Jaarverslag 2019 Noord Nederlands Toneel

Page 1

JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA SLAG 2019 JAARV 2019 JAARVERSL JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA SLAG 2019 JAARV 2019 JAARVERSL JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA SLAG 2019 JAARV 2019 JAARVERSL JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA SLAG 2019 JAARVJAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019

INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Artistieke terugblik

3

3. Producties en activiteiten 2019

11

4. Educatie en publiekswerking

25

5. Talentontwikkeling

33

6. Publiekswerking, marketing en communicatie

36

7. Personeel en organisatie

42

8. Cultuurpijler en samenwerking

47

9. Financiën

51

10. Vooruitblik 2020 en verder

56

Verslag Raad van Toezicht

58

4


“De prikkelende inhoud, gecombineerd met het topensemble, maakt Brave new world 2.0 tot één van de meest intrigerende voorstellingen van dit theaterseizoen.” – NRC Handelsblad ★ ★ ★ ★ ★

2


1. INLEIDING – DREAM OUT LOUD! Toen wij eind 2015 onze plannen voor het nieuwe Noord Nederlands Toneel (NNT) ontwierpen voor de periode 2017-2020, bestond alles enkel nog als gedachten op papier. Een droombeeld voor de toekomst. Bij het maken van ambitieuze plannen komt altijd de vraag om de hoek kijken of de toekomst inderdaad ongeveer zo gaat werken, zoals je hebt bedacht. Je hoopt dat je in vier jaar al die stappen kunt zetten. In 2019, ons derde jaar, viel eigenlijk alles al op zijn plek. De lange lijnen die wij gepoogd hebben uit te zetten toen wij van start gingen, zijn meer en meer solide en zichtbaar. De droombeelden uit 2015 zijn werkelijkheid geworden. Waar 2017 vooral in het teken stond van het leggen van de fundamenten van een interdisciplinaire organisatie in samenwerking met Club Guy & Roni, stond 2018 vooral in het teken van het experimenteren en pionieren met die beweging en de oprichting van het Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble (NITE), met eerste stappen naar een steviger lokale worteling (met projecten als GAS van Toneelgroep Jan Vos en het grote locatieproject Conference of the Birds). Ook in 2019 waren interdisciplinair samenwerken (Brave New World 2.0) en de lokale worteling (De Poolse Bruid) belangrijk, maar 2019 was vooral ook het jaar van een nieuwe internationale benadering. Voor Dear Winnie werkten wij dit jaar intensief samen met de gerenommeerde Koninklijke Vlaamse Schouwbrug (KVS) te Brussel voor een expliciet internationale, meertalige voorstelling, die ook veel buiten de grenzen van Nederland en Vlaanderen kan toeren. Uit een mooie recensie in het Britse dagblad The Guardian mag blijken dat deze succesvolle werkwijze nieuwe deuren opent voor het NNT. Ook coproduceerden wij I am Europe. Een internationale voorstelling van regisseur en toneelschrijver Falk Richter in samenwerking met o.a. Théâtre National de Strasbourg, Thalia Theater Hamburg, Théâtre de l’Odéon Parijs, Croatian National Theatre in Zagreb en Dramaten in Stockholm. Met de start van deze nieuwe internationale praktijk, die in de komende jaren wordt verstevigd, maakt het NNT de laatste grote ambitie als verwoord in de plannen 2017-2020 waar. De grote lijnen die wij hebben geschetst zijn ingevuld en krijgen hun beslag in het huidige kunstenplan. Wij gaan dan ook met veel vertrouwen en volle vaart door met 2020 en met de ambitieuze plannen voor de kunstenplanperiode 2021-2024 die wij onlangs hebben ingediend bij het ministerie. Met 59.860 bezoekers voor onze activiteiten hadden wij in 2019 ook cijfermatig weer een succesvol jaar. Een jaar waarin maar liefst drie voorstellingen op tournee waren die een vijf sterren recensie kregen in landelijke kranten. Een jaar waarin het publiek enorm van zich liet horen. Een jaar waarin wij ook als organisatie opnieuw gesterkt zijn in het idee dat onze manier van werken relevant, vernieuwend en betekenisvol is.

3


2. ARTISTIEKE TERUGBLIK Zoals wij in de inleiding aangaven, bewegen wij ons meer en meer in de richting van een gezelschap dat zowel (inter)nationaal als regionaal een sleutelrol vervult in de ontwikkeling van het kunstenveld. Met interdisciplinariteit als kern.

NITE

In 2019 maakten wij met Brave New World 2.0 de eerste voorstelling die officieel binnen het door NNT geïnitieerde Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble (NITE) viel. Met NITE dat wij in december 2018 met een manifest lanceerde, mengen we toneel, dans, muziek, fashion, film en beeldende kunst. Interdisciplinair Theater is daarom letterlijk ‘our middle name’. Het is terug te vinden in de visie van het NNT: theater van nu, in de taal van nu. Het sluit aan bij de visie van Club Guy & Roni: vernieuwing van de grenzen van dans. De musici van Asko|Schönberg en de slagwerkers van Slagwerk Den Haag bewezen in eerdere samenwerkingen dat ook zij de taal van dit interdisciplinaire theater spreken. NITE start in de repetitieruimte, bij het ensemble en dat resulteert in een overweldigende #WTF-ervaring op het toneel. Alle leden van het ensemble, makers en de artistiek leiders onderschrijven het NITE Manifest. Samen hebben we een ensemble van dansers, acteurs en musici. Ieder ensemble-lid excelleert in zijn of haar eigen discipline, maar staat open voor samenwerking. In de voorstellingen van NITE overheerst geen enkele discipline, maar ontstaat een geheel nieuwe vorm, een theatervorm die groeit en evolueert naarmate het ensemble langer samenwerkt.

BRAVE NEW WORLD 2.0 – EEN INTERDISCIPLINAIR SUCCESVERHAAL “De prikkelende inhoud, gecombineerd met het topensemble, maakt Brave New World 2.0 tot één van de meest intrigerende voorstellingen van dit theaterseizoen.” ***** NRC Handelsblad Brave New World 2.0 onderzoekt de toekomst van de mens. De verdeelde maatschappij die Aldous Huxley in 1932 in zijn roman Brave New World schetste was bedoeld als schrikbeeld, maar doet voor de lezer van nu al herkenbaar aan. Artificial intelligence, robots en hyperintelligente algoritmes scheppen kansen, maar dwingen ook tot de vraag: wordt de wereld door technologische ontwikkelingen een betere plek, of vergroten deze ontwikkelingen voornamelijk de al bestaande ongelijkheid tussen de haves en de have-nots? De voorstelling past in de lijn van Carrousel (2017) en Salam (2018). Alle drie de voorstellingen – geregisseerd door Guy Weizman – gingen over grote verhalen, grote onderwerpen die de tijdsgeest weten te vangen. Op het grote toneel gebracht door een interdisciplinair ensemble van meer dan twintig personen. Rik van den Bos – een van onze huisschrijvers – schreef een prachtige tekst waartoe Weizman zich in deze regie uitstekend wist te verhouden. 4


5


“Na dat bezonken openingsbeeld ontrolt Dear Winnie zich als een kolkende theaterhappening, een collage van beeld, beweging en tekst. Geen Winnie, the musical of biografisch, documentair theater dus, maar een associatieve trip en performance over Winnie Mandela, boegbeeld en heldin van de zwartevrouwenbeweging.” – De Volkskrant ★ ★ ★

6


Brave New World 2.0 was een van de succesvolste voorstellingen van het NNT tot nu toe. Veel voorstellingen in het land waren uitverkocht, we boekten last-minute nog een derde en wederom uitverkochte succesoptie in Stadsschouwburg Amsterdam ter afsluiting van de tournee en de reacties van publiek en pers waren juichend. Je merkt dat wij meer en meer een publiek hebben gecreëerd rond onze manier van werken. Een publiek dat betrokken is bij wat het NNT of NITE onderneemt, niet enkel in thuisstad Groningen maar meer en meer ook in de rest van het land. Alle voorstellingen van NITE en NNT zijn meertalig en/of worden in het Engels boventiteld, zodat iedereen kan meegenieten en waardoor er ook steeds meer een internationaal en divers publiek naar onze voorstellingen komt. Mooi om te vermelden is dat er een korte danssolo van danser Harold Luya in de voorstelling zit, die dusdanig weergaloos is dat Harold vrijwel elke show een open doekje kreeg. Een zeldzaamheid! Ook hebben wij – vooral rond Brave New World 2.0 – nieuwe verbanden kunnen leggen met de academische wereld. Samen met de masters dramaturgie van de universiteiten van Utrecht en Amsterdam organiseerden wij bijvoorbeeld een conferentie over interdisciplinariteit. Daarnaast nodigden wij filosofen en wetenschappers uit hun kennis te delen over onderwerpen als robots, A.I. en maatschappelijke ongelijkheid, wat een mooi academische basis onder de voorstelling legde.

DEAR WINNIE – EEN URGENT EN INTERNATIONAAL AVONTUUR Hoewel Guy Weizman als regisseur een boegbeeld van het NNT is, creëren wij actief ruimte voor gastregisseurs en externe samenwerkingspartners om binnen de interdisciplinaire contouren van ons huis te werken. Ook gooien wij onze lijnen vanaf 2019 meer uit naar internationale partners. Dat gaat verder dan het uitnodigen van een internationale gastregisseur om te werken met ons ensemble, zoals in eerdere jaren het geval was. Vanaf 2019 werken wij ook in de huizen van onze internationale partners en mengen wij ons ensemble met andere ensembles of laten wij onze interdisciplinaire werkwijze aansluiten op die van internationale partners. Dat laatste was het geval met Dear Winnie. ‘Beneath the story is the broader theme of the othering of black and African women. Madikizela-Mandela’s predicament, to some degree, becomes that of each of the contemporary black women on stage who demonstrate the ways in which they are diminished in everyday life. Dear Winnie is a radical and rousing musical that rehabilitates MadikizelaMandela as the remarkable woman that she was: the fiercest of love letters to South Africa’s fierce mother.’ **** The Guardian In 2019 ontwikkelden wij samen met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS, Brussel) de voorstelling Dear Winnie met een tekst van Fikry El Azzouzi, waar we eerder al mee samenwerkten in de succesvolle productie Salam in 2017, en in een regie van Junior Mthombeni. De voorstelling werd gespeeld door negen actrices, zangeressen en performers met Afrikaanse roots die elk vanuit hun eigen ervaringen reflecteerden op de rol van de persoon Winnie MadikizelaMandela in hun levens. 7


De KVS bevindt zich in de zeer diverse stad Brussel en verhoudt zich daar in zijn producties op bewonderenswaardige wijze toe. Wij voelen ons dan ook erg verwant aan KVS, omdat ook wij er voor staan dat ándere perspectieven getoond en gehoord moeten worden in de grote theaterzalen in Nederland. Dat die andere perspectieven het noodzakelijk maken om met elkaar in gesprek te gaan. Rond Dear Winnie ontstond allerlei discussie, vooral omdat in de voorstelling het gangbare Nederlandse en Westerse perspectief doorbrak. Want kun je een voorstelling maken die inspiratie ontleent aan een in Nederland zo’n omstreden persoon? In het perspectief van de makers en spelers is ‘Mama Winnie’ juist de moeder van de natie Zuid Afrika, een sterke en moedige vrouw die tijdens de gevangenschap van haar man Nelson Mandela decennia lang de strijd tegen het gewelddadige apartheidsregime levend hield. Dit is een narratief dat zeker onderbelicht wordt in de Nederlandse geschiedschrijving. Veel – ook geheel nieuwe – bezoekers waardeerden juist de manier waarop dit contra-narratief op toneel werd gebracht; nog nooit hadden wij zo’n divers publiek in de zalen dat regelmatig hardop zijn goedkeuring liet blijken. Vaak publiek wiens perspectief of wiens stem doorgaans niet veel wordt gehoord op toneel. Aan de andere kant werden wij ook geconfronteerd met meningen van mensen die moeite hadden met dit perspectief op Winnie Mandela. Blijdschap en boosheid over dezelfde voorstelling met als resultaat de aanzet tot een belangrijke en essentiële discussie over de noodzaak om ons blikveld te verrijken met verschillende perspectieven op onze gedeelde geschiedenis. Dear Winnie heeft ons ook als organisatie en als mensen meer bewust gemaakt van de enorme beperkingen die een dominante westerse manier van kijken met zich meebrengt. Voorstellingen als Dear Winnie laten ook ons zien wat wij normaal niet zien. Bijvoorbeeld over de (on)bewuste manier van kijken vanuit een dominant historisch en cultureel gegroeid denkkader, naar andere perspectieven en andere achtergronden. Daarom was dit voor ons een essentiële, betekenisvolle voorstelling, die hopelijk in 2020 volop internationaal gaat toeren.

REGIONALE ROL Uiteraard presenteren wij onze (inter)nationale voorstellingen en openbare repetities in veelvoud in eigen stad in Stadsschouwburg SPOT of in eigen huis de Machinefabriek. Waarmee Groningen meer en meer het (inter)nationale brandpunt wordt voor diversiteit en interdisciplinariteit in de podiumkunsten. In 2019 verstevigden wij daarnaast ook onze rol als cultuurpijler in de regio met projecten die nog directer de verhalen van onze eigen omgeving vertellen. Toneelgroep Jan Vos toerde dit jaar uitgebreid met de hitvoorstelling GAS over de gaswinning in Groningen. De voorstelling, die wij coproduceerden, was ook in 2018 al veelvuldig te zien op locatie in Groningen en Drenthe, maar werd op veler verzoek hernomen voor een landelijke tournee. De voorstelling werd ook geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival. Daarnaast produceerden wij in 2019 De Poolse Bruid in samenwerking met Toneelgroep Echo en Lotte Dunselman. Deze voorstelling – gebaseerd op de zeer succesvolle film uit de jaren negentig – was vijf weken op rij in een uitverkochte boerderij in Onderdendam te zien voor een voornamelijk lokaal publiek. Een lokaal verhaal op prachtige wijze verteld (met bijvoorbeeld Groningstalige muziek) op de plek waar het

8


zou hebben kunnen plaatsvinden. De Poolse Bruid kwam tot stand in een fijne samenwerking met Het Groninger Landschap op een van hun locaties – de monumentale boerderij De Haver - en ging vergezeld van een expositie van Erfgoedpartners Groningen over schade in het aardbevingsgebied. In 2020 wordt de voorstelling vanwege groot succes hernomen.

EXPERIMENT, PARTNERSCHAPPEN EN TALENTONTWIKKELING Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer binnen en buiten de muren van ons huis de Machinefabriek. Binnen ons eigen talentontwikkelingsprogramma NNT RAW leiden wij binnen deze cultuurnotaperiode twee jonge makers op om werk te maken voor de grote zaal. Eline Arbo en Liliane Brakema zetten dit jaar beiden weer een stap, door hun eerder gecreëerde voorstellingen ook buiten de muren van de Machinefabriek te laten toeren in 2019. Daarnaast maakten wij weer ruimte voor makers uit het noordelijke talentontwikkelingstraject Station Noord, werkten wij als coproducent met aan ons gelieerde gezelschappen als SHELFISH Productions/Veerle van Overloop, stond ons wekelijkse podium FridayNITE open voor vele feestelijke vormen van experiment en ontwikkelden wij diverse activiteiten met ons jongerenplatform 2, waaronder een mooi project in het teken van de bevrijding in het kader van Theater na de Dam. Het platform voor nieuwkomers Bab Ad-daar ontwikkelde zich tenslotte in 2019 flink binnen en buiten de Machinefabriek. Een dusdanig belangrijke ontwikkeling dat wij initiatiefnemer Ahmad Abdulwahab per 2020 een dienstverband hebben aangeboden om deze nieuwe tak van het NNT te verduurzamen.

9


“imposante kijk- en luisterproductie (..) Nog even en we vinden het doodnormaal hoe Weizman van al die ingrediënten een spectaculair gerecht kookt.” – Dagblad van het Noorden ★ ★ ★ ★

10


JAAR-3. PRODUCTIES VER- EN ACTIVITEITEN 2019 SLAG 2019 JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG De activiteiten van het NNT trokken in 2019 in totaal 59.860 bezoekers aan voorstellingen en 2.383 bezoekers aan educatieve activiteiten. Dat is iets minder dan in 2018 (toen wij ook de grote locatievoorstelling Conference of the Birds presenteerden), maar ruim boven de 40.000 bezoekers die wij als ambitie in ons meerjaren beleidsplan hadden opgenomen. Hieronder geven wij een overzicht van onze activiteiten in 2019.

GROTE ZAAL

BRAVE NEW WORLD 2.0 (PREMIÈRE MAART 2019)

NITE - NNT + Club Guy & Roni + Asko|Schönbergs K[h]AOS + Slagwerk Den Haag Brave New World 2.0 onderzoekt de toekomst van de mensheid. De verdeelde maatschappij die Aldous Huxley in 1932 in zijn roman Brave New World schetste was bedoeld als schrikbeeld, maar doet voor de lezer van nu al herkenbaar aan. Artificial intelligence, robots en hyperintelligente algoritmes scheppen kansen maar dwingen ook tot de vraag: wordt de wereld door technologische ontwikkelingen een betere plek, of vergroten deze ontwikkelingen voornamelijk de al bestaande ongelijkheid tussen de haves en de have-nots? Met Brave New World, maar ook het werk van Naomi Klein (This changes everything, No is not enough), Thomas Piketty (Kapitaal in de 21e eeuw) en Yuval Harari (Homo Sapiens, Homo Deus) als inspiratie, herdefiniëren regisseur Guy Weizman en schrijver Rik van den Bos het originele verhaal van Aldous Huxley tot een overrompelende, in your face en actuele Brave New World 2.0. Een voorstelling met 23 acteurs, dansers en musici die dwingt tot nadenken en handelen. Brave New World 2.0 trok 13.581 bezoekers in 2019 en is daarmee een van onze succesvolste voorstellingen ooit.

DEAR WINNIE, (PREMIÈRE NOVEMBER 2019) NNT + KVS (Brussel) en collectief Jr.cE.sA.r.

Hoe is het om vrouw, zwart en activist te zijn? Wanneer kom je in opstand voor erkenning, rechtvaardigheid en eis je je plek op? Wie was vrijheidsstrijder Winnie Mandela? Waarom wordt zij als vrijheidsstrijder anders beoordeeld dan haar mannelijke equivalenten? In Dear Winnie, worden de verhalen van negen actrices, zangeressen en performers met Afrikaanse roots (uit o.a. Zuid-Afrika, Kameroen, Ghana, Kaapverdië, Suriname en de Caraïbische eilanden) verweven met dat van Winnie Mandela. Verhalen over een gedeelde geschiedenis, over oneerlijke beoordelingen, vol kracht, meedogenloosheid en met kiemen van inspiratie en hoop.

11


Het Noord Nederlands Toneel nodigde, na een succesvolle samenwerking met schrijver Fikry El Azzouzi bij de voorstelling Salam, El Azzouzi met zijn makers-collectief (regisseur Junior Mthombeni en componist/muzikant Cesar Janssens) uit voor een vervolg. Dit theatercollectief maakte de afgelopen jaren krachtige stukken over Mohamed Ali en Malcolm X. Nu volgt een voorstelling over de kracht van Winnie Mandela, activiste tegen het apartheidsregime. Waar haalde Winnie haar kracht vandaag? En what about alle Winnie’s anno nu? Dear Winnie trok 2.136 bezoekers in december 2019. De voorstelling toert nog uitgebreid in Nederland en België in 2020. In 2021 volgt een internationale reprise tournee.

I AM EUROPE (PREMIÈRE FEBRUARI 2019) Productie Théâtre National de Strasbourg + coproductie NNT en internationale partners Hoe ziet een familie er tegenwoordig uit? Hoe belangrijk zijn begrippen als identiteit, afkomst en vaderland voor ons? In welke mate worden we gedefinieerd door relaties en door een gevoel van verbondenheid? Bij welke gemeenschappen horen we en in wat voor wereld willen wij leven? Na het succes van I am Fassbinder, werkt toneelschrijver/regisseur Falk Richter dit keer samen met choreograaf Nir de Volff, dramaturg Nils Haarmann en een ensemble van acht jonge acteurs, dansers, en performancekunstenaars uit verschillende Europese landen. NNT is een trotse coproducent van deze voorstelling. Na onze samenwerking met Falk Richter als scenarioschrijver voor Conference of the Birds in 2018, zetten wij hiermee de samenwerking met Richter voort. In de voorstelling spreken de artiesten Frans, Kroatisch, Portugees, Nederlands, Arabisch en Engels. Richter en zijn team gebruiken de persoonlijke verhalen van de performers om ideeën over identiteit en de samenleving ter discussie te stellen, en zo een panorama van het hedendaags Europa te creëren. Welke invloed heeft de Europese geschiedenis gehad op het leven van deze jonge artiesten? In wat voor soort gezinnen zijn zij opgegroeid? Hoe denken ze over het concept ”familie” Waar staan zij zelf in een Europa dat bedreigd wordt door angst en rechts-populisme, en in democratieën waar haat en demagogie breeduit verkondigd worden? Hoe zien zij onze toekomstige samenleving voor zich?” I am Europe toerde internationaal in o.a. Strasbourg, Hamburg, Bologna, Weimar, Luxemburg, Zagreb, Stockholm, Luik, Parijs en Groningen en trok 14.013 bezoekers in 2019. In Groningen organiseerden wij rondom de voorstelling een speciaal randprogramma met het Comenius Instituut over Europees leiderschap. Hier waren gastsprekers uitgenodigd zoals Farah Karimi, Reinier van Lanschot, Lizan Nijkrake en Paul Scheffer.

GAS (PREMIÈRE 2018) Toneelgroep Jan Vos en NNT “Groots theater over nationale tragedie”, kopte NRC Handelsblad boven een vijfsterrenrecensie, terwijl Trouw en de Volkskrant hun lezers dringend adviseerden om naar Groningen af te reizen om de voorstelling te gaan zien na de première in Ten Boer. De ontdekking, de hoogtijdagen en de ondergang van het grootste gasveld van Europa 12


“Waar de makers vooral goed in slagen is om het trotse, compromisloze verzet van Winnie Mandela tegen het monsterlijke apartheidssysteem te belichamen en voelbaar te maken.” – NRC ★ ★ ★

13


Dagblad van het Noorden komt superlatieven te kort! “Mooi en geraffineerd (..) adembenemend (..) imposante ruimte (..) heel knap (..) erg effectief” – Dagblad van het Noorden

“Werkelijk alles klopt in deze voorstelling.” – Theaterkrant

14


vormt de achtergrond van het woelige leven van drie generaties van de Groningse familie Boelens. De tekst verweeft op humorvolle en inventieve wijze de maatschappelijke catastrofe met een indringend familiedrama. Herkenbaar voor iedereen, ook als je niet op een gasbel leeft. Epicentrum van de vertelling is Hotel Boelens in HoogezandSappemeer. In de jaren zestig – als de gasbel net is ontdekt – denkt hoteleigenaar Andries een graantje mee te kunnen pikken van de aangekondigde rijkdom. Maar de hotelgasten van de NAM blijken meer geïnteresseerd in zijn dochters Bette en Aukje dan in zijn plannen. Als de jongste ongewenst zwanger raakt van een NAM-ingenieur, raken de levens van de gasmannen en de hoteldochters onlosmakelijk met elkaar verbonden. GAS ging na succesvolle speelperiodes in Ten Boer (Groningen) en Zuidlaren (Drenthe) in 2019 de theaters in en trok daarmee 13.336 bezoekers. De voorstelling is ook geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival.

OP LOCATIE EN KLEINE ZAAL DE POOLSE BRUID (PREMIÈRE JUNI 2019) NNT & Toneelgroep ECHO Een Poolse vrouw ontkomt op het Groningse platteland aan haar Nederlandse pooiers. Gewond vlucht ze naar de boerderij van een stugge boer. Hij draagt haar naar binnen, geeft haar schone kleren en te eten. Tussen deze twee mensen, eilanden op zichzelf die elkaars taal niet spreken, ontstaat in gebaar en gebroken Nederlands toch een voorzichtig gesprek. Terwijl hij zich zorgen maakt over de toekomst van zijn boerenbedrijf, probeert zij zich een plek in zijn huishouden te veroveren. Ze maakt schoon, kookt en houdt hem gezelschap. Ze leren elkaar steeds beter kennen, er ontstaat een band die langzaam intiemer wordt. Maar de buitenwereld valt niet eeuwig op afstand te houden en het gevaar kruipt langzaam dichterbij. De Poolse Bruid was te zien in rijksmonument ‘boerderij De Haver’ in Onderdendam, deze locatie werd beschikbaar gesteld door Stichting Groninger Landschap. De tekst voor deze toneelbewerking is van Jibbe Willems. Hij weet op indrukwekkende wijze woorden te geven aan het landschap, de stilte en dat wat niet gezegd wordt in de oorspronkelijke film die in 1998 verscheen. De voorstelling kreeg vijf sterren in NRC Handelsblad. De Poolse Bruid trok 4.995 bezoekers in 2019 en was daarmee vijf weken lang volledig uitverkocht. In de zomer 2020 komt er op veler verzoek een herneming van minimaal vier weken.

WHAT LIES BENEATH (PREMIÈRE MEI 2019) Veerle van Overloop / SHELFISH Productions + NNT + Grand Theatre Met What Lies Beneath stelt theatermaker Veerle van Overloop de destructieve kracht van beperkte en simplistische berichtgeving door onze media aan de kaak. Door de versmelting van een actuele theatertekst met ongepolijste dans, een indringende soundscape, live graffiti en videokunst kruipt What Lies Beneath onder de huid. Een confronterende docuperformance over grote oorlogen en gruweldaden die het nieuws niet halen, 15


het schemergebied tussen feit en fictie en de manipulatieve macht van onze leiders en economie. What Lies Beneath is een samenwerking met een aantal jonge, zeer getalenteerde performers zoals de Australische danseres Olympia Kotopoulos, de veelzijdige kunstenaar uit Glasgow Robbie Thomson, graffiti kunstenaar Jelle Valk van het Groningse collectief WERC en actrice Nadège Ouedraogo uit Burkina Faso. De Britse schrijfster en voormalig BBC- correspondente Lara Pawson schreef speciaal voor dit project de theatertekst. De voorstelling kwam tot stand in het kader van het noordelijke talentontwikkelingsplatform Station Noord. What Lies Beneath trok 164 bezoekers in 2019 en gaat in 2020 verder toeren.

ONE MILLION PEOPLE AND ME (PREMIÈRE 2018) Veerle van Overloop / SHELFISH Productions + NNT One Million People And Me is een multidisciplinair tweeluik over een onderwerp waar misschien wel het grootste taboe ter wereld op rust: suïcide. Jaarlijks overlijden meer mensen aan zelfdoding dan aan de gevolgen van moord en oorlog samen. In One Million People, de tweede helft van het stuk, confronteert theatermaker Veerle van Overloop je in een surrealistische stadse audiotour met de absurde breekbaarheid van het bestaan. Het eerste deel And Me is een ontwapenend, filmisch en al dan niet verzonnen portret van acht ambitieuze jongvolwassenen. Aan de hand van foto’s en fragmenten uit de boeken Suicide en Autoportrait van fotograaf Edouard Levé, verbeeldt Van Overloop met danser en choreograaf Adam Peterson hun zoektocht in het leven. Dankzij hun integere aanpak slagen de makers perfect in iets wat allesbehalve vanzelfsprekend is: ze maakt het onbespreekbare bespreekbaar. One Million People And Me werd in 2018 geproduceerd in het kader van Station Noord, stond in 2019 op het Oerol Festival en trok 1.215 bezoekers in 2019.

ZWART WATER (PREMIÈRE 2019) Eline Arbo en NNT RAW Vertrekpunt is de toneeltekst Zwart Water van de Duitse schrijver Roland Schimmelpfennig. In het stuk gaan twee groepen jongeren’s nachts stiekem zwemmen in het openluchtzwembad. Een groep rijke jongeren uit de chicste wijk van de stad en een groep tweede generatie migrantenkinderen uit de wijk vol kebabzaken en hoge flats. Op straat lopen ze langs elkaar heen en leven ze in verschillende werelden. Maar hier ontmoeten ze elkaar per toeval en ontstaan er aan de waterkant vriendschappen en liefdes. Twintig jaar later heeft niet alleen de tijd, maar ook de sluipende ongelijkheid van de maatschappij de vrienden uit elkaar gedreven. Als ze elkaar na al die jaren toevallig weer tegenkomen is de één minister van binnenlandse zaken of advocaat geworden, terwijl de ander achter de kassa van een supermarkt zit of een snackbar runt. Voor de één bleken dromen makkelijker te verwezenlijken dan voor de ander. Zwart Water werd ontwikkeld als onderdeel van het talentontwikkelingstraject NNT RAW. De voorstelling was te zien in de Machinefabriek en ging in november op een kleine tournee in Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Utrecht voor 944 bezoekers. 16


“Regisseur Eline Arbo weet door de nabijheid van het optimisme van de jeugd en de ontgoocheling van het volwassen worden een ontroerende lyriek teweeg te brengen.” – NRC ★ ★ ★ ★

17


“Liliane Brakema levert met deze voorstelling bij NNT een overtuigend visitekaartje af. Ze maakt de kale tekst van de Noorse schrijver Jon Fosse ijzingwekkend spannend en brengt de voorstelling tot een pijnlijk hoogtepunt in een keiharde fysieke confrontatie.:” – Dagblad van het Noorden ★ ★ ★ ★

18


ER ZAL IEMAND KOMEN (PREMIĂˆRE 2018) Liliane Brakema en NNT RAW Een man en een vrouw hebben een afgelegen huis gekocht aan een fjord. Een plek waar ze samen alleen kunnen zijn. Na aankomst dreigen demonen uit het verleden en een opdringerige buurman al snel de rust te verstoren. De twijfel slaat toe. Zonder het uit te spreken, rafelt hun relatie al uit elkaar. Er zal iemand komen is geen gewone voorstelling, maar een theatraal onderzoek. Regisseur Liliane Brakema (een van de makers in ons vierjarige talentontwikkelingstraject NNT RAW) zoekt met een acteur en twee dansers naar een manier om te laten voelen, wat niet gezegd wordt in een toneeltekst vol ongrijpbare stiltes. Waar zijn de twee geliefden bang voor? Het doel is een intiem experiment, op zoek naar een combinatie van toneeltekst en dans, die de toeschouwer recht in het hart raakt. Omdat risico nemen en onderzoeken belangrijker zijn dan een voorstelling maken die helemaal af is, wordt het theater op zijn rauwst. Er zal iemand komen is in 2018 ontwikkeld als onderdeel van het talentontwikkelingstraject NNT RAW. De voorstelling ging in 2019 op tournee en trok daarmee 1.537 bezoekers.

BLINDE VLEK Maarten Smit, Het Houten Huis, NNT en Station Noord De technologische evolutie dendert voort. Het gaat zo snel dat het moeilijk is om bij te benen. Regelgeving en veiligheidsmaatregelen lopen altijd achter. Bijna onopgemerkt verdwijnt onze privacy en worden onze persoonlijke gegevens verkocht. We worden omringd door robots en computers die ons zichtbaar en onzichtbaar bestuderen. Ze kunnen ons helpen, onze levens redden, maar ze kunnen ons ook op zorgwekkende wijze manipuleren... Blinde Vlek is een muzikale, acrobatische poging om mensen kritisch te laten kijken naar de gevolgen van de moderne technologie. De voorstelling was te zien op diverse middelbare scholen in het noorden en trok 2.047 bezoekers. Deze voorstelling is voor ons een interessante gelegenheid om samen met jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis te onderzoeken hoe wij gezamenlijk voorstellingen voor het middelbaar onderwijs kunnen produceren.

2 (JONGERENPLATFORM) THEATER NA DE DAM – GELOOF, HOOP EN OORLOG

NNT 2 en De Noorderlingen Hoe weet je in wie en wat je moet geloven in ongelooflijke tijden? De Martinikerk, die ondanks het bevel de klokken in te leveren trots bleef luiden, is ons decor voor een dapper verhaal. Jongeren van De Noorderlingen en ons jongerenplatform 2 verdiepten zich met theatermaker Karlijn Benthem in de geschiedenis van hun stad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Deze gesprekken, vol herinneringen en verhalen, vormen samen met ander bronmateriaal de basis van de voorstelling Geloof, hoop en oorlog. Deze voorstelling trok 400 bezoekers in de Martinikerk. 19


YOURS FAITHFULLY, WINNIE NNT 2 Winnie Mandela heeft een indrukwekkend verhaal dat veel te weinig gehoord is. Velen weten wel dat ze de vrouw was van Nelson Mandela, Zuid-Afrika’s vader des vaderlands, maar wat was Winnie’s persoonlijke verhaal? Hoe groeide ze op, hoe werd ze een bekend figuur, en wat dacht ze aan het eind van haar leven? Een muzikale sneak peek in de wereld van Winnie Mandela op festival Noorderzon door jongerenplatform 2 (regie Nico Endeman en Céline Wierda). Deze muzikale voorstelling was de theatrale inleiding bij Dear Winnie en trok in totaal 738 bezoekers in 2019.

LIVE 4 EVER NNT 2 Live 4 Ever is een onderzoek naar het mens-zijn. Over de onuitputtelijke drang van de mens naar vooruitgang en controle over ons eigen leven. Met als doel zo veel en zo lang mogelijk geluk. Maar wat als het ons lukt? Wat als we de dood overwinnen? Zijn we dan gelukkig? Of verliezen we daarmee ook de waarde die de vergankelijkheid van het leven ons geeft? We vieren de begrafenis van dood, maar zijn we wel voorbereid op wat er komen zal? Live 4 Ever is de theatrale inleiding voor Brave New World 2.0, geregisseerd door Eva Nijs. De voorstelling trok 901 bezoekers in 2019.

THEATER DE MACHINEFABRIEK FRIDAYNITE

FridayNITE is een wekelijks podium voor experimentele kunst in het huis van het NNT en Club Guy & Roni. Dit programma valt onder onze activiteiten als cultuurpijler podiumkunsten. Tijdens deze avonden geven we ruimte aan een nieuwe generatie makers om hun werk te presenteren. Tegelijkertijd draagt FridayNITE bij aan de opbouw van een nieuw en jong publiek voor onze eigen theateractiviteiten, doordat wij ons huis wekelijks openzetten en deze nieuwe publieksgroepen verwelkomen. De programmering is in handen van Karina Bakx en Gijs Deddens. FridayNITE trok in het hele jaar 1.190 bezoekers. BAB AD-DAAR

Het doel van Bab Ad-daar is om – vanuit de Machinefabriek – een gastvrije plek te zijn voor nieuwkomers in Nederland. Een plek waar vaardigheden en talenten in dans, theater en muziek, voor en achter de schermen ontwikkeld kunnen worden. Dat doen we door nieuwkomers te koppelen aan professionals uit het culturele veld in Groningen. Kom binnen door onze deur zodat we je kunnen ontmoeten, stimuleren en motiveren zodat ons huis ook jouw thuis kan zijn. Met Bab Ad-daar willen wij de integratie versnellen, zodat je je thuis voelt in Groningen. Bab Ad-daar ontwikkelde diverse voorstellingen en projecten in 2019, zoals De Woestijn op Noorderzon en het Lot in het Grand Theatre. Ook was Bab Ad-daar partner in het community-project De Wijk de Wereld. In totaal trokken de activiteiten van Bab Ad-daar in 2019 maar liefst 2.882 bezoekers. 20


21


Producties Bab Ad-daar

9

1.446

Bab Ad-daar / De Wijk de Wereld

5

882

Bab Ad-daar / De Woestijn

40

554

Brave New World 2.0

33

13.581

De Blinde Vlek

15

2.047

De Poolse Bruid

25

4.995

Dear Winnie

10

2.136

Er zal iemand komen

24

1.537

FridayNITE

26

1.190

1

10

43

13.336

1

400

I am Europe

41

14.013

Live 4Ever

15

721

1

51

65

1.215

2

164

35

638

8

944

399

59.860

Futurum GAS Geloof hoop en oorlog

Nacht im Mรถbelhaus One Million People and Me What Lies Beneath Yours Faithfully, Winnie Zwart Water Eindtotaal

22


23


24


AARERLAG 019 AARERLAG 019 AARERLAG 019 AARERLAG 25

4. EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING Onze activiteiten op het gebied van educatie ontwikkelen zich parallel aan de (artistieke) ontwikkelingen binnen het gezelschap. In 2019 namen wij afscheid van ons jongerenprogramma Dichterbij en lanceerden wij het nieuwe traject You2. Wij presenteerden producties met en door jongeren op vele plekken in het noorden (en soms ook daarbuiten!). Het platform voor nieuwkomers Bab Ad-daar werd volwassen en wij integreerden onze activiteiten op het gebied van educatie nog meer met die van Club Guy & Roni. Maatwerk is het sleutelwoord als het gaat over educatie en bijbehorende publiekswerving.

EDUCATIE IN EEN INTERDISCIPLINAIR GEZELSCHAP Aan woorden als ‘theater’ of ‘toneel’ kleeft van alles. Het zijn termen waar veel vooroordelen aan plakken, vooral voor jongeren. Het bezoeken van theater wordt bij veel scholieren bij voorbaat al moeilijk gevonden of ervaren als iets dat ‘niet voor mij’ is. Ook rond het maken van theater hangt een aura dat je daar veel talent voor nodig hebt om überhaupt mee te kunnen doen. Voor “dans” geldt soms wel het omgekeerde. De vorm “dans” geeft juist een gevoel van toegankelijkheid; je kunt makkelijk meedoen en het is makkelijker om het ijs te breken. Deze tegenstellingen zijn precies wat het heel interessant maakt om ook in educatie meer en meer te werken als interdisciplinair gezelschap.

PERSOONLIJK CONTACT Educatie in onze sector gaat over herkenning. Je kunt in een educatieproject aangeven waar je op moet letten in de voorstelling, zodat je dat gaat herkennen en enig aanknopingspunt hebt om bij de les te blijven. Je maakt jongeren warm voor het verhaal en je laat ze weten dat je er iets van mag vinden. Dat je het lelijk mag vinden, dat je het geweldig mag vinden, dat je er boos over mag zijn. Als je het maar uit kunt leggen. Daarom zijn nagesprekken met de cast en met jongeren ook heel belangrijk; dit haalt de acteurs van hun voetstuk en daar genieten ze zelf ook van. Deze echte ontmoetingen creëren oprechte belangstelling en uiteindelijk het publiek van de toekomst. Ons werk zit in persoonlijk contact en maatwerk. Voor educatietrajecten voor onze projecten voor NITE gaan we niet meer uit van een discipline, maar van het eindproduct en de weg daar naartoe. Hoe wordt de voorstelling? En hoe brengen wij dit verhaal op maat over naar scholen, jongeren of andere doelgroepen? En wij vragen dan vooral: wat is de vraag van de afnemers? Wij maken bijvoorbeeld speciaal aanbod voor scholen op basis van de belangstelling van de betreffende school. Dat een voorkeur zijn voor theater, dans of muziek, met een bijpassend pakket of een programma op maat. Dat is een verandering ten opzichte van eerdere jaren waarin vooral een inleiding theater werd gegeven. In de regio Groningen weten scholen dat het NNT met deze interdisciplinaire voorstellingen een goede match heeft met scholieren. In de komende jaren willen wij verder investeren in onze relaties met scholen buiten de standplaatsregio.


INTERDISCIPLINAIR TEAM Daar passen wij het educatieteam ook op aan. Wij werken met stagiaires van de HBO-opleiding Docent Dans (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Docent Muziek (conservatorium Groningen en Artez Enschede) naast de vaste plekken die wij hebben voor studenten vanuit de opleiding Docent Theater (NHL/Stenden Leeuwarden en Artez Zwolle). Je merkt gelukkig ook dat binnen de opleiding minder in hokjes wordt gedacht en men de studenten breder wil gaan opleiden. Gezamenlijk gaan wij als interdisciplinaire afdeling aan de slag met de thematiek van een voorstelling, wat mooie resultaten oplevert. Voorbeelden van projecten bij de voorstellingen zijn het Maak je eigen…concept, waarbij jongeren in het decor van een bestaande voorstelling (in dit geval Brave New World 2.0) hun eigen project ontwikkelen. Ook vond in het kader van Brave New World 2.0 de eerste scholierenpremière plaats. Dit was een feestelijke presentatie (inclusief gala-outfits, DJ’s, hapjes en drankjes) nog voor de echte première, maar dan voor scholieren (o.a. uit Leek). Hoewel de timing uitdagend was voor ons als gezelschap, was de vorm erg leuk. Wij gaan hier zeker mee door in 2020.

2 2 is de jongerentak van het NNT (voorheen NNTWEE). Iedereen tussen de 15 en 25 jaar die graag betrokken wil zijn kan gratis lid worden. Er is een zelfstandige kerngroep om te borgen dat de jongerentak ook echt vanuit de jongeren zelf wordt aangestuurd. 2 is een cultureel en maatschappelijk platform, waarin jongeren kunnen meedenken, delen en doen. Om de mensen om hen heen te inspireren en de wereld mooier te maken. 2 is uiteraard net zo interdisciplinair als de rest van de organisatie. In 2019 ontwikkelde 2 mooie en goedbezochte theatrale inleidingen bij Brave New World 2.0 (Live 4 Ever, regie Eva Nijs) en Dear Winnie (Yours faithfully, Winnie, regie Nico Endeman en Céline Wierda). Deze inleidingen waren te zien op studentenkamers (Stukafest), in theaters en op scholen. Daarnaast was Yours faithfully, Winnie als containervoorstelling te zien op Noorderzon Performing Arts Festival Groningen voor een groot publiek. Deze theatrale inleidingen zijn voor veel jongeren en andere bezoekers een belangrijke (en soms onmisbare) introductie op de voorstelling en ze vormen een grote kans voor de jonge spelers en regisseurs om zich te ontwikkelen. Ook speelden deelnemers van 2 op 4 mei samen met spelers van vooropleiding theater De Noorderlingen in de voorstelling Geloof, hoop en oorlog. Dit project (geleid door Karlijn Benthem) was onderdeel van Theater na de Dam en ging over de rol van de kerk in de oorlog (een thematiek goed passend bij de voorstellingslocatie Martinikerk). In de researchperiode van Geloof, hoop en oorlog gingen jongeren in gesprek met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. De verhalen die daar uit voort kwamen, werden verwerkt in de voorstelling. Er namen ook twee Syrische jongeren vanuit het nieuwkomersplatform Bab Ad-daar deel aan de voorstelling. Deze jongeren hadden geen idee van het oorlogsverleden van Nederland en konden zich goed verhouden tot de voor hen deels herkenbare verhalen van de ouderen. Een interessante, verrassende uitwisseling. 26


27


28


Tenslotte maakten 2-deelnemers Sarah van der Meere en Afra Rijkhoff een straattheatervoorstelling over ‘lekker niksen’ op Oerol Terschelling. Dat het ook gewoon alleen leuk mag zijn, bewijst het succes van ons lasergametoernooi dat jaarlijks in de kersvakantie plaatsvindt in de Machinefabriek en waar 100 jongeren elkaar te lijf gaan en simpelweg op die manier met ons kennismaken.

YOU2 In 2018 kwam het educatieve theaterproject Dichterbij na 20 jaar en totaal 1100 deelnemers uit de noordelijke provincies tot een einde. Voor dit project ontwikkelden jaarlijks 60 jongeren een voorstelling binnen de tijdsduur van een vakantie. Wij gingen in 2019 op zoek naar een nieuwe vorm van dit project en die vorm hebben wij gevonden in You2. Voor You2 ontwikkelden wij diverse projecten in vier schoolvakanties. In de herfstvakantie begeleidde regisseur Taco van Dijk een aantal jongeren in een project over cocreatie. In de voorjaarsvakantie vond een researchperiode plaats voor een muziektheatervoorstelling van jonge maker Jurgen van Tolie getiteld Nice guys finish last (in samenwerking met het conservatorium). Vanuit deze researchweek stroomden enkele jonge talenten door naar de uiteindelijke presentaties van het project tijdens Festival Terug naar het begin op diverse plekken in de provincie Groningen. In de meivakantie ontwikkelden wij Geloof, hoop en oorlog in het kader van Theater na de Dam en in de zomervakantie werkten wij in samenwerking met Noorderzon aan een vloggersproject. De nieuwe opzet van You2 is nog in ontwikkeling, maar wij zijn erg blij met de grotere flexibiliteit die deze vorm mogelijk maakt.

BAB AD-DAAR In 2018 besloten wij op initiatief van een onder andere Ahmad Abdulwahab een plek voor nieuwkomers in de Machinefabriek te creëren onder de naam Bab Ad-daar. Met Bab Ad-daar bieden wij nieuwkomers ruimte om mensen uit te nodigen, producties te maken of gewoon om elkaar te ontmoeten. Daarbij betrekken wij iedereen zoveel mogelijk bij onze organisatie en hopelijk bieden wij een betekenisvolle aansluiting bij de maatschappij. Het project werd een groot succes met tientallen betrokken nieuwkomers en vele projecten op onder meer festivals en initiatieven als De Wijk de Wereld, Let’s Gro en Noorderzon en natuurlijk in de Machinefabriek. Ook is er interesse vanuit Assen en Leeuwarden voor de manier waarop dit project werkt. Diversiteit en inclusie zijn voor ons uiteraard belangrijke pijlers van de organisatie in de volle breedte. Daarom is het belangrijk dat Ahmad doorstroomt en als coördinator bij ons aan tafel zit en meepraat over de toekomst van het NNT en dat wij meepraten over hoe Bab Ad-daar een plek krijgt in onze activiteiten. Ahmad is vanaf 2020 bij ons (en bij VRIJDAG) in dienst om Bab Ad-daar een duurzame positie binnen onze organisatie te geven.

LAAGDREMPELIG MEEDOEN Ons educatie- en publieksprogramma is er niet om direct meer kaarten te verkopen, wij zijn er voor het bereiken van het publiek van de 29


toekomst. Wij staan met onze projecten ook op Lowlands en de Grote Markt in Groningen. Je hoeft geen 30 euro te betalen om met ons kennis te maken. Wij geven diverse groepen mensen een mogelijkheid om meer over kunst en achtergronden te weten te komen, voorstellingen te leren ervaren en te bevragen en om zelf ook op laagdrempelige wijze actief mee te doen (in allerlei gradaties), zonder dat je daarbij meteen een wens hoeft te hebben om professioneel in de podiumkunsten te gaan werken. Wij hopen daarmee meer en meer het publiek van de toekomst een plek te geven in onze beweging. Daarbij zijn wij transparant en benaderbaar. Een mooi voorbeeld van onze zoektocht naar laagdrempeligheid is de publiekswerking rond Dear Winnie, waarvoor wij onder meer samenwerkten met SPOT Groningen en WIJ-team Vinkhuizen (een wijkcentrum) en Vanhulley (een bedrijf dat nieuwe kleding maakt van oude kleding met vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt) om een totaal nieuwe groep mensen goed voorbereid (inleidingen, workshops en nagesprekken) kennis te laten maken met de voorstelling. De waardering hiervoor was groot. Maatwerk zorgt voor nieuwe bezoekers, al is dat soms in eerste instantie maar voor ĂŠĂŠn voorstelling.

30


31


32


5. TALENTONTWIKKELING Talentontwikkeling is een van de kerntaken van het NNT. Vanuit De Machinefabriek werken wij aan meerjarige trajecten van professionele theatermakers en incidentele presentaties van jonge talenten. En alles daar tussenin.

NNT RAW NNT RAW vormt de kern van ons talentontwikkelingsprogramma. Gedurende een cultuurnotaperiode leiden wij jonge talenten op tot professionele interdisciplinaire makers voor de grote zaal. Wij bieden ruimte, houvast, toegang tot een ensemble en de faciliteiten van een gezelschap, coaching, serieuze presentatiemogelijkheden en uiteraard een veilige omgeving om je in te ontwikkelen. Er mogen dingen misgaan! Robbert van Heuven is als huisdramaturg verantwoordelijk voor de begeleiding van de jonge makers en Guy Weizman en Roni Haver begeleiden de makers in de studio op het gebied van interdisciplinair werken. In de periode 2017-2020 werken wij met Eline Arbo en Liliane Brakema. Zij ontwikkelden in de eerste twee jaren vooral werk in de laboratoriumachtige omgeving van onze eigen Machinefabriek, maar maakten dit jaar ook de stap naar de het zalencircuit. Beide toerden door Nederland met voorstellingen die zij eerder in de Machinefabriek ontwikkelden. Eline Arbo deed dat met de voorstelling Zwart Water die zij ontwikkelde bij het NNT, Liliane Brakema met Er zal iemand komen. In 2020 (het laatste jaar van deze periode) maken beide regisseurs hun eerste groot gemonteerde voorstellingen die gaan spelen voor een groot publiek in de zalen en op het festival Oerol.

VAN JONG TALENT NAAR PROFESSIONELE MAKER Ook werkt het NNT met talentvolle (jonge) gastregisseurs. Wij ondersteunen deze makers bij de essentiële overgangsfase van “jong talent” naar “professionele maker”. Het initiatief ligt daarbij uiteraard bij de maker; wij proberen op maat ondersteuning te bieden met als basis ons ensemble en onze faciliteiten. In 2019 werkten wij in dit kader samen met Veerle van Overloop en haar gezelschap SHELFISH Productions. Veerle maakte in 2019 de voorstelling What Lies Beneath over het schemergebied tussen feit en fictie. Deze productie was te zien in het Grand Theatre en gaat in 2020 op tournee. Daarnaast was haar project One Million People and Me uit 2018 ook nog in 2019 op diverse plekken in Nederland te zien.

POETIC DISASTERS CLUB De Poetic Disasters Club (PDC) is een gezamenlijk initiatief van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel. Het is gewijd aan de creatie van een fris en eigentijds repertoire, uitgevoerd door een jong en internationaal ensemble. De groep bestaat uit een interdisciplinaire cast van dansers en acteurs. Studenten van de toneelopleiding en 33


dansopleiding werken hierin samen. De PDC richt zich op onderzoek en ontwikkeling en produceert een breed scala aan producties (in het theater, op locatie, enz.). In 2019 werkte de PDC onder meer met choreografe Dunja Jocic in een grote productie van Opera Zuid (Fantasio) en met regisseur Mart van Berckel voor de voorstelling Carry/ jump/catch (een grote hit op festival De Parade). Van Berckel stroomt komende jaren door binnen NITE en gaat een vaste rol spelen binnen ons gezelschap.

EXPERTISEDELING EN DE NOORDELIJKE KETEN Het NNT en Club Guy & Roni nemen een centrale plaats in de noordelijke culturele keten. Dat is ook logisch gezien de rol die wij spelen op het gebied van talentontwikkeling met projecten als NNT RAW en Poetic Disasters Club. In feite hebben wij een deel van een keten al in eigen huis. Wij delen onze expertise ook met andere jonge kunstenaars. Makers of groepen die daar behoefte aan hebben, zullen we altijd inhoudelijk en praktisch adviseren op het gebied van interdisciplinair theater maken,

34


productie, marketing of dramaturgie. Als de ruimte beschikbaar is, kunnen zij terecht in de Machinefabriek. Waar mogelijk coproduceren wij. Dat past ook bij onze rol als cultuurpijler, die wij verderop in dit verhaal uitgebreider toelichten. Daarnaast helpen wij ook jonge noordelijke gezelschappen en collectieven zoals Bab Ad-daar, Teddy’s Last Ride, Skoft&Skiep, X Yusuf Boss en Het Resort om hun eigen onafhankelijke plek in de sector vorm te geven. Theatermaker Davy Pieters deed in huis een bewegingsonderzoek met de PDC.

STATION NOORD Het NNT maakt deel uit van het noordelijke talentontwikkelingstraject Station Noord (onderdeel van de noordelijke samenwerking We the North). Dit is een mooi voorbeeld van verregaande samenwerking in noordelijk verband. Station Noord is een samenwerkingsverband van vele podiumkunstenorganisaties in Noord Nederland: PeerGroup, Tryater, NNT, Club Guy & Roni, Grand Theatre, Het Houten Huis, Noord Nederlands Orkest, Noorderzon, Oerol en Jonge Harten. Het project stelt zich ten doel de bijdragen van de deelnemende partners op het gebied van talentontwikkeling te versterken door te zoeken naar de meerwaarde die ontstaat wanneer partners samenwerken. Voor deze makers biedt Station Noord een vrije ruimte om te experimenteren en te ontwikkelen buiten de druk van prestatieafspraken of de gerichte sturing op eindproducties die passen binnen de prestatie-eisen van ondersteunende partners. Binnen Station Noord kunnen echt grensoverschrijdende projecten en samenwerkingen geĂŻnitieerd worden, waarin de behoefte van de maker centraal staat. Daarmee is het een van de weinige plekken in Nederland waarin talentontwikkeling echt op maat rondom de maker georganiseerd kan worden. Bijzonder aan het netwerk is de diversiteit van producerende gezelschappen en deelnemende festivals en podia. Makers die wij in 2019 ondersteunden in het kader van Station Noord zijn Bart Bruinsma, Veerle van Overloop en Maarten Smit. Er is begin 2020 een aanvraag bij de BIS ingediend voor Station Noord als ontwikkelinstelling in 2021-2024. Wij hopen dat dit belangrijke traject nog lang mag bestaan.

ATELIER OEROL In 2019 zijn wij ook een formele samenwerking gestart met het talentontwikkelingstraject Atelier Oerol van de festivals Oerol (Terschelling) en Over Het IJ (Amsterdam). Wij leveren daarvoor input aangaande de deelnemende makers.

35


VERSLAG 2019 JA 6. MARKETING EN COMMUNICATIE LAG 2019 JAARVE 2019 JAARVERSL JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA LAG 2019 JAARVE 2019 JAARVERSL JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA LAG 2019 JAARVE 2019 JAARVERSL JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA LAG 2019 JAARVE 2019 JAARVERSL In termen van publiekscijfers was 2019 een goed jaar. Brave new World 2.0 was de best verkopende tournee sinds het aantreden van Guy Weizman. De Poolse Bruid was helemaal uitverkocht, inclusief de succesopties. GAS werd zeer goed gewaardeerd en kreeg bovenmatig veel persaandacht. En we hebben nog nooit zoveel nieuw publiek én reacties ontvangen als bij de voorstelling Dear Winnie,.

TWEE GROTE CAMPAGNES

De campagne voor Brave New World 2.0 was met ruim 13.581 bezoekers, 8 uitverkochte schouwburgen en een gemiddelde bezettingsgraad van 416 een groot succes. Deze campagne is op een nieuwe manier opgezet. We hebben een beperkt aantal doelstellingen geformuleerd en ons daarop geconcentreerd. De campagne is gestart door te redeneren vanuit de behoeften van het publiek en pas in tweede instantie vanuit de voorstelling. Daarna hebben we passende middelen ontworpen. Dat resulteerde in een creatieve campagne met als één van de hoogtepunten het fake bedrijf Humanite (dat in de voorstelling voorkomt). Voor de première-uitnodigingen hadden we zogenaamd een data-driven consultancy bureau ingehuurd, die op basis van algoritmen berekende wie de première wel en niet mochten bezoeken. Mensen met een goede online zichtbaarheid kregen een uitnodiging, mensen met een lage online zichtbaarheid kregen juist een anti-uitnodiging. Dat leverde veel aandacht in de pers op en heel wat reuring rondom de première. Ook de resultaten van de radioreclame, de video’s die voor TV programma’s te zien waren op NPOstart en het verkeer op onze website waren opvallend hoog. Daarnaast leende de trailer zich erg goed voor bioscoopreclame: we hebben de trailer in veel arthouse bioscopen laten draaien. De campagne van Dear Winnie, is in de basis hetzelfde opgezet als die van Brave New World 2.0. Met als grootste verschil dat wij een deel van het publiek dat we graag in de zaal wilden hebben (een diverse zaal in kleur, achtergrond, klasse, leeftijd, nieuwe en trouwe bezoekers), nog niet eerder zo direct aangesproken hadden en minder goed kenden. De hele marketingafdeling heeft zich naar aanleiding van de bijeenkomsten en activiteiten van Theater Inclusief en vooral ter voorbereiding op de voorstelling Dear Winnie, met veel bevlogenheid verdiept in het onderwerp inclusie. Onze marketing medewerkers lazen o.a. ‘Witte Onschuld’ van Gloria Wekker, zijn naar haar programma gaan kijken op het Spot LIVE congres, hebben contact gelegd met de RUG met specialisten op het gebied van slavernij in Groningen, en zijn naar diverse rondleidingen, exposities en debatten gegaan.

Belangrijker nog is dat we ons team hebben uitgebreid met mensen die gespecialiseerd zijn in marketing en in het bereiken van een cultureel divers publiek. We zijn er nog lang niet, maar dit gezamenlijke onderzoek heeft ons geraakt en veranderd. De intrinsieke motivatie en overtuiging dat het werk dat wij maken gemaakt is voor een cultureel diverse zaal, dat het werk daar het beste tot zijn recht komt, omdat de voorstellingen een reflectie zijn van onze diverse maatschappij, bestond al in ons team. Het afgelopen jaar heeft ons praktische handvatten én inhoudelijke argumenten gegeven hoe dit aan te pakken en waarom het zo belangrijk is. We zijn mooie samenwerkingen aangegaan met bestaande netwerken als Dipsaus, Black Ladies Talk en Lillith Mag.

36


AARER- 7-23 MRT | 16-18 MEI LAG 019 BRAVE AARJa, NEW ERLAGWORLD 2.0 019 AARERLAG kan het: 019 ‘Misschien een relatie met een robot?’ AARERH LAG STADSSCHOUWBURG GRONINGEN TEKST: RIK VAN DEN BOS | CHOREOGRAFIE: RONI HAVER | MUZIEK: JONATHAN REUS

New ave 5 n Br m 20.1 a v rt o ière en. a g a m n e i pr 9m on r de terdag urg Gr b naa a z w m u p o o ik k d 2.0 o dssch l a Wor e St in d n uur arte ijka 4 r v e 23,1 twe età€ r f ❑ e ni el z rvee aart o aarten e e s k Ik re en vrij aalde k op d en w l cht eland ❑ e … bet e ie cia r g e … e b r .0 nt jn e so t u ❑ … o i ld 2 nieuwe er, d z + r u g o i e t W e ent eat nod ben ijst New .0 is d isatie * Me et th en l r de baile en? Of cial Organ rave orld 2 iFi in h in een g i B d r e o e-m k nd w W an. Sc e-nots so Ove Naam uitnats elijk ov eschik p reusew love rveert: ? e Ne n av izm n at a de usel e dres la b Brav uy We s and h o te g A d p r N rd r a n e a . n e e e k a o n r ld G le a de d lde tt w taaa ase van de have e were en Car Weizm ze ede Postco pac u ok be n.vg od . eb g w h e n u r med oor de .0. n m o c in d i e ls o t. ll fo u is a w g n te ov ok Tele 2 edrag wij ulliee dv nt isdatum en invn nolo tste oors totaalb sc oft o b age ten orld teer vrg iGroaningen heetT tpri tech ngen v eze laa s) belo ansers f te o de gra p moe eselec New W n ning a a o o k d a ij d u t f ta re b r k C v s s , t w r n r u ba iep ijn A oo tg ont urs fee ve Onde n mT tace StadsskcohstoO N Reg ben an Bra en, va m (v acte iplinair e coIknmachti,-g trdH n om ctiC c Sala jaar de et 23 v IBAN ansa/ is m ie age jaren d 3 t e r C r m € ère t v a e : Ne .TmE vorig telling, een inte orm gen ent al Plaats REGIE erug t ellin e inf b rs NITE eer A ari t ew World 2.0) w World onze n heef end orst pak. U voo e w u o ij o n r d M v i, b e ld b N ic we HU chie men aan e gast n vo cht u in rd word 0 fe art o.v.v. Brave rave Ne gen mus rden. we a d miss o in o va B ag 2 e e ka o ening nieu ardeer oals u s kort s t nsd to of scan van d el t.a.v. D, Gron e w pen u z rzien. M selecte n wij u ndtek t a e H z u o a uisges d V e o e w e n fo e ho ll n o 0 e r g rten th il u o v gew , maar wij sin n burea 0 a e ó r T W w kaa e ben el wee g, dan z r vó nnt.nl (m rlands 005, 97 io rijgt u ld b t res erken u k e e a U u iè r s t p h t. @ e s 7 S m o st ie rs t w stellin te nkom Ned : inf mer adv en w voo rche binne r oms , mail : Noord rdnum e van nom ience o sis van selectie n onze toek een voo hten. gen oni, o t volgord in o s p n a ij o d a o w ic o z b R r ld u v t n p Gr An hande voo ver ber y& , et a ite. Op gen digden et buite en be burg n b Gu o g o bren n n word hier houw eel, Clu en Haa ij op uma impact de gen U valt Kaarte c w s s ie l n. e Stad nds Ton gwerk D ocia reffend tellinge ncers d ière, ens la la e t m s Nam Neder rg en S it be revoor 00 influ ze pre t in de e rd iè ie de n5 N önb Noo h M c prem oep va en voor liever n rt 2019 .* Z A |S r 0 k b WEI Asko maa orld 2. UY de g og heb rom oo G 9 o daa burg op New W het w ien u ve en z sschou or Bra o Stad 0:15, v 2 om

OOK R T ES . DEZ N.V.T IS

GUY WEIZMAN

★★★★★ VOLKSKRANT

★★★★★

INTERVIEW�RIK�VAN�DEN�BOS TO�N�E�E�L�S�C�H�R�I�J�V�E�RNRC

Rik van den Bos schreef voor het Noord Nederlands Toneel het script van Brave New World 2.0., een modernisering van de klassieke roman van Aldous Huxley. Door�onze�redacteur�Ron�Rijghard

NOORD NEDERLANDS TONEEL CLUB GUY & RONI

37

ASKO|SCHÖNBERG SLAGWERK DEN HAAG

oe leef je als mens in een almaar technologischer wordende wereld? Dat is het centrale thema van Brave New World 2.0., zegt toneelschrijver Rik van den Bos. Zijn toneeltekst is D E S I G N + P H O T O B Y H A L I E @ H A L I E . N L | S Teen Y L Imodernisering N G B Y S L AV N Avan M Ade RTvisionaire I N O V I C toekomstroman Brave New World van Aldous Huxley uit 1932 en wordt opgevoerd in de regie van Guy Weizman door het Noord Nederlands Toneel. Van den Bos (1982) gebruikt de personages van Huxley niet, maar concentreert zich op het idee dat het menselijk leven bestuurd en vormgegeven gaat worden door een hogere mechanische orde. Van den Bos: „Onze verhouding met technologie en robotisering is een perfecte manier om na te denken over de vraag wat ons tot mensen maakt en over hoe onze waarden zich ontwikkelen.”


38


De resultaten van de campagne voor Dear Winnie, laten dat ook zien. Meer dan 50% van het publiek in Rotterdam en Den Haag was nieuw publiek voor het theater. In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen was de zaal zeer etnisch divers. Ook Drachten viel op in positieve zin.

AMBITIES De focus lag de afgelopen jaren vooral op het bedenken en uitvoeren van succesvolle voorstellingscampagnes zodat de zalen vol zitten. Maar wij willen meer. We willen dat publiek zich betrokken voelt, vaker komt en ook meedoet. 2019 stond daarom in het teken om een goede balans te vinden tussen korte termijn doelstellingen (gericht op kaartverkoop en de voorstellingscampagnes) en lange termijn doelstellingen (groei van de naamsbekendheid, branding en nieuw publiek trekken) voor de merken Noord Nederlands Toneel en NITE. Het afgelopen jaar is er daarom behoorlijk veel veranderd op de afdeling marketing en communicatie om dit te bewerkstelligen.

TAAKVERDELING AANGEPAST: NIET PER VOORSTELLING MAAR PER PUBLIEKSGROEP Omdat we streven naar marketing vanuit de inhoud, is de marketingafdeling gewend nauw betrokken te zijn bij het maakproces en mee te lezen met de dramaturg bijvoorbeeld. We willen publiek mee kunnen nemen en van de relevante context kunnen voorzien om alles uit de voorstellingen te halen. We ontsluiten op die manier het enthousiasme dat ontstaat in het artistieke team naar het publiek. Daarnaast is het hoofd marketing onderdeel van het nieuw gevormde MT, om ook op strategisch niveau volledige aansluiting te hebben met de visie en richting van de organisatie. Cruciaal is dat in de taakverdeling van de werknemers we niet meer de campagnes verdelen maar juist de publieksgroepen. Specifieker gezegd, de fases waar het publiek zich bevindt worden onderverdeeld naar de expertises in het marketingteam. We werken met een community manager die zich richt op de bestaande fans, hij luistert goed naar de behoeftes van verschillende groepen die dicht bij ons staan en zorgt ervoor dat zij betrokken zijn en blijven. Door bijvoorbeeld NNT Context programma’s te organiseren. Een mooi voorbeeld is het event met universitair docent geschiedenis dr. Barbara Henkes (RuG) die de tastbare overblijfselen van het slavernij verleden in Groningen ontblootte. Onze community manager werkt nauw samen met de educatiemedewerkers en bedenkt bruggen tussen het educatieaanbod en onze reguliere voorstellingen en het aanbod daaromheen. Hij houdt in de gaten hoe jongeren en jeugd met ons in aanraking komen en bedenkt manieren om ervoor te zorgen dat zij meegroeien met het gezelschap. Van participeren naar vaste betalende bezoeker en fan van het Noord Nederlands Toneel + NITE. De campagneleider heeft als voornaamste focus de theaters en de heavy users. De theaters zijn onze partners en die willen we zo goed mogelijk voorzien van materiaal, ideeën. Zij ontvangen van ons pakketten met trailers, scènefoto’ s, teksten, rechtenvrije-interviews, uitgeschreven posts voor social media maar ook vaak een radiospot (met lokale data ingesproken) of een trailer voor in de bioscoop. Hoewel de theaters heel divers zijn in aanpak, publiek, programmering en bezetting delen we 39


zoveel mogelijk positieve ervaringen en acties van andere theaters. Ook zijn we in staat om snel op maat gemaakt materiaal te leveren omdat we een ontwerper op kantoor hebben werken. Om in de toekomst onze voorstellingscampagnes nog beter af te kunnen stemmen op ons publiek steunen we de DIP. De online specialist focust zich volledig op de online klantreis van onze bezoekers en zoekt ook naar nieuwe leads en nieuw publiek. Mensen die niet eerder een voorstelling van ons gezien hebben, maar onze stijl, onderwerpen van onze voorstellingen en onze merkwaarden aantrekkelijk vinden worden direct benaderd. Dergelijk publiek komt op een gepersonaliseerde landingspagina binnen op onze website. De mensen die de pagina bezocht hebben, worden via remarketing later weer via een advertentie benaderd, bijvoorbeeld als we over een week bij die persoon in de stad spelen. Zo volgen we het pad van allerlei verschillende potentiële bezoekers en passen onze boodschap op hun interesses én het moment aan. De ontwikkelingen op het gebied van online marketing gaan razendsnel, dus deze medewerker krijgt ook voldoende tijd om haar kennis up-to-date te houden. Ze gaat regelmatig naar bijeenkomsten en cursussen. Het hoofd marketing zet de grote lijnen uit, coacht teamleden, werkt mee in de campagnes en zorgt ervoor dat de kernwaarden en kernboodschappen in alle uitingen terugkomen. Ook leidt zij de branding campagnes die de naamsbekendheid moeten vergroten. Daarbij ligt de focus op het vergroten van de vijver. Nieuw publiek aantrekken door met opvallende branding campagnes op de radar te komen bij een groter deel van de bevolking. Hierbij is creativiteit een wapen, want een echt goede naamsbekendheid campagne is zeer kostbaar. Wij zetten dus in op ludieke, opvallende acties, free publicity en slim gebruik van het budget. Zo was onze postercampagne in de zomer veel goedkoper en had ondanks de vakantieperiode een mooie clickthrough rate.

CIJFERS & BEREIK Door schandalen met privacy, manipulatie, nepnieuws en oververzadiging van advertenties, is campagne voeren op social media veranderd. Meer dan ooit zijn social media een plek van uitwisseling en betrokkenheid geworden en sturen de algoritmen van deze platforms aan op zo relevant mogelijke berichten voor je volgers verspreiden, die hen aanzetten tot reacties. De belangrijkste statistiek waarop wij dit jaar hebben ingezet is daarom ‘engagement’, met als strategie inzetten op de relevantie, deelbaarheid, verdieping of visuele aantrekkelijkheid van berichten in plaats van op frequentie. Het aantal bezoekers van de website van het Noord Nederlands Toneel is t.o.v. 2018 licht afgenomen. Wel is de gemiddelde sessieduur met een halve minuut gestegen – de website lijkt daarmee relevanter, interessanter of verdiepender voor een bezoeker. Het aantal bezoekers van NITE-pagina’s is juist met 50% gestegen ten opzichte van 2018. Dat is onder andere te verklaren door de zeer succesvolle tournee van Brave New World 2.0 en zegt ook iets over het gemak waarmee het publiek omgaat met dit nieuwe merk.

40


41

2015

2016

2017

2018

2019

Facebook

5521

6583

7126

7495

7996

Twitter

3848

4182

4234

4134

4108

Instagram

-

654

1159

2058

2598

Podcast luisteraars

-

-

-

5269

6200


7. PERSONEEL EN ORGANISATIE Vanuit de Machinefabriek werken we als team nauw samen met Club Guy & Roni. Het team bestaat uit een mooie mix van relatief nieuwe medewerkers en medewerkers met een lange staat van dienst binnen de organisatie. Daarnaast huren wij per productie of per project een groot aantal mensen in om ons vaste team te versterken. Dit zijn bijvoorbeeld gastregisseurs, acteurs, makers, technici, stagiairs, marketeers, specialisten, vormgevers, fotografen, tekstschrijvers, vrijwilligers en ander ondersteunend personeel in verschillende vakgebieden. Dit ging in totaal om 43,8 FTE in 2019. Het team wordt aangestuurd door algemeen en artistiek directeur Guy Weizman en zakelijk directeur Harmen van der Hoek. Beide geven leiding aan de teams van het NNT en Club Guy & Roni. Robbert van Heuven is naast zijn werkzaamheden als gezelschapsdramaturg medeverantwoordelijk voor de selectie van (inter)nationale gastregisseurs en auteurs, de begeleiding van het ensemble, beleidsmatige ondersteuning vanuit de artistieke inhoud, en talentontwikkeling inclusief Station Noord. Deze rol komt internationaal veel voor in huizen waar repertoire gemengd wordt met het werk van een regisserend artistiek leider. Het zorgt voor een breed palet van gastregisseurs en een kleurrijk en fris repertoire.

ORGANISATIEONTWIKKELING EN HR Na drie jaar samenwerking tussen NNT en Club Guy & Roni staat het team als een huis. Wij zijn goed aan elkaar gewend geraakt en er is een echte 1+1=3 situatie ontstaan. Zoals wij ook vermelden in ons meerjarenplan 2021-2024 is een organisatie die kwalitatief blijft groeien een voorwaarde om te kunnen bouwen aan een ambitieus artistiek profiel en om artistiek te excelleren. Enkel vanuit een collectieve inspanning kunnen wij als organisatie excelleren. In gezamenlijkheid hebben we onze kernwaarden bepaald: professionaliteit, innovatie, openheid en zorgzaamheid. Hierin komt ons hoge ambitieniveau terug en de drive om te excelleren, als ook het omkijken naar elkaar en de gevoelde noodzaak om samen te groeien als team. Afgelopen jaar hebben wij op het gebied van organisatieontwikkeling verdere professionaliseringsstappen genomen met als doel om bij de landelijke top te behoren. De grootste veranderingen hebben plaatsgevonden op de afdeling techniek en productie. In 2019 hebben wij in goed overleg afscheid genomen van Kiek Groendijk, die afgelopen jaren de rol van hoofd techniek vervulde, en van allround inspicient Joshua Lagerwerf. Beide oud-medewerkers hebben na jaren van trouwe dienst afscheid genomen van het NNT en de nieuwe richting waar de organisatie zich naar toe beweegt. Loyaliteit waren belangrijke waarden voor beide oud-werknemers en we hebben als organisatie afscheid genomen van elkaar in het volste besef dat zowel Kiek als Joshua zich jarenlang met alle overtuiging en passie hebben ingezet voor het NNT en haar voorstellingen. 42


Via een externe en interne sollicitatieprocedure hebben wij het afgelopen jaar een hoofd techniek en een hoofd productie benoemd. Beide functies zijn ingevuld door bestaande medewerkers, respectievelijk Maarten Otten en Joost Allema, waardoor wij de groeiambitie van medewerkers in onze organisatie konden borgen in de organisatie. Op de afdeling productie hebben wij tevens Sita Rawie als nieuwe productiemedewerker aangenomen. Op dit moment staat er nog een functie vacant voor eerste inspicient. Met het huidige techniek en productie team investeren we komende jaren veel in scholing, nieuwe werkprocessen door het invoeren van Yesplan als planningssoftware en een groeiend netwerk van technisch specialisten.

WNT EN FAIR PRACTICE Het NNT neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van goed werkgeverschap. Daarom is de CAO Theater op alle arbeidsovereenkomsten van toepassing en volgen wij de Fair Practice Code. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. In de jaarrekening is een verantwoording opgenomen over de bezoldiging van de directie zoals bedoeld in de WNT. Hierin valt af te leiden dat de bezoldiging van de directie ruim voldoet aan de WNT.

WERKEN MET VRIJWILLIGERS Hoewel het grootste deel van de medewerkers bezoldigd is, werken wij uiteraard ook met vrijwilligers. In de Machinefabriek werken zo’n 15 vaste vrijwilligers en daarnaast hebben we een heleboel jongeren en betrokkenen in onze Bab Ad-daar- en 2-community’s die ook vrijwilligerswerk bij ons doen. De vaste vrijwilligers bestaan bijvoorbeeld uit drie mensen die doordeweeks onze receptie bemannen en een tiental mensen die ons af en toe helpt bij de kassa en de bar, twee vrouwen die in ons kostuumatelier helpen en vrijwillige krachten die af en toe inleidingen geven op tournee.

GOVERNANCE Het NNT hanteert sinds 2010 het Raad van Toezicht-model. De code cultural governance is daarbij richtinggevend voor de inrichting van directie en toezicht van het NNT. De Raad vergadert circa vier keer per jaar en is nauw betrokken bij organisatie, personeel, financiën, strategie en artistieke inhoud. De agenda wordt bepaald door een vaste planning & control cyclus die alle onderwerpen jaarlijks in verschillende frequenties bespreekt. Per kwartaal wordt er een tussenstand besproken van de resultaten en prognoses op financieel gebied en op het gebied van onze prestatieeisen. De focus ligt enerzijds op het realiseren van de bezoekersaantallen en daaraan gekoppeld de eigen inkomsten, anderzijds op de solvabiliteit en liquiditeit om een gezonde financiële positie te waarborgen. Ook doelstellingen op het gebied van talentontwikkeling en educatie staan jaarlijks op de agenda. De Raad van Toezicht werkt niet met formele commissies. Wel worden op onderdelen taken toebedeeld aan één of meer leden van de Raad, 43


“Van den Bos stelt wezenlijke vragen over mens-zijn, en wat een mens tot mens maakt: is dat ons brein, ons hart, onze geest, of zoiets als de ziel? Wat is de functie van liefde, van herinneringen, van rouw, van trauma? Is sterfelijkheid een onwenselijk detail, of juist dat wat ons menselijk maakt? Dat zijn grote, belangrijke vragen, die door Weizman visueel verbluffend zijn verpakt.” – De Volkskrant ★ ★ ★

44


zoals het jaarlijkse overleg met de accountant, functioneringsgesprekken met de directie en overig personeelsbeleid. Sai & Schut Registeraccountants uit Groningen is door de Raad benoemd om de jaarlijkse controle op zich te nemen. In het bijgevoegde verslag van de Raad van Toezicht is meer informatie te lezen over de huidige bezetting van de Raad, nevenfuncties per Raadslid en de besproken onderwerpen tijdens de vergaderingen van afgelopen jaar.

SAMENWERKING CLUB GUY & RONI EN COPRODUCTIES Conform het meerjarenplan hebben binnen ons interdisciplinaire huis het NNT en Club Guy & Roni eigen Raden van Toezicht, met een gelijke planning & control cyclus en ook een gelijke bezetting. Hierdoor is er volledige transparantie onderling, zonder belangenverschillen. Door de samenvoeging zaten er in 2017 negen toezichthouders in de Raad, door natuurlijk verloop is dit aantal in 2018 teruggebracht tot vijf leden, waaronder een nieuwe voorzitter. In 2019 is dit aantal stabiel gebleven. De Raad heeft expliciete aandacht voor een pluriforme en diverse samenstelling. Dit is een expliciet doel voor de komende kunstenplanperiode. Dit is vastgelegd in een update van de profielschets van de voltallige Raad inclusief detailprofielen per functie. In het verslag van de Raad van Toezicht wordt de samenstelling van de Raad verder toegelicht. In het begin van 2017 hebben het NNT en Club Guy & Roni gezamenlijk een ‘Service Level Agreement’ (SLA) opgesteld. Deze SLA formaliseert de afspraken die er tussen beide stichtingen gemaakt zijn voor de verdeling van kosten en opbrengsten van de gezamenlijke activiteiten voor de periode 1 januari 2017 – 31 december 2020. Het basisprincipe voor de verdeling van kosten en opbrengsten is dat deze verdeeld worden op basis van de voordelen die de respectievelijke stichtingen ervan genieten. Kosten en opbrengsten die specifiek aan een van de stichtingen kunnen worden toegerekend zullen aan die stichting worden doorbelast. Voor kosten die niet specifiek kunnen worden toegerekend wordt een verdeelsleutel gehanteerd. De verdeelsleutel die daarvoor gebruikt wordt, is de verhouding in structurele subsidies, als reflectie van de verhouding in activiteitenniveaus tussen het NNT en de Club. In deze afspraken worden specifiek benoemd personeel, coproducties, huisvesting en de besteding van de gezamenlijke cultuurpijlermiddelen. In het geval van onderlinge coproducties draagt de hoofdproducent alle productiekosten en de eigen kosten van personele inbreng. De coproducent draagt bij door middel van de eigen kosten van personele inbreng. Dit omvat kosten zoals honoraria, sejour, reiskosten en verblijfskosten. De hoofdproducent financiert de productiekosten vanuit de inkomsten uit de voorstelling. Het resterende financiële risico wordt in gezamenlijkheid gedragen.

CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE Het NNT streeft naar een inclusieve organisatie, waarin alle medewerkers mogen uitdragen wie zij zijn. Achtergrond, overtuigingen en voorkeuren spelen geen rol bij benoemingen of beloningen. Er is een actief beleid om een brede diversiteit aan mensen te borgen in de organisatie en dit verder te stimuleren. Wij werken vanuit de overtuiging dat er in een divers team meer dynamiek, ideevorming en innovatie tot stand komt. 45


Diversiteit is een breed begrip dat voor ons ten minste leeftijd, geslacht, etniciteit, nationaliteit, sociaaleconomische klasse, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur en culturele bagage omvat. Binnen onze organisatie en binnen de artistieke producties die wij creëren, wordt gewerkt aan een samenstelling en een programmering die recht wil doen aan onze opvatting over diversiteit. Ook binnen de samenstelling van cast en crew in producties willen wij zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de samenleving waarin wij opereren. Het gezamenlijke ensemble van het NNT en Club Guy & Roni is bijvoorbeeld samengesteld uit zeven verschillende nationaliteiten. Daarnaast proberen wij ons vaste ensemble en artistieke team zoveel mogelijk te verrijken met verschillende kunstenaars met bijvoorbeeld een bi-culturele achtergrond, zoals bij Dear Winnie uitdrukkelijk het geval was. Ook spelen wij alle grote zaalvoorstellingen met Engelstalige boventiteling, om ook inclusief te zijn richting het niet-Nederlandstalige publiek. Als NNT participeren wij actief in het Programma Culturele Diversiteit dat vanuit het Noordwijk-overleg is geïnitieerd. In 2019 is de NITE-voorstelling Brave New World 2.0 als casus gebruikt voor de deelnemende theaters om te werken aan publiekswerking en contextprogramma’s om nieuwe publieksgroepen te interesseren in de voorstelling.

HUISVESTING NNT en Club Guy & Roni werken heel fijn samen binnen de muren van ons huis Theater De Machinefabriek. Een plek die wij soms ook beschikbaar stellen voor culturele partners als Noorderzon en Eurosonic Noorderslag. Daarnaast huurt het NNT een opslag voor decor en kostuums. Groningen investeert in een structurele en kwalitatieve huisvesting voor alle producerende gezelschappen in de stad. In 2019 is de bouw van de Kunstwerf gestart, een nieuw studiocomplex naast de Machinefabriek voor Het Houten Huis, De Noorderlingen, Theater de Steeg en Club Guy & Roni. De oplevering is naar verwachting voor de kerstvakantie van 2020.

46


AARERSLAG 2019 AARERSLAG 2019 AARERSLAG 2019 AARERSLAG 47

8. CULTUURPIJLER EN SAMENWERKING Het NNT speelt een centrale rol in vele regionale en (inter)nationale netwerken. Dit doen wij lokaal onder meer als Cultuurpijler podiumkunsten in samenwerking met Club Guy & Roni.

CULTUURPIJLER PODIUMKUNSTEN Sinds 2017 zijn wij door gemeente en provincie Groningen aangemerkt als cultuurpijler podiumkunsten. Een aantal instellingen in Groningen kreeg dit stempel vanwege hun centrale en veelbetekenende rol voor het lokale en regionale kunstenveld en voor een bepaalde discipline. Aan het cultuurpijlerschap is ook een gezamenlijke bijdrage van de twee overheden verbonden. Als noordelijke cultuurpijlers hebben wij ons gecommitteerd aan een aantal gezamenlijke structurele acties en gaan wij regelmatig in overleg met elkaar. Daarnaast hebben wij een eigen plan ingediend waarin wij aan de hand van drie lijnen toelichten hoe wij het verschil willen (blijven) maken in de komende jaren. Daarbij is lijn 1) een blijvende verbindende rol van de Machinefabriek als huis voor de creatieve sector, lijn 2) het verder uitbouwen van cross-sectorale samenwerking buiten de cultuursector en lijn 3) het leggen van internationale verbindingen. Als specifieke resultaten hebben wij vanuit het cultuurpijlerschap geïnvesteerd in permanente boventiteling voor onze voorstellingen, om ook internationaal publiek welkom te heten bij onze voorstellingen. Daarnaast zijn wij als cultuurpijler FridayNITE begonnen, waarbij we de Machinefabriek ook openstellen voor andere organisaties en initiatieven uit Groningen. Als onderdeel van ons cultuurpijlerschap delen wij met een open houding naar de sector expertise en vaak ook materialen die in ons bezit zijn. Dit gaat van persoonlijke coaching door de zakelijk of artistiek directeur voor jonge producenten en jonge makers, tot de 20 tot 30 stagiaires per jaar die in onze organisaties hun eerste werkervaring opdoen en professioneel begeleid worden, tot het uitlenen van licht en techniek aan kleine organisaties. Specifiek zetten wij onze cultuurpijlermiddelen in 2019 in om de voorstelling De Poolse Bruid van Toneelgroep Echo te ontwikkelen en om de voorstelling GAS van Theatergroep Jan Vos te laten toeren. Daarnaast investeerden wij lokaal in projecten als De Wijk de Wereld en Station Noord.

LOBBYCLUB EN LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING De meeste cultuurpijlers zijn ook onderdeel van de Lobbyclub. Dit is een informele samenwerking van Rijksgesubsidieerde Groninger instellingen, bedoeld om kennis met elkaar te delen en om het gesprek met lokale en nationale overheden en andere stakeholders wat meer gecoördineerd te voeren in de komende jaren. Landelijk is het NNT aangesloten bij de NAPK en bij Kunsten 92.


Onderwerpen die in 2019 lokaal besproken werden, zijn bijvoorbeeld de toenemende regeldruk bij de lokale overheden en de bezuinigingen op het sociaal domein die gemeentelijke cultuurbudgetten lamleggen. Landelijk spelen binnen de sector zaken als de invoering van de Fair Practice code en de desastreuze kortingen op het Fonds Podiumkunsten vanaf 2021.

WE THE NORTH Het talentontwikkelingstraject Station Noord is een belangrijk onderdeel van het Noordelijke cultuurprogramma We the North. In We the North zijn zeven noordelijke overheden samengekomen om het noorden te zien als culturele experimenteerregio. Wij moedigen het aan dat de noordelijke overheden meer en beter met elkaar optrekken en dat de culturele sector daarbij de belangrijkste gesprekspartner is. Belangrijk blijft in deze gesprekken dat er zowel aandacht is voor innovatie, maar ook voor behoud van een sterke bestaande sector. ‘De basis op orde’ moet te allen tijde centraal staan.

NOORDWIJK-OVERLEG Jaarlijks komen alle negen BIS-gezelschappen plus dertien standplaatstheaters samen in Noordwijk om informeel te praten over de stand van zaken en toekomst van de sector. Uiteraard is het NNT hier bij aanwezig, samen met de SPOT Groningen als partner. Samen worden onder meer ambities afgesproken over onderwerpen als inclusiviteit binnen het gezamenlijk ontwikkelde programma Theater Inclusief. Met een deel van deze instellingen vindt er ook een structureel overleg plaats met betrekking tot collectieve marketing. Er wordt kennis uitgewisseld, cijfers gedeeld en waar mogelijk samen opgetrokken. Het NNT is een van de kartrekkers van dit overleg.

48


DANK! NNT werkte naast bovenstaande netwerken en organisaties in 2019 samen met nog vele partners. Wij danken de volgende partijen in het bijzonder voor hun vriendschap in het afgelopen jaar: Asko|Schönbergs K[h]AOS Club Guy & Roni Slagwerk Den Haag SPOT Groningen Grand Theatre Groningen Oerol Festival Toneelgroep Echo Het Groninger Landschap Toneelgroep Jan Vos Jonge Harten Festival Noorderzon Performing Arts Festival Theater de Steeg Het Houten Huis Noord Nederlands Orkest KVS Brussel Théâtre National de Strasbourg Toneelschuur producties SHELFISH productions / Veerle van Overloop Theater Na de Dam De Noorderlingen Station Noord VRIJDAG En... vele theaters en schouwburgen in Nederland

49


50


JAAR-9. FINANCIËN VERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG

— SALAMSLAM

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken uit de jaarrekening 2019 van stichting het Noord Nederlands Toneel benoemd. Daarbij komen de volgende onderdelen aan de orde: 1. financiële analyse, betreffende het financiële resultaat 2019 op hoofdlijnen, de samenstelling van het eigen vermogen en de beoordeling van de vermogenspositie; 2. kwantitatieve prestatie-eisen 2019 afgezet tegen de gemiddelde norm over de periode 2017-2020; 3. de financiële prestatie-eisen 2019 afgezet tegen de gemiddelde norm over 2017-2020.

FINANCIËLE ANALYSE De jaarbegroting 2019 is door de Raad van Toezicht vastgesteld in september 2018 en gebaseerd op de geplande activiteiten in 2019. Deze wijkt af van de meerjarenbegroting, zoals deze is ingediend aan het begin van dit kunstenplan. We hebben ervoor gekozen de werkelijke cijfers van 2019 te presenteren naast de jaarbegroting 2019, in plaats van de ingediende cijfers uit de meerjarenbegroting. Dit geeft de meest zuivere vergelijking. Dit in verband met het geactualiseerde prijspeil en omdat de structurele subsidie van de gemeente Groningen substantieel lager is dan het bedrag dat opgenomen was in de meerjarenbegroting. De jaarbegroting 2019 ging uit van 13 producties. De coproductie Dear Winnie was in eerste instantie volledig in 2019 begroot, terwijl dit een in 2020 overlopende productie is geworden. Kosten en baten van deze productie in 2020 vallen in de exploitatie van 2020. Zowel de activiteitenlasten als de directe opbrengsten laten ondanks deze afname een stijging zien. Zowel de betaalde als de ontvangen bijdragen van coproducties zijn aan de lage kant begroot.

In € 1.000

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

Baten

Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Subsidies en bijdragen Totaal baten

1.006 50 3.135 4.192

641 13 3.211 3.865

1.715 16 3.086 4.816

588 529 1.663 1.338 4 0 4.123

613 521 1.606 1.113 5 20 3.878

557 521 1.819 1.939 3 0 4.839

69

-13

-23

Lasten

Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Saldo Rentebaten /-lasten Incidentele baten /-lasten Totaal lasten Resultaat

51


EXPLOITATIESALDO 2019 Het voordelig exploitatiesaldo van € 69.305 in 2019 wordt volgens de voorgeschreven verdeelsleutel, naar rato van structurele subsidies en totale baten, voor € 66.248 aan de algemene reserve en voor € 3.059 aan het bestemmingsfonds subsidies gemeente Groningen toegevoegd. Conform de nieuwe BIS-regeling zijn de voorschriften over het bestemmingsfonds OCW komen te vervallen. Het saldo van € 163.348 is ten gevolge hiervan overgeheveld naar de algemene reserve en vrij beschikbaar ten gunste van toekomstige kernactiviteiten. De samenstelling van het eigen vermogen na resultaatbestemming: In € 1.000 Algemeen reserve Bestemmingsfonds OCW 2017-2020 Bestemmingsfonds Gemeente Groningen Totaal eigen vermogen

31 december 2019 731 0 3 734

31 december 2018 501 164 0 665

FINANCIËLE RATIO’S De solvabiliteit zegt iets over de financiële situatie van een instelling op lange termijn, een percentage boven de 25% wordt als positief beschouwd. De liquiditeit geeft inzicht in de mate waarin een instelling in staat is op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Een ratio van hoger dan 1,2 wordt als voldoende beoordeeld. Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van een instelling in het geval van tegenvallende inkomsten. Het Ministerie beschouwt een percentage van meer dan 10% als positief.

Solvabiliteit Liquiditeit Weerstandsvermogen

2019

2018

2017

Richtlijn

64,4% 2,40 17,5%

59,6% 2,29 13,8%

63,9% 2,70 16,7%

25 - 40% 1,2 - 1,5 >10%

Bovenstaande kerngetallen, naar aanleiding van de jaarcijfers, wijzen erop dat zowel de liquiditeit als de vermogenspositie van het Noord Nederlands Toneel gezond te noemen is.

52


PRESTATIE-EISEN PUBLIEK De norm om gemiddeld 6 producties uit te brengen waarvan 3 grootgemonteerd is ruimschoots gehaald. Het aantal reguliere voorstellingen voor 2019 is begroot op 232, ook deze norm is ruimschoots gehaald met 417 voorstellingen. Tot slot is het totaal aantal bezoeken bij voorstellingen voor 2019 begroot op 45.157 bezoekers. De uiteindelijke realisatie ligt op 59.860 bezoekers voor onze voorstellingen. Ook deze realisatie ligt ruim boven de norm van 37.500 bezoekers. Categorie

2019

Norm 2017 OCW 17-20

2018

Reguliere voorstellingen

Standplaats Buiten standplaats Buitenland

14.817 29.991 13.613

17.042 49.033 1.000

13.380 22.070 141

Totaal reguliere voorstellingen

58.421

67.075

35.591

Schoolgebonden voorstellingen

voorstellingen PO voorstellingen VO voorstellingen mbo, ho Totaal schoolgebonden voorstellingen Totaal bezoeken

34.000

30 1.409

590

- 569

-

-

-

1.439

590

59.860

569

67.665

3.500

36.160

37.500

Overige educatieve activiteiten

2.383

4.378

1.534

Aantal groot gemonteerde producties Totaal aantal producties

4

4

6

3

19

18

32

9

Reguliere voorstellingen Schoolgebonden voorstellingen Totaal aantal voorstellingen

399 18 417

316 6 322

251 12 263

142 15 157

Overige educatieve activiteiten

53

65

111

65


PRESTATIE-EISEN FINANCIEEL De eigen inkomstennorm om een meerjarige subsidie 2017-2020 aan te vragen was gesteld op een gemiddelde van 23,5% over de periode 20132016. Een overzicht van de gerealiseerde eigen inkomsten ziet er als volgt uit: 2019

2018

2017

Structurele subsidies

€ 3.085.915

€ 3.009.649

€ 2.945.128

Norm; percentage Normbedrag eigen inkomsten

23,5% € 725.190

23,5% € 707.268

23,5% € 692.105

Gerealiseerde eigen inkomsten Gerealiseerde percentage

€ 1.056.172 34,2%

€ 1.762.325 58,6%

€ 1.122.257 38,1%

Overzicht eigen inkomsten

Uit dit overzicht blijkt dat de gerealiseerde eigen inkomsten ruim boven de norm van 23,5% uitkomt die gold bij het indienen van de subsidieaanvraag 2017-2020.

FINANCIEEL BEELD 2020 De begroting 2020 gaat uit van 10 producties, waarvan drie grootgemonteerd. Het activiteitenplan voor 2020 gaat verder uit van 203 voorstellingen en 43.100 bezoekers. De eigen inkomsten zijn begroot op € 715.000. Het exploitatiesaldo is begroot op een tekort van € 157.000. Op het moment van schrijven bevinden we ons aan het begin van de Corona crisis. De impact van deze crisis zal een aanzienlijk effect hebben op onze begroting en geplande activiteiten van 2020. Hoewel het op dit moment nog lastig te voorspellen is, lijkt het er nu op dat we in het eerste half jaar van 2020 geen voorstellingen meer kunnen organiseren. We ontwikkelen daarom verschillende financiële scenario’s voor dit jaar, met tot doel om de continuïteit van onze organisatie te kunnen blijven waarborgen. Duidelijk is dat alle denkbare scenario’s zullen afwijken van onze initiële begroting en geplande prestaties. Wij zijn daarom blij dat al onze subsidiënten hebben aangegeven dat in 2020 de prestatieafspraken niet zullen worden gehandhaafd. Dit geeft ons op dit moment de ruimte om al onze financiële verplichtingen na te kunnen komen, zonder dat de continuïteit van onze organisatie in gevaar komt.

54


55


RSLAG 2019 JAA 10. VOORUITBLIK – SPANNEND JAARVER JAAR AGEEN2019 019 JAARVERSLA AARVERSLAG 2019 RSLAG 2019 JAA AG 2019 JAARVER 019 JAARVERSLA AARVERSLAG 2019 RSLAG 2019 JAA AG 2019 JAARVER 019 JAARVERSLA AARVERSLAG 2019 RSLAG 2019 JAA AG 2019 JAARVER 019 JAARVERSLA 2020 wordt een spannend jaar. Een jaar van afwachten en anticiperen. Wij hebben bij onze structurele ondersteuners de beleidsplannen ingediend voor de komende periode 2021-2024. Hoewel wij alle vertrouwen hebben in positieve beoordelingen van onze ambities, maken wij ons ook zorgen over het gebrek aan investeringsmogelijkheden lokaal. Gemeentelijke en provinciale budgetten geven weinig ademruimte voor een stevige basis en er zijn veel interessante nieuwe instellingen bijgekomen in Groningen. Wij zijn benieuwd hoe de Kunstraad straks omgaat met de grote vraag. Als NNT hebben wij wederom een aanvraag ingediend als groot theatergezelschap. Op Rijksniveau hadden wij in navolging van het advies van de Raad voor Cultuur gehoopt dat er een interdisciplinaire functie binnen de BIS zou worden gecreëerd. Omdat deze ruimte er niet is, heeft Club Guy & Roni voor het eerst een ambitieuze aanvraag ingediend als dansgezelschap in de BIS. Wij kijken met spanning en met vertrouwen uit naar de beoordelingen van de Raad voor Cultuur. Het zou natuurlijk geweldig zijn als er opnieuw een BIS-dansgezelschap in het noorden zou zijn, om ook onze interdisciplinaire samenwerking te verstevigen.

HET KLEINE EN ALLEDAAGSE

Bij het schrijven van dit bestuursverslag zou de NITE-productie Before / After in première gaan. Helaas hebben wij twee dagen voor de première de voorstelling moeten annuleren, vanwege de landelijke maatregelen door het Corona virus in Nederland. Wij hopen van harte dat we deze voorstelling de komende maanden alsnog kunnen delen met ons publiek. Before/After is een voorstelling die, in tegenstelling tot de eerdere NITE-voorstellingen, niet gaat over de grotere thema’s, maar juist inzoomt op het kleine en alledaagse. De meeste levens zijn helemaal niet groots en meeslepend, maar daardoor niet minder interessant. Before / After is gebaseerd op een stuk van Roland Schimmelpfennig en komt tot leven met een grote interdisciplinaire cast van 37 dansers, musici, acteurs en cinematografen. De regie is van Guy Weizman.

EN VEEL MEER…

In 2020 verstevigen wij ons internationale netwerk, onze NNT RAW talenten Liliane Brakema en Eline Arbo spelen hun eerste groot gemonteerde voorstellingen in het laatste jaar van hun traject, de Poolse Bruid speelt weer een flinke periode in Onderdendam en Bab Ad-daar wordt een volwaardige tak van onze organisatie. In Station Noord werken wij onder andere met de Stormvogels en ook voor ons jongerenplatform 2 wordt het een bomvol jaar. Ook kijken wij uit naar de ingebruikname van de Kunstwerf, wat waarschijnlijk in 2020 gaat plaatsvinden. Het wordt fijn om ook met meerdere Groninger collega’s in een gebouw te zitten en om zoveel reuring te hebben in en rond onze ‘huizen’.

56


ARRAG 9 ARRAG 9 ARRAG 9 ARRAG 57

DE REGELS BEGRIJPEN Na drie jaren snappen wij als NNT steeds beter hoe het allemaal werkt. Hoe je interdisciplinair werkt. Hoe je die manier van werken verbindt aan de talenten die je aan je hebt verbonden. En hoe meer je weet, hoe meer er ook uit te halen is. Regels begrijpen betekent dat je meer en meer met de regels kunt spelen. Met dat in het achterhoofd, gaan wij een prachtig jaar en ongetwijfeld een geweldige periode tegemoet. Wij kijken nu al uit naar wat wij u volgend jaar op exact deze plek kunnen vertellen.


JAARVERSLAG 20 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG 2019 JA SLAG 2019 JAARV 2019 JAARVERSLA JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA SLAG 2019 JAARV 2019 JAARVERSLA JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA SLAG 2019 JAARV 2019 JAARVERSLA JAARVERSLAG 20 VERSLAG 2019 JA SLAG 2019 JAARV VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

In 2019 hebben de Raad van Toezicht en de directie vier reguliere vergaderingen gehad (op 26 maart, 2 juli, 25 september en 17 december) en een informele teambuilding sessie op 12 februari 2019. Naast het bijpraten over de actuele stand van zaken op artistiek en financieel gebied bespraken wij de volgende zaken: -

Jaarrekeningen en Jaarverslagen 2018 van het NNT en Club Guy & Roni Jaarlijkse Planning & Control cyclus Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Doelen en Risicomatrix Begrotingen 2020 Huisvesting Ebbingekwartier Personeelszaken en organisatieontwikkeling Taakverdeling Raad van Toezicht en directie Nieuwe kunstenplannen 2021-2024 en meerjarenbegrotingen NITE samenwerking Educatie, marketing en participatie

Als Raad van Toezicht kijken we met veel tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Binnen de samenwerking hebben zowel het Noord Nederlands Toneel als Club Guy & Roni belangrijke internationale stappen gezet met internationale coproducties zoals Dear Winnie, I am Europe en Love. Wij zijn er trots op hoe snel het team haar internationale ambities heeft weten te realiseren. Daarnaast heeft de NITE voorstelling Brave New World 2.0 de volle potentie laten zien van ons interdisciplinaire artistieke profiel. Niet alleen het publiek en de pers waren laaiend enthousiast, maar deze voorstelling heeft ons ook als Raad van Toezicht overtuigd dat de ingeslagen koers van drie jaar geleden nu echt volwassen is geworden.

Als Raad van Toezicht zijn we daarnaast onder de indruk van de maatschappelijke relevantie van de producties van afgelopen jaar en de manier waarop het publiek deelgenoot is gemaakt van een maatschappelijk debat in de vele randprogramma’s. Of het nu gaat over het debat rondom inclusie bij Dear Winnie, de groeiende ongelijkheid in onze samenleving in Brave New World 2.0, de toekomst van Europa in I am Europe, de gasproblematiek in Groningen met GAS of de manier waarop jonge generaties op zoek zijn naar verbondenheid en liefde in LOVE, stuk voor stuk zaten de voorstellingen dit jaar in het hart van het maatschappelijke debat. Het was werkelijk theater en dans over de wereld van nu.

De successen van het afgelopen jaar geven ons vertrouwen in de toekomst en in de ingediende activiteitenplannen voor 2021-2024. Als Raad van Toezicht hebben we meermalen gesproken met de directie over de planvorming en zijn enthousiast over het eindresultaat. De toewijding die wij terugzien in de gehele organisatie, zien wij ook terug in de plannen. Dit geeft ons - naast een groot enthousiasme en persoonlijke inspiratie ook veel vertrouwen in de kracht van de organisatie en de uitvoering van de plannen.

58


019 JAARAARVERVERSLAG AG 2019 019 JAARAARVERVERSLAG AG 2019 019 JAARAARVERVERSLAG AG 2019 019 JAARAARVERVERSLAG

Uiteraard domineert op het moment van schrijven de Corona crisis in Nederland. De impact van deze crisis zal erg groot zijn voor beide gezelschappen. Op dit moment lijkt het er op dat wij de volledige NITE tournee van Before/After moeten annuleren, zoals ook de gezamenlijke Oerol productie Dronken Mensen, de herneming van de Poolse Bruid en een internationale tournee van Club Guy & Roni in Japan, China en ItaliĂŤ. Dit is een hard gelag, waar we ons op dit moment mentaal en financieel op moeten voorbereiden. Als Raad van Toezicht blijven we daarom in goed contact met de directie over de noodzakelijke koersverandering en noodzakelijke maatregelen. Hoewel ons aanpassingsvermogen, veerkracht en creativiteit de komende periode tot het uiterste getest zullen worden, zal ook dit een uitdaging zijn die wij met elkaar zullen overwinnen. Zodat we na afloop van deze crisis het leven weer met elkaar kunnen vieren, samen met ons publiek. Martin Sitalsing Voorzitter Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni 17 maart 2020

59


LEDEN RAAD VAN TOEZICHT EN NEVENFUNCTIES

— BRAVE NEW WORLD 2.0

Martin Sitalsing, Politiechef (hoofdcommissaris) Midden Nederland Einde 1e termijn 24-08-2022 Lid Raad van Toezicht Wilhelminaziekenhuis Assen Maurice de Wilde (penningmeester), Chief Financial Officer Koopman Logistics Group BV Einde 2e termijn 15-10-2022 Voorzitter Hockey Club Groningen “GHHC” Penningmeester Stichting Rotary Club Groningen Zuid Bianca Pander, Partner BKB | Het Campagnebureau Einde 2e termijn 1-1-2022 Voorzitter Stichting Broken Brass Ensemble Bestuurslid Lobby Lokaal Lid Rijksadviesorgaan voor de Friese Taal DINGtiid Bestuurslid Stichting Homesick Gea Boerma, manager Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie / kabinetschef commissaris van de Koning Einde 2e termijn 1-1-2022 Bestuurslid Festival Jonge Harten Bestuurslid PoëziePaleis Bestuurslid Vd Leeuw-lezing Raad van Toezicht Kopland / Zienn (maatschappelijke opvang / vrouwenopvang) Voorzitter bestuur Stichting Muziek, Dans en Theater Veendam Wies van ’t Slot, DGA 365Werk Einde 1e termijn 1-12-2023 Voorzitter Stichting Oud Walvisch Bestuurslid NOO (Noordelijke Online Ondernemers) De directie van het Noord Nederlands Toneel wordt vanaf 01-01-2017 gevormd door Guy Weizman in de functie van artistiek en algemeen directeur en Harmen van der Hoek in de functie van zakelijk directeur.

Guy Weizman - Algemeen en artistiek directeur

Harmen van der Hoek – Zakelijk directeur

60


61


62