Bladet Bilbransjen 01/24 med klikkbare annonser

Page 40

BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 95. ÅRGANG NR 01-2024 NORGES BILBRANSJEFORBUND Klare til å åpne bilbransjens egen bruktbil-markedsplass EKSPONERINGSREGISTRERING HAR DU KONTROLL PÅ DE FARLIGE KJEMIKALIENE? SIDE 40 – LA JENTENE FÅ EN SJANSE EVITA CECILIE TORNSBERG TOK LEDERTRENINGSPROGRAMMET FOR SERVICEMARKEDSLEDERE SIDE 31

Verktøykassen er velfylt:

NBF-medlemmer har en enklere hverdag

Som medlem

i NBF får du tilgang til en rekke hjelpemidler som er med på å gjøre hverdagen enklere og mindre utfordrende. Juridisk bistand fra NBFs advokater ved behov og annen faglig bistand er én viktig side – og i tillegg er mange hjelpemidler tilgjengelig med utgangspunkt i de digitale verktøyene vi har.

Både Arbinn.no – som er NHOs arbeidsgiverportal – og NBFs digitale verktøykasse krever innlogging, da disse sidene kun er for medlemmer. En må være registrert med e-postadresse og bli gitt tilgang for å kunne logge inn. Daglig leder får automatisk tilgang til sidene. Han/hun kan også logge seg inn i arbinn og gi tilgang til andre i bedriften sin, eller så kan vi i NBF opprette tilgang til de som har behov for dette.

DIGITAL VERKTØYKASSE

Her finnes det bransjespesifikke maler, skjemaer og veiledere.

Innholdet er kun for medlemmer i NBF med innlogging. Siden er delt opp

i kategorier (innganger) – dette er et utdrag av det som ligger her:

n Bærekraft: Alle verktøy vi har under bærekraft.

n Bilsalg: Bransjenorm for vurdering av unormal slitasje, skjema for formidlingssalg, guide om håndtering av avbestilling, vilkår for utbedring av mangler osv.

n NBFs Timeselvkostmodell: Basert på erfaring med at spesielt skade- og lakkverksteder har utfordringer med å fastsette sin reelle timeselvkost, er denne modellen utviklet som et hjelpeverktøy

n Verksted, vedlikehold og reparasjon av bil: ADR-veiledning, avtale om utlån og prøvekjøring av bil, beregnings-

2 BILBRANSJEN 01/24
 www.nbf.no/ digital-verktoykasse

Norges

Bilbransjeforbund

modell for å estimere fremtid, utvikling og salg verkstedtimer, bransjenorm for unormal slitasje, veiledning om hobbykvelder, verkstedets salgsrett når bilen ikke blir hentet osv.

n Personal, lønn og tariff: Lønnsoppgjør, permittering osv.

n HMS og kvalitet: Avslutningsundersøkelse, veileder i risikovurdering i skade- og lakkbransjen, E-læringskurs HMS, sjekkliste for vernerunde, valg av seriøse underleverandører mm.

n Presentasjoner fra frokostmøtene.

For å ha nevnt noen av de viktigste av mange nyttige hjelpemidler for en hektisk hverdag.

 arbinn.nho.no

ARBINN.NO

Arbinn.no (arbinn.nho.no) er arbeidsgiverportalen til NHO, med maler, skjemaer, veiledere og artikler. Innholdet er kun for medlemmer, og krever innlogging.

Verktøyene her skal støtte arbeidsgivers administrative oppgaver innen for eksempel personalhåndtering og HR.

På denne siden finnes maler, skjemaer, veiledere og artikler som omhandler emner som ansettelser, permittering, sykefravær og IA, nedbemanning, oppsigelse og avskjed, arbeidsmiljø, HR og ledelse, sikkerhet og beredskap, personvern og GDPR, styrearbeid og økonomi og pensjon.

Digitale håndbøker er tilgjengelig, som HMS-håndbok, personalhåndbok og lederhåndbok i abonnement med lav pris.

STIG MORTEN NILSEN Adm. dir.

) 911 77 890

* smn@nbf.no

VÅR EKSPERTISE - DIN RESSURS

Ta kontakt når du trenger det!

KOMMUNIKASJON, POLITIKK OG REKRUTTERING

EGIL

STEINSLAND Kommunikasjonssjef )994 85 268 * egil.steinsland@nbf.no Media, myndighetskontakt, medlemskommunikasjon, bladet Bilbransjen, medlemsbistand.

JURIDISKE SPØRSMÅL OG RÅDGIVNING

HANS TORE

HAGLAND

Advokat, forhandlingssjef ) 930 32 593 * hans.tore.hagland@nbf.no Juridisk medlemsbistand, tariffspørsmål (biloverenskomsten og bilselgeravtaler), lønnsforhandlinger, personalsaker, HR, ansettelse og opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær samt feriespørsmål. Kurs og foredrag.

BRANSJESPØRSMÅL OG RÅDGIVNING

LEDER KNUT MARTIN BREIVIK

Avdelingsleder drift og utvikling

) 915 46 120 * knut.martin.breivik@nbf.no Hovedansvar for NBFs nyttekjøretøygruppe, medlemsbistand og rådgivning i saker relatert til forhandler- og verksteddrift, nyttekjøretøy samt bilombygg.

IDA KRAG Leder næringspolitikk ) 916 40 110 * ida.krag@nbf.no

) 908 39 383

VIDAR

HALBY STRANDE Fagsjef rekruttering og kompetanse

* vidar.strande@nbf.no

Rekruttering, fagopplæring og kompetanse, yrkesfag bil, medlemsbistand.

MIA CECILIE LINDSTAD Advokat ) 982 06 212 * mia.lindstad@nbf.no Juridisk medlemsbistand, kurs og foredrag, kundeklager salg og verksted, kontrakter, garantier, forretningsvilkår, andre retts-spørsmål knyttet til drift, skatt og avgift.

ANNONSESALG

ASBJØRG

HARSTAD

ANTONSEN

Annonseansvarlig 982 23 813 asbjorg.harstad. antonsen@nbf.no

Annonsesalg for bladet Bilbransjen.

AINA BEATE

KALLAK Advokat ) 984 73 705

* aina.kallak@nbf.no Juridisk medlemsbistand, personalsaker, HR, ansettelse og opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, lønnsog arbeidsvilkår, sykefravær, ferie samt tariffspørsmål. Kurs og foredrag. Generelle juridiske spørsmål.

KNUT OLE MAGISTAD Fagsjef servicemarked, skade og lakk ) 901 20 330

* knut.ole.magistad@nbf.no Hovedansvar for området skade/lakk, medlemsbistand og rådgivning innen verksteddrift, samt tilhørende rammevilkår og forskrifter.

ØKONOMI, MARKED OG MEDLEMSHÅNDTERING

ERIK

RAMELOW LILLEJORD Direktør økonomi og forretningsstøtte ) 958 42 632 * erl@nbf.no Administrasjons- og økonomifunksjon, medlemsbistand, leder- og forretningsstøtte for medlemmer, styresekretær.

MARINA MARCUSSEN Medlemskonsulent ) 947 95 429 * marina.marcussen@nbf.no Medlemsbistand, medlemskapshåndtering, kontingent, årsoppgaver, organisasjonsendringer, innmelding, medlemshenvendelser.

E-POST: firmapost@nbf.no

TELEFON: 22 54 21 00

NETT: www.nbf.no

FAGLIG BISTAND

Faglig bistand er tilgjengelig på HMS og kvalitet, forhandler- og servicemarkedsdrift, nyttekjøretøy, bilsalg og skade/lakk.

Her er det mange underkategorier, og NBF har egne fagsjefer innen de forskjellige områdene.

I tillegg til at NBF arbeider med rammebetingelser, myndigheter og relevante organisasjoner for å ivareta våre medlemmers interesser, kan medlemmer også få faglig bistand. Her er trolig den juridiske bistanden mer kjent for mange enn den faglige.

Faglig bistand er inkludert i medlemskontingenten. Fagpersonene gir råd, sørger for informasjon, holder

TORE RYLANDER Fagsjef bilsalg

) 918 68 830

* tore.rylander@nbf.no Hovedansvar for NBFs fagruppe bilsalg, medlemsbistand og rådgivning i saker relatert til bilsalg.

KITTY STORSVEEN Medlemskonsulent ) 982 23 817 * kitty.storsveen@nbf.no Arrangementsansvarlig, nettbutikk, fakturering, medlemsbistand.

Bruker man denne siden sammen med for eksempel juridisk rådgivning eller rådgivning innen HMS hos NBF, kan man dra svært mye nytte av medlemskapet.

Alle kan se på disse sidene og lese

TORE LILLEMORK Seniorrådgiver ) 900 84 293 * tore.lillemork@nbf.no

INGRID MEDLAND Markedsansvarlig

) 976 58 689 * ingrid.medland@nbf.no Medlemsbistand, web, sosiale medier, markedsføring og medlemskommunikasjon.

innlegg og mye annet for medlemmene.

Fagpersonene har som hovedmål å støtte, samt bidra til å øke kompetansen til lederne hos våre medlemsbedrifter. Eksempel: Dersom et verksted får tilsyn, kan det være spørsmål i forkant eller etterkant som NBF kan bistå med. Noen ganger kan det være at en trenger å rette opp noe i bedriften, og da kan NBF ha verktøyene som trengs.

n Spørsmål om endring av godkjenning på verkstedet - prosesser osv.

n Lederstøtte, verkstedøkonomi og verkstedforskriften.

n Spørsmål om ting man må ta hensyn til i en risikovurdering, internkontroll osv.

noen artikler, men selve verktøyene er kun tilgjengelig for medlemmer. Alt er da tilgengelig gratis, bortsett fra noen webinarer, kurs og digitale håndbøker. Disse har egne medlemspriser, som er lavere enn markedspriser generelt.

BILBRANSJEN 01/24 3
BESØKSADRESSE Norges Bilbransjeforbund, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo POSTADRESSE Norges Bilbransjeforbund, Pb. 5486 Majorstuen, 0305 Oslo
HENRIK O. MELSOM Advokat ) 982 23 812 * henrik.melsom@nbf.no Juridisk utredning, rådgivning, bistand og støtte. HEIDI CHR. LUND HMS- og kvalitetssjef ) 926 52 464 * heidi.lund@nbf.no Lover, forskrifter, rammevilkår, kurs og prosjekter relatert til kvalitet, HMS, IA og sykefravær, medlemsbistand, ytre miljø.
 www.nbf.no/kontakt-oss/ansattoversikt

NULLUTSLIPPSVAREBIL TOPPET LISTENE I 2023

12

INNHOLD

01/24

8 Stort lærlinginntak i 2023

10 Varebilbransjen og arbeidslivskriminalitet

12 De viktigste tallene for bil og bilbransjen

13 Bilpolitisk utvalg i gang

14 Asko først med ny generasjon el-Scania

15 BOS-ansatte hedres etter 40 års ansettelse

18 Tore Lillemork går fra BIL til NBF

19 NBF mener: Står det bedre til med bilen?

20 Bilbransjens egen bruktbil-markedsplass åpner

23 NBF om el-varebil: Klimamål uten virkemidler = vanskelig

24 Nullutslipp-varebil toppet listene i 2023

25 Ny Ford Transit Courier og Connect

TEMA: FORHANDLER OG VERKSTEDDRIFT

28 – Nå er det først selge, og så kjøpe som gjelder

30 Ledertreningsprogrammet for servicemarkedet

31 – La jentene få en sjanse!

33 Brukte deler: Mye har skjedd på relativt kort tid

33 SERMI har trådt i kraft

34 Hvordan få til god avvikshåndtering?

36 Støv i skade- og lakkverksteder

38 Industrifadese - eller et skritt i riktig retning?

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

40 Effektiv eksponeringsregistrering

42 Sikkert arbeid på elbil og hybrid

OPPLÆRING OG UTDANNING

43 Chassis påbyggerfaget: Ny læreplan omfatter nå også lette kjøretøy

JUS

44 Lønnsoppgjøret 2024: Start planleggingen nå

MEDLEMSFORDELER

46 NHO Forsikring kan bety mye penger spart

24 LÆRLINGINNTAKET NESTEN PÅ REKORDNIVÅ I 2023 SIKKERT ARBEID PÅ ELBIL OG HYBRID 42

Våre medlemsbedrifter sikrer dine innkjøp

Autobransjens Leverandørforening (ABL) er organisasjonen for frittstående importører og grossister innen bil- og motorbransjen.

Vi arbeider målbevisst med kvalitet, opplæring og autorisasjon.

Som kunde av ABL-medlemmer gjør du trygge innkjøp, og får tilgang til nyttig kunnskap.

Medlemsbedriftene våre tilbyr deler, rekvisita, kjemiske produkter, utstyr til verksteder og vaskeanlegg samt serviceog reparasjons-tjenester.

Rask teknologisk utvikling, sterk konkurranse og skjerpede regler er stikkord for bransjens situasjon og utfordringer.

ABL ivaretar viktige oppgaver på alle disse områdene, og deltar i en rekke nasjonale og internasjonale fora.

Vi er medlem i FIGIEFA (Automotive Aftermarket Distributors), som arbeider for å sikre fri konkurranse i reparasjons- og servicemarkedet, og EGEA (European Garage Equipment Association), som jobber med kvalitet og innovasjon på områdene teknologi, lovgivning og standardisering.

ABL bidrar med sitt medlemskap og engasjement til at våre medlemsbedrifter til bilbransjen oppfyller europeiske krav.

Vi gjør medlemsbedriftene våre bedre, og er en kvalitetsgaranti for deg som kunde hos en av våre medlemmsbedrifter!

Autobransjens Leverandørforening

Hovfaret 17B Skøyen, 0275 Oslo post@autobransjen.no • www.autobransjen.no

Følg Autobransjen på Facebook

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER

AS Sørensen og Balchen

Auto Care AS

AutoMateriell AS

BASF Coatings Services AB

Bema AS

Bilglassgruppen AS

Billakkspesialisten AS

Bolest AS, Norge

Car-O-Liner AB, Norge

Defa AS

Egil Verne AS

ElektroPartner AS

FLEX1ONE AS

Heda AS

KGK Norge AS

Meca Norway AS

Mekonomen AS

Nederman AS

Preqas AS

Relekta AS

Robert Bosch AS

Rodin & Co AS

Rodin Fossdal Services AS

Romnes AS

Saint-Gobain Sekurit Service

Sika Norge AS

Startax Maskin-Teknisk AS

Veng Norge AS

Würth Norge AS

Lysner det?

UTGITT AV NORGES

BILBRANSJEFORBUND

PB. 5486 MAJORSTUEN, 0303 OSLO

BESØKSADRESSE:

MIDDELTHUNSGATE 27, OSLO

TLF: 22 54 21 00

INTERNETT: WWW.NBF.NO

REDAKTØR/ADM. DIREKTØR

STIG MORTEN NILSEN

E-POST: STIG.MORTEN.NILSEN@NBF.NO

JOURNALIST

FRANK WILLIKSEN

E-POST: FRANK@WILLIKSEN.NO

LAY-OUT OG PRODUKSJON

JAN ALMÅS

E-POST: JAN@ALMAASDESIGN.NO

ANNONSER

ASBJØRG HARSTAD ANTONSEN

TLF: 982 23 813

E-POST:

ASBJORG.HARSTAD.ANTONSEN@NBF.NO

TRYKK: BK GRAFISK

FORSIDEFOTO

FRANK WILLIKSEN

ABONNEMENT

INNENLANDS: KR. 495,-

UTENLANDS: KR. 580,-

NBF PÅ NETT

PÅ NBFS NETTSIDER WWW.NBF.NO

FINNER DU MYE INFORMASJON OM NBF

OG ORGANISASJONENS AKTIVITETER PÅ

DE FORSKJELLIGE FAGOMRÅDER.

Norges

Bilbransjeforbund

Det har vært mørkt i mange måneder. Avbestillingene har vært flere enn ordreinngangen. 2023 var i bunn og grunn ganske svart. Nå begynner det kanskje å lysne, fra svart til mer grått i hvert fall.

Jeg snakket med en forhandler for ikke så lenge siden. Han mente de var over kneika i deres butikk, hadde ryddet godt opp - og nybilsalget var ikke så galt. Og den tilbakemeldingen har vi fått flere av i NBF. Det betyr ikke at det full fart og stormende jubel, men noe lysere. Rentetoppen er sannsynligvis nådd, og markedet er gått fra svart til grått. Så har vi ikke glemt at servicemarked, bruktbil og skade/lakk biten av bilbransjen ikke har vært så ille i 2023.

2023 var krevende også i NBF, og det er verdt å minne litt om året som har gått i første utgivelse i 2024. Bilbransjebedrifter ble tatt ut i streik; en ny utfordring både for bedriftene og NBF. DRIVE ble lansert, et selskap som skal bidra til å øke digitaliseringstakten i bilbransjen, og sikre at bransjen selv har kontroll.

Nye folk er ansatt for å sikre at vi kan ivareta medlemmenes interesser både innen politikken og det regulatoriske. Vi skal utvikle en bilpolitikk som fremmer bærekraftig bilbruk, en videreutvikling av allerede vedtatt strategi.

Gledelig er det at NBF har en betydelig medlemsvekst. Ved utgangen av 2023 besto medlemsmassen av 1.582 bedrifter (+ 11,3 prosent). I sum sysselsetter medlemmene 25.700 årsverk (+ 5,7 prosent).

Det er et kvalitetstegn at medlemsmassen øker. I tillegg er det bra at flest mulig samles i NBF, og dermed gir tyngde til organisasjonen. Det er da også positivt at mest mulig av verdikjeden er bredt representert, og i 2023 ble det tatt store steg i forhold til dekk.

Det er mange utfordringer å ta tak i fremdeles. For eksempel mangelen på fagarbeidere, arbeidsmiljø, få folk til å stå lengre i produktive stillinger og så videre. Dette er temaer som NBF har hatt på agendaen i 2023 for eksempel gjennom trivselsundersøkelsen, og vil fortsette å ha fremover.

I et trøblete år samlet NBF bransjen med nesten 900 deltakere til Bilbransjens dager. Tilbakemeldingen fra mange var at det var godt å møtes og få litt eksternt påfyll i krevende tider.

2023 var krevende, vi tror og håper at de mørke skyene letter i 2024.

Foto: Adobe Stock

BILBRANSJENS

STILLINGSMARKED

TVEITA BILSERVICE AS: Teknisk leder

MØLLER BIL BERGEN: Innkjøper bruktbil

NAF SENTRENE ØSTFOLD: Bilmekaniker

DRIVALIA LEASE NORGE AS: CFO

REGIONSSJEF

NAF SENTER NARVIK: Bilmekaniker

BIR HUSHOLDNING AS: Mekaniker tunge kjøretøy

BAVARIA MOLDE: Bilmekaniker

BAVARIA ÅLESUND: Bilmekaniker

HYUNDAI MOTOR NORWAY: Serviceingeniør

FRYDENBØ BIL MOLDE AS: Servicemedarbeider

HARALD A. MØLLER AS: Teknisk instruktør

BERTEL O. STEEN DRAMMEN: Vedlikeholdstekniker

BILSKADESENTERET GJØVIK AS: Daglig leder

PORSCHE CENTER TRONDHEIM: Selger – nye Porsche

KGK NORGE AS: Selger

NAF SENTER OSLO: BILTESTER

MOBILE GJØVIK AS: Daglig leder

BILFORLAGET AS: Frontsjef og nyhetsreporter

PRODUKTSJEF
BILMEKANIKERREGIONSSJEF SERVICEMARKEDSSJEF TEKNISK KONSULENT REGIONSSJEF PRODUKTSJEF SALGSSJEF SERVICEMARKEDSSJEF
– rett til målgruppen Se flere ledige stillinger på www. biljobb.no
SALGSSJEF
TEKNISK KONSULENT
KUNDEMOTTAKER
Bilbransjens stillingsmarked Alle stillinger profileres til langt over 200.000 lesere på nyhetstjenestene BilNytt.no og MotorBransjen.no, samt BilNorge.no, YrkesBil.no og i bladene BilAutofil, Bilfag, MotorBransjen og YrkesBil. ransje ender tervjue Bilbransje ytt der tervjue Bi ransje der tervjue

Lærlinginntaket nesten på rekordnivå i 2023

1279 lærekontrakter ble skrevet i 2023, en mindre enn i 2022. Det er et godt utgangspunkt for å få flest mulig fagarbeidere. Litt opp og ned på de ulike fagene, men totalen er god.

Samtidig er det potensial. Bare på tunge kjøretøy tas det inne en høyere andel kvalifiserte søkere enn snittet for alle teknologi- og industrifagene.

Uansett er det gledelig at trenden med å ta inn flere lærlinger fortsetter. Det er ikke mange år siden bransjen på lette kjøretøy for eksempel tok inn under 70 prosent av de kvalifiserte søkerne. Da kastet man

trolig bort mange flinke fagarbeidere.

Spesielt positivt er økningen i antall lærekontrakter på lastebil, tunge kjøretøy, fra 180 i 2021 til 206 i 2023.

Samtidig vet vi at søkertallene ikke har hatt en positiv utvikling siste år, men det er godt å se at bilbransjen klarer å «utnytte ressursene» bedre ved å likevel øke antall lærlinger.

NY NORDISK DAF-DIREKTØR

Gregor van der Mark er utnevnt til ny administrerende direktør med ansvar for DAFs markedsføring og salg i Norden.

Gregor van der Mark (58) har jobbet i DAF-systemet i 18 år. Han er opprinnelig nederlender, men har tilbrakt de siste 8 årene som ansvarlig for den vellykkede oppstarten av den tyrkiske DAF-salgsenheten.

– Vi er glade for å kunne ønske Gregor van der Mark velkommen som administrerende direktør for Sverige, Danmark, Finland og Norge. Hans omfattende erfaring og dokumenterte resultater gjør ham til en ideell kandidat for å øke DAFs markedsandel i denne viktige regionen, sier Rogier van de Garde, ansvarlig for region nord-vest hos DAF Trucks.

NYHETER
Andel Antall Andel Antall Andel Antall Fag kontrakter kontrakter kontrakter kontrakter kontrakter kontrakter Teknologi- og industrifag 82,3 4 721 82,4 5 481 83,1 5 650 Bilpleiefaget 68,2 15 79,5 31 66,7 28 Billakkererfaget 71,6 101 76,3 100 81,7 107 Lette kjøretøy 75,6 817 79,1 826 79,2 810 Bilskadefaget 75,3 122 87,2 123 82,6 128 Tunge kjøretøy 87,4 180 86,6 200 85,1 206 Totalt 1 235 1 280 1 279 2021 2022 2023
Deltakere i Yrkes-NM i Kristiansand i 2022. (Foto: Jan Almås)
8 BILBRANSJEN 01/24
Gregor van der Mark.

SERMI-sertifisert?

Kom i gang med sertifisering nå!

Nye EU-regler krever nå SERMI-sertifikat for å få tilgang til sikkerhetsinformasjon som er nødvendig for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. Kiwa er akkreditert for SERMI-sertifisering. Vi viser deg hvordan du enkelt kan bli godkjent og få sertifikat.

Annonse_Bilbransjen_01 2024.indd 1 2/16/2024 3:20:14 PM
Søk om SERMI via QR-koden

A-KRIMSENTERET I OSLO:

VAREBILBRANSJEN PREGES FREMDELES AV ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Det er fortsatt indikasjoner på arbeidslivskriminalitet og brudd på regelverk etter flere tverretatlige kontroller i varebilbransjen, meldte A-krimsenteret i Oslo etter den forrige store tverretatlige kontrollen sammen med Statens vegvesen i Oslo.

NYHETER

– I forbindelse med «Black week» var målet å se nærmere på lønns- og arbeidsvilkår, trygdebedrageri og skatte- og avgiftskriminalitet, med spesiell oppmerksomhet på innkreving av forfalte skatte- og avgiftskrav.

De siste to årene har A-krimsenteret hatt økt oppmerksomhet på arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen, som blir vurdert som en risikobransje for slik kriminalitet. Dette henger blant annet sammen med at bransjen ikke er regulert, det er enkelt å opprette firma, det er flere ledd i leverandørkjeden, og mange bruker private biler i jobben.

Til tross for gjentatte kontroller av bransjen, finner vi fortsatt for mange brudd på flere etaters regelverk, sier Gro Smogeli, leder for A-krimsenteret i Oslo.

I den aktuelle kontrollerte sjekket A-krimsenteret 65 varebiler og mindre lastebiler, 39 AS og 25 enkeltmannsforetak (ENK).

I alt 88 personer ble kontrollert, for-

«Til tross for gjentatte kontroller av bransjen, finner vi fortsatt for mange brudd på flere etaters regelverk.
GRO SMOGELI, LEDER FOR A-KRIMSENTERET I OSLO

delt på 14 innehavere av enkeltmannsforetak, 56 sjåfører og 14 hjelpemenn. Kontrollene viste flere og klare indikasjoner på brudd på arbeidsmiljøloven, svart og uregistrert arbeid, samt trygdesvindel.

RESULTATENE VAR NEDSLÅENDE:

n 41 prosent av sjåfører og hjelpemenn var ikke registrert i Aa-registeret (arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) n 47 prosent av de påtrufne var det ikke blitt innberettet lønn på gjennom a-melding.

n Av de 64 virksomhetene – både AS og ENK – var det bare tre som ikke var registrert i mva-registeret. Skatteetaten vil følge opp disse sakene nærmere. n Arbeidstilsynet så enkeltindikatorer på omgåelse av arbeidsgiveransvaret gjennom bruk av enkeltpersonsforetak. Det opprettes tilsynssaker og eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven i disse sakene følges opp.

10 BILBRANSJEN 01/24

n Det var indikasjoner på trygdebedrageri hos nesten 8 prosent av de kontrollerte. De som ble kontrollert mottok stønad på kontrolltidspunktet, og hadde ikke oppgitt arbeidstimer til NAV.

Det ble også kontrollert om virksomhetene hadde forfalte skatte- eller avgiftskrav. Her fant Skatteetaten at åtte virksomheter og privatpersoner til sammen hadde utestående krav på rundt 5 millioner kroner til det offentlige. I sitt videre arbeid vil Skatteetaten jobbe for å sikre dekning for de forfalte kravene.

A-krimsenteret fikk også bistand med utlendingskontroll og dokumentgransking fra Felles enhet for utlendig og forvaltning i Oslo politidistrikt i disse kontrollene.

Statens vegvesen kontrollerte 94 biler – 15 tunge (over 3500 kg totalvekt) og 79 lette kjøretøy.

Av de 15 tunge kjøretøyene fikk 14 skriftlig reaksjon, 8 fikk bruksforbud, 10 fikk gebyr og 4 ble anmeldt. Bruksforbudene gikk hovedsakelig på

førerrett og for dårlige dekk. De fleste gebyrene ble gitt på grunn av for lite mønsterdybde. Anmeldelsene ble gitt på grunn av manglende førerrett.

Av de 79 lette kjøretøyene fikk 60 en skriftlig mangel, 27 fikk kjøreforbud, 21 fikk gebyr og 1 ble anmeldt.

Skriftlige mangler ble hovedsakelig gitt på grunn av tekniske feil, og bruksforbudene på grunn av overvekt. n

FAKTA A-KRIMSENTERET I OSLO

Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.   A-krimsenteret skal arbeide med formål å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Oslo.

Senteret er lokalisert i Oslo, og ble etablert i 2015.    Arbeidslivskriminalitet kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, bruk av ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.    A-krimsenteret i Oslo er et av totalt åtte a-krimsentre på landsbasis.

De andre a-krimsentrene er etablert i Alta, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.

BILBRANSJEN 01/24 11
workplacesafety.no Ta kontakt for gratis demo info@workplacesafety.no | 51 95 80 00 Et smart stoffkartotek Kjemikaliehåndtering Sikkerhetsdatablader Lokasjoner Risikovurdering Substitusjonsvurdering Eksponeringsregister
kontroll
kjemikaliestyring
helsefarlig eksponering med et smart
brukervennlig verktøy. NBF innkjøpsavtale
og
og

De viktigste tallene for bil og bilbransjen har NBF samlet

Tall gir viktig innsikt, og for meg handler tall og statistikk om oversikt og kontroll. Ofte kan det være krevende fordi man trenger tall fra ulike kilder. Det har vi prøvd å løse for bilbransjen ved å samle alle de viktigste statistikkene på én side.

På NBFs tall- og faktaside finner du viktige nøkkeltall fra bransjen. Her finner du blant annet detaljert informasjon om

for deg

bilbransjen i Norge, inkludert nøkkeltall og statistikker som dekker markedsdata, kjøretøyparken, registreringsstatistikk, utslipp av klimagasser, kjøretøybruk, vraking av kjøretøy, skadestatistikk og mye mer.

Visste du for eksempel at NBFs medlemmer månedlig melder inn hvordan de opplever både nåsituasjon og fremtidsutsikter? I tillegg er det et eget

VIANOR ER BLITT ET MEDLEM AV NBF-LAGET

Den landsdekkende dekk-kjeden Vianor er nå blitt medlem av Norges Bilbransjeforbund. Kjeden omfatter i dag 58 avdelinger fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, foruten 70 Vianor Partner verksteder. Årsomsetningen til kjeden er ca. NOK 1,5 mrd.

– Bakgrunnen for at vi ønsket å bli en del av NBF, er at vi ønsket å komme tettere på resten av bilbransjen, se mer på mange aktuelle fellesnevnere

og være med og lære gjensidig av hverandre. Hittil har vi vært medlem av dekkimportørenes forening, men dette blir selvsagt smalere – med bare dekkvirksomheter som medlemmer, sier konstituert adm. direktør i Vianor, Ståle Birkeland, til Bilbransjen.

– Vi kan sammenligne litt med fotball. Skal du bli best, må du trene med de beste. Vi ønsker å være best i vår bransje, og da er det veldig viktig å lære av de

økonomibarometer som hvert kvartal går dypere.

Nøkkeltall beskriver også NBFs rolle og bidrag til bilbransjen, samt utviklingen mot mer bærekraftig og sikrere bilbruk gjennom økt andel elektriske kjøretøy og reduksjon i trafikkulykker.

Er det tall eller statistikk du savner? Gi oss beskjed! Målet er å gi alle oversikt og kontroll.

beste på bilsiden.

Da er medlemskap i NBF et riktig skritt. Norges Bilbransjeforbund er en velutviklet og profesjonell organisasjon, som rommer mye kompetanse også vi i Vianor kan dra nytte av, fastslår Ståle Birkeland.

12 BILBRANSJEN 01/24 NYHETER
nbf.no/tall-og-fakta
Faksimiler fra NBFs nøkkeltallside på nbf.no

Viktig, riktig og høykompetent

Nylig ble NBFs nyopprettede bilpolitiske utvalg samlet for første gang. Dette er et utvalg med svært høy kompetanse og stor bransjebredde – som vi er sikre på vil få stor verdi i NBFs politiske arbeid fremover.

NBFS BRANSJEUTVALG FOR BILPOLITIKK

MEDLEMMER:

Knut Arne Marcussen, Xpeng

Øyvind Rognlien Skovli, Harald A. Møller

Arild Saastad, Handicare

Kjell Arild Egeland, Auto2000

Espen Olsen, Toyota

Thomas Evjenn, Bauda

Jens Petter Jæger, Jæger Automobil

Yngve Labahå, Kirkenes Bil

Anders Rikter, BOS konsern

Simen Heggestad Nilsen, BOS Lørenskog

Kjetil Bergflødt, Volvo Norge

kjøretøy, gamle og nye merker i det norske markedet. Vi er også veldig glade for å ha medlemmer med virke utenfor Oslo-gryta, og mener dette er svært viktig

NBF er helt sikre på at vi med dette utvalget er betydelig styrket i møte med de bilpolitiske utfordringene fremover.

BILBRANSJEN 01/24 13 BILPOLITISK UTVALG I GANG:
NYHETER www.elektropartner.com - Tlf. 33 46 73 70 Pris fra kr 124.500,eks mva.

ASKO først med ny generasjon el-Scania

ASKO blir verdens første kunde til å ta i bruk den nye generasjonen BEV Regional elektriske lastebiler fra Scania. Med mer krefter, lengre rekkevidde og større totalvekter åpner det seg nye muligheter for fossilfrie transporter.

De nye elektriske lastebilene fra Scania skal tas i bruk av ASKO-selskap over hele landet, og vil være viktige for at ASKO skal nå sitt mål om fossilfri transport innen utgangen av 2026, melder selskapet i en pressemelding.

Det er ikke første gang ASKO tar i bruk ny og miljøvennlig teknologi. Selskapet var også først ute med forrige generasjon elektriske Scania-lastebiler.

De siste årene har ASKO anskaffet nærmere 80 elektriske lastebiler fra Scania. Disse bilene går i full drift, og sørger for utslippsfrie leveranser til dagligvare- og serveringskunder over store deler av landet.

PIONER

ASKO har ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral, og har som

mål å ha fossilfri transport innen 2026. Allerede i år er målet å ha fossilfrie leveringer i Osloregionen.

– ASKO har vært en pioner i det grønne skiftet i Norge, og skal fortsatt være i front på å bruke ny teknologi for å kutte utslipp fra egen transport. Vi tok tidlig i bruk elektriske lastebiler, og allerede i 2016 ble Norges første elektriske lastebil satt i drift for å høste erfaringer.

Det er gledelig og viktig at bilteknologien kontinuerlig utvikles, slik at vi kan sette enda flere fossilfrie biler i drift.

I ASKO ønsker vi å være i front på det grønne skiftet innen lastebiltransport i Norge, og de nye bilene fra Scania bidrar sterkt til det, sier Tore Bekken, adm. direktør i ASKO Norge.

NYE KAPASITETER OG MULIGHETER  Scania BEV Regional lastebilene skal

erstatte biler med fossilt drivstoff. De nye bilene er av typen Scania 45R med 450 kW (610 hk) kontinuerlig effekt. Drivlinjen består av tre elmotorer som er bygget sammen med en sekstrinns automatisert girkasse. Batteripakken er Scanias største kombinasjon med en brutto kapasitet på 624 kWh.

De første av disse lastebilene som kommer, er bygget på normalchassis med 5,35 meter akselavstand med styrbar boggiaksling. Disse skal trekke toakslede tilhengere som ASKO bruker til mange av sine biler. Med denne kombinasjonen oppnås en tillatt totalvekt på 44 tonn.

Det er svenske SKAB som leverer påbygget til bilene, mens Zepro leverer bakløfterne. Kjølemaskinen er det ThermoKing som leverer i samarbeid med Frigoblock.

14 BILBRANSJEN 01/24
NYHETER

LANGE RUTER

I en oppstartfase vil ASKOs første BEV Regional benyttes på de lengste rutene i indre Østfold. Disse har frem til nå krevd lading underveis. På sikt skal også de lengste rutene, fra Vestby til Kragerø, kjøres med de nye lastebilene med tilhenger. Den 300 kilometer lange ruten skal kunne kjøres uten å lade under turen.

SAMARBEID SIDEN 2002

– Scania er stolte og glade over å kunne levere de aller første regionale BEV-bilene i verden til ASKO. Vårt forhold har vært drivende for både Scania og ASKO i alle disse årene, sier Frode Neteland, adm. direktør i Norsk Scania.

Scanias nye regionale BEV kan leveres med både R- og S-hytte som gir sjåføren den beste kjørekomforten i markedet. De er også lansert i 4x2 og 6x2 akselkombinasjoner, og er godkjent for 64 tonn totalvekt. Scania regional BEV kan lade med inntil 375 kW ladehastighet. n

BOS-ansatte hedres etter 40 års ansettelse

Hele elleve Bertel O. Steen-ansatte blir nå hedret med Norges Bilbransjeforbunds Lojalitetsmedalje.

NBFs Lojalitetsmedalje har vært utdelt siden 1996, og kan gis til medarbeidere som har vært ansatt i samme medlemsbedrift i 40 år.

– Alt tyder på at mange opplever bilbransjen som et godt sted å være, bekrefter HMS- og Kvalitetssjef i NBF, Heidi Chr. Lund.

DISSE ER TILDELT NBFS LOJALITETSMEDALJE:

Bertel O. Steen AS Helle Tau Rønning

Bertel O. Steen AS Torill Middelbo

Bertel O. Steen AS Lars Carlsen

Bertel O. Steen Asker og Bærum AS Tollef Nyberg

Bertel O. Steen Bergen AS Øyvind Vidar Vevle

Bertel O. Steen Brobekk AS Tore-Petter Hellerud

Bertel O. Steen Lastebil og Buss AS Per-Ove Lindstad

– Det er flere av våre store medlemmer som har bestilt mange av disse medaljene, og de bestilles jevnlig også fra mindre bedrifter. Ansettelsestid på 40 år eller mer er en sterk indikasjon på at mange trives veldig godt i bransjen, og forblir lojale til samme arbeidsgiver over så lang tid, sier hun til Bilbransjen.

Bertel O. Steen Lørenskog AS Bjørn Arild Lauritsen

Bertel O. Steen Trøndelag AS Brage By

Bertel O. Steen Trøndelag AS Marit Bones

Bertel O. Steen Østfold AS Freddy Andersen

KRITERIER FOR NBFS LOJALITETSMEDALJE

n Lojalitetsmedaljen kan bestilles til personer som har vært ansatt i samme bedrift i 40 år (dette kan ha vært i forskjellige avdelinger)

– Hvor mange lojalitetsmedaljer er det utdelt siden 1996?

– På grunn av skifte mellom ulike datasystemer vet vi dessverre ikke eksakt hva det totale antallet er helt siden starten, men vi vet i alle fall at det fra 1. januar 2013 frem til i dag er 268 som har mottatt NBFs lojalitetsmedalje, forteller hun.

n Medaljene er forbeholdt ansatte i medlemsbedrifter i NBF

n Medaljen kan bestilles i løpet av det året den ansatte har 40-års jubileum

n Bestilles skriftlig med fullt navn, firmanavn og ansattdato i bedriften

n Bestilling gjøres på NBFs nettside under Nettbutikken.

NY MAN-SJEF I NORGE

Frank Nielsen har overtatt rollen som Country Manager for MAN Norge. Han tiltrådte 1. november 2023. Frank Nielsen er dansk, og har jobbet som salgsdirektør for både den danske og den norske MAN-organisasjonen, med overordnet ansvar for salg av nye og brukte lastebiler, varebiler og busser. Han har jobbet i MAN i snart 20 år.

BILBRANSJEN 01/24 15
NYHETER

VOLVO FH ELECTRIC VANT PRISEN «INTERNATIONAL TRUCK OF THE YEAR 2024»

Volvo Trucks har vunnet den prestisjetunge bransjeprisen International Truck of the Year for 2024 med FH Electric.

Det er første gang en elektrisk lastebil vinner prisen. I sin begrunnelse fremhevet juryen blant annet den elektriske lastebilens ytelse, den smidige akselerasjonen, stillheten og fraværet av vibrasjoner.

– Med introduksjonen av FH Electric har Volvo Trucks levert et toppmoderne batterielektrisk utvalg kjøretøy, som egner seg til et vidt spekter av transportvirksomheter. Den er et bevis på at overgangen til nye energiformer går fremover, selv i dagens utfordrende konkurransesituasjon, sier Gianenrico Griffini, styreformann for International Truck of the Year.

Roger Alm, adm. direktør i Volvo Trucks, tok imot den prestisjefylte prisen under Solutrans Transport Exhibition i Lyon, Frankrike.

– For første gang i historien har transportbransjen valgt en elektrisk lastebil til Truck of the Year. Volvo FH Electric representerer en ny æra for lastebiler, og ved å vinne denne prisen viser vi at overgangen til transport med null utslipp er noe som skjer her og nå, kommenterer Alm.

Dette er fjerde gang Volvos FH-modell har blitt kåret til Truck of the Year. Volvo FH er en av de mest vellykte modellene i bransjen og er solgt i nærmere 1,4 millioner eksemplarer over hele verden.

Volvo FH Electric kan leveres for totalvekt inntil 50 tonn.

Volvo Trucks var den første verdensomspennende produsenten som startet serieproduksjon av elektriske lastebiler i 2019, og i dag har selskapet et modellutvalg med totalt seks elektriske lastebiler som kan håndtere et vidt spekter transportoppdrag. Volvo Trucks er markedsleder innen tunge elektriske lastebiler i Europa, med en markedsandel på 49 %.

Organisasjonen International Truck of the Year ble etablert i 1977, og består av 24 journalister fra ledende lastebilmagasiner i Europa. Den årlige prisen blir delt ut til den lastebilen som er lansert de foregående 12 månedene, og som har gitt det mest betydningsfulle bidraget til effektivitet innen transport på vei.

Flere viktige kriterier blir vurdert, inkludert teknologisk nyvinning, komfort, sikkerhet, kjørbarhet, energieffektivitet, miljømessig fotavtrykk og totale eierkostnader. n

AUTO 8-8 I ÅLESUND: NYTT TRANSITSENTER OG EGET BATTERIVERKSTED

Med egne lokaler for salg av Ford personbiler og nyttekjøretøy i Ålesund, styrker Auto 8-8 nå sin satsing på merket. Et nytt Transit Senter skal sørge for at nyttekjøretøykunder i regionen får enda bedre service.

– I tillegg til å etablere et nytt dedikert batteriverksted for effektiv reparasjon av elektrifiserte kjøretøy lokalt, vil firmaet også bygge et stort verksted som kan håndtere både Ford og andre bilmerker, sier daglig leder i Auto 8-8 Ålesund, Roar Måseide.

Til sommeren er den nye kompakte elbilSUVen Ford Explorer klar for Europa. Den helelektriske 5-seters pickupen F-150 Lightning er allerede bestilt av et stort antall nordmenn. Nye E-Transit Custom er en unik helelektrisk varebil i 1-tonns segmentet.

Blant mange andre elektriske nyheter som skal lanseres fremover, er en elektrisk variant av Fords mest solgte bil i Europa, Ford Puma, og den romslige helelektriske flerbruksbilen E-Tourneo Courier.

På nyttekjøretøysiden vil den kompakte varebilen E-Transit Courier bl lansert som helelektrisk i 2024.

– Vi ser virkelig frem til å kunne satse enda mer på salg av Ford i vår region. Potensialet stort fremover. Med vår lokale ekspertise og bredere og bedre servicetilbud, gleder vi oss til å komme i gang, sier daglig leder i Auto 8-8 Ålesund, Roar Måseide.

16 BILBRANSJEN 01/24 NYHETER

ÅRETS BILFARGE FRA AXALTA

BLE SVART

For tiende året på rad utroper nå Axalta sin «Årets bilfarge».

For første gang falt valget på en svart nyanse, Starry Night. Dette er en sterk, moderne farge med flak av lyseblått og sølv, som – ifølge Axalta – «vekker assosiasjoner til universets dybde og utforskingen av verdensrommet. Den svarte nyansen representerer en dristig fantasi og drivkraft til å nå nye høyder.».

– Svart er den nest mest populære bilfargen globalt, og vi er glade for å ha en svart nyanse som vår globale bilfarge i 2024, sier Dan Benton, Senior Manager, Global Color i Axalta.

Axalta introduserte første gang Årets bilfarge i 2015 med Radiant Red. Siden den gang har selskapets globale team av fargeeksperter hvert år samarbeidet for å presentere «en trendy og fremadstormende nyanse for bilindustrien».

KUNDESERVICE-PRIS TIL LEXUS ROMERIKE

Blant 315 Lexus-forhandlere over hele Europa, er de ti beste blitt kåret og premiert for eksepsjonell kundeservice. Lexus Romerike er en av disse – og vinner for tredje år på rad. – Det gleder oss stort at avdelingen i Romerike får denne anerkjennelsen. Det bekrefter at vi gjør noe riktig, og det motiverer oss veldig til å fortsette arbeidet med å møte og overgå kundenes forventninger, sier Jan Christian Holm, sjef for Lexus Norge.

Prisutdelingen startet for syv år siden som en del av Lexus’ engasjement for den gamle japanske filosofien for gjestfrihet. Denne filosofien har vært en hjørnestein i Lexus-merket siden dets oppstart i 1989, og betyr at forhandlerne behandler hver kunde som om de var en gjest i deres eget hjem.

DAF UTVIDER VALGMULIGHETENE FOR XD

DAF XD 4x2 med 6,7 liters PACCAR PX-7 motor er nå tilgjengelig med akselavstand på opptil 6,9 meter og et komplett utvalg av førerhus, inkludert Sleeper Cab og Sleeper High Cab.

DAF XD kan utstyres med PACCAR MX-11 motoren (220 kW / 300 hk til 330 kW / 450 hk) og – for opptil 19 tonn – 6,7 liters PACCAR PX-7 drivlinje. Sistnevnte veier mindre og yter fra 167 kW / 230 hk til 227 kW / 310 hk.

I tillegg til Day Cab har DAF nå lagt til Sleeper Cab og Sleeper High Cab i XD PX-7 serien. Begge førerhusene gir bedre kjørekomfort og bedre oppbevaringsplass for føreren.

De ekstra lange hjulavstandene bidrar også til førerkomforten. Med avstander på opptil 6,9 meter er disse bilene spesielt aktuelle for bruksområder som fokuserer på distribusjon av store, men relativt lette varer.

BILBRANSJEN 01/24 17
NYHETER Alf Kristian Bråthen i Lexus Romerike (t.v.) og Europa-sjef for Lexus, Pascal Ruch.

Fra BIL til NBF

Fra 1. mars 2024 har NBF styrket staben i området Drift og utvikling med en ikke helt ukjent bransjemann, Tore Lillemork, som går av for aldersgrensen (67 år) som teknisk direktør i BIL.

NBF er i en vekstfase med et stadig større tilfang av medlemmer i antall og bredde, og har behov for å styrke stab og kompetanse spesielt på området som har med regulatoriske forhold for bransjen å gjøre.

Tore Lillemork er derfor ansatt som seniorrådgiver i en prosjektstilling, med spesielt ansvar for å følge opp regulatoriske forhold som har med medlem-

menes drift og godkjenninger å gjøre. – Tore har lang fartstid i å jobbe med rammefaktorene for bransjen, en kompetanse vi i NBF og våre medlemmer vil ha god nytte av. I forbindelse med raskt teknologisk skifte, grønn

omstilling, endrede distribusjonsformer og et servicemarked i endring, ønsker vi å styrke oss ytterligere for å kunne bistå i en omskiftelig hverdag, sier Knut Martin Breivik som er avdelingsleder i Drift og utvikling i NBF.

– Vi har også et betydelig antall bilimportører som medlemmer hos oss, på tyngre kjøretøy er så og si samtlige medlemmer i NBF, og også her er vi inne i et spennende skifte. På tung sektor er det litt spesielle utfordringer knyttet til bl.a. enkeltgodkjenning, påbygg osv. Her er vi sikre på at Tore Lillemork også kan bidra til forsterkning av det allerede gode samarbeidet vi har med Statens vegvesen. NBF har en rekke bransjeutvalg og ressursgrupper hvor medlemmene er representert.

Rammefaktorene for bransjen er sentrale temaer som bringes inn i møtene, og med mer spesialkompetanse internt står vi endra bedre rustet til å være oppdatert på sentrale områder både nasjonalt og internasjonalt, sier Knut Martin Breivik.

Harald Jachwitz Andersen ny direktør i BIL

Harald Jachwitz Andersen (50) er ansatt som ny direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

– Å styrke bilens plass i samfunnet og som motor i det grønne skiftet, er et oppdrag jeg virkelig brenner for. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på dette arbeidet, sammen med et svært dyktig team, og engasjerte og krevende medlemmer, sier Harald Jachwitz Andersen.

BIL er interesseorganisasjonen til de norske bilimportørene, og har som hovedoppgave å sikre bil- og veitrafikkens rammevilkår. BIL favner alle kjøretøygrupper fra personbil, via varebiler til busser og lastebiler.

– Bilbransjen står midt i det grønne skiftet og salget av nye personbiler er nå nesten utelukkende helelektrisk. For nyttekjøretøy går utviklingen ikke like raskt, og her blir både ladeinfrastruktur og kjøpsincentiver sentralt for at vi skal nå klimamålene. Det er et arbeid jeg ser frem til å engasjere meg i, sier Andersen.

Han kommer fra Hovedorganisasjonen Virke, der han de siste 19 årene har vært sentral i å bygge, utvikle og lede organisasjonen fra 9.000 til 25.000 medlemsvirksomheter, bl.a. gjennom stillinger som politisk direktør og direktør for Virke Handel.

Han har ikke minst ledet og frontet arbeidet med mange av Virkes viktigste politiske gjennomslag de senere årene.

Jachwitz Andersen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og Master of Technology Management ved NTNU, NHH og MIT.

Han har jobbet tett med norsk varehandel i mange år og har god forståelse for hvordan verdikjeder og forretningsmodeller endres som følge av ny teknologi, nye krav til bærekraft og endrede kundepreferanser. Han også godt kjennskap til veitrafikken og bilbransjen, bl.a. gjennom flere år i styret i Opplysningsrådet for veitrafikken.

– Med ansettelsen av Harald er prosessen med nyansettelser og modernisering av administrasjonen i BIL ferdig.

Ny servicemarkedssjef, ny kommunikasjonssjef, ny leder for innsikt og bærekraft samt ny direktør, gjør at bilimportørenes interesseorganisasjon nå står sterkere enn noen gang, og er godt forberedt til å ta fatt på bransjens utfordringer fremover. Vi gleder oss til å få med Harald på laget, og vi har stor tror på at han med sin erfaring og kompetanse vil bidra svært positivt til vår bransjeforening, sier styreleder i BIL, Rita K. Broch fra Volvo Cars Norway.

18 BILBRANSJEN 01/24
NYHETER
Tore Lillemork Harald Jachwitz Andersen

Står det bedre til med bilen?

Ja, jeg tror faktisk kanskje det. Dette er ikke en veldig velfundert og utforsket opplevelse, men det er en del tegn som er interessante – og som peker i samme retning.

En del finner man i NAFs trafikantbarometer som akkurat kom ut. Fortsatt eier eller disponerer nærmest alle bil. Selv i områder der det virkelig er mye kø, bompenger og dyrt å parkere (les: Oslo) bruker nesten 60 prosent bil i sine hverdagsreiser. Totalt i hele landet er det nesten 80 prosent som gjør det samme.

I tillegg vet vi at siden 2017 så har andelen 18-åringer som tar førerkort økt – også i Oslo har trenden vært at stadig flere unge tar lappen. Folk vil ha lappen, det betyr at folk vil kjøre bil.

I høst har det også vært perioder med dårlig luftkvalitet over tid i flere av byene. Tidligere har dette ofte blitt møtt med høylytte krav om forbud mot å kjøre dieselbiler, datokjøring osv –altså bilrestriksjoner. Nå var bilen knapt nevnt. Selvsagt fordi den ikke var det primære problemet, men likevel hadde det vært enkelt å hive seg på hvis man ønsket bilen bort.

Selv om debatten er blitt mer nyansert, er det utfordringer. Utslippene reduseres, men kø

og veistøv vil fremdeles være utfordringer bilen må svare for – det samme med trafikksikkerhet i urbane områder. Det er helt rimelig, og oppgaven vår som bransje er å bidra konstruktivt når løsningene skal skapes.

Og det er ikke sikkert folk eller politikere har blitt så mye mer glad i bilen, men man anerkjenner kanskje i større grad at vi i Norge er avhengig av den. I tillegg, med ny teknologi, så er bilen dessuten en løsning.

Det er også noen negative signaler i NAFs trafikantbarometer. Selv om det er 84 prosent som eier eller disponerer bil nå, så var det 87 prosent i 2021. Og i Oslo, Trondheim og Stavanger er det flere som ikke disponerer bil i 2023 sammenlignet med 2021, mens i Bergen og Tromsø går det motsatt vei.

Bilens rolle i samfunnet er nok ganske trygg. Vi klarer oss ikke uten. Bilens rolle i samfunnsdebatten, og bilens omdømme, er fremdeles under press. Det er ting å jobbe med for bilbransjen, bilorganisasjoner og bilentusiaster.

BILBRANSJEN 01/24 19
NBF MENER
AV EGIL STEINSLAND, NBF

Åpningen av bilbransjens egen bruktbilmarkedsplass er rett rundt hjørnet

Åpningen av den bransjeeide markedsplattformen for bruktbilsalg, drive.no, er rett rundt hjørnet. – Drive er merkeforhandlernes marked, og er ikke åpen for privat salg av bruktbil. Vi er opptatt av at markedsplassen skal brukes av profesjonelle aktører: Den som kjøper bil via drive.no skal være sikker på at alt er på stell, ikke minst for mulig garantiansvar, sier daglig leder i DRIVE, Eirik Foss Stene.

Drive.no er en markedsplattform for brukte biler tilsvarende finn.no, men skiller seg fra denne på en viktig måte: – En vesentlig forskjell er at drive.no er eid av 36 aktører i norsk bilbransje, med Norges Bilbransjeforbund i spissen. Dette er merkeforhandlernes eget bruktbilmarked, uten privat annonsering og skjermet mot mulige useriøse aktører.

Profesjonelle aktører

– Betyr dette at kategorien «annet bilutsalg» ikke har adgang?

– Nei, det betyr det ikke, for flertallet også i denne gruppen er seriøse bransjeutøvere. Men det betyr at vi stiller krav til seriøsitet og profesjonalitet for alle som vil tilby brukte biler på drive.no. Vi er opptatt av å arbeide med profesjonelle aktører for å sikre optimal trygghet for bruktbilkundene, understreker Foss Stene.

20 BILBRANSJEN 01/24

Han forteller videre at drive.no ikke legger opp til egne tilbud og anbefalinger for tilleggsytelser som forsikring og finansiering. Dette blir, som nå, opp til hvilke samarbeidspartnere den enkelte forhandler foretrekker.

Hva er bilen verdt?

– Noe som er nytt og annerledes, og som vi allerede ser at bruktbilkunder har oppdaget, er funksjonen «Verdivurder din bil». Her kan en privatperson går inn med sitt eget registreringsnummer og bilens kilometerstand, og få ut en estimert kjøpesum fra forhandler.

Her kan altså forbrukeren se et anslag på hva bilen hans er verdt, og han kan også se når garantien utløper for å vurdere om tiden for bytte nærmer seg.

Salgsforespørsel

– Om han eller hun ønsker å selge bilen sin – hva da?

– Man kan enten kontakte en forhandler direkte, eller gå inn på drive.no med en salgsforespørsel til alle påkoblede forhandlere til denne tjenesten. For å være med her, må nemlig forhandleren oppfylle visse kriterier – det er for eksempel svært viktig at kunden får svar på sin forespørsel. Dette er en veldig rimelig tjeneste. Kostpris på 100 – 200 kroner er vesentlig lavere enn tilsvarende tilbud i markedet, sier han videre.

I rute

Drive.no bygger på en svensk markedsplattform, Wayke.se, som etter flere års drift er gjennomprøvd og driftssikker.

– Hvordan er oppslutningen fra norske merkeforhandlere?

– Å få på plass stadig flere forhandlere er selvfølgelig veldig viktig. Vi ser at det finnes en terskel fordi dette er noe helt nytt. Derfor er det ekstra viktig at vi viser at vi er en god støttespiller, og heldigvis begynner vi å få litt erfaring å bygge på.

Vi er godt i rute til å nå målsettingen om å passere 200 forhandlere i løpet av første kvartal i år, sier Eirik Foss Stene.

Må kunne integreres

– Hvorfor er drive.no rett markedsplass for merkeforhandlere?

– Dette handler ikke bare om utseende og funksjonalitet, men også om strategiske tenkesett. Blant annet for å parere store plutselige prishopp er det veldig viktig å ha god tilgang til data for å være oppdatert i markedet. Når eierskapet ligger i bransjen er vi i førersetet her, og kan på en helt annen måte styre utviklingen.

Plattformen vår bygger på helt moderne infrastruktur og teknologi. Skal man henge med i dag, i en utvikling som går stadig raskere, kan man ikke ha en plattform som er låst i gitte retninger, men som kan integreres med andre aktører og tjenester.

Når alt går raskere, kan man ikke bygge alt selv. Det handler om å finne et system som er utviklet for utveksling av informasjon og som er tilpasningsdyktig, understreker han.

Verdivurdering av bilen.

BILBRANSJEN 01/24 21
– Da er vi i gang, fastslår daglig leder i DRIVE, Eirik Foss Stene og markedssjef Heidi Kolaas Hansteen.

Konkurranseutfordring

– I fremtiden vil vi bli mer avhengige av å jobbe med hverandre. Der vi ikke selv er gode, ønsker vi å støtte oss til andre.

– Hva er markedspotensialet for drive.no?

– Markedspotensialet for drive.no er stort. Vi kommer til å etablere oss som den tryggeste og beste markedsplassen for norske bilkjøpere. Nøkkelbegrepet er og blir profesjonelle og seriøse bilforhandlere.

– Hva er konkurranseutfordringen til finn.no?

– Å slå finn.no er ingen kortsiktig ambisjon for oss, vi vil helt sikkert fungere side om side i mange år fremover. Når norske bilkjøpere blir bedre kjent med Drive.no, vil de oppdage at de vil finne langt mer informasjon om bilene, og oppleve plattformen som rendyrket mot bil.

Merkevarekjennskap

– Vi er mer opptatt av at bruktbilen i større grad finner kunden! Med dagens avanserte teknologi er det fullt mulig at bruktbilen oppsøker konsumenten via sosiale medier, sier Eirik Foss Stene.

– Dette er for eksempel en veldig viktig kilde til trafikk for vår svenske partner, som for sin del konkurrerer mot det svenske motstykket til finn.no – blocket.

– Foreløpig er drive.no et lite kjent begrep?

– Det vil selvsagt ta tid før drive.no som merkevare har festet seg til hjernebarken hos folk, men dette kommer til å endres over tid når vi lanserer i markedet.

Viktig prosess

– Derfor var også vår lansering det vi kan kalle en «softlaunch», der vi åpnet siden med å vise frem bilene. Så må vi lære oss både marked og kunder, og vi har tro på at den nye verdivurderingstjenesten vil bli en viktig funksjon for å trekke forbruker til siden, sier han videre.

– Mye fokus er nå på å trekke folk inn på drive.no, og derfor har vi også etablert en tilleggsverdi i form av

relevante artikler som skal gi forbrukeren nyttig tilleggsinformasjon når et valg skal tas.

Når en bruktbil legges ut for salg, er målet kortest mulig ståtid. Publiseringsprosessen blir derfor veldig viktig.

Målrettet

– Når en forhandler legger ut en bil på finn.no, og denne ikke er solgt etter to uker, er det republisering som er aktuelt – til de samme målgruppene, men til en høyere pris. Hos oss kan forhandleren styre prosessen selv mot andre målgrupper via sosiale medier.

Dersom en bil er veldig spesiell, vil annonsering på finn treffe veldig mange som ikke er interesserte – og dermed være dyrt. Da treffer det bedre med algoritmer som kan settes opp helt målrettet, og som styrer nettopp denne spesielle bilen til de relativt få som kan være interessert. Rimelige og gode verktøy

– Du kan på en måte si at vårt mål er å demokratisere salgsprosessen for brukte biler, for hvorfor skal det bare være dem med de største musklene som skal kunne markedsføre på denne måten?

I drive.no får også de mindre sjansen – vi tilgjengeliggjør verktøy på en rimelig og god måte, og alt er digitalt, sier han videre.

Bli enda bedre

– Hva er målsettingen for drive.no?

– Gjennom bruk vil portalen gi innsikt som vil være spennende for hele bilbransjen. Gitt litt tid, er målsettingen å ha hundre prosent av merkeforhandlere med. Vi ser også flere muligheter enn de som er synlige nå, for eksempel gjennom «live-shopping».

Uansett er det et hovedpoeng at vi kan hjelpe forhandlere med det vi er gode på, slik at forhandleren kan bli enda bedre på sine sterke sider, slutter Eirik Foss Stene i DRIVE. n

22 BILBRANSJEN 01/24
Salg av bilen.

El-varebil:

Klimamål uten virkemidler = vanskelig

De siste ukene har jeg fått lov til å snakke om elvarebil både på Elbilforeningens frokostmøte 8. februar: «Elvarebil – det glemte klimamålet?», og på Universitetet i Oslo uken før. Der var ZERO, Elbilforeningen og NBF invitert for å drøfte el-varebil med masterstudenter i statsvitenskap i et kurs om offentlig styring av miljø, klima og energi.

At el-varebilene nå blir løftet i flere sammenhenger, gleder meg stort! Gjennom mine snart fire år som billobbyist har jobben for el-varebilene for en stor del handlet om å stange hodet i veggen.

En drøm i det fjerne

Da Nasjonal Transportplan (2018 – 2029) ble vedtatt i 2017 slo Stortinget for første gang fast målsettingen om at i 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy. 2025-målet ble på nytt bekreftet da

inneværende NTP ble vedtatt våren 2021.

Mens personbilene – som ligger rimelig greit an med tanke på måloppnåelse – har hatt en rekke kjøps- og bruksinsentiver for å få fart på overgangen til nullutslipp, har varebilene vært mer stemoderlig behandlet. Hvor langt har vi så kommet med el-varebilene? I 2023 var 30,9 prosent av alle varebiler elektriske og 2025-målet for de lette varebilene fremstår som en drøm i det fjerne.

Samtidig har vi gått fra å ha en komplisert, litt svak kjøpsstøtteordning fra ENOVA, til en enda svakere ENOVA-støtte, via et stortingsvedtak som påla regjeringen å øke kjøpsstøtten – men hvor resultatet ble at ENOVA forsommeren 2023 kuttet hele ordningen.

Fra markedsintroduksjon til massemarked ENOVAs begrunnelse var, endatil med feil bruk av tall, at el-varebilene var så godt introdusert i markedet at støtte ikke var nødvendig lenger.

I dette er vi ved noe av kjernen for el-varebilene. For mens vi har politisk vedtatte mål om massemarked for el-varebilene, har vi et virkemiddelapparat som kutter støtten når de selv mener markedsintroduksjonen er tilstrekkelig. Denne mismatchen mellom målsettinger og incentiver er ytterst problematisk for det grønne skiftet på veiene.

I tillegg kommer en svakere teknologisk modenhet for varebilene enn for personbilene. El-varebilene ligger en generasjon etter, og kombinasjonen 4x4, høy nyttelast og tung hengervekt trengs av mange og finnes foreløpig ikke på varebilsiden. Trolig vil vi se 2027/28 før vi har et godt utbud el-varebiler i alle segmenter.

Bruksulemper

Fortsatt er merkostnad ved kjøp en del av utfordringen. Men produkttilfang og bruksulemper er viktigere. Derfor er det ikke noen god løsning å skru til på CO2-komponenten på dieselvarebilene, i den tro at det vil få fortgang på elektrifiseringen. Blir det dyrt nok, vil kanskje noen flere velge elektrisk. Men først og fremst vil det gi en helt urimelig avgiftsbyrde til virksomheter som ikke har mulighet til å få dekket bedriftenes behov med en el-varebil riktig ennå.

Bruksulemper knyttet til ufakturerbar ladetid og rekkeviddebegrensinger er også av stor betydning for næringstransporten. Gjennom å gi fordeler, som fritak for bompenger og anledning til å kjøre i kollektivfelt uten passasjer for el-varebil, blir ulempene lettere å akseptere. Trenger mer enn ord

Men i forskjellen på måloppnåelse må det også komme en politisk erkjennelse av at mål som settes, må følges opp med tilstrekkelige virkemidler. Uten virkemidler blir målene mest bare ord. I årene som kommer skal ikke bare varebilene, men hele næringstransporten kutte utslipp så det monner.

Til denne jobben må ikke feilene fra el-varebilene gjentas. For å få fart på overgangen for næringstransporten må det på plass en helhetlig virkemiddelpakke for nullutslipp og biogass med incentiver for kjøp og bruk, og klare kriterier for varighet og måloppnåelse før utfasing.

Veitrafikken er langt fremme i det grønne skiftet. Med offensiv politikk og målrettede incentiver kan kjøretøyparken i løpet av neste tiår all hovedsak være utslippsfri. n

BILBRANSJEN 01/24 23
NBF MENER
Ida Krag

Nullutslipp-varebil toppet listene i 2023

I 2023 ble Volkswagen ID. Buzz Cargo landets mest kjøpte varebil under 3,5 tonn totalvekt.

Modellen ble enda mer aktuell fra nyttår, med innføring av strengere miljøkrav ved offentlige anskaffelser.

– Dette er en viktig driver for overgangen til elektrisk bilpark også for bilflåtene i næringslivet, sier Fredrik Matheson, direktør for VW Nyttekjøretøy i Harald A. Møller.

For første gang noensinne ble salgsstatistikken for varebiler toppet av et nullutslippskjøretøy i 2023. Fra 1. januar 2024 er i tillegg kravene til klima- og miljøhensyn skjerpet i offentlige anskaffelser. Nå skal klima- og miljøhensyn vektes med minst 30 prosent, med mindre det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen som oppnår høyere klima- og miljøeffekt.   Målet med de skjerpede kravene er å redusere de offentlige anskaffelsenes samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

– Vi er positive til dette grepet, og mener at det er en viktig driver for overgangen til elektrisk bilpark også for nyttekjøretøyene, sier Fredrik Matheson.

Utfordringer

For personbilparken i Norge har det vært et bredt politisk mål å oppnå 100 prosent elektrisk nybilsalg fra 2025. Blant varebilene er denne milepælen litt lenger frem i tid, blant annet fordi utviklingen av nullutslippsteknologien blant disse kjøretøyene har tatt lengre tid.

De oppdaterte lovkravene gir store muligheter for bedrifter som er fremoverlente, samtidig som det kan skape utfordringer for aktører som ikke er raske nok når det gjelder overgangen til det grønne skiftet.

Lengst rekkevidde

– Utviklingen går i en tydelig retning som gjør at bedriftene

er nødt til å ha elektriske kjøretøy i sine bilflåter for å kunne være konkurransedyktige. Vi har levert ut mer enn 4000 Volkswagen ID. Buzz Cargo, som har fått svært god mottakelse i markedet.

Dette er den elektriske varebilen som både har lengst rekkevidde og raskest ladehastighet, og som vil være et godt alternativ for bedrifter som har ambisjoner om å være med i offentlige anbud fremover, sier Matheson.

Oppgraderte modeller

I år kommer populære Volkswagen ID. Buzz Cargo i oppgradert utgave med enda bedre ytelser, firehjulsdrift og økt tilhengervekt.

– Dermed kan ID. Buzz dekke behovet for de aller fleste, sier Matheson. – På toppen av dette kommer nye Volkswagen Transporter i 2024, med både helelektrisk drivlinje og dieselmotor.

Transporter er en bil som står svært mange håndverkeres hjerter nær, og som vi gleder oss stort til å introdusere i ny utgave. Salget av nye Transporter starter i løpet av året, mens bilene kommer på norske veier fra tidlig 2025, legger han til.

Fortsatt drahjelp

– Det trengs imidlertid fortsatt drahjelp fra myndighetene for å legge enda bedre til rette for at flere kunder skal velge elektriske varebiler, sier han.

– Enkelte aktører i næringslivet har for eksempel behov for enda bedre utbygd ladenettverk enn det som tilbys i markedet i dag. Derfor er vi fortsatt avhengig av drahjelp fra myndighetene for å legge til rette for at elektriske alternativer likevel blir det foretrukne valget. Virkemidler som dette har blitt brukt med stor suksess mot private kjøpere i personbilmarkedet, og er dermed noe vi vet fungerer, avslutter Matheson. n

24 BILBRANSJEN 01/24

Større, sterkere og smartere Ford Transit Courier

Nye Ford Transit Courier har blitt både større, smartere og sterkere. De første eksemplarene av den nye kompakte varebilen i Transit-familien er nå på vei ut til kunder i hele Europa.

– Allerede nå merker vi at det er meget god etterspørsel etter nye Transit Courier og den kommende helelektriske E-Transit Courier på det norske markedet. Bilen har plass til to europaller i lasterommet, mulighet for å trekke tilhenger, et tøft og praktisk design, og tilgang til FordPros mange tjenester for økt produktivitet og reduserte eierkostnader, sier salgssjef for nyttekjøretøy i Ford Motor Norge, Espen Markussen.

Bensin og diesel i gang

Nye Transit Courier er utviklet fra bunnen av rundt et lasterom som er 25 prosent større enn i den foregående modellen. En rekke førerassistanseteknologier har ellers bidratt til at nye Transit Courier ble den første varebilen til å motta «platinum safety award» i Euro NCAPs sikkerhets- og kollisjonstester.

Produksjonen av bensin- og dieselvariantene av nye Transit Courier er i full gang. Senere i år åpnes det også for bestilling av den helelektriske varebilen, E-Transit Courier.

Mye utstyr

Nye Ford Transit Courier er tilgjengelig som Trend, Limited eller som den tøffe og robuste Active. De veiledende prisene på den nye varebilen er fra 324 400 kr. (Trend, 1.0-liters EcoBoost 100 HK, 6-trinns manuelt gir) til 384 400 kr. (Active, 1.0-liters EcoBoost, 125 HK, 7-trinns automatgir).

I tillegg til utstyret som er standard på Trend, inkluderer Limited også utstyr som 16-tommer aluminiumsfelger, ryggekamera, parkeringssensorer foran, nøkkelfri start og trådløs lading av mobil. På den nye tøfe Active-serien er det også med unike hjulbuer, beskyttelsesplater foran og bak, takrails og 17-tommer sorte aluminiumsfelger.

Større, sterkere og mer funksjonell

Fords nye Transit Courier har et tøft og lett gjenkjennelig eksteriørdesign og et romslig og praktisk interiør. Lasterommet har blitt både lengre, bredere og høyere - lengden har økt med 181 mm til 1802 mm, og et nytt bakhjulsoppheng med vinklede støtdempere øker lasteplassen mellom hjulbuene til 1220 mm. Det betyr at den kompakte varebilen nå kan få plass til to europaller.

BILBRANSJEN 01/24 25

Det totale lastevolumet er 2,9 kbm – 25% mer enn i den utgående modellen. En ny gjennomlastingsluke i skilleveggen mot kupeen, gjør det mulig å frakte gjenstander med lengde opptil 2600 mm.

Opptil 854 kilo

Alle varebilene kommer med sidehengslede bakdører med 180 grader åpning og seks festepunkter i gulvet som standard. LED-lys i lasterommet, gummi- eller tregulv og lasteskinner i mellomhøyde er tilgjengelig for å kunne utnytte lasterommet enda mer effektivt.

Kunder kan nå velge mellom standard nyttelast, eller en versjon med fjæringer som kan håndtere en høyere maksimal brutto nyttelast på opptil 854 kg. Dette er en økning på over 45 prosent sammenlignet med utgående modell. Maksimal tilhengervekt for alle varianter er 1100 kg.

Trådløse oppdateringer

Bilen har blant annet digitalt instrumentpanel og en 8 tommers sentralt plassert berøringsskjerm med Fords nyeste SYNC4-system. Med abonnementsbasert «Tilkoblet navigasjon» kan produktiviteten økes og gjør det enklere

for føreren å holde seg oppdatert på trafikkbilde, parkering og lokale farer. Trådløs Android Auto og Apple CarPlay er standard.

Transit Courier har et innebygd modem som sørger for oppkobling på nett og tilkobling til FordPros økosystem. Trådløse oppdateringer av software er tilgjengelig uten å måtte oppsøke en Ford-forhandler.

For førere som trenger jevnlig tilgang til sin smarttelefon, leveres bilen standard med telefonholder på dashbordet.

I kupeen er det lagt godt med plass for oppbevaring av papirarbeid, enheter og kabler som brukes i arbeidshverdagen. I senterkonsollen er det også plass til nettbrett eller A4-mapper.

Kompakt varebil

Med den mobile appen FordPass Pro kan småbedriftseiere lett holde oversikten over sine egne biler. Med appen kan bilen låses opp og igjen fra mobilen, man kan se hvor bilen til enhver tid befinner seg, finne ut hvor mye drivstoff som brukes, og motta informasjon om bilens dekktrykk, væskenivåer, servicestatus, bremser og oljetilstand.

Kunder med flere biler i sin flåte kan det første året kostnadsfritt bruke FordPro Telematics. Dette systemet bruker sanntidsdata for å maksimere produktiviteten – og inkluderer dashbord for hvor kjøretøyet er – samt helse- og servicestatus.

Ford Liive

Ford Pro Software kan også forbedre kjøretøysikkerhet for kollisjoner og innbrudd. Med Fleet Start Inhibit kan flåteadministratorer skru på og av Transit Courier for å forhindre tyverier eller uautorisert bruk av varebilen utenfor arbeidstiden.

Modemet sørger dessuten for at bilen er koblet til FordLiive. Dette systemet sørget bare i 2023 for at kjøretøy var tilgjengelig for bruk i hele 700 000 dager ekstra for europeiske kunder. Dette var verdt rundt 319 millioner euro for disse kundene. FordPro Service inkluderer ellers support fra 800 Transit Senter.

Effektive drivlinjer

Nye Transit Courier har en ny 125 hk variant av Fords 1-liters EcoBoost-bensinmotor. Denne er – sammen med en 100 hk-versjon av den samme motoren, blitt optimalisert for lavere CO2-utslipp og bedre drivstoffeffektivitet. EcoBoost-motorene kan fås sammen med en 6-trinns manuell girkasse. En 7-trinns dobbeltklutsj automatgirkasse er også tilgjengelig.

En 100 hk 1,5-liter EcoBlue dieselmotor er også tilgjengelig sammen med 6-trinns manuell girkasse.

Produseres i Romania

Transit Courier har en rekke avanserte førerassistansesystemer som bidro til at den vant en sikkerhetspris fra EuroNCAP. Dette inkluderer blant annet filholdersystem, antikollisjonssystem, intelligent fartsholder og parkeringssensorer bak. Og enda mer er tilgjengelig i nye Transit Courier, for eksempel Intelligent adaptiv cruisekontroll –med kø-assistent og filsentrering (automatgirkasse), blindsoneinformasjonssystem med varsel for kryssende trafikk, veikryssassistent og ryggeassistent-

Nye Transit Courier blir produsert på Ford Otosans toppmoderne fabrikk i Craiova i Romania. n

26 BILBRANSJEN 01/24

Også ny Connect

Som om ikke dette var nok, lanserte Ford nylig også ny utgave av den kompakte varebilen Transit Connect. Dermed er hele

Transitfamilien totalfornyet og elektrifisert.

– Nye Transit Connect har fått større lasterom, et mer hi-tech-førermiljø og det siste av førerassistanseteknologier.

Bilen blir også tilgjengelig med firehjulstrekk, sier Espen Markussen.

Nye Transit Connect kommer som Trend og Limited utstyrsvarianter, blant annet med 17 tommers aluminiumsfelger, og kommer i både lang og kort utgave.

Lavt drivstofforbruk

Tredje generasjon Transit Connect har bedre kapasitet, med lastevolum på 3,7 kbm eller 3,1 kbm, for henholdsvis lang og kort variant. Maksimal nyttelast er opptil 820 kg, er maksimal hengervekt er 1500 kg.

Bilen kan fås med 2.0 liter EcoBlue turbodieselmotor med enten 122 hk eller 102 hk. Det nye firehjulstrekksystemet leveres sammen med 122 hk motor og 6-trinns manuell girkasse. 7-trinns automatgirkasse kan også leveres med den samme motoren med forhjulstrekk. 102 hk-varianten kommer med 6-trinns manuell girkasse og forhjulstrekk. Ford Pro forventer drivstofforbruk helt ned mot 0,48 l/mil.

Ladbar hybrid med lang rekkevidde

For første gang kommer Transit Connect også som ladbar hybrid med elektrisk rekkevidde på opptil hele 110 km. Bilen kan hurtiglades (DC- lading) med en hastighet på inntil 50 kW.

Transit Connect ladbar hybrid har 1.5 liter EcoBoostmotor, og har en systemeffekt på 150 hk, og et dreiemoment på 350 Nm. Maksimal nyttelast er 770 kg, mens tillatt tilhengervekt vil være 1400 kg.

Moderne førermiljø

Nye Transit Connect kommer med blant annet et heldigitalt 10 tommers instrumentpanel som standard. Den sentralt plasserte 10 tommers berøringsskjermen kan også fås med «Tilkoblet navigasjon».

Trådløs Android Auto og Apple CarPlay er tilgjengelig. Med utstyrsnivå Limited er trådløs lading av mobiltelefonen standard. Det er mulig å lade større enheter som bærbare PC-er fordi USB-utgangene i kupeen gir opptil 45 watt.

I kombinasjon med varme i rattet kan kundene velge alternative forseter godkjent av den tyske organisasjonen for rygghelse (Aktion Gesunder Rücken (AGR)). Med disse følger fireveis elektrisk regulerbar korsryggstøtte og justerbar forlenget benstøtte for optimal komfort.

Ryggehjelp

Standard utstyr er flere avanserte førerassistansesystemer, som antikollisjonssystem med automatisk nødbrems, kollisjonsvarsling unnamanøverassistent, og veikryssassistent for å forhindre eller redusere konsekvensene av kollisjoner med andre trafikanter.

Ryggekamera og blindsone informasjonssystem med varsel for kryssende trafikk er standard på Limited. Det er også teknologi som skal forhindre at fører eller passasjer åpner døren og treffer forbipasserende trafikanter. Med Pro Trailer Backup-assistenten blir rygging med tilhenger langt enklere, fordi ryggingen kan overvåkes fra skjermen inne i bilen, og manøvrere ved hjelp av et eget roteringshjul.

Ford Pro

Den nye modellen har en egen løsning for flåtekunder som gjør at den kan kobles sammen med Ford Pro Telematics software-løsninger.

Ford Pro leverer også støtte for vedlikehold, som Mobil service der hele 70 prosent av kundenes behov for service og reparasjoner kan løses når og hvor det passer kunden best. Ifølge en stor britisk flåtekunde reduserte Mobil service nedetiden fra tre dager til så lite som to timer for den samme jobben.

Produksjonen av nye Transit Connect starter i løpet av våren 2024. De første leveringene av variantene med diesel og forhjulstrekk skal etter planen skje til sommeren, mens den ladbare hybriden vil være på plass senere i år. Varianter med firehjulstrekk vil være klare for levering tidlig i 2025. n

BILBRANSJEN 01/24 27

– NÅ ER DET FØRST SELGE, OG SÅ KJØPE SOM GJELDER

– Ingen tvil om at 2023 var et år med mange utfordringer. Dette opplevde alle, uansett om man vil innrømme det eller ikke, sier konsernsjef Arvid Sulland i Sulland Gruppen til Bilbransjen. Etter et svært hektisk år for gruppens 40 bilanlegg langs E6 fra Fredrikstad til Alta, er nybillageret igjen på et komfortabelt nivå, men noe gullår for nybilsalg blir 2024 ikke.

– Av forskjellige årsaker ble markedet oversolgt av nybil i 2022 og det så vi dessverre først mot slutten av året. Det ble en opphopning av ordre og biler til lager – både biler som skulle vært levert, men som ble kansellert, og biler som faktisk skulle vært levert, men som av forskjellige grunner var forsinket fra produsent og ble levert langt inn i 2023.

Dette var utfordringer mange merker, forhandlere som importører fikk føle på, sier Arvid Sulland.

– Særlig i andre halvår 2022 var salgstallene høye, og utlevering av brorparten av disse bilene tok det meste av første halvår 2023. Grunnen til dette var både sen levering på grunn av forsinket produksjon og tekniske utfordringer, noe de fleste opplevde i denne perioden.

MANGE KANSELLERT

– En annen utfordring var at mange kunder etter hvert skjønte at det kunne bli vanskelig økonomisk og ønsket å trekke seg fra handelen, tilføyer visekonsernsjef Svein Arild Johnsgård. – Mange kontrakter ble rett og slett kansellert, dels på grunn av dårlige avtaler med lite hold. Selv så vi hvordan dette kunne utvikle seg, og derfor satte vi strek for flere nybilbestillinger uten

28 BILBRANSJEN 01/24 TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
Svein Arild Johnsgård og Arvid Sulland.

kontrakt i november 2022.

I neste omgang løsnet leveringene fra produsent slik at bransjen ut i 1. halvår fikk store overskudd av biler på lager. Resultatet ble priskrig, som startet med Teslas prissjokk i midten av januar 2023 –og den fortsetter ennå, sier Johnsgård.

KORREKSJON MÅTTE KOMME

– Alle har heller ikke solgt alt de påstår. Når markedet stopper opp, og man ser hvor mye biler som kommer, blir det viktig om kontrakter står seg og er sikre. Men vi vet jo at det var selgere som i en periode faktisk anbefalte kunder å kjøpe to biler i stedet for en, fordi de kunne selge den ene med fortjeneste. Dette stemte nok en stund, men etter hvert har mange måttet blø og mye bil er solgt med store tap og har ytterligere forstyrret markedet.

Det måtte komme en korreksjon i markedet. Vi tok de første grepene tidlig på nyåret 2023 for å få ned lageret, og stoppet som sagt alle bilbestillinger mot slutten av 2022 fordi vi så faren for kaos og overskudd av biler på lager. Det ble fullt fokus på å få lagerbiler ut så raskt som mulig – det første tapet er som regel det billigste, sier Johnsgård.

FØRST SELGE, SÅ KJØPE

– Hvor tøff var lagersituasjonen?

– På det meste hadde vi 300 millioner mer på lager enn vi ønsket, og vi brukte første halvår i fjor til å få regulert ned nybillageret. Nå er det først selge, så kjøpe,

som gjelder, sier Arvid Sulland. Han minner om at nybilmarkedet nå er ned med 40 - 50 prosent.

– Nå er januar ofte en lav nybilsalgsmåned på grunn av avgiftspress i forbindelse med statsbudsjettet og det presset som oppstår i markedet for å bytte eller kjøpe bil før en avgiftsøkning slår inn –som regel fra 1. januar.

UFORUTSIGBARHET

– Dette er en del av den fullstendige uforutsigbarheten vi i vår bransje har vært nødt til å leve med, år ut og år inn. Vi har likevel aldri opplevd denne effekten så kraftig som nå, med bråstopp i kontraktsinngang. Det var ille i 1987-1988 også, men store lager av nye biler var det ikke på samme måte da, sier Arvid Sulland.

– Verden har trodd at dette skulle gå rett til himmels, så det var bare å pøse på med elbiler. Men slik er det altså ikke, sier han, og bekrefter at nettopp store lagre av nye biler er det som tynger mest økonomisk med dagens rentenivå ved siden av lønnskostnader og leieutgifter.

INGEN OPPSAGT

– Måtte dere ta grep med bemanningen?

– Der har vi ikke gjort stort. Noen få har vært permittert, og 40-50 av i alt 1.250 ansatte er heldigvis beskjedent. I tillegg er det noen få som har sluttet uten å bli erstattet – og noen få er blitt oppsagt pga overtallighet i denne perioden, sier Sulland.

– Vi jobber hele tiden parallelt og

langsiktig med organisasjonen. Målet er hele tiden å jobbe smartere og mer effektivt, og da handler mye om organisering. Det er ingen tvil om at året som gikk har skjerpet vår fokus på dette området, tilføyer Johnsgård.

100.000 NYE PERSONBILER?

– Og nybilsalget 2024, hvor havner det?

– Vi frykter det vil lande under 100.000 biler, men har selv budsjettert ut fra 110.000 nye personbiler; man skal jo ha noe å strekke seg etter, så sånn sett er dette litt offensivt, sier han.

– Vi ser at importørene varierer en del i sine anslag for 2024 – stort sett fra 100.000 til 130.000 nye biler. Men det vil ikke være noen bombe om Møller, med sitt litt konservative anslag på 100.000 biler, blir det som treffer best, tilføyer Arvid Sulland.

BURDE SETT TIDLIGERE

– Hvilken lærdom sitter dere igjen med etter 2023?

– Vi forutså nok mye av de problemene som kom, men bebreider oss selv at vi ikke så det tidlig nok! Hos oss ringte alarmklokkene i nov/des 2022, men de burde ha ringt tidligere. Utfordringen da, var at alle frem mot jul hadde sånt press med utlevering og registrering av biler at vi rett og slett ikke hadde nok fokus.

Likevel: Over tid har vi gjort det vi til enhver tid har ment var riktig, og stort sett truffet bra med det, legger han til. n

BILBRANSJEN 01/24 29 TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
BILBRANSJENS ÅRSKONFERANSE BRÅK: LEDELSE OG LØSNINGER 23. APRIL 2024 / OSLO
DATOEN Norges Bilbransjeforbund
MERK DEG

PROGRAM

Bli en av fremtidens servicemarkedsledere

Dagens teknologi utfordrer bilbransjen på alle fronter og bransjens modeller vil sannsynligvis bli preget av endringer den kommende tiden. markedet også i fremtiden skal skape vekst, skape kundelojalitet og resultater må lederne i servicemarkedet ta ansvar for å tilegne seg

KURSPROGRAM 2024

OM KURSPROGRAMMET

Lederutviklingsprogrammet er et kursprogram for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

DETTE ER LEDERTRENINGSPROGRAMMET FOR SERVICEMARKEDSLEDERE

– Dagens teknologi utfordrer bilbransjen på alle punkter, og bransjens tradisjonelle forretningsmodeller vil sannsynligvis bli preget av endringer den kommende tiden.

Dersom servicemarkedet også i fremtiden skal skape vekst, skape kundelojalitet og skape økonomiske resultater, må lederne i servicemarkedet ta ansvar for å tilegne seg nødvendig kunnskap, fastslår Knut Martin Breivik, avdelingsleder drift og utvikling i Norges Bilbransjeforbund.

– Lederutviklingsprogrammet er et kursprogram for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, sier Breivik videre til Bilbransjen.

Han forteller at programmet består av tre moduler, der hver modul har en

Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag og der det er 4-6 uker mellom hver kursmodul. Mellom kursmodulene får deltakerne egen tilgang til vår kompetanseportal hvor de både kan trene og videreføre sin lederutvikling i form av selvstudium.

Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen.

Modulene tilhørende lederutviklingsprogrammet inneholder blant annet følgende:

ØKONOMI OG ORGANISASJON

n Rikets tilstand – Konsekvenser og muligheter – utviklingstrekk i bilbransjen.

n Hverdagsøkonomi for servicemarkedslederen.

n Forståelse av servicemarkedets og verkstedets nøkkeltall.

n Innføring i lovverk (arbeidsmiljølov, lov om håndverkstjenester, kjøpslov, forbrukerkjøpslov, reklamasjonsrett, arbeidsrett, Biloverenskomsten, mm)

n HMS

n Bærekraft

TID OG STED

KOMMUNIKASJON, KUNDESERVICE OG SERVICELEDELSE

n God kommunikasjon i alle ledd (kunder og ansatte)

n Service og personalledelse

n Trivsel og motivasjon – medarbeidere

n Håndtering av klager og reklamasjoner

n Digital og fysisk kundevei

n Kundeservice

n Kundeundersøkelser

SALG

n Omsetningsdrivere – service markedet

n Servicefrekvens

n One stop shop

n Tilleggstjenester

n Salg og mersalg

n Salgsledelse

n Coaching

Pris for NBF-medlem er kr 16.900,- og for ikke-medlem er prisen kr 18.900,Prisen inkluderer lunsj, nødvendig kursmateriell, samt lisens og tilgang til kompetanseportalen. Antall deltakere på kurset er begrenset til 20 personer. Det forventes at kurset vil bli fulltegnet relativt raskt, og da gjelder prinsippet om «førstemann til mølla».

MODUL 1: 20. - 21. august

MODUL 2: 15. - 16. oktober

MODUL 3: 12. - 13. november

Dag 1: Kl. 10:00 - 18:00

Dag 2: kl. 08:30 - 13:00

SPØRSMÅL OM KURSINNHOLD

Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstua, Oslo varighet på 1,5 dag og der det er 4-6 uker mellom hver kursmodul. Mellom kursmodulene får deltakerne egen tilgang til NBFs kompetanseportal der de både kan

trene og videreføre sin lederutvikling i form av selvstudium. Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen. n

Kontakt Knut Martin Breivik på e-post: knut.martin.breivik@nbf.no

Lederutviklings føres tidligere til fra referanser. og kontinuerlig for

30 BILBRANSJEN 01/24 TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
NTB
Foto:
UTVIKLINGS
PRIS, OG Pris og Prisen kurs kompetanseportalen. Antall til vil om grunn). OVERNATTING: behov overnevnte Thon Bogstadveien Tlf.: E-post: Overnatting betales ikke SAMARBEIDSPARTNER
MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3

– LA JENTENE FÅ EN SJANSE!

– Jeg er veldig fornøyd med kurset, som ga god innsikt i alt en leder trenger å tenke på. Vi fikk lære litt om alt fra økonomi, jus, salg, kommunikasjon og reklamasjonsbehandling til coaching og oppfølging, sier Evita Cecilie Tornsberg (23). Hun var en av de tjue deltakerne i forrige runde av ledertreningsprogrammet for servicemarkedsledere – og gikk ut med topp resultat.

AV FRANK WILLIKSEN

– Det brede spekteret av emner passet meg veldig bra, sier Evita til Bilbransjen på kontoret sitt i Volvo Truck Center på Alnabru i Oslo. Her jobber hun som kundemottaker med serviceplanlegging, også for store transportvirksomheter med hundrevis av biler i drift.

– PLUTSELIG DUKKET

DENNE JOBBEN OPP

Til jobben på tungbilsenteret på Alnabru kom hun for et år siden, og da visste hun allerede mye om tungbiler: – Ja, jeg hadde kjørt lastebil i tre år

før jeg kom hit – først et år med tippbil i Oslo, så et år med langtransport og til slutt et år med distribusjonskjøring i Molde.

– Hvorfor havnet du her?

– Jeg har alltid hatt en plan om å gå videre i transportnæringen fra den rene lastebilkjøringen, og plutselig var det altså en ledig jobb her som jeg fikk, forteller hun.

SPENNENDE FAG

Da Evita begynte på videregående, var det slett ikke med tungbilførerkort i tankene – det var sykepleier hun skulle bli, så hun startet med helsefag. Allerede

halvveis i det første året innså hun at dette var feil valg:

– Jeg er glad i mennesker, men ikke SÅ glad i mennesker, så dermed ble det å ta første året om igjen på service og samferdsel, og jeg oppdaget jo raskt at transport og logistikk var spennende fag, sier hun videre.

SKRUR SELV

– Hva var motivasjonen din for denne helomvendingen?

– Jo, jeg har jo alltid vært bilinteressert – alt som er stort og bråker mye er gøy, fastslår Evita, som i høy grad dyrker bilinteressen også på fritiden.

BILBRANSJEN 01/24 31
TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
Evita Cecilie Tornsberg
«Alt for få jenter jobber i bilbransjen – jeg skulle ønske langt flere turde.»
EVITA CECILIE TORNSBERG

– Jeg driver med gamle amerikanere da, vet du, og har selv en Plymouth Savoy 1956 custom. Her er det meste endret, blant annet er den flammelakkert. Det er treff hele sommeren, og så skrur jeg selv om vinteren, forteller hun.

Hun nøyer seg heller ikke bare med amerikaneren: Sammen med samboeren bygger hun dragracer av en tidlig 1970-talls Opel Ascona.

MIDT I BLINKEN

– Lett bil, vet du – kommer til å gå styggfort. Håper jo å få den ferdig som ordentlig dragracer og kjøre løp, sier Evita, som altså kombinerer entusiastisk bilbyggeri med dedikert kursvirksomhet for å dyktiggjøre seg for fremtiden.

– Ja, ledertreningsprogrammet var midt i blinken for meg, med nyttig kunnskap om hva ledelse faktisk er – og om hvilke grep en leder kan ta som kan påvirke økonomien i firmaet ganske mye, sier hun.

ALT FOR FÅ JENTER

Som i mange andre bilbedrifter er kvinneandelen lav også i Volvo Truck Center. Evita er ikke alene som jente –

men det mangler ikke mye; hun har bare selskap av to mekanikerlærlinger og en kollega som jobber med fakturering. Fire – av nærmere 70 ansatte.

– Ja, andelen er veldig lav. Alt for få jenter jobber i bilbransjen – jeg skulle ønske langt flere turde.

– Turde??

– Ja, dessverre tror jeg nok noen fortsatt er litt engstelige for hva samfunnet tenker. På transportfag er det jo ganske mange jenter som vil ta utvidet førerkort, men som faller fra veldig tidlig.

– SKULLE HA HØRT PÅ DEG MED EN GANG

– Hvorfor tror du det er slik?

– Dette har nok med det mannsdominerte miljøet å gjøre. Fra menn oppleves nok miljøet av noen undertrykkende, så det er nok et godt stykke igjen til vi er helt likestilt ennå.

– Praktisk eksempel?

– Jeg hører for eksempel flere ganger i uka at kunder «vil prate med noen andre som kan dette.» Dette skjer også etter at jeg har forklart hva som kan være problemet. Da er det selvsagt litt gøy når vedkommende kommer tilbake og

bekrefter at «du hadde jo rett, skulle ha hørt på deg med en gang!»

LA JENTENE FÅ EN SJANSE

Ofte er dette folk utenfra, men det finnes slike holdninger også i bransjen; fortsatt sitter det nok igjen litt grums fra tidligere tider.

Dette provoserer meg – det er absolutt ingen grunn til at vi ikke skal kunne klare det samme som gutta, men fortsatt må vi som jenter yte mer og jobbe enda hardere for å overbevise om at også vi kan.

– Hvordan kan vi forandre på dette?

– Vi kunne jo begynne med at folk lærer seg ikke å prate før de vet hva de prater om – og la jentene få en sjanse. Hvordan man ser ut, og hvilket kjønn man har, er jo faglig helt uinteressant, slutter Evita Cecilie Tornsberg. n

32 BILBRANSJEN 01/24 TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
NY RUNDE 20. AUGUST!
servicemarkedsledere
events/Ledertrening2024/register Bli en av fremtidens servicemarkedsledere LEDER UTVIKLINGS PROGRAM www.nbf.no Dagens teknologi utfordrer bilbransjen på alle fronter og bransjens tradisjonelle forretningsmodeller vil sannsynligvis bli preget av endringer den kommende tiden. Dersom servicemarkedet også i fremtiden skal skape vekst, skape kundelojalitet og skape økonomiske resultater må lederne i servicemarkedet ta ansvar for å tilegne seg nødvendig kunnskap. PRIS, PÅMELDING OG OVERNATTING Pris for NBF-medlem er kr 16.900,og for ikke-medlem er prisen kr 18.900, Prisen inkluderer lunsj, nødvendig kursmateriell, samt lisens og tilgang til kompetanseportalen. Antall deltakere på kurset er begrenset til 20 personer og det forventes at kurset vil bli fulltegnet relativt raskt (prinsippet om «førstemann til mølla» legges til grunn). OVERNATTING: Dersom du har behov for overnatting forbindelse med overnevnte kurs kan du ta kontakt med Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20, 0355 Oslo, Tlf.: 23 33 23 00. E-post: gyldenlove@thonhotels.no Overnatting og tilhørende kostnader betales av den enkelte deltaker og er ikke inkludert kursprisen. SAMARBEIDSPARTNER Lederutviklingsprogrammet er et kursprogram for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag og der det er 4-6 uker mellom hver kursmodul. Mellom kursmodulene får deltakerne egen tilgang til vår kompetanseportal hvor de både kan trene og videreføre sin lederutvikling form av selvstudium. Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen. OM KURSPROGRAMMET Modulene tilhørende lederutviklingsprogrammet inneholder blant annet følgende: TID OG STED MODUL 1: 20. - 21. august MODUL 2: 15. - 16. oktober ØKONOMI OG ORGANISASJON og muligheter – utviklingstrekk bilbransjen. Hverdagsøkonomi for servicen Forståelse av servicemarkedets og verkstedets nøkkeltall. Innføring lovverk (arbeidsmiljølov, lov om håndverkstjenester, kjøpslov, forbrukerkjøpslov, reklamasjonsrett, arbeidsrett, Biloverenskomsten, mm) n HMS KOMMUNIKASJON, KUNDESERVICE OG SERVICELEDELSE God kommunikasjon alle ledd (kunder og ansatte) Service og personaln Trivsel og motivasjon – medarbeidere Håndtering av klager og reklamasjoner n Digital og fysisk Kundeservice n Kundeundersøkelser SALG Omsetningsdrivere service markedet One stop shop n Tilleggstjenester Salg og mersalg Salgsledelse n Coaching KURSPROGRAM 2024 Lederutviklingsprogrammet gjennomføres samarbeid med Excellerate, tidligere STI. De har god kjennskap til bilbransjen, samt relevant erfaring fra andre bransjer, og har meget gode referanser. en verden som blir mer og mer kompetansedrevet, er evnen til kontinuerlig læring og innovasjon viktig for å oppnå gode resultater. SPØRSMÅL OM KURSINNHOLD Kontakt Knut Martin Breivik på e-post: knut.martin.breivik@nbf.no PÅMELDING Foto: NTB Dag 1: Kl. 10:00 - 18:00 Dag 2: kl. 08:30 - 13:00 Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstua, Oslo
Ny runde med lederutvikling for
starter 20. august – her er det bare å melde seg på: https://events.provisoevent.no/nho/

SERMI HAR TRÅDT I KRAFT

BRUKTE DELER: MYE HAR SKJEDD PÅ RELATIVT KORT TID

– Det er en tydelig og sterk interesse nå for mer bruk av brukte deler ved reparasjoner. Bildemonteringsfirmaer gjennomfører også kurs for å løfte kvaliteten på slike deler, sier Knut Ole Magistad, fagsjef servicemarked, skade og lakk i NBF.

– Vi ser også endringer i form av konsolideringer i bransjen, og alt tyder på at forsikringsbransjen nå bruker færre og større aktører når det gjelder tilgang på slike deler, sier han videre, og legger til at det dessuten er en synlig dreining mot merkespesialisering.

– Ja, vi ser jo at en stor aktør som Bil1Din eksempelvis hovedsakelig tilbyr brukte deler til biler fra Bilia eller Møller gruppen.

– Øker bruken av brukte deler?

– Ja, det er nok en viss økning, men så er det slik at man ganske raskt kan treffe taket. Tilgangen på brukte deler er ganske konstant, så det ligger en begrensning der. Men det er uten tvil fortsatt mye å gå på, sier Magistad, som fastslår at arbeidet går i riktig retning.

– Kvaliteten er på tur opp, og demontørbransjen blir mer profesjonell.

Men også de opplever vanskeligheter med å rekruttere fagfolk, akkurat som oss – og fagfolk er viktig for å sikre kvalitet, legger han til.

– Gjennom ressursgruppen for brukte deler – som er et samarbeid mellom bilbransjen og bildemontørene – ser vi også en kontinuerlig kvalitetsforbedring i leveransene. Mye positivt har skjedd på relativt kort tid.

Utfordringene ligger fortsatt på forventningsavklaring til kvaliteten på delene, pakking, forsendelse og faktureringsrutiner. Tilgangen på likeverdige brukte deler er også en utfordring, slutter han. n

– SERMI er nå trådt i kraft også i Norge, startdatoen var 1. februar, forteller Knut Ole Magistad, fagsjef servicemarked, skade og lakk i NBF.

– Gjennom SERMI – Security Related Repair and Maintenance Information – kan frittstående service- og skadeverksteder, dekkverksteder og bilglassmestere få tilgang til sikkerhetsrelatert reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon direkte fra bilprodusentene, sier Magistad.

– SERMI er kort sagt en godkjenning verkstedene må ha for å få tilgang til den aktuelle informasjonen for biler som er Euro 5 eller nyere. Dette omfatter for eksempel teknisk informasjon og arbeidsveiledning for å bytte startsperre, dørlåser og lignende.

Godkjenningsordningen omfatter også merkeverksteder, i de tilfeller disse skal utføre slike reparasjoner på andre bilmerker enn sine egne, forteller Knut Ole Magistad videre.

Han understreker at SERMI i seg selv ikke inneholder noen form for dokumentasjon, men fungerer som en nøkkel for å låse opp tilganger til slik dokumentasjon som må kjøpes fra produsenten som tidligere.

– Det fungerer mer likt en bank-ID for å komme inn, sier han.

Både firma, ved daglig leder eller styreleder, og utførende mekanikere må ha godkjenningen, som i Norge foreløpig bare utstedes av KIWA (tidligere Teknologisk Institutt) og svenske Treffco. Det er ingen krav til kurs eller annen dyktiggjøring, men politiattest må være på plass for alle som skal godkjennes.

I sertifiseringen stilles det ellers en del krav til rutiner for identifikasjon ved mottakskontroll av kjøretøy.

Sertifiseringen er gyldig i 5 år før den må fornyes. n

BILBRANSJEN 01/24 33
TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
Knut Ole Magistad, fagsjef servicemarked, skade og lakk i NBF. (Fotomontasje)

GOD AVVIKSHÅNDTERING HVORDAN FÅR VI TIL DET?

Et sentralt spørsmål i enhver virksomhet er hva som skal til for å lykkes med god avvikshåndtering.

– Både formelle og uformelle systemer må være på plass. Til det formelle hører et brukervennlig avvikssystem. Alle må ha god forståelse av hvorfor; systemet må være godt implementert og ha rutiner som inkluderer oppfølging, reaksjoner og sanksjoner, sier Heidi Chr. Lund, ansvarlig for HMS og bærekraft i NBF. Hun understreker at også det uformelle må holde følge, gjennom kultur og ledere som er gode ambassadører.

På dette området er det ting å lære som kan gjøre bedriften enda bedre på læring og forbedring.

VEKT PÅ SAMSPILL

– Et godt alternativ her, er HOP-kurs i regi av Norsk Industri, sier Heidi Chr. Lund.

HOP – Human and organisational performance – er en tilnærming som tar sikte på å forbedre sikkerhet ved å forstå og forbedre enkeltpersoner og organisasjoners evne til å fungere i komplekse og risikofylte situasjoner.»

34 BILBRANSJEN 01/24
TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
HEIDI CHR. LUND, ANSVARLIG FOR HMS OG BÆREKRAFT I NBF
«Nøkkelen til forbedring ligger i læring. I HOP ønsker vi å forstå hvilke forhold som påvirker valgene som tas – og måten arbeidet utføres på.»
PERNILLE VOGT, NORSK INDUSTRI

Les mer på: www.norskindustri.no/hms-og-ia/

– HOP – Human and organisational performance – er en tilnærming som tar sikte på å forbedre sikkerhet ved å forstå og forbedre enkeltpersoner og organisasjoners evne til å fungere i komplekse og risikofylte situasjoner. HOP legger vekt på samspillet mellom mennesker, teknologi, oppgaver og organisatoriske forhold for å oppnå trygt og effektivt arbeid, sier hun videre.

HOP-KURS KOMMER

HOP som system har røtter i forskjellige fagområder og bransjer, spesielt luftfart

og kjernekraftindustri. Tilnærmingen er senere blitt tatt i bruk av virksomheter i blant annet olje- og gassindustri, farmasøytisk industri, helsevesenet og forsvarssektoren. HOP bygger blant annet på ingeniørvitenskap, psykologi og organisasjonsvitenskap.

Norsk Industri planlegger nå å arrangere HOP-kurs våren 2024 for bedrifter som ønsker å forbedre sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom å arbeide med denne tilnærmingen. Mer informasjon om dette kan du finne på norskindustri.no, eller ved å kontakte Heidi Chr. Lund i NBF.

NØKKELEN TIL FORBEDRING

– HOP bygger på fem prinsipper som grunnlag for hvordan vi kan tenke rundt måten folk gjør jobben sin på, hvordan vi tenker rundt feil og feilhandlinger, og hvordan vi kan tenke rundt læring og forbedring HOP kan hjelpe en virksomhet til å se ting på en ny måte, og bidra til å finne nye løsninger og skape bedre resultater, sier fagsjef HMS og IA i Norsk Industri, Pernille Vogt, og lister opp de grunnleggende prinsippene slik:

n Det er vanlig å gjøre feil

n Skyld løser ingenting

n Læring er avgjørende for forbedring

n Omstendighetene former atferd

n Hvordan du responderer betyr mye.

– Nøkkelen til forbedring ligger i læring.

I HOP ønsker vi å forstå hvilke forhold som påvirker valgene som tas – og måten arbeidet utføres på.

FOKUS PÅ Å FIKSE ARBEIDET

– For å forhindre fremtidige hendelser må man være proaktiv og lære av arbeidet som gjøres hver dag. Det er ikke nok bare å lære fra hendelser. Antall skader eller hendelser gir oss et bilde av hva som har skjedd, men det gir oss ikke svaret på hvor vi er sårbare for fremtidige hendelser.

De forholdene som blir synlige etter en hendelse, har gjerne også vært der i forkant. HOP kan hjelpe din virksomhet til å jobbe mer proaktivt med sikkerhet ved å identifisere og håndtere de forholdene, feilfellene, som kan gjøre arbeid utfordrende eller vanskelig, og som øker sannsynligheten for feil eller hendelser. Fokuset er på å fikse arbeidet, ikke den som gjør jobben, sier Pernille Vogt. n

BILBRANSJEN 01/24 35
TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
Foto: Shutterstock

STØV I SKADE- OG LAKKVERKSTEDER

Støv kan være et problem i skade- og lakkveksteder. Innånding av støv kan medføre helseskade. Med riktig utstyr og gode rutiner kan slike skader lett unngås.

Vi finner støv overalt rundt oss. Uansett hvor mye du støvsuger vil du finne støv hjemme. Går du ut, vil du finne støv på gater og veier og i naturen. I de fleste av disse tilfellene er støvet ufarlig for oss mennesker. Kroppen har egne mekanismer for å håndtere de begrensede mengder støv vi normalt puster inn i dagliglivet.

I et bilskadeverksted oppstår støv ved en rekke arbeidsprosesser. Sliping, sandblåsing, varme arbeider og sprøyting av lakkprodukter er eksempler på støvkilder i et vanlig skadeverksted. Noe av dette støvet kan være ufarlig i små mengder. Andre typer støv kan gi alvorlige helseskade ved innånding. Noen typer støv kan føre til støv-

eksplosjoner. Andre ganger kan støv være mer irriterende enn farlig. Støv i lakken på en nylakkert bil er heller ikke noe å trakte etter.

HVA ER STØV?

Støv er partikler med størrelse mellom 1 og 100 µm som holder seg svevende i luften. Støv i et bilskadeverksted oppstår ved forskjellige arbeidsprosesser. Hvor skadelig støvet er, er blant annet avhengig av størrelsen på støvpartiklene. Jo mindre partiklene er, jo dypere kan de trenge ned i lungevevet.

Skadepotensialet er også avhengig av materialet det kommer fra. Noen støvtyper kan være ekstremt helseskadelige. Støv fra krystallinsk silisiumdioksyd kan f.eks. forårsake lungekreft. Hvor lenge man puster inn støv og mengden støv

man puster inn er også avgjørende for helseskadene som kan oppstå.

Støv deles inn i tre klasser: L, M og H. Støvklasse L er enkelt, ufarlig støv. Et filter for denne støvklassen skal fange opp 99 prosent av støvet. I støvklasse M finner vi f.eks. støv fra sparkel, lim og lakkprodukter. Et filter for denne støvklassen skal fange opp 99,9 prosent av støvet. Støvklasse H omfatter støv som kan gi alvorlig helseskade som f.eks. kreft. Et filter for denne støvklassen skal fange opp 99,995 prosent av støvet.

HVA SKJER NÅR DU PUSTER INN STØV?

Støv er faste partikler som svever i luft. Den helsemessig mest betydningsfulle effekten av støv får vi dersom støvpartiklene er av en slik størrelse at de kan inhaleres. I de øvre delene av luftveiene

36 BILBRANSJEN 01/24 TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT

vil støvet bli sittende fast i slimhinnen.

Jo mindre partiklene er, jo lenger ned i lungene vil de bli deponert. Støvpartikler som er deponert i luftveiene vil etter hvert bli fjernet av flimmerhårene.

Avhengig av mengden støv som pustes inn vil det påvirke slimhinnene, og det kan oppstå betennelsesreaksjoner. Dette igjen kan gi grunnlag for irritasjonssymptomer og astmatiske reaksjoner. Hvis støveksponeringen fortsetter, kan det føre til utvikling av bronkitt.

De minste støvpartiklene kan gå helt ned i lungeblærene hvor blodcellene tar opp oksygen., Her vil støvpartiklene skade lungene, og alvorlig helseskade kan oppstå.

LAKKERINGSPROSESSER SOM FREMBRINGER STØV

Ved sliping av sparkel oppstår det støv i relativt store mengder. Dette støvet medfører middels risiko. Slipemaskiner bør være utstyrt med støvavsug. Ved håndsliping må det brukes støvmaske. Ved sliping av lakkprodukter som lakk og fyller, oppstår det også støv med middels risiko. Også her kan det anbefales å bruke maskin med avsug eller støvmaske.

Ved sprøyting av lakkprodukter oppstår det store mengder sprøytestøv. Dette støvet inneholder løsemidler som kan forårsake helseskade.

De fleste lakkprodukter som brukes i dag er 2-komponent isocyanatholdige produkter. Innånding av sprøytestøv ved sprøyting av isocyanatholdige produkter kan gi meget alvorlig helseskade. Isocyanater er sterkt lungeirriterende og kan forårsake allergisk astma, bronkitt, alveolitt, lungeødem, lungefibrose og akutt eller kronisk nedsatt lungefunksjon.

All sprøyting skal derfor foregå i sprøytekabin eller ventilert forarbeidsone, og alle som er i kabinen eller forarbeidsonen skal bruke friskluftmaske.

VARME ARBEIDER

Varme arbeider er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige arbeidsoperasjoner hvor det utvikles metallstøv eller metallrøyk. Dette støvet, eller røyken, kan forårsake sykdommer i luftveiene, lungekreft og nevrologiske skader.

Innånding av støvet eller røyken er også mistenkt for å gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Helserisikoen varierer med type metall og partikkelstørrelse.

Ved sveising dannes sveiserøyk. Hva røyken inneholder er avhengig av sveisemetode, tilsettingsmaterialet og hva det sveises på. Sveiserøyken inneholder ulike metaller med kjente helseeffekter. Eksponering for mangan i lave konsentrasjoner kan føre til forstyrrelser i det motoriske nervesystem.

Sveiserøyk er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker av IARC (International Agency for Research on Cancer).

Andre typer varme arbeider representerer i prinsippet samme type helsefare som sveising.

SANDBLÅSING

Sandblåsing benyttes i noen grad når man skal fjerne alt overflatebelegg fra en metalloverflate. Kjemikalieforskriften stiller krav om at sand eller andre blåsemidler som blir brukt ikke skal være kreftfremkallende.

Blåsemidlene skal ikke inneholde bly, blyforbindelser, eller biologisk tilgjengelig nikkel. Dessuten skal innholdet av kvarts eller andre krystallinske silikater være mindre enn 1 vektprosent.

Krystallinske silikater (kvarts) kan lede til silikose, en dødelig lungesykdom. Silikose er også knyttet til andre lungesykdommer som KOLS og lungekreft. Ved sandblåsing skal det benyttes tilfredsstillende åndedrettsvern, fortrinnsvis friskluftmaske.

EKSPLOSJONSFARLIG STØV

Moderne biler er bygget av en rekke forskjellige metaller og legeringer. Lettmetall som aluminium er mye bruk i moderne biler. Karosseriarbeider

på aluminium som sliping, saging og kutting medfører at det danner seg aluminiumstøv.

Høye konsentrasjoner av aluminiumstøv er forbundet med meget stor eksplosjonsfare. Det samme gjelder støv fra magnesium og titan. Tilgang på oksygen pluss en tennkilde kan utløse en voldsom eksplosjon.

ATEX reglene gjelder for slikt støv. Det betyr at det skal utarbeides et eksplosjonsverndokument, og at de tekniske installasjonene skal utføres slik at det ikke kan oppstå støveksplosjoner.

HVORDAN UNNGÅ

HELSESKADE AV STØV

Først skal man naturligvis unngå prosesser hvor det oppstår støv. Det er imidlertid vanskelig i et bilskadeverksted. Prosesser hvor det oppstår støv, bør i størst mulig grad isoleres slik at de ikke påvirker alle som arbeider i verkstedet.

Lakkeringskabiner og forarbeidsoner er eksempler på slike tiltak. Dessuten bør alt støv, så godt det er mulig, fjernes på arbeidstedet. Maskiner med støvavsug bør brukes i størst mulig utstrekning. Her kan det være snakk om mobile vakumavsug som kan flyttes fra arbeidsplass til arbeidsplass, eller det kan være sentrale avsug som betjener flere arbeidsplasser.

Kan ikke støvproblemet løses på annen måte, må det brukes støvmaske. Sørg for at de støvmasker som brukes tilfredsstiller kravene i et skade/lakkverksted. Det er også viktig at masken slutter mot huden. Støvmaske og skjegg er stort sett en dårlig kombinasjon. n

Mobilt støvavsug.

BILBRANSJEN 01/24 37 TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT

ENDA EN INDUSTRIFADESE – ELLER ET SKRITT I RIKTIG RETNING?

– Mange bilprodusenter ser så langt ut til å ha undervurdert prosessen, systemkravene og de kulturelle utfordringene ved en overgang til en ren agentmodell. Vi tror agentmodellen – riktig gjennomført – kan gi fordeler til både produsenter, forhandlere og kunder, men dårlig implementering kan resultere i at det blir forkastet som enda en industrifadese, sa Andrew Tongue, research director i ICDP i et engasjerende innlegg under Bilbransjens dager.

– I ICDP fokuserer vi på hvordan modeller for bildistribusjon endres, hva som kreves for å effektivisere situasjonen, og hvordan dette vil påvirke eksisterende aktører. Og ikke minst utviklingen av nye muligheter, sa han videre.

Tongue pekte på hvordan produktforandringer driver et skifte i den tradisjonelle rekkefølgen blant bilprodusenter, der overkapasitet på hjemmemarkedet nå har akselerert eksportplanene til kinesiske bilmerker kraftig. Fasit er at Kina nå er verdens største bileksportør, etter å ha passert Japan for få måneder siden.

ANDRE UTFORDRINGER

– Noen av de største kinesiske produsentene – som BYD, Xpeng og Great Wall – satser på at tradisjonelle forhandlernettverk skal hjelpe dem raskere med å mobilisere robuste nettverk for salg og service. Nio ser nå også etter forhandlere på viktige europeiske markeder, etter at merkets salg i Europa har vært lavere enn forventet.

Samtidig møter europeiske produsenter en rekke andre utfordringer, i tillegg til den uunngåelige elektrifiseringen. Hvordan de møter disse

utfordringene, vil også bety nye valgmuligheter for forhandlerne.

Dette gjelder for eksempel å håndtere overkapasitet i produksjon, optimalisert innhenting av data, riktig tilpasset forhandlernett og abonnementsmodeller, la Andrew Tongue til, og fastslo at meningene om agentmodeller er sterkt delte for tiden.

IKKE OM, MEN NÅR DET SKAL SKJE

– Det går fra et syn om at agentmodell kan styrke kunderelasjonene og redusere distribusjonskostnadene, noe som gjør det vel verdt å flytte noen stener – til den klare oppfatningen at agentmodellen er en helt unødvendig øvelse i selvskading for bilprodusentene; løsningen på et problem som ikke eksisterer, fastslo han.

– For mange bilprodusenter er det ikke lenger et spørsmål om hvorvidt man skal skifte til en agentmodell – men utelukkende om NÅR dette skal skje, sa Tongue, og viste til at hos flere store aktører er agentmodell allerede i drift eller like om hjørnet.

UAKTUELT NÅ FOR FLERE

Dette gjelder Mercedes-Benz og Smart, Stellantis med Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Jeep og Alfa Romeo, VAG med

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat og Cupra, Volvo, Ford INEOS Automotive og Lotus. Agentmodell er også varslet fra JLR, BMW og Mini, Honda, Nissan og Genesis – mens det for tiden er uaktuelt for Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Mazda, Suzuki, Toyota og Lexus.

MANGE STARTPROBLEMER

– Så langt har alle europeiske utrullinger av agentmodeller vært plaget av forsinkelser og startproblemer. En pilot rullet ut i Nederland var altfor aggressiv, og ga problemer med både folk, prosesser og systemer.

I Storbritannia rullet Mercedes-Benz ut agent modell etter mønster fra Sverige og Østerrike. Salgstallene har sunket, ofte som følge av at løfter om faste priser er blitt underminert av rabatter som igjen har redusert lønnsomheten hos forhandlere.

I Østerrike og BeNeLux rullet Stellantis ut agentmodell sist høst, men IT-plattformen var ikke klar, slik at det i starten blant annet var umulig for forhandlere å plassere nye ordre, sa Andrew Tongue, som fastslo at nesten alle europeiske utrullinger av agentmodell har vært plaget med fødselsvansker.

38 BILBRANSJEN 01/24
// FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
TEMA

OMFATTENDE UTVIKLING OG TESTING – Volkswagens agentmodell for batterielektriske biler har eksempelvis hatt IT- og prosessforsinkelser. Nå følger Skoda etter. Merket er allerede i gang i Spania, og Storbritannia er like om hjørnet. Audi forbereder utrulling i Tyskland i år når alle systemer er klare, trolig vil dette også bli gjennomført for fossile modeller, men tidspunkt er ikke bekreftet.

I Storbritannia rullet Volvo ut en pilot i juni 2023, men i tidligste laget i forhold til forberedelser for IT, folk og promotering. Mini agentmodell rulles ut i februar 2024, mens BMW følger i 2026. Her har produsent og forhandlere tatt seg god tid til å lære fra utrullingen av den sørafrikanske piloten som ble rullet ut i 2020, og til å gjennomføre omfattende utvikling, testing og trening av IT-systemer, fortsatte Andrew Tongue.

Rettens beslutning gikk mot forhandlerne. Den fastslo at en produsent har rett til å si opp eller erstatte kontraktene sine, at det ikke finnes noen automatisk rett til kompensasjon i australsk franchise-lovgivning - og at «forhandlere er forretningsfolk som burde kjenne til risikoen ved å inngå agenturavtaler.»

DÅRLIGERE KUNDEOPPLEVELSE

– Mange produsenter har ikke forberedt nødvendige verktøy for å drive etterspørsel i en agentmodell, og har endt opp med halvhjertede tiltak. Et resultat av dette – og flere andre årsaker - har vært at mange forhandlere ikke har nådd sine salgsmål.

Til tross for løftene om en sømløs og forbedret kundeopplevelse med agentmodell, har kombinasjonen av dårlige prosesser, uerfaren stab og IT-problemer gjort kundeopplevelsen dårligere, fastslo Andrew Tongue i ICDP.

MULIGHETER VIL OPPSTÅ

– Når vi ser på dette, og alle andre strategiske utfordringer, er det naturlig at forhandlere må fokusere på egne interesser. På kort sikt må man forvente turbulens og behov for ekstra innsats med prosesser og systemer.

Viktig blir det å fokusere på sitt lokale marked, ta vare på renommé – og prioritere kundestøtte gjennom både kjøpsprosess og hele bilholdsperioden.

Litt av bakteppet er at noen av de tradisjonelle merkene vi har tatt for gitt kanskje ikke vil ha den samme sterke posisjonen i fremtiden. Det vil oppstå muligheter med nye merker fra Kina, og andre land, men vær nøye med hva som velges, sluttet Tongue. n

STELLANTIS UK: AGENTMODELL FOR ALLE MERKER I 2026

Importselskapet Stellantis UK har fått ny adm. direktør som har engasjert ICDP som «megler» mellom fabrikk/importør og forhandlerne i forbindelse med en nå utsatt utrulling av agentmodell, kalt «New Retailer Model».

ICDP har gjennom sine analyser av agentintroduksjoner eller forsøk på slike, dannet seg et erfaringsbilde av suksesskriterier eller mangel på slike, som nok kan være greit å ha med seg i en slik situasjon.

I Storbritannia er franchisetakernes tillit til Stellantis- merkene på et lavmål etter at tidligere PSA UK, Vauxhall og FCA UK ble slått sammen. Også mange investorer har fått avkjølt sin interesse for å satse på disse merkene.

Det er for å finne ut hvordan man kan få agentmodellen til å fungere i Storbritannia at den nye toppsjefen, Maria Grazia Davino, har bragt inn ICDP i en meglerrolle mellom produsent/importør og forhandlere.

– Min første jobb er å bygge broer, sier hun, og viser til brobygging internt i Stellantis UK for å standardisere prosesser og systemer på tvers av de mange forskjellige merkene av personbiler og lette nyttekjøretøy. I tillegg må det bygges broer til frustrerte forhandlere som sliter med sviktende lønnsomhet.

Opprinnelig var planen til Stellantis UK å rulle ut agentmodell for Alfa Romeo, DS og Jeep i år – med øvrige merker i 2026. Ifølge Davino er planen nå at alle merker skal rulle ut agentmodell samtidig – i 2026.

FORHANDLERE SAKSØKTE – OG TAPTE – Europeiske produsenter har klart å unngå de problemene Mercedes-Benz møtte etter at overgangen til agentmodell i Australia ble gjennomført i januar 2022. Her ble Mercedes-Benz saksøkt av 38 av 49 forhandlere for måten overgangen var blitt håndtert på, og for utilfredsstillende kompensasjon for goodwill. Andrew Tongue holdt et engasjerene foredrag på Bilbransjens dager. (Foto: MomentEvent)

BILBRANSJEN 01/24 39
TEMA // FORHANDLEROG VERKSTEDDRIFT
Foto: Adobe Stock

EFFEKTIV EKSPONERINGSREGISTRERING NØKKELEN

ER GODE RUTINER OG DIGITALE VERKTØY

Bilverksteder har et aktivt arbeidsmiljø, der mekanikere og andre ansatte håndterer en rekke farlige kjemikalier i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av kjøretøy.

Arbeidstakere som blir utsatt for kjemikalier som er kreftfremkallende, mutagerende eller som inneholder blykomponenter, skal registreres av arbeidsgiver i et eget eksponeringsregister. Dette er regulert

i Forskrift om utførelse av arbeid –kapittel 31.

HUDKONTAKT OG INNÅNDING

UTGJØR STØRST RISIKO Hudkontakt med kjemikalier, og innånding av damp, støv og røyk fra arbeidsprosesser, er ifølge Arbeids-

miljøportalen de største helseutfordringene knyttet til arbeid på bilverksted. Oljer, smøremidler, bremsevæsker, kjølevæsker og løsemidler kan alle utgjøre helsefare ved utilsiktet eksponering.

Det er allerede gjort mange gode tiltak for å redusere kjemisk fare for ansatte i bilbransjen, men det er viktig med fortsatt stort fokus på å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for arbeidstakere i bransjen.

STOFFKARTOTEK OG EKSPONERINGSREGISTER – TO NØKKELVERKTØY

Digitale systemer for registrering av eksponering er tidsbesparende og reduserer sjansen for feilinformasjon i registreringene.

Et oppdatert stoffkartotek, sammen med et effektivt system for registrering av eksponeringer, er nøkkelverktøy for å kartlegge risiko på arbeidsplassen – og for å videre vurdere og prioritere aktuelle tiltak.

VEIEN TIL EFFEKTIV EKSPONERINGSREGISTRERING

Arbeidet med eksponeringsregistrering starter med stoffkartoteket og sikkerhetsdatabladene. Det er her man har oversikt over hvilke kjemikalieprodukter som krever eksponeringsregistrering. Basert på denne oversikten setter man opp eksponeringsregisteret.

SLIK BRUKER DU VERKTØYENE PÅ EN EFFEKTIV MÅTE:

STEG 1: HA ET OPPDATERT STOFFKARTOTEK

Alle kjemikalieproduktene som brukes i virksomheten må være registrert i stoffkartoteket, med oppdaterte sikkerhetsdatablad.

Videre må man ha gode rutiner for å oppdatere stoffkartoteket når det gjøres innkjøp av kjemikalieprodukter, eller ved substitusjoner av produkter. Allerede ved innkjøp bør man vurdere kjemisk fare, for å velge de minst farlige produktene og de produktene som ikke krever eksponeringsregistrering.

STEG 2: IDENTIFISER KJEMIKALIEPRODUKTENE SOM KREVER EKSPONERINGSREGISTRERING Informasjonen i sikkerhetsdatabladene indikerer hvilke kjemikalier

40 BILBRANSJEN 01/24
HMS
Foto: Jan Almås

som har krav om registrering av eksponering. Digitale stoffkartotek med avanserte søkefunksjoner kan raskt generere lister over alle kjemikalier som krever eksponeringsregistrering.

STEG 3: IDENTIFISER OG RISIKOVURDER BRUKEN AV FARLIGE KJEMIKALIER

Involver gjerne de ansatte i denne prosessen for å få innsikt fra dem som er direkte involvert i arbeidsoperasjonene.

Hvert kjemikalieprodukt må risikovurderes med hensyn til de eksisterende sikkerhetstiltakene, for å sikre en grundig evaluering av potensiell eksponeringsrisiko.

Noen digitale stoffkartotek har funksjoner for gjennomføring av risikovurderinger for arbeidsoperasjoner, og det gir en betydelig fordel å integrere denne prosessen i samme system som eksponeringsregisteret. Dette sikrer en sømløs og effektiv administrasjon av sikkerhetstiltak og eksponeringskontroll i ett og samme system.

STEG 4: HA GODE RUTINER FOR REGISTRERING AV EKSPONERING Gi opplæring til ansatte om risikoene knyttet til eksponering, hvordan de skal utføre arbeidsoperasjoner med

FLERE KJEMIKALIER KAN FÅ KRAV OM

EKSPONERINGSREGISTRERING

Det foreligger et høringsnotat om å inkludere reproduksjonsskadelige kjemikalier i samme kategori som kreftfremkallende og mutagerende kjemikalier i lovverket. En slik endring i arbeidsmiljøforskriften vil blant annet føre til en utvidelse av kravene for eksponeringsregistrering til å inkludere disse kjemikaliene. Arbeidsgivere som allerede har gode rutiner og verktøy for eksponeringsregistrering, vil utvilsomt dra nytte av dette hvis den foreslåtte lovendringen blir vedtatt.

HJELP MED EKSPONERINGSREGISTRERING?

NBF har en innkjøpsavtale med Workplace Safety, en digital løsning med både stoffkartotek og eksponeringsregister. Workplace Safety har konsulenter som kan hjelpe med å sette opp gode arbeidsflyter for eksponeringsregistrering i din bedrift, slik at dine ansatte kan dokumentere effektivt og riktig.

Les mer om Workplace Safety på nbf.no

eksponering, og hvordan de skal registrere eksponeringen.

Det er viktig at arbeidsgiver setter av nødvendig tid i en arbeidsoperasjon, slik at ansatte har mulighet til å registrere eksponeringen i forbindelse med utførelse av arbeidet.

Mye av registreringsarbeidet kan forhåndsdefineres og effektiviseres i et digitalt eksponeringsregister, noe som bidrar til å minimere tidsbruken for både arbeidsgiver og ansatte. Her kan man bruke leverandøren av eksponeringsregisteret til å hjelpe med å sette opp forhåndsutfylte eksponeringer. Da trenger de ansatte kun å bekrefte eller avkrefte i systemet om arbeidet er utført.

EKSPONERINGSREGISTERET

GIR VIKTIG INNSIKT

Med gode rutiner for eksponeringsregistrering får virksomheten den nødvendige innsikten for å identifisere, evaluere og håndtere risikoer knyttet til kjemikalieeksponering. Basert på innsikten fra registeret kan man arbeide forebyggende. En proaktiv innsats for å minimere eksponeringsrisiko er en investering i de ansattes helse som reduserer sjansen for arbeidsulykker, sykefravær, og potensielle erstatningskrav som følge av arbeidsrelatert sykdom. n

Foto: Workplace Safety

SJEKKLISTE FOR EKSPONERINGSREGISTRERING

Hva kjennetegner et godt digitalt eksponeringsregister?

n En brukervennlig arbeidsflyt som hjelper ansatte med å gjennomføre riktige registreringer på en effektiv måte.

n Funksjoner for registrering av gjentakende eksponering og muligheter for ferdigutfylte eksponeringsregistreringer (for spesifikke arbeidsoperasjoner).

n Etterlever strenge lovkrav om hva registeret skal inneholde, tilgang til registeret og oppbevaring av registeret.

BILBRANSJEN 01/24 41
HMS

SIKKERT ARBEID PÅ ELBIL OG HYBRID

Mye kan skje på et verksted - og når minuttene teller, blir det avgjørende å vite hva du skal gjøre. Hva gjør du dersom en kollega får strøm i seg? Blir fastklemt, får en brannskade eller det blir brann i en batteripakke?

DETTE GJØR DU VED STRØMGJENNOMGANG:

n Varsle, rop på hjelp, ring 113 dersom du er alene og du eller en kollega har fått strømgjennomgang.

n Dersom du/kollegaen føler deg/seg upåvirket av strømgjennomgangen, få en kollega eller noen annen til å kjøre deg til nærmeste akuttmottak.

n Dersom du/kollegaen er påvirket

av strømmen; brannskader, nerveskader, bevissthetsforstyrrelser/ nedsatt bevissthet, smerter eller lignende, ring 113.

n Hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans kan inntreffe fra sekunder til timer etter en strømgjennomgang, derfor skal alle raskt inn til medisinsk vurdering.

n Er det brannskader, skal disse

kjøles ned med rennende vann om dette er tilgjengelig, når man venter på ambulanse.

n Ikke utsett deg selv eller andre for alvorlig fare for å hjelpe andre!

KURSET SIKKERT ARBEID PÅ EL- OG HYBRIDKJØRETØY

ER LAGET I SAMARBEID MED NBF OG TAR I TILLEGG TIL LIVREDDENDE FØRSTEHJELP, BLANT ANNET FOR SEG; n Arbeidsmiljøloven, formål og hensikt, relevante forskrifter

n Ansvarsforhold og egen sikkerhet, risikovurdering og planlegging

n Farene ved defekt eller skadet batteri på el- og hybridkjøretøy n Forebygge ulykker, beskyttelsestiltak

n Farene ved røykutvikling og brann i kjøretøy

n Høyenergiskader og krav til verneutstyr

n Skader ved elektrisk spenning; Strømskader, lavspent, samt strømgjennomgang.

Mer om kurset finner dere her:  www.blostrupmoen.no/nbf

42 BILBRANSJEN 01/24 HMS
Foto: Adobe Stock

CHASSIS

PÅBYGGERFAGET:

NY LÆREPLAN OMFATTER

NÅ OGSÅ LETTE KJØRETØY

Frem til ny læreplan kom i 2022 var chassis påbyggerfaget utelukkende relatert til tyngre kjøretøy. Nå er dette endret slik at læreplanen er relevant også for lette kjøretøy, forteller produktsjef Jon Ingar Aas i Handicare, som har hatt en viktig rolle under utformingen av den nye læreplanen.

AV FRANK WILLIKSEN

– Læreplanen er nå i bruk, og Handicare kunne siste høst ønske de to første lærlingene velkommen i henhold til denne, et viktig skritt for vår bærekraft - og bidrag til rekrutteringen til vår bransje. Vi registrerer også interesse fra våre ansatte for å ta fagbrevet som privatist parallelt med daglig jobb, sier adm. direktør i Handicare, Arild Saastad, til Bilbransjen.

Han viser til at også Handicare –med sin lange historie med tilpasning av hovedsakelig lette kjøretøy – har opplevd synkende rekruttering.

FAGBREV SOM DEKKER

– For vår del fantes det heller ikke noe fagbrev som dekket våre fagområder, men dette var en del av chassis påbygger som frem til den nye læreplanen kom bare var relatert til tyngre kjøretøy, sier Saastad.

– Handicare har i nærmere 40 år arbeidet med tilpasning av kjøretøy, de fleste under 7,5 tonn totalvekt, og har levert en stor mengde kjøretøy i det norske markedet til ulike formål.

Med bakgrunn i at vi mener at våre

leveranser i aller høyeste grad er et fag og et håndverk, engasjerte Handicare seg i å få på plass en utdanning som resulterer i et fagbrev som også dekker det vi jobber med hver dag, understreker Arild Saastad.

BÅDE

LETTE OG TUNGE KJØRETØY

Jon Ingar Aas, produktsjef i Handicare, har vært aktiv bidragsyter fra Handicares side til å endre læreplanen for chassis påbygger til også å ivareta lettere kjøretøy.

Sammen med en kollega i en større arbeidsgruppe var Jon med på å revidere hele læreplanen til en ny versjon som trådte i kraft 1. august 2022. KAR03-02 er den nye læreplanen for chassis påbygg VG3.

– En vesentlig forskjell er at den nye planen har fått mange flere og mer generelle kompetansemål. Planen kan brukes like målrettet mot lette som tunge kjøretøy, og er ikke som før kun rettet mot lastebiler, sier Jon Ingar Aas til Bilbransjen.

LÆRLING PÅ PLASS

– Vi startet arbeidet i 2018, og hadde flere møter også i 2019. Med 2020

kom korona – og dermed ble det mye Teams. Men det fungerte godt det også. Chassis påbyggerfaget henger sammen med bilpleie, lakkering og oppretting, og hele gruppen arbeidet godt sammen for å få det beste sluttresultatet, forteller han.

– Hva betyr denne endringen i praksis?

– Det vil bli mer attraktivt å jobbe også med våre produkter når du kan ende opp med et dedikert fagbrev for dette området. Vi har da også første unge lærling (18 år) på plass her i Moss i et normalt lærlingeløp, og i tillegg en voksen i Oslo, sier han.

MÅ BESTÅ FOR FAGPRØVE

Siden høsten 2023 er Jon Ingar Aas med i Opplæringsnemnda for påbyggere, som blant annet utarbeider prøver for praktikanter som skal ta fagbrev.

– Vi har nå gjort klar prøve for høsten 2024. Denne må man bestå for å gå opp til fagprøve som praktikant etter å ha jobbet i faget i for eksempel fire år, foreller Jon Ingar Aas. n

FAGRELEVANS OG SENTRALE VERDIER

I innledningen til læreplan i vg3 chassis påbyggerfaget står nå følgende å lese under fagrelevans og sentrale verdier: «Vg3 chassis påbyggerfaget handler om å spesialtilpasse kjøretøy for transport av mennesker, dyr, varer og gods. Faget skal medvirke til at lærlingene utvikler kompetanse innenfor påbygg, reparasjoner, produktog materialvalg. Faget handler også om løsninger som sikrer levealderen og kvaliteten til kjøretøy og utstyr, og om å tilpasse disse til bruksområdet innenfor de behov samfunnet har for transport. Faget skal bidra til at arbeidslivet får fagarbeidere som med fagkompetanse og kreativitet finner gode og tilpassede løsninger for kunder. Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 chassis påbyggerfaget bidrar til å utvikle kritisk tenkning og gjensidig respekt når lærlingene erfarer at samarbeid med andre og valg av metoder for reparasjon og ombygging av karosseriet påvirker kvaliteten og sikkerheten til et kjøretøy. Gjennom å gi lærlingene anledning til å reflektere over hvordan arbeidet med ombygging kan påvirke miljø og sosiale forhold vil faget fremme den etiske bevisstheten deres. Nysgjerrighet og skaperglede utvikles gjennom praktisk og teoretisk tilnærming til ombygging, tilrettelegging og utbedring av kjøretøy.»

Oscar Marcin Leszczynski, her sammen med Jon Ingar Aas. (Foto: Handicare)

BILBRANSJEN 01/24 43
OPPLÆRING OG UTDANNING
Første lærling hos Handicare i Moss med ny læreplan er
«VÅRENS VAKRESTE

EVENTYR» START PLANLEGGINGEN NÅ

Årets sentrale lønnsoppgjør nærmer seg. I år blir det et hovedoppgjør. Det betyr at både tekst og satser i tariffavtalene skal reforhandles for en ny toårsperiode.

Det blir mest sannsynlig et såkalt forbundsvist oppgjør, se nedenfor om aktuelle datoer for lønnsoppgjøret 2024. Det betyr at NBF skal forhandle direkte med Fellesforbundet om Biloverenskomsten (17.04 og 18.04), og med Handel og Kontor om bilselgeravtalen (juni).

Negotia med sin bilselgeravtale blir gitt det samme resultatet som Handel og Kontor.

Lokale forhandlinger vil avholdes i etterkant av de sentrale forhandlingene, og med oppstart ca. medio mai.

HVA BØR BEDRIFTENE

ALLEREDE NÅ FORBEREDE SEG PÅ?

En fordel å ta det første møtet med de tillitsvalgte så tidlig som mulig, hvor

det orienteres kort om det forestående lønnsoppgjøret. Det kan være tilstrekkelig å planlegge den videre prosessen med de tillitsvalgte allerede før de sentrale forhandlingene. Bedriften kan da få avklart hvem som skal utgjøre forhandlingsgruppen for de organiserte. Hovedregelen er at de organiserte gir fullmakt til én eller to tillitsvalgte dersom det er flere organiserte.

Bedriften kan for sin del informere om hvem som skal forhandle på vegne av ledelsen.

Så er det greit allerede tidlig å vise til hva som skal utgjøre grunnlaget for eventuelle lokale tillegg fra bedriften – de såkalte fire kriteriene: bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. Også den aktuelle arbeidskraftsituasjonen kan være et element i en totalvurdering om hva som eventuelt kan gis i lønnstillegg. Dette gjelder formelt for de virksomhetene som er bundet av tariffavtale (for eksempel Biloverenskomsten eller bilselgeravtalene).

Har de tillitsvalgte kanskje noen tanker om lønnsoppgjøret? Har de fått informasjon fra sin fagforening? Forsøk å forklare på en så pedagogisk måte som mulig hva lønnsoppgjøret vil kunne bety for bedriften. «Overheng» – hva betyr det da…?

Ikke alle NBFs medlemsbedrifter har tariffavtale. Det samme utgangspunktet kan også gjelde for

AKTUELLE DATOER FOR LØNNSOPPGJØRET 2024

20.02: LO vedtar sine hovedretningslinjer for årets lønnsoppgjør

07.03: NHOs representantskapsmøte vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør

15.03: Fellesforbundet overleverer sine konkrete krav til Norsk Industri (frontfaget)

De lokale forhandlingene vil starte etter vedtakelsen av oppgjøret –medio mai 2024.

Noen av datoene er ennå ikke endelig avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

disse bedriftene, men hjemmelen for eventuelle lønnstillegg kan være i arbeidsavtalene til de ansatte eller i etablert praksis.

Det er uansett NBFs inntrykk at bedriftene som ikke har tariffavtale følger omtrent det som først blir avtalt mellom de sentrale parter, og så gir noenlunde det samme i lokale tillegg som de tariffbundne bedriftene.

Flere spørsmål i denne omgang?

Ta kontakt med NBF ved advokat og forhandlingsleder Hans Tore Hagland.

44 BILBRANSJEN 01/24
JUS
Hans Tore Hagland. Foto: Adobe Stock

Norges

LEDER

STIG MORTEN

NILSEN

Adm. dir.

) 911 77 890

* smn@nbf.no

Ta kontakt når du trenger det!

KOMMUNIKASJON, POLITIKK OG REKRUTTERING

EGIL STEINSLAND

Kommunikasjonssjef

)994 85 268

* egil.steinsland@nbf.no Media, myndighetskontakt, medlemskommunikasjon, bladet Bilbransjen, medlemsbistand.

JURIDISKE SPØRSMÅL OG RÅDGIVNING

HANS TORE HAGLAND

Advokat, forhandlingssjef

) 930 32 593

* hans.tore.hagland@nbf.no

Juridisk medlemsbistand, tariffspørsmål (biloverenskomsten og bilselgeravtaler), lønnsforhandlinger, personalsaker, HR, ansettelse og opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær samt feriespørsmål. Kurs og foredrag.

KNUT MARTIN BREIVIK

Avdelingsleder drift og utvikling ) 915 46 120

* knut.martin.breivik@nbf.no

Hovedansvar for NBFs nyttekjøretøygruppe, medlemsbistand og rådgivning i saker relatert til forhandler- og verksteddrift, nyttekjøretøy samt bilombygg.

IDA KRAG

Leder næringspolitikk

) 916 40 110

* ida.krag@nbf.no

VIDAR HALBY STRANDE Fagsjef rekruttering og kompetanse

) 908 39 383

* vidar.strande@nbf.no Rekruttering, fagopplæring og kompetanse, yrkesfag bil, medlemsbistand.

HENRIK O. MELSOM

Advokat

) 982 23 812

* henrik.melsom@nbf.no

Juridisk utredning, rådgivning, bistand og støtte.

BRANSJESPØRSMÅL OG RÅDGIVNING

KNUT OLE MAGISTAD

Fagsjef servicemarked, skade og lakk

) 901 20 330

* knut.ole.magistad@nbf.no

Hovedansvar for området skade/lakk, medlemsbistand og rådgivning innen verksteddrift, samt tilhørende rammevilkår og forskrifter.

ERIK

RAMELOW LILLEJORD

Direktør økonomi og forretningsstøtte

) 958 42 632 * erl@nbf.no

Administrasjons- og økonomifunksjon, medlemsbistand, leder- og forretningsstøtte for medlemmer, styresekretær.

POSTADRESSE

Bilbransjeforbund E-POST:

ANNONSESALG

ASBJØRG HARSTAD ANTONSEN Annonseansvarlig 982 23 813

* asbjorg.harstad. antonsen@nbf.no Annonsesalg for bladet Bilbransjen.

MIA CECILIE LINDSTAD

Advokat

) 982 06 212

* mia.lindstad@nbf.no Juridisk medlemsbistand, kurs og foredrag, kundeklager salg og verksted, kontrakter, garantier, forretningsvilkår, andre retts-spørsmål knyttet til drift, skatt og avgift.

AINA BEATE KALLAK

Advokat

) 984 73 705

* aina.kallak@nbf.no

Juridisk medlemsbistand, personalsaker, HR, ansettelse og opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, lønnsog arbeidsvilkår, sykefravær, ferie samt tariffspørsmål. Kurs og foredrag. Generelle juridiske spørsmål.

HEIDI CHR. LUND HMS- og kvalitetssjef

) 926 52 464

* heidi.lund@nbf.no Lover, forskrifter, rammevilkår, kurs og prosjekter relatert til kvalitet, HMS, IA og sykefravær, medlemsbistand, ytre miljø.

ØKONOMI, MARKED OG MEDLEMSHÅNDTERING

MARINA MARCUSSEN

Medlemskonsulent

) 947 95 429

* marina.marcussen@nbf.no Medlemsbistand, medlemskapshåndtering, kontingent, årsoppgaver, organisasjonsendringer, innmelding, medlemshenvendelser.

TORE RYLANDER

Fagsjef bilsalg ) 918 68 830

* tore.rylander@nbf.no

Hovedansvar for NBFs fagruppe bilsalg, medlemsbistand og rådgivning i saker relatert til bilsalg.

TORE LILLEMORK

Seniorrådgiver

) 900 84 293

* tore.lillemork@nbf.no

KITTY STORSVEEN

Medlemskonsulent ) 982 23 817

* kitty.storsveen@nbf.no Arrangementsansvarlig, nettbutikk, fakturering, medlemsbistand.

INGRID MEDLAND

Markedsansvarlig

) 976 58 689

* ingrid.medland@nbf.no

Medlemsbistand, web, sosiale medier, markedsføring og medlemskommunikasjon.

BILBRANSJEN 01/24 45
EKSPERTISE - DIN
BESØKSADRESSE Norges Bilbransjeforbund, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
VÅR
RESSURS
Norges Bilbransjeforbund, Pb. 5486 Majorstuen, 0305 Oslo
firmapost@nbf.no TELEFON: 22 54 21 00 NETT: www.nbf.no

NHO Forsikring kan bety mye penger spart

En av mange viktige fordeler ved å være medlem i Norges Bilbransjeforbund, er muligheten til å tegne forsikringer gjennom NHO Forsikring. – Bilbransjebedrifter er attraktive kunder for mange forsikringsselskaper, sier forretningsutvikler Ann-Mari Bjerke, NHO Partneransvarlig i Söderberg & Partners som håndterer NHO Forsikring. – Medlemsbedrifter som har tegnet avtaler gjennom NHO Forsikring har i snitt spart 20 prosent i forhold til prisen de hadde før, legger hun til.

– Medlemmer av de aller fleste landsforeninger i NHOsystemet har mulighet til å tegne forsikring i NHO Forsikring Med svært gode betingelser er det ikke tvil om at dette lønner seg. Med NHO Forsikring kan også alle bedriftens forsikringer samles i en løsning, med et og samme kontaktpunkt for alle forsikringer, sier Bjerke.

– Nordmenn kvier seg ofte for å flytte forsikringer, bytte bank eller andre faste leverandører. Mange har av ren tradisjon holdt seg til samme leverandør i årevis, uten å tørre og røre ved noe som helst. Så opplever vi at tre av

fire vi snakker med gjør endringer – enten ved å tegne ny avtale med annen forsikringsleverandør, eller ved å få gjennomført justeringer ved den avtalen man allerede har fordi bedriften enten er overforsikret eller underforsikret. Vi opplever at bedriftene får mye bedre kontroll på forsikringene sine etter en gjennomgang hos oss.

Vi har her den fordelen at vi ikke er et forsikringsselskap, men et meglerfirma som fungerer som et nøytralt bindeledd mellom forsikringsleverandøren og bedriften. Når vi handler på vegne av alle NHOs ca. 30.000 medlemmer, gir selvfølgelig også dette en solid tyngde, fastslår Bjerke, som møter Bilbransjen sammen med forsikringsrådgiverne

46 BILBRANSJEN 01/24
Senior forsikringsrådgiver Alexander Raae, forretningsutvikler Ann-Mari Bjerke og bedriftsrådgiver Petter Johansen. MEDLEMSFORDELER

Alexander Raae og Petter Johansen.

Söderberg & Partners er Nordens største foretak på forsikringsmegling, noe som gir styrke ved forhandlingsbordet, og bedre priser.

– Vi forholder oss til enhver tid til forsikringsleverandøren med den beste gjennomsnittspakken av alle aktuelle elementer. Og så er målet å skreddersy en forsikringsavtale for den enkelte bilbedrift på en kostnadseffektiv måte, understreker de tre.

– Det er en viktig forskjell at vi ikke er et forsikringsselskap, men i stedet en nøytral samarbeidspartner på forsikring. For den enkelte bedrift er dette ofte annerledes enn de har vært vant til. I stedet for at de selv skal vurdere tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper og bruke tid på å velge det beste tilbudet, gjør vi hele denne jobben for dem – og gjennomsnittlig til en betraktelig lavere premiekostnad.

– Å velge NHO Forsikring er like viktig ved skadeoppgjør. Også på denne delen av forsikringsavtaler er vi en objektiv, effektiv og god samarbeidspartner. I tillegg har vi in-house juridisk kompetanse som støttefunksjon.

– Er det mange NBF­medlemmer som velger NHO Forsikring?

– Ja, vi får, og har, mange kunder fra NBF. Bilbransjebedrifter er attraktive kunder for NHO Forsikring. Det ser vi når vi forhandler kontrakter, som er noe av vår spesialkompetanse. Den benytter vi blant annet til definere i avtalen hvilke ansatte som gjør hva – hvem og hvor mange er mekanikere, opprettere, lakkerere, selgere eller jobber i administrasjon?

Risikoen er vidt forskjellig for forskjellige yrkesgrupper, og en kunde som ikke er riktig forsikret kan risikere regress, det vil si at forsikringsselskapet krever refundert et utlagt beløp ved et fremtidig skadeoppgjør. Derfor er det så viktig at vi ser på riktig dekning i forhold til hvilke aktiviteter den enkelte driver med, sier Ann-Mari Bjerke, som sammen

DETTE ER NHO FORSIKRING

Alle medlemsbedrifter i NHO har tilgang til den kollektive forsikringsavtalen NHO Forsikring. Denne medlemsfordelen er fremforhandlet av NHO sammen med forsikringsmegleren Söderberg & Partners.

Med NHO Forsikring kan små og store bedrifter forsikre sine ansatte og virksomheten – alt med gunstige betingelser skaffet gjennom felleskapet i NHO.

Med denne medlemsfordelen har bedriften både NHO og en av Nordens ledende rådgivere innen risikovurdering ved sin side.

NHO Forsikring er ikke et forsikringsselskap, men en medlemsfordel i NHO. Her får medlemsbedriftene tilgang til ekstra gunstige forsikringsbetingelser.

Med NHO Forsikring tilbys de fleste forsikringer for både små og store bedrifter – eksempelvis:

Person: Yrkesskade, gruppeliv, annen sykdom, helse, reise

Skade: Bygninger, eiendeler, inventar, utstyr, varer, prosjekt

Motor: Nyttekjøretøy, lastebiler, arbeidsmaskiner, tilhengere

Ansvar: Styret, bedrift, produkt, cyber, kriminalitet, transport

med Daae og Johansen og resten av NHO Forsikringteamet er opptatt av å bli stadig bedre:

– Vi ønsker hele tiden å ha bransjespesifikke produkter, og jobber nå med samarbeidsprosjekter som skal gi nye, spennende produkter på området skadeforebygging allerede kommende vår. Det er overordnet viktig å jobbe for å få skadefrekvensen ned og å levere raskere oppretting hvis skaden likevel skjer. Lykkes vi med rimeligere skadeutbetalinger, gir dette i neste omgang lavere priser for kundene, understreker Ann-Mari Bjerke.

Söderberg & Partners er for øvrig initiativtaker til bærekraftprisen «Årets Blinklys», som i år skal utdeles for tredje år på. Bak denne inspirasjonsprisen står også NBF og Storebrand. n

REFLEKTOR

NBFs FORBEDRINGSVERKTØY

Norges Bilbransjeforbunds REFLEKTOR er en elektronisk egenevaluering av kvaliteten i bedriften. Alle daglige ledere i NBFs medlemsbedrifter har mottatt en e-post med en lenke til undersøkelsen. NBF-medlemskapet skal stå for kvalitet. Medlemmene forplikter seg til et etisk regelverk. Med REFLEKTOR får du hjelp til å sikre at bedriften din innehar den nødvendige kvaliteten. Samtidig vil økt kvalitet være en konkurransefordel.

Vi ønsker å gi medlemmene et verktøy for å heve kvaliteten i bedriftene. Ved å gjennomgå undersøkelsen som inneholder seks områder; Kvalitet, Kompetanse, Underleverandør, Personal, Kunde og HMS, vil man lett få oversikt over hvilke områder som bør forbedres.

Når alle svarene er besvart, trykker du send og vil omgående se resultatet for bedriften og kan sammenlikne deg med andre som har besvart undersøkelsen.

www.nbf.no/hms-og-kvalitet/reflektor

BILBRANSJEN 01/24 47
MEDLEMSFORDELER
Bilbransjeforbund
Norges

To bokstaver og fem tall gir fakta du trenger

Hvert år skifter 16-18 prosent av Norges 2,8 millioner personbiler eier. Og bak hvert eneste registreringsnummer ligger nøkkelinformasjon som er viktig for de som driver med salg, service og verkstedtjenester.

Daglig mottar Opplysningsrådet for veitrafikken AS (OFV) datainput fra Statens vegvesen (SVV) om alt som skjer i den norske kjøretøyparken: Enten det er førstegangsregistrerte nye kjøretøyer (også bruktimporterte), eierskifter, avregistreringer, omregistrering på samme eier, eksport og vraking. Samtidig som OFV mottar dette, og systematiserer, foredler og kvalitetssikrer alle data, oppdateres også kjøretøybestanden.

Regnummersøk inn i ditt datasystem

Kombinasjonen av data fra registreringene og kjøretøybestanden i Norge og data fra OFV Kjøretøydata, gir grunnlag for produktet OFV RegnummersøkNorges mest komplette oppslags­ og søkeverktøy for registreringsnumre.

Dette er en nettløsning man kan abonnere på. I tillegg tilbyr OFV mulighet til å få dette som et API eller masseoppslag, som da kan «bygges inn» i egen dataløsning hos den enkelte forhandler eller verksted. I OFV Regnummersøk ligger nøkkelen til å hente ut alle nødvendige og interessante data om hvert enkelt kjøretøy.

OFV Regnummersøk gir nøkkelinformasjon om enkeltkjøretøy.

(Illustrasjonsfoto: OFV)

Kvalitetssikrer alle data

– Vi kvalitetssikrer alle data vi mottar fra SVV, og i vårt verktøy legges det til nye verdier som koding for modeller, karosseritype og annen viktig informasjon, sier Laila Mikalsen, salgog markedsdirektør i OFV.

– Vi henter også data fra portalen OFV Kjøretøydata. Denne oppdateres daglig med detaljert informasjon. Dette omfatter alle nye personbiler, varebiler og lette og tunge motorsykler som er kommersielt markedsført i Norge, blant annet med nypris. Ingen andre i Norge kan tilby en så omfattende oversikt, sier hun.

– Nå arbeides det også med å få

på plass flere data om elbiler, som for eksempel batterikapasitet, informasjon om de ulike motorene, og flere kjøretøygrupper.

I OFV Regnummersøk er kjent registreringsnummer eller VIN­nummer (understells­/chassisnr.) utgangspunkt for søket.

Hvor er bilen?

Det kan være både nyttig og god forretning å ha oversikt over hvor bilene i eget distrikt flytter seg. Kjøretøybestanden blir blant annet korrigert via OFVs tjeneste «Distriktsendring». Dette er en portal som forhandlere har tilgang til for å flytte et kjøretøy til der det hører hjemme. For eksempel fra et leasingselskap til forhandlerens distrikt der bruker/eier bor.

– OFV er den eneste leverandøren som har oversikt over hvor bilen faktisk befinner seg. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere og forbedre OFV Regnummersøk, og da spesielt med nye datafelter. Kontakt oss gjerne, så hjelper vi med å svare på spørsmål og tilrettelegge for tilgang til Regnummersøk. Enten via vår nettbaserte portal, via API eller masseoppslag, sier Laila Mikalsen.

48 BILBRANSJEN 01/24
I 2023 skiftet over en halv million personbiler eier. Bruktmarkedet er stort og viktig for bilbransjen. (Foto: Shutterstock)

Slik har bilavgiftene endret seg

Å kjøpe ny personbil i Norge er for mange en stor investering, og oppfattes som dyrt. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har i en ny rapport gjennomgått alle endringene av bilavgiftene fra 2000 – 2023, og konsekvensene av dette.

Det norske bilavgiftssystemet som politikerne vedtar, legger også føringer for sammensetningen og utviklingen av den norske personbilparken. Og ved nybilkjøp er det særlig engangsavgiftene (registreringsavgiftene) som kommer på toppen av det bilen koster, og som gir de store utslagene på endelig bilpris. Dette har en rask og tydelig innvirkning på hvilke biler folk kjøper.

Komplett oversikt

– I Norge har kjøp og bruk av bil alltid blitt sett på som dyrt fordi bilavgiftene har vært så høye. Og i enkelte tilfeller har engangsavgiftene for nye bensineller dieselbiler utgjort over femti prosent av kjøpsprisen.

Virkningene av avgiftssatsene, og endringene fra år til år, gjenspeiles i nybilsalget, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV, som har laget rapporten «Personbiler, avgifter og konsekvenser 2000­2023».

Rapporten, som fritt kan lastes ned

Rapporten om utviklingen av bilavgiftene fra 2000-2023 kan fritt lastes ned på ofv.no

på ofv.no, gir en komplett oversikt over såkalte «ikke bruksavhengige bilavgifter», og endringene av disse de siste 23 årene.

Norske bilavgifter gjennom 23 år – visste du at:

 Engangsavgiftene for nye personbiler med bensin­/dieselmotor har i enkelte tilfeller stått for over 50 prosent av kjøpsprisen.

 En ny bensin­ eller dieselbil med egenvekt på 2 500 kg hadde i 2023 over 330 000 kroner i engangsavgift kun på egenvekt.

 Egenvekt er eneste avgiftstype som har gitt engangsavgift gjennom hele perioden.

 I 2000 hadde 91 prosent av nye personbiler bensinmotor. Tilsvarende tall for 2023 var 1,2 prosent.

 Det er flest personbiler med dieselmotor i bilparken, en følge av avgiftsomleggingen fra 2007. Allerede i 2026 er det trolig flest elbiler i Norge.

OFV Verdirapport kan fritt lastes ned på ofv.no

Nybilkjøp for 72,7 milliarder i 2023

Totalt ble det i 2023 registrert nye personbiler til en verdi av 72,7 milliarder kroner i Norge. Det viser OFVs ferske Verdirapport for 4. kvartal 2023.

Verdirapporten avdekker også en betydelig nedgang i verdien av førstegangsregistrerte nye personbiler: I 4. kvartal i 2023 endte omsetningen i personbilmarkedet på 19 milliarder kroner, mens den i samme periode i 2022 var på 43,6 milliarder kroner.

Og mens samlet verdiberegning i 2023 var på 72,7 milliarder kroner, endte den i 2022 på 101,4 milliarder kroner.

– Det store fallet i verdien av nybilsalget henger blant annet sammen med den kraftige nedgangen i nybilsalget i 2023 sammenlignet med 2022. For i 2023 ble det registrert drøyt 47 000 færre nye personbiler enn i 2022.

En så stor forskjell i antall nybilregistreringer, utgjør svært store summer i kroner og øre, sier salgssjef Magnus Lundberg i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Gjennomsnittsprisen for alle nye personbiler i 4. kvartal 2023, uavhengig om de var privat­ eller næringskjøp, var 605 034 kroner.

BILBRANSJEN 01/24 49
4. kvartal 2023/2023 totalt
OFV Verdirapport

SAMARBEIDSPARTNERE

NBF har inngått en rekke gunstige avtaler til benyttelse for medlemsbedriftene.

Les mer på www.nbf.no under «medlemskap»

MILJØFOKUS BIL

Miljøfokus bil er et tilbud til NBFs medlemmer som vil bli Miljøfyrtårn

Phonero gir rabatt til medlemsbedrifter på telefonitjenester.

KrediNor gir gratis medlemskap, gunstige vilkår for inkassobehandling, kostnadsfri deltakelse på dagskurs og advokatrådgivning.

Net Power HMS-system for alle som arbeider med helsefarlige stoffer. Med Workplace Safety får du tilgang til markedsledende funksjoner for stoffkartotek, SDS-databaser, eksponeringsregister, risikovurdering av arbeidsoperasjoner, substitusjonsverktøy med mer.

Norsk Gjenvinning AS NBF har inngått en rammeavtale med Norsk Gjenvinning AS. Alle NBFs medlemmer får 20 % rabatt på standardpriser.

Haavind gir juridisk bistand med gruppeunntaket for bilbransjen, dessuten i forhold til kontrakter, skatt- og avgiftsrett, generasjonsskifte, salg av bedrifter, fast eiendom og entrepriserett og prosedyre for alle domstoler.

Blostrupmoen Norge er ledende innen leveranse av hjertestartere og førstehjelpskurs. «Så langt har våre kunder bidratt til å redde minst 50 liv.»

20 - 40 % rabatt for NBFs medlemmer. Høvik Hørsel forebygger og behandler hørselsskader med audiologiske tjenester og produkter.

KIWA – Alltid den beste kvaliteten. Ledende leverandør av testing, inspeksjon, sertifisering og kurs.

Advokatfirmaet CLP har varehandel som ett av sine viktigste fagområder, og har flere ganger blitt kåret til Norges beste advokatfirma innenfor varehandel. CLP har omfattende erfaring med arbeid for bilbransjen.

BUS gir rabatt på HMS-malene utarbeidet av NBF i BUSkvalitet.

OFV tilbyr NBFs medlemmer bedre betingelser og gode rabattordninger på mange av OFVs produkter, som for eksempel Miljøplakaten (alltid oppdatert).

Kreditorforeningen gir gratis medlemskap og gunstige vilkår for inkassotjenester.

AXACTOR gir rabatt innen bedriftsrådgivning, betalings- og kredittjenester og administrativ fakturaoppfølging.

Telenor gir rabatt på fasttelefoni, mobiltelefoni, og på bredbånd for både bedrifter og de ansatte i medlemsbedriftene.

Norges Bilbransjeforbund

Norges

Bilbransjeforbund

FORBUNDSSTYRET

STYRELEDER: PER HELGE GUMPEN

Gumpens Auto AS, Postboks 4540 Grim, 4617 Kristiansand S

Mobil: 900 23 318

E-post: per.helge.gumpen@gumpen.no

NESTLEDER: SVEIN ARILD JOHNSGÅRD

Sulland Gruppen AS

Postboks 4064, 2306 Hamar

Mobil: 917 02 550

E-post: saj@sulland.no

FRANK MARTINSEN

Bilservice Gruppen AS

Blakervegen 11, 1920 Sørumsand

Mobil: 908 38 892

E-post: frank@bilservicegruppen.no

GEIR HOLUM

Witro Bil AS

Hornebergveien 2, 7038 Trondheim

Mobil: 900 34 310

E-post: geir.holum@witro.no

PER KRISTIAN JONASSEN

Bertel O. Steen Detalj AS

Postboks 52, 1471 Lørenskog

Mobil: 922 18 384

E-post: jonassen@bos.no

FRODE NETELAND

Norsk Scania AS

Postboks 143 Skøyen, 0212 Oslo

Mobil: 970 32 632

E-post: frode.neteland@scania.no

KARSTEIN AHLIN

Volvo Norge AS

Postboks 103 Alnabru, 1081 Oslo

Mobil: 971 02 071

E-post: karstein.ahlin@volvo.com

STEN MAGNE ANDREASSEN

Bilskadesenteret Tromsø AS

Postboks 3309 Grønnåsen, 9275 Tromsø

Mobil: 991 59 155

E-post: sma@bokas.no

FRODE HEBNES

Bilia Personbil AS

Postboks 240 Økern, 0510 Oslo

Mobil: 993 21 927

E-post: frode.hebnes@bilia.no

Bilbransjens MARKEDSTORG

Håndfri, svært rask fargeblanding og høy nøyaktighet med nye

Axalta Irus Mix

Å blande farger er ofte en stor flaskehals i alle verksteder. Men ikke nå lenger. Med nye Axalta Irus Mix – den håndfrie, raskeste helautomatiske blandemaskinen på markedet – kan du øke hastigheten på gjennomstrømmingen uten å gå på kompromiss med fargenøyaktigheten. Så enkel å bruke at hvem som helst kan betjene den til å frigjøre lakkererne til mer lønnsomme oppgaver.

Les mer: refinish.axalta.eu/Axalta-Irus-Mix-no

© 2023 Axalta Coating Systems. All rights reserved.
HELAUTOMATISK MIKSEMASKIN AUTOMATISER FARGER SOM ALDRI FØR
27 NOVEMBER 26 NOVEMBER Gå ikke glipp av årets viktigste bransjearrangement Hold av datoene!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.