Kamen katalog - Privatni vrtovi / Private gardens

Page 1

Private gardens Privatni vrtovi

1


COMPANY PROFILE O NAMA

Company profile Profil tvrtke

Kamen is a company that has been quarrying, processing and installing architectural-building stone since 1954. Along with the company headquarters in Pazin, there is also a modern equipped factory for the processing of stone blocks into stone claddings, floor tiles, walls and other demanding products according to our customers’ needs.

Tvrtka Kamen d.d. bavi se eksploatacijom, preradom i primjenom arhitektonsko-građevinskog kamena od 1954. godine. Uz sjedište tvrtke, u Pazinu se nalazi i suvremeno opremljena pilana za preradu u kojoj se kameni blokovi prerađuju u fasadne i podne ploče, zidove te druge zahtjevne proizvode sukladno najsloženijim narudžbama kupaca.

The mission of Kamen is to create a pleasant living environment for our customers. Our long-standing tradition and experience, creative employees, modern technology and cooperation with trusted partners around the globe guarantee that we are going to fulfill this mission.

Misija tvrtke Kamen d.d. jest stvaranje ugodnog životnog ambijenta za svoje kupce. Jamstvo ostvarenja te misije dugogodišnja su tradicija i iskustvo, kreativni zaposlenici, opremljenost najsuvremenijom tehnologijom te suradnja s pouzdanim partnerima diljem svijeta.

Apart from being the leader in the domestic market, the company is also export oriented and is permanently present in leading global markets.

Osim što je lider na domaćem tržištu, tvrtka je izvozno orijentirana te stalno prisutna na vodećim svjetskim tržištima.

Based on product quality, the manufacturing process and business operation system, the company was awarded the ISO 9001:2000 certificate in 2005. In order to reduce greenhouse gas emissions during the manufacturing process, the company has introduced an energy efficiency management system in 2017 and was awarded the ISO 50001 certificate. The best known material sourced and offered by Kamen from Istrian peninsula is the Istrian Yellow stone that is quarried in the Kanfanar, Selina and Korenići quarries, as well as in Kirmenjak and Valtura. Kamen also has a presence in the Dalmatia region offering material from both Mironja and Plano quarries.

2

Na temelju kvalitete proizvoda, proizvodnog procesa te općenito sustava poslovanja 2005. godine Društvo je steklo Certifikat ISO 9001:2000. U cilju smanjenja emisije stakleničkih plinova tijekom proizvodnih procesa 2017. uveden je sustav upravljanja energetskom učinkovitošću, čime se stekao certifikat ISO 50001. Najpoznatiji materijal u ponudi tvrtke Kamen s područja Istarskog poluotoka je Istarski žuti, kamen koji dolazi iz kamenoloma Kanfanar, Selina i Korenići, zatim Kirmenjak i Valtura. Kamen je prisutan i na dalmatinskom području nudeći materijale iz kamenoloma Mironja i Plano.


3

COMPANY PROFILE O NAMA


COMPANY PROFILE O NAMA

The use of stone in gardens Primjena kamena u vrtovima

Gardens represent an important part of living space and greatly contribute to the quality of modern living. Stone is one of the most important elements for exterior design. Whether contemporary or traditional, the naturalness and authenticity of stone contributes to the overall concept and design of a space. Through the application of various finishes, textures and dimensions in paving walkways and terraces or covering walls, it is possible to achieve the most diverse and always specific and individual spatial environments.

Vrt predstavlja bitan dio životnog prostora te umnogome pridonosi kvaliteti suvremenog stanovanja. Kamen je jedan od najvažnijih materijala u uređenju eksterijera. Bez obzira na to radi li se o suvremenom ili tradicionalnom izričaju, prirodnost i autentičnost kamena pridonosi ukupnom konceptu i dizajnu prostora. Primjenom različitih završnih obrada, tekstura i dimenzija u opločavanju šetnica, terasa te oblaganju zidova, moguće je realizirati najrazličitije i uvijek specifične i individualne prostorne ambijente.

The benefits of using stone in exterior design:

Prednosti korištenja kamena u uređenju eksterijera:

• • • •

• • • •

its excellent technical characteristics durability anti-slip properties the possibility of working with different dimensions and finishes

In terms of the types of material, most projects are carried out using Kanfanar stone, but often Kirmenjak, Mironja and Plano are also utilized. In terms of surface finishes, anti-slip surfaces are most often chosen, such as sandblasted, bushammered and flamed. The firm Kamen sends products from its garden program to many international markets, the most important being Germany. Fourteen years ago, the firm Kamen, together with their partner for the German market, KSV from Biberach, set a clear goal – the development of products for the garden program. Since then, our materials have become a synonym for decorative stone used to ornament private pools, outside kitchens and gardens. We are proud to be part of creating an ambience in which our customers can enjoy their leisure time with their families and friends.

4

odlična tehnička svojstva trajnost protukliznost mogućnost izvedbe u različitim dimenzijama i završnim obradama

Kada je riječ o vrsti materijala, najveći broj projekata realiziran je u Kanfanaru, ali nerijetko se koriste Kirmenjak, Mironja i Plano. Od površinskih obrada najčešći su izbor protuklizne površine poput pjeskarene, štokovane i paljene. Kamen plasira proizvode iz vrtnog programa na mnoga svjetska tržišta, od kojih je najvažnije njemačko. Prije četrnaest godina tvrtka Kamen, zajedno s partnerom za njemačko tržište, tvrtkom KSV iz Biberacha, postavila je jasan cilj – razvoj proizvoda iz vrtnog programa. Od tada do danas naši su materijali postali sinonim za ukrasni kamen za uređenje privatnih bazena, ljetnih kuhinja i okućnica. Ponosni smo što smo dio stvaranja ambijenta u kojem naši kupci uživaju u slobodno vrijeme sa svojim obiteljima i prijateljima.


5

COMPANY PROFILE O NAMA


References Reference

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Spain / Å panjolska

6

material / materijal Kirmenjak


material / materijal Kirmenjak

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Spain / Å panjolska

7


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Switzerland / Å vicarska

8

material / materijal Kanfanar


material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Switzerland / Å vicarska

9


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Austria / Austrija

10

material / materijal Kanfanar


material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Austria / Austrija

11


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija USA / SAD

12

material / materijal Kirmenjak


material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija USA / SAD

13


REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Germany / NjemaÄ?ka

14

material / materijal Kanfanar


material / materijal Kanfanar

REFERENCES REFERENCE

location / lokacija Germany / NjemaÄ?ka

15


Kamen d.d. za proizvodnju i obradu kamena Trg slobode 2 52000 Pazin, Hrvatska

+385 (0) 52 624 242 +385 (0) 52 624 441

info@kamen.hr www.kamen.hr