__MAIN_TEXT__

Page 19

N I E UWS U I T ONZE

S 'i"1EEl� . : t

V0'"Te l s ==== ==

-

P ·:vH c e 'l/ S

n. u r i tu

Op B. én v n. n �o 'lc l e i n c r o

verb l e o f m i � � c n m n � r t

s tu s sen

v i j v::; r t j , ) s

�6n

wi t t Q .

h0 l s 1

0"'1<l o.t he t v i j vç) r t j e twi nt ij me t e r .

fuut

G e oor:-1 e

-

" OHN "

Pr)r U c c p s

en

" OHZ 0

'] r ·)tcr r1 nn . .r1 c)(fo"nr s .· De . vr·,ge l W Ç1. S · i n t :1 t j u i s t b ove n ho t :� 01 . ( 11/3/7 9 ) P e t e r Br :-- se n s k o n me n herri b e n a f!. e r e.n t ó t _ p l u s :n i nu s

W ëL S ,

D i rk

Co str0p

0r i se i0 c n n.

wr>.nr ner'l i n'J S '? l 0_ ;-i t se n ,

twc G rn in

� &n z e l f � e ek sarnp l n nr .

mo � e l i i k

rr r ·J t e v i j vc:r s

zwü. r t e 'k. 2_p

k l '" i n

zn

'� e

k u i f� u ik c r .

Ve lnko ntll ü rke n : k le i n e r r1 n.n fuu t ,

w i n t e rk l o e r!I. :

Twe e

•.

Ku i fc� u ik(� r

cJ f m e e r i"\ r.i. n s .+ u i te n �. <=, pe r ü1 r1 c n

1 ) Van 9/1 to t l ó/-1 één e x . i n pr n.chtk l e c (1 i n he t Le 8 rn l c1. spark . Z e e r m ak . ex . 0 ."'l t rl ik,�i j i s t 0 t óp m i n(fo r <"1. an 10'1 v a n r\� w � r:i.r ncme r s kwa�,:i (me n k e n hQ t b l o a rl.r o rfo .o (Yj 'l �m 0.�ç1( G l i ik. zo nrl e r v ".': r r ck ij'k c r ;)'p ­ mr�� r 1< o n )

?. )

Eon

te

�wom

pr achtwa r-.rnem i ncr

S i rit � i'1.11 0 thu.- �ry1 c .

Purpe r r e i1e r

Een

s t c.: e "! s <l i cht t er-ren t40

op

er

LUJ ,

fu u t

D!'l.V ,

STB ,

RH ,

i n . z o:'ll �"= rk l ,-,; c y1

o . a.

'?.. 7

op

an r i l

P n u l G r d o t aer s

or>

10

bi j

v a l av " n '1

n.pr i l

' 79 .

l ëi.n'] Z ë\ ë\m nve r

he t

'J.lo o r a s

(rek r :=n­

z e e ë e nd - ; 1e l an i t t n. n irr r n

20 apr i l m e n w te N0 c r i j se � zeve n � �0 e n l nt e r 0p Ë! m aë mwe z i ry te ".:! i n t -?.r:r n th n - -t(y1 e .

H e t k �ppe l hoewe l ri ,,_ n

0 e ::-: :·1 r .4 c

·.

v l inrr t

c c n tr um Heve r lee )

-

oen

- h r n � a pur pur c a

purpc r r e ir7 e r

Zwar t e

v n. n

oever .

HB ,

o ok

te

ve l e n vcv�r

'7

a�r i l

zijn

P c�u l G r ci o t ae r S · � e v � li c n� e � i � � ag , op 2 1/1 o ok � nog , e r � i e a ary ave r0ek eke n hebbe n ! He t � u i ste r e kop�c l z �t m o e r (1. nn de he l ft v an r"� e t i j r1 onc1or water , wncrb i j s ��in s Necr i j 5e wa s e r

d e r o e i e nr1 c p o t e n v n n él.e o m 1 o :r. h G t Wtltor - . Z\Aternme n'."1e e e rn�. e n , op . e e n ko�� i�ó w i j ze bove n he t wate r u i t p l e n s� e n . Ste f n<:m Hub l 0u . .

Een

wi j f j e verb l e ü f

Pnnr nc•11c r s

G r c� t e

o . ë'. .

Piet

in

De

Z f'.l. anbck ".:" Mc r rr u s

rrrr)te v i i ver t e� ·S :''i.R. . P n ul G r o o t ae r s ( 2 2 1",pr i l ) .

apr i l \rlCl1� e n l 0. n0 B o ek e r

en

op '9. c

rrt(: r r� Zl n s e r

I.1 . P . , 2/4/ ' 7 9 : 9 u 20 bi j a <' n°k '. :·,m s t zwerri t e e n w . : r :)tc z � n"·Jbük u i t ".'lc v i j ve rk n n t wc q . He t b l i j ft z e e r op l e t ten� e n v l i o 0 t n a ± 3 0 " op , _ c i rk e l t ron� ék� - v i j ve r e n ver1�wi j nt i n ï ?- r i c h t i h17 . HeJt'.<.r ig D l c� c,kx

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juli 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juli 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement