__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

* WAARNEMINGEN Onze ervaringen te

uit

het

meer cl.e v ol rr,end e

af';elopen voorjaar bevestir;cl.en eens

vui st re r;el s

:

1°: Ga

z o ve e l mor;elijk kijken, vanzelf vlie�en • • •

2°: Kijk soms

*

na e e n tijdje

zie

je

ze

goe d uit je doppen, voor al prooivogels han�en op eenzame "Au�ustijnshoocten"

3°:

Doe al eens verwaarloosde stukken aan zo als het veld in tleerijse-JJeefdo.al-Vossem of 11ecr1laalwoucl

4°:

P anik e er niet als je geen specto.culajre soorten ziet, let dan eens wat me er op het r'e\1ro.r� van "!jm·rnne" vor;els.

Good luck

en veel interessante wa·1rnernin:'.en

zoals

rln:ir

d e z e keer w e er zijn:

*

�!!���-����� (Cyr;nus

bewickii)

Op 8 manrt ontcl.ekte !·:onique Dekkers

Wi�csele-Delle de

f amili e

kleine

de v or i � e omzwervin�en reeds

in "het ve ld "

zwanen

te

teruc wnnrvan je

in het voorbije nummer los.

Op 1� of 16 maart vertrokken ze terur;, richting SiberlU. *

Lf-Lf: 1 e n 2 f op SA R 6-LI-: 1 0 en 3$' op SAR *

m erganser)

�E���-���13.\:!� ( 1 lerr;u s

�!:������ (Anas

(? (Y .

00

)

Princen)

str e p e r a)

Alle waarnemingen:

1<.!-4: 1 3-'f:

en 8� te Rosières (PES 0 0 ) 1 ko pp el te SAR ('l'. i ·li ch i el s

e!

00

)

* Smient (Anas pene lope)

;;:i-;:�-1

� en 2 $' te NGB (BLll) 19-5: nog een ac hterbl ijv er *

�E�!g���!E 1-Lf:

*

(�)

te l·IGB

(J.Van Trappen, J. B u t a ye )

(Bucepbala clangula)

2 ex in $'-kleed in het AVP

(BLIJ)

!!�!��!.!�!��!: (Phalacrocorax carbo) 24-3: 8 ex vliegen te SAR over naar N (1-1. 31-3:

3-'1·:

Hens, J. Van 'l'ra p pen: 40 aalscholvers vliegen over boven de Zoete Waters (J. Van Trap pen) 1 te SAR {VSK 00 ) ongeveer

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Augustus 1984  

De Boomklever Augustus 1984  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded