Page 1

RIF-NYT ST. RESTRUP IDRÆTSFORENING

NR. 2 · 2014

SIDE 14

SIDE 6

SIDE 10

SIDE 13

RIF - Idræt for alle...

SIDE 16


God start for det nye RIF-NYT Bladets nye design er blevet godt modtaget. RIF og redaktionen har modtaget mange positive kommentarer til det nye blad. Det er vi rigtig glade for – og mange TAK for det ! Fra redaktionens side skal der også lyde en stor tak til kontaktpersonerne, der medvirker til at fremskaffe de mange tekster og billeder. Den gode start og dialog om fremtidens blade lover godt.

RIF-NYT - Find os på Facebook Samspil mellem bladet og Facebook har også fået en god start, og mange har allerede tilmeldt sig. På denne vis kan du få nyheder og opdateringer om foreningens forskellige aktiviteter. Webmaster og redaktionen opfordrer alle, der har interesse til at tilmelde sig, fremsende eller uploade tekster og

billeder. Dette kan også medvirke til at gøre bladet RIF-NYT endnu bedre, idet vi forsøger at få gode historier og billeder med i de trykte blade. Webmaster / Redaktionen.

RIF-NYT  RIF-NYT udgives af RIF St. Restrup Idrætsforening

RIF’s Skytteafdeling: Tlf. 98 34 32 21

Kontakt afdelingerne via link: www.strestrupif.dk

Bladet uddeles til alle husstande i: Drastrup, Frejlev, Tostrup, St. Restrup, Restrup Enge, Sønderholm og Nyrup.

Indlevering af redaktionelt stof: Stof til RIF-NYT nr. 3/2014 bedes indleveret senest mandag den 23. juni 2014

Kontaktpersoner - hovedbestyrelsen:

RIF-NYT redaktionen: Torben Nielsen (ansvarshavende) Tlf. 20 20 28 09 Mail: rifnyt@gmail.com Frejlevhallen: Tlf. 98 34 34 38

2

42. ÅRGANG · APRIL - JUNI 2014

Blad nr. 3/2014 udsendes i uge 32. Bladet udkommer 4 gange årligt hver gang i ca. 2.000 eksemplarer i lokalområdet. Grafisk produktion: Nibe Avis Grafisk, tlf. 98 35 11 45

Formand: Jacob Nielsen Mail: lmn@home3.gvdnet.dk Kasserer: Helle Bang Mail: hellebang.privat@gmail.com Sekretær: Torben Nielsen Mail: rif-nyt@gmail.com


RIF er atter gældfrie Etablering af hal 2 i Frejlev var alene mulig med en egenbetaling fra RIF, og i starten af 2012 betalte RIF således kr. 1,15 mio. til Aalborg kommune. På dette tidspunkt havde RIF, via sponsorer og forskellige aktiviteter, selv indsamlet langt over kr. 800.000, men det var nødvendigt at optage et lån på differencen. RIF’s hovedbestyrelse har haft den største fokus på at få betalt dette lån, og det er glædeligt, at bestyrelsen nu kan oplyse; ”Vi er i mål – og gælden er indfriet”. Mange har medvirket via sponsorater, arrangementer og ikke

mindst hårdt arbejde i såvel afdelingerne og bestyrelsen. RIF sender en stor tak til alle, der på forskellig vis har medvirket til at gøre det muligt. TAK!

Mod nye mål Nu er hal 2 i Frejlev betalt og RIF vender blikket mod nye horisonter. Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at komme med ønsker, som kan være til almen nytte i vores forening. Pt. er der fremsat ønsker som: ”Nye omklædningsrum i tilknytning til hal 2 –

en sammenbygning af hal 1 og hal 2 – en terrasse på arealet uden for kantinen”. RIF er meget interesseret i at høre om DINE ønsker ! Forslag udbedes via Facebook gruppen eller per mail til rifnyt@gmail.com Deadline for ønsker er 31. maj 2014 kl. 12.00. Derefter vil hovedbestyrelsen gennemgå ønskerne og lave en prioriteringsliste. RIF Hovedbestyrelse.

Nadias Sandwich - RIF’s hovedsponsor Nadias Sandwich og RIF’s hovedbestyrelse indgik i 2011 en 3-årig hovedsponsoraftale. Denne aftale er nu forlænget, og RIF sender en STOR TAK til Nadias Sandwich. Samarbejdsaftalen giver foreningen RIF et stort årligt kronebeløb, og for Nadias Sandwich er der fokus på markedsføring via bl.a. annoncer i RIF-Nyt og hjemmesider, reklameskilte i kantine, Frejlevhallerne samt på fodboldstadion og måltavle. Endvidere foregår en løbende dialog om, hvorvidt Nadias Sandwich kan være leverandør, når klubben skal bestille mad til klubbens mange arrangementer eller kantinedrift. I alt er der tale om en rigtig god aftale – med hvilken der er stor tilfredshed i RIF.

indehaver Adnan og Pia de glade, kvalitets- og prisbevidste kunder, som bakker konceptet op siden 1999. Nadias startede under navnet Sandwich & Muffins, men i 2002 skiftede forretningen navn til Nadias Sandwich – opkaldt efter butiksindehavere Adnan og Pia Jabr’s datter, Nadia.

Nadias har løbende tilpasset sig kundernes ønsker og efterspørgsler, og senest er der indført online bestilling og ”firmaaftaler” med en række virksomheder og institutioner. RIF håber på et fortsat langvarigt samarbejde til gavn for begge parter.

”Kun det bedste er godt nok” Nadias har et imponerende udvalg af bl.a. sandwich, smørrebrød, salat, varme retter, buffet, muffins og drikkevarer – i afdelingerne i Aalborg centrum og Aalborg storcenter. Den største årsag til Nadias succes er ifølge

3


Formandsskifte i RIF håndbold Efter tre år som formand for håndboldafdelingen valgte Tom Leth at stoppe for at lade nye kræfter komme til. Tom ønsker selv at have fokus på træneropgaven. Tom har som formand gjort en ihærdig indsats for RIF håndbold og udviklingen i såvel bestyrelsen og det øvrige arbejde i klubben. Alle kender ham som den underholdende speaker til håndbold-

stævner, hvor gassen vælter ud af mikrofonen. Tom spreder en løssluppen stemning omkring sig samtidig med, at han er seriøs og professionel omkring klubbens arbejde og fremdrift. Tom vil blive savnet af den øvrige bestyrelse, som gerne vil benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet.

derfor blev en ekstraordinær generalforsamling en realitet. Denne foregik efter redaktionens deadline. Du kan dog læse mere derom på afdelingens hjemmeside: http://www.rifhaandbold.gominisite.dk

På generalforsamlingen var det ikke muligt at udpege en ny formand, og

Speakerstævne i Frejlev hallen I marts afholdt håndboldafdelingen et festligt speaker stævne i Frejlev hallen. Der var indløb før kampstart af de enkelte hold, samt musik og speak, der blev styret fra dommerbordet. Efter hver kamp, blev kampens spiller udnævnt fra både ude og hjemmeholdende og de blev begavet med bl.a. biografbilletter. Der var løbende igennem dagen god tilslutning på tilskuerpladsen, og vi kunne med den stemning næsten komme i tvivl om, hvorvidt vi sad i Frejlevhallen eller i Gigantium.

4


Tilfredsstillende sæson Ved håndboldafdelingens generalforsamling kom formanden bl.a. ind på en tilfredsstillende sæson som også bød på flere nye tiltag. Bl.a. startede turneringen med opstartsstævne for at niveauopdele, inden den rigtige sæson gik i gang. Dette har været positivt og vil blive gentaget for den kommende sæson.

valgte at bruge deres ferie på børnene. Håndboldskolen vil med sikkerhed blive gentaget i 2014. Eventudvalget arrangerede juleafslutning i i Gigantium med tophåndbold for de store, og i hallen for de små. Platformen er fundet for det fremtidige arbejde i klubben. Udvalg er øremærkede med opgaver og jobbeskrivelser. Ungdomsafdelingen har nu 175 spillere. Specielt er der god tilgang i U6 og U8. Dette skal tilskrives gode trænere og

Håndboldskolen var igen en stor succes, stor tak til alle de frivillige som

frivillige, som har gjort en stor indsats for børnene. Flere kvalificerede trænere ønskes. Det er måden, vi fortsat opbygger en god kultur og klub. Klubben tilbyder de unge kurser og en personlig udvikling som træner og RIF har selv stået for afholdelse af træner kursus for U6/U8. Træningstider for sæson 2014/15 er på plads. Årets afslutningstur går til Herning og alle hold er repræsenteret.

Støt RIF’s sponsorer og

ANNONCØRER

VOGNMAND

ApS De støtter RIFVOGNMAND - og dermed dig!

ST. RESTRUP

Tlf. 98 34 19 11 · Fax 98 34 18 85

Lad Deres transportproblem blive vort problem

Frejlev Cementstøberi A/S Mørtelværk og Grusgrav

Skal der tryk på.... Nibevej · Frejlev · 9200 Aalborg SV »Færdigbeton«

Tlf. 98 34 34 11

- så ta’ til Nibe!

i forbindelse m/mørtelværk og grusgrav

Tlf. 98 34 19 11 · Fax 98 34 18 85

Lad Deres transportproblem blive vort problem

Frejlev Cementstøberi A/S Mørtelværk og Grusgrav

Nibevej · Frejlev · 9200 Aalborg SV »Færdigbeton«

Alt i tryksager: Små eller store oplag. Mange eller få farver. GARTNERVEJ 9 · 9200 AALBORG SV.

ApS

ST. RESTRUP

Tlf. 98 34 34 11

i forbindelse m/mørtelværk og grusgrav

Moderne tandpleje til fair priser Moderne tandpleje til fair priser

TELEFON 96 34 32 11

Spørg næste gang!

Glucksvej 1A, Frejlev - 9200 Aalb or g SV

Bogtryk . Offset . Digital

Jacob Petersens Vej 13 · 9240 Nibe Tlf. 98 35 11 45 · e-mail: nibeavis@nibeavis.dk

Jellingvej 10 - 9230 Svenstrup NIBE AVIS GRAFISK, 98 35 11 45

Tlf. 98 34 37 37 www.frejlevtan d.dk

GARTNERVEJ 9 · 9200 AALBORG SV. TELEFON 96 34 32 11

Glucksvej 1A, Frejlev - 9200 Aalbor g SV Tlf. 98 34 37 37 www.frejlevtand.dk

5


Oppustelig hoppepude skaber lokal glæde AirTrack er navnet på den nye hoppepude, der i februar blev indviet i Frejlevhallen.

Idræt på Tværs Afdelingen holdt afslutning med trylleklovnen ”MIGU” i april. Det var en god dag og en god afslutning på en god sæson. Til den nye sæson har vi brug for frivillige instruktører, så hvis du har mod på dette hører vi gerne fra dig.

Idræt på tværs stod for den officielle del af indvielsen til stor glæde for de mange fremmødte børn og forældre i Frejlevhallen. Børnene hoppede og sprang til den store guldmedalje under kyndig vejledning af instruktører, mens forældrene stod langs siderne af den 16 m lange og 4 m brede Airtrack.

mange sjove hop og afsæt er med til at øge muskelkontrollen. Både børn og voksne kan have stor glæde af hoppepuden, da den kan anvendes til både leg og svære tekniske spring. Gymnastikafdelingen og Idræt på Tværs har indkøbt hoppepuden sammen med Frejlev skole, og med sponsorstøtte fra Spar Nord. Mange vil med sikkerhed få gang af hoppepuden, idet Frejlev Skole, Frejlev DUS og St. Restrup Idrætsforenings har brugsretten over den.

AirTrack´en er specielt god til motorisk træning f.eks. gymnastik, hvor de

Alle ønskes en god sommer og vi ser frem til opstart i starten af september 2014. Følg med på hjemmesiden: www.idraet-paa-tvaers.dk Kasper, formand.

Idræt På Tværs tilbyder (senior) hockey i kælderen Idræt på Tværs har startet hockey for seniorer. Siden starten i februar har mange prøvet denne nye sportsgren, og fra afdelingen lyder det: ”Du kan prøve et par gange, inden du beslutter dig for tilmelding”. Senior hockey foregår hver tirsdag fra kl. 20.30 i kælderen under Frejlevhallen. Kontakt formand for Idræt På Tværs, Kasper Nielsen for yderligere oplysninger.

6

Her ses formand Kasper Winther Nielsen og Annette Dahlslund fra Idræt på tværs og Poul W. Andersen, afdelingsdirektør i SparNord, Svenstrup flankeret af de mange børn og forældre.


Tlf. 98 34 19 11 · Fax 98 34 18 85

Lad Deres transportproblem blive vort problem

Frejlev Cementstøberi A/S

GARTNERVEJ 9 · 9200 AALBORG SV. TELEFON 96 34 32 11

ST. RESTRUP

Mørtelværk og Grusgrav

Nibevej · Frejlev · 9200 Aalborg SV »Færdigbeton«

Tlf. 98 34 34 11

i forbindelse m/mørtelværk og grusgrav

Tlf. 98 34 19 11 · Fax 98 34 18 85

Lad Deres transportproblem blive vort pro

Frejlev Cementstøberi A/S Mørtelværk og Grusgrav

Nibevej · Frejlev · 9200 Aalborg SV »Færdigbeton«

Tlf. 98 34 34 11

VOGNMAND Jellingvej 10 - 9230 Svenstrup

i forbindelse m/mørtelværk og grusgrav

GARTNERVEJ 9 · 9200 AALBORG SV. TELEFON 96 34 32 11

ApS ST. RESTRUP

NIBE AVIS GRAFISK, 98 35 11 45

ApS GARTNERVEJ 9 · 9200 AALBORG SV. TELEFON 96 34 32 11

ST. RESTRUP Tlf. 98 34 19 11 · Fax 98 34 18 85

blive vort problem 98 34 19 11 · FaxLad 98 Deres 34 18 transportproblem 85

ansportproblem blive vort problem

Frejlev Cementstøberi A/S Mørtelværk og Grusgrav

Jellingvej 10 - 9230 Svenstrup NIBE AVIS GRAFISK, 98 35 11 45

mentstøberi A/S

Nibevej · Frejlev · 9200 Aalborg SV »Færdigbeton«

Grusgrav Tlf. 98 34 34 11

Jellingvej 10 - 9230 Svenstrup

i forbindelse m/mørtelværk og grusgrav

NIBE AVIS GRAFISK, 98 35 11 45

alborg SV »Færdigbeton« i forbindelse m/mørtelværk og grusgrav 98 11 17 19 . Brotorvet 5, 9400 Nørresundby . 98 19 12 00 GARTNERVEJ 9 · 9200 AALBORG SV. TELEFON 96 34 32 11

Dyrehospitalet City Syd

Vi er her for dit

kæledyr

AALBORG SV. Jellingvej 10 - 9230 Svenstrup Dyrehospitalet City NIBE Syd AVIS GRAFISK, 98 35 11 45 Vandmanden 10D • 9200 Aalborg SV Telefon +45 98 11 74 00 www.dhcitysyd.dk • post@dhcitysyd.dk

j 10 - 9230 Svenstrup NIBE AVIS GRAFISK, 98 35 11 45

Konsultation efter aftale mandag - fredag 8-17

Erik Duus Al vognmandskørsel med bogiebil udføres . ★ Kran og grab . ★ Containerkørsel/ udlejning . ★ Levering af sand, grus og jord. ★ Tilbud gives. Restrup Kærvej 57a St. Restrup Tlf. 98 34 13 67 Bil 21 24 13 67

Støt RIF’s sponsorer og

ANNONCØRER

De støtter RIF - og dermed dig!

7


Vi ønsker at belønne... Gymnastikforeningen har i år fundet mulighed for at sende fire af vores unge instruktører med på Vingstedkurset i sommerferien. Som foreningens formand, Jeanette Pagh Emanuelsen sagde til forårsopvisningen, så vil vi gerne påskønne de unge instruktørers engagement i foreningen, og give dem et skulderklap for

deres indsats i den netop afsluttede sæson og i den kommende. Cecilie Olsen, Nanna Larsen, Viktoria Feldtsing og Matilde Weng får en uge med fede gymnastikoplevelser sammen med andre unge i alderen 14 – 17 år fra hele landet. Nøgleordene inspiration, aktiviteter og fællesskab er dækkende

for en lang række kursusaktiviteter så som: Samarbejdsøvelser, lejrbål og sang og selvfølgelig en masse god gymnastik. De erfarne gymnaster fra DGI´s Verdenshold skal være med til at inspirere de unge med masser af energi og gode ideer. Det bliver ikke kedeligt!

Forårs Boot camp i RIF Hvis du til sommer bliver overhalet på din løbetur i Frejlev eller Sønderholm, er det med garanti af en af de seje kvinder, som skal deltage i ”Forårs-Boot camp” i RIF. Her kan man ikke undgå at komme i topform, og det foregår under kyndig

vejledning og velmente spark bagi af prof instruktør Bettina Brix Baastrup. Der har været rift om pladserne på det nye forårshold med benhård træning. Boot camp består af 5 ugers intensiv træning 3 gange om ugen, hvor der både trænes styrke og kondition.

Gymnastikforeningen og Bettina Brix Baastrup vil helt sikkert gentage successen næste år, så flere får chancen for at være med, eftersom pladserne var revet væk i år.

Fræk fitness - dyrk den indre DIVA... Under gymnastikforeningens årlige forårsopvisning i marts, blev det nyeste hold; ”Fræk Fitness” præsenteret. På trods af kun et par måneders træning, gik de modigste på holdet på gulvet, for at vise hvad de havde øvet sig på hver torsdag aften i kælderen. Gymnastikforeningen er glade for den store tilslutning det lidt grænseoverskridende hold har oplevet, og med opvisningen håber gymnastikafdelingen at kunne få endnu flere på holdet i den kommende sæson.

8

Afdelingen skriver om fræk fitness: ”Træning for kvinder, hvor vi dyrker den indre DIVA. Vi danser små serier, som har meget nem koreografi, som smidiggør og styrker vores krop. Vi danser bl.a. på stole, og foran spejlet. Inspirationen er hentet fra gymnastik, aerobic, dans og striptease (vi beholder tøjet på). Vi griner med hinanden og nyder en time med fuld fokus på os selv”. Årets hold sluttede til påske, men mon ikke opvisningen skabte interesse endnu et hold i den nye sæson.


Forårsopvisning i Frejlevhallen I slutningen af marts blev der hoppet, danset, smilet og fotograferet i to fantastisk gode timer i en festlig pyntet Frejlev hal. Gymnastikforeningens forårsopvisning bød i år på alt lige fra sanselege, flotte spring på måtte og trampolin, sanglege, cheerleading og dans, til hård træning med vægte og stepbænke og til sidst sensuelle bevægelser på klapstole.

Især det nye hold Cheerleading og det populære hold Fuld fart, var med til at trække tilskuere i hallen. I alt var ca. 300 forældre, bedsteforældre, søskende osv. med til at give de mange gymnaster et par fantastiske timer som afslutning på dette års gymnastiksæson. Dagen startede tidligt med rundstykker og morgenkaffe for de mange frivillige

og instruktører, som alle var behjælpelige med at sætte stole op, puste balloner og hvad der eller skulle til for at gøre hallen klar til en festlig dag. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle de frivillige der hjalp både før, under og efter arrangementet. Vi vil også gerne fremhæve de mange instruktører for deres arbejde med at sammensætte de mange flotte opvisninger fra holdene.

Gymnastik - tre måneders sommerferie Vi holder nu sommerpause, men alle der blev fristet til forårsopvisningen, skal kun vente tre måneder inden vi tager hul på en ny og spændende sæson i gymnastikafdelingen. Programmet er næsten faldet på plads og kan inden længe findes på vores hjemmeside. Mange af holdene fra denne sæson er også at finde til næste

år, men vi har også nye hold på programmet. Vi glæder os til at byde velkommen til sæsonstart lørdag 16. august kl. 10.00 med et lille arrangement ved Frejlevhallen.

leading, Tøsetræning, Sjipning, Boksefitness kun for drenge, Spring, Svederen, Pilates, Boksefitness voksne M/K, Cirkeltræning og Zumba M/K Hold øje med vores hjemmeside med træningstider og holdbeskrivelser: www.rifgymnastik.dk

Foreløbige hold 2014/2015 er: Forældre/barn, Spilopperne, Dans og bevægelse, Springfiduserne, Cheer-

9


To skytter på bruttolandsholdet Rune Knudsen og Thomas Bergholt Madsen er i år blevet udtaget til bruttolandsholdet på pistolterræn. Her skyder man om en plads i udtagelsesskydningen der finder sted i juni i Ulfborg. De 6 bedste seniorer skal derefter deltage i Nordisk mesterskab, som i år finder sted i september i Oskarshamm, Sverige. Billederne viser Rune og Thomas, da vi skød DM i september 2013. RIF og skytteafdelingen ønsker Rune og Thomas tillykke med udtagelsen, og håber det bedste for dem til udtagelsesskydningen.

Danmarksmesterskaberne på pistol i Vingsted i marts Her stillede skytteafdeling op med både foreningshold og individuelle skytter på cal. 22 og på luft. På foreningsholdet deltog: Erik Mark, Rune Knudsen, Thomas Bergholt Madsen og Heidi Bergholt Madsen. Udover foreningsholdet deltog: Patrick Fjorback og Poul Fjorback.

På luft, fik vores hold bronzemedalje og Rune fik bronze individuelt. Stemningsbilleder fra DM. Selvom det var et Danmarksmesterskab, så var der stadig plads til at familien var med, og der blev hygget med kage og spil. Skydning er en sportsgren for alle aldre.

På Cal. 22, fik vores hold sølvmedalje og Rune fik bronze individuelt.

Generalforsamling Sæsonafslutning Sæsonafslutning foregik i starten af maj. Der bliver uddelt diplomer og pokaler Derefter blev der hygget med kage, kaffe og pakkespil. Billedet er fra seneste sæson.

10

Skytternes generalforsamling fandt sted den 7. maj 2014. Læs mere derom på: www.strestrupskytteafd.dk

Opstart sæson 2014

Sidste træningsaften foregik 28. april. Vi starter op igen i september 2014. Følg med på vores hjemmeside www.strestrupskytteafd.dk

www.strestrupskytteafd.dk


Dit byrådsmedlem

Mads Sølver Pedersen Mail: msp-byraad@aalborg.dk Tlf. 2552 0552

I NØRHOLM-SØNDERHOLM-FREJLEV

FREJLEV NY KØRESKOLE

ON SBMÅSH!OLD

KU

· KØREKORT TIL BIL - KATEGORI B - GENERHVERV AF KØREKORT · DU KAN EVT. HENTES OG BRINGES TIL TEORI · FORDELAGTIGE PRISER Per Vestergaard LE Frejlev Skolevej 32 DIN LOKARER KØRELÆ 9200 Aalborg SV www.frejlevks.dk Telefon 20 69 66 07

FRISØR

DOLLERUP

v. Mette Dollerup Schubertsvej 5, Frejlev Tlf. 98 34 34 47

Mandag 8.30-16.00 Tirsdag 8.30-17.00 Onsdag 8.30-13.00 Torsdag 8.30-18.00 Fredag 8.30-16.00 Lørdag Lukket

Støt RIF’s sponsorer og

ANNONCØRER

De støtter RIF - og dermed dig!

11


Fodbold:

Standerhejsning for seniorer Seniorernes nye træner Michel Valdemar (tv) stod i spidsen, da flaget strøg til tops – forud for seniorernes sæson.

Fodbold for de yngste Standerhejsning for U5 til U9 drenge og piger blev afholdt i slutningen af marts. Vejret var flot, banerne var grønne og med godt humør var børnene klar til en ny fodboldsæson. Her ses billeder fra standerhejsningen.

Sæt x ved aktiviter i fodboldafdelingen: • Torsdag den 19. juni: Afslutning U13 - U18 • Fredag den 20. juni: Afslutning U10 - U12 • Lørdag den 21. juni (formiddag) Afslutning U6 - U9 • Lørdag den 30. august: Træner-/ lederfest

12


Instruktører og hjælpere søges til fodboldskole i uge 32 For 6. gang arrangerer RIF vores helt egen fodboldskole. (4. august – 8. august) Fodboldskolen bygger på de samme principper som DBUs og DGIs principper, men vi har vores egen tøjpakke, vores specialfremstillede bold og så serverer vi mad for alle vores deltagere. Med ca. 235 deltagere mener vi i øvrigt vi er Nordjyllands største fodboldskole. RIF´s fodboldskole henvender sig til børn mellem 5 og 15 år. Vi lægger vægt på fællesskab, leg med bolden og på at få

gode oplevelser med hjem. Da skolen er vor egen, sælger vi pladsen på tøjet til sponsorer i Frejlev og omegn. Det genererer et overskud på knap 100.000 kr., som går direkte i en ungdomsfond der støtter ture til turneringer i ind- og udland. Vi har brug for instruktører, assistenter og øvrige (til planlægning, afviklingen, støtte og hjælp i kantinen). Har du fodboldmæssig baggrund, engagement og godt humør samt lyst til at være sammen med unge mennesker! (Instruktører

min. 18 år og assistenter min. 15 år. Er du yngre så send alligevel en mail, så snakker vi om dine muligheder). Aflønning sker med tøjpakke og frokost samt; Instruktør maxi - 2.000 kr. / Instruktør mini - 1.200 kr / Assistent maxi/mini - 500 kr. Øvrige hjælpere; gode oplevelser i et smittende fællesskab. Man kan melde sig til en enkelt eller flere dage. Interesseret? - så kontakt (snarest muligt): Thomas Horskjær, ungdomsudvalget@gvdnet.dk Sponsorer Sponsorer eksponeres på mere end 200 spillertrøjer eller ca. 30 lederdragter. Vi kalder det Frejlevs bedste og mest synlige reklamesølje. Støtte går direkte til klubbens ungdomsspillere på diverse ture. (Deltagerbetalingen dækker de faktiske udgifter på fodboldskolen) Interesseret? - så kontakt: Evald Lange Nielsen, el@frejlev-skole.dk eller Jan Møldrup, Jannijan@privat.dk

13


Børneattesten kan Forenings El nu hentes digitalt Fra 1. april blev det muligt og fra 1. november er det et krav for fodboldklubber at indhente børneattester digitalt. Børneattesterne bliver nu digitale, og pr. 1. september 2014 er slut med papirgange i forbindelse med indhentelse af attesterne. Rigspolitiets nye digitale system er trådt i kraft og er nu digitalt via www. politi.dk eller www.virk.dk Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved ny ansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

Dødsfald RIF’s æresmedlem Poul Buus, St. Restrup gik bort den 25. marts 2014. Æret være Poul’s minde. RIF’s hovedbestyrelse / Redaktionen.

Husk, at du kan støtte RIF / St. Restrup Idrætsforening, hver gang du tænder for kontakten.

RIF har indgået et samarbejde med Energi Nord, som betyder, at de giver St. Restrup Idrætsforening 2 øre pr. kilowatttime strøm, du bruger. Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig.

Mærkedag Mads Sølver Pedersen, Frejlev, kunne onsdag den 16. april markere sig med sin 50 års fødselsdag. Mads har i mange år været en del af RIFCUP ledelsen og får en gang i mellem tid til lidt fodbold med veteranerne. Mads er endvidere kendt som en meget synlig og energisk lokalpolitiker og er gruppeformand for byrådsgruppen. RIF sender et stort tillykke til Mads.

Ønsker du at skifte til ForeningsEl, skal du blot udfylde tilmeldingssiden på www.energinord.dk, så klarer Energi Nord resten for dig. Vil du gerne vide mere om ForeningsEl, inden du beslutter dig, kan du ringe til Energi Nords kundeservice på tlf. 9936 9875. Her hjælper de også gerne med at tilmelde dig. Sponsorstøtten er hidtil gået ubeskåret til opførelsen af den ny idrætshal. Nu er gælden indfriet, og det drøftes, hvorledes klubbens økonomi skal anvendes fremadrettet.

Årets Riffer 2013 Traditionen tro udnævnes årets Riffer i forbindelse med hovedbestyrelsens generalforsamling. Årets Riffer 2013 blev Henrik Batsberg, Frejlev. Henrik har igennem årene repræsenteret flere afdelingen og er en rigtig klubmand, der altid er klar til at yde en ekstra indsats. Seriøsitet og gode holdninger til fællesskab og klubbens foreningsliv er helt naturligt for Henrik, der også er garant for, at både det sociale og det idrætsmæssige går hånd i hånd – til gavn for klubbens mange medlemmer.

14

Hovedformand i St. Restrup IF Jacob Nielsen (t.h.) motiverede og udnævnte Henrik Batsberg til »Årets Riffer«.


Frejlev Tennisklub Så er sommeren her med lange lyse og varme dage, og tennissæsonen er allerede godt i gang. Frejlev Tennisklub tilbyder: · 4 dejlige baner, hvor du kan spille, når du har lyst · L ækkert klubhus med omklædning og bad · H  yggelige spilsammen-aftener hver mandag · Træning for såvel børn som voksne · Holdturneringer og klubturnering Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre mere om tennis i Frejlev, så kig ind i klubben på Frejlev Skolevej. VOGNMAND Du kan få svar på alle dine spørgsmål og få lov til at prøve at spille tennis. Klubben kan låne dig en ketcher. Henvendelse: Knud Sørensen, tlf. 96 37 87 87 og Hans Wolff, ST. RESTRUP tlf. 21 43 07 75. Tlf. 98 34 19 11 · Fax 98 34 18 85 Se mere på www.frejlevtennisklub.dk

ApS

Lad Deres transportproblem blive vort problem

Frejlev Cementstøberi Fordi dine tænder er vigtige… A/S Mørtelværk og Grusgrav

Tandlæge Brian Thomsen har åbnet klinik i ”den gamle brugs” i Frejlev. Med sine 25 års erfaring som tandlæge byder han og de erfarne klinik-

assistenter Camilla Maja Andersen & Mette Stausholm velkommen Nibevej · Frejlev · 9200 Aalborg SV »Færdigbeton« til både nye og tidl. patienter,

i forbindelse

Tlf. 98 34 34 11

For at imødekomme vores patienter, holder klinikken hver mandag åbent til kl. 18.00 og hver torsdag åbentm/mørtelværk fra kl. 07.00.

og grusgrav

Gratis røngtenbilleder. Ifbm. det første besøg på klinikken tilbydes alle et gratis sæt røngtenbilleder (BW).

Støt RIF’s sponsorer og annoncører De støtter RIF - og dermed dig!

Jeg har ikke været ved tandlægen i lang tid Jeg har ikke råd til at gå til tandlægen Jeg er bange for at gå til tandlægen Jeg er ny patient på klinikken

TANDLÆGE

BRIAN THOMSEN N ibev ej 317D, F rej l ev, 9200 Aalborg SV • www. t hom sent and. dk • Tlf . 98 34 10 1 0

GARTNERVEJ 9 · 9200 AALBORG SV. TELEFON 96 34 32 11

Stem personligt på

HANS HENRIK HENRIKSEN fra Socialdemokratiet

Læs mere på www.socialdemokraterne.dk

Jellingvej 10 - 9230 Svenstrup NIBE AVIS GRAFISK, 98 35 11 45

15


RIF samarbejder med andre klubber St. Restrup vil meget gerne samarbejde med de andre nordjyske klubber, og deltager i et elitetræningssamarbejde med Brønderslev og Støvring badminton klubber for U11A, U13EMA. Der trænes hver fredag i Brønderslev, som spillerne selv betaler for at deltage i. Alle spil-

ler fra RIF som opfylder niveau kravet, kan deltage. I sæsonen har Malthe Nielsen, Nicklas Weesgaard, Johan Rosenblad, Nicolai Aaen og Patrick Weesgaard valgt at deltage. Næste år bliver det U11A, U13EM i Brønderslev, og talenttræningen for U15ME bliver i Hjørring.

DM for hold – Nicklas Weesgaard udtaget Vores samarbejde med Brønderslev og Støvring resulterede I et U11A hold, som blev tilmeldt i Region Midtjylland, da der ikke var nogle U11A hold i Nordjylland. Nicklas deltog i år. Holdet kvalificerede sig til Hold DM, og Nicklas var dermed med til DM for hold i Solrød Strand.

Camilla Rytter Juhl & Christina Pedersen trænede Malthe, Nicklas, Nicolaj, Patrick og Johan.

Sommertræning for alle ungdomsspillere Sidste år var sommertræning i badmintonafdelingen en succes med mange deltagere både fra RIF og andre omkringliggende klubber. Derfor gentages det igen i år - fra 6. maj og ind til skolernes sommerferie. Alle kan være med uanset niveau. Mandag kl. 18-20 træner Morten Bjergen. Morten vil lægge vægt på en masse øvelser med ketcher og bold, så her er det slag og teknik og kampe der er i fokus. Torsdag kl 17-19 træner Lotte Skrubbeltrang. Lotte vil lægge vægt på det fysi-

16

ske. Her skal der medbringes ketcher, men den er ikke i fokus. Der skal laves motorisk træning, benarbejde og fysisk træning bl.a. på redskabsbaner og klubbens nye airtrack skal i brug. Når vejret bliver rigtig godt kan noget af træningen komme til at foregå udenfor. Se mere på facebook www.facebook.com/badmintonrif eller på www.rif-badminton.dk

Norge træningslejr 30. maj Turen går i år til Norge, idet dele af hallen i Sverige er brændt – og derfor også denne lidt sene tilmelding. Klubturen er for alle spillere såvel ungdom som seniorer - og forældre må meget gerne komme med. Vi skal besøge KBK Kristiansand badmintonklub. Her er der gode faciliteter med, værelser og køkken. På programmet bliver der masser af træning, kampe mod Norge, leg, hygge og socialt samvær. Se mere på facebook eller vores website.


Emma blev jysk/fynsk mester Emma Ellegaard rykkede op i U11A og fik såvel guld som sølv til de Jysk Fynsk mesterskaber. Helt fantastisk sæson. Anders vandt sølv til Jysk Fynske mesterskaber Anders Woo blev nr. 2 til Jysk Fynsk Mesterskaber i U11B, og har fået en del

gode placeringer ved stævner. Nicklas Weesgaard blev regionsmester i mix. Han vandt en del doubler/mix doubler, specielt i mix var året godt, hvor han sluttede som nr. 6 i Danmark på ranglisten. Han har pt. 136 point i den højeste U11 række. Nicklas blev udtaget til Kredsholdet, hvor han kæmpede for Nordjylland.

Træningssamling i vinterferien Der var 24 tilmeldte til to fede dage i hallen i vinterferien – og der var udsolgt på blot to dage. Det var Mathilde og Nicklas, som begge er blandt de bedste elitespillere, der stod for masser af god træning. Det var hård træning, men også rigtig sjovt. Vi glæder os til næste år, og håber Mathilde og Nicklas er klar igen.

Nordjyllands bedste U13 drenge Magnus Gregersen(tv på billedet) rykkede som den første RIF spiller i sæsonen i U13Elite. Han har klaret sig fantastisk og været med blandt de bedste. Malthe Nielsen (th på billedet) rykkede også op i U13 Elite. Der er 7 spillere i

Rikke rykkede op i U15A, og har haft en helt utrolig sæson i U15B, hvor hun var helt suveræn. Trine og Rikke gjorde det også rigtig godt i doublerne, måske skyldes det de flotte strømper, armbåndene eller tapen på benet? Trine rykkede op fra U15C til U15B. Trine skal på efterskole næste år, så hende kommer vi til at savne. Alexander Markwardsen rykkede op i U13B. Nordjylland som spiller i U13E, hvoraf de to kommer fra RIF. Det viser med tydelighed, at RIF stadig er dygtig til at udklække elitespillere. Johan Rosenblad er tæt på at rykke i U13 Elite, har 203 point i U13M og ligger nr. 3 på ranglisten i single. Vi håber han snart rykker op som den 3. spiller i U13Elite.

Rikke og Trines ”doping” fede strømper, tape og armbånd; sådan vinder man.

17


Nyt fra Frejlev Samråd På årsmødet i Frejlev Samråd ønskede formand Rita Rasmussen at stoppe, og som ny formand blev Ruth Christensen valgt. Fra Samrådet sendes en hjertelig tak til Rita for det store stykke arbejde, hun har lagt i Samrådet. Rita var foregangskvinde, da Samrådet blev oprettet og har siden gjort meget for at få samarbejdet til at fungere og til at holde Frejlev orienteret om, hvad der sker i byen. Samrådet drøfter, hvad der kan gøres for, at Frejlev bliver ved med at være et attraktivt sted at bo, og hvad der kan laves af arrangementer, der har inte-

resse for alle. Der skal derfor stadig lyde en opfordring til at komme med forslag til arrangementer eller andre ting, der kan være af interesse for hele Frejlev. Alle ønskes en god sommer.

Frejlev Samråd er stiftet som paraplyorganisation for alle foreninger og interesseorganisationer i byen. Samrådets opgave er at profilere byens fortræffeligheder og koordinere byens større aktiviteter.

Her ses Rita Rasmussen (tv) og ny formand Ruth Christensen.

Fastelavnsfest Her ses stemningsbilleder fra Fastelavnsfest i Frejlevhallen. Frejlev Borgerforeningen stod for arrangementet, der samlede mange børn og forældre.

18


Frejlev Borgerforening vil gerne høre din mening... Borgerforeningen vil gerne høre dine tanker, om hvad du kunne tænke dig at borgerforeningen skulle lave af spændene ting i lokalområdet?

udføre en ny ide. Vi kan ikke love at vi laver tingene om, men vi vil gøre vores bedste, for at efterkomme så mange forslag som muligt.

Synes du at ungdomsdiskotek, fastelavnsfest, sankthansbål, børnedyrskue, forårstur, bankospil og 80’er fest ikke er noget for dig, så giv din mening til kende !

Send gerne forslag til foreningens formand Palle Bøje Pedersen, på pallepedersen@privat.dk mrk. ”Idé”.

Hvad kunne du så tænke dig i stedet! Det behøves ikke at være et helt nyt program, men måske bare et arrangement.

Det v være ille da hvis v fantastisk i kun ne...

Sammen med din ide, vil vi gerne vide noget om ideer til finansiering, og hvorledes vi får den nødvendige hjælp til at

SynsHallen A/S Åbent: mandag - torsdag kl. 8.00-16.00 fredag 8.00-15.30 - og efter aftale. Aalborg Øst: Alle lørdage kl. 8.00-12.00 Mulighed for drive-in-syn

Helle Gregersen Mozartsvej 2 Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf. 98 34 36 73

for syn af tunge Nu også mulighed rg Øst på lørdage køretøjer i Aalbo torsdag kl. 16.00 st ne - bestil tid se

25 ÅRS JUBILÆUM I anledning af vores jubilæum

Jellingvej 1 A · 9230 Svenstrup · 20 97 34 16 vil detLundeborgvej glæde os at se samarbejdspartnere, NYHED: 6 Bkunder, · 9220 Aalborg Øst · 27 83 60 01 kolleger, venner og Aabybro familie på Haldagervej 50, Biersted · 9440 · 96 96 53 53 www.synshallenas.dk

LUKKEDAG MANDAG

Nibe Bryghus

Fredag den 20. august fra kl. 13.00-16.00. Hvor vi er vært ved en let anretning og bryggeriets egen øl.

NORDJYSK ENERGITEKNIK Salg og service af varme- og ventillationsautomatik

Erik Holm Jensen

Smetanasvej 4 · Frejlev · 9200 Aalborg SV · 98 34 38 79

Kolloparken 27 Tlf. 98 34 35 40 9200 Aalborg SV Mobil 40 19 35 40

Støt RIF’s sponsorer og annoncører De støtter RIF - og dermed dig!

19


På gensyn i Spar Nord Svenstrup Godthåbsvej 14 9230 Svenstrup

tættere på

GUL•PRIS

LAV PRIS PÅ MASSER AF BASISVARER - HVER DAG

OBS!

Kvist og Kristensen

HUSK, at vi dagligt har frisk brød fra kl. 8.00

Købmanden i Sønderholm Tlf./Fax. 98 34 13 18

Tømrer- og snedkerfirma Tlf. 98 34 10 11 Telefax 98 34 21 11 Bil 21 24 69 11 · 40 30 14 89

Åben alle ugens dage fra 8-18 TIPS • LOTTO • KENO • ODDSET

Vores klub har lige 16-12-2013 fået støtte fra

Prøv en bank, der leverer

smv_20131216-1.indd 1

10:00:29

SIFA’s »BINGO-KASSE«

Vil du finde penge i dit budget? Så ring til os i Spar Nord Svenstrup på tlf. 96 37 02 40.

Støt RIF’s sponsorer og annoncører De støtter RIF - og dermed dig!

På gensyn i Spar Nord Svenstrup Godthåbsvej 14 9230 Svenstrup

Støt jer selv spil med søndag eftermiddag på TVDanmark Aalborg

tættere på

GUL•PRIS

Meget mere end en sandwichbar LAV PRIS PÅ MASSER AF BASISVARER - HVER DAG

OBS!

HUSK, at vi dagligt har frisk brød fra kl. 8.00 Vidste du, at Nadias ikke blot laver byens bedste sandwich?

Vi har også skolemadsordninger, firmaaftaler såvel som lækre

Købmanden i Sønderholm buffeter og anretninger til dit næste arrangement. Tlf./Fax. 98 34 13 18

Åben alle ugens dage fra 8-18

Når vi siger ”Altid friskt og lækkert”, så mener vi det - vi langer mere end 60 kg salat og 10 kg bacon over disken - hver dag.

TIPS • LOTTO • KENO • ODDSET

Prøv vores nyhed med varmrøget laks, den er ikke bare frisk og lækker, den er også fræk og smækker.

Boulevarden · Reberbansgade · Østerågade · Aalborg Storcenter nadias.dk · facebook.com/nadiassandwich

RIF - Idræt for alle...

RIF-NYT - Nr. 2, 2014  

RIF - idræt for alle!

RIF-NYT - Nr. 2, 2014  

RIF - idræt for alle!

Advertisement