De Vallei Juli 1984

Page 1

o

V

,

.

] Il

s ep

t

f l i j e e n k o 11w t

sp e c 1 a a l t u l J e 1-

;

:

JNM

l e ll c r e e ll

;

voorber e J d i n g

A r s p r<> u i<

:

] H SJJraa k "

1 9 . 31Jh

16 s e p t ;

Zo

lel " Za-Zo

2 ::1

�! �!

sept

JNM

Za o G

1u c t

I n f o � eu t. r u m

N a z o m e r .f' e e .s t

z .i e

o lç t

ui t s l a g

m '? t

J 1.i

i n

l·l a t e r-:.1 .

J i-lt-1

J i·.!t-1 r \·J A

\·J J L

lu. 'l n l , ) u 1 · 1 1 1 · l� t 1 )

l o k ?.:. J. e n

ih: l;û. J f o t o 1 :.:i ,

1 1 L) . 1 n l e

l.HU g, f� v j H g

E .i. tuli'!

v .i;·\ l l

de

l e l.

0 1 6/ !i / 1 ;!. 2 8

O l) . OO h

09 . 3011

.S t. a t .i. ou 'l o e t

L 1� u \." C 1 i ,

\Vtt t c r 1

"'./ O tu:-- z. i e11

ron d

D :i. a -- a v o H d

over

T'ra e h L i g e

b û e J d t:. .11

S L e fann

Bob

1 1 ,., ::·ma l l ;;

EeH

t-! l JS T ! 1

5 n rr

de

pos t

v c r 1· o lc i �î ld; c

en

- -·-

Van

d <: r

.

l NH

._\�a

l ' u d d o :-,.

toe

L t :J. ,_Lî o �

;\ [ .::; p1 o u k

:

l. t:H l H a n d c l j_n

:

P :i c t l ) e

l l n u\11i.1. e r L

J 0 . 0( ) 1 1

g

S t a t i. o n.

-i ü . '1 5 1 l i"1ci r 1 �

J . e u v . !n ,

l1oek

ï' l 1 � 1 ' � .:j _i .: \ k f.i p 0 l ,

'·

1_<-::,.

'-._-:_

po s t

1

-.

- "' '.- -' -

;;

-

1 8 11

--

'-

....

�:

,-..... ' /" .

-

>,

' •J

--. �

.:......

.-

'

{;:.

"' �:<��:·:_:.;:;

'

� �i\) -

" 1 D ----.:__:..;-) --

- - --

,

'

.

.::��- ;:-��:::_ /•

on

�� ::! o

U e c l< e r

"1

." · '

-"' ·

Ilel iand

\.'a v e r s e l) n .-. n

j

\

\_

.

".

o v e :cv l 0 e .i p 1 o j e c l. .L B

N ico

·� ' v ·�

-/

·- .

:....._

J :J. u r ��. L: 1 1

12h .

in

I . l

11·1 a v e r s c. L H t l\ l 1

1

Zual

ho�h

�·

,' ) i '

/"·

"--f ":":.;:._ :'

0 1. j l e v a l :t " .i

Ba n d e ,

.J .,r -

·

l f e v i.: r ·i c e

llO V

J A A Hlii\ N G N " 3 J UI . f - N O V .

a v 1J r 1 d t t . " .

:!O . O O ! l

0 :5

'.> "

_".-

z i jn u u t t i � .

I 1 1 kom

/. i ..l

d

Df!IEM A A N DEUJI S KO H TA KTBL A O JNM - L E U V E M

1

gu. a J l " .

( 'J ·· 1 :1 h ,

h t! e l d " ,

J n de

\' e r p .l o a t s j n g, p e r .f i c l s ,

<.! o o r

tic"

: S t e fa a n De 'l'a v c: c u j fH.

1\ 'f s p r a a k

19 okt \' r � () D I·� L

i

V T H E L l . F. S ,

Wü n d e l i n g e n ,

1' kam1>

N u. t u u r s t u d i c t o c l t t L u i d i. n g

\' r

r11 o e

0 1 Ó / :?. ) O :_i 5 Û

p r u n 1 o t. i a ­

, 4

E u .� l e 1 1 a

Z o e t <>

t \J A

,

V H Bf'J\�

J\ n r s c h o t

S t --J o z. e ·t' � .lç o .l l è n;e U ia 1 s ,

d t-�

v.au

o k­

lleverJ ee

11 p o l

n tt. t u u r h e s c tl o r nu n �� s d a g

de b u s

in

\' l l llH\·I

I n f o c u n l r urn

\Jc-.v e r s e l1aZt11 6 6

N a t J_ o n a .l. e \.J 1. c

en

G e m e e u t. 6 l i 1 1 i s

:L. 1 ,i .i n �u n g_

0

1 .

'· c 1·1·r n c h t l 1 1

H o r· d t

d i. a - !i v c n d e u

i.n t·o - s t � n d

j 1 1 e e n L o lc � e n

c a mpa gn e ,

.I N�l

�é1I

.

�� - �-• •.•

••

,..

.

-

_ ... ...

· ,. ·

,.'J

::;/;;1c:-;,��:- <f'1'4,�

- - r

."

· ./'·· ..:

_...

..,.. .

'

." *"':- ,f

.:1t��:-- '"-:-;-, "... \

r-

"' .

"

-._

-". j ., " " _ " ''" "�----·�(.� ,_.. �".

___•...L.::::::...

Q;vo·.-t.UXJ

N n :A111!:. C :..i l \·.· � .

1' , I J .

t: l l

H l ·; D .

l f u 1"\-1 i �� 11 1. o c kx

J . ci n �;t-.: v .� l d -� :2 0 j

�3 ")

l l o 1 .'5 iJ C t-! l(

§

S u .>. � n n e

N e l i s s �ll

K o i 1 J o g - J\ l. l ) t.H ' t J a ä n -� :_: t ) ü

K.. c s s e L -- 1 . u

t': ·7

-��;.•'"


1

j,

;r. -'-'< � � � � J M /� �PM- �� � � M., � � � r"� (Y.l?)r � ck � � "� � ·� �� . � Î � � - M J?d- � � / .u , ,wd7, (;(aM_ k k 1� 7 . µ. � M �� &J. � rt. �. (Me � M;��r� � � � t � o/a'i:-W< � MJ('.! � � , ,� �·." � UjfL- ,/Id: � fffu. �/; �;- "�il VW :

334

,,,._d-

<9-ftl.

� . �.,,

I�� �-

/i

i

\< 'r.>C. " .

/113 .

I

I

H t.BBEN!

1

1 1·

@

Il

�-n,,

� 6'WX.t

� .4: �l'tlQ.•• :

a

__

� e..

� ·�

IA, ..cl. . 'û;f'

)

?!j·fj)

. ·'"'_ j -

(', " ï .

_:_:,,"

�·

�r

�-- ,-, n ,,J.,J;.· ),,, };; ���� :;. ·�

111 l' I 11;1

ll:!!.!Q!!.Q :

Àt.u< 1<f11

'/' 1 /X'if ,Rd-� 1 -1',#, -&il; ,{(,j :·-· � /; .wc.. �J �t� . ..){,., .-v.,,

IJ . , AU!'w:{4t, .

/"(.

A>eJt_

fe7 d, Af)(_ � �

llLl.. E HM�

HE T ZEL F JJE:J J!'c T H

� �

<JUW,e,

� ,,,;_,j;- �l jp_ � iJ: �.

'WA T � E. N NONS ENS

#E r ll L S of' ÎK

Voorwoord J NM ,

wnt?

Lezers

schri jven

Hen c t i e De

1

3

:

Oe

S t e e n a r en d

k l a p ek s t e r

13

l'ro o i vo i; e l show

15

V e r s l a g en Uit

de

t ek e n i n g

Uit

kran t

de

20

kra n t

Groffe

( ve r vo l g )

W a a rn e m i n g e n

VAél

26

27 28

38

Ka l e n d e r

!:!.YQ!l• :

5

9

l e e s genot

1 1

1:1 1


1

j,

;r. -'-'< � � � � J M /� �PM- �� � � M., � � � r"� (Y.l?)r � ck � � "� � ·� �� . � Î � � - M J?d- � � / .u , ,wd7, (;(aM_ k k 1� 7 . µ. � M �� &J. � rt. �. (Me � M;��r� � � � t � o/a'i:-W< � MJ('.! � � , ,� �·." � UjfL- ,/Id: � fffu. �/; �;- "�il VW :

334

,,,._d-

<9-ftl.

� . �.,,

I�� �-

/i

i

\< 'r.>C. " .

/113 .

I

I

H t.BBEN!

1

1 1·

@

Il

�-n,,

� 6'WX.t

� .4: �l'tlQ.•• :

a

__

� e..

� ·�

IA, ..cl. . 'û;f'

)

?!j·fj)

. ·'"'_ j -

(', " ï .

_:_:,,"

�·

�r

�-- ,-, n ,,J.,J;.· ),,, };; ���� :;. ·�

111 l' I 11;1

ll:!!.!Q!!.Q :

Àt.u< 1<f11

'/' 1 /X'if ,Rd-� 1 -1',#, -&il; ,{(,j :·-· � /; .wc.. �J �t� . ..){,., .-v.,,

IJ . , AU!'w:{4t, .

/"(.

A>eJt_

fe7 d, Af)(_ � �

llLl.. E HM�

HE T ZEL F JJE:J J!'c T H

� �

<JUW,e,

� ,,,;_,j;- �l jp_ � iJ: �.

'WA T � E. N NONS ENS

#E r ll L S of' ÎK

Voorwoord J NM ,

wnt?

Lezers

schri jven

Hen c t i e De

1

3

:

Oe

S t e e n a r en d

k l a p ek s t e r

13

l'ro o i vo i; e l show

15

V e r s l a g en Uit

de

t ek e n i n g

Uit

kran t

de

20

kra n t

Groffe

( ve r vo l g )

W a a rn e m i n g e n

VAél

26

27 28

38

Ka l e n d e r

!:!.YQ!l• :

5

9

l e e s genot

1 1

1:1 1


_j 0

J E U G U OON D

voo n

N ATUU HS T U D I E

EN

M IL I E U U ES C l l E l lM TN G

V . l•

IV .

( J N�J )

J o wanrnemin�en

s t uur

l l e rw i .«;

Langeve l d De

JNM

open

staat

voor a l l e

g e ï n t er e s s e r d z i j n

I n V l aan d eren �'.000

een

��5 ct c e

e11

1 ;:

m i l i eu . a :f d e l i n g e u

L1 Q - l a l

0

m c l m e e r don

e en

u i t g e b r e i d p r o gramma van

( d u s n a t uu r - e n

1 1 a t u urb e l e v i n g ,

m i l i eubehoud )

exc ur s i e s ,

V o g e l w erlc g r o e p ,

op

spec i f i e k e ond erwerpen

l'n

va11

a l l e n i enws word j e

a c t ies

n a t uurs t ud i e ,

( b vb .

�1 i e l i e U\i e r k gr o e p ,

• • •

op

de hoogt e

eu

n a t nu r b e ll e e r

)

g e h ou d e n

die

n i t: u H s u i t d ei L e u v e n .s e r e g i o v e r n e e m j e

he t

d r i e111a ä n <l e 1 .i. j k. s

door

hel v"r­

0

0 9 1 / 2 3 11 7 8 1

open

maan d a g

G e w oon

en

U d

T n h1 0 n e n d

S t e1n1end

tot

1 id

v r i j d a :� v a n

f:r/ j a a r

"'; () ( )

:

l id

7 3 7 - 4 26307 4-G4

:

f' r / j a a r

75

:

'1 00

t'r/ j a a r

200

f r/ j a a r

van

J NM

l i d 11 V o or

v e rme +

ju

V11 I

lui",

de

L d i l .:. ,C?;

1 0 . 0ü t o t 1 8

( on tv au gt

al le

Il

gewoon

g e J , o o r t e da t um .

a fde l ing L e uven �la r c

( m e l a l>oun e m c 1 1

tel .

'""' 1

1

h" 1 '

"s)

" 1 do 1 i 11gs-

t

( z o n d e r a b o n n c 111 c 1 1

wo r d t

gestort

op

t

r e k c 1 1 1 1 1 �·, 1 1 1 1 111111 c t·

vzw :1 ' 1 0

Gent l id11

t

11 s t e u n e n d

Cos t e r

M n s t e l l e s t rna t 5 4 3 00 U

11

t i j d s c h r i f: l )

i s c o11 t a c t p e r- s o u1 1

De

. Ui l

( on t va n g t a l l e e 1 1 l 1 o l

K o r t r i j k s e p o o r t s ·t ra a t ') 0 ( )()

0

� e v e s t i gd

a l H> n 1 1 e m e n t e n

]_ j d ma a t s c h a p s b i j d ra �� e

me t

"Du

Gen t

tel .

J , j d rn a a t s c h a p

IJ e

is

Kor t r i j k s epo o r t s t ra a t 1 � 0 9000

:i. 1 1

i 1 1 f o rma t i e b l a d v a n o n z e u " f d o l 1 1 1 � .

B o 1 1 d :; s e c r e t a 1 · i a a t

tel.

verwa ch t

bij

67

K e s s e l -L o 0 1 6/ 2 5 9 29 6

z j c l1

8x p e r jaar

lle t

liet

" D e V a l l e i " '" o r d e n

S u z a n n e N el. i s s en

3 200

sch i j n t .

0

2 3 ;;

J l o l. s b e e l<

Z o o gd i e r e n ­

t o e l e ggen .

n a t i o n a l e t i j d :; c h r i f' t " " u g l ena " , h e t w e l k e 0

naar

b o d kom e n .

aan

z i j n o o k v e r s c h i l l en d e w e r k g r o e p e n

w e r lc gr o e p ,

/\ l .l e a r t .Uc e l s v o o r

op

K o n i1 1 g - A l b e r t l n a n

kampen waar zowel

Er

er

zijn

en

l 1 1 :; s e 1 1

] eden .

is

Er

in natuur

jongeren

3201

je

nl ockx

V e l t em - O e i s e m

0 1 G / ld.HJ 5 5 0

l id"

or

Il

1 l l \./ ( 1 1 1 0 1 H1


_j 0

J E U G U OON D

voo n

N ATUU HS T U D I E

EN

M IL I E U U ES C l l E l lM TN G

V . l•

IV .

( J N�J )

J o wanrnemin�en

s t uur

l l e rw i .«;

Langeve l d De

JNM

open

staat

voor a l l e

g e ï n t er e s s e r d z i j n

I n V l aan d eren �'.000

een

��5 ct c e

e11

1 ;:

m i l i eu . a :f d e l i n g e u

L1 Q - l a l

0

m c l m e e r don

e en

u i t g e b r e i d p r o gramma van

( d u s n a t uu r - e n

1 1 a t u urb e l e v i n g ,

m i l i eubehoud )

exc ur s i e s ,

V o g e l w erlc g r o e p ,

op

spec i f i e k e ond erwerpen

l'n

va11

a l l e n i enws word j e

a c t ies

n a t uurs t ud i e ,

( b vb .

�1 i e l i e U\i e r k gr o e p ,

• • •

op

de hoogt e

eu

n a t nu r b e ll e e r

)

g e h ou d e n

die

n i t: u H s u i t d ei L e u v e n .s e r e g i o v e r n e e m j e

he t

d r i e111a ä n <l e 1 .i. j k. s

door

hel v"r­

0

0 9 1 / 2 3 11 7 8 1

open

maan d a g

G e w oon

en

U d

T n h1 0 n e n d

S t e1n1end

tot

1 id

v r i j d a :� v a n

f:r/ j a a r

"'; () ( )

:

l id

7 3 7 - 4 26307 4-G4

:

f' r / j a a r

75

:

'1 00

t'r/ j a a r

200

f r/ j a a r

van

J NM

l i d 11 V o or

v e rme +

ju

V11 I

lui",

de

L d i l .:. ,C?;

1 0 . 0ü t o t 1 8

( on tv au gt

al le

Il

gewoon

g e J , o o r t e da t um .

a fde l ing L e uven �la r c

( m e l a l>oun e m c 1 1

tel .

'""' 1

1

h" 1 '

"s)

" 1 do 1 i 11gs-

t

( z o n d e r a b o n n c 111 c 1 1

wo r d t

gestort

op

t

r e k c 1 1 1 1 1 �·, 1 1 1 1 111111 c t·

vzw :1 ' 1 0

Gent l id11

t

11 s t e u n e n d

Cos t e r

M n s t e l l e s t rna t 5 4 3 00 U

11

t i j d s c h r i f: l )

i s c o11 t a c t p e r- s o u1 1

De

. Ui l

( on t va n g t a l l e e 1 1 l 1 o l

K o r t r i j k s e p o o r t s ·t ra a t ') 0 ( )()

0

� e v e s t i gd

a l H> n 1 1 e m e n t e n

]_ j d ma a t s c h a p s b i j d ra �� e

me t

"Du

Gen t

tel .

J , j d rn a a t s c h a p

IJ e

is

Kor t r i j k s epo o r t s t ra a t 1 � 0 9000

:i. 1 1

i 1 1 f o rma t i e b l a d v a n o n z e u " f d o l 1 1 1 � .

B o 1 1 d :; s e c r e t a 1 · i a a t

tel.

verwa ch t

bij

67

K e s s e l -L o 0 1 6/ 2 5 9 29 6

z j c l1

8x p e r jaar

lle t

liet

" D e V a l l e i " '" o r d e n

S u z a n n e N el. i s s en

3 200

sch i j n t .

0

2 3 ;;

J l o l. s b e e l<

Z o o gd i e r e n ­

t o e l e ggen .

n a t i o n a l e t i j d :; c h r i f' t " " u g l ena " , h e t w e l k e 0

naar

b o d kom e n .

aan

z i j n o o k v e r s c h i l l en d e w e r k g r o e p e n

w e r lc gr o e p ,

/\ l .l e a r t .Uc e l s v o o r

op

K o n i1 1 g - A l b e r t l n a n

kampen waar zowel

Er

er

zijn

en

l 1 1 :; s e 1 1

] eden .

is

Er

in natuur

jongeren

3201

je

nl ockx

V e l t em - O e i s e m

0 1 G / ld.HJ 5 5 0

l id"

or

Il

1 l l \./ ( 1 1 1 0 1 H1


STEENA R E ND

R e ac t ie

' 79

4 j a ar na

A mper

toen we

in

een

z e e arend konden n o t e re n ,

een

andere k o l o s

o p b e z o ek :

f e b ruari

kregen we de

in h e t

en de

nujl1ur

Een

afge l open w i n t e r

s t e e narend .

Op het

\fo hebben b i j de waarnemingen van z e e arend uit de vorige "Vulle i "

e n ige

Vooreers t : v o lwa s s e n

het

s t e e narend .

om

een

V i a vers c h i l l ende

n o g o v e r enk e l e waarnemingen van kennen de

namen v a n d e

" k enners "

gaan ) :

Zee-

z ee arend ,

o . a.

onder i d e a l e

Ongeve e r a l l e

moe i l i jk

o m s t andi gheden gez i e n :

k orte

e r s t e ed s

afst a nd

i n de

Doode

m e e r van overtu i gd

e e n s t e enarend gmng. Het volgende

is dan ook

een

reac t i e

o p de

pp.

25

en

d o t l i o L om en

, >!.:>

vorig nummer waar de redacteur ( op e i ge n i n i t i at i e f ) · onder z e earend ,

waarne mingen verme ldt t e n onre c h t e .

*

De

s t aart w a s lang ,

breedte

voor e e n

te

j onge

lang i n ve rhouding

z e e arend.

geval

deze

is.

De

staar t

van e en adul t e , (we

spreekt

van e e n j onge

alhoewel

vonden m e t

e en

" F l ight "

en

" De

z e earend houdt b i j en b i j na

o p thermiek kunnen verwarring met " Fl ight

de

ze

c irke l e n

l oo�recht iets

op

omhoog

a rend z ow e l

i n e e n z e e r duide l i j k e , er

e e n w e i land .

op dat

en

*

of

l w if;O .L' do.n

k ort

0 , 6 v a n M o v l eugel­

de

ro m p ,

s taan ,

alleen b i j

maar noo i t ( Po r t e r

Raptors " )

c i rk e l e n a l s

zweven m e t d e

c i rk e len

zover· dat

e . u.

in

v l e uge l s

b u i z e rdac h t ige V e n w e tw i j f e l e n

mo ment

( de c e mb e r )

veel

the rmiek was

boven

j onge

z i j n deze

( b ehalve

mod e l zo

d ichtb i j

10

zijn,

zaisen we

boven

e ve n u l s

De

am1 e re

" s po e l e n " ,

w a nt

z w a re

die

wij

c;e e n

o pge m e rl( t .

was

z e e arend

snave l

op

me t onze

o p de

nooit

te b e k e n ne n . i l e l a o s

De

h erinnc1:en 1-ie zoals

l! i e r-

lichte

v e rba a s t

ons wel

,

__

(1 )

'.,

(

r

/ r

\

\._

\..,

l

)_

JJ

t e k e n i n g bovenaan maar d i t

mo e i l i j k t e verwarren met h e t

nok

war:en 11ie t

c p:;eme I'k t .

u i t l e � vond .

van

van

die

ond eraan w e i ni g o f n i e t

e n s c houde r s

lichte

een

t y p i s c he

on t b rak .

liet

zonnige

o p n i e uw

z e e arend. ,

e n v l e uc;eldelcveren

vi e rJen de " g ouden

nek

zijn

z a g e n was

ok s e l ::;

s poor

v l eu�e l d c k v e r e n ,

1;011dge e l

ondank s he t 11e

a l l e d a a gs e

moet

moeten z i j n ,

h e e f t e e n j on � c z e e arend

wel e e n

Het

gewone ,

z i chtbaar

da t de redac t e u r h i er v o o r g e e n pa,> s e nd e

h o o f d e n kwam c i rk e l e n

d0 l i c h te l e ne;teband over de m e d i une v l e u ; ';e l­

s po e l e n ,

arend

e n van

w a s h u id w e r d

en

enkele

z ic htbaar a l s

hoogte.

okse lvlekken van e e n j uv e n i e l e

cün

v o or

onze

op geringe

geen

ons geen verdere de t ailo .

is

on­

vog e lc; i d. s e n ) .

in � o e d.kope

g l orie

minut e n )

normaal d u i de l :i. j l:

1.J ov c n verme ld

Nu

fI;e en

r5 e r i n g e waarne minc;s a f s t an d . \l e l ü a�en

Ook d e w it t e

De

op

s p o e l e n z o duide l i j k

du i d e l i j k e V .

c; c t o l\ e nd.

*

v an

tekenin3 w a s

De

z e e arend .

misschien

in v o l l e

'n

e n k i j k e rs

veren"

v l e u �o l e

foto

z i. j ne

uam1 e z i µ; ,

ul 11 d o

nool �

een

in

k uns tw e rlc was n e t o p g e b o rgen en me t de ar t i e s t v e r t rokken

03en

(\Olieel

v a n m i nd o �

zweven de

s t e e narend kan onts taan . "

J d e nt i f i c a t i o n o f Euro p e an

z ag e n de

e raan o f

o p d e onderkant

V an k o r tb i j

horizontaal

Wij

m e e t l at j e

l w 1l� is

" s po e le n "

d okve r e n .

z e e u �o n d

z e e arend

me n h i e r beter

b r e e dt e ) .

*

( j onge )

o mr n

0110

lt

tekeningen d e w i t t e

1-J e e r en d e

me t d e v ) o u 1!;o l ­

Deze was even

vleuge l s b r e e d ware n h e t g e e n b i j het

d i t vo l g en s

u

d e K l ini ekvi j ve r s

A . Lefèvre . H i j toonde o p é é n van z i j n

d a t w e � e e n kuns t e n u � r a

goedo

moe t e n ontwr i c h t e n

serieus

tegen bij

( gedurende

B e rnde o l k u o r

al

c irke l e n .

SAR gemaak t . '•·/ alrave n s m o e t goede ogen hebben ofwe l

te

toen het

d o vop.;e l

te

he t e e n luxe-u i tv o e ring z e e arend want

Het

te

schoud e r s

\l n l ravens

s t aartpennen van

op d e

' 83 .

hebben

kw a m e n \·1e

t e k e ni nc

zou om

zijn

g e z e l s c ha p van

was

(we

van e lkaar

" re s e rvaatw e rk e rs "

b e l i c ht ing. Naarmate d e waarnemingen opvolgden raakten we

maar he t

1 fl - 1 2

langs

bronnen hebben w e

t e B ie r b e e k b e g i n d e c e mb e r

e n s t e e narend z i j n h e l e ma a l n i e t

ondersc h e i d e n .

maar o m e e n

s t e enarend gehoord

waarne m e r s n i e t ,

de

z ou

' n du id e l i j k e V

:.1 0

b e r o e md e

o p m e rk ingen.

g i ng h i e r n i e t

z e e arend

om in

ti e n

ad ulte

voorkomt en door

�:n; � en ar end ons

<ia t d a a re nb o v e n ook op J;:op

c;e �: i e n w e r d .


STEENA R E ND

R e ac t ie

' 79

4 j a ar na

A mper

toen we

in

een

z e e arend konden n o t e re n ,

een

andere k o l o s

o p b e z o ek :

f e b ruari

kregen we de

in h e t

en de

nujl1ur

Een

afge l open w i n t e r

s t e e narend .

Op het

\fo hebben b i j de waarnemingen van z e e arend uit de vorige "Vulle i "

e n ige

Vooreers t : v o lwa s s e n

het

s t e e narend .

om

een

V i a vers c h i l l ende

n o g o v e r enk e l e waarnemingen van kennen de

namen v a n d e

" k enners "

gaan ) :

Zee-

z ee arend ,

o . a.

onder i d e a l e

Ongeve e r a l l e

moe i l i jk

o m s t andi gheden gez i e n :

k orte

e r s t e ed s

afst a nd

i n de

Doode

m e e r van overtu i gd

e e n s t e enarend gmng. Het volgende

is dan ook

een

reac t i e

o p de

pp.

25

en

d o t l i o L om en

, >!.:>

vorig nummer waar de redacteur ( op e i ge n i n i t i at i e f ) · onder z e earend ,

waarne mingen verme ldt t e n onre c h t e .

*

De

s t aart w a s lang ,

breedte

voor e e n

te

j onge

lang i n ve rhouding

z e e arend.

geval

deze

is.

De

staar t

van e en adul t e , (we

spreekt

van e e n j onge

alhoewel

vonden m e t

e en

" F l ight "

en

" De

z e earend houdt b i j en b i j na

o p thermiek kunnen verwarring met " Fl ight

de

ze

c irke l e n

l oo�recht iets

op

omhoog

a rend z ow e l

i n e e n z e e r duide l i j k e , er

e e n w e i land .

op dat

en

*

of

l w if;O .L' do.n

k ort

0 , 6 v a n M o v l eugel­

de

ro m p ,

s taan ,

alleen b i j

maar noo i t ( Po r t e r

Raptors " )

c i rk e l e n a l s

zweven m e t d e

c i rk e len

zover· dat

e . u.

in

v l e uge l s

b u i z e rdac h t ige V e n w e tw i j f e l e n

mo ment

( de c e mb e r )

veel

the rmiek was

boven

j onge

z i j n deze

( b ehalve

mod e l zo

d ichtb i j

10

zijn,

zaisen we

boven

e ve n u l s

De

am1 e re

" s po e l e n " ,

w a nt

z w a re

die

wij

c;e e n

o pge m e rl( t .

was

z e e arend

snave l

op

me t onze

o p de

nooit

te b e k e n ne n . i l e l a o s

De

h erinnc1:en 1-ie zoals

l! i e r-

lichte

v e rba a s t

ons wel

,

__

(1 )

'.,

(

r

/ r

\

\._

\..,

l

)_

JJ

t e k e n i n g bovenaan maar d i t

mo e i l i j k t e verwarren met h e t

nok

war:en 11ie t

c p:;eme I'k t .

u i t l e � vond .

van

van

die

ond eraan w e i ni g o f n i e t

e n s c houde r s

lichte

een

t y p i s c he

on t b rak .

liet

zonnige

o p n i e uw

z e e arend. ,

e n v l e uc;eldelcveren

vi e rJen de " g ouden

nek

zijn

z a g e n was

ok s e l ::;

s poor

v l eu�e l d c k v e r e n ,

1;011dge e l

ondank s he t 11e

a l l e d a a gs e

moet

moeten z i j n ,

h e e f t e e n j on � c z e e arend

wel e e n

Het

gewone ,

z i chtbaar

da t de redac t e u r h i er v o o r g e e n pa,> s e nd e

h o o f d e n kwam c i rk e l e n

d0 l i c h te l e ne;teband over de m e d i une v l e u ; ';e l­

s po e l e n ,

arend

e n van

w a s h u id w e r d

en

enkele

z ic htbaar a l s

hoogte.

okse lvlekken van e e n j uv e n i e l e

cün

v o or

onze

op geringe

geen

ons geen verdere de t ailo .

is

on­

vog e lc; i d. s e n ) .

in � o e d.kope

g l orie

minut e n )

normaal d u i de l :i. j l:

1.J ov c n verme ld

Nu

fI;e en

r5 e r i n g e waarne minc;s a f s t an d . \l e l ü a�en

Ook d e w it t e

De

op

s p o e l e n z o duide l i j k

du i d e l i j k e V .

c; c t o l\ e nd.

*

v an

tekenin3 w a s

De

z e e arend .

misschien

in v o l l e

'n

e n k i j k e rs

veren"

v l e u �o l e

foto

z i. j ne

uam1 e z i µ; ,

ul 11 d o

nool �

een

in

k uns tw e rlc was n e t o p g e b o rgen en me t de ar t i e s t v e r t rokken

03en

(\Olieel

v a n m i nd o �

zweven de

s t e e narend kan onts taan . "

J d e nt i f i c a t i o n o f Euro p e an

z ag e n de

e raan o f

o p d e onderkant

V an k o r tb i j

horizontaal

Wij

m e e t l at j e

l w 1l� is

" s po e le n "

d okve r e n .

z e e u �o n d

z e e arend

me n h i e r beter

b r e e dt e ) .

*

( j onge )

o mr n

0110

lt

tekeningen d e w i t t e

1-J e e r en d e

me t d e v ) o u 1!;o l ­

Deze was even

vleuge l s b r e e d ware n h e t g e e n b i j het

d i t vo l g en s

u

d e K l ini ekvi j ve r s

A . Lefèvre . H i j toonde o p é é n van z i j n

d a t w e � e e n kuns t e n u � r a

goedo

moe t e n ontwr i c h t e n

serieus

tegen bij

( gedurende

B e rnde o l k u o r

al

c irke l e n .

SAR gemaak t . '•·/ alrave n s m o e t goede ogen hebben ofwe l

te

toen het

d o vop.;e l

te

he t e e n luxe-u i tv o e ring z e e arend want

Het

te

schoud e r s

\l n l ravens

s t aartpennen van

op d e

' 83 .

hebben

kw a m e n \·1e

t e k e ni nc

zou om

zijn

g e z e l s c ha p van

was

(we

van e lkaar

" re s e rvaatw e rk e rs "

b e l i c ht ing. Naarmate d e waarnemingen opvolgden raakten we

maar he t

1 fl - 1 2

langs

bronnen hebben w e

t e B ie r b e e k b e g i n d e c e mb e r

e n s t e e narend z i j n h e l e ma a l n i e t

ondersc h e i d e n .

maar o m e e n

s t e enarend gehoord

waarne m e r s n i e t ,

de

z ou

' n du id e l i j k e V

:.1 0

b e r o e md e

o p m e rk ingen.

g i ng h i e r n i e t

z e e arend

om in

ti e n

ad ulte

voorkomt en door

�:n; � en ar end ons

<ia t d a a re nb o v e n ook op J;:op

c;e �: i e n w e r d .


W c kunnen dus b e s l u i t e n d a t : Een

j onc;e

daëtre n t e g e n he e f t c < m e c;ale r1 0 1 i lr n 1·h ru i 1 1 n k o p e n

z e e o.re ncl

nek .

*

D)

. ls

t o t a a l v e r s c h i l l e n d v a n d e z e e ar e nd i n ' 79 : d e z e h e r i nn e r e n we De

een

i e twat s l o me 1

on dank s

k on t r n s t

j a3en

b e h e nd i � e r

r!i e t de

wat

s t e l l ine;

l o mpe z e e a r e ndvluc h t .

t e rw i j l

z i j n c;eëvolueerd t o t j ar:;e r boven en voorn l i n

�rotcre behend i �h e i d vere i s t . arend

s l o e c;

die

Tenslotte

o v e r t ek e ne n

z o nd e r 1:1e e r .

u i t � o e dkope vo�e l � i � s o n v u l l e n vro c � o f

d o o r d e u;md

1'' )

D e verkoo p van m i s l e i d ende VOBe l � i d s e n a l s " � u t v l i e � t d u�r niet

'? 11 z ou moeten v e r b o d e n 1·1 orden vanwe r-�e het rn i s l e i ck rnl e i n vl oe rl o p j eugdic;e vo 1é;e lt i ,j k c r s .

m e e r men s e n a a n b e h e e rswerken in de D o o d. e

karak t e r e n s le c h t e Er

m o e t e n m e e w e rk e n . moe te n

',/ i j nu dat w c

�ee t er

" c�ro f "

je

de

s t o p pe n m e t

z oud e n g :" an rl o e n .

jui ste

eon ti; o o i e

(Onze

r;aan

o pl o s . ; i nc ?

verrass in'._'; ind e

l i j k e n ons

e e r de r

s t e e narend m c rl� e n 1w

( or

v l o r:; e n

:;o s lo.:�en

e r 2 tapi j t e n ro 1 1 • l

! '!)

o µ d a t -. J a lravens d e z e e nrr; 1 1< 1 o µ

zeker nie t s

l '/ -' L'

&n-.+f.15 Ái..

o:. u idwaarts ?. i e t o v e rv l i e gen. H o c h t a n s z : t ; '.O l \ w i ,j rl e s t e e n ­

arend pre c i e s o ; " 'l 'l . 1 5 u i t h e t n o o n1wa · r t s

,

r i c h t i n c; IIG IJ

z u i<l

e n n;_.ui e r e n ,

v e rd e '

te

ons

v l i 0 1 ;0 1 1 •

p 1 1 nr;r� r e n 0 1�

• • •

". �r;:;�-;:;

d e ;� c on ;r, i n 0111te v o orl: o me n

Il e l

onn dan , w i e

lucht !

west

hnn�t

J o lmn lly sten

(1 t 0rmmeeuw ,

to 0 1 1 /', ;

z o ude n

B a r t Aucus l;i j m ;

p ro o i e n voor n c n n t r r n n rcnd .

.:: é n vi s

Ilemde

pronos t i ek : fl )

o pvullend ve e l vor;o l n i n t e 1 •:en­

( ! ) v i j v e r te SAH . V ooro.l vor:;e l s a l s e e nd ,

( hn z e n ? )

voor een

s t e enarend ,

tot d e ::rn e arcnd van 1 7�: <l i e vooral vis r';rc <' P o p de

7,wak pnnt in d e z e redenering :

pal

b o v e n l a nd

d e e c h t e arend e n ( A �u i l a ) voora l

en h c t c; e e n h i j k on s u m e e rde op de v a l l e j f ) 1 1 n k r n te L e e fdaal­

ufg e l a t e n

N e er i j s e

Je man i e r waarop de s t e e narend

eleganter.

v e rk l aa rd d o o r he t f e i t d a t de z e e a r e n d e n

D e b e t r e f f e nd e

kro.aien

en

e e rder

l l a l i aeë t u s )

o p e n wat e r ,

Vossem

E)

e n indrukwekkende voge l .

<lc 1·1 ind t u s s e n d e kanada. ' s manoevreerde s t ond i n schril

Dit wordt o . m. ( genus

zware

s t e e no.rend i ndrukweklc e nd , maë:r i n omr;ekeerde z i n ; v e e l

a c t ie ve r ,

*

�ij

een

C ) Er waren �? arenden a nm1 e z :i g

D i t h e 8 f t n i e t s te 1:10.k o n

de s n e l h e i d van de v l e u g e l s l a g . De s t e e narend g e d ro e g z i c h

ons

B)

l a ·� t

De vlucht w o. s e l e 0 an t e n b 8he na_ig .

n:e t

fl ) H e t wa:'l

dan

(1 ) :

Eet

w a s nie t rle b e d o <! li n p; a l l e é1rgu1��enten t e vr n e r l e : ;r; e n

d i e i n d e r i c h t ��� v n n s t e enarend rle e l Jl e t

is

•:i e l

wezen ,

manr i n t e � en­

" k ri t isch� k an t o p111erk in·i;e n " t e forP1 u l e rcn .

cnl-: e l e

zo

b o s c hr i j v i ne;

(l_ a t ü. van ', / o. n. l s e z i j d e i\C c n enl::r l e

mocht

ontvan, �e n .

·1

1


W c kunnen dus b e s l u i t e n d a t : Een

j onc;e

daëtre n t e g e n he e f t c < m e c;ale r1 0 1 i lr n 1·h ru i 1 1 n k o p e n

z e e o.re ncl

nek .

*

D)

. ls

t o t a a l v e r s c h i l l e n d v a n d e z e e ar e nd i n ' 79 : d e z e h e r i nn e r e n we De

een

i e twat s l o me 1

on dank s

k on t r n s t

j a3en

b e h e nd i � e r

r!i e t de

wat

s t e l l ine;

l o mpe z e e a r e ndvluc h t .

t e rw i j l

z i j n c;eëvolueerd t o t j ar:;e r boven en voorn l i n

�rotcre behend i �h e i d vere i s t . arend

s l o e c;

die

Tenslotte

o v e r t ek e ne n

z o nd e r 1:1e e r .

u i t � o e dkope vo�e l � i � s o n v u l l e n vro c � o f

d o o r d e u;md

1'' )

D e verkoo p van m i s l e i d ende VOBe l � i d s e n a l s " � u t v l i e � t d u�r niet

'? 11 z ou moeten v e r b o d e n 1·1 orden vanwe r-�e het rn i s l e i ck rnl e i n vl oe rl o p j eugdic;e vo 1é;e lt i ,j k c r s .

m e e r men s e n a a n b e h e e rswerken in de D o o d. e

karak t e r e n s le c h t e Er

m o e t e n m e e w e rk e n . moe te n

',/ i j nu dat w c

�ee t er

" c�ro f "

je

de

s t o p pe n m e t

z oud e n g :" an rl o e n .

jui ste

eon ti; o o i e

(Onze

r;aan

o pl o s . ; i nc ?

verrass in'._'; ind e

l i j k e n ons

e e r de r

s t e e narend m c rl� e n 1w

( or

v l o r:; e n

:;o s lo.:�en

e r 2 tapi j t e n ro 1 1 • l

! '!)

o µ d a t -. J a lravens d e z e e nrr; 1 1< 1 o µ

zeker nie t s

l '/ -' L'

&n-.+f.15 Ái..

o:. u idwaarts ?. i e t o v e rv l i e gen. H o c h t a n s z : t ; '.O l \ w i ,j rl e s t e e n ­

arend pre c i e s o ; " 'l 'l . 1 5 u i t h e t n o o n1wa · r t s

,

r i c h t i n c; IIG IJ

z u i<l

e n n;_.ui e r e n ,

v e rd e '

te

ons

v l i 0 1 ;0 1 1 •

p 1 1 nr;r� r e n 0 1�

• • •

". �r;:;�-;:;

d e ;� c on ;r, i n 0111te v o orl: o me n

Il e l

onn dan , w i e

lucht !

west

hnn�t

J o lmn lly sten

(1 t 0rmmeeuw ,

to 0 1 1 /', ;

z o ude n

B a r t Aucus l;i j m ;

p ro o i e n voor n c n n t r r n n rcnd .

.:: é n vi s

Ilemde

pronos t i ek : fl )

o pvullend ve e l vor;o l n i n t e 1 •:en­

( ! ) v i j v e r te SAH . V ooro.l vor:;e l s a l s e e nd ,

( hn z e n ? )

voor een

s t e enarend ,

tot d e ::rn e arcnd van 1 7�: <l i e vooral vis r';rc <' P o p de

7,wak pnnt in d e z e redenering :

pal

b o v e n l a nd

d e e c h t e arend e n ( A �u i l a ) voora l

en h c t c; e e n h i j k on s u m e e rde op de v a l l e j f ) 1 1 n k r n te L e e fdaal­

ufg e l a t e n

N e er i j s e

Je man i e r waarop de s t e e narend

eleganter.

v e rk l aa rd d o o r he t f e i t d a t de z e e a r e n d e n

D e b e t r e f f e nd e

kro.aien

en

e e rder

l l a l i aeë t u s )

o p e n wat e r ,

Vossem

E)

e n indrukwekkende voge l .

<lc 1·1 ind t u s s e n d e kanada. ' s manoevreerde s t ond i n schril

Dit wordt o . m. ( genus

zware

s t e e no.rend i ndrukweklc e nd , maë:r i n omr;ekeerde z i n ; v e e l

a c t ie ve r ,

*

�ij

een

C ) Er waren �? arenden a nm1 e z :i g

D i t h e 8 f t n i e t s te 1:10.k o n

de s n e l h e i d van de v l e u g e l s l a g . De s t e e narend g e d ro e g z i c h

ons

B)

l a ·� t

De vlucht w o. s e l e 0 an t e n b 8he na_ig .

n:e t

fl ) H e t wa:'l

dan

(1 ) :

Eet

w a s nie t rle b e d o <! li n p; a l l e é1rgu1��enten t e vr n e r l e : ;r; e n

d i e i n d e r i c h t ��� v n n s t e enarend rle e l Jl e t

is

•:i e l

wezen ,

manr i n t e � en­

" k ri t isch� k an t o p111erk in·i;e n " t e forP1 u l e rcn .

cnl-: e l e

zo

b o s c hr i j v i ne;

(l_ a t ü. van ', / o. n. l s e z i j d e i\C c n enl::r l e

mocht

ontvan, �e n .

·1

1


De klapeks ter

Van

1S172

november

april 1 977

tot

b e s tudeerde ik int e n s i e f o b s e rv e e rde

In he t

ik 2 0 0

n e m i n c; e n w e rd e n ve rr i c h t b i o t o o p b e s t o nd u i t

He t

ruii:i;t e s , De

l o rken-

w e i l an d

20

februari

me t

tot

Ik o b s e rv e e rd e mt:: t

en

.....�.

.;ed n ·::n

Al s

e ik j e

fnz 8 nteu. Z c � r

v6or

w e i n i rç men s e n b e traden

h e t er z e e r rus t i t.Ç

prik k e l ­

1 5 a pr i l .

schu i lplaats d iende een k l e i n of e e n voeierhut

en oude

weides

vooral

dit

:::; c b ie d

\>/ O. S

voor de

0011

k i jtor 7 X

3 od a t;

klape lr n t e r .

maune L,i e kon

en w i j f j e

ik d 1 1 id c l i jl: de

Ilet w i j f j e

b epo.,ilde lle t

in h e t v e l d s 0 e u o nd e r s c bo i d 1111 d . < ' n

me n

k lapekster marir rw la n •_ ;;<.lu r i t1-1 e e

b e u e l c; e l u i d e n

d i e n e t r:1anne L ,j c 1 1 j

f�oeJ. herk enbn:. 1 r

is

munn c t j c

ondorsclle ic1 0 n .

u oor

e

011

L 1,m; i 1. .

h� t man n e t j e

l1ccft

s t aa r t .

· l e u [,, '.1; :-" i l. L 0 b o er; L ,

J·.ar�1k t 1n i

s L i c k c z : 1 1 1 : ,- e n

fluit t onen. V ano.f 20 f e b ru a r i b l v ;int he t J Le z i l l";l' l l . De z :rn;; b e s t a a t v o or het '. ; ro o t s t e deel u j L z n 1 1 1 \ l i j s t; e r u c h t i g e een

.�rot cre

f lu i t t on e n ;

en

b e 1 1 e c c: ; l i j:cl.lej d

hame r·- en

o ok

k a tac l1t i 1;e

ui d e n d

:�e:]

jn t.e horen !

Er �1oi-.lt het l i e f s t :�ez onr�en v nn o p all. e e n s l;1.n 1 1c l u p o p1 1 l i c re n 1 de ro.nd v:rn e e n b o s of e e n ui t s t e k e nne l le e s t a l

echter

z i en we

ui t o r s t e t o p van e e n z a n ;_;;v o ;; e l s

v��

e n andere

• i n d e c l i nc h "

spe c h t , w e s pendief

om

kan he t

ach t e rv o l G e n .

t o renvalk ,

�n andere !

ter

z

j·:v c n n J f l

1 1 1 t :;en in de

!J i j a ndere

het te rr i t o 1: i u m v n ::; t t <; l c m:;en .

z a�3 e n b a l t s

vo�els

me t

:nanne t j e k lo.pe k s

alle e n s t a ande b o o m .

dient d e ;; e z an1�

I n d e p e r i ode

w orJen

he t

tul' .

I

Zo

h o u t du i f ,

heé l : 1 gr e s o i e f

ik d e k lupekstcr

s o m�

z a: �

Enke l e malen z e1[; ik ook

l.u: � . : e n

1 1 1 1 :. u t· v :; L ic

',O

·t1 a t d o f f e r e n r;:c a 1 n·; c c o v d e b o 1 ·: : L

is

� ,AMJ, IA.

u 1 1 o :; v1D.t i L

50 e n no t c t ; r< lu

z o.1; , spec iaal dan van d e klapekster. N orma :.i l kern

(J�

'i

,'

dennenaan µl a nt i n r�e n

1� e rden

w a · · rnernin'. ;en

v an a f

en

waar­

l;e l ! aacht .

j o nc;e

'\. ":·� �1�\

t o taal

draa d , k a � l s la �en , verluten populierenbo s :_; e n ,

ge d rag

liet

uren . J Je z e

van de klapek s t e r .

mere l , r�ro L c

bonte

het

11 i j f j e

l:omt

bede l t

liet

dan

in v o l l e v lu c h t kon

Het

s t aa t v a s t

dat de

t e n e e r s t e he t

O ok

in d e winte r

Hoe

na:;.r mu i z e n ,

dez e l fd e

l ekke r

o n de

ik p r o o i ov e rc;ave ik d r i e

in à e bek ,

hapj e

aan

kopulatie

het

vo l t r e k t

tussen ! en � w aarn e men.

" sub t e rri t u r i a "

n e s t , de

ondersche iden

waarn e m i n g e n .

n e s t b o o m e n o m l i g: �ende

denne t j e s ,

keve r s ,

k la p ek s t e r

w a a r i j v e r i g naar

be z it d e

ea.

li1

b inn e n

� !!!�!!EE!!2E!�� v o o rb e ho ud e n vcor balt s , �E2!9'!!EEg2!:�� !!! dat z ic h u i t ­ a;mtal

j aagt d e � l a p e k s t e r ?

Vo.nop k l e i n e

als

d :v1rna he t

� ! ��!! !EE! ! 2E!��

s t re k t o v e r h e t he t

een

k l a pek s t e r e e n t e rri turium vas t l e g t ;

g ro o t

z ani:i; en kopula t i e ,

vol·�t :

s t uk j e v o e d s e l

é é n gro o t t e rr i t o r i u m kon

Er i s

rr,a· t

Dit

l o t_j en me t

overho.ndiê;t h e t

Ook

op e e n

l)'l't

d e k o pula t i e .

o p h e t vrouw t j e

z ic h.

g e b a s e e rd

luid m a t tril lende v leu�e l s en Ge s pr e i d e

ma nne t j e

kl i m t

vrouw t j e ,

a e1 n : ; e v

gej aagd w o rd t .

e e n t e r r i t orium.

Een k la pekster

popul i e r e n ,

vo e ds e l

en t e n s l o t t e

w e i d e p a l e n w o rd t u i t 3e k e k e n kan minuten l an i:ç o p

u i t k i j k p o s t b l i j ven z i t t e n o p z o ek naar v o e d s e l .

l li


De klapeks ter

Van

1S172

november

april 1 977

tot

b e s tudeerde ik int e n s i e f o b s e rv e e rde

In he t

ik 2 0 0

n e m i n c; e n w e rd e n ve rr i c h t b i o t o o p b e s t o nd u i t

He t

ruii:i;t e s , De

l o rken-

w e i l an d

20

februari

me t

tot

Ik o b s e rv e e rd e mt:: t

en

.....�.

.;ed n ·::n

Al s

e ik j e

fnz 8 nteu. Z c � r

v6or

w e i n i rç men s e n b e traden

h e t er z e e r rus t i t.Ç

prik k e l ­

1 5 a pr i l .

schu i lplaats d iende een k l e i n of e e n voeierhut

en oude

weides

vooral

dit

:::; c b ie d

\>/ O. S

voor de

0011

k i jtor 7 X

3 od a t;

klape lr n t e r .

maune L,i e kon

en w i j f j e

ik d 1 1 id c l i jl: de

Ilet w i j f j e

b epo.,ilde lle t

in h e t v e l d s 0 e u o nd e r s c bo i d 1111 d . < ' n

me n

k lapekster marir rw la n •_ ;;<.lu r i t1-1 e e

b e u e l c; e l u i d e n

d i e n e t r:1anne L ,j c 1 1 j

f�oeJ. herk enbn:. 1 r

is

munn c t j c

ondorsclle ic1 0 n .

u oor

e

011

L 1,m; i 1. .

h� t man n e t j e

l1ccft

s t aa r t .

· l e u [,, '.1; :-" i l. L 0 b o er; L ,

J·.ar�1k t 1n i

s L i c k c z : 1 1 1 : ,- e n

fluit t onen. V ano.f 20 f e b ru a r i b l v ;int he t J Le z i l l";l' l l . De z :rn;; b e s t a a t v o or het '. ; ro o t s t e deel u j L z n 1 1 1 \ l i j s t; e r u c h t i g e een

.�rot cre

f lu i t t on e n ;

en

b e 1 1 e c c: ; l i j:cl.lej d

hame r·- en

o ok

k a tac l1t i 1;e

ui d e n d

:�e:]

jn t.e horen !

Er �1oi-.lt het l i e f s t :�ez onr�en v nn o p all. e e n s l;1.n 1 1c l u p o p1 1 l i c re n 1 de ro.nd v:rn e e n b o s of e e n ui t s t e k e nne l le e s t a l

echter

z i en we

ui t o r s t e t o p van e e n z a n ;_;;v o ;; e l s

v��

e n andere

• i n d e c l i nc h "

spe c h t , w e s pendief

om

kan he t

ach t e rv o l G e n .

t o renvalk ,

�n andere !

ter

z

j·:v c n n J f l

1 1 1 t :;en in de

!J i j a ndere

het te rr i t o 1: i u m v n ::; t t <; l c m:;en .

z a�3 e n b a l t s

vo�els

me t

:nanne t j e k lo.pe k s

alle e n s t a ande b o o m .

dient d e ;; e z an1�

I n d e p e r i ode

w orJen

he t

tul' .

I

Zo

h o u t du i f ,

heé l : 1 gr e s o i e f

ik d e k lupekstcr

s o m�

z a: �

Enke l e malen z e1[; ik ook

l.u: � . : e n

1 1 1 1 :. u t· v :; L ic

',O

·t1 a t d o f f e r e n r;:c a 1 n·; c c o v d e b o 1 ·: : L

is

� ,AMJ, IA.

u 1 1 o :; v1D.t i L

50 e n no t c t ; r< lu

z o.1; , spec iaal dan van d e klapekster. N orma :.i l kern

(J�

'i

,'

dennenaan µl a nt i n r�e n

1� e rden

w a · · rnernin'. ;en

v an a f

en

waar­

l;e l ! aacht .

j o nc;e

'\. ":·� �1�\

t o taal

draa d , k a � l s la �en , verluten populierenbo s :_; e n ,

ge d rag

liet

uren . J Je z e

van de klapek s t e r .

mere l , r�ro L c

bonte

het

11 i j f j e

l:omt

bede l t

liet

dan

in v o l l e v lu c h t kon

Het

s t aa t v a s t

dat de

t e n e e r s t e he t

O ok

in d e winte r

Hoe

na:;.r mu i z e n ,

dez e l fd e

l ekke r

o n de

ik p r o o i ov e rc;ave ik d r i e

in à e bek ,

hapj e

aan

kopulatie

het

vo l t r e k t

tussen ! en � w aarn e men.

" sub t e rri t u r i a "

n e s t , de

ondersche iden

waarn e m i n g e n .

n e s t b o o m e n o m l i g: �ende

denne t j e s ,

keve r s ,

k la p ek s t e r

w a a r i j v e r i g naar

be z it d e

ea.

li1

b inn e n

� !!!�!!EE!!2E!�� v o o rb e ho ud e n vcor balt s , �E2!9'!!EEg2!:�� !!! dat z ic h u i t ­ a;mtal

j aagt d e � l a p e k s t e r ?

Vo.nop k l e i n e

als

d :v1rna he t

� ! ��!! !EE! ! 2E!��

s t re k t o v e r h e t he t

een

k l a pek s t e r e e n t e rri turium vas t l e g t ;

g ro o t

z ani:i; en kopula t i e ,

vol·�t :

s t uk j e v o e d s e l

é é n gro o t t e rr i t o r i u m kon

Er i s

rr,a· t

Dit

l o t_j en me t

overho.ndiê;t h e t

Ook

op e e n

l)'l't

d e k o pula t i e .

o p h e t vrouw t j e

z ic h.

g e b a s e e rd

luid m a t tril lende v leu�e l s en Ge s pr e i d e

ma nne t j e

kl i m t

vrouw t j e ,

a e1 n : ; e v

gej aagd w o rd t .

e e n t e r r i t orium.

Een k la pekster

popul i e r e n ,

vo e ds e l

en t e n s l o t t e

w e i d e p a l e n w o rd t u i t 3e k e k e n kan minuten l an i:ç o p

u i t k i j k p o s t b l i j ven z i t t e n o p z o ek naar v o e d s e l .

l li


// j

Soms

e c ht e r

twi j � j e

b l i j ft

z i t te n ;

t e rr i t o r i urn te

w i e k e l en Bij

he t

'ro t de

niet

tot

o m vo ed s e l

b e w ak e n t e ;;en

( " b i dden" )

e e n uur te

l an�

op

b e ma c h t i 1;en

i n d r i ng e r s .

maar

grond.

me t e rs boven de

enke l e

0 1 n he L

De

VO[!;e l

l ange

t i j J.

E e n m a a l z ac; ik

l i e p er e e r s t e e n t i j d j e m e e

*

over d e c r o n d o m e r daarna mee t o t i n e e n p o pu l i e r t e v l i e gen

waar

hij

de

mui s

opspietste

en b e �o n

op

te eten.

Rond d e n e s t b o o m z i j n d i k w i j l s s p i e t s pl aa t s e n t e vind e n :

v e r z ame l i!ic pr o o i e n i s b i j een boon ,

De

Ik

prikk e l draRd ,

elkaur

e nz

o p;;; e pr i k t

op

• • •

k l a pe k s t e r b ro e d t

een

de t ak k e n v an

w i l di t k o r t e art ik e l b e s lu i t e n m e t e e n o pmerk i n � .

l a nd ; d e w e i d e n me t m e i d o o rnha�e n , h e id e n o f v e e n � e b i e d e n in e a n dri e t al v e r s c h i l l ende b i o t o pe n

in

met v l i e 3d e n n en o f sparren e n t e ns l o t t e d e w e i d e n afKew i s u e ld o ns

me t popu l i eren b m s s e n z o a l s we d i e in onze

st

r e ek

aa n t re f f e n .

';J ó.i e me e r �1 e n s t t e w e t e n over d e ü e i n t e r e s s a n t e v o 1 ;e l s , lrnn he t

�tl t i j d

a"n

mij

vra, � e n .

Paul Gro o t a e r s

V e ldbornstra,, t

3 300 T i e nen

, ,� ': •/·J( -,., . 111 '(';', 1 ,0(>. .: .'

�lf�\)�\1�1 �' '

'h . l.1 " , 1/. \ j'� . · �\ � . . , ., \ 1 1 1\ ", 1/��1 ·1\11·.l lj,1;1 " �M , ",, 1 \ " · • \ t l'W lh'1, . ll'� h,,\.:w/J;,1 , �1JY}Y :..":1'\\'i1. h'1r1l 1 ' �� \t�lt.! 11 \ �1) ,/ .1��11 1,. A l\\�il <(11"JJ . . . . r/ /l; L � .,. J u , . \\ r9.;. " \1, IJ() '

l

1

·1

"

11 ·

1

••

\

11

i

:

1' W 1

;\,�,

� 'git

k l apek s t e r s t o ry n o g •rnk e l e

o pmerk i nf,en :

*

z ctt:., en w i j ( LU J , l3Lll ) e en z w m1rb e la d e n te NG� overs t e k e n : de voge l had e e n

e nk e l e j ar e n : •;e l e d e n k l a p e l; s t e r <l e v 1 j v e r mP.rel .! i n de µ o t e n !

K l apek s t er s 1 3 -;?- ' f',O :

N aa s t

De 7. i c ht Il o l sb e e k : e e n klapek s t e r z i t in de t0 p v a n de h o o g s t e p o pu l i e r i n he t t e r r e i n ; '-ie 1 ; i n t a l l e r l e i " r; e e uwb e w e c; i n g e n " a a n t e n e m f! n e n l a :ü .Jan e e n brao.k b a l 'la l l e n . produc e r e n braukbnl l e t j e s :

z a n 5 i s e r ook d e o pv a l l e nde ( ma n r w e i n i � B e z i c n e

��-��!!��-2�-���-���-�l-E�_22l D7, H o l s b e e k 5 - 5 - ' 7B : O p een o c h t e n d l i j k e

b al t s v l uc h t

v G n d e k l a p ek s t er :

?)

s pe c h t e ns laapp l a o. t s ­ o h ::> e rva t i e z i e i t 2 e x . a c h t e r e lkaur aanvl i e r;0 n ; h e t e e r s t e e xe :aplaar ( � ? w ao.rsch i j n l i ;jk we l ) r i 0 p e " n e k s t e ro. c h t i g 11 11<: 6 k - m é ék-mé é k " ( l a n (',g; e re k t , e n i r� s z i n s k l u ce nc1 ) en h e t a c h t e rvolgende J ( ? ) r i e p e e n vre e md " kruup-kruu p " ; na e nk e l e m i nu t 0 n a c h t e rv o l c; i n t ; v e rdw i j n t de a c h t e rv o lr�de e n de u c llte rvo l 3e r z i t noc; een 1 0 -tal m i n . o p een p o pu l i P. re ­ t o � n o g s t e e d s l u i d " k ru u p-kruup-kru u p " roepend . ( LUJ )

.Jf W i e he e f t me i - en/of j u n iw a <'rneminr,-;en van j ac;encl e k l a pel:::� t e r s i n w e i d e n ·? O f ,i ar;en de v o ; , e l s d nn i n m e e r i:; e s l o t e n 1 �e b i e d c n ?

* K l a p ek s t e r s vangen ook w e l i n s e c t e n in de v l uc h t en e t e n d e z e <'lun " ui t h e t vu i s t j e " o p . ( H e t V o -:;e lj aor ' 76 : p . 200 )

)':)

:�1�.

vGn fl e 7. e

* k l ap e k s t e r s kunnen i_;rote pro o i e n :i c .n : i n h e t naj aar ' 7'7 vond il; e e n opge n p i e t s t e mo l op pr ikl�e ldraad te H o l s b e e k ;

he t ü e l fdo

vangen v a n p ro o i e n b l i j f t de k lape k s t e r s o m s

e e n muis pakt e n .

hem

vogel

slot

·

l

.

�(.,.

�1 !I /L

---+- -+---1 Ij

'

/l '. '1 /1

� - + -- +- - --l'- - -

1

11

' �:

�·t�


// j

Soms

e c ht e r

twi j � j e

b l i j ft

z i t te n ;

t e rr i t o r i urn te

w i e k e l en Bij

he t

'ro t de

niet

tot

o m vo ed s e l

b e w ak e n t e ;;en

( " b i dden" )

e e n uur te

l an�

op

b e ma c h t i 1;en

i n d r i ng e r s .

maar

grond.

me t e rs boven de

enke l e

0 1 n he L

De

VO[!;e l

l ange

t i j J.

E e n m a a l z ac; ik

l i e p er e e r s t e e n t i j d j e m e e

*

over d e c r o n d o m e r daarna mee t o t i n e e n p o pu l i e r t e v l i e gen

waar

hij

de

mui s

opspietste

en b e �o n

op

te eten.

Rond d e n e s t b o o m z i j n d i k w i j l s s p i e t s pl aa t s e n t e vind e n :

v e r z ame l i!ic pr o o i e n i s b i j een boon ,

De

Ik

prikk e l draRd ,

elkaur

e nz

o p;;; e pr i k t

op

• • •

k l a pe k s t e r b ro e d t

een

de t ak k e n v an

w i l di t k o r t e art ik e l b e s lu i t e n m e t e e n o pmerk i n � .

l a nd ; d e w e i d e n me t m e i d o o rnha�e n , h e id e n o f v e e n � e b i e d e n in e a n dri e t al v e r s c h i l l ende b i o t o pe n

in

met v l i e 3d e n n en o f sparren e n t e ns l o t t e d e w e i d e n afKew i s u e ld o ns

me t popu l i eren b m s s e n z o a l s we d i e in onze

st

r e ek

aa n t re f f e n .

';J ó.i e me e r �1 e n s t t e w e t e n over d e ü e i n t e r e s s a n t e v o 1 ;e l s , lrnn he t

�tl t i j d

a"n

mij

vra, � e n .

Paul Gro o t a e r s

V e ldbornstra,, t

3 300 T i e nen

, ,� ': •/·J( -,., . 111 '(';', 1 ,0(>. .: .'

�lf�\)�\1�1 �' '

'h . l.1 " , 1/. \ j'� . · �\ � . . , ., \ 1 1 1\ ", 1/��1 ·1\11·.l lj,1;1 " �M , ",, 1 \ " · • \ t l'W lh'1, . ll'� h,,\.:w/J;,1 , �1JY}Y :..":1'\\'i1. h'1r1l 1 ' �� \t�lt.! 11 \ �1) ,/ .1��11 1,. A l\\�il <(11"JJ . . . . r/ /l; L � .,. J u , . \\ r9.;. " \1, IJ() '

l

1

·1

"

11 ·

1

••

\

11

i

:

1' W 1

;\,�,

� 'git

k l apek s t e r s t o ry n o g •rnk e l e

o pmerk i nf,en :

*

z ctt:., en w i j ( LU J , l3Lll ) e en z w m1rb e la d e n te NG� overs t e k e n : de voge l had e e n

e nk e l e j ar e n : •;e l e d e n k l a p e l; s t e r <l e v 1 j v e r mP.rel .! i n de µ o t e n !

K l apek s t er s 1 3 -;?- ' f',O :

N aa s t

De 7. i c ht Il o l sb e e k : e e n klapek s t e r z i t in de t0 p v a n de h o o g s t e p o pu l i e r i n he t t e r r e i n ; '-ie 1 ; i n t a l l e r l e i " r; e e uwb e w e c; i n g e n " a a n t e n e m f! n e n l a :ü .Jan e e n brao.k b a l 'la l l e n . produc e r e n braukbnl l e t j e s :

z a n 5 i s e r ook d e o pv a l l e nde ( ma n r w e i n i � B e z i c n e

��-��!!��-2�-���-���-�l-E�_22l D7, H o l s b e e k 5 - 5 - ' 7B : O p een o c h t e n d l i j k e

b al t s v l uc h t

v G n d e k l a p ek s t er :

?)

s pe c h t e ns laapp l a o. t s ­ o h ::> e rva t i e z i e i t 2 e x . a c h t e r e lkaur aanvl i e r;0 n ; h e t e e r s t e e xe :aplaar ( � ? w ao.rsch i j n l i ;jk we l ) r i 0 p e " n e k s t e ro. c h t i g 11 11<: 6 k - m é ék-mé é k " ( l a n (',g; e re k t , e n i r� s z i n s k l u ce nc1 ) en h e t a c h t e rvolgende J ( ? ) r i e p e e n vre e md " kruup-kruu p " ; na e nk e l e m i nu t 0 n a c h t e rv o l c; i n t ; v e rdw i j n t de a c h t e rv o lr�de e n de u c llte rvo l 3e r z i t noc; een 1 0 -tal m i n . o p een p o pu l i P. re ­ t o � n o g s t e e d s l u i d " k ru u p-kruup-kru u p " roepend . ( LUJ )

.Jf W i e he e f t me i - en/of j u n iw a <'rneminr,-;en van j ac;encl e k l a pel:::� t e r s i n w e i d e n ·? O f ,i ar;en de v o ; , e l s d nn i n m e e r i:; e s l o t e n 1 �e b i e d c n ?

* K l a p ek s t e r s vangen ook w e l i n s e c t e n in de v l uc h t en e t e n d e z e <'lun " ui t h e t vu i s t j e " o p . ( H e t V o -:;e lj aor ' 76 : p . 200 )

)':)

:�1�.

vGn fl e 7. e

* k l ap e k s t e r s kunnen i_;rote pro o i e n :i c .n : i n h e t naj aar ' 7'7 vond il; e e n opge n p i e t s t e mo l op pr ikl�e ldraad te H o l s b e e k ;

he t ü e l fdo

vangen v a n p ro o i e n b l i j f t de k lape k s t e r s o m s

e e n muis pakt e n .

hem

vogel

slot

·

l

.

�(.,.

�1 !I /L

---+- -+---1 Ij

'

/l '. '1 /1

� - + -- +- - --l'- - -

1

11

' �:

�·t�


Ji

b e l e v in�

g e e n b e trekk i ng

D i j l ev n l l e i .

in d e

V e rcl 0 r

re 1 �. e n 1·1c

op d e

" r o o fv or;e l sho1� 11

SA R l i e t e n d e b o o mv a l k j e H z i eh d i t ma a l n i e t z i e n , s t <, rn e n clw., r c n t e gen waren

zvrnrte

e e n w e r; s pur t e n d e

Van

t_!;e n o e : :5 1rns ,

Da a r

bos

h e r me l i j n

v o o rdat w e

s tuurd e n .

op

on z e

meur

de

cle d i j k kon j e 1 s t alen rossen

als

i

je

snel

loper ,

r·u i t e r .

d oor

toreuv:1 ll . j n

s l ob e � n d u n .

een

r ;a 2. rten J i i; n s

Toon V e r�1 :1_e s t

G e r t V and e z an · 1 e

Chris t i an

Cheuteric:k

t o renvalk

r i c h t ing F l orival

O p het droJe sedeelte van de v i j v e r konden we

1 b o s ru i t e r , 2

wit�at j e s ,

3

kleine

ple v i e re n ,

bruine

'I o e v e r­

3 groenpo o t ru i t e rs en 1

lf or; n i e t e e n s h i e r o p u i tt�ek eke11 o f boven onz e h o o f d e n k i e k e nc U e I e e n rob u e r t j e a a n

zwarte

\t a s

een

hc L vechten 111e l c 2 n lni i z e rd

Dj t d u o wordt e v e n l a t e r 1101_� vcrr5e z e ld d o o r e e n b o o mv a l k .

O n d e r b e c; e l e i d i n,:5 van e e n in

hnvikve l d "

"he t

w e rd

uurt j e

boven

ons

waar we

z i n _ _:; c n d e nac l l t e p;a<J.l t. c o kk e l l 1� e f ürn ons

bleaI

0 he t "

te rus t e n l e Kden . 0ns the e ­

'

s re x� e r i n d e

b o 4 :1-1�t'll u i tt>;e s c h o t e n e n d o n c o L· u i 1�e

c i rk e l e n .

-.! e be s l o t e n t e r uc; t e 1 : eren , b u i � '� r d

even

e c ht o r v l u g v o rs t b o rd t o e n w e e e n

._,;a t e n krec\en d i e

een

koppel

ann�etomen bemerkten w e e e n b u i z e rd d i e l a a g over h e t

wez�leed.

vol2;en<le s t e l t l o p e r s b e z i c h t i g e n ;

J

cl :'n o o l � b l i j r·; e;, incl lrni r:1-1 n :ll't s .

me t 9 e x . v e r t e g e nw o o rd i r;d .

e e n i;l ir;1p o pv anc;e n . B e n o v e r�l i j d e nd

w e rd no3 b e k e ke n ,

v i j v 0 r u :� c l I ;� ;ü c n 0 1� 11 � pi j l u t aetr t e n e <m \ :a r; hier nie t ,-,; bekijl�s n i e c . r e n ver,_:;e z e l <l

o p e e n " l e uk " da�; j e n u t uur­

maur w e l

B e e k s e B e rge n ,

in d e

Op

t it e l he e ft

deze

!� e e n ,

O p cl e

24--4 - 1 81�

op

Proo i VO.:";e l s llow

r.i�n r

juist

b jd

o p rLt o , � e n li l j k s c l 1 o o t

h e t b o s u i t en cl i !; vo o rb e o l<l 1·1 e r<l o n m i d cl e l l j j l.c

�·; e vo l ._:;d d o o r e e n rode

w o m-1

d i e z j c h t o t op 1 00 m l i e t ÏJ e \'lcnrl e re: n

/_J /

l �

(5(\� f G

o r1 d 0-11 t e ru;; i n h e t b o s t e v e rfü1 i j n e n . "Enk e l e s e c o n d u n Lt t e r li 0 ue rk t e n w e e e n tw e e d e r o d e w o u\'/ / O o k h i e r w a r e n d u v i t t e

0..'IO rt

hund penncn

l s " .V;.H1 d e

d u i rl e l ijk

t e z i e n e n 01' k l u s s i el: e

1.v o uv1 P. rr1 uu i r; r wc rel af en t o e rl ) d i e p i�cvork te ;; t u u r t vd. ; j 1i o v e n1 ,c : ; prc .i. d .

·:;1 1,:; ,;c

er

w�s

t -ï. j ,1 l ut 0 r no� wat

z e i ld e

een

eenzn<1e

b u i z e rd

in

he t l u c htru i m

u l a rm voor e e n / s p e rw e r d i e � i c h vluc over h e t

u u s v o o r t u e1v o o . :; .

1 : u i i ;_ c ns ) t e i1e b \ , n n

i� u

e e n b l i k i n d e t o r1: 1 i v a lk enh.tH t ( .! re: den we nciur d e lloo<l e Be rnde . l ;ewor ven , n o ��

u i ls-

JJl


Ji

b e l e v in�

g e e n b e trekk i ng

D i j l ev n l l e i .

in d e

V e rcl 0 r

re 1 �. e n 1·1c

op d e

" r o o fv or;e l sho1� 11

SA R l i e t e n d e b o o mv a l k j e H z i eh d i t ma a l n i e t z i e n , s t <, rn e n clw., r c n t e gen waren

zvrnrte

e e n w e r; s pur t e n d e

Van

t_!;e n o e : :5 1rns ,

Da a r

bos

h e r me l i j n

v o o rdat w e

s tuurd e n .

op

on z e

meur

de

cle d i j k kon j e 1 s t alen rossen

als

i

je

snel

loper ,

r·u i t e r .

d oor

toreuv:1 ll . j n

s l ob e � n d u n .

een

r ;a 2. rten J i i; n s

Toon V e r�1 :1_e s t

G e r t V and e z an · 1 e

Chris t i an

Cheuteric:k

t o renvalk

r i c h t ing F l orival

O p het droJe sedeelte van de v i j v e r konden we

1 b o s ru i t e r , 2

wit�at j e s ,

3

kleine

ple v i e re n ,

bruine

'I o e v e r­

3 groenpo o t ru i t e rs en 1

lf or; n i e t e e n s h i e r o p u i tt�ek eke11 o f boven onz e h o o f d e n k i e k e nc U e I e e n rob u e r t j e a a n

zwarte

\t a s

een

hc L vechten 111e l c 2 n lni i z e rd

Dj t d u o wordt e v e n l a t e r 1101_� vcrr5e z e ld d o o r e e n b o o mv a l k .

O n d e r b e c; e l e i d i n,:5 van e e n in

hnvikve l d "

"he t

w e rd

uurt j e

boven

ons

waar we

z i n _ _:; c n d e nac l l t e p;a<J.l t. c o kk e l l 1� e f ürn ons

bleaI

0 he t "

te rus t e n l e Kden . 0ns the e ­

'

s re x� e r i n d e

b o 4 :1-1�t'll u i tt>;e s c h o t e n e n d o n c o L· u i 1�e

c i rk e l e n .

-.! e be s l o t e n t e r uc; t e 1 : eren , b u i � '� r d

even

e c ht o r v l u g v o rs t b o rd t o e n w e e e n

._,;a t e n krec\en d i e

een

koppel

ann�etomen bemerkten w e e e n b u i z e rd d i e l a a g over h e t

wez�leed.

vol2;en<le s t e l t l o p e r s b e z i c h t i g e n ;

J

cl :'n o o l � b l i j r·; e;, incl lrni r:1-1 n :ll't s .

me t 9 e x . v e r t e g e nw o o rd i r;d .

e e n i;l ir;1p o pv anc;e n . B e n o v e r�l i j d e nd

w e rd no3 b e k e ke n ,

v i j v 0 r u :� c l I ;� ;ü c n 0 1� 11 � pi j l u t aetr t e n e <m \ :a r; hier nie t ,-,; bekijl�s n i e c . r e n ver,_:;e z e l <l

o p e e n " l e uk " da�; j e n u t uur­

maur w e l

B e e k s e B e rge n ,

in d e

Op

t it e l he e ft

deze

!� e e n ,

O p cl e

24--4 - 1 81�

op

Proo i VO.:";e l s llow

r.i�n r

juist

b jd

o p rLt o , � e n li l j k s c l 1 o o t

h e t b o s u i t en cl i !; vo o rb e o l<l 1·1 e r<l o n m i d cl e l l j j l.c

�·; e vo l ._:;d d o o r e e n rode

w o m-1

d i e z j c h t o t op 1 00 m l i e t ÏJ e \'lcnrl e re: n

/_J /

l �

(5(\� f G

o r1 d 0-11 t e ru;; i n h e t b o s t e v e rfü1 i j n e n . "Enk e l e s e c o n d u n Lt t e r li 0 ue rk t e n w e e e n tw e e d e r o d e w o u\'/ / O o k h i e r w a r e n d u v i t t e

0..'IO rt

hund penncn

l s " .V;.H1 d e

d u i rl e l ijk

t e z i e n e n 01' k l u s s i el: e

1.v o uv1 P. rr1 uu i r; r wc rel af en t o e rl ) d i e p i�cvork te ;; t u u r t vd. ; j 1i o v e n1 ,c : ; prc .i. d .

·:;1 1,:; ,;c

er

w�s

t -ï. j ,1 l ut 0 r no� wat

z e i ld e

een

eenzn<1e

b u i z e rd

in

he t l u c htru i m

u l a rm voor e e n / s p e rw e r d i e � i c h vluc over h e t

u u s v o o r t u e1v o o . :; .

1 : u i i ;_ c ns ) t e i1e b \ , n n

i� u

e e n b l i k i n d e t o r1: 1 i v a lk enh.tH t ( .! re: den we nciur d e lloo<l e Be rnde . l ;ewor ven , n o ��

u i ls-

JJl


,1 >

TOCl!T flLOK K E l!S D I J K EN DOEL

VERSLAGEN

Nada t

k om d

door

eens

het

E v en min.

K l lO O N KU H K lè N "

er

04

op

k r o o n k ur k e n tweede

n o v emb e r

a f ,i:ç e l e ve r d

conta iner

In

t o taal

eu

f'i e e r d a a l w o u d l

l ev e r d

heeft

vo o r

van de

he t

ons

Heverl e e ) .

De

gezam e n l i j k e

van

i l e v e .r· l e c b o s

o n v e rm i u d e r d ( nvdr.

Is

[' l e t

act ie

e.ll

de

1 0 5 00

al

de

van

de

de

\i i e l e w a a l ,

is

M c e r d a a l h' o ud

dan

aan

e n i f�

alle

Vrienden

S a l va t o r i a n e n

va n

kg

v erband

m e d ewerkers

e en

met

1 1

het

(

:�

5 1 30

van

1 9 1 1 11

apr i l

krooukurke11

door.

h i er

dank

bij

0 :1

op

lading

a f g e l ev e r d .

dus

s t a p e l en

e er s t e

werd

kg

n a t u ur f o n d s

v erza me ldepo t

te

een

was ,

5 ·; 70

actie

onder tussen

l�ll

1 98 3

een

f r/ k g )

van

z i ch

kg

l l e v er l e e b o s

maar

op

N a a 1 11 s e s t e e 1 1 1; e g

de

J N l·i

s uc c e s

en

Ll e

V r i en d e n

!!: U a t

en

p e rp e t e um

lle

0 1 6/

ldîU 5 5 0

7

e en

d'd'

mob i l e

? )

lè11

n a t u ur l i j k •

n o rma l e

v l o gen

e en

onze

door

de

r on d .

door

lucht

( 3 ??

p i j l s t a a r t en .

bon t e

/1

grauw e

Hanr

te

Vanop Bij

het

k u i s en

o n v e rwa c h t h e l e ma a l

object

:Z \Y a r t

maar

toch

Tyto

a l ba ,

van

uog t tz

én

de uit

s c h o uw het

een

( do d e )

med i o

rookkana a l

v e r dr o o g d ,

herken baar

(

kop

geen

ma a r t ) te

n i g ra ,

hij

\V a s

toch

z ó ker

e en

van 1na a 1·

de

6

h r u :i n e

groep romp ,

v an

wel

een

naar

een

op

7-tal

van

do

geoorde

f u t en ,

19

br i l ­

w i n t er t a l i n :� e n

fu u t ,

• • •

al l e

in

zwa r t e plas

s t ern en

l i e p l!n ,

o eve rl o p e r s ,

2

)

. mogel i j k e

1

1 00 - t a l

en

een

:f o u r a g e e r d o n k l e :i n e

p l evi er

aal schoJ.vcr

j uven i e l e

e en

11aar

td'

in

z e l f' .

.o; i e r zw a l tn< e n

tapu i t .

s t ra n d l o p e r s ,

ganzen

en

t u r e l uurs

n o p;

6

,,· e l ; t e

die

13

\V e

za t en

en

z a t en

gru t t o ' s , vele

do

5

h i er

vo�eJ s

die

z. .i. c h

g r o e np o o t r u i t e r !" ,

s t r an d l op e r s paap j e

een

a fstand

gro t e

nog

d o b b e r d en

verder

bon t e

op

de

s t rn n d p l e v i e r e n ,

t evens

t o ch

we

2

tussen

O p va l l e n d

t\ 1 1 d e r e

e ve n

en

van

z i en

r�ekn e l d

Doel .

van

k l u ten .

p ra c h t k l e e d ) ,

zich

N irt em i n

g eb i e d ,

waren

b r o e d p; e b i e d

kw i k k e n een

van

'b a a n d e n

e n ke l e

het

het

k e rn c e n t r a l e

w e ,�

+

naar

ge l e

dicht

w u l p en ,

1

onged e t ermin e e r d e

in van

gen o e g

de

om

r e .o;e m; u l p ,

s t e l t l opers

n em e n .

ga s d i j k

( V e r d ro n k en

k i e ke n d i even

e e n d en

Terug

e e1 1 s

in

w er d en Doel

2

reden

r o o dh a l s f'1 1 u t ,

ód"

z i en

we

land

j a g en

sm i en t de

van en

S a e f t :i. n g e )

t u s s en

konden

we

e en

opvl i e gende

nog

af

bemerkt .

n i euwe

t evergeefs

d okk e n

op

zoek

echter.

K e r ku i l . �!are

uvdr.

er

vo o r s c h i j n

g e s c h e i d en Tyto

kwam

7

s l o b e en d e n ,

kra k e en d en

e ven e e n s

en

de

ceu

7

"i

:

p i j l s ta ar t ,

t a f e l e en d ,

een

rand

a a n ,·1 c z i. �h e i d

ru i t e r ,

de

2 cfd'

o v e r vl i e p; e n d e

maar

en

zwa r t e

H i j den d

niet

Nog

Heer

l c l i e f d e11 .

1

l i e t en

z a t en

zelf

s m i en t ,

ook

v e rw e l ­

vo g e l k i j k e r s .

plas

k e m p ha a n ,

Een

cl a n

s l ik

k em p h a n e n

h er k e n d e

hadden

we

vera f ,

de

3 '} '}

w e r d en

h l a m; b o r s t .

l l e r w i .o.;

b e r g e en d e n ,

wa r en

Aan

t o l .r i j k e

het

tel'

p l aa t s j e

e en

z i n .o.; en d e

of

( k u i f e en d ,

er

a a n d :::i c l t t

! ! e n k e l - f a b r i ek de

de

Op

dw e r grn e e uw en ,

r uk t e n

s l i kp l a a t

GAST

• •

1'1 i t ga t j e .

even

\� e

nu.

.o.; r n t

t u r e l uu r s ,

11

bor s t

tank '

l l l o k k e r s d :i . j k ,

aanwe z i ge

d ichtbi j , ��

v i s rl i c f' j e

.:i:_

de

in

v e r s c h e i d en e

het

Er

vo l l e

1 D l a uw e van

b i n n en g e t r e d en

zomertal in g ,

g e z e l ,� c h a p

O N VJ': H\,l i\ C l !TE

uit

s e r i eu s

du i k e r ,

Nas

C o s t er

�!a r e

11 1) 2

pa r k i n g

en

en

i11

l lerwigs

de

h ut j e

houd in gen ,

opge­

voor op

k en n i s s en

oude

N a da t

He

b erna c h t i .o; d

; n / o 'i/ll 'f

dood

?

n.c.

H a a r t en anderen

:

!lens

H e rw i g ,

Suzanne

en

J o h an

.

J


,1 >

TOCl!T flLOK K E l!S D I J K EN DOEL

VERSLAGEN

Nada t

k om d

door

eens

het

E v en min.

K l lO O N KU H K lè N "

er

04

op

k r o o n k ur k e n tweede

n o v emb e r

a f ,i:ç e l e ve r d

conta iner

In

t o taal

eu

f'i e e r d a a l w o u d l

l ev e r d

heeft

vo o r

van de

he t

ons

Heverl e e ) .

De

gezam e n l i j k e

van

i l e v e .r· l e c b o s

o n v e rm i u d e r d ( nvdr.

Is

[' l e t

act ie

e.ll

de

1 0 5 00

al

de

van

de

de

\i i e l e w a a l ,

is

M c e r d a a l h' o ud

dan

aan

e n i f�

alle

Vrienden

S a l va t o r i a n e n

va n

kg

v erband

m e d ewerkers

e en

met

1 1

het

(

:�

5 1 30

van

1 9 1 1 11

apr i l

krooukurke11

door.

h i er

dank

bij

0 :1

op

lading

a f g e l ev e r d .

dus

s t a p e l en

e er s t e

werd

kg

n a t u ur f o n d s

v erza me ldepo t

te

een

was ,

5 ·; 70

actie

onder tussen

l�ll

1 98 3

een

f r/ k g )

van

z i ch

kg

l l e v er l e e b o s

maar

op

N a a 1 11 s e s t e e 1 1 1; e g

de

J N l·i

s uc c e s

en

Ll e

V r i en d e n

!!: U a t

en

p e rp e t e um

lle

0 1 6/

ldîU 5 5 0

7

e en

d'd'

mob i l e

? )

lè11

n a t u ur l i j k •

n o rma l e

v l o gen

e en

onze

door

de

r on d .

door

lucht

( 3 ??

p i j l s t a a r t en .

bon t e

/1

grauw e

Hanr

te

Vanop Bij

het

k u i s en

o n v e rwa c h t h e l e ma a l

object

:Z \Y a r t

maar

toch

Tyto

a l ba ,

van

uog t tz

én

de uit

s c h o uw het

een

( do d e )

med i o

rookkana a l

v e r dr o o g d ,

herken baar

(

kop

geen

ma a r t ) te

n i g ra ,

hij

\V a s

toch

z ó ker

e en

van 1na a 1·

de

6

h r u :i n e

groep romp ,

v an

wel

een

naar

een

op

7-tal

van

do

geoorde

f u t en ,

19

br i l ­

w i n t er t a l i n :� e n

fu u t ,

• • •

al l e

in

zwa r t e plas

s t ern en

l i e p l!n ,

o eve rl o p e r s ,

2

)

. mogel i j k e

1

1 00 - t a l

en

een

:f o u r a g e e r d o n k l e :i n e

p l evi er

aal schoJ.vcr

j uven i e l e

e en

11aar

td'

in

z e l f' .

.o; i e r zw a l tn< e n

tapu i t .

s t ra n d l o p e r s ,

ganzen

en

t u r e l uurs

n o p;

6

,,· e l ; t e

die

13

\V e

za t en

en

z a t en

gru t t o ' s , vele

do

5

h i er

vo�eJ s

die

z. .i. c h

g r o e np o o t r u i t e r !" ,

s t r an d l op e r s paap j e

een

a fstand

gro t e

nog

d o b b e r d en

verder

bon t e

op

de

s t rn n d p l e v i e r e n ,

t evens

t o ch

we

2

tussen

O p va l l e n d

t\ 1 1 d e r e

e ve n

en

van

z i en

r�ekn e l d

Doel .

van

k l u ten .

p ra c h t k l e e d ) ,

zich

N irt em i n

g eb i e d ,

waren

b r o e d p; e b i e d

kw i k k e n een

van

'b a a n d e n

e n ke l e

het

het

k e rn c e n t r a l e

w e ,�

+

naar

ge l e

dicht

w u l p en ,

1

onged e t ermin e e r d e

in van

gen o e g

de

om

r e .o;e m; u l p ,

s t e l t l opers

n em e n .

ga s d i j k

( V e r d ro n k en

k i e ke n d i even

e e n d en

Terug

e e1 1 s

in

w er d en Doel

2

reden

r o o dh a l s f'1 1 u t ,

ód"

z i en

we

land

j a g en

sm i en t de

van en

S a e f t :i. n g e )

t u s s en

konden

we

e en

opvl i e gende

nog

af

bemerkt .

n i euwe

t evergeefs

d okk e n

op

zoek

echter.

K e r ku i l . �!are

uvdr.

er

vo o r s c h i j n

g e s c h e i d en Tyto

kwam

7

s l o b e en d e n ,

kra k e en d en

e ven e e n s

en

de

ceu

7

"i

:

p i j l s ta ar t ,

t a f e l e en d ,

een

rand

a a n ,·1 c z i. �h e i d

ru i t e r ,

de

2 cfd'

o v e r vl i e p; e n d e

maar

en

zwa r t e

H i j den d

niet

Nog

Heer

l c l i e f d e11 .

1

l i e t en

z a t en

zelf

s m i en t ,

ook

v e rw e l ­

vo g e l k i j k e r s .

plas

k e m p ha a n ,

Een

cl a n

s l ik

k em p h a n e n

h er k e n d e

hadden

we

vera f ,

de

3 '} '}

w e r d en

h l a m; b o r s t .

l l e r w i .o.;

b e r g e en d e n ,

wa r en

Aan

t o l .r i j k e

het

tel'

p l aa t s j e

e en

z i n .o.; en d e

of

( k u i f e en d ,

er

a a n d :::i c l t t

! ! e n k e l - f a b r i ek de

de

Op

dw e r grn e e uw en ,

r uk t e n

s l i kp l a a t

GAST

• •

1'1 i t ga t j e .

even

\� e

nu.

.o.; r n t

t u r e l uu r s ,

11

bor s t

tank '

l l l o k k e r s d :i . j k ,

aanwe z i ge

d ichtbi j , ��

v i s rl i c f' j e

.:i:_

de

in

v e r s c h e i d en e

het

Er

vo l l e

1 D l a uw e van

b i n n en g e t r e d en

zomertal in g ,

g e z e l ,� c h a p

O N VJ': H\,l i\ C l !TE

uit

s e r i eu s

du i k e r ,

Nas

C o s t er

�!a r e

11 1) 2

pa r k i n g

en

en

i11

l lerwigs

de

h ut j e

houd in gen ,

opge­

voor op

k en n i s s en

oude

N a da t

He

b erna c h t i .o; d

; n / o 'i/ll 'f

dood

?

n.c.

H a a r t en anderen

:

!lens

H e rw i g ,

Suzanne

en

J o h an

.

J


1t T O C HT

O e Z e gge

DE

ZEGGE

1 2 /0 5 / fi l1

lvALEMBOS

-

:

N j e t z o ' n b e s t w e e r ma a r t o c h h e e l w a t p l a n t en

(als

je

er b i j

w e l k e a l l ema a l ) r e s u l t a t en

( g e en

t r a n en )

op na h i e l d .

I n d e n e t ew e i d e s

en n a bij

Buizerd , In

TV ,

w e e t j e va s t n o g w e l

wat

en een woord j e u i t l e g over b l o e d ,

l!:r wa s o o k e e n s c h a a p

In

wa s ,

int e r e s sa n t e

2

b i j h e t b e h e e r van d i t

dat

wul p e n

W a l em h o s

e r n o ga 1

en

1 a ·f s t omp e n d e 1

en

gew oo11t e s

:

Dunberghr o e k :

N V Dlt

Marc ,

Ja,

hoe

én wa t p e r i k e l en r o n d e e n b ru g .

ma a r

je

zeg

1 ;...

011z e Leuve n s e

Als

je

ru b r i e k w o rd t , c o n t re i e n ,

in d e krant

t u ::i ::i e n

e e n ver s l a g

c eu s l

' kor t

l l e rwi g .

e n bond i g '

de

e v e n t ue e l

ban�t

o ok

:�e brui k c l ij ke

genoe g ,

z o al s

als

de

• •

j ul l i e

af.

l e c t uur

(zo

zijn

d i t maur a l t e vaak he t �eval i s

nu

� e s me e rJe

geschikt

op:

we

b l i k s e m o p naar de

� & n ma a l

z ijn. ko� nie t

?!)

redu c t i e

iets

vinr' t

• • •

) ,

s tuur

d i e d an s t re ng

oor d e e l t over h e t

a l o f nie t

je

a andraven rae t z i l v e r e n bruilo f t e n , wan t ( hoe l<L ouk r.iogen z i j n ) d e z e worden v e rH orpe n .

i u t ercssant

r:1aal

met

e e n p o s i t i evc

1

REINTROUUCING GlllFFON VULTURES TO FHl\NCE

h o u tl t ,

van

b e pe r k t t o t n ieuws

w aarvan j e v i nd t dat he t i n t e r e s s an t geno e g i s ( o f b e lac l1e l i j L

\ I e b e : ;innen d a z e

Of Beste

'I>

e e n vaste

uit

Le t

s t e e nu i l b r a a k h a l l e t j e s ,

K l eiue Val eriaan

en

r e s ervaa t .

grut to ' s ,

2

Of dit

vogel s ,

zwe e t

UIT DE KRANT

Between 1920 and 1940 guns and poison successfully and systematically wi11ed out the magnificent Griffon Vul­ ture from the Massif Centra! area of France. French biochemist Michel Terrasse has commitled himself passionately to redressing the balance uf nature, by re· introducing tl lis impressi ve bird of prey to the Cevennes. The Griffon Vulture, despite its wingspan of 2.8 metres, is harmless to man. In foct, these birds had been a valuahle assct to Frcnch sheepherders there. Feeding only on dead animals, lhey 1id the land of carcasses, lhus saving shepherds tl1e time aud expense of burying dead liveslock. So far, Michel Te1Tasse, after much effort anJ patience, has succeeded in repopulating the area wiU1 a colony of 30 vultures, and in recording the bi11hs of two young vultures- U1e first to be bom free in the area for 50 years. E<.:ologists and ornithulogists watch the work of · Micl1el Te1Tasse with interest.

flJ�

noo t :

NE WS IJH K

lf• Wf.f.I< :TUN�

'git

dit


1t T O C HT

O e Z e gge

DE

ZEGGE

1 2 /0 5 / fi l1

lvALEMBOS

-

:

N j e t z o ' n b e s t w e e r ma a r t o c h h e e l w a t p l a n t en

(als

je

er b i j

w e l k e a l l ema a l ) r e s u l t a t en

( g e en

t r a n en )

op na h i e l d .

I n d e n e t ew e i d e s

en n a bij

Buizerd , In

TV ,

w e e t j e va s t n o g w e l

wat

en een woord j e u i t l e g over b l o e d ,

l!:r wa s o o k e e n s c h a a p

In

wa s ,

int e r e s sa n t e

2

b i j h e t b e h e e r van d i t

dat

wul p e n

W a l em h o s

e r n o ga 1

en

1 a ·f s t omp e n d e 1

en

gew oo11t e s

:

Dunberghr o e k :

N V Dlt

Marc ,

Ja,

hoe

én wa t p e r i k e l en r o n d e e n b ru g .

ma a r

je

zeg

1 ;...

011z e Leuve n s e

Als

je

ru b r i e k w o rd t , c o n t re i e n ,

in d e krant

t u ::i ::i e n

e e n ver s l a g

c eu s l

' kor t

l l e rwi g .

e n bond i g '

de

e v e n t ue e l

ban�t

o ok

:�e brui k c l ij ke

genoe g ,

z o al s

als

de

• •

j ul l i e

af.

l e c t uur

(zo

zijn

d i t maur a l t e vaak he t �eval i s

nu

� e s me e rJe

geschikt

op:

we

b l i k s e m o p naar de

� & n ma a l

z ijn. ko� nie t

?!)

redu c t i e

iets

vinr' t

• • •

) ,

s tuur

d i e d an s t re ng

oor d e e l t over h e t

a l o f nie t

je

a andraven rae t z i l v e r e n bruilo f t e n , wan t ( hoe l<L ouk r.iogen z i j n ) d e z e worden v e rH orpe n .

i u t ercssant

r:1aal

met

e e n p o s i t i evc

1

REINTROUUCING GlllFFON VULTURES TO FHl\NCE

h o u tl t ,

van

b e pe r k t t o t n ieuws

w aarvan j e v i nd t dat he t i n t e r e s s an t geno e g i s ( o f b e lac l1e l i j L

\ I e b e : ;innen d a z e

Of Beste

'I>

e e n vaste

uit

Le t

s t e e nu i l b r a a k h a l l e t j e s ,

K l eiue Val eriaan

en

r e s ervaa t .

grut to ' s ,

2

Of dit

vogel s ,

zwe e t

UIT DE KRANT

Between 1920 and 1940 guns and poison successfully and systematically wi11ed out the magnificent Griffon Vul­ ture from the Massif Centra! area of France. French biochemist Michel Terrasse has commitled himself passionately to redressing the balance uf nature, by re· introducing tl lis impressi ve bird of prey to the Cevennes. The Griffon Vulture, despite its wingspan of 2.8 metres, is harmless to man. In foct, these birds had been a valuahle assct to Frcnch sheepherders there. Feeding only on dead animals, lhey 1id the land of carcasses, lhus saving shepherds tl1e time aud expense of burying dead liveslock. So far, Michel Te1Tasse, after much effort anJ patience, has succeeded in repopulating the area wiU1 a colony of 30 vultures, and in recording the bi11hs of two young vultures- U1e first to be bom free in the area for 50 years. E<.:ologists and ornithulogists watch the work of · Micl1el Te1Tasse with interest.

flJ�

noo t :

NE WS IJH K

lf• Wf.f.I< :TUN�

'git

dit


· .1 1

HH

NÎEl/\./5]LAJJ

U-4- -'Hit-

TOC l lT

Het echte avontuur van de waterrat

... ,;.r: ;J.Met vlot en ' �·: )j�.�1;if��. ·

Aanwez i g

E er s t

.

·' +·�· .,.,

:..

"

<

<

. , f�:1x�/�:;· .t1.�e ,

.

' \��J1�� 1< -. · .

" ::I. .f�: :i\l .

".!jj,_ / . .

.

.

LEUVEN/SINT-JO­ - Het l>chte üvontuur Is niet meer de afvaart van de Lesse met een kano recht uit de fabriek. liet échte avontuur Is zelf je vlot ineensjor­ ren met· afgedankt materiaal: planken van afgeschreven pa­ letten, lege o lievaten. Alleen het nylontouw Is nhmw. Als het mee­ zit ontdek je zelfs de echte sfeer van de wa­ terrat: dan heeft het 's nachts geonweerd en Is het peil van de Dijle tot een rekordnl­ veau gestegen. Je hebt je vlot slecht In me­ kaar gesjord en doet zoals Kamiel: .In een draaikolk blljfl een olievat haken achter een boomstronk en kiept ons vlot om. Wij verdwijnen I n het kou­ de, modderige water."

De vlottentot:h ten op de Di j le zijn een Ini tiatief van de Leuvense vereniging .De Einder�: ztJ ontwierpen het Idee e n probeerden er twee seizoenen lang de massa wnrm voor te krijgen. Bij de deelnemers vorige zomer, was er ook een ploeg van de alternatieve retsorge.nlz.atle Pik-Nik.

. .

· ·

.

..

.

·

.

.

'

·

.

ZIJ hebben nu de vlottentochtfln mee op hun vakantieprogramma lnge­ sch reven. De eerste tocht

heeft plaats op zondag 24

Ju n i .

Wellicht

volgen

er

meer. Al s je zelf een groep van een 12 tot 18 deelnemers 5amenRtelt.. kan fe ook recht­ streeke kont.akt nemen met De Einder. Hoe ziet w'n Dljletocht.­ per-vlot er nl uit? Om 9 u.

vertrekt de groep naar Sint­

-

t

Jo ris Weer Daar wordt aan de brug bij de .appelfabriek" twee tot drie uur Jo.ng ge­

werkt aan

de konstruktlc

van de vlotten. Je krijgt twee grote oltevaten en vier klei­ ne tot je beschikking samen met een stel boomstammen

en plan ken van gerek u po­ reerde paletten. Het hele Idee van een vlot Is nntu ur­ lljk dat je d'r geen nieuw,

mAAr

recyclagematertaal

voor gebruikt. Zolang het manr drijft. De begeleldors leren j e ook de basisknopen voor een goede sJortechntek aan Daarbuiten krijg j e enkel vage lnstruktles en kun Je het vlot naar eigen plan ui t­ werken.

rn a n r

.:

/

.

'

vare n .

de

1 l

l

Dat h eef soms zijn "natte

gevolgen". Wil

herinneren

ons zeer goed dat alle stuur­

lui-aan-de· wal vo ri g Jaar be­

dachti.aam preveldsn: "Dat tweede

nooit

vlo� dat gemak! tot aan de t1orsle

bocht." ZIJ kwam en lgedeel­ telljkJ bedrogen ui t· de vier vlotvaarders h aald e n zelfs de tweede bocht voor 7'..P. om­

kiepten.

Kamiel schreef met na tte pen In zijn dagboe k , .Wij

klampen ons vast aan

de

resten van het vlot. De hoge

oevers zijn onnePmburr ves­

tingen van slijk. 500 rn ver­ der kunmm wij de k nn t bFl­ ltllmmen. Wij komen in een

bos vol

netels en

weg.

bnw.rn­

strulken, ver van de

Te rwi j l wij o nze kleren laten l�.ltlekken, drijft het dP,rde vlot voo rbi j Er wordt nani­ ons gewuifd. \Vij h!!sluiten

.

terug te gaan naar het ver­

trekpunt om 11\euwe o1leva­ ten te halen. He\.. wo rd t een tocht door nete ls, over prik­

keldraad. door dP. drek van koelen. De 1.on geert. warm­

te."

Marc ,

l la r t ,

l1 i 11 � e n gauw

er

h r R lc

beke ken

en

L a n d s c ha p

N a t uu r De het

s n o e k e 1 1 gr a c h t

c en t rum

van

een

.

'Rs

zeven

zo

\.J e ( nvdr.

met.cr of wo.t Vf!rder �!.run­

jaar

woede nde boer uit. zijn sla.veld ge jna gd. Ef'n hf'el

maar

e en

r e d den

vnn

l\ w a h e e k

een

B r u :i n e

Dijle­

Op

i11ce11knoup1

Da n kRn j� een pa.ar u u r lan g gf'ni ete n vnn hd lnnd

schnp, wRfl.r de konstarit me­ an

de rend e

.

D i i le

rioor­

stroomt op weg \•an Sint·

Olj le

er·

.

er Is ongeveer h�lfweg dP omgewaaide

ca.r�adapopu­ ller dle hier al drie j�v:ir l a n g de Dijle verspert. een sym­ bool

van

de

natuurl ijke

sta.nl van het lan d schnµ. Al­

leen boeren. m i lleubcsr::h er­ mers en vlo t ...·aa.rders ko­ men hier de rust van de vogels verstoren.

we

I

01 1 s

hoofd

5 ,

pa t r i ;j z e n

l a n .o; s

e en

vnn

groep met

nu

50 ) .

h o o i l a n tl r e s e r v a n t

b e s ta a t

uit met

• • •

n o p:

de

en

een

aan tal

o.a.

iH

k l e in­

k u o l \i i l g e n )

daar

t e r u Kw e g

l a n gs

de

h e k eken e en

(al

dit

nog

werd

p ra c h t i g

va11 schrnal

P in k s t er b l oem ,

K o e k o e k s b l oem

bezoek

oeverl oper

we

een

n i et

pintje

waar

de

Kle ine

en

l� n r e k j e t ,

v e r �h.- i n k i n g s d o o tl .

voorb e e l d

met

u i t s ta p j e !

voor

a l l en

aan

het

ccH

Kleine

en

twee

pa k k en

z i ,i n )

k a s t e e l pa r k 1\ a r e k i e t ,

w e s p en d i e v e n . in

gemen g d e

a f s c huwe l i j k

"erd. to�

Echte

va11

een

een

s t e enwe g � dan

een

N a c h ·t e ga n l ,

B o o m k ru i p e r ,

een

g i n gen

Tiense

er

nu

Do t t e r b l o e m ,

o r ch i s ,

m e ikever

laat

en

za gen

je

ve r t r o k 1< e 1 1

r i e t go r s .

een

K i e k en d i e f ,

heh

;� e .1_; � e n 9

hoort

we

v e r z. a m e l i n g

Was

e11

Je

beheer

Mar c .

l

bij

me t

moo i

het

aan

bra c h t en

e en

' t

Maar avontuur is n lles­ ztns: er zl j n lage bruggetjes.

ons

( a :f g e z o o m d

Breedb l a d i ge

ook

hof

d i eren

Joris-Weert naar KorbP�k­

liet

hlj

weel d e

Pr o f i c i a t ,

avontuur. l-lot knn ook rusti­ waardig vlot

heel

.� e l e d e n

verder

een

ger nis je mctPen een

w a r en

een

h o ,· e n

d o or .

k op p e l. t j e

li e

( eerst

b r a n d n e t e l v e ,c;o; e t a t i e , met

A c h t e r a f'

den. Da.ar worden 1.e door

e en

i s

Vertri jk.

S p r i n kh a a n r i e t z a n g e r

<ien kiln­

w o l Jc e 11 zon

voegden

h o o i l a n d p e r c e l en

ru i ge

ga

planls v n n a11.11komst voor­

e ven

! l e r <d . g

e l z enbro e k .

ontwil�ketcn

bijschiet.en en

n o .is

s n o e k e n gr a c h t

\,' a a r

ze zo'n snelheid dnt 7.e d e

d r e i g e r1 d e

rl e

l\ n o l o t e e n b r e e k ,

1-llcrmee

we

F r e d er i k ,

s t ra l e n d e

nij

h o o i l an d

gen.

11 o g e e 11

s t e en w e g .

en

Kamiel 'rn ? i j n drie tra­ wAnt.en zljr\ crin gf'SIMgd een tweede vlot met s tev ig e r· a.llures voor m e kon r T e k ri j­

J ohan ,

Tiense

s c ha l i g e

'

·

al

O n d erweg

.k h'· , roe •. . ' • d e. : f,

e a

... �:.!:f r ·." '�" 15.T''· ."�.--.)

RIS-WEE!lT

••

:

2 5 / 0 '.j / [\li

S N O EJ; J•:N G H A C J I T

' t

J a gers­

g ; evo e l e n s

lelijk)

o p 1> e z e t t e


· .1 1

HH

NÎEl/\./5]LAJJ

U-4- -'Hit-

TOC l lT

Het echte avontuur van de waterrat

... ,;.r: ;J.Met vlot en ' �·: )j�.�1;if��. ·

Aanwez i g

E er s t

.

·' +·�· .,.,

:..

"

<

<

. , f�:1x�/�:;· .t1.�e ,

.

' \��J1�� 1< -. · .

" ::I. .f�: :i\l .

".!jj,_ / . .

.

.

LEUVEN/SINT-JO­ - Het l>chte üvontuur Is niet meer de afvaart van de Lesse met een kano recht uit de fabriek. liet échte avontuur Is zelf je vlot ineensjor­ ren met· afgedankt materiaal: planken van afgeschreven pa­ letten, lege o lievaten. Alleen het nylontouw Is nhmw. Als het mee­ zit ontdek je zelfs de echte sfeer van de wa­ terrat: dan heeft het 's nachts geonweerd en Is het peil van de Dijle tot een rekordnl­ veau gestegen. Je hebt je vlot slecht In me­ kaar gesjord en doet zoals Kamiel: .In een draaikolk blljfl een olievat haken achter een boomstronk en kiept ons vlot om. Wij verdwijnen I n het kou­ de, modderige water."

De vlottentot:h ten op de Di j le zijn een Ini tiatief van de Leuvense vereniging .De Einder�: ztJ ontwierpen het Idee e n probeerden er twee seizoenen lang de massa wnrm voor te krijgen. Bij de deelnemers vorige zomer, was er ook een ploeg van de alternatieve retsorge.nlz.atle Pik-Nik.

. .

· ·

.

..

.

·

.

.

'

·

.

ZIJ hebben nu de vlottentochtfln mee op hun vakantieprogramma lnge­ sch reven. De eerste tocht

heeft plaats op zondag 24

Ju n i .

Wellicht

volgen

er

meer. Al s je zelf een groep van een 12 tot 18 deelnemers 5amenRtelt.. kan fe ook recht­ streeke kont.akt nemen met De Einder. Hoe ziet w'n Dljletocht.­ per-vlot er nl uit? Om 9 u.

vertrekt de groep naar Sint­

-

t

Jo ris Weer Daar wordt aan de brug bij de .appelfabriek" twee tot drie uur Jo.ng ge­

werkt aan

de konstruktlc

van de vlotten. Je krijgt twee grote oltevaten en vier klei­ ne tot je beschikking samen met een stel boomstammen

en plan ken van gerek u po­ reerde paletten. Het hele Idee van een vlot Is nntu ur­ lljk dat je d'r geen nieuw,

mAAr

recyclagematertaal

voor gebruikt. Zolang het manr drijft. De begeleldors leren j e ook de basisknopen voor een goede sJortechntek aan Daarbuiten krijg j e enkel vage lnstruktles en kun Je het vlot naar eigen plan ui t­ werken.

rn a n r

.:

/

.

'

vare n .

de

1 l

l

Dat h eef soms zijn "natte

gevolgen". Wil

herinneren

ons zeer goed dat alle stuur­

lui-aan-de· wal vo ri g Jaar be­

dachti.aam preveldsn: "Dat tweede

nooit

vlo� dat gemak! tot aan de t1orsle

bocht." ZIJ kwam en lgedeel­ telljkJ bedrogen ui t· de vier vlotvaarders h aald e n zelfs de tweede bocht voor 7'..P. om­

kiepten.

Kamiel schreef met na tte pen In zijn dagboe k , .Wij

klampen ons vast aan

de

resten van het vlot. De hoge

oevers zijn onnePmburr ves­

tingen van slijk. 500 rn ver­ der kunmm wij de k nn t bFl­ ltllmmen. Wij komen in een

bos vol

netels en

weg.

bnw.rn­

strulken, ver van de

Te rwi j l wij o nze kleren laten l�.ltlekken, drijft het dP,rde vlot voo rbi j Er wordt nani­ ons gewuifd. \Vij h!!sluiten

.

terug te gaan naar het ver­

trekpunt om 11\euwe o1leva­ ten te halen. He\.. wo rd t een tocht door nete ls, over prik­

keldraad. door dP. drek van koelen. De 1.on geert. warm­

te."

Marc ,

l la r t ,

l1 i 11 � e n gauw

er

h r R lc

beke ken

en

L a n d s c ha p

N a t uu r De het

s n o e k e 1 1 gr a c h t

c en t rum

van

een

.

'Rs

zeven

zo

\.J e ( nvdr.

met.cr of wo.t Vf!rder �!.run­

jaar

woede nde boer uit. zijn sla.veld ge jna gd. Ef'n hf'el

maar

e en

r e d den

vnn

l\ w a h e e k

een

B r u :i n e

Dijle­

Op

i11ce11knoup1

Da n kRn j� een pa.ar u u r lan g gf'ni ete n vnn hd lnnd

schnp, wRfl.r de konstarit me­ an

de rend e

.

D i i le

rioor­

stroomt op weg \•an Sint·

Olj le

er·

.

er Is ongeveer h�lfweg dP omgewaaide

ca.r�adapopu­ ller dle hier al drie j�v:ir l a n g de Dijle verspert. een sym­ bool

van

de

natuurl ijke

sta.nl van het lan d schnµ. Al­

leen boeren. m i lleubcsr::h er­ mers en vlo t ...·aa.rders ko­ men hier de rust van de vogels verstoren.

we

I

01 1 s

hoofd

5 ,

pa t r i ;j z e n

l a n .o; s

e en

vnn

groep met

nu

50 ) .

h o o i l a n tl r e s e r v a n t

b e s ta a t

uit met

• • •

n o p:

de

en

een

aan tal

o.a.

iH

k l e in­

k u o l \i i l g e n )

daar

t e r u Kw e g

l a n gs

de

h e k eken e en

(al

dit

nog

werd

p ra c h t i g

va11 schrnal

P in k s t er b l oem ,

K o e k o e k s b l oem

bezoek

oeverl oper

we

een

n i et

pintje

waar

de

Kle ine

en

l� n r e k j e t ,

v e r �h.- i n k i n g s d o o tl .

voorb e e l d

met

u i t s ta p j e !

voor

a l l en

aan

het

ccH

Kleine

en

twee

pa k k en

z i ,i n )

k a s t e e l pa r k 1\ a r e k i e t ,

w e s p en d i e v e n . in

gemen g d e

a f s c huwe l i j k

"erd. to�

Echte

va11

een

een

s t e enwe g � dan

een

N a c h ·t e ga n l ,

B o o m k ru i p e r ,

een

g i n gen

Tiense

er

nu

Do t t e r b l o e m ,

o r ch i s ,

m e ikever

laat

en

za gen

je

ve r t r o k 1< e 1 1

r i e t go r s .

een

K i e k en d i e f ,

heh

;� e .1_; � e n 9

hoort

we

v e r z. a m e l i n g

Was

e11

Je

beheer

Mar c .

l

bij

me t

moo i

het

aan

bra c h t en

e en

' t

Maar avontuur is n lles­ ztns: er zl j n lage bruggetjes.

ons

( a :f g e z o o m d

Breedb l a d i ge

ook

hof

d i eren

Joris-Weert naar KorbP�k­

liet

hlj

weel d e

Pr o f i c i a t ,

avontuur. l-lot knn ook rusti­ waardig vlot

heel

.� e l e d e n

verder

een

ger nis je mctPen een

w a r en

een

h o ,· e n

d o or .

k op p e l. t j e

li e

( eerst

b r a n d n e t e l v e ,c;o; e t a t i e , met

A c h t e r a f'

den. Da.ar worden 1.e door

e en

i s

Vertri jk.

S p r i n kh a a n r i e t z a n g e r

<ien kiln­

w o l Jc e 11 zon

voegden

h o o i l a n d p e r c e l en

ru i ge

ga

planls v n n a11.11komst voor­

e ven

! l e r <d . g

e l z enbro e k .

ontwil�ketcn

bijschiet.en en

n o .is

s n o e k e n gr a c h t

\,' a a r

ze zo'n snelheid dnt 7.e d e

d r e i g e r1 d e

rl e

l\ n o l o t e e n b r e e k ,

1-llcrmee

we

F r e d er i k ,

s t ra l e n d e

nij

h o o i l an d

gen.

11 o g e e 11

s t e en w e g .

en

Kamiel 'rn ? i j n drie tra­ wAnt.en zljr\ crin gf'SIMgd een tweede vlot met s tev ig e r· a.llures voor m e kon r T e k ri j­

J ohan ,

Tiense

s c ha l i g e

'

·

al

O n d erweg

.k h'· , roe •. . ' • d e. : f,

e a

... �:.!:f r ·." '�" 15.T''· ."�.--.)

RIS-WEE!lT

••

:

2 5 / 0 '.j / [\li

S N O EJ; J•:N G H A C J I T

' t

J a gers­

g ; evo e l e n s

lelijk)

o p 1> e z e t t e


,, y TOCHT IHN G E - MOTT E

Onz e

jes

(5

groep

B e t ekom

waar

ik

' ge s c h o k t ' Even

w er d

later

s trak

een

we

z e v e r en

s urfers

mo l e n Abts

duw-en

bek i j ken dan

had

�n

go e d e

b e l and den erg

maar

verder

dan

a a n w e z .i g e u

een

\"J e

kregen

h e z o e l:

a l l een

.J a n

mo e t en ( ' Ter

een U

van

• •

e11

de

m e e f i e ·t s e n

o v e r .i. g e n s

welbekend

duo van

• • •

Hor s t

to

o v e r i g en s

waar

na

t o e spraak

w .i j

en

vi a

de

w e g g a .f

w e l ve r d i e n d

Marc

en

S uzanne

Primo

Lereid

om

do

wa n t

anders

was

va n

als

1 )

)

b e ginnen . :

wa t

(.:_ 5 0 )

de

en

e 1 1 ua te

door­

U .i. t t e m ­

m i d d a gp a u z e

l l u go

h i ervoor

applaus

sliert

het

b r o e dp l a a t s

Ho t s e l a n r )

a f g e s t op t

steeds

t i j d s c h e ma en

nie t

J amanr ,

l l e i<le '

liet

t empo

e t en !

werd

de

bl e e k

geza p i g

je?

l icht­

b e h an d e l i n g .

met

e en

te

aan

1 j e j rb c e z e '

aangeho l d .

trekgedoe

geïnsp i r e erde

nog

onza c h t e

o r ga n i s a t i e

we

fietstocht rn i j 11

pel o ton

zeg

( b e l a n gr i j k )

( erg

de

dat

ll emerm e a n d e r s

( wa t je

k i l om e t er s

e en

en

op

zag

de

hont

a f .o; e s n e d e n

a n d e r e verk e er

lie t

kwamen

over

een

s t amp ,

wa t

h P. ,

wat

s loot

geresp e c t e erd

v e l du i l

lleel

w a r en

u-slrft.

2 'i / 0 6 / 13 11

d a de l i j k

kwam

gebru i k e l i j k keilden

' ma n ' ) al

HET NÏEWS:BLAJ>

van

m e e kr e e g . de

middag

vol gen ,

rich t i n g

H o u wa e r t - J l i l l a a r . G e l u l( k i g

ma a r ,

dit

ver s l a g

geword eu .

l l e rw i g .

0

S orry ,

G e r c1 a

• • •

d u b L c l.

zo

l an �

Acht andere bekkens nog in beraad

Toch geen wachthekken in Walenhos en Vors donkhroek LEUVEN - Het kabinet van mln1ster Akkennans stelt dat, op basis van de ekologische studie, zeker twee van de elf voorziene wachtbekkens langs de Winge en Motte moeten worden geschrapt Het gaat ) en om de vestigingen ln het Walenbos ffielt-Wlnge het Vorsdonkbroek (Gelrodel. Ze worden als :uier be­ langr!Jke natuurgebieden gespaard Een derde ge­ pland bekken komt er niet om een geheel -.,ndere reden. nl dat aan de waterplas .Ter Helde" te Rotse­ laar die door de Vlaamse ExecuUeve voor rekre&tle 18 bestemd

Hel plaD voor de wate'rbe­ heerslngawerken In hel stroom­ gebied van Winge. Motie en l.aak heeft kwaad bloed gezet bij natuurl>eachenners. De no­ glonale vereniging Natuur en Landschap voer1 hel ver.tel aan.

Het lmmllee kroog de &leun van de Jeugdbond voor N..tuuralu­ dle en Milleubeachennlng. de WlelewaaWdellngen, de Mi­ lieufederatie liag.lland en de &lglsche Natuur- en Vogelre­ servaten. De plannen voorz.Jen In een bal.lertj wachlbekkens, de rechttrekklng of herlegglng van delen van de waterlopen, de 00venloop van de vervuilde Winge :rou (Ier hoogte van hel Walen­ l>oel op dl' nog zuivere Motie worden aang.,.lolen. Volksvertegenwoordiger De Mo�,een 00.Mamlng. heeft de be-Lw&Ten overgtmomen. Htj drong aan op de aanpak van de Nêle knelpunten zonder groot­ schalige werken In hel hele slroomgubled HIJ verw- naar ul18praken van mlniale" Akker­ IWUIB voor de KommlBale Ruim­ telijke Ordening. om de scltaal van de eanertngawerken Ie her­ denken. Akkerman. heeft aan De Mol geantwoord dat aan­ gaande de Hacel&ndae rtvteren wel een voorontw"'l' !ramJng :1W rnUJoenl bi opl!"Sleld maar dat uog een tte.ilaalng bi aetrof­ fen.

Op het kabinet van Akker­ mana weet men die ull.tpraken verder loe Ie Uchlen. Sedert 11183 heeft sludlebUM&U Slabo bel voorontwerp Ingediend Hel be- · rust nu bij de Landelijke Water­ dlensl Het kabinet heeft opg..­ dragen om de bealultvonnlng niet Ie beperken lol louter wa­ elemenlen. terbouwkundige Dearom gaat hel voorontwerp nu ook nog naar Monumenlen­ en Landachapewrg, de dlenslen voor natuurbehoud, de waler· zulvertngsmaatachapplJ, el\Zc Op basta van de ekologlsche alu­ dle zijn evenwel nu al twee van de elf ullgelt.ozen plaalaen voor wachlbekkens geachrapl Een denle komt niet In aanmerking omdat de ExecuUevo de aanw• zlge plao voor rek.-Ue beateml In de drte gevallen la overstro­ men uil den boze omdat zulb een verregaande vervulling zal veroorz..ak6n.

Op het kabinet laat men ver­ alaan dat over hel lot van de acht andere vt1SUglngaplaatsen nog niet la besllal In Akker­ mana' antwoord leest men ech­ ter dat ze .onder ekolo!f.Mh oe; een bêZWaren op everen. :Ji zlch Dë uW'bë8êhermera zijn het daar niet mee eens. Ze wijzen op etmllee, ook vanuit Monum"n­ ten- en La11dachapezorg die wij­ zen op hel unloke v"'1 gebieden zoals Dunbergbroek, het gebied aan de Uytemolen en Schoonhcr , ven.

\ · Of.' ,1111<,lerocheldeu

groepen ook oneer.a over de . Ak­ rtvteroevera : � van de . k'èiinans stelt. In zijn antwoord dal'"" begroeUng aldaar mini der lnleree•ant Is dan was ver­ wachl Toch wil hll bomenrijen en dergelijk behouden ol na de werken heraanplanlen. Ook moet de grondwalenitand In de ekologlach belangrijke gebie­ den behoudon bUlven. Hugo Abta. voor2llter van Natuur en Landschap, neemt daar geen vrede mee. Hll spreekt van een UchWnnlge ullapraak die door velo andere etudl"8 wordt weer­

> :i:ljn Hilt

.De geloolw� van Akkermana' ekologlache studllll komt In het. pdrang.• aldus de vomz!tler. (rbl

legd


,, y TOCHT IHN G E - MOTT E

Onz e

jes

(5

groep

B e t ekom

waar

ik

' ge s c h o k t ' Even

w er d

later

s trak

een

we

z e v e r en

s urfers

mo l e n Abts

duw-en

bek i j ken dan

had

�n

go e d e

b e l and den erg

maar

verder

dan

a a n w e z .i g e u

een

\"J e

kregen

h e z o e l:

a l l een

.J a n

mo e t en ( ' Ter

een U

van

• •

e11

de

m e e f i e ·t s e n

o v e r .i. g e n s

welbekend

duo van

• • •

Hor s t

to

o v e r i g en s

waar

na

t o e spraak

w .i j

en

vi a

de

w e g g a .f

w e l ve r d i e n d

Marc

en

S uzanne

Primo

Lereid

om

do

wa n t

anders

was

va n

als

1 )

)

b e ginnen . :

wa t

(.:_ 5 0 )

de

en

e 1 1 ua te

door­

U .i. t t e m ­

m i d d a gp a u z e

l l u go

h i ervoor

applaus

sliert

het

b r o e dp l a a t s

Ho t s e l a n r )

a f g e s t op t

steeds

t i j d s c h e ma en

nie t

J amanr ,

l l e i<le '

liet

t empo

e t en !

werd

de

bl e e k

geza p i g

je?

l icht­

b e h an d e l i n g .

met

e en

te

aan

1 j e j rb c e z e '

aangeho l d .

trekgedoe

geïnsp i r e erde

nog

onza c h t e

o r ga n i s a t i e

we

fietstocht rn i j 11

pel o ton

zeg

( b e l a n gr i j k )

( erg

de

dat

ll emerm e a n d e r s

( wa t je

k i l om e t er s

e en

en

op

zag

de

hont

a f .o; e s n e d e n

a n d e r e verk e er

lie t

kwamen

over

een

s t amp ,

wa t

h P. ,

wat

s loot

geresp e c t e erd

v e l du i l

lleel

w a r en

u-slrft.

2 'i / 0 6 / 13 11

d a de l i j k

kwam

gebru i k e l i j k keilden

' ma n ' ) al

HET NÏEWS:BLAJ>

van

m e e kr e e g . de

middag

vol gen ,

rich t i n g

H o u wa e r t - J l i l l a a r . G e l u l( k i g

ma a r ,

dit

ver s l a g

geword eu .

l l e rw i g .

0

S orry ,

G e r c1 a

• • •

d u b L c l.

zo

l an �

Acht andere bekkens nog in beraad

Toch geen wachthekken in Walenhos en Vors donkhroek LEUVEN - Het kabinet van mln1ster Akkennans stelt dat, op basis van de ekologische studie, zeker twee van de elf voorziene wachtbekkens langs de Winge en Motte moeten worden geschrapt Het gaat ) en om de vestigingen ln het Walenbos ffielt-Wlnge het Vorsdonkbroek (Gelrodel. Ze worden als :uier be­ langr!Jke natuurgebieden gespaard Een derde ge­ pland bekken komt er niet om een geheel -.,ndere reden. nl dat aan de waterplas .Ter Helde" te Rotse­ laar die door de Vlaamse ExecuUeve voor rekre&tle 18 bestemd

Hel plaD voor de wate'rbe­ heerslngawerken In hel stroom­ gebied van Winge. Motie en l.aak heeft kwaad bloed gezet bij natuurl>eachenners. De no­ glonale vereniging Natuur en Landschap voer1 hel ver.tel aan.

Het lmmllee kroog de &leun van de Jeugdbond voor N..tuuralu­ dle en Milleubeachennlng. de WlelewaaWdellngen, de Mi­ lieufederatie liag.lland en de &lglsche Natuur- en Vogelre­ servaten. De plannen voorz.Jen In een bal.lertj wachlbekkens, de rechttrekklng of herlegglng van delen van de waterlopen, de 00venloop van de vervuilde Winge :rou (Ier hoogte van hel Walen­ l>oel op dl' nog zuivere Motie worden aang.,.lolen. Volksvertegenwoordiger De Mo�,een 00.Mamlng. heeft de be-Lw&Ten overgtmomen. Htj drong aan op de aanpak van de Nêle knelpunten zonder groot­ schalige werken In hel hele slroomgubled HIJ verw- naar ul18praken van mlniale" Akker­ IWUIB voor de KommlBale Ruim­ telijke Ordening. om de scltaal van de eanertngawerken Ie her­ denken. Akkerman. heeft aan De Mol geantwoord dat aan­ gaande de Hacel&ndae rtvteren wel een voorontw"'l' !ramJng :1W rnUJoenl bi opl!"Sleld maar dat uog een tte.ilaalng bi aetrof­ fen.

Op het kabinet van Akker­ mana weet men die ull.tpraken verder loe Ie Uchlen. Sedert 11183 heeft sludlebUM&U Slabo bel voorontwerp Ingediend Hel be- · rust nu bij de Landelijke Water­ dlensl Het kabinet heeft opg..­ dragen om de bealultvonnlng niet Ie beperken lol louter wa­ elemenlen. terbouwkundige Dearom gaat hel voorontwerp nu ook nog naar Monumenlen­ en Landachapewrg, de dlenslen voor natuurbehoud, de waler· zulvertngsmaatachapplJ, el\Zc Op basta van de ekologlsche alu­ dle zijn evenwel nu al twee van de elf ullgelt.ozen plaalaen voor wachlbekkens geachrapl Een denle komt niet In aanmerking omdat de ExecuUevo de aanw• zlge plao voor rek.-Ue beateml In de drte gevallen la overstro­ men uil den boze omdat zulb een verregaande vervulling zal veroorz..ak6n.

Op het kabinet laat men ver­ alaan dat over hel lot van de acht andere vt1SUglngaplaatsen nog niet la besllal In Akker­ mana' antwoord leest men ech­ ter dat ze .onder ekolo!f.Mh oe; een bêZWaren op everen. :Ji zlch Dë uW'bë8êhermera zijn het daar niet mee eens. Ze wijzen op etmllee, ook vanuit Monum"n­ ten- en La11dachapezorg die wij­ zen op hel unloke v"'1 gebieden zoals Dunbergbroek, het gebied aan de Uytemolen en Schoonhcr , ven.

\ · Of.' ,1111<,lerocheldeu

groepen ook oneer.a over de . Ak­ rtvteroevera : � van de . k'èiinans stelt. In zijn antwoord dal'"" begroeUng aldaar mini der lnleree•ant Is dan was ver­ wachl Toch wil hll bomenrijen en dergelijk behouden ol na de werken heraanplanlen. Ook moet de grondwalenitand In de ekologlach belangrijke gebie­ den behoudon bUlven. Hugo Abta. voor2llter van Natuur en Landschap, neemt daar geen vrede mee. Hll spreekt van een UchWnnlge ullapraak die door velo andere etudl"8 wordt weer­

> :i:ljn Hilt

.De geloolw� van Akkermana' ekologlache studllll komt In het. pdrang.• aldus de vomz!tler. (rbl

legd


}, �

HET NlE UIJS ".BLi!))

HET NÎE V\/S:JLAp

lt-5-'flt.

Houdt klass ering , wachtbekken tegen ?

OUD-1-iEVERLEE - V()lgens minister Akkernums

Is de Mnleg van een wechtbekken aan de DIJie,

bezuiden Leuven, het enige middel om de stad van overslromlngen te vrijwaren. Momenteel maakt de Universitaire Instelling Antwerpen, In opdracht van het Vlaamse Gewest, een studie over de Invloed van zo'n bekken op het natuurgebied. In mllleukrtngon IJvert men voor het behoud van het natuurreservaat aldaar. Er Is gewag gemaakt van een klassering. Daarover wli Akkerman& 7Jch niet uitspreken zol.ang de UIA-studie nog aan de gang Is. BIJ de dlensten van minister Poma I• officieel een verzoek Ingediend tot bescherming van het natuurreservaat

Dpode

Bemde'

11i

StOJo

te Weerl Het re8"rv81\1 wordt bêheercl door de Vrlenden van Heverleeboe en Meer­ dMlwoud en de Belgtscho Natutll'- en Vogelreservaten. De belde organlz.atle• hebben verscheidene delen aang&­ kocht en andere gehuurd. Het · gebied alult r.an blJ het reed• geklasoeerde domein Over­ ochle te NeerlJ8". Het re8"r­ vaat wordt bedreigd door de plannen voor een wschtOOk­ ken.

In de Vlaam.., Raad be­ toogde J. De Mol dat de be­ otemmlng ,.natuurre8"rvsat• uit het gmveotplan geen af­ dOl!nde beechermlng moor biedt Een bescherming alo landochep dringt zich daar­ om op. Daarom stelde hlJ Mn minister Akkermans de vraag welke dlens houding rou zlJn Indien zlJn kollega Poma tot de k1888erlng rou overgaan. Akkermans heeft daarop noch positief, noch negatief gereageerd. Hij zegt te wach­ ten op de UIA-studie die pre­

cies werd

bevolen om het er­

fekt van een wachtkom op het

natuurlljke milieu na te gaan.

Wel laat Akkerman• geen twijfel be•taan over het nut

van een wachtbekken om het overstromingsgevaar ln Leu­

ven te keren. Een studie van

voor enkele Jaren heeft dat uitgewezen, aldus de minister,

alleen een wachtbek.ken op de DIJie vóó Leuven kan redding brengen. Dat bekken zal de hoogwaterdebleten van de Diiie moelen opvangen. De werken Jn het reserve.at z.ou­ den echter beperkt blijven tol dat ene bekken.

De stad Leuven, vta de bur­ gemeester, heeft zich eerder al ven.et tegen pogt ngen om de aanleg van het bekken op de lange baan 111 schuiven "I>e mensen gaan voor op de yogeltJe:,; w luidde het toen. Leuven&e mllleukrlng•n. waaronder de niet onb<!lang­ rlJ k e Vrienden van Heverlee­ bos. huldigen echter een an­ der stan d pun Zeer recent nog besteedde de kring een deel van zlln nntuurfonds aan een nieuwe ultbn>lrllng van het re•ervaat. lrbJ

t

.tl- 't !ttt

,,Gr o te publi ek meestal onwetend oVer de · diepere zin van de jacht"

IJ HUSSEL/HASSELT - .Eén van de aspekten van het po1 H 1 lulre en aktuele versch!Jnsel Natuurbescherming, Is eeri 1>< o l og l sche reaktie van het iirote publiek tegen mensellJke' nkllv lt�llln. WIUlrln men -. onvoldoende Inzicht heeft _ Eén vun Qlfll. àktlvltelten vormt de Jacht, voor velen synonJem Vllll het doden van dieren zonder meer. Dit ongenuanceer110 denken kan - nu eens minder, dan weer meer ultge­ uproken - in alle E uro pese landen worden wurgenomen·, · IUKl dr. Yves l..ecocq uil HaJsell Dol.8 35-jarlge dierenarts Is u11lungs benoemd tot sekrelaris­ MO l lOrEllil van FACE IFédératlon <lus Assoclatlons de Chasseurs

Il• la CEEl Óftewel de fede ratie vu11 j ach tvereniglngen uit de l:.uropese Gemeenschap. Lecocq IN du eerste full-Urne sekretarls·

KOnt�ratll van deze ln 1 979 ga-

11Llc.:h te federatie. die de meest ru�r�sentatleve jachtveren lgl n 8'!1\ van_de U.nden van de Ge­ meem.chap groepeert. Voor 8'..1 1· glê I• dat bijvoorbeeld de Ko­ ninklijke Slnt-Hubertusklnb. De zei.el van FACE Is geves­ Ugd aan de Wetenscha.psstraat 23·25 In BrusseL van waaruit de belangen van de jacht In hel &a.lgemaen en van de meer dan 6 miljoen lasers uit de Europese

Gemeenschap lef harte worgen ' L; . · ' , .· genorrien. 1 , . ! 11· , ' • ' ! (

.Wil zijn evenw•d jj&<ln vuk­ geen dmkklngsgroep·,

bond.

verd ut<,lelilkl

Lecocq

meteen.

"Möar den mtidlum waarlangs de jagersverenigingen een stem" hebben In het Europees lulplllel en daarenboven een instrument om de jt<cht en de jagers te J vertegenwoordigen op alle ln­ ternaUonale vlakken.

maar eet wel kalfsvlees". Een vastsi.elllng Is dat de anll-lacht­ tendens daar het slerksl naar voor komt waar overbeichavJng optreedl .Dil fenorrieèri ill In hetzelfde hoekte als de overdre­ ven sonUmenlöliteit", meent Le­ cocq, die na tien jaar In de die­ renartspraktllk te hebben ge­ staan, nu van z.IJn overtuiging zlln beroep heeft gemaakt .De vinger aan de pols hou­ den van de jacht, de fauna en de biotopen", zo omschrllfl Lecocq kernachtig zijn taak als sek rela­ rls-generaal van FACE.

Tegenspraak

Een tema dat de Europese ja� gers nauw aan het ht:trt Ugt is het lol van de veengebieden, de zogenaamde wet lands. •De Eu ­ ropese hu\dbouwpol i l lek spreekt zh..:hz.elf In dat verband tegen", merkt Lecocq op. .:fege­ lijk trekt mon in de Europese

Gem�enchtt.p miljoenen uit om dergelijke gebieden te besch er­ men, me.ar elde rs om ze droog te

leggen. Naar aa n leid i ng van een onderhoud dtt.t wij o nlangs hadden. hebben w ij de KOJnmls­ sarls voor Landbouw op deze dualllelt gewezen. en he� tert.a­ ke een memorandum overhan­ digd." . • . .' ;'

i'l

Op lnl auef · van de FACE Is recent ook een �ill.2._ gerea.U· zeerd over trekvogels In de lan­ den YWl de Eu ropese Genleen· schap. Het dokument - .één van de weinige wetenschapF6lljk gefundeerde publlkalles over dil onderwerp·, aldus Lo­ cocq - Is I n tussen aangeboden

turn de Europese Ko111missle De

t

bedoeling Is dal hel ge�rulkt wordt als gespre k sdo k umen trn &Is basis voor ve rd ere stud ie

Eén van de FACE-IU<ndachts­ punte n is ook de jacl)lopleldlng. "Er wordt gestreefd naar een zekere een vo rmigheid, zonder daarom tot een nlve l lert ng � kom en", i.egt Lecocq. " Er moet namelijk rekening worden ge­ houden met de van lunrl tot land verschHlendo menttthteit e n de

kultu rele en historische achter­ gronden In de diverse lld�taten. Voor de zulderllng Is d e jacht vaak meer ti)dverdrijf , passie zelfs. lerwlllde lager in de meer noordelltk gef � bleden zlch ee rde r een beheer er v an de natu u r voelt." De Ilel i sche ja er is zowat tu s so n bëi e op­ va tlngen 1nie situeren.

sa �

L.ecocq ple it voor reo.lltcttszln rond het fenomeeo jacht. "In bepaalde streken van Fnrnkrljk b ijvoorbeeld Is de lttChl op de to rte l en op de leeuwerik popu­ lair". zegt hij. _Moet je dat met een pennetrek verbieden? WJJ hebben eon voorstel geformu­ leerd om wat Uetreft de jacht op tortel en leeuwerik alleen nog vergunningen af te leveren voor jagers uit de streek zelf en daar­ enboven geen vergunningen meer toe te kennen aan opvol­ gers."

Lecocq wll ten slolle nog kwijt dat er geen tweespalt hoeft te zi l n tussen lttgers en niet-Jagers. .Integendeel". meent hll. .hel be­ houd van de biotopen is een gemeenschappelijk belang. Vele dingen hebben thans een grens· overs"chrljdend karakter. pollu· Ue en andere d reigingen niet In

het minst:

A. KELLENS


}, �

HET NlE UIJS ".BLi!))

HET NÎE V\/S:JLAp

lt-5-'flt.

Houdt klass ering , wachtbekken tegen ?

OUD-1-iEVERLEE - V()lgens minister Akkernums

Is de Mnleg van een wechtbekken aan de DIJie,

bezuiden Leuven, het enige middel om de stad van overslromlngen te vrijwaren. Momenteel maakt de Universitaire Instelling Antwerpen, In opdracht van het Vlaamse Gewest, een studie over de Invloed van zo'n bekken op het natuurgebied. In mllleukrtngon IJvert men voor het behoud van het natuurreservaat aldaar. Er Is gewag gemaakt van een klassering. Daarover wli Akkerman& 7Jch niet uitspreken zol.ang de UIA-studie nog aan de gang Is. BIJ de dlensten van minister Poma I• officieel een verzoek Ingediend tot bescherming van het natuurreservaat

Dpode

Bemde'

11i

StOJo

te Weerl Het re8"rv81\1 wordt bêheercl door de Vrlenden van Heverleeboe en Meer­ dMlwoud en de Belgtscho Natutll'- en Vogelreservaten. De belde organlz.atle• hebben verscheidene delen aang&­ kocht en andere gehuurd. Het · gebied alult r.an blJ het reed• geklasoeerde domein Over­ ochle te NeerlJ8". Het re8"r­ vaat wordt bedreigd door de plannen voor een wschtOOk­ ken.

In de Vlaam.., Raad be­ toogde J. De Mol dat de be­ otemmlng ,.natuurre8"rvsat• uit het gmveotplan geen af­ dOl!nde beechermlng moor biedt Een bescherming alo landochep dringt zich daar­ om op. Daarom stelde hlJ Mn minister Akkermans de vraag welke dlens houding rou zlJn Indien zlJn kollega Poma tot de k1888erlng rou overgaan. Akkermans heeft daarop noch positief, noch negatief gereageerd. Hij zegt te wach­ ten op de UIA-studie die pre­

cies werd

bevolen om het er­

fekt van een wachtkom op het

natuurlljke milieu na te gaan.

Wel laat Akkerman• geen twijfel be•taan over het nut

van een wachtbekken om het overstromingsgevaar ln Leu­

ven te keren. Een studie van

voor enkele Jaren heeft dat uitgewezen, aldus de minister,

alleen een wachtbek.ken op de DIJie vóó Leuven kan redding brengen. Dat bekken zal de hoogwaterdebleten van de Diiie moelen opvangen. De werken Jn het reserve.at z.ou­ den echter beperkt blijven tol dat ene bekken.

De stad Leuven, vta de bur­ gemeester, heeft zich eerder al ven.et tegen pogt ngen om de aanleg van het bekken op de lange baan 111 schuiven "I>e mensen gaan voor op de yogeltJe:,; w luidde het toen. Leuven&e mllleukrlng•n. waaronder de niet onb<!lang­ rlJ k e Vrienden van Heverlee­ bos. huldigen echter een an­ der stan d pun Zeer recent nog besteedde de kring een deel van zlln nntuurfonds aan een nieuwe ultbn>lrllng van het re•ervaat. lrbJ

t

.tl- 't !ttt

,,Gr o te publi ek meestal onwetend oVer de · diepere zin van de jacht"

IJ HUSSEL/HASSELT - .Eén van de aspekten van het po1 H 1 lulre en aktuele versch!Jnsel Natuurbescherming, Is eeri 1>< o l og l sche reaktie van het iirote publiek tegen mensellJke' nkllv lt�llln. WIUlrln men -. onvoldoende Inzicht heeft _ Eén vun Qlfll. àktlvltelten vormt de Jacht, voor velen synonJem Vllll het doden van dieren zonder meer. Dit ongenuanceer110 denken kan - nu eens minder, dan weer meer ultge­ uproken - in alle E uro pese landen worden wurgenomen·, · IUKl dr. Yves l..ecocq uil HaJsell Dol.8 35-jarlge dierenarts Is u11lungs benoemd tot sekrelaris­ MO l lOrEllil van FACE IFédératlon <lus Assoclatlons de Chasseurs

Il• la CEEl Óftewel de fede ratie vu11 j ach tvereniglngen uit de l:.uropese Gemeenschap. Lecocq IN du eerste full-Urne sekretarls·

KOnt�ratll van deze ln 1 979 ga-

11Llc.:h te federatie. die de meest ru�r�sentatleve jachtveren lgl n 8'!1\ van_de U.nden van de Ge­ meem.chap groepeert. Voor 8'..1 1· glê I• dat bijvoorbeeld de Ko­ ninklijke Slnt-Hubertusklnb. De zei.el van FACE Is geves­ Ugd aan de Wetenscha.psstraat 23·25 In BrusseL van waaruit de belangen van de jacht In hel &a.lgemaen en van de meer dan 6 miljoen lasers uit de Europese

Gemeenschap lef harte worgen ' L; . · ' , .· genorrien. 1 , . ! 11· , ' • ' ! (

.Wil zijn evenw•d jj&<ln vuk­ geen dmkklngsgroep·,

bond.

verd ut<,lelilkl

Lecocq

meteen.

"Möar den mtidlum waarlangs de jagersverenigingen een stem" hebben In het Europees lulplllel en daarenboven een instrument om de jt<cht en de jagers te J vertegenwoordigen op alle ln­ ternaUonale vlakken.

maar eet wel kalfsvlees". Een vastsi.elllng Is dat de anll-lacht­ tendens daar het slerksl naar voor komt waar overbeichavJng optreedl .Dil fenorrieèri ill In hetzelfde hoekte als de overdre­ ven sonUmenlöliteit", meent Le­ cocq, die na tien jaar In de die­ renartspraktllk te hebben ge­ staan, nu van z.IJn overtuiging zlln beroep heeft gemaakt .De vinger aan de pols hou­ den van de jacht, de fauna en de biotopen", zo omschrllfl Lecocq kernachtig zijn taak als sek rela­ rls-generaal van FACE.

Tegenspraak

Een tema dat de Europese ja� gers nauw aan het ht:trt Ugt is het lol van de veengebieden, de zogenaamde wet lands. •De Eu ­ ropese hu\dbouwpol i l lek spreekt zh..:hz.elf In dat verband tegen", merkt Lecocq op. .:fege­ lijk trekt mon in de Europese

Gem�enchtt.p miljoenen uit om dergelijke gebieden te besch er­ men, me.ar elde rs om ze droog te

leggen. Naar aa n leid i ng van een onderhoud dtt.t wij o nlangs hadden. hebben w ij de KOJnmls­ sarls voor Landbouw op deze dualllelt gewezen. en he� tert.a­ ke een memorandum overhan­ digd." . • . .' ;'

i'l

Op lnl auef · van de FACE Is recent ook een �ill.2._ gerea.U· zeerd over trekvogels In de lan­ den YWl de Eu ropese Genleen· schap. Het dokument - .één van de weinige wetenschapF6lljk gefundeerde publlkalles over dil onderwerp·, aldus Lo­ cocq - Is I n tussen aangeboden

turn de Europese Ko111missle De

t

bedoeling Is dal hel ge�rulkt wordt als gespre k sdo k umen trn &Is basis voor ve rd ere stud ie

Eén van de FACE-IU<ndachts­ punte n is ook de jacl)lopleldlng. "Er wordt gestreefd naar een zekere een vo rmigheid, zonder daarom tot een nlve l lert ng � kom en", i.egt Lecocq. " Er moet namelijk rekening worden ge­ houden met de van lunrl tot land verschHlendo menttthteit e n de

kultu rele en historische achter­ gronden In de diverse lld�taten. Voor de zulderllng Is d e jacht vaak meer ti)dverdrijf , passie zelfs. lerwlllde lager in de meer noordelltk gef � bleden zlch ee rde r een beheer er v an de natu u r voelt." De Ilel i sche ja er is zowat tu s so n bëi e op­ va tlngen 1nie situeren.

sa �

L.ecocq ple it voor reo.lltcttszln rond het fenomeeo jacht. "In bepaalde streken van Fnrnkrljk b ijvoorbeeld Is de lttChl op de to rte l en op de leeuwerik popu­ lair". zegt hij. _Moet je dat met een pennetrek verbieden? WJJ hebben eon voorstel geformu­ leerd om wat Uetreft de jacht op tortel en leeuwerik alleen nog vergunningen af te leveren voor jagers uit de streek zelf en daar­ enboven geen vergunningen meer toe te kennen aan opvol­ gers."

Lecocq wll ten slolle nog kwijt dat er geen tweespalt hoeft te zi l n tussen lttgers en niet-Jagers. .Integendeel". meent hll. .hel be­ houd van de biotopen is een gemeenschappelijk belang. Vele dingen hebben thans een grens· overs"chrljdend karakter. pollu· Ue en andere d reigingen niet In

het minst:

A. KELLENS


, .J, )

�1E- vws-:BL A::I> C..!<Jft.

HET 3-

Vossin en

vijf

Jongen .

geschoten

Zondagochtend vroeg konden jachtwBChter Edward Vander· bmggen en de jagers Jules He­ /aers en dokter Remt Matteme - deze l88tste sllult niet op de foto - een vossin en h88r vijf jongen schieten op een fachtdo­ mein in Jinl/e-Booienhovel Zoutleeuw. De vosstn kon nog in h88r hol k111ipen, m88r is ook dood._De jongen werden als tro· feeën meegen™ !foto dgw/

NÏEUIJ5 �L AJ> ! 3 ·5 .!t't : 710,c r/r;: (f1' V<!R16: tf1n"ll'.El r;IJ

.Jan H A N NON, Knokke-Helst

f<oMHENTAA1\

HET

HOUPJiiN ?

HET

Misschien is het voor de Ja­ gers beter dat het grote publiek onwetend is over de dJepere zin VR.n de Jacht

/<ft'1 :s>ie Allll WV Wooir zfjH FATSO�AI

1-J

:!OVF. NSTA A NJ>E

@


, .J, )

�1E- vws-:BL A::I> C..!<Jft.

HET 3-

Vossin en

vijf

Jongen .

geschoten

Zondagochtend vroeg konden jachtwBChter Edward Vander· bmggen en de jagers Jules He­ /aers en dokter Remt Matteme - deze l88tste sllult niet op de foto - een vossin en h88r vijf jongen schieten op een fachtdo­ mein in Jinl/e-Booienhovel Zoutleeuw. De vosstn kon nog in h88r hol k111ipen, m88r is ook dood._De jongen werden als tro· feeën meegen™ !foto dgw/

NÏEUIJ5 �L AJ> ! 3 ·5 .!t't : 710,c r/r;: (f1' V<!R16: tf1n"ll'.El r;IJ

.Jan H A N NON, Knokke-Helst

f<oMHENTAA1\

HET

HOUPJiiN ?

HET

Misschien is het voor de Ja­ gers beter dat het grote publiek onwetend is over de dJepere zin VR.n de Jacht

/<ft'1 :s>ie Allll WV Wooir zfjH FATSO�AI

1-J

:!OVF. NSTA A NJ>E

@


lf

WAARNEMINGEN

* Onze

ervaringen u i t he t a f:�;e l o pen vo o r j aar b e ve s t i r�den e e n s

t e m e e r de volc;ende vuis t r e ge l s

dieren·

1a :

H

Ga

z o ve e l m o ge l i j k k i j k e n , vanz e lf v l i e gen • • •

na e e n t i j d j e z i e j e z e

s oms o p e e nzame "Au gus t i j n shoogt e n "

dier mens put zich via oomputen en ellenlange bere­ keningen uit in kosten-baten analyses. In deze tijden van weinig geld en tegengestelde belangen moeten alle voorde­ len van om het even wat drie keer afgewogen worden tegen de nadelen. De andere dieren doen dat namelijk ook.

Dat ia niet verwonderlijk als je bedenkt dat een mees op een koude winterdag 10 !!; van haar lichaamsgewicht ge­ woon verliest door die te ver· branden en zich zo warm te houden. Daarvoor moet ze om de drie seconden een În· sec\ vinden, inden loert de dood in de sneeuw. Hoe meer energie die prooi bevat, hoe beter, hoe meer tijd er ver­ strijkt voor ze gevan�en is, des te groter het verlies. 1J> rou onze menseli ke lo ca luiden, en zo schijnen dieren ook te denken.

)

:

2 ° : K i j k g o e d u i t j e doppe n , v o o r a l prooivoge l s han�en

economie

ET

*

gi

Krab�en eten mosselen die ze openbreken met hun scha­ ren. Ze nemen daarvoor nooit een oude mossel want die zijn taai, u nemen geen jongt mossel, want daar zit te weinig eten aan, en u nemen ook geen grote want die zijn

te moeilijk � te krijgen. Em menselijk computermo­ del berekende welke de opti­ male mo.•sel zou zijn, die dus w snel mogelijk opengut en zo veel mogelijk voedsel biedt. De mosselen blijven binnen drie millimeter van die voorspelde grootte. F.en ·andere econoom: het bootamannetje, een waterin­ sect dat leeft van mu ggelar­ ven, die bet leegzuigt. Maor niet helemaal, want de la1t1te dropjeo muggevleeo ver­ gen nogal wat moeite. Er is du• tbeoretitch een moment waarop bet voordeliger is om bet muggelarvelijk te laten voor wat het io en op zoek te g1an naar verse prooi waar· aan bet gemakkelijker zuigen is. Daarenboven houdt een slim bootsmannetje dan ook nog rekening met de hoeveel­ heid muggeprooi die in de buurt voorradig is. Wani als er weinig larven zijn i• het toch voordeliger om niets eetbaars achter te laten in plllAts van lang te gaan zoe­ k.en naar verser eten. Dieren die <ten meebrengen naar bet nest om hun jongen te voe­ den houden bovendjen ook nog rekenin� met de eetlust e11 ...capaciteJ:ten van hun kroost. Die jongen verlie7.en meer energie dan nodig door hard te bedelen om voedsel en tegen elkaar op te krijsen. Denk maar aan een nest vol wilde mercitjes. Het is dus voordeli ger om in Un keer grote ladingen voedsel mee te brengen en de kinders ervan te weerhouden te in tensid te moeten bedelen en concurre­ ren. Mjsscbien hebben zij wel heel simpele rekenregeltjes, ' •aar onze economen nog wat van te leren hebben. GE!E!RDT

Doe u l e en s verwaar l o o sde s tukken aan z o a l s he t ve ld.

3° :

in fl è e r i j s e-Le e fdaal-V o s s e m of

Meerdaalwoud

4 ° : Panike e r n i e t als je g e e n s pe c t aculaire s o orten z i e t , l e t dan e e n s wat me er o p h e t gedra� van " �;011 one 11 vorr,e l s .

Good

luck e n v e e l intere s s ante wnnrnemin�en z o als

d e z e keer

f'lg 400. Rif.luwe llbe1. t. mf\n11etfeo, d11I een mug heeft gepakt. 2. Jf\t>@:O len·�nhuid S. larf met uiige· P1h1kcn 1111u�kf't, 1lil;'I "�" nmr.genl:nf hl'ert geR�rmn.

�!!! �!-��Q ��

( Cy�nus bew icki i )

W i1�se le-De l l e v o r i �e

Op 1 5 of

Ll -'' 1- : 6 -11. :

1J

1J

�!:�!���

de

fami l i e

en

( r le rr;us

�� � op � op

en 3

SA R SAR

merc;a n s e r )

('( 0 0 )

(Y.

( A nas s t r e pe ra )

A l le waarne 111inge n : 1 2-11- :

* S111 i o n t ( A n e s p e n e l o p e )

S:;.�-1 rf e n

�E:!:!���Js�E

-1 -11 :

Pl'i n c e n )

8 3 en 8� 1 koppel

2 � t e HGB ( IlW ) n o g e o n achterb l i j v e r

1 Y-5 :

(J)

( H u c o phala c langu l a )

2 ex in î -k l e e d in he t AVP

t e H o s i è re s ( PES0 0 ) t e ::JA H ( T. i·1 i c h i e l s

te

t1 1

/c1(

�, ...1 1 :

011(;0 V e e r

1

1�0

Z o e t a V a t e rs te >:>AH ( V SK

H a l sc h olve r s

(J. 00)

0 0

)

HGB ( J . V an 'l'rappen ,

J . Butaye )

( BI,H )

* ��!���2!�!E ( l'halacroc orax c arbo ) 24- 5 : 8 ex v l i e �e n te SAR over naar 3 1 - .) :

terug waarvan j e nummer lo s .

1 6 maart vertrok k e n z e t e ru� , r i c h t i n g S j beriä .

'1 3-L� :

-*

k l e i n e zwanen

omzworvin�en r e e d s i n b e t voorb i j e

* '.!E�!�-�'.!�Ci�!�

*

daar

Op e manrt ontdekte l·:o n i qne Dekkers in " h e t ve l d " t e de

1

0 ,JJ_H, «(

*

weer z i j n :

V an Trappen )

N

( H . Uans , J . V an Tra ppen)

vli e ge n o v e r b o v e n d e


lf

WAARNEMINGEN

* Onze

ervaringen u i t he t a f:�;e l o pen vo o r j aar b e ve s t i r�den e e n s

t e m e e r de volc;ende vuis t r e ge l s

dieren·

1a :

H

Ga

z o ve e l m o ge l i j k k i j k e n , vanz e lf v l i e gen • • •

na e e n t i j d j e z i e j e z e

s oms o p e e nzame "Au gus t i j n shoogt e n "

dier mens put zich via oomputen en ellenlange bere­ keningen uit in kosten-baten analyses. In deze tijden van weinig geld en tegengestelde belangen moeten alle voorde­ len van om het even wat drie keer afgewogen worden tegen de nadelen. De andere dieren doen dat namelijk ook.

Dat ia niet verwonderlijk als je bedenkt dat een mees op een koude winterdag 10 !!; van haar lichaamsgewicht ge­ woon verliest door die te ver· branden en zich zo warm te houden. Daarvoor moet ze om de drie seconden een În· sec\ vinden, inden loert de dood in de sneeuw. Hoe meer energie die prooi bevat, hoe beter, hoe meer tijd er ver­ strijkt voor ze gevan�en is, des te groter het verlies. 1J> rou onze menseli ke lo ca luiden, en zo schijnen dieren ook te denken.

)

:

2 ° : K i j k g o e d u i t j e doppe n , v o o r a l prooivoge l s han�en

economie

ET

*

gi

Krab�en eten mosselen die ze openbreken met hun scha­ ren. Ze nemen daarvoor nooit een oude mossel want die zijn taai, u nemen geen jongt mossel, want daar zit te weinig eten aan, en u nemen ook geen grote want die zijn

te moeilijk � te krijgen. Em menselijk computermo­ del berekende welke de opti­ male mo.•sel zou zijn, die dus w snel mogelijk opengut en zo veel mogelijk voedsel biedt. De mosselen blijven binnen drie millimeter van die voorspelde grootte. F.en ·andere econoom: het bootamannetje, een waterin­ sect dat leeft van mu ggelar­ ven, die bet leegzuigt. Maor niet helemaal, want de la1t1te dropjeo muggevleeo ver­ gen nogal wat moeite. Er is du• tbeoretitch een moment waarop bet voordeliger is om bet muggelarvelijk te laten voor wat het io en op zoek te g1an naar verse prooi waar· aan bet gemakkelijker zuigen is. Daarenboven houdt een slim bootsmannetje dan ook nog rekening met de hoeveel­ heid muggeprooi die in de buurt voorradig is. Wani als er weinig larven zijn i• het toch voordeliger om niets eetbaars achter te laten in plllAts van lang te gaan zoe­ k.en naar verser eten. Dieren die <ten meebrengen naar bet nest om hun jongen te voe­ den houden bovendjen ook nog rekenin� met de eetlust e11 ...capaciteJ:ten van hun kroost. Die jongen verlie7.en meer energie dan nodig door hard te bedelen om voedsel en tegen elkaar op te krijsen. Denk maar aan een nest vol wilde mercitjes. Het is dus voordeli ger om in Un keer grote ladingen voedsel mee te brengen en de kinders ervan te weerhouden te in tensid te moeten bedelen en concurre­ ren. Mjsscbien hebben zij wel heel simpele rekenregeltjes, ' •aar onze economen nog wat van te leren hebben. GE!E!RDT

Doe u l e en s verwaar l o o sde s tukken aan z o a l s he t ve ld.

3° :

in fl è e r i j s e-Le e fdaal-V o s s e m of

Meerdaalwoud

4 ° : Panike e r n i e t als je g e e n s pe c t aculaire s o orten z i e t , l e t dan e e n s wat me er o p h e t gedra� van " �;011 one 11 vorr,e l s .

Good

luck e n v e e l intere s s ante wnnrnemin�en z o als

d e z e keer

f'lg 400. Rif.luwe llbe1. t. mf\n11etfeo, d11I een mug heeft gepakt. 2. Jf\t>@:O len·�nhuid S. larf met uiige· P1h1kcn 1111u�kf't, 1lil;'I "�" nmr.genl:nf hl'ert geR�rmn.

�!!! �!-��Q ��

( Cy�nus bew icki i )

W i1�se le-De l l e v o r i �e

Op 1 5 of

Ll -'' 1- : 6 -11. :

1J

1J

�!:�!���

de

fami l i e

en

( r le rr;us

�� � op � op

en 3

SA R SAR

merc;a n s e r )

('( 0 0 )

(Y.

( A nas s t r e pe ra )

A l le waarne 111inge n : 1 2-11- :

* S111 i o n t ( A n e s p e n e l o p e )

S:;.�-1 rf e n

�E:!:!���Js�E

-1 -11 :

Pl'i n c e n )

8 3 en 8� 1 koppel

2 � t e HGB ( IlW ) n o g e o n achterb l i j v e r

1 Y-5 :

(J)

( H u c o phala c langu l a )

2 ex in î -k l e e d in he t AVP

t e H o s i è re s ( PES0 0 ) t e ::JA H ( T. i·1 i c h i e l s

te

t1 1

/c1(

�, ...1 1 :

011(;0 V e e r

1

1�0

Z o e t a V a t e rs te >:>AH ( V SK

H a l sc h olve r s

(J. 00)

0 0

)

HGB ( J . V an 'l'rappen ,

J . Butaye )

( BI,H )

* ��!���2!�!E ( l'halacroc orax c arbo ) 24- 5 : 8 ex v l i e �e n te SAR over naar 3 1 - .) :

terug waarvan j e nummer lo s .

1 6 maart vertrok k e n z e t e ru� , r i c h t i n g S j beriä .

'1 3-L� :

-*

k l e i n e zwanen

omzworvin�en r e e d s i n b e t voorb i j e

* '.!E�!�-�'.!�Ci�!�

*

daar

Op e manrt ontdekte l·:o n i qne Dekkers in " h e t ve l d " t e de

1

0 ,JJ_H, «(

*

weer z i j n :

V an Trappen )

N

( H . Uans , J . V an Tra ppen)

vli e ge n o v e r b o v e n d e


tJ

'1 -4 : 8 sch o lvers vanui t h e t Z aank o mend , geven showrond j e boven de Tro l i e b e re; e n e;even (AUB )

naar N

8-A : 1 i m m . 1 2 en 1 3 -4 : 26 ,

27

en

1 � -5 en

1

20-5 24-5

26-5

1 0-6

28-4 :

1

( BLH )

subadult

idem

( A rdea

overv l .

* � !�E!�� !!f

SAR

t e rug

( B . B o e dt s ; SAR ( l'-1 . H e n s ,

2 subad u l t e n te SAR

21 -5 :

* ��EE! EE!�5 !E 8-5 :

te

dan

ad.

(M.

Hens ,

J.

Vantrappen ,

* �!��E!��

° 0

)

)

J.

Butaye ,

ea)

t e K e s s e l-Lo n a a r te H o l s b e e k ( A U B )

,'0-5 :

Z\'/ ( AU B )

e e n m o e i l i j k te herkennen pro o i v o f!;e l vl i e g t op z e e r r;ro t e h o o g t e over naar N ; w s . t o c h e e n v i s arend (AUB)

9 . 45-·1 0 . 0 5 : 1 v i s arend vi s t ; l'.lik s . 1 0 . 1 5-20 : v l i e g t wat rond b oven de v i j ve r 1 0 . 1;5 : d u i k t 8 m a a l n a e lk a ar i n h e t w a t e r , suc c e s

1 6 . 20-1 7 . 00 :

* �!���! -��!�! ���!f 211 -3 : 1 f o p j acht 8-4 :

2 maal 1

( J o o s t Vantrappen) eet e e n v i s o p ( i n d e v � � h t ( G . S o m er s , M . Lamb e r t )

( C ircus

2<;!-4 :

1 7-4· :

?)

z onde r

1 5-1> :

!

1

2 ndul te

k i ekend i e f

,

1

21f -11· :

J , 2�

en

d e z e lfde voge l

( M ilvus mil.vu s )

(J.

)

op de

Van tra ppe n ,

N

J.

B u tay e )

2 ex.

t e F lorival

( G e r t Vande zancle ,

Toon V e rw e e s t ,

1

e

(?0 0 ) (

zwarte w ouw t e G a s tuche (HEI-l)

lwtze lfde

koppe l

als

d a t van ' B j t o onde erg v e e l b e l an�

s t e l l i n g v o o r h e t z • lfde b r o e d b c s maar t o t o p heden

1 1�-1+ :

(1!J.Jl11JYJ,.1VB, IP

�J;�

·1 5--1+ :

\'/

( li u l c o subbut e o )

O ok de b o omva lk e n waren " pl o t s " midden april terug ; ws.

ea)

of dit p a J r t j e nog a l o f nie t

is

h et

terplaat s e i s .

te GAR erg hoor; en snel 1rn,�r NO ( AlJD 1 NYJ ) te G a s tuche ( AU B , NYJ , BLH , Suz . H e lJ. ssen 3- en � t e SAR ; om '1 4 . 2 5 e e n 3° BV hoog naar h e t NO ( lIEVi) ' s Avon d s z i en AllB , BLH , NYJ e n Piet DB o o k d' e n � o p ).n secte;1 j H.ge n : t f i e t s slanker e n k l e i n e r d <:i n î­

���-G����-���-��-��a�������� � :

n o r� e e n �de bruine • • •

i n <jl. i j ­

ni e t duid e l i j k

show

bez oek )

e r:s l a a g te N e e ri j s e ( AU B , NYJ , Piet De B eck e r ) ; b l i j f t na�enoeg e e n v o l l edige dag i� de buurt van h e t re s e rvaat rondhange n .

* !?��!.':.'�!::!:!!

aerug ino s u s )

me d a t dikke

BLH )

z w ar te wom; te NGB ( l·i . De Borman ° 0 ) ; d a a r n a te SAH , e v e n in d i s puut m e t de residente b o omvalk j e s maar ven l a t e r r o n d j e s dra a i e nd voor h e t e i land ( P i e t DB , BH1 , NYJ 1 AUB , HhF ) • 1 te SAR P i e t DB , NYJ , f.1 . Hens ) overi';l i j dencl na:<r h e t " 'l t e

29-1:-

( C ircus pygarr;us /cyaneus )

irnm.

( was

J . Butaye ,

27 -3 : 1 rode w o uw laag o v e r h e t Arenbergpark nfüir

'1 6-4

b a,l t s e n o p e e n e rg i nt e re s s an t e p l a a t s ( AU B , NYJ , BLH , Su z y ) e r g hl'og te SAR n a : 1 r NO ( BLfl 1 NYJ , e a )

en

Vao ·trappen t ea)

(J.

V a l t h e l e maal b u i t e n h e t " k l a s s i ek e " doortrekpatroon : 1 ·1 -1 2- 1 8 3 : oms treeks 1 4 . 00 te \V i j r�maal e e n rode woui:i over­ v l i e g e nd i n z ui d o o s t e l i j k e r i c h t i n g ( T o m Mart e n s )

1 8 -11

H e t fant a s t i sche w e e r i n de Paasvak a n t i e z o rgde v o o r e e n ware " t re k e xplos i e " d i e z ic h o o k b i j de pro o i v o r;e l s man i f e s t e erde :

1 4-4 :

F l o riv a l

1 5_11 : 1

cyaneus )

' s Avonds z i e n P i e t De B e c k e r en NYJ w s . b ov e n het r i e t v e l d i n de Doode B e mde . ( C ircus

te

* Zwarte wouw ( H i l vus m i grans )

e e n $! boven de K e s s e h l e b e rgen (Fred Vanlerberghe ) in het v e l d te L e e fd a R l e e n s l ank � k ie k e n d i e f m e t w e inig opvallende s t u i tvlek e n " g e s c hubde ' b o ven­ v l e ur;e l s ( AU B 1 BLH)

* � E�!�!-�!!�! ���!f

te ii,LO o p de IP te SAR ( AUB ,

1 5-1+ : 1

t e O H Z ( l·l . H e n s ) î /j uv t e N e e r i j s e ( AU B )

* �E ���!l��!!��!U�!! �!��!!f

! f

)

e e n � ko mt t e V e rtri j k o p vis arendrnan i e r v l uc h t omlaag ( JNM-uit s t a p )

* !3���-�� ��

( Pandion ha l i a e tus )

SA R :

1 1 1

( AUB )

1 b oven SAR , dri j ft a f naar N O ( i: . Hens ) 28-4 : 1 te O HZ , v i s t m e t suc c e s ( J an Butaye ) 1 '>-5 :

26-4 : 28-Lf :

IP ( FES 00 )

0 0

'l'o t 21 - 5 z age n w e n o g r e ge lmat i g ( d . w . z . b i j e lk he t adu l t e i! .

7--1+ : K e s s e l-Lo :

2?....l> :

! te NGB ( l l . Hens ) J v e c ht met e e n b u i z erd

i m m. � o p d e 1 � t e FLO (FES

25-4 : 1

ea

apivoru s )

1 eks. " 1

1

�'.Lf_i/. ; 1

( BL H )

K a s t e e l park Vertri j k : 2 ex ( J N r l ) K o rb e e k-Lo : 1 e rg l a a r; rondc i rk e l end T i ldonk : 1 a d . ( BLII , NYJ )

1 1 . 40 : 17.15:

PE:3

1 6_1+ :

purpure a ) t e H olsbeek

( Pe r n i s

te

" v o l l e gaaz "

·1

1

)

� " b l auwere '; rug l m e e r oranj erode

b ro e k

( aldus lll�M)


tJ

'1 -4 : 8 sch o lvers vanui t h e t Z aank o mend , geven showrond j e boven de Tro l i e b e re; e n e;even (AUB )

naar N

8-A : 1 i m m . 1 2 en 1 3 -4 : 26 ,

27

en

1 � -5 en

1

20-5 24-5

26-5

1 0-6

28-4 :

1

( BLH )

subadult

idem

( A rdea

overv l .

* � !�E!�� !!f

SAR

t e rug

( B . B o e dt s ; SAR ( l'-1 . H e n s ,

2 subad u l t e n te SAR

21 -5 :

* ��EE! EE!�5 !E 8-5 :

te

dan

ad.

(M.

Hens ,

J.

Vantrappen ,

* �!��E!��

° 0

)

)

J.

Butaye ,

ea)

t e K e s s e l-Lo n a a r te H o l s b e e k ( A U B )

,'0-5 :

Z\'/ ( AU B )

e e n m o e i l i j k te herkennen pro o i v o f!;e l vl i e g t op z e e r r;ro t e h o o g t e over naar N ; w s . t o c h e e n v i s arend (AUB)

9 . 45-·1 0 . 0 5 : 1 v i s arend vi s t ; l'.lik s . 1 0 . 1 5-20 : v l i e g t wat rond b oven de v i j ve r 1 0 . 1;5 : d u i k t 8 m a a l n a e lk a ar i n h e t w a t e r , suc c e s

1 6 . 20-1 7 . 00 :

* �!���! -��!�! ���!f 211 -3 : 1 f o p j acht 8-4 :

2 maal 1

( J o o s t Vantrappen) eet e e n v i s o p ( i n d e v � � h t ( G . S o m er s , M . Lamb e r t )

( C ircus

2<;!-4 :

1 7-4· :

?)

z onde r

1 5-1> :

!

1

2 ndul te

k i ekend i e f

,

1

21f -11· :

J , 2�

en

d e z e lfde voge l

( M ilvus mil.vu s )

(J.

)

op de

Van tra ppe n ,

N

J.

B u tay e )

2 ex.

t e F lorival

( G e r t Vande zancle ,

Toon V e rw e e s t ,

1

e

(?0 0 ) (

zwarte w ouw t e G a s tuche (HEI-l)

lwtze lfde

koppe l

als

d a t van ' B j t o onde erg v e e l b e l an�

s t e l l i n g v o o r h e t z • lfde b r o e d b c s maar t o t o p heden

1 1�-1+ :

(1!J.Jl11JYJ,.1VB, IP

�J;�

·1 5--1+ :

\'/

( li u l c o subbut e o )

O ok de b o omva lk e n waren " pl o t s " midden april terug ; ws.

ea)

of dit p a J r t j e nog a l o f nie t

is

h et

terplaat s e i s .

te GAR erg hoor; en snel 1rn,�r NO ( AlJD 1 NYJ ) te G a s tuche ( AU B , NYJ , BLH , Suz . H e lJ. ssen 3- en � t e SAR ; om '1 4 . 2 5 e e n 3° BV hoog naar h e t NO ( lIEVi) ' s Avon d s z i en AllB , BLH , NYJ e n Piet DB o o k d' e n � o p ).n secte;1 j H.ge n : t f i e t s slanker e n k l e i n e r d <:i n î­

���-G����-���-��-��a�������� � :

n o r� e e n �de bruine • • •

i n <jl. i j ­

ni e t duid e l i j k

show

bez oek )

e r:s l a a g te N e e ri j s e ( AU B , NYJ , Piet De B eck e r ) ; b l i j f t na�enoeg e e n v o l l edige dag i� de buurt van h e t re s e rvaat rondhange n .

* !?��!.':.'�!::!:!!

aerug ino s u s )

me d a t dikke

BLH )

z w ar te wom; te NGB ( l·i . De Borman ° 0 ) ; d a a r n a te SAH , e v e n in d i s puut m e t de residente b o omvalk j e s maar ven l a t e r r o n d j e s dra a i e nd voor h e t e i land ( P i e t DB , BH1 , NYJ 1 AUB , HhF ) • 1 te SAR P i e t DB , NYJ , f.1 . Hens ) overi';l i j dencl na:<r h e t " 'l t e

29-1:-

( C ircus pygarr;us /cyaneus )

irnm.

( was

J . Butaye ,

27 -3 : 1 rode w o uw laag o v e r h e t Arenbergpark nfüir

'1 6-4

b a,l t s e n o p e e n e rg i nt e re s s an t e p l a a t s ( AU B , NYJ , BLH , Su z y ) e r g hl'og te SAR n a : 1 r NO ( BLfl 1 NYJ , e a )

en

Vao ·trappen t ea)

(J.

V a l t h e l e maal b u i t e n h e t " k l a s s i ek e " doortrekpatroon : 1 ·1 -1 2- 1 8 3 : oms treeks 1 4 . 00 te \V i j r�maal e e n rode woui:i over­ v l i e g e nd i n z ui d o o s t e l i j k e r i c h t i n g ( T o m Mart e n s )

1 8 -11

H e t fant a s t i sche w e e r i n de Paasvak a n t i e z o rgde v o o r e e n ware " t re k e xplos i e " d i e z ic h o o k b i j de pro o i v o r;e l s man i f e s t e erde :

1 4-4 :

F l o riv a l

1 5_11 : 1

cyaneus )

' s Avonds z i e n P i e t De B e c k e r en NYJ w s . b ov e n het r i e t v e l d i n de Doode B e mde . ( C ircus

te

* Zwarte wouw ( H i l vus m i grans )

e e n $! boven de K e s s e h l e b e rgen (Fred Vanlerberghe ) in het v e l d te L e e fd a R l e e n s l ank � k ie k e n d i e f m e t w e inig opvallende s t u i tvlek e n " g e s c hubde ' b o ven­ v l e ur;e l s ( AU B 1 BLH)

* � E�!�!-�!!�! ���!f

te ii,LO o p de IP te SAR ( AUB ,

1 5-1+ : 1

t e O H Z ( l·l . H e n s ) î /j uv t e N e e r i j s e ( AU B )

* �E ���!l��!!��!U�!! �!��!!f

! f

)

e e n � ko mt t e V e rtri j k o p vis arendrnan i e r v l uc h t omlaag ( JNM-uit s t a p )

* !3���-�� ��

( Pandion ha l i a e tus )

SA R :

1 1 1

( AUB )

1 b oven SAR , dri j ft a f naar N O ( i: . Hens ) 28-4 : 1 te O HZ , v i s t m e t suc c e s ( J an Butaye ) 1 '>-5 :

26-4 : 28-Lf :

IP ( FES 00 )

0 0

'l'o t 21 - 5 z age n w e n o g r e ge lmat i g ( d . w . z . b i j e lk he t adu l t e i! .

7--1+ : K e s s e l-Lo :

2?....l> :

! te NGB ( l l . Hens ) J v e c ht met e e n b u i z erd

i m m. � o p d e 1 � t e FLO (FES

25-4 : 1

ea

apivoru s )

1 eks. " 1

1

�'.Lf_i/. ; 1

( BL H )

K a s t e e l park Vertri j k : 2 ex ( J N r l ) K o rb e e k-Lo : 1 e rg l a a r; rondc i rk e l end T i ldonk : 1 a d . ( BLII , NYJ )

1 1 . 40 : 17.15:

PE:3

1 6_1+ :

purpure a ) t e H olsbeek

( Pe r n i s

te

" v o l l e gaaz "

·1

1

)

� " b l auwere '; rug l m e e r oranj erode

b ro e k

( aldus lll�M)


it

19-'+ :

\

2 1 -A : de

5 b oomvalk j e s achter insec ten ; dank z i j de t e l e van Marc Walravens w as d i t z e e r goed tot bui tengewoon te zien ; om 19 . 30 j agen de boomvalken z e e r laag ( 20 cm) boven de wate roppervlakte en doen kwa r;edrar-; nu s prekend a : m hui s zwaluwen de nlc e n . ( BLH NYJ , A B U , Suz anne N e l i s s en ) ,

"� �

"'t-

l

26..l� : de laa t s t

29..l�} 1 24-4

25..l� :

1

3-5 :

samen te SAR e;e z i e n worclén .

7 . 1�0 : na alarm van mere l en e k s t e r z ie ik P. en ad. BV

·1 -5 : SAR :

<v!

11 + - 5 :

;:',

! e n � BV

FLO ( M. Hens )

2 te

_,..

1-

dag dat

te :no (DUT ' AUB )

5-5 en 9-5 :

� "·

he t k o p p e l j �t .·q:�t samen met een onvolwassen BV o p insec t e n boven d e vi j ve r ; 66nma�l een " nearcatch" van een t j iftj af/f i t i s vlak voor dé hut ( Gert Van De Zande , AUB , NYJ , Ma rten)

vlak voor de f i e t s " overf l i t s en" o p de Tro li eber� ; b oven z i j de opvallend b lauw , dus ws een l . ( AUB) 1

t e SAR ( WA M ; CAG

00

)

een boomvalk s laci.r;t er n i e t in e rm oeverzw aluw t e gri j pen e n duikt dan maar achter een � k o e k oek die hem echter ook t e vlue; af i s . (PES 0 0 )

e e n BV ( w s . e e n �) scheert t u s s e n e e n r; roe p r:;i erzwaluw en t e U aa srode en vliegt w e r; naar het Z l Tom M art ens Gert V an De Zande , F i l i p R rihê �J ·

1 -6 : 1 BV j a0end b i j de dreef te N e e ri j s e ( J\UB , e :1. )

\

...,,

f

/. -'t

�� 1 � S ll "R .H- v -'lii-

'(l{J'Jtr


it

19-'+ :

\

2 1 -A : de

5 b oomvalk j e s achter insec ten ; dank z i j de t e l e van Marc Walravens w as d i t z e e r goed tot bui tengewoon te zien ; om 19 . 30 j agen de boomvalken z e e r laag ( 20 cm) boven de wate roppervlakte en doen kwa r;edrar-; nu s prekend a : m hui s zwaluwen de nlc e n . ( BLH NYJ , A B U , Suz anne N e l i s s en ) ,

"� �

"'t-

l

26..l� : de laa t s t

29..l�} 1 24-4

25..l� :

1

3-5 :

samen te SAR e;e z i e n worclén .

7 . 1�0 : na alarm van mere l en e k s t e r z ie ik P. en ad. BV

·1 -5 : SAR :

<v!

11 + - 5 :

;:',

! e n � BV

FLO ( M. Hens )

2 te

_,..

1-

dag dat

te :no (DUT ' AUB )

5-5 en 9-5 :

� "·

he t k o p p e l j �t .·q:�t samen met een onvolwassen BV o p insec t e n boven d e vi j ve r ; 66nma�l een " nearcatch" van een t j iftj af/f i t i s vlak voor dé hut ( Gert Van De Zande , AUB , NYJ , Ma rten)

vlak voor de f i e t s " overf l i t s en" o p de Tro li eber� ; b oven z i j de opvallend b lauw , dus ws een l . ( AUB) 1

t e SAR ( WA M ; CAG

00

)

een boomvalk s laci.r;t er n i e t in e rm oeverzw aluw t e gri j pen e n duikt dan maar achter een � k o e k oek die hem echter ook t e vlue; af i s . (PES 0 0 )

e e n BV ( w s . e e n �) scheert t u s s e n e e n r; roe p r:;i erzwaluw en t e U aa srode en vliegt w e r; naar het Z l Tom M art ens Gert V an De Zande , F i l i p R rihê �J ·

1 -6 : 1 BV j a0end b i j de dreef te N e e ri j s e ( J\UB , e :1. )

\

...,,

f

/. -'t

�� 1 � S ll "R .H- v -'lii-

'(l{J'Jtr


l)

En t e n s l o t t e

was

Avonds ar ri ve ren ri; oed c;earrive e rd o f ' s

DV

b e s t oken

dezen,

6 zwarte

s t e rn s

op SA R ;

de kwe lduive l t j e s

de s ternen m e t haa r s c h e rp e

opc;ewonden

a c h t e rb l i j ve r

*

daar nog lli e fanta s t i sch s p e c t ac u 1 a i r e

wuarne1nin;:i; op 23-1� :

ze z i J n no� n i e t

verschi j nen ul : / e n duikvluchten

f

e � ; ni pt a a n de

k l auw e n v a n e e n

a c r o b a a t door e�c c l e h a l s b r e k ende hak e n t e s l aan

( lf'[J ,

BLI I ,

l !a

1�

als

h av ik te FLO ; zeilde lange tij d met - e r g vreemd je het ons vraagt - vleugels in e e n ondiepe V

1 ';-5 : 1 J havik ( een stuk groter dan een kraa i ) c irkelend te K e s s e l -L o ; glijdt af naar Korbeek-Lo (AOB )

( BLIJ , AUB )

lucht­

• • •

. r t cn ,

een / en later een J ( in rui) te Bierbeek ( AUB) vl ie g t over en krijgt even later gezelschap van een veel groter � ; Mollendaal ( Gert VDZ , NYJ , AOB , ea)

20-4 : J

29 � :

w a arop

" k i t-ki t-l� i t " roep e nd de plaat p o e t s en ; e e n

01rtsnapt

Havik ( A c cipiter genti l is)

17=4�

5-5 : 1

Suzy)

te Florival •

op duiven j agend (11. Hens)

. c c ipiter nisus ) trnemin�en; w . o .

2 maal een k

o p pe l

li vond HEM een bewoond sperwernest in Meerdaal . iuteo buteo) ,te w aarneminge n :

:. b a l t sen te SA R ( Gert VDZ , Tom

Mart e n s ,

NYJ )

1 tsende vogels j a �en een lichte buizerd weg te ·ival ( AUB, TlLH, NYJ , ea) ) ·ppels op de IP ( PE S 0 0 ( Larus mi nutu s )

in in

broedkleed te OHZ ( I l . Hens) he t " tweede " winterkleed te SAR ( Gert Van DZ , M. Henà , VJA-l lidden Li mbu rg ) • BA H ( T. l '1 i c hiel s 0 0 ) ad . d w e r g mee uw t � e k r i j g t g e z e l schap van 2 e e rste­ svo()els te SAR ( M . H e n s ) • in w interkleed S AR ( BLII , M . H en s , ea)

nroe •

'-��-1'i(- �'.·

,

,.+..,�,,;-:�,. § q�.>L: "-, ... •

'.-" �v�."·4;' � 'if!il:· •

.,, .

..

IJ·

·-"':'& $1'. ""-- -· ;..

dwergmeeuw in het LP

( St e rna hirundo )

- -:• .f{ -,.:fi,.

8AR (AUB , NYJ , BLll , ea) GAR ( L . Debruyne 0 0 )

��- (Chlidonias

nige r )

emin()en te SAR ;

(sJ •

U""-

/B5 'fit-

(Fred . Vanlerberc)he )

ll

l

4

hieronder in

( ') '+ '

[@]

1

blokdiagra m :

()�)

-41 �'

(�l 31


l)

En t e n s l o t t e

was

Avonds ar ri ve ren ri; oed c;earrive e rd o f ' s

DV

b e s t oken

dezen,

6 zwarte

s t e rn s

op SA R ;

de kwe lduive l t j e s

de s ternen m e t haa r s c h e rp e

opc;ewonden

a c h t e rb l i j ve r

*

daar nog lli e fanta s t i sch s p e c t ac u 1 a i r e

wuarne1nin;:i; op 23-1� :

ze z i J n no� n i e t

verschi j nen ul : / e n duikvluchten

f

e � ; ni pt a a n de

k l auw e n v a n e e n

a c r o b a a t door e�c c l e h a l s b r e k ende hak e n t e s l aan

( lf'[J ,

BLI I ,

l !a

1�

als

h av ik te FLO ; zeilde lange tij d met - e r g vreemd je het ons vraagt - vleugels in e e n ondiepe V

1 ';-5 : 1 J havik ( een stuk groter dan een kraa i ) c irkelend te K e s s e l -L o ; glijdt af naar Korbeek-Lo (AOB )

( BLIJ , AUB )

lucht­

• • •

. r t cn ,

een / en later een J ( in rui) te Bierbeek ( AUB) vl ie g t over en krijgt even later gezelschap van een veel groter � ; Mollendaal ( Gert VDZ , NYJ , AOB , ea)

20-4 : J

29 � :

w a arop

" k i t-ki t-l� i t " roep e nd de plaat p o e t s en ; e e n

01rtsnapt

Havik ( A c cipiter genti l is)

17=4�

5-5 : 1

Suzy)

te Florival •

op duiven j agend (11. Hens)

. c c ipiter nisus ) trnemin�en; w . o .

2 maal een k

o p pe l

li vond HEM een bewoond sperwernest in Meerdaal . iuteo buteo) ,te w aarneminge n :

:. b a l t sen te SA R ( Gert VDZ , Tom

Mart e n s ,

NYJ )

1 tsende vogels j a �en een lichte buizerd weg te ·ival ( AUB, TlLH, NYJ , ea) ) ·ppels op de IP ( PE S 0 0 ( Larus mi nutu s )

in in

broedkleed te OHZ ( I l . Hens) he t " tweede " winterkleed te SAR ( Gert Van DZ , M. Henà , VJA-l lidden Li mbu rg ) • BA H ( T. l '1 i c hiel s 0 0 ) ad . d w e r g mee uw t � e k r i j g t g e z e l schap van 2 e e rste­ svo()els te SAR ( M . H e n s ) • in w interkleed S AR ( BLII , M . H en s , ea)

nroe •

'-��-1'i(- �'.·

,

,.+..,�,,;-:�,. § q�.>L: "-, ... •

'.-" �v�."·4;' � 'if!il:· •

.,, .

..

IJ·

·-"':'& $1'. ""-- -· ;..

dwergmeeuw in het LP

( St e rna hirundo )

- -:• .f{ -,.:fi,.

8AR (AUB , NYJ , BLll , ea) GAR ( L . Debruyne 0 0 )

��- (Chlidonias

nige r )

emin()en te SAR ;

(sJ •

U""-

/B5 'fit-

(Fred . Vanlerberc)he )

ll

l

4

hieronder in

( ') '+ '

[@]

1

blokdiagra m :

()�)

-41 �'

(�l 31


\J

*

�2 2 E�!!_G!!!_ ��!� 29-4· 30-Lf.

'I S- - 5

* *

min .

min . 1ni n .

(Irnr 1 )

I l i erond e r v i n d �j e alle waarnemingen van s t e l t l o p e rs , d i e n i e t o p F l o r i v a l g e n o t e erd w o r de n ; p l u s enke l e mi n de r a l g e m e n e

s o or t e n :

"§!:3!!!!_2i! !!_��i� ( Mo t ac i l l a f lava flaviss irna ) 30-11- : 1 t! o p e e n v i j ve r in h e t AVI' ('.i . C lae s 0 )

!: 2! ��!:'.i� ! E ( 'l'rin::;a 23-11 :

1

Q2��E!! ::'.:i !E 211 - 3 :

5

ad .

rui ters ( 7 )

ex i n r u i t e

*

9E2!!_�� E!�i!!

·•

�2E�! !!i��2 !� 2'1 -3 :

aud .

00

( PE3 ° 0 �

k l e ine

.?0....1.f.

27-L�

F . Brih•? ,

'l' .

B o s r u i te

)

! te SAlr ( PES ) i! en f. in e e n [jrove den op onr;;eve e r

1

B i erbeek

( AUB , e a )

* !S,!���� -�2!:!! -�.!2�5: !! !

H o l sb ee k 1 5...lf. :

K c 111 p h u u n � .?.....t � :

-r � o

re e i s ver

1

......

-

1

.t

! f

l'ure luur

G roonpo o t

c mpl t a él. n

-

Zw

o.f M t e r

1( ) c i ne . pl e v i e r

's

aud .

te SAR avonds

( l'EG

t e SAR

overv l .

._;. """- "'• 1 l_

\f a t e rs n i p

( D e ndroc opos 11linor)

d h a k t a r m e e n n e s t ho l t e die c e v o rd e rd i s ( Ge r t V DZ )

Oeverlope r

j k _

a ! s tand t e

doorvl.

1 1

-t ,.._

00

( PES

te

l

_

-

+

->-->--

l

j

( BLIJ , AUB )

t J,

1 i,

3

�-�

t 1

i: 1;-

1

...

lf

1,

1

.3 J, t,

'

1, 3

'1

· -�

lt

J_�1 1 1 1

....

1

1

0 0

)

SAR ( BLJ I )

)

(� ��.JU&.., f'll- "'1)

I

� � :;; � lr!i � � � � � "> """ "' ln '.t l 3. i 1 1. l i 4- 5

J)ATVtt

Dos L'U H e r.

m

1 9-5 :

d'7 -4 :

�!Ci�:!!� !:!�-!:!��!:!:�!:!_!� _!!:!2Ei:!!: �! :

\f r tr�atje

20

" Peters p l as j e " te I.e e fdar:l

op

1 11·-1·1· : A V l' : 1 ( BLll ) 2G-5 : Tildo nk : 1 ( llYJ , BU I )

'rurc l u u r :

BL!l )

0 0

te H o l s b e ek ( BLJ I ) 1 Ti ldonk 1 op de Laak t e Werchter (BLIJ , NYJ") " 1 o p de D e m er t e ( BLJ!) op de \l i nge

1 -A· : Lf. op AVP ( BLH ) (W. C l a e s ) 22-LI ; 2 " Il 20-4· : 1 t e K e s s e l-I,o ( Fred Vanlerbergbe ) 2 1 -5 : m i n . 3 AVJ:' ( BLH ) 22-5 : 2 a d . en 3 j uv . AVP ( Ge rt VDZ , e a ) 26-5 : mi n . 2 'l' ildonlc ( lH<T , BLH )

G ro e n p o o t ru i t e r :

l brtens )

• • •

s mar t i u s ) * ���E! !_�I:!!f!! ( Dry oco pu

S.J\/ ( BLH )

te

s l ikplaat j e

C la e s )

S " Pe t e n ° 0 ) Suzy N e l i s s e n )

LP

id. aud.

.,_") -LI : 1

c:

K le i ne p l e v i e r :

( Po r z a n a porzan a ) GAR : e e n porc e l e i nhoent j e s ch n r r e l t tus s e n h e t <jras i n h e t w e lbekende • 1i chnek j e " tu ssen schu t t i n � e n s c h u i l h u t ) o p 3 m van de verbauw e re e rde S . Pe ten ( FES 0 0 Y v e s l'riuc e n z i e t h e t e ve n d A.<'.rna op de k le i n e ink o m­

* �!!:! !:!! _ ( Recurviros tra avocetta) 6-5 : 2 k lu t e n te F l o r i va l ( PEG ,

op e e n

I n me i de me e s t e d o o r tre k e n dan overal a l � e me e n : 5-5 : 1 SAR ( T . V e rw ae s t , T . Marte ns )

r;ro e p j 0 s m i n . 6 1 rer; o n ­

arundina c e u s )

( r�ert V D :!; ,

1

1 6-5 : 26-5 :

0 0

�\'/ .

1 AVP 2 SA R

w i tga t j e s

1 3- 5 :

)

� A c r oc e pha l us

in he t AVP

v i j ve r van.op 5 m

r..'1 -3 : 1 '/-11- :

",r o e n p o o t ­

O v e r i j s e ( P.L\8 ° 0 )

25- 3 : 1 f. t e Overj j s e ( P.ES 1

8-4 : 9 22-4

\'/ it g at j e :

O e ve rl o pe r :

( Pl uvi a l i s a pricar i a )

�!f!i J!�!E ( Turdu s t o r quatu s ) 3 ...l l : 1 l i n d e v e l d e n t o L e e f d a a l ( D . V a n Ipcrscle

1 7- 5 :

1 Lf. ....1+ :

s t a.:�no t i l i s )

i n b r o e dk l e e d i n e e n ''.I'Oe pje te Florival vert rekt me t d e c;roenpo ten na r r N O

1 8 . 00 :

1 3-4 : 1 te FLO ( S . Pe t e n , T. M i c hi e l s 0 0 ) 4 te :f!'LO ( BLII , N Y:J , AUB , S u z y N e l i s s e n )

1 2 en

Grutto :

0

* �! f5! !::!:'. !:!!1? ( N u me n i u s phne o pu s ) '1 2...lf. : t e Overi j s e p a s s e r e n in w u l pe n . ( PES 0 0 ) *

f l avn t h unbe r�i i )

;� <! aldaar ( 11 . Hens , JTY,T , B.Lll )

'l e . jO :

*

( Eot ac i l l a

2 J e n ? !/. t e G a s t uc h e 1 c! a ld aa r ( BH!)

_j.

1

""

"' 1

Il) ,

IL) "' 1 f

1_- S,lt°3 !

.,, "' 'P '\) 'f>' � , ' � "1 tn � .... ._., .,,, � ,- �

,..... _ _ -

__

i

( 5 3 J. l.

- -�r-3 !:_1. _J 1;-' I�� _i__ �- --4_ 5 5 3 '1 1 _ 1_ 1

1

4- I;- I;- 3

t '

'

1 � l lt- 't 1 S

_ _

-l--l-·»--""·"'

--L......1. -1....�

-1

.lf �

��

1

� ·�

o

�"

·�

-� · Jj

-


\J

*

�2 2 E�!!_G!!!_ ��!� 29-4· 30-Lf.

'I S- - 5

* *

min .

min . 1ni n .

(Irnr 1 )

I l i erond e r v i n d �j e alle waarnemingen van s t e l t l o p e rs , d i e n i e t o p F l o r i v a l g e n o t e erd w o r de n ; p l u s enke l e mi n de r a l g e m e n e

s o or t e n :

"§!:3!!!!_2i! !!_��i� ( Mo t ac i l l a f lava flaviss irna ) 30-11- : 1 t! o p e e n v i j ve r in h e t AVI' ('.i . C lae s 0 )

!: 2! ��!:'.i� ! E ( 'l'rin::;a 23-11 :

1

Q2��E!! ::'.:i !E 211 - 3 :

5

ad .

rui ters ( 7 )

ex i n r u i t e

*

9E2!!_�� E!�i!!

·•

�2E�! !!i��2 !� 2'1 -3 :

aud .

00

( PE3 ° 0 �

k l e ine

.?0....1.f.

27-L�

F . Brih•? ,

'l' .

B o s r u i te

)

! te SAlr ( PES ) i! en f. in e e n [jrove den op onr;;eve e r

1

B i erbeek

( AUB , e a )

* !S,!���� -�2!:!! -�.!2�5: !! !

H o l sb ee k 1 5...lf. :

K c 111 p h u u n � .?.....t � :

-r � o

re e i s ver

1

......

-

1

.t

! f

l'ure luur

G roonpo o t

c mpl t a él. n

-

Zw

o.f M t e r

1( ) c i ne . pl e v i e r

's

aud .

te SAR avonds

( l'EG

t e SAR

overv l .

._;. """- "'• 1 l_

\f a t e rs n i p

( D e ndroc opos 11linor)

d h a k t a r m e e n n e s t ho l t e die c e v o rd e rd i s ( Ge r t V DZ )

Oeverlope r

j k _

a ! s tand t e

doorvl.

1 1

-t ,.._

00

( PES

te

l

_

-

+

->-->--

l

j

( BLIJ , AUB )

t J,

1 i,

3

�-�

t 1

i: 1;-

1

...

lf

1,

1

.3 J, t,

'

1, 3

'1

· -�

lt

J_�1 1 1 1

....

1

1

0 0

)

SAR ( BLJ I )

)

(� ��.JU&.., f'll- "'1)

I

� � :;; � lr!i � � � � � "> """ "' ln '.t l 3. i 1 1. l i 4- 5

J)ATVtt

Dos L'U H e r.

m

1 9-5 :

d'7 -4 :

�!Ci�:!!� !:!�-!:!��!:!:�!:!_!� _!!:!2Ei:!!: �! :

\f r tr�atje

20

" Peters p l as j e " te I.e e fdar:l

op

1 11·-1·1· : A V l' : 1 ( BLll ) 2G-5 : Tildo nk : 1 ( llYJ , BU I )

'rurc l u u r :

BL!l )

0 0

te H o l s b e ek ( BLJ I ) 1 Ti ldonk 1 op de Laak t e Werchter (BLIJ , NYJ") " 1 o p de D e m er t e ( BLJ!) op de \l i nge

1 -A· : Lf. op AVP ( BLH ) (W. C l a e s ) 22-LI ; 2 " Il 20-4· : 1 t e K e s s e l-I,o ( Fred Vanlerbergbe ) 2 1 -5 : m i n . 3 AVJ:' ( BLH ) 22-5 : 2 a d . en 3 j uv . AVP ( Ge rt VDZ , e a ) 26-5 : mi n . 2 'l' ildonlc ( lH<T , BLH )

G ro e n p o o t ru i t e r :

l brtens )

• • •

s mar t i u s ) * ���E! !_�I:!!f!! ( Dry oco pu

S.J\/ ( BLH )

te

s l ikplaat j e

C la e s )

S " Pe t e n ° 0 ) Suzy N e l i s s e n )

LP

id. aud.

.,_") -LI : 1

c:

K le i ne p l e v i e r :

( Po r z a n a porzan a ) GAR : e e n porc e l e i nhoent j e s ch n r r e l t tus s e n h e t <jras i n h e t w e lbekende • 1i chnek j e " tu ssen schu t t i n � e n s c h u i l h u t ) o p 3 m van de verbauw e re e rde S . Pe ten ( FES 0 0 Y v e s l'riuc e n z i e t h e t e ve n d A.<'.rna op de k le i n e ink o m­

* �!!:! !:!! _ ( Recurviros tra avocetta) 6-5 : 2 k lu t e n te F l o r i va l ( PEG ,

op e e n

I n me i de me e s t e d o o r tre k e n dan overal a l � e me e n : 5-5 : 1 SAR ( T . V e rw ae s t , T . Marte ns )

r;ro e p j 0 s m i n . 6 1 rer; o n ­

arundina c e u s )

( r�ert V D :!; ,

1

1 6-5 : 26-5 :

0 0

�\'/ .

1 AVP 2 SA R

w i tga t j e s

1 3- 5 :

)

� A c r oc e pha l us

in he t AVP

v i j ve r van.op 5 m

r..'1 -3 : 1 '/-11- :

",r o e n p o o t ­

O v e r i j s e ( P.L\8 ° 0 )

25- 3 : 1 f. t e Overj j s e ( P.ES 1

8-4 : 9 22-4

\'/ it g at j e :

O e ve rl o pe r :

( Pl uvi a l i s a pricar i a )

�!f!i J!�!E ( Turdu s t o r quatu s ) 3 ...l l : 1 l i n d e v e l d e n t o L e e f d a a l ( D . V a n Ipcrscle

1 7- 5 :

1 Lf. ....1+ :

s t a.:�no t i l i s )

i n b r o e dk l e e d i n e e n ''.I'Oe pje te Florival vert rekt me t d e c;roenpo ten na r r N O

1 8 . 00 :

1 3-4 : 1 te FLO ( S . Pe t e n , T. M i c hi e l s 0 0 ) 4 te :f!'LO ( BLII , N Y:J , AUB , S u z y N e l i s s e n )

1 2 en

Grutto :

0

* �! f5! !::!:'. !:!!1? ( N u me n i u s phne o pu s ) '1 2...lf. : t e Overi j s e p a s s e r e n in w u l pe n . ( PES 0 0 ) *

f l avn t h unbe r�i i )

;� <! aldaar ( 11 . Hens , JTY,T , B.Lll )

'l e . jO :

*

( Eot ac i l l a

2 J e n ? !/. t e G a s t uc h e 1 c! a ld aa r ( BH!)

_j.

1

""

"' 1

Il) ,

IL) "' 1 f

1_- S,lt°3 !

.,, "' 'P '\) 'f>' � , ' � "1 tn � .... ._., .,,, � ,- �

,..... _ _ -

__

i

( 5 3 J. l.

- -�r-3 !:_1. _J 1;-' I�� _i__ �- --4_ 5 5 3 '1 1 _ 1_ 1

1

4- I;- I;- 3

t '

'

1 � l lt- 't 1 S

_ _

-l--l-·»--""·"'

--L......1. -1....�

-1

.lf �

��

1

� ·�

o

�"

·�

-� · Jj

-


lf ���\:;1;! !1\:;� 0

Das look

- -- - - -- - -

1 3-5 : e t t e l i jke hec taren in b l oe i in het Bos van Lauren sart ( NYJ , BL!l ) Kleine valeriaan

-- - - - - -

1 2-5 :

- -- - -- -----

e nkele tiental len ex. in H o lsbeek ( J NM-ui t s t a p )

het

W o 25

jul i

Ind i en z e z ic h n i e t l a t en z i en ,

U i l en t o c J 1 t

0111 g e v i n g van T i l d onlt l

JNM

tel. V erp l a a t s i n g A fspraak

( BLH) 1 6- 5 : 2 ex. in b l o e i i n he t Dunb ergbroek t e H o l s b e e k ; drie j aar geleden w a s d i t nog e e n elzenbroek

:

• • •

,Q

'�

fl l l �

hoek p o s t

D a gu i t s t a p naar d e Zwa r t e Heek v o o r p l a n t e n en h e i d e v e l d e n .

• • •

5 b l o e i e nde plan ten met honderden herfst­ t i j l lo z e n e n er� veel k n o l s te enbreek i n d e onmidd e l l i j k e om�evin�

c;e v l e k t e

met de f i e t s

C o n t a c t e e r M a r c D e C o s t er a l s

.fNM

tel .

orc h i s s e n

0

v

1

j e w i l m e e ga a n

0 1 6/ � 8 8 5 50

V e r p l a a t s in g m e t t r e i n en b u s

1 IV Il

in e e n erp; " ruise " vep;e t a t i e van brandne t e ls en distels te 'l'i ldonk ( NY J 1 BLI I ) 25-tal

:

20 . 3 0 h S t a t i o n L e u v en ,

V errek i j ker ,

26-5 :

0 1 6 / 2 26 0 3 9

E in d e voorz i e n r o n d 0 1 . 00h

s lechts 1 in b l oe i ; enkele j aren �e l eden no� tientallen b l o e i ende ex i n d e z e weide . Ènkele da!,,;en nadi e n af gemaaid

Gevlekte orchi s - - - - - - - - ------ - - -

• •

Har t A u gu s t i j n s e n D i r k C o s t ro p

Leiding

_:§E��� 2l�� �GL2 !:���� -

21+-5 : V e l te m :

:

s f e ervo l l e 1 1 a c h t w a n d e l i n ,o; in d e

Dunb ergbroek te

22-5 : K e s s e l-Lo : 4 w . o .

1 i 1

: '. ''

1' 1 1 �

p i c k - n i c k en d r a n k n i e t v c r g e t e11 !

na gu i t s t a p n a a r h e t \Va a l s e g e d e e l t e van d e JH j l e va l l e i .

midden j un i : m i n . 500 ex. i n b l o e i op e e n hoo i land van nauw e l i j ks 1 5 o p 50 m . Ondanks h e t ( t e ) vroege maaien l juni ) e lk j aar me e r b l o e iende planten ( tlYJ , AUB , HLH , Suz:y N e l i s r; e n )

L e i d in g;

:

Ra r t A u g u s t i j n s tel .

,1 N � I

0 1 6 / 25 1 5 9 9

V e rp l a a t s i n g m e t d e f i e t s l\ f' s pr a a k

:

9 . 3 o h S t a t i on L e u ven ,

hoek post

1. 0 . 00 h Z o e t wa t er , W a v e r s ebaan ·"

�f� 2 E:!:�!:!S�� : NYJ

J ohan Nysten G e rt VDZ Gert V a nde z ande AUB Bart August i j ns CAG Catthoor Guido IIE�l lle rremans i'- larc BLI! l3lockx llerwi r; Piet DB P i e t De B e c k e r HA F Halot F . PES Pe ten B . l 'IB Micbe l e t B . V SK Van Scharen K . =

=

SAR OHZ N

=

=

= =

=

FLO IlGB JlKV

=

S t -Ac;atha-Rode

Oud-Heverlee

H 0 ? rd ZUJ

0 1

sept

:

V e r p l a a t s in g m e t d e f i e t s ,

0

� e rden wegens t e w e i n i g plaats e n t i j d niet o pgenomen : s l o b e end , p i j lstaart , i j svoge l , klapeks t e r , t orenvalk e n zan�VOBe l s . het

v olr�e n d e

nu mme

r

rl/ I

• • •

hoek post

1 0 . 00 h S t a t i on O u d - H e v e r l e e

=

=

0 1 6/ 200667

9 . 3 0 h S t a i on L e uven ,

N i e t v e r g e t en

=

Moge l i j k hierover een vervolr; in

: Ma a r t en H e n s tel.

A fspraak

Florival N e e r i j s e Grote Bron N e e ri j se K liniekv i j vers

( sp e c i a a l ,

maar z e k e r n i e t a l l e e n voor j o n g e l e d e n ! t )

L e id i n g

.JNM

d.

R o o f'vo g e l t o c h t in d e D i j l eva l l e i

Z o 09

de

J NM + \\ Il

sept

:

dagtocht

verrek i j ker ,

p i kn i k ,

drank

U i t s t ap

i n de o m g e v i n g van d e Doode Hemd e .

L e i d in g

: M a r c De C o s t e r

S p e c i a l e u i t l e g o v e r w a c h t b eldte np r o b l e ma t i e k 1 tel. Afs praak

0 1 6 / 11 8 8 5 5 0

1 11 . 00 h S t a t i o n L e uven ,

h o ek p o s t

1 l1 . 3 0 h S t a t i o n O u d - H e v e r l e e


lf ���\:;1;! !1\:;� 0

Das look

- -- - - -- - -

1 3-5 : e t t e l i jke hec taren in b l oe i in het Bos van Lauren sart ( NYJ , BL!l ) Kleine valeriaan

-- - - - - -

1 2-5 :

- -- - -- -----

e nkele tiental len ex. in H o lsbeek ( J NM-ui t s t a p )

het

W o 25

jul i

Ind i en z e z ic h n i e t l a t en z i en ,

U i l en t o c J 1 t

0111 g e v i n g van T i l d onlt l

JNM

tel. V erp l a a t s i n g A fspraak

( BLH) 1 6- 5 : 2 ex. in b l o e i i n he t Dunb ergbroek t e H o l s b e e k ; drie j aar geleden w a s d i t nog e e n elzenbroek

:

• • •

,Q

'�

fl l l �

hoek p o s t

D a gu i t s t a p naar d e Zwa r t e Heek v o o r p l a n t e n en h e i d e v e l d e n .

• • •

5 b l o e i e nde plan ten met honderden herfst­ t i j l lo z e n e n er� veel k n o l s te enbreek i n d e onmidd e l l i j k e om�evin�

c;e v l e k t e

met de f i e t s

C o n t a c t e e r M a r c D e C o s t er a l s

.fNM

tel .

orc h i s s e n

0

v

1

j e w i l m e e ga a n

0 1 6/ � 8 8 5 50

V e r p l a a t s in g m e t t r e i n en b u s

1 IV Il

in e e n erp; " ruise " vep;e t a t i e van brandne t e ls en distels te 'l'i ldonk ( NY J 1 BLI I ) 25-tal

:

20 . 3 0 h S t a t i o n L e u v en ,

V errek i j ker ,

26-5 :

0 1 6 / 2 26 0 3 9

E in d e voorz i e n r o n d 0 1 . 00h

s lechts 1 in b l oe i ; enkele j aren �e l eden no� tientallen b l o e i ende ex i n d e z e weide . Ènkele da!,,;en nadi e n af gemaaid

Gevlekte orchi s - - - - - - - - ------ - - -

• •

Har t A u gu s t i j n s e n D i r k C o s t ro p

Leiding

_:§E��� 2l�� �GL2 !:���� -

21+-5 : V e l te m :

:

s f e ervo l l e 1 1 a c h t w a n d e l i n ,o; in d e

Dunb ergbroek te

22-5 : K e s s e l-Lo : 4 w . o .

1 i 1

: '. ''

1' 1 1 �

p i c k - n i c k en d r a n k n i e t v c r g e t e11 !

na gu i t s t a p n a a r h e t \Va a l s e g e d e e l t e van d e JH j l e va l l e i .

midden j un i : m i n . 500 ex. i n b l o e i op e e n hoo i land van nauw e l i j ks 1 5 o p 50 m . Ondanks h e t ( t e ) vroege maaien l juni ) e lk j aar me e r b l o e iende planten ( tlYJ , AUB , HLH , Suz:y N e l i s r; e n )

L e i d in g;

:

Ra r t A u g u s t i j n s tel .

,1 N � I

0 1 6 / 25 1 5 9 9

V e rp l a a t s i n g m e t d e f i e t s l\ f' s pr a a k

:

9 . 3 o h S t a t i on L e u ven ,

hoek post

1. 0 . 00 h Z o e t wa t er , W a v e r s ebaan ·"

�f� 2 E:!:�!:!S�� : NYJ

J ohan Nysten G e rt VDZ Gert V a nde z ande AUB Bart August i j ns CAG Catthoor Guido IIE�l lle rremans i'- larc BLI! l3lockx llerwi r; Piet DB P i e t De B e c k e r HA F Halot F . PES Pe ten B . l 'IB Micbe l e t B . V SK Van Scharen K . =

=

SAR OHZ N

=

=

= =

=

FLO IlGB JlKV

=

S t -Ac;atha-Rode

Oud-Heverlee

H 0 ? rd ZUJ

0 1

sept

:

V e r p l a a t s in g m e t d e f i e t s ,

0

� e rden wegens t e w e i n i g plaats e n t i j d niet o pgenomen : s l o b e end , p i j lstaart , i j svoge l , klapeks t e r , t orenvalk e n zan�VOBe l s . het

v olr�e n d e

nu mme

r

rl/ I

• • •

hoek post

1 0 . 00 h S t a t i on O u d - H e v e r l e e

=

=

0 1 6/ 200667

9 . 3 0 h S t a i on L e uven ,

N i e t v e r g e t en

=

Moge l i j k hierover een vervolr; in

: Ma a r t en H e n s tel.

A fspraak

Florival N e e r i j s e Grote Bron N e e ri j se K liniekv i j vers

( sp e c i a a l ,

maar z e k e r n i e t a l l e e n voor j o n g e l e d e n ! t )

L e id i n g

.JNM

d.

R o o f'vo g e l t o c h t in d e D i j l eva l l e i

Z o 09

de

J NM + \\ Il

sept

:

dagtocht

verrek i j ker ,

p i kn i k ,

drank

U i t s t ap

i n de o m g e v i n g van d e Doode Hemd e .

L e i d in g

: M a r c De C o s t e r

S p e c i a l e u i t l e g o v e r w a c h t b eldte np r o b l e ma t i e k 1 tel. Afs praak

0 1 6 / 11 8 8 5 5 0

1 11 . 00 h S t a t i o n L e uven ,

h o ek p o s t

1 l1 . 3 0 h S t a t i o n O u d - H e v e r l e e


Vr

1 11

s ep t

D i j e e n ko111 s t J N M spec j aa l t u l1 e r

:

-v o o r b e r e j d i n g d i tt - .'.i v u n d e 1 1 i n .fo ·- s t a 11 d en

i n a en l> o k .ti en

c a mp a gn e ,

J NN

.i e d e r e e n 11o r<l l v c n·i a c h t l

;

.l\ f .s p r a u. k

:

j n snraak"

1 9 . 30h

in

, 4 �

l 1

ok-

pc : u m o 1. i o -

G e m e c u t. c d 1 u i .s

H e v e J: l e c

'L. l. j .i n � u u g 11 p o l :i t i. 0 11

0

t6

Zo

sep t :

N a t J. o n a .1 W 1. e

1uct

?. a - Z o

2 ·5

�� �!

!.> (! p t

0

l,a 0 1_;

u i t .s l a �

N u. t u u r s t u d i e

Ln

·t h'!\

i. d .1.n g

E i. t ul e

\' r-

J f'.:r.1 r l·J ,\

.nm r\�n

0)

llO V

in

g é'A a h

l o h l:. L e n

l > c ,! l d 1t t

k.o. n l n · • • q ,

1

nd )

U n h·ci r fo t o ' s ,

1 1 tJ 1 H 1 l .e

a v -.J 1 1 1 I " •

0 1) . 00 h

09 . 3011 p e .r

:i H

�.Hll � f.: v j 1 1 g

de

b c e: J d t;;. 1 l

l l r� :i.- ma n !;

Ee11

HIJ S T ! 1

5 n rr

f

S t a t i on Zoe l

v a. l l

l li

de

de

e11

"" - . '

J a a rz 1 1 1 1

d c 1·

'

i t�

l l n l 1 \'1 l 1 P r t .

,;11

-

...

'

_

l

J

\ .

-.

' -

'--•

·�: - -- , : )

_

- .( .

.

--

1

-

\

��

,,,. . ,,_

, .

\

__ , - -

'

,

'

.

'

, ·'

'•

'

" ___

'

'

'

-··

/, ··

� 4 ) ! f • '; ! � � � ; " ,{} -·

' 1 -

"

. . ..

-

" •

-· ' ' · ·• · . ' '

·

i\ C .ti p1 ;) u k

:

-" '" • '

·" " Pi ,,, ' 'J,. .�-t:"{ �•- "� 0.;11 ·�,�-- "-

.,- !llllf: �,A" ·

;"',

.

·.

.-. �· ·

-�

Jl

·

" ·· " J•f"'ii..<h .;:i·."· � <:''· '- - � 'tjj,;l' .> <!I -·

....

"'

,, :r.:,��

" i'.1 "

.

...... •

... .

�-

'

.-."

i · .r.

""·-·-,;.:(.� •

·

j' "

.' "•·

,. .�-- ·

.� ·

�1

" "· "" ···�

. .• .

�� � u

t\/ ()JJJ� H �

s r.

S ·L a l i o 1 1

- - Jé

: . � � ' k i � � : . ·� �:�xJc., ; ,. -

1J e c l< o ;·

·1 u . '1 5 1 1 i\ l c1 i · 1 .::a

'

� ��''f!'' "· ·

4; f'3 :

''

c�

l. e 1 1 H tn 1 d c l .i. n g

J

�'1

-� · - t •·1· ·i!J"' ,, '�'"·" � ,;!l; ';,;;;111 ;; � :.c •' ' � � . · · . . - ' - ·=·-· · ó: , . -= /; -', • , 1jl..J',,.. ' ,. . " ; " , i. - " ",· � . "'- "" .; '-'-� � . !'0- ',_Cr' ' " " . " . ,, " · ·-

,,....:::.::-i.

l l c l. 1 0. n d

,,

�- ,

· . •. � "°'''' " ' .' ' -· . - -' '· · � ' - --' , , _, -•

. .... : ; . . . . . ,,_ " .' ' .

""

-

·-

l.':.:., �\

-

... ' ,.,,. ' ' '

- - __

v�11

N I CO

"' • -

-

<..:__·

-

U " ;?S: , � � 1 � , � t � ' p " "" . " � . . ?;J ' �;r r' � ' -� - :�;ê:����::;;�"""��� � ;:sf; � ;;: � -' ·'- -.f<�/�. �

_..,.:':._ ':" ....

.

o v o 1 " v l 1.> t · 1 p l o j 1. 1 , . t

i n

l l e V t: l ' .i

.i < ) . ü ( ) \ ,

-

'" \__

L1 o'. l \' ,J r s c L a éH •

v c 1 1 1..: h . 1 , 1 l \ L: r

\.1a vt.: r s elJa " 1 '

: P :i u t l) c

pos t

_")-'.:: ,..: :.. ., • >

0 1 j l e v c.. I l 1,,; 1

J\a n d c ,

Zaal

l : o f d�

1 2. l l .

l'uddoh toe

l. è .i cL i ng;

L 1H 1 v c n ,

\ ! d l l! r ,

f :i. c t s ,

1·ond

T' r a c h i i g e

Uob

1 û l1

"! l '

z i Ju 1111 L L i b.

o v e 1·

S L c fa n n

J ,\ A I H.i i\N G N ° 3 J UJ . f -N ü V .

•) •

,

D .l. a �- a V ll H d

Uoor

1 u

l

( 'J - l �; h ,

\'1L a n d e l i n g e n 1

l e l . 0 1 6/ !1 ( 1 : � :.: U

!�O . O O h /.d

" k t. mp

toch

v o u J.� z i eH

I 1 1 ko!!1

<i

m '.! t

: !:) t e f n a t a J> e To v c" · 1 i j

1\ f s p ra a k

1 ') o k t ; : G o I·� L

O l Ó / :�. ":, u :; � b

\·J J

l" a t e n; .

\' e r p l a a l s j 1 1 g,

\' r

,

1 1 1 t, e

v r n E Ll . l�S .

E u ,ti; l e 1 1 a

Z o e t tl

J i,Jr. I

do V ! l ll�J\V

Vtlli

S t -- J o z o 1· � 1c o .L l e 1t; e

zie o lr t

de b u s

N a z om e r- :f e e ::; t A n r s c h o l U ia 1 s ,

J N�I

.

11 ä LULIL'htj ti C t \ u r 11u n �: .s d a g:

c

In fo� eu t. r u m

t el . 0

\V ct \! e 1 · s e lJaLt 1 1 6 6

d

DRIE111 A A N DE UJI S KO H TA KT 8 L IUJ JNM - L E U V E I'

\' l l B�l\1

I n f o c � n l r uu1

, 4

J , ,; 1 1 v , · 1 1 ,

l • o c h:

' t' l 1 u 1 c _, ) a l >.. d p l..: .I. ,

Ffva-�UXJ

� v3 o

pos t N tl 3. ra .J c :; f \\' l

V ,IJ.

t: l l

i l l ·: ll .

1 J u 1� H 1. ��

B l o c -k x

L a 1 1 �;t nr.:1 l d ··� :.!O j

� ) -j

1 1 o J s: i_: e •d�

§

S t1 >·� u nA1e

tl f Vt R l N é l i s s '>! l l

K o i , j H g - A l l 1 0 1· t .l rt a H · � :· : t ) Û

'f �

t\. C !_, .S t.� ! -- l . o

t; /

tt

l ,I

f


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.