Page 1

Mariana Mangiulea Iliana Pavlova

GHID DE CONVERSAŢIE ROMÂN – BULGAR cu Dicţionar bulgar-român şi român-bulgar

Faber 


conţinut CUVÂNT ÎNAINTE.....................................................................................................9 GRAFIA......................................................................................................................11 NOŢIUNI DE FONETICĂ.......................................................................................12 Accentul................................................................................................................13 NOŢIUNI DE GRAMATICĂ...................................................................................13 SĂ DESCOPERIM BULGARIA.......................................................... 33 Date generale..............................................................................................33 Numere de telefon utile...........................................................................33 Sărbători oficiale.........................................................................................34 Să vizităm......................................................................................................35 Cuvinte şi expresii uzuale....................................................... 43 Adresări..........................................................................................................43 Saluturi...........................................................................................................43 Mulţumire.................................................................................................... 44 Urări................................................................................................................ 44 Rugăminte (Cerere)....................................................................................45 Scuze, regret............................................................................................... 46 Aprobare (Acord)....................................................................................... 46 Refuz, dezacord..........................................................................................47 Răspunsuri evazive, ezitări......................................................................47 Necunoaştere............................................................................................. 48 Indiferenţă................................................................................................... 48 Plictiseală, neplăcere............................................................................... 48 Satisfacţie, bucurie....................................................................................49 Surprindere (mirare)..................................................................................49 Furie, enervare............................................................................................50 Stăpânire de sine........................................................................................50 A cere permisiunea....................................................................................50 Ordine şi interdicţii....................................................................................51 Greşeli, erori.................................................................................................52 Exprimarea unei păreri.............................................................................52 Sfaturi, propuneri, recomandări...........................................................53 Complimente, laude..................................................................................53 Invitaţie..........................................................................................................54 Întrebări curente...................................................................... 55 Cine? . .............................................................................................................55 Ce? . .................................................................................................................56 


Al (a, ai, ale) cui?..........................................................................................56 Unde? Încotro?.............................................................................................57 Când?..............................................................................................................57 Cum?................................................................................................................57 Cât? .................................................................................................................58 De ce? . ...........................................................................................................58 Informaţii generale................................................................. 59 Numere, numărare.....................................................................................59 Operaţii aritmetice.....................................................................................61 Măsuri şi măsurători..................................................................................62 Oră, timp........................................................................................................63 Cum e timpul (vremea)?...........................................................................65 Calamităţi naturale....................................................................................67 Puncte cardinale.........................................................................................67 Zilele săptămânii........................................................................................67 Lunile anului................................................................................................ 68 Anotimpuri.................................................................................................. 68 Date................................................................................................................ 68 Culori...............................................................................................................69 Întâlnirea şi prezentarea...................................................... 70 Prezentarea, a face cunoştinţă..............................................................70 Date personale............................................................................................71 Familia............................................................................................................72 Cămin (locuinţă) ........................................................................................73 Pregătire şi profesie . ...............................................................................73 Hobby-uri şi timp liber ............................................................................75 Însuşiri umane ............................................................................................76 Întâlnire..........................................................................................................76 Flirt . ................................................................................................................77 Dificultăţi lingvistice ................................................................................78 Evenimente din viaţa omului................................................. 79 Zi de naştere.................................................................................................79 Căsătorie, Nuntă........................................................................................ 80 Înmormântare..............................................................................................81 LA DRUM......................................................................................... 82 Călătoria.........................................................................................................82 Direcţii de deplasare ................................................................................82 Transport urban ........................................................................................ 84 Metrou . .........................................................................................................85 


Тaxi...................................................................................................................85 Autostop........................................................................................................86 Călătoria cu automobilul . .....................................................................86 La staţia de benzină...................................................................................87 Parcare............................................................................................................88 Defecţiuni auto...........................................................................................88 La service...................................................................................................... 90 Eveniment rutier . ......................................................................................91 Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră . ........................................92 Călătoria cu avionul...................................................................................93 Călătoria cu trenul..................................................................................... 94 Călătoria cu vaporul..................................................................................95 ACTE, DOCUMENTE, LA VAMĂ, LA GRANIŢĂ............................... 97 Acte, documente........................................................................................97 La vamă..........................................................................................................98 La graniţă.......................................................................................................98 POLIŢIA............................................................................................ 99 Furturi.............................................................................................................99 Obiecte pierdute..................................................................................... 100 BANCĂ, BANII............................................................................... 101 Poşta, Telefon.......................................................................... 103 Poşta............................................................................................................. 103 Telefon . ...................................................................................................... 104 LA HOTEL, Ĭn gazdă, Ĭn camping............................................ 106 Hotel............................................................................................................. 106 Ĭn gazdă . .....................................................................................................111 Ĭn camping..................................................................................................113 Acasă............................................................................................ 114 Acasă.............................................................................................................114 Baie, toaletă................................................................................................115 Obligaţii casnice.......................................................................................115 Animale de casă........................................................................................117 În grădină....................................................................................................117 LA RESTAURANT........................................................................... 118 Unde am putea să mâncăm/să bem ceva? ....................................118 La masă........................................................................................................121 


Reclamaţii....................................................................................................121 Nota de plată ............................................................................................121 MENU............................................................................................. 123 Mic dejun.................................................................................................... 123 Băuturi..........................................................................................................124 Prânzul şi cina........................................................................................... 125 Gustări reci..................................................................................................131 Deserturi..................................................................................................... 132 Pâine............................................................................................................. 133 alimentatie................................................................................ 137 Pregătirea hranei .....................................................................................137 Moduri de pregătire................................................................................137 Gustul mâncării.........................................................................................137 Miros............................................................................................................. 138 Însuşiri ale hranei..................................................................................... 138 Ingrediente................................................................................................ 138 Fructe........................................................................................................... 139 Legume....................................................................................................... 140 Cereale, grâne . .........................................................................................141 Sâmburi........................................................................................................141 Varietăţi de carne.....................................................................................141 Lactate şi produse lactate.................................................................... 142 Peşte şi fructe de mare.......................................................................... 142 Pâine ........................................................................................................... 142 cumpĂrĂturi.............................................................................. 143 Magazine.................................................................................................... 144 SERVICII......................................................................................... 157 Coafor şi frizerie....................................................................................... 157 La salonul de cosmetică........................................................................ 158 Curăţătorie chimică, spălătorie.......................................................... 159 ASISTENŢĂ MEDICAlĂ................................................................. 160 Salvare, ambulanţă................................................................................. 160 Medici şi personal medical .................................................................161 La doctor..................................................................................................... 162 La spital....................................................................................................... 165 Părţi ale corpului...................................................................................... 166 Boli................................................................................................................ 167 La dentist.................................................................................................... 168 


Invaliditate................................................................................................. 169 La farmacie..................................................................................................170 La optician...................................................................................................171 SPORT............................................................................................ 172 La mare.........................................................................................................174 La munte......................................................................................................176 CULTURĂ, ARTĂ, DIVERTISEMENT............................................. 177 Teatru, operă, balet, cinema................................................................ 177 La concert................................................................................................... 179 Muzee, expoziţii....................................................................................... 181 Arhitectură, monumente, clădiri....................................................... 183 Alte evenimente şi manifestări........................................................... 184 NATURA......................................................................................... 185 Forme ale naturii..................................................................................... 185 Plante........................................................................................................... 185 Animale şi păsări...................................................................................... 186 Lumea acvatică........................................................................................ 188 Reptile amfibii........................................................................................... 189 Insecte......................................................................................................... 189 viaţa politică................................................................................................190 activitate juridică...................................................................................191 relaţii de afaceri.......................................................................................192 Dicţionar bulgar–român.................................................................194 Dicţionar român–bulgar.................................................................194
CUVÂNT ÎNAINTE Prezentul Ghid de conversaţie român-bulgar se adresează unui public larg, în primul rând, românilor, care se deplasează în Bulgaria în scop profesional, turistic sau cultural, dar şi bulgarilor care vizitează România, putând fi folosit în varii ocazii. Ne-am străduit să alcătuim un ghid care să faciliteze închegarea unor conversaţii simple şi clare între vorbitorii de limbă română şi cei de limbă bulgară. În acest scop am selectat cuvinte, expresii şi fraze aparţinând limbajului uzual, frecvent utilizate în diferite împrejurări din viaţa cotidiană, axate pe o gamă largă de teme conversaţionale. Paginile ghidului sunt împărţite pe trei coloane: prima coloană cuprinde cuvinte, expresii sau propoziţii în limba română, în coloana a doua sunt trecute echivalentele din limba bulgară, iar în a treia coloană este notată pronunţia termenilor bulgăreşti. Pentru o mai bună orientare în exprimare şi înţelegere a limbii bulgare, am considerat necesar să includem câteva noţiuni de fonetică şi gramatică. Sperăm că acest ghid va fi un instrument modern, accesibil, o călăuză utilă pentru românii interesaţi să comunice direct în limba bulgară.
10

Alfabet latin Limba română actuală

Alfabet chirilic Limba bulgară actuală

Transliterarea în alfabetul utilizat de limba română

Aa Ăă â Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Şş Tt Ţţ Uu Ww Vv Xx Yy Zz

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ ь Юю Яя

[a] [b] [v] [g] [d] [e] [j] [z] [i] [y] i scurt [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [f ] [h] [ţ] [ce, ci] [ş] [şt] [ă] semn moale [yu] [ya]


GRAFIA Alfabetul bulgar e compus din treizeci de litere. Observaţii: 1. Litera ъ notează un sunet vocalic asemănător ca pronunţie cu vocala ă din limba română (ăla, apă): зъби [zắbi], дълъг [dắlăk]. 2. Literele ю şi я, nu reprezintă vocale separate, ci combinaţii de i scurt + u, ю = й + y, marcat fonetic prin [yu], respectiv i scurt + a, я = й + a, [ya]. Literele ю şi я redau sunete similare cu secvenţele fonetice româneşti iu, respectiv ia, ca în cuvintele iute, iapă: ягода [yàgoda], демокрация [demokràţiya], ютия [yutìya], пюре [pyurè]. 3. Litera й [y] marchează un i scurt asilabic asemănător cu cel românesc în cuvinte ca bei, flori. Apare numai în anumite poziţii, deoarece nu poate ocupa alt loc decât la începutul cuvântului sau după vocală, păstrându-şi acelaşi statut de element asilabic (nu formează silabă, nu e purtător de accent): музей [muzèy], Йордан [Yordàn], боя [boyà]. 4. Literele ч şi щ se pronunţă la fel ca grupurile fonetice româneşti ce, ci, respectiv şt: чай [ceai], човек [ciovèk], щанд [ştand]. 5. În alfabetul bulgar nu există grafeme speciale pentru combinaţiile reprezentând africatele sonore дж şi дз; дж corespunde literei româneşti g, folosită înainte de vocalele e şi i, de exemplu джамия [geamìya], джинси [gìnsi]. 6. Litera ь este doar un grafem, neavând valoare sonoră. Aceasta a douăzeci şi opta literă a alfabetului bulgar, numită în limba bulgară ер малък (er malăk) – ier mic, este un semn ce indică înmuierea consoanei precedente; de exemplu, în cuvintele актьор [акт’oр], [aktyòr], кьорав [к’oрав], [chyòraf ], миньор [мин’ор], [minyòr]. 7. Pentru transliterarea în română a literei к am utilizat k, şi nu c, respectând convenţia internaţională (картоф [kartòf ]). 8. Pentru uşurinţa lectorului român, am folosit grupurile che, chi, ghe, ghi, la notarea pronunţiei lui ке, ки, ге, ги; ce, ci pentru ч, şi nu [ch], precum şi grafemele [ş], [ţ] şi nu [sh], respectiv [tz], făcând rabat de la regulile transcripţiei fonetice internaţional acceptate. Cu aceste semne cititorul român este mult mai familiarizat decât cu corespondentele lor, se va descurca uşor cu pronunţia cuvîntului bulgăresc şi, astfel, ghidul devine mai accesibil. Ortografia limbii bulgare este concepută pe principiul foneticomorfologic. Ea este însă prioritar morfologică, ceea ce înseamnă că nu 11


se marchează schimbările sonore apărute în fluxul vorbirii. De exemplu, când scriem nu marcăm asurzirea consoanelor sonore la sfârşit de cuvânt – scriem град, dar pronunţăm [grat].

NOŢIUNI DE FONETICĂ Sistemul fonetic al limbii bulgare contemporane se compune din 6 vocale şi 39 consoane. I. Sistemul vocalic conţine următoarele vocale: a, е, и, о, у, ъ. Primele cinci sunt identice ca rostire cu echivalentele lor din română. Vocala ъ redă un sunet asemănător cu rom. ă, deşi ceva mai închis. Spre deosebire de limba română, în bulgară fenomenul caracteristic vocalelor, când acestea nu se află sub accent, este cel de reducţie. Astfel, când nu se află sub accent vocalele о şi а îşi modifică uşor timbrul devenind у [u], respectiv ъ [ă]. De exemplu: сапун, pronunţat [săpùn] sau добрe, [dubrè]. În limba literară este admisă doar reducţia lui a. În sistemul vocalic al limbii bulgare se întâlnesc şi alte transformări. Este frecventă alternanţa я–е în cazul formelor gramaticale sau derivatelor unor cuvinte: бряг – брегове/mal (sg.) – maluri (pl.) sau лято – летен/vară (subst.) – văratec, de vară (adj.). de asemenea, fenomenul de apariţie şi dispariţie a vocalelor ъ şi e în formele derivate ale unor cuvinte: прозорец – прозорци/fereastră (sg.) – ferestre (pl.) sau добър (m.sg.), добра (f.sg.), добро (n.sg.), добри (m., f., n.pl.)/bun, bună, buni, bune. II. Sistemul consonantic Consoanele redate prin literele б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ш nu se deosebesc ca rostire de consoanele corespunzătoare din limba română, de exemplu: амбиция [ambìţiya], весел [vèsel)], шофирам [şofìram], хигиèна [highièna]. În limba bulgară consoanele se împart în două grupe aproape simetrice, sonore şi surde, excepţie făcând x, care nu are corespondent sonor: б–п, в–ф, к–г, д–т, ж–ш, з–с, дж–ч, дз–ц, –х. Există câteva particularităţi esenţiale la pronunţarea consoanelor în limba bulgară în fluxul vorbirii. a) Spre deosebire de limba română, consoanele sonore aflate la finală de cuvânt înainte de pauză se rostesc asurzit: град [grat], нов [nof ] în loc de [nov], сняг [sniak]; d se pronunţă [t], v se rosteşte [f], g se pronunţă [k], b se pronunţă [p] ş.a.; compară bg. дъб [dăp] cu rom. corb [korb]. 12


Date generale Limba oficială bulgara Capitală Sofia Suprafaţa totală 110 993,6 км2 Populaţia 7 679 290 Simboluri naţionale

drapel

stemă

Moneda leva Fus orar EET (UTC+2) Ora de vară EEST (UTC+3) Internet TLD bg Prefixul de ţară +359 Numere de telefon utile Salvare 150 Poliţie 166 Pompieri 160

33


34 Sărbători oficiale 1 ianuarie  –  Anul Nou 3 martie  –  Eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman, sărbătoarea naţională 1 mai – Ziua Muncii 6 mai – Ziua Vitejiei şi a Armatei bulgare (Ziua Sfântului Gheorghe) 24 mai – Ziua învăţământului şi a culturii bulgare, a scrierii slave 6 septembrie – Ziua Unirii 22 septembrie – Ziua Independenţei Bulgariei 1 noiembrie – Ziua militanţilor pentru binele poporului 24 decembrie – Ajunul 25 şi 26 decembrie – Naşterea Domnului Iisus Hristos (Crăciunul) Paştele – două zile de sărbătoare (duminică şi luni), datele fiind stabilite anual.

9 26

18

17

10

1 2 13

15

5 8 12 11 31

29 16

14

25

7

15

27

28

22 6 3 24 23 17

19 21

4 30 16

20

frontieră capitală cale ferată autostradă şosea

34


35 SĂ VIZITĂM 1

Grădina botanică şi Complexul arhitectural „Palatul” - reşedinţa reginei Maria a României la începutul secolului 20.

Albena

O staţiune renumită în partea de nord a litoralului bulgăresc al Mării Negre.

Balcik

3

2 Oraşul se află la poalele muntelui Pirin. Oferă condiţii minunate pentru ski şi turism.

Bansko

Mănăstirea Bacikovo

4

A doua mănăstire ca mărime din Bulgaria. Se află la sud de Asenovgrad.

35


5

Stâncile de la Belogradcik Formaţiuni stâncoase unice, situate în vestul Balcanilor, în apropierea oraşului Belogradcik.

6

7

Boroveţ

Staţiune montană, aşezată pe pantele de nord ale muntelui Rila. Un loc încântător pentru odihnă şi ski.

Varna Cel mai mare oraş la Marea Neagră şi al treilea ca mărime din ţară. Supranumit „capitala maritimă a Bulgariei”.


8

Veliko-Tărnovo Veliko-Tărnovo e vechea capitală a Bulgariei. Unul din principalele centre turistice ale ţării. În imediata apropiere se află rezervaţia arhitecturală Arbanasi.

9

Vitoşa

bune pentru practicarea sporturilor de iarnă. Parc natural.

Vidin Muzeul-cetate Baba Vida. 10

11

Munte în vecinătatea Sofiei ce oferă condiţii

Mănăstirea Drianovo

12

Etăraa

Muzeu de etnografie în aer liber lângă oraşul Gabrovo. Monument istoric naţional aproape de oraşul Drianovo.


Unul dintre cele mai vechi oraşe din Europa, bogat în monumente arhitectonice. Anticul Nesebăr este situat pe o pitorească insulă de mici dimensiuni.

16

Nesebăr 17

18

Peştera Ledenika Pamporovo Renumită staţiune de ski în munţii Rodopi.

15

Peştera impresionează prin dimensiuni, iar în timpul iernii prin formaţiunile de gheaţă. Se găseşte în partea de nord-vest a munţilor Balcani (Stara Planina).

Peştera Magurata Una dintre cele mai mari şi frumoase peşteri din nord-vestul Bulgariei, cu deosebite formaţiuni stâncoase.

19

Pliska Rezervaţie arheologică. În anul 681, la Pliska, se pun bazele primului stat bulgar.


Ruse

25

26

Pietrele albastre Un parc natural în mţii Stara Planina (Balcani). Cel mai mare port bulgăresc la Dunăre şi unul din importantele centre economice din nordul Bulgariei. Centrul oraşului este cunoscut prin arhitectura sa în stil baroc. 27

Slăncev briag

O binecunoscută staţiune în partea de sud a litoralului bulgăresc al Mării Negre.

28

Sozopol Cea mai veche aşezare de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Se află pe o peninsulă stâncoasă foarte pitorească.


Adresări Domnul/Doamna/Domnişoara Господин/Госпожа/Госпожица  [gospodìn/gospojà/gospòjiţa] Doamnelor şi domnilor! Госпожи и господа!  [gospòji i gospodà] Dragi prieteni! Скъпи приятели!  [skằpi priìateli] Dragi oaspeţi! Скъпи гости!  [skằpi gòsti] Saluturi Bună dimineaţa! Добро утро!  [dobrò ùtro] Bună ziua! Добър ден!  [dòbăr den] Bună seara! Добър вечер!  [dòbăr vècer] Noapte bună! Лека нощ!  [lèka noşt] Salut/Bună! Здравей!/Здрасти!  [zdravèy/zdràsti] Salut! Привет!  [privèt] Ce mai faci? Kaк си?  [kak si] Ce mai faceţi? Как сте?  [kak ste] 43


Numere, numărare Numere, numărare   Числа, броене   [cislà, broène] 0 .............................zero нула  [nùla] 1 .............................unu (unul (un)/una (o)/unii, nişte)  един/една/едно/ едни  [edìn/ednà/ednò/ednì] 2..............................doi/două  два/две  [dva/dve] 3..............................trei  три  [tri] 4..............................patru четири  [cètiri] 5..............................cinci  пет  [pet] 6..............................şase  шест  [şest] 7..............................şapte  седем  [sèdem] 8..............................opt  осем  [òsem] 9..............................nouă  девет  [dèvet] 10............................zece  десет  [dèset] 11............................unsprezece  единадесет  [edinàdeset] 12............................doisprezece  дванадесет  [dvanàdeset] 13............................treisprezece  тринадесет  [trinàdeset] 14............................paisprezece  четиринадесет  [cetirinàdeset] 15............................cincisprezece  петнадесет  [petnàdeset] 16............................şaisprezece  шестнадесет  [şesnàdeset] 17............................şaptesprezece  седемнадесет  [sedemnàdeset] 18............................optsprezece  осемнадесет  [osemnàdeset] 19............................nouăsprezece  деветнадесет  [devetnàdeset] 20............................douăzeci  двадесет  [dvàdeset] 21............................douăzeci şi unu/una  двадесет и един/една/едно  [dvàdeset i edìn/ednà/ednò] 22............................douăzeci şi doi/două  двадесет и два/две  [dvàdeset i dva/dve] 23............................douăzeci şi trei  двадесет и три  [dvàdeset i tri] 24............................ douăzeci şi patru  двадесет и четири  [dvàdeset i cètiri] 59


Călătoria Când plecaţi? Кога заминавате?  [kogà zaminàvate] La ce oră ajungeţi la...? В колко часа ще пристигнете в...  [v kòlko ceasằ şte pristìgnete v] Cât timp veţi rămâne? Колко време ще останете?  [kòlko vrème şte ostànete] Când vă întoarceţi? Кога се връщате?  [kogà se vrằştate] bagaj   багаж  [bagàj] concediu   отпуска  [òtpuska] dus/întors   отиване/връщане  [otìvane/vrằştane] excursie   екскурзия  [ekskùrzia] geantă   чанта  [ceànta] sosire/plecare   пристигане/заминаване  [pristìgane/zaminàvane] vacanţă   ваканция  [vakànţia] valiză   куфар  [kùfăr] Direcţii de deplasare Iertaţi-mă, vă rog, cum pot ajunge până la...? Извинете, как мога да стигна до...?  [izvinète, kak mòga da stìgna do] Mergeţi drept înainte, apoi... Вървете направо, после...  [vărvète napràvo, pòsle] La semafor faceţi stînga/dreapta. На светофара завийте наляво/надясно.  [na svetofàra zavìyte nalyàvo/nadyàsno] 82


Condu cu atenţie! Карай внимателно!  [kàrai vnimàtelno] Drum bun! Приятен път!  [priyàten păt] apăs pe acceleraţie/ridic piciorul de pe acceleraţie   давам/ отнемам газ  [dàvam/otnèmam gas] centură de siguranţă   предпазен колан  [pretpàzen kolàn] frâne   спирачки  [spiràciki] lumini faza lungă/faza scurtă   дълги/къси светлини  [dằlghi/kằsi svetlinì] viteză ridicată/redusă   висока/ниска скорост  [visòka/nìska skòrost]

La staţia de benzină staţia de benzină   бензиностанция   [benzinostànţiya] Trebuie să pun benzină. Трябва да заредя бензин.  [tryàbva da zaredyà benzìn] Mă scuzaţi, unde se află cea mai apropiată benzinărie? Извинете, къде се намира най-близката бензиностанция?  [izvinète, kădè se namìra nai-blìskata benzinostànţiya] 87


Mă puteţi ajuta să schimb cauciucul? Можете ли да ми помогнете да сменя гумата?  [mòjete li da mi pomògnete da smenyà gùmata] Nu mai am benzină. Свърши ми бензинът.  [sfằrşi mi benzìnăt] Îmi puteţi da puţină benzină? Можете ли да ми услужите с малко бензин?  [mòjete li da mi uslùjite s màlko benzìn] Motorul nu porneşte/nu se aprinde. Моторът не пали/не работи.  [motòrăt ne pàli/ne rabòti] Nu funcţionează semnalizatorul dreapta/stânga. Не работи десният/левият мигач.  [ne rabòti dèsniyat/lèviyat migàci] S-au stricat ştergătoarele. Повредиха се чистачките.  [povredìha se cistàcikite] Vreţi să mă ajutaţi să scoatem maşina în afara benzii de rulare? Бихте ли ми помогнали да отместим колата от пътното платно?  [bìhte li mi pomògnali da otmèstim kolàta ot pằtnoto platnò] Este vreun service auto prin apropiere? Наблизо има ли сервиз?  [nablìzo ìma li sèrvis] Puteţi suna la depanare? Може ли да се обадите на пътна помощ?  [mòje li da se obàdite nа pằtna pòmoşt] cablu de alimentare   кабел за прехвърляне на ток  [kàbel za   prehvằrlyane na tok] cablu de remorcare   теглич  [teglìci] canistră de benzină   туба за бензин  [tùba za benzìn] cauciuc de rezervă   резервна гума  [rezèrvna gùma] cauciuc spart   спукана гума  [spùkana gùma] cric   крик  [кriк] defecţiune, avarie   авария  [avària] depanare auto   пътна помощ  [pằtna pòmoşt] lumini de avarie   аварийни светлини  [avarìyni svetlinì] remorchez   изтеглям  [istèglyam] scule   инструменти  [instrumènti] triunghi de semnalizare   авариен триъгълник  [avàrien triằgălnik] 89


Acte, documente carnet de conducere   шофьорска книжка  [şofiòrska knìşka] carte de identitate   лична карта  [lìcina kàrta] cartea verde (de asigurare)   зелена (застрахователна) карта  [zelèna (zastrahovàtelna) kàrta] certificat de vaccinare internaţional   международен имунизационен сертификат  [mejdunaròden imunizaţiònen   sertifikàt] paşaport internaţional   международен паспорт  [mejdunaròden   paspòrt] viză   виза  [vìza]

Date personale prenume tatălui   собствено име  [sòpstveno ìme] prenumele tatălui  бащино име  [bàştino ìme] nume (de familie)   фамилно име  [famìlno ìme] data naşterii   дата на раждане  [dàta na ràjdane] stare civilă   семейно положение  [semèino polojènie] căsătorit/căsătorită   женен/омъжена  [jènen/omằjena] necăsătorit/necăsătorită   неженен/неомъжена  [nèjenen/    neomằjena] divorţat/divorţată   разведен/разведена  [razvèden/razvèdena] văduv/văduvă   вдовец/вдовица  [vdovèţ/vdovìţa] cetăţenie   гражданство  [gràjdanstvo] locul naşterii   място на раждане  [myàsto na ràjdane] domiciliu   местожителство  [mestojìtelstvo]

97


Furturi Mă scuzaţi, unde se află cea mai apropiată secţie de poliţie? Извинете, къде е най-близкият полицейски участък?  [izvinète,   kăde e nài-blìskiyat poliţèiski uciàstăk] Vreau să anunţ/să reclam... Искам да съобщя за...  [ìskam da săopştyà za] un furt ...............кражба  [kràjba] o bătaie ............побой  [pobòi] o agresiune . ...нападение   [napadènie] Mi s-a furat... Откраднаха ми...  [otkràdnaha mi] geanta . .............чантата  [ceàntata] maşina ..............колата  [kolàta] portofelul ........портфейла  [portfèila] Cineva a pătruns în camera mea/apartamentul meu. Някой е влизал в стаята/апартамента ми.  [niàkoi e vlìzal v stàyata/ apartamènta mi] Au spart uşa. Разбили са вратата.  [razbìli sa vratàta] Vreţi să mă ajutaţi? Бихте ли ми помогнали?  [bìhte li mi pomògnali] Când/cum s-a întâmplat? Кога/как се е случило това?  [kogà/kak se e slùcilo tovà] Numele şi adresa dvs., vă rog. Името и адреса Ви, моля.  [ìmeto i adrèsa vi, mòlya] acte   документи  [dokumènti] anunţ, comunic, informez   съобщавам  [săopştàvam] arest   арест  [arèst] arestez   арестувам  [arestùvam] atac, agresiune   нападение  [napadènie] avocatа   адвокат  [advokàt] 99


bani   пари  [parì] bancă   банка  [bànka] Aveţi bani la dumneavoastră? Носите ли пари в себе си?  [nòsite li parì v sèbe si] Am rămas fără nici un ban. Останах без пари.  [ostànah bes parì] Îmi trebuie bani cash (în numerar). Трябват ми пари в брой.  [tryàbvat mi parì v bròi] Îmi puteţi da cu împrumut ... leva/euro? Бихте ли ми дали на заем ... лева/евро?  [bìhte li mi dàli na zàem... lèva/èvro] Luni o să vă/să-ţi dau banii înapoi. В понеделник ще Ви/ти върна парите.  [f ponedèlnik şte vi/ti vằrna parìte] Ştiţi dacă se află prin apropiere o bancă/un bancomat/o casă de schimb? Знаете ли къде тук има банка/банкомат/обменно бюро?  [znàete li kădè tuk ìma bànka/bankomàt/obmènno biùro] Trebuie să retrag nişte bani. Трябва да изтегля пари.  [tryàbva da istèglya parì] Vreau să schimb nişte bani. Искам да обменя пари.  [ìskam da obmènya parì] Mă scuzaţi, care este cursul zilei? Извинете, какъв е курсът за деня?  [izvinète, kakằf e kùrsăt za denyà] Vreau să încasez acest cec. Искам да осребря този чек.  [ìskam da osrebryà tòzi cek] Care este suma maximă pe care o pot trece în cec? Каква е максималната сума, която мога да напиша на чека?  [kakvà е maksimàlnata sùma, koiàto mòga da napìşa na cèka] 101


Mi-a rămas cardul în bancomat. Банкоматът не връща картата ми.  [bankomàtăt ne vrằşta kàrtata mi] bancă   банка  [bànka] bancnotă   банкнота  [banknòta] bancomat   банкомат  [bankomàt] casă de schimb   обменно бюро  [obmènno biùro] valută   валута  [valùta] schimb valutar   обмен на валута  [obmèn na valùta] cursul (de schimb) valutar   (обменен) курс на валута  [(obmènen) kurs na valùta] bani mărunt, mărunţiş   дребни пари  [drèbni parì] bani cash   пари в брой  [parì f bròi] levă   лев  [lef] stotinki   стотинки  [stotìnki] euro   евро  [èvro] plată   плащане  [plàştane] achitare   изплащане  [izplàştane] cec   чек  [cek] notă de plată   сметка  [smètka] sumă   сума  [sùma] formular   формуляр  [formuliàr] taxă   такса  [tàksa] extras de cont   паричен запис  [parìcen zàpis] transfer de bani   превод на пари  [prèvod na parì]

Acestea sunt bancnotele bulgăreşti în circulaţie. Toate au ca elemente de siguranţă vizibile o bandă holografică, filigran, fereastră transparentă în care e inscripţionată valoarea bancnotei, imagini latente, suprapuneri, fir metalic.

102


ACASĂ Locuiesc la casă/într-un apartament/la mansardă/într-un apartament mansardat. Живея в къща/апартамент/мансарда/мезонет.   [jivèya v kằşta/ apartamènt/mansàrda/mezonèt] Apartamentul este ... Апартаментът е...   [apartamèntăt e] de două camere (dormitoare)/trei camere   двустаен/тристаен   dvùstaen/trìstaen] la etajul doi/trei   на втория/третия етаж.   [na ftòriya/trètiya etàş] aparat de aer condiţionat   климатик   [klimatìk] ascensor, lift   асансьор   [asansyòr] baie   баня   [bànya] bucătărie   кухня   [kùhnya] camera copilului   детска стая   [dèţka stàya] cameră de zi   всекидневна   [fsekidnèvna] coridor, culoar   коридор   [koridòr] divan, canapea   диван   [divàn] dormitor   спалня   [spàlnya] dulap de haine, şifonier   гардероб   [garderòp] dulap   шкаф   [şkaf] etaj   етаж   [etàş] masă   маса   [màsa] pat   легло   [leglò] scaun   стол   [stol] scări   стълби   [stằlbi] sufragerie, salon   хол   [hol] televizor   телевизор   [televìzor] terasă   тераса   [teràsa] toaletă   тоалетна   [toalètna] 114


găti  готвя­  [gòtvya] lingură   лъжица   [lăjìţa] maşină de gătit  печка   [pècika] maşină de spălat vase   съдомиялня   [sădomiàlnia] oală, cratiţă   тенджера   [tèngera] obligaţii casnice   домашни задължения   [domàşni zadăljèniya] ochi de aragaz sau electric, reşou   котлон   [kotlòn] pahar   чаша   [ciàşa] polonic   черпак   [cerpàk] produse   продукти   [prodùkti] strachină, castron   купа   [kùpa] şervet, şerveţel   салфетка   [salfètka] tacâmuri   прибори   [prìbori] tavă, platou   тава   [tavà] tigaie   тиган   [tigàn] vase de bucătărie   домакински съдове   [domachìnski sằdove]

Spălat coş   кош   [koş] detergent pudră   прах за пране   [prah za pranè] lighean   леген   [leghèn] maşină de spălat rufe   пералня   [peràlnya] spălare automată   aвтоматично пране   [aftomatìcino pranè] spălare manuală   ръчно пране   [rằcino pranè] uscat/umed/ud   сухо/влажно/ мокро   [sùho/vlàjno/mòkro] uscător   сушилня   [suşìlnya] întind rufe la uscat   простирам   [prostìram]

116


Unde am putea să mâncăm/să bem ceva? Unde am putea să mâncăm/să bem ceva? Къде можем да хапнем/пийнем?   [kădè mòjem da hàpnem/piỳnem] bar (de noapte)   (нощен) бар   [(nòşten) bar] berărie   бирария   [biràriya] bufet   закусвалня   [zakusvàlnia] cafenea   кафене   [kafenè] cofetărie   сладкарница   [slatkàrniţa] cârciumă   кръчма   [krằcima] cârciumă, cramă   механа   [mehanà] grătar şi bere   скара-бира   [skàra-bìra] local   заведение   [zavedènie] pizzerie   пицaрия   [piţerìya] restaurant   ресторант   [restorànt] Aţi putea să-mi recomandaţi... Бихте ли ми препоръчали някой...   [bìhte li mi preporằciali nyàkoi] un restaurant bun   добър ресторант   [dobằr restorànt] un restaurant nu foarte scump   не много скъп ресторант   [ne mnògo skăp restorànt] un restaurant cu specific naţional   ресторант с национална кухня   [restorànt s naţionàlna kùhnia] Aş dori să rezerv o masă pentru seara asta/mîine seară. Бих искал/а да запазя една маса за тази/утре вечер.   [bih ìskal/ ìskala da zapàzia ednà màsa za tàzi vècer/ùtre vècer] Vreau o masă pentru... Искам една маса за...   [ìskam ednà màsa za] două/trei/patru persoane   двама/трима/четирима души   [dvàma/trìma/cetirìma dùşi] nefumători/fumători   непушачи/пушачи  [nèpuşaci/puşàci] 118


Menu Mic dejun mic dejun   закуска   [zakùska] Plăcintă/plăcintă mai mică, pateu   баница/баничка   [bàniţa/bànicika] cu brânză .........със сирене   [săs sìrene] cu spanac . .......със спанак   [săs spanàk] Gogoaşă (un sortiment mai aparte) Мекица   [mechìţa] Covrig Геврек   [ghevrèk] Tutmanik (un fel de plăcintă cu brânză şi susan) Тутманик   [tùt-ma-nik] Cozonac   Козунак   [kozunàk] Croissant   Кроасан   [kroasàn] Sandwich Сандвич   [sàndvici] Unt Краве масло   [kràve màslo] Pateu Пастет   [pastèt] Şuncă Шунка   [şùnka] Salam Салам   [salàm] Crenvurşt Кренвирш   [krènvirş]

Chiflă Кифла   [chìfla] cu marmeladă...............с мармалад   [s marmalàt] cu brânză ........................със сирене   [săs sìrene] cu ciocolată.....................с шоколад   [s şokolàt]

Brânză Сирене   [sìrene] Caşcaval Кашкавал   [kaşkavàl] Ou fiert Варено яйце   [varèno iayţè]

123


Menu Roşii Домати   [domàti] Castraveţi Краставици   [kràstaviţi] Măsline Маслини   [maslìni] Dulceaţă Конфитюр   [konfitiùr] Miere Мед   [met] Macaroane Макарони   [makaròni] Tăiţei Юфка   [iufkà] Fulgi de ovăz Овесени ядки   [ovèseni iàtki] Müssli Мюсли   [myùsli] Băuturi băuturi   напитки   [napìtki] bragă (băutură nealcoolică pe bază de mei)   боза   [bozà] iaurt bătut cu apă (un fel de kefir)   айран   [airàn] lapte   мляко   [mlyàko] cafea   кафе   [kafè] ceai   чай   [ceài] suc   сок   [sok]

124


Menu Măruntaie Măruntaie Карантия/Дреболии   [karantìya/drebolìi] Rinichi Бъбреци   [bằbreţi] Ficăţei (prăjiţi) Дробчета (пържени)   [dròpceta (pằrjeni)] Limbă Език   [еzìk] natur ..................натюр   [natiùr] pane ...................пане   [panè] Creier Мозък   [mòzăk] Inimi Сърца   [sărţà]

Supe Supe Супи   [sùpi] Supă de pui Пилешка супа   [pìleşka sùpa] Supă de perişoare Супа топчета   [sùpa tòpceta] Ciorbă de miel Агнешка чорба   [àgneşka ciorbà] Ciorbă de peşte Рибена чорба   [rìbena ciorbà] Ciorbă de burtă Шкембе чорба   [şkembè ciorbà] Ciorbă de fasole Боб чорба   [bop ciorbà] 127


Menu Şniţel vienez Виенски шницел   [viènski şnìţel] Coaste de porc Свински ребърца   [svìnski rebărţà] File, muşchi (cu ciuperci) Филе (c гъби)   [filè (s gằbi)] Chebab Друсан кебап   [drùsan kebàp] (carne de porc înăbuşită cu ceapă şi mirodenii) Ghiveci Гювеч   [ghiuvèci] Kavarma Кавърма   [kavărmà] (carne cu ciuperci, legume şi ouă) Ruladă Stefani Руло Стефани   [rulò stefàni] (ruladă de carne tocată, ouă şi castraveciori muraţi la cuptor) Drob-sarma Дроб-сарма   [drop-sărmà] (măruntaie de miel cu orez şi mirodenii la cuptor) Ardei umpluţi Пълнени чушки   [pằlneni ciùşki] (ardei umpluţi cu carne şi orez, pregătiţi la cuptor) Musaca Мусака   [musakà] (mâncare din cartofi, carne tocată şi mirodenii, pregătită la cuptor) Sărmăluţe în foi de varză/în foi de viţă Зелеви/Лозови сарми   [zèlevi/lòzovi sărmì] (orez şi carne tocată cu mirodenii se învelesc în foi de varză sau de viţă) 129


Menu Cocktail Коктейл   [koktèil] Whisky Уиски   [ùiski] Bere Бира   [bìra] blondă . .............светла   [svètla] brună .................тъмна   [tằmna] la halbă . ...........наливна   [nalìvna] Vin Вино   [vinò] alb .......................бяло   [byàlo] roşu ....................червено   [cervèno] sec .......................сухо   [sùho] demisec ............полусухо   [polusùho] vărsat ................наливно   [nalìvno] dulce ..................сладко   [slàtko] Vermut Вермут   [vermùt] alb .......................бял   [byàl] roşu ....................червен   [cervèn] Vin spumos, şampanie Шампанско   [şampànsko]

136


Pregătirea hranei bucătar/bucătăreasă   готвач/готвачка   [gotvàci/gotvàcika] bucătărie   кухня   [kùhnya] reţetă   рецепта   [reţèpta] Moduri de pregătire fierbere   варене   [varène] fierbere la abur, înăbuşit   задушаване   [zaduşàvane] prăjire   пържене   [pằrjene] coacere, prăjire   печене   [pècene] în cuptor   на фурна   [na fùrna] la grătar   на скара   [skàra] pe barbecue   на барбекю   [na barbechiù] la grill   на грил   [na gril] pane   паниране   [panìrane] marinare   мариноване   [marinòvane] conservare   консервиране   [konservìrane] cuptor cu microunde   микровълнова фурна   [mikrovằlnova fùrna] pregătit în casă   домашно приготвено   [domàşno prigòtveno] Gustul mâncării gustos/ fără gust   вкусно/безвкусно   [fkùsno/bèzvkusno] sărat/nesărat   солено/безсолно   [solèno/bezsòlno] acru   кисело   [kìselo] dulce   сладко   [slàtko] amar   горчиво   [gorcìvo] usturat   люто   [lyùto]

137


Miros Miroase... Мирише...   [mirìşe] plăcut/neplăcut   приятно/неприятно   [priyàtno/nepriyàtno] la ars   на изгоряло  [na izgoryàlo] Miroase îngrozitor! Ужасно мирише!   [ujàsno mirìşe] Însuşiri ale hranei (nu e) proaspăt   (не е) прясно   [(ne e) pryàsno] ars   изгоряло   [izgoryàlo] aţos   жилаво   [jìlavo] cald   топло   [tòplo] copt   изпечено   [izpèceno] crud   сурово   [suròvo] fierbinte   горещо   [gorèşto] fiert   сварено   [svarèno] fraged   крехко   [krèhko] mare   голямо   [golyàmo] mic, puţin   малко   [màlko] moale   меко   [mèko] mult   много   [mnògo] pane   панирано   [panìrano] prăjit   изпържено   [izpằrjeno] rece   студено   [studèno] răscopt   препечено   [prepèceno] suculent   сочно   [sòcino] tare   твърдо   [tvằrdo] uscat   сухо   [sùho] Ingrediente boia de ardei   червен пипер   [cervèn pipèr] ingrediente   подправки   [potpràfki] ketch-up   кетчуп   [chètciup] muştar   горчица   [gorcìţa] oţet   оцет   [oţèt] piper   черен пипер   [cèren pipèr] sare   сол   [sol] 138


strugure   грозде   [gròzde] vişină   вишна   [vìşna] Legume ardei   чушка/пиперка   [ciùşka/pipèrka] legume   зеленчуци   [zelenciùţi] broccoli   броколи   [bròkoli] cartof/cartofi   картоф/картофи   [kartòf/kartòfi] castravete   краставица   [kràstaviţa] ceapă   лук   [luk] conopidă   карфиол   [karfiòl] dovlecel   тиквичка   [tìkvicika] fasole verde   зелен боб   [zelèn bop] morcov   морков   [mòrkof] ridiche   ряпа/репичка   [ryàpa/rèpicika] roşie/roşii   домат/домати   [domàt/domàti] salată verde   маруля   [marùlya] spanac   спанак   [spanàk] usturoi   чесън   [cèsăn] varză   зеле   [zèle] vânătă   патладжан   [patlageàn]

140


usturoi   чесън   [cèsăn] ţelină   целина   [ţèlina]

Produse de cofetărie biscuiţi   бисквити   [biskvìti] bomboane   бонбони   [bonbòni] chec   кекс   [kex] ciocolată   шоколад   [şokolàt] cremă   крем   [krem] dulceaţă   конфитюр   [konfityùr] dulceaţă   сладко   [slàtko] dulciuri, prăjituri   сладки   [slàtki] halva   халва   [halvà] jeleu, peltea   желе   [jelè] marmeladă   мармалад   [marmalàt] miere   мед   [met] prăjitură (cu blat şi cremă)   паста   [pàsta] rahat   локум   [lokùm] ruladă   руло   [rulò] sirop   сироп   [siròp] tort   торта   [tòrta] îngheţată   сладолед   [sladolèt]

Băuturi apă minerală carbogazoasă   газирана вода   [gazìrana vodà] apă minerală plată   минерална вода   [mineràlna vodà] bere   бира   [bìra] cacao   какао   [kakào] cafea decofeinizată   безкофеиново кафе   [beskofeìnovo kafè] cafea   кафе   [kafè] ceai   чай   [cèay] pacheţel de ceai   пакетче чай   [pakètce cèay] suc natural   натурален сок   [naturàlen sok] vin   вино   [vìno] ţuică   ракия   [rachìya]

148


blugi   дънки   [dằnki] bluză   блуза   [blùza] boxeri   боксерки   [bòxeri] bumbac   памук   [pamùk] chiloţi   гащи   [gàşti] ciorapi   чорапи   [cioràpi] comod/incomod   удобно/ неудобно   [udòbno/neudòbno] costum de baie   бански костюм   [bànschi kostyùm] costum   костюм   [kostyùm] cravată   вратовръзка   [vratovrằska] croială   кройка   [kròika] culoare   цвят   [ţvyàt] cămaşă de noapte   нощница   [nòştniţa] cămaşă   риза   [rìza] deschis/închis la culoare   светло/тъмно   [sfètlo/tằmno] dres, ciorapi cu chilot   чорапогащник   [ciorapogàştnik] fes (de schior)   скиорска шапка   [shiòrska şàpka] fustă   пола   [polà] haină   дреха   [drèha] impermeabil   дъждобран   [dăjdobràn] in   лен   [len] jachetă   яке   [iàche] larg/strâmt   широко/тясно   [şiròko/tyàsno] lenjerie de corp   бельо   [belyò] lână   вълна   [vằlna] maieu   потник   [pòtnik] material textil   плат   [plat] mic/mare   малко/голямо   [màlko/golyàmo] model   модел   [modèl] mănuşi   ръкавици   [răkavìţi] mărime   размер   [razmèr] mătase   коприна   [koprìna] palton   палто   [paltò] pantalon   панталон   [pantalòn] pantaloni scurţi   къси панталонки   [kằsi pantalònki] piele   кожа   [kòja] pijama   пижама   [pijàma] prosop de plajă   плажна кърпа   [plàjna kằrpa] 150


pulovăr cu nasturi, vestă   жилетка   [jilètka] pulovăr   пуловер   [pulòver] pălărie de plajă/de pai/de fetru   плажна/сламена/фьотрена шапка   [plàjna/slàmena/fyòtrena şàpka] pălărie de soare   шапка за слънце   [şàpka za slằnţe] pălărie   шапка   [şàpka] rochie   рокля   [ròkliya] sacou   сако   [sakò] scurt/lung   късо/дълго   [kằso/dằlgo] slip   слип   [slip] sutien   cутиен   [sutìen] tanga   прашки   [pràşki] şal   шал   [şal] şort   шорти   [şòrti] ţesătură naturală/sintetică   естествена/изкуствена материя   [estèstvena/iskùstvena matèria] T-shirt   тениска   [tèniska]

Accesorii аccesorii   аксесоари   [aksesoàri] ac de cravată   игла за вратовръзка   [iglà za vratovrằska] bijuterie   бижу   [bijù] bijuterii din aur/argint   златна/сребърна бижутерия   [zlàtna/ srèbărna bijutèriya] bretele   тиранти   [tirànti] broşă   брошка   [bròşka] brăţară   гривна   [grìvna] ceas   часовник   [ceasòvnik] cercei   обеци   [obeţì] curea   колан   [kolàn] geantă bărbătească/de damă   мъжка/   дамска чанта   [mằşka/dàmska cèanta] inel   пръстен   [prằsten] lănţișor; lanţ   верижка   [verìşka] mărgele   гердан   [gherdàn] panglică   панделка   [pàndelka] podoabă   украшение   [ukraşènie]

151


pungă de plastic   найлонова торбичка   [naylònova torbìcika] scrumieră   пепелник   [pepelnìk] tirbuşon   тирбушон   [tirbuşòn] şerveţele   салфетки   [salfètki]

La magazinul de aparate electrice şi electrocasnice magazin de aparate electrice şi electrocasnice   магазин за електроуреди   [magazìn za elektroùredi] aspirator   прахосмукачка   [prahosmukàcika] baterie   батерия   [batèriya] bec   крушка   [krùşka] congelator   фризер   [frìzer] fier de călcat   ютия   [iutìya] filtru de cafea   кафеварка   [kafevàrka] frigider   хладилник   [hladìlnik] grătar   скара   [skàra] lanternă   електрическо фенерче   [elektrìcesko fenèrce] încărcător   зарядно устройство   [zaryàdno ustròystvo] maşină de gătit   печка   [pècika] prelungitor   удължител   [udăljìtel] priză   щепсел   [ştèpsel] uscător de păr   сешоар   [seşoàr]

La magazinul de jucării magazin de jucării   магазин за играчки   [magazìn za igràciki] avion   самолет   [samolèt] balon   балон   [balòn] cuburi   кубчета   [kùbceta] iepuraş   зайче  [zàyce] jucărie din cauciuc   гумена играчка   [gùmena igràcika] păpuşă   кукла   [kùkla] role   ролери   [ròleri] trenuleţ   влакче   [vlàkce] ursuleţ de pluş   плюшено мече   [pliùşeno mecè]

154


coafor şi frizerie coafor şi frizerie   фризьорски салон   [friziòrski salòn] Aş dori... Искам...   [ìskam] Un tuns. Подстригване.   [potstrìgvane] Nu foarte scurt/Foarte scurt/Puţin mai scurt He много късо/Много късо/Малко по-късо.   [ne mnogo kằso/ mnogo kằso/màlko po-kăso] Un vopsit de păr Боядисване на косата.   [boyadìsvane na kosàta] Un spălat şi coafat. Измиване и сешоар.   [izmìvane i seşoar] Un bărbierit Бръснене.   [brằsnene] Să-mi scurtaţi mustăţile/barba. Скъсете ми мустаците/брадата.   [skăsète mi mustàţite/bradàta] Vă mulţumesc mult. Aşa e bine. Много благодаря. Така е добре.   [mnògo blagodaryà. takà е dobrè] barbă   брада   [bradà] bigudiuri   ролки (за коса)   [ròlchi (za kosà)] blond/blondă   pyc/руса   [rus/rùsa] breton   бретон   [bretòn] castaniu/castanie   кестеняв/кестенява   [chestenyàf/chestenyàva] cărare   път   [păt] gel de păr   гел за коса   [ghel za kosà] 157


să punem o coroană   да се сложи коронка   [da se sloji korònka] să curăţăm tartrul   да се почисти зъбният камък   [da se pocìsti zằbniyat kàmăk] anestezie   упойка   [upòika] carie   кариес   [kàries] coroană   коронка   [korònka] dinte incisiv   резец   [rezèţ] dinte, măsea   зъб   [zăp] durere de dinte (de măsea)   зъбобол   [zăbobòl] gingie   венeц   [venèţ] maxilar   челюст   [cèliust] măsea de minte   мъдрец   [mădrèţ] măsea, molar   кътник   [kằtnik] plombă   пломба   [plòmba] proteză   протеза   [protèza] punte   мост   [most] tartru   зъбен камък   [zằben kàmăk] Invaliditate invalid, handicapat   инвалид   [invalìt] Alfabetul Braille   Браилова азбука   [braìlova àzbuka] adaptat pentru invalizi   пригоден за инвалиди   [prigodèn za invalìdi] ajutor la urcare/la coborâre   помощ при качване/при   слизане   [pòmoşt pri kàcivane/pri slìzane] baston   бастун   [bastùn] câine însoţitor   куче-водач   [kùce-vodàci] cârjă   патерица   [pàteriţa] cărucior de invalizi   инвалидна количка   [invalìdna kolìcika] limba gesturilor   език на жестовете   [ezìk na jèstovete] mut/mută   ням/няма   [nyam/nyàma] orb/oarbă   сляп/сляпа   [slyàp/slyàpa] rezervat pentru persoane handicapate invalizi   място за   инвалиди   [myàsto za invalìdi] surd/surdă   глух/глуха   [gluh/glùha] surdomut   глухоням   [gluhonyàm] însoţitor   придружител   [pridrujìtel]

169


Cum vă menţineţi în formă? Как се поддържате във форма?   [kak se podằrjate văf fòrma] Practicaţi vreun sport? Спортувате ли?   [sportùvate li] Fac jogging/înot/merg cu bicicleta. Тичам/плувам/карам колело.   [tìciam/plùvam/kàram kolelò] Joc tenis, volei, fotbal. Играя тенис/волейбол/футбол.   [igràya na tènis/vòleibol/fùtbol] Mă antrenez... Тренирам...   [trenìram] Merg la fitness. Ходя на фитнес.   [hòdya na fìtnes] Există aici...? Тук има ли...?   [tuk ìma li] bazin de înot .........плувен басейн   [plùven basèin] solar ..........................солариум   [solàrium] sală de fitness . .....фитнес зала   [fìtnes zàla] Vreau să urmăresc meciul de fotbal/întâlnirea de volei. Искам да гледам футболния мач/волейболната среща.   [ìskam da glèdam fùtbolniya màci/vòleibolnata srèşta] Când/Unde va avea loc întrecerea? Кога/Къде ще се проведе състезанието?   [kogà/kădè şte se provedè săstezànieto] Cât costă biletul? Колко струва билетът?   [kòlko strùva bilètăt] Care e rezultatul? Какъв е резултатът?   [kakằf е rezultàtăt] Doi la zero. Два на нула.   [dva na nùla] 172


săritură cu paraşuta   скачане с парашут   [skàciane s paraşùt] tenis   тенис   [tènis] teren de joacă   игрище   [igrìşte] victorie   победа   [pobèda] volei   волейбол   [vòleibol] zbor cu deltaplanul   летене с делтаплан   [letène s deltaplàn] La mare mare   море   [morè] Merg la plajă. Отивам на плаж.   [otìvam na plaj] Vreau să închiriez ... Искам да наема...   [ìskam da naèma ..] un şezlong.   шезлонг.   [şezlònk] o umbrelă.   чадър.   [ciadằr] o barcă.   лодка.   [lòtka] schiuri acvatice.   водни ски.   [vòdni schi] o hidrobicicletă.   водно колело.   [vòdno kolelò] Cât costă pe oră/pe zi? Колко струва на час/на ден?   [kòlko strùva na ceas/na den] Mă ard/M-am ars la soare. Изгарям/изгорях на слънцето.   [izgàryam/izgoryàh na slằnţeto]

174


Teatru, operă, balet, cinema Aveţi un program cu evenimentele culturale? Имате ли програма на културните събития?   [ìmate li progràma   na kultùrnite săbìtiya] Vreau să mergem la teatru/operă/balet/film (cinema). Искам да отидем на театър/опера/балет/кино.   [ìskam da otìdem   na teàtăr/òpera/balèt/chìno] Ce filme rulează la cinematografe? Какво дават по кината?   [kakvò dàvat po kinàta] Ce se joacă mâine/săptămâna viitoare la teatru? Какво се играе утре/следващата седмица в театъра?   [kakvò se   igràe ùtre/slèdvaştata sèdmiţa f teàtăra] Să vedem afişul! Да видим афиша!   [da vìdim afìşa] Aţi putea să-mi recomandaţi o piesă de teatru? Бихте ли ми препоръчали театрална постановка?   [bìhte li mi   preporằciali teatràlna postanòfka] Când începe spectacolul/reprezentaţia? Кога започва представлението?   [kogà zapòciva pretstavlènieto] Două bilete pentru seara aceasta/mâine, vă rog. Два билета за довечера/утре, моля.   [dva bilèta za dovecera/ùtre,   mòlya] Locurile sunt... Местата са...   [mestàta sa..] la parter ...........на партера   [na pàrtera] la balcon ..........на балкона   [na balkòna] la lojă .................в ложата   [f lòjata] 177


Instrumente muzicale de suflat/cu clape/cu coarde/de percuţie. Духови/клавирни/струнни/ударни музикални инструменти.   [dùhovi/klavìrni/strùnni/ùdarni muzikàlni instrumènti] acordeon   акордеон   [akordeòn] caval   кавал   [kavàl] chitară   китара   [chitàra] cimpoi   гайда   [gàida] clarinet   кларнет   [klarnèt] clavecin   клавесин   [klavesìn] contrabas   контрабас   [kontrabàs] fagot   фагот   [fagòt] flaut   флейта   [flèita] fluier   свирка   [sfìrka] harpă   арфа   [àrfa] mandolină   мандолина   [mandolìna] oboi   обой   [obòy] orgă   орган   [òrgan] pian   пиано   [piàno] timpan   тъпан   [tằpan] tobă, baterie   барабан   [barabàn] trombon   тромбон   [trombòn] trompetă   тромпет   [trompèt] tubă   тръба   [trăbà] vioară   цигулка   [ţigulka] violoncel   виолончело   [violoncèlo] violă   виола   [viòla] Muzee, expoziţii Aveţi o hartă a...? Имате ли карта на...?   [ìmate li kàrta na] Ce obiective turistice sunt aici? Какви забележителности има тук?   [kakvì zabelejìtelnosti ìma tuk] Neapărat trebuie să vedeţi/să vizitaţi... Задължително трябва да видите/посетите...   [zadăljìtelno tryàbva da vìdite/posetìte] Vom vizita...? Ще разгледаме ли...?   [şte razglèdame li]

181


Forme ale naturii natura   природа   [priròda] cascadă   водопад   [vodopàd] deal   хълм   [hălm] depresiune, vâlcea   низина   [nizinà] insulă   остров   [òstrof] mare   море   [morè] munte   планина   [planinà] ocean   океан   [ochèan] peninsulă   полуостров   [poluòstrof] relief   релеф   [relèf] râu, fluviu   река   [rekà] stânci   скали   [skalì] şes, câmpie   равнина   [ravninà] vale   долина   [dolinà] vulcan   вулкан   [vulkàn] Plante

Arbori şi arbuşti conifere/foioase  иглолистни/широколистни дървета   [iglolìsni/ şirokolìsni dărvèta] Pădure deasă/frumoasă. Гъста/хубава гора.   [gằsta/hùbava gorà] alun   лешник   [lèşnik] arbore  дърво  [dărvò] arbușt, tufă  храст  [hrast] arin   ела   [elà] brad   бор   [bor] carpen   габър   [gàbăr] 185


Dicţionar bulgar–român А [a] авария [avàriya] avarie август [àvgust] august авиокомпания [avio­kom­pà­ niya] companie aeriană автобус [aftobùs] autobuz автогара [aftogàra] autogară автоматичен [aftomatìcen] auto­mat автомивка [aftomìfka] spălătorie auto автомобил [aftomobìl] automobil автостоп [aftostòp] autostop автор [àftor] autor агне [àgne] miel адвокат/ка [advokàt/ka] avocat/ă адрес [àdres] adresă аз [as]; eu; нa мен(e)/мен(е) [na mèn(e)/mèn(e)] mie/ pe mine акварел [akvarèl] acuarelă аквариум [akvàrium] acvariu актьор/актриса [aktyòr/aktrìsa] actor/actriţă акула [akùla] rechin аларма [alàrma] alarmă алергия [alèrghiya] alergie алкохол [alkohòl] alcool анцуг [ànţug] trening апарат [aparàt] aparat апартамент [apartamènt] apartament апетит [apetìt] apetit април [aprìl] aprilie аптека [aptèka] farmacie 194

арест [àrest] arest арестувам [arestùvam] a aresta архитектура [arhitektùra] arhitectură асансьор [asansiòr] ascensor астма [àstma] astm(ă) ауспух [àuspuh] tobă de eşapament Б [b] баба [bàba] bunică бавен/бавна [bàven/bàvna] încet/înceată бавя (се) [bàvya (se)] a întârzia, a zăbovi багаж [bagàş] bagaj багажник [bagàjnik] portbagaj бадем [badèm] migdală бакшиш [bakşìş] bacşiş балкон [balkòn] balcon балон [balòn] balon банан [banàn] banană банка [bànka] bancă банкнота [banknota] bancnotă банкомат [bankomàt] bancomat бански (костюм) [bànski (kostyùm)] costum de baie баня [bànya] baie бар [bar] bar барака [baràka] baracă, magazie бариера [barièra] barieră барман/ка [bàrman/ka] barman/ barmaniţă басейн [basèyn] bazin, piscină


Dicţionar român–bulgar

A

a (se) înşela; a induce în eroare заблуждавам (се) [zablujdàvam se] a (se) apleca, a înclina навеждам (се) [navèjdam a (se) întâlni, a se vedea; a întâmpina срещам (ce) (se)] a (se) bucura радвам (се) [srèştam (se)] [ràdvam (se)] a (se) întoarce връщам (ce) a (se) coace, a (se) prăji; a arde [vrằştam (se)] la soare; a se bronza пека a (se) juca играя [igràya] (ce) [pekà] a (se) lupta воювам/воюва a (se) cufunda, a plonja [voiùvam/voiùva] гмуркам (се) [gmùrkam (se)] a (se) mişca, deplasa движа/ движи се [dvija/dvìji se] a (se) dezbrăca обличам (се) [oblìciam (se)] a (se) odihni почивам (си) a (se) distra, a (se) amu[pocìvam (si)] za забавлявам (се) a (se) pierde, a rătăci изгубвам (се) [izgùbvam (se)] [zabavlyàvam (se)] a (se) exersa, a practia (se) plânge оплаквам (се) ca упражнявам (се) [oplàkvam (se)] [uprajnyàvam (se)] a (se) reface, restabili; reconstitui възстановявам (се) a (se) fierbe варя (се) [varyà (se)] [văstanovyàvam (se)] a (se) impresiona впечатлявам a (se) simţi, a (se) resimţi (се) [fpeciatlyàvam (se)] чувствам (се) [ciùfstvam (se)] a (se) îmbolnăvi разболявам a (se) trage; a trage din, a suge се [razbolyàvam se] дърпам (ce)[dằrpam] a (se) îneca /se îneacă давя/ a (se) trezi, a deştepta будя дави се [dàvya/dàvi se] (ce) [bùdya (se)] a (se) înrăutăţi, a (se) agrava a (se) trezi; a (se) scula din влошавам (се) [vloşàvam somn; a (se) deştepta събуждам (се) [săbùjdam (se)] a (se) înregistra, a înmatri(se)] cula регистрирам (се) a (se) urca, a (se) ridica; a majora качвам (се) [kàcivam (se)] [reghistrìram (se)] 233

Ghid de conversatie Roman - Bulgar  
Ghid de conversatie Roman - Bulgar  

Ghid de conversatie Roman - Bulgar Румънско-български разговорник

Advertisement