Issuu on Google+

RANG-LJESTVICA 400 NAJVEĆIH ZA 2008. GODINU KRIZA (JOŠ) NIJE UZELA MAHA

PRIVREDNI VJESNIK u t e m e l j e n

1 9 5 3.

RANG-LJESTVICA 400 NAJVEĆIH PO ŽUPANIJAMA TEMELJ GOSPODARSTVA ŽUPANIJE

PODUZETNIČKA SNAGA ŽUPANIJA RAZNOLIKA NERAVNOMJERNOST

LVII 3607 BROJ

Prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

PROSINAC 2009.

GODINA

I N I D O G . 08 A 0 2 M A U J I I K N T A R P V U T Ž H O I P K I S K T T A V R V R T H H H I I Ć Ć E E V V J J A A N N

www.privredni.hr


3

Sadržaj: IMPRESSUM

Glavni urednik: Darko Buković Izvršne urednice: Vesna Antonić, Andrea Marić Suradnica u analizama: Veronika Lozić Obrada podataka: HGK, Centar za informatiku i statistiku Lektura: Sandra Baksa, Nina Lolić Tajnica redakcije: Maja Gorički Tel: +385 1 4846 233 Faks. +385 1 4846 232 redakcija@privredni.hr Oblikovanje i ilustracije: Mladen Grubišić, www.therapeia.hr PV grafika: Stanislav Bohaček, Tihomir Turčinović grafika@privredni.hr Marketing, pretplata i promocija: Faks: +385 1 4923 168 Voditeljica marketinga: Dea Olup Tel: +385 1 4923 198 marketing@privredni.hr

Tisak: Slobodna Dalmacija d.d. Nakladnik: Privredni vjesnik d.o.o. Direktor: Nikola Baučić Kačićeva 9, 10000 Zagreb uprava@privredni.hr

01 UVOD Buković: Prvi se pamte...

5

02 ANALIZE Lozić: Godina u kojoj kriza (još) nije uzela maha Lozić: 400 najvećih ostvaruje od 72,2 do 99,9 posto prihoda gospodarstva županije

6-10 35-36

03 RANGIRANJA I REZULTATI 400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1994. do 2008. 10 najvećih u 12 rangiranja Korporacijska ljestvica uspješnosti za 2008. Vodeći hrvatski izvoznici u 2008. Vodeći hrvatski uvoznici u 2008. Vodeći hrvatski dobitaši u 2008. Novi na ljestvici 400 najvećih Rang-ljestvica 400 najvećih 2008.

9 12 13 14 15 16 19 20-33

04 400 ŽUPANIJSKIH NAJ Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija Zadarska županija Osječko-baranjska županija Šibensko-kninska županija Vukovarsko-srijemska županija Splitsko-dalmatinska županija Istarska županija Dubrovačko-neretvanska županija Međimurska županija Grad Zagreb

38-46 47-55 56-64 65-73 74-82 83-91 92-100 101-109 110-118 119-127 128-136 137-145 146-154 155-163 164-172 173-181 182-190 191-199 200-208 209-217 218-226


Visa Classic - priuĹĄtite sebi najbolje Visa Classic Lartica najpriIWaćenija je Lartica u cijeloN sWijetu .o˜ete ju Loristiti [a plaćanje roba i usluHa na WiĹĄe oE ĖĘ Nilijuna proEajniI Njesta i poEi[ati HotoWinu na WiĹĄe oE Ä• Nilijun banLoNata s o[naLoN V*4"1-64 u [eNlji i ino[eNstWu *sLoristite preEnosti Visa Classic Lartice  potpuna Lontrola troĹĄLoWa unutar EopuĹĄtenoH NjeseĈnoH liNita  troĹĄLoWi uĈinjeni u ino[eNstWu plaćaju se u LunaNa  jeEnoN NjeseĈno obraĈun troĹĄLoWa plaćanje i[raWno tereti VaĹĄ teLući raĈun 4We EoEatne inGorNacije potra˜ite u najbli˜oj posloWnici na[oWite ĔĜĔĔ ĕĘ ĕĘ ili posjetite XXXIZpo-alpe-aEriaIr

Slijedite svoje snove

12 zemalja - jedan partner


UVODNIK GLAVNOG UREDNIKA

Prvi se pamte... Sada kada su zahvaljujući internetu i brojnim servisima podaci o rezultatima poslovanja svake tvrtke lako dosežan podatak, mi smo odlučili napraviti novi iskorak i ponovno biti prvi. Prvi po rangiranju 400 najjačih i najuspješnijih tvrtki u svakoj od županija

DA, PRVI SE PAMTE. UPRAVO TAKO. Prije petnaest

godina, u vremenu kada je nastala prva rang ljestvica Kluba 400 najjačih i najuspješnijih hrvatskih tvrtki, mi u Privrednom vjesniku bili smo prvi u Hrvatskoj koji su vidjeli značaj i potrebu takvih rangiranja. Na temelju sustavnih i točnih pregleda koje smo tijekom proteklih godina uz pomoć brojnih suradnika i vrhunskih analitičara predstavljali širokoj publici, bilo je lakše predviđati i budući tijek kretanja u našem gospodarstvu, donositi odluke, planirati nove poteze. S vremenom je Klub 400 dobivao nove igrače, neki stari su prestali postojati, neki s te liste počeli svoj novi život pod novim imenom ili udruženi. S vremenom su rangiranja i predstavljanja uspješnih tvrtki i gospodarstvenika postala čak i svojevrsna moda, gotovo trendovski statement kojim se potvrđuje ozbiljnost izdavača i njegova usmjerenost na publiku koja sudjeluje u kreiranju tržišta. Tko se nalazi u Klubu 400 najvećih za 2008. znamo. Mnogi su ih već nagađali, brojni su mediji pokušali raditi i napravili slične ljestvice (neki uzimajući manji, a neki veći broj kompanija, neki po rastu; smišljali su se novi pristupi i razne nagrade)...

Kao i svake godine, i ovo izdanje 400 najvećih studiozno smo i pažljivo pripremali. Svojim smo vjernim čitateljima pokazali i dokazali da komuniciramo ono što se na tržištu traži - da smo mjesto provjerenih podataka, da smo informativan, analitičan i citiran, vjerodostojan prikaz gospodarstva. Naših 400 najvećih danas je brend, izrastao na zasluženom, dugogodišnjem povjerenju. Sada kada su zahvaljujući internetu i brojnim servisima podaci o rezultatima poslovanja svake tvrtke lako dosežan i javan podatak, mi smo odlučili napraviti novi iskorak i ponovno biti prvi. Prvi po rangiranju 400 najjačih i najuspješnijih tvrtki u svakoj od županija. Upravo to rangiranje i analiza - na čemu velika zahvalnost pripada kolegama iz Hrvatske gospodarske komore - pokazuju pravu sliku gospodarstva u pojedinim hrvatskim krajevima i regijama. Kad podvučete crtu pod te podatke i vidite kako zapravo tih 400 tvrtki čine ne samo većinu nego gotovo i potpun prihod gospodarstava županija, dobivate jasnu sliku i podlogu za buduće aktivnosti.

Darko Buković Mi smo ostali vjerni svojem tradicionalnom pristupu, koji se može opisati s tri riječi: točno, pregledno, cjelovito.

5


6

ANALIZA

400 NAJ U 2008.

Godina u kojoj kriza (još) nije uzela maha Skupina 400 najvećih hrvatskih poduzetnika u 2008. godini ostvarila je 7,2 posto veći ukupni prihod, uz 3,5 posto više zaposlenih i 3,6 posto veću vrijednost angažiranih sredstava Veronika Lozić OVO JE PETNAESTA GODINA ZAREDOM otkako Privredni vjesnik kontinuirano provodi rangiranje i analizu prvih 400 najvećih hrvatskih poduzetnika prema ostvarenom ukupnom prihodu, ali i drugim važnim ekonomskim kategorijama, kao što su dobit, vrijednost imovine, kapitala i rezervi, broja zaposlenih, visini prihoda od prodaje u inozemstvu, plaćanjima za uvoz, investicijama u dugotrajnu imovinu... Analiza se temelji na podacima godišnjih financijskih izvješća poduzetnika što se predaju u Registar godišnjih financijskih izvješća koji vodi Financijska agencija (Fina), a obrađeni su u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).

Rangiranje je započeto 1994. godine, dakle, nakon što je stabilizacijskim programom u listopadu 1993. zaustavljena velika inflacija i stabiliziran tečaj kune te je, unatoč posljedica nametnutog rata kao i tranzicijskih procesa koji su se paralelno odvijali, ostvareno relativno stabilno gospodarsko okruženje s konstantnim rastom bruto domaćeg proizvoda. Zahvaljujući stabilnosti cijena i tečaja u tom razdoblju, financijski podaci ne zahtijevaju posebne korekcije i mogu se koristiti kao pouzdana baza za analitička sagledavanja u ovoj relativno dugoj vremenskoj seriji.


7

ANALIZA

Finanacijski rezultati poduzetnika Hrvatske u 2008. godini Broj zaposlenih Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobit Dobit razdoblja (dobit nakon oporezivanja) Gubitak razdoblja (gubitak nakon oporezivanja) Konsolidirani financijski rezultat - neto dobit Investicije u novu dugotrajnu imovinu Prosječne mjesečne neto plaće u kunama Izvor: Fina

(iznosi u milijunima kuna) 2007. 888.798 641.978 610.103 42.976 11.101 7197 35.736 11.057 24.679 60.289 4275

2008. 933.958 709.827 685.638 41.950 17.760 6960 34.746 17.517 17.230 63.717 4543

Indeks 2008/07 105,1 110,6 112,4 97,6 160,0 96,7 97,2 158,4 69,8 105,7 106,3

Obrada podataka: HGK

Tek potkraj ovog razdoblja, tj. u 2008. godini, javljaju se ozbiljni znaci globalne financijske krize koji se u toj godini još u cijelosti ne reflektiraju na domaće gospodarstvo zahvaljujući stabilnom bankarskom sustavu i monetarnoj politici, ali dovode do ubrzanja inflacije i usporavanja gospodarskog rasta te izbacuju na vidjelo druge osnovne probleme našeg gospodarstva, kao što su velika zaduženost, nedovoljan izvoz uz preveliki uvoz, zapostavljenost industrijske proizvodnje i druge strukturne neravnoteže. Godišnja financijska izvješća za 2008. predalo je Fini 89.656 poduzetnika - obveznika poreza za dobit (bez banaka, osigurava-

teljskih i leasing društava), što je samo neznatno više nego za 2007. godinu (za 272 poduzetnika, ali uz napomenu da su prošle godine bila uključena u ovu analizu i 5852 poduzetnika koji su predali svoja godišnja financijska izvješća nakon propisanog roka (31. ožujka) sve tamo do srpnja 2008., jer se željela dobiti što potpunija slika financijskih ostvarenja hrvatskog poduzetništva u prethodnoj godini. Daleko najveći broj poduzetnika (njih 87.807) su oni mali, zatim srednje veliki (1396), dok je velikih u 2008. evidentirano samo 453 (prethodne godine 489). U odnosu na 2007. radi približavanja regulativi u Europskoj uniji dalje

Broj poduzetnika iz skupine 400 najvećih, razvrstano prema broju zaposlenih u 2008. Broj zaposlenih

Broj tvrtki

0

7 45 31 170 147 400

1 do 50 od 51 do 100 od 101 do 500 iznad 500

Izvor: Fina Obrada podataka: HGK

Broj poduzetnika Hrvatske koji su poslovali s dobiti i gubitkom u 2008. godini po djelatnostima Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Opskrba vodom; ukljanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Građevinarstvo Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Prijevoz i skladištenje Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane Informacije i komunikacije Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Poslovanje nekretninama Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Obrazovanje Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Umjetnost, zabava i rekreacija Ostale uslužne djelatnosti UKUPNO Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

Ukupan broj poduzetnika 2168 225 10.830 154 483 11.991 27.208 3594 4697 3357 759 4190 12.426 3184 59 803 844 763 1921 89.656

Broj poduzetnika koji su poslovali s dobitkom gubitkom 1388 780 138 87 7807 3023 71 83 331 7197 18.410 2553 2443 2348 488 1262 9357 1738 57 595 636 425 1089 58.333

152 4794 8798 1041 2254 1009 271 2928 3069 1446 2 208 208 338 832 31.323


8

ANALIZA

su pooštreni kriteriji glede veličine ukupnog prihoda i vrijednosti bilance koje moraju ispuniti srednje veliki i veliki poduzetnici da bi bili svrstani u odgovarajuću skupinu prema veličini. Na smanjenje broja velikih poduzetnika u 2008. utjecala je i činjenica da, počevši od 2008., leasing društva sastavljaju i predaju svoja godišnja financijska izvješća na posebnim obrascima koje je propisala Hanfa i više se ne obrađuju u skupini poduzetnika, nego zasebno, kao što je slučaj s bankama, osiguravateljskim društvima i slično. Značenje 400 najvećih u hrvatskom gospodarstvu u 2008. godini Gotovo jedna trećina svih zaposlenih hrvatskih poduzetnika radi u samo 400 najvećih tvrtki ili u 0,4 posto ukupnog broja. Istodobno, oni koriste 44,6 posto cjelokupne poduzetničke imovine Hrvatske, a ostvaruju blizu polovine ukupnog prihoda i 57,6 posto neto dobiti ukupnog gospodarstva. Od ukupnih investicija u dugotrajnu imovinu na njih se odnosi više od polovine (51,3 posto). Isto tako, znatno su više od ostalih poduzetnika upućeni na inozemna tržišta, i to kako u uvozu (54,5 posto), tako i u izvozu (59,1 posto), s tendencijom povećanja stupnja pokrivenosti uvoza izvozom. U usporedbi s 2007. godinom značenje 400 najvećih u ukupnom hrvatskom gospodarstvu se povećalo prema gotovo svim osnovnim pokazateljima poslovanja, tj. prema ukupnom prihodu, neto dobiti, kapitalu i rezervama te izvozu, a povećan je i udjel broja zaposlenih. Prema tome, ostaje konstatacija da su veliki

Udjel 400 najvećih u ukupnim ostvarenjima hrvatskih poduzetnika u 2008. (Iznosi u milijunima kuna) 400 najvećih

OPIS Broj poduzetnika

Svi hrvatski poduzetnici

Udjel 400 u ukupnom (u %)

400

89.656

0,4

Broj zaposlenih

301.883

933.958

32,3

UKUPNI PRIHOD

343.417

709.827

48,4

15.649

34.746

45,0

GUBITAK razdoblja (gubitak poslije oporezivanja)

5.724

17.517

32,7

Konsolidirani financijski rezultat - neto dobit

9.925

17.230

57,6

VRIJEDNOST IMOVINE

456.794

1.024.297

44,6

Kapital i rezerve

DOBIT razdoblja (dobit poslije oporezivanja)

192.973

429.853

44,9

Investicije u dugotrajnu imovinu

32.657

63.717

51,3

IZVOZ - prihodi od prodaje u inozemstvu

55.216

93.371

59,1

UVOZ u razdoblju

65.608

120.489

54,5

Izvor: Fina i HGK Napomena: U obradi HGK za 400 najvećih poduzetnika kao broj zaposlenih koristi se podatak iz obrasca Dodatni podaci, i to Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja

Financijski rezultati 400 najvećih u 2007. i 2008. (Iznosi u milijunima kuna) 2007.

2008.

Indeks (2007.=100)

Broj zaposlenih

291.753

301.883

103,5

UKUPNI PRIHODI

320.369

343.417

107,2

16.940

15.649

92,4

3.298

5.724

173,6

OPIS

DOBIT razdoblja (dobit poslije oporezivanja) GUBITAK razdoblja (dobit poslije oporezivanja) Konsolidirani financijski rezultat - neto dobit

13.642

9.925

72,8

VRIJEDNOST IMOVINE

441.017

456.794

103,6

Kapital i rezerve

100,4

192.245

192.973

Investicije u dugotrajnu imovinu

40.617

32.657

80,4

IZVOZ - prihodi od prodaje u inozemstvu

51.904

55.216

106,4

UVOZ u razdoblju

77.394

65.608

84,8

Izvor: Fina i HGK Napomena: Podaci za 2007. su zbrojni podaci iz godišnjih financijskih izvješća za 2007. za 400 prvorangiranih u toj godini, a ne podaci pretkolone (prethodna godina) 400 prvorangiranih u 2008.

Odnos prerađivačke industrije i trgovine u skupini 400 najvećih u 2007. i 2008. Djelatnost

Broj zaposlenih

Ukupni prihod

2007.

2008.

2007.

2008.

Prerađivačka industrija

31,7

29,8

30,2

29,7

Trgovina na veliko i malo

21,4

23,7

32,5

34,3

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

poduzetnici glavna okosnica hrvatskog gospodarstva i generator njegovog ukupnog rasta i razvoja. Skupina 400 najvećih hrvatskih poduzetnika u 2008. godini ostvarila je 7,2 posto veći ukupni prihod, uz 3,5 posto više zaposlenih i 3,6 posto veću vrijednost angažiranih sredstava. Pozitivan odnos ostvaren je, prema raspoloživim podacima godišnjih financijskih izvješća, i u vanjskotrgovinskoj razmjeni, jer su prihodi od prodaje na inozemnim tržištima rasli uz istodobno smanjenje plaćanja za uvoz. Nepovoljan je, međutim, konačan financijski rezultat 2008., odnosno neto dobit koja je smanjena za 27,2 posto u usporedbi s ostvarenjima 400 najvećih u 2007. godini. Negativna posljedica toga bila je i za gotovo petinu manja

vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu. Pri ocjeni postignutih rezultata valja imati na umu, da su u ovim financijskim ostvarenjima sadržani i inflatorni utjecaji i da bi eliminiranjem tih utjecaja realne stope bile dosta niže. Naime, u uvjetima globalne financijske krize te rasta cijena, posebno energenata i hrane u 2008. godini, i u Hrvatskoj je u usporedbi sa 2007. došlo do ubrzanja inflacije (kod cijena na malo rast je iznosio 6,1 posto prema 2,9 posto u 2007., a kod cijena proizvođača industrijskih proizvoda 8,4 posto prema 3,4 posto u 2007. godini). Na rang-ljestvicama 400 najvećih u zadnje dvije godine zabilježene su manje-više uobičajene promjene koje nameće dinamičan gospodarski život. Ukupno je 56 poduzetni-


9

ANALIZA

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1994. do 2008. Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupan prihod

Dobit nakon oporezivanja

Kapital i rezerve

Vrijednost imovine

U milijunima kuna 1994.

400 ukupno RH udjel(%)

1995.

400 ukupno RH udjel(%)

1996.

400 ukupno RH udjel(%)

1997.

400 ukupno RH udjel(%)

1998.

400 ukupno RH udjel(%)

1999.

400 ukupno RH udjel(%)

2000.

400 ukupno RH udjel(%)

2002.

400 ukupno RH udjel (%)

2002.

400 ukupno RH udjel (%)

2003.

400 ukupno RH udjel (%)

2004.

400 ukupno RH udjel (%)

2005.

400 ukupno RH udjel (%)

2006.

400 ukupno RH udjel (%)

2007.

400 ukupno RH udjel (%)

2008.

400 ukupno RH udjel (%)

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

400

355.489

88.324

2.093

174.836

216.474

51.063

794.879

191.243

4.251

257.673

343.987

0,8

44,7

46,2

49,2

67,9

62,9

400

325.334

102.054

2.122

136.053

191.146

61.597

756.671

211.238

4.476

209.362

320.131

0,6

43,0

48,3

47,4

65,0

59,7

400

308.945

109.706

2.919

125.505

183.014

63.925

755.689

238.061

6.469

201.000

329.137

0,6

40,9

46,1

45,1

62,4

55,6

400

288.150

125.275

4.308

122.379

193.842

64.789

742.395

279.900

8.290

202.759

375.492

0,6

38,8

44,8

52,0

60,4

51,6

400

275.578

122.692

3.170

125.278

202.708

62.050

735.921

267.555

6.824

205.376

400.899

0,6

37,4

45,9

46,5

61,0

50,6

400

271.567

128.642

4.186

124.308

209.554

59.972

716.195

279.853

8.146

200.331

413.157

0,7

37,9

46,0

51,4

62,1

50,7

400

262.371

149.807

6.826

127.250

220.369

58.773

741.856

305.150

12.046

204.058

427.036

0,7

35,4

49,1

56,7

62,4

51,6

400

266.316

169.415

7.974

219.059

321.010

56.987

727.233

343.231

14.771

298.974

536.396

0,7

36,6

49,4

54,0

73,3

59,8

400

268.134

194.789

14.682

206.801

337.548

63.561

754.186

392.243

22.422

296.873

564.160

0,6

35,6

49,7

65,5

69,7

59,8

400

270.830

217.794

10.306

215.822

368.731

68.084

796.896

451.948

19.994

321.698

633.825

0,6

34,0

48,2

51,5

67,1

58,2

400

276.073

236.666

12.842

227.008

399.260

68.981

811.776

484.079

22.801

339.771

684.896

0,6

34,0

48,9

56,3

66,8

58,3

400

272.009

260.308

14.260

169.370

358.843

71.803

813.762

523.712

27.683

366.276

753.613

0,6

33,4

49,7

51,5

46,2

47,6

400

279.269

290.336

14.126

178.746

394.212

82.412

861.873

608.443

31.257

397.675

861.732

0,5

32,4

47,7

45,2

44,9

45,7

400

291.753

320.369

16.940

192.245

441.017

89.384

935.790

679.484

37.417

492.635

985.183

0,4

31,2

47,1

45,3

44,7

44,8

400

301.883

343.417

15.649

192.973

456.794

89.656

933.958

709.827

34.746

429.853

1,024.297

0,4

32,3

48,4

45,0

44,9

44,6


10

ANALIZA

ka otpalo s ljestvice 2007., odnosno toliko je novih uspjelo zauzeti mjesta među prvih 400 u 2008. Već površan pogled na te tvrtke pokazuje da u mnogim slučajevima kao i prethodnih godina nije riječ o takvim odstupanjima u poslovnim rezultatima, nego da su promjene posljedica restrukturiranja tvrtki, akvizicija, spajanja, razdvajanja... U 2008. go-

dini postoji i dodatni razlog, a to je da su čak 13 od 56 velikih poduzetnika, koji više nisu među 400 najvećih, leasing društva, koja se od 2008. obrađuju zasebno, a ne više u skupini poduzetnika. Ipak, najveći broj poduzetnika koji su otpali su tvrtke koje su postigle u 2008. relativno lošije rezultate nego godinu dana ranije i stoga su morale ustupiti svoja

mjesta unutar 400 najvećih onima koje su bile uspješnije. Novi poduzetnici u ovoj elitnoj skupini u 2008. dobrim su dijelom poduzetnici koji su se i u 2007. godini nalazili pri vrhu, ali na mjestima nešto daljim od 400, primjerice Istra Cement koja je u 2007. bila na 401. mjestu, Trgovina Krk na 404., Atlas na 406., CMC Sisak na 409.

Struktura prvih 400 poduzetnika u 2008. po djelatnostima Djelatnost NKD 2007.

Broj tvrtki

Broj zaposlenih

Udjel pojedinih djelatnosti (u %) prema ukupnom prihodu neto dobiti prihodu od izvoza

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

9

16.019

2,4

4,1

B Rudarstvo i vađenje

6

4.247

2,2

13,0

4,5

112

89.855

29,7

6,6

66,0

9

14.866

6,6

0,5

0,4

C Prerađivačka industrija D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom F Građevinarstvo G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila H Prijevoz i skladištenje I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja J Informacije i komunikacije

0,6

3

146

0,4

2,5

0,6

41

23.549

7,3

5,5

1,4

141

71.588

34,3

15,2

9,8

25

34.759

4,9

8,8

9,8

6

5.009

7,3

1,1

2,7

18

14.942

6,5

35,5

2,8

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

4

5.352

0,8

3,2

0,1

L Poslovanje nekretninama

4

11.879

1,5

-

0,0

15

3.224

2,0

2,0

0,7

4

4.099

0,4

0,6

0,6

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti R Umjetnost, zabava i rekreacija Ukupno: Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

3

2.349

0,0

1,4

-

400

301.883

100,0

100,0

100,0


012

RANGIRANJA

10 najvećih u 12 rangiranja 1997.

2001.

2005.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HEP

2

HEP

3

HPT

3

HT

3

KONZUM

4

PLIVA, ZAGREB

4

PLIVA, ZAGREB

4

HT

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

KONZUM, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

6

PODRAVKA, KOPRIVNICA

6

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

TISAK, ZAGREB

7

VINDIJA, VARAŽDIN

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

8

ERICSSON NIKOLA TESLA, ZAGREB

8

P. Z. AUTO, VELIKA GORICA

8

VIPNET

9

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

9

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

9

PLIVA HRVATSKA

10

CROATIA LINE, RIJEKA

10

VIPNET, ZAGREB

10

HEP-PROIZVODNJA

1998.

2002.

2006.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HT

2

HEP

3

HPT

3

HEP

3

KONZUM, ZAGREB

4

PLIVA, ZAGREB

4

PLIVA, ZAGREB

4

HT

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

KONZUM, ZAGREB

5

T-MOBILE HRVATSKA

6

PODRAVKA, KOPRIVNICA

6

BRODOSPLIT, SPLIT

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE

7

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

6

VIPNET

8

VINDIJA, VARAŽDIN

8

VIPNET, ZAGREB

8

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

DIONA, ZAGREB

9

VINDIJA, VARAŽDIN

9

HEP-PROIZVODNJA

10

PETROKEMIJA, KUTINA

10

TVORNICA DUHANA ROVINJ, ROVINJ

10

PLIVA HRVATSKA

1999.

2003.

2007.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HT

2

KONZUM, ZAGREB

3

HT

3

HEP

3

HEP

4

PLIVA, ZAGREB

4

KONZUM, ZAGREB

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HYPO LEASING KROATIEN

6

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

6

HT - MOBILNE KOMUNIKACIJE, ZAGREB

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

PODRAVKA, KOPRIVNICA

7

HEP - PROIZVODNJA, ZAGREB

6

ZAGREBAČKI HOLDING

8

LURA, ZAGREB

8

HEP - DISTRIBUCIJA, ZAGREB

8

VIPNET

9

HRVATSKA POŠTA, ZAGREB

9

PLIVA, ZAGREB

9

HEP - PROIZVODNJA

10

KONZUM, ZAGREB

10

VIPNET, ZAGREB

10

OMV HRVATSKA

2000.

2004.

2008.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HT

2

HEP

2

KONZUM

3

HEP

3

KONZUM

3

HEP

4

PLIVA, ZAGREB

4

HT

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

T-MOBILE HRVATSKA

6

RONHILL, BURIĆI

6

HEP-DISTRIBUCIJA

7

ZAGREBAČKI HOLDING

7

ULJANIK, PULA

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

OMV HRVATSKA

8

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

8

VIPNET

8

VIPNET

9

VINDIJA, VARAŽDIN

9

PLIVA HRVATSKA

9

HEP-PROIZVODNJA

10

PODRAVKA, KOPRIVNICA

10

HEP-PROIZVODNJA

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK


RANGIRANJA

013

Korporacijska ljestvica za 2008. UKUPNI PRIHOD

(u 000 kn)

DOBIT

8x10 (u 000 kn)

1 INA, D.D.

26.745.575

1 HT D.D.

2 KONZUM, D.D.

12.757.544

2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.

1.234.903

3 HEP D.D.

11.408.493

3 ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

1.227.462

4 HT D.D.

6.744.884

4 VIPNET D.O.O.

771.222

5 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.

4.698.493

5 ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

690.552

6 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

4.441.594

6 TDR D. O. O.

562.303

7 OMV HRVATSKA D.O.O.

4.210.053

7 KONZUM, D.D.

329.233

8 VIPNET D.O.O.

3.867.478

8 ADRIS GRUPA D. D.

328.866

9 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

3.863.523

10 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

3.510.018

9 TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 10 AGROKOR D.D.

284.611

IMOVINA

(u 000 kn)

KAPITAL I REZERVE

2.103.678

324.910

(u 000 kn)

1 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

43.239.197

1 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

24.270.004

2 HEP D.D.

26.943.102

2 HEP D.D.

18.645.049

3 INA, D.D.

24.706.670

3 INA, D.D.

11.237.774

4 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

18.399.682

4 HT D.D.

11.054.900

5 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

14.630.458

5 PLIVA D.D.

6 HT D.D.

12.811.772

6 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

6.973.452

10.178.063

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

5.296.493

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

7.044.819

8 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

9.611.499

8 ADRIS GRUPA D. D.

4.618.298

9 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

9.518.874

9 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

3.594.980

10 AGROKOR D.D.

9.238.636

10 ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

3.310.155

IZVOZ

(u 000 kn)

1 INA, D.D.

UVOZ

(u 000 kn)

7.673.417

1 HEP D.D.

3.054.845

2 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D. D.

1.678.297

2 OMV HRVATSKA D.O.O.

2.334.934

3 PETROKEMIJA, D.D.

1.580.043

3 INA, D.D.

2.236.920

4 BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE D.O.O.

1.557.044

4 P.Z. AUTO D.O.O.

2.128.481

5 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

1.489.661

5 M SAN GRUPA D.D.

1.638.722

6 ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

1.454.225

6 KONZUM, D.D.

1.327.052

7 DIOKI D.D.

1.343.186

7 PETROKEMIJA, D.D.

1.141.436

8 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

1.243.611

8 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

1.133.486

9 BOXMARK LEATHER D.O.O.

1.220.494

9 BOXMARK LEATHER D.O.O.

1.106.214

10 TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

1.088.692

10 RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

1.073.605

INVESTICIJE

(u 000 kn)

BROJ ZAPOSLENIH

1 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

4.065.710

1 KONZUM, D.D.

12.751

2 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

3.998.380

2 HP D.D.

12.075

3 INA, D.D.

3.828.602

3 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

11.879

4 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

1.225.161

4 INA, D.D.

10.191

5 HT D.D.

1.115.798

5 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

9.615

6 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

957.500

6 H Š D.O.O.

9.560

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

862.722

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

7.263

8 ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

749.334

8 HT D.D.

5.209

9 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

702.516

9 FINA

4.640

10 VIPNET D.O.O.

531.600

10 PODRAVKA D.D.

4.136

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK


14

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski izvoznici u 2008. (prvih 100 od 400 najvećih) R. br. Naziv

1 2 3 4 5

7 8

INA, D.D. ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D. D. PETROKEMIJA, D.D. BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O. ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA DIOKI D.D. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

9

BOXMARK LEATHER D.O.O.

6

10 TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 11 KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. 12 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D. 13 CROATIA AIRLINES D.D. 14 CROSCO D.O.O. 15 TLM D.D. 16 OMV HRVATSKA D.O.O. 17 M SAN GRUPA D.D. 18 BENETTON ISTRIA D. O. O. 19 RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O. 20 HŽ CARGO D.O.O. 21 PODRAVKA D.D. 22 DALEKOVOD, D.D. 23 DALMACIJACEMENT D.D. 24 TDR D. O. O. 25 26 27 28 29 30 31 32 33

BRODOTROGIR D.D. VIPNET D.O.O. AD PLASTIK D.D. T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. BELIŠĆE D.D. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. P. P. C. BUZET D. O. O. JADROPLOV D.D.

34 ĐURO ĐAKOVIĆ - TEP D. O. O. 35 36 37 38 39

HT D.D. VETROPACK STRAŽA D.D. HUM NA SUTLI ELEKTRO-KONTAKT, D.D. RIVIERA POREČ D.D. ALUFLEXPACK, D.O.O.

40 MAISTRA D. D. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PLAVA LAGUNA D. D. C.I.O.S., D.O.O. DUBROVNIK AIRLINE D.O.O. FERRERO D.O.O. VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODARSTVO D.O.O. CMC SISAK D.O.O. KRAŠ, D.D. SIEMENS D.D. SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

Udjel izvoza u uk. prihodu (u%)

Mjesto ZAGREB PULA KUTINA SPLIT ZAGREB

Izvoz 2008. 7.673.417.417 1.678.297.967 1.580.043.311 1.557.044.297 1.489.661.705

ZAGREB

1.454.225.359

54,48

ZAGREB ZAGREB TRNOVEC BARTOLOVEČKI ZADAR ZAGREBSUSEDGRAD RIJEKA BUZIN ZAGREB ŠIBENIK ZAGREB ZAGREB LABIN ZAGREB ZAGREB KOPRIVNICA ZAGREB KAŠTEL SUĆURAC ROVINJ (ROVIGNO) TROGIR ZAGREB SOLIN ZAGREB ZAGREBSLOBOŠTINA BELIŠĆE ZAGREBSUSEDGRAD BUZET SPLIT SLAVONSKI BROD ZAGREB HUM NA SUTLI ZAGREB POREČ ZADAR ROVINJ (ROVIGNO) POREČ ZAGREB ČILIPI ZAGREB VIROVITICA

1.343.186.749 1.243.611.102

83,46 65,78

54 55 56 57 58

1.220.494.851

95,25

59

1.088.692.528

91,13

990.541.200

94,12

922.655.543 879.851.320 874.217.517 850.974.868 761.207.134 734.971.745 702.715.089 683.051.510 681.871.863 653.213.785 566.464.766

72,54 50,90 53,27 64,65 18,08 35,66 98,03 33,21 67,28 26,49 24,84

60 61 62 63 64

506.104.834

38,30

491.268.839

24,22

487.955.930 483.939.608 457.664.127 448.334.933

66,57 12,51 80,99 9,54

28,69 80,00 53,54 72,48 51,00

434.022.575

90,85

422.755.678

57,44

420.158.431

71,47

401.924.753 399.482.013

84,22 88,90

395.021.146

81,13

393.934.275 382.365.714 357.331.538 351.691.036 350.726.422

5,84 52,78 76,23 77,85 50,13

348.238.205

69,67

338.731.900 330.202.696 309.818.739 307.746.632 305.703.092

75,92 57,08 91,77 62,29 37,31

MALI LOŠINJ

302.445.126

77,96

SISAK ZAGREB ZAGREB ŽUPANJA

296.889.412 286.655.064 286.249.777 286.221.711

55,65 30,95 22,71 93,95

R. br. Naziv

51 KORLEA D.O.O. 52 EUROCABLE GROUP D.D. 53 ISTRATURIST UMAG, D. D. AGIT D.O.O. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D. BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D. SLADORANA D.D. ELKA KABELI D.O.O. CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB D.D. KANDIT PREMIJER D.O.O. KONZUM, D.D. RADIN-GRAFIKA D.O.O. ISTRA CEMENT D.D. JANAF, D.D.

65 LIMEX EMAJL D.O.O. 66 67 68 69 70 71 72 73 74

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D. D. SLAVONSKI BROD TVIN D.O.O. LEK ZAGREB D.O.O. SAPONIA D.D. BRODOSPLIT-TVORNICA DIZEL MOTORA D.O.O. JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D. HS PRODUKT D.O.O. OMCO CROATIA D.O.O. DUKAT D.D.

75 EUROTRADE D. O. O. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ZVIJEZDA D.D. VARTEKS D. D. LEDO D.D. JAMNICA D.D. KONČAR-GIM D.D. NESTLÉ ADRIATIC D.O.O. SPECTATOR SOLIS D.O.O. AGROKOR - TRGOVINA D.D. ADRIATICA.NET D.O.O. BELUPO D.D. SPAČVA D.D. VINKOVCI MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. EXPORTDRVO D.D. VINDIJA D.D. VARAŽDIN INGRA D.D. KOKA D.D. HEP D.D. JADROLINIJA KONČAR - KET, D.D. BRODOMERKUR D.D. L’OREAL ADRIA D.O.O. IVERICA D.O.O. TŽV GREDELJ D.O.O. KNAUF D.O.O. UKUPNO:

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

Mjesto ZAGREB ZAGREB UMAG (UMAGO) ZAGREB RIJEKA KRALJEVICA ŽUPANJA ZAGREB ZAGREB-NOVI ZAGREB OSIJEK ZAGREB ZAGREB PULA ZAGREB DONJI MIHOLJAC SLAVONSKI BROD VIROVITICA ZAGREB OSIJEK

Izvoz 2008. 279.682.203 277.205.940

Udjel izvoza u uk. prihodu (u%)

98,69 57,54

271.883.314

72,43

263.414.929 263.368.481 258.473.088 249.601.005 244.846.011

72,90 62,57 72,21 50,05 40,38

242.505.542

78,47

238.614.126 237.963.118 237.692.133 224.190.556 223.372.723

50,26 1,87 41,08 97,91 59,58

222.568.546

72,04

221.554.157

75,93

217.914.556 216.189.590 214.516.960

70,55 97,10 40,48

SPLIT

212.188.602

84,71

RIJEKA KARLOVAC MALI TABOR ZAGREB ROVINJ (ROVIGNO) ZAGREB VARAŽDIN ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB KOPRIVNICA VINKOVCI ZAGREB OPATIJA ZAGREB VARAŽDIN ZAGREB VARAŽDIN ZAGREB RIJEKA ZAGREB SPLIT ZAGREB BJELOVAR ZAGREB KNIN

211.894.106 194.705.657 192.073.797 189.991.986

54,44 86,46 87,87 10,30

186.330.033

72,94

186.053.851 184.715.825 184.057.905 173.826.721 166.813.117 165.437.363 161.706.498 159.618.140 150.076.736 145.115.231 143.095.413 140.741.662 139.300.793 139.049.224 135.340.485 135.165.504 134.830.522 133.015.438 131.761.730 131.268.656 129.923.055 128.792.085 125.844.311 121.527.046 119.819.533 49.673.633.835

18,71 38,34 15,36 15,98 59,20 36,84 38,72 5,01 31,89 22,12 58,13 22,13 61,61 54,25 4,69 13,01 10,35 1,17 13,44 26,01 6,95 39,87 55,27 15,85 41,59 52,74


15

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski uvoznici u 2008. (prvih 100 od 400 najvećih) R. br.

NAZIV

MJESTO

Uvoz 2008.

1

HEP D.D.

ZAGREB

3.054.845.676

2

OMV HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.334.934.936

3

INA, D.D.

ZAGREB

2.236.920.228

4

P.Z. AUTO D.O.O.

VELIKA GORICA

2.128.481.495

55

5

M SAN GRUPA D.D.

ZAGREB

1.638.722.273

56

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

340.204.168

6

KONZUM, D.D.

ZAGREB

1.327.052.824

57

HOREX TRADE D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

332.304.437

7

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

1.141.436.142

58

331.780.743

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.133.486.517

VETROPACK STRAŽA D.D. HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI

8 9

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

1.106.214.080

10

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.073.605.382

61

BRODOTROGIR D.D.

TROGIR

312.862.362

11

DIOKI D.D.

ZAGREB

1.025.146.065

62

ZAGREB-SUSEDGRAD

296.171.531

12

AGROKOR - TRGOVINA D.D.

ZAGREB

1.010.904.719

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

13

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

924.444.601

14

TLM D.D.

ŠIBENIK

908.188.390

15

EURO-PETROL D.O.O.

RIJEKA

860.985.150

16

EUROLINE DO.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

860.945.682

17

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D. D.

PULA

858.260.583

18

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

811.533.121

19

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

799.107.978

R. br. 52

GORENJE ZAGREB D.O.O.

MJESTO ZAGREB

Uvoz 2008. 355.886.637

53

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

352.341.770

54

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

346.602.260

CROATIA AIRLINES D.D.

BUZIN

341.884.149

NAZIV

59

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

330.473.050

60

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

315.173.247

63

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

295.650.623

64

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

295.396.444

65

FERO-TERM D.O.O.

ZAGREB

286.312.624

66

KORLEA D.O.O.

ZAGREB

281.729.759

67

MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

276.753.221

68

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

275.736.598

69

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

273.608.329

70

CB&I LUMMUS S.R.O. - PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

264.041.488

20

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

798.990.251

21

TIFON D.O.O.

ZAGREB

761.897.951

71

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

257.616.356

22

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN

726.705.639

72

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

251.885.199

23

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE D.O.O.

SPLIT

678.714.834

251.250.167

24

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

649.337.047

25

MERKUR-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

604.725.201

26

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

576.985.709

27

SIEMENS D.D.

ZAGREB

561.030.568

28

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDJELJA

537.387.119

29

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

ZAGREB

517.163.083

30

PEVEC ZAGREB D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

504.903.619

31

MAGMA D.D.

ZAGREB

498.906.977

32

BRODOMERKUR D.D.

SPLIT

490.028.818

33

HT D.D.

ZAGREB

489.800.016

34

CITROEN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

484.661.945

35

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

476.320.306

36

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

465.457.569

88

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

213.047.650

37

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

455.778.645

89

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

211.721.096

38

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

455.491.883

39

TDR D. O. O.

ROVINJ (ROVIGNO)

455.297.773

92

LESNINA H. D.O.O.

ŠKRLJEVO

202.843.658

40

RECRO D.D.

ZAGREB

438.405.592

93

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

199.009.796

41

T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

436.724.027

94

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

198.445.462

42

CMC SISAK D.O.O.

SISAK

424.973.480

95

DUKAT D.D.

ZAGREB

197.195.787

43

TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

417.303.696

44

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

409.415.931

96

NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB ZAGREB D.O.O.

196.555.436 194.820.092

73

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ (ROVIGNO)

74

RUTING D.O.O.

RIJEKA

250.467.017

75

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

ZAGREB

249.492.853

76

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

249.395.685

77

JAMNICA D.D.

ZAGREB

247.186.765

78

P.S.C. ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

246.066.146

79

TERMOCOMMERCE D.O.O.

ZAGREB

237.385.349

80

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

236.404.593

81

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

VIROVITICA

233.218.555

82

SAPONIA D.D.

OSIJEK

231.149.356

83

MERCATOR - H D.O.O.

VELIKA GORICA

229.791.530

84

STANIĆ D.O.O.

SVETA NEDJELJA

226.703.454

85

P. P. C. BUZET D. O. O.

BUZET

225.429.289

86

KRAŠ, D.D.

ZAGREB

224.347.822

87

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

213.159.419

90

GETRO D.D.

SESVETE

210.285.476

91

FLIBA D.O.O.

GORNJI STUPNIK

204.565.384

45

DALMACIJACEMENT D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

409.347.835

97

ĐURO ĐAKOVIĆ - TEP D. O. O.

SLAVONSKI BROD

46

LEDO D.D.

ZAGREB

406.017.716

98

ALUFLEXPACK, D.O.O.

ZADAR

192.265.930

47

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

398.479.809

99

BUZIN

190.871.359

48

ELKA KABELI D.O.O.

ZAGREB

391.023.328

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.

49

BENETTON ISTRIA D. O. O.

LABIN

385.295.276

100

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

50

PETROL TRGOVINA D. O. O.

ZAGREB

377.094.381

51

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

367.550.307

Izvor: Fina

190.386.636 53.854.308.930

UKUPNO Obrada podataka: HGK

53,854,308,930


16

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski dobitaši u 2008. (prvih 100 od 400 najvećih)

4 5

Rang po NAZIV UP 4 HT D.D. 5 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA 16 PODRUŽNICA 8 VIPNET D.O.O. 58 ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

6

30

TDR D. O. O.

7

2

KONZUM, D.D.

8

115

ADRIS GRUPA D. D.

9 10 11 12

75 56 106 33

13

85

14 15

105 37

16

10

17

69

TANKERSKA PLOVIDBA D.D. AGROKOR D.D. PBZ CARD D.O.O. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D. DUKAT D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. SIEMENS D.D.

18

57

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

19 20

150 129

21

118

22 23 24 25

6 163 306 81

PLINACRO D.O.O. NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE VETROPACK STRAŽA D.D. HUM NA SUTLI ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. SKLADGRADNJA-GRUP D.O.O. SUPER SPORT D.O.O. COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

26

61

DALMACIJACEMENT D.D.

R. br. 1 2 3

27

143

C.I.O.S., D.O.O.

28

262

TELEGRA D.O.O.

29 30

190 114

31

209

ERSTE CARD CLUB D.D. TEKSTILPROMET D.D. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D.

32

64

BOXMARK LEATHER D.O.O.

33 34 35 36 37 38 39 40 41

74 24 293 212 127 15 80 108 121

LEDO D.D. DALEKOVOD, D.D. CE-ZA-R D.O.O. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O. BELUPO D.D. P.Z. AUTO D.O.O. JAMNICA D.D. INSTITUT IGH, D.D. BENETTON ISTRIA D. O. O. MAN PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O. METRO CASH & CARRY, D.O.O. HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. PEVEC D.O.O. PLAVA LAGUNA D. D. PETROKEMIJA, D.D. MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

42

126

43 44

131 18

45

84

46 47 48 49

72 200 12 132

MJESTO

DOBIT

ZAGREB ZAGREB

2.103.678.783 1.234.903.504

ZAGREB

1.227.462.265

ZAGREB DUBROVNIK ROVINJ (ROVIGNO) ZAGREB ROVINJ (ROVIGNO) ZADAR ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREBSUSEDGRAD ZAGREB ZAGREB

771.222.107 690.552.368

ZAGREB ZAGREB ZAGREBSUSEDGRAD ZAGREB NAŠICE HUM NA SUTLI

110.653.363

ZAGREB SPLIT ZAGREB ZAGREB KAŠTEL SUĆURAC ZAGREB SVETA NEDJELJA ZAGREB ZAGREB

110.435.886 107.784.276 106.518.153 100.268.239

RIJEKA TRNOVEC BARTOLOVEČKI ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB KOPRIVNICA VELIKA GORICA ZAGREB ZAGREB LABIN HRVATSKI LESKOVAC KARLOVAC ZAGREB

562.303.391 329.233.927 328.866.700 324.910.723 284.611.589 215.590.093 204.368.278

R. br. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Rang po NAZIV UP 236 INTEREUROPA D.O.O. 227 JANAF, D.D. 135 FRANCK D.D. LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODARSTVO 221 D.O.O. 86 STUDENAC, D.O.O. 44 CROSCO D.O.O. 334 DIV D.O.O. 11 AGROKOR - TRGOVINA D.D. 309 NOVI AGRAR D.O.O. 231 ING-GRAD D.O.O. 77 ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

61

178

ĐURO ĐAKOVIĆ - TEP D. O. O.

128.461.559

62 63 64 65 66 67

345 168 20 176 314 53

126.646.437

68

96

119.419.355

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

211 248 25 299 259 83 239 165 21 186 390 194 167 257 348 291 354 285 324 350 391 48

FEROIMPEX D.O.O. ERSTE FACTORING D.O.O. TISAK D.D. FERRERO D.O.O. 24SATA D.O.O. OSIJEK-KOTEKS D.D. MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O. BAUHAUS-ZAGREB, K.D. RUTING D.O.O. PLODINE D.D. KNAUF D.O.O. ZRAČNA LUKA ZAGREB, D.O.O. TOMMY D.O.O. VMD PROMET D.O.O. HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O. KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. ADRIATICA.NET D.O.O. SLAVONIJA-SLAD D. O. O. SAMOBORKA D.D. LESNINA H. D.O.O. CEDEVITA D.O.O. GUMIIMPEX - GRP D.O.O. CONSULTANTS GRUPA D.O.O. MESSER CROATIA PLIN D.O.O. BEIERSDORF D.O.O. PEVEC PROIZVODNJA D.O.O. HEMPEL D. O. O. OMCO CROATIA D.O.O. TEHNIKA D.D.

91

153

172.145.140 162.564.357 142.414.184

114.686.756 113.401.550

98.366.505 97.492.672 96.728.196 96.585.134 96.283.450 94.381.695 89.917.053 89.431.725 82.514.795 79.476.564 78.936.419 78.624.185 76.837.061 72.765.213 72.260.320 70.753.000 68.941.480 68.255.854 67.211.764

ZAGREB

65.803.311

BJELOVAR POREČ KUTINA ZAGREB

63.656.693 61.725.929 56.357.179 55.676.575

FLIBA D.O.O.

92

244

93

140

94 95 96 97 98 99

79 28 387 70 250 249

WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG, PODRUŽNICA ZAGREB KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O. M SAN GRUPA D.D. KONČAR, D.D. KTC D.D. CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. MLINAR D.D.

100

189

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

MJESTO

DOBIT

ZAGREB ZAGREB ZAGREB

55.586.313 53.639.057 52.056.802

MALI LOŠINJ

50.583.205

OMIŠ ZAGREB SAMOBOR ZAGREB OSIJEK ZAGREB VARAŽDIN SLAVONSKI BROD VUKOVAR ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB OSIJEK

50.039.370 47.968.294 47.631.209 46.720.843 45.393.835 44.716.860 44.523.005

43.110.700 43.021.146 42.993.699 41.446.394 40.662.853 40.656.367

VRGORAC

40.583.866

ZAGREB RIJEKA RIJEKA KNIN ZAGREB SPLIT ZAGREB KOROMAČNO SPLIT ZAGREB NOVA GRADIŠKA SAMOBOR ŠKRLJEVO ZAGREB VARAŽDIN ZAGREB ZAPREŠIĆ ZAGREB BJELOVAR UMAG (UMAGO) MALI TABOR ZAGREB GORNJI STUPNIK

38.708.452 38.007.238 37.730.185 37.590.658 37.365.824 37.060.419 36.751.390 36.638.332 36.196.323 36.156.001 35.774.322 34.910.648 34.907.353 34.734.812 34.705.438 34.312.640 32.674.057 32.487.073 32.107.014 31.777.392 31.055.705 30.805.829

ZAGREB

30.509.122

ZAGREBSUSEDGRAD ZAGREB ZAGREB ZAGREB KRIŽEVCI ZAGREB KRIŽEVCI HRVATSKI LESKOVAC

43.569.586

30.731.954

30.165.588 30.012.319 29.940.077 29.519.529 29.383.446 28.577.422 28.253.647 28.229.188 13.714.768.556

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

53,854,308,930


RANGIRANJA

Novi na ljestvici 400 najvećih Rang - UP 2008

NAZIV

MJESTO

UKUPNI PRIHOD

109

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB-BUZIN

770.094.643

125

LANIŠTE D.O.O.

ZAGREB

677.472.206

157

CMC SISAK D.O.O.

SISAK

533.538.108

167

LESNINA H. D.O.O.

ŠKRLJEVO

509.743.404

168

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

509.659.434

207

NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

423.677.566

217

INOVINE D.D.

RIJEKA

389.293.274

244

WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG, PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

342.720.904

245

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

341.606.976

247

ATLAS, D.D.

DUBROVNIK

337.618.054

262

TELEGRA D.O.O.

SVETA NEDJELJA

320.662.421

264

ZM D.O.O.

ZAGREB

318.632.897

282

SWIETELSKY D.O.O.

ZAGREB

305.159.032

292

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D. D. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

291.802.964

295

PROFECTUS ŠPANSKO D.O.O.

ZAGREB

289.533.211

300

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

287.983.823

302

KORLEA D.O.O.

ZAGREB

283.384.353

304

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

281.781.442

307

SENSO MIKRO D.O.O.

ZAGREB

279.235.823

312

NIVONEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

276.100.875

314

24SATA D.O.O.

ZAGREB

273.762.253

323

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

266.730.248

324

PEVEC PROIZVODNJA D.O.O.

BJELOVAR

264.449.306

326

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

262.961.790

330

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

256.298.770

333

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.

BUZIN

254.207.530

334

DIV D.O.O.

SAMOBOR

253.024.671

335

CB&I LUMMUS S.R.O. - PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

251.599.334

336

VOLVO-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

251.028.165

341

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

LEPAJCI

250.057.205

342

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

249.472.714

343

REMONT I ODRŽAVNJE PRUGA D.O.O.

ZAGREB

247.518.872

357

AGROPRERADA D.D.

IVANIĆ-GRAD

235.687.240

358

NIN ELEKTROCOMMERCE, D.O.O.

POLIČNIK

235.366.856

363

IGM-TOUNJ D.D.

TOUNJ

234.012.322

364

MUNIS D.O.O.

ZAGREB

233.787.941

365

TOMBIA, D.O.O.

SPLIT

233.133.264

371

ISTRA CEMENT D.D.

PULA

228.976.246 228.201.678

373

ARMKO D.D.

KONJŠĆINA

377

CHROMOS BOJE I LAKOVI, D.D.

ZAGREB

226.308.071

381

SHOPPING CITY ZAGREB D.O.O.

JABLANOVEC

222.952.135

382

LEK ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

222.652.605

384

TRGOVINA KRK D.D.

MALINSKA

221.246.313

387

KONČAR, D.D.

ZAGREB

220.368.657

388

JAKŠINIĆ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

219.880.671

389

DINARIK D.O.O.

DONJI PROLOŽAC

219.232.825

390

SLAVONIJA-SLAD D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

218.644.012

391

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

218.589.833

392

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

218.477.560

393

TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

218.122.494

394

FERTUS D.O.O.

DALJ

217.534.144 217.175.950

395

HATTRICK D. O. O.

ZAKUČAC

396

COMPUTECH D.O.O.

ZAGREB

216.958.104

397

MODIBIT D.O.O.

SAMOBOR

216.444.632

399

VAJDA D. D. ČAKOVEC

ČAKOVEC

213.493.528

400

CARIN D.O.O.

ZAGREB

213.210.459

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

53,854,308,930

19


20

RANG-LJESTVICA

Rang-ljestvica 400 najvećih RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

1

1

INA, D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10

10.191

2

2

KONZUM, D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1A

12.751

3

3

HEP D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

444

4

4

HT D.D.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 32

5.209

5

6

T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 23

1.077

6

7

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 41

11.879

7

10

OMV HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

69

8

8

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 1

1.034

9

9

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

2.362

10

11

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

9.615

11

21

AGROKOR - TRGOVINA D.D.

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 284/A

76

12

22

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

ALEJA VUKOVAR 4

2.597

13

15

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 49

2.837

14

14

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 6

1.089

15

12

P.Z. AUTO D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA BB

139

16

55

ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

4

17

23

MERCATOR - H D.O.O.

VELIKA GORICA

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 1

3.237

18

17

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 31

1.504

19

13

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

ANTE STARČEVIĆA 32

4.136

20

16

TISAK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 2

3.674

21

18

KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.

SPLIT

SVAČIĆEVA 4/1

2.296 9.560

22

19

H Š D.O.O.

ZAGREB

ULICA LJ. F. VUKOTINOVIĆA 2

23

26

PEVEC ZAGREB D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

VELIMIRA ŠKORPIKA 26

1.518

24

31

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

ULICA MARIJANA ČAVIĆA 4

1.537

25

41

PLODINE D.D.

RIJEKA

RUŽIĆEVA 29

2.460

26

20

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE D.O.O.

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

2.961

27

43

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D. D.

PULA

FLACIUSOVA 1

2.060

28

32

M SAN GRUPA D.D.

ZAGREB

BUZINSKI PRILAZ 10

327

29

33

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 47

78

30

25

TDR D. O. O.

ROVINJ (ROVIGNO)

OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

603

31

29

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

VILE VELEBITA 6

1.747

32

39

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

OZALJSKA 95

305

33

30

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

1.631

34

34

BRODOMERKUR D.D.

SPLIT

POLJIČKA CESTA 35

804

35

27

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

395

36

28

GETRO D.D.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

1.666

37

35

DUKAT D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

1.438

38

42

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA 69

431

39

48

EURO-PETROL D.O.O.

RIJEKA

MARTINKOVAC 143B

342

40

46

CROATIA AIRLINES D.D.

BUZIN

BANI 75B

1.113

41

130

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

41

42

36

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

7.263

43

37

BILLA, D.O.O.

ZAGREB

JADRANSKA AVENIJA 2

1.970

44

45

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 18

2.269

45

40

DIOKI D.D.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

574

46

50

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDJELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 3

412

47

53

VIADUKT, D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

1.859

48

59

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 274

1.365

49

100

BELJE D.D. DARDA

DARDA

DARDA

1.907

50

38

HP D.D.

ZAGREB

JURIŠIĆEVA 13

12.075

51

47

HRT

ZAGREB

PRISAVLJE 3

3.674

52

70

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D.

VRBOVEC

ZAGREBAČKA 148

1.707

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


21

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

26.745.575.444

7.673.417.417

1

0

0

24.706.670.163

3

11.237.774.418

3

3.828.602.634

3

12.757.544.000

237.963.118

61

329.233.927

7

6.396.663.679

12

1.173.873.718

28

487.410.315

12 27

11.408.493.882

133.015.438

93

0

0

26.943.102.355

2

18.645.049.851

2

201.331.127

6.744.884.039

393.934.275

35

2.103.678.783

1

12.811.772.124

6

11.054.900.958

4

1.115.798.421

5

4.698.493.674

448.334.933

28

1.234.903.504

2

4.056.377.548

16

2.936.038.308

11

469.695.626

13

4.441.594.400

11.750.190

203

110.435.886

22

18.399.682.303

4

6.973.452.905

6

957.500.806

6

4.210.053.513

761.207.134

16

0

0

1.106.212.907

84

777.796.900

43

183.100.373

32 10

3.867.478.831

483.939.608

26

771.222.107

4

2.922.125.734

22

1.996.405.649

14

531.600.766

3.863.523.315

0

0

23.718.511

111

9.518.874.954

9

0

0

702.516.062

9

3.510.018.288

0

0

128.461.559

16

14.630.458.398

5

0

0

1.225.161.290

4

3.183.731.323

159.618.140

83

46.720.843

57

1.201.160.067

75

75.155.357

225

238.179

343

2.951.365.466

1.580.043.311

3

56.357.179

48

1.837.106.837

43

1.061.024.807

32

71.888.010

63

2.920.786.706

1.489.661.705

5

9.665.079

181

4.280.470.079

15

3.594.980.589

9

192.743.450

30

2.884.884.404

135.340.485

90

25.035.968

106

1.859.881.039

41

590.814.243

53

93.243.977

50

2.839.695.793

11.649.351

204

76.837.061

38

758.765.473

126

155.447.061

153

31.519.557

117

2.669.276.064

1.454.225.359

6

1.227.462.265

3

3.830.924.906

18

3.310.155.327

10

749.334.553

8

2.611.593.376

2.070.242

247

26.508.435

102

3.489.289.462

20

1.797.118.302

16

341.780.513

17

2.585.216.334

9.438.772

209

67.211.764

44

1.106.544.389

83

678.776.446

46

16.305.269

180

2.465.559.735

653.213.785

21

9.821.877

180

3.643.395.604

19

1.629.550.144

21

138.967.142

37

2.464.041.105

790.214

255

42.993.699

64

810.717.094

118

412.642.219

76

69.507.863

65

2.347.445.282

28.826.619

173

36.196.323

77

2.312.664.582

32

354.262.516

88

32.820.123

113

2.335.049.327

102.284.139

109

21.810.142

121

2.285.129.037

33

1.289.664.422

26

0

0

2.327.171.654

53.595.138

140

22.023.667

119

2.068.778.766

37

427.948.338

73

191.819.946

31

2.280.058.106

566.464.766

22

82.514.795

34

2.590.823.986

28

578.020.994

54

24.829.079

141

2.164.800.741

0

0

37.730.185

71

2.102.085.931

36

237.582.186

121

452.156.640

14

2.148.321.571

1.557.044.297

4

0

0

1.558.833.228

58

0

0

9.522.398

219 78

2.097.797.626

1.678.297.967

2

7.752.354

195

2.118.655.573

35

19.897.054

340

55.383.601

2.060.835.517

734.971.745

17

29.940.077

95

893.509.275

109

205.624.999

130

0

0

2.057.034.524

683.051.510

19

0

0

499.909.169

165

26.319.293

327

458.031

332 48

2.028.264.847

491.268.839

24

562.303.391

6

2.814.270.873

24

1.534.958.880

23

97.137.433

1.999.410.995

0

0

8.190.568

190

1.776.051.593

49

1.023.045.194

33

0

0

1.955.592.722

66.198

279

11.610.815

170

1.574.242.345

57

159.475.363

151

1.178.000

310

1.890.451.509

1.243.611.102

8

204.368.278

12

1.520.918.402

59

1.166.126.746

29

63.900.447

69

1.869.975.288

129.923.055

96

3.551.324

245

1.109.956.593

81

239.336.865

120

3.470.077

277

1.869.889.281

2.103.830

246

10.477.874

175

1.716.485.567

51

279.935.445

107

28.101.750

128

1.866.724.569

574.875

259

6.664.748

204

909.187.564

105

99.624.800

200

5.449.898

256

1.844.008.860

189.991.986

74

142.414.184

15

1.303.028.959

70

654.334.104

47

60.863.034

73

1.838.766.440

47.355.638

150

2.366.323

268

582.696.518

147

39.790.541

289

0

0

1.763.137.279

382.727

263

2.063.528

276

726.507.986

129

324.997.026

95

68.744.587

67 47

1.728.599.078

879.851.320

13

0

0

1.829.657.668

44

527.132.792

58

105.803.368

1.695.050.972

0

0

0

0

673.798.445

135

54.000

380

0

0

1.683.674.761

0

0

606.720

310

10.178.063.476

7

5.296.493.460

7

862.722.044

7 61

1.673.111.198

0

0

0

0

520.599.206

159

90.169.017

211

73.676.671

1.641.017.688

874.217.517

14

47.968.294

55

1.919.099.744

39

832.543.263

40

0

0

1.609.462.836

1.343.186.749

7

0

0

1.672.325.107

55

949.746.843

34

40.405.330

96

1.602.067.493

3.514.770

238

25.776.725

105

1.115.671.581

80

66.788.168

237

35.893.086

108

1.595.988.019

1.776.570

249

6.864.005

203

1.018.332.833

96

186.886.644

140

130.006.529

40

1.585.843.632

15.841.745

193

30.805.829

90

1.446.361.210

63

346.878.275

91

18.671.819

165

1.555.317.017

4.048.386

228

4.979.157

231

2.392.771.526

31

1.074.482.591

31

310.273.520

19

1.538.702.192

30.918.968

171

0

0

1.220.122.625

72

752.747.406

44

19.351.252

161

1.528.189.184

28.686.206

174

691.657

306

1.067.979.689

90

447.663.308

70

116.423.793

43

1.520.059.403

105.577.498

108

0

0

908.417.790

106

145.721.862

160

240.438.137

21


22

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

53

80

OSIJEK-KOTEKS D.D.

OSIJEK

ŠAMAČKA 11

54

54

TIFON D.O.O.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/V

532

55

64

KERUM D.O.O.

SPLIT

ZRINJSKO FRANKOPANSKA 68

932

56

69

AGROKOR D.D.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

363

57

72

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

KOVINSKA 5A

818

58

93

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

OD SVETOG MIHAJLA 1

64

59

57

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

ŠIROLINA ULICA 4

2.668

60

65

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

453

61

68

DALMACIJACEMENT D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

CESTA DR. FRANE TUĐMANA BB

726

62

24

TLM D.D.

ŠIBENIK

ULICA NARODNOG PREPORODA 12

1.394

63

67

KOKA D.D.

VARAŽDIN

JALKOVEČKA ULICA BB

1.731

64

56

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

GOSPODARSKA 12

2.145

65

60

EUROLINE DO.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

KOVINSKA 5

256

66

61

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

UTINJSKA ULICA 40

297

67

52

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.

RIJEKA

LIBURNIJSKA 3

2.127

68

58

INA-OSIJEK PETROL D.D.

OSIJEK

IVANA GUNDULIĆA 5

95

69

44

SIEMENS D.D.

ZAGREB

HEINZELOVA 70A

1.219

70

63

KTC D.D.

KRIŽEVCI

N.TESLE 18

1.022

71

74

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, D.D.

ZAGREB

ZELENI TRG 6A

2.038

72

62

PEVEC D.O.O.

BJELOVAR

TRG STJEPANA RADIĆA 26

995

73

82

CROBENZ D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 228

176

74

78

LEDO D.D.

ZAGREB

ČAVIĆEVA 9

1.006

75

71

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

192

76

107

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

ZAGREB

BANI 75

951

77

103

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 49

882

78

75

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

LONČAREVA 9

575

79

88

PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA 23

96

80

86

JAMNICA D.D.

ZAGREB

GETALDIĆEVA 3

1.201

81

79

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SACHSOVA 1

687

82

95

MERKUR-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RAKITNICA 3

609

83

84

TOMMY D.O.O.

SPLIT

DOMOVINSKOG RATA 93

1.360

84

106

HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

KUPSKA 4

1.241

85

92

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

JOSIPA MOKROVIĆA 6

468 1.306

1.087

86

87

STUDENAC, D.O.O.

OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

87

116

INGRA D.D.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/B

166

88

83

STSI D.O.O.

ZAGREB

LOVINČIĆEVA BB

1.329

89

76

HŽ VUČA VLAKOVA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

2.170

90

77

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

2.544

91

94

PETROL TRGOVINA D. O. O.

ZAGREB

OTOK, OREŠKOVIĆEVA 3D

177

92

102

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1

723

93

89

AUTOZUBAK D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA BB

465

94

97

JADROLINIJA

RIJEKA

RIVA 16

1.935

95

111

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

1.221

96

115

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

TEŽAČKA BB

511

97

117

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN

PLOMIN LUKA BB

0

98

90

KRAŠ, D.D.

ZAGREB

RAVNICE 48

1.733 1.532

99

99

MAGMA D.D.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52A

100

81

FINA

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 43

4.640

101

96

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

1.198

102

98

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA BB

452

103

85

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2

445

104

108

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

DONJE SVETICE 127

1.315

105

101

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D.

ZAGREB

ILICA 224

507

106

112

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 44

450

107

110

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

VIROVITICA

MATIJE GUPCA 254

362

108

127

INSTITUT IGH, D.D.

ZAGREB

JANKA RAKUŠE 1

1.000

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB-BUZIN

BANI 75

39

TŽV GREDELJ D.O.O.

ZAGREB

TRNJANSKA CESTA 1

1.744

109 110 Izvor: Fina

158

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


23

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

1.510.821.340

1.705.640

250

40.656.367

67

1.091.016.268

88

140.121.025

166

37.130.651

1.507.898.940

1.929.781

248

0

0

791.495.399

121

0

0

117.464.221

105 42

1.443.873.951

0

0

2.912.951

257

1.503.492.119

61

31.113.260

309

112.379.703

45

1.378.048.239

31.254.559

169

284.611.589

10

9.238.636.658

10

2.393.454.202

12

0

0

1.374.674.264

13.066.272

199

119.419.355

18

354.357.335

220

195.721.265

133

62.164.732

71 95

1.359.959.685

0

0

690.552.368

5

1.854.866.372

42

1.658.501.761

20

42.145.358

1.355.298.367

0

0

0

0

43.239.197.574

1

24.270.004.828

1

3.998.380.322

2

1.324.149.966

85.748.247

118

3.347.557

248

1.519.101.766

60

436.893.744

72

134.325.594

39

1.321.334.993

506.104.834

23

98.366.505

26

2.188.658.196

34

1.662.300.348

19

54.688.749

80

1.316.218.729

850.974.868

15

0

0

860.021.246

110

334.607.327

94

14.039.995

187

1.303.129.858

134.830.522

92

10.179.404

177

1.180.256.659

77

476.115.229

68

115.279.023

44

1.281.300.871

1.220.494.851

9

89.917.053

32

798.250.643

119

393.034.019

81

11.628.532

205

1.280.119.594

42.297.727

155

6.497.598

209

553.968.440

151

23.636.832

330

22.407.821

150

1.278.653.783

22.299.204

185

17.366.361

141

1.052.390.429

92

126.069.687

177

49.376.851

86

1.271.931.140

922.655.543

12

0

0

851.385.051

111

0

0

9.285.072

220

1.266.158.436

0

0

4.687.356

234

202.909.424

291

43.814.977

281

0

0

1.260.553.190

286.249.777

49

126.646.437

17

575.680.568

149

283.388.260

106

10.886.234

210

1.211.098.676

127.939

273

29.383.446

97

614.532.844

141

187.094.905

139

32.759.514

114

1.210.631.012

0

0

8.693.567

187

834.117.437

113

187.291.661

138

24.391.098

143

1.207.023.690

16.843.368

192

63.656.693

46

1.404.255.309

66

518.823.264

60

12.293.799

201

1.202.285.314

0

0

725.313

305

294.563.305

239

42.492.377

283

37.856.000

102

1.198.524.984

184.057.905

78

89.431.725

33

962.476.295

101

542.625.834

56

60.723.592

74

1.194.722.316

1.088.692.528

10

324.910.723

9

3.160.257.256

21

1.687.730.844

18

513.375.748

11

1.167.453.433

0

0

0

0

1.888.221.520

40

1.474.410.923

24

317.538.520

18

1.157.657.920

171.863

271

44.523.005

60

790.623.746

122

242.772.585

117

23.554.389

148

1.128.251.665

3.712.416

234

12.874.011

159

428.642.071

186

82.847.814

215

6.423.982

243

1.091.982.405

59.455.812

137

30.012.319

94

311.522.404

229

59.347.319

246

8.720.912

224

1.087.601.901

173.826.721

79

72.765.213

39

1.103.317.777

85

605.806.483

52

194.539.763

29

1.075.234.983

26.797.274

179

100.268.239

25

691.953.042

131

506.069.824

64

0

0

1.073.284.056

38.422.502

163

0

0

651.083.717

139

122.109.104

179

68.990.855

66

1.066.426.718

8.580

285

37.060.419

74

392.094.873

200

52.215.784

259

34.130.507

111

1.057.175.605

64.450.176

128

65.803.311

45

4.469.408.312

14

35.004.929

297

369.693.227

15

1.052.375.259

990.541.200

11

172.145.140

13

790.179.737

123

410.054.802

78

78.999.455

56

1.039.332.776

0

0

50.039.370

54

481.221.174

169

118.821.887

182

25.104.308

139

1.038.674.568

135.165.504

91

11.889.479

167

1.688.969.301

53

523.838.744

59

17.728.823

172

1.037.711.877

78.541.094

122

9.587.028

182

995.290.269

99

258.543.863

113

28.194.026

126

1.028.781.400

0

0

89.733

329

1.820.669.535

46

414.955.594

74

218.479

344

1.013.437.104

681.871.863

20

0

0

1.679.883.295

54

294.508.989

103

488.831

331

998.387.875

1.014.509

254

0

0

583.678.371

146

380.651.963

84

76.003.872

58

994.320.948

186.053.851

76

0

0

1.163.807.038

78

793.175.280

42

78.099.487

57 81

986.007.865

0

0

6.970.349

202

596.248.323

144

368.468.938

86

54.638.901

980.544.527

131.761.730

94

199.104

326

1.182.460.446

76

486.891.170

66

0

0

960.303.529

2.851.928

241

0

0

820.766.214

117

51.655.143

260

39.990.685

99

954.735.358

32.787.648

167

40.583.866

68

441.073.849

178

266.961.364

111

37.425.236

103

941.712.042

0

0

19.442.416

129

1.205.840.005

74

285.959.083

105

71.986

347 130

926.298.955

286.655.064

48

11.247.293

172

1.106.572.980

82

610.729.440

51

27.785.271

922.966.973

113.061.580

107

0

0

790.176.560

124

229.576.396

123

90.138.815

52

911.853.930

87.281

277

0

0

1.817.079.194

47

1.544.142.791

22

107.249.293

46

904.873.598

62.013.460

133

347.858

318

1.789.799.763

48

393.017.341

82

2.246.276

290

904.263.064

0

0

15.813.043

146

322.096.552

227

98.055.930

203

13.074.017

193

893.119.264

13.835.177

196

4.826.122

232

792.504.617

120

249.165.490

116

17.647.978

174

875.622.717

0

0

25.990.798

104

397.425.953

197

191.176.790

136

24.991.249

140

829.882.070

42.000.662

156

162.564.357

14

677.440.841

134

439.146.656

71

46.648.887

91

828.380.139

27.696.321

176

215.590.093

11

2.013.553.685

38

536.730.285

57

49.420.690

85

819.326.478

305.703.092

45

2.352.084

269

1.207.905.645

73

414.724.815

75

89.636.603

53

793.259.619

47.440.810

149

72.260.320

40

1.426.469.101

64

412.552.323

77

5.134.070

259

770.094.643

4.041.572

229

7.285.201

196

243.481.926

265

73.654.458

231

16.587.214

179

766.760.155

121.527.046

99

1.801.122

283

1.236.834.929

71

496.095.626

65

167.260.545

34


24

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

111

171

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

486

112

91

GRADSKA PLINARA ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

535

113

104

CITROEN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

TURININA 5

56

114

120

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

GRADA GOSPIĆA 1A

314

115

109

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ (ROVIGNO)

VLADIMIRA NAZORA 1

23

116

105

BELIŠĆE D.D.

BELIŠĆE

TRG ANTE STARČEVIĆA 1

1.458

117

114

BRODOTROGIR D.D.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

1.171

118

118

VETROPACK STRAŽA D.D. HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 203

632 377

119

138

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 1H

120

119

EUROPAPRESS HOLDING D.O.O.

ZAGREB

KORANSKA 2

262

121

166

BENETTON ISTRIA D. O. O.

LABIN

VINEŽ 600

168

122

121

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

JABLANSKA 80

178

123

231

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

ULICA BANI 110

55

124

124

ALUFLEXPACK, D.O.O.

ZADAR

MURVICA BB

436 2

125

LANIŠTE D.O.O.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4B

126

136

MAN PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25/C

146

127

122

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

ULICA DANICA 5

962

128

129

PROPLIN D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 41II

384

129

157

NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE

NAŠICE

TAJNOVAC 1

447

130

141

BILJEMERKANT D.O.O.

OSIJEK

KNEZA TRPIMIRA 12

1.128

131

143

KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O.

KARLOVAC

DUBOVAC 22

387

132

135

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 96

63

133

199

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269D

83

134

176

CESTA-VARAŽDIN D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 26

710

135

146

FRANCK D.D.

ZAGREB

VODOVODNA 20

499

136

144

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

136

137

126

ELKA KABELI D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 1

518

138

174

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

LJUBLJANSKA AVENIJA 4

101

139

140

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 102

370

140

170

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB-SUSEDGRAD

JOSIPA MOKROVIĆA 8

364

141

162

ELEKTROMATERIJAL D.D.

RIJEKA

CAMBIERIEVA 13

315

142

149

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 194

73 28

143

188

C.I.O.S., D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

144

172

KING ICT D.O.O.

ZAGREB

BUZINSKI PRILAZ 10

190

145

197

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 7

338

146

137

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

MATOŠEVA 8

1.008

147

150

GRAĐA D.D.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 2

491

148

113

TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

29

149

181

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

ZAGREBAČKA 6

170

150

200

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 88A

266

151

173

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 54

787

152

203

GP KRK D.D.

KRK

STJEPANA RADIĆA 31

424

153

147

FLIBA D.O.O.

GORNJI STUPNIK

GOSPODARSKA ULICA 5

504

154

182

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA 145B

87

155

168

LANTEA GRUPA D.D.

ZAGREB

UL. GRADA GOSPIĆA 1/A

955

156

123

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26/4

162

CMC SISAK D.O.O.

SISAK

BRAĆE KAVURIĆ 12

1.254

157 158

151

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 12

141

159

180

RECRO D.D.

ZAGREB

AV. VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

113

160

152

SAPONIA D.D.

OSIJEK

MATIJE GUPCA 2

841

161

160

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

MIŠEVEČKA 15A

392

162

167

GAVRILOVIĆ D.O.O.

PETRINJA

GAVRILOVIĆEV TRG 1

762

163

251

SKLADGRADNJA-GRUP D.O.O.

SPLIT

GUNDULIĆEVA 33

830

164

184

BOSO D.O.O.

VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22/B

638

165

169

HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O.

KOROMAČNO

KOROMAČNO BB

238

166

186

63

AB PETROL D.O.O.

SESVETE-KRALJEVEC

SOP, SELSKA CESTA 19

167

LESNINA H. D.O.O.

ŠKRLJEVO

KUKULJANOVO BB

528

168

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

22

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


25

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

757.141.503

3.754.230

232

17.643.041

136

509.041.642

163

152.338.177

156

92.798.547

754.104.324

0

0

3.385.761

247

1.713.680.217

52

459.125.083

69

203.655.905

51 26

750.100.784

89.323

276

2.128.918

273

268.556.966

250

53.405.615

255

18.351.363

166 225

747.981.683

27.127.082

178

96.283.450

30

640.025.289

140

319.980.012

98

8.660.983

742.209.736

0

0

328.866.700

8

5.087.780.514

13

4.618.298.590

8

5.756.000

251

735.983.747

422.755.678

30

7.072.891

200

1.101.779.615

86

516.754.608

61

5.658.499

252 269

732.965.278

487.955.930

25

0

0

558.836.981

150

0

0

4.161.489

724.404.380

382.365.714

36

110.653.363

21

832.020.232

114

543.096.827

55

214.128.958

23

721.936.361

0

0

21.203.292

124

374.905.089

210

35.997.115

296

5.614.963

254 217

719.707.343

19.313.765

188

12.504.823

162

681.919.703

133

140.744.571

165

9.797.742

716.865.965

702.715.089

18

70.753.000

41

384.658.576

205

226.503.000

124

1.683.145

300

716.313.832

33.166.515

166

748.453

302

379.092.632

207

57.591.781

248

8.495.037

226

702.253.453

102.432

275

22.822.129

115

137.257.147

341

44.194.591

279

77.997

346

699.672.128

350.726.422

39

0

0

407.176.798

191

152.730.521

155

30.519.851

120

677.472.206

0

0

447.860

313

900.901.291

107

31.961.353

306

0

0

664.341.824

8.108.455

212

68.941.480

42

198.844.642

296

129.245.805

176

60.288.303

76

655.948.906

145.115.231

85

78.624.185

37

1.092.810.635

87

401.513.806

79

0

0

654.159.414

10.483.387

206

22.836.977

114

517.194.838

161

236.310.259

122

29.910.827

121

651.086.494

62.322.202

132

113.401.550

20

1.493.090.394

62

831.161.723

41

75.158.790

60

645.206.604

0

0

5.472.265

220

543.300.996

154

133.093.195

173

64.060.152

68

643.947.971

119.193.255

101

68.255.854

43

655.601.695

137

483.849.908

67

31.042.517

119

636.056.196

140.741.662

87

55.676.575

49

126.397.816

347

121.614.613

180

998.693

318

635.697.216

13.107.560

198

0

0

1.026.829.883

94

0

0

176.365.910

33

630.025.127

52.652.513

142

19.688.788

128

438.746.542

180

104.828.516

196

13.214.676

191 129

618.356.435

67.072.968

126

52.056.802

52

1.127.377.631

79

833.602.139

39

27.907.342

610.759.504

7.728.751

214

0

0

283.448.377

243

8.922.444

364

45.761.747

92

606.378.599

244.846.011

58

0

0

487.652.597

168

215.789.733

127

6.270.938

244

605.185.458

0

0

6.007.605

213

292.596.969

240

14.078.459

350

20.341.697

156

598.171.665

324.611

266

5.740.973

215

375.932.715

209

36.945.283

294

5.121.912

261 118

587.906.844

420.158.431

31

30.165.588

93

377.373.083

208

118.370.296

184

31.493.148

583.486.093

40.254

282

276.408

322

346.819.231

222

54.380.091

252

2.741.455

285

578.566.337

237.692.133

62

14.132.959

158

196.621.034

300

50.684.398

263

533.791

329

578.458.779

330.202.696

42

97.492.672

27

405.452.289

193

190.112.671

137

16.915.621

177

571.389.215

17.930.703

189

27.824.560

101

351.521.515

221

103.493.534

198

3.624.963

275 169

565.700.816

64.355.939

129

15.502.037

147

494.737.133

166

65.263.439

241

18.084.890

565.074.988

457.664.127

27

0

0

1.027.642.578

93

616.841.451

50

45.722.789

93

562.925.572

7.704

286

23.135.369

112

471.275.879

172

106.961.442

194

61.505.691

72

561.105.567

13.657.539

197

0

0

92.511.565

375

22.909.571

332

694.924

325

561.089.480

52.166.309

144

22.716.698

116

224.515.063

275

72.475.251

233

2.515.463

287 20

560.213.316

0

0

114.686.756

19

2.666.652.167

26

1.908.040.981

15

255.080.573

554.701.107

0

0

0

0

9.611.499.314

8

1.744.319.686

17

4.065.710.704

1

553.772.527

0

0

8.390.363

189

398.884.938

196

58.152.097

247

36.744.128

107 298

540.351.543

381.366

264

30.731.954

91

465.365.603

174

203.371.372

131

1.720.382

539.338.340

0

0

14.202.056

156

226.982.963

273

44.190.320

280

412.423

334

538.796.833

619.625

258

0

0

295.498.616

237

82.268.626

216

13.271.673

190 271

536.846.201

284.021

267

0

0

382.589.569

206

103.882.241

197

4.022.159

533.538.108

296.889.412

47

0

0

824.522.086

116

0

0

46.796.659

90

533.218.105

31.564.839

168

14.168.008

157

130.285.211

344

77.362.197

223

6.090.676

246

530.752.383

6.383.056

217

4.158.516

241

174.166.039

314

44.532.992

278

839.099

321

529.961.169

214.516.960

69

913.874

299

530.545.019

156

265.264.765

112

21.117.673

155

528.864.952

0

0

0

0

1.066.376.995

91

0

0

88.904.695

54

528.492.223

58.423.594

138

16.701.752

143

1.021.043.591

95

638.431.635

48

58.500.530

77 89

525.761.947

0

0

107.784.276

23

296.824.860

234

138.064.483

167

47.506.078

521.640.076

0

0

5.204.191

225

245.015.672

264

59.963.832

245

0

0

520.498.635

41.479.300

157

36.638.332

76

998.743.717

98

315.470.212

99

38.342.241

101

512.043.746

0

0

1.797.516

284

123.168.045

350

13.855.864

352

0

0

509.743.404

1.208.786

252

34.907.353

81

438.369.016

181

306.181.650

101

60.436.503

75

509.659.434

0

0

43.021.146

63

3.917.854.342

17

54.458.149

251

35.610

348


26

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

169

178

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 1

170

165

KONČAR - KET, D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

229

171

204

P P K D.D.

KARLOVAC

SELCE 33

308

172

154

MAISTRA D. D.

ROVINJ (ROVIGNO)

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6

1.176

173

139

SLADORANA D.D.

ŽUPANJA

NASELJE ŠEĆERANE 63

510

174

229

M-PROFIL D.O.O.

ZABOK

PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 11

431

175

194

GRIČ PETROL D.O.O.

SAMOBOR

MIRKA KLEŠČIĆA 7

23

176

209

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

29

177

161

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11B

64

178

218

ĐURO ĐAKOVIĆ - TEP D. O. O.

SLAVONSKI BROD

DR. MILE BUDAKA 1

823

179

175

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

JANKOMIR 25F

121

180

191

VARTEKS D. D.

VARAŽDIN

ZAGREBAČKA 94

3.187

181

155

EUROPATRADE D.O.O.

SESVETE

RIMSKI PUT BB

48

182

183

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

ZAGREB-SLOBOŠTINA

PLESO BB

744

183

159

P. P. C. BUZET D. O. O.

BUZET

MOST 24

650

184

177

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 72

1.393

185

133

KANDIT PREMIJER D.O.O.

OSIJEK

FRANKOPANSKA 99

663

186

270

ADRIATICA.NET D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 62A

425

187

208

FERO-TERM D.O.O.

ZAGREB

ILIRSKA 3

181

188

163

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA BB

1.211

189

193

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25C

44

190

212

ERSTE CARD CLUB D.D.

ZAGREB

PRAŠKA 5

240

191

128

HIPERMARKETI COOP D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

ŠKORPIKOVA 34/2

541

192

316

PIK-VINKOVCI D.D.

VINKOVCI

MATIJE GUPCA 130

345

193

145

ŽELJEZARA SPLIT D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

CESTA DR. F. TUĐMANA BB

474

194

185

SAMOBORKA D.D.

SAMOBOR

ZAGREBAČKA 32A

368

195

192

RIVIERA POREČ D.D.

POREČ

VLADIMIRA NAZORA 9

963

196

213

JADROPLOV D.D.

SPLIT

OBALA KNEZA BRANIMIRA 16

49

197

245

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

176 333

119

198

187

STANIĆ D.O.O.

SVETA NEDJELJA

KERESTINEČKA CESTA BB

199

221

GEOPROJEKT D.O.O.

ZAGREB

V RAVNICE 4

58

200

195

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

RADE KONČARA 12

1.075

201

236

MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA ULICA 2

14

202

259

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

BANI 75/A

192

203

196

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

IVANA ŠIBLA 1

571

204

202

BRODOKOMERC NOVA D.O.O.

RIJEKA

JELAČIĆEV TRG 4

728

205

222

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

ULICA DANICA 3

348

206

284

GORUP D.O.O.

KLANJEC

TOMAŠEVEC 2

30

207

NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 70A

142

208

205

DANICA D.O.O.

KOPRIVNICA

ĐELEKOVEČKA CESTA 21

724

209

367

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D.

RIJEKA

MARTINŠĆICA BB

569

210

247

SPECTATOR SOLIS D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA 24

41

211

214

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 27

212

212

201

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 287

5

213

217

TERMOCOMMERCE D.O.O.

ZAGREB

F.ANDRAŠECA 14

287

214

261

PROFECTUS D.O.O.

ZAGREB

REMETINEČKA 112

81

215

190

GRAMAT D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 198

382

216

347

HIDROCOMMERCE, D.O.O.

GORNJI STUPNIK

DONJI STUPNIK, LEDINSKA BB

255

INOVINE D.D.

RIJEKA

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 12

766

217 218

248

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

RIJEKA

PULAC BB

418

219

258

HOREX TRADE D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

ULICA JOSIPA LONČARA 6

21

220

223

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 48

141

221

264

LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODARSTVO D.O.O.

MALI LOŠINJ

PRIVLAKA BB

59

222

260

ORVAS PLUS D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA 69

225

223

240

ECOS TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

ŠKORPIKOVA 22

134

224

269

UNEX MPG D.O.O.

ZAGREB

ILICA 26I

48

225

241

COMBIS, D.O.O.

DUBROVNIK

MARKA MARULIĆA 6

240

226

230

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG (UMAGO)

JADRANSKA 66

631

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


27

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

508.792.499

117.468.927

104

22.580.134

117

108.440.192

364

52.543.541

257

4.519.208

266

504.714.625

131.268.656

95

5.115.297

227

432.858.584

184

32.080.932

305

6.968.952

236 171

500.838.820

3.746.720

233

2.711.382

260

191.788.426

303

86.989.795

214

17.906.280

499.856.896

348.238.205

40

17.635.804

137

1.826.764.509

45

909.070.307

37

342.437.244

16

498.661.193

249.601.005

57

3.099.449

254

688.599.589

132

301.564.697

102

29.863.547

122

498.614.756

71.497.109

124

14.680.263

153

405.910.440

192

28.847.037

320

14.235.370

185

498.141.530

0

0

5.582.012

218

217.749.411

279

10.364.683

362

12.529.187

199

494.045.255

307.746.632

44

41.446.394

65

131.037.978

343

61.804.781

244

0

0

493.139.219

91.006.742

114

1.416.008

289

272.680.486

248

78.468.877

221

27.153.441

132 106

486.908.440

395.021.146

34

43.569.586

61

355.080.917

219

112.747.004

192

36.985.489

481.798.111

277.205.940

52

12.664.114

160

358.411.822

218

135.963.260

171

1.215.498

309

481.777.830

184.715.825

77

2.373.024

267

825.676.611

115

347.930.183

90

11.152.252

207

477.755.244

60.086.780

136

1.194.687

291

182.102.300

309

50.631.365

264

4.334.996

268

477.730.238

434.022.575

29

264.146

323

664.288.380

136

396.602.377

80

26.413.806

134

477.249.917

401.924.753

32

632.710

308

458.596.110

175

79.927.700

220

23.694.392

147

476.595.568

0

0

22.943.444

113

200.290.060

294

115.065.215

187

17.526.048

175

474.746.091

238.614.126

60

3.233.207

252

469.411.276

173

109.599.788

193

0

0

470.597.561

150.076.736

84

36.156.001

78

391.868.121

201

31.921.911

307

5.281.825

258

470.463.997

0

0

5.342.178

222

215.807.515

281

76.612.455

224

6.687.025

239

468.774.486

357.331.538

37

0

0

414.163.222

187

341.693.500

92

20.262.945

157

467.793.323

14.188.249

195

28.229.188

100

113.668.611

362

42.639.728

282

1.765.968

297

466.519.726

17.777.850

190

96.585.134

29

2.704.750.176

25

323.468.248

97

20.095.064

158 313

465.078.497

0

0

0

0

494.369.747

167

33.575.107

301

1.077.919

462.116.755

565.043

260

12.654.502

161

478.572.733

170

160.816.921

150

86.055.772

55

456.730.156

57.205.433

139

0

0

737.815.979

128

268.186.156

109

18.215.000

167 123

452.404.316

11.440.658

205

34.910.648

80

428.928.798

185

222.408.379

126

29.739.973

451.739.650

351.691.036

38

406.238

315

1.746.131.370

50

1.251.858.639

27

71.897.939

62

449.349.194

399.482.013

33

0

0

933.261.776

102

627.843.775

49

96.699.297

49

449.095.628

165.437.363

81

0

0

167.921.799

320

0

0

15.855.796

182

448.650.178

4.810.106

225

14.944.358

151

239.732.686

268

93.483.035

209

12.470.913

200 319

448.356.664

0

0

11.645.474

169

592.684.405

145

21.476.074

336

930.066

446.164.855

338.731.900

41

61.725.929

47

1.399.882.508

67

1.355.310.476

25

135.185.990

38

445.736.277

121.703

274

764.889

301

90.538.239

376

10.620.215

360

17.653.591

173

440.489.933

47.756.783

148

0

0

702.256.183

130

0

0

200.684.418

28

440.359.028

207.656

268

17.653.955

135

503.929.334

164

358.270.715

87

69.645.476

64

429.065.300

38.788

283

3.736.796

244

156.472.336

325

7.440.714

366

5.381.697

257

427.626.760

34.928.485

165

26.477.327

103

403.954.333

194

267.582.691

110

75.993.628

59

425.380.380

98.050.723

111

9.053.120

185

262.245.759

254

28.396.675

321

0

0

423.677.566

23.837.126

182

15.243.110

150

373.457.799

211

51.478.110

261

377.021

336 229

423.643.354

60.551.176

135

1.417.462

288

302.712.102

232

104.835.316

195

8.178.817

420.951.269

263.368.481

55

94.381.695

31

265.374.601

253

170.036.928

146

2.384.191

289

417.634.680

161.706.498

82

2.707.799

261

199.709.723

295

4.687.682

373

14.630.865

184 312

415.481.632

3.882.673

230

38.708.452

69

260.946.995

256

98.713.395

201

1.087.132

409.838.746

0

0

78.936.419

36

2.562.153.457

29

846.704.737

38

0

0

409.551.828

17.337.188

191

5.678.559

216

387.250.167

203

114.506.681

188

8.908.045

223

409.168.181

0

0

1.835.398

281

402.444.699

195

14.233.290

349

552.858

328

398.454.242

65.500

280

80.380

331

458.078.127

176

145.292.531

161

9.142.503

221

389.507.913

0

0

15.443.410

148

345.519.007

223

69.502.529

235

2.530.776

286

389.293.274

0

0

0

0

92.837.143

374

29.330.981

317

11.167.727

206 133

389.204.004

211.894.106

71

24.334.480

109

513.619.709

162

147.083.909

159

27.027.805

388.814.509

28.358.254

175

2.854.051

258

184.395.359

307

18.448.915

345

587.202

327

387.933.877

40.701.946

160

21.962.915

120

525.838.591

157

182.766.536

142

24.105.433

145

387.926.572

302.445.126

46

50.583.205

53

295.162.118

238

144.175.202

162

2.073.778

292

386.120.635

3.820.875

231

4.780.305

233

155.861.421

326

50.437.253

265

3.613.044

276

383.698.221

0

0

8.155.616

191

249.741.770

261

41.887.243

286

6.537.230

242

379.071.572

12.073.293

202

18.051.323

133

121.117.179

354

20.138.792

339

10.345.737

213

375.974.105

27.149.969

177

19.693.887

127

164.289.958

323

48.724.138

271

8.264.490

228

375.379.573

271.883.314

53

1.113.730

295

1.314.549.439

69

695.145.810

45

126.174.664

41


28

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

227

224

JANAF, D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

228

235

VEMIL D.O.O.

ZAGREB

RUDEŠKA CESTA 140

254

229

206

P.S.C. ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA BB

81

230

225

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

350

231

227

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

KALINOVICA 3IV

165

232

220

VEČERNJI LIST D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 4

205

233

279

LAVČEVIĆ D.D.

SPLIT

BIHAĆKA 2

50

234

215

AGIT D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 51

179

235

234

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

KRALJA DRŽISLAVA 6

330

236

295

INTEREUROPA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 3

634

237

243

BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D.

KRALJEVICA

OBALA KRALJA TOMISLAVA 8

497

238

262

JEDINSTVO, D.D.

KRAPINA

MIHALJEKOV JAREK 33

397

239

272

VMD PROMET D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269D

10

240

210

PAN-PAPIRNA INDUSTRIJA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 173

1.008

241

211

HG SPOT D.D.

ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 46

231

242

312

GRANOLIO D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 5

107

243

198

KUTJEVO D. D.

KUTJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

859

WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG, PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

MASARYKOVA 15

1

244 245 246

254

247

378

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

138

DUBROVNIK AIRLINE D.O.O.

ČILIPI

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

149

ATLAS, D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 19

544

FRANJE ČANDEKA 44

55 1.150

248

285

RUTING D.O.O.

RIJEKA

249

327

MLINAR D.D.

KRIŽEVCI

GRDENIĆEVA 27

250

246

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

ILICA 15/I

769

251

263

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

BANJAVČIĆEVA 22

72

252

292

PEVEC TRANSPORT D.O.O.

BJELOVAR

IVANA KOZARČANINA BB

492

253

350

VUPIK D.D.

VUKOVAR

SAJMIŠTE 113/C

886

254

265

PURIS D. D.

PAZIN

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 2

486

255

276

STRIDON-PROMET D.O.O.

SESVETE

IVANA KELEKA 83

225

256

332

L’OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17

108

257

266

CEDEVITA D.O.O.

ZAGREB

PLANINSKA BB

269

258

296

LAVČEVIĆ INŽENJERING D.O.O.

SPLIT

BIHAĆKA 2

214 876

259

267

ZRAČNA LUKA ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

PLESO BB

260

282

ZOVKO-ZAGREB D.O.O.

SESVETE

SLAVONSKA AVENIJA 63

142

261

291

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

TRG MARŠALA TITA 8II

2.861

TELEGRA D.O.O.

SVETA NEDJELJA

PLEŠIVIČKA 3

154

268

TRGONOM D.O.O.

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 13

526

ZM D.O.O.

ZAGREB

VESLAČKA 2

196

262 263 264 265

290

METEOR GRUPA D.O.O.

VARAŽDIN

OPTUJSKA 12

274

266

281

KIKA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 25

306

267

233

DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 62A

28

268

331

NOVA TV D.D.

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

292

269

244

DISTRI-PRESS D.O.O.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

197

270

385

PROJEKTGRADNJA D. D.

SLAVONSKI BROD

ISTOČNA VEZNA CESTA BB

541

271

299

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

ŽRTAVA FAŠIZMA 2/A

454

272

357

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

ČAKOVEC

ZAGREBAČKA 42A

416

273

256

BINA - ISTRA, D. D.

PULA

GIARDINI 2

10

274

207

ISTRAVINO D.D.

RIJEKA

TOME STRIŽIĆA 8

222

275

293

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

RIBARSKA 1

648

276

232

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB D.D.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

TRG SENJSKIH USKOKA 7-8

40

277

242

LIMEX EMAJL D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 77A

712

278

249

TVIN D.O.O.

VIROVITICA

ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2

1.263

279

275

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 6

476

280

376

STIPIĆ GRUPA D.O.O.

LUČKO

VENTILATORSKA 24

237

281

300

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BORONGAJSKA CESTA 81A

159

SWIETELSKY D.O.O.

ZAGREB

NOVA CESTA 192

45

282 283

309

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC

ČAKOVEC

IND.ZONA ISTOK, RUDOLFA STEINERA 7

622

284

364

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

INDUSTRIJSKA 5

228

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


29

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

374.895.446

223.372.723

64

53.639.057

51

2.496.679.617

30

2.244.413.921

13

225.921.517

22

370.343.198

4.254.206

226

727.354

304

138.398.020

340

7.202.354

368

5.904.534

248

370.047.475

3.621.590

236

5.102.758

228

104.088.832

367

11.515.081

357

9.645.812

218

365.275.180

9.887.070

208

505.186

311

361.502.377

216

69.196.986

236

14.172.246

186 247

364.040.494

0

0

44.716.860

59

206.647.862

286

62.687.222

243

6.058.478

362.317.693

23.689.317

183

7.766.788

194

176.174.756

313

114.011.736

189

0

0

361.411.629

0

0

14.342.753

155

332.892.591

225

222.952.944

125

8.351.672

227 304

361.355.187

263.414.929

54

2.963.745

256

99.396.725

370

15.555.193

347

1.535.574

360.729.109

0

0

5.146.925

226

218.039.293

278

177.120.554

143

817.327

322

359.281.987

40.832.333

159

55.586.313

50

541.760.828

155

323.917.531

96

31.741.219

116

357.964.356

258.473.088

56

0

0

295.737.454

235

0

0

10.340.789

214

352.554.182

85.257.665

119

3.250.080

251

217.157.708

280

94.625.977

206

1.335.372

307

349.819.825

0

0

36.751.390

75

227.905.996

272

113.148.288

190

12.915.937

195

348.609.634

50.180.238

147

948.415

298

914.280.112

104

169.605.623

147

5.760.761

250

346.455.361

0

0

0

0

245.155.563

263

27.656.967

323

0

0

345.532.039

44.397.774

153

6.555.085

207

366.314.070

214

73.858.760

229

0

0 142

345.169.419

39.425.699

161

16.231.450

145

599.343.890

143

308.656.570

100

24.758.726

342.720.904

0

0

30.509.122

92

334.433.209

224

29.832.940

312

0

0

341.606.976

0

0

7.090.756

199

214.062.617

282

47.090.756

272

0

0 144

337.619.518

309.818.739

43

0

0

149.994.467

333

10.060.023

363

24.264.385

337.618.054

117.764.773

103

8.107.575

192

204.254.222

290

65.686.032

240

19.064.690

162

335.928.938

183.238

270

38.007.238

70

179.389.784

311

97.753.663

204

13.208.328

192

335.396.161

0

0

28.253.647

99

654.715.120

138

380.826.621

83

16.023.947

181

333.258.781

78.080

278

28.577.422

98

407.282.677

190

136.467.118

170

25.455.927

137 288

333.035.741

36.049.360

164

612.907

309

440.505.153

179

98.676.583

202

2.481.604

332.687.853

52.966.563

141

0

0

95.242.342

373

5.129.054

372

0

0

330.836.483

938

288

4.338.164

240

921.313.952

103

511.711.708

62

0

0

328.463.621

7.911.697

213

0

0

236.423.161

271

74.862.398

226

3.046.858

281

327.468.677

0

0

2.523.593

264

117.727.341

358

14.431.818

348

5.122.550

260 284

322.989.855

128.792.085

97

23.784.558

110

79.690.328

384

34.779.641

298

2.864.114

322.605.758

115.403.958

106

34.734.812

82

330.553.801

226

174.056.216

145

7.053.850

235

321.287.420

0

0

11.868.035

168

122.579.605

351

13.894.796

351

4.594.895

265

321.174.860

99.730.007

110

37.365.824

73

974.097.389

100

910.686.675

36

62.887.224

70

321.063.515

0

0

5.022.913

230

197.626.021

297

22.031.534

333

160.186.503

36

320.921.814

417.606

262

21.479.202

123

121.137.303

353

21.601.202

335

26.280.228

135

320.662.421

97.456.476

112

96.728.196

28

373.132.206

212

241.084.022

119

25.752.427

136 234

319.587.853

0

0

2.546.455

263

160.308.026

324

29.619.981

314

7.301.521

318.632.897

0

0

4.342.103

239

899.367.638

108

183.557.577

141

51.523.053

84

318.458.192

673.453

256

5.042.578

229

169.408.166

318

46.349.773

275

48.252.578

87

318.432.461

0

0

14.740.427

152

517.865.866

160

73.832.813

230

1.248.445

308

318.229.310

12.530.807

201

9.367.015

184

153.092.839

328

10.370.268

361

316.436

339

315.533.565

12.904.202

200

0

0

280.616.641

244

0

0

45.128.348

94

315.488.302

8.834.778

210

9.870.813

179

78.273.050

386

28.888.953

319

10.231.101

215

315.386.448

0

0

18.743.237

132

316.201.545

228

40.579.015

288

18.700.979

164

314.754.799

0

0

6.553.469

208

77.825.186

387

21.641.984

334

2.920.134

283 204

314.274.493

0

0

3.920.411

243

170.842.321

316

21.073.138

337

11.769.586

313.429.660

0

0

1.944.696

278

2.903.333.212

23

195.457.908

134

208.336.180

24

311.418.810

41.341.278

158

12.043.496

164

284.590.840

242

137.675.909

168

11.130.857

208 127

311.084.245

0

0

5.482.546

219

193.549.022

301

52.364.667

258

28.168.857

309.036.829

242.505.542

59

6.173.157

211

49.578.658

396

26.209.815

328

0

0

308.939.492

222.568.546

65

0

0

393.600.773

198

25.947.367

329

12.911.544

196

308.892.050

217.914.556

67

5.223.767

224

279.002.933

245

210.296.645

128

28.349.227

125

307.867.502

20.150.512

186

17.973.979

134

187.851.175

306

80.408.411

219

1.670.052

302

307.695.192

625.247

257

7.126.580

198

268.329.049

251

41.341.341

287

25.454.933

138

306.413.715

5.332.915

223

7.209.580

197

150.121.395

332

72.573.320

232

1.003.683

317

305.159.032

0

0

17.435.766

139

144.810.885

337

42.297.557

284

5.642.127

253

304.935.402

3.022.318

240

6.463.143

210

192.754.196

302

113.028.943

191

17.407.820

176

304.665.391

286.221.711

50

0

0

272.137.976

249

27.029.859

324

37.159.000

104


30

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

285

287

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

KRIŽNA 18

46

286

278

MD PROFIL D.O.O.

ĐAKOVO

INDUSTRIJSKA ZONA BB

286

287

329

IPK TUČ D.O.O.

ČEPIN

ULICA GRADA VUKOVARA 18

234

288

305

FINVEST CORP D.D.

ČABAR

IVANA GORANA KOVAČIĆA 24

661

289

306

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 3

30

290

273

PETROKOV, D.O.O.

ZAGREB

MRKŠINA, KLARA 52D

158

291

277

CONSULTANTS GRUPA D.O.O.

ZAGREB

TRAKOŠĆANSKA 4

30

292 293

307

294

283

295

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D. D. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

DR. MILE BUDAKA 1

502

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

113

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 310

149

PROFECTUS ŠPANSKO D.O.O.

ZAGREB

REMETINEČKA 112

0 140

296

370

PZC SPLIT D.D.

SPLIT

HERCEGOVAČKA 104

297

348

ĐAKOVŠTINA D.D.

ĐAKOVO

ELEKTRIČNE CENTRALE 12

554

298

228

ETRADEX D. O. O.

PIĆAN

BENAZIĆI 99

84

299

298

300 301

311

302 303

310

304

KNAUF D.O.O.

KNIN

KOSOVO BB

139

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA 18J

42

SONIK D.O.O.

ZADAR

BENKOVAČKA 1A

526

KORLEA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

9

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

139

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

484

305

239

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

V RAVNICE 6

690

306

303

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

KRČKA 18D

915 27

307

SENSO MIKRO D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 46

308

314

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

ZELENO POLJE 34

247

309

393

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

362

310

335

BAUMAX ZAGREB D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

VELIMIRA ŠKORPIKA 11

399

311

280

GENERALTURIST, D.O.O.

ZAGREB

I PILE 1

269

312 313

252

314

NIVONEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

MEDVEDGRADSKA 19

0

LAGER BAŠIĆ, D.O.O.

ZAGREB

IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 8

71 136

24SATA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 3D

315

353

PULJANKA D. D.

PULA

ANTICOVA 5I

434

316

288

RADIN-REPRO I ROTO D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 194

207

317

286

AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

230

318

330

MUCIĆ & CO D.O.O.

DONJI MUĆ

RADNA ZONA PRISIKE 0

185

319

318

GAVRANOVIĆ, D.O.O.

ZAGREB

MAJSTORSKA 2

394

320

389

ELEKTROMETAL D.D.

BJELOVAR

FERDE RUSANA 21

474

321

301

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269D

341

322

302

323 324 325

319

326

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

BUZIN, CEBINI BB

35

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA AVENIJA 100A

353

PEVEC PROIZVODNJA D.O.O.

BJELOVAR

TRG STJEPANA RADIĆA 26

113

VJESNIK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 4

523

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6A

0

327

333

TRAST D.D.

SPLIT

GAT SVETOG DUJE 4

411

328

337

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

RADNIČKO NASELJE BB

359

329

391

330

TEAM D.D.

ČAKOVEC

DOBRIŠE CESARIĆA 5

353

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

MARULIĆEV TRG 18

119

331

322

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ (ROVIGNO)

GOSPODARSKA ZONA GRIPOLE-SPINE BB

156

332

360

SLOBODNA DALMACIJA - TRGOVINA D.O.O.

SPLIT

PARK MLADEŽI BB

660

333

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.

BUZIN

BANI 110

15

334

DIV D.O.O.

SAMOBOR

BOBOVICA 10A

226

335

CB&I LUMMUS S.R.O. - PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

ŠARENGRADSKA 9

0

336

VOLVO-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 42

44

337

397

FERO-TERM MALOPRODAJA, D.O.O.

BUZIN

BANI 73/B

198

338

294

LOCAT CROATIA D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 33

12

339

189

ELEKTROPROMET D.D.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 6

157

340

334

BRODOSPLIT-TVORNICA DIZEL MOTORA D.O.O.

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

335

341

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

LEPAJCI

VELIKA VES BB

11

342

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

LIVADARSKI PUT 7

75

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


31

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

300.867.694

51.765.962

145

32.487.073

86

79.873.883

383

49.598.497

270

769.246

324

300.730.536

3.528.257

237

207.917

325

241.674.105

267

38.459.117

292

33.310.817

112

300.110.958

15.391.773

194

0

0

545.931.547

153

256.782.168

114

1.035.497

315

294.820.735

71.665.412

123

4.102.184

242

739.467.916

127

507.594.789

63

32.316.033

115

292.979.817

50.863.386

146

0

0

178.903.004

312

19.451.071

343

307.816

340

292.487.738

5.434.392

222

2.065.407

275

189.316.903

305

42.286.875

285

3.918.613

273

291.862.566

0

0

34.312.640

84

1.603.378.241

56

56.469.038

250

22.197.689

152

291.802.964

221.554.157

66

0

0

202.071.940

292

36.249.436

295

14.861.375

183

289.631.282

0

0

79.476.564

35

179.413.791

310

163.800.756

149

4.006.028

272

289.548.792

0

0

17.519.163

138

164.383.383

322

80.603.624

218

0

0

289.533.211

0

0

370.306

317

145.748.302

336

49.780.000

269

0

0

289.230.247

0

0

16.332.327

144

205.947.165

288

125.448.523

178

47.960.745

88 296

289.038.290

5.316.386

224

1.184.238

292

778.012.234

125

338.752.980

93

1.818.147

288.127.763

0

0

2.322.824

270

63.939.693

392

20.933.311

338

0

0

288.077.933

119.819.533

100

37.590.658

72

288.968.645

241

192.449.130

135

12.561.767

198

287.983.823

10.159.897

207

1.911.453

279

127.460.059

345

6.119.148

370

9.037.179

222

285.327.953

0

0

2.479.679

265

107.411.290

366

26.702.509

326

5.044.999

263

283.384.353

279.682.203

51

0

0

32.303.210

399

105.382

379

805.969

323

283.358.378

0

0

10.192.220

176

275.383.673

246

0

0

22.692.140

149 255

281.781.442

166.813.117

80

424.963

314

261.612.968

255

50.042.432

267

5.482.076

281.608.799

0

0

6.637.094

205

434.928.651

182

29.627.553

313

19.425.561

160

281.317.186

0

0

106.518.153

24

172.758.994

315

152.077.279

157

6.207.666

245

279.235.823

8.635.900

211

4.514.516

235

103.923.059

368

11.607.554

356

0

0

279.079.257

31.036.858

170

43.828

332

119.576.399

357

33.260.255

303

2.065.758

293

278.513.890

20.000

284

45.393.835

58

445.953.930

177

253.537.702

115

35.434.668

109

277.438.279

0

0

0

0

168.340.132

319

1.648.791

377

29.207.625

124 270

276.790.441

89.754.233

115

0

0

115.326.324

360

0

0

4.142.757

276.100.875

0

0

1.550.967

286

84.090.215

381

3.835.243

376

0

0

275.447.831

26.081.861

180

5.228.170

223

89.086.109

377

17.773.592

346

1.089.069

311 301

273.762.253

2.792.454

242

40.662.853

66

88.739.809

378

0

0

1.670.723

273.554.818

0

0

657.784

307

392.629.307

199

175.456.626

144

6.764.842

237

273.174.067

0

0

7.966.214

193

98.060.100

372

29.304.665

318

5.024.487

264 83

272.283.077

3.657.185

235

82.831

330

169.547.286

317

18.999.677

344

52.318.248

272.088.154

0

0

12.098.957

163

266.430.490

252

38.917.856

290

0

0

271.269.496

0

0

11.373.761

171

86.365.672

380

49.908.282

268

1.929.377

294

270.871.185

0

0

2.111.287

274

226.466.635

274

53.506.806

253

0

0

269.743.938

30.291.492

172

14.652.302

154

579.890.568

148

197.744.129

132

54.864.314

79

268.830.586

52.337.412

143

0

0

74.902.077

388

11.989.701

355

373.515

337

266.730.248

7.260.305

215

1.851.697

280

360.760.108

217

57.431.956

249

24.043.576

146

264.449.306

45.135.521

152

32.107.014

87

256.214.143

257

93.709.126

208

1.502.166

306

263.315.763

3.114.529

239

2.457.465

266

210.058.226

285

118.718.019

183

3.029.698

282

262.961.790

0

0

0

0

1.372.779.904

68

0

0

0

0

259.155.310

46.916.659

151

744.323

303

147.262.836

335

45.922.835

276

2.201.933

291

258.265.302

2.493.829

245

10.533.067

174

120.376.476

356

53.455.319

254

0

0

256.811.573

0

0

1.138.234

294

204.811.309

289

38.884.628

291

13.294.128

189

256.298.770

139.049.224

89

4.485.221

237

211.443.921

284

102.557.648

199

0

0

255.459.870

186.330.033

75

3.047.868

255

123.779.537

349

30.273.960

310

1.909.792

295

254.438.980

0

0

0

0

108.238.615

365

33.376.843

302

18.143.412

168

254.207.530

0

0

17.410.792

140

86.733.347

379

74.815.111

227

3.807.277

274 0

253.024.671

87.550.438

116

47.631.209

56

303.409.589

231

137.365.359

169

0

251.599.334

0

0

4.499.246

236

385.561.047

204

4.499.246

374

0

0

251.028.165

5.805.511

220

17.132.259

142

73.210.790

389

32.311.883

304

0

0

250.802.040

0

0

22.490.576

118

274.372.408

247

93.847.366

207

53.228.307

82

250.695.219

0

0

24.643.223

108

843.791.638

112

117.129.790

185

169.564

345

250.554.767

0

0

0

0

310.874.668

230

168.486.610

148

16.595.050

178

250.490.338

212.188.602

70

0

0

79.032.154

385

0

0

920.981

320

250.057.205

0

0

0

0

2.660.450.885

27

0

0

165.175.090

35

249.472.714

6.003.537

219

112.597

328

254.441.610

260

34.248.566

299

372.894

338


32

RANG-LJESTVICA

343

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2007.

2008.

RANG PREMA UK. PRIHODU

REMONT I ODRŽAVNJE PRUGA D.O.O.

ZAGREB

TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 13

674

344

328

AUTOKUĆA BAOTIĆ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 282

80

345

374

FEROIMPEX D.O.O.

VUKOVAR

DUNAVSKI PRILAZ 3

7

346

326

SPAČVA D.D. VINKOVCI

VINKOVCI

DUGA 181

1.146

347

308

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

MASARYKOVA 28

303

348

352

GUMIIMPEX - GRP D.O.O.

VARAŽDIN

PAVLEKA MIŠKINE 64/C

209

349

226

PLIVA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 49

59

350

365

HEMPEL D. O. O.

UMAG (UMAGO)

NOVIGRADSKA ULICA 32

111

351

383

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

MATIJE GUPCA 2

284

352

396

LONIA D.D.

KUTINA

VINKOVAČKA 2

190

353

338

KONČAR - KUĆANSKI APARATI D.O.O.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

568

354

341

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

ZAPREŠIĆ

INDUSTRIJSKA 1

236

355

351

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

POLJSKI PUT I 1

816

356

216

S IMMORENT JOTA D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2A

0

357

AGROPRERADA D.D.

IVANIĆ-GRAD

ŽITNA 1

107

358

NIN ELEKTROCOMMERCE, D.O.O.

POLIČNIK

POSLOVNA ZONA GRABI

150

359

336

MCCANN ERICKSON D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 33A

56

360

392

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 26

221

361

399

RENOPROM, D.O.O.

SVETA NEDJELJA

LJUBLJANSKA 4

162

362

382

TRGOSTIL, D.D.

DONJA STUBICA

TOPLIČKA CESTA 16

401

363

IGM-TOUNJ D.D.

TOUNJ

TOUNJ 17

495

364

MUNIS D.O.O.

ZAGREB

BOROVCI 7A-7B

53

365

TOMBIA, D.O.O.

SPLIT

KOPILICA 62

115

366

377

MAZIVA-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 175

302

367

390

LUKA RIJEKA D.D.

RIJEKA

RIVA 1

957

368

344

SLOBODNA DALMACIJA D.D.

SPLIT

ULICA HRVATSKE MORNARICE 4

544

369

366

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT

KRAJ SV. MARIJE 1

222

370

380

VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

CESTA VALALTA - LIM BB

321

ISTRA CEMENT D.D.

PULA

REVELANTEOVA 4

163

AUTOTRANS D.O.O.

RIJEKA

ŽABICA 1

607

ARMKO D.D.

KONJŠĆINA

PEŠĆENO BB

107

371 372

381

373 374

361

IVERICA D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 17

165

375

339

GP DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

ĐIVA NATALI 7

370

376

375

377

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

IVANIĆ-GRAD

ETANSKA CESTA 8

343

CHROMOS BOJE I LAKOVI, D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 173D

250

378

372

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 198

843

379

342

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

MIRKA BOGOVIĆA 7

902

380

387

381 382 383

373

384

VELEKEM D.D.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 51

150

SHOPPING CITY ZAGREB D.O.O.

JABLANOVEC

KRAPINSKA 7

0

LEK ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 120

63

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

ZAGREB

NOVA CESTA 93

727

TRGOVINA KRK D.D.

MALINSKA

DUBAŠLJANSKA 80

203

385

323

MAGNA GLOBAL D.O.O.

ZAGREB

HEINZLOVA 62A

8

386

304

INTRONIC D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA ULICA BB

84

387

KONČAR, D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

51

388

JAKŠINIĆ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

TRG KARLA LUKAŠA 20

167

389

DINARIK D.O.O.

DONJI PROLOŽAC

PROLOŽAC BB

109

390

SLAVONIJA-SLAD D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

URIJE BB

44

391

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

MALI TABOR 40/1

303

392

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 54

11

393

TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 218

78

394

FERTUS D.O.O.

DALJ

BANA J. JELAČIĆA BB

6

395

HATTRICK D. O. O.

ZAKUČAC

ZAKUČAC B.B.

41

396

COMPUTECH D.O.O.

ZAGREB

ZELENI TRG 1

19

397

MODIBIT D.O.O.

SAMOBOR

SVETE ANE 87

46

398 399 400 Izvor: Fina

354

ISTRACOMMERCE D. D.

PAZIN

TRG SLOBODE 2

322

VAJDA D. D. ČAKOVEC

ČAKOVEC

ZAGREBAČKA 4

400

CARIN D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 1

385

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


33

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

247.518.872

0

0

3.344.687

249

153.797.166

327

10.935.898

359

437.237

333

246.768.562

0

0

2.808.557

259

33.466.148

398

11.432.445

358

6.538.150

241

246.738.797

2.525.327

244

43.110.700

62

196.820.672

299

95.754.838

205

6.607

350

246.177.776

143.095.413

86

1.733.439

285

411.452.590

188

121.011.983

181

11.994.295

203

246.070.859

6.422.050

216

21.480.884

122

477.130.860

171

286.798.832

104

1.702.871

299

244.171.332

23.569.276

184

34.705.438

83

196.830.897

298

115.819.791

186

18.058.413

170

242.691.519

87.206.395

117

0

0

7.200.547.376

11

7.044.819.511

5

280.315

341

240.260.105

84.112.903

120

31.777.392

88

255.755.722

258

207.565.079

129

1.587.903

303

239.674.201

38.436.377

162

19.391.739

130

390.413.644

202

152.791.173

154

19.058.738

163

238.927.620

0

0

1.338.307

290

98.634.730

371

45.021.981

277

12.137.627

202

238.842.911

118.838.171

102

244.708

324

242.171.312

266

135.355.829

172

10.590.745

211

238.558.804

0

0

32.674.057

85

246.429.400

262

142.415.605

163

7.540.883

232 25

238.016.567

2.055

287

310.804

320

1.007.762.672

97

374.647.148

85

205.179.959

237.079.737

0

0

5.882.141

214

604.873.669

142

13.139.087

353

0

0

235.687.240

2.754.321

243

8.608.516

188

297.759.668

233

129.830.835

175

6.662.074

240 110

235.366.856

60.757.767

134

15.395.019

149

221.384.513

276

30.202.125

311

35.358.403

234.740.999

62.393.502

131

3.455.677

246

67.911.207

391

19.708.795

341

0

0

234.512.438

0

0

5.363.322

221

47.338.052

397

5.463.322

371

0

0

234.224.362

1.516.688

251

0

0

142.493.515

339

26.841.350

325

0

0

234.172.814

0

0

2.270.096

271

101.156.808

369

52.765.462

256

1.071.248

314

234.012.322

0

0

3.330.797

250

407.958.891

189

132.165.152

174

40.122.772

98

233.787.941

0

0

10.099.687

178

371.145.148

213

19.543.790

342

10.944.830

209

233.133.264

96.201.291

113

2.020.948

277

51.043.960

395

8.407.731

365

3.281.649

278

232.673.418

70.525.790

125

9.477.712

183

295.501.707

236

241.368.759

118

4.394.350

267 159

230.270.693

115.841.911

105

2.249.751

272

550.782.438

152

351.698.646

89

19.668.847

229.502.718

5.774.637

221

0

0

433.221.263

183

92.380.152

210

40.383.623

97

229.474.603

0

0

1.099.886

297

144.243.845

338

62.998.704

242

500.020

330

229.471.080

66.030.626

127

24.946.250

107

237.204.524

270

158.119.245

152

3.162.042

279

228.976.246

224.190.556

63

0

0

520.852.008

158

274.506.686

108

21.624.915

154 230

228.436.751

19.712.984

187

0

0

237.723.722

269

78.097.737

222

8.078.729

228.201.678

4.194.420

227

276.711

321

114.996.058

361

50.128.041

266

13.890.332

188

227.701.337

125.844.311

98

19.365.521

131

148.361.526

334

87.058.528

213

12.906.931

197

227.053.252

0

0

1.504.617

287

211.530.837

283

51.155.838

262

3.126.535

280

227.015.346

139.524

272

6.075.598

212

133.495.598

342

23.324.574

331

10.511.583

212 216

226.308.071

64.241.109

130

7.052.349

201

255.464.496

259

140.854.861

164

10.211.354

226.111.524

139.300.793

88

3.184.215

253

1.088.618.953

89

929.370.030

35

0

0

225.203.773

194.705.657

72

20.417.246

126

190.048.345

304

27.797.064

322

22.043.086

153 0

225.113.839

476.932

261

1.151.804

293

120.795.495

355

33.893.040

300

0

222.952.135

0

0

500.320

312

365.592.780

215

0

0

0

0

222.652.605

216.189.590

68

4.365.538

238

201.122.934

293

38.143.865

293

0

0

222.190.615

327.920

265

2.641.340

262

218.607.330

277

148.148.680

158

7.514.765

233

221.246.313

0

0

11.934.187

166

80.751.178

382

65.853.930

239

1.023.994

316 335

221.167.227

0

0

186.780

327

57.867.452

394

610.579

378

384.265

221.046.684

25.404.879

181

6.570.694

206

152.881.632

329

66.570.693

238

0

0

220.368.657

0

0

29.519.529

96

1.406.377.316

65

1.119.417.268

30

13.056.501

194

219.880.671

1.025.216

253

785.202

300

126.675.122

346

7.430.471

367

6.696.308

238

219.232.825

0

0

322.011

319

124.053.895

348

4.318.141

375

22.270.616

151

218.644.012

79.455.749

121

35.774.322

79

206.019.351

287

71.270.666

234

637.276

326

218.589.833

192.073.797

73

31.055.705

89

152.436.454

330

81.598.728

217

38.996.354

100

218.477.560

43.061.562

154

12.021.807

165

121.811.772

352

29.435.778

316

6.970

349

218.122.494

6.182.581

218

1.112.402

296

109.340.015

363

46.724.831

274

27.686.034

131

217.534.144

0

0

11.051.263

173

58.136.907

393

47.089.483

273

0

0

217.175.950

0

0

8.799.237

186

16.346.510

400

13.013.637

354

0

0 342

216.958.104

190.582

269

20.906.039

125

115.825.480

359

74.308.606

228

271.758

216.444.632

0

0

0

0

167.828.862

321

6.410.548

369

1.526.873

305

215.769.970

0

0

378.406

316

69.739.840

390

29.617.958

315

5.090.230

262

213.493.528

54.457

281

1.828.159

282

151.721.190

331

89.120.983

212

5.883.648

249

213.210.459

0

0

5.668.224

217

183.933.271

308

31.389.559

308

7.543.744

231


ŽUPANIJE

400 ŽUPANIJSKIH NAJ

400 najvećih ostvaruje od 72,2 do 99,9 posto prihoda gospodarstva županije

Veronika Lozić OSIM UOBIČAJENE ŽUPANIJSKE ANALIZE 400 najvećih hrvatskih poduzetnika prema podacima godišnjih financijskih izvješća za 2008., u ovoj je publikaciji napravljen iskorak te je objavljeno 400 najvećih poduzetnika za svaku pojedinu županiju. Obradu je temeljem podataka Fine napravio HGK. Vrlo je zanimljivo vidjeti što za županiju znači njenih 400 najvećih.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima U gospodarski jačim županijama udjel prvih 400 u ukupnom broju poduzetnika županije je neznatan (u Gradu Zagrebu 1,5 posto, Splitskodalmatinskoj županiji 4,2 posto, Istarskoj pet posto, Zagrebačkoj 5,9 posto...), a u onima koje su ekonomski slabije, prvih 400 predstavlja

35


36

ŽUPANIJE

veliku većinu (primjerice, 84 posto ukupnog broja u Požeško-slavonskoj županiji ili 86,2 posto u Ličko-senjskoj). Slične tendencije vidljive su i kod broja zaposlenih u prvih 400 u odnosu na ukupno županijsko gospodarstvo, ali na višoj razini jer su prvorangirane tvrtke najveće u svojoj sredini.

Zbog istog razloga i njihov udjel prema ukupnom prihodu i dobiti nakon oporezivanja je značajniji i u većini županija prelazi 90 posto, a u Ličko-senjskoj se potpuno približio 100 posto. U Zagrebačkoj županiji, Primorskogoranskoj, Osječko-baranjskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Gradu Zagrebu stanje je povoljnije jer njihovih prvih 400 ostvaruju između 70 posto i 75 posto ukupnog prihoda gospodarstva županije i potvrđuje veću raširenost i razvijenost gospodarstava tih županija. Struktura 400 najvećih poduzetnika prema djelatnostima Europska unija je potkraj 2006. objavila novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2, koju moraju primjenjivati sve države članice, a to se odnosi i na nas kao državu kandidata za članstvo. To je zahtijevalo promjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti NKD 2002. i preregistraciju svih gospodarskih subjekata i njihovih dijelova. Nova klasifikacija NKD 2007. primjenjuje se od početka 2008., a osnovna svrha joj je prilagođavanje stvarnim promjenama u strukturi djelatnosti. Tako je zbog sve veće važnosti voda i sličnog uvedeno novo područje E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada, zatim je izdvojeno

iz dotadašnjeg područja prometa i veza zasebno područje J Informacije i komunikacije, te M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i R Umjetnost, zabava i rekreacija. Valja naglasiti, da se ova klasifikacija koristi samo za statističke svrhe. Kao i prethodnih godina prerađivačka industrija i trgovina su najvažnije djelatnosti i za skupinu 400 najvećih. U usporedbi sa 2007. dalje se pogoršao odnos između ove dvije djelatnosti na štetu industrije, jer se i prema broju zaposlenih i prema ostvarenom ukupnom prihodu povećao udjel trgovine uz istodobno smanjenje udjela prerađivačke industrije. To potvrđuje i podatak da se od 400 najvećih tvrtki njih 112 bavilo prerađivačkom industrijom prema 114 u 2007. godini, a trgovinom njih 141 (što je također za dvije tvrtke manje nego 2007.) Najveća promjena u strukturi obavljanja djelatnosti u skupini 400, neovisno o promjenama u klasifikaciji djelatnosti, dogodila se u tzv. financijskim i ostalim uslužnim djelatnostima zbog isključivanja leasing društava iz klasičnog poduzetničkog sektora, zbog čega je ukupno u tim djelatnostima smanjen broj tvrtki sa 42 u 2007. na 30 u 2008., dok se ukupni prihod smanjio u istoj relaciji od 30.368 milijuna kuna na 17.118 milijuna.


_aYg^[[l:dhSfe]WbaĨfW e^Sf[`ahSUhWÅlS'"]`1 u Bosnu i Hercegovinu u Srbiju

na Kosovo

unutar Hrvatske

u Crnu Goru

na Kosovo

u Crnu Goru u Makedoniju

u Makedoniju

u Srbiju

u Bosnu i Hercegovinu

poslani iznos (kn)

nova naknada*

500,00

0 050,00

500,01 - 1 000,00

0 075,00

1 000,01 - 2 000,00

0 115,00

2 000,01 - 3 500,00

0 150,00

3 500,01 - 5 000,00

0 200,00

5 000,01 - 6 400,00**

0 300,00

0,01 -

© 2009 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.

unutar Hrvatske

dh^bcVcV`cVY^oVjhaj\j!lZhiZgcjc^dcdhikVgj_Zeg^]dY^`dckZgo^_dbkVīZ\cdkXVjYgj\jkVajij# `V`dW^hiZhVocVa^X^_ZcZhaVc_VkZÈ^]^ocdhV!gVhe^iV_iZhZcVīVaiZgj^a^cVodk^iZ%&$)-(.&++X^_ZcZedo^kVdYgZÕj_ZkVīiZaZ[dch`^deZgViZg#

transfer novca uslugu nudi:

www.posta.hr - 01/ 4839 166


38

ŽUPANIJE

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

6.742

8,12

95,1

47.676

5,25

99,9

vrijednost imovine

43.616.666.469

4,36

113,3

ukupni prihod

41.709.324.457

6,10

107,9

1.658.989.067

4,98

96,2

794.721.539

4,61

200,5

broj tvrtki br. zaposlenih

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja prosječna neto plaća Zaprešić

investicije Izvor: Fina

4.074

109,6

2.969.914.187

4,76

83,8

Obrada podataka: HGK

Samobor

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima 5,9%

Velika Gorica

u broju poduzetnika

77,1%

prema ukupnom prihodu

71,7%

prema dobiti nakon oporezivanja

55,7%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


39

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

1

15 P.Z. AUTO d.o.o.

2.839.695.793

76.837.061

2

17 MERCATOR - H d.o.o.

2.611.593.376

26.508.435 3.237

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

3

46 MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

1.602.067.493

25.776.725

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

4

52 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, d.d.

1.520.059.403

5

93 AUTOZUBAK d.o.o.

139 412

0 1.707

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

986.007.865

6.970.349

465

Održavanje i popravak motornih vozila

6

149 STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.

561.089.480

22.716.698

170

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

7

153 FLIBA d.o.o.

540.351.543

30.731.954

504

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

8

175 GRIČ PETROL d.o.o.

498.141.530

5.582.012

23

9

194 SAMOBORKA d.d.

452.404.316

34.910.648

368

Proizvodnja žbuke

10

216 HIDROCOMMERCE, d.o.o.

389.507.913

15.443.410

255

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

11

255 STRIDON-PROMET d.o.o.

327.468.677

2.523.593

225

Nespecijalizirana trgovina na veliko

12

262 TELEGRA d.o.o.

320.662.421

96.728.196

154

Proizvodnja ostale električne opreme

13

300 KMAG d.o.o.

287.983.823

1.911.453

42

14

334 DIV d.o.o.

253.024.671

47.631.209

226

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

15

354 MESSER CROATIA PLIN d.o.o.

238.558.804

32.674.057

236

Proizvodnja industrijskih plinova

16

357 AGROPRERADA d.d.

235.687.240

8.608.516

107

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

17

361 RENOPROM, d.o.o.

234.224.362

0

162

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

18

376 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

227.015.346

6.075.598

343

Elektroinstalacijski radovi

19

381 SHOPPING CITY ZAGREB d.o.o.

222.952.135

500.320

0

20

403 E PLUS, d.o.o.

211.041.676

173.924

136

Nespecijalizirana trgovina na veliko

21

445 KUEHNE & NAGEL d.o.o.

195.374.563

2.105.175

130

Skladištenje robe

22

463 EKZ ZAGREB Entwicklungs d.o.o.

186.459.575

0

0

23

487 Genera d.d.

176.709.902

0

329

24

493 MEDIA PUBLICUM d.o.o.

175.635.462

7.593.744

16

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

25

511 HEP-Trgovina d.o.o.

170.906.447

4.614.580

14

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

26

517 TERRA JASKA d.o.o.

169.131.910

0

65

Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

27

518 KAJZER-PROM d.o.o.

168.721.891

2.105.395

50

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

28

535 OPIK d.o.o.

161.693.531

242.211

235

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

29

539 F.K.T. d.o.o.

161.017.309

3.234.298

197

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

30

550 RÖFIX d.o.o.

158.576.586

12.324.201

61

31

570 MM t.p.

153.403.266

1.330.055

114

32

589 ALPLA d.o.o.

149.663.333

6.477.992

32

33

610 GRAĐEVINSKO DRUŠTVO GRANIT a.d., Podružnica ZAGREB

145.047.174

0

7

34

615 K.S.U.-COMPANY d.o.o.

143.487.267

3.121.692

64

Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

35

616 J.u.A. Frischeis d.o.o.

143.358.144

0

94

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

36

618 BIDD-SAMOBOR d.o.o.

142.458.417

17.777.033

20

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

37

629 Ljekarne JOUKHADAR

140.254.659

0

124

38

632 AUTOKUĆA - ŠTARKELJ, d.o.o.

140.072.484

5.678.249

61

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

39

633 UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

139.788.811

13.413.650

24

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

40

647 KVASAC d.o.o.

137.970.368

14.078.507

128

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

41

648 SCANIA HRVATSKA d.o.o.

137.923.961

0

61

Trgovina ostalim motornim vozilima

42

663 SANCTA DOMENICA d.o.o.

135.600.609

2.648.540

30

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

43

670 GRA-PO d.o.o.

134.594.827

10.201.266

32

Nespecijalizirana trgovina na veliko

44

694 INKER, d.d.

129.093.263

0

644

Proizvodnja sanitarne keramike

45

716 CONSULE d.o.o.

125.895.687

3.711.231

174

Nespecijalizirana trgovina na veliko

46

732 WULF SPORT d.d.

122.958.903

0

214

Trgovina na veliko odjećom i obućom

47

733 SMIT-COMMERCE d.o.o.

122.890.958

3.735.101

95

48

758 D.B.T., d.o.o.

117.964.716

5.203.614

45

49

791 MATASCOMMERCE d.o.o.

113.657.652

82.478

14

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

50

800 ROBIĆ d.o.o.

112.797.236

53.114

61

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

Organizacija izvedbe projekata za zgrade Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja žbuke Prerada i konzerviranje mesa Proizvodnja ambalaže od plastike Gradnja cesta i autocesta

Ljekarne

adresa 10410 Velika Gorica Zagrebačka bb 10410 Velika Gorica Hrvatske bratske zajednice 1 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 3 10340 Vrbovec Zagrebačka 148 10410 Velika Gorica Zagrebačka bb 10292 Šenkovec Zagrebačka 6 10255 Gornji Stupnik Gospodarska ulica 5 10430 Samobor Mirka Kleščića 7 10430 Samobor Zagrebačka 32 A 10255 Gornji Stupnik Donji Stupnik, Ledinska bb 10360 Sesvete Ivana Keleka 83 10431 Sveta Nedjelja Plešivička 3 10255 Gornji Stupnik Gornjostupnička 18 J 10430 Samobor Bobovica 10 a 10290 Zaprešić Industrijska 1 10310 Ivanić-Grad Žitna 1 10431 Sveta Nedjelja Ljubljanska 4 10310 Ivanić-Grad Etanska cesta 8 10298 Jablanovec Krapinska 7 10255 Gornji Stupnik Gospodarska 16 /C 10431 Sveta Nedelja Gospodarska 2 10298 Jablanovec Krapinska 7 10436 Rakov Potok Svetonedeljska 2 10410 Velika Gorica Rakarska 7 10000 Zagreb Ulica grada Vukovara 37 10450 Jastrebarsko Trešnjevka 22 10255 Gornji Stupnik Gornjostupnička 2 A 10340 Vrbovec Antuna Mihanovića 3 10310 Ivanić-Grad Kralja Tomislava 40 10294 Donja Pušća Pojatno, Ulica Lusci 3 10454 Krašić Gornje Prekrižje 4 10431 Sveta Nedjelja Vojvodići 19 10410 Velika Gorica Ivana Gorana Kovačića 13 10410 Velika Gorica Dr. Jurja Dobrile 50 10410 Velika Gorica Ljudevita Posavskog 49 10430 Samobor Matijaša Korvina 7 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 3 10410 Velika Gorica Zagrebačka 28 10410 Velika Gorica Zagrebačka 115 10291 Prigorje Brdovečko Prudnička 98 10437 Bestovje Radnička 19 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 69 10255 Gornji Stupnik Gospodarska 5 B 10290 Zaprešić Industrijska 1 10434 Strmec Samoborski Dr. Franje Tuđmana 8 10255 Donji Stupnik Pod bregom 6 10255 Gornji Stupnik Gornjostupnička 9 b 10290 Zaprešić Nova ulica 2 10451 Pisarovina Donja Kupčina 277 10410 Velika Gorica Kolodvorska bb


40

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51

811 BIRIN d.o.o.

111.294.040

3.291.746

21

52

818 AUTO KUĆA CULAK d.o.o.

110.627.590

2.138.629

80

53

833 RIMC, d.o.o.

108.163.248

8.913.413

20

54

844 LAPOR d.o.o.

107.226.787

15.988.488

79

55

890 ZAPREŠIĆANKA d.o.o.

101.722.790

3.765.595

96

56

906 HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.

99.532.705

3.810.483

55

57

918 METALMINERAL d.d.

98.600.812

1.278.454

15

58

925 ASFALTNI PROIZVODNI SUSTAVI d.o.o.

98.038.018

870.822

2

59

939 ŠPOLJAR-TRANSPORT d.o.o.

97.098.608

1.593.030

118

60

943 VELAS, d.o.o.

96.439.358

2.916.816

126

61

968 Klimaoprema d.d.

94.139.319

6.961.932

158

62

977 OMD MEDIA d.o.o.

93.424.149

306.457

14

63

980 HVAR, d.o.o.

93.254.305

4.295.024

82

64 1.038 AUTO GAŠPARIĆ d.o.o.

87.976.035

21.430

36

65 1.055 DALEKOVOD-CINČAONICA d.o.o.

86.584.083

295.981

109

66 1.058 Montcogim - Plinara d.o.o.

86.412.094

9.331.640

20

67 1.084 EKO-FLOR PLUS d.o.o.

84.449.939

1.983.340

246

68 1.088 NIVA TRGOVINA d.o.o.

84.263.519

0

9

69 1.147 FUNDA d.o.o.

80.572.555

6.403.866

184

70 1.149 GRADIK GRAĐENJE d.o.o.

80.470.923

5.700.204

25

71 1.153 TRGOINGRAD d.o.o.

80.166.703

1.449.553

85

72 1.224 GT AUTOMOBILI d.o.o.

76.023.374

1.094.441

23

73 1.237 TRADE AIR d.o.o.

75.465.242

9.341.592

60

74 1.238 KUDELIĆ d.o.o.

75.450.286

3.119.468

76

75 1.248 LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o.

75.077.745

0

27

76 1.253 T.P.M. d.o.o.

74.939.251

15.883.256

14

77 1.274 POLJO-NOVA d.o.o.

73.593.889

85.475

11

78 1.276 Profine Croatia d.o.o.

73.515.767

2.492.423

32

79 1.281 PA-VIN d.o.o.

73.239.317

8.046.488

16

80 1.284 OFFERTISSIMA d.o.o.

73.140.275

2.955.682

178

81 1.297 SAFIR - TELUR GRADNJA d.o.o.

72.301.742

11.364.214

0

82 1.307 AGRO - PROMES d.o.o.

71.488.800

602.464

28

83 1.308 GROMEL d.o.o.

71.486.711

3.185.192

27

84 1.311 VALTEC d.o.o.

71.364.841

1.356.988

30

85 1.315 MST INTERNATIONAL d.o.o.

71.130.625

1.642.696

5

86 1.330 RS METALI d.d.

70.197.169

1.548.924

308

87 1.331 LACIO GRUPA d.o.o.

70.130.146

314.537

4

88 1.350 DUKOM d.o.o.

69.256.933

178.504

88

89 1.351 AUTO ARBANAS, d.o.o.

69.213.943

2.739.642

28

90 1.361 MLAKAR VILIČARI d.o.o.

68.986.497

796.505

45

91 1.364 FIDIFARM, d.o.o.

68.814.634

6.423.809

58

92 1.376 Bolton Croatia d.o.o.

68.119.934

4.433.781

4

93 1.389 LIMARIJA-SEBASTIJAN d.o.o.

67.601.289

2.599.777

59

94 1.422 AUTO-PEBA d.o.o.

65.808.610

227.343

60

95 1.423 BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o.

65.805.878

3.417.889

25

96 1.425 KARBON-NOVA d.o.o.

65.758.331

0

44

97 1.435 VG Komunalac d.o.o.

65.429.634

403.731

210

98 1.442 REKO d.o.o.

65.265.524

204.677

23

99 1.447 KENDA, d.o.o.

64.777.428

0

48

64.280.284

0

124

100 1.456 MONTKEMIJA d.d.

djelatnost

adresa

10430 Samobor Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Bobovica bb 10340 Vrbovec Nespecijalizirana trgovina na veliko Luka 349 a 10431 Sveta Nedjelja Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dr. Franje Tuđmana 6 10410 Velika Gorica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Kralja Zvonimira 5 10290 Zaprešić Nespecijalizirana trgovina na veliko Trg Žrtava Fašizma 6 10431 Sveta Nedjelja Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Vojvodići bb 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Svetonedjeljska cesta 16 10000 Zagreb Nespecijalizirana trgovina na veliko Lašćinska cesta 94 10295 Kupljenovo Cestovni prijevoz robe Zagrebačka 1a 10410 Velika Gorica Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Vukomerička bb 10430 Samobor Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo Kralja Petra Krešimira IV bb 10000 Zagreb Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Šoštarićeva 10 10430 Samobor Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Nikole Šubića Zrinskog bb 10419 Staro Čiče Održavanje i popravak motornih vozila Velikogorička 19 A 10370 Dugo Selo Obrada i prevlačenje metala Trnoščica bb 10431 Sveta Nedjelja Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Trg Ante Starčevića 2 10255 Gornji Stupnik Skupljanje neopasnog otpada Gornjostupnička cesta 96 10000 Zagreb Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Bleiweisova 13 10290 Zaprešić Osnovno čišćenje zgrada Bana Josipa Jelačića 45 10000 Zagreb Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Oranice 26 10380 Sveti Ivan Zelina Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Šulinec 4/a 10410 Velika Gorica Održavanje i popravak motornih vozila Vukomerička bb 10410 Velika Gorica Zračni prijevoz putnika Pleso 10381 Bedenica Prerada i konzerviranje mesa Bedenica bb 10430 Samobor Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Ulica Grada Wirgesa 10 10298 Donja Bistra Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Pojatno 10360 Sesvete Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom Industrijska cesta 34 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 10410 Velika Gorica prodavaonicama Vukomerička bb 10450 Jastrebarsko Nespecijalizirana trgovina na veliko Većeslava Holjevca 20 10431 Novaki Nespecijalizirana trgovina na veliko Dr.Franje Tuđmana 33 10000 Zagreb Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dubravkin trg 5 10380 Sveti Ivan Zelina Mješovita proizvodnja Polonje 98 a 10450 Jastrebarsko Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom Zagrebačka 9 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim 10431 Sveta Nedjelja proizvodima Dr. Franje Tuđmana 59 10450 Jastrebarsko Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Braće Radić 11 10431 Sveta Nedjelja Lijevanje željeza Alojza Vojvodića 17 10431 Sveta Nedjelja Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ulica platana 30 10370 Dugo Selo Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Josipa Zorića 70 10410 Velika Gorica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Sisačka 45 10437 Bestovje Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Savska cesta 1 a 10437 Bestovje Proizvodnja farmaceutskih pripravaka Rakitje 10000 Zagreb Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Šarengradska 9 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Pleševička 6 10431 Sveta Nedjelja Održavanje i popravak motornih vozila Ljubljanska 7 10255 Gornji Stupnik Nespecijalizirana trgovina na veliko Gospodarska 9 10290 Zaprešić Nema podataka Maršala Tita 94 10410 Velika Gorica Gradnja cesta i autocesta Ivana Gorana Kovačića 13 10373 Hrušćica Nespecijalizirana trgovina na veliko Dumovečka 27 10290 Zaprešić Nespecijalizirana trgovina na veliko Krapinska 37 10290 Zaprešić Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Lužnički odvojak 2


41

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 1.493 HIDREL d.o.o.

62.056.592

2.201.975

102 1.506 PERI oplate i skele d.o.o.

61.764.655

103 1.509 OMV-INDOIL d.o.o.

61.542.868

104 1.515 ZAPREŠIĆ, d.o.o.

djelatnost

115

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

15.648.459

22

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

6.865.751

29

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

61.398.390

65.773

207

105 1.546 PASTOR INŽENJERING d.d.

60.240.026

122.628

67

106 1.561 AGROVOĆE d.o.o.

59.517.291

2.535.498

103

107 1.562 GORICA STAKLO d.o.o.

59.351.501

5.771.869

49

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

108 1.576 VUGRINEC d.o.o.

58.884.739

2.459.575

38

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

109 1.578 GRADEM-LUMAR d.o.o.

58.847.912

1.137.343

4

110 1.597 DURATA d.o.o.

58.266.422

235.078

53

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

111 1.604 FOEDUS d.o.o.

57.894.594

135.187

12

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

112 1.629 UNIJA - PROIZVODNJA d.o.o.

57.244.855

896.027

3

113 1.638 SAMOBORČEK d.o.o.

56.798.703

149.184

176

114 1.644 PORSCHE ZAGREB d.o.o.

56.696.213

48.385.147

0

115 1.666 LAGERMAX AUTOTRANSPORT d.o.o.

55.987.373

0

105

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

116 1.677 TRADEXCO d.o.o.

55.526.495

1.848.199

75

Nespecijalizirana trgovina na veliko

117 1.678 METAL-TRGOVINA-FILKO d.o.o.

55.461.345

1.400.791

40

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

118 1.688 HELB d.o.o.

55.285.892

10.275.610

83

Elektroinstalacijski radovi

119 1.689 KAPITEL d.o.o.

55.235.331

4.409.099

148

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

120 1.703 P.P.-INVEST d.o.o.

54.874.926

1.842.522

56

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

121 1.710 KRATIS d.o.o.

54.499.604

3.956.534

83

Ostalo tiskanje

122 1.711 MAKSIMA-TRGOVINA d.o.o.

54.496.009

1.831.823

19

123 1.719 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE d.o.o.

54.277.526

0

93

124 1.724 POWERCOM SISTEMI d.o.o.

53.992.472

0

16

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

125 1.746 TAHOGRAF, d.o.o.

53.020.095

2.056.612

55

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

126 1.749 Feroimpex automobilska tehnika d.o.o.

52.941.375

4.939.612

189

127 1.781 KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.

51.988.458

121.445

86

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

128 1.794 ALPHACAN d.o.o.

51.803.511

162.367

45

129 1.796 SIŽE KUPRES d.o.o.

51.759.074

6.126.565

69

130 1.822 GRADIP d.d.

50.901.883

153.309

53

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

131 1.852 KOMUNALAC d.o.o.

50.090.964

0

208

132 1.873 ENERGO-TEHNA d.o.o.

49.526.849

1.541.996

17

Postavljanje podnih i zidnih obloga

133 1.874 J & J d.o.o.

49.519.565

733.189

29

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

134 1.886 VIP SISTEMI d.o.o.

49.165.780

3.650.415

2

135 1.892 INSAKO d.o.o.

48.887.433

3.359.251

24

Nespecijalizirana trgovina na veliko

136 1.911 ROTOMETAL PROMET d.o.o.

48.498.136

5.801.991

39

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

137 1.925 D.P. GRADNJA d.o.o.

48.143.465

2.197.146

25

Nespecijalizirana trgovina na veliko

138 1.930 KIRŠ-PROM d.o.o.

48.039.641

1.079.345

15

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

139 1.931 MAESTRAL-GP d.o.o.

48.032.740

0

95

Fasadni i štukaturski radovi

140 1.934 DREZGA-DERŽIĆ d.o.o.

47.933.858

2.674.719

16

Nema podataka

141 1.955 ISKRA d.d.

47.460.845

198.052

110

142 1.956 STEP CO, d.o.o.

47.424.459

234.519

23

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

143 1.967 TERMOVOD MONTAŽA d.o.o.

47.203.889

562.596

87

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

144 1.970 PORSCHE MOBILITI d.o.o.

47.086.912

1.011.640

25

Ostalo kreditno posredovanje

145 1.972 ZAGREB GSE d.o.o.

47.001.429

4.763.948

2

146 1.973 DRVOPROIZVOD d.d.

46.962.199

511.398

119

147 2.004 F.I. Food International d.o.o.

46.191.723

1.051.709

17

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

148 2.011 BERMES d.o.o.

46.037.399

72.052

32

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

149 2.022 IZGRADNJA d.o.o.

45.794.709

423.779

100

150 2.032 ZAMA d.o.o.

45.634.198

1.679.202

33

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

Nespecijalizirana trgovina na veliko Djelatnosti putničkih agencija Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

Gradnja cesta i autocesta

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

Organizacija izvedbe projekata za zgrade Piljenje i blanjanje drva

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

adresa 10415 Novo Čiče Novo Čiče bb 10255 Gornji Stupnik Dolenica 20 10255 Gornji Stupnik Gospodarska 18 10290 Zaprešić Pavla Lončara 2 10437 Rakitje Novačka 2 10310 Ivanić Grad Žitna 1 10410 Velika Gorica Stjepana F. Jape 83 10293 Dubravica Kraj Gornji 10430 Samobor Ćirilometodska 19 /C 10370 Dugo Selo Industrijska ulica 1 10000 Zagreb Kačićeva 7 a 10290 Zaprešić Industrijska 29 10430 Samobor Dobriše Cesarića 26 10410 Velika Gorica Zagrebačka bb 10296 Luka Zagorska Magistrala 14 10431 Sveta Nedelja Industrijska 8 10290 Zaprešić Maršala Tita 121 10370 Dugo Selo Slavka Kolara 4 10310 Ivanić-Grad Trg Vladimira Nazora 15 10255 Gornji Stupnik Pod bregom 1 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 14 A 10291 Brdovec I. Gregorića 10 10430 Samobor Kralja Petra Krešimira IV bb 10434 Strmec Samoborski Franje Tuđmana 8 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 24 10432 Bregana Strma 12 10340 Vrbovec Kolodvorska 29 10291 Prigorje Brdovečko Zagrebačka 93 10430 Mala Rakovica Mirnovečka ulica 32 10340 Vrbovec Zagrebačka 144 10430 Samobor Perkovčeva 59 10431 Sveta Nedjelja Obrtnička ulica 5 10370 Dugo Selo Zagrebačka 2 b 10000 Zagreb Ulica Grada Vukovara 269 D 10408 Velka Mlaka Smendrovićeva 30 10430 Samobor Svetonedeljska 19 10430 Samobor Lešće 31 D 10340 Vrbovec Zagrebačka 25 a 10430 Samobor Pod brezom Odvojak 14 10437 Bestovje Obrtnička 2 10380 Sveti Ivan Zelina Fučkani 6 10419 Vukovina Školska 22 10436 Rakov Potok Ladovići 13 10000 Zagreb Velimira Škorpika 21 10000 Zagreb Ulica Kneza Branimira 29 10450 Jastrebarsko Većeslava Holjevca 23 10382 Donja Zelina Brezovec zelinski 18 10294 Donja Pušća Zagorska 14 10290 Zaprešić Maršala Tita bb 10437 Bestovje Dr. Franje Tuđmana 6


42 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

151 2.038 DIN, d.o.o.

45.528.223

152 2.048 DUBRAVICA d.d. 153 2.052 RSI ZAGREB d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

884.566

261

45.268.429

0

86

Uzgoj svinja

45.238.915

1.121.214

27

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

154 2.053 GAŠPARIĆ-AUTO, d.o.o.

45.238.775

78.035

41

Nespecijalizirana trgovina na veliko

155 2.057 KODRIĆ-SILEX d.o.o.

45.108.652

196.823

42

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

156 2.071 PALMA d.o.o.

44.858.229

3.694.673

119

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

157 2.073 AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.

44.819.747

1.708.530

115

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

158 2.074 MICROCLIMA d.o.o.

44.786.358

3.091.546

34

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

159 2.075 BBV SPORT d.o.o.

44.766.410

4.900.429

20

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

160 2.077 Deichmann trgovina obućom, d.o.o.

44.716.229

2.383.809

53

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama

161 2.083 BIJUK HPC d.o.o.

44.565.638

832.845

36

Obrada i prevlačenje metala

162 2.120 BOŽJAKOVINA, d.d.

43.881.730

929.742

65

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

163 2.150 CETIS-ZG d.o.o.

43.195.801

2.244.048

22

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

164 2.171 CORDIAL d.o.o.

42.702.344

131.517

40

Nespecijalizirana trgovina na veliko

165 2.180 ŠANDRK d.o.o. Zaprešić

42.543.080

108.195

102

166 2.205 URADI SAM, trgovina d. o. o.

42.125.195

3.261

57

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

167 2.241 BETON-RAD d.o.o.

41.442.236

50.294

28

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

168 2.259 MANDI CENTRUM d.o.o.

41.042.743

0

42

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

169 2.268 IVAKOP, d.o.o.

40.769.634

154.878

68

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

170 2.298 PLODINEC d.o.o.

40.281.679

4.376.875

16

Proizvodnja mlinskih proizvoda

171 2.302 Deceuninck d.o.o.

40.232.035

0

8

172 2.324 CHROMOS d.d.

39.798.422

6.207

117

173 2.326 FUCHS MAZIVA d.o.o.

39.786.034

2.625.538

29

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

174 2.328 VELUX HRVATSKA d.o.o.

39.763.858

1.118.050

19

Nespecijalizirana trgovina na veliko

175 2.334 BIFF d.o.o.

39.622.040

173.911

22

Uzgoj svinja

176 2.345 ELEKTRODA ZAGREB, d.d.

39.448.121

57.772

84

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

177 2.359 MABA-COM, d.o.o.

39.206.513

324.647

49

Ostalo tiskanje

178 2.388 AKRO OBJEKT d.o.o.

38.730.184

1.557.346

58

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

179 2.401 IVAN GRADITELJSTVO d.o.o.

38.554.847

403.110

52

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

180 2.406 AGRO-GROM d.o.o.

38.417.493

2.730.916

21

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

181 2.419 PAP-PROMET, d.o.o.

38.227.870

1.199.925

32

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

182 2.432 PASTOR - TVA - d.d.

38.016.713

22.846

74

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

183 2.465 FIBKOMERC ZAGREB d.o.o.

37.285.412

387.306

8

184 2.484 JEGER d.o.o.

37.083.201

1.378.735

80

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama

185 2.493 AEKS d.o.o.

36.921.463

2.671.486

76

Obrada i prevlačenje metala

186 2.496 VELEBIT-PROMET d.o.o.

36.905.056

1.284.046

51

Cestovni prijevoz robe

187 2.513 PTP-Zaprešić d.o.o.

36.527.095

3.460.276

24

Nespecijalizirana trgovina na veliko

188 2.529 GIMPEX GOSPODARSKA VOZILA d.o.o.

36.157.860

0

7

189 2.541 METAL-ELEKTRO d.d.

35.966.694

1.509.253

78

Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

190 2.544 DEKOD TELEKOM d.o.o.

35.916.729

3.535.547

15

Proizvodnja računala i periferne opreme

191 2.563 RIGHTPHONE d.o.o.

35.666.482

552.885

2

192 2.577 INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.

35.418.282

2.513.211

58

Nespecijalizirana trgovina na veliko

193 2.608 ALU-KON, d.o.o.

34.902.810

846.985

75

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

194 2.619 MARTINJAK d.o.o.

34.739.397

437.174

12

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

195 2.628 LAURA d.o.o.

34.607.185

858.237

15

Nespecijalizirana trgovina na veliko

196 2.635 GRADEL d.o.o.

34.436.380

1.469.549

72

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

197 2.640 SPECTATOR KONSTRUKT d.o.o.

34.359.911

2.133.658

6

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

198 2.643 SERTO-BEL d.o.o.

34.350.344

2.635.291

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

199 2.646 Bonfanti d.o.o.

34.341.940

5.273.908

39

Prerada čaja i kave

200 2.649 BRKOVIĆ d.o.o.

34.264.293

0

64

Oporaba posebno izdvojenih materijala

Proizvodnja ostalog namještaja

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Nespecijalizirana trgovina na veliko Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

adresa 10315 Novoselec Park hrvatskih mučenika 4 10293 Dubravica Pavla Štoosa 109 10431 Mala Gorica Odvojak Augusta Šenoe 9 10410 Velika Gorica Velikogorička 19 10430 Samobor Hrastina 74 10450 Jastrebarsko Donja Reka 24 10430 Samobor Dobriše Cesarića 26 10437 Bestovje Dr 10431 Sveta Nedjelja Obrtnička 3 10000 Zagreb Turinina 5 10430 Samobor Celine bb 10370 Dugo Selo Božjakovečka 6 10431 Sveta Nedjelja Industrijska 11 10431 Sveta Nedjelja Industrijska 12 10290 Zaprešić Maršala Tita 22 10434 Strmec Samoborski Kipišće 13 10419 Vukovina Rakitovec 242 A 10000 Zagreb Žitnjak bb 10310 Ivanić-Grad Savska 50 10419 Vukovina Seljine brigade 43 10370 Dugo Selo Industrijska 3 10430 Samobor Zagrebačka 30 10430 Samobor I Krmica 8 10010 Zagreb Avenija V. Holjevca 40 10293 Dubravica Rozganska cesta 38 10290 Zaprešić Ruševje 7 10431 Sveta Nedjelja Brezjanski put 33 10290 Zaprešić K. Š. Đalskog 33 10312 Kloštar Ivanić Caginečka 9 /B 10430 Samobor Perkovčeva 88 10431 Sveta Nedelja dr. Franje Tuđmana 77 10437 Rakitje Novačka cesta 2 10291 Zdenci Brdovečki Putine 7 10431 Novaki Industrijski odvojak 1 10310 Ivanić-Grad Omladinska 45 10370 Dugo Selo Industrijska 5 10290 Zaprešić Ilije Gregorića 20 10430 Samobor Dobriše Cesarića bb 10382 Donja Zelina Donjozelinska 36 10430 Samobor Tatjane Marinić 2 10000 Zagreb Trnjanska 59 A 10431 Kerestinec Kerestinečka cesta bb 10382 Donja Zelina Goričica 10383 Komin Zadrkovec 58 10292 Šenkovec Harmica 10410 Velika Gorica Slavka Kolara 2 A 10000 Zagreb Miramarska 24 10255 Gornji Stupnik Stupničke šipkovine 20 10431 Kerestinec Svetonedjeljska 66 10431 Sveta Nedjelja Industrijska 3


43

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 2.667 PRO BASTAL d.o.o.

33.904.117

1.947.620

202 2.670 ŽELJEZNAR d.o.o.

33.852.630

1.991.403

9

203 2.673 MATO EL-D d.o.o.

33.804.146

7.086.984

56

204 2.680 MASSIVE d.o.o.

33.676.898

2.560.813

22

205 2.681 BAUELEKTRO d.o.o.

33.674.779

2.617.328

31

206 2.686 PEŠUN-PEŠUN d.o.o.

33.537.934

368.909

111

207 2.690 CAPAROL d.o.o.

33.465.527

1.436.788

16

208 2.698 TEMBO d.o.o

33.303.283

4.787.071

19

209 2.701 DENIT-B, d.o.o.

33.239.034

650.134

8

210 2.762 IHOR PARK d.d.

32.462.339

5.078.052

14

211 2.763 ENERGO METAN d.o.o.

32.453.446

1.225.448

8

212 2.786 K-PRIKOLICE d.o.o.

32.184.981

91.219

6

213 2.808 JURVAL d.o.o.

31.851.906

997.769

23

214 2.809 VELKOM d.o.o.

31.850.445

427.312

70

215 2.812 LJEKARNA PALAC

31.788.701

3.091.817

17

216 2.816 VG Vodoopskrba d.o.o.

31.745.346

2.747.758

110

217 2.821 Degi Jankomir d.o.o.

31.677.617

0

0

218 2.831 FIGARO d.o.o.

31.588.689

62.101

21

219 2.834 VARTA REMINGTON RAYOVAC d.o.o.

31.551.289

1.742.729

1

220 2.845 BALTIK, d.o.o.

31.337.382

1.266.360

11

221 2.859 VIBAU-GRAĐEVINSKA TEHNIKA d.o.o.

31.109.471

133.066

6

222 2.870 GRAMIP-TPS d.o.o.

30.949.426

323.338

125

223 2.888 FACIES d.o.o.

30.731.631

560.522

43

224 2.891 ORO INTERNATIONAL d.o.o.

30.697.720

1.424.204

6

225 2.899 VIMA-SAMOBOR d.o.o.

30.584.484

15.472.723

3

226 2.908 BRCKO, d.o.o.

30.390.085

504.933

30

227 2.921 GUMA-GRUPA, d.o.o.

30.225.566

0

8

228 2.922 ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

30.198.094

42.549

65

229 2.940 IPROM d.o.o.

29.999.946

1.079.376

18

230 2.959 OMGRAD d.o.o.

29.890.640

831.839

56

231 2.965 MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o.

29.853.317

2.644.626

31

232 2.978 P T M G d.o.o.

29.755.461

3.692.517

15

233 2.990 TRANSPORT MRVELJ d.o.o.

29.627.757

2.980.454

19

234 3.007 PURIĆ d.o.o.

29.458.389

2.497.827

32

235 3.020 SIGNALGRAD d.o.o.

29.239.832

5.093.674

32

236 3.033 KLIS TRGOVINA d.o.o.

29.092.308

101.313

27

237 3.035 PIKO d.o.o.

29.088.440

409.205

38

238 3.036 TRGOMONT d.o.o.

29.079.214

131.781

21

239 3.063 Weitnauer d.o.o.

28.752.891

41.664

18

240 3.077 BAUER GRUPA d.o.o.

28.591.717

3.522.393

44

241 3.084 GRADITELJ-ZAPREŠIĆ, d.o.o.

28.507.896

1.574.955

41

242 3.124 BRUNO-HAL d.o.o.

28.126.059

9.017

32

243 3.125 NISKOGRADNJA USLUGE - d.o.o.

28.124.386

0

201

244 3.149 DON DON d. o. o.

27.812.640

372.676

47

245 3.156 CEDEKAP d.o.o.

27.694.579

203.411

39

246 3.175 PHD media d.o.o.

27.486.320

373.024

3

247 3.183 KOM.-ING., d.o.o.

27.380.538

1.713.825

40

248 3.193 KLAS, d.o.o.

27.282.171

292.374

45

249 3.228 VG Čistoća d.o.o.

26.940.151

965.757

115

250 3.230 EFT HRVATSKA d.o.o.

26.925.494

142.204

2

26

djelatnost

adresa

10415 Novo Čiče Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Lazina Čička 8 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 10090 Zagreb opremom Samoborska cesta 257 10310 Ivanić-Grad Popravak električne opreme Obilaznica bb 10255 Donji Stupnik Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Trgovačka 3 10411 Orle Gradnja cesta i autocesta Bukevje 39 10370 Dugo Selo Prerada i konzerviranje mesa Okunšćak 10431 Sveta Nedjelja Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Obrtnička 15 10255 Gornji Stupnik Nespecijalizirana trgovina na veliko Dragutina Novaka 1 /d 10430 Samobor Nespecijalizirana trgovina na veliko Nikole Šubića Zrinskog 14 10450 Jastrebarsko Slatkovodni ribolov Crna Mlaka bb 10430 Samobor Trgovina plinom distribucijskom mrežom Trg Matice Hrvatske 5 10410 Velika Gorica Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Kurilovečka 2 10340 Vrbovec Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila Eugena De Piennes bb 10410 Velika Gorica Uklanjanje otpadnih voda Ivana Gorana Kovačića 13 10290 Zaprešić Ljekarne Drage Švajcara 9 10410 Velika Gorica Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ivana Gorana Kovačića 13 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 10000 Zagreb uzetim u zakup (leasing) Škorpikova 34 10293 Dubravica Nespecijalizirana trgovina na veliko Čemehovec 10000 Zagreb Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Petrova 120 10430 Samobor Djelatnosti putničkih agencija Tatjane Marinić 13 10437 Bestovje Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo Radnička 9 10342 Dubrava Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo Radnička 33 10434 Strmec Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Samoborska ulica 26 10340 Luka Mješovita proizvodnja Luka 345 10430 Samobor Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Šmidhenova 4 10310 Ivanić-Grad Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Čemernica Lonjska 50 10255 Gornji Stupnik Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Sv. Benedikta 34 10380 Sveti Ivan Zelina Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Katarine Krizmanić 1 10431 Sveta Nedjelja Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana Siget 21 10291 Prigorje Brdovečko Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vatrogasna 12 /A 10430 Samobor Nespecijalizirana trgovina na veliko Mirnovec 20 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 10255 Gornji Stupnik grijanje i klimatizaciju Gornjostupnička 18 10410 Velika Gorica Cestovni prijevoz robe Riječka 21 10430 Samobor Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Andrije Hebranga 54 10437 Bestovje Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Obrtnička 1 10419 Vukovina Nespecijalizirana trgovina na veliko Stančićeva 79 10450 Jastrebarsko Uzgoj peradi Volavje 54 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 10341 Lonjica opremom Lonjica 369 10000 Zagreb Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja Fallerovo šetalište 22 10430 Samobor Ostalo tiskanje Andrije Bijankinija 15 10290 Zaprešić Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kupljenska 57 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Obrtnička 26 10310 Ivanić-Grad Pripremni radovi na gradilištu Vukovarska 1 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 10382 Donja Zelina i kolača Donjozelinska 179 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 10412 Donja Lomnica hranom, pićima i duhanskim proizvodima Odranska 88 10000 ZAGREB Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Zagreb 10255 Gornji Stupnik Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Ledinska bb Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 10310 Ivanić-Grad i kolača Ulica Franje Jurinca 1 10410 Velika Gorica Skupljanje neopasnog otpada Kolodvorska 64 10000 Zagreb Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Trnjanska 37


44 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 3.234 ISCAR ALATI, d.o.o.

26.904.754

435.031

252 3.243 P.S.-LANIKO, d.o.o.

26.795.758

1.795.704

18

253 3.245 FEROTOM ZAGREB d.o.o.

26.789.612

31.010

15

254 3.248 EURONOVA d.o.o.

26.722.738

190.989

11

255 3.256 Matra, d.o.o.

26.659.305

358.567

49

256 3.265 AFIRMACIJA MARSONIA d.o.o.

26.538.632

0

0

257 3.273 BERTOL d.o.o.

26.444.730

76.479

25

258 3.285 METAL KOVIS d.o.o.

26.373.686

4.197.307

15

259 3.304 ACCL AUTO d.o.o.

26.120.845

188.687

9

260 3.312 VG - MONT d.o.o.

26.005.251

1.632.214

6

261 3.323 ANDREIĆ d.o.o.

25.896.593

454.276

92

262 3.332 UNIJABETON d.o.o.

25.774.390

333.394

7

263 3.348 BLITZ - CINESTAR ADRIA, d.o.o.

25.676.893

767.897

30

264 3.356 PROMDEST d.o.o.

25.563.293

41.932

9

265 3.361 FACKELMANN d.o.o.

25.526.283

5.642.119

18

266 3.399 E-ELMES d.o.o.

25.166.318

994.832

16

267 3.418 SEDAM-PLIN d.o.o.

24.999.079

409.930

56

268 3.435 IZBOR TRGOVINA d.o.o.

24.880.892

403.234

15

269 3.447 MLADINA d.d.

24.797.949

0

31

270 3.451 SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o.

24.784.342

3.049

11

271 3.497 ATMAN d.o.o.

24.375.761

873.573

29

272 3.543 P.B. ŽITNJAK d.o.o.

24.078.149

21.234

3

273 3.545 ZIP TRGOVINA d.o.o.

24.067.574

1.284.405

23

274 3.561 KOMUNALNO JASTREBARSKO, d.o.o.

23.977.577

98.876

93

275 3.565 PREPLAM d.d.

23.941.079

714.203

54

276 3.598 EUROLAM d.o.o.

23.673.090

737.222

20

277 3.613 S. i M. ZELINA d.o.o.

23.579.636

233.959

7

278 3.628 JO - LAME d.o.o.

23.455.563

235.089

48

279 3.643 CINČAONA HELENA d.o.o.

23.292.441

2.382.194

56

280 3.649 BUMBAR d.o.o.

23.268.118

2.200.764

16

281 3.660 CIGLENICA d.o.o.

23.184.056

671.050

85

282 3.671 ŠTIMAC d.o.o.

23.144.415

308.803

53

283 3.723 MURING TRGOVINA d.o.o.

22.829.618

2.214.558

3

284 3.729 ADRIATEH d.o.o.

22.799.290

387.096

16

285 3.730 TISKARA ZELINA d.d.

22.795.925

49.667

86

286 3.744 IVANIĆPLAST d.o.o.

22.732.146

648.555

76

287 3.745 VISOKA POSLOVNA ŠKOLA LIBERTAS

22.725.168

11.874.147

25

288 3.768 AKORD-DUBRAVA d.o.o.

22.554.522

0

51

289 3.771 TEH-CUT d.o.o.

22.531.553

154.023

35

290 3.812 MST d.o.o.

22.301.686

6.397.672

25

291 3.814 STROJAR d.o.o.

22.298.262

70.102

56

292 3.832 ALTORIS SL d.o.o.

22.140.277

142.972

0

293 3.838 TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.

22.098.960

2.046.157

6

294 3.841 OTTO BOCK ADRIA d.o.o.

22.079.061

216.117

24

295 3.863 KG ZELINA, d.o.o.

21.876.670

239.957

12

296 3.872 RU - VE d.o.o.

21.798.797

1.219.874

11

297 3.888 KOVA d.o.o.

21.717.158

0

56

298 3.896 SPARTAK d.o.o.

21.668.251

2.474.688

12

299 3.897 ADRIADRVO d.o.o.

21.631.394

0

52

300 3.901 PHAROS SPORT d.o.o.

21.603.767

1.862.728

1

13

djelatnost Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

adresa

10430 Samobor J. Jelačića 134 10340 Sesvete Nespecijalizirana trgovina na veliko Blage Zadre 7 10370 Dugo Selo Cestovni prijevoz robe Rugvička 151 /a 10370 Dugo Selo Nespecijalizirana trgovina na veliko Jantolov breg 1 10413 Kravarsko Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. Ključička 64 10000 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina Zagreb 10408 Velika Mlaka Održavanje i popravak motornih vozila Pavlinska 32 10430 Mala Rakovica Trgovina na veliko alatnim strojevima Stara c. 14 10290 Zaprešić Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Maršala Tita 85 10410 Velika Gorica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Andrije Kačića Miočića 23/A 10370 Dugo Selo Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Zagrebačka 27 10000 Zagreb Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Čulinečka bb 10000 Zagreb Djelatnosti prikazivanja filmova Branimirova 29 10380 Sveti Ivan Zelina Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Sajmišna 24 B Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava10294 Pušća Gornja onicama Kumrovečka cesta 141 10370 Brckovljani Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom Matije Mesića 29 /A 10290 Zaprešić Nespecijalizirana trgovina na veliko Industrijska 1 10380 Sveti Ivan Zelina Proizvodnja fibro-cementa Šulinec 13 10450 Jastrebarsko Proizvodnja vina od grožđa Bana Josipa Jelačića 85 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, 10255 Gornji Stupnik brodovima i zrakoplovima Gornjostupnička 5 b Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme 10382 Goričica (uključujući računala) Zagrebačka 67 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 10000 Zagreb uzetim u zakup (leasing) Radnička cesta 48 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Vodovodna 1 10450 Jastrebarsko Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ulica dr.Franje Tuđmana 47 10297 Jakovlje Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Zagrebačka 85 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 10437 Bestovje pletarskih materijala Rakitje 10380 Sveti Ivan Zelina Uzgoj ostalih goveda i bivola Donje Psarjevo 81 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 10451 Pisarovina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Pisarovina bb 10382 Sveta Helena Obrada i prevlačenje metala Sveta Helena bb 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Novaki 10290 Zaprešić Gradnja mostova i tunela Kupljenska 81 10410 Velika Gorica Nespecijalizirana trgovina na veliko Vukomerička bb 10434 Strmec Samoborski Nespecijalizirana trgovina na veliko Kralja Tomislava 19 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Novaki 10380 Sveti Ivan Zelina Ostalo tiskanje Katarine Krizmanić 1 10310 Ivanić-Grad Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Vukovarska 6 10000 Zagreb Visoko obrazovanje Trg J. F. Kennedya 6 B Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 10341 Lonjica prodavaonicama Greda 12 10410 Velika Gorica Proizvodnja alata Nikole Šopa 28 10452 Donja Zdenčina Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Braće Radića 11 10298 Donja Bistra Lijevanje ostalih obojenih metala Bistranska 214 10000 Zagreb Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima Žitnjak bb 10250 Lučko Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Hrastovička 70 10431 Sveta Nedelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Dr. Franje Tuđmana 14 10380 Sveti Ivan Zelina Nespecijalizirana trgovina na veliko Milutina Barača 4 /a 10431 Sveta Nedjelja Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Ul. Vladimira Nazora 10 10410 Mraclin Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Velika Gorica 10410 Velika Gorica Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Mala Kosnica 3 10345 Gradec Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva J. Grabrić 17 10000 Zagreb Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Beethovenova 20


45

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 3.908 UPP d.o.o.

21.572.789

0

0

302 3.923 STEINER d.o.o.

21.484.018

195.775

35

303 3.929 ZE - TRA d.o.o.

21.437.984

208.127

12

304 3.934 LE-GRAD d.o.o.

21.383.905

286.240

83

305 3.952 DAHA d.o.o.

21.307.346

0

1

306 3.961 MAN Roland Hrvatska, d.o.o.

21.248.788

1.563.439

8

307 3.988 F.K.T. INŽINJERING d.o.o.

21.093.738

302.024

3

308 4.008 EUROZON d.o.o.

20.977.498

110.902

10

309 4.020 JAKOPOVIĆ d.o.o.

20.908.971

759.425

35

310 4.024 FINAL SPORT d.o.o.

20.896.376

1.279.045

3

311 4.027 PAR LUX d.o.o.

20.874.644

2.728.025

2

312 4.032 EL.MA.H. d.o.o.

20.824.576

1.816.360

10

313 4.057 MARHA d.o.o.

20.721.705

10.110

25

314 4.061 BILANDŽIĆ d.o.o.

20.690.317

332.493

18

315 4.071 Klimavent d.o.o.

20.629.085

210.043

41

316 4.075 GRADAS d.o.o.

20.602.645

194.368

26

317 4.076 T.B.S. - TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o.

20.600.772

1.264.298

33

318 4.120