Page 1

Intro.indd 1

4/1/08 2:30:02 AM


Intro.indd 2

4/1/08 2:30:03 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival Festivalul InternaĹŁional de Scurt Ĺ&#x;i Mediu Metraj NexT

Intro.indd 3

4/1/08 2:30:03 AM


Intro.indd 4

4/1/08 2:30:04 AM


Intro.indd 5

4/1/08 2:30:06 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

Dear Colleagues, The National Center of Cinema salutes NexT Film Festival! We are glad to see that this project, launched in 2007 and supported by the National Center of Cinema ever since its start, continues its tradition. The NexT Film Festival, a permanent link with the filmmaker Cristian Nemescu and the sound-designer Andrei Toncu, is an important step in supporting Romanian filmmaking, one to which the National Center of Cinema adheres wholeheartedly. We firmly believe that NexT Film Festival is at present a meeting point for filmmakers from Romania and all over the world. The international message you convey is encouraging and exciting. NexT Film Fest has the potential to become a reference point for Romanian and foreign filmmakers. Therefore, the National Center of Cinema wishes success to all the participants. See you at NexT!

Dragi Colegi, Centrul Naţional al Cinematografiei salută Festivalul NexT! Ne bucură continuarea acestui proiect demarat în anul 2007, iar Centrul Naţional al Cinematografiei a fost alături de acest eveniment încă de la debutul său. Festivalul NexT, o conexiune permanentă cu regizorul Cristian Nemescu şi sound-designer-ul Andrei Toncu, este un pas important în sprijinirea creaţiei de film din România la care Centrul Naţional al Cinematografiei răspunde şi în acest an cu cea mai mare bucurie. Suntem ferm convinşi că Festivalul NexT este în acest moment un punct de întâlnire pentru creatorii de film din România şi pentru cei din lumea întreagă. Mesajul internaţional pe care îl transmiteţi este încurajator şi incitant. Festivalul NexT are potenţialul de a deveni un punct de referinţă pentru creatorii de film din România şi de pretutindeni. Aşadar, Centrul Naţional al Cinematografiei urează succes tutror celor care intră în competiţie. Ne vedem la NexT!

Eugen ȘerbĂnescu General Director National Center of Cinema 6

Intro.indd 6

4/1/08 2:30:07 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

The Romanian Cultural Institute is honoured to grant the most important prizes at NexT International Film Festival. We are confident that this second edition not only continues to encourage the excellent work of young filmmakers, but is also an obvious proof that NexT is turning into one of the most important Short and Medium Film Festivals in Eastern and Central Europe. We wish the team all the best for the future editions!

Institutul Cultural Român are onoarea să acorde cele mai importante premii în cadrul Festivalului Internaţional de Film NexT. Suntem convinşi că această a doua ediţie nu numai că va continua să încurajeze munca excelentă a tinerilor cineaşti, dar este de asemenea evident că NexT devine unul cele mai importante festivaluri de scurt şi mediu metraj din Europa Centrală şi de Est. Îi dorim echipei success în toate ediţiile viitoare.

Roxana Călinescu Film Expert – Romanian Cultural Institute Visual Arts Department

7

Intro.indd 7

4/1/08 2:30:07 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

Ada Solomon Festival Director Director Festival

If the Romanian cinema is nowadays so “on the rise”, it is undoubtedly owing also to Cristian Nemescu’s and Andrei Toncu’s talent and work. And because the things that always helped and stimulated them, alongside their natural talent, were the competitions in which they took part and the meetings with overseas filmmakers, we thought that the way in which the story can go on is this one – an event in which young people interested in films coming from different cultures can meet, exchange ideas, assimilate and enjoy Cinema. In a nutshell, to prepare themselves for what’s next. We knew too little about how to make a film festival when we decided to start NexT, but we tried our best to make something Cristi and Andrei would have enjoyed – a lively event, with good films and people with which you can chat about cinema, with good music and positive vibes, a festival for friends. We hope that those who take part in NexT – competitors, audience, guests – will leave carrying with them a trace of Cristi Nemescu and Andrei Toncu – a part of the NexT spirit. And if this will be visible in the filmmakers’ next films or in the public’s increased appeal for cinema, than we reached our goal.

Dacă cinematografia românească este astăzi atât de “pe val” este fără îndoială şi datorită talentului şi filmelor lui Cristi Nemescu şi ale lui Andrei Toncu. Şi pentru că pe lângă talentul nativ, ceea ce i-a ajutat şi stimulat întotdeauna au fost competiţiile la care au participat şi întâlnirile cu cineaşti de pe alte meleaguri, ne-am gîndit că felul în care povestea poate merge mai departe este acesta – un eveniment în care tineri pasionaţi de cinema din culturi diferite să se întâlnească, să schimbe idei, să se încarce şi să se bucure de Cinema. Pe scurt, să se pregătească pentru ce urmează. Ştiam prea puţin despre cum se face un festival de film când am decis să pornim NexT dar neam străduit să facem ceva ce le-ar fi plăcut lui Cristi şi Andrei - un eveniment viu, cu filme bune şi oameni cu care se poate vorbi pe-ndelete despre cinema, cu muzică bună şi energii pozitive, un festival de prieteni. Sperăm că cei care participă la NexT – competitori, spectatori, invitaţi – vor pleca de aici purtând în ei o parte din Cristi Nemescu şi din Andrei Toncu – un pic din spiritul NexT. Iar dacă asta se va vedea în filmele următoare ale cineaştilor sau în apetitul crescut pentru cinema al spectatorilor, atunci înseamnă că am reuşit.

8

Intro.indd 8

4/1/08 2:30:07 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

Andrei Gorzo Creative Director Director Artistic

Total cinema It’s a shame that short film programmes do not really have a place of their own in the commercial film circuit (as short story anthologies have theirs on the book market). The assumption is that, for the general public, it is too difficult to readjust, every 15 minutes or so, to a complete change of story, tone and style. Well, it is an effort. On the other hand, it is my belief that a two-hour-long programme of short films can beat, in terms of spectacle – in terms of audience spectacle –, just about any feature film with the same length. After all, there are very few feature films that fully explore and exploit the possibilities of the medium (very few that make use of every cinematic muscle, so to speak), whereas a short film programme can be conceived as a show that tells the viewer: ”Look how many things can be done – superlatively – with film: this, and that, and that...”, a show that would send the viewer home walking on air, feeling that he has truly travelled far and seen a lot. This is pretty much what I was after in my selection work for the 2008 edition of the NexT Film Festival: 30 films (preferably unknown to Romanian audiences and still ungarlanded with prizes) that, arranged in 4 programmes (of approximately 135 minutes each), would constitute 4 shows of total cinema. I dare say that the final result is not that far from my dream.

Spectacole de cinema total E mare păcat că programele de scurt-metraje nu au un loc al lor, bine stabilit, în circuitul cinematografic comercial, aşa cum antologiile de proză scurtă îşi au locul lor pe piaţa de carte. Se consideră că pentru marele public de film e un efort prea mare să intre la fiecare 15 minute într-o poveste nouă, complet diferită ca gen, ton şi stil, de cea dinainte. Fără îndoială că este un efort. Pe de altă parte, e convingerea mea că un program de scurt-metraje lung de aproximativ două ore poate să bată, ca spectacol – ca spectacol de public –, aproape orice lung-metraj cu aceeaşi durată. La urma urmei, foarte puţine lung-metraje explorează şi exploatează din plin resursele cinema-ului (cum ar veni, foarte puţine îi mobilizează toţi muşchii), în timp ce un program de scurt-metraje poate fi conceput ca un spectacol care să-i spună spectatorului: „Iată câte lucruri poate face cinemaul la superlativ: asta, şi asta, şi asta...”, un spectacol de la care spectatorul să iasă călcând pe aer, simţind că într-adevăr a umblat şi a văzut din plin. Cam asta am căutat, ca selecţioner al filmelor din competiţia festivalului NexT, ediţia 2008: 30 de filme (pe cât posibil, necunoscute spectatorului român şi neîncoronate la alte festivaluri internaţionale) care, împărţite în patru calupuri (a câte 135 de minute fiecare), să se constituie în patru spectacole de cinema total. Aş îndrăzni să spun că rezultatul final nu e atât de departe de visul meu.

9

Intro.indd 9

4/1/08 2:30:09 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

CRISTIAN NEMESCU

March 31 1979 – August 25 2006 31 martie 1979 – 25 august 2006

As a student of Bucharest’s National University of Drama and Film I.L. Caragiale, Cristian Nemescu directed a series of short films which were funny, sexy, brazenly lyrical, technically audacious and visually alive in a way that signaled the presence of a major talent. Mihai and Cristina (2001) won Best International Debut at the International Film Festival Message-to-Man in Sankt-Petersburg, as well as audience awards at the Milano Film Festival and at the Young European Cinema Festival in Torun, Poland. C Block Story (2002) was nominated for Best Short at the European Academy Awards; it also won the Grand Prize at New York University’s International Student Film Festival and it went on collecting awards and invitations at more than 20 film festivals from all over the world. Nemescu’s first independently-made film, the ambitious, 45-minute long Marilena from P7, had its premiere at the Cannes Film Festival; its festival itinerary included Edinburgh, Telluride and Cottbus. An accomplished technician by the age of 25, Nemescu also won recognition as a director of commercials and music videos. By the time of his death (27), he has just finished shooting his first feature film, the superbly capacious and vital California Dreamin’ (2007), selected Best Film in the section Un Certain Regard, at the Cannes Film Festival.

Ca student al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti, Cristian Nemescu a realizat o serie de scurt-metraje care erau în acelaşi timp comice, sexy, insolent-lirice, îndrăzneţe din punct de vedere tehnic şi încărcate de o vitalitate vizuală care semnala prezenţa unui talent prodigios. Mihai şi Cristina (2001) a câştigat premiul pentru Cel mai bun debut internaţional la Festivalul de Film Message-to-Man din Sankt-Petersburg, precum şi premii ale publicului la Festivalul de Film de la Milano şi la Festivalul Tânărului Cinema European de la Torun, Polonia. Poveste de la Scara C (2002) a fost nominalizat pentru Cel mai bun scurt-metraj la Premiile Academiei Europene de Film şi a primit Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film Studenţesc organizat de New York University. Primul film independent al lui Nemescu, ambiţiosul mediu-metraj Marilena de la P7, şi-a avut premiera internaţională la Festivalul de Film de la Cannes; itinerarul său festivalier a inclus apoi Edinburgh, Telluride şi Cottbus. Nemescu a devenit un tehnician desăvârşit până la vârsta de 25 de ani, câştigându-şi un renume şi ca regizor de videoclipuri şi reclame. În momentul morţii sale (la 27 de ani), terminase de curând filmările la lung-metrajul său de debut, California Dreamin’ (2007), un film de o anvergură şi de o vitalitate spectaculoase, câştigător al premiului secţiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes.

10

Intro.indd 10

4/1/08 2:30:09 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

ANDREI TONCU

April 8 1978 – August 25 2006 8 aprilie 1978 – 25 august 2006

Upon his graduation from the National University of Drama and Film I.L. Caragiale (2000), Andrei Toncu worked extensively as a sound designer and sound editor in Romania and in the US, in film, television and advertising. As a perfectionist and fervent believer in the creative use of sound, he was depressed by the predominant shabbiness and lifelessness of the soundscape of Romanian cinema, and was determined to change it. His goal, in his own words, was to establish a standard for sound design in the Romanian film community. He had found a good and receptive ear in director Cristian Nemescu, and his contribution as a sound-designer is one of the reasons why the short films Mihai and Cristina (2001) and Marilena from P7 (2006) are so strikingly vital and technically daring. He worked on Nemescu’s debut feature California Dreamin’ (2007), up to the night of the car crash which killed them both. His last finished film was Radu Jude’s The Tube with a Hat which went on to win (among many other prizes) the award for Best Short at the 2007 Sundance Film Festival. A few days before his death, he had been contacted by Francis Ford Coppola with a proposition to work on the sound effects of his new film Youth Without Youth (2007).

După absolvirea Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale (2000), Andrei Toncu a lucrat intensiv ca designer şi editor de sunet în România şi în Statele Unite, în film, televiziune şi publicitate. Andrei credea cu tărie în forţa nelimitată a sunetului cinematografic folosit în mod creativ şi era hotărât să schimbe cu totul peisajul sonor – predominant sărăcăcios – al filmului românesc; ţelul lui, după cum spunea el însuşi, era să impună comunităţii cinematografice româneşti un nou standard în designul de sunet. Îşi găsise un colaborator ideal de receptiv în regizorul Cristian Nemescu şi contribuţia lui, ca designer de sunet, e unul dintre motivele pentru care scurt-metrajele Mihai şi Cristina (2001) şi Marilena de la P7 (2006) frapează prin îndrăzneala lor tehnică şi prin vitalitatea lor. A lucrat la lung-metrajul de debut al lui Nemescu, California Dreamin’ (2007), până în noaptea accidentului de maşină care i-a ucis pe amîndoi. Ultimul său film terminat a fost Lampa cu căciulă al lui Radu Jude, cel mai premiat scurt-metraj românesc din toate timpurile. Cu câteva zile înainte de moartea sa, Toncu fusese contactat de Francis Ford Coppola cu o propunere de a realiza efecte sonore pentru filmul său, Tinereţe fără tinereţe (2007).

11

Intro.indd 11

4/1/08 2:30:10 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

Awards / Premii NexT Trophy / Trofeul NexT 4000 Euro (offered by the Romanian Cultural Institute / oferiţi de Institutul Cultural Român)

“Cristian Nemescu” Best Directing Award Premiul “Cristian Nemescu” pentru cea mai bună regie 2000 Euro (offered by the Romanian Cultural Institute / oferiţi de Institutul Cultural Român)

“Andrei Toncu” Best Soundtrack Award Premiul “Andrei Toncu” pentru cea mai bună coloană sonoră 2000 Euro (offered by the Romanian Cultural Institute / oferiţi de Institutul Cultural Român)

Best Romanian Film Cel mai bun film românesc 500 Euro (offered by ArCuB / oferiți de ArCuB) 1500 Euro worth of Kodak film print / peliculă Kodak în valoare de 1500 Euro

Audience Award Premiul publicului a HVR-A1E camera offered by Sony / o camera HVR-A1E oferită de Sony

Lucky Viewer Award Premiul Spectatorului Norocos 5 tickets to Cityplex / 5 bilete la Cityplex

12

Intro.indd 12

4/1/08 2:30:10 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

NexT Jury 2008 / Juriu NexT 2008 BERNARD PAYEN (SEMAINE DE LA CRITIQUE, FRANCE / FRANȚA) Bernard Payen – editor in chief of “Travelling Avant” (1992-1999) and of “Objectif Cinema”, website since 2000, also in charge of the radio programme “The Night’s Pasangers” since September 2007. He is also in charge of the publications at the Cinematheque Française in Paris and Short Film Coordinator at the International Crtic’s Week (Festival de Cannes). Bernard Payen – redactorul-şef al revistelor “Travelling Avant” (1992-1999) şi “Objectif Cinema”, versiunea online (din 2000) şi realizator al programului radio “Pasagerii nopţii”. În prezent se ocupă de asemenea de publicaţiile Cinematecii Franceze din Paris şi este coordonatorul selecţiei de scurt-metraje pentru Semaine Internationale de la Critique din cadrul Festivalului de la Cannes.

ANNA HOFFMANN (FORUM BERLINALE, GERMANY / GERMANIA) Anna Hoffmann, born in 1962 in Hamburg, studied media science and cultural anthropology and worked as a programmer, curator, film critic and translator before joining the team of the Berlin Film Festival as programming coordinator and member of the selection committee of the International Forum of New Cinema in 2000. Născută în 1962 la Hamburg, Anna Hoffmann a studiat antropologie culturală şi ştiinţe media, a lucrat că selecţioner, curator, critic de film şi traducător, înainte de a se alătura echipei Festivalului de Film de la Berlin în funcţia de coordonator de program şi membru al comitetului de selecţie pentru secţiunea “International Forum of New Cinema” în 2000.

JEAN CHARLES MILLE (PREMIUM FILMS, FRANCE / FRANȚA) Jean Charles Mille has created Premium Films on July 1998. Premium Films is specialized in the International short film market and now manages a more than 500 short films catalogue from 230 International producers. The company also started in 2006 the feature films coproduction activity, whose first coproduction, “The Legacy”, has been awarded in Sundance in 2007 .

Jean Charles Mille a fondat Premium Films în iulie 1998. Premium Films este o companie specializată pe piaţa internaţională de scurt metraje şi acum gestionează un catalog care cuprinde mai mult de 500 de titluri de filme de scurt metraj, de la 230 de producători internaţionali. În 2006, compania a demarat şi activitatea de coproductii, prima coproducţie, “The Legacy” fiind premiată la Sundance 2007.

JAMIE TRAVIS (DIRECTOR / REGIZOR, CANADA) Jamie Travis has built a strong reputation in Canada’s independent film scene as a director of precise vision. His five short films have all had a great success on the international film festival circuit. Highlights include Rotterdam, Karlovy Vary, Bucharest, Slamdance and South by Southwest. Comparisons have ranged from Peter Greenaway to David Lynch to Alfred Hitchcock. The recurring theme of childhood frailty - alongside his painstakingly designed interiors have established Jamie as “an indie auteur-to-watch.” Jamie Travis şi-a construit o reputaţie puternică de regizor cu o viziune percutantă pe scena cinemaului independent canadian. Cele cinci scurt-metraje ale sale au avut toate un real succes în circuitul internaţional al festivalurilor de film. Printre cele mai importante se numără Rotterdam, Karlovy Vary, Bucureşti, Slamdance, South by Southwest. A fost comparat cu Peter Greenaway, dar şi cu David Lynch şi Alfred Hitchcock. Tema recurentă a fragilităţii copilăriei, deopotrivă cu decorurile migălos construite, l-au consacrat pe Jamie ca un autor independent de urmărit.

TUDOR VOICAN (scriptwriter / SCENARIST, ROMANIA) Tudor Voican (MFA screenwriting, York University ) is an assistant professor at the Romanian National Film School. The movies he wrote were screened in more than 100 film festivals all over the world winning “Un certain regard” award in Cannes, “Best artistic contribution” at Montreal World Film Festival and the “Satyajit Ray” prize at the London International Film Festival. Tudor Voican (masterat în scenaristică la York University ) este asistent-profesor la Universitatea Naţională de Teatru şi Film I. L. Caragiale. Filmele pe care le-a scris au circulat la peste 100 de festivaluri de film din toată lumea, castigant printre altele “Un certain regard” la Cannes, premiul pentru “Cea mai bună contribuţie artistică” la World Film Festival în Montreal, şi premiul “Satyajit Ray” la London International Film Festival.

13

Intro.indd 13

4/1/08 2:30:12 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

NexT Team 2008 / Echipa NexT 2008 Ada Solomon festival director / director festival

Wearebasca motion graphics / grafica animată

Andrei Gorzo creative director / director artistic

Carmen Gociu graphic designer

Yvonne Irimescu festival coordinator / coordonator festival

Aura Iordache financial advisor / consultant financiar

Matei Branea art director & illustrator / art director și ilustrație

Cristina Ivan office manager

Oana Răsuceanu PR manager

Alexandra Ivan after-hours events coordinator / coordonator petreceri

Ozana Oancea international relations coordinator / coordonator relaţii internaționale

Dana Boghean Melconian travel coordinator / coordonator transport

Adriana Răcăşan volunteer coordinator, production coordinator / coordonator voluntari, coordonator producție

Adrian Pavelescu production assistant

Andrada Romagno catalog editor, translations coordinator / redactor catalog, coordonator traduceri Valentino Rudolf technical manager Dobrică Lospa technical supervisor Ioana DrĂghici print traffic coordinator / coordonator transport filme

Mirela ţugui production assistant Tudor Popescu PR junior Toma Peiu PR junior Maria Dicieanu PR video materials editor / monteur materiale video PR Liviu Bărbulescu web administrator / administrator site

14

Intro.indd 14

4/1/08 2:30:12 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

Agenda Monday, the 7th of April / Luni, 7 aprilie

Wednesday, the 9th of April / Miercuri, 9 aprilie

Eforie Cinema / Cinemateca Eforie

Orange Concept Store

18.30 Opening gala / Festivitatea de deschidere

11.00 Master-class on film directing: Cristian Mungiu Master-class de regie: Cristian Mungiu

19.30 They Were NexT Generation Too (I) + Q&A Și ei au fost NexT Generation (I) + Q&A 20.45 next Next Generation: Surprise Screening Proiecţie surpriză

13.00 What can an agent do for a talent? – David Flynn Ce poate să facă un agent pentru un artist? – David Flynn

21.00 They Were NexT Generation Too (II) + Q&A Și ei au fost NexT Generation (II) + Q&A

Eforie Cinema / Cinemateca Eforie

10.30 Competition (I) + Q&A – RERUN Competiţie (I) + Q&A – reluare

Tuesday, the 8th of April / Marţi, 8 aprilie 13.30 Festival Cities (I) – Sarajevo

Eforie Cinema / Cinemateca Eforie 13.30 Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu (I) Filme realizate de Cristian Nemescu & Andrei Toncu (I) 16.00 Countries in Focus (I) – Sweden / Suedia

16.00 Countries in Focus (II) – Spain / Spania 18.00 Competition (II) + Q&A Competiţie (II) + Q&A 21.00 Future Shorts

18.00 Competition (I) + Q&A Competiţie (I) + Q&A 21.00 International Critics’ Week (I) Semaine internationale de la critique (I)

15

Intro.indd 15

4/1/08 2:30:12 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

Agenda Thursday, the 10th of April / Joi, 10 aprilie

Friday, the 11th of April / Vineri, 11 aprilie

Orange Concept Store

Orange Concept Store

11.00 Seminar on sound-design: How important is the soundtrack for a director? – Jamie Travis Cât de importantă este coloana sonoră pentru un regizor? – Jamie Travis

11.00 The importance of festivals for the future career of a filmmaker / Importanţa festivalurilor pentru cariera viitoare a unui cineast – Bernard Payen, Dimitris Kerkinos, Anna Hoffmann, Anders Annikas, Natalie Lettenewitsch, Shane Smith, Clementine Mourão-Ferreira, Txema Muñoz Lopez, Tudor Giurgiu

12.00 Seminar on sound-design: Bucharest – Paris – Bucharest: a return trip throughout film music and sound-track – Cristinel Şirli & Vasile Şirli Seminar de sound-design: Bucureşti – Paris – Bucureşti: o călătorie tur-retur în muzica de film şi coloana sonoră – Cristinel Şirli & Vasile Şirli

Eforie Cinema / Cinemateca Eforie 10.30 Competition (II) + Q&A – RERUN Competiţie (II) + Q&A – reluare

13.00 How to sell a short film? Where to sell a short film? / Cum să vinzi un scurt metraj? Unde să vinzi un scurt metraj? – Jean Charles Mille, Daniel Goroshko, Fabien Riggall, Shane Smith 14.00 How important is the director in the co-producers’ decision to join a project? / Cât de important este regizorul în decizia co-producătorilor de a se implica într-un proiect?– Renate Roginas, Simon Perry, Meinolf Zurhorst, Karl Baumgartner, Rik Vermeulen

13.30 Festival Cities (II) – Milan / Milano

Eforie Cinema / Cinemateca Eforie 16.30 Festival Friends (I) Prietenii Festivalului (I) 18.00 Competition (III) + Q&A Competiţie (III) + Q&A 21.00 International Critics’ Week (II) Semaine internationale de la critique (II)

10.30 Competition (III) + Q&A – RERUN Competiţie (III) + Q&A – reluare 13.30 Festival Cities (III) – Ludwigsburg 16.30 Countries in Focus (III) – Ireland / Irlanda 18.00 Competition (IV) + Q&A Competiţie (IV) + Q&A

16

Intro.indd 16

21.00 Festival Friends (II) Prietenii Festivalului (II)

4/1/08 2:30:12 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

Agenda Saturday, the 12th of April / Sâmbătă, 12 aprilie Eforie Cinema / Cinemateca Eforie 10.00 Competition (IV) + Q&A – RERUN Competiţie (IV) + Q&A – reluare 13.00 Festival Cities (IV) – Lisbon / Lisabona 15.00 Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu (II) Filme realizate de Cristian Nemescu & Andrei Toncu (II) 18.00 Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu (III) Filme realizate de Cristian Nemescu & Andrei Toncu (III) 19.30 Award Gala / Screening of the awarded films Festivitatea de premiere / Reluarea filmelor premiate

Sunday, the 13th of April / Duminică, 13 aprilie Club of the Peasant Museum / Clubul Ţăranului Român 11.30 Festival Friends Prietenii Festivalului 14.30 Awarded Films NexT 2008 Filmele premiate NexT 2008

17

Intro.indd 17

4/1/08 2:30:12 AM


Competitie.indd 18

4/1/08 2:30:54 AM


Competition Competiție

Competitie.indd 19

4/1/08 2:30:56 AM


Competition

A SEA OF TROUBLES AL RESTRIŞTILOR NOIAN USA, 2007, 25’, Beta (PAL), color

David Nordstrom Director / Regizor

Kento Oiwa Sound Designer

David Nordstrom lives in Los Angeles. In addition to filmmaking, he writes about film and literature for the online journal “The High Hat”. Nordstrom recently received an MFA from the California Institute of the Arts. “A Sea of Troubles” is his thesis film.

Originally from Tokyo, Oiwa now works as a sound designer and composer in Los Angeles. Before working in film, Oiwa was very active in the indie-rock scene with his electronic pop duo IQU, performing around the world with The Flaming Lips, Mouse On Mars, and Chicks On Speed.

David Nordstrom trăieşte în Los Angeles. Nu doar face film, ci şi scrie despre film şi literatură pentru revista online “The High Hat”. Recent Nordstrom şi-a luat diploma de masterat la Institutul de Artă din California. “Al Restriştilor Noian” este filmul lui de absolvire.

The road to hell is paved with good intentions. Before Elwyn Shank, an aging shipping tycoon, ends his own life, he must settle two final orders of business: declaring his long-suffering love for his partner’s wife and making peace with his arch nemesis, the teddy-bear obsessed secretary, Miss Rouche.

Originar din Tokyo, Oiwa lucrează în prezent ca sound designer si compozitor la Los Angeles. Înainte de a lucra pentru filme, Oiwa a fost foarte activ pe scena indie-rock cu duetul său de electronic-pop, “IQU”, cântând cu “The Flaming Lips”, “Mouse On Mars”, şi “Chicks On Speed”.

Drumul spre iad e pavat cu intenţii bune. Înainte să-şi pună capăt vieţii, Elwyn Shank, un bătrân magnat al transporturilor, trebuie să rezolve ultimele două probleme de pe ordinea de zi: să-şi declare iubirea de-o viaţă pentru soţia partenerului său şi să facă pace cu veşnicul său antagonist, Miss Rouche, secretara obsedată de ursuleţi.

20

Competitie.indd 20

Production: Mike Ott, soundvirus@aol.com

4/1/08 2:30:57 AM


BETWEEN WALLS

Competition

ÎNTRE ZIDURI Germany, 2007, 17’, Digi Beta, color

Ana Felicia Scutelnicu Director / Regizor

Manfred Bickmeier Sound Designer

Ana-Felicia Scutelnicu was born in 1978 in the Republic of Moldova. Since 2002 she lives and works in Berlin. At the moment she studies in the IVth year film directing at DFFB, Deutsche Filmund Fernsehakademie Berlin.

Manfred has been interested in good sound ever since he was a small boy. In 2003 he decided to start a professional education at SAE Berlin, a school for audio engineering, and completed his education in 2005. Besides his work for film productions, since January 2008, he is also working as an audio lecturer at filmArche, one of the film schools in Berlin, teaching students how to make good recordings by using the right equipment, and how to optimize the sound in post production.

Ana-Felicia Scutelnicu s-a născut în 1978 în Republica Moldova. Din 2002 trăieşte şi lucrează la Berlin. În prezent este studentă în anul IV la regie de film la DFFB, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin.

The story of illegal workers from Moldova on a building site in Berlin. A group of illegal workers is permanently afraid of German authorities, but are also robbed by their own compatriot, who is the middleman, between them and the German construction supervisor. The situation gets out of control, when Igor, the main character needs more money and a dangerous game begins. Povestea unor muncitori ilegali din Moldova care lucrează pe un şantier din Berlin. Un grup de mucitori ilegali se ascunde în permanenţă de autorităţile germane, fiind în acelaşi timp înşelaţi de propriul lor compatriot, omul de legătură dintre ei şi supraveghetorul german al șantierului. Situaţia scapă de sub control când Igor, personajul principal, are nevoie de mai mulţi bani, ceea ce dă naştere unui joc periculos.

Pe Manfred l-a interesat sunetul de calitate de mic copil. În 2003 s-a decis să facă studii de specialitate la SAE Berlin, o şcoală pentru inginerie audio, studii pe care le-a terminat în 2005. Pe lângă munca pentru filme, din ianuarie 2008 a început să predea tehnologie audio la filmArche, o şcoală de film din Berlin, unde îi învaţă pe studenţi cum să facă înregistrări bune folosind echipamentele potrivite, şi cum să îmbunătăţească sunetul în post-producţie.

Festivals: DEIA Award / Zinebi 2007 Bilbao, Public Award / Trieste Film Festival 2008, Tampere Film Festival 2008.

Production: Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin, wolff@dffb.de, +49 (0)30 25759 152

Competitie.indd 21

21

4/1/08 2:30:58 AM


Competition

CAMERA OBSCURA CAMERA OBSCURA France, 2007, 7’, Beta, b/w

Matthieu Buchalski Director / Regizor

Thierry Onillon Director / Regizor

Born in the Northern France area, he is currently working in Paris. His interest in animation especially comes from the freedom of modelling that we can give to pictures; a freedom inspired by Russian animation or some French studios.

Born in Paris he only left the capital city to study in Valenciennes. He is above all a literature, theatre and music lover. Animation represents to him a way to add to the story the movement and aesthetic of surrealism or constructivism, from which he takes his inspiration.

S-a născut în partea de nord a Franţei, iar în prezent lucrează la Paris. Interesul lui în animaţie vine în special din libertatea formei pe care o putem da imaginilor; o libertate inspirată din animaţia rusă sau a unor studiouri franceze.

Jean-Michel Drechsler Director / Regizor Jean-Michel comes from the Eastern part of France and now lives in Paris. Cinema has always attracted his interest and, long before his studies, he had tested to produce his own films with all kinds of means.

Here he was, that blind man, in the middle of the empty room. We put a helmet on his head, to see what is inside. But dark is not empty. Acolo era, bărbatul orb, în mijlocul camerei goale. I-am pus un dispozitiv pe cap, ca să vedem ce e înăuntru. Dar întunericul nu e lipsit de viaţă.

S-a născut la Paris şi a părăsit capitala doar pentru a studia la “Valenciennes”. Iubeşte mai presus de orice literatura, teatrul şi muzica. Pentru el animaţia reprezintă un mod de a adaugă poveştii mişcarea şi estetica suprarealismului sau a constructivismului, din care se inspiră.

Olivier Slabiack Composer / Compozitor Guillaume Chadaillac Sound Mixing / Mixaj sunet

Jean-Michel este originar din partea de est a Franţei, iar în prezent locuieşte la Paris. Cinemaul i-a captat dintotdeauna atenţia şi, cu mult înainte de a-şi începe studiile, a încercat să-şi facă propriile filme prin diverse mijloace.

22

Competitie.indd 22

Production: Supinfocom Valenciennes, supinfocom@valenciennes.cci.fr.

4/1/08 2:31:01 AM


CLEANING LADY’S DREAMS

Competition

SONGES D’UNE FEMME DE MENAGE VISELE UNEI FEMEI DE SERVICIU Belgium, 2007, 15’, HD-Cam / 35mm, color

Banu Akseki Director / Regizor

Jean-Jacques Quinet Sound Designer

She was born in 1975 in Ankara. Between 1993-1995 she studied Political Sciences at the Free University of Brussels, and between 1995-1998 she studied scriptwriting and editing at the “Institut des Arts de Diffusion” (IAD). At the end of her studies she founded, together with two former students from IAD, an audio-visual production atelier, LAB5, which allows them to produce their own films.

Aside from “Cleaning Lady’s Dreams”, he worked on the sound mixing of the following films: “Santa Fe Street” (2007), “Salvador Allende” (2004), “Le Dernier Plan: Sur les pas de Constantin Dolinescu” (1999) – by Benoit Peeters, with Florin Piersic Jr. and Mihai Dinvale.

S-a născut în 1975 la Ankara. Între 1993-1995 a studiat Ştiinţe Politice la Universitatea Liberă din Bruxelles, iar între 1995-1998 a studiat scenaristică şi montaj la “Institut des Arts de Diffusion” (IAD). După terminarea studiilor a fondat, împreună cu doi foști colegi de la IAD, un atelier de producţie audio-vizuală, LAB5, ceea ce le permite să-şi producă propriile filme.

În afară de “Visele unei femei de serviciu”, a lucrat la mixajul următoarelor filme: “Santa Fe Street” (2007), “Salvador Allende” (2004) şi “Pe urmele lui Constantin Dolinescu” (1999)-de Benoit Peeters, cu Florin Piersic Jr. şi Mihai Dinvale.

All day, Gül vacuums, scrapes and cleans. Always at the service of others, her life drifts by without joy. By accident, Gül catches a glimpse of the solitude of her own soul, as well as her dismay. De dimineaţa până seară, Gül dă cu aspiratorul, freacă şi curăță. Mereu în slujba altora, viaţa ei se scurge fără nicio bucurie. Întâmplător, Gül îşi întrezăreşte disperarea şi singurătatea propriului suflet.

Festivals: 1st Prize/31st Montreal Film Festival 2007, Best Cinematography/ 22nd Namur IFF 2007, Tampere International Short Film Festival 2008.

Production: Frakas Productions, +32 (0) 4 231 38 63, infos@frakas.be.

Competitie.indd 23

23

4/1/08 2:31:03 AM


Competition

EDWARD IN WONDERLAND HEUREUX QUI COMME EDOUARD EDWARD ÎN ŢARA MINUNILOR France, 2007, 20’, 35mm, color

Vincent Burgevin Director / Regizor

Franck Lebon Composer & Director / Compozitor și Regizor

He directed several short films as a student while attending ESRA school. After that, he created “Kamera Sutra”, an original show which mixes video and live theatre, that played in Paris in 2005. More recently, he created and directed a short children program for French TV TF1, “les zozors”. Together with Franck Lebon, he wrote and directed “Edward in Wonderland”. Ca student la ESRA, a regizat mai multe scurt-metraje, creând apoi “Kamera Sutra”, un spectacol original care combină proiecţiile video şi teatrul şi care a fost pus în scenă la Paris în 2005. Recent, a creat şi regizat pentru postul francez TF1 un program scurt pentru copii, “les zozors”. Împreună cu Frank Lebon, a scris şi regizat “Edward în Ţara Minunilor”.

Edward discovers the wonders of corporate business in this burlesque musical. Edward is an ambitious young man, freshly graduated from business school. Hired by a major worldwide corporation, Craesus Inc, he becomes the new hype prophet of gross and profit, and the star of an absurd musical business show where shareholders, corporate executives and mass-consumers dance to the same paradoxical sparkling tune... Edward descoperă minunile corporatismului în acest muzical burlesc. Edward este un tânăr ambiţios, care tocmai a terminat studiile economice. Angajat de o importantă corporaţie internaţională, Craesus Inc, Edward devine noul promotor al profiturilor şi produsului brut, şi vedeta unui muzical economic absurd în care acţionari, directori și consumatori dansează pe aceleaşi acorduri paradoxale.

He started very young to learn the piano and the percussions and studied sound at the Louis Lumière School. His sound design works (for Jeunet and Caro, A. Chabat) enabled him to develop sound processing tools that he uses for his music. He sharpened his melody and harmony sense while assisting Reinhardt Wagner (composer for P. Thomas, J. J. Beineix). In 2005 he received the UCMF prize for short movie best score, and directed several short films for the show “Kamera Sutra”. In 2007, he’s both the composer and director of Edward in Wonderland. A luat de mic lecţii de pian şi percuţie şi a studiat sunetul la Şcoala Louis Lumière. Munca de sound designer (pentru Jeunet şi Caro, A. Chabat) l-a ajutat să-şi dezvolte propriile instrumente de procesare pe care le-a folosit în muzică. Şi-a perfecţionat simţul armoniei şi cel melodic asistându-l pe Reinhardt Wagner (compozitorul lui P. Thomas, J. J. Beineix). În 2005 a primit premiul pentru cea mai bună coloană sonoră şi a regizat câteva scurtmetraje pentru “Kamera Sutra”. În 2007 a regizat şi a compus muzica pentru “Edward în Ţara Minunilor”.

Festivals: Rotterdam International Film Festival 2008, Mediawave, Festival Courts Devant – Paris 2007, Mostra de Sao Paulo 2007.

24

Competitie.indd 24

Production: Avalon Flms, +33(0)1 4016 1112, contact@avalonfilms.fr

4/1/08 2:31:07 AM


EELS

Competition

AAL IM SCHAEDEL GÂNDURI RELE Germany, 2006, 17’, 35mm, color

Banu Akseki Director / Regizor

Steffen Berlipp Sound Designer

He was born in 1975 at Kiel, Germany. In 1994 he did his first 3D/Animation, in1997 he studied Art and Graphics at the School of Arts Alsterdamm Hamburg. Since 1999 he studied at the Filmakademie Baden-Wuerttemberg. He designed the concept for an animated tv-series “Die Kargs”. His filmography comprises: “Vorbei” (1998), “Die Aufgabe” (2000), “Die Chance” (2000), “Jimmy” (2001), “Aal im Schaedel/Eels” (2003-2006) – a 3D animated Shortfilm. This is his graduation film.

In 2006 he finished the Audio and Video Engineering course at the University of Music and the University of Applied Sciences in Düsseldorf, Germany. Since his graduation he has been working as re-recording mixer at Torus Studios in Cologne. He worked on the sound design of several short and feature films. He was awarded the German Sound Master Guild’s newcomer prize 2006 for sound design and mixing the movie “Aal im Schädel”.

S-a născut în 1975 în Kiel, Germania. În 1994 a făcut primul film de animaţie 3D, iar în 1997 a studiat artă şi grafică la Şcoala de Arte Alsterdam din Hamburg. Din 1999 a studiat la Academia de Film Baden-Wuerttemberg. A creat formatul unui serial TV de animaţie, “Die Kargs”. Filmografia lui include: “Vorbei” (1998), “Die Aufgabe” (2000), “Die Chance” (2000), “Jimmy” (2001), “Aal im Schaedel/Eels” (2003-2006) – scurt-metraj de animaţie 3D. Acesta este filmul lui de licenţă.

The story of a traveller, who suffers from a mysterious disease and searches for salvation. Povestea unui călător care suferă de o boală misterioasă şi se află în căutarea mântuirii.

În 2006 a absolvit cursul de tehnică audiovideo din cadrul Universităţii de Muzică şi al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Dusseldorf, Germania. După absolvire a lucrat în post-producţie audio pentru Torus Studios în Köln. A făcut sound design pentru mai multe scurt-metraje şi lung-metraje. În 2006 a primit premiul de debut al Uniunii Specialiştilor de Sunet din Germania pentru sound design-ul şi mixajul din filmul “Aal im Schädel/Eels”.

Festivals: L’Alternativa Festival Independent de Cinema de Barcelona 2007, Bogota 2007, Taiwan International Animation Festival 2007, Tehran International Animation Festival 2007.

Production: Filmakademie Baden-Wuerttemberg, +49 7141 969 103, festivals@filmakademie.de

Competitie.indd 25

25

4/1/08 2:31:08 AM


Competition

FAMILY PORTRAIT PORTRET DE FAMILIE Romania, 2006, 25’, Beta(PAL), color

Marian CriSan Director / Regizor

Tudor Pojoni Sound Designer

Born in 1976, Salonta, Romania, he licensed in Film and TV directing at the Academy of Theatre and Film, Bucharest (1998) and currently lives in Bucharest. He works as a writer, producer and director for shorts, music videos and commercials, and is now developing his first feature film, “The Last Day”.

He collaborates frequently with Marian Crisan on his shortfilms, working as editor and sound designer for films such as: “The Amateur” (2007), “Family Portrait” (2006) and “Happy Birthday!” (2005). He graduated the Multimedia Department at the Academy of Theatre and Film in Bucharest in 1999.

S-a născut în 1976, în Salonta, România, şi a absolvit Academia de Teatru şi Film din Bucureşti (1998), iar acum trăieşte în Bucureşti. Lucrează ca scenarist, regizor şi producător de scurtmetraje, videoclipuri musicale şi reclame. În prezent lucrează la lung-metrajul lui de debut, “Ultima zi”.

Colaborează frecvent cu Marian Crişan la scurt-metrajele sale, şi a lucrat la montaj şi mixaj sunet la filmele: “Amatorul” (2007), “Portret de familie” (2006), şi “La mulţi ani” (2005). A absolvit Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, secţia Multimedia, în 1999.

Two rock fans are getting ready for their wedding. But he doesn’t want to wear wedding shoes and suit. Doi rockeri se pregătesc de nuntă. El nu doreşte să poarte costum şi pantofi de nuntă.

Festivals: 22nd Odense Film Festival (uncut), 2007.

26

Competitie.indd 26

Production: Rova Film, crisan@rovafilm.ro, +40 721 229 176.

4/1/08 2:31:09 AM


FROZEN SOULS

Competition

ALMAS CONGELADAS INIMI ÎNGHEŢATE Spain, 2007, 14’, 35mm, color

Juana Macías Director / Regizor

Jorge Sánchez Estradé Sound Designer

Juana was born in Madrid, in 1971. She studied Audiovisual Communication at the Complutense University of Madrid. Since 1995, she works as a director (for commercials, documentaries, music video) and lectures Film Direction at the Francisco de Vitoria University of Madrid. In 2003, she published “24 words per second. How to write a screenplay”, published by IORTV. She has directed 5 short films in 35mm awarded with more than 30 national and international prizes, including the Goya Best Spanish Short Film Award in 2000.

He was born in Madrid, Spain, in 1975, and has BA Audiovisual Comunication, Universidad Complutense de Madrid. He teaches sound design in three Universities in Madrid, and owns Multidesign, his own sound studio, specialized in Dolby Digital multichannel mixing. Among several other film works, including more than 20 short films, he has just finished his first three features films “Pajaros muertos (Died Birds)”, “La Tablilla” and “Polillas”.

Juana s-a născut în Madrid, în 1971. A studiat comunicare audio-video la Universitatea Complutense din Madrid. Din 1995 lucrează ca regizor (pentru reclame, documentare, videoclipuri) şi ţine cursuri de regie de film la Universitatea Francisco de Vitoria din Madrid. În 2003 a publicat “24 de cuvinte pe secundă. Cum să scrii un scenariu”, publicat de IORTV. A regizat 5 scurt-metraje pe 35mm, câştigătoare a peste 30 de premii naţionale şi internaţionale, printre care Premiul Goya pentru Cel mai bun scurt-metraj spaniol în 2000.

Three men talking to three women we never see, three men arguing, three men claiming no one understands them. A deep insight in the every day life of three isolated characters, a quick glance into the drama hidden behind the anonymous faces we see on the streets any given day. Trei bărbaţi le vorbesc unor femei pe care nu le vedem niciodată, trei bărbaţi care îşi susţin punctul de vedere, trei bărbaţi care pretind că nimeni nu-i înţelege. O analiză a vieţii de zi cu zi a acestor trei personaje izolate, o privire fugitivă asupra dramei bine ascunse în spatele feţelor anonime pe care le vedem în fiecare zi pe stradă.

S-a născut în Madrid, Spania, în 1975, şi a absolvit comunicare audio-video la Universitatea Complutense din Madrid. Predă sound design la trei universităţi din Madrid, şi deţine Multidesign, propriul său studio de sunet, specializat în mixaj Dolby Digital. Printre multe alte producţii, incluzând mai mult de 20 de scurt-metraje, a terminat recent primele sale trei lung-metraje: “Pajaros muertos (Păsări moarte)”, “La Tablilla” şi “Polillas”.

Festivals: Best Short-film/ Mostra de Cine de Mataró-Barcelona, “Madrid en Corto 2006” Prize/ Comunidad Autónoma de Madrid, Best Short film/Arouca IFF-Portugal.

Production: Teoponte PC y Carlos Medina PC, teopontepc@hotmail.com.

Competitie.indd 27

27

4/1/08 2:31:12 AM


Competition

HER NAME SON NOM NUMELE EI France, 2007, 22’, 35mm, color

Benjamin de Lajarte Director / Regizor Benjamin was born in 1971 in Caen, France. As a child he took on musical studies that would lead him years later to study with Olivier Messiaen. In 2002 he definitely moved to Paris, became the co-founder of the production company Qualia Films and produced three pictures. Benjamin is pursuing his career as an actor for motion-pictures, television and the stage theater. His first feature film, entitled “The games of clouds and rain” has received the First Script Trophy by the National Center for Cinema in 2005 and is currently in production with Qualia Films. “Her name” is his second short movie. Benjamin s-a născut în 1971 în Caen, Franţa. A început studiile muzicale de mic, ceea ce l-a ajutat să studieze mai târziu cu Olivier Messiaen. În 2002 s-a mutat definitiv la Paris, a devenit co-fondatorul companiei de producţie Qualia Films şi a produs trei filme. Benjamin îşi urmează cariera de actor în filme de cinema, televiziune şi teatru. Primul lui lung-metraj, intitulat “The games of clouds and rain” a primit premiul pentru Cel mai bun Scenariu de Debut din partea Centrului Naţional al Cinematografiei în 2005, şi este în prezent produs de Qualia Films. “Numele ei” este cel de-al doilea scurt-metraj al său.

Selim Azzazi Sound Editor / Editor de sunet

Guillaume Leriche Sound Mixer / Mixaj sunet

A man tries to go beyond the confines of walls, searching for a word or gesture to reach the woman in the other room. In a hotel, Sidney – an American tourist vacationing in France – wakes up one morning to discover that his wife has left him. In the solitude of his room, he finds a new hope on the other side of the wall: a mysterious Chinese woman, who is staying in the next room with her husband, seems to need help. Un bărbat încearcă să treacă dincolo de ziduri, căutând un gest sau un cuvânt ca să comunice cu femeia din camera învecinată. Într-un hotel, Sidney – un turist American în vacanţă în Franţa – se trezeşte într-o dimineaţă şi descoperă că l-a părăsit soţia. În singurătatea camerei lui, descoperă o nouă speranţă de cealaltă parte a peretelui: o misterioasă chinezoaică, care stă în camera învecinată cu soţul ei, pare a avea nevoie de ajutor.

Festivals: Clermont Ferrand – France 2008, Tiburon - USA 2008.

28

Competitie.indd 28

Production: Qualia Films, contact@qualiafilms.fr, +33 608 944 284.

4/1/08 2:31:13 AM


I AM BOB

Competition

EU SUNT BOB UK, 2007, 19’, DV cam, color

Donald Rice Director / Regizor

Kath Pollard Sound Designer

He studied History of Art at Edinburgh University and since then has worked for little or no reward on quite a few features, some of which got finished. He was Stephen Poliakoff’s assistant on the Emmy Award-winning “The Lost Prince”, which took ten years off his life. His first short film, “Traffic Warden”, was quite well received and it has only taken three years to make another, I Am Bob. He currently working on a feature adaptation of Julia Strachey’s novella “Cheerful Weather for the Wedding”.

She worked for films such as: “Vantage Point” (2008), “How to Be” (2008), “Manolete” (2007), “Anastezsi” (2007), “Flight of Fury” (2007), “True True Lie” (2006), “Blue Blood” (2006).

A studiat Istoria Artei la Universitatea din Edinburgh, şi de atunci a lucrat aproape fără nicio recompensă pentru câteva lung-metraje, unele dintre care au fost şi terminate. A fost asistentul lui Stephen Poliakoff la “The Lost Prince” (câştigător la Premiile Emmy), care i-a mâncat zece ani din viaţă. Primul lui scurt-metraj, “Traffic Warden”, a fost bine primit şi nu i-a luat decât trei ani ca să-l facă pe următorul, “I am Bob”. În prezent lucrează la o adaptare după nuvela Juliei Strachey, “Cheerful Weather for the Wedding”.

Printre filmele la care a lucrat se numără: “Vantage Point” (2008), “How to Be” (2008), “Manolete” (2007), “Anastezsi” (2007), “Flight of Fury” (2007), “True True Lie” (2006), “Blue Blood” (2006).

Sir. Saint. Sinner. On his way to a Make Poverty History gig, Bob Geldof – campaigner, rock God, man of action – gets accidentally stranded at a look-alike convention. Just when he thinks things cannot get any worse, he realises he may not be the only Bob Geldof in the room… Cavaler. Sfânt. Păcătos. În drum spre un angajament pentru Make Poverty History, Bob Geldof – militant, Zeu al rock-ului, om de acţiune – se rătăceşte din greşeală la o convenţie a sosiilor. Exact când credea că nu se poate mai rău, realizează că nu este singurul Bob Geldof din încăpere…

Festivals: Best Comedy/ LA Shorts 2007, Audience Award/Milan 2007, Best Comedy/ Clermont Ferrand 2008, Best Comedy/London 2007, Tribeca 2007, Miami Shorts 2007.

Production: Clockwork Pictures, teun@clockworkpictures.com.

Competitie.indd 29

29

4/1/08 2:31:16 AM


Competition

I LOVE SARAH JANE O IUBESC PE SARAH JANE Australia, 2007, 15’, HD, color

SPENCER SUSSER Director / Regizor

LUKE MYNOTT Sound Designer

Spencer began his career in filmmaking at 16 when he purchased a Super 8 camera. By the time he was 22, he had firmly established himself as an accomplished film editor.

Acoustic ecology, obscure disco and a passion for arthouse cinema may seem like strange bedfellows but for Luke Mynott these elements merge into a cohesive vision which underpins all of his sound design and musical work. He is one third of the trailblazing Sydney band “Alphatown”.

Spencer şi-a început cariera de cineast la 16 ani, când şi-a cumpărat o cameră Super 8. Înainte să împlinească 22 de ani, era deja un monteur consacrat.

SASHA ZASTAVNIKOVIC Sound Designer In 2005 Sasha completed Masters Degree in Sound design. He has worked on feature films, TV series, documentaries, theatre productions, computer games and over fifty short films as sound designer and composer. Sasha is an award winning sound designer with Digidesign Award for Excellence in Sound Design.

First love never dies Jimbo is 13. All he can think about is one girl, Sarah Jane. And no matter what stands in his way—bullies, violence, chaos, zombies—nothing is going to stop him from finding a way into her world. Prima iubire nu se uita Jimbo are 13 ani. Nu se poate gândi decât la o fată, la Sarah Jane. Şi indiferent de obstacole – bătăuşi, violenţă, haos, zombii – nimic nu-l va împiedica să găsească o cale ca să ajungă în lumea ei.

În 2005 Sasha a absolvit masteratul de sound design. A lucrat ca sound designer şi compozitor pentru lung-metraje, seriale TV, documentare, spectacole de teatru, jocuri pe calculator şi la peste 50 de scurt-metraje. Sasha este câştigătorul premiului Digidesign pentru Excelenţă în Sound Design. Festivals: Sundance 2008, Clermont Ferrand 2008, Swerve Film Festival 2007, Venice Days 2007.

30

Competitie.indd 30

Ecologia acustică, muzica disco obscură şi pasiunea pentru cinema-ul de artă pot părea o combinaţie ciudată, dar pentru Luke aceste elemente se îmbină dând naştere unei viziuni coerente care stă la baza muncii lui de sound designer şi muzician. Este unul dintre cei trei membri ai originalei formaţii din Sydney, “Alphatown”.

TED CAPLAN Sound Designer He has worked as sound designer for well-known films like: “3:10 to Yuma” (2007), “Hairspray”(2007), “Apocalypto”(2006), “Garfield: A Tale of Two Kitties” (2006), “Walk the Line” (2005), “Big Fish (2003) and “Catch me if you can” (2002). A lucrat ca sound designer pentru filme celebre ca: “3:10 to Yuma” (2007), “Hairspray”(2007), “Apocalypto”(2006), “Garfield: A Tale of Two Kitties” (2006), “Walk the Line” (2005), “Big Fish (2003) şi “Catch me if you can” (2002).

Production: Last Picture Company, ssusser@mac.com, +1 310 508 6682.

4/1/08 2:31:18 AM


INSPIRATION

Competition

(PLICTIS) ŞI INSPIRAŢIE Republic of Moldova, 2007, 11’, Digital HDV, color

Igor Cobileanski (Cobileanschi) Director / Regizor He was born in 1974 in Comrat, Republic of Moldova. He graduated the Academy of Theatre and Film in Bucharest (UNATC), in 1995. Present on the market in the Republic of Moldova as director of various ads and music videos, awarded at the Moldavian and Romanian festivals, Igor is working at present as film director and manager of the “Brio” production company. S-a născut în 1974 la Comrat, Republica Moldova. A absolvit în 1995 Academia de Teatru şi Film din Bucureşti (UNATC). Prezent pe piaţa publicitară şi a videoclipurilor muzicale din Moldova în calitate de regizor cu peste 150 de spoturi şi videoclipuri, multe dintre ele premiate la festivalurile de profil din Moldova şi România, Igor lucrează în prezent ca regizor de film şi director al casei de producţie Brio.

Viorel Mardare Sound Designer He was born in 1981 and is now a 4-year student at the Dramatic Arts and Artistic Management Faculty (AMTAP) in Chisinau. His filmography includes the short-films: “Makler”, “Sasa, Grisa and Ion” and “Inspiration”

Some are born poets, some come to be. What matters is INSPIRATION! Somewhere in Eastern Europe, in a godforsaken country, a bored mayor, his deputy and the community policeman, in order to write lyrics, decide to start searching for Ion — the crossing keeper of the railway station. A sad comedy about simple people. Unii se nasc poeţi, alţii se fac. Importantă-i INSPIRAŢIA! Undeva în Est, într-o ţară uitată de lume, un primar plictisit, adjunctul său şi poliţistul comunităţii, pentru a compune versuri, decid să-l caute pe Ion – paznicul gării. O comedie tristă despre nişte oameni simpli.

Production: Brio Film, igor_cobileanski@yahoo.com, +373 69 221 103

Competitie.indd 31

S-a născut în 1981, şi este student în anul 4, la Facultatea de Arte Dramatice şi Management Artistic (AMTAP) din Chişinău. Filmografia lui cuprinde scurt-metrajele: “Makler”, “Saşa, Grisa şi Ion” şi “(Plictis) şi Inspiraţie”.

31

4/1/08 2:31:19 AM


Competition

LISA France, 2007, 19’, 35mm, b/w

Lorenzo RECIO Director / Regizor

Xavier Thibault Sound Designer

He was born in 1964 in Chaintres, France. After graduating the “Arts Décoratifs” school in Paris, he directed five shorts films awarded worldwide: “Lisa” (2007), “Le Marin Acéphale” (2005), “L’Infante, l’Âne et l’Architecte” (2001), “Le Bal du Minotaure” (1997) and “Le Principe du Lezard” (1995).

Xavier Thibault worked as a sound designer for a few of the Local Films productions: “Lisa” (short film), “Donne-moi la main” (feature film), “A Cote” (short film), “En attendant demain” (short film), “Bien dans ma peau” (short film). This is third collaboration with Lorenzo Recio. He’s mainly working for Sonosapiens studio.

S-a născut în 1964 în Chaintres, Franţa. După ce a absolvit şcoala “Arts Décoratifs” din Paris, a regizat cinci scurt-metraje premiate în întreagă lume: “Lisa” (2007), “Le Marin Acéphale” (2005), “L’Infante, l’Ane et l’Architecte” (2001), “Le Bal du Minotaure” (1997) şi “Le Principe du Lezard” (1995).

Xavier Thibault a lucrat ca sound designer pentru câteva dintre producţiile companiei Local Films: “Lisa” (scurt-metraj), “Donnemoi la main” (lung-metraj), “A Cote” (scurt-metraj), “En attendant demain” (scurtmetraj), “Bien dans ma peau” (scurt-metraj). Aceasta e a treia oară când colaborează cu Lorenzo Recio. În principal lucrează pentru Sonosapiens studio.

Lisa is a young girl who lives in an isolated house with her parents and her two brothers, under the firm authority of her father. One day, Lisa shatters his sacred order. Lisa este o fetiţă care trăieşte într-o casă izolată împreună cu părinţii ei şi cei doi fraţi, sub supravegherea autoritară a tatălui ei. Într-o bună zi, Lisa distruge ordinea sfântă a acestuia.

Festivals: Press Prize / Clermont Ferrand Film Festival.

32

Competitie.indd 32

Production: Local Films, localfilms@free.fr, +33 144 937 359.

4/1/08 2:31:21 AM


LOVESICK

Competition

LIEBESKRANK BOLNAVI DIN DRAGOSTE Germany / Slovenia, 2007, 9’, 35mm, color

Spela Cadez Director / Regizor

Johanna Herr Sound Designer

Born in 1977 in Ljubljana, Spela Cadez studied at the Department of Visual Communication Design at the Academy of Fine Arts in Ljubljana. After she graduated in 2002 she continued her studies in Cologne at the Academy of Media Arts, where she turned towards animated film. During her studies she made the film Mate to Measure (2004) and was granted the Audience Awards for Best Student Work at the Brussels ANIMA. “Lovesick” is her graduation film.

Born in 1977 in Hamburg, Johanna studied sound for motion picture at Babelsberg’s film academy. She explored all sound related positions and genres of motion pictures, ranging from field recording to mixing –though she prefers the role of a sound editor. Aside from creating sound for motion pictures, she regularly explores other genres such as radio plays and sound installations. Since 2006 she lives and works in Slovenia.

Născută în 1977 la Ljubljana, Spela Cadez a studiat la Secţia de Comunicare şi Design Vizual din cadrul Academiei de Arte din Ljubljana. După ce a absolvit în 2002, şi-a continuat studiile la Academia de Arte Media din Köln, unde s-a îndreptat spre film de animaţie. În timpul studenţiei a făcut filmul “Mate to Measure” (2004) şi a primit Premiul Publicului pentru Cel mai Bun Film Studenţesc la Bruxelles ANIMA. “Bolavi din dragoste” este filmul ei de diplomă.

Pain from the heart, never drying tears and turned around heads are difficult to treat, but fortunately not incurable... Suferinţele inimii, lacrimile care nu încetează să curgă şi capetele întoarse sunt greu de vindecat, dar din fericire nu sunt incurabile…

Născută în 1977 în Hamburg, Johanna a studiat sunetul de film la Academia de film din Babelsberg. A explorat toate slujbele legate de sunet şi toate genurile de film, de la înregistrare la mixaj – dar cu toate acestea preferă rolul de editor de sunet. Când nu lucrează la sunet pentru filme, explorează regulat alte genuri ca teatru radiofonic sau instalaţii de sunet. Din 2006 trăieşte şi munceşte în Slovenia.

Festivals: Best Short/AniMadrid 2007, FICA 2007 - 35th Algarve International Film Festival, Selected at the 12th Seoul International Cartoon & Animation Festival 2008.

Production: Academy of Media Arts Cologne, +49 2212 0189 330, dilger@khm.de

Competitie.indd 33

33

4/1/08 2:31:22 AM


Competition

MADAME TUTLI-PUTLI Canada, 2007, 18’, 35mm, Beta(Pal), color

Chris Lavis & Maciek Szczerbowski Directors / Regizori

Chris and Maciek have recently completed their first professional film, “Madame Tutli-Putli”, produced by the National Film Board of Canada. In addition to their role as filmmakers, Chris and Maciek wear many hats—as animators, sculptors, collage artists, screenplay writers, and art directors. In 1997 they founded Clyde Henry Productions, a Montreal-based film and production company specializing in multimedia, stop-motion animation and visual effects. Chris şi Maciek şi-au terminat recent primul film profesionist, “Madame Tutli-Putli”, produs de National Film Board Canada. Pe lângă rolul lor de cineaşti, Chris şi Maciek au mai multe talente – sunt animatori, sculptori, artişti în colaj, scenarişti şi scenografi. În 1997 au infintat Clyde Henry Productions, o companie de producţie cu sediul în Montreal, specializată în multimedia, animaţie stopmotion şi efecte vizuale.

David Bryant Musical Director and Sound Design The film features the haunting and original music of David Bryant, founding member of “Godspeed You Black Emperor!”, and Jean-Frédéric Messier, composer, playwright and founder of “Theatre Momentum”. A diverse and eclectic group of musicians can be heard on the soundtrack, including players from “Set Fire To Flames”, “Silver Mount Zion”, and “The Shalabi Effect”.

Jungian thriller? Hitchcockian suspense? Artistic tour de force? The night train awaits you. Madame Tutli-Putli boards the night train, weighed down with all her earthly possessions and the ghosts of her past. She travels alone, facing both the kindness and menace of strangers. As day descends into dark, she finds herself caught up in a desperate metaphysical adventure. Adrift between real and imagined worlds, Madame Tutli-Putli confronts her demons and is drawn into an undertow of mystery and suspense.

În film apare muzica obsedantă şi originală a lui David Bryant, membru fondator al formaţiei “Godspeed You Black Emperor!” şi JeanFrederic Messier, compozitor, dramaturg şi fondator al “Theatre Momentum”. Pe coloana sonoră cântă un grup variat şi eclectic, care include cântăreţi din “Set Fire To Flames”, “Silver Mount Zion”, și “The Shalabi Effect”.

Thriller jungian? Suspans à la Hitchcock? Tur artistic de forţă? Trenul de noapte vă aşteaptă. Doamna Tutli-Putli se urcă în trenul de noapte, sub povara tuturor bunurilor ei pământeşti şi a umbrelor trecutului. Călătoreşte singură, confruntându-se atât cu amabilitatea străinilor, cât şi cu posibilele lor ameninţări. Pe măsură ce se întunecă, se afundă tot mai mult într-o aventură metafizică disperată. Oscilând între lumea reală şi cea imaginară, Madame Tutli-Putli îşi înfruntă demonii şi se lasă atrasă într-un vârtej de mister şi suspans. Festivals: Best Animation/New York City Short FF, Canal+ Award for Best Short Film/ Semaine de la critique-Cannes, Best Animation Award / Palm Springs International Festival of Short Films.

34

Competitie.indd 34

Production: National Film Board of Canada, festivals@nfb.ca, 001 514 283 9805.

4/1/08 2:31:23 AM


MARATHON

Competition

MARATON Estonia, 2006, 15’, 35mm, color

Kaspar Jankis Director / Regizor He has been interested since childhood in drawing comic strips and writing stories for which he made illustrations himself. He has been part of the creative core of several rock groups, written song lyrics, made arrangements and created tunes. He enrolled at the Tallinn Pedagogical University in 1996 and completed his first films at that school - “Dr. Maisarve and the Matshalka Case” (1996) and “Flight of the Little White Helicopter” (1996). He transferred from the Pedagogical University to the Turku Arts and Media School in Finland in 1997 to study animation under the guidance of Priit Pärn. L-au interesat de mic benzile desenate şi să scrie povestiri pe care le ilustra singur. A făcut parte din nucleul de creaţie al câtorva formaţii rock, a scris versuri, a compus melodii. S-a înscris la Universitatea Pedagogică din Tallinn în 1996 şi aici şi-a terminat primele filme - “Dr. Maisarve and the Matshalka Case” (1996) şi “Flight of the Little White Helicopter” (1996). S-a transferat de la Universitatea Pedagogică la Şcoala de Artă şi Media din Turku, Finlanda, în 1997, ca să studieze animaţia sub îndrumarea lui Priit Pärn.

Horret Kuus Sound Designer He was born in 1980. Since 2000 he has worked extensively for several animations, TV series and feature films.

S-a născut în 1980. Din 2000 a lucrat la un număr mare de filme de animaţie, seriale TV şi lung-metraje.

A small town is gripped with excitement in anticipation of the annual marathon. Instead of the starting shot, a bomb explodes. A chain of events is set off and nobody can guess how it will end. The police inspector, a sculptor, a gang of crooks operating in the vicinity of a public lavatory — all of them have to go through their own marathon. Only a balloon released by chance glides on its own without knowing how things began or how they will end. Un orăşel este cuprins de agitaţie în aşteptarea maratonului anual. În loc să se audă împuşcătura de start, o bombă explodează. Se declanşează un lanţ de evenimente şi nimeni nu poate şti cum se va sfârşi. Inspectorul de poliţie, un sculptor, o bandă de escroci care operează în apropierea toaletei publice – toţi trebuie să parcurgă propriul maraton. Doar un balon scăpat din greşeală zboară nestingherit fără să aibă habar cum au început lucrurile sau cum or să se sfârşească.

Festivals: Grand Prix/Balkanima International Animated Film Festival, Serbia 2007, Best European Film/I Castelli Animati, Rome, Italy 2007.

Production: Eesti Joonisfilm, info@joonisfilm.ee, +372 677 41 22.

Competitie.indd 35

35

4/1/08 2:31:26 AM


Competition

ON THE LINE AUF DER STRECKE ÎNTRE STAŢII Germany / Switzerland, 2007, 30’, 35mm, color

Reto Caffi Director / Regizor

Andreas Hildebrandt Sound Designer

He was born in 1971 in Zürich. Between 1990-1998 he studied English literature and journalism at the University of Fribourg, Switzerland. After graduation he worked for several years as film journalist for print, radio and for Swiss National Television SFTV (2001-2004). He also works as scriptwriter (“Oeschenen”, TV-Movie SFTV, 2004) and director. His short-films have won over 30 awards at festivals and were shown in cinemas and on television. Between 2004-2007 he attended the postgraduate studies at the Academy of Media Arts Cologne. “On the line” is his diploma film.

Since 2001 he has worked extensively in the sound department for film and TV productions, such as: “Little Girl Blue” (2003), “En garde” (2004), “Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul” (2005, by Fatih Akin), “One Long Summer” (2006) and “Love and Other Crimes” (2008).

S-a născut în 1971, în Zurich. Între 1990-1998 a studiat literatură engleză şi jurnalism la Universitatea din Fribourg, Elveţia. După absolvire a făcut pentru câţiva ani critică de film pentru presa scrisă, radio şi pentru Teleziunea Naţională Elveţiană SFTV (2001-2004). Lucrează de asemenea ca scenarist (“Oeschenen”, film TV pentru SFTV, 2004) şi regizor. Scurt-metrajele sale au câştigat pentru 30 de premii la festivaluri şi au fost difuzate la televizor şi în cinematografe. Între 2004-2007 a făcut studii postuniversitare la Academia de Arte Media din Köln . “Între staţii” este filmul lui de licenţă.

A department store security guard is secretly in love with a clerk in the store’s bookshop. When he witnesses a seeming rival being attacked in the train, he gets off instead of helping him. Not being able to deal with his bad conscience, his formerly controlled life breaks down.

Din 2001 a lucrat intensiv în departamentul de sunet pentru producţii de televiziune şi cinema ca: “Little Girl Blue” (2003), “En garde” (2004), “Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul” (2005, de Fatih Akin), “One Long Summer” (2006) şi “Love and Other Crimes” (2008).

Supraveghetorul unui supermarket o iubeşte în secret pe casiera raionului de cărţi. Când îl vede pe un posibil rival atacat în metrou, acesta preferă să coboare în loc să-l ajute. Nefiind în stare să facă faţă mustrărilor de conştiinţă, viaţa lui ordonată de până atunci se destramă.

Festivals: Grand Prize/Clermont-Ferrand 2008, Audience Award/Kinofest Lünen 2007, Best German Student Film/ Babelsberg Media Award 2008.

36

Competitie.indd 36

Production: Academy of Media Arts Cologne (KHM), dilger@khm.de, +49 221 201 89 330.

4/1/08 2:31:30 AM


POLSKA ROADMOVIE

Competition

Germany / Poland, 2007, 30’, Super 16mm, color

Bartosz Grudziecki Director / Regizor

Kostia Rapoport Composer / Compozitor

Bartosz was born in Breslau, Poland in 1982. He emigrated to Germany with his parents when he was five years old. Together with painting, architecture (several publications in the most important Polish architecture magazines) leads his way towards film. From 2003 on he studies directing at the “Hochschule für Fernsehen und Film München”. In 2005 he was a jury member at the “International Film and TV Schools Festival Mediaschool” in Łodz. In 2008 he participated in the 6th Berlinale Talent Campus.

Kostia was born in Russia in 1984. He studied contemporary composition in Hanover, Germany, and is currently studying at the CNSM in Paris. At present he is working in a recording studio alongside school.

Bartosz s-a născut în Breslau, Polonia, în 1982. A emigrat împreună cu familia în Germania când avea cinci ani. Pe lângă pictură, arhitectura (a publicat în câteva dintre cele mai importante reviste de arhitectură din Polonia) l-a făcut să-şi îndrepte atenţia spre film. Din 2003 studiază regie la “Hochschule fur Fernsehen und Film Munchen”. În 2005 a făcut parte din juriul pentru “International Film and TV Schools Festival Mediaschool” din Łodz. În 2008 a participat la cea de-a 6-a ediţie a Berlinale Talent Campus.

Kostia s-a născut în Rusia în 1984. A studiat compoziţie contemporană la Hanovra, Germania, iar în prezent studiază la CNSM, în Paris. Acum, in paralel cu şcoala, lucrează într-un studio de înregistrări.

How often do you get the chance to precisely compare your dreams of the past with what you have today? Maria is looking for her old pen pal in Poland. 20 years ago she promised Janek to bring him chocolates from Germany. Her husband Christoph joins her reluctantly in her trip. While trying to find Janek’s city they meet young Agnieszka, who should show them the way to the village. De câte ori ai ocazia să-ţi compari cu exactitate visele din trecut cu ceea ce ai acum? Maria e în Polonia, în căutarea vechiului ei prieten prin corespondenţă. Acum 20 de ani i-a promis lui Janek că-i va aduce ciocolată din Germania. Soţul ei Christoph o însoţeşte fără tragere de inimă în călătorie. În timp ce încearcă să găsească oraşul lui Janek, cei doi o întâlnesc pe tânăra Agnieszka, care ar trebui să le arate drumul spre sat.

Steven Bolarinwa Composer / Compozitor Violonist and composer Steven Bolarinwa plays since he was five. He studied Jazz violin in Köln and composition in Munich. Violonistul şi compozitorul Stevan Bolarinwa cântă de când avea 5 ani. A studiat jazz pentru vioară în Köln şi compoziţie la München.

Wolfgang Lösch Sound Designer Wolfgang Lösch is a freelance sound designer. He is currently working in Munich. Wolfgang Lösch lucrează ca sound designer independent în Munich.

Festivals: Special Mention/FIDEC Huy (Festival International des Ecoles de Cinema), 37 Kyiv IFF Molodist, 37 IFF Rotterdam, Munich IFF Schools 2007.

Production: Walker + Worm Film, worm@w2-film.de, +498964981252.

Competitie.indd 37

37

4/1/08 2:31:31 AM


Competition

ŞTEFAN Romania, 2007, 13’, 35mm, color

Stanca Radu Director / Regizor

Alex Preoteasa Sound Designer

She graduated the National University of Drama and film “I.L. Caragiale” in Bucharest in 2007, film directing department. She is the director and writer of the following school projects “Accident”, “Please, Turn Your Mobile Phones Off”, “11th Floor”, “Subjective Angle”, “Third Encounter” (participated in Ludwigsburg Film Festival), “Heavy Heat”, “Stefan”.

In 2004 he started to study multimedia at the National University of Film and Drama “I.L.Caragiale” in Bucharest. In 2007 he was awarded Best Sound for “My left eye 2” at the CineMAiubit International Film Festival and did the editing for “Fragments”, (film which won the Special Prize at the CineMAiubit Internationl Film Festival). He was also a member of the jury in the Computer Arts and Animation section of the INFOMATRIX international competition for the 2004-2007 editions.

A absolvit Universitatea Naţională de Teatru şi Film “I.L.Caragiale” din Bucureşti în 2007, secţia regie de film. A scris şi regizat următoarele filme studenţeşti: “Accident”, “Vă rugăm, închideţi telefoanele mobile”, “Etajul 11”, “Unghi subiectiv”, “Întâlnire de gradul 3” (selecţionat la Festivalul de Film de la Ludwisburg), “Căldură Mare”, “Ştefan”.

The destined part of the ruler Stefan the Great becomes the center of a little boy’s universe, who’s preparing for the school play. Stefan, a ten-year-old boy, must accomplish his mission for the school-play, as a patch of destiny. The part of the ruler Stefan the Great becomes the center of his universe, and the school play becomes the perfect opportunity for parents and teachers together to pride themselves with their child’s work, no matter how difficult and unnatural this seems for the little one. Rolul predestinat al voievodului Ştefan cel Mare devine centrul universului pentru un băieţel care se pregăteşte pentru o serbare. Ştefan, un băieţel de zece ani, trebuie să-şi îndeplinească misiunea pentru piesa organizată de şcoală, hărăzită prin destin. Rolul voievodului Ştefan cel Mare devine centrul universului său, iar piesa devine ocazia perfectă pentru părinţi şi profesori de a se mândri cu eforturile copilului lor, indiferent de cât de greu sau nefiresc i s-ar părea acest lucru micuţului.

În 2004 a început să studieze multimedia în cadrul Universităţii Naţionale de Teatru şi Film “I.L.Caragiale” din Bucureşti. În 2007 a primit premiul pentru Cel mai bun Sunet pentru filmul “My left eye 2” în cadrul Festivalului Internaţional CineMAiubit şi a făcut montajul pentru “Fragmente” (câştigătorul Premiului Special la CineMAiubit). A făcut parte din juriul concursului internaţional INFOMATRIX, secţiunea Artă Digitală şi Animaţie la ediţiile 2004-2007.

Festivals: San Francisco International Children’s Film Festival 2008.

38

Competitie.indd 38

Production: UNATC, +4021 252 7457.

4/1/08 2:31:32 AM


TAG!

Competition

KULL! LEAPŞA! Sweden, 2007, 29’, Beta Pal, color

Anders Skog Director / Regizor

Eric Thorsell Sound Designer

He was born in Stockholm in 1957. In 1995, together with producer Sonia Maggioni, he founded Anders Skog Films. He has directed numerous award winning commercials.

He has worked for films like “Spun” (2002, with Jason Schwartzman, Mickey Rourke and Mena Suvari), “Details” (2003), “I’m Going to Tell You a Secret” (2005) and “Snapphanar” (2006), a mini TV series. A lucrat pentru filme ca “Spun” (2002, cu Jason Schwartzman, Mickey Rourke şi Mena Suvari), “Details” (2003), “I’m Going to Tell You a Secret” (2005) şi “Snapphanar” (2006), o mini-serie TV.

S-a născut la Stockholm în 1957. În 1995 a fondat, împreună cu producatoarea Sonia Maggioni, Anders Skog Films. A regizat nenumărate reclame premiate.

TAG! Nkruma, a middle-aged African malaria researcher, arrives with his wife and five year old son to Sweden in order to hold a lecture at the Sahlgrenska University Hospital. Barely has the plane landed when Hell breaks loose. Nkruma and his family are driven to a small idyllic resort in order to get away from the chaos. De-a prinselea, pe-atinselea Nkruma, un doctor african între două vârste, specialist în tratarea malariei, soseşte cu soţia şi fiul său de cinci ani în Suedia, pentru a ţine o prelegere la Spitalul Universitar Sahlgrenska. Imediat după ce aterizează avionul, lucrurile o iau razna. Nkruma şi familia lui sunt conduşi într-o staţiune liniştită ca să scape de haos.

Festivals: Gothenburg International Film Festival 2007, Uppsala International Short Film Festival 2007, Festival International du Court Metrage de Clermont-Ferrand 2008.

Production: Filmlance, filmlance@filmlance.se, +46 8459 7380.

Competitie.indd 39

39

4/1/08 2:31:35 AM


Competition

THE BLUE MONKEY DER BLAUE AFFE MAIMUŢA ALBASTRĂ Germany, 2006, 45’, 35mm, color

Carsten Unger Director / Regizor

Christian Heck Sound Designer

He was born in 1977, in Guetersloh, Germany. In 2001 he took acting lessons at the IKB Bielefeld, and then graduated Fiction Direction at the Film Academy in Baden-Württemberg in 2006. In 2004, he completed the Summer Masterclass „The Hollywood Perspective“ at UCLA, Los Angeles, sponsored by LBBW. Carsten works as a freelancer for film and television.

Christian works in audio postproduction for cinema and television since 2001. He participated in numerous productions during his academic studies of audiovisual media at the Stuttgart Media University (HdM).. So far he held primary responsibility for audio postproduction of over 70 productions in all areas of media. Since September 2007 he has a Diploma in Media Technologies and works as a freelance sound designer and re-recording engineer.

S-a născut în 1977, în Guetersloh, Germania. În 2001 a luat lecţii de actorie la IKB Bielefeld, iar în 2006 a absolvit Academia de Film Baden-Württemberg, secţia Regie Film de Ficţiune. În 2004 a făcut un masterclass la UCLA, “The Hollywood Perspective”, sponsorizat de LBBW. În prezent lucrează ca freelancer, pentru televiziune şi film.

The last love story of the wild twenties. In search of the flawless Beauty the painter Laurin finds the singer Marie in the vaudeville “The Blue Monkey”. On the black Friday, the last day of the golden twenties, we experience by the failure of their love the downfall of the era. Ultima poveste de dragoste a furtunosilor ani ’20. În căutarea Frumuseţii perfecte, pictorul Laurin o descoperă pe cântăreaţa Marie în varieteul “Maimuţa albastră”. În Vinerea neagră, ultima zi a perioadei de aur a anilor ’20, trăim prin eşecul iubirii lor ruina acestui deceniu.

Christian lucrează în post-producţia audio de cinema şi televiziune din 2001. A participat la numeroase producţii în timpul studiilor universitare de tehnologie audiovizuală de la Universitatea Media din Stuttgart (HdM). Până acum a fost principalul responsabil pentru post-producţia audio a peste 70 de producţii din toate domeniile media. Din septembrie 2007 a absolvit Tehnologii Media şi lucrează independent ca sound designer şi inginer de sunet.

Festivals: Internationale Hofer Filmtage 2007, Promotion Prize / Baden-Württembergischen Filmindustrie 2007.

40

Competitie.indd 40

Production: Filmakademie Baden-Württenberg GMBH / Reza Bahar, eva.steegmayer@filmakademie.de, +49 (0) 7141969103

4/1/08 2:31:36 AM


THE LONELY BLISS OF THE CANNONBALL LUKE

Competition

EUFORIA SOLITARĂ A LUI LUKE, OMUL-GHIULEA USA, 2007, 11’, Beta (PAL) / 16mm, color Levi Abrino Director / Regizor Levi Abrino, 26, was raised with four adopted siblings on a dairy farm in rural Central Pennsylvania. Leaving the farm for Penn State University, he earned degrees in Geography and Filmmaking, which he used to land a job at a rural bank. Here, his duties included cashing checks, taking deposits, and playing the crook in Friday-morning bank robbery drills. Levi is currently an MFA candidate at New York University, where he is developing a feature film. Levi Abrino, 26 de ani, a fost crescut împreună cu patru fraţi adoptivi la o fermă de lactate din zona rurală a Pennsylvaniei. După ce a părăsit ferma pentru Universitatea Penn State, şi-a luat diploma în Geografie şi Cinematografie, ceea ce l-a ajutat să obţină o slujbă la o bancă de ţară. Aici, sarcinile lui includeau plătirea cecurilor, încasarea depozitelor, şi interpretarea escrocului în exerciţiile de vineri dimineaţa. În prezent, Levi candidează pentru un masterat la Universitatea din New York, unde lucrează la lung-metrajul său de debut.

Matt Lewkowicz Sound Designer Matt Lewkowicz is both a composer and sound designer. He lives in Los Angeles, CA and gets a real kick out of making sound for all things moving. Matt Lewkowicz este atât compozitor cât şi sound designer. Trăieşte la Los Angeles, California, şi îi place la nebunie să creeze sunete pentru tot ce mişcă.

A human cannonball named Luke returns home to a small town in Pennsylvania to launch himself back into the lives of his exflame Hannah and her daughter Elise. Culminating in a jaw-dropping finale, the film is a bittersweet ode to a man who’s only grounded when he’s in the sky (featuring stunt work by worldrecord-holding human cannonball David Smith Sr.). Un om-ghiulea pe nume Luke se întoarce acasă într-un orăşel din Pennsylvania ca să se lanseze înapoi în viaţa fostei iubiri Hannah şi a fiicei ei Elise. Cu un final apoteotic, acest film este o odă dulce-amăruie adusă omului care nu e “cu picioarele pe pământ” decât atunci când se află în aer (filmul include cascadorii realizate de David Smith Sr., omul-ghiulea deţinător de record mondial).

Festivals: Staff Award /Milano 2007, Best Director/Magnolia IFF 2007, Florida Film Festival 2008, Ashland Independent Film Festival 2008.

Production: Levi Abrino, 547 Greenwood Rd, Curwensville, PA 16833, USA.

Competitie.indd 41

41

4/1/08 2:31:38 AM


Competition

THE MAN IN 301 TIPUL DIN 301 Ireland, 2008, 15’, 16mm, color

David Freyne Director / Regizor

Patrick Freyne Musician / Muzician

Following a BA in English and Philosophy, David graduated with an MA in Film Studies in 2004. After his film study David worked for a variety of Irish (post) production companies. In 2006 he set up his own company Tilted Pictures in order to develop film and television projects. David has independently made several short films and music videos.

Patrick is a graduate of Trinity College Dublin’s MA in Music and Media Technology. As a journalist he is a regular contributor to “The Sunday Tribune” and “The Irish Times”. Patrick has also been involved in several bands in the Irish music scene including “The NPB”, “El Diablo” and “Patrick Freyne and His Bad Intentions”.

După ce a absolvit literatura engleză şi filosofie, David a făcut în 2004 un master de studii de film, lucrând apoi pentru un număr mare de companii irlandeze de (post) producţie. În 2006 şi-a înfiinţat propria companie, Tilted Pictures, pentru a lucra la propriile proiecte de film şi TV. David a făcut mai multe scurt-metraje şi videoclipuri independente.

Three musically narrated vignettes told by different prisoners who have at different times lived in the same cell. Beginning in cell 298 the film moves from cell to cell as three prisoners recount the story of their crimes in song with each blaming his excesses on an accomplice, the enigmatic man in 301.

Patrick a absolvit un masterat de muzică şi tehnologie media la Trinity College din Dublin. Ca jurnalist colaborează regulat cu “The Sunday Tribune” şi “The Irish Times”. Patrick a făcut parte din mai multe trupe musicale irlandeze, printre care “NBP”, “El Diablo” şi “Patrick Freyne and His Bad Intentions”.

Trei scheciuri musicale narate de diverşi prizonieri care au stat în perioade diferite în aceeaşi celulă. Începând în celula 298, filmul trece dintr-o celulă în altă astfel încât trei prizonieri îşi povestesc crimele prin cântece, punându-şi excesele în cârca complicelui lor, misteriosul bărbat din 301.

Festivals: Screened during the 37th International Rotterdam Film Festival.

42

Competitie.indd 42

Production: Filmlance International, +46 459 7380, filmlance@filmlance.se

4/1/08 2:31:39 AM


THE UNCLE

Competition

LO ZIO UNCHIUL Italy, 2008, 20’, 35mm, color

Duccio Chiarini Director / Regizor

Andrea Viali Sound Designer

He comes from Florence, Italy. After a law degree at the university of Florence he moved to England to study cinema at the London Film School. He finished his film studies in Oct. 2005 obtaining an MA with distinction with “End of season”. In the past two years has been working as assistant director on Spike Lee’s “Miracle at St. Anna” and Peter del Monte’s “In your hands”. At the moment he lives in Rome writing his debut feature.

He was born in Turin, and has a degree in Cinema and literature. Andrea worked as sound designer for concerts and theatre plays. In 2006 he successfully applies to enter at the “Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma”, the Italian National Film School. Since then he has been sound designer for one feature film (“7/8”, directed by Stefano Landini), many shorts (amongst which “In the name of no one” by Alessandro Guida, awarded at Rome Film Festival 2007) and documentaries (amongst which “Sei del mondo” by Camilla Ruggiero, awarded at the Overlook Festival 2007).

Este originar din Florenţa, Italia. După ce a absolvit dreptul la Universitatea din Florenţa s-a mutat în Anglia ca să studieze cinema la London Film School. Şi-a terminat studiile de film în octombrie 2005, când şi-a luat diploma de masterat cu filmul “End of season”. În ultimii doi ani a lucrat ca asistent de regie al lui Spike Lee la filmul “Miracle at St. Anna” şi al lui Peter del Monte la “`In your hands”. În prezent locuieşte la Roma unde scrie scenariul lung-metrajului său de debut.

The unexpected arrival of Uncle Baccio in the country house where his son Corso is spending his holidays with some friends has uncontrolable consequences… Sosirea neaşteptată a unchiului Baccio la casa de vară unde fiul său Corso îşi petrece vacanţa împreună cu nişte prieteni are consecinţe neaşteptate.

Production: La Regle du Jeu, laregledujeu@gmail.com, +39 339 6393 683.

Competitie.indd 43

S-a născut la Torino şi are diplomă în cinema şi literatură. Andrea a lucrat ca sound designer pentru concerte şi piese de teatru. În 2006 s-a înscris cu succes la “Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma”, Şcoala Naţională Italiană de Film. De atunci a fost sound designer pentru un film de lung-metraj (“7/8” regizat de Stefano Landini), nenumărate scurt-metraje (printre care “In the name of no one” de Alessandro Guida, premiat la Festivalul de Film de la Roma în 2007) şi documentare (printre care “Sei del mondo” de Camilla Ruggiero, premiat la Festivalul Overlook 2007).

43

4/1/08 2:31:40 AM


Competition

THURSDAY JOI Romania, 2007, 30’, 35mm, color

Hadrian Marcu Director / Regizor He was born in 1976, in Brăila. He graduated the Film Faculty at the Media University in Bucharest (film directing department) in 2003, after also having graduated Law. In 2001 he was the president of the youth jury for the International Love Film Festival in Mons. He also directed the short-films “Alone” and “27” (selected for the Namur International Francophone Film Festival, Belgium). In 2006 he was first assistant director for “The Paper will be Blue” – feature-film directed by Radu Muntean. S-a născut în 1976 la Brăila. A absolvit Facultatea de Cinematografie în cadrul Universităţii Media (secţia regie) în anul 2003, după ce în prealabil absolvise şi Dreptul. În 2001 a fost preşedintele juriului de tineret din cadrul Festivalului Internaţional al Filmului de dragoste de la Mons. A mai regizat scurt-metrajele “Singur”, “27” – selecţionat la Festivalul Filmului Francofon de la Namur, Belgia. În 2006 a fost regizor secund la “Hârtia va fi albastră” – lung metraj de ficţiune în regia lui Radu Muntean.

44

Competitie.indd 44

Alexandru Dragomir & Sebastian Zsemlye Sound Designers

A seemingly unusual day. She works in a towel factory. At the end of a working day she accepts the proposal of a fellow worker to accompany her home. When they reach her house, he comes in. An expected sex scene follows... O zi doar aparent diferită de altele. Ea e muncitoare calificată într-o fabrică de prosoape. La sfârşitul unei zile de muncă acceptă invitaţia unui coleg de a o conduce acasă. Când ajung la ea el intră. O inevitabilă partidă de sex…

Alexandru Dragomir and Sebastian Zsemlye (Raza Studio) have worked together for several short-films: “A Good Day for a Swim” (“Golden Bear” winner at Berlinale 2008- short movies section), “Life’s Hard” (2007), “Turkey Girl” (2005, by Cristian Mungiu), “Liviu’s Dream” (2004, by Corneliu Porumboiu) and feature-films: “Ryna” (2005, by Ruxandra Zenide), “12:08 East of Bucharest” (by Corneliu Porumboiu, “Camera d’Or” winner at Cannes 2006), “Youth Without Youth” (2006, by Francis Ford Copolla). At present they are working on Cristian Mungiu’s next project, “Tales from the Golden Age”. Alexandru Dragomir şi Sebastian Zsemlye (Raza Studio) au lucrat împreună la mai multe scurt-metraje: “O zi bună de plajă” (câştigătorul “Ursului de Aur în 2008 la Berlinala – secţiunea scurt-metraje), “La Drumul Mare” (2007) “Curcanii nu zboară” (2005, de Cristian Mungiu), “Visul lui Liviu” (2004, de Corneliu Porumboiu) şi lung-metraje: “Ryna” (2005, de Ruxandra Zenide), “A fost sau n-a fost” (de Corneliu Porumboiu, câştigătorul premiului “Camera d’Or” în 2006 la Cannes), “Tinereţe fără Tinereţe” (2006, de Francis Ford Copolla). În prezent lucrează la următorul proiect al lui Cristian Mungiu, “Amintiri din Epoca de Aur”.

Production: Mandragora, receptie@mandragora.ro, +40 21 316 7432.

4/1/08 2:31:44 AM


TOKYO JIM

Competition

UK, 2006, 6’, 16mm, color

Jamie Rafn Director / Regizor

Phil Freudenfeld Sound Editor / Editor de sunet

Jamie spent much of his youth travelling around the world with his family (living in Holland, Denmark, Korea, Japan, Venezuela, and Estonia). Eventually he returned to England where he completed his education and went to Oxford to read Law. After University Jamie attended Bar School and qualified as a Barrister before turning his attention to his life long obsession – Film. With no formal film education (other than a couple of weekend courses) Jamie went on to write, direct and produce two well received short films, and in 2001 he completed his first feature entitled “Soho Square”.

Phil studied at the Arts Institute at Bournemouth where he specialised in postproduction sound for film and animation. Phil has worked in TV and Film on such productions as “Viva Black Pool”, “Persuasion”, “Coming Down the Mountain”, “Grow Your Own” and most recently “In the Hands of the Gods” and “The Edge of Love”.

Jamie şi-a petrecut mare parte din adolescenţă călătorind în jurul lumii împreună cu familia lui (au locuit în Olanda, Danemarca, Coreea, Japonia, Venezuela şi Estonia). În cele din urmă s-a întors în Anglia unde şi-a terminat studiile şi s-a înscris la Oxford ca să studieze Dreptul. După universitate a făcut Şcoala de Barou şi şi-a luat diploma de avocat, după care şi-a îndreptat atenţia spre obsesia lui de-o viaţă – Filmul. Fără să aibă o studii de specialitate (cu excepţia câtorva cursuri de week-end), Jamie a scris, a regizat şi a produs două scurt-metraje foarte bine primite, iar în 2001 şi-a terminat primul lung-metraj, “Soho Square”.

A businessman finds a potential Japanese deal going down the pan. Jim’s an English lawyer in Tokyo finalising an important business deal. Unfortunately Jim’s not feeling that well and Mr Yakamoto hates him. Out of politeness Jim agrees to go for a quick postdeal drink – after he does just one thing.

Phil a studiat la Institutul de Arte din Bournemouth, unde s-a specializat în postproducţia de sunet pentru film şi animaţie. Phil a lucrat pentru producţii de televiziune şi film că: “Viva Black Pool”, “Persuasion”, “Coming Down the Mountain”, “Grow Your Own” iar printre cele mai recente sunt: “In the Hands of the Gods” şi “The Edge of Love”.

Un om de afaceri descoperă că o potenţială tranzacţie cu japonezii se duce pe apa sâmbetei. Jim este un avocat englez care se află în Tokyo ca să finalizeze o afacere importantă. Din păcate Jim nu se simte prea bine, iar Dl. Yakamoto îl urăşte. Jim acceptă din politeţe să meargă întrun bar pentru a sărbători semnarea tranzacţiei – dar nu înainte să facă ceva.

Festivals: 2nd Prize, TCM Award/London IFF 2006, Prix UIP/Sarajevo 2007, Nominated Prix UIP/European Film Academy, 22nd Brest European Short Film Festival 2007.

Production: HLA London, +44 (0) 20 7299 1000, post@hla.net

Competitie.indd 45

45

4/1/08 2:31:47 AM


Competition

TOMMY Norway, 2007, 18’, 35mm, color

Ole Giæver Director / Regizor

Andreas Revheim Sound Designer

He was born in 1977 and studied film at the Nordland Art and Film College from 1999 2001. He graduated from Konstfack Art Academy in Stockholm with a Bachelor in Fine Arts in 2005. He now lives and works as a writer and director in Oslo, Norway. His filmography is made up of: “Tommy” (2007), “Block B” (2006), “The Test” (2005), “Foreplay” (2004) and “The Pledge” (2003).

Besides “Tommy”, Andreas was responsible with the sound of a short animation film, “Adherent” (2007).

S-a născut în 1977 şi a făcut studii de film la Nordland Art and Film College între 1999 – 2001. A absolvit Academia de Arte Konstfack din Stockholm în 2005. Acum trăieşte şi lucrează ca scenarist şi regizor în Oslo, Norvegia. Filmografia lui constă în filmele: “Tommy” (2007), “Block B” (2006), “The Test” (2005), “Foreplay” (2004) şi “The Pledge” (2003).

În afară de “Tommy”, Andreas a realizat sunetul unui scurt-metraj de animaţie, “Adherent” (2007).

Arild runs into Kjell by accident, the father of a former class mate. They haven’t met in twenty years and now they’re alone in the mountains. Controversies surface as Kjell confronts Arild with issues from the past. Arild se întâlneşte din întâmplare cu Kjell, tatăl unui fost coleg de clasă. Nu s-au mai văzut de douăzeci de ani, iar acum sunt singuri în munţi. Pe măsură ce Kjell îl confruntă pe Arild cu probleme din trecut, ies la iveală tensiunile dintre cei doi.

Festivals: Prix UIP programme/Sarajevo 2007, Prix UIP programme / Festival de Cine Sevilla 2007, Special Mention / Milano IFF 2007, Nordisk Film Talent Award / Norwegian Short Film Festival

46

Competitie.indd 46

Production: Norwegian Film Institut, amb@nfi.no, +47 2247 4500.

4/1/08 2:31:47 AM


UNDER THE SKIN

Competition

dans la peau pe sub piele France, 2007, 12’, 35mm, color

Zoltán Horváth Director / Regizor

Emmanuelle Segala Sound Editor / Editor de sunet

He was born in Geneva in 1966. In addition to his activity as producer-director of animated shorts, Zoltán Horvath is also the artistic director of a satirical magazine, a graphic illustrator and writer. He also does editorial cartoons and graphic design for posters.

She was born near Paris in 1977. Emma is working in film editing as an assistant for features, edits short fictions and animation movies, and intuitively came to sound editing. She enjoys doing research and creativity in animation sound design. 

S-a născut la Geneva, în 1966. Pe lângă activitatea de producător şi regizor de scurt-metraje de animaţie, Zoltán Horvath este şi directorul artistic al unei reviste de satiră, precum şi grafician şi scriitor. Se ocupă în plus şi de caricaturi şi design grafic pentru afişe.

A fable on desire, orgasm, and abandon. What should have been a simple pick-up on the beach at night whirlpools into an incredible world of black-ink tattoos, red fantasies, sex and mythology. O fabulă despre dorinţă, orgasm şi abandon. Ceea ce ar fi trebuit să fie o simplă aventură de-o noapte pe plajă se transformă într-un univers incredibil de tatuaje întunecate, fantezii pătimaşe, sex şi mitologie.

S-a născut la Paris în 1977. Emma lucrează ca asistent de montaj pentru lung-metraje, montează scurt-metraje şi filme de animaţie, şi s-a apucat de editare de sunet în mod intuitiv. Îi place să se ocupe de partea de documentare şi creativitate în sound design-ul de animaţie.

Emmanuel Hungrecker, Nicolas Miesegaes Music Designers Martin Stricker Sound Mixing / Mixaj sunet

Festivals: 64th Mostra di Venezia 2007 / 3rd Short Film Festival, Prague 2007 / 30th Clermont-Ferrand 2008 / 6th Festival Paris Tout Court, Paris 2008.

Production: Nadasdy Film & Vivement Lundi!, dlp@nadasdyfilm.ch

Competitie.indd 47

47

4/1/08 2:31:48 AM


Competition

VETERINARIAN VETERINARUL Latvia, 2007, 17’, 35mm, color

Signe Baumane Director / Regizor

Andris Barons Sound Designer

She was born in Latvia, studied in Moscow and lives in New York where she got the best possible teacher of Animated Independence - Bill Plympton, in whose studio she worked on his 3 features and countless shorts, and learned a lot how independent animation studio works. She also learned how to make animated films independently - fast and cheap. With the lessons learned, Signe started producing films on her own and regularly travels to festivals with the films.

Andris started working in 1998 as a composer and guitar player, while his career in the animation field began in 2004, consisting in working as a sound designer, sound engineer and dubbing director for animation film such as “Shrek 2”, “Shark Tale”, “Ice Age 2”, “Flushed Away”, “Shrek 3”, “The Simpsons” or “Surf.s up”.

S-a născut în Letonia, a studiat la Moscova şi trăieşte la New York, unde l-a avut drept profesor pe Bill Plympton, în al cărui studio a lucrat la numeroase scurt metraje şi la cele 3 lung metraje ale sale, şi unde a învăţat multe despre studiourile independente de animaţie. A învăţat de asemenea cum să facă filme independente de animaţie – repede şi ieftin. Cu tot ceea ce a învăţat, Signe a început să-şi producă propriile filme, călătorind regulat la festivaluri.

A story about a vet with a broken heart A veterinarian routinely goes on house calls to treat sick animals. He is able to save most, but one time he arrives too late. The animal dies, and that breaks the veterinarian’s heart. One night the animals that he has treated come to him in a dream. He receives love and forgiveness. When Veterinarian wakes up, his heart has healed.

Andris a început să lucreze în 1998 ca musician şi compozitor, iar cariera sa în animaţie s-a lansat în 2004, când a început să lucreze ca sound designer, inginer de sunet şi director de dublaj voci pentru filme de animaţie ca “Shrek 2”, “Shark Tale”, “Ice Age 2”, “Flushed Away”, “Shrek 3”, “The Simpsons” şi “Surf.s up”.

Povestea unui veterinar cu inima frântă Un veterinar face consultaţii la domiciliu ca să trateze animalele bolnave. În cele mai multe cazuri reuşeşte să le salveze, dar o dată ajunge prea târziu. Animalul moare, frângându-i inima veterinarului. Într-o noapte, animalele pe care le-a făcut bine îl vizitează în vis, aducându-i iubire şi iertare. Când veterinarul se trezeşte, inima lui e vindecată.

Festivals: Honorable Mention for the Best International Short Animation Award/GIRAF, Taiwan International Animation Festival, San Francisco Independent Film Festival, Florida Film Festival, Philadelphia Film Festival, Mediawave.

48

Competitie.indd 48

Production: Rija Films, +371 7362656, info@rijafilms.lv

4/1/08 2:31:50 AM


WHEN WE ARE BIG

Competition

ALS WE GROOT ZIJN CÂND vom fi MARI Holland, 2006, 7’, 35mm, color

Eveline Ketterings Director / Regizor, Sound Designer Eveline Ketterings (born in Rotterdam, 1965) works as theater- and filmmaker, performer and opera singer. Her first ‘official’ film work was done in 1998. Most of her work concentrates on ‘confrontation’ and ‘creating new values’. Since 1999, she’s made experimental works in which she often performs the leading role herself. More and more she became a filmmaker though she still loves to performe and make theater. Eveline Ketterings (născută la Rotterdam, în 1965) face teatru şi film, şi lucrează ca actriţă şi cântăreaţă de operă. Primul ei film “oficial” a fost făcut în 1998. Majoritatea operei ei se concentrează pe “confruntare” şi “crearea de noi valori”. Din 1999 a făcut opere experimentale în care de multe ori a jucat rolul principal. A devenit treptat cineast, deşi îi place în continuare să joace şi să lucreze în teatru.

Cor Hoogerdijk Sound Designer Since his birth he has been fascinated by sound, he has been with it ever since…actually, he was offered a job as sales-agent of hearingdevices last week… De când s-a născut l-au fascinat sunetele, şi le-a rămas fidel de atunci… de fapt, săptămâna trecută i s-a oferit o slujbă de agent de vânzări pentru aparate auditive…

A shocking meditation on the passing of an innocent childhood. Is it an intellectual crime of passion, everlasting love, loss of youth or only an abstract and surrealistic still life of a girl thrashing about in the iron grip of a figure lost in thought? For the observer an inner experience linked to the question: ‘Why...?’ O meditaţie şocantă asupra inocenţei pierdute a copilăriei. Este oare o crimă pasională intelectuală, dragoste nemuritoare, pierderea tinereţii sau doar o natură moartă abstractă şi suprarealistă a unei fetiţe care se zbate în strânsoarea de fier a unei siluete pierdute pe gânduri? Pentru spectator e o experienţă interioară legată de întrebarea: “De ce..?”

50th San Francisco IFF 2007 / 20th AFI FEST Los Angeles 2007 / 33rd Telluride Film Festival 2006 / Rotterdam IFF 2006.

Sheep Entertainment, +31616508001, info@sheep-entertainment.nl

Competitie.indd 49

49

4/1/08 2:31:51 AM


Offcompetition.indd 50

4/1/08 2:35:56 AM


OFF Competition

Offcompetition.indd 51

4/1/08 2:35:58 AM


OFF Competition

They were NexT Generation too / Și ei au fost NexT Generation

SATURDAY NIGHT SÂMBĂTĂ SEARA Romania, 1995, 15’, 35mm, B/W Director / Regizor: Radu Dragomir

Programme supported by Program realizat cu sprijinul

In post-revolutionary Romania, four young people are trying to have a good time on a Saturday night in a garage. A fast-food is an inaccessible place they can reach only in their dreams.

Patru tineri încearcă să se distreze într-o sâmbătă seara, într-un garaj al României postdecembriste. Un fast-food e un loc inaccesibil, la care reuşesc să ajungă doar în vis.

PRO PATRIA

(S)HE’S ALONE IN THE WORLD

PRO PATRIA Romania, 1993, 11’, 35 mm, b / w Director / Regizor: Titus Muntean

SINGUR(Ă) PE LUME Romania, 1995, 14’, 35 mm, color Director / Regizor: Tudor Giurgiu

A bunch of soldiers guarding a railway bridge undergo starvation. Someone tosses them a can from a passing train. How are they going to share the can?

Artim’s parents took a strange decision, mistaking their own son for a girl.

O mână de soldaţi care păzesc un pod de cale ferată suferă de foame. Dintr-un tren cineva le aruncă o conservă. Cum o vor împărţi?

Părinţii lui Artim au luat o decizie ciudată, confundându-şi propriul fiu cu o fată. Viewers’ Prize, Best Video Film / ‘Criza’ Student Festival, Best Student Film/F.A.V, Best screenplay /UCIN.

Valladolid IFF, Rotterdam IFF, Ciudad de Mexico IFF, Tampere IFF, Valencia IFF, Sao Paulo IFF.

52

Offcompetition.indd 52

4/1/08 2:35:59 AM


They were NexT Generation too / Și ei au fost NexT Generation

OFF Competition

POPCORN STORY

HER

POPCORN STORY Romania, 2002, 15’, 35 mm, color Director / Regizor: Tudor Giurgiu

EA Romania, 1994, 7’, 35mm, color Director / Regizor: Radu Muntean A couple of drug dealers lose a bag of popcorn in which they have hidden their dope. The bag of popcorn winds up in a cinema where it causes chaos among the popcorneating cinema-goers.

Panorama - Berlin IFF 2002, Bilbao IFF, Dakino IFF, Brisbane IFF, Varsovia IFF.

O pungă de popcorn în care e ascunsă “marfa” scapă din mâinile unor traficanţi şi ajunge într-un cinematograf unde crează haos printre spectatori.

An old man recalls his former love interests, bringing forward the women in his life. Un bătrân îşi aduce aminte de iubirile sale, aducând în primplan femeile din viaţa lui. “Up and Coming” Special Prize/Hanovra, Germania 1994.

NIGHT WITHIN A DAY

THEIR TRAGIC LOVESTORY

ÎN FIECARE ZI E NOAPTE Romania, 1994, 18’, 35 mm, color Director / Regizor: Alexandru Maftei

TRAGICA POVESTE A CELOR DOI Romania, 1996, 16’, Beta SP, color Director / Regizor: Radu Muntean

Three generations living in an enclosed universe.

A young man falls in love with a girl who seemed to be the One. As time goes by, their relationship turns into a series of tragic events that changes the young man’s life.

Trei generaţii care trăiesc întrun univers închis.

Clermont-Ferrand Film Festival, Montpellier FF, St. Petersburg IFF, FIPA d’Or/ Biarritz International Festival of Audiovisual Programs, Grand Prize/DaKino IFF.

Un tânăr se indragosteste de o fată ce părea femeia visurilor sale. Cu trecerea timpului însă, relaţia se transformă întro serie de evenimete nefericite ce îi schimbă viaţă tânărului.

“Up and Coming” Special Prize/Hanovra, Germania 1996.

53

Offcompetition.indd 53

4/1/08 2:36:01 AM


OFF Competition

Festival Friends / Prietenii Festivalului

A GOOD DAY FOR A SWIM

WAVES

O ZI BUNĂ DE PLAJĂ Romania, 2007, 10’, 35 mm, color Director / Regizor: Bogdan Mustaţă

VALURI Romania, 2007, 16’ 30’’, 35 mm/ Beta SP PAL, color Director / Regizor: Adrian Sitaru Three teenage criminals escape from a juvenile detention facility and before leaving the country they have their way with a prostitute and a truck driver.

Golden Bear / Berlin International Film Festival.

Trei tineri delincvenţi evadează dintr-o instituţie de detenţie şi, înainte de a fugi din ţară, se distrează pe seama unei prostituate şi a unui şofer.

At the seaside, on the beach, two people experience extreme situations. La mare, pe plajă, doi oameni trec prin situaţii limită.

Special Mention/Milano IFF, Bayard d’Or/ Namur IFF, Heart of Sarajevo/Sarajevo Film Festival, Pardino d’Oro/Locarno IFF, Best short film/Gopo Awards.

NETWORKING FRIDAY

LIFE’S HARD

NETWORKING FRIDAY Romania, 2007, 26’, HDCAM, color Director / Regizor: Răzvan Rădulescu

LA DRUMUL MARE Romania, 2007, 20’, BETA/DVCAM, color Director / Regizor: Gabi Sârbu

In modern life, the traditional relation between men and women has changed. Who is the decision maker in a couple?

A story about everyday life: the woman, a wreckless driver, the man, a skilled driver but awkward in a relationship with a woman, the steal, the stealth…

În epoca modernă, relaţia tradiţională dintre bărbaţi şi femei s-a schimbat. Cine este cel care ia decizii în cadrul unui cuplu?

O poveste ancorată în realitatea cotidiană: femeia nepricepută la volan, bărbatul conducător abil dar inabil în relaţia cu o femeie, furtul pe faţă, furtişagurile …

Aspen FilmFest, Jury’s Special Prize,Viewers’/Premiers Plans Film FestivalAngers.

54

Offcompetition.indd 54

4/1/08 2:36:06 AM


Festival Friends / Prietenii Festivalului

OFF Competition

ROCK, PAPER, SCISSORS

AFTERIMAGE

PIATRĂ, HÂRTIE, FOARFECE Canada, 2007, 18’, 16 mm/HDCAM, color Director / Regizor: Jamie Cussen

AFTERIMAGE Romania, 2007, 15’, 35 mm, color Director / Regizor: Catalin Leescu

Austin FF, DaKino International Short Film Festival, Outstanding Short film/Beijing International Student Film and Video Festival.

In the orange groves of Florida comedy is blossoming as three nine-year-olds embark on a quest for beer and cigarettes.

In 2057, a Memory Artist is using reflective technology to reconstruct a special 50 yearold case.

În pădurile de portocali ale Floridei, comicul ia amploare pe măsură ce trei copii de nouă ani pornesc într-o expediţie după ţigări şi bere.

În anul 2057, un Artist al Memoriei reface un caz special întâmplat cu 50 de ani în urmă, utilizând memoria obiectelor reflective.

RADU + ANA RADU + ANA Romania, 2007, 7’ 50’’, 35 mm, color & b/w Director / Regizor: Paul Negoescu Radu is the most unfortunate man on the face of the earth. Things can change. Or not.

European Independent Film Festival-Paris, Berlin IFF, Capalbio International Cinema, Athens International Short FF, Jury’s Special Prize/DaKino International Short FF.

INTERIOR. BLOCK OF FLATS HALLWAY INTERIOR. SCARĂ DE BLOC Romania, 2007, 15’, 35 mm, color Director / Regizor: Ciprian Alexandrescu A story which might take place in anybody’s life. The death of a person starts a chain reaction which involves the neighbors.

Radu este cel mai ghinionist om de pe pământ. Lucrurile se pot schimba. Sau nu. New York International Independent Film Festival, Critics’ Prize/CineMAiubit.

O posibilă poveste din viaţa fiecăruia. Moartea unui individ provoacă o reacţie în lanţ în care sunt antrenaţi mai mulţi vecini.

Best Screenplay/ “Cătălin Cocriş” CineMAiubit 2007, Cinefondation – Cannes 2008, Indie Lisabona Film Fest 2008.

55

Offcompetition.indd 55

4/1/08 2:36:07 AM


OFF Competition

Festival Friends / Prietenii Festivalului

SYNOPSIS DOCU-DRAMA

ALEXANDRA

SiNOPSIS DOCU-DRAMA Romania, 2007, 24’, DVD, color Director / Regizor: Vlad Trandafir

ALEXANDRA Romania, 2007, 25’, 16mm/35mm, color Director / Regizor: Radu Jude Marius, a film-directing graduate, meets Mihai, a friend who works for a production company in Bucharest. Mihai arranges for him a meeting with the executive producer.

Pro Cinema Award /CineMAiubit International Student Film Festival.

Marius, tânăr absolvent de regie, se întâlneşte cu Mihai, un prieten care lucrează la o casă de producţie din Bucureşti. Mihai îi aranjează o întâlnire cu producătorul.

Tavi, a man in his late thirties, discovers that Alexandra, his 4 year-old daughter, doesn’t call him “Dad” anymore.

Clermont-Ferrand Film Festival, IndieLisboa IFF, Sarasota IFF, San Francisco IFF.

Tavi, un bărbat de treizeci şi ceva de ani, descoperă că Alexandra, fiica lui de 4 patru ani, nu îi mai spune “tată”.

FLY

THE AMATEUR

FLY Romania, 2007, 2’, HDV, color Director / Regizor: Andrei Dăscălescu

AMATORUL Romania, 2007, 22’, digiBETA/ DVCAM/ BETA SP, b/w Director / Regizor: Marian Crișan

A soprano’s audition goes completely wrong when the conductor gets distracted…

Damian works day in and day out in a supermarket but after work he has a completely different job: he goes by people’s homes and gets insulted for money.

Audiţia unei soprane ia o întorsătură proastă când atenţia dirijorului este distrasă… CineMAiubit 2007, Belgrad 2008.

Damian lucrează de dimineaţa până seara într-un supermarket, dar după program, ocupaţia sa este una complet diferită: se duce acasă la oameni şi se lasă insultat pentru bani.

Best Screenplay/DaKino International Short Film Festival, Uppsala IFF, Transylvania IFF, Milano IFF, Euroshorts Film Festival-Warsaw, Dresden International Film Festival.

56

Offcompetition.indd 56

4/1/08 2:36:08 AM


Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu / Filme realizate de Cristian Nemescu & Andrei Toncu

OFF Competition

KITSCH WITCHES.2 FM

C BLOCK STORY

KITSCHITOARELE.2 FM Romania, 2000, 17’, Beta, color Director / Regizor: Cristian Nemescu

POVESTE LA SCARA C Romania, 2002, 15’, 35 mm, color Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Recording / Înregistrare sunet: Andrei Toncu A film dedicated to the bad taste and naivety everywhere.

Elevator love stories on the outskirts of Bucharest

Un film dedicat prostului-gust şi naivităţii de pretutindeni.

Poveşti de dragoste în lift la periferia Bucureştiului..

DaKino International Film Festival 2000.

Nominated “Best Short-film”/European Academy Awards, Grand Prize/ NYU International Student Film Festival, Best Short-film/ Zagreb Film Festival.

MIHAI AND CRISTINA

MARILENA FROM P7

MIHAI ŞI CRISTINA Romania, 2001, 15’, 35 mm, b/w Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Designer: Andrei Toncu

MARILENA DE LA P7 Romania, 2006, 45’, 35 mm, color Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Designer: Andrei Toncu

There’s more than one way to embark upon an initiation journey…

Things you do for love… Lucruri pe care le faci din dragoste…

Există mai multe căi de a porni într-o călătorie iniţiatică…

Public’s Choice/Milano IFF 2002, Best International Debut/“Message-to-Man”,SanktPetersburg IFF 2002.

Grand Prize/Milano IFF, Public’s Choice/ Paris Tout Court, Best Short-film/ Syracuse International Film and Video Festival, “Semaine de la Critique”, Cannes Film Festival.

57

Offcompetition.indd 57

4/1/08 2:36:10 AM


OFF Competition

Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu / Filme realizate de Cristian Nemescu & Andrei Toncu

MECANO

FREE FALL

MECANO Romania, 2001, 6’, 35mm, color Director / Regizor: Daniel Şerbanică, Cristian Nemescu, Florin Şerban

CĂDERE LIBERĂ Romania, 2000, 12’, 35 mm, color Director / Regizor: Dorin Stana Sound Designer: Andrei Toncu

A man performs an absurd work in order to obtain a strange object. But to what purpose will he use it?

Critics’ Award & Best Image/ “CineMAiubit” IFF 2001, Best Image/ DaKino IFF 2002.

Un om face o muncă absurdă pentru a obţine un obiect ciudat. Dar oare la ce-i va folosi acel obiect?

CALIFORNIA DREAMIN’ (endless) CALIFORNIA DREAMIN’ (nesfârșit) Romania, 2007, 155’, 35 mm, color Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Concept / Concept sunet: Andrei Toncu A railway chief delays a NATO train transporting military equipment during the war in Kosovo in 1999, keeping the US marines trapped in a godforsaken village.

“Un Certain Regard” Award/Cannes 2007, Special Jury Prize/Ibiza IFF, Best Feature/ Brussels European FF, Jury Prize/Rabat IFF, Best Film/ Ellensburg IFF – Washington.

58

Offcompetition.indd 58

In the end there is only one. Rămâne unul.

Best Director of a Student Film, Best School Program prize/Karlovy Vary IFF, Best School Film/Munich IFF, Jury’s Special Prize/ Milan IFF.

WORK NOW MUNCEŞTE ACUM Romania, 2001, 14’, 35 mm, color Director / Regizor: Ion Puican Sound Designer: Andrei Toncu In a world ruled by order, the only place you can find is part of that order. Într-o lume guvernată de ordine, singurul loc pe care îl poţi găsi face parte din acea ordine.

Şeful unei gări întârzie un transport NATO cu echipament militar în timpul războiului din Kosovo din 1999, ţinându-i pe militarii americani blocaţi într-un sat uitat de lume.

4/1/08 2:36:13 AM


Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu / Filme realizate de Cristian Nemescu & Andrei Toncu

OFF Competition

THE TUBE WITH A HAT

THE DRAW

LAMPA CU CĂCIULĂ Romania, 2006, 23’, 16 mm, color Director / Regizor: Radu Jude Sound Designer: Andrei Toncu

REMIZA Romania, 2008, 2’, 35 mm, b/w & color Director / Regizor: Valeriu Stihi Sound Designer: Andrei Toncu A short road-movie about the importance of the small things in life. Un scurt road-movie despre importanţa lucrurilor mărunte din viaţa noastră.

Main Prize/Cottbus FF 2006, Jury Prize/ Sundance 2006 Int’l Short Filmmaking, Grand Prize/IndieLisboa 2007, Best Short/Mediawave IFF 2007, Grand Prize/Brussels 2007.

An imaginary play of an imaginary war unfolding and climaxing with the moment of the last button push. A button capable of destroying the entire planet. Un joc imaginar al unui război imaginar care se desfăşoară şi creşte până la clipa apăsării ultimului buton. Buton care este în stare să distrugă întreaga planetă.

ALINUŢA ALINUŢA Romania, 2006, 1’, animation, color Director / Regizor: Matei Branea Sound Designer: Andrei Toncu Alinuta, a sweet innocent little girl, is the star of the most sadistic and pointless Romanian jokes. Alinuţa, o fetiţă dulce şi inocentă, este protagonista celor mai sadice şi absurde bancuri româneşti.

59

Offcompetition.indd 59

4/1/08 2:36:16 AM


OFF Competition

Semaine de la Critique

Semaine de la Critique

A STEM UM RAMO / O RAMURĂ Brazil, 2007, 15’, 35mm, color Director / Regizor: Juliana Rojas & Marco Dutra

Historically, International Critics’ Week is the first “parallel” section of the Cannes Film Festival. It has steadfastly remained true to its tradition of discovering new talents. It was conceived by the French Union of Film Critics in 1962 to showcase first and second feature films by directors from all over the world. International Critics’ Week presents a very selective programming of seven feature films and seven shorts in Cannes so that the films can get a greater visibility. The Critics’ Week Grand Prix is awarded by the press.

Din punct de vedere istoric, Semaine de la Critique este prima secţiune “paralelă” a Festivalului de Film de la Cannes. Şi-a respectat întotdeauna tradiţia de a descoperi noi talente. A fost înfiinţată de Uniunea Criticilor de Film din Franţa în 1962, ca să prezinte primul sau al doilea lung-metraj al unor regizori veniţi din toată lumea. Semaine de la Critique are un program foarte selectiv care prezintă la Cannes şapte lung-metraje şi şapte scurtmetraje, asftel încât filmele să aibă o vizibilitate cât mai mare. Marele Premiu este acordat de presă.

Clarisse finds out a small leaf growing out of her right arm. Clarisse descoperă că din mâna ei dreaptă a răsărit o frunză.

SALIVA SALIVA Brazil, 2007, 15’, 35mm, color Director / Regizor: Esmir Filho The mind of a very young girl who is going to be kissed for the first time. Doubts and fears drowned in saliva. Gândurile unei fetiţe pe punctul de a fi sărutată pentru prima dată. Îndoiala şi teama înecate în salivă.

60

Offcompetition.indd 60

4/1/08 2:36:17 AM


Semaine de la Critique

OFF Competition

THE ROAD, THE NIGHT

FOG

LA ROUTE, LA NUIT / DRUMUL, NOAPTEA France, 2007, 12’, 35mm, color Director / Regizor: Marine Alice Le Du

CEAŢĂ New Zeeland, 2007, 15’, 35mm, color Director / Regizor: Peter Salmon

On the paths of loneliness, a filmmaker is going to step out wandering by sublimating her past in the creation of a film.

A teenage boy hindered by his father’s expectations escapes into thick fog with a girl and emerges a young man.

Pierdută pe cărările singurătăţii, o regizoare evadează din rătăciri sublimându-şi trecutul prin crearea unui film.

Un adolescent sufocat de aşteptările tatălui său evadează în ceaţa densă cu o fată şi reapare în pielea unui tânăr.

RABBIT TROUBLES

BOTH

PROBLEME CU IEPURII Bulgaria, 2007, 8’, 35mm, color Director / Regizor: Mitovski & Kalev

AMÂNDOI UK/Lebanon, 2007, 12’, 35mm, color Director / Regizor: Bass Bre’che

A long, bright road. A rabbit on the road. You divert from the way and crash. Two parallel worlds.

In July 2006 during the IsraeliLebanese war, Moussa, a former Lebanese militia sniper creates his own dream-like fantasy world in London.

Un drum lung şi luminos. Un iepure pe drum. Te abaţi de la drumul tău şi totul o ia razna. Două lumi paralele.

În iulie 2006, în timpul războiului israeliano-libanez, Moussa, un fost trăgător de elită libanez îşi contruieşte propria lume fantastică în Londra.

61

Offcompetition.indd 61

4/1/08 2:36:18 AM


OFF Competition

SITUATION FRANK

FUTURE SHORTS

CAZUL LUI FRANK Sweden, 2007, 26’, 35mm, color Director / Regizor: Patrik Eklund Frank finds his wife dead in the bathtub. He can’t handle the sudden loss and nearly implodes. Frank’s best friend Lars tries his best to cheer him up but without any success. Frank îşi găseşte soţia moartă în cadă. Nu poate face faţă pierderii şi aproape face implozie. Lars, cel mai bun prieten al său, încearcă să-l binedispună, dar fără succes.

Future Shorts is the largest and most innovative short film label in the world. Operating in 25 countries with 15,000 attending monthly, the festival has redefined the short film medium in international screen culture. Future Shorts Distribution acts as a unique deliverer of the very best short format entertainment to multiple platforms worldwide. Future Shorts is launching in Romania very shortly, and we are excited to give you the first taste of our programming at the NexT Film Festival.

Future Shorts este cea mai mare şi mai inovativă marcă de scurt-metraje din lume. Operând în 25 de ţări şi având 15.000 de spectatori lunar, festivalul a redefinit mediul scurt-metrajelor în cultura cinematografică internaţională. Future Shorts Distribution joacă rolul furnizorului unic al celor mai bune scurtmetraje de divertisment pentru diversele platforme din lumea întreagă. Future Shorts se va lansa în curând în România, şi ne bucurăm că vă putem oferi programul nostru în avanpremieră la Festivalul Next. http://www.futureshorts.com/romania

62

Offcompetition.indd 62

4/1/08 2:36:18 AM


Future Shorts

OFF Competition

SPIDER

WHAT’S A GIRL TO DO?

PăIANJENUL Australia, 2007, 9’, HDCam, color Director / Regizor: Nash Edgerton

CE POATE SA FACĂ O FATĂ? UK, 2007, 4’, 16mm, color Director / Regizor: Dougal Wilson It’s all fun and games until someone loses an eye.

Giant mascot headed BMXers pedal, hop and twist in sync to the subtle pulsing break beats of this trip hop masterpiece by “Bat for Lashes”.

Toate bune şi frumoase până când cineva îşi pierde un ochi.

Biciclişti cu capete enorme de mascote pedalează, fac sărituri şi răsuciri pe ritmurile subtile ale acestei capodopere a muzicii trip hop, semnată de “Bat for Lashes”.

TROUT

EASY MONEY

PĂSTRĂVUL UK, 2007, 10’, 35mm, color Director / Regizor: Johnny Barrington

ARGENT CONTENT / BANI NEMUNCIŢI France, 2000, 18’, color Director / Regizor: Phil Dussol

Life for a young Scottish couple is altered after a bizarre chain of events.

In an apartment, Luc and Félicia tell the story of a hold-up carried out during an instant of rebellion.

Viaţa unui cuplu de tineri scoţieni e schimbată de un lanţ ciudat de evenimente.

Într-un apartament, Luc şi Felicia povestesc un jaf înfăptuit într-o clipă de rebeliune.

63

Offcompetition.indd 63

4/1/08 2:36:21 AM


OFF Competition

Future Shorts

NEVER LIKE THE FIRST TIME

I AM NOT VAN GOGH

NICIODATĂ NU E CA PRIMA DATĂ Sweden, 2005, 15’, 35mm, color Director / Regizor: Jonas Odell

NU SUNT VAN GOGH USA, 2005, 5’, 35mm, b/w Director / Regizor: David Russo This fascinating animated documentary chronicles four people’s life-changing episode from hilarious to serious.

A true story, many times over, originally created as a site-specific art installation for Seattle’s Bumbershoot festival.

Acest fascinant documentar animat povesteşte acelaşi episod de neuitat din viaţa a patru persoane, trecând de la comic la grav.

O poveste adevărată care se repetă, creată special ca o instalaţie de artă pentru festivalul Seattle Bumbershoot.

THE NAUTICAL EDUCATION

CAN I KISS YOU?

EDUCAŢIE NAUTICĂ Canada, 2006, 3’, HDV&16mm, color Director / Regizor: Christian Laurence, Genevieve Perron

ON S’EMBRASSE? / RĂMÂNEM PRIETENI? France, 2000, 6’, 35mm, color Director / Regizor: Pierre-Oliver Mornas

You will be cold. You will be scared. You will want to give up. Only true heroes triumph.

A girl arrives at her audition ten minutes early. Finding it difficult to learn her lines, she approaches a man nearby for help…

Iţi va fi frig. Iţi va fi frică. Vei vrea să renunţi. Numai eroii adevăraţi înving.

O tânără ajunge la audiţie cu zece minute mai devreme. Deorece îi e greu să ţină minte replicile, apelează la ajutorul unui străin din apropiere.

64

Offcompetition.indd 64

4/1/08 2:36:24 AM


Future Shorts

OFF Competition

THE TOAST

ELEPHANT GUN

LA TARTINE / TARTINA France, 2004, 8’, Beta SP, color Director / Regizor: Guillaume Colomb

ELEPHANT GUN USA, 2007, 4’, 16mm, color Director / Regizor: Alma Har’el

A habitual morning, breakfast is being prepared. But this morning, the honey got up on the wrong side of the bed.

Mustachioed debauchery set to a ukulele-accordion waltz in the music video for “Elephant Gun” by Beirut.

Într-o dimineaţă obişnuită, se pregăteşte micul dejun. Dar în dimineaţa aceasta, mierea s-a trezit cu faţa la cearceaf.

O destrăbălare cu mustaţă pe acordurile unui vals la ukulele şi acordeon în videoclipul melodiei “Elephant Gun” a lui Beirut.

NATAN NATAN Sweden, 2003, 13’, 35mm, color Director / Regizor: Jonas Bergergård & Jonas Holmström Natan’s first day on a new job. The employment office has sent him to Viggo’s hamburger joint. Munir tries to teach him the moves but Natan is a disaster waiting to happen. E prima zi a lui Natan la noua slujbă. Biroul de plasament l-a trimis la un fast-food. Munir încearcă să-l înveţe mişcările, dar Natan e o bombă cu ceas.

65

Offcompetition.indd 65

4/1/08 2:36:26 AM


OFF Competition

Festival Cities Milan / milano

Festival Cities – Milan / Milano

BARGAIN CHILIPIR UK, 2007, 9’, Mini DV, color Director / Regizor: Gunhild Enger

The thirteenth edition of Milano Film Festival will be held from 12th to 21st September 2008.

Two bargain hunters on their eternal quest for the ultimate saving.

Since 1996 the festival has attracted films and filmmakers from all over the world. It is independent – from the interests of major distributors, from institutional politics, from money, from fashion, from critics. But it is also dependent – on the filmmakers’ creativity and talent, on the expertise and experience of the people that organize it, on the work and commitment of hundreds of volunteers.

Doi vânători de chilipiruri se străduiesc disperaţi să facă economii.

The call for entries for the 2008 edition is open to works of any genre, language, format and length, produced after 1st January 2007. Deadline 31st May 2008. www.milanofilmfestival.it

Cea de-a treisprezecea ediţie a Festivalului de Film de la Milano va avea loc între 12-21 septembrie 2008. Din 1996, festivalul a atras filme şi cineaşti din toată lumea. Este un festival independent – de interesele principalilor distribuitori, de politici instituţionale, de bani, de modă, de critici. Dar este în acelaşi timp dependent – de creativitatea şi talentul cineaștilor, de profesionalismul şi experienţa oamenilor care îl organizează, de munca şi dăruirea sutelor de voluntari. Înscrierile pentru ediţia 2008 sunt deschise pentru opere de orice gen, limbă, format sau durată, produse după 1 ianuarie 2007, termen-limită: 31 mai 2008. www.milanofilmfestival.it

NIGHT BUS NITBUS / AUTOBUZUL DE NOAPTE Spain, 2007, 9’, 35mm, color Director / Regizor: Junajo Gimenez Peña One ride on the bus, two rides, one dialogue, two dialogues. Two close friends. Possibly. O călătorie cu autobuzul, două călătorii, un dialog, două dialoguri. Doi prieteni apropiaţi. Poate.

66

Offcompetition.indd 66

4/1/08 2:36:28 AM


Festival Cities – Milan / Milano

OFF Competition

THE MAJESTY OF THE WETLANDS MĂREŢIA DIN WETLANDS Australia, 2005, 5’, 16mm, color Director / Regizor: Emmanuel Marshall

458NM 458NM Germany, 2005, 6’, Digibeta, color Director / Regizor: Jan Bitzer, Ilija Brunck, Tom Weber Two mechanical Snails meet in the forest. A pretended fight starts that raises up to a gentle sensual amorous game.

The plight of endangered species such as shopping trolleys, plastic bags, and old tyres.

Doi Melci mecanici se întâlnesc în pădure. Încep să simuleze o bătaie care se transformă uşor într-un joc senzual.

Situaţia unor specii pe cale de dispariţie: cărucioare de cumpărături, pungi de plastic si cauciucuri folosite.

HOBBY METAL

SPITTED BY KISS

HOBBY METAL Uruguay, 2005, 11’, 16mm, color Director / Regizor: Maximiliano Contenti

PLIVNUTI POLIBKEM / STRĂPUNs DE UN SĂRUT Czech Republic, 2007, 11’, Digital Photos, color Director / Regizor: Milos Tomic

A strange young man, addicted to his hobby of searching and collecting everything he finds with his metal detector, has just found something new for his collection.

A young man, whose strongest desire is to live literally “on the street”, is attracted by a girl who walks normally, and therefore sees things from another point of view...

Un tânăr ciudat, dependent de hobby-ul lui de a căuta şi colecţiona tot ce găseşte cu detectorul lui de metale, tocmai a descoperit ceva nou pentru colecţia lui.

Un tânăr, a cărui dorinţă principală e să trăiască ad litteram “pe străzi”, e atras de o fată care merge normal, şi de aceea vede lucrurile dintr-un punct de vedere diferit… 67

Offcompetition.indd 67

4/1/08 2:36:30 AM


OFF Competition

Festival Cities – Milan / Milano

200,000 PHANTOMS

DRAKE

NIJUMAN NO BOREI / 200.000 DE FANTOME France, 2007, 10’, 35mm, b&w Director / Regizor: Jean-Gabriel Périot

DRAKE Austria, 2007, 5’, Super 16mm, color Christopher Rainer

Hiroshima. 1900, 1925, 1945, 1975, 2007, ...

A male silhouette tries to catch this moment of beauty. He does not succeed. Silueta unui bărbat încearcă să surprindă această clipă de frumuseţe, însă nu reuşeşte.

DISTURBING RELIGION IN RELIGIOSO DISAGIO / SEMNELE RELIGIEI Italy, 2005, 19’, 35mm, color Director / Regizor: Massimiliano Maci Verdesca A guitarist in a metal band is chosen by God to bring the marks of his suffering: the stigmata. This event will break the balance of his life. Un chitarist dintr-o formaţie metal e ales de Dumneazeu să poarte semnele suferinţei sale: stigmatele religiei. Acest eveniment îi va distruge echilibrul.

68

Offcompetition.indd 68

4/1/08 2:36:31 AM


OFF Competition

Festival Cities Sarajevo

MINUS MINUS Serbia, 2006, 16’, BETA SP, color Director / Regizor: Pavle Vuckovic

Sarajevo Film Festival is an international film festival with a specific goal of supporting and promoting South-Eastern cinema and authors. To this end Sarajevo Film Festival also founded a regional co-production market, CineLink, and educational programme, Sarajevo Talent Campus. Sarajevo Film Festival represents the main meeting place for all regional producers and authors.

Jelena and Milan are going to the mountain house for a weekend. Milan disappears. Jelena starts looking for him and gets lost in the snowy woods. Jelena şi Milan pleacă să-şi petreacă weekend-ul la cabană. Milan dispare. Jelena începe să-l caute şi se rătăceşte în pădurea înzăpezită.

The 14th Sarajevo Film Festival will take place from 15th to 23th August 2008. For more details on SFF news, programmes and film submission please visit www.sff.ba

Festivalul de Film de la Sarajevo este un festival internaţional de film al cărui obiectiv principal este promovarea şi sprijinirea filmelor şi autorilor din Sud-Estul Europei. În acest scop, Festivalul de la Sarajevo a fondat o piaţă regională pentru coproducţii, CineLink, şi programul educaţional Sarajevo Talent Campus. Festivalul de Film de la Sarajevo reprezintă punctul de întâlnire al tuturor autorilor şi producătorilor din regiune. Cea de-a 14-a ediţie va avea loc între 15-23 aprilie 2008. Pentru mai multe detalii şi noutăţi despre programe şi înscrieri, vizitaţi www.sff.ba.

SUNNY SIDE OF THE ALPS SUNCANA STRANA ALPI / PARTEA ÎNSORITĂ A ALPILOR Slovenia, 2007, 15’, 35mm, color Director / Regizor: Janez Burgera Two typical Slovenian families live in an Alpine idyll, until one of them buys a new car… Două familii slovene tipice trăiesc în armonie într-un sătuc idilic din Alpi, până când una dintre ele cumpără o maşină nouă...

69

Offcompetition.indd 69

4/1/08 2:36:32 AM


OFF Competition

Festival Cities – Sarajevo

WHAT DO I KNOW

WHY DO I LOVE AYCA?

ŠTA JA ZNAM / CE ŞTIU EU Bosnia and Herzegovina, 2007, 10’, 35mm, color Director / Regizor: Timur Makarevic, Šejla Kameric

AYÇA’YI NEDEN SEVIYORUM?/ DE CE O IUBESC PE AYCA? Turkey, 2006, 8’, 16mm, color Director / Regizor: Mufit Samik

In and around a house love stories intertwine, and one love story leads to another.

A love story which tells us about a man and a woman who finds pleasure in violence.

Poveşti de dragoste se împletesc în interiorul şi în jurul unei case, iar o poveste dă naştere alteia.

O poveste de dragoste care ne vorbeşte despre un bărbat şi o femeie care găsesc plăcere în violenţă.

TRIPE AND ONIONS

THE HOLE

SZALONTÜDÕ / BURTĂ ŞI CEAPĂ Hungary, 2006, 7’, 35mm, color Director / Regizor: Marton Szimai

RUPA / GROAPA Slovenia/Croatia, 2007, 13’, 16mm, colour Director / Regizor: Marko Santic

A delicious food of vanishing times meets two men. They understand each other even without words.

Stjepan hid himself in a selfmade bomb shelter behind his house and does not wish to come out.

Pe doi bărbaţi îi uneşte aceeaşi mâncare delicioasă din vremuri uitate. Cei doi se înţeleg fără cuvinte.

Stjepan s-a ascuns într-un adăpost împotriva bombelor construit de el şi nu mai vrea să iasă.

70

Offcompetition.indd 70

4/1/08 2:36:41 AM


OFF Competition

Festival Cities Lisbon / lisabona

DINNER IN LISBON JANTAR EM LISBOA / CINĂ LA LISABONA Portugal, 2007, 9’, Beta SP, color Director / Regizor: André Carrilho

INDIELISBOA is a privileged event dedicated to the most recent and interesting works of independent cinema from all over the world (shorts and features). Keeping its attention on the author’s creativity and independence, in four years INDIELISBOA was able to become the most important Portuguese festival. The event takes place between 24th of April – 4th of May.

Jaime Ícaro works on a weekly TV magazine. At the end of another dull working day he receives a fax from Teresa, his girlfriend, breaking up from their one year relation. Jaime Ícaro lucrează pentru un săptămânal TV. La sfârşitul uni zile monotone primeşte un fax de la prietena lui, Teresa, care pune punct relaţiei lor de un an.

INDIELISBOA este un eveniment special dedicat celor mai recente şi interesante opere cinematografice independente din întreaga lume (scurt-metraje şi lung-metraje). Concentrându-se pe creativitatea şi independenţa autorilor, INDIELISBOA a reuşit să devină în patru ani cel mai important festival portughez. Festivalul are loc între 24 aprilie – 4 mai.

BEFORE TOMORROW ANTES DE AMANHÃ / PÂNĂ MÂINE Portugal, 2007, 16’, 35mm, color Director / Regizor: Gonçalo Galvão Teles The political police are cornering Mario into fleeing the country. An encounter scheduled for tomorrow can be the passport for his salvation. Will he make it? Poliţia politică îl forţează pe Mario să fugă din ţară. O întâlnire stabilitită pentru mâine poate fi biletul lui de salvare. Va reuşi oare să ajngă la timp?

71

Offcompetition.indd 71

4/1/08 2:36:43 AM


OFF Competition

Festival Cities – Lisbon / Lisabona

CHINA, china

STUART

CHINA, china Portugal, 2007, 20’, 35mm, color Director / Regizor: João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata

STUART Portugal, 2006, 11’, 35mm, b&w Director / Regizor: Zepe

When she passes, the children scream: “China, China!” China is going to fly. To escape far away at dawn.

Wanderings through a sordid and abandoned Lisbon, after the graphic work by Stuart de Carvalhais.

Când trece pe lângă ei, copiii o strigă “China, China!” China are de gând să plece. Să fugă departe în zori.

Peregrinări printr-o Lisabonă sordidă şi abandonată, inspirate de grafica lui Stuart de Carvalhais.

BIRD OF PREY RAPACE / PASĂRE DE PRADĂ Portugal, 2006, 23’, 35mm, color Director / Regizor: João Nicolau To escape the sleep of reason – which creates monsters, Hugo exercises his lyrical vein by writing, with his friend Manuel, songs about their neighbourhood. Ca să evite somnul raţiunii – care creează monştri, Hugo îşi exersează latura artistică compunând, împreună cu prietenul său Manuel, cântece despre cartierul lor. 72

Offcompetition.indd 72

4/1/08 2:36:45 AM


OFF Competition

Festival Cities Ludwigsburg

QUIZ KWIZ / CONCURS Belgium, 2006, 5’, 35mm, color Director / Regizor: Renaud Callebaut

The Ludwigsburg European Short Film Biennale is located at the Baden-Württemberg Film Academy, one of the youngest and internationally most renowned German film schools. The festival started in 1994 and now takes place every second year in July. It is dedicated to young European filmmakers: directors up to the age of 35 can apply with films up to 35 minutes. The competition has an emphasis on films that reflect European reality in a challenging way. In 2007 the Short Film Biennale had a special focus on young cinema from Romania.

Bienala de Scurt-metraje Europene de la Ludwigsburg are loc la Academia de Film Baden-Württemberg, una dintre cele mai tinere şi renumite şcoli germane de film din lume. Festivalul a fost fondat în 1994, şi are loc în prezent o dată la doi ani, în iulie. Este un festival dedicat tinerilor cineaşti europeni: regizori de maxim 35 de ani pot participa cu filme de maxim 35 de minute. Competiţia se axează pe filme care reflectă realităţile din Europa într-un manieră originală. În 2007, Bienala de Scurt-metraje a acordat o atenţie deosebită tinerilor cineaşti din România.

Two elderly ladies armed with mobile phones hold a merciless duel with each other. How far will they go? Două bătrânele înarmate cu telefoane mobile se înfruntă într-un duel necruţător. Cât de departe vor merge oare?

PICK UP DECROCHE / RĂSPUNDE France, 2006, 17’, 35mm, color Director / Regizor: Manuel Schapira Lea finds it difficult to make contact with other people. So she calls the phone box in front of her house. Passers-by answer the phone. Her methods work – but what happens next? Lea are probleme în relaţionarea cu oamenii, de aceea sună la cabina telefonică din faţa casei. Trecători răspund la telefon. Metodele ei funcţionează – dar oare ce urmează? 73

Offcompetition.indd 73

4/1/08 2:36:46 AM


OFF Competition

Festival Cities - Ludwigsburg

TO LIVE, TO EXIST

NEVERMORE

ELÄÄ OLLA OLEMASSA / A TRĂI, A EXISTA Finland, 2007, 13’, Beta SP, color Director / Regizor: Reeta Aalto

NIMMERMEER / OCEANUL DINĂUNTRU Germany / Denmark, 2006, 60’, 35mm, color Director / Regizor: Toke Constantin Hebbeln

Veera finds out that her father has said he is staying alive only for her graduation party. Veera’a rejected boyfriend threatens to kill himself, too.

A boy’s childhood seems destined to end when he loses his father – if it wasn’t for a small miracle, there where the sea meets the sky.

Veera află că tatăl ei intenţionează să rămână în viaţă numai pentru petrecerea ei de absolvire. Prietenul respins al Veerei ameninţă şi el că se sinucide.

Copilăria unui băiat care şi-a pierdut tatăl pare menită să ia sfârşit – noroc cu un miracol, când marea întâlneşte cerul.

THE INVISIBLE HAND DIE UNSICHTBARE HAND / MÂNA INVIZIBILĂ Germany, 2006, 23’, 35mm, color Director / Regizor: Dirk Lütter Marc, who is in his mid-thirties and a failure, is working as a mystery shopper. When he and his colleagues catch a fraudulent female shop assistant, Marc has to make a major decision. Marc, un ratat trecut de prima tinereţe, lucrează drept „cumpărător sub acoperire. Când el şi colegii lui prind în flagrant o asistentă de vânzări, Marc trebuie să ia o decizie importantă. 74

Offcompetition.indd 74

4/1/08 2:36:56 AM


OFF Competition

Countries in Focus IRELAND / irlanda

DEEP BREATHS RESPIRĂ ADÂNC Ireland, 2007, 15’, 35mm, color Director / Regizor: PJ Dillon

Programme supported by the Irish Film Board, Irish Film Institute, Culture Ireland and the Irish Embassy in Romania.

When Danny sees Bridget, the woman he loves, getting on a train with another man he decides to follow them. What he discovers reveals a shocking truth.

Program realizat cu sprijinul Irish Film Board, Irish Film Institute, Culture Ireland şi al Ambasadei Irlandei în România.

Când Danny o vede pe Briget, femeia pe care o iubeşte, urcându-se într-un tren cu un alt bărbat, se hotărăşte să-i urmărească. Ceea ce urmează e o descoperire şocantă.

PUMP ACTION PUMP ACTION Ireland, 2007, 4’, 35mm, color Director / Regizor: Frank Reid An unusual interview becomes an extraordinary race. Un interviu neobişnuit se transformă într-o cursă extraordinară.

75

Offcompetition.indd 75

4/1/08 2:37:48 AM


OFF Competition

Countries in Focus – Ireland / Irlanda

ROLLA SAOR

NEW BOY

ROLLA SAOR Ireland, 2007, 24’, 35mm, color Director / Regizor: Cathal Watters

NOUL COLEG Ireland, 2007, 11’, 35mm, color Director / Regizor: Steph Green A chance photograph Marc takes of Ruth on the beach sparks off a new found interest in photographing each other.

This poignant and comedic short film deftly captures the experience of being the new boy in school through the eyes of Joseph, a nine-yearold African boy.

Un instantaneu făcut de Mark lui Ruth pe plajă le trezeşte interesul în a se fotografia unul pe celălalt.

FRANKIE FRANKIE Ireland, 2007, 12’, color Director / Regizor: Darren Thornton Frankie is fifteen and preparing for fatherhood. He’s determined he’s going to be the best dad ever. Frankie are cincisprezece ani şi se pregăteşte să devină tată. E hotărât să fie cel mai bun tată din lume.

Acest scurt-metraj de un comic usturător surprinde cu abilitate experienţa de a fi noul venit din şcoală prin ochii lui Joseph, un băieţel african de nouă ani.

THE FAERIES OF BLACKHEATH WOODS ZÂNELE DIN PĂDUREA BLACKHEATH Ireland, 2006, 4’, 35mm, color Director / Regizor: Ciaran Foy Something peculiar happened that day. Curious Melissa was enchanted by some real Faeries and followed them down into Blackheath Woods... O întâmplare neobişnuită a avut loc în acea zi. Melissa a fost vrăjită de câteva Zâne adevărate, pe care le-a urmat în Pădurea Blackheath...

76

Offcompetition.indd 76

4/1/08 2:37:49 AM


Countries in Focus – Ireland / Irlanda

JOYRIDE

OFF Competition

Countries in Focus SPAIN / spania

PLIMBARE Ireland, 2007, 24’, 35mm, color Director / Regizor: Margaret Corkery On a stormy night, two girls and two boys drive up a dark, derelict laneway looking for thrills. Very quickly, the night turns sinister.

Programme supported by the Cervantes Institute in Bucharest, Kimuak and Madrid en Corto. Program realizat cu sprijinul Institutului Cervantes din Bucuresti, Kimuak şi Madrid en Corto.

Într-o noapte furtunoasă, două fete şi doi băieţi fac o plimbare cu maşina pe o stradă întunecată în căutare de senzaţii noi. Pe neaşteptate, noaptea ia o întorsătură sinistră.

ONE TOO MANY ERAMOS POCOS / UNUL ÎN PLUS Spain, 2005, 16’, 35mm, color Director / Regizor: Borja Cobeaga When his wife leaves him, Joaquín turns to his son to help him bring his mother-inlaw out of a home to do the housework. După ce îl părăseşte soţia, Joaquin apelează la fiul său pentru a-şi scoate soacra dintr-un azil ca să-i ajute la treburile casnice.

77

Offcompetition.indd 77

4/1/08 2:37:57 AM


OFF Competition

Countries in Focus – Spain / Spania

TRACES IN THE SNOW

TRAUMALOGÍA

HUELLAS EN LA NIEVE / URME ÎN ZĂPADĂ Spain, 2005, 19’, 35mm, b/w Director / Regizor: Pedro Touceda

TRAUMALOGÍA Spain, 2007, 22’, HD-SR, 2007 Director / Regizor: Daniel Sánchez Arévalo

A fable, a cross between sci-fi and traditional tales, about human condition and the loss of innocence.

During Antonio’s wedding, his father has a heart attack. The whole family goes to the hospital, where all the traumas and miseries appear during a tense night wait.

O fabulă, o îmbinare între povestirile tradiționale și cele SF, despre condiția umană și pierderea inocenței.

La nunta lui Antonio, tatăl familiei suferă un infarct. Toată familia pleacă la spital, unde, după o noapte tensionată, ies la iveală toate traumele și suferințele.

IN THE HOLE

TAXI?

EN EL HOYO / ÎN GROAPĂ Spain, 2006, 24’, 35mm, color Director / Regizor: David Martín de Los Santos

TAXI? Spain, 2007, 5’, HDV, b/w Director / Regizor: Telmo Esnal

Lucía is desperate and decides to take her own life.

The city taxi drivers have followed a course on kindness. If you do not make the grade, you will not arrive at your destination.

Lucía e disperată şi se hotărăşte să se sinucidă.

Şoferii de taxi din oraş au făcut un curs de amabilitate. Dacă nu iei notă bună, nu ajungi la destinaţie.

78

Offcompetition.indd 78

4/1/08 2:37:59 AM


OFF Competition

Countries in Focus SWEDEN / suedia

BRICK BY BRICK STEN FÖR STEN / CĂRĂMIDĂ DUPĂ CĂRĂMIDĂ Sweden, 2008, 29’, HD CAM, color Director / Regizor: Peter Magnusson

Programme supported by the Göteborg International Film Festival.

If you´re a 40-year old bricklayer, longing for some gilted edge in your dull existence and find that there are some cheap labour around – what do you do?

Program realizat cu sprijinul Festivalului Internaţional de Film din Göteborg.

Ce faci dacă eşti un zidar de 40 de ani, care caută să dea un sens nou vieţii sale cenuşii şi descoperă că există tot felul de slujbe ieftine?

BETWEEN YOU AND ME

JUNE

MELLAN OSS / ÎNTRE NOI Sweden, 2008, 20’, Super 16mm, color Director / Regizor: Per Hanefjord

JUNI / IUNIE Sweden, 2007, 42’, DVCAM, color Director / Regizor: Fijona Jonuzi

Annie and Jonas meet in their former apartment, two weeks after their break up..

A group of people are arguing at a party. Two girls try to seduce their teacher.

Annie şi Jonas se întâlnesc în fostul lor apartament, la două săptămâni după despărţire.

Un grup de persoane se ceartă la o petrecere. Două fete încearcă să-şi seducă profesorul.

79

Offcompetition.indd 79

4/1/08 2:38:01 AM


Master-class

Wednesday, the 9th of April / Miercuri, 9 aprilie Orange Concept Store 11.00 – Master-class on film directing: Cristian Mungiu Master-class de regie: Cristian Mungiu

13.00 – What can an agent do for a talent? Ce poate să facă un agent pentru un artist? – David Flynn

CRISTIAN MUNGIU Born in 1968 in Iasi, Cristian Mungiu first graduated from Foreign Languages in his native city before coming to Bucharest to study Film Directing at UNATC (1994-1998), where he wrote and directed 8 short-films. After the graduation he worked as 1st AD for foreign films shot in Romania, like “Train de Vie” and “Beowulf”. In 2002 he directed his first feature film, “Occident”, and one year later he founded, together with Hanno Höfer and Oleg Mutu, the production company “Mobra”. In 2007 he won the Palme d’Or at Cannes with “4 months, 3 weeks and 2 days”. Născut la Iaşi în 1968, Cristian a absolvit Limbi Străine în oraşul natal înainte de a veni la Bucureşti la Facultatea de Regie din cadrul UNATC (1994-1998), unde a scris şi regizat 8 filme de scurt metraj. După facultate a lucrat ca regizor secund la filme străine turnate în România, precum “Train de Vie” sau “Beowulf”. În 2002 a debutat ca regizor de lung metraj cu “Occident” iar un an mai târziu a înfiinţat casa de producţie “Mobra” alături de Hanno Hofer şi Oleg Mutu. În 2007 a câştigat cu “4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” premiul Palme d’Or la Cannes.

DAVID FLYNN David is motion picture literary agent in the “Independent Film Group of leading talent and literary agency UTA”, representing top filmmakers, actors and technicians, especially on the American market. UTA is one of the leading Hollywood agencies, which represents, among other Oscar nominees and winners, Ethan and Joel Coen. Within UTA, David also develops film finance strategies for independent features. He is an active member of BAFTA and a regular attendee at key international film festivals, including Cannes, Toronto and Sundance, always searching for new talents. David este unul dintre agenţii artistici grupaţi în United Talents Agency, reprezentând cineaşti, scenarişti, actori şi tehnicieni de cinema de top, în special pe piaţa americană. UTA este una dintre primele agenţii hollywoodiene, reprezentându-i, printre mulţi alţi cineaşti premiaţi cu Oscar, pe Ethan şi Joel Coen. De asemenea, în cadrul UTA, David Flynn produce şi dezvoltă strategii de finanţare pentru filme independente. Este membru activ BAFTA şi participă regulat la cele mai importante festivaluri de film, printre care Cannes, Toronto şi Sundance, mereu în căutare de noi talente.

80

Offcompetition.indd 80

4/1/08 2:38:02 AM


Seminar on Sound-Design

Thursday, the 10th of April / Joi, 10 aprilie Orange Concept Store 11.00 – Seminar on sound-design: How important is the soundtrack for a director? Seminar de sound-design: Cât de importantă este coloana sonoră pentru un regizor? – Jamie Travis JAMIE TRAVIS Jamie Travis has built a strong reputation in Canada’s independent film scene as a director of precise vision. His five short films have all had a great success on the international film festival circuit. Highlights include Rotterdam, Karlovy Vary, Bucharest, Slamdance and South by Southwest. Comparisons have ranged from Peter Greenaway to David Lynch to Alfred Hitchcock. The recurring theme of childhood frailty - alongside his painstakingly designed interiors have established Jamie as “an indie auteur-to-watch.” Jamie Travis şi-a construit o reputaţie puternică de regizor cu o viziune percutantă pe scena cinema-ului independent canadian. Cele cinci scurt-metraje ale sale au avut toate un real succes în circuitul internaţional al festivalurilor de film. Printre cele mai importante se numără Rotterdam, Karlovy Vary, Bucureşti, Slamdance, South by Southwest. A fost comparat cu Peter Greenaway, dar şi cu David Lynch şi Alfred Hitchcock. Tema recurentă a fragilităţii copilăriei, deopotrivă cu decorurile migălos construite, l-au consacrat pe Jamie ca un autor independent de urmărit.

12.00 – Seminar on sound-design: Bucharest – Paris – Bucharest: a return trip throughout film music and sound-track – Cristinel Şirli & Vasile Şirli Seminar de sound-design: Bucureşti – Paris – Bucureşti: o călătorie tur-retur în muzica de film şi coloana sonoră – Cristinel Şirli & Vasile Şirli CRISTINEL ŞIRLI Born in 1965, in Oraviţa, Romania, Cristinel Şirli lives in Paris, where he worked for Warner and Universal Pictures. In 2000 he founded the “Creative Sound” company, which now has 6 studios, used for sound mixing for cinema and TV. “Creative Sound” was in charge of the sound mixing in the Romanian features: “Lovesick”, “California Dreamin’”, “4 months, 3 weeks, 2 days”. Recently the studio finished the sound mixing for “The Silent Wedding”. Născut în 1965 la Oraviţa, România, Cristinel Şirli trăieşte la Paris, unde a lucrat pentru Warner şi Universal Pictures. În 2000 a înfiinţat compania “Creative Sound”, care numără acum 6 studiouri, unde se realizează mixaje pentru cinema şi TV. La “Creative Sound” s-a realizat mixajul pentru filmele româneşti: “Legături bolnăvicioase”, “California Dreamin’”, “4 luni, 3 săptămâni, 2 zile”. De curând aici s-a încheiat mixajul la “Nunta mută”.

VASILE ŞIRLI Composer Vasile Şirli, born in Variaş, Romania, lives in Paris since 1986. Educated at the Music Academy of Bucharest, he dedicated his work to theatre, cinema, dance and music. He composed and produced music for theatre directors: Lucian Pintilie, Petrika Ionesco, Silviu Purcarete. Also a 81

Offcompetition.indd 81

4/1/08 2:38:04 AM


Seminar on Sound-Design

Thursday, the 10th of April / Joi, 10 aprilie Orange Concept Store composer of original film music, he worked for Mircea Daneliuc (“Glissando”), Nicu Stan (“A Arew for Singapore”, Great Prize for Music). In France, he composes music for TV shows, movies and theatre shows. Compozitorul Vasile Şirli, născut la Variaş, în România, trăieşte din 1986 la Paris. A studiat la Conservatorul din Bucureşti şi şi-a dedicat viaţa teatrului, filmului, dansului şi muzicii. A compus şi produs muzică pentru regizori de teatru: Lucian Pintilie, Petrika Ionesco, Silviu Purcărete. Compune de asemenea muzică de film: a colaborat cu Mircea Daneliuc (“Glissando”), Nicu Stan (“Un Echipaj pentru Singapore”, Marele Premiu pentru Coloană Sonoră). În Franţa compune pentru emisiuni TV, filme şi teatru.

82

Offcompetition.indd 82

4/1/08 2:38:04 AM


Round Table

Friday, the 11th of April / Vineri, 11 aprilie Orange Concept Store 11.00 – The importance of festivals for the future career of a filmmaker / Importanţa festivalurilor pentru cariera viitoare a unui cineast Bernard Payen, Dimitris Kerkinos, Anna Hoffmann, Anders Annikas, Natalie Lettenewitsch, Shane Smith, Clementine Mourão-Ferreira, Txema Muñoz Lopez, Tudor Giurgiu

Dimitris Kerkinos lucrează din 1999 pentru Festivalul Internaţional de Film de la Salonic şi Festivalul de Documentar de la Salonic (TDF), unde coordonează secţiunile “Cinema-uri Naţionale” şi “Omagiile şi Retrospectivele Regizorilor”. Din 2002 programează şi coordonează secţiunea “Balkan Survey”. Din 2004, Dimitris predă de asemenea Antropologie Vizuală la Universitatea Panteion, din Atena, şi a ţinut mai multe seminarii despre cinematograful balcanic, cubanez şi latino-american.

BERNARD PAYEN Bernard Payen – editor in chief of “Travelling Avant” (1992-1999) and of “Objectif Cinema”, website since 2000, also in charge of the radio programme “The Night’s Pasangers” since September 2007. He is also in charge of the publications at the Cinematheque Française in Paris and Short Film Coordinator at the International Crtic’s Week (Festival de Cannes). Bernard Payen – redactorul-şef al revistelor “Travelling Avant” (1992-1999) şi “Objectif Cinema”, versiunea online (din 2000) şi realizator al programului radio “Pasagerii nopţii”. În prezent se ocupă de asemenea de publicaţiile Cinematecii Franceze din Paris şi este coordonatorul selecţiei de scurt-metraje pentru Semaine Internationale de la Critique din cadrul Festivalului de la Cannes.

ANNA HOFFMANN Anna Hoffmann, born in 1962 in Hamburg, studied media science and cultural anthropology and worked as a programmer, curator, film critic and translator before joining the team of the Berlin Film Festival as programming coordinator and member of the selection committee of the International Forum of New Cinema in 2000. Născută în 1962 la Hamburg, Anna Hoffmann a studiat antropologie culturală şi ştiinţe media, a lucrat că selecţioner, curator, critic de film şi traducător, înainte de a se alătura echipei Festivalului de Film de la Berlin în funcţia de coordonator de program şi membru al comitetului de selecţie pentru secţiunea “International Forum of New Cinema” în 2000.

DIMITRIS KERKINOS Since 1999 he has been working at Thessaloniki IFF and Thessaloniki Documentary Festival (TDF), coordinating the National Cinemas and Directors’ Tributes and Retrospectives. He has been programming and coordinating the Balkan Survey section since 2002. Dimitris is also teaching Visual Anthropology at Panteion University, Athens, since 2004, and has led various seminars on Balkan, Cuban and Latin American cinema.

ANDERS ANNIKAS He was born in 1980 in Falun, Sweden. At present he is the manager of “Swedish Images”, the Swedish section of Göteborg International Film Festival. He also works as a journalist and comic book writer. S-a născut în 1980 în Falun, Suedia. În prezent este directorul 83

Offcompetition.indd 83

4/1/08 2:38:08 AM


Round Table

“Swedish Images”, secţiunea suedeză din cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Göteborg. Lucrează de asemenea ca ziarist şi scriitor de benzi desenate.

NATALIE LETTENEWITSCH Natalie was the programme coordinator of the Ludwigsburg European Short Film Biennale 2007. She has been working as a freelance editor for several film institutions and festivals such as the German Film Museum Frankfurt, the film magazine “Schnitt”, International Short Film Festival Oberhausen, Filmfestival Max Ophüls Preis, and for the editorial board of 3sat television. Natalie a fost coordonatorul de program al Bienalei Europene de Scurt-metraje de la Ludwigsburg din 2007. A lucrat ca redactor independent pentru diverse instituţii şi festivaluri de film, ca German Film Museum Frankfurt, revista de film “Schnitt”, Festivalul Internaţional de Scurt-metraj Oberhausen, Filmfestival Max Ophüls Preis, şi pentru comitetul de redacţie al postului TV 3sat.

CLEMENTINE MOURÃO-FERREIRA Head of the documentary and feature-film production department of “Les Films de L’Après Midi” (France), Clémentine is a regular contributor to film-related magazines, and she coordinated for two years the French Film Festival in Portugal. With a degree in Classical Literature from Sorbonne, she later did a training at Arte France. After being a member of the Onda Curta Jury of IndieLisboa 2005, she became part of the programming team for short films selection. Director al departamentului de producţie de documentare şi lung-metraje al companiei “Les Films de L’Après Midi” (Franţa), Clémentine colaborează regulat cu reviste de film şi a coordonat pentru doi ani Festivalul de Film Francez din Portugalia. După ce a absolvit literatură clasică la Sorbonna, a făcut un stagiu de pregătire la Arte France. În 2005 a fost membră a juriului “Onda Curta” în cadrul Festivalului IndieLisboa, devenind apoi membru al echipei de selecţie de scurt-metraje.

TXEMA MUÑOZ LOPEZ

Shane is the Director of Programming for Channel Zero Inc, an independent Canadian broadcaster. Prior to this he was Director of the Canadian Film Centre’s Worldwide Short Film Festival in Toronto. He directed the short film Goodbye To Love, has written about film for the Canadian publications “Xtra!” and “Cinema Scope”. In 2006 he joined the Short Film Programming team for the Sundance Film Festival.

He was born in Ceánuri, Spain, in 1961. He has a degree in Psychology from the University of the Basque Country. In 1990 he began his professional career in the Film Unit of the Department of Culture of the City Council of San Sebastian, participating in the founding and first steps of the magazine “Nosferatu” and of the film series with the same name. He has been involved in the San Sebastian events - International Fantasy and Horror Film Week. Since 2002 he has managed the KIMUAK program for the distribution of Basque shorts.

Shane este directorul de programe pentru Channel Zero Inc, o televiziune canadiană independentă. Înainte a fost directorul Festivalului Internaţional de Scurt-metraje din Toronto al Centrului Canadian al Cinematografiei. A regizat scurt-metrajul “Goodbye to Love”, şi a scris despre film pentru publicaţiile canadiene “Xtra!” şi “Cinema Scope”. În 2006 s-a alăturat echipei de programare a secţiunii de scurt-metraje din cadrul Festivalului de Film Sundance.

S-a născut în Ceánuri, Spania, în 1961. A absolvit psihologia la Universitatea Ţării Bascilor. În 1990 şi-a început cariera profesională în secţia de film a Departamentului de Cultură al oraşului San Sebastian, participând la fondarea şi realizarea revistei “Nosferatu” şi a serialului cu acelaşi nume, A lucrat pentru Săptămâna Internaţională a Filmului Horror şi Fantasy din San Sebastian. Din 2002 conduce programul KIMUAK pentru distribuţia scurtmetrajelor basce

SHANE SMITH

84

Offcompetition.indd 84

4/1/08 2:38:09 AM


Round Table

TUDOR GIURGIU Tudor is the founder and president of the Transilvania Int’l Film Festival, the most important Romanian film festival, founder of the production company Libra Film, the film distribution company “Transilvania” and of the “REPUBLIK” magazine, director of several commercials and pop video. His debut feature “Love Sick” was selected in Panorama section of 2006 Berlinale and was presented in more than 30 international film festivals around the globe. Between 2005 – 2007, Tudor Giurgiu served as General Director of Romanian National Television (TVR). Tudor este fondator şi preşedinte onorific al Festivalului Internaţional de Film Transilvania, conducător al unui grup de companii care oferă servicii de producţie (Libra Film), de distribuţie (Transilvania Film) şi publishing – revista de film/muzică “REPUBLIK”, regizor a numeroase reclame şi videoclipuri muzicale. Debutul său în lungmetraj, “Legături bolnăvicioase”, a avut premiera mondială la Festivalul Internaţional de la Berlin în secţiunea Panorama (2006) şi a fost prezentat in peste 30 de festivaluri internaţionale din întreaga lume. Între 2005-2007 a condus Televiziunea Romană (TVR) în calitate de Director General.

13.00 – How to sell a short film? Where to sell a short film? / Cum să vinzi un scurt metraj? Unde să vinzi un scurt metraj? Jean Charles Mille, Daniel Goroshko, Fabien Riggall, Shane Smith JEAN CHARLES MILLE Jean Charles Mille has created Premium Films in July 1998. Premium Films is specialized in the International short film market and now manages a more than 500 short films catalogue from 230 international producers. The company also started in 2006 the feature films coproduction activity, whose first coproduction, “The Legacy”, has been awarded in Sundance in 2007. Jean Charles Mille a fondat Premium Films în iulie 1998. Premium Films este o companie specializată pe piaţa internaţională de scurt metraje şi acum gestionează un catalog care cuprinde mai mult de 500 de titluri de filme de scurt metraj, de la 230 de producători internaţionali. În 2006, compania a demarat şi activitatea de coproducţii, prima coproducţie, “The Legacy”, fiind premiată la Sundance în 2007.

DANIEL GOROSHKO Since graduating from St. Petersburg State University and Free University of Berlin until 2004, Daniel was in charge of legal and business affairs for Alexander Sokurov’s studio “Bereg”. After that he joined Nikola-Film Studio, he participated in important European co-Productions such as “The Sun” and “Father and Son” by Alexander Sokurov. In 2007, he established his own company – a-one films. După ce a absolvit Universitatea de Stat din St. Petersburg şi Free University din Berlin, în 2004, Daniel s-a ocupat de problemele legale şi financiare pentru studioul lui Alexander Sokurov, “Bereg”. După ce s-a alăturat studioului Nikola-Film, a participat la o serie de co-producţii europene importante ca “Soarele” şi “Tată şi Fiu” de Alexander Sokurov. În 2007 şi-a înfiinţat propria companie, a-one films. 85

Offcompetition.indd 85

4/1/08 2:38:11 AM


Round Table

SHANE SMITH Shane is the Director of Programming for Channel Zero Inc, an independent Canadian broadcaster. Prior to this he was Director of the Canadian Film Centre’s Worldwide Short Film Festival in Toronto. He directed the short film Goodbye To Love, has written about film for the Canadian publications “Xtra!” and “Cinema Scope”. In 2006 he joined the Short Film Programming team for the Sundance Film Festival. Shane este directorul de programe pentru Channel Zero Inc, o televiziune canadiană independentă. Înainte a fost directorul Festivalului Internaţional de Scurt-metraje din Toronto al Centrului Canadian al Cinematografiei. A regizat scurt-metrajul “Goodbye to Love”, şi a scris despre film pentru publicaţiile canadiene “Xtra!” şi “Cinema Scope”. În 2006 s-a alăturat echipei de programare a secţiunii de scurt-metraje din cadrul Festivalului de Film Sundance.

14.00 – How important is the director in the co-producers’ decision to join a project? / Cât de important este regizorul în decizia co-producătorilor de a se implica într-un proiect­? Renate Roginas, Simon Perry, Meinolf Zurhorst, Karl Baumgartner, Rik Vermeulen RENATE ROGINAS Renate teaches for various European training programs and film schools, such as the Media Business School, l’Institut National Audiovisuel, European and Mediterranean Films Crossing Borders. From December 2006 to February 2008, she managed the PHARE/Pre-Media Support Programme “Strengthening the audio-visual sector in Romania”. In May 2008 Renate will launch a worldwide cultural society based in Berlin, VILLA KULT, which will primarily be a creative meeting place for artists and lovers of arts in order to find new and revolutionary ways of expression. Renate predă pentru diverse programe de pregătire şi şcoli de film europene, ca Media Business School, l’Institut National Audiovisuel, European and Mediterranean Films Crossing Borders. Din decembrie 2006 pana în februarie 2008 a codus Programul PHARE/Pre-Media Support “Dezvoltarea şi consolidarea expertizei profesionale în domeniul audiovizual românesc”. În mai 2008 Renate va lansa o societate culturală internaţională cu sediul în Berlin, VILLA KULT, care va fi în primul rând un loc de întâlnire pentru artiştii şi iubitorii de arte pentru a găsi modalităţi noi şi revoluţionare de expresie.

SIMON PERRY In 1982 Simon founded his own production company, Umbrella Films, which has produced or co-produced 10 feature films to date. Since 2000 Perry has worked as a lecturer at the International Filmschool in Cologne, and as a film selection correspondent for the Cannes Film Festival. He is president of “Ateliers du Cinéma Européen” (ACE), a Parisbased initiative that provides advanced training for European 86

Offcompetition.indd 86

4/1/08 2:38:12 AM


Round Table

producers. In January 2006 Perry was appointed Chief Executive of the “Irish Film Board”. În 1982 Simon şi-a fondat propria companie de producţie, Umbrella Films, cu care a produs şi coprodus 10 lung-metraje până acum. Din 2000, Perry a predat la International Filmschool din Köln. Este preşedintele “Ateliers du Cinema Européen” (ACE), un program cu sediul în Paris care asigură pregătire specializată producătorilor europeni. În ianuarie 2006, Perry a fost numit Director executiv al “Irish Film Board”.

which other distributors were ignoring. Pandora Film Produktion produced a large number of films, working with directors like Aki Kaurismaki, Jim Jarmusch, Emir Kusturica, Jan Svankmaier. Până să împlinească treizeci de ani, s-a asociat cu Reinhard Brundig, care conducea unul din principalele cinematografe de artă germane, “Harmonie” din Frankfurt, şi împreună au lansat “Pandora Film”, o companie de distribuţie dedicată filmelor ignorate de ceilalţi distribuitori. Pandora Film Produktion a produs un număr mare de filme, colaborând cu regizori ca Aki Kaurismaki, Jim Jarmush, Emir Kusturica, Jan Svankmaier.

MEINOLF ZURHORST After studying History of Art, Film and Television and Anthropology, he worked as a film critic and author of almost 20 books about cinema. He is co-writer and director of several documentaries, the most known ones about two German stars – Götz George and Mario Adorf. Since 1992 he is commissioning editor in the cinema department of ARTE in Strasbourg, and since 1994, head of this department. Since the year 2000 he has been in charge of the department dealing with the relation between ZDF and ARTE. După ce a studiat Istoria Artei, Cinematografiei şi Televiziunii şi Antropologie, a făcut critică de film şi a scris peste 20 de cărţi de cinema. Este co-scenaristul şi regizorul mai multor documentare, cele mai cunoscute fiind despre două vedete germane, Götz George si Mario Adorf. Din 1992 este commissioning editor la departamentul de film al ARTE Strasbourg, iar în 1994 a fost numit directorul acestui departament. În 2000 a preluat conducerea departamentului de film care se ocupă de relatia ZDF – ARTE.

KARL BAUMGARTNER In his late twenties, he became a partner with Reinhard Brundig who ran one of the leading German arthouse cinemas, the Harmonie in Frankfurt, and then they launched the distribution company Pandora Film to release those films

RIK VERMEULEN He studied engineering and film in Amsterdam and Stockholm, produced a number of short films and has worked for the Rotterdam IFF since 1998, coordonating the festival’s Film Office, a mediator between filmmakers, distributors, sales agents and press. He has been involved in the Transilvania International Film Festival since its beginning, in 2002, and at present he is the executive director of the festival. Rik is also Cinelink – Industry Office coordinator for the Sarajevo Film Festival, and coordinator of the CentEast – Warsaw Screenings a film market for newly finished films for Central and Eastern Europe. A studiat inginerie şi film la Amsterdam şi Stockholm, a produs câteva scurt-metraje şi lucrează din 1998 pentru Festivalul Internaţional de Film de la Rotterdam, coordonând biroul de film al festivalului, o verigă între cineaşti, distribuitori, agenţi de vânzări şi presă. A fost implicat în Festivalul Internaţional de Film Transilvania de la început (din 2002), în prezent fiind directorul executiv al festivalului. Rik este şi coordonatorul Cinelink – Industry Office pentru Festivalul de Film de la Sarajevo şi coordonatorul CentEast – Warsaw Screenings, o piaţă de film pentru cele mai recente filme din Europa Centrală şi de Est.

87

Offcompetition.indd 87

4/1/08 2:38:13 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

networking Because NexT is not just about good films, it is also about having a good time, making friends and creating a network among filmmakers, we invite you to the festival clubs:

LA SCENA 55, Călăraşilor Ave. / Calea Călăraşilor nr. 55

Pentru că NexT nu înseamnă doar filme bune, ci şi distracţie şi posibilitatea de a-ţi face prieteni şi contacte printre cineaşti, vă invităm în următoarele cluburi pe perioada festivalului:

KODAK PARTY / PETRECERE KODAK PARTY WITH DJ CHITTI MELODYA + CONCERT SUMMERSET PURPLE BAND – Saturday, 12th of April, 10.30 p.m. PETRECERE CU DJ CHITTI MELODYA + CONCERT SUMMERSET PURPLE BAND – Sâmbătă, 12 aprilie, ora 22.30

CAFÉ CINEMATECA 2, Eforie St. / Str. Eforie nr. 2

CLUB OF THE PEASANT MUSEUM / CLUBUL ŢĂRANULUI ROMÂN 3, Kiseleff Ave. (Monetăriei entrance) / Șos. Kiseleff nr. 3 (intrarea Monetăriei)

Monday, 7th of April to Sunday, 12th of April, from 10.00 a.m. to 10.00 p.m. Luni, 7 aprilie – Sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 10.00 la ora 22.00

VOLUNTEERS’ PARTY – Sunday, 13th of April, 6.00 p.m. PETRECEREA VOLUNTARILOR – Duminică, 13 aprilie, ora 18.00

EXPIRAT CLUB 5, Lipscani St. / Str. Lipscani nr. 5 WELCOME PARTY – Tuesday, 8th of April, 10.30 p.m. PETRECERE DE BUN VENIT – Marţi, 08 aprilie, ora 22.30

SPICE CLUB 21-23, Victoria Ave. / Calea Victoriei nr. 21-23 PARTY VILLA KULT / PETRECERE VILLA KULT PARTY + CONCERT P.B.F.L. & NIGHTLOSERS – Thursday, 10th of April 2008, 10.30 p.m. PETRECERE + CONCERT P.B.F.L. & NIGHTLOSERS – Joi, 10 aprilie, ora 22.30

FABRICA CLUB 50, 11 Iunie St. / Str. 11 Iunie nr. 50 PARTY WITH DJ JIJI – Friday, 11th of April, 10.30 p.m. PETRECERE CU DJ JIJI – Vineri, 11 aprilie, ora 22.30

88

Offcompetition.indd 88

4/1/08 2:38:13 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

content / sumar Competition / Competiție A Sea of Troubles / Al restriștilor noian / 20 Between Walls / Între ziduri / 21 Camera Obscura / 22 Cleaning Lady’s Dreams / Songes d’une femme de ménage / Visele unei femei de serviciu / 23 Edward in Wonderland / Heureux qui comme Edouard / Edward în țara minunilor / 24 Eels / Aal im Schaedel / Gânduri rele / 25 Family Portrait / Portret de familie / 26 Frozen Souls / Almas congeladas / Inimi înghețate / 27 Her Name / Son nom / Numele ei / 28 I Am Bob / Eu sunt Bob / 29 I Love Sarah Jane / O iubesc pe Sarah Jane / 30 Inspiration / (Plictis și) Inspirație / 31 Lisa / 32 Lovesick / Liebeskrank / Inimi bolnave / 33 Mrs Tutli-Putli / Madame Tutli-Putli / Doamna Tutli-Putli / 34 Marathon / Maraton / 35 On the Line / Auf der strecke / Între stații / 36 Polska Road Movie / 37 Ștefan / 38 Tag! / Kull! / Leapșa! / 39 The Blue Monkey / Der Blaue Affe / Maimuța albastră / 40 The Lonely Bliss of Cannonball Luke / Extazele solitare ale lui Luke, omul-ghiulea / 41 The Man in 301 / Tipul din 301/ 42 The Uncle / Lo zio / Unchiul / 43 Thursday / Joi / 44 Tokyo Jim / 45 Tommy / 46 Under the Skin / Dans la peau / Pe sub piele / 47 Veterinarian / Veterinarul / 48 When We Are Big / Als We Groot Zijn / Când vom fi mari / 49

Off competition They Were NexT Generation Too Și ei au fost NexT Generation Pro Patria / 52 Saturday Night / Sâmbătă seara / 52 (S)he Is Alone in the World / Singur(ă) pe lume / 52 Popcorn Story / 53 Night within a Day / În fiecare zi e noapte / 53 Her / Ea / 53 Their Tragic Lovestory / Tragica poveste de dragoste a celor doi / 53

Off competition Festival Friends Prietenii Festivalului A Good Day for a Swim / O zi bună de plajă / 54 Networking Friday / 54 Waves / Valuri / 54 Life’s Hard / La drumul mare / 54 Rock, Paper, Scissors / Piatră, hârtie, foarfece / 55 Radu + Ana / 55 Afterimage / 55 Interior. Block of Flats Hallway / Interior. Scară de bloc / 55 Synopsis Docu-Drama / Sinopsis docu-drama / 56 Fly / 56 Alexandra / 56 The Amateur / Amatorul / 56

Off competition Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu Filme realizate de Cristian Nemescu & Andrei Toncu Kitsch Witches.2 FM / Kitschitoarele.2 FM / 57 Mihai and Cristina / Mihai şi Cristina / 57 C Block Story / Poveste la Scara C / 57 Marilena from P7 / Marilena de la P7 / 57 California Dreamin’ (Endless) / California Dreamin’ (Nesfârşit) / 58 Mecano / 58 Free Fall / Cădere liberă / 58 Work Now / Munceşte acum / 58 The Tube with a Hat / Lampa cu căciulă / 59 Alinuţa / 59 The Draw / Remiza / 59

Off competition International Critics’ Week Semaine internationale de la critique A Stem / Um ramo / O ramură / 60 Saliva / 60 The Road, the Night / La Route, la nuit / Drumul, noaptea / 61 Rabbit Troubles / Probleme cu iepurii / 61 Fog / Ceaţă / 61 Both / Amândoi / 61 Situation Frank / Cazul lui Frank / 62

89

Offcompetition.indd 89

4/1/08 2:38:13 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

Off competition Future Shorts

Off competition Festival Cities – Lisbon / Lisabona

Spider / Păianjenul / 63 Trout / Păstrăvul / 63 What’s a Girl to Do? / Ce poate să facă o fată? / 63 Easy Money / Argent content / Bani nemunciţi / 63 Never Like the First Time / Niciodată nu e ca prima dată / 64 The Nautical Education / Educaţie nautică / 64 I Am Not Van Gogh / Nu sunt Van Gogh / 64 Can I Kiss You? / On s’embrasse? / Rămânem prieteni? / 64 The Toast / La Tartine / Tartina / 65 Natan / 65 Elephant Gun / 65

Dinner in Lisbon / Jantar en Lisboa / Cină la Lisabona / 71 Before Tomorrow / Antes de amanhã / Până mâine / 71 China, China / 72 Bird of Prey / Rapace / Pasăre de pradă / 72 Stuart / 72

Off competition Festival Cities – Milan / Milano Bargain / Chilipir / 66 Night Bus / Nitbus / Autobuzul de noapte / 66 The Majesty of the Wetlands / Măreţia din Wetlands / 67 Hobby Metal / 67 458nm / 67 Spitted by Kiss / Plivnuti polibkem / Străpuns de un sărut / 67 200.000 Phantoms / Nijuman no borei / 200.000 de fantome / 68 Disturbing Religion / In religioso disagio / Semnele religiei / 68 Drake / 68

Off competition Festival Cities – Sarajevo Minus / 69 Sunny Side of the Alps / Suncana Strana Alpi / Partea însorită a Alpilor / 69 What Do I Know? / Šta Ja Znam / Ce ştiu eu? / 70 Tripe and onions / Szalontüdö / Burtă şi ceapă / 70 Why Do I Love Ayça? / Ayça’yi Neden Seviyorum? / De ce o iubesc pe Ayça? / 70 The Hole / Rupa / Groapa / 70

Off competition Festival Cities – Ludwigsburg Quiz / Kwiz / Concurs / 73 Pick Up / Décroche / Răspunde / 73 To Live To Exist / Elää olla olemassa / A trăi, a exista / 74 The Invisible Hand / Die Unsichtbare Hand / Mâna invizibilă / 74 Nevermore / Nimmermeer / Oceanul dinăuntru / 74

Off competition Countries in Focus – Ireland / Irlanda Deep Breaths / Respiră adânc / 75 Pump Action / 75 Rolla Saor / 76 Frankie / 76 New Boy / Noul coleg / 76 The Faeries of Blackheath Woods / Zânele din Blackheath Woods / 76 Joyride / Plimbare / 77

Off competition Countries in Focus – Spain / Spania One Too Many / Eramos pocos / Unul în plus / 77 Traces in the Snow / Huellas en la nieve / Urme în zăpadă / 78 In the Hole / En el hoyo / În groapă / 78 Traumalogía / 78 Taxi? / 78

Off competition Countries in Focus – Sweden / Suedia June / Juni / Iunie / 79 Brick by Brick / Sten för Sten / Cărămidă după cărămidă / 79 Between You and Me / Mellan oss / Între noi / 79

90

Offcompetition.indd 90

4/1/08 2:38:14 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival

SPECIAL THANKS MULČšUMIRI SPECIALE:

VOLUNTEERS NexT 2008 VOLUNTARI NexT 2008

Alexandru Solomon Iulia Rugina Alexandru Boldeanu Simina Banulescu Adrian Marineci Marius Bulai Andrei Dascalescu Bogdan Zdrentu Luiza Parvu Mihai Tranca Ira Merzlichin Andrei Gatu Adriana Butoi Catalin Cristutiu Catalin Leescu Irina Ursache Adriana Mantulescu Codruta Cruceanu Alecu Vitzentzatos Vlad Voinescu Barbu Balasoiu

Carmen Andreea Agudaru Mara Ambrosie Miriam Ambrus Alexandra Anastasescu Alma Andreescu Alexandra Andrei Alexandra Armeanca Ionut Baboi Mihai Badila Indra Balaceanu Adriana Baltaretu Alexandra Banu Alexandra Betiu Adriana Boagiu Alina Bogdan Ioana Brateanu Ruxandra Cavescu Andreea Cazan Anne-Marie Chelariu Raluca Ciobotaru Olga Cojocaru Andrei Constantin Teodora Constantin Beatrice Cord Raluca Creanga Alina Cretu Adrian Dalcu Sorina Diaconu Roxana Diba Miruna Dimitriu Sorin Dincea

Elena Dinu Andrei Dobrescu Monica Dobroiu Anita Draghici Ela Duca Iulia Enculescu Stefan Fieraru Gabriela Flippi Anne-Marie Florea Helga Fodorean Cristina Galalae Alexandra Gaman Catalin Georgescu Diana Georgescu Carmen Ghia Andreea-Alexandra Ion Alina Ionescu Madalina Iorga Ana Iosub Oana Sabina Lungu Florentina Malciu Alexandra Mardale Alexandru Marinov Miruna Meirosu Madalina Mihai Florina Mihalache Andra Mociofan Madalina Munteanu Ilinca Mustatea Mirela Nastase Oana Nastase Mihai Neg Andreea Nicolescu Alexandra Nistoroiu

Alexandru Olteanu Marina Parhomenco Paul Petrache Andra Petrescu Ioana Popa Ana Popescu Sandra Popescu Andrei Puiu Cristina Raducu Diana Rosca Patricia Rosu Oana Rugina Paula Rusu Ioana Schiau Alina Stan Elena Stefan Suzana Teohar Cristina Toderas Laura Toma Roxana Trofin Anamaria Tudorache

91

Offcompetition.indd 91

4/1/08 2:38:14 AM


NexT International Short and Medium Length Film Festival is an initiative of NexT Cultural Society.

Festivalul Internaţional de Scurt şi Mediu Metraj NexT este o iniţiativă a Societăţii Culturale NexT.

NexT Cultural Society was created in order to keep alive the memory of film director Cristian Nemescu and sound-designer and composer Andrei Toncu and aims at promoting their works by all means and through all channels, and, at the same time, to support, educate, encourage and stimulate young filmmakers, to protect their rights, to keep them informed on the opportunities and the legislation in the field.

Societatea Culturală NexT a fost constituită în memoria regizorului Cristian Nemescu şi a sound-designer-ului Andrei Toncu, cu scopul de a menţine vie imaginea celor doi, de a le promova operele prin toate mijloacele şi pe toate canalele, dar şi de a sprijini, educa, promova şi stimula tinerii cineaşti, de a le apăra drepturile, de a-i informa asupra oportunităţilor şi legislaţiei din domeniu.

NexT welcomes new members from all around the world.

NexT aşteaptă noi membri din toate colţurile lumii.

Contact: NexT Cultural Society 179 Traian St., 024043 Bucharest, Romania Phone / Fax: + 40 21 252 48 66 contact@nextproject.ro www.nextproject.ro

Offcompetition.indd 92

Contact: Societatea Culturală NexT Str. Traian nr. 179, 024043 Bucureşti, Romania Tel. / Fax: + 40 21 252 48 66 contact@nextproject.ro www.nextproject.ro

4/1/08 2:38:14 AM

NexT IFF 2008 catalogue  
NexT IFF 2008 catalogue  
Advertisement