Page 10

- 8J

-

;�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ § § SEIZOENVERSLAG § ORNITHOLOGISCH § § § JANUARI - JUNI 1980. § § � " § §§�§0�§§0§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Ik

kreef;

Michèle Dirk

<le

van

volgende

Dumalin,I'aul

mensen

Claes,P , eter

invullijsten binnengestuurd: Standaert,Ste1'aan

Costrop,�Tan Wellek.ens,André

taers,Steïaan mans,aobrecht

Ostyn,Steran

Bande"Marc

Henaard,Stefaan

Canelle,Ste.faan

Hublou,

Vanrnarsenil1e,.Paul

De

Tavernier,Steven

Verfaille,Elfriede

Gro.o­

Herremans,Hobert

Ledocte

en

stijns.

Bart

Her­

Vande

Augu­

dank aan Steven Vande Capelle,die mij geholpen heeft hij het op steekkaarten ztten van de waarnemingen! Ook <lank aan Hobert Hermans die dit verslag vóór d e publi­ katie nar;ekeken heeft en "hier en daar" wat aaneevuld ! nclieve de volgende lijsten(over de periode juli-september Hartelijk

1980) s

op

ten laatste

Gelieve

zoveel

UKTODER

IO

t:1ren !

1Ii.er

v o lct

•dodaa.rs ontbrak

een

in

Verscheen

•îuut

overzicht

( Podiceps de

( Podiceps

Vcrscl1cen

konsta.nt

on

( één

einde

I6/2

te

'l

8

en

op 7

•hlauwe \Jas

te

SA.1'1

en

( Nycticorax

•kwak

Juni t

.8nkel van

zwa.an

in

op

ex.te

één ex. te

(CYG"UUS

Overwl11teraar:l

en

soorten:

r7/:,�:l

exote

Neer.)

aî in vrijwel

dan

meeste

carbo

vijvers .Grootste

te

)

2'�/1 ( l

ex.

Neerijse.

)

,

26/J ( 1

}

Neerijse (

cinerea

::lf'riede

Le do

ex.),

cte).

)

in winter en lente. bewickii

) tot

(1

à

SAH(1

ex.

} ,en

te llilsele

tu.dorna

2/1

te

I4/J te Neerijse ( 2 J ex. ) .

9/J

aanwezig:van

( Tadorna

te

SAR.

ex.)

n.ycticorax

aanwezig

maart

de

doortrekkers:

I 5/1 tot 25/3

•l>err;eend

Kessel-Lo. Van

IJ/4 ( l

(Ardea

reli_ier

alr;cmeen

•kleine

en

van

waarnemingen

te lkcns

door

}

( Phalacrocorax

•aalscholver

op

Wa3.rneminc-

aantal aanwezig·

concentratie:I9/2:I8

bezoreen!

)

maart.

cristatus

te

tel�e�evens

enkele

van

ru.ficollis

winter

teru{',"

mij

aan

( nauwkeurige }

�ogelijk

) 1 ex.te Eessel-Lo

(1/2}

)

exo

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Oktober1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded