Page 14

3 snabba…

5

Hur går det med tvåltillverkningen?

miljoner kronor…

sd

ju r .

satsar forskningsrådet Formas på elva projekt för att kommunicera forskning kring hållbar utveckling. Till exempel handlar det om skogens roll i framtidens städer, djurfria metoder för att testa kemikalier, hur jordbruket historiskt har påverkat landskapet och möjliga användningsområden för alger och tång. AN

ök

Malin Lindmark, geoekolog som gör handgjord ekotvål hemma i byn

rs

Ratan norr om Umeå under namnet Malin i Ratan.

är

r

e

1. Hur kom det sig att du började tillverka tvål? – Jag har alltid gillat hantverk och att skapa något. När jag för sjutton år sen blev introducerad i det gamla hantverket att göra tvål fick jag möjlighet att kombinera skapandet med mitt intresse för kemi. Det började som en hobby och har genom egenanställning utvecklats så att jag nu har kunder över hela Sverige. 2. På vilket sätt har du nytta av din naturvetenskapliga bakgrund? – Jag har bra labbvana, kunskaper om god tillverkningssed, förståelse för kemin bakom tvålprocessen och kunskaper vid val av ingredienser så att jag får en slutprodukt som är bra för hud, hår och miljö. Även alla myndighetskontakter, tester och dokument som hör

till vid tillverkning av kosmetiska produkter har jag lättare att förstå med min utbildning i bagaget. 3. Hur ser framtidsplanen ut? – Jag skulle vilja öka produktionen av vår handgjorda ekotvål, ta fram nya kompletterande produkter eller kanske kurser och föreläsningar. Jag vill att fler ska förstå och få kunskap om den fasta tvålens förträfflighet. Den kan ersätta duschcreme, schampo, raklödder och lotion i badrumsskåpet, och spara in många onödiga förpackningar i badrummet. Just nu är jag med i en tävling där vinsten är mentorskap och pengar för att starta ett aktiebolag. Arrangörerna vill få fler företag i Västerbotten. Jag ser fördelar med att utveckla företag på landsbygden och vill gärna fortsätta att verka i min hembygd. AN

s For

kni

n

ö gf

rf

Nya världsmästare i virkesförsörjning I den internationella tävlingen Wood Supply Game kammade jägmästarstudenter från SLU hem både första och andra platsen. I tävlingen simulerar man hela processen från skog till slutkund för att

skapa den mest effektiva virkesförsörjningen. SLU-studenterna slog både de andra lagen och de robotar som spelade spelet. AN

Bra för miljön. Studenterna ser till att virket snabbt kommer från skog till användare.

14

N A T U R V E TA R E

N R3 2017

Naturvetare 3 2017  
Naturvetare 3 2017  
Advertisement