Page 9

7 KORTE

IJIEDEDEL INGEN

==============================�===

KRAAIWOG:EL (Megalornis grus ) Op 15/10 trokke n ±. 35 kraanvogels over te · Wij gmaa l . Donderdag 28/10 om 7 ul5, twee groepjes kraa..nvo gels

97

-4

ZZW beide Op

14

door te Heverl e e; het eerste· telde een 10-tal, .het twee.de een 15-tal eks . De groepjes trokke·n no ga l luidruchtig, niet al te hoog in V formatie d o or . Jos Lycops

november v l oge n 12

15 november : 67

Tot

slot

op

20

225 BOERENZWALUW

228

1

b o e rt j e

Te Hols be ek

te H e ver

( Meesberg)

Op 30 oktober

31 Op

14

op

""

oktobe r

rus ti c a )

Z o ve r

te

St

.-Agata-RodG.

Paul Grootaers, m

Stefaan Hublou, Gi l Beyen

hoogte

(10

nog

strepera )

verbleven

)

u 50).

Lubbeek. J.G. Halflants Gil

Beyen

L. Wouters

Herwig Blockx

1 à Wiel e waal op 13 oktober.

23

eks. te Sint-Agatha-Rode; de Dij levallei.

PARELDUIKER (Gavia arctica

te

naar z, nu te Neerij s se . Groota0rs, S t e faan Hublou,

op 5 november.

in de "geschiedenis" van

1

laag

Paul

( Hirun d o

( Anas

•·

op nieuw 12 eks.

november

WIELEWAAL(Oriolus oriolus

ICFUl.KEEND

46

eks

naar het zuiden op±. 5 0

e ks .

203 GIERZWALUW ( Apus apus) Nog 1 eks. te W e r c hte r Nog

L. Wouters

trekken snel na êlka.ar

Herwig Bloch

dit. is het ho o gs te aantal

Paul Grootaers

)

Op 1 en 2 nove mber werd een pare lduiker in wint e rkl ee d geobserveerd te Hofstade; de voge l was vooral vanwege zijn forse hals en grootte gemakkelijk te determineren. Gil Beyen, P. Grootaers

. KLEINE

ZWAAN

( Gygnus

bewicki)

De aankomstdatum van deze toendrabewoner was dit jaar 6 november (1975 15/10); er waren 2 ad . en 1 Juv. ee r st te Nee r i j ss e , daarna te St.-Agatha-Rode te zien. 4 december waren ze al met 9; ik kon oók z ien hoe zij moedwillig het ijs braken door er mot hun borst· t e l ke n s te genaan te stoten. Paul Grootaers

114

GOUDPLEVIER (Charad.rius pluvialus)

Op 6 n o ve mbe r

vliegen

nog 30 goudplevie ren

o v r te

e

St.-Agatha-Rhode � z. P au l

Groota e rs

HILIEUPROBLEJY'l.ATIEK

Om over na te denken : Ochend-chloren.

Londen is een erg ongezonde stad, van de vogeltjes.

1s morgens word j e er gew e kt door hot geku ch Danny

Kaye

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Januari 1977  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Januari 1977  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded