De Vallei Juli 1985

Page 1

16

de

cl e

\lallei

J)I� :

zo 22-9

Nationale Natuurbesc�ermin�sdn� in het Zwin. Bellen

MAAR

..

+

W,\

:

Weekend Cap Gris Nez ec.r�

!)11'.m mee voor

JI-JC(._·,·): '.'allei nr.

Afspraak I9-IO

'1

:

Blanc Nez

Bellen nnar HerNig

en om

20-9

re�ele� (prlv�-�a�en5) .

11 1..,1··· .J ;. .

.··

� .

· � . " .

1

JNM-LEUVEN 10. JAARGANG N°3 JULI- OKT OBER '85

uitra;:en. nl.eten en ·:erzenden.

19. 30 Jnfoce!1tru� '.'JIB"'.W.

Roofvo�el-li�-tocht Afspraak

Za ?.6-10

:

te denken en rlaorom

�ikse Westerstorm op T9

Overnachting In tenten;

het vervoer te

za

-

Een absolute topper ! !

we�

11 e j

DRIE MAANDELIJKS K O NT AKTBLA D

Infocentrum 1/!IBl·'ll.

een �oed weekeni is nooit

.

2�/22-9

nanr

Va

o.l.v. HYJ (z�e 24-8)

·7. 30 Station Leuven.

Trek:ell!ng te Kor�ee%-Lo/Pellenberg. Afspraak

:

7.CO (Hulp!) Stat'.on ieuven.

Hier zie je dus weer : een volle kalen�er

jij van de partij bent !!

,

dus zor� dat oo�

�.

,j�vV\bl.:J���Y) .(.�

-

,.J';';l�·f"� �-:'·· 1 ( .- --·.- •.a � ......,<.:Y'"v .::it;;;�,r ;_.i._ .... .... . " ,.. ·�· - 1:-" >- .w.� • . ,,,. . ...: ... � • . c;.,.,_._. ">• I',.

-�

..; - -irrG -

R

. rl1"<.,.

-"'·

V.U.

en RED.

A

: Vantrnppen

Joost

Waversebaan JOJO

- ___,,-.J".-�t/;'v--

·-·- ����-�=---�:�-::::..--·-· -

340

Meverlee

016/23.20.07

&

Bulaye

Jan

Waversebaan JOJO

321

Heverlee

D16/2J.A9.02

c

�)

(


t

.I de

Vallei

1-MEDEDELINGEN l

l l' () Oll l\1 ()()Il)) 1

o

11a11 o,

tf-HOOFVOGEL-LlG-TOCllT

Ziehier een door de

eerste

Vall�i

die

in je bus

terechtkomt,

redaklie.Weliswaar nog

spiksplinternieuwe

komen met heel wat hulp van de

oude

11opelijk stemt het je een beetje,

vindt,

stuur dan in

't

zomer staat voor de deur,

de Oijlevallei heeft "vijvers"

beste

wat wil

Neem

lezer(es).We

wat

telkens op

zeggen voor de

maar ook

harde

minder bezochte

want

die

blok­

uit

Johan Nysten

Plaats

zullen uiteindelijk

vormen van onze vereniging ...

vakantie vanwege

5

l'ag. 6 Pag.

7

Pag.

0

Pag.

9

Pag. Pag.

P�n

10

l

1

: :

Mededelingen

:} 1

\'ers 1 eg:

}:Nethen 4:???

Mollendaal of

breng je best mee;ook iets

Meerdaal

dus spul om binnen te smullen zou eventueel nuttig kunnen

vloeibaars

zijn.

DIJLEAFVAAHT

Ha geven

Waarnen1inqcn

2

en Wateringen

Zwin Viroin

Pag.

15

:"\

(psss .

• •

Pag..

16

:

)

seintje aan kalender

zou een afvaart

van de Dijle gepland worden met

!!)

)boten of zelfgemaakte(past op1het kantelt

rub�

vlot­

.

.

nadert de

JAARVEHSLAG

1984

Gaume

.

Na

verlopen,

geeft een

.

voltooing.Bel a l vast eens naar Herwig om een exem­

�EfE�KI

l'l

� ����� FINANCIES erg alarmerende berichten

vorige

-

te laten

Johan Nysten.

*ORNITHOLOGISCH •

n

Verslag:

(uitstekend weer is al besteld) bellen naar

plaar te reserveren.�OQR�AAD_

Uit de kra t

Verslag:

12 l; 'lÎ

:1

boomvalken

Geneeskrachtige planten deel

:

tussen de ver­

ten.

voorwoord

P ag.

wordt er uitgewisseld

Wie mee wil helpen dit evenement"vlot"

Pag.

J :}

uur

bekijken.

plek

P laats

In september

prooioverdracht

4

!:Open

Plaats

ber

Voorpag.:

Pag.

à J

Met zijn·alle volledige dagtochten:

[ INll()IJJ) 1 :

4 plekken in petto en per plaats rekenen we

Plaats 2:Zandgroeve Neerijse

-f

2

zien of er

afkomt.

(256060) want vooraf gaan we de verschillende

plaatsen al eens

stukken,

Jan

J

}. à

man.Na 2

Als je wil meedingen

,

Joost

Pag.

"dikke"

schillende waarnemingspunten.

eens op

dan ook

3

een activiteit waarbij je eigenlijk niks moet

je luie ... en omhoog .te kijken om te

We hebben reeds

le dun

natuurschoon te bieden.Niet alleen

jongeren mee,

steunpilaren

een leuke

hebben

je deze vallei

trek er

op

toevallig genen

Leefdaal en Meerdaalwoud.

ook al eens wat

toch de Nog

heel

zijn interessant,

zoals de velden van

Eindelijk nog eens doen behalve

vervolg meer artikels binnen.

ker een welgekome verpauzing.Wel,

de

gemaakt

lot stand ge­

ploeg...

toch ons uiterste best gedaan en indien

De

Vallei

de

vergadering

(slechts

2

à

_

3000

posfitief nieuws over de

rug beschikken over

12.252

sollen

fr •

centjes

. . .

:

)

kwam op de

we kunnen

te-


t

.I de

Vallei

1-MEDEDELINGEN l

l l' () Oll l\1 ()()Il)) 1

o

11a11 o,

tf-HOOFVOGEL-LlG-TOCllT

Ziehier een door de

eerste

Vall�i

die

in je bus

terechtkomt,

redaklie.Weliswaar nog

spiksplinternieuwe

komen met heel wat hulp van de

oude

11opelijk stemt het je een beetje,

vindt,

stuur dan in

't

zomer staat voor de deur,

de Oijlevallei heeft "vijvers"

beste

wat wil

Neem

lezer(es).We

wat

telkens op

zeggen voor de

maar ook

harde

minder bezochte

want

die

blok­

uit

Johan Nysten

Plaats

zullen uiteindelijk

vormen van onze vereniging ...

vakantie vanwege

5

l'ag. 6 Pag.

7

Pag.

0

Pag.

9

Pag. Pag.

P�n

10

l

1

: :

Mededelingen

:} 1

\'ers 1 eg:

}:Nethen 4:???

Mollendaal of

breng je best mee;ook iets

Meerdaal

dus spul om binnen te smullen zou eventueel nuttig kunnen

vloeibaars

zijn.

DIJLEAFVAAHT

Ha geven

Waarnen1inqcn

2

en Wateringen

Zwin Viroin

Pag.

15

:"\

(psss .

• •

Pag..

16

:

)

seintje aan kalender

zou een afvaart

van de Dijle gepland worden met

!!)

)boten of zelfgemaakte(past op1het kantelt

rub�

vlot­

.

.

nadert de

JAARVEHSLAG

1984

Gaume

.

Na

verlopen,

geeft een

.

voltooing.Bel a l vast eens naar Herwig om een exem­

�EfE�KI

l'l

� ����� FINANCIES erg alarmerende berichten

vorige

-

te laten

Johan Nysten.

*ORNITHOLOGISCH •

n

Verslag:

(uitstekend weer is al besteld) bellen naar

plaar te reserveren.�OQR�AAD_

Uit de kra t

Verslag:

12 l; 'lÎ

:1

boomvalken

Geneeskrachtige planten deel

:

tussen de ver­

ten.

voorwoord

P ag.

wordt er uitgewisseld

Wie mee wil helpen dit evenement"vlot"

Pag.

J :}

uur

bekijken.

plek

P laats

In september

prooioverdracht

4

!:Open

Plaats

ber

Voorpag.:

Pag.

à J

Met zijn·alle volledige dagtochten:

[ INll()IJJ) 1 :

4 plekken in petto en per plaats rekenen we

Plaats 2:Zandgroeve Neerijse

-f

2

zien of er

afkomt.

(256060) want vooraf gaan we de verschillende

plaatsen al eens

stukken,

Jan

J

}. à

man.Na 2

Als je wil meedingen

,

Joost

Pag.

"dikke"

schillende waarnemingspunten.

eens op

dan ook

3

een activiteit waarbij je eigenlijk niks moet

je luie ... en omhoog .te kijken om te

We hebben reeds

le dun

natuurschoon te bieden.Niet alleen

jongeren mee,

steunpilaren

een leuke

hebben

je deze vallei

trek er

op

toevallig genen

Leefdaal en Meerdaalwoud.

ook al eens wat

toch de Nog

heel

zijn interessant,

zoals de velden van

Eindelijk nog eens doen behalve

vervolg meer artikels binnen.

ker een welgekome verpauzing.Wel,

de

gemaakt

lot stand ge­

ploeg...

toch ons uiterste best gedaan en indien

De

Vallei

de

vergadering

(slechts

2

à

_

3000

posfitief nieuws over de

rug beschikken over

12.252

sollen

fr •

centjes

. . .

:

)

kwam op de

we kunnen

te-


,,.

'"

de

Vallei

l'

5

\

de

De

JNH zel vertegenwoordigd zijn op een

wege de sectie

"vrijetijdsbesteding"

meendeg 2-9 in de Drengerie van de Wip eens

tentoonstelling van­

ven

binnen;dan weet je ook wie

N.B.: breng fietsplakkertjes

. �

er deer staat te zweten

•t schijnt staan w� /

mee voor

tussen de

cactussen.

in de telefoonketen

(zie

hel

N

)[ Ul�E

Alle

vorig nummer

mopje

R(OAC T 1

cartoons,

. • .

)

,

doet dit in

sloeg

Sl�

(sorry

vervolg op nummer

47.12.20.

( schrijfsels,

voortaan naar:

tekeningen,

JOOST V ANTRAPPEN

of

verslagen en dergelijks

waversebaan

JOJO

JOJO

Heverlee

lt')

J21

c

Heverlee

in het vervolg naar

Maarten

Hens die

in de status van sarkastenaar wordt benoemd. HAART(N HENS

0·1

..

.

Gunstig advies voor erkenning private natuurreservaten BRUSSEL

.,--

De HoC" Raad

etui erkend Daanwut be­ alu.n t 1 1t.&at.1.reree vaten een natuuroppervlak1e V1Lll 2Bl3 ha. De huidige erkenning van de oppe"1&l<UI van l5IJO ha door de

Toor Natuurl>eboud heef\ lf\ID­ ltlg advlet. w...,brocht TOOr de erkenning van ... pmate na.­ tuuITNen-aten. Hel adTiee werd ullgebracht u.n minister Akk er­ ma.na. dte nu nor de erlumnln· pn

dient goed te keuren.

De Hoge Raad TOOr Natuur­

behoud bracht eon gunstig ad·

pr1v6-natuurreMtrvaten toont het 1UJgende belang Vllll de pr1· v6-natuurvenml.gtngen die re-­ aervaten beheren. lRDP>

-------'

vtoA uit voor: de va.liet •an de Zwarte Boek !Bertngeo. 40 tw. De Kooldrles ffirec:h� 14 hal. De Korhaan {Arendonk. 2 hal. fort 7 !Wllr1Jk. 15 hal. Groot Bulten· schoor en Ge.lpnecboor <Zand· · vliet en Ullo. 2111 h"' en de Qoode 1!9mde IOud "'""rlM.

door

1 \

:

'-·' {f

B.N.V.R. o( De. w........i. Voor

erl<onnl"f alo naruw.-.C-.t :tlJn YOlgende gebieden TOOrg&­ dragen, De 1-mbroekon

zlJD

_

·:

1-

1

1

_:,·-1 _,,. _"'-i

'o, '-- 7;.:,

·"·

'"'

IUJ•

reedo l l lit1-

vat.e�%'!'�

st.janbergsteenweg JOJO Heverlee N.8.:Voor waarnemingslijstea:gelieve de waarnemingen per soort te te zetten

(

in plaats van per datum),

voor het maken- van het jaarverslag

*

�!�E5�!��L��2

dil

' 0 ).DANK

n

U

Vogels balen van joggers Wie Hitchcock.s •. Birds " hcdt gel.icn, r..al wellich t

Als je op de adresplakker vooraan op dit nummer een rood bolletje ziet blinken, betekent dit dat je - voor zover wij weten je lidgeld nog niet betaald hebt; stort dus even snel als de spreekwoordelijke bliksem

300 fr. op rek.nr. 737-4263074-64 van JNM vzw Kortrijksepoortstraat

is makkelijker

_

9000 GENT

� -'î

···:i

(Heusden-1.oldeii, Het DJuonho( IKortenbef'I\ De C<1"t aa... Hel­ Moment.eel

: ••, \ 1

'.1_' -·

-'"�'{'>. il(

en ....ni..n beheerd de - '. natuu"""'nJi1ng

de (}leU<den-7..old«I •n broek <HoeMltl.

EOS

(, �·�""'

a hal Al- do:ze n&tuUrpbledea bentten '8D sroce . ...nltelt qua biotoop

JAN BUTAYE

waversebaan J4B

Waarnemingen van gevogelte hierbij

'l

)

St faan De Tavernier in

holst van de nacht uit zijn bed wil trommelen

jongen ,

...::J1

de zetduivel onbarmhartig toe en wie

-K-

deze ongelukkigen.Naar

-T(L(rDDNNUHM(R ST( (n jawel hoor ,

DE KRANT

Culturele Road op

Kruidtuin.

om onze afdeling in het zonnetje te zetten...

f

1 UIT

T(NTOONST(LLJNG

\l:illei

na de film een beetje bang naar onze gevkugdde vrienden hebben gekeken. In die rol pre nt werden mensen namelijk aan(!:evallen door woedende vogels. Dat was maar een film naluurlij k ... In Zwitserland lijkt hel er echler op dat dir film wel ttns werkelijkheid 1..ou kunnen worden. Daa r zijn in de laat st e twee jaar twaaJr �n�n door vo gel s aangevallen. Die twaalr waren allemaal jor.g:ers. Onder hen was een pechvogel die u:lh twee keer moc!tt rennen voor zijn leven. Vij r van� aa nge val l en lopen ko nde n de vogels als buiurds Klcntificcren. Alle slachto(frn lieren snijwonden op die soms wel vijhicn ccn1imc1e r l3n(t waren.

l

l

AnS(:n van hel Kanton�pital in Ucs1.al

naluur

waarschuwen nu a l e joggcrs om bij he l<tpcn in d1: vrije goed uit Ic kijken. Vooral in het brocd-..ctzocn van rt.l(t(vo�cls zoals de buizerd. [)('

140

dieren willcn dan ms1. Van in kleurige pakken geslOkcn joggcr!I mocl cn zc ahsoluul nieu hebben. En <lal hchhcn ze <lan ook duidelijk la1cn nK'rlen.


,,.

'"

de

Vallei

l'

5

\

de

De

JNH zel vertegenwoordigd zijn op een

wege de sectie

"vrijetijdsbesteding"

meendeg 2-9 in de Drengerie van de Wip eens

tentoonstelling van­

ven

binnen;dan weet je ook wie

N.B.: breng fietsplakkertjes

. �

er deer staat te zweten

•t schijnt staan w� /

mee voor

tussen de

cactussen.

in de telefoonketen

(zie

hel

N

)[ Ul�E

Alle

vorig nummer

mopje

R(OAC T 1

cartoons,

. • .

)

,

doet dit in

sloeg

Sl�

(sorry

vervolg op nummer

47.12.20.

( schrijfsels,

voortaan naar:

tekeningen,

JOOST V ANTRAPPEN

of

verslagen en dergelijks

waversebaan

JOJO

JOJO

Heverlee

lt')

J21

c

Heverlee

in het vervolg naar

Maarten

Hens die

in de status van sarkastenaar wordt benoemd. HAART(N HENS

0·1

..

.

Gunstig advies voor erkenning private natuurreservaten BRUSSEL

.,--

De HoC" Raad

etui erkend Daanwut be­ alu.n t 1 1t.&at.1.reree vaten een natuuroppervlak1e V1Lll 2Bl3 ha. De huidige erkenning van de oppe"1&l<UI van l5IJO ha door de

Toor Natuurl>eboud heef\ lf\ID­ ltlg advlet. w...,brocht TOOr de erkenning van ... pmate na.­ tuuITNen-aten. Hel adTiee werd ullgebracht u.n minister Akk er­ ma.na. dte nu nor de erlumnln· pn

dient goed te keuren.

