__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 22

��� GE _ ·l S ... �J Aalscholver(Phalacrocorax carho):30/3:Boven 25-tal

ex.

'.'eccns

1�orte 1·1a2rnemingsduur kon ik

ir V

31/8:1 Ju\.'.".

nanr

Z;

de Kesselberg

ec:u

draaien terug en vliegen dan naar w�

ze

ze niet

juist tellen(BLr �;

(bleke ho�·st) te SAR (daarna v.rerd hij door f"JaJou , on '.0i jr, moeras boot ver j n.e.gt) (AUB, LEP) Pur..,erroü;er:,( Ardea �urnurea ) : 14/8: 1 juv. ex. in het LP(NYJ, '7 ,;3) 29/8: 1 juv. ex. te SAR(Prooi vogel tocht), 31/8: opnieuw 1 juv. e::. te SAR (!LUB,LEP) e:x:.

Krakeend(Anas streµere.)23/L�: 6ex. on de nlas te Rotselaar: 11 o en 1 �; Vé:m 1 ex. ·kor: ik r.:oeili ,jk het geslacht bepalen, ws. WP� �it ook een � (BLH) Visnr0nd(

r:dion

haliaetus):30/4:

''.ol2teek l�r.n�r:::..:::.:-'

over

::et LP

n2ar

;_'.RC ,�-J,.'XB,C::HF�VCS), 31/8:?

-i:r'

t-:c·.--:..

( '.r·: ,J_��'I), ::/S:

- .

1

êîd.

1ex.

(BLH), 24/8: te S..t".R

ex.

thuis

uit ONO vliegt

1

ad.

•,·.ra.e.rvan

1

visarend ze�·:sr

cei�"

c��B(r�·yJ ,i\UB)

i'.'"is�rer:.d te

·.�e;::..,errL;_ef(�·srr:is 2:pivorus) 4/7: 2 ad. 1:1espendieven, volgen el-1:·r, � ,.., �- r_, r_.... _L

er:

_

r··o.c;ir

,,.r,r·or-,)r .. ·•'-' .1o.

- < .· (,... __

(DLH), 25/6: 1 3AR /]J

-<

. .

+e

TT"lc'heek .._j

l..r.·_;

'-'

+her"'1l . e'k V ...

te

Holsbeek(HYJ ,AUB,THF), '17/8:

baltsvlucht

maakt

e---

ex.

....:.

ns0r }.!.·.Ç..i..

:

i-ic"·'.

een

b i·i zi L.l ' zerd(De _J · c "'t .!..._ J

.

verd�ijnt tussen �e

en "._

me+ Jd l.r

:,

'. ·

�-r .

bo�en

1

'

ex.

I-Tolsb0e1<) ..r.

,._.,,

te

(AUB), 4/8:

('"'1TH) ...

_, __

�:-vi�(�ccipiter ce�tilis) 31/8: 1 ·-e

,

O '"� )

havik te SAR,

aan

de

irootts

vaarschijlijk een wijfje( AUB, LEP)

0·ie-'

� •er';1er( t,cci :ü ter nisus '\: 25/2: 1 ex. boven De (BLH), 27/3: 1 ex. boven Kesseldal ( BLH ) , 24/8:

Zicht (Holsbee:k) 1s-perwer contra

SAR(NYJ,AUB,THP,VCS), 6/9:2 X 1 ex.te SAR(NYJ,AUB) Brui.ne ki_e:<eridief(Circus aeruginosus ) : 29/3: -1.- ex. richting NO in de '.!ingevallei(BLH,OSSJJAL),14/8:1 �te Lovenjoel(NYJ,ATJ?) 24/8: 3 X een� of juv. ex. te SAR (NYJ,AUB,VCS,THF), 31/8: 3 Y . een � of juv. ex. ( minstens 2 verschillende ex. ) te S-��(AUB,lEP) 1

te

buizerd

Boo··�valk(Falco subbuteo):23/4:1 reactie t.o.v. t:··ekkend

langs

ad.

ex.

richting N;

geAD

toonde

torenvalk(BLH),30/4: 1 ex. over­ Attenhoveberg(BLH), 20/8: 1 ex. boven Jo z'n sa.,,encirkelende

tuin(V1\J �AUB) Bontebeknlev�er(Char�drius hiaticula):1 vijver

van

ex.

o� de laatste

(4�\

AVP op 29/5 samen '1.et t1.vee kleine plevieren(OSS)

"� . ..!'

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Oktober 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded