__MAIN_TEXT__

Page 16

'"':' .3 3 -

N I E UW S U I T ONZE

z i l v e r 17 e i ge r - Eg r e t t a

J Grote

Eer ste N a ar

e n l a a t s t e beke n d e

v e r l u i d t he t

Waar n emer s Hublou,

B l auwe

:

r e iger

s n e lweg

o pg eme r k t

:lob e r t

H e rm a n s ,

v l i e g e nd

Ste fan

J

feb r u a r i

1\' i l d e z wa n e n Te

S.l\.R :

-

8 ek s .

1

Te

-

Bron :

T e OH Z :

- Ana s

1 5/ 1 :

m.

ter hoog te van d e D o ud ew i j n ­

ha l s

ke nmerke n ,

te

v a nu i t

l i j nb u s

op

i n avo n d ­

o n d e r sche i d e n .

� e l fde � l n a t s . Yve s

Vand e n B o sch

' Pe t e r B r o s e n s 2 7 /12 :

8 ad . e n �

j uv .

en 4

j uv .

Robe r t

v e � s ch i l l e nd e

Luc

en

He rm a n s

w a n r nemc r s

1 1/ 1 2/ ' 7 7 ,

21 ek semp l ar e n s ame n

Luc

Jan s se n s

2 8/ 1 : +

1 ffl ·

1 W;

18/ 2 :

2m .

Suz anne

N e l i s se n ,

� n tr i ck

Ve r s o n n e n ,

Ve e r l e

D e vr o e ,

S t e f an

B ande ,

�bbe r t � e r m a n s

p e ne l ope

Te Ne e r i j se G r o te <'ie 'koude p e r i o d e o n z e w ar�e r e

r: r o s e n s .

ac u t a

2 m.

�/ 2 : �

Sm i e n t - lm n. s

Peter

3 t e dfa a n

Cygnus o l o r

S û m t -1:..g a th a - !.lode op

?i i l staart

H e rm a n s e n

c yg n u s

Van 28/1 t o t 1 1/ 2 : 5 ad . ICnobbc l zwaan

Luc

He rw i g D l oc'kx ,

17/ 1 2/ ' 7 7

Gr o te

Te N e e r i j s e

D ande ,

g e k r om d e

z e l fd e

ex .

Cyq n u s op

r> o.ul G r oo t ne r s ,

Oo s t . � ? a a r n e m i ng

v a n �!e s t n a ar

1 7 . 20

d age n v a n d e c emb e r .

e e r ste

G e e l - Oo s te r l o

te

s c h e me r i ng . D u i d e l i j k wa s d e 3

de

c i nere a

2 ex .

1 7 . 20

7 / 1 2 t o t 2 7 / 1 2/ ' 7 7

e e r ste

l\.r d e a

-

alb a

d at um :

Ne l i s se n ,

Suz?.nne

j anuar i

16

e. a.

S T�EEK

Dron :

( 7/ 2 )

1

m.

op

naderen

�/ 2

n;v.d.r . :

wa � r sc h i j n l i j k

e n z nk te d a ar om

0 i j 1Gva l le i a f .

vo e l d e h i j

( v an Ne d e r l and bv . )

P n t r i ck Ve r s o n n e n ,

�ob .

nr::ta r H e rm a n s

N on n e t j e - M.e r g u s ?. lbe l l u s Op de Y' i o l ew n <t l - u i t s t ap v a n 1 1/ 1 1/ ' 7 7 we r d e n 3

w.

te

S i n t -11.g n t h a - "1. o d e

g e ob s e r v e e r d .

B e rge e n d Wa s

er

dit

-

T ad o r n a

t ad o r n �

winterha l f j aar

in

o ng e k e nde

a a n t ël. l l e n

a a nw€ z ig in d e

:J i j l e v a i l e i .

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Maart 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Maart 1978  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement