De Boomklever Augustus 1984

Page 3

.)

0

JfJ

WaĂŠtrt1emj nge11

stuur

llerwi .::. ,,

je

op

11cu1r

lll ockx

J.angeveld 233 3201 0

Alle

artikels

llolsheelt

voor .

"D e

Vallei"

worden

S uzanne Nel.issen _

1,oning-:\lhert luan

3200

. 1,essel-Lo

tel.

016/:>.59296

67

venrncht

bij