Page 42

- I l ')

l a.a l s

je

we l

ne m i n e e n

van

en ,

in s e k t en ,

ve et d i e n t d e z e

-

rub r i e k

vo or

b i j z o nd e r e

e n i g s z i n s rn e t n a t uu r te m a k e n h e e f t . He b e n e rk e n o n s i n d e � e rub r i e k we l t o t wa arnemingen d e Di j l e val l e i e n er o t e o mg e vi n � . h e t r,- e e n

waar­

vo .� e l s , p l an t e n , z o o r;d i e r e n , re p t i e l e n , amfib i e ­ s t c n e n , m i n e r a l e n , pad d e s t o e l e n , vi s s en e n a l

ui t

A.VO G E LS :

-- -;, _.; I

. : •:-

1 . Vl.':> AH 1� N D :

2 2/8 : om

Al l emaal

l l u ) O : , : én e x . v l i e g t r;e s t a d i g· o ve r van n o o r d n a a r z u i d ; waar s c h i j n l i J :< r· e w o n e d o o r t r e kke r ( �lJ ) . 1 4 u l J : ci 6 n e x . b i d t v e r s c h e i d e n e m a l e n b oven d e � o­ m e n i n d e r l c h t i n r,- va.n d e vi j v e r van S in t ­ T o r i s -'il e e r t ; h e t g a a t h i e r waars chi jnli jk o ve r e e n t i j d e U . i k e p l e i s t e r aar ( P B , JN , B A , e a ) . l fl u 1W : 1 ad . v l i e r; t o v e r , b l i j f t e ven b i dd e n en i s d an p l o t s ve r d w e n e n ( HD , LUJ ) .

te

S A. ! .

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Oktober1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded