Populair jaarverslag 2020 Nederlands Openluchtmuseum

Page 1

POPULAIR JAARVERSLAG 2020


ONTDEK WAT WE GEDAAN HEBBEN IN 2020

In 2020 stond het thema Ontmoet mij centraal in het Nederlands Openluchtmuseum. Dat thema kreeg extra lading door de coronacrisis. Want elkaar ontmoeten was opeens niet meer vanzelfsprekend. En een bezoek aan ons museum al helemaal niet.


ONTMOET HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem toont de

Maar ons museum heeft ook een serieuze missie. We geven

geschiedenis van het dagelijks leven met authentieke gebouwen, voorwerpen, gewoonten, vaardigheden en ware

geschiedenis door aan volgende generaties. En maken het relevant voor vandaag én morgen. Zo dragen we bij aan

verhalen. Hier ervaar je als bezoekers het verleden met al je zintuigen. Zo wordt geschiedenis voor velen toegankelijk. Een

verbinding in de samenleving. Want door van en over elkaar te leren, krijg je meer begrip voor elkaar.

leuk dagje uit!


MÉÉR DAN EEN MUSEUM Bij het Nederlands Openluchtmuseum hoort sinds 2017 de

We zijn een netwerkorganisatie met een centrale rol in het

Canon van Nederland. Vijftig vensters met gebeurtenissen, personen en voorwerpen die Nederland maakten wat het is.

landelijke Canonnetwerk én een belangrijke rol in de regio. Bovendien organiseren we jaarlijks in oktober de Maand van de

Ook het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is deel van het museum. Dit ondersteunt erfgoedgemeenschappen in

Geschiedenis.

het Koninkrijk der Nederlanden bij het beschermen van hun immaterieel erfgoed.


WAT WE DEDEN IN 2020

businessmodel. Met bijvoorbeeld alternatieve, kleinschalige

Corona leidde tot maatregelen en sluiting. De opening in maart moesten we dus uitstellen. In juni 2020 ging het museum weer

events. Zo waren er in de zomer van 2020 de eerste avondopenstellingen, met onder andere foodtrucks, een

open. Pas toen konden bezoekers het jaarthema en de bijpassende tentoonstelling ervaren. Ook in het najaar en

kinderbioscoop en live muziek. Ook werd de zomeropenstelling verlengd, waardoor het museum t/m 1 november geopend was.

daarna in de winter moesten we jammer genoeg opnieuw sluiten. Helaas konden niet alle geplande activiteiten doorgaan.

De aanpassingen en nieuwe activiteiten bieden ook een kans om nieuwe doelgroepen te bereiken. En achter de schermen

Maar we reageren op deze crisis met flexibiliteit, creativiteit en ondernemerschap. Omdat de terugkeer naar het 'oude'

draaien we op volle toeren. We verhuisden onze collectie naar Collectie Centrum Nederland, het grootste, duurzame

normaal nog onzeker is, ontwikkelen we een nieuw

collectiedepot van Europa.


We werken sinds 1 juni volgens het museumprotocol voor veilig en verantwoord

VEILIG EN

museumbezoek. De RIVM-richtlijnen staan daarbij centraal. We ontvangen een beperkt aantal bezoekers per dag, die vooraf online een tijdslot reserveren. Ook voeren we waar nodig eenrichtingsverkeer in om anderhalve meter afstand te garanderen.

VERANTWOORD


JAARTHEMA ONTMOET MIJ Het jaarthema Ontmoet mij werkten we uit in de wisseltentoonstelling Heb je een vuurtje voor mij? in de nieuwe expositieruimte Wagenhal en in diverse ontmoetingsactiviteiten in het museum. De provincie Gelderland droeg financieel bij aan dit themajaar. Daardoor konden we de wisseltentoonstelling verrijken met voorwerpen en verhalen van nu, in samenwerking met groepen en individuen van buiten het museum. Dit maakte het programma meer divers en inclusief. Zo voegden jongeren uit de wijk Presikhaaf objecten en verhalen aan de tentoonstelling toe en namen zij deel aan de programmering.


HERIJKING CANON & CAMPAGNE #WAKEUP In juni presenteerde de minister van OCW de herijkte Canon van Nederland. Tien vensters werden vervangen, alle teksten werden herschreven en de websites www.entoen.nu en www.canonvannederland.nl gaan samen verder als www.canonvannederland.nl. Hierbij hoorde de tijdelijke tentoonstelling Canon anno 2020 – hoe doe je dat?!. Die ging over de keuzes en dilemma’s bij het maken va een herijkte Canon. En liet zien waarom de Canon van Nederland aan herijking toe was. Samen met het ministerie van OCW ontwikkelden we ook de campagne #WAKEUP, gericht op jongeren. Die helpt om het gebruik van de (herijkte) Canon in onderwijs en samenleving te stimuleren en te faciliteren.


opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed, 38 meer dan in 2019. In oktober 2019 startte de campagne #ditook?!, waarin werd ingezet op bewustmaking via immaterieel erfgoed.

ERFGOED.

2020 stond voor Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland onder andere in het teken van de resultaten van de Kennisagenda. Over het samenwerken aan het borgen van

182 vormen van immaterieel erfgoed waren eind 2020

immaterieel erfgoed, het ontwikkelen van integraal erfgoedbeleid, het omgaan met immaterieel erfgoed waar

bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Ook waren er 177 vormen van immaterieel erfgoed

discussie over is en het toeristisch vermarkten van immaterieel erfgoed.


ONTMOET ONS IN CIJFERS

9 RAPPORT CIJFER

333

7

VRIJWILLIGERS GEMIDDELD ACTIEF IN ONS MUSEUM

334

217.5

308.000

MEDEWERKERS HADDEN WE IN 2020

FTE

BEZOEKERS ONDANKS DE CORONACRISIS

8.5

ZEER GOED

8


DE NAAMSBEKENDHEID VAN HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM DE TOP-OF-MIND ALS EERSTE GENOEMD

STIJGING VAN DE SPONTANE NAAMSBEKENDHEID

GEHOLPEN NAAMSBEKENDHEID

2020

10%

22%

69%

2019

6%

16%

68%


Daarbij horen ook voorbereidingen voor de ontwikkeling van een milieu- en duurzaamheidsbeleid voor dezelfde periode. Daarnaast werkten we in 2020 volop door aan nieuwe elementen in ons museum, zoals een reminiscentiewoning. Mensen met dementie vinden daar straks prettig herkenbare spullen, geluiden, smaken en geuren. Onderduikhuis Warnsveld

Als museum kijken we niet alleen terug maar juist ook altijd vooruit. Daarom ontwikkelden we in 2020 een nieuw activiteiten- en beleidsplan voor 2021-2024.

opent in 2022. Deze woning diende tussen 1936 en 1945 als tijdelijk onderkomen voor joodse vluchtelingen uit Duitsland. Venezia te Utrecht was ooit de eerste Italiaanse ijssalon in Nederland. Wij reconstrueren deze. Je vindt er straks naast ijs ook levendige verhalen over migratie.


ONTMOETINGEN GAAN DOOR Met project #Visitprikko brengen we een unieke samenwerking

We onderschrijven de Code Culturele Diversiteit. We willen

met jongeren uit de wijk Presikhaaf in Arnhem. Ook ontwikkelen we De Ambachtenwerkplaats, waar bezoekers zelf aan de slag

er zijn voor alle Nederlanders, met een museum dat een afspiegeling is van de samenleving. De nieuwe ontmoetingen

gaan met historische en hedendaagse ambachtelijke technieken.

gaan dus door, óók na 2020!


LEUK JE ONTMOET TE HEBBEN. TOT ZIENS!Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.