Viplast ekološki program

Page 1

ĆICE E R V E V I D A BIORAZGR SELEKTIVNO ZA I VREĆICE PADA T O E J N A ODVAJ


BIORAZGRADIVE VREĆICE Kako polietilenska ambalaža danas utječe gotovo na sve zemlje svijeta i potiče pitanje ekologije tako je Viplast uveo u svoju proizvodnju BIORAZGRADIVE vrećice zasnovane na OXO-BIODEGRADABLE tehnologiji. Kada je “D2W” uključen u proizvodnu fazu proizvodnje, pretvara svakodnevne polietilenske proizvode u materijale koji su biorazgradivi u otvorenom okruženju na prirodan način bez toksičnih ostataka ili dijelova plastike. Razgradnja se vrši djelovanjem UV zraka i topline uz prisustvo “D2W” aditiva. Za potpunu razgradnju potrebno je 3-4 godine, a prednost ove vrste proizvoda prvenstveno je zasnovana na prihvatljivoj cijeni uz očuvanje postojećIh fizičkih osobina vrećica.

Vrećica za ekološki zaštićena područja

Trgovačka vrećica

Ja nisam obična vrećica Biorazgradiva sam Višekratno upotrebljiva Mogu se reciklirati

Vrećica za pekarske proizvode

Sve vrste naših proizvoda možemo izraditi u oxo biodegradable varijanti!

Saznajte više na www.d2w.net


VREĆICE ZA SELEKTIVNO ODVAJANJE OTPADA Budimo savjesni potrošači vrećica, iskoristimo ih do krajnjih granica, i zbrinimo ih na ekološki prihvatljiv način kako bismo očuvali ono najvažnije, naš okoliš, prostor za život i našu planetu.

Naviku stvori i odpad odvoji!

Vrećica za otpad od plastike i metala

PLASTIKA I METAL

Vrećica za otpad od papira i kartona

PAPIR I KARTON

Vrećica za otpad od stakla

STAKLO


Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Viplasta

VIPLAST, vl. Vitomir Božić Industrijska ulica 35 52000 Pazin T: +385 52 622 641 F: +385 52 621 987 E: info@viplast.hr W: www.viplast.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.