De Boomklever April 1984

Page 22

it J Jl. j) ' li 11.

WAARNEMINGEN

0

r----------,

f

VOGELS

:

'------ ------'

Beste lezer, wie nog durft beweren dat er geen waarnemingen meer binnen­ komen of dat alle mensen binnen achter de cursussen zitten nodigàvriendelijk uit om volgende keer mee dit verslag op te stellen

Verschiet niet, het is erg lang (maar ook erg volledig

alleen waarnemingen van buizerd minder dan 3 ex, goudvink,

);

torenvalk en kruisbek vielen deze maal buiten de prijzen. Buiten enkele "vergeten11 gegevens uit november '83 en enkele "binnengesmokkelde" waarnemingen na 20-3-' 8ll- beslaat deze boter­ ham de .Periode 1-12-'8? tot 1 5-3-'84.? j7

. ;

De afkortingen vind je achteraan wel, de waarnemingen uit de

- onvolprezen - SARKAST zijn aangeduid met ••.

1

1'

Als jullie er evenveel plezier aan hebben als ik er werk aan heb geha.d, is alles OK. Herwig B.

�E�;!;�����E

(Bucephala clangula)

11eri12-2: eentte SAR (S. Peten & N. Kennis ••)

8-3: 3tifte Neerijse (S. Peten ••)

��f�!���� (Aythya ferina) Datum

1

I

·

1'

21-12 3-1 4--1 9-2 12-2 11-2 �-3 8-3 ·10-3

OHN

OH

OHZ

N NGB 32 130 120

45 60 60

19 50

NKV

SAR

FLO

13�,50t 21 120 130 110 35 t5 0 ±50

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.