De Hoge Raad TOOr Natuur­

behoud bracht eon gunstig ad·

pr1v6-natuurreMtrvaten toont het 1UJgende belang Vllll de pr1· v6-natuurvenml.gtngen die re-­ aervaten beheren. lRDP>

-------'

vtoA uit voor: de va.liet •an de Zwarte Boek !Bertngeo. 40 tw. De Kooldrles ffirec:h� 14 hal. De Korhaan {Arendonk. 2 hal. fort 7 !Wllr1Jk. 15 hal. Groot Bulten· schoor en Ge.lpnecboor <Zand· · vliet en Ullo. 2111 h"' en de Qoode 1!9mde IOud "'""rlM.

door

1 \

:

'-·' {f

B.N.V.R. o( De. w........i. Voor

erl<onnl"f alo naruw.-.C-.t :tlJn YOlgende gebieden TOOrg&­ dragen, De 1-mbroekon

zlJD

_

·:

1-

1

1

_:,·-1 _,,. _"'-i

'o, '-- 7;.:,

·"·

'"'

IUJ•

reedo l l lit1-

vat.e�%'!'�

st.janbergsteenweg JOJO Heverlee N.8.:Voor waarnemingslijstea:gelieve de waarnemingen per soort te te zetten

(

in plaats van per datum),

voor het maken- van het jaarverslag

*

�!�E5�!��L��2

dil

' 0 ).DANK

n

U

Vogels balen van joggers Wie Hitchcock.s •. Birds " hcdt gel.icn, r..al wellich t

Als je op de adresplakker vooraan op dit nummer een rood bolletje ziet blinken, betekent dit dat je - voor zover wij weten je lidgeld nog niet betaald hebt; stort dus even snel als de spreekwoordelijke bliksem

300 fr. op rek.nr. 737-4263074-64 van JNM vzw Kortrijksepoortstraat

is makkelijker

_

9000 GENT

� -'î

···:i

(Heusden-1.oldeii, Het DJuonho( IKortenbef'I\ De C<1"t aa... Hel­ Moment.eel

: ••, \ 1

'.1_' -·

-'"�'{'>. il(

en ....ni..n beheerd de - '. natuu"""'nJi1ng

de (}leU<den-7..old«I •n broek <HoeMltl.

EOS

(, �·�""'

a hal Al- do:ze n&tuUrpbledea bentten '8D sroce . ...nltelt qua biotoop

JAN BUTAYE

waversebaan J4B

Waarnemingen van gevogelte hierbij

'l

)

St faan De Tavernier in

holst van de nacht uit zijn bed wil trommelen

jongen ,

...::J1

de zetduivel onbarmhartig toe en wie

-K-

deze ongelukkigen.Naar

-T(L(rDDNNUHM(R ST( (n jawel hoor ,

DE KRANT

Culturele Road op

Kruidtuin.

om onze afdeling in het zonnetje te zetten...

f

1 UIT

T(NTOONST(LLJNG

\l:illei

na de film een beetje bang naar onze gevkugdde vrienden hebben gekeken. In die rol pre nt werden mensen namelijk aan(!:evallen door woedende vogels. Dat was maar een film naluurlij k ... In Zwitserland lijkt hel er echler op dat dir film wel ttns werkelijkheid 1..ou kunnen worden. Daa r zijn in de laat st e twee jaar twaaJr �n�n door vo gel s aangevallen. Die twaalr waren allemaal jor.g:ers. Onder hen was een pechvogel die u:lh twee keer moc!tt rennen voor zijn leven. Vij r van� aa nge val l en lopen ko nde n de vogels als buiurds Klcntificcren. Alle slachto(frn lieren snijwonden op die soms wel vijhicn ccn1imc1e r l3n(t waren.

l

l

AnS(:n van hel Kanton�pital in Ucs1.al

naluur

waarschuwen nu a l e joggcrs om bij he l<tpcn in d1: vrije goed uit Ic kijken. Vooral in het brocd-..ctzocn van rt.l(t(vo�cls zoals de buizerd. [)('

140

dieren willcn dan ms1. Van in kleurige pakken geslOkcn joggcr!I mocl cn zc ahsoluul nieu hebben. En <lal hchhcn ze <lan ook duidelijk la1cn nK'rlen.


'

de

Va 11 ei

de

Vallei

VERGUISD

1J7acht bekken benoorden E q te I-Ieverlee?

LEUVEN - In do die-· kussle voor on lagen OOI\ "·"ch1bok.kon op do Dlflo. i.er \'OOrkomlng van ovor­ .iromlngen onder moor tè Leuven. worden nlouwo al­ le malleven geopperd. ·0e dlen<len onden.oo ken ull­ ee nlopende acenarlo't waarblf �n rekening houd! mei een wllChtbek­ ken voor frekwente over­ s1romlng benoorden · d• E 5. Dll<lrdoor zou ht1l M>­ dert l<lng geplande bek-. ken bezuld�n de E6 •lechlJ eenmaal . por Uen laar In gebruik lrodtm. Dat iaaule koml enlgszlIU lo­ gemoo1 IUlll de mllleubo­ zwaren t..{llleugrocpen hebben. ae­ sLeund door oen eoologtsch onden.oek \'IAJl de UntV1:1r&i­ ia1re lnllelllng Antwerpen. verz.ot &&ng"etekend iegon een

wachtbekken t�'\en Oud-Ho­ .,,·�rleo en Neort)ae. De (re­ kwomáe ovonsln)fnlnc ra.et

� Dlllew•IA>r zou het D&tuurlljka mW•u pheel ver­ nlal<in. 111 da z.on. worden door ck Vr1ondon nn Hovo r· leoLoo .11&1qurpbloden b<>­ '-ni Vanuit da '1ad Leuven on da dlena&en van d o Vl&&mso

C.�ruchap wordl do Idee �und va.n HO wachtbck­ k•n oio J>*.&l •n perk to aLellan · &LD de w&1ennood In kolden: C.n tom.1 m"n· aan eon &&n­ lal auaun � .i. blnnoN<L&d.

Omdal 1n&npon op hel doblol Y&D .i. Dljl4 In Leuven zelf nl4ol ba&lbut <lln. dlonl een abnorm&M watervloed bezui­ den Louvon fe'IOClu>ord IA> �n. Volaont hel nieuwe ocen&l1o z.ou :wika In do mooato gevall•n ook kunnon ln oon kleiner bekken ten noorden van de E � an pluu van &on zuiden a.rvan. "-l&a.r" ook hol zuld•lllk• wkkon wu. &la "'"'""'· worden a.a.nge-

� <rtif

lol en met maar

GENEESKRACHTIGE Examens

gedaan

en nog steeds in dA

?

war

Christus

Se�ui

.�,<:J-e volk

)

een geliefkoosd

(

5de

-

4de eeuw

middel voor vrouwen.liet

bezong deze plant in een

werden aangeraden

Valeriaan.

Probeer eens

Valeriaan was reeds in het verre verleden

voor

J

steeds standhoudend

noq

PLANTEN

lied

vrouwen

waarin

dit gewas altijd bij zich te

draqen.

In Midden-Europa goot men de melk door een krans valeriaan

als de boter bij het karnen niet wilde loskomen,

melkbe­

roofbijen

Oosten dreef

heksing

noemde men

zoiets.Bijenkorven werden

door er

men zelf handel

valeriaan

bij te leggen.In

met een soort

beschermd teqen

het

valeriaan die gebruikt

werd om

het badwater geurig te maken en als middel tegen motten

(

De volksgeneeskunde kent

bij

twee houden niet noodzakelijk zenuwachtigheid,

als

verband ).

valeriaan als kalmerend middel

gebruikt het tegen maag-

urineafdrijvend middel

bare leeftijd.

en hartklachten,

en vooral voor vrouwen van middel­

In de volksmond noemt men deze plant ook wel Echte valeriaan groeit in een groot deel matigd

Azië,

de

op vochtige plaatsen:

"duivelsdrek"

van Europa en in ge­

langs sloten,

kanalen,

me­

ren en in vochtige

loofbossen.De bloeitijd loopt van juni tol

drogen:

de

september;

zuren, Oe

na de

deze

etherische

valeriaanolie

meestal niet zo

even

bloei

bevat

worden de wortels verzameld voor hel

werkzame

olie,

beslandelen

nl.:

organische

looistoffen en hars.

verspreidt

een typische geur waar mensen

verlekkerd op zijn,

niet indommelen a.u.b.)

waar

maar

(katten�haters

ketten

weg

van zijn.

Gameld

door Jim Davis

Door de combinatie

die

we

In

valeriaan

de werking in

van de

ven de verschillende terugvinden, werkzame

het centrale

opwekkende

af te komen . .

werking,

toch weer .

)

af

m�t

te lang

hop.

de combinatie

heeft bv.zowel

een

ontspannende

ideaal dus tijdens examens

grap,jassen om hiermee na

Bijwerkingen zijn voor dit kruid niet

best niet

:

stoffen vermindert de prikkel­

zenuwstelsel.

Thee van de valeriaanwortel (wat zijn we

werkzame stoffen

bezit dit kruid een genezen­

alle situaties van zenuwspanning

verschillende

baarheidvan als

nu

na elkaar

te

bekend. roch

gebruiken,

best

1 ! !

de blok is het

wisselt

1 Î PVP

mee

IJr

men

Vi�

1


'

de

Va 11 ei

de

Vallei

VERGUISD

1J7acht bekken benoorden E q te I-Ieverlee?

LEUVEN - In do die-· kussle voor on lagen OOI\ "·"ch1bok.kon op do Dlflo. i.er \'OOrkomlng van ovor­ .iromlngen onder moor tè Leuven. worden nlouwo al­ le malleven geopperd. ·0e dlen<len onden.oo ken ull­ ee nlopende acenarlo't waarblf �n rekening houd! mei een wllChtbek­ ken voor frekwente over­ s1romlng benoorden · d• E 5. Dll<lrdoor zou ht1l M>­ dert l<lng geplande bek-. ken bezuld�n de E6 •lechlJ eenmaal . por Uen laar In gebruik lrodtm. Dat iaaule koml enlgszlIU lo­ gemoo1 IUlll de mllleubo­ zwaren t..{llleugrocpen hebben. ae­ sLeund door oen eoologtsch onden.oek \'IAJl de UntV1:1r&i­ ia1re lnllelllng Antwerpen. verz.ot &&ng"etekend iegon een

wachtbekken t�'\en Oud-Ho­ .,,·�rleo en Neort)ae. De (re­ kwomáe ovonsln)fnlnc ra.et

� Dlllew•IA>r zou het D&tuurlljka mW•u pheel ver­ nlal<in. 111 da z.on. worden door ck Vr1ondon nn Hovo r· leoLoo .11&1qurpbloden b<>­ '-ni Vanuit da '1ad Leuven on da dlena&en van d o Vl&&mso

C.�ruchap wordl do Idee �und va.n HO wachtbck­ k•n oio J>*.&l •n perk to aLellan · &LD de w&1ennood In kolden: C.n tom.1 m"n· aan eon &&n­ lal auaun � .i. blnnoN<L&d.

Omdal 1n&npon op hel doblol Y&D .i. Dljl4 In Leuven zelf nl4ol ba&lbut <lln. dlonl een abnorm&M watervloed bezui­ den Louvon fe'IOClu>ord IA> �n. Volaont hel nieuwe ocen&l1o z.ou :wika In do mooato gevall•n ook kunnon ln oon kleiner bekken ten noorden van de E � an pluu van &on zuiden a.rvan. "-l&a.r" ook hol zuld•lllk• wkkon wu. &la "'"'""'· worden a.a.nge-

� <rtif

lol en met maar

GENEESKRACHTIGE Examens

gedaan

en nog steeds in dA

?

war

Christus

Se�ui

.�,<:J-e volk

)

een geliefkoosd

(

5de

-

4de eeuw

middel voor vrouwen.liet

bezong deze plant in een

werden aangeraden

Valeriaan.

Probeer eens

Valeriaan was reeds in het verre verleden

voor

J

steeds standhoudend

noq

PLANTEN

lied

vrouwen

waarin

dit gewas altijd bij zich te

draqen.

In Midden-Europa goot men de melk door een krans valeriaan

als de boter bij het karnen niet wilde loskomen,

melkbe­

roofbijen

Oosten dreef

heksing

noemde men

zoiets.Bijenkorven werden

door er

men zelf handel

valeriaan

bij te leggen.In

met een soort

beschermd teqen

het

valeriaan die gebruikt

werd om

het badwater geurig te maken en als middel tegen motten

(

De volksgeneeskunde kent

bij

twee houden niet noodzakelijk zenuwachtigheid,

als

verband ).

valeriaan als kalmerend middel

gebruikt het tegen maag-

urineafdrijvend middel

bare leeftijd.

en hartklachten,

en vooral voor vrouwen van middel­

In de volksmond noemt men deze plant ook wel Echte valeriaan groeit in een groot deel matigd

Azië,

de

op vochtige plaatsen:

"duivelsdrek"

van Europa en in ge­

langs sloten,

kanalen,

me­

ren en in vochtige

loofbossen.De bloeitijd loopt van juni tol

drogen:

de

september;

zuren, Oe

na de

deze

etherische

valeriaanolie

meestal niet zo

even

bloei

bevat

worden de wortels verzameld voor hel

werkzame

olie,

beslandelen

nl.:

organische

looistoffen en hars.

verspreidt

een typische geur waar mensen

verlekkerd op zijn,

niet indommelen a.u.b.)

waar

maar

(katten�haters

ketten

weg

van zijn.

Gameld

door Jim Davis

Door de combinatie

die

we

In

valeriaan

de werking in

van de

ven de verschillende terugvinden, werkzame

het centrale

opwekkende

af te komen . .

werking,

toch weer .

)

af

m�t

te lang

hop.

de combinatie

heeft bv.zowel

een

ontspannende

ideaal dus tijdens examens

grap,jassen om hiermee na

Bijwerkingen zijn voor dit kruid niet

best niet

:

stoffen vermindert de prikkel­

zenuwstelsel.

Thee van de valeriaanwortel (wat zijn we

werkzame stoffen

bezit dit kruid een genezen­

alle situaties van zenuwspanning

verschillende

baarheidvan als

nu

na elkaar

te

bekend. roch

gebruiken,

best

1 ! !

de blok is het

wisselt

1 Î PVP

mee

IJr

men

Vi�

1


8

de

Vallei

[

\VERSLAGEN o\ DAG

TOCIH

ll�GEV(N

:

Deelnemers

- L i e v e De

V.L.(Z7-4-65)

De

lavernier

Coster

-::---

- \'eerl e -Carlo De Clerck - r rederi ck Van l rb e rghe Dit

verslag

i�

vooral

a

e

Il(

1

ZWIN ONDER LEIDING VAN rREDERICK

.

.11

·�-::--::":-

We hadden om 8.45 afge­

�·

·�· '

-

sproken aan het station

maar ken

met gids erop en

2

een

een

en enkele de

wijf je

moneuvers

..,.,.,.. '• •

�� Î. -;-,. . t \..

zijn,

Verwonderd over

w�

de

opwekkende

riteit na

Je

in het

ha v i k op horst,

unta

s ch up

N.B.:Het

opg

e

van de

zusjes

Overijse (=Marleen

was,

vertrokken

er

en

we dan

toch:Herwig (door sommigen

Blokske gen.oemd),

Marleen,

met Marc mee. Na een

koersten

"

van

het

,

e

onder

na t (voor

degenen

zagen

wa­

ooie vaar.Nu gingen we op stap richting

we bi j na een

wat we

�en enkele hazen en een

we om ter eerst naar

)

Zwin.

Het eerste

-leeuwerik

een jongere d ee l n

tocht waarbij heel

wat afgelachen werd (ongeveer 12 kg. )kwamen we aan

zee.Onderweg

zagen we bergeenden en gr.

hila­

ganzen

emster en

Wateringen afgezegd te hebben, kuisten af .We duwden Marcs tank op 9ang en waterskiden naar

).

vertraging

Hilde). Toen iedereen

waar ondermeer

boompieper en

zo veelste die dag

i n de

was er nogal

merkt

(de

"waaw tof

µloeterpartij

huiä

e

Hageven

ope n v lieg nde buitendeur , waarbij

natte douche kregen

een

eraan.

werden gezien,

wulpen

ven

dit­

vehicels die ons naar een gezellig cafeetje brachten.

droge

vertrok­

een auto.De anderen gingen

bijzonder natte bedoening

reeën,

natuurlijk

we met enige

vanwege essentiele tenk­

maal hadden ze geen ongelijk. Dankzij de v an pk's bulkende lada turbo van Marc en het vinnig m or ren d e RS-je van C r l o bereikten we tijdig het marktplein van Neerpelt

V.l.(1-5-85)

Hilde, Maarten.en ik in

degene die thuis gebleven

voor

NAAR

���

-lfarie Christine D. T. - Bar t Ver co utere -Marc

OCH J

�-.

Vis

-Stefaan .De

DAG 1

EN WATERINGEN ONDER L[IOING V A N rREDERJCK

Na

\Bllei

de

(uitge zet ? ).Ook een

nest van" verwilderde"

kwak­

volwassen

verder

ken werd uitvoerig bekeken: we zogen een jong en twee

i n teressante

vogels.Even

pos(t )eerden enkele blauwe reigers.Toen kwamen we aan

die het nog niet hadden

de duinen.liet eerste

exemplaren ...

wet

we

daar hoorden was het geklep­ P<H

•ion een . braomsluioer.

Bart en ik verlieten even de duinen om de zee te gaan bewonderen. Toen we terugkwamen, zagen we niemand meer.Waar was iedereen ?

We l

,

de

anderen

keken

visdiefjes,

tureluurs,

(daar zagen wulk l.

we

in het

Zwin naar

zilverplevieren,

vogels: enz ...

rosse grutto's, .Ook

enkele put­

ters, kneus en tapuiten kwamen langs vliegen.Na daar onze boterham­ men met zand opgegelen te h ebben , stapten we langs de zee verder visdiefjes

vissen, eidereenden

en

de eieren

van

de

In de Zwin vlakle zelf kwamen we collega's van ons tegen nl.de �M van Kortrijk.Met de 2 telescopen konden we bonte strandlopers,

groenpootruiter

en

5

kopoetstrandlopers in

zomerkleed

zien.

Aan de eerste grote plas keken we nog eventjes naar de vele etelt-, lopertjes (oa.:steenloper, bontbekplevier en strandplevier) en sternen (grote stern ).Na daar wat uitgerust te hebben, gingen we

eens gaan kijken naar de vogelkooien waar we de �ogels die je anders haast nooit van dichtbij ziet, konden bekijken.Daarna ginge we naar de Nationale dijk en na de kolonie kokmeeuwen afgespeurd te hebben gingen we," gelukkig dat we konden zitten,maar jammer dat het gedaan was.We vertrokken nog niet rechtstreeks noar huis

omdat

Rond

we dorst hadden en

2 1.00

kwamen

we

de plaatselijke WC moesten bezoeken.

ip Leuven

aan.

Stefaan

·��"'

Oer Auwera

3


8

de

Vallei

[

\VERSLAGEN o\ DAG

TOCIH

ll�GEV(N

:

Deelnemers

- L i e v e De

V.L.(Z7-4-65)

De

lavernier

Coster

-::---

- \'eerl e -Carlo De Clerck - r rederi ck Van l rb e rghe Dit

verslag

i�

vooral

a

e

Il(

1

ZWIN ONDER LEIDING VAN rREDERICK

.

.11

·�-::--::":-

We hadden om 8.45 afge­

�·

·�· '

-

sproken aan het station

maar ken

met gids erop en

2

een

een

en enkele de

wijf je

moneuvers

..,.,.,.. '• •

�� Î. -;-,. . t \..

zijn,

Verwonderd over

w�

de

opwekkende

riteit na

Je

in het

ha v i k op horst,

unta

s ch up

N.B.:Het

opg

e

van de

zusjes

Overijse (=Marleen

was,

vertrokken

er

en

we dan

toch:Herwig (door sommigen

Blokske gen.oemd),

Marleen,

met Marc mee. Na een

koersten

"

van

het

,

e

onder

na t (voor

degenen

zagen

wa­

ooie vaar.Nu gingen we op stap richting

we bi j na een

wat we

�en enkele hazen en een

we om ter eerst naar

)

Zwin.

Het eerste

-leeuwerik

een jongere d ee l n

tocht waarbij heel

wat afgelachen werd (ongeveer 12 kg. )kwamen we aan

zee.Onderweg

zagen we bergeenden en gr.

hila­

ganzen

emster en

Wateringen afgezegd te hebben, kuisten af .We duwden Marcs tank op 9ang en waterskiden naar

).

vertraging

Hilde). Toen iedereen

waar ondermeer

boompieper en

zo veelste die dag

i n de

was er nogal

merkt

(de

"waaw tof

µloeterpartij

huiä

e

Hageven

ope n v lieg nde buitendeur , waarbij

natte douche kregen

een

eraan.

werden gezien,

wulpen

ven

dit­

vehicels die ons naar een gezellig cafeetje brachten.

droge

vertrok­

een auto.De anderen gingen

bijzonder natte bedoening

reeën,

natuurlijk

we met enige

vanwege essentiele tenk­

maal hadden ze geen ongelijk. Dankzij de v an pk's bulkende lada turbo van Marc en het vinnig m or ren d e RS-je van C r l o bereikten we tijdig het marktplein van Neerpelt

V.l.(1-5-85)

Hilde, Maarten.en ik in

degene die thuis gebleven

voor

NAAR

���

-lfarie Christine D. T. - Bar t Ver co utere -Marc

OCH J

�-.

Vis

-Stefaan .De

DAG 1

EN WATERINGEN ONDER L[IOING V A N rREDERJCK

Na

\Bllei

de

(uitge zet ? ).Ook een

nest van" verwilderde"

kwak­

volwassen

verder

ken werd uitvoerig bekeken: we zogen een jong en twee

i n teressante

vogels.Even

pos(t )eerden enkele blauwe reigers.Toen kwamen we aan

die het nog niet hadden

de duinen.liet eerste

exemplaren ...

wet

we

daar hoorden was het geklep­ P<H

•ion een . braomsluioer.

Bart en ik verlieten even de duinen om de zee te gaan bewonderen. Toen we terugkwamen, zagen we niemand meer.Waar was iedereen ?

We l

,

de

anderen

keken

visdiefjes,

tureluurs,

(daar zagen wulk l.

we

in het

Zwin naar

zilverplevieren,

vogels: enz ...

rosse grutto's, .Ook

enkele put­

ters, kneus en tapuiten kwamen langs vliegen.Na daar onze boterham­ men met zand opgegelen te h ebben , stapten we langs de zee verder visdiefjes

vissen, eidereenden

en

de eieren

van

de

In de Zwin vlakle zelf kwamen we collega's van ons tegen nl.de �M van Kortrijk.Met de 2 telescopen konden we bonte strandlopers,

groenpootruiter

en

5

kopoetstrandlopers in

zomerkleed

zien.

Aan de eerste grote plas keken we nog eventjes naar de vele etelt-, lopertjes (oa.:steenloper, bontbekplevier en strandplevier) en sternen (grote stern ).Na daar wat uitgerust te hebben, gingen we

eens gaan kijken naar de vogelkooien waar we de �ogels die je anders haast nooit van dichtbij ziet, konden bekijken.Daarna ginge we naar de Nationale dijk en na de kolonie kokmeeuwen afgespeurd te hebben gingen we," gelukkig dat we konden zitten,maar jammer dat het gedaan was.We vertrokken nog niet rechtstreeks noar huis

omdat

Rond

we dorst hadden en

2 1.00

kwamen

we

de plaatselijke WC moesten bezoeken.

ip Leuven

aan.

Stefaan

·��"'

Oer Auwera

3


10

de

1

&

Valle i

de

Vallei

2 -06.

VIROIN

-

\��.

GAUME

. -

.

1, i .

.

'

'·: �

,"

"

-

De

-,

de

. ./

wouw

lasl h ut

gr.

Avonds

,

deelnemer had een tent

tlngen neergeplant... ) , drinken,

Te

kant

gematigd

"aan het

en succes.

brugske"

mannetje

Epiez-Charency

de

1 iet

blijven

bruine

we in

zwaar"g1er­

af9l ijden.

zagen

><e eerst

(in de

v>rn

zijn

buizerden

qr.ki°tendief

2

wespe11-

!ale beste

natuurlijk spectaculair

orchissen over en werd er

1---d ----l ruk gezocht naar sale

ziclo

en

weidtbeekjuffers.

te over:verschillende

1

breed­

lantaarntje,

zien.

Verder

bruine)(

de"fatman"

soldaatje,

een

kolos-

tevergeefs

echter. 's Avonds kalefaterd

was in ver­

de tenten geplaceerd

least

een. Vooral de laalsle

hommelorchissen.Het kleine troepje harle­

's

wou­

populaire

genoeq:beekrombout,

valkensilhouel"zagen

namiddagzon)

aapjesorchissen en ook hy­

vorderde staat.

rode

"hommeJ","vlieq",

..---d --..a ieven en daarna nog tweemaa 1

foisches werd een wijfje pletbuik ge­

-bekend van vorig jaar-

2

vulden

Andr' druk vlinders

vuurjuffer,

en 2 wespendieven die

--�

vangen en vonden we een"nieuw"atuk vol een soldaat­

not

Prooivogels

rnuwmAnt�l.

je dat de aap wou uithangen moest het zonder "beentjes" stellen . . • . Op amper 1 m. van de weg vonden we er ook prachtige

de

rode

waterranonkel en reuzegrote mat­

en rode wouwen,

.Aan de bekende wegberm vol graslelies vloog nogmaals een rouwmantellangs.Te

kijn

lucht

scheenjuffer,

Treignes stevige knapen van

:

"poppen", terwijl

bloeiende

bokkenorchissen en ook pijlbrem en een

briden van beide soorten

uitspraken als spin" de

werd

gekelderd. In de

zw.wouw,

wespendieven.Algauw

tenbies. libcl len

op de kalkhelllngen te Nismes alsook enkele vlugge (muur hagedissen.

soldaatjes,

Villecloye l

Gegeten werd er te Othe

netjesorchissen en heel wat koningspages

Op weg naar

en al vlug

we morgen ee 11

Op de Othain zelf prachtige tapijten

(en greep uit de waarnemingen ven zater­ bergnacht-,

: "Al s

determineerde.Ook een zandloopkever

Hij heeft zich in ieder gevel niet ver­ veeld echter een of andere schrijftafel ... hommel-,

r

een koninginnepage hadden

JNM-er mPt "examens" scheen de volle be­ tekenis ven dit maneuver door te hebben.

vliegenorchis;Uitgebloeide man­

2

wenen

Dit weekend hadden we een week eerder ge­ pland dan de vorige jaren maar slechts 1

nacht-,

erg laat

zien ben ik content"

buurt van

-� Ji

dag: aangebrande-,

zondag begon

uitsp ctia k van

k w a men

werd de inwendige mens opge­

en

we erg laat terug te'--------...

L euven .

( één

met Dallasafme­

girgen we iets

maar dat viel flink

legen."'!

spel was toe " en zelfs enige aandrang hielp geen sners.(en steenuil wist

kennelijk ook geen raad met de voor­ bijtrekkende stoet doretigen.

11

''Een van de slimmeren''

-���

{_

1 ! ! " stäan volledige regimenten.

MARKANTE UITSPRAKEN

��

-"ltier

-:

Afn-;,,.J, -�

ll 'ts fÜJ. l · <-'rs

-"Is

dat een

hommel,

da

zijn toch

bloemen."


10

de

1

&

Valle i

de

Vallei

2 -06.

VIROIN

-

\��.

GAUME

. -

.

1, i .

.

'

'·: �

,"

"

-

De

-,

de

. ./

wouw

lasl h ut

gr.

Avonds

,

deelnemer had een tent

tlngen neergeplant... ) , drinken,

Te

kant

gematigd

"aan het

en succes.

brugske"

mannetje

Epiez-Charency

de

1 iet

blijven

bruine

we in

zwaar"g1er­

af9l ijden.

zagen

><e eerst

(in de

v>rn

zijn

buizerden

qr.ki°tendief

2

wespe11-

!ale beste

natuurlijk spectaculair

orchissen over en werd er

1---d ----l ruk gezocht naar sale

ziclo

en

weidtbeekjuffers.

te over:verschillende

1

breed­

lantaarntje,

zien.

Verder

bruine)(

de"fatman"

soldaatje,

een

kolos-

tevergeefs

echter. 's Avonds kalefaterd

was in ver­

de tenten geplaceerd

least

een. Vooral de laalsle

hommelorchissen.Het kleine troepje harle­

's

wou­

populaire

genoeq:beekrombout,

valkensilhouel"zagen

namiddagzon)

aapjesorchissen en ook hy­

vorderde staat.

rode

"hommeJ","vlieq",

..---d --..a ieven en daarna nog tweemaa 1

foisches werd een wijfje pletbuik ge­

-bekend van vorig jaar-

2

vulden

Andr' druk vlinders

vuurjuffer,

en 2 wespendieven die

--�

vangen en vonden we een"nieuw"atuk vol een soldaat­

not

Prooivogels

rnuwmAnt�l.

je dat de aap wou uithangen moest het zonder "beentjes" stellen . . • . Op amper 1 m. van de weg vonden we er ook prachtige

de

rode

waterranonkel en reuzegrote mat­

en rode wouwen,

.Aan de bekende wegberm vol graslelies vloog nogmaals een rouwmantellangs.Te

kijn

lucht

scheenjuffer,

Treignes stevige knapen van

:

"poppen", terwijl

bloeiende

bokkenorchissen en ook pijlbrem en een

briden van beide soorten

uitspraken als spin" de

werd

gekelderd. In de

zw.wouw,

wespendieven.Algauw

tenbies. libcl len

op de kalkhelllngen te Nismes alsook enkele vlugge (muur hagedissen.

soldaatjes,

Villecloye l

Gegeten werd er te Othe

netjesorchissen en heel wat koningspages

Op weg naar

en al vlug

we morgen ee 11

Op de Othain zelf prachtige tapijten

(en greep uit de waarnemingen ven zater­ bergnacht-,

: "Al s

determineerde.Ook een zandloopkever

Hij heeft zich in ieder gevel niet ver­ veeld echter een of andere schrijftafel ... hommel-,

r

een koninginnepage hadden

JNM-er mPt "examens" scheen de volle be­ tekenis ven dit maneuver door te hebben.

vliegenorchis;Uitgebloeide man­

2

wenen

Dit weekend hadden we een week eerder ge­ pland dan de vorige jaren maar slechts 1

nacht-,

erg laat

zien ben ik content"

buurt van

-� Ji

dag: aangebrande-,

zondag begon

uitsp ctia k van

k w a men

werd de inwendige mens opge­

en

we erg laat terug te'--------...

L euven .

( één

met Dallasafme­

girgen we iets

maar dat viel flink

legen."'!

spel was toe " en zelfs enige aandrang hielp geen sners.(en steenuil wist

kennelijk ook geen raad met de voor­ bijtrekkende stoet doretigen.

11

''Een van de slimmeren''

-���

{_

1 ! ! " stäan volledige regimenten.

MARKANTE UITSPRAKEN

��

-"ltier

-:

Afn-;,,.J, -�

ll 'ts fÜJ. l · <-'rs

-"Is

dat een

hommel,

da

zijn toch

bloemen."


11

1J

Vallei -

de

--j1-----

1-WÄARNEMiNG EN. j Hieronder een selectie uit

doornijpelden vi

a

jullie waarnemi n �

de sorkast.

!!.l!!..E

en

en dezen

5>-5

die

ln de streek

er

a

een vierde lok lite

Verder

�i.'n

er

b,lts

it

zei er ook

weer

.

dat de

in

ap ril

.. .

i i::

d

uw b orst

Dljlevellei

ac�terult�in�?

broed vermoe e ns van bla

watersn'p en zo m ertaling

Wie

"present" kop p el

(4 z n ende

:

2 2

10-3 :

13-3

ad. ad

.

ge

G ro te z aa Het?

j

en 4 uv . 5 ,iuv.

en

b k

te WLS(N) blijft

za�ers

<> a

een m'1<1nd lanB een

tr>r p l t se supplementair

(BLll,ea)

tot 13-4; pea rtj e

I-5 :

I

Aals

olver

ch

: : : : : :

('.�.

Ca

A

te

te

(I·:.

ooievaar

13-5

I0.00

:

ins p ec � eer �

geduren�e 5 i 10 m en �li dt we� nnnr

j

i

; :

nl

n.

D

ct l e e d

r l n de oo' e Semde opent de sn�vel e ke e ke rp n

1

z·,·;,r�e

o oie v

a

'l r

n"ar

t�C'

n

l

en O';tenburg {'!AF00)

:

: :

rond

te

SAR

6-4 l-5

(w!'.

'1-4-: 4 J;,,

1rz,�<LiG (!t.vJ::vyz)

I te \Tel �em ('.o/E,T) l naar l\"11 �oven r�eerdaalwoud (BUI) I r.21ir NO te SAR; ge:: in lir:!-:ervleugel

H

l

I

:e Jlol�beek te Holsbeek

(LUJ) (LUJ)

I

te

(LUJ)

ek

ol s � e

:

I te SAR (HAF00) I n ar NO t 0-H Doode 3emèe VM :l ·te SAR; vlie�t door no'1r NK :I te SAR; ver w i nt ne een ra oi in het '.'\'! (M. �ens)

a

e

d j

k

:

(''.

'tl

Cl

(l!AF00)

ae:o)

(3UJ,J1/T) strub�el!n� met

(PES00)

_!'isd.ief 6

te SAR (BUJ,JVT,PES00)

kwikst�art

"Engelse"

"!· !oor

d

(,T·:'.:')

wee naar N'J/ (nvn

IJ' te Overijse (PES00) lef o vervl � e "1' end te SAR

:

SA?.

(PES00)

(cTVT,!1AF00) do:>"e�n Van GasLuche, kiek (Jln'.-toch�)

Grauwe kiekendlef

Gele

�et �o (W. Clnen) (rcl'rijf l"enb'lnr ! ! ) : tur,sen SAP.

'19-5 om 14.45 een

:

luid roerend en (?ES00)

.

•·ouw

26-4 27-4 :

l-5

3 naar NO te Florival (l!AF00)

Z�arte n of

3-t+

( P::� 00)

te Overi: ine

dha n�

Zwa r t e WOUW

Kraanvoi;el

24-3

�oole

8-4 :

,

le<'.er.�

(L!IJ)

Holsbeek

I

12-5

te SAR l es M. '!ens) 2 naor W te SAR (VSY.00) 24-3 25-3: ±·40 overvliegend te SAR (P.AF00) 2 29-3 SAR (HAF00) 3-4 : 4 te SAR, blijven even "plakken" (JVT,M. rens,ca) 8-4 6 naar NW SAR (JVT) I0-4 : l te SAR 20-4 43 ex. overvliegend naar N te SAR :!ens)

0•1ervl

e

\Bllei

Ió'np,llvls-11rend t\Jssen 16 .)0 e::; 16.40 boven 5AP. C.BUJ,"·>) �<o: SA� ('!AF00) crr:: hoor: een !f.or;el:'..,j1'.'; \'i::;2:·end tn S,�R I ad. te nRor NC I !;oven het ".'ilt te 'lols�eek (LUJ) I ad î eet eer. vl.s op �e Inter in dispuu� rr.et ee n d'bruine J aci. 'i) te Gr;stuche, vlier;t na • 15 rr.ir:. snel

5-5

in zomerkleed te SAR (SUJ,JVT,fES00)

15 en 16- 3 : l ad .

:: :: : : :

21-4

fuut

ex.

1.•

Om 13.00 vlicr;en 2ex. l ex. �lijft �og ron

1-'i :

4-4

21-4 : Icf ·te SAR (JVT,PES00); 2 te SAR (?00) 9,IO en Il-5 : I te SAR (!LH,BUJ,JVT)

I2

]isu,e!"!d

13-5

Bergeend

Geoorde

),

2:::-0 I-5 5-5 II-5

te SAR-weides (JVT) te O:?Z-weides (BUJ ,JVT)

op 20-3 wordt ze ver�ezeld van gro�e

U

_15luu_\: I-5:

IC-4

VO:JELS : �ilde��aan

2 in '.le Wlr.11;evallei

28-4 :

van havik was op 3 plaatsen en op

een

:

_Bev,er.w.l!!..E

Voor de amateurs van prooivo�els willen we Pr wel op wijzen dot

de

s. e "

::

26 en 27-4

II-5 5-5

2

IJ-te

: I J AVF (:>L!','.o/, te AVP Cverl jse

(�UJ,JVr) (?ES00)

Cla e s

)

een


11

1J

Vallei -

de

--j1-----

1-WÄARNEMiNG EN. j Hieronder een selectie uit

doornijpelden vi

a

jullie waarnemi n �

de sorkast.

!!.l!!..E

en

en dezen

5>-5

die

ln de streek

er

a

een vierde lok lite

Verder

�i.'n

er

b,lts

it

zei er ook

weer

.

dat de

in

ap ril

.. .

i i::

d

uw b orst

Dljlevellei

ac�terult�in�?

broed vermoe e ns van bla

watersn'p en zo m ertaling

Wie

"present" kop p el

(4 z n ende

:

2 2

10-3 :

13-3

ad. ad

.

ge

G ro te z aa Het?

j

en 4 uv . 5 ,iuv.

en

b k

te WLS(N) blijft

za�ers

<> a

een m'1<1nd lanB een

tr>r p l t se supplementair

(BLll,ea)

tot 13-4; pea rtj e

I-5 :

I

Aals

olver

ch

: : : : : :

('.�.

Ca

A

te

te

(I·:.

ooievaar

13-5

I0.00

:

ins p ec � eer �

geduren�e 5 i 10 m en �li dt we� nnnr

j

i

; :

nl

n.

D

ct l e e d

r l n de oo' e Semde opent de sn�vel e ke e ke rp n

1

z·,·;,r�e

o oie v

a

'l r

n"ar

t�C'

n

l

en O';tenburg {'!AF00)

:

: :

rond

te

SAR

6-4 l-5

(w!'.

'1-4-: 4 J;,,

1rz,�<LiG (!t.vJ::vyz)

I te \Tel �em ('.o/E,T) l naar l\"11 �oven r�eerdaalwoud (BUI) I r.21ir NO te SAR; ge:: in lir:!-:ervleugel

H

l

I

:e Jlol�beek te Holsbeek

(LUJ) (LUJ)

I

te

(LUJ)

ek

ol s � e

:

I te SAR (HAF00) I n ar NO t 0-H Doode 3emèe VM :l ·te SAR; vlie�t door no'1r NK :I te SAR; ver w i nt ne een ra oi in het '.'\'! (M. �ens)

a

e

d j

k

:

(''.

'tl

Cl

(l!AF00)

ae:o)

(3UJ,J1/T) strub�el!n� met

(PES00)

_!'isd.ief 6

te SAR (BUJ,JVT,PES00)

kwikst�art

"Engelse"

"!· !oor

d

(,T·:'.:')

wee naar N'J/ (nvn

IJ' te Overijse (PES00) lef o vervl � e "1' end te SAR

:

SA?.

(PES00)

(cTVT,!1AF00) do:>"e�n Van GasLuche, kiek (Jln'.-toch�)

Grauwe kiekendlef

Gele

�et �o (W. Clnen) (rcl'rijf l"enb'lnr ! ! ) : tur,sen SAP.

'19-5 om 14.45 een

:

luid roerend en (?ES00)

.

•·ouw

26-4 27-4 :

l-5

3 naar NO te Florival (l!AF00)

Z�arte n of

3-t+

( P::� 00)

te Overi: ine

dha n�

Zwa r t e WOUW

Kraanvoi;el

24-3

�oole

8-4 :

,

le<'.er.�

(L!IJ)

Holsbeek

I

12-5

te SAR l es M. '!ens) 2 naor W te SAR (VSY.00) 24-3 25-3: ±·40 overvliegend te SAR (P.AF00) 2 29-3 SAR (HAF00) 3-4 : 4 te SAR, blijven even "plakken" (JVT,M. rens,ca) 8-4 6 naar NW SAR (JVT) I0-4 : l te SAR 20-4 43 ex. overvliegend naar N te SAR :!ens)

0•1ervl

e

\Bllei

Ió'np,llvls-11rend t\Jssen 16 .)0 e::; 16.40 boven 5AP. C.BUJ,"·>) �<o: SA� ('!AF00) crr:: hoor: een !f.or;el:'..,j1'.'; \'i::;2:·end tn S,�R I ad. te nRor NC I !;oven het ".'ilt te 'lols�eek (LUJ) I ad î eet eer. vl.s op �e Inter in dispuu� rr.et ee n d'bruine J aci. 'i) te Gr;stuche, vlier;t na • 15 rr.ir:. snel

5-5

in zomerkleed te SAR (SUJ,JVT,fES00)

15 en 16- 3 : l ad .

:: :: : : :

21-4

fuut

ex.

1.•

Om 13.00 vlicr;en 2ex. l ex. �lijft �og ron

1-'i :

4-4

21-4 : Icf ·te SAR (JVT,PES00); 2 te SAR (?00) 9,IO en Il-5 : I te SAR (!LH,BUJ,JVT)

I2

]isu,e!"!d

13-5

Bergeend

Geoorde

),

2:::-0 I-5 5-5 II-5

te SAR-weides (JVT) te O:?Z-weides (BUJ ,JVT)

op 20-3 wordt ze ver�ezeld van gro�e

U

_15luu_\: I-5:

IC-4

VO:JELS : �ilde��aan

2 in '.le Wlr.11;evallei

28-4 :

van havik was op 3 plaatsen en op

een

:

_Bev,er.w.l!!..E

Voor de amateurs van prooivo�els willen we Pr wel op wijzen dot

de

s. e "

::

26 en 27-4

II-5 5-5

2

IJ-te

: I J AVF (:>L!','.o/, te AVP Cverl jse

(�UJ,JVr) (?ES00)

Cla e s

)

een


15

111de

de

Vallei

J?werg111eeuw

21-4 : I-5

:

I ad. in p rac ht kl e e d te SAR ( BLH, G. VDZ, 2 ad. en I iu11�. te SAR (RUJ,JV'r,PF:S00)

IKALENDERI

'l'.

Martens)

]?�flijster

4 8

5-'� : IS-4

en en

:

2óJ' te Overijse U'ES00)

IJ'

Draaihals I0-5 t/m 12-5

za

te Overijse (PES00)

II-5

I ex. t e Win�sele ,we konden hem zel fs foto�raferen (Steven Bouillon)

zo

+

in La uren sa r t

(f\LH,C.

I

in l'iol lenc1'1 r,l

(NYJ,BLf!)

za

Deviaene,D. Muls)

in 4 are 8ex. in Mollendaal w.o. enkele "battle-dress" (BLH) 2ex. in een berm in het veld te Bertem ( B. Vercou tere n ,

WA

Van der

I0-8

,��\ .

\ x'-�

Ó'

op amper

S.

op

Uitstap nDnr

•le

za

Auwera)

YkQE.Lîo!IBen

Alleen

voor sterk

24-8

Werkdag

�e!nteresseerden

te

Ringdemonstratie

Her rem an s

zie

Veltem; te

l ief s t een �a� of

(44.88.'37)

:

za

31-8

=

Tienen

twwe

'/

'1 � -

.": -....) �, -- �, ,� , .� ·-·". "• ......

-y---r� -� ��"'.1 1' �� �� � � --"'" ''?

"'

:-� ·�_. ,"

� , '

·'

. /

-

za

7-9

za

14-9

:

. •

•.

Tocht naar de Maten :

:

JNM-ve rga de ring

om

Roofvop.;el-lig-tocht Afvaart

Alleen

za

21-9

en

van de

Kortenbe'�

&fspreakuur

:

JO�AH

met auto's

:

:

mooi �e e r.

NY5TS� (vol l edi

F, e

da�).

l ') . 30 I nf oce ntrum v;rnr-;w. o.l.v.

Johan

llysten;

zie

24-c

D i j le ???? �eheel zeke'

.

.

telefoonketen.

Eikenhof o.l.v.

beste lezer(es))

Afspraak

b!j

8.15 Station L eu v e n .

Verder bericht v i a

'

voorbehoud);

bellen nqHr Marc

8 . 30 Sta �i on Le uv en .

Gepland doch heden no� niet

-

"""'� "'- , � "'\_, "' A,"-'"· -"· \

(onder

vcoraf

(22.93.72) om vervoer

Roofvogel-lig-tocht

Afspraak

vr 6-9

3-8

te regelen.

Afspraak

Blockx l'erwig; JV'l' = J"oo st Vantr appen ; BUJ = Butaye Jan; LUJ = Luc Janssens; WE J = Wellekens Jan; G. VDZ = Gert Vandezande; NYJ = Nyste n Johan; Uit de sarkast : PES = Pe t e n Stephan; HAF = Halot François;

(JV;a s t e l le str.

te Pastel met ·�e Jli�i­

Ronde Put

"Man of the Situation"

BLH

JlC thuis

48.85.50

libellenwerkgroep.

za 17-8

Levendbarende hagedis

17-4 :

4--8

9 uur bij �!are

:

bellen

Voor af bellen naar \l e rwi p;

: I :

te Veltem.

WerkdnR

Vooraf

_!!-.1:!.QZinp;

':!_os

3-8

Afspraak

�OOG DIERE:; 13-5

Va llei

Marc

9.30 ingang

Korto�berg.

(u raadt het nooit,

DC. Elkenhof,

Columbas�raat

I,

511)


15

111de

de

Vallei

J?werg111eeuw

21-4 : I-5

:

I ad. in p rac ht kl e e d te SAR ( BLH, G. VDZ, 2 ad. en I iu11�. te SAR (RUJ,JV'r,PF:S00)

IKALENDERI

'l'.

Martens)

]?�flijster

4 8

5-'� : IS-4

en en

:

2óJ' te Overijse U'ES00)

IJ'

Draaihals I0-5 t/m 12-5

za

te Overijse (PES00)

II-5

I ex. t e Win�sele ,we konden hem zel fs foto�raferen (Steven Bouillon)

zo

+

in La uren sa r t

(f\LH,C.

I

in l'iol lenc1'1 r,l

(NYJ,BLf!)

za

Deviaene,D. Muls)

in 4 are 8ex. in Mollendaal w.o. enkele "battle-dress" (BLH) 2ex. in een berm in het veld te Bertem ( B. Vercou tere n ,

WA

Van der

I0-8

,��\ .

\ x'-�

Ó'

op amper

S.

op

Uitstap nDnr

•le

za

Auwera)

YkQE.Lîo!IBen

Alleen

voor sterk

24-8

Werkdag

�e!nteresseerden

te

Ringdemonstratie

Her rem an s

zie

Veltem; te

l ief s t een �a� of

(44.88.'37)

:

za

31-8

=

Tienen

twwe

'/

'1 � -

.": -....) �, -- �, ,� , .� ·-·". "• ......

-y---r� -� ��"'.1 1' �� �� � � --"'" ''?

"'

:-� ·�_. ,"

� , '

·'

. /

-

za

7-9

za

14-9

:

. •

•.

Tocht naar de Maten :

:

JNM-ve rga de ring

om

Roofvop.;el-lig-tocht Afvaart

Alleen

za

21-9

en

van de

Kortenbe'�

&fspreakuur

:

JO�AH

met auto's

:

:

mooi �e e r.

NY5TS� (vol l edi

F, e

da�).

l ') . 30 I nf oce ntrum v;rnr-;w. o.l.v.

Johan

llysten;

zie

24-c

D i j le ???? �eheel zeke'

.

.

telefoonketen.

Eikenhof o.l.v.

beste lezer(es))

Afspraak

b!j

8.15 Station L eu v e n .

Verder bericht v i a

'

voorbehoud);

bellen nqHr Marc

8 . 30 Sta �i on Le uv en .

Gepland doch heden no� niet

-

"""'� "'- , � "'\_, "' A,"-'"· -"· \

(onder

vcoraf

(22.93.72) om vervoer

Roofvogel-lig-tocht

Afspraak

vr 6-9

3-8

te regelen.

Afspraak

Blockx l'erwig; JV'l' = J"oo st Vantr appen ; BUJ = Butaye Jan; LUJ = Luc Janssens; WE J = Wellekens Jan; G. VDZ = Gert Vandezande; NYJ = Nyste n Johan; Uit de sarkast : PES = Pe t e n Stephan; HAF = Halot François;

(JV;a s t e l le str.

te Pastel met ·�e Jli�i­

Ronde Put

"Man of the Situation"

BLH

JlC thuis

48.85.50

libellenwerkgroep.

za 17-8

Levendbarende hagedis

17-4 :

4--8

9 uur bij �!are

:

bellen

Voor af bellen naar \l e rwi p;

: I :

te Veltem.

WerkdnR

Vooraf

_!!-.1:!.QZinp;

':!_os

3-8

Afspraak

�OOG DIERE:; 13-5

Va llei

Marc

9.30 ingang

Korto�berg.

(u raadt het nooit,

DC. Elkenhof,

Columbas�raat

I,

511)


16

de

de

----

\/allei

J)I� zo 22-9

: Nationale lfotut1rbescr.ermin11;sd"r.; in het Bellen nanr Infocentrum '1!131-:'!I.

een �oed weekeni is nooit

MAAR . .. 2�/22-9

: Veckend Cap Gris Nez

+ WA

'!ollei nr.

Afspraak : za

Za

Rlanc Nez

re�elen

Bellen nnar Herwig

en om

(prlv�-�n�en5).

� ' ..d 11 1..,1 · '

.

· ..-4

·

. ....

" .

DRIE MAANDEL IJKS K O NTAKTBLA D

te denken en daarom

Du'.m mee vonr e!n �ikse Westerstorm op T9

Overnachting In tenten;

het vervoer te lI-10('.·c·):

-

Een absolute topper ! !

we�

Zwjn,

\ia 1 1 e j_

JNM-LEUVEN 10. JAAR GANG N°3 JULI- OKTOB ER '85

20-�

'1 ui.tre;:en. njeten en ·:erzenden.

J9. 30 Jnfoce!1tru:c: '.'Hil"'.VI.

J9-IO : Roofvo�el-li11;-tocht o.l.v. HYJ (z�e 24-8) Afspraak : ·7.30 Sta tion Leuven. 26-10

Trek�ell!ng te Korr.ee�-Lo/Pellenberg. Afspraak

:

7.00 (Hulp!) Stat'.on ieuven.

Hier zie je dus weer : een volle kalender , dus zor�

jij van de partij bent !!

dat oo�

_;: -

i

-

l.l.'·��'VV'.3

\1-�vv..

i�'..N\bUu...0\..U.C' J'f\-<.L(.L\ 1=) ó \)

\-t�c.._gf<.

-

t·,_:,.- ,tj..

...'�;.fZ;' � ·lö�-·l11 n -""'..f� - �� • �" '" -�� . .

: - 111f:i ...: ur-

R . J/1,,_ -

.....

V.U.

en RED.

:

.

,,

--=��-.

VantrRppen

.- -·

JOJO

-�:-::::� ·-

Joost

Waverscbaan

Heverlee

Ol6/2J.28.87

J40

·�'"'-''

__.,..A._..,.-·

. . ·-

&

Bulaye

Jan

Waversebaan

JOJO

J2 1

lteverlee

Ol6/2}.A9.AZ

c

--)