__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 4

OHNITIJOLOGIS'>H rr:;1î \,\JIJ

IN

( Pl{(V.

dan 7

meer

,.

aanvullende

Dit

overzicht

van

lij sten

kunnen

DE

WAARNE; INGEN

LESSEL-LO.

-

november

aan

I980.

hand

de

van

waarnemingen

en

geput

waarnernings­

uit

ornit�ologisch

de

behulp

waad-en

watervogels

heb

ge­

dezen

met

hoofdzakelijk

de

met

secretariaat.

tot

zich

bepPrkt

9

opstellen

gegevens

het

mij

ik

daar

ik

persoonlijke

van

Tl·:

nover :ber 1979

eind

heb

verslag

Vr\N

( BETl:tEIGDJi;) Ll·;OPOLDSPAHK

CW"l'J'-?Ul-1)

rn�c.

Periode:

Dit

:�E:''

OVJ·;l{ZI8HT

bezig

houden.

P.S.

indien

behalve

-

pas

Verscheen

9ol'

Vanaf

-

aug.),

%1-+

tot

ad.

I

t.

Verscheen

op

2

I6/2

ad.

I

ex.

en

in

is

werken

de

in

gin�en

de

minstens

jacht

eiste

tol

tegen

zijn het

stabiliseerd broeden.

�et

einde

raal<te goed

( op

van

in

en

van

vorig

jaar).

rond

6

juni

dit

het

weer

I4

de

ex.

vijver

broedsels

pulli), 2/6 I dood

ver­

ook

de

ex.

gevonden

illegale

waterpeil 2

keer,

juvenilen �root ( =totaal 4

dubbele

28/4:

J

poogden

gevolg

constant aan­

op

april-juni

(waaronder

2

)

sindsdien

loren

elk.

win terl;leed.

uitgevoerd

periode

( van

augustus

van

juv.

I

cristatus

en

)

in wisselend aantal.Max.

wezig

llaar

aangegeven.

helft

de

1980

jaar

op het

ruficollis

de

( Podiceps

fuut

i)oor

in

sl a an

anders

(Podiceps

dodaars

Il-t

data

verncelde

Alle

paartjes

zij

ge­

te

bracl1ten

jongen,

het

)

.

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever April 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever April 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded