Page 1

RANG-LJESTVICA 400 NAJVEĆIH ZA 2008. GODINU KRIZA (JOŠ) NIJE UZELA MAHA

PRIVREDNI VJESNIK u t e m e l j e n

1 9 5 3.

RANG-LJESTVICA 400 NAJVEĆIH PO ŽUPANIJAMA TEMELJ GOSPODARSTVA ŽUPANIJE

PODUZETNIČKA SNAGA ŽUPANIJA RAZNOLIKA NERAVNOMJERNOST

LVII 3607 BROJ

Prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik

PROSINAC 2009.

GODINA

I N I D O G . 08 A 0 2 M A U J I I K N T A R P V U T Ž H O I P K I S K T T A V R V R T H H H I I Ć Ć E E V V J J A A N N

www.privredni.hr


3

Sadržaj: IMPRESSUM

Glavni urednik: Darko Buković Izvršne urednice: Vesna Antonić, Andrea Marić Suradnica u analizama: Veronika Lozić Obrada podataka: HGK, Centar za informatiku i statistiku Lektura: Sandra Baksa, Nina Lolić Tajnica redakcije: Maja Gorički Tel: +385 1 4846 233 Faks. +385 1 4846 232 redakcija@privredni.hr Oblikovanje i ilustracije: Mladen Grubišić, www.therapeia.hr PV grafika: Stanislav Bohaček, Tihomir Turčinović grafika@privredni.hr Marketing, pretplata i promocija: Faks: +385 1 4923 168 Voditeljica marketinga: Dea Olup Tel: +385 1 4923 198 marketing@privredni.hr

Tisak: Slobodna Dalmacija d.d. Nakladnik: Privredni vjesnik d.o.o. Direktor: Nikola Baučić Kačićeva 9, 10000 Zagreb uprava@privredni.hr

01 UVOD Buković: Prvi se pamte...

5

02 ANALIZE Lozić: Godina u kojoj kriza (još) nije uzela maha Lozić: 400 najvećih ostvaruje od 72,2 do 99,9 posto prihoda gospodarstva županije

6-10 35-36

03 RANGIRANJA I REZULTATI 400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1994. do 2008. 10 najvećih u 12 rangiranja Korporacijska ljestvica uspješnosti za 2008. Vodeći hrvatski izvoznici u 2008. Vodeći hrvatski uvoznici u 2008. Vodeći hrvatski dobitaši u 2008. Novi na ljestvici 400 najvećih Rang-ljestvica 400 najvećih 2008.

9 12 13 14 15 16 19 20-33

04 400 ŽUPANIJSKIH NAJ Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija Zadarska županija Osječko-baranjska županija Šibensko-kninska županija Vukovarsko-srijemska županija Splitsko-dalmatinska županija Istarska županija Dubrovačko-neretvanska županija Međimurska županija Grad Zagreb

38-46 47-55 56-64 65-73 74-82 83-91 92-100 101-109 110-118 119-127 128-136 137-145 146-154 155-163 164-172 173-181 182-190 191-199 200-208 209-217 218-226


Visa Classic - priuĹĄtite sebi najbolje Visa Classic Lartica najpriIWaćenija je Lartica u cijeloN sWijetu .o˜ete ju Loristiti [a plaćanje roba i usluHa na WiĹĄe oE ĖĘ Nilijuna proEajniI Njesta i poEi[ati HotoWinu na WiĹĄe oE Ä• Nilijun banLoNata s o[naLoN V*4"1-64 u [eNlji i ino[eNstWu *sLoristite preEnosti Visa Classic Lartice  potpuna Lontrola troĹĄLoWa unutar EopuĹĄtenoH NjeseĈnoH liNita  troĹĄLoWi uĈinjeni u ino[eNstWu plaćaju se u LunaNa  jeEnoN NjeseĈno obraĈun troĹĄLoWa plaćanje i[raWno tereti VaĹĄ teLući raĈun 4We EoEatne inGorNacije potra˜ite u najbli˜oj posloWnici na[oWite ĔĜĔĔ ĕĘ ĕĘ ili posjetite XXXIZpo-alpe-aEriaIr

Slijedite svoje snove

12 zemalja - jedan partner


UVODNIK GLAVNOG UREDNIKA

Prvi se pamte... Sada kada su zahvaljujući internetu i brojnim servisima podaci o rezultatima poslovanja svake tvrtke lako dosežan podatak, mi smo odlučili napraviti novi iskorak i ponovno biti prvi. Prvi po rangiranju 400 najjačih i najuspješnijih tvrtki u svakoj od županija

DA, PRVI SE PAMTE. UPRAVO TAKO. Prije petnaest

godina, u vremenu kada je nastala prva rang ljestvica Kluba 400 najjačih i najuspješnijih hrvatskih tvrtki, mi u Privrednom vjesniku bili smo prvi u Hrvatskoj koji su vidjeli značaj i potrebu takvih rangiranja. Na temelju sustavnih i točnih pregleda koje smo tijekom proteklih godina uz pomoć brojnih suradnika i vrhunskih analitičara predstavljali širokoj publici, bilo je lakše predviđati i budući tijek kretanja u našem gospodarstvu, donositi odluke, planirati nove poteze. S vremenom je Klub 400 dobivao nove igrače, neki stari su prestali postojati, neki s te liste počeli svoj novi život pod novim imenom ili udruženi. S vremenom su rangiranja i predstavljanja uspješnih tvrtki i gospodarstvenika postala čak i svojevrsna moda, gotovo trendovski statement kojim se potvrđuje ozbiljnost izdavača i njegova usmjerenost na publiku koja sudjeluje u kreiranju tržišta. Tko se nalazi u Klubu 400 najvećih za 2008. znamo. Mnogi su ih već nagađali, brojni su mediji pokušali raditi i napravili slične ljestvice (neki uzimajući manji, a neki veći broj kompanija, neki po rastu; smišljali su se novi pristupi i razne nagrade)...

Kao i svake godine, i ovo izdanje 400 najvećih studiozno smo i pažljivo pripremali. Svojim smo vjernim čitateljima pokazali i dokazali da komuniciramo ono što se na tržištu traži - da smo mjesto provjerenih podataka, da smo informativan, analitičan i citiran, vjerodostojan prikaz gospodarstva. Naših 400 najvećih danas je brend, izrastao na zasluženom, dugogodišnjem povjerenju. Sada kada su zahvaljujući internetu i brojnim servisima podaci o rezultatima poslovanja svake tvrtke lako dosežan i javan podatak, mi smo odlučili napraviti novi iskorak i ponovno biti prvi. Prvi po rangiranju 400 najjačih i najuspješnijih tvrtki u svakoj od županija. Upravo to rangiranje i analiza - na čemu velika zahvalnost pripada kolegama iz Hrvatske gospodarske komore - pokazuju pravu sliku gospodarstva u pojedinim hrvatskim krajevima i regijama. Kad podvučete crtu pod te podatke i vidite kako zapravo tih 400 tvrtki čine ne samo većinu nego gotovo i potpun prihod gospodarstava županija, dobivate jasnu sliku i podlogu za buduće aktivnosti.

Darko Buković Mi smo ostali vjerni svojem tradicionalnom pristupu, koji se može opisati s tri riječi: točno, pregledno, cjelovito.

5


6

ANALIZA

400 NAJ U 2008.

Godina u kojoj kriza (još) nije uzela maha Skupina 400 najvećih hrvatskih poduzetnika u 2008. godini ostvarila je 7,2 posto veći ukupni prihod, uz 3,5 posto više zaposlenih i 3,6 posto veću vrijednost angažiranih sredstava Veronika Lozić OVO JE PETNAESTA GODINA ZAREDOM otkako Privredni vjesnik kontinuirano provodi rangiranje i analizu prvih 400 najvećih hrvatskih poduzetnika prema ostvarenom ukupnom prihodu, ali i drugim važnim ekonomskim kategorijama, kao što su dobit, vrijednost imovine, kapitala i rezervi, broja zaposlenih, visini prihoda od prodaje u inozemstvu, plaćanjima za uvoz, investicijama u dugotrajnu imovinu... Analiza se temelji na podacima godišnjih financijskih izvješća poduzetnika što se predaju u Registar godišnjih financijskih izvješća koji vodi Financijska agencija (Fina), a obrađeni su u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).

Rangiranje je započeto 1994. godine, dakle, nakon što je stabilizacijskim programom u listopadu 1993. zaustavljena velika inflacija i stabiliziran tečaj kune te je, unatoč posljedica nametnutog rata kao i tranzicijskih procesa koji su se paralelno odvijali, ostvareno relativno stabilno gospodarsko okruženje s konstantnim rastom bruto domaćeg proizvoda. Zahvaljujući stabilnosti cijena i tečaja u tom razdoblju, financijski podaci ne zahtijevaju posebne korekcije i mogu se koristiti kao pouzdana baza za analitička sagledavanja u ovoj relativno dugoj vremenskoj seriji.


7

ANALIZA

Finanacijski rezultati poduzetnika Hrvatske u 2008. godini Broj zaposlenih Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobit Dobit razdoblja (dobit nakon oporezivanja) Gubitak razdoblja (gubitak nakon oporezivanja) Konsolidirani financijski rezultat - neto dobit Investicije u novu dugotrajnu imovinu Prosječne mjesečne neto plaće u kunama Izvor: Fina

(iznosi u milijunima kuna) 2007. 888.798 641.978 610.103 42.976 11.101 7197 35.736 11.057 24.679 60.289 4275

2008. 933.958 709.827 685.638 41.950 17.760 6960 34.746 17.517 17.230 63.717 4543

Indeks 2008/07 105,1 110,6 112,4 97,6 160,0 96,7 97,2 158,4 69,8 105,7 106,3

Obrada podataka: HGK

Tek potkraj ovog razdoblja, tj. u 2008. godini, javljaju se ozbiljni znaci globalne financijske krize koji se u toj godini još u cijelosti ne reflektiraju na domaće gospodarstvo zahvaljujući stabilnom bankarskom sustavu i monetarnoj politici, ali dovode do ubrzanja inflacije i usporavanja gospodarskog rasta te izbacuju na vidjelo druge osnovne probleme našeg gospodarstva, kao što su velika zaduženost, nedovoljan izvoz uz preveliki uvoz, zapostavljenost industrijske proizvodnje i druge strukturne neravnoteže. Godišnja financijska izvješća za 2008. predalo je Fini 89.656 poduzetnika - obveznika poreza za dobit (bez banaka, osigurava-

teljskih i leasing društava), što je samo neznatno više nego za 2007. godinu (za 272 poduzetnika, ali uz napomenu da su prošle godine bila uključena u ovu analizu i 5852 poduzetnika koji su predali svoja godišnja financijska izvješća nakon propisanog roka (31. ožujka) sve tamo do srpnja 2008., jer se željela dobiti što potpunija slika financijskih ostvarenja hrvatskog poduzetništva u prethodnoj godini. Daleko najveći broj poduzetnika (njih 87.807) su oni mali, zatim srednje veliki (1396), dok je velikih u 2008. evidentirano samo 453 (prethodne godine 489). U odnosu na 2007. radi približavanja regulativi u Europskoj uniji dalje

Broj poduzetnika iz skupine 400 najvećih, razvrstano prema broju zaposlenih u 2008. Broj zaposlenih

Broj tvrtki

0

7 45 31 170 147 400

1 do 50 od 51 do 100 od 101 do 500 iznad 500

Izvor: Fina Obrada podataka: HGK

Broj poduzetnika Hrvatske koji su poslovali s dobiti i gubitkom u 2008. godini po djelatnostima Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Opskrba vodom; ukljanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Građevinarstvo Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Prijevoz i skladištenje Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane Informacije i komunikacije Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Poslovanje nekretninama Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Obrazovanje Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Umjetnost, zabava i rekreacija Ostale uslužne djelatnosti UKUPNO Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

Ukupan broj poduzetnika 2168 225 10.830 154 483 11.991 27.208 3594 4697 3357 759 4190 12.426 3184 59 803 844 763 1921 89.656

Broj poduzetnika koji su poslovali s dobitkom gubitkom 1388 780 138 87 7807 3023 71 83 331 7197 18.410 2553 2443 2348 488 1262 9357 1738 57 595 636 425 1089 58.333

152 4794 8798 1041 2254 1009 271 2928 3069 1446 2 208 208 338 832 31.323


8

ANALIZA

su pooštreni kriteriji glede veličine ukupnog prihoda i vrijednosti bilance koje moraju ispuniti srednje veliki i veliki poduzetnici da bi bili svrstani u odgovarajuću skupinu prema veličini. Na smanjenje broja velikih poduzetnika u 2008. utjecala je i činjenica da, počevši od 2008., leasing društva sastavljaju i predaju svoja godišnja financijska izvješća na posebnim obrascima koje je propisala Hanfa i više se ne obrađuju u skupini poduzetnika, nego zasebno, kao što je slučaj s bankama, osiguravateljskim društvima i slično. Značenje 400 najvećih u hrvatskom gospodarstvu u 2008. godini Gotovo jedna trećina svih zaposlenih hrvatskih poduzetnika radi u samo 400 najvećih tvrtki ili u 0,4 posto ukupnog broja. Istodobno, oni koriste 44,6 posto cjelokupne poduzetničke imovine Hrvatske, a ostvaruju blizu polovine ukupnog prihoda i 57,6 posto neto dobiti ukupnog gospodarstva. Od ukupnih investicija u dugotrajnu imovinu na njih se odnosi više od polovine (51,3 posto). Isto tako, znatno su više od ostalih poduzetnika upućeni na inozemna tržišta, i to kako u uvozu (54,5 posto), tako i u izvozu (59,1 posto), s tendencijom povećanja stupnja pokrivenosti uvoza izvozom. U usporedbi s 2007. godinom značenje 400 najvećih u ukupnom hrvatskom gospodarstvu se povećalo prema gotovo svim osnovnim pokazateljima poslovanja, tj. prema ukupnom prihodu, neto dobiti, kapitalu i rezervama te izvozu, a povećan je i udjel broja zaposlenih. Prema tome, ostaje konstatacija da su veliki

Udjel 400 najvećih u ukupnim ostvarenjima hrvatskih poduzetnika u 2008. (Iznosi u milijunima kuna) 400 najvećih

OPIS Broj poduzetnika

Svi hrvatski poduzetnici

Udjel 400 u ukupnom (u %)

400

89.656

0,4

Broj zaposlenih

301.883

933.958

32,3

UKUPNI PRIHOD

343.417

709.827

48,4

15.649

34.746

45,0

GUBITAK razdoblja (gubitak poslije oporezivanja)

5.724

17.517

32,7

Konsolidirani financijski rezultat - neto dobit

9.925

17.230

57,6

VRIJEDNOST IMOVINE

456.794

1.024.297

44,6

Kapital i rezerve

DOBIT razdoblja (dobit poslije oporezivanja)

192.973

429.853

44,9

Investicije u dugotrajnu imovinu

32.657

63.717

51,3

IZVOZ - prihodi od prodaje u inozemstvu

55.216

93.371

59,1

UVOZ u razdoblju

65.608

120.489

54,5

Izvor: Fina i HGK Napomena: U obradi HGK za 400 najvećih poduzetnika kao broj zaposlenih koristi se podatak iz obrasca Dodatni podaci, i to Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja

Financijski rezultati 400 najvećih u 2007. i 2008. (Iznosi u milijunima kuna) 2007.

2008.

Indeks (2007.=100)

Broj zaposlenih

291.753

301.883

103,5

UKUPNI PRIHODI

320.369

343.417

107,2

16.940

15.649

92,4

3.298

5.724

173,6

OPIS

DOBIT razdoblja (dobit poslije oporezivanja) GUBITAK razdoblja (dobit poslije oporezivanja) Konsolidirani financijski rezultat - neto dobit

13.642

9.925

72,8

VRIJEDNOST IMOVINE

441.017

456.794

103,6

Kapital i rezerve

100,4

192.245

192.973

Investicije u dugotrajnu imovinu

40.617

32.657

80,4

IZVOZ - prihodi od prodaje u inozemstvu

51.904

55.216

106,4

UVOZ u razdoblju

77.394

65.608

84,8

Izvor: Fina i HGK Napomena: Podaci za 2007. su zbrojni podaci iz godišnjih financijskih izvješća za 2007. za 400 prvorangiranih u toj godini, a ne podaci pretkolone (prethodna godina) 400 prvorangiranih u 2008.

Odnos prerađivačke industrije i trgovine u skupini 400 najvećih u 2007. i 2008. Djelatnost

Broj zaposlenih

Ukupni prihod

2007.

2008.

2007.

2008.

Prerađivačka industrija

31,7

29,8

30,2

29,7

Trgovina na veliko i malo

21,4

23,7

32,5

34,3

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

poduzetnici glavna okosnica hrvatskog gospodarstva i generator njegovog ukupnog rasta i razvoja. Skupina 400 najvećih hrvatskih poduzetnika u 2008. godini ostvarila je 7,2 posto veći ukupni prihod, uz 3,5 posto više zaposlenih i 3,6 posto veću vrijednost angažiranih sredstava. Pozitivan odnos ostvaren je, prema raspoloživim podacima godišnjih financijskih izvješća, i u vanjskotrgovinskoj razmjeni, jer su prihodi od prodaje na inozemnim tržištima rasli uz istodobno smanjenje plaćanja za uvoz. Nepovoljan je, međutim, konačan financijski rezultat 2008., odnosno neto dobit koja je smanjena za 27,2 posto u usporedbi s ostvarenjima 400 najvećih u 2007. godini. Negativna posljedica toga bila je i za gotovo petinu manja

vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu. Pri ocjeni postignutih rezultata valja imati na umu, da su u ovim financijskim ostvarenjima sadržani i inflatorni utjecaji i da bi eliminiranjem tih utjecaja realne stope bile dosta niže. Naime, u uvjetima globalne financijske krize te rasta cijena, posebno energenata i hrane u 2008. godini, i u Hrvatskoj je u usporedbi sa 2007. došlo do ubrzanja inflacije (kod cijena na malo rast je iznosio 6,1 posto prema 2,9 posto u 2007., a kod cijena proizvođača industrijskih proizvoda 8,4 posto prema 3,4 posto u 2007. godini). Na rang-ljestvicama 400 najvećih u zadnje dvije godine zabilježene su manje-više uobičajene promjene koje nameće dinamičan gospodarski život. Ukupno je 56 poduzetni-


9

ANALIZA

400 najvećih u gospodarstvu Hrvatske od 1994. do 2008. Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupan prihod

Dobit nakon oporezivanja

Kapital i rezerve

Vrijednost imovine

U milijunima kuna 1994.

400 ukupno RH udjel(%)

1995.

400 ukupno RH udjel(%)

1996.

400 ukupno RH udjel(%)

1997.

400 ukupno RH udjel(%)

1998.

400 ukupno RH udjel(%)

1999.

400 ukupno RH udjel(%)

2000.

400 ukupno RH udjel(%)

2002.

400 ukupno RH udjel (%)

2002.

400 ukupno RH udjel (%)

2003.

400 ukupno RH udjel (%)

2004.

400 ukupno RH udjel (%)

2005.

400 ukupno RH udjel (%)

2006.

400 ukupno RH udjel (%)

2007.

400 ukupno RH udjel (%)

2008.

400 ukupno RH udjel (%)

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

400

355.489

88.324

2.093

174.836

216.474

51.063

794.879

191.243

4.251

257.673

343.987

0,8

44,7

46,2

49,2

67,9

62,9

400

325.334

102.054

2.122

136.053

191.146

61.597

756.671

211.238

4.476

209.362

320.131

0,6

43,0

48,3

47,4

65,0

59,7

400

308.945

109.706

2.919

125.505

183.014

63.925

755.689

238.061

6.469

201.000

329.137

0,6

40,9

46,1

45,1

62,4

55,6

400

288.150

125.275

4.308

122.379

193.842

64.789

742.395

279.900

8.290

202.759

375.492

0,6

38,8

44,8

52,0

60,4

51,6

400

275.578

122.692

3.170

125.278

202.708

62.050

735.921

267.555

6.824

205.376

400.899

0,6

37,4

45,9

46,5

61,0

50,6

400

271.567

128.642

4.186

124.308

209.554

59.972

716.195

279.853

8.146

200.331

413.157

0,7

37,9

46,0

51,4

62,1

50,7

400

262.371

149.807

6.826

127.250

220.369

58.773

741.856

305.150

12.046

204.058

427.036

0,7

35,4

49,1

56,7

62,4

51,6

400

266.316

169.415

7.974

219.059

321.010

56.987

727.233

343.231

14.771

298.974

536.396

0,7

36,6

49,4

54,0

73,3

59,8

400

268.134

194.789

14.682

206.801

337.548

63.561

754.186

392.243

22.422

296.873

564.160

0,6

35,6

49,7

65,5

69,7

59,8

400

270.830

217.794

10.306

215.822

368.731

68.084

796.896

451.948

19.994

321.698

633.825

0,6

34,0

48,2

51,5

67,1

58,2

400

276.073

236.666

12.842

227.008

399.260

68.981

811.776

484.079

22.801

339.771

684.896

0,6

34,0

48,9

56,3

66,8

58,3

400

272.009

260.308

14.260

169.370

358.843

71.803

813.762

523.712

27.683

366.276

753.613

0,6

33,4

49,7

51,5

46,2

47,6

400

279.269

290.336

14.126

178.746

394.212

82.412

861.873

608.443

31.257

397.675

861.732

0,5

32,4

47,7

45,2

44,9

45,7

400

291.753

320.369

16.940

192.245

441.017

89.384

935.790

679.484

37.417

492.635

985.183

0,4

31,2

47,1

45,3

44,7

44,8

400

301.883

343.417

15.649

192.973

456.794

89.656

933.958

709.827

34.746

429.853

1,024.297

0,4

32,3

48,4

45,0

44,9

44,6


10

ANALIZA

ka otpalo s ljestvice 2007., odnosno toliko je novih uspjelo zauzeti mjesta među prvih 400 u 2008. Već površan pogled na te tvrtke pokazuje da u mnogim slučajevima kao i prethodnih godina nije riječ o takvim odstupanjima u poslovnim rezultatima, nego da su promjene posljedica restrukturiranja tvrtki, akvizicija, spajanja, razdvajanja... U 2008. go-

dini postoji i dodatni razlog, a to je da su čak 13 od 56 velikih poduzetnika, koji više nisu među 400 najvećih, leasing društva, koja se od 2008. obrađuju zasebno, a ne više u skupini poduzetnika. Ipak, najveći broj poduzetnika koji su otpali su tvrtke koje su postigle u 2008. relativno lošije rezultate nego godinu dana ranije i stoga su morale ustupiti svoja

mjesta unutar 400 najvećih onima koje su bile uspješnije. Novi poduzetnici u ovoj elitnoj skupini u 2008. dobrim su dijelom poduzetnici koji su se i u 2007. godini nalazili pri vrhu, ali na mjestima nešto daljim od 400, primjerice Istra Cement koja je u 2007. bila na 401. mjestu, Trgovina Krk na 404., Atlas na 406., CMC Sisak na 409.

Struktura prvih 400 poduzetnika u 2008. po djelatnostima Djelatnost NKD 2007.

Broj tvrtki

Broj zaposlenih

Udjel pojedinih djelatnosti (u %) prema ukupnom prihodu neto dobiti prihodu od izvoza

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

9

16.019

2,4

4,1

B Rudarstvo i vađenje

6

4.247

2,2

13,0

4,5

112

89.855

29,7

6,6

66,0

9

14.866

6,6

0,5

0,4

C Prerađivačka industrija D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom F Građevinarstvo G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila H Prijevoz i skladištenje I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja J Informacije i komunikacije

0,6

3

146

0,4

2,5

0,6

41

23.549

7,3

5,5

1,4

141

71.588

34,3

15,2

9,8

25

34.759

4,9

8,8

9,8

6

5.009

7,3

1,1

2,7

18

14.942

6,5

35,5

2,8

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

4

5.352

0,8

3,2

0,1

L Poslovanje nekretninama

4

11.879

1,5

-

0,0

15

3.224

2,0

2,0

0,7

4

4.099

0,4

0,6

0,6

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti R Umjetnost, zabava i rekreacija Ukupno: Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

3

2.349

0,0

1,4

-

400

301.883

100,0

100,0

100,0


012

RANGIRANJA

10 najvećih u 12 rangiranja 1997.

2001.

2005.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HEP

2

HEP

3

HPT

3

HT

3

KONZUM

4

PLIVA, ZAGREB

4

PLIVA, ZAGREB

4

HT

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

KONZUM, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

6

PODRAVKA, KOPRIVNICA

6

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

TISAK, ZAGREB

7

VINDIJA, VARAŽDIN

6

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

8

ERICSSON NIKOLA TESLA, ZAGREB

8

P. Z. AUTO, VELIKA GORICA

8

VIPNET

9

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

9

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

9

PLIVA HRVATSKA

10

CROATIA LINE, RIJEKA

10

VIPNET, ZAGREB

10

HEP-PROIZVODNJA

1998.

2002.

2006.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HT

2

HEP

3

HPT

3

HEP

3

KONZUM, ZAGREB

4

PLIVA, ZAGREB

4

PLIVA, ZAGREB

4

HT

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

KONZUM, ZAGREB

5

T-MOBILE HRVATSKA

6

PODRAVKA, KOPRIVNICA

6

BRODOSPLIT, SPLIT

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE

7

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

7

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

6

VIPNET

8

VINDIJA, VARAŽDIN

8

VIPNET, ZAGREB

8

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

9

DIONA, ZAGREB

9

VINDIJA, VARAŽDIN

9

HEP-PROIZVODNJA

10

PETROKEMIJA, KUTINA

10

TVORNICA DUHANA ROVINJ, ROVINJ

10

PLIVA HRVATSKA

1999.

2003.

2007.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HEP

2

HT

2

KONZUM, ZAGREB

3

HT

3

HEP

3

HEP

4

PLIVA, ZAGREB

4

KONZUM, ZAGREB

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HYPO LEASING KROATIEN

6

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

6

HT - MOBILNE KOMUNIKACIJE, ZAGREB

7

T-MOBILE HRVATSKA

7

PODRAVKA, KOPRIVNICA

7

HEP - PROIZVODNJA, ZAGREB

6

ZAGREBAČKI HOLDING

8

LURA, ZAGREB

8

HEP - DISTRIBUCIJA, ZAGREB

8

VIPNET

9

HRVATSKA POŠTA, ZAGREB

9

PLIVA, ZAGREB

9

HEP - PROIZVODNJA

10

KONZUM, ZAGREB

10

VIPNET, ZAGREB

10

OMV HRVATSKA

2000.

2004.

2008.

1

INA

1

INA

1

INA

2

HT

2

HEP

2

KONZUM

3

HEP

3

KONZUM

3

HEP

4

PLIVA, ZAGREB

4

HT

4

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE, ZAGREB

5

HRVATSKE ŽELJEZNICE

5

T-MOBILE HRVATSKA

6

RONHILL, BURIĆI

6

HEP-DISTRIBUCIJA

7

ZAGREBAČKI HOLDING

7

ULJANIK, PULA

7

T-MOBILE HRVATSKA

6

OMV HRVATSKA

8

HRVATSKE ŠUME, ZAGREB

8

VIPNET

8

VIPNET

9

VINDIJA, VARAŽDIN

9

PLIVA HRVATSKA

9

HEP-PROIZVODNJA

10

PODRAVKA, KOPRIVNICA

10

HEP-PROIZVODNJA

10

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK


RANGIRANJA

013

Korporacijska ljestvica za 2008. UKUPNI PRIHOD

(u 000 kn)

DOBIT

8x10 (u 000 kn)

1 INA, D.D.

26.745.575

1 HT D.D.

2 KONZUM, D.D.

12.757.544

2 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.

1.234.903

3 HEP D.D.

11.408.493

3 ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

1.227.462

4 HT D.D.

6.744.884

4 VIPNET D.O.O.

771.222

5 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.

4.698.493

5 ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

690.552

6 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

4.441.594

6 TDR D. O. O.

562.303

7 OMV HRVATSKA D.O.O.

4.210.053

7 KONZUM, D.D.

329.233

8 VIPNET D.O.O.

3.867.478

8 ADRIS GRUPA D. D.

328.866

9 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

3.863.523

10 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

3.510.018

9 TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 10 AGROKOR D.D.

284.611

IMOVINA

(u 000 kn)

KAPITAL I REZERVE

2.103.678

324.910

(u 000 kn)

1 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

43.239.197

1 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

24.270.004

2 HEP D.D.

26.943.102

2 HEP D.D.

18.645.049

3 INA, D.D.

24.706.670

3 INA, D.D.

11.237.774

4 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

18.399.682

4 HT D.D.

11.054.900

5 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

14.630.458

5 PLIVA D.D.

6 HT D.D.

12.811.772

6 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

6.973.452

10.178.063

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

5.296.493

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

7.044.819

8 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

9.611.499

8 ADRIS GRUPA D. D.

4.618.298

9 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

9.518.874

9 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

3.594.980

10 AGROKOR D.D.

9.238.636

10 ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

3.310.155

IZVOZ

(u 000 kn)

1 INA, D.D.

UVOZ

(u 000 kn)

7.673.417

1 HEP D.D.

3.054.845

2 ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D. D.

1.678.297

2 OMV HRVATSKA D.O.O.

2.334.934

3 PETROKEMIJA, D.D.

1.580.043

3 INA, D.D.

2.236.920

4 BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE D.O.O.

1.557.044

4 P.Z. AUTO D.O.O.

2.128.481

5 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

1.489.661

5 M SAN GRUPA D.D.

1.638.722

6 ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

1.454.225

6 KONZUM, D.D.

1.327.052

7 DIOKI D.D.

1.343.186

7 PETROKEMIJA, D.D.

1.141.436

8 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

1.243.611

8 PLIVA HRVATSKA D.O.O.

1.133.486

9 BOXMARK LEATHER D.O.O.

1.220.494

9 BOXMARK LEATHER D.O.O.

1.106.214

10 TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

1.088.692

10 RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

1.073.605

INVESTICIJE

(u 000 kn)

BROJ ZAPOSLENIH

1 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

4.065.710

1 KONZUM, D.D.

12.751

2 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

3.998.380

2 HP D.D.

12.075

3 INA, D.D.

3.828.602

3 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

11.879

4 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

1.225.161

4 INA, D.D.

10.191

5 HT D.D.

1.115.798

5 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

9.615

6 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

957.500

6 H Š D.O.O.

9.560

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

862.722

7 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

7.263

8 ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

749.334

8 HT D.D.

5.209

9 HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

702.516

9 FINA

4.640

10 VIPNET D.O.O.

531.600

10 PODRAVKA D.D.

4.136

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK


14

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski izvoznici u 2008. (prvih 100 od 400 najvećih) R. br. Naziv

1 2 3 4 5

7 8

INA, D.D. ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D. D. PETROKEMIJA, D.D. BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE D.O.O. PLIVA HRVATSKA D.O.O. ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA DIOKI D.D. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

9

BOXMARK LEATHER D.O.O.

6

10 TANKERSKA PLOVIDBA D.D. 11 KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. 12 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D. 13 CROATIA AIRLINES D.D. 14 CROSCO D.O.O. 15 TLM D.D. 16 OMV HRVATSKA D.O.O. 17 M SAN GRUPA D.D. 18 BENETTON ISTRIA D. O. O. 19 RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O. 20 HŽ CARGO D.O.O. 21 PODRAVKA D.D. 22 DALEKOVOD, D.D. 23 DALMACIJACEMENT D.D. 24 TDR D. O. O. 25 26 27 28 29 30 31 32 33

BRODOTROGIR D.D. VIPNET D.O.O. AD PLASTIK D.D. T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. BELIŠĆE D.D. KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. P. P. C. BUZET D. O. O. JADROPLOV D.D.

34 ĐURO ĐAKOVIĆ - TEP D. O. O. 35 36 37 38 39

HT D.D. VETROPACK STRAŽA D.D. HUM NA SUTLI ELEKTRO-KONTAKT, D.D. RIVIERA POREČ D.D. ALUFLEXPACK, D.O.O.

40 MAISTRA D. D. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PLAVA LAGUNA D. D. C.I.O.S., D.O.O. DUBROVNIK AIRLINE D.O.O. FERRERO D.O.O. VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODARSTVO D.O.O. CMC SISAK D.O.O. KRAŠ, D.D. SIEMENS D.D. SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

Udjel izvoza u uk. prihodu (u%)

Mjesto ZAGREB PULA KUTINA SPLIT ZAGREB

Izvoz 2008. 7.673.417.417 1.678.297.967 1.580.043.311 1.557.044.297 1.489.661.705

ZAGREB

1.454.225.359

54,48

ZAGREB ZAGREB TRNOVEC BARTOLOVEČKI ZADAR ZAGREBSUSEDGRAD RIJEKA BUZIN ZAGREB ŠIBENIK ZAGREB ZAGREB LABIN ZAGREB ZAGREB KOPRIVNICA ZAGREB KAŠTEL SUĆURAC ROVINJ (ROVIGNO) TROGIR ZAGREB SOLIN ZAGREB ZAGREBSLOBOŠTINA BELIŠĆE ZAGREBSUSEDGRAD BUZET SPLIT SLAVONSKI BROD ZAGREB HUM NA SUTLI ZAGREB POREČ ZADAR ROVINJ (ROVIGNO) POREČ ZAGREB ČILIPI ZAGREB VIROVITICA

1.343.186.749 1.243.611.102

83,46 65,78

54 55 56 57 58

1.220.494.851

95,25

59

1.088.692.528

91,13

990.541.200

94,12

922.655.543 879.851.320 874.217.517 850.974.868 761.207.134 734.971.745 702.715.089 683.051.510 681.871.863 653.213.785 566.464.766

72,54 50,90 53,27 64,65 18,08 35,66 98,03 33,21 67,28 26,49 24,84

60 61 62 63 64

506.104.834

38,30

491.268.839

24,22

487.955.930 483.939.608 457.664.127 448.334.933

66,57 12,51 80,99 9,54

28,69 80,00 53,54 72,48 51,00

434.022.575

90,85

422.755.678

57,44

420.158.431

71,47

401.924.753 399.482.013

84,22 88,90

395.021.146

81,13

393.934.275 382.365.714 357.331.538 351.691.036 350.726.422

5,84 52,78 76,23 77,85 50,13

348.238.205

69,67

338.731.900 330.202.696 309.818.739 307.746.632 305.703.092

75,92 57,08 91,77 62,29 37,31

MALI LOŠINJ

302.445.126

77,96

SISAK ZAGREB ZAGREB ŽUPANJA

296.889.412 286.655.064 286.249.777 286.221.711

55,65 30,95 22,71 93,95

R. br. Naziv

51 KORLEA D.O.O. 52 EUROCABLE GROUP D.D. 53 ISTRATURIST UMAG, D. D. AGIT D.O.O. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D. BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D. SLADORANA D.D. ELKA KABELI D.O.O. CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB D.D. KANDIT PREMIJER D.O.O. KONZUM, D.D. RADIN-GRAFIKA D.O.O. ISTRA CEMENT D.D. JANAF, D.D.

65 LIMEX EMAJL D.O.O. 66 67 68 69 70 71 72 73 74

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D. D. SLAVONSKI BROD TVIN D.O.O. LEK ZAGREB D.O.O. SAPONIA D.D. BRODOSPLIT-TVORNICA DIZEL MOTORA D.O.O. JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D. HS PRODUKT D.O.O. OMCO CROATIA D.O.O. DUKAT D.D.

75 EUROTRADE D. O. O. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ZVIJEZDA D.D. VARTEKS D. D. LEDO D.D. JAMNICA D.D. KONČAR-GIM D.D. NESTLÉ ADRIATIC D.O.O. SPECTATOR SOLIS D.O.O. AGROKOR - TRGOVINA D.D. ADRIATICA.NET D.O.O. BELUPO D.D. SPAČVA D.D. VINKOVCI MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. EXPORTDRVO D.D. VINDIJA D.D. VARAŽDIN INGRA D.D. KOKA D.D. HEP D.D. JADROLINIJA KONČAR - KET, D.D. BRODOMERKUR D.D. L’OREAL ADRIA D.O.O. IVERICA D.O.O. TŽV GREDELJ D.O.O. KNAUF D.O.O. UKUPNO:

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

Mjesto ZAGREB ZAGREB UMAG (UMAGO) ZAGREB RIJEKA KRALJEVICA ŽUPANJA ZAGREB ZAGREB-NOVI ZAGREB OSIJEK ZAGREB ZAGREB PULA ZAGREB DONJI MIHOLJAC SLAVONSKI BROD VIROVITICA ZAGREB OSIJEK

Izvoz 2008. 279.682.203 277.205.940

Udjel izvoza u uk. prihodu (u%)

98,69 57,54

271.883.314

72,43

263.414.929 263.368.481 258.473.088 249.601.005 244.846.011

72,90 62,57 72,21 50,05 40,38

242.505.542

78,47

238.614.126 237.963.118 237.692.133 224.190.556 223.372.723

50,26 1,87 41,08 97,91 59,58

222.568.546

72,04

221.554.157

75,93

217.914.556 216.189.590 214.516.960

70,55 97,10 40,48

SPLIT

212.188.602

84,71

RIJEKA KARLOVAC MALI TABOR ZAGREB ROVINJ (ROVIGNO) ZAGREB VARAŽDIN ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB KOPRIVNICA VINKOVCI ZAGREB OPATIJA ZAGREB VARAŽDIN ZAGREB VARAŽDIN ZAGREB RIJEKA ZAGREB SPLIT ZAGREB BJELOVAR ZAGREB KNIN

211.894.106 194.705.657 192.073.797 189.991.986

54,44 86,46 87,87 10,30

186.330.033

72,94

186.053.851 184.715.825 184.057.905 173.826.721 166.813.117 165.437.363 161.706.498 159.618.140 150.076.736 145.115.231 143.095.413 140.741.662 139.300.793 139.049.224 135.340.485 135.165.504 134.830.522 133.015.438 131.761.730 131.268.656 129.923.055 128.792.085 125.844.311 121.527.046 119.819.533 49.673.633.835

18,71 38,34 15,36 15,98 59,20 36,84 38,72 5,01 31,89 22,12 58,13 22,13 61,61 54,25 4,69 13,01 10,35 1,17 13,44 26,01 6,95 39,87 55,27 15,85 41,59 52,74


15

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski uvoznici u 2008. (prvih 100 od 400 najvećih) R. br.

NAZIV

MJESTO

Uvoz 2008.

1

HEP D.D.

ZAGREB

3.054.845.676

2

OMV HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

2.334.934.936

3

INA, D.D.

ZAGREB

2.236.920.228

4

P.Z. AUTO D.O.O.

VELIKA GORICA

2.128.481.495

55

5

M SAN GRUPA D.D.

ZAGREB

1.638.722.273

56

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

340.204.168

6

KONZUM, D.D.

ZAGREB

1.327.052.824

57

HOREX TRADE D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

332.304.437

7

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

1.141.436.142

58

331.780.743

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.133.486.517

VETROPACK STRAŽA D.D. HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI

8 9

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

1.106.214.080

10

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1.073.605.382

61

BRODOTROGIR D.D.

TROGIR

312.862.362

11

DIOKI D.D.

ZAGREB

1.025.146.065

62

ZAGREB-SUSEDGRAD

296.171.531

12

AGROKOR - TRGOVINA D.D.

ZAGREB

1.010.904.719

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

13

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

924.444.601

14

TLM D.D.

ŠIBENIK

908.188.390

15

EURO-PETROL D.O.O.

RIJEKA

860.985.150

16

EUROLINE DO.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

860.945.682

17

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D. D.

PULA

858.260.583

18

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

811.533.121

19

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

799.107.978

R. br. 52

GORENJE ZAGREB D.O.O.

MJESTO ZAGREB

Uvoz 2008. 355.886.637

53

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

352.341.770

54

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

346.602.260

CROATIA AIRLINES D.D.

BUZIN

341.884.149

NAZIV

59

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

330.473.050

60

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

315.173.247

63

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

295.650.623

64

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

295.396.444

65

FERO-TERM D.O.O.

ZAGREB

286.312.624

66

KORLEA D.O.O.

ZAGREB

281.729.759

67

MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

276.753.221

68

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

275.736.598

69

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

273.608.329

70

CB&I LUMMUS S.R.O. - PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

264.041.488

20

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

798.990.251

21

TIFON D.O.O.

ZAGREB

761.897.951

71

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

257.616.356

22

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN

726.705.639

72

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

251.885.199

23

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE D.O.O.

SPLIT

678.714.834

251.250.167

24

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

649.337.047

25

MERKUR-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

604.725.201

26

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

576.985.709

27

SIEMENS D.D.

ZAGREB

561.030.568

28

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDJELJA

537.387.119

29

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

ZAGREB

517.163.083

30

PEVEC ZAGREB D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

504.903.619

31

MAGMA D.D.

ZAGREB

498.906.977

32

BRODOMERKUR D.D.

SPLIT

490.028.818

33

HT D.D.

ZAGREB

489.800.016

34

CITROEN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

484.661.945

35

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

476.320.306

36

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

465.457.569

88

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

213.047.650

37

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

455.778.645

89

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

211.721.096

38

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

455.491.883

39

TDR D. O. O.

ROVINJ (ROVIGNO)

455.297.773

92

LESNINA H. D.O.O.

ŠKRLJEVO

202.843.658

40

RECRO D.D.

ZAGREB

438.405.592

93

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

199.009.796

41

T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

436.724.027

94

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

198.445.462

42

CMC SISAK D.O.O.

SISAK

424.973.480

95

DUKAT D.D.

ZAGREB

197.195.787

43

TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

417.303.696

44

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

409.415.931

96

NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB ZAGREB D.O.O.

196.555.436 194.820.092

73

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ (ROVIGNO)

74

RUTING D.O.O.

RIJEKA

250.467.017

75

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

ZAGREB

249.492.853

76

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

249.395.685

77

JAMNICA D.D.

ZAGREB

247.186.765

78

P.S.C. ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

246.066.146

79

TERMOCOMMERCE D.O.O.

ZAGREB

237.385.349

80

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

236.404.593

81

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

VIROVITICA

233.218.555

82

SAPONIA D.D.

OSIJEK

231.149.356

83

MERCATOR - H D.O.O.

VELIKA GORICA

229.791.530

84

STANIĆ D.O.O.

SVETA NEDJELJA

226.703.454

85

P. P. C. BUZET D. O. O.

BUZET

225.429.289

86

KRAŠ, D.D.

ZAGREB

224.347.822

87

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

213.159.419

90

GETRO D.D.

SESVETE

210.285.476

91

FLIBA D.O.O.

GORNJI STUPNIK

204.565.384

45

DALMACIJACEMENT D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

409.347.835

97

ĐURO ĐAKOVIĆ - TEP D. O. O.

SLAVONSKI BROD

46

LEDO D.D.

ZAGREB

406.017.716

98

ALUFLEXPACK, D.O.O.

ZADAR

192.265.930

47

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

398.479.809

99

BUZIN

190.871.359

48

ELKA KABELI D.O.O.

ZAGREB

391.023.328

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.

49

BENETTON ISTRIA D. O. O.

LABIN

385.295.276

100

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

50

PETROL TRGOVINA D. O. O.

ZAGREB

377.094.381

51

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

367.550.307

Izvor: Fina

190.386.636 53.854.308.930

UKUPNO Obrada podataka: HGK

53,854,308,930


16

RANGIRANJA

Vodeći hrvatski dobitaši u 2008. (prvih 100 od 400 najvećih)

4 5

Rang po NAZIV UP 4 HT D.D. 5 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA 16 PODRUŽNICA 8 VIPNET D.O.O. 58 ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

6

30

TDR D. O. O.

7

2

KONZUM, D.D.

8

115

ADRIS GRUPA D. D.

9 10 11 12

75 56 106 33

13

85

14 15

105 37

16

10

17

69

TANKERSKA PLOVIDBA D.D. AGROKOR D.D. PBZ CARD D.O.O. ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D. DUKAT D.D. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. SIEMENS D.D.

18

57

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

19 20

150 129

21

118

22 23 24 25

6 163 306 81

PLINACRO D.O.O. NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE VETROPACK STRAŽA D.D. HUM NA SUTLI ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. SKLADGRADNJA-GRUP D.O.O. SUPER SPORT D.O.O. COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

26

61

DALMACIJACEMENT D.D.

R. br. 1 2 3

27

143

C.I.O.S., D.O.O.

28

262

TELEGRA D.O.O.

29 30

190 114

31

209

ERSTE CARD CLUB D.D. TEKSTILPROMET D.D. BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D.

32

64

BOXMARK LEATHER D.O.O.

33 34 35 36 37 38 39 40 41

74 24 293 212 127 15 80 108 121

LEDO D.D. DALEKOVOD, D.D. CE-ZA-R D.O.O. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O. BELUPO D.D. P.Z. AUTO D.O.O. JAMNICA D.D. INSTITUT IGH, D.D. BENETTON ISTRIA D. O. O. MAN PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O. METRO CASH & CARRY, D.O.O. HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. PEVEC D.O.O. PLAVA LAGUNA D. D. PETROKEMIJA, D.D. MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

42

126

43 44

131 18

45

84

46 47 48 49

72 200 12 132

MJESTO

DOBIT

ZAGREB ZAGREB

2.103.678.783 1.234.903.504

ZAGREB

1.227.462.265

ZAGREB DUBROVNIK ROVINJ (ROVIGNO) ZAGREB ROVINJ (ROVIGNO) ZADAR ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREBSUSEDGRAD ZAGREB ZAGREB

771.222.107 690.552.368

ZAGREB ZAGREB ZAGREBSUSEDGRAD ZAGREB NAŠICE HUM NA SUTLI

110.653.363

ZAGREB SPLIT ZAGREB ZAGREB KAŠTEL SUĆURAC ZAGREB SVETA NEDJELJA ZAGREB ZAGREB

110.435.886 107.784.276 106.518.153 100.268.239

RIJEKA TRNOVEC BARTOLOVEČKI ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB KOPRIVNICA VELIKA GORICA ZAGREB ZAGREB LABIN HRVATSKI LESKOVAC KARLOVAC ZAGREB

562.303.391 329.233.927 328.866.700 324.910.723 284.611.589 215.590.093 204.368.278

R. br. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Rang po NAZIV UP 236 INTEREUROPA D.O.O. 227 JANAF, D.D. 135 FRANCK D.D. LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODARSTVO 221 D.O.O. 86 STUDENAC, D.O.O. 44 CROSCO D.O.O. 334 DIV D.O.O. 11 AGROKOR - TRGOVINA D.D. 309 NOVI AGRAR D.O.O. 231 ING-GRAD D.O.O. 77 ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

61

178

ĐURO ĐAKOVIĆ - TEP D. O. O.

128.461.559

62 63 64 65 66 67

345 168 20 176 314 53

126.646.437

68

96

119.419.355

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

211 248 25 299 259 83 239 165 21 186 390 194 167 257 348 291 354 285 324 350 391 48

FEROIMPEX D.O.O. ERSTE FACTORING D.O.O. TISAK D.D. FERRERO D.O.O. 24SATA D.O.O. OSIJEK-KOTEKS D.D. MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O. BAUHAUS-ZAGREB, K.D. RUTING D.O.O. PLODINE D.D. KNAUF D.O.O. ZRAČNA LUKA ZAGREB, D.O.O. TOMMY D.O.O. VMD PROMET D.O.O. HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O. KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. ADRIATICA.NET D.O.O. SLAVONIJA-SLAD D. O. O. SAMOBORKA D.D. LESNINA H. D.O.O. CEDEVITA D.O.O. GUMIIMPEX - GRP D.O.O. CONSULTANTS GRUPA D.O.O. MESSER CROATIA PLIN D.O.O. BEIERSDORF D.O.O. PEVEC PROIZVODNJA D.O.O. HEMPEL D. O. O. OMCO CROATIA D.O.O. TEHNIKA D.D.

91

153

172.145.140 162.564.357 142.414.184

114.686.756 113.401.550

98.366.505 97.492.672 96.728.196 96.585.134 96.283.450 94.381.695 89.917.053 89.431.725 82.514.795 79.476.564 78.936.419 78.624.185 76.837.061 72.765.213 72.260.320 70.753.000 68.941.480 68.255.854 67.211.764

ZAGREB

65.803.311

BJELOVAR POREČ KUTINA ZAGREB

63.656.693 61.725.929 56.357.179 55.676.575

FLIBA D.O.O.

92

244

93

140

94 95 96 97 98 99

79 28 387 70 250 249

WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG, PODRUŽNICA ZAGREB KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O. M SAN GRUPA D.D. KONČAR, D.D. KTC D.D. CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. MLINAR D.D.

100

189

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

MJESTO

DOBIT

ZAGREB ZAGREB ZAGREB

55.586.313 53.639.057 52.056.802

MALI LOŠINJ

50.583.205

OMIŠ ZAGREB SAMOBOR ZAGREB OSIJEK ZAGREB VARAŽDIN SLAVONSKI BROD VUKOVAR ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB OSIJEK

50.039.370 47.968.294 47.631.209 46.720.843 45.393.835 44.716.860 44.523.005

43.110.700 43.021.146 42.993.699 41.446.394 40.662.853 40.656.367

VRGORAC

40.583.866

ZAGREB RIJEKA RIJEKA KNIN ZAGREB SPLIT ZAGREB KOROMAČNO SPLIT ZAGREB NOVA GRADIŠKA SAMOBOR ŠKRLJEVO ZAGREB VARAŽDIN ZAGREB ZAPREŠIĆ ZAGREB BJELOVAR UMAG (UMAGO) MALI TABOR ZAGREB GORNJI STUPNIK

38.708.452 38.007.238 37.730.185 37.590.658 37.365.824 37.060.419 36.751.390 36.638.332 36.196.323 36.156.001 35.774.322 34.910.648 34.907.353 34.734.812 34.705.438 34.312.640 32.674.057 32.487.073 32.107.014 31.777.392 31.055.705 30.805.829

ZAGREB

30.509.122

ZAGREBSUSEDGRAD ZAGREB ZAGREB ZAGREB KRIŽEVCI ZAGREB KRIŽEVCI HRVATSKI LESKOVAC

43.569.586

30.731.954

30.165.588 30.012.319 29.940.077 29.519.529 29.383.446 28.577.422 28.253.647 28.229.188 13.714.768.556

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

53,854,308,930


RANGIRANJA

Novi na ljestvici 400 najvećih Rang - UP 2008

NAZIV

MJESTO

UKUPNI PRIHOD

109

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB-BUZIN

770.094.643

125

LANIŠTE D.O.O.

ZAGREB

677.472.206

157

CMC SISAK D.O.O.

SISAK

533.538.108

167

LESNINA H. D.O.O.

ŠKRLJEVO

509.743.404

168

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

509.659.434

207

NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

423.677.566

217

INOVINE D.D.

RIJEKA

389.293.274

244

WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG, PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

342.720.904

245

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

341.606.976

247

ATLAS, D.D.

DUBROVNIK

337.618.054

262

TELEGRA D.O.O.

SVETA NEDJELJA

320.662.421

264

ZM D.O.O.

ZAGREB

318.632.897

282

SWIETELSKY D.O.O.

ZAGREB

305.159.032

292

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D. D. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

291.802.964

295

PROFECTUS ŠPANSKO D.O.O.

ZAGREB

289.533.211

300

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

287.983.823

302

KORLEA D.O.O.

ZAGREB

283.384.353

304

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

281.781.442

307

SENSO MIKRO D.O.O.

ZAGREB

279.235.823

312

NIVONEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

276.100.875

314

24SATA D.O.O.

ZAGREB

273.762.253

323

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

266.730.248

324

PEVEC PROIZVODNJA D.O.O.

BJELOVAR

264.449.306

326

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

262.961.790

330

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

256.298.770

333

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.

BUZIN

254.207.530

334

DIV D.O.O.

SAMOBOR

253.024.671

335

CB&I LUMMUS S.R.O. - PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

251.599.334

336

VOLVO-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

251.028.165

341

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

LEPAJCI

250.057.205

342

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

249.472.714

343

REMONT I ODRŽAVNJE PRUGA D.O.O.

ZAGREB

247.518.872

357

AGROPRERADA D.D.

IVANIĆ-GRAD

235.687.240

358

NIN ELEKTROCOMMERCE, D.O.O.

POLIČNIK

235.366.856

363

IGM-TOUNJ D.D.

TOUNJ

234.012.322

364

MUNIS D.O.O.

ZAGREB

233.787.941

365

TOMBIA, D.O.O.

SPLIT

233.133.264

371

ISTRA CEMENT D.D.

PULA

228.976.246 228.201.678

373

ARMKO D.D.

KONJŠĆINA

377

CHROMOS BOJE I LAKOVI, D.D.

ZAGREB

226.308.071

381

SHOPPING CITY ZAGREB D.O.O.

JABLANOVEC

222.952.135

382

LEK ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

222.652.605

384

TRGOVINA KRK D.D.

MALINSKA

221.246.313

387

KONČAR, D.D.

ZAGREB

220.368.657

388

JAKŠINIĆ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

219.880.671

389

DINARIK D.O.O.

DONJI PROLOŽAC

219.232.825

390

SLAVONIJA-SLAD D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

218.644.012

391

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

218.589.833

392

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

218.477.560

393

TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

218.122.494

394

FERTUS D.O.O.

DALJ

217.534.144 217.175.950

395

HATTRICK D. O. O.

ZAKUČAC

396

COMPUTECH D.O.O.

ZAGREB

216.958.104

397

MODIBIT D.O.O.

SAMOBOR

216.444.632

399

VAJDA D. D. ČAKOVEC

ČAKOVEC

213.493.528

400

CARIN D.O.O.

ZAGREB

213.210.459

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

53,854,308,930

19


20

RANG-LJESTVICA

Rang-ljestvica 400 najvećih RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

1

1

INA, D.D.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 10

10.191

2

2

KONZUM, D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 1A

12.751

3

3

HEP D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

444

4

4

HT D.D.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 32

5.209

5

6

T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 23

1.077

6

7

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 41

11.879

7

10

OMV HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

69

8

8

VIPNET D.O.O.

ZAGREB

VRTNI PUT 1

1.034

9

9

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

2.362

10

11

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 37

9.615

11

21

AGROKOR - TRGOVINA D.D.

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 284/A

76

12

22

PETROKEMIJA, D.D.

KUTINA

ALEJA VUKOVAR 4

2.597

13

15

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 49

2.837

14

14

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 6

1.089

15

12

P.Z. AUTO D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA BB

139

16

55

ENI CROATIA B.V. - HRVATSKA PODRUŽNICA

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

4

17

23

MERCATOR - H D.O.O.

VELIKA GORICA

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 1

3.237

18

17

METRO CASH & CARRY, D.O.O.

ZAGREB

JANKOMIR 31

1.504

19

13

PODRAVKA D.D.

KOPRIVNICA

ANTE STARČEVIĆA 32

4.136

20

16

TISAK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 2

3.674

21

18

KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.

SPLIT

SVAČIĆEVA 4/1

2.296 9.560

22

19

H Š D.O.O.

ZAGREB

ULICA LJ. F. VUKOTINOVIĆA 2

23

26

PEVEC ZAGREB D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

VELIMIRA ŠKORPIKA 26

1.518

24

31

DALEKOVOD, D.D.

ZAGREB

ULICA MARIJANA ČAVIĆA 4

1.537

25

41

PLODINE D.D.

RIJEKA

RUŽIĆEVA 29

2.460

26

20

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE D.O.O.

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

2.961

27

43

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D. D.

PULA

FLACIUSOVA 1

2.060

28

32

M SAN GRUPA D.D.

ZAGREB

BUZINSKI PRILAZ 10

327

29

33

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 47

78

30

25

TDR D. O. O.

ROVINJ (ROVIGNO)

OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

603

31

29

KAUFLAND HRVATSKA K.D.

ZAGREB

VILE VELEBITA 6

1.747

32

39

PHOENIX FARMACIJA D.D.

ZAGREB

OZALJSKA 95

305

33

30

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

1.631

34

34

BRODOMERKUR D.D.

SPLIT

POLJIČKA CESTA 35

804

35

27

MEDIKA, D.D.

ZAGREB

CAPRAŠKA 1

395

36

28

GETRO D.D.

SESVETE

LJUDEVITA POSAVSKOG 5

1.666

37

35

DUKAT D.D.

ZAGREB

MARIJANA ČAVIĆA 9

1.438

38

42

ORBICO D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA 69

431

39

48

EURO-PETROL D.O.O.

RIJEKA

MARTINKOVAC 143B

342

40

46

CROATIA AIRLINES D.D.

BUZIN

BANI 75B

1.113

41

130

INAGIP D.O.O.

ZAGREB

ŠUBIĆEVA 29

41

42

36

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

7.263

43

37

BILLA, D.O.O.

ZAGREB

JADRANSKA AVENIJA 2

1.970

44

45

CROSCO D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 18

2.269

45

40

DIOKI D.D.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

574

46

50

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

SVETA NEDJELJA

DR. FRANJE TUĐMANA 3

412

47

53

VIADUKT, D.D.

ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 2

1.859

48

59

TEHNIKA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 274

1.365

49

100

BELJE D.D. DARDA

DARDA

DARDA

1.907

50

38

HP D.D.

ZAGREB

JURIŠIĆEVA 13

12.075

51

47

HRT

ZAGREB

PRISAVLJE 3

3.674

52

70

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, D.D.

VRBOVEC

ZAGREBAČKA 148

1.707

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


21

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

26.745.575.444

7.673.417.417

1

0

0

24.706.670.163

3

11.237.774.418

3

3.828.602.634

3

12.757.544.000

237.963.118

61

329.233.927

7

6.396.663.679

12

1.173.873.718

28

487.410.315

12 27

11.408.493.882

133.015.438

93

0

0

26.943.102.355

2

18.645.049.851

2

201.331.127

6.744.884.039

393.934.275

35

2.103.678.783

1

12.811.772.124

6

11.054.900.958

4

1.115.798.421

5

4.698.493.674

448.334.933

28

1.234.903.504

2

4.056.377.548

16

2.936.038.308

11

469.695.626

13

4.441.594.400

11.750.190

203

110.435.886

22

18.399.682.303

4

6.973.452.905

6

957.500.806

6

4.210.053.513

761.207.134

16

0

0

1.106.212.907

84

777.796.900

43

183.100.373

32 10

3.867.478.831

483.939.608

26

771.222.107

4

2.922.125.734

22

1.996.405.649

14

531.600.766

3.863.523.315

0

0

23.718.511

111

9.518.874.954

9

0

0

702.516.062

9

3.510.018.288

0

0

128.461.559

16

14.630.458.398

5

0

0

1.225.161.290

4

3.183.731.323

159.618.140

83

46.720.843

57

1.201.160.067

75

75.155.357

225

238.179

343

2.951.365.466

1.580.043.311

3

56.357.179

48

1.837.106.837

43

1.061.024.807

32

71.888.010

63

2.920.786.706

1.489.661.705

5

9.665.079

181

4.280.470.079

15

3.594.980.589

9

192.743.450

30

2.884.884.404

135.340.485

90

25.035.968

106

1.859.881.039

41

590.814.243

53

93.243.977

50

2.839.695.793

11.649.351

204

76.837.061

38

758.765.473

126

155.447.061

153

31.519.557

117

2.669.276.064

1.454.225.359

6

1.227.462.265

3

3.830.924.906

18

3.310.155.327

10

749.334.553

8

2.611.593.376

2.070.242

247

26.508.435

102

3.489.289.462

20

1.797.118.302

16

341.780.513

17

2.585.216.334

9.438.772

209

67.211.764

44

1.106.544.389

83

678.776.446

46

16.305.269

180

2.465.559.735

653.213.785

21

9.821.877

180

3.643.395.604

19

1.629.550.144

21

138.967.142

37

2.464.041.105

790.214

255

42.993.699

64

810.717.094

118

412.642.219

76

69.507.863

65

2.347.445.282

28.826.619

173

36.196.323

77

2.312.664.582

32

354.262.516

88

32.820.123

113

2.335.049.327

102.284.139

109

21.810.142

121

2.285.129.037

33

1.289.664.422

26

0

0

2.327.171.654

53.595.138

140

22.023.667

119

2.068.778.766

37

427.948.338

73

191.819.946

31

2.280.058.106

566.464.766

22

82.514.795

34

2.590.823.986

28

578.020.994

54

24.829.079

141

2.164.800.741

0

0

37.730.185

71

2.102.085.931

36

237.582.186

121

452.156.640

14

2.148.321.571

1.557.044.297

4

0

0

1.558.833.228

58

0

0

9.522.398

219 78

2.097.797.626

1.678.297.967

2

7.752.354

195

2.118.655.573

35

19.897.054

340

55.383.601

2.060.835.517

734.971.745

17

29.940.077

95

893.509.275

109

205.624.999

130

0

0

2.057.034.524

683.051.510

19

0

0

499.909.169

165

26.319.293

327

458.031

332 48

2.028.264.847

491.268.839

24

562.303.391

6

2.814.270.873

24

1.534.958.880

23

97.137.433

1.999.410.995

0

0

8.190.568

190

1.776.051.593

49

1.023.045.194

33

0

0

1.955.592.722

66.198

279

11.610.815

170

1.574.242.345

57

159.475.363

151

1.178.000

310

1.890.451.509

1.243.611.102

8

204.368.278

12

1.520.918.402

59

1.166.126.746

29

63.900.447

69

1.869.975.288

129.923.055

96

3.551.324

245

1.109.956.593

81

239.336.865

120

3.470.077

277

1.869.889.281

2.103.830

246

10.477.874

175

1.716.485.567

51

279.935.445

107

28.101.750

128

1.866.724.569

574.875

259

6.664.748

204

909.187.564

105

99.624.800

200

5.449.898

256

1.844.008.860

189.991.986

74

142.414.184

15

1.303.028.959

70

654.334.104

47

60.863.034

73

1.838.766.440

47.355.638

150

2.366.323

268

582.696.518

147

39.790.541

289

0

0

1.763.137.279

382.727

263

2.063.528

276

726.507.986

129

324.997.026

95

68.744.587

67 47

1.728.599.078

879.851.320

13

0

0

1.829.657.668

44

527.132.792

58

105.803.368

1.695.050.972

0

0

0

0

673.798.445

135

54.000

380

0

0

1.683.674.761

0

0

606.720

310

10.178.063.476

7

5.296.493.460

7

862.722.044

7 61

1.673.111.198

0

0

0

0

520.599.206

159

90.169.017

211

73.676.671

1.641.017.688

874.217.517

14

47.968.294

55

1.919.099.744

39

832.543.263

40

0

0

1.609.462.836

1.343.186.749

7

0

0

1.672.325.107

55

949.746.843

34

40.405.330

96

1.602.067.493

3.514.770

238

25.776.725

105

1.115.671.581

80

66.788.168

237

35.893.086

108

1.595.988.019

1.776.570

249

6.864.005

203

1.018.332.833

96

186.886.644

140

130.006.529

40

1.585.843.632

15.841.745

193

30.805.829

90

1.446.361.210

63

346.878.275

91

18.671.819

165

1.555.317.017

4.048.386

228

4.979.157

231

2.392.771.526

31

1.074.482.591

31

310.273.520

19

1.538.702.192

30.918.968

171

0

0

1.220.122.625

72

752.747.406

44

19.351.252

161

1.528.189.184

28.686.206

174

691.657

306

1.067.979.689

90

447.663.308

70

116.423.793

43

1.520.059.403

105.577.498

108

0

0

908.417.790

106

145.721.862

160

240.438.137

21


22

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

53

80

OSIJEK-KOTEKS D.D.

OSIJEK

ŠAMAČKA 11

54

54

TIFON D.O.O.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/V

532

55

64

KERUM D.O.O.

SPLIT

ZRINJSKO FRANKOPANSKA 68

932

56

69

AGROKOR D.D.

ZAGREB

TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

363

57

72

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

KOVINSKA 5A

818

58

93

ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.

DUBROVNIK

OD SVETOG MIHAJLA 1

64

59

57

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ZAGREB

ŠIROLINA ULICA 4

2.668

60

65

ŽITO D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

453

61

68

DALMACIJACEMENT D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

CESTA DR. FRANE TUĐMANA BB

726

62

24

TLM D.D.

ŠIBENIK

ULICA NARODNOG PREPORODA 12

1.394

63

67

KOKA D.D.

VARAŽDIN

JALKOVEČKA ULICA BB

1.731

64

56

BOXMARK LEATHER D.O.O.

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

GOSPODARSKA 12

2.145

65

60

EUROLINE DO.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

KOVINSKA 5

256

66

61

OKTAL PHARMA D.O.O.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

UTINJSKA ULICA 40

297

67

52

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.

RIJEKA

LIBURNIJSKA 3

2.127

68

58

INA-OSIJEK PETROL D.D.

OSIJEK

IVANA GUNDULIĆA 5

95

69

44

SIEMENS D.D.

ZAGREB

HEINZELOVA 70A

1.219

70

63

KTC D.D.

KRIŽEVCI

N.TESLE 18

1.022

71

74

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, D.D.

ZAGREB

ZELENI TRG 6A

2.038

72

62

PEVEC D.O.O.

BJELOVAR

TRG STJEPANA RADIĆA 26

995

73

82

CROBENZ D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 228

176

74

78

LEDO D.D.

ZAGREB

ČAVIĆEVA 9

1.006

75

71

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

ZADAR

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

192

76

107

LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.

ZAGREB

BANI 75

951

77

103

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

VARAŽDIN

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 49

882

78

75

ATLANTIC TRADE D.O.O.

ZAGREB

LONČAREVA 9

575

79

88

PHILIP MORRIS ZAGREB,D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA 23

96

80

86

JAMNICA D.D.

ZAGREB

GETALDIĆEVA 3

1.201

81

79

COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SACHSOVA 1

687

82

95

MERKUR-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RAKITNICA 3

609

83

84

TOMMY D.O.O.

SPLIT

DOMOVINSKOG RATA 93

1.360

84

106

HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

ZAGREB

KUPSKA 4

1.241

85

92

KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

JOSIPA MOKROVIĆA 6

468 1.306

1.087

86

87

STUDENAC, D.O.O.

OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

87

116

INGRA D.D.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/B

166

88

83

STSI D.O.O.

ZAGREB

LOVINČIĆEVA BB

1.329

89

76

HŽ VUČA VLAKOVA D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

2.170

90

77

HŽ CARGO D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

2.544

91

94

PETROL TRGOVINA D. O. O.

ZAGREB

OTOK, OREŠKOVIĆEVA 3D

177

92

102

ZVIJEZDA D.D.

ZAGREB

ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1

723

93

89

AUTOZUBAK D.O.O.

VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA BB

465

94

97

JADROLINIJA

RIJEKA

RIVA 16

1.935

95

111

SPAR HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

1.221

96

115

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

VRGORAC

TEŽAČKA BB

511

97

117

TE PLOMIN D. O. O.

PLOMIN

PLOMIN LUKA BB

0

98

90

KRAŠ, D.D.

ZAGREB

RAVNICE 48

1.733 1.532

99

99

MAGMA D.D.

ZAGREB

BAŠTIJANOVA 52A

100

81

FINA

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 43

4.640

101

96

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

ZAGREB

MIHANOVIĆEVA 12

1.198

102

98

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA BB

452

103

85

STRABAG D.O.O.

ZAGREB

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2

445

104

108

DINOVA-DIONA D.O.O.

ZAGREB

DONJE SVETICE 127

1.315

105

101

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D.

ZAGREB

ILICA 224

507

106

112

PBZ CARD D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 44

450

107

110

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

VIROVITICA

MATIJE GUPCA 254

362

108

127

INSTITUT IGH, D.D.

ZAGREB

JANKA RAKUŠE 1

1.000

PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB-BUZIN

BANI 75

39

TŽV GREDELJ D.O.O.

ZAGREB

TRNJANSKA CESTA 1

1.744

109 110 Izvor: Fina

158

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


23

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

1.510.821.340

1.705.640

250

40.656.367

67

1.091.016.268

88

140.121.025

166

37.130.651

1.507.898.940

1.929.781

248

0

0

791.495.399

121

0

0

117.464.221

105 42

1.443.873.951

0

0

2.912.951

257

1.503.492.119

61

31.113.260

309

112.379.703

45

1.378.048.239

31.254.559

169

284.611.589

10

9.238.636.658

10

2.393.454.202

12

0

0

1.374.674.264

13.066.272

199

119.419.355

18

354.357.335

220

195.721.265

133

62.164.732

71 95

1.359.959.685

0

0

690.552.368

5

1.854.866.372

42

1.658.501.761

20

42.145.358

1.355.298.367

0

0

0

0

43.239.197.574

1

24.270.004.828

1

3.998.380.322

2

1.324.149.966

85.748.247

118

3.347.557

248

1.519.101.766

60

436.893.744

72

134.325.594

39

1.321.334.993

506.104.834

23

98.366.505

26

2.188.658.196

34

1.662.300.348

19

54.688.749

80

1.316.218.729

850.974.868

15

0

0

860.021.246

110

334.607.327

94

14.039.995

187

1.303.129.858

134.830.522

92

10.179.404

177

1.180.256.659

77

476.115.229

68

115.279.023

44

1.281.300.871

1.220.494.851

9

89.917.053

32

798.250.643

119

393.034.019

81

11.628.532

205

1.280.119.594

42.297.727

155

6.497.598

209

553.968.440

151

23.636.832

330

22.407.821

150

1.278.653.783

22.299.204

185

17.366.361

141

1.052.390.429

92

126.069.687

177

49.376.851

86

1.271.931.140

922.655.543

12

0

0

851.385.051

111

0

0

9.285.072

220

1.266.158.436

0

0

4.687.356

234

202.909.424

291

43.814.977

281

0

0

1.260.553.190

286.249.777

49

126.646.437

17

575.680.568

149

283.388.260

106

10.886.234

210

1.211.098.676

127.939

273

29.383.446

97

614.532.844

141

187.094.905

139

32.759.514

114

1.210.631.012

0

0

8.693.567

187

834.117.437

113

187.291.661

138

24.391.098

143

1.207.023.690

16.843.368

192

63.656.693

46

1.404.255.309

66

518.823.264

60

12.293.799

201

1.202.285.314

0

0

725.313

305

294.563.305

239

42.492.377

283

37.856.000

102

1.198.524.984

184.057.905

78

89.431.725

33

962.476.295

101

542.625.834

56

60.723.592

74

1.194.722.316

1.088.692.528

10

324.910.723

9

3.160.257.256

21

1.687.730.844

18

513.375.748

11

1.167.453.433

0

0

0

0

1.888.221.520

40

1.474.410.923

24

317.538.520

18

1.157.657.920

171.863

271

44.523.005

60

790.623.746

122

242.772.585

117

23.554.389

148

1.128.251.665

3.712.416

234

12.874.011

159

428.642.071

186

82.847.814

215

6.423.982

243

1.091.982.405

59.455.812

137

30.012.319

94

311.522.404

229

59.347.319

246

8.720.912

224

1.087.601.901

173.826.721

79

72.765.213

39

1.103.317.777

85

605.806.483

52

194.539.763

29

1.075.234.983

26.797.274

179

100.268.239

25

691.953.042

131

506.069.824

64

0

0

1.073.284.056

38.422.502

163

0

0

651.083.717

139

122.109.104

179

68.990.855

66

1.066.426.718

8.580

285

37.060.419

74

392.094.873

200

52.215.784

259

34.130.507

111

1.057.175.605

64.450.176

128

65.803.311

45

4.469.408.312

14

35.004.929

297

369.693.227

15

1.052.375.259

990.541.200

11

172.145.140

13

790.179.737

123

410.054.802

78

78.999.455

56

1.039.332.776

0

0

50.039.370

54

481.221.174

169

118.821.887

182

25.104.308

139

1.038.674.568

135.165.504

91

11.889.479

167

1.688.969.301

53

523.838.744

59

17.728.823

172

1.037.711.877

78.541.094

122

9.587.028

182

995.290.269

99

258.543.863

113

28.194.026

126

1.028.781.400

0

0

89.733

329

1.820.669.535

46

414.955.594

74

218.479

344

1.013.437.104

681.871.863

20

0

0

1.679.883.295

54

294.508.989

103

488.831

331

998.387.875

1.014.509

254

0

0

583.678.371

146

380.651.963

84

76.003.872

58

994.320.948

186.053.851

76

0

0

1.163.807.038

78

793.175.280

42

78.099.487

57 81

986.007.865

0

0

6.970.349

202

596.248.323

144

368.468.938

86

54.638.901

980.544.527

131.761.730

94

199.104

326

1.182.460.446

76

486.891.170

66

0

0

960.303.529

2.851.928

241

0

0

820.766.214

117

51.655.143

260

39.990.685

99

954.735.358

32.787.648

167

40.583.866

68

441.073.849

178

266.961.364

111

37.425.236

103

941.712.042

0

0

19.442.416

129

1.205.840.005

74

285.959.083

105

71.986

347 130

926.298.955

286.655.064

48

11.247.293

172

1.106.572.980

82

610.729.440

51

27.785.271

922.966.973

113.061.580

107

0

0

790.176.560

124

229.576.396

123

90.138.815

52

911.853.930

87.281

277

0

0

1.817.079.194

47

1.544.142.791

22

107.249.293

46

904.873.598

62.013.460

133

347.858

318

1.789.799.763

48

393.017.341

82

2.246.276

290

904.263.064

0

0

15.813.043

146

322.096.552

227

98.055.930

203

13.074.017

193

893.119.264

13.835.177

196

4.826.122

232

792.504.617

120

249.165.490

116

17.647.978

174

875.622.717

0

0

25.990.798

104

397.425.953

197

191.176.790

136

24.991.249

140

829.882.070

42.000.662

156

162.564.357

14

677.440.841

134

439.146.656

71

46.648.887

91

828.380.139

27.696.321

176

215.590.093

11

2.013.553.685

38

536.730.285

57

49.420.690

85

819.326.478

305.703.092

45

2.352.084

269

1.207.905.645

73

414.724.815

75

89.636.603

53

793.259.619

47.440.810

149

72.260.320

40

1.426.469.101

64

412.552.323

77

5.134.070

259

770.094.643

4.041.572

229

7.285.201

196

243.481.926

265

73.654.458

231

16.587.214

179

766.760.155

121.527.046

99

1.801.122

283

1.236.834.929

71

496.095.626

65

167.260.545

34


24

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

111

171

ALCA ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

486

112

91

GRADSKA PLINARA ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

535

113

104

CITROEN HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

TURININA 5

56

114

120

TEKSTILPROMET D.D.

ZAGREB

GRADA GOSPIĆA 1A

314

115

109

ADRIS GRUPA D. D.

ROVINJ (ROVIGNO)

VLADIMIRA NAZORA 1

23

116

105

BELIŠĆE D.D.

BELIŠĆE

TRG ANTE STARČEVIĆA 1

1.458

117

114

BRODOTROGIR D.D.

TROGIR

PUT BRODOGRADITELJA 16

1.171

118

118

VETROPACK STRAŽA D.D. HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 203

632 377

119

138

KAMGRAD D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 1H

120

119

EUROPAPRESS HOLDING D.O.O.

ZAGREB

KORANSKA 2

262

121

166

BENETTON ISTRIA D. O. O.

LABIN

VINEŽ 600

168

122

121

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

JABLANSKA 80

178

123

231

PROCTER & GAMBLE D.O.O.

ZAGREB

ULICA BANI 110

55

124

124

ALUFLEXPACK, D.O.O.

ZADAR

MURVICA BB

436 2

125

LANIŠTE D.O.O.

ZAGREB

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4B

126

136

MAN PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25/C

146

127

122

BELUPO D.D.

KOPRIVNICA

ULICA DANICA 5

962

128

129

PROPLIN D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 41II

384

129

157

NAŠICECEMENT D. D. NAŠICE

NAŠICE

TAJNOVAC 1

447

130

141

BILJEMERKANT D.O.O.

OSIJEK

KNEZA TRPIMIRA 12

1.128

131

143

KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O.

KARLOVAC

DUBOVAC 22

387

132

135

MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 96

63

133

199

TELE2 D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269D

83

134

176

CESTA-VARAŽDIN D.D.

VARAŽDIN

MEĐIMURSKA 26

710

135

146

FRANCK D.D.

ZAGREB

VODOVODNA 20

499

136

144

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 284

136

137

126

ELKA KABELI D.O.O.

ZAGREB

KOLEDOVČINA 1

518

138

174

GRAND AUTO D.O.O.

ZAGREB

LJUBLJANSKA AVENIJA 4

101

139

140

ROTO DINAMIC D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 102

370

140

170

KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

ZAGREB-SUSEDGRAD

JOSIPA MOKROVIĆA 8

364

141

162

ELEKTROMATERIJAL D.D.

RIJEKA

CAMBIERIEVA 13

315

142

149

RADIN-GRAFIKA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 194

73 28

143

188

C.I.O.S., D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

144

172

KING ICT D.O.O.

ZAGREB

BUZINSKI PRILAZ 10

190

145

197

KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA D.D.

ZAGREB

VELIMIRA ŠKORPIKA 7

338

146

137

AD PLASTIK D.D.

SOLIN

MATOŠEVA 8

1.008

147

150

GRAĐA D.D.

SOLIN

VRANJIČKI PUT 2

491

148

113

TOYOTA CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BANI 110

29

149

181

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.

ŠENKOVEC

ZAGREBAČKA 6

170

150

200

PLINACRO D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA CESTA 88A

266

151

173

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 54

787

152

203

GP KRK D.D.

KRK

STJEPANA RADIĆA 31

424

153

147

FLIBA D.O.O.

GORNJI STUPNIK

GOSPODARSKA ULICA 5

504

154

182

GIP PIONIR D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA 145B

87

155

168

LANTEA GRUPA D.D.

ZAGREB

UL. GRADA GOSPIĆA 1/A

955

156

123

GORENJE ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 26/4

162

CMC SISAK D.O.O.

SISAK

BRAĆE KAVURIĆ 12

1.254

157 158

151

TOMIĆ & CO. D.O.O.

ZAGREB

FOLNEGOVIĆEVA 12

141

159

180

RECRO D.D.

ZAGREB

AV. VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

113

160

152

SAPONIA D.D.

OSIJEK

MATIJE GUPCA 2

841

161

160

HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.

ZAGREB

MIŠEVEČKA 15A

392

162

167

GAVRILOVIĆ D.O.O.

PETRINJA

GAVRILOVIĆEV TRG 1

762

163

251

SKLADGRADNJA-GRUP D.O.O.

SPLIT

GUNDULIĆEVA 33

830

164

184

BOSO D.O.O.

VINKOVCI

HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22/B

638

165

169

HOLCIM (HRVATSKA) D. O. O.

KOROMAČNO

KOROMAČNO BB

238

166

186

63

AB PETROL D.O.O.

SESVETE-KRALJEVEC

SOP, SELSKA CESTA 19

167

LESNINA H. D.O.O.

ŠKRLJEVO

KUKULJANOVO BB

528

168

ERSTE FACTORING D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2

22

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


25

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

757.141.503

3.754.230

232

17.643.041

136

509.041.642

163

152.338.177

156

92.798.547

754.104.324

0

0

3.385.761

247

1.713.680.217

52

459.125.083

69

203.655.905

51 26

750.100.784

89.323

276

2.128.918

273

268.556.966

250

53.405.615

255

18.351.363

166 225

747.981.683

27.127.082

178

96.283.450

30

640.025.289

140

319.980.012

98

8.660.983

742.209.736

0

0

328.866.700

8

5.087.780.514

13

4.618.298.590

8

5.756.000

251

735.983.747

422.755.678

30

7.072.891

200

1.101.779.615

86

516.754.608

61

5.658.499

252 269

732.965.278

487.955.930

25

0

0

558.836.981

150

0

0

4.161.489

724.404.380

382.365.714

36

110.653.363

21

832.020.232

114

543.096.827

55

214.128.958

23

721.936.361

0

0

21.203.292

124

374.905.089

210

35.997.115

296

5.614.963

254 217

719.707.343

19.313.765

188

12.504.823

162

681.919.703

133

140.744.571

165

9.797.742

716.865.965

702.715.089

18

70.753.000

41

384.658.576

205

226.503.000

124

1.683.145

300

716.313.832

33.166.515

166

748.453

302

379.092.632

207

57.591.781

248

8.495.037

226

702.253.453

102.432

275

22.822.129

115

137.257.147

341

44.194.591

279

77.997

346

699.672.128

350.726.422

39

0

0

407.176.798

191

152.730.521

155

30.519.851

120

677.472.206

0

0

447.860

313

900.901.291

107

31.961.353

306

0

0

664.341.824

8.108.455

212

68.941.480

42

198.844.642

296

129.245.805

176

60.288.303

76

655.948.906

145.115.231

85

78.624.185

37

1.092.810.635

87

401.513.806

79

0

0

654.159.414

10.483.387

206

22.836.977

114

517.194.838

161

236.310.259

122

29.910.827

121

651.086.494

62.322.202

132

113.401.550

20

1.493.090.394

62

831.161.723

41

75.158.790

60

645.206.604

0

0

5.472.265

220

543.300.996

154

133.093.195

173

64.060.152

68

643.947.971

119.193.255

101

68.255.854

43

655.601.695

137

483.849.908

67

31.042.517

119

636.056.196

140.741.662

87

55.676.575

49

126.397.816

347

121.614.613

180

998.693

318

635.697.216

13.107.560

198

0

0

1.026.829.883

94

0

0

176.365.910

33

630.025.127

52.652.513

142

19.688.788

128

438.746.542

180

104.828.516

196

13.214.676

191 129

618.356.435

67.072.968

126

52.056.802

52

1.127.377.631

79

833.602.139

39

27.907.342

610.759.504

7.728.751

214

0

0

283.448.377

243

8.922.444

364

45.761.747

92

606.378.599

244.846.011

58

0

0

487.652.597

168

215.789.733

127

6.270.938

244

605.185.458

0

0

6.007.605

213

292.596.969

240

14.078.459

350

20.341.697

156

598.171.665

324.611

266

5.740.973

215

375.932.715

209

36.945.283

294

5.121.912

261 118

587.906.844

420.158.431

31

30.165.588

93

377.373.083

208

118.370.296

184

31.493.148

583.486.093

40.254

282

276.408

322

346.819.231

222

54.380.091

252

2.741.455

285

578.566.337

237.692.133

62

14.132.959

158

196.621.034

300

50.684.398

263

533.791

329

578.458.779

330.202.696

42

97.492.672

27

405.452.289

193

190.112.671

137

16.915.621

177

571.389.215

17.930.703

189

27.824.560

101

351.521.515

221

103.493.534

198

3.624.963

275 169

565.700.816

64.355.939

129

15.502.037

147

494.737.133

166

65.263.439

241

18.084.890

565.074.988

457.664.127

27

0

0

1.027.642.578

93

616.841.451

50

45.722.789

93

562.925.572

7.704

286

23.135.369

112

471.275.879

172

106.961.442

194

61.505.691

72

561.105.567

13.657.539

197

0

0

92.511.565

375

22.909.571

332

694.924

325

561.089.480

52.166.309

144

22.716.698

116

224.515.063

275

72.475.251

233

2.515.463

287 20

560.213.316

0

0

114.686.756

19

2.666.652.167

26

1.908.040.981

15

255.080.573

554.701.107

0

0

0

0

9.611.499.314

8

1.744.319.686

17

4.065.710.704

1

553.772.527

0

0

8.390.363

189

398.884.938

196

58.152.097

247

36.744.128

107 298

540.351.543

381.366

264

30.731.954

91

465.365.603

174

203.371.372

131

1.720.382

539.338.340

0

0

14.202.056

156

226.982.963

273

44.190.320

280

412.423

334

538.796.833

619.625

258

0

0

295.498.616

237

82.268.626

216

13.271.673

190 271

536.846.201

284.021

267

0

0

382.589.569

206

103.882.241

197

4.022.159

533.538.108

296.889.412

47

0

0

824.522.086

116

0

0

46.796.659

90

533.218.105

31.564.839

168

14.168.008

157

130.285.211

344

77.362.197

223

6.090.676

246

530.752.383

6.383.056

217

4.158.516

241

174.166.039

314

44.532.992

278

839.099

321

529.961.169

214.516.960

69

913.874

299

530.545.019

156

265.264.765

112

21.117.673

155

528.864.952

0

0

0

0

1.066.376.995

91

0

0

88.904.695

54

528.492.223

58.423.594

138

16.701.752

143

1.021.043.591

95

638.431.635

48

58.500.530

77 89

525.761.947

0

0

107.784.276

23

296.824.860

234

138.064.483

167

47.506.078

521.640.076

0

0

5.204.191

225

245.015.672

264

59.963.832

245

0

0

520.498.635

41.479.300

157

36.638.332

76

998.743.717

98

315.470.212

99

38.342.241

101

512.043.746

0

0

1.797.516

284

123.168.045

350

13.855.864

352

0

0

509.743.404

1.208.786

252

34.907.353

81

438.369.016

181

306.181.650

101

60.436.503

75

509.659.434

0

0

43.021.146

63

3.917.854.342

17

54.458.149

251

35.610

348


26

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

169

178

HENKEL CROATIA D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 1

170

165

KONČAR - KET, D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

229

171

204

P P K D.D.

KARLOVAC

SELCE 33

308

172

154

MAISTRA D. D.

ROVINJ (ROVIGNO)

OBALA VLADIMIRA NAZORA 6

1.176

173

139

SLADORANA D.D.

ŽUPANJA

NASELJE ŠEĆERANE 63

510

174

229

M-PROFIL D.O.O.

ZABOK

PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 11

431

175

194

GRIČ PETROL D.O.O.

SAMOBOR

MIRKA KLEŠČIĆA 7

23

176

209

FERRERO D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 39

29

177

161

HYUNDAI AUTO ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 11B

64

178

218

ĐURO ĐAKOVIĆ - TEP D. O. O.

SLAVONSKI BROD

DR. MILE BUDAKA 1

823

179

175

EUROCABLE GROUP D.D.

ZAGREB

JANKOMIR 25F

121

180

191

VARTEKS D. D.

VARAŽDIN

ZAGREBAČKA 94

3.187

181

155

EUROPATRADE D.O.O.

SESVETE

RIMSKI PUT BB

48

182

183

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

ZAGREB-SLOBOŠTINA

PLESO BB

744

183

159

P. P. C. BUZET D. O. O.

BUZET

MOST 24

650

184

177

HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 72

1.393

185

133

KANDIT PREMIJER D.O.O.

OSIJEK

FRANKOPANSKA 99

663

186

270

ADRIATICA.NET D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 62A

425

187

208

FERO-TERM D.O.O.

ZAGREB

ILIRSKA 3

181

188

163

ELEKTRO-KONTAKT, D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA BB

1.211

189

193

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

HRVATSKI LESKOVAC

ZASTAVNICE 25C

44

190

212

ERSTE CARD CLUB D.D.

ZAGREB

PRAŠKA 5

240

191

128

HIPERMARKETI COOP D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

ŠKORPIKOVA 34/2

541

192

316

PIK-VINKOVCI D.D.

VINKOVCI

MATIJE GUPCA 130

345

193

145

ŽELJEZARA SPLIT D.D.

KAŠTEL SUĆURAC

CESTA DR. F. TUĐMANA BB

474

194

185

SAMOBORKA D.D.

SAMOBOR

ZAGREBAČKA 32A

368

195

192

RIVIERA POREČ D.D.

POREČ

VLADIMIRA NAZORA 9

963

196

213

JADROPLOV D.D.

SPLIT

OBALA KNEZA BRANIMIRA 16

49

197

245

NESTLÉ ADRIATIC D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40

176 333

119

198

187

STANIĆ D.O.O.

SVETA NEDJELJA

KERESTINEČKA CESTA BB

199

221

GEOPROJEKT D.O.O.

ZAGREB

V RAVNICE 4

58

200

195

PLAVA LAGUNA D. D.

POREČ

RADE KONČARA 12

1.075

201

236

MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.

ZAGREB

HEKTOROVIĆEVA ULICA 2

14

202

259

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

ZAGREB

BANI 75/A

192

203

196

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB

IVANA ŠIBLA 1

571

204

202

BRODOKOMERC NOVA D.O.O.

RIJEKA

JELAČIĆEV TRG 4

728

205

222

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

KOPRIVNICA

ULICA DANICA 3

348

206

284

GORUP D.O.O.

KLANJEC

TOMAŠEVEC 2

30

207

NOKIA SIEMENS NETWORKS ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 70A

142

208

205

DANICA D.O.O.

KOPRIVNICA

ĐELEKOVEČKA CESTA 21

724

209

367

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D. D.

RIJEKA

MARTINŠĆICA BB

569

210

247

SPECTATOR SOLIS D.O.O.

ZAGREB

MIRAMARSKA 24

41

211

214

BAUHAUS-ZAGREB, K.D.

ZAGREB

ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 27

212

212

201

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

ZAGREB

ČULINEČKA CESTA 287

5

213

217

TERMOCOMMERCE D.O.O.

ZAGREB

F.ANDRAŠECA 14

287

214

261

PROFECTUS D.O.O.

ZAGREB

REMETINEČKA 112

81

215

190

GRAMAT D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 198

382

216

347

HIDROCOMMERCE, D.O.O.

GORNJI STUPNIK

DONJI STUPNIK, LEDINSKA BB

255

INOVINE D.D.

RIJEKA

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 12

766

217 218

248

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

RIJEKA

PULAC BB

418

219

258

HOREX TRADE D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

ULICA JOSIPA LONČARA 6

21

220

223

KRKA-FARMA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 48

141

221

264

LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODARSTVO D.O.O.

MALI LOŠINJ

PRIVLAKA BB

59

222

260

ORVAS PLUS D.O.O.

ZAGREB

KOTURAŠKA 69

225

223

240

ECOS TRGOVINA D.O.O.

ZAGREB

ŠKORPIKOVA 22

134

224

269

UNEX MPG D.O.O.

ZAGREB

ILICA 26I

48

225

241

COMBIS, D.O.O.

DUBROVNIK

MARKA MARULIĆA 6

240

226

230

ISTRATURIST UMAG, D. D.

UMAG (UMAGO)

JADRANSKA 66

631

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


27

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

508.792.499

117.468.927

104

22.580.134

117

108.440.192

364

52.543.541

257

4.519.208

266

504.714.625

131.268.656

95

5.115.297

227

432.858.584

184

32.080.932

305

6.968.952

236 171

500.838.820

3.746.720

233

2.711.382

260

191.788.426

303

86.989.795

214

17.906.280

499.856.896

348.238.205

40

17.635.804

137

1.826.764.509

45

909.070.307

37

342.437.244

16

498.661.193

249.601.005

57

3.099.449

254

688.599.589

132

301.564.697

102

29.863.547

122

498.614.756

71.497.109

124

14.680.263

153

405.910.440

192

28.847.037

320

14.235.370

185

498.141.530

0

0

5.582.012

218

217.749.411

279

10.364.683

362

12.529.187

199

494.045.255

307.746.632

44

41.446.394

65

131.037.978

343

61.804.781

244

0

0

493.139.219

91.006.742

114

1.416.008

289

272.680.486

248

78.468.877

221

27.153.441

132 106

486.908.440

395.021.146

34

43.569.586

61

355.080.917

219

112.747.004

192

36.985.489

481.798.111

277.205.940

52

12.664.114

160

358.411.822

218

135.963.260

171

1.215.498

309

481.777.830

184.715.825

77

2.373.024

267

825.676.611

115

347.930.183

90

11.152.252

207

477.755.244

60.086.780

136

1.194.687

291

182.102.300

309

50.631.365

264

4.334.996

268

477.730.238

434.022.575

29

264.146

323

664.288.380

136

396.602.377

80

26.413.806

134

477.249.917

401.924.753

32

632.710

308

458.596.110

175

79.927.700

220

23.694.392

147

476.595.568

0

0

22.943.444

113

200.290.060

294

115.065.215

187

17.526.048

175

474.746.091

238.614.126

60

3.233.207

252

469.411.276

173

109.599.788

193

0

0

470.597.561

150.076.736

84

36.156.001

78

391.868.121

201

31.921.911

307

5.281.825

258

470.463.997

0

0

5.342.178

222

215.807.515

281

76.612.455

224

6.687.025

239

468.774.486

357.331.538

37

0

0

414.163.222

187

341.693.500

92

20.262.945

157

467.793.323

14.188.249

195

28.229.188

100

113.668.611

362

42.639.728

282

1.765.968

297

466.519.726

17.777.850

190

96.585.134

29

2.704.750.176

25

323.468.248

97

20.095.064

158 313

465.078.497

0

0

0

0

494.369.747

167

33.575.107

301

1.077.919

462.116.755

565.043

260

12.654.502

161

478.572.733

170

160.816.921

150

86.055.772

55

456.730.156

57.205.433

139

0

0

737.815.979

128

268.186.156

109

18.215.000

167 123

452.404.316

11.440.658

205

34.910.648

80

428.928.798

185

222.408.379

126

29.739.973

451.739.650

351.691.036

38

406.238

315

1.746.131.370

50

1.251.858.639

27

71.897.939

62

449.349.194

399.482.013

33

0

0

933.261.776

102

627.843.775

49

96.699.297

49

449.095.628

165.437.363

81

0

0

167.921.799

320

0

0

15.855.796

182

448.650.178

4.810.106

225

14.944.358

151

239.732.686

268

93.483.035

209

12.470.913

200 319

448.356.664

0

0

11.645.474

169

592.684.405

145

21.476.074

336

930.066

446.164.855

338.731.900

41

61.725.929

47

1.399.882.508

67

1.355.310.476

25

135.185.990

38

445.736.277

121.703

274

764.889

301

90.538.239

376

10.620.215

360

17.653.591

173

440.489.933

47.756.783

148

0

0

702.256.183

130

0

0

200.684.418

28

440.359.028

207.656

268

17.653.955

135

503.929.334

164

358.270.715

87

69.645.476

64

429.065.300

38.788

283

3.736.796

244

156.472.336

325

7.440.714

366

5.381.697

257

427.626.760

34.928.485

165

26.477.327

103

403.954.333

194

267.582.691

110

75.993.628

59

425.380.380

98.050.723

111

9.053.120

185

262.245.759

254

28.396.675

321

0

0

423.677.566

23.837.126

182

15.243.110

150

373.457.799

211

51.478.110

261

377.021

336 229

423.643.354

60.551.176

135

1.417.462

288

302.712.102

232

104.835.316

195

8.178.817

420.951.269

263.368.481

55

94.381.695

31

265.374.601

253

170.036.928

146

2.384.191

289

417.634.680

161.706.498

82

2.707.799

261

199.709.723

295

4.687.682

373

14.630.865

184 312

415.481.632

3.882.673

230

38.708.452

69

260.946.995

256

98.713.395

201

1.087.132

409.838.746

0

0

78.936.419

36

2.562.153.457

29

846.704.737

38

0

0

409.551.828

17.337.188

191

5.678.559

216

387.250.167

203

114.506.681

188

8.908.045

223

409.168.181

0

0

1.835.398

281

402.444.699

195

14.233.290

349

552.858

328

398.454.242

65.500

280

80.380

331

458.078.127

176

145.292.531

161

9.142.503

221

389.507.913

0

0

15.443.410

148

345.519.007

223

69.502.529

235

2.530.776

286

389.293.274

0

0

0

0

92.837.143

374

29.330.981

317

11.167.727

206 133

389.204.004

211.894.106

71

24.334.480

109

513.619.709

162

147.083.909

159

27.027.805

388.814.509

28.358.254

175

2.854.051

258

184.395.359

307

18.448.915

345

587.202

327

387.933.877

40.701.946

160

21.962.915

120

525.838.591

157

182.766.536

142

24.105.433

145

387.926.572

302.445.126

46

50.583.205

53

295.162.118

238

144.175.202

162

2.073.778

292

386.120.635

3.820.875

231

4.780.305

233

155.861.421

326

50.437.253

265

3.613.044

276

383.698.221

0

0

8.155.616

191

249.741.770

261

41.887.243

286

6.537.230

242

379.071.572

12.073.293

202

18.051.323

133

121.117.179

354

20.138.792

339

10.345.737

213

375.974.105

27.149.969

177

19.693.887

127

164.289.958

323

48.724.138

271

8.264.490

228

375.379.573

271.883.314

53

1.113.730

295

1.314.549.439

69

695.145.810

45

126.174.664

41


28

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

227

224

JANAF, D.D.

ZAGREB

MIRAMARSKA CESTA 24

228

235

VEMIL D.O.O.

ZAGREB

RUDEŠKA CESTA 140

254

229

206

P.S.C. ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

CAPRAŠKA BB

81

230

225

RTL HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

KRAPINSKA 45

350

231

227

ING-GRAD D.O.O.

ZAGREB

KALINOVICA 3IV

165

232

220

VEČERNJI LIST D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 4

205

233

279

LAVČEVIĆ D.D.

SPLIT

BIHAĆKA 2

50

234

215

AGIT D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 51

179

235

234

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

ZAGREB

KRALJA DRŽISLAVA 6

330

236

295

INTEREUROPA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 3

634

237

243

BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D.

KRALJEVICA

OBALA KRALJA TOMISLAVA 8

497

238

262

JEDINSTVO, D.D.

KRAPINA

MIHALJEKOV JAREK 33

397

239

272

VMD PROMET D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269D

10

240

210

PAN-PAPIRNA INDUSTRIJA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 173

1.008

241

211

HG SPOT D.D.

ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 46

231

242

312

GRANOLIO D.O.O.

ZAGREB

BUDMANIJEVA 5

107

243

198

KUTJEVO D. D.

KUTJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

859

WALLENBORN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO. KG, PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

MASARYKOVA 15

1

244 245 246

254

247

378

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 1

138

DUBROVNIK AIRLINE D.O.O.

ČILIPI

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

149

ATLAS, D.D.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 19

544

FRANJE ČANDEKA 44

55 1.150

248

285

RUTING D.O.O.

RIJEKA

249

327

MLINAR D.D.

KRIŽEVCI

GRDENIĆEVA 27

250

246

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

ZAGREB

ILICA 15/I

769

251

263

ROCHE D.O.O.

ZAGREB

BANJAVČIĆEVA 22

72

252

292

PEVEC TRANSPORT D.O.O.

BJELOVAR

IVANA KOZARČANINA BB

492

253

350

VUPIK D.D.

VUKOVAR

SAJMIŠTE 113/C

886

254

265

PURIS D. D.

PAZIN

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 2

486

255

276

STRIDON-PROMET D.O.O.

SESVETE

IVANA KELEKA 83

225

256

332

L’OREAL ADRIA D.O.O.

ZAGREB

ZAVRTNICA 17

108

257

266

CEDEVITA D.O.O.

ZAGREB

PLANINSKA BB

269

258

296

LAVČEVIĆ INŽENJERING D.O.O.

SPLIT

BIHAĆKA 2

214 876

259

267

ZRAČNA LUKA ZAGREB, D.O.O.

ZAGREB

PLESO BB

260

282

ZOVKO-ZAGREB D.O.O.

SESVETE

SLAVONSKA AVENIJA 63

142

261

291

SOKOL MARIĆ D.O.O.

ZAGREB

TRG MARŠALA TITA 8II

2.861

TELEGRA D.O.O.

SVETA NEDJELJA

PLEŠIVIČKA 3

154

268

TRGONOM D.O.O.

NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 13

526

ZM D.O.O.

ZAGREB

VESLAČKA 2

196

262 263 264 265

290

METEOR GRUPA D.O.O.

VARAŽDIN

OPTUJSKA 12

274

266

281

KIKA NAMJEŠTAJ D.O.O.

ZAGREB

ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 25

306

267

233

DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 62A

28

268

331

NOVA TV D.D.

ZAGREB

REMETINEČKA CESTA 139

292

269

244

DISTRI-PRESS D.O.O.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

197

270

385

PROJEKTGRADNJA D. D.

SLAVONSKI BROD

ISTOČNA VEZNA CESTA BB

541

271

299

METSS D.O.O.

ČAKOVEC

ŽRTAVA FAŠIZMA 2/A

454

272

357

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

ČAKOVEC

ZAGREBAČKA 42A

416

273

256

BINA - ISTRA, D. D.

PULA

GIARDINI 2

10

274

207

ISTRAVINO D.D.

RIJEKA

TOME STRIŽIĆA 8

222

275

293

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

OSIJEK

RIBARSKA 1

648

276

232

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB D.D.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

TRG SENJSKIH USKOKA 7-8

40

277

242

LIMEX EMAJL D.O.O.

DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 77A

712

278

249

TVIN D.O.O.

VIROVITICA

ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2

1.263

279

275

PRIMA COMMERCE D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 6

476

280

376

STIPIĆ GRUPA D.O.O.

LUČKO

VENTILATORSKA 24

237

281

300

S&T HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

BORONGAJSKA CESTA 81A

159

SWIETELSKY D.O.O.

ZAGREB

NOVA CESTA 192

45

282 283

309

PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC

ČAKOVEC

IND.ZONA ISTOK, RUDOLFA STEINERA 7

622

284

364

SAME DEUTZ-FAHR ŽETELICE D.O.O.

ŽUPANJA

INDUSTRIJSKA 5

228

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


29

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

374.895.446

223.372.723

64

53.639.057

51

2.496.679.617

30

2.244.413.921

13

225.921.517

22

370.343.198

4.254.206

226

727.354

304

138.398.020

340

7.202.354

368

5.904.534

248

370.047.475

3.621.590

236

5.102.758

228

104.088.832

367

11.515.081

357

9.645.812

218

365.275.180

9.887.070

208

505.186

311

361.502.377

216

69.196.986

236

14.172.246

186 247

364.040.494

0

0

44.716.860

59

206.647.862

286

62.687.222

243

6.058.478

362.317.693

23.689.317

183

7.766.788

194

176.174.756

313

114.011.736

189

0

0

361.411.629

0

0

14.342.753

155

332.892.591

225

222.952.944

125

8.351.672

227 304

361.355.187

263.414.929

54

2.963.745

256

99.396.725

370

15.555.193

347

1.535.574

360.729.109

0

0

5.146.925

226

218.039.293

278

177.120.554

143

817.327

322

359.281.987

40.832.333

159

55.586.313

50

541.760.828

155

323.917.531

96

31.741.219

116

357.964.356

258.473.088

56

0

0

295.737.454

235

0

0

10.340.789

214

352.554.182

85.257.665

119

3.250.080

251

217.157.708

280

94.625.977

206

1.335.372

307

349.819.825

0

0

36.751.390

75

227.905.996

272

113.148.288

190

12.915.937

195

348.609.634

50.180.238

147

948.415

298

914.280.112

104

169.605.623

147

5.760.761

250

346.455.361

0

0

0

0

245.155.563

263

27.656.967

323

0

0

345.532.039

44.397.774

153

6.555.085

207

366.314.070

214

73.858.760

229

0

0 142

345.169.419

39.425.699

161

16.231.450

145

599.343.890

143

308.656.570

100

24.758.726

342.720.904

0

0

30.509.122

92

334.433.209

224

29.832.940

312

0

0

341.606.976

0

0

7.090.756

199

214.062.617

282

47.090.756

272

0

0 144

337.619.518

309.818.739

43

0

0

149.994.467

333

10.060.023

363

24.264.385

337.618.054

117.764.773

103

8.107.575

192

204.254.222

290

65.686.032

240

19.064.690

162

335.928.938

183.238

270

38.007.238

70

179.389.784

311

97.753.663

204

13.208.328

192

335.396.161

0

0

28.253.647

99

654.715.120

138

380.826.621

83

16.023.947

181

333.258.781

78.080

278

28.577.422

98

407.282.677

190

136.467.118

170

25.455.927

137 288

333.035.741

36.049.360

164

612.907

309

440.505.153

179

98.676.583

202

2.481.604

332.687.853

52.966.563

141

0

0

95.242.342

373

5.129.054

372

0

0

330.836.483

938

288

4.338.164

240

921.313.952

103

511.711.708

62

0

0

328.463.621

7.911.697

213

0

0

236.423.161

271

74.862.398

226

3.046.858

281

327.468.677

0

0

2.523.593

264

117.727.341

358

14.431.818

348

5.122.550

260 284

322.989.855

128.792.085

97

23.784.558

110

79.690.328

384

34.779.641

298

2.864.114

322.605.758

115.403.958

106

34.734.812

82

330.553.801

226

174.056.216

145

7.053.850

235

321.287.420

0

0

11.868.035

168

122.579.605

351

13.894.796

351

4.594.895

265

321.174.860

99.730.007

110

37.365.824

73

974.097.389

100

910.686.675

36

62.887.224

70

321.063.515

0

0

5.022.913

230

197.626.021

297

22.031.534

333

160.186.503

36

320.921.814

417.606

262

21.479.202

123

121.137.303

353

21.601.202

335

26.280.228

135

320.662.421

97.456.476

112

96.728.196

28

373.132.206

212

241.084.022

119

25.752.427

136 234

319.587.853

0

0

2.546.455

263

160.308.026

324

29.619.981

314

7.301.521

318.632.897

0

0

4.342.103

239

899.367.638

108

183.557.577

141

51.523.053

84

318.458.192

673.453

256

5.042.578

229

169.408.166

318

46.349.773

275

48.252.578

87

318.432.461

0

0

14.740.427

152

517.865.866

160

73.832.813

230

1.248.445

308

318.229.310

12.530.807

201

9.367.015

184

153.092.839

328

10.370.268

361

316.436

339

315.533.565

12.904.202

200

0

0

280.616.641

244

0

0

45.128.348

94

315.488.302

8.834.778

210

9.870.813

179

78.273.050

386

28.888.953

319

10.231.101

215

315.386.448

0

0

18.743.237

132

316.201.545

228

40.579.015

288

18.700.979

164

314.754.799

0

0

6.553.469

208

77.825.186

387

21.641.984

334

2.920.134

283 204

314.274.493

0

0

3.920.411

243

170.842.321

316

21.073.138

337

11.769.586

313.429.660

0

0

1.944.696

278

2.903.333.212

23

195.457.908

134

208.336.180

24

311.418.810

41.341.278

158

12.043.496

164

284.590.840

242

137.675.909

168

11.130.857

208 127

311.084.245

0

0

5.482.546

219

193.549.022

301

52.364.667

258

28.168.857

309.036.829

242.505.542

59

6.173.157

211

49.578.658

396

26.209.815

328

0

0

308.939.492

222.568.546

65

0

0

393.600.773

198

25.947.367

329

12.911.544

196

308.892.050

217.914.556

67

5.223.767

224

279.002.933

245

210.296.645

128

28.349.227

125

307.867.502

20.150.512

186

17.973.979

134

187.851.175

306

80.408.411

219

1.670.052

302

307.695.192

625.247

257

7.126.580

198

268.329.049

251

41.341.341

287

25.454.933

138

306.413.715

5.332.915

223

7.209.580

197

150.121.395

332

72.573.320

232

1.003.683

317

305.159.032

0

0

17.435.766

139

144.810.885

337

42.297.557

284

5.642.127

253

304.935.402

3.022.318

240

6.463.143

210

192.754.196

302

113.028.943

191

17.407.820

176

304.665.391

286.221.711

50

0

0

272.137.976

249

27.029.859

324

37.159.000

104


30

RANG-LJESTVICA

RANG PREMA UK. PRIHODU

BROJ RADNIKA

2008.

2007.

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

285

287

BEIERSDORF D.O.O.

ZAGREB

KRIŽNA 18

46

286

278

MD PROFIL D.O.O.

ĐAKOVO

INDUSTRIJSKA ZONA BB

286

287

329

IPK TUČ D.O.O.

ČEPIN

ULICA GRADA VUKOVARA 18

234

288

305

FINVEST CORP D.D.

ČABAR

IVANA GORANA KOVAČIĆA 24

661

289

306

ELECTROLUX D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 3

30

290

273

PETROKOV, D.O.O.

ZAGREB

MRKŠINA, KLARA 52D

158

291

277

CONSULTANTS GRUPA D.O.O.

ZAGREB

TRAKOŠĆANSKA 4

30

292 293

307

294

283

295

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D. D. SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

DR. MILE BUDAKA 1

502

CE-ZA-R D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA LONČARA 15

113

VULKAL D.O.O.

ZAGREB

SAMOBORSKA CESTA 310

149

PROFECTUS ŠPANSKO D.O.O.

ZAGREB

REMETINEČKA 112

0 140

296

370

PZC SPLIT D.D.

SPLIT

HERCEGOVAČKA 104

297

348

ĐAKOVŠTINA D.D.

ĐAKOVO

ELEKTRIČNE CENTRALE 12

554

298

228

ETRADEX D. O. O.

PIĆAN

BENAZIĆI 99

84

299

298

300 301

311

302 303

310

304

KNAUF D.O.O.

KNIN

KOSOVO BB

139

KMAG D.O.O.

GORNJI STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA 18J

42

SONIK D.O.O.

ZADAR

BENKOVAČKA 1A

526

KORLEA D.O.O.

ZAGREB

JOSIPA MAROHNIĆA 1

9

HEP-PLIN D.O.O.

OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

139

KONČAR-GIM D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

484

305

239

ZAGREBGRADNJA D.O.O.

ZAGREB

V RAVNICE 6

690

306

303

SUPER SPORT D.O.O.

ZAGREB

KRČKA 18D

915 27

307

SENSO MIKRO D.O.O.

ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 46

308

314

MEGGLE HRVATSKA D.O.O.

OSIJEK

ZELENO POLJE 34

247

309

393

NOVI AGRAR D.O.O.

OSIJEK

ĐAKOVŠTINA 3

362

310

335

BAUMAX ZAGREB D.O.O.

ZAGREB-SUSEDGRAD

VELIMIRA ŠKORPIKA 11

399

311

280

GENERALTURIST, D.O.O.

ZAGREB

I PILE 1

269

312 313

252

314

NIVONEKRETNINE D.O.O.

ZAGREB

MEDVEDGRADSKA 19

0

LAGER BAŠIĆ, D.O.O.

ZAGREB

IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 8

71 136

24SATA D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 3D

315

353

PULJANKA D. D.

PULA

ANTICOVA 5I

434

316

288

RADIN-REPRO I ROTO D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA CESTA 194

207

317

286

AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

230

318

330

MUCIĆ & CO D.O.O.

DONJI MUĆ

RADNA ZONA PRISIKE 0

185

319

318

GAVRANOVIĆ, D.O.O.

ZAGREB

MAJSTORSKA 2

394

320

389

ELEKTROMETAL D.D.

BJELOVAR

FERDE RUSANA 21

474

321

301

ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 269D

341

322

302

323 324 325

319

326

TETRA PAK D.O.O.

ZAGREB

BUZIN, CEBINI BB

35

ANTUNOVIĆ TA D.O.O.

ZAGREB

ZAGREBAČKA AVENIJA 100A

353

PEVEC PROIZVODNJA D.O.O.

BJELOVAR

TRG STJEPANA RADIĆA 26

113

VJESNIK D.D.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 4

523

ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O.

ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 6A

0

327

333

TRAST D.D.

SPLIT

GAT SVETOG DUJE 4

411

328

337

TRGOCENTAR D.O.O.

ZABOK

RADNIČKO NASELJE BB

359

329

391

330

TEAM D.D.

ČAKOVEC

DOBRIŠE CESARIĆA 5

353

EXPORTDRVO D.D.

ZAGREB

MARULIĆEV TRG 18

119

331

322

EUROTRADE D. O. O.

ROVINJ (ROVIGNO)

GOSPODARSKA ZONA GRIPOLE-SPINE BB

156

332

360

SLOBODNA DALMACIJA - TRGOVINA D.O.O.

SPLIT

PARK MLADEŽI BB

660

333

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.

BUZIN

BANI 110

15

334

DIV D.O.O.

SAMOBOR

BOBOVICA 10A

226

335

CB&I LUMMUS S.R.O. - PODRUŽNICA ZAGREB

ZAGREB

ŠARENGRADSKA 9

0

336

VOLVO-HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

SAVSKA OPATOVINA 42

44

337

397

FERO-TERM MALOPRODAJA, D.O.O.

BUZIN

BANI 73/B

198

338

294

LOCAT CROATIA D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 33

12

339

189

ELEKTROPROMET D.D.

ZAGREB-NOVI ZAGREB

AVENIJA DUBROVNIK 6

157

340

334

BRODOSPLIT-TVORNICA DIZEL MOTORA D.O.O.

SPLIT

PUT SUPAVLA 21

335

341

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.

LEPAJCI

VELIKA VES BB

11

342

GLAXOSMITHKLINE D.O.O.

ZAGREB

LIVADARSKI PUT 7

75

Izvor: Fina

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


31

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

300.867.694

51.765.962

145

32.487.073

86

79.873.883

383

49.598.497

270

769.246

324

300.730.536

3.528.257

237

207.917

325

241.674.105

267

38.459.117

292

33.310.817

112

300.110.958

15.391.773

194

0

0

545.931.547

153

256.782.168

114

1.035.497

315

294.820.735

71.665.412

123

4.102.184

242

739.467.916

127

507.594.789

63

32.316.033

115

292.979.817

50.863.386

146

0

0

178.903.004

312

19.451.071

343

307.816

340

292.487.738

5.434.392

222

2.065.407

275

189.316.903

305

42.286.875

285

3.918.613

273

291.862.566

0

0

34.312.640

84

1.603.378.241

56

56.469.038

250

22.197.689

152

291.802.964

221.554.157

66

0

0

202.071.940

292

36.249.436

295

14.861.375

183

289.631.282

0

0

79.476.564

35

179.413.791

310

163.800.756

149

4.006.028

272

289.548.792

0

0

17.519.163

138

164.383.383

322

80.603.624

218

0

0

289.533.211

0

0

370.306

317

145.748.302

336

49.780.000

269

0

0

289.230.247

0

0

16.332.327

144

205.947.165

288

125.448.523

178

47.960.745

88 296

289.038.290

5.316.386

224

1.184.238

292

778.012.234

125

338.752.980

93

1.818.147

288.127.763

0

0

2.322.824

270

63.939.693

392

20.933.311

338

0

0

288.077.933

119.819.533

100

37.590.658

72

288.968.645

241

192.449.130

135

12.561.767

198

287.983.823

10.159.897

207

1.911.453

279

127.460.059

345

6.119.148

370

9.037.179

222

285.327.953

0

0

2.479.679

265

107.411.290

366

26.702.509

326

5.044.999

263

283.384.353

279.682.203

51

0

0

32.303.210

399

105.382

379

805.969

323

283.358.378

0

0

10.192.220

176

275.383.673

246

0

0

22.692.140

149 255

281.781.442

166.813.117

80

424.963

314

261.612.968

255

50.042.432

267

5.482.076

281.608.799

0

0

6.637.094

205

434.928.651

182

29.627.553

313

19.425.561

160

281.317.186

0

0

106.518.153

24

172.758.994

315

152.077.279

157

6.207.666

245

279.235.823

8.635.900

211

4.514.516

235

103.923.059

368

11.607.554

356

0

0

279.079.257

31.036.858

170

43.828

332

119.576.399

357

33.260.255

303

2.065.758

293

278.513.890

20.000

284

45.393.835

58

445.953.930

177

253.537.702

115

35.434.668

109

277.438.279

0

0

0

0

168.340.132

319

1.648.791

377

29.207.625

124 270

276.790.441

89.754.233

115

0

0

115.326.324

360

0

0

4.142.757

276.100.875

0

0

1.550.967

286

84.090.215

381

3.835.243

376

0

0

275.447.831

26.081.861

180

5.228.170

223

89.086.109

377

17.773.592

346

1.089.069

311 301

273.762.253

2.792.454

242

40.662.853

66

88.739.809

378

0

0

1.670.723

273.554.818

0

0

657.784

307

392.629.307

199

175.456.626

144

6.764.842

237

273.174.067

0

0

7.966.214

193

98.060.100

372

29.304.665

318

5.024.487

264 83

272.283.077

3.657.185

235

82.831

330

169.547.286

317

18.999.677

344

52.318.248

272.088.154

0

0

12.098.957

163

266.430.490

252

38.917.856

290

0

0

271.269.496

0

0

11.373.761

171

86.365.672

380

49.908.282

268

1.929.377

294

270.871.185

0

0

2.111.287

274

226.466.635

274

53.506.806

253

0

0

269.743.938

30.291.492

172

14.652.302

154

579.890.568

148

197.744.129

132

54.864.314

79

268.830.586

52.337.412

143

0

0

74.902.077

388

11.989.701

355

373.515

337

266.730.248

7.260.305

215

1.851.697

280

360.760.108

217

57.431.956

249

24.043.576

146

264.449.306

45.135.521

152

32.107.014

87

256.214.143

257

93.709.126

208

1.502.166

306

263.315.763

3.114.529

239

2.457.465

266

210.058.226

285

118.718.019

183

3.029.698

282

262.961.790

0

0

0

0

1.372.779.904

68

0

0

0

0

259.155.310

46.916.659

151

744.323

303

147.262.836

335

45.922.835

276

2.201.933

291

258.265.302

2.493.829

245

10.533.067

174

120.376.476

356

53.455.319

254

0

0

256.811.573

0

0

1.138.234

294

204.811.309

289

38.884.628

291

13.294.128

189

256.298.770

139.049.224

89

4.485.221

237

211.443.921

284

102.557.648

199

0

0

255.459.870

186.330.033

75

3.047.868

255

123.779.537

349

30.273.960

310

1.909.792

295

254.438.980

0

0

0

0

108.238.615

365

33.376.843

302

18.143.412

168

254.207.530

0

0

17.410.792

140

86.733.347

379

74.815.111

227

3.807.277

274 0

253.024.671

87.550.438

116

47.631.209

56

303.409.589

231

137.365.359

169

0

251.599.334

0

0

4.499.246

236

385.561.047

204

4.499.246

374

0

0

251.028.165

5.805.511

220

17.132.259

142

73.210.790

389

32.311.883

304

0

0

250.802.040

0

0

22.490.576

118

274.372.408

247

93.847.366

207

53.228.307

82

250.695.219

0

0

24.643.223

108

843.791.638

112

117.129.790

185

169.564

345

250.554.767

0

0

0

0

310.874.668

230

168.486.610

148

16.595.050

178

250.490.338

212.188.602

70

0

0

79.032.154

385

0

0

920.981

320

250.057.205

0

0

0

0

2.660.450.885

27

0

0

165.175.090

35

249.472.714

6.003.537

219

112.597

328

254.441.610

260

34.248.566

299

372.894

338


32

RANG-LJESTVICA

343

BROJ RADNIKA

NAZIV, MJESTO I ADRESA PODUZETNIKA

2007.

2008.

RANG PREMA UK. PRIHODU

REMONT I ODRŽAVNJE PRUGA D.O.O.

ZAGREB

TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 13

674

344

328

AUTOKUĆA BAOTIĆ D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 282

80

345

374

FEROIMPEX D.O.O.

VUKOVAR

DUNAVSKI PRILAZ 3

7

346

326

SPAČVA D.D. VINKOVCI

VINKOVCI

DUGA 181

1.146

347

308

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

ZAGREB

MASARYKOVA 28

303

348

352

GUMIIMPEX - GRP D.O.O.

VARAŽDIN

PAVLEKA MIŠKINE 64/C

209

349

226

PLIVA D.D.

ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 49

59

350

365

HEMPEL D. O. O.

UMAG (UMAGO)

NOVIGRADSKA ULICA 32

111

351

383

TONDACH HRVATSKA D.D.

BEDEKOVČINA

MATIJE GUPCA 2

284

352

396

LONIA D.D.

KUTINA

VINKOVAČKA 2

190

353

338

KONČAR - KUĆANSKI APARATI D.O.O.

ZAGREB

ŽITNJAK BB

568

354

341

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

ZAPREŠIĆ

INDUSTRIJSKA 1

236

355

351

VODOVOD-OSIJEK D.O.O.

OSIJEK

POLJSKI PUT I 1

816

356

216

S IMMORENT JOTA D.O.O.

ZAGREB

IVANA LUČIĆA 2A

0

357

AGROPRERADA D.D.

IVANIĆ-GRAD

ŽITNA 1

107

358

NIN ELEKTROCOMMERCE, D.O.O.

POLIČNIK

POSLOVNA ZONA GRABI

150

359

336

MCCANN ERICKSON D.O.O.

ZAGREB

HEINZELOVA 33A

56

360

392

PEMO D.O.O.

DUBROVNIK

VUKOVARSKA 26

221

361

399

RENOPROM, D.O.O.

SVETA NEDJELJA

LJUBLJANSKA 4

162

362

382

TRGOSTIL, D.D.

DONJA STUBICA

TOPLIČKA CESTA 16

401

363

IGM-TOUNJ D.D.

TOUNJ

TOUNJ 17

495

364

MUNIS D.O.O.

ZAGREB

BOROVCI 7A-7B

53

365

TOMBIA, D.O.O.

SPLIT

KOPILICA 62

115

366

377

MAZIVA-ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 175

302

367

390

LUKA RIJEKA D.D.

RIJEKA

RIVA 1

957

368

344

SLOBODNA DALMACIJA D.D.

SPLIT

ULICA HRVATSKE MORNARICE 4

544

369

366

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT

KRAJ SV. MARIJE 1

222

370

380

VALALTA D. O. O. ROVINJ

ROVINJ

CESTA VALALTA - LIM BB

321

ISTRA CEMENT D.D.

PULA

REVELANTEOVA 4

163

AUTOTRANS D.O.O.

RIJEKA

ŽABICA 1

607

ARMKO D.D.

KONJŠĆINA

PEŠĆENO BB

107

371 372

381

373 374

361

IVERICA D.O.O.

BJELOVAR

SLAVONSKA CESTA 17

165

375

339

GP DUBROVNIK D.D.

DUBROVNIK

ĐIVA NATALI 7

370

376

375

377

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

IVANIĆ-GRAD

ETANSKA CESTA 8

343

CHROMOS BOJE I LAKOVI, D.D.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 173D

250

378

372

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.

OPATIJA

MARŠALA TITA 198

843

379

342

HS PRODUKT D.O.O.

KARLOVAC

MIRKA BOGOVIĆA 7

902

380

387

381 382 383

373

384

VELEKEM D.D.

ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 51

150

SHOPPING CITY ZAGREB D.O.O.

JABLANOVEC

KRAPINSKA 7

0

LEK ZAGREB D.O.O.

ZAGREB

MAKSIMIRSKA 120

63

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

ZAGREB

NOVA CESTA 93

727

TRGOVINA KRK D.D.

MALINSKA

DUBAŠLJANSKA 80

203

385

323

MAGNA GLOBAL D.O.O.

ZAGREB

HEINZLOVA 62A

8

386

304

INTRONIC D.O.O.

ZAGREB

KOVINSKA ULICA BB

84

387

KONČAR, D.D.

ZAGREB

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

51

388

JAKŠINIĆ D.O.O.

SVETI IVAN ŽABNO

TRG KARLA LUKAŠA 20

167

389

DINARIK D.O.O.

DONJI PROLOŽAC

PROLOŽAC BB

109

390

SLAVONIJA-SLAD D. O. O.

NOVA GRADIŠKA

URIJE BB

44

391

OMCO CROATIA D.O.O.

MALI TABOR

MALI TABOR 40/1

303

392

VAMACO M.V. D.O.O.

ZAGREB

DRAŠKOVIĆEVA 54

11

393

TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 218

78

394

FERTUS D.O.O.

DALJ

BANA J. JELAČIĆA BB

6

395

HATTRICK D. O. O.

ZAKUČAC

ZAKUČAC B.B.

41

396

COMPUTECH D.O.O.

ZAGREB

ZELENI TRG 1

19

397

MODIBIT D.O.O.

SAMOBOR

SVETE ANE 87

46

398 399 400 Izvor: Fina

354

ISTRACOMMERCE D. D.

PAZIN

TRG SLOBODE 2

322

VAJDA D. D. ČAKOVEC

ČAKOVEC

ZAGREBAČKA 4

400

CARIN D.O.O.

ZAGREB

OREŠKOVIĆEVA 1

385

Obrada podataka: HGK

nove tvrtke na ovogodišnjoj rang-ljestvici


33

RANG-LJESTVICA

svote: u kn UKUPNI PRIHOD

PRIHOD OD IZVOZA

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

RANG

RANG

VRIJEDNOST IMOVINE

RANG

KAPITAL I REZERVE

INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

RANG

RANG

247.518.872

0

0

3.344.687

249

153.797.166

327

10.935.898

359

437.237

333

246.768.562

0

0

2.808.557

259

33.466.148

398

11.432.445

358

6.538.150

241

246.738.797

2.525.327

244

43.110.700

62

196.820.672

299

95.754.838

205

6.607

350

246.177.776

143.095.413

86

1.733.439

285

411.452.590

188

121.011.983

181

11.994.295

203

246.070.859

6.422.050

216

21.480.884

122

477.130.860

171

286.798.832

104

1.702.871

299

244.171.332

23.569.276

184

34.705.438

83

196.830.897

298

115.819.791

186

18.058.413

170

242.691.519

87.206.395

117

0

0

7.200.547.376

11

7.044.819.511

5

280.315

341

240.260.105

84.112.903

120

31.777.392

88

255.755.722

258

207.565.079

129

1.587.903

303

239.674.201

38.436.377

162

19.391.739

130

390.413.644

202

152.791.173

154

19.058.738

163

238.927.620

0

0

1.338.307

290

98.634.730

371

45.021.981

277

12.137.627

202

238.842.911

118.838.171

102

244.708

324

242.171.312

266

135.355.829

172

10.590.745

211

238.558.804

0

0

32.674.057

85

246.429.400

262

142.415.605

163

7.540.883

232 25

238.016.567

2.055

287

310.804

320

1.007.762.672

97

374.647.148

85

205.179.959

237.079.737

0

0

5.882.141

214

604.873.669

142

13.139.087

353

0

0

235.687.240

2.754.321

243

8.608.516

188

297.759.668

233

129.830.835

175

6.662.074

240 110

235.366.856

60.757.767

134

15.395.019

149

221.384.513

276

30.202.125

311

35.358.403

234.740.999

62.393.502

131

3.455.677

246

67.911.207

391

19.708.795

341

0

0

234.512.438

0

0

5.363.322

221

47.338.052

397

5.463.322

371

0

0

234.224.362

1.516.688

251

0

0

142.493.515

339

26.841.350

325

0

0

234.172.814

0

0

2.270.096

271

101.156.808

369

52.765.462

256

1.071.248

314

234.012.322

0

0

3.330.797

250

407.958.891

189

132.165.152

174

40.122.772

98

233.787.941

0

0

10.099.687

178

371.145.148

213

19.543.790

342

10.944.830

209

233.133.264

96.201.291

113

2.020.948

277

51.043.960

395

8.407.731

365

3.281.649

278

232.673.418

70.525.790

125

9.477.712

183

295.501.707

236

241.368.759

118

4.394.350

267 159

230.270.693

115.841.911

105

2.249.751

272

550.782.438

152

351.698.646

89

19.668.847

229.502.718

5.774.637

221

0

0

433.221.263

183

92.380.152

210

40.383.623

97

229.474.603

0

0

1.099.886

297

144.243.845

338

62.998.704

242

500.020

330

229.471.080

66.030.626

127

24.946.250

107

237.204.524

270

158.119.245

152

3.162.042

279

228.976.246

224.190.556

63

0

0

520.852.008

158

274.506.686

108

21.624.915

154 230

228.436.751

19.712.984

187

0

0

237.723.722

269

78.097.737

222

8.078.729

228.201.678

4.194.420

227

276.711

321

114.996.058

361

50.128.041

266

13.890.332

188

227.701.337

125.844.311

98

19.365.521

131

148.361.526

334

87.058.528

213

12.906.931

197

227.053.252

0

0

1.504.617

287

211.530.837

283

51.155.838

262

3.126.535

280

227.015.346

139.524

272

6.075.598

212

133.495.598

342

23.324.574

331

10.511.583

212 216

226.308.071

64.241.109

130

7.052.349

201

255.464.496

259

140.854.861

164

10.211.354

226.111.524

139.300.793

88

3.184.215

253

1.088.618.953

89

929.370.030

35

0

0

225.203.773

194.705.657

72

20.417.246

126

190.048.345

304

27.797.064

322

22.043.086

153 0

225.113.839

476.932

261

1.151.804

293

120.795.495

355

33.893.040

300

0

222.952.135

0

0

500.320

312

365.592.780

215

0

0

0

0

222.652.605

216.189.590

68

4.365.538

238

201.122.934

293

38.143.865

293

0

0

222.190.615

327.920

265

2.641.340

262

218.607.330

277

148.148.680

158

7.514.765

233

221.246.313

0

0

11.934.187

166

80.751.178

382

65.853.930

239

1.023.994

316 335

221.167.227

0

0

186.780

327

57.867.452

394

610.579

378

384.265

221.046.684

25.404.879

181

6.570.694

206

152.881.632

329

66.570.693

238

0

0

220.368.657

0

0

29.519.529

96

1.406.377.316

65

1.119.417.268

30

13.056.501

194

219.880.671

1.025.216

253

785.202

300

126.675.122

346

7.430.471

367

6.696.308

238

219.232.825

0

0

322.011

319

124.053.895

348

4.318.141

375

22.270.616

151

218.644.012

79.455.749

121

35.774.322

79

206.019.351

287

71.270.666

234

637.276

326

218.589.833

192.073.797

73

31.055.705

89

152.436.454

330

81.598.728

217

38.996.354

100

218.477.560

43.061.562

154

12.021.807

165

121.811.772

352

29.435.778

316

6.970

349

218.122.494

6.182.581

218

1.112.402

296

109.340.015

363

46.724.831

274

27.686.034

131

217.534.144

0

0

11.051.263

173

58.136.907

393

47.089.483

273

0

0

217.175.950

0

0

8.799.237

186

16.346.510

400

13.013.637

354

0

0 342

216.958.104

190.582

269

20.906.039

125

115.825.480

359

74.308.606

228

271.758

216.444.632

0

0

0

0

167.828.862

321

6.410.548

369

1.526.873

305

215.769.970

0

0

378.406

316

69.739.840

390

29.617.958

315

5.090.230

262

213.493.528

54.457

281

1.828.159

282

151.721.190

331

89.120.983

212

5.883.648

249

213.210.459

0

0

5.668.224

217

183.933.271

308

31.389.559

308

7.543.744

231


ŽUPANIJE

400 ŽUPANIJSKIH NAJ

400 najvećih ostvaruje od 72,2 do 99,9 posto prihoda gospodarstva županije

Veronika Lozić OSIM UOBIČAJENE ŽUPANIJSKE ANALIZE 400 najvećih hrvatskih poduzetnika prema podacima godišnjih financijskih izvješća za 2008., u ovoj je publikaciji napravljen iskorak te je objavljeno 400 najvećih poduzetnika za svaku pojedinu županiju. Obradu je temeljem podataka Fine napravio HGK. Vrlo je zanimljivo vidjeti što za županiju znači njenih 400 najvećih.

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima U gospodarski jačim županijama udjel prvih 400 u ukupnom broju poduzetnika županije je neznatan (u Gradu Zagrebu 1,5 posto, Splitskodalmatinskoj županiji 4,2 posto, Istarskoj pet posto, Zagrebačkoj 5,9 posto...), a u onima koje su ekonomski slabije, prvih 400 predstavlja

35


36

ŽUPANIJE

veliku većinu (primjerice, 84 posto ukupnog broja u Požeško-slavonskoj županiji ili 86,2 posto u Ličko-senjskoj). Slične tendencije vidljive su i kod broja zaposlenih u prvih 400 u odnosu na ukupno županijsko gospodarstvo, ali na višoj razini jer su prvorangirane tvrtke najveće u svojoj sredini.

Zbog istog razloga i njihov udjel prema ukupnom prihodu i dobiti nakon oporezivanja je značajniji i u većini županija prelazi 90 posto, a u Ličko-senjskoj se potpuno približio 100 posto. U Zagrebačkoj županiji, Primorskogoranskoj, Osječko-baranjskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Gradu Zagrebu stanje je povoljnije jer njihovih prvih 400 ostvaruju između 70 posto i 75 posto ukupnog prihoda gospodarstva županije i potvrđuje veću raširenost i razvijenost gospodarstava tih županija. Struktura 400 najvećih poduzetnika prema djelatnostima Europska unija je potkraj 2006. objavila novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2, koju moraju primjenjivati sve države članice, a to se odnosi i na nas kao državu kandidata za članstvo. To je zahtijevalo promjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti NKD 2002. i preregistraciju svih gospodarskih subjekata i njihovih dijelova. Nova klasifikacija NKD 2007. primjenjuje se od početka 2008., a osnovna svrha joj je prilagođavanje stvarnim promjenama u strukturi djelatnosti. Tako je zbog sve veće važnosti voda i sličnog uvedeno novo područje E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada, zatim je izdvojeno

iz dotadašnjeg područja prometa i veza zasebno područje J Informacije i komunikacije, te M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i R Umjetnost, zabava i rekreacija. Valja naglasiti, da se ova klasifikacija koristi samo za statističke svrhe. Kao i prethodnih godina prerađivačka industrija i trgovina su najvažnije djelatnosti i za skupinu 400 najvećih. U usporedbi sa 2007. dalje se pogoršao odnos između ove dvije djelatnosti na štetu industrije, jer se i prema broju zaposlenih i prema ostvarenom ukupnom prihodu povećao udjel trgovine uz istodobno smanjenje udjela prerađivačke industrije. To potvrđuje i podatak da se od 400 najvećih tvrtki njih 112 bavilo prerađivačkom industrijom prema 114 u 2007. godini, a trgovinom njih 141 (što je također za dvije tvrtke manje nego 2007.) Najveća promjena u strukturi obavljanja djelatnosti u skupini 400, neovisno o promjenama u klasifikaciji djelatnosti, dogodila se u tzv. financijskim i ostalim uslužnim djelatnostima zbog isključivanja leasing društava iz klasičnog poduzetničkog sektora, zbog čega je ukupno u tim djelatnostima smanjen broj tvrtki sa 42 u 2007. na 30 u 2008., dok se ukupni prihod smanjio u istoj relaciji od 30.368 milijuna kuna na 17.118 milijuna.


_aYg^[[l:dhSfe]WbaĨfW e^Sf[`ahSUhWÅlS'"]`1 u Bosnu i Hercegovinu u Srbiju

na Kosovo

unutar Hrvatske

u Crnu Goru

na Kosovo

u Crnu Goru u Makedoniju

u Makedoniju

u Srbiju

u Bosnu i Hercegovinu

poslani iznos (kn)

nova naknada*

500,00

0 050,00

500,01 - 1 000,00

0 075,00

1 000,01 - 2 000,00

0 115,00

2 000,01 - 3 500,00

0 150,00

3 500,01 - 5 000,00

0 200,00

5 000,01 - 6 400,00**

0 300,00

0,01 -

© 2009 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.

unutar Hrvatske

dh^bcVcV`cVY^oVjhaj\j!lZhiZgcjc^dcdhikVgj_Zeg^]dY^`dckZgo^_dbkVīZ\cdkXVjYgj\jkVajij# `V`dW^hiZhVocVa^X^_ZcZhaVc_VkZÈ^]^ocdhV!gVhe^iV_iZhZcVīVaiZgj^a^cVodk^iZ%&$)-(.&++X^_ZcZedo^kVdYgZÕj_ZkVīiZaZ[dch`^deZgViZg#

transfer novca uslugu nudi:

www.posta.hr - 01/ 4839 166


38

ŽUPANIJE

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

6.742

8,12

95,1

47.676

5,25

99,9

vrijednost imovine

43.616.666.469

4,36

113,3

ukupni prihod

41.709.324.457

6,10

107,9

1.658.989.067

4,98

96,2

794.721.539

4,61

200,5

broj tvrtki br. zaposlenih

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja prosječna neto plaća Zaprešić

investicije Izvor: Fina

4.074

109,6

2.969.914.187

4,76

83,8

Obrada podataka: HGK

Samobor

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima 5,9%

Velika Gorica

u broju poduzetnika

77,1%

prema ukupnom prihodu

71,7%

prema dobiti nakon oporezivanja

55,7%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


39

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

1

15 P.Z. AUTO d.o.o.

2.839.695.793

76.837.061

2

17 MERCATOR - H d.o.o.

2.611.593.376

26.508.435 3.237

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

3

46 MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

1.602.067.493

25.776.725

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

4

52 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, d.d.

1.520.059.403

5

93 AUTOZUBAK d.o.o.

139 412

0 1.707

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

986.007.865

6.970.349

465

Održavanje i popravak motornih vozila

6

149 STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.

561.089.480

22.716.698

170

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

7

153 FLIBA d.o.o.

540.351.543

30.731.954

504

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

8

175 GRIČ PETROL d.o.o.

498.141.530

5.582.012

23

9

194 SAMOBORKA d.d.

452.404.316

34.910.648

368

Proizvodnja žbuke

10

216 HIDROCOMMERCE, d.o.o.

389.507.913

15.443.410

255

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

11

255 STRIDON-PROMET d.o.o.

327.468.677

2.523.593

225

Nespecijalizirana trgovina na veliko

12

262 TELEGRA d.o.o.

320.662.421

96.728.196

154

Proizvodnja ostale električne opreme

13

300 KMAG d.o.o.

287.983.823

1.911.453

42

14

334 DIV d.o.o.

253.024.671

47.631.209

226

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

15

354 MESSER CROATIA PLIN d.o.o.

238.558.804

32.674.057

236

Proizvodnja industrijskih plinova

16

357 AGROPRERADA d.d.

235.687.240

8.608.516

107

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

17

361 RENOPROM, d.o.o.

234.224.362

0

162

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

18

376 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

227.015.346

6.075.598

343

Elektroinstalacijski radovi

19

381 SHOPPING CITY ZAGREB d.o.o.

222.952.135

500.320

0

20

403 E PLUS, d.o.o.

211.041.676

173.924

136

Nespecijalizirana trgovina na veliko

21

445 KUEHNE & NAGEL d.o.o.

195.374.563

2.105.175

130

Skladištenje robe

22

463 EKZ ZAGREB Entwicklungs d.o.o.

186.459.575

0

0

23

487 Genera d.d.

176.709.902

0

329

24

493 MEDIA PUBLICUM d.o.o.

175.635.462

7.593.744

16

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

25

511 HEP-Trgovina d.o.o.

170.906.447

4.614.580

14

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

26

517 TERRA JASKA d.o.o.

169.131.910

0

65

Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

27

518 KAJZER-PROM d.o.o.

168.721.891

2.105.395

50

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

28

535 OPIK d.o.o.

161.693.531

242.211

235

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

29

539 F.K.T. d.o.o.

161.017.309

3.234.298

197

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

30

550 RÖFIX d.o.o.

158.576.586

12.324.201

61

31

570 MM t.p.

153.403.266

1.330.055

114

32

589 ALPLA d.o.o.

149.663.333

6.477.992

32

33

610 GRAĐEVINSKO DRUŠTVO GRANIT a.d., Podružnica ZAGREB

145.047.174

0

7

34

615 K.S.U.-COMPANY d.o.o.

143.487.267

3.121.692

64

Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

35

616 J.u.A. Frischeis d.o.o.

143.358.144

0

94

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

36

618 BIDD-SAMOBOR d.o.o.

142.458.417

17.777.033

20

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

37

629 Ljekarne JOUKHADAR

140.254.659

0

124

38

632 AUTOKUĆA - ŠTARKELJ, d.o.o.

140.072.484

5.678.249

61

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

39

633 UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

139.788.811

13.413.650

24

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

40

647 KVASAC d.o.o.

137.970.368

14.078.507

128

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

41

648 SCANIA HRVATSKA d.o.o.

137.923.961

0

61

Trgovina ostalim motornim vozilima

42

663 SANCTA DOMENICA d.o.o.

135.600.609

2.648.540

30

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

43

670 GRA-PO d.o.o.

134.594.827

10.201.266

32

Nespecijalizirana trgovina na veliko

44

694 INKER, d.d.

129.093.263

0

644

Proizvodnja sanitarne keramike

45

716 CONSULE d.o.o.

125.895.687

3.711.231

174

Nespecijalizirana trgovina na veliko

46

732 WULF SPORT d.d.

122.958.903

0

214

Trgovina na veliko odjećom i obućom

47

733 SMIT-COMMERCE d.o.o.

122.890.958

3.735.101

95

48

758 D.B.T., d.o.o.

117.964.716

5.203.614

45

49

791 MATASCOMMERCE d.o.o.

113.657.652

82.478

14

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

50

800 ROBIĆ d.o.o.

112.797.236

53.114

61

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

Organizacija izvedbe projekata za zgrade Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja žbuke Prerada i konzerviranje mesa Proizvodnja ambalaže od plastike Gradnja cesta i autocesta

Ljekarne

adresa 10410 Velika Gorica Zagrebačka bb 10410 Velika Gorica Hrvatske bratske zajednice 1 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 3 10340 Vrbovec Zagrebačka 148 10410 Velika Gorica Zagrebačka bb 10292 Šenkovec Zagrebačka 6 10255 Gornji Stupnik Gospodarska ulica 5 10430 Samobor Mirka Kleščića 7 10430 Samobor Zagrebačka 32 A 10255 Gornji Stupnik Donji Stupnik, Ledinska bb 10360 Sesvete Ivana Keleka 83 10431 Sveta Nedjelja Plešivička 3 10255 Gornji Stupnik Gornjostupnička 18 J 10430 Samobor Bobovica 10 a 10290 Zaprešić Industrijska 1 10310 Ivanić-Grad Žitna 1 10431 Sveta Nedjelja Ljubljanska 4 10310 Ivanić-Grad Etanska cesta 8 10298 Jablanovec Krapinska 7 10255 Gornji Stupnik Gospodarska 16 /C 10431 Sveta Nedelja Gospodarska 2 10298 Jablanovec Krapinska 7 10436 Rakov Potok Svetonedeljska 2 10410 Velika Gorica Rakarska 7 10000 Zagreb Ulica grada Vukovara 37 10450 Jastrebarsko Trešnjevka 22 10255 Gornji Stupnik Gornjostupnička 2 A 10340 Vrbovec Antuna Mihanovića 3 10310 Ivanić-Grad Kralja Tomislava 40 10294 Donja Pušća Pojatno, Ulica Lusci 3 10454 Krašić Gornje Prekrižje 4 10431 Sveta Nedjelja Vojvodići 19 10410 Velika Gorica Ivana Gorana Kovačića 13 10410 Velika Gorica Dr. Jurja Dobrile 50 10410 Velika Gorica Ljudevita Posavskog 49 10430 Samobor Matijaša Korvina 7 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 3 10410 Velika Gorica Zagrebačka 28 10410 Velika Gorica Zagrebačka 115 10291 Prigorje Brdovečko Prudnička 98 10437 Bestovje Radnička 19 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 69 10255 Gornji Stupnik Gospodarska 5 B 10290 Zaprešić Industrijska 1 10434 Strmec Samoborski Dr. Franje Tuđmana 8 10255 Donji Stupnik Pod bregom 6 10255 Gornji Stupnik Gornjostupnička 9 b 10290 Zaprešić Nova ulica 2 10451 Pisarovina Donja Kupčina 277 10410 Velika Gorica Kolodvorska bb


40

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51

811 BIRIN d.o.o.

111.294.040

3.291.746

21

52

818 AUTO KUĆA CULAK d.o.o.

110.627.590

2.138.629

80

53

833 RIMC, d.o.o.

108.163.248

8.913.413

20

54

844 LAPOR d.o.o.

107.226.787

15.988.488

79

55

890 ZAPREŠIĆANKA d.o.o.

101.722.790

3.765.595

96

56

906 HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.

99.532.705

3.810.483

55

57

918 METALMINERAL d.d.

98.600.812

1.278.454

15

58

925 ASFALTNI PROIZVODNI SUSTAVI d.o.o.

98.038.018

870.822

2

59

939 ŠPOLJAR-TRANSPORT d.o.o.

97.098.608

1.593.030

118

60

943 VELAS, d.o.o.

96.439.358

2.916.816

126

61

968 Klimaoprema d.d.

94.139.319

6.961.932

158

62

977 OMD MEDIA d.o.o.

93.424.149

306.457

14

63

980 HVAR, d.o.o.

93.254.305

4.295.024

82

64 1.038 AUTO GAŠPARIĆ d.o.o.

87.976.035

21.430

36

65 1.055 DALEKOVOD-CINČAONICA d.o.o.

86.584.083

295.981

109

66 1.058 Montcogim - Plinara d.o.o.

86.412.094

9.331.640

20

67 1.084 EKO-FLOR PLUS d.o.o.

84.449.939

1.983.340

246

68 1.088 NIVA TRGOVINA d.o.o.

84.263.519

0

9

69 1.147 FUNDA d.o.o.

80.572.555

6.403.866

184

70 1.149 GRADIK GRAĐENJE d.o.o.

80.470.923

5.700.204

25

71 1.153 TRGOINGRAD d.o.o.

80.166.703

1.449.553

85

72 1.224 GT AUTOMOBILI d.o.o.

76.023.374

1.094.441

23

73 1.237 TRADE AIR d.o.o.

75.465.242

9.341.592

60

74 1.238 KUDELIĆ d.o.o.

75.450.286

3.119.468

76

75 1.248 LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o.

75.077.745

0

27

76 1.253 T.P.M. d.o.o.

74.939.251

15.883.256

14

77 1.274 POLJO-NOVA d.o.o.

73.593.889

85.475

11

78 1.276 Profine Croatia d.o.o.

73.515.767

2.492.423

32

79 1.281 PA-VIN d.o.o.

73.239.317

8.046.488

16

80 1.284 OFFERTISSIMA d.o.o.

73.140.275

2.955.682

178

81 1.297 SAFIR - TELUR GRADNJA d.o.o.

72.301.742

11.364.214

0

82 1.307 AGRO - PROMES d.o.o.

71.488.800

602.464

28

83 1.308 GROMEL d.o.o.

71.486.711

3.185.192

27

84 1.311 VALTEC d.o.o.

71.364.841

1.356.988

30

85 1.315 MST INTERNATIONAL d.o.o.

71.130.625

1.642.696

5

86 1.330 RS METALI d.d.

70.197.169

1.548.924

308

87 1.331 LACIO GRUPA d.o.o.

70.130.146

314.537

4

88 1.350 DUKOM d.o.o.

69.256.933

178.504

88

89 1.351 AUTO ARBANAS, d.o.o.

69.213.943

2.739.642

28

90 1.361 MLAKAR VILIČARI d.o.o.

68.986.497

796.505

45

91 1.364 FIDIFARM, d.o.o.

68.814.634

6.423.809

58

92 1.376 Bolton Croatia d.o.o.

68.119.934

4.433.781

4

93 1.389 LIMARIJA-SEBASTIJAN d.o.o.

67.601.289

2.599.777

59

94 1.422 AUTO-PEBA d.o.o.

65.808.610

227.343

60

95 1.423 BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o.

65.805.878

3.417.889

25

96 1.425 KARBON-NOVA d.o.o.

65.758.331

0

44

97 1.435 VG Komunalac d.o.o.

65.429.634

403.731

210

98 1.442 REKO d.o.o.

65.265.524

204.677

23

99 1.447 KENDA, d.o.o.

64.777.428

0

48

64.280.284

0

124

100 1.456 MONTKEMIJA d.d.

djelatnost

adresa

10430 Samobor Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Bobovica bb 10340 Vrbovec Nespecijalizirana trgovina na veliko Luka 349 a 10431 Sveta Nedjelja Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dr. Franje Tuđmana 6 10410 Velika Gorica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Kralja Zvonimira 5 10290 Zaprešić Nespecijalizirana trgovina na veliko Trg Žrtava Fašizma 6 10431 Sveta Nedjelja Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Vojvodići bb 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Svetonedjeljska cesta 16 10000 Zagreb Nespecijalizirana trgovina na veliko Lašćinska cesta 94 10295 Kupljenovo Cestovni prijevoz robe Zagrebačka 1a 10410 Velika Gorica Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Vukomerička bb 10430 Samobor Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo Kralja Petra Krešimira IV bb 10000 Zagreb Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Šoštarićeva 10 10430 Samobor Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Nikole Šubića Zrinskog bb 10419 Staro Čiče Održavanje i popravak motornih vozila Velikogorička 19 A 10370 Dugo Selo Obrada i prevlačenje metala Trnoščica bb 10431 Sveta Nedjelja Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Trg Ante Starčevića 2 10255 Gornji Stupnik Skupljanje neopasnog otpada Gornjostupnička cesta 96 10000 Zagreb Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Bleiweisova 13 10290 Zaprešić Osnovno čišćenje zgrada Bana Josipa Jelačića 45 10000 Zagreb Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Oranice 26 10380 Sveti Ivan Zelina Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Šulinec 4/a 10410 Velika Gorica Održavanje i popravak motornih vozila Vukomerička bb 10410 Velika Gorica Zračni prijevoz putnika Pleso 10381 Bedenica Prerada i konzerviranje mesa Bedenica bb 10430 Samobor Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Ulica Grada Wirgesa 10 10298 Donja Bistra Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Pojatno 10360 Sesvete Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom Industrijska cesta 34 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 10410 Velika Gorica prodavaonicama Vukomerička bb 10450 Jastrebarsko Nespecijalizirana trgovina na veliko Većeslava Holjevca 20 10431 Novaki Nespecijalizirana trgovina na veliko Dr.Franje Tuđmana 33 10000 Zagreb Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dubravkin trg 5 10380 Sveti Ivan Zelina Mješovita proizvodnja Polonje 98 a 10450 Jastrebarsko Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom Zagrebačka 9 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim 10431 Sveta Nedjelja proizvodima Dr. Franje Tuđmana 59 10450 Jastrebarsko Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Braće Radić 11 10431 Sveta Nedjelja Lijevanje željeza Alojza Vojvodića 17 10431 Sveta Nedjelja Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ulica platana 30 10370 Dugo Selo Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Josipa Zorića 70 10410 Velika Gorica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Sisačka 45 10437 Bestovje Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Savska cesta 1 a 10437 Bestovje Proizvodnja farmaceutskih pripravaka Rakitje 10000 Zagreb Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Šarengradska 9 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Pleševička 6 10431 Sveta Nedjelja Održavanje i popravak motornih vozila Ljubljanska 7 10255 Gornji Stupnik Nespecijalizirana trgovina na veliko Gospodarska 9 10290 Zaprešić Nema podataka Maršala Tita 94 10410 Velika Gorica Gradnja cesta i autocesta Ivana Gorana Kovačića 13 10373 Hrušćica Nespecijalizirana trgovina na veliko Dumovečka 27 10290 Zaprešić Nespecijalizirana trgovina na veliko Krapinska 37 10290 Zaprešić Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Lužnički odvojak 2


41

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 1.493 HIDREL d.o.o.

62.056.592

2.201.975

102 1.506 PERI oplate i skele d.o.o.

61.764.655

103 1.509 OMV-INDOIL d.o.o.

61.542.868

104 1.515 ZAPREŠIĆ, d.o.o.

djelatnost

115

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

15.648.459

22

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

6.865.751

29

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

61.398.390

65.773

207

105 1.546 PASTOR INŽENJERING d.d.

60.240.026

122.628

67

106 1.561 AGROVOĆE d.o.o.

59.517.291

2.535.498

103

107 1.562 GORICA STAKLO d.o.o.

59.351.501

5.771.869

49

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

108 1.576 VUGRINEC d.o.o.

58.884.739

2.459.575

38

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

109 1.578 GRADEM-LUMAR d.o.o.

58.847.912

1.137.343

4

110 1.597 DURATA d.o.o.

58.266.422

235.078

53

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

111 1.604 FOEDUS d.o.o.

57.894.594

135.187

12

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

112 1.629 UNIJA - PROIZVODNJA d.o.o.

57.244.855

896.027

3

113 1.638 SAMOBORČEK d.o.o.

56.798.703

149.184

176

114 1.644 PORSCHE ZAGREB d.o.o.

56.696.213

48.385.147

0

115 1.666 LAGERMAX AUTOTRANSPORT d.o.o.

55.987.373

0

105

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

116 1.677 TRADEXCO d.o.o.

55.526.495

1.848.199

75

Nespecijalizirana trgovina na veliko

117 1.678 METAL-TRGOVINA-FILKO d.o.o.

55.461.345

1.400.791

40

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

118 1.688 HELB d.o.o.

55.285.892

10.275.610

83

Elektroinstalacijski radovi

119 1.689 KAPITEL d.o.o.

55.235.331

4.409.099

148

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

120 1.703 P.P.-INVEST d.o.o.

54.874.926

1.842.522

56

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

121 1.710 KRATIS d.o.o.

54.499.604

3.956.534

83

Ostalo tiskanje

122 1.711 MAKSIMA-TRGOVINA d.o.o.

54.496.009

1.831.823

19

123 1.719 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE d.o.o.

54.277.526

0

93

124 1.724 POWERCOM SISTEMI d.o.o.

53.992.472

0

16

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

125 1.746 TAHOGRAF, d.o.o.

53.020.095

2.056.612

55

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

126 1.749 Feroimpex automobilska tehnika d.o.o.

52.941.375

4.939.612

189

127 1.781 KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.

51.988.458

121.445

86

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

128 1.794 ALPHACAN d.o.o.

51.803.511

162.367

45

129 1.796 SIŽE KUPRES d.o.o.

51.759.074

6.126.565

69

130 1.822 GRADIP d.d.

50.901.883

153.309

53

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

131 1.852 KOMUNALAC d.o.o.

50.090.964

0

208

132 1.873 ENERGO-TEHNA d.o.o.

49.526.849

1.541.996

17

Postavljanje podnih i zidnih obloga

133 1.874 J & J d.o.o.

49.519.565

733.189

29

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

134 1.886 VIP SISTEMI d.o.o.

49.165.780

3.650.415

2

135 1.892 INSAKO d.o.o.

48.887.433

3.359.251

24

Nespecijalizirana trgovina na veliko

136 1.911 ROTOMETAL PROMET d.o.o.

48.498.136

5.801.991

39

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

137 1.925 D.P. GRADNJA d.o.o.

48.143.465

2.197.146

25

Nespecijalizirana trgovina na veliko

138 1.930 KIRŠ-PROM d.o.o.

48.039.641

1.079.345

15

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

139 1.931 MAESTRAL-GP d.o.o.

48.032.740

0

95

Fasadni i štukaturski radovi

140 1.934 DREZGA-DERŽIĆ d.o.o.

47.933.858

2.674.719

16

Nema podataka

141 1.955 ISKRA d.d.

47.460.845

198.052

110

142 1.956 STEP CO, d.o.o.

47.424.459

234.519

23

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

143 1.967 TERMOVOD MONTAŽA d.o.o.

47.203.889

562.596

87

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

144 1.970 PORSCHE MOBILITI d.o.o.

47.086.912

1.011.640

25

Ostalo kreditno posredovanje

145 1.972 ZAGREB GSE d.o.o.

47.001.429

4.763.948

2

146 1.973 DRVOPROIZVOD d.d.

46.962.199

511.398

119

147 2.004 F.I. Food International d.o.o.

46.191.723

1.051.709

17

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

148 2.011 BERMES d.o.o.

46.037.399

72.052

32

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

149 2.022 IZGRADNJA d.o.o.

45.794.709

423.779

100

150 2.032 ZAMA d.o.o.

45.634.198

1.679.202

33

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

Nespecijalizirana trgovina na veliko Djelatnosti putničkih agencija Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

Gradnja cesta i autocesta

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

Organizacija izvedbe projekata za zgrade Piljenje i blanjanje drva

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

adresa 10415 Novo Čiče Novo Čiče bb 10255 Gornji Stupnik Dolenica 20 10255 Gornji Stupnik Gospodarska 18 10290 Zaprešić Pavla Lončara 2 10437 Rakitje Novačka 2 10310 Ivanić Grad Žitna 1 10410 Velika Gorica Stjepana F. Jape 83 10293 Dubravica Kraj Gornji 10430 Samobor Ćirilometodska 19 /C 10370 Dugo Selo Industrijska ulica 1 10000 Zagreb Kačićeva 7 a 10290 Zaprešić Industrijska 29 10430 Samobor Dobriše Cesarića 26 10410 Velika Gorica Zagrebačka bb 10296 Luka Zagorska Magistrala 14 10431 Sveta Nedelja Industrijska 8 10290 Zaprešić Maršala Tita 121 10370 Dugo Selo Slavka Kolara 4 10310 Ivanić-Grad Trg Vladimira Nazora 15 10255 Gornji Stupnik Pod bregom 1 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 14 A 10291 Brdovec I. Gregorića 10 10430 Samobor Kralja Petra Krešimira IV bb 10434 Strmec Samoborski Franje Tuđmana 8 10431 Sveta Nedjelja Dr. Franje Tuđmana 24 10432 Bregana Strma 12 10340 Vrbovec Kolodvorska 29 10291 Prigorje Brdovečko Zagrebačka 93 10430 Mala Rakovica Mirnovečka ulica 32 10340 Vrbovec Zagrebačka 144 10430 Samobor Perkovčeva 59 10431 Sveta Nedjelja Obrtnička ulica 5 10370 Dugo Selo Zagrebačka 2 b 10000 Zagreb Ulica Grada Vukovara 269 D 10408 Velka Mlaka Smendrovićeva 30 10430 Samobor Svetonedeljska 19 10430 Samobor Lešće 31 D 10340 Vrbovec Zagrebačka 25 a 10430 Samobor Pod brezom Odvojak 14 10437 Bestovje Obrtnička 2 10380 Sveti Ivan Zelina Fučkani 6 10419 Vukovina Školska 22 10436 Rakov Potok Ladovići 13 10000 Zagreb Velimira Škorpika 21 10000 Zagreb Ulica Kneza Branimira 29 10450 Jastrebarsko Većeslava Holjevca 23 10382 Donja Zelina Brezovec zelinski 18 10294 Donja Pušća Zagorska 14 10290 Zaprešić Maršala Tita bb 10437 Bestovje Dr. Franje Tuđmana 6


42 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

151 2.038 DIN, d.o.o.

45.528.223

152 2.048 DUBRAVICA d.d. 153 2.052 RSI ZAGREB d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

884.566

261

45.268.429

0

86

Uzgoj svinja

45.238.915

1.121.214

27

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

154 2.053 GAŠPARIĆ-AUTO, d.o.o.

45.238.775

78.035

41

Nespecijalizirana trgovina na veliko

155 2.057 KODRIĆ-SILEX d.o.o.

45.108.652

196.823

42

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

156 2.071 PALMA d.o.o.

44.858.229

3.694.673

119

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

157 2.073 AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.

44.819.747

1.708.530

115

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

158 2.074 MICROCLIMA d.o.o.

44.786.358

3.091.546

34

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

159 2.075 BBV SPORT d.o.o.

44.766.410

4.900.429

20

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

160 2.077 Deichmann trgovina obućom, d.o.o.

44.716.229

2.383.809

53

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama

161 2.083 BIJUK HPC d.o.o.

44.565.638

832.845

36

Obrada i prevlačenje metala

162 2.120 BOŽJAKOVINA, d.d.

43.881.730

929.742

65

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

163 2.150 CETIS-ZG d.o.o.

43.195.801

2.244.048

22

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

164 2.171 CORDIAL d.o.o.

42.702.344

131.517

40

Nespecijalizirana trgovina na veliko

165 2.180 ŠANDRK d.o.o. Zaprešić

42.543.080

108.195

102

166 2.205 URADI SAM, trgovina d. o. o.

42.125.195

3.261

57

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

167 2.241 BETON-RAD d.o.o.

41.442.236

50.294

28

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

168 2.259 MANDI CENTRUM d.o.o.

41.042.743

0

42

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

169 2.268 IVAKOP, d.o.o.

40.769.634

154.878

68

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

170 2.298 PLODINEC d.o.o.

40.281.679

4.376.875

16

Proizvodnja mlinskih proizvoda

171 2.302 Deceuninck d.o.o.

40.232.035

0

8

172 2.324 CHROMOS d.d.

39.798.422

6.207

117

173 2.326 FUCHS MAZIVA d.o.o.

39.786.034

2.625.538

29

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

174 2.328 VELUX HRVATSKA d.o.o.

39.763.858

1.118.050

19

Nespecijalizirana trgovina na veliko

175 2.334 BIFF d.o.o.

39.622.040

173.911

22

Uzgoj svinja

176 2.345 ELEKTRODA ZAGREB, d.d.

39.448.121

57.772

84

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

177 2.359 MABA-COM, d.o.o.

39.206.513

324.647

49

Ostalo tiskanje

178 2.388 AKRO OBJEKT d.o.o.

38.730.184

1.557.346

58

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

179 2.401 IVAN GRADITELJSTVO d.o.o.

38.554.847

403.110

52

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

180 2.406 AGRO-GROM d.o.o.

38.417.493

2.730.916

21

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

181 2.419 PAP-PROMET, d.o.o.

38.227.870

1.199.925

32

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

182 2.432 PASTOR - TVA - d.d.

38.016.713

22.846

74

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

183 2.465 FIBKOMERC ZAGREB d.o.o.

37.285.412

387.306

8

184 2.484 JEGER d.o.o.

37.083.201

1.378.735

80

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama

185 2.493 AEKS d.o.o.

36.921.463

2.671.486

76

Obrada i prevlačenje metala

186 2.496 VELEBIT-PROMET d.o.o.

36.905.056

1.284.046

51

Cestovni prijevoz robe

187 2.513 PTP-Zaprešić d.o.o.

36.527.095

3.460.276

24

Nespecijalizirana trgovina na veliko

188 2.529 GIMPEX GOSPODARSKA VOZILA d.o.o.

36.157.860

0

7

189 2.541 METAL-ELEKTRO d.d.

35.966.694

1.509.253

78

Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

190 2.544 DEKOD TELEKOM d.o.o.

35.916.729

3.535.547

15

Proizvodnja računala i periferne opreme

191 2.563 RIGHTPHONE d.o.o.

35.666.482

552.885

2

192 2.577 INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.

35.418.282

2.513.211

58

Nespecijalizirana trgovina na veliko

193 2.608 ALU-KON, d.o.o.

34.902.810

846.985

75

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

194 2.619 MARTINJAK d.o.o.

34.739.397

437.174

12

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

195 2.628 LAURA d.o.o.

34.607.185

858.237

15

Nespecijalizirana trgovina na veliko

196 2.635 GRADEL d.o.o.

34.436.380

1.469.549

72

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

197 2.640 SPECTATOR KONSTRUKT d.o.o.

34.359.911

2.133.658

6

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

198 2.643 SERTO-BEL d.o.o.

34.350.344

2.635.291

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

199 2.646 Bonfanti d.o.o.

34.341.940

5.273.908

39

Prerada čaja i kave

200 2.649 BRKOVIĆ d.o.o.

34.264.293

0

64

Oporaba posebno izdvojenih materijala

Proizvodnja ostalog namještaja

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Nespecijalizirana trgovina na veliko Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

adresa 10315 Novoselec Park hrvatskih mučenika 4 10293 Dubravica Pavla Štoosa 109 10431 Mala Gorica Odvojak Augusta Šenoe 9 10410 Velika Gorica Velikogorička 19 10430 Samobor Hrastina 74 10450 Jastrebarsko Donja Reka 24 10430 Samobor Dobriše Cesarića 26 10437 Bestovje Dr 10431 Sveta Nedjelja Obrtnička 3 10000 Zagreb Turinina 5 10430 Samobor Celine bb 10370 Dugo Selo Božjakovečka 6 10431 Sveta Nedjelja Industrijska 11 10431 Sveta Nedjelja Industrijska 12 10290 Zaprešić Maršala Tita 22 10434 Strmec Samoborski Kipišće 13 10419 Vukovina Rakitovec 242 A 10000 Zagreb Žitnjak bb 10310 Ivanić-Grad Savska 50 10419 Vukovina Seljine brigade 43 10370 Dugo Selo Industrijska 3 10430 Samobor Zagrebačka 30 10430 Samobor I Krmica 8 10010 Zagreb Avenija V. Holjevca 40 10293 Dubravica Rozganska cesta 38 10290 Zaprešić Ruševje 7 10431 Sveta Nedjelja Brezjanski put 33 10290 Zaprešić K. Š. Đalskog 33 10312 Kloštar Ivanić Caginečka 9 /B 10430 Samobor Perkovčeva 88 10431 Sveta Nedelja dr. Franje Tuđmana 77 10437 Rakitje Novačka cesta 2 10291 Zdenci Brdovečki Putine 7 10431 Novaki Industrijski odvojak 1 10310 Ivanić-Grad Omladinska 45 10370 Dugo Selo Industrijska 5 10290 Zaprešić Ilije Gregorića 20 10430 Samobor Dobriše Cesarića bb 10382 Donja Zelina Donjozelinska 36 10430 Samobor Tatjane Marinić 2 10000 Zagreb Trnjanska 59 A 10431 Kerestinec Kerestinečka cesta bb 10382 Donja Zelina Goričica 10383 Komin Zadrkovec 58 10292 Šenkovec Harmica 10410 Velika Gorica Slavka Kolara 2 A 10000 Zagreb Miramarska 24 10255 Gornji Stupnik Stupničke šipkovine 20 10431 Kerestinec Svetonedjeljska 66 10431 Sveta Nedjelja Industrijska 3


43

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 2.667 PRO BASTAL d.o.o.

33.904.117

1.947.620

202 2.670 ŽELJEZNAR d.o.o.

33.852.630

1.991.403

9

203 2.673 MATO EL-D d.o.o.

33.804.146

7.086.984

56

204 2.680 MASSIVE d.o.o.

33.676.898

2.560.813

22

205 2.681 BAUELEKTRO d.o.o.

33.674.779

2.617.328

31

206 2.686 PEŠUN-PEŠUN d.o.o.

33.537.934

368.909

111

207 2.690 CAPAROL d.o.o.

33.465.527

1.436.788

16

208 2.698 TEMBO d.o.o

33.303.283

4.787.071

19

209 2.701 DENIT-B, d.o.o.

33.239.034

650.134

8

210 2.762 IHOR PARK d.d.

32.462.339

5.078.052

14

211 2.763 ENERGO METAN d.o.o.

32.453.446

1.225.448

8

212 2.786 K-PRIKOLICE d.o.o.

32.184.981

91.219

6

213 2.808 JURVAL d.o.o.

31.851.906

997.769

23

214 2.809 VELKOM d.o.o.

31.850.445

427.312

70

215 2.812 LJEKARNA PALAC

31.788.701

3.091.817

17

216 2.816 VG Vodoopskrba d.o.o.

31.745.346

2.747.758

110

217 2.821 Degi Jankomir d.o.o.

31.677.617

0

0

218 2.831 FIGARO d.o.o.

31.588.689

62.101

21

219 2.834 VARTA REMINGTON RAYOVAC d.o.o.

31.551.289

1.742.729

1

220 2.845 BALTIK, d.o.o.

31.337.382

1.266.360

11

221 2.859 VIBAU-GRAĐEVINSKA TEHNIKA d.o.o.

31.109.471

133.066

6

222 2.870 GRAMIP-TPS d.o.o.

30.949.426

323.338

125

223 2.888 FACIES d.o.o.

30.731.631

560.522

43

224 2.891 ORO INTERNATIONAL d.o.o.

30.697.720

1.424.204

6

225 2.899 VIMA-SAMOBOR d.o.o.

30.584.484

15.472.723

3

226 2.908 BRCKO, d.o.o.

30.390.085

504.933

30

227 2.921 GUMA-GRUPA, d.o.o.

30.225.566

0

8

228 2.922 ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

30.198.094

42.549

65

229 2.940 IPROM d.o.o.

29.999.946

1.079.376

18

230 2.959 OMGRAD d.o.o.

29.890.640

831.839

56

231 2.965 MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o.

29.853.317

2.644.626

31

232 2.978 P T M G d.o.o.

29.755.461

3.692.517

15

233 2.990 TRANSPORT MRVELJ d.o.o.

29.627.757

2.980.454

19

234 3.007 PURIĆ d.o.o.

29.458.389

2.497.827

32

235 3.020 SIGNALGRAD d.o.o.

29.239.832

5.093.674

32

236 3.033 KLIS TRGOVINA d.o.o.

29.092.308

101.313

27

237 3.035 PIKO d.o.o.

29.088.440

409.205

38

238 3.036 TRGOMONT d.o.o.

29.079.214

131.781

21

239 3.063 Weitnauer d.o.o.

28.752.891

41.664

18

240 3.077 BAUER GRUPA d.o.o.

28.591.717

3.522.393

44

241 3.084 GRADITELJ-ZAPREŠIĆ, d.o.o.

28.507.896

1.574.955

41

242 3.124 BRUNO-HAL d.o.o.

28.126.059

9.017

32

243 3.125 NISKOGRADNJA USLUGE - d.o.o.

28.124.386

0

201

244 3.149 DON DON d. o. o.

27.812.640

372.676

47

245 3.156 CEDEKAP d.o.o.

27.694.579

203.411

39

246 3.175 PHD media d.o.o.

27.486.320

373.024

3

247 3.183 KOM.-ING., d.o.o.

27.380.538

1.713.825

40

248 3.193 KLAS, d.o.o.

27.282.171

292.374

45

249 3.228 VG Čistoća d.o.o.

26.940.151

965.757

115

250 3.230 EFT HRVATSKA d.o.o.

26.925.494

142.204

2

26

djelatnost

adresa

10415 Novo Čiče Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Lazina Čička 8 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 10090 Zagreb opremom Samoborska cesta 257 10310 Ivanić-Grad Popravak električne opreme Obilaznica bb 10255 Donji Stupnik Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Trgovačka 3 10411 Orle Gradnja cesta i autocesta Bukevje 39 10370 Dugo Selo Prerada i konzerviranje mesa Okunšćak 10431 Sveta Nedjelja Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Obrtnička 15 10255 Gornji Stupnik Nespecijalizirana trgovina na veliko Dragutina Novaka 1 /d 10430 Samobor Nespecijalizirana trgovina na veliko Nikole Šubića Zrinskog 14 10450 Jastrebarsko Slatkovodni ribolov Crna Mlaka bb 10430 Samobor Trgovina plinom distribucijskom mrežom Trg Matice Hrvatske 5 10410 Velika Gorica Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Kurilovečka 2 10340 Vrbovec Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila Eugena De Piennes bb 10410 Velika Gorica Uklanjanje otpadnih voda Ivana Gorana Kovačića 13 10290 Zaprešić Ljekarne Drage Švajcara 9 10410 Velika Gorica Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ivana Gorana Kovačića 13 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 10000 Zagreb uzetim u zakup (leasing) Škorpikova 34 10293 Dubravica Nespecijalizirana trgovina na veliko Čemehovec 10000 Zagreb Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Petrova 120 10430 Samobor Djelatnosti putničkih agencija Tatjane Marinić 13 10437 Bestovje Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo Radnička 9 10342 Dubrava Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo Radnička 33 10434 Strmec Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Samoborska ulica 26 10340 Luka Mješovita proizvodnja Luka 345 10430 Samobor Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Šmidhenova 4 10310 Ivanić-Grad Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Čemernica Lonjska 50 10255 Gornji Stupnik Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Sv. Benedikta 34 10380 Sveti Ivan Zelina Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Katarine Krizmanić 1 10431 Sveta Nedjelja Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana Siget 21 10291 Prigorje Brdovečko Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vatrogasna 12 /A 10430 Samobor Nespecijalizirana trgovina na veliko Mirnovec 20 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 10255 Gornji Stupnik grijanje i klimatizaciju Gornjostupnička 18 10410 Velika Gorica Cestovni prijevoz robe Riječka 21 10430 Samobor Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Andrije Hebranga 54 10437 Bestovje Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Obrtnička 1 10419 Vukovina Nespecijalizirana trgovina na veliko Stančićeva 79 10450 Jastrebarsko Uzgoj peradi Volavje 54 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 10341 Lonjica opremom Lonjica 369 10000 Zagreb Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja Fallerovo šetalište 22 10430 Samobor Ostalo tiskanje Andrije Bijankinija 15 10290 Zaprešić Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kupljenska 57 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Obrtnička 26 10310 Ivanić-Grad Pripremni radovi na gradilištu Vukovarska 1 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 10382 Donja Zelina i kolača Donjozelinska 179 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 10412 Donja Lomnica hranom, pićima i duhanskim proizvodima Odranska 88 10000 ZAGREB Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Zagreb 10255 Gornji Stupnik Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Ledinska bb Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 10310 Ivanić-Grad i kolača Ulica Franje Jurinca 1 10410 Velika Gorica Skupljanje neopasnog otpada Kolodvorska 64 10000 Zagreb Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Trnjanska 37


44 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 3.234 ISCAR ALATI, d.o.o.

26.904.754

435.031

252 3.243 P.S.-LANIKO, d.o.o.

26.795.758

1.795.704

18

253 3.245 FEROTOM ZAGREB d.o.o.

26.789.612

31.010

15

254 3.248 EURONOVA d.o.o.

26.722.738

190.989

11

255 3.256 Matra, d.o.o.

26.659.305

358.567

49

256 3.265 AFIRMACIJA MARSONIA d.o.o.

26.538.632

0

0

257 3.273 BERTOL d.o.o.

26.444.730

76.479

25

258 3.285 METAL KOVIS d.o.o.

26.373.686

4.197.307

15

259 3.304 ACCL AUTO d.o.o.

26.120.845

188.687

9

260 3.312 VG - MONT d.o.o.

26.005.251

1.632.214

6

261 3.323 ANDREIĆ d.o.o.

25.896.593

454.276

92

262 3.332 UNIJABETON d.o.o.

25.774.390

333.394

7

263 3.348 BLITZ - CINESTAR ADRIA, d.o.o.

25.676.893

767.897

30

264 3.356 PROMDEST d.o.o.

25.563.293

41.932

9

265 3.361 FACKELMANN d.o.o.

25.526.283

5.642.119

18

266 3.399 E-ELMES d.o.o.

25.166.318

994.832

16

267 3.418 SEDAM-PLIN d.o.o.

24.999.079

409.930

56

268 3.435 IZBOR TRGOVINA d.o.o.

24.880.892

403.234

15

269 3.447 MLADINA d.d.

24.797.949

0

31

270 3.451 SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o.

24.784.342

3.049

11

271 3.497 ATMAN d.o.o.

24.375.761

873.573

29

272 3.543 P.B. ŽITNJAK d.o.o.

24.078.149

21.234

3

273 3.545 ZIP TRGOVINA d.o.o.

24.067.574

1.284.405

23

274 3.561 KOMUNALNO JASTREBARSKO, d.o.o.

23.977.577

98.876

93

275 3.565 PREPLAM d.d.

23.941.079

714.203

54

276 3.598 EUROLAM d.o.o.

23.673.090

737.222

20

277 3.613 S. i M. ZELINA d.o.o.

23.579.636

233.959

7

278 3.628 JO - LAME d.o.o.

23.455.563

235.089

48

279 3.643 CINČAONA HELENA d.o.o.

23.292.441

2.382.194

56

280 3.649 BUMBAR d.o.o.

23.268.118

2.200.764

16

281 3.660 CIGLENICA d.o.o.

23.184.056

671.050

85

282 3.671 ŠTIMAC d.o.o.

23.144.415

308.803

53

283 3.723 MURING TRGOVINA d.o.o.

22.829.618

2.214.558

3

284 3.729 ADRIATEH d.o.o.

22.799.290

387.096

16

285 3.730 TISKARA ZELINA d.d.

22.795.925

49.667

86

286 3.744 IVANIĆPLAST d.o.o.

22.732.146

648.555

76

287 3.745 VISOKA POSLOVNA ŠKOLA LIBERTAS

22.725.168

11.874.147

25

288 3.768 AKORD-DUBRAVA d.o.o.

22.554.522

0

51

289 3.771 TEH-CUT d.o.o.

22.531.553

154.023

35

290 3.812 MST d.o.o.

22.301.686

6.397.672

25

291 3.814 STROJAR d.o.o.

22.298.262

70.102

56

292 3.832 ALTORIS SL d.o.o.

22.140.277

142.972

0

293 3.838 TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.

22.098.960

2.046.157

6

294 3.841 OTTO BOCK ADRIA d.o.o.

22.079.061

216.117

24

295 3.863 KG ZELINA, d.o.o.

21.876.670

239.957

12

296 3.872 RU - VE d.o.o.

21.798.797

1.219.874

11

297 3.888 KOVA d.o.o.

21.717.158

0

56

298 3.896 SPARTAK d.o.o.

21.668.251

2.474.688

12

299 3.897 ADRIADRVO d.o.o.

21.631.394

0

52

300 3.901 PHAROS SPORT d.o.o.

21.603.767

1.862.728

1

13

djelatnost Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

adresa

10430 Samobor J. Jelačića 134 10340 Sesvete Nespecijalizirana trgovina na veliko Blage Zadre 7 10370 Dugo Selo Cestovni prijevoz robe Rugvička 151 /a 10370 Dugo Selo Nespecijalizirana trgovina na veliko Jantolov breg 1 10413 Kravarsko Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. Ključička 64 10000 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina Zagreb 10408 Velika Mlaka Održavanje i popravak motornih vozila Pavlinska 32 10430 Mala Rakovica Trgovina na veliko alatnim strojevima Stara c. 14 10290 Zaprešić Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Maršala Tita 85 10410 Velika Gorica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Andrije Kačića Miočića 23/A 10370 Dugo Selo Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Zagrebačka 27 10000 Zagreb Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Čulinečka bb 10000 Zagreb Djelatnosti prikazivanja filmova Branimirova 29 10380 Sveti Ivan Zelina Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Sajmišna 24 B Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava10294 Pušća Gornja onicama Kumrovečka cesta 141 10370 Brckovljani Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom Matije Mesića 29 /A 10290 Zaprešić Nespecijalizirana trgovina na veliko Industrijska 1 10380 Sveti Ivan Zelina Proizvodnja fibro-cementa Šulinec 13 10450 Jastrebarsko Proizvodnja vina od grožđa Bana Josipa Jelačića 85 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, 10255 Gornji Stupnik brodovima i zrakoplovima Gornjostupnička 5 b Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme 10382 Goričica (uključujući računala) Zagrebačka 67 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 10000 Zagreb uzetim u zakup (leasing) Radnička cesta 48 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Vodovodna 1 10450 Jastrebarsko Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ulica dr.Franje Tuđmana 47 10297 Jakovlje Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Zagrebačka 85 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 10437 Bestovje pletarskih materijala Rakitje 10380 Sveti Ivan Zelina Uzgoj ostalih goveda i bivola Donje Psarjevo 81 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 10451 Pisarovina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Pisarovina bb 10382 Sveta Helena Obrada i prevlačenje metala Sveta Helena bb 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Novaki 10290 Zaprešić Gradnja mostova i tunela Kupljenska 81 10410 Velika Gorica Nespecijalizirana trgovina na veliko Vukomerička bb 10434 Strmec Samoborski Nespecijalizirana trgovina na veliko Kralja Tomislava 19 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Novaki 10380 Sveti Ivan Zelina Ostalo tiskanje Katarine Krizmanić 1 10310 Ivanić-Grad Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Vukovarska 6 10000 Zagreb Visoko obrazovanje Trg J. F. Kennedya 6 B Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 10341 Lonjica prodavaonicama Greda 12 10410 Velika Gorica Proizvodnja alata Nikole Šopa 28 10452 Donja Zdenčina Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Braće Radića 11 10298 Donja Bistra Lijevanje ostalih obojenih metala Bistranska 214 10000 Zagreb Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima Žitnjak bb 10250 Lučko Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Hrastovička 70 10431 Sveta Nedelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Dr. Franje Tuđmana 14 10380 Sveti Ivan Zelina Nespecijalizirana trgovina na veliko Milutina Barača 4 /a 10431 Sveta Nedjelja Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Ul. Vladimira Nazora 10 10410 Mraclin Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Velika Gorica 10410 Velika Gorica Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Mala Kosnica 3 10345 Gradec Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva J. Grabrić 17 10000 Zagreb Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Beethovenova 20


45

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 3.908 UPP d.o.o.

21.572.789

0

0

302 3.923 STEINER d.o.o.

21.484.018

195.775

35

303 3.929 ZE - TRA d.o.o.

21.437.984

208.127

12

304 3.934 LE-GRAD d.o.o.

21.383.905

286.240

83

305 3.952 DAHA d.o.o.

21.307.346

0

1

306 3.961 MAN Roland Hrvatska, d.o.o.

21.248.788

1.563.439

8

307 3.988 F.K.T. INŽINJERING d.o.o.

21.093.738

302.024

3

308 4.008 EUROZON d.o.o.

20.977.498

110.902

10

309 4.020 JAKOPOVIĆ d.o.o.

20.908.971

759.425

35

310 4.024 FINAL SPORT d.o.o.

20.896.376

1.279.045

3

311 4.027 PAR LUX d.o.o.

20.874.644

2.728.025

2

312 4.032 EL.MA.H. d.o.o.

20.824.576

1.816.360

10

313 4.057 MARHA d.o.o.

20.721.705

10.110

25

314 4.061 BILANDŽIĆ d.o.o.

20.690.317

332.493

18

315 4.071 Klimavent d.o.o.

20.629.085

210.043

41

316 4.075 GRADAS d.o.o.

20.602.645

194.368

26

317 4.076 T.B.S. - TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o.

20.600.772

1.264.298

33

318 4.120 HD-TRADE d.o.o.

20.312.844

1.903

29

319 4.145 VISINA CENTAR d.o.o.

20.180.810

984.050

7

320 4.163 AUTOCENTAR VRBOVEC, d.o.o.

20.082.847

1.855.615

26

321 4.164 MLADEN COMMERCE d.o.o.

20.071.617

2.000.534

15

322 4.165 MIKROKLIMA d.o.o.

20.069.744

2.298.331

34

323 4.222 LJEKARNE BINGULA

19.724.558

535.362

13

324 4.227 PILANA PUKANIĆ d.o.o.

19.692.576

691.616

20

325 4.237 ELDRA d.o.o.

19.646.235

5.388.697

29

326 4.245 ZELINA d.d.

19.578.816

1.321.487

71

327 4.273 M SAN NEKRETNINE d.o.o.

19.414.878

0

20

328 4.276 GRADITELJ-DUGO SELO d.o.o.

19.409.940

590.232

47

329 4.282 MARTIN STROJ d.o.o.

19.399.663

1.393.113

7

330 4.303 ROTOMETAL d.o.o.

19.280.729

1.608.421

18

331 4.330 RAST GRAĐENJE d.o.o.

19.169.363

84.431

36

332 4.333 DRVO-PROM d.o.o.

19.144.425

645.798

26

333 4.354 BOB”S d.o.o.

19.006.270

0

16

334 4.361 IVAMONT d.o.o.

18.964.061

2.460.944

28

335 4.369 V.S.T. d.o.o.

18.922.917

1.303.420

31

336 4.378 GRAĐPROM d.o.o.

18.880.546

997.976

50

337 4.399 BOFROST * ADRIATIC d. o. o.

18.764.792

0

52

338 4.400 KAMENOLOMI KRAŠIĆ, d.o.o.

18.764.601

994.342

17

339 4.403 Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d.

18.755.346

994.901

61

340 4.413 GRADITELJSTVO-ROŽIĆ d.o.o.

18.719.732

2.063.797

22

341 4.419 GTP GRADNJA d.o.o.

18.692.199

1.048.751

5

342 4.424 G.T.P. VRBOVEC d.o.o.

18.672.494

17.324

33

343 4.427 ILDAKS d.o.o.

18.648.597

125.234

18

344 4.433 GENERAL MARKET d.o.o.

18.624.132

1.216.155

54

345 4.440 KUNER-ZAGREB d.o.o.

18.606.416

435.988

13

346 4.445 MOSLAVINA - USLUGE d.o.o.

18.589.682

488.272

31

347 4.449 DEMATEH d.o.o.

18.558.296

1.512.549

21

348 4.459 CAELO d.o.o.

18.519.523

1.794.446

0

349 4.461 HOLI-SAMOBOR d.o.o.

18.504.394

1.248.365

27

350 4.472 TEHNO-ZAGREB d.o.o.

18.440.283

2.894.216

8

djelatnost Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

adresa

10000 Zagreb Petrićeva 4 10431 Brezje Proizvodnja komunikacijske opreme Siget I 25 10380 Sveti Ivan Zelina Nema podataka Krečaves 91a 10313 Graberje Ivaničko Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Zagrebačka 30 10000 Zagreb Nespecijalizirana trgovina na veliko Lastovska 2/a 10431 Sveta Nedjelja Nespecijalizirana trgovina na veliko Industrijska 3 10310 Ivanić Grad Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vukovarska 1 10340 Vrbovec Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom Luka 345 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 10312 Kloštar Ivanić hranom, pićima i duhanskim proizvodima Lipovec Lonjski 4 10000 Zagreb Nespecijalizirana trgovina na veliko Vukelićeva 3 10412 Donja Lomnica Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija Duga ulica 2 10431 Kerestinec Nespecijalizirana trgovina na veliko Sveta Nedjelja 10340 Vrbovec Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Gaj 107 10313 Graberje Ivaničko Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Josipa Badalića 8 /a 10430 Samobor Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo Gornji kraj 38 10410 Velika Gorica Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Kolodvorska 62 10450 Jastrebarsko Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Novaki Petrovinski 100 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 10410 Velika Gorica proizvodima Kurilovečka 128 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za 10437 Bestovje građevinarstvo i inženjerstvo Savska 1 /a 10340 Vrbovec Održavanje i popravak motornih vozila 1. svibnja 3 10000 Zagreb Nespecijalizirana trgovina na veliko Oranice 12 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 10000 Zagreb grijanje i klimatizaciju Ilica 166 10450 Jastrebarsko Ljekarne Vladimira Vidrića 6 10419 Vukovina Piljenje i blanjanje drva Pucekovići 44 10430 Samobor Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Lug Samoborski 10380 Sveti Ivan Zelina Piljenje i blanjanje drva Vladimira Nazora 64 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 10000 Zagreb uzetim u zakup (leasing) Slunjska 32 10370 Dugo Selo Nema podataka Rugvička 176 10435 Sveti Martin pod Okićem Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo Sv. Martin pod Okićem 18 10430 Samobor Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Ulica grada Wirgesa 10 10431 Kerestinec Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Svetonedeljska 74 10410 VELIKA GORICA Piljenje i blanjanje drva Rakitovec 244 Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih 10450 Jastrebarsko flaširanih voda Malunje 28 10310 Ivanić-Grad Ugradnja stolarije Vulinčeva 24 10436 Rakov Potok Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Svetonedeljska 89 10380 Sveti Ivan Zelina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ljudevita Gaja 45 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 10431 Novaki proizvodima Zagrebačka ul. 2 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 10455 Kostanjevac krede i škriljevca Medven Draga 18 10370 Dugo Selo Gradnja vodnih građevina Zagrebačka 35 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 10450 Jastrebarsko krede i škriljevca Ulica dr. Franje Tuđmana 83 10290 Zaprešić Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Maršala Tita 74 /A Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 10340 Vrbovec hranom, pićima i duhanskim proizvodima 7. svibnja 49 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 10430 Samobor opremom Ulica grada Wirgesa 18 10408 Velika Mlaka Nespecijalizirana trgovina na veliko Velikomlačka 17 10430 Samobor Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Miroslava Krleže 11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 10315 Novoselec hranom, pićima i duhanskim proizvodima Kolodvorska 3 10437 Rakitje Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Velebitska 1 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 10000 i kolača Zagreb 10436 Rakov Potok Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Samoborska cesta 138 10250 Lučko Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Hrastovička 70


46 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 4.486 3 M d.o.o.

18.371.332

2.487.057

20

352 4.495 LEXON-LAGER d.o.o.

18.324.283

387.141

27

353 4.508 FLORIDA MARKETING d.o.o.

18.277.663

757.358

8

354 4.512 OPREMA VRBOVEC d.o.o.

18.255.517

868.192

26

355 4.552 KUŠIĆ PROMET d.o.o.

18.089.433

36.613

15

356 4.556 PILIP SAMOBOR d.o.o.

18.077.369

180.905

6

357 4.568 ALGEBRA d.o.o.

18.006.243

3.966.227

21

358 4.571 FEROBAU d.o.o.

17.987.521

858.595

1

359 4.580 B.N.Z. TRGOVINA d.o.o.

17.932.863

397

6

360 4.600 IVMAR d.o.o.

17.818.673

243.054

19

361 4.615 IGA NEKRETNINE d.o.o.

17.768.551

755.480

0

362 4.620 HOFER d.o.o.

17.742.422

774.185

29

363 4.641 KUKEC d. o. o.

17.647.040

1.199.740

14

364 4.645 SCHWOLLER - LUČIĆ d.o.o.

17.628.963

2.046.108

22

365 4.663 PLAMEGAL - TRIO d.o.o.

17.569.731

2.918.718

19

366 4.681 MATIĆ d.o.o.

17.466.852

543.885

34

367 4.684 MONDICOM d.o.o.

17.454.732

0

13

368 4.696 VERTIGO-PRECISA-CNC-TRADE, d.o.o.

17.403.114

477.298

5

369 4.739 BEBER, d.o.o.

17.240.376

10.084

27

370 4.751 Tvornica parketa BUKOVINSKI d.o.o.

17.207.735

392.590

51

371 4.790 ZE-PROM d.o.o.

17.048.638

476.577

20

372 4.792 EUROGAST d.o.o.

17.043.450

386.545

7

373 4.810 TEXO TRGOVINA, d.o.o.

16.950.910

1.386.216

10

374 4.820 LATEKS d.o.o.

16.919.923

1.115.937

108

375 4.855 TIPOMAT d.o.o.

16.728.424

346.043

40

376 4.876 AdLINK MEDIA CROATIA d.o.o.

16.633.377

763.818

4

377 4.916 HIPPO GM d.o.o.

16.451.220

55.300

18

378 4.920 METALMINERAL - KAMEN d.o.o.

16.429.377

500.240

16

379 4.929 BETON-GRAČEC d.o.o.

16.402.761

651.273

4

380 4.930 POSLOVNI CENTAR DONJI GRAD d.o.o.

16.402.311

1.907.352

0

381 4.937 Ljekarna MELISSA zdravstvena ustanova za ljekarničke

16.391.077

1.117.598

8

382 4.938 METROPROJEKT d.o.o.

16.387.801

268.423

1

383 4.946 SABLIĆ d.o.o.

16.365.154

3.986

35

384 4.947 AR-CO ALUMINIJ d.o.o.

16.364.152

0

23

385 4.957 VECTOR DESIGN d.o.o.

16.343.279

508.338

33

386 4.995 MIPEL d.o.o.

16.205.228

0

45

387 4.998 ZELINKA d.d.

16.200.810

0

185

388 5.025 KOKOT AGRO d.o.o.

16.088.778

940.900

9

389 5.042 KADULJA A.M. d.o.o.

16.034.278

1.493.322

12

390 5.052 OBTEGO d.o.o.

15.989.191

583.121

1

391 5.059 FEROMETAL-PRERADA d.o.o.

15.940.818

3.300.051

21

392 5.063 BOX AMBALAŽA d.o.o.

15.930.707

565.681

45

393 5.069 ZELINAPROMET d.o.o.

15.905.685

695.707

27

394 5.079 HORVAT AUTOMOBILI d.o.o.

15.852.112

53.741

9

395 5.134 TREŠNJEVKA GRADNJA d.o.o.

15.611.622

1.143.058

26

396 5.179 PLANET PIROTEHNIKA d.o.o.

15.438.772

864.145

2

397 5.189 PAL-VAL d.o.o.

15.395.832

277.594

18

398 5.232 FEROMIHIN d.o.o.

15.252.196

3.270.368

19

399 5.268 Mm GALON d.o.o.

15.113.261

148.296

6

400 5.278 NOJ PRODUKT d.o.o.

15.071.671

47.506

10

djelatnost

adresa

10415 Novo Čiče Tehničko ispitivanje i analiza Zavrtnica 59 10431 Sveta Nedelja Strojna obrada metala Svetonedeljska 24 10431 Sveta Nedjelja Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Trg Ante Starčevića 5 10340 Vrbovec Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Matije Gupca 4 10380 Sveti Ivan Zelina Proizvodnja pripremljene stočne hrane Donje Psarjevo 61 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 10432 Bregana prodavaonicama Zagrebačka 13 10412 Gornja Lomnica Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Ljudevita Gaja 36 10380 Sveti Ivan Zelina Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Krečaves 91 A 10430 Samobor Nespecijalizirana trgovina na veliko Grič 14 10255 Gornji Stupnik Nespecijalizirana trgovina na veliko Gospodarska 16 A 10000 Zagreb Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Samoborska cesta 236 10450 Klinča Sela Proizvodnja alata Karlovačka cesta 30 10312 Kloštar Ivanić Cestovni prijevoz robe Stjepana Radića 71 10437 Bestovje Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Rakitje 10370 Dugo Selo Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Rugvica 10410 Velika Gorica Nespecijalizirana trgovina na veliko Kolodvorska 137 10431 Sveta Nedjelja Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom Svetonedjeljska 16 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, 10000 Zagreb brodovima i zrakoplovima Zagrebačka 22 10430 Samobor Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Svetonedeljska 13 10292 Šenkovec Proizvodnja sastavljenog parketa Ključ Brdovečki 10380 Sveti Ivan Zelina Proizvodnja gotove betonske smjese Blaževdolska 95 10431 Sveta Nedjelja Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana Industrijski odvojak 3 10430 Samobor Nespecijalizirana trgovina na veliko Trg Antuna Mihanovića 6 10292 Šenkovec Proizvodnja ostale vanjske odjeće Vladimira Nazora 17 10419 Vukovina Ostalo tiskanje Staro Čiće 10000 Zagreb Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Heinzelova 62 A 10290 Zaprešić Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Josipa bana Jelačića 51 10431 Sveta Nedjelja Rezanje, oblikovanje i obrada kamena Svetonedjeljska cesta 16 10410 Velika Gorica Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo S. S. Kranjčevića 6 10000 Zagreb Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina Amruševa 7 10408 Velka Mlaka Nema podataka Školska 1 10000 Zagreb Organizacija izvedbe projekata za zgrade Sobolski put 16 10342 Dubrava Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Svete Margarete 16 10431 Sveta Nedjelja Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Novaki 10431 Sveta Nedelja Usluge pripreme za tisak i objavljivanje Obrtnička 14 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 10370 Dugo Selo i kolača Josipa Zorića 153 10380 Sveti Ivan Zelina Proizvodnja ostale vanjske odjeće Zagrebačka 74 10450 Jastrebarsko Nespecijalizirana trgovina na veliko Mladinska 2 10430 Samobor Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Hebrangova 52 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 10361 Sesvete-Kraljevec opremom Selska cesta 19 10255 Gornji Stupnik Strojna obrada metala Domovićeva 3 Novo Čiče Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona 10415 POSAVSKA 1 10382 Donja Zelina Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga Drenova Gornja 1 C 10290 Zaprešić Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Lugarski breg 10000 Zagreb Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Unačka 12 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava10430 Samobor onicama Ul. Črešni 8 10430 Samobor Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Gradna 5 /B 10315 Novoselec Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Obedišće 61 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 10431 Sveta Nedjelja prodavaonicama Svetonedeljska bb 10410 Velika Gorica Uzgoj ostalih životinja Velika Kosnica 73


47

ŽUPANIJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

1.193

1,44

96,3

16.324

1,80

92,6

11.554.271.301

1,15

105,5

9.861.874.158

1,44

108,3

dobit nakon oporezivanja

456.921.337

1,37

101,9

gubitak nakon oporezivanja

256.725.106

1,49

159,9

broj tvrtki br. zaposlenih vrijednost imovine ukupni prihod

3.675

prosječna neto plaća Krapina

942.913.156

investicije Izvor: Fina

110,2 1,51

102,8

Obrada podataka: HGK

Klanjec

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Marija Bistrica

33,5%

u broju poduzetnika

96,7%

prema ukupnom prihodu

95,5%

prema dobiti nakon oporezivanja

90,0%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


48

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

naziv tvrtkew

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

1

118 Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli

724.404.380 110.653.363

632

2

174 M-PROFIL d.o.o.

498.614.756

14.680.263

431

3

206 GORUP d.o.o.

425.380.380

9.053.120

30

4

238 JEDINSTVO, d.d.

352.554.182

3.250.080

397

5

328 TRGOCENTAR d.o.o.

258.265.302

10.533.067

359

6

341 Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

250.057.205

0

11

7

351 TONDACH HRVATSKA d.d.

239.674.201

19.391.739

284

8

362 TRGOSTIL, d.d.

234.172.814

2.270.096

401

9

373 ARMKO d.d.

228.201.678

276.711

107

10

391 OMCO CROATIA d.o.o.

218.589.833

31.055.705

303

11

471 KONSTRUKTOR d.d.

184.844.925

1.889.511

239

12

572 VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o.

153.339.831

1.827.048

148

13

675 PREVENT ZLATAR d.o.o.

133.539.009

216.598

446

14

805 MAGDALENA

112.124.889

3.340.090

170

15

978 FERO-ERO d.o.o.

93.412.826

199.531

36

16 1.150 KOSTEL PROMET d.o.o.

80.403.398

411.248

364

17 1.185 HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.

78.048.753

388.098

114

18 1.202 ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.

76.999.685

302.338

176

19 1.212 PRESEČKI GRUPA d.o.o.

76.531.408

662.409

180

20 1.258 KOZINA d.o.o.

74.633.598

0

45

21 1.265 EINHELL CROATIA d.o.o.

74.224.504

5.613.781

14

22 1.271 SCHIEDEL PROIZVODNJA DIMNJAKA d.o.o.

73.699.569

10.960.311

38

23 1.273 H.O.N.ING d.o.o.

73.653.018

10.898.199

110

24 1.323 PERFA - BIO d.o.o.

70.567.725

2.798.847

38

25 1.358 GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.

69.058.632

3.509.756

85

26 1.366 STRAHINJČICA d.o.o.

68.795.420

99.107

116

27 1.378 TL-TOME LUČIĆ d.o.o.

68.038.752

39.195

38

28 1.402 GEO-JET d.o.o.

66.827.108

7.591.200

57

29 1.426 STRAŽAPLASTIKA d.d.

65.737.502

73.348

228

30 1.452 INKOP OBUĆA d.o.o.

64.470.959

57.709

301

31 1.487 MGT d.o.o.

62.434.401

19.013.305

41

32 1.494 BULGARI FILATI d.o.o.

62.052.765

0

192

33 1.496 VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o.

62.025.770

1.328.917

112

34 1.524 AUTO BIŠĆAN d.o.o.

61.005.666

811.540

0

35 1.532 REGENERACIJA d.d.

60.849.148

0

279

36 1.554 KOTKA d.d.

59.979.336

900.252

659

37 1.623 Kamenolom Gorjak d.o.o.

57.329.331

4.131.392

45

38 1.636 MARKO TRGOVINA I PRIJEVOZ d.o.o.

56.854.982

121.898

22

39 1.662 MRAZ d.o.o.

56.072.712

0

67

40 1.667 ZAGORSKI METALAC d.o.o.

55.965.642

2.604.367

39

41 1.687 AUTOMOBILI KREŠO d.o.o.

55.289.859

2.070.481

24

42 1.856 PREIS-SUPER, d.o.o.

49.935.597

743.357

113

43 1.918 LIMOVI I KONSTRUKCIJE, d.o.o.

48.324.101

97.420

81

44 1.958 NISKOGRADNJA HREN d.o.o.

47.379.008

915.047

37

45 2.015 TPK OROMETAL d.d.

45.927.536

3.675.466

122

46 2.088 PRINZ ADRIATIC, d.d. - u stečaju

44.502.755

0

41

47 2.139 TKZ d.o.o.

43.532.941

0

145

48 2.156 ZMAJ d.o.o.

43.106.165

2.090.085

59

49 2.214 WERK d.o.o.

41.865.766

150.075

24

50 2.229 TERME TUHELJ d.o.o.

41.624.567

300.654

147

djelatnost

adresa

49231 Hum na Sutli Proizvodnja šupljeg stakla Hum na Sutli 203 49210 Zabok Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Prilaz Dr. Franje Tuđmana 11 49290 Klanjec Nespecijalizirana trgovina na veliko Tomaševec 2 49000 Krapina Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Mihaljekov Jarek 33 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 49210 Zabok hranom, pićima i duhanskim proizvodima Radničko naselje bb 49224 Lepajci Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Velika Ves bb Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za 49221 Bedekovčina građevinarstvo Matije Gupca 2 49240 Donja Stubica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Toplička cesta 16 49282 Konjšćina Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga Pešćeno bb 49231 Mali Tabor Proizvodnja alata Mali Tabor 40/1 49250 Zlatar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kralja Petra Krešimira 25 Zabok Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona 49210 Trebež 2 49250 Zlatar Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće Silvija Strahimira Kranjčevića bb 49217 Krapinske Toplice Djelatnosti bolnica Ljudevita Gaja 2 49214 Veliko Trgovišće Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga dr.Stanka Pinjuha 15B 49218 Pregrada Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila Janka Leskovara 36/3 49240 Donja Stubica Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Matenačka 41 49210 Zabok Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom K.Š. Đalskog 3 49000 Krapina Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Frana Galovića 15 49243 Oroslavje Nespecijalizirana trgovina na veliko Mokrice 180b 49224 Lepajci Trgovina na malo preko pošte ili interneta Velika Ves 2 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za 49255 Novi Golubovec građevinarstvo Golubovec 26 49223 Sveti Križ Začretje Ostalo tiskanje Vrankovec bb Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim 49240 Donja Stubica uljima i mastima Golubovečka 44 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 49255 Novi Golubovec krede i škriljevca Novi Golubovec 26 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 49210 Zabok proizvodima Prilaz dr. Franje Tuđmana 15 49214 Veliko Trgovišće Cestovni prijevoz robe dr. Stanka Pinjuha bb 49223 Pustodol Začretski Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Marovčak bb 49231 Hum na Sutli Proizvodnja ambalaže od plastike Hum na Sutli 123 49222 Poznanovec Proizvodnja obuće Zagorske brigade 1 49295 Kumrovec Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Lijepe naše 5 49243 Oroslavje Priprema i predenje tekstilnih vlakana Milana Prpića 114 49290 Klanjec Gradnja vodnih građevina Milčićeva 8 49214 Veliko Trgovišće Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Dubrovčan 17D Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim 49210 Zabok odjeće Prilaz dr. Franje Tuđmana 15 49000 Krapina Proizvodnja ostale vanjske odjeće Dr. D.G.Krambergera 1 49233 Gornje Jesenje Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Gornje Jesenje bb 49296 Zagorska Sela Cestovni prijevoz robe Poljana Sutlanska 71 49294 Kraljevec Na Sutli Prerada i konzerviranje mesa Kraljevec 63 49210 Zabok Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Celine 2 49000 Krapina Nespecijalizirana trgovina na veliko Kardinala Stepinca 19 49250 Zlatar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Trg slobode 16 49000 Krapina Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Mihaljekov jarek 33 49240 Donja Stubica Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Golubovečka 85 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom 49243 Oroslavje vodom Milana Prpića 118 49243 Oroslavje Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca Mokrice 180/C 49214 Veliko Trgovišće Tkanje tekstila Ulica dr. Stanka Pinjuha 16 49222 Poznanovec Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Zagorske brigade 6 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 49217 Krapinske Toplice hranom, pićima i duhanskim proizvodima Viča Sela 10 49215 Tuheljske Toplice Hoteli i sličan smještaj Ljudevita Gaja 4


49

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtkew

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51 2.266 VARJAČIĆ, d.o.o.

40.831.568

4.382.145

21

52 2.381 METALIS d.o.o.

38.820.238

1.157.503

102

53 2.392 PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.

38.692.099

6.286.867

62

54 2.420 CIPRO d.o.o.

38.227.419

4.142.055

19

55 2.477 PREDIONICA KLANJEC d.o.o.

37.149.447

982.379

115

56 2.497 ZMH HORVAT d.o.o.

36.884.402

1.227.900

56

57 2.533 ZAGORKA d.o.o.

36.113.674

900.014

146

58 2.574 PERFA, d.o.o.

35.451.879

0

47

59 2.583 KRAKOM, d.o.o.

35.315.099

1.819.942

126

60 2.586 ALMASIDER d.o.o.

35.194.968

1.239.357

4

61 2.666 TENA-G d.o.o.

33.913.123

2.408.289

16

62 2.691 VARPING, d.o.o.

33.462.622

2.005.557

39

63 2.717 PGM d.o.o.

33.066.090

819.930

44

64 2.720 PIREKO d.o.o.

33.044.349

4.555.398

52

65 2.820 BDF SERVIS d.o.o.

31.680.901

5.138.364

50

66 2.836 BERISLAVIĆ d.o.o.

31.530.666

231.929

17

67 2.931 GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o.

30.126.156

531.185

86

68 2.949 GRADEX & Co d.o.o.

29.978.910

1.179.258

26

69 2.960 DEKOR d.o.o.

29.874.934

482.046

124

70 2.967 BELINAMONT d.o.o.

29.841.082

1.197.147

10

71 2.985 KUNAGORA d.o.o.

29.709.075

574.895

20

72 3.119 LJEKARNE ŠVALJEK

28.161.370

1.449.381

20

73 3.120 EMPIREJ d.o.o.

28.150.314

0

2

74 3.132 MINI MLJEKARA - VERONIKA d.o.o.

28.044.916

811.473

62

75 3.209 PRESEČKI d.o.o.

27.068.048

1.192.704

57

76 3.227 LJEKARNE VODOLŠAK

26.940.168

803.635

13

77 3.322 BAUER d.o.o.

25.906.866

60.625

20

78 3.327 BEZAK MTP d.o.o.

25.855.423

2.777.680

80

79 3.334 KOMUS d.o.o. - u stečaju

25.768.978

0

21

80 3.341 KUSTURA d.o.o.

25.720.790

1.658.888

41

81 3.352 ZAGORJEGRADNJA d.o.o.

25.637.771

1.735.616

23

82 3.382 ALBA M.S. d.o.o.

25.319.157

330.362

19

83 3.402 OKIROTO d.o.o.

25.128.503

3.521.174

66

84 3.426 STRAŽA-IMO d.o.o.

24.954.728

411.367

50

85 3.470 KOMUNALAC KONJŠČINA, d.o.o.

24.611.494

110.956

58

86 3.581 NISKOGRADNJA d. o. o.

23.813.082

279.224

48

87 3.587 ETI INŽENJERING d.o.o.

23.790.906

745.180

14

88 3.687 BIROTEHNIK, d.o.o.

23.045.466

0

71

89 3.726 AUTOMEHANIKA JAKOVIĆ d.o.o.

22.825.273

256.033

9

90 3.752 SALVUS d.o.o.

22.680.269

792.493

29

91 3.890 5M d.o.o.

21.711.601

1.512.436

12

92 3.894 KUNA CORPORATION, d.o.o.

21.681.384

431.156

12

93 3.972 KUNATEKS, d.o.o.

21.189.427

690.050

81

94 4.002 SINA d.o.o.

21.005.739

109.230

9

95 4.005 KOVINA, d.d.

20.992.066

8.160.838

23

96 4.026 MONARIS d.o.o.

20.878.269

659.624

61

97 4.100 DUNDO-PROMET,d.o.o.

20.459.599

2.443.510

28

98 4.103 LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

20.432.572

352.468

16

99 4.116 ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI d.o.o.

20.362.485

667.617

45

20.208.380

9.515

0

100 4.136 EKOS-PRERADA JAJA d.o.o.

djelatnost

adresa

49000 Krapina Cestovni prijevoz robe Bregovita 13 49240 Donja Stubica Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha Toplička cesta 54 49234 Petrovsko Ostalo tiskanje Slatina Svedruška 39 49224 Lepajci Nespecijalizirana trgovina na veliko Lepajci 4a 49290 Klanjec Priprema i predenje tekstilnih vlakana Novodvorska 7 49282 Konjšćina Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Bistrička cesta 4 /A 49221 Bedekovčina Proizvodnja keramičkih pločica i ploča Matije Gupca 2 49240 Donja Stubica Nema podataka Golubovečka 44 49000 Krapina Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Gajeva 20 49295 Kumrovec Lijevanje lakih metala Razvor 32 49218 Pregrada Nespecijalizirana trgovina na veliko Kostelgradska 11 49223 Sveti Križ Začretje Proizvodnja plastike u primarnim oblicima Donja Pačetina 1A 49222 Poznanovec Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Zagorske brigade bb 49243 Oroslavje Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Milana Prpića 115/a 49231 Hum na Sutli Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Hum na Sutli 1074 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 49243 Oroslavje hranom, pićima i duhanskim proizvodima Mokrice 183 49223 Sv. Križ Začretje Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ciglenica Zagorska 7/B 49210 Zabok Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Prilaz dr. Franje Tuđmana 4 49210 Zabok Proizvodnja električne opreme za rasvjetu Radničko naselje 14 49217 Krapinske Toplice Nema podataka Vrtnjakovec 131 49218 Pregrada Trgovina na veliko tekstilom Trg Gospe Kunagorske 8 49246 Marija Bistrica Ljekarne Kralja Tomislava 24 49217 Krapinske Toplice Nespecijalizirana trgovina na veliko Jurjevec 24 49216 Desinić Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Put Matije Gupca 5 49000 Krapina Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Frana Galovića 15 49000 Krapina Ljekarne Ante Starčevića 1 49000 Krapina Nespecijalizirana trgovina na veliko Zagrebačka cesta 50 49253 Lobor Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Matije Gupca 2 49240 Donja Stubica Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Kolodvorska cesta 18 49217 Krapinske Toplice Nespecijalizirana trgovina na veliko Antuna Augustinčića 17 49294 Kraljevec na Sutli Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kraljevec na Sutli 147 49214 Veliko Trgovišće Prerada čaja i kave Dr. Stanka Pinjuha 15c 49218 Pregrada Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Pregrada Vrhi 124 49231 Hum na Sutli Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Hum na Sutli 1073 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 49282 Jertovec grijanje i klimatizaciju Jertovec 150 49218 Pregrada Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Stjepana Radića 17 49210 Zabok Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Tisanić Jarek 63 49243 Oroslavje Ostalo tiskanje Milana Prpića 119 49000 Krapina Nema podataka Zagrebačka 26 Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima 49240 Donja Stubica u specijaliziranim prodavaonicama Župana Vratislava 11 49214 Veliko Trgovišće Nespecijalizirana trgovina na veliko Dubrovčan 19 49294 Kraljevec na Sutli Nespecijalizirana trgovina na veliko Draše 68 49218 Pregrada Proizvodnja ostale vanjske odjeće Janka Leskovara bb 49217 Krapinske Toplice Trgovina na veliko pićima Klokovec 155 49214 Veliko Trgovišće Lijevanje lakih metala Stjepana Radića 41 49245 Gornja Stubica Proizvodnja ostalih proizvoda od gume M.Gupca 31 49232 Jazvine Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Jazvine 31B 49210 Zabok Ljekarne Matije Gupca 63 49247 Zlatar Bistrica Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar-Bistrica Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. Josipa Kraša 3


50 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtkew

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 4.154 AQUAE VIVAE d.d.

20.113.949

1.992.184

52

102 4.319 AUTO-ZAGORJE d.o.o.

19.196.693

154.681

14

103 4.321 GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

19.196.081

142.126

19

104 4.352 EURO-GRADIM d.o.o.

19.025.070

236.337

53

105 4.368 GP ŠPILJAK d.o.o.

18.939.999

457.661

35

106 4.422 KOGUTEX d.o.o.

18.685.411

108.342

41

107 4.463 PIVOVARA I PIVNICE MEDVEDGRAD d.o.o.

18.495.181

34.778

67

108 4.691 BAČANI-TRANSPORTI d.o.o.

17.434.002

1.011.874

15

109 4.745 KRATEKS, d.d.

17.227.285

25.024

254

110 4.798 LJEKARNE ŠĆURIC

17.018.515

804.939

14

111 4.891 ZIM ŠPED d.o.o.

16.554.764

283.166

3

112 4.948 GRAFUS d.o.o.

16.363.522

151.431

9

113 5.100 OROTERRA d.o.o.

15.789.337

106.233

73

114 5.113 HUMKOM d.o.o.

15.691.167

206.551

26

115 5.128 AROTOL d.o.o.

15.632.517

535.267

5

116 5.140 B.K. PLUS d.o.o.

15.586.278

247.600

5

117 5.177 ALBA PROFIL d.o.o.

15.452.915

404.999

5

118 5.212 KRKLEC TRGOVINA d.o.o.

15.306.862

0

6

119 5.224 RUDOMAR d.o.o.

15.287.172

359.531

16

120 5.245 INKOP KOŽA d.o.o.

15.190.864

32.644

49

121 5.282 AMG STUDIO d.o.o.

15.062.929

2.667.973

19

122 5.310 JURICA-PROMET, d.o.o.

14.984.086

130.967

28

123 5.336 M.I. HRŠAK d.o.o.

14.916.754

229.620

36

124 5.366 LJEKARNE ZUBIĆ

14.810.190

436.505

8

125 5.413 MEDVEDGRADINVEST d.o.o.

14.653.710

140.429

19

126 5.426 STAKLOREZ - BURIĆ d.o.o.

14.613.680

542.853

34

127 5.438 GRADING d.o.o.

14.558.794

509.040

37

128 5.447 VENTILATOR-TVUS d.o.o.

14.531.284

107.550

47

129 5.466 PEKOM, d.o.o.

14.464.095

306.870

53

130 5.506 HTP MATIJA GUBEC d.d.

14.323.974

0

87

131 5.566 MUŽEK d.o.o.

14.101.764

145.510

24

132 5.670 VENTAL d.o.o.

13.779.127

1.333.065

32

133 5.689 FERIMAR d.o.o.

13.732.627

14.984

1

134 5.895 REMAT d.o.o.

13.109.995

0

0

135 5.924 AUTO SERVISNA OPREMA-PONOS d.o.o.

13.026.310

213.753

17

136 5.964 M GRADNJA d.o.o.

12.919.621

46.478

30

137 5.993 EMKA D.D. u stečaju

12.826.123

0

142

138 6.069 PLEŠKO d.o.o.

12.635.081

435.994

2

139 6.133 MK - BONA FIDE d.o.o.

12.458.437

268.515

30

140 6.299 LJEKARNE ZLATAR

12.034.016

650.599

9

141 6.308 AKROMION (Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava)

12.013.726

0

39

142 6.398 OTPREMNIŠTVO LEŽ d.o.o.

11.808.222

530.436

16

143 6.429 AUTO-CENTAR ŠTAGAR d.o.o.

11.758.055

26.638

5

144 6.446 METALBENETON, d.o.o.

11.722.158

86.692

22

145 6.467 MAGOR-KRAPINA d.o.o.

11.689.310

0

64

146 6.524 DISK d.o.o.

11.567.687

233.944

8

147 6.668 PA -EL d.o.o.

11.257.356

478.005

36

148 6.670 PIKAC, d.o.o.

11.255.706

174.607

31

149 6.694 PROTRADE-LEMONA d.o.o.

11.211.860

345

41

150 6.777 AGROMAR-ZLATAR d.o.o.

11.012.664

96.894

1

djelatnost

adresa

49217 Krapinske Toplice Hoteli i sličan smještaj A. Mihanovića 2 49247 Zlatar Bistrica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Grančarska bb 49000 Krapina Trgovina plinom distribucijskom mrežom Frana Galovića 5 49217 Krapinske Toplice Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Klokovec 227 49231 Hum na Sutli Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Hum na Sutli 61/1 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih 49282 Konjšćina proizvoda Jertovec 170 Oroslavje Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 49243 Mokrice 180/A 49221 Bedekovčina Cestovni prijevoz robe Antuna Mihanovića 80 49000 Krapina Proizvodnja ostale vanjske odjeće Žutnica bb 49244 Stubičke Toplice Ljekarne Viktora Šipeka 16 49231 Hum na Sutli Nema podataka Hum na Sutli 158 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 49243 Oroslavje hranom, pićima i duhanskim proizvodima Ljudevita Gaja 5 49243 Oroslavje Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama Milana Prpića 112 49231 Hum na Sutli Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Lastine 1 49290 Klanjec Nespecijalizirana trgovina na veliko Antuna Mihanovića 6 49217 Krapinske Toplice Organizacija izvedbe projekata za zgrade Vrtnjakovec 131 49295 Kumrovec Hladno valjanje uskih vrpci Razvor 32 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 49231 Hum na Sutli prodavaonicama Lupinjak bb 49215 Tuhelj Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Sveti Križ 154 49222 Poznanovec Proizvodnja kožne odjeće Zagorske brigade 1 49223 Sveti Križ Začretje Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Trg hrvatske kraljice Jelene 2 49250 Zlatar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Varaždinska 16 49000 Krapina Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Frana Galovića 17 49000 Krapina Ljekarne K.Š.Đalskog 1 49224 Lepajci Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Velika Ves 108E 49218 Pregrada Soboslikarski i staklarski radovi Janka Leskovara 31 49221 Bedekovčina Proizvodnja ostalog namještaja M.Gupca bb 49246 Marija Bistrica Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Stubička 3 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 49000 Krapina i kolača Ivana Rendića 13 49244 Stubičke Toplice Hoteli i sličan smještaj Viktora Šipeka 31 49234 Petrovsko Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. Štuparje 95 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 49221 Bedekovčina uzetim u zakup (leasing) Stjepana Radića 35 49250 Zlatar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Sajmišna 5 49210 Zabok Oporaba posebno izdvojenih materijala Grabrovec 162A 49000 Krapina Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Mihaljekov jarek 111A 49243 Oroslavje Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Zelengajska 4 49218 Pregrada Proizvodnja ostale vanjske odjeće Dragutina Kunovića 2 49210 Zabok Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Gubaševo 2a 49218 Pregrada Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Stjepana Radića 25 49250 Zlatar Ljekarne Martinečka 2a 49217 Krapinske Toplice Djelatnosti bolnica Gajeva 2 49210 Zabok Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Matije Gupca 14 49246 Marija Bistrica Održavanje i popravak motornih vozila Stubička 20 49223 Sveti Križ Začretje Ugradnja stolarije Ivana Kukuljevića Sakcinskog 2 49000 Krapina Proizvodnja ostalog namještaja Frana Galovića 15 49000 Krapina Nespecijalizirana trgovina na veliko Frana Galovića 9 49214 Veliko Trgovišće Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Dubrovčan 33A 49284 Budinšćina Nespecijalizirana trgovina na veliko Budinšćina 7p 49244 Stubičke Toplice Proizvodnja ostale vanjske odjeće Zagrebačka 10 49250 Zlatar Mješovita proizvodnja Sajmišna 3


51

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtkew

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

151 6.820 CARPONA GRADEX d.o.o.

10.902.073

97.946

152 6.851 INSTALOGRADNJA d.o.o.

10.829.739

584.326

9

153 7.054 REKLAMPAK d.o.o.

10.404.502

275.490

23

154 7.118 ZELENJAK d.o.o.

10.253.941

4.426

26

32

155 7.284 SVEA d.o.o

9.948.074

8.383

37

156 7.304 E. I. K. d.o.o.

9.918.376

69.179

5

157 7.337 CESAREC TEHNO - PROMET d.o.o.

9.869.186

271.901

9

158 7.513 EL-LON d.o.o.

9.554.259

1.239.349

20

159 7.555 ANTOMA d.o.o.

9.486.001

75.895

4

160 7.562 T.G.E. MIHALIČEK d.o.o.

9.475.795

364.127

17

161 7.673 POŽGAJ-PROMET d.o.o.

9.281.493

85.142

11

162 7.690 AKING d.o.o.

9.247.693

352.243

8

163 7.820 G.P.T.- HRŠAK d.o.o.

9.050.113

22.987

11

164 7.824 KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

9.043.579

0

25

165 7.847 ŠTEFAN d.o.o.

9.007.533

494.846

23

166 7.852 ESOTEHNA d.o.o.

8.997.201

270.159

8

167 7.888 POLI-MONT d.o.o.

8.946.816

130.178

23

168 7.890 TINTILIN d.o.o.

8.938.988

151.376

19

169 7.892 LACKOVIĆ d.o.o.

8.925.519

485.716

18

170 7.929 VITA POLIKLINIKA

8.866.210

343.295

20

171 7.969 LJEKARNE DOGAN

8.800.718

86.971

7

172 8.046 LEŠKO d.o.o.

8.708.399

701.316

11

173 8.054 VATROZAŠTITA d.o.o.

8.702.392

773.968

25

174 8.062 MIKOM d.o.o.

8.696.925

12.286

15

175 8.117 TRANSPORT-JAVORIĆ d.o.o.

8.622.688

350.918

6

176 8.182 KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI d.o.o.

8.529.306

198.181

14

177 8.206 KRAPINA-ŠPED d.o.o.

8.496.940

1.958.912

31

178 8.213 DOMIRAD d.o.o.

8.484.326

297.054

7

179 8.370 NOVAK TRADE d.o.o.

8.263.298

1.444.189

15

180 8.427 KRKLEC-METAL d.o.o.

8.175.870

325.801

17

181 8.452 ČEHULIĆ d.o.o.

8.147.118

18.290

15

182 8.467 METALAC-USLUGE d.o.o.

8.123.758

276.476

8

183 8.472 WERNER METAL-EXPORT IMPORT d.o.o.

8.122.661

555.123

2

184 8.531 DIprint d.o.o.

8.042.826

384.682

1

185 8.576 ŽIVINA, d.o.o.

7.982.912

187.597

8

186 8.589 Ljekarna LEPEŠ zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost

7.974.719

484.027

5

187 8.651 HIŽA d.o.o.

7.898.203

0

1

188 8.711 M.S. PROMET d.o.o.

7.820.930

336.115

9

189 8.731 VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA d.o.o.

7.799.637

615.154

25

190 8.761 TERMOTEHNIKA INŽINJERING d.o.o.

7.768.576

528.354

12

191 8.862 CESTA GRAĐENJE d.o.o.

7.644.591

388.401

0

192 8.905 PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o.

7.584.626

1.436.504

18

193 8.910 FUTURAGRAF d.o.o.

7.581.201

441.451

8

194 8.980 PAPIR-MARKET d.o.o.

7.496.332

79.762

8

195 9.001 VITAFARM d.o.o.

7.475.460

74.888

7

196 9.044 Poliklinika MEDIRAD

7.414.190

77.242

30

197 9.197 DETMERS KONTEJNER d.o.o.

7.264.774

380.127

23

198 9.311 Micah elektromotori d.o.o.

7.121.662

1.597.195

1

199 9.360 Radio Kaj d.o.o.

7.065.534

415.432

16

200 9.496 UNITEHNA PLAST d.o.o.

6.928.903

52.422

4

djelatnost

adresa

49000 Krapina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Bobovje 52a 49223 Sveti Križ Začretje Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Križanjče 25 49223 Sveti Križ Začretje Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona Donja Pačetina 15a 49290 Klanjec Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Trg A. Mihanovića 1 49223 Sveti Križ Začretje Nespecijalizirana trgovina na veliko Matije Gupca 10 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 49284 Budinšćina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Gotalovec 34 49218 Pregrada Nespecijalizirana trgovina na veliko Stjepana Radića 19 49296 Zagorska Sela Nespecijalizirana trgovina na veliko Zagorska Sela 36 49250 Zlatar Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Trg slobode 1 49214 Veliko Trgovišće Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Jalšje 95A Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 49223 Sveti Križ Začretje grijanje i klimatizaciju Marije Jurić Zagorke 81 49253 Lobor Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Zagrebačka 15 49000 Krapina Nema podataka Mihaljekov jarek 26a 49210 Zabok Skupljanje neopasnog otpada Radničko naselje 12 49295 Kumrovec Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Razvor 25 49224 Lepajci Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo Velika Ves 141/B 49210 Zabok Nema podataka Špičkovina bb 49250 Zlatar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Sajmišna 2 49246 Marija Bistrica Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Tugonica 148 49217 Krapinske Toplice Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Gajeva bb 49245 Gornja Stubica Ljekarne Trg Svetog Jurja 10 49223 Sveti Križ Začretje Održavanje i popravak motornih vozila ul. Đurkin Petra bb 49210 Zabok Tehničko ispitivanje i analiza Matije Gupca bb 49247 Zlatar Bistrica Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Silvija Strahimira Kranjčevića 8 49231 Hum na Sutli Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Druškovec Humski 73 49231 Druškovec Humski Cestovni prijevoz robe Druškovec Humski 83/2 49000 Krapina Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Bregovita 13 49294 Kraljevec na Sutli Proizvodnja ostale vanjske odjeće Radakovo 52 49000 Krapina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Tita Brezovačkog 6 49231 Hum na Sutli Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Klenovec 17/3 49251 Mače Nema podataka Mače 83 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 49210 Zabok prodavaonicama Celine 2 49247 Zlatar Bistrica Proizvodnja olova, cinka i kositra Stjepana Radića 3 49000 Krapina Proizvodnja uredskog materijala od papira Ivana Loewa 5 49252 Mihovljan Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Velika Veternička 20 49214 Veliko Trgovišće Ljekarne Trg Stjepana Tuđmana 4 49210 Zabok Organizacija izvedbe projekata za zgrade Matije Gupca 68/a 49282 Konjšćina Održavanje i popravak motornih vozila Cvjetna bb 49282 Konjšćina Veterinarske djelatnosti Bistrička cesta 2 49223 Sv.Križ Začrtje Nema podataka Trg hrvatske kraljice Jelene 1 49295 Kumrovec Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Cesta Lijepe naše 5 49210 Zabok Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Prilaz dr. Franje Tuđmana 5 49000 Krapina Nespecijalizirana trgovina na veliko Kneza Domagoja 2 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 49000 Krapina specijaliziranim prodavaonicama D. G. Krambergera 2 49000 Krapina Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Ante Starčevića 1A 49250 Zlatar Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Martinečka 7 49223 Sveti Križ Začretje Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Labudovac bb 49247 Zlatar Bistrica Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora Gornja Brestovečka bb 49000 Krapina Emitiranje radijskog programa Frana Galovića bb 49210 Zabok Nespecijalizirana trgovina na veliko Pavlovec Zabočki 149/A


52 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtkew

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

201 9.498 MATRAK PROMET d.o.o.

6.924.859

141.270

5

202 9.516 DARKO-TOURS d.o.o.

6.901.559

312.207

10

203 9.551 ŠURBEK-PETROL d.o.o.

6.866.725

0

5

204 9.555 LJEVAONICA - KRAPINA d.o.o.

6.864.228

445.032

37

205 9.616 MVM-KOMAR d.o.o.

6.809.576

152.423

3

206 9.625 Dom Sv. Nikola

6.801.565

0

44

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

207 9.675 METALAC-PNT d.o.o.

6.754.562

247.137

26

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

208 9.703 COPIA FORUM d.o.o.

6.725.449

243.562

12

Popravak računala i periferne opreme

209 9.714 BENTELER TRGOVINA d.o.o.

6.717.892

0

2

Nespecijalizirana trgovina na veliko

210 9.784 HOPFERWIESER ZAGORJE d.o.o.

6.646.878

78.569

16

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

211 9.920 PTIMONT-MART d.o.o.

6.494.144

70.437

17

Radovi na krovištu

212 9.968 KROBEL PROMET d.o.o.

6.450.051

826.358

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

213 10.028 VUGOS d.o.o.

6.384.016

1.340.238

16

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

214 10.033 ŽTŽ d.o.o.

6.379.422

65.409

1

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

215 10.047 RMS-TRANSPORT, d.o.o.

6.365.473

84.617

9

Cestovni prijevoz robe

216 10.071 EXPO BIRO d. o. o.

6.342.068

2.452

10

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

217 10.079 EMOS-PROMET uvoz-izvoz d.o.o.

6.337.960

126.843

17

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

218 10.107 BRAVARIJA FRENKI d.o.o.

6.314.226

239.099

27

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

219 10.155 ŠANJEK d.o.o.

6.272.378

71.616

9

220 10.249 GRADITELJSTVO-ZAGORJE d.o.o.

6.194.371

962.230

46

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

221 10.356 CVETKO d.o.o.

6.109.369

115.021

17

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

222 10.418 IN.FO.PRINT d.o.o.

6.054.992

0

24

Ostalo tiskanje

223 10.457 ELEKTRO MERKAŠ d.o.o.

6.004.226

225.685

20

Ostali građevinski instalacijski radovi

224 10.604 VRELEJ d.o.o.

5.880.571

281.958

18

Gradnja cesta i autocesta

225 10.649 LEMA TRANS d.o.o.

5.848.267

1.113.458

9

Cestovni prijevoz robe

226 10.762 MOTOSTART d.o.o.

5.765.016

246.705

4

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

227 10.809 EUROCOMEX, d.d.

5.729.720

2.258.876

0

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

228 10.855 INKRET-INŽENJERING d.o.o.

5.693.229

97.992

14

229 10.961 ČAVLEK PROMET d.o.o.

5.612.098

890.747

8

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

230 11.010 NANOTEC d.o.o.

5.585.921

247.454

3

Obrada i prevlačenje metala

231 11.192 OPREMA ŠPOLJAR d.o.o.

5.455.147

50.635

15

Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.

232 11.221 TERMOKEM d.o.o.

5.434.301

48.836

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

233 11.232 DAAN KONJŠĆINA d.o.o.

5.425.462

268.484

3

Nema podataka

234 11.330 TRGOVINA PLOD d.o.o.

5.358.222

179.815

7

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

235 11.396 DOGRAD GRADNJA d.o.o.

5.308.321

407.991

11

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

236 11.466 PLIN-PROJEKT d.o.o.

5.257.029

507.675

10

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

237 11.548 Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN

5.204.898

3.038

40

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

238 11.609 ELEKTRON ERMA-STRMEC d.o.o.

5.167.799

744.843

16

Proizvodnja ostale električne opreme

239 11.742 ZELENJAK PLIN d.o.o.

5.085.749

0

12

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

240 11.810 VIDOVIĆ d.o.o.

5.044.615

47.576

4

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

241 11.824 NISKOGRADNJA BENKO d.o.o.

5.033.603

39.655

0

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

242 11.855 UVA d.o.o.

5.011.631

473.534

0

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

243 11.885 TISAK DA-DA d.o.o.

4.990.498

312.778

17

Ostalo tiskanje

244 11.896 ZIP GRADITELJSTVO d.o.o.

4.985.945

25.217

30

Fasadni i štukaturski radovi

245 11.935 MIRA SISTEM d.o.o.

4.961.116

248.167

6

246 12.124 VEST-ZLATAR d.o.o.

4.852.877

108.516

18

247 12.189 IBIS 94 d.o.o.

4.815.158

134.287

5

Nespecijalizirana trgovina na veliko

248 12.204 ASIKO d.o.o.

4.807.581

0

0

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

249 12.304 E O G d.o.o.

4.740.531

377.627

1

Nespecijalizirana trgovina na veliko

250 12.306 PROMET VARJAČIĆ d.o.o.

4.740.198

179.874

3

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca Lijevanje lakih metala Nespecijalizirana trgovina na veliko

Uzgoj ostalih goveda i bivola

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

adresa 49210 Zabok Lug Zabočki 71/F 49216 Trnovec Desinički Trnovec Desinički 2 49216 Desinić Trg Sv. Jurja 11 49000 Krapina Mihaljekov Jarek 33 49221 Bedekovčina S.Radića 48A 49000 Krapina Gajeva 10 49000 Krapina Zagrebačka cesta 20 49222 Poznanovec Zagorske brigade 44/A 49247 Zlatar-Bistrica Stjepana Radića 5 49218 Pregrada Stipernica 12 49224 Lepajci Donja Šemnica 120 49225 Đurmanec Podbrezovica 60 49224 Lepajci Škarićevo 151 49210 Zabok Grdenci bb 49252 Mihovljan Mihovljan 170C 49210 Zabok Radničko naselje 23 49232 Radoboj Radoboj 362 /a 49000 Krapina Pristava Krapinska 53 49283 Hrašćina-Trgovišće Hrašćina 33 49252 Mihovljan Mihovljan 841 49253 Lobor Vojnovec Loborski 144 10000 Zagreb Šižgoričeva 21 49232 Radoboj Jazvine 4 49290 Klanjec Milčićeva 8 49231 Hum na Sutli Rusnica 632 49210 Zabok Gredice 3 49243 Oroslavje Mokrice 180 49232 Radoboj Radoboj 61a 49217 Krapinske Toplice Klokovec 27 49247 Zlatar Bistrica S. Radića 5 49210 Gubaševo Gubaševo 31/A 49210 Zabok Matije Gupca 113/B 49282 Konjšćina Pešćeno 681 49000 Krapina Lj. Gaja 6 49250 Zlatar Varaždinska 2 49282 Konjšćina Vukovarska 14 49215 Tuheljske Toplice Bolnička 2 49244 Stubičke Toplice Stubički Strmec 182 49290 Klanjec Trg Antuna Mihanovića 1 49210 Lug Zabočki Lug Zabočki 71/f 49245 Gornja Stubica Hum Stubički 46 49216 Desinić Košnički Hum 41/1 49295 Kumrovec Velinci 019A 49000 Krapina M.Gupca 21 49210 Zabok Prilaz dr. Franje Tuđmana 3 49250 Zlatar Sajmišna 35/A 49000 Krapina Žutnica bb 49000 Krapina Zagrebačka cesta 35 49250 Zlatar Braće Radića 5 49000 Krapina Bregovita 13


53

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtkew

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 12.321 G.M.G.-Dubrava d.o.o.

4.729.793

164.740

16

252 12.446 MB-TRANSGRADNJA d.o.o.

4.660.758

24.320

17

253 12.487 SMREKAR d.o.o.

4.638.735

35.870

9

254 12.511 VILINSKE POLJANE d.o.o.

4.629.361

1.583.680

1

255 12.518 GUMISERVIS-PROMET d.o.o.

4.626.440

22.870

7

256 12.701 CESAREC d.o.o.

4.532.241

0

3

257 12.718 INKOP d.d.

4.524.288

0

0

258 12.723 GAMA GRAFIT d.o.o.

4.522.584

50.904

15

259 12.781 GENERAL SECURITY d.o.o.

4.492.271

88.409

24

260 12.958 GRADITELJSTVO RAFAJ d.o.o.

4.391.881

303.014

14

261 13.040 MARTIN d.o.o.

4.345.660

82.945

7

262 13.076 ELITAS d.o.o.

4.330.170

28.386

12

263 13.096 KOMET 93 d.o.o.

4.319.023

234.955

18

264 13.100 BATEKS d.o.o.

4.317.068

170.625

25

265 13.232 HOTEL & RESTAURANT SE-MI d.o.o.

4.245.991

117.205

19

266 13.351 L.D. VRT d.o.o.

4.187.002

46.285

8

267 13.352 GEO-BT d.o.o.

4.186.183

182.798

19

268 13.449 ZAGORJE d.o.o.

4.139.574

0

1

269 13.553 PNT TOPLAK d.o.o.

4.087.219

43.407

9

270 13.630 MILJANA d.o.o.

4.055.587

168.487

8

271 13.671 JURA-MONT, d.o.o.

4.038.133

314.512

45

272 13.682 DAMIR FRANC d.o.o.

4.033.290

95.018

4

273 13.708 BRAVARIJA IVEKOVIĆ d.o.o.

4.020.549

246.118

13

274 13.820 MOTO-ŠIPEK d.o.o.

3.967.710

165.664

4

275 13.957 MAZEK d.o.o.

3.906.730

70.004

7

276 14.014 EKOVENT d.o.o.

3.883.004

6.706

17

277 14.024 MARKET KOŠEC d.o.o.

3.878.705

530

8

278 14.054 VETERINARSKA STANICA ZABOK d.o.o.

3.867.136

2.131

13

279 14.163 VIA TOURS d.o.o.

3.819.277

5.260

3

280 14.167 VETERINARSKA STANICA d.o.o.

3.815.927

200.699

11

281 14.270 APM - TRGOVINA d.o.o.

3.777.270

520.958

6

282 14.305 ORO-92 d.o.o.

3.761.735

46.255

9

283 14.313 PRO-MIN d.o.o.

3.758.422

72.585

5

284 14.627 ĐIDARA SINKOVIĆ I DR. k.d.

3.622.574

313.219

41

285 14.673 MICAK d.o.o.

3.602.451

31.099

5

286 14.706 TIMEL d.o.o.

3.591.559

220.605

5

287 14.772 LUXORIA d.o.o.

3.562.575

224.584

26

288 14.836 ZAGORSKI LIST d.o.o.

3.542.000

90.280

8

289 14.916 IVANČICA, d.d.

3.508.093

34.128

14

290 14.990 ŠKOFINA d.o.o.

3.481.577

36.861

11

291 15.212 MONTGRADNJA LADIŠIĆ d.o.o.

3.399.952

234.136

0

292 15.254 STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o.

3.385.168

38.407

8

293 15.282 ŽEBOJKA d.o.o.

3.379.179

182.137

7

294 15.325 HAMBURGER ENS d.o.o.

3.361.803

0

6

295 15.328 BERTA PROJEKT d.o.o.

3.361.270

0

10

296 15.404 SRETEKS export-import, d.o.o.

3.335.724

0

14

297 15.445 KULFA d.o.o.

3.321.279

98.999

5

298 15.520 MONTAŽA-KRAPINA d.o.o.

3.298.873

104.967

19

299 15.536 EMPIRIA International d.o.o.

3.294.374

138.176

9

300 15.690 STEPPING, d.o.o.

3.247.433

12.353

21

djelatnost

adresa

49210 Zabok Gradnja cesta i autocesta Zabočka Dubrava 136 49000 Krapina Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Kralja Petra Svačića 18 49000 Krapina Cestovni prijevoz robe Pristava Krapinska 28 49240 Donja Stubica Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi Podgorska ulica 6 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje 49210 Zabok vanjskih guma Zabočki Pavlovec 153/a 49243 Oroslavje Nespecijalizirana trgovina na veliko Stubička Slatina 24 49222 Poznanovec Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna Zagorske brigade 1 49000 Krapina Ostalo tiskanje Žutnica bb 49240 Donja Stubica Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. Golubovečka 19 49000 Krapina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Grigora Viteza 4 49210 Zabok Proizvodnja tepiha i sagova M.Gupca 240 49216 Desinić Nema podataka Jelenjak 28/1 49246 Marija Bistrica Nespecijalizirana trgovina na veliko Selnica 113 49250 Zlatar Proizvodnja ostale vanjske odjeće Hrvatskih branitelja 1 Veliko Trgovišće Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane S.49214 Radića 166 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava49282 Konjšćina onicama Bistrička 3 49210 Zabok Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Lug Zabočki 37 49210 Zabok Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Matije Gupca 74 49000 Krapina Gradnja cesta i autocesta Zagrebačka cesta 47 49296 Zagorska Sela Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Miljana 37 49250 Zlatar Elektroinstalacijski radovi Milivoja Stančića 18 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijalizira- 49221 Bedekovčina nim prodavaonicama Kebel 5 49296 Zagorska Sela Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Kumrovečka 6c 49210 Zabok Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Martinišće 38 49294 Kraljevec na Sutli Nema podataka Kraljevec na Sutli 043 49000 Strahinje Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Krapinsko Strahinje 28 49246 Marija Bistrica Nespecijalizirana trgovina na veliko Kolodvorska 7 49210 Zabok Veterinarske djelatnosti Matije Gupca 3 49210 Zabok Djelatnosti putničkih agencija Matije Gupca 97 49218 Pregrada Veterinarske djelatnosti Stjepana Radića 35 49240 Hruševac Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Hruševec 59 49243 Oroslavje Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće Zelengajska 10a 49247 Zlatar Bistrica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Grančarska 13 49210 Zabok Djelatnosti privatne zaštite Matije Gupca 72 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 49246 Marija Bistrica hranom, pićima i duhanskim proizvodima Kolodvorska bb 49243 Oroslavje Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila Stubička cesta 95 49240 Donja Stubica Proizvodnja ostale vanjske odjeće Katarine Patačić 29 49210 Zabok Izdavanje novina K.Š.Gjalskog 4 49250 Zlatar Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Trg slobode 2 49240 Donja Stubica Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće Dubravačka 17 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 49243 Andraševec grijanje i klimatizaciju Brežna 23 49244 Stubičke Toplice Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Strmec Stubički 178 49223 Sveti Križ Začretje Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ciglenica Zagorska 136 49210 Zabok Oporaba posebno izdvojenih materijala Trebež 2 49284 Gotalovec Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Gotalovec 8 49250 Zlatar Proizvodnja ostale vanjske odjeće Ksavera Šandora Đalskog bb 49000 Krapina Cestovni prijevoz robe Ivana Loewa 7 49000 Krapina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Mihaljekov jarek 33 49231 Hum na Sutli Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Gornje Brezno 47 49210 Zabok Proizvodnja ostale vanjske odjeće Dubrava Zabočka 164


54 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtkew

ukupni prihod

301 15.738 ALBALIM d. o. o.

3.231.243

302 15.825 BELEC-GRAD d.o.o. 303 15.936 MAX GLAZBALA d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

0

1

3.204.998

7.125

10

3.162.083

86.844

4

304 16.378 T.D. GRADNJA ZAGORJE d.o.o.

3.019.439

919.623

17

305 16.436 MEDIPRO d.o.o.

3.000.643

239.153

2

306 16.519 FI.AL.GR. d.o.o.

2.977.101

2.149

47

307 16.553 JURA - PHARM d.o.o.

2.965.523

258.216

4

308 16.583 OROFILUM d.o.o.

2.953.650

0

1

309 16.675 ELTOP-M. d.o.o.

2.929.748

139.868

6

310 16.770 ALFAMETAL, d.o.o.

2.899.920

465.971

15

311 16.798 ELEKTRO-UROIĆ, d.o.o.

2.891.717

18.810

13

312 16.898 OZIMEC d.o.o.

2.860.782

140.190

1

313 16.950 BREBER INŽINJERING d.o.o.

2.845.867

20.048

10

314 17.111 PRO-MONT ZAGORJE d.o.o.

2.799.181

0

12

315 17.119 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o.

2.794.889

65.964

11

316 17.157 AGRO TIK d.o.o.

2.781.844

0

2

317 17.173 KONAGRA d.o.o.

2.776.102

35.872

3

318 17.280 Oroslavje - Zaštitna Oprema d.o.o.

2.745.122

35.459

18

319 17.403 IMPSO d.o.o.

2.711.812

214.156

7

320 17.421 VETERINARSKA STANICA KRAPINA d.o.o.

2.705.710

311.607

9

321 17.426 MARIO COMMERCE d.o.o.

2.703.818

110.505

4

322 17.568 TISA-GRADNJA d.o.o.

2.669.089

41.069

9

323 17.576 AUTO ŠOŠTARIĆ d.o.o.

2.666.854

0

3

324 17.624 TERMO-PROM-HABUS d.o.o.

2.654.894

43.249

3

325 17.701 POTOČKI PROMET d.o.o.

2.634.153

65.844

7

326 17.792 Z.I.T.O. d.o.o.

2.611.228

91.657

5

327 17.973 AMBAPLAST d.o.o.

2.569.079

0

3

328 18.037 PRIJEVOZ ČUK d.o.o.

2.553.977

0

1

329 18.077 CHEMING d.o.o.

2.543.807

0

10

330 18.087 TABOR d.o.o.

2.541.925

88

7

331 18.147 MAGOR-Š d.o.o.

2.529.779

755

1

332 18.205 MEPRO d.o.o.

2.516.368

199.530

9

333 18.219 PERO GRADNJA d.o.o.

2.512.410

53.273

5

334 18.313 INFO ELEKTRO d.o.o.

2.492.439

68.858

2

335 18.365 MB SVVATI d.o.o.

2.480.733

270.483

2

336 18.503 PEER d.o.o.

2.445.997

150.840

4

337 18.599 DAGOR d.o.o.

2.422.169

65.205

14

338 18.733 ELEKTRO-ORSAG d.o.o.

2.389.210

0

39

339 18.954 AGRO-MAK d.o.o.

2.336.270

89.323

2

340 18.986 AUTO PROMET GRUPA d.o.o.

2.331.115

85.410

1

341 19.077 GENERA ISTRAŽIVANJA d.o.o.

2.310.445

779.525

0

342 19.123 VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA d.o.o.

2.300.176

39.881

15

343 19.254 VALVES d.o.o.

2.270.388

245.892

8

344 19.398 RISEL d.o.o.

2.240.990

21.506

7

345 19.445 LUPINCOMMERCE d.o.o.

2.231.134

0

7

346 19.657 POLJODJELAC, d.o.o.

2.190.724

30.901

3

347 19.776 KUMROVEC d.o.o.

2.169.592

0

26

348 19.825 AUTOCENTAR MUŽAR d.o.o.

2.160.794

25.603

3

349 19.855 DRVOMETAL PDM d.o.o.

2.154.097

0

7

350 19.868 KUNŠTEK - PROMET d.o.o.

2.152.310

8.678

11

djelatnost

adresa

49295 Kumrovec Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha Razvor 32 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 49254 Belec hranom, pićima i duhanskim proizvodima Belec 8/B Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijalizira- 49290 Klanjec nim prodavaonicama Novodvorska 7 49223 Sveti Križ Začretje Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vrankovec 57 49210 Zabok Nespecijalizirana trgovina na veliko Grabrovec 165 49000 Krapina Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće Žutnica 4-6 49210 Zabok Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Stjepana Radića 011 49243 Oroslavje Priprema i predenje tekstilnih vlakana Milana Prpića 114 49217 Krapinske Toplice Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Zagrebačka 45 49243 Oroslavje Nespecijalizirana trgovina na veliko Selska 4 49247 Zlatar Bistrica Elektroinstalacijski radovi Mirka Buntaka 9 49246 Marija Bistrica Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Kolodvorska 8 49240 Donja Stubica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Pustodol 100 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 49216 Desinić grijanje i klimatizaciju Gostenje 5 49000 Krapina Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja Magistratska 1 49218 Pregrada Nema podataka Stjepana Radića 12 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava49283 Hrašćina-Trgovišće onicama Trgovišće 3 49243 OROSLAVJE Proizvodnja radne odjeće Oroslavje, Kralja Tomislava 3 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 49231 Hum na Sutli grijanje i klimatizaciju Hum na Sutli 136 49000 Krapina Nema podataka Ivana Rendića 3 49245 Gornja Stubica Računalno programiranje Lovačka 3 49247 Zlatar-Bistrica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Sportski prolaz 3 49294 Kraljevec na Sutli Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Kačkovec 33 49218 Pregrada Nema podataka Janka Leskovara 14 49232 Radoboj Nema podataka Radoboj 89 49223 Sveti Križ Začretje Skupljanje neopasnog otpada Mirkovec 66 49218 Pregrada Nespecijalizirana trgovina na veliko Trg Gospe kunagorske 15 49214 Veliko Trgovišće Cestovni prijevoz robe Domahova 30 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim 49210 Zabok odjeće Matije Gupca 67 49231 Hum na Sutli Nespecijalizirana trgovina na veliko Lupinjak 80/1 49000 Krapina Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Frana Galovića 15 49232 Radoboj Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Jazvine 18 49214 Jezero Klanječko Elektroinstalacijski radovi Klanječko jezero 48 49210 Grabrovec Nespecijalizirana trgovina na veliko Grabrovec 201A 49243 Oroslavje Nespecijalizirana trgovina na veliko Kralja Tomislava 30 49000 Krapina Nespecijalizirana trgovina na veliko Podgora 120a 49290 Klanjec Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Novodvorska 5 49247 Zlatar Bistrica Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora S.S. Kranjčevića bb Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 49282 Konjšćina prodavaonicama Varaždinska 16/A 49000 Krapina Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Frana Galovića 15 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i 49217 Krapinske Toplice tehnološkim znanostima Ljudevita Gaja 2 49240 Donja Stubica Veterinarske djelatnosti Kolodvorska 20 49210 Zabok Obrada i prevlačenje metala Repovec 33A 49295 Kumrovec Nespecijalizirana trgovina na veliko Risvica 15A 49231 Hum na Sutli Nespecijalizirana trgovina na veliko Lupinjak 48 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava49247 Zlatar Bistrica onicama Grančarska 19 49295 Kumrovec Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. Lijepe naše 1 49224 Lepajci Održavanje i popravak motornih vozila Švaljkovec 29/A 49000 Krapina Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Žutnica 4-6 49231 Hum na Sutli Cestovni prijevoz robe Strmec Humski 160


55

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtkew

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 20.034 GTV-ADRIA d.o.o.

2.124.685

405.191

352 20.101 VEMOS d.o.o.

2.113.690

184.896

5

353 20.238 Dječji vrtić MALI KAJ

2.088.120

138.689

18

354 20.247 COMMODUM d.o.o.

2.086.593

0

1

355 20.259 KONTREC d.o.o.

2.084.703

130.085

1

356 20.384 ŽIVKOM d.o.o.

2.063.846

789

4

357 20.386 MAKS KLIMA d.o.o.

2.063.638

160.480

7

358 20.389 STUBMAR d.o.o.

2.063.081

190.207

5

359 20.409 AUTOTRANSPORTI TRANSPORT I LOGISTIKA d.o.o.

2.059.618

78.512

4

360 20.645 M.B.S. GRADNJA d.o.o.

2.021.669

15.040

8

361 20.668 ZVONČEK d.o.o.

2.017.612

90.888

3

362 20.676 JAM-ING d.o.o.

2.015.631

606.906

4

363 20.711 REVIZOR TIM d.o.o.

2.009.537

556.565

5

364 20.813 GRABUŠIĆ GRADNJA d.o.o.

1.994.035

89.453

11

365 20.814 PILDEK STROJARSTVO d.o.o.

1.994.019

1.369.957

1

366 20.873 BARTOL IMPEX d.o.o.

1.984.689

65.118

6

367 20.939 USTANOVA PINTAR

1.973.737

62.752

15

368 20.997 G-SERVIS d.o.o.

1.961.936

40.750

4

369 21.029 SOPEK GRADNJA d.o.o.

1.956.235

199.998

13

370 21.046 V.G.B. d.o.o.

1.953.888

540.828

3

371 21.214 ZAGI-MONT d.o.o.

1.923.976

634

11

372 21.459 HYDROMA PHU d.o.o.

1.883.759

89.461

2

373 21.464 KRAPINA-MONT d.o.o.

1.883.218

279.438

12

374 21.476 B.G. d.o.o.

1.879.892

110.449

5

375 21.561 SMREKI d.o.o.

1.868.483

15.408

6

376 21.855 INKOP TRGOVINA d.o.o.

1.822.108

800

18

377 21.928 F.I.L.-ART d.o.o.

1.810.281

206.909

4

378 21.975 PAVLIŠA OBJEKTI d.o.o.

1.802.890

163.480

2

379 21.993 HOLOSYS, d.o.o.

1.800.483

156.726

3

380 22.082 ELFAR d.o.o.

1.785.835

0

3

381 22.202 ELDOM RAB d.o.o.

1.771.275

31.120

1

382 22.257 OREH d.o.o.

1.762.774

0

31

383 22.291 MEDIATEKS d.o.o.

1.757.523

8.856

26

384 22.304 ZAGORJE-D.S. d.o.o.

1.756.125

9.711

3

385 22.351 ABBA TENDE d.o.o.

1.749.922

80.447

7

386 22.372 ZO-VE d.o.o.

1.745.857

58.203

13

387 22.565 STRENUUS d.o.o.

1.719.318

799.302

1

388 22.580 RADIO HRVATSKO ZAGORJE - KRAPINA d.o.o.

1.716.719

7.955

10

389 22.596 VATROSTALAC d.o.o.

1.714.320

205.685

1

390 22.623 KRALJ d.o.o.

1.708.569

1.028

3

391 22.630 V.P.I. d.o.o.

1.708.198

31.363

2

392 22.677 R.T. COMMERCIUM d.o.o.

1.701.817

60.054

8

393 22.710 BOŽIĆ - MIKULEC d.o.o.

1.697.679

185

10

394 22.778 PRINZ CAR TRANS, d.d.

1.687.409

0

25

395 22.787 TUPIM d.o.o.

1.686.743

34.756

3

396 22.794 BRATOVENSKI d.o.o.

1.685.370

69.503

3

397 22.807 BINGULA PROMET d.o.o.

1.683.416

498

3

398 22.833 HYPER DIZAJN d.o.o.

1.681.344

12.108

5

399 22.835 ORMUŽ d.o.o.

1.681.192

111.599

0

400 22.850 T.A.B. ING d.o.o.

1.679.979

333.192

3

2

djelatnost

adresa

49000 Krapina Organizacija izvedbe projekata za zgrade Zagrebačka cesta 26/b 49246 Marija Bistrica Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Stubička 3 49000 Krapina Predškolsko obrazovanje I.G. Kovačića 13 49210 Zabok Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Kumrovečka 10 49214 Veliko Trgovišće Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama S.Radića 140 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 49253 Lobor opremom Velika 36i Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 49210 Zabok grijanje i klimatizaciju Gupca 113 49244 Stubičke Toplice Nespecijalizirana trgovina na veliko Strmečka 22/E 49000 Krapina Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Ante Starčevića 3 49223 Sveti Križ Začretje Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trg J. Lambergera 49000 Krapina Nema podataka Tkalci 48 49250 Zlatar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Gajeva 7/a Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 49210 Zabok savjetovanje Stjepana Radića 2 49223 Sveti Križ Začretje Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ciglenica Zagorska 2 49231 Prišlin Strojna obrada metala Prišlin 5/3 49214 Ravnice Trgovina na veliko odjećom i obućom Ravnice 2a Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s 49244 Stubičke Toplice invaliditetom Zagrebačka 7 49210 Zabok Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Matije Gupca 67 49234 Stara Ves Petrovska Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Stara Ves Petrovska 24 49250 Gornja Batina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Gornja Batina bb Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 49245 Gornja Stubica grijanje i klimatizaciju Gusakovec 55E 49240 Oroslavje Proizvodnja ostalih crpki i kompresora Milana Prpića 52 49000 Krapina Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Tkalci 23 49246 Marija Bistrica Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Kolodvorska 33 49210 Zabok Nespecijalizirana trgovina na veliko Špičkovina 18 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 49222 Poznanovec savjetovanje Zagorske brigade 1 49000 Krapina Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja Ljudevita Gaja 5 49214 Veliko Trgovišće Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Dubrovčan 33b Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i 49243 Oroslavje računalima Matije Gupca 7 49247 Zlatar Bistrica Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom V.Nazora 56 49000 Krapina Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Antuna Mihanovića 6 49243 Oroslavje Proizvodnja ostalog namještaja Ptičekova 76 49254 Belec Proizvodnja rublja Gornja Batina 33 49290 Klanjec Nespecijalizirana trgovina na veliko Sutlanska 1 49244 Stubičke Toplice Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Zagrebačka 2/A Krapina Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 49000 Ante Starčevića 4 49250 Zlatar Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Zagrebačka 1 49000 Krapina Emitiranje radijskog programa Šetalište hrv.narod. preporoda 13 49000 Krapina Proizvodnja vatrostalnih proizvoda Kralja Tomislava 30 49250 Zlatar Nema podataka Ksavera Šandora Đalskog 5 49218 Pregrada Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Vrhi 51/a 49250 Zlatar Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Bregovita 12 49245 Gornja Stubica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada J. Haramusteka 7 49243 Oroslavje Cestovni prijevoz robe Mokrice 180/c Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 49221 Bedekovčina opremom Stjepana Radića 2 49231 Hum na Sutli Cestovni prijevoz robe Hum na Sutli 55 49250 Zlatar Nema podataka Varaždinska 33 49000 Krapina Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Antuna Mihanovića 47 49000 Krapina Nespecijalizirana trgovina na veliko Kralja Tomislava 35 49221 Bedekovčina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Naselje Malekovec 14


56

ŽUPANIJE

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

1.274

1,54

96,3

19.750

2,18

93,7

vrijednost imovine

10.383.193.228

1,04

111,4

ukupni prihod

10.105.062.951

1,48

116,5

dobit nakon oporezivanja

275.684.249

0,83

73,3

gubitak nakon oporezivanja

380.044.573

2,21

144,3

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća Kutina

investicije Izvor: Fina

4.022

113,6

529.495.671

0,85

93,9

Obrada podataka: HGK

Novska

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Sisak

31,4%

u broju poduzetnika

96,6%

prema ukupnom prihodu

92,7%

prema dobiti nakon oporezivanja

91,5%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


57

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

1

naziv tvrtke

12 PETROKEMIJA, d.d.

ukupni prihod

2.951.365.466

zapodobit razdoblja broj slenih

56.357.179 2.597

djelatnost Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

2

157 CMC Sisak d.o.o.

533.538.108

3

162 GAVRILOVIĆ d.o.o.

528.492.223

16.701.752

762

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

4

352 LONIA d.d.

238.927.620

1.338.307

190

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

5

424 SELK d.d.

200.746.188

6

429 VIVERA, d.o.o.

199.269.259

7

526 SINACO d.o.o.

8

626 IDIS d.o.o.

9

0 1.254

0 1.333

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

Proizvodnja elektroničkih komponenata

17.227.554

167

Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

164.674.916

0

500

Djelatnosti privatne zaštite

140.978.021

356.379

185

Trgovina na veliko pićima

666 SANO d.o.o.

135.365.520

14.506.826

46

10

729 MLIN I PEKARE d.o.o.

123.329.297

2.180.525

342

Proizvodnja mlinskih proizvoda

11

738 HERBOS d.d.

122.466.027

0

178

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

12

995 LIPOVICA d.o.o.

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

91.665.394

357.297

265

Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje

13 1.187 DALEKOVOD TIM d.d.

77.771.764

513.199

148

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

14 1.235 RUDMAN d.o.o.

75.535.515

213.282

19

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

15 1.348 SOLIDUM-ŽUŽIĆ d.o.o.

69.358.571

506.068

98

Piljenje i blanjanje drva

16 1.427 AUTO KUĆA CINDRIĆ d.o.o.

65.683.906

171.231

18

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

17 1.470 CESTE SISAK d.o.o.

63.802.380

182.081

216

Nema podataka

18 1.547 METALING d.o.o.

60.238.597

1.276.777

197

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

19 1.550 Gavrilović-Poljoprivreda, d.o.o.

60.187.548

149.603

60

20 1.591 FELIS PRODUKTI d.o.o.

58.391.764

244.733

179

21 1.734 SOLIDUM d.o.o.

53.617.528

0

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

22 1.752 IGM-Ciglana d.o.o.

52.859.190

0

60

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

23 1.768 OKTAN ŽAŽINE d.o.o.

52.489.564

5.690

14

Cestovni prijevoz robe

24 1.769 MMM-VUKELIĆ d.o.o.

52.467.807

3.487.465

121

Piljenje i blanjanje drva

25 1.776 PLEPER d.o.o.

52.240.208

549.172

161

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

26 1.881 HRB DUNAVSKI LLOYD-SISAK d.o.o.

49.381.576

223.138

152

Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima

27 1.919 Auto-CENTAR d.o.o.

48.267.305

1.360.191

13

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

28 1.941 FARMA JELAS d.o.o.

47.782.477

372.198

27

Uzgoj ostalih goveda i bivola

29 2.012 ZLATNA IGLA-SISCIA d.o.o.

46.024.659

147.812

312

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

30 2.095 SISAČKI VODOVOD d.o.o.

44.435.862

2.530.578

128

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

31 2.097 VODOPRIVREDA SISAK d.d.

44.420.200

1.961.999

148

Gradnja vodnih građevina

32 2.143 EXCO d.o.o.

43.293.805

1.683.384

40

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

33 2.193 Gradske ljekarne-Sisak

42.434.557

453.486

33

Ljekarne

34 2.201 Auto in - victa d.o.o.

42.265.558

18.982

20

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

35 2.250 TVORNICA STOČNE HRANE POPOVAČA d.o.o.

41.205.790

0

32

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

36 2.391 LONJA-STRUG d.d.

38.694.904

2.559.027

150

37 2.464 PPS-MAJUR d.o.o.

37.319.873

10.434.276

88

Piljenje i blanjanje drva

38 2.468 KORINA PROIZVODNJA d.o.o.

37.256.246

1.856.032

44

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

39 2.476 TVIM d.o.o.

37.159.967

1.076.850

76

Gradnja cesta i autocesta

40 2.501 ALMOS d.o.o.

36.806.216

0

126

41 2.523 NORD PRODUKT d.o.o.

36.229.233

11.011.074

13

42 2.556 BP BREBRIĆ d.o.o.

35.770.873

384.882

8

43 2.559 AUTO PROMET SISAK d.o.o.

35.688.007

0

179

44 2.615 ANTE MIJIĆ-QUERCUS d.o.o.

34.788.177

256.009

85

Piljenje i blanjanje drva

45 2.660 MOSLAVINA PLIN d.o.o.

33.976.667

1.840.301

29

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

46 2.804 LJEKARNA BARIŠIĆ

31.909.536

2.443.224

23

Ljekarne

47 2.805 LJILJAN S d.o.o.

31.899.930

573.828

20

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

48 2.858 KISIKANA, d.o.o.

31.153.716

1.389.601

34

Proizvodnja industrijskih plinova

49 2.864 SLAVIJATRANS d.d.

31.063.628

605.880

116

50 2.880 ABUNDAN d.o.o.

30.819.639

70.487

10

Mješovita proizvodnja Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

Gradnja vodnih građevina

Lijevanje lakih metala Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

Cestovni prijevoz robe Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

adresa 44320 Kutina Aleja Vukovar 4 44000 Sisak Braće Kavurić 12 44250 Petrinja Gavrilovićev trg 1 44320 Kutina Vinkovačka 2 44320 Kutina Kolodvorska 27 44400 Glina Ulica kralja Zvonimira bb 44000 Sisak Ante Kovačića 1 44000 Sisak Nikole Tesle 10 44317 Popovača Industrijska cesta bb 44000 Sisak Kralja Zvonimira 24 44000 Sisak Nikole Tesle 17 44317 Popovača Lipovečka 22 44415 Topusko Školska bb 44000 Sisak Ivana Fistrovića 3 44250 Petrinja Sisačka 152 44000 Sisak Zagrebačka cesta 49b 44000 Sisak Lađarska 28c 44010 Sisak Božidara Adžije 2 44250 Petrinja Gavrilovićev trg 1 44010 Sisak Božidara Adžije 19 44250 Petrinja Sisačka 152a 44250 Petrinja Sisačka 116 44271 Letovanić Žažina bb 44330 Novska Brestača 169 44330 Novska Brestača 97 44000 Sisak Rimska 28 44000 Sisak Sela 213 44450 Hrvatska Dubica Petra Berislavića 39 44000 Sisak Nikole Tesle 13 44000 Sisak Obala Ruđera Boškovića 10 44000 Sisak Ruđera Boškovića 11 44000 Sisak Obrtnička 66 44000 Sisak Stjepana i Antuna Radića 48 44273 Sela Sela 213 44317 Popovača Kolodvorska 93 44320 Kutina Vinkovačka 4 44433 Majur Ulica žrtava Domovinskog rata 1 44330 Novska Zagrebačka 30 44000 Sisak Dužica bb 44320 Kutina Slavonska 5 44435 Divuša Divuša 2b 44322 Lipovljani Zagrebačka bb 44000 Sisak Zagrebačka 19 44330 Novska Bročice, Sv. Mihovila 250 44320 Kutina Trg kralja Tomislava 10 44320 Kutina Kolodvorska bb 44320 Kutina Željeznička 2 44000 Sisak S. i A. Radića 17 44250 Petrinja Drenačka bb 44316 Velika Ludina Sv. Mihovila 19


58 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

adresa

51 2.896 MOSLAVINA, d.o.o.

30.612.131

940.460

52 2.995 LAV AUTO-POPEC d.o.o.

29.567.783

155.564

18

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

53 3.047 SAZOV d.o.o.

28.972.324

2.046

26

Cestovni prijevoz robe

54 3.097 DC Glina, d.o.o.

28.387.777

2.876.559

49

Piljenje i blanjanje drva

55 3.176 ALEN PLUS d.o.o.

27.483.302

2.044.847

61

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

56 3.217 SLAVONSKA DRVNA INDUSTRIJA d.o.o.

26.996.238

0

200

Proizvodnja ostalog namještaja

57 3.252 TOP-TERME d.o.o.

26.687.699

157.715

169

Hoteli i sličan smještaj

58 3.311 METALIMPEX d.o.o.

26.031.601

1.248.330

60

Radovi na krovištu

59 3.358 LJEKARNE PAVLIĆ zdravstvena ustanova

25.552.585

1.176.161

15

Ljekarne

60 3.419 SWISSLION d.o.o.

24.998.335

0

62

Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

61 3.478 RADEK GRADNJA d.o.o.

24.546.121

1.757.932

79

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

62 3.501 TVIM-TONKOVIĆ d.o.o.

24.341.783

93.936

46

63 3.522 PETRINJA PROMET d.o.o.

24.180.078

0

57

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

64 3.600 OPTIPLAST, d.o.o.

23.669.020

81.179

32

Proizvodnja ambalaže od plastike

65 3.672 AGRO SIMPA d.o.o.

23.144.163

1.082.712

24

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

66 3.681 GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o.

23.091.384

130.853

87

Skupljanje neopasnog otpada

67 3.683 SMUĐ-INVEST d.o.o.

23.076.300

69.350

70

Gradnja cesta i autocesta

68 3.857 LINPAC Packaging d.o.o.

21.928.773

608.657

9

69 3.945 SEGESTICA d.o.o.

21.339.830

0

114

70 4.012 ARĐENT d.o.o.

20.956.212

720.886

60

Gradnja cesta i autocesta

71 4.019 KOMUNALAC SISAK d.o.o.

20.910.511

3.866.214

84

Skupljanje neopasnog otpada

72 4.174 DOBRA d.o.o.

20.013.528

453.346

12

Nespecijalizirana trgovina na veliko

73 4.209 PETRINEC-TRANSPORT d.o.o.

19.790.118

0

24

Cestovni prijevoz robe

74 4.284 MOTOTEHNA d.o.o.

19.388.649

302.905

18

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

75 4.298 Ljekarne CRNKOVIĆ

19.324.192

483.634

17

Ljekarne

76 4.546 UTOLICA d.o.o.

18.110.360

4.916.002

12

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

77 4.577 METAFLEX d.o.o.

17.951.649

2.147.023

51

Obrada i prevlačenje metala

44320 Kutina Zagrebačka 1 44000 Sisak 1. svibnja bb 44321 Banova Jaruga Banova Jaruga 130 44400 Glina Žrtava Domovinskog rata 71 44000 Sisak J. J. Strossmayera 74 44322 Lipovljani Industrijska bb 44415 Topusko Trg Josipa Bana Jelačića 16 44330 Novska Kralja Zvonimira 92 44000 Sisak Ferde Hefelea 21 44010 Sisak Marijana Cvetkovića 2 44320 Kutina Slavonska 5a 44320 Kutina Zagrebačka 19 44000 Sisak Kralja Zvonimira 24 44000 Odra Sisačka Odra Sisačka 46 44000 Sisak Novoselska 169b 44000 Sisak Ivana Kukuljevića Sakcinskog 28 44320 Kutina Slavonska 3 44000 Sisak Galdovačka 4 44000 Sisak Quirinova 8 44330 Novska Trg L. I. Oriovčanina 21 44000 Sisak Ivana Fistrovića 2 44202 Topolovac Sajmište bb 44322 Lipovljani Sv. Barbare 27 44000 Sisak Zagrebačka 19 44250 Petrinja Trg dr Franje Tuđmana 12/a 44000 Sisak Kralja Tomislava 32 44330 Novska Kolodvorska 45

78 4.656 DRD SWISSLION d.o.o.

17.596.856

571.483

4

Nespecijalizirana trgovina na veliko

44000 Sisa

136

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Proizvodnja ambalaže od plastike Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

79 4.672 ECM d.o.o.

17.514.459

617.337

36

80 4.697 KUŠER d.o.o.

17.396.117

553.964

13

81 4.727 CJEVOMONT d.o.o.

17.285.891

2.434.031

79

82 4.770 DRUGI DAN d.o.o.

17.123.884

149.228

2

83 4.814 KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

16.942.351

0

96

84 4.829 POŽGAJEC d.o.o.

16.888.516

129.786

38

85 4.852 GAVRILOVIĆ TRGOVINA d.o.o.

16.747.887

0

52

86 4.872 HAJDINJAK d.o.o.

16.644.922

1.381.606

5

87 4.907 AUTO-SANDRO, d.o.o.

16.503.401

0

16

88 4.913 SERTIĆ V.S. d.o.o.

16.459.150

0

42

89 4.915 IDEA d.o.o.

16.454.471

106.491

14

90 5.018 SPUGA-K d.o.o.

16.134.086

1.823.459

123

91 5.065 AGROPROMET-SISAK d.o.o.

15.927.045

11.468

28

92 5.080 PRIVREDA d.o.o.

15.844.722

50.552

73

93 5.083 STANOJEVIĆ d.o.o.

15.837.933

0

12

94 5.084 MOSLAVKA - PEKARSTVO d.o.o.

15.829.502

0

31

95 5.150 TEHNOGRADNJA SISAK d.o.o.

15.549.310

105.382

49

96 5.222 TRGOVINA MARIN d.o.o.

15.293.248

114.435

25

97 5.227 TRGO-SIROVINA d.o.o.

15.278.155

30.059

13

44317 Popovača Elektroinstalacijski radovi Sisačka 16 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 44320 Kutina prodavaonicama Vladimira Nazora 176 44320 Kutina Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Poslovna zona I br. 13 44000 Sisak Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Starčevićeva 5 44250 Petrinja Skupljanje neopasnog otpada Gundulićeva 14 44201 Martinska Ves Piljenje i blanjanje drva Desno Željezno 45 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 44250 Petrinja hranom, pićima i duhanskim proizvodima Gavrilovićev trg 1 44000 Sisak Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva Žitna 8 44317 Popovača Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Potok, Mišička 18 44000 Sisak Nema podataka Petrinjska 34 44320 Kutina Nespecijalizirana trgovina na veliko Pavčec Dragutina 18 44320 Kutina Nespecijalizirana trgovina na veliko Vinkovačka 2 44000 Sisak Nespecijalizirana trgovina na veliko Josipa Runjanina 20 44250 Petrinja Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Gundulićeva 14 44202 Topolovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Malo Budaševo 207b Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 44320 Kutina i kolača Kralja P. Krešimira IV 10 44000 Sisak Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Antuna Augustinčića 50 44202 Topolovac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Mace Medarić 15/A 44202 Topolovac Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada Novo Selo Palanječko, Kutinska 160a

98 5.229 ENIGMA d.o.o.

15.266.245

107.400

33

Izdavanje knjiga

99 5.307 BARUN PROMET d.o.o.

14.995.739

7.778

18

Nespecijalizirana trgovina na veliko

14.845.130

17.259

12

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

100 5.357 ROBAK d.o.o.

44400 Glina Skela 64 44320 Kutina Radićeva 14 44000 Sisak Božidara Adžije 2


59

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 5.412 AUTO PLUS d.o.o.

14.660.022

20.464

102 5.512 VODOOPSKRBA KUPA d.o.o.

14.291.985

103 5.542 POUNJE, d.d.

14.185.400

104 5.614 TURBOMEHANIKA d.o.o.

djelatnost

12

Nespecijalizirana trgovina na veliko

0

42

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

0

116

Proizvodnja rublja

13.929.811

1.936.665

15

Popravak strojeva

105 5.700 EKOGRADNJA ZAGREB d.o.o.

13.692.730

110.118

7

106 5.792 SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA d.o.o.

13.403.613

1.172.476

36

Nema podataka

107 5.808 ERION d.o.o.

13.367.872

98.395

40

Nespecijalizirana trgovina na veliko

108 5.858 Vatrostalna Sisak d.o.o.

13.206.935

652.634

40

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

109 5.883 PAUK d.o.o.

13.142.376

95

17

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

110 5.891 ŽELJEZERA SISAK - REMONT CAPRAG d.o.o.

13.121.488

3.755.829

17

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

111 5.968 NOVOKOM d.o.o.

12.911.757

72.610

58

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

112 6.128 SANDRA - PROM d.o.o.

12.465.964

244.028

13

Nespecijalizirana trgovina na veliko

113 6.269 POSAVSKI HRAST d.o.o.

12.095.679

712.719

38

Piljenje i blanjanje drva

114 6.304 STAN d.o.o.

12.018.538

626.537

26

Agencije za poslovanje nekretninama

115 6.410 KOŠĆAL, d.o.o.

11.789.190

323.296

49

Proizvodnja ambalaže od drva

116 6.449 KEFO trgovina d.o.o.

11.720.504

187.771

10

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

117 6.450 PEPI d.o.o.

11.718.506

0

44

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

118 6.460 ELEKTROOPREMA BADOVINAC d.o.o.

11.701.330

147.920

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

119 6.547 MA-CEGRA d.o.o.

11.511.533

843.650

23

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

120 6.606 VIADUKT - BANOVINA d.o.o.

11.388.800

198.506

115

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

121 6.630 TANIN - SISAK d.o.o.

11.345.885

10.763

1

122 6.639 ROTOMAT d.o.o.

11.329.720

54.068

16

123 6.656 MIN d.o.o.

11.284.221

0

3

124 6.680 FELIS RECIKLAŽA d.o.o.

11.235.455

0

26

Oporaba posebno izdvojenih materijala

125 6.696 VODOPRIVREDA NOVSKA d.d.

11.205.261

0

57

Gradnja vodnih građevina

126 6.809 VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o.

10.918.183

1.345.545

15

Veterinarske djelatnosti

127 6.893 KOMUNALAC GLINA d.o.o.

10.738.949

167.887

54

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

128 6.914 MOSLAVKA d.d.

10.706.494

0

0

129 6.923 LIJEK zdravstvena ustanova

10.689.234

92.028

10

Ljekarne

130 6.936 EMGD d.o.o.

10.667.122

137.845

26

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

131 7.026 NET d.o.o.

10.461.077

11.237

50

Emitiranje televizijskog programa

132 7.138 Ljekarne HERMED zdravstvena ustanova za ljekarničke djelatnosti

10.220.582

366.666

9

133 7.243 MOSLAVKA - RATARSTVO d.o.o.

10.020.417

362.355

32

134 7.315 GAVRILOVIĆ VANJSKA TRGOVINA d.o.o.

9.902.078

998.252

5

135 7.340 ENERGO d.o.o.

9.861.606

70.994

43

Nema podataka

136 7.440 Hoteli DAIM d.o.o.

9.710.686

49.381

68

Nema podataka

137 7.512 ANTIKOR d.o.o.

9.554.316

68.283

50

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

138 7.523 LAMPERT d.o.o.

9.534.796

66.924

12

Cestovni prijevoz robe

139 7.554 TERRA-M d.o.o.

9.489.446

27.813

5

140 7.691 GRAFOTON, d.o.o.

9.246.528

126.569

10

Ostalo tiskanje

141 7.697 TRGO LUKŠIĆ d.o.o.

9.232.352

0

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

142 7.756 NOCIAR d.o.o.

9.153.237

244.993

6

143 7.767 KOMPA, d.o.o.

9.132.168

19.577

15

Nespecijalizirana trgovina na veliko

144 7.786 GRADITELJSTVO RADMAN d.o.o.

9.112.282

1.009.958

21

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

145 7.832 I.G.K. 94 d.o.o.

9.034.342

690.921

32

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

146 7.839 GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o.

9.018.683

0

57

Pogrebne i srodne djelatnosti

147 7.840 ŽAKO d.o.o.

9.018.583

34.248

13

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

148 7.844 DAMIR VUKOVIĆ d.o.o.

9.011.848

109.567

22

Piljenje i blanjanje drva

149 7.967 LJEKARNA ŽUPANČIĆ

8.805.968

476.839

7

150 7.968 IGY COMMERCE 95 d.o.o.

8.803.119

6.700

17

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Nespecijalizirana trgovina na veliko Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

Ljekarne Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Ljekarne Nespecijalizirana trgovina na veliko

adresa 44320 Kutina Ilova, Ljudevita Gaja 13 44250 Petrinja Novo Selište bb 44430 Hrvatska Kostajnica Ratka Djetelića 70 44320 Kutina Slavonska 1a 44000 SISAK P. Hektorovića 3 44415 Topusko Donja Čemernica 151 44320 Kutina Bana Josipa Jelačića 25 44000 Sisak Capraška 5 44400 Glina Dvorska bb 44010 Sisak Braće Kavurić 12 44330 Novska A. Knoppa 1a 44000 Sisak Novoselska 123 44322 Lipovljani Kozarice 110 44010 Sisak Trg hrvatske državnosti 1 44317 Popovača Gornja Jelenska, Rudnička 7 44000 Sisak Nikole Tesle 10 44324 Jasenovac Vladimira Nazora bb 44000 Sisak A. Starčevića 13 44320 Kutina Matoš Antuna Gustava 127 44000 Sisak Braće Bobetko bb 44000 Sisak Obrtnička 10 44250 Petrinja Matije Gupca 82 44000 Sisak Trg bana Josipa Jelačića 4 44000 Sisak Božidara Adžije 19 44330 Novska Kralja Zvonimira 97 44250 Petrinja Ljudevita Gaja 40/a 44400 Glina Petrinjska 4 44320 Kutina Kralja P. Krešimira IV 10 44410 Gvozd Ul. kralja Petra Svačića bb 44320 Kutina Avenija Vukovar 3 44318 Voloder Trg Sv. Antuna 24 44000 Sisak Franje Lovrića 20 44317 Potok Ulica Kutanija 128 44410 Gvozd Kralja Petra Svačića 31 44000 Sisak M. Cvetkovića bb 44320 Kutina Dubrovačka 4 44320 Kutina Dubrovačka 2 44320 Kutina Kneza Ljudevita Posavskog 11 44000 Sisak Hrastelnica 238 44400 Glina Žrtava domovinskog rata 23 44317 Popovača Sisačka 59c 44000 Sisak Brezovičkog odreda 5A 44000 Sisak Antuna Gustava Matoša 21 44211 Blinjski Kut Bestrma 6A 44000 Sisak Božidara Adžije 2 44000 Sisak Antuna Grahovara 2 44320 Kutina Vladimira Nazora 102 44330 Novska Osječka 178a 44316 Velika Ludina Obrtnička 2 44330 Novska Posavska 1


60 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

151 7.983 LJEKARNA NIVES MILOŠ

8.786.659

216.265

152 7.999 PRIMAPLAST d.o.o.

8.770.672

632.988

5

153 8.011 TROKUT d.d.

8.758.744

0

74

154 8.019 KOMUNALAC - HRVATSKA DUBICA d.o.o.

8.754.544

0

41

155 8.096 HOTEL PANONIJA d.o.o.

8.649.909

258.062

52

156 8.098 VETERINARSKA STANICA SISAK, d.o.o.

8.649.004

207.944

35

157 8.107 HAKADESCH d.o.o.

8.637.333

64.111

117

158 8.156 PETRINEC-MAN SERVIS d.o.o.

8.564.071

0

17

159 8.196 MC ČIŠĆENJE d.o.o.

8.513.978

404.324

21

160 8.233 JATRA d.o.o.

8.458.579

20.143

10

161 8.261 APPLIED CERAMICS d.o.o.

8.427.701

115.470

27

162 8.277 AGROCROATIA NOVA d.o.o.

8.404.087

0

10

163 8.423 BENSAM d.o.o.

8.183.421

730.098

56

164 8.470 FARMA HRTIĆ d.o.o.

8.123.168

0

7

165 8.548 TIHOPRODUKT d.o.o.

8.018.870

16.338

9

166 8.553 VITOCOMMERCE d.o.o.

8.015.800

68.216

26

167 8.575 TIP - KUTINA d.o.o.

7.983.749

675.409

12

168 8.594 VHB d.o.o.

7.971.120

31.237

15

169 8.602 CODEX 2006. d.o.o.

7.953.685

0

13

170 8.665 TAPO d.o.o.

7.880.630

15.088

15

171 8.706 GRADNJA ŠPLAJT d.o.o.

7.835.425

11.954

26

172 8.791 BOLJKOVAC d.o.o.

7.732.114

53.594

10

173 8.822 VETERINARSKA AMBULANTA GLINA d.o.o.

7.691.201

763.071

12

174 8.841 ZRIN-GRAD d.o.o.

7.671.873

222.428

28

175 8.846 ŠMIT ELECTRONIC d.o.o.

7.663.368

22.340

7

176 8.872 EUROPA-PROJEKT-PLIN d.o.o.

7.630.670

1.915.725

16

177 8.879 ABAZA d.o.o.

7.626.650

1.588.441

8

178 8.964 BELONA d.o.o.

7.517.955

601.125

7

179 9.009 EURO ALPE d.o.o.

7.469.250

472.339

1

180 9.029 MEGAFLEX d.o.o.

7.439.345

337.486

13

181 9.049 METAL-KONSTRUKCIJE SISAK d.o.o.

7.408.541

20.287

27

182 9.075 PRANJIĆ d.o.o.

7.381.134

1.166.693

28

183 9.177 SIPAS GALDOVO d.o.o.

7.280.272

542.652

21

184 9.245 T.D.F. d.o.o.

7.205.766

83.484

32

185 9.322 NAŠA TRGOVINA d.o.o.

7.107.244

0

96

186 9.453 MALIBU-PROMET d.o.o.

6.975.931

296.240

15

187 9.480 TEHNOSERVIS-SISAK d.o.o.

6.949.066

1.121.606

8

188 9.576 HIDRAULIKA KUTINA d.d.

6.848.028

141.358

32

189 9.590 DIN ŽUŽIĆ d.o.o.

6.837.031

1.155.482

12

190 9.883 PROMIGO d.o.o.

6.539.210

5.954

7

191 9.904 SEPIA d.o.o.

6.513.007

710.754

4

192 9.957 DUMBOVIĆ d.o.o.

6.460.313

7.619

35

193 9.971 HODALJ d.o.o.

6.449.409

26.336

37

194 10.057 TOP Metal d.o.o.

6.354.095

185.724

4

195 10.121 MRAMOR BUZETA d.o.o.

6.305.155

0

12

196 10.232 PRISTANIŠTE I SKLADIŠTA d.o.o.

6.206.633

17.458

25

197 10.252 DAMCO d.o.o.

6.192.875

544.522

18

198 10.262 MURUS d.o.o.

6.181.207

52.188

0

199 10.296 AUTO-TOMISLAV d.o.o.

6.154.502

0

3

200 10.459 AGRI-VET d.o.o.

6.003.303

60.649

4

7

djelatnost

adresa

44330 Novska Ljekarne Antuna Mihanovića 25 44250 Petrinja Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Milana Dujmića 27 44330 Novska Proizvodnja kuhinjskog namještaja Kolodvorska 14 44450 Hrvatska Dubica Skupljanje neopasnog otpada Petra Berislavića bb 44000 Sisak Hoteli i sličan smještaj I. K. Sakcinskog 21 44000 Sisak Nema podataka Zagrebačka cesta 45 44330 Novska Proizvodnja rublja Kolodvorska 41 44322 Lipovljani Održavanje i popravak motornih vozila Sv. Barbare 27 44000 Sisak Tehničko ispitivanje i analiza Nikole Tesle 17 44320 Kutina Cestovni prijevoz robe Husain, Novo Brdo 22 44010 Sisak Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike Braće Kavurić 10b 44000 SISAK Proizvodnja pripremljene stočne hrane Obrtnička 17 44400 Glina Lijevanje čelika Dvorska 96 44440 DVOR Mješovita proizvodnja Rosulje bb 44000 Sisak Nespecijalizirana trgovina na veliko Sela 173 44210 Sunja Nema podataka Matije Gupca 22 44320 Kutina Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Kralja P. Krešimira IV bb 44320 Kutina Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Nazorova 19a 44000 Sisak Gradnja stambenih i nestambenih zgrada S. i A. Radića 44 44400 Glina Proizvodnja ostalog namještaja Sisačka 12 44000 Sisak Gradnja stambenih i nestambenih zgrada A. Cuvaja 16 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 44330 Novska prodavaonicama Brestača 19 44400 Glina Veterinarske djelatnosti Franje Žužeka 23 44320 Kutina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Repušnica, Gajeva 42 44320 Kutina Nema podataka Nazorova 37 44273 Sela Proizvodnja ostalih slavina i ventila Greda 294d 44450 Hrvatska Dubica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Petra Berislavića 73a 44250 Petrinja Nespecijalizirana trgovina na veliko Mažuranićeva 7 44400 Glina Nespecijalizirana trgovina na veliko S. i A. Radića 29 44000 Sisak Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Nikole Tesle 10 44000 SISAK Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Odra Sisačka, II desni odvojak 1a 44320 Kutina Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica Ulica Poslovna zona I broj 3 44000 Sisak Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Galdovačka 4 44250 Petrinja Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva Mala Gorica 90 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 44250 Petrinja hranom, pićima i duhanskim proizvodima Brezje bb 44330 Novska Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima Radnička 2 44000 Sisak Nespecijalizirana trgovina na veliko Novoselska 85 44320 Kutina Proizvodnja ostalih crpki i kompresora Slavonska 4 44210 Sunja Piljenje i blanjanje drva Ulica branitelja Sunje 1b 44320 Kutina Prerada čaja i kave Poslovna zona I 10 44320 Kutina Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Slavonska 1 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 44253 Mošćenice i kolača Ante Starčevića 35 44250 Gora Piljenje i blanjanje drva Gora 182 44000 Sisak Nespecijalizirana trgovina na veliko Silvija Strahimira Kranjčevića 9 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 44400 Glina krede i škriljevca Buzeta bb 44000 Sisak Prekrcaj tereta Rimska 29 44322 Lipovljani Nespecijalizirana trgovina na veliko Braće Radić 13 44320 Kutina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Hrvatskih branitelja 105 44000 Sisak Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Stara Drenčina 41 44320 Kutina Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Vladimira Nazora 61


61

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

adresa

201 10.539 DRVOPRODUKT d.o.o.

5.934.794

202 10.591 DOLENAC PROMET d.o.o.

5.895.929

2.978

9

203 10.614 ENERGO-TERMOENERGETIKA d.o.o.

5.874.542

89.416

42

204 10.862 ŠOUFEK TRANSPORT d.o.o.

5.686.597

42.745

10

205 10.963 AMAT d.o.o.

5.611.544

54.769

20

206 10.968 AUTOMEHANIKA KUTINA d.o.o.

5.609.430

0

6

207 10.981 AGRO PETAR d.o.o.

5.597.983

98.986

5

208 11.026 CENTURION d.o.o.

5.572.854

0

15

209 11.054 ROBUR d.o.o.

5.550.317

0

24

210 11.126 Ž.I.H. d.o.o.

5.498.602

360.681

11

211 11.179 INTERIJERI ŠALIĆ d.o.o.

5.463.613

143.644

20

212 11.180 ALGOJA d.o.o.

5.463.425

79.227

4

213 11.329 CARPE DIEM-SISAK d.o.o.

5.358.947

0

7

214 11.438 KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

5.285.649

4.959

40

215 11.454 PODOBNIK d.o.o.

5.271.790

234.458

16

216 11.616 POLIESTERPLAST d.o.o.

5.164.299

360.887

21

217 11.687 TOPLICE d.o.o.

5.118.285

1.757.398

12

218 11.717 ČELIK d.o.o.

5.100.300

0

1

219 11.770 IGM MOSLAVINAKAMEN d.o.o.

5.062.296

0

17

220 11.832 FEROSIROVINA d.o.o.

5.030.462

242.115

9

221 11.854 MIPEK d.o.o.

5.012.606

173.258

12

222 12.030 UNIJA-ZAMA d.o.o.

4.903.775

253.522

6

223 12.112 DIJAGNOSTIKA d.o.o.

4.861.631

0

18

224 12.199 SISAK AUTO d.o.o.

4.811.700

0

4

225 12.529 MICROS-COM d.o.o.

4.621.995

54.969

1

226 12.538 namještaj MILINKOVIĆ d.o.o.

4.615.608

20.787

10

227 12.589 R.R.TRANSPORT d.o.o.

4.585.622

42.345

7

228 12.626 OSEKOVO d.o.o.

4.567.200

5.632

11

229 12.659 GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o.

4.550.927

0

24

230 12.802 COMPLETE LINE d.o.o.

4.472.646

438.141

12

231 12.926 MAL-PROM d.o.o.

4.405.119

949.263

11

232 12.970 GORŠETA GRAĐEVINARSTVO d.o.o.

4.385.813

30.753

10

233 13.007 IDEAL-CENTAR d.o.o.

4.365.586

0

19

44330 Novska Piljenje i blanjanje drva Osječka 178a 44250 Petrinja Nema podataka V. Nazora 22 44000 Sisak Opskrba parom i klimatizacija Marijana Cvetkovića bb 44321 Banova Jaruga Cestovni prijevoz robe Međurić 191 44250 Petrinja Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Augusta Šenoe 7 44320 Kutina Održavanje i popravak motornih vozila 1. svibnja 6 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava44317 Popovača onicama Kolodvorska 2a Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja 44000 Sisak otpadom Frankopanska 19 44210 Sunja Piljenje i blanjanje drva Sajmište bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 44330 Novska hranom, pićima i duhanskim proizvodima Voćarica 48 44250 Petrinja Ostali završni građevinski radovi Slavoljuba Kostinčera 24 44000 Sisak Proizvodnja ambalaže od plastike Galdovačka 4 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u 44000 Sisak specijaliziranim prodavaonicama S. i A. Radića 25 44415 Topusko Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ponikvari 77a 44330 Novska Gradnja stambenih i nestambenih zgrada A. Kovačića 5 44320 Kutina Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. I .G. Kovačića 116 44415 Topusko Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Antuna Mihanovića 3 44000 Sisak Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Božidara Adžije BB 44320 Kutina Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Mikleuška, Garićka 74 44400 Glina Rastavljanje olupina Svetog križa 3 44430 Hrvatska Kostajnica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Gordana Lederera 28 44320 Kutina Nespecijalizirana trgovina na veliko Željeznička 15 44000 Sisak Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n. Obrtnička ulica 17 44000 Sisak Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Frankopanska 6 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 44271 Letovanić opremom Letovanić bb 44000 Sisak Nespecijalizirana trgovina na veliko Galdovačka 4 44320 Kutina Nema podataka Vinogradska 41 44317 Popovača Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Osekovo, Trg kraljice Hrvata 2 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 44000 Sisak uzetim u zakup (leasing) Ivana Kukuljevića Sakcinskog 28 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim 44000 Sisak ugovorima Stjepana i Antuna Radića 33 44250 Petrinja Cestovni prijevoz robe Donja Budičina 79 44400 Glina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Skela 64 44202 Topolovac Nema podataka

234 13.121 POMAT d.o.o.

4.303.902

3.811

16

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

235 13.204 BARANČEK d.o.o.

4.264.462

44.392

9

236 13.249 LIP-KOM d.o.o.

4.238.496

35.593

10

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

237 13.291 JELENA d.o.o.

4.212.429

0

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

238 13.319 PILANA JURAČAK d.o.o.

4.200.219

62.936

11

Piljenje i blanjanje drva

239 13.400 SUPRACOMP d.o.o.

4.161.858

34.483

5

240 13.407 EURO-DEM d.o.o.

4.158.475

7.547

5

241 13.437 EKO-MLAZ.DM d.o.o.

4.145.911

1.508.525

9

242 13.455 UNA- TRADE d.o.o.

4.135.908

43.467

12

243 13.623 MIKI TRGOVINA d.o.o.

4.058.475

63.008

9

244 13.760 ANIMAGO d.o.o.

3.992.853

0

9

245 13.776 TIM POPOVAČA d.o.o.

3.986.203

23.006

14

246 13.784 FOKUS INFOPROJEKT d.o.o.

3.983.126

388.434

11

247 13.867 AS METAL d.o.o.

3.945.933

104.362

3

248 13.933 SIMPED d.o.o.

3.917.558

114.925

10

249 13.942 DOLPROM d.o.o.

3.914.502

0

4

250 14.051 ČULJAT-TEKSTIL d.o.o.

3.868.263

0

62

0

14

Novo Selo Palanječko, Kutinska bb

Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

44322 Lipovljani A. Mihanovića 28 44322 Lipovljani Braće Radić 16 44322 Lipovljani Trg hrvatskih branitelja 3 44330 Novska Trg dr. Franje Tuđmana 14 44201 Martinska Ves Desna Martinska Ves, Desna Martinska Ves 27

44000 Sisak Dr. Ante Starčevića 13 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 44320 Kutina prodavaonicama Vladimira Nazora 107 44330 Novska Nema podataka Adalberta Knoppa 29 44440 Dvor Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Unčani 82 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 44000 Sisak hranom, pićima i duhanskim proizvodima Pokupljanska 17A 44320 Kutina Cestovni prijevoz robe Miroslava Krleže 56 44317 Popovača Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Braće Weiss 68 44000 Sisak Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom Petrinjska 70 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 44202 Topolovac opremom za vodovod i grijanje Sajmište bb 44000 Sisak Nespecijalizirana trgovina na veliko I. G. Kovačića 28 44250 Petrinja Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Turkulinova 1 44320 Kutina Proizvodnja ostale vanjske odjeće Avenija Vukovar bb Savjetovanje u vezi s računalima


62 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 14.053 SLU-KOM d.o.o.

3.867.275

252 14.165 DOM-ING d.o.o.

3.817.868

63.115

11

253 14.372 KONTO-L d.o.o.

3.731.885

947.335

12

254 14.391 JP KOMUNALAC d.o.o.

3.724.433

0

23

255 14.404 ATLANTIS NEKRETNINE d.o.o.

3.718.980

0

6

256 14.413 BIO ZRIN d.o.o.

3.715.099

60.586

7

257 14.505 AUTO-KRPES d.o.o.

3.674.696

6.702

9

258 14.508 VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o.

3.672.417

48.384

26

259 14.551 FINEL-FURNIRNICA d.o.o.

3.651.104

85.092

68

260 14.605 INFOMART d.o.o.

3.631.815

91.820

6

261 14.639 KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.

3.617.957

17.342

25

262 14.651 IRSA d.o.o.

3.612.760

3.660

7

263 14.755 GLORIA d.o.o.

3.572.367

10.005

3

264 14.769 MAK-PRIJEVOZNIČKE USLUGE d.o.o.

3.564.867

42.437

4

265 14.825 TELEMOB d.o.o.

3.545.073

0

20

266 14.832 BRODOCENTAR SISAK d.o.o.

3.543.568

67.371

19

267 14.851 QUERCUS EXPORT d.o.o.

3.536.008

0

3

268 15.106 DEJAN TEKSTIL d.o.o.

3.440.700

0

39

269 15.111 KATAVIĆ d.o.o.

3.437.377

184.166

6

270 15.118 NOVI ZVUK d.o.o.

3.434.592

754.519

4

271 15.195 FID d.o.o.

3.407.251

130.661

2

272 15.291 DENTAMED d.o.o.

3.375.923

27.391

8

273 15.314 SPO-MAT d.o.o.

3.366.776

161.364

5

274 15.330 MODERNE TEHNOLOGIJE IZOLIRANJA d.o.o.

3.361.092

0

15

275 15.451 ŠTIBRIĆ, d.o.o.

3.319.694

26.351

23

276 15.503 CUT-IN d.o.o.

3.304.884

148.946

11

277 15.587 SI-ING SISAK d.o.o.

3.280.437

263.639

2

278 15.618 FERONIA d.o.o.

3.268.036

218.428

7

279 15.696 SANUS SISAK d.o.o.

3.243.961

2.487.751

1

280 15.822 JKP KOMUNALAC-JASENOVAC d.o.o.

3.205.129

14.856

19

281 15.928 K 2 d.o.o.

3.163.680

1.054.642

2

282 15.955 BURIGO-AS, d.o.o.

3.157.916

358.801

9

283 15.956 ARMIRAČ RAJIĆ d.o.o. - u stečaju

3.157.609

0

3

284 15.982 ENOTEH d.o.o.

3.148.909

741.681

2

285 15.999 RAMBOUSEK d.o.o.

3.145.069

60.835

7

286 16.062 MIL-VES d.o.o.

3.124.536

6.495

4

287 16.088 PROGRESIVNO FARMARSTVO d.o.o.

3.114.826

17.359

5

288 16.148 Učilište Mencl

3.097.489

599.508

15

289 16.165 S - TEL d.o.o.

3.090.486

212.031

11

290 16.167 COLOR 90 d.o.o.

3.089.807

0

14

291 16.169 FRECO, d.o.o.

3.089.417

90.697

53

292 16.278 PRERADA DRVETA KOVAČEVIĆ d.o.o.

3.054.728

251.211

8

293 16.326 TOMIĆ M.K.J. d.o.o.

3.039.237

46.325

27

294 16.577 ANKICA JUKIĆ d.o.o.

2.955.307

476.995

1

295 16.613 UP CENTRAL d.o.o.

2.946.467

0

18

296 16.638 MATIJEVIĆ-PROMET d.o.o.

2.940.365

10.980

7

297 16.694 IVANIŠ d.o.o.

2.924.548

151.777

0

298 16.696 T.T.VEKTRA-SISAK d.o.o.

2.923.141

130.431

2

299 16.700 INUKOM d.o.o.

2.922.673

260.597

2

300 16.751 RODA d.o.o.

2.906.390

19.292

8

82.323

12

djelatnost

adresa

44320 Kutina Cestovni prijevoz robe Matije Gupca 9a 44000 Sisak Nema podataka Ferde Livadića 12 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 44000 Sisak savjetovanje A. Starčevića 16 44430 Hrvatska Kostajnica Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Unska 1 44000 Sisak Agencije za poslovanje nekretninama Ivana Kukuljevića Sakcinskog 14 44430 Hrvatska Kostajnica Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Nine Maraković 30 44320 Kutina Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Vinogradska 140 44320 Kutina Veterinarske djelatnosti Vladimira Nazora 61 44250 PETRINJA Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva Sisačka 152 44000 Sisak Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Nikole Tesle 10 44320 Kutina Pogrebne i srodne djelatnosti Tržna 8 44272 Lekenik Nespecijalizirana trgovina na veliko Pešćenica, Zagrebačka 91 44010 Sisak Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Otokara Keršovanija 1 44320 Kutina Cestovni prijevoz robe Mije Stuparića 106 44000 Sisak Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Varaždinska 14 44000 Sisak Popravak i održavanje brodova i čamaca Galdovačka 4 44211 Blinjski Kut Piljenje i blanjanje drva Madžari 75 44320 Kutina Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Vinkovačka 1 44330 Novska Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Dalmatinska bb 44000 Sisak Proizvodnja elektroničkih komponenata Gajeva 17 44440 Dvor Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Unčani 78a Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima 44000 Sisak u specijaliziranim prodavaonicama Franje Lovrića 30 44320 Kutina Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Metanska 7b 44320 Kutina Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova Metanska 13 44317 Popovača Fasadni i štukaturski radovi Antuna Nemčića bb 44320 Kutina Nespecijalizirana trgovina na veliko Kolodvorska 43 44000 Sisak Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Trg hrvatske državnosti 1 44317 Popovača Nespecijalizirana trgovina na veliko Krmelovec Sisak Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 44000 Dr. Ante Starčevića 55 44324 Jasenovac Skupljanje neopasnog otpada Braće Radić bb 44000 Sisak Nema podataka Dr. A. Starčevića 16 44320 Kutina Nema podataka Mije Stuparića 28 44323 Rajić Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Kolodvorska 35 10000 Zagreb Nespecijalizirana trgovina na veliko Iločka 12 44330 Novska Rezanje, oblikovanje i obrada kamena A. Knoppa 6 44000 Sisak Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Trg hrvatskih branitelja 6 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 44000 Sisak hranom Savska 4 44000 Sisak Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Rimska 15 44000 Sisak Emitiranje radijskog programa Ante Starčevića 46 44320 Kutina Fotografske djelatnosti Kolodvorska 6 44320 Kutina Proizvodnja ostale vanjske odjeće A. G. Matoša 84 44318 Voloder Piljenje i blanjanje drva Svete Barbare 31 44330 Novska Hoteli i sličan smještaj Zagrebačka 19 44316 Velika Ludina Nespecijalizirana trgovina na veliko Obrtnička 52 44430 Hrvatska Kostajnica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Vladimira Nazora 1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 44400 Glina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Dolnjaki 48 44440 Dvor Cestovni prijevoz robe Hrvatskog proljeća 3 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 44000 Sisak opremom za vodovod i grijanje Rimska 28 44320 Kutina Djelatnosti žičane telekomunikacije Zagrebačka 138 44213 Gušće Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Lonja 169


63

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

301 16.836 BART - ELEKTRONIKA d.o.o.

2.877.704

302 16.900 EUROAMB d.o.o. 303 17.022 RESTORAN - PETROKEMIJA, d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

59.516

7

2.859.428

0

16

2.824.619

249.221

5

304 17.023 OMNI ASPECT d.o.o.

2.823.524

1.007

8

305 17.164 IRI SISAK d.o.o.

2.778.979

7.710

16

306 17.192 SPECIJALISTIČKI SERVISI d.o.o.

2.773.089

8.270

1

307 17.200 SAVA d.d.

2.770.943

161.318

23

308 17.204 BBG d.o.o.

2.769.569

42.745

1

309 17.213 NIKOLIĆ CONDO d.o.o.

2.766.808

190.835

8

310 17.309 VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o.

2.739.540

121.561

11

311 17.339 LIGNA d.o.o.

2.730.137

0

4

312 17.364 EUROART 93, d.o.o.

2.724.021

796.495

4

313 17.390 POLJODJELSTVO-PAJER d.o.o.

2.716.235

42.820

6

314 17.428 M.A.H. d.o.o.

2.703.423

21.254

3

315 17.453 ĐURIJ-ĐONI d.o.o.

2.695.098

29.372

5

316 17.466 MERCOR d.o.o.

2.691.809

11.786

7

317 17.558 EUROPLAST d.o.o.

2.671.164

0

5

318 17.678 TOPLICE DA-NI d.o.o.

2.639.375

234.542

2

319 17.728 HRAST MASIVA d.o.o.

2.625.507

85.905

12

320 17.744 VODOPROJEKT d.o.o.

2.620.888

903.685

4

321 17.750 CAPILLI d.o.o.

2.619.484

33.533

9

322 17.785 VETERINARSKA AMBULANTA DVOR d.o.o.

2.612.786

0

1

323 17.922 PANER PRODUKT d.o.o.

2.580.201

0

37

324 17.948 M.I.R. TAURUS d.o.o.

2.575.200

124.606

4

325 17.952 RADIO BANOVINA d.o.o.

2.573.774

1.107.193

6

326 17.985 ANDONA d.o.o.

2.566.926

124.944

22

327 18.040 KONTRAKT-SISAK d.o.o.

2.553.191

20.404

3

328 18.139 SAM PRIJEVOZ d.o.o.

2.531.041

96.363

0

329 18.177 KODING d.o.o.

2.522.038

160.840

8

330 18.235 PROBUS KONZALTING-INŽENJERING Grupa d.o.o.

2.509.772

7.600

5

331 18.244 TEL - GRA d.o.o.

2.507.372

0

20

332 18.374 EMS d.o.o.

2.477.683

37.521

4

333 18.391 LIPOVAC - METAL d.o.o.

2.471.537

413.420

7

334 18.447 UNI-BENZ d.o.o.

2.460.492

47.863

24

335 18.470 EURO-NOVA d.o.o.

2.454.451

41.457

6

336 18.473 METAL INŽENJERING SISAK d.o.o.

2.454.070

199.146

1

337 18.475 AGROPLAST SISAK d.o.o.

2.453.407

326.650

2

338 18.512 TERRA ET AQUA d.o.o.

2.443.805

569.366

2

339 18.518 DS MARKO d.o.o.

2.442.485

64

4

340 18.576 Veterinarska ambulanta TIN - d.o.o.

2.427.571

210.633

9

341 18.690 C.R.O.T. d.o.o.

2.399.739

40.602

19

342 18.698 RELUCTOR d.o.o.

2.397.707

12.246

6

343 18.762 TITAN-SISAK d.o.o.

2.382.950

339.471

4

344 18.773 KINDERMAN d.o.o.

2.381.683

109.419

3

345 18.811 FINEL-PARKETARA d.o.o.

2.370.802

0

48

346 18.878 GEOBIRO-STOJANOVIĆ d.o.o.

2.355.097

601.364

10

347 18.904 TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o.

2.349.638

18.057

3

348 19.228 EKOMII d.o.o.

2.276.088

90.401

7

349 19.298 GRADIKOR d.o.o.

2.262.900

149.365

9

350 19.397 ZRINUS ZDRAVSTVENA USTANOVA

2.241.465

74.840

17

djelatnost Nespecijalizirana trgovina na veliko Proizvodnja motornih vozila

adresa 44000 Sisak ANTE STARČEVIĆA 16 44410 Gvozd

Hrvatskog narodnog preporoda bb

Kutina Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 44320 Aleja Vukovar 1/a Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i 44320 Kutina računalima Augusta Šenoe 2 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i 44010 Sisak tehnološkim znanostima Braće Kavurića bb 44320 Kutina Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Slavonska 5 44210 Sunja Piljenje i blanjanje drva Sunjskih branitelja 19a 44320 Kutina Nespecijalizirana trgovina na veliko Kneza Ljudevita Posavskog 34 44202 Topolovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Novo Selo Palanječko, Vukovarska 15

44330 Novska Kralja Zvonimira 9 44000 Sisak Piljenje i blanjanje drva Stupno 148a 44000 Sisak Ostala izdavačka djelatnost Rimska 1 44317 Popovača Nema podataka Kolodvorska 9 44317 Popovača Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha Dr. Slavka Polaka 2 44330 Novska Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Nova Subocka 112 44320 Kutina Nespecijalizirana trgovina na veliko Kralja Petra Krešimira IV 21 44250 Petrinja Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Stjepana Radića bb Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 44415 Topusko prodavaonicama Vranovinska Cesta 44 44000 Stupno Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Stupno 17 44000 Sisak Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Stjepana i Antuna Radića 6/5 44250 Petrinja Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Trg dr. Franje Tuđmana 10/2 44440 Dvor Veterinarske djelatnosti Hrvatskog proljeća 6 44410 Gvozd Piljenje i blanjanje drva Karlovačka 62 44410 Gvozd Uzgoj muznih krava Slavsko polje 148 44400 Glina Emitiranje radijskog programa Franje Žužeka 8 44202 Topolovac Proizvodnja glazbenih instrumenata Novo Selo Palanječko bb Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 44000 Sisak savjetovanje Josipa Prše 20 44000 Sisak Cestovni prijevoz robe A. G. Matoša 23 44000 Sisak Računalno programiranje Franje Lovrića 12 44202 Topolovac Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima N S Palanječko, Kutinska 15 44317 Potok Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Čavorija 8 44000 Sisak Nespecijalizirana trgovina na veliko Nikole Tesle 10 44000 Sisak Obrada i prevlačenje metala Nikole Tesle 10 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava44320 Kutina onicama Miroslava Krleže 8 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 44320 Kutina proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Vinogradska 295 44000 Sisak Strojna obrada metala Zibelska 15 44000 Sisak Proizvodnja ambalaže od plastike Ulica lipa 20 44000 Sisak Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. S.S. Kranjčevića 7 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 44000 Sisak proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Mije Goričkog 58 44431 Donji Kukuruzari Veterinarske djelatnosti Donji Kukuruzari 34 44320 Kutina Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Ljudevita Posavskog 42 44250 Petrinja Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila Marka Marulića 16a 44000 Sisak Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Novoselska 46a 44319 Repušnica Cestovni prijevoz robe Lj. Gaja 8 44250 PETRINJA Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Sisačka 152 44000 Sisak Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Jurja Križanića 3 44000 Sisak Djelatnosti putničkih agencija A.Starčevića 13 44322 Lipovljani Oporaba posebno izdvojenih materijala Sv. Barbare 20 44317 Popovača Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Braće Weiss 19 44250 Petrinja Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Milana Nemičića 5 Veterinarske djelatnosti


64 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

351 19.490 AAF-Consult Oy za projektiranje energetskih postrojenja Podružnica Sisak

2.222.025

412.549

0

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

352 19.660 KLAS PROMET d.o.o.

2.190.451

21.921

2

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

353 19.689 ACTROS d.o.o.

2.185.823

107

5

Nespecijalizirana trgovina na veliko

354 19.690 ROTO-SISAK d.o.o.

2.185.737

18.958

7

Nema podataka

355 19.725 GRADITELJSTVO-DIV d.o.o.

2.178.040

0

19

356 19.795 TORNADO d.o.o.

2.166.485

21.420

5

Cestovni prijevoz robe

357 19.993 DOMING-PROJEKT d.o.o.

2.131.607

198.789

9

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

358 20.002 PIPANOVIĆ GRADNJA d.o.o.

2.129.630

20.987

8

Pripremni radovi na gradilištu

359 20.035 PROMET TOPUSKO d.o.o.

2.124.570

32.771

4

Nespecijalizirana trgovina na veliko

360 20.050 PARADIZO OKUSI d.o.o.

2.122.246

5.659

7

Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

361 20.094 M.G.MARČELJA d.o.o.

2.114.956

18.517

6

Nema podataka

362 20.232 RADMAN d.o.o.

2.089.768

0

5

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

363 20.237 PLAZ d.o.o.

2.088.588

0

5

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

364 20.240 RADOŠEVIĆ d.o.o.

2.088.057

7.341

5

Cestovni prijevoz robe

365 20.257 VALSIL d.o.o.

2.084.849

62.620

10

366 20.311 GRANIT SISAK d.o.o.

2.076.688

53.547

7

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

367 20.317 TRGOPROM DADO d.o.o.

2.074.858

10.413

5

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

368 20.333 FINEL-PILANA d.o.o.

2.073.114

0

47

Piljenje i blanjanje drva

369 20.357 PILANA REBIĆ d.o.o.

2.068.960

14.651

1

Piljenje i blanjanje drva

370 20.392 GAPING, d.o.o.

2.062.367

510.100

3

Nema podataka

371 20.449 KIDMA d.o.o.

2.054.665

143.183

9

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

372 20.510 SO-RA ING d.o.o.

2.044.420

422.816

6

Arhitektonske djelatnosti

373 20.513 LIM - KROV d.o.o.

2.044.008

114.485

4

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

374 20.531 KRIG-KUTINA d.o.o.

2.041.309

11.213

5

Cestovni prijevoz robe

375 20.565 MOSLAVAČKI LIST d.o.o.

2.035.750

21.691

8

Emitiranje radijskog programa

376 20.570 TRGO-TURČIĆ, d.o.o.

2.034.549

0

13

Cestovni prijevoz robe

377 20.674 ZLATNE GODINE Dom za starije i nemoćne osobe

2.016.330

233.759

15

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

378 20.784 NIMARK d.o.o.

1.999.023

0

4

379 20.807 EMKA NOVA d.o.o.

1.994.855

34.846

15

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

380 20.817 BETONARA SISAK d.o.o.

1.993.803

17.456

16

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

381 20.975 ŽURNI PRIJEVOZ LUKŠIĆ d.o.o.

1.968.512

9.690

3

Cestovni prijevoz robe

382 20.981 STIL POPOVAČA d.o.o.

1.966.568

14.220

2

383 21.025 JAJČINOVIĆ d.o.o.

1.956.577

0

7

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

384 21.028 UNA TEKSTIL d.o.o.

1.956.414

3.675

15

385 21.072 ITC-CONNECTION d.o.o.

1.949.184

0

1

Nespecijalizirana trgovina na veliko

386 21.084 VICTORIA COMMERCE d.o.o.

1.948.001

12.174

4

Nespecijalizirana trgovina na veliko

387 21.107 Gavrilović Mala privreda Petrinja d.o.o.

1.941.878

1.072

15

Nespecijalizirana trgovina na veliko

388 21.195 PAUK DRVO NB d.o.o.

1.928.520

0

3

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

389 21.447 SI-MO-RA d.o.o.

1.886.758

13.170

9

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

390 21.472 OBRAZOVNI CENTAR KOTVA d.o.o.

1.880.855

8.386

12

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

391 21.486 GRAFOTON GRUPA d.o.o.

1.878.925

90.554

16

Ostalo tiskanje

392 21.631 DA-TE d.o.o.

1.857.474

118.623

6

Piljenje i blanjanje drva

393 21.658 VOĆKO d.o.o.

1.852.400

18.466

3

Nema podataka

394 21.675 INHIBITOR SISAK d.o.o.

1.848.735

11.710

2

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

395 21.709 AUTOSERVIS BALINČIĆ d.o.o.

1.843.517

48.832

9

Održavanje i popravak motornih vozila

396 21.864 KLIK PAR d.o.o.

1.821.225

124.722

0

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

397 21.877 SIKOL Š.Z. d.o.o.

1.818.845

69.064

6

Nema podataka

398 21.900 ALFA DOM d.o.o.

1.815.103

17.633

14

399 21.940 JASENKA MK d.o.o.

1.808.878

15.141

3

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

400 21.955 BASARIĆ d.o.o.

1.806.111

18.839

4

Održavanje i popravak motornih vozila

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Proizvodnja rublja

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

adresa 44000 Sisak Čret bb 44320 Kutina Stupovača, Vinogradska 30 44410 Gvozd Slavsko polje 175 44000 Sisak V. Jagića bb 44000 Sisak Ulica Lipa 30 44202 Topolovac Kutinska cesta 97 44000 Sisak Odra sisačka 115 44318 Voloder Zagrebačka 93 44415 Topusko Vranovinska cesta 5 44250 Petrinja Miroslava Ebnera 4 44000 Sisak Strelečko 50a 44210 Sunja Zagrebačka ulica 1 44320 Kutina Mikleuška, Kostanjička 10 44250 Petrinja Ivana Janka Štromara 9 44320 Kutina Dubrovačka 2 44273 Sela Sela 219 44330 Novska Rdanička 90b 44250 PETRINJA Sisačka 152 44203 Gušće Lukavec Posavski, Lukavec 17 44000 Sisak Grada Dubrovnika 32 44272 Pešćenica Zagrebačka 84/b 44000 Sisak Hrvatskih domobrana 50 44330 Novska Marina Držića 9 44320 Kutina Kutinska Lipa 8 44320 Kutina Ivana Gorana Kovačića 25 44330 Novska A. Mihanovića 32 44320 Kutina Antuna Gustava Matoša 44 44000 Sisak Galdovačka 262 44450 Hrvatska Dubica Petra Berislavića 39 44000 Sisak Obrtnička bb 44317 Popovača Julija Banderiera 19 44317 Popovača Sisačka 9 44010 Novo Pračno Ulica Novo Pračno 3A 44320 Kutina Nikole Tesle 14 44000 Sisak Zagrebačka 019 44000 Sisak Kranjčevićeva 9 44250 Petrinja Nazorova 16 44400 Glina

Drenovac Banski, Drenovac Banski 83

44000 Sisak S. i A. Radića 8b 44250 Petrinja Braće Hanžek 19 44400 Glina Žrtava Domovinskog rata 23 44250 Petrinja Stjepana Radića 123 44210 Sunja Sunjska Greda 124 44000 Sisak Nikole Tesle 17 44000 Sisak Vatrogasna 2 44000 Sisak Ante Starčevića 57 44000 Sisak Ivana Meštrovića 36 44000 Sisak Tina Ujevića 7 44000 Sisak Hrastelnica 226 44000 Sisak A. Starčevića 58


65

ŽUPANIJE

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

1.480

1,78

99,0

15.593

1,72

94,9

vrijednost imovine

7.742.304.255

0,77

97,1

ukupni prihod

7.517.871.625

1,10

99,6

dobit nakon oporezivanja

354.281.270

1,06

93,5

gubitak nakon oporezivanja

193.820.987

1,13

91,1

broj tvrtki br. zaposlenih

3.699

prosječna neto plaća Karlovac

483.139.822

investicije Izvor: Fina

103,2 0,77

67,5

Obrada podataka: HGK

Ogulin

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Slunj

27,0%

u broju poduzetnika

94,0%

prema ukupnom prihodu

90,7%

prema dobiti nakon oporezivanja

85,8%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


66

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

1

131 KARLOVAČKA PIVOVARA d.o.o.

643.947.971

68.255.854

387

2

171 P P K d.d.

500.838.820

2.711.382

308

3

363 IGM-TOUNJ d.d.

234.012.322

3.330.797

495

4

379 HS PRODUKT d.o.o.

225.203.773

20.417.246

902

5

397 MODIBIT d.o.o.

216.444.632

0

46

6

593 WIENERBERGER-ILOVAC d.d.

149.366.138

19.522.624

114

7

717 KIM d.d.

125.846.451

0

219

8

765 ADRIADIESEL d.d.

117.407.179

1.518.695

287

9

799 PIPELIFE-HRVATSKA d.o.o.

112.917.863

0

68

10

867 Ceste Karlovac d.d.

104.737.595

3.347.752

271

11

889 AB gradnja d.o.o.

101.770.141

4.388.254

133

12

892 ANA-TRADE d.o.o.

101.601.079

1.713.783

50

13 1.086 AQUATERM d.o.o.

84.283.339

9.837.072

50

14 1.115 LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d.

82.239.371

203.088

250

15 1.179 KELTEKS d.o.o.

78.451.261

2.862.500

150

16 1.191 RIBNIK KONTEJNER d.d. ‘u stečaju’

77.644.820

1.108.575

91

17 1.394 AQUA-INVEST d.o.o.

67.499.250

2.068.083

7

18 1.477 ZAK d.o.o.

63.202.050

1.700.299

22

19 1.527 ŽITOPROIZVOD d.d.

60.893.710

2.072.425

165

20 1.571 BARTOL d.o.o.

59.034.843

1.141.991

45

21 1.580 RUDMAN COMMERCE d.o.o.

58.803.905

0

13

22 1.582 DIP d.d.

58.684.285

117.335

264

23 1.661 DRVO TRGOVINA d.o.o.

56.087.454

3.937.973

51

24 1.732 LOLA RIBAR d.d.

53.650.129

0

245

25 1.772 KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC

52.380.930

304.137

39

26 1.788 AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d.

51.900.918

0

191

27 1.803 KAPLAST d.d.

51.500.274

1.159.831

65

28 1.896 Semmelrock Stein+Design d.o.o.

48.850.609

2.380.375

48

29 1.910 KA-3 d.o.o.

48.515.695

590.252

32

30 2.025 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac

45.776.507

319.779

171

31 2.115 TTK d.o.o.

43.960.804

987.084

93

32 2.161 KORDUN d.d.

42.874.225

1.202.088

96

33 2.321 TOPLANA d.o.o.

39.851.280

0

78

34 2.346 ARKADA d.o.o.

39.410.534

5.805.987

61

35 2.364 Lana commerce d.o.o.

39.159.942

157.630

15

36 2.390 GU d.o.o.

38.709.121

776.685

17

37 2.409 MEDUZA d.o.o.

38.398.352

20.250

25

38 2.449 LINDE PLIN d.o.o.

37.690.184

946.357

41

39 2.456 TURBOTEH d.o.o.

37.570.624

1.430.168

79

40 2.473 KORDUN-ALATI d.o.o.

37.169.855

825.887

146

41 2.572 IM - METAL, d.o.o.

35.473.510

5.074.670

51

42 2.604 HOC BJELOLASICA d.o.o.

34.959.841

10.902

178

43 2.722 ČISTOĆA d.o.o. Karlovac

33.007.275

2.324.057

145

44 2.803 LIN TRGOVINA d.o.o.

31.921.269

445.780

56

45 2.849 Vodoprivreda Karlovac d.d.

31.313.924

1.853.099

101

46 2.867 ILSAD d.o.o.

30.990.370

650.445

52

47 2.873 De Plano d.o.o.

30.908.668

944.722

11

48 2.892 ENERGOREMONT d.d.

30.694.912

611.178

96

49 2.893 BENEFIT PROMET d.o.o.

30.653.413

3.318.000

42

50 3.006 KREDIGS d.o.o.

29.466.630

1.109.873

22

djelatnost

adresa

47000 Karlovac Proizvodnja piva Dubovac 22 47000 Karlovac Prerada i konzerviranje mesa Selce 33 47264 Tounj Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Tounj 17 47000 Karlovac Strojna obrada metala Mirka Bogovića 7 10430 Samobor Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda Svete Ane 87 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za 47000 Karlovac građevinarstvo Donje Pokupje 2 47000 Karlovac Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Mekušanska cesta 51 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna 47000 Karlovac vozila Mala Švarča 155 47000 Karlovac Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Zagrebačka 19 47000 Karlovac Gradnja cesta i autocesta Banija bb 47000 Karlovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada dr. Vladka Mačeka 26a 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Zagrebačka 15/E 47000 Karlovac Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Primorska 28 47000 Karlovac Ostalo tiskanje Banija 127 47000 Karlovac Tkanje tekstila Mala Švarča 155 47272 Ribnik Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Ribnik bb Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 47000 Karlovac opremom Primorska 28 47000 Karlovac Održavanje i popravak motornih vozila Zagrebačka 15/C Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 47000 Karlovac i kolača Banija 69 47300 Ogulin Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Bukovnička 35 47000 Karlovac Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Ljudevita Šestića 7 47000 Karlovac Piljenje i blanjanje drva Banija 127 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 47000 Karlovac opremom Antuna Mihanovića 7 47000 Karlovac Tkanje tekstila Riječka 97 47000 Karlovac Ljekarne Kralja Tomislva 19a 47000 Karlovac Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Gažanski trg 8 47220 Vojnić Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Kupljensko 75b 47302 Oštarije Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Otok Oštarijski 4e Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 47000 Karlovac proizvodima Gornja Gaza 10 47000 Karlovac Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Gažanski trg 8 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna 47000 Karlovac vozila Vrazova 53 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47240 Slunj hranom, pićima i duhanskim proizvodima Školska 19 47000 Karlovac Opskrba parom i klimatizacija Tina Ujevića 7 47250 Duga Resa Nema podataka Kolodvorska 1a 47000 Karlovac Cestovni prijevoz robe Stjepana Radića 26 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Mala Švarča 155 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47000 Karlovac hranom, pićima i duhanskim proizvodima M. Bogovića 7 47286 Mahično Proizvodnja industrijskih plinova Mahično bb Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna 47000 Karlovac vozila Mala Švarča 155 47000 Karlovac Proizvodnja alata Matka Laginje 10 47280 Ozalj Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica Kolodvorska cesta bb 47314 Jasenak Rad sportskih objekata Vrelo 47000 Karlovac Skupljanje neopasnog otpada Gažanski trg 8 47000 Karlovac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Vlatka Mačeka 26 47000 Karlovac Gradnja vodnih građevina Obala Franje Račkoga 10 47280 Ozalj Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Kolodvorska bb 47000 Karlovac Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Kneza Branimira 20 47000 Karlovac Obrada i prevlačenje metala Mala Švarča 155 47000 Karlovac Trgovina na veliko odjećom i obućom Trg kralja Petra Svačića 3 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Zagrebačka 15/D


67

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51 3.014 AGROPROJEKT d.o.o.

29.325.453

48.074

52 3.092 GUMI-PAĐEN d.o.o.

28.447.725

399.219

17

53 3.096 UNIWELD STROJEVI d.o.o.

28.414.507

28.010

91

54 3.181 KERAMIKA MODUS d.o.o.

27.413.809

0

71

55 3.182 Pamučna industrija Duga Resa d.d. ?u stečaju?

27.388.141

0

216

56 3.289 TRGOING d.o.o.

26.302.326

997.110

17

57 3.310 KONTAL d.o.o.

26.033.919

239.350

49

58 3.368 KOLOS d.o.o.

25.462.226

599.425

66

59 3.405 CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.

25.106.973

32.287

129

60 3.464 DEMIN-KA d.o.o.

24.689.739

1.674.110

32

61 3.472 HAGRAD-MONT d.o.o.

24.597.540

225.692

55

62 3.507 IV-ER - KVC d.o.o.

24.283.888

1.744.512

71

63 3.595 Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju NADA

23.692.156

1.289.040

118

64 3.620 FEROPAPIR d.o.o.

23.525.457

1.678.285

21

65 3.635 DIP COMMERCE d.d.

23.413.315

202.538

22

66 3.653 ULTRA d.o.o.

23.230.121

596.995

60

67 3.684 ODETA d.o.o.

23.065.152

2.466.988

10

68 3.696 GTM-GAVAN d.o.o.

22.975.905

5.126.811

22

69 3.727 PRO MILK d.o.o.

22.816.532

1.865.392

19

70 3.854 TP OGULIN d.d.

21.960.430

2.348.573

77

71 3.898 VELEBIT d.d. ?u stečaju?

21.629.146

0

2

72 3.911 BUBLIĆ-COMMERCE d.o.o.

21.564.225

378.937

18

73 3.922 LJEKARNA D i D PHARMA

21.496.248

1.563.188

15

74 3.967 STAKLO-SPUDIĆ d.o.o.

21.209.409

2.681.367

39

75 4.046 AB Montaža d.o.o.

20.755.092

52.120

81

76 4.056 LJEVAONICA DUGA RESA d.o.o.

20.724.751

594.191

83

77 4.064 FRAK d.o.o.

20.659.952

91.531

33

78 4.127 AUTOBUSNI KOLODVOR d.d.

20.284.855

210.182

55

79 4.150 BETI COMMERCE d.o.o.

20.135.153

0

67

80 4.178 KORDUN-MARKETING d.o.o.

19.960.605

427.476

4

81 4.190 ZELENILO d.o.o.

19.907.364

518.126

128

82 4.223 TAVERS d.o.o.

19.723.138

89.389

14

83 4.250 ETT d.o.o.

19.564.116

35.822

21

84 4.305 KABA NEKRETNINE d.o.o.

19.258.884

4.475.876

1

85 4.309 MIVIT-PEKARA d.o.o.

19.244.866

2.210.842

91

86 4.390 Komunalno Duga Resa, d.d.

18.834.264

68.674

77

87 4.428 COMEL d.o.o.

18.648.313

610.927

17

88 4.481 ŽEČE NOVI d.o.o. ‘u likvidaciji’

18.394.647

354.059

102

89 4.543 ara shoes Hrvatska d.o.o.

18.120.285

391.645

10

90 4.633 GUŠTIN d.o.o.

17.673.472

294.760

56

91 4.659 BIOP d.o.o.

17.583.710

435.962

22

92 4.680 R.G.PAK d.o.o.

17.467.188

206.490

61

93 4.726 ORICO-PROJEKTI d.o.o.

17.294.732

536.461

2

94 4.772 GALEB d.o.o.

17.118.819

16.696.367

6

95 4.999 IZGRADNJA KONSTRUKCIJE d.o.o.

16.199.687

195.844

55

96 5.058 RIBNIK INVEST d.d, u stečaju

15.944.839

354.771

2

97 5.068 LAHKI KORAK d.o.o.

15.909.845

90.726

43

98 5.112 MAGRAD d.o.o.

15.695.841

935.518

29

99 5.199 MG SERVIS d.o.o.

15.366.587

1.201.855

19

15.306.586

1.209.482

27

100 5.214 ENA d.o.o.

10

djelatnost Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

adresa

47000 Karlovac Banija 130 47250 Duga Resa Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Gornje Mrzlo Polje 166 47282 Kamanje Proizvodnja alata Kamanje 3 47220 Vojnić Proizvodnja keramičkih pločica i ploča Radnička 3 47250 Duga Resa Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. Josefa Jeruzalema 8 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 47000 Karlovac opremom Matka Laginje 35 47250 Belajske Poljice Proizvodnja alata Belajske Poljice 1K 47250 Duga Resa Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Jozefinska cesta 53 47000 Karlovac Lijevanje željeza Mala Švarča 155 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja 47000 Karlovac otpadom Dr. Ante Starčevića 21 47280 Ozalj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kolodvorski odvojak 3 47000 Karlovac Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila Banija 161 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno 47000 Karlovac bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima Gaza bb 47000 Karlovac Oporaba posebno izdvojenih materijala Bogovićeva bb Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 47300 Ogulin prodavaonicama Nova cesta 30 47000 Karlovac Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima Smičiklasova 5c Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 47000 Karlovac opremom za vodovod i grijanje Maksimilijana Vrhovca 8 47300 Ogulin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dlakovac 1a 47245 Rakovica Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Grabovac bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47300 Ogulin hranom, pićima i duhanskim proizvodima Gajeva 6 47000 Karlovac Nema podataka Trg hrvatskih branitelja 6 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava47286 Mahično onicama Mahično 51 47000 Karlovac Ljekarne Maksimilijana Vrhovca 3 47250 Duga Resa Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Trg Hrvatskih Mučenika 5 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna 47000 Karlovac vozila Mala Švarča 155 47250 Duga Resa Lijevanje željeza Mrežnička obala 1 47000 Karlovac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Jelaši 28f Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47000 Karlovac hranom, pićima i duhanskim proizvodima Prilaz Vjeceslava Holjevca 2 47276 Žakanje Trgovina na veliko odjećom i obućom Bubnjarački Brod 34 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Matka Laginje 10 47000 Karlovac Pogrebne i srodne djelatnosti Put Davorina Trstenjaka 6 47280 Ozalj Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Karlovačka cesta 64 47000 Karlovac Održavanje i popravak motornih vozila Mala Švarča 155 47000 Karlovac Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina Ivana Gorana Kovačića 1 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 47300 Ogulin i kolača Turkovići 12 47250 Duga Resa Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Kolodvorska 1 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u 47000 Karlovac specijaliziranim prodavaonicama Maksimilijana Vrhovca 11 47000 Karlovac Proizvodnja brava i okova Mala Švarča 155 47000 Karlovac Trgovina na veliko odjećom i obućom Dr. Vladka Mačeka 28 47283 Vivodina Nespecijalizirana trgovina na veliko Vrškovac 16 47300 Ogulin Slatkovodna akvakultura B. Frankopana 5 47302 Oštarije Proizvodnja ambalaže od plastike Mihaljevići 158 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 47000 Karlovac opremom Zagrad Gaj 11 47240 Slunj Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja Plitvička 1 47300 Ogulin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Drenovac 1 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 47272 Ribnik uzetim u zakup (leasing) Ribnik bb 47280 Ozalj Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Zrinskih i Frankopana 18 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja 47276 Žakanje otpadom Žakanje 57 47000 Karlovac Popravak električne opreme Mala Švarča 155 47000 Karlovac Elektroinstalacijski radovi Kralja Zvonimira 2


68 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 5.250 A K S d.o.o.

15.181.008

94.646

10

102 5.493 PLETIX d.o.o.

14.363.289

706.207

102

103 5.523 GASTRO-MARKT d.o.o.

14.262.430

512.635

14

104 5.573 Mr.Joseph d.o.o.

14.070.746

50.172

96

105 5.584 ZOR d.o.o.

14.028.308

319.369

23

106 5.585 NTKL d.o.o.

14.027.674

42.190

54

107 5.724 MERCURY d.o.o.

13.612.103

252.653

16

108 5.761 Invest Holding d.o.o.

13.496.057

10.088.141

2

109 5.779 SIMSI d.o.o.

13.440.671

41.326

11

110 5.849 JELSA d.o.o.

13.234.817

271.232

10

111 5.880 AUTOPROMET d.d.

13.144.847

366.288

40

112 6.097 UPS d.o.o.

12.552.405

179.841

141

113 6.104 IRT-TERMOPROM d.o.o.

12.530.862

0

4

114 6.167 VETA d.o.o.

12.313.644

58.365

49

115 6.188 IVA d.o.o.

12.260.332

1.873.324

144

116 6.344 MPS-67, d.o.o.

11.925.694

1.123.091

24

117 6.367 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

11.867.775

307.443

43

118 6.372 ORAH d.o.o.

11.858.284

179.104

30

119 6.428 KORDUN-LAV d.o.o.

11.759.439

2.299.681

107

120 6.466 DIL d.o.o.

11.689.482

196.881

68

121 6.531 TURKALJ d.o.o.

11.557.911

61.634

18

122 6.557 OG GRAFIKA d.o.o.

11.489.550

224.908

54

123 6.583 TIGAR PGM d.o.o.

11.433.785

589.937

30

124 6.597 AL-KA Metal d.o.o.

11.403.736

416.738

3

125 6.611 VULJANIĆ d.o.o.

11.381.401

46.946

83

126 6.688 A.D.T. d.o.o.

11.222.967

0

2

127 6.701 RETEH d.o.o.

11.188.149

0

1

128 6.717 LODOLI d.o.o.

11.145.534

50.716

12

129 6.783 POLAR d.o.o.

10.999.615

105.918

15

130 6.969 NISKOGRADNJA d.o.o.

10.576.545

70.189

17

131 7.106 INKASATOR d.o.o.

10.288.061

1.222.692

50

132 7.125 ATEL d.o.o.

10.242.311

11.479

13

133 7.231 ABSUM d.o.o.

10.039.487

27.382

56

134 7.245 SLUNJ GZPP d.d.

10.018.718

299.967

29

135 7.262 FEST d.o.o.

9.992.301

20.896

26

136 7.290 JADRAN TVORNICA INTERIJERA d.o.o.

9.938.793

0

58

137 7.308 FAST d.o.o.

9.915.038

62.112

9

138 7.453 PROJEKTNI BIRO VINSKI d.o.o.

9.655.273

1.391.476

9

139 7.652 MAIER-TEXTIL d.o.o.

9.306.263

0

91

140 7.671 AGRO KORANA d.o.o.

9.282.348

0

6

141 7.672 LJEKARNE JOHA

9.281.808

205.668

7

142 7.688 VRBANEK-INVEST d.o.o.

9.257.706

105.885

11

143 7.735 AUTO HORVAT d.o.o.

9.180.223

396.393

3

144 7.790 VING KOMPANI d.o.o.

9.099.671

23.550

14

145 7.864 VOĆE COMMERCE d.o.o.

8.983.913

58.224

12

146 7.904 HISTI d.o.o.

8.903.318

23.742

0

147 7.981 KAMENOLOM ŽAKANJE d.o.o.

8.788.795

452.205

6

148 7.995 ĐINO d.o.o.

8.773.711

177.311

18

149 8.042 MARAKOVIĆ d.o.o.

8.714.368

547.947

16

150 8.145 MADIG-MREŽNICA d.o.o.

8.581.672

935.752

16

djelatnost

adresa

47000 Karlovac Održavanje i popravak motornih vozila Banija 50 47282 Kamanje Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće Kamanje 102 47250 Duga Resa Nema podataka Antuna Mihanovića 16 47250 Duga Resa Proizvodnja obuće Naselje Roganac 29 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna 47250 Duga Resa vozila Donje Mrzlo Polje Mrežničko 122 Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih 47250 Duga Resa elemenata Donje Mrzlo Polje Mrežničko 122 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Mirka Bogovića 9 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih 47000 Karlovac fondova, d. n. Ulica Stanka Vraza 39 47201 Draganići Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Vrbanci 1 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 47000 Karlovac opremom Gornja Jelsa bb 47240 Slunj Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Petra Svačića 7 47000 Karlovac Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje M.Gambona 6 47000 Karlovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Stjepana Radića 40 47000 Karlovac Proizvodnja alata Mala Švarča 155 47000 Karlovac Proizvodnja rublja Ilovac 29 47240 Slunj Piljenje i blanjanje drva Nikole Zrinskog 3 47300 Ogulin Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ivana Gorana Kovačića 14 47280 Ozalj Piljenje i blanjanje drva Mali Erjavec 55 47281 Mali Erjavec Proizvodnja sječiva Slapno 10 47220 Vojnić Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva Donji Vojnić 14a Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 47300 Ogulin specijaliziranim prodavaonicama Ivane Brlić Mažuranić 7 47300 Ogulin Ostalo tiskanje Vladimira Nazora 8 47000 Karlovac Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Zagrebačka 19 47000 Karlovac Oporaba posebno izdvojenih materijala Antuna Mihanovića 1a Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 47000 Karlovac i kolača Vladimira Nazora 16 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 47250 Duga Resa savjetovanje Jozefinska cesta 29 47000 Karlovac Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Banija bb 47000 Karlovac Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Turanj 103k 47251 Bosiljevo Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Pribanjci 37 47000 Karlovac Gradnja cesta i autocesta Prilaz Kozjači 13 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 47000 Karlovac savjetovanje Trg Josipa Broza 4 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Banija 16 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 47000 Karlovac i kolača Jana Masaryka 2 47240 Slunj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Petra Svačića 5 47000 Karlovac Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti Mala Švarča 155 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 47250 Duga Resa pletarskih materijala Svibanjska 11 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Vrazova 45 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Trg Kralja Petra Svačića 1 47251 Bosiljevo Proizvodnja rublja Bosiljevo bb 47245 Rakovica Uzgoj muznih krava Grabovac bb 47000 Karlovac Ljekarne Lopašićeva 3 47000 Karlovac Cestovni prijevoz robe Zagrad 31C 47201 Draganići Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Draganići bb 47271 Netretić Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Jarče Polje 23D 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Antuna Mihanovića 9 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Bakarska 4 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 47276 Žakanje krede i škriljevca Žakanje bb 47282 Kamanje Cestovni prijevoz robe Kamanje 86 47000 Karlovac Elektroinstalacijski radovi Vladka Mačeka 34 47300 Ogulin Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća Salopek selo 2


69

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

151 8.193 ENTITY d.o.o.

8.519.054

54.056

42

152 8.262 BETI ŽAKANJE d.o.o.

8.427.374

0

138

153 8.444 IZGRADNJA d.o.o.

8.157.880

0

32

154 8.474 POLIRA d.o.o.

8.119.794

0

37

155 8.656 OTP TRŽNICA d.o.o.

7.892.600

255.667

20

156 8.754 BETULA d.o.o.

7.778.315

0

0

157 8.795 KGK d.o.o. ‘u stečaju’

7.729.594

0

47

158 8.860 M - 90 d.o.o.

7.649.928

77.712

10

159 8.884 KONTEX d.o.o.

7.615.351

389.749

39

160 9.031 KOMUNALNO OZALJ d.o.o.

7.434.449

0

28

161 9.045 PROMES d.o.o.

7.413.152

27.487

5

162 9.123 MANAST d.o.o.

7.335.280

0

8

163 9.175 MLADOST d.o.o.

7.282.309

10.046

36

164 9.238 KMS d.o.o.

7.213.727

29.343

2

165 9.296 MITROP d.o.o.

7.146.255

0

19

166 9.334 ECO-PHARM d.o.o.

7.092.906

121.943

28

167 9.368 STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.

7.053.390

47.155

40

168 9.391 PETICA d.o.o.

7.021.181

276.812

12

169 9.408 NITEH d.o.o.

7.011.107

116.631

6

170 9.442 IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.

6.982.252

12.932

26

171 9.518 ART d.o.o.

6.899.957

9.792

28

172 9.580 OTOK-PRODEX d.o.o.

6.844.838

265.162

5

173 9.598 VETERINARSKA STANICA d.o.o.

6.827.238

143.620

25

174 9.599 MIDAX d.o.o.

6.824.801

435.355

11

175 9.639 VIS d.o.o.

6.788.199

126.697

13

176 9.682 SRAKOVČIĆ d.o.o.

6.747.125

508.846

24

177 9.707 BUCO-PROMET d.o.o.

6.722.676

33.461

9

178 9.798 METALIKA d.o.o.

6.628.270

39.073

19

179 9.914 AMI TRADE d.o.o.

6.502.754

186.887

4

180 10.039 NOVEMA NOVA d.o.o.

6.372.350

276.884

3

181 10.073 VJ-eko d.o.o.

6.340.252

1.979.482

18

182 10.076 KOMPAS-KA d.o.o.

6.339.455

823.381

30

183 10.086 ROTOKOR d.o.o.

6.332.923

1.191.575

14

184 10.202 LATIN d.o.o.

6.231.162

95.490

11

185 10.204 RUPČIĆ d.o.o.

6.228.998

331.324

20

186 10.219 MERX d.o.o.

6.216.365

537.499

3

187 10.291 CARLSTADT d.o.o.

6.157.880

0

15

188 10.323 REPA TRADE d.o.o.

6.134.879

27.397

6

189 10.379 B & B COMMERCE d.o.o.

6.096.735

52.943

6

190 10.426 FRUTIS BAP d.o.o.

6.046.310

160.609

13

191 10.441 ŠVARČA d.d.

6.029.538

52.359

12

192 10.481 ŠTUKA PROM d.o.o.

5.986.135

585.627

7

193 10.491 KOSTA d.o.o.

5.980.216

0

8

194 10.613 DMM d.o.o.

5.874.785

11.209

7

195 10.652 JELENKO d.o.o.

5.844.795

38.050

8

196 10.658 LUMAKK d.o.o.

5.837.568

53.652

8

197 10.685 MISAL d.o.o.

5.825.689

78.452

7

198 10.828 ELAB d.o.o.

5.717.683

114.385

15

199 10.866 MIŠE d.o.o.

5.683.468

469.950

2

200 10.882 GVOZDANOVIĆ d.o.o.

5.676.004

134.653

5

djelatnost

adresa

47282 Kamanje Proizvodnja ostale vanjske odjeće Kamanje 79a 47276 Žakanje Proizvodnja rublja Bubnjarački Brod 34 47300 Ogulin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Drenovac 1 47285 Radatovići Proizvodnja ostalog namještaja Radatovići bb 47000 Karlovac Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama Trg Josipa Broza 2 47280 Ozalj Cestovni prijevoz robe Dojutrovica 22 47250 Belajske Poljice Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova Poslovni park Karlovac 1/J 47250 Duga Resa Proizvodnja oružja i streljiva Bana Josipa Jelačića 51 47000 Karlovac Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Banija 161 47280 Ozalj Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Kolodvorska cesta 29 47241 Tušilović Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima Brezova Glava 20 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Senjska 98b 47000 Karlovac Rad sportskih objekata Rakovac bb 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Senjska 90 47300 Ogulin Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Bernardina Frankopana 30 47222 Cetingrad Uzgoj ostalih životinja Maljevac 50 47300 Ogulin Organizacija izvedbe projekata za zgrade Vladimira Nazora 23 47280 Ozalj Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Lug bb 47000 Karlovac Trgovina na veliko alatnim strojevima Izidora Kršnjavog 1b 47000 Karlovac Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Pavla Vitezovića 6 47250 Duga Resa Proizvodnja ostalog namještaja Sv. Petar 12d 47302 Oštarije Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Otok Oštarski 12f 47000 Karlovac Veterinarske djelatnosti Braće Gojak 52 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47300 Ogulin hranom, pićima i duhanskim proizvodima Žegar V 6 47201 Draganić Nespecijalizirana trgovina na veliko Draganički Lug bb 47000 Karlovac Hoteli i sličan smještaj Perivoj Josipa Vrbanića 8 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 47300 Ogulin proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Kučinići 37 47300 Ogulin Proizvodnja vrata i prozora od metala Krlenac 34 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Bogoslava Šuleka 29 47201 Draganići Nespecijalizirana trgovina na veliko Draganić 30/1 47240 Slunj Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Ladihovićeva 18 47000 Karlovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Izidora Kršnjavoga 13e Rakovica Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 47245 Grabovac 102 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47000 Karlovac hranom, pićima i duhanskim proizvodima Donje Pokupje 30b 47300 Ogulin Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Žegar VI 37 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava47272 Ribnik onicama Lipnik, Rosulje bb Karlovac Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 47000 Ambroza Vranicanija 1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47286 Mahično hranom, pićima i duhanskim proizvodima Mahično 58 47300 Ogulin Cestovni prijevoz robe Bolnička 2 Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih 47300 Ogulin flaširanih voda Bukovica 1a 47000 Karlovac Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane Mala Švarča 155 47240 Slunj Nespecijalizirana trgovina na veliko Knezova Blagajskih 2 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47000 Karlovac hranom, pićima i duhanskim proizvodima Senjska 2a 47000 Karlovac Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica Josipa Račića 26 47300 Ogulin Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća Žegar VI 39 47000 Karlovac Fasadni i štukaturski radovi Ambroza Vranyczanya 5 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko I. Kršnjavog 6 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Obala V. Mažuranića 18 47300 Ogulin Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Kučinić Selo 10a 47000 Karlovac Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Donje Pokupje 1a


70 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

201 10.959 SONAX-VBZ d.o.o.

5.613.088

101.538

6

202 10.979 KLESARSTVO BUTORAC d.o.o.

5.601.509

55.365

12

203 10.983 HIDRIS inženjering d.o.o.

5.597.115

65.269

7

204 11.017 DELTA DESIGN d.o.o.

5.582.250

1.321.207

14

205 11.165 KENGUR-CO, d.o.o.

5.471.035

1.136

8

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

206 11.185 EUROREKLAMA d.o.o.

5.459.466

119.929

2

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

207 11.364 SIGMATEL d.o.o.

5.335.996

66.701

27

208 11.399 NOVA d.o.o.

5.307.402

110.377

8

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

209 11.471 CRO-CAN CENTER d.o.o.

5.252.214

0

9

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

210 11.501 LJEKARNA IP PHARMA

5.235.804

70.421

7

Ljekarne

211 11.585 PARKING d.o.o.

5.181.799

893.505

18

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

212 11.593 AGRO-KOP d.o.o.

5.178.611

45.551

18

Mješovita proizvodnja

213 11.635 AS GRADNJA d.o.o.

5.150.787

17.883

18

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

214 11.723 SORKO d.o.o.

5.094.368

682.129

8

Nespecijalizirana trgovina na veliko

215 11.750 TEHNOADI d.o.o.

5.076.946

0

5

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

216 11.772 GRAMA d.o.o.

5.061.665

166.453

20

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

217 11.786 SIČA d.o.o.

5.054.351

238.772

22

218 11.838 EA SISTEM d.o.o.

5.025.149

1.580.172

0

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

219 11.893 TM-COLOR d.o.o.

4.987.591

438.391

21

220 11.974 PVC BERTOVIĆ d.o.o.

4.933.328

13.720

8

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

221 12.041 VIAL d.o.o.

4.898.563

211.922

7

Nespecijalizirana trgovina na veliko

222 12.054 IRT-HIDRO d.o.o.

4.892.259

391.925

2

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

223 12.084 BOLJKOVAC d.o.o.

4.876.758

280.984

3

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

224 12.139 AGRO PLETER d.o.o.

4.842.728

113.950

9

Uzgoj peradi

225 12.224 RS-MESEC d.o.o. “u stečaju”

4.790.084

0

61

226 12.260 EUROAUTO d.o.o.

4.770.918

225.837

2

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

227 12.261 DIGITALNI TISAK d.o.o.

4.770.736

196.285

7

Ostalo tiskanje

228 12.264 KLEK-COMMERCE d.o.o.

4.769.068

84.585

24

229 12.329 TEKSTIL d.d.

4.724.166

0

3

230 12.437 TRESKAVAC d.o.o.

4.667.258

0

29

231 12.547 KA-MONT d.o.o.

4.610.587

323.337

6

Ugradnja stolarije

232 12.621 MONITUM TKI d.o.o.

4.568.465

26.856

2

Nespecijalizirana trgovina na veliko

233 12.639 TISKARA PEČARIĆ-RADOČAJ d.o.o.

4.559.974

554.346

16

234 12.708 AUTO PEČAVER d.o.o.

4.529.119

132.469

3

235 12.795 INTIMA d.o.o.

4.480.928

52.587

83

236 12.815 TIME d.o.o.

4.469.330

3.551

9

Nespecijalizirana trgovina na veliko

237 12.863 NOVA-chem d.o.o.

4.442.020

456.695

7

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

238 12.939 TURIST TRIP d.o.o. ?u stečaju?

4.399.329

3.964.884

0

Nema podataka

239 13.098 ŽEGER TRANSPORTI I NISKOGRADNJA d.o.o.

4.318.433

10.650

17

240 13.135 EUROTRADE d.o.o.

4.299.539

18.412

6

Trgovina na veliko voćem i povrćem

241 13.189 EA SISTEM USLUGE d.o.o.

4.271.575

1.762.093

0

Nespecijalizirana trgovina na veliko

242 13.192 KATEX d.o.o.

4.268.777

87.072

8

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

243 13.212 KGM OZALJ d.o.o.

4.259.114

0

11

244 13.266 POLJOTEHNA d.o.o.

4.226.999

17.019

7

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

245 13.304 IB GRUPA d.o.o.

4.206.095

0

4

Proizvodnja računala i periferne opreme

246 13.324 UNIVERZAL d.o.o.

4.197.728

238.464

10

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

247 13.337 DATA GRUPA d.o.o.

4.193.453

4.452

1

248 13.445 Kardo d.o.o.

4.142.229

44.640

10

249 13.533 VRATARIĆ d.o.o.

4.100.883

219.223

5

250 13.578 LIMKO VEDAX d.o.o.

4.076.240

29.590

13

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Rezanje, oblikovanje i obrada kamena Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

Djelatnosti žičane telekomunikacije

Soboslikarski i staklarski radovi

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

Tehničko ispitivanje i analiza Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Piljenje i blanjanje drva

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Dovršavanje tekstila

Cestovni prijevoz robe

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

Savjetovanje u vezi s računalima Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Radovi na krovištu

adresa 47300 Ogulin Vladimira Nazora 15 47250 Duga Resa Frankopanska 64a 47000 Karlovac Celestina Medovića 10 47280 Ozalj Podbrežje 59a 47300 Ogulin Ivana Gorana Kovačića 9 47280 Ozalj Vlatka Mačeka 4 47303 Josipdol Senjska 25 47000 Karlovac Bogoslava Šuleka 29 47276 Žakanje Jurovski Brod 14 47286 Mahično Mahićno 60 47000 Karlovac Trg Josipa Broza 2 47302 OŠTARIJE Oštarije, Mihaljevići 148a 47000 Karlovac Križanićeva 10 47000 Karlovac Šebetićeva 2/2 47000 Karlovac Trg Milana Šuflaja 1 47000 Karlovac Banija 47 47303 Josipdol Stara cesta 10 47000 Karlovac Gažanski trg 8/III 47280 Ozalj Karlovačka cesta 102 47300 Ogulin Gavani 4b 47000 Karlovac Banija 155 47000 Karlovac Abela Lukšića 4 47000 Karlovac Zagrebačka 92 47276 Žakanje Pravutina 89 47272 Ribnik Ribnik bb 47000 Karlovac Turanj 109b 47000 Karlovac Antuna Gustava Matoša 33 47300 Ogulin Škrile I /2 47000 Karlovac Trg Milana Šuflaja 1 47303 Josipdol Treskavac 7 47000 Karlovac Ljudevita Jonkea 3 47220 Vojnić Kolarić bb 47000 Karlovac Tuškanova 10 47250 Duga Resa Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 38 47240 Slunj Ladihovićeva 20 47000 Karlovac Stjepana Radića 40 47000 Karlovac Masarikova 10 47000 Karlovac Perivoj Slobode 10 47000 Karlovac Zagrebačka 15b 47000 Karlovac Obala Ivana Trnskog 19 47000 Karlovac Gažanski trg 8/III 47000 Karlovac Petrinjska 12 47280 Ozalj Zaluka bb 47250 Duga Resa Stjepana Samovojske 9 47000 Karlovac Ivana Meštrovića 12 47000 Karlovac Antuna Gustava Matoša 2 47000 Karlovac Banija 16 47250 Duga Resa G. Mrzlo Polje 154 47000 Karlovac Donje Pokupje 70 47000 Karlovac Mirka Bogovića 7


71

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 13.594 D i I TURIST PAVLAKOVIĆ d.o.o.

4.069.081

115.689

252 13.597 RUDY d.o.o.

4.067.441

332.555

1

253 13.762 KOMUNALAC d.o.o.

3.991.489

0

33

254 13.796 FRETON d.o.o.

3.977.564

172.320

3

255 13.835 TP-MAK d.o.o.

3.960.914

0

8

256 13.860 A.T.C. d.o.o.

3.949.517

438.095

3

257 13.908 ZITA d.o.o.

3.925.443

21.491

12

258 14.115 KARLOVČANKA d.o.o.

3.838.527

260.926

12

259 14.122 ARMA d.o.o.

3.835.601

0

14

260 14.126 HIDRING d.o.o.

3.834.542

196.798

3

261 14.204 TEMELJ PETROL d.o.o.

3.800.560

0

0

262 14.254 KA-ŠPED d.o.o.

3.782.089

19.375

4

263 14.266 SAINAL d.o.o.

3.778.483

3.040

5

264 14.330 LIMA d.o.o.

3.752.322

412.888

5

265 14.457 MCR d.o.o.

3.695.389

80.181

17

266 14.458 KORANA d.d.

3.695.054

0

21

267 14.529 ORŠANIĆ, d.o.o.

3.662.071

812.196

5

268 14.577 MBD d.o.o.

3.641.663

687.305

5

269 14.578 STRIJELAC d.o.o.

3.641.646

12.436

14

270 14.630 KARLOVAČKI TJEDNIK d.o.o.

3.620.631

0

13

271 14.675 MOTO - TRADE d.o.o.

3.601.900

46.815

3

272 14.741 TIOV d.o.o.

3.578.759

17.597

5

273 14.803 OPREMA-KARLOVAC d.o.o.

3.554.106

54.246

4

274 14.890 KAPROJEKT d.o.o.

3.520.058

854.018

6

275 14.961 I-COMMERCE d.o.o.

3.493.144

461.562

2

276 14.993 INTERPLAN, d.o.o.

3.480.303

732.830

5

277 15.006 GRAMA INŽENJERING d.o.o.

3.476.057

338.925

1

278 15.016 KLEKTRANS d.o.o.

3.471.666

277.678

3

279 15.073 ZONI d.o.o.

3.454.766

1.454

7

280 15.102 KEMOSAN d.o.o.

3.442.257

187.334

6

281 15.140 DRVO KOMERC d.o.o.

3.429.292

238.831

16

282 15.206 TD-EKSPLO d.o.o.

3.401.037

81.751

6

283 15.214 M A I K I d.o.o.

3.399.442

252.534

43

284 15.400 BAGREM d.o.o.

3.337.937

159.712

7

285 15.442 SPAINTEX TRADE d.o.o.

3.323.929

0

25

286 15.458 TRGOTREN d.o.o.

3.317.236

0

21

287 15.586 KUNF ELEKTRIKA d.o.o.

3.280.550

71.392

15

288 15.764 SIGURNOST KARLOVAC d.o.o.

3.223.845

424.801

33

289 15.771 BBT-ODRŽAVANJA OBJEKATA d.o.o.

3.221.389

949.622

6

290 15.773 CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA d.o.o.

3.220.647

34.268

7

291 15.809 ŠTAHAN d.o.o.

3.208.233

2.367

25

292 15.820 PISARIĆ-TRADE d.o.o.

3.205.537

61.940

10

293 15.927 PAL-MAR d.o.o.

3.164.655

969.725

0

294 15.937 GEA, d.o.o.

3.161.806

10.712

3

295 15.954 VENDRIJA d.o.o.

3.157.932

129.054

2

296 15.964 BIMEX d.o.o.

3.154.709

122.362

8

297 16.018 DUGA-INTERIJER d.o.o.

3.138.709

0

12

298 16.052 SVIJET DEKORA d.o.o.

3.128.492

108.612

5

299 16.212 AUTOKLUB KARLOVAC d.o.o.

3.075.912

29.483

7

300 16.249 EPOKS PODOVI d.o.o.

3.065.121

213.330

13

7

djelatnost

adresa

47250 Duga Resa Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Mrežničke Poljice 12a 47300 Ogulin Nespecijalizirana trgovina na veliko Kučinići 76 47240 Slunj Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Petra Svačića 5 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 47280 Ozalj prodavaonicama Vrhovac 52 47252 Barilović Nespecijalizirana trgovina na veliko Barilović 42 47201 Draganići Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Mrzljaki 1/1 47300 Ogulin Cestovni prijevoz robe Kučinići 20 47000 Karlovac Upravljanje zgradama Trg Milana Šufflaya 1 47000 Karlovac Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Senjska 63 47000 Karlovac Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Vladimira Nazora 6 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 47243 Veljun prodavaonicama Veljun bb 47000 Karlovac Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Ilovac bb 47000 Karlovac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Marina Držića 1 47282 Kamanje Proizvodnja ostalih alatnih strojeva Kamanje 78g 47300 Ogulin Hoteli i sličan smještaj I.G. Kovačića 1 47000 Karlovac Hoteli i sličan smještaj Jana Masaryka 2 47000 Karlovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dr. Ivana Grahe 24 47000 Karlovac Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Logorište 11a 47000 Karlovac Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Zagrad 2a 47000 Karlovac Izdavanje novina Jurja Križanića 30 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Kneza Branimira 95 47201 Draganić Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Goljak bb 47000 Karlovac Trgovina na veliko uredskim namještajem Rakovac 1 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje M. Vrhovca 3 47280 Ozalj Nespecijalizirana trgovina na veliko Ilovac 1a 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Đure Bencetića 10 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 47000 Karlovac opremom Banija 47 47300 Ogulin Cestovni prijevoz robe Vijenac Ive Marinkovića 13 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 47000 Karlovac hranom, pićima i duhanskim proizvodima Maksimilijana Vrhovca 1 47000 Karlovac Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Stjepana Radića 36 47300 Ogulin Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Puškarići 51 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 47000 Karlovac krede i škriljevca Izidora Kršnjavog 1a 47000 Karlovac Proizvodnja obuće Brdo 35a 47282 Kamanje Piljenje i blanjanje drva Bratovanci 25 47000 Karlovac Proizvodnja ostale vanjske odjeće Tičarnica 1a 47300 Ogulin Cestovni prijevoz robe Bernandina Frankopana 21 47000 Karlovac Elektroinstalacijski radovi Gornja Jelsa 7 47000 Karlovac Djelatnosti privatne zaštite Put Davorina Trstenjaka 1 47280 VRHOVAC Elektroinstalacijski radovi Vrhovac 67 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava47000 Karlovac onicama Mostanje 49 47000 Karlovac Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće Obala Franje Račkog 15 47242 Krnjak Piljenje i blanjanje drva Krnjak 1 47000 KARLOVAC Nespecijalizirana trgovina na veliko Gornja Jelsa 13 47000 Karlovac Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Dr. Vladka Mačeka 15b 47250 Duga Resa Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata Trg hrvatskih mučenika 4 47000 Karlovac Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Mala Jelsa 34 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 47250 Duga Resa proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Trg hrvatskih mučenika 15 47201 Draganići Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće Lug 74 47000 Karlovac Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Gažanski trg 1 47000 Karlovac Postavljanje podnih i zidnih obloga Donje Pokupje 18a


72 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 16.339 ŠOFKO INTERNATIONAL d.o.o.

3.034.696

0

302 16.354 GOLF AURORA d.o.o.

3.029.782

361.295

3

303 16.398 HOZDIĆ d.o.o.

3.012.414

0

1

304 16.595 HAMOWA-HIDRO TPK d.o.o.

2.950.873

862

5

305 16.621 IMZ-PROMET d.o.o.

2.943.394

31.620

4

306 16.629 ČIK d.o.o.

2.942.569

432.565

6

307 16.668 SALOMA d.o.o.

2.932.006

6.654

6

308 16.716 C-PRODUKT d.o.o.

2.917.927

75.688

8

309 16.727 PERETIĆ d.o.o.

2.915.039

1.099

4

310 16.745 KANASTA d.o.o.

2.907.283

0

12

311 16.813 DRVOŠPED d.o.o.

2.885.688

37.420

12

312 16.869 LINGUA CENTAR d.o.o.

2.868.158

2.993

5

313 16.888 VENTILATOR d.o.o. “u stečaju”

2.862.421

0

7

314 16.891 MIKRA d.o.o.

2.862.215

310.059

2

315 16.914 KOSTELAC GRADNJA d.o.o.

2.856.503

0

21

316 16.999 INTERSOCKS d.o.o.

2.831.274

260.844

1

317 17.113 GEO-ing d.o.o.

2.797.618

777.790

8

318 17.144 Hödlmayr Logistics d.o.o.

2.784.481

94.265

0

319 17.150 ERING d.o.o.

2.782.939

1.451.693

3

320 17.180 ČEČURA d.o.o.

2.775.383

0

24

321 17.265 FERIĆ d.o.o.

2.749.775

22.891

9

322 17.312 MIKAS-COMMERCE d.o.o.

2.738.811

17.566

15

323 17.481 ARHING d.o.o.

2.687.313

976.288

7

324 17.591 FINAB d.o.o. za proizvodnju, gradnju, promet i usluge, Velika Kladuša, Podružnica Karl

2.663.306

2.456

20

325 17.668 TRENDI d.o.o.

2.642.659

23.878

8

326 17.844 AGROPROM d.o.o.

2.596.474

132.458

10

327 17.903 GRIJANJEVOD d.o.o.

2.583.997

0

9

328 17.954 MGA-TRGOVINA d.o.o.

2.573.157

663.306

0

329 18.005 FLORA-COMMERCE d.o.o.

2.562.580

1.941

9

330 18.026 STAR TURIST d.o.o.

2.557.407

20.892

3

331 18.066 ARP d.o.o.

2.546.818

74.526

9

332 18.102 RM d.o.o.

2.538.804

5.200

9

333 18.119 DRVOTEHNA d.o.o.

2.534.836

19.190

6

334 18.123 SPRAJA-PROM d.o.o.

2.533.351

136.006

7

335 18.161 IBB d.o.o.

2.526.052

121.603

8

336 18.171 VBB d.o.o.

2.523.544

89.507

2

337 18.241 IPS SYSTEMTECHNIK d.o.o.

2.508.049

139.492

3

338 18.248 HENELIT LACKFABRIK INTERNATIONAL d.o.o.

2.505.940

0

3

339 18.318 MREŽNICA d.d.

2.491.571

0

4

340 18.330 D.I.PROJEKT d.o.o.

2.488.736

72.146

0

341 18.416 MONTMONTAŽA MKG d.o.o.

2.466.946

38.458

52

342 18.439 BAUHOUSE d.o.o.

2.461.758

447

4

343 18.458 M-S.V.A. INŽENJERING d.o.o.

2.458.298

11.767

7

344 18.466 R.C. d.d. “u likvidaciji”

2.455.359

1.516.837

1

345 18.504 OPREMA TINA P.P. d.o.o.

2.445.375

134.664

9

346 18.565 DOBRO ŽAKANJE d.o.o.

2.430.350

37.958

2

347 18.575 OC MARKOVIĆ d.o.o.

2.427.587

610.472

12

348 18.577 VS OZALJ d.o.o.

2.427.482

0

12

349 18.628 F M d.o.o.

2.415.843

34.432

2

350 18.675 ARBORIN d.o.o.

2.403.443

0

19

3

djelatnost

adresa

47000 Karlovac Trgovina na veliko voćem i povrćem Ljudevita Šestića 2 47250 Duga Resa Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Gornje Mrzlo Polje 39 47000 Karlovac Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Tuškani 47 47000 Karlovac Proizvodnja ostalih crpki i kompresora Trg Kralja Petra Svačića 3 47300 Ogulin Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila I.G. Kovačića 7 47000 Karlovac Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Ilovac bb 47300 Ogulin Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Klečka ulica 4 47280 Ozalj Nema podataka Kolodvorski Odvojak 28 47000 Karlovac Cestovni prijevoz robe Rakovac 37 47280 Ozalj Proizvodnja kuhinjskog namještaja Sopot 9 47000 Karlovac Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime Jelaši 37c 47000 Karlovac Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Dr. Vladka Mačeka 28 47272 Ribnik Strojna obrada metala Ribnik bb Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna 47250 Duga Resa vozila Bana Josipa Jelačića 25a 47000 Karlovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Banija 37 47000 Karlovac Trgovina na veliko odjećom i obućom Mirka Bogovića 7 47300 Ogulin Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje A. Stepinca 2 47000 Karlovac Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Ilovac bb Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih 47000 Karlovac elemenata Mala Švarča 155 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Logorište 17 47300 Ogulin Piljenje i blanjanje drva Puškarići 58a 47300 Ogulin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dobrina ulica 35 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Gažanski trg 8 47000 KARLOVAC Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Stjepana Radića 40 47282 Kamanje Proizvodnja ostale vanjske odjeće Brlog Ozaljski 1 47300 Ogulin Nema podataka Salopeki 8 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 47000 Karlovac opremom za vodovod i grijanje Gornja Gaza 10 47251 Bosiljevo Nespecijalizirana trgovina na veliko Bosanci 6b 47000 Karlovac Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća Trg J. Broza 2 47000 Karlovac Djelatnosti putničkih agencija M.Laginje 1 47000 Karlovac Cestovni prijevoz robe Gažanski trg 1 47250 Duga Resa Emitiranje radijskog programa Jozefinska cesta 8 47303 Josipdol Piljenje i blanjanje drva Senjska 129 47300 Ogulin Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Sabljak selo 6 47280 Ozalj Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Karlovačka cesta 64 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 47000 Karlovac i kolača Primorska 13 47000 Karlovac Specijalizirane dizajnerske djelatnosti Dr. Vladka Mačeka 18 47000 Karlovac Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Matka Laginje 35 47250 Duga Resa Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Jozefinska cesta 8 47000 Karlovac Organizacija izvedbe projekata za zgrade Maksimilijana Vrhovca 16 47000 Karlovac Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Ljudevita Šestića 2 47300 Ogulin Cestovni prijevoz robe Ulica Škrile Ii 16 47000 Karlovac Popravak strojeva Andrije Hebranga 16 47000 Karlovac Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima Mala Švarča 155 47000 Karlovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Mije Krešića bb Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava47276 Žakanje onicama Žakanje bb 47000 Karlovac Djelatnosti vozačkih škola Ivana Meštrovića 12 47280 Ozalj Veterinarske djelatnosti Odvojak karlovačke ceste 110 47000 Karlovac Piljenje i blanjanje drva Mekušanska cesta 42 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 47000 Karlovac prodavaonicama Kalvarija 8


73

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

351 18.725 VLASTA d.o.o.

2.390.476

352 18.771 GRADIV d.o.o. 353 18.842 DABAR d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

0

7

2.381.838

9.888

10

2.363.764

223.599

5

354 19.006 SVORNIK-1868 d.o.o.

2.326.856

0

10

355 19.062 MACK d.o.o.

2.314.348

0

0

356 19.133 DOROTEJA d.o.o.

2.297.109

14.195

3

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

357 19.149 M.B.TEHNO d.o.o.

2.294.293

668.837

1

Nema podataka

358 19.244 INTERNOVA d.o.o.

2.272.959

89.684

1

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

359 19.260 ŠTEFFI d.o.o.

2.269.539

211.245

7

Nema podataka

360 19.274 VETERINARSKA STANICA d.o.o.

2.267.572

73

12

Veterinarske djelatnosti

361 19.299 VIDOŠ d.o.o.

2.262.767

23

10

Proizvodnja ostalog namještaja

362 19.435 VENERA d.o.o.

2.232.845

12.891

10

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

363 19.472 ELEKTROUSLUGE KOSTELAC d.o.o.

2.225.548

315.780

6

Elektroinstalacijski radovi

364 19.486 FLORA-FRLAN d.o.o.

2.222.800

0

6

Nema podataka

365 19.523 VETERINARSKA AMBULANTA OGULIN d.o.o.

2.215.970

0

4

Veterinarske djelatnosti

366 19.726 TEHNO-PROMET d.o.o.

2.177.789

0

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

367 19.748 STATIPROM d.o.o.

2.174.217

188.454

12

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

368 19.797 KARLŠPED d.o.o.

2.166.134

720.879

5

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

369 19.847 ALFA d.o.o.

2.155.953

0

7

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

370 19.981 ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.

2.133.400

169.753

7

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

371 20.000 DOMES d.o.o.

2.129.682

166.380

4

Ostalo tiskanje

372 20.032 OGULINMONT d.o.o.

2.124.845

121.348

9

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

373 20.040 PROMO PARTNER d.o.o.

2.123.876

28.662

1

374 20.110 APIS d.o.o.

2.112.266

1.858

3

375 20.158 UZOR d.o.o.

2.103.706

527.040

9

376 20.169 PROMIL, d.o.o.

2.101.561

253.264

7

377 20.206 SVAN d.o.o.

2.094.083

220.297

3

378 20.284 Z-TIM d.o.o.

2.080.928

106.539

2

379 20.319 LADA d.o.o.

2.074.817

557.082

0

380 20.348 047 d.o.o.

2.070.342

53.565

4

381 20.372 TIHI DOM d.o.o.

2.065.712

467.630

11

382 20.427 AS plast d.o.o.

2.057.790

208.755

6

383 20.467 BENIMA d.o.o.

2.050.987

0

6

384 20.562 HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o.

2.036.878

0

13

385 20.564 EURO WEST d.o.o.

2.035.936

351.408

2

386 20.595 AMG d.o.o.

2.030.253

160.624

4

387 20.615 SAJOMA d.o.o.

2.026.334

29.722

9

388 20.621 IVMAR d.o.o.

2.025.089

564.989

3

389 20.638 EKONOVA-LUKAS d.o.o.

2.022.633

696.471

3

390 20.720 SA BIŠĆAN d.o.o.

2.007.873

110.293

16

391 20.741 KUNA d.o.o.

2.005.064

50.296

2

392 20.835 DEMA d.o.o.

1.990.192

34.416

4

393 20.963 KA-VISION d.o.o.

1.969.819

0

9

394 21.057 MISS d.o.o.

1.951.301

0

5

395 21.123 TVORNICA PLINSKIH TURBINA d.o.o.

1.940.181

0

44

396 21.128 ROŽMAN I DR.

1.939.887

157.524

6

397 21.170 UNIKAT d.o.o.

1.932.148

0

3

398 21.198 TEHNIVO d.o.o. Karlovac

1.927.171

571.367

6

399 21.229 GRADITELJ KARLOVAC d.o.o.

1.922.306

0

15

400 21.258 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI

1.918.525

118.854

11

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Nespecijalizirana trgovina na veliko Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

adresa 47271 Netretić Netretić 3 47000 Karlovac Naselje Gaza 1 47000 Karlovac Gornje Mekušje 187 47251 Bosiljevo Johi bb 47000 Karlovac dr. Vladka Mačeka 3 47000 Karlovac Logorište 19 47000 Karlovac Andrije Hebranga 26 47276 Žakanje Jurovski Brod bb 47000 Karlovac Logorište 25 47250 Duga Resa Šetalište Tušmer 17 47300 Ogulin Žegar VI 33 47252 Barilović Barilović bb 47283 Vivodina Sršići 3 47280 Ozalj Karlovačka cesta 60 47300 Ogulin Pešćenica 8 47281 Mali Erjavec Tomašnica 89 47000 Karlovac Gornje Stative 85 47000 Karlovac Banija 91 47000 Karlovac Banija 132 47000 Karlovac Vladimira Nazora 8 47250 Belajske Poljice

Belajske Poljice 2 C - Poslovni park Karlovac

47300 Ogulin Bošt 40 47280 Ozalj Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Zrinskih i Frankopana 18 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 47241 Tušilović opremom Vukmanićki Cerovac bb 47250 Duga Resa Proizvodnja vrata i prozora od metala Donje Mrzlo Polje Mrežničko 122 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Vodostaj 51 47000 Karlovac Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom Kralja Petra Krešimira IV 6 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava47300 Ogulin onicama I.G.Kovačića 12 Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i 47000 Karlovac željeznom robom Mala Švarča 155 47000 Karlovac Emitiranje radijskog programa Mala Švarča 155 47240 Slunj Pogrebne i srodne djelatnosti TRG ZRINSKIH I FRANKOPANA 12 47000 Karlovac Proizvodnja ambalaže od plastike Mirka Bogovića 9 47000 Karlovac Djelatnosti sportskih klubova Skopska 32 47000 Karlovac Emitiranje radijskog programa Ambroza Vranicanija 2 47000 Karlovac Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja Tičarnica 16 47000 Karlovac Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Ilovac 29 47250 Duga Resa Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Petrakovo Brdo 23a 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Miroslava Krleže 1b 47000 Karlovac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Donja Švarča 25 47250 Duga Resa Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Podvožić 16 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizira- 47000 KARLOVAC nim prodavaonicama Tadije Smičiklasa 5B 47000 Karlovac Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Dr. Ivana Grahe 61 47000 Karlovac Ostala izdavačka djelatnost Mažuranićeva obala 1 47000 Karlovac Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi Skakavac 28 Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih 47000 Karlovac sredstava i opreme Mala Švarča 155 47000 Karlovac Pravne djelatnosti Dr.Vladka Mačeka 1 47000 Karlovac Proizvodnja ostalog namještaja Braće Gojak 2 47000 Karlovac Nema podataka Silvija Strahimira Kranjčevića 16 47000 KARLOVAC Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Mokrice 23 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s 47280 Ozalj invaliditetom Vivodina 2b


74

ŽUPANIJE

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

2.362

2,85

102,7

37.501

4,13

99,7

vrijednost imovine

21.725.174.152

2,17

103,8

ukupni prihod

22.039.508.268

3,22

105,6

dobit nakon oporezivanja

821.744.222

2,47

86,7

gubitak nakon oporezivanja

251.485.757

1,46

168,2

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća Novi Marof

investicije Izvor: Fina

3.529

106,8

1.693.416.848

2,71

102,9

Obrada podataka: HGK

Varaždin

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Vrbanovec

16,9%

u broju poduzetnika

91,0%

prema ukupnom prihodu

85,5%

prema dobiti nakon oporezivanja

81,5%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


75

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

1

14 VINDIJA d.d. Varaždin

2.884.884.404

25.035.968 1.089

2

63 KOKA d.d.

1.303.129.858

10.179.404 1.731

3

64 BOXMARK LEATHER d.o.o.

1.281.300.871

89.917.053 2.145

4

77 ZAGORJE-TEHNOBETON d.d.

1.157.657.920

44.523.005

882

19.688.788

710

5

134 CESTA-VARAžDIN d.d.

630.025.127

6

180 VARTEKS d. d.

481.777.830

7

263 TRGONOM d.o.o.

319.587.853

2.546.455

526

8

265 METEOR GRUPA d.o.o.

318.458.192

5.042.578

274

9

348 GUMIIMPEX - GRP d.o.o.

244.171.332

34.705.438

209

10

432 MIV d.d.

199.065.529

341.104

680

11

438 KNAUF INSULATION d.o.o.

198.012.111

21.866.955

149

12

453 YTRES d.o.o.

190.525.140

8.371.180

395

13

468 Termoplin d. d.

185.379.781

8.855.325

116

14

482 COGNOR VETING STAHLHANDEL d.o.o.

180.252.259

1.751.335

44

15

499 TP VARAŽDIN d.o.o.

173.792.456

1.326.473

272

16

503 MAX BÖGL - TEHNOBETON d.o.o.

173.184.353

36.492.628

4

17

546 ELKOM d.o.o.

158.986.121

5.656.846

114

18

559 MAGMA d.o.o.

156.904.920

3.056.744

94

19

573 VARKOM d.d.

153.207.470

6.124.980

418

20

597 COTRA d.o.o.

147.798.613

5.322.530

22

21

682 KOS TRANSPORTI d.o.o.

132.504.131

97.442

65

22

718 PZC VARAŽDIN d.d.

125.726.860

1.411.925

238

23

774 IMI d.o.o.

116.807.105

18.042

174

24

777 AUTOBUSNI PROMET d.d. VARAŽDIN - u stečaju

116.403.124

0

389

25

782 UNIVERZAL d.o.o.

115.242.578

1.452.639

136

26

787 TTI d.o.o.

114.300.659

81.964

42

27

808 VINDIJA trgovina d.o.o.

111.670.496

23.879

195

28

822 NECKERMANN d.o.o.

109.632.088

0

114

29

854 CONING INŽENJERING d.d.

105.982.906

584.102

51

30

858 STANOING d.o.o.

105.629.818

834.978

17

31

898 COMET d.o.o.

100.697.444

8.800.153

48

32

913 IGM CIGLANA CERJE TUŽNO, d.o.o.

99.095.900

526.575

78

33

914 OMEGA d.o.o.

99.048.783

4.203.381

158

34

942 MATREX d.o.o.

96.461.105

1.717.503

37

35

965 BOMARK d.o.o.

94.334.213

172.336

17

36

971 ZAKMARDY d.o.o.

93.820.171

2.151.702

115

37

992 COMPROM PLUS d.o.o.

91.916.146

16.980.376

436

38 1.029 LIM-MONT - d.o.o.

88.876.940

13.850.636

99

39 1.036 FRIGO & CO. d.o.o.

88.007.306

1.774.611

83

40 1.057 FP d.o.o.

86.435.845

27.040.518

19

41 1.083 AUTO-KNEZ d.o.o.

84.459.239

647.133

30

42 1.108 GRAFIČAR - d. d.

82.686.365

2.609.821

256

43 1.129 IVANČICA d. d.

81.380.119

3.647.203

706

44 1.198 OPREMA-UREĐAJI - d.d.

77.145.610

74.758

156

45 1.199 FANON d.o.o.

77.069.699

1.032.218

42

46 1.208 KAMIX d.o.o.

76.688.902

423.216

16

47 1.228 K - PRODUKT d.o.o.

75.760.644

1.067.256

15

48 1.231 DERMA d.d.

75.701.747

919.434

206

49 1.251 DRVODJELAC d.o.o.

75.018.792

2.096.822

224

50 1.338 BHS CORRUGATED STROJEVI d.o.o.

69.880.838

1.566.582

121

2.373.024 3.187

djelatnost

adresa

42000 Varaždin Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Međimurska 6 42000 Varaždin Uzgoj peradi Jalkovečka ulica bb 42202 Trnovec Bartolovečki Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna Gospodarska 12 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Mihovila Pavleka Miškine 49 42000 Varaždin Gradnja cesta i autocesta Međimurska 26 42000 Varaždin Proizvodnja ostale vanjske odjeće Zagrebačka 94 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 42220 Novi Marof hranom, pićima i duhanskim proizvodima Varaždinska 13 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 42000 Varaždin opremom za vodovod i grijanje Optujska 12 42000 Varaždin Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Pavleka Miškine 64/c 42000 Varaždin Lijevanje željeza Fabijanska ulica 33 42220 Novi Marof Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. Varaždinska 140 42204 Turčin Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa Ulica Grada Verone 3 42000 Varaždin Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Vjekoslava Špinčića 78 42000 Varaždin Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Vilka Novaka 48k Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 42000 Varaždin hranom, pićima i duhanskim proizvodima Optujska 26 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Ankice Opolski 2 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 42240 Ivanec grijanje i klimatizaciju iVANEČKO NASELJE 1 d 42000 Jalkovec Trgovina na veliko pićima Varaždinska ulica - odvojak I. 14 42000 Varaždin Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Trg Bana Jelačića 15 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Ivana Severa 17 42000 Varaždin Cestovni prijevoz robe Cehovska 13 42000 Varaždin Gradnja cesta i autocesta Kralja Petra Krešimira IV 25 42240 Ivanec Prerada i konzerviranje mesa Varaždinska 35 42000 Varaždin Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Gospodarska 56 42000 Varaždin Oporaba posebno izdvojenih materijala Cehovska 10 42223 Varaždinske Toplice Cestovni prijevoz robe Kralja Tomislava 54 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim 42000 Varaždin prodavaonicama Međimurska 6 42000 Varaždin Trgovina na malo preko pošte ili interneta Vilka Novaka 502 42000 Varaždin Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje A. Šenoe 4 -6 42000 Varaždin Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora Jurja Habdelića 4 42220 Novi Marof Nespecijalizirana trgovina na veliko Varaždinska 40/C Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za 42250 Lepoglava građevinarstvo Hrvatskih Pavlina 41 42225 Hum Breznički Strojna obrada metala Breznica 3A Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 42000 Varaždin opremom za vodovod i grijanje Ivana Severa 7 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 42000 Varaždin proizvodima Ivana Severa 15 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Jurija Habdelića 4 42000 Varaždin Proizvodnja ostale vanjske odjeće Cehovska 100 42232 Donji Martijanec Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Braće Radić 8 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Cehovska 4 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim 42000 Varaždin proizvodima Koprivnička 12 42000 Varaždin Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Optujska 155 Ludbreg Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona 42230 Frankopanska 89 42240 Ivanec Proizvodnja obuće Petra Preradovića 12 42230 Ludbreg Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo Koprivnička 23 42206 Petrijanec Proizvodnja pripremljene stočne hrane Vladimira Nazora bb 42000 Varaždin Proizvodnja šećera Cehovska 46 42226 Bisag Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. Jarek Bisaški 9 42000 Varaždin Prerada i konzerviranje mesa P. Miškine 55 42240 Ivanec Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Petra Preradovića 14 42202 Trnovec Bartolovečki Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona Gospodarska 11


76 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51 1.341 AUTOMOBIL - LONČAR d.o.o.

69.692.132

675.822

52 1.352 KAMING d.d.

69.207.474

53 1.360 Kostwein - proizvodnja strojeva d.o.o.

69.000.439

54 1.387 FARMAL - d.d.

djelatnost

29

Održavanje i popravak motornih vozila

11.365.576

99

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

41.948

129

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

67.644.967

1.772.818

108

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

55 1.405 MIPCRO d.o.o.

66.555.537

4.742.628

73

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

56 1.518 PATTING d.o.o.

61.246.731

24.108.768

51

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

57 1.549 HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o.

60.213.210

1.268.355

359

58 1.556 MARLEX d.o.o.

59.745.650

1.343.816

83

59 1.669 HIDROING d.d.

55.785.730

2.561.387

185

60 1.699 KELLER GEOTECHNIK d.o.o.

54.966.940

2.575.924

24

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

61 1.708 BOMARK PAK d.o.o.

54.656.715

2.176.040

15

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

62 1.726 PARKETI POŽGAJ - d.o.o.

53.966.120

473.703

154

63 1.739 QUELLE d.o.o.

53.361.430

0

35

64 1.743 WAM PRODUCT, d.o.o.

53.123.371

0

105

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

65 1.767 BOR d.o.o.

52.564.688

40.202

220

Proizvodnja ostalog namještaja

66 1.804 AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ, d.o.o.

51.490.140

188.074

83

67 1.841 VODOGRADNJA d.d.

50.479.392

3.224.815

113

68 1.842 IMP d.o.o.

50.427.274

4.527.256

1

69 1.861 PAVLOS d.o.o

49.751.730

279.752

106

70 1.871 RENOVA d.o.o.

49.606.069

0

58

71 1.926 CBB gradnja d.o.o.

48.124.835

765.492

5

72 1.963 ŠILEC d.o.o.

47.276.289

420.391

16

73 2.058 BOR TRGOVINA d.o.o.

45.091.883

64.405

59

74 2.079 Holcim mineralni agregati d.o.o.

44.706.780

4.812.611

55

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

75 2.080 LADIĆ-WERNER d.o.o.

44.685.836

1.115.899

78

Proizvodnja vrata i prozora od metala

76 2.103 Cesta-Mineral d.o.o.

44.242.446

3.518.096

53

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

77 2.104 ŠPOLJARIĆ d.o.o.

44.207.608

61.952

6

78 2.106 TRGOGRAD d.o.o.

44.176.271

1.138.098

15

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

79 2.112 MEDI-LINK d.d.

44.105.421

1.084.309

16

Nespecijalizirana trgovina na veliko

80 2.163 CONING ECOGRADNJA d.d.

42.863.033

778.261

91

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

81 2.169 LABERNA d.o.o.

42.736.896

2.189.972

13

Nespecijalizirana trgovina na veliko

82 2.189 AUTO PRIKRATKI, PRIKRATKI MIROSLAV, t.p.

42.447.689

727.026

34

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

83 2.254 DEGA d.o.o.

41.183.183

0

38

Nema podataka

84 2.262 MESTRA d.o.o.

40.933.948

286.126

40

Prerada i konzerviranje mesa

85 2.301 RAUŠ d.o.o.

40.242.194

2.618.946

24

Nespecijalizirana trgovina na veliko

86 2.306 WACHEM d.o.o.

40.124.828

197.903

94

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

87 2.310 ITD d.o.o.

40.072.451

304.669

37

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

88 2.313 PP Ivanec

40.034.671

50.296

43

Uzgoj ostalih goveda i bivola

89 2.327 SIGA d.o.o.

39.769.448

1.682.057

57

Proizvodnja obuće

90 2.336 MUNDUS TRGOVINA d.o.o.

39.605.786

6.096

49

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

91 2.427 Gradus d.o.o.

38.093.995

406.559

69

Gradnja cesta i autocesta

92 2.433 ATP - IGREC d.d. Varaždin

38.015.346

47.217

59

Cestovni prijevoz robe

93 2.498 EMOS d.o.o.

36.878.460

207.220

13

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

94 2.521 LIPA d.o.o.

36.315.163

439.165

170

95 2.542 HELCOM TRADE d.o.o. Varaždin

35.932.770

330.972

39

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

96 2.555 VIKO d.o.o.

35.777.945

309.362

76

Proizvodnja obuće

97 2.561 CONECO d.o.o.

35.683.381

151.187

8

98 2.569 LUKAPS - d.o.o.

35.522.554

0

120

Proizvodnja ljepila

99 2.581 PARKOVI d.d.

35.355.997

1.560.513

107

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

35.070.389

65.395

32

100 2.595 Ljekarna Varaždinske županije

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Gradnja vodnih građevina

Proizvodnja sastavljenog parketa Trgovina na malo preko pošte ili interneta

Cestovni prijevoz robe Gradnja vodnih građevina Izdavanje knjiga Proizvodnja ostalog namještaja Nespecijalizirana trgovina na veliko Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Piljenje i blanjanje drva

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Ljekarne

adresa 42000 Varaždin Gospodarska 29/c 42222 Ljubešćica Zagorska 1 42000 Varaždin Pavleka Miškine 65 42230 Ludbreg Branitelja domovinskog rata 8 42240 Ivanec Trg Hrvatskih Ivanovaca 9 42000 Varaždin Svilarska 2 42232 Donji Martijanec Hrastovljan 1C 42000 Varaždin Kućanska bb 42000 Varaždin Optujska 161 42000 Varaždin Hallerova Aleja 1 42000 Varaždin Ivana Severa 15 42231 Mali Bukovec Dravska 40 42000 Varaždin Vilka Novaka 50/2 42225 Hum Breznički Hum Breznički 7A 42220 Novi Marof Varaždinska 70 42243 Maruševec Bikovec 81 42000 Varaždin Međimurska 26B 42000 Varaždin Zagrebačka 94 42000 Varaždin Ivana Severa 2 42000 Varaždin Kućan Marof, Gajeva 68 42000 Varaždin Aleja Kralja Zvonimira 1 42230 Ludbreg KOPRIVNIČKA BB 42220 Novi Marof Varaždinska 70 42250 Lepoglava Očura bb 42000 Varaždin Cehovska 17 42000 Varaždin Međimurska 26 42000 Varaždin Kučanska 20 42000 Varaždin Cehovska 40 42000 Varaždin Gospodarska zona Brezje bb 42000 Varaždin Augusta Šenoe 4-6 42204 Gornji Kneginec Ulica Mavra Schlengera 3A 42000 Varaždin Zagrebačka 110 42000 Varaždin Međimurska 28 42223 Varaždinske Toplice Petkovec Toplički 46 42000 Varaždin Kučanska bb 42202 Trnovec Bartolovečki Branimirova 2426 42240 Ivanec Jezerski Put 22 42240 Ivanec Trg Hrvatskih Ivanovaca 10 42000 Varaždin Međimurska 12 42000 Varaždin Pavleka Miškine 59 42000 Varaždin Anina Ulica 11 42000 Varaždin Koprivnička 2 42203 Jalžabet Kelemen bb 42220 Novi Marof Varaždinska 90 42000 Varaždin Gospodarska 40 42000 Varaždin Pavleka Miškine 57 42000 Varaždin Augusta Šenoe 16VI 42230 Ludbreg Frankopanska 79 42000 Varaždin Hallerova aleja 8 42000 Varaždin Kolodvorska 18


77

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

101 2.625 POŽGAJ d.o.o.

34.662.189

46.289

102 2.636 LUPRES d.o.o.

34.433.594

852.698

23

103 2.677 TURIST d.o.o.

33.727.185

86.094

143

104 2.702 ELCON d.o.o.

33.229.009

923.750

19

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

105 2.748 CONING d.d.

32.679.503

3.081.152

31

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

106 2.749 BIOS d.o.o.

32.662.607

41.904

57

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

107 2.764 HERMO d.o.o.

32.451.759

323.604

19

Nespecijalizirana trgovina na veliko

108 2.781 DUCATI KOMPONENTI d.o.o.

32.241.007

46.486

92

Proizvodnja ostale električne opreme

109 2.792 VIS KG d.o.o.

32.033.290

774.305

195

110 2.794 FIMA Validus d.d.

32.007.709

0

7

111 2.811 CROMA-VARAŽDIN d.o.o.

31.800.148

739.411

23

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

112 2.822 IVKOM d. d.

31.668.428

0

99

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

113 2.842 FUTURA AUTO d.o.o.

31.373.315

0

14

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

114 2.853 STOČAR d.o.o.

31.229.260

1.196.122

32

Uzgoj svinja

115 2.885 FERRUM-VARAŽDIN d.o.o.

30.749.310

515.631

14

Oporaba posebno izdvojenih materijala

116 2.909 VIS Konfekcija d.d. Varaždin

30.365.622

652.064

388

117 2.953 PEKARNICA LATICA d.o.o.

29.954.787

454.340

98

118 2.970 BAMBI d.o.o.

29.811.758

1.879.353

180

119 2.975 METAL-VURAIĆ d.o.o.

29.765.650

148.422

53

120 3.011 MUNDUS VTS PROIZVODNJA I OPREMANJE d.o.o.

29.357.939

26.758

206

121 3.049 INTER LAND d.o.o.

28.916.216

1.497.093

7

Nespecijalizirana trgovina na veliko

122 3.080 CEDRUS NOVO d.o.o.

28.551.844

489.673

37

Nespecijalizirana trgovina na veliko

123 3.111 GUTTA HRVATSKA d.o.o.

28.242.690

1.680.413

12

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

124 3.138 BIOVIT d.o.o.

27.960.395

6.635.691

20

Nespecijalizirana trgovina na veliko

125 3.154 GEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.

27.775.734

1.110.248

42

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

126 3.157 PREHRANA d.o.o.

27.691.142

167.492

81

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

127 3.188 Leier-Leitl d.o.o.

27.350.963

0

57

128 3.210 K&J&G d.o.o.

27.068.018

1.104.973

10

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

129 3.233 LONČAR AUTO d.o.o.

26.916.981

985.076

5

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

130 3.320 GT INŽENJERING d.o.o.

25.913.777

250.834

66

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

131 3.362 GREGUR-INVEST d.o.o.

25.518.531

963.452

12

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

132 3.379 KONTRANS d.o.o.

25.326.568

739.607

8

133 3.407 OPREMA-STROJEVI - d.d.

25.100.691

114.026

102

134 3.422 TORNADO d.o.o.

24.982.979

498.296

56

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

135 3.427 DULEX - d.o.o.

24.940.495

103.918

29

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

136 3.469 JEDINSTVO KARTONAŽA d.o.o.

24.637.670

1.385.310

64

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

137 3.495 Centar za rehabilitaciju Varaždin

24.414.367

204.927

205

138 3.521 HUDEK-TRGOTRANS d.o.o.

24.183.090

213.329

40

139 3.526 AUTOCENTAR TACCHI d.o.o.

24.153.345

0

8

140 3.544 MARCON d.o.o.

24.076.577

17.336

18

Nespecijalizirana trgovina na veliko

141 3.563 MANATEKS d.o.o.

23.960.556

2.025.680

12

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

142 3.566 Lumius d.o.o.

23.939.992

0

2

143 3.570 EKOS PEKARNICA d.o.o.

23.886.978

1.023.914

91

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

144 3.577 O T K d.o.o.

23.849.137

211.724

39

Piljenje i blanjanje drva

145 3.593 ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC

23.698.173

108.093

195

146 3.636 METAKEM - d.o.o.

23.336.865

1.016.884

32

Proizvodnja ljepila

147 3.663 DOMGRAD d.o.o.

23.177.000

259.751

15

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

148 3.712 AUTO KUĆA BUNIĆ d.o.o.

22.901.216

366.505

11

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

149 3.717 M.A.B.A. d.o.o.

22.870.023

15.131.358

2

150 3.743 HEW Ivanec d.o.o.

22.735.655

336.032

99

123

Piljenje i blanjanje drva Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Hoteli i sličan smještaj

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću Upravljačke djelatnosti

Proizvodnja ostale vanjske odjeće Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača Proizvodnja obuće Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha Proizvodnja ostalog namještaja

Skupljanje neopasnog otpada Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem Cestovni prijevoz robe Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

Distribucija električne energije

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

adresa 42231 Mali Bukovec Dravska 24 42202 Trnovec Varaždinska 40 42000 Varaždin Aleja kralja Zvonimira 1 42000 Varaždin Međimurska 2 42000 Varaždin Augusta Šenoe 4-6 42000 Varaždin Biškopečka bb 42000 Varaždin Vilka Novaka bb 42230 Ludbreg Zagorska 6 42000 Varaždin Svilarska 2 42000 Varaždin Anina Ulica 2 42214 Sveti Ilija Ulica Vilima Cecelja 6 42240 Ivanec Vladimira Nazora 96b 42000 Varaždin Optujska 169A 42000 Varaždin Trg Ivana Perkovca 24 42000 Varaždin P. Miškine 63 42000 Varaždin Svilarska 2 42000 Varaždin Jalkovečka bb 42000 Jalkovec Braće Radića 108 1 42225 Hum Breznički Breznički Hum 5 42000 Varaždin Pavleka Miškine 59 42000 Varaždin Trenkova 12 42220 Ključ Toplička 15 42000 Varaždin Frana Kurelca 3 42000 Varaždin Matka Laginje 13 42204 Turčin Nova 3 42000 Varaždin Biškupečka Ulica 56 42204 Turčin Zagrebačka 89 42000 Varaždin D.Rakovca 3 42000 Varaždin Đure Arnolda 8 42000 Varaždin Đure Kuhara 2 42240 Ivanec Metoda Hrga 19 42208 Cestica Varaždinska 46 42230 Ludbreg Koprivnička 23 42250 Lepoglava KAMENIČKI VRHOVEC 38 42230 Ludbreg Frankopanska 81 42240 Ivanec Rudarska 6 42000 Varaždin Zinke Kunc 47 42243 Maruševec Biljevec 77 42000 Varaždin Stjepana Vukovića 13 42000 Varaždin Radnička 65 42000 Varaždin Otokara Keršovanija 12 42000 Varaždin Braće Radića 6 42000 Varaždin Vladimira Nazora 2 42204 Kaštelanec Vukovićeva bb 42240 Ivanec Ivana Gorana Kovačića 14 42230 Ludbreg Frankopanska 64 42202 Trnovec Bartolovečki Dravska 15 42000 Varaždin Kučanska 21 42204 Turčin Halić 285 42240 Ivanec Rudarska bb


78 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

151 3.775 ŠPREM-AMARENA d.o.o.

22.518.012

1.494.749

152 3.782 LJEKARNA ZUBOVIĆ

22.455.022

1.694.446

14

153 3.829 LJEKARNA SALUS

22.151.761

200.286

27

154 3.858 GASTROCOM d.o.o.

21.916.681

29.174

115

155 3.859 MUNDUS MTS d.o.o.

21.901.790

105.836

96

156 3.860 ITS Components d.o.o.

21.901.253

0

72

157 3.925 FORMA d.o.o.

21.464.173

511.983

32

158 3.940 GRAPAK d.o.o.

21.360.998

1.671.619

9

159 3.989 ARSENAL - IVEZIĆ d.o.o.

21.085.612

109.994

260

160 4.001 INTINOVA d.o.o.

21.009.101

4.143.855

20

161 4.031 KB d.o.o.

20.833.946

1.338.937

38

162 4.084 VOĆE VARAŽDIN d.o.o.

20.523.468

45.395

19

163 4.085 MIDAL d.o.o.

20.518.856

57.335

312

164 4.135 SOING d.o.o.

20.226.517

2.818.884

84

165 4.146 UNO-MARKETING - d.o.o.

20.160.732

2.050.415

5

166 4.214 GEOBIM d.o.o.

19.773.125

2.684.651

18

167 4.216 ELEKTROMEHANIKA d.o.o.

19.760.504

38.518

127

168 4.239 NION d.o.o.

19.633.754

307.431

1

169 4.260 HIS d.o.o.

19.518.666

124.033

34

170 4.267 CENTAR KOVAČIĆ - d.o.o.

19.450.942

214.384

30

171 4.269 ACS KNEZ d.o.o.

19.438.956

230.632

6

172 4.280 ROVOKOP - d.o.o.

19.402.982

148.046

45

173 4.336 CRTORAD d.o.o.

19.115.585

5.493.578

37

174 4.340 RECA d.o.o.

19.105.143

475.181

39

175 4.344 CONING TURIZAM d.d.

19.066.045

13.459

68

176 4.357 KOLNIK d.o.o.

18.988.063

224.702

27

177 4.374 INTERMETALI d.o.o.

18.892.280

46.324

12

178 4.380 EKOS TRGOVINA d.o.o.

18.871.075

0

0

179 4.443 GALKO - d.o.o.

18.592.798

3.647.911

62

180 4.476 REMEX d.o.o.

18.426.018

2.495.543

12

181 4.548 GK grupa d.o.o.

18.095.975

2.445.664

12

182 4.563 IGM PJEŠĆARA JEROVEC d.o.o.

18.037.631

0

45

183 4.564 TERMOPLIN-NOVI MAROF d.d.

18.025.074

134.390

21

184 4.575 MDV - SLOVENIJALES d.o.o.

17.958.114

1.449.698

22

185 4.610 KNEGINGRAD d.o.o.

17.778.832

95.718

15

186 4.632 CONSORS d.o.o.

17.673.697

991.605

184

187 4.635 Fleur de Santé d.o.o.

17.668.423

0

0

188 4.669 KANNEGIESSER-CROATIA d.o.o.

17.536.259

383.820

54

189 4.708 MUNDUS d.d.

17.356.337

15.920

4

190 4.768 B.M.V. d.o.o.

17.136.872

511.164

252

191 4.799 ITC d.d.

17.013.770

0

6

192 4.881 FALCON TRADE d.o.o.

16.612.505

41.641

15

193 4.887 ANNYER d.o.o.

16.586.484

166.178

6

194 4.890 OPRUGA d.d.

16.567.650

0

88

195 4.939 T R G d.o.o.

16.384.281

2.285.045

30

196 4.987 Ljekarne SKUPNJAK

16.227.428

603.733

14

197 5.004 KEMEX-DELTA d.o.o.

16.177.048

308.315

4

198 5.012 EKOS HOLDING d.o.o.

16.152.977

745.715

6

199 5.015 ZIT d.o.o.

16.143.236

179.992

10

200 5.022 FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.

16.103.333

0

28

45

djelatnost

adresa

42240 Ivanec Nespecijalizirana trgovina na veliko Ivana Gundulića 18 42220 Novi Marof Ljekarne Zagrebačka 8 42000 Varaždin Nema podataka Miroslava Krleže 48 Varaždin Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 42000 Juraja Habdelića 6I 42000 Varaždin Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore Pavleka Miškine 59 42230 Ludbreg Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora Koprivnička 17C 42000 Varaždin Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Petra Krešimira IV 12 42209 Sračinec Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom Varaždinska ulica 31 42000 Varaždin Djelatnosti privatne zaštite Pavlinska 5 42206 Majerje Proizvodnja ostale vanjske odjeće S.Radića 8B 42209 Sračinec Nespecijalizirana trgovina na veliko Vilka Novaka 6 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Cehovska 44 42000 Varaždin Proizvodnja obuće Kučanska 12 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Juraja Križanića 13 42230 Ludbreg Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo Bana Jelačića 12 42214 Beletinec Pripremni radovi na gradilištu Livadska 11 42208 Veliki Lovrečan Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Varaždinska 27 42243 Maruševec Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Selnik 39 42255 Donja Višnjica Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Donja Višnjica bb 42230 Ludbreg Ostalo tiskanje Koprivnička 36 42000 Varaždin Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Optujska 155 42230 Ludbreg Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Bana Jelačića 29 42000 Varaždin Gradnja cesta i autocesta Varaždinska ulica odvojak III 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Kućanska bb 42000 Varaždin Hoteli i sličan smještaj Augusta Šenoe 4-6 42225 Hum Breznički Gradnja cesta i autocesta Poljanica Bistrička 124 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 42000 Varaždin opremom za vodovod i grijanje Jalkovec,Varaždinska-odvojak 1 12 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim 42000 Varaždin uljima i mastima Vladimira Nazora 2 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih 42231 Mali Bukovec proizvoda BRAĆE RADIĆA 43 42220 Novi Marof Nespecijalizirana trgovina na veliko Remetinec bb 42000 Varaždin Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Miroslava Krleže 1/1 42250 Lepoglava Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Hrvatskih pavlina 41 42220 Novi Marof Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Varaždinska 48 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Optujska bb 42204 Turčin Cestovni prijevoz robe Toplička bb 42243 Ladanje Donje Proizvodnja obuće Nikole Tesle 6 42000 Varaždin Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica Pavleka Miškine 61 42230 Ludbreg Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože Koprivnička 19 42000 Varaždin Proizvodnja ostalog namještaja P. Miškine 59 42000 Varaždin Proizvodnja obuće Zagrebačka ulica 94 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 42000 Varaždin pletarskih materijala Mihovila Pavleka Miškine 59A 42209 Sračinec Nespecijalizirana trgovina na veliko Varaždinska 199 42202 Trnovec Bartolovečki Nema podataka Branimirova 24 42223 Varaždinske Toplice Proizvodnja zakovica i vijčane robe Ludbreška 5 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 42202 Trnovec Bartolovečki krede i škriljevca Varaždinska 161 42000 Varaždin Ljekarne Frana Supila 50A 42205 Nedeljanec Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Varaždinska 123 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 42000 Varaždin i kolača Vladimira Nazora 2 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u 42000 Varaždin specijaliziranim prodavaonicama Pavleka Miškine 37 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim 42000 Varaždin ugovorima Anina 2


79

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 5.024 KAMINI HOYAN d.o.o.

16.094.529

104.566

49

202 5.048 INTERMONT-INTL d.o.o.

16.003.714

240.947

11

203 5.054 INVENTOR d.o.o.

15.981.383

786.293

17

204 5.086 MELCOMP d.o.o.

15.827.002

408.068

22

205 5.115 HIRŽIN COMMERCE d.o.o.

15.685.730

1.774.856

16

206 5.121 JEKLOTEHNA-TING d.o.o.

15.660.684

157.660

30

207 5.123 Ljekarna TALAN

15.657.257

229.542

17

208 5.139 MARKET-MATEKOVIĆ, d.o.o.

15.601.041

0

21

209 5.176 ZLATOROG d.o.o.

15.457.546

195.886

14

210 5.248 LEMO-PROM, d.o.o.

15.187.885

1.087.619

9

211 5.256 MOD-DIZ-OBUĆA d.o.o.

15.162.156

93.037

186

212 5.316 GRAMEH d.o.o. Varaždin

14.965.552

1.781.620

7

213 5.328 DOMAGOJ INVEST d.o.o.

14.933.434

391.815

45

214 5.386 KOPITEHNA d.o.o.

14.731.881

264.066

10

215 5.390 ARKA d.o.o.

14.720.711

597.172

0

216 5.417 KRALJEVSKO JEDRENJE d.o.o.

14.639.109

258.920

0

217 5.431 PROTON d.o.o.

14.582.946

656.988

16

218 5.445 POLJODOM d.o.o.

14.538.825

175.788

20

219 5.475 Nikomat d.o.o.

14.437.124

102.601

0

220 5.533 OLPRAN d.o.o.

14.217.343

0

9

221 5.622 Ljekarne PERVAN

13.913.232

778.718

7

222 5.683 TAĆI d.o.o.

13.755.354

172.688

6

223 5.685 STRELA d.o.o.

13.747.817

417.425

9

224 5.710 TALAN TRADE - d.o.o.

13.663.618

50.650

9

225 5.738 LJEKARNA GALLA

13.552.812

1.268.139

7

226 5.940 OBO Bettermann d.o.o.

12.990.841

542.221

12

227 5.970 Dom za odrasle osobe Bistričak

12.896.265

1.275.658

81

228 5.976 COM-ŠPED, d.o.o.

12.882.942

272.467

12

229 5.986 VETERINARSKA STANICA d.d. VARAŽDIN

12.837.923

184.264

47

230 6.028 FOING-NOVA d.o.o.

12.750.995

1.209.054

8

231 6.056 MAICO d.o.o.

12.672.700

546.334

19

232 6.061 NIGRAD d.o.o.

12.655.773

1.908.120

22

233 6.079 Tehnika Ivanec d.o.o. Varaždin

12.597.912

246.513

20

234 6.080 ASC d. d. Varaždin

12.595.935

0

77

235 6.117 RENCO d.o.o.

12.502.648

887.300

5

236 6.175 FIMA Global Invest d.o.o.

12.293.745

1.051.681

17

237 6.220 AGROLUDBREG - d.d.

12.169.131

0

8

238 6.263 PERCO d.o.o.

12.107.057

239.223

12

239 6.280 BEBRA d.o.o.

12.073.934

1.500.436

0

240 6.347 V & V d.o.o.

11.921.476

50.969

48

241 6.373 IGEA-INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.

11.854.317

2.896.584

24

242 6.384 BB EXPORT-IMPORT, d.o.o.

11.835.552

354.763

5

243 6.393 GRADNJA KORADE d.o.o.

11.815.021

158.240

46

244 6.419 VARAŽDINEC d.d.

11.771.496

5.369

31

245 6.421 CROATIA-TRADE d.o.o. Varaždin

11.769.242

551.316

25

246 6.422 VARAŽDINTOURS PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.

11.768.976

50.578

13

247 6.435 DEGA-MONT d.o.o.

11.744.720

0

36

248 6.476 CONDIO, d.o.o.

11.675.405

387.512

4

249 6.495 FRUK I PINTARIĆ d.o.o.

11.631.941

1.033.671

30

250 6.497 LEXTOUR - d.o.o.

11.631.736

0

7

djelatnost

adresa

42222 Ljubešćica Proizvodnja vatrostalnih proizvoda Zagrebačka 62 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 42000 Varaždin opremom Kućanska 18 42209 Sračinec Nespecijalizirana trgovina na veliko Miljenka Stančića 42 42000 Varaždin Proizvodnja računala i periferne opreme Ivana Severa 15 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Hercegovačka 31 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 42220 Novi Marof prodavaonicama Braće Radića 6 42000 Varaždin Ljekarne Trg Slobode 1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 42224 Visoko hranom, pićima i duhanskim proizvodima Visoko bb 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Vilka Novaka bb 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Stjepana Vukovića 4 42000 Varaždin Proizvodnja obuće Optujska 72B 42000 Varaždin Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Mirka Maleza 15 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Janka Draškovića 2 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Jalkovečka 31 42000 Varaždin Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Aleja Kralja Zvonimira 1 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, 42000 Varaždin brodovima i zrakoplovima B.Slukan 39 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Zelena Ulica 24 42205 Vidovec Nespecijalizirana trgovina na veliko Greda 160 42000 Varaždin Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n. Pavlinska 5 42000 Varaždin Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Svilarska 2 42000 Varaždin Ljekarne ZAGREBAČKA 45 42000 Varaždin Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Pavleka Miškine 70 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 42000 Varaždin opremom Vukovarska 32 42232 Sudovčina Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća Varaždinska 26 42000 Varaždin Ljekarne Optujska 52 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 42202 Trnovec Bartolovečki opremom za vodovod i grijanje Gospodarska ulica bb Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno 42203 Jalžabet bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima Varaždinska bb 42000 Varaždin Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Vilka Novaka 50/c 42000 Varaždin Veterinarske djelatnosti Trg Ivana Perkovca 24 42000 Varaždin Nema podataka VUKOVARSKA 1b 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Franje Galinca 19abb 42000 Varaždin Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Trenkova 37A 42240 Ivanec Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Mirka Maleza 53 42000 Varaždin Održavanje i popravak motornih vozila Koprivnička 2 42202 Trnovec Bartolovečki Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova Branimirova 24-26 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih 42000 Varaždin fondova, d. n. Anina 2 42231 Mali Bukovec Uzgoj ostalih goveda i bivola Dravska 7 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Zagrebačka 87 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 42000 Varaždin uzetim u zakup (leasing) Aleja Kralja Zvonimira 1 42000 Varaždin Proizvodnja radne odjeće Anina 13 42000 Varaždin Računalno programiranje Trg kralja Tomislava 3 42000 Varaždin Proizvodnja ostale vanjske odjeće Mihovila P. Miškine 43/A 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Baranjska 18 42000 Varaždin Izdavanje novina Zagrebačka 66 42000 Varaždin Cestovni prijevoz robe Ivana Kukuljevića 27 42000 Varaždin Djelatnosti putničkih agencija A. Stepinca 1 42000 Varaždin Elektroinstalacijski radovi Međimurska 28 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Pavlinska 5 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 42244 Klenovnik i kolača Horvatsko 42 42230 Ludbreg Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Miroslava Krleže 29


80 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 6.514 ELMOK d.o.o.

11.603.513

94.472

252 6.515 ZRINSKI TEHNOLOGIJA d.o.o.

11.598.197

875.082

33

253 6.584 BIO ULJARICE d.o.o.

11.433.718

0

10

254 6.590 CODE-ART d.o.o.

11.424.592

1.919.792

7

255 6.608 M.E.D.I.V.I.T. d.o.o.

11.383.342

302.572

51

256 6.610 DESYRE d.o.o.

11.382.820

154.018

12

257 6.689 IDEAL COMMERCE d.o.o.

11.222.802

36.691

67

258 6.718 AUTO KUĆA BIŠKUP d.o.o.

11.144.504

0

8

259 6.725 ZLATNO ZRNO d.o.o.

11.132.152

299.759

62

260 6.751 NOVOGRADNJA d.o.o.

11.072.053

644.213

21

261 6.757 CAKI trans d.o.o.

11.059.269

14.000

8

262 6.793 Odvjetničko društvo USKOKOVIĆ & PARTNERI, j.t.d.

10.965.490

3.954.221

18

263 6.802 Supersplash Wellness & Spa products d.o.o.

10.934.134

276.447

22

264 6.819 MGK KLESARSTVO d.o.o.

10.902.759

814.898

23

265 6.839 Z.T.-ING d.o.o.

10.861.848

318.007

39

266 6.881 CIBUS d.o.o.

10.765.529

11.691

5

267 6.918 LU-VET d.o.o.

10.702.668

63.557

8

268 6.919 KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.

10.696.127

122.175

21

269 7.018 TERME JEZERČICA d.o.o.

10.466.712

0

68

270 7.047 MATIS d.o.o.

10.420.957

182.044

4

271 7.069 KLASJE d.o.o.

10.360.488

935.917

23

272 7.119 C.B.B. d.o.o.

10.248.635

1.763.214

3

273 7.137 HRGAREK d.o.o.

10.222.855

79.965

13

274 7.220 WEIP Perfectus d.o.o.

10.061.368

397.914

6

275 7.221 PILANA RADAŠIĆ - d.o.o.

10.058.319

39.192

56

276 7.239 HRANIĆ-DDV d.o.o.

10.028.397

861.779

49

22

277 7.274 WDF d.o.o.

9.975.866

141.484

47

278 7.287 ERG d.o.o.

9.944.063

2.851.270

10

279 7.310 MUCRUM d.o.o.

9.914.265

103.251

12

280 7.322 PETROCHEM d.o.o.

9.895.863

386.286

10

281 7.335 GK d.o.o.

9.874.525

2.874.497

8

282 7.349 VIPLAST d.o.o.

9.850.866

23.305

24

283 7.367 RSA d.o.o.

9.832.944

712.608

0

284 7.376 VET-FARM d.o.o.

9.818.136

16.793

2

285 7.411 VITIS d.o.o.

9.758.059

523.944

4

286 7.421 CONTROLMATIK-GESTA d.o.o.

9.742.526

2.338.425

8

287 7.469 JAKOM d.o.o.

9.636.551

188.121

6

288 7.485 INTERCARGO d.o.o.

9.602.774

24.626

15

289 7.510 TEHNOGUMA d.o.o.

9.559.253

321.204

32

290 7.524 KERO-BENZ d.o.o.

9.534.275

0

6

291 7.551 ELEKTRO BESS d.o.o.

9.493.235

151.432

21

292 7.600 AUTO TAĆI d.o.o.

9.399.201

14.159

8

293 7.617 TRANSPORTI KRAJAN d.o.o. Varaždin

9.371.462

119.256

20

294 7.698 SVEN - d.o.o.

9.231.414

299.725

18

295 7.710 AZRA d.o.o.

9.212.505

45.840

31

296 7.722 MARDEX d.o.o.

9.199.051

10.194

8

297 7.766 TISKARA VARTEKS d.o.o. - u stečaju

9.133.849

0

57

298 7.826 MUNDUS TRANSPORT I USLUGE d.o.o.

9.042.860

133.588

56

299 7.846 HERMES INTERNATIONAL d.o.o.

9.010.148

655.410

21

300 7.862 MATAN-83 d.o.o.

8.985.203

605.174

5

djelatnost

adresa

42240 Ivanec Lijevanje lakih metala Rudarska bb 42202 Trnovec Bartolovečki Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Slobodna zona Varaždin bb 42000 Varaždin Proizvodnja ulja i masti Lepoglavska 21 42000 Varaždin Proizvodnja računala i periferne opreme Zagrebačka ulica 87 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Cehovska 12 42205 Nedeljanec Trgovina na veliko voćem i povrćem Poljska 35 42000 Varaždin Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Zrinski i Frankopana 16 42000 Varaždin Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Ivana Mažuranića 24 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 42202 Trnovec Bartolovečki i kolača Nikole Tesle 63 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Andrije Hebranga 6 42243 Maruševec Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama Koškovec bb 42000 Varaždin Pravne djelatnosti Aleja kralja Zvonimira 1 42202 Trnovec Bartolovečki Ostala prerađivačka industrija, d. n. Zbelska 5 42202 Bartolovec Rezanje, oblikovanje i obrada kamena Varaždinska 82a 42000 Varaždin Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Krešimira Filića 96 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, 42250 Lepoglava tekstilnim sirovinama i poluproizvodima Trg Prvog hrv. sveučilišta 1A 42230 Ludbreg Uzgoj peradi Ljudevita Gaja 47 42204 Turčin Nespecijalizirana trgovina na veliko Braće Radića 31 42000 Varaždin Hoteli i sličan smještaj Zinke Kunc 47 42209 Sračinec Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Matije Gupca 41 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 42250 Lepoglava i kolača Hrvatskih Pavlina 32 42000 Varaždin Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Aleja Kralja Zvonimira 1 42243 Maruševec Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Čalinec 77 42000 Varaždin Ostalo kreditno posredovanje Anina 2 42233 Sveti Đurđ Piljenje i blanjanje drva Luka 86 42240 Ivanec Elektroinstalacijski radovi METODA HRGA 19 42230 Globočec ludbreški Nespecijalizirana trgovina na veliko Ludbreška 116 42000 Varaždin Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije Kučanska 4 42000 Varaždin Cestovni prijevoz robe Cehovska 13 42000 Varaždin Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Hvarska 11 42207 Vinica Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Gornja ulica 8 42000 Varaždin Proizvodnja ambalaže od plastike Kučanska 22 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Ankice Opolski 2 42000 Varaždin Uzgoj svinja DOBRIŠE CESARIĆA 22 42000 Varaždin Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode O KERŠOVANIJA 4 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja 42000 Varaždin otpadom Otona Župančića 12 42000 Varaždin Trgovina na veliko kemijskim proizvodima ZAGREBAČKA 87 42202 Zbelava Cestovni prijevoz robe Varaždinska 133 42220 Novi Marof Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Zagrebačka bb Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 42204 Gornji Kneginec prodavaonicama Ulica Mavra Schlengera 7 42207 Vinica Instaliranje industrijskih strojeva i opreme Zelena ulica 6 42000 Varaždin Cestovni prijevoz robe Pavleka Miškine 70 42000 Varaždin Cestovni prijevoz robe Biškupečka 16/C Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 42230 Ludbreg proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Miroslava Krleže 53 42000 Varaždin Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Franjevački trg 7 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 42220 Novi Marof prodavaonicama Zagrebačka Ulica 27 42000 Varaždin Ostalo tiskanje Zagrebačka 94 42000 Varaždin Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Pavleka Miškine 59 42204 Turčin Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća Nova ulica 5 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 42250 Lepoglava opremom Trg kralja Tomislava 4


81

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 7.919 GRABAR d.o.o.

8.884.080

302 7.923 RIA-EXPORT-IMPORT d.o.o.

8.875.952

131.771

5

303 7.937 VARAŽDIN-BUS d.o.o.

8.852.761

1.966.704

36

304 7.954 RANEL d.o.o.

8.830.076

285.821

33

305 7.956 METEOR PRIVATNO PARTNERSTVO - ALFA d.o.o.

8.828.580

0

0

306 7.957 WINAIR d.o.o.

8.828.430

22.964

3

307 7.990 HOGL + LORENZ d.o.o. Varaždin

8.778.571

0

151

308 8.009 SALINEN VARAŽDIN, d.o.o.

8.758.958

318.182

2

309 8.050 MCI-TRADE d.o.o.

8.704.346

162.798

13

310 8.092 PERL d.o.o.

8.658.175

1.559.064

12

311 8.137 PROVEL d.o.o.

8.591.017

0

86

312 8.139 TEHNO-PARTNER d.o.o.

8.589.056

811.395

7

313 8.151 VELMART d.o.o. Varaždin

8.572.011

169.144

10

314 8.152 S.T.D. d.o.o. Kućan Marof

8.571.321

655.891

7

315 8.173 MUNDUS VARAŽDINSKA TVORNICA TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA d.o.o.

8.538.731

251.053

57

316 8.192 MECRO d.o.o.

8.519.281

621.438

11

317 8.194 PORTAL d.o.o.

8.518.165

497.826

25

318 8.197 WEIP Savjetovanje d.o.o.

8.512.457

155.801

16

319 8.212 ABIT d.o.o.

8.484.875

473.219

29

320 8.226 GEOINVEST d.o.o.

8.470.135

915.426

11

321 8.232 IVORA - škola informatike

8.458.989

426.056

12

322 8.239 INEL-ELEKTRO d.o.o.

8.453.101

133.789

42

323 8.253 HANJES d.o.o.

8.434.493

3.714.853

25

324 8.282 PRIVATNO PARTNERSTVO METEOR-GRUPA - HIDROING - MIPCRO d.o.o.

8.399.610

4.253

0

325 8.368 DATA d.o.o.

8.264.558

195.630

38

326 8.372 ROG d.o.o.

8.260.512

351.019

9

327 8.412 HORVAT-UNIVERZAL d.o.o.

8.201.464

310.888

8

328 8.449 MS d.o.o.

8.150.920

1.173.263

13

329 8.545 STIL-PLET d.o.o.

8.020.582

39.315

6

330 8.600 RUKAVINA d.o.o.

7.957.348

1.053.245

7

331 8.607 MRAK d.o.o.

7.949.202

761.276

7

332 8.617 LARIX d.o.o.

7.941.360

70.303

9

333 8.684 MARDEX MAX d.o.o.

7.855.388

0

5

334 8.696 VTV d.o.o.

7.843.548

670.375

32

335 8.727 ELUSS d.o.o. Varaždin

7.801.874

39.080

22

336 8.774 POLJE d.o.o.

7.757.430

174.703

4

337 8.775 TRGOVINA COMET d.o.o.

7.756.863

284.528

9

338 8.800 MAGIC TELEKOM - d.o.o.

7.723.795

951.268

18

339 8.825 HS TRANSPORTI d.o.o.

7.690.712

0

13

340 8.856 NOVOKOM d.o.o.

7.655.324

20.499

29

341 8.878 PPS - d.o.o.

7.627.708

14.894

13

342 8.936 Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin

7.558.626

765.551

62

343 8.942 Zelendvor d.o.o.

7.551.268

98.592

29

344 8.958 BENCOMP d.o.o.

7.524.464

85.720

8

345 8.966 GEOID-BEROŠ d.o.o.

7.517.014

127.055

22

346 8.968 JEDINSTVO LAMELE d.o.o.

7.513.122

216.588

44

347 9.013 AVORATO d.o.o.

7.464.100

1.259.691

4

348 9.034 DONATEX d.o.o.

7.423.424

22.831

14

349 9.047 AKOS d.o.o.

7.412.901

128.233

22

350 9.056 ARKADA d.o.o.

7.400.651

0

23

1.212.228

23

djelatnost

adresa

Varaždin Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju 42000 Zagrebačka 306 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Zelena 44 42000 Varaždin Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika Trg kralja Petra Svačića bb 42202 Trnovec Bartolovečki Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije Gajeva 3 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Optujska 12 42000 Varaždin Zračni prijevoz putnika Svilarska 2 42000 Varaždin Proizvodnja obuće Optujska bb Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 42000 Varaždin proizvodima PAVLINSKA 5 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Varaždinska 131 42000 Varaždin Usluge pripreme za tisak i objavljivanje Trenkova 47 42000 Varaždin Proizvodnja obuće P. Miškine 57 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim 42000 VARAŽDIN proizvodima Cehovska 48 42000 Varaždin Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna Cehovska ulica 11 42000 Varaždin Prerada i konzerviranje mesa Varaždinska bb 42000 Varaždin Proizvodnja ostalog namještaja Pavleka Miškine 59 42000 Varaždin Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama Zagrebačka 17 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Petra Zrinskog 29 42000 Varaždin Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Anina 2 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Zagrebačka 87 42000 Varaždin Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Braće Radić 30 42000 Varaždin Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Trg Kralja Tomislava 4 42240 Ivanec Elektroinstalacijski radovi Trg Hrvatskih Ivanovaca 9a 42202 Trnovec Strojna obrada metala Gospodarska 10 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Optujska 12 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ivana Gorana Kovačića 4 42000 Varaždin Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Braće Radića 147 42000 Varaždin Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Optujska 167a 42202 Trnovec Bartolovečki Ostale prateće djelatnosti u prijevozu LUDBREŠKA 98 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 42240 Ivanec opremom 104. brigade hrvatske vojske 20 42000 Varaždin Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica ZAGORSKA 5 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Optujska 95 42000 Jalkovec Proizvodnja ostalog namještaja Varaždinska ulica odvojak II 4 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 42000 Varaždin prodavaonicama T. Miškulina 14 42000 Varaždin Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa Kralja P. Krešimira IV 6a 42000 Varaždin Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Zagrebačka 46 42231 Mali Bukovec Nema podataka Sovićeva 26 42220 Novi Marof Nespecijalizirana trgovina na veliko Varaždinska 40/c 42230 Ludbreg Nespecijalizirana trgovina na veliko KOPRIVNIČKA 17/C 42000 Varaždin Cestovni prijevoz robe Istarska 4 42220 Novi Marof Skupljanje neopasnog otpada Zagorska 31 42232 Donji Martijanec Postavljanje podnih i zidnih obloga Stjepana Radića 16 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s 42000 Varaždin invaliditetom Zinke Kunc 47 42206 Petrijanec Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima Grofova Bombelles 2 42000 Varaždin Proizvodnja računala i periferne opreme Vladimira Gortana 52 42000 Varaždin Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje S. Tomaškovića 43 42240 Ivanec Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila Rudarska 6 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Ivana Pergošića 1 42000 Varaždin Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće Pavlinska 5 42206 Petrijanec Ostali građevinski instalacijski radovi Miroslava Krleže 27 42209 Sračinec Postavljanje podnih i zidnih obloga Varaždinska 205


82 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 9.079 MARKTRADE d.o.o.

7.374.127

11.989

12

352 9.105 KBE BIOENERGIE d.o.o.

7.352.494

607.483

3

353 9.118 SPORTEX d.o.o.

7.341.419

583.395

1

354 9.133 TDS d.o.o.

7.325.661

349.312

24

355 9.184 IM EX CAR d.o.o.

7.274.758

0

4

356 9.265 TRACON d.o.o. Varaždin

7.183.336

0

11

357 9.275 GRAD-PROM d.o.o.

7.170.461

17.528

30

358 9.277 VIVA d.o.o.

7.167.145

374.899

7

359 9.350 NIKA-KONSTRUKCIJE d.o.o.

7.074.302

720.451

13

360 9.367 HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o.

7.054.284

599.555

16

361 9.389 MAGRO d.o.o.

7.025.367

405.909

24

362 9.459 CARPE DIEM d.o.o.

6.970.171

42.473

10

363 9.499 KITRO d.o.o.

6.924.482

99.926

0

364 9.501 ROB-MAR d.o.o.

6.921.548

22.215

2

365 9.503 KAJZERICA d.o.o.

6.917.973

859.562

21

366 9.514 CONGAMA d.d.

6.903.241

0

34

367 9.515 CRO-PROTON d.o.o.

6.902.867

283.601

13

368 9.533 AGRO-HOLDING d.o.o.

6.886.058

747.128

3

369 9.547 ARC d.o.o.

6.870.785

211.028

1

370 9.585 IZGRADNJA-KRAŠ d.o.o.

6.840.247

1.523.601

12

371 9.611 WORK-ING d.o.o.

6.811.657

42.050

14

372 9.637 VIZOR d.o.o.

6.789.459

1.178.403

19

373 9.665 CENTROPROMET d.d.

6.764.436

1.158.353

2

374 9.678 Pekara Klas d.o.o.

6.751.237

83.700

22

375 9.743 STTI - d.o.o.

6.687.743

136.950

12

376 9.757 MONTAL d.o.o.

6.674.851

127.051

27

377 9.778 SITON-TEKSTIL d.o.o.

6.651.256

176.442

0

378 9.794 Lex & Co. d.o.o.

6.633.446

345.191

6

379 9.817 Zdravstvena njega i rehabilitacija

6.608.084

910.326

41

380 9.865 ZID d.o.o.

6.555.545

185.808

8

381 9.929 TRANS-LINE d.o.o.

6.487.627

205

12

382 9.962 FOTEX d.o.o.

6.453.508

204.567

38

383 9.965 7 PLUS d.o.o.

6.451.205

0

15

384 9.998 GOLD d.o.o.

6.419.680

2.059

2

385 10.000 ZAGORJE d.d.

6.418.004

0

0

386 10.030 FAGUS d.o.o.

6.380.979

22.814

34

387 10.032 IGM d.d. Lepoglava

6.379.798

0

23

388 10.070 GALIR d.o.o.

6.342.902

170.256

19

389 10.082 EMMA INT d.o.o.

6.336.449

20.905

9

390 10.087 POINTEX d.o.o.

6.331.421

1.037.134

2

391 10.088 ATTOS d.o.o.

6.331.350

64.889

14

392 10.096 MDV - centar d.o.o.

6.325.570

1.339.119

2

393 10.131 Porobija i Špoljarić, odvjetničko društvo

6.299.145

931.889

22

394 10.192 MARIO-PROMET d.o.o.

6.240.225

410.120

5

395 10.208 HYDROMAT-INŽENJERING d.o.o.

6.227.993

7.560

22

396 10.264 SPORTIVI d.o.o.

6.179.775

232.565

4

397 10.346 C. HOEGGER d.o.o.

6.114.434

0

14

398 10.383 VAREKO d.o.o.

6.092.870

38.435

11

399 10.411 TEHNO-LIBRA d.o.o.

6.063.936

18.964

1

400 10.422 VILLIglas d.o.o.

6.051.091

0

31

djelatnost

adresa

42000 Varaždin Trgovina na veliko odjećom i obućom Pavleka Miškine 57 42000 Varaždin Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje P. Preradovića 17I 42000 Varaždin Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Zagrebačka 94 42000 Varaždin Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće Braće Radića 134 42000 Varaždin Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Biškupečka 16B 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Zagrebačka 87/II 42225 Hum Breznički Gradnja stambenih i nestambenih zgrada BREZNICA 168 42000 Varaždin Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Krešimira Filića 63 42000 Varaždin Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Kralja Petra Krešimira IV 41a 42220 Novi Marof Proizvodnja ambalaže od plastike Augusta Šenoe 4 42209 Sračinec Nespecijalizirana trgovina na veliko 08. svibnja bb 42209 Sračinec Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Ljudevita Gaja 39/a 42000 Varaždin Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama PAVLEKA MIŠKINE 53 42225 Hum Breznički Nema podataka Breznica 18 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 42240 Ivanec i kolača Eugena Kumičića bb 42254 Trakošćan Hoteli i sličan smještaj Trakošćan BB 42000 Varaždin Ostali građevinski instalacijski radovi Juraja Križanića 17 42230 Ludbreg Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Kalnička 20 42000 Varaždin Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom Pavlinska 9 42000 Varaždin Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Krešimira Filića 3/a 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije Gospodarska 2 42000 Varaždin Tehničko ispitivanje i analiza Kratka 1 42000 Varaždin Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ivana Kukuljevića 14 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 42202 Trnovec Bartolovečki i kolača Koprivnička 97 42230 Ludbreg Cestovni prijevoz robe Frankopanska 68 42250 Lepoglava Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Varaždinska 31 42250 Lepoglava Proizvodnja ostale vanjske odjeće Varaždinska 10 42000 Varaždin Ostale prateće djelatnosti u prijevozu VILKA NOVAKA 50/C 42000 Varaždin Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Zinke Kunc 47 42208 Cestica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Varaždinska 50 42205 Nedeljanec Cestovni prijevoz robe Varaždinska 22/A 42205 Vidovec Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću Varaždinska 50 42000 Varaždin Izdavanje novina Ivana Milčetića 13 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 42000 Varaždin proizvodima Vodovodna 33 42000 Varaždin Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ankice Opolski 2 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 42240 IVANEC pletarskih materijala Metoda Hrga 19 42250 Lepoglava Upravljačke djelatnosti Hrvatskih Pavlina 41 42000 Varaždin Proizvodnja tepiha i sagova Zavojna 13 42000 Varaždin Proizvodnja uredskog materijala od papira Braće Radića 118 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Braće Slukan 12 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Vladimira Gotovca 45 42000 Varaždin Nespecijalizirana trgovina na veliko Optujska 157 42000 Varaždin Pravne djelatnosti Kolodvorska ulica 12 42000 Varaždin Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Zagrebačka 71 42240 Ivanec Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja Horvatsko 72 42000 Varaždin Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kukuljevićeva 29 42202 Trnovec Bartolovečki Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Gospodarska 5 42000 Varaždin Održavanje i popravak motornih vozila Biškupečka bb Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim 42000 Varaždin prodavaonicama Vilka Novaka 13 Cestica Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla 42208 Varaždinska ulica 12


83

ŽUPANIJE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

1.039

1,25

86,4

19.362

2,13

97,6

vrijednost imovine

11.828.961.331

1,18

105,6

ukupni prihod

10.679.315.779

1,56

99,9

dobit nakon oporezivanja

303.454.792

0,91

102,3

gubitak nakon oporezivanja

113.116.407

0,66

119,6

broj tvrtki br. zaposlenih

3.987

prosječna neto plaća Koprivnica

604.907.549

investicije Izvor: Fina

103,9 0,97

64,9

Obrada podataka: HGK

Đurđevac

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Križevci

38,5%

u broju poduzetnika

98,2%

prema ukupnom prihodu

97,0%

prema dobiti nakon oporezivanja

94,6%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


84

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

1 2

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

19 PODRAVKA d.d.

2.465.559.735

9.821.877 4.136

70 KTC d.d.

1.211.098.676

29.383.446 1.022

3

127 BELUPO d.d.

655.948.906

78.624.185

962

4

205 CARLSBERG CROATIA d.o.o.

427.626.760

26.477.327

348

5

208 DANICA d.o.o.

423.643.354

1.417.462

724

6

249 MLINAR d.d.

335.396.161

7

388 JAKŠINIĆ d.o.o.

219.880.671

785.202

167

8

411 RADNIK d.d.

207.777.164

11.302.419

354

9

477 NATURA AGRO d.o.o.

182.897.129

766.526

195

10

522 BILOKALNIK-IPA d.d.

168.055.987

825.950

330

11

603 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.

147.247.556

291.064

231

12

655 POLJOCENTAR d.o.o.

137.559.536

569.558

90

13

743 A.B.M. d.o.o.

121.659.714

594.010

114

14

764 KOMUNALAC d.o.o.

117.455.258

428.520

227

15

865 HARTMANN d.o.o.

104.972.217

8.471.589

191

16

872 IGMA d.o.o.

104.439.150

871.323

200

17

966 GRATIT d.o.o.

28.253.647 1.150

94.232.714

1.305.178

192

18 1.200 SIZIM d.o.o.

77.066.064

7.164.771

57

19 1.221 ROBNI CENTAR d.o.o.

76.108.275

119.242

50

20 1.256 HAAS DOM d.o.o.

74.703.626

0

352

21 1.269 LASSELSBERGER - KNAUF d.o.o.

73.785.251

8.161.917

52

22 1.400 AUTO ŠATRAK d.o.o.

66.868.584

623.846

24

23 1.627 ŠIRJAN d.o.o.

57.248.925

2.814.701

27

24 1.652 BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

56.392.463

0

233

25 1.683 SLOGA d.d. - “u stečaju”

55.389.280

0

464

26 1.695 RASCO d.o.o.

55.057.722

7.005.724

91

27 1.701 KOMING d.o.o.

54.882.289

77.186

206

28 2.066 ITS d.o.o.

44.943.914

822.326

49

29 2.123 PZC CESTOGRADNJA d.o.o.

43.850.844

365.756

62

30 2.282 MOPAR d.o.o.

40.542.172

0

162

31 2.471 KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

37.187.215

141.256

142

32 2.557 AUTO CENTAR-KRIVAK d.o.o.

35.752.471

286.830

12

33 2.564 KONGORA-KOPRIVNICA d.o.o.

35.652.696

172.326

45

34 2.765 PSC FERENČAK d.o.o.

32.426.405

236.341

17

35 3.028 BISTRA d.o.o.

29.135.404

867.000

148

36 3.118 FEROSTROJ - d.o.o.

28.166.591

28.660

55

37 3.137 AGRO-KUĆA d.o.o.

27.979.722

569.386

15

38 3.206 TVORNICA STOČNE HRANE d.o.o.

27.124.411

666.815

24

39 3.264 MULTI-STAR d.o.o.

26.548.871

1.795.008

137

40 3.276 SEGRAD d.d.

26.420.582

259.533

71

41 3.454 JELENA TRADE d.o.o.

24.774.112

297.442

45

42 3.510 PETRIX PROMET d.o.o.

24.260.544

162.507

19

43 3.602 LEDELA d.o.o.

23.651.309

623.038

2

44 3.639 TRGOPROM-SERVIS d.o.o.

23.322.607

61.683

106

45 3.668 ORION d.o.o.

23.160.017

1.153.930

41

46 3.677 LIGO GRUPA d.o.o.

23.118.014

707.970

47

47 3.750 MONOLIT d.o.o.

22.693.924

0

25

48 3.759 KOPRIVNIČKA TISKARNICA d.o.o.

22.645.440

540.359

78

49 3.792 PZC PROIZVODNJA d.o.o.

22.422.077

346.683

4

50 3.793 MORE d.o.o.

22.417.469

686.585

5

djelatnost

adresa

48000 Koprivnica Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća Ante Starčevića 32 48260 Križevci Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama N.Tesle 18 48000 Koprivnica Proizvodnja farmaceutskih pripravaka Ulica Danica 5 48000 Koprivnica Proizvodnja piva Ulica Danica 3 48000 Koprivnica Prerada i konzerviranje mesa Đelekovečka cesta 21 48260 Križevci Proizvodnja mlinskih proizvoda Grdenićeva 27 48214 Sveti Ivan Žabno Cestovni prijevoz robe Trg Karla Lukaša 20 48260 Križevci Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica kralja Tomislava 45 48350 Đurđevac Proizvodnja pripremljene stočne hrane Basaričekova 16 Koprivnica Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona 48000 Dravska bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48350 Đurđevac hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trg Svetog Jurja 6 48260 Križevci Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Obrtnička 12 48000 Koprivnica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Florijanski Trg 8 48000 Koprivnica Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Mosna ulica 15 48000 Koprivnica Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona Dravska bb 48000 Koprivnica Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Ciglana 10 48326 Virje Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Novigradska 67 48317 Legrad Uzgoj ostalih goveda i bivola Veliki Otok bb 48260 Križevci Nespecijalizirana trgovina na veliko Ulica Nikole Tesle 49 48350 Đurđevac Piljenje i blanjanje drva Kolodvorska 32 48350 Đurđevac Proizvodnja žbuke Petra Preradovića 64 48000 Koprivnica Održavanje i popravak motornih vozila Bjelovarska cesta 18 48268 Gornja Rijeka Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Kusijevac 29 48000 Koprivnica Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Pavelinska bb 48000 Koprivnica Proizvodnja obuće M.P. Miškine 5 48361 Kalinovac Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo Kolodvorska 120b 48000 Koprivnica Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Mosna ulica 15 48260 Križevci Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Nikole Tesle 35 48000 Draganovec Gradnja cesta i autocesta Radnička cesta 33 48260 Križevci Proizvodnja sastavljenog parketa Markovićeva 7-9 48260 Križevci Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Trg Josipa Jurja Strossmayera 2 48305 Reka Nespecijalizirana trgovina na veliko Stjepana Radića 28C 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Trg kralja Krešimira 8/A 48260 Križevci Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Nikole Tesle 12 48350 Đurđevac Gradnja vodnih građevina Antuna Radića 8C 48325 Novigrad Podravski Cestovni prijevoz robe Gajeva 82 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava48000 Koprivnica onicama Braće Radića 47 48000 Koprivnica Proizvodnja pripremljene stočne hrane Kolodvorska 14 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Zrinski Trg 7 48350 Đurđevac Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Radnička cesta bb 48311 Subotica Podravska Ostala prerađivačka industrija, d. n. Koprivnička 32 48260 Križevci Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom Kralja Tomislava 49 48260 Križevci Proizvodnja sladoleda Ulica kralja Tomislava 47 48214 Sveti Ivan Žabno Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Kolodvorska bb 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Koprivnička 48 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 48000 Koprivnica grijanje i klimatizaciju Josipa Bukovčana 2 48260 Križevci Postavljanje podnih i zidnih obloga Nikole Tesle 28 48000 Koprivnica Ostalo tiskanje Đure Estera 1 48321 Peteranec Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Tome Blažeka 101 48213 Kuštani Piljenje i blanjanje drva Kuštani 25


85

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51 3.817 KOMUNALIJE d.o.o.

22.264.884

108.940

52 3.856 VETERINARSKA STANICA d.o.o.

21.940.205

741.445

66

53 3.870 PODRAVINA-PROGRAMAT d.d.

21.842.871

0

60

54 3.893 AGRO-VET d.o.o.

21.694.353

176.450

10

55 3.914 KRAČINA d.o.o.

21.543.343

12.409

13

56 3.942 AUTO-PARTNER d.o.o.

21.355.073

45.495

13

57 3.946 ELIN d.o.o.

21.318.714

929.210

0

58 4.039 TRENDŠPED d.o.o.

20.788.432

30.498

4

59 4.096 GRANA d.o.o.

20.472.666

1.205.234

4

60 4.105 VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o.

20.416.353

1.153.649

52

61 4.114 PODRAVSKI MLIN d.o.o.

20.371.780

2.021.169

13

62 4.115 BERO d.o.o.

20.366.811

138.769

8

63 4.126 DAVID BETON d.o.o.

20.285.066

0

26

64 4.179 ŽITARICE d.o.o.

19.960.148

113.748

27

65 4.182 ENERGETIKA-SERVIS-KLIMA, trgovačko društvo za trgovinu i usluge u građevinarstvu, d.o.o.

19.939.662

110.140

18

66 4.217 LABOR d.o.o.

19.747.277

1.272.782

21

67 4.232 EKO PAPIR d. o. o.

19.674.139

145.719

36

68 4.278 FUGAPLAST d.o.o.

19.406.563

867.902

48

69 4.377 MIKI-BENZ - d.o.o.

18.884.730

4.946

22

70 4.435 INTER-AGRO d.o.o.

18.617.259

128.668

4

71 4.489 RENOTEX d.o.o.

18.348.558

97.510

83

72 4.529 PROMET d.o.o.

18.169.987

992.890

12

73 4.572 R V d.o.o.

17.987.224

17.985

67

74 4.627 TRGOIMPORT d.o.o.

17.707.067

114.305

9

75 4.639 INŽENJER BRANKO MEĐUREČAN d.o.o.

17.653.002

141.718

75

76 4.644 ŠIMUNIĆ PROMET d.o.o.

17.641.405

602.973

23

77 4.650 TRGO-AGENCIJA d.o.o.

17.620.252

1.006.111

18

78 4.742 VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o.

17.233.684

710.090

61

79 4.847 IMV TRGOVINA d.o.o.

16.781.646

64.630

12

80 4.857 DALTON d.o.o.

16.724.844

80.526

30

81 4.911 ČELIK d.d.

16.475.780

0

74

82 4.934 LJEKARNA RIZK RIZK

16.394.413

826.518

18

83 5.008 MC - BENZ d.o.o.

16.164.264

60.802

5

84 5.180 PROMID d.o.o.

15.433.580

506.901

58

85 5.226 LJEKARNA KRIŽEVCI

15.284.206

196.892

13

86 5.243 DERGEZ d.o.o.

15.202.614

249.646

45

87 5.370 ČAZMATRANS PODRAVINA-PRIGORJE d.o.o.

14.788.857

753.511

18

88 5.514 ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

14.283.772

346.676

23

89 5.743 STROJREM d.o.o.

13.538.877

574.420

37

90 5.783 COART d.o.o.

13.430.250

742.760

7

91 5.824 LJEKARNA ŠKUNCA

13.319.550

372.663

16

92 5.907 TRGO-PRIJEVOZ d.o.o.

13.075.309

15.298

13

93 5.929 INTERPROM d.o.o.

13.019.946

261.974

27

94 6.186 JAVOR d.o.o.

12.263.574

116.382

102

95 6.249 LJEKARNE KOPRIVNICA

12.130.856

0

14

96 6.316 LJEKOVITO BILJE d.o.o.

11.991.083

168.990

42

97 6.350 DEM TRADE d.o.o.

11.912.151

100.531

25

98 6.579 PLATEX eksport-import d.o.o.

11.446.243

353.223

13

99 6.589 AGRO-PROM d.o.o.

11.429.073

73.624

4

100 6.652 ŠUMOOPREMA d.o.o.

11.291.688

191.699

22

115

djelatnost

adresa

48350 Đurđevac Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Radnička cesta 61 48350 Đurđevac Veterinarske djelatnosti Malinov trg 7 48350 Đurđevac Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Stjepana Radića 16 48260 Križevci Mješovita proizvodnja Marijana Detonija 11 48260 Križevci Održavanje i popravak motornih vozila Kalnička bb 48000 Koprivnica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Obrtnička 5 48000 Koprivnica Elektroinstalacijski radovi Kraljice Jelene 72 48350 Đurđevac Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Basaričekova 50 48260 Križevci Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Baltićeva 1 48260 Križevci Veterinarske djelatnosti Potočka 35 48363 Podravske Sesvete Proizvodnja mlinskih proizvoda Trg bana Jelačića 6A 48214 Sveti Ivan Žabno Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Ulica A. G. Matoša bb 48321 Peteranec Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Tome Blažeka 103 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 48000 Koprivnica hranom Lipanjska 55 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 48000 Koprivnica grijanje i klimatizaciju Zagrebačka bb 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Đure Basaričeka 7 Peteranec Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona 48321 Braće Radića 2 48331 Gola Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Augusta Šenoe bb 48350 Đurđevac Cestovni prijevoz robe I. Đuriševića 33c 48260 Križevci Trgovina na veliko živom stokom Ulica Kralja Tomislava 22 48000 Koprivnica Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. Bjelovarska cesta 18 48260 Križevci Nespecijalizirana trgovina na veliko S. Radića 25 48260 Križevci Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Zagrebačka 24 48362 Kloštar Podravski Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Petra Preradovića 76 48361 Kalinovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dravska 37 48322 Drnje Cestovni prijevoz robe Prvomajska 11 48260 Križevci Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Cubinec 58 48000 Koprivnica Veterinarske djelatnosti M.P.Miškine 66 48260 Križevci Nespecijalizirana trgovina na veliko Bjelovarska ulica 5 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 48361 Kalinovac proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Stjepana Radića 15/a 48260 Križevci Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Kralja Tomislava 49 48000 Koprivnica Ljekarne Frankopanska 21 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 48350 Đurđevac prodavaonicama Kralja Tomislava 2 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 48260 Križevci pletarskih materijala Nikole Tesle 32 48260 Križevci Nema podataka P.Zrinskog 1 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 48363 Podravske Sesvete i kolača Trg bana J.Jelačića 11 48260 Križevci Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Nikole Tesle 2 48260 Križevci Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Markovičeva 28 48260 Križevci Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Gundulićeva 118 48000 Koprivnica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Vjećnička 2/b 48350 Đurđevac Nema podataka Trg Svetog Jurja 6 48260 Križevci Cestovni prijevoz robe Marcela Kiepacha 37 48000 Koprivnica Nema podataka Varaždinska cesta 15A 48214 Sveti Ivan Žabno Proizvodnja ostalog namještaja Kolodvorska bb 48000 Koprivnica Ljekarne Florijanski trg 12 48362 Budančevica Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Kolodvorska bb Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 48000 Koprivnica proizvodima Rudešikin brijeg 5 48260 Križevci Piljenje i blanjanje drva Starčevićeva 13 48260 Križevci Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Nine Vavre 16 48312 Rasinja Nespecijalizirana trgovina na veliko Duga Rijeka 3


86 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 6.722 PAMEKS d.o.o.

11.140.207

333.967

102 6.759 DENS Co. COMMERCE - d.o.o.

11.057.093

103 6.797 AC BEDEKOVIĆ d.o.o.

10.958.716

104 6.888 SIZIM BIO-NERG, d.o.o.

djelatnost

7

Uzgoj ostalih goveda i bivola

193.690

8

Nespecijalizirana trgovina na veliko

0

18

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

10.751.466

456.635

15

Proizvodnja električne energije

105 6.934 HUBZIN-PROMET d.o.o.

10.669.051

1.640.302

12

Nespecijalizirana trgovina na veliko

106 7.015 ROBIN d.o.o.

10.474.122

12.398

17

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

107 7.219 AUTO KOREN d.o.o.

10.062.098

10.075

17

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

108 7.263 VODA-PLIN d.o.o.

9.989.968

191.211

9

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

109 7.294 SLON INŽINJERING d.o.o.

9.932.520

29.506

3

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

110 7.302 TEHNIKA SPV d.o.o.

9.919.472

237.956

3

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

111 7.475 VIDEA d.o.o.

9.627.585

0

20

Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

112 7.498 CDM-COMERCE d.o.o.

9.583.109

198.133

15

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

113 7.502 SKIN 29 d.o.o.

9.570.848

724.851

7

114 7.610 EKOKEM, d.o.o.

9.381.311

378.963

90

Osnovno čišćenje zgrada

115 7.638 KALINIĆ-TRGOVINA d.o.o.

9.326.275

225.184

13

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

116 7.664 LORA d.o.o.

9.288.693

617.297

132

117 7.689 HIT d.o.o.

9.253.360

24.348

8

Cestovni prijevoz robe

118 7.694 PROMOVIRA d.o.o.

9.239.067

0

4

Uzgoj peradi

119 7.851 JAMBREC d.o.o.

9.001.779

0

8

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

120 7.868 VRH d.o.o.

8.982.068

859.196

14

121 7.874 G.C. HAHN & CO. d.o.o.

8.966.603

736.276

5

122 7.961 SVETOIVANČANKA d.o.o.

8.820.560

44.805

182

123 8.089 HOTEL PODRAVINA d.o.o.

8.660.421

139.298

49

Hoteli i sličan smještaj

124 8.125 LJEKARNE DELTIS PHARM

8.615.101

0

27

Ljekarne

125 8.128 ZOO INDUSTRIJA REPIĆ d.o.o.

8.611.652

80.121

18

126 8.153 BIZNISMEN d.o.o.

8.569.479

108.633

7

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

127 8.395 VEMO TRADE d.o.o.

8.228.735

78.485

17

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

128 8.450 BUGANY d.o.o.

8.150.640

10.231

19

Postavljanje podnih i zidnih obloga

129 8.565 KA - MILK d.o.o.

8.001.378

0

11

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira

130 8.601 ROSI-TRGOVINA d.o.o.

7.955.336

29.557

32

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama

131 8.615 SAMITA-KOMERC d.o.o.

7.945.613

171.565

12

Uzgoj peradi

132 8.634 DRAVA d.o.o.

7.918.487

37.142

12

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

133 8.799 AGROPROMET d.o.o.

7.725.406

216.393

1

Uzgoj ostalih goveda i bivola

134 8.812 PRO MOTO d.o.o.

7.698.229

316.974

7

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

135 8.828 BALTAZAR d.o.o.

7.688.511

501.104

17

136 8.902 GRADEC d.o.o.

7.588.617

31.908

8

137 8.929 KTC - JADRAN d.o.o.

7.564.219

583.232

20

Hoteli i sličan smještaj

138 9.025 GINCOPS d.o.o.

7.443.621

85.146

17

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

139 9.110 ŠVENDA GRAĐENJE, d.o.o.

7.349.584

288.001

29

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

140 9.111 PLANMEDIA d.o.o.

7.347.699

13.812

22

Izdavanje novina

141 9.166 LJEKARNA HORVAT

7.290.891

129.219

9

Ljekarne

142 9.216 GIGANT d.o.o.

7.243.037

576.042

9

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

143 9.396 ELEKTROTEHNIKA d.o.o.

7.016.785

335.413

20

Proizvodnja ostale električne opreme

144 9.415 KOPRIVNICA PLIN, d.o.o.

7.005.665

70.426

20

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

145 9.519 NIT, d.o.o.

6.899.797

76.152

2

146 9.541 ZIP - d.o.o.

6.875.047

7.654

13

147 9.573 PANPRODUKT d.o.o.

6.848.727

292.277

9

148 9.591 LUPUS d.o.o.

6.836.499

141.774

14

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

149 9.609 PREMIX d.o.o.

6.813.638

1.419

31

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama

150 9.660 KOMUNALIJE - PLIN d.o.o.

6.767.063

0

9

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

Proizvodnja obuće

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju Proizvodnja mlinskih proizvoda Proizvodnja obuće

Ostalo tiskanje Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom Nespecijalizirana trgovina na veliko Uzgoj ostalih goveda i bivola

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

adresa 48267 Orehovec Donji Fordovec 30A 48000 Koprivnica Varaždinska 122 48000 Koprivnica Zagrebačka ulica 84 48317 Veliki Otok Veliki Otok 138b 48260 Križevci Ivanec Križevački 80 48260 Križevci Ivana Lepušića 30 48260 Križevci Vrbovecka 35 48000 Koprivnica A. Starčevića 14 48260 Križevci Ulica Kralja Tomislava 49 48000 Koprivnica Trg bana J.Jelačića 91 48260 Križevci Glogovničke bune 16 48000 Koprivnica Stari Brežanec 19 48000 Koprivnica Franje Mraza 25 48000 Koprivnica Starogradska ulica 26 48323 Hlebine K. Hegedušića 28 48260 Križevci Ulica Nikole Tesle 43 48000 Koprivnica Kneza Domagoja 77 48326 Virje Gradišće 6 48267 Orehovec Vinarec bb 48000 Koprivnica Adolfa Daničića 2 48000 Koprivnica Mihanovićeva 9/c 48214 Sveti Ivan Žabno Kolodvorska bb 48000 Koprivnica Hrvatske državnosti 9 48000 Koprivnica Josipa Vargovića 4IV 48000 Koprivnica Gupčeva 10 48000 Koprivnica Miroslava Krleže 68 48322 Drnje Kralja Tomislava 16b 48260 Križevci Matije Gupca 10A 48260 Križevci Kralja Petra Krešimira 21 48000 Koprivnica Zagrebačka bb. West Centar 48000 Koprivnica Grgura Karlovčana 42 48350 Đurđevac Vinogradska 6 48268 Gornja Rijeka Kusijevec 31 48000 Koprivnica Mihovila Pavleka Miškine 20 48000 Koprivnica Obrtnička 6 48260 Križevci Nikole Tesle 40 48260 Križevci Ulica Nikole Tesle 18 48000 Koprivnica Vinogradska 98 48000 Koprivnica Kraljice Jelene 26 48000 Koprivnica Trg Bana Josipa Jelačića 121 48317 Legrad Trg sv.Trojstva bb 48362 Kloštar Podravski Vladimira Nazora 40 48260 Križevci Nikole Tesle bb 48000 Koprivnica Mosna ulica 15 48312 Rasinja Jurja Husa Rasinjanina 4 48322 Drnje Crkvena 9 48260 Križevci Nikole Tesle 51 48000 Koprivnica Franje Gažija 13 48000 Koprivnica Opatička 6 48350 Đurđevac Radnička cesta 61


87

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

151 9.679 ELBI MEDIKAL d.o.o.

6.750.937

152 9.897 KOTLAR - d.o.o. 153 9.912 MEGY d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

319.428

12

6.524.189

39.877

26

6.504.367

125.182

4

154 9.938 ANTOLIĆ d.o.o.

6.477.975

76.822

7

155 9.970 ALDEA d.o.o.

6.449.896

803.256

2

156 10.009 VUKONIĆ d.o.o.

6.404.605

485.170

9

157 10.026 PRIRAST d.o.o.

6.384.521

10.689

0

158 10.085 ABACUS d.o.o.

6.334.193

90.246

3

159 10.100 GRAFOCENTAR d.o.o.

6.320.338

32.563

20

160 10.103 PLASTIKA NOVA d.o.o.

6.318.614

2.017

19

161 10.134 MD ŽALAC d.o.o.

6.295.924

348.409

3

162 10.272 MIBEKS EKOAGRAM d.o.o.

6.172.321

120.328

1

163 10.351 KOMPOZITI d.o.o.

6.111.850

28.720

45

164 10.425 MARBIS d.o.o.

6.046.917

21.428

7

165 10.435 INSTALACIJE HORVAT d.o.o.

6.035.595

96.825

15

166 10.542 POLIESTER LAMINATI d.o.o.

5.932.424

1.226.033

27

167 10.585 PALATINUŠ d.o.o.

5.897.939

63.579

14

168 10.588 AUTOBUSNI PROMET PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.

5.896.883

1.021.866

10

169 10.885 JAP-COMMERCE d.o.o.

5.675.417

0

12

170 11.118 LUKAČIĆ d.o.o.

5.503.672

9.300

6

171 11.124 JANŽEK d.o.o.

5.499.418

75.009

21

172 11.157 HERBALETA d.o.o.

5.478.274

66.146

4

173 11.244 BILO-SAN d.o.o.

5.416.762

17.255

18

174 11.268 POKUĆSTVO d.o.o.

5.399.872

0

4

175 11.304 POLJOPLOD d.o.o.

5.379.787

130.766

2

176 11.319 NATRON PRODUKT d.o.o.

5.366.359

154.323

11

177 11.335 COMSET TRADE d.o.o.

5.355.075

18.649

9

178 11.392 DUGA d.o.o.

5.310.221

178.829

3

179 11.440 JFK - ELEKTROMATERIJAL d.o.o.

5.284.030

88.016

10

180 11.446 ĐURĐEVČANKA d.o.o.

5.277.904

1.976

15

181 11.457 NORD POGONI d.o.o.

5.265.779

21.952

2

182 11.500 KELEMIN d.o.o.

5.236.269

13.568

11

183 11.507 TRGOAUTO d.o.o.

5.234.086

272.886

6

184 11.560 ACTIVE COMMERCE d.o.o.

5.195.512

172.023

8

185 11.561 VETKOOP d.o.o.

5.194.758

90.427

4

186 11.596 UŽIVATI U TRENUTKU-CARPE DIEM d.o.o.

5.177.239

0

6

187 11.695 HEBA d.o.o.

5.112.163

79.240

4

188 11.725 VETERINARSKA STANICA-NOVA d.o.o.

5.093.278

14.003

18

189 11.764 DUWAR d.o.o.

5.068.759

560.289

20

190 11.768 DOM d.o.o.

5.063.738

111.563

8

191 11.833 ZANA d.o.o.

5.028.573

49.135

22

192 11.846 IV-KO TRADE d.o.o.

5.020.389

18.757

9

193 11.847 NT-PROM d.o.o.

5.018.514

82.169

9

194 12.050 FRČAK d.o.o.

4.893.932

12.680

19

195 12.159 ART-KOMERC - d.o.o.

4.831.579

16.531

10

196 12.211 BINEKO d.o.o.

4.800.902

986.709

2

197 12.416 STARA DRAVA d.o.o.

4.677.951

22.743

11

198 12.430 VEJ d.o.o.

4.670.386

69.272

9

199 12.540 VLADEKS-PROMET d.o.o.

4.614.939

3.039

4

200 12.633 LIDA d.o.o.

4.563.290

65.679

6

djelatnost

adresa

48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Hrvatskih branitelja 26 48350 Đurđevac Obrada i prevlačenje metala Vinogradska 36 48000 Koprivnica Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Ivana Česmićkog 4 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 48260 Križevci opremom Nikole Tesle bb 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Koprivnička 48 48260 Križevci Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Zagrebačka 24 48267 Orehovec Proizvodnja pripremljene stočne hrane Gorica Miholečka 29 48260 Križevci Gradnja stambenih i nestambenih zgrada S. Rubido 9 48260 Križevci Ostalo tiskanje Gračina 6 48260 Križevci Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Paška ulica 4 48000 Koprivnica Uzgoj ostalih životinja Josipa Juraja Strossmayera 16 48260 Križevci Trgovina na veliko živom stokom Ulica Ivana Gundulića 66 48260 Križevci Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Ulica Nikole Tesle bb 48000 Koprivnica Djelatnosti putničkih agencija Tarašćice 15 48317 Legrad Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Petefi Šandora 30 48260 Križevci Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Kalnička 110 48213 Cirkvena Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje Hrsovo 13 48000 Koprivnica Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Frana Galovića 6 48000 Koprivnica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Braće Radića 19 48260 Križevci Nema podataka Ivanec Križevački 69 48324 Glogovac Elektroinstalacijski radovi Stjepana Radića 64 48000 Koprivnica Proizvodnja farmaceutskih pripravaka Štaglinec 5a Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 48350 Đurđevac grijanje i klimatizaciju Bilogorska 25 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 48000 Koprivnica proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama A. Nemčića 9 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Rudešinkin breg 5 Sveti Ivan Žabno Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona 48214 Braće Radića 7 48260 Križevci Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Dragutina Remarića 2 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i 48260 Križevci hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama Gundulićeva 16 48000 Koprivnica Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Križevačka ulica 66 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48350 Đurđevac hranom, pićima i duhanskim proizvodima B. J. Jelačića 76 48260 Križevci Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom Obrtnička 9 48260 Križevci Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Markovićeva 85 48350 Đurđevac Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Stjepana Radića bb 48000 Koprivnica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Bilogorska 18 48260 Križevci Uzgoj ostalih goveda i bivola Mirka Bogovića 4 48260 Križevci Uzgoj ostalih goveda i bivola Ulica Petra Preradovića 8 48000 ŠTAGLINEC Nespecijalizirana trgovina na veliko Štaglinec 66g 48000 Koprivnica Veterinarske djelatnosti Mihovila Pavleka Miškine 46 48000 Koprivnica Proizvodnja ostalih crpki i kompresora Bjelovarska cesta 18 48260 Križevci Piljenje i blanjanje drva Kalnička 52A Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 48306 Sokolovac pletarskih materijala Mali Grabičani 69 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 48260 Križevci opremom Marinovec 25 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48260 Križevci hranom, pićima i duhanskim proizvodima Obrtnička 24 48362 Kloštar Podravski Nespecijalizirana trgovina na veliko Matije Gupca 15 48000 Koprivnica Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Mije Šimeka 15 48000 Koprivnica Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima J.Vargovića 1/I Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48355 Novo Virje hranom, pićima i duhanskim proizvodima Drenovica 32 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48268 Gornja Rijeka hranom, pićima i duhanskim proizvodima Varaždinska 4 48260 Križevci Cestovni prijevoz robe Petra Zrinskog 4 48214 Sveti Ivan Žabno Uzgoj ostalih goveda i bivola Markovac Križevački 66


88 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 12.719 ŠUBIĆ PROTERM d.o.o.

4.524.083

1.960

10

202 12.722 KOP-TRADE ELECTRONIC d.o.o.

4.522.745

170.150

6

203 12.771 MOTRON, d.o.o.

4.498.167

170.498

8

204 12.812 METALGIPS, d.o.o.

4.470.718

284.968

18

205 12.864 FORMA-BIRO d.o.o.

4.441.810

631.509

8

206 13.002 AGROHORVAT d.o.o.

4.367.911

42.377

6

207 13.005 INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.

4.365.870

540.506

16

208 13.078 TOT - PROMET d.o.o.

4.329.379

230.217

11

209 13.082 ZAŠTITA JURENEC d.o.o.

4.327.488

180.526

68

210 13.139 PODRAVINAŠPED d.o.o.

4.296.218

572.787

20

211 13.316 LINEA-NERA d.o.o.

4.201.972

1.256

4

212 13.325 HANGAR 18 d.o.o.

4.197.722

20.410

7

213 13.432 FILABETON d.o.o.

4.147.018

3.088

25

214 13.439 GABRIJELA d.o.o.

4.142.629

81.479

17

215 13.548 FRIŠ d.o.o.

4.092.881

174.198

8

216 13.580 MIHO-PROM d.o.o.

4.075.842

56.161

7

217 13.605 ARKA d.o.o.

4.064.771

64.046

8

218 13.648 STAR CHEMICALS d.o.o.

4.046.296

148.443

0

219 13.672 TRGO-KONTAKT - d.o.o.

4.037.262

318.620

13

220 13.678 VTP KOS d.o.o.

4.034.546

0

23

221 13.855 INTIV CAR d.o.o.

3.951.746

0

5

222 13.869 MLIN-MIX d.o.o.

3.945.097

0

9

223 13.875 LEPTAN d.o.o.

3.941.766

83.134

62

224 14.016 MOLINE d.o.o.

3.882.421

69.567

1

225 14.112 EURO-METALI d.o.o.

3.839.373

1.963

2

226 14.113 HIDROKOP d.o.o.

3.838.889

181.572

10

227 14.267 MARCOM d.o.o.

3.778.186

4.260

7

228 14.351 FAJS d.o.o.

3.744.510

72.292

1

229 14.381 DOL d.o.o.

3.727.734

299.441

2

230 14.419 PRIGORJE GRADNJA d.o.o.

3.712.359

11.544

16

231 14.438 BAŠIĆI d.o.o.

3.705.514

29.054

14

232 14.473 MIJO-KOMERC d.o.o.

3.690.705

282.818

3

233 14.638 TVORNICA POGREBNE OPREME d.o.o.

3.618.151

6.374

24

234 14.693 PRO-MIL d.o.o.

3.597.032

102.042

4

235 14.724 RADIO KOPRIVNICA d.o.o.

3.585.316

248.977

10

236 14.729 KAPITAL d.o.o.

3.581.792

113.045

7

237 14.856 T.K. ŠIKAČ d.o.o.

3.534.456

13.810

15

238 14.887 TRGOVINA-ŽULJ d.o.o.

3.520.422

64.589

12

239 15.028 INSTRUKTAŽNI CENTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

3.467.885

121.067

11

240 15.054 KEŠ d.o.o.

3.461.687

70.511

11

241 15.213 HALUSEK CO, d.o.o.

3.399.604

81.567

3

242 15.219 VICENSKI d.o.o.

3.397.827

23.406

4

243 15.284 ELEKTRO CENTAR KOŠČEVIĆ d.o.o.

3.378.763

74.220

3

244 15.302 AMMI-BELJE d.o.o.

3.371.599

35.391

9

245 15.461 DOM ZA ODRASLE OSOBE - VIZJAK -

3.315.963

118.555

25

246 15.599 VELMAL d.o.o.

3.276.481

223.485

5

247 15.615 SUPER TENA d.o.o.

3.270.169

88.065

7

248 15.652 S.K.I.M.T. d.o.o.

3.256.380

127.688

15

249 15.727 POLIMEN d.o.o.

3.236.323

376.248

6

250 15.744 MATUS d.o.o.

3.230.077

70.664

21

djelatnost Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

adresa

48000 Koprivnica Starogradska 10 48350 Đurđevac Trgovina na veliko satovima i nakitom Ivana Mažuranića 3 48000 Koprivnica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije P. Miškine 56 48361 Kalinovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Dravska 49 48000 Koprivnica Arhitektonske djelatnosti Ante Starčevića 5 48267 Orehovec Uzgoj ostalih goveda i bivola Donji Fodrovec 23 48260 Križevci Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. F.Račkoga 4 Đurđevac Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju 48350 Radnička cesta bb 48000 Koprivnica Djelatnosti privatne zaštite Peteranska cesta 52 48000 Koprivnica Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Ivana Česmičkog 11 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 48260 Križevci proizvodima Antuna Mihanovića 26 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u 48000 Koprivnica specijaliziranim prodavaonicama Katarine Zrinski 28 48260 Križevci Gradnja stambenih i nestambenih zgrada D. Lambla 43 48363 Podravske Sesvete Nema podataka Preradovićeva 57 48260 Križevci Proizvodnja baterija i akumulatora Koprivnička 43 48267 Orehovec Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Miholec 32 48000 Koprivnica Popravak računala i periferne opreme Bjelovarska cesta 75 48000 Koprivnica Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Trg dr. Tomislava Bardeka 11 48321 Peteranec Nespecijalizirana trgovina na veliko Sigetec, Dravska 41 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 48260 Križevci i kolača Lipovčica 4 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 48305 Reka opremom Frana Galovića 1c 48214 Sveti Ivan Žabno Proizvodnja pripremljene stočne hrane Trema, Grubiševo 2 48311 Kunovec Nespecijalizirana trgovina na veliko Leptan 18 48327 Molve Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Molve bb 48362 Kloštar Podravski Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kralja Tomislava 24 48000 Koprivnica Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Vinica 35 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48362 Kloštar Podravski hranom, pićima i duhanskim proizvodima Matije Gupca 7 48260 Križevci Trgovina na veliko živom stokom Paška 16 43212 Markovac Križevački Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Markovac Križevački 20 48268 Pofuki Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Pofuki 79 48000 Koprivnica Piljenje i blanjanje drva Lipanjska 29a 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Vinička 8 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 48260 Križevci pletarskih materijala Ulica Franje Markovića 65 48260 Križevci Cestovni prijevoz robe Pušća 27 48000 Koprivnica Emitiranje radijskog programa Zagrebačka ulica bb Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 48260 Križevci savjetovanje Baltićeva 2 48214 Sveti Ivan Žabno Nespecijalizirana trgovina na veliko Braće Radića 101 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Štaglinec 38C 48260 Križevci Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Franje Račkog 4 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 48000 Koprivnica proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Gorička 69a 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Ludbreški odvojak 16 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48356 Ferdinandovac hranom, pićima i duhanskim proizvodima Dravska 107 48260 Križevci Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Ulica Franje Markovića 56/a 48214 Sveti Ivan Žabno Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha Zagrebačka 45 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u 48000 Koprivnica razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim Ljudevita Gaja 17 48260 Križevci Nespecijalizirana trgovina na veliko S. Radića 3 48000 Koprivnica Cestovni prijevoz robe Ivana Generalića 3 48260 Križevci Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Zagorska 8 48260 Križevci Održavanje i popravak motornih vozila Kralja Petra Krešimira IV 15 48260 Križevci Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Zagorska 113


89

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

251 15.888 VUK d.o.o.

3.180.111

26.093

4

252 16.024 MIPAN - d.o.o.

3.136.710

13.236

19

253 16.097 SLOGA OBUĆA d.o.o.

3.111.708

38.583

4

Trgovina na veliko odjećom i obućom

254 16.119 IMAKS d.o.o.

3.106.653

756

4

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

255 16.156 MOD - d.o.o.

3.094.164

474.390

11

256 16.237 DRANG d.o.o.

3.068.380

2.900

4

257 16.324 PARK d.o.o.

3.040.794

301.412

10

Pogrebne i srodne djelatnosti

258 16.340 TURČIĆ d.o.o.

3.034.422

31.702

14

Nespecijalizirana trgovina na veliko

259 16.413 JENAKO TRADE d.o.o.

3.008.794

76.065

7

Nespecijalizirana trgovina na veliko

260 16.425 BONSAI TRADE d.o.o.

3.003.444

14.041

3

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

261 16.483 ABIES d.o.o.

2.989.144

2.612

2

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

262 16.487 CRO-STELLA d.o.o.

2.987.817

8.234

5

Mješovita proizvodnja

263 16.576 PONGRATZ-prikolice d.o.o.

2.955.464

69.473

1

Nespecijalizirana trgovina na veliko

264 16.766 JADRAN d.o.o.

2.900.608

66.483

5

Nespecijalizirana trgovina na veliko

265 16.788 INSTALOPROMET VEDRIŠ d.o.o.

2.894.007

13.926

5

Nespecijalizirana trgovina na veliko

266 16.917 GRAFIČAR TVORNICA VREĆA, d.o.o.

2.855.044

113.505

46

267 17.008 DIVNA d.o.o.

2.828.631

1.136.630

1

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

268 17.145 DELFIN d.o.o.

2.784.168

7.364

21

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

269 17.257 MARTINČIĆ d.o.o.

2.751.374

14.304

7

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

270 17.297 FALCON SPORTS d.o.o.

2.742.381

348.168

2

Djelatnosti sportskih klubova

271 17.302 ASTRAKOMERC d.o.o.

2.741.130

0

7

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

272 17.365 ENGLER d.o.o.

2.723.889

3.167

21

273 17.740 QUESTUS d.o.o.

2.621.286

193.897

2

274 17.823 TEKSTIL-KA d.o.o.

2.600.583

436.958

10

Trgovina na veliko tekstilom

275 17.988 ELTEGRO d.o.o.

2.565.653

3.341

12

Elektroinstalacijski radovi

276 18.025 GLAS PODRAVINE d.o.o.

2.557.651

10.534

16

Izdavanje novina

277 18.071 DRAGA d.o.o.

2.544.915

30.895

5

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

278 18.085 K.A.&R.COMMERCE d.o.o.

2.542.349

36.330

2

Nema podataka

279 18.135 FASADA d.o.o.

2.531.597

21.256

3

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

280 18.143 PODRAVKA INŽENJERING d.o.o.

2.530.646

22.406

14

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

281 18.178 DIONIZ M d.o.o.

2.521.425

102.030

14

Djelatnosti kockanja i klađenja

282 18.214 PNEUMATSKI UREĐAJI d.o.o.

2.513.489

71.270

12

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

283 18.568 METALLON d.o.o.

2.428.569

0

0

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

284 18.573 GEOCONSULT d.o.o.

2.427.741

51.740

11

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

285 18.609 MEGA d.o.o.

2.419.646

41.401

10

Cestovni prijevoz robe

286 18.657 TEGLED d.o.o.

2.407.483

1.081.385

1

287 18.877 TOS d.o.o.

2.355.377

58.708

10

Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla

288 18.972 TVIL d.d. - u stečaju

2.333.195

4.210

16

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

289 19.126 COMPUTER SERVICE d.o.o.

2.299.844

47.295

8

290 19.140 HADUN d.o.o.

2.296.090

79.841

12

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

291 19.261 RAVEN d.o.o.

2.269.448

22.132

23

Piljenje i blanjanje drva

292 19.392 KONTIS d.o.o.

2.242.481

89.904

82

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

293 19.410 METUS d.o.o.

2.237.089

434.179

13

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

294 19.431 DOMIVA d.o.o.

2.234.065

37.847

5

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

295 19.453 B-PLAN d.o.o.

2.229.580

55.934

0

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

296 19.520 DOM ZA ODRASLE OSOBE CEDAR

2.216.740

50.086

18

297 19.750 SIČAJA d.o.o.

2.173.992

39.504

4

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

298 19.898 IBIS d.o.o.

2.147.907

82.822

3

Proizvodnja računala i periferne opreme

299 20.059 P&GOT - d.o.o.

2.119.938

56.070

5

Nespecijalizirana trgovina na veliko

300 20.099 PBS-ZARJA d.o.o.

2.114.117

427.157

2

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Elektroinstalacijski radovi Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Nespecijalizirana trgovina na veliko

Tehničko ispitivanje i analiza

Proizvodnja računala i periferne opreme

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

adresa 48350 Đurđevac Stjepana Radića 39 48322 Drnje Ivanjska 21 48000 Koprivnica Marovska 5 48260 Križevci Obrtnička ulica 8 48000 Koprivnica Franje Mraza 8 48000 Koprivnica Trg slobode 4 48214 Sveti Ivan Žabno Trg Karla Lukaša 11 48326 Virje Ante Starčevića 68 48000 Koprivnica Tina Ujevića 18 48000 Koprivnica Kolodvorska 15 48260 KRIŽEVCI Ulica kralja Tomislava 78 48350 Đurđevac Đure Basaričeka 130 48260 KRIŽEVCI Nikole Tesle 16 48260 Križevci Istarska 39 48350 Đurđevac Stjepana Radića 60 48324 Borovljani Borovljani bb 48260 Križevci Kralja Tomislava 3 48260 Križevci Ulica Mojsija Baltića 2 48260 Križevci Ulica Marcela Kiepacha 1 48000 Starigrad Galovićev breg 6C 48326 Virje Šemovci, Stjepana Radića bb 48260 Križevci Smičiklasova 48 48260 Križevci Ulica Nikole Tesle 16 48000 Koprivnica Vinogradska 28 48000 Koprivnica Gorička 85 48000 Koprivnica Matije Gupca 2 48000 Koprivnica Bjelovarska 73/a 48000 Koprivnica Fortunata Pintarića 1 48356 Ferdinandovac M. Gupca 4 48000 Koprivnica Trg Kralja Tomislava 13 48000 Koprivnica Svilarska 34 48260 Križevci Ulica Josipa Butorca 13 48362 Kloštar Podravski Kolodvorska bb 48327 Molve Trg Kralja Tomislav 12A 48361 Kalinovac Kolodvorska 118 48000 Koprivnica Dravska bb 48321 Peteranec Tome Blažeka 20 48260 Križevci Ulica kralja Tomislava 47 48350 Đurđevac Đure Basaričeka 18 48000 Koprivnica Sokolska 1 48260 Križevci Markovićeva 7-9 48260 Križevci Ulica Krunoslava Heruca 13 48000 Koprivnica Pavelinska bb 48000 Koprivnica dr.Nikole Sertića 78a 48000 Koprivnica Miklinovec 2b 48000 Koprivnica Vinogradska 6 48214 Sveti Ivan Žabno Braće Radića 95 48326 Virje Lugarićeva 20 48000 Koprivnica Špoljarska 50 48000 Koprivnica Tome Čikovića 40


90 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 20.111 LJEKARNE DERJANOVIĆ PHARM

2.112.199

77.582

10

302 20.459 TEMPERA d.o.o.

2.053.023

63.166

3

303 20.550 AUTO SVIJET d.o.o.

2.038.255

36.344

5

304 20.655 PROMIS d.o.o.

2.019.909

20.433

2

305 20.772 KONSTRUKTER, d.o.o.

2.000.306

1.710

7

306 20.815 PROAQUA d.o.o.

1.993.966

0

7

307 20.893 FANTAZIJA, d.o.o.

1.981.965

0

11

308 20.921 TŽT d.o.o. - “u stečaju”

1.977.396

882.314

0

309 20.926 ŠANTAK d.o.o.

1.976.271

24.316

5

310 20.979 BENETEKS d.o.o.

1.967.063

0

3

311 21.162 GROPLAST d.o.o.

1.934.561

0

8

312 21.163 PRIZMA VV - d.o.o.

1.933.606

93.784

10

313 21.259 LAVEX - d.o.o.

1.918.376

46.011

5

314 21.282 FEROSANITARIJA d.o.o.

1.914.874

2.564

9

315 21.427 METAL 5 d.o.o.

1.890.338

26.914

8

316 21.450 ZAGORJE-PRIJEVOZ d.o.o.

1.886.012

20.812

5

317 21.473 HODICON d.o.o.

1.880.459

502.495

10

318 21.713 GONDOLA d.o.o.

1.843.214

15.286

8

319 21.815 DRUGČEVIĆ d.o.o.

1.828.294

46.451

3

320 21.841 CRO-PROM d.o.o.

1.824.368

26.722

3

321 21.876 TEHNO-TIM d.o.o.

1.819.121

31.235

1

322 21.901 TRGOVINA TIHOMIR d.o.o.

1.814.783

3.433

5

323 21.905 INTERIJERI POKUĆSTVO d.o.o.

1.814.034

7.366

1

324 21.976 5P INTERNATIONAL - d.o.o.

1.802.753

6.478

9

325 21.988 AUTO LORIS d.o.o.

1.801.508

22.930

2

326 22.006 DUŠIĆ d.o.o.

1.799.032

113.445

20

327 22.157 NOVOSEL, d.o.o.

1.776.931

999

9

328 22.195 PLIMA d.o.o.

1.771.838

39.199

2

329 22.323 SANITACIJA d.o.o.

1.753.831

328.258

8

330 22.463 MIKRO d.o.o.

1.733.029

315.748

3

331 22.508 TRANSPORTI ĐURIN d.o.o.

1.726.836

0

4

332 22.680 LOVREKOVIĆ TISKARA d.o.o.

1.700.859

1.088

1

333 22.768 SANDIA d.o.o.

1.689.342

361.017

3

334 22.813 KAŠIK d.o.o.

1.683.034

131.996

6

335 22.906 RADIO ĐURĐEVAC d.o.o.

1.670.608

46.921

9

336 22.935 GREKO d.o.o.

1.665.852

17.636

10

337 22.975 TIM TRANS d.o.o.

1.659.923

29.749

2

338 23.186 VTK-ŠATVAR d.o.o.

1.632.060

4.049

5

339 23.266 KOPRIVNICAPARKING d.o.o.

1.619.601

155.340

6

340 23.286 ELEKTROKANAL, d.o.o.

1.617.678

22.278

2

341 23.332 HABIJANEC d.o.o.

1.611.257

1.792

1

342 23.422 NIBA TOURS d.o.o.

1.601.627

6.298

5

343 23.488 MONTINVEST d.o.o.

1.593.675

166.072

3

344 23.513 KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.

1.590.985

30.684

4

345 23.515 KOEL d.o.o.

1.590.899

0

5

346 23.583 VK d.o.o.

1.581.463

9.886

5

347 23.811 MIDEI PROMET d.o.o.

1.551.542

9.202

2

348 23.813 MAHONIJA d.o.o.

1.551.408

52.215

7

349 23.819 MAROLT d.o.o.

1.550.683

34.393

2

350 23.832 KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA d.o.o.

1.549.564

288.623

5

djelatnost

adresa

48000 Koprivnica Ljekarne Josipa Vargovića 4/IV Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 48260 Križevci prodavaonicama Obrtnička 19 48263 Carevdar Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Stari Bošnjani 85 48260 Križevci Nespecijalizirana trgovina na veliko Ulica Glogovničke Bune 6 48000 Koprivnica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Antuna Mihanovića 26 48326 Virje Uklanjanje otpadnih voda J. Kucela 3 48312 Rasinja Održavanje i popravak motornih vozila Ulica baruna Inkeya 85 48260 Križevci Nema podataka Bjelovarska cesta 39 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48265 Raven hranom, pićima i duhanskim proizvodima Mali Raven bb Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 48260 Križevci prodavaonicama Zagrebačka 25 48000 KOPRIVNICA Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kneza Domagoja 21 48317 Legrad Skupljanje neopasnog otpada Mali Otok 20 48312 Rasinja Nespecijalizirana trgovina na veliko Rasinja 85 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za 48260 Križevci građevinarstvo Obrtnička ulica 20 48269 Kalnik Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo Popovec Kalnički 11 48260 Križevci Cestovni prijevoz robe Zagorska 156 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 48000 Koprivnica savjetovanje Josipa Vargovića 2 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 48000 Koprivnica pletarskih materijala Trg kralja Tomislava 5 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 48260 Križevci proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Branitelja Hrvatske 20 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48214 Sveti Ivan Žabno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Braće Radića 85 48260 Križevci Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ulica Dragutina Lambla 32 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48267 Orehovec hranom, pićima i duhanskim proizvodima Donji Fodrovec 108 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 48000 Koprivnica proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Antuna Nemčića 9 48000 Koprivnica Pogrebne i srodne djelatnosti Varaždinska 12 48000 Koprivnica Održavanje i popravak motornih vozila Ivana Česmičkog 4 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 48000 Koprivnica savjetovanje Franje Gažija 18 48260 Križevci Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom Bukovje 12 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 48260 Križevci hranom, pićima i duhanskim proizvodima Biskupa J. Drohobeczkya 11 48000 Koprivnica Ostale djelatnosti čišćenja Hrvatskih branitelja 1 48260 Križevci Popravak računala i periferne opreme Rade Končara 18 48260 Križevci Cestovni prijevoz robe M.Nehaja 1 48260 Križevci Ostalo tiskanje Ulica Dragutina Lambla 2 48325 Novigrad Podravski Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. Blaža Mađera 84 48260 Križevci Nema podataka Trg Svetog Florijana 5 48350 Đurđevac Emitiranje radijskog programa Kralja Tomislava 2 48260 Križevci Elektroinstalacijski radovi Matije Gupca 32 48000 Koprivnica Cestovni prijevoz robe Kneza Domagoja 47 48260 Križevci Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Ivana Lepušića 30 48000 Koprivnica Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom Gornji Banovac 19 48000 Koprivnica Elektroinstalacijski radovi Peteranska cesta 65/a 48260 Sveti Martin Uzgoj ostalih goveda i bivola Sveti Martin 1 48000 Koprivnica Djelatnosti putničkih agencija Vinodolska 55 48000 Koprivnica Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Kraljice Jelene 64 48260 Križevci Specijalizirane dizajnerske djelatnosti Ul. Ivana Z. Dijanovečkog 12 48260 Križevci Cestovni prijevoz robe Dragutina Lambla 15 48260 Križevci Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Matije Gupca 26 48350 Đurđevac Cestovni prijevoz robe Stjepana Radića 57 48000 Koprivnica Nema podataka Varaždinska 25 48214 Sveti Ivan Žabno Cestovni prijevoz robe Novi Glog 2 48268 Gornja Rijeka Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika Trg Sidonije Rubido Erdody 3


91

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 23.873 ŽIGA & ŽIGA d.o.o.

1.545.112

44.053

14

352 23.903 INECO d.o.o.

1.542.158

109.125

13

353 23.992 PREVAREK d.o.o.

1.531.015

7.521

8

354 24.057 AUTO-BEST d.o.o.

1.522.639

50.368

2

355 24.097 RADIO KRIŽEVCI d.o.o.

1.517.241

55.237

7

356 24.117 TRUST INVEST d.o.o.

1.514.974

71.775

3

357 24.173 BRAĆA MARELJA, d.o.o.

1.508.449

39.918

3

358 24.250 KARAS d.o.o.

1.500.564

9.066

14

359 24.268 BOGADIGRAFIKA d.o.o.

1.498.539

4.223

5

360 24.278 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVEN

1.497.033

8.928

14

361 24.528 KUTAG d.o.o.

1.465.340

10.534

2

362 24.546 PRHKO d.o.o.

1.463.465

149

2

363 24.599 AUTOSJAJ-CENTAR d.o.o.

1.456.746

7.972

8

364 24.600 BEHIN - d.o.o.

1.456.741

22.824

4

365 24.673 MEVAL d.o.o.

1.447.546

65.103

6

366 24.922 ČAKIJA d.o.o.

1.420.936

26.265

5

367 24.984 RADIO DRAVA - d.o.o.

1.414.952

115.693

6

368 25.021 MOMENT d.o.o.

1.411.402

28.384

2

369 25.083 VIKTORIJA d.o.o.

1.403.934

13.182

2

370 25.155 VALTEN ART d.o.o.

1.394.661

0

7

371 25.167 BREŽANA MM d.o.o.

1.393.839

67.717

10

372 25.203 DJEČJI VRTIĆ SMIJEŠAK

1.388.931

0

10

373 25.241 KIMBIS d.o.o.

1.385.329

107.118

2

374 25.274 JUKA d.o.o.

1.380.761

585

9

375 25.275 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM SESTRE JADRANKE

1.380.447

21.702

12

376 25.352 TARGET - d.o.o.

1.372.649

58.077

8

377 25.429 KOI d.o.o.

1.366.023

29.372

3

378 25.449 K.Ž.M.-PROM d.o.o.

1.363.284

24.006

6

379 25.681 KRIŽEVCI-PRODUKT d.o.o.

1.334.250

607

6

380 25.812 SLAP d.o.o.

1.320.135

0

9

381 25.852 MARKOVICH d.o.o.

1.316.881

1.507

12

382 25.900 PLASTIKA-DRVO d.o.o.

1.312.003

4.669

15

383 26.038 VITA d.o.o.

1.298.657

131.974

6

384 26.115 MID d.o.o.

1.291.268

1.634

1

385 26.249 INGMAR d.o.o.

1.275.458

6.340

3

386 26.344 PRODAVIĆ d.o.o.

1.266.809

8.062

2

387 26.443 PRIM d.o.o.

1.255.057

8.353

9

388 26.461 GRAMIG d.o.o.

1.253.301

4.026

2

389 26.492 VOLAN - d.o.o.

1.250.531

6.318

8

390 26.525 GRAD d.o.o.

1.247.456

1.757

12

391 26.564 B-MART d.o.o.

1.242.929

27.527

1

392 26.596 SUPERPRINT d.o.o.

1.240.045

77.646

7

393 26.618 PLANT-ART d.o.o.

1.237.479

1.304

1

394 26.727 TARA d.o.o.

1.226.839

30.162

0

395 26.844 GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA I TURIZAM d.o.o.

1.215.881

0

0

396 27.010 RADNIK-PLIN d.o.o.

1.201.204

68.802

14

397 27.117 MARVIN d.o.o.

1.192.927

76.895

5

398 27.193 HAZARD d.o.o.

1.185.128

696

2

399 27.227 RUPIĆ d.o.o.

1.182.596

103.768

3

400 27.429 DE BOER TRADING d.o.o.

1.165.217

107.010

3

djelatnost

adresa

48350 Đurđevac Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Đure Basaričeka 45 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 48000 Koprivnica grijanje i klimatizaciju Zagrebačka 3 48260 Križevci Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Grdenićeva 13 48000 Koprivnica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Donji Banovec 42 48260 Križevci Nema podataka A. G. Matoša 3 48000 Koprivnica Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja Tina Ujevića 42 48326 Virje Trgovina na veliko živom stokom Kolodvorska 9 48362 Kloštar Podravski Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga Kozarevac; Suhara 9 48000 Koprivnica Usluge pripreme za tisak i objavljivanje Dubovečki breg 10 48325 Novigrad Podravski Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Komarnička 2b 48317 Legrad Nespecijalizirana trgovina na veliko Kutnjak 62 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 48260 Križevci i kolača Cvjetna ulica 13 48000 Koprivnica Održavanje i popravak motornih vozila Špoljarska 86a Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 48000 Koprivnica opremom za vodovod i grijanje Mije Šimeka 48 48361 Kalinovac Soboslikarski i staklarski radovi Dravska 5 48260 Križevci Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Zagrebačka 22 48000 Koprivnica Emitiranje radijskog programa Trg mladosti 1a Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 48000 Koprivnica grijanje i klimatizaciju Gorička 107 48269 Kalnik Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Trg S. Radića 16 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodava48260 Križevci onicama Nemčićev trg 5 48327 Molve Grede Proizvodnja ambalaže od drva Molve Grede 18 48000 Koprivnica Predškolsko obrazovanje Starogradska 201 48268 Kusijevec Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kusijevec 16 Križevci Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 48260 Obrtnička ulica 29 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s 48264 Kloštar Vojakovački invaliditetom Čabraji 36 48000 Koprivnica Cestovni prijevoz robe Sokolska 1A 48000 Koprivnica Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima Križevačka ulica 28 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 48326 Virje savjetovanje Crnec 60 48260 Križevci Sječa drva Ferde Kerna 8 48260 Križevci Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Bjelovarska cesta 39 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 48326 Virje savjetovanje Miholjanska 60 48260 Križevci Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Zagorska 183A 48000 Koprivnica Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora Križevačka cesta 31D Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 48214 Sveti Ivan Žabno proizvodima Braće Radića 87 48260 Križevci Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Hrvatskih branitelja 66 48350 Đurđevac Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Basaričekova 45 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Potočna 6 48306 Sokolovac Cestovni prijevoz robe Bilogorska 29 48000 Koprivnica Djelatnosti vozačkih škola Braće Radića 3 Križevci Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 48260 Zagorska 179 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 48000 KOPRIVNICA opremom Miroslava Krleže 30 48000 Koprivnica Ostalo tiskanje Opatička 5/1 48260 Križevci Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama Ulica Franje Račkoga 26 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 48350 Đurđevac opremom za vodovod i grijanje Bana Jelačića 32 48350 Đurđevac Organizacija izvedbe projekata za zgrade Đure Basaričeka 85 48260 Križevci Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Ul.kralja Tomislava 45 48000 Koprivnica Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Josipa Bukovčana 1 48000 Koprivnica Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Prvomajska 33 48324 Koprivnički Bregi Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Braće Radića 64 48000 Koprivnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Križevačka ulica 27


92

ŽUPANIJE

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

1.143

1,38

90,4

16.983

1,87

97,1

vrijednost imovine

7.958.119.749

0,79

102,4

ukupni prihod

8.514.514.332

1,25

103,9

dobit nakon oporezivanja

356.816.262

1,07

78,4

gubitak nakon oporezivanja

269.643.511

1,57

204,9

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća Bjelovar

investicije Izvor: Fina

3.349

108,3

490.666.561

0,79

115,7

Obrada podataka: HGK

Daruvar

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Garešnica

35,0%

u broju poduzetnika

96,8%

prema ukupnom prihodu

96,0%

prema dobiti nakon oporezivanja

90,7%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


93

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

1

naziv tvrtke

72 PEVEC d.o.o.

ukupni prihod

1.207.023.690

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

63.656.693

995

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

2

252 PEVEC TRANSPORT d.o.o.

332.687.853

0

492

Cestovni prijevoz robe

3

279 PRIMA COMMERCE d.o.o.

307.867.502

17.973.979

476

Proizvodnja ostalog namještaja

4

320 ELEKTROMETAL d.d.

270.871.185

2.111.287

474

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

5

324 PEVEC PROIZVODNJA d.o.o.

264.449.306

32.107.014

113

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

6

374 IVERICA d.o.o.

227.701.337

19.365.521

165

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

7

441 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o.

197.236.560

1.677.695

636

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

8

507 KAMEN SIRAČ d.d.

172.379.014

4.562.548

179

Proizvodnja vapna i gipsa

9

528 KOESTLIN d.d.

164.109.973

1.426.042

589

Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

10

641 EURODUHAN d.d.

139.064.580

3.034.569

20

11

650 CESTE d.d.

137.858.209

4.217.762

310

Gradnja cesta i autocesta

12

741 PPK-BJELOVAR d.d.

122.099.207

48.636

203

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

13

750 W&P KAMEN d.o.o.

119.819.734

15.638.014

43

Proizvodnja žbuke

14

841 LJEVAONICA BJELOVAR d.o.o.

107.867.638

0

240

Lijevanje željeza

15

893 METALIND d.o.o.

101.556.124

16.108.978

135

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

16

926 KS-TRANSPORTI d.o.o.

97.977.209

4.386.840

75

17

996 ZDENKA-mliječni proizvodi d.o.o.

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

Cestovni prijevoz robe

91.565.497

8.696.065

237

18 1.060 LJEKARNA CONER BJELOVAR

86.395.673

5.175.940

56

19 1.070 ČAZMATRANS-PRIJEVOZ d.o.o. u stečaju

85.341.770

0

284

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

20 1.141 RŽV d.o.o.

80.963.836

297.196

215

Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava

21 1.175 TROHA - DIL d.o.o.

78.678.180

4.080.775

130

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

22 1.239 BRESTOVAC - Tvornica namještaja d.o.o.

75.349.567

24.875

584

Proizvodnja ostalog namještaja

23 1.288 I V E T A d.o.o.

72.859.409

1.609.189

136

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

24 1.354 NACIONAL d.o.o.

69.109.432

504.219

17

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

25 1.411 JATA d.o.o. - ’u stečaju’

66.383.681

0

54

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

26 1.485 INTRA LIGHTING d.o.o.

62.704.607

1.404.939

118

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

27 1.526 KUMAL S d.o.o.

60.939.258

2.281.816

38

28 1.641 HIDROREGULACIJA d.d.

56.768.618

669.984

172

29 1.670 KUFNER GRUPA d.o.o.

55.779.496

2.993.793

10

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

30 1.681 AUTOCENTAR RAJKOVIĆ d.o.o.

55.430.796

2.976.587

30

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

31 1.905 VODOTEHNA d.o.o.

48.688.123

192.834

49

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

32 1.916 AQUA TRGOVINA d.o.o.

48.364.689

8.277.982

26

Nespecijalizirana trgovina na veliko

33 1.997 FINAG d.d.

46.405.412

63.529

164

34 2.009 ŠOLA d.o.o.

46.107.864

340.413

15

35 2.050 KOMUNALAC d.o.o.

45.244.941

606.689

189

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

36 2.054 DI ČAZMA d.o.o.

45.157.526

3.723.621

116

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

37 2.063 HODAK d.o.o.

45.055.443

296.306

16

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

38 2.070 POD d.o.o.

44.860.195

648.554

54

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

39 2.078 PZC d.o.o.

44.709.297

553.321

77

Gradnja cesta i autocesta

40 2.263 DARKOM d.o.o.

40.922.385

136.021

124

41 2.283 s IT Solutions HR d.o.o.

40.519.353

292.530

33

Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

42 2.352 GALA d.o.o.

39.343.771

2.849.622

71

Uzgoj peradi

43 2.366 VOĆARSTVO RATARSTVO TRGOVINA d.o.o.

39.028.094

93.955

23

Trgovina na veliko živom stokom

44 2.400 KUDUMIJA TRADE d.o.o.

38.578.110

1.697.161

71

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

45 2.455 ESCO d.o.o.

37.593.727

5.181.065

91

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

46 2.502 ZDENKA d.d. - ’u stečaju’

36.749.635

0

2

47 2.589 EMGRAD d.o.o.

35.105.833

210.705

60

48 2.593 MODEA d.d.

35.074.452

0

331

49 2.637 MAJDAK-PROMET d.o.o.

34.423.489

27.920

21

Uzgoj ostalih goveda i bivola

50 2.716 HITTNER d.o.o.

33.069.791

1.518.178

85

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Nema podataka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. Gradnja vodnih građevina

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Nespecijalizirana trgovina na veliko

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Proizvodnja rublja

adresa 43000 Bjelovar Trg Stjepana Radića 26 43000 Bjelovar Ivana Kozarčanina bb 43000 Bjelovar Slavonska cesta 6 43000 Bjelovar Ferde Rusana 21 43000 Bjelovar Trg Stjepana Radića 26 43000 Bjelovar Slavonska cesta 17 43240 Čazma M. NOVAČIĆA 10 43541 Sirač Stjepana Radića 122 43000 Bjelovar Slavonska cesta 2A 43000 Bjelovar Zagrebačka ulica 51 43000 Bjelovar Ulica Josipa Jelačića 2 43000 Bjelovar Đurđevačka cesta 138 43541 Sirač Ruđera Boškovića 54 43000 Bjelovar Slavonska cesta 15 43000 Bjelovar Pakračka ulica 6 43541 Sirač Ruđera Boškovića 50/a 43293 Veliki Zdenci Trg kralja Tomislava 15 43000 Bjelovar T.G.Masaryka 9 43240 Čazma M.Novačića 10 43000 Bjelovar Trg kralja Tomislava 2 43000 Bjelovar Gudovačka cesta 85 43280 Garešnica Brestovačka 33 43000 Bjelovar Križevačka cesta 33 43000 Bjelovar Ljudevita Gaja 10 43000 Bjelovar Kupinovac bb 43240 Čazma Moslavačka 28 43541 SIRAČ Ruđera Boškovića 25a 43000 Bjelovar V. Lisinskog 4B 43541 Sirač Stjepana Radića 122 43000 Bjelovar Križevačka cesta 20B 43000 Bjelovar Dimitrija Demetra 34 43293 Mali Zdenci A.Mihanovića 76 43280 Garešnica Petra Svačića bb 43000 Bjelovar Vukovarska 49 43000 Bjelovar Ferde Livadića 14/a 43240 Čazma Alojza Vulinca 28 43000 Bjelovar Marka Križevčanina 1 43506 Dežanovac Dežanovac 234 43000 Bjelovar Bilogorska bb 43500 Daruvar Josipa Kozarca 19 43000 Bjelovar Jurja Haulika 19A 43000 Bjelovar Marka Marulića 14 43000 Bjelovar Matice Hrvatske 4/I 43000 Bjelovar Krste Frankopana 7 43000 Bjelovar Bilogorska 47 43293 Veliki Zdenci Trg kralja Tomislava 1 43500 Daruvar Kolodvorska 23 43280 Garešnica Moslavačka bb 43500 Daruvar Kuhačeva 22 43000 Bjelovar Pakračka ulica 10


94 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51 2.934 EKOS d.o.o.

30.085.958

191.191

52 2.972 POLJODAR TIM d.o.o.

29.795.067

4.071.216

28

53 2.974 BRESTOVAC - Pilana d.o.o.

29.765.982

28.054

135

54 3.000 BAŠIĆ - MONTAŽA I TRGOVINA d.o.o.

29.534.559

0

29

55 3.026 AS - AGRO d.o.o.

29.145.842

845.751

33

56 3.087 DALIT-CT d.o.o.

28.493.302

0

7

57 3.099 DRVOGRAĐENJE d.o.o. - ’u stečaju’

28.376.143

0

112

58 3.121 SET d.o.o.

28.143.001

2.711.599

24

59 3.139 SAB d.o.o.

27.942.051

1.608.155

41

60 3.232 LJEKARNA KUNA

26.921.489

1.764.276

10

61 3.552 SAM CRO d.o.o.

24.023.357

2.766.888

11

62 3.555 CEMAL d.o.o.

24.008.320

1.583.602

2

63 3.568 VIDIK d.o.o.

23.904.171

1.839.524

35

64 3.706 SIROVINA-TRGOPRERADA d.o.o.

22.919.367

505.460

67

65 3.774 ŽARKOVO d.o.o.

22.518.276

2.278.501

30

66 3.809 SILOSI GAREŠNICA d.o.o.

22.316.876

534.375

9

67 3.818 SEDLIĆ d.o.o.

22.258.095

480.496

11

68 3.885 LJEKARNA BJELOVAR

21.720.310

34.584

25

69 3.891 BOMI-max d.o.o.

21.710.463

1.777.934

7

70 3.959 DARUVARSKA PIVOVARA D.O.O. u stečaju

21.266.070

0

80

71 4.139 TORA d.o.o.

20.202.541

218.596

3

72 4.203 TERMOSAN d.o.o.

19.819.189

0

27

73 4.339 CORMO d.o.o.

19.105.909

0

48

74 4.382 METALPRODUKT d.d.

18.865.484

0

69

75 4.386 AGRA-INVEST d.o.o.

18.857.738

20.119

13

76 4.393 IRIDA d.o.o.

18.820.052

193.855

140

77 4.562 VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o.

18.038.201

597.716

55

78 4.570 GAŠPAR d.o.o.

17.996.989

0

14

79 4.624 STIPEX-MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

17.720.303

254.401

5

80 4.685 ROTOR d.o.o.

17.454.710

2.367.011

43

81 4.689 TERMOPLIN d.o.o.

17.435.322

956.155

29

82 4.776 PNP d.o.o.

17.098.397

314.126

14

83 4.837 AGROMEHANIKA d.o.o.

16.840.978

579.494

8

84 4.869 KOMUNALAC d.o.o.

16.658.950

56.487

66

85 4.879 DRVODJELAC d.o.o.

16.616.987

829.088

10

86 4.886 ZAŠTITAR - SUČIĆ d.o.o.

16.599.367

70.004

282

87 4.903 POLJOMES d.o.o.

16.508.459

124.971

10

88 4.928 GRADSKA PEKARA d.o.o.

16.404.871

1.706

77

89 5.002 KRISTAL d.o.o.

16.181.533

125.341

32

90 5.141 EPEHA d.o.o.

15.582.006

0

71

91 5.193 STIMO d.o.o.

15.377.579

102.202

21

92 5.210 SVINJOGOJSKA FARMA ROVIŠĆE d.o.o.

15.312.317

0

19

93 5.296 AGROBREZA d.o.o.

15.021.956

37.906

0

94 5.384 KOMUNALIJE d.o.o.

14.740.175

16.525

58

95 5.474 MILKI d.o.o.

14.437.216

1.790.465

2

96 5.489 LJEKARNA JASNA NEZIRI

14.389.047

393.031

16

97 5.520 PARKETI SABLJO d.o.o.

14.274.011

655.945

32

98 5.539 PENIĆ TEXTIL EXPORT-IMPORT d.o.o.

14.192.797

7.778

140

99 5.570 ČESMA-USLUGE d.o.o.

14.088.855

585.810

53

14.016.775

134.001

11

100 5.588 LJEVAONICA PRODUKT d.o.o.

49

djelatnost

adresa

43000 Bjelovar Trgovina na veliko ostacima i otpacima odvojak Petra Biškupa Vene 1 43500 Daruvar Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Josipa Jelačića 77 43280 Garešnica Piljenje i blanjanje drva Brestovačka ulica 33 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 43000 Bjelovar prodavaonicama Milke Trnine 14 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava43000 Bjelovar onicama Istarska 42 43500 Daruvar Lijevanje željeza Stjepana Radića 46 43000 Bjelovar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trg Kralja Tomislava 3 43000 Bjelovar Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Pakračka ulica 3 43500 Daruvar Proizvodnja alata Podborska 1/b 43500 Daruvar Ljekarne Preradovićeva 6 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 43290 Grubišno Polje opremom Ulica Tereze Banje Bernardete 6 43541 Sirač Nespecijalizirana trgovina na veliko Ruđera Boškovića 7 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Ivana Viteza Trnskog 7 43000 Bjelovar Oporaba posebno izdvojenih materijala Bilogorska bb 43280 Garešnica Rezanje, oblikovanje i obrada kamena Petra Svačića 56 43280 Garešnica Skladištenje robe Kolodvorska 31 43232 Berek Proizvodnja pripremljene stočne hrane Berek 171 43000 Bjelovar Nema podataka Petra Preradovića 4 43000 Bjelovar Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima J.J.Strosmayera 4 43500 Daruvar Proizvodnja piva Reljkovićeva 2 43284 Garešnički Brestovac Uzgoj ostalih goveda i bivola Brestovačka ulica 33 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 43000 Bjelovar opremom za vodovod i grijanje Letičani 39 43000 Bjelovar Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Lepirac 1 43227 Šandrovac Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Bjelovarska 32 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko J.Haulika 25 43500 Daruvar Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki Petra Zrinskog 34 43000 Bjelovar Veterinarske djelatnosti Slavonska cesta 4 43000 Bjelovar Proizvodnja pripremljene stočne hrane Bilogorska 41 43271 Velika Pisanica Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima Logorska 4 43000 Bjelovar Elektroinstalacijski radovi Ulica hrvatskog proljeća 10 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 43000 Bjelovar grijanje i klimatizaciju Ulica hrvatskog proljeća 6 43280 Garešnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Martina Humljana 17 43000 Bjelovar Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom Ulica Krste Frankopana 64 43280 Garešnica Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Mate Lovraka bb Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 43000 Bjelovar pletarskih materijala Trg Hrvatskog sokola 8 43000 Bjelovar Djelatnosti privatne zaštite Preradovićeva bb 43212 Rovišće Trgovina na veliko živom stokom Stjepana Radića 9 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 43000 Bjelovar i kolača Slavonska cesta 3 43000 Brezovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Ružinovačka 2 10000 Zagreb Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija Koranska 2 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Ulica hrvatskog proljeća 8 43212 Rovišće Uzgoj svinja Bilogorska ulica bb 43290 Dapčevački Brđani Mješovita proizvodnja Dapčevački Brđani 45 43240 Čazma Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Svetog Andrije 14 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Pere Biškupa 47 43280 Garešnica Ljekarne Vladimira Nazora 4 43212 Rovišće Postavljanje podnih i zidnih obloga N.Š. Zrinskog 43 43280 Garešnica Proizvodnja rublja Moslavačka bb 43000 Bjelovar Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Slavonska cesta 17 43293 Mali Zdenci Lijevanje željeza A. Mihanovića 76


95

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 5.618 AUTO KUĆA CUPAN d.o.o.

13.921.997

372.919

102 5.691 INTER-PROMET d.o.o.

13.718.746

7.431.745

14

103 5.769 MPD d.d.

13.479.621

215.587

88

104 5.835 M.V-MERIT d.o.o.

13.287.108

344.733

30

105 5.865 PRERADA d.d.

13.178.875

0

54

106 5.957 IMAGE ENTER d.o.o.

12.935.983

1.104.264

8

107 6.026 BEK-PROMET d.o.o.

12.751.982

0

35

108 6.031 ČESMA-FURNIR d.d. - “u stečaju”

12.745.751

0

32

109 6.035 DALIT TVORNICA POSTROJENJA I UREĐAJA d.o.o.

12.736.971

54.692

91

110 6.045 CROTAL d.o.o.

12.702.133

1.141.277

24

111 6.078 RECIKLAŽA-PRERADA-METALI d.o.o.

12.601.934

141.007

1

112 6.096 MOLNAR TRAVEL d.o.o.

12.554.862

73.327

17

113 6.118 ULMUS d.o.o.

12.501.978

109.161

26

114 6.134 VESNA d.o.o.

12.450.485

61.194

202

115 6.146 AKUSTIK-GRAĐENJE d.o.o.

12.407.910

25.084

62

116 6.170 IKOMA-PLIN d.o.o.

12.305.574

67.159

33

117 6.196 INTERCAL d.o.o.

12.230.647

11.000.672

0

118 6.200 JILK d.o.o.

12.198.834

701.103

17

119 6.297 AKTOMA d.o.o.

12.042.783

155.049

6

120 6.506 ZM-METAL d.o.o.

11.619.134

143.190

43

121 6.542 AUTO KOTRBA d.o.o.

11.519.531

65.542

8

122 6.720 ISABELA d.o.o.

11.143.166

17.550

98

123 6.748 DAPROM d.o.o.

11.074.557

145.435

7

124 6.768 HARD-JURA d.o.o.

11.031.390

895.215

13

125 6.952 MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.

10.621.430

579.953

14

126 6.961 FADLJEVIĆ d.o.o.

10.597.323

343.898

19

127 7.043 CONER d.o.o.

10.431.019

61.128

49

128 7.073 BRESTOVAC d.d.

10.354.320

4.669

78

129 7.127 RIBNJAK 1961 d.o.o.

10.238.644

577.009

20

130 7.229 KAPELIČANKA d.o.o.

10.045.185

20.394

12

131 7.230 MESAROV d.o.o.

6

10.043.892

125

4

132 7.338 HRASTOVČANKA d.o.o.

9.867.038

3.390

144

133 7.382 ŽITKOVIĆ d.o.o.

9.807.153

38.937

25

134 7.406 PANETA d.o.o.

9.768.649

419.278

8

135 7.588 OŠKERA d.o.o.

9.419.657

196.528

23

136 7.682 RIBA d.d.

9.264.530

14.335

29

137 7.684 GRGIĆ d.o.o.

9.262.239

430.314

36

138 7.727 GARSTIL-DI d.o.o.

9.191.915

0

8

139 7.758 STREK METALI d.o.o.

9.148.785

394.406

21

140 7.783 NOVI STAN d.o.o.

9.114.482

133.800

25

141 7.909 GAREŠĆANKA d.o.o.

8.900.883

1.743

24

142 7.941 SIMA-AGRO d.o.o.

8.847.434

64.495

5

143 7.992 AZELIJA IT d.o.o.

8.777.758

52.061

16

144 8.045 INFORMATIVNI CENTAR d.o.o.

8.710.782

1.557.103

33

145 8.064 PRODANIĆ d.o.o.

8.694.585

109.204

12

146 8.066 BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

8.691.548

24.935

13

147 8.104 ADI PRODUKT d.o.o.

8.639.073

79.419

6

148 8.319 DIVING d.o.o.

8.351.003

455.794

6

149 8.345 AGROPOLJE d.o.o.

8.309.387

28.323

0

150 8.354 ABN-TRGOVINA d.o.o.

8.294.045

62.172

7

djelatnost

adresa

43211 Predavac Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Stjepana Radića 15 43541 Sirač Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n. Tomislavova 95 43500 Daruvar Proizvodnja ostalih crpki i kompresora Petra Preradovića 73 43000 Bjelovar Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Augusta Šenoe 11 43000 Bjelovar Proizvodnja pripremljene stočne hrane Mihanovićeva 10 43000 Bjelovar Popravak računala i periferne opreme Šarengradska 7 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43000 Bjelovar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Vladimira Nazora 2 43000 Bjelovar Nema podataka Slavonska cesta 17 43500 Daruvar Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Stjepana Radića 46 43000 Bjelovar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Stanka Hondla 9 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Egidija Bulešića 4 43000 Bjelovar Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Križevačka Cesta 17 43000 Bjelovar Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata V. Frajtića 6 43500 Daruvar Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće Matije Gupca 12 43500 Batinjani Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Batinjani 198a Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 43000 Bjelovar grijanje i klimatizaciju Miroslava Krleže 164 43541 Sirač Proizvodnja vapna i gipsa Stjepana Radića 122 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Velike Sredice 133 43500 Daruvar Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Trg kralja Petra Krešimira IV 10 43284 Hercegovac Proizvodnja ostalih slavina i ventila Radnička cesta 3 43500 Daruvar Održavanje i popravak motornih vozila Domobranska 1 43290 Grubišno Polje Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće Kralja Zvonimira 75 43500 Daruvar Trgovina na veliko pićima Matije Gupca 65 43000 Bjelovar Računalno programiranje Josipa Jelačića 10a Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava43000 Bjelovar onicama Krste Frankopana 38 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43285 Velika Trnovitica hranom, pićima i duhanskim proizvodima Nova Plošćica 114 43000 Bjelovar Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje T. G. Masaryka 9 43280 Garešnica Proizvodnja ostalog namještaja Brestovačka 33 43245 Gornji Draganec Slatkovodna akvakultura Sišćani bb 43280 Garešnica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kapelica 81 43000 Bjelovar Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima Ulica Ivana Gregurića 1 43280 Garešnica Proizvodnja rublja Hrastovac, Trg Ante Starčevića 1 43541 Sirač Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Tomislavova 42/b 43000 Bjelovar Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Križevačka Cesta 33 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 43212 Rovišće i kolača Stjepana Radića 3 43283 Kaniška Iva Slatkovodna akvakultura Kaniška Iva bb Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 43000 Bjelovar i kolača Krste Frankopana 41 43280 Garešnica Piljenje i blanjanje drva Matije Gupca 80 43505 Daruvarski Brestovac Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga Daruvarski Brestovac 34 43280 Garešnica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kapelica 17 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 43280 Garešnica proizvodima Kolodvorska 31a 34552 Badljevina Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Donji Sređani 47 43000 Bjelovar Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Ulica A.Kačića Miošića 12 43000 Bjelovar Izdavanje novina Trg Eugena Kvaternika bb 43280 Garešnica Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n. Moslavačka 99A 43000 Bjelovar Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. Dr. Ante Starčevića 8 43500 Daruvar Pripremni radovi na gradilištu Podborje 8 43240 Čazma Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Svetog Andrije 50 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, 43290 Lončarica brodovima i zrakoplovima Lončarica 23 43284 Hercegovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Braće Petr 3


96 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

adresa

20.728

38

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

8.026.367

5.272

35

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

7.917.676

107.593

8

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

154 8.641 GLM d.o.o.

7.910.972

26.318

9

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

155 8.715 VEMA PROMET d.o.o.

7.815.546

10.945

7

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

156 8.967 GRAĐENJE K.I.N.D. d.o.o.

7.516.507

445.296

0

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

43240 Čazma Kralja Tomislava 10b 43000 Bjelovar Borisa Papandopula 14 43500 Daruvar Josipa Jelačića 87a 43000 Bjelovar Novoseljani 2 43000 Bjelovar Petra Zrinskog 14 43280 Garešnica Kapelica 17

157 8.974 AUTO SPAS d.o.o.

7.505.529

779.214

10

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

43000 Bjel

158 9.062 PAJDO d.o.o.

7.393.390

385.853

17

Cestovni prijevoz robe

159 9.172 TILIAEXPORT d.o.o.

7.286.692

19.467

30

160 9.199 PLODOVI ZEMLJE d.o.o.

7.263.656

105.408

3

161 9.279 CROATIA PROTEKT d.o.o.

7.166.040

12.056

14

162 9.290 KOMUNALAC d.o.o.

7.153.807

0

43

163 9.375 DSG d.o.o.

7.041.072

711.084

16

164 9.379 HEPI d.o.o.

7.033.270

34.066

13

165 9.413 GENERAL LINIJA d.o.o.

7.005.869

0

12

166 9.424 IMEX-BJELOVAR d.o.o.

6.999.789

0

5

167 9.544 TERMOMETAL d.o.o.

6.871.654

273.296

10

168 9.548 ANJA d.o.o.

6.869.919

52.549

4

169 9.652 ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

6.773.201

39.149

28

170 9.680 DARTEKS d.o.o.

6.750.164

604.459

93

171 9.717 KONES-BI d.o.o.

6.715.557

509.457

7

172 9.738 MOUNT TRADE d.o.o.

6.697.942

400.344

6

173 9.925 VALENTIĆ-PROMET d.o.o.

6.490.953

0

21

174 9.963 COLOR TEHNA d.o.o.

6.453.146

53.379

6

175 10.003 ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.

6.412.701

198.159

38

176 10.156 MAHAGONI d.o.o.

6.271.120

0

27

177 10.169 RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d.

6.260.005

470.896

32

178 10.281 DEKOR d.o.o.

6.163.582

148.422

25

179 10.360 VET CONSULTING d.o.o.

6.107.648

1.072.950

4

180 10.759 IVATOM d.o.o.

5.768.758

9.168

17

181 10.774 BAHNJIK d.o.o.

5.754.017

47.882

14

182 10.832 BONUS GRUPA d.o.o.

5.713.824

113.670

30

183 10.843 MAXIMAL d.o.o.

5.701.858

31.086

12

184 10.860 LIPAK d.o.o.

5.688.700

83.528

7

185 10.890 STANKO d.o.o.

5.672.654

296.530

35

186 10.927 NIKOPEK d.o.o.

5.638.267

373.278

3

187 10.934 AAKS d.o.o.

5.634.528

1.860.261

6

188 10.936 BEL-BAU d.o.o.

5.633.172

277.546

24

189 10.996 JAKOVIĆ GRADNJA d.o.o.

5.590.519

28.665

24

190 11.120 MANON d.o.o.

5.503.038

21.511

16

191 11.170 BIK d.o.o.

5.469.198

13.323

6

192 11.211 RAK d.o.o.

5.437.545

95.259

16

193 11.219 ONIKS d.o.o.

5.435.030

165.145

28

194 11.345 TOMING d.o.o.

5.348.377

41.473

17

195 11.371 ABRAKADABRA integrirane komunikacije d.o.o.

5.331.277

306.258

11

196 11.376 CROGRAD d.o.o.

5.324.263

780.872

11

197 11.394 VAGOVINA-PROIZVODNJA d.o.o.

5.308.445

63.791

11

198 11.441 BUŽAK d.o.o.

5.283.648

577.836

5

199 11.468 INTERPRODIZAJN d.o.o.

5.254.723

404.117

1

200 11.646 LEONARDA d.o.o.

5.138.132

258.083

46

151 8.394 GOMCOM GRADITELJSTVO d.o.o.

8.234.111

152 8.540 PROSTOR d.o.o. 153 8.636 CHARVAT d.o.o.

43000 Bjelovar Vinkovačka 11 43280 Garešnica Piljenje i blanjanje drva Mali Pašijan 17 43280 Garešnica Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Ulica Bana Jelačića 143 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje 43280 Garešnica vanjskih guma Kolodvorska 35 43290 Grubišno Polje Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Terezije Bernadete Banje 28 43000 Bjelovar Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica Augusta Šenoe 29B 43500 Daruvar Cestovni prijevoz robe Vrlika 42B 43290 Grubišno Polje Cestovni prijevoz robe 77. Bataljona 19 43000 Bjelovar Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Đurđevačka cesta 117 43280 Garešnica Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Đurđice Rijetković 11 43280 Garešnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Mate Lovraka 5 43000 Bjelovar Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Ferde Rusana 21 43500 Daruvar Proizvodnja ostale vanjske odjeće Josipa Jelačića 104 43280 Garešnica Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Veliki Pašijan 67 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 43280 Garešnica proizvodima Trg Hrvatskih Branitelja 8 43246 Štefanje Nespecijalizirana trgovina na veliko Staro Štefanje 127 43290 Grubišno Polje Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Kolodvorska bb 43240 Čazma Osnovno čišćenje zgrada Milana Novačića 73 43000 Bjelovar Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva Patkovac 83 43505 Končanica Slatkovodna akvakultura Končanica 488 43000 Bjelovar Soboslikarski i staklarski radovi Milana Šuflaya 25b 43500 Daruvar Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Matije Gupca 42 43280 Garešnica Ostala prerađivačka industrija, d. n. Matije Gupca 42 43500 Daruvar Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Petra Preradovića 39 43000 Bjelovar Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Ljudevita Gaja 3 43000 Bjelovar Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Miroslava Krleže 97 43280 Garešnica Cestovni prijevoz robe Kajgana 46 43000 Bjelovar Djelatnosti privatne zaštite Vinka Dvoržaka 22 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 43203 Kapela proizvodima Stari Skucani 42 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43280 Garešnica hranom, pićima i duhanskim proizvodima Graničarska 118 43000 Bjelovar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Viktora Bubnja 37 43211 Predavac Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Stjepana Radića 79 43240 Čazma Nespecijalizirana trgovina na veliko Suhaja 75 43240 Čazma Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Grabovnica bb 43000 Bjelovar Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Staroplavnička 81 43245 Gornji Draganec Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Gornji Draganec 143a 43271 Velika Pisanica Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Hrvatske Republike 112 10000 Zagreb Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Metalčeva 5/VIII Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 43280 Garešnica prodavaonicama Slavka Kolara 3 43245 VAGOVINA Prerada i konzerviranje mesa Vagovina 2 43246 Štefanje Trgovina na veliko živom stokom Staro Štefanje 44 43240 Čazma Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore Milana Novačića 11 43500 Daruvar Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće Nikole Šubića Zrinskog 26


97

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 11.734 DALIT CORP. d.d.

5.089.651

0

0

202 11.773 VETERINARSKA STANICA d.o.o.

5.061.617

192.165

17

203 11.917 KOVING d.o.o.

4.972.843

189.387

7

204 11.975 IDAS d.o.o.

4.932.797

202.924

14

205 12.022 SAMPLAST d.o.o.

4.907.619

101.524

24

206 12.060 SEBASTIJAN d.o.o.

4.889.351

234.332

8

207 12.067 TURIST d.d.

4.887.685

262.729

18

208 12.130 ING LABO COMMERCE d.o.o.

4.848.404

6.697

7

209 12.184 VETERINARSKA STANICA DARUVAR d.o.o.

4.816.506

39.409

15

210 12.185 GROSIP d.o.o.

4.815.974

51.442

2

211 12.214 TEHNOTRADE d.o.o.

4.796.189

440.847

4

212 12.251 INBO-BUJE d.o.o.

4.777.196

0

2

213 12.311 HERCTRADE d.o.o.

4.736.728

164.238

28

214 12.343 KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.

4.718.318

477.210

12

215 12.367 EKODRVO d.o.o.

4.701.952

59.053

8

216 12.464 REMUŠ d.o.o.

4.650.440

50.025

11

217 12.582 DAING d.o.o.

4.587.432

451.242

16

218 12.596 ELKOM d.o.o.

4.581.509

76.773

72

219 12.620 SIROVINA PROMET d.o.o.

4.569.272

179.510

10

220 12.631 VEDRIŠ d.o.o.

4.564.226

167.088

4

221 12.838 MARENA d.o.o.

4.455.622

4.507

6

222 12.859 ELECTROSIL d.o.o.

4.445.332

3.871

5

223 12.967 RATARSTVO d.o.o.

4.387.329

81.035

28

224 13.000 CARLON GINO d.o.o.

4.368.196

18.879

0

225 13.052 MAPEK d.o.o.

4.341.951

57.041

15

226 13.147 MATKOM d.o.o.

4.291.557

34.126

9

227 13.208 SPEKTRA d.o.o.

4.262.334

44.533

9

228 13.210 TAKAČ d.o.o.

4.261.554

48.033

6

229 13.255 IRKA PROMET d.o.o.

4.232.999

294.928

6

230 13.284 VEPIS d.o.o.

4.215.704

0

8

231 13.399 INTER-TEKSTIL d.o.o.

4.162.763

50.005

10

232 13.446 LUŽNJAK d.o.o.

4.141.341

127.635

2

233 13.554 VACOM d.o.o.

4.086.991

125.696

6

234 13.625 NOVOLINE DARUVAR d.o.o.

4.056.861

654.720

3

235 13.759 BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o.

3.993.148

113.905

8

236 13.765 BELOVIĆ-COMMERCE d.o.o.

3.989.881

61.685

2

237 13.775 GRADITELJSTVO d.o.o.

3.986.350

0

32

238 13.778 L.M.-TRGOVINA d.o.o.

3.985.876

31.932

9

239 13.786 DRVOCENTAR d.o.o.

3.982.768

53.431

6

240 13.868 P.S.P. d.o.o.

3.945.180

0

10

241 14.025 BJELOVAR ŠPED d.o.o.

3.878.685

884.946

5

242 14.067 VETERINARSKA STANICA ČAZMA d.o.o.

3.857.199

352.638

11

243 14.092 AZELIJA BJELOVAR d.o.o.

3.847.348

510.480

16

244 14.142 KOTARSKI d.o.o.

3.827.203

73.026

6

245 14.152 LALIĆ d.o.o.

3.823.200

9.713

6

246 14.158 D-M GRAĐENJE d.o.o.

3.821.001

174.048

9

247 14.303 RIZMAN d.o.o.

3.762.620

56.062

3

248 14.518 ČVOR d.o.o.

3.666.077

36.378

7

249 14.592 INTERIJERI SABLJO d.o.o.

3.635.816

19.199

13

250 14.614 EUROGUM d.o.o.

3.627.463

84.085

11

djelatnost

adresa

43500 Daruvar Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Stjepana Radića 46 43280 Garešnica Veterinarske djelatnosti Bana Jelačića 30 43270 Veliki Grđevac Piljenje i blanjanje drva Kralja Tomislava 3 43280 Garešnica Proizvodnja vrata i prozora od metala Kapelica 47 43240 Čazma Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Moslavačka 13 43290 Grubišno Polje Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime Ivana Nepomuka Jeneršića bb 43000 Bjelovar Hoteli i sličan smještaj Vatroslava Lisinskog 2 43000 Bjelovar Trgovina na veliko ostacima i otpacima Srijemska 3 43500 Daruvar Veterinarske djelatnosti Petra Preradovića 102 43000 Bjelovar Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima J.J.Strossmayera 4 43500 Daruvar Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Ivana Gorana Kovačića 9 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 43000 Bjelovar opremom Matice hrvatske 1b Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 43252 Prgomelje opremom Prgomelje 12 43500 Daruvar Veterinarske djelatnosti Petra Štefanovića 6 43212 Rovišće Piljenje i blanjanje drva Tuk 1 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Jurja Haulika 24 43500 Daruvar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ivana Zajca 5 43240 Čazma Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije Franje Vidovića 83 43280 Garešnica Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada Petra Svačića 40A 43000 Bjelovar Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha Tina Ujevića 15 43280 Garešnica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ciglenica BB Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijalizira- 43000 Bjelovar nim prodavaonicama Demetrova 7 43000 Bjelovar Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Matice Hrvatske 4/I Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 43000 Bjelovar opremom Franje Kuhača 14 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 43284 Hercegovac i kolača Moslavačka 153 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim 43500 Daruvar prodavaonicama Gundulićeva 74 43293 Veliki Zdenci Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica Antuna Mihanovića 85 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 43500 Daruvar proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Matije Gupca 23 43000 Bjelovar Cestovni prijevoz robe Bilogorska 33 43271 Velika Pisanica Piljenje i blanjanje drva Hrvatskih Mučenika 156 43000 Bjelovar Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Matice Hrvatske bb Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 43000 Bjelovar opremom Novoseljanska 67 43500 Daruvar Proizvodnja računala i periferne opreme Petra Svačića 20 43500 Gornji Daruvar Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Podborska 4/A 43000 Bjelovar Proizvodnja računala i periferne opreme Krste Frankopana 10 43270 Veliki Grđevac Mješovita proizvodnja Ulica Kralja Tomislava 84 43280 Garešnica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Matije Gupca 18 43273 Bulinac Nespecijalizirana trgovina na veliko Bulinac 10 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 43000 Bjelovar proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Ruđera Boškovića 35 43211 Predavac Nespecijalizirana trgovina na veliko 29. rujna 13 43000 Bjelovar Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Vukovarska bb 43240 Čazma Veterinarske djelatnosti Milana Novačića 44 43000 Bjelovar Računalno programiranje Petra Preradovića 0II 43505 Končanica Prerada i konzerviranje mesa Končanica 308 43233 Trnovitički Popovac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Trnovitički Popovac 78 43240 Čazma Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Moslavačka 26 43293 Veliki Zdenci Nespecijalizirana trgovina na veliko Antuna Mihanovića 48/a 43000 Bjelovar Ostalo tiskanje Matice hrvatske 24 43000 Bjelovar Postavljanje podnih i zidnih obloga Krste Frankopana 32B 43272 Nova Rača Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. Ulica Ljeskova 30


98 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 14.619 FENOR-NINO d.o.o.

3.626.047

252 14.762 CENTAR VEGA 2000 d.o.o.

3.569.525

3.058

5

253 14.861 ŠUMAR d.o.o.

3.530.092

376.421

13

254 14.899 MINIGO d.o.o.

3.514.170

33.599

4

255 14.929 ILIRIK d.o.o.

3.504.328

14.423

8

256 14.999 ZAŠTITNA RADIONICA ARBOR VITAE d.o.o.

3.477.728

14.610

54

257 15.046 CORMORAN d.o.o.

3.462.772

132.658

8

258 15.055 AGROTEHNA d.o.o.

3.460.490

0

2

259 15.086 GLASSL d.o.o.

3.449.767

4.184

5

260 15.090 GRAĐAPROMET d.o.o.

3.447.648

119.119

13

261 15.226 BOLERO d.o.o.

3.393.585

477.904

4

262 15.228 PRANJIĆ d.o.o.

3.393.225

51.901

2

263 15.382 MILČIĆ d.o.o.

3.345.523

35.440

6

264 15.465 KLIKOM d.o.o.

3.315.226

58.351

10

265 15.474 POSAVAC - PROZORI I VRATA d.o.o.

3.312.677

7.265

7

266 15.494 METRA d.o.o.

3.306.483

857.248

12

267 15.551 SIOP d.o.o.

3.289.888

67.430

12

268 15.664 BILODOM d.o.o.

3.252.879

10.603

11

269 15.715 COOLING d.o.o.

3.239.364

612.137

4

270 15.897 ŽAGAR zdravstvena njega u kući

3.176.333

229.062

30

271 16.009 POLJOPOGON d.o.o.

3.141.660

0

10

272 16.021 SAMBI d.o.o.

3.138.066

120.902

2

273 16.070 RADINOST d.o.o.

3.122.070

97.746

7

274 16.285 VETCO d.o.o.

3.051.716

0

3

275 16.287 AHAC d.o.o.

3.051.496

83.988

6

276 16.455 SISTEM SECURITAS d.o.o.

2.996.327

321.345

31

277 16.711 BBS d.o.o.

2.919.022

27.922

22

278 16.753 GOTTSTEIN d.o.o.

2.905.805

89.781

4

279 16.998 PRIMA TEHNIČAR d.o.o.

2.831.870

135.612

12

280 17.013 ERVOJIĆ d.o.o.

2.828.133

267.442

2

281 17.106 MEDIA CENTAR d.o.o.

2.801.118

198.948

1

282 17.121 AGRARIA d.o.o.

2.793.744

95.710

10

283 17.132 KVATERNIK d.o.o.

2.790.039

0

4

284 17.162 PRERADA-PROMET d.o.o.

2.779.548

0

1

285 17.185 SABCOMMERCE d.o.o.

2.774.172

5.353

3

286 17.241 MIRTA d.o.o.

2.755.253

110.838

6

287 17.345 KEMOBOJA-BJELOVAR d.o.o.

2.729.198

2.806

7

288 17.418 HERBA d.o.o.

2.705.883

34.547

7

289 17.424 GOLUBICA d.o.o.

2.705.074

14.318

9

290 17.425 ROJC d.o.o.

2.703.912

75.010

3

291 17.447 ROTO-PRINT d.o.o.

2.698.148

189.667

3

292 17.470 HRAST d.o.o.

2.689.202

19.587

13

293 17.506 DALIT LJEVAONICA ŽELJEZA d.o.o.

2.680.786

0

131

294 17.512 VIK IVERALI d.o.o.

2.680.130

17.937

11

295 17.561 MOSLAVKA d.o.o.

2.670.173

343.025

0

296 17.574 ALSTEM d.o.o.

2.667.379

103.920

3

297 17.588 MINOR d.o.o.

2.664.408

57.010

4

298 17.691 MIKAC d.o.o.

2.635.647

123.227

6

299 17.766 POLIKLINIKA ARCADIA

2.615.654

106.789

6

300 17.790 DALIT-TRADE d.o.o.

2.611.375

0

36

0

27

djelatnost

adresa

43272 Nova Rača Proizvodnja zakovica i vijčane robe Dr. Mateja Piškorića 3 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijalizira- 43500 Daruvar nim prodavaonicama Trg kralja Tomislava 4 Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih 43000 Bjelovar flaširanih voda P. Preradovića 1 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijalizira- 43000 Bjelovar nim prodavaonicama Gundulićeva 14 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 43500 Daruvar uzetim u zakup (leasing) Preradovićeva 6 43541 Sirač Piljenje i blanjanje drva Stjepana Radića 74 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 43293 Veliki Zdenci i kolača Ilovska 9 43505 Končanica Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Končanica 445A Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43000 Bjelovar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Kupinovac 8 43541 Sirač Piljenje i blanjanje drva Branimirova 34 43000 Bjelovar Specijalizirane dizajnerske djelatnosti Andrije Hebranga 81 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava43285 Velika Trnovitica onicama Nova Ploščica 134 43240 Čazma Nespecijalizirana trgovina na veliko Milaševac 93 43000 Bjelovar Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Đurđevačka 58 43000 Bjelovar Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Osječka ulica 71A 43000 Bjelovar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ferde Rusana 2A 43000 Bjelovar Proizvodnja ostalih slavina i ventila Ivana Gregurića 24 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za 43226 Veliko Trojstvo građevinarstvo Dominkovica 8 43000 Bjelovar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Strossmayerova 4 43000 Bjelovar Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Stipe Javora 11 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 43227 Šandrovac hranom Bjelovarska 32 Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih 43000 Bjelovar flaširanih voda Bilogorska bb 43000 Bjelovar Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha Dr. M. Šufflaya 10 A Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava43500 Daruvar onicama Kolodvorska 4 43290 Grubišno Polje Nespecijalizirana trgovina na veliko Andrije Hebranga 3 43000 Bjelovar Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. Josipa Šuteja 4 43000 Bjelovar Proizvodnja radne odjeće Krste Špoljara 8 43290 Grubišno Polje Proizvodnja ostale vanjske odjeće Kralja Zvonimira 5 43290 Grubišno Polje Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. I. Nepomuka Jemeršića 37A 43273 Bulinac Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Bulinac 46 43000 Bjelovar Emitiranje radijskog programa Andrije Mohorovičića 47 43000 Bjelovar Uzgoj ostalih goveda i bivola Veliko Korenovo 72 43203 Kapela Trgovina na veliko živom stokom Sv. Florijana 1 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 43000 Bjelovar hranom Mihanovićeva 10 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Velike Sredice 90 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 43000 Bjelovar opremom J.Runjanina 42 43000 Bjelovar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Augusta Šenoe 17 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava43000 Bjelovar onicama Ivana Gundulića 1/A 43000 Bjelovar Trgovina na veliko tekstilom Novoseljanska 7/a 43290 Grubišno Polje Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 77. Sam.Bataljuna ZNG 24a 43000 Bjelovar Proizvodnja uredskog materijala od papira Josipa Pupačića 6 43202 Zrinski Topolovac Piljenje i blanjanje drva Zrinski Topolovac bb 43500 Daruvar Lijevanje željeza Stjepana Radića 46 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 43000 Bjelovar proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Joze Kljakovića 9/D Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 43000 Bjelovar opremom za vodovod i grijanje Matice hrvatske 6/I 43000 Bjelovar Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom Osječka 118 43272 Nova Rača Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Dr. Mateja Piškorića 1/1 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Blajburških žrtava 14 43500 Daruvar Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Strma Ulica 16 43500 Daruvar Nespecijalizirana trgovina na veliko Stjepana Radića 46


99

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 17.827 DATA LINK d.o.o.

2.599.247

302 17.908 GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.

2.583.307

7.690

7

303 17.916 GEOMAKS d.o.o.

2.582.045

277.955

12

304 17.953 MINI-PAK d.o.o.

2.573.184

159.237

5

305 17.958 L & D Soft d.o.o.

2.572.738

222.436

7

306 17.963 ČESMA-SP d.o.o.

2.571.669

0

180

307 17.996 PANEA d.o.o.

2.564.015

10.246

6

308 18.099 BS PROMET d.o.o.

2.539.239

15.924

9

309 18.501 ENERGOPAK d.o.o.

2.446.662

144.463

1

310 18.506 PJEVALO d.o.o.

2.444.666

68.442

2

311 18.537 BIPS d.o.o.

2.438.339

381.046

3

312 18.558 MARETA d.o.o.

2.432.007

3.248

2

313 18.585 AKKU-START d.o.o.

2.424.623

38.030

4

314 18.626 ĐURO d.o.o.

2.416.054

16.287

1

315 18.835 ELVAJ d.o.o.

2.364.983

1.468

10

316 18.856 FENDI d.o.o.

2.361.655

28.168

11

317 18.865 MARI-BIRO d.o.o.

2.359.949

0

3

318 18.925 AGRO-STOP d.o.o.

2.345.302

0

5

319 18.945 KONTINENTAL d.o.o.

2.340.178

95.854

13

320 18.958 ŽICA-ŽALAC d.o.o.

2.335.466

16.666

2

321 19.022 ŽDRAL KOMERC d.o.o.

2.324.756

996

9

322 19.080 OPTOKONTAKT d.o.o.

2.309.728

301.395

5

323 19.096 POPOVIĆ-GRANITI d.o.o.

2.306.801

39.955

7

324 19.194 INSTALUX d.o.o.

2.284.377

24.954

12

325 19.207 TRAVAR M.B. d.o.o.

2.280.831

38.689

37

326 19.242 METALAC d.o.o.

2.273.149

17.742

4

327 19.272 CROATIAGRAF d.o.o.

2.268.194

82.395

9

328 19.321 MATAN d.o.o.

2.256.659

44.989

2

329 19.368 VETERINARSKA STANICA d.o.o.

2.247.210

57.117

8

330 19.380 MOZAIK - MEDIA d.o.o.

2.245.185

544.464

0

331 19.385 HANA d.o.o.

2.244.062

87.756

15

332 19.623 VILA GARIĆ d.o.o.

2.196.712

0

17

333 19.631 BUGOPROM d.o.o.

2.193.958

1.213

8

334 19.723 ČAZMA-TRADE d.o.o.

2.178.439

124.886

7

335 19.763 TOM GRADNJA d.o.o.

2.171.628

86.967

18

336 19.784 GOM-COM d.o.o.

2.167.975

2.590

0

337 19.789 POLIKLINIKA DR.MALETIĆ

2.167.359

67.668

8

338 19.843 AGRODOM ILE d.o.o.

2.156.647

20.638

3

339 19.971 DAST d.o.o.

2.136.218

56.280

8

340 20.041 DABAR d.o.o.

2.123.567

664

9

341 20.052 PITERIJA d.o.o.

2.121.708

97.637

18

342 20.062 DAIDA d.o.o.

2.119.404

47.714

2

343 20.093 ČAZMATRANS - TERETNI PROMET d.o.o. - ”u stečaju”

2.115.066

0

0

344 20.235 ZORA PROMET d.o.o.

2.088.983

67.917

4

345 20.396 FLAGOR d.o.o.

2.061.970

2.045

12

346 20.436 ZENKIĆ d.o.o.

2.056.625

27.536

22

347 20.555 ČIPČIĆ d.o.o.

2.037.961

0

12

348 20.561 DARUVARSKA TISKARA d.d.

2.036.894

216.829

11

349 20.654 VRTLINČICA USLUGE d.o.o.

2.019.978

47.251

6

350 20.682 L U I d.o.o.

2.015.281

1.263.936

0

135.635

7

djelatnost

adresa

43000 Bjelovar Proizvodnja računala i periferne opreme Franjevačka 11/c 43000 Bjelovar Ostale djelatnosti čišćenja Jakova Gotovca 29 43000 Bjelovar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje I. V. Trnskog 22 43280 Garešnica Ostalo tiskanje Kajgana 51 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 43290 Grubišno Polje savjetovanje N.Š.Zrinskog 6 43000 Bjelovar Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva Slavonska cesta 17 43000 Bjelovar Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu Ivana Viteza Trnskog 9/D 43000 Bjelovar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Šenoina 14 43000 Bjelovar Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Stipe Javora 14 43270 Veliki Grđevac Trgovina na veliko živom stokom Bjelovarska 48 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43000 Bjelovar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trg Eugena Kvaternika bb Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 43000 Bjelovar specijaliziranim prodavaonicama Ante Starčevića 9 43500 Daruvar Nespecijalizirana trgovina na veliko Josipa Jelačića 49 43000 Bjelovar Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom Ante Gabrića 5 43500 Daruvar Elektroinstalacijski radovi Josipa Knytla 8 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43000 Bjelovar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Augusta Šenoe 11 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Jakova Gotovca 21 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43505 Končanica hranom, pićima i duhanskim proizvodima Daruvarski Brestovac 187 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 43000 Bjelovar i kolača Matice hrvatske 2 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko I.V.Trnskog 4B Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43500 Daruvar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Stjepana Radića 14 43000 Bjelovar Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme Jurišićeva 9 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava43280 Garešnica onicama Zdenčac 15 43000 Bjelovar Elektroinstalacijski radovi B.Berse II/ 20 Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog 43000 Bjelovar bilja Mlinovac 17 43000 Bjelovar Proizvodnja alata Florijana Andrašeca 8 43212 Rovišće Ostalo tiskanje Marko Križevački 50 43272 Nova Rača Uzgoj ostalih goveda i bivola Međurača 45 43290 Grubišno Polje Veterinarske djelatnosti Ivana Nepomuka Jemeršića 48 43000 Bjelovar Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Vlatka Mačeka 19 43273 Bjelovar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Antuna Mihanovića 21a 43233 Trnovitički Popovac Hoteli i sličan smještaj Podgarić 6/A Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 43290 Grubišno Polje hranom Hrvatskih branitelja 26a 43245 Gornji Draganec Piljenje i blanjanje drva Komuševac 168 43211 PODGORCI Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Podgorci 113a 43240 Čazma Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kralja Tomislava 10B 43500 Daruvar Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Trg kralja Tomislava 21 43290 Grubišno Polje Održavanje i popravak motornih vozila T.B.Banje 19 43000 Bjelovar Ostali završni građevinski radovi I. Cankara 2 43000 Bjelovar Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Mlinovac 63 Srijedska Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 43231 Srijedska 33 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43500 Daruvar hranom, pićima i duhanskim proizvodima S. S. Kranjčevića 40 43240 Čazma Nema podataka F.Vidovića bb Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 43000 Bjelovar opremom F. Rusana 15 43506 Dežanovac Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Dežanovac 257 43000 Bjelovar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ante Kovačića 34 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava43000 Bjelovar onicama Križevačka Cesta 3/b 43500 Daruvar Ostalo tiskanje Stjepana Radića 10 43240 Vrtlinska Prerada i konzerviranje mesa peradi Vrtlinska 121 43000 Bjelovar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Šetalište Dr. Ivše Lebovića 5


100 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 20.819 LINIJA d.o.o.

1.992.900

85.903

2

352 20.833 POLJODAR d.d.

1.990.575

639.047

9

353 20.843 ELMEX d.o.o.

1.989.037

112.568

7

354 20.937 AMANITA d.o.o.

1.973.898

46.066

7

355 20.955 ROBERTO-TRADE d.o.o.

1.971.476

17.899

4

356 20.982 AKOMA T.A.H. d.o.o.

1.966.502

426.181

5

357 21.165 OPTIMA d.o.o.

1.932.631

1.091.581

0

358 21.177 METAL KONSTRUKT d.o.o.

1.931.449

312.318

15

359 21.265 TENAGRA d.o.o.

1.917.405

42.948

6

360 21.458 JASEN d.o.o.

1.883.933

80.862

8

361 21.491 ZVONE d.o.o.

1.878.421

211.606

7

362 21.589 VIMJETAL d.o.o.

1.865.300

69.713

9

363 21.651 DARINA d.o.o.

1.853.373

28.048

1

364 21.794 TISKARA HORVAT d.o.o.

1.831.296

21.005

10

365 21.808 MICRONIS d.o.o.

1.829.508

33.879

1

366 21.811 MICROSTAR d.o.o.

1.828.926

8.521

11

367 21.817 MADAGO d.o.o.

1.827.382

20.054

3

368 21.835 DEGRA d.o.o.

1.825.077

16.592

10

369 21.894 DANKO PROMET d. o. o.

1.816.337

77.399

10

370 22.025 AGRO-MOTO CENTAR d.o.o.

1.795.084

6.828

4

371 22.086 KODA d.o.o.

1.785.501

28.263

7

372 22.113 HORTA d.o.o.

1.782.379

31.427

10

373 22.251 POSLOVNI PARK BJELOVAR d.o.o.

1.763.975

3.245

7

374 22.317 DAJN d.o.o.

1.754.609

170.994

12

375 22.383 GLORIA d.o.o.

1.743.612

0

0

376 22.430 METALCRAFT d.o.o.

1.737.540

71.244

8

377 22.523 ŠANDROPROM d.o.o.

1.725.173

167.239

7

378 22.578 BOMI - AGRO d.o.o.

1.716.810

0

1

379 22.614 VETERINARSKA AMBULANTA MALI ZDENCI d.o.o.

1.709.899

70.914

5

380 22.776 PROSJEKA d.o.o.

1.687.491

127.091

2

381 22.801 DARUC d.o.o.

1.684.523

0

11

382 23.192 DULE d.o.o.

1.631.265

2.367

1

383 23.273 N.Z.OCEL d.o.o.

1.618.724

60

5

384 23.420 SAN-MET d.o.o.

1.601.812

67.496

1

385 23.543 MARIJAN MARENIĆ PROMET d.o.o.

1.587.105

9.964

3

386 23.579 MEDIA MIX d.o.o.

1.581.982

0

1

387 23.580 VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS d.o.o.

1.581.798

8.303

7

388 23.599 ZIRDUM-GRAĐENJE d.o.o.

1.579.769

48.324

5

389 23.776 AQUA-TERRA d.o.o.

1.556.548

72.776

6

390 23.801 CHEN JIE d.o.o.

1.553.425

0

10

391 23.815 TISAK GAREŠNICA d.o.o.

1.551.070

75.266

3

392 23.847 MILOC d.o.o.

1.547.445

155.047

4

393 23.879 STJEPAN-OTP d.o.o.

1.544.496

2.467

4

394 23.998 K&L SPORT d.o.o.

1.530.235

4.322

5

395 24.003 ENING d.o.o.

1.529.425

89.790

7

396 24.028 ELASTIC d.o.o.

1.527.060

48.744

2

397 24.053 HUBERT KUĆA d.o.o.

1.523.152

126.749

0

398 24.116 RADIO TEREZIJA d.o.o.

1.515.032

167.628

5

399 24.261 PEKOM d.o.o.

1.499.181

0

16

400 24.265 AGROCOM d.o.o.

1.498.709

6.911

0

djelatnost

adresa

43000 Bjelovar Usluge pripreme za tisak i objavljivanje S.S.Kranjčevića 5 43500 Daruvar Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Josipa Jelačića 77 43000 Bjelovar Instaliranje industrijskih strojeva i opreme Velike Sredice 80 43000 Bjelovar Ostalo tiskanje Petra Biškupa Vene 3 43293 Veliki Zdenci Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Trg Kralja Tomislava 7 43000 Bjelovar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Miroslava Krleže 160 43000 Bjelovar Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom B.Berse Prilaz I30 43000 Bjelovar Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Ulica Krste Frankopana 22 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava43000 Bjelovar onicama Andrije Hebranga 36/A 43000 Bjelovar Piljenje i blanjanje drva J. J. Strossmayera 4 43000 Bjelovar Nema podataka Gornje Plavnice 1L 43000 Bjelovar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Miroslava Krleže 221 43500 Daruvar Uzgoj ostalih goveda i bivola Franje Kuhača 40 43000 Bjelovar Ostalo tiskanje Ivanovčanska 22A 43000 Bjelovar Proizvodnja računala i periferne opreme Trg Hrvatskih branitelja 21 43000 Bjelovar Proizvodnja računala i periferne opreme Vlahe Bukovca 29 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43500 Daruvar hranom, pićima i duhanskim proizvodima J. Jelačića 5 43000 Bjelovar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vukovarska 5 43272 Nova Rača Piljenje i blanjanje drva Međurača 206A Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 43500 Daruvar prodavaonicama Josipa Jelačića 118/a 43000 Bjelovar Popravak računala i periferne opreme Vladimira Nazora 14 DARUVAR Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 43500 Josipa Jelačića 3 43000 Bjelovar Organizacija izvedbe projekata za zgrade Trg Eugena Kvaternika 6 43000 Bjelovar Obrada i prevlačenje metala Đure Sudete 9 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 43280 Garešnica proizvodima Kralja Tomislava 8 43000 Bjelovar Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Andrije Hebranga 29 43227 Šandrovac Pripremni radovi na gradilištu Bjelovarska bb Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, 43000 Bjelovar tekstilnim sirovinama i poluproizvodima Josipa Jurja Strossmayera 4 43293 Veliki Zdenci Veterinarske djelatnosti Antuna Mihanovića 78 43212 Rovišće Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime Tuk 40 43500 Daruvar Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Trg kralja Tomislava 14a 43280 Garešnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Dišnik 25 43500 Daruvar Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Stjepana Radića 93 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 43500 Daruvar prodavaonicama Josipa Jelačića 37 43280 Garešnica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Milke Trnine 5 43000 Bjelovar Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Eugena Kvaternika bb 43270 VELIKI GRĐEVAC Veterinarske djelatnosti Bjelovarska 16 43240 Čazma Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Palančani 88 43280 Garešnica Trgovina na veliko tekstilom Tomašica 71 43000 Bjelovar Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama Petra Preradovića 7 43280 Garešnica Ostalo tiskanje A.Lustig-Dade 14 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Antuna Mihanovića 13/b Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 43212 Rovišće specijaliziranim prodavaonicama Stjepana Radića 28 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 43500 Daruvar hranom, pićima i duhanskim proizvodima TINA UJEVIĆA 8 43000 Bjelovar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Iločka 33 43500 Daruvar Nespecijalizirana trgovina na veliko Trg kralja Petra Krešimira 4/6 43274 Severin Hoteli i sličan smještaj Severin 75C 43000 Bjelovar Emitiranje radijskog programa Ulica blajburških žrtava 16 43000 Bjelovar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada LOVRE MATAČIĆA 026 43000 Bjelovar Nespecijalizirana trgovina na veliko Vidikovac 69


101

ŽUPANIJE

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

7.905

9,53

101,2

63.931

7,04

100,4

vrijednost imovine

49.077.654.511

4,90

107,4

ukupni prihod

37.329.662.239

5,46

102,7

dobit nakon oporezivanja

1.580.750.666

4,75

97,6

gubitak nakon oporezivanja

1.806.331.978

10,49

258,6

broj tvrtki br. zaposlenih

4.283

prosječna neto plaća Rijeka

3.680.612.385

investicije Izvor: Fina

106,6 5,90

86,9

Obrada podataka: HGK

Mali Lošinj

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima 5,1%

Krk

u broju poduzetnika

75,8%

prema ukupnom prihodu

62,3%

prema dobiti nakon oporezivanja

61,3%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


102

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

adresa

5

141 ELEKTROMATERIJAL d.d.

583.486.093

276.408

315

6

152 GP KRK d.d.

553.772.527

8.390.363

424

7

167 LESNINA H. d.o.o.

509.743.404

34.907.353

528

8

204 BRODOKOMERC NOVA d.o.o.

429.065.300

3.736.796

728

9

209 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d. d.

420.951.269

94.381.695

569

10

217 INOVINE d.d.

389.293.274

0

766

11

218 JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

389.204.004

24.334.480

418

12

221 LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODARSTVO d.o.o.

387.926.572

50.583.205

59

13

237 BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d.

357.964.356

0

497

14

248 RUTING d.o.o.

335.928.938

38.007.238

55

15

274 ISTRAVINO d.d.

311.418.810

12.043.496

222

16

288 FINVEST CORP d.d.

294.820.735

4.102.184

661

17

367 LUKA RIJEKA d.d.

230.270.693

2.249.751

957

18

372 AUTOTRANS d.o.o.

228.436.751

0

607

19

378 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

226.111.524

3.184.215

843

20

384 TRGOVINA KRK d.d.

221.246.313

11.934.187

203

21

401 METIS d.d.

212.994.623

18.772.770

147

22

436 3. MAJ MID d.d.

198.323.035

0

414

23

444 ADRIA OIL d.o.o.

195.382.839

224.284

44

24

462 PIK d.d.

186.794.801

3.334.250

486

25

469 MICK d.o.o.

184.887.359

1.464.901

62

26

476 ZEKIĆ d.o.o.

183.004.066

2.957.481

73

27

496 JADRANKA TRGOVINA d.o.o.

174.712.130

2.422.094

220

28

514 MAGROS d.o.o.

169.869.230

56.783

147

29

527 ACI d. d.

164.481.989

11.037.609

389

30

537 NOVI LIST d.d.

161.280.193

2.010.072

358

31

548 KD AUTOTROLEJ d. o. o.

158.798.887

0

708

32

563 G. P. P. MIKIĆ d. o. o.

156.189.093

1.454.389

249

33

577 VARGON d.o.o.

152.152.704

10.892.572

221

34

605 TIA PARTNER d.o.o.

146.226.317

3.418.353

79

35

637 JADRANKA HOTELI d.o.o.

139.381.491

2.321.773

391

36

643 DRVENJAČA d.d.

138.489.929

3.837.074

208

37

652 BITECHNIQUE d.o.o.

137.677.562

569.412

55

51000 Rijeka Ružićeva 29 51000 Rijeka Martinkovac 143B 51000 Rijeka Gradnja brodova i plutajućih objekata Liburnijska 3 51000 Rijeka Pomorski i obalni prijevoz putnika Riva 16 51000 Rijeka Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Cambierieva 13 51500 Krk Gradnja cesta i autocesta Stjepana Radića 31 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 51223 Škrljevo proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Kukuljanovo bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 51000 Rijeka hranom, pićima i duhanskim proizvodima Jelačićev trg 4 51000 Rijeka Gradnja brodova i plutajućih objekata Martinšćica bb Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim 51000 Rijeka prodavaonicama Slaviše Vajnera Čiče 12 51000 Rijeka Proizvodnja farmaceutskih pripravaka Pulac bb 51550 Mali Lošinj Pomorski i obalni prijevoz robe Privlaka bb 51262 Kraljevica Gradnja brodova i plutajućih objekata Obala kralja Tomislava 8 51000 Rijeka Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Franje Čandeka 44 51000 Rijeka Proizvodnja vina od grožđa Tome Strižića 8 51306 Čabar Proizvodnja ostalog namještaja Ivana Gorana Kovačića 24 51000 Rijeka Prekrcaj tereta Riva 1 51000 Rijeka Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Žabica 1 51410 Opatija Hoteli i sličan smještaj Maršala Tita 198 51511 Malinska Nema podataka Dubašljanska 80 51223 Škrljevo Oporaba posebno izdvojenih materijala Kukuljanovo 414 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna 51000 Rijeka vozila Liburnijska 3 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim 51215 Kastav kemijskim proizvodima Spinčići 38 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 51000 Rijeka i kolača Krešimirova 26 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 51227 Kukuljanovo opremom za vodovod i grijanje Kukljanovo 447 51216 Viškovo Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom Marinići bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 51550 Mali Lošinj hranom, pićima i duhanskim proizvodima Dražica 1 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 51410 Opatija proizvodima Vladimira Nazora 3 51410 Opatija Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti Maršala Tita 151 51000 Rijeka Izdavanje novina Zvonimirova 20a 51000 Rijeka Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika Školjić 15 51513 Omišalj Gradnja cesta i autocesta Pušća 131 51227 Kukuljanovo Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Kukuljanovo 352 51223 Škrljevo Trgovina na veliko pićima Industrijska zona Kukuljanovo bb 51550 Mali Lošinj Hoteli i sličan smještaj Dražica 1 51322 Fužine Proizvodnja celuloze Donje selo 62 51223 Kukuljanovo Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Industrijska zona Kukuljanovo 313

38

719 FEROTEHNA d.o.o.

125.693.769

5.608.467

72

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

39

724 JADRANSKI POMORSKI SERVIS d. d.

124.697.656

9.051.405

164

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

40

754 DI KLANA d.d.

118.912.492

1.513.736

430

Proizvodnja ostalog namještaja

41

780 CEDAR d.o.o.

115.367.047

1.392.404

8

42

797 LAURUM OP d.o.o.

113.265.683

0

16

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

43

804 C.A.K. d.o.o.

112.184.555

3.031.949

18

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

44

825 SAIPEM MEDITERAN USLUGE d.o.o.

109.298.871

5.057.037

222

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

45

847 ENERGO d. o. o.

107.027.931

5.858.159

141

Opskrba parom i klimatizacija

46

855 A. M. E. C. d. o. o.

105.934.234

8.245.929

69

47

856 RIJEKATEKSTIL - DOMUS d. d.

105.933.315

1.137.847

188

48

879 HERMES d. o. o.

103.006.947

4.075.844

19

49

883 MERKUR d. d.

102.668.731

1.176.636

130

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

50

885 IMPERIAL d.d.

102.599.343

1.655.457

323

Hoteli i sličan smještaj

1

25 PLODINE d.d.

2.164.800.741

2

39 EURO-PETROL d.o.o.

1.763.137.279

3

67 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d. d.

1.271.931.140

0 2.127

4

94 JADROLINIJA

980.544.527

199.104 1.935

37.730.185 2.460 2.063.528

342

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Nespecijalizirana trgovina na veliko Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

51223 Škrljevo Kukuljanovo bb 51000 Rijeka Verdieva 19 51217 Klana Klana 264 51215 Kastav Rubeši 163c 51211 Matulji Bregi bb 51000 Rijeka Ludvetov breg 18 51000 Rijeka Alda Colonnella 2 51000 Rijeka Dolac 14 51000 Rijeka Osječka 47 51000 Rijeka Jadranski trg 4 51223 Škrljevo Ind. zona Kukuljanovo bb 51280 Rab Palit 134 51280 Rab Jurja Barakovića 2


103

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

51

929 ROSETTI d.o.o.

97.931.771

3.426.389

52

951 TRANSADRIA d. d.

95.800.947

2.365.077

467

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

53

961 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o.

94.669.642

0

313

Nema podataka

54

964 MARITERM d.o.o.

94.367.601

1.169.738

55

55

975 KD ČISTOĆA d.o.o.

93.542.234

1.474.025

439

Skupljanje neopasnog otpada

56

982 MILENIJ HOTELI d.o.o.

93.022.305

358.006

269

Hoteli i sličan smještaj

57

984 TERMAG d.o.o.

92.729.595

393.937

66

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

58

985 PK d.o.o.

92.723.644

2.446.873

91

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

59

989 LJEKARNA JADRAN

92.457.271

934.190

81

Nema podataka

60 1.001 DINA-PETROKEMIJA d.d.

91.113.284

0

342

61 1.007 MICOPERI d.o.o.

90.591.006

6.335.302

0

62 1.017 LJEKARNA PABLO

89.771.412

757.374

109

63 1.030 ADRIA P.A. d.o.o.

88.849.171

693.504

41

Nespecijalizirana trgovina na veliko

64 1.033 MAERSK LOGISTICS d. o. o.

88.341.816

1.242.931

19

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

65 1.049 RIJEKAMETALI d. o. o.

87.128.988

5.374.961

35

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

66 1.069 FREE - TECHNICS d. o. o.

85.350.362

5.343.791

43

Nespecijalizirana trgovina na veliko

67 1.096 CESTE-RIJEKA d.o.o.

83.745.031

3.232.310

257

Gradnja cesta i autocesta

68 1.098 TERI-CROTEK d.o.o.

83.671.793

2.093.457

250

Obrada i prevlačenje metala

69 1.127 MONTELEKTRO d.o.o.

81.402.086

6.386.759

65

70 1.128 AGRO-RIJEKA d.o.o.

81.401.708

62.167

132

Prerada i konzerviranje mesa

71 1.146 LOŠINJSKA PLOVIDBA-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.

80.649.939

4.545.233

113

Popravak i održavanje brodova i čamaca

72 1.168 JADRAN-IMPEX d.o.o.

79.082.840

567.810

40

73 1.193 HOTELI BAŠKA d.d.

77.627.474

5.212.845

104

74 1.229 INTEL TRADE d.o.o.

75.758.818

6.072.623

38

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

75 1.230 MALI PALIT d.o.o.

75.736.404

2.601.611

63

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

76 1.270 RO-tehnologija d.o.o.

73.770.531

66.075

16

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

77 1.272 TEHNOGIPS d. o. o.

73.690.563

1.163.595

43

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

78 1.285 GORAN d.o.o.

73.114.604

120.571

106

79 1.295 KATARINA LINE d.o.o.

72.598.574

868.976

18

Djelatnosti putničkih agencija

80 1.314 RIJEKATANK d.o.o.

71.228.024

137.831

90

Oporaba posebno izdvojenih materijala

81 1.317 RIJEKA PROMET d.d.

71.025.198

2.130.713

117

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

82 1.335 PIVKA d.o.o.

70.035.797

325.004

52

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

83 1.367 PROMGLAS d.o.o.

68.682.733

1.662.481

25

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

84 1.368 RB-AUTO d.o.o.

68.607.663

62.477

30

Održavanje i popravak motornih vozila

91

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

4

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina Ljekarne

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Hoteli i sličan smještaj

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

85 1.385 METAL OPATIJA d. o. o.

67.658.820

111.584

86 1.390 ARK-MIHELIĆ d.o.o.

67.576.209

10.712

33

87 1.409 JADRAN d.d.

66.423.196

0

266

Upravljačke djelatnosti

88 1.474 CRESANKA d. d.

63.394.328

2.267.786

147

Hoteli i sličan smještaj

89 1.481 CARMOTO Co d.o.o.

62.884.177

0

33

90 1.486 MGK-PACK d.d.

62.625.858

1.039.635

113

91 1.488 AUTONIPPON d.o.o.

62.197.368

0

30

92 1.492 KOMUNALAC, d. o. o.

62.061.285

681.856

219

93 1.497 A. C. DUJMOVIĆ d. o. o.

62.023.361

196.457

30

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

94 1.507 KVARNER d. o. o.

61.744.037

1.465.656

65

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

95 1.521 PHOENIX TRADE d.o.o.

61.116.114

8.729.062

40

Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

96 1.533 PONIKVE d. o. o.

60.759.490

79.258

192

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

97 1.564 MEDMAR d. o. o.

59.233.208

1.267.957

13

98 1.572 GP RIJEKA d. d.

58.991.124

229.111

128

Gradnja cesta i autocesta

99 1.587 3. MAJ TIBO d.d.

58.580.383

174.144

181

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

100 1.600 LOGISTIKA d.o.o.

58.089.926

9.045

23

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Proizvodnja ambalaže od lakih metala Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

adresa 51000 Rijeka Verdieva 9 51000 Rijeka Riva Boduli 1 51000 Rijeka Dolac 14 51000 Rijeka Dražice (Zamet) 123/D 51000 Rijeka Dolac 14 51410 Opatija Viktora Cara Emina 6 51211 Matulji Kvarnerska cesta 35 51223 Škrljevo Industrijska zona R-27 27 51000 Rijeka Trg Vlačića - Flaciusa 3 51513 Omišalj Poje 1 51000 Rijeka Verdieva 17 51000 Rijeka Pulac bb 51000 Rijeka Mihačeva Draga bb 51000 Rijeka Fiorello La Guardia 13 51215 Kastav Žegoti 9 51000 Rijeka Lužine 1 51223 Škrljevo

Industrijska zona, Kukuljanovo 7bb

51000 Rijeka Podmurvice 2 51000 Rijeka Vukovarska 21 51223 Škrljevo Industrijska zona, Kukuljanovo bb 51550 Mali Lošinj Lošinjskih brodograditelja bb 51215 Kastav Trinajstići 57 51523 Baška Geistlicha Emila 39 51410 Opatija Dr. Ante Mandića 9 51280 Rab Palit 88 51410 Opatija Nova cesta 86 51000 Rijeka Verdieva 17/II 51300 Delnice Sajmišna 31 51410 Opatija Maršala Tita 75 51000 Rijeka Bartola Kašića 8/a 51000 Rijeka Fiumara 13 51213 Jurdani Jušići 116/b 51223 Škrljevo

Ind. zona-Kukuljanovo - Radna zona R-29

51000 Rijeka Draga Brig 21 51213 Jurdani Jurdani bb 51216 Viškovo Furićevo 17 51260 Crikvenica Bana Jelačića 16 51557 Cres Varozina 25 51000 Rijeka Osječka 11A 51000 Rijeka Milutina Barača 7 51000 Rijeka Zdravka Kučića 38/b 51410 Opatija Stubište Lipovica 2 51000 Rijeka Save Jugo Bujkove 31 51521 Punat Puntica 7 51223 Kukuljanovo Industrijska zona, Kukuljanovo 51500 Krk Vršanska 14 51000 Rijeka Dolac 3 51000 Rijeka Supilova 6 51211 Matulji Cesta dalmatinskih brigada 17 51213 Jurdani Permani bb


104 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 1.603 AUTOCENTAR CERINI d. o. o.

57.916.382

0

26

102 1.615 RIO d.o.o.

57.565.446

10.839.316

197

103 1.628 ALARM AUTOMATIKA d.o.o.

57.246.199

2.942.734

53

104 1.646 RABKOMERC d. o. o.

56.616.454

784.643

43

105 1.649 PROTECT d.o.o.

56.529.260

1.510.930

476

106 1.653 CNM & CO. d. o. o.

56.367.277

3.680.936

8

107 1.657 RADNIK d.d.

56.273.619

1.198.803

129

108 1.659 JADRANSKA VRATA d.d.

56.131.188

4.667.001

22

109 1.682 AFRO d. o. o.

55.399.708

862.255

24

110 1.733 JADROAGENT d. d.

53.620.892

8.575.717

189

111 1.787 DIRA-GRADNJA d.o.o.

51.903.343

0

190

112 1.812 AC OPREMA d. o. o.

51.216.670

2.178.015

9

113 1.826 AUTOCENTAR INTEGRA d.o.o.

50.812.267

770.441

11

114 1.828 OBUĆA d. o. o.

50.763.924

0

110

115 1.862 IZOFORMA - PANELI d. o. o.

49.743.242

874.517

32

116 1.882 RI-EXPRESSE d.o.o.

49.373.766

141.195

8

117 1.894 FILTOM d.o.o.

48.853.435

8.994

15

118 1.922 KUŽELKA d. o. o.

48.167.844

61.793

27

119 1.923 AUSTROGRAD d.o.o.

48.147.337

2.816.780

2

120 1.950 GRAND HOTEL ADRIATIC d.d.

47.554.018

0

179

121 1.957 TEKOL-TERI d.o.o.

47.412.136

6.463.527

157

122 1.959 CAPRIS CROATIA d. o. o.

47.364.146

203.549

15

123 1.975 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZA ORALNU KIRURGIJU I ORTODONCIJU RIDENT

46.919.194

13.139.203

101

124 1.982 V i R 1898. d. d.

46.680.652

809.471

81

125 1.984 PERT d.o.o.

46.645.055

455.060

23

126 2.018 ŠOTO VENTO d. o. o.

45.876.041

0

47

127 2.034 D.M. GRADNJA d.o.o.

45.591.385

376.043

2

128 2.060 COLOR TRADE d. o. o.

45.070.449

508.988

19

129 2.100 RIJEKAPROJEKT d. o. o.

44.281.839

2.893.607

37

130 2.102 DALMONT d.o.o.

44.256.258

12.155.796

110

131 2.105 CALLIGARIS d.o.o.

44.183.063

0

220

132 2.110 FORMATOR d.o.o.

44.143.779

200.742

63

133 2.117 LJEKARNA RIJEKA

43.920.194

2.546.995

29

134 2.160 ZLATNI OTOK d.d.

42.897.582

1.047.112

81

135 2.164 TTO THERMOTECHNIK d.o.o.

42.854.256

1.550.763

47

136 2.165 ZLATNI RAJ d.o.o.

42.819.761

20.197.298

0

137 2.166 NOVOTEHNA d.d.

42.783.785

3.397.174

82

138 2.170 ALUK TIM d.o.o.

42.728.683

342.313

19

139 2.174 ARKADA - TRGOVINE, d. o. o.

42.617.605

638.944

28

140 2.188 HOTELI NOVI d.o.o.

42.462.800

0

286

141 2.207 POLICENTRO RIJEKA d.o.o. u likvidaciji

42.031.847

9.217.725

0

142 2.220 RIJEKAASFALT d.o.o.

41.732.905

850.536

94

143 2.226 VULKAN-NOVA d.o.o.

41.689.463

50.581

120

144 2.270 DET NORSKE VERITAS ADRIATICA d. o. o.

40.746.153

6.868.295

31

145 2.289 RAPSKA PLOVIDBA d. d.

40.401.821

950.984

46

146 2.293 LOKVE d.d.

40.378.934

856.415

129

147 2.297 VENTEX d. o. o.

40.306.854

179.534

38

148 2.307 ASPETROL d.o.o.

40.110.662

0

5

149 2.315 SUN ADRIA d. o. o.

39.991.565

3.001.522

55

150 2.320 CISALFA SPORT d.o.o.

39.854.306

3.174.503

40

djelatnost

adresa

51000 Rijeka Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Martinkovac bb 51000 Rijeka Proizvodnja ostale vanjske odjeće Izviđačka 13 51000 Rijeka Proizvodnja ostale električne opreme Dražice (Zamet) bb/c 51280 Rab Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Palit 133 51000 Rijeka Djelatnosti privatne zaštite Vukovarska 21 51213 Ružići Nespecijalizirana trgovina na veliko Ružići 1/a Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 51410 Opatija i kolača Mileve Sušanj 11 51000 Rijeka Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom Šetalište A. Kačića Miošića 13 51213 Jurdani Održavanje i popravak motornih vozila Permani bb 51000 Rijeka Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Trg Ivana Koblera 2 51000 Rijeka Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Užarska 1 51000 Rijeka Nespecijalizirana trgovina na veliko Janka Polića Kamova 19 51000 Rijeka Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Martinkovac bbbb Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim 51000 Rijeka prodavaonicama Jože Vlahovića bb Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 51215 Kastav opremom Žegoti bb 51000 Rijeka Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica Braće Stipčića 41 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava51216 Viškovo onicama Furićevo bb 51000 Rijeka Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Martinkovac 142 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Prolaz Marije Krucifiksa Kozulić 3 51410 Opatija Nema podataka Maršala Tita 200 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Podmurvice 2 51000 Rijeka Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom Agatićeva 2 51000 Rijeka Djelatnosti stomatološke prakse Medovićeva 35 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim 51000 Rijeka prodavaonicama Školjić 16 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 51000 Rijeka opremom Šetalište XIII divizije 2 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 51511 Malinska opremom Sveti Vid bb 51000 Rijeka Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina Krnjevo 9 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 51000 Rijeka opremom Splitska 2III 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Moše Albaharija 10a 51262 Kraljevica Popravak i održavanje brodova i čamaca Banj 52 51314 Ravna Gora Proizvodnja ostalog namještaja Ivana Gorana Kovačića 178 51223 Škrljevo Oblikovanje i obrada ravnog stakla Industrijska zona R 29 51000 Rijeka Ljekarne Camberieva 11 51500 Krk Hoteli i sličan smještaj Vršanska cesta bb 51218 Dražice Proizvodnja ostalih slavina i ventila Lukeži 17 51414 Ičići Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Liburnijska bb 51000 Rijeka Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trg Grivica 4 51215 Kastav Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama Žegoti 10 51000 Rijeka Nespecijalizirana trgovina na veliko Osječka 39 51250 Novi Vinodolski Hoteli i sličan smještaj Kralja Tomislava 4 51000 Rijeka Organizacija izvedbe projekata za zgrade Strossmayerova 16 51000 Rijeka Gradnja cesta i autocesta Šenoina 15 51000 Rijeka Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje Radnička bb 51000 Rijeka Tehničko ispitivanje i analiza Osječka 50 51280 Rab Pomorski i obalni prijevoz putnika Hrvatskih branitelja 1/II 51316 Lokve Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Homer 39 51221 Kostrena Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Dujmići 1A Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 51410 Opatija prodavaonicama Matuljska cesta 29a 51000 Rijeka Gradnja vodnih građevina Bartola Kašića 18 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodava51000 Rijeka onicama Strossmayerova 16


105

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

151 2.369 TRAVELANA - PUTNIČKA AGENCIJA d. o. o.

39.015.654

32.233

12

Djelatnosti putničkih agencija

152 2.385 MODULA d.o.o.

38.776.870

461.391

95

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

153 2.395 FRACASSO RI d.o.o.

38.653.487

185.282

15

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

154 2.415 TORPEDO d.d. u stečaju

38.349.713

9.706.332

6

155 2.418 PIS STUDIO d.o.o.

38.298.461

2.998.260

33

156 2.426 VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o.

38.145.793

539.221

157

157 2.439 IND-EKO d.o.o.

37.922.638

788.595

50

158 2.446 JADRAN HOTELI d.d.

37.741.135

37.643

159

159 2.454 NIKAS d. o. o.

37.637.314

841.936

38

Nespecijalizirana trgovina na veliko

160 2.462 NS AGRO TRADE d.o.o.

37.391.147

578.699

41

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

161 2.480 HTC Systems d.o.o.

37.107.409

303.490

81

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

162 2.500 TERMOBIL THERMO KING d.o.o.

36.844.591

590.819

31

Proizvodnja motornih vozila

163 2.503 AUTOKUĆA ŠOP d.o.o.

36.749.378

126.431

23

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

164 2.510 VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.

36.605.534

5.686.855

88

Gradnja vodnih građevina

165 2.512 EUROMODUL d.o.o.

36.569.770

6.046.909

70

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

166 2.528 TOWER d.o.o.

36.171.238

806.674

0

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

167 2.531 INELTEH d.o.o.

36.121.192

10.043.257

18

Proizvodnja ostale električne opreme

168 2.534 IVET d.o.o.

36.080.035

1.404.355

16

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

169 2.545 NAVIS CONSULT d.o.o.

35.896.345

2.642.225

45

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

170 2.546 OCTOPUS RIJEKA d. o. o.

35.888.350

5.677.970

50

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

171 2.560 MODERN LINE d.o.o.

35.687.343

959.094

49

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

172 2.582 ZIDAR d.o.o.

35.345.096

541.382

61

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

173 2.597 Hotel Miramar d.o.o.

35.026.457

2.442.162

105

174 2.603 JADRANKA KAMPOVI d.o.o.

34.966.925

4.358.126

54

175 2.616 CON SORS d.o.o.

34.783.679

154.846

8

Trgovina na veliko voćem i povrćem

176 2.638 INTERADRIA SC d.o.o.

34.415.913

1.207.155

15

Gradnja brodova i plutajućih objekata

177 2.639 E.K. d.o.o.

34.377.401

3.563.819

22

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

178 2.644 ULTRAPOLYMERS d.o.o.

34.347.981

508.729

3

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

179 2.652 ELEKTROMEHANIKA d.o.o.

34.240.650

0

1

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

180 2.654 HOTELI PUNAT d.d.

34.104.848

7.518

49

Hoteli i sličan smještaj

181 2.663 ZANATSERVIS d.o.o.

33.953.149

145.754

31

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

182 2.669 AUTO UKIĆ d. o. o.

33.862.573

106.383

12

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

183 2.685 ARBOR - INFORMATIKA d.o.o.

33.575.185

10.578.301

42

Računalno programiranje

184 2.692 Palfinger proizvodna tehnologija Hrvatska d.o.o.

33.454.587

0

49

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

185 2.708 RAVNA d.o.o.

33.162.541

793.199

126

Proizvodnja ostalog namještaja

186 2.714 MAGNUM OPATIJA d.o.o.

33.076.262

0

118

Hoteli i sličan smještaj

187 2.724 PADOVAN d.o.o.

32.989.789

2.236.943

11

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

188 2.733 JADRANKA d.d.

32.804.319

3.184.627

63

Hoteli i sličan smještaj

189 2.736 AUTO KUĆA LENAC d. o. o.

32.801.640

499.324

9

190 2.739 MONTCOMMERCE d.o.o.

32.765.617

5.146.223

95

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

191 2.740 SEMWICK d.o.o.

32.744.852

1.142.406

10

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

192 2.741 GKTD MURVICA d.o.o.

32.744.143

26.649

123

193 2.757 JADRANKOMERC d. d. u stečaju

32.576.800

0

49

Nema podataka

194 2.769 SERVING d.o.o.

32.382.941

1.208.842

20

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

195 2.773 ELCON GERETEBAU d.o.o.

32.356.915

5.349.199

64

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

196 2.787 SEIFERT I BOGOLIN d.o.o.

32.140.004

966.459

12

Cestovni prijevoz robe

197 2.841 DEZINSEKCIJA d.o.o.

31.391.459

974.290

88

198 2.850 Salmoiraghi & Vigano optika d.o.o.

31.267.651

273.371

58

199 2.861 SCAM MARINE d.o.o.

31.094.593

313.750

40

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

200 2.862 RIJEKA ALUMINIJ d.o.o.

31.078.495

3.095.806

13

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Oporaba posebno izdvojenih materijala Hoteli i sličan smještaj

Hoteli i sličan smještaj Kampovi i prostori za kampiranje

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Skupljanje neopasnog otpada

adresa 51000 Rijeka Andrije Medulića 6/8 51211 Matulji Popovićev put 2 51223 Škrljevo Kukuljanovo bb 51000 Rijeka Milutina Barača 19 51215 Kastav Ćikovići 97 51557 Cres Peškera 2 51000 Rijeka Korzo 40/2 51000 Rijeka Strossmayerova 1 51410 Opatija Nikole Tesle 2 51216 Viškovo Gornji Sroki 26 51223 Škrljevo Industrijska zona R - 27 51223 Škrljevo Kukuljanovo bb 51211 Matulji Trtni 20 51223 Škrljevo Kukuljanovo bb 51216 Viškovo Blažići 25 51000 Rijeka Strossmayerova 16 51000 Rijeka Ljubljanska cesta 7 51000 Rijeka Janka Polića Kamova 93 51000 Rijeka Bartola Kašića 5 51000 Rijeka Milutina Barača 19 51217 Škalnica Škalnica bb 51221 Kostrena Šojska 10 51410 Opatija Ive Kaline 11I 51550 Mali Lošinj Dražica 1 51218 Dražice Podhum 7a 51215 Kastav Ćikovići 73/c 51223 Škrljevo Industrijska zona Kukuljanovo bb 51000 Rijeka Dražice (Zamet) 123/C 51000 Rijeka Miroslava Krleže 4 51521 Punat Obala 94 51410 Opatija Mileve Sušanj 7 51000 Rijeka Dražice 121/C 51000 Rijeka Rujevica 6 51300 Lučice Lučićka cesta bb 51314 Ravna Gora Ivana Gorana Kovačića 178 51410 Opatija Trg Vladimira Gortana 2/1 51550 Mali Lošinj Bočac 84 51550 Mali Lošinj Dražica 1 51215 Kastav Brnčići 1 51222 Bakar Nautička 3 51000 Rijeka Bulevar oslobođenja 28 51260 Crikvenica Trg Stjepana Radića 1II 51260 Crikvenica Vinodolska bb 51000 Rijeka Slavka Cindrića 6 51000 Rijeka Bilogorska 23 51000 Rijeka Hegedušićeva 3 51000 Rijeka Brajšina 13 51000 Rijeka Milutina Barača 7 51216 Viškovo Pešćićići bb 51215 Kastav Žegoti 10


106 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

201 2.884 METALOGRADNJA d.o.o.

30.771.440

49.402

202 2.902 MARINA PUNAT d.o.o.

30.544.028

2.701.951

36

203 2.904 KD KOZALA d.o.o.

30.464.372

253.233

110

204 2.917 BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.

30.268.274

5.701.761

28

205 2.943 EUROPA STAR d.o.o.

29.997.083

1.003.003

23

206 2.951 KLANATRANS d.o.o.

29.963.156

905.356

31

207 2.969 KIMI COMMERCE d.o.o.

29.824.173

3.150.637

33

208 2.991 FAST FORWARD d.o.o.

29.601.396

539.635

14

209 3.024 KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

29.213.869

0

110

210 3.041 LOŽ METALPRES d.o.o.

29.027.121

28.831

165

211 3.054 BIMONT d.d.

28.873.408

0

115

212 3.088 MI TEH-MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o.

28.488.819

323.600

48

213 3.090 A.R.M.A.C.O.M. d.o.o.

28.469.408

3.256.312

2

214 3.103 RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o.

28.332.202

2.210.388

376

215 3.114 FIN.-GRA. d.o.o.

28.212.973

0

42

216 3.123 NOTOS COM d.o.o.

28.128.292

0

43

217 3.126 KAVAZOVIĆ-LIMAR d.o.o.

28.094.281

637.436

16

218 3.144 BRODO-MORE d.o.o.

27.870.912

3.178.088

2

219 3.164 DROMON d.o.o.

27.633.741

0

26

220 3.166 ŠPEDTRANS WORLD d.o.o.

27.618.761

201.322

45

221 3.198 INDUSTRIJSKA ZONA d. o. o.

27.232.826

649.134

7

222 3.202 MEDIA MARE d.o.o.

27.201.634

1.719.326

8

223 3.211 INGRO d.o.o.

27.053.512

365.222

44

224 3.214 ELEKTRO-VODA d.o.o.

27.013.244

191.640

71

225 3.226 KRAINC AUTO d.o.o.

26.947.450

797.237

5

226 3.237 TRGO-LEPTIR d.o.o.

26.888.300

1.450.919

71

227 3.240 CENOZA d. o. o.

26.850.096

940.267

63

228 3.255 DRINKOMATIC d.o.o.

26.664.485

2.477.037

36

229 3.291 SANNIK d.o.o.

26.284.227

85.817

13

230 3.297 JADROŠPED d.o.o.

26.195.400

512.515

30

231 3.313 JASMIN MAZIVA d. o. o.

25.984.830

4.824.309

17

232 3.318 MA.CO.T. d.o.o.

25.928.581

2.510.461

7

233 3.350 ENEX EXPORT-IMPORT d.o.o.

25.669.304

0

20

234 3.351 FORD-POGARČIĆ d.o.o.

25.657.554

38.511

6

235 3.365 M.A.B.I.K. d.o.o.

25.496.126

71.203

26

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

236 3.383 ELEKTROMAX d.o.o.

25.318.180

697.020

18

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

237 3.395 TOWER CENTER RIJEKA d.o.o.

25.222.039

289.107

0

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

238 3.409 CEN ADRIA d.o.o.

25.085.486

9.754.368

9

Trgovina na veliko pićima

239 3.438 MG-RIJEKA d.o.o.

24.861.240

83.803

44

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

240 3.456 MOBY DICK d.o.o.

24.761.763

65.981

31

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

241 3.465 SEMERARO RIJEKA d.o.o.

24.666.381

0

33

242 3.480 MOTOMARINER d.o.o.

24.514.080

1.076.578

29

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

243 3.483 PETROCHEM d.o.o.

24.477.545

1.832.967

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

244 3.488 LJEKARNA KUŠEN

24.453.678

696.829

15

Ljekarne

245 3.502 TIHA d.o.o.

24.328.309

1.392.495

65

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

246 3.516 ALU-BEN d.o.o.

24.209.129

492.296

48

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

247 3.518 ISTRABENZ PLINI d.o.o.

24.200.565

340.347

28

Proizvodnja industrijskih plinova

248 3.569 RI-GRADNJA d.o.o.

23.893.169

272.412

45

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

249 3.584 KIVELA d.o.o

23.803.195

0

15

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

250 3.594 BONAVIA d.d.

23.694.807

0

92

Hoteli i sličan smještaj

92

adresa

51000 Rijeka Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Tina Ujevića bb 51521 Punat Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti Puntica 7 51000 Rijeka Pogrebne i srodne djelatnosti Petra Kobeka 13 51000 Rijeka Tehničko ispitivanje i analiza Riva 16 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 51000 Rijeka hranom, pićima i duhanskim proizvodima Slaviše Vajnera Čiče 4 51217 Klana Cestovni prijevoz robe Klana 98 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 51216 Viškovo prodavaonicama Mavri 1 51000 Rijeka Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Dražice (Zamet) 123/C 51250 Novi Vinodolski Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom A. Mataije bb 51303 Plešce Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Antuna Muhvića 52 51000 Rijeka Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Ružićeva 19 51223 Škrljevo Gradnja cesta i autocesta Kukuljanovo 198 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 52203 Ližnjan opremom za vodovod i grijanje Ližnjan 698 51000 Rijeka Osnovno čišćenje zgrada Andrije Medulića 4 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Verdieva 17 51211 Matulji Nespecijalizirana trgovina na veliko Cesta za Osojnaki 6 51500 Krk Radovi na krovištu Stanka Vraza 5 51000 Rijeka Gradnja brodova i plutajućih objekata Verdieva 17 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 51216 Viškovo hranom, pićima i duhanskim proizvodima Blažići bb 51000 Rijeka Nema podataka Vukovarska 7b 51222 Bakar Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina Primorje 39II 51000 Rijeka Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Trpimirova 4 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 51300 Delnice hranom, pićima i duhanskim proizvodima Goranska 8 51557 Cres Gradnja vodnih građevina Peškera 2 51000 Rijeka Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Hosti 80b 51000 Rijeka Proizvodnja radne odjeće Radnička 41 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 51214 Šapjane opremom Rupa 29 51216 Viškovo Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica Juraši 34 51312 Donja Dobra Piljenje i blanjanje drva Donja Dobra bb 51000 Rijeka Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Šet. Andrije Kačića Miošića 13 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim 51227 Kukuljanovo proizvodima Kukuljanovo 45 51223 Škrljevo Vađenje soli Industrijska zona R-29, Kukuljanovo bb Nespecijalizirana trgovina na veliko Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

51211 Matulji Cesta dalmatinskih brigada 21 51000 Rijeka Dražice 121 51000 Rijeka Grobnička cesta 5/1 51000 Rijeka Nikole Cara 2 51000 Rijeka Strossmayerova 16 51211 Matulji Trtni 69 51000 Rijeka Kačjak bb 51211 Matulji Jurinići 21c 51000 Rijeka Janka Polića Kamova 81a 51000 Rijeka Jože Vlahovića 16 51215 Kastav Tometići 38b 51280 Rab Palit bb 51515 Šilo Brdo 12 51216 Viškovo Benčani 2 51222 Bakar Senjska cesta bb 51000 Rijeka Braće Monjac 13 51000 Rijeka Vrh Martinšćice 69a 51000 Rijeka Dolac 4


107

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 3.607 LLOYD’S REGISTER EMEA Podružnica Hrvatska

23.608.667

502.775

252 3.623 HOTELI KRK d.o.o.

23.497.764

253 3.633 DUŠEVIĆ & KRŠOVNIK d.o.o.

23.431.210

254 3.634 SGS ADRIATICA d.o.o.

djelatnost

17

Tehničko ispitivanje i analiza

770.132

80

Hoteli i sličan smještaj

338.888

118

23.424.796

3.991.594

37

Tehničko ispitivanje i analiza

255 3.654 TEXTUM d.o.o.

23.220.349

11.933

45

Trgovina na veliko tekstilom

256 3.674 HUGAL d.o.o.

23.126.765

276.428

8

257 3.721 ECOOPERATIVA d. o. o.

22.843.668

317.738

240

258 3.724 BI 3. MAJ d.d.

22.826.613

0

0

259 3.734 GRAMAT d.o.o.

22.771.580

0

16

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

260 3.760 PIČULJAN MARINE d.o.o.

22.617.840

0

24

Popravak i održavanje brodova i čamaca

261 3.763 PILANA KRASNO d.o.o.

22.591.164

325.923

57

Piljenje i blanjanje drva

262 3.780 MEGA MONT d.o.o.

22.460.206

1.542.518

39

Proizvodnja vrata i prozora od metala

263 3.805 ORADA TRADE d.o.o.

22.334.131

1.200.043

19

Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke

264 3.824 PAVLETIĆ d.o.o.

22.164.596

306.243

16

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

265 3.887 MANŠPED d.o.o.

21.717.792

174.971

3

266 3.899 GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.

21.627.949

713.222

59

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

267 3.903 RI. AK. d.o.o.

21.591.260

0

14

Djelatnosti putničkih agencija

268 3.933 CLIMACOMMERCE d.o.o.

21.393.036

1.010.187

31

269 3.939 FAM ŠPINA d.o.o.

21.366.374

788.802

24

270 3.966 CONCORD d.o.o.

21.217.378

1.312.564

15

271 3.970 KALINA d.o.o.

21.191.576

571.552

28

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

272 3.971 KOKSAR d.o.o.

21.189.670

0

8

Nespecijalizirana trgovina na veliko

273 3.978 PANER d.o.o.

21.125.767

252.609

5

Nema podataka

274 4.010 UGOR d.o.o.

20.966.250

618.850

44

Morski ribolov

275 4.034 ŠTIMAC d.o.o.

20.812.058

534.851

13

Piljenje i blanjanje drva

276 4.036 TREA TRADE d.o.o.

20.795.330

3.014.500

16

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

277 4.038 SOLGRI d.o.o.

20.790.873

1.053.198

36

Nespecijalizirana trgovina na veliko

278 4.060 GRADER d.o.o.

20.699.685

757.526

42

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

279 4.094 BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.

20.476.535

2.281.229

25

Gradnja brodova i plutajućih objekata

280 4.110 LITTLE EAGLE Co. d. o. o.

20.385.253

760.702

15

Nespecijalizirana trgovina na veliko

281 4.180 OLIVARI d.o.o.

19.956.913

550.491

13

Djelatnosti putničkih agencija

282 4.183 BK-ESOP d.o.o.

19.928.573

594.648

0

283 4.184 AR-METAL d.o.o.

19.925.213

7.341.302

21

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

284 4.188 GENESIS d.o.o.

19.914.475

943.781

17

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

285 4.197 ARCUS GRADNJA d.o.o.

19.864.843

184.506

42

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

286 4.211 SPRING d.o.o.

19.782.034

0

24

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

287 4.213 IZOKOM d.o.o.

19.774.103

335.331

17

Radovi na krovištu

288 4.226 NOVODENT d.o.o.

19.693.752

2.737.817

6

289 4.231 TAPESS d.o.o.

19.679.202

1.870.152

21

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

290 4.241 ISKRATRADE d.o.o.

19.623.888

504.893

16

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

291 4.248 CENTAROPREMA d.o.o.

19.566.809

71.292

56

Strojna obrada metala

292 4.263 GIANOSA d.o.o.

19.475.799

15.490.437

0

293 4.283 STANIŠIĆ d.o.o.

19.393.392

113.943

40

Postavljanje podnih i zidnih obloga

294 4.294 RIVIERA DEKOR d.o.o.

19.327.435

0

39

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

295 4.310 Kajima Corporation d. d. Glavna podružnica u Rijeci

19.243.418

7.195.791

1

296 4.337 MAXEL d. o. o.

19.114.532

196.159

62

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

297 4.338 TOPOING d.o.o.

19.109.385

5.027.011

31

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

298 4.350 VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.

19.033.717

2.387.267

48

Veterinarske djelatnosti

299 4.364 HIGIS d. o. o.

18.953.957

1.824.374

22

Nespecijalizirana trgovina na veliko

300 4.366 RIJEKA SPORT d.o.o.

18.946.522

122.906

31

Rad sportskih objekata

Izdavanje knjiga

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Osnovno čišćenje zgrada Gradnja brodova i plutajućih objekata

Cestovni prijevoz robe

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

Gradnja vodnih građevina

adresa 51000 Rijeka Trpimirova 6/II 51500 Krk Ružmarinska 6 51000 Rijeka Milutina Barača 7 51000 Rijeka Fiorella La Guardia 13 51216 Viškovo Mavri - Radna zona 5 bb 51216 Viškovo Blažići 1I 51227 Kukuljanovo Kukuljanovo 451 51000 Rijeka Liburnijska 3 51216 Viškovo Marinići bb 51280 Rab Barbat 226 51304 Gerovo Snježnička 34 51211 Matulji Popovićev put 2/d 51000 Rijeka Demetrova 3 51000 Rijeka Braće Stipčić 41 51000 Rijeka Bože Starca Jurićeva 31 51000 Rijeka Franje Kresnika 33 51000 Rijeka Verdieva 6 51215 Kastav Poljana 3 51216 Viškovo Marinići 166 51000 Rijeka Martinkovac bb 51000 Rijeka Kalina 2 51222 Bakar Nautička 3 51000 Rijeka Pavla Rittera Vitezovića 8 51000 Rijeka Delta bb 51304 Gerovo Mali Lug bb 51216 Viškovo Blažići 2A 51000 Rijeka Lužine 1 51211 Matulji Perasov put 9 51521 Punat Obala 5 51521 Punat Starobašćanska bb 51511 Malinska Dubašljanska 111 51000 Rijeka Jelačićev trg 4 51215 Kastav Žegoti bb 51000 Rijeka Zagrebačka 4 51219 Mavrinci Mavrinci 111/F 51000 Rijeka Osječka 47 51215 Kastav Kajetana Dabovića 3/A 51215 Kastav Spinčićeva 25 51215 Kastav Jurčići 3 51000 Rijeka Užarska 2 51000 Rijeka Lošinjska 16 51000 Rijeka Verdieva 6 51517 Kornić Ravnice 22 51211 Matulji Mihelići 34 51000 Rijeka Janka Polića Kamova 95a 51300 Delnice Lučićka cesta 1/b 51215 Kastav Rubeši 80a 51000 Rijeka Stube Marka Remsa 1 51214 Šapjane Rupa 43 51000 Rijeka Trg Viktora Bubnja 1


108 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 4.373 BENZINSKA CRPKA MEDO d.o.o.

18.895.714

302 4.385 CONSMAR d.o.o.

18.857.761

282.622

35

303 4.387 PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.

18.844.822

197.782

30

304 4.392 LAGERMAX TIMESPED, d. o. o.

18.824.160

6.606.042

52

305 4.396 VENDICIJA d.o.o.

18.806.761

189.632

11

306 4.412 M.A.I. TRADE d.o.o.

18.719.964

278.364

5

307 4.430 GARMA d. o. o.

18.642.892

583.769

11

308 4.448 40 BOX - KUNDIĆ d. o. o.

18.561.438

288.680

21

309 4.466 KRAS RIJEKA d. o. o.

18.483.403

305.957

10

310 4.485 LACUS d.o.o.

18.372.966

55.502

3

311 4.501 NETCOM d.o.o.

18.306.908

1.833.632

32

312 4.507 DAMA TRGOVINA d.o.o.

18.284.360

0

38

313 4.523 KOMUNALAC d.o.o.

18.208.706

84.550

48

314 4.536 ADRIA-EMURO d.o.o.

18.154.317

69.320

7

315 4.538 Poliklinika MEDICO - OSIGURANJE ZAGREB

18.132.660

52.391

40

316 4.551 BRODOPLAN d. o. o.

18.089.456

495.328

49

317 4.558 Hoteli Royal Opatija d.o.o.

18.076.019

1.486.750

0

318 4.559 VUKIĆ i partneri j. t. d.

18.066.871

9.132.667

31

319 4.567 SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC

18.020.499

1.417.430

23

320 4.581 VRELO d. o. o.

17.924.693

39.489

89

321 4.637 UNIMAR RIJEKA d. o. o.

17.667.539

1.512.277

9

322 4.653 DICTA d. o. o.

17.605.643

966.584

20

323 4.668 BRODOGRADILIŠTE CRES d.d.

17.537.921

85.935

60

324 4.687 RT BAMBI d.o.o.

17.450.603

974.934

27

325 4.690 A. B. E. INŽENJERING d. o. o.

17.434.214

3.953.998

15

326 4.692 REMPLAST d. o. o.

17.430.701

95.540

5

327 4.711 BRODOARMATURA d.o.o.

17.352.180

2.140.868

5

328 4.714 TRŽNICE RIJEKA d.o.o.

17.337.197

4.929.102

26

329 4.730 MOTONAVIS d. o. o.

17.272.868

1.279.644

7

330 4.756 JERUZALEM - RIJEKA d. o. o.

17.179.301

318.862

11

331 4.764 GKTD IVANJ d.o.o.

17.149.926

268.166

65

332 4.793 BELVEDER d. o. o.

17.037.314

1.726.697

272

333 4.805 MILMAN d.o.o.

16.999.247

230.838

58

334 4.817 EURODELTA d.o.o.

16.935.295

46.638

16

335 4.878 CROATIA-IMPEX d.o.o.

16.617.833

1.053.869

7

336 4.885 DULCIS VITA d.o.o.

16.600.307

122.836

61

337 4.889 G.M. MALOPRODAJA d.o.o.

16.576.423

115.809

20

338 4.898 REAL d.o.o.

16.522.056

864.858

1

339 4.924 MOBILITAS d.o.o.

16.420.330

0

3

340 4.926 TENDO d.o.o.

16.409.380

1.869.315

0

341 4.932 V. M. d. o. o.

16.399.171

147.600

9

342 4.952 MSC CROATIA d. o. o.

16.353.992

2.727.698

20

343 4.959 MRNJAVAC d. o. o.

16.339.888

1.177.760

18

344 4.960 CRO - FUTURA d. o. o.

16.329.244

459.526

11

345 4.961 ITT-RIJEKA d.o.o.

16.327.377

1.036.515

10

346 4.969 MARELJA d. o. o.

16.293.379

1.133.655

13

347 4.976 SAINT ALLIANCE d. o. o.

16.285.265

1.108.409

13

348 4.991 GROS d. o. o.

16.218.101

211.316

28

349 5.005 GRŽINČIĆ d.o.o.

16.173.668

2.296.882

17

350 5.011 E.S.A. d.o.o.

16.162.162

1.361.372

14

0

8

djelatnost Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

adresa

51252 Klenovica Krmpotska Ruka bb 51000 Rijeka Popravak i održavanje brodova i čamaca Janeza Trdine 2 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje 51304 Gerovo vanjskih guma Snježnička 34 51223 Škrljevo Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Kukuljanovo 410bb 51211 Matulji Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Popovićev put 2/c Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 51000 Rijeka opremom za vodovod i grijanje Bok 40 51000 Rijeka Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Trpimirova 4 51410 Opatija Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Vjekoslava Spinčića 21 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 51216 Marinići proizvodima Marinići bb Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 51000 Rijeka opremom za vodovod i grijanje Andrije Medulića 4 51000 Rijeka Računalno programiranje Riva 6 51000 Rijeka Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Riva 6 51300 Delnice Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Supilova 173 51263 Šmrika Nespecijalizirana trgovina na veliko Burićeva 19 51000 Rijeka Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Meštrovićeva 2 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Kumičićeva 13 51410 Opatija Hoteli i sličan smještaj Ulica Viktora Cara Emina 10 51000 Rijeka Pravne djelatnosti Nikole Tesle 9 51211 Matulji Djelatnosti bolnica Dalmatinskih brigada bb 51280 Rab Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Palit 68 51000 Rijeka Nespecijalizirana trgovina na veliko Braće Horvatića 11 51000 Rijeka Trgovina na veliko satovima i nakitom Trpimirova 2 51557 Cres Gradnja brodova i plutajućih objekata Peškera 2 51219 Čavle Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Grbaste 29a 51000 Rijeka Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Vodovodna 17 51000 Rijeka Nespecijalizirana trgovina na veliko Škurinjska cesta 1 51211 Matulji Proizvodnja ostalih slavina i ventila Trtni 59 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 51000 Rijeka uzetim u zakup (leasing) Demetrova 3 51000 Rijeka Nespecijalizirana trgovina na veliko Jože Vlahovića bb Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 51000 Rijeka proizvodima Brajdica bb 51250 Novi Vinodolski Skupljanje neopasnog otpada Trg Ivana Mažuranića 1 51000 Rijeka Osnovno čišćenje zgrada Kozala 77/C 51260 Crikvenica Prerada čaja i kave Kralja Tomislava 30 51000 Rijeka Nespecijalizirana trgovina na veliko Radićeva 36 51216 Viškovo Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Marinići bb Rijeka Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 51000 Krešimirova 10 51223 Škrljevo Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Kukuljanovo 213 51000 Rijeka Organizacija izvedbe projekata za zgrade Emilija Randića 2 51000 Rijeka Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Janeza Trdine 2 51215 Kastav Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Spinčići 140/2 51265 Dramalj Nespecijalizirana trgovina na veliko Milovana Muževića 43 51000 RIJEKA-DIO Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Glavinićeva 34 51213 Jurdani Cestovni prijevoz robe Pešćinica 20 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje 51500 Krk i popravak motocikala Stjepana Radića bb 51000 Rijeka Ostali građevinski instalacijski radovi Ivana Dežmana 4 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava51215 Kastav onicama Spinčići 180 51266 Selce Nespecijalizirana trgovina na veliko Stjepana Brozovića 19 51000 Rijeka Nespecijalizirana trgovina na veliko Mihanovićeva 55a 51217 Klana Cestovni prijevoz robe Podstrmac 6 51215 Kastav Elektroinstalacijski radovi Rudno 7/c


109

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 5.031 RI-ING d.o.o.

16.076.730

679.927

352 5.036 MRAMOR COMERCE d.o.o.

16.054.998

743.164

25

353 5.044 RAVNOGORSKA PILANA d.o.o.

16.021.788

1.108

53

354 5.067 3E Car Park d.o.o.

15.921.211

0

0

355 5.087 ALMES d.o.o.

15.823.268

758.658

16

356 5.099 RADIĆ - PROMET d. o. o.

15.792.714

162.032

0

357 5.125 MEP d. o. o.

15.648.544

1.042.372

12

358 5.129 NAVAM d. o. o.

15.624.387

2.910.463

11

359 5.130 T.P.R. INTERNATIONAL d.o.o.

15.623.711

263.462

96

360 5.143 ADRIATICA d. o. o.

15.580.542

581.146

15

361 5.152 METAL-MONT d.o.o.

15.543.832

2.036.703

40

362 5.155 LOVRANKA d. o. o.

15.536.060

72.434

15

363 5.158 CONVICT INŽENJERING d. o. o.

15.522.777

154.967

26

364 5.198 BFT - ADRIA d. o. o.

15.368.582

25.793

12

365 5.211 BIROTA d.o.o.

15.307.383

63.646

25

366 5.247 GRAĐEVINAR d.o.o.

15.188.241

1.203.835

44

367 5.264 S.I.N.G.O. d.o.o.

15.129.900

12.086

30

368 5.266 GARAŽE RIJEKA d.o.o.

15.126.133

0

0

369 5.322 TRUMM d.o.o.

14.952.545

786.516

29

370 5.323 USLUŽNI CENTAR d.o.o.

14.951.983

953.039

270

371 5.333 CROVEX d.o.o.

14.923.628

1.065.981

16

372 5.338 AUTO KRK d. o. o.

14.909.464

34.145

12

373 5.345 CONFIDO ADRIA d.o.o.

14.876.567

71.147

12

374 5.359 VIA d.o.o.

14.843.828

1.155.725

14

375 5.360 PANON d. o. o.

14.839.616

172.225

9

376 5.395 SALMAR d.o.o.

14.698.163

4.639

18

377 5.397 SETING - INŽENJERING, d. o. o.

14.693.733

43.788

30

378 5.419 MISTRAL d.o.o.

14.634.844

41.322

46

379 5.422 LADON d.o.o.

14.630.753

1.589.009

44

380 5.428 PARNAD, d. o. o.

14.601.865

1.302.703

13

381 5.434 RAD GRADNJA d. o. o.

14.574.183

118.182

54

382 5.455 NEGOTIUM d.o.o.

14.504.165

3.329.033

71

383 5.492 SPB - INŽENJERING d. o. o.

14.367.376

1.588.705

15

384 5.497 IMC d. o. o.

14.356.171

615.736

7

385 5.528 JADRAN-INFORMATIKA d.o.o.

14.234.577

342.064

27

386 5.529 D. i W. d. o. o.

14.233.974

4.142.598

0

387 5.554 TEHNOMEHANIKA d.o.o.

14.129.584

954.043

21

388 5.561 K.M.D. BABIĆ d.o.o.

14.110.674

298.194

14

389 5.565 CONFORTO d.o.o.

14.103.044

373.629

0

390 5.577 TERMIS d. o. o.

14.058.361

311.794

11

391 5.583 FINAB d.o.o.

14.030.473

0

69

392 5.602 GEOPROJEKT d. d.

13.974.579

653.373

47

393 5.624 MACK d.o.o.

13.910.576

81.678

18

394 5.627 AURATUS d. o. o.

13.901.030

0

29

395 5.640 SLADIS TRGOVINA d.o.o.

13.860.525

4.982

9

396 5.711 UNIIMPEX d. o. o.

13.662.988

410.938

10

397 5.712 BELCON d.o.o.

13.662.711

2.811.339

7

398 5.732 LJEKARNA MAZZI

13.572.941

664.225

11

399 5.733 IZGRADNJA, d.o.o.

13.571.401

1.920.243

41

400 5.747 BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA-INCOTRADE d.o.o.

13.530.163

1.394.346

0

32

djelatnost

adresa

51211 Matulji Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom Žrtava fašizma 10 51211 Matulji Rezanje, oblikovanje i obrada kamena Kastavska cesta 19 51314 Ravna Gora Piljenje i blanjanje drva Ivana Gorana Kovačića 178 51000 Rijeka Djelatnosti holding-društava Ivana Pavla II bb 51000 Rijeka Ostali završni građevinski radovi Pomerio 9 51000 Rijeka Trgovina na veliko pićima Škurinjska cesta 1 51000 Rijeka Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom Potok 22 51550 Mali Lošinj Nespecijalizirana trgovina na veliko Lošinjskih Pomoraca 8 51000 Rijeka Obrada i prevlačenje metala Riva 16 51000 Rijeka Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Verdieva 6VI 51000 Rijeka Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Trg Republike Hrvatske 2 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 51415 Lovran prodavaonicama Cesta Lovranska draga 32 51000 Rijeka Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vukovarska 7/b 51218 Dražice Nespecijalizirana trgovina na veliko Obrovac 39 51000 Rijeka Nema podataka Blažićevo C 5 51306 Čabar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ivana Gorana Kovačića 21 51223 Škrljevo Prerada čaja i kave Kukuljanovo 217a 51000 Rijeka Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom Ivana Pavla II bb 51511 Malinska Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kralja Tomislava 19 51000 Rijeka Osnovno čišćenje zgrada Zagrebačka 5 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 51215 Kastav opremom Trinajstići 57 51500 Krk Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Zagrebačka bb 51000 Rijeka Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Tizianova 10 51000 Rijeka Gradnja cesta i autocesta Ante Starčevića 2 51216 Viškovo Nespecijalizirana trgovina na veliko Blažići 29/b Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim 51000 Rijeka prodavaonicama Pod Jelšun 8 51300 Delnice Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Frana Supila 339 51260 Crikvenica Hoteli i sličan smještaj Gajevo šetalište 18 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Milana Smokvine Tvrdog 6 51000 Rijeka Nespecijalizirana trgovina na veliko Ružićeva 15 51000 Rijeka Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Antuna Barca 3 51216 Marinići Nespecijalizirana trgovina na veliko Marinići bb 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ružićeva 32 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Slavka Krautzeka 97 51000 Rijeka Računalno programiranje Tizianova 58 51000 Rijeka Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ive Lole Ribara 2 51000 Rijeka Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Milutina Barača 19 51216 Viškovo Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Blažići 25a 51211 Matulji Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Kvarnerska cesta 30/a Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 51000 Rijeka prodavaonicama Škurinjska cesta 1 51000 Rijeka Upravljačke djelatnosti Rade Šupića 1 51410 Opatija Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Nova cesta 224/2 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Nikole Tesle 9III 51000 Rijeka Djelatnosti kockanja i klađenja Zagrebačka 19 51000 Rijeka Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Osječka 39 51000 Rijeka Nema podataka Šet. Andrije Kačića Miošića 3 51000 Rijeka Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Crnčićeva 5 51000 Rijeka Ljekarne Đure Šporera 3 51260 Crikvenica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Kralja Zvonimira 45 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, 51262 Kraljevica brodovima i zrakoplovima Obala kralja Tomislava 8


110

ŽUPANIJE

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

464

0,56

92,2

3.993

0,44

98,6

vrijednost imovine

4.291.887.530

0,43

112,1

ukupni prihod

1.472.902.358

0,22

100,7

79.767.360

0,24

77,9

120.148.150

0,70

258,3

broj tvrtki br. zaposlenih

dobit nakon oporezivanja gubitak nakon oporezivanja prosječna neto plaća Gospić

investicije Izvor: Fina

3.378

105,2

544.968.667

0,87

212,6

Obrada podataka: HGK

Bjelopolje

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima 86,2% 99,99%

prema ukupnom prihodu

99,99%

prema dobiti nakon oporezivanja

99,7%

Senj

u broju poduzetnika

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


111

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

1

naziv tvrtke

423 NP Plitvička jezera

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

816

djelatnost

201.194.401

5.132.933

2 1.356 NOVALIS d.o.o.

69.092.854

1.175.522

42

3 1.655 LIKA CESTE d.o.o.

56.328.469

16.141

211

4 2.292 MOST d.o.o.

40.379.851

2.299.114

38

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

5 2.309 USLUGA d.o.o.

40.077.666

209.265

64

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

6 2.459 VRKLJAN d.o.o.

37.481.799

1.149.743

42

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

7 2.783 IZBOR-JANDRIĆ d.o.o.

32.239.679

1.278.225

39

Nespecijalizirana trgovina na veliko

8 3.105 METALNA OPREMA d.d.

28.289.850

1.639.161

108

9 3.260 IVAN-COMMERCE d.o.o.

26.594.305

4.132.466

25

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

10 3.508 BIGROM d.o.o.

24.283.576

1.006.205

21

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

11 3.699 GACKA VRELA d.o.o.

22.952.469

3.745.493

0

12 3.830 G.P.V.-GRAĐENJE d.o.o.

22.142.536

3.017.505

48

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

13 3.999 PERGAMENT d.o.o.

21.016.484

1.975.926

43

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

14 4.079 LIČKA TVORNICA VAPNA d.o.o.

20.543.286

0

69

Proizvodnja vapna i gipsa

15 4.410 COSEPI-INO-HOLZ d.o.o.

18.731.949

1.350.742

84

Piljenje i blanjanje drva

16 4.809 MILLEM d.o.o.

16.956.932

7.531.839

6

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

17 4.866 SVETI ROK d.o.o.

16.691.700

0

0

Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

18 4.875 KOMUNALAC d.o.o.

16.633.764

56.688

75

19 5.107 HIR d.o.o.

15.745.848

907.104

6

20 5.137 KULA-PROMET d.o.o.

15.605.293

447.818

24

Piljenje i blanjanje drva

21 5.233 GKD KOMUNALAC d.o.o.

15.248.204

1.184.164

58

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

22 5.416 PORTON d. o. o.

14.639.638

0

12

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

23 5.441 LJEKARNE MENTAPHARM

14.546.538

1.354.231

10

Ljekarne

24 5.453 NEDA SENJ d.o.o.

14.507.725

239.098

65

Tkanje tekstila

25 5.575 KOMUNALIJE d.o.o.

14.065.288

0

49

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

26 5.758 MILLEM-INŽENJERING d.o.o.

13.506.893

2.981.910

8

27 5.772 CALCIT LIKA d.o.o.

13.459.355

105.554

24

28 5.785 MARTINČIĆ d.o.o.

13.423.693

707.290

11

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

29 5.999 AUTOPRIJEVOZ, d.d.

12.818.231

0

82

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

30 6.184 FUNTANA TRGOVINA d.o.o.

12.267.117

31.774

16

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

31 6.471 LUNA d.o.o.

11.677.997

0

25

Hoteli i sličan smještaj

32 6.539 DREN d.o.o.

11.526.256

407.485

7

33 6.880 DUHANKA ZAGREB d.o.o.

10.765.848

684.548

15

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

34 7.661 TUŠAK d.o.o.

9.289.284

752.361

32

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

35 7.805 VELEBIT d.d. u stečaju

9.076.730

1.317.560

0

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

36 7.856 REGATA, d.o.o.

8.990.628

346.438

17

Održavanje i popravak motornih vozila

37 8.123 LIMING d.o.o.

8.616.560

1.751.521

11

Ugradnja stolarije

38 8.126 ZLATKO-COMMERCE d.o.o.

8.613.425

345.010

13

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

39 8.322 SLADOVAČA d.o.o.

8.343.002

349.696

26

Gradnja cesta i autocesta

40 8.325 NOVACOMMERCE d.o.o.

8.339.290

325.108

7

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

41 8.403 LJEKARNE LIPA

8.213.300

401

6

Ljekarne

42 8.438 STUBA PROJEKT NISKOGRADNJA d.o.o.

8.165.094

2.967.586

26

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

43 8.445 GM KVARTE, d.o.o.

8.157.752

505.240

14

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

44 8.546 CISSA d.o.o.

8.019.777

2.674.452

15

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

45 8.692 DASOVIĆ d.o.o.

7.846.685

420.572

14

Cestovni prijevoz robe

46 8.853 HENOX, d.o.o.

7.656.242

220.099

21

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

47 8.874 VELEBIT d.d.

7.629.364

463.600

1

48 8.937 LAKI d.o.o.

7.557.732

187.356

12

Održavanje i popravak motornih vozila

49 8.946 GIVI d.o.o.

7.545.995

242.128

18

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

50 9.014 JADRI-TRADE d.o.o.

7.463.852

189.258

13

Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata Nespecijalizirana trgovina na veliko Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Nespecijalizirana trgovina na veliko

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

Hoteli i sličan smještaj

adresa 53231 Plitvička Jezera Plitvička Jezera bb 53291 Novalja Ul.Josipa Kunkere 8 53000 Gospić Smiljanska 41 53220 Otočac Ante Starčevića 5 53000 Gospić Bužimska 10 53000 Gospić Nikole Tesle 8 53230 Korenica Josipa Jovića 8 53270 Senj Kaetana Knežića 20 53000 Gospić Put Hrvatske Garde 5 53000 Gospić Papuča bb 53224 Ličko Lešće Ličko Lešće bb 53000 Gospić Smiljanska 43 53230 Korenica Bjelopolje bb 53224 Ličko Lešće ul. Ličko Lešće 3 53220 Otočac Ive Senjanina 27 53201 Lički Osik Mušaluk 105 53244 Lovinac Sveti Rok 53220 Otočac Bartola Kašića 5A 53270 Senj Nikole Jurišića 44 53274 Krasno Polje Krasno polje bb 53270 Senj Petra Preradovića 25 53270 Senj Splitska 3 53220 Otočac Ulica Kralja Zvonimira 18 53270 Senj Stjepana Radića 4 53291 Novalja Čiponjac 6 53000 Gospić Dr.Franje Tuđmana 10 53220 Otočac Ličko Lešće, ul. Ličko Lešće 3 53000 Gospić Smiljanska 151 53220 Otočac Bana Josipa Jelačića 2A 53291 Novalja Škopljanska bb 53294 Lun Jakišnica bb 53220 Otočac Kralja Zvonimira 6/A 53234 Udbina Podudbina 14 53000 Gospić Smiljanska 17 53220 Otočac Kralja Zvonimira 33 53220 Otočac Ivana Mažuranića 2 53000 Gospić Petra Svačića 35 53262 Jezerane Jezerane 29 53000 Gospić Augusta Šenoe 17 53291 Novalja Poljski put bb 53000 Gospić Lički Osik, Riječka 4 53000 Gospić Kralja Zvonimira bb 53202 Perušić Kvarte 95 53291 Novalja Škopljanska 20 53260 Brinje Ul.Lovačka 22 53220 Otočac Zagrebačka 8 53270 Senj Potok 5 53000 Gospić Miroslava Kraljevića 8 53220 Otočac Kneza Branimira 9 53220 Otočac Švica 152


112 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51 9.017 BUBA d.o.o.

7.460.472

0

5

52 9.036 LIKA GRADNJA d.o.o.

7.421.347

1.430.179

20

53 9.193 KONI d.o.o.

7.266.584

128.224

11

54 9.229 TERI-CROTEK d.o.o.

7.225.979

760.921

90

55 9.645 JASNA, d.o.o.

6.780.641

396.568

7

56 9.662 KASTELO d.o.o.

6.766.543

293.148

15

57 9.997 KAPLJICA d.o.o.

6.421.922

0

22

58 10.130 KUŠANIĆ, d.o.o.

6.299.899

503.694

13

59 10.255 LINEA-COMMERCE d.o.o.

6.188.443

45.511

4

60 10.419 IM-COMMERCE, d.o.o.

6.054.768

54.083

14

61 10.495 DBN d.o.o.

5.977.310

2.025.647

0

62 10.565 B.B.-TRANS d.o.o.

5.916.641

179.031

11

63 11.053 VODOVOD d.o.o.

5.550.657

0

17

64 11.097 LIKA SVJETLO d.o.o.

5.513.329

1.406.776

11

65 11.166 MORE GRADNJA d.o.o.

5.470.813

182.460

0

66 11.339 AUTOPRIJEVOZ LIKA d.o.o.

5.352.719

0

12

67 11.569 VELINAC d.o.o.

5.189.646

142.254

15

68 11.792 VEGA d.o.o.

5.052.053

15.991

2

69 11.887 MARIO-COMMERCE d.o.o.

4.990.203

81.847

4

70 11.924 ZIR d.o.o.

4.964.178

0

16

71 11.970 LAV MIŠKULIN R d.o.o.

4.935.762

1.197.280

56

72 11.984 GRAMEX-COMM d.o.o.

4.930.371

71.464

6

73 12.072 MA-SA d.o.o.

4.885.081

68.227

5

74 12.167 NOVA - INVEST d.o.o.

4.828.648

792.839

10

75 12.381 GRADNJA d.o.o.

4.696.172

82.328

21

76 12.392 TOMAIĆ-COMMERCE d.o.o.

4.689.368

474.721

11

77 12.409 INLEX d. o. o.

4.681.993

131.716

4

78 12.411 BUKVA d.o.o.

4.680.673

658.648

45

79 13.336 JENGIĆ d.o.o.

4.193.521

60.180

6

80 13.359 JADRAN GRADNJA d.o.o.

4.184.177

102.331

1

81 13.973 TONI I SIN d.o.o.

3.900.897

31.862

8

82 14.379 Z-A-M d.o.o.

3.728.446

389.956

6

83 14.412 FORTUNA d.o.o.

3.715.193

145.964

23

84 14.775 AS-INŽENJERING d.o.o.

3.561.891

420.155

9

85 14.786 KOMUNALAC d.o.o.

3.559.599

0

18

86 14.881 JOSIP d.o.o.

3.522.087

70.536

10

87 15.153 AGRO-MILKA d.o.o.

3.424.589

142.102

3

88 15.312 SUNTURIST d.o.o.

3.367.284

4.139

6

89 15.343 VESNA d.o.o.

3.356.779

13.642

6

90 15.414 BAB, d.o.o.

3.332.497

137.513

12

91 15.799 U R A R, d.o.o.

3.213.551

381.776

13

92 15.952 STARČEVIĆ d.o.o.

3.157.979

9.539

4

93 16.262 ROZA d.o.o.

3.060.790

973.382

5

94 16.439 PETIT d.o.o.

3.000.314

207.385

12

95 16.492 GRADITELJ d.o.o. u stečaju

2.987.007

0

0

96 16.822 VISOČICA d.o.o.

2.883.337

379.775

10

97 17.133 TIMBER-TRADE d.o.o.

2.789.948

279.759

5

98 17.139 AMD d.o.o.

2.786.381

217.463

10

99 17.158 DIČ d.o.o.

2.781.630

0

7

2.741.795

43.064

3

100 17.300 RUŽMARIN d.o.o.

djelatnost

adresa

53000 Gospić Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Zagrebačka 28 53231 Plitvička Jezera Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Smoljanac 40 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53000 Gospić hranom, pićima i duhanskim proizvodima Bana Ivana Karlovića 4 53000 Gospić Obrada i prevlačenje metala Pazariška 14 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53220 Otočac hranom, pićima i duhanskim proizvodima Stjepana Radića 5 53291 Novalja Nespecijalizirana trgovina na veliko Marulićeva bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53270 Senj hranom, pićima i duhanskim proizvodima Stara cesta 27 53260 Brinje Cestovni prijevoz robe Stipe Javora 7 53220 Otočac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Jadranska Ulica 3 53262 Jezerane Piljenje i blanjanje drva Jezerane 3/20 53291 Novalja Organizacija izvedbe projekata za zgrade Stara Novalja, Kaštel 25 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Petra Zoranića bb 53270 Senj Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Đure Daničića 12 53000 GOSPIĆ Proizvodnja električne opreme za rasvjetu Budačka 261 53291 Novalja Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Marka Marulića 8 53000 Gospić Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Trnovac bb 53288 Karlobag Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Stipe Devčića bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53230 Korenica hranom, pićima i duhanskim proizvodima Josipa Jovića 14 53262 Jezerane Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Jezerane 54 53201 Lički Osik Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Riječka bb 53000 Gospić Djelatnosti privatne zaštite Kralja Tomislava 94V 53270 Senj Nespecijalizirana trgovina na veliko Kaetana Knežića bb 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Prozobr 13/b 53000 Gospić Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Pazariška 35 53270 Senj Fasadni i štukaturski radovi Petra Preradovića 25 53220 Otočac Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Krasno bb 53270 Senj Nespecijalizirana trgovina na veliko Nikole Jurišića 2 53230 Korenica Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Bjelopolje bb 53000 Gospić Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kaniža 24 53291 Novalja Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Zadarska bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53203 Kosinj hranom, pićima i duhanskim proizvodima Donji Kosinj 171 53000 Gospić Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Kaniška bb 53000 Gospić Strojna obrada metala Budačka 7 53270 Senj Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Petra Matkovića 007 53230 Korenica Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Trg Sv.Jurja 12 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 53000 Gospić proizvodima Kaniža 57 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava53224 Ličko Lešće onicama Ličko Lešće 343B 53291 Novalja Nespecijalizirana trgovina na veliko Kranjčevićeva Ulica 000bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53202 Perušić hranom, pićima i duhanskim proizvodima Stjepana Radića 82 53220 Otočac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Andrije Štampara 13 53220 Otočac Tehničko ispitivanje i analiza Kralja Zvonimira 18 53000 Gospić Nespecijalizirana trgovina na veliko S.S.Kranjčevića bb 53000 Gospić Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kralja Tomislava 19 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 53270 Senj i kolača Senjska Draga bb 53220 Otočac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Bartola Kašića 5a 53250 Donji Lapac Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Udbinska cesta 2 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 53220 Otočac opremom Donja Dubrava 39 53000 Gospić Održavanje i popravak motornih vozila Zagrebačka 18 53000 Gospić Piljenje i blanjanje drva Kaniža bb 53294 Lun Nema podataka Lun 179


113

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

101 17.539 GAJA, d.o.o.

2.674.795

102 17.581 NOVALJA NEKRETNINE d.o.o. 103 17.774 VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

79.581

5

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

2.665.814

0

2

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

2.614.542

204.292

9

Veterinarske djelatnosti

104 18.239 MIA-GRADNJA d.o.o.

2.508.558

0

0

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

105 18.284 MARINCEL d.o.o.

2.497.417

40.336

4

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

106 18.367 TRANSPROM d.o.o.

2.479.713

8.033

5

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

107 18.838 VETERINARSKA STANICA OTOČAC d.o.o.

2.364.299

100.066

8

Nema podataka

108 19.009 ARBUROŽA d.o.o.

2.326.482

0

20

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

109 19.334 HOTEL ANTE d.o.o.

2.253.396

0

12

Hoteli i sličan smještaj

110 19.416 PRIMORJE d.d.

2.236.044

0

10

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

111 19.457 ŠKUNCA COMMERCE d.o.o.

2.228.983

190.540

6

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

112 19.636 DEGENIJA d.o.o.

2.193.451

161.008

4

Djelatnosti putničkih agencija

113 19.779 THERMACUT HRVATSKA d.o.o.

2.168.669

131.089

3

Nespecijalizirana trgovina na veliko

114 19.788 DOMGRAD d.o.o.

2.167.381

15.033

13

115 19.812 POLJO-LIKA d.o.o.

2.162.573

14.319

0

116 20.270 HOTEL ZAGREB d.o.o.

2.082.904

0

10

117 20.592 STOMORICA d.o.o.

2.030.723

161.623

0

118 20.716 PLENUS d.o.o.

2.008.121

0

10

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

119 20.865 ZVONIMIR d.o.o.

1.985.640

27.670

12

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

120 21.006 KIZA d.o.o.

1.960.082

39.184

14

Hoteli i sličan smještaj

121 21.018 KALIĆ d.o.o.

1.957.931

25.839

6

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

122 21.083 TINELA d.o.o.

1.948.003

276.275

7

Nespecijalizirana trgovina na veliko

123 21.456 AUTO-BEKS d.o.o.

1.884.077

16.400

1

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

124 21.921 KOMGRAD d.o.o.

1.810.835

0

11

125 22.146 KRISTAL invest d.o.o.

1.778.043

197.145

4

126 22.180 BAG d.o.o.

1.773.931

0

13

Hoteli i sličan smještaj

127 22.185 VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE d.o.o.

1.773.398

10.178

7

Veterinarske djelatnosti

128 22.234 VITAL d.o.o.

1.766.768

46.392

10

Piljenje i blanjanje drva

129 22.915 TOPLO-MONT, d.o.o.

1.668.883

33.900

1

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

130 23.214 PLAN B d.o.o.

1.627.740

603.379

8

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

131 23.349 PROZORINA d.o.o.

1.609.658

4.606

9

Piljenje i blanjanje drva

132 23.454 VOLARICA d.o.o.

1.598.243

5.232

2

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

133 23.572 VRULJA MONTAŽA d.o.o.

1.582.825

46.735

16

Gradnja brodova i plutajućih objekata

134 23.719 HRVATSKI RADIO-RADIO GOSPIĆ d.o.o.

1.563.759

3.732

10

Emitiranje radijskog programa

135 23.780 OMRA d.o.o.

1.555.716

0

21

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

136 23.917 DANDY d.o.o.

1.541.032

3.649

6

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

137 24.130 DAMI, d.o.o.

1.513.683

20.959

7

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

138 24.357 IVAN-M, d.o.o.

1.488.030

20.601

7

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

139 24.406 RUS d.o.o.

1.482.386

16.558

4

140 24.518 KOSA d.o.o.

1.467.195

55.686

5

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

141 24.550 RADOŠ, d.o.o.

1.462.951

61.991

8

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

142 24.770 MIRNI KUTAK d.o.o.

1.435.989

1.222

7

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

143 24.907 PERUŠIĆ d.o.o.

1.422.215

3.411

9

Skupljanje neopasnog otpada

144 24.943 MAJSIĆ, d.o.o.

1.418.709

0

14

145 25.310 HIDROKOM d.o.o.

1.376.680

0

8

Skupljanje neopasnog otpada

146 25.492 ATLAS d.o.o.

1.356.262

111.575

3

Proizvodnja vrata i prozora od metala

147 25.569 VODOVOD d.o.o.

1.347.663

0

11

148 25.619 VICI d.o.o.

1.341.141

77.249

5

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

149 25.770 MK-BOJA d.o.o.

1.323.805

34.074

7

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

150 26.149 J&P AGENT d.o.o.

1.288.276

19.314

2

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Hoteli i sličan smještaj Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Skupljanje neopasnog otpada Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Skupljanje neopasnog otpada

adresa 53260 Brinje Križpolje 8 53291 Novalja Čiponjac bb 53000 Gospić Bana Josipa Jelačića 9 53270 Senj Otočka 15 53220 Otočac Kompolje 83 53220 Otočac Marka Marulića 12 53220 Otočac Fortička 9 53291 Novalja Čipunjac-jug 53000 Gospić Jasikovačka 11 53270 Senj Mala Vrata 20 53291 Novalja Slatinska BB 53274 Krasno Polje Krasno Polje 58 53270 Senj Daničićeva 12 53260 Brinje Križpolje, Mali Kut 69 53230 Korenica Ličko Petrovo Selo, Novo Selo 14 53288 Karlobag Bana Jelačića bb 53291 Novalja Krešimirova obala 18 53220 Otočac Ulica Ante Starčevića 6 53220 Otočac Kralja Zvonimira 28 53201 Lički Osik Riječka cesta 1 53203 Kosinj Donji Kosinj 258 53220 Otočac Nikole Tesle 15 53000 Gospić Pazariška 18 53250 Donji Lapac Radnička 4 53291 Novalja Primorska 42 53206 Brušane Baške Oštarije bb 53260 Brinje Frankopanska 38 53220 Otočac Prozor 180 53000 Gospić Riječka 14 53230 Korenica Bjelopolje bb 53220 Otočac Prozor 15 53244 Lovinac Ličko Cerje 47 53270 Senj Sveti Juraj, Južno Naselje 41 53000 Gospić Trg Stjepana Radića 055 53291 Novalja Put Lokvica bb 53220 Otočac Kralja Zvonimira 2 53220 Otočac Radnička 4 53220 Otočac Stjepana Radića 1 53202 Perušić Kaniža bb 53202 Perušić Kosa 150 53220 Otočac Bartola Kašića 16 53220 Otočac Gornja Dubrava 63 53202 Perušić Trg popa Marka Mesića 2 53220 Otočac Čovići 108B 53234 Udbina Trg Svete Lucije 9 53220 Otočac Zagrebačka 2 53260 Brinje Stipe Javora 53260 Brinje Frankopanska 3 53220 Otočac Velebitska 3 53270 Senj Nikole Suzane 25/2


114 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

151 26.262 THALIA d.o.o.

1.274.448

31.586

39

152 26.462 M.I. d.o.o.

1.253.285

86.322

3

153 26.484 BOLERO-CENTAR d.o.o.

1.251.125

44.772

6

154 26.552 DRAGOVOLJAC d.o.o.

1.243.813

129.961

7

155 26.885 BRUNDAŠ d.o.o.

1.211.771

0

1

156 27.370 MIŠKULIN-UTP d.o.o.

1.169.891

0

0

157 27.586 HRVATSKI RADIO OTOČAC, d.o.o.

1.150.698

2.830

7

158 27.876 TVRDINIĆ F d.o.o.

1.126.655

4.345

5

159 28.164 KING-GRAD d.o.o.

1.101.249

0

10

160 28.474 VRELO d.o.o.

1.075.964

39.856

5

161 28.603 KVIKI d.o.o.

1.064.820

22.640

1

162 28.788 GAJAC GRADNJA d.o.o.

1.047.181

111.453

0

163 28.891 DJM d.o.o.

1.038.474

68.666

5

164 29.115 NOVATOURS d.o.o.

1.022.215

25.353

2

165 29.456 KOPITAR d.o.o.

996.247

187.084

5

166 29.640 MARIVEST PLAN d.o.o.

983.154

18.760

10

167 29.899 NEHAJGRAD-IMOBILIA d.o.o.

963.526

3.091

10

168 30.266 ADELA d.o.o.

937.509

70.937

1

169 30.459 AUTO-BOŽIĆ d.o.o.

923.910

0

6

170 30.470 JURAJ DRVO d.o.o.

923.382

0

9

171 30.828 RADIO SENJ d.o.o.

900.343

38.904

8

172 31.007 MK-KEC d.o.o.

887.761

5.745

3

173 31.218 DAMINO d.o.o.

875.214

60.988

2

174 31.245 PAVELIĆ d.o.o.

873.997

18.942

9

175 31.466 GUMIKS d.o.o.

860.008

9.437

4

176 31.899 DOM-MAR d.o.o.

833.183

94.482

5

177 31.949 DAKOM d. o. o.

829.731

412.324

2

178 32.085 KOSTELAC d.o.o.

821.316

834

2

179 32.426 ENERGO URED d.o.o.

802.300

34.833

0

180 32.518 VETERINARSKA AMBULANTA SENJ d.o.o.

797.213

167.719

3

181 32.932 LIKA DRVO SISTEMI d.o.o. u stečaju

774.634

0

1

182 32.980 IKM-COMMERCE, d.o.o.

772.452

0

3

183 33.108 ENGRAD d.o.o.

766.483

38.397

2

184 33.121 LIKA d.o.o.

765.340

20.177

7

185 33.224 FIMP d.o.o.

760.530

2.855

5

186 33.229 OSIK COMMERCE d.o.o.

760.222

31.435

2

187 33.238 TISKARA GOSPIĆ d.d.

759.880

0

14

188 33.741 GACKA d.o.o.

734.100

11.611

6

189 33.858 DRVOSTIL d.o.o.

727.639

0

0

190 33.897 GACKATRANS d.o.o.

725.626

571

2

191 34.021 FERARI d.o.o.

718.302

28.620

1

192 34.444 MB - TRANS d.o.o.

695.718

7.853

2

193 34.624 VETERINARSKA STANICA KORENICA d.o.o.

686.858

0

3

194 34.958 VELEB d.o.o.

668.912

6.675

4

195 35.202 INN d.o.o.

657.793

20.787

11

196 35.439 BUTORAC d.o.o.

646.441

30.596

2

197 35.655 PEKARNA RENATA d.o.o.

638.144

5.755

6

198 35.724 DIBA NEKRETNINE d.o.o.

634.875

0

4

199 36.048 PENEL d.o.o.

620.991

17.512

3

200 36.284 VRILO d.o.o.

610.684

0

6

djelatnost

adresa

53000 Gospić Popravak i održavanje brodova i čamaca Jasikovačka 12 53000 Gospić Nespecijalizirana trgovina na veliko Smiljanska 020 53220 Otočac Pripremni radovi na gradilištu Trg Franje Tuđmana 1A Senj Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 53270 Dvorac 5 53262 Jezerane Cestovni prijevoz robe Jezerane 12 53000 Gospić Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Popa Frana Biničkog 4 53220 Otočac Nema podataka Trg Popa Marka Mesića 10 53224 Ličko Lešće Ostali završni građevinski radovi Čovići 137/A 53270 Senj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Petra Kružića 18 53203 Kosinj Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Bakovac 11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53202 Perušić hranom, pićima i duhanskim proizvodima Stjepana Radića 38 53291 Novalja Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Gajac 50A 53000 Gospić Cestovni prijevoz robe Podoštra bb 53291 Novalja Djelatnosti putničkih agencija Braće Radić bb 53202 Perušić Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Zrinskog Frankopana bb 53291 Novalja Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Marka Marulića bb 53270 Senj Nema podataka Nikole Jurišića 49 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 53000 Gospić pletarskih materijala Grofa Janka Draškovića 4 53000 Gospić Održavanje i popravak motornih vozila Budačka 251 53284 Sveti Juraj Piljenje i blanjanje drva Sveti Juraj BB 53270 Senj Emitiranje radijskog programa Obala kralja Zvonimira 2 53202 Perušić Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Trg popa Marka Mesića bb Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 53000 Gospić specijaliziranim prodavaonicama Bilajska 1 53000 Gospić Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Kaniška 76A 53260 Brinje Cestovni prijevoz robe Frankopanska 1B 53291 Novalja Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Stara Novalja, Korde 3 53291 Novalja Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Škopljanska 25 53220 Otočac Nespecijalizirana trgovina na veliko Prozor 11A 53291 Novalja Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Samorašni put BB 53270 Senj Veterinarske djelatnosti Milutina Cihlara Nehajeva 27 53234 Udbina Nema podataka Podudbina bb 53220 Otočac Nespecijalizirana trgovina na veliko Luka 8 53220 Otočac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kralja Zvonimira 6 Otočac Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 53220 Gornja Dubrava 22 53224 Ličko Lešće Piljenje i blanjanje drva Ličko Lešće 35/A Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 53201 Lički Osik specijaliziranim prodavaonicama Urija 148 53000 Gospić Tiskanje novina Bilajska 3 53220 Otočac Slatkovodni ribolov Trg Franje Tuđmana bb Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 53220 Otočac pletarskih materijala Ive Senjanina 27 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Andrije Štampara 25 53000 Gospić Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Vile Velebita 3 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Nikole Mašića 16 53230 Korenica Veterinarske djelatnosti Alojzija Stepinca 14 53000 Gospić Fasadni i štukaturski radovi JASIKOVAČKA 14 53000 Gospić Osnovno čišćenje zgrada Dr. Franje Tuđmana 21 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53000 Gospić hranom, pićima i duhanskim proizvodima Kneza Domagoja 20 20 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 53220 OTOČAC i kolača Kralja Zvonimira 32 53201 Lički Osik Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina Čukovac bb 53270 Senj Nema podataka Nikole Jurišića 10 53244 LOVINAC Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Centar 34


115

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 36.384 PP-KRANJČEVIĆ d.o.o.

606.975

4.068

202 36.558 GOGO d.o.o.

599.208

10.701

3

203 36.568 ČARLI d.o.o.

599.035

3.938

2

204 36.659 GRIVIČIĆ d.o.o.

594.859

0

2

205 36.675 RIVA d.o.o.

594.068

15.829

3

206 36.717 Ustanovu za zdravstvenu njegu u kući ZDENAC

592.232

0

6

207 36.908 VETERINARSKA AMBULANTA KRAVARŠĆAN d.o.o.

584.487

4.695

3

208 36.919 ZECOVI d.o.o.

584.096

0

1

209 37.019 NONO d.o.o.

579.463

4.312

4

210 37.304 VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC d.d.

569.072

39.240

1

211 37.727 Sv. MARIJA d.o.o.

551.786

0

5

212 37.787 TOMI-SERIVS d.o.o.

549.722

39.376

2

213 37.989 JERGOVIĆ d.o.o.

542.830

684

2

214 37.992 LIKA-JADRAN GOSPIĆ d.o.o.

542.760

352

2

215 38.091 IVANČICA, d.o.o.

537.943

29.564

1

216 38.124 HACIJENDA d.o.o.

536.719

1.683

3

217 38.263 KRAMAR - KOP d.o.o.

531.033

41.440

2

218 38.372 ŽE-PA, d.o.o.

527.087

19.945

1

219 38.615 NDN d.o.o.

517.943

64.665

2

220 38.870 IKAM d.o.o.

509.623

2.281

1

221 38.962 MB-PUT d.o.o.

506.158

6.175

10

222 39.248 BUTINA d.o.o.

495.655

0

4

223 39.276 LUKOVO d.o.o.

494.988

5.434

1

224 39.398 Stomatološka poliklinika Dr Kostelac

490.549

5.416

2

225 39.639 AN d.o.o.

482.756

7.603

1

226 39.941 KATARINA d.o.o.

471.939

12.876

3

227 40.033 FUNTANA d.o.o.

468.765

6.228

1

228 40.099 ČEJVANOVIĆ d.o.o.

466.412

54.558

3

229 40.195 MAVISTURS d.o.o.

463.241

0

2

230 40.391 VERITAS, d.o.o.

456.499

25.280

5

231 40.415 BRID d.o.o.

455.702

14.872

1

232 40.842 BIP d.o.o.

441.938

55.852

1

233 41.070 DUŠICE d.o.o.

434.816

0

1

234 41.240 EXPERTUS T.E.A.M. d.o.o.

429.207

37.510

3

235 41.448 PIL d.o.o.

422.521

56.300

2

236 41.556 DONITA d.o.o.

419.525

36.931

3

237 41.557 KRISAN d.o.o.

419.511

3.642

4

238 41.830 ING-PROJECT d.o.o.

411.688

2.549

3

239 41.864 GACKA LOVSTVO d.o.o.

410.780

7.910

1

240 41.951 NETDOMENA d.o.o.

408.469

46.961

2

241 42.009 LIČKA KAPA d.o.o.

406.916

86.857

1

242 42.046 SKIPER d.o.o.

405.988

21.865

5

243 42.143 RUŽA d.o.o.

402.946

42.345

2

244 42.563 FENOMEN PLITVICE d.o.o.

389.959

3.620

0

245 42.600 ORMI d.o.o.

388.785

27.545

3

246 42.613 RAČA EURO CAMP d.o.o.

388.355

0

1

247 42.740 NIT d.o.o.

385.100

4.389

1

248 42.839 M.Ž.O. d.o.o.

382.438

4.599

1

249 42.910 GREDA d.o.o.

380.404

20.842

1

250 42.962 VIDAS d.o.o.

379.307

12.234

6

2

djelatnost

adresa

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 53220 Otočac prodavaonicama Ante Starčevića 17 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Fortička 47 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Stjepana Radića 21 53000 Gospić Nespecijalizirana trgovina na veliko Petra Svačića 3 53284 Sveti Juraj Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Nade Babić 2 53270 Senj Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Strmac 1 33406 Brezik Veterinarske djelatnosti Brezik bb 53000 Gospić Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Smiljanska 164 53284 Sveti Juraj Nema podataka Selo bb 53250 Donji Lapac Veterinarske djelatnosti Udbinska cesta bb 53291 Novalja Nema podataka Stara Novalja bb 53000 Gospić Održavanje i popravak motornih vozila Trnovačko Novoselo 1 1 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Kralja Zvonimira 82 Gospić Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 53000 Kaniška 2 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Stjepana Radića 85 SVETI JURAJ Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 53284 Sv.Juraj, Rača bb 53244 Štikada Pripremni radovi na gradilištu Centar 47 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe KRALJA ZVONIMIRA 95 53000 Gospić Savjetovanje u vezi s računalima Kralja Tomislava 75 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53000 Gospić hranom, pićima i duhanskim proizvodima ZAGREBAČKA 59 53220 Otočac Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Špilnički odvojak 10 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 53220 Otočac i kolača Ul.Nikole Mašića 2A 53289 Lukovo Šugarje Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Barić Draga 72A 53220 Otočac Djelatnosti stomatološke prakse Poljička ulica 7 53213 Donje Pazarište Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Novoselija 59 53000 Gospić Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Dr. Ante Starčevića 034 53291 Novalja Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Dalmatinska 9 53291 Novalja Postavljanje podnih i zidnih obloga Šibenska 26 53270 Senj Djelatnosti putničkih agencija Pavlinska bb 53220 Otočac Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Andrije Štampara 7 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava53000 Gospić onicama Bilajska 192 53000 Gospić Elektroinstalacijski radovi S. S. Kranjčevića 11 53244 Lovinac Nespecijalizirana trgovina na veliko Sveti Rok 088 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 53291 Novalja savjetovanje Caska BB Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava53000 Gospić onicama Kneza Trpimira 23 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 53202 Perušić i kolača Z. Frankopana 87 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i 53000 Gospić hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama BUDAČKA 11 53220 Otočac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ruđera Boškovića 4 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodava53220 Otočac onicama Kralja Zvonimira 134 53270 Senj Specijalizirane dizajnerske djelatnosti Lošinjska 6 53230 Korenica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Bjelopolje bb Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 53000 Gospić savjetovanje Vile Velebita 3 53000 Gospić Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Novoselo Trnovačko bb 53231 Plitvička Jezera Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Plitvica selo 38 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i 53220 Otočac hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama Velebitska 7 53284 Sveti Juraj Kampovi i prostori za kampiranje Rača bb 53000 Gospić Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Trg Stjepana Radića bb 53224 Ličko Lešće Cestovni prijevoz robe Čovići 40 53000 Gospić Djelatnosti pripreme i usluživanja pića S. S. Kranjčevića 16 53291 Novalja Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje Špital bb


116 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

251 42.975 YULING d.o.o.

378.971

252 43.147 RAD d.o.o. 253 43.642 DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

8.294

3

374.395

0

4

360.432

3.804

4

254 43.813 ZLATAN d.o.o.

355.685

2.138

5

255 44.300 MACOLA d.o.o.

343.086

126.758

1

256 44.328 REMONT-SERVIS d.o.o.

342.299

14.163

5

257 44.386 OCR-12 d.o.o.

340.502

0

1

258 44.544 HUMAC d.o.o.

336.927

2.462

2

259 44.915 BAUCON d.o.o.

328.514

44.218

1

260 44.989 KADOL d.o.o.

326.794

1.964

1

261 45.238 VAL d.o.o.

321.317

43.390

2

262 45.327 GAČANKA d.o.o.

319.363

500

5

263 45.586 SEMAFOR d.o.o.

313.495

12.745

6

264 45.701 UP JADRAN d.d.

310.863

18.120

0

265 45.724 DIMA d.o.o.

310.280

0

4

266 45.727 LEDENO DOBA d.o.o.

310.226

0

4

267 45.764 MONDI d.o.o.

309.540

0

4

268 45.857 MAK d.o.o.

307.071

0

3

269 46.070 DOLIĆ-MLAZ d.o.o.

302.767

0

3

270 46.295 LIKA d.d. ?u stečaju?

298.001

0

1

271 46.700 PG MEDIA d.o.o.

288.950

5.066

0

272 46.702 OHRID d.o.o.

288.937

9.870

8

273 46.899 EUROGRAD MEDO d.o.o.

284.720

5.814

5

274 47.021 DAVID-M d.o.o.

282.085

5.788

3

275 47.092 FOTOCOM d.o.o.

280.377

394

3

276 47.110 DARIO d.o.o.

280.005

5.642

3

277 47.230 FORTICA COMMERCE d.o.o.

277.745

56.801

1

278 47.306 TRBUŠNJAK d.o.o.

276.024

750

4

279 47.432 AMIGO d.o.o.

273.167

14.312

3

280 48.156 RATRACO ASFALT-BETONI d.o.o. “u stečaju”

258.111

0

0

281 48.168 KROJAL d.o.o.

257.896

3.296

4

282 48.305 INFO-SENIA d.o.o.

254.936

0

2

283 48.312 BART d.o.o.

254.806

7.741

1

284 48.646 JADRANSKA TISKARA SENJ d.o.o.

248.080

0

4

285 48.763 TEL.T d.o.o.

245.906

0

2

286 48.788 METING d.o.o.

245.438

0

0

287 48.830 ŠPILNIK d.o.o.

244.526

6.463

1

288 49.016 NOVATEL d.o.o.

240.945

0

1

289 49.025 LIKA NEKRETNINE d.o.o.

240.689

0

1

290 49.376 ŠTIROVAČA d.o.o.

234.191

0

1

291 49.420 J&J-TERMO d.o.o.

233.444

5.358

1

292 49.423 ŠTROS d.o.o.

233.416

8.197

2

293 49.476 RIKLI d.o.o.

232.530

0

2

294 49.536 HODAK d.o.o.

231.337

5.482

1

295 49.572 S.V.D.-PAVLOVIĆ d.o.o.

230.623

0

8

296 49.764 SELAN d.o.o.

227.130

0

1

297 49.775 NIS d.o.o.

226.948

0

3

298 49.825 AURORA travel d.o.o.

226.114

22.232

1

299 49.939 ĆODA d.o.o.

224.151

29.427

1

300 50.031 DANI-FOTO d.o.o.

222.443

0

1

djelatnost Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

adresa

53000 Gospić Trg Stjepana Radića 2 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Ivana Mažuranića 1 53000 Gospić Ostale djelatnosti čišćenja Popa Marka Mesića 21 53260 Brinje Ostali završni građevinski radovi Ul.Frankopanska 30 53230 Korenica Nespecijalizirana trgovina na veliko Josipa Jovića bb 53220 Otočac Gradnja brodova i plutajućih objekata Petra Zoranića 3 53000 Gospić Strojna obrada metala Lički Novi bb 53220 Otočac Fasadni i štukaturski radovi Luka 24 53220 Otočac Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Kralja Zvonimira 88 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila 53270 Senj lake kategorije Rapska 1 53000 Gospić Elektroinstalacijski radovi Kaniška 40 Otočac Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 53220 Kompolje 156A 53000 Gospić Djelatnosti vozačkih škola Bana Josipa Jelačića 19 53000 Gospić Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Kaniška 2 53000 Gospić Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Dr. Ante Starčevića 11 53220 Otočac Nespecijalizirana trgovina na veliko Ivana Mažuranića bb Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 53000 Gospić i kolača Kaniška 22 53234 Udbina Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Udbina bb 53291 Novalja Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora Primorska 9 53250 Donji Lapac Prerada i konzerviranje mesa Donji Lapac 53291 Novalja Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Zaglavarski put 22 53000 Gospić Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Kneza Jerka Rukavine 10 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava53220 Otočac onicama Kralja Zvonimira 83 53220 Otočac Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Prozor 67 53270 Senj Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima Višala 3 53000 Gospić Pogrebne i srodne djelatnosti Žabička 9 53270 Senj Nespecijalizirana trgovina na veliko Splitska 3 53270 Senj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Brinjska 008 53220 Otočac Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Kralja Zvonimira 18 53000 Gospić Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Oštra BB 53220 Otočac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Nikole Mašića 18 53270 Senj Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima Sveti Juraj 24 53230 Korenica Cestovni prijevoz robe Trg Sv. Jurja 15 53270 Senj Ostalo tiskanje S.S. Kranjčevića 8 53291 Novalja Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Slatinska bb 53000 Gospić Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Crikvenička 5 53220 Otočac Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata Novoselija 13bb 53291 Novalja Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Slatinska bb 53220 Otočac Agencije za poslovanje nekretninama Kralja Zvonimira 65 53213 Donje Pazarište Nema podataka Novoselija 69 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 53270 Senj grijanje i klimatizaciju Ivana Lenkovića 78 53000 Gospić Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Jasikovačka 6 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53201 Lički Osik hranom, pićima i duhanskim proizvodima Hrvatskog časnika Ivana Čanića 084 53202 Perušić Cestovni prijevoz robe Školska 6 53260 Brinje Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Jezerane bb 53270 Senj Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Petra Matkovića 7 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53000 Gospić hranom, pićima i duhanskim proizvodima Ivana Gojtana bb 53291 Novalja Djelatnosti putničkih agencija Slatinska bb 53270 Senj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Abatovo 28 53000 Gospić Fotografske djelatnosti Lipovska 4


117

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

301 50.620 LAHOR-TRADE, d.o.o.

212.687

302 50.659 DANS - PROMET d. o. o. 303 50.804 HELDES d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

0

2

211.857

8.400

3

209.175

43.050

1

304 51.062 OCEAN PRO d.o.o.

204.250

3.039

0

305 51.460 LIPA d.o.o.

197.824

18.909

1

306 51.935 ZODIJAK d.o.o.

189.565

4.956

2

307 52.242 GAJAC d.o.o.

184.176

14.757

1

308 52.365 SINJAL d.o.o.

182.311

4.763

3

309 52.960 INTELECTUS d.o.o.

172.869

91.936

1

310 53.081 ŠANTIĆ d.o.o.

170.551

5.625

1

311 53.173 MAJK d.o.o.

168.955

5.338

2

312 53.232 ELM d.o.o.

168.173

0

3

313 53.683 MARKET D, d.o.o.

161.409

1.246

1

314 54.094 ČARLI-COMMERCE d.o.o.

155.652

0

0

315 54.325 ELEKTROUNIVERZAL d.o.o.

152.109

177

3

316 54.352 M.B.MARTIN d.o.o.

151.682

2.465

1

317 54.517 LIM d.o.o.

149.268

1.122

2

318 54.695 MONAJO, d.o.o.

146.888

0

2

319 54.740 PUČINA d.o.o.

146.274

0

1

320 54.797 NEVENA d.o.o.

145.337

6.674

2

321 54.820 SMILJAN d.o.o.

145.125

6.374

1

322 55.022 MEDITERAN d.o.o.

142.329

21.391

1

323 55.141 FILLA - SPLIT d.o.o.

140.509

25.755

0

324 55.171 CEKO d.o.o.

140.226

19.088

1

325 55.177 VUKSAN d.o.o.

140.145

17.028

0

326 55.434 VULKING d.o.o.

136.619

0

2

327 55.901 P.M.B. d.o.o.

130.429

1.881

0

328 56.490 AURORA d.o.o.

122.591

17.764

2

329 56.725 CHERY d.o.o.

119.611

46.001

0

330 56.862 ŠOPIĆ d.o.o.

117.916

2.819

1

331 56.909 KRODAL d.o.o.

117.390

0

2

332 57.101 AUTO PAVIČIĆ d.o.o.

114.846

6.202

1

333 57.114 USKOK TRADE d.o.o.

114.627

3.737

2

334 57.121 IRIS-TURIST d.o.o.

114.555

8.288

1

335 57.231 KRATOM d.o.o.

113.172

489

1

336 57.271 CRISTA d.o.o.

112.639

5.754

2

337 57.396 AGERATUM d. o. o.

111.035

3.377

1

338 58.067 FARMA ANGUS d.o.o.

102.779

0

0

339 58.124 KURTEŠ d.o.o.

102.061

22.851

1

340 58.382 LITO d.o.o.

98.983

0

0

341 58.587 NAVITAS SILVA d.o.o.

96.489

3.000

0

342 58.650 SENIA TOURS d.o.o.

95.741

18.594

1

343 58.768 MOĆO d.o.o.

94.332

0

0

344 58.816 F.M.I. d.o.o.

93.773

0

1

345 59.064 VILA MIMI d.o.o.

90.749

0

0

346 59.358 BURA d.o.o.

87.424

0

1

347 59.823 CONFORMARE PRAVI ŽIVOT j.t.d.

83.328

49.442

0

348 59.891 GS COMMERCE d.o.o.

82.726

421

1

349 59.921 TONI COMMERCE d.o.o.

82.476

3.101

1

350 60.172 OTEŠICA d.o.o.

80.299

305

0

djelatnost

adresa

53220 Otočac Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Prozor 27 53201 Lički Osik Trgovina na veliko odjećom i obućom Svetog Mateja 1 53000 Gospić Nema podataka Kralja Zvonimira 4 53297 Novalja Djelatnosti sportskih klubova Stara Novalja, Surica 12 53220 Otočac Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Kralja Zvonimira 95 53000 Gospić Nespecijalizirana trgovina na veliko Budačka 89 53291 Novalja Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Branićevica bb 53220 Otočac Nespecijalizirana trgovina na veliko Ante Starčevića 9 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 53220 Otočac savjetovanje Bartola Kašića 19 53224 Čovići Sječa drva Čovići 155 53220 Otočac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Frankopanska 32 53000 Gospić Održavanje i popravak motornih vozila Kaniška bb 53220 Otočac Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Velebitska 5 53220 Otočac Cestovni prijevoz robe Stjepana Radića 21 53230 Korenica Elektroinstalacijski radovi Trg Sv. Jurja 15 53000 Gospić Radovi na krovištu Lički Osik, Popa Frana Biničkog 34 53223 Vrhovine Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Senjska 52 53220 Otočac Nema podataka Kralja Zvonimira 88 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 53220 Otočac pletarskih materijala Prozor 156148 53291 Novalja Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje Vjenceslava Novaka 4 53000 Gospić Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Grofa Janka Draškovića 5 53291 Novalja Nespecijalizirana trgovina na veliko Braće Radić 3 53244 Lovinac Nespecijalizirana trgovina na veliko Centar 30 53230 Korenica Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo Josipa Jovića 5 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 53220 Otočac savjetovanje Kralja Zvonimira 50 53000 Gospić Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Bilajska 154 53000 Gospić Nespecijalizirana trgovina na veliko Kaniška 45 53000 Gospić Održavanje i popravak motornih vozila Kaniža bb Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 53291 Novalja proizvodima Gajac 1081A Otočac Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 53220 Lipovlje bb 53270 Senj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ivana Lenkovića 18 53000 Gospić Održavanje i popravak motornih vozila Kralja Tomislava 24 53270 Senj Nespecijalizirana trgovina na veliko Fortica 4 53270 Senj Agencije za poslovanje nekretninama Nikole Jurišića 15 53234 Udbina Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona Podudbina bb 53000 Gospić Obrada i prevlačenje metala Kaniška 8 53225 Švica Agencije za poslovanje nekretninama Švica 37 53234 Jošan Uzgoj ostalih goveda i bivola Jošan 91 53000 Gospić Održavanje i popravak motornih vozila Karla Brkljačića 22 53244 Lovinac Djelatnosti putničkih agencija Centar 33 53220 Otočac Piljenje i blanjanje drva Novoselija bb 53270 Senj Djelatnosti putničkih agencija Kralja Zvonimira bb 53224 Ličko Lešće Piljenje i blanjanje drva Ličko Lešće 244C 53000 Gospić Fotografske djelatnosti Kralja Tomislava 41 53288 KARLOBAG Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Dražica 1 53270 Senj Djelatnosti za njegu i održavanje tijela Petra Zrinskoga 12 53244 Lovinac Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Lovinačka 34 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 53000 Gospić hranom, pićima i duhanskim proizvodima Smiljanska 35 53270 Senj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Svetog Jurja 10 53000 Gospić Cestovni prijevoz robe Donje Pazarište, Dubrava 4


118 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

15.878

1

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

78.809

0

1

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

76.000

268

1

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

354 61.113 MGG d.o.o.

71.286

18.854

2

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

355 61.292 PROKOMP d.o.o.

69.557

0

0

Nema podataka

356 61.427 SINOKOS d.o.o.

68.364

0

1

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

357 61.498 PAPA d.o.o.

67.787

0

1

Radovi na krovištu

358 61.790 BOBIĆ I BOBIĆ d.o.o.

64.984

0

0

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

359 61.842 ELEKTROTEH d.o.o.

64.544

0

0

Elektroinstalacijski radovi

360 62.037 HALITI TURIST d.o.o.

62.488

0

0

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

361 62.056 SVIJET GLAZBE d.o.o.

62.300

49.707

0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.

362 62.180 NATURA-TURIST d.o.o.

61.046

9.585

0

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

363 62.204 KOMET d.o.o.

60.804

0

1

Djelatnosti putničkih agencija

364 62.311 ZAŠTITA BEN d.o.o.

60.000

2.849

1

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

365 62.565 RAZVOJNA AGENCIJA SENJ d.o.o.

57.532

10.597

2

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

366 62.933 JADRO TRADE d.o.o.

54.424

2.357

0

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

367 62.968 MALIŠA d.o.o.

54.097

0

1

Hoteli i sličan smještaj

368 63.150 BARIČEVIĆ d.o.o.

52.507

1.729

1

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

369 63.546 OROSLAN d.o.o.

49.359

0

2

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

370 63.589 PM d.o.o.

49.040

0

1

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

371 63.595 KEMOPAPIR d.o.o.

48.987

0

1

Nespecijalizirana trgovina na veliko

372 63.781 OTOING d.o.o.

47.470

0

0

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

373 63.922 VENESSA d.o.o.

46.177

0

0

Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama

374 64.141 GACKA PROMET d.o.o.

44.283

0

1

Cestovni prijevoz robe

375 64.179 BUTKO-GRAĐEVINA d.o.o.

43.922

1.179

1

Postavljanje podnih i zidnih obloga

376 64.188 KLESARSTVO GLEDIĆ d.o.o.

43.850

0

1

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

377 64.192 ŠIME NAUTIKA d.o.o.

43.818

10.901

0

Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

378 64.458 LUKAC d.o.o.

41.200

10.815

3

Pripremni radovi na gradilištu

379 64.474 GRGURIĆ d.o.o.

41.086

0

1

Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama

380 64.808 ITALIKACINK d.o.o.

38.246

0

2

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

381 65.027 SALLAHAJ d. o. o.

36.599

0

1

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

382 65.433 BARAN d.o.o.

33.483

286

0

Ostalo tiskanje

383 65.840 LIKAPLAST d.d. u likvidaciji

30.159

0

0

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

384 66.289 ŽELJEZAR d.o.o.

27.096

0

1

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

385 66.303 INTERKON d.o.o.

27.002

6.000

0

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

386 66.556 PRUZ d.o.o.

25.225

3.761

0

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

387 66.578 RONILAČKI CENTAR d.o.o.

25.066

0

1

Djelatnosti sportskih klubova

388 66.857 SALMO TRUTTA d.o.o.

23.280

0

0

Hoteli i sličan smještaj

389 66.928 LYKOS d.o.o.

22.786

1.005

0

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

390 67.311 MOKO TOURS d.o.o., putnička agencija

20.204

2.187

0

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

391 67.346 UMIROVLJENIK d.o.o.

20.042

0

0

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

392 67.607 BEN d.o.o.

18.736

0

2

Nespecijalizirana trgovina na veliko

393 67.778 DRVO DM d.o.o.

17.834

4.032

0

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

394 67.833 PRINT, d.o.o.

17.510

1.314

0

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

395 67.956 KONOX NEKRETNINE d.o.o.

16.807

0

0

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

396 68.055 KRCIJA-COMMERCE d.o.o.

16.148

0

1

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

397 68.309 TERMO TEHNIKA d.o.o.

14.933

0

0

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

398 68.408 JEDRO d.o.o.

14.469

7.188

0

Djelatnosti putničkih agencija

399 68.443 ZIR PARK d.o.o.

14.327

0

1

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

400 69.222 LIČKO SELO d.o.o.

10.260

0

0

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

351 60.224 PRIZMA d.o.o.

79.954

352 60.360 SOKOLAC, d.o.o. 353 60.655 NINAKOMERC d.o.o.

adresa 53288 Karlobag Ivice Vrbana bb 53260 Brinje Frankopanska 53 53000 Gospić Put Hrvatske garde bb 53000 Gospić Popa Frana Biničkog 4 53270 Senj Petra Kružića 12 23244 Starigrad Paklenica, Petra Zoranića 30 53220 Otočac Prozor 155 53000 Gospić Počitelj 34 53000 Gospić Smiljanska 117 53287 Jablanac Stinica 89/1 53201 Lički Osik Sv. Josipa 1A 53231 Plitvička Jezera Jezerce bb 53270 Senj Ive Senjanina 21 53270 Senj Petra Matkovića 13 53270 Senj Stara cesta 2 53270 Senj Nikole Suzane 15 53270 Senj Obala dr. Franje Tuđmana 8 53000 Gospić Popa Nikole Mašića 4 53000 Gospić Kneza Trpimira 25 53000 Gospić Bužimska 4 53230 Korenica Mihaljevac 42 53220 Otočac Kralja Zvonimira 75 53000 Gospić Kneza Trpimira 25 53224 Ličko Lešće Čovići 162A 53000 Gospić Lički Osik, Kulska cesta 17 53230 Korenica Josipa Jovića 84 53291 Novalja Marka Marulića 7 53000 Gospić Neznanih junaka 12/1 53000 Gospić Bana Josipa Jelačića 16 53201 Lički Osik Ćukovac bb 53270 Senj Podgorska 1 53000 Gospić Lavoslava Vukelića 32 53234 Udbina Udbina 53220 Otočac Nikole Maštrovića 3 53244 Lovinac Sveti Rok 13 53000 Gospić Smiljanska 117 53297 Stara Novalja Livić 85 53220 Otočac Luka 26 53201 Lički Osik Riječka ulica 1 53270 Senj Ante Starčevića 9 53270 Senj Ivana Mažuranića 4 53270 Senj Petra Matkovića 13 53000 Gospić Vrtlarska 37 53220 Otočac Radnička 1 /a 53223 DONJI BABIN POTOK Donji babin potok 1355 53220 Otočac Prozor 113a 53291 Novalja Lunjski put 50 53291 Novalja Gajac br. A9-30 53244 Lovinac Lovinac bb 53244 Lovinac Sveti Rok 202


119

ŽUPANIJE

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

582

0,70

88,4

8.850

0,97

91,2

vrijednost imovine

5.703.895.234

0,57

105,3

ukupni prihod

4.408.566.949

0,64

100,4

dobit nakon oporezivanja

97.130.904

0,29

53,6

gubitak nakon oporezivanja

67.333.328

0,39

91,3

broj tvrtki br. zaposlenih

3.181

prosječna neto plaća Virovitica

322.996.613

investicije Izvor: Fina

104,1 0,52

123,9

Obrada podataka: HGK

Orahovica

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Slatina

68,7%

u broju poduzetnika

99,8%

prema ukupnom prihodu

99,7%

prema dobiti nakon oporezivanja

98,8%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


120

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

1

107 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

819.326.478

2

278 TVIN d.o.o.

308.892.050

3

402 HRVATSKI DUHANI d.d.

211.822.723

16.569.365

257

4

404 TRGOCENTAR d.d.

209.657.623

113.130

480

5

440 KIO KERAMIKA d.o.o.

197.763.842

86.293

473

6

466 PP ORAHOVICA d.d.

185.793.335

5.729.841

552

7

812 OPECO d.o.o.

2.352.084

362

5.223.767 1.263

111.168.727

998.079

257

8 1.077 DIBA d.o.o.

84.986.487

1.335.906

75

9 1.154 RADLOVAC d.d.

80.133.410

16.270.063

93

10 1.320 FARMA SENKOVAC d.d.

70.824.328

0

99

11 1.450 CIPRIJANOVIĆ d.o.o.

64.589.505

3.535.293

138

12 1.517 BRANA d.o.o.

61.254.793

1.231.533

102

13 1.575 KIO INTERIJERI d.o.o.

58.886.722

79.795

55

14 1.860 NIKOLA d.o.o.

49.760.890

208.349

113

15 1.993 AGRODUHAN d.o.o.

46.469.868

0

179

16 2.047 FARMALAND d.o.o.

45.353.902

407.596

25

17 2.082 SILOSI VTC d.o.o.

44.605.746

676.853

125

18 2.101 VIRKOM d.o.o.

44.276.632

910

80

19 2.199 AGROLAND d.o.o.

42.282.504

538.738

10

20 2.295 KOLO d.o.o.

40.330.170

520.357

5

21 2.466 MESOPRERADA d.o.o.

37.280.129

52.845

55

22 2.600 FLORA VTC d.o.o.

35.000.219

131.789

116

23 2.710 PAPUK d.o.o.

33.143.687

152.305

69

24 2.796 DOMOGRADNJA d.o.o.

31.979.047

2.097.419

67

25 2.878 PAN PARKET d.o.o.

30.871.068

20.584

86

26 2.894 JAN - SPIDER d.o.o.

30.625.882

740.456

51

27 2.962 ALUFERIT GRAĐENJE d.o.o.

29.872.264

1.512.261

48

28 3.093 CROMING d.o.o.

28.440.748

428.973

50

29 3.189 LI FID d.o.o.

27.345.592

866.916

0

30 3.387 INTERMIMS d.o.o.

25.269.636

1.603.163

4

31 3.689 MARINADA d.o.o.

23.040.501

66.595

75

32 3.900 UNIMONT d.o.o.

21.604.684

646.729

43

33 3.910 K O M R A D d.o.o.

21.567.244

1.802.477

96

34 3.968 FUTURA d.o.o.

21.209.284

728.310

15

35 3.993 JOŠAVAC d.o.o.

21.048.569

394.961

18

36 4.107 AUTO KUĆA FIŠER d.o.o.

20.402.771

69.596

10

37 4.206 MDM d.o.o.

19.806.085

325.069

23

38 4.259 AGRIMEX d.o.o.

19.524.683

198.575

6

39 4.402 HIDROCOM d.o.o.

18.759.590

3.320.334

2

40 4.657 DOMUS d.o.o.

17.596.726

14.951

15

41 4.661 TEHNODRVO d.o.o.

17.581.227

557.467

56

42 4.786 LJEKARNE PLANTAK

17.067.503

507.128

12

43 4.823 LES d.o.o.

16.903.323

864.154

10

44 4.840 GOJA d.o.o.

16.836.593

89.500

19

45 5.010 HIDRO VING d.o.o.

16.162.706

3.056

6

46 5.049 JAVOROVIĆ d.o.o.

15.999.089

486.491

41

47 5.064 CIGLANA-IGM d.o.o. Sladojevci

15.927.187

18.951

64

48 5.220 SPAJIĆ, d.o.o.

15.294.555

111.469

29

49 5.341 LJEKARNA DRAŽENKA NOVOSELAC

14.889.443

278.081

13

50 5.611 AUTOCENTAR PEPA d.o.o.

13.936.942

1.054

16

djelatnost

adresa

33000 Virovitica Proizvodnja šećera Matije Gupca 254 33000 Virovitica Proizvodnja ostalog namještaja Ulica Zbora narodne garde 2 33000 Virovitica Proizvodnja duhanskih proizvoda Osječka 2 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 33000 Virovitica hranom, pićima i duhanskim proizvodima Zbora Narodne Garde 1 33515 Orahovica Proizvodnja keramičkih pločica i ploča V. Nazora bb 33515 Orahovica Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Stjepana Mlakara 5 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za 33000 Virovitica građevinarstvo Josipa Jurja Strossmayera 106 33410 Suhopolje Nespecijalizirana trgovina na veliko ul. Kralja Tomislava 5 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 33515 Orahovica krede i škriljevca Trg Plemenitih Mihalovića 12 33520 Novi Senkovac Uzgoj svinja Varaždinska 68 33515 Orahovica Proizvodnja ostalog namještaja Bjeljevina bb 33000 Virovitica Gradnja vodnih građevina A.Mihanovića 29 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 33515 Orahovica opremom V. Nazora bb 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko E. Šlomovića 12 33520 Slatina Uzgoj duhana Nikole Šubića Zrinskog 30 33410 Suhopolje Uzgoj ostalih goveda i bivola Bjeljevina bb Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 33000 Virovitica i kolača Stjepana Radića 132 33000 Virovitica Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ferde Rusana 2 33410 Suhopolje Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Vukovarska 125 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko Vinkovačka cesta bb 33520 Slatina Prerada i konzerviranje mesa Industrijska 5 33000 Virovitica Skupljanje neopasnog otpada Vukovarska 5 33515 Orahovica Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Vladimira Nazora 14 33000 Virovitica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Sajmište 4 33514 Čačinci Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva Glavna 140 33405 Pitomača Prerada čaja i kave Petra Preradovića 183 33405 Pitomača Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova P.Preradovića 111 33405 Pitomača Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trg Kralja Tomislava bb 33000 Virovitica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Ljudevita Gaja 1 33520 Slatina Nespecijalizirana trgovina na veliko Trg Nikole Šubića Zrinskog 28 33520 Slatina Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća Nikole Šubića Zrinskog 28 33520 Slatina Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Nikole Šubića Zrinskog 28 33520 Slatina Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Braće Radića 2 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko Franje Fujsa 35 33520 Slatina Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Vladimira Nazora 400 33520 Slatina Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Braće Radića 181 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko V. Belobrka 6 33411 Gradina Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Detkovac 19 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 33405 PITOMAČA opremom za vodovod i grijanje Antuna Mihanovića bb 33000 Virovitica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama P. Preradovića 23 33520 Slatina Piljenje i blanjanje drva Industrijska cesta 6 33520 Slatina Ljekarne Bana Jelačića 8 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 33405 Pitomača prodavaonicama Gajeva 92 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko Osječka 165 33000 Virovitica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ivana Mažuranića 11 33000 Virovitica Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu J.Vlašimskog 44 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za 33520 Slatina građevinarstvo Sladojevci bb 33514 Čačinci Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća Braće Radića bb 33000 Virovitica Ljekarne S. Radića 12 33000 Virovitica Održavanje i popravak motornih vozila Vinkovačka Cesta bb


121

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

51 5.771 KONTA d.o.o.

13.459.448

52 5.810 ASTRO d.o.o. 53 5.928 MUSTAČ-COMMERCE d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

1.225.843

12

13.363.146

2.312

23

13.020.666

288.070

18

54 6.116 LJEKARNE NOVOSELAC

12.509.201

824.773

10

55 6.281 NIVOKOLOR d.o.o.

12.071.845

14.543

32

56 6.327 BISTRICA d.o.o.

11.952.946

139.317

17

57 6.481 ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.

11.667.623

101.241

12

58 6.499 APOLONIA d.o.o.

11.628.808

7.755

1

59 6.504 PRAJO & CO d.o.o.

11.622.127

2.867

25

60 6.642 FMT FIŠER d.o.o.

11.317.820

52.992

9

61 6.647 SLAVONSKA RAVNICA d.o.o.

11.306.033

82.143

14

62 6.785 PHOENIX d.o.o.

10.988.393

407.069

42

63 6.803 MAK d.o.o.

10.933.332

29.286

4

64 6.846 ORTRAN d.o.o.

10.844.742

315.716

23

65 6.886 OBITELJ BAMBO d.o.o.

10.754.876

81.454

20

66 6.896 KOMUNALNO PITOMAČA, d.o.o.

10.732.868

4.162

32

67 7.009 KOBAK d.o.o.

10.488.181

128.096

52

68 7.032 AGRONOVAKI d.o.o.

10.450.272

39.437

5

69 7.124 OLOVNIK d.o.o.

10.242.787

341.399

12

70 7.140 DRVENE KONSTRUKCIJE INŽENJERING d.o.o.

10.217.211

23.580

16

71 7.165 POLJOPRIVREDNO DOBRO d.o.o.

10.166.926

549.245

23

72 7.189 HANZIĆ PROMET d.o.o.

10.120.374

190.975

10

73 7.288 TECHNOPARTNER d.o.o.

9.942.730

357.821

11

74 7.330 GONDI d.o.o.

9.884.311

4.571

3

75 7.334 GAJ FM d.o.o.

9.880.081

43.041

382

76 7.417 STOČARSTVO - RATARSTVO d.o.o.

9.749.199

23.639

13

77 7.484 BRIIT d.o.o.

9.607.026

231.010

13

78 7.495 GOLUBIĆ d.o.o.

9.587.994

0

5

79 7.533 VITREX d.o.o.

9.521.264

858

56

80 7.539 SLAVONKA d.o.o.

9.512.958

27.306

22

81 7.966 PUSTARA VIŠNJICA d.o.o.

8.806.890

33.439

18

82 8.329 LJEKARNE GRGIĆ

8.338.275

205.168

7

83 8.380 AGRO - PANON d.o.o.

8.249.220

0

12

84 8.436 STARI PODRUM d.o.o.

8.167.244

9.833

29

85 8.486 GOD d.o.o.

8.105.561

17.269

9

86 8.533 COSMOPOLIS d.o.o.

8.040.664

38.156

17

87 8.629 PALKOVIĆ d.o.o.

7.928.106

32.485

21

88 8.758 CONTORTE d.o.o.

7.772.429

472.851

1

89 8.842 Z.P.IMMOBILIEN d.o.o.

7.670.353

91.352

1

90 8.864 TURBO-COMMERCE d.o.o.

7.639.023

497.355

5

91 8.898 MEGALIS d.o.o.

7.597.968

15.692

18

92 8.948 RASTOVČANKA d.o.o.

7.542.737

36.463

4

93 8.978 ILIČIĆ d.o.o.

7.499.426

321.895

32

94 9.059 MATEŠIĆ d.o.o.

7.397.434

56.910

25

95 9.146 GORICA d.o.o.

7.312.146

82.584

11

96 9.149 OPAL d.o.o.

7.308.518

182.939

5

97 9.228 AGROSERVIS-TRGOVINA d.o.o.

7.228.187

206.655

21

98 9.332 L A R A d.o.o.

7.093.885

118.365

26

99 9.793 VE-DAL d.o.o.

6.634.751

162.772

8

100 9.810 GORDAN d.o.o.

6.613.918

1.523

8

djelatnost Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

adresa

33523 Čađavica Vukovarska 8 33515 Orahovica Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. Bana Josipa Jelačića 19A 33000 Virovitica Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Gajeva 13 33405 Pitomača Ljekarne Ljudevita Gaja 21 33000 Virovitica Trgovina na veliko kemijskim proizvodima Vinkovačka 14 33520 Višnjica Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Višnjica bb 33000 Virovitica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Strossmayerova 4 33520 Slatina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Grigora Viteza 3 33000 Virovitica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada E. Šlomovića 12 33520 Slatina Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Braće Radića 214 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava33520 Slatina onicama Kolodvorska 30 33515 Orahovica Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Trg plamenitih Mihalovića bb 33000 Virovitica Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Milanovac, Sv. Trojstva 72 33515 Orahovica Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Trg sv. Križa 4 33406 Lukač Skupljanje neopasnog otpada Budrovac Lukački 21 33405 Pitomača Skupljanje neopasnog otpada Vinogradska 41 33520 Slatina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada industrijska 1 33525 NOVAKI Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja I.Kukuljevića Sakcinskog br. 2 33525 Sopje Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Kralja Tomislava bb 33517 Mikleuš Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Ivane Brlić Mažuranić 5 33411 Gradina Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Trg Kralja Zvonimira 1 33000 Korija Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Stjepana Radića 22 33000 Virovitica Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Vikovačka cesta 21/a 33000 Virovitica Organizacija izvedbe projekata za zgrade A. Mihanovića 24 33520 Slatina Proizvodnja ostalog namještaja NikoleŠubića Zrinskog 27 33523 Čađavica Mješovita proizvodnja Vukovarska 128 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33515 Orahovica savjetovanje Kralja Zvonimira 33 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 33411 Gradina prodavaonicama Josipa Jelačića bb Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i 33000 Virovitica pletarskih materijala Zbora Narodne Garde 3 33523 Čađavica Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća Kolodvorska bb Višnjica Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 33520 Višnjica bb 33000 Virovitica Ljekarne Ulica Ferde Rusana 12 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 33520 Slatina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Braće Radić 210 33520 Slatina Proizvodnja vina od grožđa Kralja Zvonimira 6 5 33000 Virovitica Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime Podravska 23 33522 Voćin Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Vukovarska 34 33405 Pitomača Proizvodnja ostalog namještaja Velika Črešnjevica 165 33410 Suhopolje Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Kralja Tomislava 18 33000 Virovitica Agencije za poslovanje nekretninama E. Šlomovića 12 33520 Slatina Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Mirna bb 33523 Čađavica Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Starin 55 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava33507 Veliki Rastovac onicama Veliki Rastovac 57 33406 Kapela Dvor Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kapela Dvor 30 33514 Čačinci Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Glavna 163 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 33513 Zdenci opremom Kolodvorska bb Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava33520 Slatina onicama Trg Svetog Josipa 1 33000 Virovitica Nema podataka Stjepana Radića 136 33520 Slatina Nema podataka Vladimira Nazora 388 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko Vinogradski Put 13II 33520 Slatina Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Rudolfa Kolibaša 37


122 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

101 9.853 AUTO TIHO d.o.o.

6.572.623

102 9.876 TIVIS d.o.o. 103 10.284 HERBARIUM d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

0

3

6.542.791

0

22

6.161.935

15.212

20

104 10.304 ARTOS d.o.o.

6.147.810

80.838

11

105 10.392 DRULAK d.o.o.

6.085.933

97.155

1

106 10.477 AGROSERVIS - S T P d.o.o.

5.989.479

667.120

14

107 10.571 VERBUM d.o.o.

5.910.482

299.874

4

108 10.709 HIBRID-COMMERCE d.o.o.

5.803.732

29.416

5

109 10.742 VETERINARSKA STANICA VIROVITICA d.o.o.

5.779.125

317.043

25

110 10.816 A.C.C. d.o.o.

5.725.452

963.276

2

111 10.976 AGROTVRDINA d.o.o.

5.603.302

112.768

4

112 11.025 M & G d.o.o.

5.573.709

123.118

20

113 11.298 SLATINATRANS d.o.o.

5.381.642

116.427

11

114 11.431 SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.

5.289.492

7.653

23

115 11.570 OREMUŠ-TREYD d.o.o.

5.189.435

16.680

3

116 11.594 POLI-PLAST d.o.o.

5.178.598

75.233

12

117 11.651 CROGER d.o.o.

5.136.207

8.206

4

118 12.305 SYMBIO d.o.o.

4.740.460

6.049

4

119 12.439 HERBAS d.o.o.

4.665.253

895.102

15

120 12.551 INPO GRUPA d.o.o. - “u stečaju”

4.608.098

0

1

121 12.794 BREŽIĆ d.o.o.

4.481.223

114.818

7

122 12.954 VETERINARSKA STANICA SLATINA d.o.o.

4.393.552

10.989

19

123 13.114 ANANDA d.o.o.

4.309.738

62.913

4

124 13.242 LULIĆ COMMERCE d.o.o.

4.240.586

613.768

3

125 13.459 INTERMARKT d.o.o.

4.130.602

47.323

10

126 13.676 KRZNARIĆ d.o.o.

4.035.021

27.026

8

127 13.767 VETELA d.o.o.

3.988.611

1.450

6

128 14.295 NEMEC d.o.o.

3.765.220

31.902

2

129 14.319 MOTORRAD d.o.o.

3.755.540

15.037

1

130 14.328 STRILIĆ-COMMERCE d.o.o.

3.752.355

82.532

8

131 14.557 PREDRAGOVIĆ d.o.o.

3.649.487

64.214

12

132 14.811 VTC-PROJEKT d.o.o.

3.551.818

141.117

19

133 14.919 VOĆE AGRO d.o.o.

3.507.425

7.058

3

134 14.936 MIKLUŠEVCI d.o.o.

3.503.143

16.328

7

135 15.018 HOLWIK d.o.o.

3.471.365

161.083

8

136 15.041 INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.

3.464.267

71.347

16

137 15.043 JUREC COMMERCE d.o.o.

3.463.786

0

10

138 15.133 DRAŠKO d.o.o.

3.432.538

60.582

6

139 15.188 BEKI d.o.o.

3.409.115

16.510

75

140 15.667 DAM d.o.o.

3.252.207

37.426

11

141 15.734 MALOPRODAJA d.d.

3.232.140

0

5

142 15.742 NON-STOP d.o.o.

3.230.405

18.052

5

143 15.823 TRGOSLATINA d.o.o.

3.205.031

18.675

3

144 15.981 KRIJESNICA d.o.o.

3.149.182

16.880

8

145 16.046 IP-VALLIS d.o.o.

3.130.407

62.957

5

146 16.049 PINUS d.o.o.

3.129.683

6.578

18

147 16.219 VINER d.o.o.

3.073.511

0

85

148 16.250 VIT COMMERCE d.o.o.

3.064.993

19.649

11

149 16.390 GALEB MONT d.o.o.

3.016.608

33.580

28

150 16.469 AD ARMA d.o.o.

2.992.709

131.344

3

djelatnost

adresa

33000 Virovitica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije P. Radića 47 33000 Virovitica Ostalo tiskanje Stjepana Radića 136 33405 Pitomača Prerada čaja i kave Petra Preradovića 183 33406 Lukač Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća Lukač 94/A 33406 Lukač Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća Lukač 6 33000 Virovitica Tehničko ispitivanje i analiza Stjepana Radića 136 33515 Orahovica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kralja Zvonimira 16 33515 Orahovica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kralja Zvonimira 17 33000 Virovitica Veterinarske djelatnosti Štrosmajerova 38 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko Ulica Stjepana Radića 21I 43280 Garešnica Nespecijalizirana trgovina na veliko Samostalne bojne 73 33520 Bistrica Trgovina na veliko odjećom i obućom Bistrica 9 33520 Slatina Cestovni prijevoz robe Kolodvorska 16 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33000 Virovitica savjetovanje Trg Kralja Petra Svačića 23I 33520 Slatina Nespecijalizirana trgovina na veliko Lovačka 29 33517 Mikleuš Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Nikole Šubića Zrinskog 45 33515 Orahovica Cestovni prijevoz robe Matije Gupca 19 33000 Slatina Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu Braće Radića 24 33405 Starogradački Marof Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. Starogradački Marof 70 33520 Slatina Proizvodnja ostalog namještaja Nikole Šubića Zrinskog 27 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava33520 Slatina onicama Mate Lovraka 21 33520 Slatina Veterinarske djelatnosti Kralja Zvonimira 16 33000 Virovitica Računalno programiranje Petra Berislavića 1 33405 Pitomača Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Gajeva 29 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko Stjepana Radića 79 33000 Virovitica Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Stjepana Radića 88 33515 Orahovica Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Kralja Zvonimira 278 33515 Orahovica Trgovina na veliko pićima Kralja Zvonimira 271 33000 Čemernica Održavanje i popravak motornih vozila Zagrebačka bb 33515 Orahovica Cestovni prijevoz robe Stara Jošava 2 33000 Virovitica Održavanje i popravak motornih vozila E. Kumičića 44 33000 Virovitica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Mihanovićeva 9 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 33000 Čemernica i kolača Zagrebačka 20 Mikleuš Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama 33517 Nikole Šubića Zrinskog 69 33515 Orahovica Proizvodnja alata Vladimira Nazora 110/C 33000 Virovitica Izdavanje novina Ferde Rusana 19 33000 Virovitica Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama P.Preradovića 27 33405 Pitomača Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Kladare 4 33410 Suhopolje Proizvodnja obuće Kralja Tomislava 277 Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog 33404 Lozan bilja I. Marinkovića 42 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 33520 Slatina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Braće Radića 210 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko Štrossmayerova 100 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 33520 Slatina opremom Industrijska 4 33407 Gornje Bazje Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Gornje Bazje 144 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava33520 Slatina onicama Bana Jelačića 36 33520 Slatina Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Vinogradska 40/a 33000 Virovitica Proizvodnja obuće Rusanova 1 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko Frana Galovića 3 33407 Zrinj Lukački Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Zrinj 9 33405 Pitomača Agencije za poslovanje nekretninama Gajeva 5


123

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

151 16.647 SOPJE-KOMERC d.o.o.

2.937.655

0

2

152 16.777 AERO - TEC d.o.o.

2.897.146

164.453

22

153 16.880 MIŠIĆ PRIJEVOZ d.o.o.

2.864.995

103.875

3

154 16.987 DIJELOVI-PROM d.o.o.

2.834.587

16.489

2

155 17.076 KAS d.o.o.

2.809.417

1.346

3

156 17.155 KUMAL GRADINA d.o.o.

2.782.070

0

8

157 17.263 HALAS d.o.o.

2.749.949

0

0

158 17.269 PROFIL-GRADNJA d.o.o.

2.749.072

0

28

159 17.366 PANELI-MATASIĆ d.o.o.

2.723.852

0

24

160 17.589 STP d.o.o.

2.664.222

475.592

6

161 17.602 VEDONI d.o.o.

2.661.006

5.536

16

162 17.731 AVAD d.o.o.

2.624.433

171.138

0

163 17.784 ŠKALA d.o.o.

2.612.796

103.149

5

164 17.797 BLUES d.o.o.

2.609.470

71.214

12

165 18.226 JUKIĆ d.o.o.

2.511.805

147.615

2

166 18.250 FILIPOVIĆ d.o.o.

2.505.582

0

3

167 18.392 SVETOIVANEC d.o.o.

2.471.294

16.554

8

168 18.513 VUKELIĆ d.o.o.

2.443.593

7.066

6

169 18.522 AGRONOVA d.o.o.

2.441.536

36.441

1

170 18.604 GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o.

2.420.641

4.027

16

171 18.647 VIROPLAST d.o.o.

2.410.791

22.246

9

172 19.169 DRVOMERCANT d.o.o.

2.288.450

4.073

12

173 19.253 KALANHOA TRADE d.o.o.

2.270.522

8.622

5

174 19.337 CIP d.o.o.

2.252.858

264.659

7

175 19.379 SITRA-PROM d.o.o.

2.245.270

0

0

176 19.451 VIŠNJA d.o.o.

2.229.666

851

6

177 19.511 NOVI AGRAR d.o.o.

2.217.877

40.297

4

178 19.701 TERMOTEHNA d.o.o.

2.183.352

3.248

23

179 19.964 NOVA DRAVA d.o.o.

2.138.210

9.810

8

180 20.066 KRIZA d.o.o.

2.118.829

0

24

181 20.671 VRISJE d.o.o.

2.017.454

934

6

182 20.985 VITAFLORA d.o.o.

1.964.913

4.684

2

183 21.062 LUCA-AGRO d.o.o.

1.950.625

0

3

184 21.102 HR - ITC d.o.o.

1.943.840

294.494

2

185 21.136 CHAMPION d.o.o.

1.939.189

50.551

14

186 21.201 EUROPA-INTERIJER d.o.o.

1.926.363

95.599

6

187 21.361 PREMIUS GRADNJA d.o.o.

1.902.710

0

9

188 21.388 TKALČEC-COMMERCE d.o.o.

1.895.666

82.332

3

189 21.628 PAVILJON d.o.o.

1.857.787

134.743

4

190 21.825 FERA d.o.o.

1.826.103

15.750

1

191 22.154 AUTOPRIJEVOZ MINAUF d.o.o.

1.777.380

0

7

192 22.320 BONATA TRADE d.o.o.

1.754.238

926.698

1

193 22.322 AGROMES d.o.o.

1.753.898

6.851

5

194 22.392 DAFIT d.o.o.

1.742.095

534

10

195 22.758 ŠUMARSTVO d.o.o.

1.692.371

45.264

18

196 22.891 OPTIMUM d.o.o.

1.672.788

334.122

0

197 23.156 BETATIM d.o.o.

1.636.275

5.991

11

198 23.257 ŠULENTIĆ d.o.o.

1.621.141

4.101

11

199 23.307 JERGA PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.

1.614.740

16.182

12

200 23.342 SLATINATEKSTIL d.o.o.

1.610.105

8.829

17

djelatnost

adresa

33525 Sopje Uzgoj svinja Kralja Tomislava 47 33000 Virovitica Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime Vinkovačka cesta bb 33000 Virovitica Cestovni prijevoz robe Vladimira Nazora 3 33000 VIROVITICA Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Gajeva 20 33507 Suha Mlaka Uzgoj svinja Nelin Dvor, Glavna 1 33411 Gradina Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Ulica Vladimira Nazora bb 33518 Brezik Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Brezik 4 33405 Pitomača Gradnja stambenih i nestambenih zgrada J.J.Štrosmajera 79 33000 Virovitica Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore Vinkovačka Cesta 21 33405 Pitomača Tehničko ispitivanje i analiza Vinogradska 33 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 33520 Slatina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trg Sv. Josipa bb Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 33520 Slatina opremom Potočani 11 33410 Suhopolje Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Stjepana Radića 5 33515 Orahovica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Kralja Zvonimira 22 33523 Čađavica Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Vukovarska 110 33000 Virovitica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Miroslava Feldmana 8 33000 Virovitica Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Sveti Križ 29 33515 Orahovica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića P. Preradovića 2 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 33000 Virovitica hranom V.Belobrka 76 33520 Slatina Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje GRABIĆ 41/A 33000 Virovitica Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Petra Preradovića 39 33520 Medinci Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime B. Radičevića 71 33515 Orahovica Nespecijalizirana trgovina na veliko Stošićevo Šetalište 1 33000 Virovitica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Matije Gupca 22 33520 Slatina Cestovni prijevoz robe Trg sv. Josipa bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 33520 Slatina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Lipa 3 33525 Sopjanska Greda Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Sopjanska Greda bb 33520 Slatina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kralja Tomislava 106 33523 Čađavica Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Zagrebačka 32 33000 Virovitica Rad sportskih objekata Trg Bana Jelačića bb Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava33000 Virovitica onicama Svačićev trg 13 33514 Čačinci Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Braće Radića 32 33523 Čađavica Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Kolodvorska 16 33000 Virovitica Cestovni prijevoz robe Matije Gupca 51 33520 Slatina Djelatnosti vozačkih škola V. Nazora 49 33520 Slatina Proizvodnja kuhinjskog namještaja Kralja Zvonimira 271 33515 Orahovica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada M.Gupca 43A 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko Kladare 158 33514 Čačinci Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Mlinska 52 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 33000 Virovitica hranom Jakova Gotovca 15 33000 Rezovac Cestovni prijevoz robe Novi Rezovac 43 33000 Virovitica Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom Vinkovačka cesta 9 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 33405 Pitomača proizvodima Kralja Tomislava bb 33515 Orahovica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Kralja Zvonimira 16 33520 Slatina Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime Franje Kuhača 6 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 33000 Virovitica opremom F. Rusana 69 33405 Pitomača Elektroinstalacijski radovi Lj.Gaja 292/e 33000 VIROVITICA Hoteli i sličan smještaj Milanovac,30.svibnja 100 33515 Orahovica Hoteli i sličan smještaj Kralja Zvonimira 1 33520 Slatina Proizvodnja ostale vanjske odjeće Bana Josipa Jelačića 3


124 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 23.390 TRANZIS d.o.o.

1.605.708

144.350

202 23.438 2M d.o.o.

1.599.732

203 23.598 ZAVRŠNOGRADNJA d.o.o.

1.579.776

204 23.601 ZLATNA NIT d.o.o.

djelatnost

2

Nespecijalizirana trgovina na veliko

5.199

4

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

6.138

13

1.579.409

36.610

1

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

205 23.695 VETERINARSKA AMBULANTA NOVET d.o.o.

1.567.138

79.544

6

Veterinarske djelatnosti

206 23.796 OSCAR d.o.o.

1.553.652

24.804

7

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

207 23.831 SIMS-TRANS d.o.o.

1.549.672

4.848

4

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

208 24.063 OVINA d.o.o.

1.522.096

128.029

4

Uzgoj ovaca i koza

209 24.096 AUTODIJELOVI MARIN d.o.o.

1.517.503

11.927

5

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

210 24.170 CHEMO MIX d.o.o.

1.508.844

8.754

5

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

211 24.234 INVESTGRADNJA d.o.o.

1.501.761

0

17

212 24.329 AGRO-VRT d.o.o.

1.490.904

0

4

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

213 24.361 PRUNUS d.o.o.

1.487.725

4.276

3

Nespecijalizirana trgovina na veliko

214 24.402 VODOMETAL d.o.o.

1.482.636

9.338

3

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

215 24.500 TOMI d.o.o.

1.469.607

6.128

6

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

216 24.624 LEGURA d.o.o.

1.454.004

104.613

1

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

217 24.634 HOTEL MOZART d.o.o.

1.452.614

15.012

9

Hoteli i sličan smještaj

218 24.638 MERCADO C d.o.o.

1.452.195

0

12

219 25.395 FRANKO d.o.o.

1.369.415

2.375

1

220 25.611 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BATURINA

1.342.261

630

12

221 25.629 ARTIS d.o.o.

1.340.310

34.543

9

Djelatnosti vozačkih škola

222 25.639 MAR-TRADE d.o.o.

1.339.766

223.243

3

Nespecijalizirana trgovina na veliko

223 25.769 ELIPS d.o.o.

1.323.970

5.329

3

Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

224 25.814 JANDA PROMET d.o.o.

1.319.828

254.807

0

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

225 25.994 ARHIS d.o.o.

1.302.493

311.101

4

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

226 26.059 OSOJE TRANS d.o.o.

1.296.605

8.058

4

Cestovni prijevoz robe

227 26.106 DUC-COMMERCE d.o.o.

1.292.052

23.201

11

228 26.534 DOM ZDENKA

1.246.689

13.731

12

229 26.611 ŽNIDAREC - TRADE d.o.o.

1.238.636

49.366

1

Trgovina na veliko odjećom i obućom

230 26.630 BEMING d.o.o.

1.236.947

149.674

4

Ostali završni građevinski radovi

231 26.653 M.F.M. d.o.o.

1.234.394

7.298

12

232 26.686 TAHO-LAB d.o.o.

1.231.346

0

0

Tehničko ispitivanje i analiza

233 26.853 ČAČINCI TRANS d.o.o.

1.215.035

2.144

4

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

234 26.979 SAHER & Co d.o.o.

1.203.279

5.293

6

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

235 27.068 GREPO d.o.o.

1.196.519

1.061

5

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

236 27.567 ISKRA d.o.o.

1.152.944

0

10

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

237 27.578 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VEDRI DANI

1.152.027

9.548

8

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

238 27.630 DELIKATES d.o.o.

1.146.719

18.201

3

Prerada i konzerviranje mesa

239 27.911 GEOSOFT d.o.o.

1.124.419

375.833

2

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

240 28.034 BI-MARIS d.o.o.

1.113.053

2.550

2

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

241 28.337 LINK ADRIATIC d.o.o.

1.087.313

0

1

Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom

242 28.864 POLIKLINIKA BATURINA

1.041.338

83.946

7

Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

243 29.134 ULJA I MAZIVA d. o. o.

1.020.832

15.217

2

244 29.432 ŠKILJIĆ d.o.o.

998.469

8.369

4

245 29.749 GOMOLAVA-INVEST d.o.o.

974.296

2.760

5

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

246 29.874 SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR d.o.o.

965.132

16.383

8

Emitiranje radijskog programa

247 30.193 STOPONJA d.o.o.

942.375

3.348

0

Nespecijalizirana trgovina na veliko

248 30.283 FARMERKA d.o.o.

936.346

73.461

0

Uzgoj svinja

249 30.380 LUSTRIN d.o.o.

929.229

0

4

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

250 30.528 OĐENICA - PROMET d.o.o.

919.162

58.147

3

Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom

Postavljanje podnih i zidnih obloga

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Nespecijalizirana trgovina na veliko Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

adresa 33000 Virovitica Petra Berislavića 9 33405 Pitomača Gajeva 47 33000 Virovitica Jakova Gotovca 19 33520 Slatina Ljudevita Gaja 3 33523 Čađavica Vukovarska 40 33410 Suhopolje P.Preradovića 1 33515 Orahovica Stošićevo Šetalište 42 33520 Donje Kusonje Donje Kusonje bb 33412 Cabuna Jugovo Polje 20/A 33520 Slatina Kralja Zvonimira 31 33520 Slatina Industrijska 4 33405 Pitomača Vinogradska 76 33522 Voćin Vukovarska 38 33520 Slatina Lipa 81 33522 Voćin Nikole Šubića Zrinskog 35 33517 Mikleuš Nikole Šubića Zrinskog 138 33404 Špišić Bukovica Kinkovo bb 33000 Virovitica Kranjčevićeva 12 33410 Pčelić Pčelić 58 33000 Virovitica Stanka Vraza 36 33000 Virovitica Đ. Basaričeka 20 33405 Pitomača D.Domjanića 41 33520 Slatina Mlinska 51 33000 Čemernica Zagrebačka 20 33520 Slatina Trg sv. Josipa 1 33520 Slatina Marina Držića 5 33405 Pitomača Ljudevita Gaja 93 33520 Slatina S.S.Kranjčevića 73 33520 Slatina I. Gundulića 2 33520 Slatina B. Radića 2/I 33000 Virovitica Rusanova 10/1 33000 Virovitica Bečka 84 33514 Čačinci Glavna 128 33515 Orahovica Stara Jošava 11 33520 Slatina G. Viteza 10 33520 Slatina Vladimira Nazora 41 33515 Orahovica Zelena ulica 4 33520 Slatina Grigora Viteza 10 33515 Orahovica Petra Preradovića 8 33000 Virovitica M. Gupca 192 33520 Slatina Grofa Janka Draškovića 24 33000 Virovitica Stanka Vraza 36 33515 Orahovica Zbora narodne garde 5 33520 Slatina N.Š.Zrinskog 23 33520 Slatina Kralja Tomislava 106 33520 Slatina Braće Radić 13 33520 Slatina Ribnjak 6 33405 Pitomača Trg Kralja Tomislava bb 33520 Slatina Vladimira Nazora 6 33000 Virovitica Bečka 72


125

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 30.857 POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TITANIK d.o.o.

898.022

295

252 30.873 DOMJANIĆ DRVO d.o.o.

897.005

6.557

5

253 30.900 TOPOLAK d.o.o.

894.785

0

6

254 31.125 KLASIĆ d.o.o.

880.584

57.881

2

255 31.126 DRVOREZ d.o.o.

880.463

0

3

256 31.134 PI - ING d.o.o.

879.940

254.872

3

257 31.571 ENAVIGO d.o.o.

853.620

4.708

10

258 31.595 PAPIR-COMMERCE d.o.o.

851.955

4.636

3

259 31.827 PEKIĆ d.o.o.

837.859

3.006

2

260 31.843 ŠTENGL GRADNJA d.o.o.

836.865

4.400

3

261 31.955 LIOGRAF d.o.o.

829.503

13.503

1

262 32.005 VEGER d.o.o.

826.610

0

3

263 32.521 SJANO d.o.o.

797.051

2.862

3

264 32.686 JEŽ d.o.o.

788.091

17.630

3

265 32.812 ĐOLTA d.o.o.

780.908

5.091

7

266 33.073 LOVREK d.o.o.

767.923

3.315

2

267 33.517 SANJA d.o.o.

745.347

30.675

0

268 33.824 BM d.o.o.

729.026

1.000

2

269 33.840 EKONOMIJA JASIKA d.o.o.

728.292

10.435

1

270 33.845 OLEKSA-ŠPED d.o.o.

728.076

25.951

7

271 34.002 HIDROPONIJA d.o.o.

719.376

678

1

272 34.081 KOGRAD d.o.o.

715.626

45.605

1

273 34.107 RADIO PITOMAČA d.o.o.

713.576

8.447

5

274 34.218 AIDA d.o.o.

707.564

44.582

2

275 34.305 QIANZHENG d.o.o.

703.157

4.023

3

276 34.383 GIPSOMONT-INTERIJERI d.o.o.

699.193

0

7

277 34.488 TENIKA-METAL d.o.o.

693.438

3.228

2

278 34.490 NIKAL d.o.o.

693.242

109.600

2

279 34.499 DRAVSKI PUT d.o.o.

692.850

152.157

5

280 34.582 UWE d.o.o.

688.699

0

17

281 34.743 STOLIS d.o.o.

680.489

19.858

0

282 34.799 ŠTEVEC d.o.o.

677.400

32.333

3

283 34.919 FILIP d.o.o.

671.091

9.815

1

284 34.942 V I Š N J I C A d.o.o.

669.761

0

2

285 35.040 POMPI PROMET d.o.o.

665.053

3.883

1

286 35.118 INVEST d.o.o.

661.828

5.654

3

287 35.210 PINTARIĆ d.o.o.

657.363

26.969

6

288 35.291 ZEBRA d.o.o.

653.210

0

6

289 35.302 MEMORIA d.o.o.

652.631

30.857

1

290 35.422 PEJAK GRADNJA d.o.o.

647.317

20.714

1

291 35.513 BRODJANAC d.o.o.

643.783

11.067

4

292 35.572 CAVALLINO d.o.o.

640.965

0

8

293 35.643 GRADING d.o.o.

638.313

0

0

294 35.680 TERMOVENT-EKO d.o.o.

637.178

33.933

2

295 35.756 DIOKLECIJAN-TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.

633.357

22.124

1

296 35.905 SILVESTAR d.o.o.

627.604

100.421

1

297 35.934 TOMIČIĆ d.o.o.

626.674

7.099

7

298 36.333 KENTAUR d.o.o.

608.791

122

7

299 36.351 LIMOMONTAŽA d.o.o.

608.282

44.424

5

300 36.469 VELIČAN PROMET d.o.o.

602.774

0

2

2

djelatnost

adresa

33410 Suhopolje Nespecijalizirana trgovina na veliko Matije Gupca 17 33000 Virovitica Proizvodnja ostalog namještaja I. Gundulića 19 33518 Brezik Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Brezik 4 Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog 33000 Virovitica bilja Matije Gupca 26 33520 Medinci Pomoćne usluge u šumarstvu B. Radičevića 71 33000 Virovitica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Andrije Kačića Miočića 2 33000 Virovitica Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca Vinkovačka cesta 21/A Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 33000 Virovitica specijaliziranim prodavaonicama Masarikova 28 33405 Otrovanec Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Otrovanec 176 33000 Virovitica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Trg Franje Tuđmana 5 33515 Orahovica Ostalo tiskanje Vladimira Nazora 6 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 33520 Slatina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Ante Kovačića 7 33515 Dolci Cestovni prijevoz robe Dolci 34 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 33405 Pitomača specijaliziranim prodavaonicama Ljudevita Gaja 51 33404 Lozan Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Ive Marinkovića 1c Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 33525 SOPJE hranom Kralja Tomislava 47 Špišić Bukovica Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 33404 Stjepana Radića 22 33405 Pitomača Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom Ljudevita Gaja 201 33411 Budakovac Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Novi Budakovac 1 33000 Podgorje Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Podgorje 191 33520 Slatina Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Mlinska 2 33405 Pitomača Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. A. Šenoe 16 33405 Pitomača Emitiranje radijskog programa Trg Kralja Tomislava 2 33405 Pitomača Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama Braće Radića 11 33000 Virovitica Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama Matije Gupca 10 33405 Pitomača Postavljanje podnih i zidnih obloga A. Mihanovića 14 33404 Špišić Bukovica Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha P.Miškine 34 33000 Virovitica Obrada i prevlačenje metala Ferde Rusana 80 33405 Pitomača Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Trg Kralja Tomislava 18/2 33405 Pitomača Nema podataka Ljudevita Gaja 170 33520 Slatina Proizvodnja ostalog namještaja Nikole Šubića Zrinskog 18 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko Kladare 113 33513 Zdenci Uzgoj ostalih goveda i bivola Radićeva 19 33520 Višnjica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Višnjica bb 33410 Suhopolje Cestovni prijevoz robe Bana Josipa Jelačića 12 33000 Virovitica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Trg Franje Tuđmana 5 33000 Virovitica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Nazorova Cesta, Korija 99 33520 Slatina Djelatnosti vozačkih škola Šetalište Julija Birgera 1 33000 Virovitica Nespecijalizirana trgovina na veliko M. J. Zagorke 21 33000 Čemernica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada J.Bendaka 16 33000 Čemernica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kardinala Franje Kuharića 14 33520 Lukavac Uzgoj grožđa Lukavac 53 33520 Slatina Nema podataka Kolodvorska bb 33000 Virovitica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Vladimira Nazora 4/I 33405 Pitomača Trgovina na veliko tekstilom B. Radića 21/a 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko ulica Braće Radića 35 33522 Voćin Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Josipa Martinca 41 33515 Orahovica Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću Ljudevita Gaja 35 33000 Čemernica Proizvodnja vrata i prozora od metala Josipa Bendaka 19 33405 Pitomača Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Kladare 23


126 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 36.699 MODERNA d.o.o.

593.128

10.279

3

302 36.733 VIGRA d.o.o.

591.449

2.484

10

303 36.746 WEIJIAN TRGOVINA d.o.o.

590.937

0

1

304 36.860 JURA DRVO d.o.o.

586.921

2.242

4

305 36.992 REVIDA d.o.o.

580.482

256.989

1

306 37.421 RADIO ORAHOVICA d.o.o.

564.388

22.386

5

307 37.707 SAJKOM d.o.o.

552.697

0

0

308 38.051 PRPIĆ-TRADE d.o.o.

539.510

53.034

2

309 38.686 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BOLESNIKA VERA

515.826

2.703

6

310 38.777 DMS d.o.o.

512.802

142.165

1

311 38.946 AGIP 94 d.o.o.

506.583

2.310

2

312 39.004 LENIŠĆA d.o.o.

504.617

0

1

313 39.089 HIDRAULIKA CUNJAK d.o.o.

501.412

4.577

3

314 39.684 USKOK d.o.o.

481.044

3.484

0

315 39.736 ŠTIT-TOMLJANOVIĆ d.o.o.

478.782

0

7

316 40.289 ANA ATHINA VOĆIN d.o.o.

460.191

14.731

3

317 40.397 SHM d.o.o.

456.352

0

1

318 40.424 SANDRO TRADE d.o.o.

455.395

0

5

319 40.487 M K d.o.o.

453.468

0

7

320 40.526 HABA d.d.

452.097

0

10

321 40.923 EUROPROJEKT d.o.o.

439.589

3.537

3

322 41.112 RADLOVAC HERCEGOVAC d.o.o.

433.360

79.705

2

323 41.146 MAGNATI d.o.o.

432.106

10.208

1

324 41.347 BAJSAR TRADE d.o.o.

425.817

0

1

325 41.551 D D d.o.o.

419.631

71.304

1

326 41.734 INFOSS SLATINA d.o.o.

414.569

82.379

4

327 41.780 POLIKLINIKA DR. NEDIĆ

413.233

2.412

3

328 41.849 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU S A R A

411.238

6.390

7

329 42.245 DENT d.o.o.

399.938

0

4

330 42.305 INTERSTAR d.o.o.

398.025

0

7

331 42.488 INTER-LOV d.o.o.

392.288

0

0

332 42.762 BALOG DIZAJN d.o.o.

384.526

0

6

333 43.338 S E D E F d.o.o.

369.279

0

2

334 43.371 RUŽICA GRAD d.o.o.

368.381

50.183

1

335 43.430 K O M P A S d.o.o.

366.912

20.003

2

336 43.506 MONTAŽA PAVALIĆ d.o.o.

364.740

0

3

337 43.541 ZEMONT d.o.o.

363.676

5.011

5

338 43.667 IVČA d.o.o.

359.805

0

3

339 44.170 ĐUKA d.o.o.

346.423

0

4

340 44.178 GRDIĆ d.o.o.

346.263

0

1

341 44.221 AGROSERVIS-R E M O N T d.o.o. - “u stečaju”

345.015

0

1

342 44.306 KODEKS d.o.o.

342.793

131.404

2

343 44.423 OTROČAK i dr. j.t.d.

339.608

7.463

2

344 44.457 DIDON-ŠPORT d.o.o.

338.895

29.311

3

345 44.630 AUTO CENTAR ĐUKA d.o.o. -” u likvidaciji”

335.165

0

5

346 44.647 ESKORTA d.o.o.

334.918

67.074

1

347 45.493 AGRO FARMER d.o.o.

315.347

5.206

0

348 45.575 META-PLAST d.o.o.

313.727

2.086

1

349 45.597 S.N. TEKSTIL d.o.o.

313.307

18.609

1

350 45.799 AGROPLAN d.o.o.

308.627

19.395

2

djelatnost Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama

adresa

33520 Slatina Ivana Gundulića 2 33000 Virovitica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Zagorska 8 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 33000 proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Zagreb, Mladice 6 33405 Pitomača Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Ljudevita Gaja 29 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33520 Slatina savjetovanje Brune Bušića 17 33515 Orahovica Emitiranje radijskog programa Kralja Zvonimira 28 33000 Podgorje Cestovni prijevoz robe Virovitička 25 33520 Slatina Usluge pripreme za tisak i objavljivanje Braće Radić 13 33520 Slatina Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Bana Jelačića 33 33406 Budrovac Lukački Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Budrovac Lukački 20 33000 Virovitica Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje A. Mihanovića 3 33405 Pitomača Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom Mihovila Pavleka Miškine 243 33410 Suhopolje Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Gundulićeva 15 33520 SLATINA Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vladimira Nazora 388 33000 Virovitica Djelatnosti privatne zaštite Ljudevita Gaja 18/I 33522 Voćin Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Trg Gospe Voćinske 24 33000 Virovitica Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem I.Mažuranića 33 33520 Slatina Nespecijalizirana trgovina na veliko P.Preradovića 38 33000 Virovitica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Gajeva ulica P+1 VIROVITICA Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 33000 Bečka 12 33000 Virovitica Proizvodnja ostalog namještaja Stjepana Radića 57 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 33515 Orahovica krede i škriljevca Trg Plemenitih Mihalovića 12 33520 Slatina Nespecijalizirana trgovina na veliko Bana Jelačića 2 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko Kladare 150 33405 Pitomača Trgovina na veliko ostacima i otpacima Domjanićeva 16 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33520 Slatina savjetovanje Braće Radića 13 33520 Slatina Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Kolodvorska 24 33515 Orahovica Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Zelena 4 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko Tina Ujevića 42 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava33410 SUHOPOLJE onicama Kralja Tomislava 101 33000 Sveti Đurađ Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima Sveti Đurađ 42 33000 REZOVAC Fasadni i štukaturski radovi Sjevernjak 36 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava33520 Slatina onicama Trg Sv. Josipa 1 33515 Orahovica Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti Franje Gavrančića 6 33520 Slatina Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila BRAĆE RADIĆA 207 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 33520 Josipovo grijanje i klimatizaciju Josipovo 63 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 33514 Čačinci grijanje i klimatizaciju Bana Jelačića 22 33406 LUKAČ Piljenje i blanjanje drva Lukač bb 33000 Virovitica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije S. Radića 17 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijalizira- 33000 Virovitica nim prodavaonicama Matije Gupca 154 33000 Virovitica Održavanje i popravak motornih vozila Stjepana Radića 136 33000 Virovitica Računalno programiranje Pejačevićeva 13 33406 Lukač Pravne djelatnosti Lukač 24 33000 Virovitica Djelatnosti sportskih klubova Kralja Petra Krešimira 28a 33000 Virovitica Održavanje i popravak motornih vozila Zbora Narodne Garde 3a 33520 Slatina Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Dore Pejačević 001 33405 Velika Črešnjevica Mješovita proizvodnja V. Črešnjevica 39 33405 Turnašica Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Braće Radića 35 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko A.G.Matoša 9 33521 Ćeralije Uzgoj duhana Rijenačka 3/a


127

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

351 45.843 AUTO KUĆA ŠERCL d.o.o.

307.539

352 45.962 KOREKS d.o.o. 353 46.013 EDENSKI VRT d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

1.233

3

304.805

9.354

2

303.921

15.657

1

354 46.133 K A L I K O d.o.o.

301.374

1.808

1

355 46.262 VJEŠTAČENJA BOŽO d.o.o.

298.957

128.934

0

356 46.354 KLENIK d.o.o.

296.734

0

4

357 46.431 JUREKIĆ d.o.o.

294.884

0

3

358 46.598 CRNAC-PROMET d.o.o.

291.245

2.736

3

359 46.734 DRVO-TRGOVINA d.o.o.

288.197

3.398

1

360 46.735 AGROMILK d.o.o.

288.194

56.703

3

361 46.745 VT-PROMET d.o.o.

287.953

21.509

2

362 46.794 AURORA d.o.o.

286.927

14.519

2

363 47.026 INTERVIT TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.

281.968

5.776

2

364 47.065 ŠKROBOT d.o.o.

281.103

1.086

1

365 47.369 BOREJ d.o.o.

274.617

548

0

366 47.422 FOTO KLIK d.o.o.

273.415

268

3

367 47.632 SREBRO d.o.o.

268.525

1.172

1

368 47.774 IMPERIJAL d.o.o.

265.778

12.227

3

369 47.869 PODRUM VINEDA d.o.o.

263.934

169

2

370 48.051 POLIKLINIKA TONKOVIĆ

260.300

623

3

371 48.204 ANEMONA d.o.o.

257.135

0

2

372 48.405 BERNARDA d.o.o.

252.888

801

1

373 48.621 SLOP-PROM d.o.o.

248.554

100.754

0

374 48.675 KELAKOM d.o.o.

247.440

640

2

375 48.733 DAVID I DAVID d.o.o.

246.528

61.802

4

376 48.861 TURBINA d.o.o.

243.863

0

0

377 48.962 VITIS d.o.o.

241.992

25.270

0

378 49.004 CIRKON d.o.o.

241.232

56.419

1

379 49.027 GRADIS d.o.o. - ‘u stečaju’

240.657

0

8

380 49.029 MATEDO d.o.o.

240.617

0

1

381 49.088 ZLATARNA SAFIR d.o.o.

239.448

8.266

1

382 49.093 MKZ d.o.o.

239.409

0

3

383 49.113 BIT d.o.o.

239.074

12.173

2

384 49.216 PLAN d.o.o.

237.457

0

5

385 49.271 C U K O R d.o.o.

236.392

4.267

3

386 49.448 AGRO-EKONOMSKI CENTAR d.o.o.

232.974

409

2

387 49.554 ICE SYSTEMS d.o.o.

231.006

0

0

388 49.798 BATURINA d.o.o.

226.633

0

0

389 49.996 MIGOMA d.o.o.

223.147

0

6

390 50.008 TOLE d.o.o.

222.933

0

6

391 50.132 DIOGEN d.o.o.

220.790

4.438

1

392 50.346 PEMAC d.o.o.

217.389

954

1

393 50.935 TEKSTILPROM d.o.o.

206.693

19.896

1

394 50.992 ELAN d.o.o.

205.469

0

1

395 51.293 IN PARKET d.o.o.

200.447

23.842

0

396 51.450 JOB d.o.o.

197.956

823

2

397 51.768 BIOPARK d.o.o.

192.632

28.311

1

398 51.770 DITRIH d.o.o.

192.600

1.549

1

399 52.000 TITAN d.o.o.

188.370

29.594

1

400 52.001 SOKOL d.o.o.

188.304

1.498

2

djelatnost

adresa

33000 Virovitica Održavanje i popravak motornih vozila A. G. Matoša 22 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33000 Virovitica savjetovanje Trg Bana Josipa Jelačića 8 33000 Virovitica Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Zrinski Vrt 6 33520 Slatina Nespecijalizirana trgovina na veliko Kralja Zvonimira 197 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33520 SLATINA savjetovanje Jakova Gotovca 5 33517 Mikleuš Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Nikole Šubića Zrinskog 56 Virovitica Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 33000 Matije Gupca 103 33507 Crnac Skupljanje neopasnog otpada Kozice 12 33525 Sopje Piljenje i blanjanje drva Kralja Tomislava 75 33406 BREZIK Mješovita proizvodnja Brezik 51 33000 Čemernica Proizvodnja ambalaže od drva T. Ujevića 7 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 33520 Slatina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Vladimira Nazora 284 33000 Milanovac Cestovni prijevoz robe Svetog križa 107 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 33520 Slatina hranom, pićima i duhanskim proizvodima Braće Radića 54 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33520 Slatina savjetovanje G. J. Draškovića 12 33000 Virovitica Fotografske djelatnosti Pejačevićeva 40 33000 Virovitica Popravak satova i nakita Ferde Rusana 4 33515 Orahovica Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja Kralja Zvonimira 6 33404 Vukosavljevica Proizvodnja vina od grožđa Kolodvorska 77 33000 Virovitica Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Trg kralja Tomislava 8 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i 33405 Pitomača hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama Vatroslava Lisinskog 1 43532 Jasenaš Uzgoj muznih krava Jasenaš 6 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 33520 Slatina opremom Grofa Janka Draškovića 41 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33515 Orahovica savjetovanje F.Supila 24 33000 Virovitica Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja Trg kralja Tomislava 8 33520 Slatina Organizacija izvedbe projekata za zgrade Industrijska bb 33000 Virovitica Ostalo tiskanje Vukovarska 3 33000 Virovitica Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt F. Rusana 4 33520 Slatina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trg Sv. Josipa 5 33405 Pitomača Organizacija izvedbe projekata za zgrade Ljudevita Gaja 23 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodava33520 Slatina onicama Vladimira Nazora 42 33405 Pitomača Cestovni prijevoz robe Gajeva 203 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko Gajeva 40 33520 Slatina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Matije Gupca 159 Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih 33520 Slatina flaširanih voda Kralja Zvonimira 53 33520 Slatina Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Jakova Gotovca 3 33520 Slatina Računalno programiranje Kolodvorska 36 33411 Gradina Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Lanka 15 33525 Novaki Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 2 33404 Špišić Bukovica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Vladimira Nazora 13 33515 Orahovica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Bana Josipa Jelačića 96 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33520 Slatina savjetovanje Lj. Jonkea 4 33405 Pitomača Nespecijalizirana trgovina na veliko BRAĆE RADICA 080 33000 Virovitica Cestovni prijevoz robe Slavonska 103 33514 Čačinci Piljenje i blanjanje drva Glavna ulica 140 33520 Slatina Proizvodnja ambalaže od drva Trg Svetog Josipa bb 33520 Slatina Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Grofa Janka Draškovića 33 33000 Virovitica Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Psunjska 24 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 33000 Virovitica savjetovanje ZGN 113 33515 Orahovica Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Kralja Zvonimira 214


128

ŽUPANIJE

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

476

0,57

84,1

8.815

0,97

89,3

vrijednost imovine

4.150.144.033

0,41

99,5

ukupni prihod

3.350.232.464

0,49

84,8

dobit nakon oporezivanja

92.848.016

0,28

74,0

gubitak nakon oporezivanja

78.832.201

0,46

47,9

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća Požega

investicije Izvor: Fina

3.299

110,3

239.010.653

0,38

91,4

Obrada podataka: HGK

Lipik

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima 84,0%

u broju poduzetnika

99,9%

prema ukupnom prihodu

99,99% 99,8%

Kutjevo

prema dobiti nakon oporezivanja prema broju zaposlenih

Dubrovnik


129

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

1

243 KUTJEVO d. d.

345.169.419

2

442 ZVEČEVO d. d.

3

555 PLAMEN-INTERNATIONAL, d.o.o.

4

zapodobit razdoblja broj slenih

16.231.450

859

196.984.420

658.832

502

157.653.426

1.077.231

413

684 ALLES d. o. o.

131.668.042

3.995.185

72

5

689 LIPIK GLAS d.o.o.

130.283.553

0

315

6

739 METALIJA-TRANS d. o. o.

122.424.218

3.859.074

145

7

896 PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

101.050.941

1.913.002

137

8

962 TOFRADO d. o. o.

94.602.221

33.568

217

9

983 SPIN VALIS d. d.

92.995.496

68.140

442

10 1.140 Kamen-Ingrad d.d. “u stečaju”

80.977.243

0

314

11 1.145 ETA d. o. o.

80.722.215

0

308

12 1.222 APP d. d.

76.072.524

446.298

245

13 1.242 AGRONOM d. o. o.

75.244.625

1.159.005

45

14 1.293 PROMET d. o. o. Požega

72.660.427

275.820

101

15 1.419 Ljekarna Škoko Požega

65.927.437

1.108.405

50

16 1.439 COLOR TRGOVINA d.o.o.

65.281.489

309.600

124

17 1.508 KOLOR EMAJL d. o. o.

61.729.268

4.128.395

288

18 1.795 TEKIJA d. o. o.

51.775.683

112.043

187

19 1.832 STRAGA TRANS d. o. o.

50.686.251

157.713

100

20 1.983 MAGMA d. o. o.

46.660.338

8.205.269

57

21 2.216 TRENK d. o. o.

41.805.041

1.645.769

1

22 2.347 STAN d. o. o.

39.393.684

403.707

175

23 2.368 TEHNIC d. o. o.

39.015.785

68.386

27

24 2.443 BRACO d. o. o.

37.833.575

186.285

106

25 2.634 ORLJAVA d. o. o.

34.454.074

59.227

391

26 2.963 MANIVA d. o. o.

29.859.446

263.770

76

27 3.259 P.A.K.-KONSTRUKTOR d. o. o.

26.648.567

2.337.169

72

28 3.346 VALIS FAGUS d. o. o.

25.692.025

1.147.721

85

29 3.786 Poljana d. o. o.

22.439.250

280.079

17

30 3.950 KWS Sjeme d.o.o.

21.311.148

1.050.775

6

31 4.238 SLOGA IMK d. d.

19.638.082

0

320

32 4.299 TOMMY d. o. o.

19.311.621

739.019

46

33 4.628 RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d.

17.695.329

4.603.271

48

34 4.662 PARKOVI LIPIKA d.o.o.

17.574.436

1.089.683

19

35 4.673 PIPER d. o. o.

17.512.522

267.583

37

36 4.831 KOMUNALAC d. o. o.

16.885.499

49.351

47

37 4.874 LIMPRES d. o. o.

16.640.378

14.541

42

38 4.936 VETERINARSKA STANICA, d. o. o. Požega

16.391.921

512.132

39

39 4.979 POL d. o. o.

16.261.554

122.557

33

40 5.088 POLJOPRIVREDA LIPIK d. d.

15.815.864

307.481

39

41 5.120 NISKOGRADNJA JURČAK d.o.o.

15.671.419

176.216

42

42 5.162 D.E.M. d. o. o.

15.494.652

1.226.720

218

43 5.192 LJEKARNE RAJIĆ

15.383.624

385.287

14

44 5.215 SLAVONIJA d.o.o.

15.305.315

421.831

9

45 5.289 AGROBIV d. o. o.

15.032.510

1.161.425

50

46 5.314 PRŠA d. o. o.

14.976.753

53.622

14

47 5.315 LJEKARNA VUKOJA

14.966.451

1.097.688

8

48 5.334 ROYAL d. o. o.

14.919.768

374.121

10

49 5.789 LOZNI CIJEPOVI KUTJEVO d. o. o.

13.409.627

3.900.318

52

50 5.867 LJEKARNA PROHASKA TOME

13.175.620

472.316

12

djelatnost

adresa

34340 Kutjevo Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Kralja Tomislava 1 34000 Požega Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda Kralja Zvonimira 1 34000 Požega Lijevanje željeza Njemačka 36 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 34000 Požega opremom za vodovod i grijanje Industrijska 40 34551 Lipik Proizvodnja ravnog stakla Staklanska bb 34000 Požega Cestovni prijevoz robe Industrijska 21 34000 Požega Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Industrijska 30 34310 Pleternica Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga Ante Starčevića 16 34000 Požega Proizvodnja ostalog namještaja Industrijska 24 34330 Velika Gradnja cesta i autocesta Trg bana Jelačića 9 34000 Požega Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo Pilanski put 2 34000 Požega Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Industrijska 2 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava34000 Požega onicama Zagrebačka 171 34000 Požega Cestovni prijevoz robe Industrijska cesta 28 34000 Požega Ljekarne Matije Gupca 21 34000 Požega Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Dubrovačka 65a 34000 Požega Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Stjepana Radića 9 34000 Požega Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Vodovodna 1 34551 Lipik Cestovni prijevoz robe Slavonska bb 34000 Požega Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Pavla Radića 44 34000 Požega Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Pavla Radića 44 34000 Požega Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Industrijska 28 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 34000 Požega prodavaonicama Osječka 70 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim 34000 Požega prodavaonicama Osječka 62e 34000 Požega Proizvodnja rublja Osječka 77 34550 Pakrac Nespecijalizirana trgovina na veliko Hrvatskih Velikana 19 34550 Pakrac Nespecijalizirana trgovina na veliko Aleja kestenova 35 34000 Požega Proizvodnja ostalog namještaja Industrijska 24 34000 Požega Održavanje i popravak motornih vozila Osječka 34 34000 Požega Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Orljavska 67 34000 Požega Proizvodnja ostale vanjske odjeće Arslanovci 58 34000 Požega Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Vjekoslava Babukića 25 43283 Kaniška Iva Slatkovodna akvakultura Ribnjaci bb Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 34551 Lipik hranom Slavonska ulica 51 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja 34000 Požega otpadom Alaginci bb 34550 Pakrac Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ulica križnog puta 18 34310 Pleternica Strojna obrada metala Eugena Podubskog 52 34000 Požega Veterinarske djelatnosti Eugena Podupskog 4 34334 Kaptol Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Požeška 16 34551 Lipik Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Ergela 1 34000 POŽEGA Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Industrijska 29 34550 Pakrac Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo Zona male privrede 4 34000 Požega Ljekarne M. GUBCA 4 34550 Pakrac Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Radničko Naselje bb Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 34551 Lipik i kolača Slavonska 12 34000 Požega Nespecijalizirana trgovina na veliko Zrinska 14 34000 Požega Ljekarne Franje Cirakija 8 34000 Požega Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje Dubrovačka 5A 34340 Kutjevo Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća Kamenjača 1 34550 Pakrac Ljekarne Bolnička 9


130 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

51 6.077 AUTO CENTAR BOŠKOVIĆ d. o. o.

12.604.426

704.843

8

52 6.752 IDEAL d. o. o.

11.071.781

499.284

12

53 6.826 POLJO-GAJ d. o. o.

10.884.207

62.318

6

54 7.139 ZELENO ZLATO d. o. o.

10.218.722

257.846

14

55 7.242 INSTALACIJE d. o. o.

10.021.628

244.275

18

56 7.266 GAMAUF d.o.o.

9.987.098

0

68

57 7.357 GRBIĆ d. o. o.

9.840.732

122.800

14

58 7.542 CONTURA d. o. o.

9.507.111

601

15

59 7.705 WINDOR d.o.o.

9.220.668

113.718

29

60 7.771 GENEZA d. o. o.

9.126.719

262.947

47

61 7.910 LJEKARNE CIGLENEČKI

8.900.792

198.172

8

62 7.947 SPINOT d.o.o.

8.838.346

457.160

15

63 8.133 KUTJEVO TRGOVINA d. o. o.

8.604.777

0

0

64 8.141 HERZ d. d.

8.586.141

366.350

32

65 8.342 TITAN d.o.o.

8.311.290

86.847

18

66 8.492 USLUGA d. o. o.

8.098.773

1.450.764

20

67 8.521 KTC PRIZMA d. o. o.

8.057.948

893.043

17

68 8.749 DANIJEL d.o.o.

7.784.895

77.986

1

69 8.778 TRENTO PROMET d. o. o.

7.752.851

173.299

11

70 9.319 VODOPRIVREDA-POŽEGA d. d. ?u stečaju?

7.108.944

0

6

71 9.715 LILI d.o.o.

6.716.834

26.173

2

72 9.847 TERMO-ING d. o. o.

6.579.546

0

25

73 9.881 AGRIONICA d. o. o. Požega

6.540.294

62.328

6

74 10.158 BUBA d. o. o.

6.269.806

0

41

75 10.196 DENI COMMERCE d. o. o.

6.235.239

60.386

12

76 10.234 M M S d. o. o. Požega

6.205.894

13.468

5

77 10.428 POŽEŠKA DOLINA d. d.

6.044.521

46.283

16

78 10.666 LJEKARNE VESNA TOPOL

5.832.835

182.187

4

79 10.694 KOOPERACIJA KRIPP, d. o. o.

5.817.408

2.730

14

80 10.806 OROZ PHARM d. o. o.

5.734.249

237.414

6

81 10.863 METALKO d. o. o.

5.686.365

508.935

6

82 10.991 STAKLO S.L.S. d.o.o.

5.592.106

382.595

20

83 11.341 ŠOLE d. o. o.

5.351.017

253.892

7

84 11.460 PLETERNIČKI KOMUNALAC d. o. o.

5.263.771

113.085

17

85 11.859 KRONŠTETER, d. o. o.

5.007.681

0

8

86 12.194 TERMO-METAL d. o. o.

4.814.023

275.138

7

87 12.201 AVER d. o. o.

4.808.399

0

2

88 12.376 ČAJKA d.o.o.

4.698.304

289.442

1

89 12.460 VETA d. o. o.

4.654.199

12.386

12

90 12.504 DIAMANT ARTUKOVIĆ d. o. o.

4.631.829

547.180

9

91 12.600 KAPULAR d. o. o.

4.578.797

1.363

11

92 12.610 ARAL d. o. o.

4.571.548

2.815

6

93 12.616 UNIUS d. o. o.

4.570.806

424.189

12

94 12.717 TRGOAUTO d.o.o.

4.526.385

32.678

8

95 12.899 TOFRADO BAČVARIJA d.o.o.

4.421.160

346.026

13

96 12.950 POLJOSTROJ d. o. o.

4.394.404

115.668

6

97 13.077 METALIJA-SERVIS d. o. o.

4.329.693

15.117

10

98 13.106 K.G.V.-ŠUTALO d. o. o.

4.312.707

4.022

17

99 13.155 ELPOS d. o. o.

4.289.516

791.210

9

4.273.758

159.920

11

100 13.183 SAMTEKS d. o. o. Požega

djelatnost

adresa

34000 Požega Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Osječka 62B Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 34000 Požega proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Novi Štitnjak 22A 34543 Poljana Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja GAJ,ILIJE STRGANCA 2 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava34310 Pleternica onicama STJEPANA RADIĆA BB Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 34550 Pakrac grijanje i klimatizaciju Trg bana Josipa Jelačića 27 34543 Poljana Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Kolodvorska bb 34000 Požega Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Mlinska bb 34310 Pleternica Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Kralja Zvonimira 035 34310 Buk Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Buk 54A 34310 Pleternica Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Josipa Kozarca 25 34551 Lipik Ljekarne Slavonska 30 34000 Požega Oporaba posebno izdvojenih materijala Osječka 44 34340 Kutjevo Proizvodnja pripremljene stočne hrane Kralja Tomislava 1 34000 Požega Djelatnosti vozačkih škola Sv. Roka 2 34330 Trenkovo Agencije za poslovanje nekretninama Baruna Trenka 39 34550 Pakrac Proizvodnja igara i igračaka Kalvarija 16 34000 Požega Pogrebne i srodne djelatnosti Mihaljevci, Primorska 33 34310 Pleternica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Eugena Podubskog 59 34322 Brestovac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ivandol 58 34000 Požega Gradnja vodnih građevina Industrijska 13D 34308 Jakšić Nespecijalizirana trgovina na veliko Vukovarska 19/a Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 34310 Pleternica grijanje i klimatizaciju Eugena Podupskog 30 34000 Požega Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Sokolova 16 34000 Požega Računalno programiranje Industrijska 27 34000 Požega Cestovni prijevoz robe Dobriše Cesarića 2C 34000 Požega Održavanje i popravak motornih vozila Vanje Radauša 25 34000 Požega Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Dubrovačka 65A 34000 Požega Ljekarne Sveti Rok 18 34350 Čaglin Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja KRALJA TOMISLAVA 56 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava34310 Pleternica onicama KRALJA ZVONIMIRA 24 34550 Pakrac Oporaba posebno izdvojenih materijala Grigora Viteza 70 34550 Pakrac Oblikovanje i obrada ravnog stakla Radničko naselje 6 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 34000 Požega hranom, pićima i duhanskim proizvodima Kneza Mislava 20 34310 Pleternica Skupljanje neopasnog otpada Ivana Šveara 2 34000 Požega Nespecijalizirana trgovina na veliko Osječka 58a Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 34550 Pakrac prodavaonicama Trg 76. Bataljuna 7 34000 Požega Nespecijalizirana trgovina na veliko Svetog Ilije 2 34322 Završje Cestovni prijevoz robe Novljanski put 3 34310 Pleternica Piljenje i blanjanje drva Kralja Zvonimira 23a 34000 Požega Proizvodnja alata dr. Ante Starčevića 51 34335 Vetovo Proizvodnja madraca Požeška 52 34000 Požega Održavanje i popravak motornih vozila Kneza Trpimira 40 34000 Požega Elektroinstalacijski radovi Industrijska 36d 34000 Požega Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Vjekoslava Babukića 11 34310 Pleternica Proizvodnja ambalaže od drva Ante Starčevića 16 34335 Vetovo Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom Zagrebačka 5 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 34000 Požega grijanje i klimatizaciju Zelena 13 34308 Jakšić Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje Vukovarska bb 34000 Požega Elektroinstalacijski radovi Kralja Petra Svačića 8 34000 Požega Proizvodnja ostale vanjske odjeće Vinogradska 15


131

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

101 13.243 KONTO d. o. o.

4.240.446

1.223.973

102 13.423 Građevinski materijal Letinić d. o. o.

4.149.673

28.892

5

103 13.811 VALIDUS d. o. o.

3.970.478

40.070

12

104 13.892 PACIFIK d. o. o.

3.934.934

403.700

6

105 14.046 MAGRIM d. o. o. Pleternica

3.870.372

0

14

106 14.850 SLAVONIJAPAPIR d. o. o.

3.536.194

37.686

6

107 14.947 STIL-PROMET d. o. o.

3.499.631

16.764

10

108 15.204 TRIM-PROJEKT d. o. o.

3.403.596

12.895

16

109 15.301 METAL PRES d.o.o.

3.372.204

166.836

15

110 15.446 BODEA d. o. o.

3.321.081

17.955

3

111 15.643 TRIM d. o. o.

3.259.931

101.936

8

112 15.726 DORON d. o. o.

3.236.333

39.842

8

113 15.784 CANDELA d. o. o.

3.217.529

131.619

13

114 15.997 POŽEGA IMPEX d. o. o. Požega

3.145.510

38.898

12

115 16.157 FORTITUDO d. o. o.

3.093.802

37.714

25

116 16.412 ELMEGAL, d. o. o.

3.008.929

1.298

7

117 16.732 PROFIT, d. o. o.

2.912.368

2.777.474

0

118 16.803 PAPUK-TRGOVINA Pakrac d. d.

2.889.943

39.025

9

119 16.946 GRADNJA MARIJANOVIĆ d.o.o.

2.846.658

178.486

11

120 17.279 PEARL d. o. o.

2.746.611

306.789

48

121 17.450 NOVA d. o. o.

2.695.872

14.089

2

122 17.479 KLARIĆ, d. o. o.

2.687.864

17.927

7

123 17.523 TIM OSVJEŽENJE d.o.o.

2.677.621

0

6

124 17.575 VETERINARSKA STANICA PAKRAC d. o. o.

2.666.949

147.914

11

125 17.693 GALIĆ-COMPANY d. o. o.

2.635.366

14.684

20

126 17.980 VEHO-PROMET, d. o. o.

2.567.671

377

10

127 18.101 PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d. o. o.

2.538.873

1.892

18

128 18.180 ATRIJ d. o. o.

2.521.410

301.565

9

129 18.438 BOR d. o. o.

2.462.813

24.410

10

130 18.451 HEP-NOC

2.459.531

0

11

131 18.499 POLIKLINIKA INTERMED

2.446.945

0

5

132 18.598 Varelovac d. o. o. Požega

2.422.189

0

3

133 18.795 DOM RAČUNALA d. o. o.

2.376.489

2.167

5

134 18.821 AUTOSPRINT d. o. o.

2.367.620

0

7

135 18.923 KRISTINA d. o. o.

2.345.566

146.744

5

136 19.000 VEXTER d. o. o.

2.328.768

0

6

137 19.332 DRVODJEL d. o. o.

2.254.016

19.397

11

138 19.499 Dom ANĐELAK

2.220.854

209.656

22

139 19.579 FINAL VEKTOR d.o.o.

2.204.708

0

3

140 19.584 STAKLORAD d. o. o.

2.203.819

0

1

141 19.597 Dom BAKETARIĆ

2.200.852

0

16

142 20.178 PIN EXCLUSIVE d. o. o.

2.099.561

16.753

5

143 20.182 NATUR AGRA d.o.o.

2.098.695

245.841

2

144 20.710 JANKO d.o.o.

2.009.772

73.423

6

145 21.197 MERIT SERVISI d.o.o.

1.927.416

0

5

146 21.451 MANDIĆ LEASING d.o.o.

1.885.665

0

4

147 21.899 BRESTOVČANKA d. o. o.

1.815.345

297.428

6

148 22.015 SABO d.o.o.

1.797.316

1.412

3

149 22.283 PROJEKTANT d. o. o.

1.758.584

211.179

2

150 23.729 KLUKAS I KOMARČEVIĆ, d.o.o.

1.562.420

9.857

4

15

djelatnost

adresa

34000 Požega Računalno programiranje Zrinska 48 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 34000 Požega opremom Osječka BB 34000 Požega Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Vranduk 18 34000 Požega Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Luka 7I 34310 Pleternica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ivana Gorana Kovačića 1 34000 Požega Nema podataka Hrvatskih branitelja 42 34550 Pakrac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Matije Gupca 132 34551 Lipik Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Alojzija Stepinca 58 34000 Požega Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Industrijska 30 34000 Požega Proizvodnja mlinskih proizvoda Frankopanska 9 34000 Požega Nema podataka Dubrovačka 5 34000 Požega Cestovni prijevoz robe Kneza Trpimira 45 34000 Požega Proizvodnja ambalaže od plastike Miroslava Kraljevića 6 34000 Požega Nespecijalizirana trgovina na veliko Trg Svetog Trojstva 20 34000 Požega Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Primorska 6 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 34000 Požega opremom za vodovod i grijanje Bana Josipa Jelačića 20 34000 Požega Nespecijalizirana trgovina na veliko Industrijska 30 34550 Pakrac Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Matice Hrvatske 2 34330 Velika Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kralja Tomislava 32 34322 Brestovac Proizvodnja ostale vanjske odjeće Požeška bb 34000 Požega Proizvodnja računala i periferne opreme Primorska 12 34322 Skenderovci Cestovni prijevoz robe Skenderovci 21 34310 Srednje Selo Proizvodnja sokova od voća i povrća Srednje Selo bb 34550 Pakrac Veterinarske djelatnosti Ulica Križnog puta 8 34343 Bektež Gradnja stambenih i nestambenih zgrada BEKTEŽ 020 34000 Požega Cestovni prijevoz robe Eugena Kvaternika 107 34550 Pakrac Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem RADNIČKO NASELJE 6 34000 Požega Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Kamenita vrata 2 34334 Kaptol Piljenje i blanjanje drva Novi Bešinci, Velička 9 34330 Velika Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Luke Ibrišimovića 9 34000 Požega Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Matije Gupca 21 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 34000 Požega hranom, pićima i duhanskim proizvodima Varelovac 2 34000 Požega Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima Trenkova 5 34000 Požega Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Fra Kaje Adžića 43 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 34000 Požega prodavaonicama Svetog Roka 43 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 34310 Pleternica opremom Vesela 2/J 34000 Vidovci Proizvodnja ostalog namještaja VIDOVCI, Željeznička 10 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s 34551 Lipik invaliditetom Jadranska 39 34550 Pakrac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Nikole Oršanića 25 34000 Požega Soboslikarski i staklarski radovi Industrijska 28 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s 34310 Pleternica invaliditetom Resnik 7A 34000 Požega Nema podataka Vanje Radauša 29 34000 Požega Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Grgin Dol 11 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 34310 Pleternica i kolača Matije Gupca 4 34551 Lipik Nespecijalizirana trgovina na veliko Alojzija Stepinca 40 34000 Požega Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Novo Selo, Hrvatskih dragovoljaca 3A Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 34322 Brestovac i kolača Stari Brestovac 12 34330 Velika Prerada i konzerviranje mesa Stjepana Radića 17 34000 Požega Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Cehovska 8 34322 Završje Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Završje, Dobriše Cesarića bb


132 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

151 23.795 ALLEGRO d. o. o.

1.553.686

0

2

Nespecijalizirana trgovina na veliko

152 23.853 BIRO-TISAK d.o.o.

1.547.053

287.977

6

Proizvodnja uredskog materijala od papira

153 23.874 EXTRA NOVA d. o. o.

1.545.077

74.381

0

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

154 23.936 PE-ZE d. o. o.

1.539.289

97.117

3

Nema podataka

155 23.954 IVIĆ d. o. o.

1.535.802

5.961

10

156 24.450 IDMM, d. o. o.

1.476.884

126.730

6

Elektroinstalacijski radovi

157 24.509 INTER d. o. o.

1.468.342

20.590

6

Cestovni prijevoz robe

158 24.862 AUTOPROMET d. o. o.

1.426.375

34.397

4

Cestovni prijevoz robe

159 25.055 PAKRA d.o.o.

1.407.283

13.945

3

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

160 25.117 AUTO TEHNIKA d.o.o.

1.399.674

21.446

2

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

161 25.483 TIP TOP - KONZALTING d.o.o.

1.357.481

102.565

5

Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

162 25.582 DOMOINVEST d. o. o.

1.345.349

145.207

5

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

163 25.690 SOLD TRADE d. o. o.

1.333.561

6.861

3

Nespecijalizirana trgovina na veliko

164 25.714 FERO-LEKO d. o. o.

1.330.755

0

11

Nespecijalizirana trgovina na veliko

165 25.737 BAN COMMERCE d. o. o.

1.327.153

2.058

5

Održavanje i popravak motornih vozila

166 25.789 MIMI d. o. o.

1.321.782

11.654

7

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

167 25.842 MARKUS d. o. o. Mihaljevci

1.317.498

7.548

5

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

168 25.882 ZRC LIPIK d. d.

1.313.791

0

20

169 25.918 RICH MONDO d.o.o.

1.310.528

8.370

8

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

170 25.926 SEDLAČEK d. o. o.

1.309.073

176.857

1

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

171 26.156 ZOA d. o. o.

1.286.834

1.141

1

Nema podataka

172 26.224 NEIMAR d. o. o.

1.278.149

23.691

2

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

173 26.696 TEHNOSTIL d. o. o.

1.230.297

42.738

3

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

174 26.698 ELEKTA d.o.o.

1.230.222

216.169

16

Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

175 26.829 SKUKAN 5 d. o. o.

1.217.842

7.995

12

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

176 26.868 KUNKERA d. o. o. Kaptol

1.212.672

12.180

8

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

177 26.930 POŽEGA AUTO d. o. o.

1.207.187

3.284

2

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

178 27.264 INFO d. o. o.

1.179.446

24.734

1

Računalno programiranje

179 27.290 DEKOTEX d. o. o.

1.176.751

0

4

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

180 27.356 JUL-COM d. o. o.

1.171.281

0

6

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

181 27.366 ŠIPOŠ KOMERC d.o.o.

1.170.358

4.979

3

Nespecijalizirana trgovina na veliko

182 27.463 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZLATA KATIĆ

1.162.181

33.958

11

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

183 27.642 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBRIS

1.145.885

8.039

5

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

184 28.422 Odmarališta Požega d. o. o.

1.079.809

32.326

1

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

185 28.634 INLES-KOMERC d. o. o.

1.061.036

41.926

2

Nema podataka

186 28.647 BRINJAK d. o. o.

1.059.413

0

6

Ugradnja stolarije

187 28.659 DAMACO, d. o. o.

1.058.170

2.326

6

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

188 28.700 CUBELA CAFFE d. o. o.

1.054.585

4.162

4

Prerada čaja i kave

189 28.702 VETERINARSKA AMBULANTA MATIJEVIĆ d. o. o.

1.054.348

0

3

Veterinarske djelatnosti

190 28.876 TOMAN d. o. o.

1.040.274

61.243

3

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

191 28.893 JASNA COMMERCE d. o. o.

1.038.407

1.354

3

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

192 28.971 GRADNJA FRANJIĆ d. o. o.

1.032.800

119.872

5

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

193 29.211 STOLARIJA RONČEVIĆ d. o. o.

1.015.895

94.287

4

Proizvodnja ostalog namještaja

194 29.306 ISKRICA d. o. o.

1.008.006

1.394

2

Nespecijalizirana trgovina na veliko

195 29.360 AUTO CENTAR MMS d.o.o.

1.004.296

16.221

0

Održavanje i popravak motornih vozila Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Hoteli i sličan smještaj

196 29.509 BOLERO d. o. o.

992.138

0

15

197 29.529 BT-TRANSPORTI d. o. o.

991.021

891

7

Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

198 30.093 IN-DIZAJN PAKRAC d.o.o.

949.937

7.230

0

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

199 30.126 LUKS COMMERCE d. o. o.

947.414

25.169

3

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

200 30.290 HARMONIJA d. o. o.

935.776

6.291

3

Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama

adresa 34000 Požega SV.Roka 50 34322 Brestovac Brestovac, Dolački put 11 34551 Lipik Hrvatske mladeži 5 34551 Lipik Filipovac, Lipička 49 34334 Kaptol Golo Brdo 30 34000 Požega Pavla Radića 4 34310 Pleternica Srednje Selo 57 34000 Požega Dervišaga, S. Radića 122 34550 Pakrac Kralja Tomislava 3 34350 Čaglin Vukojevica 15 34000 Požega Ulica A. B. Šimića 1 34000 Požega Eugena Kvaternika 191 34000 Požega Sokolova 27 34000 Dervišaga Dervišaga, Stjepana Radića 56a 34308 Jakšić Osjećka 75 34551 Lipik Trg Kralja Tomislava 10 34000 Požega Stjepana Radića 83 34551 Lipik Marije Terezije 5 34330 Velika Dr.Franje Tuđmana 2F 34308 Jakšić Osječka 72 34000 Požega dr. Franje Tuđmana 19 34000 Požega Vatroslava Lisinskog 16 34000 Požega Zagrebačka 51 34550 Pakrac Radničko naselje 6 34000 Požega Frankopanska 65 34334 Kaptol MAJSTORSKA 9A 34310 Pleternica Kuzmica 150 34550 Pakrac Radnička cesta 6 34000 Požega Cehovska 8 34310 Pleternica Eugena Podubskog 61 34000 Požega Trg Svetog Trojstva 6 34000 Požega M.Gupca 7 34000 Požega Istarska 4 34000 Požega Matice Hrvatske 2/1 34000 Požega Dubrovačka 115 34550 Pakrac Prekopakra, A. Starčevića 29 34000 Požega Zagrebačka 49 34308 Jakšić Eminovci, Vukovarska 50 34310 Pleternica Ivana Gorana Kovačića 1a 34000 ALAGINCI Alaginci 87b 34000 Požega Frankopanska 177 34000 Požega ŠEOVCI 49 34330 Velika Vladimira Nazora 52/A 34000 Požega Vučijak 57 34551 Filipovac 30. svibnja 11 34000 Požega Cehovska 8 34310 Pleternica Svilna 6 34550 Pakrac Andrije Hebranga 620 34000 Požega ARSLANOVCI 46 34000 Požega Ante Starčevića 55


133

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

201 30.529 MEGA d. o. o.

919.080

202 30.654 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA VALLIS AUREA d.o.o. 203 30.657 TERMO-PROJEKT d. o. o. Požega

zapodobit razdoblja broj slenih

4.868

1

910.793

0

6

910.690

142.932

3

204 30.707 CORTEX d. o. o.

907.786

12.367

4

205 31.146 SILVER d. o. o.

879.096

21.214

5

206 31.214 MILAN COMMERCE d. o. o. Vidovci

875.444

9.612

3

207 31.271 PODUZETNIČKI CENTAR PLETERNICA d.o.o.

872.089

9.154

21

208 31.304 MIK d. o. o.

869.835

14.268

4

209 31.403 LUKAČEVIĆ d. o. o.

863.480

10.283

6

210 31.409 VETERINARSKA AMBULANTA BLAŽEVIĆ d. o. o.

863.354

176.563

3

211 31.933 VETERINARSKA AMBULANTA PANDA d. o. o.

830.971

8.831

3

212 32.039 VJEČNOST d. o. o. Požega

824.482

27.684

3

213 32.135 AUTOTRANSPORT Miloš Ivan & Mijat, d. o. o.

819.298

0

1

214 32.137 METALAC d.o.o.

819.213

37.103

0

215 32.377 MACHINA d. o. o.

804.734

0

3

216 32.790 KUTJEVAČKA VINA d. o. o.

782.412

9.897

2

217 32.901 GEO URED d. o. o.

777.091

140.732

5

218 32.934 AUTOMEHANIKA PAVKOVIĆ d. o. o.

774.439

0

2

219 33.008 PRIMA-M d. o. o.

770.829

34.982

3

220 33.025 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FILOMENA LOVRIĆ

770.089

0

8

221 33.170 PAVELIĆ d.o.o.

763.042

150.811

2

222 33.522 ALKAR d. o. o.

745.029

5.692

2

223 33.546 KOPING d. o. o.

743.963

96.482

3

224 33.938 DI ZEPP d. o. o.

722.758

3.614

2

225 34.101 BOLE d. o. o.

713.788

74.618

3

226 34.237 INTER-PLUS d.o.o.

707.106

0

1

227 34.567 HOBY-AUTO ŠKOLA ŠKORPION d. o. o.

689.353

1.295

5

228 34.583 TRANS-ADRIA d. o. o.

688.644

685

2

229 34.601 PAKRAČKI LIST d. o. o.

687.969

0

4

230 34.732 PILANA JOZIPOVIĆ d. o. o.

681.025

124.657

2

231 35.018 NEPECHAL, d. o. o.

666.385

92.213

3

232 35.037 PLETERNIČANKA d. o. o.

665.391

0

2

233 35.085 PUNI KRUG d. o. o.

663.143

34.920

6

234 35.213 Dječji vrtić RADOST

657.247

8.317

10

235 35.433 VIDIJA d. o. o.

646.738

0

8

236 35.848 SREĆO d.o.o.

629.431

99.864

0

237 36.010 MARCELJA d. o. o. Požega

622.766

31.542

3

238 36.471 REGIJA d. o. o.

602.648

267.148

2

239 36.514 POŽEGA-PROJEKT d. o. o.

601.258

214.899

2

240 36.649 LINA d. o. o.

595.298

0

5

241 36.656 POŽEŠKA TISKARA d. o. o.

595.100

138.337

2

242 36.709 TRŽNICA PAKRAC d. o. o.

592.697

39.934

3

243 37.221 JAKOVIĆ d. o. o.

572.184

45.579

2

244 37.650 Veterinarska ambulanta Kooperacija d. o. o.

554.799

0

6

245 37.875 SAN MARCO d. o. o.

546.267

0

2

246 37.960 OTF d. o. o.

543.760

138.212

1

247 38.089 IVOR COMMERCE, d. o. o.

538.022

0

1

248 38.147 KUČINIĆ, d. o. o.

535.829

69.279

3

249 38.334 BUTORAC d. o. o.

528.819

102.697

1

250 38.668 NOVE MOGUĆNOSTI d. o. o.

516.455

50.635

0

djelatnost

adresa

34000 Požega Radovi na krovištu Vranduk 82 34000 Požega Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Županijska 7 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 34000 Požega grijanje i klimatizaciju Slavonska 6 34340 Kutjevo Piljenje i blanjanje drva Eugena Kvaternika bb 34000 Požega Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Mesnička 4 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 34000 Požega hranom, pićima i duhanskim proizvodima Vidovci, Omladinska 12 34310 Pleternica Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Ivana Šveara 2 34550 Pakrac Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo Hrvatskih Velikana 7 34343 Bektež Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom BEKTEŽ 009 34330 Velika Veterinarske djelatnosti Zvonimirova bb 34308 Jakšić Veterinarske djelatnosti Osječka 118 34000 Požega Pogrebne i srodne djelatnosti Eugena Kvaternika 092 34308 Jakšić Cestovni prijevoz robe Eminovci, Ribnjak 12 34000 Požega Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Industrijska 27 34330 Radovanci Cestovni prijevoz robe Radovanci, Glavna 113 34000 Požega Trgovina na veliko pićima A. B. Šimića 6 34000 Požega Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Dragutina Lermana 4 34550 Pakrac Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode Ivana Gundulića 150 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim 34000 Požega prodavaonicama Vidovci, Stjepana Radića 47 34000 Požega Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Matije Gupca 4 34334 Alilovci Cestovni prijevoz robe Alilovci 125 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava34000 Požega onicama Dubrovačka 67 34000 Požega Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Svetog Florijana 13 34550 Pakrac Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Trg Bana Jelačića 011 34551 Lipik Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Miroslava Krleže 4 34322 Nurkovac Trgovina na veliko odjećom i obućom -1 34000 Požega Djelatnosti vozačkih škola Stjepana Radića 13 34311 Kuzmica Cestovni prijevoz robe Kuzmica 64b 34550 Pakrac Izdavanje novina Hrvatskih Velikana 23 34550 Pakrac Piljenje i blanjanje drva 30. svibnja bb 34334 Kaptol Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Komarovci 34 34310 Pleternica Nespecijalizirana trgovina na veliko MIROSLAVA KRLEŽE 7 34000 Požega Arhitektonske djelatnosti Vjekoslava Babukića 28 34000 Požega Predškolsko obrazovanje Tekija 13 34550 Pakrac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vukovarska 18 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u 34550 Pakrac specijaliziranim prodavaonicama Matije Gupca 11 34000 Požega Nema podataka Miroslava Kraljevića 8 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 34000 Požega proizvodima Grgura Ninskog 5A 34000 Požega Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ulica Republike Hrvatske 1D Požega Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 34000 Kralja Krešimira 79 34000 Požega Ostalo tiskanje Vodovodna 3 34550 Pakrac Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora Matice Hrvatske 4a 34550 Pakrac Pogrebne i srodne djelatnosti Matije Gupca 16 34330 Velika Veterinarske djelatnosti Ulica Dr. Franje Tuđmana 9 34350 Čaglin Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine Kralja Tomislava 50 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34550 Pakrac savjetovanje Nikole Oršanića 6 34000 Požega Nespecijalizirana trgovina na veliko Vladimira Nazora 8 34000 Požega Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Županijska 20 34000 Požega Pomoćne usluge u šumarstvu Fra Kaje Adžića 56 34550 Pakrac Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Braće Radića 2


134 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

251 38.739 DINVEL, d. o. o.

514.050

10.000

1

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

252 38.847 BAGREM d.o.o.

510.510

0

1

253 38.848 VOSTRI d. o. o.

510.502

41.421

4

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

254 38.995 KID d. o. o.

504.945

37.336

4

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

255 39.161 PETROL d. o. o.

498.788

150.661

1

Nespecijalizirana trgovina na veliko

256 39.199 BONAVIA d. o. o.

497.463

38.459

4

Održavanje i popravak motornih vozila

257 39.356 MONSUN d. o. o. Pleternica

492.099

0

5

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

258 39.407 PAM d. o. o.

490.241

0

1

Nema podataka

259 39.608 ŠLJIVA d.o.o.

483.846

11.636

2

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

260 39.629 TRAG d. o. o.

483.027

30.738

4

Djelatnosti vozačkih škola

261 40.069 AQUA-THERM d. o. o. Pleternica

467.705

0

2

Ugradnja stolarije

262 40.083 KB MIRKOWSKY d. o. o.

467.219

0

4

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

263 40.246 REVIZIJA d. o. o.

461.739

124.351

3

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

264 40.408 Projektni biro Pakrac d. d.

455.885

7.841

5

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

265 40.454 HERBA AUREA d. o. o.

454.399

7.825

0

Djelatnosti pakiranja

266 40.491 MIRTA d.o.o.

453.413

0

3

Popravak namještaja i pokućstva

267 40.630 ERKON d. o. o.

448.822

33.086

2

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

268 40.828 KRALJEVIĆ PLAST d.o.o.

442.267

3.981

2

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

269 40.902 GRIVO d. o. o.

440.252

0

5

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

270 41.139 Učilište LINK

432.240

8.734

1

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

271 41.232 D.I. Papuk d. d. u stečaju

429.412

0

2

Proizvodnja ostalog namještaja

272 41.368 KOVAČIĆ-promet d. o. o.

425.146

0

1

273 41.445 KLIMA CENTAR MARIĆ d.o.o.

422.617

0

1

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

274 41.912 EDEN d. o. o.

409.495

1.629

3

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

275 41.985 TRGOMONT d. o. o.

407.546

0

3

Nema podataka

276 42.121 ADRIA YACHTING d.o.o.

403.801

18.144

0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

277 42.144 KVADRAT d.o.o.

402.904

0

1

Agencije za poslovanje nekretninama

278 42.640 TOMANI d.o.o.

387.608

140.430

1

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

279 42.785 BINEX d. o. o.

383.699

94.186

3

Održavanje i popravak motornih vozila

280 42.992 Puma zaštita Šutalo i dr. j.t.d.

378.494

64.411

0

Djelatnosti privatne zaštite

281 43.022 SLAVONIJA GRADNJA d.o.o.

377.559

0

1

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

282 43.753 KNJIGOVODSTVENO RAČUNALNI CENTAR d.o.o.

357.424

0

2

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

283 43.939 ELKA d. o. o.

352.106

72.619

1

Nema podataka

284 44.050 MARKA d.o.o.

349.450

0

4

Proizvodnja sladoleda

285 44.051 ALTUS d.o.o.

349.442

25.246

2

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

286 44.314 GF COMPANY d. o. o.

342.633

0

3

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

287 44.428 Mobil Veza d.o.o.

339.440

0

3

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

288 44.491 ŠKORPIJA d.o.o.

338.215

31.012

2

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

289 44.524 PRAKTIKUM d. o. o.

337.452

2.482

2

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

290 44.791 INTERMERCUR d. o. o.

331.473

0

3

Piljenje i blanjanje drva

291 44.875 PAMEX, d. o. o. Požega

329.336

1.304

0

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

292 44.954 GENEZA-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

327.575

1.495

5

Djelatnosti žičane telekomunikacije

293 44.961 LIBERTAS d. o. o.

327.436

2.114

2

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

294 45.406 ITD-GAUDEAMUS d. o. o.

317.519

123.563

0

295 45.827 PASCAL, d.o.o.

307.890

90.570

2

Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

296 46.608 ARETA d. o. o.

291.052

221

3

Nema podataka

297 47.075 HARIC HILL d. o. o.

280.849

61.531

1

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

298 47.234 SKYPALA d. o. o.

277.677

58.388

1

Proizvodnja računala i periferne opreme

299 47.243 BRANKA D.O.O. PODUZETNIČKI CENTAR

277.539

17.183

3

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

300 47.471 I & M d. o. o.

272.474

0

1

Djelatnosti sportskih klubova

adresa 34330 Velika Matije Gupca 2 34310 Pleternica Prilaz 5 34550 Pakrac Trg 76. Bataljuna 1 34000 Požega Baruna Trenka 9 34551 Lipik NIKOLE TESLE 18 34000 Požega Zrinska 51 34310 Pleternica Bana Josipa Jelačića 123b 34000 Požega Zagrebačka 103 34334 Ramanovci Ramanovci 17 34550 Pakrac Stjepana Širca 10 34310 Pleternica Kralja Zvonimira 28 34000 Požega Cehovska 8 34000 Požega Republike Hrvatske 1D 34550 Pakrac Matice Hrvatske 2 34000 Požega Zdenke Marković 3 34000 Vidovci Vilima Korajca 5a 34000 Požega Cehovska 8 34330 Draga Draga 28 34550 Pakrac Kralja Tomislava 008 34000 Požega Primorska 57 34550 Pakrac Radničko naselje 6 34550 Pakrac ŠEOVICA, Rudnička 10 34000 POŽEGA Dubrovačka 46 34000 Požega Osječka 13 34312 Sesvete (kod Požege) Grabarje, M. Gupca 028 34550 Pakrac Petra Preradovića 2 34000 Požega Dobriše Cesarića 15 34000 Požega Svetog Roka 21 34308 Jakšić Svetinja 1 34000 Požega Orljavska 56 34310 Pleternica Ante Starčevića 14 34000 POŽEGA Julija Kempfa 8a 34330 Velika Frankopanska 25 34000 Požega Stjepana Radića 4 34552 Prekopakra Dr. Ante Starčevića 69 34000 Požega Eugena Kvaternika 35 34312 Sesvete (kod Požege) Kralja Tomislava 50 34550 Pakrac Petra Preradovića 1 34000 Požega Vjekoslava Babukića 3 34000 Požega Marindvor 43 34000 Požega Josipa Eugena Tomića 7 34310 Pleternica Josipa Kozarca 25 34000 Požega Hrvatskih branitelja 68 34000 Požega Hrvatskih Branitelja 14 34000 Požega Eugena Kvaternika 143 34000 Požega Svetog Duha 4 34551 Lipik Vukovarska avenija 1/1 34000 Požega Vatroslava Lisinskog 19 34000 Požega Dragutina Lermana 4 34000 Požega Vjekoslava Babukića 23


135

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

301 47.681 PIR d.o.o.

267.548

302 47.694 TERMOINŽENJERING d. o. o. Požega 303 47.823 KELVIN d. o. o.

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

20.416

0

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

267.286

208

1

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

264.884

7.060

1

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

304 47.924 VILFOS d. o. o.

262.937

0

1

Strojna obrada metala

305 48.024 EUGEN d. o. o.

260.927

0

2

Održavanje i popravak motornih vozila

306 48.432 KOMUNALAC ČAGLIN d.o.o.

252.375

0

1

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

307 48.561 A K M d. o. o.

249.653

0

1

Nespecijalizirana trgovina na veliko

308 48.697 MONTANA d.o.o.

247.097

20.929

1

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

309 48.761 VIRGINIJA d. o. o. Požega

245.949

12.124

2

310 49.001 AUTOPRIJEVOZ VIDIĆ d.o.o.

241.279

6.036

1

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

311 49.557 MONTAŽNE KUĆE d.o.o.

230.969

0

3

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

312 49.561 AUTO-DIJELOVI BAMBINO d.o.o.

230.925

55.879

1

Nema podataka

313 49.662 NATURA d. o. o.

228.668

0

3

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

314 49.664 OBRTI-GALIĆ d.o.o.

228.651

677

3

Održavanje i popravak motornih vozila

315 49.693 INFOSERVIS d. o. o.

228.272

0

2

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

316 50.295 GENEZA-UPRAVLJANJE BAZAMA d.o.o.

218.182

830

2

Djelatnosti žičane telekomunikacije

317 50.660 KALVARIJA d. o. o.

211.844

11.997

2

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

318 50.685 MRŠIĆ GRADNJA d.o.o.

211.428

5.734

4

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

319 50.747 LINEA d.o.o.

210.150

0

2

Nespecijalizirana trgovina na veliko

320 50.846 Glavica d. o. o.

208.554

70.055

3

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

321 51.110 ROKO, d. o. o.

203.548

5.221

2

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

322 51.126 OROPLET d. d. u stečaju

203.147

0

0

Nema podataka

323 51.676 ANTUNOVIĆ INTERIJERI d.o.o.

194.032

20.353

1

Ostali završni građevinski radovi

324 51.692 HLEVIŠTAN d. o. o.

193.798

22.930

1

Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

325 51.868 CASTRUM DE POSEGA d. o. o.

190.769

450

1

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

326 51.870 RAVETA d. o. o. Požega

190.738

0

2

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

327 51.933 PELING d. o. o.

189.616

10.387

2

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

328 51.972 GENEZA-POKRETNE MREŽE d.o.o.

188.853

852

2

Djelatnosti žičane telekomunikacije

329 52.089 RAGUŽ d.o.o.

186.887

8.690

1

330 52.319 COLLBIRO d. o. o. Požega

182.900

6.712

1

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

331 52.360 ŠNAJDER d. o. o.

182.362

0

2

Cestovni prijevoz robe

332 52.396 GRAĐEVINSKA VJEŠTAČENJA I PROCJENE d.o.o.

181.887

137.010

0

Fasadni i štukaturski radovi

333 52.462 ELEKTRA d. o. o.

180.735

0

1

Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

334 52.575 ARGENTUM d.o.o.

178.836

0

6

Nespecijalizirana trgovina na veliko

335 52.576 KOZELJAC d.o.o.

178.812

3.682

1

Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine

336 52.823 PALAVRA d.o.o.

175.079

0

2

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

337 52.904 WOLF d. o. o.

173.782

0

1

Računalno programiranje

338 53.244 GRUPA d. o. o.

168.075

0

4

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

339 53.483 SPORT d. o. o.

164.430

240

2

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

340 53.515 GRADNJA MATA d.o.o.

163.850

0

0

Postavljanje podnih i zidnih obloga

341 53.997 MILLEA d. o. o. Požega

156.959

9.577

1

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

342 54.079 PERIĆ i dr., j. t. d.

155.797

0

1

Pravne djelatnosti

343 54.407 VENJE d.o.o.

150.957

0

3

Uzgoj grožđa

344 54.436 GENEZA-IT d.o.o.

150.448

713

2

Djelatnosti žičane telekomunikacije

345 54.470 BADROV d.o.o.

149.906

0

1

Postavljanje podnih i zidnih obloga

346 54.579 WELTCOMERCE d. o. o.

148.318

146

0

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

347 54.607 ILIČIĆ-USLUGA d. o. o.

147.959

0

1

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

348 54.627 CESTA d. d. u stečaju

147.725

0

0

Gradnja cesta i autocesta

349 54.788 Perak d. o. o.

145.519

39.536

0

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

350 54.848 GENEZA-UPRAVA d.o.o.

144.691

1.185

2

Djelatnosti žičane telekomunikacije

adresa 34000 POŽEGA Dubrovačka 5a 34000 Požega Vladimira Nazora 1 34000 Požega DR. Vlatka Mačeka 71 34308 Jakšić Alojzija Stepinca 61 34000 Požega Bana Pavla Šubića 6 34350 Čaglin Kralja Tomislava 56e 34000 Požega Frankopanska 50 34308 Jakšić Kolodvorska 27 34000 Požega Eugena Kvaternika 21 34000 Požega Vanje Radauša 2 34000 Alaginci Alaginci 36 34308 Jakšić Bana Josipa Jelačića 50 34334 Kaptol Ramanovci 47 34000 POŽEGA Kneza Ljudevita Posavskog 25 34000 Požega Otona Kučere 16 34310 Pleternica Josipa Kozarca 25 34550 Pakrac Kalvarija 104 34000 Novo Selo Hrvatskih dragovoljaca 151 34000 Požega Trg Sv. Trojstva 15 34000 Požega Marina Držića 20 34000 Požega Dervišaga, S. Radića 149 34310 Pleternica Vladimira Nazora 9 34000 Požega Bana Josipa Jelačića 21 34308 Jakšić Šumanovci 4 34000 Požega Svetog Josipa 2 34000 Požega Frankopanska 13 34000 Požega Petra Preradovića 5 34310 Pleternica Josipa Kozarca 25 34308 Jakšić Alojzija Stepinca 59 34000 Požega Antuna Kanižlića 16 34000 Požega Orljavska 55 34000 Požega Zdenke Marković 4 34000 Požega Stjepana Radića 015 34000 Požega Ulica Janka Matka 5 34350 Čaglin Kralja Tomislava 50 34000 Požega Julija Kempfa 58 34000 Požega Miroslava Krleže 16 34000 Požega Industrijska 24 34550 Pakrac Vukovarska 55 34330 Stražeman Stražeman 63 34000 Požega Dr. Andrije Štampara 38 34330 Velika Dr.Franje Tuđmana 28 34340 Venje Venje 37 34310 Pleternica Josipa Kozarca 25 34330 Velika Zvonimirova 11 34000 Požega Matije Gupca 7 34551 Lipik A. Stepinca 13 34000 Požega Industrijska 25 34340 Kutjevo Republike Hrvatske 129 34310 Pleternica Josipa Kozarca 25


136 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 54.880 LOMAN d. o. o.

144.249

0

1

352 55.063 SITOTISAK-LASER d. o. o.

141.674

614

2

353 55.090 GENEZA-NEPOKRETNE MREŽE d.o.o.

141.234

835

2

354 55.102 SCAN d. o. o.

141.100

5.296

1

355 55.380 GENEZA-RAČUNARSTVO I TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

137.373

942

2

356 55.507 ARENA - VELIKA d.o.o.

135.640

11.302

2

357 55.701 ARBOR d.o.o.

132.652

0

4

358 55.876 BOMAROL d. o. o.

130.704

0

1

359 55.945 VIRTUS d.o.o.

130.028

0

0

360 56.048 MORANO d. o. o. Pleternica

128.559

0

1

361 56.281 GENEZA-POVEZANE MREŽE d.o.o.

125.392

3.197

2

362 56.662 A.G. INTERIJERI d.o.o.

120.358

1.419

4

363 56.852 TIKA d. o. o.

118.079

0

2

364 56.910 COMIS d.o.o.

117.380

0

1

365 57.206 MONOPOL d. o. o.

113.511

19.411

0

366 57.724 REHA d.o.o.

106.626

0

2

367 57.757 SESAR d. o. o.

106.320

0

1

368 57.972 GRADNJA MAJOR d.o.o.

103.914

0

4

369 58.077 IDEJA d. o. o.

102.614

14.175

1

370 58.192 AKVARIJ d. o. o.

101.210

14.389

0

371 58.249 MANDIĆ-GRADEX, d. o. o.

100.540

0

3

372 58.289 NOVI POČETAK d. o. o.

100.067

0

1

373 58.420 RATTAJ d.o.o.

98.463

0

1

374 58.435 AGRO DRVO PROJEKT d.o.o.

98.284

0

0

375 58.823 TEPISI KOZARIĆ d. o. o.

93.710

0

1

376 58.907 PODOBNIK d.o.o. Požega

92.630

0

1

377 58.966 GRM d.o.o.

91.918

0

0

378 59.194 KNJIGOVODSTVENI SERVIS ŠIMUN d.o.o.

89.280

0

1

379 59.234 LONGO d. o. o. Požega

88.805

13.342

0

380 59.736 VOĆE-PRODUKT d. o. o.

83.970

0

2

381 59.882 RAVELANA d. o. o.

82.789

76.337

0

382 59.901 PAB-COMPANY d. o. o.

82.633

0

0

383 60.082 ELDOM, d. o. o.

81.012

7.190

0

384 60.225 MAXI d.o.o.

79.940

9.803

1

385 60.674 AGRO-METALIA d. o. o.

75.772

0

3

386 60.956 STRIC d.o.o.

72.914

0

1

387 61.210 QWERTY, d. o. o.

70.293

23.822

0

388 61.519 TRANS-KOMERC, d. o. o.

67.620

0

1

389 61.524 TAJM d. o. o.

67.573

0

1

390 62.441 PILLON d. o. o. Požega

58.826

0

1

391 62.738 ART GRADNJA MANDIĆ d. o. o.

55.997

0

1

392 62.871 DRVOTEHNA d. o. o.

55.000

0

1

393 63.427 GENO d.o.o.

50.188

22.493

0

394 63.789 SOKOLOVAC d.o.o.

47.411

920

0

395 63.880 LOVRENOVIĆ d. o. o.

46.637

0

1

396 63.918 NIKA d. o. o. Filipovac

46.205

12.445

0

397 64.129 D PET REGIONALNI RAZVOJ I KONKURENTNOST d.o.o.

44.380

11.027

0

398 64.407 EMY AUTO d. o. o.

41.764

0

1

399 64.414 Ž.A.D. d. o. o.

41.652

14.825

0

400 64.731 KAPTOL d. o. o.

38.937

0

1

djelatnost

adresa

34310 Pleternica Uzgoj peradi Kralja Zvonimira 59 34550 Pakrac Ostalo tiskanje Grigora Viteza 33 34310 Pleternica Djelatnosti žičane telekomunikacije Josipa Kozarca 25 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34000 Požega savjetovanje Arslanovci 35 34310 Pleternica Djelatnosti žičane telekomunikacije Josipa Kozarca 25 34330 Velika Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Zvonimirova 46 34312 Sesvete (kod Požege) Proizvodnja kuhinjskog namještaja Požeške Sesvete 54 34310 Pleternica Ugradnja stolarije Matije Gupca 64 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 34000 Požega uzetim u zakup (leasing) Matice Hrvatske 16 34310 Pleternica Održavanje i popravak motornih vozila Ivandvorska 21 34310 Pleternica Djelatnosti žičane telekomunikacije Josipa Kozarca 25 34322 Požeški Brđani Soboslikarski i staklarski radovi Požeški Brđani 7 34000 Požega Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Matice hrvatske 14 34000 Požega Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Vanje Radauša 25 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim 34000 Požega prodavaonicama Zagrebačka 8 34000 Požega Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo Sokolova 100 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 34310 Pleternica opremom Bana Josipa Jelačića 154 34550 Prekopakra Gradnja stambenih i nestambenih zgrada D.Duhača 22 34550 Pakrac Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Kalvarija 69 34000 Požega Proizvodnja ravnog stakla Primorska 43 34330 Velika Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trnovac 26 34000 POŽEGA Djelatnosti za njegu i održavanje tijela Sokolova 45 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34000 Požega savjetovanje Frankopanska 13 34551 Dobrovac Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime Stjepana Radića 76 34000 Požega Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje Zagrebačka 63 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34000 Požega savjetovanje Miroslava Krleže 4 34000 Požega Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja Istarska 4 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34000 POŽEGA savjetovanje Zelena 7 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34000 Požega savjetovanje Ivana Gundulića 4 Pakrac Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama 34550 TRG 76. BATALJONA 1 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34550 Pakrac savjetovanje Trg 76. bataljuna 3 34310 Pleternica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama TRG ZRINSKIH I FRANKOPANA 10 34000 Požega Elektroinstalacijski radovi NOVI MIHALJEVCI 008 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34322 ZAVRŠJE savjetovanje Vinogradska 6 34000 Požega Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Cehovska 8/II 34550 Pakrac Elektroinstalacijski radovi Kneza Branimira 39 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 34000 Požega savjetovanje A.G. Matoša 20 34000 Požega Cestovni prijevoz robe Kneza Trpimira 28 34550 Pakrac Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda Andrije Hebranga 4 34000 Požega Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Zrinska 3C 34308 Jakšić Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Treštanovci 94/E 34310 Pleternica Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Kralja Zvonimira 14 34000 Požega Izdavanje knjiga Silvija Strahimira Kranjčevića 13 34322 Brestovac Uzgoj ovaca i koza Šnjegavić 40 34340 Kutjevo Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Zdenka Turkovića 46 34551 Lipik Cestovni prijevoz robe Filipovac 28 34550 Pakrac Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem Braće Radić 2 34000 Požega Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Zrinska 65 34334 Kaptol Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama Požeška 3A Kaptol Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 34334 Školska 1


137

ŽUPANIJE

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

1.096

1,32

88,9

16.099

1,77

97,1

vrijednost imovine

7.583.492.210

0,76

99,9

ukupni prihod

7.463.414.384

1,09

98,8

dobit nakon oporezivanja

311.944.060

0,94

102,0

gubitak nakon oporezivanja

135.229.831

0,79

127,4

broj tvrtki br. zaposlenih

3.316

prosječna neto plaća Slavonski Brod

412.364.429

investicije Izvor: Fina

104,7 0,66

89,2

Obrada podataka: HGK

Okučani

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Nova Gradiška

36,5%

u broju poduzetnika

96,5%

prema ukupnom prihodu

94,6%

prema dobiti nakon oporezivanja

90,6%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


138

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

823

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

18.743.237

541

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

0

502

Proizvodnja motornih vozila

35.774.322

44

1

178 Đuro Đaković - TEP d. o. o.

486.908.440

43.569.586

2

270 PROJEKTGRADNJA d. d.

315.386.448

3

292 ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d. d. Slavonski Brod

291.802.964

4

390 SLAVONIJA-SLAD d. o. o.

218.644.012

5

407 ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d. d. Slavonski Brod

208.886.666

2.515.479 1.008

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

6

596 VINDON d. o. o.

148.534.868

1.480.532

Uzgoj peradi

7

725 POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS d. o. o.

124.567.542

8.396.334

78

8

820 CESTAR d. o. o.

110.260.207

5.895.528

126

Gradnja cesta i autocesta

9

863 SLAVONIJA DI d. o. o.

105.048.754

611.004

423

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

10

886 BRODSKA POSAVINA d. d.

102.556.216

8.648.715

182

Gradnja vodnih građevina

11

930 HALAJKO-COMMERCE, d. o. o. SLAVONSKI BROD

97.785.864

4.315.240

80

Trgovina na veliko pićima

12

938 PODUZEĆE ZA CESTE d. o. o. Slavonski Brod

97.204.306

1.886.721

112

Gradnja cesta i autocesta

13

941 CHROMOS-SVJETLOST d. o. o.

96.566.567

10.641.588

98

14 1.034 PARTING TRGOVINA d.o.o.

88.216.548

1.209.834

9

15 1.067 MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA d. o. o.

85.388.830

3.781.294

22

16 1.105 ORIOLIK d. d. Oriovac

82.780.909

319

444

Proizvodnja ostalog namještaja

17 1.144 V.A.M.-ING d. o. o.

80.748.361

991.096

387

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

18 1.163 Đuro Đaković-Zavarene posude dioničko društvo

79.482.481

7.050.591

165

Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda

19 1.169 DECOSPAN MATO FURNIR d.o.o.

79.067.585

3.249.283

179

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

20 1.190 Brod-plin d.o.o.

77.699.212

1.126.548

40

21 1.195 VISOKOGRADNJA, d. o. o.

77.574.039

3.696

102

Postavljanje podnih i zidnih obloga

22 1.391 KOŽUL d. o. o.

67.536.016

572.060

72

Nespecijalizirana trgovina na veliko

23 1.431 VIDOVIĆ PROMET d. o. o.

65.487.817

212.034

35

Cestovni prijevoz robe

24 1.465 CESTE d. d.

63.959.639

1.443.085

210

25 1.468 AUTODOM-VIDAKOVIĆ d. o. o. Slav. Brod

63.850.078

986.072

36

26 1.480 Đuro Đaković Elektromont d. d.

63.047.229

268.609

190

Elektroinstalacijski radovi

27 1.534 RPV d. o. o.

60.704.538

710.412

165

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

28 1.542 CROATIA-PETROL d. o. o.

60.400.172

0

17

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

29 1.543 LJEKARNA SLAVONSKI BROD

60.333.115

1.071.659

47

Ljekarne

30 1.557 FENIX d.o.o.

59.590.358

55.538

139

31 1.570 T-C oktan d.o.o.

59.038.111

1.304.852

20

32 1.584 PROMATA d. o. o.

58.647.669

256.689

5

33 1.624 HERBST d. o. o.

57.320.159

44.309

27

34 1.639 ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI d. o. o. Slavonski Brod

56.779.323

8.569.026

183

35 1.702 RASPON d. o. o.

54.878.250

354.151

46

Fasadni i štukaturski radovi

36 1.712 AUTOCENTAR DANKIĆ d. o. o.

54.491.884

23.176

47

Održavanje i popravak motornih vozila

37 1.723 Tang TVORNICA ALATA d. d.

54.009.192

1.478.653

109

38 1.786 Đuro Đaković Holding dioničko društvo

51.911.699

6.067.785

22

39 1.823 IKAR d.o.o.

50.898.555

1.574.960

9

40 1.854 GP GRADING d. o. o.

49.975.857

251.911

96

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

41 2.021 FELIKS REGULACIJA d. o. o.

45.812.347

823.637

36

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

42 2.064 PLIN-PROJEKT d. o. o.

45.043.586

1.340.194

31

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

43 2.069 ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d. o. o.

44.876.030

1.101.874

160

44 2.167 WET ĆIRIĆ d. o. o.

42.756.568

0

35

Nespecijalizirana trgovina na veliko

45 2.179 VUKO d. o. o.

42.558.838

80.738

13

Nespecijalizirana trgovina na veliko

46 2.183 TEMO d. o. o.

42.504.585

282.092

74

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

47 2.232 SITOLOR d. o. o.

41.586.040

4.322.917

58

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

48 2.256 PSUNJ d. d. Rešetari

41.123.134

976.036

87

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

49 2.265 VODOVOD d. o. o.

40.846.001

121.967

171

50 2.355 SIGMAT d. o. o. Gromačnik, Slavonski Brod

39.294.353

3.512.113

37

246

Proizvodnja slada

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo Uzgoj svinja

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Gradnja cesta i autocesta Održavanje i popravak motornih vozila

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima Proizvodnja ostalih slavina i ventila

Proizvodnja alata Upravljačke djelatnosti Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

adresa 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Istočna vezna cesta bb 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Urije bb 35000 Slavonski Brod Dr.Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Bjeliš bb 35400 Nova Gradiška Urije bb 35000 Slavonski Brod Sjeverna vezna cesta bb 35000 Slavonski Brod Svetog Lovre bb 35000 Slavonski Brod Šetalište braće Radića 22 35252 Sibinj Slobodnica 280 35000 Slavonski Brod Nikole Zrinskog 115 35257 Lužani Mijata Stojanovića 13 35000 Slavonski Brod Nikole Zrinskog 41 35211 Klokočevik Kralja Tomislava 37c 35250 Oriovac Ulica Mate Gabrić 11-13 35000 Slavonski Brod Augusta Cesarca 15 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35213 Oprisavci Oprisavci bb 35000 Slavonski Brod Tome Skalice 4 35000 Slavonski Brod Trg Josipa Godlara 2 35000 Slavonski Brod Vinogradska 2G 35212 Selna Selna 1 35000 Slavonski Brod Ivana Gorana Kovačića 58 35000 Slavonski Brod Dr.Mile Budaka 91 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 2 35000 Slavonski Brod Sjeverna vezna cesta bb 35000 Slavonski Brod Vukovarska bb 35000 Slavonski Brod Vinogradska cesta 2F 35000 Slavonski Brod Osječka 180 35000 Slavonski Brod Slavonska 96 35000 Slavonski Brod Zagrebačka 53 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Nikole Zrinskog 65 35000 Slavonski Brod Sjeverna vezna cesta 2 35400 Nova Gradiška Alojzija Stepinca 36 35000 Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35404 Cernik Požeška 169 35000 Slavonski Brod Industrijska zona Bjeliš bb 35400 Nova Gradiška Gajeva 89 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Pilareva 24 35000 Slavonski Brod Sjeverna vezna cesta br. 21 35000 Slavonski Brod Sjeverna vezna cesta 29 35000 Slavonski Brod Pavla Radića bb 35403 Rešetari Kožarska 18 35000 Slavonski Brod Nikole Zrinskog 25 35252 Sibinj Gromačnik 35


139

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

51 2.394 ĐURO ĐAKOVIĆ PROIZVODNJA OPREME d. o. o.

38.672.469

170.387

52 2.421 ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA - IZOLAK d. o. o. Slavonski Brod

38.206.337

1.185.964

72

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

53 2.530 PNEUSTRADE-SLAVONIJA d. o. o.

36.123.522

885.978

10

Održavanje i popravak motornih vozila

54 2.554 ĐURO ĐAKOVIĆ INŽENJERING, d. d.

35.790.614

2.236

50

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

55 2.591 BETON d. o. o.

35.079.234

526.568

70

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

56 2.627 EKO FARMA d. o. o.

34.631.005

288.758

3

57 2.711 ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o.

33.134.135

18.970

142

58 2.797 DELTA-COLOR d. o. o. Slav. Brod

31.971.504

1.116.002

25

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

59 2.810 BIROTEHNA d. o. o.

31.819.932

242.241

93

Popravak računala i periferne opreme

60 2.830 ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE d. o. o. Slavonski Brod

31.597.663

597.371

6

61 2.987 TD KOMUNALAC d. o. o.

29.692.515

141.205

186

62 3.027 GRATIS-COMMERCE d. o. o. Slavonski Brod

29.145.266

281.196

10

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

63 3.032 ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura, d. o. o. Slavonski Brod

29.112.744

520.773

44

Opskrba parom i klimatizacija

64 3.070 VODOPRIVREDA - NOVA GRADIŠKA d. d.

28.638.162

10.263

113

65 3.076 Đuro Đaković Montaža - Dizalice d. o. o.

28.601.932

1.854.402

39

66 3.143 D.I. SEKULIĆ d. o. o.

27.871.819

0

310

67 3.215 NATHALIE d. o. o.

27.009.197

27.932

26

Trgovina na malo preko pošte ili interneta

68 3.282 EURO-BROD d. o. o.

26.396.174

65.770

17

Nespecijalizirana trgovina na veliko

69 3.463 AutoExpert d. o. o.

24.692.870

175.172

17

Održavanje i popravak motornih vozila

70 3.530 SIGURNOST-BUZOV d. o. o.

24.135.268

1.725.191

272

71 3.539 Ljekarne ZUBOVIĆ

24.095.896

1.042.189

15

Ljekarne

72 3.576 METAL KOLOR d.o.o.

23.854.752

4.555.596

41

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

73 3.707 Kamen-gradnja, d. o. o.

22.914.630

259.878

35

Gradnja cesta i autocesta

74 3.751 KAMEN - PSUNJ d. o. o.

22.689.586

536.440

29

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

75 3.756 KREŠIMIR d. o. o. Slavonski Brod

22.664.023

396.947

28

Proizvodnja gotove betonske smjese

76 3.758 MLJEKARA STARO PETROVO SELO d. o. o.

22.647.401

0

63

Djelatnosti mljekara i proizvođača sira

77 3.776 ČEPO d. o. o.

22.496.386

804.715

27

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

78 3.820 SLAVČA d. o. o.

22.215.589

363.639

124

79 3.998 METALLUM d. o. o.

21.016.731

1.913.047

91

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

80 4.053 STRMAC d. d.

20.734.811

169.367

25

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

81 4.191 SIGMA GRAĐA d. o. o.

19.899.804

116.962

17

Cestovni prijevoz robe

82 4.295 REKORD-TIM d. o. o. Oriovac

19.324.885

1.903.938

45

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

83 4.300 SITOLOR MEDIUS d.o.o.

19.311.586

1.112.631

31

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

84 4.314 D A R d. o. o.

19.230.965

13.308

23

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

85 4.586 LJEKARNE VERONIKA FURIĆ

17.899.958

580.802

10

Ljekarne

86 4.622 BIO CLINICA d. o. o.

17.740.029

1.921.283

19

Trgovina na malo preko pošte ili interneta

87 4.769 HLAD, d. o. o.

17.131.175

242.771

80

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

88 4.781 FIS d. o. o.

17.077.838

0

23

Nespecijalizirana trgovina na veliko

89 4.828 VALIONICA d. o. o.

16.892.302

305.240

21

Uzgoj peradi

90 4.853 BEBRINKA d.o.o.

16.743.422

164.700

69

Prerada i konzerviranje mesa

91 4.967 POLJOOPSKRBA-SLAVONIJA d. d.

16.301.352

60.169

5

92 5.076 DAVID d. o. o.

15.864.942

112.413

29

Nema podataka

93 5.216 TEHNOELEKTRO d. o. o.

15.303.623

791.256

24

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

94 5.317 IZGRADNJA MAĐAREVIĆ d.o.o.

14.965.396

118.797

17

Gradnja cesta i autocesta

95 5.382 BROD PAMUK d. o. o.

14.742.928

243.545

252

Dovršavanje tekstila

96 5.383 SEKLO d. o. o.

14.741.360

485.758

55

Proizvodnja obuće

97 5.387 MIRKO BABIĆ d. o. o.

14.729.214

22.968

6

98 5.430 M.K.M. d. o. o.

14.583.353

489.305

12

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

99 5.446 ARTEL, d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, uvoz - izvoz

14.531.341

109.731

10

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

14.278.519

386.926

42

Nema podataka

100 5.516 ĐĐ KOTLOVI, d. o. o.

173

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Trgovina na veliko živom stokom Strojna obrada metala

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Skupljanje neopasnog otpada

Gradnja vodnih građevina Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Proizvodnja ostalog namještaja

Djelatnosti privatne zaštite

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

adresa 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Eugena Kvaternika 12 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Grgura Ninskog bb 35107 Podvinje Dudinjak 9/a 35000 Slavonski Brod Dr.Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Osječka ulica 280 35000 Slavonski Brod Ferde Filipovića 50d 35000 Slavonski Brod Dr.Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Ul.Stjepana pl.Horvata 38 35254 Bebrina Banovci 89 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Jurja Haulika 12 35000 Slavonski Brod Dr.Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Matije Antuna Relkovića 13 35400 Nova Gradiška Marijana Lanosovića 24 35000 Slavonski Brod Dr.Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Sjeverna vezna cesta 37 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Relkovičeva 32 35000 Slavonski Brod Dr. M. Budaka 1 35207 Gornja Vrba Vrbska ulica 12 35430 Okučani Ante Starčevića 57a 35000 Slavonski Brod Sv.Florijana 11 35420 Staro Petrovo Selo Matije Gupca 52 35000 Slavonski Brod M. Iličića 2 35400 Nova Gradiška Gajeva ulica 56 35000 Slavonski Brod Plitvička 45 35400 Nova Gradiška Grgura Ninskog bb 35000 Slavonski Brod Strossmayerova 44 35250 Oriovac Zagrebačka bb 35000 Slavonski Brod Osječka 280 35000 Slavonski Brod Vinogradska cesta bb 35000 Slavonski Brod Stjepana pl. Horvata 28 35400 Nova Gradiška Marijana Lanosovića 24 35000 Slavonski Brod

Ind. zona Bjeliš,Ferde Filipovića 59/F

21212 Split Ulica Dr. Franje Tuđmana b.b. 35000 Slavonski Brod dr.Mile Budaka 1 35208 Donja Bebrina Donja Bebrina bb 35000 Slavonski Brod Vinogradska cesta bb 35420 Staro Petrovo Selo Braće Radića 27 35250 Oriovac Braće Radića 74 35213 Oprisavci Oprisavci 210A 35000 Slavonski Brod Industrijska zona Bjeliš bb 35410 Nova Kapela (Slavonija) Bili brig 3 35410 Nova Kapela (Slavonija) Kralja Tomislava 46 35400 Nova Gradiška Haulikova 10 35000 Slavonski Brod Čavlički kraj 3 35000 Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1


140 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

adresa

101 5.518 EUROKONZALTING d. o. o.

14.278.392

0

102 5.587 LIOR-MONTAŽA d. o. o.

14.021.687

163.421

89

103 5.737 CILINDER SISTEM d.o.o.

13.558.706

0

48

104 5.797 PROFESSIONAL d. o. o. uvoz-izvoz i zastupanje

13.393.477

352.721

1

105 5.837 PLIN INSTALACIJE d. o. o.

13.282.473

948.765

55

106 5.852 BOŽIĆ-GRANIT d. o. o.

13.225.514

137.087

7

107 5.958 LAHVARNA BROD d. o. o.

12.935.582

1.937.628

2

108 6.022 ČALUŠIĆ COMMERC, d. o. o.

12.756.029

44.888

22

109 6.092 Ljekarne Matej

12.562.245

36.771

13

110 6.103 KIP, d. o. o.

12.532.655

101.762

39

111 6.119 SLAVONIJA BUS d. o. o.

12.500.953

1.448.893

24

112 6.136 AUTOCENTAR BILIĆ d. o. o.

12.446.320

124.525

10

113 6.140 ARGUS-VETERINARSKA STANICA d. o. o.

12.430.116

225.402

46

114 6.171 Đuro Đaković Montaža - Održavanje i usluge d. o. o.

12.303.410

878.591

58

115 6.232 AUTO MOTO VRANIĆ-VUKŠIĆ d. o. o.

12.153.505

76.262

6

116 6.235 DAM-DAJ d. o. o. Slav. Brod

12.148.253

43.611

18

117 6.258 OBNOVA d. o. o.

12.119.035

94.555

11

118 6.341 ARCA d. o. o.

11.931.678

264.015

41

119 6.368 CLARUM d. o. o.

11.866.584

547.696

40

120 6.605 Invest-ing. d.o.o.

11.389.687

0

3

121 6.661 SAVA d. o. o.

11.271.238

158.494

68

122 6.791 IMO-el d. o. o.

10.980.609

3.517

15

35000 Slavonski Brod Lijevanje željeza Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Vjekoslava Bacha 1 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 35400 Nova Gradiška grijanje i klimatizaciju Ljudevita Gaja 89 35220 Slavonski Šamac Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina Kralja Zvonimira 18 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, 35000 Slavonski Brod brodovima i zrakoplovima Vladimira Filakovca 3 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada A. Hebranga blok 5 25 35000 Slavonski Brod Ljekarne Naselje Lutvinka 1E 35400 Nova Gradiška Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Radnička 52 35216 Prnjavor Nema podataka Novi Grad 26/a 35000 Slavonski Brod Održavanje i popravak motornih vozila Sjeverna vezna cesta 14 35000 Slavonski Brod Veterinarske djelatnosti Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Osječka 407 Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih 35000 Slavonski Brod flaširanih voda Vilme Daus 84 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 35000 Slavonski Brod prodavaonicama Sjeverna vezna cesta bb 35400 Nova Gradiška Ostalo tiskanje Alojzija Stepinca 11 35400 Nova Gradiška Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine Zona male privrede bb 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo Kraljice Jelene 89 35435 Stara Gradiška Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda Trg Hrvatskih branitelja 1 35000 Slavonski Brod Elektroinstalacijski radovi

123 6.830 SKELA-MONT d. o. o.

10.879.814

831.872

30

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

124 6.879 KOVINAR d. o. o.

10.768.232

10.909

25

125 6.937 EUROKAMION SERVIS d.o.o.

10.666.852

0

11

126 6.963 GRADITELJSTVO MIHALJ d. o. o.

10.595.643

8.168

28

127 7.080 LAURUS d. o. o.

10.350.006

1.270.355

2

128 7.129 INTER-TRADE d. o. o.

10.232.361

323.653

20

129 7.161 ĆURIĆ d. o. o.

10.177.496

1.327.410

18

130 7.164 VUKOJEVIĆ-GRADNJA d. o. o.

10.167.520

160.183

18

131 7.192 BGS ELEKTRIKA d.o.o.

10.114.565

292.319

37

132 7.289 TETRA GRADNJA d.o.o.

9.942.031

103.640

18

133 7.341 BRODMONT d.o.o.

9.860.515

1.885.718

41

134 7.362 ORIOBETON d. o. o.

9.838.006

709.880

17

135 7.418 GUNDINCI MONTAŽA d.o.o.

9.745.652

754.815

70

136 7.479 ŠPORT OPREMA NOVA d.o.o.

9.620.017

22.683

24

137 7.488 AUTO AA d. o. o. Nova Gradiška

9.600.630

1.949

6

138 7.538 SLAVONIJATRANS TURIZAM d.o.o.

9.513.322

0

33

139 7.611 DOLN d. o. o. Gunjavci-N.Gradiška

9.380.189

35.571

21

140 7.629 LUG d. o. o.

9.338.787

138.940

8

141 7.709 NEO-TECH d. o. o. Slavonski Brod

9.213.994

8.489.085

0

142 7.827 LUMA-PROM d. o. o.

9.040.916

55.768

14

143 7.858 KLAS d. d. Nova Gradiška

8.987.513

0

84

144 7.971 TÜV Croatia d.o.o.

8.799.473

701.785

13

145 7.993 ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d. d.

8.777.065

946.093

45

146 8.326 KONSTRUKCIJA d. o. o.

8.339.135

81.873

42

147 8.332 ENERGO-INŽENJERING d. o. o. Slavonski Brod

8.333.065

530.932

16

148 8.556 SPEKTAR d. o. o.

8.013.479

99.981

35

149 8.632 M D O, d. o. o. Malino

7.923.544

0

39

150 8.645 POSAVINA d. o. o.

7.901.932

0

18

34

Dr. M. Budaka 1 (u krugu Đ. Đaković, objekat 207)

35000 Slavonski Brod Klis bb 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalog namještaja Pere Pirkera 5a 35000 Slavonski Brod Održavanje i popravak motornih vozila Slavonsko-brodska 19a 35221 Velika Kopanica Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trg Pres.Trojstva 10 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Eugena Kumičića 149 35208 Ruščica Trgovina na veliko odjećom i obućom Ruščica 72 /b Slavonski Brod Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 35000 Vinogorska 108a 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ivana Filipovića 1 35000 Slavonski Brod Elektroinstalacijski radovi Trešnjica 5 35215 Svilaj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Svilaj 8A 35000 Slavonski Brod Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Dr. Mile Budaka 1 35250 Oriovac Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa Zagrebačka 52 35222 Gundinci Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Đure Varzića 73 35429 Mašić Cestovni prijevoz robe Mašić 79 35400 Nova Gradiška Održavanje i popravak motornih vozila Trg kneza Višeslava 35 35000 Slavonski Brod Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Primorska bb 35400 Gunjavci Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Hrvatskih branitelja 27 35214 Donji Andrijevci Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Dalmatinska 41 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Dr. Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Proizvodnja mlinskih proizvoda Bana Josipa Jelačića bb 35400 Nova Gradiška Proizvodnja mlinskih proizvoda Urije bb 35000 Slavonski Brod Tehničko ispitivanje i analiza dr.Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Proizvodnja oružja i streljiva Dr. Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Frankoopanska 70 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ul. Stjepana pl. Horvata 28 35212 Garčin Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Kralja Tomislava 65 35250 Malino Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Matije Gupca 70 35254 Bebrina Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva Zbjeg 30a


141

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

151 8.811 TERMOSISTEM d. o. o.

7.698.729

0

9

152 8.865 TRANS AGRA d.o.o.

7.638.958

17.146

9

153 9.112 PRPIĆ-COMMERCE d. o. o. Slavonski Brod

7.346.907

74.853

8

154 9.126 DELTA AUTO d. o. o.

7.331.330

68.497

9

155 9.132 AGROKOP d. o. o.

7.326.883

1.661

7

156 9.243 TING, d. o. o. Nova Gradiška

7.208.564

11.562

15

157 9.268 BELA d. o. o.

7.182.000

99.341

23

158 9.337 BROD - REMONT d. o. o. Slavonski Brod

7.091.095

5.829

1

159 9.346 MOBILAR d. o. o.

7.077.362

203.095

34

160 9.403 NOVOGRADNJA, d. d.

7.012.801

354.375

41

161 9.431 SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d. o. o.

6.992.639

386.384

14

162 9.722 INDUSTRO MONTING d.o.o.

6.708.275

841.077

56

163 9.750 INŽENJERING GRADNJA d.o.o.

6.682.262

542.060

15

164 9.751 VB tours, d. o. o. Slav. Brod

6.679.033

77.856

6

165 9.788 EMKA OKOVI d.o.o.

6.640.434

196.524

5

166 9.864 ARTES, d.o.o. Slavonski Brod

6.555.826

1.516.248

4

167 9.870 SLAVONIJA-PLASTIKA d. o. o.

6.548.878

0

15

168 9.959 LEKO BIRO d. o. o.

6.457.706

1.984.315

16

169 10.162 ProSoft, d. o. o.

6.265.925

44.643

21

170 10.186 TURJAK-GRADNJA d.o.o.

6.247.686

105.752

13

171 10.218 R & R d. o. o. Cernik

6.217.841

231.176

17

172 10.253 MATAN d.o.o.

6.191.361

0

8

173 10.259 MACCAO d. o. o.

6.184.018

216.697

18

174 10.294 TERMOPLIN d. o. o. Vranovci

6.156.800

30.583

10

175 10.353 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d. o. o. Slavonski Brod

6.110.733

179.592

26

176 10.476 CRO-TEX d. o. o. za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz

5.989.622

60.883

5

177 10.524 JASINJE d. d. u stečaju

5.948.886

0

4

178 10.543 MIKROPROMET, d. o. o.

5.931.932

158.748

7

179 10.551 KERALES d. o. o.

5.925.987

2.394

6

180 10.567 SLAVONSKO ZRNO d. o. o.

5.915.455

43.886

8

181 10.583 JAKOB BECKER d. o. o.

5.901.630

189.279

22

182 10.596 Adut d. o. o.

5.891.272

299.417

33

183 10.645 Adriatic Classic Nautica d. o. o.

5.850.868

19.405

10

184 10.692 GRAD d. o. o.

5.818.566

20.515

1

185 10.699 KOŠUĆA PETROL, trgovina i usluge d. o. o. Oprisavci

5.813.447

0

4

186 10.720 BRODIMPEX d. o. o.

5.798.380

66.371

6

187 10.733 ZIS-COMMERCE d.o.o.

5.785.517

22.563

8

188 10.928 BRIŽINE d. o. o. Rešetari

5.638.106

402.406

0

189 10.958 REGIONALNI VODOVOD DAVOR d.o.o.

5.613.138

347.773

22

190 11.058 ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d. d.

5.546.386

0

26

191 11.063 AUTOKUĆA JERKOVIĆ d. o. o.

5.544.169

0

15

192 11.110 BROD-MONTAŽA d. o. o.

5.507.184

806.806

2

193 11.255 KORADO-CROATIA d. o. o.

5.408.686

347.070

3

194 11.283 KORZO d.o.o.

5.391.434

291.103

0

195 11.324 Đuro Đaković - RGS d. o. o.

5.363.151

350.698

13

196 11.342 TERMO-MONTAŽA d. o. o.

5.350.414

23.810

7

197 11.387 ININ informatički inženjering d.o.o.

5.313.883

1.749.512

13

198 11.484 VET-PROM d. o. o. Rešetari

5.246.164

74.708

6

199 11.509 PINIJA d. o. o.

5.231.302

79.271

24

200 11.590 EURO-TIM d.o.o.

5.179.823

504.540

3

djelatnost

adresa

35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Ferde Filipovića 63 35000 Slavonski Brod Cestovni prijevoz robe Josipa Bašića 67 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Frana Supila 16 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Primorska b.b. 35213 Oprisavci Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Oprisavci b.b. 35400 Nova Gradiška Trgovina na veliko pićima Marije Jurić Zagorke 15a 35400 Nova Gradiška Elektroinstalacijski radovi Baruna Trenka 98 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalih alatnih strojeva Matije Gupca 101 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalog namještaja Županjska 58 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trg Josipa Godlara 2 35000 Slavonski Brod Tehničko ispitivanje i analiza Vinogradska 17 35000 SLAVONSKI BROD Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Naselje Slavonija II 34 35000 Slavonski Brod Arhitektonske djelatnosti Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Djelatnosti putničkih agencija Petra Krešimira IV 49 35000 Slavonski Brod Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Branimirova 64 35000 Slavonski Brod Ugradnja stolarije Dr. Mile Budaka 1 35215 Svilaj Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Svilaj 44 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Zvonimirova 1 35000 Slavonski Brod Računalno programiranje Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Matije Gupca 28 35404 Cernik Nespecijalizirana trgovina na veliko Frankopanska 006 35400 Rešetari Cestovni prijevoz robe Kralja Tomislava 34D 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Kralja Petra Krešimira IV 39 35000 Slavonski Brod Strojna obrada metala Vranovci 115A 35000 Slavonski Brod Organizacija izvedbe projekata za zgrade A. Starčevića 2a 35250 Oriovac Trgovina na veliko tekstilom Matije Gupca 98 35000 Slavonski Brod Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Košarevac 1 35000 Slavonski Brod Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Sjeverna vezna cesta 16 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 35400 Nova Gradiška prodavaonicama M. Benkovića 6 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 35400 Nova Gradiška savjetovanje Bedem bb 35207 Gornja Vrba Skupljanje neopasnog otpada Vrbskih Žrtava 33 35221 Velika Kopanica Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Divoševci 133 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodava35000 Slavonski Brod onicama Nikole Zrinskog 44 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vinogradska 2F Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim 35212 Garčin prodavaonicama Oprisavci bb 35209 Bukovlje Nespecijalizirana trgovina na veliko Josipa Kozarca 69 35410 Batrina Nespecijalizirana trgovina na veliko Stjepana Radića 89 35403 Rešetari Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Bana Jelačića 104 35425 Davor Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Vladimira Nazora bb 35000 Slavonski Brod Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane Dr. Mile Budaka 1 35207 Gornja Vrba Održavanje i popravak motornih vozila Sjeverna vezna cesta 2 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada A. Cesarca 15 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Svetog Lovre bb 35000 Slavonski Brod Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Trg I.B.Mažuranić 14 35000 Slavonski Brod Održavanje i popravak motornih vozila Dr.Mile Budaka 1 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 35000 Slavonski Brod grijanje i klimatizaciju Vlatka Mačeka 3 35000 Slavonski Brod Računalno programiranje dr. Mile Budaka 1 35403 Rešetari Nema podataka Kralja Petra Krešimira 6 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalog namještaja Mihovila Pavlinovića 85 35250 Oriovac Mješovita proizvodnja Kujnik 61


142 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 11.633 NOVOPLAST d. o. o.

5.151.349

134.281

12

202 11.716 ĐURO ĐAKOVIĆ CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ d. o. o.

5.101.099

388.220

18

203 11.794 SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA d. o. o.

5.051.353

639.890

27

204 11.883 FALCON ELECTRONIC d. o. o. Slavonski Brod

4.991.399

81.109

20

205 11.906 ELEKTRO-VUJEVA, d. o. o. Slavonski Brod

4.980.116

419.763

14

206 12.017 ŽAKIĆ-COMMERCE d. o. o. za proizvodnju i promet poljoprivrednih proizvoda, trgovinu na veliko i malo

4.909.904

45.170

12

207 12.082 TIM-GRADNJA d.o.o.

4.879.001

459.309

1

208 12.094 GAZDA d. o. o. Srednji Lipovac

4.874.068

17.056

7

209 12.117 KATAVIĆ-VUKOVIĆ-KATAVIĆ, d. o. o.

4.855.431

30.485

13

210 12.337 DERMA d. o. o.

4.720.853

6.310

4

211 12.402 VACOM, trgovina, promet i usluge d. o. o.

4.685.618

0

10

212 12.429 PROFFY-TECH d. o. o. Slavonski Brod

4.670.481

119.667

6

213 12.454 Đuro Đaković Montaža - Centar za zavarivanje d. o. o.

4.657.180

1.013.461

4

214 12.491 STOLARIJA BROD d. o. o.

4.637.505

182.482

9

215 12.517 PRVI DRAGOVOLJAC d.o.o.

4.626.466

49.147

11

216 12.523 MATANIĆ-PROMET d. o. o.

4.624.096

0

14

217 12.649 POLJOTEHNA-POLIĆ d. o. o. Bicko Selo

4.554.554

509.128

7

218 12.672 KIKA COMERC d. o. o.

4.544.622

165.379

10

219 12.703 PROFIL PLUS d. o. o.

4.531.725

182.467

13

220 12.807 AUTOPRIJEVOZ DAVOR d. o. o.

4.471.818

65.008

10

221 12.824 DANISH CAMP SUPPLY d. o. o.

4.465.497

451.847

26

222 12.869 DUKAT d. o. o.

4.439.696

193.376

4

223 12.920 MARIJA BAU, d. o. o.

4.408.838

11.967

10

224 12.944 KRIJAN transport d. o. o.

4.397.834

177.846

5

225 12.945 ORLANDO, d. o. o.

4.397.690

51.246

14

226 13.039 GRADEX-ING d. o. o.

4.346.192

0

9

227 13.072 SMART, d. o. o. Slavonski Brod

4.331.971

35.908

9

228 13.355 K.COMMERCE d. o. o.

4.185.378

81.751

1

229 13.360 GRID, d. o. o. Nova Gradiška

4.184.144

91.447

7

230 13.379 GRABOVINA d.o.o.

4.172.171

295.239

2

231 13.441 SUDIĆ METAL d.o.o.

4.142.609

31.586

5

232 13.536 GEOKOD d. o. o.

4.099.610

586.640

15

233 13.559 INDOSAM d. o. o. Slavonski Brod

4.084.734

117.192

15

234 13.608 IZOTEHNA d. o. o.

4.063.800

247.084

12

235 13.636 VRDI-PROM d. o. o.

4.054.161

329.550

7

236 13.706 ASTRALIS TRAVEL d.o.o.

4.022.696

40.733

3

237 13.726 PANTEON d.o.o.

4.011.930

235.247

5

238 13.751 MB COLECTION d. o. o.

3.999.438

150.025

22

239 13.793 AGROKOMPLEKS d. o. o.

3.978.869

23.358

4

240 13.814 TRANSPORT INŽENJERING d.o.o.

3.969.396

20.035

3

241 13.834 AGRO-KON d. o. o.

3.961.173

122.467

6

242 13.928 DIONICA BROD d. o. o.

3.918.382

0

8

243 14.007 TRGOCENTAR d. o. o. Donji Lipovac 17

3.884.288

37.303

10

244 14.043 JELAŠČANKA TRANS d. o. o. Slavonski Brod

3.872.065

9.533

11

245 14.160 KAPELČANKA d. o. o. Nova Kapela

3.820.309

0

6

246 14.173 MOST d. o. o.

3.812.551

170.977

2

247 14.349 EURO-PIPE d.o.o.

3.744.781

5.313

3

248 14.352 SLAVONSKA POSAVINA d. o. o.

3.744.007

247.415

17

249 14.361 BROD TEKSTIL d. o. o.

3.739.110

508.487

7

250 14.464 MRAV d. o. o.

3.694.009

1.726

2

djelatnost

adresa

35400 Nova Gradiška Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Željeznička bb Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i 35000 Slavonski Brod tehnološkim znanostima Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Emitiranje televizijskog programa dr. Mile Budaka 1/4 35000 Slavonski Brod Instaliranje industrijskih strojeva i opreme Nas. Andrije Hebranga 423 35000 Slavonski Brod Elektroinstalacijski radovi Vinogorska 123 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava35404 Cernik onicama Požeška 23 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje 35000 Slavonski Brod i popravak motocikala Pavleka Miškine 2/1 35410 Nova Kapela (Slavonija) Nespecijalizirana trgovina na veliko Srednji Lipovac 16 35000 Slavonski Brod Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Pere Pirkera b.b. Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih 35404 Cernik proizvoda Baćin Dol 25 35252 Slobodnica Cestovni prijevoz robe Tiskalovci 40 35000 Slavonski Brod Nema podataka Matije Vlačića Ilirika 25 35000 Slavonski Brod Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Davorina Bazjanca 14 35213 Oprisavci Cestovni prijevoz robe Trnjanski Kuti 59 35214 Donji Andrijevci Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode Zagrebačka 43 35212 Garčin Nespecijalizirana trgovina na veliko Bicko Selo 35 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 35000 Slavonski Brod opremom za vodovod i grijanje J.J. Strosmayera 34a 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Eugena Kumičića bb 35425 Davor Cestovni prijevoz robe Kralja Tomislava 57 35000 Slavonski Brod Skladištenje robe Industrijska zona Bjeliš bb Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava35107 Podvinje onicama Kolara 2 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Vinogorska 117 35000 Slavonski Brod Cestovni prijevoz robe Sjeverna vezna cesta 37 35250 Oriovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Frankopanska 48 35000 Slavonski Brod Radovi na krovištu Eugena Kumičića 155 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Ivana Gundulića 45 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Dr. Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Popravak računala i periferne opreme J. J. Strossmayera 20 35220 Kruševica Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Braće Radića 22 35000 Slavonski Brod Skupljanje neopasnog otpada Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Matije Gupca 30 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Vinogradska cesta 143 35252 Sibinj Ostali građevinski instalacijski radovi Kneza Mislava 2 35000 Slavonski Brod Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Vinogorska 112 35000 Slavonski Brod Djelatnosti putničkih agencija A. Starčevića 4 35252 Slobodnica Postavljanje podnih i zidnih obloga Tiskalovci 34 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostale vanjske odjeće Naselje Slavonija I 14 35000 Slavonski Brod Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Osječka 207 35000 Slavonski Brod Cestovni prijevoz robe Čaplja 2/29 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Radoslava Lopašića 12 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih 35000 Slavonski Brod fondova, d. n. Nikole Zrinskog 41 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 35410 Nova Kapela (Slavonija) hranom, pićima i duhanskim proizvodima Donji Lipovac 17 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko pićima Svetog Nikole Tavelića 29 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 35410 Nova Kapela (Slavonija) hranom, pićima i duhanskim proizvodima Kralja Tomislava 17 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 35000 Slavonski Brod proizvodima Gundulićeva 58 35250 Oriovac Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Vladimira Nazora 31 35000 Slavonski Brod Emitiranje radijskog programa dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostale vanjske odjeće Industrijska zona Bjeliš bb Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava35000 Slavonski Brod onicama Trešnjica 1


143

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

251 14.485 VINARIJA ZDJELAREVIĆ d.o.o.

3.684.408

41.920

18

252 14.550 LASICA d. o. o.

3.651.981

238

16

253 14.582 GRAMAT d. o. o.

3.639.775

0

3

254 14.587 EKOMA d.o.o.

3.637.381

980.980

64

255 14.677 UČILIŠTE LIBAR

3.601.690

538.141

4

256 14.685 MATKOVIĆ d. o. o.

3.600.504

231.615

8

257 14.737 ACB AGRO-CENTAR BLAŽEVAC, d. o. o.

3.579.498

85.924

6

258 14.931 M I G, d. o. o.

3.504.002

272.508

18

259 15.000 STARI RIBNJAK, d. o. o. Oriovac

3.477.205

1.090.350

21

260 15.177 KUM d. o. o. Nova Gradiška

3.414.263

1.577

3

261 15.269 MICROCHEM d. o. o. Slavonski Brod, Bukovlje

3.382.553

0

7

262 15.280 TRGOVAČKI CENTAR BROD d.o.o.

3.379.671

243.305

10

263 15.373 MIA STIL d. o. o.

3.347.887

715.193

9

264 15.388 OKTOGON d.o.o.

3.341.996

108.602

12

265 15.450 Terminal Slavonski Brod d.o.o.

3.320.062

5.317

8

266 15.532 DUJMOVIĆ STAKLO d.o.o.

3.295.583

15.117

11

267 15.534 Blaženka Ćosić d. o. o.

3.294.819

10.847

11

268 15.623 Centar za stočarstvo d. o. o.

3.267.365

101.189

13

269 15.649 TELEMAH d.o.o.

3.258.100

367.543

29

270 15.786 BER-SIL d. o. o. Slavonski Brod

3.215.899

37.215

3

271 15.794 Odvjetničko društvo ŽELJKO RAČKI I KOLEGE Slavonski Brod

3.214.066

700.148

17

272 15.871 TOM KONSTRUKCIJE d.o.o.

3.187.376

1.070

26

273 15.885 SLOBODNA ZONA ĐURO ĐAKOVIĆ-SLAVONSKI BROD d. o. o.

3.181.652

633.932

6

274 15.934 ATLAS COMMERCE d.o.o.

3.162.640

73.207

10

275 15.938 NOVA ZLATA d. o. o.

3.161.022

5.076

62

276 15.979 BASCH-MONT d. o. o.

3.149.999

247.364

23

277 16.017 KLB d.o.o. za proizvodnju namještaja, trgovinu i usluge

3.139.281

2.504

5

278 16.026 MINJACOMMERC d. o. o.

3.136.473

30.278

6

279 16.074 KOŽA KOMERC, d. o. o. Nova Gradiška

3.120.969

49.710

2

280 16.150 STIPA d.o.o.

3.097.329

124.818

3

281 16.218 ALCO-COMMERCE, d. o. o.

3.073.697

0

3

282 16.289 FLOMES d. o. o.

3.050.868

0

1

283 16.362 ARDEA ELECTRONIC d. o. o.

3.027.140

1.587.136

1

284 16.431 BERENIS d.o.o.

3.002.535

281.538

1

285 16.482 RATIO PROJECTUM d. o. o.

2.989.773

716.342

4

286 16.625 TRGOKROM d. o. o. Nova Gradiška

2.942.993

17.002

4

287 16.686 VALOVITI PAPIR - VALPAK d.o.o.

2.926.829

0

11

288 16.723 MIF d.o.o. za uređenje interijera, projektiranje, proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz

2.915.784

57.896

2

289 16.812 POLJOFARMACIJA d. o. o.

2.886.781

3.949

3

290 16.859 EMERIK d. o. o. Vrpolje

2.871.618

0

5

291 17.156 LAMINAC d.o.o.

2.781.911

72.820

58

292 17.179 INFOLINK d. o. o.

2.775.393

73.160

19

293 17.220 SOLING d. o. o. Slavonski Brod

2.762.536

63.052

5

294 17.314 TRGOPROMET d. o. o.

2.737.866

283.324

5

295 17.374 INDUSTROREMONT, d. o. o. Slavonski Brod

2.721.656

478.743

5

296 17.394 INOX CENTAR KRUŠEVICA d. o. o.

2.714.611

0

2

297 17.411 TRGOVINA FRANJO, d. o. o.

2.708.503

33.170

4

298 17.430 RUNOLIST d. o. o. Vrpolje

2.703.102

124.835

19

299 17.433 MARIĆ GRADNJA d.o.o.

2.701.781

0

14

300 17.459 KULIN d. o. o.

2.694.219

167.826

8

djelatnost

adresa

35253 Brodski Stupnik Proizvodnja vina od grožđa Vinogradska 65 35000 Slavonski Brod Izdavanje novina Trg Josipa Stadlera 2 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 35000 Slavonski Brod opremom Osječka 284 35000 Slavonski Brod Strojna obrada metala Petra Krešimira IV 32 35000 Slavonski Brod Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Nikole Zrinskog 28 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko dr.Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Strossmayerova 51 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Trg pobjede 121 35250 Oriovac Slatkovodna akvakultura Oriovac bb Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u 35400 Nova Gradiška specijaliziranim prodavaonicama Cvjetna kbr. 5 35000 Slavonski Brod Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata Stadionska 12 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 35000 Slavonski Brod proizvodima Fra Luje Maruna 21 35220 Slavonski Šamac Proizvodnja kuhinjskog namještaja Kralja Zvonimira 4 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Josipa Jurja Strossmayera 56 35000 Slavonski Brod Skladištenje robe dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Oblikovanje i obrada ravnog stakla J.Dobrile bb 35252 Sibinj Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Eugena Kvaternika 94 35252 Sibinj Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja Valentina Benošića bb 35000 Slavonski Brod Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Pilareva 20 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 35000 Slavonski Brod hranom Matije Ivanića 2c 35000 Slavonski Brod Pravne djelatnosti Gajeva 27 35435 Stara Gradiška Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Trg hrvatskih velikana 1 35000 Slavonski Brod Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Ante Starčevića 12 35400 Nova Gradiška Proizvodnja ostale vanjske odjeće Strossmayerova 5 35000 Slavonski Brod Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Pavla Rittera Vitezovića 13 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalog namještaja Krste Frankopana bb Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 35000 Slavonski Brod opremom za vodovod i grijanje Osječka 230 10000 Zagreb Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama Korčulanska 3d 35210 Stari Perkovci Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Stjepana Radića 11 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Naselje Lutvinka b3 35000 Slavonski Brod Uzgoj svinja I. B. Mažuranić 7 35000 Slavonski Brod Proizvodnja elektroničkih komponenata Kraljice Jelene 57 35000 Slavonski Brod Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Industrijska zona Bjeliš b.b. 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Dr. Mile Budaka 1 35400 Nova Gradiška Nespecijalizirana trgovina na veliko Juraja Haulika 10 Nova Gradiška Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona 35400 Vinogradska bb 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalog namještaja Ivana Gundulića 19/a 35414 Vrbova Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Vrbova 81 35210 Vrpolje Nema podataka Bana Jelačića 29 35400 NOVA GRADIŠKA Tkanje tekstila Industrijski put bb 35000 Slavonski Brod Računalno programiranje Trg žrtava fašizma 3 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Požeška 142A 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Moslavačka 1 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalih alatnih strojeva Primorska 18 35220 Slavonski Šamac Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama J. J. Strossmayera 55 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 35201 Podcrkavlje prodavaonicama Dubovik 22 35210 Vrpolje Pogrebne i srodne djelatnosti J. J. Štrosmajera 34 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Svetog Lovre 58 35000 Slavonski Brod Prerada i konzerviranje mesa Mali dol 7


144 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

301 17.492 BUGI d. o. o.

2.682.922

302 17.507 JUR-ANT PROMET, d. o. o. Kovačevac 303 17.653 Transporter d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

52.657

7

2.680.750

7.625

3

2.646.698

381.167

6

304 17.758 PARKOVI I POLJOPRIVREDA d. o. o.

2.617.203

66.283

3

305 17.769 EKO-PROJEKT, d.o.o. Nova Gradiška

2.615.215

722.652

7

306 17.779 AUTO-RETTUNG d. o. o. Bukovlje

2.613.255

73.125

11

307 17.862 SIDRO d. o. o. Rešetari

2.593.738

0

6

308 17.883 STJEPAN KOMERC d. o. o. Lužani

2.589.892

404

12

309 17.893 INFO-TEHNIKA d.o.o.

2.586.380

0

5

310 17.926 SPORT-BET d. o. o.

2.579.615

97.207

23

311 18.001 ROHRFLEX d. o. o.

2.563.135

71.056

4

312 18.056 HOTEL KRALJ TOMISLAV d. o. o.

2.549.273

0

16

313 18.142 CEDRUS d. o. o.

2.530.761

1.426

12

314 18.169 RADOŠ d. o. o.

2.523.642

14.222

13

315 18.440 PEKARA PRACNY d.o.o.

2.461.449

60.113

15

316 18.467 TIAS d. o. o.

2.455.257

265.551

8

317 18.483 FERO-MONT d. o. o.

2.451.865

4.801

17

318 18.597 CRO-BEL d.o.o.

2.422.421

112.932

3

319 18.621 OTPREMA d. o. o.

2.417.386

111.371

10

320 18.638 FENESTRA d. o. o.

2.412.525

0

8

321 18.644 TERRAZZO d.o.o.

2.411.296

119.700

3

322 18.799 WEST TRADING OIL COMPANY d. o. o. Slavonski Brod

2.374.998

73.268

4

323 19.017 ĐURIĆ d. o. o.

2.325.414

4.273

4

324 19.025 ADEPTO d.o.o.

2.323.992

16.009

8

325 19.104 KUDELIĆ d. o. o.

2.304.392

2.898

2

326 19.122 POLJO-DAVOR d. o. o. Davor

2.300.463

19.303

3

327 19.135 RMI - INŽENJERING, d. o. o. Slavonski Brod

2.296.997

21.814

9

328 19.191 VETERINARSKA AMBULANTA TRNJANI d. o. o.

2.284.665

216.523

7

329 19.663 SPIN, d. o. o. Slav. Brod

2.189.795

177.791

2

330 19.707 INGART d. o. o.

2.182.210

445.116

3

331 19.727 FARMIK d. o. o.

2.177.744

308.991

12

332 19.870 GEOPLAN d. o. o.

2.152.198

39.703

10

333 19.984 TEHNO-AUTO d. o. o.

2.132.621

74.129

2

334 20.077 BAZA d. o. o.

2.116.951

27.496

34

335 20.143 H servis d. o. o.

2.106.916

69.081

5

336 20.193 EURO-STAN d.o.o.

2.097.281

622.050

1

337 20.347 OMEGA d. o. o.

2.070.505

127.614

4

338 20.353 INVESTITOR d.o.o.

2.069.313

552.389

4

339 20.402 L & Z COMPANY, d. o. o.

2.060.352

29.336

3

340 20.407 S BIRO d. o. o.

2.059.859

39.638

10

341 20.445 LABOR d. o. o.

2.054.920

12.270

8

342 20.482 KULAŠ d. o. o.

2.048.514

48.207

2

343 20.563 INTER-X d. o. o.

2.036.515

11.997

2

344 20.575 DOM EKSPERT d.o.o.

2.033.820

70.485

3

345 20.632 POLJOOPREMA, d. o. o.

2.023.423

98.004

4

346 20.665 KOMUNALAC DAVOR d.o.o.

2.018.525

173.951

12

347 20.894 BROD - PROJEKT d. o. o.

1.981.653

573.850

5

348 20.940 VENDICIJA d. o. o.

1.973.684

43.672

22

349 21.020 STOLARIJA PEIĆ d. o. o.

1.957.778

0

4

350 21.033 TEHNA d. o. o. Nova Gradiška

1.955.987

16.290

8

djelatnost

adresa

35429 Gornji Bogićevci Cestovni prijevoz robe Stari kraj 80 35400 Nova Gradiška Nespecijalizirana trgovina na veliko Slavonska 15 35000 Slavonski Brod Cestovni prijevoz robe Josipa Hlišća 109 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama Grge Novaka 17 35400 Nova Gradiška Trgovina plinom distribucijskom mrežom Štrosmajerova 14 35209 Bukovlje Održavanje i popravak motornih vozila Stjepana Radića 2 /A 35400 Nova Gradiška Nespecijalizirana trgovina na veliko Antuna Petrovića 001 35257 Lužani Nespecijalizirana trgovina na veliko Orljavska 4 35000 Slavonski Brod Računalno programiranje Zagrebačka 38 35000 Slavonski Brod Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima Augusta Šenoe 9 35000 Slavonski Brod Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Davorina Bazjanca 6 35400 Nova Gradiška Hoteli i sličan smještaj Trg kralja Tomislava 3 35250 Oriovac Proizvodnja ostalog namještaja Matije Gupca 10/A Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 35000 Slavonski Brod grijanje i klimatizaciju Pere Pirkera 8 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 35000 Slavonski Brod i kolača Andrije Štampara 43 35253 Brodski Stupnik Uzgoj grožđa Stjepana Radića 203 35000 Slavonski Brod Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Dr. Mile Budaka 1 35213 Oprisavci Cestovni prijevoz robe Oprisavci bb 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ambalaže od drva dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo dr. Mile Budaka 1 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 35000 Slavonski Brod opremom Košarevac 51 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim 35000 Slavonski Brod proizvodima Tome Skalice 10 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 35404 Cernik hranom, pićima i duhanskim proizvodima Rokova 1 35000 Slavonski Brod Pripremni radovi na gradilištu Grge Novaka 29 35208 Ruščica Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu Kardinala Alojza Stepinca 39 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava35425 Davor onicama I. B. Mažuranić bb 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Vjekoslava Klaića 10 35211 Trnjani Veterinarske djelatnosti Svetog Marka 26 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i 35000 Slavonski Brod opremom za vodovod i grijanje Zajčeva 3 35000 Slavonski Brod Arhitektonske djelatnosti Gromačnik 113 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Vatroslava Jagića 5 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Augusta Cesarca 15 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila Strossmayerova 55 35252 Sibinj Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ulica 108 brigade 43 35000 Slavonski Brod Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Nikole Zrinskog 100 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Štampareva 73B Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijalizira- 35252 Sibinj nim prodavaonicama 108. Brigade Zng 56 Slavonski Brod Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 35000 Petra Krešimira IV 3 35257 Lužani Nema podataka Matije Gupca 149 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ante Starčevića 10/2 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Kralja Petra Krešimira IV 32A 35210 Vrpolje Mješovita proizvodnja Šamačka 82 35000 Slavonski Brod Savjetovanje u vezi s računalima Branimirova 62/A 35000 Slavonski Brod Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Luke Botića 80 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom J.J.Strossmayera 49 35425 Davor Skupljanje neopasnog otpada Ivana Gundulića 35 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Nikole Zrinskog, P.S. “Zrinski” 41 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko tekstilom Mesićeva 54 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Naselje Andrije Hebrang, Blok 7a 35400 Nova Gradiška Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Slavča 50


145

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 21.159 DIGITAL STUDIO, d. o. o.

1.935.123

0

352 21.382 TOPLI DOM d.o.o.

1.898.320

30.946

10

353 21.425 PROIZVODNJA TLAČNE OPREME d.o.o.

1.890.587

0

11

354 21.482 REVEX d. o. o. Slav. Brod

1.879.201

342.532

6

355 21.497 TTT STELA d. o. o.

1.877.587

614.283

9

356 21.538 ELEKTRO-TEHNIKA d. o. o. Bicko Selo

1.872.750

20.099

11

357 21.541 VETERINARSKA AMBULANTA GUNDINCI d.o.o.

1.872.299

6.717

5

358 21.598 VISOKE TEHNOLOGIJE RADMAN d.o.o.

1.863.515

436.783

1

359 21.599 PECOLAJ d. o. o.

1.863.468

25.897

14

360 21.738 VETERINARSKA AMBULANTA CVITAN d. o. o.

1.839.112

274.762

4

361 21.756 RADIO BROD-INFORMIRANJE I MARKETING d.o.o.

1.837.283

4.640

1

362 21.919 VIR d.o.o.

1.811.341

15.711

21

363 22.090 GRADEC d.o.o.

1.785.242

356.513

4

364 22.177 KOD ROKE, d. o. o.

1.774.904

0

4

365 22.213 AUTO CENTAR MUJKIĆ d. o. o.

1.769.872

11.881

4

366 22.313 SARA SATINA, d. o. o.

1.755.205

17.498

35

367 22.330 LEONIS d. o. o.

1.752.880

0

12

368 22.438 TUNJIĆ PROZORI d.o.o.

1.736.133

40.202

5

369 22.491 ACROM d. o. o. Slavonski Brod

1.729.140

57.864

9

370 22.679 DOLCI-VOĆE, d. o. o. Slavonski Brod

1.700.982

25.222

3

371 22.770 DISPLANTARIUM d. o. o.

1.688.395

44.209

0

372 22.821 ARES d. o. o.

1.682.329

0

5

373 22.908 TM d.o.o.

1.670.515

81.950

6

374 22.953 FRANJIĆ-TUBIĆ GRADNJA d. o. o.

1.662.458

9.852

3

375 22.957 GEOAGENCIJA, d. o. o. Slavonski Brod

1.661.848

2.972

12

376 23.101 VENDOR d.o.o. za promet i proizvodnju

1.642.846

22.640

6

377 23.320 TEHNIKA d. o. o. Slavonski Brod

1.612.375

0

4

378 23.347 SADA d.o.o.

1.609.801

0

4

379 23.364 rb-trgovina d.o.o.

1.607.977

7.461

1

380 23.444 ARMO d. o. o. Slavonski Brod

1.599.264

0

2

381 23.545 BAJO COMMERCE d. o. o. Slavonski Brod

1.586.797

8.893

6

382 23.597 HELD d. o. o.

1.579.895

48.291

16

383 23.656 ELEKTRO-BROD d.o.o.

1.572.354

27.194

1

384 23.688 MARIJA d.o.o.

1.568.053

196.543

4

385 23.715 RTC-BROD d. d.

1.564.269

0

6

386 23.725 BONACA d. o. o.

1.562.847

129.541

5

387 23.757 PRAXIS - VET d. o. o.

1.559.081

75.486

4

388 23.773 MATEK d. o. o. G. Andrijevci

1.556.891

42.973

8

389 23.828 RONEX d. o. o. Slav. Brod

1.549.889

11.522

3

390 23.896 GM PROIZVOD d. o. o.

1.542.910

0

7

391 24.026 ZVIJEZDIT d. o. o.

1.527.373

11.526

2

392 24.039 BARBY d. o. o.

1.525.875

49.854

3

393 24.098 CROSYS BROD d. o. o.

1.517.208

174.226

3

394 24.126

1.513.906

61.852

17

395 24.280 GRGIĆ-ĐOGAŠ d. o. o.

1.496.866

0

21

396 24.352 GRADEX d. o. o. Slavonski Brod

1.488.267

0

3

397 24.396 ŽAD d.o.o.

1.482.984

0

9

398 24.440 ILAK d.o.o.

1.477.937

5.013

8

399 24.583 HIDRO d.o.o.

1.458.637

6.241

1

400 24.601 PEGAZ, d. o. o. Slavonski Brod

1.456.586

6.600

8

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Vesna Najhajzler i Dubravka Bračun

5

djelatnost

adresa

35224 Sikirevci Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) A. Stepinca 139 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za 35000 Slavonski Brod grijanje i klimatizaciju 30.svibnja 1990. broj 39A 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda Dr. Mile Budaka 1 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno 35000 Slavonski Brod savjetovanje Tome Skalice 9 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ambalaže od plastike Stipe D. Klikera 21 35212 Bicko Selo Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt Stjepana Radića 5a 35222 Gundinci Veterinarske djelatnosti Matije Gupca 35 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i 35400 Nova Gradiška tehnološkim znanostima Ljudevita Gaja 84 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 35400 Nova Gradiška i kolača Slavonskih graničara 25 35224 Sikirevci Veterinarske djelatnosti Ljudevita Gaja 20 35000 Slavonski Brod Emitiranje radijskog programa Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Strojna obrada metala Alojzija Stepinca 13 35425 Davor Organizacija izvedbe projekata za zgrade Bana Ivana Mažuranića 32 35252 Sibinj Nema podataka Sibinjskih žrtava 158a 35000 Slavonski Brod Cestovni prijevoz robe Kneza Trpimira 22 35425 Davor Tkanje tekstila Ive Kerdića bb 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ivana Cankara 32 35000 Slavonski Brod Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Antuna Kanižlića 24 35000 Slavonski Brod Proizvodnja alata Požeška 76 a 35000 Slavonski Brod Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća Košarevac 1G 35420 Staro Petrovo Selo Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Matije Antuna Relkovića 7 35208 Klakar Nema podataka Klakar 93 35430 Okučani Nespecijalizirana trgovina na veliko Kralja Tomislava bb 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ferde Filipovića 105 35000 Slavonski Brod Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Petra Krešimira IV 4b 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko odjećom i obućom Antuna Starčevića 40 35000 Slavonski Brod Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Vinogradska 121 35420 Staro Petrovo Selo Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja Oštri Vrh 35 35000 Slavonski Brod Proizvodnja računala i periferne opreme Aleja Miroslava Krleže 71 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Petra Krešimira IV 43 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Fra Marijana Jaića 29 35000 Slavonski Brod Strojna obrada metala Dr. Mile Budaka 1/bb 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ante Starčevića 40 35210 Vrpolje Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Vrpoljačka cesta br. 11 35000 Slavonski Brod Prekrcaj tereta Trg Stjepana Miletića 11 Slavonski Brod Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 35000 Slavonska 9A 35252 Sibinj Veterinarske djelatnosti Trg Kralja Tomislava 16 35252 Sibinj Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Gornji Andrijevci 17 35000 Slavonski Brod Djelatnosti sportskih klubova Ante Starčevića 21 35400 Nova Gradiška Proizvodnja žbuke Reljkovićeva 4 35000 Slavonski Brod Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama Majke Terezije 49 35000 Slavonski Brod Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja Svetog Lovre 69 35000 Slavonski Brod Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima S. Dubravčića 3 35000 Slavonski Brod Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite Nas. Andrije Hebranga,blok 7A 35000 Slavonski Brod Gradnja stambenih i nestambenih zgrada J.Domca 25 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 35000 Slavonski Brod opremom Eugena Kumičića 155 35000 Slavonski Brod Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Petra Krešimira IV 36 35252 Gromačnik Gradnja stambenih i nestambenih zgrada 108.brigade ZNG 3 35000 Slavonski Brod Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Slavonija I 13 35000 Slavonski Brod Nespecijalizirana trgovina na veliko Kraljice Jelene 24


146

ŽUPANIJE

ZADARSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

2.375

2,86

101,2

18.808

2,07

98,6

vrijednost imovine

20.677.184.351

2,07

106,5

ukupni prihod

11.597.852.986

1,70

97,1

dobit nakon oporezivanja

728.077.319

2,19

97,3

gubitak nakon oporezivanja

665.702.886

3,86

232,5

broj tvrtki br. zaposlenih

prosječna neto plaća Zadar

investicije Izvor: Fina

4.445

119,6

1.534.826.424

2,46

80,1

Obrada podataka: HGK

Vir

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Obrovac

16,8%

u broju poduzetnika

93,2%

prema ukupnom prihodu

92,2%

prema dobiti nakon oporezivanja

78,5%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


147

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

1

naziv tvrtke

75 TANKERSKA PLOVIDBA d.d.

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

1.194.722.316 324.910.723

192

2

124 ALUFLEXPACK, d.o.o.

699.672.128

0

436

3

301 SONIK d.o.o.

285.327.953

2.479.679

526

4

358 NIN ELEKTROCOMMERCE, d.o.o.

235.366.856

15.395.019

150

5

408 BAKMAZ, d.o.o.

208.727.404

4.743.087

312

6

430 ADRIA d.d.

199.174.108

2.938.583

463

7

479 BURE COMMERCE, d.o.o.

182.043.692

6.083.783

165

8

510 TURISTHOTEL d.d.

171.054.522

31.774.875

294

9

543 Metalni lijev TCG d.o.o.

159.930.252

3.751.196

299

10

592 SARAĐEN d.o.o.

149.465.365

18.369.396

75

11

621 VODOINSTALACIJA d.o.o.

141.983.988

7.227.959

90

12

640 LIGNUM, d.o.o.

139.098.072

12.341.064

44

13

671 TANKERKOMERC d.d.

134.584.174

219.847

221

14

695 INTERMOD d.o.o.

128.992.220

1.263.551

196

15

740 GORTAN-ZADAR d.o.o.

122.376.612

4.985.193

217

16

766 AUTO KUĆA ZADAR d.o.o.

117.289.772

301.486

40

17

819 STANOVI-PROJEKT d.o.o.

110.324.315

1.921.975

0

18

952 KALI TUNA, d.o.o.

95.789.402

2.999.074

62

19 1.004 ILIRIJA, d.d.

90.746.665

5.113.151

336

20 1.053 HERES d.o.o.

86.614.217

23.879

354

21 1.124 AUTOCENTAR MITROVIĆ d.o.o.

81.579.383

0

29

22 1.148 CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE, d.o.o.

80.509.974

983.935

223

23 1.244 TVORNICA KRUHA ZADAR dioničko društvo

75.185.208

330.236

266

24 1.261 CENMAR d.d.

74.466.259

0

136

25 1.339 Mehanizacija d.d.

69.799.377

0

45

26 1.353 SAS STROJOGRADNJA d.o.o.

69.165.898

0

196

27 1.408 DUCA, d.o.o

66.434.292

5.103.358

74

28 1.483 MARAŠ d.o.o.

62.755.042

736.425

70

29 1.535 VODOVOD, d.o.o.

60.691.463

74.632

273

30 1.592 BRALA TRADE d.o.o.

58.381.450

2.298.832

33

31 1.596 LJEKARNA ZADAR

58.302.258

297.765

57

32 1.598 ČISTOĆA d.o.o.

58.136.403

529.683

226

33 1.630 ELAN BROD d.o.o.

57.206.089

0

81

34 1.648 JADRAN INVEST d.o.o.

56.530.566

3.208.968

18

35 1.650 PAŠKA SIRANA d.d.

56.405.078

3.639.850

73

36 1.676 OTP NEKRETNINE d.o.o.

55.540.743

2.685.513

3

37 1.729 VRANA d.o.o.

53.859.382

213.789

133

38 1.758 BAGAT d.d., u stečaju

52.712.193

5.997.122

0

39 1.766 ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o.

52.578.916

5.260.600

85

40 1.770 MARINA DALMACIJA d.o.o.

52.450.055

5.011.001

73

41 1.775 LIBURNIJA d.o.o.

52.300.308

121.353

247

42 1.811 LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o.

51.276.289

517.743

62

43 1.815 AUTO CENTAR SERDAREVIĆ d.o.o.

51.118.201

489.667

32

44 1.838 JADRAN-TUNA, d.o.o.

50.560.458

3.736.042

50

45 1.840 LORENCO d.o.o.

50.517.269

1.219.957

60

46 1.853 TROFEJ AUTO d.o.o.

50.005.428

962.678

23

47 1.961 SOLANA PAG d.d.

47.300.178

1.088.936

88

48 1.986 ADRIATIC SECURITY d.o.o.

46.602.918

73.848

515

49 1.996 ARSENAL HOLDINGS d.o.o.

46.406.729

4.564.441

13

50 2.027 KEMOPLAST d.o.o.

45.739.692

0

63

djelatnost

adresa

23000 Zadar Nema podataka Božidara Petranovića 4 23000 Zadar Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Murvica bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23000 Zadar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Benkovačka 1a 23241 Poličnik Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Poslovna zona Grabi Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23000 Zadar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Put Vrela 59 23000 Zadar Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki Gaženička cesta 32 23210 Biograd na moru Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Fra Lina Pedišića 4 23000 Zadar Hoteli i sličan smještaj Obala Kneza Branimira 6 23420 Benkovac Lijevanje lakih metala Benkovačke bojne bb Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 23422 Stankovci krede i škriljevca Stankovci bb 23000 Zadar Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove Ulica Antuna Barca 3a 23241 Poličnik Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Murvica bb 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Obala kneza Trpimira 2 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 23000 Zadar proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Biogradska Cesta 70 23000 Zadar Nema podataka Andrije Hebranga 3 23000 Zadar Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Franka Lisice 85 23000 Zadar Organizacija izvedbe projekata za zgrade Biogradska 19 23272 Kali Morska akvakultura Put Vele Luke 70 23210 Biograd na moru Hoteli i sličan smještaj Tina Ujevića 7 23234 Vir Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Virski put 137 23000 Zadar Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Zagrebačka Ulica 94 23000 Zadar Gradnja cesta i autocesta Liburnska obala 6 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 23000 Zadar i kolača Put Murvice 12 23000 Zadar Morski ribolov Trg tri bunara 5 23000 Zadar Održavanje i popravak motornih vozila Ulica 159 brigade 10 23000 Zadar Proizvodnja ostalih alatnih strojeva Domovinskog rata 1 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ruđera Boškovića E/II 23235 Vrsi Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Vrsi XLVIII ulica 5 23000 Zadar Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Špire Brusine 17 23242 Posedarje Nespecijalizirana trgovina na veliko Islam Latinski, Zaseok Grguric 5 23000 Zadar Ljekarne Obala Kneza Branimira 4 23000 Zadar Skupljanje neopasnog otpada Ulica Stjepana Radića 33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23450 Obrovac sredstava Petra Zoranića 10 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Federica Grisogona 15 23250 Pag Uzgoj ovaca i koza Splitska bb 23000 Zadar Organizacija izvedbe projekata za zgrade Domovinskog rata 3 23210 Biograd na moru Mješovita proizvodnja Jankolovica Zapad 3bb 23000 Zadar Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože Jadranska cesta bb 23000 Zadar Oporaba posebno izdvojenih materijala Ulica Ive Dulčića 6 23000 Zadar Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti Ulica Elizabete Kotromanić 11I 23000 Zadar Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika Ante Starčevića 1 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Novogradiška 10 23000 Zadar Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Jadranska cesta 58 23207 Sveti Filip i Jakov Morska akvakultura Turanj Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23250 Pag hranom, pićima i duhanskim proizvodima Zagrebačka Ul . 12 23000 Zadar Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Zagrebačka Ulica 92 23250 Pag Vađenje soli Svilno bb 23000 Zadar Djelatnosti privatne zaštite Domovinskog rata 3 23000 Zadar Djelatnosti holding-društava Ulica Pravdonoše 12 23241 Poličnik Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Poličnik, Poslovna zona Grabi


148 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

51 2.091 NAVALIS, putnička agencija, d.o.o., kupnja i prodaja motornih vozila

44.464.546

52 2.109 OLVIN d.o.o. 53 2.212 TRI BARTOLA d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

412.103

3

44.144.810

100.274

44

Održavanje i popravak motornih vozila

41.923.345

1.289.268

11

54 2.225 BUBA d.o.o.

41.694.060

0

49

55 2.294 SARAG d.o.o.

40.340.282

350.032

65

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

56 2.323 ZKM, d.o.o.

39.833.760

458.960

30

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

57 2.373 MUŠIĆ d.o.o.

38.928.423

1.692.207

84

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

58 2.486 AUTOKUĆA-LONGIN d.o.o.

37.039.865

524.467

16

59 2.509 PETA BRZINA d.o.o.

36.606.208

216.453

26

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

60 2.584 FORTIS-ZADAR d.o.o.

35.299.663

127.247

63

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

61 2.598 RADION, d.o.o.

35.023.437

862.170

31

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

62 2.610 OSTREA d.o.o.

34.863.197

6.831.490

72

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

63 2.626 DALMAR d.o.o. za proizvodnju ribe, trgovinu i usluge

34.648.735

91.460

54

Morska akvakultura

64 2.633 MICHAELER & PARTNER d.o.o.

34.459.583

199.583

22

Nespecijalizirana trgovina na veliko

65 2.657 HSTEC d.d.

34.059.392

411.656

48

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

66 2.694 EXCLUSIVE TOURS, d.o.o.

33.335.653

262.528

92

Djelatnosti putničkih agencija

67 2.696 DUOPROMET, d.o.o.

33.325.463

1.554.271

14

Nespecijalizirana trgovina na veliko

68 2.730 AFRODITA COMMERC d.o.o.

32.821.358

1.695.292

38

Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

69 2.800 METEORIT d.o.o.

31.949.693

1.512.574

6

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

70 2.877 PAG 91 d.o.o.

30.874.377

4.748.545

25

Vađenje soli

71 2.901 HOTELI ZADAR d.d.

30.556.466

0

97

Hoteli i sličan smještaj

72 2.925 MADEX d. o. o.

30.162.462

1.577.591

39

Nespecijalizirana trgovina na veliko

73 2.947 MATAŠ-M.N. d.o.o.

29.987.988

2.322.452

35

Prerada i konzerviranje mesa

74 3.002 ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o.

29.523.005

1.179.660

93

Nema podataka

75 3.004 TEKSTIL d.o.o.

29.508.409

0

83

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama

76 3.064 PLOTER, d.o.o.

28.750.343

198.846

55

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

77 3.079 KALI TUNA TRGOVINA, d.o.o.

28.571.031

726.668

0

Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke

78 3.172 TEGULA CENTAR d.o.o.

27.512.253

1.609.392

8

79 3.205 CENMAR EXPORT-IMPORT d.o.o.

27.146.503

2.164.147

1

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama

80 3.231 NAUTILUS d.o.o.

26.923.311

0

7

Nespecijalizirana trgovina na veliko

81 3.250 LIPIĆ d.o.o.

26.716.109

2.174.803

12

Nespecijalizirana trgovina na veliko

82 3.257 ARBACOMMERCE, d.o.o.

26.655.458

1.351.447

46

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

83 3.294 TEHNOMERKUR d.o.o.

26.242.134

1.289.507

14

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

84 3.324 MARJUR d.o.o.

25.884.680

75.020

16

Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom

85 3.359 INEJ AUTOCENTAR, d.o.o.

25.546.619

1.666.788

24

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

86 3.397 ZADAR-MOBILE d.o.o.

25.204.517

89.615

10

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

87 3.404 AGRAM YACHTING d.o.o.

25.120.114

0

10

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

88 3.446 VIGENS d.o.o.

24.805.468

1.120.927

30

Mješovita proizvodnja

89 3.524 ADRIATIC TUNA, d.o.o.

24.175.200

501.943

1

Morska akvakultura

90 3.549 FUZUL INTERNATIONAL d.o.o.

24.042.498

137.562

12

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

91 3.580 HOTELI PAG d.o.o.

23.829.746

2.734.689

63

Hoteli i sličan smještaj

92 3.611 MODUL AUTO d.o.o.

23.580.720

632.580

19

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

93 3.647 NOCLERIUS d.o.o.

23.269.622

3.172.429

74

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

94 3.801 ALETA, d.o.o.

22.352.483

101.274

11

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

95 3.803 ERLIĆ-COMMERCE d.o.o.

22.345.459

1.624.074

8

96 3.806 GRGUR, d.o.o.

22.332.406

715.956

24

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

97 3.813 KREKIĆ d.o.o.

22.301.411

229.475

33

Proizvodnja kuhinjskog namještaja

98 3.873 Ljekarne ŠARUNIĆ

21.779.822

1.405.551

16

Ljekarne

99 3.880 DORKINSON d.o.o.

21.736.561

55.892

54

Nespecijalizirana trgovina na veliko

21.261.205

21.676

70

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

100 3.960 TVORNICA MREŽA I AMBALAŽE d.o.o.

adresa 23000 Zadar PutDikla 22 23272 Kali Put Vele luke 2 23222 Zemunik Galovac bb 23000 Zadar Zrmanjska 21 23000 Zadar Ulica Dalmatinskog Sabora 8 23000 Zadar Jadranska cesta 47 23000 Zadar Ulica Stjepana Radića 42A 23000 Zadar Franka Lisice 89 23000 Zadar Jadranska cesta 145 23000 Zadar Antuna Barca bbbb 23420 Benkovac Benkovačko selo 157 23420 Benkovac Benkovačke bojne 17 23211 Pakoštane Obala Kralja Petra Krešimira I 64 23000 Zadar Zrinsko-Frankopanska Ulica 38 23000 Zadar Zagrebačka Ulica 100 23211 Pakoštane Jadranska cesta 3 23000 Zadar Slavka Batušića 8 23000 Zadar Ljudevita Posavskog 14 23000 Zadar Ulica Federica Grisogona 15 23250 Pag Vela ulica 14 23000 Zadar Vlahe Paljetka 2 23000 Zadar Slavka Batušića bb 23450 Obrovac Jasenice, Vukovarska 11 23000 Zadar Zračna luka Zadar d.o.o. PP367 23000 Zadar Gospe od zdravlja 1 23000 Zadar Franje Baruna Trenka 130 23272 Kali Kali bb 23000 Zadar Put Nina 250 23272 Kali Mala Lamjana bb 23000 Zadar Gaženička cesta bbbb 23000 Zadar Grgura Budislavića 115 23000 Zadar Jurija Biankinija 8d 23000 Zadar Biogradska bb 23000 Zadar Ljudevita Posavskog 2a 23000 Zadar Ante Starčevića 68 23000 Zadar Ulica Kralja Tvrtka bb 23000 Zadar Obala Kneza Branimira 5 23232 Nin Ninski stanovi, Ul. III 13 23272 Kali Vrgadinska 2 23000 Zadar Ulica Andrije Hebranga 7 23251 Šimuni Šimuni 106 23000 Zadar Zagrebačka Ulica 90 23440 Gračac Hrvatskog proljeća 18 23000 Zadar Tribanjska ulica 2 23210 Biograd na moru Dubrovačka 14 23232 Nin Put Grgura Ninskog bb 23000 Zadar Grgura Budislavića 107 23000 Zadar Vukovarska bb 23273 Preko Artić 1 23210 Biograd na moru Vlahe Bukovca bb


149

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

101 3.979 JADERA d.o.o.

21.116.683

102 3.994 PROMONA 91 d.o.o 103 4.018 MB LUBIN, d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

0

83

21.035.653

879.348

12

20.922.226

2.113.446

51

104 4.047 FRANTO d.o.o.

20.752.318

489.903

57

105 4.109 ZANATKOMERC d.o.o.

20.386.763

0

25

106 4.119 DIKLO GRADNJA d.o.o.

20.322.327

1.214.985

13

107 4.121 ASPHALT & BETON-KNAFL d.o.o.

20.311.443

0

28

108 4.122 PLODINE-DONAT, d.o.o.

20.305.852

1.285.749

14

109 4.124 ADRIATIC CHARTER d.o.o.

20.297.399

0

29

110 4.192 AMICO, d.o.o.

19.888.302

312.279

22

111 4.198 M.T.A. THOMAS, d.o.o.

19.851.259

40.699

11

112 4.240 LARUS d.o.o.

19.626.626

113.039

47

113 4.251 EUROPAN d.o.o.

19.563.522

739.592

22

114 4.286 PITTER putnička agencija, d.o.o.

19.372.553

651.635

28

115 4.311 Trgovinski centar Zadar - FAZA 2 d.o.o.

19.240.378

709.013

0

116 4.317 MINERAL IGM d.o.o.

19.213.481

0

27

117 4.331 LUKA ZADAR d.d.

19.168.232

2.859.661

101

118 4.405 TORNADO COMMERCE d.o.o.

18.750.419

286.414

15

119 4.409 SOMAR, d.o.o.

18.734.879

376.898

20

120 4.460 NEVICO d.o.o.

18.507.152

550.551

18

121 4.496 TKM-TELEKOM, d.o.o.

18.320.773

876.540

54

122 4.576 GASTRO ADRIA d.o.o.

17.956.217

54.229

1

123 4.589 ATOL, d.o.o.

17.896.468

1.993

34

124 4.603 ŠIJA d.o.o.

17.815.867

17.610

11

125 4.616 SOJARA d.d. ZADAR

17.760.976

0

90

126 4.649 PIJOR d.o.o.

17.623.121

38.922

38

127 4.674 JONA, d.o.o.

17.512.240

246.588

12

128 4.675 ADRIATIC CHALLENGE d.o.o.

17.507.102

8.263.733

6

129 4.722 DARJAN COMMERCE d.o.o.

17.318.654

81.005

13

130 4.762 SAS-VEKTOR d.d.

17.162.291

78.644

53

131 4.766 P.T.P. TRPIMIR d.o.o.

17.143.102

516.290

3

132 4.851 KONEKTOR d.o.o.

16.759.452

1.859.866

40

133 4.868 NASADI d.o.o.

16.685.708

22.350

115

134 4.944 LJEKARNA KREMIĆ

16.368.869

610.695

11

135 5.009 KEPOL TERMINAL d.o.o.

16.163.655

934.540

4

136 5.047 FORUM d.o.o.

16.008.943

2.488.676

21

137 5.109 SENTENTIA d.o.o.

15.728.119

667.048

4

138 5.126 NAUTA LAMJANA d.d.

15.644.371

0

80

139 5.142 DVC-ZADAR d.o.o.

15.581.174

829.520

16

140 5.147 KOMUNALAC d.o.o.

15.567.054

4.561

57

141 5.156 LJEKARNE BUTKOVIĆ

15.529.620

398.905

8

142 5.157 BAGAR, d.o.o.

15.528.116

141.107

23

143 5.185 PILOT TRAINING NETWORK d.o.o.

15.409.156

21.744

15

144 5.231 MIATRADE, d.o.o.

15.260.842

137.471

21

145 5.253 QUERZOLI DALMATA d.d.

15.169.314

0

36

146 5.280 ĆULE TRADE, d.o.o

15.065.488

91.892

22

147 5.354 IBIS ‘92 d.o.o.

14.861.123

586.747

46

148 5.369 ODVODNJA, d.o.o.

14.791.115

0

52

149 5.421 ADRIATIC SERVIS d.o.o.

14.631.641

12.233

195

150 5.444 LJEKARNA KAŠTEL FARM

14.539.861

1.391.672

9

djelatnost

adresa

Zadar Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 23000 Blaža Jurjeva 1 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Put Stanova 16 23272 Kali Morski ribolov Put Vele Luke 70 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Put Vukića 1 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 23250 Pag krede i škriljevca Stjepana Radića bb 23000 Zadar Pripremni radovi na gradilištu Ulica Josipa Pupačića 8A 23420 Benkovac Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Zapužane 90 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Put Bokanjca 18 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23206 Sukošan sredstava Marina dalmacija 4 23000 Zadar Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom Jakova gotovca 20 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila 23000 Zadar lake kategorije Jadranska Cesta 141 23000 Zadar Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Široka ulica 6 23000 Zadar Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke Ulica Hrvatskog Sabora 57 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23212 Tkon sredstava Tkon 88 23000 Zadar Organizacija izvedbe projekata za zgrade Murvička 1 23420 Zapužane Proizvodnja vapna i gipsa Zapužane bb 23000 Zadar Prekrcaj tereta Gaženica 28 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Biogradska cesta 1 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 23000 Zadar krede i škriljevca Benkovačka cesta 1a Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim 23000 Zadar proizvodima Jadranska cesta bb 23000 Zadar Elektroinstalacijski radovi Sv.Vinka Paulskog 7 23000 Zadar Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke Ulica Julija Klovića 23 23000 Zadar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Put Vrela 1 23226 Pridraga Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ulica Pridraškog Kamena 59 23000 Zadar Proizvodnja ulja i masti Gaženička cesta 9 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23000 Zadar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Put gazića 2 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23212 Tkon hranom, pićima i duhanskim proizvodima Kraj bb Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23210 Biograd na moru sredstava Obala kralja Petra Krešimira 38/a 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Grgura Budislavića 22 23241 Poličnik Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca Poslovna zona Grabi 23000 Zadar Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća Splitska 9 23000 Zadar Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Ive Dulčića 7 23000 Zadar Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva Perivoj Vladimira Nazora 1 23000 Zadar Ljekarne Ulica Vjenceslava Novaka 6 23000 Zadar Skladištenje robe Gaženička bb 23000 Zadar Izdavanje knjiga Ul. dr. Franje Tuđmana 2i 23000 Zadar Organizacija izvedbe projekata za zgrade Ulica Branimira Gušića 18 23272 Kali Popravak i održavanje brodova i čamaca Put Vele Luke 71 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Jadranska cesta 92 23210 Biograd na moru Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Kralja Petra Svačića bb 23250 Pag Ljekarne Ulica Stjepana Radića 2 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 23211 Pakoštane prodavaonicama Pakoštane bb 23222 Zemunik Nespecijalizirana trgovina na veliko Zemunik Donji, Zračna luka bb 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Pod bedemom 1 23422 Stankovci Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. Stankovci 82 23000 Murvica Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Donja Murvica 157 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Hrvatskog Sabora 18 23000 Zadar Uklanjanje otpadnih voda Hrvatskog sabora bb 23000 Zadar Osnovno čišćenje zgrada Domovinskog rata 3 23420 Benkovac Ljekarne Trg Alojzija Stepinca bb


150 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

151 5.485 TO - ŠI COMMERCE, d.o.o.

14.405.390

152 5.579 PAKOŠTANE d.d. 153 5.586 ADRIA MORE d.o.o.

zapodobit razdoblja broj slenih

32.034

22

14.046.828

0

57

14.027.553

1.731.496

11

154 5.619 PETRIĆ GRADNJA d.o.o.

13.921.696

452.663

5

155 5.746 VRAŽAP, d.o.o.

13.534.118

161.246

48

156 5.760 MEDITA, d.o.o.

13.506.032

969.404

11

157 5.806 CROMISS, d.o.o.

13.368.262

454.480

6

158 5.811 ADEX, d.o.o.

13.361.314

507.823

18

159 5.818 MRŠIĆ-TRADE d.o.o.

13.339.513

721.502

12

160 5.838 LJEKARNA PIROVIĆ, zdravstvena ustanova

13.277.695

301.777

7

161 5.841 MEDIĆ, d.o.o.

13.262.253

10.340

26

162 5.869 OTOK UGLJAN, d.o.o.

13.173.698

86.415

31

163 5.873 ELAN MARINE CHARTER d.o.o.

13.155.613

0

17

164 5.934 TREND AUTO d.o.o.

13.012.756

334.624

4

165 5.956 KORUNA, d.o.o.

12.938.311

647.752

13

166 6.001 MAREX ELEKTROSTROJ, d.o.o.

12.816.248

641.263

21

167 6.004 KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

12.805.294

16.026

38

168 6.111 SIRENA-MALA SIRANA, d.o.o.

12.524.788

99.972

17

169 6.144 STIPČEVIĆ, d.o.o.

12.413.065

865.629

18

170 6.153 KAMEN BENKOVAC d.o.o.

12.364.494

454.018

23

171 6.173 International Seaport Management d.o.o.

12.296.252

0

6

172 6.230 BETA d.o.o.

12.154.690

0

2

173 6.239 CONTUS d.o.o.

12.142.822

195.098

26

174 6.248 LAVDARA d.o.o.

12.132.133

230.037

32

175 6.257 ČIRJAK d.o.o.

12.119.693

483.296

14

176 6.287 ZADAR FILM d.d.

12.066.490

0

35

177 6.337 MIKELI TRADE d.o.o.

11.937.795

624.288

19

178 6.389 KEPOL-PLAST d.o.o.

11.823.901

0

22

179 6.426 ĐIMICA, d.o.o.

11.764.620

400.648

17

180 6.465 SEAL TECH, d.o.o.

11.692.787

2.376.652

10

181 6.472 D & Z, d.o.o.

11.677.812

3.060.365

27

182 6.480 SPECTRUM, d.o.o.

11.671.944

728.162

11

183 6.491 Ljekarne VALČIĆ

11.638.500

627.884

9

184 6.519 MARIJAN COMMERCE d.o.o.

11.589.410

0

22

185 6.615 ASTA JAHTING, d.o.o.

11.374.233

322.670

17

186 6.616 ACES d.o.o.

11.373.884

2.428.302

39

187 6.692 ALANCOMMERCE d.o.o.

11.214.041

0

13

188 6.745 MARINAPROJEKT, d.o.o.

11.077.846

3.995.040

8

189 6.801 TEHNO d.o.o.

10.936.865

0

5

190 6.805 ZADAR-TUNA d.o.o.

10.925.879

0

26

191 6.861 DALMACIJAVINO-ZADAR d.o.o.

10.803.059

0

11

192 6.875 PRANJIĆ d.o.o.

10.773.610

106.289

46

193 6.902 VENCI d.o.o.

10.722.019

196.122

16

194 7.011 MERIDIJAN YACHTING d.o.o.

10.481.902

23.215

20

195 7.131 INKONTINENTNI CENTAR d.o.o.

10.230.221

44.783

14

196 7.296 AGROOPREMA d.o.o.

9.931.906

17.076

9

197 7.344 S.A.P. RIBARSTVO, d.o.o.

9.858.507

0

6

198 7.354 GRIČ-3, d.o.o.

9.842.545

1.882.518

47

199 7.400 INGRIS d.o.o.

9.778.649

2.148.017

5

200 7.491 DALMAT, d.o.o.

9.596.982

280.383

7

djelatnost

adresa

23242 Posedarje Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Nikice Gundića bb 52 23211 Pakoštane Hoteli i sličan smještaj Brune Bušića 45 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23211 Pakoštane sredstava Ulica Brune Bušića bb 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Put Nina 92 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Ulica Marijane Radev 28 23000 Poličnik Nespecijalizirana trgovina na veliko Poslovna zona Grabi 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Zrinsko - Frankopanska Ulica 14/a 23000 Zadar Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Gaženička Cesta 1/a 23210 Biograd Na Moru Cestovni prijevoz robe Osječka 64 23210 Biograd na moru Ljekarne Put Solina 23231 Petrčane Nema podataka Kožino, ulica XI 110 23273 Preko Skupljanje neopasnog otpada Trg hrvatske nezavisnosti 2 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23450 Obrovac sredstava Ulica Petra Zoranića bb 23000 Zadar Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Zagrebačka Ulica 92 23241 Poličnik Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Poslovna zona Murvica Donja 23000 Zadar Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije Slavka Batušića bb 23250 Pag Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Zagrebačka ulica 1 23251 Kolan Djelatnosti mljekara i proizvođača sira Kolan 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Zlatka Balokovića 2 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, 21204 Dugopolje krede i škriljevca Dugopoljska 5 23000 Zadar Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti Gaženička Cesta 7 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih 23000 Zadar fondova, d. n. Gaženička bb 23000 Zadar Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Ante Starčevića 2 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Andrije Hebranga 6/E 23210 Biograd na moru Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Hvarska 4 23000 Zadar Djelatnosti prikazivanja filmova Kraljskog Dalmatina 1a 23000 Zadar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Put Murvice 53a 23000 Zadar Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike Gaženička 3 23421 Bjelina Nema podataka Lišane Ostrovičke 6 23000 Zadar Proizvodnja ostalih proizvoda od gume Andrije Hebranga 6 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ulica Jerolima Vidulića 7 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava23000 Zadar onicama Ulica sv. Marije 12 23000 Zadar Ljekarne Put Pudarice 32/I 23242 Posedarje Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ante Starčevića bbbb Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23000 Zadar sredstava Polačišće 2 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Antuna Barca 7/c 23450 Obrovac Nespecijalizirana trgovina na veliko Jasenice 70 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ulica Miroslava Krleže 1b 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Gaženička cesta bb 23272 Kali Morska akvakultura Kolegina ulica b.b. 23000 Zadar Trgovina na veliko pićima Biogradska Cesta 58bb 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Palih Rodoljuba 30 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim 23206 Sukošan prodavaonicama Ulica XXI 19 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23000 Zadar sredstava Ive Senjanina 14/B Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima 23000 Zadar u specijaliziranim prodavaonicama Ulica Nikole Šubića Zrinskog 7 23000 Zadar Nema podataka Ivana Zadranina 3a Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim 23000 Zadar prodavaonicama Pod Bedemom bb 23420 Benkovac Nema podataka Kralja Dmitra Zvonimira 60 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Dr.Franje Tuđmana 46/d 23000 Murvica Proizvodnja računala i periferne opreme Murvica 1


151

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

201 7.541 PUNTA SKALA d.o.o.

9.509.736

0

202 7.546 IZGRADNJA OBROVAC d.o.o.

9.497.686

2.076.591

14

203 7.582 LUNA & CO d.o.o.

9.437.486

7.705

13

204 7.592 MASLENICA-PROJEKT d.o.o.

9.415.813

6.529

10

205 7.677 METAL-KABEL, d.o.o.

9.273.251

526.478

7

206 7.687 PLAVA VALA d.o.o.

9.257.931

0

19

207 7.726 VEDDIS, d.o.o.

9.196.068

944.133

10

208 7.733 ELEKTROMEHANIKA-SKLAD d.d.

9.185.543

22.370

58

209 7.744 KOMUNALNO DRUŠTVO POVLJANA d.o.o.

9.170.413

1.094.397

24

210 7.757 DAM - PROMET d.o.o.

9.149.126

4.788.112

16

211 7.776 KALI, d.o.o.

9.120.858

1.032.320

32

212 7.802 MOZAIK-PB, d.o.o.

9.081.882

175.826

21

213 7.848 ESCAD Konstrukcije d.o.o.

9.006.091

589.734

43

214 7.946 RTD, d.o.o.

8.839.732

0

37

215 7.951 PAUN, d.o.o.

8.830.927

62.858

4

216 7.973 Ljekarne SOLINE FARM

8.798.421

3.415

7

217 8.060 EL TIM d.o.o.

8.698.503

592.870

30

218 8.246 CRNIKA d.o.o.

8.442.382

0

12

219 8.249 INTERIGRE d.o.o.

8.439.120

0

55

220 8.287 BOŠANA, d.o.o.

8.394.259

56.999

62

221 8.338 ADRIA OCTOPUS d.o.o.

8.320.827

104.554

25

222 8.377 INTERIEUR d.o.o.

8.257.012

393.823

16

223 8.418 OZIRIS - ZADAR d.o.o.

8.193.536

98.563

10

224 8.429 RAVNICE DALMACIJA, d.o.o.

8.174.769

460.406

9

225 8.473 PUNTAMIKA - LINE d.o.o.

8.119.840

109.190

13

226 8.487 ALIRA d.o.o.

8.104.506

251.148

5

227 8.528 MARITUNA d.d.

8.045.996

0

78

228 8.560 CRIS-COMMERCE d.o.o.

8.005.427

429.873

6

229 8.561 COLIĆ - TRADE d.o.o.

8.005.106

252.620

5

230 8.568 Ž.I.R. KOMERC d.o.o.

7.994.692

181.883

9

231 8.587 BAGAT-trgovina d.d.

7.975.137

0

22

232 8.606 MAREX-GEL, d.o.o.

7.949.833

9.174

12

233 8.677 TEŠI TUNOLOV, d.o.o.

7.867.087

1.553.931

18

234 8.693 TEKTON d.o.o.

7.846.601

1.413.066

2

235 8.716 KRŠI d.o.o.

7.810.218

33.852

3

236 8.724 PREGRAD d.o.o.

7.804.418

2.706.862

17

237 8.768 AGROPLANT d.o.o.

7.762.482

475.135

8

238 8.788 JOTA d.o.o.

7.739.934

328.231

2

239 8.805 ŠC VIŠNJIK d.o.o.

7.715.506

0

15

240 8.881 ATENA d.o.o.

7.621.856

113.644

21

241 8.892 IPSE d.o.o.

7.602.034

0

21

242 8.903 BOŽAVA, d.d.

7.587.977

0

29

243 9.004 ILICA d.o.o.

7.473.605

204.725

4

244 9.038 TESTUDO d.o.o.

7.418.823

0

2

245 9.041 IGNIS, d.o.o.

7.416.769

1.006

13

246 9.215 MULTI COLORS d.o.o.

7.243.401

62.858

18

247 9.255 LANTERNA d.o.o.

7.194.991

439.387

2

248 9.267 DONAT BOATS d.o.o.

7.182.708

0

33

249 9.300 ZRILIĆ-COMMERCE d.o.o.

7.139.127

27.311

5

250 9.306 MOBILIA - BRONIĆ, d.o.o.

7.133.573

0

10

12

djelatnost

adresa

23000 Zadar Hoteli i sličan smještaj Vlahe Paljetka 2 23450 Obrovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Put Grkovca 8 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Obala kneza Trpimira 36 23450 Obrovac Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Maslenica, Gojka Šuška 7 23000 Zadar Hladno vučenje žice Nikole Tesle 14 23000 Zadar Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti Obala Kneza Trpimira 33 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Vlahe Paljetka 2 23000 Zadar Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Andrije Hebranga 6 23249 Povljana Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom Ul.Stjepana Radića 20 23211 Pakoštane Morski ribolov Brune Bušića 15 23272 Kali Morski ribolov Kolegina ulica bb 23000 Zadar Nema podataka Ivana Gundulića 4/e 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Mile Gojsalić 4a 23000 Zadar Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Medulićeva 2 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23000 Zadar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Ulica Ivana Mažuranića 6 23210 Biograd na moru Ljekarne Obala Kneza Branimira bb 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Nikole Tesle 11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23251 Mandre hranom, pićima i duhanskim proizvodima Riječka 15 23000 Zadar Djelatnosti kockanja i klađenja Stadionska 2 23210 Biograd na moru Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n. Trg Kralja Tomislava 5 23210 Biograd na Moru Morski ribolov Plitvička 6 23000 Zadar Proizvodnja ostalog namještaja Julija Klovića 12 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Fra Grge Martića 27 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Put Pudarice 15/e 23000 Zadar Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Kneza Trpimira 20 23241 Poličnik Ostale prateće djelatnosti u prijevozu Poslovna zona Grabi 23000 Zadar Morski ribolov Gaženička cesta 6 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Nikole Tesle 11 23210 Biograd na moru Nespecijalizirana trgovina na veliko Radovanova 12 23000 Zadar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Braće Bersa 1C 23000 Zadar Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo Nikole Tesle 13 23000 Zadar Proizvodnja sladoleda Biogradska 12 23000 Zadar Morski ribolov Rapska 21 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Obala kneza Trpimira 5b 23242 Posedarje Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Ulica Braće Radić 22b 23222 Zemunik Gradnja cesta i autocesta D. Zemunik Ulica I 16 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i 23000 Zadar hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama Polačka ulica 21 23000 Zadar Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Dinarska Ulica 8 23000 Zadar Organizacija izvedbe projekata za zgrade Ulica domovinskog rata 5 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Danijela Farlattija 3 Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština 23420 Benkovac od papira Benkovačko selo 157 23286 Božava Hoteli i sličan smještaj Božava bb 23222 Zemunik Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Smoković, Smoković 23a 23000 Zadar Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Gaženička bb Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 23000 Zadar opremom Ulica Franka Lisice 42 23000 Zadar Trgovina na veliko odjećom i obućom Široka ulica 14 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Andrije Hebranga 6II 23000 Zadar Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca Gaženica bb 23423 Polača Trgovina na veliko voćem i povrćem Kakma 74 23000 Zadar Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu Ante Starčevića 2


152 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

djelatnost

251 9.344 BIKLIM, d.o.o.

7.080.132

778.802

6

252 9.392 BUTKOVIĆ,d.o.o.

7.020.548

774.731

20

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

253 9.472 SILTEX, d.o.o.

6.957.800

255.058

20

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

254 9.531 ANGELINA TOURS, d.o.o.

6.889.244

120.884

6

255 9.540 ADEX NAUTIKA d.o.o.

6.877.585

370.512

16

256 9.595 SCHINDLAUER d. o. o.

6.830.026

113.213

8

257 9.677 PRŠUTANA d.o.o.

6.751.949

0

22

258 9.694 NEUTRA d.o.o.

6.733.062

0

3

259 9.779 VETERINARSKA STANICA ZADAR d.o.o.

6.651.085

434.756

21

260 9.795 KOMUNALAC-VRSI d.o.o.

6.633.202

0

7

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

261 9.837 MURAJ, d.o.o.

6.589.546

141.449

7

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

262 9.923 MANUS d.o.o.

6.491.588

6.440.782

0

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

263 9.940 TIM d.o.o.

6.476.247

945.448

13

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

264 9.982 REEM ELECTRONIC, d.o.o.

6.437.169

198.230

11

Proizvodnja računala i periferne opreme

265 10.045 GIN COMPANY, d.o.o.

6.366.800

1.018.425

20

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

266 10.189 MIŠLOV d.o.o.

6.243.847

922.220

11

Morska akvakultura

267 10.195 S.M.A.K. d. o. o.

6.238.016

116.769

9

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

268 10.238 AUTO KUĆA UNIVERZAL d.o.o.

6.202.293

94.804

4

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

269 10.316 NAVITA d.o.o.

6.138.059

0

2

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

270 10.324 AUTO-HRVATSKA ZADAR d.o.o.

6.133.541

99.283

5

Nespecijalizirana trgovina na veliko

271 10.333 ČIČVARDA ŠINDIJA d.o.o.

6.126.375

16.774

13

Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

272 10.364 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.

6.105.232

0

43

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

273 10.365 ŠANGULIN d.o.o.

6.104.623

543.266

11

Pomorski i obalni prijevoz robe

274 10.396 AUTO - HRVATSKA BIOGRAD d.o.o.

6.079.855

393.021

8

275 10.427 WELLTRADE, d.o.o.

6.046.044

75.328

24

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

276 10.437 TKV d.o.o.

6.033.284

3.631

30

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

277 10.449 MARINA BORIK d.o.o.

6.016.443

0

11

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

278 10.501 QUORUM d.o.o.

5.972.153

0

5

279 10.693 FRIGEL d.o.o.

5.817.839

417.465

11

280 10.732 SALUM d.o.o.

5.786.167

0

0

281 10.761 ĐOVANI PROMET d.o.o.

5.765.423

185.445

10

282 10.763 JADERATOURS d.o.o.

5.763.841

27.946

5

283 10.901 Regionalna veletržnica Benkovc d.d.

5.663.976

0

36

284 10.908 KNEŽAK, d.o.o.

5.657.509

3.949

6

Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama

285 10.986 DINOS, d.o.o.

5.594.736

155.807

8

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

286 11.024 TEHNO - TRADE d.o.o.

5.575.928

113.126

6

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

287 11.072 KOMUNALNO, d.o.o.

5.537.133

474.532

27

288 11.094 SMP d.o.o.

5.515.023

11.793

0

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

289 11.112 ZDRUG d.o.o.

5.504.851

22.984

5

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

290 11.114 Odvjetničko društvo FRANKO KOTLAR, ANA VIDOV & partneri

5.504.486

2.848.203

12

Pravne djelatnosti

291 11.115 BENKOVIĆ d.o.o.

5.504.042

0

37

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

292 11.143 SOLANA NIN d.o.o.

5.485.696

2.621

17

Vađenje soli

293 11.311 BINO COMMERCE d.o.o.

5.375.388

672.188

9

294 11.349 MULTIPLET, d.o.o.

5.346.582

455.961

16

295 11.362 MEDITERAN 2000, d.o.o.

5.337.895

1.845.602

6

Djelatnosti putničkih agencija

296 11.420 SAN-ŽAK, d.o.o.

5.292.651

1.426.876

9

Nema podataka

297 11.470 MARKVINIA d.o.o.

5.252.310

200.820

15

298 11.542 BRKOVIĆ AND COMPANY, d.o.o.

5.207.273

84.090

5

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

299 11.568 AD-MEHANIKA d.o.o.

5.190.201

80.906

6

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

300 11.574 SABUŠA d.o.o.

5.188.785

6.275

6

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Djelatnosti putničkih agencija Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava Prerada i konzerviranje mesa Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Veterinarske djelatnosti

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju Organizacija izvedbe projekata za zgrade Elektroinstalacijski radovi Djelatnosti putničkih agencija Trgovina na veliko voćem i povrćem

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

adresa 23000 Zadar Braće Vranjana 6e 23000 Zadar Zagrebačka 5 23000 Zadar Kneza Trpimira 5 23264 Neviđane Neviđane 143 23241 Poličnik Poslovna zona Grabi 23206 Sukošan Marina Zlatna luka 14 23242 Posedarje Jadranska ulica 40 23000 Zadar Nikole Tesle 12/B 23000 Zadar Put Bokanjca bb 23235 Vrsi Dr. Franje Tuđmana 6 23000 Zadar Josipa Runjanina 3 23222 Zemunik Donji XVI ulica br. 16, 23222 Zemunik 23420 Nadin Nadin 94 23000 Zadar Pašmanski Prilaz 1 23000 Zadar Biogradska cesta 19 23272 Kali Milene Rakvin Mišlov 1 23450 Obrovac Gornji Karin 37 23210 Biograd na moru S.S.Kranjčevića 5 23000 Zadar Ulica Vlahe Paljetka 2 23000 Zadar Bana Josipa Jelačića 1 23000 Zadar Ante Starčevića 25D 23420 Benkovac Kralja Tomislava 11 23210 Biograd na moru Kraljice Jelene 3 23210 Biograd na moru Splitska bb 23000 Zadar Grgura Budislavića 135 23000 Zadar Gaženička Cesta 24 23000 Zadar Obala knza Domagoja 1 23000 Zadar Ulica Franka Lisice 42 23000 Zadar Ulica Bana Josipa Jelačića 4 23000 Zadar Gaženička bb 23233 Privlaka (Dalmacija) Privlaka 464 23000 Zadar Poljana Pape Aleksandra III 5 23420 Benkovac Benkovačke bojne 17 23000 Zadar Andrije Medulića 2a 23000 Zadar Pašmanski prilaz 21 23000 Zadar Ul.Rikarda Katalinića Jeretova 1 23440 Gračac Nikole Tesle bb 23000 Zadar Ulica Andrije Hebranga 9 23207 Turanj Turanj 627 23000 Zadar Zrinsko Frankopanska 38 23420 Benkovac Kneza Branimira 12 23232 Nin Ilirska cesta 4 23000 Zadar Jadranska 49A 23000 Zadar Vlahe Paljetka 2 23262 Pašman Mrljane 23210 Biograd na moru Centar 23210 Biograd na moru Hvarska bb 23000 Zadar Grgura Budislavića 89 23000 Zadar Obala kneza Branimira 8 23271 Kukljica Kukljica


153

ŽUPANIJE rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

301 11.643 BLOCK-PROJEKT d.o.o.

5.141.190

302 11.664 ZADAR-KERAMIKA d.o.o.

5.127.230

7.581

8

303 11.675 BUDNO OKO, JURJEVIĆ I JURJEVIĆ, j.t.d.

5.122.538

54.297

77

304 11.680 KONUS, d.o.o.

5.121.244

410.467

11

305 11.692 ARCH INTERNATIONAL, d.o.o.

5.115.709

35.051

2

306 11.800 CONTRA d.o.o.

5.049.054

387.320

18

307 11.818 TOBIS-INŽENJERING d.o.o.

5.037.136

56.186

6

308 11.828 NOVA GRADNJA d.o.o.

5.032.511

19.749

0

309 11.830 ZARA-METAL d.o.o.

5.031.492

29.959

14

310 11.837 FAIN, d.o.o.

5.026.077

218.765

14

311 11.871 ORION TRADE, d.o.o.

5.001.685

71.363

7

312 11.875 DALMACIJA RIBOLOV d.o.o.

4.999.582

74.013

21

313 11.976 CARPUS, d.o.o.

4.932.605

29.105

1

314 12.023 TREND-INŽENJERING d.o.o.

4.907.509

141.055

12

315 12.036 TRŽNICA ZADAR d.o.o.

4.899.320

1.996

25

316 12.047 HARI-TRADE d.o.o.

4.894.691

25.331

11

317 12.071 LUNGA d.o.o.

4.886.283

389.349

5

318 12.092 GOMAR, d.o.o.

4.874.352

64.792

14

319 12.098 METACENTAR, d.o.o.

4.870.897

35.426

13

320 12.111 PERINIĆ d.o.o.

4.862.734

77.165

9

321 12.147 AG BAREŠIĆ & SINOVI, d.o.o.

4.837.195

15.961

10

322 12.164 STAKLO-BIM PERICA d.o.o.

4.830.437

20.469

13

323 12.192 DOM-ARTIS d.o.o.

4.814.037

64.821

8

324 12.300 KEMOPLAST-TRADE d.d.

4.743.062

3.792

8

325 12.307 ELEKTROSTROJ d.o.o.

4.738.696

1.150.186

4

326 12.327 AQUATICA d.o.o.

4.726.773

6.248

11

327 12.333 FONTIS d.o.o.

4.722.208

0

0

328 12.420 Poslovni centar Sveučilišta u Zadru d.o.o.

4.676.212

0

28

329 12.426 MARTIN HOLUB d.o.o.

4.672.615

286.558

0

330 12.462 TEHMA, d.o.o.

4.651.365

27.832

8

331 12.549 NOVA-PLAST ZADAR d.o.o.

4.608.730

76.270

9

332 12.552 ŠIMETO d.o.o.

4.608.072

30.290

18

333 12.595 ALUMONT d.o.o.

4.581.838

77.371

10

334 12.622 ETON, d.o.o.

4.568.383

2.280

7

335 12.653 IVOŠ GRADNJA d.o.o.

4.553.006

32.184

8

336 12.678 TEH-PROJEKT ZADAR, d.o.o.

4.541.869

1.737.723

4

337 12.751 ŠIŠIĆ,d.o.o.

4.508.380

21.678

11

338 12.753 MIČIĆ AUTO d.o.o.

4.507.814

0

22

339 12.789 HOTEL BIOGRAD,putnička agencija d.o.o.

4.484.777

0

26

340 12.797 TRGO-MIKULIĆ d.o.o.

4.478.760

0

14

341 12.832 BOROVI POTOCI d.o.o.

4.460.101

0

16

342 12.848 KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o.

4.449.187

0

16

343 12.893 BURIN d.o.o.

4.423.044

0

1

344 12.917 GRBIĆ d.o.o.

4.410.212

157.262

22

345 13.165 ALFA d.o.o.

4.283.199

310.566

6

346 13.169 ADRIAFLORA d.o.o.

4.281.542

444.528

4

347 13.195 MIACO ADRIA d.o.o.

4.266.922

0

0

348 13.229 ENCIAN d.o.o.

4.248.955

84.702

5

349 13.240 ILIRIC-DSW, d.o.o.

4.240.893

104.344

9

350 13.247 ANORTI ADRIA d.o.o.

4.238.895

10.502

15

529.521

11

djelatnost

adresa

23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ivana Meštrovića 12a 23000 Zadar Postavljanje podnih i zidnih obloga Ante Starčevića 17b 23000 Zadar Djelatnosti privatne zaštite Veslačka 2 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Široka Ulica 12V Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23206 Sukošan sredstava Marina Dalmacija 11bb Zadar Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 23000 Obala Kneza Branimira 6a 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Široka Ulica 2/I 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Ferde Livadića 2 23000 Zadar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Murvica 54 23000 Zadar Elektroinstalacijski radovi Alberta Hallera 33 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Zagrebačka 14 23000 ZADAR Morski ribolov Poljana Plankit 1 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Franka Lisice 85 23241 Poličnik Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Poslovna zona Grabi Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama 23000 Zadar uzetim u zakup (leasing) Pod Bedemom bb 23000 Zadar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Otokara Keršovanija 2 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23206 Sukošan sredstava Marina Dalmacija 10 23210 Biograd na moru Nema podataka Šetalište kneza Branimira 1 23000 Zadar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Hrvatskog Sabora 8a Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23235 Vrsi hranom, pićima i duhanskim proizvodima Ulica XXIII 23211 Pakoštane Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Drage, Mile Budaka 2 23000 Zadar Soboslikarski i staklarski radovi Grgura Budislavića 117 23000 Zadar Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo Varaždinska Ulica 21 23000 Zadar Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike Put Murvice 1416 23000 Zadar Instaliranje industrijskih strojeva i opreme Biogradska Cesta 12 23000 Zadar Nema podataka Narodni Trg 5 23000 Zadar Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora Gaženička bb Zadar Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 23000 Ulica Ruđera Boškovića 5 23000 Zadar Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Peroševa 3 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada PŠibenska 15b 23000 ZADAR Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata Novogradiška Ulica 10 23000 Zadar Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Ninska 10 23000 Zadar Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Mile Gojsalić 26a 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Gaženička cesta 2 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Ivana Mažuranića 15 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Miroslava Krleže 1D 23262 Pašman Morski ribolov Dobropoljana 23000 Zadar Održavanje i popravak motornih vozila Franje Križme 1 23210 Biograd na moru Hoteli i sličan smještaj Jadranska magistrala bb Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23210 Biograd na moru hranom, pićima i duhanskim proizvodima Dr. Franje Tuđmana 1 23000 Zadar Postavljanje podnih i zidnih obloga Put Murvice 44a 23281 Sali Cestovni prijevoz robe Obala Petra Lorinija bb 23295 Silba Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Silba 107 23233 Privlaka Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Privlaka 8 23000 Zadar Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. Augustina Kažotića 2h 23211 Pakoštane Nema podataka Kardinala Stepica 93 23000 Zadar Pomorski i obalni prijevoz putnika Ulica Vlahe Paljetka 2 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23244 Starigrad Paklenica hranom, pićima i duhanskim proizvodima dr. Franje Tuđmana 17 23000 Zadar Skupljanje neopasnog otpada Put Petrića 45 23210 Biograd na moru Popravak i održavanje brodova i čamaca Zadarska 16


154 rang UP rang RH 2008

ŽUPANIJE naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

351 13.338 OTOMIŠ PROJEKT d.o.o.

4.191.983

32.214

9

352 13.386 MARTINOVIĆ-FISH d.o.o.

4.169.139

770.550

8

353 13.394 FILIPJAKOV-KOMERC, d.o.o.

4.164.976

57.892

7

354 13.404 MOTO-ŠKABRNJA d.o.o.

4.159.896

49.614

2

355 13.433 ŽBREGO d.o.o.

4.146.442

13.604

9

356 13.499 AUTO-ŠKOLA ZADAR d.o.o.

4.114.499

0

32

357 13.529 STARA HIŽA d.o.o.

4.102.791

0

10

358 13.551 PISTRINA d.o.o.

4.089.713

873.244

15

359 13.558 VIR ODRŽAVANJE d.o.o.

4.085.516

3.197

23

360 13.582 NAUTIC d.o.o.

4.075.085

186.998

15

361 13.649 ROL-MEX COMPANY, d.o.o.

4.046.274

12.091

0

362 13.658 BETULA d.o.o.

4.043.018

23.900

10

363 13.673 PRO-CENTAR d.o.o.

4.035.658

330.123

12

364 13.738 ZADARMONT d.o.o.

4.006.471

93.794

68

365 13.748 AKI-COMMERCE d.o.o.

4.000.263

227.228

10

366 13.758 REFUL YACHTING putnička agencija d.o.o.

3.994.184

27.921

3

367 13.761 ĆOSIĆ d.o.o.

3.991.529

152.934

9

368 13.785 EKOS, d.o.o.

3.982.900

0

5

369 13.798 ZELENA MILJA d.o.o.

3.976.890

12.071

1

370 13.815 BUTIĆ GRADNJA d.o.o.

3.968.398

94.868

3

371 13.819 TEH-COMMERCE, d.o.o.

3.967.747

110.293

6

372 13.837 FERRUM d.o.o.

3.960.348

122.249

5

373 13.866 MARETA NOVA d.o.o.

3.946.731

139.843

0

374 13.897 DONAT d.o.o.

3.932.722

656.344

17

375 13.955 NOVI RADIO-ZADAR d.o.o.

3.907.476

286.325

18

376 13.964 DUO PEKA BIOGRAD d.o.o.

3.903.344

118.686

20

377 14.045 TULJAN d.o.o.

3.870.509

497.256

10

378 14.075 ANDI d.o.o.

3.854.505

58.695

3

379 14.087 EURO GRADNJA d.o.o.

3.849.233

71.204

16

380 14.106 ZADAR GRADNJA d.o.o. za građenje

3.840.973

0

19

381 14.136 KEŠKIĆ d.o.o.

3.828.994

92.355

7

382 14.216 GLAVAN d.o.o.

3.795.436

263.021

12

383 14.251 MERIDIJAN 15 d.o.o.

3.782.650

0

11

384 14.322 TURETA d.o.o.

3.755.154

277.908

4

385 14.347 JUREŠKO d.o.o.

3.745.232

49.444

7

386 14.511 VE-HA-EF d.o.o.

3.669.773

0

7

387 14.545 RIGOL GRADNJA d.o.o.

3.656.051

633.133

8

388 14.561 ČISTI OTOK d.o.o.

3.647.254

102.363

18

389 14.574 DEA d.o.o.

3.642.813

0

1

390 14.576 NIKOLA-R, d.o.o.

3.641.710

20.660

21

391 14.609 LERGA d.o.o.

3.629.041

2.922

6

392 14.610 DIVICO d.o.o.

3.628.789

187.161

3

393 14.628 RECIKLAŽA d.o.o.

3.621.748

0

10

394 14.660 GAŠ d.o.o. trgovina i graditeljstvo, Podružnica Zadar

3.607.901

394.581

4

395 14.674 ALFEX B.R.M.,d.o.o.

3.602.226

45.000

4

396 14.735 HOTEL VICKO COMMERCE, d.o.o.

3.580.030

126.621

7

397 14.752 TEODOLIT d.o.o.

3.574.005

1.225.697

8

398 14.756 RUBICON INVEST d.o.o.

3.571.600

919.675

3

399 14.835 EŠKO, d.o.o.

3.542.039

0

5

400 14.885 FINAL-PACK, d.o.o.

3.521.138

9.314

8

djelatnost

adresa

23242 Posedarje Nema podataka Jadranska cesta 19 23000 Zadar Morski ribolov Poljanska 4 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23207 Sveti Filip i Jakov hranom, pićima i duhanskim proizvodima Put primorja 51 23223 Škabrnje Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Put Bilavera 77 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23272 Kali hranom, pićima i duhanskim proizvodima Put Batalaže 3 23000 Zadar Djelatnosti vozačkih škola Liburnska obala 3 23234 Vir Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Žitna XXVII 2 23262 Pašman Nespecijalizirana trgovina na veliko Barotul bb 23234 Vir Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Trg Sv. Jurja bb Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23206 Sukošan sredstava Marina Dalmacija 10 23000 Zadar Nema podataka Svetog Vinka Paulskog 6 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 23000 Zadar opremom Branimira Gušića 18 23207 Sveti Filip i Jakov Nespecijalizirana trgovina na veliko Jadranska cesta 54 23000 Zadar Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Ulica Eugena Kvaternika 3 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno 23000 Zadar hranom, pićima i duhanskim proizvodima Ante Starčevića 80a Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih 23000 ZADAR sredstava Ulica Bregdetti 10 23206 Sukošan Gradnja stambenih i nestambenih zgrada XXVII ulica 19A 23000 Zadar Trgovina na veliko ostacima i otpacima Franka Lisice 71/b 23000 Zadar Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Liburnska Obala 6/IV 23223 Prkos Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Prkoških domoljuba 4 23000 Briševo Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom Briševo 1 23000 Zadar Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Ante Starčevića 21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom 23000 Zadar hranom Ivana Zadranina 2 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Ruđera Boškovića 4 23000 Zadar Emitiranje radijskog programa Zrinsko Frankopanska 13 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda 23210 Biograd na moru i kolača Dugootočka 2 23272 Kali Morski ribolov Sv. Lovre 23 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Emanuela Vidovića 15 23000 Zadar Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. Vukovarska 3/1 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Ulica Zore Dalmatinske 2 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom 23000 Zadar opremom Slavka Batušića 5/a 23233 Privlaka (Dalmacija) Pripremni radovi na gradilištu Privlaka 10 23250 Pag Hoteli i sličan smještaj Ante Starčevića 1 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Ulica Željka Markovića 42 23000 Zadar Djelatnosti putničkih agencija Nova vrata 13 23210 Biograd na moru Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo Dr. Franje Tuđmana bb 21233 Vučipolje Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. Vučipolje 0 23234 Vir Skupljanje neopasnog otpada Put mula 16 23000 Zadar Organizacija izvedbe projekata za zgrade Klaićeva 9 23000 Zadar Nespecijalizirana trgovina na veliko Ulica Stjepana Radića 42a 23000 Zadar Nema podataka Hrvatskog Sabora 8 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim 23000 Zadar proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama Velebitska 33 23000 Zadar Oporaba posebno izdvojenih materijala Ulica Tomislava Ivčića 7/a 23000 Zadar Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Franje Tuđmana 56/a 23000 Zadar Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. Augusta Šenoe 36 23244 Starigrad Paklenica Hoteli i sličan smještaj Jose Dokoze 20 23000 Zadar Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje Velebitska 8a 23000 Zadar Organizacija izvedbe projekata za zgrade Zrinsko Frankopanska 38 23231 Petrčane Nespecijalizirana trgovina na veliko Petrčane bb 23000 Zadar Djelatnosti pakiranja Nikole Tesle 13


155

ŽUPANIJE

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 2008. 2008. % udjel u RH Indeks 2007=100

3.300

3,98

98,0

47.357

5,22

100,1

vrijednost imovine

33.602.290.828

3,36

109,5

ukupni prihod

28.024.434.165

4,10

110,1

dobit nakon oporezivanja

907.602.825

2,73

95,5

gubitak nakon oporezivanja

474.615.363

2,76

114,9

broj tvrtki br. zaposlenih

3.535

prosječna neto plaća Osijek

2.388.507.944

investicije Izvor: Fina

106,5 3,83

111,2

Obrada podataka: HGK

Đakovo

Udjel prvih 400 u ukupnim županijskim ostvarenjima

Valpovo

12,1%

u broju poduzetnika

88,0%

prema ukupnom prihodu

78,3%

prema dobiti nakon oporezivanja

75,7%

prema broju zaposlenih

Dubrovnik


156

ŽUPANIJE

rang UP rang RH 2008

naziv tvrtke

ukupni prihod

zapodobit razdoblja broj slenih

1

49 BELJE d.d. Darda

1.555.317.017

4.979.157 1.907

2

53 OSIJEK-KOTEKS d.d.

1.510.821.340

40.656.367 1.087

3

60 ŽITO d.o.o.

1.324.149.966

3.347.557

453

4

68 INA-OSIJEK PETROL d.d.

1.266.158.436

4.687.356

95

5

116 BELIŠĆE d.d.

735.983.747

6

129 NAŠICECEMENT d. d. Našice

651.086.494 113.401.550

7

130 Biljemerkant d.o.o.

645.206.604

8

160 Saponia d.d.

529.961.169

913.874

841

9

185 KANDIT PREMIJER d.o.o.

474.746.091

3.233.207

663

10

275 GRADNJA D.O.O. OSIJEK

311.084.245

5.482.546

648

11

277 LIMEX EMAJL d.o.o.

308.939.492

0

712

12

286 MD PROFIL d.o.o.

300.730.536

207.917

286

13

287 IPK TUČ d.o.o.

300.110.958

0

234

14

297 ĐAKOVŠTINA d.d.

289.038.290

1.184.238

554

15

303 HEP-PLIN d.o.o.

283.358.378

10.192.220

139

16

308 MEGGLE HRVATSKA d.o.o.

279.079.257

43.828

247

17

309 NOVI AGRAR d.o.o.

278.513.890

45.393.835

362

18

355 VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

238.016.567

310.804

816

19

394 FERTUS d.o.o.

217.534.144

11.051.263

6

20

437 NEXE BETON d.o.o.

198.122.009

6.462.519

122

21

452 NEXE GRUPA d.d. Našice

190.884.834

2.657.262

75

22

459 IPK KANDIT d.d.

188.334.617

2.170.728

521

23

485 PPK Valpovo d.d.

178.833.900

0

526

24

488 PLODOVI FRUCTUS d.o.o.

176.412.930

430.985

124

25

489 BENETTON CROATIA d.o.o.

176.390.728

13.767.307

220

26

492 Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o.

175.816.175

594.564

414

27

506 COLUMBUS d.o.o.

172.803.892

11.224.797

25

28

529 NOVOCOMMERCE d.o.o.

163.771.636

967.537

53

29

532 WERKOS d.o.o. - OSIJEK

163.306.277

16.579.892

174

30

538 KAROLINA d.o.o.

161.207.531

0

338

31

56