__MAIN_TEXT__

Page 9

9

WAA RN E M IN G E N . . . ( A nas p e n e l o p e )

Smi ent

2 1 -2 -82 : 2 e x . op

(D.

SkR

C o s t ro p )

( A nas q u e r q u e d u l a )

Z o m e r t a l i ng

(D.

1 9 -3 - 8 2 : 2 koppel t j e s o p W i l s e l e Zui d 0 3 -3 - 3 2 : navik

ex .

vl o o g

2x

ex.

( i•: . Duma l i n )

Park

prac h t i g o v e r

� ilsele

( D . C o st r o p

zui d

M.

B e ckers )

C o s trop )

Du m a l i n )

Abdi j

van P :i rk

(M.

1 6 -4 -8 2 : 4 e x . i n Abtii j

van P a r k

( E . Dumal i n /

2 1 -4-82 : 2 ex. in

(A.

A b d i j van Park

de

en M .

D.

C o s trop )

Dumal i n )

( Fi c e dula hypo l eu c a )

B o n t e vl i egenvange r

tuin

30 -4-82 : m e e r d e r e e x . 5-5-82 :

en

( C haradriua dubius )

1 4-4-82 : 4 e x . i n

/ in

(D.

naar h e t N t e W i l s e l e

d o o r t r ekk e n d

plevier

29-4-8 2 : 1

B eckers )

�.

( Phala c r o c orax carb o )

Aalscholver

27 - 3 - 8 2 : 3

van

en

g e nt i l i s )

(Accipiter

1 9 -3 - 8 2 :

Kl e i ne

in � b d i j

Cos trop

van

D . C o s trop te W i l s e l e

T e rvuur s e s t w g

( J . B o ga e r t )

Leuven

i d ea

Boomvalk

( Fal c o subbu t e o )

9-5-52 :

e x . T ro l i e b erg in K e s se l -Lo

5 -ó -82 : 1 ex . m e t

prooi

wschl .

e en

( B . A U !;US t i j ns ) ( B . A u gus t i j n s )

v o g e l t e K e s s e l -Lo

( C i c o n i a c i c o ni a )

O o i e v aar

5-ó-82 : 3 e x . bleven

een

5 - tal

m i nu t e n z w e v e n o p

2 0 à 30

z e t r o k k e n i n kr i ng e n z w e ve n d v e r d e r n a a r O ;

V i sarend

m

ho o g t e

boven

r i c h t i ng P e l l e nb e r g .

in

ex.

2 4 -4 - 8 2 :

ex •. o p o n1: e v e e r

Di j l evall e i :

3ûm

van

S t -J o ri s - � e e r t

hoogte

t r e kkend

naar

� e eri j s e

(3.

A u gus t i j ns

B raamslui per

( S y l v i a curru c a )

2 7 - 5 -8 2 : vag e

.,, , a r n e m i ng ;

wouw

lx

zang

g e hoo r ci i n

de

tui n

te

en

Erps-Kw e r p s

J.

ex.

2 5 - .:) - 8 2 :

e x . i n h e t s t a ds c e n t rum ( Bu t e o

1 9 -5 -8 2 : 9

ex.

b o v e n L e e r d aa l.,, o u d

te

;; t -J

cris

Leuven

(j.

,1 a e r t

( '<l a nd e l i n g •I J - ',/ " )

�ugus t i j n s )

bu t e o )

t e K o r b e ek-lo , K e s s e l - L o

(3.

� u g u s t i j ns )

N ys t e n )

( J . Bogaert )

( h i lvus m i l v u s )

2ü-3-82 :

( B . Augus t i j n s )

de f i e ns e s t "' g t e K o r b e ek-Lo

boven

( B . A u gus t i j n s

6ui z e r d

Tro l i e b er�

( Pandi on hal i a e tus )

1 2 --+-82 :

a o d .o

de

)

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juli 1982  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juli 1982  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement