De Boomklever Januari 1985

Page 12

1i

WAARNEMINGEN .

Erg inr;ekort trouwens want er kruipt anders teveel tijd in. Zo waren er de zomerse wespendieven, te SAR

(3

uitgevlogen jongen),

kiekendieven,

de boomvalken

de klassieke bruine

enz

Deze waurnemingen zul je terugvinden in een lijvig versla� dat er echter alleen maar komt als je ook een hand­ je toesteekt. Een uitzondering heb ik deze keer gemaakt voor de visarenden, die (eindelijk) dit najaar weer voor dikke show zorgden.

VOGELS

·------n

������

(Anas penelope)

Op 26-5,

2 en 9 juni nog een

Krooneend -

J

te NGB

(M. Hens

,

�VT ,sJ-1J)

(Netta rufina)

3ö =s� ;i ;d. J in

eclipskleed en 4

f /juv.

te SAR

(M. Hens,

AVB,u-)

Gans (Anser spec.)

9-3:

Een 12 tal ex. vlier;en op van de weilanden nabij het Egenhoven bos en vliegen verder zuidwaarts. (COI) P.S.:

Waar een les brossen al niet goed voor kan zijn. Maar als ik nog eens bros, neem ik toch 'best mijn verrekijker mee naar de les •••

��E E�ElE����E

(Ardea purpurea)

24-8: Een prachtexemplaar passeerde langs de vijver van G

E2�E�2�E 25-8:

• •

,

richting Florival.

(JNM-uitstap: COI, Joost, Jan en Fred)

(Botaurus stellaris)

Twee keer een overvliegende "r8rdrom" in het Torf­ broek te Berg (Marc De Coster)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.