ) (M. Hens )

Elke frank d i e je in de weg l i r.t , k an je voort aan s t o r t e n o p

20- 3 :

l'CR 00 1 - 1 599763- 1 8 v a n J NVi-Leuven p / a L i e v e D e v i s , v:i j pw.a l s e ­

2 �- 3 : 3 ex . (W. C l ae s )

s t wg . 1 5 t e 3c20 He re nt .

• • •

9 ex.


26

27

5- 5 : 16' te l'ii lsele ( COI)

* �2!:!!:!_�1!:!C!��E!E

7- 5 : 1ó' te Heverlee-Boskant ( M . Hens) * �QQE�§!_g!�!-�!':!:� Sle chts é én waarneming :

5- 5 : 1 6 te Overijse (PES) 4 & 5-4 : 26ef te Over ijse ( PES) 8 & 1 8-4 : 1 ef te Overijse ( PES)

* ��f �!:j�!:�E

* !:'.!:!C!�§�_g!1!)�':::' !:!! Deze soort wordt bijna jaarlijks waargenomen op de achterste , afgelaten vi Jver t e AVP

* .ê22!!!� ��� Eerste waarnemingen

16' zingend

Eind april

8-5 : 2 ex. te Bierbeek ( W . Claes) 1 1 - 5 : 2 ex. te Winksele-Kastanjebos ( " * :E� �J?j!

1 - 4 : 1 J t e Florival (M . Hens) 1 3- 5 : 1 cf te NKV ( W . Claes)

* �!�J?!!:!�!:�f

1 2- 5 : 1 ex. te Wi lsele ( COI)

* .ê���':::' !? QE§.!: • • •

Broedgevallen ? ??

* �':::'� !:.!:�-�!:!!:!:!

-

-

--

---

-

1 3- 5 :

- --

•.

( HAF)

-

-

-

,,,

_ _ _ __ _ _

-

-=

.

-

�-- -

·

--·---===-

-

·· . ·

.

·

·,

.

:..c · --

-- o - ,

:-

-

-

.._:";:: · ·"· -

.

-

.. ....... "

..,_

- - - --:- - --

--�:_;

-

---- · --

-

_ _ _ _ --::-- � -- .....,...,

-..__

__

-

-

·'�� -.î:l:=-:=

--::- ._ · ...:-=--=-- " - :; .;.;. -- � jll 'Ks · -

.

_,_

-�

-------..

-- �

�� -

* QEQ!!:!l?22.!:E��.!:!E De aankomstdatum van groenpootruiters en andere steltlopers hangt in sterke mate af van de aanwezigheid van een afgela­ ten vijver. Gewoonlijk vormt er z ich eind april een slik­ plaatje te Florival

·-�� - -=--=--:.. -

-----

• • •

28-4 : 1 2 ex. overvliegend te Overijse ( FES)

__

- --.. ·--

Eén waarneming

-

- "'""'-..:;:.---= -�-==--- ·

-·--... ·- � -- -

--

* !'!!g!!:!':::'� 1J?

g

·

·� �';".: � . --. ....__ -

--. = -. ;:... .____ � .. · ·- ---"'o . � �- - --

_ .: .,.,._ -... �- -- -

..

.

ex. cirkelend te NKV ; later wegvliegend

1 9- 5 : 1 e x . tussen SAR en Ott enburg naar NO

In mei nog geregeld waarnemingen , ook op andere plaatsen zo­

' �

1

naar NO ( W . C laes)

2 1 -4 : 1 ex. te SAR ( PES) 1 - 5 : eerst 5 ex. ( W . Claes) , lat e r 11 ex. ( PES )

· t�

)

27- 5 : 1 ex. boven Egenhovenbos ( M . Hens)

20-11 : 2 ox. te :.;AR ( M . ! lens)

.

Il

* 61·-m - rte - ooi ---evaar -

Zoals gewoonlijk , de eerste waarnemingen te SAR

als het LP en NGB .

( J VT, BUJ)

* QE��':::' <:'. _�1�!Ei!!:!��eï!E

te NKV ( PDB )

Begin mei 4 verschillende zangposten in de Vallei

2 ex.

11-5:

• • •

1 9- 4 : 1 ad. ex. te SAR (W. Claes) 22-4 : 1 ex. te Florival (HAF) 26-4 : 4 ex. te SAR ( Fr. Somers) * ê!:!QE

• • •

26 & 27 - 4 : 1 6' ( I3LH , Vl . Claes)

�---- - - -

. • •

2 1 - 'I- : 1 ex. te FLO ( PES ) 26-4 : 6 e x . te FLO ( HAF)

28-4 : <; e :.: . te fJJO U� . Hen s , ! l/, F)


26

27

5- 5 : 16' te l'ii lsele ( COI)

* �2!:!!:!_�1!:!C!��E!E

7- 5 : 1ó' te Heverlee-Boskant ( M . Hens) * �QQE�§!_g!�!-�!':!:� Sle chts é én waarneming :

5- 5 : 1 6 te Overijse (PES) 4 & 5-4 : 26ef te Over ijse ( PES) 8 & 1 8-4 : 1 ef te Overijse ( PES)

* ��f �!:j�!:�E

* !:'.!:!C!�§�_g!1!)�':::' !:!! Deze soort wordt bijna jaarlijks waargenomen op de achterste , afgelaten vi Jver t e AVP

* .ê22!!!� ��� Eerste waarnemingen

16' zingend

Eind april

8-5 : 2 ex. te Bierbeek ( W . Claes) 1 1 - 5 : 2 ex. te Winksele-Kastanjebos ( " * :E� �J?j!

1 - 4 : 1 J t e Florival (M . Hens) 1 3- 5 : 1 cf te NKV ( W . Claes)

* �!�J?!!:!�!:�f

1 2- 5 : 1 ex. te Wi lsele ( COI)

* .ê���':::' !? QE§.!: • • •

Broedgevallen ? ??

* �':::'� !:.!:�-�!:!!:!:!

-

-

--

---

-

1 3- 5 :

- --

•.

( HAF)

-

-

-

,,,

_ _ _ __ _ _

-

-=

.

-

�-- -

·

--·---===-

-

·· . ·

.

·

·,

.

:..c · --

-- o - ,

:-

-

-

.._:";:: · ·"· -

.

-

.. ....... "

..,_

- - - --:- - --

--�:_;

-

---- · --

-

_ _ _ _ --::-- � -- .....,...,

-..__

__

-

-

·'�� -.î:l:=-:=

--::- ._ · ...:-=--=-- " - :; .;.;. -- � jll 'Ks · -

.

_,_

-�

-------..

-- �

�� -

* QEQ!!:!l?22.!:E��.!:!E De aankomstdatum van groenpootruiters en andere steltlopers hangt in sterke mate af van de aanwezigheid van een afgela­ ten vijver. Gewoonlijk vormt er z ich eind april een slik­ plaatje te Florival

·-�� - -=--=--:.. -

-----

• • •

28-4 : 1 2 ex. overvliegend te Overijse ( FES)

__

- --.. ·--

Eén waarneming

-

- "'""'-..:;:.---= -�-==--- ·

-·--... ·- � -- -

--

* !'!!g!!:!':::'� 1J?

g

·

·� �';".: � . --. ....__ -

--. = -. ;:... .____ � .. · ·- ---"'o . � �- - --

_ .: .,.,._ -... �- -- -

..

.

ex. cirkelend te NKV ; later wegvliegend

1 9- 5 : 1 e x . tussen SAR en Ott enburg naar NO

In mei nog geregeld waarnemingen , ook op andere plaatsen zo­

' �

1

naar NO ( W . C laes)

2 1 -4 : 1 ex. te SAR ( PES) 1 - 5 : eerst 5 ex. ( W . Claes) , lat e r 11 ex. ( PES )

· t�

)

27- 5 : 1 ex. boven Egenhovenbos ( M . Hens)

20-11 : 2 ox. te :.;AR ( M . ! lens)

.

Il

* 61·-m - rte - ooi ---evaar -

Zoals gewoonlijk , de eerste waarnemingen te SAR

als het LP en NGB .

( J VT, BUJ)

* QE��':::' <:'. _�1�!Ei!!:!��eï!E

te NKV ( PDB )

Begin mei 4 verschillende zangposten in de Vallei

2 ex.

11-5:

• • •

1 9- 4 : 1 ad. ex. te SAR (W. Claes) 22-4 : 1 ex. te Florival (HAF) 26-4 : 4 ex. te SAR ( Fr. Somers) * ê!:!QE

• • •

26 & 27 - 4 : 1 6' ( I3LH , Vl . Claes)

�---- - - -

. • •

2 1 - 'I- : 1 ex. te FLO ( PES ) 26-4 : 6 e x . te FLO ( HAF)

28-4 : <; e :.: . te fJJO U� . Hen s , ! l/, F)


29

* ���E�g!:E

1 ex.

28- 4 :

te Florival (HAF,

M.

H e ns )

*::'.!��!!:[ E é n waarneming •

• •

1-5: 6

* !!!:�����!�

te SAR

tot e n m e t

10 1

ex.

ex.

in onze

( JV T ,

rEs , HAF,

determinatietabel voor

BUJ )

1 2- 5 : t u in t e Winksele ( St.

Bou i l l on e n

1-l!ll� IllIEEN

f amilie )

* QE���!:-�!!:�!:��!�f 6-4 :

1 / te

1 - 5 : 1 rJ'

te

Overijse SAR

( FES ) 1.

( FES )

\·!ATERSALAMANDER

1 . a ) Rugz ijde zwart o f ze er d onke r, soms onduid e lijk gemar­ m e rd. Buikzijde tot aan de f lanken oranje tot rood, dan niet zwart g e v l e kt of zwart gemarmerd • . • . • • • • • •

b)

al

• •

2

Ru gzijde ble e k tot donkerbruin. Dikwijls e e n vle kken­ of strepe npatroon bove nop de kop. Een ble ke vle e skleu ­ rige tot ge l e buikzijde , zwartgevle kt of b e stipt . V a n d e voorpot e n t o t a a n de cloaca k a n over d e b u i k e e n smalle oranje tot rode band aanwe zig zijn. De oranje of rode band komt nooit tot a a n de flanke n • • • • • • • • • • • 3

2 . a ) Buikzijd e é énkleurig oranje tot rood. Soms i s er tu s­ se n de kin en de b or s t e e n zwarte band. Alpe nwate r salamander - Triturus alpe stri s Vianne t j e : l a a g gaafrandig ge e l kamme t je over d e h e le rug. H e t kamm e t j e is zwartge vle kt . Flanke n m e t e e n blauwe le ngte str e e p . Vrouwtje : kammetje e n b l auwe z i jstre e p ontbre ke n. Niet ze ld e n zwak wrattig.

3.

( NB:

voor de

gebruikte

a fkorting e n zie

bij de waarnemingen. )

b)

Buikzijde oranje tot rood m e t ronde zwart e vlekken of onr e g e lmatig zwart gemarm e r d . Huid m e t d u id e l i jke wratje s die ter hoogte van de f lanken dikwijls wit g e ­ l e u r d zijn. Kamsalamand er - Triturus cristat u s Manne tje : i n aquati sch st adium e e n h oge , d i e p inge ­ sne d e n op de rug. Vrouwt je: ge e n kam, maar op die plaats e e n ondiep groe f je over d e h e le lengte van de rug.

a)

Vuilwit t e tot g e le ke e l met zwarte vle kje s. Kleine wate r sa l amander - Tr itur u s vulgaris Manne t j e : hog e , g elobde kam . Blauw en oranje str e e p ­ j e onde raan de staart, v l a k achter cloaca . Vrou wtje : g e e n kam . Enke l oranje st r e e pje aan d e staartbasis.

b)

Vle e skleurige ke e l , nooit m e t vle kje s . Vinpootsalamander - Triturus h e lv e ticu s Manne tje: ze e r onduide lijk , gaaf kamm e tje . mic verlengse aan de st aar t t op.

Drandvor­ Donke re


29

* ���E�g!:E

1 ex.

28- 4 :

te Florival (HAF,

M.

H e ns )

*::'.!��!!:[ E é n waarneming •

• •

1-5: 6

* !!!:�����!�

te SAR

tot e n m e t

10 1

ex.

ex.

in onze

( JV T ,

rEs , HAF,

determinatietabel voor

BUJ )

1 2- 5 : t u in t e Winksele ( St.

Bou i l l on e n

1-l!ll� IllIEEN

f amilie )

* QE���!:-�!!:�!:��!�f 6-4 :

1 / te

1 - 5 : 1 rJ'

te

Overijse SAR

( FES ) 1.

( FES )

\·!ATERSALAMANDER

1 . a ) Rugz ijde zwart o f ze er d onke r, soms onduid e lijk gemar­ m e rd. Buikzijde tot aan de f lanken oranje tot rood, dan niet zwart g e v l e kt of zwart gemarmerd • . • . • • • • • •

b)

al

• •

2

Ru gzijde ble e k tot donkerbruin. Dikwijls e e n vle kken­ of strepe npatroon bove nop de kop. Een ble ke vle e skleu ­ rige tot ge l e buikzijde , zwartgevle kt of b e stipt . V a n d e voorpot e n t o t a a n de cloaca k a n over d e b u i k e e n smalle oranje tot rode band aanwe zig zijn. De oranje of rode band komt nooit tot a a n de flanke n • • • • • • • • • • • 3

2 . a ) Buikzijd e é énkleurig oranje tot rood. Soms i s er tu s­ se n de kin en de b or s t e e n zwarte band. Alpe nwate r salamander - Triturus alpe stri s Vianne t j e : l a a g gaafrandig ge e l kamme t je over d e h e le rug. H e t kamm e t j e is zwartge vle kt . Flanke n m e t e e n blauwe le ngte str e e p . Vrouwtje : kammetje e n b l auwe z i jstre e p ontbre ke n. Niet ze ld e n zwak wrattig.

3.

( NB:

voor de

gebruikte

a fkorting e n zie

bij de waarnemingen. )

b)

Buikzijde oranje tot rood m e t ronde zwart e vlekken of onr e g e lmatig zwart gemarm e r d . Huid m e t d u id e l i jke wratje s die ter hoogte van de f lanken dikwijls wit g e ­ l e u r d zijn. Kamsalamand er - Triturus cristat u s Manne tje : i n aquati sch st adium e e n h oge , d i e p inge ­ sne d e n op de rug. Vrouwt je: ge e n kam, maar op die plaats e e n ondiep groe f je over d e h e le lengte van de rug.

a)

Vuilwit t e tot g e le ke e l met zwarte vle kje s. Kleine wate r sa l amander - Tr itur u s vulgaris Manne t j e : hog e , g elobde kam . Blauw en oranje str e e p ­ j e onde raan de staart, v l a k achter cloaca . Vrou wtje : g e e n kam . Enke l oranje st r e e pje aan d e staartbasis.

b)

Vle e skleurige ke e l , nooit m e t vle kje s . Vinpootsalamander - Triturus h e lv e ticu s Manne tje: ze e r onduide lijk , gaaf kamm e tje . mic verlengse aan de st aar t t op.

Drandvor­ Donke re


30

31

zwemv l i e z e n aan d e tenen . Vrouwt j e : u i t z onde r l i j k kort draadvorm i g st aartver­ lengse l aanwe z i g . N o o i t d onkere zwemv l i e ­ zen a a n d e t enen . Gemakke l i j k verworbaar m e t vrouwt j e K l e ine watersalamander . . .

)

.

K I KKERS EN PADDEN 1 . a ) T e e n - en v in ge rt o pp e n knopvorm i g verbr e e d . Rugzi jde

glad , uni form gra sgroen o f bru in , met een onrege lma­ t i ge donkere streep l angs de f lan k e n . Boomk ikker - Hyla arborea

�·����·:i·�·:-•'· '<

Alpenwatersalamander

Boo m k i k ker

Kamsalama nder

b ) T e n e n en v ingert oppen n i e t knopvormi g verbr e e d ,L;," • ! ' .� � ' ._ .;AI--

• . • • • •

2 . a ) rar o t o ïde k l i e re n ° groot . Huid op de rug z i jde u i t ge ­

sproken wratt i g . Pup i l hori zontaal

• • • • • . • • • . . • • • • . • .

2

3

b ) Par o t o ïde k li e r e n n ie t duide l i jk . Pup i l h o r i zontaal of v ert ikaal . H u i d glad o f wrat t i g , maar dan steeds m e t h artvorm i ge of vertikale pup i l 4 • . • . • • • . • . . • . . • • • .

3 . a ) Paro t oïde k l i e r e n v e rl o pen paral le l . Bi jna a lt i jd e e n b le k e , smal le l e n gt e streep over h e t m id d e n v a n d e rug . Zwemv l i e zen a a n t e n e n zwak ontwikke ld . Rucstre eppad - Bufo c a lam i t a K leine wal ersa lamander

V i 1 1 p1 H 1 1 sa l ; 1 1 1 1 a nder

b ) Par o t o ï d e k li e r e n verlopen n a ar achteren v an e lkaar we g . G e e n bleke streep over de rug . Tenen van goed o n t wikke lde zwemv l i e zen voorz i e n . G e wone pad - Buf o buf o 4. a ) Dri e h o e k i ge t ot h artvormige pup i l . Buik z i jde f e l ge e l­ z wart gemarmerd . G e e l bu ikvuurpad - Bombina variegata

2 . LANDSALM:ANDER

Het u i t zonderl i jk patroon van zwart met ge le v lekken op de rug z i jn n e rgen s mee ve rwarbaar . A l l e wat ersalamanders h eb­ ben , z e lfs in h e t t e rr e s t r i s c h e stad ium , een z i j d e l ings af­ ge platte zwemstaar t . De staart van de landsalam ander is op doorsn e d e bolron d . Vuursalaman d e r - Salamandra s alamandra

b ) Ver t i kale pupi l . Tromme lvl i e s z i chtbaar . Wratt ige huid . Vroedmee st erpad - Alyt e s o b s t e t r i c a n s c ) Vert ikale pup i l . G e e n t romme lvl i e s . H i e lbenen voorz i e n v a n e e n grote , s c h e rpe knobbe l m e t e e n h o ornen koker ( s choffe l ) . Huid g l ad . K n o f l o okpad - Pe l o b at e s fuscus d ) H o r i zontale pupi l . H u i d c;lad . Rana

V u u rsalamander

Gewone pad

.

.

.

.

• .

. •

. • • • • • •

R ugstreeppad

5


30

31

zwemv l i e z e n aan d e tenen . Vrouwt j e : u i t z onde r l i j k kort draadvorm i g st aartver­ lengse l aanwe z i g . N o o i t d onkere zwemv l i e ­ zen a a n d e t enen . Gemakke l i j k verworbaar m e t vrouwt j e K l e ine watersalamander . . .

)

.

K I KKERS EN PADDEN 1 . a ) T e e n - en v in ge rt o pp e n knopvorm i g verbr e e d . Rugzi jde

glad , uni form gra sgroen o f bru in , met een onrege lma­ t i ge donkere streep l angs de f lan k e n . Boomk ikker - Hyla arborea

�·����·:i·�·:-•'· '<

Alpenwatersalamander

Boo m k i k ker

Kamsalama nder

b ) T e n e n en v ingert oppen n i e t knopvormi g verbr e e d ,L;," • ! ' .� � ' ._ .;AI--

• . • • • •

2 . a ) rar o t o ïde k l i e re n ° groot . Huid op de rug z i jde u i t ge ­

sproken wratt i g . Pup i l hori zontaal

• • • • • . • • • . . • • • • . • .

2

3

b ) Par o t o ïde k li e r e n n ie t duide l i jk . Pup i l h o r i zontaal of v ert ikaal . H u i d glad o f wrat t i g , maar dan steeds m e t h artvorm i ge of vertikale pup i l 4 • . • . • • • . • . . • . . • • • .

3 . a ) Paro t oïde k l i e r e n v e rl o pen paral le l . Bi jna a lt i jd e e n b le k e , smal le l e n gt e streep over h e t m id d e n v a n d e rug . Zwemv l i e zen a a n t e n e n zwak ontwikke ld . Rucstre eppad - Bufo c a lam i t a K leine wal ersa lamander

V i 1 1 p1 H 1 1 sa l ; 1 1 1 1 a nder

b ) Par o t o ï d e k li e r e n verlopen n a ar achteren v an e lkaar we g . G e e n bleke streep over de rug . Tenen van goed o n t wikke lde zwemv l i e zen voorz i e n . G e wone pad - Buf o buf o 4. a ) Dri e h o e k i ge t ot h artvormige pup i l . Buik z i jde f e l ge e l­ z wart gemarmerd . G e e l bu ikvuurpad - Bombina variegata

2 . LANDSALM:ANDER

Het u i t zonderl i jk patroon van zwart met ge le v lekken op de rug z i jn n e rgen s mee ve rwarbaar . A l l e wat ersalamanders h eb­ ben , z e lfs in h e t t e rr e s t r i s c h e stad ium , een z i j d e l ings af­ ge platte zwemstaar t . De staart van de landsalam ander is op doorsn e d e bolron d . Vuursalaman d e r - Salamandra s alamandra

b ) Ver t i kale pupi l . Tromme lvl i e s z i chtbaar . Wratt ige huid . Vroedmee st erpad - Alyt e s o b s t e t r i c a n s c ) Vert ikale pup i l . G e e n t romme lvl i e s . H i e lbenen voorz i e n v a n e e n grote , s c h e rpe knobbe l m e t e e n h o ornen koker ( s choffe l ) . Huid g l ad . K n o f l o okpad - Pe l o b at e s fuscus d ) H o r i zontale pupi l . H u i d c;lad . Rana

V u u rsalamander

Gewone pad

.

.

.

.

• .

. •

. • • • • • •

R ugstreeppad

5


33

32

WAARNEM INGEN . . . «VOGELS )) V roedmeesterpad

K noflookpad Geel buik v u urpad

orni t o l o o g , voc;e ll:un d i c;e

, i :.i l lo

,

voc;e l l i e fb e bber , voc;e laar , ve ld­

5. a ) bWemvliezen omvatten de b u i t e n s t e t e e n tot a an de top .

waarn e m e r , ornit omaan ( 1 )

K l e u r variabe l , maar ste e d s h e e l wat �roen oanwe z i c; . Groene kikker - R ana e sc u l e n t a

b ) Zwemv liezen omvatten h e t laat ste lid v a n d e buitenste t e e n n ie t . Variabe le kleur , maar n o o i t groen 6

v1a<.<r1 1 e m i n r; e n

. . . . • • • •

De waterv o r;e l s

maanden .

6 . a ) Bleke band over h e t midden van de rug bi jna a lt i jd aanwe z i g . Sche rpe snu i t . Harde kn obbe l aan de b as i s van de e e rste t e en . De kno bbe l i s minstens half z o lang a l s d e t e e n . lle ik i kker - Rana arva l i s

men ,

in

van

de afc;e l o r en win t e r ­

m e e st e z i jn

ge gevens omtrent niet opge n o ­

hierin

:!' a a r z i j zullen verwerkt worden

een " e e nde nart ike l "

in

het okt . ­

numme r . Z o waren e r d e v e l e

b ) G e e n b l e k e band o v e r de ruc; . St o�pe snu i t . 2 a c h t knob­ be lt j e aan de basis van d e e erste t e e n . Het knobbe lt j e i s k le in e r d an d e he lft van d e t e e n . Bru ine kikke r - Rana temporaria

enke le krakken , G o o d luck

smient e n ,

• • •

vee l i n t e r e s sante waar n e m i ncen

en

zoals d a ar d e z e keer weer zijn

1

.J

• . .

v e r s lac; de " intere ssant ste "

I n v o lc;end

• • •

* �! � ���-��§�� ( Cyc;nu s b e w i c k i i ) 29- 1 2- ' B � : 2 nd .

1 juv . te N G B ( Fr . Wa l t e ru s 0 0 ) ; dag waren d e voge l s al ge v l o c;en

de

v o lc;ende

• • •

Voor j a ar : 1 8 - 3 t o t 22-3 : 4 ad . 2 juv . t e NGB ( v e r s ch . waarn . ) ; ) o p 2 1 - 3 sle ch t s 3 ad . 2 juv . a ldaar ( PES 0 0

Groene k i k ker

H ci k i k kcr

* !?�!:E���� ( Tadorna t adorn a ) ( e inde l i j k s t re e k :

.

7 e n 8-1 : 1 1 1 -1 5 ad . 1 8-1 1 ad . 1 9- 1 4 ex . 26- 1 1 ex .

Bruine kik kcr

.

) n o c; e en s e e n aantal w i n t e rwaarnem ingen i n d e

e x . in vlu c h t t e SAR t e Florival ( VmJ, M. te NGB , 3 e x . t e FLO l anden t e SAR , 1 e x . t e SAR ( G e rt VDZ , M .

( HAF 0 0 ) Ile n s , WAJ.1 , ) ( Vi . Hen s ) t e HGB ( Fr . Wa l t e ru s , M . Hen s ) Hens ) • • •

( 1 ) Zoek v o o r j e z e lf de b e st e " aan spre e k t i t e l " maar u i t Al s j e o o k n o g de b e t e k e n i s ervan w i l k e nn e n , c o n t a c t e e r de redactie dan maar eens . • • •


33

32

WAARNEM INGEN . . . «VOGELS )) V roedmeesterpad

K noflookpad Geel buik v u urpad

orni t o l o o g , voc;e ll:un d i c;e

, i :.i l lo

,

voc;e l l i e fb e bber , voc;e laar , ve ld­

5. a ) bWemvliezen omvatten de b u i t e n s t e t e e n tot a an de top .

waarn e m e r , ornit omaan ( 1 )

K l e u r variabe l , maar ste e d s h e e l wat �roen oanwe z i c; . Groene kikker - R ana e sc u l e n t a

b ) Zwemv liezen omvatten h e t laat ste lid v a n d e buitenste t e e n n ie t . Variabe le kleur , maar n o o i t groen 6

v1a<.<r1 1 e m i n r; e n

. . . . • • • •

De waterv o r;e l s

maanden .

6 . a ) Bleke band over h e t midden van de rug bi jna a lt i jd aanwe z i g . Sche rpe snu i t . Harde kn obbe l aan de b as i s van de e e rste t e en . De kno bbe l i s minstens half z o lang a l s d e t e e n . lle ik i kker - Rana arva l i s

men ,

in

van

de afc;e l o r en win t e r ­

m e e st e z i jn

ge gevens omtrent niet opge n o ­

hierin

:!' a a r z i j zullen verwerkt worden

een " e e nde nart ike l "

in

het okt . ­

numme r . Z o waren e r d e v e l e

b ) G e e n b l e k e band o v e r de ruc; . St o�pe snu i t . 2 a c h t knob­ be lt j e aan de basis van d e e erste t e e n . Het knobbe lt j e i s k le in e r d an d e he lft van d e t e e n . Bru ine kikke r - Rana temporaria

enke le krakken , G o o d luck

smient e n ,

• • •

vee l i n t e r e s sante waar n e m i ncen

en

zoals d a ar d e z e keer weer zijn

1

.J

• . .

v e r s lac; de " intere ssant ste "

I n v o lc;end

• • •

* �! � ���-��§�� ( Cyc;nu s b e w i c k i i ) 29- 1 2- ' B � : 2 nd .

1 juv . te N G B ( Fr . Wa l t e ru s 0 0 ) ; dag waren d e voge l s al ge v l o c;en

de

v o lc;ende

• • •

Voor j a ar : 1 8 - 3 t o t 22-3 : 4 ad . 2 juv . t e NGB ( v e r s ch . waarn . ) ; ) o p 2 1 - 3 sle ch t s 3 ad . 2 juv . a ldaar ( PES 0 0

Groene k i k ker

H ci k i k kcr

* !?�!:E���� ( Tadorna t adorn a ) ( e inde l i j k s t re e k :

.

7 e n 8-1 : 1 1 1 -1 5 ad . 1 8-1 1 ad . 1 9- 1 4 ex . 26- 1 1 ex .

Bruine kik kcr

.

) n o c; e en s e e n aantal w i n t e rwaarnem ingen i n d e

e x . in vlu c h t t e SAR t e Florival ( VmJ, M. te NGB , 3 e x . t e FLO l anden t e SAR , 1 e x . t e SAR ( G e rt VDZ , M .

( HAF 0 0 ) Ile n s , WAJ.1 , ) ( Vi . Hen s ) t e HGB ( Fr . Wa l t e ru s , M . Hen s ) Hens ) • • •

( 1 ) Zoek v o o r j e z e lf de b e st e " aan spre e k t i t e l " maar u i t Al s j e o o k n o g de b e t e k e n i s ervan w i l k e nn e n , c o n t a c t e e r de redactie dan maar eens . • • •


34 35

De strenge w i n t e r zorgde er w e e r v oor dat e e n aan t a l ''Noorder­ l ingen " onze c on tr e i en b e z o c h t e n . . •

* !:!�� ! _ !:'.��!:'. ( M i lvus m i l vu s ) 2 3- 3 : 1 e x . n aar n o ord t e tlGB ( Fr . V/a l t e ru s

* �E�l ���� ! E ( Bu c e phala c langu l a ) 1 5- 2 : 1 � / juv . o p de D i j le t e Oud-Heverlee ( �lEJ , f'i . Hens ) " " " " ( Gert VDZ , '1' . r ar2 3 - 2 : 2 !f't / juv .

o p d e Di j le t hv . OHZ ( Frederick VL , l l . He n s ) � + 1 juv . ex . t e O H o p d e Di j l e (M . He n s , Gert V D Z ) üpm : h e t i s z e e r de vraag o f d i t c o n s t ant d e z e lfde v oge l s waren ; wi j veronde r s t e l l e n dat het voor een du ike end b i jn a onmoge l i jk m o e t z i jn om m e e r d a n 2 w e k e n aan v o ldoende v o e d s e l t e gerak e n o p d e Di j l e ( a l l a v i jv e r s waren t o e g e ­ vroren n atuurl i jk ) . O f d e n k e n d i e e enden e r and e r s over? ?

* � 2�� ! ! j ! ( Mergu s albe l lu s )

) 29- 1 : 1 � t e SAR ( PES 1 - 2 : 1 � ( ws . h e t z e l fd e ex . ? ) te OHN , in c;e z e l s chap van een gro t e zaagbek ( M . He n s ) 0 0

* Q!:2! ! _ � e�g�! � (Mergus mergan se r ) 2 5- 1 : 3 � l> 26-1 : 3 f�

. • •

i n het LP ( Gert V DZ , Fre d e r i ck VL ) ; ze b leven h i e r D O (; t o t 5 - 2 3 )>�

. • .

1 -2 :

21-3 :

1 e x . tussen �KV e n NGB ( PDB )

* �lê�!:'.!_ � � ! � ! � �� !f ( C i r c us cyane u s ) H i eronder a l l e waarne m i n gen i n b l okd i agram ( ook d i e van h e t n a j aar ' 8 5 ) . A l le e n d e ge geve n s van apr i l 1 86 z i j n onvolle­ dig.

aantal waarnemingen

14

Rû = ir

12 10

landen ' s morgens vroeg t e NGB ( M . E en s ) t e NGB ( HAF , Gert VDZ , � . Hens , )

In de nacht van 26-1 op 27-1 vroor NGB b i jn a vo l l e d i g toe ; de grote z agers v e rh u i sd e n dan maar naar h e t LP . 27-1 :

)

* ��ê E ! ! _!:'.2�!:'. ( M i lvus m igran s )

t en s )

1 ad . � 2-3 : 1 ad . 1-3:

0 0

1 d' t e O!lN (M . !le n s )

1 8- 3 t o t 2 3- 3 : 1 koppe l te SAR ( v e r s ch . waarn . ) 22- 3 : rond 9h00 1 d' te OHN ( M . H e n s ) ; later op de dag ( w s . h e t ­ z e lfde ) 1 d' overv l i e gend t e FLO ( JKM-t o ch t )

8 6 4 21

1

� OKT

..... ......"..... 1

� NOV

DEC

.JAN

FEB

� � MAA

APR

* � ��� ! 1�!!- �êêSÈ !� ( Me rgus serra tor ) 9 - 3 : 1 � z a t op de Di j le t e n n oorden van de Doode Bemde . N adat z e was opge v l o ge n , h e e f t ze n og 3 k e e r l aag rond­ ge c irke ld boven o n z e h o o fd e n ( CO I , Lieve De V i s en 2 mensen van de " V r i e n d e n " )

H i e ru i t b l i jkt dat : - vanaf d e cember onge v e e r 259u v a n de waarge n omen Blauwe k i e k e n d i even ad . � z i jn . - �� vroege r aankomen dan J'd' ? - j anuari de " b l auwe k i e k en-maand " i s • • •

I n e e n poc;ing om h e t aan t a l overwinterende voge l s t e bepalen , kwamen we t o t v olgend r e sultaat :

-�- ---

V e l d Bertem/Korbe ek-Di j le : 1 � ; d i t e x . kwam s l apen in een sparre -aanplan t ing t e fle e ­ r i j se e n werd o p 9 - 3 daar d o o d aange tro ffen ( Gert VDZ ) D i j levalle i : m in . 3 v e r s c h )''? , 1 ad . d' en 1 juv . rJ' In de Doode Bemde kwamen gerege ld vogels slapen in het r i e tve l d , met e in d dec . een max . van 3 ?� e n 1 ad . d' •


34 35

De strenge w i n t e r zorgde er w e e r v oor dat e e n aan t a l ''Noorder­ l ingen " onze c on tr e i en b e z o c h t e n . . •

* !:!�� ! _ !:'.��!:'. ( M i lvus m i l vu s ) 2 3- 3 : 1 e x . n aar n o ord t e tlGB ( Fr . V/a l t e ru s

* �E�l ���� ! E ( Bu c e phala c langu l a ) 1 5- 2 : 1 � / juv . o p de D i j le t e Oud-Heverlee ( �lEJ , f'i . Hens ) " " " " ( Gert VDZ , '1' . r ar2 3 - 2 : 2 !f't / juv .

o p d e Di j le t hv . OHZ ( Frederick VL , l l . He n s ) � + 1 juv . ex . t e O H o p d e Di j l e (M . He n s , Gert V D Z ) üpm : h e t i s z e e r de vraag o f d i t c o n s t ant d e z e lfde v oge l s waren ; wi j veronde r s t e l l e n dat het voor een du ike end b i jn a onmoge l i jk m o e t z i jn om m e e r d a n 2 w e k e n aan v o ldoende v o e d s e l t e gerak e n o p d e Di j l e ( a l l a v i jv e r s waren t o e g e ­ vroren n atuurl i jk ) . O f d e n k e n d i e e enden e r and e r s over? ?

* � 2�� ! ! j ! ( Mergu s albe l lu s )

) 29- 1 : 1 � t e SAR ( PES 1 - 2 : 1 � ( ws . h e t z e l fd e ex . ? ) te OHN , in c;e z e l s chap van een gro t e zaagbek ( M . He n s ) 0 0

* Q!:2! ! _ � e�g�! � (Mergus mergan se r ) 2 5- 1 : 3 � l> 26-1 : 3 f�

. • •

i n het LP ( Gert V DZ , Fre d e r i ck VL ) ; ze b leven h i e r D O (; t o t 5 - 2 3 )>�

. • .

1 -2 :

21-3 :

1 e x . tussen �KV e n NGB ( PDB )

* �lê�!:'.!_ � � ! � ! � �� !f ( C i r c us cyane u s ) H i eronder a l l e waarne m i n gen i n b l okd i agram ( ook d i e van h e t n a j aar ' 8 5 ) . A l le e n d e ge geve n s van apr i l 1 86 z i j n onvolle­ dig.

aantal waarnemingen

14

Rû = ir

12 10

landen ' s morgens vroeg t e NGB ( M . E en s ) t e NGB ( HAF , Gert VDZ , � . Hens , )

In de nacht van 26-1 op 27-1 vroor NGB b i jn a vo l l e d i g toe ; de grote z agers v e rh u i sd e n dan maar naar h e t LP . 27-1 :

)

* ��ê E ! ! _!:'.2�!:'. ( M i lvus m igran s )

t en s )

1 ad . � 2-3 : 1 ad . 1-3:

0 0

1 d' t e O!lN (M . !le n s )

1 8- 3 t o t 2 3- 3 : 1 koppe l te SAR ( v e r s ch . waarn . ) 22- 3 : rond 9h00 1 d' te OHN ( M . H e n s ) ; later op de dag ( w s . h e t ­ z e lfde ) 1 d' overv l i e gend t e FLO ( JKM-t o ch t )

8 6 4 21

1

� OKT

..... ......"..... 1

� NOV

DEC

.JAN

FEB

� � MAA

APR

* � ��� ! 1�!!- �êêSÈ !� ( Me rgus serra tor ) 9 - 3 : 1 � z a t op de Di j le t e n n oorden van de Doode Bemde . N adat z e was opge v l o ge n , h e e f t ze n og 3 k e e r l aag rond­ ge c irke ld boven o n z e h o o fd e n ( CO I , Lieve De V i s en 2 mensen van de " V r i e n d e n " )

H i e ru i t b l i jkt dat : - vanaf d e cember onge v e e r 259u v a n de waarge n omen Blauwe k i e k e n d i even ad . � z i jn . - �� vroege r aankomen dan J'd' ? - j anuari de " b l auwe k i e k en-maand " i s • • •

I n e e n poc;ing om h e t aan t a l overwinterende voge l s t e bepalen , kwamen we t o t v olgend r e sultaat :

-�- ---

V e l d Bertem/Korbe ek-Di j le : 1 � ; d i t e x . kwam s l apen in een sparre -aanplan t ing t e fle e ­ r i j se e n werd o p 9 - 3 daar d o o d aange tro ffen ( Gert VDZ ) D i j levalle i : m in . 3 v e r s c h )''? , 1 ad . d' en 1 juv . rJ' In de Doode Bemde kwamen gerege ld vogels slapen in het r i e tve l d , met e in d dec . een max . van 3 ?� e n 1 ad . d' •


37 36 h i e r werden z o w e l �'? , e e n a d . d" en e e n juv . cl' ge z i en , maar h e t i s o n s n i e t d u i d e l i j k o f d i t a l d an n i e t voge l s u i t de V a l l e i z i j n • • . O p 1 3-2 e e n a d . cl' t e \'ii j gma a l . 6e l f d e opmerking a l s h i e rbove n .

Onm i d d e l l i j k na h e t on t d o o i en van d e V l JVer ( h a l f m a art ) , v i e l d e v i j v er drooc en , z o a l s ge w o on l i j k , kwamen h i e r wat s t e l t l o p e r s o p af • . .

ZO-rand M o l l e n d a a l :

And e r e plaat sen : Beslui t :

min . 7 overwin t e re n d e voge l s waarond e r 1 ( 2 ? ) ad . � e n 1 j u v . r! . Dit komt onceve e r ove r e e n m e t h e t d i a gram a l s men e r reke n i n c m e e h o u d t dat e e n juv . gemakke l i j k v o o r e e n " " a an z i e n wordt • • •

* �.:!: � �!! � _p,:!; �� � �E ( Ch aradr i u s dubiu s ) E e r s t e w a a rn e m in g : 2 ex .

23-3:

21 - 3 :

2 e x . t e N GB

a l d aar ( Fr . Wa l t e ru s

0 0

)

( PE S

Daarna n o g g e r e g e ld e n k e l ingen , d u o ' s en

* � 2� !� _§! E §��12P �E ( C a l i dr i s a l p i n e ) 21 - 3 : 2 e x . 2 3- 3 : n o g 1

i n winterk l e e d t e H G B ( PE S ex.

te N G B ( Gert VDZ , S t .

0 0

0 0

)

zelfs een trio .

)

B o u i l l o n , M . He n s )

* 9 E� ! ! 2 ( Li m o s a l i mo s n ) 1 9- 3 : 4-4:

·-:_',�

'\'

(, ex . i n z o m e rk l e e d t e l'! GB ( M . H e n s , Fr . Wa l t erus ) 1 e x . op h e t a f ge l a t e n v i jvert j e te SJW ( E . G o b i n , M . !len s )

* �� 1P ( lium e n i u s arquat a )

' ""'\··,. :�;)$}�

2 e x . overv l i e ge n d t e SAR ( Fr . W a l t e r u s

1 2- 1 :

- ;s�:�

0 0

)

* '.!:�E� 1��E ( Tr inga t e t an u s ) 3 e x . t e NGB ( JNM-t o ch t ) e e r s t 6 ( Fr . Wa l t e r u s 0 0 ) 1 l a t e r � - Hen s ) l on , G e r t V D Z ) H e n s , PE S 0 0 1 e x . t e NGB 0 0 ) i b i de m ( HAF

22-3 : 2 3- 3 :

)

�f·� .

26- 3 : 31-3 :

9

ex .

te N G B ( St . Bou i l ­

* �!::'.§ E !�21?� � � �!::'. ( Laru s m e l a n o c e ph a lu s )

..__ ' "'-_.�

6-1 :

e w i n t e rk l e e d o p s t o rt n a a s t d e v i j v e r t e ex . i n 2 ) Wavre ( Fr . W a l t e ru s 0 0

1

�e s s e -

* * :!::�§'.!:YQ�f � ( Bombyc i l l a g arru lu s ) 1 6- 2 : 1 e x . i n C an a d a- p o p u l i e r t e H o l s b e e k ( Gert V D Z ) 2 - 3 : 1 k o p p e l o p l i j s t e r b e s - struik i n o n z e t u in ( G e r t V DZ ) ; l a t e r op de d ag n o g s t e e d s a anwe z i g ( BLH , A . Ve rbove n ) . V l i e g e n t e n s l o t t e " d o e l b e wu s t " w e g • • •

* �§��!:: ( A c c i p i t e r gent i l i s ) 4-1 :

1

d'

i n d e " c l i n c h " m e t e e n kraai i n NS-centrum ; d aarna afdr i jvend n aar n o ord ( CO I , Fre d e r i ck VL) 1 1 -1 : 1 e x . t e Florival ( WEJ � f '. . H e n s ) 1 3- 2 : 1 J' i n h e t LP -( G e rt V D Z J

* §��.:!:.:!:�!:: � !! ( Fa l c o c o lumbariu s ) 5- 2 :

1 � t e Bertem

( HEM )

* §! �� �� � .:!: ( A t h e n e n o c t u a ) 23-2 : 1 2- 3 : 1 6- 3 : 1 8- 3 : 20- 3 :

1 2 1 1 1

e x . in oude s chuur t e Korb e e k - D i j le ( M . H e n s ) e x . in e e n o u d e h angar t e L i n d e n ( E . G o b i n ) e x . in vlucht te H o l s b e e k ; o v e r d a g ( Ge r t V D Z ) s t e e n u i l t j e te SAR ( rES 0 0 ) ( St . Boui l ­ e x . l an g s de Bru s s e l s e s t wg t e Wink s e l e

lon )


37 36 h i e r werden z o w e l �'? , e e n a d . d" en e e n juv . cl' ge z i en , maar h e t i s o n s n i e t d u i d e l i j k o f d i t a l d an n i e t voge l s u i t de V a l l e i z i j n • • . O p 1 3-2 e e n a d . cl' t e \'ii j gma a l . 6e l f d e opmerking a l s h i e rbove n .

Onm i d d e l l i j k na h e t on t d o o i en van d e V l JVer ( h a l f m a art ) , v i e l d e v i j v er drooc en , z o a l s ge w o on l i j k , kwamen h i e r wat s t e l t l o p e r s o p af • . .

ZO-rand M o l l e n d a a l :

And e r e plaat sen : Beslui t :

min . 7 overwin t e re n d e voge l s waarond e r 1 ( 2 ? ) ad . � e n 1 j u v . r! . Dit komt onceve e r ove r e e n m e t h e t d i a gram a l s men e r reke n i n c m e e h o u d t dat e e n juv . gemakke l i j k v o o r e e n " " a an z i e n wordt • • •

* �.:!: � �!! � _p,:!; �� � �E ( Ch aradr i u s dubiu s ) E e r s t e w a a rn e m in g : 2 ex .

23-3:

21 - 3 :

2 e x . t e N GB

a l d aar ( Fr . Wa l t e ru s

0 0

)

( PE S

Daarna n o g g e r e g e ld e n k e l ingen , d u o ' s en

* � 2� !� _§! E §��12P �E ( C a l i dr i s a l p i n e ) 21 - 3 : 2 e x . 2 3- 3 : n o g 1

i n winterk l e e d t e H G B ( PE S ex.

te N G B ( Gert VDZ , S t .

0 0

0 0

)

zelfs een trio .

)

B o u i l l o n , M . He n s )

* 9 E� ! ! 2 ( Li m o s a l i mo s n ) 1 9- 3 : 4-4:

·-:_',�

'\'

(, ex . i n z o m e rk l e e d t e l'! GB ( M . H e n s , Fr . Wa l t erus ) 1 e x . op h e t a f ge l a t e n v i jvert j e te SJW ( E . G o b i n , M . !len s )

* �� 1P ( lium e n i u s arquat a )

' ""'\··,. :�;)$}�

2 e x . overv l i e ge n d t e SAR ( Fr . W a l t e r u s

1 2- 1 :

- ;s�:�

0 0

)

* '.!:�E� 1��E ( Tr inga t e t an u s ) 3 e x . t e NGB ( JNM-t o ch t ) e e r s t 6 ( Fr . Wa l t e r u s 0 0 ) 1 l a t e r � - Hen s ) l on , G e r t V D Z ) H e n s , PE S 0 0 1 e x . t e NGB 0 0 ) i b i de m ( HAF

22-3 : 2 3- 3 :

)

�f·� .

26- 3 : 31-3 :

9

ex .

te N G B ( St . Bou i l ­

* �!::'.§ E !�21?� � � �!::'. ( Laru s m e l a n o c e ph a lu s )

..__ ' "'-_.�

6-1 :

e w i n t e rk l e e d o p s t o rt n a a s t d e v i j v e r t e ex . i n 2 ) Wavre ( Fr . W a l t e ru s 0 0

1

�e s s e -

* * :!::�§'.!:YQ�f � ( Bombyc i l l a g arru lu s ) 1 6- 2 : 1 e x . i n C an a d a- p o p u l i e r t e H o l s b e e k ( Gert V D Z ) 2 - 3 : 1 k o p p e l o p l i j s t e r b e s - struik i n o n z e t u in ( G e r t V DZ ) ; l a t e r op de d ag n o g s t e e d s a anwe z i g ( BLH , A . Ve rbove n ) . V l i e g e n t e n s l o t t e " d o e l b e wu s t " w e g • • •

* �§��!:: ( A c c i p i t e r gent i l i s ) 4-1 :

1

d'

i n d e " c l i n c h " m e t e e n kraai i n NS-centrum ; d aarna afdr i jvend n aar n o ord ( CO I , Fre d e r i ck VL) 1 1 -1 : 1 e x . t e Florival ( WEJ � f '. . H e n s ) 1 3- 2 : 1 J' i n h e t LP -( G e rt V D Z J

* §��.:!:.:!:�!:: � !! ( Fa l c o c o lumbariu s ) 5- 2 :

1 � t e Bertem

( HEM )

* §! �� �� � .:!: ( A t h e n e n o c t u a ) 23-2 : 1 2- 3 : 1 6- 3 : 1 8- 3 : 20- 3 :

1 2 1 1 1

e x . in oude s chuur t e Korb e e k - D i j le ( M . H e n s ) e x . in e e n o u d e h angar t e L i n d e n ( E . G o b i n ) e x . in vlucht te H o l s b e e k ; o v e r d a g ( Ge r t V D Z ) s t e e n u i l t j e te SAR ( rES 0 0 ) ( St . Boui l ­ e x . l an g s de Bru s s e l s e s t wg t e Wink s e l e

lon )


38

o �����ID�fil o

Zoogdieren . . .

Er werd bewust ge k o zen voor zove e l moge l i jk t o chten in e igen

* �!E� !! ! j� ( M u s t e l a e rm i ne a )

s treek . Voor meer informat i e over een b e paalde t o cht kan je

5-4 : 1 e x . i n z om er va ch t rent over d e d i jk t e S AR ( Gert VDZ , M . He n s )

· � � �� ! � g ( Put orius put o r iu s )

s t e e d s t e r e cht bij de t o chtverantwoord e l i jk e . vr 1 1 -4- ' 86

+

verr;adering

A f spraak : 20h00 in het INFO-centrum van d e

3- 3 : 1 VSO l angs d e Vaart Leuven-Me che len thv . d e Remy-fabri e ­ ke n . (T. Mart e n s )

VllBM W , Wav e r s e b aan za 1 9-4- ' 86

* � ! ! ( C apre o lu s c apre o l u s )

U i trapen V a l l e i nr . 2/86

Wande l in g d o o rhe en �;e erdaalwoud o lv . " Sharp eye " Bart August i jn s ( 0 1 6/251 599 )

1 1 - 1 : 1 reer;e i t i n de Doode Bernde ( M . !le n s )

Afspraak : 1 4h00 Sta t i on Leuve n ; met de f i e t s ( ev . aut o ) 1 4h 4 5 Mar i a There s iakape l , Naarnse stwg Einde rond 1 8h00

Zo , d at was het d an w e e r voor d e z e k e er

• • •

Z o a l s je waarsch i j n li j k we l g e z i en zult h e bben , werden d e "e;e­

d o 1 - 5- ' 86

Afspraak : 1 ühü0 St ation Le uven

wonere " soorten grotende e l s niet opgenomen i n dit v e r slag .

Mee brenr; e n :

G e e n paniek d aarom , want je b l i jft AL j e waarnem inc;en door­ • • •

bot erhamm e t j e s , l aarzen , s chepn e t , boka len en de V a l l e i

s turen . Ze zullen immers verwerkt worden in he t j aarverslag ' 86

Am f i b i e ë n verra s s ingsu i t stap o lv . Dirk Costrop

Ege nhovenweg 51/31

I n l i c h t incen : Dirk Co strop

Ondertu s s e n b e n i k be gonnen aan d e e d i t i e ' 8 5 ; a l le

3030 Heverlee

" achtcrs t a l l i r:e " wa a rn e m i n g e n v an ' 8 '..> d i enen d an ook zo s n e l

o f t e l e fon i s ch : 0 1 6/200667

m oge l i jk d o orge stuurd t e worden . W aa rn e m i n ge n voor d e v o le;ende Val l e i voor 1 j u l i b i j :

Maarten !le n s

vr 2 , za 3 , z o 1f-'.)- ' 86

Weekend in de Di j le v a l l e i , samen met JNM-afde­ l ing Kortr i jk . Verbli j f : Bui t enverb l i j f vd . Je zu it e n

St-Jansbergsteenwe g 79

Pragen straat Oud-Hever l e e

3030 Heverlee

Afspraak : vr 2 - 5 om 20h00 op d e k ampplaat s

Q!���!�!!_êf�2�!!�g!�:

BLH HEM

Herwig Blockx Marc Herremans

HAF

=

Fran ç o i s H a l o t

WA�

=

Marc Walraven s

COI

=

Dirk Co strop

PDB

=

Pi e t De Be c k e r

v.'I:J

Jan \·.'e l lekens

r;:: s

St éphan Peten

OH

{NZ

NGB

=

=

Oud-�ev e r l e e

{ Zuo oi rdd N

N e er i j se Gro t e Bron

NJ-:'l

N e e ri j se K l i n i e k v i jvers

SAR

S t -A e; at h a - R o d e

FLO

Florival

LP t�S

L e o p o ld s p a rk =

He e r i j se

Zie ook e l d e r s i n d i t nummer

.

.

.

vr 9 , za 1 0 , : Verlengd Gaum e -weekend i sm . WA

z o 1 1 - 5- ' 86

Ten e i nd e de ov e rn a cht i n g

en

h e t vervoer t e kun­

n e n r e g e l e n , be l l e n v o o r 1 m e i naar André Ver­ boven ( 0 1 6/2381 8 4 )

Eve ntue e l aan s l u i t ing op zaterdagmorgen !?

39


38

o �����ID�fil o

Zoogdieren . . .

Er werd bewust ge k o zen voor zove e l moge l i jk t o chten in e igen

* �!E� !! ! j� ( M u s t e l a e rm i ne a )

s treek . Voor meer informat i e over een b e paalde t o cht kan je

5-4 : 1 e x . i n z om er va ch t rent over d e d i jk t e S AR ( Gert VDZ , M . He n s )

· � � �� ! � g ( Put orius put o r iu s )

s t e e d s t e r e cht bij de t o chtverantwoord e l i jk e . vr 1 1 -4- ' 86

+

verr;adering

A f spraak : 20h00 in het INFO-centrum van d e

3- 3 : 1 VSO l angs d e Vaart Leuven-Me che len thv . d e Remy-fabri e ­ ke n . (T. Mart e n s )

VllBM W , Wav e r s e b aan za 1 9-4- ' 86

* � ! ! ( C apre o lu s c apre o l u s )

U i trapen V a l l e i nr . 2/86

Wande l in g d o o rhe en �;e erdaalwoud o lv . " Sharp eye " Bart August i jn s ( 0 1 6/251 599 )

1 1 - 1 : 1 reer;e i t i n de Doode Bernde ( M . !le n s )

Afspraak : 1 4h00 Sta t i on Leuve n ; met de f i e t s ( ev . aut o ) 1 4h 4 5 Mar i a There s iakape l , Naarnse stwg Einde rond 1 8h00

Zo , d at was het d an w e e r voor d e z e k e er

• • •

Z o a l s je waarsch i j n li j k we l g e z i en zult h e bben , werden d e "e;e­

d o 1 - 5- ' 86

Afspraak : 1 ühü0 St ation Le uven

wonere " soorten grotende e l s niet opgenomen i n dit v e r slag .

Mee brenr; e n :

G e e n paniek d aarom , want je b l i jft AL j e waarnem inc;en door­ • • •

bot erhamm e t j e s , l aarzen , s chepn e t , boka len en de V a l l e i

s turen . Ze zullen immers verwerkt worden in he t j aarverslag ' 86

Am f i b i e ë n verra s s ingsu i t stap o lv . Dirk Costrop

Ege nhovenweg 51/31

I n l i c h t incen : Dirk Co strop

Ondertu s s e n b e n i k be gonnen aan d e e d i t i e ' 8 5 ; a l le

3030 Heverlee

" achtcrs t a l l i r:e " wa a rn e m i n g e n v an ' 8 '..> d i enen d an ook zo s n e l

o f t e l e fon i s ch : 0 1 6/200667

m oge l i jk d o orge stuurd t e worden . W aa rn e m i n ge n voor d e v o le;ende Val l e i voor 1 j u l i b i j :

Maarten !le n s

vr 2 , za 3 , z o 1f-'.)- ' 86

Weekend in de Di j le v a l l e i , samen met JNM-afde­ l ing Kortr i jk . Verbli j f : Bui t enverb l i j f vd . Je zu it e n

St-Jansbergsteenwe g 79

Pragen straat Oud-Hever l e e

3030 Heverlee

Afspraak : vr 2 - 5 om 20h00 op d e k ampplaat s

Q!���!�!!_êf�2�!!�g!�:

BLH HEM

Herwig Blockx Marc Herremans

HAF

=

Fran ç o i s H a l o t

WA�

=

Marc Walraven s

COI

=

Dirk Co strop

PDB

=

Pi e t De Be c k e r

v.'I:J

Jan \·.'e l lekens

r;:: s

St éphan Peten

OH

{NZ

NGB

=

=

Oud-�ev e r l e e

{ Zuo oi rdd N

N e er i j se Gro t e Bron

NJ-:'l

N e e ri j se K l i n i e k v i jvers

SAR

S t -A e; at h a - R o d e

FLO

Florival

LP t�S

L e o p o ld s p a rk =

He e r i j se

Zie ook e l d e r s i n d i t nummer

.

.

.

vr 9 , za 1 0 , : Verlengd Gaum e -weekend i sm . WA

z o 1 1 - 5- ' 86

Ten e i nd e de ov e rn a cht i n g

en

h e t vervoer t e kun­

n e n r e g e l e n , be l l e n v o o r 1 m e i naar André Ver­ boven ( 0 1 6/2381 8 4 )

Eve ntue e l aan s l u i t ing op zaterdagmorgen !?

39


40

I� l'1l I� 1� I� 1

za 1 7-5- ' 86 : Plan t e n t o ch t in Egenh ovenbos en omge v e i n G Le iding : Maart en H e n s ( 0 1 6/200667 ) Afspraak : 1 4h00 Stat i o n Leuven met d e f i c t , , Een f lora kan nut t ig z i j n

. • .

DRIEMAA N D E LIJKS KONTAKTBLA O J NM-L EUVE N 11e JAA R GA NG N ° 2 APR- JUL I '86

--� �";;o:-

vr 30-5- ' 86

�-

Open ve rgad e r ing . I e d e re e n w e l k om 1 Af spraak : 20h00

in

het

D e e lge m c c n t c h u i c

l �.� '

vun

·' '

• ..,",, �_.�, ,

.... W1•".,,_ ...i: �

·· -.. ....IJ1.1

lieverlee , ine;an g " Po l i t i c " zo 6 t o t za 1 2-7- ' 86

:

Werkkamp in de Doode Bemde voor m e e r i nformat i e :

zie kampe nnum rn e r v an Eu glena

Organ i s a t i e : St e faan Dondeyne Ph i l ip s l aan 43 3040 Korb e e k -Lo Te l :

( 0 1 6 ) /250869

Op d i t werkkamp zal t e v e n s de V al l e i word e n .

u i L f 'C' l ' l l 1 1 p

J

� '8 tr

V.14.

: ff a a rt e n H e n s

ftJd. :

Ccrt

; Sint - J o n s b c r r;s t e e nw e g 79

1/cinrl c :'. élrl d C

r�aar t e n l l c n s

i

J' . K .

i' c c k e l a c r s l n<i n

:,

%� �

� , 3o-(i- !g\

3 C 3C Heve r l e e 3;•(10 Y e s s e 1-Lo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.