Page 14

37 N I E UWS UI T · 'ÜN'?;E

·

S TR.E!EK .

·

yoge l s ,,

��==;::: =

.· Ana s c r ec c a

l·r i n te r t a l i ng

100

B i j ne

ek s .

2 6 r� �C e'(!lb e r

O f)

1

7 8,

op . r} e ("'f r l) t C v � j -yc r

S . 1\. " R .

in

P� t cr D r o s e n s B r i l <l u ik c r

Op

-

1./1 1/ ' 7 8 . z n.t

er · l

m.

m anr

er · w a t=:

i j s ·n. o n . w i tte

er op

in

t0ch nog

R i e tgnn s

Overrp:m0 sk l e é r1

,; o s t c l i j k e

Blë\ uwe

130

ve e l tr ek )

s n e e uw

i n . J:ie t

znt

zwn.r t e k on , ,

..

wi t t e h o r st , .

a� u l t

e 8 n.

'F� e -:1 to.

m.

.

wn s c'l c

r'1. <:VJ

ih : ( 3 ) C-1 e kou"1e-tie r i o.:"i.'é

f o G r o t e B r � n t e N c n r i j se c1 "-rr V '1 n

ee r ste

.

0 u ':1 - Hc v c r l o o h i j n n. vo l l c r1. i g

Omc1 .1. t

tG l le n :

��ryu l n t i G s e e n� e n

mr,� � rk0C?te-n ,

kui f e c n '"'1 e n ,

P e t e r Br o se n s ,

r1won'J e n .he e l w n t b l nuwe

w i n tervcrh l i j ve n

l i j k '1 f t e z nk'ke n . ZorJ. at

we

s � b e l i ng k r ege n w a t vn0r

een

c e n t r at i � s t o t

7 ek � .

Chr o n o l og i s c h e

1-ij !'1 t : .

in

onze

so o r t

..

r un

toe

D i j lcyn l l e i n o n- s t o p

tbt

"

bove n

)

.

l i c: h te l i jke

1 0 me t e r e n z

o�

!

hun

zuide.

'Jv0 � ­

v � � r stel l i nq z nr 0 � e me t �0�'

1 1/ 1 1/ ' 7 8 Z <:t<J ik 1 0 rVJ

.

.

w n � r nern i n0e n

n nr e r e n

( c'.! n

te . ke r e n . e n me e r .o e n

� ..

S t o f�n B an � e

k i ek e nr U e ve n

�c

500

� an

meer

s l c :b c e. n·'" e n-�· .

·

en

c"! i c hbJevror e n

Çyrc u s c y n ne u s

.-

.

Op :·

nc br i lr� u ik G r

<1. l s v0 lgt u i t :

De � e

Noo r � e l i j k c r � e l e� e n

-

.

d .-::q e :r:i

2

z aq · e r

t a. f e l o c n•1 o n ,

k :i. :.;k e nc U e f ·

Vor s t e n

He t r1.o �� i n o r e e d s

wa s

s t e e/i s e r 'J d i cht t e g e n he t

g n n z e n over

s n e e uw l a0 .

G n 0 rm

v i j ver

2 5/1 2/ ' 7 8

o,P

v i j ve r e n r b ok

k o n me n � p Nc e r i j sG n r n t e

( e r wn s

S . i'. . R f'

w.

f ab a l i s

r i cht i ng .

wi lr:� e c e nr1 c n ,

te

1

'4.c

e ch t e r n00 )

l\. n s c r

d a t e r ve e l

z ien

> . l\ . 'R. .

(c'le w i tte v l ek voor he t ooq r U c� b i j

ontbr o.k .-

vi j ver te

,t j s o r r1e

v(;w l

31/1 2/ ' 7 8 v l o 0 e n 1 6

w� s ,

grote

r1 �

mirlr"1 e n van

hP. t

f l 2 ml< c n

z i e ;,1 i s ,

·

c l a n0 u l a

i n ov c r g an<; sk l ü e,0. to

g r o t e wak

Op

B uc e ph a l a

.

.

.

J

,;

.he t vè l d v a n E r.ps-I<wor p s he t t,.l .i;\:nn9 t j e

h l nuwc k iek c hr1 i e f � De w i t t e s tu i t wa s' f.u i0 e lî jk z ièhtha ë',r . ;-

4/1/ ' 7 9 : Üo l sb r:: ek- P l e i n : - E én

wi j f j e

c'l e ve l�1 c n

· 0 u i c1. c:: I i jk . n. c h t c r

r1 ('°:

l

h l inû.wo.

wa0. r 0iin 8me n u n i vc r s i t n i r e .

i

k ickep/l.ic f , w .: hp

·

. ·

6/1/ c ï 9 . He t

C u'l"T>U S

Pa te r

.

Rcrw i<J

· Blockx

v l o '.") '} · vr i j · l-'1 ü.IJ

0ve r

( ': e l (; s t i j ne n l:--., .� n�t�G V G r l Ó ü ) Drn sen s ,

ll n r t

De

Wi tbe

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever April 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever April 1979  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded