Page 9

Blauwe rei�ers in de Dijlevallei ---------------------------------

En als ik geen "specialleke" zie1

-----

waar gaan dan miJn

"huis-tuin-en-keu1cen-soorten" naar toe? verzuchten ongetwijfeld vele observationisten. Geen paniel: echter,

al onze gegevens uit

verwerkt in een thesis waaruit een

�� xr

U

(kort) stukje gepuurd

werd om in dit nummer te ·verschijnen. Gedurende de af�elopen winter 183-184 werd er een onderzoek op blauwe reigers gedaan in de Dijlevallei. werden al de verzamelde gegevens vanaf

Naast het veldwerk

'75

. even wat nader bekeken en oh wonder:

hieruit kwam onderstaande tabel tevoorschijn:

l975/76

Neer. klin.

SAR

AVP

Totaal

OHN

OllZ

Neer"

15,63

26,7'>

37,85

-

19,79

-

288

-

51,06

-

329

-

3'>7

l';i76177

l9,75

27,%

l,82

l'l77:78

22,82

l9,60

12,68

l ,7'

1978/7�

l0,û3

22,79

-

0,17

65,31

l,70

588

l 979/ 8IJ

ll, 72

5,76

l,39

0,79

80,09

0,25

20l'>

L930/8l

9,5 2

7,4'>

3,81

4,10

73,77

1,37

1681

1981/82

2, 2 3

3,63

0,84

8 ,10

82,40

2,79

358

1"'"2te3

5,58

3 , 96

0,88

3 , 08

86,34

0,15

681

lS-83/84

6,59

7,19

1,00

0,40

78,"4

5,79

50l

37,18

( eio;en resultatenl

FIG 7b : VlNERKEUZE VAN DE BLAUWE REIGER IN VANAF 197Sn6 mr EN HET 1983/84

Ja�aar,

zul je zeJ3en,

geen held in wiskunde

DE

DIJLE\N..LEI

(

in percenten uitgedrukt l

al die cijfers en ik ben/was toch al •

Even een ru�gesteuntje ? Uit deze tabel blijkt dat: - in 75/76 de vijvers .te OH heel frekwent door rei�ers bezocht werden: 42 �;; van alle waar3enomen vogels stamt van de..:e plaats. . ,, Stilaan is het belan3 van OH �edaald tot ruim 10 ,"t.

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Januari 1985  

De Boomklever Januari 1985  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded