De Boomklever Augustus 1984

Page 17

nc

ver-assing

:

er was eenA

In de "lloomkever

... ge�n

12(2)

:

Sleenarcn<l

!

25-26" en "lle Vallei

9

twee delenninatiediskuties i.v.m. 11de arend van Neerijse". replikerende hoofding had ik

(3)

:

5-8" ver-schenen

Onder bovenstaande

graag w;lt kritiek op determinatie-argumenten,

maar

evenzeer op de determinnlic>procedure samengebracht.

In de Boomklever bracht Herwig reeds Wat hij niet weerlegde,

aan.

klonk trouwens in

nl.

een aantal

valabele opmerkingen

de "gouden veren o p nek en schouders"

(Val lei)

\Je eerste mededeling (Boomklever) als "geelbruine veren op kop

nek en vleugeldekveren De glanzend ros-goude

wat prima kan overcensterruuen met een subadulte Zecr1rend.

kruin en nPkveren van een adulte SteenarPnd zijn bij de

bescl1reven uitstekende betichting trouwens niet slechts vanop 20 n1 zirhtbanr, maar zouden reeds vanop zeer grote a[stnnd opvallend moeten zij11

Een ander gned Steenarend argument,

de staart-vleugelbrePdte veri>uudin)(,

is met een latje in de "Flight'1 wel prima na te meten, is dit kenmerk bij

maar vanop korte afstand

een laag en behendig tussen de bomen vliegende vogel

nnuwelijks

betrouwbaar te noteren.

Verder zijn det.ailkenrnerken als behendjghei.d maar valabel na "Amper

relatieve grootte van de S!la·Je]

en de

frequente en recente ervaring met dergelijke monsters.

4 jaar'' isecn hele tijd, zeker voor de detailherinneri.ng ; slechts echte

"loerders" met uitg<'breide veldnotities houden na zo'n termijn nog bruikbare herBovendien heeft iemand die 1

i nneringen over.

lang niet alle Zeearenden gezien

:

in

lompe Zeearend gezien heeft nog

'79 zat op de Flevopolders zo'n behendige

en rare jonge Zeearend dat hij twee jaar als Witbandzeearend geboekt bleef

2(4): 128). E,t,... andere jonge lang de homologati.ekomissie als

Birding

Zeearend (in Onunen)

jnar

Keizerarend

er kan uitzien)

;

verschalkte

(Dut�h

zelfs twaalf

(ofte hoe Aquila-achtig 1-laliaeëtus

deze laatste ''Keizerarend'' was trouwens zo lief twee jaar vervol­

gens naar Nederland te komen overwinteren (en het tweede jaar merkelijk bleker te zijn dan het eerste

;

sic)!

(Dutch Birding

6(2)

:

68).

TPnslotte zijn enkele elementen van de determinatie-procedure ergerlijk de eerste versie geeft! chronologisch de gebeurtenissen + omsclarijft summier daarbij waargenomen fe11omenen.

De tweede versie gaat er van uit dat de determi-

natie vast staat en manipuleert elementen uit de eerste ver�ie om kost wat kost de Steenarend te redden, nog eentje gezien hehben)

zelfs met sfeerscheppingen

(er zijn kenners die er elders

en het grof belachelijk maken van iemand die tenminste

uitgebreide detailnota's bleek te hebben uit het veld.