De Boomklever Januari 1984

Page 30

.u.

VOGELS

Deze

erg traditionele rubriek wordt

waarnemingen (NYJ,

uitspraak

tn het

Marc

bezit

Bart

Augustijns

"dzjow-nie"),

André

van een al dan niet

werd dus

zijn met

geen

verwarring

gezaaid

meer

dan genoeg ... J.

Bewust werden watersnip.

waarnemingen

voor

het

minder werk

vijver te

knapen

begrip "niemand")

••

sarkast:

aangeduid zodat er

in onze rangen

klapekster,

(er

is

er

ijsvogel,

al

buizerd

zijn

maar

eenvoudig

om onszelf

een

te geven.

SAR

werd

natuurlijk

Maximum:

9-11:

van

47

cinerea) afgelaten te

ex. te

(Ardea

en daar wisten

deze

profiteren: SAR

(S.

Peten

••

1

purpurea)

Op de valreep toch nog purperrreigers op

(nog niet afkorting),

gegevens uit de een

van

(Ardea De

Verboven

door

Nysten

kuifeend en tafeleend achterwege gelaten niet

omdat ze te "banaal" beetje

Johan

klankrijke

aangevuld met

!Ie waarnemers hieruit wordt

gestoffeerd

(AUBJ,

O.C.'en anderen' (eufemisme hiaat

liet

van

dit najaar;

20 oktober vliegen 2 ex. luid roepend over te

Kessel-Lo naar

ZW.

(NYJJ

(Tachybaptus ruficollisl 23-10:

SAR: Neerijse:

(anonieme

2

sarkastenaarl

(Cygnus bewickiil 23-10:

5

ex vliegen over te SAR

�!j!§É���É

(Anas

9-11:

Florival

1J'te

(anonieme

acutal (S. Peten

••1

(Anas querquedulal 19-10 en 22-10

sarkastenaar)

resp. te

(S.

Peten

••1

Oud-Heverlee en Neerijse

1Î.

(Anas creccal Maxima:

15-1 D:

min.

19-10:

120

80 te

F lorival

Florival

60 SAR 22-10:

130

wintertalingen te

(S.

Peten

••1

(

l

(

) SAR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.