De Vallei Juli 1983

Page 1

35

Deviaene.

CAP GRIS NEZ olv Luc

Primeurs

za of Zo 24/25 september:

Gaat enkel door bij niet al té

/

slecht weer. WA

+ NJM 83/28

Kennismaking met zecYogels.

KO N TA K T B L A D WJ - L E U V E N 8" J A A R G A N G N ° 3 JULI · OKT '83 DRIEMA AND E L I J K S

afspraak verder te regelen met

Vertrek 4u30;

Suzanne Nelissen met privé-wagens:

(016/259296);

verplaatsinc;

ca. 500 BF te voorzien,

evenals proviand en aanverwanten. Een telescoop kim nuttig zijn. zo 9-10-85/29:

Station Leuvonr 7u15 Zoet Water kruispunt Waverne Baan: 8.00

Trelcwaarneming:

V.U.

Verplaatsing met de fiets (voor de fanatiekelingen de auto

• • •

);

einde tegen de roiddafq

theoJ:"etisch is dit een stille wachtbezigheid, bij aanhoudende regen,

i

Herwig B.

De volgend.e activiteiten worden niet door onze af<l"lling georganiseerd;

ze zijn \laa.rom echter. niet minder interessant:

YE!�!!9'�!LY�!L��Y�E!��QQ�_!!!L!'.1�����!!!2!!�: natuurbescbermingsda.g te Dilzen-Stokkem; Dennis Vandecauter (016/230300), het gemeentehuis van Heverlee

(100 fr.

23 en 21+-7: te Vertrijk;

vooraf te contacterenr

vertrek 8.00 op zo 18-9

thema van de natuurbeschermingsdag:

!'!§!:!��E-�-!!�!'!�2!!!'!:I?:

bustocht naar nat.

en reàactie

: Annick Dumalin, Tieneesteenweg 322,

3000

LEUVEN

w y�

30..:50 -- � ---

mist ed komje best niet

want dan is er geen of nauwelijks trek.

I,ei�ing: (althann een poging tot)

J)I� V1ll"l�l�I

I

aan

voorschot) ontgrind.ingen.

werkdagen in de Snoekengracht inlichtingen bij Firmin Va.n

Passe} (016�669'18)

QO >en ,22..:.8: beheerswerken in hot Voradonk­ br.oek tè ,.Gelrode;

9.001

Station Gelrode

Inlichtingen; Jan Ven Den Ber�h ( 563"�41) of

�uc

27 en 28-81 Beheerswerken in de J,angd.onken te Herselt;

9.00: Kerk Ourodenberg (gehucht

van Aarschot),

� '!3 Th.rtd;ott

Vervoort (698319)

inlichtingen bij Firmin Van

Passol (016/56b918)

'

h(1.1;i'l(l;.1.s, e/J '11J�47

•t·m-7c

.�AR

r


V 0 0

tl W

Hallo

0 0

l\ClE IDQl({�]©JINEClE 11.

kersverse JNM-er, (1WA--0

Indien je eraan mocht denken een stukje poUzie, proza,

Ean nie uw e Vallei (o! Boomklever, je merkt het verschil zelf wel) komt weer in je bus geduikeld.

Geen

overdreven

belangrijker

jou? Desno ods

is:

maar wat waarnemingen van de kippen

in dit nummer zul je informatie vinden over het

zomerkamp in de Hoge Venen: indien je wil zodat we de

Hopelijk

meegaan,

lang om de bevoegde personen te verwittigen

wacht niet te

practische zaken op tijd

kunnen regelen.

toe

gaat

Tenslotte

kan je lezen

nog dit:

Moheli of Avas land

of je

in "Verslagen".

nu

Ekkeröy,

Bass Roc k ,

de redactie

de WA-voorzittler

J.N.M.

Nelissen

: Annick Dumalin :

Marc

Herremans

van onze vereniging 1

(voormalige WJ): 250 fr. (bijlid 60 fr.) storten op 73:5-16000�7-82 van

WA (vanaf 25

jaar):

400

rek.nr. 000-0319785-73

Turnhout. Werkten mee

aan

dit

JNM,

(bijlid 50 fr.) storten op

fr.

VBn

Graatakker 11, 2300 TURNHOUT

De

nummer1

Wielewaal, Graatakker 11, 2j00

Stephan Ostyn, Marc He:.:-remans,

Bart Augustijns, Els De Witte, Monique Dekkers, en

d.e

redactieploeg.

'!'.�kJrn"i!!g�n_: voorpagina, witrugspe c bt 1 rode wouwen, wespendief�

orchideeUn, hommelorchia, grauwe kiek1 H<irwig. Boerenzwaluw en staartme.es1 Lars Svensson (overgenomen uit bot boek

de Vallei/Boomklever in te sturen,

Suzanne Nelissen Koning-Albertlaan 67 3200 Kessel-Lo +Artikels voor de oktoberuitgave bij de redactie v66r 10-9; waarnemingen mogen nakomen na deze datum.

1

Typ je artikels steeds (dan hebben wij veel minder werk) en dit steeds binnen een kader ven 3 cm.

I1� 1

Gebruik een interlinie op stand 3, A4-.formaat en een carbon­ lint.

"Sveriges

Faglar")

inhoud Voorwoord

1

Redactioneel

2

Zomerkamp

3

}!_f;j ,J

Verslagen

Herwig Blockx

de JNM -voorz i tter

lid

eigen

van�ege

Suz am1e

:i.•ek.nr.

R i glos ,

aa nd oe t op je vakantie o� gewoon in

blijft, in ieder geval veel arrrusement

Hoe wordt je

\\'.JOr

we je ook nog eens op &én van onze niet

zien

te onderschatten tochten. Hoe het er op zo'n uitstap

aan

je eigen hand

wanneer komt er eens een artikel van

in je tuin en stuur je dat op, dan kunnen wij - tussen het b l oed, zweet en tranen door - nog eens lachen ook •••

Elders

een "echt wetenschappelijk" artikel o! waarnemingen van doe je dit best naar:

dun julinummer deze keer, maar wat

doe je

1,

R D

Mossv:; 4-5 Houtsippentocht 4-5 Bruulbos 6-7 8 Volksdans.fuif' De Gaume 9-15

Waarnemingen Kalender

28-30 31-33

}4-35

11

?

" 02 1 Lt Q "@�lJ­ ..., Ü!J_ ,,, Q)L

111

ARTÎKELS

_____,

Kortverhalen -----noodslag in de plataan i6 i6 Ruige pech Overspannen natuurliefhebber 17 ., .18-27 ....����.... Fenologie 182 Milieu Kroonkurken

��

or-

uir-

'R,4,-PEN

EN

13ÏÉÉNNÏHEH?

·

tt:>

.

Scl-/RiÏVEN." J

0

-

j


V 0 0

tl W

Hallo

0 0

l\ClE IDQl({�]©JINEClE 11.

kersverse JNM-er, (1WA--0

Indien je eraan mocht denken een stukje poUzie, proza,

Ean nie uw e Vallei (o! Boomklever, je merkt het verschil zelf wel) komt weer in je bus geduikeld.

Geen

overdreven

belangrijker

jou? Desno ods

is:

maar wat waarnemingen van de kippen

in dit nummer zul je informatie vinden over het

zomerkamp in de Hoge Venen: indien je wil zodat we de

Hopelijk

meegaan,

lang om de bevoegde personen te verwittigen

wacht niet te

practische zaken op tijd

kunnen regelen.

toe

gaat

Tenslotte

kan je lezen

nog dit:

Moheli of Avas land

of je

in "Verslagen".

nu

Ekkeröy,

Bass Roc k ,

de redactie

de WA-voorzittler

J.N.M.

Nelissen

: Annick Dumalin :

Marc

Herremans

van onze vereniging 1

(voormalige WJ): 250 fr. (bijlid 60 fr.) storten op 73:5-16000�7-82 van

WA (vanaf 25

jaar):

400

rek.nr. 000-0319785-73

Turnhout. Werkten mee

aan

dit

JNM,

(bijlid 50 fr.) storten op

fr.

VBn

Graatakker 11, 2300 TURNHOUT

De

nummer1

Wielewaal, Graatakker 11, 2j00

Stephan Ostyn, Marc He:.:-remans,

Bart Augustijns, Els De Witte, Monique Dekkers, en

d.e

redactieploeg.

'!'.�kJrn"i!!g�n_: voorpagina, witrugspe c bt 1 rode wouwen, wespendief�

orchideeUn, hommelorchia, grauwe kiek1 H<irwig. Boerenzwaluw en staartme.es1 Lars Svensson (overgenomen uit bot boek

de Vallei/Boomklever in te sturen,

Suzanne Nelissen Koning-Albertlaan 67 3200 Kessel-Lo +Artikels voor de oktoberuitgave bij de redactie v66r 10-9; waarnemingen mogen nakomen na deze datum.

1

Typ je artikels steeds (dan hebben wij veel minder werk) en dit steeds binnen een kader ven 3 cm.

I1� 1

Gebruik een interlinie op stand 3, A4-.formaat en een carbon­ lint.

"Sveriges

Faglar")

inhoud Voorwoord

1

Redactioneel

2

Zomerkamp

3

}!_f;j ,J

Verslagen

Herwig Blockx

de JNM -voorz i tter

lid

eigen

van�ege

Suz am1e

:i.•ek.nr.

R i glos ,

aa nd oe t op je vakantie o� gewoon in

blijft, in ieder geval veel arrrusement

Hoe wordt je

\\'.JOr

we je ook nog eens op &én van onze niet

zien

te onderschatten tochten. Hoe het er op zo'n uitstap

aan

je eigen hand

wanneer komt er eens een artikel van

in je tuin en stuur je dat op, dan kunnen wij - tussen het b l oed, zweet en tranen door - nog eens lachen ook •••

Elders

een "echt wetenschappelijk" artikel o! waarnemingen van doe je dit best naar:

dun julinummer deze keer, maar wat

doe je

1,

R D

Mossv:; 4-5 Houtsippentocht 4-5 Bruulbos 6-7 8 Volksdans.fuif' De Gaume 9-15

Waarnemingen Kalender

28-30 31-33

}4-35

11

?

" 02 1 Lt Q "@�lJ­ ..., Ü!J_ ,,, Q)L

111

ARTÎKELS

_____,

Kortverhalen -----noodslag in de plataan i6 i6 Ruige pech Overspannen natuurliefhebber 17 ., .18-27 ....����.... Fenologie 182 Milieu Kroonkurken

��

or-

uir-

'R,4,-PEN

EN

13ÏÉÉNNÏHEH?

·

tt:>

.

Scl-/RiÏVEN." J

0

-

j


J

N

A T U U R S T U

Zoals je wel weet,

D

I E K A M

P

te

S 0 U R B R 0

D

VERSLAGEN ...

T

blijven we ook dit jaar in eigen land

met het traditionele

zomerkamp. De

MOSSEN

kampplaats is gelegen

in het dorpje Sourbrodt tussen Eupen en Malmédy. Het kontaktadres ginder

Kampduur:

van 16

Verplaatsing:

ll.

tot

31

is1 1. .Á(J.vrtM-A'Mf

.JJ81r

aue;ustus.

(�J�<fbtt.Ûu1.:

H' lt-i:J! sourca"OJ>r

de 7 u45 opgeladen door

o10/lf�!Jn1

"

Van 11-14 februari werd in een nationaal mossenweekend georganiseerd in Heverlee, op de plaats waar ons werkkamp in juli zal gehouden worden. Spijtig genoeg staan de mossen in juli niet meer in bloei en zijn ze dus veel moeilijker of bijna niet meer te determineren. Hier volgt toch de lijst van de waargenomen mossen tijdens het kamp in februari.

het wordt andermaal een fietakamp1

fietsen

worden op 16-ti om

Bladmossen

een

- Gewoon sterremos

vrachtwagen van de stad die ze dan naar de kampplaats brengt.

:z.elf en het

De deelnemers

- Zijdemos - Homalotheclum sericeum

Muurmos

belandtln.

i

gamel,

- 2

bord,

keukenhanddoeken

1 pot choco, konfituur of siroop botten

slaapzak . AA,

Hoe inschrijven ? Door

_left

730-00044-27-·58

3500

.

��

"' ;i.

Bf.

op rek.

vd J.N. t1-Leuven,

'l'ienaesteenweg 322 te

\

(of musli

3000

p/a

Muursnavelmos

Leuven,

liefst v66r

telefonisch bevestigen bij Marc Decoster

- Haakmos

waar je ook alle verdere inlichtingen kan bekomen.

Fietss

het wordt een fietskamp: perfect in orde is pJ.akgerief,

zorg dus dat je ijzeren paard

(zorg ook voor reserve binnenband,

)

remkabels en-blokjes en andere diverse

benodigdheden

*De d.eelnemers zijn (ged e e ltelijk)

-

verzekerd.

Brachythecium rutabulum Pseudoscleropodium purum

Rhynchostegium murale

-

-

Leucobryum glaucum -

Plagiothecium denticultatum

Fissidens taxifolius Aulacomnium androgynum

Rhytidiadelphus squarrosus

- Pluisjesmos

-

Dlcranella sp.

Ruig haarmos - Polytrichum piliferum

- Gewoon haarmos

-

Polytrichum commune

Levermossen �

·* Er volgt geen verdere l\ampbrief voor de ingeschrevene11.

-

Bryum capillare

- Grlmmia pulvinata

Bosvedermos

- Knopjesmos

Atrichum undulatum

Hypnum cupressiforme

- Eurhynchium praelongum

- Glanzend platmos -

1 augustus. Tevens voor die datum de storting

(1rna550)

-

-

- Kussentjesmos

Michèle Dumalin,

-

Groot laddermos

- Muisjesmos

-

Bryum argenteum

-

Zilvermos

Fijn laddermos

nr.

-

Gewoon dikkopmos

??)

� ,yf J1i.d,b,1<1fir.�

storting van

-

Gedraaid knikmos

WC-papier

introflexus

Platyhypnidium riparioides

Watervalmos -

1 of 2 rollen

- naar gelang je eigen "verbruik"

Campylopus

(Katrijntjesmos)

- Hel-klauwtjesmos

drinkbeker en bestek

-

- Tortula muralis

Gewoon rimpelmos

niet te vergeten:

Mnium hornum

- Grijs kronkelsteeltje

lichter materiaal zullen met de trein ginder

Mee te nemen:

-

Parapluutjesmos

-

- Halvemaantjesmos -

Pallia

- Kantmos

-

Marchantia polymorphia Lunularia cruciata

Pellia epiphylla -

Lephocolea bidentata

- Neptunusm0s

-

- Gaaf buidelmos

Lepidozia reptans - Calypogia muelleriana


J

N

A T U U R S T U

Zoals je wel weet,

D

I E K A M

P

te

S 0 U R B R 0

D

VERSLAGEN ...

T

blijven we ook dit jaar in eigen land

met het traditionele

zomerkamp. De

MOSSEN

kampplaats is gelegen

in het dorpje Sourbrodt tussen Eupen en Malmédy. Het kontaktadres ginder

Kampduur:

van 16

Verplaatsing:

ll.

tot

31

is1 1. .Á(J.vrtM-A'Mf

.JJ81r

aue;ustus.

(�J�<fbtt.Ûu1.:

H' lt-i:J! sourca"OJ>r

de 7 u45 opgeladen door

o10/lf�!Jn1

"

Van 11-14 februari werd in een nationaal mossenweekend georganiseerd in Heverlee, op de plaats waar ons werkkamp in juli zal gehouden worden. Spijtig genoeg staan de mossen in juli niet meer in bloei en zijn ze dus veel moeilijker of bijna niet meer te determineren. Hier volgt toch de lijst van de waargenomen mossen tijdens het kamp in februari.

het wordt andermaal een fietakamp1

fietsen

worden op 16-ti om

Bladmossen

een

- Gewoon sterremos

vrachtwagen van de stad die ze dan naar de kampplaats brengt.

:z.elf en het

De deelnemers

- Zijdemos - Homalotheclum sericeum

Muurmos

belandtln.

i

gamel,

- 2

bord,

keukenhanddoeken

1 pot choco, konfituur of siroop botten

slaapzak . AA,

Hoe inschrijven ? Door

_left

730-00044-27-·58

3500

.

��

"' ;i.

Bf.

op rek.

vd J.N. t1-Leuven,

'l'ienaesteenweg 322 te

\

(of musli

3000

p/a

Muursnavelmos

Leuven,

liefst v66r

telefonisch bevestigen bij Marc Decoster

- Haakmos

waar je ook alle verdere inlichtingen kan bekomen.

Fietss

het wordt een fietskamp: perfect in orde is pJ.akgerief,

zorg dus dat je ijzeren paard

(zorg ook voor reserve binnenband,

)

remkabels en-blokjes en andere diverse

benodigdheden

*De d.eelnemers zijn (ged e e ltelijk)

-

verzekerd.

Brachythecium rutabulum Pseudoscleropodium purum

Rhynchostegium murale

-

-

Leucobryum glaucum -

Plagiothecium denticultatum

Fissidens taxifolius Aulacomnium androgynum

Rhytidiadelphus squarrosus

- Pluisjesmos

-

Dlcranella sp.

Ruig haarmos - Polytrichum piliferum

- Gewoon haarmos

-

Polytrichum commune

Levermossen �

·* Er volgt geen verdere l\ampbrief voor de ingeschrevene11.

-

Bryum capillare

- Grlmmia pulvinata

Bosvedermos

- Knopjesmos

Atrichum undulatum

Hypnum cupressiforme

- Eurhynchium praelongum

- Glanzend platmos -

1 augustus. Tevens voor die datum de storting

(1rna550)

-

-

- Kussentjesmos

Michèle Dumalin,

-

Groot laddermos

- Muisjesmos

-

Bryum argenteum

-

Zilvermos

Fijn laddermos

nr.

-

Gewoon dikkopmos

??)

� ,yf J1i.d,b,1<1fir.�

storting van

-

Gedraaid knikmos

WC-papier

introflexus

Platyhypnidium riparioides

Watervalmos -

1 of 2 rollen

- naar gelang je eigen "verbruik"

Campylopus

(Katrijntjesmos)

- Hel-klauwtjesmos

drinkbeker en bestek

-

- Tortula muralis

Gewoon rimpelmos

niet te vergeten:

Mnium hornum

- Grijs kronkelsteeltje

lichter materiaal zullen met de trein ginder

Mee te nemen:

-

Parapluutjesmos

-

- Halvemaantjesmos -

Pallia

- Kantmos

-

Marchantia polymorphia Lunularia cruciata

Pellia epiphylla -

Lephocolea bidentata

- Neptunusm0s

-

- Gaaf buidelmos

Lepidozia reptans - Calypogia muelleriana


6 5

10 april '83: Bruulbos Korft mossen -Bekermossen

Cladonia coniocraea

.

C.

chlorophaea

C.

gla.uca

C.

fimbriata

-

Physia sp

-

Anaptychia ciliaris

Tegen een achtergrond van autogeraas neemt het Bruulbos ons, miezerige,

armzalige mensjes,

in haar midden op.

Door de overvloedige regen van de vorige uren,

dagen en weken

is het onmogelijk geworden langs de modderpoelen welke de weg

samenstellen heen te draaien zodat de leiding de tochtdeel­

?

nemers dwars door het bos drijft met alle mogelijke gymnastische

- Parmelia sulcata

oefeningen vandien.

Het ploeteren is vooral zwaar voor diegenen

-

Xanthoria div.

die,

's morgens niet met koffie of gelijkaardige

-

Lecanora

sp.

zoals ik,

zich

brouwsels van hogere gisting hadden versterkt en wordt enkel veir­

conizaeoides

licht door het "kippen" van wat grote bontes en het vinden van interessante voorjaarsflora.

'

Nu moet men weten dat het Bruulbos - to hebber en jager,

HOUTSNIPPENTUlHl

30-4- '83:

b ij e e n kom st

enige

of

Buil1:311

gB 1 i j k

enkele

lw uts 11 i p pen,

( 111u s kus k r 11 i J,

cios

er

woud.

een

h et

weer

dat

't

Lijn

he Llho 11.

r111''1

df

want

duistere en

Loe

regen de

hiervan,

waren

tCJch

erg

de

veel

naar beschaafder

)

Indien U,

rleerddal

clie

[en

int8ressant

slecht

l18t

i11

�la verzu rin g

"verwekker"

on g e v ee r

geze�d.

dri vG

was

b e l ev en

t.'1 i tl A

1

weg

lur11ineuze

(?)

te

wei n i g

Loch

inv

z ie n te

•<as

l

orn

op

wel Je

hadden aanluiding

de zoge n a am d e

dltijd

(

n��

1 o es

:

ga 1:.: 11 )

dfv.Jezlgen

Ko1"L

en

di.e

no b

oorden achter in de tuin,

een interessante tocht wil leiden en bijgevolg ook veel

tuintje. (gelukkig dat de typer van dit verslag zo breeddenkend is,

gesnoeid,

nog

zoals af en toe in mijn tuintje

beschrijving van zijn g8L8gd: 111 i 1 i ;Je r·

one.cllji'.

wel te verstaan.

die wellicht staat te trappelen om

want Anders was in bovenstaande en deze paragraaf duchtig

zwakKe

valreep

Si11t-Jo1·is-Weert.

n d c 11 te gaa 1

11i8t

a

deze

Dver

( ?)

geachte lezer,

volk wil trekken dan verwijs ik U ten stelligste naar Herwigs

Herwig

alles

clrive-inn"

's van de vorige avond of de moeilijkheids­

toch maar eens de eer van tochtverantwoordelijke op uw schouders te nemen,

het.

gelach . . .

wat

Aanblik biedt.

gespreksthema maar wel overplanten. Overplanten van wilde flora

ro8pe11Uc

v o or j dar s b 1 CJ el en s

1-w L

en

muur

nauvJt:d.ijKs

produceerde

heel

\ v 1::: e 1

tFJ

of

nt�Jt

en

tot

"nacl1tBgaal

waren,

geluiden

k i kkergekwaak

iets

e11

bos u 11

verre

n1t:ts

bandje

is

opgeddagd

natuurlijke"

graad van de één of andere kursus vormden nu eens niet het V8rre

groot blo e rn i ge

Een

Hiermee

Llle

Dood en rottend plantenmateriaal

werd sinds jaren niet verwijderd zodat heb bronbos een "ongewoon

voor

Televisieprogramma

éénzame.

vrljwel

Uok

d i e ge n e n

van

alvast

11 add en .

van

tocl1t

3

Lorgde

1nee.

niet ze

station

het

opschudding:

g1nge11 !' n

aan

vreugde van natuurlief­

nog één van de zeldzame bossen rond Leuven is waar nog niet over­ dadig de motorzaag werd ingezet.

De

t/J.e

tot schande echter van de rechtgeaarde houthakker

(?)

• • •

)

raakte tijdens de

bloemen zelfs zo in vervoering dat het

roffelen van een kleine bonte specht niet tot hem doordrong. i nn

bracht Een schouderklopje van de nuchter gebleven verslaggever de deel­ van gros het spoedde Terstond hem tot zijn zinnen terug. in, bos het aan Herwig nemers zich met het nodige lawaai achter rrig halssta ) terwijl .2.!!���g���kende (zie tekening na dit verslag op het zojuist weergevonden pad bleef staan.

ilut"Wif,

.'


6 5

10 april '83: Bruulbos Korft mossen -Bekermossen

Cladonia coniocraea

.

C.

chlorophaea

C.

gla.uca

C.

fimbriata

-

Physia sp

-

Anaptychia ciliaris

Tegen een achtergrond van autogeraas neemt het Bruulbos ons, miezerige,

armzalige mensjes,

in haar midden op.

Door de overvloedige regen van de vorige uren,

dagen en weken

is het onmogelijk geworden langs de modderpoelen welke de weg

samenstellen heen te draaien zodat de leiding de tochtdeel­

?

nemers dwars door het bos drijft met alle mogelijke gymnastische

- Parmelia sulcata

oefeningen vandien.

Het ploeteren is vooral zwaar voor diegenen

-

Xanthoria div.

die,

's morgens niet met koffie of gelijkaardige

-

Lecanora

sp.

zoals ik,

zich

brouwsels van hogere gisting hadden versterkt en wordt enkel veir­

conizaeoides

licht door het "kippen" van wat grote bontes en het vinden van interessante voorjaarsflora.

'

Nu moet men weten dat het Bruulbos - to hebber en jager,

HOUTSNIPPENTUlHl

30-4- '83:

b ij e e n kom st

enige

of

Buil1:311

gB 1 i j k

enkele

lw uts 11 i p pen,

( 111u s kus k r 11 i J,

cios

er

woud.

een

h et

weer

dat

't

Lijn

he Llho 11.

r111''1

df

want

duistere en

Loe

regen de

hiervan,

waren

tCJch

erg

de

veel

naar beschaafder

)

Indien U,

rleerddal

clie

[en

int8ressant

slecht

l18t

i11

�la verzu rin g

"verwekker"

on g e v ee r

geze�d.

dri vG

was

b e l ev en

t.'1 i tl A

1

weg

lur11ineuze

(?)

te

wei n i g

Loch

inv

z ie n te

•<as

l

orn

op

wel Je

hadden aanluiding

de zoge n a am d e

dltijd

(

n��

1 o es

:

ga 1:.: 11 )

dfv.Jezlgen

Ko1"L

en

di.e

no b

oorden achter in de tuin,

een interessante tocht wil leiden en bijgevolg ook veel

tuintje. (gelukkig dat de typer van dit verslag zo breeddenkend is,

gesnoeid,

nog

zoals af en toe in mijn tuintje

beschrijving van zijn g8L8gd: 111 i 1 i ;Je r·

one.cllji'.

wel te verstaan.

die wellicht staat te trappelen om

want Anders was in bovenstaande en deze paragraaf duchtig

zwakKe

valreep

Si11t-Jo1·is-Weert.

n d c 11 te gaa 1

11i8t

a

deze

Dver

( ?)

geachte lezer,

volk wil trekken dan verwijs ik U ten stelligste naar Herwigs

Herwig

alles

clrive-inn"

's van de vorige avond of de moeilijkheids­

toch maar eens de eer van tochtverantwoordelijke op uw schouders te nemen,

het.

gelach . . .

wat

Aanblik biedt.

gespreksthema maar wel overplanten. Overplanten van wilde flora

ro8pe11Uc

v o or j dar s b 1 CJ el en s

1-w L

en

muur

nauvJt:d.ijKs

produceerde

heel

\ v 1::: e 1

tFJ

of

nt�Jt

en

tot

"nacl1tBgaal

waren,

geluiden

k i kkergekwaak

iets

e11

bos u 11

verre

n1t:ts

bandje

is

opgeddagd

natuurlijke"

graad van de één of andere kursus vormden nu eens niet het V8rre

groot blo e rn i ge

Een

Hiermee

Llle

Dood en rottend plantenmateriaal

werd sinds jaren niet verwijderd zodat heb bronbos een "ongewoon

voor

Televisieprogramma

éénzame.

vrljwel

Uok

d i e ge n e n

van

alvast

11 add en .

van

tocl1t

3

Lorgde

1nee.

niet ze

station

het

opschudding:

g1nge11 !' n

aan

vreugde van natuurlief­

nog één van de zeldzame bossen rond Leuven is waar nog niet over­ dadig de motorzaag werd ingezet.

De

t/J.e

tot schande echter van de rechtgeaarde houthakker

(?)

• • •

)

raakte tijdens de

bloemen zelfs zo in vervoering dat het

roffelen van een kleine bonte specht niet tot hem doordrong. i nn

bracht Een schouderklopje van de nuchter gebleven verslaggever de deel­ van gros het spoedde Terstond hem tot zijn zinnen terug. in, bos het aan Herwig nemers zich met het nodige lawaai achter rrig halssta ) terwijl .2.!!���g���kende (zie tekening na dit verslag op het zojuist weergevonden pad bleef staan.

ilut"Wif,

.'


g

l-

Dit niet ulleen om zijn verleden-week-gekuiste-botiunen te sparen want,

zoals ik reeds ver�achtte,

een eerste KBS op.

s

VOLKSDANS IN

'T BAD

Het feit dat de datum nogal laat op bet schooljaar

Een maarts viooltje dat er geen was maar er later wel één was zorgde nog voor het nodige geharrewar.

(We vonden ook de keverorchissen van vorig jaar terug) Onder een traditionele regenvlaag werd de tocht ontbonden.

\ :

� .:

.

.

-

-�

-· ----

-

� '. ·��- z �'��<� .

'1�

,,-:\��' � .....} \.._ , ..., ", ' -" IO'>� ..;; - -

'

-

i

-

f

.

--

{�.". 1 < b "· ' . ·1

-- -

\

� J;� -

---

je

nog een soepken.

Niettegenstaande al deze perikelen werd het toch best een gezellige avond,

waarbij verschillende WJ-ers,sorry JNM-ers,

-

-

'"'-

-

-

-

alhoewel er amper volk was,

Zo verdient zeker DIHK HELLEMANS geloofd,

en bewonderd:

--

kaarten te verkopen.

vijftig ! )

Hierdoor heeft hij eveneens een ee�­

volle vermelding in de annalen van de JNM-Leuven verworven. Verder worden al.le help(st)ers bedanktt zetters,

tappers,

de ijzig kalme mensen aan de pick-up,

verkopers,

Marjet voor hanr platen,

stoelen­

de kaarten­

en al wie ik verder

nog vergeet.

�-

1l-C.,..,,.•'t f lJ'IJ

tellen

Auteur:

geprezen

10 kilo pluimen voor Dirk want hij speelde het

klaar om niet minder dan 50 (jawel beste lezer,

-

_,

-

we

gemaakt hebben.

Dit is dan vooral te wijten aan de overvloedige kaarten-­ verkoop.

-_

\

pas op

maar zelfs dan bleef bet voor de DJ

zelfs een nettowinst van ongeveer 8000 fr.

-

-

...

\: 1

Zo werden in laatste instantie enkele platenspelers en een versterker

Spectaculair is ook dat, ---

,--

1

8)

aan een goede geluids­

hun kop weer eens lieten zien.

-

-

�· •\

'I" .i,

---

-

.

'

-=

-

"')\ :�� ' �)J -� \- }\��,\l�:î�\.�·J:'� -r.·" -�_c\� � N_\ _ ��:�, �\ ��\

(dit is om kwart na gevonden,

-

_-

zodat dezen er

toch in slaagden om de vlam in de pan (en spierpijn in de

installatie echter wel. -

\����:F �1: - ---

Gelullkig konden we toch enkele actievelingen

van wat volksdansgroepen op de kop tikken,

Aan dansruimte was dus geen gebrek,

� ·� : --=- -� --

-

was waarschijnlijk de verklaring voor de enorme

volkstoeloop.

kuiten) te krijgen.

--:

1 ---

viel en ook nog samenviel met één of ander illuster festival,

-

'\- -1 ---- -�.T

Rups,

14-5

Stephan kon prachtig een tweede KBS en

2 grote bontes zien op éénzel.tde dode boom.

l

VERSLAG

joeg het viertal

Een volg8nde keer kiezen we misschien wel een betere datum uit.

De voorbije volksdansavond werd dan ook nog heel bondig

samengevat door Luc-van-de-volksdans (voor wie hem kent)s »Weinig volk,

Stephan Ostyn

Tussen haakjes: Herwig B.

maar de mensen waren er"

Tot ziens mensen, Dirk C.

1


g

l-

Dit niet ulleen om zijn verleden-week-gekuiste-botiunen te sparen want,

zoals ik reeds ver�achtte,

een eerste KBS op.

s

VOLKSDANS IN

'T BAD

Het feit dat de datum nogal laat op bet schooljaar

Een maarts viooltje dat er geen was maar er later wel één was zorgde nog voor het nodige geharrewar.

(We vonden ook de keverorchissen van vorig jaar terug) Onder een traditionele regenvlaag werd de tocht ontbonden.

\ :

� .:

.

.

-

-�

-· ----

-

� '. ·��- z �'��<� .

'1�

,,-:\��' � .....} \.._ , ..., ", ' -" IO'>� ..;; - -

'

-

i

-

f

.

--

{�.". 1 < b "· ' . ·1

-- -

\

� J;� -

---

je

nog een soepken.

Niettegenstaande al deze perikelen werd het toch best een gezellige avond,

waarbij verschillende WJ-ers,sorry JNM-ers,

-

-

'"'-

-

-

-

alhoewel er amper volk was,

Zo verdient zeker DIHK HELLEMANS geloofd,

en bewonderd:

--

kaarten te verkopen.

vijftig ! )

Hierdoor heeft hij eveneens een ee�­

volle vermelding in de annalen van de JNM-Leuven verworven. Verder worden al.le help(st)ers bedanktt zetters,

tappers,

de ijzig kalme mensen aan de pick-up,

verkopers,

Marjet voor hanr platen,

stoelen­

de kaarten­

en al wie ik verder

nog vergeet.

�-

1l-C.,..,,.•'t f lJ'IJ

tellen

Auteur:

geprezen

10 kilo pluimen voor Dirk want hij speelde het

klaar om niet minder dan 50 (jawel beste lezer,

-

_,

-

we

gemaakt hebben.

Dit is dan vooral te wijten aan de overvloedige kaarten-­ verkoop.

-_

\

pas op

maar zelfs dan bleef bet voor de DJ

zelfs een nettowinst van ongeveer 8000 fr.

-

-

...

\: 1

Zo werden in laatste instantie enkele platenspelers en een versterker

Spectaculair is ook dat, ---

,--

1

8)

aan een goede geluids­

hun kop weer eens lieten zien.

-

-

�· •\

'I" .i,

---

-

.

'

-=

-

"')\ :�� ' �)J -� \- }\��,\l�:î�\.�·J:'� -r.·" -�_c\� � N_\ _ ��:�, �\ ��\

(dit is om kwart na gevonden,

-

_-

zodat dezen er

toch in slaagden om de vlam in de pan (en spierpijn in de

installatie echter wel. -

\����:F �1: - ---

Gelullkig konden we toch enkele actievelingen

van wat volksdansgroepen op de kop tikken,

Aan dansruimte was dus geen gebrek,

� ·� : --=- -� --

-

was waarschijnlijk de verklaring voor de enorme

volkstoeloop.

kuiten) te krijgen.

--:

1 ---

viel en ook nog samenviel met één of ander illuster festival,

-

'\- -1 ---- -�.T

Rups,

14-5

Stephan kon prachtig een tweede KBS en

2 grote bontes zien op éénzel.tde dode boom.

l

VERSLAG

joeg het viertal

Een volg8nde keer kiezen we misschien wel een betere datum uit.

De voorbije volksdansavond werd dan ook nog heel bondig

samengevat door Luc-van-de-volksdans (voor wie hem kent)s »Weinig volk,

Stephan Ostyn

Tussen haakjes: Herwig B.

maar de mensen waren er"

Tot ziens mensen, Dirk C.

1


.!J

10 �-6: PRETENTIEL00B VERSLAG VAN EEN ZATERDAG

• • •

Een snoepreisje was he -d

Zaterdagnamidda1� werden nog ettelijke liters vocht verbruikt;

Een snoepreisje blijft het !

nog vele bananebroodjes verorberd, nog menige "dutjes" gepleegd., nog tientallen "hoe moet ik rijden" vragen gesteld, nog enkele

Gelukkig wist de weermaker ook van deze geplande uitstap

warmtepufjes geuit, nog 3 kangeroea geteld, nog naar rode wijn

en eindigde de natte mei heet en droog.

gezocht (maar die bleek op de index te staan) voor we via

Met vieren in 1 panda - niet uit de zoo, maar uit de vier­

Hargnies - Willerzie - Gedinne - Bièvre - Bouillon - Florenville -

wielerwereld - vertrokken we zaterdagmorgen 4 juni om 6u30

Virton arriveerden in Dampicourt. Daar voorzag een bereidwillige

aan Heverlee station richting Waver-Namen-Dinant-Givet.

pompbediende onze panda van •t nodige vocht en een ander bereid­

Twee uur later stonden we in Foisches (E'rankrijk) te genieten van onze eerste wespendief en de eerste orchidee�n. Als je zoals ik een leek bent in 1t vak heb je aan een goede didactische uitleg en dito literatuur een hele boterham om een ganse dag zoet te zijn on dat heeft onze gids zeker op­ gemerkt. Deze eerste kalkwei leverde ons naast een massa

aandrang uit de verrekijker boven te halen om een eerste glimp op te Met de fleurige weguerm achter ons,

zonneroosje - engbloem - vleugeltjesbloem - ratelaar en de

de rijbaan voor onöe neus en de

nog gesloten graalelies volgende ingrediënten:

plaatselijke industriäle geuren

bergnachtorchia

O.er-3y·Jc"Jc ""f'nd,cf

in de neus mochten we een lange

"mannetjesorcbis

tijd genieten van de lichtgrijze

" hommel- of horzelorcbàs

mannetjes die af en aanvlogen met prooi voor de bruine vrouwtjes

"aapjesorchis

die geduldig wachtend op de weidepaaltjes zaten of kond.en we de

.groene nachtorchis

schermutselingen volgen om - wie weet - een betere nestplaats.

*grote muggenorchis •

Maar lekkere liedjes duren niet lang want Marc nodigde ons met

te vangen van de grauwe kiekendief.

pimpernel - trilgras - kogelbloem - paardehoefklaver -

11

willig iemand trakteerde met ijs.

vliegenorchis

Marcel Dumontsau:x:, die voor 1t toezicht op de Belgische broed­ plaatsen van de grauwe kiek instaat wist te vertellen dat er dit

jaar 3 koppels waren:

Op onze tweede halte te Vaucelles kwam daar nog bij:

op 21 april arriveerde het eerste mannetje,

" grote keverorchis •soldaatje

Heb jij al Esparcette gezien 1 Dat is geen dorpje in de Gaume maar de naam van ee9 roze vlinderbloemige met geelachtige weten 1 Om die bloemen te zien ga je 's middags ergens ten een dikke lindeboom.

"

"

"

vrouwtje,

op 23 april het tweede koppel en het derde paar1;je verscheen slechts drie weken later.

strepen. Volgens Marc een eiwitrijk veevoer, hoe kan hij het oosten van Nirnes picknicken (ook piknikken) in de schaduw

op 22 april

Tot voor een week was er nog geen sprak1:1 van "broeden" omdat het gebied erg te lijden had van wateroverlast.

van

Zo, dat wisten we dan weer en met een "tot morgen" trokken we weer verder om ditm&al "onze nestplaats" uit te kiezen.


.!J

10 �-6: PRETENTIEL00B VERSLAG VAN EEN ZATERDAG

• • •

Een snoepreisje was he -d

Zaterdagnamidda1� werden nog ettelijke liters vocht verbruikt;

Een snoepreisje blijft het !

nog vele bananebroodjes verorberd, nog menige "dutjes" gepleegd., nog tientallen "hoe moet ik rijden" vragen gesteld, nog enkele

Gelukkig wist de weermaker ook van deze geplande uitstap

warmtepufjes geuit, nog 3 kangeroea geteld, nog naar rode wijn

en eindigde de natte mei heet en droog.

gezocht (maar die bleek op de index te staan) voor we via

Met vieren in 1 panda - niet uit de zoo, maar uit de vier­

Hargnies - Willerzie - Gedinne - Bièvre - Bouillon - Florenville -

wielerwereld - vertrokken we zaterdagmorgen 4 juni om 6u30

Virton arriveerden in Dampicourt. Daar voorzag een bereidwillige

aan Heverlee station richting Waver-Namen-Dinant-Givet.

pompbediende onze panda van •t nodige vocht en een ander bereid­

Twee uur later stonden we in Foisches (E'rankrijk) te genieten van onze eerste wespendief en de eerste orchidee�n. Als je zoals ik een leek bent in 1t vak heb je aan een goede didactische uitleg en dito literatuur een hele boterham om een ganse dag zoet te zijn on dat heeft onze gids zeker op­ gemerkt. Deze eerste kalkwei leverde ons naast een massa

aandrang uit de verrekijker boven te halen om een eerste glimp op te Met de fleurige weguerm achter ons,

zonneroosje - engbloem - vleugeltjesbloem - ratelaar en de

de rijbaan voor onöe neus en de

nog gesloten graalelies volgende ingrediënten:

plaatselijke industriäle geuren

bergnachtorchia

O.er-3y·Jc"Jc ""f'nd,cf

in de neus mochten we een lange

"mannetjesorcbis

tijd genieten van de lichtgrijze

" hommel- of horzelorcbàs

mannetjes die af en aanvlogen met prooi voor de bruine vrouwtjes

"aapjesorchis

die geduldig wachtend op de weidepaaltjes zaten of kond.en we de

.groene nachtorchis

schermutselingen volgen om - wie weet - een betere nestplaats.

*grote muggenorchis •

Maar lekkere liedjes duren niet lang want Marc nodigde ons met

te vangen van de grauwe kiekendief.

pimpernel - trilgras - kogelbloem - paardehoefklaver -

11

willig iemand trakteerde met ijs.

vliegenorchis

Marcel Dumontsau:x:, die voor 1t toezicht op de Belgische broed­ plaatsen van de grauwe kiek instaat wist te vertellen dat er dit

jaar 3 koppels waren:

Op onze tweede halte te Vaucelles kwam daar nog bij:

op 21 april arriveerde het eerste mannetje,

" grote keverorchis •soldaatje

Heb jij al Esparcette gezien 1 Dat is geen dorpje in de Gaume maar de naam van ee9 roze vlinderbloemige met geelachtige weten 1 Om die bloemen te zien ga je 's middags ergens ten een dikke lindeboom.

"

"

"

vrouwtje,

op 23 april het tweede koppel en het derde paar1;je verscheen slechts drie weken later.

strepen. Volgens Marc een eiwitrijk veevoer, hoe kan hij het oosten van Nirnes picknicken (ook piknikken) in de schaduw

op 22 april

Tot voor een week was er nog geen sprak1:1 van "broeden" omdat het gebied erg te lijden had van wateroverlast.

van

Zo, dat wisten we dan weer en met een "tot morgen" trokken we weer verder om ditm&al "onze nestplaats" uit te kiezen.


1t

11

Natuurlijk werd dat 't plaatnke vlakbij de Orpheusspotvogel. Na de sprinkhaanrietzanger, de boer, de knapzak en de bar lastig en weer te bekvechten om het beste plaatske te veroveren en een hele uil te vangen tot 't morgenrood o! was het de panda one zou wekken. We mochten de zondagploeg toch niet teleurstellen door te

:&.. -1- � r /,,1

gevallen te hebben werd 't ti j d nestmateriaal uit te laden, over

4

-

5 juni

"DE" nacht

laat te komen en we hadden nog zoveel plannen voorar uit te voeren. Vermits Herwig te lang geaarzeld heeft om de nodige

Mon:i.que

details te vragen die hem zouden toegelaten hebben ook dit deel van het verslag "fleurig"te illustreren, zal de verklarende tekst naar verhouding eerder onduidelijk zijn.

Laat op de avond werd een vertrouwd boomgaardje in de buurt van Vélosnes - gekneld tussen Grauwe Kiek en Orpheusspotvogel - als slaapstee opgezocht ; bij afwezigheid van kanqeroes werd het terrein als uitstekend bevonden.

Na wat al te doorzichtig gekibbel werd de verdere

organisatie (te) zedig beslecht : de "Nikskes" mochten konfortabel bij Panda slapen, terwijl wij het moesten stellen met de resten van een tent, die we

Jt!

achteraf bekeken destijds eigenlijk ook maar beter mee overboord hadden kunnen werpen.

Eéntje

kon de slaap niet vinden,

... was storend : vond hem toen wel,

... werd nog storender en kreeg er uiteindelijk nog dorst van ook. was de nacht rustig : de boerenzoon kwam helaas niet (of toch Kerkuil kwamen wel. Chaufeuze

reeds om 6.00 uur af !

laatavondlijk gebabbel.

+

Bos- en

Panda liepen veel te stipt en erg diktatoriaal

Beide slaapkompartimenten beschuldigden elkaar van Om onduidelijke reden dienden we ons erg te haasten

een 0 Grauwe Klauwier werd dankbaar als onverdacht

excuus ingeroepen.

Marc IL (Dé man van het té brede veldbed)

--,

Veor """tl .S�/t4oo�;e �t'J"�chlorcA.j

;

om beduidend te 1 aat (Il. 40 u) op de a fspraak (nog geen 10 km verder) in Dampicourt te arriveren

Acl<�•nu

?)

Verder

:m

'IJ


1t

11

Natuurlijk werd dat 't plaatnke vlakbij de Orpheusspotvogel. Na de sprinkhaanrietzanger, de boer, de knapzak en de bar lastig en weer te bekvechten om het beste plaatske te veroveren en een hele uil te vangen tot 't morgenrood o! was het de panda one zou wekken. We mochten de zondagploeg toch niet teleurstellen door te

:&.. -1- � r /,,1

gevallen te hebben werd 't ti j d nestmateriaal uit te laden, over

4

-

5 juni

"DE" nacht

laat te komen en we hadden nog zoveel plannen voorar uit te voeren. Vermits Herwig te lang geaarzeld heeft om de nodige

Mon:i.que

details te vragen die hem zouden toegelaten hebben ook dit deel van het verslag "fleurig"te illustreren, zal de verklarende tekst naar verhouding eerder onduidelijk zijn.

Laat op de avond werd een vertrouwd boomgaardje in de buurt van Vélosnes - gekneld tussen Grauwe Kiek en Orpheusspotvogel - als slaapstee opgezocht ; bij afwezigheid van kanqeroes werd het terrein als uitstekend bevonden.

Na wat al te doorzichtig gekibbel werd de verdere

organisatie (te) zedig beslecht : de "Nikskes" mochten konfortabel bij Panda slapen, terwijl wij het moesten stellen met de resten van een tent, die we

Jt!

achteraf bekeken destijds eigenlijk ook maar beter mee overboord hadden kunnen werpen.

Eéntje

kon de slaap niet vinden,

... was storend : vond hem toen wel,

... werd nog storender en kreeg er uiteindelijk nog dorst van ook. was de nacht rustig : de boerenzoon kwam helaas niet (of toch Kerkuil kwamen wel. Chaufeuze

reeds om 6.00 uur af !

laatavondlijk gebabbel.

+

Bos- en

Panda liepen veel te stipt en erg diktatoriaal

Beide slaapkompartimenten beschuldigden elkaar van Om onduidelijke reden dienden we ons erg te haasten

een 0 Grauwe Klauwier werd dankbaar als onverdacht

excuus ingeroepen.

Marc IL (Dé man van het té brede veldbed)

--,

Veor """tl .S�/t4oo�;e �t'J"�chlorcA.j

;

om beduidend te 1 aat (Il. 40 u) op de a fspraak (nog geen 10 km verder) in Dampicourt te arriveren

Acl<�•nu

?)

Verder

:m

'IJ


14-

U'

5·�:DE ZÖNDAGBRIJDERB 6P PAD MET' DE ZA'.l!EBDAGPLOl!Xl Terug aan de wagene1 Erg vroeg toch,

die afspraak om half 6 en op de koop toe

krijgen we enkele zware onweders op ons dak (letterlijk dan). Gedurende de rit wordt ons deskundige geomorfologische uit­ leg over bet Ardense landschap verschaft door een zek e re "W"

Te

St-Lé ge r

akker!

wordt er plots bruusk geetopt. Even verder zitten

namelijk 3 vossen

(één

volwassen en

2

jongen)

op e e n

Ze vinden deze massale belangstelling al vlug welletjes en

rode wouwen,

een overglijdende wespendief

en een "grote valk". Op het tweede kalkgrasland behalve orchidee�n ook wildemans­ kruid en kuifvleugeltjeebloem.

Ook zit er een Orpheusspotvogel

uit volle borst te zingen maar pech voor deze jongen:

Klapekster, appelvink en kruisbekken (25)

dit zeer tegen de zin van de tochtleider die zich verplicht ziet een zware "koelbox" mee te slepen.

Verder dan maar naar de afspraakplaats.

kerel ie er heel wat hulpc•••

nog niet de tijd om rustig

e«m

pistoleeke te verorberen of ze

koruen al in zichtj laag zeilend over de weiden, af en toe enkele soepele vleugelslagen. al:

De

Juist beste lezer,

je raadt het

de grauwe kieken. hun nachtelijke

belevenissen in geuren en kleuren (maar vooral geluiden)

v ertellen, zoeken we een plaats cp waar we - vanop veilige -

pegeleid door zang van nachtegaal bet volgende zien: een klapekster en nu eens ver weg dan

erg veol kramsvogels,

we e r korterbij maar altijd eve n boeiend, öJ e n d i even.

Iedereen

� i�

� gra uwe k iek en-

klaar wakker en via ons erg vertrouw de w egjes

vorderen we r ic ht ing V el osne s . Stoppla atsen in de buurt van

dit d or pj e zijn goe d voor eenJgrauwe klauwier , wouw en ook •eel wat

buizerden

ganse dag het geval wa a .,

een

zwarte

in de lucht zoals trouwens de

orchideeënfestival in: e v en later staan we inderdaad op

ven de befaamde kalkgcaslanden van de Gau 111e.

één

Toonaangevend z ij n soldaatjes en bergnachtorchissen maar ook

delicatessen als poppenorcbissen, staan er in een bont e

spinne- en vliegenorchis

verscheidenheid door elkaar.

Obk

stinkend nieskruid, vleugeltjesbl oem, meelbes en esparcette

voelen zich hier kennelijk thuis. Plots doet een zilvermeeuw­ ach·tig ge l ui d

ons de

orc hideeë nt ui n even vergeten maar vals

11e't is de c a s setterecorde r van Marc di e al laat heeft

van de zwoele warmte.

prach-tig

fluiter,

vogel­

nestjes en grote muggenorchissen zorgen hier voor de nodige afwisseling.

Het derde heuveltje biedt zelfs nog meer dan de vorige�

cl duinhttgedis.

prachtige orchissen,

bruine

buiten de

Mat 3 acht erb li j vers zien we nog een

orchissen,

hommel­

wit en bleek bosvegeltje,

en ook de ons meer bekende grote keverorchis. Bovendien ook heel wat hybriden die soms zelfs mooier zijn dan de "moedersoorten". Soldaatje

x

bruine en al heel wat

moeilijker te herkennen: poppenorcbis.

soldaatjex

Gelukkig ls er Bwana

die deze problemen uit de weg ruimt. Aan de voet van deze hellin� is er gras gemaaid en dit valt in de smaak van de wouwen•

Een 3-tal la a t blo• i e nd c mannetjesorchissen leiden dan het

alarm:

Gelukkig voor deze

Zwarte wouw,

reeds vermelde soorten hier ook

ande r e n arriveren en terwijl ze ons

afstand

en dan gaat de

meerderheid van de deelnemers "aan het riviertje" pi.cknicken,

kiezen dan ook het hazepad. Nog maar net uitgestapt,

Euridike

is kennelijk afwezig. Sperwer en rode wouw passeren in de lucht.

een rode en een

zwarte wouw pikken een busseltje mee voor hun nest. In de schaduw van enkele dennen nog iets speciaals1

akelei.

Terug naar Torgny naar het bekende waterbassin waar men zichzelf

( en

ook

de anderen ale ze te kortbij k•�en) naar hartelust kan opfrissen. De dag werd ter plaatse besloten waar bij begon: kiekendieven.·

bij de grauwe


14-

U'

5·�:DE ZÖNDAGBRIJDERB 6P PAD MET' DE ZA'.l!EBDAGPLOl!Xl Terug aan de wagene1 Erg vroeg toch,

die afspraak om half 6 en op de koop toe

krijgen we enkele zware onweders op ons dak (letterlijk dan). Gedurende de rit wordt ons deskundige geomorfologische uit­ leg over bet Ardense landschap verschaft door een zek e re "W"

Te

St-Lé ge r

akker!

wordt er plots bruusk geetopt. Even verder zitten

namelijk 3 vossen

(één

volwassen en

2

jongen)

op e e n

Ze vinden deze massale belangstelling al vlug welletjes en

rode wouwen,

een overglijdende wespendief

en een "grote valk". Op het tweede kalkgrasland behalve orchidee�n ook wildemans­ kruid en kuifvleugeltjeebloem.

Ook zit er een Orpheusspotvogel

uit volle borst te zingen maar pech voor deze jongen:

Klapekster, appelvink en kruisbekken (25)

dit zeer tegen de zin van de tochtleider die zich verplicht ziet een zware "koelbox" mee te slepen.

Verder dan maar naar de afspraakplaats.

kerel ie er heel wat hulpc•••

nog niet de tijd om rustig

e«m

pistoleeke te verorberen of ze

koruen al in zichtj laag zeilend over de weiden, af en toe enkele soepele vleugelslagen. al:

De

Juist beste lezer,

je raadt het

de grauwe kieken. hun nachtelijke

belevenissen in geuren en kleuren (maar vooral geluiden)

v ertellen, zoeken we een plaats cp waar we - vanop veilige -

pegeleid door zang van nachtegaal bet volgende zien: een klapekster en nu eens ver weg dan

erg veol kramsvogels,

we e r korterbij maar altijd eve n boeiend, öJ e n d i even.

Iedereen

� i�

� gra uwe k iek en-

klaar wakker en via ons erg vertrouw de w egjes

vorderen we r ic ht ing V el osne s . Stoppla atsen in de buurt van

dit d or pj e zijn goe d voor eenJgrauwe klauwier , wouw en ook •eel wat

buizerden

ganse dag het geval wa a .,

een

zwarte

in de lucht zoals trouwens de

orchideeënfestival in: e v en later staan we inderdaad op

ven de befaamde kalkgcaslanden van de Gau 111e.

één

Toonaangevend z ij n soldaatjes en bergnachtorchissen maar ook

delicatessen als poppenorcbissen, staan er in een bont e

spinne- en vliegenorchis

verscheidenheid door elkaar.

Obk

stinkend nieskruid, vleugeltjesbl oem, meelbes en esparcette

voelen zich hier kennelijk thuis. Plots doet een zilvermeeuw­ ach·tig ge l ui d

ons de

orc hideeë nt ui n even vergeten maar vals

11e't is de c a s setterecorde r van Marc di e al laat heeft

van de zwoele warmte.

prach-tig

fluiter,

vogel­

nestjes en grote muggenorchissen zorgen hier voor de nodige afwisseling.

Het derde heuveltje biedt zelfs nog meer dan de vorige�

cl duinhttgedis.

prachtige orchissen,

bruine

buiten de

Mat 3 acht erb li j vers zien we nog een

orchissen,

hommel­

wit en bleek bosvegeltje,

en ook de ons meer bekende grote keverorchis. Bovendien ook heel wat hybriden die soms zelfs mooier zijn dan de "moedersoorten". Soldaatje

x

bruine en al heel wat

moeilijker te herkennen: poppenorcbis.

soldaatjex

Gelukkig ls er Bwana

die deze problemen uit de weg ruimt. Aan de voet van deze hellin� is er gras gemaaid en dit valt in de smaak van de wouwen•

Een 3-tal la a t blo• i e nd c mannetjesorchissen leiden dan het

alarm:

Gelukkig voor deze

Zwarte wouw,

reeds vermelde soorten hier ook

ande r e n arriveren en terwijl ze ons

afstand

en dan gaat de

meerderheid van de deelnemers "aan het riviertje" pi.cknicken,

kiezen dan ook het hazepad. Nog maar net uitgestapt,

Euridike

is kennelijk afwezig. Sperwer en rode wouw passeren in de lucht.

een rode en een

zwarte wouw pikken een busseltje mee voor hun nest. In de schaduw van enkele dennen nog iets speciaals1

akelei.

Terug naar Torgny naar het bekende waterbassin waar men zichzelf

( en

ook

de anderen ale ze te kortbij k•�en) naar hartelust kan opfrissen. De dag werd ter plaatse besloten waar bij begon: kiekendieven.·

bij de grauwe


16

15 De Gaume ia niet alleen een begenadigde streek voor orchidee�n

en onze gevleugelde roofridders; koninginnepages, evenveel gouden

we kregen immers ook

weidebeekjuffers 11in de mot". De Gaume in juni: ik hier

volgend

niet

3

loopkevers en aan de Othain

volgens Marc "september waard" en alhoewel

volledig mee instem zou U,

jaar ook kunnen bijzijn

beste blokker,

DOODSLAG

«

KORTVERHALEN

IN

DE

»

PLATAAN

er

• • • •

Toen ik in het vorig nummertje een vervolg op "feathered Dal las" beloofde, werd één ding totaal uithet oog verloren : vanaf eind april

1

is de ganse buurt dermate ingebladerd dat de verdere story nauwelijks nog te observeren viel.

De essentie is mij wel bekend : de Holenduiven hebben ge­

wonnen en zijn inmiddels aan een tweede broedsel begonnen.

Op ernstig delikt.

19 april was ik in de naburige

boom getuige van een

Een mannetje Grote Bonte Specht zat reeds enige tijd kort

tegen de stam,op de aanzet van een dikke horizontale zijtak, aan een grote schorsschub te peuteren.

\\,o__o tn.

Een Boomkruipertje dat al foeragerend van stam

tot stam trok, belandde onderaan dezelfde>-e n vervolgde zijn speurtocht hogerop ; zo bereikte hij de onderkant van de tak waarop de specht zat.

Moge-

1 ijks omdat ondersteboven op plataanschors lopen zelfs voor een Boomkruiper

problemen oplevert, nam het beestje zeer snel het initiatief om na5r de bo­

"·n ··

\; 1�. ,·1. ..

�'.'�.+J���·��"?-J;.i2<}�"'5�' " '�'· · ". 11:1; ''""'"'·

venzijde van de tak te evolueren.

met de specht die heel eventjes dreigend de schouders oprichtte en de staart

"br.:: �

spreidde om dan fors toe te hakken : het kruipertje dwarrelde als een ver­

tl'!'-" · �::� ·-�-�' · �� �'·id? ....

frommeld vodje in een spiraal omlaag

. 'fF,J"f-1' . \:: 'J•"" . ': . 1::· �:,. :

\ ·�

'\

,

,,

Op die wijze stond hij plots oog in oog

Diagnose :

"gehakt" ,

Verdikt : vrijspraak wegens niet bewezen zijn der voorbedachtheid.

"

Marc

RUIGE

H.

PECH

Bij de achterburen

staat een zeer omvangrijke kerselaar

die jaarlijks veel vroegrijpe vruchten poogt te geven.

Of ze eetbaar zijn

of niet weet niemand vermits al jaren tot de laatste kers toe naar "de vogels" gaat ; vooral de merels laten zich niet onbetuigd.

Hun strategie bestaat

erin telkens een kers af te rukken en deze mee te nemen om ze ergens in de buurt op de grond rustig te gaan verwe�ken.


16

15 De Gaume ia niet alleen een begenadigde streek voor orchidee�n

en onze gevleugelde roofridders; koninginnepages, evenveel gouden

we kregen immers ook

weidebeekjuffers 11in de mot". De Gaume in juni: ik hier

volgend

niet

3

loopkevers en aan de Othain

volgens Marc "september waard" en alhoewel

volledig mee instem zou U,

jaar ook kunnen bijzijn

beste blokker,

DOODSLAG

«

KORTVERHALEN

IN

DE

»

PLATAAN

er

• • • •

Toen ik in het vorig nummertje een vervolg op "feathered Dal las" beloofde, werd één ding totaal uithet oog verloren : vanaf eind april

1

is de ganse buurt dermate ingebladerd dat de verdere story nauwelijks nog te observeren viel.

De essentie is mij wel bekend : de Holenduiven hebben ge­

wonnen en zijn inmiddels aan een tweede broedsel begonnen.

Op ernstig delikt.

19 april was ik in de naburige

boom getuige van een

Een mannetje Grote Bonte Specht zat reeds enige tijd kort

tegen de stam,op de aanzet van een dikke horizontale zijtak, aan een grote schorsschub te peuteren.

\\,o__o tn.

Een Boomkruipertje dat al foeragerend van stam

tot stam trok, belandde onderaan dezelfde>-e n vervolgde zijn speurtocht hogerop ; zo bereikte hij de onderkant van de tak waarop de specht zat.

Moge-

1 ijks omdat ondersteboven op plataanschors lopen zelfs voor een Boomkruiper

problemen oplevert, nam het beestje zeer snel het initiatief om na5r de bo­

"·n ··

\; 1�. ,·1. ..

�'.'�.+J���·��"?-J;.i2<}�"'5�' " '�'· · ". 11:1; ''""'"'·

venzijde van de tak te evolueren.

met de specht die heel eventjes dreigend de schouders oprichtte en de staart

"br.:: �

spreidde om dan fors toe te hakken : het kruipertje dwarrelde als een ver­

tl'!'-" · �::� ·-�-�' · �� �'·id? ....

frommeld vodje in een spiraal omlaag

. 'fF,J"f-1' . \:: 'J•"" . ': . 1::· �:,. :

\ ·�

'\

,

,,

Op die wijze stond hij plots oog in oog

Diagnose :

"gehakt" ,

Verdikt : vrijspraak wegens niet bewezen zijn der voorbedachtheid.

"

Marc

RUIGE

H.

PECH

Bij de achterburen

staat een zeer omvangrijke kerselaar

die jaarlijks veel vroegrijpe vruchten poogt te geven.

Of ze eetbaar zijn

of niet weet niemand vermits al jaren tot de laatste kers toe naar "de vogels" gaat ; vooral de merels laten zich niet onbetuigd.

Hun strategie bestaat

erin telkens een kers af te rukken en deze mee te nemen om ze ergens in de buurt op de grond rustig te gaan verwe�ken.


11

1S Dinsdag rukt

14 juni had een adult wijfje merel pech.

aan een kers, die echter tot ee11 trosje van

3 behoort.

trosje lost, maar de merel heeft slechts één kers in de snavel.

Ze

* fenologie '82 *

Het ganse Zwierig

glijdt ze uit de boom in de richting van ons (gras)perkje : de twee vrije kersen bengelen elk twee steellengtes onder haar.

Mogelijks afgeleid door

'-iel

11at

dit ongewone transport heeft ze te weinig oog voor de wasdraad : ze scheert er nipt overheen.

.aar

De twee bengelende kersen echter slingeren onder de draad

door en winden zich in tegenovergestelde richti ng rondom de waslijn. resultaat is verbluffend

Het

de

: de merel stuikt voorover en vermits zij niet be­

maar

laat,

ve ru iits

1 voor

a111is'

bons

.'en. vers lag,

lossen.

heLben

blijft nadien nog wat bengelen alvorens de kers te

Eens op de grond zit ze bekoord omhocg te lonken, vliegt opnieuw

·

·ii

hoort

hun

ik

<•anvullingen

l:.tBn

Ik krijg een prachtkans om te bevestigen dat de kersen

�-�

,(r

rler:ade

...

OVERSPANNEN

vanar·

begin

nret

van

J/<i"J:

26 mei ben ik in het begin van de nacht nabij

inspiratie uitgebreid te zingen ; wellicht een ongepaard mannetje dat dus­ doende zijn kansen nog wil �agen.

Bij afwezigheid van rallen houd ik me bezig met zijn in­

Vana'l�

af en toe nog wat aan te porren door melodietjes te fluiten, waarop

opgevall en dat langs

een onmiskenbare "inboorling" galmend door de nacht :

pu11t

liet was me reeds

de Waversebaan viermaal kort na elkaar - en gaandeweg

111e t toenen1ende kracht - een venster dichtgesmakt werd.

Kort daarop brulde " goe de na godverr­

doeme zwaeige smijrig b1est ", waarop twee luiken van een raam werden toege­

smakt met een hevigheid die de breukgrens sterk benaderde.

\� � ' \ - ./.( -·

,1 - 3

21t

maart

rond

de

Marc H.

zijn

5/ Cl):

zoHat

van

in da

e J

(AVl'),

J.-ark

ex.

versch.

(oss)

ex.

liaasrode,

aanwezig·.

spelewJ

(OS;:))

Z<Jng

(AUB)

}essel-1..u

o"Verêtl

(;0èn

2

Leopoldspark

Cvorvurzudl r-:i11gs-

rnaart/april.

lj/l•'):

SAH

14/CJ:

Neorij�e

14/01:

Korboek-1�,

zingend

er

( AOLi)

t,essel-Da l,

zingend

d"

(RL!l)

19/1n:

maart

(AUB)

beekh:aut,

01.:n

1ou<.ndwis:>elinc

..... �! · u 1 �-::'.2'.:��s::::::!!�r��.!:

uiad

{HL H)

Heverl eebns,

zor110rtalit1"

wurut

honc;tepunt

ex.

1

? ------------- ) _A

1

A\'l',

gelijkaardig waren is niet duidelijk geworden, maar de Bosrietzanger heeft

10 minuten stilte in acht genomen !

voor

ve1"'slag.

een

11/C)J:

Of de problemen van mdn en Bosrietzanger "ventueel in se

wel begripsvol ruim

,\bdij

10/fJJ:

het rietland tegen de Waversebaan een Bosrietzanger met veel overtuiging en

spiratie

! '. ol sbe e k

in

Rond middernacht begint in

hij doorgaans prompt als een repeterP.nde echo antwoordt.

111otti t"

de

ceven.

te

Ledanken

}(c;ssel-Lo,

9/0):

de Ooode Bemde alweer "rallen" aan het opsnorren.

een

rin-tart.

NATUURLIEFHEBBER

Op donderdag

111ao..trt,

l'on t

toch. nog

�-�J�!!J�! ,\anko; . • st

so;,,s?

comptos

dan

zich

die

clit

niet

bons

volgt

door

flerreruans

of

'rle

di e gene n

te geven.

inderdaad goed eetbaar zijn.

en

1

wat

'"''arneming·en ;. are

rto1.; e.11

verbeteringeu

aan

toch,

dan

ffelc i en ,

algemeen

opgedragen

getroost

llierbij

naar de kersen en pikt er in volle vlucht nog tweemaal naast alvorens het op

wat,

thans

reid blijkt te zijn haar prooi zomaar te lossen, zwaait ze nog een salto extra rond de draad ,

uiteindelijk

regelmatig

(.\\JIJ)

tau

Grote

N

en

Bron

l-.JLI

van

(Il f!)

Lou,·en

Wdc\.l\.tiH.


11

1S Dinsdag rukt

14 juni had een adult wijfje merel pech.

aan een kers, die echter tot ee11 trosje van

3 behoort.

trosje lost, maar de merel heeft slechts één kers in de snavel.

Ze

* fenologie '82 *

Het ganse Zwierig

glijdt ze uit de boom in de richting van ons (gras)perkje : de twee vrije kersen bengelen elk twee steellengtes onder haar.

Mogelijks afgeleid door

'-iel

11at

dit ongewone transport heeft ze te weinig oog voor de wasdraad : ze scheert er nipt overheen.

.aar

De twee bengelende kersen echter slingeren onder de draad

door en winden zich in tegenovergestelde richti ng rondom de waslijn. resultaat is verbluffend

Het

de

: de merel stuikt voorover en vermits zij niet be­

maar

laat,

ve ru iits

1 voor

a111is'

bons

.'en. vers lag,

lossen.

heLben

blijft nadien nog wat bengelen alvorens de kers te

Eens op de grond zit ze bekoord omhocg te lonken, vliegt opnieuw

·

·ii

hoort

hun

ik

<•anvullingen

l:.tBn

Ik krijg een prachtkans om te bevestigen dat de kersen

�-�

,(r

rler:ade

...

OVERSPANNEN

vanar·

begin

nret

van

J/<i"J:

26 mei ben ik in het begin van de nacht nabij

inspiratie uitgebreid te zingen ; wellicht een ongepaard mannetje dat dus­ doende zijn kansen nog wil �agen.

Bij afwezigheid van rallen houd ik me bezig met zijn in­

Vana'l�

af en toe nog wat aan te porren door melodietjes te fluiten, waarop

opgevall en dat langs

een onmiskenbare "inboorling" galmend door de nacht :

pu11t

liet was me reeds

de Waversebaan viermaal kort na elkaar - en gaandeweg

111e t toenen1ende kracht - een venster dichtgesmakt werd.

Kort daarop brulde " goe de na godverr­

doeme zwaeige smijrig b1est ", waarop twee luiken van een raam werden toege­

smakt met een hevigheid die de breukgrens sterk benaderde.

\� � ' \ - ./.( -·

,1 - 3

21t

maart

rond

de

Marc H.

zijn

5/ Cl):

zoHat

van

in da

e J

(AVl'),

J.-ark

ex.

versch.

(oss)

ex.

liaasrode,

aanwezig·.

spelewJ

(OS;:))

Z<Jng

(AUB)

}essel-1..u

o"Verêtl

(;0èn

2

Leopoldspark

Cvorvurzudl r-:i11gs-

rnaart/april.

lj/l•'):

SAH

14/CJ:

Neorij�e

14/01:

Korboek-1�,

zingend

er

( AOLi)

t,essel-Da l,

zingend

d"

(RL!l)

19/1n:

maart

(AUB)

beekh:aut,

01.:n

1ou<.ndwis:>elinc

..... �! · u 1 �-::'.2'.:��s::::::!!�r��.!:

uiad

{HL H)

Heverl eebns,

zor110rtalit1"

wurut

honc;tepunt

ex.

1

? ------------- ) _A

1

A\'l',

gelijkaardig waren is niet duidelijk geworden, maar de Bosrietzanger heeft

10 minuten stilte in acht genomen !

voor

ve1"'slag.

een

11/C)J:

Of de problemen van mdn en Bosrietzanger "ventueel in se

wel begripsvol ruim

,\bdij

10/fJJ:

het rietland tegen de Waversebaan een Bosrietzanger met veel overtuiging en

spiratie

! '. ol sbe e k

in

Rond middernacht begint in

hij doorgaans prompt als een repeterP.nde echo antwoordt.

111otti t"

de

ceven.

te

Ledanken

}(c;ssel-Lo,

9/0):

de Ooode Bemde alweer "rallen" aan het opsnorren.

een

rin-tart.

NATUURLIEFHEBBER

Op donderdag

111ao..trt,

l'on t

toch. nog

�-�J�!!J�! ,\anko; . • st

so;,,s?

comptos

dan

zich

die

clit

niet

bons

volgt

door

flerreruans

of

'rle

di e gene n

te geven.

inderdaad goed eetbaar zijn.

en

1

wat

'"''arneming·en ;. are

rto1.; e.11

verbeteringeu

aan

toch,

dan

ffelc i en ,

algemeen

opgedragen

getroost

llierbij

naar de kersen en pikt er in volle vlucht nog tweemaal naast alvorens het op

wat,

thans

reid blijkt te zijn haar prooi zomaar te lossen, zwaait ze nog een salto extra rond de draad ,

uiteindelijk

regelmatig

(.\\JIJ)

tau

Grote

N

en

Bron

l-.JLI

van

(Il f!)

Lou,·en

Wdc\.l\.tiH.


1$

,f,O

�-����!!!��!�!� ··4

-tt

c�,'-t) ��.... -4

geen

";.l':t -<t

gegeven s

2C./CJ:

De

�-������������

�26/VJ:

Sprlnf:pUt ten,

28/Cl):

Heverlee,

28/l:J:

_:_u��.!:!� •

;2

- l ieve r lee

ex.

(enJ)

+

'f ( IJJ<:i )

1

l!oe

la

(CLW)

Ou d

:.<;!/l:J:

lieverlee,

1

zinprnd

J/cl1 :

Heverlee,

1

zingem1

1, / lJ/1

n ge r

hoe

110.lsbeelt,

meer een

v" (H'.·J)

o"

(!1!:;1·)

(11t11)

zingend_..

zot �ergast?

echte

roodstnnrt

27/c:J:

P�::lnwezir:

1

hortenbeq;,

A"n•

c:ood

�ingend

zingende

--- ---- ---------

zwarte

l

Kluis-· eerdaalwoud

�-!:��!_:'.���

�-!���e!!!-�!�!�!!

zing e

(Aun)

d'

nd

(Ho.1)

):'/«):

Gasthuisberg

Herent

(llt:R)

Jl/<l"J:

GasthuisborF:

Herent,

zang

J/r4 :

Leuven

vanaf

s/o1t

te

(c0n)

Leuven,

�\arschot,

(BOJ)

lleverloe,

llolsbeek.

·\<.t.-�

-------- -- ---*

-�

boerenzwaluw

Spnradi sch

vooral

in

reeds

de

wnergenornen

eerste

ifn

decade van

27 /li): Z

'lewoek

de

ex.

Tervurenpark,

1 /011

VPl

J/011

NGB

4/o4

SAR

1

maart,

( r-co) 2

(AUH),

+

SAR

nx.

( WES )

te111-Heisern

lieverlee,

te

( o::;s)

ex.

1

oeverzwaluw r�en

van

en

nx.

Veltem

eerste

(iverige

april.

trekkende

JU/llJ: AV'?, J

*

,,·n..:true1:1inc:;en

april.

(es·;)

ir.;<Je

\-1aarne111inr.

vanaf 1

2 1 /UJ:

JO/ O J :

( : 1 ·,:; )

:w/cn:

J

;/1.1,:

te

(BüJ)

-\.<t ·'c

.,

van

decade

maart.

de rnaandwisseline rnaart/

ex. ,

trekkend

ex.

Tervuren

ex.

in

NGB

,\VJ'

(con)

i11 '!brfbroek

l1/ul1:

(Il.ID}:)

tweede

boven

(OSS)

(Iti<:R, J.Oi'i)

l'ark

(c ss) te

LP

Derg

(nu.!)

fitis Uo

,\vif'<1una

einde april.

maart,

Be:lgië

vun tot

:ei,

'J/Pl1: !1

f '.i1:

v<•t«1eld t vooral

jn

i11,verlCf!

lorfbroek

de

voorjaars

de

ee1·ste

(Cc'!i), (.:,1·:.1)

J\VI

Lrelr

helft

1

zint'•

vanaî vun ex.

(lh J)


1$

,f,O

�-����!!!��!�!� ··4

-tt

c�,'-t) ��.... -4

geen

";.l':t -<t

gegeven s

2C./CJ:

De

�-������������

�26/VJ:

Sprlnf:pUt ten,

28/Cl):

Heverlee,

28/l:J:

_:_u��.!:!� •

;2

- l ieve r lee

ex.

(enJ)

+

'f ( IJJ<:i )

1

l!oe

la

(CLW)

Ou d

:.<;!/l:J:

lieverlee,

1

zinprnd

J/cl1 :

Heverlee,

1

zingem1

1, / lJ/1

n ge r

hoe

110.lsbeelt,

meer een

v" (H'.·J)

o"

(!1!:;1·)

(11t11)

zingend_..

zot �ergast?

echte

roodstnnrt

27/c:J:

P�::lnwezir:

1

hortenbeq;,

A"n•

c:ood

�ingend

zingende

--- ---- ---------

zwarte

l

Kluis-· eerdaalwoud

�-!:��!_:'.���

�-!���e!!!-�!�!�!!

zing e

(Aun)

d'

nd

(Ho.1)

):'/«):

Gasthuisberg

Herent

(llt:R)

Jl/<l"J:

GasthuisborF:

Herent,

zang

J/r4 :

Leuven

vanaf

s/o1t

te

(c0n)

Leuven,

�\arschot,

(BOJ)

lleverloe,

llolsbeek.

·\<.t.-�

-------- -- ---*

-�

boerenzwaluw

Spnradi sch

vooral

in

reeds

de

wnergenornen

eerste

ifn

decade van

27 /li): Z

'lewoek

de

ex.

Tervurenpark,

1 /011

VPl

J/011

NGB

4/o4

SAR

1

maart,

( r-co) 2

(AUH),

+

SAR

nx.

( WES )

te111-Heisern

lieverlee,

te

( o::;s)

ex.

1

oeverzwaluw r�en

van

en

nx.

Veltem

eerste

(iverige

april.

trekkende

JU/llJ: AV'?, J

*

,,·n..:true1:1inc:;en

april.

(es·;)

ir.;<Je

\-1aarne111inr.

vanaf 1

2 1 /UJ:

JO/ O J :

( : 1 ·,:; )

:w/cn:

J

;/1.1,:

te

(BüJ)

-\.<t ·'c

.,

van

decade

maart.

de rnaandwisseline rnaart/

ex. ,

trekkend

ex.

Tervuren

ex.

in

NGB

,\VJ'

(con)

i11 '!brfbroek

l1/ul1:

(Il.ID}:)

tweede

boven

(OSS)

(Iti<:R, J.Oi'i)

l'ark

(c ss) te

LP

Derg

(nu.!)

fitis Uo

,\vif'<1una

einde april.

maart,

Be:lgië

vun tot

:ei,

'J/Pl1: !1

f '.i1:

v<•t«1eld t vooral

jn

i11,verlCf!

lorfbroek

de

voorjaars

de

ee1·ste

(Cc'!i), (.:,1·:.1)

J\VI

Lrelr

helft

1

zint'•

vanaî vun ex.

(lh J)


.ef

21

(:1<. -<.:4,) s--S

::: _ rr �!�_'.:::!��.! '..'. :.:�.':

1 J / 0 11 :

e11

�� - � :J / 0 11 :

v e rs c h .

6/1 • 11 :

AV F ,

een

v i j f tigtal v l i e r,en

a f' e n

2 7 /f; J :

( DOJ )

t!an .

( JJOJ )

;\ :: 1 n ge k o 1 · p n

in

! 1e z e

ilijleval

·�e

v o p; e J

;.: J. e i n e

Ove r i ge

ac, �

ge l e

gro e p . i e s

20

Max .

w o rd t;

1 oi

in

de

per keer.

ex .

0 1 1 1 �� 1 r �� e k s

d e c ad e

e e rs t e

1 (1

11 /011 :

1

'.i / 0 11 :

\H l s e l e

z i n r. e n rl

cr" i n

( ';(1 1 > }

l leverl c n ! , *

l i u i S Z. \Hl J \JW

i 't

.42.

1t 71f:... ...

...\.'t

-

lt

if

V a n a :f

overal

-

IJ', ,

-----

IJe

c c rs t e

o p1' i l

k o e l: o e k e n

- -

;fW, "1/o-N•"­

1

.fO/'(

bi j z .

0/lf

v ro e g

ex . ,

"

�� - "--t

""'"

Neeri j s e

1 J /O lt :

te

1 11 / 0 11 :

een

1

f\ /011 :

ook

Berg

de

twe e d e

decade

van

( CLW )

( 1mJ )

z i n ge n d een

·1

een

Heek

k l e i ne

d a g·el i j k s

va l

w o rd t

pa s H i o v e

mei .

van

geen

plevier

lie t

( AUB )

Tl. enen .

28

to t

( BLll ;

i n de e e rs te

g·e g" v e n s

te

AVP . { <JSS )

a a n we z i g

waargenoP1on .

d o o r lrek

geen

J'l u j t <> r

in

d o o r l opend

2

mei

( CL\1 )

in

A VJ ' ,

CUD , O S S , BOO ) weken

van

a p ri l .

1

ge r:; "

cl'

:.e

k o ek o e k

Vel in

� - ������§� � - �� � � � ! � ��.':

' 0/011 :

w a u rp;P. 1 1 0 1 · '.c n .

1 1 /011 :

quas i

ove rv l i e g e n d

( AUB )

K orbeek-Lo

w o rd en r,e w o o n l i j k

de

NGB

te

Erps-

-

"

'

I d .1

april

�-��2!:!E��:: !��

- __ _ _......

,/ lrL, L ,,

t/v

te

,,,,

N o ga l

( BLI ! )

1 '_'

( lli':H l

cr"

v a n a f'

1 0/0 4 : 2 e x .

.,,

z i n gend

---·

:2 11 / 1 1 3 : 1

J - o e k n e!<

---

<'

Zich t .

De

w a a r n e 1 : 1 i nge11

e

in

� - � ! � i �� - r ! �����

\hl a r

-

( BO� )

apri l wi'.'larn .

1 0/04 1

van

Z 0 \"1 a t

apri l

w n n r F,e n o : · en .

-'\G -<t

b i j z on d e r v r o e g e x .

é én

1 2 /u/1 :

( ll J·;J )

ex .

( cs s )

�- =='���.':��!?

D p ri l .

ex .

roepencle

v o o r t.rlurend

k w i k s t aa r t e . t

..\\( -4

,\V .l '

in

ll w e rp s .

To r f' b ro e l: , AV'P ,

ex .

roepende

�-!;>���!.1.!�!�!E��

t e m - D< d s e m

De

Zich t

( \IB S )

(BLll)

��

een

/

;: l1 ul1 :

<:/"

z i n gend

Le

lieverlee

( w i,;s , AUJJ )

l- e l l. e n G EH'e

( HOJ )

�-!�!'.�!� De

Ü \ j.Juj ·t. 1 ;;:i:;

de

a fll 1 k o 1 1 1 s t u a tu111

w e rd

in

ha t

j nar

cl i t

is

wa l

i 5 /u4

ar ro 1 1 d J s s e 111 t i

11/c;4 :

1 b/o4 :

2 1 /04 :

aan

(

cJe

s t e n tor

s le c h ts

1

)

.

1

Jlonsem

<;.

Zi j n

V o l ge n s

t:� �{ " v r o e ac > r

Gas L h n i s b e r g ,\ V P ,

kan t ,

l a Le

H<�r" u t

( oss )

( DOJ )

1ni j n

g e1u i d cl e l -

ga g .

Wéiargo n o r : 1 e n .

( IJOJ )


.ef

21

(:1<. -<.:4,) s--S

::: _ rr �!�_'.:::!��.! '..'. :.:�.':

1 J / 0 11 :

e11

�� - � :J / 0 11 :

v e rs c h .

6/1 • 11 :

AV F ,

een

v i j f tigtal v l i e r,en

a f' e n

2 7 /f; J :

( DOJ )

t!an .

( JJOJ )

;\ :: 1 n ge k o 1 · p n

in

! 1e z e

ilijleval

·�e

v o p; e J

;.: J. e i n e

Ove r i ge

ac, �

ge l e

gro e p . i e s

20

Max .

w o rd t;

1 oi

in

de

per keer.

ex .

0 1 1 1 �� 1 r �� e k s

d e c ad e

e e rs t e

1 (1

11 /011 :

1

'.i / 0 11 :

\H l s e l e

z i n r. e n rl

cr" i n

( ';(1 1 > }

l leverl c n ! , *

l i u i S Z. \Hl J \JW

i 't

.42.

1t 71f:... ...

...\.'t

-

lt

if

V a n a :f

overal

-

IJ', ,

-----

IJe

c c rs t e

o p1' i l

k o e l: o e k e n

- -

;fW, "1/o-N•"­

1

.fO/'(

bi j z .

0/lf

v ro e g

ex . ,

"

�� - "--t

""'"

Neeri j s e

1 J /O lt :

te

1 11 / 0 11 :

een

1

f\ /011 :

ook

Berg

de

twe e d e

decade

van

( CLW )

( 1mJ )

z i n ge n d een

·1

een

Heek

k l e i ne

d a g·el i j k s

va l

w o rd t

pa s H i o v e

mei .

van

geen

plevier

lie t

( AUB )

Tl. enen .

28

to t

( BLll ;

i n de e e rs te

g·e g" v e n s

te

AVP . { <JSS )

a a n we z i g

waargenoP1on .

d o o r lrek

geen

J'l u j t <> r

in

d o o r l opend

2

mei

( CL\1 )

in

A VJ ' ,

CUD , O S S , BOO ) weken

van

a p ri l .

1

ge r:; "

cl'

:.e

k o ek o e k

Vel in

� - ������§� � - �� � � � ! � ��.':

' 0/011 :

w a u rp;P. 1 1 0 1 · '.c n .

1 1 /011 :

quas i

ove rv l i e g e n d

( AUB )

K orbeek-Lo

w o rd en r,e w o o n l i j k

de

NGB

te

Erps-

-

"

'

I d .1

april

�-��2!:!E��:: !��

- __ _ _......

,/ lrL, L ,,

t/v

te

,,,,

N o ga l

( BLI ! )

1 '_'

( lli':H l

cr"

v a n a f'

1 0/0 4 : 2 e x .

.,,

z i n gend

---·

:2 11 / 1 1 3 : 1

J - o e k n e!<

---

<'

Zich t .

De

w a a r n e 1 : 1 i nge11

e

in

� - � ! � i �� - r ! �����

\hl a r

-

( BO� )

apri l wi'.'larn .

1 0/04 1

van

Z 0 \"1 a t

apri l

w n n r F,e n o : · en .

-'\G -<t

b i j z on d e r v r o e g e x .

é én

1 2 /u/1 :

( ll J·;J )

ex .

( cs s )

�- =='���.':��!?

D p ri l .

ex .

roepencle

v o o r t.rlurend

k w i k s t aa r t e . t

..\\( -4

,\V .l '

in

ll w e rp s .

To r f' b ro e l: , AV'P ,

ex .

roepende

�-!;>���!.1.!�!�!E��

t e m - D< d s e m

De

Zich t

( \IB S )

(BLll)

��

een

/

;: l1 ul1 :

<:/"

z i n gend

Le

lieverlee

( w i,;s , AUJJ )

l- e l l. e n G EH'e

( HOJ )

�-!�!'.�!� De

Ü \ j.Juj ·t. 1 ;;:i:;

de

a fll 1 k o 1 1 1 s t u a tu111

w e rd

in

ha t

j nar

cl i t

is

wa l

i 5 /u4

ar ro 1 1 d J s s e 111 t i

11/c;4 :

1 b/o4 :

2 1 /04 :

aan

(

cJe

s t e n tor

s le c h ts

1

)

.

1

Jlonsem

<;.

Zi j n

V o l ge n s

t:� �{ " v r o e ac > r

Gas L h n i s b e r g ,\ V P ,

kan t ,

l a Le

H<�r" u t

( oss )

( DOJ )

1ni j n

g e1u i d cl e l -

ga g .

Wéiargo n o r : 1 e n .

( IJOJ )


f_j

14

�'> ..1.(

1t.

:- ����!:!�!?�� Di f : j '1 a r ge.-,n 111an r lw,inrn e111i n gen n e 1 1 i 11 ge n .

en

2

s l e ch t s

f:em:l d rl e l d e n a n k o 1 1 1 s t d a tu111 van

de

".'.: _ !Z! � !:� �'.:!��

npri lwnar-

o ev " r l o p< · r :

;z !1 / 0l1 1

te

26/04 :

O u d - H e ve r l e e

1 7 /o't-

We

( CLW )

lieve r l e e

( 1 1 1 :�; )

2 4 / 011 : 6/0 5 :

'.1'; -

2 ex . i n h e t

2 /05 :

2 5 / r /1 :

1 2 / 0 11 :

r:ieer

10

d an

1 11 / 0!1

B i e r-

te

2 0 / 0 l� : zanrrv l uch t en K e s s e l- Dal .

t

va.n

Z i chem ( CLW )

ex .

in

he t

•J_?r -<t

( BUI )

*

--

-zwarte --

S l e c h ts

cl' tr e k k en d 1

1 6 /011 :

� ...

�-��'.:�·� ��

NCD ( AUB )

1 2 / t 1l1 :

(!ud- lieverl e e , J z i n gende

2 !1 / 0 11 :

2 z i n r;onde �!'" i n AV P

2 5 / 0 !1 :

lle

r: r n s ! ? 1 t1 R

week

van

H o rd t

rn A i .

t e Dui sburg ( m��i ) .

aa11k om s tda fu111 :

e

a rs

A( �

* --

b o omvalk ---

1 /l'S :

----

*

tuinflui : er

Ge111i d d e l d e

;).\ - <t

a u n k o1"s

".'.: - � � � � ��!i''.:�!

2 11 / c li :

Oud-l ieverl e e

tda turn :

1

( S t e n tor )

/ 0 _5

2 4 / 011 :

('ud-I l e v e r l e e

2 5/04 1

een

2/<1 5 :

te

ex .

Do

Vo s s em

Z i c h t ' ( BLll )

7 / 05 : Ge m i rl d e l d e

�-� ( cou)

( WA-u i ts t a p )

l s el e

a" te

w a a rgenomen

,

Heren t

door

(D0J)

NGB

( AUB )

( CLW )

K o rb e e k - L o

1

ox .

to Wi l s e l e ( l l lè�, , DEi i )

ex . ,

J a r;encl

op

� wa l uwen in

e e n b o omv a l k

te

K e s s e l - Lo

AV P

( AUB )

2 11 / n/1 : Gud-Heve r l e e ( CLW )

( CLW )

te Wi l s e l e

l

Wi

".'.: _ � !?!:!���� ��!:!=������!:

te

( C LW )

J 0 / 011 :

9/05 1

J/05 :

z i n r; e n d cl' i n

1

Te

( o ss )

2 7 /011 . ( S ten t o r )

1 7 /04 :

2 9 / 0IH

1 5/0 5 : 7

( HEM )

( oss )

a l gemeen waargenomen V :=l n a f de

Gemi dde l d e

J�

.

te l i ev e r l e e

-

I J/US :

-

- -

:f a s e )

) voor j a a r s w a a r n e 1' 1 i n ge n .

ef e k i ekend bru i n - i-------

t

s te m -- -

-----

:! 2/ 011 :

*

cl' ( zwa r t -w i

( l l l�M )

beek ( M o lendA.a l ) ( llE�' ) . , te

( CLW )

{ WA - u i t s tap )

l

( S t e n to r )

z i n g e n d e c:tV

ook een boompie p e r

( WEJ )

( H ER)

V o s s em

".'.: - �� � ��-�!! �g�� ���g� !:

".'.: - � � ��!?!�!?�!:

------

bb e k o m

N o o rd

J / 0 5 : Gros aanwe z i g te Leuvon , Wi l s e l e

( oss )

LP

Ge111i ddA ] <le a an k.01"s tcl a tum voor V l aa n rl " re n :

...IG �

Wi lsele

1 /0 5 : Leuven 1 0/ 0 !1 : Webbek om

( CClD)

2 6 / 011 :

( S te n tor )

( l l l';J

C : u d - l t e vA r l e e

aankoms

1 z i nr;ende r:ftr" te N e e ri ,j s e Wi l s e l e

tda turn :

( m :M )

( coo)

2 8 /04

( S t<>n t o r )

� - ���:���-�= ! = -��!� 2 /0 5 1 N e e r i j s e ,

1

{ WA-ui t s tap )

CO JJ .


f_j

14

�'> ..1.(

1t.

:- ����!:!�!?�� Di f : j '1 a r ge.-,n 111an r lw,inrn e111i n gen n e 1 1 i 11 ge n .

en

2

s l e ch t s

f:em:l d rl e l d e n a n k o 1 1 1 s t d a tu111 van

de

".'.: _ !Z! � !:� �'.:!��

npri lwnar-

o ev " r l o p< · r :

;z !1 / 0l1 1

te

26/04 :

O u d - H e ve r l e e

1 7 /o't-

We

( CLW )

lieve r l e e

( 1 1 1 :�; )

2 4 / 011 : 6/0 5 :

'.1'; -

2 ex . i n h e t

2 /05 :

2 5 / r /1 :

1 2 / 0 11 :

r:ieer

10

d an

1 11 / 0!1

B i e r-

te

2 0 / 0 l� : zanrrv l uch t en K e s s e l- Dal .

t

va.n

Z i chem ( CLW )

ex .

in

he t

•J_?r -<t

( BUI )

*

--

-zwarte --

S l e c h ts

cl' tr e k k en d 1

1 6 /011 :

� ...

�-��'.:�·� ��

NCD ( AUB )

1 2 / t 1l1 :

(!ud- lieverl e e , J z i n gende

2 !1 / 0 11 :

2 z i n r;onde �!'" i n AV P

2 5 / 0 !1 :

lle

r: r n s ! ? 1 t1 R

week

van

H o rd t

rn A i .

t e Dui sburg ( m��i ) .

aa11k om s tda fu111 :

e

a rs

A( �

* --

b o omvalk ---

1 /l'S :

----

*

tuinflui : er

Ge111i d d e l d e

;).\ - <t

a u n k o1"s

".'.: - � � � � ��!i''.:�!

2 11 / c li :

Oud-l ieverl e e

tda turn :

1

( S t e n tor )

/ 0 _5

2 4 / 011 :

('ud-I l e v e r l e e

2 5/04 1

een

2/<1 5 :

te

ex .

Do

Vo s s em

Z i c h t ' ( BLll )

7 / 05 : Ge m i rl d e l d e

�-� ( cou)

( WA-u i ts t a p )

l s el e

a" te

w a a rgenomen

,

Heren t

door

(D0J)

NGB

( AUB )

( CLW )

K o rb e e k - L o

1

ox .

to Wi l s e l e ( l l lè�, , DEi i )

ex . ,

J a r;encl

op

� wa l uwen in

e e n b o omv a l k

te

K e s s e l - Lo

AV P

( AUB )

2 11 / n/1 : Gud-Heve r l e e ( CLW )

( CLW )

te Wi l s e l e

l

Wi

".'.: _ � !?!:!���� ��!:!=������!:

te

( C LW )

J 0 / 011 :

9/05 1

J/05 :

z i n r; e n d cl' i n

1

Te

( o ss )

2 7 /011 . ( S ten t o r )

1 7 /04 :

2 9 / 0IH

1 5/0 5 : 7

( HEM )

( oss )

a l gemeen waargenomen V :=l n a f de

Gemi dde l d e

J�

.

te l i ev e r l e e

-

I J/US :

-

- -

:f a s e )

) voor j a a r s w a a r n e 1' 1 i n ge n .

ef e k i ekend bru i n - i-------

t

s te m -- -

-----

:! 2/ 011 :

*

cl' ( zwa r t -w i

( l l l�M )

beek ( M o lendA.a l ) ( llE�' ) . , te

( CLW )

{ WA - u i t s tap )

l

( S t e n to r )

z i n g e n d e c:tV

ook een boompie p e r

( WEJ )

( H ER)

V o s s em

".'.: - �� � ��-�!! �g�� ���g� !:

".'.: - � � ��!?!�!?�!:

------

bb e k o m

N o o rd

J / 0 5 : Gros aanwe z i g te Leuvon , Wi l s e l e

( oss )

LP

Ge111i ddA ] <le a an k.01"s tcl a tum voor V l aa n rl " re n :

...IG �

Wi lsele

1 /0 5 : Leuven 1 0/ 0 !1 : Webbek om

( CClD)

2 6 / 011 :

( S te n tor )

( l l l';J

C : u d - l t e vA r l e e

aankoms

1 z i nr;ende r:ftr" te N e e ri ,j s e Wi l s e l e

tda turn :

( m :M )

( coo)

2 8 /04

( S t<>n t o r )

� - ���:���-�= ! = -��!� 2 /0 5 1 N e e r i j s e ,

1

{ WA-ui t s tap )

CO JJ .


.u

�5

4 � - :)

"

- -- --*

-

- -

l o i.: L e l fl 1 1 i Î

C e i:: .

--

-

�/U5:

-

J /0 5 :

<.1 a n k o : i s t d a tu111 :

.� / c 5

Vossem

en

N e e ri j s e

G a s thu i sb o rg l l e r e n t

( S ten tor

( WA-u i ts ta p )

:!

)

( 'l� � ) ::._e:: �rJ� ·

1 0 / 0 5 : NGB *

!< l e i n e

( WEJ )

1 2/05 :

*

r .t a n k n 1 . �1 t d a t t rn 1 :

05

:�

l1 /c 5 :

,'C • 5 :

we spe 1 1 "1 j e î -----

( IIOJ )

( l l lè'. : )

l ie ve r l e e

( S te n l o r )

Gei.: .

1 1; /u 5 :

:!

a " n k o . :::; td a . u : . :

ex .

P.e!l

( ' : 1-:J )

N e e ri j s e

�\i n l : s o l e

·10/0 <j :

l : l1 a r t e J

� te

:�8/0 5 :

( 1.fä.J )

b o ven

ex .

1· e

( 1 1:·:�1 )

·,, i l s e .i. e

1",

\/fr1k s o l e

( H ;,J" )

l' /< •i; :

te

;l i n k ;i o l o

( ·.; ,.;,f )

1 8/ 05

( i :<. 1 > )

F e s s o l - 1 . o ( Al ! J : )

6 ,- 06 :

( .:; te n t o r )

ex .

o en 1

zi

te

� go n d

Z i c he111 ex .

te

( C L\i )

�.�� ,� �­

lie v e rl e e ( t l l!:}I )

* -

-

1 � ra 1 1 w e

--

-

v .l j e {1·e n van1 ·� e r

------

--- --------

6/05 :

�\ s

te

A V J>

in

( Bl '.f )

i\ \I P

( Cl ' ; )

\,• t e l e w a a 1

1 l

s -S

*

-· - - -

( CLH)

Hebbekom

I C ' /< • '.) : e e n e x .

� 5

( l !z;wj .

. e blJ o J.: o ra

in

1

k a re k i e t

4/n5;

C i o 11 1 .

cdt" te N o e r i j s o

5 / û 5":

( Dt >J )

Leuven

1 1�/0 5 : �/j nJo s e l e

5-5

z i ngende

te te

1

h· n a rn e i n ] n ge n .

J/05; J

�o"-5

1 11 /0 5 :

=-�e������:!:

( JJOJ �

: _ :_·.!_ ����!2{i�� S l e c h t t>

..\� -5

( C LW )

lfobbekom

ex .

1 1 /(J 5 :

een

� t< / c 5 :

te

1 11 / 0 5 :

Webb e k om

H e ve r l e e

te

Winks e l e

( 1:E.1 )

___.V-{_ ' . .

7· -� .

. . ,"

'

:.. · - . .

( l lt:N )

::. - ������!=��![� �

1o1eor

dai;i.

( C UI ) 5

( l l EM ) Gem .

a an l . 0 1 1 1 s : d a t u1 . : :

1 4 /05

( S lün tor ) .

z i n ge n d "

c..-&-

te

N e e ri j s e -

\ ." o

'.l', o u 1 l c�n bt:t t e r

v l i e { '.· e n .

ni e t

jn

de

rj c J ' t l n g

vnn

de

voorj aars trek


.u

�5

4 � - :)

"

- -- --*

-

- -

l o i.: L e l fl 1 1 i Î

C e i:: .

--

-

�/U5:

-

J /0 5 :

<.1 a n k o : i s t d a tu111 :

.� / c 5

Vossem

en

N e e ri j s e

G a s thu i sb o rg l l e r e n t

( S ten tor

( WA-u i ts ta p )

:!

)

( 'l� � ) ::._e:: �rJ� ·

1 0 / 0 5 : NGB *

!< l e i n e

( WEJ )

1 2/05 :

*

r .t a n k n 1 . �1 t d a t t rn 1 :

05

:�

l1 /c 5 :

,'C • 5 :

we spe 1 1 "1 j e î -----

( IIOJ )

( l l lè'. : )

l ie ve r l e e

( S te n l o r )

Gei.: .

1 1; /u 5 :

:!

a " n k o . :::; td a . u : . :

ex .

P.e!l

( ' : 1-:J )

N e e ri j s e

�\i n l : s o l e

·10/0 <j :

l : l1 a r t e J

� te

:�8/0 5 :

( 1.fä.J )

b o ven

ex .

1· e

( 1 1:·:�1 )

·,, i l s e .i. e

1",

\/fr1k s o l e

( H ;,J" )

l' /< •i; :

te

;l i n k ;i o l o

( ·.; ,.;,f )

1 8/ 05

( i :<. 1 > )

F e s s o l - 1 . o ( Al ! J : )

6 ,- 06 :

( .:; te n t o r )

ex .

o en 1

zi

te

� go n d

Z i c he111 ex .

te

( C L\i )

�.�� ,� �­

lie v e rl e e ( t l l!:}I )

* -

-

1 � ra 1 1 w e

--

-

v .l j e {1·e n van1 ·� e r

------

--- --------

6/05 :

�\ s

te

A V J>

in

( Bl '.f )

i\ \I P

( Cl ' ; )

\,• t e l e w a a 1

1 l

s -S

*

-· - - -

( CLH)

Hebbekom

I C ' /< • '.) : e e n e x .

� 5

( l !z;wj .

. e blJ o J.: o ra

in

1

k a re k i e t

4/n5;

C i o 11 1 .

cdt" te N o e r i j s o

5 / û 5":

( Dt >J )

Leuven

1 1�/0 5 : �/j nJo s e l e

5-5

z i ngende

te te

1

h· n a rn e i n ] n ge n .

J/05; J

�o"-5

1 11 /0 5 :

=-�e������:!:

( JJOJ �

: _ :_·.!_ ����!2{i�� S l e c h t t>

..\� -5

( C LW )

lfobbekom

ex .

1 1 /(J 5 :

een

� t< / c 5 :

te

1 11 / 0 5 :

Webb e k om

H e ve r l e e

te

Winks e l e

( 1:E.1 )

___.V-{_ ' . .

7· -� .

. . ,"

'

:.. · - . .

( l lt:N )

::. - ������!=��![� �

1o1eor

dai;i.

( C UI ) 5

( l l EM ) Gem .

a an l . 0 1 1 1 s : d a t u1 . : :

1 4 /05

( S lün tor ) .

z i n ge n d "

c..-&-

te

N e e ri j s e -

\ ." o

'.l', o u 1 l c�n bt:t t e r

v l i e { '.· e n .

ni e t

jn

de

rj c J ' t l n g

vnn

de

voorj aars trek


t1

i. KROONKURKEN VERGAREN

------- ------- -------

Ik mocht formulieren ontvangen van Bart Auguet ij ne (AUB ) ;

Bij h e t doorbladeren van j e

Herwig Blockx (BLH ) ; Johan Bogaert (BOJ ) ; War C laes (CLW ) ; Dirk Coa·trop (COD) ; Bob Hermans (HER) ; Marc Herremane ( HEM) ; Jan W e llekens (WEJ ) ; Stefaan Wera (WES ) . A llemaal erg b edankto

AVP

Abdij van Park , SAR

Grote Bron , LP

�!2!!2SE�f!�

Van Gompel J .

e

St-Agatha-Rode , NGB

Leopoldapark , KL

N e erij se

ac tie pas

actie in

K e s sel-Lo.

een dri e tal

bij

Doch

than s een inzamelings­

sc ho l en . Z odoende hopen we t e g en op

te doen.

1 • ���!2�-�!22���!��-!�����!�� ? De afvalhoop gro e i t steeds maar aan

veel geld en energie om in Be lgil!

�e

s t i p pe l e n

��E�2��!-��E-!���Q��g�Q!

baar) ,

Rode wouw 1 Herwig Blockx Kle ine plevi er 1 B runo C alleb aut

halen

en van

he e l w a t

b e ide uit "Sveri ge s Fá glar"

kortz i chtig

orn

E AANBIEDING ! ! OPROEP TOT NAJAA RSFENOLOGIE - UNIEK J . N . M . b iedt de gele genh eid De geb oort e van onze vere nigi ng isme in een rege n van ons al zo lang in toom gehouden activ te spuw en. acti vite iten over haar lede n uit /

arsf enol ogi e . Het gaat e r V andaar dit j aar exclusie f een naja . gast en o p papi er vast t e l e ggen dus o m d e aank omst van . �­ gege ven l i j s t ( M#t h � Hoeveel voge lsoo rten je van de t geen belang ) moch t waar neme n of wanne er heef � e geen wed­ logi j aars feno ( naj aars feno logi e is even als voor t je enkel een idee omtrent stri j d , weet j e ) . De l i j s t geef er kan verw acht en. Daar kome n de voge l s w e lke je van de wint en wild e zwaan b i j . nog alle ganz e s oort en en klei ne om e n z al z eker gewaarde erd Mede werk ing i s meer dan ooit welk j wie de verantwo orde lijk heid word en door Marc Herr eman s b i van dit init iati ef beru st.

'i

dat

om e en

B el gi ä en het k o s t

in

af va l

te verwerken. Nu

van het

huisvuil is

m a atr e g e le n te nemen

is

a f va lb e le id uit te

ernstig

men

i nuners recyc l e er­

die b . v. bet selectief op­

huisvuil verplichten . Op dez e manier verdwijnen

recyc le erb are ,

dure grondstoffen mee

met het e cht e

afval. Eén ervan a kroonkurken.

gooit na

ht O pb ouwende kriti ek mag bij deze terec

al

( mi n ste n s 67 '/>

Kroonkurken, die

Stephan Ostyn

e en

randgemeenten op

haar

1 8 3- ' 84 te s t art e n.

me t het schoolj aar

september de nodige ervaring

onderz oek van 1965 tot 1 974 in Vlaanderen. Stent o r , fenologie s 1 6de j a argang nr. 4 , april 1 981 ( p . 39-65)

}

w e l l i cht

brengeno Oorspronkelijk dachten Marc ( n. c . ) en ik

te

wi j z e van experiment organiz eren we

V erslag van 1 0 j aar voorjaersfenologiech

B oe ren zwaluw : Lars Svenss on Bonte vliegenvange r : idem

Vallei ben j e

vorige

k ro o nkurkeno mha li ng in Leuven en de

----- ------

Leuvense J . N . M. z al proberen

te weten gekomen dat de

gang

��2�!���-�f�2E�!�5��

GRONDSTOFFEN SPAREN

------- -----------

k l e ine niemend a l l e t j e s die

het openen

van een fle s ( j e ) al

vocht . Nochthans z ij n z e hee l wat i n Be lgiä

Dat

ia

waard :

erg nade lig

c omposteerbaar e n z e verbranden niet i n elk

acht e l o o s

w e g­

naar

s c hatt ing

worden

j aarlijks 1 0 .000 ton kroonkurken "verbruikt" .

e en aanz ienlijke hoevee lheid als

een af valverw erk ing sbedrij f '!'och

je

d an ni e t geestri j k

d o o rlop en ze

deze

men w e e t dat z e

de

ovens.

beide afvalverwerkingsprocédés

ongeveer 1 000 fr. per ton kosten.

voor

z i j n : ze z i j n n i e t die

Overbodige en nut t e l o z e

u i tgaven , want

m e n vindt d e kroonkurken t e lkens in de r e s t ­

s t o i t e n terut.

Mits

de

ze

afz onderlijk worden

ingezameld ,

kan men

kroonkurken smel·ten tot nieuw staal. 2 . !i2!:. ?

V oor de kroonkurkenactie zullen

we

z oveel mogelijk scholen

in en rondom Leuven aanspreken. Momentee l hebben 3 hun medewerking

v e rl eend : Sancta Maria

t e Leuve n ,

scho l e n

de

St-Pieters­

scbool te K e s sel-Lo en Mater JJei te St-Pieters-Vloluw e .

Da

directies re agee rde n

me a .

Nu

heel

enthousiast en w erk ten onmidd e l l i jk

worden nog maar de kroonkurken van de dage lijkse


t1

i. KROONKURKEN VERGAREN

------- ------- -------

Ik mocht formulieren ontvangen van Bart Auguet ij ne (AUB ) ;

Bij h e t doorbladeren van j e

Herwig Blockx (BLH ) ; Johan Bogaert (BOJ ) ; War C laes (CLW ) ; Dirk Coa·trop (COD) ; Bob Hermans (HER) ; Marc Herremane ( HEM) ; Jan W e llekens (WEJ ) ; Stefaan Wera (WES ) . A llemaal erg b edankto

AVP

Abdij van Park , SAR

Grote Bron , LP

�!2!!2SE�f!�

Van Gompel J .

e

St-Agatha-Rode , NGB

Leopoldapark , KL

N e erij se

ac tie pas

actie in

K e s sel-Lo.

een dri e tal

bij

Doch

than s een inzamelings­

sc ho l en . Z odoende hopen we t e g en op

te doen.

1 • ���!2�-�!22���!��-!�����!�� ? De afvalhoop gro e i t steeds maar aan

veel geld en energie om in Be lgil!

�e

s t i p pe l e n

��E�2��!-��E-!���Q��g�Q!

baar) ,

Rode wouw 1 Herwig Blockx Kle ine plevi er 1 B runo C alleb aut

halen

en van

he e l w a t

b e ide uit "Sveri ge s Fá glar"

kortz i chtig

orn

E AANBIEDING ! ! OPROEP TOT NAJAA RSFENOLOGIE - UNIEK J . N . M . b iedt de gele genh eid De geb oort e van onze vere nigi ng isme in een rege n van ons al zo lang in toom gehouden activ te spuw en. acti vite iten over haar lede n uit /

arsf enol ogi e . Het gaat e r V andaar dit j aar exclusie f een naja . gast en o p papi er vast t e l e ggen dus o m d e aank omst van . �­ gege ven l i j s t ( M#t h � Hoeveel voge lsoo rten je van de t geen belang ) moch t waar neme n of wanne er heef � e geen wed­ logi j aars feno ( naj aars feno logi e is even als voor t je enkel een idee omtrent stri j d , weet j e ) . De l i j s t geef er kan verw acht en. Daar kome n de voge l s w e lke je van de wint en wild e zwaan b i j . nog alle ganz e s oort en en klei ne om e n z al z eker gewaarde erd Mede werk ing i s meer dan ooit welk j wie de verantwo orde lijk heid word en door Marc Herr eman s b i van dit init iati ef beru st.

'i

dat

om e en

B el gi ä en het k o s t

in

af va l

te verwerken. Nu

van het

huisvuil is

m a atr e g e le n te nemen

is

a f va lb e le id uit te

ernstig

men

i nuners recyc l e er­

die b . v. bet selectief op­

huisvuil verplichten . Op dez e manier verdwijnen

recyc le erb are ,

dure grondstoffen mee

met het e cht e

afval. Eén ervan a kroonkurken.

gooit na

ht O pb ouwende kriti ek mag bij deze terec

al

( mi n ste n s 67 '/>

Kroonkurken, die

Stephan Ostyn

e en

randgemeenten op

haar

1 8 3- ' 84 te s t art e n.

me t het schoolj aar

september de nodige ervaring

onderz oek van 1965 tot 1 974 in Vlaanderen. Stent o r , fenologie s 1 6de j a argang nr. 4 , april 1 981 ( p . 39-65)

}

w e l l i cht

brengeno Oorspronkelijk dachten Marc ( n. c . ) en ik

te

wi j z e van experiment organiz eren we

V erslag van 1 0 j aar voorjaersfenologiech

B oe ren zwaluw : Lars Svenss on Bonte vliegenvange r : idem

Vallei ben j e

vorige

k ro o nkurkeno mha li ng in Leuven en de

----- ------

Leuvense J . N . M. z al proberen

te weten gekomen dat de

gang

��2�!���-�f�2E�!�5��

GRONDSTOFFEN SPAREN

------- -----------

k l e ine niemend a l l e t j e s die

het openen

van een fle s ( j e ) al

vocht . Nochthans z ij n z e hee l wat i n Be lgiä

Dat

ia

waard :

erg nade lig

c omposteerbaar e n z e verbranden niet i n elk

acht e l o o s

w e g­

naar

s c hatt ing

worden

j aarlijks 1 0 .000 ton kroonkurken "verbruikt" .

e en aanz ienlijke hoevee lheid als

een af valverw erk ing sbedrij f '!'och

je

d an ni e t geestri j k

d o o rlop en ze

deze

men w e e t dat z e

de

ovens.

beide afvalverwerkingsprocédés

ongeveer 1 000 fr. per ton kosten.

voor

z i j n : ze z i j n n i e t die

Overbodige en nut t e l o z e

u i tgaven , want

m e n vindt d e kroonkurken t e lkens in de r e s t ­

s t o i t e n terut.

Mits

de

ze

afz onderlijk worden

ingezameld ,

kan men

kroonkurken smel·ten tot nieuw staal. 2 . !i2!:. ?

V oor de kroonkurkenactie zullen

we

z oveel mogelijk scholen

in en rondom Leuven aanspreken. Momentee l hebben 3 hun medewerking

v e rl eend : Sancta Maria

t e Leuve n ,

scho l e n

de

St-Pieters­

scbool te K e s sel-Lo en Mater JJei te St-Pieters-Vloluw e .

Da

directies re agee rde n

me a .

Nu

heel

enthousiast en w erk ten onmidd e l l i jk

worden nog maar de kroonkurken van de dage lijkse


�j

Jo frisdrankenconsumptie i� de eetz aal ingezame l d ,

doch het is

de bedoe ling van vanaf septemb e r meer naar de l e e r l ingen toe te w e rken.

Door de a c t i e via de scholen te laten verlope n ,

wordt bovendien de g e legenheid geboden om de kinderen e e n s t u k milieubewus t z i j n mee te geven. Ook z ul len w e proberen een omha�ing t e organiz eren i n caf é s , Maar volgens andere WJ-afde lingen z i j n hier d e reacties veel minder p o s i t i e f en i s in de z e m i ddens de actie vrij snel t o t mis lukken gedoemd. van één café

T o c h kregen w e i n Leuven al t o e z egging

in de Muntatraat . en ook van een café te W i l s e l e

mochten we al kroonkurken ontvangen. Verde r vragen we leden , vrienden en buren (+ sympathisanten) bij

eventuele andere

in hun gezin de kroonkurken b i j

7

Zoals hierboven reeds verme ld , belasten kroonkurken node l o o s de afvalverwerking en nemen de plaats in van huisvuil d a t w e l

vuil t e verwi j dere n ,

1

Alhoe wel de vorig e V a l l e i rond half april in de bus was b i j j ul l i e , kre e g Marc D e C o s t er bi tter w e inl.g re s pons . Medew erkin g ia dus nog ste eds w e lkom.

Inmid d e l s i s de j acht o p kroon kurke n ruim 1 maand ge opend en i a onz e berg kroonkurke n ge s t a ag t o e genom en tot 7 5 kg ( of ongev eer 34000 ex) ) O ok h e t li j s t j e medew erker s laat z i c h nl.et onb e tuigd : Veron iek Ro oryck , L i e v e Bogae rt , Hi lda De Coninck , Dirk Coatr op, S t e faan Verfa i l l i e , de fami l i e D e b l a e r e en Criat ophe en A l exand e r Ostyn he lpen nu mee aan

de kroon -

kurkenac t i e .

Er i a

Y�E��:2!��E�!-�� -2E�E��s�!-��!-�!_!��E�!�s

k a n worden gec omposteerd. D o o r

---- ---..--

Resultaten 'l -

te houden en

gele genhe id door t e spelen.

3.

4.

ton kroonkurke n uit h e t huis­

overigens n o g a l t i j d plaats o p h e t

j e kan en mag er dus no g b i j .

En z e g vooral ni e t 1 s t cps e lk e s want

bij één,

" v e l e k le intj e s maken é é n groo t ,

e e n plaske in d e z e e " .

mug,

en z e deed

C ont a c t ad:i.• e s J Ma.ro De C os t e r Maatelles traat 5'� 3008 V e l t e m-Be l. s em Te l . : 01 6/488550

laten worden samen met de overschot van het huisvuil en het grof vuil via een transportband naar de verbrandingsovens Eén ton afvalstoffen verbranden k o st m e e r dan 1 000 !r. ze smel ten hoogstens.

z e i de

Nadat z e

de verbrandingafaze gepasseerd z i j n vinden we z e te rug i n d e sinte ls d i e naa» e e n s t ortplaats worden afgevoerd.

Indien w e

kroonkurken w e e rhouden voor d e verb�anding b e s paren we e e n

Als we

é é n ton kroonkurken inzamelen ,

s treeks bedrag van 2000 fr. smelteri j .

recht ­

Het inzamelen van 1 000 kg kro onkurken levert dus Dat ia de inspanning meer

dan waard. De opbrengst z al gebruikt worden voor aankoop van nieuwe terreinen in do Bij levallei ter uitbreiding van het reservaat " De Doode Bemde " .

S tand op 1 � �uni 1 1 .

ro n : -------

levert dit een

op indien we deze afl everen b i j de

een totale winst op van 4000 fr.

�) B

tweede ma�l onrechtstreeks 1 000 fr.

die

S te phan Os tyn

Alle niet-compo ste erbare materialen die de c ompostfabriek ver­

gebrach t .

5 van waard "

"Per w e e k raap ik maxima al d e. t i s t o c h n i e t de moe ite

spaart men onrechtstreeks 1 000 fr.

Kroonkurken verbranden nie� ,

medewerk ersli j s tj e ;

J o han Ghys e l e n : e G e n t z i j n kroonkurken geld waard . L e e fmilieu 4de j aargang nr. 5 s e p t . ok t . ' 81

-

,


�j

Jo frisdrankenconsumptie i� de eetz aal ingezame l d ,

doch het is

de bedoe ling van vanaf septemb e r meer naar de l e e r l ingen toe te w e rken.

Door de a c t i e via de scholen te laten verlope n ,

wordt bovendien de g e legenheid geboden om de kinderen e e n s t u k milieubewus t z i j n mee te geven. Ook z ul len w e proberen een omha�ing t e organiz eren i n caf é s , Maar volgens andere WJ-afde lingen z i j n hier d e reacties veel minder p o s i t i e f en i s in de z e m i ddens de actie vrij snel t o t mis lukken gedoemd. van één café

T o c h kregen w e i n Leuven al t o e z egging

in de Muntatraat . en ook van een café te W i l s e l e

mochten we al kroonkurken ontvangen. Verde r vragen we leden , vrienden en buren (+ sympathisanten) bij

eventuele andere

in hun gezin de kroonkurken b i j

7

Zoals hierboven reeds verme ld , belasten kroonkurken node l o o s de afvalverwerking en nemen de plaats in van huisvuil d a t w e l

vuil t e verwi j dere n ,

1

Alhoe wel de vorig e V a l l e i rond half april in de bus was b i j j ul l i e , kre e g Marc D e C o s t er bi tter w e inl.g re s pons . Medew erkin g ia dus nog ste eds w e lkom.

Inmid d e l s i s de j acht o p kroon kurke n ruim 1 maand ge opend en i a onz e berg kroonkurke n ge s t a ag t o e genom en tot 7 5 kg ( of ongev eer 34000 ex) ) O ok h e t li j s t j e medew erker s laat z i c h nl.et onb e tuigd : Veron iek Ro oryck , L i e v e Bogae rt , Hi lda De Coninck , Dirk Coatr op, S t e faan Verfa i l l i e , de fami l i e D e b l a e r e en Criat ophe en A l exand e r Ostyn he lpen nu mee aan

de kroon -

kurkenac t i e .

Er i a

Y�E��:2!��E�!-�� -2E�E��s�!-��!-�!_!��E�!�s

k a n worden gec omposteerd. D o o r

---- ---..--

Resultaten 'l -

te houden en

gele genhe id door t e spelen.

3.

4.

ton kroonkurke n uit h e t huis­

overigens n o g a l t i j d plaats o p h e t

j e kan en mag er dus no g b i j .

En z e g vooral ni e t 1 s t cps e lk e s want

bij één,

" v e l e k le intj e s maken é é n groo t ,

e e n plaske in d e z e e " .

mug,

en z e deed

C ont a c t ad:i.• e s J Ma.ro De C os t e r Maatelles traat 5'� 3008 V e l t e m-Be l. s em Te l . : 01 6/488550

laten worden samen met de overschot van het huisvuil en het grof vuil via een transportband naar de verbrandingsovens Eén ton afvalstoffen verbranden k o st m e e r dan 1 000 !r. ze smel ten hoogstens.

z e i de

Nadat z e

de verbrandingafaze gepasseerd z i j n vinden we z e te rug i n d e sinte ls d i e naa» e e n s t ortplaats worden afgevoerd.

Indien w e

kroonkurken w e e rhouden voor d e verb�anding b e s paren we e e n

Als we

é é n ton kroonkurken inzamelen ,

s treeks bedrag van 2000 fr. smelteri j .

recht ­

Het inzamelen van 1 000 kg kro onkurken levert dus Dat ia de inspanning meer

dan waard. De opbrengst z al gebruikt worden voor aankoop van nieuwe terreinen in do Bij levallei ter uitbreiding van het reservaat " De Doode Bemde " .

S tand op 1 � �uni 1 1 .

ro n : -------

levert dit een

op indien we deze afl everen b i j de

een totale winst op van 4000 fr.

�) B

tweede ma�l onrechtstreeks 1 000 fr.

die

S te phan Os tyn

Alle niet-compo ste erbare materialen die de c ompostfabriek ver­

gebrach t .

5 van waard "

"Per w e e k raap ik maxima al d e. t i s t o c h n i e t de moe ite

spaart men onrechtstreeks 1 000 fr.

Kroonkurken verbranden nie� ,

medewerk ersli j s tj e ;

J o han Ghys e l e n : e G e n t z i j n kroonkurken geld waard . L e e fmilieu 4de j aargang nr. 5 s e p t . ok t . ' 81

-

,


-�-

J1

! WAARNEMÏNGEN !

lie e l wa·b waarnemingen deze k e e r ;

*

�!�225���!!

Droedgeval 7

op 22

en

! �!�- ( F alco * �22!!Y '2:/-4 :

Voorj a arstrek : :

( BLH )

27-3 : 1 5-4 1

1 3 !!, 8 � op SAR ; 1 5 w . o . h e t merendeel baltsende

1 7-6 1

1

J

en w s .

ook e e n f te SAR .

!J

4-6 i op SAR .

*

( Phalacroc orax carb o )

H e verlee richting Oös tvaarders pla s s e n . . .

to·t 1 5 -4-

* !!2!!�-�2�!'.

een immature 9.alscholver te SAR

1

1 4-4 1 8-5 :

e e n j uv .

eks.

( ?)

( AUB )

laag boven het Me erdaalw oud (AUB & NYJ )

een rode w ouw komt laag u i t h e t N aanvliegen en gaat dru1 z e e r hoog " de lift in"

4-5 :

te K e s s e l-Lo

( Milvus migrans )

herenberg t e K e s s e l-Lo.

* ��!��-� !�����!� f

SAR

( BLH ,

Maarten en S e g e r Hens )

i+

e e n subadult ó' te Florival ( HEM)

* �!���� -�!����!!! �! 1 a du l t ! te

rn

z ien ;

en

de Tiense

hoogte . Bij 2

ex.

v erd w i j n e n boven

n i ger )

(11eH)

11�_.1� : 3 op een a f g e l a t e n vijver te N e e r i j s e -K l iniek ( AUB & NYJ" ) ( l mthus

5-3- ' 83 nog 27

��!!!:�!��!� Y!�E 1 2-3 :

4

ex.

sp i n o l e t t a s pini:ile t t a )

ex.

(Charadrius b i a t i c u l a )

o p de afge laten v i j v e r

��2��!! (As io

( HEf1)

o p de s l aapplaats t e SJW

te SAR

( HEM)

o t us )

;)-3 : 1 1 e x . op de w e lbekende s laapplaa ts te "HOTTA T " .

§.!::�!!!:!:!!!��!!

( A e g i thalos c e.udatus )

(1LH)

Bij

(AUB)

een voltooid ne st te

" wi tko p " b i j e en nor­ " op 9-4 1 op 1 6-4

" s t r e e pkop

op een andere ple.a t s

e e ;i

staartme e B

me t e e n intermediaire kops t re ep.

Een s t a a r t me e s me t behoort

1 6-LH

3 � en 1

26-6 1

é é n sperwer achtervolgd <loor 2 w i e lew alen ;

te Florival ( HEM)

e e rste j uniwa arneming sedert

nebularia)

male

( A c c i p i t e r nisus )

J

( Tri ng a

H o lsb e e k sen

( C ircus cyane us )

s :r w

*

*

17 e n 1 8-LH een rf t e N e e ri j s e (NYJ & AUB )

* êE�E'!!� E

(AUB )

�!:2��r��!:E�!!:�E

Op

( AUB )

( C ircus a e rugino sus )

1 5-4 : ! e n ? balt s end te

5-3 :

om 1 9 . 00 ' s bvonds tus sen h e t s t at i on

poort 3 wespendi even op on g. 1 00

* ��!:� E�! �E�!:

(AUB)

8 . 00 : é é n laag over e e n b oomgaard vliegend op de Predik-

1 6-1� :

a pi v oru s )

* ���E!L�!!E!! ( C hlid on i a s *

( Monique Bakkers )

op grote hoogte boven Nee rij se naar NW

* !!��!'.��-�2��

( Pernis

( BLll)

5-5 : 1 0 - t al in he t AVP (Annick Dumalin)

( Milvus milvus )

22-2 : 1 ek s . t e St-Joris-W inge 5_.1� :

verwachte boomvalk over (Leopoldspark)

1 o ver de 'l'rolieberg te K e s s e l-Lo ( AUB )

d e s tad.

( HEM) ( versch. waarn . )

subbute o )

s va � r t p a t r0 on duide l i j k te

27-3 : 1 8 . 20 1 e e n groep v an ong. 5 0 e x . laag overvliegend t e 2-4

( AU B )

e r g ve e l kwikkenalarru en even later vloog inderd a a d d e

������Q!� f 7-6:

* ��!�2�2!Y� !'.

( HEM )

weg richting "Hot tat " .

waars chijnlijk e e n " authentiek w ild.e " voge l .

( Spatula c lypeata)

* ê!2� � ��!!

( A c c ipit e r ge n t i li s )

26-3 1 1 � b o ve n de St-Martinusberg te Korbeek-Lo , glijdt

(BLH )

Andermaal e e n w i t oogeend in h e t LP t e Ke s s e l-Lo s 23 me i e e n

li�Yi!

1 6-LH 1 i! t e N e then

vooral prooivogels

( Aythya nyro ca )

!;

*

j aren

• • •

d i t is de

( AUB )

een w i t te kop

niet noodzak e l i j k tot

h e t noord e l i jk

ras

A . c . c aud.atus .


-�-

J1

! WAARNEMÏNGEN !

lie e l wa·b waarnemingen deze k e e r ;

*

�!�225���!!

Droedgeval 7

op 22

en

! �!�- ( F alco * �22!!Y '2:/-4 :

Voorj a arstrek : :

( BLH )

27-3 : 1 5-4 1

1 3 !!, 8 � op SAR ; 1 5 w . o . h e t merendeel baltsende

1 7-6 1

1

J

en w s .

ook e e n f te SAR .

!J

4-6 i op SAR .

*

( Phalacroc orax carb o )

H e verlee richting Oös tvaarders pla s s e n . . .

to·t 1 5 -4-

* !!2!!�-�2�!'.

een immature 9.alscholver te SAR

1

1 4-4 1 8-5 :

e e n j uv .

eks.

( ?)

( AUB )

laag boven het Me erdaalw oud (AUB & NYJ )

een rode w ouw komt laag u i t h e t N aanvliegen en gaat dru1 z e e r hoog " de lift in"

4-5 :

te K e s s e l-Lo

( Milvus migrans )

herenberg t e K e s s e l-Lo.

* ��!��-� !�����!� f

SAR

( BLH ,

Maarten en S e g e r Hens )

i+

e e n subadult ó' te Florival ( HEM)

* �!���� -�!����!!! �! 1 a du l t ! te

rn

z ien ;

en

de Tiense

hoogte . Bij 2

ex.

v erd w i j n e n boven

n i ger )

(11eH)

11�_.1� : 3 op een a f g e l a t e n vijver te N e e r i j s e -K l iniek ( AUB & NYJ" ) ( l mthus

5-3- ' 83 nog 27

��!!!:�!��!� Y!�E 1 2-3 :

4

ex.

sp i n o l e t t a s pini:ile t t a )

ex.

(Charadrius b i a t i c u l a )

o p de afge laten v i j v e r

��2��!! (As io

( HEf1)

o p de s l aapplaats t e SJW

te SAR

( HEM)

o t us )

;)-3 : 1 1 e x . op de w e lbekende s laapplaa ts te "HOTTA T " .

§.!::�!!!:!:!!!��!!

( A e g i thalos c e.udatus )

(1LH)

Bij

(AUB)

een voltooid ne st te

" wi tko p " b i j e en nor­ " op 9-4 1 op 1 6-4

" s t r e e pkop

op een andere ple.a t s

e e ;i

staartme e B

me t e e n intermediaire kops t re ep.

Een s t a a r t me e s me t behoort

1 6-LH

3 � en 1

26-6 1

é é n sperwer achtervolgd <loor 2 w i e lew alen ;

te Florival ( HEM)

e e rste j uniwa arneming sedert

nebularia)

male

( A c c i p i t e r nisus )

J

( Tri ng a

H o lsb e e k sen

( C ircus cyane us )

s :r w

*

*

17 e n 1 8-LH een rf t e N e e ri j s e (NYJ & AUB )

* êE�E'!!� E

(AUB )

�!:2��r��!:E�!!:�E

Op

( AUB )

( C ircus a e rugino sus )

1 5-4 : ! e n ? balt s end te

5-3 :

om 1 9 . 00 ' s bvonds tus sen h e t s t at i on

poort 3 wespendi even op on g. 1 00

* ��!:� E�! �E�!:

(AUB)

8 . 00 : é é n laag over e e n b oomgaard vliegend op de Predik-

1 6-1� :

a pi v oru s )

* ���E!L�!!E!! ( C hlid on i a s *

( Monique Bakkers )

op grote hoogte boven Nee rij se naar NW

* !!��!'.��-�2��

( Pernis

( BLll)

5-5 : 1 0 - t al in he t AVP (Annick Dumalin)

( Milvus milvus )

22-2 : 1 ek s . t e St-Joris-W inge 5_.1� :

verwachte boomvalk over (Leopoldspark)

1 o ver de 'l'rolieberg te K e s s e l-Lo ( AUB )

d e s tad.

( HEM) ( versch. waarn . )

subbute o )

s va � r t p a t r0 on duide l i j k te

27-3 : 1 8 . 20 1 e e n groep v an ong. 5 0 e x . laag overvliegend t e 2-4

( AU B )

e r g ve e l kwikkenalarru en even later vloog inderd a a d d e

������Q!� f 7-6:

* ��!�2�2!Y� !'.

( HEM )

weg richting "Hot tat " .

waars chijnlijk e e n " authentiek w ild.e " voge l .

( Spatula c lypeata)

* ê!2� � ��!!

( A c c ipit e r ge n t i li s )

26-3 1 1 � b o ve n de St-Martinusberg te Korbeek-Lo , glijdt

(BLH )

Andermaal e e n w i t oogeend in h e t LP t e Ke s s e l-Lo s 23 me i e e n

li�Yi!

1 6-LH 1 i! t e N e then

vooral prooivogels

( Aythya nyro ca )

!;

*

j aren

• • •

d i t is de

( AUB )

een w i t te kop

niet noodzak e l i j k tot

h e t noord e l i jk

ras

A . c . c aud.atus .


, 33

kalend er

1

En óm o ok dé me e s t v e e l e i s enden onder d e lezers tevreden te s t e l le n , hieronder een uittrek s e l van hetgeen g e schreven werd in de SAR-kast :

B-'� t

qve�ijse t 2 ze eduiker spec i e s overvliegend 9-'� : SAR: 1 dwergme euw ( Thomas I . ) 1 2....l� : SAR : 2 zwarte wouwen ( B . Forge t )

naar NO ( S . Peten)

{

24-'� :

83/23 1

: 1 scholekster (M. De Borman)

"

24-4 : AVP : 1 b aardgrasmus J ( Franc i a Somers ) : e erste waar-

{

28-4 :

29 -1+ 1

}

J

neming voor B e lgi�?

Florival 1

1 ortol aan

Overi j s e :

(

"

de auto. Dagactivi t e i t : breng e t e n e n drank me e . )

Korbeek-Di j le : 1 b o p ( P . Quévy) SAR : 1 visdi e f j e ( " )

tussen

1 9 -3

• • •

) nog wat

83/25 : JNM

;-9 t

za +

WA

s tuurden me v o lgend l i j s tj e :

en 1 1 -� z e s maal e e n rode wouw

( versch.

ex. )

ek s . , 2 5-5 z

11

{

ex. , 1

1 4-5 :

1 5-5 1

w an

e e n vergiftigd

een Eng e l s e gele kwikstaart

duinpieper o n een visarend

WA

+

JliM

Ll-88550

zodat we het vervoer kunnen

l a a rz en

HEM�Herremans Marc ; BLH�Blockx Herw i g ; AUB=Au �u s t i j ne Bart ; NYJ�Nysten J ohan ; SAR•St-Agatha-Rode ; AVP�Abdij Van Park ; SJW=8t-J orie-We ert ; LP•Leopoldspark.

,

voedsel en drank niet

olv Marc H e rremans

8 . 00 t Leuven S t ation ; fiets en/of auto E i nd e tegen de middag ( k ans op 11 pchrep11 e n

(J�/ 27 : za 1 0-9 t �·ocht WA

+

iU:!.!:!

in de

D i j l evalle i met de fi atR olv

Herwig Block:x: ;

bij

mooi weer zal er vooral

op prooivogels en libe llen ge let worden.

9 . 00 1 Station Leuven rond

J e z i e t he t , voor de p•s simis tan onder julli e , je kan in onze s treek nog w e l wat z ien. Alleen moe t j e o p het goede moment op de goeie plaat s z i j n • • •

l

ge!ntere s s eerden nemen contact op

11 p c hr oe w 11 : )

een Noordse gele kwik

g����!���-���!�s��'

Dec o s t e r :

ü.:S/26 : z o '�-9 : Akkerwandeling

eks . : allen zwarte wouwen.

roodhalsfuut o p de "vi j i j vers " (/ e n î- ortolaan

e n 1 2-5 :

Dudze le , pier Z e ebrugge en Zwin) olv Marc

verge ten.

laats te waarneming van de overwinterende ruigpootbu i z e rd .

zie elders

D agui t a t ap naar de kus t ( opgespoten terreinen

Dagact ivite i t :

'�-4- 1 1 porc e l e inhoen

20-4 ; 21 -4 ; 4-5 t e lkens 1 , vondst

Z o merka mp t e Sourbrodt 1

r e ge l e n .

29-3 1 1 v i s arend

1 1 -4 ;

31 -8 :

me t Marc op

27-4 1 1 ve lduil

20-'+ 1

to t

i n dit nu m me r .

JNM

En n u we toch b e z ig z i j n en om dit blad gevuld te krijgen nieuws uit Tiene n : Erwin a n Co.

d i 1 6-<5

8 5 / 21� :

( anders moet ik alweer een tekening maken

gaat enke l door bij aanne me lijk en n i e t te

U . 30 : Station Leuven ; verplaatsing met

( J . V an Eebroeck ) ( verst!h. waarn. )

1 zwarte wouw ( S . Peten) 5 JJ noordse gele kwikstaart

Il ingde mons t r a tie t e Tienen olv Marc H e rremans

w ind e r ig we er i b i j t'.oli j fe l bel j e b e s t de

.TNM

+

WA

7-8 :

zo

gids 229372.

2-5 : SAR : 1 rode wouw ( F . H a l o t )

7-5 :

ie d ere e n in de twe ede helft van j ul i weg i s ,

Halot)

(F.

1 - 7 : N ee ri j se 1 2 zwarte wouwen SAR : ·1 visdi e f j e

Vermi ts b i jn11

hebben we in die periode dan ook gs e n toc hten gepland.

1 gierzwaluw 1 1 rode wouw (Y . Robert)

"

1 0-4 1

Voor verplaatsingen me t privé-wagens b ui ten de regio

dienen de de e lneme r l:I e e n de e ln a me in de onkos ten te vo orz ien.

9 .1�5 : N i e uw e K liniek te Neeri j s e

Principiee l om o n g. 1 '.) . 00 bet! indigd

ma a r

b i j mooi weer kan d i t aanaienli jlc ui t lopen • •

Marc hoopt hier ortol aan e n/ o f du i n p i e pe r te z ien


, 33

kalend er

1

En óm o ok dé me e s t v e e l e i s enden onder d e lezers tevreden te s t e l le n , hieronder een uittrek s e l van hetgeen g e schreven werd in de SAR-kast :

B-'� t

qve�ijse t 2 ze eduiker spec i e s overvliegend 9-'� : SAR: 1 dwergme euw ( Thomas I . ) 1 2....l� : SAR : 2 zwarte wouwen ( B . Forge t )

naar NO ( S . Peten)

{

24-'� :

83/23 1

: 1 scholekster (M. De Borman)

"

24-4 : AVP : 1 b aardgrasmus J ( Franc i a Somers ) : e erste waar-

{

28-4 :

29 -1+ 1

}

J

neming voor B e lgi�?

Florival 1

1 ortol aan

Overi j s e :

(

"

de auto. Dagactivi t e i t : breng e t e n e n drank me e . )

Korbeek-Di j le : 1 b o p ( P . Quévy) SAR : 1 visdi e f j e ( " )

tussen

1 9 -3

• • •

) nog wat

83/25 : JNM

;-9 t

za +

WA

s tuurden me v o lgend l i j s tj e :

en 1 1 -� z e s maal e e n rode wouw

( versch.

ex. )

ek s . , 2 5-5 z

11

{

ex. , 1

1 4-5 :

1 5-5 1

w an

e e n vergiftigd

een Eng e l s e gele kwikstaart

duinpieper o n een visarend

WA

+

JliM

Ll-88550

zodat we het vervoer kunnen

l a a rz en

HEM�Herremans Marc ; BLH�Blockx Herw i g ; AUB=Au �u s t i j ne Bart ; NYJ�Nysten J ohan ; SAR•St-Agatha-Rode ; AVP�Abdij Van Park ; SJW=8t-J orie-We ert ; LP•Leopoldspark.

,

voedsel en drank niet

olv Marc H e rremans

8 . 00 t Leuven S t ation ; fiets en/of auto E i nd e tegen de middag ( k ans op 11 pchrep11 e n

(J�/ 27 : za 1 0-9 t �·ocht WA

+

iU:!.!:!

in de

D i j l evalle i met de fi atR olv

Herwig Block:x: ;

bij

mooi weer zal er vooral

op prooivogels en libe llen ge let worden.

9 . 00 1 Station Leuven rond

J e z i e t he t , voor de p•s simis tan onder julli e , je kan in onze s treek nog w e l wat z ien. Alleen moe t j e o p het goede moment op de goeie plaat s z i j n • • •

l

ge!ntere s s eerden nemen contact op

11 p c hr oe w 11 : )

een Noordse gele kwik

g����!���-���!�s��'

Dec o s t e r :

ü.:S/26 : z o '�-9 : Akkerwandeling

eks . : allen zwarte wouwen.

roodhalsfuut o p de "vi j i j vers " (/ e n î- ortolaan

e n 1 2-5 :

Dudze le , pier Z e ebrugge en Zwin) olv Marc

verge ten.

laats te waarneming van de overwinterende ruigpootbu i z e rd .

zie elders

D agui t a t ap naar de kus t ( opgespoten terreinen

Dagact ivite i t :

'�-4- 1 1 porc e l e inhoen

20-4 ; 21 -4 ; 4-5 t e lkens 1 , vondst

Z o merka mp t e Sourbrodt 1

r e ge l e n .

29-3 1 1 v i s arend

1 1 -4 ;

31 -8 :

me t Marc op

27-4 1 1 ve lduil

20-'+ 1

to t

i n dit nu m me r .

JNM

En n u we toch b e z ig z i j n en om dit blad gevuld te krijgen nieuws uit Tiene n : Erwin a n Co.

d i 1 6-<5

8 5 / 21� :

( anders moet ik alweer een tekening maken

gaat enke l door bij aanne me lijk en n i e t te

U . 30 : Station Leuven ; verplaatsing met

( J . V an Eebroeck ) ( verst!h. waarn. )

1 zwarte wouw ( S . Peten) 5 JJ noordse gele kwikstaart

Il ingde mons t r a tie t e Tienen olv Marc H e rremans

w ind e r ig we er i b i j t'.oli j fe l bel j e b e s t de

.TNM

+

WA

7-8 :

zo

gids 229372.

2-5 : SAR : 1 rode wouw ( F . H a l o t )

7-5 :

ie d ere e n in de twe ede helft van j ul i weg i s ,

Halot)

(F.

1 - 7 : N ee ri j se 1 2 zwarte wouwen SAR : ·1 visdi e f j e

Vermi ts b i jn11

hebben we in die periode dan ook gs e n toc hten gepland.

1 gierzwaluw 1 1 rode wouw (Y . Robert)

"

1 0-4 1

Voor verplaatsingen me t privé-wagens b ui ten de regio

dienen de de e lneme r l:I e e n de e ln a me in de onkos ten te vo orz ien.

9 .1�5 : N i e uw e K liniek te Neeri j s e

Principiee l om o n g. 1 '.) . 00 bet! indigd

ma a r

b i j mooi weer kan d i t aanaienli jlc ui t lopen • •

Marc hoopt hier ortol aan e n/ o f du i n p i e pe r te z ien


.

"

��5

za of Zo

J)I� V1l l" l" l� I

24/25 s e ptember: Pri m e ur s CAP GRIS NEZ olv Luc

Ga.at enkel door bij niet al t 6

Deviaene.

s lecht weer.

Kenni smaking me·t zecvogell!.

WA • NJM 83/28

D R IE M A A N D E L I J K S

Vertrek 4u30 ; afspraak verd'3r te regelen mo t Suzanne Nelis sen (01 6/259296 ) ; me t privé-wagens:

verplaa t s :l nr�

ca. 500 BF te voorz i e n ,

evenals proviand en aanv e rwant e n .

8" JA A R G A N G N °

r;en telescoop ka11 nuttig zijn.

zo 9-1 0-85/29 :

Trekwaarneming:

Stati on Leuven s 7u1 5 Zoet Water kru i .E1 punt WRwi r n o Baan : 8 . 00

Verplaats ing met de fiets

de auto

• • •

);

V.U.

aanhoudende regen,

want da n i s

Leiding :

lle volgend.e

Tiensesteenweg 322 ,

3000

LEUVEN

;,I

3 oJo

---

Herw j ç� n.

;;z3

-

worden niet d oor onz e afdel inp;

a c ti vi'l:;eiten

17;eorgani s e erd ;

een poging tot)

Annick DuMalin,

.r y�é� tn�

mist ed k o mj e be s t n i e t.

er geen of nauwelijks trek.

[ ( althans

:

��

( voor de fanat i e k' o l l 1 1 1.i;11 1 1

einde t e ge n de midd a g ;

theore tisch i s dit een s t i lle wachtb e z i ghe i él ,

bij

en reda ctie

3

K O N TA K T B L A O WJ - L E U V E N JU LI · OK T '83

ze :.r.,ij n &:ruirom echtér · ni e t minder intere e o n n t 1

Y��� ����-Y�-��y��!��QQ�-��-������!�2��: natuurbeschermiugsdag te Dilzen-Stokkem; Dennis V ande c aut er ( 01 6/230300 ) ,

het gemeentehui s van Heverlee

vertrek

!!�!��E-�-!!�g,��àf!::2 1

1

naar na t .

vooraf te con tac toro 1 1 1

8 . 00 op zo 1 8-9 aan

v o ors c hot )

( 1 00 fr.

thema van de natuurbeschermingsdag:

bust o cht

ontgrindingen .

23 en 21�-7 : werkdagen in de Snoekengracht te Vertrijk;

}

Passe

Q O >&1 n

(01 6

inli chtingen bij Firmin Va.n

-0669'1 8 )

. 22..:a : b ehe erswe rke n i n hot Vorsdonk-

tè - Gelrode ; 9 . oo 1 Station Gelrode . InliGhtingen; Jan Van Den Ber gh ( 563"�41 )

broek

Luc V erv o ort

te Herselt ; 9 . 00 1 Kerk Ourodenberg ( gehucht inlichtingen b i j Flrmi n Van

Pa s s o l (01 6/56b9 1 8 )

lJ 113

(69831 9 )

27 en 28-8 : Behe erswerken i n de I1angd.onken van Aarschot ) ,

.J·

of

1ivtJ;!W1 �!11;"e!;.ts, .J;t- -tlj�""

•t.,.,'L T

.'i J; fi

!

'

11.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.