Page 1


Omslag: De CX “geschilderd” in de grotten van Lascaux in de Dordogne, Frankrijk. Een reclame stunt van Euro RSCG bij de lancering van de CX. Hiernaast het origineel; het rode paard geschilderd 20 000 jaar geleden. Daarnaast de rode CX. Met toestemming van Citroën Nederland.


DE CX CATALOGUS NOテ記 VAN WILGENBURG

PUBLISHERS CARCONCEPTMAGAZINE - NETHERLANDS


inhoud

EEN WOORD VAN DE ONTWERPER.................................................... 7 VOORWOORD........................................................................................ 9 INLEIDING . ...........................................................................................10 ROBERT OPRON....................................................................................12 PROJECT “L”.......................................................................................................... 14 JEAN GIRET........................................................................................................... 22 CX-MODELLEN 1974 t/m 1980........................................................................ 26 HET PROJECT “E”................................................................................................ 50 CX-MODELLEN 1981 t/m 1991........................................................................ 54 DX ONTWERPEN................................................................................................. 83 1989.......................................................................................................................... 84 1990.......................................................................................................................... 86 XM Berline. ............................................................................................................ 87 CXAuto.................................................................................................................... 88 CX Targa project. ................................................................................................. 90 HEULIEZ................................................................................................................. 91 1991.......................................................................................................................... 94 XM BREAKS........................................................................................................... 95 TISSIER.................................................................................................................... 96 LABBÉ.................................................................................................................... 101 CHAPRON............................................................................................................ 102 DESLANDES......................................................................................................... 105 PIJPOPS................................................................................................................. 106 TECHNIEK............................................................................................................ 107 PRODUCTIECIJFERS......................................................................................... 113 TECHNISCHE GEGEVENS ALLE CX-MODELLEN. .................................. 119 FOTOVERANTWOORDING........................................................................... 178 DANKWOORD.................................................................................................... 179

5


6


EEN WOORD VAN DE ONTWERPER Beste NoĂŤl, Graag wil ik je een korte uitleg geven over de praktische werkwijze die CitroĂŤn destijds hanteerde bij het ontwikkelen van een nieuw model. Op basis van filosofische en esthetische ingevingen werd een thema direct op ware grootte uitgewerkt; een zuiver pragmatisch proces dus. Deze methode laat veel meer vrijheid in research toe en biedt ruimte voor een gevoelsmatige controle van de vorm en de afmetingen van het concept. Het is een fysiek geheel dat in de praktijk wordt ontwikkeld (de parameters worden in een bepaalde onderlinge verhouding vastgelegd). De handmatig gerealiseerde werkelijkheid wijkt af van wat vooraf is bedacht. Vriendelijke Groeten, Jean Giret

7


8


voorwoord

H

et is bijna onmogelijk de CX de lof toe te zingen die zij verdient: Je moet je altijd verantwoorden en uitleggen waarom je de CX een fantastische auto vindt. Tijdens de productieperiode is de CX nooit het enthousiasme van een breed publiek ten deel gevallen, zoals dat bij de DS het geval was. Dat is feitelijk niet te begrijpen als je de productiecijfers in ogenschouw neemt: de totale productie van de CX was gedurende 18 (!) jaar precies 1.042.460 exemplaren (zie tabellen). De DS bereikte die cijfers 14 jaar na introductie, in oktober 1969. Uiteindelijk reikte de DS tot een totaal van 1.330.755 auto’s, op 24 april 1975. Maar rechtvaardigt dit verschil in productiecijfers het verschil in belangstelling en waardering? Al tijdens de productie van de DS lagen reeds tientallen titels in de schappen van de gespecialiseerde boekhandel. De CX nodigde minder schrijvers uit om over haar te schrijven. Blijkbaar rekende men de CX niet tot de categorie auto’s die een klassieke status (zullen)hebben. Tot nu...want de CX is onmiskenbaar een klassieker, en daarom beste Citroën liefhebbers, beste CX liefhebbers, dit is het allereerste boek over de CX. De CX die haar naam dankt aan de Franse aanduiding voor luchtweerstand (Cx). Overigens, om alle misverstanden te voorkomen, is de CX (zoals alle auto’s in Frankrijk) vrouwelijk.

9


inleiding De DS vervangen was geen makkelijke opgave. Hoe kon Citroën een opvolger bedenken voor een automobiel waarvan de impact zo revolutionair was als van de DS? Zoals zijn voorganger de Traction Avant had de DS een ware technische revolutie teweeggebracht en zij hebben allebei een groot stempel op de automobielgeschiedenis gedrukt. Met name de DS bepaalde nieuwe normen in de automobielwereld. Maar de tijd dat de DS vervangen moest worden, was in het begin van de jaren zeventig aangebroken: tegenvallende verkoopcijfers; dure productiemethoden: de DS werd bijna volledig met ‘bouten en moeren’ geassembleerd, hetgeen nu ten goede komt aan al diegenen die de DS als klassieker koesteren. Bovendien was de DS (bij de introductie van de CX) bijna 20 jaar in productie. Dit waren doorslaggevende argumenten voor Citroën om te besluiten tot vervanging van de DS.

Reeds in 1969 was het Bureau d’Etude van Citroën bezig met de eerste schetsen en gipsmaquettes van Jean Giret onder leiding van Robert Opron. De ambities van de ontwerpers van de CX bevonden zich op hetzelfde niveau als bij die van de DS, maar met twee belangrijke verschillen. De richtlijnen van de verantwoordelijke mensen bij Citroën waren als volgt: (Dit is wat men in het Frans noemt ‘Cahier des Charges’) * De CX moest ‘een automobiel van synthese’ zijn, dat wil zeggen: een wagen die de technische innovaties die aangedragen werden door Citroën zo harmonisch en uitgebalanceerd mogelijk in het ontwerp moest integreren. Met

andere woorden: de technische vernieuwingen dienden organisch onderdeel te zijn van het te ontwikkelen concept. * De klanten dienden centraal te staan bij de afweging van technische innovaties. Techniek die de mens niet dient, maar dwingt tot aanpassingen, zou vermeden moeten worden. En bovenal was het zaak te leren van de onvolkomenheden van de voorgangers Traction Avant en DS. Zo is de CX geboren: rijke erfgenaam van een niet onaanzienlijk technisch en technologisch kapitaal. De experts hebben zich niet vergist; de CX kreeg bijna onmiddellijk de prijs van Auto van het Jaar. Het CX gamma is sindsdien tot het einde van de productie alleen maar groter geworden;

Robert Opron en zijn medewerkers, waaronder de belangrijke Jean Giret voor de CX, hadden goed begrepen dat de ziel van Citroën in de CX weer zichtbaar aanwezig moest zijn, zoals in het verleden in de Traction Avant en in de DSen

10


de modellen hebben zich vermenigvuldigd, van het enige model de CX 2000 tot meer dan 26 modellen inclusief de CX 25 Prestige Turbo 2 in 1988. Maar altijd met een tweeledig doel voor ogen: een technische uitwerking van hoog niveau die exclusief ten goede kwam aan een veeleisende Citroën klantenkring. Om die reden werden bij het verschijnen van de CX diesel grenzen verlegd voor personenwagens met dieselmotoren, door de prestaties van een personenwagen met benzinemotoren te benaderen. Technologische superioriteit in de vorm van de stuurbekrachtiging, automatische terugloop ‘Diravi’, de elektronische injectie met integrale elektronische ontsteking, de turbocompressor met intercooler, het remantiblokkeersysteem ABS droegen bij aan een positie in het top segment. In 1985 werd een nieuwe mijlpaal bereikt met de lancering van de CX serie 2, om de CX modellen nieuw leven in te blazen. De herstructurering van het CX-gamma ging gepaard met

ingrijpende veranderingen van de uiterlijke vormgeving en een geheel nieuwe styling van het interieur en niet te vergeten een verbetering van de prestaties. Dit ‘tweede leven’ zou bijdragen aan een herleving van de tanende belangstelling voor de CX. Dit zou bovendien bijdragen aan het tevreden stellen van de veeleisende klanten van het topsegment. In de Europese markt werd in 1986 15% van de totale verkopen gerealiseerd in het topsegment, met een nog groter aandeel in Zweden en Duitsland. Het zou (in 1985) nog 5 jaar duren alvorens Citroën met de geheel nieuwe, grote Citroën XM op de markt zou komen. En dat in een periode dat de meeste concurrenten (vooral uit Japan) 4 jaar nodig hadden voor de ontwikkeling van nieuwe modellen. De ontwerpers van Citroën zijn altijd eigenzinnig gebleven, niet om koste wat het kost op te vallen, maar om de nagestreefde doelen op een andere wijze beter te bereiken. Dat heeft geleid tot automobielen met een hoge graad van technische perfectie, een comfort zonder weerga en

11

soms verbluffende prestaties zowel met diesel- als met benzinemotoren, zoals de CX 25 Diesel Turbo 2 en de CX 25 GTI Turbo 2. Robert Opron en zijn medewerkers, waaronder de belangrijke Jean Giret voor de CX, hadden goed begrepen dat de ziel van Citroën in de CX weer zichtbaar aanwezig moest zijn, zoals in het verleden in de Traction Avant en in de DS en -in de negentiger jaren- in de XM. Om die reden duurt het iets langer om een Citroën te creëren; een Citroën liefhebber kan vaak een Toyota niet van een Nissan onderscheiden, maar een Citroën lijkt alleen op een Citroën, het is een statement. Tien jaar na het schrappen uit de Citroën catalogus, duikt de CX op als een klassieke automobiel. De diverse clubs, vooral in Nederland, getuigen hiervan. Één van de grootste en best georganiseerde is de Citroën CX Club Nederland: ‘La CX en Route’ is hun lijfblad. De CX is dus ontegenzeglijk een “Objet de Désire” zoals haar illustere voorgangers en in de toekomst volgt ongetwijfeld de XM.


Robert Opron De betekenis van Robert Opron’s filosofie in de automobielwereld is niet gering: Hij ontwierp en was de grote roerganger van meer dan veertig automodellen, hoofdzakelijk voor de automerken Citroën en Renault. Drie ontwerpen behaalden de titel Auto van het Jaar, n.l. de Citroën GS en CX en de Renault 9. Inmiddels is Robert Opron niet meer actief als auto-ontwerper voor een bepaald merk en toch zie je in de hele wereld nog auto’s van zijn hand rondrijden: de Renault 21 en 21 Nevada, de Renault 25, de Renault Espace, Trafic, de stoere Master, de AMC Eagle, etc... Robert Opron wordt in Amiens, Frankrijk geboren op 22 februari 1932. Hij geniet een opleiding als schilder, beeldhouwer en architect. Net afgestudeerd aan de kunstacademie in Parijs komt Opron in 1958 als ontwerper in dienst bij Simca. In 1962 ontmoet Opron (net dertig) Flaminio Bertoni* bij Citroën. Michelin had in een personeelsadvertentie vermeld

naar een ontwerper te zoeken voor een belangrijke industriële groep. Opron vermoedt dan niet dat het om zijn lievelingsmerk gaat. Na een moeizame en stormachtige sollicitatieprocedure besluit Robert Opron om zijn bedenkingen opzij te leggen en ‘toch’ bij Citroën te gaan ontwerpen. Wat was het geval? Er zijn hierover diverse lezingen, de volgende is deels van Jean Giret. Bij de eerste ontmoeting van Robert Opron met Flaminio Bertoni dreigt de zaak al een beetje uit de hand te lopen. Flaminio Bertoni liep altijd met een wandelstok en hij had de gewoonte om tekeningen op de grond te bekijken, door zijn wandelstok

12

achter de tekeningen te haken en ze vervolgens om te draaien. Opron krijgt de indruk dat Bertoni zijn tekeningenmap met zijn wandelstok op de grond heeft gegooid. Robert Opron is geschokt door dit optreden, voelt zich gekrenkt en zegt hem dat ook. Merkwaardig genoeg reageert Bertoni door alle tekeningen op te rapen, ze

Robert Opron, tijdens het “Style Opron”.


weer in zijn map te verzamelen om met een glimlach geheel onverwachts op te merken: “Vous m’intéressez” (Ik vind u interessant!). Waarop Opron antwoordt met: “Mais vous... vous ne m’intéressez pas” (Maar ik u niet). Maar drie maanden later treedt Opron toch bij Citroën in dienst. In eerste instantie wordt Robert Opron assistent van de eigenzinnige Flaminio Bertoni. Na de aanvankelijke aarzeling, een paar maanden na hun opmerkelijke kennismakingen van Bertoni, kunnen zij op grond van hun gemeenschappelijke, zuiver artistieke en creatieve achtergrond bijzonder goed samenwerken. Bertoni onderkent snel het enorme talent van Robert Opron, maar hun samenwerking duurt nauwelijks twee jaar. Begin 1964 overlijdt Bertoni volkomen onverwacht.

groot verlies, het betekent tegelijk een doorbraak in zijn carrière. We kunnen de Citroën GS, CX** en de SM** noemen die zeer tot de verbeelding spreken en die tot de hoogtepunten in Oprons omvangrijke oeuvre behoren. De SM geldt als een van de meest bijzondere productie auto’s van zijn tijd. De CX is daarvan afgeleid. De CX is op heel wat punten de kwintessens van het typische Opron design in de Franse vormgeving. Robert Opron verlaat Citroën in 1975, bij de overname

door Peugeot. Opron houdt niet van Peugeot. Hij wil niet werken in het destijds zeer sterk conservatieve en weinig creatieve klimaat dat in die dagen bij Peugeot heerst. Robert Opron heeft talloze auto’s ontworpen, maar nooit één Peugeot. * Flaminio Bertoni die mag worden gezien als een van de grootste en misschien meest miskende autoontwerper aller tijden. Hij is immers de schepper van bijzondere automobielen zoals de Traction Avant, de 2CV en de DS. ** Jean Giret heeft enorm bijgedragen aan de ontwerpen van deze twee bijzondere Citroëns, zie hoofdstuk Jean Giret.

Links: Karel Suyling, heeft tussen 1955 en 1972 advertenties voor Citroën gemaakt, midden: Richard de Kruijff (De CX Club Nederland) en Robert Opron.

Robert Opron heeft de dood van Bertoni als heel erg onrechtvaardig ervaren, want hij vond Bertoni één van de grootste vormgevers van onze moderne tijd. Al was dit voor Opron in persoonlijke zin een

13


project “L” Zowel Robert Opron als Jean Giret kunnen niet meer met zekerheid vaststellen wanneer het startsein van het project om de DS te vervangen, is gegeven (zie inleiding). Maar iedereen in de Bureau d’Etude was aan het broeden op wat uiteindelijk de ultieme grote Citroën zou worden. Voordat de CX de elegante vorm krijgt die ons zo bekend is, passeren diverse stadia de revue. Wel moet vermeld worden dat eind jaren zestig, in 1969 om precies te zijn, Fiat en Citroën onderhandelen met het oog op een toekomstige samenwerking. Gedurende de periode van dit project, waarvoor Opron de verantwoordelijkheid droeg, toont het eerste prototype veel gelijkenis met een grote GS, met name de achterkant. Dit ontwerp van eind 1971 is helemaal van plaatwerk vervaardigd met de mechaniek van Lancia (Fiat), met een watergekoelde viercylinder motor. Giret is van mening dat deze poging niet beantwoordt

aan de eisen die door Citroën zijn gesteld. Het prototype bezit ook weinig esthetische kwaliteiten. Gelukkig heeft dit prototype het niet gehaald. De samenwerking met Fiat is van korte duur geweest. Maar ondanks deze tekortkomingen, ligt hier de basis voor de verdere studies die met het project te maken hadden: het bedenken van een nieuwe, grote Citroën. Heel veel tekeningen en maquettes zijn vervaardigd door de ontwerpafdeling. De ontwerpers werken doorgaans Voorstudie van Henri Dargent uit 1969

Voorstudie van Jean Giret, ook eind jaren 60.

14

met gips modellen schaal één op één, maar men gebruikt houten verkleiningen van 1 op 5 of 1 op 8 om de luchtweerstand te testen. Deze houten modellen worden met een speciale kopshout techniek door de heren Dévé en Blanchard vervaardigd. Het project heet dan nog geen CX, maar Project “L”. Pas na de constatering van haar bijzondere aërodynamica wordt het project snel omgedoopt naar project CX, refererend aan de Franse benaming voor ‘coëfficiënt van aërodynamica’.


Vanaf de eerste prototypes worden ook holle modellen gemaakt van de kunststof Araldite om het interieur, stoelen en dashboard te ontwerpen. Zodoende kan de toegankelijkheid en het zitcomfort getest, en de positie van de pedalen van de eerste CX gecontroleerd worden. Ook besteedt men aandacht aan de zitpositie, de positie van de schouders ten opzichte van de deuren en ruiten. Interieur en dashboard van de CX zijn door Michel Harmand ontworpen. Uiteindelijk kiest men een gipsmodel dat als referentie op een grote ruitvormige, marmeren plaat wordt gemonteerd, door Citroën de Alpha 3D genoemd.

Een van de eerste prototypes in die “periode Fiat”, leek erg veel op een grote GS. De achterkant met name deed veel aan de GS denken. Deze vehikel uit eind 1971 was helemaal van plaatwerk vervaardigd met de mechaniek van Lancia (Fiat). Let op de deurkrukken en de wielen van de DS.

Vervolgens worden alle maten opgemeten met behulp van voelers om deze aan de tekenkamer door te geven.

Opname van de maten vindt plaats in de zogenaamde ODM, de ‘Ordre De Marche’ ofwel de rijstand, met twee passagiers voorin en een volle tank. De CX wordt gepresenteerd in twee versies op de Salon van Parijs van 1974: de CX 2000 en de CX 2200. Op het technische vlak onderscheidt de CX zich door de volgende originele noviteiten: Dwars geplaatste motor met aangebouwde versnellingsbak. Versteviging van de carrosseriestructuur door middel van een extra frame dat aan de carrosserie

15


bevestigd wordt met elastische componenten. Men treft ook tal van andere vondsten: één enkele ruitenwisser op de voorruit, voor het eerste keer gemonteerd op een grote serie berline, futuristisch dashboard met gegroepeerde functies.

Snelheidsmeter en toerenteller direct leesbaar op een soort trommel. Een holle achterruit en net als bij de DS is de wielbreedte vóór groter dan achter. Alhoewel de motor van de CX sterk verbeterd is ten opzicht van de motor van de DS,

waarvan hij afgeleid is, blijkt dit het minst revolutionaire element van de CX. De inhoud van het blok bedraagt 1985 cm3 voor de CX2000; de CX2200 krijgt het aangepaste motorblok van 2175 cm3 uit de DSuper5.

Men gebruikte houten verkleiningen van 1 op 5 of 1 op 8 om de luchtweerstand te testen. Deze houten modellen werden met een speciale kopshout technique door de heren Dévé en Blanchard vervaardigd.

Studies van de zogenaamde lunule door Michel Harmand. Links, heeft Harmand de controle lampjes aan de uiteinden geplaatst. Midden lunule, had een systeem van weegschaal. Het stuur van de DS is duidelijk te zien.

16

Rechts onder, het instrumentenpaneel van de CX (de lunule) vastgelegd met deze kopshout techniek.


Werkplaats van het Bureau d’Étude van Citroën in Vélizy. Twee gipsontwerpen kunnen tegelijkertijd worden bestudeerd door een links en een rechts variant te modelleren.

17


Voor dat de CX de elegante vorm zou hebben die ons zo bekent is, waren diverse stadia de revue gepasseerd. -Boven: de voorkant is voor de helft bedekt. -Rechter pagina boven: dezelfde studie, let op Rober Opron in de hoek. Opron had de gehele verantwoordelijkeid gedurende de studie van dit project. -Rechter pagina onder: de achterkant met name het achterruitgedeelte is nog niet uitgekristalliseerd. Jean Giret kwam er achter dat de achterklep met dit ontwerp niet open of dicht kon. Wat hem op het idee bracht deze hol (concave) te realiseren. Twee gipsontwerpen kunnen tegelijkertijd op ĂŠĂŠn model worden bestudeerd.

18


19


De lijnen zijn bekend, let op de verzonken deurkrukken van de GS en de wieldoppen van de DS Spécial of Super.

Laatste gespoten gipsmodel van de “L”. De vorm van de deurkrukken is definitief.

20


De Alpha 3D. Uiteindelijk werd het laatste ontwerp uitgekozen als referentie en op een grote geruiten marmer geplaatsen, die bij Citroën de Alpha 3D werd genoemd. Vervolgens werden alle maten opgemeten om deze aan de tekenkamer door te geven. Alle maten van het model werden door middel van voelers gemeten, in de zogenaamde ODM (Ordre De Marche, in de rijstand).

De CX, in haar laatste en op enkele details na gereed voor produktie. De CX heet nog hier in 1973 de “L”.

21


Jean Giret Geboren in de Vendée in 1928, is Jean Giret iets ouder dan Robert Opron. Zij kennen elkaar van vóór hun Citroën tijdperk, omdat ze samen een tijd in de industrie van huishoudelijke apparaten hebben gewerkt. Jean Giret komt in dienst bij Citroën in 1963,een jaar dus vóór het overlijden van Bertoni in 1964. Opron zoekt en vindt in Giret een stilist, en al snel krijgt hij de taak van stilist-vormgever. Na de dood van Bertoni neemt Opron het vaandel van hem over. In diezelfde periode zal Michel Harmand ook op het toneel verschijnen. Het drietal zet Bertoni’s compromisloze stijltraditie voort.

Hier is Jean Giret te zien in gesprek met Salomon, één andere stilist. Begin 1971

Jean Giret is, ondanks de veranderde bedrijfscultuur, gevestigd door Opron’s opvolgers (achtereenvolgens Trevor Fior, Carl Olsen en tegenwoordig Arthur Blakeslee, een Amerikaan uit de autostaat Michigan) verbonden gebleven aan het Bureau d’Etude van Citroën. Hij is tot 1995 bij wat nu het Design Centre is gaan heten, in Vélizy gebleven en heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van vele Citroën modellen, waaronder de AX, de ZX, de Saxo en heeft zelfs de XM opnieuw aangepakt na het ontwerp van Bertone. Nog steeds hecht hij veel aan de eenwording van vorm en functie. Jean Giret zegt er, ten aanzien van het ontwerpen van de CX, het volgende over: “Het gaat om de spanning van de lijnen bij de CX. Ik heb het volledige concept van de vorm en de typische lijnen, die we nu van de CX kennen, bedacht. Het concept dat wij hadden en dat ik op formele wijze er heb uitgehaald, kenmerkt zich in de spanning van de lijnen zoals die van de spieren. Deze lijnen worden niet op kunstmatige wijze verdeeld in de vorm van het ontwerp. De

22

lijn moet zoveel mogelijk een natuurlijke scheiding zijn in het volume”. Met Opron samen heeft Giret als eerste een methode van rationalisering van functies, de vormen en de afmetingen ontwikkeld. Dit klinkt heel theoretisch, maar Jean Giret is, nogmaals met de CX, de eerste die hele schuine geometrische voorruiten heeft toegepast met één ruitenwisser, geometrische koplampen, bolle zijruiten en een holle achterruit.

De vriendelijke Jean Giret, in zijn woning, in de banlieu van Parijs.


Het is moeilijk te voorspellen of de CX ooit een cult-object zal worden zoals de DS, maar de CitroĂŤn CX is reeds een klassieker. De CX is een geraffineerde esthetische verschijning op de wegen en zijn elegantie wordt geaccentueerd door de twee zijlijnen die Escher zou hebben kunnen bedacht als hij auto-ontwerper was geweest. Echter, deze opmerkelijke lijnen zijn helemaal uit de creatieve geest van Jean Giret ontsproten. De subtiliteit van de CitroĂŤn CX maakt de auto tot op de dag van vandaag tot een toonbeeld van tijdloosheid, in schril contrast met het conservatisme en soms de vulgariteit van de andere merken.

De auteur in gesprek met Jean Giret, om de geheimen van de CX in kaart te brengen

Op de volgende bladzijden 24 en 25 zijn enkele ontwerpen te zien van de hand van Jean Giret. Deze ontwerpen werden in de jaren tussen 1971 t/m 1988 vervaardigd.

23


Gipsmodel van een “L” in 1971 (later de CX). De achterkant loopt wat rond en doet denken aan de Renault Fuego.

Hybride “L” in 1972, met de achterkant van de SM. Dit had ook een 4-deurs SM moeten worden.

24


Jean Giret aan het werk op een grote CitroĂŤn in 1977.

Ontwerp uit 1988, de voorbode van de ZX.

25


1974 Lancering van de CX, op 28 augustus, in casu het model CX 2000. Deze CX wordt in de nieuwe fabriek van Citroën in Aulnay-sous-Bois vervaardigd. Motor 1985 cm3, vermogen DIN 102 pk, koppel DIN 15,5 mkg. Het automobieljaar 1974 eindigt de 24e juni met een zeer belangrijk akkoord, hoezeer het ook voor sommigen een dramatische gebeurtenis is. Een

overeenkomst tussen Peugeot, Michelin en Citroën. Naar aanleiding van dit akkoord zal Peugeot de effectieve directie van de “Automobiles Citroën” op zich nemen; Michelin (beheerder van Citroën sinds 1934) draagt zijn macht over aan Peugeot voor wat betreft het bestuur, maar Michelin blijft groot aandeelhouder van Citroën tot 1976. Peugeot wordt daarna de belangrijkste partner van dit nieuwe consortium, dat de naam PSA draagt. Vele liefhebbers vrezen het ergste, maar die vrees blijkt niet op zijn plaats: Peugeot waarborgt op zeer intelligente wijze de eigenzinnigheid van Citroën’s design en huisstijl. Direct na de overname door Peugeot, kondigde Citroën de geboorte van de CX aan. De CX krijgt de zware taak om de DS op te volgen. De laatste DS rolt op 24 april 1975* de

Bekendmaking in de pers van de lancering van de CX 2000 en de CX 2200. In werkelijkheid, wordt alleen de CX 2000 de 28 augustus 1974 gelanceerd, de CX 2200 volgt in Januari 1975

26

Citroën fabriek uit. Het is een DS 23 Pallas injection électronique. Van de Salon van Parijs van oktober 1955 tot en met april 1975, in een tijdbestek van iets minder dan 20 jaar worden 1.330.755 exemplaren van de DS in Frankrijk geassembleerd.


Dit aantal bedraagt 1.455.746 exemplaren van de DS, als we ook de in het buitenland (België en Engeland) geassembleerde auto’s optellen. De CX wordt in twee versie gepresenteerd op de Salon de Paris 1974: CX 2000 en CX 2200.

Alhoewel de CX 2200 reeds in Aulnay één paar maanden voor het einde van 1974 wordt vervaardigd, komen de eerste auto’s pas in januari 1975 op de weg. De CX krijgt op 29 januari van dat jaar de onderscheiding ‘Auto van het Jaar’.

27

*In dat jaar verlaat Robert Opron Citroën, ten tijde van de overname door Peugeot. Hij wilde niet werken in het destijds zeer sterk conservatieve en niet-creatieve klimaat dat toen bij Peugeot heerste.


Eerste ontwerp van de schakkeltunnel; de autoradio zit op een heel onhandige plek.

Het logo van de CX is korte tijd op de luchtinlaat van de motorkap geweest

Serie van de foto’s (met de foto van pagina 25) van de lancering van de CX 2000 de 28 augustus.

28


De CX 2000, gefotografeerd in de Bois de Boulogne, inclusief fotomodel.

29


1975 Januari: lancering van de CX 2200, cilinderinhoud 2175 cm3, vermogen DIN 112 pk, koppel DIN 17 mkg.

door een dieselblok. Klein detail nog aan het eind van dit jaar: de opening van de achterdeuren worden te nauw bevonden, dus gaat de openingshoek van 50º naar 65º. In januari wordt de CX, met enorm verschil in punten op

de concurrenten, uitgeroepen tot ‘Auto van het Jaar’ door 49 auto journalisten uit 14 Europese landen. In februari onderscheidt de Franse autopers de CX met de Veiligheidsprijs, de ‘Prix de la Sécurité’. Op de automobiel

Juli: de centrale console krijgt twee extra luchtuitlaten. September: lancering van een nieuwe luxe versie in het CX gamma, de CX Pallas. De stuurbekrachtiging met automatische terugloop “Diravi” wordt als noviteit op de markt gebracht. Deze stuurbekrachtiging is een optie op de CX Super en Pallas. Oktober: de airco is nu verkrijgbaar als optie op alle CX benzine. In december zien we de lancering van de CX Diesel, voorzien van een motor met cilinderinhoud van 2175 cm3, vermogen DIN 66 pk, koppel 12,8 mkg. Het is de eerste keer dat Citroën een auto op de markt brengt die wordt voortgestuwd

Tweede ontwerp van de schakkeltunnel: in juli krijgt de centrale console twee extra lucht uitlaten. Januari 1976: de semi-automatische 3-versnellingsbak “C-Matic” is als optie verkrijgbaar op de CX benzines.Op deze foto goed te zien door het ontbreken van het koppelingspedaal.

30


Salon van Genève in maart ontvangt de CX de hoogste onderscheiding op het gebied van ontwerp: de ‘Award Style Auto’. Geen enkele auto ter wereld, zelfs de DS niet, had

tot op dat ogenblik deze 3 onderscheidingen ontvangen. Eind 1975 zijn de volgende CX-en in productie: CX 2000, CX 2000 Economique CX nieuwe opzet van

CX 2200 Pallas 1975

CX 2200 Super 1975

31

de CX 2000 (zuinige versie, met afwijkende versnellingsbakverhouding). Deverschillende wieldoppen zijn hier goed te zien. De heer Quinet was de specialist van de CX wielen. Hij heeft alle wieldoppen ontworpen.


1976 Januari: de semi-automatische 3-versnellingsbak “C-Matic” is als optie verkrijgbaar op de CX benzines. Lancering van de breaks CX 2000 en CX 2200. Februari: Introductie van de CX Prestige, met een verlengde carrosserie, motorinhoud van 2347 cm3, vermogen DIN 115 pk, koppel DIN 18,2 mkg. Juli: lancering van de Berlines 2400 Super en Pallas met de benzine motor met carburateur van de CX Prestige. De “C-Matic” is een optie. De fabricage van de CX 2200 met benzine motor wordt stopgezet. Op alle types CX worden de Iodelampen H4 gemonteerd.

2400 C-Matic en de “C-Matic” versnellingsbak is als optie verkrijgbaar op de CX Prestige. Begin 1976: de CX Diesel, de eerste Citroën personenauto die met een dieselmotor werd uitgerust, blijkt een commercieel succes te zijn. Drie jaar na het uitbrengen van de CX Diesel vertegenwoordigde de CX Diesel 48% van de CX productie. Wanneer in februari/maart 1976 de productie van de CX Diesel goed op gang komt, worden alle muren van Frankrijk bedekt met affiches waarvan de slogan luidt: “De wereld van de Diesel is voor altijd veranderd.” Met het legendarische comfort en de onnavolgbare wegligging

van de Citroëns is de lancering van de CX Diesel op dit punt meer dan geslaagd. Het publiek blijkt Citroën zo trouw te volgen dat de andere automerken zich genoodzaakt voelen hetzelfde te doen. Een soort ‘Me too!’effect: maar wij maken ook Diesels! Deze tendens duurt voort: zelfs vandaag nog vertegenwoordigen de Diesels een niet te verwaarlozen deel van de Citroën verkoop. Eind 1976: wordt de CX 2400 in Spanje geproduceerd. Hij krijgt aldaar in december maar liefst 3 Spaanse prijzen van auto van het jaar. Deze 3 prijzen worden respectievelijk toegekend door Motor Press agency, de Nationale

September: Introductie van de CX Ambulance. Oktober: Introductie van de CX Familiale. December: de airconditioning is als optie verkrijgbaar op de CX

Het logo van de CX voorzien met de “C-Matic” versnellingsbak.

32


Associatie van Piloten en de krant ABC. Dit zijn de CX modellen in het jaar 1976: In de serie Berline: de CX 2000 Confort, CX 2200D Confort, CX

2000 Super, CX 2400 Super, CX 2200D Super, CX 2400 Pallas, CX 2400 GTI en CX 2400 Prestige. De Breaks: CX 2000 Confort, CX 2200 D Confort, CX 2400 Super, CX 2200D Super.

33

De Familiales en de Ambulances: CX 2400 Super en CX 2200 D Super.

CX PRESTIGE, met verlengde carrosserie (februari 1976, wordt gekenmerkt door een “normaal dak”)


Juli: lancering van de Berlines 2400 Super en Pallas met de benzine motor met carburateur van de CX Prestige. Boven de CX 2400 Pallas en onder de Berlines 2400 Super.

34


Januari: Lancering van de breaks CX 2000 en CX 2200.

35


1977 Twee nieuwe modellen in het CX gamma maken hun debuut op de Salon van Parijs van 1976: een CX 2400 die de CX 2200 benzine zal vervangen, en een familiale met 8 zitplaatsen komt het break gamma aanvullen. Een andere CX wordt ook toegevoegd in het programma in mei 1977. Mei: Lancering van de CX 2400 GTI, aangedreven met een motor van 2347 cm3, vermogen DIN 128 pk, koppel DIN 20,1 mkg, met elektronische inspuiting. Voorzien van een vijf versnellingsbak. Buiten deze technische verbeteringen, krijgt de CX 2400 GTI van de stilisten van Citroën de volgende modificaties die typisch zullen zijn voor het model ten tijde van de presentatie ervan: aluminium velgen (wat dan nog een optie is), matzwarte kaders rond de ramenportieren, mistlampen onder de bumper, zijspiegels die elektrisch van binnenuit worden bediend.

Juli: de CX Prestige krijgt een verhoogd dak wat het instapcomfort ten goede komt: begin 1977 bestelt het Élysée een CX Prestige met een verhoogd dak om de officiële genodigden van de president van Frankrijk nog meer gemak te geven bij het in- en uitstappen. Dit geeft aan Citroën het idee om de serie Prestige voortaan met deze verbetering te leveren. Verder beschikt de nieuwe CX Prestige over de motor met elektronische inspuiting en een 5 versnellingsbak van de CX GTI. Opties: 5-versnellingsbak op de CX 2400 berline, elektrisch schuifdak op alle types CX

behalve op de Prestige en Break. Enkele cosmetische details in dat jaar: de sterrenwieldoppen worden vervangen door gladde wieldoppen op de CX Pallas en CX Prestige December: er wordt een CX 2400 Pallas Injection Electronique op de markt gebracht die in serie wordt uitgevoerd met een semi-automatische versnellingsbak (C-Matic) en een stuurbekrachtiging met automatische terugloop (Diravi). De CX modellen in het jaar 1977: In de serie Berline: de CX 2000 Confort, CX 2200D Confort, CX

Interieur van de CX GTI met zwart/wit ledere stoelen, is als optie leverbaar.

36


Mei 1977: Lancering van de CX 2400 GTI. De aluminium velgen zijn nog een optie.

37


2000 Super, CX 2400 Super, CX 2200D Super, CX 2400 Pallas, CX 2400 GTI en CX 2400 Prestige. De Breaks: CX 2000 Confort, CX 2200 D Confort, CX 2400 Super, CX 2200D Super.

38


De Familiales en de Ambulances: CX 2400 Super en CX 2200 D Super.

Juli: de CX Prestige krijgt een verhoogd dak wat het instap-comfort ten goede komt en beschikt over de motor met electronische inspuiting en een 5 versnellingsbak van de CX GTI.

39


1978 Van lieverlede evolueert het CX gamma. Op de CX 2400 carburateur is een 5versnellingsbak verkrijgbaar. Wat betreft de aandrijving van de Prestige: hij beschikt nu over een motor met elektronische injectie van de CX GTI met een 5-versnellingsbak maar kan ook besteld worden met een half automatische versnellingsbak C-Matic. Februari: lancering van de 2500 cm3 diesel motor die de 2200 diesel motor vervangt. Vermogen DIN 75 pk, koppel DIN 15,3 m.kg.

Mei: wijziging van de centrale console die uitgerust wordt met een nieuwe verwarmingsgroep. De Pallas (CX 2500 Pallas) krijgt ook deze nieuwe motor die de 2200 cm3 zal vervangen. Hiermee worden deze nieuwe modellen het summum van de grote serie berline diesel. In combinatie met de 5-versnellingsbak wordt de CX diesel de snelste berline diesel ter wereld met een top snelheid van 156 km/h. Juli: de 2500 Diesel Berlines kunnen extra worden uitgerust met een 5-versnellingsbak.

CX Prestige uit 1978 van de auteur.

40

Veiligheidsriemen op de achterbank op alle types CX (in Frankrijk). Automatische centrale deurvergrendeling op de CX Prestige. December: 5-versnellingsbak als optie te bestellen op de CX 2400 break. Zo ziet het leveringsprogramma er uit in 1978. We kunnen de CX indelen in de volgende types: de CX Berlines, de CX Breaks, de CX Familiales en CX Ambulances. De berlines met benzine carburateurmotor: CX 2000 Confort, CX 2000 Super, CX 2000 Pallas, CX 2400 Super en CX 2400 Pallas.


De Berlines met injectiemotor: CX 2400 Pallas C-Matic, CX 2400 GTI en CX 2400 Prestige. De Berlines met dieselmotor: CX 2500 D Confort, CX 2500 D

Super en CX 2500 D Pallas. De CX Breaks met benzine carburateurmotor: CX 2000 Confort, CX 2400 Super. De Breaks met dieselmotor: CX 2500

D Confort en CX 2500 D Super. De Familiales en de Ambulances: CX 2400 Super (met carburateurmotor) en CX 2500 D Super.

De CX 2500 Pallas Diesel kwam uit in februari 1978.

41


1979 Januari: als optie verkrijgbaar op de Break 2500 Diesel een 5-versnellingsbak. Mei: nieuw type koppakking op de CX 2500 D. In juli 1979 brengt Citroën twee nieuwe CX modellen op de markt: De Reflex en de Athena. Deze twee nieuwe modellen zullen de CX 2000 modellen vervangen. De CX Reflex en de CX Athena zijn uitgerust met de nieuwe 2 liter motor van lichtmetalen legering, 4 cilinders in lijn met bovenliggende nokkenas met een cilinderinhoud van 1995 cm3. De motor ontwikkelt een vermogen van 106 DIN pk, koppel DIN 16,9 mkg en wordt vervaardigd door de Société Française de Mécanique. In Nederland zouden beide modellen in september 1979 worden geleverd. De Athena en de Reflex vervangen de CX 2000 Berline en Break Confort, Super en Pallas en voegen zich in feite

bij de CX 2400 carburateur of injectie, de CX Prestige en de CX Diesel. Deze nieuwe 2 liter motor met bovenliggende nokkenas maakt namelijk betere prestaties mogelijk, waarbij bovendien het benzineverbruik afneemt. De lancering van dit model beantwoordt aan verschillende doelen die men zich bij Citroën toentertijd had gesteld: Het verfijnen van de rijkwaliteiten en de zuinigheid van de CX in de 2 liter categorie dankzij een beter reagerende en modernere motor waarbij de als extra leverbare 5-versnellingsbak een grotere souplesse en geruisloosheid oplevert, een zuinig brandstofverbruik en betere acceleratiecijfers. Presenteren van homogene ‘2 liters’ die in goede harmonie zijn met een uitstekende motor, de hydropneumatische vering, de bekrachtigde schrijfremmen en de stuurbekrachtiging met automatische terugloop (als optie op de Reflex), evenals de als optie verkrijgbare 5-versnellingsbak. Herstructurering van het gehele CX gamma op basis van twee

42

nieuwe modellen in de 2000 klasse. Het optimaal benutten van de beschikbare bronnen in de PSA groep (toegang tot de Société Française de Mécanique) door toepassing van een moderne motor die reeds is beproefd en die volmaakt past in de toentertijd nieuwe opzet van de CX 2000. Citroën wilde ook over werkelijke concurrerende modellen beschikken in deze 2 liter klasse. Het aandeel van Citroën in eigen land, Frankrijk, bestreek in 1978 slechts 13% van een markt die 134 200 auto’s groot was. Met dit doel in het vooruitzicht zijn de Confort, Super en Pallas in de 2000 cm3 serie vervallen en vervangen door het type Reflex, die completer was dan de voorganger Confort. De Athena moest een nieuwe variant zijn die zich tussen de voormalige Super en Pallas zou nestelen. De uitvoering van de Reflex verschilt van die van de Confort door de plastic wieldoppen, zwarte raamlijsten, rubber beschermstrip op de


In juli 1979 lancering van de REFLEX en de ATHENA.

43


achterbumper en natuurlijk door een nieuwe naamsaanduiding op het kofferdeksel. Binnen in de Reflex had Citroën ook wat veranderingen aangebracht, zoals de stoelbekleding met gemengd kunstleer/geruit jersey, en wat details gewijzigd aan het instrumentenpaneel: toerenteller, ‘stop’ controlelichten en handremcontrolelicht. Voor het comfort was het volgende bedacht: Isother uitrusting, alleen in combinatie met een 5-versnellingsbak en standaard stuurbekrachtiging met automatische terugloop (Diravi).

De uitvoering van de Athena verschilt van die van de Super door beschermstrippen op de flanken, wieldoppen van de Pallas, van binnenuit mechanisch te bedienen buitenspiegel en isother uitrusting. Als opties waren de volgende details verkrijgbaar bij Citroën: 5-versnellingsbak, metaalkleur, elektrisch te bedienen schuifdak, boxline bekleding en uitsluitend bij de Athéna elektrisch bedienbare portiervergrendeling. In dezelfde maand juli wordt de stuurbekrachtiging “Diravi” standaard geleverd op alle

Reflex 1979

44

CX modellen uitgezonderd de Confort en de Reflex. Automatische centrale deurvergrendeling, elektrische oliemeter op het dashboard op alle modellen behalve op de Confort en de Reflex. November: de CX 2500 Diesel Limousine is verkrijgbaar met de optie airconditioning. Overzicht van het CX modellen gamma in 1979: De Berlines met 1995 cm3 benzinemotor: CX Reflex en CX Athéna. De Berlines met 2347 cm3 benzinemotor: CX 2400 Pallas (carburateur), CX 2400 Pallas (injectie), CX 2400 GTI (injectie) en CX 2400 Prestige (injectie). De Berlines met 2500 cm3 dieselmotor: CX 2500 D Confort, CX 2500 D Super, CX 2500 D Limousine en CX 2500 D Pallas. De Breaks: CX Reflex (1995 cm3 benzinemotor), CX 2400 Super (2347 cm3 benzinemotor), CX 2500 D Confort en CX 2500 D Super (2500 cm3 dieselmotor). De Familiale en Ambulances: CX 2400 Super (2347 cm3 benzinemotor), CX 2500 D Super (2500 cm3 dieselmotor).


CX GTI 1979

45


1980 Juli: toename van het vermogen en het koppel van de CX carburateurmotor van 2347 cm3. Vermogen 120 pk bij 5500 tpm in plaats van 115 pk bij 5500 tpm, koppel 20 kgm bij 2750 tpm tegen 18,3 kgm bij 2750 tpm. 5-versnellingsbak in serie op de Athéna en CX Diesel Super en Pallas. Nieuwe versnellingsbakverhoudingen op de CX break, GTI en Prestige. Voortrein verbreed met 40 mm. Rembediening verbeterd, soepel geworden door verlenging van stang van rempedaal. Aërodynamische spoiler op de kofferdeksel van de 2400 GTI. Verbetering van de voorruitwisser op de CX modellen. Econoscope in serie op de CX benzine met handgeschakelde versnellingsbak.

Oktober: Break CX Evasion die door Heuliez wordt gemaakt, kan geleverd worden met een 2400IE of 2500D motor. Er zijn er in totaal 28 van geleverd. Overzicht van het CX modellen gamma in 1980: De Berlines met 1995 cm3 benzinemotor: CX Reflex en CX Athéna. De Berlines met 2347 cm3 benzinemotor: CX 2400 Pallas (carburateur), CX 2400 Pallas (injectie), CX 2400 GTI (injectie) en CX 2400 Prestige (injectie). De Berlines met 2500 cm3 dieselmotor: CX 2500 D Confort, CX 2500 D

September: de CX Pallas (carburateur en injectie) evenals de CX Prestige kunnen worden uitgerust met een automatische “ZF” versnellingsbak als optie.

46

Super, CX 2500 D Limousine en CX 2500 D Pallas. De Breaks: CX Reflex (1995 cm3 benzinemotor), CX 2400 Super (2347 cm3 benzinemotor), CX 2500 D Confort en CX 2500 D Super (2500 cm3 dieselmotor). De Familiale en Ambulances: CX 2400 Super (2347 cm3 benzinemotor), CX 2500 D Super (2500 cm3 dieselmotor).

Break CX Evasion die door Heuliez worden gemaakt kunnen geleverd worden met een 2400IE of 2500D motor. Er zijn in totaal 28 van geleverd.


De CX Pallas kon worden geleverd als 2400 carburateur, 2400 Injection Cmatic en 2500 Diesel in 1980.

47


CX Pallas (carburateur en injectie) evenals de CX Prestige kunnen worden uitgerust met een automatische “ZF� versnellingsbak als optie

48


Leer interieur als optie in de CX Pallas en GTI, evenals de CX Prestige maar met een andere dessin.

49


project “E” Tien jaar voor de geboorte van de XM, besloten de designers van Citroën om hun merk van een nieuwe grote berline te voorzien, een berline in de hoogste klasse: Het zou het project “E” worden. Tegen het einde van de jaren 70, was de situatie van het “Design Centre” van Citroën in Velizy verre van rooskleurig. Het vertrek van Robert Opron in 1975 bij de overname van Citroën door Peugeot had een grote leegte achtergelaten. Nieuwe directeuren volgden elkaar in hoog tempo op; Trevor Fior wilde de oprichting van een “Design Centre” in het noord van Canne, wat hij uiteindelijk voor elkaar kreeg: Het werd Sophia-Antipolis.

Sophia-Antipolis is eigenlijk nog steeds wat de “silicon valley” in Californië, in de “bay area” van San Francisco is. Daarna kwam Carl Olsen, een Amerikaan die aan de ontwikkeling van de AX in 1986 heeft bijgedragen. Vóór de komst van

bovengenoemde scheppers, trachtten de getrouwen van Citroën doorgaans een uitdaging aan te nemen: Nieuwe Citroën’s uitvinden, ook zonder een

50

precies omlijnde strategie, in het Frans “Cahier des charges” genoemd. Onder hen was Jean Giret, de eerder genoemde stilist die de mooiste maquettes zou beeldhouwen voor Citroën. In 1980, is de CX reeds zes jaar oud en Citroën is gereed voor de lancering van het kleine zusje, de berline van de renaissance: de BX. Het is in deze periode dat Jean Giret er naar streeft om het gamma van de grote modellen van Citroën te vernieuwen en een waardige opvolger van de Traction Avant, DS en de CX te vinden met het Project “E”. De vormgeving van de auto die de CX had kunnen vervangen, was precies op de lijnen van de BX gebaseerd. De lijnen van de BX Citroën’s nieuwkomer


waren gespannen en scherp als een mes. “De tekeningen werden zeer weloverwogen gerealiseerd, in de geest van de nieuwe architectuur die toen heerste” aldus Jean Giret. “Het idee was om een stijl te vinden in de context van de stedelijke

architectuur van die tijd, zoals bijvoorbeeld ‘La Défense’, hetgeen heeft geleid tot de vormen van de BX zoals we die we nu kennen. Het concept liet niet een meer vloeiende of plastische vormgeving toe.” In juni 1980 is de maquette van

In juni 1980 is de maquette van het project “E” gereed. De vormgeving van de auto die de CX had kunnen vervangen waren precies op de lijnen van de BX gecalqueerd.

51

het project “E” gereed. Het hele bovengenoemde programma was zonder enige goedkeuring en medeweten van de directie afgehandeld, en zonder enige “cahier des charges”. Het viel te verwachten dat deze gang van zaken niet in de smaak van de


verantwoordelijke mensen van Citroën zou vallen: “Het was een tijd waarin de spanning voelbaar was. We waren op een dieptepunt van creativiteit beland, in de periode na het vertrek van onze chef designer Robert Opron. We waren zowel van buiten als van binnen het doelwit van heel veel kritiek. Er was een soort van ondermijnend werk in eigen gelederen van Peugeot-Citroën, en men wilde de designers van het Europese filiaal van Chrysler, in de schoot van de onderneming brengen”. Dit filiaal, voormalig Simca, was ook overgenomen door Peugeot-Citroën. Even later zou Chrysler omgedoopt worden in Talbot. Een korte toelichting op project “E”, de grote zuster voor de BX.

Het project was eigenlijk geen concurrentie van een officieel project dat de CX zou moeten vervangen. Nogmaals Jean Giret over dit onderwerp: “Het project “E” was in feite het enige programma in die tijd dat zich

bezig hield met dit vraagstuk: het vervangen van de CX. Even later zou het project V-80 officieel worden gestart, uiteindelijk resulterend in de komst van de XM in 1989”.

52

Zoals iedere Citroën betaamt, was het project weer erg vooruitstrevend. De achterklep van de “E” bestond uit twee horizontale gedeeltes, die separaat konden worden geopend, bijvoorbeeld om kleine voorwerpen in te laden. BMW en daarna Renault hebben later dit idee in serie uitgevoerd. BMW met zijn serie 5 en Renault met de Laguna. Zoals te verwachten viel, werd geen gevolg gegeven aan dit project toen de Amerikaan Arthur Blakeslee de directie van de Design Centre van Citroën zou overnemen. Hij gaf opdracht om alle gips maquettes van de Citroën te laten vernietigen. Niets van het project “E” zou aan dit trieste lot ontkomen.


In 1980, is de CX reeds zes jaar oud en CitroĂŤn is gereed voor de lancering van het kleine zusje, de berline van de renaissance: de BX. Deze BX in een later model.

53


1981 Juli: stopzetting van de fabricage van de 2400 cm3 motoren met carburateur. Nieuwe verbrede spatschermen op alle type CX om de montage van Michelin TRX banden mogelijk te maken (in serie op de CX GTI, optie op de CX Injection Pallas en Prestige). Optie snelheidsregelaar (speedcontrol) op de CX 2400 Pallas (5-bak en automaat), CX 2400 GTI en CX 2400 Prestige automaat, (behalve 5-bak Prestige). Verbrede sierstrippen op zijpanelen en spatlappen op alle types.

De Berlines met 2347 cm3 benzine injectiemotor: CX 2400 Pallas, CX 2400 GTI en CX 2400 Prestige. De Berlines met 2500 cm3 dieselmotor: CX 2500 D Reflex, CX 2500 D Pallas en CX 2500 D Limousine . De Breaks: CX Reflex (1995 cm3 benzinemotor), CX 2500 D Reflex (2500 cm3 dieselmotor). De Familiale en Ambulances:CX Reflex (1995 cm3 benzinemotor), CX 2500 D Reflex (2500 cm3 dieselmotor).

Optie snelheidsregelaar (speedcontrol) op de CX 2400 Pallas(5-bak en automaat), CX 2400 GTI en CX 2400 Prestige automaat,(behalve 5-bak Prestige).

December: dunnere voorruit (5,5 in plaats van 6,7 mm) op alle types. Overzicht van het CX modellen gamma in 1980: De Berlines met 1995 cm3 benzinemotor: CX Reflex en CX AthĂŠna.

Nieuwe verbrede spatschermen op alle type CX om de montage van Michelin TRX banden mogelijk te maken (in serie op de CX GTI, optie op de CX Injection Pallas en Prestige).

54


Boven aanzicht van de Breaks uit 1981: CX Reflex (1995 cm3 benzinemotor), CX 2500 D Reflex (2500 cm3 dieselmotor). De Familiale:CX Reflex (1995 cm3 benzinemotor), CX 2500 D Reflex (2500 cm3 dieselmotor).

55


1982 Januari: Introductie van break CX 2400 Reflex IE. Juli: De gedeeltelijke herstructurering van de CX gamma is aanvankelijk de verandering van de benaming van bepaalde modellen: de CX Reflex D wordt CX 25 D, de CX Reflex wordt CX 20, de CX AthĂŠna wordt CX 20 Pallas en CX 20 TRE in Frankrijk. De

CX 20 en CX 20 Pallas (TRE) onderscheiden zich door hun hoog uitrustingsniveau bij een concurrerende prijs. Alle Breaks krijgen interieurverbeteringen. Centrale elektromagnetische vergrendeling van de 4 portieren, van de kofferdeksel en van het afsluitklepje van de brandstofvuldop op alle type CX. Elektronische ontsteking op de CX 20 en CX 20 Pallas (CX 20 TRE). Doseringsregelaar op de rem van de CX 2400 GTI.

56

Zo ziet het leveringsprogramma in 1982: De berlines met de 2 liter motor: CX 20, CX Pallas, (CX 20 TRE in Frankrijk). met de CX 2400 injectie motor: CX Pallas IE, CX GTI, CX Prestige. De berlines met de CX 2500 Diesel motor: CX 25 D, CX Pallas D en CX Limousine. De breaks en familiales met benzine motoren: CX 20 en CX 2400 Reflex IE. Break/familiale met een 2500 cm3 diesel: CX 25 D.


De CX GTI uit 1982, uitgerust met de CX 2400 injectie motor.

57


De gedeeltelijke herstructurering van de CX gamma in 1982 is aanvankelijk de verandering van de benaming van bepaalde modellen: de CX Reflex D wordt CX 25 D, de CX Reflex wordt CX 20, de CX AthĂŠna wordt CX 20 Pallas en CX 20 TRE in Frankrijk. Insert: de CX 20 Pallas met automatische versnellingsbak.

58


De familiale met benzine motoren: CX 20 of CX 2400.

EfficiĂŤnt en mooi de CX 20 Pallas.

59


1983 April: lancering van de CX 25 RD Turbo en CX 25 TRD Turbo uitgerust met een CitroĂŤn Dieselmotor met turbocompressor: cilinderinhoud 2500 cm3, vermogen DIN 95 pk bij 3700 tpm, koppel DIN 22 kgm bij 2000 tpm.

op de remleiding van alle types berlines. Voorziening voor de automatische verwarmingsregeling van het passagierscompartiment voor het hele gamma, deze voorziening wordt in serie op de Prestige gemonteerd. Zo ziet het leveringsprogramma dit jaar: De berlines: CX 20, CX 20 Pallas (CX 20 TRE), CX 25 Pallas IE, CX

25 GTI, CX 25 Prestige, CX 25 D, CX Pallas D, CX 25 RD (CX 25 RD Turbo), CX 25 TRD (CX 25 TRD Turbo) en CX 25 Limousine Turbo. De breaks: CX 20, CX 25 TRI, CX 25 D, CX 25 TRD Turbo, CX 20 Familiale, CX 25 D Familiale. De ambulances: CX 20 en CX 25 D.

Juli: de benzine motor 2347 cm3 wordt vervangen door een nieuwe motor de 2500 cm3, vermogen DIN 138 pk bij 5000 tpm en koppel DIN 21,5 kgm bij 4000 tpm. Alle berlines met benzine inspuiting worden uitgerust met deze motor. Lancering van een break voor het topgamma in 2 versies van motorisering: de break CX 25 TRI uitgevoerd met deze nieuwe benzine inspuitmotor van hierboven en een break CX 25 TRD Turbo uitgevoerd met een Diesel Turbomotor met een vermogen DIN van 95 pk. Montage van de Diesel Turbomotor op de Limousine. Doseringsregelaar

De break CX 25 TRI De ambulances: CX 20 en CX 25 D.

60


De CX Limousine Turbo met dezelfde afmetingen als de Prestige maar voorzien van de 2500cm3 dieselmotor met turbocompressor. Gefotografeerd in de wijk “La Défense” even buiten de périphérique van Parijs.

61


De CX 20 heeft de moderner lichtmetalen OHC motor van Renault: 1995 cm3 met 4-versnellingsbak, 106 DIN pk en een maximum snelheid van 176 km/h.

62


In de Alpen: de CX 25 TRD luxueuser uitgevoerd met standaard lichtmetalen wielen. Met de turbodiesel is hij goed voor 174 km/h.

63


1984 Maart: Lancering van 2 breaks in service uitvoering (in Frankrijk entreprise) die het gamma van de CX vergroten: de CX 20 Service en CX 25 D Service. April: In Frankrijk wordt de CX Leader uitgebracht, een speciale in 700 exemplaren gefabriceerde serie (zelfde karakteristieken van de CX 20 met 5-versnellingsbak). Juli: De CX 25 RI (alleen in Frankrijk verkrijgbaar) met de motor van de CX 25 GTI krijgt een soberder uitrusting.

Oktober: Lancering van de CX 25 GTI Turbo. Cilinder inhoud 2500 cm3, vermogen DIN 168 pk bij 5000 tpm, koppel DIN 30 kgm bij 3250 tpm. Deze CX 25 GTI Turbo was de eerste Citroën die als “gezinswagen” een top bereikte die tegen de 220 km/h ligt. Desondanks heeft hij maar weinig hoeven inleveren van het spreekwoordelijke comfort. De CX 25 GTI Turbo kende een aantal opmerkelijke detailveranderingen die het voorbode zou zijn van de nieuwe serie 2 in 1985: Aan de buitenzijde zijn dat de nieuwe velgen met dezelfde stilistisch gevormde “Turbo T” als op nog een aantal plaatsen op de carrosserie is te vinden. Bij de

De CX Limousine uit 1984 wordt in Nederland zonder vinyl-dak geleverd.

64

CX 25 GTI Turbo is de spoiler zeer specifiek, veel groter met kleine ruitjes en dubbele uitlaatpijp als kenmerken. Geheel nieuwe styling van het interieur, nieuw dashboard, console, deurbekleding, zittingen, dak en uitrusting. In het interieur vond de opmerkelijkste wijzigingen ten opzichte van de rest van de CX modellen. De dashboard: daar vinden we voor de snelste CX ronde klokken waar normaliter de roterende snelheidsmeter aanwezig was. Deze nieuwe ronde klokken garanderen een perfecte afleesbaarheid, ook wanneer weleens hard werd gereden. De vormgeving van het


De CX Limousine Turbo uit 1984 tijdens een werkbezoek in de haven van Le Havre.

65


dashboard met zijn op de satellieten ondergebrachte knoppen voor de belangrijke functies veranderde niet. De rangschikking is logisch, zodat er slechts een korte periode van gewenning nodig was.

Voor 1984 zijn de volgende versies van de CX in Nederland bij de CitroĂŤn concessionnaire te bestellen: De berlines: CX 20, CX 20 Pallas, CX 25 Pallas IE, CX 25 GTI Turbo, CX 25 Prestige, CX 25 D, CX 25 RD, CX 25 TRD en

Belangrijke optie in de Prestige: licht bruin of zwart leren bekleding van een uitmuntende kwaliteit. DĂŠ reden om een Prestige te bezitten.

66

CX 25 Limousine Turbo. De breaks: CX 20, CX 25 TRI, CX 25 D, CX 25 TRD Turbo, CX 20 Familiale, CX 25 D Familiale, CX 20 Service, CX 25D Service. De ambulances: CX 20 en CX 25D.


De CX Prestige voor de Hotel CĂŠsar in Parijs. Tegenwoordig heeft de CX Prestige mits hij alle opties bezit een hoge verzamelwaarde.

67


De CX 25 GTI Turbo. Cilinder inhoud 2500 cm3, vermogen DIN 168 pk bij 5000 tpm, koppel DIN 30 kgm bij 3250 tpm. Deze CX 25 GTI Turbo was de eerste Citroën die als “gezinswagen” een top bereikt die tegen de 220 km/h ligt.

68


Bij de CX 25 GTI Turbo uit oktober 1984 is de spoiler zeer specifiek, veel groter met kleine ruitjes en dubbele uitlaatpijp als kenmerken. Geheel nieuwe styling van het interieur, nieuw dashboard, console, deurbekleding, zittingen, dak en uitrusting. In het interieur vond de opmerkelijkste wijzigingen ten opzichte van de rest van de CX modellen. De dashboard: daar vinden we voor de snelste CX ronde klokken.

De nieuwe velgen met dezelfde stylistisch gevormde “Turbo T� als op nog een aantal plaatsen op de carrosserie is te vinden.

69


1985 Maart: Het antiblokkeersysteem ABS wordt als optie leverbaar op de CX 25 GTI Turbo. Doseringscompensator op de remcircuit van de CX breaks, alle types.

Juli: Lancering van de CX serie 2. De herstructurering van het CX-gamma (24 uitvoeringen waarvan 12 berlines en 12 breaks): CX 20 RE, CX 22 TRS (nieuwe berline), CX 25 RI, CX 25 GTI, CX 25 GTI Turbo, CX 25 Prestige, CX 25 Prestige Turbo, CX 25 RD, CX 25 RD Turbo, CX 25 TRD, CX 25 TRD Turbo, CX 25 TRD Limousine Turbo. Deze herstructering gaat gepaard met ingrijpende verandering van de uiterlijke vormgeving.

70

Carrosserie met ge誰ntegreerde voor-en achterbumper van kunststof en in de kleur van de carrosserie, beschermingsstrips. Alle CX worden voorzien van een spoiler op de kofferdeksel, behalve CX 20 RE en de CX 25 RD. Bij de CX GTI Turbo is de spoiler zeer specifiek, veel groter met kleine ruitjes. Geheel nieuwe styling van het interieur, nieuw dashboard, console, deurbekleding, zittingen, dak en uitrusting. Nieuwe berline (CX 22 TRS) met een nieuwe motor, cilinderinhoud 2165 cm3 vermogen DIN 115 pk, koppel DIN 18,1 mkg. Het antiblokkeersysteem ABS wordt als optie leverbaar


Geheel nieuwe styling van het interieur, nieuw dashboard, console, deurbekleding en zittingen.

71


op de berlines (behalve CX 20 RE, CX 22 TRS, CX 25 RD et CX 25 TRD). September: Lancering van 4 CX Leaderuitvoeringen in speciale serie van 300 exemplaren: de

CX Leader afgeleid van de CX 20, de CX Leader D afgeleid van de CX 25 D, de CX Leader IE afgeleid van de CX 25 RI en de CX Leader D Turbo afgeleid van de CX 25 RD Turbo.

72

Oktober: Optie ABS leverbaar op breaks (behalve CX 20 RE en CX 25 RD).


Optie ABS leverbaar op breaks (behalve CX 20 RE en CX 25 RD).

De airconditionning nieuwe stijl is ook als optie leverbaar.

CX 25 GTI Turbo, rood met rood leer interieur...wat een beauty!

73


1986 Juli: De CX 25 GTI Turbo en CX 25 Prestige Turbo worden uitgerust met een interkoeler (in het Frans: ĂŠchangeur air-air), waarmee de namen gewijzigd worden in CX 25 GTI Turbo 2 en CX 25 Prestige Turbo 2. Het

aanbrengen van een interkoeler leidt tot een verhoging van de prestaties (223 km /h in plaats van 220 km/h) en een aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik bij hoge snelheden (een winst van 5,5 liter op 100 km bij 190 km/h). Oktober: Lancering van 2 CX-en Leader in speciale series van

1200 exemplaren voor de benzine-uitvoering en 800 voor de Dieselversie: De CX Leader benzine is gebaseerd op de CX RE, de CX Leader Diesel is gebaseerd op de CX 25 RD. Buiten deze speciale Leader serie worden de volgende CX doorgevoerd, dit zijn in totaal 21 uitvoeringen: 10 berlines, 11 breaks (Entreprises/Services Familiales en Ambulances). De berlines : CX 20 RE, CX 22 TRS, CX 25 GTI, CX 25 GTI Turbo 2, CX 25 Prestige Automatic, CX 25 Prestige Turbo 2, CX 25 RD, CX 25 RD Turbo , CX 25 TRD Turbo , CX 25 Limousine Turbo. De breaks: CX 20 RE, CX 25 TRi, CX 25 RD, CX 25 TRD Turbo en de Familiales; CX 22 RE en CX 25 RD. De Entreprise/Service: CX 20RE, CX 25 RD. De ambulances: CX 20 RE. CX 25 RD en 25 RD Turbo.

Lancering van 2 CX-en Leader in speciale series van 1200 exemplaren voor de benzine-uitvoering en 800 voor de Dieselversie: De CX Leader benzine is gebaseerd op de CX RE, de CX Leader Diesel is gebaseerd op de CX 25 RD.

74


De breaks: CX 20 RE, CX 25 TRi, CX 25 RD, CX 25 TRD Turbo en de Familiales; CX 22 RE en CX 25 RD.

75


De CX 25 GTI Turbo en CX 25 Prestige Turbo worden uitgerust met een interkoeler (in het Frans: ĂŠchangeur air-air), waarmee de namen gewijzigd worden in CX 25 GTI Turbo 2 en CX 25 Prestige Turbo 2.

76


Gefotografeerd in 1987 ergens in ItaliÍ voor een reclamecampagne: 195 km/h voor de CX 25 GTI Automaat is nog steeds niet kinderachtig. De Turbo ontbreekt, daardoor ontbreken ook de Turbowielen en de gestileerde T’s op de auto. In Brun Maya (1987) is deze CX een zeer chique verschijning.

77


1987 Januari: Vervanging van de boordcomputer van de CX GTI Turbo 2 door een nieuw systeem: de gecodeerde startveiligheid.

Maart: Alle CX Diesel Turbo modellen (berlines, limousines en breaks) worden voortaan uitgerust met een interkoeler. De Franse pers was vrijwel unaniem enthousiast over de nieuwe CX 25 Diesel Turbo 2. De gespecialiseerde autojournalisten waren verrast over zijn bijzondere prestaties: Auto Hebdo, best netjes voor deze “puber” die binnenkort dertien lentes moet worden.

Deze interkoeler geeft de CX berline). Vanwege de verhoging Diesel Turbo 2 26% meer van de prestaties, diende de vermogen en 18% meer koppel motor robuuster te worden. dan de huidige CX Diesel Onderzoek op dat gebied leidde Turbo. De motor, 4 cilinder in tot een versterkte krukas, zuigers lijn, heeft een inhoud van 2500 en koppakking, verhoging van cm3, ontwikkelt 120 DIN pk de olie- en wateropbrengst bij 3900 tpm met een koppel voor een verbeterde koeling. DIN van 26 mkgbij 2000 tpm. Het hoge prestatie niveau, het Het is het hoogste koppel van plezierige rijden (koppel en alle dieselmotoren in berlines. vermogen bij lage toerentallen), Met een maximum snelheid rijkwaliteit, confort, en niet te van 195 km/h, 0-100 km in vergeten de hydropneumatische 10,5 sec, 0-400m in 17,2 sec, vering met constante rijhoogte, 0-1000 m in 32,3 sec, is de CX dragen ertoe bij dat de CX 25 25 Diesel Turbo 2 de snelste Diesel Turbo 2 (de snelste, Europese diesel, met de beste pittigste zuinigste diesel berline) accelerarietijden. Bovendien zich kan meten met de beste zijn de verhoudingen van de benzine auto’s. In een stijgende versnellingsbak gewijzigd, de Europese markt geeft Citroën eerste drie, kortere, versnellingen met de CX 25 Diesel Turbo 2 leiden tot een uitstekende een antwoord op de wensen van acceleratie, terwijl de verlenging de cliënten die lange afstanden van de hogere versnelling een duidelijke brandstofbesparing geeft, zonder vermindering van de prestaties: 4,9 liter bij 90 km/h, 6,6 liter bij 120 km/h, 8,5 liter De laadruimte van de CX Service is in de stad (tegen enorm: een vlakke laadvloer van 2 m en respectievelijk 5,6 2175 liter aan nuttige laadruimte liter, 7,1 liter en 8,6 liter voor de vorige 2

78


De CX Break Service met grijs kenteken heet in Frankrijk Entreprise.

De CX 25 GTI Turbo 2. Het aanbrengen van een interkoeler leidt tot een verhoging van de prestaties: 223 km /h en een aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik bij hoge snelheden.

79


snel, comfortabel en zuinig willen overbruggen. Dit in het context van de eind jaren tachtig is nog steeds geldig. De volgende wijzigingen worden ook doorgevoerd: Alle types CX worden voorzien van een automatisch afslaande achterruitverwarming. Afsluiting

vanuit de besturdersplaats van de elektrisch bedienbare ramen op de achterportieren en de sigaretten aansteker op de CX 25 GTI Turbo 2, CX 25 Prestige Automatic, CX 25 Prestige Turbo 2, CX 25 Limousine Turbo. Deze uitrusting is ook geldig op de CX 22 TRS, CX 25 GTI en CX TRD

Alle CX Diesel Turbo modellen (berlines, limousines en breaks) worden voortaan uitgerust met een interkoeler.

80

Turbo 2 met VIP optie. Nieuwe kleuren: Brun Maya, Bleu Magnetic en Rouge Florentin. Vervallen zijn de volgende kleuren: Bleu Romantique, Beige Sphinx en Vert Cali. Alle modellen van het jaar 1987, dit zijn 21 uitvoeringen: 10 berlines, 8


breaks en 3 ambulances. De berlines : CX 20 RE, CX 22 TRS, CX 25 GTI, CX 25 GTI Turbo 2, CX 25 Prestige Automatic, CX 25 Prestige Turbo 2, CX 25 RD, CX 25 RD Turbo 2, CX 25 TRD Turbo 2, CX 25 Limousine Turbo 2. De breaks: CX 20 RE, CX 20 RE Familiale, CX 20 RE Service, CX TRI, CX 25 RD, CX 25 RD

Familiale, CX 25 RD Service, CX 25 TRD Turbo 2. De ambulances: CX 20 RE, CX 25 RD en CX 25 TRD Turbo 2, deze ambulances zijn ook leverbaar met vergroten volume. In Frankrijk worden nog de CX TRI en de CX 25 TRD geleverd. De service heet in Frankrijk Entreprise.

In 1987 worden de geruchten steeds groter dat er een nieuwe “CX” zal verschijnen. Er zijn nog geen foto’s voorhanden: AutoVisie vraagt Marcel Bastiaans een afbeelding voor het blad te schetsen. Dit resulteerd in deze tekening: hij wordt nog CX genoemd.

81


1988 Voor het jaar 1988 zijn weinig wijzigingen te bespeuren, men voelt dat de CX het eind van zijn carrière benaderd, de hete adem van de XM komt steeds dichterbij. De XM wordt nog DX genoemd in de pers.

Handhaving van de CX modellen van 1987. Alle modellen van het jaar 1988 zij als volgt, dit zijn 21 versies: 10 berlines, 8 breaks en 3 ambulances. De berlines : CX 20 RE, CX 22 TRS, CX 25 GTI, CX 25 GTI Turbo 2, CX 25 Prestige Automatic, CX 25 Prestige Turbo 2, CX 25 RD, CX 25 RD Turbo 2, CX 25 TRD Turbo 2, CX 25 Limousine Turbo 2. De breaks:

De sobere CX 20 RE.

82

CX 20 RE, Familiale CX 20 RE, CX 20 RE Service, CX 25 TRI, CX 25 RD, Familiale 25 RD, CX 25 RD Service, en CX 25 TRD Turbo 2. De ambulances: CX 20 RE, CX 25 RD en 25 RD Turbo 2, ook te bestellen met vergroten volume.


DX ontwerpen

Men is aan het gissen hoe de DX er uit zal zien. Citroën heeft altijd de spanning tot het uiterste kunnen bewaren. Hier in l’Auto Journal uit 1988.

Hier is de DX door de auteur getekend ook in 1988.

Het lang verwachte topmodel van Citroën wordt nog in januari 1988 de DX genoemd. Hier getekend door Marcel Bastiaans voor het blad AutoVisie. Deze DX ziet er nog steeds zeer modern uit.

83


1989 Alle modellen van het jaar 1988 worden, op enkele wijzigingen na, nog even doorgevoerd, dit zijn 18 uitvoeringen: 10 berlines, 5 breaks en 3 ambulances. De berlines: CX 20 RE, CX 22 TRS, CX 25 GTI, CX 25 GTI Turbo 2, CX 25 Prestige Automatic, CX 25 Prestige Turbo 2, CX 25 RD, CX 25 RD Turbo 2, CX 25 TRD Turbo 2, CX 25 Limousine Turbo 2. De breaks: CX 22 RS, CX 25

RD, Familiale 25 RD, CX 25 RD Entreprise, en CX 25 TRD Turbo 2. De ambulances: CX 22 RS, CX 25 RD en 25 RD Turbo 2. Het antiblokkeersysteem ABS wordt nu standaard geleverd op de CX 25 GTI Turbo 2 en de CX 25 Prestige Turbo 2. Enkele kleuren komen niet meer voor in de leveringsprogramma van de CX, met name: Blanc Crémant, Bleu Iris en Brun Maya. Maar belangrijk feit is dat in mei 1989 de lancering plaatsvindt van een hele nieuwe, grote Citroën: de XM. En dit zal

het einde van de CX inluiden. Na bijna 16 jaar trouwe dienst wordt de CX vervangen door de XM, die al een hele tijd werd verwacht. Dit is de reden dat er bijna geen wijzigingen meer aan de CX worden doorgevoerd. In Nederland zou de XM nog tot november 1989 op zich laten wachten. En dan is het echt gebeurd met de CX Berline en Limousine. De CX Break mocht nog een tijdje door, namelijk twee lange jaren tot dat de XM Break verscheen.

Passage uit het Nederlandse Persbericht van 13 oktober: in november 1989 zal de nieuwe XM op de Nederlandse markt verschijnen. Na de persintroductie in oktober zal de XM officieel aan de Nederlandse Citroën dealers worden gepresenteerd tijdends een bijeekomst in het MECC Congrescentrum in Maastricht op 3 november. Aansluitend zullen alle Citroën dealers met hun eerste demonstratie XM naar huis terugkeren. Enkele dagen later, op 9 november, volgt de presentatie van de XM aan het publiek, waarbij de dealers hun eigen klantenkring en andere belangstellen-den uitnodigen om kennis te maken met dit nieuwe topmodel.

84


CX...Adieu!

85


1990 Belangrijke mijlpaal voor de CITROËN liefhebbers in Nederland, het nieuwe topmodel, de XM, die in november 1989 op de Nederlandse markt verscheen. Niet alle versies zullen direct leverbaar zijn; een aantal uitvoeringen (waaronder de XM Diesel) komen pas in het voorjaar van 1990. De CX Berline is uit productie, maar de break blijft in het gamma, zij het in een beperkt aantal uitvoeringen. De berichten worden steeds summierder naarmate het einde van de CX nadert. De break is de laatste der mohikanen. In 1990 vertegenwoordigde de Europese markt voor breaks in het topsegment 168.000 wagens, dat is ongeveer 10% van het hoog segment. De CX Breaks, die een nieuwe definitie krijgt, worden nog gemaakt. Heuliez die traditioneel voor Citroën onderaanneemt had reeds in 1979 een CX Break

vervaardigd in de ateliers van zijn divisie Augereau in Brou onder de naam Évasion, met luxe buffelleer interieur als optie. Men kon ook een 7 plaatsen Familiale bestellen die 16 cm aan de achterkant langer was dan de standaard CX Break. In 1989 wordt weer beroep gedaan op Heuliez, hij beëindigd de productie van de CX Break. Zij heten voortaan CX Évasion en worden in 4 versies verwaardigd in zijn ateliers van Cerizay: CX 20 TGE, CX 25 TGI, CX 25 TGD en CX 25 TGD Turbo. Er is keuze uit 4 motoren: 1995 cm3 met carburateur, vermogen DIN 102 pk, motor bekend uit de CX 20 RE in de CX 20 TGE. 2500 cm3 met elektronische inspuiting, vermogen DIN 121 pk in de CX 25 TGI en wordt geleverd met een katalysator U9. Dit is de enige CX die ooit met een katalysator is geleverd. 2500 cm3 diesel, vermogen DIN 75 pk in de CX 25 TGD. 2500 cm3 tubodiesel, vermogen DIN 120 pk in de CX 25 TGD Turbo. Er bestaat één uitrustingsniveau dat TG heet, vandaar deze nieuwe CX benaming. De CX

86

breaks beschikken allemaal standaard over de volgende uitrusting: 5-versnellingsbak, banden 195/70-14. Grijs interieur + bekleding “Vigonal”.Verder in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, centrale portiervergrendeling, zonwerendglas, elektrisch bediende zijruiten vóór, 2 van binnenuit verstelbare buitenspiegels en achterruitewisser/ sproeier. “Diravi” stuurbekrachtiging behoort ook tot de standaarduitrusting. De CX 25 TGI en CX 25 TGD hebben bovendien nog: elektrisch bediende achterruiten, een deelbare achterbank. Verder buitentemperatuur en koelvloeistof temperatuurdisplay en lichtmetalen velgen. Als optie is metallic lak leverbaar op de CX 20 TGE en CX 25 TGD. Bovendien zijn ABS en airconditioning als opties TGI kon tevens worden uitgerust met een automatische transmissie. Als optie kon men ook bij Heuliez de “Aménagement Intérieur Grand Luxe” bestellen: buffelleer of zuivere scheerwol (zittingen en deurpanelen).


XM Berline Het nieuwe topmodel, de XM, die in november 1989 op de Nederlandse markt verscheen. Dit luidde ook het eind van de CX Berline aan, de CX Break zou nog tot 1991 meegaan.

87


CXAuto Toen de CX (projet “L”) nog in ontwikkeling was, werd met de mogelijkheid rekening gehouden dat hij op de Amerikaanse markt zouden worden verkocht. Jean Giret zei hierover dat bij het ontwerpen (vooral bij de grote Citroën) er altijd rekening mee werd gehouden, zoals zijn voorganger de DS en later de SM, en zelfs nog met de XM.

Maar desondanks is de CX nooit officiële in de Verenigde Staten verkocht: Citroën heeft zich in 1973 uit Amerika teruggetrokken, mede door de strenge eisen die de Amerikaanse industrie in zijn macht had. Niet helemaal ten onrecht want uiteindelijk heeft dit tot meer veiligheid en minder luchtvervuiling bijgedragen. Europa is b.v.een decennia later met katalysator gekomen. Wat Citroën ook parten speelde was geen goed dealers netwerk door dit immens

land. Citroën’s waren doorgaans in de grote steden te vinden . Wel is er individueel, meestal door Nederlanders, geprobeerd om nieuwe CX’en in Amerika af te zetten met min of meer wisselende successen. Van één van deze individueel die met enorme veel inspanningen tegen de Amerikaanse bureaucratie heeft gevochten, moeten wij André Pol in Hoeven vermelden. Er zijn ook bedrijven die geprobeerd hadden om buiten De CX GTI van CXAuto, met speciale verlichting en extra zijlichten en natuurlijk aanpassingen t.a.v. de uitstoot van uitlaatgassen

88


de officiële kanalen van Citroën om CX’en te importeren in de Verenigde Staten. Één van die bedrijven was CXAuto uit Oisterwijk met een Amerikaanse

vestiging in Lebanon, New Jersey. De CX’en werden omgebouwde naar Amerikaanse specificaties. Zo zijn er enkele CX GTI, CX Prestiges en CX

Breaks (in Amerika de CX Estate Wagon genoemd) over de grote plas gegaan.

Interieur van de CX Estate Wagon

89


CX Targa project Toen de CX (projet “L”) nog in ontwikkeling was, werd met de mogelijkheid rekening gehouden dat hij op de Amerikaanse markt zouden worden verkocht. Jean Giret zei hierover dat bij het ontwerpen (vooral bij de grote Citroën) er altijd rekening mee werd gehouden, zoals zijn voorganger de DS en later de SM, en zelfs nog met de XM. Maar desondanks is de CX nooit officiële in de Verenigde Staten verkocht: Citroën heeft zich in 1973 uit Amerika teruggetrokken, mede door de strenge eisen die de Amerikaanse industrie in zijn macht had. Niet helemaal ten onrecht want uiteindelijk heeft dit tot meer veiligheid en minder luchtvervuiling bijgedragen. Europa is b.v.een decennia later met katalysator gekomen. Wat Citroën ook parten speelde was geen goed dealers netwerk door dit immens land. Citroën’s waren doorgaans in de grote steden te vinden . Wel is er individueel, meestal door Nederlanders, geprobeerd

om nieuwe CX’en in Amerika af te zetten met min of meer wisselende successen. Van één van deze individueel die met enorme veel inspanningen tegen de Amerikaanse bureaucratie heeft gevochten, moeten wij André Pol in Hoeven vermelden. Er zijn ook bedrijven die geprobeerd hadden om buiten de officiële kanalen van Citroën

om CX’en te importeren in de Verenigde Staten. Één van die bedrijven was CXAuto uit Oisterwijk met een Amerikaanse vestiging in Lebanon, New Jersey. De CX’en werden omgebouwde naar Amerikaanse specificaties. Zo zijn er enkele CX GTI, CX Prestiges en CX Breaks (in Amerika de CX Estate Wagon genoemd) over de grote plas gegaan.

De CXA Targa

90


Heuliez

Heuliez die voor Citroën onderaanneemt had reeds in 1979 een CX Break vervaardigd onder de naam Évasion met luxe leer interieur als optie. Men kon ook een 7 plaatsen Familiale bestellen die 16 cm langer was dan de standaard CX Break (zie insert). De CX Break (onder) is van 1981.

91


Heuliez heet tegenwoordig EuroAutomobiles Heuliez in Cerizay en maakt o.a. voor Citroën en Peugeot elektrische auto’s. Tot het einde van de CX was de totale productie van Heuliez 40 000 auto’s voor derden, met een capaciteit van 50 000 units. Heuliez heeft de gehele BX Break productie voor Citroën uitgevoerd. Naast de Break Évasion maakt Heuliez ook Ambulances onder de namen Citroën CX Quasar met ramen rondom en een verhoogde dak en de Citroën CX Médicale die een gesloten uitvoering was met een extra hoge dak. Deze Ambulances werden vervolgens bij de GIFA voorzien van de hele eerste hulp uitrusting.

Citroën CX Médicale

Citroën CX Quasar

92


De CX break wordt nog geleverd in 1989 t/m 1991. Zij heten voortaan CX Evasion en worden door Heuliez in Cerizay gemaakt. Als optie kon men ook bij Heuliez de “Aménagement Intérieur Grand Luxe” bestellen: buffelleer of zuivere scheerwol (zittingen en deurpanelen). Op de achtergrond een glazen gebouw van de Futuroscope in Poitiers.

93


1991 Op de Autosalon van Frankfurt die in september 1991 werd gehouden wordt eindelijk de langverwachte XM Break aan de wereld voorgesteld. Het rijgedrag van de XM Break, zijn comfort en bedieningsgemak dragen bij tot de instandhouding van de grote Citroën, zoals ook de CX had gedaan. De XM krijgt van het tweewekelijkse Duitse tijdschrift AUTO MOTOR UND SPORT de prijs van meest geïmporteerde auto in de hogere klasse. De XM Break vormt een rijkelijke aanvulling op de berline, die met 89.000 stuks in 1990 in Europa de meest verkochte Franse wagen was in de hogere prijsklasse. Het Citroën XM Break-gamma omvatte 7 modellen, verdeeld in twee uitrustingsniveaus, Détente en Ambiance en 4 krachtige en schone motoren: twee benzinemotoren 4-cilinder 2 liter injectie, 6-cilinder 3 liter injectie en twee 4-cilinder dieselmotoren met 3 kleppen per

cilinder 2,1 liter atmosferisch en 2,2 liter met drukvulling. Deze modellen maken het Citroën XM gamma compleet en betekenen de entree van de XM in de Europese markt voor breaks in het top segment, waar Citroën traditioneel aanwezig is. Tot het eind van de CX Break in 1991, produceert Heuliez in zijn fabriek 4578 CX Breaks. Zij heetten toen steeds CX

Evasion en werden in 4 versies verwaardigd: CX 20 TGE, CX 25 TGI, CX 25 TGD en CX 25 TGD Turbo. Waarvan de CX 25 TGI versie met driewegkatalysator als standaard voorziening. Verstelbare buitenspiegels en achterruitewisser/sproeier. “Diravi” stuurbekrachtiging behoort ook tot de standaarduitrusting.

De totale lengte is ten opzichte van de berline met 25 cm toegenomen bij een onveranderde wielbasis. Door de achterbank in verschillende delen neer te klappen, kan de interieurruimte makkelijk worden vergroot tot een totaal volume van 1960 liter. De CX Break had iets meer laadruimte n.l. 2175 liter.

94


XM break De CX 25 TGI en CX 25 TGD hebben bovendien nog: elektrisch bediende achterruiten, een deelbare achterbank. Verder buiten temperatuur en koelvloeistof temperatuurdisplay en lichtmetalen velgen. Als optie is metallic lak leverbaar op de CX 20 TGE en CX 25 TGD. Bovendien zijn ABS en airconditioning als opties leverbaar op de CX 25 TGI en CX 25 TGD Turbo. De CX 25 TGI kon tevens worden uitgerust met een automatische transmissie.

In september 1991 wordt eindelijk de langverwachte XM Break aan de wereld voorgesteld

95


Tissier

Één van de eerste autotransporter op basis van de CX.

Pierre Tissier begon in 1973 met het ombouwen van grote Citroëns voor volumineuse en sneltransporten. Pierre Tissier rechts in gesprek met Philippe Choulan die een boek heeft geschreven en uitgegeven in eigen beheer over de Citroëns van Tissier: “Les Citroën de Pierre Tissier”.

Onder: vier zogenaamde travellings worden gebouwd t.b.v. filmopnamen. Deze is op basis van een GTI.

96


Deze CX Bagagère voorzien, na een restauratie, van nieuw opgebouwd gegalvaniseerd chassis. Hij wordt ‘s nachts ingezet voor het vervoeren van vers fruit en groente door geheel Frankrijk.

97


Doordat de CX een zeer comfortabele vering had werd ze door veel carrossiers voor allerlei doeleinde gebruikt. Pierre Tissier heeft ook dankbaar de mogelijkheden van de CX benut, b.v.: Ambulances, autotransporters, travellings, twee en vierdeurs bagagères, maar bijna altijd gebruik maken van zes wielen. Deze CXen zijn op enkele na allemaal in het bezit gekomen van verwoede verzamelaars die ze meestal ook dagelijks gebruiken.

Insert. Een ambulance uit 1975 van 6 en half meter en een hoogte van 1,80 meter. Het gespecialiseerde interieur werd door een ander bedrijf vervaardigd.

Op deze Bagagères (Copie Pro en JEP) zijn de verschillen in hoogte goed te zien: de klant had de mogelijkheid toendertijd een laag of een hoog ombouw te bestellen. Ook was de mogelijkeid om een twee of vierdeurs CX te bestellen (zie insert).

98


De meeste CX breaks van Tissier hadden meer een goederen vervoersfunctie maar er zijn enkele breaks gemaakt voor het personenvervoer: hiernaast en onder de CX 14 plaatsen wordt special vervaardigt voor het vervoeren van VIP’s die de tennis toernooien op Roland Garros willen bijwonen.

99


Verlengde CX Prestige gemaakt voor Erich Honnecker, president van de toenmalige DDR. Deze CX heeft een met 60 centimeter verlengde wielbasis en drie klapstoelen. Het interieur is afgewerkt in blauwgrijs velours en de kleur van de carrosserie is “gris renard” gespoten. De CX maakt nu deel uit het Musée des Chefs d’États in Savigny-les -Bois (Yonne).

De “Penthouse” ontworpen door de firma Dibicamper en gebouwd door Heuliez op basis van een CX GTI, wordt gepresenteerd op de Salon van Parijs in 1980. De hele voorkant van de GTI blijft onveranderd, de achterkant is gemaakt van glasvezel verdeeld in twee compartimenten en is gemonteerd op dubbele assen. Eerste gedeelte: sanitaire. Tweede gedeelte: het luxe woon, zit en slaap compartimente.

Deze XM bagagère (gesloten besteller) is gemaakt voor de bekende aperitieve firma Ricard.

100


Labbé De firma Labbé produceerde voor Citroën een speciaal gepantserde CX Prestige “Haute Protection”. Het binnen compartiment wordt in zijn

geheel door middel van stalen platen en amaride films (materiaal van kogelvrij vesten) versterkt. De ruiten rondom worden vervangen door gelaagde ruiten met een dikte van 7cm. De benzinetank en de vitale mechanische delen worden

CX Prestige “Hoge Protectie”, 680 kg zwarder dan de standard Prestige.

101

door middel van plaatstaal beschermd. De CX Prestiges die op deze manier worden gepantserd krijgen een gewichts toename van 680 kg, zonder dat men merkbare veranderingen in de wegligging kan constateren.


Chapron

De geraffineerde CX Prestige inspireerde Henri Chapron (na het wegvallen van de DS) transformaties van een hoog niveau aan dit model aan te brengen. Men kon bij de CitroĂŤn dealers een CX Prestige bestellen met een door Henri Chapron zeer luxueuze interieur bestellen.

102


Door Henri Chapron getransformeerde zeer luxueuze interieur van de CX Prestige.

103


In 1978 Presenteerde Chapron een CX Prestige DĂŠcouvrable met speciale leren interieur en een overdaad aan houten panelen (Ronce de noyer). Hij wordt ook de CX prestige Landaulet genoemd. In de Salon van Parijs van 1980 wordt hij weer gepresenteerd zonder veel veranderingen te hebben ondergaan. In de catalogus van Chapron kon je ook een minibar en telefoon aantreffen. Deze CX was voor het vervoeren van officiĂŤle persoonlijkheden gemaakt: het dak kon

helemaal worden verwijderd en men kon zich in de Landaulet staande houden en zijn evenwicht bewaren door zich vast te houden aan de transversale stang. CX Prestige Landaulet

104


De CX Orphée waarvan er maar drie zijn gemaakt

Guy Deslandes aan het stuur van de CX Orphée.

Deslandes

De Cabriolet CX Orphée. Tentoongesteld voor de eerste keer op de Salon van Genève in 1984, deze cabriolet werd gemaakt in 3 exemplaren op basis van een CX benzine door de “Société Deslandes Design” in Villeneuve-sur-Allier, in het centrum van Frankrijk. De Orphée wordt op basis van Chapron’s filosofie van de DS Cabriolet uitgevoerd: vier zitplaatsen, twee deuren, leren bekleding. De kap verdwijnt in zijn geheel in de carrosserie. De elektrische bediening van de kap was een optie.

105


Pijpops

De zeswielige bestellers op CX Break basis worden vaak verwarren met die van Tissier.

Zoals Tissier, heeft een Belgische firma uit Geetbets ook spectaculaire verbouwingen op de CX toegepast. De zeswielige bestellers op CX Break basis worden vaak verwarren met die van Tissier. Ook werd een extra lange CX Prestige vervaardigd. De ooit voor CXA gebouwde stretchlimousine was nooit naar Amerika verscheept en is nu in het bezit van Pijpops zelf.

Spectaculaire verbouwing op een CX Prestige: men neme een extra meter tussen voor-en achterportieren en een aangepaste daklijn. Wel een hele mooie Limousine.

106


techniek

De produktie van de CX (carrosserie, verf, bekleding en montage) vond praktisch in zijn geheel plaats in de fabriek van Aulnay-sous-Bois, 16 km ten noord van Parijs. Deze fabriek is nog steeds een van de modernste van Europa.

107


Zogenaamde “Ghostview” van de eerste CX 2000.

Voortrein van de CX 2000, met een motorblok van 1985 cm3, afgeleidt van de DS 20. In 1980 (September): de CX Pallas (carburateur en injectie) evenals de CX Prestige kunnen worden uitgerust met deze automatische “ZF” versnellingsbak als optie.

108


Op deze “exploded view� is de subframe die een versteviging van de carrosseriestruktuur vormt goed te zien. Deze extra frame wordt aan de carrosserie bevestigd door middel van elastische componenten.

De transversale veringsarmen van de voortrein vormen een parallellogram, ze zijn van staal gemaakt.

De in de lengterichting geplaatste veringsarmen van de achtertrein zijn van aluminium.

109


1974. Dit is het eerste dashboard van de CX 2000. Het heel interieur en het dashboard van de CX zijn door Michel Harmand ontworpen.

Bij de CX 25 GTI Turbo uit oktober 1984, nieuw dashboard met ronde klokken. Dit is de voorbode van de serie 2.

110


In 1985, serie 2, geheel nieuwe styling van het interieur, en het opmerkelijk nieuwe dashboard.

111


Enkele CitroĂŤn carrosseriekleuren die o.a. gebruikt zijn voor de CX. Er zijn uiteindelijk meer dan zestig verschillende kleuren gebruikt in de hele produktie periode van de CX.

112


produktiecijfers Produktiecijfers van alle CX BERLINES van 1974 t/m 1983 type motor versnellingsbak 4/5 1985 Carburateur 1994 Carburateur 4/5 2165 Carburateur 5 2175 Carburateur 4/5 2175 Diesel 4/5 2345 Carburateur 4/5 2345 Injection 5 / Auto Electronique 2500 Injection 5 / Auto Electronique 2500 Injection 5 Electronique Turbo 2500 Diesel 4/5 2500 DieselTurbo 5

BERLINES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 11 698

47 635

31 554

22 837

28 161 8 713 4 19 530

61

48 211 670

26 527 20 656 20 092

676 31 754 33 247 9 289

4 4 869 22 677 23 569

107

15 538

25 039

20 521

17 436

14 119 16 788

2 115 10 038

1 191 12 305

244 10 168

25 5 941 4 248

35 702

45 698

27 605

28 165

19 260

9 342 10 361

1987 1988

1989

Produktiecijfers van alle CX BERLINES van 1984 t/m 1989 type motor versnellingsbak 4/5 1985 Carburateur Carburateur 4/5 1994 Carburateur 5 2165 Carburateur 4 / 5 2175 Diesel 4 / 5 2175 4/5 2345 Carburateur Injection 5 / Auto 2345 Electronique Injection 5 / Auto 2500 Electronique Injection 5 2500 Electronique Turbo 4/5 2500 Diesel 5 2500 DieselTurbo

BERLINES 1984 1985 1986 7 926

133 6 663 3 282 2 391 11 776

6 366 3 852

3 070 7 431

3 212 3 476

1 865 2 709

244 528

3 175 2 199 4 709 11 294

1 771 1 214 4 297 6 475

433 195 1 014 1 217

3 3 886 3 660 3 945 8 205

4 132 2 362 4 082 6 413

Produktie totaal van de CX BERLINES = 883 995

113


Produktiecijfers van alle CX BREAKS van 1975 t/m 1984 type motor 1985 1994 2165 2175 2345 2345 2500 2500 2500

Carburateur Carburateur Carburateur Diesel Carburateur Injection Electronique Injection Electronique Diesel

Diesel Turbo

versnellingsbak 4/5 4/5 5 4/5 5 5 / Auto 5 / Auto 4/5 5

BREAKS 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 530 768

1 207

1 640

1 767

879 6 040

5 578

2 315

1 918 4

28 2 121

5 215

7 157

5 557

4 300

238

4 901

1 211

958

22

4 023 1 667

5 272 4 048 17

1983 1984 1 887

1 358

1 633 393 3 782 476

114 1 869 2 246 1 779

Produktiecijfers van alle CX BREAKS van 1985 t/m 1991 type motor 1985 Carburateur 1994 Carburateur 2165 Carburateur 2175 Diesel 2345 Carburateur Injection 2345 Electronique Injection 2500 Electronique 2500 Diesel 2500 Diesel Turbo

versnellingsbak 4/5 4/5 5 4/5 5 5 / Auto 5 / Auto 4/5 5

BREAKS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1 153 12

975 26

353 476

644

41 241

46 152

20 43

1 855 1 566 1 828

1 441 1 544 1 418

1 519 1 330 2 050

1 055 979 1 582

803 730 845

335 504 554

80 156 150

Produktie totaal van de CX BREAKS = 116 737

114


Produktiecijfers van alle CX PRESTIGES van 1975 t/m 1984 type motor versnellingsbak 5 / Auto 2345 Carburateur 5 / Auto 2345 Injection Electronique 5 / Auto Electronique 2500 Injection 5 2500 Injection Electronique Turbo

1975

2

PRESTIGES

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 2 570

1 967 1 368

436 3 100

495 2 078

259 1 492

242 1 468

222 1 022

19 1 132 471

9 965

Produktiecijfers van alle CX PRESTIGES van 1985 t/m 1989 type motor 2345 Carburateur 2345 Injection Electronique Injection 2500 Electronique 2500 Injection Electronique Turbo

PRESTIGES versnellingsbak 1985 1986 1987 1988 1989 5 / Auto 5 / Auto 5 / Auto 5

870 215

618 383

432 372

218 193

27 27

Produktie totaal van de CX PRESTIGES = 22 673 Produktiecijfers van alle CX LIMOUSINES van 1979 t/m 1989 type motor 2500 Diesel 2500 DieselTurbo

v.bak 4/5 5

1979

829

LIMOUSINES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1078

1372

873

465 190

530

410

319

308

284

48

Produktie totaal van de CX LIMOUSINES = 6 706

115


Produktiecijfers van alle CX BREAK AMBULANCES van 1976 t/m 1985 type motor 1985 Carburateur 1994 Carburateur 2175 Diesel 2345 Carburateur 2500 Diesel 2500 Diesel Turbo

versnellingsbak 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5

1976 173

AMBULANCES 1977 1978 1979 1980 1981 78

87

714 8

21 891

1982 1983 1984 1985

34 68

95

131

159

108

72

81

55 951

18 663

2 697

687

718

648

590

Produktiecijfers van alle CX BREAK AMBULANCES van 1986 t/m 1991 type motor 1985 Carburateur 1994 Carburateur 2175 Diesel 2345 Carburateur 2500 Diesel 2500 Diesel Turbo

AMBULANCES 1986 1987 1988 1989 versnellingsbak 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5

50

66

47

8

785 140

455 88

497 91

455 87

1990 1991

354 87

60 21

Produktie totaal van de CX BREAK AMBULANCES = 11 448 Produktiecijfers van alle CX BREAK SERVICES/ENTREPRISES van 1984 t/m 1991 type motor 1994 Carburateur 2000 Carburateur 2500 Diesel

SERVICES/ENTREPRISES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 versnellingsbak 4 4/5 5

33

155

53 134

52 163

5 111

58

54

49

33

Produktie totaal van de CX BREAK SERVICES = 900

116


Produktie cijfers van alle CX van 1974 t/m 1986

Modellen BERLINES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 11 759

96 516 98 829

BREAKS

0

260 10 591

VERLENGDE BERLINES

0

2

AMBULANCES

0

BREAK SERVICES

0

Totaal CX

11 759

97 910 114 986 104 848 64 797

62 182

47 108

45 455

32 171

29 914

27 493

10 548

13 092

14 033

8 835

9 119

8 216

8 171

7 366

6 414

5 404

2 570

3 335

3 536

3 402

2 829

3 082

2 117

2 277

1 504

1 4 95

1 322

0

349

925

1 061

1 108

776

830

846

826

720

716

975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

187

215

96 778 112 339 112 718 132 675 123 391 77 237

75 213

58 287

56 729

38 726

35 409

41 949

Produktie cijfers van alle CX van 1987 t/m 1991

Modellen BERLINES

1987 1988 1989 1990 1991 28 065

18 331

3 631

0

0

BREAKS

5 728

4 260

2 660

1 591

449

VERLENGDE BERLINES

1 112

695

102

0

0

AMBULANCES

609

635

550

441

81

BREAK SERVICES

117

58

54

49

33

35 630 23 979

6 997

2 081

563

Totaal CX

Produktie totaal van de CX = 1 042 460

117


118


Introductie van de CX 2000 (28 augustus ‘74)

Leeggewicht Totaal beladen gewicht Cilinderinhoud Boring slag Compressieverhouding Vermogen DIN Koppel DIN Carburateur

Modellen 1975

CX 2000 1265 kg 1740 kg 1985 cm3 86 x 85,5 9:1 102 pk bij 5500 tpm 102 pk bij 3000 tpm 34 DMTR 25 dubbelpoorts

PRESTATIES Normale versie CX 2000 Zuinige versie CX2000 Max. snelheid 174 km/h 167 km/h Snelheid staande start 1000 m 34,4 sec 34,6 sec Benzineverbruik DIN 1 op 9,52 1 op 10,27 Verhouding versnellingsbak km/h per 1000 tpm: 1e 7,8 km/h 8,56 km/h 2e 13,5 “ 14,80 “ 3e 21,9 “ 23,90 “ 4e 31,0 “ 36,16 “

Technische gegevens van alle CX modellen

TECHNISCHE GEGEVENS CX 2000 CX 2200 Ledig gewicht DIN 1265 kg 1285 kg Totaal beladen gewicht 1740 kg 1760 kg Cilinderinhoud 1985 cm3 2175 cm3 Compressieverhouding 9 : 1 9:1 Vermogen DIN 102 pk 112 pk bij 5500 tpm bij 5500 tpm Koppel DIN 15,5 kgm 17,0 kgm bij 3000 tpm bij 3500 tpm Prestaties Max. snelheid 174 km/h 179 km/h Acc. staande start 1000m 34,4 sec 33,6 sec Brandstofverbruik DIN bij 100 km/h g 1 op 9,5 1 op 9,8 Verhouding versnellingsbak km/h per 1000 tpm 1e 7,8 7,8 2e 13,5 13,5 3e 21,9 21,9 4e 31,0 31,0

CX Diesel 1340 kg 1825 kg 2175 cm3 22,25 : 1 66 pk bij 4500 tpm 12,8 kgm bij 2250 tpm 144 km/h 40,8 sec 1 op 13,9 7,8 13,5 21,9 31,0

MODEL

2L Benzine

CX CX Super CX Pallas

l l l

119

M OTOR (I) 2,2 L Benzine l l

2,2 L Diesel l l


Modellen 1976 Technische gegevens BRANDSTOFVERBRUIK in liters (1 op ...) 90 km/h 120 km/h stad

PRESTATIES

BANDEN

max snelh staande start km/h 0-400 m 0-1000 m

mech. besturing

met stuurbekr. DIRAVI

CX 2000 berline

12,2

9,8

7,0

174

18’3

34’4

voor 185SR-14ZX achter 175SR-14ZX

185 HR 14XVS 175 HR 14XVS

CX 2000 break

11,9

9,3

7,0

171

19’3

35’8

voor+ 185SR-14ZX achter

185 HR 14XVS

CX 2400 berline

12,0

9,5

6,9

181

17’5

32’7

voor 185HR-14XVS achter 175HR-14XVS

185 HR 14XVS 175 HR 14XVS

CX 2400 C Matic berline

11,0

8,7

6,7

177

19’0

34’7

voor 185HR-14XVS achter 175HR-14XVS

185 HR 14XVS 175 HR 14XVS

CX 2400 break

10,9

8,7

6,8

174

18’0

33,9

CX 2400 Prestige

11,2

9,1

6,8

181

18’1

33’6

CX 2400 Prestige C Matic

11,0

8,5

6,5

176

19’5

35’5

CX 2200 D berline

15,9

11,9

10,0

146

21’8

40’4

voor 185SR-14ZX achter 175SR-14ZX

185 HR 14XVS 175 HR 14XVS

CX 2200 D break

15,6

11,4

10,0

144

22’8

42’

voor+ 185SR-14ZX achter

185 HR 14XVS

120

voor+ 185SR-14ZX achter voor+ achter voor+ achter

185 HR 14XVS 185 HR 14XVS 185 HR 14XVS


Motor

2000

2400

Aantal cilinders

2200 Diesel

4 cilinders in lijn

Boring x slag in mm

86 x 85,5

93,5 x 85,5

90 x 85,5

Cilinderinhoud in cc

1985

2347

2175

Compressieverhouding

9:1

8,75 : 1

22,25 : 1

Koeling

water en thermostatisch geregelde electrische ventilator

Accu

12V 225/45 Ah

12V 275/55Ah

Wisselstroom dynamo Vermogen DIN Max koppel DIN

2 thermostatisch geregelde electrische ventilator 12V 440/88 Ah

1008 W (72 Ah) 102 pk bij 5500 tpm

115 pk bij 5500 tpm

66 pk bij 4500 tpm

15,5 kgm bij 3000 tpm

18,3 kgm bij 1750 tpm

12,8 kgm bij 2750 tpm

Inhoud brandstoftank

68 l

121


Modellen 1977 Technische gegevens Motor

2000

2400

Aantal cilinders Boring x slag in mm

2400 Injectie 4 cilinders in lijn

86 x 85,5

93,5 x 85,5

93,5 x 85,5

90 x 85,5 2175

Cilinderinhoud in cc

1985

2347

2347

Compressieverhouding

9:1

8,75 : 1

8,75 : 1

Koeling Accu Wisselstroom dynamo Vermogen DIN Max. koppel DIN

2200 Diesel

water en thermostatisch geregelde electrische ventilator 12V 225/45 Ah

22,25 : 1

2 thermostaties geregelde electrische ventilatoren

12V 275/55 Ah

1008 W (72 Ah)

12V 300/60 Ah Gti 12V 350/70 Ah Prestige

12V 440/88 Ah

1120 W (80 Ah)

1008 W (72 Ah)

102 pk bij 5500 tpm

115 pk bij 5500 tpm

128 pk bij 4800 tpm

66 pk bij 4500 tpm

15,5 kgm bij 3000 tpm

18,3 kgm bij 2750 tpm

20,1 kgm bij 3600 tpm

12,8 kgm bij 2750 tpm

Inhoud brandstoftank

68 l

122


Brandstofverbruik in liters (1 op ...)

Prestaties

90 km/h 120 km/h stad

max. snelheid. staande start km/h 0-400 m 0-1000 m

Banden

CX 2000 berline 4 versn.

12,2

9,8

7,0

174

18’3

34’4

CX 2000 break 4 versn.

11,9

9,3

7,0

171

19’3

35’8

CX 2400 berline 4 versn.

12,0

9,5

6,9

181

17’5

32’7

CX 2400 berline 5 versn.

14,1

10,6

6,6

180

17’9

32’9

CX 2400 C Matic berline

11,0

8,7

6,7

177

19’0

34’7

CX 2400 break 4 versn.

10,9

8,7

6,8

174

18’0

33’9

CX 2400 berline Inj. 5 versn.

12,3

9,9

6,6

189

17’1

31’9

CX 2400 Prestige Inj. 5 versn.

11,2

9,1

6,8

181

18’1

33’6

CX 2400 Prestige Inj. C Matic

11,1

8,5

7,1

180

19’1

34’9

CX Diesel berline 4 versn.

15,9

11,9

10,0

146

21’8

40’4

Diesel break 4 versn.

15,6

11,4

10,0

144

22’8

42’0

123

mech. besturing voor 185SR-14ZX achter 175SR-14ZX voor+ 185SR-14ZX achter voor 185HR-14XVS achter 175HR-14XVS voor 185HR-14XVS achter 175HR-14XVS voor 185HR-14XVS achter 175HR-14XVS voor+ 185SR-14ZX achter

met stuurbekr. DIRAVI 185HR-14XVS 175HR-14XVS 185HR-14XVS 185HR-14XVS 175HR-14XVS 185HR-14XVS 175HR-14XVS 185HR-14XVS 175HR-14XVS 185HR-14XVS 185HR-14XVS

voor+ achter voor+ achter voor 185SR-14ZX achter 175SR-14ZX voor+ 185SR-14ZX achter

185HR-14XVS 185HR-14XVS 185HR-14XVS 175HR-14XVS 185HR-14XVS


Modellen 1978 TECHNISCHE GEGEVENS Motor Cilinderinhoud in cm3 Boring x slag in mm Compressieverhouding Max. vermogen ISO in kW (DIN pK) bij tpm Max. koppel ISO in Nm (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs in m

Remmen

Ophanging

2000 Carburateur Confort Super Pallas

CX Berlines 2400 Carb. 2400 Injectie 2500 Diesel Super Pallas Pal.Cmatic GTi Prestige Confort Super Pallas

1985 86,0 x 85,5 9:1

2347 93,5 x 85,5 8,75:1

2347 93,5 x 85,5 8,75:1

2500 93,0 x 92,0 22,25:1

73,5 (102) 5500

83 (115) 5500

92 (128) 4800

54 (75) 4250

14,9 (15,5) 3000

17,6 19,3 14,7 (18,3) (20,1) (15,3) 2750 3600 2000 Door water en thermostatisch bediende electrische ventilator (1 of 2 ventilatoren al naar gelang het model)

Mechanische bediening Cmatic Mechanische bediening 4 vooruit + achteruit 3 v + a 5 voor- + achteruit 4 vootuit + achteruit 13 x 62 14 x 61 13 x 59 Enkelvoudige droge plaatkoppeling Tandheugel Normaal stuur: 4,5 Normaal stuur: 4,5 Bekr. stuur: 2,5 (1) (1) Bekr. stuur: 2,5 Bekr. stuur: 2,5 (1) 5,45 5,90 5,45 (1) Stuurbekrachtiging met automatische terugloop. Serie op Pallas injectie Cmatic GTi en Prestige. Extra op de overige modellen. Voor: zelf ventilerende schijven in de wielen Achter: schijven in de wielen Hydraulische hogedrukbekrachtiging Circuits voor en achter gescheiden 4 onafhankelijke wielen. Hydropneumatische vering. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. “Anti-reactie” voortrein.

124


TECHNISCHE GEGEVENS Motor Cilinderinhoud in cm3 Boring x slag in mm Compresseverhouding Max. vermogen ISO in kW (DIN pK) bij tpm Max. koppel ISO in Nm (DIN in mkg) bij tpm

Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het van aanslag tot aanslag stuurwiel Draaicirkel tussen trottoirs in m

Remmen

Ophanging

2000 Carb. Confort

CX Breaks 2400 Carb. 2500 Diesel Super Confort Super

CX Familiales 2400 Carb. 2500 Dies. Super Super

1985 86,0 x 85,5 9:1

2347 93,5 x 85,5 8,75:1

2500 93,0 x 92,0 22,25:1

2347 93,5 x 85,5 8,75:1

2500 93,0 x 92,0 22,25:1

73,5 (102) 5500

83 (115) 5500

54 (75) 4250

83 (115) 5500

54 (75) 4250

14,9 (15,5) 3000

17,6 14,7 17,6 14,7 (18,3) (15,3) (18,3) (15,3) 2750 2000 2750 2000 Koeling Door water en thermostatisch bediende electrische ventilator (1 of 2 ventilatoren al naar gelang het model)

13 x 62

Mechanische bediening 4 vooruit + achteruit 13 x 59 13 x 62 Enkelvoudige droge plaatkoppeling

13 x 59

Tandheugel Normaal stuur: 4,5 Bekr. stuur: 2,5 (1) 5,90 (1) Stuurbekrachtiging met automatische terugloop. Serie op Pallas injectie Cmatic GTi en Prestige. Extra op de overige modellen. Voor: zelf ventilerende schijven in de wielen Achter: schijven in de wielen Hydraulische hogedrukbekrachtiging Circuits voor en achter gescheiden 4 onafhankelijke wielen. Hydropneumatische vering. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. “Anti-reactie” voortrein.

125


TECHNISCHE GEGEVENS

2000 Carburateur Confort Super Pallas

CX Berlines 2400 Carb. 2400 Injectie 2500 Diesel Super Pallas Pal.Cmatic GTi Prestige Confort Super Pallas

Electrische aansluiting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak in m2 Inhoud bagageruimte in cm3 Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (bestuurder niet inbegrepen) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Totaal aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (1l op ... km) bij 90 km/h met gestabiliseerde snelheid bij 120 km/h metg gestabiliseerde snelheid bij stadstraject Inhoud Brandstoftank Prestaties (alleen de bestuurder) Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0-100 km/h (in sec.)

12V- 225/45Ah

12V- 275/55Ah

12V- 300/60Ah

12V350/70Ah 1120W-80A

1008W-72A

12V- 440/88Ah 1008W-72A

5 2,93

3,08

2,93

458 1265

1280

495

1760 480 630/1300

1283

1300

1318

1375

1475

1850 475

1925 450

685/1300

735/1300

665/1300

1790 477

490

472

650/1300

1330

1345

1348

470

1800 455

452

80

12,1

12,0

11,1

12,3

13,1

15,3

9,8

9,5

8,5

9,9

10,3

11,4

7,0

6,8

7,1 68 liter

6,5

6,8

12,1

174 18”3 34”4 12”8

181 17”5 32”7 11”0

180 18”6 34”0 12”5

189 17”1 31”9 10”5

190 17”6 32”7 11”1

147 20”7 38”5 17”8

126


TECHNISCHE GEGEVENS Electrische aansluiting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak in m2 Inhoud bagageruimte in dm3 Inhoud bagageruimte in dm3 met opgeklapte achterbank Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (bestuurder niet inbegrepen) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Totaal aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (1l op ... km) bij 90 km/h met gestabiliseerde snelheid bij 120 km/h met gestabiliseerde snelheid bij stadstraject Inhoud Brandstoftank Prestaties (alleen de bestuurder) Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0-100 km/h (in sec.)

2000 Carb. Confort 12V225/45Ah

CX Breaks 2400 Carb. 2500 Diesel Super Confort Super 12V275/55Ah

12V- 440/88Ah

CX Familiales 2400 Carb. 2500 Dies. Super Super 12V275/55Ah

12V440/88Ah

1008W-72A 5

8 3,24

1163(2) 2128(2)

458(2) 1062(2) (2) Onder het dak

1385

1405

1450

2070 685

2095 690

692/1300

700/1300

1465

1415

1475

645

2095 680

2110 635

700/1300

725/1300

2110 660 725/1300 80

11,9

10,8

15,1

10,8

15,1

9,2

8,6

11,3

8,6

11,3

7,0

6,7

12,1 68 liter

6,7

12,1

171 19”3 35”8 14”7

174 18”0 33”9 12”4

145 21”6 40”0 19”8

174 18”0 33”9 12”4

145 21”6 40”0 19”8

127


Specifieke technische gegevens voor de CX Berlines uitgerust met de extra’s 5-versnellingsbak en Cmatic Cmatic 2400 Carburateur

2500 Diesel

2400 Carburateur

2400 Prestige injectie

Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling

Mechanische bediening Hydraul. koppelomvormer Cmatic 5 vooruit + achteruit 3 vooruit + achteruit 14 x 61 13 x 59 13 x 62 Enkelvoudige droge plaat

Verbruiken (1l op ... km) bij 90 km/h gestabiliseerde snelheid bij 120 km/h gestabiliseerde snelheid bij stadstraject

14,0 10,6 6,5

16,3 12,3 11,2

10,9 8,6 6,7

11,1 8,5 7,1

180 17”9

156 20”4

177 19”0

180 19”1

32”9

37”7

34”7

34”9

11”5

17”1

13”4

13”5

Prestaties (alleen de bestuurder) Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0-100 km/h (in sec.)

128


129


Modellen 1979 Berlines CX 2400 TECHNISCHE GEGEVENS 2400 Injectie 2500 Diesel Carburateur Pallas Pallas GTi Confort Super Limousine (2) Pallas Fiscaal vermogen (Frans) 13 13 13 10 10 10 10 Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 2347 2347 2347 2500 2500 2500 2500 Boring x slag (in mm) 93,5 x 85,5 93,5 x 85,5 93,5 x 85,5 93,0 x 92,0 93,0 x 92,0 93,0 x 92,0 93,0 x 92,0 Compressieverhouding 8,75 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 22,25 : 1 22,25 : 1 22,25 : 1 22,25 : 1 Max. vermogen ISO in kW 83 92 92 54 54 54 54 (DIN in mkg) (18,3) (20,1) (20,1) (15,3) (15,3) (15,3) (15,3) bij tpm 5500 4800 4800 4250 4250 4250 4250 Max. koppel ISO in kW 176 193 193 147 147 147 147 (DIN in mkg) (18,3) (20,1) (20,1) (15,3) (15,3) (15,3) (15,3) bij tpm 2750 3600 3600 2000 2000 2000 2000 Koeling Door water en thermostatisch bediende ventilator; al naar gelang het model Overbrenging mechanische koppelVersnellingsbak mechanische bediening bediening omvormer Aantal versnellingen 4 3 5 4 4 5 4 Pignon en kroonwiel 13 x 62 13 x 62 13 x 62 13 x 59 13 x 59 13 x 59 13 x 59 Koppeling Enkelvoudige droge plaat Stuurinrichting Type Tandheugel Mechanische Aantal omwentelingen van het Diravi: 2,5 (3) besturing: 4,5 Diravi: 2,5 (3) stuurwiel van aanslag tot aanslag Diravi: 2,5 (3) Draaicirkel tussen 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 trottoirs (in m) Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen, Remmen hydraulische hogedruk bekrachtiging, circuits voor en achter gescheiden. 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen, Ophanging stabilisatorstangen voor en achter, hoogteregelaars voor en achter. (1) Overbrenging bestaande uit een koppelomvormer en een automatische hydraulische koppeling, verbonden met een handgeschakelde 3-versnellingsbak. (2) - (3) Diravi: Stuurbekrachtiging met automatische terugloop, extra op de Confort modellen, serie op de overigen.

130


TECHNISCHE GEGEVENS Fiscaal vermogen (Frans) Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag (in mm) Compressieverhouding Max. vermogen ISO in kW (DIN in mkg) bij tpm Max. koppel ISO in kW (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging

2000

2000

2000

Reflex 10

Athena 10

Reflex 10

1995 88 x 82 9,2 : 1

1995 88 x 82 9,2 : 1

1995 88 x 82 9,2 : 1

76,5 (106) 5500

76,5 (106) 5500

76,5 (106) 5500

Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen

2400 Carb. Super 13

2500 Diesel Super 10

4 cilinders in lijn 2347 2500 2500 2347 2500 93,5 x 85,5 93,0 x 92,0 93,0 x 92,0 93,5 x 85,5 93,0 x 92,0 8,75 : 1 22 25 : 1 22,25 : 1 8,75 : 1 22,25 : 1 83,0 (115) 5500

54,0 (75) 4250

54,0 (75) 4250

83,0 (115) 5500

54,0 (75) 4250

163 163 163 176 147 147 176 147 (16,9) (16,9) (16,9) (18,3) (15,3) (15,3) (18,3) (15,3) 3250 3250 3250 2750 2000 2000 2750 2000 Door water en elektrisch thermostatisch bediende ventilator: 1 of 2 naar gelang het model

Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type

Berlines CX 2400 2500 Diesel Carb. Super Confort Super 13 10 10

mechanische bediening 4 13 x 59

4 13 x 59

4 13 x 59

4 4 4 13 x 62 13 x 59 13 x 59 Enkelvoudige droge plaat

Tandheugel en rondsel Onbekrachtigd stuur: 4,5 Bekrachtigd stuur: 4,5 (1) 5,45

5,45

5,90

4 13 x 62

4 13 x 59

Tandheugel Mechanische Diravi: 2,5 (3)besturing: 4,5 Diravi: 2,5(3) 5,90

5,90

Diravi: 2,5 (3) 5,90

5,90

5,90

Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen, hydraulische hogedruk bekrachtiging, circuits voor en achter gescheiden. Ophanging 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen, stabilisatorstangen voor en achter, hoogteregelaars voor en achter. (1) Overbrenging bestaande uit een koppelomvormer en een automatische hydraulische koppeling, verbonden met een handgeschakelde 3-versnellingsbak. (2) - (3) Diravi: Stuurbekrachtiging met automatische terugloop, extra op de Confort modellen, serie op de overigen.

131


TECHNISCHE GEGEVENS

Berlines CX 2400 Carburateur Pallas

Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in m2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder niet inbegrepen) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (1 l op … km) Bij 90 km/h met gestab. snelheid Bij 120 km/h met gestab. snelheid Bij stadstraject Inhoud Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0-100 km/h (in sec.) (4) Onder het dak.

2400 Injectie Pallas

2500 Diesel

GTi

Confort

Super

Limousine (2)

Pallas

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 275/55 Ah 300/60 Ah 300/60 Ah 440/88 Ah 440/88 Ah 440/88 Ah 440/88 Ah 1008 W-72 A 1120 W-80 A 1120 W-80 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 5 2,93 458

5 2,93 458

5 2,93 458

5 2,93 458

5 2,93 458

5 3,08 458

5 2,93 458

1318

1375

1375

1330

1345

1400

1348

1790 472

1850 475

1850 475

1800 470

1800 455

1885 485

1800 452

650/1300

685/1300

685/1300

685/1300

665/1300

700/1300

80

80

80

80

80

80

80

12,0 9,5 6,9

11,1 8,5 7,1

12,3 9,9 6,6

16,3 11,9 11,2

15,3 11,4 12,2

181 17”5 32”7 11”0

180 18”6 34”0 12”5

189 17”1 31”9 10”5

154 20”6 38”0 17”3

147 20”7 38”5 17”8

132

15,3 15,3 11,4 11,4 12,2 12,2 Brandstoftank: 68 l 147 20”7 38”5 17”8

147 20”7 38”5 17”8

665/1300


TECHNISCHE GEGEVENS

Berlines CX

Breaks CX

2000 Reflex Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in m2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Inhoud bagageruimte met opgeklapte achterbank (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder niet inbegrepen) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (1 l op … km) Bij 90 km/h met gestab. snelheid Bij 120 km/h met gestab. snelheid Bij stadstraject Inhoud (Brandstoftank) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0-100 km/h (in sec.) (4) Onder het dak.

Athena

Reflex

2400 Carb. Super

2500 Diesel Confort

Super

Familiales CX 2400 2500 Carb. Diesel Super Super

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 225/45 Ah 225/45 Ah 225/45 Ah 275/55 Ah 440/88 Ah 440/88 Ah 275/55 Ah 440/88 Ah 1008 W-72 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 1008 W-72 A 5 2,93 458

5 2,93 458

5 3,24 1163 (2)

5 3,24 1163 (4)

5 3,24 1163 (4)

5 3,24 1163 (4)

8 3,24 458 (4)

8 3,24 458 (4)

2128 (2)

2128 (4)

2128 (4)

2128 (4)

1062 (4)

1062 (4)

1230

1230

1330

1405

1450

1465

1415

1475

1710 480

1710 480

2000 670

2095 690

2110 660

2110 645

2095 680

2110 635

615/1300

615/1300

665/1300

700/1300

725/1300

725/1300

700/1300

725/1300

80

80

80

80

80

80

80

80

12,6 10,3 8,3

12,6 10,3 8,2

12,6 9,7 8,3

10,8 8,6 6,7

15,1 11,3 12,2

15,1 11,3 12,2

10,8 8,6 6,7

15,1 11,3 12,2

68

68

68

68

68

68

68

68

176 17”9 33”5 12”1

176 17”9 33”5 12”1

168 18”6 35”0 14”1

174 18”0 33”9 12”4

145 21”6 40”0 19”8

145 21”6 40”0 19”8

174 18”0 33”9 12”4

145 21”6 40”0 19”8

133


Modellen 1980

Berlines CX 2 litres TECHNISCHE GEGEVENS

Reflex 4-bak

Fiscaal vermogen (Frans) Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO in kW (DIN pK) bij tpm Maximum koppel ISO in Nm (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen Ophanging

Athena

5-bak(1)

Carburateur Pallas 5-bak Automatic 12

Berlines CX 2400 Injectie Pallas GTi  5-bak Automatic 5-bak 12 12

Prestige 5-bak Automatic 12

10

5-bak(1) 10

1995 88 x 82 9,2 : 1

1995 88 x 82 9,2 : 1

2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

76,5 (106) 5500

76,5 (106) 5500

86,5 (120) 5500

92 (128) 4800

92 (128) 4800

92 (128) 4800

16,3 (16,9) 3250

16,3 (16,9) 3250 Door water

192 193 193 (20) (20,1) (20,1) 2750 3600 3600 en thermostatisch geregelde ventilator

193 (20,1) 3600

4 in lijn

Mechanische Mech. AutoMech. AutoMech. Mech. Autobediening bediening matisch bediening matisch bediening bediening matisch 4 5 5 5 3 5 3 5 5 3 13 x 59 13 x 59 14 x 61 13 x 62 14 x 61 13 x 62 13 x 59 13 x 59 13 x 62 Enkelvoudige droge plaat Tandheugel - Bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI) 2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,90 Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk bekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Last afhankelijke remkrachtbegrenzing. 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein.

(1) Optie

134


Berlines CX 2500 Diesel TECHNISCHE GEGEVENS Fiscaal vermogen (Frans) Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO in kW (DIN pK) bij tpm Maximum koppel ISO in Nm (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen

Confort 4-bak 5-bak(1) 10 2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1 54 (75) 4250

Super 5-bak 10

Pallas 5-bak 10

4 in lijn 2500 2500 2500 93,0 x 92,0 93,0 x 92,0 93,0 x 92,0 22,25 : 1 22,25 : 1 22,25 : 1 54 (75) 4250

147 (15,3) 2000

Limousine 5-bak 10

Familiales CX 2400 Carburateur 2500 Diesel Super Super 4-bak 5-bak(1) Automatic 5-bak 12 10

54 (75) 4250

54 (75) 4250

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

86,5 (120) 5500

54 (75) 4250

147 147 147 192 (15,3) (15,3) (15,3) (20,0) 2000 2000 2000 2750 Door water en thermostatisch geregelde ventilator Mechanische bediening

4 13 x 59

2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

5 13 x 59

5 13 x 59

5 5 4 13 x 59 13 x 59 13 x 59 Enkelvoudige droge plaat

Automatisch 5(1) 3(2) 13 x 62

147 (16,3) 2000 Mech. bediend 5 13 x 59

Tandheugel - Bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI) Mech. bediening 4,5 Diravi 2,5 2,5 2,5 Diravi 2,5(2) 5,45 5,45 5,90 5,45 5,90 5,90 Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk bekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Last afhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) 5-Versnellingsbak; ‘extra’ op model Confort. (2) ‘Diravi’. Stuurbekrachtiging met automatische terugloop; extra op model Confort.

135


Berlines CX 2 litres TECHNISCHE GEGEVENS

Reflex 4-bak

Elektrische uitrusting Accu

5-bak(1)

12V 225/45 Ah 1008W-72A

Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen 5 Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 Inhoud bagageruimte (in dm3) 458 Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder 1245 niet inbegrepen) Totaal belast gewicht 1750 Nuttige belasting 505 Aanhanger gewicht 620/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht 80 (dak) Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h met gestab. snelh. 7,9 7,1 Bij 120 km/h met gestab. snelh. 9,7 9,0 Bij stadstraject 12,0 12,1 Inhoud (brandstoftank in liters) 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 176 176 400 m staande start (in sec.) 17”9 17”8 33”2 1000 m staande start (in sec.) 33”5 0 - 100 km/h (in sec.) 12”1 11”7 (1) Optie

Athena 5-bak(1)

Carburateur Pallas 5-bak Automatic

Berlines CX 2400 Injectie Pallas GTi  5-bak Automatic 5-bak

Prestige 5-bak Automatic

12V 225/45 Ah 1008W-72A

12V 275/55 Ah 1008W-72A

12V 300/60 Ah 1120W-80A

12V 300/60 Ah 1120W-80A

12V 350/70 Ah 1120W-80A

5 2,93 458

5 2,93 458

5 2,93 458

5 2,93 458

5 3,08 458

1245

1296

1750 505

544

1280

1409

1840

1373 1880

560

471

507

1409

1417

1880 471

508

1428 1925 497

620/1300

655/1300

685/1300

685/1300

725/1300

80

80

80

80

80

7,1 9,0 12,1

7,2 9,5 14,1

68 176 17”8 33”2 11”7

9,6 11,9 13,3

7,6 9,8 14,1

68 185 17”6 32”5 11”0

136

9,5 11,2 13,4 68

181 18”8 34”7 12”8

192 17”3 32”1 10”6

8,0 10,1 15,3

8,3 10,2 15,3

68 185 18”4 33”8 12”0

191 17”1 31”8 10”3

9,0 11,2 13,4 68

191 17”4 32”3 10”9

185 18”8 34”4 12”8


Berlines CX 2500 Diesel TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo

Confort 4-bak 5-bak(1) 12V 440/88 Ah 1008W 1120W 72A 80A

Afmetingen Aantal zitplaatsen 5 Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 Inhoud bagageruimte (in dm3) 458 Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder 1328 niet inbegrepen) Totaal belast gewicht 1860 Nuttige belasting 532 Aanhanger gewicht 665/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht 80 (dak) Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h met gestab. snelh. 6,5 6,1 Bij 120 km/h met gestab. snelh. 8,7 8,1 Bij stadstraject 8,2 8,9 Inhoud (brandstoftank in liters) 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 147 156 400 m staande start (in sec.) 20”7 20”4 38”5 37”7 1000 m staande start (in sec.) 0 - 100 km/h (in sec.) 17”8 17”1 (1) 5-versnellingsbak als ‘extra’.

Super 5-bak

Limousine 5-bak

Pallas 5-bak

Familiales CX 2400 Carburateur 2500 Diesel Super Super 4-bak 5-bak(1) Automatic 5-bak

12V 12V 12V 440/88 Ah 440/88 Ah 440/88 Ah 1120W 1120W 1120W 80A 80A 80A

12V 275/55 Ah 1008W 72A(1)

12V 440/88 Ah 1120W 80A

5 2,93 458

5 3,08 458

5 2,93 458

8 3,24 458

8 3,24 458

1328

1376

1328

1408

1462

1860 532

1885 509

1860 532

2130 722

2160 698

710/1300

725/1300

80

80

665/1300 700/1300 665/1300 80

80

80

6,1 8,1 8,9

6,1 8,4 8,9

6,1 8,1 8,9

68

68

68

156 20”4 37”7 17”1

154 20”6 38”0 17”3

156 20”4 37”7 17”1

137

8,7 11,4 13,8

8,5 11,1 13,8

9,8 12,4 13,9

68 180 17”7 32”8 11”3

179 17”8 33”1 11”5

6,2 6,2 8,9 68

175 19”0 35”1 13”9

151 21”7 40”2 20”4


2 liter Reflex

TECHNISCHE GEGEVENS 4-bak Fiscaal vermogen (Frans) Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO in kW (DIN pk) bij tpm Maximum koppel ISO in Nm (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging

10

2500 Diesel Confort 4-bak 5-bak(1) 10

4 in lijn 2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

1995 88 x 82 9,2 : 1 76,5 (106) 5500

86,5 (120) 5500

Super 5-bak 10

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

54 (75) 4250

54 (75) 4250

163 192 147 147 (16,9) (20,0) (15,3) (15,3) 3250 2750 2000 2000 Door water en thermostatisch bediende ventilatoren (1 of 2 al naar gelang het model) mech. bediend

Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs in m Remmen

5-bak(1)

Breaks CX 2400 Carburateur Super 4-bak 5-bak(1) automatic(2) 12

4

mech. bediend

5(1) 13 x 59

automatisch 4 5(1) 3(2) 13 x 59 13 x 62 Enkelvoudige droge plaat

mech. bediend 4

5(1) 13 x 59

mech. bediend 5 13 x 59

Tandheugel-bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI) 2,5

2,5

2,5

2,5

5,90

5,90

5,90

5,90

Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke rembekrachtiging achter. Ophanging 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) 5-Versnellingsbak als ‘extra’. (2) Automatic: automatische versnellingsbak als ‘extra’.

138


2 liter Reflex

TECHNISCHE GEGEVENS 4-bak

5-bak(1)

Breaks CX 2400 Carburateur Super 4-bak 5-bak(1) automatic(2)

Elektrische uitrusting Accu

12V-225/45

Ah 12V-275/55

Wisselstroomdynamo

1008W-72A

1008W-72A(3)

2500 Diesel Confort 4-bak 5-bak(1) Ah 12V-440/88 Ah 1008W 1120W 72A 80A

Super 5-bak 12V-440/88Ah 1120W-80A

Afmetingen Aantal zitplaatsen 5 5 5 5 Totaal glasoppervlak (in m2) 3,24 3,24 3,24 3,24 Inhoud bagageruimte (in dm3) 1163 1163 1163 1163 Inhoud bagageruimte (in dm3) 2128 2128 2128 2128 met neergeklapte achterbank Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) 1320 1408 1442 1442 Totaal belast gewicht 2030 2130 2160 2160 Nuttige belasting 710 722 718 718 Aanhanger gewicht 665/1300 710/1300 725/1300 725/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaalgewicht (dak) 80 80 80 80 Verbruiken (in liters per 100 km) bij 90 km/h met gestab. snelh. 7,9 7,8 8,7 8,5 9,8 6,6 6,2 6,2 bij 120 km/h met gestab. snelh. 10,3 9,8 11,4 11,1 12,4 8,8 8,2 8,2 bij stadstraject 12,0 12,1 13,8 13,8 13,9 8,2 8,9 8,9 Inhoud (brandstoftank) 68 68 68 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 168 165 180 179 175 145 151 151 400 m staande start (in sec.) 18”6 18”9 17”7 17”8 19”0 21”6 21”7 21”7 1000 m staande start (in sec.) 35”0 35”3 32”8 33”1 35”1 40”0 40”2 40”2 0-100 km/h (in sec.) 14”1 14”2 11”3 11”5 13”9 19”8 20”4 20”4 (1) 5-Versnellingsbak als ‘extra’. (2) Automatic: automatische versnellingsbak als ‘extra’. (3) Met de ‘extra’ airconditioning: 1120W-80A.

139


Modellen 1981 Extra: met

Het CX gamma Modellen en uitvoeringen; motoren en versnellingsbakken

*

Modellen en uitvoerigen Motoren 2 liter

Berlines

*

Reflex

Athena

4-bak 5-bak

5-bak

Pallas

* 4-bak 5-bak

GTi

Limousine

Familiales

Prestige

Reflex

Reflex

4-bak 5-bak

5-bak

4-bak 5-bak

5-bak

5-bak Automatic

5-bak

5-bak

*

Breaks

*

5-bak Automatic

Injectie Diesel

Verlengde Berlines

* 5-bak

*

Modellen 1981 Extra:

Het CX gamma: modellen, uitvoeringen, motoren en versnellingsbakken

met k

Berlines Modellen en uitvoeringen Motoren Reflex Athena Confort Super Pallas 2 liters

4-bak k 5-bak

Lange berlines GTi

Breaks

Limousine Prestige Reflex Confort Super Super 4-bak

5-bak

k 5-bak

5-bak 2400 Carburateur

4-bak

matic 5-bak 5-bak k Auto. 4-bak k 5-bak

5-bak

5-bak

140

4-bak

k 5-bak k 5-bak k Auto. k Auto.

k Auto-

2400 Injectie 2500 Diesel

Familiales

5-bak k Auto.

5-bak

4-bak k 5-bak

5-bak

5-bak


TECHNISCHE GEGEVENS Fiscaal vermogen (Frans) Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO in kW (DIN pk) bij tpm Maximum koppel ISO in Nm (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen troittoirs (in m) Remmen Ophanging

Berlines CX 2 liter Reflex Athena 4-bak 5-bak(1) 5-bak(1) 10 10 1995 88 x 82 9,2 : 1

1995 88 x 82 9,2 : 1

76,5 (106) 5500

76,5 (106) 5500

163 (16,9) 3250

163 (16,9) 3250

Berlines CX 2400 Injectie Pallas GTi Prestige 5-bak Automatic(1) 5-bak 5-bak Automatic(1) 12 13 13 12 4 in lijn 2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

92 (128) 4800

92 (128) 4800

92 (128) 4800

193 (20,1) 3600

193 (20,1) 3600

193 (20,1) 3600

Door water en elektrische thermostatisch bediende ventilator Mechanische bediening 4 5 5 13 x 59 13 x 59

Mechanische Mechanische Mechanische Automatic bediening bediening bediening 5 3 5 5 14 x 61 13 x 62 13 x 59 13 x 59 Enkelvoudige droge plaat

Automatic 3 13 x 62

Tandheugel - bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi) 2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5,85 5,85 5,85 5,85 6,25 Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk bekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein.

141


TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu

Berlines CX 2 liter Reflex Athena 4-bak 5-bak(1) 5-bak(1) 12V 225/45Ah 1008W-72A

12V 225/45Ah 1008W-72A

Berlines CX 2400 Injectie Pallas GTi Prestige 5-bak Automatic(2) 5-bak 5-bak Automatic(2) 12V 300/60Ah 1120W-80A

12V 300/60Ah 1120W-80A

12V 350/70Ah 1120W-80A

Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen 5 5 5 5 5 Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 2,93 2,93 2,93 3,08 Inhoud bagageruimte (in dm3) 458 458 458 458 458 Gewichten (in kg) (R.D.W.) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) 1220 1220 1409 1323 1360 1438 1428 Totaal belast gewicht 1780 1780 1885 1870 1890 1910 Nuttige belasting 560 560 476 562 510 452 482 Aanhangergewicht 615/1300 615/1300 685/1300 685/1300 725/1300 onberemd/beremd Maximaal imperiaalgewicht (dak) 80 80 80 80 80 Verbruiken (in liters per 100 km) bij 90 km/h met gestab. snelh. 7,9 7,2 7,2 7,6 9,5 8,0 8,3 9,0 bij 100 km/h met gestab. snelh. 9,7 9,2 9,2 9,8 11,2 10,1 10,2 11,2 bij stadstraject 12,0 12,2 12,2 14,1 13,4 15,3 15,3 13,4 Inhoud (brandstoftank) 68 68 68 68 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 176 176 176 192 185 191 191 185 400 m staande start (in sec.) 17”9 17”8 17”8 17”3 18”4 16”9 17”4 18”8 1000 m staande start (in sec.) 33”5 33”2 33”2 32”1 33”8 31”6 32”3 34”4 0-100 km (in sec.) 12”1 11”7 11”7 10”6 12”0 9”8 10”9 12”8 (1) 5-versnellingsbak; ‘extra’ op het model Reflex, serie op het model Athena. (2) Automatische versnellingsbak ‘extra’.

142


TECHNISCHE GEGEVENS

CX Breaks 2 Liter Diesel 4-bak 5-bak(1) 4-bak 5-bak(1)

CX Familiales 2 Liter Diesel 5-bak 5-bak

Berlines CX 2500 Diesel Reflex Pallas Limousine 4-bak 5-bak(1) 5-bak 5-bak

Fiscaal vermogen (Frans) Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO in kW (DIN in pk) bij tpm Maximum koppel ISO in Nm (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen

10

10

1995 88,0 x 82,0 9,2 : 1

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

1995 88,0 x 82,0 9,2 : 1

76,5 (106) 5500

54 (75) 4250

76,5 (106) 5500

163 (16,9) 3250

147 163 147 147 147 (15,3) (16,9) (15,3) (15,3) (15,3) 2000 3250 2000 2000 2000 Door water en thermostatisch bediende ventilatoren

4 5(1) 13 x 59

2,5 6,25

4 5(1) 13 x 59

10

10

10

10

4 in lijn 2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

54 (75) 4250

54 (75) 4250

54 (75) 4250

54 (75) 4250

Mechanische bediening 5 5 4 5 13 x 59 13 x 59 13 x 59 Enkelvoudige droge plaat

5 13 x 59

Tandheugel, bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI). Mech. bed. 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5(2) Mech. bed.5,45 6,25 6,25 6,25 5,85 5,85(2)

147 (15,3) 2000

5 13 x 59

2,5 6,25

Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing achter. Ophanging 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) 5-Versnellingsbak ‘extra’. (2) ‘DIRAVI’ extra op model Reflex.

143


Modellen 1982 TECHNISCHE GEGEVENS Limousine Motor Fiscaal vermogen (Frans) Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO (in kW) DIN (in pk) bij tpm Maximum koppel ISO (in Nm) DIN (in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen

Ophanging

Berlines CX 2 Liter Berlines CX 2400 Injectie CX 20 CX Pallas CX Pallas IE CX GTI CX Prestige

Berlines CX 2500 Diesel CX 25 D CX Pallas D CX

4-bak 5-bak(1)

5-bak

5-bak Aut.(1)

5-bak

10

10

12

13

1995 88 x 82 9,2 : 1

1995 88 x 82 9,2 : 1

2347 93,5 x 85,5 8,75 : 1

76,5 (106) 5500

76,5 (106) 5500

92 (128) 4800

163 (16,9) 3250

163 193 193 193 147 147 (16,9) (20,1) (20,1) (20,1) (15,3) (15,3) 3250 3600 3600 3600 2000 2000 Door water en elektrische thermostatisch bediende ventilator(en)

Mechanische bediening 4 5 13 x 59

5 13 x 59

5-bak Aut.(1) 4-bak 5-bak(1)

13 12 4 in lijn 2347 2347 93,5 x 85,5 93,5 x 85,5 8,75 : 1 8,75 : 1 92 (128) 4800

92 (128) 4800

5-bak

5-bak

10

10

10

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

2500 93,0 x 92,0 22,25 : 1

54 (75) 4250

54 (75) 4250

54 (75) 4250 147 (15,3) 2000

Mech. Aut. Mechanische Mech. Aut. Mechanische bediening bediening bediening bediening 5 3 5 5 3 4 5 5 5 14 x 61 13x 62 13 x 59 13x 59 13x 62 13 x 59 13 x 59 13 x 59 Enkelvoudige droge plaat Tandheugel bekrachtigd met automatische terugloop

2,5 5,85

2,5 5,85

2,5

5,85 5,85 6,25 5,85 5,85 Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein.

(1) Extra.

144

6,25


TECHNISCHE GEGEVENS Limousine

Berlines CX 2 Liter Berlines CX 2400 Injectie CX 20 CX Pallas CX Pallas IE CX GTI CX Prestige 4-bak 5-bak(1)

5-bak

5-bak Aut.(1)

5-bak

12V 225/45Ah

12V 225/45Ah

12V 300/60Ah

12V 300/60Ah

12V 350/70Ah

Berlines CX 2500 Diesel CX 25 D CX Pallas D CX

5-bak Aut.(1) 4-bak 5-bak(1)

5-bak

5-bak

Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo

1008W-72A

Afmetingen Aantal zitplaatsen 5 Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 Inhoud bagageruimte (in dm3) 458 Gewichten (in kg) (R.D.W.) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) 1220 Totaal belast gewicht 1780 Nuttige belasting 560 Aanhangergewicht 615/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht (dak) 80 Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h gestab. snelheid 7,9 7,2 Bij 120 km/h gestab. snelheid 9,7 9,2 Bij stadstraject 12,0 12,2 Inhoud brandstoftank (liters) 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 176 176 400m staande start (in sec.) 17”9 17”8 1000m staande start (in sec.) 33”5 33”2 0-100 km ( in sec.) 12”1 11”7 (1) Extra.

1008W-72A 1120W-80A

12V 12V 12V 440/80Ah 440/80Ah 440/80Ah 1008W- 1120W1120W-80A 1120W-80A 1120W-80A 1120W-80A 72A 80A

5 2,93 458

5 2,93 458

5 2,93 458

5 3,08 458

5 2,93 458

5 2,93 458

5 3,08 458

1220 1780 560

1409 1323 1885 476 562

1360 1870 510

1438 1428 1890 1910 452 482

1328 1890 562

1328 1890 562

1376 1910 534

615/1300

685/1300

685/1300

725/1300

685/1300

685/1300

720/1300

80

80

80

80

80

80

80

7,2 9,2 12,2 68

7,6 9,5 9,8 11,2 14,1 13,4 68

8,0 10,1 15,3 68

8,3 9,0 10,2 11,2 15,3 13,4 68

6,5 8,7 8,2

6,1 8,1 8,9

6,1 8,1 8,9 68

6,1 8,4 8,9 68

176 18”8 33”2 11”7

192 17”3 32”1 10”6

191 16”9 31”6 9,8

191 17”4 32”0 10”9

147 20”7 38”5 17”8

156 20”4 37”7 17”1

156 20”4 37”7 17”1

154 20”6 38”0 17”3

185 18”4 33”8 12”0

145

185 18”8 34”4 12”8

68


TECHNISCHE GEGEVENS Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO (in kW) DIN (in pk) bij tpm Maximum koppel ISO (in Nm) DIN (in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen

Ophanging

2 Liter 4-bak 5-bak(1)

CX Breaks Injectie 5-bak Aut.(1)

Diesel 4-bak 5-bak

CX Familiales 2 Liter Injectie 5-bak 5-bak Aut.(1)

Diesel 5-bak

1995 88x82 9,2 : 1

4 in lijn 1995 2347 2347 2500 2500 88x82 93,2x85,5 93,2x85,5 93x92 93x92 9,2 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 22,25 : 1 22,25 : 1

2995 2347 2347 2500 88x82 93,5x85,5 93,5x85,5 93x92 9,2 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 22,25 : 1

76,5 (106) 5500

76,5 (106) 5500

76,5 (106) 5500

163 (16,9) 3250

163 (16,9) 3250

92 (128) 4800

92 (128) 4800

54 (75) 4250

54 (75) 4250

92 (128) 4800

92 (128) 4800

193 193 147 147 163 193 193 (20,1) (20,1) (15,3) (15,3) (16,9) (20,1) (20,1) 3600 3600 2000 2000 3250 3600 3600 Door water en elektrisch thermostatisch bediende ventilatoren

Mechanische bediening 4 5 5 13x59 13x59 14x61

Aut. Mechanische bediening 3 4 5 5 13x62 13x59 13x59 13x59 Enkelvoudige droge plaat

Aut. 5 14x61

54 (75) 4250 147 (15,3) 2500

Aut. 3 13x62

Mech. bed. 5 13x59

2,5

2,5

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein.

5,85

Tandheugel. Bekrachtigd met automatische terugloop. 2,5

2,5

5,85

5,85

2,5

2,5

(1) Extra.

146

2,5

2,5

2,5

2,5


TECHNISCHE GEGEVENS

2 Liter 4-bak 5-bak(1)

CX Breaks Injectie 5-bak Aut.(1)

Diesel 4-bak 5-bak

12V 12V 225/45Ah

12V 12V 300/60Ah

12V 12V 440/88Ah

1008W-72A

1120W-80A

CX Familiales 2 Liter Injectie 5-bak 5-bak Aut.(1)

Diesel 5-bak

Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in m2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Gewichten (in kg) (R.D.W.) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhangergewicht onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (in liters per 100 Bij 90 km/h gestab. snelheid Bij 120 km/h gestab. snelheid Bij stadstraject Inhoud brandstoftank (liters) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400m staande start (in sec.) 1000m staande start (in sec.) 0-100 km ( in sec.) (1) Extra.

12V 225/45Ah

1008W-72A 1120W-80A 1008W-72A

12V 12V 300/60Ah

12V 440/88Ah

1120W-80A

1120W-80A

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

8 2,93 458

8 2,93 458

8 2,93 458

8 2,93 458

1320 2080 760

1320 2080 760

1370 2165 795

1380 2165 785

1442 2190 748

1442 2190 748

1371 2080 709

1370 2165 795

1380 2165 785

1462 2190 728

695/1300

730/1300

755/1300

695/1300

730/1300

755/1300

80 km) 8,1 10,6 12,0 68

80

80

80

80

80

80

80

80

80

7,8 9,8 12,2 68

8,5 10,7 15,3 68

9,3 11,5 13,4 68

6,6 8,8 8,2 68

6,2 8,2 8,9 68

7,8 9,8 12,2 68

8,5 10,7 15,3 68

9,3 11,5 13,4 68

6,2 8,2 8,9 68

168 18”6 35”0 14”1

165 18”9 35”3 14”2

186 17”5 32”9 10”8

180 18”6 34”4 12”4

145 21”6 40”0 19”8

151 21”7 40”2 20”4

165 18”9 35”3 14”2

186 17”5 32”9 10”8

180 18”6 34”4 12”4

151 21”7 40”2 20”4

147


Modellen 1983 CX BENZINE CX DIESEL CX 20 CX 25 CX 25D CX 25RD CX 25 TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 Pallas Pallas IE GTi Prestige CX Pallas D CX 25 TRD LimousineTurbo 4-bak 5-bak 5-bak aut. 5-bak 5-bak aut. 4-bak 5-bak 5-bak 5-bak Motor Aantal cilinders 4 in lijn 1995 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm 88 x 82 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 Compressieverhouding 9,2 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 22,25 : 1 21 : 1 21 : 1 Maximum vermogen ISO (in kW) 76,5 100 100 100 54 70 70 DIN (in pk) 106 138 138 138 75 95 95 bij tpm 5500 5000 5000 5000 4250 3700 3700 Maximum koppel ISO (in Nm) 163 206 206 206 147 210 210 DIN (in kgm) 16,9 21,5 21,5 21,5 15,3 22 22 bij tpm 3250 4000 4000 4000 2000 2000 2000 Koeling Door water en thermostatisch bediende ventilatoren. Overbrenging mech. Versnellingsbak mech. bediening aut. aut. mechanische bediening bediening Aantal versnellingen 4 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 Pignon en kroonwiel 13 x 59 15 x 61 13 x 62 14 x 59 15 x 61 13 x 62 13 x 59 16 x 61 16 x 61 Koppeling Enkelvoudige droge plaat. Stuurinrichting Type Tandheugel. Bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI). Aantal omwentelingen stuur2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 wiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 5,85 5,85 5,85 6,25 5,85 5,85 6,25 Remmen Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 onafhankelijk hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein.

148


CX BENZINE CX 20 CX 25 TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 Pallas Pallas IE GTi 4-bak 5-bak 5-bak aut. 5-bak Elektrische uitrusting Accu 12V 12V 12V 225/45Ah 300/60Ah 300/60Ah Wisselstroomdynamo 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A Afmetingen Aantal zitplaatsen 5 5 5 Totaal glasoppervlak (in m3) 2,93 2,93 2,93 Inhoud bagageruimte (in dm3) 507 507 507 Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) 1235 1370 1370 Totaal belast gewicht 1780 1885 1885 Nuttige belasting 545 515 515 Aanhanger gewicht 615/1300 685/1300 685/1300 onberemd/beremd Max. imperiaalgewicht (dak) 80 80 80 Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h met gestab. snelh. 7,9 7,2 7,4 9,2 7,4 Bij 120 km/h met gestab. snelh. 9,7 9,2 9,3 11,4 9,3 Bij stadstraject 12,0 12,2 13,6 13,0 13,6 Inhoud brandstoftank (in liters) 68 68 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 176 176 200 194 201 400 m staande start (in sec.) 17”9 17”8 17”0 18”2 16”6 1000 m staande start (in sec.) 33”5 33”2 31”7 33”5 31”1 0-100 km (in sec.) 12”1 11”7 9”7 11”7 9,2

149

CX DIESEL CX 25D CX 25RD CX 25 Prestige CX Pallas D CX 25 TRD ªºº 5-bak aut. 4-bak 5-bak 5-bak 5-bak 12V 350/70Ah 1080W-80A

12V 440/88Ah 972W-72A

12V 440/88Ah 1080W-80A

12V 440/88Ah 1080W-80A

5 3,08 507

5 2,93 507

5 2,93 507

5 3,08 507

1450 1910 460

1370 1890 520

1405 1905 500

1450 1920 470

725/1300

685/1300

700/1300

725/1300

80

80

80

80

6,1 8,1 8,9

5,7 7,3 8,6 68

5,5 7,5 8,6 68

156 20”4 37”7 17”1

174 18”7 35”1 13”3

174 18”9 35”6 13”7

8,1 9,6 13,6

8,6 10,5 13,0 68

200 17”2 32”1 10”0

6,5 8,7 8,2 68

194 18”4 33”9 12”3

147 20”7 38”5 17”8


CX breaks TECHNISCHE GEGEVENS Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO (in kW) DIN (in pk) bij tpm Maximum koppel ISO (in Nm) DIN (in kgm) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen Ophanging

CX 20

CX 25 TRI

CX Familiales CX 25 D

CX 25 TRD Turbo

CX 20

CX 25 D

1995 88 x 82 9,2 : 1

1995 88 x 82 9,2 : 1

2500 93 x 92 8,75 : 1

2500 93 x 92 8,75 : 1

4 in lijn 2500 93 x 92 22,25 : 1

2500 93 x 92 22,25 : 1

2500 93 x 92 21 : 1

1995 88 x 82 9,2 : 1

2500 93 x 92 22,25 : 1

76,5 106 5500

76,5 106 5500

100 138 5000

100 138 5000

54 75 4250

54 75 4250

70 95 3700

76,5 106 5500

54 75 4250

163 16,9 3250

163 16,9 3250

163 16,9 3250

147 15,3 2500

206 206 147 147 216 21,5 21,5 15,3 15,3 22,0 4000 4000 2000 2000 2000 Door water en thermostatisch bediende ventilatoren.

Mechanische bedienig 4 5 5 13 x 59 13 x 59 15 x 61

Aut. Mechanische bedienig 3(1) 4 5(1) 5 13 x 62 13 x 59 13 x 59 16 x 61 Enkelvoudige droge plaat.

Mech. bed. 5 5 13 x 59 13 x 59

Tandheugel. Bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI). 2,5

2,5

6,25

6,25

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. 4 onafhankelijk hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein.

(1) Extra.

150

2,5 6,25


CX Breaks

TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in mm2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (in liters per 100 Bij 90 km/h gestab. snelh. Bij 120 km/h gestab. snelh. Bij stadstraject Inhoud brandstoftank (liters) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400m staande start (in sec.) 1000m staande start (in sec.) 0-100 km (in sec.)

CX 20

CX 25TRI

12V 225/45Ah 972W-72A

12V 300/60Ah 1080W-80A

CX 25D

CX 25TRD Turbo

12V 440/88Ah 1080W-80A

CX Familiales CX 20

CX 25D

12V 12V 225/45Ah 440/88Ah 972W-72A 1080W-80A

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

8 2,93 458

8 2,93 458

1320

1320

1427

1445

1442

1442

1502

1371

1462

2080 760

2080 760

2165 738

2165 720

2190 748

2190 748

2200 698

2080 709

2190 728

695/1300

730/1300

755/1300

695/1300 755/1300

80 km) 8,1 10,6 12,0 68

80

80

80

80

80

80

80

80

7,8 9,8 12,2 68

8,0 9,9 13,6 68

9,7 11,9 13,0 68

6,6 8,8 8,2 68

6,2 8,2 8,9 68

6,2 8,1 8,6 68

7,8 9,8 12,2 68

6,2 8,2 8,9 68

168 18”6 35”0 14”1

165 18”9 35”3 14”2

194 17”2 32”4 10”2

190 18”4 34”1 12”4

145 21”6 40”0 19”8

151 21”7 40”2 20”4

170 18”9 35”8 13”9

165 18”9 35”3 14”2

151 21”7 40”2 20”4

151


Modellen 1984 CX 20 TECHNISCHE GEGEVENS

CX 20 Pallas

CX Benzine CX 25 CX 25 Pallas IE

GTi

4-bak 5-bak 5-bak aut. 5-bak aut. Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO (in kW) DIN (in pk) bij t.p.m. Maximum koppel ISO (in Nm) DIN (in kgm) bij t.p.m. Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen Ophanging

CX 25

CX 25

GTi

Turbo

5-bak

CX Diesel CX 25D CX 25RD Prestige CX

25TRD

5-bak aut. 4-bak 5-bak

5-bak

CX 25 Limousine Turbo 5-bak

2500 93x92 22,25 : 1

2500 93x92 21 : 1

2500 93x92 21 : 1

54 75 4250

4 in lijn 2500 2500 93x92 93x92 7,75 : 1 8,75 : 1

1995 88x82 9,2 : 1

2500 93x92 8,75 : 1

2500 93x92 8,75 : 1

76,5 106 5500

100 138 5000

100 138 5000

70 95 3700

70 95 3700

163 16,9 3250

206 206 290 206 147 210 21,5 21,5 30,0 21,5 15,3 22,0 4000 4000 3250 4000 2000 2000 Door water en elektrische thermostatisch bediende ventilator(en)

210 22,0 2000

mech. bed. 4 5 13x59

mech. mech. bed. aut. bed. aut. 5 3 5 3 15x61 13x62 14x59 13x62

122 168 5000

mech. bed. 5 14x59

100 138 5000

mech. bed. aut. 5 3 15x61 13x62

mech. bed. 4 5 13x59

mech. bed. 5 16x61

mech. bed. 5 16x61

Tandheugel bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi) 2,5 5,85

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5,85 5,85 6,25 6,25 5,85 5,85 Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein.

152

2,5 6,25


CX 20 TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 Pallas

CX Benzine CX 25 CX 25 Pallas IE GTi

4-bak 5-bak 5-bak aut. 5-bak aut.

CX 25 GTi 5-bak

CX Diesel CX 25D CX 25RD CX 25 Prestige CX 25TRD Limousine Turbo 5-bak aut. 4-bak 5-bak 5-bak 5-bak CX 25 Turbo

Elektrische uitrusting Accu

12V 225/45Ah 972W-72A

Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen 5 Totaal glasoppervlak (in mm2) 2,93 Inhoud bagageruimte (in dm3) 507 Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht 1235 (exclusief bestuurder) Totaal belast gewicht 1780 Nuttige belasting 545 Aanhanger gewicht 615/1300 onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) 80 Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h gestab. snelh. 7,9 7,2 Bij 120 km/h gestab. snelh. 9,7 9,2 Bij stadstraject 12,0 12,2 Inhoud brandstoftank (liters) 68 Verbruiken (1 : …) Bij 90 km/h gestab. snelh. 12,6 13,8 Bij 120 km/h gestab. snelh. 10,3 10,8 Bij stadstraject 8,3 8,1 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 176 176 400m staande start (in sec.) 17”9 17”8 1000m staande start (in sec.) 33”5 33”2 0-100 km (in sec.) 12”1 11”7

12V 300/60Ah 1080W-80A

12V 300/60Ah 1080W-80A

12V 300/60Ah 1080W-80A

12V 350/70Ah 1080W-80A

12V 440/88Ah 972W-72A

12V 440/88Ah 1080W-80A

12V 440/88Ah 1080W-80A

5 2,93 507

5 2,93 507

5 2,93 507

5 3,08 507

5 2,93 507

5 2,93 507

5 3,08 507

1370

1370

1385

1450

1370

1405

1450

1885 515

1885 515

1885 500

1910 460

1890 520

1905 500

1920 470

685/1300

685/1300

685/1300

725/1300

685/1300

700/1300

725/1300

80

80

80

80

80

80

80

7,4 9,2 7,4 9,2 9,3 11,4 9,3 11,4 13,6 13,0 13,6 13,0 68 68

8,0 9,9 14,1 68

8,1 8,6 9,6 10,5 13,6 13,0 68

6,1 8,1 8,9

5,7 7,3 8,6 68

5,5 7,5 8,6 68

13,5 10,8 13,5 10,8 10,7 8,7 10,8 8,7 7,3 7,6 8,1 7,6

12,5 10,1 7,0

12,3 11,6 15,3 16,3 10,4 9,5 11,4 12,3 7,3 7,6 12,1 11,2

17,5 13,6 11,6

18,1 13,3 11,6

200 17”0 31”7 9”7

217 15”9 29”4 8”0

200 17”2 32”1 10”0

147 18”7 35”1 13”3

147 18”9 35”6 13”7

194 201 18”2 16”6 33”5 31”1 11”7 9”2

194 18”2 33”5 11”7

153

194 18”4 33”9 12”3

6,5 8,7 8,2 68

147 20”7 38”5 17”8

156 20”4 37”7 17”1


TECHNISCHE GEGEVENS

CX Breaks CX 20

CX 25TRI

CX 25D

CX 25TRD Turbo

CX Familiales CX 20

CX 25D

Motor Aantal cilinders 4 in lijn 1995 1995 2500 2500 2500 2500 2500 1995 2500 Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm 88x82 88x82 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 88x82 93x92 Compressieverhouding 9,2 : 1 9,2 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 22,25 : 1 22,25 : 1 21 : 1 9,2 : 1 22,25 : 1 Maximum vermogen ISO (in kW) 76,5 76,5 100 100 54 54 70 76,5 54 DIN (in pk) 106 106 138 138 75 75 95 106 75 bij t.p.m. 5500 5500 5000 5000 4250 4250 3700 5500 4250 Maximum koppel ISO (in Nm) 163 163 206 206 147 147 216 163 147 DIN (in kgm) 16,9 16,9 21,5 21,5 15,3 15,3 22,0 16,9 15,3 bij t.p.m. 3250 3250 4000 4000 2000 2000 2000 3250 2500 Koeling Door water en elektrische thermostatisch bediende ventilator(en) Overbrenging Versnellingsbak Mechanische bediening Aut. Mechanische bediening Aantal versnellingen 4 5 5 3(1) 4 5(1) 5 5 5 Pignon en kroonwiel 13 x 59 13 x 59 15 x 61 13 x 62 13 x 59 13 x 59 16 x 61 13 x 59 13 x 59 Stuurinrichting Type Tandheugel bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi) Aantal omwentelingen stuur2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 wiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 Remmen Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) Extra.

154


CX Breaks

TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in mm2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (in liters per 100 Bij 90 km/h gestab. snelh. Bij 120 km/h gestab. snelh. Bij stadstraject Inhoud brandstoftank (liters) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400m staande start (in sec.) 1000m staande start (in sec.) 0-100 km (in sec.)

CX 20

CX 25TRI

12V 225/45Ah 972W-72A

12V 300/60Ah 1080W-80A

CX 25D

CX 25TRD Turbo

12V 440/88Ah 1080W-80A

CX Familiales CX 20

CX 25D

12V 12V 225/45Ah 440/88Ah 972W-72A 1080W-80A

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

5 2,93 1163

8 2,93 458

8 2,93 458

1320

1320

1427

1445

1442

1442

1502

1371

1462

2080 760

2080 760

2165 738

2165 720

2190 748

2190 748

2200 698

2080 709

2190 728

695/1300

730/1300

755/1300

695/1300 755/1300

80 km) 8,1 10,6 12,0 68

80

80

80

80

80

80

80

80

7,8 9,8 12,2 68

8,0 9,9 13,6 68

9,7 11,9 13,0 68

6,6 8,8 8,2 68

6,2 8,2 8,9 68

6,2 8,1 8,6 68

7,8 9,8 12,2 68

6,2 8,2 8,9 68

168 18”6 35”0 14”1

165 18”9 35”3 14”2

194 17”2 32”4 10”2

190 18”4 34”1 12”4

145 21”6 40”0 19”8

151 21”7 40”2 20”4

170 18”9 35”8 13”9

165 18”9 35”3 14”2

151 21”7 40”2 20”4

155


Modellen 1985 CX BENZINE CX DIESEL CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi CX 25 TRD TRD Limousine GTi RD Turbo Automatic Turbo Turbo Turbo 4/5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 4/5-bak 5-bak 5-bak 5-bak Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 1995 2165 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Boring x slag in mm 88 x 82 88 x 89 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 Compressieverhouding 9,2 : 1 9,8 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 7,75 : 1 22,25 : 1 21 : 1 22,25 : 1 21 : 1 21 : 1 Maximum vermogen ISO (in kW) 74,0 83 100 100 122 54 70 54 70 70 DIN (in pk) 102 115 138 138 168 75 95 75 95 95 bij t.p.m. 5500 5600 5000 5000 5000 4250 3700 4250 3700 3700 Maximum koppel ISO (in Nm) 159 177 206 206 290 149 216 149 216 216 DIN (in kgm) 16,5 18,1 21,5 21,5 30,0 15,6 22,0 15,6 22,0 22,0 bij t.p.m. 3250 3250 4000 4000 3250 2000 2000 2000 2000 2000 Koeling Door water en elektrische thermostatisch bediende ventilator(en) Overbrenging Versnellingsbak mech. mech. mech. (1) mech. mech. mech. mech. mech. mech. aut. aut. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. Aantal versnellingen 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 Pignon en kroonwiel 14x61 14x61 14x59 13x62 13x62 15x59 14x61 16x61 14x61 16x61 16x61 Stuurinrichting Type Tandheugel bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi) Aantal omwentelingen stuur2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 wiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 11,70 11,70 11,70 12,50 11,70 11,70 11,70 5,85 11,70 12,50 Remmen Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) Extra.

156


CX BENZINE CX DIESEL CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi CX 25 TRD TRD Limousine GTi RD Turbo Automatic Turbo Turbo Turbo 4/5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 4/5-bak 5-bak 5-bak 5-bak Elektrische uitrusting 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V Accu 225/33 Ah 440/33 Ah 300/50 Ah 350/67Ah 300/50 Ah 440/83 Ah 440/88 Ah 440/83 Ah 440/88 Ah 440/88 Ah Wisselstroomdynamo 972W-72A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A Afmetingen Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 2,93 2,93 3,08 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 3,08 Inhoud bagageruimte (in dm3) 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) 1220 1214 1314 1330 1419 1368 1328 1391 1391 1391 1405 Totaal belast gewicht 1780 1780 1885 1885 1910 1885 1890 1905 1905 1905 1920 Nuttige belasting 550 566 571 555 419 517 562 514 514 514 515 Aanhangergewicht 610/1300 607/1300 660/1300 709/1300 684/1300 664/1300 695/1300 695/1300 695/1300 702/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht (dak) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h gestab. snelheid 7,4 7,1 6,6 7,3 9,1 8,0 6,8 6,0 5,5 5,6 5,6 5,6 5,4 Bij 120 km/h gestab. snelheid 9,4 8,9 8,5 9,0 11,1 9,3 9,6 8,1 7,5 7,1 7,1 7,1 7,3 Bij stadstraject 11,9 12,2 12,0 13,6 13,0 13,6 13,8 8,5 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 Inhoud brandstoftank (liters) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 177 177 186 202 195 195 223 149 158 176 176 176 174 400m staande start (in sec.) 17,9 17,8 17,2 17,0 18,2 18,4 15,7 20,1 20,1 18,7 18,7 18,7 18,9 1000m staande start (in sec.) 33,5 33,2 32,5 31,7 33,5 33,9 29,0 38,1 37,7 35,1 35,1 35,1 35,6 0-100 km ( in sec.) 12,1 11,7 10,6 9,7 11,7 12,3 7,8 16,8 16,8 13,3 13,3 13,3 13,7

157


TECHNISCHE GEGEVENS

CX BREAKS CX 20 RE

CX 25 TRi

CX 25 RD

CX FAMILIALES CX 25 TRD CX 20 RE CX 25 RD Turbo

Motor Aantal cilinders 4 in lijn 1995 1995 2500 2500 2500 2500 2500 1995 2500 Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm 88x82 88x82 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 88x82 93x92 Compressieverhouding 9,2 : 1 9,2 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 22,25 : 1 22,25 : 1 21 : 1 9,2 : 1 22,25 : 1 Maximum vermogen ISO (in kW) 74,5 76,5 100 100 54 54 70 76,5 54 DIN (in pk) 102 106 138 138 75 75 95 106 75 bij t.p.m. 5500 5500 5000 5000 4250 4250 3700 5500 4250 Maximum koppel ISO (in Nm) 159 163 206 206 149 149 216 163 149 DIN (in kgm) 16,5 16,9 21,5 21,5 15,3 15,3 22,0 16,9 15,3 bij t.p.m. 3250 3250 4000 4000 2000 2000 2000 3250 2000 Koeling Door water en elektrische thermostatisch bediende ventilator(en) Overbrenging Versnellingsbak Mechanische bediening Aut. Mechanische bediening Aantal versnellingen 4 5 5 3(1) 4 5(1) 5 5 5 Pignon en kroonwiel 14 x 61 14 x 61 15 x 61 13 x 62 14 x 61 14 x 61 16 x 61 14 x 61 14 x 61 Stuurinrichting Type Tandheugel bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi) Aantal omwentelingen stuur2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 wiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 Remmen Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) Extra.

158


TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in mm2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (in liters per 100 Bij 90 km/h gestab. snelh. Bij 120 km/h gestab. snelh. Bij stadstraject Inhoud brandstoftank (liters) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400m staande start (in sec.) 1000m staande start (in sec.) 0-100 km (in sec.)

CX BREAKS CX 20 RE 12V 225/45Ah 972W-72A

CX 25 TRi

CX 25 RD

12V 300/60Ah 1080W-80A

CX FAMILIALES CX 25 TRD CX 20 RE CX 25 RD Turbo

12V 440/88Ah 1080W-80A

12V 12V 225/45Ah 440/88Ah 972W-72A 1080W-80A

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

8 3,24 458

8 3,24 458

1360

1360

1427

1445

1436

1436

1502

1360

1436

2080 720

2080 720

2165 738

2165 720

2190 754

2190 754

2200 698

2080 720

2190 754

680/1300

720/1300

715/1300

680/1300 270/1300

80 km) 8,0 10,3 12,0 68

80

80

80

80

80

80

80

80

7,4 9,5 12,2 68

7,9 9,6 13,6 68

9,6 11,6 13,0 68

6,3 8,4 8,5 68

5,8 7,8 8,4 68

6,1 7,9 8,6 68

7,8 9,8 12,2 68

5,8 7,8 8,4 68

169 18”6 35”0 14”1

167 18”9 35”3 14”2

195 17”2 32”4 10”2

191 18”4 34”1 12”4

148 20”5 38”9 17”9

153 20”4 38”6 17”8

171 18”9 35”8 13”9

167 18”9 35”3 14”2

153 20”4 38”6 17”8

159


Modellen 1986 CX BENZINE CX DIESEL CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 RD CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi Prestige TRD Limousine GTi Turbo Turbo Automatic Turbo Turbo Turbo Turbo 4/5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 5-bak 4/5-bak 5-bak 5-bak Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 1995 2165 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Boring x slag in mm 88 x 82 88 x 89 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 93 x 92 Compressieverhouding 9,2 : 1 9,8 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 7,75 : 1 7,75 : 1 22,25 : 1 21 : 1 21 : 1 21 : 1 Maximum vermogen ISO (in kW) 74,0 83 100 100 122 122 54 70 70 70 DIN (in pk) 102 115 138 138 168 168 75 95 95 95 bij t.p.m. 5500 5600 5000 5000 5000 5000 4250 3700 3700 3700 Maximum koppel ISO (in Nm) 159 177 206 206 290 290 149 216 216 216 DIN (in kgm) 16,5 18,1 21,5 21,5 30,0 30,0 15,6 22,0 22,0 22,0 bij t.p.m. 3250 3250 4000 4000 3250 3250 2000 2000 2000 2000 Koeling Door water en elektrische thermostatisch bediende ventilator(en) Overbrenging Versnellingsbak mech. mech. mech. (1) mech. mech. mech. mech. mech. mech. aut. aut. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. Aantal versnellingen 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 Pignon en kroonwiel 14x61 14x61 14x59 13x62 13x62 15x59 15x59 14x61 16x61 16x61 16x61 Stuurinrichting Type Tandheugel bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi) Aantal omwentelingen stuur2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 wiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 11,70 11,70 11,70 12,50 11,70 12,50 11,70 11,70 11,70 12,50 Remmen Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) Extra.

160


CX BENZINE CX DIESEL CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 RD CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi Prestige TRD Limousine GTi Turbo Turbo Automatic Turbo Turbo Turbo Turbo 4/5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 5-bak 4/5-bak 5-bak 5-bak Elektrische uitrusting 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V Accu 225/33 Ah 440/33 Ah 300/50 Ah 350/67Ah 300/50 Ah 350/67 Ah 440/88 Ah 440/83 Ah 440/88 Ah 440/88 Ah Wisselstroomdynamo 972W-72A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A Afmetingen Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 2,93 2,93 3,08 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 3,08 Inhoud bagageruimte (in dm3) 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) 1220 1214 1314 1330 1419 1368 1401 1391 1391 1391 1405 Totaal belast gewicht 1780 1780 1885 1885 1910 1885 1920 1905 1905 1905 1920 Nuttige belasting 550 566 571 555 419 517 519 514 514 514 515 Aanhangergewicht 610/1300 607/1300 660/1300 709/1300 684/1300 600/1300 695/1300 695/1300 695/1300 702/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht (dak) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h gestab. snelheid 7,4 7,1 6,6 7,3 9,1 8,0 6,8 7,8 5,6 5,6 5,6 5,4 Bij 120 km/h gestab. snelheid 9,4 8,9 8,5 9,0 11,1 9,3 9,6 9,6 7,1 7,1 7,1 7,3 Bij stadstraject 11,9 12,2 12,0 13,6 13,0 13,6 13,8 13,8 8,6 8,6 8,6 8,6 Inhoud brandstoftank (liters) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 177 177 186 202 195 195 223 223 176 176 176 174 400m staande start (in sec.) 17,9 17,8 17,2 17,0 18,2 18,4 15,7 15,9 18,7 18,7 18,7 18,9 1000m staande start (in sec.) 33,5 33,2 32,5 31,7 33,5 33,9 29,0 29,3 35,1 35,1 35,1 35,6 0-100 km ( in sec.) 12,1 11,7 10,6 9,7 11,7 12,3 7,8 8,0 13,3 13,3 13,3 13,7

161


TECHNISCHE GEGEVENS

CX BREAKS CX 20 RE

CX 25 TRi

CX 25 RD

CX FAMILIALES CX 25 TRD CX 20 RE CX 25 RD Turbo

Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 1995 1995 2500 2500 2500 2500 2500 1995 2500 Boring x slag in mm 88x82 88x82 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 88x82 93x92 Compressieverhouding 9,2 : 1 9,2 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 22,25 : 1 22,25 : 1 21 : 1 9,2 : 1 22,25 : 1 Maximum vermogen ISO (in kW) 74,0 76,5 100 100 54 54 70 76,5 54 DIN (in pk) 102 106 138 138 75 75 95 106 75 bij t.p.m. 5500 5500 5000 5000 4250 4250 3700 5500 4250 Maximum koppel ISO (in Nm) 159 163 206 206 149 149 216 163 149 DIN (in kgm) 16,5 16,9 21,5 21,5 15,3 15,3 22,0 16,9 15,3 bij t.p.m. 3250 3250 4000 4000 2000 2000 2000 3250 2000 Koeling Door water en elektrische thermostatisch bediende ventilator(en) Overbrenging Versnellingsbak Mechanische bediening Aut. Mechanische bediening 4 5(1) 5 5 5 Aantal versnellingen 4 5 5 3(1) Pignon en kroonwiel 14 x 61 14 x 61 15 x 61 13 x 62 14 x 61 14 x 61 16 x 61 14 x 61 14 x 61 Stuurinrichting Type Tandheugel bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi) Aantal omwentelingen stuur2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 wiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 Remmen Vóór: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedrukbekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Lastafhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) Extra.

162


TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in mm2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaar gewicht (excl. bestuurder) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (in liters per 100 Bij 90 km/h gestab. snelh. Bij 120 km/h gestab. snelh. Bij stadstraject Inhoud brandstoftank (liters) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400m staande start (in sec.) 1000m staande start (in sec.) 0-100 km (in sec.)

CX BREAKS CX 20 RE 12V 225/45Ah 972W-72A

CX 25 TRi

CX 25 RD

12V 300/60Ah 1080W-80A

CX FAMILIALES CX 25 TRD CX 20 RE CX 25 RD Turbo

12V 440/88Ah 1080W-80A

12V 12V 225/45Ah 440/88Ah 972W-72A 1080W-80A

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

8 3,24 458

8 3,24 458

1360

1360

1427

1445

1436

1436

1502

1360

1436

2080 720

2080 720

2165 738

2165 720

2190 754

2190 754

2200 698

2080 720

2190 754

680/1300

720/1300

715/1300

680/1300 270/1300

80 km) 8,0 10,3 12,0 68

80

80

80

80

80

80

80

80

7,4 9,5 12,2 68

7,9 9,6 13,6 68

9,6 11,6 13,0 68

6,3 8,4 8,5 68

5,8 7,8 8,4 68

6,1 7,9 8,6 68

7,8 9,8 12,2 68

5,8 7,8 8,4 68

169 18”6 35”0 14”1

167 18”9 35”3 14”2

195 17”2 32”4 10”2

191 18”4 34”1 12”4

148 20”5 38”9 17”9

153 20”4 38”6 17”8

171 18”9 35”8 13”9

167 18”9 35”3 14”2

153 20”4 38”6 17”8

163


Modellen 1987 CX Benzine CX Diesel CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 TRD CX 25 CX 25 CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi Prestige TRD Limousine GTi RD Turbo 2 Autom. Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 1995 2165 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Boring x slag in mm 88x82 88x89 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 Compressieverhouding 9,2 : 1 9,8 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 7,75 : 1 7,75 : 1 22,25 : 1 21,25 : 1 21,25 : 1 21,25 : 1 Maximum vermogen ISO in kW 74,0 83 100 100 122 122 54 88 88 70 (DIN pK) 102 115 138 138 168 168 75 120 120 120 bij tpm 5500 5600 5000 5000 5000 5000 4250 3900 3900 3900 Maximum koppel ISO in Nm 159 177 206 206 290 290 149 258 258 258 (DIN in mkg) 16,5 18,1 21,5 21,5 30,0 30,0 15,6 26,0 26,0 26,0 bij tpm 3250 3250 4000 4000 3250 3250 2000 2000 2000 2000 Koeling Door water en thermostatisch geregelde ventilator Overbrenging Versnellingsbak mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. aut. aut. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. Aantal versnellingen 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 Pignon en kroonwiel 14x61 14x61 14x59 13x62 13x62 13x59 13x59 14x61 16x61 16x61 16x61 Koppeling Enkelvoudige droge plaat Stuurinrichting Type Tandheugel - Bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI) Aantal omwentelingen van het 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 11,70 11,70 11,70 12,50 11,70 12,50 11,70 11,70 11,70 12,50 Remmen Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk bekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Last afhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) Extra

164


CX Benzine CX Diesel CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 TRD CX 25 CX 25 CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi Prestige TRD Limousine GTi RD Turbo 2 Autom. Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak Elektrische uitrusting Accu 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 225/33Ah 440/33Ah 300/50Ah 350/67Ah 300/50Ah 350/67Ah 440/83Ah 440/88Ah 440/88Ah 440/88Ah Wisselstroomdynamo 972W-72A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A Afmetingen 2,93 2,93 3,08 2,93 3,08 2,93 2,93 2,93 3,08 Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 Inhoud bagageruimte (in dm3) 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder 1220 1214 1314 1330 1419 1368 1401 1328 1391 1391 1405 niet inbegrepen) Totaal belast gewicht 1780 1780 1885 1885 1910 1885 1920 1890 1905 1905 1920 Nuttige belasting 550 566 571 555 491 517 519 562 514 514 515 Aanhanger gewicht 610/1300 607/1300 660/1300 709/1300 684/1300 700/1300 664/1300 695/1300 695/1300 702/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht 80 80 80 80 80 80 80 80 80 (dak) Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h met gestab. snelh. 14,1 15,1 13,7 10,9 12,5 14,1 12,8 18,2 20,4 20,4 20,4 Bij 120 km/h met gestab. snelh. 11,2 11,7 11,1 9,0 10,7 10,4 10,4 13,3 15,2 15,2 14,9 Bij stadstraject 8,2 8,3 8,1 7,6 7,3 7,1 7,2 11,9 11,8 11,8 11,8 Inhoud (brandstoftank in liters) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 177 186 202 195 195 223 223 158 195 195 195 400 m staande start (in sec.) 17,8 17,2 17,0 18,2 18,4 15,7 15,9 20,1 17,8 17,8 18,0 33,2 32,5 31,7 33,5 33,9 29,0 29,3 37,7 33,2 33,2 33,7 1000 m staande start (in sec.) 0 - 100 km/h (in sec.) 11,7 10,6 9,7 11,7 12,3 7,8 8,0 16,8 11,5 11,5 11,9

165


TECHNISCHE GEGEVENS Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag (in mm) Compressieverhouding Max. vermogen ISO in kW (DIN in pk) bij tpm Max. koppel ISO in kW (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen Ophanging

CX Breaks CX 20 TRS

CX 25 TRi

  CX 25 TRD CX 25 RD Turbo 2

CX Familiales CX 22 RS

CX 25 RD

2165 88 x 89 9,8 : 1

2500 93 x 92 8,75 : 1

2500 93 x 92 8,75 : 1

4 in lijn 2500 93 x 92 22,25 : 1

2500 93 x 92 21,25 : 1

2165 88 x 89 9,8 : 1

2500 93 x 92 22,25 : 1

83 115 5600

100 138 5000

100 138 5000

54 75 4250

88 120 3900

83 115 5600

54 75 4250

177 206 206 149 258 177 149 18,1 21,5 21,5 15,3 26,0 18,1 15,3 3250 4000 4000 2000 2000 3250 2000 Door water en thermostatisch bediende ventilator; al naar gelang het model Mechanische bediening 5 5 14 x 61 15 x 61

Aut. Mechanische bediening 3 5 5 13 x 62 14 x 61 16 x 61 Enkelvoudige droge plaat

Mechanische bediening 5 5 14 x 61 14 x 61

Tandheugel. Bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi). 2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen, hydraulische hogedruk bekrachtiging, circuits voor en achter gescheiden. 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen, stabilisatorstangen voor en achter, hoogteregelaars voor en achter.

166


TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in m2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Inhoud bagageruimte met opgeklapte achterbank (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder niet inbegrepen) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (1 l op … km) Bij 90 km/h met gestab. snelheid Bij 120 km/h met gestab. snelheid Bij stadstraject Inhoud (Brandstoftank) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0-100 km/h (in sec.)

CX Breaks CX 20 TRS 12 V 225/45 Ah 972W-72A

CX Familiales

CX 25 TRi

  CX 25 TRD CX 25 RD Turbo 2

CX 22 RS

CX 25 RD

12 V 300/60 Ah 972W-72A 1080W-80A

12 V 440/88 Ah 1080W-80A

12 V 225/45 Ah 972W-72A

12 V 440/88 Ah 1080W-80A

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

8 3,24 458

8 3,24 458

2128

2172

2172

2128

2172

1062

1062

1325

1427

1445

1436

1502

1325

1436

2080 755

2165 738

2165 720

2190 754

2200 698

2080 755

2190 754

660/1300

270/1300

660/1300

720/1300

715/1300

80

80

80

80

80

80

80

7,1 9,1 12,0

7,9 9,6 13,6

9,6 11,6 13,0

5,8 7,8 8,4 68 liter

5,4 7,4 8,5

7,1 9,1 12,0

5,8 7,8 8,4

180 18,5 33,7 13,0

195 17,2 32,4 10,2

191 18,4 34,1 12,4

153 20,4 38,6 17,8

188 18,4 34,4 12,6

180 18,5 33,7 13,0

153 20,4 38,6 17,8

167


Modellen 1988 CX Benzine CX Diesel CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 TRD CX 25 CX 25 CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi Prestige TRD Limousine GTi RD Turbo 2 Autom. Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 1995 2165 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Boring x slag in mm 88x82 88x89 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 Compressieverhouding 9,2 : 1 9,8 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 7,75 : 1 7,75 : 1 22,25 : 1 21,25 : 1 21,25 : 1 21,25 : 1 Maximum vermogen ISO in kW 74,0 83 100 100 122 122 54 88 88 70 (DIN pK) 102 115 138 138 168 168 75 120 120 120 bij tpm 5500 5600 5000 5000 5000 5000 4250 3900 3900 3900 Maximum koppel ISO in Nm 159 177 206 206 290 290 149 258 258 258 (DIN in mkg) 16,5 18,1 21,5 21,5 30,0 30,0 15,6 26,0 26,0 26,0 bij tpm 3250 3250 4000 4000 3250 3250 2000 2000 2000 2000 Koeling Door water en thermostatisch geregelde ventilator Overbrenging Versnellingsbak mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. aut. aut. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. Aantal versnellingen 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 Pignon en kroonwiel 14x61 14x61 14x59 13x62 13x62 13x59 13x59 14x61 16x61 16x61 16x61 Koppeling Enkelvoudige droge plaat Stuurinrichting Type Tandheugel - Bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI) Aantal omwentelingen van het 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 11,70 11,70 11,70 12,50 11,70 12,50 11,70 11,70 11,70 12,50 Remmen Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk bekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Last afhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) Extra

168


CX Benzine CX Diesel CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 TRD CX 25 CX 25 CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi Prestige TRD Limousine GTi RD Turbo 2 Autom. Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak Elektrische uitrusting Accu 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 225/33Ah 440/33Ah 300/50Ah 350/67Ah 300/50Ah 350/67Ah 440/83Ah 440/88Ah 440/88Ah 440/88Ah Wisselstroomdynamo 972W-72A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A Afmetingen Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 2,93 2,93 3,08 2,93 3,08 2,93 2,93 2,93 3,08 Inhoud bagageruimte (in dm3) 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder 1220 1214 1314 1330 1419 1368 1401 1328 1391 1391 1405 niet inbegrepen) Totaal belast gewicht 1780 1780 1885 1885 1910 1885 1920 1890 1905 1905 1920 Nuttige belasting 550 566 571 555 491 517 519 562 514 514 515 Aanhanger gewicht 610/1300 607/1300 660/1300 709/1300 684/1300 700/1300 664/1300 695/1300 695/1300 702/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht 80 80 80 80 80 80 80 80 80 (dak) Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h met gestab. snelh. 14,1 15,1 13,7 10,9 12,5 14,1 12,8 18,2 20,4 20,4 20,4 Bij 120 km/h met gestab. snelh. 11,2 11,7 11,1 9,0 10,7 10,4 10,4 13,3 15,2 15,2 14,9 Bij stadstraject 8,2 8,3 8,1 7,6 7,3 7,1 7,2 11,9 11,8 11,8 11,8 Inhoud (brandstoftank in liters) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 177 186 202 195 195 223 223 158 195 195 195 400 m staande start (in sec.) 17,8 17,2 17,0 18,2 18,4 15,7 15,9 20,1 17,8 17,8 18,0 33,2 32,5 31,7 33,5 33,9 29,0 29,3 37,7 33,2 33,2 33,7 1000 m staande start (in sec.) 0 - 100 km/h (in sec.) 11,7 10,6 9,7 11,7 12,3 7,8 8,0 16,8 11,5 11,5 11,9

169


TECHNISCHE GEGEVENS

CX Breaks CX 20 RS

  CX 25 RD

CX 25 TRD Turbo 2

CX Familiales CX 25 RD

Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 2165 2500 2500 2500 Boring x slag (in mm) 88 x 89 93 x 92 93 x 92 93 x 92 Compressieverhouding 9,8 : 1 22,25 : 1 21,25 : 1 22,25 : 1 Max. vermogen ISO in kW 83 54 88 54 (DIN in pk) 115 75 120 75 bij tpm 5600 4250 3900 4250 Max. koppel ISO in kW 177 149 258 149 (DIN in mkg) 18,1 15,3 26,0 15,3 bij tpm 3250 2000 2000 2000 Koeling Door water en thermostatisch bediende ventilator; al naar gelang het model Overbrenging Versnellingsbak Mechanische bediening Automatisch Mechanische bediening Mechanische bediening Aantal versnellingen 5 5 5 5 Pignon en kroonwiel 14 x 61 14 x 61 16 x 61 14 x 61 Koppeling Enkelvoudige droge plaat Stuurinrichting Type Tandheugel. Bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi). Aantal omwentelingen van het 2,4 2,4 2,4 2,4 stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen 12,5 12,5 12,5 12,5 trottoirs (in m) Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen, Remmen hydraulische hogedruk bekrachtiging, circuits voor en achter gescheiden. 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen, Ophanging stabilisatorstangen voor en achter, hoogteregelaars voor en achter.

170


TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in m2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Inhoud bagageruimte met opgeklapte achterbank (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder niet inbegrepen) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (1 l op … km) Bij 90 km/h met gestab. snelheid Bij 120 km/h met gestab. snelheid Bij stadstraject Inhoud (Brandstoftank) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0-100 km/h (in sec.)

CX Breaks CX 20 RS

  CX 25 RD

12 V 225/45 Ah 972W-72A

CX 25 TRD Turbo 2 12 V 440/88 Ah 1080W-80A

CX Familiales CX 25 RD 12 V 440/88 Ah 1080W-80A

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

8 3,24 458

2128

2128

2172

1062

1325 2080 755

1436 2190 754

1502 2200 698

1436 2190 754

660/1300 80

80

715/1300 80

270/1300 80

7,1 9,1 12,0

5,8 7,8 8,4

5,4 7,4 8,5

5,8 7,8 8,4

188 18,4 34,4 12,6

153 20,4 38,6 17,8

68 liter 180 18,5 33,7 13,0

153 20,4 38,6 17,8

171


Modellen 1989 CX Benzine CX Diesel CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 TRD CX 25 CX 25 CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi Prestige TRD Limousine GTi RD Turbo 2 Autom. Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 1995 2165 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Boring x slag in mm 88x82 88x89 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 93x92 Compressieverhouding 9,2 : 1 9,8 : 1 8,75 : 1 8,75 : 1 7,75 : 1 7,75 : 1 22,25 : 1 21,25 : 1 21,25 : 1 21,25 : 1 Maximum vermogen ISO in kW 74,0 83 100 100 122 122 54 88 88 70 (DIN pK) 102 115 138 138 168 168 75 120 120 120 bij tpm 5500 5600 5000 5000 5000 5000 4250 3900 3900 3900 Maximum koppel ISO in Nm 159 177 206 206 290 290 149 258 258 258 (DIN in mkg) 16,5 18,1 21,5 21,5 30,0 30,0 15,6 26,0 26,0 26,0 bij tpm 3250 3250 4000 4000 3250 3250 2000 2000 2000 2000 Koeling Door water en thermostatisch geregelde ventilator Overbrenging Versnellingsbak mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. aut. aut. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. bed. Aantal versnellingen 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 Pignon en kroonwiel 14x61 14x61 14x59 13x62 13x62 13x59 13x59 14x61 16x61 16x61 16x61 Koppeling Enkelvoudige droge plaat Stuurinrichting Type Tandheugel - Bekrachtigd met automatische terugloop (DIRAVI) Aantal omwentelingen van het 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) 11,70 11,70 11,70 12,50 11,70 12,50 11,70 11,70 11,70 12,50 Remmen Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk bekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Last afhankelijke remkrachtbegrenzing. Ophanging 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein. (1) Extra

172


CX Benzine CX Diesel CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 CX 25 TRD CX 25 CX 25 CX 25 RD TECHNISCHE GEGEVENS CX 20 RE CX 22 TRS Prestige GTi Prestige TRD Limousine GTi RD Turbo 2 Autom. Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 5-bak 5-bak 5-bak/aut. aut. 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak 5-bak Elektrische uitrusting Accu 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 225/33Ah 440/33Ah 300/50Ah 350/67Ah 300/50Ah 350/67Ah 440/83Ah 440/88Ah 440/88Ah 440/88Ah Wisselstroomdynamo 972W-72A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A 972W-72A 1080W-80A 1080W-80A 1080W-80A Afmetingen Totaal glasoppervlak (in m2) 2,93 2,93 2,93 3,08 2,93 3,08 2,93 2,93 2,93 3,08 Inhoud bagageruimte (in dm3) 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder 1220 1214 1314 1330 1419 1368 1401 1328 1391 1391 1405 niet inbegrepen) Totaal belast gewicht 1780 1780 1885 1885 1910 1885 1920 1890 1905 1905 1920 Nuttige belasting 550 566 571 555 491 517 519 562 514 514 515 Aanhanger gewicht 610/1300 607/1300 660/1300 709/1300 684/1300 700/1300 664/1300 695/1300 695/1300 702/1300 onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht 80 80 80 80 80 80 80 80 80 (dak) Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h met gestab. snelh. 14,1 15,1 13,7 10,9 12,5 14,1 12,8 18,2 20,4 20,4 20,4 Bij 120 km/h met gestab. snelh. 11,2 11,7 11,1 9,0 10,7 10,4 10,4 13,3 15,2 15,2 14,9 Bij stadstraject 8,2 8,3 8,1 7,6 7,3 7,1 7,2 11,9 11,8 11,8 11,8 Inhoud (brandstoftank in liters) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Prestaties Max. snelheid (in km/h) 177 186 202 195 195 223 223 158 195 195 195 400 m staande start (in sec.) 17,8 17,2 17,0 18,2 18,4 15,7 15,9 20,1 17,8 17,8 18,0 33,2 32,5 31,7 33,5 33,9 29,0 29,3 37,7 33,2 33,2 33,7 1000 m staande start (in sec.) 0 - 100 km/h (in sec.) 11,7 10,6 9,7 11,7 12,3 7,8 8,0 16,8 11,5 11,5 11,9

173


TECHNISCHE GEGEVENS

CX Breaks CX 20 RS

  CX 25 RD

CX 25 TRD Turbo 2

CX Familiales CX 25 RD

Motor Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud (in cm3) 2165 2500 2500 2500 Boring x slag (in mm) 88 x 89 93 x 92 93 x 92 93 x 92 Compressieverhouding 9,8 : 1 22,25 : 1 21,25 : 1 22,25 : 1 Max. vermogen ISO in kW 83 54 88 54 (DIN in pk) 115 75 120 75 bij tpm 5600 4250 3900 4250 Max. koppel ISO in kW 177 149 258 149 (DIN in mkg) 18,1 15,3 26,0 15,3 bij tpm 3250 2000 2000 2000 Koeling Door water en thermostatisch bediende ventilator; al naar gelang het model Overbrenging Versnellingsbak Mechanische bediening Automatisch Mechanische bediening Mechanische bediening Aantal versnellingen 5 5 5 5 Pignon en kroonwiel 14 x 61 14 x 61 16 x 61 14 x 61 Koppeling Enkelvoudige droge plaat Stuurinrichting Type Tandheugel. Bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi). Aantal omwentelingen van het 2,4 2,4 2,4 2,4 stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen 12,5 12,5 12,5 12,5 trottoirs (in m) Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen, Remmen hydraulische hogedruk bekrachtiging, circuits voor en achter gescheiden. 4 onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen, Ophanging stabilisatorstangen voor en achter, hoogteregelaars voor en achter.

174


TECHNISCHE GEGEVENS Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Aantal zitplaatsen Totaal glasoppervlak (in m2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Inhoud bagageruimte met opgeklapte achterbank (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder niet inbegrepen) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Max. imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (1 l op … km) Bij 90 km/h met gestab. snelheid Bij 120 km/h met gestab. snelheid Bij stadstraject Inhoud (Brandstoftank) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0-100 km/h (in sec.)

CX Breaks CX 20 RS

  CX 25 RD

12 V 225/45 Ah 972W-72A

CX 25 TRD Turbo 2 12 V 440/88 Ah 1080W-80A

CX Familiales CX 25 RD 12 V 440/88 Ah 1080W-80A

5 3,24 1163

5 3,24 1163

5 3,24 1163

8 3,24 458

2128

2128

2172

1062

1325 2080 755

1436 2190 754

1502 2200 698

1436 2190 754

660/1300 80

80

715/1300 80

270/1300 80

7,1 9,1 12,0

5,8 7,8 8,4

5,4 7,4 8,5

5,8 7,8 8,4

188 18,4 34,4 12,6

153 20,4 38,6 17,8

68 liter 180 18,5 33,7 13,0

153 20,4 38,6 17,8

175


Modellen 1990/1991 TECHNISCHE GEGEVENS

EVASIONS CX TGi

CX TGE Benzine

Motor Aantal cilinders Cilinderinhoud (in cm3) Boring x slag in mm Compressieverhouding Maximum vermogen ISO in kW (DIN pK) bij tpm Maximum koppel ISO in Nm (DIN in mkg) bij tpm Koeling Overbrenging Versnellingsbak Aantal versnellingen Pignon en kroonwiel Koppeling Stuurinrichting Type Aantal omwentelingen van het stuurwiel van aanslag tot aanslag Draaicirkel tussen trottoirs (in m) Remmen Ophanging

CX TGD Diesel

CX TGD Turbo

4 in lijn 1995 88 x 82 9,2 : 1

2500 93 x 92 8,75 : 1

2500 93 x 92 22,25 : 1

2500 93 x 92 21,25 : 1

74,0 102 5500

100 138 5000

54 75 4250

88 120 3900

159 16,5 3250

5 14 x 61

206 149 21,5 15,3 4000 2000 Door water en thermostatisch geregelde ventilator Mechanische bediening 5 5 15 x 61 14 x 61 Enkelvoudige droge plaat

258 26,0 2000

5 16 x 61

Tandheugel - Bekrachtigd met automatische terugloop (Diravi) 2,4

2,4

2,4

2,4

11,70 12,50 12,50 12,50 Voor: zelf-ventilerende schijven in de wielen. Achter: schijven in de wielen. Hydraulische hogedruk bekrachtiging. Circuits voor en achter gescheiden. Last afhankelijke remkrachtbegrenzing. 4 Onafhankelijke hydropneumatisch geveerde wielen. Stabilisatorstangen voor en achter. Hoogteregelaars voor en achter. ‘Anti-reactie’ voortrein.

176


TECHNISCHE GEGEVENS

CX TGE

CX TGi

EVASI ONS

Benzine

CX TGD Diesel

CX TGD Turbo

Elektrische uitrusting Accu Wisselstroomdynamo Afmetingen Totaal glasoppervlak (in m2) Inhoud bagageruimte (in dm3) Gewichten (in kg) Rijklaargewicht (bestuurder niet inbegrepen) Totaal belast gewicht Nuttige belasting Aanhanger gewicht onberemd/beremd Maximum imperiaal gewicht (dak) Verbruiken (in liters per 100 km) Bij 90 km/h met gestab. snelh. Bij 120 km/h met gestab. snelh. Bij stadstraject Inhoud (brandstoftank in liters) Prestaties Max. snelheid (in km/h) 400 m staande start (in sec.) 1000 m staande start (in sec.) 0 - 100 km/h (in sec.)

12 V 225/33 Ah

12 V 300/60 Ah

12 V

12 V

3,24 1163

3,24 1163

3,24 1163

3,24 1163

1325

1427

1436

1502

2080 755

2165 738

2190 754

2200 698

660/1300

720/1300

80

80

80

80

7,1 9,1 12,0

7,9 9,6 13,6

5,8 7,8 8,4

5,4 7,4 8,5

153 20,4 38,6 17,8

188 18,4 34,3 12,6

440/88 Ah 1080 W-80 A

972 W-72 A

715/1300

68 177 18,5 33,7 13,0

195 17,2 32,4 10,2

177


178


179


CX_CATALOGUE  

Boek over de hele geschiedenis van de Citroën CX. CX Book about the history of the Citroën CX . Toute l'histoire de la Citroën CX

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you