Page 1

Kirke og Liv Nibe · Vokslev

Farstrup · Lundby · St. Ajstrup

Sebber · Bislev · Ejdrup

Andagt på FDF sommerlejr i Holland i 2013 med Lotte Lyngby. Budskabet og øvelsen er, at vi skal stå sammen og holde hinanden oppe, som udtryk for næstekærlighed.

Indhold:

Side 1: Tema: FDF Side 2: Leder - FDF er fællesskab, engagement og gode minder Side 3: Nibe FDF og arbejdet hermed – var vel mit liv!

Side 4: FDF-Nibe i dag Side 5: Nibe-Vokslev Side 6: Farstrup-Lundby-St.Ajstrup Side 7: Sebber-Bislev-Ejdrup Side 8: Gudstjenesteliste

KIRKEMAGASIN FOR SOGNENE · Nr. 1 - 2014 · 10. Årgang · MARTS - APRIL - MAJ


Leder Kirke og Liv har i flere numre beskæftiget sig med, hvad kirken også er. Ud over det helt indlysende – forkyndelse af evangeliet gennem søndagsgudstjenesterne – rækker kirken ud til mennesker i mange andre sammenhænge. Nogle er tæt knyttet til kirkebygningen, som særgudstjenester, babysalmesang og børnekor, andre har mere karakter af undervisning bredt set, som undervisning af konfirmander og minikonfirmander samt foredrag i sognesalen. Disse aktiviteter er typisk arrangeret af menighedsråd og/eller præst, men også mere private organisationer må forstås som en del af Folkekirken. Det gælder ikke mindst de der beskæftiger sig med diakoni og mission: Menighedsplejen, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission mv. I dette blad fortæller vi om det børne- og ungdomsarbejde som finder sted i FDF. På de følgende sider fortælles lidt om FDF’s historie og visioner, efterfulgt af et interview med en gammel ildsjæl som har haft sit liv i Nibe FDF og en artikel af en af de nuværende ledere. Virkeligheden er jo, at FDF stadig lever her på egnen med aktive kredse i Bislev og Nibe. Jette Krarup Mendes. Udgives af menighedsrådene

FDF er fællesskab, engagement og gode minder! Når man taler med folk på egnen, så viser det sig, at mange har haft berøring med FDF. De fortæller om gode oplevelser børn og voksne imellem, om fællesskab omkring projekter og om tilegnede færdigheder, som de har haft stor glæde af gennem livet. Det gælder ikke kun i Nibe, men også i Bislev, hvor der stadig er en FDF-kreds med mange aktive ildsjæle og i Farstrup, hvor kredsen ligger stille, men hvor der også bor mange med baggrund i FDF. FDF tog sin begyndelse på Frederiksberg, hvor Frivilligt Drenge Forbund, FDF, blev stiftet i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe og hans ven Ludvig Valentiner, der læste til præst.

Produktion: Nibe Avis Grafisk Redaktion: Tine Junker Dalgaard Jette Krarup Mendes, Lundby menighedsråd Niels Janum, Nibe-Vokslev menighedsråd Pia Grønhøj, Nibe FDF Ansvarshavende: Tine Junker Dalgaard Sognepræst i Nibe og Vokslev pastorat Foto: Niels Janum m.fl. Opsætning: Poul Robert Jensen Næste blad udkommer onsdag den 4. juni 2014.

I starten var FDF kun for drenge over 11 år. Formålet var at lave en anderledes form for søndagsskole, hvor der ikke blot blev fortalt bibelhistorier, men hvor der også var plads til masser af fysisk udfoldelse. Aktiviteterne var først og fremmest marchøvelser med musik i spidsen, lege i det fri, idræt, foredrag og bibeltimer. Få år efter starten kom sommerlejren til, og her fik drengene, og fra 1952 også pigerne, mulighed for at udfolde sig. Selvom FDF har ladet sig inspirere af spejderbevægelsen, så holder de fast på, at de ikke er spejdere men

2

folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Gennem årene har FDF forandret sig meget. Men stadig er målene de samme, at bringe børn og voksne sammen om værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed, man kan også sige kristendom i praksis. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud for at gå til FDF, dér er der både plads til tro og tvivl. Tine Junker Dalgaard.

Fakta om FDF Q Børne- og ungdomsorganisation som tilhører den brede del af Folkekirken. Q 460 kredse i Danmark og Sydslesvig tilknyttet den stedlige sognemenighed. Q Oprettet: FDF 1902, FPF 1952. Sammenlagt til FDF/FPF 1974. Q Navneskift til FDF, frivilligt drenge- og pigeforbund, 1994. Q 28 000 medlemmer på 5-18 år (1995) inddelt i puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 6000 ledere. Q Typisk beskæftigelse: lejr- og friluftsliv, musik og idræt for sjov. Q FDF’s formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi og www.fdf.dk


Nibe FDF og arbejdet hermed - var vel mit liv! Kirkebladet har været på besøg hos Villy Kristensen tidl. kredsfører og nu med i Nibe Y’s Men’s Club. Hvornår startede Nibe FDF og hvorfor kom du med? Nibe FDF startede den 15. juni 1923 og jeg kom med som 10 årig i 1937. Vort hjem har aldrig haft stor tilknytning til kirken, men der var to ting for drenge i Nibe dengang, DUI(de unges idræt), og FDF og så valgte jeg FDF. Hvordan var lederne og hvad er forskellen fra dengang og nu? Det var skolelærer Bjerre Christensen, der var leder, han var utroligt tiltalende. Men FDF dengang og nu er to forskellige ting. Vi kunne tage på en søndag formiddags tur - vi gik i Skal, og blev delt i 2 hold, vi havde armbånd på, og så ”slås” vi, det var med at skaffe sig flest armbånd og når dit armbånd var taget, så var man død og gik ud af legen. Det var en fantastisk oplevelse, det kan man nok ikke byde børnene i dag. Men der blev brændt noget krudt af! Senere, da lærer Kaj Johansen var leder, havde man også marchture med et par trommer og et par fløjter og så gik man rundt i byen med faner og det hele. Der siges at Nibes megen musikliv er udsprunget fra Nibe FDF. Hvordan det? Vi havde en lærer Hansen i byen, han var god som orkesterleder. Det var et messingmusikorkester, og det blev rigtig godt spillende. Hansen samlede trådene. Det foregik vist i hans kælder, men også på skolen. Der var nogle gamle musikere rundt omkring, et gammelt voksenorkester - bl.a. med smed Frederiksen i Vokslev, der spillede tuba. Dem der skulle have tuba og nært beslægtede musikinstrumenter kom til Vokslev og trænede ved ham. Så kom der andre - de tog sig så af anden undervisning. Der var mange af byens unge, der spillede i orkestret og blev gode til det og fik glæde af det. Orkestret spillede utrolig godt i nogle år. Hansen havde styr på det, han havde en vis disciplin. På et tidspunkt var det dog som om, det

blev en kreds i kredsen, orkestret deltog ikke rigtigt i selve FDF-arbejdet. De spillede også til andre ting, så begyndte det at skride, og når så FDF skulle bruge deres kræfter, så havde de lavet kontrakter andre steder. Det var ikke så godt!

Hvis du skulle fremhæve noget, der kunne gøre, at flere gik med i Nibe FDF, var det sjovt at høre, hvad en gammel rotte kunne berette! Jeg kan fortælle, at vi hvert eneste år holdt Sankt Hansbål, og vi skulle samle brænde sammen. Morfar havde en trækvogn – med den kørte vi i Skal et par stykker eller tre og samlede grene og kvas. Stedet, hvor det foregik, var nede i Østerland, stranden, hvor Østerlandsvej nu ligger. Vi fik fat i nogle gamle ruser, der var kasseret og godt med tjære og skidt, det kunne ryge godt. Det syntes vi, der var stor fornøjelse i! Så husker jeg også efter krigen i 1945-46, da havde Nibe FDF købt 2 barakker, en oppe i Giver og en ude i Nørholm skov. Vi pillede dem ned stykke for stykke. Der var en snedkersvend Sigurd Hansen, som stod for det rent praktiske. Eskild Bondesen som læste til arkitekt dengang, han tegnede hytterne. Det var et kæmpearbejde, der holdt sammen på os, at pille ned og det hele blev transporteret til Skivum Krat, hvor hytterne så skulle genrejses. Der skulle støbes - vand var der ikke på stedet, så det hentede vi nede ved åen i nogle trækasser, og når vi fik sådan en kasse op, skvulpede det jo noget. Alle mand var i arbejde også forældrene. Brøndborerne i Vokslev, Villy og Joakim, fik vi til at bore efter vand og vi fik en pumpe, det var alletiders. Vi startede sidst i 1945 og hytten blev indviet i 1947. Grunden tilhørte én, der hed Otto Nielsen. Stedet kunne vi sagtens få lov at bruge, men vi købte ikke grunden af ham, så kom der en ny ejer, Sørensen, ham fik vi en handel i stand med.

Hvad har det højeste antal medlemmer været i den tid FDF har eksisteret i Nibe? 110-120 medlemmer, tror jeg - der var mange med.

3

Har det været let at få ledere med i årenes løb? Der kunne jo altid bruges flere ledere. En kreds står og falder med ledere, jo flere dygtige ledere jo bedre kreds har man. Børnene må ikke sultes, de vil have opgaver og de vil presses. Men jeg syntes, det gik godt, vi havde nogle utrolig gode sommerlejre og pinselejre. Vi havde et dejligt fast hold tanter, og var der en af drengene, der var ked af det, stod de straks på spring for at trøste. Der var også tider, hvor der var mange ledere. Hvad med de store landslejre, hvad synes du bedst om Marselisborglejrene eller Juelsølejrene? Jeg synes ikke, jeg kan huske en lejr frem for en anden, jeg kan huske, de store fællessamlinger om formiddagen, den store gudstjeneste med altergang og lejrbålene om aftenen. Alle lejrene var dejlige. Hvis du skal beskrive, hvad FDF har betydet for dit liv, hvad vil du så sige? Jeg har altid haft travlt med FDF, så det har jeg godt nok været meget optaget af. - Det var jo sådant set mit liv! Niels Th. Janum. Interviewet i dets fulde længde kan læses på www.nibekirke.dk eller på www.nibefdf.dk


FDF Nibe i dag seeing i Amsterdam. ”Det er fedt, når ungerne får nye venner på tværs af både by- og landegrænser, og når de oplever, at FDF er et stort og blåt fællesskab,” siger Pia Grønhøj.

Da FDF startede i Nibe – for mere end 90 år siden – var det kun en fritidsaktivitet for drenge, men i dag er der både drenge og piger, og børnene og de unge er sammen i hold på tværs af køn. I det sene efterår var FDFerne dog som noget nyt delt ud på to hold efter køn. Drengene var bl.a. i Børneskoven, hvor der blev tonset og bygget seje huler, mens pigerne bl.a. havde wellness-aften med neglesalon, ansigtsmasker og primi-sauna; en sauna lavet af pre-

Fakta om FDF Nibe Q Holder til i kredshuset på Hobrovej i Nibe. Q Har i 2014 møder om onsdagen kl. 18.00-19.30. Q Har i 2014 følgende hold; Puslinge/tumlinge (5½ år til 2. kl.), pilte (3. – 4. kl.) og væbner/seniorvæbnere (5. kl. – 8. kl.) Q Har i 2014 7 aktive ledere Q Arrangerer hvert år KONFIRMAND OPEN NIGHT for konfirmander fra den gamle Nibe kommune Q Ejer weekend- og sommerlejrhytten, HYTTEN, i Skivum Krat Yderligere information kan findes på fdfnibe.dk eller ved at ringe til kredsleder Pia Grønhøj, på tlf. 29 84 58 16.

senninger og rafter. ”Her kombinerede vi det moderne med det primitive, og det at blande genrer og give ting et twist er noget af det, som FDF er god til. Hér lader vi os ikke hæmme af ’sådan plejer det ikke at være’,” siger kreds- og væbnerleder Pia Grønhøj. Små og store oplevelser Om onsdagen holdes der børnemøder i FDF Nibes kredshus på Hobrovej, og uanset om der laves kæpheste som en del af et større riddertema, om der laves kortfilm til YouTube, gourmetmad på bål, eller om man er på et samarbejds-løb, er det vigtigt for lederne, at hvert møde byder på oplevelser. Oplevelsen kan være at prøve noget, man aldrig har prøvet før, det kan være at udforske og flytte egne grænser, eller at man oplever vigtigheden af og glæden ved fællesskabet. FDF er dog ikke kun ugentlige møder og lejrture i weekender, der er også store og internationale oplevelser som f.eks. landslejre og ture til udlandet. I sommer var tre friske drenge, to seniorpiger og to ledere i Holland med FDFere fra landsdelen, og således var mere end 300 FDFere samlet på det internationale spejdercenter Buitenzorg, hvor der var spejdere fra andre lande. Turen bød på friluftsliv med mad på bål, lejrbål og friluftsgudstjenester, men også fotoløb i området, parkour i trætoppene, og ikke mindst sight-

4

Det vil vi give Når man spørger lederne, hvad de vil med FDF, er svarene mange; ”Jeg vil give anderledes og spøjse aktiviteter, der ikke er mainstream,” siger væbnerleder Heidi Christiansen og fortsætter ”FDF kan give børn og unge fortrolige voksenvenner gennem længere tid. Båndet, tror jeg, er tættere her end til f.eks. en pædagog eller lærer.” Peter, der i mange år har været tumlingeleder men som i dag er pilteleder, synes, at noget af det, som FDF kan, er at give plads til at stille spørgsmål om livet, og samtidig lærer børnene, at der er andre i livet og i verden end kun lige dem selv. ”Vi er en kristen organisation, men man kan ikke sige, som mange desværre tror, at vi kun er snobrød og Fadervor. Vi prøver gennem vores aktiviteter, handlinger og ord at give det kristne budskab om næstekærlighed videre,” slutter Pia Grønhøj. Pia Grønhøj, kreds- og væbnerleder i Nibe FDF .

Sogneaften Sogneaften i Dommergaarden, Grydstedgade 10, Nibe onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30 v/ sogne- og indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh. Den forbudte frelse Massoud Fouroozandeh fortæller sin enestående dramatiske historie, hvori en koransanger i Iran bliver til kirkefader i Danmark. Han forener i foredraget sin personlige fortælling med en teologisk forklaring af forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom. Arrangør: Nibe-Vokslev menighedsråd.


Kirke og Liv i Nibe og Vokslev

Eftermiddagsgudstjeneste i Vokslev Kirke Ny præst - inspireret af traditionen i Taizé. Marias Bebudelsesdag, søndag den 6. april 2014 kl. 16.30 Sangere fra voksenkoret hjælper med at synge for. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med ost og rødvin i det nyindrettede sideskib. Hvad er Taizé? Taizé er et fælleskirkeligt mødested og hjælpested i Bourgogne i Sydfrankrig, som blev oprettet under krigen af den reformerte præst Broder Roger.

Her var der en spritualitet og et gudstjenesteliv, hvor man kunne mødes om det centrale i livet og i kristendommen på tværs af alle gamle kirkeskel. Gudstjenesten i Taizé er meditativ, med bøn og lovsang. Ved gudstjenesten i Vokslev er der bønner og sange fra denne tradition, og det bliver naturligvis på dansk. TJD.

Jeg er den nye præst i Nørholm – og også 50% i Nibe-Vokslev. Kort fortalt om mig selv: Jeg hedder Elisabeth Hildestad, har rundet en tredjedel af et århundrede, jeg er gift med Anders – og vi har to børn: Valdemar på 5 år og Johanne på knap 2 år. Vi er lige flyttet ind i præstegården i Nørholm og er så utroligt glade for at være kommet hertil! Det har været en fornøjelse at begynde her i sognene med den varme velkomst, min familie og jeg har fået. Jeg glæder mig rigtig meget til at lære jer bedre at kende og få en hverdag her på stedet. Elisabeth Hildestad.

Med tiden dannedes et egentlig tværkirkeligt broderfællesskab med medlemmer fra alle verdens store kirkesamfund. Taizé ønsker dog ikke at være et nyt kirkesamfund, men at være med til at berige hele den kristne kirke.

Ny organist

Sogneindsamling Søndag 9. marts 2014: Folkekirkens Nødhjælp afholder den årlige husstandsindsamling, som samler penge ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Indsamlingen foregår kl. 10.30-15.00. Mødested: Kirkehuset v. Nibe Kirke, Mellemgade 8, Nibe Mødetidspunkt kl. 10.30. Indsamlingsleder er Karin Munk. E-mail: karin@nimble.dk Der er “kaffe & et rundstykke”, før du sendes ud på ruten - og mere “vand & brød” efter din indsats! En rute tager typisk et par timer - men vi har også kortere ruter. Al hjælp påskønnes. Børn og unge i alderen Kirkekontoret »Dommergården« Grydstedgade 10, 9240 Nibe. Tlf. 98 35 14 63 nibe.sogn@km.dk Kordegn: Else Munk Grosbøll Mandag-fredag kl. 9-12.30 Torsdag tillige kl. 16-18 Menighedsrådsformand: Bent Møller. Tlf. 98 35 18 42

11-17 år skal gå sammen to og to. Børn under 11 år skal gå sammen med en voksen. Kom og vær med og oplev fællesskabet omkring det gode formål. Og tag godt imod indsamlerne, når de lægger vejen forbi. Karin Munk, indsamlingsleder.

SE KIRKERNES HJEMMESIDE: www.nibekirke.dk - www.vokslevkirke.dk

Præster: Jens-Anders Djernes Tlf. 98 35 10 35 Træffes bedst tirsdag-fredag 12-13 eller efter aftale / jdj@km.dk Tine Junker Dalgaard Træffes i Dommergården. Tlf. 20 46 24 25 / tjd@km.dk

5

Menighedrådet har pr. 1. februar 2014, ansat Julian Rasmussen som Organist ved Nibe og Vokslev Kirker. Den 35-årige færing Julian Rasmussen har i 2013 afsluttet sin uddannelse i kirkemusik og kor- og ensembleledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium. Han har i en årrække arbejdet som organist i Den danske Folkekirke, hvor de seneste 6 år har været ved Nørholm kirke. Derudover har Julian været dirigent og korsanger siden 2003, foruden at han har deltaget som musiker og kapelmester ved forskellige rytmiske og klassiske projekter.

Kirkegårdsleder: Niels H. Thomsen Mandag-torsdag kl. 12-13, torsdag kl. 16-17 Tlf. 98 35 18 63 Graver i Vokslev: Christina Winther. Tlf. 98 35 13 76. graver@vokslevkirke.dk


Kirke og Liv i Farstrup, Lundby og St. Ajstrup

Her har jeg rod 20. juni 2010 var det Jesu historie, der almindeligvis kaldes lignelsen, om den fortabte søn, det var evangelielæsning og dermed udgangspunktet for søndagens prædiken. Netop den søndag stod jeg for sidste gang – troede jeg da – på prædikestolen i Farstrup og tog efterfølgende afsked med kirkerne, sognene og ikke mindst beboerne og kirkegængerene ikke bare der, men også i Lundby og St. Ajstrup. Som den yngste søn i lignelsen, der drevet af udlængsel rejste ud og af sted, havde jeg den gang brug for at prøve kræfter med nye og andre udfordringer, og søgte en stilling i et større pastorat, hvor jeg nok havde regnet med, jeg skulle være ”min tid ud”. Men da jeg stod der og skulle tage afsked med de mange mennesker, som var kommet til at betyde alverden for mig, - siden jeg i september 1999 rykkede ind i præstegården og stod i de tre kirker som nybagt kandidat i teologi, og var blevet ordineret og indsat som præst – da stod det - midt i vemodet ved opbruddet og glæden ved at skulle prøve noget nyt og spændende - mig pludselig klart, at nu var jeg kommet til at save nogle rødder over som stak temmelig meget dybere end jeg selv havde vidst af.

Og det holdt stik. De 11 år i Himmerland havde sat dybe spor. Det var her, jeg var blevet formet og dannet som præst, her jeg havde stiftet familie, her pigerne var født. Så selv om jeg netop fik nogle spændende udfordringer og nogle gode år derovre på den anden side af fjorden, som jeg heller ikke ville have været foruden – så trak hjemlængslen i mig. Og da embedet her pludselig blev ledigt igen, og der kom opfordringer til at søge tilbage, tænkte jeg: det må forsøges om det kan lade sig gøre ”at rejse hjem.” Og sandelig om jeg ikke her 1. december fik lov at stå på prædikestolen i Farstrup Kirke igen. Nu til indsættelsesgudstjeneste. Og hvor var det bevægende at stå deroppe, kigge ud på en fyldt kirke og blive mødt af lutter kendte og glade ansigter. Ligesom den fortabte søn i Jesu lignelse blev jeg taget imod med åbne arme og så megen varme og glæde, at jeg faktisk ikke kan sætte ord nok på det. Men det har rørt mig dybt. Det er næsten for utroligt, at det har kunnet lade sig gøre at rejse væk, for så få år efter at få lov at opleve, at det også kan lade sig gøre at vende tilbage. Jeg kan mærke, at de rødder, der blev rykket over, er ved at vokse sammen igen – måske de endog sætter nye skud.

Fra indsættelsesgudstjenesten i Farstrup kirke. Sognepræst: Annelise S. Skjerning Hejlskov Præstegårdsvej 8, Farstrup Tlf. 98 68 60 11 E-mail: ass@km.dk

Farstrup Kirke: Graver: Hans Kristian Terp. Tlf. 23 20 26 05. farstrupgraver@gmail.com

6

Jeg glæder mig til igen at møde jer alle både i som uden for kirken og til at få min daglige gang iblandt jer. Nu er det igen herfra min verden går. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle sammen TAK – tak naturligvis til de tre menighedsråd, der har (gen)valgt mig som præst, men også en TAK til alle I andre. Jeg kan mærke, at I ikke kun har taget godt imod mig, I har også taget mig til jer igen. Jeg er meget taknemmelig. Og ja, det gælder jo ikke kun mig, men også Lars og pigerne, som også er blevet taget enestående godt imod. Vi er glade for at være tilbage, og vi er da også faldet rigtig godt til igen i Præstegården. TAK til jer alle. Annelise med familie.

Kirkelige handlinger Døbte i Farstrup kirke: 24/11: Laura Rosing Hansen Begravede fra Farstrup Kirke: 3/12: Torben Nielsen Kristiansen 28/12: Martin Marinus Pedersen

Konfirmander 2014 Følgende konfirmander er tilmeldt konfirmation St. Bededag, 16. maj 2014 kl. 10.00 i Farstrup Kirke: Johanne Andersen Sara Kolls Bertelsen Lene Treumer Sigaard Christensen Sarah Rosing Hansen Anne French Henriksen Philip John Frederik Scorpaniti Jensen Simon Johansen Nikolaj Juul Knudsen Christiane Vium Larsen Lærke Larsen Mike Lien Larsen Mathias Andersen Lindstrøm Nadia Møller Sebastian Vestergaard

Lundby Kirke: Graver: Karin Thomsen. Tlf. 20 16 20 89 St. Ajstrup Kirke: Graver: Linda Aggerholm, Tlf. 98 35 54 89 eller tlf. 61 32 54 01.


Kirke og Liv i Sebber, Bislev og Ejdrup Personale-nyt Ejdrup Den nuværende graver ved Ejdrup kirke Ole Hansen har valgt at gå på pension med udgangen af marts måned. Ved samme lejlighed stopper også graverafløser Lars Hansen. Herfra skal lyde en stor tak til Ole og Lars for godt samarbejde gennem alle årene!

Indsamling i kirkerne

Gudstjenester med »Kirketrioen« Gudstjenester med »Kirketrioen« Som det fremgår af gudstjenestelisten vil der til gudstjenesterne søndag den 6. april være musikalske indslag fra »Kirketrioen«, som har besøgt vore kirker før. »Kirketrioen« består af Line Ullits Mortensen, Jess Klemmensen og vores organist Carsten Ullits Mortensen. Gudstjenesterne den 6. april er almindelige gudstjenester med den forskel, at den indledende og afsluttende musik spilles af »Kirketrioen«, ligesom der vil være et ekstra stykke musik efter prædikenen. Denne musik vil ikke være traditionel kirkemusik, men sange, som vi kender fra radioen. Sådanne sange kan give god mening i en kirkelig sammenhæng – naturligvis er der sange, der passer bedre end andre; indholdet i sangene skal jo stemme overens med det, som kirken står for, så der ikke opstår modstridende sigSognepræst: Annemette Kamp Nielsen. Tlf. 98 35 70 05, ankn@km.dk Træffes efter aftale, dog ikke mandag Kirkesanger: Solveig Asmussen Organist: Carsten Ullits Mortensen Sebber Kirke: Menighedsrådsformand: Anna Pedersen. Tlf. 98 35 54 53.

naler eller tvivl om, hvad kirkens budskab er. Tanken bag disse gudstjenester er, at vi mener, at den almindelige søndagsgudstjeneste er kirkens hovednerve, som selvfølgelig skal bevares, men at den sagtens kan bære, at vi engang imellem ændrer et enkelt element og dermed giver den et andet og måske mere tilgængeligt udtryk. Der eksperimenteres i disse år med mange forskellige slags gudstjenester – det gør vi også her hos os; dog er det kendetegnet for langt de fleste af vore anderledes gudstjenester, at de bygger på strukturen fra den almindelige gudstjeneste. Det skal sikre genkendelse samtidig med, at det viser, at selv små ændringer kan gøre en stor forskel i, hvordan gudstjenesten opleves. Annemette. Kirkeværge: Allan Jensen. Tlf. 51 17 98 26. Graver: Jens Terp. Tlf. 30 52 36 82, sebberkirke@hotmail.dk Bislev Kirke: Menighedrådsformand: Christen Kristensen. Tlf. 98 35 70 69. Kirkeværge: Tove J. Rasmussen. Tlf. 98 35 71 64. Graver: Cita C. Winther. Tlf. 30 51 81 64 bislevkirke@hotmail.dk

7

De tre menighedsråd har besluttet at lave en fælles indsamling i kirkerne, så alt, hvad der bliver lagt i kirkebøssen i de tre kirker, går til ét formål: Kirkens Korshærs varmestuer i Aalborg. Varmestuerne tilbyder bl.a. mad, drikke, tøjudlevering, tøjvask, badefaciliteter, hvile, samtale, hjælp til kontakt til de offentlige myndigheder, støtte og rådgivning. Indsamlingen til varmestuerne varer indtil sommer, hvorefter menighedsrådene vælger et nyt formål at samle ind til.

Kirkelige handlinger: Døbt i Sebber kirke: 21/12: Aleksandra Simensen 5/1: Matilde Rask Thomsen 12/1: Malthe Flak Kamstrup 19/1: Malthe Stein Gehrig Kristensen Begravet fra Sebber kirke: 23/11: Sven Lynge Jørgensen 9/1: Regnar Kristian Andersen 25/1: Hans Jørgen Drøscher Begravet fra Bislev kirke: 21/11: Anna Margrethe Holmager 7/12: Ingrid Johanne Christensen 4/1: Kirstine Marie Dueholm Thøgersen Døbt i Ejdrup kirke: 24/11: Caisa Brix Nielsen 14/12: Victor Holm Hannesbo Pedersen Bislev FDF: Kredsleder Lisbet Nørmølle. Tlf. 60 70 21 61 Ejdrup Kirke. Menighedrådsformand: Kim Samuelsen. Tlf. 98 66 65 00 Kirkeværge: Carsten Rasmussen. Tlf. 98 66 92 58 Graver: Pt. ubesat. Kirkebil: Aalborg Taxa. Tlf. 98 10 10 10


1.s.i fasten

Gudstjenester 9/3

Nibe

Vokslev 11.00 ASH

Farstrup

9.30 JAD

16.30 TJD 9.30 EFH

Taizégudstjeneste

9.30 JAD

Kirkekaffe

9.30 TJD

9.30 JAD

Kirkekaffe

11.00 ASH 9.30 ASH Kirkekaffe

11.00 TJD 11.00 ASH

9.30 AKN Kirkekaffe

10.00 ASH

11.00 ASH

Konfirmation

11.00 ASH

9.30 ASH

11.00 ASH

10.30

11.00 JAD

Kirkekaffe

9.30 TJD

9.30 JAD

Konfirmation

11.00 TJD

9.30 AKN

11.00 JAD

11.00 JAD

9.30 TJD

9.30 JAD

11.00 TJD 9.30 EFH

Kirkekaffe

2.s.i fasten 3.s.i fasten 11.00 JAD

Tirsdag

16/3 23/3 Lørdag

11/3

29/3 Midfaste 17.00 TJD

Dåbsgudstjeneste

30/3 Onsdag

11.00 TJD

Kirkekaffe

9.30 JAD

11.00 TJD

Dåbsgudstjeneste

11.00 TJD

9.30 EFH

11.00 JAD

Konfirmation

9.30 Konfirmation 11.00 Konfirmation 10.30

9.30 AKN

Konfirmation

10.30

Kirkekaffe

9.30 TJD

9.30 EFH 11.00 JAD

9.30 TJD 11.00 TJD

Gudstjeneste m. spisning

16.30 JAD

11.00 EFH

Kirkekaffe

9.30 TJD

Spaghetti

2/4 Mariæ Bebudelses dag

2.s.e. påske

2. påskedag 1.s.e påske

Langfredag Påskedag

Skærtorsdag

Palmesøndag

6/4 13/4 17/4 18/4 20/4 21/4 27/4 4/5

Bededag

3.s.e. påske

16/5 Lørdag

11/5

17/5

5.s.e. påske

4.s.e. påske

25/5 Kristi himmelfarts dag

18/5

29/5 Lørdag

2. pinsedag

Pinsedag

6.s.e. påske

31/5 1/6 8/6 9/6

Lundby

9.30 ASH

11.00 ASH

9.30 ASH

11.00 ASH Spisning

11.00 AKN

9.30 ASH

9.30 AKN

11.00 ASH

9.30 ASH

St. Ajstrup 9.30 ASH

9.30 ASH

9.30 ASH

9.30 ASH

11.00 ASH 9.30 ASH

9.30 ASH

11.00 ASH

9.30 TJD

Sebber

17.00 AKN

Fællesspisning

11.00 AKN

9.30 AKN

Kirkekaffe

9.30 AKN

“Kirketrioen”, Kirkekaffe

11.00 AKN 9.30 AKN

Kirkekaffe

11.00 AKN

9.30 AKN

Kirkekaffe

10.30 AKN

Konfirmation

9.30 AKN

Kirkekaffe

Bislev

9.30 AKN

Kirkekaffe

11.00 AKN

11.00 ASH

11.00 AKN

Musikgudstjeneste

11.00 AKN

9.30 AKN

11.00 AKN

Kirkekaffe

11.00 AKN

9.30 ASH

Kirkekaffe

15.00 AKN

Musikgudstjeneste

JAD: Jens-Anders Djernes - TJD: Tine Junker Dalgaard - AKN: Annemette Kamp Nielsen - ASH: Annelise Stenholdt Skjerning Hejlskov - EFH: Elisabeth Hildestad Kirkebil kan bestilles vederlagsfrit til alle gudstjenester og arrangementer: Aalborg Taxa, 98 10 10 10.

Ejdrup

11.00 ASH

“Kirketrioen”

11.00 AKN

9.30 AKN

9.30 AKN

11.00 AKN

11.00 AKN

9.30 AKN Konf. 11.00 AKN Konf.

11.00 AKN

2014_01_kirke_og_liv  
2014_01_kirke_og_liv  

2014_01_kirke_og_liv

Advertisement