De Boomklever Augustus 1984

Page 26

*

�22Egê!_5!!!_�!!� (1�tacilla flava thunbe��ii) 2\j-4: min. 2 Jen ? � te Gastuche (H1�II) 50-li-: min. 1 J1 aldaar ( llHl) '1 ';-5: 1.ün. 2 d' aldaar ( I�. Hens, llYJ-, BL!l)

*

��J!!ê!_3!!!_�!!� (Motacilla flava flavissirna) 50-4: 1 Jo p een vijver in het AVP ('.J. Claes 0 0 )

*

!:2!!E�!!!E ( 'l'rin::;a

sta.�no.til is)

2)-Lf: ·ie .00: 1 ad. in broedkleed in een ";roe pje :;roen poot­ rui ters (7) te Florival � ·18.)0: vertrekt 1t1et de tjroenpotcn na •r NO (l:'ES 00

*

�2�gE!!�!!E (Pluvialis apricaria) .!11·-3:

*

*

00

)

�!3!���!E (Huruenius phaeopus) 'lc'..LJ-:

*

5 ex in rui te Overijse (PES

te Overijse passeren in kleine »;reepjes min. 61 re�en­ wulpen. (PES 0 0 )

�!f!�Jê!!E (Turdus torquatus)

j_lj-; 1d4in de velden te Leefda<ü <.:'5-5: 'l �te Overijse(.l:'F:S 0 0 )

(D. Van Jpersele

00

)

2E2!!_��E!��!! �Acrocephalus arundinaceus) 1'7-5: 1 aud. in het AVl' (Gert VDZ, F. Brih·�, 'l'. !f a rtens)

(Porzana porzana) * l:'orceleinhoen 21-j: UAR: een porceleinhoentje scharrelt tussen het �ras in het welbekende "lic;hoel�je" tussen schuttino� en schuilhut ) op 5 m van de verbauwereerde S. Peten (PES 0 0 Yves l:'rincen ziet het even daarna op de kleine inko1il­ vijver vanop 5 m • • • * Kluut (Recurvirostra avocetta)

6-5: � kluten te c•'lorival (l'J�S, BLll) *

*

�!E::E!!_!P!�!:!! (Dryocopus martius)

<..'.1-): 1 cf te SAit (PES 00 ) 1 '/..Lf: il en i in een [�rave den op on1_',eveer 20 Bierbeek (AUB, ea)

m

afstand te

�!!!�!_!22�!!_!1?!�!:!! (Dendrocopos 1.inor) Holsbeek 15-11-: J hakt a"n een nestholte die reeds ver �evorderd js (Gert VDZ)