Muzicko 1 2018

Page 1


SADR@AJ ZVUCI OKO NAS

SLU[AWE MUZIKE

Zvuci oko nas . .............................................2 Ja to znam .................................................4 Zvuчни знаци................................................5 Mnogo zvukova ............................................6

Umetnička muzika u crtanim i animiranim filmovima ................................................28 Bumbarov let ............................................30 Karneval životiwa .................................31 Uspavanka .................................................32 Humoreska .................................................33 Valcer....................................................34 Radecki marš ..........................................35 Deca su ukras sveta ..................................36 Dete i leptir .............................................37 Medvedova ženidba .................................38 Nau~ili smo .............................................40

BROJALICE Ma~ka ..........................................................8 Bumbari ..................................................8 Razbrajawe pred igru #`murke” ...................9 Moj instrument – {tapi}i ......................10 Ko-ko, ko-ko, da .........................................11 Leptir i cvet .............................................11 Moj istrument – zvečka .................... ..........12 U{'o medo .................................................13 Pliva patka preko Save ..........................13 Moj instrument – bubaw .........................14 En, ten, tini ............................................15 Pi{em, pi{em petnaest ............................ 15 Nau~ili smo .............................................16 ZVUK TON Zvuk – ton .................................................18 Osobine tona ............................................19 ДО, ДО, šта је то?....................................20 Рeсаво, водо ’ладна .................................21 Mi idemo preko poqa ...............................22 Farba Mi}a vrata .....................................23 Sol mi daj ..................................................24 S one strane Dunava ..................................25 Nau~ili smo .............................................26

PEVAMO, SVIRAMO I IGRAMO Bubaw zove ...............................................42 Brate Ivo ...................................................43 Ide maca oko tebe ......................................44 Berem, berem grožđe ..............................45 Au, što je škola zgodna ............................46 Bukvarci ...................................................47 Petlić ......................................................48 Na kraj sela žuta kuća ................................49 Pada snežak ............................................50 Ersko kolo ...............................................51 Ivin voz ....................................................52 Avanture maloga Juju ...............................53 Saobraćajac .............................................54 Ribar .......................................................56 PRIGODNE PESME Rođendanska pesma ....................................58 Mamino kolo .............................................59 Svetosavska himna ..................................60 Bože pravde ...............................................61 Božić, Božić, blagi dan ........................62 Nau~ili smo .............................................63 Muzički rečnik ........................................64 Pesme i kompozicije sa kompakt diska...652


3


4


5


68


9


10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.