De Boomklever Januari 1980

Page 22

- 20 -

NIEUWS UIT

Fuut

-

ONZE

STREEK

Podiceps cristatus

Toch nog

een

broedgeval

onderlopen van hun nest

een iong he t jong zo'n 3 in noq

op

Nee r ijse

dit

voor

j aar,

qroot te brengen in

oud

weken

Grote

geweest

Bron:

ondanks het

slaaqde een koppel er

september.

Op 22/ 9

moet

zijn. Robert Hermans

Pijlstaart Eén eks.

-

zat

Anas

acuta

er op

de kliniekvijvers te

het verdween echter toen

Neerijse

Peter

Brosens

Eén paartie pijlstaart op 4/11/'79 te S.A.R.

Smient

-

Viif ek s

Zwarte

Dirk Costrop

Anas penelope

op

.

Neerijse Grote

zeeëend

Op 20/10/'79 Grote

op 1/11/'79,

terug weg wou gaan.

ik

Melanitta

-

Bron op

23/10/'79

Peter Brosens.

niqra

waren er v i e r ww .

zwarte

zeeëend

op

Neerijse

Bron. Johan

Kuifeend

-

Aythya

Nyste,

Stefan

Dondeyne,

Dirk

Costrop.

fu liq u l a

'79 vind ik toevallig een nest van de ku feend met 8 e i ere n te Oud-Heverlee. Op 25 iuli '79 tel ik 34 j ong e n van de kuifeend te ud-Heverlee, er zijn 7 wijfjes aanwezig wat + 5 jonqen per nest geeft. Op 25 iuni

Grootaers

Paul

-

Mergus albellus

Een wiifje

nonnet j e bevond

Nonnetje

zich op

te

20/10/'79

Stefan Dondeyne,

S

.

A R .

o

Dirk Costrop

vogel was er nog de volgende dag: 21/10 dook niet, maar slobberde het voedsel uit·het wateroppervlak. Dezelfde

Herwig

Blockx,

Luk

Janssens


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.