De Boomklever April 1983

Page 40

WAARNEMINGEN

0

Wegens een tekort aan recente waarnemingen zitten in het volgende overzicht nogal wat "nakomertjes":

VOGELS Krooneend

(Netta rufina)

(BLH)

J krooneend - waarvan reeds sprake in het voorgaande nr.

Het

werd het laatst in het Leopoldspark opgemerkt op 30-1-'83. (Bucephala clangula) ��uiker SAR:

2 �op 16-1-'83, vligen echter op en verdwijnen in noorde

lijke richting. Smient

(W. Claes)

(Anas penelope)

Zoals elk jaar ook dit jaar weer smienten op voorjaarstrek i� de Dijlevallei:

o.a. 2 9 en 10' te OHZ op ·20-3.

(BLH)

(Anser gansanser)

Grauwe

24-10-'82: ongeveer 93 .ex. naar zuidwest te Oud-Heverlee (HE�1) Il

:

17.40:

ongeveer 35 ex. naar zuid te Leefdaal (P.Tf iel (REM)

Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 6-10-182:

5 ex overtrekkend te Oud-heverlee naar zuidwest 24-10-'8(!: "

Kleine bonte Op 20 jan.

8.07:

80-tal ex. "

9.00: 15 ex.

ll.

"

"

konden we reeds 2 ex. zien baltsen in het LP;

J minutenlang op uitgedroogde

stengels van moerasspirea! Tureluur

"

"

"

(Dendrocopos specht minor)

even daarna foerageerde een

SAR:

"

"

(BLB� Suzy)

(Tringa totanus)

20-3-'83:

nadat een troep Waalse collega 's me attent

gemaakt had op een tureluur, 10 ex.

kwam er nog een groep van

aanvliegen, die eveneens neerstreek tussen de

kieviten.

(BLH)