Det Norske Bransjemagasinet Oktober 2019

Page 1

DET NORSKE

Oktober 2019

MAGASINET

SKREDDERSYDDE TOGTURER:

VELKOMMEN OM BORD MED TOGREISER.NO!

CRYOKLINIKKEN PORSGRUNN ● BERTEL O STEEN TELEMARK ● TOGREISER.NO ● MALERMESTER BUER DRAMMEN ● PROSJEKTAS AS ● NYE KJØKKENHUSET ● HAMAR KJØKKENSENTER ● MEDISINSK HUDKLINIKK ● DINE HOME MOBILE TØNSBERG ● FARNESE EIENDOMSFORVANDLING ● CARS SOFTWARE AS ● COOKIE INFORMATION ● HIGHPERFORMANCE BOATS AS ● SVANE TØNSBERG AS ● NORWEGIAN WOOD DESIGN ● MATFIKSEREN AS ● SPEKEBUA ● DET STOLTE KJØKKEN ● GOLFSHOPEN.NO ● REMOVE AS ● NORDIC INDUSTRIES ● UNLOC ● GHV ● SVANE KJØKKENET DRAMMEN ● STUDIO SIGDAL SKØYEN ● SKALLEVOLD VINDUER OG DØRER ●


2

REDAKSJONELT

LEDER MAGNUS JANSSON (REDAKTØR)

“CONTENT MARKETING” ØKER I NORGE føring, øker kraftig i Norge. På relativt kort

C

desidert viktigste distribusjonskanalen for innholds-

tid har den effektive kanalen blitt en veldig

markedsføring i Norge.

viteter.

l Norske bedrifter bruker nesten 50 % av innholds-

ontent marketing eller innholdsmarkeds-

viktig del av norske bedrifters markedsføringsaktiDet har også de store forlagshusene og de tradi-

Undersøkelsen viser også at Facebook er den

Andre funn fra undersøkelsen:

legging, produksjon og måling enn snittet i Europa.

økende etterspørselen gjennom å bygge opp egne

l I Norge ligger vi langt fremme hva gjelder bruk

store content-avdelinger.

av Sosiale Medie-plattformer til content marketing. l Norske annonsører er glad i ny teknologi. Hele

bedrifter mer enn 4 milliarder kroner på innholds-

84% sier seg enig i at norske bedrifter kommer til å

markedsføring, hvert år. Og det ser ikke ut til å stop-

øke utprøvingen av nye, alternative kanaler for inn-

pe opp. Internasjonalt ser man den samme trenden.

holdsmarkedsføring (smart speakers, virtual reality,

I undersøkelsen deltok åtte europeiske land. De

bots etc). Snittet i resten av Europa ligger på 65 %. Det Norske Bransjemagasinet har allerede vært i

innholdsmarkedsføring i løpet av ett (!) år. Tyskland

”content-markedet” i over 10 år. Vi kunne tidlig se

bruker mest (6,7 milliarder euro), etterfulgt av Sveits

at innholdsmarkedsføring var en effektiv kanal for

(780 mill. euro), Østerrike (500 mill. euro) og Norge

norske bedrifter.

(430 mill. euro). Ganske utrolige tall.

MAGASIN ET

YDDE TOG

TURER:

VELKOMM EN OM BORD TOGREISERMED .NO!

Facebook aller mest.

ANFO, Metro Branding og ICMF bruker norske

oppgir at de totalt bruker 9,4 milliarder euro på

Oktober 2019

SKREDDERS

budsjettet på distribusjon, og noe mindre på plan-

sjonelle reklamebyråene innsett og de møter den

Ifølge en undersøkelse fra Annonsørforeningen

DET NORS KE

CRYOKLINI KKEN PORS GRUNN ● ● PROSJEKTA BERT S MOBILE TØNS AS ● NYE KJØKKENH EL O STEEN TELEM ARK ● USET ● HAM BERG ● ● HIGH PERFO FARNESE AR KJØKKENSTOGREISER AS ● MALE EIENDOMS RMES ENTE FORVANDL ● SPEKEBUA RMANCE BOATS AS ING ● CARS R ● MEDISINSK HUDK TER BUER DRAMMEN ● LINIKK ● GHV ● SVAN ● DET STOLTE KJØK SVANE TØNSBERG SOFTWARE DINE HOM AS ● NOR KEN E KJØKKENE E WEGIAN WOOAS ● COOKIE INFO T DRAMMEN ● GOLFSHOPEN ● RMAT DS DESIGN REMO ● STUDIO ● MATFIKSER ION SIGDAL SKØY VE AS ● NORDIC EN AS INDU EN ● SKAL LEVOLD VIND STRIES ● UNLOC ● UER OG DØRER ●

DET NORSKE MAGASINET Juli 2019

GS HYTTELIV LAN N: SVENSKEKYSTE

S NORDMENNIS FERIEPARAD

I dag er etterspørselen av våre tjenester stor og vi

Hvis vi ser på tallene for Norge så viser undersø-

ser heller ikke, i likhet med undersøkelsen, at det

kelsen at hele 84% svarer at innholdsmarkedsføring

stopper opp. ”Content marketing” er effektivt og

vil bli en enda viktigere del av kommunikasjons-

lønnsomt. Vi tar gjerne en prat for å hjelpe deg og

miksen fremover.

din bedrift med markedsføring av virksomheten din,

Og så mange som 92 % av de spurte, mener at betalt innhold er absolutt nødvendig for å lykkes.

med innhold i våre mediekanaler. Ha en fin høst!

40

SIDER R,

BYGG, INTERIØ, OPPUSSING EIENDOM

BEDTIME AS ● IKSTAD AS ● AS INTERIØR FREDR VENTILASJON KJØKKEN OG ● SØR BLIKK & K & FRITID AS ● ● ALUSTRAX VVS ● SELMA KAJAK ● LINDEKLEIV KVIK SLEPENDEN ELLERA AS ● ● ØSTBØ AS STYLE AS ● ENSTUDIO AS LUBRICANTS ● E FREDRIKSTAD ØSTERBY KJØKK AS ● SEADRIVE AS ● BOLIG ON SHOP ● PAYBACK TED ● MOBIL TNER SPOT VERKS ● AS GSPAR MEK TRENIN K ● BJØRKLUND ● SØR INSTALLASJON BRANNTEKNIK ● HG BYGG AS OG BYGG OSLO ● MESTERHUS

DET NORSKE

MAGASINET

ANSVARLIG UTGIVER Robert Wreder robert@norskebransjemagasinet.no

SKRIBENTER Jonina Reynisdottir, Ingvild Solvang

AVD. NORDLAND Kjell Martin Hoff k.m.hoff@norskebransjemagasinet.no

REDAKTØR Magnus Jansson magnus@norskebransjemagasinet.no

MEDIESELGERE

AVD. GRENLAND Ingvild Solvang i.solvang@norskebransjemagasinet.no

SOCIAL MEDIA MANAGER/JOURNALIST Silje Dahl Osnes (vik) silje@norskebransjemagasinet.no ØKONOMI okonomi@ norskebransjemagasinet.no OMSLAGSFOTO Shutterstock.com

AVD. AGDER & ROGALAND Kjell Øyvind Hansen kjell@norskebransjemagasinet.no AVD. VESTFOLD OG VIKEN Henrik Gimle Holm henrik.gimleholm@ norskebransjemagasinet.no AVD. INNLANDET Brigitte De Mant brigitte@norskebransjemagasinet.no

AVD. HORDALAND Andrés Oyarce a.oyarce@norskebransjemagasinet.no AVD. TRØNDELAG Erik Zachariassen e.zachariassen@norskebransjemagasinet.no Bestilt innhold trenger ikke å speile meningene til redaksjonen. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.

UTGIS AV R&D FORLAG AS 993 310 522 DAGLIG LEDER Magnus Jansson magnus@norskebransjemagasinet.no SALGSSJEF Henrik Gimle Holm henrik.gimleholm@ norskebransjemagasinet.no Post: Postboks 1433, 0115 Oslo Telefon: 22 22 89 99 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no


REDAKSJONELT

Innhold OKTOBER 2019

14

4 –19

20 – 45

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

4

TOGREISER.NO Turoperatøren Togreiser.no, tar med seg reisefølget på gruppeturer gjennom fjell og daler, til ulike destinasjoner.

26

30

26

Ideen til Paal Gulliksen, om en fersk matleveringstjeneste, skal ta Europa med storm.

30

SVANE TØNSBERG AS

NYE KJØKKENHUSET

Én av de største kjøkkenforhandlerne i Vestfold, kartlegger husholdets behov når de hjelper sine kunder med å velge smarte kjøkkenløsninger.

Veronica Nordseth og Margaret Nordsveen, eier og driver butikken med det store hjertet. Et hjerte som banker for god service og grundig kundeveiledning.

50 52

14

DINE HOME

52

BERTEL O STEEN TELEMARK

CRYOKLINIKKEN PORSGRUNN

Den nye helelektriske Peugeot 208 kan skimte med konkurransedyktig rekkevidde, hurtiglading og fantastisk teknologi. Allerede nå kan du sikre deg den nye el-bilen.

Hos Cryoklinikken Porsgrunn kan du få redusert både smerter, betennelser og fettceller ved hjelp av en helt naturlig kuldebehandling.

3


4

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM


REISER, MAT OG OPPLEVELSER

SKREDDERSYDDE TOGREISER:

FREMTIDENS REISER GÅR PÅ SKINNER

b

Erik Baadstø har funnet en nisje som han er helt alene om. Gjennom turoperatøren Togreiser.no, tar han med seg reisefølget på gruppeturer gjennom fjell og daler, til ulike destinasjoner. TEKST: SILJE DAHL OSNES

FOTO: HENRIK GIMLE HOLM, TOGREISER.NO OG SHUTTERSTOCK

BAADSTØ BRUKER ALDRI ORDET FLYSKAM når han

bare «pang!» Alle ville på tur – jeg har aldri opplevd en

skal beskrive sin nisje – som altså er arrangerte gruppe-

sånn respons noen gang. Det var veldig moro, smiler han

reiser med tog.

stort.

– Å reise med tog blir viktigere og viktigere, men jeg

ser flyskam som et dårlig ord. Vi fokuserer på å lage flotte

FLINKE REISELEDERE

og hyggelige togturer, og så er det en bonus at det er

Den gang gikk turen til Alpene, med fly ned til Genève

miljøvennlig, smiler gledessprederen Baadstø.

og tog innover mot St. Moritz og Italia. Gruppereisene

Han har rikelig med erfaring fra reiselivet i bagasjen,

inkluderer et ferdig sammensatt program med

og har tidligere jobbet for flyselskap som Air France og

hotellopphold, utflukter og turer til lokale severdigheter

KLM.

på reisen – alt under veiledning av Togreisers dyktige

DET SA «PANG!»

reiseledere. – Alle har vært kjempefornøyde, og vi har bare fått

Med en familie som jobbet i jernbanen, var tog alt annet

positive tilbakemeldinger, sier Baadstø og skryter godt av

enn et ukjent område for den blide østlendingen. Han

reiselederne:

startet Togreiser.no for tre år siden, og opplevde en suksess han ikke hadde ventet seg. Det fantes tydeligvis et

– Det er ofte de som gjør at turen blir så fin. De er omtenksomme, og sørger for at alle får en fin tur.

marked for guidede opplevelsesturer med tog. Kort tid etter oppstarten i 2017, inngikk Togreiser AS et eksklusivt samarbeid med flere store aktører. – Vi sendte ut nyhetsbrev til deres kunder, og da sa det

REISEN ER EN DEL AV TUR-OPPLEVELSEN Hvem som helst kan hoppe på en tur med Togreiser. no, som til enhver tid har mange flotte togturer til store

5


6

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

FOTO: CALDARO

deler av verden. Med faste datoer og fast opplegg for alle turene,

FOTO: SWISS-IMAGE.CH

– Med vår nye gruppereise gjør vi det enklere for dem som har

tar Togreiser deg med på et uforglemmelig eventyr, der selve reisen

lyst til å prøve en togferie i Europa, sier han. Vi kan selvsagt også

er en stor del av opplevelsen. Om man ikke vil melde seg på en

”jukse litt” med fly om vi skal lage tilsvarende tur for firma eller

gruppetur kan Togreiser lage et eget opplegg, men da er man nødt

andre som har dårlig tid.

til å være et følge på over ti personer, eller en bedrift på firmatur. – Vi håper nå at flere bedrifter kan se at togturen kan være en

PANORAMATOG

del av bedriftsturen. Og vi kan faktisk chartre egne tog! Vi kan

På den første rundturen med europeiske tog som er satt opp

chartre både raske og «trege» tog, hva med Dronning Mauds gamle

våren 2020, vil deltagerne få med seg to klassiske panoramatog i

tog fra 30-tallet? De går ikke så fort, men det er et flott opplegg,

Alpene: Glacier Express og Bernina Express som begge går langs

smiler han.

jernbanelinjer som står på UNESCOs verdensarvliste. Turens

Togreiser.no har også mulighet til å chartre andre tog, til og med damptog (!) fra for eksempel Tyskland, eller hvor reisefølget vil i verden. Selvsagt blir det servering av god mat underveis. – Da jeg startet opp Togreiser tenkte jeg på hva jeg selv ville se hvis jeg reiste på tur. Og man trenger ikke være tognerd for å dra på disse turene, poengterer han. – I vår stressede hverdag der man skal være på mobil og PC hele

høydepunkt, bokstavelig talt, vil være en tur med Gornergrat-banen opp til 3089 moh. Reisen gjennom Tyskland vil bli tatt i moderne nattog med gode sovekupeer. I løpet av den ti dager lange rundturen blir det også tid til å sitte i restaurantvogner med utsikt til fjellandskap. – Vi skal besøke både Alpene og Dolomittene og veksle mellom isbreer, palmer og vingårder på denne rundreisen. Dette er rett

tiden, er det så deilig å kunne senke skuldrene og tenke at «nå skal

og slett noen av verdens vakreste togreiser samlet i én pakke, sier

jeg bare sitte her i fem timer», og skravle litt med den som sitter

Baadstø.

ved siden av, lese avisen og ha det hyggelig! – Jeg har maur i rompa, så det er mange som ler litt når jeg sier

Han er klar for å lansere nye rundturer i Europa med tog. – Får vi god respons på denne første gruppereisen med tog fra

at jeg sitter lenge på et tog, men jeg synes det er veldig deilig og

Norge, er vi også klare for å sette opp en rekke andre spennende

avslappende, sier han muntert.

tilbud. Vi har mange ideer til opplevelsesrike reiser med tog, sier

Baadstø ser med andre ord en stadig voksende interesse for turer som er litt annerledes enn det du forventer deg. Noen er gått lei av charterturer med fly, mens andre er lei av den vanlige storby-turen.

Baadstø. Bransjemagasinet oppfordrer selvsagt våre lesere til å prøve en tur – vi lover at du ikke blir skuffet!

– Dette er en trend som vil fortsette, og som er blitt veldig populært i Sverige og i Tyskland. Norge henger etter, men begynner å ta etter trenden nå.

TOGREISER.NO EUROPA MED TOG – FRA NORGE Mange vil ta tog hele veien fra Norge, dette vil vi nå gjøre noe med, sier Erik Baadstø. – Mens vi venter på bedre togforbindelser mellom Norge og

Besøksadresse: Gulskogen jernbanestasjon, Godsetgata 40, 3048 Drammen Telefon: 32223500/48848449

kontinentet, velger vi riktignok å ta første etappe fra Oslo med

Hjemmeside: www.togreiser.no

Kielfergen, men deretter er dette en rundtur med europeiske tog.

Mail: erik@togreiser.no

Vi har valgt ut noen av Europas flotteste togstrekninger og satt dem

Facebook: https://www.facebook.com/togreiser/

sammen til noe vi mener vil bli en fantastisk fin rundtur.

Instagram: https://www.instagram.com/togreiser/


REISER, MAT OG OPPLEVELSER

– Med vår nye gruppereise gjør vi det enklere for dem som har lyst til å prøve en togferie i Europa. Vi kan selvsagt også ”jukse litt” med fly om vi skal lage tilsvarende tur for firma eller andre som har dårlig tid, sier Erik Baadstø i Togreiser.no.

7


8

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

TRADISJONEN TRO Matfikseren AS, lover tradisjonsrik husmannskost for norske ganer, samtidig som de har en unik evne til å tilpasse seg etter våre matpreferanser – som er i konstant endring.

P

ål Audun Høyen er utdannet kokk, og kickstartet karrieren sin på Svalbard i 1995. Han var kjøkkensjef hos Rica Park Hotel her i Drammen i tre år, før han

startet for seg selv nede ved vannkanten i Svelvik. Året var nå blitt 2005, og Høyen drev et respektert, lokalkjent spisested. – Men ting endret seg, og det ble etter hvert hovedvekt på catering-delen. Vi fikk leveranseavtaler inne i Drammen som gjorde at vi valgte å flytte hele virksomheten til dette lokalet, forteller Høyen, som nå døpte om virksomhetens navn fra Gamle Frithjof til Matfikseren. – Det var strategisk å endre navnet, for vi fikser det meste, smiler han lurt. FLERE JERN I ILDEN I tillegg til en ren cateringvirksomhet, driver Matfikseren dessuten fire kantiner. I tillegg tok de over driften og eierskapet til den ærverdige Ligostua i Drammen, som Høyen forvalter i samme ånd som den forrige eieren. – En dag ringte plutselig revisoren vår, som også reviderte Ligostua. Det viste seg at eieren døde brått i romjula, og vi fikk spørsmål om vi ville ta over driften. FORTSETTER I SAMME ÅND Sagt og gjort, Ligostua åpnet dørene igjen 1. mars – med ny eier, men i samme drakt. For Høyen er det viktig at Ligostua forblir det samme, der du blir servert ukomplisert, ærlig, hjemmelaget og tradisjonell husmannskost.


REISER, MAT OG OPPLEVELSER

9

– Ligostua har mange gamle faste kunder som det er viktig å ta vare på. På menyen er det fortsatt flesk og duppe på torsdager, og vi skal fortsette i samme ånd med hjemmelagde kjøttkaker med kål- eller ertestuing, lover Høyen og smiler. Det er en viktig arv som han får lov til å videreføre, og Høyen tar sin oppgave på alvor. – Det er kokkenes ansvar å ta vare på vår historie med husmannskost og tradisjonsmat, fastslår han. STOR BEDRIFTSKUNDE Ligostua har i tillegg til sine mange faste kunder, flere bedriftsavtaler med bedrifter i nærområdet. Men det er catering-delen til Matfikseren som står for den enorme omsetningsveksten. Matfikserens aller største bedriftskunde, fornyet nylig avtalen med dem. – Det er veldig hyggelig, og det tar vi som et

lunsjtallerkener, men vi selger mye tapas - det er

varsel på mat til 50 personer, smiler den positive

veldig populært!

kokken avslutningsvis.

– Tilbakemeldingene vi får generelt er at det er

tegn på at de er fornøyd med oss! Vi har vært

gode smaker, at vi kommer når vi skal, at det er

deres cateringleverandør i mange år, og det er de

nok mat, og at det er varm mat. Det vi leverer skal

som har gjort det mulig for oss å gjøre investerin-

være bra, og kunden skal kunne stole på oss, sier

ger, forteller Høyen ydmykt.

Høyen bestemt. Med fire biler i omløp og en stor lagrings-

SNUR SEG RASKT OG FIKSER DET MESTE

kapasitet i kjøl og frys, kan Matfikseren fikse

Privatpersoner som vil bestille catering fra

det meste på kort tid. Ved å bruke lokale nisje-

Matfikseren til alle mulige anledninger, kan nyte

produsenter i en så stor utstrekning som mulig,

Besøksadresse: Konnerudgata 38, 3045 Drammen

godt av deres brede utvalg og unike evne til å

sikres den høye kvaliteten og den raske leveran-

Telefon: 92251269

snu seg rundt raskt. Våre matvaner endrer seg

setiden.

Mail: info@matfikseren.no

fort, i takt med at vi reiser mer og får stadig flere inntrykk gjennom hva som vises på sosiale medier.

– Det jeg tror vi scorer på er at vi greier å hive oss rundt ganske raskt. Vi ser en veldig endring

– Denne bransjen endrer seg veldig fort,

i bestillingsmønsteret til kundene, tidligere fikk vi

så man må ha evnen til å tilpasse seg. Vi har

bestillingen åtte til 14 dager i forveien, men i dag

et bredt spekter, selvfølgelig mye snitter og

er det ikke uvanlig at det er en tre til fire dagers

MATFIKSEREN

Hjemmeside: www.matfikseren.no Facebook: https://www.facebook.com/matfikseren/ Instagram: https://www.instagram.com/matfikseren/


10

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

Spekebua tilbyr alt innen spekemat i nettbutikken til både hverdag og fest med spennende gaveartikler – nå også med nytt vikingkonsept som har skapt stor interesse.

KJØP SPEKEMAT TIL ALLE ANLEDNINGER PÅ NETT Spekematekspert med nytt og spennende konsept

A

llerede siden 2011 har

– Det har vært kjempepopulært. Når vi har

Spekebua AS vært den største

stått på messer så er det absolutt det folk er mest

spekematbutikken med

interessert i, avslører daglig leder og legger til at

gaveartikler på nett. Daglig

de nå har lansert et nytt konsept – vikingserien.

leder Rune Andersen Risvik

begynte å jobbe med spekemat i hjembyen

KNIV REVET AV HYLLEN

Trondheim allerede som 14-åring og tok med

Vikingserien har fått både en spesialdesignet

seg konseptet da han flyttet østover. I dag har

kopp, gele, spekepølser og eget vikingbrød

nettbutikken Spekebua et stort og spennende

inkludert, men spesielt populær er den unike

sortiment med blant annet spekepølser,

vikingkniven som er laget av damaskusstål i

spekeskinke og annen spekemat. I tillegg har

stilrett design.

man inkludert gaveartikler som kniver, kopper og

– Jeg tok inn 190 eksemplarer av vikingkniven

skjærefjøler som enkelt kan bestilles rett hjem –

og de forsvant allerede den første helgen. Det

som bryllupsgave, 50-årsgave eller som helgekos

tok meg på senga for det er en dyr kniv som vi

til familien. To store samarbeidspartnere i Norge

måtte prise til 600 kroner grunnet materiale og

er Svindland Pølsefabrikk og Pers Kjøkken.

produksjonsprosessen, men vi gikk altså tom og har allerede 50 personer på venteliste til vi får inn

NY OG SPENNENDE SERIE

flere, sier daglig leder.

– Vi har seks til syv ganger så mange produkter i

– Det er kombinasjonen av spekemat og

vår butikk som neste konkurrent har, sier Risvik.

gaveartikler som har gjort oss populære blant

blitt utført for å komme frem til rett design for

nordmenn – spesielt de to spesialkonseptene vi

både innpakninger, kniv og kopp. Designvalgene

holder på med nå, sier han.

har allerede rukket å blitt heftig diskutert på

Spekematbutikken har et stort utvalg fra flere forskjellige fabrikker med varierte produkter som kan bestilles enkeltvis eller i festlige

Spekebua startet for to år siden med en troll-

gaveinnpakninger som smakstilpasset gele og en

serie som inneholder trollkniv, fat, kopper, gele

kniv til å skjære spekematen med.

og pølser.

Mye undersøkelser og graving i historie har

butikkens hjemmesider og uttalelser om at vikinger ikke hadde horn. – Vi holdt på over et år og planla vikingserien


REISER, MAT OG OPPLEVELSER

og mye arbeid har gått med på å undersøke

lukket fagmesse og store konsern som Mills har

historie. Det viser seg at vikinger faktisk brukte

blitt invitert til å bidra.

horn i kroninger og høytidelige seremonier og i

– Vi ble invitert fordi de synes konseptet vårt

tillegg har det blitt funnet to hjelmer med horn i

er så spennende. Vi skal ha en stand og fokusere

Danmark, bekrefter han.

på viking og troll og norsk tradisjonsmat tuftet

– Det er en spennende utvikling og vi håper kundene synes det er moro med en butikk de kan komme inn i, smiler han.

på stabburet og fjellheimen. Tanken på at det er INVITERT PÅ VERDENS STØRSTE MATMESSE

160.000 potensielle bedrifter som kan se oss er

Økningen av popularitet i Norge har fått

kjempespennende, smiler daglig leder.

Risvik til å vende seg mot utlandet – men uten medlemskap i EU er det svært utfordrende å

DUGNADSARBEID OG NY BUTIKK

eksportere spekemat ut av landet.

Innad i Norge har også Spekebua startet egen

– Vi har løst det slik i Sverige at vi produserer

dugnadsavdeling der de fokuserer på å rette

spekematen sammen med Grilstad, med

seg mer mot idrettslag og hjelpe de med

norske oppskrifter og vi har et lager der som vi

dugnadsarbeid.

distribuerer. Vi lager pølser av hjort, rein og elg som er svært populært, sier han. Videre vil han nå komme inn på det tyske markedet, og sammen med håndballekspert Frode Scheie vil de nå introdusere norsk spekemat. – Vi har blitt invitert av Norsk-Tysk Handelskammer til å delta på Anuga-messen i Köln i oktober. Matmessen Anuga er verdens største årlige matmesse med 160.000 besøkende. Messen er en

– Vi har fått en kjent håndballperson med på laget som skal hjelpe oss med å komme inn til de større idrettslagene. Spekebua har samarbeidet i flere år med 40-50 idrettslag med salg til inntekter. – Vi satser nå på videre arbeid med dette og synes det er spennende. Risvik forteller også at de nå har startet opp egen butikk på Eikesenteret som skal huse både lager, pakkesenter og butikk der kunder kan bestille varer på nett og hente i butikken.

11

SPEKEBUA Telefon: 92167808 Mail: rune@spekebua.no Hjemmeside: www.spekebua.no Facebook: https://www.facebook.com/ spekebua/ Instagram: https://www.instagram.com/ spekebua/


12

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

EN UNIK HOTELLOPPLEVELSE Har du drømt om å bo som i Downtown Abbey? Unike Hoteller AS er hotellkjeden som gjør drømmen om en tilværelse i en svunnen tid mulig. – Vi skal prøve å gjenskape den ærverdige, gammeldagse hotellopplevelsen, sier hotelldirektøren.

H

en storstue for folk flest som

til hjemtrakten Stavern, etter at han kom over et hotell til

har noe å feire eller noen

er på Hotel Wassilioff i Stavern,

salgs. Hotellet som i dag går

å minnes. Samtlige hoteller

sitter historien i veggene til

under navnet Hotel Wassilioff.

det prydelige bygget fra 1844.

har nemlig selskapslokaler for både store og små lag, med egne

– Jeg satset alt på å kjøpe dette

Hotelldirektør og gründer

i 2012, og overtok nøklene 1. juni

Morten Christensen, tar godt

samme år. Jeg rustet opp hotellet og blåste

selskapsmenyer. – Vi dekker alltid på med hvite

imot Bransjemagasinets utsendte. Vel innenfor

nytt liv i det. Etter tre år ble jeg gasellebedrift, og det

duker, tøyservietter, sølvlysestaker og alt som

dørene, reiser vi 150 år tilbake i tid. Medaljongtapet,

var veldig stas!

er litt gammeldags. Mange hoteller i dag er så

kandelabre, sofaer i fløyel – og stivpyntede

Selskapshotellene til hotellkjeden Unike

minimalistiske, men vi går motsatt vei. Vi skal være

pikkoloer som svinser opp og ned med gjestenes

Hoteller AS, teller i dag syv hoteller; Grand Hotel

tro mot vårt konsept; vi skal være en motvekt til de

bagasje, underbygger hotellkjedens image om en

Åsgårdstrand, Seljord Hotel Telemark, Midtåsen

andre store hotellkjedene, fastslår Christensen.

ærverdig hotellopplevelse helt utenom det vanlige.

Sandefjord, Hotel Kong Carl Sandefjord, Grand

– Vi skal prøve å gjenskape den ærverdige gammeldagse hotellopplevelsen, fra da det var stas å bo på hotell. I dag skal alt være så minimalistisk og

Hotel Arendal, Arendal Herregård – og Hotel

GJESTEOPPLEVELSEN I FOKUS

Wassilioff Stavern.

Mange vil kanskje plassere den lille hotellkjeden

– Jeg ser stadig etter nye hoteller. Vi kom inn

i nisjekategorien, hvilket stemmer godt. Og

strømlinjeforma, men vi ønsker å være det motsatte,

i Arendal for to måneder siden, og to hoteller

Christensen er stolt over å skille seg ut i den stadig

forteller Christensen om konseptet.

skal være ferdig til 17. mai, sier den driftige

voksende mengden av hoteller som fjerner «det

hotellgründeren, som har et imponerende talent for

lille ekstra» for å spare penger. Hos Unike Hoteller

hotelldrift.

får du i stedet maksimalisme og masse valuta for

INGEN TILFELDIGHET Med en solid hotellutdannelse fra Cornell University

For noen år siden ble Christiansen oppringt av

pengene.

i New York og Brüssel i bunn, jobbet Christensen

en hotelleier som eide et stort hotell, der driften

– På badet er det alltid små hotellsåper

i ti år som økonomidirektør hos First Hotel

ikke gikk som ønsket. Christensen ble spurt om

med kremer og sjampoer, og vi ønsker å fylle

Scandinavia på Aker Brygge. Der hadde han det

han ville overta, og kjøpte seg inn som deleier. Etter

minibarer – ikke ta dem vekk som alle andre.

store ansvaret med å styre økonomien til 50 hoteller

to år ble det hotellet også en gasellebedrift.

Gjesteopplevelsen er alltid i fokus hos oss,

rundt omkring i Skandinavia. – Så det er ingen tilfeldighet at det ble hotell,

– Det føles ærverdig og stas å få muligheten til dette, sier den ydmyke hotelldirektøren.

Han forteller om reisen fra fasjonable Frogner

kundens totalopplevelse som vi tjener på, sier han og fortsetter:

men mer tilfeldig at det ble en egen kjede, smiler hotelldirektøren.

uavhengig av om vi tjener på det eller ikke. Det er

ET GJENNOMFØRT KONSEPT Med sine sju hoteller, ønsker Unike Hoteller å være

– Vi gjorde dette først og fremst fordi vi syntes det var så forferdelig spennende – og fordi vi hadde


REISER, MAT OG OPPLEVELSER

tro på det! Vi så etter hvert at dette var et etterspurt

gjennomtenkte detaljer som er med på å skjemme

produkt og at mange faktisk vil ha det lille ekstra i

deg bort under ditt hotellbesøk.

hverdagen. Alt som er og en gang var forbundet med en

spennende ting. Når du går rundt i gangene skal du få masse informasjon som du kan se og høre. Du

Hoteller. Morgenkåper, tøfler, satengsengesett,

skal bli inspirert av et hotellopphold hos oss, sier

luksuriøse frottéhåndklær, fløyel og pynteputer, er

hotelldirektøren varmt.

SELJORD HOTEL Adresse: Brøløsvegen 18, 3840 Seljord Telefon: (+47) 350 64 000 Faks: (+47) 350 64 001 E-post: post@seljordhotel.no Hjemmeside: https://www.seljordhotel.no/ Facebook: https://www.facebook.com/ Seljordhotel/

13

– Vi skal fylle hotellopplevelsen med historie og

hotellopplevelse før i tiden, kan du finne hos Unike

UNIKE HOTELLER Facebook: www.facebook.com/unikehoteller/ Hjemmeside: unikehoteller.no Telefon: 91728243

HOTEL WASSILIOFF AS Adresse: Havnegt. 1, 3290 Stavern Telefon: +47 33 11 36 00 Epost: post@wassilioff.no Hjemmeside: https://www.wassilioff.no/ Facebook: https://www.facebook.com/ HotelWassilioff/

HOTEL KONG CARL Adresse: Torggt 9, 3210 Sandefjord Telefon: +47 33 46 31 17 Epost: hotel@kongcarl.no Hjemmeside: https://www.kongcarl.no/ Facebook: www.facebook.com/ HotelKongCarl/

GRAND HOTEL ÅSGÅRDSTRAND Adresse: Havnegata 6, 3179 Åsgårdstrand Telefon: +47 33 02 07 40 Epost: post@unikegrandhotel.no Hjemmeside: https://unikegrandhotel.no/ Facebook: https://www.facebook.com/ GrandHotelAsgardstrand/

MIDTÅSEN Adresse: Midtåsveien 2A, 3226 Sandefjord Epost: morten@unikehoteller.no Telefon: +47 917 28 243 Hjemmeside: https://www.midtaasen.no/ Facebook: https://www.facebook.com/ UnikeMidtaasen

ARENDAL HERREGAARD SPA & RESORT Adresse: Hoveveien4818 Færvik Telefon: +4737060830 Epost: ah@arendalherregaard.no Hjemmeside: arendalherregaard.no

GRAND HOTEL ARENDAL Adresse: Vestregate 114836 Arendal Telefon: +47 37 00 07 20 Epost: post@grandhotelarendal.no Hjemmeside: grandhotelarendal.no


14

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

UTFORDREREN


REISER, MAT OG OPPLEVELSER

15

Ideen til den innovative matleveringstjenesten DineHome, ble satt til liv av gründersjelen Paal Gulliksen. Dette er den inspirerende historien om hvordan en fersk matleveringstjeneste skal ta Europa med storm.

D

ineHome er ideen som ble

og poengterer at målet er å holde leveranseti-

unnfanget av en gründertype,

den inkl matlagingstiden på under 45 minutter.

med en bred og allsidig bak-

DineHome har egne sjåfører, og får splitter

grunn, som ikke fant det han

nye biler nå i september, avslører Gulliksen i

ville ha når han en dag skulle

løpet av intervjuet. Gjennom å opprettholde et

bestille mat. Gulliksen videreutviklet den inno-

åpent og transparent kommunikasjonssystem

vative matleveringstjenesten med inspirasjon fra

blir alt forutsigbart, trygt og pålitelig.

Foodora og andre matleveringstjenester. UTVIKLET INNOVATIV VARMEBAG

– Foodora var noe jeg så opp til. De har et godt utvalg, men det var flere tjenester som jeg

For å levere et tilfredsstillende produkt som

savnet, forteller gründeren.

oppfyller alle hygieniske krav, har Gulliksen vært i kontakt med Mattilsynet og satt seg godt

EN KOMPLETT MATLEVERINGSPLATTFORM

inn i gjeldende forskrifter for matsikkerhet i

Han tenkte at hverdagen til folk flest ville blitt

forhold til temperaturer. For at en restaurant

mye enklere om man kunne bestille rykende

skal få lov til å levere mat, må maten nemlig

varm, fersk restaurantmat hjem – og at man i

holde en varme på minimum 60 grader.

tillegg kunne få det levert og presentert med

unikt markedsføringssystem som gir restauran-

– Da gikk jeg i tenkeboksen, og utviklet en

en servitør eller kokk. For å sette seg ordentlig

tene full kontroll over hvor salgene befinner seg

«Smartbag». Det er en bag med varmeelementer

inn i situasjonen, fant Gulliksen de fem største

geografisk. Hele systemet er transparent slik at

som gjør at sjåføren kan justere maten fra 30 til

matleveringstjenestene i verden, og meldte seg

kunden kan se sjåføren på Google maps, ringe

80 grader, og det er det ingen andre som har!

deretter som sjåfør. Flere erfaringer rikere, ble

til sjåføren som blir guidet til restauranten og

Videre har vi utviklet bokser som gjør at vi kan

kunnskapen benyttet til å skape den beste og

som også selv kan ringe til restauranten. Sjå-

transportere iskrem i 30 minutter uten at isen

mest komplette matleveringsplattformen på

føren blir etterpå guidet til kunden via Google

smelter.

markedet.

maps og kan også ringe til kunden. Hele tiden

Grunntanken var enkel: Gjennom å laste ned en app og bekrefte posisjonen din, ville det

steinplate under som varmer opp maten, men

ding om ”ståa” på deres matbestilling.

kun til 50 grader. Men vi kan strengt tatt kjøre

være enkelt å bestille mat fra din foretrukne

maten vår i våres bagger fra Oslo til Tromsø og

restaurant, og få maten levert på døra eller dit

KORT OG FORUTSIGBAR LEVERINGSTID

du ville. Alt, på under 45 minutter.

Med 150 ulike restauranter tilknyttet appen,

Nå kunne han gå ut med ideen sin, etter å ha gjort en grundig research på hvor skoen trykket. – Til å begynne med hadde jeg et system som kan sammenlignes med en gammel, sliten Lada,

– De som har varmebager i dag har en

i bestillingsprosessen vil kunden få push mel-

levere 60 grader varm mat. Avslutningsvis spør vi gründeren hvor Dine-

med alt fra indiske, asiatiske, sushi og italien-

Home er i 2020. Da trekker han umiddelbart på

ske retter, blir det enkelt for alle og enhver å

smilebåndet og svarer:

finne noe man har lyst på. – Alt du gjør er å registrere deg! GPS-posi-

– Da er vi i Europa, med verden for våre føtter!, smiler Gulliksen, som står klar til å lansere

istedenfor en moderne Rolls Royce som de

sjoneringen har jeg endret etter tilbakemeldin-

DineHome i flere norske og Europeiske byer i

andre har. Men jeg klarte å få det inn, humrer

ger fra kunder. Det nye som kommer nå med

umiddelbar fremtid.

Gulliksen før han fortsetter:

2.0-versjonen er at du kan overstyre hvor du er,

– Hele poenget mitt var å vise hva restaurantene ønsket, hva de ville ha og hva det var manko på.

om du vil bestille til en annen adresse enn den du befinner deg på, forklarer han engasjert. Etter at du har bestilt, regner appen ut hvor

DINE HOME

lang tid det tar. Og selvsagt blir du informert

Hjemmeside: https://dinehome.no/

omsider «Ladaen». Og i januar i år, kom

gjennom hele prosessen hvor maten din er i

Telefon: 46640400

1.0-versjonen. Nå var han en god del nærmere

løypa, gjennom sporadiske pushmeldinger.

Mail: info@dinehome.no

Ut ifra denne informasjonen, lanserte han

«Rolls Royce-plattformene» til de store ak-

– I Drammen ligger vi på 10-12 minutter

tørene. En ny versjon av DineHome slippes i

leveringstid, og i Tønsberg ligger vi på litt under

september, DineHome 2.0 som i dag er som

det. I Sarpsborg og Fredrikstad er der vi er mest

en blanding av Facebook og Instagram, med et

effektive; rundt 8-10 minutter, sier gründeren,

Facebook: https://www.facebook.com/ dinehome.no/ Instagram: https://www.instagram.com/ dinehomenorge/


16

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

Mere Mat er helfabrikatrettene som utfordrer både konkurrenter og smaksløker, og bidrar til at det ikke lenger er flaut å handle ferdiglagde supper eller middagsretter i butikken.

MERE MAT PÅ BORDET

V

i ønsker jo å spre matglede, sier

de en 60-lites gryte som de sveiset to tappekra-

kjenner til. Vi bruker norske råvarer så langt

Elisabeth Isachsen med et smil

ner på, en gigantisk stavmikser og råvarer for

det går, for vi merker at folk i dag er blitt mer

om munnen.

100 000 kroner. Det første året gjorde søstrene

opptatt av miljø og bærekraft, forklarer søstrene

absolutt alt selv – alt fra å lage maten til å kjøre

engasjert.

Hun driver småskalafirmaet Mere Mat AS, sammen med søste-

ren Jannike Isachsen. Søstrene Isachsen har alltid vært mye sammen,

ut produktene til butikkene. Men i 2013 inngikk de en avtale med et

Gjennom produktutvikling ønsker de dessuten å skape en dialog med forbrukerne. For

transportselskap i 2013 slik at de slapp å kjøre

eksempel stiller de fra høsten av med nye, for-

og det ble nærmest en selvfølge at de to skulle

ut leveransene selv, og i løpet av kort tid gikk

pakninger med et tydelig miljøfokus blant annet

starte noe eget sammen. Deres styrker og ar-

det meste på skinner. Jannike og Elisabeth fikk

ved oppfordre til å ikke kaste mat og bytte til

beidslivserfaring kombinert, skulle vise seg å bli

kontakt med Jan Erik Henriksen fra MatBørsen,

«best før, ofte god etter» istedenfor «siste for-

en suksessoppskrift uten like. Elisabeth, som er

som i dag er en del av NorgesGruppen. Han

bruksdag».

faglært kokk og som alltid har vært opptatt av

hadde solgt seg ut fra Matbørsen og etablert et

mat, og Jannike, som er utdannet jurist og som

nytt produksjonsselskap, Matprodusenten. Hen-

brenner for helse og trening.

riksen var på leting etter leverandører, og hadde

Grunntanken til søstrene var å lage et produkt

stor tro på konseptet til Mere Mat.

som favnet begge ting; nemlig god, sunn og næ-

– Vi føler at vi legger ut på en liten reise med forbrukerne våre, smiler Jannike stort. Med en transparent ingrediensliste som består av ukompliserte, ærlige råvarer, og en oppskriftssamling på nettsiden som gjør det mulig

ringsrik mat. Egentlig skulle de lage barnemat,

EN TYDELIG MILJØPROFIL

å lage samme rett på eget kjøkken, ønsker de

men endte opp med å lage supper og etter hvert

Under årene som har gått har de finslipt pro-

at forbrukerne skal få full tillit til Mere Mats

også gryteretter.

duktene og smakt seg frem med uendelige

ferdigretter.

– Vi utviklet faktisk først en fersk barnemat-se-

ingredienser, eksotiske krydder og spennende

rien og lærte mye om næringsmiddelproduksjon,

smakskombinasjoner. I dag trer de frem – ster-

SUPPER MED SÆRPREG

men kom frem til at det var for dyrt å lansere,

kere enn noensinne – med en filosofi som

I serien med supper, er gulrotsuppen en god,

forteller Elisabeth.

treffer dagens miljø- og helsebevisste forbrukere

gammel bestselger. Nå om dagen er det kyl-

ekstra godt.

lingsuppen som går sin seiersgang, mens blom-

DRØMMEN SOM BLE MULIG For at drømmen likevel skulle bli mulig, kjøpte

– Det siste året har det vært et stort fokus på rene råvarer, med få ingredienser som alle

kålsuppen og tomatsuppen er en favoritt hos de yngste ganene. Linsesuppen er mer eksotisk,


REISER, MAT OG OPPLEVELSER

17

men også veldig populær. Alle suppene i serien

og gryterettene til Mere Mat kan du finne hos

er glutenfrie, og enkelte er helt veganske. Men

stadig flere dagligvarebutikker, og fullstendig

Som en liten aktør i en stor bransje er det viktig

viktigst av alt er at suppene har «det lille ek-

butikkoversikt finner du på Mere Mats hjemme-

å ha et langt blikk rettet mot fremtiden, og i

stra» som utmerker de forskjellige smakene.

side. De lanserer nå også mindre beger til KBS

spåkula ser Jannike og Elisabeth blant annet

markedet, høsten 2019 rullers det ut i første

relansering av design, større fokus på bærekraft,

sine karakteristika; et særpreg som gjør at du

omgang til 100 Deli de Luca, både langs veiene

og nye spennende produkter

merker forskjellen, sier Elisabeth og fortsetter:

og i byene.

– Det er viktig for oss at hver suppe har hver

– Vi ønsker at folk skal se logoen vår og ten-

Mere Mat har blitt kåret til Gasellebedrift

Fremtidsvisjonene til Mere Mat er mange.

– I Mere Mat er vi fire ansatte, men ni årsverk. Det beste med jobben er å skape sin egen

ke at disse produktene liker og kjenner jeg godt.

tre år på rad, noe som vitner om at søstrene

arbeidsplass og arbeidsplasser til andre smiler

Vi vil skape en sterk merkevare som folk ønsker

utvilsomt er på helt rett spor. Vi spør dem om

Jannike fornøyd

å ha i handlekurven sin!

hva som er hemmeligheten bak Gasellenomi-

Søstrene håper at ingen lenger skal skjemmes over å kjøpe helfabrikat. – Vi håper at det å spise sunt og næringsrikt

neringen. – Vi har alltid vært veldig opptatte av å selge de suppene vi har, men produktutvikling og

uten å tenke på det, skal bli en del av hverda-

strategi var i mange år sterkt preget av mage-

gen, sier de to.

følelse. Samtidig har vi vært flinke til å ha en sunn, organisk vekst, istedenfor å bare kjøre

UTVIKLER SEG OVER TID

på. For oss har det vært viktig å virkelig få med

Helfabrikatretter som er ferdige til å varme opp,

oss kunder, forbrukere og matvarekjeder! I takt

er fortsatt dominert av store, veletablerte merker

med at vi vokser og at konkurransesituasjonen

MERE MAT AS

som Fjordland og Toro.

har blitt tøffere, har vi det siste året også valgt å

Telefon: 92230129/47819330

– Det er et tøft marked, men vi opplever at

investere mer i løpende tall fra Tradesolution og

Mail: elisabeth@mere-mat.no

vi har en god og tydelig posisjon i segmentet

rapporter fra Nielsen. Det gjør oss tryggere hvor

ferske supper og fersk ferdigmat, som vokser

vi står i forhold til salgsutvikling i butikk og til

Facebook: https://www.facebook.com/ meresuppe/

hurtig innenfor kategorien fersk mat. Vi er

konkurrentene og viser oss at vi er på rett vei,

godt rigget for vekst, sier Jannike. «Suppene

sier Elisabeth

Instagram: https://www.instagram.com/ meremat.no/


18

REISER, MAT OG OPPLEVELSER

OPPLEV NORSK KULTUR VED RONDANE HØYFJELLSHOTELL Det perfekte samlingspunkt for din bedrift finner du i Gudbrandsdalen på idylliske Rondane Høyfjellshotell. Fokus på ekte lokalprodusert mat, konferansefasiliteter og spennende turmuligheter, trekker gjester fra både inn- og utland.

H

ar du en bedrift med kontor

Etter snart 80 år i drifter hotellet i dag et

i Oslo, Trondheim, Ålesund,

tradisjonsrikt høyfjellshotell. Det ble vesentlig

Øyvind Hjelle, har utviklet Rondanemenyen,

Molde, og/eller Volda? Eller

oppgradert i 2016 med nyoppussede fellesom-

som har fått utelukkende positive tilbakemel-

ønsker du bare å gi dine ansat-

råder, inkludert basseng, og lokker med både

dinger fra gjester.

te en spesiell kursopplevelse?

kulinariske og naturskjønne opplevelser.

Rondane Høyfjellshotell ligger fire timers togtur

– Det er viktig for oss at våre gjester både

fra alle disse destinasjonene – et samlingspunkt

skal føle og smake at de er i Gudbrandsdalen!

med stort fokus på kurs- og konferanser, hvor deltagerne tilbys det lille ekstra. – Vi satser stort på å bygge opplevelser rundt

ken bak juleprogrammet “Kvelden før kvelden”;

– Vi er i tillegg Gudbrandsdalsmats største kunde, som har superlokale produkter, sier Hoelseth.

Rondane Høyfjellshotell er stolt medlem av

Markedssjefen nevner blant annet Den lille

De Kulinariske Steder – et nettverk som samler

tytingfabrikken som i sommer kunne tilby vill-

innbydende kurs- og konferansesteder,som øker

bringebærsyltetøylaget av lokale bær.

oppholdet hos oss, sier markedssjef Ole Trygs-

bevisstheten rundt norsk mat og stolthet rundt

land Hoelseth.

norsk matkultur. Matjournalisten og NRK-kok-

– Vi går også veldig langt for å sørge for at det storfekjøttet du får er fra storfe som har


REISER, MAT OG OPPLEVELSER

beitet i Gudbrandsdalen. Det er vi er ganske

fortelling og smaksprøver fra Gudbrandsda-

stolte av – vi måtte gjennom en del byråkrati

len.

for å få sertifisert at dyret vi kjøper er fra vår dal, sier han. Kulinariske opplevelser kan også nytes utenfor hotellet, som tilbyr en opplevelses-

– Hotellet ligger også ved trappen til Ron-

Besøksadresse: Rondanevegen 1264, 2674 Mysuseter

meter, og hele området er lett tilgjengelig for

Telefon: 61 20 90 90

pakke, inkludert en tur til Arne Brimis Vian-

Hotellet består av 210 senger, 50 rom, 10

vang, for å besøke mesterkokkens vinkjeller

hytter og 4 leiligheter, og kan både delvis og

og høre historier samt smake maten, forteller

helt leies for en uforstyrret sosial samling.

Hoelseth. For en mer lokal opplevelsestur

– Her oppe finner du fjellets ro og får det

som Fossturen, er det knappe 11 minutter

beste av hva Gudbrandsdalen kan by på, smi-

gange fra hotellet, og kan inkludere historie-

ler markedssjefen.

19

RONDANE HØYFJELLSHOTELL

dane Nasjonalpark med ti topper over 2000 alle fjellvandrere.

Facebook: https://www.facebook.com/rondanehotel/ Hjemmeside: www.rondane.no Instagram: https://www.instagram.com/ rondane_hoyfjellshotell/ Mail: booking@rondane.no


20

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

FAGHANDELEN I SENTRUM Fagkunnskap kombinert med tidsriktig design skal få svanen i Drammen sentrum til å ta av.

M

ed 34 års samlet erfaring var

– Vi ser ofte at kunder har hentet inspirasjon fra

det en rutinert trio som åpnet

venner eller familie som nylig har kjøpt seg nytt

Svane Kjøkkenet Drammen i

kjøkken og ønsker den samme løsningen hos seg

slutten av januar.

selv. Men ser boligen helt annerledes ut er det ikke

– Jeg har samlet et team

sikkert det er gjennomførbart. Da må vi tenke ut en

som jeg kjenner fra tidligere og som vet hva det vil

løsning som gir kunden det samme uttrykket, men

si å drive en kjøkkenbutikk og alle utfordringene

i en annen form, sier Bergodd.

det medfører, sier daglig leder og eier Line Nesdal.

– I verktøykassa har vi et kjøkkenmerke med et

Selv har hun 15 års erfaring fra Kvik og Mo-

stort sortiment av høy kvalitet så jeg er helt sikker

balpa. Hos Kvik har hun hatt de fleste roller og er

på at alle skal finne noe de liker hos oss. Vi har 17

ikke være slik at kunden må skaffe seg barnevakt,

derfor godt forberedt på hva som venter.

forskjellige lakkerte farger og 4 trefarger på våre

for vi har egen barneavdeling. Ellers er vi veldig

fronter, forteller hun videre.

fleksible som kjøkkenleverandør, vi prøver så godt

Hun utdyper hvilke utfordringer det er knyttet

vi kan å tilpasse oss en travel kunde, forklarer hun.

opp mot skifte av kjøkken. – Reklamen, markedet og kundene er ofte

SENTRUMSBUTIKK

– Prosjektene vi jobber med har ofte en lang

opptatt av stil, farger og trender, men kjøkken er

Svane Kjøkkenet produserer sine kjøkken, bad og

tidslinje, kundene er opptatt av gode løsninger

også strøm, vann, avløp og ventilasjon. Dette er fag

garderober i Danmark og er et selskap som ønsker

og materialer. Er kvaliteten god nok kan butikken

kundene ofte har lite eller ingen kunnskap om og

å vokse i Norge. Butikken i Drammen sentrum er

ligge hvor som helst. Vi er ikke en forretning hvor

da skal vi være faghandelen som leder de gjennom

den åttende i Norge og selskapet ønsker å åpne

man stikker innom med bil og henger for å hente

prosjektet, sier Nesdal.

flere butikker. Line Nesdal kjempet hardt for å få

varer. Her kommer alt ferdig sammensatt og blir

lagt butikken til sentrum.

levert hjemme hos kunden, sier Nesdal.

SKAPE NYE DRØMMER

– Drammen er en by i god vekst. Det er man-

Kollega Monica Bergodd har tittelen interiørdesig-

ge tiltak som skjer kontinuerlig for å heve byen.

LUN ATMOSFÆRE

ner og kan fortelle at veien mot et nytt kjøkken er

Vi plasserte oss her i Nedre Torggate 18 fordi vi

Kollega og medeier Marius Strandseter følger opp

en hårfin balanse mellom å knuse og skape nye

ønsker at kundene skal kunne stikke innom oss i

med at Svane Kjøkkenet er produsert for å vare i

drømmer.

lunsjen eller rett før eller etter jobb. Det skal heller

mange år.


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

21

– Vi tegner og tilbyr et produkt som kunden skal leve med i 20-30 år. Da er det viktig at løsningen er best mulig og fungerer i hverdagen. Kunden må gjerne velge seg årets farge, men det er minst like viktig for oss at arbeidsflyten i kjøkkenet er god og at tekniske funksjoner fungerer i mange år. På 34 år har vi gjort noen feil og det er fint om våre kunder slipper å brenne fingrene på nytt, sier Strandseter. Mottakelsen i Drammen har vært god og de ansatte har rikelig med prosjekter å følge opp. – Responsen forteller oss at det er plass til Svane Kjøkkenet i Drammen. På lik linje med kjøkkenløsningene våre, har vi lune, fine farger i lokalet vårt. Det skaper en god og trygg atmosfære. Vi opplever at kundene verdsetter det, avslutter Line Nesdal.

SVANE KJØKKENET DRAMMEN Besøksadresse: Nedre Torggate 18, 3015 Drammen Telefon: 32 17 80 18 Mail: post@svanedrammen.no Hjemmeside: https://no.svane.com/butikker/ oestlandet/drammen Facebook: https://www.facebook.com/ svanekjokkenet/ Instagram: https://www.instagram.com/ svanekjokkenetdrammen/


22

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

GHV GIR KUNDENE EN TRYGGERE OG BEDRE KJØPSPROSESS Etter en sterk vekst de siste årene, så har GHV forandret på sin prosjektmodell for å gi kundene en tryggere kjøpsprosess – med enda større fokus på kvalitet.

G

HV, med base i Kristiansand, leve-

nomføring, overlevering og oppfølging av sluttresul-

rer løsninger for gulv, himling og

tat.

vegg. Salgs- og markedsleder Tho-

- Arbeidsmiljø har alltid vært av stor viktighet

mas Gamman Andersen, forteller

for oss, og da mener vi ikke bare internt blant egne

om bedriftens to hjertesaker.

ansatte, men også hos kunden og kundens brukere/ ansatte. Vi arbeider hele tiden for å kunne levere

het for kunden. På denne måten gjør vi det best for

gang hos oss. Vi fokuserer sterkt på å systematisk

arealeffektive løsninger som bidrar til å skape gode

begge parter, forklarer han engasjert.

avdekke og ivareta kundens behov og forventinger i

arbeidsplasser. Fornøyde brukere av lokalene vi

alt vi foretar oss, fra anbudsprosess til prosjektgjen-

innreder er viktig for arbeidsmiljøet og gir lønnsom-

- Kundeverdi står høyere på agendaen en noen

Vi har hatt en sterk vekst de siste årene og nå er vi godt i gang med arbeidet med å styrke vår orga-


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

nisasjon for å bli enda bedre i fremtiden, forteller Andersen. – Vi vil bli opplevd som en enda mer solid leverandør og har blant annet utviklet vår egen prosjektmodell som en del av kvalitetssikringsprosessen.

Andersen melder om tøff konkurranse i deres nærområder, men slik det er nå er GHV blant de største aktørene på Sørlandet. Bedriften teller i dag over 80 ansatte. Andersen kategoriserer GHV som en relativt flat

Vi leverer ikke bare ett produkt – vi leverer hele

organisasjon, der verken lærling eller montører

prosessen fra tilbud til ferdig produkt. Kunden står

er redde for å si ifra og der det vektlegges at alle

i sentrum i prosessen sammen med oss. Den nye

drar lasset i like stor grad. Det som kjennetegner

prosjektmodellen skal sikre at kundene får det de

de som jobber i bedriften er mennesker med høyt

forventer. Og vi strekker oss langt for å ha fornøyde

eierskap og som tør å ta tøffe tak.

kunder, sier han DE FLESTE BLIR LENGE LANG ERFARING

Som godkjent lærlings- og byggmesterbedrift varie-

GHV ble etablert i Kristiansand i 1972, og har siden

rer alderen på de ansatte stort.

den gang etablert seg i Arendal, Skien og Lyngdal,

Andersen begynte egentlig sin karriere som

men tar også enkelte oppdrag over hele landet. GHV

trebåtbygger, men etter en stund kjente han at han

har også et søsterselskap, Spesialprodukter Sør AS,

ikke tilhørte akkurat denne bransjen, og jobbet

som spesialiserer seg på støydemping til industri

deretter som tømrer fram til han begynte å studere

og offshore. Det hele startet med ren gipsmontasje,

markedsføring på BI. Etter studiene startet han i

men etter hvert har produktutvalget økt betraktelig,

GHV, og kan forteller om en bratt, men givende

og inkluderer blant annet systemvegger, systemhim-

læringskurve.

linger, foldevegger, datagulv, teleskoptribuner, solskjerming pluss en rekke andre produkter relatert til innredning av offentlige og private yrkesbygg.

Andersen spøker med at det er en livstidsdom å bli ansatt i bedriften. - Vi er heldige som har så å si ingen utskiftning

GHV Besøksadresse: Kjerrheibakken 22, 4621 Kristiansand Telefon: 380 15 590

blant medarbeiderne, noe som skaper trygghet og

Epost post@ghv.no

tjenester på leilighetsbygg, og salgs- og markeds-

stabilitet. Det er en kjempefin gjeng her, som jeg

Hjemmeside: www.ghv.no

leder melder om at de begynner å sparke godt fra

virkelig er stolt av å være en del av, sier han yd-

seg på dette området.

mykt.

Facebook: https://www.facebook.com/GHVas/

Den siste tiden har de også levert ulike tømrer-

23


24

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

KJØKKENLØSNINGER PÅ DETALJNIVÅ Siden 1999 har Det Stolte Kjøkken i Sandvika tilbudt tilpassede kjøkkenløsninger til både bedrift og privat marked med leveringstid på fem til seks uker.

E

t tilpasset kjøkken har mange an-

– Vår jobb er å realisere kjøkkendrømmer med

sikter. For noen er det et kjøkken

spesialløsninger etter kundens ønsker, hvor vi

som preges av moderne flater,

også skal ha konkurransedyktige priser, forteller

MDF-profiler i mørke, stilrene

salgsmedarbeider i Det Stolte Kjøkken, Filip

farger og med håndtak av glass.

Selvig.

For andre er svaret et klassisk herregårdskjøk-

Det Stolte Kjøkken er samarbeidspartner

ken med duse farger og massivt materiale med

med store selskaper som Bosch, Siemens,

stukkaturer. Uansett hva du måtte ønske, så kan

Hornbenkeplater, Kitchenline og Naturstein

Det Stolte Kjøkken levere det til din leilighet,

AS. Deres benkeplateleverandører tilbyr gode

hus, hytte eller næringslokale. For noen må kjøk-

betingelser samt leveringstid på inntil en uke fra

kendrømmen vente fem til seks måneder før den

oppmåling. Det Stolte Kjøkken kan også skaffe

har blitt levert, men kunder av Det Stolte Kjøk-

blant annet belysning, for å kunne tilby et så

ken må kun vente i opptil fem til seks uker.

komplett kjøkken som overhodet mulig. For å


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

25

FØR

ETTER

virkelig utnytte all plassen og de mulighetene ditt kjøkken byr på, så må Det Stolte Kjøkken tenke utenfor boksen sammen med kundens ønsker

til ved at kunden alltid vil få en kjøkkenspesialist med seg, forteller Selvig. – Når kunden kommer inn med et prosjekt

– De tilbakemeldingene vi oftest får fra kunden er at vi har rask leveringstid, god oppfølging og at vi er grundige og effektive. Vi vet at dette er et

og behov. Det Stolte Kjøkken lager unike, smarte

så lager vi en visuell idé og plantegning basert

kjøp kunden ikke gjør ofte, det er ofte et once-in-

løsninger for å få plass til alt du måtte ha av

på kundens ønsker. Vi kommer med innspill og

a-life-time-kjøp, så her gjelder det å gi individuell

kjøkkenutstyr og matvarer, i god harmoni med

skreddersyr løsningen basert på de mulighetene

oppfølging og se kundens behov. Og en ti års

utseende og funksjon. I Showrommet til Det Stolte

og begrensingene deres kjøkken gir. Den største

fabrikkgaranti er et pluss i margen ved slike store,

Kjøkken kan man få et innblikk og hjelp med

fordelen med oss er at vi kan fikse det meste,

viktige kjøp.

hvilken kjøkkenløsning som kan tilpasses best

uavhengig av mål, farger og stil. Flere kunder

Det viktigeste fokuset til Sandvika-bedriften

for kunde, behov, utseende og funksjon. De kan

tror denne planleggings prosessen koster masse,

er i framtiden å fortsatt kunne opprettholde

levere til både privatpersoner, bedrifter samt store

men den er inkludert i veien frem til å finne den

sine fornøyde kunder. Med dette i grunnlag vil

og mindre prosjekter.

riktige løsningen.

bedriften fokusere på kvalitet foran kvantitet, slik

– Vi har over 25 års erfaring, så vi er vant til

Kundegruppen til Det Stolte kjøkken strekker

å tenke nytt og innovativt. Det vi er best på er

seg over hele Norge, flere av kundene velger oss

å skreddersy etter kundens ønsker, alle kunder

fordi de foretrekker en mindre leverandør med

er unike og som skal gjenspeiles i valg og

god innsikt i kjøkkenløsninger. Bare for noen

utforming av kjøkkenet. Våre ansatte har faglig

uker siden hadde Selvig en kunde fra Holmen

tyngde og kompetanse samt utdannelse innen

som ønsket seg et herregårdskjøkken.

bygg og snekkerfaget hvilket medfører en dypere

at fokuset på fornøyde kunder blir opprettholdt.

– Deres nåværende kjøkken var skjevt, hadde

forståelse samt innsikt for løsninger, dette gir oss

dårlig planløsning og det var plassmangel.

DET STOLTE KJØKKEN

en stor fordel i å finne gode tilpasninger.

Løsningen vi hadde, var å lage en helt ny

Det Stolte Kjøkken har valgt å være en litt

planløsning med tegninger, vi skreddersydde nye

Besøksadresse: Jongsåsveien 2E, 1337 Sandvika

mindre bedrift, med litt færre kunder enn noen

kjøkkenskap og tilpasset alt etter deres ønsker og

Telefon: 21 08 99 06/45 66 42 49

av konkurrentene i nærområdet for å få nærmere

stil. Slike ting gjør vi for kunder, sier Selvig.

E-post: filip@detstoltekjokken.no

kontakt med sine kunder. Salgsmedarbeider Selvig

Det Stolte Kjøkken har engasjert egne

trekker frem at det positive med størrelsen deres

håndverkere som er godt kjent innen bransjen og

er at de har mer tid å bruke på hver en kunde.

har god dynamikk. Dette er med på å skape den

Kunden skal føle seg sett og ivaretatt, dette får de

type kundeopplevelser som Selvig brenner for.

Facebook: https://www.facebook.com/ detstoltekjokken Instagram: https://instagram.com/det_stolte


26

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

– VI PRØVER ALLTID Å LEVERE MER ENN DET KUNDEN FORVENTER Én av de største kjøkkenforhandlerne i Vestfold, kartlegger husholdets behov når de hjelper sine kunder med å velge smarte kjøkkenløsninger.

E

t rom og en kjøkkenløsning er med på å danne rammer rundt familiesituasjonen; en familie kan bestå av én person, et par i 60-årene som liker å lage mat og drikke rødvin,

eller en småbarnsfamilie med fire barn. Når det kommer inn en familie med barnehagebarn, har de helt andre ønsker og behov enn en 55 åring som bor alene. Vi bruker mye tid på å forstå situasjonene til kundene våre og deres familie, for så å tilpasse våre løsninger, forteller Tone Cottingham, medeier i Svane Tønsberg. Cottingham er utdannet sivilarkitekt, og jobbet flere år i IT-bransjen i utlandet før hun returnerte til Norge - med et sterkt ønske om å finne en jobb der hun kunne kombinere design og kundebehandling. – Da jeg kom tilbake visste jeg at jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker Kjøkken ble det ultimate møtet mellom kunder og design, smiler hun. OVERVELDENDE RESPONS Cottingham undersøkte hva andre kjøkkenbutikker i nærområdet kunne tilby – og ikke minst hva som manglet. Hun og interiørkonsulent Cecilie Brakstad, bestemte seg for å starte en butikk der de kunne ha

fabrikk med få muligheter til endringer. Det var da

og Holmstedt studerte sortimentet, Svanes

mer fokus på mennesker og løsninger, framfor et litt

vi søkte etter kriterier som «bredt sortiment» og

forretningsmodell og besøkte fabrikken før de

ensidig fokus på skuffer og skap.

«spesialtilpasninger» at vi fant Svane, et merke vi

bestemte seg. I 2013 slo de to opp dørene til Svane

aldri hadde hørt om før.

Tønsberg.

– Vi ønsket også frihet til å kunne levere spesialløsninger. I møbelkjøkkensjiktet er mye standard moduler som blir skrudd sammen på

Det skulle vise seg at Svane Kjøkken var ett av de største merkene i Danmark. Cottingham

– Responsen var overveldende og vi solgte 8 kjøkken i løpet av de tre første ukene vi holdt åpent.


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

27

Vi var helt sjokkerte, sier Cottingham med en latter. FAGLIG TYNGDE De har hatt mye å gjøre siden oppstarten, og er i dag oppe i ni ansatte. Alle som jobber hos Svane Tønsberg har faglig kompetanse fra møbelbransjen eller innen design. Det er et krav for å jobbe her, men det betyr ikke at vi er like. Noen av oss er sterkere på romløsninger og de store linjene. Andre er veldig sterke på detaljer eller farger. Vi spør hverandre ofte om råd, og lærer stadig av hverandre, sier Cottingham. – Vi prøver alltid å levere mer enn det kunden forventer. Det er liksom mantraet vårt. Hvis det kommer noen inn og vi ikke klarer å levere bedre enn det kunden kan forestille seg, så har vi lite å bidra med. Da kunne jo kunden ha tegnet kjøkkenet selv. De fortjener at vi bruker tid på å prøve å løfte en løsning, for kjøkken er en stor investering! Hos Svane Tønsberg får du god kundebehandling hele veien. Interiørkonsulentene jobber med planløsninger av hele rommet. Alt blir tegnet inn og innredet på forhånd, ofte inklusive spisestue og stue hvis det er en åpen planløsning, for at kunden skal få et realistisk inntrykk av sluttresultatet. Vi hjelper mange ganger kundene med belysning også, for det er vanskelig å tegne lys. Ganske ofte ser etterbildene de får tilsendt av kundene når alt er ferdig, nesten helt identisk ut som 3D-tegningene i forkant av kjøkkenkonstrueringen. – Jeg tror at vi kan gi kundene våre et lite stykke hverdagslykke gjennom å gi dem gode løsninger, smiler Cottingham. – Det kunden ønsker seg, kan vi ordne!

et prosjekt med over 50 leiligheter. Prosjektet gikk

ikke er et moteprodukt. Det skal stå i 20 år og bør

Det bugner av ulike kjøkkenmerker, og nye

bra og ganske snart skulle bli flere prosjekt. Nå

stå seg i 20 år, avslutter hun.

kjøkkenforhandlere popper opp til stadighet. Men

jobber de mer aktivt med entreprenører, og knuser

hva er det egentlig som utmerker akkurat Svane

samtidig myten om at entreprenører kun bryr seg

Kjøkkenet fra andre merker?

om pris.

– Det ene er selve kjøkkenet, og det andre er

– Det er så fint når entreprenører viser et

måten vi driver på. Merket i seg selv, det brede

ansvar – når de virkelig bryr seg om sluttproduktet.

sortimentet, f.eks det at vi har 70, 90 og 1 meter

Man har hørt om dem som har kjøpt en leilighet

skuffer, ikke bare 60 og 80 cm. Vi får alt til å passe,

og det første de har gjort er å hive ut kjøkkenet.

og det kunden ønsker seg, kan vi stort sett ordne.

Entreprenørene vi har jobbet for ønsker å bygge

Cottingham forteller at flertallet kjøkken som

noe som er fint og som varer – en holdning som

selges i dag, kommer fra to store holdingselskaper. Det fører til at mye blir likt og uten særpreg. Svane

kommer både kunder og miljøet til gode. Ifølge Cottingham er det blitt færre hvite kjøkken

SVANE TØNSBERG AS Besøksadresse: Træleborgodden 10, 3112 Tønsberg Telefon: 33319130

Kjøkken derimot, er uavhengig av disse, og med en

med tiden, og stadig flere mørke farger og ulike

Hjemmeside: https://no.svane.com/ butikker/oestlandet/toensberg

egen arkitekt som tegner en ny modell hvert år.

treslag. Hennes tips til dem som vil kjøpe seg et nytt

Mail: post@svanetonsberg.no

kjøkken er å tenke helhetlig – å velge et kjøkken EN VINNER I PROSJEKTMARKEDET

som kler både huset / leiligheten og det en måtte ha

Svane Tønsberg henvendte seg i utgangspunktet

av møbler og annet inventar.

mest til privatkunder, men fikk ved en tilfeldighet

– Vi prøver å få kunden til å tenke at et kjøkken

Facebook: www.facebook.com/ svanekjokkenet/ Instagram: https://www.instagram.com/ svanekjokkentonsberg/


28

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

DET GRØNNE SKIFTET Eiendomsutvikleren Prosjektas AS, bygger for fremtiden. – Vi har lyst til å bygge bygg som folk har lyst til å bo i - ikke bare oppholde seg i.

F

remtidsvisjonære aktører som

to første tomtene ganske med en gang. Det første

nok var Prosjektas ikke forberedt på at bystyret i

Prosjektas, er akkurat hva Norge

prosjektet blir realisert nå, og det andre blir

Drammen skulle si nei til et prosjekt som dette.

trenger for å gå frem som et godt

realisert i løpet av våren 2020, smiler Rønningen.

Nå har Rønningen brettet opp ermene og er klar

eksempel i kampen for miljøet. Bransjemagasinet prater i dag

for en ny runde med bystyret – positivt innstilt og DET REAKSJONÆRE BYSTYRET

med flere forhåpninger.

med daglig leder Fredrik Rønningen, som

Men det var den spenstigste tomten og den

etablerte Prosjektas sammen med tre godt

mest innovative idéen – i hjertet av Drammens

den gangen. Men med generasjonsskiftet nå, så

voksne menn; alle med lang erfaring fra bolig- og

bykjerne, som skulle vise seg å bli det vanskeligste

håper jeg at de nye er mer opplyst og skjønner

næringsutviklingsbransjen.

prosjektet å realisere.

greia. Hadde de sagt ja i første omgang hadde

– Jeg hadde kjent Veidekkes styreleder siden

Med et trebygg i massivt tre, som ifølge

– Det gamle bystyret var ikke klar for det

Drammen fått det første «urban infill»-prosjektet

jeg var liten, og jobbet selv i Veidekke, forteller

Rønningen har et 32 prosent lavere Co2-utslipp

i massiv tre i Europa, men Oslo rakk å komme

Rønningen, som er utdannet sivilingeniør.

i forhold til stål- og betongbygg, hadde den

før oss. Nå får de ikke la sjansen gå fra dem igjen,

Det ene førte til det andre, og plutselig

planlagte bygården bestående av småleiligheter på

hinter han og smiler.

satt de fire stykker ved et bord og drodlet på

40 kvadratmeter, mettet Drammens utleiemarked.

fremtidsvisjonære idéer.

Den grønne oasen midt i sentrum, ville satt

flere enn man tror. Et bygg av massivt tre veier

Drammen på kartet en gang for alle. Forståelig

under halvparten av bygg i betong og stål, noe

– Vi etablerte Prosjektas i 2015, og kjøpte de

Fordelene med et bygg av tre midt i byen, er


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

29

”Ambisjonen til Prosjektas er ikke å bli en gigasvær aktør med 30 ansatte, for da begynner du med de der 500 enheter-prosjektene. Det er ikke dit vi vil. Vi vil heller bli gode spesialister på vår type boliger. ” – Vi har en visjon om at vi skal klare å realisere to til tre prosjekter årlig. Samtidig skal vi sikre at vi er på riktig vei på hvilken profil vi kjører; Vi går ikke for «melk og brød»-leiligheten, men vi gjør et eller annet spesielt – så lenge det fortsatt er spesielt! SPESIALISTER PÅ SIN TYPE BOLIGER Prosjektet Pir Heistad i Porsgrunn vil stå ferdig i mai, og består av 22 selveierleiligheter som ligger idyllisk til ved Eidangerfjorden, med båtplass, kajakkparkering og rekreasjon for kropp og sjel. I likhet med Hellefosstunet er det naturen som får stå i sentrum og ta plass. – Ambisjonen til Prosjektas er ikke å bli en gigasvær aktør med 30 ansatte, for da begynner du med de der 500 enheter-prosjektene. Det er ikke dit vi vil. Vi vil heller bli gode spesialister på vår type boliger, presiserer han. Om du selv sitter på en fin tomt mellom Oslo som forenkler byggeprosessen betraktelig, i

trenger derfor ikke så mye vedlikehold. Vi synes

Vest og Porsgrunn, er det bare å ta kontakt med

forhold til det som befinner seg under bakken.

det er viktig å bryte opp med farger, selv om det

Prosjektas.

I tillegg blir det langt mindre støy under

er litt dyrere å bygge på den måten, innrømmer

byggeprosessen.

Rønningen.

– Vi trodde vi tikka mange bokser, vi, sier en noe oppgitt Rønningen.

Rekkehusene er bygd med tanke på å fremme grøntområdet rundt tunet, og alle

– De vi har kjøpt tomter av tidligere, ser at visjonene vår med tomta er noe du kan være litt mer stolt av enn andre prosjekter, smiler Rønningen avslutningsvis.

rekkehusene kommer med en flott utsikt over EN GRØNNERE TILVÆRELSE

Drammenselva. Rekkehusene bygges før jul,

Nå ser Rønningen og resten av Prosjektas, lyst på

og blir levert nøkkelferdige på vårparten i

fremtiden. Med suksessfulle, pågående prosjekt

2020. Forventningene og forhåpningene med

som Hellefosstunet i Hokksund og Pir Heistad i

boligprosjektet er å trekke til seg barnefamilier til

Porsgrunn, jobber de målrettet mot en grønnere

det barnevennlige tunet i Hokksund.

tilværelse for dem som skal bo der. – Vi har lyst til å bygge bygg som folk har lyst til å bo i - ikke bare oppholde seg i, forklarer han innledningsvis, før han forteller om prosjektet på Hellefosstunet, i samarbeid med Familiehus.

– Vi håper at dette blir så vellykka at vi kan gjøre det et annet sted også, sier Rønningen og smiler stort. Rønningen poengterer at Prosjektas jobber

PROSJEKTAS AS Besøksadresse: Tollbugata 49, 3044 Drammen Telefon: 48264325

hardt for å tenke miljø og energieffektivitet så

Mail: fredrik@prosjektas.no

langt det lar seg gjøre, og sparer overhodet ikke

Hjemmeside: www.prosjektas.no

takterrasser på 40 kvadratmeter, og ligger på

penger på å gjøre ting annerledes enn den typiske

helt bilfritt tun. Treverket er royalimpregnert, og

boligutbyggeren.

Facebook: https://www.facebook.com/Prosjektas/

– Det består av 29 rekkehus med store


30

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

DEN NORSKE KJØKKENDRØMMEN – Ganske ofte kommer det inn kunder som bare trenger å bytte hengsler på Huseby-kjøkkenet sitt, og da er kjøkkenet kanskje 40 år gammelt, forteller interiørdesignerne Veronica Nordseth og Margaret Nordsveen ved Nye Kjøkkenhuset Hamar.

M

ger å bytte hengsler på Huseby-kjøkkenet sitt, og da er kjøkkenet kanskje 40 år gammelt. Jeg tror ikke det finnes mange leverandører som kan si det samme, fastslår Nordseth. PERSONLIG SERVICE OG LANG ERFARING
 De har flest private kunder, men har i løpet av årene beveget seg litt i retning prosjektmarkedet med mindre boligprosjekt. Når du som privatkunde kommer

ange synes det er viktig at det

30 ÅR PÅ NAKKEN

inn til de to dyktige damene i Nye Kjøkkenhuset

er norsk, for da vet man hva

– De som har kjøpt Huseby-kjøkken for 30 år siden,

Hamar, kan du forvente deg å bli hørt. Når dere

det står for og hvor det er blitt

kommer tilbake når de vil ha et nytt kjøkken. Og da

sammen har funnet drømmekjøkkenet, reiser enten

produsert. Ofte er norsk veldig

vil de gjerne ha et Huseby-kjøkken igjen! Kundene

Nordseth eller Nordsveen ut til kunden for å ta mål.

solid, og det henger nok igjen

våre vet hva Huseby står for og at det er bra. Vi tror

– Vi er jo bare to, så vi er avhengig av at vi kan

hos det norske folk, kan medeier Veronica Nordseth

at Huseby er ett kjent kjøkkenmerke her i Hamar, og

tilby noe som ikke alle andre kan tilby – og det er

i Nye Kjøkkenhuset Hamar, fortelle.

damene legger til at de har vært her i snart 30 år.

personlig service og lang erfaring. Om kunden spør

Sammen med Margaret Nordsveen, eier og driver de den lille kjøkkenbutikken med det store hjertet. Her ytes god service, og hjertene til de to eierne banker for grundig kundeveiledning og kvalitetskjøkken.

Huseby er kjent for å produsere bra kjøkken. Med

om vi kan hjelpe dem med farger på vegger og gulv,

lang garanti, solide skinner og hengsler kombinert

så bistår vi gjerne med råd, smiler interiørdesigne-

med et utrolig slitesterkt materialvalg, kan du alltid

ren muntert.

stole på Huseby når det kommer til kvalitet. – Stadig kommer det inn kunder som bare tren-

Her hos Nye Kjøkkenhuset Hamar finnes det mange ulike kjøkken og velge mellom. I alle


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

31

prisklasser, fra

KUNDEGRUPPE, FRA UNG TIL GODT VOKSEN.

enkel standard til

Vi selger kjøkken til alle, fra de unge til de godt

Hamar, er ikke nødvendigvis å bli den største, men

luksus.

voksne. Våre kjøkkenkunder søker ofte hjelp fra

den beste på service og oppfølging. Nordseth

A-Å. Gjennom den gode servicen og personlige

og Nordsveen poengterer viktigheten av å ha et

når vi tegner og lager ett tilbud, understreker

veiledningen ønsker vi å fremstå som en seriøs

kjøkken du virkelig trives i.

Nordsveen.

samarbeidspartner.

FRA TEGNING TIL FERDIG RESULTAT

bedre økonomi til å sette bort hele prosjektet.

Kjøkkenmerkene til Nye Kjøkkenhuset Hamar er;

Den yngre generasjonen er mer «handy» og kan

norske Huseby og danske JKE design. Den største

fikse mer selv.

– Vi prøver å forholde oss til kundens budsjett,

– De som er godt voksne har kanskje litt

Visjonen til den lille kjøkkenbutikken i

– Det er jo der man gjerne samles når man får besøk. Et kjøkken er et veldig viktig rom, avslutter de.

forskjellen mellom de to merkene er, hvordan skapene er oppbygd. Ventetiden fra du bestiller et

KJØKKEN I SPREKE FARGER

splitter nytt kjøkken til du kan ta det i bruk, er fra

Når det kommer til fargevalget, er det hele 2500

4-6 uker.

NYE KJØKKENHUSET

farger å velge mellom. Du kan få kjøkken i

Besøksadresse: Brugata 72, 2321 Hamar Telefon: 62509990

– Vi er behjelpelig med å skaffe montører, snekkere, rørleggere og elektrikere. Noen kunder velger

akkurat den fargen og fargetonen du liker best. – Vi har levert både knall lilla og oransje

Epost: veronica@kjokkenhuset.no

å reise bort mens renoveringen pågår, opplyser

kjøkken – du kan få hva du vil! Det kan bli litt

Hjemmeside: www.nyekjokkenhuset.no/

Nordseth.

for mye å velge imellom, noen ganger har vi

Facebook: https://www.facebook.com/ kjokkenhuset.hamar/

I tillegg til kjøkken, kan Nye Kjøkkenhuset

kjøpt fargeprøver og malt slik at det blir lettere

Hamar tilby bad og garderobeløsninger fra både

for kunden å forestille seg det endelige resulta-

Huseby og JKE design.

tet.

Instagram: https://www.instagram.com/ nyekjokkenhusethamar/


32

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

GARANTERT WOWFAKTOR Farnese Eiendomsforvandling sitter på knepene som gjør det mulig å bo i en luksuriøs hotellsuite hver eneste dag.

D

u bør merke deg navnet Kjartan Farnes. Gjennom sitt eget selskap; Farnese Eiendomsforvandling, lærer han bort uvurderlige knep og utrolige tips til hvordan

du kan forvandle hjemmet ditt fra et rotete «casa kaos» til et velplanlagt drømmehus. En kunnskap han selv har brukt 17 år på å tilegne seg, men som han bruker rundt fire timer på å formidle gjennom sine kreative workshops. – Så kjøpte jeg noe større og litt mer praktisk,

eksempel med et dobbelt vinskap eller en bok-

MAKSIMAL UTNYTTELSE

og da jeg solgte det igjen så jeg at her kan jeg

hylle som er 26 meter lang, som starter i kjelleren

Farnes holder tempoet oppe mens han guider

både være kreativ, samtidig som jeg tjente pen-

og ender som rekkverk på loftet, smiler han.

oss gjennom sitt eget drømmehus. Praten går

ger på å flytte. Og folk likte jo det jeg gjorde! FLYTTET 11 GANGER PÅ 17 ÅR

livlig mens vi går fra rom til rom. Detaljene er mange og løsningene enda flere. Han viser,

KREATIVE KJARTAN

Showroom-boligen viser mye av det som Far-

peker og forklarer, og det blir plutselig veldig

I 2014 bestemte han seg for å starte som konsu-

nes poengterer er ekstra viktig i et hjem. For

tydelig hvordan hver eneste lille finurlige detalj

lent, og startet opp Farnese Eiendomsforvand-

eksempel gjennomgående lys, unike naturma-

har sin egne viktige funksjon. Som brikker i et

ling - oppkalt etter seg selv og en favorittvin ved

terialer, integrerte løsninger og praktiske «life

puslespill.

navn Farnese.

hacks» som kokende vann i kjøkkenkrana.

Showhuset her i Tønsberg gjenspeiler nemlig

Farnes betegner seg selv som en kreativ sjel

– Erfaringen min rundt disse løsningene og

til punkt og prikke hvordan Farnes tenker i for-

med en voldsom entusiasme til å skape noe unikt.

hvordan man kan plassere ting, kom etter å ha

hold til maksimal utnyttelse av boarealet. Han

Han kan være behjelpelig med konsultasjon i

flyttet 11 ganger på 17 år, avslører den løsnings-

tar oss tilbake til hvordan det hele begynte.

forkant av visning og salg, og ikke minst skape

orienterte østlendingen.

– Det begynte med at jeg kjøpte en leilighet på 13 kvadratmeter for å komme inn på bolig-

drømmehjemmet med stor D. – Jeg syns at gjennomsnittsboligen er veldig

Med sitt strøkne showhus, håper Farnes samtidig at Tønsbergs innbyggere innser at man

markedet. Og for å bo på 13 kvadratmeter og

traust og kjedelig, og alle lager det helt likt! Jeg

ikke nødvendigvis trenger å bo i Oslo for å

kunne ha et liv ved siden av, så må du gjøre det

liker å kunne skape noe med atmosfære. Ellers

kunne ha et litt mer spennende og hipt hjem –

veldig, veldig praktisk, sier Farnes med et glis.

er jeg veldig opptatt av å skape en wow-faktor, for

uten at det skal koste skjorta.


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

” Jeg syns at gjennomsnittsboligen er veldig traust og kjedelig, og alle lager det helt likt! Jeg liker å kunne skape noe med atmosfære.”

33

ne. Det er stort når jeg møter på tidligere kunder utenfor jobbsammenheng og de introduserer meg for deres venner som «Kjartan, han som forvandla hjemmet vårt», og de ser på meg med store øyne. Selv føler jeg meg som en helt enkel mann fra Tønsberg, avslutter han med et forsiktig smil.

ØKONOMISK LØNNSOMT FOR KUNDEN

tilegne seg, bruker han fire timer ute hos kunden

Farnes er i tillegg forhandler for interiøret og

på å formidle. Ifølge Farnes er det mange penger å

innredningen du ser i boligen. Han kan selge ting

spare på å la ham tipse om hvor kunden får kjøpt

mye billigere enn andre da han holder driftskost-

de rette tingene på de rette stedene. Han bistår

nadene til selskapet sitt nede. Farnes har ansatt to

med planskisse, og hjelper kunden med material-

møbelsnekkere og én håndverker, men stort sett

skisse. Målet hans er at det alltid skal være økono-

FARNESE EIENDOMSFORVANDLING AS

er det bare han selv som reiser rundt på oppdrag i

misk lønnsomt å leie inn hjelp.

Telefon: 40489090

Oslo- og Vestfoldsområdet. Han kaller det helst en livsstil – absolutt ikke en jobb. – Visjonen min er at jeg skal ha det gøy på jobb og få folk til å føle at det ikke koster noe å bruke meg! Kunnskapen han selv har brukt 17 år på å

– I løpet av fire timer får jeg en veldig god over-

Epost: post@farnese.no

sikt, og i de fleste tilfellene løser vi hele problemet

Hjemmeside: www.farnese.no

på fire timer. Det har vi gjort så mange ganger,

Facebook: https://www.facebook.com/ farneseeiendomsforvandling/

fastslår han. – Uten at det skal virke flåsete, så hender det at jeg føler meg litt som en kunstner eller rockestjer-

Instagram: https://www.instagram.com/ farnese.no/


34

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

TRENDY MED TRE Med en forkjærlighet for treverkets unike egenskaper og med en god porsjon ekte håndverk og presisjon, skaper Joakim Espegard funksjonell brukskunst med sin baderominnredning av tre.

I

sn’t it good, Norwegian Wood?”, synger John Lennon i den berømte Beatles-sangen som antas å handle om billig møblement av furu; den store trenden på interiørfronten den gangen.

Møblementet til Norwegian Wood Design, derimot, er alt annet enn utdatert og billig. – Det er en helhetlig design, og det er ikke tilfeldig hvordan det er satt sammen. Trestrukturene blir forskjellig fra gang til gang. Det som er veldig unikt er at vi også er veldig fleksible i forhold til ønsker: De aller fleste ønsker sitt eget lille preg på det som blir laget, og da tilpasser vi størrelse og form, smiler Espegard. Treverket som benyttes, er hovedsakelig ask og eik fra norske trær. Varmebehandlet eik kommer derimot fra Danmark. Espegard er stolt over våre norske trær, og forteller at det er en mye villere struktur i den norske eika kontra den amerikanske og europeiske. Det var nesten som om skjebnen hadde en finger med i spillet da Espegard startet for seg selv høsten 2016. Da en nær venn plutselig gikk

faktisk flere som lager baderominnredning i tre – men ikke på den måten vi gjør, forteller han. Ved hjelp av epoxy-behandling og lakkering,

det behandles for å unngå innvendig råte. Mange er fortsatt skeptisk til badekar og vaskeservanter i tre, men Norwegian Wood

bort, innså han at livet var for kort til å ikke

holder treproduktene seg i utrolige 50-100 år

Design har fått god anerkjennelse for det de har

gjøre det han hadde mest lyst til. Tre måneder

uten en eneste behandling. Espegard har nemlig

levert så langt. Espegard er svært interessert i å

etter bortgangen av kameraten, startet Espegard

valgt å ta på seg det grundige forarbeidet, slik at

få kontakt med mulige samarbeidspartnere som

Norwegian Wood Design alene, med kun én

kundene slipper å tenke på den biten.

entreprenører og byggherrer i Drammen, Oslo

ansatt. Og om ikke det var vågalt nok: Norwegian

– Epoxy-behandlingen gjør at det ikke slipper

Wood Design er dessuten én av veldig få aktører

inn luft i treverket. Det blir helt lukket, og vannet

som spesialiserer seg på baderominnredning i tre!

kommer ikke i kontakt med vann i det hele tatt.

– Jeg hadde googlet litt i utlandet, og det er

Treet blir tørket til mellom 7 og 9 % fuktighet før

og omegn, da han ser dette som et marked med mange muligheter. – Men jeg tror ikke at dette blir så veldig mainstream noen gang, smiler han ydmykt.


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

NORWEGIAN WOOD DESIGN Besøksadresse: Åslyveien 16, 3023 Drammen Telefon: 95268469 Hjemmeside: https://norwegianwooddesign.com/ Mail: post@nwdesign.no Facebook: https://www.facebook.com/ Norwegianwooddesign/ Instagram: https://www.instagram.com/ norwegianwooddesign/

35


36

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

LYKKELIG SOM LITEN Kjøper du et masseprodusert kjøkken, er risikoen stor for at du blir skuffet over kvaliteten. Lokalkjente Hamar Kjøkkensenter, leverer isteden kvalitet på første forsøk.

F

ordelen med oss er at du kan sette

Tiden det tar for Hamar Kjøkkensenter å fer-

Hansen at mange kunder som kanskje kjøper et

ditt eget personlige preg på kjøk-

digstille et kjøkken, er under en fjerdedel av det

Ikea-kjøkken, kommer hit for å kjøpe benkepla-

kenet, det er ikke bare ensformig,

konkurrentene kan tilby. To og en halv dag til en

ter. Her lages jo alt etter eksakte mål – og dessu-

innleder Rune Hansen, eier og dag-

uke, må du vente på kjøkkenet ditt dersom du er

ten på eget verksted.

lig leder hos Hamar Kjøkkensenter.

kunde hos kjøkkensenteret på Hamar.

Hansen er en veteran i kjøkkenbransjen. Han

– Vi har et verksted som vi lager og tilpasser

DET LILLE EKSTRA

startet allerede i 1983 – den gang butikken hans

alt etter kundens ønsker. Slik kan kundene få sitt

– Fordelen vår er at vi pakker ut varene og ser

lå på Hjellum. Etter 18 år med godt salg og et

eget personlige preg på kjøkkenet. Vi skiller oss

eventuelle material- eller transportskader før kun-

minst like godt renommé, slo han opp dørene

litt ut fra Elkjøp og Ikea for eksempel, som har et

den. Da har vi mulighet til å rette på det før det

til Hamar Kjøkkensenter i Ottestad, i helt egne

mer begrenset konsept når det gjelder benkepla-

blir noen spørsmål. «Det lille ekstra» gjør at ser-

lokaler.

ter og dører, forteller Hansen med stor innlevelse.

vicen vår er litt bedre enn hos våre konkurrenter.

Hamar Kjøkkensenter leverer ofte til eneboli-

Problemet er at mange førstegangskjøpere ikke

UNIKT OG SPESIALTILPASSET

ger med spesielle mål, og er dermed vant med at

tenker på dette før de har kjøpt et kjøkken fra

Til å begynne med eide Hansen butikken

det meste må tilpasses. I slike tilfeller reiser de

Elkjøp eller Ikea. Kjøkken er spesielt, det er ikke

sammen med noen fra Sigdal-gruppen, men

alltid ut til kunden for å måle og tegne sammen

som å kjøpe et kjøleskap. Det skal jo vare noen år.

driver i dag geskjeften alene. Men helt alene er

med kunden.

han riktignok ikke, for på Hamar Kjøkkensenter

– Jeg var på Elkjøp her om dagen, og bevitnet

På leverandørsiden har Hansen lagt sin elsk på dansk kvalitet.

bugner butikken av kompetanse innom ulike

en samtale mellom en sint kunde og ansatt.

områder. Hansen har ansatt et dyktig team be-

Kunden hadde kjøpt en benkeplate hos Elkjøp,

fordi de er flinke med design og nøyaktig med

stående av montører og kjøkkendesignere, og

som viste seg å være 1,5 centimeter for kort, og

leveringer. Det har i grunn vært hånd i hanske

har knyttet til seg en rekke underleverandører

fikk vite at det tok fire uker å få en ny plate! Her

for oss, smiler han.

som elektrikere, rørleggere og håndverkere ved

hos oss har det noen ganger gått fire timer, sier

montering av kjøkken ute hos kunden. Sammen

Hansen med en varm latter.

skaper teamet kjøkkenmagi, der hvert enkelt kjøkken er helt unikt og spesialtilpasset.

På grunn av de store kjedenes mangel på fleksibilitet og evne til å strekke seg, opplever

– Vi har alltid vært glad i danske leverandører

For å kunne tilby noe for alle, har Hansen valgt å ta inn luksusmerket Crown. – Jeg så at Hamar ikke var så veldig representert i det å ha dyre kjøkken, så vi tok det inn for «high


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

end»-følelsen, som et alternativ for å ha spennvid-

PERSONLIG KUNDEKONTAKT

den. Folk har penger, det er ikke noe problem det

Etter så mange år i kjøkkenbransjen (36 år,

- eller så har banken penger, sier han spøkefullt.

for å være eksakt), er det tydelig at Hansen

fortsatt har en stor pasjon for jobben sin. TrivTAR HELE BADET

selen er stor også blant de ansatte, som holder

Hos Hamar Kjøkkensenter kan du også finne

en vennskapelig tone med sine kunder.

baderomløsninger i form av vasker og fronter i

– Vi er små, og synes det er hyggelig å møte

HAMAR KJØKKENSENTER

forskjellige merker. De tar hele badet, og legger

kunder. Personlig kontakt og kjennskapen å

våtrompaneler i samarbeid med rørleggere og

drive på et sånt område; det er det som gjør

Besøksadresse: Ottestadgutua 32, 2312 Ottestad, Norge

håndverkere. Gjennom hele prosessen trenger du

hverdagen vår ålreit. Vi er lykkelig som liten,

Telefon: 62581071

bare å forholde deg til én kontaktperson – og det

fastslår han med et smil.

Epost: post@hamarks.no

er Hamar Kjøkkensenter. – Vi har en fast pris på hele jobben, så det blir

– Selv blir jeg litt lei av å gå på et stort senter. Det er aldri noen å henvende seg til,

ingen overraskelser for kunden. Det er derfor vi

og man må trekke kølapp og vente for å få

har fått så mange kunder oppgjennom. Når vi sier

hjelp – det synes jeg er så forferdelig kjedelig!,

en pris, så holder vi den prisen!

ler han.

Hjemmeside: hamarkjokkensenter.no Facebook: https://www.facebook.com/ HamarKjokkensenter/ Instagram: https://www.instagram.com/ hamarkjokkensenter/

37


38

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

FUNKER FRA A TIL Å

Skallevold vinduer og dører er synonymt med kvalitet. I over 50 år har familiebedriften holdt til her i Tønsberg og i like mange år har de trofaste kundene fortsatt med å komme tilbake, privatkunder som entreprenører og elementprodusenter. Det handler om personlig kontakt, service og oppfølging.

E

rling Davidsen er andre generasjon i

– Vi kom til et punkt hvor vi måtte gjøre noe

bedriften, og driver familiebedriften

for den økonomiske fremdriften, så vi flyttet rett

sammen med sin fetter Jørn Davids-

og slett produksjonen vår til Polen. Det er nok den

en. Det var deres fedre som grunnla

største årsaken til at vi eksisterer i dag, forteller

Skallevold Trevarefabrikk AS i 1967,

Davidsen åpenhjertig.

og helt frem til 2003 ble det produsert mengder

Skallevold har fortsatt salgs- og serviceavde-

med spesialbestilte vinduer og dører i Tønsberg. At

lingen igjen i Tønsberg, samt varemottak og dis-

Skallevold tilbyr egenproduserte vinduer og dører

tribusjon. Staben består i dag av 6 personer, mens

blir godt mottatt i markedet og mellomleddet via

produksjonsteamet i Polen består av hele 30 ansat-

byggevarekjeder blir borte. Her kan alle handle

te. Leveringstiden varierer litt avhengig av produkt,

direkte uten fordyrende mellomledd. I 2003 flyttet

men ligger normalt på fem til åtte uker. Nedslags-

de den egne produksjonen bort fra Skallevold.

feltet er hovedsakelig Østlandet fra Kristiansand til


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

Trondheim og proffkundebasen består av alt fra elementhusprodusenter til hytteprodusenter og ulike entreprenører. Kundesenteret i Tønsberg byr

foretrukken leverandør på vinduer og dører i sitt marked, sier han. – Service og etterarbeid blir lettere ved å bruke

39

– Vi tilpasser oss og får til et godt samarbeid. Vi er fleksible og kan lagre vinduer og dører i våre store lokaler i Tønsberg, før vi avtaler leverings-

på utstilte dører og vinduer på rekke og rad. Hit

en lokal aktør, og når de ser det funker fra A til Å,

tidspunkt direkte på byggeplassen. Istedenfor å få

er alle velkomne til å ta og føle på produktene før

så er det klart de kommer tilbake, smiler proffsel-

en hel trailer med vinduer på en gang, på en fra

man bestemmer seg.

ger Davidsen.

før trang byggeplass, så kan vi ta oss av lagringen,

Skallevold som bedrift trives godt med sin po-

pakkingen og tilpasser leveringen etter kundenes

leverer veldig god kvalitet, særlig når det gjelder

sisjon med egen produksjon av vinduer og dører,

ønsker. Det blir godt mottatt fra alle våre kunder

overflatebehandlingen vår, at vinduene og dørene

og fabrikken i Polen videreutvikles stadig for å

poengterer Davidsen.

får en fin finish. Der får vi mange gode tilbakemel-

møte myndighetenes krav om nye byggeforskrifter

dinger, smiler en blid Davidsen.

og miljøkrav. Bedriften holder fokus på effektivitet

– Vi mener vi har lagt oss på en linje der vi

Han understreker derimot at de ferdigbehandlede vinduene likevel må vedlikeholdes etter noen år. – Byggforsk beskriver at vinduer skal males dobbelt så ofte som veggene! Det vil si at har du et intervall på å male veggene etter åtte til ti år, da

med innføring av Lean-system i hele produksjonen. Takket være dette har man kunnet øke kapasiteten, noe som har bidratt i riktig retning for bedriften. På proffsiden er de for tiden i gang med flere

SKALLEVOLD VINDUER OG DØRER

skal du male vinduene etter fire til fem år, råder

store og spennende prosjekter i Tønsberg, Dram-

han, dersom du vil unngå sopp og råte og bevare

men og Oslo. Det er stor byggeaktivitet for leilig-

Besøksadresse: Granborgveien 5, 3153 Tolvsrød

dine vinduer og dører for å ha lang levetid.

hetsprosjekter som preger en betydelig stor andel

Telefon: 33372250

av bedriftens produksjon for tiden.

Mail: firmapost@skallevold.no

Davidsen har lang fartstid i familiefirmaet. Han startet her i 1989, og har siden den tid etablert flere sterke kundeforhold på proffsiden. – De private kundene anbefaler oss videre til familie og venner, og slik er Skallevold blitt en

– Vi ønsker å knytte til oss flere mellomstore entreprenørfirmaer og hus- og hytte produsenter, så det er bare å ta kontakt med oss. Kontakt info finner dere på www.skallevold.no.

Facebook: https://www.facebook.com/ skallevoldtrevare/ Instagram: https://www.instagram.com/ skallevold.no/


40

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

NÅ SLIPPER DU Å ROTE BORT NØKKELEN 45 120 dører har blitt åpnet, 26 947 nøkler har blitt delt– og ingen nøkler er på avveie. Unloc digitaliserer nøkler ved å gjøre nøkkeldeling like enkelt som å sende en tekstmelding.

D

u kjenner igjen situasjonen. Du løper ut av bussen og inn mot ytterdøren, fingrene dine roter febrilsk i vesken på jakt etter det lille metallet som

manuelt skal stikkes inn i nøkkelhullet og åpne opp døren din. Hvor er nøklene?, spør du deg selv, mens du iherdig prøver å huske hvor du hadde de sist. Rot med nøkler forekommer i alle hjem. Det er klønete å skulle gjemme en nøkkel bak en blomsterpotte slik at renholderen kommer seg inn, og det er bortkastet tid å kjøre fra jobb for å

” Det alle våre partnere har opplevd er økt mobilitet og spart tid etter å ha begynt å samarbeide med oss”

kunne åpne opp døren for en håndverker. I tillegg kan det være ekstremt dyrt å rote bort nøkler.

– Vårt konsept og vår jobb er å sørge for at

Unloc har mange spennende partnere som

Unloc gjør det mulig å dele nøkkelen din, ved

døren din åpner seg sømløst, slik at du kan bare

de samarbeider med på daglig basis. En av disse

hjelp av en app.

fortsette med livet ditt, sier gründer og medeier

kundene er Norges største logistikkapparat – og

Kris Riise (29).

disse fungerer som avisbud som leverer lesestoff.

Unloc utvikler en hub for digitale nøkler, og samler hele nøkkelknippet ditt i én app. Enten

Teamet til Riise er et pulserende teknologimiljø

For å kunne levere avisene i inngangene til

det døren hjemme, på hytta, kontoret eller

med over 10 års erfaring innen norsk app-

abonnentene, måtte logistikkapparatet kontakte

garasjen. Appen fungerer også i tillegg til kort,

utvikling. Her finner man de som har utviklet

borettslag og sameier for å spørre om nøkler.

brikker eller fysiske nøkler, i parallell med dagens

appene til Finn.no, Posten, NAF og OBOS. Selv var

Nøklene ble sortert etter en bestemt rute, og

løsning.

Riise prosjektleder for Ruter-appen. Gründeren

avisbudene ble nødt til å gå den nøyaktige ruten

informerer oss om at de ansatte har i snitt kjøpt

hver dag.

Har du allerede en smartlås hjemme, kan finne om den kan bli koblet med Unloc-appen her. Det

aksjer for 300 000 – 400 000 kroner, noe som tyder

er gratis.

på at de har stor tro på bedriften.

I fjor var det null ansatte i Unloc – nå er det

– Jeg liker å lage konkrete løsninger for

– Etter at de ble kunde hos oss har to ting skjedd: de har kvittet seg med kostnaden og risikoen ved å ha så mange nøkler, og de har fått

elleve. I løpet av året vil det være nærmere 20

konkrete problemer. Jeg la merke til at store

stykker. I dag er det er rundt 1600 aktive brukere

bedrifter hadde høye kostnader og satt på mye

muligheten til å gjøre ruteoptimaliseringer i byene.

i Unloc og hver dag vokser tallene. Målet er å bli

risiko når det kom til nøkkelsystemene deres, det

økt mobilitet og spart tid etter å ha begynt å

internasjonale etter hvert.

ville jeg gjøre noe med, forteller Riise.

samarbeide med oss, sier han.

– Det alle våre partnere har opplevd er


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

41


42

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

43

MALER NORGE GRØNT Stadig flere håndverkere og industribedrifter legger om til en mer miljøvennlig arbeidshverdag. Den Miljøfyrtårn-sertifiserte bedriften Malermester Buer i Drammen, har tatt flere grep for å verne om miljøet

S

iden sist vi besøkte Malermester

opp alle lærlingene. Gjennom Buer-skolen

Buer i Drammen i 2013, har det

jobber Malermester Buer hardt med å lære opp

det var en så fantastisk greie at vi hoppet rett på

skjedd flere store forandringer.

sine egne lærlinger, og per i dag har de åtte

det! Alle sparer penger; entreprenøren slipper

Med en miljøbevisst daglig leder og

lærlinger.

å ta imot vårt restbelegg, og vi kan sende alt

en gjev Miljøfyrtårn-sertifisering,

– Da nevnte Tarkett returordningen sin, og

– Sebastian har vist seg å være så bra at vi gir

direkte til Tarkett igjen. Det blir veldig gode tall

går malermesterfirmaet i bresjen for en mer

ham tilliten til å starte en ny avdeling i Vestfold.

av det, og vi ser at det er lønnsømt i alle ledd –

klimavennlig bransje.

Med alle store bygg i Vestfold vil vi nå komme

ikke minst for miljøet.

– Vi fant ut at det var på tide å ta mer ansvar, og derfor startet vi med miljøfokus for noen år siden. Til å begynne med startet vi i det små;

nærmere kunden og med tiden videreutvikle

Malermester Buer er utvilsomt et firma

det og starte med service, forteller Aasen.

for fremtiden. Et firma som tar ansvar og vil

– Og vi er på jakt etter flinke malere og

gjøre rett for seg i en verden som trenger alt

«hva kan vi gjøre med søpla vår?», «Hvordan

gulvleggere som vil jobbe i Vestfold, betoner den

annet enn mer avfall. Likevel er visjonene for

kan vi gjøre dette riktig?» Direktøren spurte om

kommende avdelingslederen, Sebastian Krusche.

fremtiden å skynde seg sakte.

vi ville ta ansvar for alle avdelingene, og det har

– Vi jobber med mange gode kunder, og EKO B

prøver å ta det forsiktig og gå sakte frem.

Det grønne fokuset blir selvsagt tatt til følge

Det hjelper ikke at jeg synes vi skal være

ØKT BESETNING OG OMSETNING

også ved avdelingen i Tønsberg – og det trenger

miljøvennlige og grønne helt inntil beinet -

Aasen kom inn som daglig leder i 2015, og

ikke nødvendigvis være belastende for miljøet å

det er en prosess vi jobber mye med internt,

kjøpte samtidig opp et selskap der formålet var

pendle fra avdelingen i Drammen til avdelingen

med forskjellige aktiviteter slik at vi får dette

å samle Buer Tapet og Gulv under samme tak

i Tønsberg!

ordentlig på plass.

vi gjort, fastslår daglig leder Ingar Aasen.

som Malermester Buer. Fra å være et samlet

– I fjor gikk vi til innkjøp av en elsykkel

mannskap på rundt 35 personer i 2013, er det

ved navn Eko B, som for øvrig har sin egen

i dag – seks år senere – ikke lenge til de når

Instagramprofil. Vi har det mye moro med det,

det magiske tallet 100. Samtidig har de økt

forteller Aasen muntert.

omsetningen betraktelig. – Vi har videreutviklet oss på offentlige

– Den siste folderen vi lagde, var faktisk på spiselig papir, avslutter Aasen lattermildt.

Uten å vie en tanke på parkeringsplass og endeløse bilkøer, tar elsykkelen raskt

rammeavtaler og eiendomsbesittere, som har

medarbeiderne frem og tilbake på små oppdrag

vært en stor andel av utviklingen, rett og slett.

i nærområdet. Og elsykkelen Eko B har fått

Man må være litt heldig iblant, men så er det

litt av en kjendisstatus her i Drammen. Eko

noen som sier at man må være litt dyktig for å

B er nemlig stjerna i Malermester Buers

være heldig også, sier Aasen med et lurt smil.

reklamefilm, som profilerer firmaets grønne fokus. Nylig har de også gått til innkjøp av to

STARTER NY AVDELING

9-setere, som gjør at de kun trenger å kjøre én

Dyktighet lønner seg som oftest. Nå i disse

bil ved hvert prosjekt.

dager utvider og åpner Malermester Buer nemlig et nytt kontor i Tønsberg, som

GENIAL RETURORDNING

medarbeider Sebastian Krusche skal få æren av

Malermester Buer tenker miljø hele tiden, og

å drifte. Krusche startet i malermesterfirmaet

på alle mulige måter tenker de gjenvinning og

for kun fire år siden, og hadde en viktig finger

resirkulering. Aasen forteller hvordan en fagtur

med i spillet da Buer-skolen startet opp, da

med gulvleverandøren Tarkett, ble en skikkelig

han hadde overordnede ansvaret for å lære

øyeåpner.

MALERMESTER BUER DRAMMEN Besøksadresse: Tollbugata 115, 3041 Drammen Telefon: 09100 Mail: ingar@malermester-buer.no Hjemmeside: https://buergruppen.no/ malermester-buer-drammen/ Facebook: https://www. facebook.com/Malermester-BuerDrammen-351903052181472/ Instagram: https://www.instagram.com/ malermesterbuerdrammen/


44

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

KJØKKENET SOM VARER OG VARER ... Å investere i et helt nytt kjøkken er en kostbar affære for de fleste. Før du gjør ditt valg, så er det noen ting du bør kjenne til for å kunne velge et kjøkken som faktisk varer.

K

samler familie og venner over et godt måltid

NYÅPNING

som skaper minnerike øyeblikk. Vi tilbringer

Studio Sigdal på Skøyen er en innbydende og

rett og slett en god del tid på kjøkkenet, og

oversiktlig butikk. Etter en skikkelig oppussing,

nettopp derfor skal et kjøkken samtidig tåle

har butikken fått seg et stort løft, og med vinduene

en del, og ikke minst være godt planlagt

ut mot gaten - som for øvrig vrimler av travle

for å tilrettelegge for en god og vellykket

mennesker, er Lundes mål i tiden fremover at så

matlagingsopplevelse også for den som står

mange som mulig vil få lyst til å svippe innom. I

bak grytene.

februar i år fant den offisielle nyåpningen sted.

– Et kjøkken er en stor investering. Alt vi

– Nå vil vi virkelig vise frem hvem vi er! Vi er

leverer skal være noe du føler at du kan ha

Studio Sigdal Skøyen, og kundene skal synes det

lenge. Vi designer og leverer kjøkkenet, og vi skal

er en fryd å komme innom butikken med hyggelig

jøkkenet er et viktig rom i

praktisk gjennomføre det på en utmerket måte,

mottakelse og høy kompetanse på design og

våre hjem, og har en like

sier Christine Lunde, administrerende direktør i

gjennomføring.

viktig plass i våre hjerter. Her

Studio Sigdal Skøyen.

lager vi mat og lærer våre små om sann matglede, og vi

– Men de andre fagene må også støtte opp, legger hun til.

GENERASJONSSKIFTET Per Arne Lunde startet med å selge kjøkken fra


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

45

– Vi ringer gjerne til fabrikken hvis du ønsker noe spesielt, så ordner vi det, fastslår Lunde. Sigdal har et unikt satelittkonsept i sine butikker. Kundebehandling blir tatt på alvor, og kunden får oppmerksomhet når han behøver det og om han behøver det. Noen ganger kan det også være fint å få mulighet til å sitte litt for seg selv og tegne på ideer om hvordan kunden vil at drømmekjøkkenet skal se ut. – Vi har skjermer rundt i butikken med kataloger, og du kan lage et eget «mood board» - enten fysisk eller digitalt. MILJØVINNER Miljø er blitt et viktig aspekt for både forbruker og produsent i dag. Studio Sigdal Skøyen tar

Sigdal for vel 30 år siden, men da Christine, som

– Men vi har fortsatt mye grått. Det er populært

for øvrig er andre generasjon i bedriften, kom inn

og kjempestilig! Men den sterkeste trenden de siste

selvsagt sitt ansvar, blant annet gjennom å selge

i Studio Sigdal Skøyen i 2011, markerte det et viktig

to årene og som fortsetter, at det er malt. Før skulle

svanemerkede kjøkken. Forebyggende tiltak som

generasjonsskifte for Studio Sigdal Skøyen. I en

det være hvitt, men nå er det malt i alle mulige slags

mindre bruk av papir og plast, fokus på kildes-

alder av 28 år, ble Christine Lunde administrerende

farger.

ortering og vannbasert maling, gjør Sigdal til en miljøvinner.

direktør, og går en lys fremtid i møte sammen med den fremoverlente og moderne butikken på Skøyen. – Vi startet med prosjekt i 2010 da vi overtok porteføljen fra Sigdal sentralt, forteller hun ivrig.

SPESIALTILPASSEDE KJØKKEN

– Bærekraft henger sammen med å drive god

Og nettopp fargevalg er nærmest blitt en hjertesak

butikk, og sørger for at man jobber på en mer

for Sigdal. Du kan velge fritt blant alle fargene på

effektiv måte, avslutter Lunde.

fargekartet, og du kan velge absolutt hvilken kulør FRA MØRKT TIL LYST Trender kommer omtrent like fort som de går når

som helst! Så lenge det passer deg. – Har du en farge du liker ekstra godt, så ordner

det kommer til interiør og innredning i dag. Men

vi det. Det hender at folk er vågale og velger to

er det egentlig forskjell fra hva Hvermansen og den

forskjellige farger, og det kan bli ordentlig kult! Da

profesjonelle entreprenøren velger?

ser du at det lyser i øynene til kjøkkenselgeren her,

– Vi ser at det er litt forskjellig fra hva privatkunder velger og hva som er standard i et

ler hun. Med egen husavdeling og prosjektavdeling, er

prosjekt. Mange har turt å velge et mørkt kjøkken

Studio Sigdal Skøyen godt skikket til å spesialtilpasse

over en lengre periode, men nå begynner også

kjøkken etter akkurat ditt behov og dine ønsker.

entreprenører og utbyggere å følge etter og kaste

Spesialtilpassing i det hele tatt, er et viktig stikkord

seg ut på den trenden, fordi den begynner å bli

for Sigdals kvalitetsmøbler. De tilpasser gjerne skap-

mer kjent. Av og til må man eksponeres og bli

dører, benkeplater og lignende, etter ønsket størrelse.

komfortabel med noe før man tør å gå ut i det.

Den helnorske kjøkkeninnredningen produseres i

Ifølge Lunde går det nå mot beige og varmere toner.

Sigdal i Nedre Eggedal, noe som forenkler kommunikasjonen for alle parter.

STUDIO SIGDAL SKØYEN Adresse: Karenslyst alle 57, 0277 Oslo Epost: post@studiosigdal-skoyen.no Hjemmeside: https://www.sigdal.com/forhandler/oslo/ studio-sigdal-skoyen/


46

MOTOR

MOBILE TØNSBERG:

EN GRØNN FREMTID I SIKTE

E

Med en lansering av elbilen Corsa-e og den ladbare hybdriden Grandland X Plugin Hybrid, gjør Mobile Tønsberg bilvalget enkelt for de mange pendlerne i Vestfold.

n kald januardag i 2015 åpnet Mobile

land X plugin-Hybrid farges bilkolleksjonen for

CO2-utslipp på 49 gram er Grandland X Plugin-Hy-

Tønsberg dørene, som den første av

Mobile Tønsberg grønnere og grønnere.

brid, sammen med introduksjonen av en ny hele-

mange bilforhandlere i Mobile-kjeden.

Med 330 kilometer batterisjekk rekkevidde,

Siden starten har de vært en Opel-for-

plasseres Opel Corsa-e seg midt blant bestselgerne

handler, og med tiden har de også blitt

Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf og BMW i3. Koblet

lektrisk Opel Corsa, et viktig bidrag til å tilfredsstille fremtidens utslippsmål. Daglig leder i Mobile Tønsberg, Fredrik Teie Sø-

en Fiat Professional bobilverksted. De har også blitt

til en hurtiglader tar det 30 minutter å fylle til fire

rensen, er svært fornøyd med de to nykommerne i

et MECA-verksted og kontrollorgan som gjør repara-

femdeler kapasitet, og alt kan styres enkelt gjennom

bilkolleksjonen. Han vet at det finnes mange pendle-

sjoner, servicer og EU-kontroll på alle bilmerker.

infotainmentskjermen i dashboardet, eller ved hjelp

re i Vestfold, som foretrekker elbiler.

av MyOpel-appen.

– Elbil er stort fordi det er mange pendlere her, og

OPEL CORSA-E OG GRANDLAND X PLUGIN HYBRID

En annen nylansering er blant toppmodellene

Opel fortsetter sin strategi mot elektrifisering av alle

av SUVene fra Opel, med 300 hestekrefter og fire-

en bil som ikke koster så mye i bomavgift og som

modeller, og med nykommerne Corsa-e og Grand-

hjulsdrift. Med et forbruk på 0,22 liter per mil og et

har lang nok rekkevidde. Jeg er glad jeg selger en

mange har et forhold til Oslo. Da ønsker man gjerne


MOTOR

merkevare som tar både kunden og miljøutfordrin-

ønsker. I dagens nettbaserte verden verdsettes kun-

gene på alvor, sier han.

deomtaler på Google mye, forteller Sørensen.

ØNSKER OGSÅ UNGE SOM MÅLGRUPPE

ikke angre, lover han.

– Opel bør man komme og se og prøve, du vil Daglig leder forteller om viktige endringer han mener Opel gjør for å blåse liv i merkevaren igjen, og for å skaffe en yngre målgruppe. – Opel har blitt bedre på å bruke penger på produktplassering. De plasserer ofte Opel i medier og filmer, der ungdommer ofte kan se de. Opel er

Med et godt arbeidsmiljø kommer et godt kundeforhold På Mobile Tønsberg er det tolv ansatte, og daglig leder legger ikke skjul på den nære jobbgjengen har det gøy sammen. – Vi er ikke så mange, noe som gjør at vi jobber

ofte med i store filmer, og legges merke til, som

tett. Vi har prioritert å ha et godt samarbeid på

oftest ubevisst. Det er jo et allsidig merke, med god

huset, det er viktig for meg og de ansatte. Vi er tross

kvalitet, så det passer til mange brukssituasjoner og

alt avhengig av hverandre på mange måter.

ulike behov, forteller han.

ling som jobber på verkstedet, samt et eget MECA-

så tenker syv mennesker på Opel, opplyser Søren-

og bobilverksted. Dette gjør at de ansatte må tenke

sen oss om. Han forteller videre at dette er en smal

bredt, da de løser ulike situasjoner hver dag.

– Vi prøver så godt vi kan. Vi har et stort kundeer for eksempel å ringe og snakke med eksisterende kunder, for å se om vi kan gjøre noe for dem. Vi er nødt til å være ute i felt for å hjelpe de. Det er tross alt elleve bilforhandlere i Tønsberg, så her er det bare å brette opp ermene og imponere. Å drive butikk er litt som å drive et sirkus og spa, på samme tid, sier Sørensen. – Du må underholde og holde de avslappet, utdyper han lattermildt.

– Kunden kan forvente at vi ser de og deres

Opel har, er å kapre større markedsandeler, men det

unike situasjon. Vi er imøtekommende, hyggelige

MOBILE TØNSBERG

er noen utfordringer.

og vi ønsker at du skal gå fornøyd ut av døra med

Besøksadresse: Semslinna 19, 3170 Sem

en følelse av at du fikk den hjelpen du trengte. Den

Telefon: 33204900

FÆRRE I BUTIKK, FLERE PÅ NETT

aller beste situasjonen som kan skje er at kunden

Mail: tonsberg@mobile.no

En av utfordringene Sørensen har notert seg er at

er såpass fornøyd at han ønsker å anbefale oss til

Hjemmeside: www.mobile.no

«gulvtrafikken» reduseres – kunder foretrekker

venner og kjente.

Facebook: https://www.facebook.com/ MobileTonsberg/

nettbaserte løsninger eller forhåndsbestemte avtaler,

Kundetilfredshet er noe Opel måler hos alle

slik at de kan dukke opp i butikken med kunnskap

sine forhandlere, og Mobile Tønsberg har fått gode

og en kjennskap til hvilken bil eller service de

resultater.

47

fokus og vi er opptatte av kundene. Noe vi ofte gjør

Mobile Tønsberg har en egen produksjonsavde-

Av 100 mennesker som vurderer å kjøpe ny bil,

gruppe, men ofte en svært lojal gruppe. Ett mål

Instagram: https://www.instagram.com/ mobiletonsberg/


48

MOTOR

ENKLERE TIDER FOR BILEIEREN Utstyrt med smarte løsninger, vil Cars Software få forbrukeren til å skjønne at du ikke nødvendigvis behøver å oppsøke originalforhandleren når det kommer til garantiærender på bilen din.

B

ransjemagasinet har hatt gleden

drifte smarte systemer for bilbransjen. Nå vil de få

DIGITALT SERVICEHEFTE

av å intervjue og besøke Cars Soft-

forbrukeren til å skjønne at du ikke nødvendigvis

Cars Software lanserer nå om dagen et digi-

ware AS hele to ganger – i 2013,

behøver å oppsøke originalforhandleren når det

talt servicehefte for BilXtra, på bakgrunn av

da avtalen med BilXtra fortsatt

kommer til garantiærender. Mer om det litt senere.

manglende historikk ute blant bilforhandlere

var rykende fersk, og i 2015, i for-

Først gir vi ordet til Sten Roger Mellum; en enga-

og serviceverksteder. Ved å samle bildata fra

bindelse med utviklingen av den nytenkende

sjert daglig leder med beina godt plantet på jorda

forhandlerne til BilXtra, skal det nå endelig bli

appen Cars CRM. Fire år etter siste intervju med

og en stor pasjon for det han driver med.

enkelt og oversiktlig å finne fullt oppdatert og

det Lier-baserte selskapet, er det fortsatt full fart fremover. Grunntanken bak Cars Software, er å utvikle og

– Vi har utviklet både system og nyere teknolo-

fullstendig historikk over alt som er blitt gjort

gi, og satser også på å utvide oss nærmere andre

med bilen din, kun ved å taste inn registrerings-

bransjer, avslører han.

nummeret. Informasjonen legges ut på digital-


MOTOR

49

servicehefte.no, og er hovedsakelig oppdelt i tre

og det er ganske unikt i forhold til materiell og

deler: generelt, teknisk og historikk.

egenandeler.

Mellum begge føttene godt plantet på jorda.

BilXtra. De har vært en fast avtalepartner i en

INNKALLELSE OG PÅMINNELSE I POSTEN

og få landet det nye før man drar i gang det

årrekke, og samarbeidet fungerer svært godt

Når det kommer til å utvikle nye verktøy som

neste nye, avslutter han jordnært, med et for-

den dag i dag.

skal gjøre hverdagen lettere for bileiere, for-

siktig hint om at nye ideer og løsninger bare vil

handlere- og verksted, gjør Cars Software sitt

fortsette å komme i tiden fremover.

Mellum skryter stort av samarbeidspartneren

– De ser fremover og planlegger veien videre

Men til tross for de mange ballene i lufta, har – Det som er viktig er at man må stoppe opp

i stedet for å stagnere. Det er spennende å få

ytterste for å imøtekomme og dekke behovene

jobbe med dem, sier Mellum med et godt smil.

som finnes. Etter at de nye reglene for EU-kon-

Vi kan ikke annet enn å glede oss!

troll ble et faktum, satte Mellum og hans kolleCARS WEB FORENKLER DIALOGEN Med kommunikasjonssystemet Cars Web, våget

ger seg i tenkeboksen, og dette ble resultatet: – Vi har laget et opplegg der vi kan kalle inn

Cars Software seg ut på et ytterligere nytt ter-

til service og EU-kontroll på vegne av kundene

reng, som Mellum kunne avsløre for oss allere-

våre, innleder Mellum engasjert.

de i 2015. I dag kan han fortelle at kommunika-

Cars Software søkte om å få tilgang til kjøre-

sjonssystemet og Cars Web-appen har blitt en

tøybasen i Norge, og fikk ja. Det muliggjorde at

stor suksess for både verksted og sluttkunden.

de kunne sende ut viktig informasjon i posten

Det hele fungerer slik at om du har bilen din på verksted og mekanikeren ønsker å utføre noe på bilen din, så kommuniserer mekani-

om kommende EU-kontroll, reparasjon og service til bileiere. – Og selv om du ikke er kunde av det bil-

CARS SOFTWARE AS

keren dette til kunden gjennom appen, når

verkstedet, men tilhører det samme området,

Telefon: 32242070

kunden svarer ender dette direkte inn i Cars

vil du få et slikt kort i posten. Treffprosenten

Besøksadresse: Fossveien 25, 3403 Lier

Systemet hos verkstedet.

er enormt stor, samtidig som det er vinn-vinn – bilverkstedet får en omsetning og kunden får

Facebook: https://www.facebook.com/ Cars-Software-181181718580371/

en påminnelse!

Hjemmeside: cars.no

– Vi vokser stadig på skade-siden. Vi har løsningen med integrasjon til deres takstsystem,


50

MOTOR

PEUGEOT 208 VEKKER FØLELSER HOS FOLK Den nye helelektriske Peugeot 208 kan skimte med konkurransedyktig rekkevidde, hurtiglading og fantastisk teknologi. Allerede nå kan du sikre deg den splitter nye el-bilen hos Bertel O. Steen Telemark.

D

en kommer til å være en

noe, sier Steffen Englestad Sørlie, tydelig stolt

av de mest teknologiske

over den kommende el-bilen.

modellene vi har fremover, sier Steffen. PERFEKT PENDLERBIL

bilene vi har i dag, og har en

Steffen har jobbet hos Bertel O. Steen siden

fantastisk rekkevidde. I tillegg

2013, og ble for tre år siden merkeansvarlig for

Med Peugeot 208 kan man i teorien kjøre tur

vil teknologien som følger

Peugeot-merket. Han gleder seg til den nye el-

retur Skien-Oslo. Med en rekkevidde på 34 mil

bilen kommer i januar.

konkurrerer den med de mest kjente el-bilene

med tilfredsstille de aller fleste som ønsker ny bil. Nødbremsesystem, cruisekontroll, skiltgjenkjenning og filskiftevarsling for å nevne

– Designet er veldig stilig! Det er ikke tvil om at dette kommer til å bli en av de viktigste

som allerede er på markedet. – Faktorer som hastighet og vekt spiller så


MOTOR

51

klart inn, men den vil absolutt komme godt

VEKKER FØLELSER

inn i markedet som en pendlerbil. I tillegg til

Peugeot 208 starter på 255 900 kroner. Steffen

god rekkevidde kan man unngå potensielt store

forteller at de har møtt stor interesse for bilen,

kostnader med bom og bensin. Jeg tror også

med nesten daglige henvendelser om den.

den kommer til å bli veldig populær som bil

Bilen er allerede klar for bestilling, og Bertel O.

nummer to, sier han.

Steen Telemark begynner leveringen i januar. Et tosifret antall personer har allerede bestilt

TRYGT OG GODT KJØP Peugeot 208 er ikke den eneste helelektriske

bilen. – Dette er en veldig fin pris. Her får du mye

bilen Bertel O. Steen Telemark kan skimte

bil for pengene! Peugeot 208 har et design

med til nyåret. Også Peugeot 2008 er ventet i

som vekker følelser hos folk, og det gjør den

begynnelsen av 2020, samt hybridene 3008 og

spesiell, avslutter han.

508. Bertel O Steen åpnet dørene i Skien allerede på midten av 70-tallet, og har siden den gang opparbeidet seg et godt rykte og en stor kundekrets i fylket. Steffen forteller at det skal føles trygt og godt å kjøpe bil hos dem.

BERTEL O. STEEN TELEMARK Adresse: Bedriftsveien 120, 3735 Skien

– Det er viktig for oss å pleie alle kundene vi

Telefonnummer: 35509000

har, selv i en hektisk hverdag. Salget slutter ikke

Mail: salg.telemark@bos.no

i det kunden går ut av døra, vi har god dialog

Hjemmeside: bos.no

med kunden også etter kjøpet, forteller Steffen.

Facebook: Bertel O. Steen (Telemark)


52

SKJØNNHET OG HELSE

BRUKER MINUSGRADER TIL SMERTELINDRING Hos Cryoklinikken Porsgrunn kan du få redusert både smerter, betennelser og fettceller ved hjelp av en helt naturlig kuldebehandling.

I

et stort åpent lokale midt i Storgata i Pors-

stabil temperatur på minus 10, og har utrolig mange

så jeg kan fjerne blant annet magefett eller valker på

grunn holder Cryoklinikken til, og der sitter

virkeområder. Blant annet økes blodsirkulasjonen i

armer, hake og lår, forteller hun.

eier og driver Anette Pedersen klar til å ta

kroppen.

imot dagens gjester. - Det har vært forsket på cryoterapi i man-

– Friskt oksygenrikt blod inn i muskelcellene

BEDRE PÅ ÉN BEHANDLING

løsner opp knuter og smerter. Du endrer på en måte

Det var egentlig ganske tilfeldig at Anette åpnet egen

ge tiår, men det er først i det siste at det har begynt å

kjemien i blodet og i kroppen. Derfor er cryo veldig

klinikk. Etter endt femårig studie som akupunktør,

ta av, forteller Anette.

god på behandling av idrettsskader, betennelser og

flyttet hun fra Oslo til Porsgrunn for å komme nær-

Cryo er gresk, og betyr kulde. Behandlingsme-

smerter. I tillegg kan man fjerne fettceller. Fettcellene

mere moren som bor i Porsgrunn. Akupunktør var

toden innebærer å bruke en sonde som holder en

eliminerer seg selv ved å bli utsatt for kulde over tid,

et vanskelig marked å komme seg inn på, ettersom


SKJØNNHET OG HELSE

53

I kombinasjon med cryobehandlingen kan hun også gi vanlig massasje, – Man kan gå å få en vanlig massasje for vondt i musklene , men med cryobehandling får du en turboeffekt, som går så mye dypere enn en vanlig massasje, forteller hun. FARLIG MED PARACET Anette mener samfunnets tilnærming til medisiner har blitt altfor stor. I butikkhyllene står de reseptfrie, smertestillende legemidlene side om side, enkle å få tak i når behovet melder seg. – Alt for mange vet ikke farene ved å knaske for mye på Paracet og Ibux, sier Anette, før hun videre forteller om fosterskader hos gravide, økt risiko for abort, nyreskader og prostataproblemer hos menn. – Det er viktig å ha en naturlig tilnærming til et problem. Medisin kamuflerer bare problemet, det fikser det ikke. Med blant annet cryobehandling kan du løse problemet, istedenfor å kamuflere. KJENTE IDRETTSKUNDER Cryoterapi kan til og med brukes til å behandle angst. Selv behandler hun mest muskel og leddsmerter. – Jeg har også hatt veldig god effekt på strekk-skader! Det kan gjøre restitusjonen din mer enn 50% raskere, sier hun. Blant kundegruppen hennes finnes også kjente idrettsnavn, blant annet fotballspilleren Olivier Occéan. Den tidligere Odd-spilleren går jevnlig til Cryoklinikken for å få behandlet strekkskader og muskelsmerter. hun ikke hadde noe nettverk i byen. Derfor bestemte hun seg for å satse på noe eget, og åpnet Cryoklinikken i 2016. Først

duksjonen i kroppen. Dette skjer ved

- Det hjelper meg masse å gå hit, blant annet for

økt blodsirkulasjon, enzym- og prote-

å forebygge skader. I tillegg får jeg bedre restitusjon

inproduksjon. – Vi slutter egentlig å produsere kollagen naturlig ved 30 års alderen. Kollagen

mellom kamper og treninger. Jeg anbefaler alle som vil ta godt vare på kroppen sin å ta turen til Cryoklinikken, avslutter Occéan.

er et viktig protein som blant annet bidrar

på vestsiden, før hun flyttet inn i

til smidig og elastisk hud. Derfor kan cryo minske

de nye lokalene i Storgata våren 2019. Hun stortrives

både rynker og akne, forteller Anette.

i jobben. – Jeg får gode tilbakemeldinger, og kundene

BEHANDLER MIGRENE

mine er fornøyde. Det er spesielt gøy når man be-

Anette var en av de første i Norge som startet med

handler folk som har hatt skader og vondt i over 30

cryo. I blant annet USA har cryo vært en trend i en

år, og som føler de har prøvd alt. Så kommer de til

årrekke, nettopp på grunn av dens mange virkeom-

meg og blir mye bedre på bare én behandling. Det

råder. Anettes kundegruppe består hovedsakelig av

gir en veldig god følelse, forteller Anette.

godt voksne mennesker, men hun understreker at

CRYOKLINIKKEN PORSGRUNN

behandlingsmetoden gir fordeler for folk i alle aldre.

Adresse: Storgata 132 (2.etasje), 3915 Porsgrunn

LØFTEEFFEKT PÅ HUDEN Cryo er en ufarlig og smertefri behandling uten

Hun behandler blant annet personer med migrene. – Jeg har flere kunder som kommer hit for

Telefonnummer: 90537883

negative bivirkninger. Behandlingen kjennes kun

hodepine og migrene. De opplever at etter kun én

Mail: cryoporsgrunn@gmail.com

som en behagelig kjølig massasje. En av bieffektene

cryomassasje, så går de fra å ha migrene flere ganger

Hjemmeside: cryoklinikkenporsgrunn.no

ved cryoterapi er at den stimulerer kollagen-pro-

i uken til å gå flere uker uten vondt.

Facebook: Cryoklinikken Porsgrunn


54

SKJØNNHET OG HELSE

KURSER SEG OPP OG ER ALLTID PÅ TOPP! Bransjemagasinet er på besøk hos Medisinsk Hudklinikk AS i Hamar; én av ytterst få medisinske klinikker med lang kompetanse og topp profesjonalitet.

V

i starter med en presentasjon av Sissel Busch; restylaneinstruktør og innehaver av klinikken. Sissel Busch var en såkalt Ullevål-søster på 80-tallet. Sykepleier-

stillingen ved Ullevål Sykehus, passet den ydmyke Busch godt, selv om hun selv følte at hun ikke strakk helt til i forhold til alle pasientene som hun så gjerne ville gi litt ekstra omtanke og oppmerksomhet.

sykehusmiljø. – Jeg syntes det var

noe mer enn bare en vanlig hudpleie, men ikke fullt så mye

så fryktelig frustre-

som en hudlege kan tilby, da

rende, og da fant jeg

var hennes klinikk den rette

og ble produktsjef for HIV-medisin. Der ble hun i

ut at jeg ville gjøre

plassen for deg.

nesten 15 år.

noe annet. Jeg hadde

Etter litt tid startet hun i legemiddelindustrien

tenkt ut tre alternatiHELOMVENDINGEN

ver, for jeg er litt kreativ

– Det var en krevende jobb, så da vi fikk barn num-

av meg, ler hun.

mer tre og fire på 11 måneder, tenkte jeg at «nei, nå sier jeg opp jobben min. Da barna hennes ble så store at de kunne begyn-

– Den gang fantes det ikke kosmetiske hudklinikker så mange steder, da måtte du enten til Trondheim eller Oslo - eller så var det meg. Bransjen har jo eksplodert på

NULL I STARTKAPITAL Busch endte opp med å velge det tøffeste valget; å

disse 15 årene, og det har vært en morsom reise, minnes hun og smiler.

ne i barnehagen, banket Busch på døren til medi-

starte for seg selv. Hun startet en medisinsk hudkli-

sinsk avdeling ved Hamar sykehus. Siden en ressurs

nikk i 2005, med så godt som null kroner i startka-

SKJØNNHETSBRANSJENS BAKSIDE

som Busch bare en sjelden gang kommer rekende

pital, en brukt behandlingsbenk, et gratis skrivebord

Vi har alle sett dem. Skjønnhetsklinikker som til

på ei fjøl, fikk hun spørsmål om hun kunne begyn-

og et par esker med botox og restylane.

stadighet dukker opp ved gatehjørner eller innlo-

ne allerede neste dag. – Dette var rett før jul, så jeg tenkte bare «guri malla!» Men jeg måtte jo si ja, sier hun muntert. Som assisterende avdelingssykepleier ved

– Og så fikk jeg leie meg inn hos en hudpleie-

sjert i samme lokale som frisørsalonger. Felles for

salong for 2000 kroner i måneden. Og sånn startet

mange av disse klinikkene er at de drives av uerfar-

jeg, da!

ne eller useriøse aktører, og at de som regel alltid

Hudbehandlingene Busch kunne tilby ved sin

Hamar sykehus, savnet Busch fortsatt å ha bed-

salong, var ifølge henne selv en slags mellomting

re tid til pasientene, i et stadig mer stressende

mellom hudpleier og hudlege. Dersom du trengte

legges ned etter kort tid. – Jeg har hele tiden tenkt at jeg må gjøre det ordentlig, ha de beste produktene og de beste maski-


SKJØNNHET OG HELSE

55

blinken. Medisinsk Hudklinikk har også de beste laserne på markedet, og tilbyr en rå hårfjerning som ødelegger hårsekkene og eliminerer hårveksten etter kun noen få behandlinger. – Og så har vi «coolsculpting», for dem som ikke ønsker å benytte seg av kirurgi for å kvitte seg med uønsket fett på lokale områder. Det skjer ved hjelp av en maskin som suger valken inn i et håndtak, der fettet kommer ned til en så lav temperatur at fettcellene dør, forklarer hun. Coolsculpting-behandlingen er blitt en stor farsott i USA, og har på kort tid rukket å bli en stor snakkis i våre naboland. Busch ser at de aller fleste pasientene blir godt fornøyd etter behandlingen, og kommer gjerne tilbake. ELSKER JOBBEN SIN Selv om Busch bruker ti til tolv timer på jobb hver eneste dag – er hun fortsatt like engasjert og positiv. Forstående nok hadde hun gjerne ønsket litt mer tid og overskudd til familien, nene, kurse meg opp, være på topp og være seriøs.

med mer personell, holder Medisinsk Hudklinikk i

for det er mye ansvar som hviler på hennes

Det gjør at jeg har overlevd alle disse årene, og vi er

dag til i et renovert bygg i Hamar, som tidligere

skuldre.

i dag ansett som en stor og seriøs klinikk med lang

huset en tannklinikk.

erfaring, forteller Busch, som jevnlig holder kurs i injeksjonsteknikker for leger og sykepleiere. Og risikoene er mange dersom du går til en uer-

Busch har knyttet til seg en gjeng erfarne fagfolk, og samarbeider både med leger og

kresne, og de forventer å få et resultat, sier hun

plastikkirurger. Klinikken tilbyr konsultasjon og

og tenker seg om et lite sekund.

faren salong og får injiseringer. Den erfarne resty-

operasjoner i samarbeid med plastikkirurg, og

laneinstruktøren vet altfor godt hva som kan gå galt.

ofte utføres kun selve konsultasjonen her mens

Den populære filler-behandlingen er nemlig ikke

operasjonen skjer i Oslo hos plastikkirurg.

regnet for å være et legemiddel, og Busch påpeker at

– Jeg må alltid sørge for at klinikken er på topp og at vi har det beste. Pasientene er mer

– Men jeg elsker jo jobben min, og det er kjempeviktig!

Utmerkende for Busch og hennes behand-

man i praksis kan være bussjåfør og injisere fillere.

linger ved klinikken, er de dyptgående hud-

– Det må folk være klar over. Stort, stygt eller

behandlingene. Her benytter hun seg ofte av

skjevt er én ting, men man har en masse blodkar i

skreddersydde kombinasjonsbehandlinger for

MEDISINSK HUDKLINIKK

ansiktet og leppene. Innimellom kan blodtilførselen

å forbedre huden, ved å kombinere laser med

stoppes, og da må man handle raskt. En erfaren

peeling, dermapen og mesoterapi.

Besøksadresse: Grønnegata 113, 2317 Hamar, Norge

behandler som har legemidler i kjøleskapet, kan be-

– Glød i huden er viktig. Man ser sunnere ut

Telefon: 62525452

handle det raskt, men hvis du går til en frisør som

hvis huden er sunn, frisk og har en fin glød. Da

Epost: post@medisinsk-hudklinikk.no

har tilbud på billige lepper og som ikke har erfaring

tenker man ikke så mye over rynkene heller,

Hjemmeside: medisinsk-hudklinikk.no

eller legemidler, da kan det gå skikkelig galt.

fastslår hun med et smil.

Facebook: https://www.facebook.com/ medisinskhudklinikk/

For dem som likevel vil behandle rynkene SKREDDERSYDDE BEHANDLINGER

sine eller tilføre volum i ansiktet, kan behand-

Etter å ha flyttet til stadig større lokaler og utvidet

linger med restylane eller botox være midt i

Instagram: https://www.instagram.com/ medisinskhudklinikk/


56

SKJØNNHET OG HELSE

BORT MED GAMLE SYNDER Remove AS fjerner tatoveringer – og dermed også dårlig selvfølelse knyttet til tatoveringene man ikke lenger ønsker å ha.

M

an tok kanskje en tatovering da man var 18, og er ikke lenger samme person som 35. Den vanligste grunnen til at man ønsker hjelp er at man ikke lenger identifiserer seg med tatoveringene sine, forklarer Henning Steen,

daglig leder ved den medisinske laserklinikken Remove.


SKJØNNHET OG HELSE

57

PERFEKT TIMING

inn- og utland, for å behandles med den inno-

overrasker svært mange, og responsen de får i

Henning jobbet i Forsvaret der han var yrkes-

vative laseren.

etterkant er overveldende positiv.

aktiv i 16 år, før han tok sluttpakke og valgte

– Det er også mindre smerte involvert, for du

– Det hyggeligste er når vi får mail, smiler

å starte klinikken i 2015, sammen med broren

rekker ikke å utvikle varme i hudlageret. Med

Martin Steen. Martin var på den tiden akkurat

gammel teknologi som bruker nanosekunder,

– Det var ei som kom til oss fordi hun hadde

ferdig utdannet lege, og bidro med grundig re-

får du lengre pulsvarighet og større sjanse for

tatovert øyenbrynene sine, og ble veldig misfor-

search innen laserteknologi-området. Sammen

bieffekter og ubehag relatert til til varme og

nøyd med resultatet. Da sendte hun en melding

gikk brødrene «all in», og Henning satset begge

brannskader, forteller Henning engasjert.

og takket oss for at vi reddet livet hennes. Noen blir så glade at de gråter av glede.

leilighetene sine på firmaetableringen. Måten Remove skulle skille seg ut fra andre

han.

EN LYS FREMTID I MØTE

– Vi fjerner problemer, og folk blir fornøyde

veletablerte laserklinikker, var rett og slett å

Removes avdeling i Oslo gikk så bra at Hen-

og glade. Det er en happy situasjon for oss. An-

være best og ha det aller beste utstyret. Men

ning og broren bestemte seg for å åpne flere

dre klinikker kan ikke alltid fjerne problemer,

for å klare det var timingen nødt til å være helt

avdelinger. I januar 2016 åpnet de dørene til en

men det kan vi med stor sikkerhet si at vi kan,

perfekt.

ny avdeling i Bergen, og i 2017 stod Trondheim

avslutter han ydmykt.

Utstyrt med en rykende fersk laserteknologi,

for tur. Henning avslører fremtidige planer

kunne Remove nå tilby en skånsom, effektiv og

om å utvide behandlingstilbudet, åpne flere

helt smertefri behandlingsmetode til en stadig

avdelinger, og samtidig utvide dagens lokale i

økende kundegruppe.

Oslo, som er blitt i det minste laget for teamet

– Allerede fra dag én kom det inn kunder, og vi som trodde oppstarten ville bli mye tøffere!

på 10 ansatte. Til Remove kommer absolutt hvem som helst for å få hjelp. Navnetatoveringer etter tidligere

MINDRE SMERTE

kjærester, dem som heiv seg på den store tato-

Laseren PicoWay var som sendt fra himmelen,

veringstrenden på 90-tallet og som nå innser at

og et resultat av omfattende forskning. Henning

tribals og kinategn ikke er like kult lenger, om

forklarer innledende om dens unike egenskaper:

man har tatt permanent makeup og ikke blitt

– Det er hastigheten til pulsen som utmerker den. I den korte pulsen genereres en effekt på

fornøyd med resultatet, eller dem som har komplekser knyttet til uønsket hårvekst.

0,9 gigawatt. Det er den samme effekten som trengs for å lyse opp hele Paris, så det er ganske

STERKE TILBAKEMELDINGER

ekstremt, ler han.

Gjennomsnittlig antall behandlinger er rundt

Remove er den første klinikken i Norge som

fem til seks, mens noen trenger opp til 10-12

tilbyr laserbehandlinger med PicoWay-laser. Det

behandlinger avhengig av mengde og plasse-

betyr at mange kommer langveisfra – fra både

ring på kroppen. PicoWay-laserens effektivitet

REMOVE AS Hjemmeside: www.remove.no Telefon: 21525282 Mail: post@remove.no Facebook: https://www.facebook.com/ Remove.no Instagram: https://www.instagram.com/ remove.no/ Twitter: https://twitter.com/RemoveNorge LinkedIn: https://www.linkedin.com/ company/remove-as/ Youtube: https://www.youtube.com/ channel/UCyISDN-nGqaaQ1MglY-C-fw


58

IT OG TEKNIKK

KAKER TIL BESVÆR

– Du har stort sett ikke kontroll på nettstedet ditt og hvem du deler data med, men vi kan gi deg den kontrollen. Cookie Information Norge, med Jan Morten Andersen i spissen, har ambisjoner om å gjøre internett til et sikrere sted.

P

rocter & Gamble Alumni Global Bu-

– Siden midten av mars, gis det ikke lenger

siness Catapult, har nominert Cookie

samtykke gjennom nettleserinstillingene. Mange

Information til «The Most Interesting

nettsteder har kun en referanse til at «vi bruker

i bildet. De har brukt 16 000 timer på å utvikle

Adviser and Investor Starter», sammen

cookies», og det har vært innstillingene i nettleseren

tjenester som gjør det enkelt og trygt for både

med ti andre firmaer på verdensbasis.

som fungerte som samtykke, forteller Jan Morten

offentlige og private firmaer å følge lovverket.

Som én av to i Europa med denne nomineringen, møter Bransjemagasinet en daglig leder som har beina godt plantet på jorda.

Andersen i Cookie Information. Kort forklart går de to regelverkene ut på at du

du nå må ha et GDPR-gyldig samtykke. Det er her Cookie Information kommer inn

– Noen er redd for å miste trafikk på nettstedet sitt gjennom å implementere slike løsninger. Andre

som drifter et nettsted, må ha ePrivacy-relatert

tenker at dette er bra; vi ønsker å løfte det opp og

samtykke for å hente inn data, og GDPR-relatert

fram ved å opplyse om at vi tar personvern og din

UKLARHETER I LOVVERKET

samtykke for å kunne behandle dataen. Samtidig

person- og datasikkerhet på alvor, og flagge at vi

Cookie Information ble stiftet i Danmark i 2011,

må du kunne si hvilket formål du tenker å bruke de

har orden i sakene og tar ansvar for at vår nettside

og her i Norge i 2017. Etter hvert som lovgivningen

innsamlede dataene til.

ikke virker mot vår forretningsmessige interesse,

har blitt strammere og strammere, har Cookie

forklarer Andersen engasjert.

Information fått et skikkelig oppsving i løpet av

GJØR DET TRYGT OG ENKELT Å FØLGE LOVVERKET

kort tid. De spesialiserer seg på å hjelpe firmaer og

Usikkerheten rundt GDPR og de nye reglene

og hvem du deler data med, men vi kan gi deg den

det offentlige med hjelp til sine hjemmesider, slik

for informasjonskapsler, har skapt frustrasjon

kontrollen.

at de oppfyller alle forskrifter i forhold til GDPR og

og usikkerhet blant mange. Nå har imidlertid

ePrivacy-lovgivningen.

Datatilsynet kommet med en avklaring. Andersen

SENSITIV INFORMASJON PÅ AVVEIE

siterer fra Datatilsynets avklaring:

Informasjonskapsler deles opp i tre deler;

Det har lenge vært en del uklarheter i Norge i forhold til hva som nå kreves av nettsteder etter at de nye personvernlovene tredde i kraft.

– Datatilsynet sier at samtykke ikke lenger gis gjennom nettleser-innstillingene, og dette krever at

– Du har stort sett ikke kontroll på nettstedet ditt

funksjonelle cookies, statistiske cookies og markedsføringscookies. Funksjonelle cookies dreier


IT OG TEKNIKK

seg i stor del om teknisk data, mens statistiske

øker, og flere store mediehus i Danmark har begynt

data beveger seg mot persondata. Problematikken

å ta samtykke på alvor, kan Andersen fortelle, og

oppstår hovedsakelig med markedsføringscookies.

flere ventes å følge etter.

Her kan persondata bli sendt til en tredjepart – ofte

– GDPR anerkjennes globalt av myndighetene for

59

stadig flere aktører og partnere i tiden som kommer. – Det finnes 1,5 milliarder nettsteder i verden og bare 0,1 prosent er GDPR-compliant, avslutter han med et lite smil, mens han rister oppgitt på hodet.

at det går over alle støvleskafter. Det er et problem

De har med andre ord en stor jobb framfor seg.

hente inn informasjon. Det kan i verste fall føre til at

at alt av data som vi bruker, i utgangspunktet blir

Men det levnes ingen tvil om at Cookie Information

sensitiv informasjon blir delt og kommer på avveie.

sendt rundt. Vi har analysert 131 norske, offentlige

er et selskap for fremtiden – utviklet for fremtidig

nettsteder som driftes av kommunen og det

datasikkerhet for alle parter.

med hensikt i å sende ut målrettet reklame eller

ANERKJENNES AV MYNDIGHETENE

offentlige, og resultatet viser at 97 prosent deler

Med løsningen til Cookie Information blir det lagt

persondata med en tredjepart, som bruker data til

på et script på hjemmesiden, som tilbakeholder

markedsføringsformål.

informasjonskapsler, og en skreddersydd tekst i stedet for det noe ukonkrete «vi bruker cookies». – Med vårt selvbetjeningsverktøy, kundene gjøre det selv på nettet om de vil. Tanken er at det skal

Den negative trenden ser ut til å være en realitet og et alvorlig problem rundt omkring i Europa, ifølge Mortensen. – Google i Dublin er blitt saksøkt fordi de ikke

være rimelig og bra, og kunden skal oppfatte at de

sender ut samtykke, og Datatilsynet i Tyskland har

COOKIE INFORMATION AS

får «value for the money», smiler Andersen.

gjennomført en analyse av 40 nettsider til store

Cookie Information har flere store kunder på

virksomheter, og konkluderte med at ingen av dem

Besøksadresse: Nedre Storgate 37, 3015 Drammen

klientlisten, og stadig flere etterspør løsningene de

var i nærheten en gang av å tilfredsstille regelverket.

Telefon: 90592635

sitter på. Store og seriøse aktører har alt å vinne på å

Cookie Information har blikket rettet fremover,

vise kundene sine at de er sikre. Oppmerksomheten

og vil fortsette med å tilby sin unike kompetanse til

Mail: jma@cookieinformation.com Hjemmeside: www.cookieinformation.com


60

IT OG TEKNIKK

RASK OVERBLIKK MED DRONEINSPEKSJON


IT OG TEKNIKK

61

Droneinspeksjoner har etablert seg som en raskere og tryggere måte å utføre inspeksjoner på. Nordic Industries har allerede lang erfaring med termografering og 3Dmodellering.

D

ronefirmaet fra Glomfjord i Meløy kommune tilbyr industrien et bredt spekter av svevende tjenester. På erfaringslisten står blant annet

linjeinspeksjon med termografering, og svært nøyaktig 3Dmodellering av terreng. – Folk begynner å få øynene opp for hva vi kan gjøre. I begynnelsen ble det sett på som et leketøy, men nå ringer tungindustrien og er interessert i hva vi kan hjelpe de med, sier daglig leder Nick Ludvig Olsen. Droneflyvinger som arbeid er langt fra droneflyving som hobby. Nordic Industries har anskaffet alle tilgjengelige sertifikater og operatørtillatelser fra Luftfartstilsynet og sitter på den høyeste sertifiseringen RO3. – Alle våre piloter har også tatt en teoretisk eksamen hos biltilsynet for dronepiloter. Jeg tror nok vi innehar flere godkjenninger enn vi strengt tatt trenger, smiler Olsen. Den høyeste operatørtillatelsen hos Luftfartstilsynet, RO3, gir tillatelse til å fly et luftfartøy uten fører og kan blant annet fly med vekt over 25 kilo,

industriinspeksjon kan varmetap bli avdekket og

fly over 80 knop, fly utenfor synsvidde, operere i

dokumentert.

kontrollert luftrom og i nærheten av folkeansamlinger. 3Dmodellering er skanning gjort fra luften.

– Dette er veldig bra egnet ved linjeinspeksjon. Da kan vi avdekke varmetap og ser med en gang om det er skader på viklinger, skader på isolato-

Nordic Industries kan tilby terrengdata med svært

rene eller klemmer som ikke sitter ordentlig fast.

høy nøyaktighet. Tradisjonelt har det blitt brukt

Vi kan spare energiselskapene for mye penger og

laserscanner til dette arbeidet, men med droner

unngå bøter i hundretusenkroners-klassen ved en

kan nå et område på et par kilometer være gjort

slik inspeksjon.

på et par timer. Vi bruker Invis i Glomfjord som

Nordic Industries begynte som et bemannings-

samarbeidspartner for å sikre et godt resultat

byrå for Glomfjord industripark og kan fortsatt

på skanningene våre, Invis jobber til daglig med

tilby industrien rask bemanning enten det er

prosessering av slik data og det er en trygghet for

mekanikere eller prosessoperatører.

oss når vi leverer et tilbud sier Olsen.

– Vi bruker folk som er flinke, fleksible og som

NORDIC INDUSTRIES AS Adresse: Tor Føynsvei 7,8160 GLOMFJORD Telefon: 45494849 Mail: nick@nordicindustries.no

har jobbet i industrien lenge med lang erfaring og

Facebook: Nordic Industries

for dronebedriften. Dronens kamera avleser tem-

god kompetanse. Det er viktig for oss at kunden

Hjemmeside: www.nordicindustries.no

peratur på en overflate via infrarød stråling og ved

er fornøyd, sier daglig leder.

Instagram: Nordic Industries

Termografering er et annet populært område


62

MARITIMT

FULL FART FRAMOVER!

Bransjemagasinet tilbringer en inspirerende halvtime på et båtverksted i Nøtterøy, med en meget driftig båtbygger – som til tross for båtmarkedets usikre svingninger, velger å se godværet i horisonten fremfor den plutselige stormen.

S

om båtbygger er du veldig utsatt i

i over 25 år. Men jeg har alltid hatt en spesiell

Stange skulle kjøpe seg ny båt for en del år tilba-

forhold til svingninger i markedet.

interesse for båt, og har hatt båt siden jeg var

ke, og ble tipset om Highperformance. De ønsket

Båtbransjen er den siste bransjen som

liten, smiler han.

på sin side en partner i prosjektet, og Stange heiv

stabler seg på beina og den første bransjen som får lide når renta går

opp.

Mekaniker, båtbygger, maskin- og kjøretøyen-

– Som båtbygger står jeg ansvarlig for produk-

seg på og kjøpte seg inn i bedriften. Da partne-

tet og må forholde meg til diverse direktiver og

ren ville takke for seg i 2012, kjøpte Stange det

europeiske standarder, ellers kan jeg gjøre som

resterende – og resten er historie.

jeg vil med full kreativ frihet og svært få begrens-

– Grunnproduktet er mer eller mindre det

tusiast Eivind Stange, er både ivrig og samlet på

ninger så lenge produktet oppfyller de nevnte

samme som før, du kan endre på motorisering,

en gang. Båtbransjen er utvilsomt noe Stange kan

direktiver og krav, avslører han om hvorfor han

fremdriftssystem, propeller og layouten på båten

og virkelig brenner for.

valgte å bli båtbygger.

– du kan få hva du vil, og det meste kan tilpasses!

– Jeg har fagbrev som mekaniker på lette

Vi jobber nå med oppgraderinger av konsollen

kjøretøy, jobber med å ta fagbrev som motorme-

STÅR PÅ EGNE BEIN

og skroget slik at vi skal kunne tilpasse oss nye

kaniker og har drevet med maskiner og kjøretøy

Historien til Highperformance Boats AS startet da

motorer og behov. Mye har skjedd siden 1990


MARITIMT

da båten ble designet av Eivind Amble og Erik Lund-Baltzersen! Å stå på egne bein var i grunnen ikke noe

– Forsikringsoppdragene er både tidkrevende

– Jeg vil lage noe som er driftssikkert, ek-

og interessant! Det blir ofte store jobber med mye

sepsjonelt og uvanlig, konstaterer den drevne

detaljer og mange baller i luten som må landes

båtbyggeren.

63

problem for den arbeidsomme østlendingen. Selv

før båten er klar til bruk igjen. Ved motorbytter

om han har satt sitt eget privatliv på vent grun-

jobber jeg med de fleste av de solide merkene

VIKTIG OPPFORDRING

net lange dager i verkstedet, er Stange helt i sitt

som Mercury/Mercruiser, Yamaha Evinrude,

Båteiere flest kan oppleve at noe streiker og ikke

rette element når han jobber med krevende og

Suzuki, Volvo Penta og Yanmar. Det er ikke mye vi

fungerer som det skal. Men selv om det kan

utfordrende oppgaver. Likevel drømmer han om å

ikke rører borti, bekrefter Stange muntert.

være fristende å ta saken i egne hender for å

ansette noen som kan avlaste ham litt i forhold til

Det første året hadde han 16 opplagskunder

spare noen tusenlapper, oppfordrer Stange alle

den voldsomme arbeidsmengden som kreves for

og drøyt 40 båtkunder, mens i dag – fem år

som har en båt med reparasjonsbehov til å leie

å holde firmaet gående.

senere, er han oppe i rundt 120 båtkunder. Med

inn fagpersonell isteden.

– Jeg har jo finansiert mesteparten av dette

leverandører fra nærområdet, ønsker Stange å

– Man må vite hva man driver med. Dagens

selv. På sikt ønsker jeg å bygge videre på de to

samarbeide med alle istedenfor å konkurrere

motorer og teknikk er ikke noe man skal plun-

selskapene jeg har bygd opp, øke aksjekapitalen

mot noen. Sunne verdier, med andre ord.

dre for mye med selv. Gjør man en liten feil

med tanke på å bedre likviditeten og øke be-

– Ideologien vår er å utføre vedlikehold og

manningen, produktiviteten og kompetansen i

service på båtene når de er inne til vinteropplag

selskapet. På sikt er ønsket å bygge opp kapital

på et høyere nivå, slik at båteieren har mindre

slik at jeg kan kjøpe eller bygge et næringsbygg

risiko for problemer når båten skal brukes.

der vi kan bygge verdier og eie noe eget i stede for å leie. – Det er ikke mye vi ikke rører borti High-

koster fort en reparasjon mange ti-tusen kroner...

Stange forteller at han har fått æren av å jobbe med Erik Lund-Baltzersen i Stingfisher Powerboats AS. Lund-Baltzersen er Stanges mentor, og

performance Boats kan i tillegg til båtbygging

han har fortsatt med å utvikle nye produkter selv

HIGHPERFORMANCE BOATS AS

tilby båtopplag med en kapasitet på inntil 150

i godt voksen alder.

Besøksadresse: Stangebyveien 19, 3140 Borgheim

båter. De tar på seg forsikringsoppdrag, service,

Nå jobbes det iherdig med å ferdigstille en

reparasjoner, motorbytte, elektronikkarbeid og

Highperformance Patrol, og Stange holder

Telefon: 46430044

oppgraderinger. Til de mer kompliserte jobbene

dessuten på med å gjøre research på ulike frem-

Mail: post@highperformance.no

benytter han seg av kompetent, innleid personell

driftsløsninger, som vann-jet, overflatedrev og

fra bedrifter de samarbeider med i regionen.

elektriske fremdrift.

Facebook: https://www.facebook.com/ highperformanceboatsas/


64

SPORT & FRITID

STØRST PÅ GOLF I NORGE Hos Golfshopen.no i Oslo og Tønsberg får du et utrolig bredt utvalg og meget gode priser. – Vi fører alle køllemerker og har et stort utvalg av klær og sko.

M

Golfshopen.no har lokasjon i Tønsberg og på

Ved begge lokasjoner har de inne skaft i forskjel-

Fornebu Indoor Golf Center. Med sine 6000 kvadrat-

lige stivhet og hoder i forskjellige vinkler der spillere

meter er golfsenteret på Fornebu kanskje verdens

kan komme å prøve utstyret.

største golf center og Golfshopen.no drifter golfbu-

Rygg forteller at de satser på å være en faghandel

tikken ved senteret. I Tønsberg har butikken i tillegg

med høy kompetanse. De er til sammen 11 ansatte

et enormt lager til nettbutikken.

og ved golfsenteret på Fornebu har de åpent 355

– Vi tilbyr også custom fitting ved begge lokasjoner, sier Rygg. – På en Custom Fitting time ser vi først på lengde

dager året. – Vi har mange faste kunder så personell med høy faglig tyngde og personlig betjening er viktig.

og lie på utstyret, altså om man burde ha skafter som er lengre eller kortere enn standard og om man

KONKURRANSEDYKTIGE PÅ PRIS OG SERVICE

ed over 10 000 produkter til

må gjøre endringer i lie vinkelen for optimal ball-

Daglig leder forteller at ved å ha konkurransedyktige

enhver tid og gode priser har

treff. Når vi har funnet frem til optimal lie og lengde

priser og i tillegg være en faghandel med høy pro-

Golfshopen.no siden oppstart

på utstyret så begynner vi å se på ulike modeller, og

duktkunnskap og god service er de gjerne kundens

i 2004 raskt etablert seg som

hva som passer spillestilen til den enkelte spilleren.

foretrukne valg.

markedsleder ved kjøp av

Deretter finner vi frem til skaftet som gir spilleren

– Vi har i tillegg enerett på en rekke produkter Vi

golfutstyr i Norge. Golfshopen.no leverer også til

best resultat. Rygg forteller også at det er viktig å få

er tilgjengelige hele året gjennom nettbutikken, og

proshopper og logoprodukter til bedrifter.

rett tykkelse på grepet og riktig vinkel på hodet for

med våre butikker på Fornebu og Tønsberg. Så folk

maksimal utnyttelse, forteller han.

som skal ut og reise vet å ta nytte av det, smiler han.

– Vi begynte i det små og har økt gradvis gjennom årene og har sett suksess gjennom en kontrollert vekst, sier daglig leder Petter Rygg.

–Det koster heller ikke noe mer å tilpasse utstyret enn det samme settet koster i butikken.

Til tross for myten om at golf er en dyr sport, forteller Rygg at golf er faktisk en svært lavterskel sport.


SPORT & FRITID

65

”Her får absolutt alt man trenger – alt fra klær, køller, bagger, verktøy, tilbehør som lasere og GPS og vi har stor økning i salg på klær og sko.” – Vi har løse køller til hundre kroner stykke og golfsett til 1999 kroner. Produktene er av god kvalitet og optimale for de som nettopp har begynt å

Rygg understreker at golfklær gjerne blir brukt til mye mer enn bare til å spille golf. fjelltur som på golfbanen, og med god kvalitet og

til mye annet, sier han.

konkurransedyktige priser så blir kundene veldig

Gjennom VTG – Veien Til Golf, som er et gol-

fornøyde Jakker, passer bra til flerbruk og med god kva-

med andre spillere, spillets regler og anlegget, har

litet og gode priser har butikken hatt mye vekst på

mulighetene for å oppdage golf og bli værende i

klærne.

idretten økt. – Ved baner som har ni hull er det ofte en gunstig medlemsavgift og er perfekt for de som prøver idret-

Videre satser Golfshopen.no på å starte nettbutikk i Sverige og Danmark. – Det er et veldig spennende marked i Sverige,

ten. Når en blir hektet kan man gå over til 18-hulls

der golfsporten er mye større enn i Norge – det er

baner for en litt annen utfordring, sier Rygg.

som med ski i Norge, sier han.

DET KUNDENE TRENGER

og har gjort at Golfshopen kan nå spillere i hele det

Hos Golfshopen.no får man mye mer enn bare

langstrakte landet.

Nettbutikken i Norge har vært med fra starten

køller og baller. – Her får absolutt alt man trenger – alt fra klær,

utrolig bra priser ut mot kunde, smiler daglig leder.

Flere av produktene kan egne seg like godt til en

spille. Golf er en lett og billig idrett å drive i forhold

fkurs der man får introduksjon i spillet, blir kjent

samtidig. Ved å kjøpe store volum kan vi også ha

– I og med at vi kjøper i store volum klarer vi å ha rask leveringstid og god service. Hos en proshop

køller, bagger, verktøy, tilbehør som lasere og GPS

har de kanskje bare fire-fem bagger inne, mens vi

og vi har stor økning i salg på klær og sko.

har mange varianter fra flere merker inne på lager

GOLFSHOPEN Besøksadresse: Fornebu: Snarøyveien 42, 1364 Fornebu Tønsberg: Wirgenes vei 10, 3157 Barkåker Telefon: 95133142 E-post: post@golfshopen.no Facebook: https://www.facebook.com/ Golfshopen/ Instagram: https://www.instagram.com/ golfshopen/ Twitter: https://twitter.com/golfshopen_ no?lang=en Youtube: https://www.youtube.com/ channel/UCroxRLR2RVwh0ndZwR7WS6g/ videos?view_as=subscriber


Firmaregister REISER, MAT OG OPPLEVELSER Dine Home Matfikseren AS Mere Mat Rondane Høyfjellshotell Spekebua Togreiser AS Unike Hoteller

14 8 16 18 10 4 12

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM Det Stolte Kjøkken 24 Farnese Eiendomsforvandling 32 GHV 22 Hamar Kjøkkensenter 36 Malermester Buer Drammen 42 Norwegian Woods Design 34 Nye Kjøkkenhuset 30 Prosjektas AS 28 Skallevold vinduer og dører 38 Svane Kjøkkenet Drammen 20 Studio Sigdal Skøyen 44 Svane Tønsberg AS 26 Unloc 40

MOTOR Bertel O Steen Telemark Cars Software AS Mobile Tønsberg

50 48 46

SKJØNNHET OG HELSE Cryoklinikken Porsgrunn Medisinsk Hudklinikk Remove AS

52 54 56

IT OG TEKNIKK Cookie Information Nordic Industries

58 60

MARITIMT Highperformance Boats AS

62

FRITID Golfshopen

64

BILDE: NORDIC INDUSTRIES


2019

UTGIVELSER DET NORSKE

DET NORSKE

Februar/Ma rs 2019

MAGASINET

MAGASINET

2019 Nr 1 2019

TEMA1: BYGG, ANLEGG, INTERIØR & HAGE TEMA 2: MOTOR & TRANSPORT STOPP: 15. februar UT: Mars

54 SIDER

BYGG ● AN INTERIØR ● LEGG HAGE

ÄLVSBYHUS

NORGE AS ● RØISLAND & CO ● SØLV AS BERG BYGG BLINKHUS I STRYN ● RANAHYTTA AS ● AS ● MORILD INTO DESIGN ● EL24 ● OMD INTERDSEIGN ● BRYGGA SPOR AL TRANSPOR ● BYGGMEST TSBAR ● BOLIG T AS ● EOSØ ER SAGEN R ● NORDHEI PARTNER SKI ● M SERVICE AS 18 ● HELALA MAR FINE DESIG N/19 AR 20 ● INE AS /JANU ● FAGFLIS MBER DESE

● DØRTEKNIKK

Nr 2 2019

TEMA 1: OPPLEV NORGE TEMA 2: MAT & DRIKKE STOPP: 29.mars UT: Mai

62

SJIØDNENHRET

SK

HELSERG OMSO

TONE

AVLE DET TRAK EN B LIVET NHETSN SKJØ BLOGG

Nr 3 2019

TEMA 1: BYGG, ANLEGG & INDUSTRI TEMA 2: MARITIMT STOPP: 24. mai UT: Juni

Nr 4 2019

TEMA 1: MAT & DRIKKE TEMA 2: OPPLEV NORGE STOPP: 13. september UT: Oktober

IPÁ

VID SK

A ● NO K BIL EMAR ENTURER ● G AG ● FUNN RVIKS BERGIN IKK 1 ● KLIN ENTER ● LEI ● VIFA BIL OGHELSE AS ST BLACK SS N RT KO CA KE RONI LSESPO ME KLINIK ● NUPEN BY VE E D HE T ● HAIRVALNESFJOR ● PERFEC SOLBAKK TR ● AS AL BIL 2.2018 E ● N ND 21.1 LEI MA DP IKKE DEMI TER ● DAKA FIIN HU SHUSKLIN ER G ● LD HU TJENES ALARM ● VESTFO DRAGEBYG ICE AS ● AK LAND GE ● SERV ROGA LE LOUN LE SKIN BM KONTOR ● RP RE PU ● ● LVÆ AS EN VE HELSE TOPP UR & UNKT AKUP d 1

EW.ind

Cover1N

Nr 5 2019

TEMA 1: BYGG, OPPUSSING OG INTERIØR TEMA 2: SKJØNNHET, HELSE, MOTE & TREND STOPP: 22. november UT: Desember

Disse datoene kan bli forandret på i forbindelse med produksjonen for å få en bedre økonomi i et nummer eller på grunn av mangel på tid. Hvis det blir forandringer så får alle beskjed.

08:58


Avsender: R&D Forlag Postboks 258 116 Sandakerveien 1326 0484 Lysaker Oslo

Avsender: R&D Forlag Sandakerveien 116 0484 Oslo

Vi hjelper deg å nå de riktige kundene! DET NORSKE

Stadig flere søker seg til nettet og sosiale medier. Gjennom redaksjonell markedsføring kan vi hjelpe ditt selskap med å synes på en smidig, gjennomslagskraftig og lønnsom måte. Vi lager en interessant artikkel om selskapet ditt, og vi hjelper deg med å spre materialet digitalt, slik at du når ut til de riktige kundene i strategisk utvalgte områder.

Juli 2019

MAGASINET

HYTTELIV LAN GS SVENSKEKYSTEN :

NORDMENN S FERIEPARA DIS Siste arket 114-116.indd 4

Det Norske Bransjemagasinet distribueres på Facebook og på andre sosiale medier med ca 500 000 eksponeringer. Vi sørger også for at din egen artikkel raskt får stor spredning i sosiale medier, som vi gir detaljert statistikk på.

29.06.2018 14:38

40

SIDER

BYGG, INTERI ØR OPPUSSING, , EIENDOM ØSTERBY KJØK KENSTUDIO AS ● TRENINGSPARTN ER AS ● SEADR LINDEKLEIV VVS ● SELMA ● HG BYGG KJØKKEN OG AS ● SØR INSTA IVE AS ● BOLIGSTYLE AS INTERIØR FREDR ● KVIK SLEPEN MESTERHUS LLASJON AS ● IKSTAD AS ● OSLO ● BYGG DEN ● ALUST SPOT ON SHOP BEDTIME AS RAX ● SØR OG BRANNTEKN ● PAYBACK LUBRIC ● BLIKK & VENTIL IKK ● BJØR ANTS ● ELLER ASJON AS KLUND MEK A AS ● KAJAK VERKSTED ● K & FRITID AS MOBILE FREDR IKSTAD ● ØSTBØ ● AS

Leseverdig artikkel

Synlighet • Artikkelen din publiseres i et digitalt magasin du kan bla i, og distribueres med cirka 500 000 eksponeringer på Facebook og andre sosiale medier.

• Vi lager en interessant og givende artikkel om selskapet ditt og dine tjenester • Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse • Du får korrektur på artikkel før publisering

• Artikkelen din publiseres på norskebransjemagasinet.no med kontaktinformasjon og bilder.

Målrettet markedsføring

• Vi optimaliserer alle artikler for Google og andre større søkemotorer, for å oppnå økt synlighet.

• Vi sprer artikkelen din fra vår Facebook-side via sponsede innlegg. • Spredningen av artikkelen foregår over en strategisk periode tilpasset hver enkelt kunde.

• Du når ut til flere mennesker/ selskaper til en lavere pris enn gjennom tradisjonell magasinmarkedsføring.

• Velg målgruppe etter dine egne ønsker. • Motta statistikk etter distribusjonen av din artikkel. • Motta resultatene fra spredningen, hvor mange likes, kommentarer og delinger den ga.

• Ditt budskap blir skreddersydd mot riktig målgruppe i riktig område.

Ta kontakt med oss for mer informasjon! 22 22 89 99 | www.norskebransjemagasinet.no | post@norskebransjemagasinet.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.