Naturvetaren nr 1-2021

Page 26

FRÅGA EXPERTEN Naturvetarnas experter svarar på frågor från medlemmarna

Måste jag jobba hemma i pandemin? Jag är som flertalet andra på mitt jobb beordrad att arbeta hemifrån nu i pandemin. För mig är det förknippat med många nackdelar. Min fråga är om jag måste jobba hemifrån eller om jag kan kräva att få komma till arbetsplatsen?

Juristen svarar: Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och kan i hög grad ensidigt besluta om var och när arbetet ska utföras. Arbetstagare kan behöva acceptera vissa förändringar av arbetsplats, om den är på samma ort eller ligger nära. Normalt behövs en överenskommelse för att arbetsgivaren ska kunna kräva hemarbete, men inget är som vanligt när en pandemi härjar. Det kan finnas utrymme för en arbetsgivare att beordra hemarbete när myndigheter rekommenderar det. I ett osäkert läge är det bra att föra dialog om arbetsplats och arbetsmiljö med arbetsgivaren för att försöka komma överens.

Upplevelser om påtagliga arbetsmiljöproblem ska tas på allvar. En riskbedömning ska göras, arbetsgivaren ska hitta lösningar och ha en plan för hur arbetet ska bedrivas. Medarbetarens rätt till en god arbetsmiljö vägs mot arbetsgivarens ansvar att hindra smittspridning i samhället.

26

N AT U RV E TA R E N

1 / 2021

”En riskbedömning ska göras, arbetsgivaren ska hitta lösningar för hur arbetet ska bedrivas.”

Om medarbetarna inte kan jobba hemifrån ska arbetsgivaren bedöma hur arbetsmiljön säkerställs och arbetet kan utföras på ett smittsäkert sätt. Det kan handla om att begränsa antalet medarbetare som får vistas på arbetsplatsen och att resan till och från arbetet är smittsäker.

Säger arbetsgivaren nej till att jobba på arbetsplatsen bör du kontakta facket eller skyddsombudet på arbetsplatsen, alternativt Naturvetarnas rådgivning. För arbetsgivaren behöver du klargöra att du står till förfogande för arbete trots att du av arbetsmiljöskäl inte kan göra det hemifrån. Om ni inte är överens bör arbetsgivaren kalla till möte eller förhandling med dig och facket för att försöka lösa problemet och säkerställa en god arbetsmiljö.

Sofia Söderberg, förbundsjurist


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.