__MAIN_TEXT__

Page 18

- 43

N I E UW S

UI T

-

ONZE

S TRE E K

B r i l d u ik e r - B u c e ph a l a c l a n g u l a Een

w i j f j e op

" O ud - H e ve r l e e Z u i d "

op

H l/ 2 / ' 8 0

( n am i d d ag ) P e t e r Br o s e n s

No n ne t j e - M e r g u s a lb e l l u s D i rk C o s t r o p 7 0 e ç emb e r ' 7 9 : 1 w . op SAR 2 j an u a r i ' 8 0 : 1 w . o p SAR P e t e r Br o s e n s E e n z e l f<i e w i j f j e d a t e e n m a a n d w i n t e r v ak a n t i e n a m i n d e D i j l e ­ v a l l e i? ' ( v o o r me e r u i tg e b r e i d ove r z i c h t z i e " s e i z o e nv e r s l ag " W i e l ew a a l R ob e r t

K r ak e e n d

-

An a s

He r m a n s

s t r epe r a

E e n e x em p l a a r o p SAR ( 2 / l/ ' 8 0 ) twe e o p N e e r i j s e G r o t e B r o n ( 9/ l/ ' 8 0 )

P e t e r Bro se n s

B e r ge e nd - T a d o r n a t a d o r n à

1 febr uar i p a rk

' 80 :

1 b e r g e e n d op a e g r o t e v i j v e r v a n h e t L e o p o l d s ­

( Ke s s e l - J;,o )

Sm i e n t - A n a s p e n e l op e Op

' 8 0 b e v o nd e n e r z i c h v 3 rm o e d e l i j k 6 sm i e n t e n i n h e t E e n c o r r e c t e t e l l �- : t•J w a s e c h t e r n i e t moge l i j k h e i d v a nwe g e e e n g ewo n d e , v e n i j n i g s t ek e nd e k okme e uw , d i e i � n i e t h a d k u n n e n l n t e n l i gg e n . 2 maar t

L e o n o l <i s p a r k .

S t e ph a n

_

Pij

O s ty n

l ê_t_a a r t - A n a s a c u t a

1 w . p i j l s t a a r t o p 1 / 2 / ' 8 0 t e Ke s s e l - L o , t e m i d d e n v a n m a s s a ' s w i l d e e e nde n . S t e ph a n O s ty n 2 mm .

en

Wi lde

�w a a n

Een

ek s .

op O H Z op

.G r auwe g a n s Ze s

- C yg nu s c yg n u s

-

An se r

ek s e m p l a r e n

kw am e n

15 n o v emb e r

P e t e r Br o s e n s

' 79

a n ser

v l og e n

op

1 3 / 1/ ' 8 0 o p t o e n

we

aan

d e v i j ve r OHN

b i j v a l av o n d P e ter

Br o s e n s ,

Joh a n Ny s t e n

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever April 1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever April 1980  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement