Page 1

Kirke og Liv Nibe · Vokslev

Farstrup · Lundby · St. Ajstrup

Sebber · Bislev · Ejdrup

Marie Askehave og David Owe. Nibe Kirke 2006.

1: Tema: Bryllup Indhold: Kirkens Side fremtid

Side 4: Når kærligheden går i stykker

- hvem vinder?

Side 2: Leder: Kærlighed og kirken

Side 5: Nibe –Vokslev

Kirkeklokkerne ringer til bryllup

Indhold:

Side 1:

Side

Side 2: Side Side 3: Side 4:

Side 6: Farstrup – Lundby – St. Ajstrup

Tema: Kirkens fremtid – hvem og hvor 3: Overvejelser om at være gift er menigheden hvis? 4:Leder: KendHvad din nu kirke og nabokirke Én fælles menighed Det kommende menighedsrådsvalg Altid noget der skal ordnes Det er lidt mærkeligt at sige Gud ! Hvad ønsker vi af vore lokale kirker ?

KIRKEMAGASIN FOR SOGNENE

·

Nr. 3

Side 4:

Fyld Farstrup Kirke 25. sept. 2011 kl. 11 Teologisk voksenundervisning Side8:5: Gudstjenesteliste Nibe-Vokslev Side Side 6: Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Kend din kirke Side 7: Sebber-Bislev-Ejdrup Side 8: Gudstjenesteliste

Side 7: Sebber – Bislev – Ejdrup

·

2011

·

Årgang 7


Én fælles menighed

Hvad nu hvis ? Hvad nu hvis vi ikke længere har vore kirker ? Hvor skal vi så holde dåb ? Hvor skal skal der holdes konfirmation ? Hvor skal bryllupperne stå ? Hvor skal vi afholde begravelser og bisættelser ? Hvordan skal vores juleaften så begynde ? Hvor skal vi som kristne fejre kirkeårets højtider ? Hvor skal vi uforpligtende lytte til præstens ord ? Hvor skal vi nyde sang og musik? Hvor skal vi nyde stilheden ? Hvor skal vi sidde for os selv uden forstyrrelser fra mobiltelefonen ? Meget af ovenstående forbindes med kirkebygninger og kirkerum. Meget forbinder vi med vores ”egen” kirke. Så mon ikke vi fortsat har brug for vore kirker ? Men de bevares kun ved at vi er flittige brugere ! Vil vi undvære nogle af vore kirker ?

Hvad er menighed? Selve ordet menighed betyder fælles eller fællesskab. Men hvad er det så, at man er fælles om? Det kunne være dét, at vi er kristne eller vores gudstjenestefejring. Men koger vi det helt ned, så er der tale om at vi alle har én vigtig ting til fælles og det er dåben. Den er vi helt sikkert fælles om! Der kommer ofte folk hen til mig og siger, at de aldrig går i kirke. Og jeg tror eller jeg må hellere sige, at jeg er bekymret for, at de så tror, at jeg ikke synes at de er en del af min menighed! Men sådan bør man slet ikke skelne. For vi præster holder jo heller ikke folketælling hver gang det bliver søndag for at se, om nu også alle i sognet går i kirke. For det gør de ikke! Og det gør ikke sognebørnene mindre kristne af den grund! Jeg tror på, at folk nok skal komme i kirke, når de har brug for sjælero, er i dyb sorg eller i en stor glæde! Folk ved nemlig godt hvor kirken er, og de kender også godt præstens tlf.nr. Og det er godt at vide for os præster, at vi er i folks bevidsthed – de ved hvor de har os og kirken!

Birte Fjorback

Udgives af menighedsrådene Gina Vium Andersen Helle Jespersen Nina Svanholm Larsen Birte Fjorback Foto: Niels Janum, Henrik Laursen, m.fl. Ansvarshavende: Gina Vium Andersen gman@km.dk tlf. 24 40 67 11 Produktion: Nibe Avis Grafisk

Citat og billede fra Unni Lindell: »Jesus gik på vandet for ikke at få våde fødder«

Problemet for især børnefamilierne er, at gudstjenesterne bliver for lange. Men det betyder ikke, at forældrene derfor fravælger at oplære deres børn i den kristne tro – jeg vil

2

»Menigheden er dem, der holder med præsten« (Mie 8 år)

nærmere sige tvært imod! Mange steder får dåbsforældre en børnebibel lige efter dåben, og når jeg så kommer ud til 2. og 3. gangsforældre, så hører jeg ofte, at børnebiblen, som de fik i sin tid, bliver brugt flittigt. Og forældrerne sidder ofte med et par spændende teologiske spørgsmål i ærmet, når man nu alligevel er på besøg. Det er fantastisk for mig som præst at se, at det hele alligevel nytter noget! At folk som måske ikke så ofte deltager i søndagens gudstjeneste alligevel føler sig som en del af noget større – den kristne menighed. Når menigheden stiller spørgsmål og er nysgerrige efter mere viden, mener jeg at det er vigtigt, at vi som præster bruger tid og resurcer på samtalen. For lige dér i samtalen er vi jo også en menighed. »Gud er død!« Nitzsche »Nitzsche er død!« Gud

Men hvorfor så gå i kirke? Kristendommen handler også om det sociale, nemlig at vi ikke er alene. Vi er mange som deler den samme tro. Og vi er alle mennesker som kan føle afmagt, sorg, vrede men også glæde, frihed og kærlighed. Vi er alle velkomne til at komme og dele det med Gud og med hinanden. Vi kan synge, hvor hver fugl synger med sit næb, og hvor vi kan få lettet vores samvittighed ved nadver, og hvor man, kan får et stykke af evangeliet med sig hjem, som kan fortælle en at Gud også er en del af vores hverdag. Dét er da noget at fejre – derfor siger man jo også, at man fejrer gudstjenesten, for gudstjenesten er en fest. Den er ikke til for at fortælle os om hvor slemme vi alle er, men vi skal i kirke om søndagen, for at blive påmindet om at Gud elsker os alle, ligegyldigt hvem vi er! Gina Vium Andersen »Gud behøver ikke tro på nogen, han kan bare tro på sig selv« (Hanne 8 år)


Altid noget der skal ordnes Medlemmer af den danske folkekirke, lever i en travl hverdag, altid er der noget der lige skal ordnes, inden man har tid til at sætte sig, og lad tankerne flyve, eller gå i kirke. Jeg har spurgt kolleger som er en del yngre end mig, og som har små børn, hvorfor vi kun ser dem i kirke til barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Første begrundelse er: Vi vil gerne være sammen med vores børn, når vi har fri fra arbejde, og desuden skal der gøres rent og vaskes tøj, vi skal også se vores familier engang imellem bliver der sagt. Jeg siger I kan da tage jeres børn med i kirke, de er altid velkommen. Dertil bliver der svaret: Det føler de også de er, især når der er barnedåb. De fleste præster synes det er dejligt med lidt ”liv” i kirken. Kommer de så en ganske almindelig søndag i kirken, og de har børn med synes de måske, at de ældre kirkegængere ser lidt skævt til dem hvis ” lille Peter” ikke kan holde sin mund og spørger, eller han bliver træt af at høre på en måske for voksen og

uforståelig tale (som nogle ældre præster benytter sig af). Så er det dejligt at blive hjemme uden, at skulle skælde sit barn ud, og bede det om at sidde muse stille. De ældre kirkegængere får således ro til at fordybe sig i præstens tale. Måske skal vi til at dele gudstje-

nester op i alders gudstjenester? Mon det er så hyggeligt som hvis vi kunne finde ud af at alle har brug for hinanden også til en almindelig søndags gudstjeneste. ”Lad de små børn komme til mig”. Nina Svanholm Larsen

»Det er lidt mærkeligt at sige gud« Jeg sad til et møde, i forbindelse med et bogprojekt, med multikunstneren Simon Kvamm, der nok mest er kendt for sin musik i gruppen Nephew og som en del af De Eneste To. Simon Kvamm har de seneste år gjort op med sin egen berøringsangst overfor det at tale om tro. Han siger (citat fra magasinet FRI): ”jeg er kommet frem til at holde op med at sige, at jeg tror på noget mellem himmel og jord, når det jo bare er Gud. Jeg må gerne kalde det Gud uden at frygte, at folk ser på mig som en, der er med i ”Fiskerne”.”Jeg bruger konkret min tro til at huske mig selv på, at jeg ikke skal magte og fatte alt. Jeg kan derfor heller ikke fatte, at man ikke kan tro. For hvad er der så tilbage? Så er det jo sådan noget med at gøre sig til herre over det hele, at gøre mennesket til den instans, der forstår alt, ser alt, magter alt. Mange, jeg kender, vil jeg kalde kristne, de vil bare ikke være ved det. Selv om det egentlig bare går ud på at opføre sig ordentligt.” Hvor er det rammende og rigtigt og til mig sagde han endvidere ”jeg

fatter ikke, at I præster ikke råber noget mere op i samfundsdebatten – hvor er I henne i diskussioner om mennesker, når I ser uretfærdigheder” og han fortsatte – ”kristendommen har for mig og se det bedste budskab – men I skal gøre noget mere ud af og fortælle folk det – for nok er de døbte og bliver gift og begravet fra kirkerne, men ved de hvorfor? Fortæl dem hvorfor! I skal skrive side 0 og ikke altid starte med

side 1, hvor I regner med at folk ved, hvorfor de er kristne – fortæl dem det gode budskab for det kristne er det bedste!” Det kristne budskab er mange ting - men hvis man spørger folk i almindelighed er det nok fordringen om næstekærlighed der står øverst. Budskabet om, at du skal elske din næste som dig selv, du skal leve med dem du er sat i blandt med kærlighed og tilgivelse. Og hvis du så synes du fejler og fjumrer rundt i dit forsøg på at være kristen. - så husk hvordan GUD kom til Jakob der var alene i ørkenen, Thomas der tvivlede, Moses der stammede, Peter der fornægtede, David der var utro, Noa der drak sig fra sans og samling, han kom til dem alle i deres fortabthed. Og da sagde han til dem: Se jeg er med jer og jeres slægt, jeg vil bevare jer og være med jer indtil verdens ende. Det er da godt og huske på også på helt almindelige dage. Sussie Foged (Sønderholm-Frejlev) og Helle Jespersen

Foto; Malene Lauritsen

3


Hvad ønsker vi af vores lokale kirke ? Ved dåben bliver vi en del af menigheden og får dermed en plads i kirken.

Nu behøver det ikke betyde, at vi skal sidde på den plads i kirken hver gang, der indbydes til gudstjeneste, men vi bør tænke over, hvad vi gerne vil ha’ der sker i vores kirke/ sogn. Der findes masser af spændende initiativer i vore kirker – det kan til tider være et spørgsmål om at vælge. Unge nybagte mødre deltager gerne i Babysalmesang. Børnefamilier vil gerne deltage i ”Spagettigudstjenester” - på forespørgsel kan der være flere årsager til at deltage. Det kan være praktisk at hele familien, forældre og børn fra 0-6 år både kan gå i kirke sammen og så spise sammen med de øvrige, og så gå hjem uden at deltage i oprydning og opvask. Der er også de forældre der betragter kirkegangen som et led i dåbsoplæringen. Nogen kan have svært ved at have frimodighed til lære børnene Fadervor, men samtidig føle det er

noget de bør give deres børn. Der er Musikgudstjenester, Fyraftensgudstjenester, Stillegudstjenester, gudstjenester for Minikonfirmander, konfirmander og flere andre former for gudstjenester. Spejdere og FDF’ere arrangerer af og til gudstjenester sammen med den lokale præst. Det kan være i forbindelse med Fastelavn, hvor det er tilladt at komme udklædt i kirken og så være med ved tøndeslagning bagefter. Der arrangeres Friluftgudstjenester i forskellige sammenhæng – enten fordi det er blevet en tradition i stedet for en af sommerens søndagsgudstjenester , eller på et andet tidspunkt i forbindelse med By- og sportsfester. Der er Natgudstjenester, der er Gadegudstjenester begge nok mest i bysogne af en vis størrelse. Inden længe har alle stifter en Ungdomspræst, der skal være med til at gøre de unge aktive i deres egne gudstjenester. Det må være en fordel at de unge selv medvirker ved planlægning og afvikling af Ungdomsgudstjenester. Det kan overlades til en vej eller gade at arrangere en gudstjeneste. Det er kun fantasien og energien der sætter grænser. Det er vigtigt at vi selv vil være ”medarbejdere” for at få arrangeret anderledes gudstjenester. Det skal komme fra ”menigheden” og ikke nødvendigvis fra præst eller menighedsråd. Måske skal der også overlades opgaver til menigheden i forbindelse med søndagens gudstjenester ud fra filosofien om at jo flere (frivillige), der er aktive, jo flere kommer der til gudstjenesten. Der er kirker i alle egne af landet og de fleste står åbne og er tilgængelige også uden for kirketiden. Det kan være ” et helle” ,et fristed at sætte sig ind i kirkens rum og nyde stilheden. Står din plads tom i kirken og i så fald, hvad skal kirken gøre for at du bruger din plads ? Birte Fjorback

4

»Fyld Danmarks kirker« Vær med på lokalt plan. Fælles kirkegang for alle fra Farstrup, Lundby, St. Ajstrup, Nibe, Vokslev, Sebber, Bislev og Ejdrup sogne i Farstrup kirke, søndag den 25/9 kl. 11.00

Benyt muligheden for at køre en tur på landet en sensommerdag, tag gerne din familie, eller din nabo med, alle er velkommen. Få en bid åndelig føde og en sandwich til middag, (som de forsk. menighedsråd er vært ved). Dette arrangement er en del af et landsdækkende tiltag om at fylde landets kirker den sidste søndag i september. OBS: Benyt den fælles Kirkebus, der får afgang fra alle sognets kirker (se nærmere tidspunkt i Nibe avis). Nibe og Vokslev Farstrup, Lundby og St.Ajstrup Sebber, Bislev og Ejdrup Menighedsråd

Undervisning på 8 lørdage fra 8. oktober til 10. marts. Der kræves ingen forkundskaber. Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000 Aalborg Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg Tlf. 98 18 80 88 / 96 34 19 21 Mail: lrb@km.dk


Kirke og Liv i Nibe og Vokslev

Nibe Kirkes kapel

Efterårssæsonen begynder den 22. september, hvor forfatter Knud Sørensen fra Mors kommer og fortæller om digteren Johan Skjoldborg i anledning af, at det i år er 150-året for hans fødsel.

Spagettigudstjenester i Nibe kirke kl. 17. Spagettigudstjenester er enkle og korte gudstjenester for børnefamilier og alle, der ønsker at være med. Bagefter er der spagetti i Kirkehuset.

I efteråret 2010 fik vi en stormskade på spiret på Nibe kirkes kapel. Kapellet er bygget i 1904, og spiret er senest repareret i 1951. Skaden viste sig at være mere omfattende end først antaget, da hele træværket under zinktaget var tæret væk af råd, ligesom korset øverst på spiret var stærkt medtaget af rust. Tag og spir er nu fornyet, og Vokslev Smede- og maskinforretning har udformet nyt kors efter tegning af Thorvald Odgaard. Jens Anders Djernes

Lundbæk Landbrugsskole mandag den 24. oktober kl. 19.00 Karen Thisted: Er vi de eneste normale her?

Onsdag den 7. september Den store fest: Jesus fortalte engang en historie om en mand, der ville holde en stor fest, men der var nogle der ikke ville med. Men manden ville have sin festsal fyldt op.

Fortælleaften i Nibe kirke onsdag den 9. november kl. 19.30: Ole Juul: Skæbner jeg har mødt og andre fortællinger.

Onsdag den 5. oktober Noas høstoffer og Guds regnbue. Da Noa kom i land efter det store regnvejr, gav Gud ham regnbuen, som tegn på, at han aldrig vil udslette verden igen.

Koncerter i Nibe Kirke Onsdag d. 28. september kl. 19.30 Kammerkoncert med klavertrio. Bente Frendrup, klaver, Mette Matthiesen, violin, Torkil Essendrop, cello.

Onsdag den 9. november Zakæus var en rig mand og havde et stort hus, man han havde ingen venner, fordi han havde tjent sine penge ved at snyde folk. En dag mødte han Jesus.

Torsdag d. 27. oktober kl.17 »Spil Dansk«-dagen med Nibe Kirkekor, organist, kirkesanger og præst.

Syng sammen i Dommergården torsdag formiddag i ulige uger fra kl. 10.00. Det er for alle, der gerne vil synge. Efterårssæsonen er startet.

SE KIRKERNES HJEMMESIDE: www.nibekirke.dk eller www.vokslevkirke.dk

Torsdagsklub i Dommergården fra kl. 10.00-11-30 i lige uger. Torsdagsklubben henvender sig til alle, der har et par timer ledige til at være med i et fællesskab, hvor vi synger morgensang, drikker kaffe, hører fortælling, musik og små foredrag.

Kirkekontoret »Dommergården« Grydstedgade 10, 9240 Nibe 98 35 14 63 nibe.sogn@km.dk

Præster: Jens-Anders Djernes, 98 35 10 35 Træffes bedst tirsdag-fredag 12-13 eller efter aftale / jdj@km.dk

Kordegn: Else Munk Grosbøll Tirsdag-fredag 9-12.30 Torsdag tillige 16-18

Tine Junker Dalgaard Træffes i Dommergården. 86 44 01 70 / 20 46 24 25 / tjd@km.dk

Kirkegårdsleder: Niels H. Thomsen Mandag-torsdag 12-13, torsdag 16-17 tlf. 98 35 18 63

Kirketjener: David Brahimu, 40 22 99 35 Kirkesanger: Torben Fogde Larsen. 28 74 11 53 / tfl@live.dk

5

Bente Frendrup

Onsdag d. 2. novemberkl. 19.30 Orgelkoncert ved Bente Frendrup Onsdag d. 16. november kl. 19.30 Koncert med vokalensemblet »Nordenlyd«

Organist: Bente Frendrup Nielson Tennisvej 5, Svenstrup 98 38 25 08 Graveren i Vokslev: Kirsten Winther Uhrenholt, træffes 9-15, 98 35 13 76, privat: 98 35 16 05 Menighedsrådsformand: Nibe: Bent Møller, 98 35 18 42 Vokslev: Albert Fristrup Andersen, 98 35 17 43. FDF Nibe: Pia Grønhøj, 29 84 58 16


Kirke og Liv i Farstrup, Lundby og St. Ajstrup Præsten på Facebook

KIRKELIGE HANDLINGER:

Nu er præsten i Farstrup, Lundby og St. Ajstrup kommet på Facebook. Så nu er det muligt, at logge sig ind på sin facebook profil og finde tider for gudstjenester, og andre kirkelige arrangementer. Vil man være venner med præsten, skriver man bare: ”Sognepræst Gina Andersen”. Der er også mulighed for at skrive til præsten om store og små ting.

Farstrup Kirke Døbte: 02.06: Nicholas Sondrup Niss 12.06: Johanne Øland 12.06: William Graversgaard Larsen 31.07: Alberte Matilde Hartmann Vejrgang

En mulighed for en anonym samtale. Man kan ringe mellem kl. 20 til 01 på tlf. 70120110.

i Farstrup kirke d. 2. november kl. 19.30

Spaghetti gudstjeneste i Farstrup kirke d. 11. oktober kl. 17.00

I dette nr. af Kirke og Liv har Willy Kær fundet et interessant stykke historie i St. Ajstrup Kirke.

Begravelser/Bisættelser: 16.06: Christian Haldrup Welling

Sct. Nicolai tjenesten:

Musikgudstjeneste

Kend din kirke

St. Ajstrup Kirke Vielser: 23.07: Elisa Sund Nielsen og Thomas Aggerholm Begravelser/Bisættelser: 28.07: Julia Jensine Bang Lundby Kirke Dåb: 04.06: Anna-Kathrine Sille Sørensen Vielse: 04.06: Tina Sørensen og Morten Sørensen Begravelser/Bisættelser: 23.07: Tore Svendby

I kirken er der opsat en minde-tavle over en soldat, der omkom i Treårskrigen. Underkorporal ved 11. Linieinfanteri-.bataljon, 3 kompagni, nr. 14 Niels Christian Svendsen, født 18. maj 1826 i Ajstrup, Store Ajstrup sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Faaborg lazaret 2. november, begravet på Faaborg kirkegaard 7. november. Søn af skolelærer og kirkesanger Christian Nielsen Svendsen og Marianne Sørensdatter. På Fåborg Kirkegård findes et obelisk-monoment, hvor nogle af de soldater der døde på Lazarettet er begravet. På jordvolden er der sat sten med deres navne, blandt andet, Niels Christensen Ajstrup, som han blev kaldt i militære sammenhæng. Willy Kær

Sognepræst: Gina Maria Vium Andersen Præstegårdsvej 8, Farstrup, 9240 Nibe Tlf. 98 68 60 11 / 24 40 67 11 / gman@km.dk Organist: Ingeborg Gundersen Kirkebil: Aalborg Taxa 98 10 10 10

Farstrup Kirke: Menighedsrådsformand: Gunner Laursen, tlf. 98 68 60 97 Kirkeværge: Carol Ann Knudsen, tlf. 98 35 55 50 Graver: Hans Kristian Tarp, tlf. 23 20 26 05 Lundby Kirke: Menighedsrådsformand: Finn V. Larsen, tlf. 98 68 64 64 / naturland@mail.tele.dk

6

Graver: Karin Thomsen, Halkærvej 159, Lundby, tlf. 20 16 20 89 / 98 68 64 28 Kirkeværge: Lis Rasmussen, Halkærvej 165, Lundby, tlf. 98 68 62 17 St. Ajstrup Kirke: Menighedsrådsformand: Elmer Rasmussen, tlf. 98 35 51 04 Graver: Linda Aggerholm, Køllestrupvej 3, St. Ajstrup, tlf. 98 35 54 89 eller tlf. 61 32 54 01. Kirkeværge: Bruno Green Pedersen, Kyømarksvej 10, Kyø, tlf. 98 35 53 09.


Kirke og Liv i Sebber, Bislev og Ejdrup Læsekreds Vi tager hul på tredje sæson i læsekredsen, og nye deltagere er meget velkomne! Udgangspunktet i læsekredsen er, at vi holder af at læse bøger, og at det er rart at dele oplevelsen med nogle. Derudover kommer man til at læse nogle bøger, som man måske ikke selv ville have valgt, hvilket kan være både sjovt og udfordrende. Samtalen om den bog, vi netop har læst, fører ofte vidt omkring, fordi det sætter tankerne i gang. Vi slutter altid aftenerne af med en kop kaffe, og vi skiftes til at have kage med. Deltagelse i læsekredsen er gratis. Tilmelding sker på forhånd til sognepræsten, hvor man også kan afhente bogen fra den 1. september. I efteråret mødes vi følgende datoer kl. 19.30 i konfirmandstuen, Bislev præstegård: Den 22. september, den 20. oktober og den 24. november.

Sogneaften Her i efteråret tager vi hul på en række sogneaftener i konfirmandstuen i Bislev præstegård. En sogneaften er et par timer, hvor vi f.eks. hører foredrag, drikker kaffe og snakker og hygger med hinanden. Den første sogneaften er torsdag den 13. oktober kl. 19.30. Denne aften får vi besøg af Birgit Sohn Christensen fra Nibe. Hun vil fortælle om sine oplevelser i forbindelse med Røde Kors’ arbejde i Sydsudan. Alle er meget velkomne!

Gudstjeneste med fællesspisning Mange steder er det populært at holde såkaldte spaghettigudstjenester for børnefamilier; Sebber menighedsråd har besluttet, at de gerne vil prøve noget lignende, men sådan at det bliver for ALLE aldersgrupper og familiesammensætninger - både singler, par og familier - unge, midalderende og ældre. Vi begynder i Sebber kirke kl. 17.00 med gudstjeneste - den varer en god halv time og er en almindelig gudstjeneste uden nadver, men ellers som vi kender den. Efterfølgende følges vi over på Sebber Kloster, hvor der serveres aftensmad. Deltagelse er gratis, og der kræves ingen tilmelding; bare mød op torsdag den 27. oktober kl. 17.00 i Sebber kirke.

Julemusikgudstjenester Vi markerer adventstiden med to gudstjenester, der har musik og sang i højsædet. Begge gudstjenester er for hele familien. 1. søndag i advent kl. 14.00 i Bislev kirke: Koret ”LandsbyGospel” og Bislev skoles kor medvirker. Efter gudstjenesten åbner Bislev FDF’s julestue i Aktivitetshuset. 2. søndag i advent kl. 16.00 i Sebber kirke: Sebber skoles kor og Svenstrup Pigekor medvirker.

KIRKELIGE HANDLINGER: Sebber Kirke Døbte: 12/6: Stinne Søe Kvist Jørgensen 24/7: Alexander Raunholdt Viede: 28/5: Janni Helena Larsen og Boris Kent Larsen 18/6: Maria Buhrkall Vesterholm og Tommy Bundgaard 27/7: Line og Kenneth Wille Hansen Kirkeligt velsignede: 2/7: Karina og Brian Brøndum Møller Begravet: 5/5: Svend Aage Fuglsang Død i Sebber sogn: 7/6: Andrea Kristine Berthelsen Thygesen Bislev Kirke Døbte: 13/6: Marie Trilling Elster 10/7: Emilie Stoltze Andersen Viede: 2/7: Anne Kjærsgaard og Thomas Holland Krogh Ejdrup Kirke Begravet: 7/6: Magda Jensen

SE KIRKERNES HJEMMESIDE: www.sebberkirke.dk - www.bislevkirke.dk www.ejdrupkirke.dk

Sognepræst: Annemette Kamp Nielsen tlf. 98 35 70 05 ankn@km.dk Træffes efter aftale, dog ikke mandag Kirkesanger: Solveig Asmussen Organist: Carsten Ullits Mortensen Sebber Kirke: Graver: Jens Terp, 30 52 36 82,

Menighedsrådsformand: Leif Hansen, 98 35 52 94. Kirkeværge: Kurt Overgaard Hansen, 98 35 55 08 Bislev Kirke: Graver: Cita C. Winther, 30 51 81 64 Menighedrådsformand: Birthe Lund, 98 35 71 15 Kirkeværge: Else Svennum, 98 35 71 21

7

Bislev FDF: Kredsleder Bodil Otte, 98 35 70 83 Ejdrup Kirke. Graver: Ole Hansen, 30 34 21 66 Menighedrådsformand: Kim Samuelsen, 98 66 65 00 Kirkeværge: Carsten Rasmussen, 98 66 92 58 Kirkebil: Aalborg Taxa 98 10 10 10


Nibe

Vokslev

Farstrup

Lundby

St.Ajstrup

Sebber

Bislev

17.00 TJD Spaghetti

Gudstjenester onsdag

Kirkekaffe

9.30 GMA

7/9 11.00 JAD

Høst

11.00 GMA

Ejdrup

Høstfrokost

9.30 TJD

Julemusikg.

16.00 AKN

11.00 AKN

11.00 JAD

14.00 AKN

9.30 AKN Kirkek.

11.00 GMA

9.30 AKN

9.30 AKN

11.00 AKN

11.00 AKN

11.00 AKN

14.00 AKN Julemusikg.

11.00 AKN

9.30 AKN Kirkek.

17.00 AKN Fællesspisning

11.00 AKN

9.30 AKN Kirkek. 11.00 AKN

11.00 AKN

9.30 JAD

Høst

11.00 AKN

9.30 GMA

11.00 GMA

9.30 GMA

11.00 GMA

14.00 AKN

19.00 TJD

9.30 GMA

11.00 GMA

9.30 GMA 9.30 GMA

9.30 GMA

Høst

12.s.e.trin.

Høst

17.00 GMA Spaghetti

9.30 AKN Kirkek.

9.30 GMA Kirkek. 11.00 GMA

19.30 GMA Musikg.

11.00 GMA

9.30 GMA Kirkek. 11.00 GMA

Høst

11/9 13.s.e.trin.

Onsdag 11.00 JAD

9.30 AKN

18/9

2/11 Alle Helgens dag 17.00 TJD

11.00 Fyld kirken

14.s.e.trin.

6/11 Onsdag

9.30 JAD 9.30 TJD

11.00 GMA

19.30 Julemusikg. 9.30 AKN

11.00 GMA Høst

25/9 15.s.e.trin. 17.00 JAD Spaghetti

9.30 GMA

2/10 Onsdag

11.00 TJD

5/10

Tirsdag 9.30 TJD 9.30 TJD

9.30 JAD

11/10 17.s.e.trin. 11.00 TJD

11.00 JAD

16/10 18.s.e.trin.

16.s.e.trin.

23/10 Torsdag

9/10

27/10

9/11 21.s.e.trin.

11.00 TJD Miniafsl.

11.00 JAD

11.00 AKN

19.s.e.trin

13/11 Sidste s. i kirkeåret

9.30 JAD

19.30 TJD

9.30 TJD BUSK

30/10

20/11 1.s.i.advent

11.00 TJD

9.30 TJD

9.30 JAD

27/11 2.s.i.advent

16.30 TJD

Spaghetti

4/12 3.s.i.advent

9.30 JAD

Julemusikg.

11/12

4.s.i.advent

De ni læsninger

18/12

JAD: Jens-Anders Djernes - TJD: Tine Junker Dalgaard · GMA: Gina Maria Vium Andersen - AKN: Annemette Kamp Nielsen Kirkebil kan bestilles vederlagsfrit til alle gudstjenester og arrangementer: Aalborg Taxa, 98 10 10 10.


2011_03 Kirke og Liv  

Kirke og Liv - Udgave 3 - 2011

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you