__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 20

W AARNE!,'! I N GEN

1 ) �n l s ch o l v e r ( Ph a l a c r o c o r ax c arb o )

2 5 ;1 o; • s o : 4 a a l s c ho l ve r s o p o n g e v e e r

50

m

h o o gt e n a a r z w

o ng e ve er

50

rn

h o o g t e n a ar z w

vl i e gend t e

St e rr e b e e k ( DWB )

1 / 1 1 / � 8 0 : 1 1 a a l s ch o l v e r s

on

t e St erreb e e k ( DWB )

vl i e g e n d

2 ) R o e r d o mp ( Bo t auru s s t e l l ar i s ) j / 1 1 / ' 80 : Lan g s d e aut o w e g n 2 ar An t w e r p e n z a g e n m ' n Z em s t

een

r o e rd o m p

s t a an

ouders te

in e e n b e vror e n w e i l and . ( DWB )

3 ) Gr auw e gan s ( An s e r an s e r )

3 0/1 0/ ' 8 0 : 7 0 0

g an z e n

( verm o e d e l i j k al l e maal gr auwe ) s am e n m e t

4 a a l s: c h o l v e r s o p z e e r gr o t e h o o g t e gr o t e h o o gt e n a ar h e t Z W vl i e g end t e 4) Wilde

St e rr eb e ek . ( DWB )

zw�an ( Cygnus cygnus )

1 7 /1 2 / ' 8 0 : 7 e k s .

op

de

vi j ver v an Oud -Heve r l e e - Z u i d . ( 2

e n 5 j uv e n i e l e ) O p g e v l o g e n

om

5 ) Sm i e n t ( An a s p e n e l o p e )

4/ 1 : 0·

eks .

s ch i j n l i j k

1 4. 30

u

adul t e

i n Z W r i c h t i n g . ( J an We l l e -

kens )

o p Oud -H e v e r l e e - Z u i d o ve rvl i e g e n d en l at e r waar­

d e z e l fd e

4 eks .

J: e

6 ) Pi j l s t a a r t ( An a s a c ut a )

S . A . R . ( C OI en OSS )

1 2/ 1 2 / ' 8 0 : 1 m anne t j e i n h e t L e o p o l d s p ark t e K e s s e l -L o ( NYJ ;'P " 1 8/ 1 2 / ' 8 0 : " " " " " " " " Thvnn i s s e n )

1 L.J/2 : 1 m ann e t j e i n h e t I1 e o p o 1.d s p ark ( NYJ , Paul Thunn i s s e n , OS S ) 2 2 / 2 : 5 m anne t j e s

en

o o . Wi l s e l e -Zuid . ( C OI )

3 � wi� f � � s

7 ) Hav i k ( Ac c i p i t er g e n t i l i s )

2 5/1 : Een h a v i k t e S . A . R .

t e rwi j l

di e ,

va l l e n w e r d d o o r e e n s p e r w e r . ( DWB '

8 ) Bl auwe

k i e k endi e f

Il

hi j c irke lde , lastig

ge­

( Circus cyaneus )

1 2 / 1 2 / ' 80 : 1 m ann e t j e b l auw e k i e k endi e f vl o o g o p g e r inge h o o gt e over

d e Tr o l i e b er g ( Ke s s e l -L o ) r i c h t i n g Z . Oj ( AUB )

2 1 / 1 2/ ' 80 : 1 w i j f j e b l auw e ki e k endi e f vl o o g l a ag over d e we g .

Onv a l l e n d w a s z i j n s c h o mm e l e n d e v l u c h t a l v o r e n s n e e r t e s t r i j ­

ken i n

e en

v e ld . ( NYJ , AUB )

9 ) S l e c h t v a l k ( Fa l c o p e r e gr i n u s ) 3 1 /1 2/ ' 8 0 : 1

1 7/1 : De j uven i e l e

s l e chtvalk

krui s t e d a ar o ·p d e vi j v e r

om

t e g e n o v e r de ob s ervat i ehut kwart i er

t e S . A . R . ( Jan vl o og voorb i j d e

j uv e n i e l e k s e m p l aar

kon o b s erveren

z i ch o p

w a ar

ik

We l l ekens ) s c hui l hut

en

e en t ak t e z e t t e n r e cht

hem g e d ur e n d e

e e n g an s

d o or mi j n t e l e s c o o p . ( J . w , oss , Jo

�t>B e tlè � en-

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever April 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever April 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded