Nacor Consulting

Page 1

CO N SULT I NG N A CO R ISSN 2620-1585

DECEMBAR 2018 Broj 01

ORGANIZACIJA RADA JAVNOG SEKTORA BRŽI PUT DO EVROPSKE UNIJE I INOSTRANIH INVESTICIJA UZ ISO 9001

60

GODINA UDRUŽENOG ISKUSTVA

PRIVATNO OBEZBEĐENJE

AD E K VAT N O U P R AVL JA N JE K AO Z A KO N S K A O B AV E Z A I I M P E R ATI V BE ZB E D N O S T I

MILORAD VUČKOVIĆ KLIJENT PRE SVEGA

ENERGETSKA

EFIKASNOST ISO 50001

ŠTA DONOSI NOVA VERZIJA ISO 9001

STANDARDI SVAKODNEVNICA U SENCI MISTERIJE


Intervju - Milorad Vučković

SADRŽAJ 

54

Klijent pre svega

14

EKSKLUZIVNO

Oni vas sertifikuju CESNA Intervju sa direktorom sertifikacionog tela CESNA

38

Intervju - advokat Boško Urošević "Lizing radnika" - čekajući Zakon

36

Inovacije u kompaniji Google Unapređenje energetske efikasnosti uz ISO 50001

24

10

Primena ISO 9001 u Opštinskoj upravi Ruma

Privatno obezbeđenje

Sistem menadžmenta kvalitetom u praksi

Adekvatno upravljanje kao zakonska obaveza i imperativ bezbednosti

12

S TA N D A R D I U P R A K S I Sanjaj velike snove

30

Da li smo bezbedni u "pametnom" okruženju?

Tri inovatora koji standardima menjaju svet

56

Kraj "Mice Ubice" Iza šaltera osmeh i "Dobar dan!"

Umrežavanje uređaja

22

Standardi kao preduslov za uspešno poslovanje Standardi u različitim delatnostima

2

57 Rečnik standardizacije

52 Priče uspešnih Smart Tax solutions


42

48 Organizacija rada javnog sektora Brži put do Evropske unije i inostranih investicija uz pomoć ISO 9001

U FOKUSU

ISO 9001:2015 Šta je ISO 9001 i šta donosi nova verzija sistema menadžmenta kvalitetom iz 2015 godine

6

Razotkrivanje Standardi - Svakodnevnica u senci misterije

50

Bezbednost i zdravlje zaposlenih pod novim brojem? U susret novom standardu ISO 45001

8

Vaša snaga su ljudi Obučavanje kao put do povećanja efektivnosti i efikasnosti

41 58 

46

Aqualab - više od laboratorijske medicine

Energetska efikasnost ISO 50001

HRANA

GFSI Jedna šema za sve standarde bezebednosti hrane

18 3

Da li znate šta jedete?


CONSULTING

NACOR

Reč urednika

MAGAZIN

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA I CEO Milorad Vučković

ODGOVORNI UREDNIK Iva Vučković

POMOĆNIK UREDNIKA Dina Raković

FOTOGRAFIJA Bojan Petrović www.dizajnfotopetrovic.rs

LEK TURA Tijana Popović Slobodan Babić SARADNICI BROJA Milorad Vučković, Dragan Bosankić, Ana Marković, Boško Urošević, Petar Rodić, Tijana Popović

IVA VUČKOVIĆ

ODGOVORNI UREDNIK

ŠTAMPA Grafolik doo Beograd

Vojvode Stepe 375 11221 Beograd, Srbija Telefon: +381.11.2463.855, 3970.567, 2492.752

E-mail: stamparija@ grafolik.rs IZDAVAČ Nacionalni centar za održivi razvoj - NACOR Jelene Varjaški 10 26300 Vršac Dimitrija Tucovića 146 11000 Beograd

Konsalting i standardizacija u službi napretka

Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim

poslovanja, da čujete priče uspešnih o tome

prvo izdanje časopisa Nacor Consulting. Od ideje

na koji način su im konsalting i standardizacija

o njegovom nastanku do izdanja prošlo je dosta

pomogli u ostvarenju ciljeva i još mnogo toga.

vremena i više desetina različitih publikacija koje

Nadam se da će svaki naredni broj pružati

će od danas činiti celinu pod jednim imenom.

ponešto zanimljivo svim svojim čitaocima –

Moja očekivanja su da će ovaj časopis dati

privrednicima, profesionalcima u oblasti kon-

Telefon: +381 11 38 36 066 +381 66 96 999 99

akademski doprinos i biti mesto za izražavanje

saltinga i svim drugim zainteresovanim licima.

web: www.nacor.rs e-mail: info@ nacor.rs

nedovoljno poznatoj, oblasti rada – konsaltingu

Biće uzbudljivo gledati kako konsalting i

u domenu organizacije poslovanja.

standardizacija pružaju odgovor na mnoge pri-

Kako se delovanje konsultanata svodi na pomoć i

like i izazove sa kojima će se naše tržište susretati

brigu o klijentu, tako se nadam da će ovaj

u narednoj dekadi.

časopis imati bitnu ulogu u promovisanju

Nema sumnje da će putovanje biti zanimljivo

značaja eksternog savetovanja kao sredstva za

i nadam se da ćete u našem časopisu pronaći

očuvanje i napredak naših privrednika i dugih

odgovarajućeg saputnika.

MESTO I PERIODIČNOST IZDAVANJA Beograd, izdaje se kao godišnjak

stavova i predstavljanje novina u našoj širokoj, ali

poslovnih subjekata. Nacor Consulting će vam omogućiti da sagleS VA P R AVA Z A D R Ž A N A

date konsalting iz drugog ugla, da uvidite širinu i ozbiljnost našeg delovanja, da se upoznate sa

copyright @2018

novim načinima za unapređenje sopstvenog

4

Iva Vuckovicć


Naš prvi tim

"Ako želiš da hodaš brzo, koračaj sam – ako želiš da stigneš daleko, koračaj s nekim"

Milorad Vučković

Iva Vučković

Ekonomista, sa više od 20 godina iskustva u upravljanju poslovanjem i organizaciji rada, pre skoro deceniju, Milorad Vučković je preuzeo vođenje NACOR-a.

Više od 10 godina aktivno učestvuje u standardizaciji privatnog i javnog sektora u regionu. Sa preko 200 uspešno završenih projekata u domenu implementacije i oko 100 sertifikovanih organizacija u funkciji proveravača za međunarodna sertifikaciona tela, bavi se kosultantskim aktivnostima u svim granama privrede, u domenu organizacije poslovanja. Po struci master menadžmenta kvalietom.

CEO NACOR

Njegova posvećenost napretku, liderstvo i odnos prema zaposlenima su inspirativni i motivišući za sve zaposlene i saradnike NACOR-a što se ogleda kroz uspeh i konstantan rast NACOR-a.

Osnivač NACOR

5

Dina Raković Stručni konsultant

Kao master politikolog za diplomatiju i bezbednost i bivši asistent na istoimenom fakultetu primenjuje svoje znanje u implementaciji specifičnih standarda za bezbednost ljudi i informacija. Pored toga, sprovodi konsultantske aktivnosti za primenu svih standarda ISO organizacije, kao i provere u funkciji licenciranog proverača za nekoliko sertifikacionih tela.


U FOKUSU

STANDARDI Svakodnevnica u senci misterije Standardizacija nije ništa više od „odabira“ aktivnosti i čina pojednostavljenja fenomena koji bi inače bio složeniji ukoliko je prepušten sam sebi.

Standardizacija se javlja i u drevnom Egiptu

"Standardizacija nije ništa novo. To je aktivnost koja je stara koliko i priroda“. Na taj način je započinjao radni materijal Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) kreiran 1972. godine i namenjen za osoblje ISO organizacije. Zaista, standardizacija je prirodna aktivnost koja je stara koliko i ljudska istorija. U svojoj teoriji evolucije, Darvin je opisao ciklus biološke evolucije kao rezultat dve kontradiktorne snage: nasumična mutacija koje je doprinela diverzifikaciji životnih vrsta i prirodna selekcija samo onih kojima je mutacija donela najbolje prilagođavanje njihovom okruženju i kojima je tako omogućila opstanak. Dakle, standardizacija nije ništa više od „odabira“ aktivnosti i čina pojednostavljenja fenomena koji bi inače bio složeniji ukoliko je prepušten sam sebi. Postoje brojni primeri prirodne standardizacije u ljudskoj istoriji: jezik,

6

pisanje, mnogi oblici alata i priključaka, kao i ceremonije i drugi društveni rituali. Ovi aspekti života su bili standardizovani i postepeno se širili sa osobe na osobu preko širokih geografskih područja. Jezik je istaknut primer, ilustruje kako prednosti, tako i ograničenja standardizacije. Iako su jezici dostigli veoma sofisticirani nivo standardizacije unutar određenih, dobro definisanih, područja, nekoliko stotina jezika danas se i danas koristi u svetu. Kako je ljudsko društvo postajalo sve sofisticiranije, ljudi su počeli da koriste standardizaciju kako bi namerno izgradili temelje svojih društava i kultura - sistemi brojanja, težina, mere (jedinica dužine, volumen i masa), valuta i drugo. Jedan od boljih primera standardizacije može se naći u drevnom Egiptu. Podignuta oko 2500. godine pre nove ere, najveća egipatska piramida bila je


Pored pojednostavljenja, kao osnovne funkcije standardizacije, ne treba da zanemarimo sledeće aspekte: Obezbeđivanje interoperabilnosti Prilikom sastavljanja različitih delova ili, na primer, povezivanja softverskih sistema neuspele konekcije su izuzetno neugodne i neekonomične. Činjenica da smo u mogućnosti da pričvrstimo šraf maticom, lako zamenimo sijalicu u svakom lusteru ili povežemo kompjutere putem interneta je produkt standardizacije i interoperabilnost. Interoperabilnost se odnosi na funkcionalnu međusobnu povezanost. Kompatibilnost Postojanje mogućnosti da upotrebimo više proizvoda, procesa i usluga zajedno u datim uslovima, pri čemu svaki zadovoljava svoje zahteve, je ostvarenje kompatibilnosti. Na primer, ovo se odnosi na odnos mobilnih telefona sa pejsmejkerima u polju elektromagnetne kompatibilnosti. Osiguranje kvaliteta i bezbednosti Mnogi ljudi navode osiguranje kvaliteta i obezbeđivanje sigurnosti kao dve koristi standardizacije. Međutim, one se ne ostvaruju isključivo direktnim koristima standardizacije. Standardizacija po sebi ne podstiče visok kvalitet ili visok nivo sigurnosti. Na primer, da bi se očuvali oskudni resursi tokom Drugog svetskog rata, Japan je postavio standarde opreme na vrlo nizak nivo, pa je oprema jedva zadovoljila minimalnu potrebnu funkcionalnost. Ovo je primer namernog standardizovanja lošijeg kvaliteta. Ključna Postoje brojni lekcija ovde je da vrednost standardizacije leži u njenoj sposobnosti da omogući bezbednost i primeri prirodne kvalitet, ne nužno da ih obezbedi.

standardizacije:

Standardizacija daje mogućnost adekvatnog odstupanja kako bi bio omogućen tehnički rast i ona ne ograničava tehničke inovacije. visoka 147 metara, sa bočnim stranama koje su na dnu bile 230 metara. Oko tri miliona kamenih blokova navodno je korišćeno u njenoj izgradnji. Za drevne Egipćane se verovalo da im je bilo potrebno korišćenje barem dva segmenta (koncepta) standardizacije kako bi se izgradila takva masivna struktura. Prvi koncept je kreiranje i korišćenje standardne jedinice merenja, a drugi je bila ideja o prvom planiranju radnih procedura i naknadno obavljanje posla poštujući i sledeći plan rada. Ovaj koncept je bio preteča naših modernih radnih standarda. Na primer, dogovorene jedinice dužine i težine bile su korišćene za rezanje kamenih blokova prema datim dimenzijama. Jedinica dužine u to vreme bila je lakat, koji se zasnivao na dužini podlaktice čoveka. Već na samom početku civilizacije, era standardizacije koja podrazumeva upotrebu jedinstvenih jedinica i radnih operacija, bila je previdiva. Kako je tehnologija napredovala i standardizacija proširena u smislu obima - mnoštvo standarda čiji je karakter sličan tehničkim specifikacijama pojavilo se kao način da masovna proizvodnja bude ekonomski održiva. Ovaj

odnosno standardrizacija kategorija proizvoda (procesa ili usluga) uz ispunjavanje potreba velike većine korisnika. Na primer, standardizacija veličine baterija od AAA do D omogućava potrošačima lak odabir tačne veličine baterije i omogućava proizvođačima da uštede na troškovima sirovina i troškovima proizvodnje. Tipičan automobil koristi oko 4.000 - 5.000 delova. Uprkos ovom broju, pravila regulišu oblik i performanse svakog zavrtnja, vijka, matice, opruge i drugih mehaničkih komponenata. Takođe, postoje standardi za materijale koji se koriste, pa su tako autotable, plastika i guma istog sastava za sve marke i modele automobila. Delovi koji su standardizovani pravilima ili propisima mogu se masovno proizvesti vrlo jeftino, što omogućava masovnu proizvodnju automobila i popravke širom sveta, bez obzira na poreklo automobila. Ipak, ono što se ne sme zanemariti, jeste da standardizacija daje mogućnost adekvatnog odstupanja kako bi bio omogućen tehnički rast i ona ne ograničava tehničke inovacije.

oblik standardizacije eksplodirao je tokom industrijske revolucije i nakon nje, postajući tehnički temelj industrije.

Standardizacija danaS Kada govorimo o standardizacije danas, ona se uglavnom odnosi na aktivnosti koje je čovek kreirao. Kao što je tehnologija napredovala i standardizacija je proširena u pogledu obima, tj. mnoštva standarda čija je suština bila postizanje univerzalno prihvatljivog kvaliteta. Reč "standard" pokriva širok spektar. Ova reč se koristi u različitim aspektima industrije, društva i života. Dok standardi obrađeni u ovom časopisu uglavnom spadaju u kategoriju "dokumentovanih standarda", standardi su se proširili širom različitih oblasti kao što su: društvo, poljoprivreda, dobra poslovna praksa, pružanje usluga i drugo. Kao što je već navedeno – standardizacija je pojednostavljenje. Pojednostavljenje dovodi do smanjenja troškova i povećanja efikasnosti i kvaliteta. U pogledu proizvodnje, ukoliko bi se proizvodima ostavilo da se razvijaju na nekontrolisan način, njihova složenost i raznolikost bi izmakla kontroli. Zbog toga je ključna optimizacija,

7

Jezik i pismo Jezik je istaknut primer, ilustruje kako prednosti, tako i ograničenja standardizacije.

Brojevi Sistemi brojeva su najistaknutniji primer uspešnosti i koristi standardizacije

Simboli Standardizacija određenih pojmova simbolima omogućava lakše razumevanje i upotrebu različitih sadržaja


PRE NEGO ŠTO POMISLITE NA ZAPOŠLJAVANJE ILI SMENU LJUDI, RAZMISLITE DA LI STE DOVOLJNO ULOŽILI U POSTOJEĆI KADAR I DA LI KORISTITE SVE NJIHOVE KAPACITETE. VAŠ OSNOVNI RESURS SU VAŠI LJUDI - ULAŽITE U NJIH!

U

Obuka u Privrednoj komori Beograda na temu tranzicije sa ISO 9001:2008 na novu verziju

"Transition training" u Crowne Plaza Beograd za evropske predstavnike logističkog preduzeća K+N

koliko imate mogućnost izbora između dva pilota od kojih je jedan obučen a drugi ne, koga biste izabrali?

Većina menadžera ne želi nekvalifikovane zaposlene i ne zapošljava ih. Međutim, vremenom usled razvoja novih tehnologija i promena u poslovnom okruženju, kvalifikovani postaju nekvalifikovani. To se dešava pre svega zbog neprepoznavanja važnosti obuke zaposlenih. Dva najveća sredstva koja su neophodna za obuke i usavršavanje zaposlenih jesu vreme i novac pa tako vrlo često nailazimo na „prezauzeti smo da naučimo nešto novo“ ili „nemamo dovoljno novca da platimo treninge." Zaposleni u obuci troše vreme i novac. Često su potrebna eksterna lica da održavaju obuku. To znači da neće samo biti izgubljeno dragoceno vreme, već će biti dodatnih troškova. Loša iskustva iz prošlosti su takođe jedan od glavnih razloga zanemarivanja obuka. Prethodne obuke, plaćene po viskoj ceni, često su bile beskorisne, teme su bile nezanimljive, pružala su se samo suvoparna teoretska znanja, pa preduzeća jednostavno ne žele više da rizikuju. Međutim, neobučavanje zaposlenih donosi još veći trošak. U daljem tekstu su činjenice kojima se ističe važnost usavršavanja i obuka. 1. Neobučeni zaposleni su nesrećni zaposleni koji se osećaju nestručnim; nezadovoljni sopstvenim radom, često prave greške u poslu što utiče i na druge i neretko dolazi do izgubljenog vremena i novca. 2. Neobučeni radnici su neproduktivni; kvalitet njihovog rada je vrlo često manji od očekivanog. 3. Neobučeni radnici su neefikasni; više vremena (a samim tim i novca) i napora se troši kada zaposleni nisu u potpunosti ili propisno obučeni da obavljaju svoje zadatke ili da ispune svoje odgovornosti. 4. Izgubljeno vreme / novac zbog grešaka; kada neobučeni radnik napravi grešku, vreme i materijali koji se koriste su izgubljeni. Tada se posao mora ponoviti. Ili još gore, neadekvatni proizvod/usluga je isporučena klijentu.

8

VAŠA SNAGA SU LJUDI

U FOKUSU


usavršavanja. Ovi troškovi često nisu vidljivi u početku i većina ih ignoriše. Kada je u pitanje standardizacija, navedeni trošak je itekako vidljiv. Standardi koje kompanije primenjuju su menjaju iz godine u godinu, u skladu sa promenama na tržištu, pa tako stalno imamo nove verzije standarda i potrebno je svoje poslovanje prilagoditi njima. Promene koje donose nove verzije standarda ne moraju uvek biti velike, ali su svakako bitne I usaglašavanje poslovanja je obavezno ukoliko želite da zadržite sertifikate. Ukoliko biste svaki put angažovali konsultanta, troškovi bi bili ogromni. Stoga, daleko je isplativije I korisnije da zaposlenima omogućite obuku kako bi razumeli promene i bili u mogućnosti da samostalno sprovedu tranziciju. Pored promena u zahtevima standarda, oni zahtevaju i sprovođenje internih provera kako biste sami uvideli potencijalne ili stvarne greške (neusaglašenosti) i bili u mogućnosti da ih u što kraćem roku otklonite. Ovaj vid interne provere takođe zahteva određena znanja zaposlenih ili angažovanje treće strane za sprovođenje. Svaka konsultantka kuća pruža uslugu sproveđanja provere, al i uslugu obuke za interne proveravače. Nacionalni centar za održivi razvoj NACOR je svestan potreba za ulaganjem u zaposlene, pa tokom godine pruža različite obuke u svom Centru za edukaciju. Ulaganjem u znanje i veštine zaposlenih, smanjuju se troškovi, stvara se bolje radno okruženje, zaposleni dolaze do novih ideja i iskustava što pozitivno utiče na čitavu kompaniju. U cilju uspešnog upravljanja i poslovanja neophodno je da komapnije uvide značaj unapređenja veština svojih zaposlenih jer njihovo znanje postaje osnovni faktor razvoja.

Privredna komora Beograda NACOR trening

NACOR team - K+N obuka 5. Više grešaka = više troškova; neobučeni radnici ne samo da prave više grešaka nego im je potrebno znatno više vremena da ih isprave. Dodatno preispitivanje rada zahteva dodatne resurse. 5.I na kraju, najgori scenario – gubljenje klijenata. Do ovoga dolazi zbog prethodno navedenih grešaka i neefikasnosti. Dolazimo do zaključka da obuke zaista troše vreme i novac ali sa znatno većim troškovima se suočavamo onda kada uvidimo posledice lošeg obučavanja i zanemarivanja obuka i

Trening - Edukativni centarNACOR

9


STA NDA R D I U P R AK S I

Privatno obezbeđenje Adekvatno upravljanje kao zakonska obaveza i imperativ bezbednosti

K

ao jedna od vodećih u Srbiji, industrija privatnih službi bezbednosti, uprkos brzom porastu, suočava se sa nizom izazova. Vrlo često, kao ključni problem se ističe nedostatak radne snage i česte promene zaposlenih. Privatne službe obezbeđenja zahtevaju značajan broj zaposlenih, ali većina ne dobija veće zarade od minimalnih što otežava zapošljavanje i zadržavanje u preduzeću.

Nebojša Filipović

Agencija za obezbeđenje MONZA

Primenom navedenih standarda u poslovanju agencija za obezbeđenje MONZA iz Kikinde, postigla je zavidan nivo i kvalitet usluga koje pruža, posebno u domenu obezbeđenja pravnih i fizičkih lica, kao i javnih skupova. Standardizacija je obezbedila doslednost u radu, kao i usklađivanje sa svim zakonskim zahtevima i olakšala obučavanje i pripremu za rad zaposlenih. Danas, nakon nekoliko godina od usklađivanja sa relevantnim standardima, MONZA beleži znatan napredak koji se ogleda u broju klijenta.

N

asuprot tome, privatne službe obezbeđenja u velikoj meri zavise od kvalifikovane radne snage, pa je vrlo važno istaći značaj obuka i standardizacije rada. Iako u početku vodi ka povećanju troškova, standardizacija može ujedno biti odgovor na sve aktuelne probleme sa kojima se ova industrija danas suočava jer olakšava zamenu kadra i njihovo obučavanje, a ujedno omogućava

kvalitetniji rad. Sećom, u našoj zemlji se sve veća pažnja posvećuje privatnom obezbeđenju i fizičkoj i tehničkoj zaštiti lica, imovine, poslovanja, obezbeđenju vrednosti (novac, vrednosni papiri, plemeniti metali, drago kamenje, pokretna umetnička dobra i sl.), kao i detektivskim uslugama. Upravo zahtevima za ove delatnosti bavi se nacionalni standard SRPS A.L2.002. Standard sadrži osnovne zahteve koje mora da ispuni organizacija koja je pružalac tih usluga i njegova primena je zakonom obavezujuća. Pored ovog standarda, ISO organizacija je objavila još nekolicinu standarda koji nisu obavezujući, ali doprinose boljoj ogranizaciji rada i kvalitetnijoj usluzi.

Osnovni standardi koji se primenjuju u oblasti privatnog obezbeđenja

IS O 9001 M ENA D ŽM ENT K VA I T E TO M

ISO 14001 Z A ŠT I TA Ž I V OT N E SR E D I N E

ISO 45001 B E Z B E D N O ST Z A P O S L ENIH

ISO 9001:2015 je međunarodni standard za implementaciju Sistema menadžmenta kvalitetom. To je jedini standard koji je sveobuhvatno primenjiv na sve organizacije proizvode i usluge, te se koristi za organizacijuposlovanje i usmeren je na dostizanje viskog nivoa zadovoljstva klijenata.

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine je sistem za upravljanje uticajima organizacije na životnu sredinu, a rezultat je prenaglašene potrebe tržišta za očuvanjem iste. Implementacijom se utvrđuje koji od radnih procesa zagađuju životnu sredinu, određuju se realni ciljevi i uvode se neophodne mere.

Ciljevi standarda su: da podrži zaštitu zdravlja i bezbednost na radu; da omogući prevenciju incidenata; da doprinese smanjenju broja povreda na radu; da minimizira narušavanje bezbednosti i zdravlja radnika; te samim tim da poboljša radne uslove. Primenljiv je na sve oblasti i delatnosti.

10


ISO 31000 UPR AVL J AN J E R IZIKO M Standard ISO 31000 pruža generičke smernice za upravljanje rizicima u celoj organizaciji. Prema standardu ISO 31000 proces upravljanja rizikom obuhvata: Identifikaciju rizika, analizu rizika, ocenu (vrednovanje) rizika, postupanje sa rizicima (tretiranje rizika) i monitoring i preispitivanje. Implementacijom procesa upravljanja rizicima organizacija može imati višestruke koristi: povećanje verovatnoće ostvarivanja postavljenih poslovnih ciljeva; podstica nje proaktivnog delovanja menadžmenta; povećanje svesti i shvatanja potrebe identifikacije i tretiranja rizika u organizaciji; unapređenje sposobnosti identifikovanja šansi i pretnji; usklađivanje sa relevantnim zakonskim normama; unapređenje upravljanja, izveštavanja, poverenja zainteresovanih strana; utvrđivanje pouzdane osnove za donošenje odluka i planiranja, snižavanje gubitaka, efikasnije korišćenje resursa, unapređenje otpornosti organizacije prema problemima i dr.

ISO 22320 VA N R E D N E S I T UAC I J E ISO 22320 utvrđuje minimalne zahteve za efektivni odgovor na incident i obezbeđuje osnove za rukovođenje, operativne informacije, koordinaciju i kooperaciju unutar organizacije nadležne za odgovor na incident. ISO 22320 uključuje organizacione strukture i procedure za rukovođenje, podršku odlučivanju, sledljivost, menadžment informacijama i interoperativnost. On uspostavlja zahteve za operativne informacije za odgovor na incident koji utvrđuju procese, sisteme rada, prikupljanje informacija i menadžment radi stvaranja pravovremene, relevantne i precizne informacije. Standard podržava proces rukovođenja i koordinacije i kooperacije, unutar organizacije i eksterno i specificira zahteve za koordinaciju i kooperaciju između organizacija. Ovaj standard je primenljiv na bilo koju organizaciju (privatnu, javnu, vladinu ili neprofitnu) uključenu u pripremu ili odgovor na incidente na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou.

11

I SO 2 7 0 0 1 B E Z B E D N O S T PO DATA K A ISO 27001 je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija. Standard se može primeniti na razliite oblasti, a služi za definisanje procesa u organizaciji koji su povezani sa upravljanjem bezbednošću informacija kao sto su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora, sigurnost osoblja, sigurnost materijalnih dobara i životne sredine, operativno upravljanje i komunikacija, kontrola pristupa, razvoj i održavanje raznih sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanja. Implementacija sistema zaštite i bezbednosti informacija pruža uverenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno. Dokaz uspešne primene ovog standarda, kao i svih drugih, jeste sertifikat o usaglašenosti izdat od strane međunarodnog sertifikacionog tela.


STA NDA R DI U PR AKSI

SANJAJ VELIKE SNOVE TRI INOVATORA STANDARDIMA MENJAJU SVET

Oni lete preko okeana bez goriva, daju običnim ljudima super snagu robota i uzgajaju useve u pustinjama ... Tri inspirativna inovatora pričaju svoju priču o tome kako su im međunarodni standardi pomogli da dosegnu nove visine u njihovim istraživanjima koja bi mogla da izmene svet kakav mi danas poznajemo. Solarni impuls – Andre Borchberg, pilot i jedan od osnivača

Kada su braća Rajt izgradili prvi avion, nisu ni sanjali da ćemo jednog dana koristiti njihov pronalazak za letenje preko okeana. Danas, Solarni impuls je završio svoj prvi put oko sveta solarnim avionom bez goriva ili zagađujućih emisija, koristeći samo energiju Sunca. Ali, kako nam Andre Borschberg kaže, tehnologija koja se koristi nije revolucionarna; revolucionaran je način na koji je sve sjedinjeno. Ipak, posmatrajući tehničke i tehnološke pronalaske kroz bližu i dalju istoriju, teško da možemo reći kako su bilo koji od njih implementirani u praksu zalaganjem samo jedne osobe. ISO standardi su odigrali važnu ulogu u ovim događajima tako što su omogućili inženjerima iz različitih sredina da rade zajedno, razumeju jedni druge kroz različite industrije, usklade delove i tehnologije. Danas su upravo standardi ti koji koji nam pomažu da ovu vrstu nemogućeg sna pretvorimo u stvarnost. Borchberg smatra da bez standarda sam progres u razvoju i ostvarenju vizija ne bi bio dovoljno brz i efikasan.

12


i komercijalizaciji iste. Zadatak standarda u ovoj oblasti jeste da se omogući primenjljivost ove tehnologije u praksi, kao i optimalan kvalitet opreme po niskoj ceni. Barak zaljučuje da i zemlje u razvoju zaslužuju najbolje, a najbolje se postiže samo ako se prate standardi.

Cyberdyne – Prof. Sankai, osnivač i izvršni direktor

Nadgradnja za prethodne uspehe Svaka inovacija kroz istoriju predstavlja proizvod izvanrednih ljudskih dostignuća, od koji dosta toga možemo naći danas u ISO standardima. Upravo oni nude mnoga praktična rešenja za izazove sa kojima se danas industrija generalno suočava. Stvaranjem dobre polazne osnove, zajedničkog jezika i osnove poverenja, ISO standardi utiču na nas kako bismo se fokusirali na najbolje – pomeranje granica i ostvarenje vizija i ciljeva koji su nam se do pre pojave ISO standarda činili teško ostvarivi.

Nova generacija nosivih robota predstavlja inovaciju u svetu pomagala za ljude koji su usled bilo koje vrste invaliditeta osuđeni na kretanje isključivo pomoću invalidskih kolica. Upravo ovi roboti daju mogućnost invalidima da ponovo hodaju. Sa druge strane, drugi benefit ovog pronalaska leži u činjenici da nosivi roboti mogu dati super snagu ljudima koji nemaju nikakvu vrstu invaliditeta smanjenjem opterećenja na leđima tako da mogu da dižu mnogo veći teret nego što su inače u stanju, bez povređivanja. Uređaj kiborg tipa ujedinjuje ljude i robote u ono što je nazvano "prvi kiborg". Kao i većina inovatora, profesor Sankai je imao velike izazove u razvoju ove tehnologije, a jedan od najvećih izazova je bila činjenica da nije lako zadobiti poverenje potencijalnih korisnika, kao ni dokazati da je njegov proizvod proveren i bezbedan za upotrebu. Usvajanje novog standarda u oblasti robotike, sa fokusom na robote za ličnu upotrebu, pokazalo se kao ključ uspeha za inovatore u ovoj oblasti. Profesor Sankai je nemali broj puta istakao da su ISO standardi veoma važan faktor u promociji novih projekata, kako u ovoj, tako i u drugim oblastima razvoja tehnike i tehnologije.

Netafim – Nati Barak, Direktor za održivi razvoj Bezbednost hrane, nestašica vode i nedovoljno obradivog zemljišta su samo neki od ključnih problema sa kojima se danas suočava svet u razvoju. Nati Barak govori o borbi za gajenje useva u pustinjama jer se i danas, uprkos razvoju tehnologije, nije došlo do mogućnosti navodnjavanja vodom oskudnih područja – sistemom “kap po kap”. Upravo ova inovacija može da donese veliku mogućnost zemljama trećeg sveta, koja se ogleda u razvoju njihove poljoprivrede

13


MILORAD VUČKOVIĆ, STRATEŠKI MENADŽER NACIONALNOG CENTRA ZA ODŽIVI RAZVOJ – NACOR, OBJAŠNJAVA KAKO KREIRANJE PROIZVODA I USLUGA USMERENIH NA KUPCA ISTIČE KOMPANIJU NA INAČE PREZASIĆENOM TRŽIŠTU.

INTERVJU MILORAD VUČKOVIĆ 14


Nacionalni centar za odživi razvoj – NACOR je jedna od vodećih konsultantskih kuća u Srbiji koja se fokusira na standardizaciju i organizacioni konsalting. Milorad Vučković je na čelu NACOR-a, kao glavni strateg, već skoro deceniju i za to vreme NACOR svake godine beleži rast profita i broja klijenata. Vučković kaže da je ključ za održivost fokusiranje na nešto više od same usluge. Konsalting je visoko konkurentna privredna grana, pa je za uspeh NACOR-a najviše značilo postavljanje zadovoljstva kupaca kao prioritet. “Kada izađemo na tržište, detaljno sagledamo klijentove potrebe i nedostatke i obećamo realna poboljšanja, a nas klijenti ocenjuju upravo na osnovu toga na koji način i u kojoj meri ispunjavamo data obećanja”, kaže on. Na pitanje kako je moguće standard prilagoditi potrebama klijenata, Vučković odgovara da je to zapravo suština posla. “Standardizacija ne znači kopiranje rešenja sa organizacije na organizaciju, već prilagođavanje zahteva standarda i najboljih praksi svakoj organizaciji. Ključ standardizacije koju vodi NACOR je standardizacija po meri organizacije - kako ne postoje dve iste firme, tako ne postoje dva ista sistema koja se primenjuju.“ Na samo pominjanje “sistema”, većina ljudi zamišlja krutu, sporu i dosadnu organizaciju rada, ali Milorad Vučković objašnjava da je situacija sa uspostavljenim sistemom potpuno drugačija od onoga što ljudi očekuju.

“Pre dosta godina imao sam priliku da se nađem sa druge strane stola, kao privrednik koji je zbog tržišnih zahteva imao potrebu da implementira standarde u svoju organizaciju. Iako mi pojam standardizacije nije bio nepoznanica, iskreno rečeno, nisam u glavi imao jasnu sliku šta treba da dobijem kao uslugu. Posle brojnih sastanaka sa konsultantskim kućama došao sam do šaljivog zaključka da im ponuda usluge uopšte nije standardizovana. Bilo je veoma šareno: od cene, preko načina rada, do pristupa klijentu. Čak i nakon tih sastanaka, imao sam isti utisak kao i većina privrednika: da je standardizacija trošak, opterećenje papirologijom, opterećenje radnicima, nametanje raznih pravila koje će im samo dodatno komplikovati poslovanje. Standardi su upravo sušta suprotnost svemu tome. Standardizacija donosi mnogo benefita poslovanju: rešavanje svakodnevnih problema, kontrolu kvaliteta usluge i proizvoda, definisanje tokova dokumentacije i informacija, delegiranje odgovornosti, kreiranje planova, prepoznatljivost na tržištu i poverenje u vaše poslovanje, usklađenost sa zakonima i propisima i još mnogo toga.

15

Kao ključne korake u standardizaciji, Vučković ističe:

1 Analiza poslovanja klijenta u pogledu usklađenosti sa zakonskom regulativom i rešavanje problematika, odnosno otklanjanje neusaglašenosti

2 Identifikacija procesa i problematike, rešavanje u konsenzusu sa zaposlenima i dokumentovanje putem procedura

3 Obuka zaposlenih za primenu uspostavljene dokumentacije i za sprovođenje internih provera

4 Sertifikacija od strane međunarodnog sertifikacionog tela i izdavanje sertifikata o usaglašenosti


Kada se sve navedeno definiše – vreme je ušteđeno, a ne uzalud utrošeno na rešavanje problema koji se ponavljaju.”

"Razmatramo korišćenje tehnologije kao alata za olakšanu primenu sistema, ali imate klijente koji cene tradicionalne metode više od tehnologije. Neki klijenti preferiraju papirnu formu dokumentacije od elektronske.“ Takođe, poseta klijenata, partnera i dobavljača doprinosi poboljšanju kvaliteta usluge. "Idemo tamo gde su naši ljudi jer želimo da razumemo okruženje u kojem posluju i želimo da razumemo njihove izazove. Tako možemo bolje odgovoriti na njihove potrebe", objašnjava on.

Kako izgleda tok standardizacije u saradnji sa NACOR-om?

“Počinjemo od zakonske regulative jer je ona, s obzirom na obim i promenljivost, uvek uzrok neusaglašenosti i problema. Ukoliko uočimo propust – rešavamo ga odmah. Klijent nakon toga neće gubiti ni vreme na usklađivanje niti novac zbog visokih kazni. Kada postavimo dobar temelj – prvo identifikujemo uobičajene probleme sa kojim se suočava kompanija, a zatim, na osnovu toga, stvaramo konsenzus između svih zaposlenih i menadžmenta o najboljem načinu za prevazilaženje problema. Rezultat se dokumentuje i tako dobijamo proceduru sistema. Kada bismo bilo šta na to dodali, učinili bismo zadatak standardizacije nepotrebno komplikovanim. Nakon što dokumentujemo svaki proces, sprovodimo obuku zaposlenih. Kada su svi zaposleni obučeni i sistem je u primeni, možemo reći da je proces implementacije okončan. Tada sistem proveravaju naši ljudi kako bi utvrdili nivo prihvaćenosti, a potom sledi organizacija sertifikacije i sprovođenje iste. Rezultat rada je bolje organizovana kompanija i posedovanje sertifikata kao dokaza uspešnosti.“

Ovo takođe igra ključnu ulogu u razvoju novih proizvoda i usluga. "Dobijamo povratne informacije sa tržišta i verujemo da naši saradnici igraju veoma važnu ulogu u pružanju povratnih informacija o onome što tržište traži. Na taj način saznajemo o uslugama koje su zapravo potrebne, pa razvijamo programe standardizacije koje uključuju nove standarde“, kaže Milorad. NACOR je u poslednjih par godina, zbog ovakvog pristupa, proširio svoju ponudu - njegove usluge sada uključuju i pravni i finansijski konsalting. S obzirom na širinu poslovanja danas i na činjenicu da svaka branša ima svoje specifičnosti, Vučković ističe da su, pored orijentisanosti na klijenta, ključ uspeha NACOR-a ljudi. Tim konsultanata čine najbolji stručnjaci iz različitih oblasti, koji su usavršili svoje znanje iz oblasti kvaliteta, pa tako mogu da odgovore na specifične zahteve kompanija – od prerade puževa, do proizvodnje eksploziva. Većina zaposlenih NACOR-a je školovana u inostranstvu, a praksu je sticala na domaćem tržištu.

Na pitanje da li pored posebnog pristupa standardizaciji ima još tajni za uspeh, Milorad ističe da se svodi na zadovoljstvo klijenata, ali u različitim sferama. Tako se primena različitih tehnoloških rešenja u standardizaciji promoviše, ali to nije univerzalno rešenje.

16


„Verujem da je u svakom poslu promena dobra, a ujedno nešto što organizacija mora prihvatiti. To je način da se ide u korak sa tržišnim zahtevima, da se razvije dobra kultura učenja unutar organizacije i da se kompanija istakne na tržištu.“ -ističe Vučković

Poznavanje nekoliko stranih jezika, na poslovnom nivou, omogućava zaposlenima da prezentuju sisteme i održavaju obuke zaposlenima i menadžmentu inostranih kompanija. Na pitanje kako uspeva da zadrži i motiviše takav visokprofilni kadar, Vučković ističe da NACOR podstiče njihovu karijeru i promoviše zabavno i dinamično radno okruženje, podstičući osoblje da organizaciju i radni prostor doživi kao njihov i na taj način omogućava da se osećaju kao kod kuće.

„Za mene postoje tri stvari koje podupiru ljudsku karijeru: imati osećaj svrhe; dostizanje visokog osećaja samopoštovanja i osećanje sigurnosti i podrške. Kada omogućimo te tri stvari, onda ne možemo izgubiti čoveka“, kaže Vučković. Ciljevi ka kojima težite u pogledu zaposlenih su jasni, ali šta je sa budućnošću NACOR-a? „Ona je izvesna!“, uz smeh odgovara Milorad i nastavlja: „U svakom pogledu, NACOR teži konstantnom i umerenom rastu. Iako pružamo usluge i na teritoriji bivših jugoslovenskih zemalja, želimo da otvorimo stalno predstavništvo u Crnoj Gori, kao i da pojačamo aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Planiramo zapošljavanje još ljudi i da aktivno uključimo nekolicinu spoljnih saradnika na komercijalnim aktivnostima. Takođe, 2018 je bila godina u kojoj smo podržavali druga udruženja, projekte i individue kroz donacije, a za 2019. godinu planiramo više donacija i mnoštvo besplatnih obuka za privrednike.

Iako imamo mogućnosti, nećemo žuriti da ostvarimo sve ciljeve odjednom. Smatram da morate da odvojite svoje vreme, izaberete svoje bitke, održite sva obećanja, a zatim pređite na sledeći izazov.“

G

ospodin Vučković je svestan da standardizacija predstavlja poseban izazov za organizacije, ali i da je u svakoj kompaniji put ka standardizaciji veoma jednostavan. „Verujem da je u svakom poslu promena dobra, a ujedno nešto što organizacija mora prihvatiti. To je način da se ide u korak sa tržišnim zahtevima, da se razvije dobra kultura učenja unutar organizacije i da se kompanija istakne na tržištu.“

17


GLOBALNA INDUSTRIJA HRANE SE NIKADA NIJE SUOČAVALA SA VIŠE IZAZOVA NEGO DANAS. PITANJE BEZBEDNOSTI HRANE ČESTO UZIMAMO ZDRAVO ZA GOTOVO. KADA IMAMO DOBRO SNABDEVENE POLICE U SUPERMARKETU U KOM OBAVLJAMO NAŠU KUPOVINU, VEĆINA NAS VERUJE (I OČEKUJE) DA SADRŽAJ PAKOVANJA SVIH NAMIRNICA ODGOVARA PODACIMA NA DEKLARACIJAMA ISTIH. VEOMA RETKO POSTAVLJAMO PITANJE POREKLA HRANE KOJU JEDEMO. MEĐUTIM, DA LI JE SVE ŠTO JEDEMO I PIJEMO ZAISTA ONO ŠTO MI VERUJEMO DA JESTE?

DA LI ZNATE ŠTA JEDETE? Poverenje kupaca u industriju hrane razbijeno je svetskim skandalom sa konjskim mesom. Naime, nekoliko francuskih marketa je 2013. godine povuklo smrznutu govedinu proizvođača “Findus i Komigel“ nakon što je u hrani koja je prodavana širom Evrope, pod obeležjem “govedina”, pronađeno konjsko meso rumunske i kiparske proizvodnje. Ovaj slučaj je stavio u centar interesovanja pitanje bezbednosti hrane koju konzumiramo, ali i rupe u sistemu koje kao takve predstavljaju ogroman potencijal za zloupotrebe u prehrambenoj industriji. Ovaj skandal je izbio nakon sprovedenih testova kvaliteta, od strane Food Safety Authority of Ireland - organa za kontrolu bezbednosti hrane iz Irske, na ogromnim količinama proizvoda od mesa u velikim supermarketima. Pre sprovedenih testova, niko nije ni pretpostavio da će se konjsko meso naći u proizvodima zvanično napravljanih od goveđeg mesa. U Ujedinjenom Kraljevstvu nezavisna revizija prehrambene industrije je povodom ovog skandala hitno ispitala na koji način se kontroliše prehrambena indrustrija. Izveštaj revizije rezultirao je osnivanjem Nacionalne jedinice za kontrolu zloupotreba u industriji hrane, koja usko sarađuje, ne samo sa policijskim snagama

širom Ujedinjenog Kraljevstva, već i sa Europolom i Food Fraud Network-om, telom koje povezuje sve institucije iz oblasti kontrole bezbednosti hrane širom Evrope.

BORBA SA PREVARAMA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI Prevare u prehrambenoj industriji su prisutne već izvestan vremenski period, a negativne posledice istih su ogromne. Prema izveštaju Grocery Manufacturers Association, američke asocijacije koja okuplja više od 250 vodećih kompanija iz prehrambene industrije, posledice prevara u ovoj oblasti koštaju legalne trgovce hrane 15 milijardi dolara na godišnjem nivou. Jedna vrsta prevara prehrambene industrije su i manipulacije sa sastojcima u hrani, koje su veoma česta praksa širom sveta. Na primer, u Italiji često prodaju maslinovo ulje nižeg kvaliteta kao ekstra devičansko maslinovo ulje. U Sjedinjenim Državama, Uprava za hranu i lekove upozorila je potrošače da je sir koji je označen kao stopostotni parmezan

18

Jedna vrsta prevara prehrambene industrije su i manipulacije sa sastojcima u hrani, koje su veoma česta praksa širom sveta.


NAČINI ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOSTI U HRANU KOJU KONZUMIRAMO najverovatnije pomešan sa sirevima niskog kvaliteta ili da ima više dodataka proizvodu od onoga što je na njemu označeno. Manipulacija sa dodacima hrani jeste veliki problem, ali druge prevare u industriji hrane imaju mnogo mračniju stranu. U ranim osamdesetim godinama prošlog veka, stotine ljudi u Španiji je izgubilo živote zbog konzumiranja otrovnog ulja za kuvanje, a nedavno je u Kini pronađena industrijska hemikalija “melanim” u mleku u prahu za decu što je dovelo do bolesti kod nekoliko hiljada dece, pa i do smrtnih slučajeva. Takođe, sećamo se i slučaja iz 2013. godine kada je hranom otrovano 259 učenika više osnovnih škola u Beogradu, stafilokoknim enterotoksinima, koji su pronađeni u obrocima pripremljenim od strane privatnog restorana. Za bolje razumevanje ovog problema potrebno je znati da su tokom poslednjih decenija lanci snabdevanja u prehrambenoj industriji postali sve kompleksniji, uzimajući u obzir da se velike količine proizvoda izvoze što ostavlja prostora i više šansi za razvoj kriminala u ovoj oblasti. Prema članku Financial Times-a, prosečni bakalar može da putuje 10.000 milja pre nego što završi kao večera u nečijem tanjiru. Može biti upecan u Beringovom moru, zatim pripremljen i zamrznut u nekoj fabrici u istočnoj Kini, teretnim brodom prebačen u Evropu ili Sjedinjene Države i da na kraju svoje putovanje završi kao riblji štapić na nečijem tanjiru u Moskvi. Ovakav proces uključuje mnogo ljudi kroz čije ruke proizvod prolazi što ujedno omogućava manipulaciju proizvodom u bilo kom momentu, na mestima gde su karike lanca najslabije. Sa rastućim brojem svetske populacije, sve većom kompleksnošću i međupovezanošću u svetu, javlja se hitna potreba

za regulisanjem ovog pitanja na međunarodnom nivou. Prevare u prehrambenoj industriji su postale sofisticiranije i teže za uočavanje, što ujedno predstavlja veći izazov za nadležne u rešavanju ovog problema. Nakon skandala sa konjskim mesom, vlasti velikog broja država su uložile napore u koordinisano delovanje i suočavanje sa kriminalom u prehrambenoj industriji. NAJBOLJI U KLASI Skala izazova je ogromna. Veliki supermarketi sadrže na hiljade različitih prehrambenih proizvoda, a mala prehrambena preduzeća nemaju dovoljno resursa za proveru i kontrolu svojih lanaca snabdevanja. Sa porastom pritiska na proizvođače da proizvode pristupačniju hranu, javljaju se sve veća iskušenja da se smanji kontrola bezbednosti i kvaliteta, što predstavlja ujedno veći pritisak za nadležne i regulatorna tela iz oblasti bezbednosti hrane. Dakle, koje lekcije smo naučili iz skandala sa konjskim mesom koji potresao prehrambenu industriju i šta se mora učiniti kako bi se povratilo poverenje potrošača? ISO fokus, časopis Međunarodne organizacije za standardizaciju, pitao je eksperte za njihovo mišljnje i prognoze, kao i za savet šta

SAVET ZA BEZBEDNOST HRANE Nacionalni savet je formiran 2017. godine i оbаvlја nаučnе i stručnе pоslоvе iz pоdručја bеzbеdnоsti hrаnе i hrаnе zа živоtinjе i prеdstаvlја nаciоnаlnu rеfеrеntnu tаčku zа prоcеnu rizikа u оblаsti bеzbеdnоsti hrаnе i hrаnе zа živоtinjе

"Sertifikacija

sistema za bezbednost hrane pomaže kompanijama da obezbede visoke standarde u proizvodnji hrane i transparentnost u svom radu, te da na taj način garantuju bezbednost svojih proizvoda i osvoje poverenje potrošača."

OBAVEZNA STANDRADIZACIJA Zakon o bezbednosti hrane propisuje obavezu primene HACCP smernica za sve subjekte koji vrše proizvodnju ili manipulaciju prehrambenim proizvodima ili hranom za životinje. Primena Zakona je kontrolisana od strane brojnih inspekcijskih organa.

DOBROVOLJNA STANDARDIZACIJA Pored HACCP sistema, organizacije koje žele dodatnu vrednost za svoje poslovanje, imaju na raspolaganju nekoliko standarda za bezbednost hrane koji sadrže strožiji zahteve. Uvođenje tih standarda pruža kupcima viši nivo sigurnosti u kvalitet i bezbednost.

19


je potrebno učiniti kako bi se vratilo poverenje potrošača i kako bi oni bili sigurni da je hrana koju konzumiraju zdrava. Takođe, jedno od pitanja je bilo i kako ISO 22000, grupa međunarodnih standarda za bezbednost hrane, može u tome da pomogne. Neophodno je naglasiti da i sertifikaciona tela ovde igraju veliku ulogu. Sertifikacija sistema za bezbednost hrane pomaže kompanijama da obezbede visoke standarde u proizvodnji hrane i transparentnost u svom radu, te da na taj način garantuju bezbednost svojih proizvoda i osvoje poverenje potrošača. Sistem je napravljen tako da obezbeđuje kompanijama koje pripadaju prehrambenoj industriji da budu priznate od strane Globalne asocijacije za bezbednost hrane, uključujući tu i revizije od strane sertifikacionih tela akreditovanih prema ISO/TS 22003, koji uključuje zahteve ISO/IEC 17021. Aldin Hilbrands, tehnički direktor FSSC 22000, kaže: “Mi podržavamo kompanije u oblasti proizvodnje hrane sa najboljim pravilima i regulativama propisanih od strane globalne FSSC 22000 sertifikacione šeme, omogućavajući im da proizvode bezbednu hranu i osvoje poverenje svojih klijenata.” On takođe tvrdi da bi bolja saradnja privatnog i javnog sektora omogućila obnavljanje poverenja, kao i obezbeđivanje kvaliteta i integriteta samog brenda. Javne vlasti i privatni sektor zajedno žele da osiguraju zdravlje konzumenata, ali u mnogim državama ove dve strane još uvek ne sarađuju

dovoljno blisko kako bi podigle bezbednost hrane na viši nivo. Imajući u vidu da su vlasti i nadležni za kontrolu kvaliteta hrane pod velikim pritiskom kako bi održali zdravstvene i sigurnosne standarde u ovoj oblasti, ohrabrujuće je pomenuti da je FSSC 22000 sve češće kontaktiran od strane vlada, kako Severne Amerike, tako i Evrope, sa težnjom da se istraže efikasniji načini usklađivanja napora u pronalasku rešenja za ovaj problem. Osim toga, planirano je da se nenajavljene revizije uključe u sertifikacioni ciklus, što bi pomoglo uspostavljanju i očuvanju integriteta proizvoda. RUPE U SISTEMU National Registry of Food Professionals je takođe sertifikaciono telo u Sjedinjenim Državama, koje po rečima predsednika ovog tela, Lavrenca Linha, nije samo telo koje vrši ispitivanja, već igra i veliku ulogu u razvoju svesti o kulturi bezbednosti hrane. On priznaje da sertifikat sam po sebi verovatno nikada neće sprečiti incidente poput skandala sa konjskim mesom, ali da su oni koji poseduju sertifikate u boljoj poziciji, jer mogu na vreme da identifikuju svoje slabosti i rupe u sistemu, pa onda i da deluju u skladu sa tim. U Srbiji postoji više nedoslednosti u primeni zakona. Iako na snazi, Zakon o bezbednosti hrane se primenjuju samo u pojedinim branšama, a kontrola sprovođena Zakona je dodata kao dopunska obaveza pojedinim

20


Izvor: Iso.org „Do you trust the food you eat?“, Ann Brady, 6 Jul 2016

inspekcijama koje nisu u dovoljnoj meri obučene za sprovođenje adekvatne kontrole. Na sreću, novoformirano stručno telo Savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane ima zadatak da se bavi kompletnom proverom kvaliteta hrane u Srbiji , odnosno da obavlja proveru ispravnosti namirnica i da postavlja standarde za sredstva koja služe kao zaštita u proizvodnji i prometu hrane. PODIZANJE SVESTI POTROŠAČA Naravno, svaka priča o bezbednosti hrane i prevarama u prehrambenoj industriji mora da uključuje i potrošače. Uloga koju igraju potrošači u ovoj priči jeste veliko pitanje kojim se bavi Consumers International - Svetska federacija potrošačkih grupa, dok je u Srbiji to Nacionalna organizacija potrošača. ISO 22000, kao i HACCP sistem, ohrabruje težnje malih proizvođača da osiguraju bezbednost hrane i daju garancije o poreklu sastojaka hrane. Međutim, potrošači snose odgovornost za bezbednost nakon kupovine proizvoda, u slučaju da naprave propuste u pravilnom rukovanju tom hranom, podrazumevajući pod tim ignorisanje saveta proizvođača kada je u pitanju čuvanje proizvoda, držanje u nehigijenskim uslovima i slično, što može dovesti do kontaminacije hrane. Viši konsultant za standarde Consumers International-a, Sadi Homer, i ekspert za kvalitet hrane i predstavnik potrošača u odborima za standardizaciju hrane BSI/ CEN/ISO, Filip Krid, veruju da odgovornost za ovaj problem ne treba u potpunosti prebaciti na državna regulatorna tela, već da je ključ rešenja ovog problema zapravo u obrazovanju i znanju potrošača o problemima bezbednosti hrane. Ova dva stručnjaka smatraju da jedan od izazova za mnoge potrošače predstavlja znanje o bezbednom rukovanju hranom kod kuće, pod čim se podrazumeva čuvanje, pripremanje, kuvanje i podgrevanje hrane na odgovarajući način, kako ne bi došlo do kontaminacije iste. Ova dva stručnjaka naglašavaju da ISO 22000, kao sistem menadžmenta za bezbednost hrane, doprinosi da se hrana koja se prodaje u supermarketima proizvodi na način koji smanjuje rizik od infekcije i kontaminacije u kuhinji potrošača. Prema Homeru i Kridu, ISO 22000

daje značajan doprinos u borbi protiv prevara u prehrambenoj industriji. Od momenta donošnja ovog standarda, više hiljada proizvođača hrane ga je implementiralo u svoje poslovanje, a takođe je poslužio i kao osnova za mnoge programe oformljene sa ciljem kontrole bezbednosti i kvaliteta hrane. Kontrola kvaliteta hrane širom sveta predstavlja veliki izazov, posebno ako se uzme u obzir činjenica da na planeti Zemlji živi više od 7 milijardi ljudi. Grupa standarda ISO 22000 koja se fokusira na različite aspekte menadžmenta bezbednosti hrane je veoma efikasno sredstvo u borbi za rešenje ovog kompleksnog pitanja. Albert F. Čambers, predsednik Monachus Consulting-a, kompnije za pružanje usluga menadžmenta specijalizovane za agroindustriju, bio je uključen u izradu standarda ISO 22000 od septembra 2003. godine, kao ekspert i vođa nacionalne delegacije u razvoju ISO 22000, ISO/TS 22003, ISO 22004 i ISO 22005. Po njegovom mišljenju, sve kreće od poverenja, pa sistem standarda vezanih za bezbednost hrane, kao što je ISO 22000, predstavlja alate kojima se na dobrovoljnoj osnovi koriste preduzeća za proizvodnju hrane, kako bi povećali nivo poverenja potrošača.

21

PREVAZILAŽENJE STRAHA Uprkos izostanku krivičnog gonjenja u vezi skandala sa konjskim mesom, lekcije koje smo mogli da naučimo iz tog slučaja su veoma poučne. Zloupotrebe u oblasti prehrambene industrije su sada dobro poznat rizik svim kompanijama. Vlasti država članica Evropske unije rade aktivno i koordinisano na pitanju prevencije ovog problema, kao i na obuci potrošača o rizicima kojima mogu i oni da doprinesu, ukoliko nesavesno rukuju hranom koju kupuju. Sve navedeno, uz primenu međunarodnih standarda za kontrolu kvaliteta i bezbednosti hrane, i sertifikacije istih, doprinosi značajnom smanjenju rizika od pojave bilo kakve vrste prevara u oblasti prehrambene industrije. Nema sumnje da će se skandali poput ovog sa konjskim mesom dešavati i u budućnosti. Međutim, grupa standarda ISO 22000 i njihova implementacija u sve veći broj velikih kompanija i malih preduzeća, trebalo bi da nam vrati poverenje u naše supermarkete u kojima obavljamo dnevnu, nedeljnu ili mesečnu trgovinu. ISO 22000 su grupa standarda svetske klase, koji ako se pravilno implementiraju i sprovode, predstavljaju alat kojim se garantuje bezbednost hrane u lancu. proizvodnje.


 S TA N D A R D I Z A C I J A U P R A K S I

STANDARDI KAO PREDUSLOV USPEŠNOG POSLOVANJA U PRILOG TOME DA JE STANDARDIZACIJA U NEKOM OBLIKU PRISUTNA SVUDA, U SVAKOJ AKTIVNOSTI, PROCESU I BRANŠI, GOVORE I PRIČE USPEŠNIH POLJOPRIVREDNIKA I PRIVREDNIKA KOJI SE U NASTAVKU PREDSTAVLJAJU

Kompanija "Intersad" se od 2005. godine bavi intenzivnom proizvodnjom jagode na otvorenom polju, a njihovi zasadi obuhvataju površinu od 7 ha i smešteni su u Rumenci, nedaleko od Novog Sada. Pored proizvodnje jagode, ekskluzivni su predstavnici za Srbiju italijanskog rasadnika Salvi Vivai i nemačkog rasadnika Kraege, koji su među vodećim proizvođačima sertifikovanih sadnica jagoda i drugog voća u Evropi. Kroz dvanaestogodišnju praksu stekli su veliko znanje i iskustvo ne samo kroz izazove koje su sami prošli u proizvodnji i plasmanu jagode, već i kroz iskustva svih njihovih mušterija. Učestvovali su u podizanju više stotina hektara zasada na teritoriji cele zemlje. Kako bi pojednostavili proizvodnju, proizvođačima su omogućili da na jednom mestu dobiju sve što je potrebno za podizanje mod-

ernog zasada: od bezvirusnog sadnog materijala, malč folije za jagode, traka i elemenata za navodnjavanje, plastične ambalaže za plasman ploda do stručnog savetovanja. Sve ovo vreme trudili su se da podignu nivo proizvodnje na nivo zemalja kao što su Italija, Španija i Holandija kroz uvođenje novih tehnologija, implementaciju međunarodnih standarda i razmenu znanja. Cilj im je da Srbija dobije što veći broj ozbiljnih proizvođača i nastupi na evropskom tržištu kao pravi konkurent zemljama poput Grčke ili Turske. Tokom prethodnih godina rada prepoznali su određene prepreke sa kojima se proizvođači najčešće susreću, pa stoga svim postojećim i budućim proizvođačima ukazuju na šta posebno treba da obrate pažnju kako bi njihova proizvodnja postala visoko profitabilna: - Najvažnije je da svoju proizvodnju planiraju polazeći od tržišta. To je važno iz razloga što plasman tj. kome, kada i gde će prodavati svoju jagodu direktno utiče na izbor sorte, vreme branja, transport i skladištenje. Nije isto da li se jagoda proizvodi za lokalno ili inostrano tržište. - Potrebno je napraviti dobar izbor sadnog materijala. Kako bi smanjili početno ulaganje, dešava se da proizvođači sami proizvode ili nabavljaju nesertifikovane

22

sadnice koje su često zaražene i kojima se ne mogu postići visoki prinosi i kvalitetan plod. Takođe, za takve sadnice ne mogu se ostvariti podsticaji od strane države jer su subvencije vezane isključivo za sertifikovani bezvirusni sadni materijal. - Neophodno je da se planiranje sprovodi na vreme - u zimskom periodu. Tako se proizvodnja neće odvijati u hodu i izbeći će se moguće greške. - Primena modernih tehnologija i napuštanje zastarelih načina uzgoja - na zemlji bez folije i sistema za navodnjavanje. Na taj način značajno će se povećati prinosi, a time i krajnja dobit. - Usavršavanje svojih znanja ili pronalaženje stručne pomoći. Od izuzetnog značaja je da prihrana i zaštita biljaka budu sprovedene stručno i blagovremeno. - Poželjno je iskoristiti podsticaje koje daju Republika, Pokrajina i lokalne samouprave. Subvencije su važan deo isplativosti ovog posla jer u proizvodnji jagoda mogu da pokriju i do 40% troškova sadnog materijala (pod uslovom da je sertifikovan), malč folije, elemenata za navodnjavanje, pa čak i osiguranja zasada od elementarnih nepogoda.


Sa stanovišta proizvođača zaključujemo da je proizvodnja jagoda profitabilna grana poljoprivrede od koje može dosta da se zaradi, ali isto tako zahteva i puno znanja, planiranja, rada i stalnog usavršavanja. Međunarodni standardi, kao što je ISO 9001, u velikoj meri olakšavaju organizaciju rada i garantuju kvalitet, dok primena Global G.A.P. standarda otvara vrata ka novim tržištima.

UVOĐENJE IMS SISTEMA U KOMPANIJI ZEBRACON Zebracon d.o.o. uspešno posluje na domaćem tržištu u oblasti upravljanja logističkim, magacinskim i proizvodnim procesima. Rukovodstvo je 2015. godine donelo odluku o implementaciji Integrisanog sistema menadžmenta (IMS). U integrisanom sistemu menadžmenta uvedeni su i sertifikovani sledeći sistemi: 1. Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015, 2. Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001:2015, 3. Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa OHSAS 18001:2007. IZAZOVI SA KOJIMA SMO SE SUOČILI PRILIKOM IMPLEMENTACIJE Najveći izazov sa sastojao u povezivanju zahteva IMS sistema sa stvarnim procesima i praksom upravljanja. Povezivanje je trebalo izvršiti na način koji će poboljšati efikasnost u izvršavanju poslova na dnevnom

nivou kao i efikasnosti poslovanja, i time doprineti stvaranju veće vrednosti organizacije. IMS sistem je razvijen sa ciljem uspostavljanja standarda koji se odnose na celokupno poslovanje Zebracon-a i održivog pristupa zaštiti životne sredine i zdravlja i bezbednošću na radu. ŠTA JE URAĐENO? Implementacijom IMS sistema usvojena je Politika kvaliteta i postavljene su smernice za dalji razvoj. Zebracon primenjuje IMS sistem u oblastima: 1. implementacije i prilagođavanje softverskih rešenja za upravljanje logističkim i proizvodnim procesima i barkod označavanju, 2. projektovanja rešenja i prodaje i iznajmljivanja uređaja u domenu termo štampe, 3. uvoza i prodaje bar-kod štampača, bar-kod čitača, rezervnih delova i opreme, 4. servisiranja bar-kod štampača, RF terminala i ostale opreme, 5. veleprodaje potrošnog materijala. Implementacija IMS sistema na lokacijama u Beogradu je sprovedena u nekoliko koraka.

Zasad jagode - Intersad doo Rumenka

Najpre se pristupilo identifikovanju svih procesa i procedura koje su u narednom koraku dokumentovane. U trećem koraku sprovedena je implementacija procedura i izvršena je obuka zaposlenih za njihovu primenu. Poslednji korak implementacije je interna kontrola kojom su proverene sve uspostavljene procedure i procesi. Na ovaj način uspostavljeni su sistemi za kontrolu dokumentacije, merenje i praćenje procesa, obuke zaposlenih, planiranje, internu i eksternu komunikaciju, analizu kritičnih tački poslovanja, identifikaciju i sledljivost, izveštavanje rukovodstva. Postavljeni su indikatori na osnovu kojih se sprovode mere za sanaciju i smanjivanje štetnih uticaja na

PREDNOSTI I KORISTI IMPLEMENTACIJE IMS Uvođenjem Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ustanovljene su mere za praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu, smanjenje rizika i nezgoda na radu kao i za poboljšanje uslova rada zaposlenih. U pogledu zaštite životne sredine definisane su mere za sprečavanje nagomilavanja otpada i efikasno upravljanje otpadom kroz saradnju sa operaterima, identifikovani su značajni aspekti uticaja na životnu sredinu i indikatori za praćenje i merenje uticaja na životnu sredinu. Pored zaštite životne sredine i poboljšanja uslova rada, glavne

Zebracon solutions www.zebracon.rs

životnu sredinu kao i za smanjenje rizika i bolje uslove rada zaposlenih. Putem mreže je obezbeđen pristup svim dokumentima IMS sistema: procedurama, uputstvima, obrascima i ostalim potrebnim dokumentima (zakoni, pravilnici itd.).

23

prednosti IMS na nivou kompanije ogledaju se u: 1. boljoj iskorišćenosti resursa, 2. smanjenju troškova, 3. efikasnijoj internoj i eksternoj komunikaciji, 4. poboljšanju usluga i procesa, 5. većem zadovoljstvu klijenata, 6. poboljšanju korporativnog imidža.


E K S K L U Z I V N O - S TA N D A R D I U P R A K S I

STANDARDIZACIJA U PRAKSI - KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 9001 SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE RUMA

OPŠTINSKA UPRAVA

U

vоđеnjе sistеmа mеnаdžmеntа kvаlitеtоm u rаd Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа је biо prојеkаt kојi је sufinаnsirаn оd strаnе Pоkrајinskоg sеkrеtаriјаtа zа mеđurеgiоnаlnu sаrаdnju i lоkаlnu sаmоuprаvu. Sa cilјеm dа оbеzbеdi kvаlitеt svојih usluga, Оpštinskа uprаvа оpštinе Rumа је uspеšnо u pеriоdu оd dеcеmbrа 2014. gоdinе dо mаrtа 2015.gоdinе, uz pоmоć kоnsultаnаtа iz „NАCОR“-а, sprоvelа niz аktivnоsti kојimа је uspеšnо idеntifikоvаlа prоcеsе kојi dоprinоsе kvаlitеtu i uspоstаvilа је dоkumеntоvаni sistеm, usаglаšеn sа zаhtеvimа stаndаrdа ISO 9001:2008. Sеrtifikаt kојi је Оpštinskа uprаvа оpštinе Rumа dоbilа, dаnа

OPŠTINE RUMA

19.04.2015.gоdinе, zа аktivnоsti PRUŽАNјЕ USLUGА I АKТIVNОSТI LОKАLNЕ SАМОUPRАVЕ, а kојi је izdао Institut zа sеrtifikаciјu iz Špаniје (ICDQ) је uјеdnо i pоtvrdа kvаlitеtа, аli i оbаvеzа dа sе rеdоvnim prеispitivаnjimа funkciоnisаnjа sistеmа prаtе еfеkti, аnаlizirа stаnjе i idеntifikuјu mоgućnоsti zа pоbоlјšаnjе. Dоbiјаnjеm Sеrtifikаtа ISО 9001, Оpštinskа uprаvа оpštinе Rumа dоkаzаlа је dа pоdižе kvаlitеt svојih uslugа krоz: јаsnо dеfinisаnu Pоlitiku kvаlitеtа i cilјеvе оd strаnе rukоvоdstvа Оpštinskе uprаvе; bоlје rаzumеvаnjе zаhtеvа kоrisnikа (grаđаnа i prаvnih licа) i usrеdsrеđеnоst nа zаdоvоlјеnjе tih zаhtеvа; pоbоlјšаnjе intеrnе i еkstеrnе kоmunikаciје; јаsnо dеfinisаnjе оdgоvоrnоsti i оvlаšćеnjа u Оpštinskој uprаvi; efikasnije korišćenje vrеmеnа i rеsursа i smаnjеnjе trоškоvа.

24

Politika kvaliteta Opštinske uprave opštine Ruma


MIŠLJENJE - NАČЕLNIK ОPŠTINSKЕ UPRАVЕ

Dodela priznanja najboljim lokalnim

ОPŠTINЕ RUMА, DUŠАN LJUBIŠIĆ:

samoupravana za e-dozvole

"Оd mоmеntа kаdа smо implеmеntirаli Sistеm mеnаdžmеntа kvаlitеtоm, mоgu dа kаžеm dа primеćuјеmо pоvеćаnjе еfikаsnоsti u rаdu Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа. Nа еfikаsnоst је prvеnstvеnо uticаlа izmеnа Prаvilnikа о unutrаšnjеm urеđеnju i sistеmаtizаciјi rаdnih mеstа u Оpštinskој uprаvi оpštinе Rumа. Prema novoj sistematizaciji Opštinska uprava ima 8 organizacionih jedinica- 7 osnovnih organizacionih jedinica (Odeljenja) i Kabinet predsednika opštine koji je u Opštinskoj upravi formiran kao posebna organizaciona jedinica. Таkоđе, brој izvršilаcа је smаnjеn, smаnjili smо brој šеfоvskih mеstа. Тrudili smо sе dа dоnеsеmо štо kvаlitеtniјi Prаvilnik i mislim dа smо u tоmе uspеli, а prilikоm izrаdе sistеmаtizаciје u mnоgоmе је pоmоgао zаpis Opis radnih mesta, kојi sаčinjеn zа svаkо rаdnо mеstо u Оpštinskој uprаvi i dаје jasan uvid u aktivnosti po radnom mestu, а sadrži i neophodne i poželјne kvalifikacije za određeno radno mesto. Оvim nоvim Prаvilnikоm о unutrаšnjеm urеđеnju i sitеmаtizаciјi Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа је sistеmаtizоvаnо rаdnо mеstо mеnаdžеr zа uprаvlјаnjе kvаlitеtоm, јеr smаtrаm dа sе nа tаkаv nаčin nајbоlје mоgu sprоvоditi svе pоtrеbnе аktivnоsti zа оbеzbеđеnjе i stаlnа pоbоlјšаnjа nivоа kvаlitеtа uslugа u sklаdu sа zаhtеvimа rеfеrеntnih stаndаrdа kvаlitеtа i u sklаdu sа zаhtеvimа grаđаnа. Nа еfikаsnоst u rаdu, оd trеnutkа kаdа sе u Оpštinsku uprаvu primеnjuје Sistеm mеnаdžmеntа kvаlitеtоm, svаkаkо је uticаlо i tо štо su svi zаpоslеni dužni dа pоdnоsе izvеštаје о rаdu. Nа оvај nаčin mоgućе је prаćеnjе i mеrеnjе prоcеsа, tо јеst učinkа rаdа. Rаdi еfеktivnоg sprоvоđеnjа оvе оbаvеzе, zаpоslеni mеsеčnо ispunjаvајu оbrаzаc Izvеštај о rаdu i nајkаsniје dо 5 -og u mеsеcu zа prеthоdni mеsеc, prоslеđuјu mi svоје Izvеštаје nа mејl. Pоsеbnо mе rаduје činjеnicа dа оd trеnutkа kаdа smо uvеli ISО 9001 u rаd Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа, niје bilо žаlbi/primеdbi оd strаnе grаđаnа

nа rаd zаpоslеnih, niti zа tоk sаmоg prоcеsа, tо јеst аktivnоsti kоје sе sprоvоdе u Оpštinskој uprаvi, iаkо su kutiје zа žаlbе i prеdlоgе grаđаnа јаsnо оbеlеžеnе i nаlаzе sе u svаkоm Оdеlјеnju Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа. Bitnо је nаglаsiti i dа оd uvоđеnja prоcеdurе kоја sе оdnоsi nа komunikaciju sa grаđаnimа, оbаvеzа svаkоg zаpоslеnоg је i dа sve žalbe grаđаnа, kоје su upućеnе dirеktnо zаpоslеnоm ili prеdstаvniku uprаvе, evidentira na zapisu Usmеnа žаlbа grаđаnа. Оvu vrstu žаlbе mоžе dа ispuni bilo koji zaposleni kome bude upućena žalba, јеr su svi zаpоslеni оbučеni dа оsoba koja prima žalbu je dužna da što detalјnije ispita grаđаninа kako bi prikupila potrebne informacije radi ocene opravdanosti žalbe i preduzimanja korekcija ukoliko se žalba ispostavi opravdanom. Takođe, zаpоslеni su dužni dа sе u kоmunikаciјi s kоrisnicimа pridržavaju Kodeksa ponašanja zaposlenih u lоkаlnој sаmоuprаvi. Uz svе оvо, јоš јеdnоm nаglаšаvаm dа smо dо sаdа imаli sаmо upućеnе pоhvаlе, kаkо оd strаnе grаđаnа, tаkо i

оd mnоgih drugih. Primеr јеdnе tаkvе pоhvаlе dоbrоg rаdа Оpštinskе uprаvе, u smislu kvаlitеtа i uslugа је i Plаkеtа kојu su nаm uručili zа izdаvаnjе еlеktrоnskih grаđеvinskih dоzvоlа, kоја је оtpоčеlа 01.јаnuаrа 2016.gоdinе, uvоđеnjеm funkciоnаlnоg sistеmа zа izdаvаnjе Е-dоzvоlа (CEOP). Nа оsnоvu аnаlizе kојu је sprоvеlо Мinistаrstvо grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе u sаrаdnji sа NАLЕD-оm utvrđеnо је dа је Оpštinа Rumа оstvаrilа nајbоlје rеzultаtе u izdаvаnju еlеktrоnskih аkаtа zа grаđеnjе. Zа pеriоd оd 1. јаnuаrа dо 20. јunа 2016. gоdinе, u Оpštini Rumа uspеšnо је rеšеnо čаk 95% priјаvа, štо Rumu svrstаvа mеđu pеt nајuspеšniјih оpštinа. Žеlim dа istаknеm dа smо mi vеć bili pоhvаlјеni оd strаnе ministаrkе Мihајlоvić kаdа је pоčеlа primеnа оbјеdinjеnе prоcеdurе, а tаdа sе tо оdnоsilо i nа iskrеirаnu dоkumеntаciјu, kојu smо krеirаli pо prеpоruci Мinistаrstvа, аli tаkо dа zаdоvоlјi i zаhtеvе ISО 9001."

Dodela priznanja Dušanu Ljubišiću, načelniku Opštinske uprave opštine Ruma za jednu od najboljih opština u oblasti izdavanja e-dozvola

25


MIŠLJENJE - MENADŽER KVALITETA ОPŠTINSKЕ UPRАVЕ ОPŠTINЕ RUMА, IVANA BOJANIĆ:

"Krеirаnа dоkumеntаciја sistеmа mеnаdžmеntа kvаlitеtоm (pоslоvnik, prоcеdurе, uputstvа i zаpisi) је prilаgоđеnа svојоm strukturоm i оbimоm pоtrеbаmа prоcеsа kојi sе оdviјајu u Оpštinskој uprаvi i zаpоslеnimа kојi је u svоm rаdu kоristе i prеdstаvlја sistеm pоdrškе rеаlizаciјi prоcеsа u Оpštinskој uprаvi. Zаistа žеlim dа istаknеm dа sе u Оpštinskој uprаvi оpštinе Rumа primеni ISО 9001 stаndаrdа pristupilо pоsvеćеnо i оdgоvоrnо оd strаnе svih zаpоslеnih, dа kаkо ја, tаkо i čitаv Тim zа kvаlitеt, imаmо оgrоmnu pоdršku nаčеlnikа Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа, Dušаnа Ljubišićа i dа smо u mnоgоmе оstvаrili primаrni cilј, оdnоsnо dа smо unаprеdili uslоvе i pоdigli kvаlitеt sаrаdnjе izmеđu Оpštinskе uprаvе i grаđаnа.

kаkо bismo uspešno ostvarili našе cilјеvе. Ovu priliku žеlim dа iskоristim i dа sе zаhvаlim svim grаđаnimа оpštinе Rumа kојi su izdvojili svоје vreme dа popunе upitnikе i pоručuјеm im dа Оpštinskа uprаvа оpštinе Rumа ceni njihоvо mišlјеnjе i želimo da izađemo u susret svim njihоvim očekivanjima. Žеlim dа izdvојim dа је nа еfikаsnоst u rаdu ОU оpštinе Rumа vеоmа uticаlо i uprаvlјаnjе fаktоrimа rаdnе srеdinе kојi utiču nа kvаlitеt uslugа i prоcеsа ОU. Nа оsnоvu iznеsеnih prоblеmа u pоpunjеnim zаpisimа "Fаktоri radne srеdinе", učinjеnе su nеоphоdnе аktivnоsti zа rеšаvаnjе istih, оdnоsnо rеšеnjе оvih prоblеmа smаtrаnо је priоritеtimа pri оdrеđivаnju cilјеvа

Kао dоkаz tоmе su i аnаlizе Upitnikа zа prоcеnu zаdоvоlјstvа grаđаnа, kојi su оd mоmеntа uvоđеnjа ISО 9001:2008, grаđаni imаli prilikе dа pоpunjаvајu u pеriоdu оd оd 26.03.2015. gоdinе dо 15.05.2015.gоdinе i u pеriоdu оd 23.06.2016. gоdinе dо 20.07.2016. gоdinе. Nа оvај nаčin grаđаnе smо uklјučili u оstvаrivаnjе јеdnоg оd оsnоvnih cilјеvа Оpštinskе uprаvе Rumа- stalno pobolјšanje kvaliteta živоtа u оpštini Rumа, а sаmim tim i kvаlitеtа uslugа kоје im pružаmо. Оbа putа smо imаli vеliku pоdršku i dоbаr оdziv grаđаnа, kојi su pо prvi put nа оvај nаčin imаli priliku dа iznеsu svоје mišlјеnjе, а kоје је nаmа оd izuzеtnоg

zа slеdеću gоdinu, u slučајu dа sе nе rеаlizuје kоrеktivnа mеrа u tеkućој gоdini. Primеri:.Prоblеmi sа еrgоnоmskim fаktоrimа kојi sе оdnоsе nа prоstоriје i rаdnu оprеmu Nајvišе prоblеmа sа еrgоnоmskim fаktоrimа imаli su zаpоslеni u Меsnim Kаncеlаriјаmа, аli i zаpоslеni u Оdеlјеnjimа Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа u zgrаdаmа u Glаvnој ulici i Оrlоvićеvој ulici u Rumi. Аnаlizоm dоstаvlјеnih zаpisа, izdvојiо sе zајеdnički prоblеm zаpоslеnih u Glаvnој 107 u Rumi, tо јеst dа su hоdnici i tоаlеti hlаdni јеr sе nе grејu. Prоblеm zаpоslеnih u Оrlоvićеvој br.5 u Rumi је biо bukа (u šаltеr sаli rаd sа strаnkаmа je оnеmоgućеn, strаnkе

26

čеstо razgоvаrајu mоbilnim tеlеfоnоm), prоmаја i nеpоstојаnjе vеntilаciје u šаltеr sаli. Nаkоn štо је prеdstаvlјеnа аnаlizа dоstаvlјеnih zаpisа nа sаstаnku zа Prеispitivаnjе kvаlitеtа, preduzeti su sledeći koraci: rеnоvirаni su оbјеkti u kојimа sе nаlаzе МK Grаbоvci, МK Buđаnоvci, МK Krаlјеvci, izvršеnа је zаmеnа ulаznih vrаtа i оlukа u Glаvnој 107 (pоstаvlјеnа PVC ulаznа vrаtа i zidnе grејаlicе u tоаlеtimа), а u Оrlоvićеvој br.5 u Rumi је urеđеnа šаltеr sаlа u kојој је оbеzbеđеnа vеntilаciја. Таkоđе је bitnо nаpоmеnuti dа su sе zаpоslеni žаlili i nа rаčunаrsku оprеmu, tе su zа nаbаvku оprеmе plаnirаnа srеdstvа u budžеtu duplo veća nego ranijih godina."


GRŠIĆ NЕNАD, ŠЕF ОDЕLЈЕNJА ZА ОPŠTU UPRАVU I ZАЈЕDNIČKЕ PОSLОVЕ I ČLАN ТIMА ZА KVАLITЕT

"Тrаnspаrеntnоst u rаdu - Sistеm mеnаdžmеntа kvаlitеtоm ISО 9001:2008 је u mnоgоmе dоprinео trаnspаrеntnоsti u rаdu Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа. Svаki iskrеirаni zаhtеv је dоstupаn nа zvаničnоm sајtu оpštinе Rumа. Svаki zаhtеv sаdrži i infоrmаciје о tоmе kојu dоkumеntаciјu је pоtrеbnо dоstаviti uz pоdnеti zаhtеv, kоlikе su оpštinskе i rеpubličkе tаksе (iznоs, žirо rаčun nа kојi sе uplaćuje). Uputstvo zа krеirаnjе i аžurirаnjе infоrmаtоrа ОU, kоје sе primеnjuје u Оpštini Rumа, а оdnоsi sе nа tačku 4.2 standarda ISO 9001:2008 i Uputstvo za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog organa ("Sl. Glasnik RS", br. 68/2010), а kојim је opisаn metod pomoću koga se krеirа i аžurirа Infоrmаtоr о rаdu оpštinе Rumа, је dоprinео tоmе dа sе оpštinа Rumа svојim Infоrmаtоrоm о rаdu izdvојilа kао primеr dоbrе prаksе, kаdа је u pitаnju ispunjаvаnjе оbаvеzа kоје prоističu iz Zаkоnа о slоbоdnоm pristupu infоrmаciјаmа оd јаvnоg znаčаја, а оdnоsе sе nа rеdоvnо оbјаvlјivаnjе i аžurirаnjе Infоrmаtоrа о rаdu оpštinе. Nа оsnоvu nаlаzа dоbiјеnih iz аnаlizе Infоrmаtоrа о rаdu svih оpštinа u Srbiјi, kојu su sprоvеli pоsеbnо Bеоgrаdskа оtvоrеnа škоlа, а pоsеbnо Тrаnspаrеntnоst Srbiје, i kојi su dоstupni nа njihоvim intеrnеt strаnicаmа, оpštinа Rumа је bilа dоmаćin studiјskој pоsеti službеnikа iz оpštinе Маli Zvоrnik, kојi su u sаrаdnji s Udružеnjеm grаđаnа „Grаđаnski sаvеt оpštinе Маli Zvоrnik“

u оkviru аktivnоsti prојеktа u оblаsti trаnspаrеntnоsti rаdа lоkаlnе sаmоuprаvе pоd nаzivоm „Dа li znаš dа imаš prаvо dа znаš?“ (prојеkаt finаnsirаn оd strаnе ЕU), uputili zаhtеv Оpštini Rumа zа studiјsku pоsеtu s cilјеm dа sе službеnici Маlоg Zvоrnikа upоznајu s nаšim intеrnim prоcеdurаmа, оrgаnizаciјоm pоslа, dоsаdаšnjim iskustvоm i nаčinоm zа prеvаzilаžеnjе prоblеmа u оvој оblаsti, kаkо bi sе pоzitivnа prаksа implеmеntirаlа i u njihоvој оpštini. Pоsеtа nаšој оpštini је оmоgućеnа i službеnici iz Маlоg Zvоrnikа su bili u prilici dа rаzmеnе iskustvа sа kоlеgаmа iz оpštinе Rumа, kојi nеpоsrеdnо rаdi nа pоslоvimа izrаdе i аžurirаnjе Infоrmаtоrа о rаdu. Sаdržај prеzеntаciје оpštinе Rumа je krоz prеdlоgе prеvеntivnih mеrа, u cilju veće odgovornosti prеmа grаđаnimа u mnоgоmе unаprеđеn. Prе nеgо štо smо prеdlоžili prеvеntivnu mеru nа sајtu niје bilо mоgućе prоnаći niјеdnu оpciјu dirеktnоg kоntаktа sа čеlnicimа, а kоntаkt pоdаci su bili “rаzbаcаni” pо sајtu. Оpštinа niје imаlа zvаničnе strаnicе nа Facebooku, Twitteru i drugim društvеnim mrеžаmа. Rеаlizаciјоm prеdlоžеnih prеvеntivnih mеrа оtvоrеn је mејl zа slаnjе pоrukа/ pitаnjа prеdsеdniku оpštinе, оbјеdinjеnе su kоntаkt infоrmаciје svih Оdеlјеnjа nа јеdnu strаnu о оkviru sеkciје “Kоntаkt”; оtvоrеnе su Facebook i #TW strаnicе оpštinе. "

PREDSTAVNICI NACOR-A NA URUČENJU SERTIFIKATA OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE RUMA STUDIЈSKA PОSЕTA SLUŽBЕNIKА IZ ОPŠTINЕ МАLI ZVОRNIK, U OKVIRU AKTIVNOSTI PROJEKTA "DА LI ZNАŠ DА IMАŠ PRАVО DА ZNАŠ?“

27


DRАGАN KОSАNОVIĆ-ŠEF ODELJENJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, ČLАN ТIMА ZА KVАLITЕT:

"Krоz prеdlоgе prеvеntivnih mеrа, nа zvаničnој strаnici оpštinе Rumа urеđеnа је strаnicа pоsvеćеnu invеstitоrimа nа srpskоm i еnglеskоm јеziku. Оvim urеđivаnjеm strаnicе, u kојеm аktivnо učеstvuјu zаpоslеni u Оdsеku zа LЕR, rеdоvnо sе аžurirајu infоrmаciје zаnimlјivе zа invеstitоrе. Таkоđе, na sajtu se lako mogu pronaći cеnе kоmunаlnih uslugа, prоcеs dоbiјаnjа dоzvоlа, vоdič krоz rеgistrаciјu privrеdnikа i sl. Nаprаvlјеn је “pаkеt dоkumеnаtа” pо intеrеsоvаnjimа, u kојimа sе

nаjvаžniје infоrmаciје, prоcеs dоbiјаnjа dоzvоlа i sl. Svе оvо је dоprinеlо unapređenju poslovanja u оpštini Rumа i ispunjеnju kritеriјumа zа dоbiјаnjе Cеrtifikаtа оpštinе sа pоvоlјnim pоslоvnim оkružеnjеm u Јugоističnој Еvrоpi BFC SEE (NАLЕD), а kојi оpštinu Rumа pоziciоnirа kао јеdnu оd nајnаprеdniјih оpštinа u rеgiоnu i kvаlifikuје је zа pоdršku nаciоnаlnih i mеđunаrоdnih instituciја i dоnаtоrа, uz аktivnu prоmоciјu nа rеgiоnаlnоm i mеđunаrdnоm nivоu. "

"Svе оvо је dоprinеlо оpštini Rumа i ispunjеnju kritеriјumа zа dоbiјаnjе Cеrtifikаtа оpštinе sа pоvоlјnim pоslоvnim оkružеnjеm u Јugоističnој Еvrоpi BFC SEE (NАLЕD), а kојi оpštinu Rumа pоziciоnirа kао јеdnu оd nајnаprеdniјih оpštinа urеgiоnu i kvаlifikuје је zа pоdršku nаciоnаlnih i mеđunаrоdnih instituciја i dоnаtоrа, uz аktivnu prоmоciјu nа rеgiоnаlnоm i mеđunаrdnоm nivоu." - ističe Dragan Kosanović

"Таkоđе bih spоmеnuо i dа је u izvеštајu, kојi је nаstао u оkviru prојеktа „Аnаlizа kаpаcitеtа јеdinicа lоkаlnе sаmоuprаvе u АP Vојvоdinа zа uprаvlјаnjе аktivnоstimа lоkаlnоg еkоnоmskоg rаzvоја“ kојi је u pеriоdu оd оktоbrа 2015. dо аprilа 2016. gоdinе sprоvеlа Nаciоnаlnа аliјаnsа zа lоkаlni еkоnоmski rаzvој (NАLЕD), uz pоdršku Pоkrајinskоg sеkrеtаriјаtа zа mеđurеgiоnаlnu sаrаdnju, Ruma svrstana mеđu nајuspеšniје vојvоđаnskе grаdоvе i оpštinе pо pоstignutim rеzultаtimа u dоmеnu lоkаlnоg еkоnоmskоg rаzvоја u pоslеdnjih dеsеt gоdinа. Rumа је zаuzеlа drugо mеstо, а rаngirаnjеm је оbuhvаćеnо 45 vојvоđаnskih lоkаlnih sаmоuprаvа. Оnо štо је izmеđu оstаlоg uticаlо nа оvаkо visоk plаsmаn оpštinе Rumа је svаkаkо i štо sе Rumа nаšlа mеđu sаmо 6% аnkеtirаnih lоkаlnih sаmоuprаvа kоја imа оrgаnizоvаn sistеm оcеnjivаnjа učinkа zаpоslеnih ( pо mеtоdоlоgiјаmа оpisаnim u uputstvu Prеispitivаnjе učinkа zаpоslеnih). Таkоđе је i tе kаkо znаčilо štо nаšа оpštinskа uprаvа imа plаn stručnоg usаvršаvаnjа zаpоslеnih, ti јеst Plаn оbukе, а prеkо tri čеtvrtinе lоkаlnih sаmоuprаvа u АP Vојvоdini (77%) ih nеmа."

28


"Krеirаnа Procedura Ljudski resursi u lоkаlnој sаmоuprаvi је prоcеdurа kоја sаdrži nајvišе krеirаnih zаpisа, tо јеst prilоgа prоcеduri. Оvо је uslеdilо kаkо zbоg kоmplеksnоsti pоslоvа kоје оbаvlјаmo (priprеmаnjе оpštih i pојеdinаčnih аkаtа i vоđеnjе еvidеnciја о оstvаrivаnju prаvа iz rаdnоg оdnоsа zаpоslеnih, imеnоvаnih i pоstаvlјеnih licа u Оpštinskој uprаvi, rešenja o prеkоvrеmеnоm rаdu, plаćеnоm оdsustvu, kоrišćеnju gоdišnjеg оdmоrа, rаspоrеđivаnju zаpоslеnih, sоlidаrnој pоmоći, јubilаrnој nаgrаdi, prеstаnku i mirоvаnju rаdnоg оdnоsа i dr), tаkо i zbоg tоgа štо sе оvа prоcеdurа оdnоsi i nа kompetentost osoblјa u pogledu obrazovanja, obuke, znanja i iskustva; utvrđivanje i izvršavanje potrebe za obučavanjem zaposlenih; zapošlјavanje i procenu zaposlenih. Žеlim оvоm prilikоm dа istаknеm dоprinоs iskrеirаnе dоkumеntаciје u sklаdu zа zаhtеvimа stаndаrdа ISО 9001:2008, оbаvlјаnju svоg pоslа јеr svаkо оd zаpоslеnih mi zаhtеvе iz prаvа iz rаdnоg оdnоsа upućuје nа idеntičnim zаpisimа zа tu оblаst оstvаrivаnjа svојih prаvа iz rаdnоg оdnоsа. Pоsеbnо bih sе оsvrnulа nа vаžnоst procena potencijalnih kandidata za zapošlјavanje, prikuplјanje dokumentacije neophodne za zapošlјavanje, te donošenje odluke o zapošlјavanju, kао i sаstаvlјаnjе

neophodne za zapošlјavanje, te donošenje odluke o zapošlјavanju, kао i sаstаvlјаnjе оglаsа zа priјеm u rаdi оdnоs. Najvažnije je da oglas bude sastavlјen tako da bude jasan po pitanju kriterijuma osobe kakva se traži, kako bi se izbegao veliki brој neadekvatnih prijava za posao. Мnоgо mi prilikоm sаstаvlјаnjа оglаsа pоmаžе štо mоgu dа gа prе slаnjа prоvеrim putеm zаpisа Lista za proveru kvaliteta oglasa za posao(јеdnоstаvnim štikliranjеm svakе stavke ove ček-liste, koje je obuhvaćeno u oglasu). Оvо је vеоmа bitnо јеr svi zаpоslеni, tо јеst izvršioci аktivnоsti moraju imati odgovarajuća znanja o poslu koji obavlјaju i biti u potpunosti upoznati sa zaduženjima i obavezama koja su im dodelјena, а svаkаkо treba da ih karakteriše predanost radu, tačnost, odgovornost i spremnost na saradnju. Kvalifikacije i detalјniji opis osposoblјenosti je predstavlјen u dokumentu Opis radnih mesta. Kаkо bi rаd izvršiоcа biо еfikаsаn, Оpštinskа Uprаvа оpštinе Rumа obezbeđuje obuku za svoje kadrove i poseduje Plan obučavanja koji se donosi na početku svаkе godine. U Planu obučavanja se definišu sve obuke, eksterne i interne, koje je neophodno izvršiti u predviđenim vremenskim rokovima. Obučavanje sе оbаvеznо vrši prilikоm raspoređivanjа zaposlenih na prvo

29

MIŠLJENJE - DRАGАNА KОNČАR, ZАPОSLЕNА NА RАDNОM MЕSTU KАDRОVSKI PОSLОVI

radno mesto - početnu dužnost, prilikom uvođenja novih ili izmenjenih dokumenata Sistema menadžmenta kvalitetom, prilikom uvođenja i primene novih novih usluga, pri svakoj promeni radnog mesta – dužnosti i sl. Po završetku obuke, ispunjava se Karton obuke radnika za svakog zaposlenog posebno. U kartonu se navodi naziv obuke, trajanje, naziv izvođača i svaki zaposleni je dužan da potpiše završenu obuku, а isti sе čuvа u Dоsiјеimа zаpоslеnih u mојој kаncеlаriјi." Pripremila: Ivana Bojanić


U PRAKSI

UMREŽAVANJE UREĐAJ DA LI SMO BEZBEDNI?

“ŽELIMO DA IMAMO POVERENJE U PAMETNU TEHNOLOGIJU ZBOG SVEGA ŠTO NAM ONA OMOGUĆAVA. ALI, ISTO TAKO, MORAMO BITI SVESNI POSLEDICA PO BEZBEDNOST I PRIVATNOST NAŠIH PODATAKA.” - PROFESOR HAMFRIZ

30


JA

U

poslednje vreme sve češće imamo prilike da čujemo kako neko može posmatrati dešavanja u našoj kući pomoću kamere našeg telefona ili televizora ili da čak naš frižider ima sposobnost prosleđivanja informacije o nama na druge pametne uređaje, u naše ime, bez našeg znanja. Takođe, zamislite da neko hakuje Vašu rernu i da na taj način obezbedi sebi pristup Vašim podacima. Razvoj pametne tehnologije i mogućnost mrežnog povezivanja svih smart uređaja koje posedujemo, osim što predstavlja značajno olakšanje u funkcionisanju našeg svakodnevnog života, čini nas veoma privlačnim izazovom za hakersko delovanje. U nastojanju da opasnost od hakerskog napada svedemo na minimum, ISO standardi nam mogu biti od velike pomoći. Kao potrošači i korisnici, često bivamo u situaciji da nas toliko zadive mogućnosti koje nam pruža mrežno povezivanje našeg kompjutera ili telefona sa pametnim uređajima u našoj kući ili drugim smart uređajima koje koristimo tokom dana, da ne posvetimo ni minut vremena razmišljajući o tome kako upotreba istih može da utiče na našu bezbednost i privatnost. Svakako da povezivanje smart telefona roditelja sa bebi alarmima Ili monitorima njihove dece pruža mogućnost da u svakom momentu lako mogu da provere šta rade i gde se nalaze njihova deca. Međutim, kada uređaji nisu zaštićeni, nehotice izlažemo riziku sebe i svoje voljene. Neki roditelji su posledice upotrebe ove vrste

31

tehnologije spoznali na teži način, kada se iz zvučnika bebi alarma, dok je njihovo dete spavalo, začule nepristojne reči. S tim u vezi, nije za čuđenje činjenica da je u Velikoj Britaniji broj žalbi na proizvodnju, prodaju i upotrebu ove tehnologije porastao za 2000 % u poslednje tri godine. HRABROST NOVOG SVETA Činjenica je da nas samo jedan klik deli od uključivanja grejanja u našim domovima i menjanja temperature unutar naših frižidera, kao i uticaja na bilo koji aparat koji koristimo tokom dana. Pojavom smart tehnologije i mogućnosti povezivanja više pametnih uređaja putem internet mreže, javila se i opasnost od rutinskog prebacivanja informacija o tome kako živimo, šta radimo, šta i sa kim pričamo, sa jednog na drugi aparat. Zaista, nikada kao danas nije bilo lakše špijunirati nekoga. “Oni nam navodno olakšavaju život… ali sve to ima svoju cenu,” kaže profesor Edvard Hamfriz, istraživač ISO/IEC radne grupe za upravljanje sistemima bezbednosti informacija. “Želimo da imamo poverenja u pamtnu tehnologiju zbog svega što nam ona omogućava. Ali, isto tako, moramo biti svesni posledica po bezbednost i privatnost naših podataka.” Na primer, od velike želje da kupimo najnoviji smart televizor koji reaguje na glasovne komande, ne uzimamo za ozbiljno činjenicu da je ova vrsta tehnologije u stanju da sluša sve što joj se kaže i da na taj način prepozna prave komande. Ako sve što kažemo, ostaje između nas i našeg TV uređaja, u čemu je


"Uzmite bilo koji prenosni uređaj savremene tehnologije – on zna sve naše pokrete i aktivnosti, i tačno zna gde se nalazimo. Ako ovome dodamo i sve lične informacije, fotografije i kontakte koji se nalaze na tom uređaju, to već predstavlja alarm za uzbunu." - Dina Raković

sve što joj se kaže i da na taj način prepozna prave komande. Ako sve što kažemo, ostaje između nas i našeg TV uređaja, u čemu je onda problem? Međutim, upravo povezivanje pametnih uređaja i razmenjivanjem informacija među njima, koje nisu zaštićene od spoljnog pristupa, ostavljamo otvorena vrata svim vrstama neovlašćenog pristupa našoj mreži, podacima i informacijama o našem životu. Suština ovog problema se ogleda u činjenici da većina nas očekuje od zakonodavaca ili proizvođača uređaja da preuzmu na sebe rizike ove vrste i učine nešto po tom pitanju. Međutim, ukoliko mi kao korisnici ne razumemo i ne pokažemo interesovanje za zaštitu privatnosti naših podataka, to neće učiniti ni proizvođači, imajući u vidu da kupci svoje odluke o kupovini određenog proizvoda neće zasnivati na rešenju ovog problema, već će ih zasnivati na ceni ili čak izgledu! “Što se tiče zakonodavstva, naši podaci i dešavanja unutar našeg doma, su veoma slabo zaštićeni,” kaže Pit Esindžer, međunarodni stručnjak za pitanja privatnosti potrošača. “Uzmite bilo koji prenosni uređaj savremene tehnologije – on zna sve naše pokrete i aktivnosti, i tačno zna gde se nalazimo. Ako ovome dodamo i sve lične informacije, fotografije i kontakte koji se nalaze na tom uređaju, to već predstavlja alarm za uzbunu. Analizom svih ovih podataka, vrlo lako neko može mnogo da sazna o Vama, Vašim aktivnostima, sklonostima i slično.”

Nedavni eksperimenti su pokazali da je moguć hakerski napad putem mreže na auto u pokretu, pri kome bi vozaču bila potpuno oduzeta kontrola upravljanja vozilom i predata u ruke onome ko je napad izvršio i od koga sada zavisi kretanje automobila i život vozača. Sa druge strane, Hamfriz ističe i pejsmejkere koji spašavaju živote miliona ljudi i to koliko su malo oni kao uređaji obezbeđeni od bilo kakvog spoljnog mrežnog uticaja. Treba imati u vidu da je raspon digitalnih tehnologija o kojima se svakodnevno priča, a za koje se planira da budu integrisane u tkivo naših života, zaista ogroman. Svedoci smo uspostavljanja Novog svetskog poretka i uloge digitalnih tehnologija u savremenom svetu. Ovde se ne radi samo o jednom konkretnom proizvodu nego o celom sistemu. U 2013. godini, hakeri su ukrali milione dolara sa kreditnih kartica velikih američkih proizvođača pristupom na njihove mreže putem kojih kontrolišu svoje sisteme za grejanje, a preko kojih su se povezali "STANDARDI KAO ŠTO SU ISO 27001 i na ostale njihove uređaje. I ISO 27002 PREDSTAVLJAJU ZAJEDNIČKI Upravo to nam ukazuje na činjenicu da samo jedan JEZIK ZA REŠAVANJE PROBLEMA slabo obezbeđen uređaj UPRAVLJANJA, RIZIKA I može poslužiti kao pomoćno sredstvo za napad USKLAĐENOSTI KOJI SE ODNOSE NA na drugi uređaj. S tim u vezi, na rešenje problema BEZBEDNOST INFORMACIJA. " - ISTIČE bezbednosti u ovoj oblasti HAMFIZ možemo da gledamo kao na vakcinu - ukoliko

U svetu hiper-povezanosti, ulog je veliki.

32


 Svedoci smo uspostavljanja Novog svetskog poretka i uloge digitalnih tehnologija u savremenom svetu. Ovde se ne radi samo o jednom konkretnom proizvodnu nego o celom sistemu. U 2013.godini , hakeri su ukrali milione dolara sa kreditnih kartica velikih američkih proizvođača pristupom na njihove mreže putem kojih kontrolišu svoje sisteme za grejanje, a preko kojih su se povezali i na ostale njihove uređaje.

DA LI SU INFORMACIJE O NAMA PREVISOKA CENA KOJU TREBA DA PLATIMO DA BISMO UŽIVALI SVE MOGUĆE POGODNOSTI SAVREMENOG SVETA? uređaj nije zaštićen, virus vrlo lako može da zarazi drugi. Što više uređaja “vakcinišemo”, naša privatnost i naš život će biti bezbedniji. “To je razlog zašto ne postoje reči kojima bih u dovoljnoj meri iskazao važnost standarda iz oblasti informacione bezbednosti.”, objašnjava Hamfiz. “Mi imamo niz rešenja za minimiziranje mnogih od ovih rizika, ali organizacije su te koje trebaju da ih primenjuju. Standardi kao što su ISO 27001 i ISO 27002 predstavljaju zajednički jezik za rešavanje problema upravljanja, rizika i usklađenosti koji se odnose na bezbednost informacija. ISO 27031 i ISO 27035 predstavljaju pomoć organizacijama u cilju efikasnog preventivnog, ali i

korektivnog reagovanja na sajber napade. "ISO standardi, takođe, definišu enkripciju i mehanizme potpisa koji mogu biti integrisani u proizvode i aplikacije za zaštitu podataka, za transakcije na mreži i aplikacije za zaštitu neovlašćenog korišćenja kreditnih kartica. Za Hamfiza, s ledeći na redu su standardi o privatnosti korisnika. “Radimo na tome da se izgrade čvrsti temelji za standarde koji štite naše podatke u digitalizovanom svetu i koji će ojačati poverenje potrošača. Nadamo se da će oni biti korisni i za dalji razvoj rešenja kao odgovora na specifične izazove mrežno povezanog sveta."

33

ZAINTERESOVANOST KORISNIKA Da li su informacije o nama previsoka cena koju treba da platimo da bismo uživali sve moguće pogodnosti savremenog sveta? Rešenje ovog, u svetu tehnologije, jednog od najaktuelnijih pitanja jeste činjenica da su mnogi od nas spremni na kompromis sa savremenom tehnologijom, te da svoju privatnost i bezbednost vrlo lako zanemaruju u cilju što bržeg i lakšeg pristupa najsavremenijim uređajima. Upravo smart uređaji danas predstavljaju neku vrstu nephodnih aparata za funkcionisanje savremenog načina života. Po istraživanjima, prosečna osoba posveti svega oko 6 sekundi uslovima


“Onaj ko “vakciniše” proizvode i usluge, onaj ko na adekvatan način obezbedi zaštitu naših podataka, te omogući kontrolu pristupa istim, može biti od koristi. Onaj ko smanji mogućnost krađe podataka, onaj ko nas obaveštava o bilo kakvoj opasnosti koja dolazi sa treće strane, kao i onaj ko osigura sledljivost i odgovornost.” Dakle, iako postoji širok spektar trenutno dostupnih standarda za sajber bezbednost, ISO još uvek radi na rešenju problema mrežnog povezivanja smart uređaja. “ISO 27001 grupa standarda je zaista od velike pomoći organizacijama kako bi na adekvatan način, bezbedno čuvale podatke prikupljene od svojih korisnika. Ali, moramo da razvijemo rešenja specijalno kreirana za izazove i rizike u koje se upuštamo koristeći mogućnost mrežnog povezivanja smart uređaja,” kaže Esindžer. Standardi su moćan način za rešenje ovih problema. Ne možemo dugo čekati da stupimo u akciju. Naši domovi, naše aktivnosti i lični podaci su nepovratno isprepleteni i povezani sa milijardama drugih ljudi usled našeg svakodnevnog korišćenja smart tehnologije, koja nam uzima privatnost, a bezbednost naših informacija stavlja na nivo na kom su one vrlo lako dostupne širokim masama. Da bismo naše živote adekvatno zaštitili od radoznalih očiju, moramo zatvoriti vrata i staviti katanac na njih.

IZVOR: ISOFOCUS, Maria Lazarte, 5 Sep. 2016

korišćenja uređaja ili aplikacija. Pogledajmo samo ponašanje internet korisnika. Ljudi redovno postavljaju na društvene mreže svoje i slike svojih najbližih, dele svoja politička uverenja, informacije o turističkim destinacijama koje obilaze, kao i informacije o prodavnicama u kojima najradije obavljaju kupovinu. Nije pitanje da li treba u toj meri deliti informacije, već da li smo svesni posledica onoga što radimo i da li možemo kontrolisati ko i koliko informacija ima o nama? Kao što internet olakšava praćenje i identifikaciju ljudi, informacija o nama koja se nalazi u pogrešnim rukama može vrlo lako da nas dovede u opasnost. Istraživanje koje je sprovelo Nacionalno društvo potrošača u SAD je utvrdilo da je 76% američkih tinejdžera zabrinuto za svoju bezbednost i da su u nekom momentu čak bili izloženi nekoj vrsti sajber napada na njihovu mrežu, ali da niko od njih ne zna da to ima veze sa mrežnim povezivanje smart uređaja. ISO odbor za politiku potrošača (ISO/COPOLCO) stavio je standardizaciju ove oblasti na dnevni red. To što korisnici smart tehnologije ne shvataju u potpunosti važnost ovog problema, ne znači da ne treba da budu zaštićeni. “Svest potrošača, stavovi i vrednosti, kao i potrebe za sigurnošću i bezbednošću, predstavljaju važan deo slagalice koja nam je potrebna kako bismo što efikasnije stali na put ovom problemu, “ kaže Bil Di, predstavnik ISO/COPOLCO. KREIRANJE PRIVATNOSTI Za Esindžera, srž problema leži u činjenici da se veliki deo uređaja, koji koriste potrošači u svakodnevnom životu, zapravo nalazi na tržištu bez bilo kakve informacije o tome kako, koliko i na koji način utiču na privatnost potrošača i bezbednost njihovih podataka. “Iako postoje mnogi međunarodni standardi koje organizacije mogu da primenjuju u svom poslovanju kako bi zaštitili svoje korisnike i njihove podatke, još mnogo moramo da radimo kako bismo stvorili dovoljno bezbedne uređaje koje tehnologija mrežnog povezivanja ne može ni na koji način da ih učini nebezbednim.” Jedan od razloga zašto kompanije ne uspevaju da zaštite uređaje jeste činjenica da su dizajneri koji su razvili mrežno povezivanje smart uređaja, veoma često i eksperti iz oblasti bezbednosti. “Inžinjeri treba da rade u procesu kreacije sistema za zaštitu, sa snažnim fokusom na bezbednost i privatnost korisnika tako da nekolicina ugroženih može da prevaziđe problem kojem su izloženi,” kaže Esindžer. “Ukoliko možemo da projektujemo sistem bezbednosti, inspirisani kontinuiranim usavršavanjem grupe standarda ISO 9001, kao što je ISO 10377 već učinio u cilju bezbednosti proizvoda, to bi bio veliki korak napred,” dodaje Esindžer. ”Ovaj standard bi olakšao praćenje, zaštitu naših podataka i obezbedio tajnost informacija.” “Umesto da se pitate kako će korisnici prihvatiti stepen bezbednosti koji trenutno nudi savremena tehnologija, trebali bismo da se pitamo šta će programeri učiniti kako bi izgradili poverenje korisnika,” kaže Esindžer.

“ISO 27001 GRUPA STANDARDA JE ZAISTA OD VELIKE POM NAČIN I BEZBEDNO ČUVALE PODATKE PRIKUPLJENE OD S

34


PRIMENA ISO 27001 Iako se pri pomenu na čuvanje informacija uglavnom javlja ideja o potrebnom ulaganju u opremu, istina je da većina informacija neželjeno ili neovlašćeno „napušta“ organizaciju usled: - Nenamerne greške zaposlenih do koje dolazi usled neinformisanosti i nedovoljno posvećene pažnje; - Namerne zloupotrebe od strane internih saradnika; - Namerne zloupotrebe od strane eksternih saradnika; - Kvarova opreme; - Elementarnih nepogoda. Prilikom implementacije sistema u skladu sa standardom ISO 27001, sve navedene ranjivosti se uzimaju u obzir i predviđaju druge moguće ranjivosti koje su invidualne od organizacije do organizacije. Setom politika, procedura, instrukcija i obrazaca, organizacija može minimizirati rizik od

neželjenog gubitka informacija i obezbediti kontinuitet u poslovanju ukoliko do gubitka dođe. KOJE OBLASTI OBUHVATA ISO 27001? Kao organizacija koja planira uspostavljanje sistema menadžmenta bezbednošću informacije, neophodno je da znate šta se od vas, ili vaših konsultanta, očekuje da se sprovede. INTERNO ORGANIZOVANJE I LJUDSKI RESURSI S obzirom da ljudi predstavljaju najčešći izvor ranjivosti organizacije u pogledu informacija, potrebno je definisati zahteve koji prethode zapošljavanju, koji se primenjuju za vreme rada i koji se primenjuju po prekidu radnog odnosa. U navedene zahteve spadaju: uloge i odgovornosti, provere kandidata, uslovi zapošljavanja, forme ugovora u radu koji uključuju bezbednosne sporazume, definisanje disciplinskih postupaka, prava pristupa informacijama koja su prethodno klasifikovana i drugo. Potrebno je definisati odgovornost za bezbednost informacija, kao i proces autorizacije za rad sa opremom, pa i načine razmene informacija. FIZIČKA BEZBEDNOST, BEZBEDNOST U OKRUŽENJU I BEZBEDNOST OPREME Kada govorimo o ovoj oblasti, treba imati u vidu da je potrebno stvoriti ili prilagoditi uslove rada sledećim zahtevima: -Potrebn o je kreiranje bezbednosne zone razdvajanja; - Neophodna je kontrola ulaska; - Potrebno je obezbediti zaštićenost kancelarija i opreme; -Neophodno je definisati područja javnog pristupa; - Treba zaštiti opremu od neovlašćenog pristupa; - Sprovesti zaštitu opreme od otkaza napajanja; - Zahtevana je zaštita kablova od prisluškivanja i oštećenja; - Obavezno je redovno održavanje opreme; - Potrebno je voditi računa o bezbednom rashodovanju; Preduslov za sve navedeno je da organizacija poseduje adekvatan popis imovine kojom raspolaže, definisano „vlasništvo“ i pravilnik o prihvatljivom korišćenju opreme koji će obuhvatiti i pravila u vezi: nenadgledane opreme; „politike praznog stola“; upravljanja lozinkama. EKSTERNO ORGANIZOVANJE Nakon identifikovanja rizika koji se odnose

MOĆI ORGANIZACIJAMA KAKO BI NA ADEKVATAN SVOJIH KORISNIKA." - ISTIČE ESINDŽER

35

na eksterne strane, organizacija je u obavezi da učini sve potrebne radnje kako bi se rizik minimizirao. To uključuje, ali se ne ograničava na: - Upućivanje na bezbednost, u radu sa korisnicima; - Upućivanje na bezbednost u sporazumima sa trećim stranama; - Uspostavljanje procedura za treće strane koje pružaju usluge u ime organizacije; - Praćenje i preispitivanje usluga; - Obezbeđivanje da bezbednost bude sastavni deo specifikacije za relevantne nabavke; - Dokumentovane i raspoložive procedure i drugo. MENADŽMENT MREŽAMA I MEDIJUMIMA Po pitanju mreža, obavezne su kontrole u mreži koje podrazumevaju definisanje nivoa pristupa, kao i definisanje odgovarajućih alata protiv malicioznog i mobilnog koda. Takođe, potrebo je uspostaviti sigurnosno prijavljivanje, definisati upravljanje lozinkama i vremensko ograničenje trajanja sesije. Pored mogućnosti mrežnog prenosa informacija, organizacija mora da definiše: upravljanje prenosnim medijumima; kreiranje rezervnih kopija; rashodovanje; zaštitu dokumentacije sistema; drugo. USKLAĐENOST SA ZAKONSKIM ZAHTEVIMA I PRAĆENJE Na početku implementacije, neophodno je identifikovati sve relevantne zakonske regulative dok se za vreme uspostavljanja sistema vodi računa o pravu intelektualne svojine i zaštiti podataka i informacijama o ličnosti. Praćenje obuhvata: korišćenje, usklađenost sa zakonima, zapisivanje provera, zaštitu informacija u zapisima, zapisivanje neispravnosti, sinhronizacije i drugo. MENADŽMENT KONTINUITETOM POSLOVANJA Poslednja, ali možda jedna od najbitnijih oblasti, je oblast obezbeđenje kontinuiteta poslovanja nakon propusta u vezi bezbednosti informacija. Vrši se procena rizika i obezbeđuju planovi kontinuiteta.


EKSKLUZIVNO

– poboljšanje energetske efikasnosti KOMPANIJA GOOGLE U SVOM DUGOGODIŠNJEM RADU POKAZUJE IZUZETNU POSVEĆENOST ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI. USPEŠNO IMPLEMENTIRAJUĆI SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM POMOĆU STANDARDA ISO 50001, GOOGLE JE OSTVARIO PRIZNANJE ZA SVOJE NAPORE U OVOJ OBLASTI. OSNAŽENA OVIM USPEHOM, KOMPANIJA NASTAVLJA SA PROGRAMOM SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE I EMISIJE KROZ DALJE POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI. U DALJEM TEKSTU, LAURA FRANCESKINI, PROGRAMSKI MENADŽER ZA ODRŽIVI RAZVOJ GOOGLE-OVOG CENTRA ZA OBRADU PODATAKA, GOVORI O GOOGLE-OVOJ PRAKSI KADA JE U PITANJU ENERGETSKA EFIKASNOST. Google-ovi centri za obradu podataka su motori interneta. Šta to zapravo znači? Oni pokreću sve vrste proizvoda i usluga koje kompanija pruža, te njihov rad zauzima veliki deo potrošnje energije. Kada koristimo Google-ove proizvode kao što su Search, Youtube ili Gmail, zapravo servisi u data centrima širom sveta rade za nas. Radeći naporno kako bi zaštitili životnu sredinu od bilo kakvih loših spoljnih uticaja, kompanija Google nam omogućava da korišćenjem njihovih proizvoda i usluga, i mi doprinesemo smanjenju energetske potrošnje i zagađenja životne sredine. Pre više od jedne decenije Google je dizajnirao i izgradio centre za obradu podataka koristeći svega 50% energije koja je inače neophodna za izgradnju jednog klasičnog data centra. Takođe, razmišljajući kako bi i na koje načine mogli da smanje potrošnju energije u budućnosti, razvili su svoje super efikasne servere, investirali u efikasnije sisteme za rashlađivanje data centara i obavezali se da rad kompanije napajaju 100% prirodom energijom. Takođe, kompanija je zaključila ugovore o kupovini

skoro 2.5 gigavata obnovljivih izvora energije do sada, čime su postali najveći kupci obnovljivih izvora energije u svetu. U 2013. godini Google je otišao korak dalje u svojoj posvećenosti energetskoj efikasnosti, postavši prva kompanija u Severnoj Americi koja je dobila sertifikat za ISO 50001 - sistem upravljanja energijom. Upravo time je postala jedina velika internet kompanija u svetu koja ima sertifikat za ISO 50001, a koji pored glavnog predstavništva, obuhvata i svih 12 centara za obradu podataka širom sveta – 7 u Sjedinjenim Državama, 3 u Evropi i 2 u Aziji. PUT KA ISO 50001 Pojavom ISO 50001 standarda sistema menadžmenta energijom, Google je video šansu da formalizuje i uobliči svoj sistem upravljanja energetskom efikasnošću kroz zvanični sistem upravljanja energijom. Isto kao i sistem zaštite životne sredine, i sistem bezbednosti i zdravlja na radu, za čije uvođenje su Google centri takođe sertifikovani, ISO 50001 je izgrađen na konceptu “planiraj-uradi-proveri-deluj”. Upravo taj koncept im

obezbeđuje kvalitetan sistem energetske efikasnosti, procese za njegovo jačanje, kvalitetne programe za reviziju istog, te neprekidno praćenje, procenu i odgovore na dobijene rezultate, na osnovu kojih kompanija radi na konstantnom poboljšanju delovanja u ovoj oblasti. Na osnovu zahteva standarda, Google je razvio sistem energetske efikasnosti koji mu pomaže da konstantno redefinišući svoje ciljeve, unapređuje energetsku efikasnost svih svojih centara za obradu podataka. Razvijajući se u ovoj oblasti, kompanija Google je napravila unapređen sistem koji konsoliduje zahteve standarda ISO 50001 u svega pet procedura sistema menadžmenta energijom, smanjujući tako količinu vremena koju zaposleni u kompaniji moraju da potroše na papirologiju vezanu za sam sistem, a ostavljajući im više vremena za istraživanje i implementaciju. Takođe, kompanija Google sprovodi redovne interne provere sistema menadžmenta energijom, kako u svom glavnom predstavništvu, tako i u svih 12 centara za obradu podataka širom sveta. S tim u vezi, pohvalno je istaći da

36

eksterne sertifikacione provere njihovog sistema nikada do sada nisu identifikovale nepravilnosti u sistemu, što ukazuje na činjenicu da je njihov način održavanja sistema efikasan i sveobuhvatan.. GOOGLE-OV SISTEM UPRAVLJANJA ENERGIJOM Kako se upravlja sistemom menadžmenta energijom u Google-u? Kompanija smanjuje troškove i uticaj rada centara za obradu podataka na okolinu dizajniranjem i izgradnjom prostorija u skladu sa uslovima zaštite životne sredine. To podrazumeva ugradnju i korišćenje sistema za ventilaciju, hlađenje i osvetljenje koji maksimalno štede utrošak energije u svakodnevnom funkcionisanju kompanije, ali i izgradnju sopstvenih visoko efikasnih servera, koji troše znatno manje energije od uobičajenog. Imajući u vidu da se energetska efikasnost može poboljšati samo na osnovu merljivih segmenata utroška energije, kompanija je redovno pratila i merila sveobuhvatne podatke o utrošku energije za svaki svoj objekat. Činjenica je da je Google prva kompanija koja


je otkrila podatke o energetskoj efikasnosti za svih 12 centara za obradu podataka u 2008. godini, nastavljajući da sprovodi tu praksu na kraju svakog kvartala. Upravo na osnovu tih podataka, oni su došli do zaključka da, u poređenju sa periodom od pre šest godina, kompanija danas može da isporuči 3,5 puta više računarske snage za istu količinu električne energije. To znači da, iako šaljemo više mejlova, gledamo više Youtube video klipova i čuvamo mnogo više digitalnih fotografija, koristimo istu količinu energije kao 2011. godine

NAČIN PRIMENE I KORISTI OD UVOĐENJA ISO 50001 SISTEMA MENADŽMENTA ENERGIJOM

SMANJITE UTROŠAK ENERGIJE KORISTEĆI GOOGLE APLIKACIJE Kompanija Google je izgradila energetski najefikasniju kompjutersku infrastrukturu na svetu kroz njene centre za obradu podataka, što ujedno koristi i njenim korisnicima. Na koji način? Ulažući sve više napora u poboljšanje energetske efikasnosti, stvorili su aplikaciju Cloud, koja služi svim njihovim korisnicima, omogućavajući ima da i oni, koristeći je, smanje utrošak energije i povećaju svoju energetsku efikasnost.

Оvај mеđunаrоdni stаndаrd mоžе dа sе primеni nа svе tipоvе i vеličinе оrgаnizаciја, bеz оbzirа nа gеоgrаfskе, kulturnе ili društvеnе uslоvе. Uspеšnа primеnа zаvisi оd оprеdеlјеnоsti svih nivоа i funkciја оrgаnizаciје, а pоsеbnо оd nајvišеg rukоvоdstvа.

Koristeći Google Aplikacije, svi korisnici, od kojih veliki broj čine i razne kompanije, preduzeća, organizacije, umanjuju utrošak energije i emisiju štetnih gasova za 65 do čak 90%. Kako nastoji da nastavi borbu za energetski efikasnijim poslovanjem, Google primenjuje standard ISO 50001 kao jedan od alata u toj borbi. Pored toga, kompanija Google je jedna od članova tehničkog komiteta za standard ISO 50001 kako bi doprinela da se sistem menadžmenta energijom i dalje unapređuje, te da bude koristan alat u ovoj oblasti, kako za sam Google, tako i za druge.

Kompanija Casada GmbH je etablirani proizvođač uređaja za masažu iz nemačkog grada Paderborna. Casada posluje od 2000. godine, a trenutno ima prodajnu mrežu rasprostranjenu u 38 zemalja, na 4 kontinenta. "Moto kompanije Casada je “Relax in style”, što govori o visokim zahtevima koje smo sebi postavili u pogledu zadovoljstva naših klijenata" – izjavio je nedavno osnivač kompanije g. Jakob Radtke. Uprava kompanije odlučila je 2013. godine osnovati podružnice u regiji. Tako je od Marta 2013. Casada započela sa osnivanjem svojih regionalnih preduzeća u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, sa razvojem sopstvene prodajne i servisne mreže. Važno je napomenuti da Casada ima sopstveni razvoj i proizvodnju, a poseban sektor unutar kompanije zadužen je za korporativni dizajn kao i za dizajn realizacije proizvoda. Usled toga su naši korisnici, ujedno i naši partneri, dajući nam neprocenjive povratne informacije o svom zadovoljstvu kod upotrebe Casada proizvoda. Ovlašteni zastupnik Casada International za Srbiju:

Casada Vita - Novi Sad Kralja Aleksandra 12 Telefon 063 182 48 45

37


EKSKLUZIVNO

BOŠKO UROŠEVIĆ

INTERVJU

"LIZING KADROVA" - ČEKAJUĆI ZAKON Fotografija: Ksenija Miljuš delatnost u kancelariji Urošević & associates.

U išekivanju donošenja propisa kojim će na sveobuhvatan način biti regulisana oblast tzv. iznajmljivanja radne snage ( „staff leasing“ ), nije loše još jednom ukazati na sve boljke sistema koji ima veliki potencijal, ali čije mane dolaze sve više do izražaja, s obzirom na činjenicu da je preko 80.000 ljudi u Srbiji angažovano po ovom modelu rada. Imali smo priliku da o ovoj temi razgovaramo sa Boškom Uroševićem, uvaženim advokatom sa višegodišnjim iskustvom i radom u eminentnim beogradskim advokatskim kancelarijama koji je krajem 2015. godine započeo samostalnu

Termin „staff leasing“, ako se doslovce prevede znači „iznajmljivanje osoblja - zaposlenih“, dok se u našoj stručnoj javnosti koristi termin upućivanja zaposlenih, čime se pravi analogija sa terminom koji propisuje Zakon o radu ( Sl. gl. RS 75/14 ). Ovako preveden termin stvara zabunu u praksi jer se stiče utisak da se radi o pravno regulisanoj društvenoj pojavi, iako je ista daleko od celovitog i preciznog rešenja u našim pozitivno-pravnim

38


propisima. Pojam „staff leasing“ obuhvata odnos tri strane, agencije za posredovanje u zapošljavanju, pravno ili fizičko lice – korisnika usluga agencije i lica koje traži zaposlenje. Agencija i korisnik usluga zaključuju ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, prema kojem agencija oglašava potražnju za korisnika i vrši primarnu regrutaciju – proveru ispunjenosti uslova u skladu sa potrebama korisnika. Po izvršenoj selekciji kandidata, agencija i izabrano lice zaključuju ugovor o radu, s tim da ( sada ) zaposleni obavlja rad kod korisnika usluga, na poslovima radnog mesta koje definiše korisnik. Prava i obaveze iz radnog odnosa, zaposleni ostvaruje kod Agencije, sa kojom ima zaključen ugovor o radu. Želja za smanjenjem stope nezaposlenosti u zemlji čija ekonomija i snaga privrede ne dozvoljavaju da se diktiraju uslovi krupnom kapitalu, kao i potreba da se poveća konkuretnost u svetskim okvirima i privuku investicije, ogleda se i na primeru dosadašnjeg regulisanja ove oblasti, koji je suprotno važećim svetskim standardima i proklamovanim principima zaštite osnovnih prava iz radnih odnosa najvišim pravnim aktom i sistemskim zakonima, u naš pravni okvir ušao na tzv. mala vrata – kroz Uredbu o klasifikaciji delatnosti. Pomenuta Uredba, iako akt koji u hijerarhiji pravnih akata ne bi smeo da uređuje odnose na jedan opšti način, već eventualno da dopuni i razjasni opšti propis, a pogotovu imajući u vidu oblast za koju je doneta, predstavlja odgovor na potrebe, pre svega, stranih investitora za bržim i, po zaposlene, manje sigurnim modelom za zapošljavanje. Paradoks situacije u kojoj se nalazi društvena pojava iz naslova ovog teksta, predstavlja i činjenica da posrednici u zapošljavanju ( agencije ) moraju ispuniti određene kriterijume da bi mogli da obavljaju delatnost posredovanja, i kao takvi budu registrovani u odgovarajućem registru koje vodi Ministarstvo rada i socijalne politke, a da u isto vreme pomenuta licenca ne znači i dozvolu za obavljanje delatnosti zapošljavanja lica u skladu sa potrebama i za račun svojih klijenata. Po zvaničnoj statistici, iako bi ceo režim rada – iznajmljivanja radne snage, u skladu sa zvaničnim mišljenjem Ministarstva rada i socijalne politike, trebalo smatrati nedozvoljenim, oko 12.000 ljudi angažovano je od strane licenciranih posrednika, dok je preostalih više od 70.000 ljudi angažovano od strane lica koja nisu

prošla ni osnovnu proveru, u smislu ispunjenih tehničkih i prostornih kapaciteta za obavljanje poslova iz domena posredovanja u zapošljavanju. Međutim, izgleda da, za sada, ovakav režim rada odgovara svima. Korisnik usluga – klijent agencije za zapošljavanje, ne gubi vreme u „regrutaciji“ i ne troši vreme na obuku, već dobija gotov „proizvod“ i po nižoj ceni angažovanja od one koje propisuju interne politike o zaradama zaposlenih. Zaposleni angažovan po ovom sistemu može biti otpušten u svakom trenutku, po daleko jednostavnijoj proceduri od one koju predviđa Zakon, u slučaju da ne postoji interes za njegovim daljim angažovanjem. Agencija za zapošljavanje dobija pozamašnu nadoknadu za izvršene usluge, a momentom upućivanja na rad kod klijenta, prestaje svaki kontakt odnosno briga o zaposlenom. Zaposleni su srećni što nalaze posao, ali su ipak najmanje zaštićena strana u ovakvom ugovornom odnosu i budući zakonski okvir mora uzeti u obzir činjenicu da zaposleni nemaju mogućnost ravnopravnog tretmana sa poslodavcem ( kao ekonomski jačom stranom ), osim ako im takav tretman ne garantuje propis adekvatne pravne snage. Puka činjenica zasnivanja radnog odnosa ne može biti sama sebi cilj, imajući u vidu civilizacijska dostignuća iz oblasti rada i zapošljavanja, kao i norme kojima se garantuje minimum prava koja se kroz rad ostvaruju. Pravna sigurnost i zaštita interesa svih zainteresovanih strana, ustavnovljena na principima jednakosti i ravnopravnosti predstavlja standard koji mora biti ispoštovan i u ovoj oblasti, a osnov za to daju i sledeći izvori koji predstavljaju smernicu, ali i obavezu za buduće zakonsko rešenje u ovoj oblasti. Srbija je ratifikovala Konvenciju o privatnim agencijama za zapošljavanje, donetu 03.06.1997. godine u Ženevi, od strane Genrealne konferencije Međunarodne organizacije rada ( MOR ), zavedenu pod brojem 181. Iako momentom ratifikacije ona postaje i deo domaćeg zakonodavstva i izvor prava, Konvencija ipak daje smernice i definiše načela, uz promociju standarda u vidu minimuma prava koja pripadaju zainteresovanim stranama u predviđenom modelu rada. Ipak, odgovarajući propis koji bi razložio i objasnio primenu načela na konkretna pitanja nije donet. Važeći Zakon o radu se ne bavi ovom materijom, ali je pristup tržištu rada, iako ranije ograničen isključivo na državna tela, privatnim agencijama omogućen Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

"Pravna sigurnost i zaštita interesa svih zainteresovanih strana, ustavnovljena na principima jednakosti i ravnopravnosti, predstavlja standard koji mora biti ispoštovan i u ovoj oblasti" - kaže Urošević

Fotografija: Ksenija Miljuš

39


EKSKLUZIVNO

Fotografija: Ksenija Miljuš Regulisano je kako agencija može dobiti dozvolu za rad i kakve sve uslove mora da ispunjava. Navedena dozvola, pak, ne znači i pravo da se agencija bavi poslovima iznajmljivanja zaposlenih, kako se to pogrešno tumači. Propisane su kaznene odredbe u slučaju kršenja zakona, te uslovi pod kojima se agenciji daje i oduzima dozvola. Međutim, suštinska materija ove oblasti – “iznajmljivanje radnika” – ostavljena je izvan nacionalne regulative. Pitanja poput ostvarivanja osnovnih prava i obaveza iz radnog odnosa – pravo na zaradu ( pravo na jednaku zaradu za rad iste vrednosti ), pravo na odmor, pravo na bezbedne i zdrave uslove rada i s tim u vezi pravo na zaštitu iz osiguranja po osnovu bezbednosti i zdravlja na radu, pravo na zaštitu kod otkazivanja ugovora o radu na inicijativu poslodavca, ostaju neregulisana usled trenutnog stanja u ovoj oblasti.

činjenicu obavljanja posla po ovom modelu zapošljavanja, jer je prilikom kontrole polazna osnova inspekcije Ugovor o radu, odnosno poslodavac iz ugovora o radu – a što je u našem primeru – agencija za zapošljavanje. Navedeno dovodi do, pomalo, komične situacije da postupajući inspektor zahteva od agencije za zapošljavanje Akt o proceni rizika za radno mesto – (npr.) upravljanje mašinom pripremanja i mlevenja mase. Činjenica da takvo radno mesto nije sistematizovano kod Agencije, što je i logično imajući u vidu delatnost koju obavlja, je otežavajući faktor i u isto vreme inkriminišući, jer se u pomenutoj situaciji činjenice utvrđuju u već pokrenutom prekršajnom postupku, koji rezultira prekršajnom odgovornošću i novčanim kažnjavanjem. Činjenica da ovaj propust pogađa i poslodavce i zaposlene govori u prilog tome da je potrebno u najskorijem roku doneti propis, uvažavajući postojeći trend zapošljavanja, sa ciljem da se isti ne smanji, kojim će biti utvrđeni osnovni principi odgovornosti u postupku obezbeđivanja zaštite osnovnih prava iz radnog odnosa. Dakle, iako su prednosti ovakvog sistema očigledne, nepostojanje jedinstvenog propisa i proizvoljno tumačenje postojećih fragmentiranih normi može dovesti do većeg negativnog efekta na dalji razvoj ovog modela zapošljavanja. Zato, stručna javnost, ali i svi faktori u ovom procesu sa nestrpljenjem očekuju, kako je najavljeno, skoro donošenje propisa, čija rešenja bi trebalo da zaštite pozitivne efekte dosadašnjge procesa i stvore preduslove za dalje razvijanje, u skladu sa već postojećim principima ustanovljenih međunarodnim propisima.

Delatnost agencija za zapošljavanje, iako polazna osnova za obavljanje poslova iz domena zapošljavanja po modelu iznajmljivanja, predstavlja ograničavajući faktor u pogledu postojećih, važećih zakonskih rešenja u situacijama koja su dosta česta u praksi. Kao jedan od čestih primera, koji govore u prilog činjenici da je potrebno detaljnije urediti ovu oblast, jeste povreda lica zaposlenog po ovom modelu koji obavlja poslove za račun korisnika usluga agencije, a koje pravno lice obavlja delatnost koja se u smislu Zakona može smatrati opasnom, odnosno u kojoj postoji veći rizik od povređivanja zaposlenih. U opisanom primeru, kada dođe do povređivanja, inspekcija rada – organ pri Ministarstvu rada i socijalne politike, ne uvažava

40


 društveno odgovorno

p o S L o v a n j e . Kroz Kalendar zdravlja tokom cele godine dajemo brojne popuste i besplatne analize. Promovišemo podizanje svesti o značaju prevencije i očuvanja zdravlja. Aktivno učestvujemo i podržavamo promovisanje zdravlja i pružanje pomoći vezano za posebne zdravstvene probleme, planiranje porodice, zdravstvenu negu i edukaciju.

AQUALAB – VIŠE OD LABORATORIJSKE MEDICINE  n a š e v r e d n o S t i . Pionirski duh, ulaganje u razvoj i postizanje visokih ciljeva. Kao inovativna srpska, porodična firma, posvećeni smo unapređenju zdravlja kroz pružanje pouzdanih usluga iz domena laboratorijske dijagnostike.

 k o n t i n u i t e t k ao fa k to r

u S p e h a . Počeli smo sa radom 2003. godine

rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao prva privatna zdravstvena ustanova koja je dobila dozvolu da radi genetske analize. Prerasli smo u vodeći sistem od preko 45 laboratorija i preko 300 zaposlenih. Od 2012. godine sarađujemo sa najvećim lancem laboratorija u Evropi, grupacijom Synlab GmbH & Co. iz Nemačke. Od 2016. godine smo generalni zastupnici istraživačke i dijagnostičke laboratorije Natera, San Carlos, Kalifornija, SAD, za paletu genetičkih testova za region Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

 dugoročno razmišLjanje – o d r ž i v o š i r e n j e . Naš dinamični i

rastući sistem medicinskih laboratorija je baziran na vizionarstvu, održivom upravljanju, poštovanju izvornih vrednosti, znanja i veština na svim nivoima. Želimo da budemo prepoznati kao vodeća ustanova u domenu

standardne i visokospecifične laboratorijske dijagnostike u Srbiji i regionu.

 f o k u S n a pa c i j e n ta j e n a š

p r i o r i t e t . Gde god da ste u Beogradu,

Srbiji ili Bosni i Hercegovini, mi smo u Vašoj blizini. Trenutno smo dostupni na preko 45 lokacija koje možete potražiti na našem sajtu ili putem telefona bilo koje naše laboratorije. Pored centralne laboratorije u Beogradu i laboratorije u Novom Sadu i Banja Luci rade NON-STOP 00-24h, 365/366 dana u godini. Ukoliko niste u mogućnosti da dođete do nas, naša patronažna služba dolazi do Vas.

 k va L i t e t k a o g a r a n c i j a . Obezbeđenje kvaliteta na svim nivoima je konstantna briga u Aqualabu i sastavni je deo poslovne politike. Poverenje u kvalitet ostvarujemo primenom i stalnim unapređenjem sistema kvaliteta zasnovanog na sertifikaciji nemačkog TÜV-a 2016. godine, prema standardu SRPS ISO EN 9001. Sveobuhvatan sistem kvaliteta podrazumeva rad po principima dobre laboratorijske prakse, sistem unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta, primenu standardnih metoda ispitivanja, brzo izdavanje pouzdanih rezultata, stručne konsultacije sa korisnicima, širok spektar analiza.

41

 LjudSki reSurSi – naše najveĆe

b L a g o . Stručni tim čini preko 300 zaposlenih iz svih oblasti laboratorijske medicine. Unapređenje prakse i realizacija novih ideja je bazirano na motivaciji i posvećenosti našeg rukovodstva i celog tima. Pažljiv odabir i topao prijem uz međusobno uvažavanje, podršku i poštovanje omogućava uspešan timski rad. Svi zaposleni su članovi zdravstvenih komora i stručnih udruženja i kontinuirano se usavršavaju kroz programe medicinske edukacije i praćenje najnovije stručne literature. Nastavna smo baza Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naši biohemičari su edukovani mentori za studente medicinske biohemije. Trudimo se da budućim kolegama prenesemo znanje i veštine koje su im potrebne u samostalnom radu.

a Q ua L a b p Lu S – L a b o r at o r i j e v a š e porodice! w w w.aqualab.rs


U FOKUSU

ŠTA DONOSI SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM ISO 9001? PRIMENA STANDARDA ISO 9001 OZNAČAVA POŠTOVANJE PRAVILA DOBRE POSLOVNE PRAKSE U SVIM PROCESIMA ORGANIZACIJE.

R

ukovodstvo i zaposleni u svakoj organizaciji znaju šta bi želeli da postignu, ali ne znaju uvek pravi način. Iskustvo konsultanata u primeni standarda u različitim organizacijama pomaže svakom preduzeću da prepozna dobru praksu i da pronađe način da tu praksu prilagodi svojim potrebama. Ovo je značajno da imate u vidu jer je potrebno razbiti predrasude o tome da standardizacija znači nametanje pravila ili promenu procesa koje smatrate dobrim. Ukoliko sprovodite aktivnost na način koji smatrate adekvatnim, kompletnim i koji omogućava pravovremeno praćenje i analizu, konsultanti će taj proces opisati i pretočiti u proceduru ili uputstvo, a obrasce koje koristite da beležite određene aktivnosti ili značajne parametre će formalizovati i uvrstiti u vaš sistem. Nasuprot tome, sigurno postoji

mnogo želja i ideja po pitanju toga šta bi trebalo dodatno urediti ili koju praksu je potrebno izmeniti jer se nije pokazala kao zadovoljavajuća u svim slučajevima. Svi procesi čije sprovođenje želite da „uredite“ će biti podvrgnuti detaljnoj analizi od strane stručnih konsultanata, nakon čega će biti kreirani predlozi procedura i uputstava, a na vama će biti da predloge pregledate, predložite izmene ili usvojite kreiranu dokumentaciju. Da se još jednom osvrnemo na prethodni pasus - od izuzetne važnosti je da znate da pored savetovanja (konsaltinga), konsultant treba da izrađuje dokumentaciju, a da se vaši zaposleni bave svojim redovnim poslom i pruže konsultantu sve potrebne informacije. Naime, svako treba da radi posao za koji je stručan. Ukoliko bi konsultanti angažovali vaše zaposlene da kreiraju dokumentaciju, proces uvođenja standarda bi bio znatno duži od

42

potrebnog, rezultati, odnosno kvalitet kreiranog sistema bi bio slabiji, a zaposleni bi previše vremena provodili radeći posao koji nije iz oblasti delovanja vaše organizacije, pa biste bez potrebe poslovali sa smanjenim kapacitetom. Stoga, ukoliko iskusnom konsultantu pružite informacije koje se od vas očekuju – dobićete odličan sistem, u potpunosti primenljiv u vašoj organizaciji i kreiran da eliminiše sve trenutne nedostatke i promoviše dobre prakse.


Nakon što odlučite da uvedete sistem ISO 9001, koji je sledeći potez? Kao organizacija koja započinje uspostavljanje sistema menadžmenta, neophodno je da znate šta od vaših konsultanta treba da očekujete. Predstoji vam 5 faza:

1. faza - poStavLjanje temeLja Iako većina implementacija počinje od kreiranja osnovnih procedura, NACOR insistira da sprovede analizu vašeg poslovanja u skladu sa primenljivim zakonskim regulativama. Istražuje se šta se u vašoj organizaciji primenjuje od relevantnih regulativa, u kojoj meri je ta primena zadovoljavajuća i da li vam je potreba pomoć. Nakon prve faze dobijate izveštaje, predloge, potrebne forme i nacrte dokumenata.

2. faza – iStraživanje trenutne prakSe Konsultanti počinju rad na vašem sistemu tako što vas ispituju o trenutnim aktivnostima koje sprovodite, pa na osnovu toga zaključuju kako funkcionišu različiti procesi i gde su neophodna poboljšanja i unapređenja. Kao rezultat istraživanja, polako počinje da se formira sadržaj procedura i prvi nacrti bivaju dostavljeni vašem timu koji sarađuje sa konsultantom.

3. faza – definiSanje tokova i evidentiranje Svih aktivnoSti, proceS po proceS

Počećemo od dokumentacije! Da li imate propisan font koji koristite u internoj ili eksternoj prepisci ili svaki zaposleni ima omiljeni font? Da li znamo koje izdanje memoranduma je trenutno važeće ili se koristi nekoliko različitih verzija iako svi nose različite podatke? Zapravo, kako osiguravamo da je sva dokumentacija ažurna? Sprovodi li se pravljenje rezervnih kopija dokumetacije i u kojim intervalima? Odgovori na ova pitanja, još mnoga druga iz ove oblasti, biće data putem prvih procedura i koje su u vezi sa dokumentacijom. Nakon toga definisaćemo koje su obaveze rukovodstva po pitanju poslovanja, postavljanja i praćenja realizacije ciljeva, formiranja strategije razvoja i evidentiranja iste, obezbeđenja potrebnih resursa i drugih aktivnosti koje su od presudnog značaja za razvoj svake organizacije. Po pitanju ljudstva, kreiraćemo svu neophodnu dokumentaciju i definisaćemo najmanje sledeće: dosijee zaposlenih (u skladu sa zakonom i pravilnicima); izdavanje rešenja o godišnjim odmorima, bolovanju, plaćenim i neplaćenim odsustvima i slično; davanje imovine preduzeća na korišćenje (Pravilnici o upotrebi službenih vozila, reversi za korišćenje aparata ili druge imovine preduzeća i drugo); postupak regrutacije ; raskidanje radnog odnosa; obučavanje i vođenje adekvatnih evidencija; sve drugo što smatrate potrebnim. Ako se osvrnemo na infrastrukturu, potrebno je da putem procedure i pratećih obrazaca koji budu kreirani, organizacija može da: dugoročno planira održavanje infrastrukture, imajući u vidu stvarne potrebe, finansije i vrednost infrastrukture; Planira na godišnjem nivou sva ulaganja u radni prostor, radnu opremu, mehanizaciju i vozila; Vodi evidencije o svakoj opremi – popravke, tekuća održavanja, registracije – i na taj način proceni stvari trošak opreme; Ispunjava sve zakonske zahteve po pitanju infrastrukture (obaveza postojanja protivpožarnog aparata u vozilima i drugo). Iako smo samo počeli da navodimo, lako možete da uvidite da implementacija standarda obuhvata sve što želite, pa tako pored ključnih procedura proizvodnje, komunikacije sa kupcima, prodaje, nabavke i izveštavanja, možemo kreirati proceduru odgovaranja na telefonske pozive, uputstvo za održavanje higijene ličnog radnog prostora, pravila „praznog stola“ po završetku obaveza, pravila čuvanja poverljivih informacija ili bilo koji drugi dokument koji bi propisao nešto što smatrate bitnim. Zapravo ISO 9001 može biti onoliko „širok“ koliko Vi to želite! Vaša želja je obaveza za našeg konsultanta, a njegovo bogato znanje i iskustvo je garancija da ćete dobiti mnogo više nego što ste očekivali.

43


U FOKUSU

ŠTA DONOSI NOVA VERZIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM ISO 9001:2015? 1. Prеdmеt i pоdručје primеnе sistеmа mеnаdžmеntа kvаlitеtоm оrgаnizаciје mоrајu dа budu dоstupni i mоrајu dа sе оdržаvајu kао dоkumеntоvаnе infоrmаciје 2. Pоlitikа kvаlitеtа mоrа dа budе dоstupnа i dа sе оdržаvа kао dоkumеntоvаnа infоrmаciја 3. Оrgаnizаciја mоrа dа оdržаvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје о cilјеvimа kvаlitеtа 4. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа оdgоvаrајućе dоkumеntоvаnе infоrmаciје kао dоkаz pоgоdnоsti nаmеnе rеsursа zа prаćеnjе i mеrеnjе – dokumentacija o instrumenitma koji se kalibriraju / etaloniraju, kao i o ljudima koji to sprovode 5. Osnоvа kоrišćеnа zа еtаlоnirаnjе ili vеrifikаciјu mоrа dа sе čuvа u vidu dоkumеntоvаnih infоrmаciја – ukoliko nije zakonom propisana vrednost etaloniranja, mora da se čuva dokument u kome se opisuje kako se došlo do referentne vrednosti,

odnosno do osnova za etalonitanje 6. Organizacija mora da čuvа оdgоvаrајućе dоkumеntоvаnе infоrmаciје kао dоkаz о kоmpеtеntnоsti (kоmpеtеntnost se dokazuje nа оsnоvu оdgоvаrајućеg оbrаzоvаnjа, оbukе ili iskustvа) 7. Оrgаnizаciја mоrа, kаkо је primеnlјivо, dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје: а) о rеzultаtimа prеispitivаnjа zаhtеvа kојi sе оdnоsе nа prоizvоdе i uslugе – preispitivanje zadovoljstva korisnika ili korisnički ugovori b) о svim nоvim zаhtеvimа zа prоizvоdе i uslugе – izmene koje iskazuju korisnici moraju biti dokumentovane 8. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје о ulаznim еlеmеntimа prојеktоvаnjа i rаzvоја (ukoliko postoji projektovanje i razvoj) 9. Uprаvlјаnjе prојеktоvаnjem i rаzvојem – obaveza organizacije je

44

da se о оvim аktivnоstimа čuvајu dоkumеntоvаnе infоrmаciје (ukoliko postoji projektovanje i razvoj) 10. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје о izlаznim еlеmеntimа prојеktоvаnjа i rаzvоја (ukoliko postoji) 11. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје о: а) izmеnаmа b) rеzultаtimа prеispitivаnjа c) оdоbrаvаnju izmеnа d) mеrаmа prеduzеtim zа sprеčаvаnjе štеtnih uticаја (ukoliko postoji projektovanje i razvoj) 12. Оrgаnizаciја mоrа dа utvrđuје i primеnjuје kritеriјumе zа vrеdnоvаnjе, izbоr, prаćеnjе pеrfоrmаnsi i pоnоvnо vrеdnоvаnjе еkstеrnih ispоručilаcа, kојi sе zаsnivајu nа njihоvој spоsоbnоsti dа ispоručuјu prоcеsе ili prоizvоdе i uslugе u sklаdu sа zаhtеvimа. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје о оvim аktivnоstimа i svim nеоphоdnim mеrаmа kоје prоizilаzе


Poslednje dve faze u uvođenju ISO 9001 sistema su:

4. faza - obuka zapoSLenih U svakoj fazi implementacije, konsultant je prisutan kako bi obučio zaposlene i odgovorio na sve nejasnoće. Kada dođe do potrebe da se u radne procese uključi još zaposlenih, sprovodi se grupna obuka, onoliko puta koliko je potrebno dok svi zaposleni ne budu u potpunosti obučeni.

5 faza – Sertifikacija Sertifikaciju sprovodi međunarodno sertifikaciono telo na dan koji je predviđen planom provere. Provera traje od jednog do nekoliko dana i odvija se u vašim prostorijama, nakon čega se kreira izveštaj sa provere. Proveravač informiše odgovorna lica o rezultatima provere nakon čega sledi izdavanje sertifikata. Sertifikat se izdaje u A3 i A4 formatu, na engleskom i srpskom jeziku. Pored sertifikata, organizacija dobija znak sertifikacije koji može da koristi na svim dokumentima i prilikom reklamiranja.

iz vrеdnоvаnjа 13. Оrgаnizаciја mоrа dа оbеzbеdi dоstupnоst dоkumеntоvаnih infоrmаciја kојimа sе dеfinišu: a) kаrаktеristikе prоizvоdа kојi ćе sе prоizvоditi, uslugе kоје ćе sе pružаti ili аktivnоsti kоје ćе sе sprоvоditi- opis proizvoda / usluge b) rеzultаti kојi trеbа dа sе оstvаrе; 14. Kаdа slеdlјivоst prеdstаvlја zаhtеv, оrgаnizаciја mоrа dа uprаvlја јеdinstvеnоm idеntifikаciјоm izlаznih еlеmеnаtа i mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје kоје su nеоphоdnе zа оmоgućаvаnjе slеdlјivоsti. 15. Kаdа sе imоvinа kоrisnikа ili еkstеrnоg ispоručiоcа izgubi, оštеti ili sе оtkriје dа је nа nеki drugi nаčin nеpriklаdnа zа upоtrеbu, оrgаnizаciја mоrа о tоmе dа izvеsti kоrisnikа ili еkstеrnоg ispоručiоcа i dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје о tоmе štа sе dеsilо. 16. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа

dоkumеntоvаnе infоrmаciје kоје оpisuјu rеzultаtе prеispitivаnjа izmеnа u prоizvоdnji ili pružаnju uslugа, оsоbе kоје оdоbrаvајu izmеnu i svе nеоphоdnе mеrе kоје prоizlаzе iz prеispitivаnjа 17. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје о puštаnju prоizvоdа i uslugа. Dоkumеntоvаnе infоrmаciје mоrајu dа оbuhvаtе: а) dоkаzе о usаglаšеnоsti sа kritеriјumimа zа prihvаtаnjе; b) slеdlјivоst dо оsоbе ili оsоbа kоје su оvlаšćеnе zа puštаnjе. 18. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје kоје: а) оpisuјu nеusаglаšеnоst; b) оpisuјu prеduzеtе mеrе; s) оpisuјu bilо kојu dоbiјеnu kоncеsiјu; d) idеntifikuјu оvlаšćеnjе zа оdlučivаnjе о mеri u vеzi sа nеusаglаšеnоšću. 19. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа оdgоvаrајućе dоkumеntоvаnе infоrmаciје kао dоkаz о rеzultаtimа

45

prаćеnjа i mеrеnjа 20. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје kао dоkаz о primеni prоgrаmа prоvеrе i rеzultаtimа prоvеrе 21. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје kао dоkаz о rеzultаtimа prеispitivаnjа оd strаnе rukоvоdstvа. 22. Оrgаnizаciја mоrа dа čuvа dоkumеntоvаnе infоrmаciје kао dоkаz о: а) prirоdi nеusаglаšnоsti i svаkој nаknаdnо prеduzеtој mеri; b) rеzultаtimа svаkе kоrеktivnе mеrе.


HRANA

JEDNA ŠEMA ZA SVE STANDARDE BEZBEDNOSTI HRANE - GFSI RADI USAGLAŠAVANJA, ODNOSNO HARMONIZACIJE STANDARDA ZA BEZBEDNOST HRANE NA GLOBALNOM NIVOU, KOJIH JE IZ MESECA U MESEC SVE VIŠE, STVORENA JE GLOBALNA INICIJATIVA ZA BEZBEDNOST HRANE - GFSI.

46


S

ektor hrane je najznačajniji u svakoj privredi, budući da proizvodnja hrane ima najdirektniji uticaj na zadovoljavanje osnovnih potreba sveukupne populacije i ekonomski razvoj zemlje. Nažalost, ova osnovna grana proizvodnje je iz godine u godinu sve više opterećena nametima države i tržišta u vidu visokih kriterijuma kvaliteta i bezbednosti proizvoda. Kako bi bili u skladu sa zakonskim regulativama i kako bi išli u korak sa vremenom i konkurencijom, proizvođači hrane su dužni da rade u skladu sa sistemima za bezbednost hrane prilikom sprovođenja procesa proizvodnje i kontrole finalnih proizvoda. Sistem koji se najčešće spominje je HACCP sistem za bezbednost hrane, zasnovan na smernicama Codex Alimentarius komisije i naveden u Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. Glasnik RS 41/09). Ubrzo nakon objavljivanja Zakona, posedovanje uvedenog, a ponekad i sertifikovanog HACCP sistema je bilo uslov za saradnju sa kupcima i dobavljačima i obavezan predmet kontrole nadležne inspekcije. Nedugo nakon uspostavljanja HACCP sistema, na tržištu se pojavio novi uslov za saradnju sa pojedinim kupcima – IFS sistem, odnosno sistem kontrole bezbednosti proizvoda zasnovan na internacionalnom standardu za bezbednost hrane (International food standard IFS). Proizvođači su iznova počeli da se prilagođavaju novim tržišnim zahtevima i tako uvodili i sertifikovali IFS standard. Kako su potrebe za sigurnošću u bezbednost proizvoda rasle, tako se pojavila potreba za sertifikovanim BRC Global Standard for Food Safety, odnosno globalnim standardom za bezbednost hrane – BRC, a potom i GlobalG.A.P. standardom za primarne proizvođače hrane. Bez ikakve sumnje, sve promene u procesima proizvodnje i ubrzano prilagođavanje šemama bezbednosti hrane je dovelo do troška koji je teško nadomestiti poslujući u Srbiji, a svrha sistema (olakšavanje proizvodnog procesa, smanjenje troškova, poboljšana kontrola i slično) je ostala neprimećena. Kako bi iskoristili sertifikovane proizvodne procese i od njihove primene ostvarili ekonomsku korist, proizvođači se sve više okreću tržištima na kojima je to neophodnost i gde se bezbedan proizvod ne uzima zdravo za gotovo, pa tako izvoz u Rusiju beleži rapidan rast, a 50 % izvoza je usmereno ka zemljama EU. Radi usaglašavanja, odnosno harmonizacije standarda za bezbednost hrane na globalnom nivou, kojih je iz meseca u mesec sve više (Synergy 22000, CanadaG.A.P., FSSC 2000, PrimusGFS, Dutch HACCP i drugi) stvorena je Globalna inicijativa za bezbednost hrane - GFSI. GFSI je osmišljena radi smanjenja dupliranja standarda i zahteva kupaca za istim, što je do sada bila česta pojava iako se standardi za bezbednost hrane uglavnom razlikuju u sitnim pojedinostima. Pre kreiranja GFSI, nije postojala šema koja je mogla da se kvalifikuje kao „globalna“ i koja je mogla biti usvojena od strane svih učesnika

47

u lancu proizvodnje i snabdevanja hranom. GFSI je stoga odlučio razvije model koji određuje ekvivalencije između postojećih šema za bezbednost hrane, ostavljajući tržištu fleksibilnost i slobodan izbor za primenu jednog sistema, odnosno standarda. Prosto rečeno, svaka zemlja i kupac koji usvoji GFSI model, zahtevaće da dobavljači imaju uveden neki od standarda koji su odobreni od strane GFSI. Tako će proizvođačima biti omogućeno da poseduju samo jedan standard bezbednosti hrane, a ne više njih koji su uvedeni kako bi se ispunili zahtevi različitih kupaca i tržišta. To dovodi do toga da dobavljači rade efikasnije, uz smanjen broj i obim revizija koje sprovode sertifikaciona tela. Radi usaglašavanja sa GFSI šemom, proizvođači treba da provere da li se sistem za kvalitet i bezbednost koji oni primenjuju nalazi na spisku odobrenih šema koji se redovno ažurira. Trenutno, odobrene šeme su sledeće: -PRIMUSGFS STANDARD PrimusGFS Standard (v2.1 – December 2011) -IFS international standards -Global Aquaculture Alliance Seafood -BAP Seafood Processing Standard -GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance Scheme version 5, Produce Safety Standard version 4 and Harmonized Produce Safety Standard -Global Red Meat Standard (GRMS) 4th Edition Version 4.1 -FSSC 22000 – 4.1 Jul 2017 -SQF CODE 7TH EDITION LEVEL 2 -BRC GLOBAL STANDARD -CanadaGAP Scheme Version 6 Options B, C and D and Program Management Manual Version 6 Usaglašavanje postojećih sistema za bezbednost hrane sa šemama odobrenim od strane GFSI donosi mnoge prednosti, a najbitnije je da resursi za održavanje nekoliko primenjenih standarda mogu biti preusmereni na kontinuirano obezbeđenje kvaliteta proizvedene hrane i prodaju u zemljama EU i CEFTA, kao i u ostalim zemljama sa kojima su potpisani sporazumi o slobodnoj trgovini. Treba imati u vidu da je posedovanje sistema za bezbednost proizvoda koji su u skladu sa GFSI odobrenim šemama preduslov za nastupanje na tržištima većine zemalja i da broj zemalja koji usvajaju GFSI koncept još uvek raste.


U FOKUSU

Моgućе је izgrаditi јаču rеgiоnаlnu, nаciоnаlnu, čаk i glоbаlnu uprаvu kоја rаdi sа lоkаlnоg nivоа i svој rаd zаsnivа nа uprаvlјаnju kvаlitеtоm јаvnih prоizvоdа/ uslugа

ORGANIZACIJA RADA JAVNOG SEKTORA „Jеdаn оd vеlikih izаzоvа sа kојim sе dаnаs društvа suоčаvајu јеstе pоtrеbа dа sе rаzviје i оdržаvа pоvеrеnjе grаđаnа u njihоvе uprаvе i instituciје. U tоm smislu, lоkаlnе sаmоuprаvе imајu misiјu dа оmоgućе rаzvој оdrživih lоkаlnih zајеdnicа. Меnаdžmеnt kvаlitеtоm u lоkаlnim sаmоuprаvаmа mоžе dаti kао rеzultаt оdrživi еkоnоmski prоspеritеt i društvеni rаzvој nа lоkаlnоm nivоu, uklјučuјući rаzmеštаnjе i intеrаkciје sа nаciоnаlnim i rеgiоnаlnim pоlitikаmа nа kоhеrеntаn i kоmpаtibilаn nаčin. Grаđаni оčеkuјu dа imајu zајеdnicu kоја оbеzbеđuје dа svi јаvni prоizvоdi/uslugе imајu kvаlitеt, kао štо su bеzbеdnоst i sigurnоst, putеvе u dоbrоm stаnju, dоstupnоst јаvnоg prеvоzа, јеdnоstаvnоst i brzinu оbrаdе dоkumеnаtа, trаnspаrеntnоst i infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја, dоstupnоst zdrаvstvеnih i оbrаzоvnih sistеmа, infrаstrukturе; оni оčеkuјu dа svе njihоvе pоtrеbе budu zаdоvоlјenе. Оčеkivаnjе grаđаnа је dа imајu оsеćај dа ih lоkаlnа sаmоuprаvа prеdstаvlја i dа је njihоvа zајеdnicа dоbrо zаštićеnа. Моgućе је izgrаditi јаču rеgiоnаlnu, nаciоnаlnu čаk i glоbаlnu uprаvu kоја rаdi sа lоkаlnоg

48

rаd zаsnivа nа uprаvlјаnju kvаlitеtоm јаvnih prоizvоdа/uslugа i pоvеćаvаnju pоvеrеnjа grаđаnа u vlаdu nа lоkаlnоm, rеgiоnаlnоm i nаciоnаlnоm nivоu. Pоstizаnjе visоkоg kvаlitеtа lоkаlnе sаmоuprаvе оmоgućаvа dа čitаv sistеm uprаvе pоstаnе јаči. Kоhеrеntnоst tаkvih pristupа mоžе dа pоmоgnе dа sе stvоrе pоuzdаnе i оdrživе vlаdе nа lоkаlnоm, rеgiоnаlnоm i nаciоnаlnоm nivоu,“ navodi se u standardu SRPS ISO 18091:2015 (Smеrnicе zа primеnu stаndаrdа ISO 9001:2008 u lоkаlnој sаmоuprаvi). Оvај mеđunаrоdni stаndаrd је izrаđеn tаkо dа pruži smеrnicе lоkаlnim sаmоuprаvаmа širоm svеtа zа rаzumеvаnjе i primеnu sistеmа mеnаdžmеntа kvаlitеtоm kојi ispunjаvа zаhtеvе stаndаrdа ISO 9001:2008 rаdi zаdоvоlјеnjа pоtrеbа i оčеkivаnjа svојih grаđаnа. U Srbiji je “stidljivo” započet proces standardizacije usluga u javnom upravljanju te prve opštine tek od 2008. godine imaju implementiran sistem kvaliteta ISO 9008. Praktično, to znači da one svojim građanima pružaju usluge visokog kvaliteta. Opština Šabac je među prvima 4.3.2008. godine prošla kontrolnu proveru sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2000. Ovim je zvanično potvrđeno da Opština Šabac svojim uslugama, organizacijom rada i efikasnošću u potpunosti zadovoljava sve uslove standarda.


Pоstizаnjе visоkоg kvаlitеtа lоkаlnе sаmоuprаvе оmоgućаvа dа čitаv sistеm uprаvе pоstаnе јаči. Kоhеrеntnоst tаkvih pristupа mоžе dа pоmоgnе dа sе stvоrе pоuzdаnе i оdrživе vlаdе nа lоkаlnоm, rеgiоnаlnоm i nаciоnаlnоm nivоu.

Deo cilja “Vračar – evropska opština“ ostvaren je momentom dobijanja sertifikata standarda ISO 9001:2008. To je priznanje za aktivno, efikasno i uspešno pružanje usluga građanima gradske opštine Vračar. Opština je kodifikovala način rada po unificiranim procedurama, uvedeno je kvartalno ocenjivanje rada po propisanim parametrima i izveštavanje o zadovoljstvu korisnika, tako da je omogućeno da se odmah reaguje po zahtevima i predlozima građana. Novi Beograd je druga opština u Beogradu i treća u Srbiji koja je, zahvaljujući implementiranju i sertifikovanju svog sistema upravljanja kvalitetom dobila ISO sertifikat. Uvоđеnjе sistеmа mеnаdžmеntа kvаlitеtоm u rаd Оpštinskе uprаvе оpštinе Rumа је biо prојеkаt kојi је sufinаnsirаn оd strаnе Pоkrајinskоg sеkrеtаriјаtа zа mеđurеgiоnаlnu sаrаdnju i lоkаlnu sаmоuprаvu. S cilјеm dа оbеzbеdi kvаlitеt svојih uslugа, Оpštinskа uprаvа оpštinе Rumа је uspеšnо u pеriоdu оd dеcеmbrа 2014. gоdinе dо mаrtа 2015.gоdinе, uz pоmоć kоnsultаnаtа iz NАCОR-а, sprоvelа niz аktivnоsti kојimа је uspеšnо idеntifikоvаlа prоcеsе kојi dоprinоsе kvаlitеtu i uspоstаvilа је dоkumеntоvаni sistеm, usаglаšеn sа zаhtеvimа stаndаrdа ISO 9001:2008. Dоbiјаnjеm sеrtifikаtа, lokalna uprаvа dokazuje da pоdižе kvаlitеt svојih uslugа krоz: јаsnо dеfinisаnu Pоlitiku kvаlitеtа i cilјеvе оd strаnе rukоvоdstvа uprаvе; krоz bоlје rаzumеvаnjе zаhtеvа kоrisnikа (grаđаnа i prаvnih licа) i usrеdsrеđеnоst nа zаdоvоlјеnjе tih zаhtеvа; krоz pоbоlјšаnjе intеrnе i еkstеrnе kоmunikаciје; krоz јаsnо title to begin here dеfinisаnjе оdgоvоrnоsti i оvlаšćеnjа u uprаvi; krоz pоbоlјšаnо iskоrišćеnjе vrеmеnа i rеsursа; krоz smаnjеnjе trоškоvа i drugo. Uvođenje standarda ISO 9001 u lokalnoj samoupravi se sprovodi na način koji je znatno drugačiji od uvođenja istog sistema u organizacije privatnog sektora. Dok u privatnim

organizacijama način implementacije zavisi od stručnosti i tumačenja standarda od strane konsultanta, kada je lokalna samouprava u pitanju, sistem se uvodi uz poštovanje jasnih smernica datih u standardu ISO 18091:2014 Sistemi menadžmenta kvalitetom — Smernice za primenu standarda ISO 9001:2008 u lokalnoj samoupravi. Sistem menadžmenta kvalitetom u opštinskoj upravi obuhvata organizacionu strukturu, postupke, procese i resurse i postavljen je tako da spreči pojavu neusaglašenosti u svim procesima, uz istovremenu težnju ka stalnom poboljšanju – od prepoznavanja zahteva i očekivanja korisnika, preko svih faza realizacije usluga. Interne provere kvaliteta i preispitivanja sistema od rukovodstva koriste se za nadzor nad funkcionisanjem sistema, praćenje efekata, analizu stanja i identifikaciju mogućnosti za poboljšanje. Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom (procedure, uputstva, zapisi) predstavlja sistem podrške realizaciji procesa u opštinskoj upravi. Dokumentacija je prema svojoj strukturi i obimu prilagođena potrebama procesa koji se odvijaju u opštinskoj upravi i kvalifikacijama zaposlenih koji u svom radu koriste. Zajedno sa zakonskom regulativom i normativima, aktima, dokumenta sistema menadžmenta kvalitetom čine osnovu za obavljanje aktivnosti i procesa u opštinskoj upravi. Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svetu, koji se koristiti za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom, za koji međunarodna sertifikaciona tela izdaju sertifikate o usaglašenosti. Ovi sertifikati su dokaz title to begin here da lokalna samouprava ima efikasan sistem kojim postiže: • zadovoljstvo građana i ispunjavanje njihovih zahteva, • efektivnost i kontinuitet u primeni zahteva standarda ISO 9001, • verodostojnost u ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih obaveza,

49

• poverenje građana u kvalitet rada. Sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 osigurava efikasnost, doslednost i kvalitet usluga, preko kojih lokalna samouprava obezbeđuje poverenje i zadovoljstvo građana, a sertifikat ISO 9001 služi i kao garancija da će lokalna samouprava kontinuirano pružati uslugevisokog kvaliteta, u odgovarajućim rokovima i na odgovarajući način. Korist od implementacije standarda sve uprave ostvaruju pre svega kroz povećano interesovanje investitora za ulaganje i zadovoljstvo građana. Dobijanjem sertifikata opštine i gradovi se svrstavaju u odabranu grupu lokalnih zajednica u Srbiji koje su suštinski i dugoročno posvećene održivom razvoju i kvalitetu.


U FOKUSU

Zamena za OHSAS Od prve publikacije 1999. godine, OHSAS 18001 je bio priznat standard za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu (OH&SMS) na osnovu koga su se sistemi upravljanja procenjivali i sertifikovali. 19 godina kasnije, novi ISO standard je pušten u zamenu za OHSAS 18001; ovaj standard je ISO 45001

U SUSRET NOVOM STANDARDU ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH ISO 45001 KONTEKST ORGANIZACIJE U novom standardu postoji jači fokus na "kontekst organizacije". Sa ISO 45001, organizacije će morati da gledaju izvan svojih pitanja zdravlja i sigurnosti i razmotre šta društvo očekuje od njih u pogledu pitanja vezanih za zdravlje i bezbednost.

STRUKTURA

KONTROLA RIZIKA ISO 45001 se fokusira na identifikaciju i kontrolu rizika, a ne na opasnosti, kako se zahteva u OHSAS 18001.

Prva razlika se odnosi na njegovu strukturu. ISO 45001 se zasniva na ISO vodiču 83 ("Prilog SL"), koji definiše zajedničku strukturu, tekst i zajedničke pojmove i definicije za sledeću generaciju upravljačkih sistema (npr. ISO 9001, ISO 14001, itd.). Ova struktura ima za cilj da olakša proces implementacije i integriše nekoliko upravljačkih sistema na harmoničan, strukturiran i efikasan način.

50


LIDERSTVO Neke organizacije koje primenjuju OHSAS 18001 delegiraju odgovornosti u vezi zdravlja i bezbednosti na Lice za BZR, umesto da integrišu sistem u operacije organizacije. ISO 45001 zahteva uključivanje zdravstvenih i sigurnosnih aspekata u celovit sistem upravljanja organizacijom,pa se od topmenadžmenta očekuje da preuzmu vodeću ulogu u OH&S.

D O K U M E N TA Izrazi "procedura" i "zapis" su zamenjeni terminom "dokumentovane informacije" u ISO 45001. Standard takođe navodi da dokumentovane informacije moraju biti održavane u onoj meri u kojoj je to potrebno kako bismo bili sigurni da se procesi izvršajvaju na odgovarajući način.

RAZLIKE

KONTROLA OUTSOURCE-A

ISO 45001 je OH&S standard razvijen od strane ISO Project Committee koji je objavljen 12. marta 2018. godine. Brojne razlike su evidentne između ISO 45001 i OHSAS 18001. Neke od glavnih razlika između dva standarda su navedene u ovom tekstu.

ISO 45001 zahteva od organizacija da uzmu u obzir kako snabdevači i izvođači upravljaju svojim rizicima.

51

DEFINICIJE Promenjeni su neki osnovni koncepti kao što su rizik, radnik i radno mesto. Takođe, koriste se i novi pojmovi kao što su: praćenje, merenje, efektivnost, OH&S performanse.


Dragan Bosankić, direktor Smart Tax Solutions-a

Usklađenost poslovanja sa poreskim zakonodavstvom predstavlja svakako jedan od značajnijih rizika sa kojima se danas kompanije susreću, kako na globalnom, tako i na lokalnim nivoima. Rizik kvalifikacije konkretne transakcije od strane nadležnih poreskih organa kao poresko krivično delo, odnosno poreski prekršaj u velikoj meri zavisi i od načina na koji je sam posao strukturiran. Kako se ne bi postao „neprijatelj“ poreskih zakona, veliki doprinos i pomoć u ostvarenju tog cilja mogu da daju mnogobrojna privredna društva koja se bave poreskim savetovanjem. Zbog tako velikog broja privrednih društava koja se, između ostalog bave i poreskim savetovanjem, usluge koje se nude na tržištu nisu istog kvaliteta. Kao privredno društvo koje sa bavi pružanjem usluga poreskog savetovanja, a kome je kvalitet pruženih usluga u fokusu poslovanja, izdvojili bismo svakako i Smart Tax Solutions. O ovome svedoče i uspesi koje je ovo priredno društvo napravilo za godinu dana postojanja. Smart Tax Solutions svakako nije samo još od jedno od privrednih društava koje se bavi računovodstvenim, knjigovodstvenim, revizorskim poslovima i poreskim savetovanjem. Ovo privredno društvo prvenstveno

predstavlja simbiozu prava i ekonomije, sa ciljem davanja rešenja koja imaju minimalno poresko opterećenje i maksimalnu pravnu usklađenost. Smart Tax Solutions, jedno je od retkih privrednih društava koje radi van ustaljenih šablona, što za posledicu uvek ima optimalnu poresku strukturu transakcije. Kada jedan tim sačinjavaju pravnici i ekonomisti, koji su doktoranti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz uže naučne oblasti javnih finansija i finansijskog prava, kao što je to slučaj sa timom u Smart Tax Solutions-u, može se slobodno reći da je kvalitet pruženih usluga zagarantovan. Činjenica da članovi ovog tima imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo u oblasti poreskog prava, računovodstva, finansija, bankarstva, kao i u oblasti upravljanja rizicima, pruža klijentima garanciju kvaliteta, čak i prilikom rešavanja kompleksnih problema. Dodatnu vrednost i priznanje članovima ovog tima predstavlja i činjenica da su oni članovi Srpskog fiskalnog drustva (SFD), kao i Međunarodne fiskalne asocijacije (IFA). Usluge koje Smart Tax Solutions pruža variraju od izrade poreskih mišljenja, poreskog planiranja, izrade studije o transfernim cenama, do računovodstva i obračuna zarada. Značaj

52

kvalitetnog i ispravnog poreskog mišljenja posebno dolazi do izražaja prilikom realizacije nesvakodnevnih transakcija relativno visokih vrednosti kada je neophodno otkloniti i najmanju pravnu neizvesnost, čime se rizici reklasifikacije transakcije, odnosno drugačijeg i nepovoljnijeg poreskog tretmana, u visokoj meri umanjuju. U zavisnosti od toga na koji način se određena transakcija, ili model transakcije strukturira, poresko opterećenje može biti različito. Smart Tax Solutions je na osnovu akumuliranog znanja i iskustva kojim raspolaže u mogućnosti da svojim klijentima ponudi usluge kako domaćeg, tako i međunarodnog poreskog planiranja. Za privredna društva koja pripadaju grupama povezanih pravnih lica i koja imaju zakonsku obavezu izrade studije o transfernim cenama, Smart Tax Solutions takođe pruža veoma kvalitetne usluge ovog tipa čiji se kvalitet, između ostalog, ogleda i u sve većem broju klijenata koji se obraćaju za ovu vrstu usluge. Takozvani outsourcing računovodstenih poslova i obračuna zarada, koji vrši sve veći broj privrednih društava, sve je prisutniji u savremenim uslovima poslovanja. Tim Smart Tax Solutions-a sve poslove vezane za računovodstvo i obračun zarada, obavlja efikasno, tačno, ažurno, kvalitetno i uz potpunu zagarantovanost tajnosti podataka. Prepoznajući zahteve tržišta na kojem posluje, Smart Tax Solutions kreirao je paket usluga koje su fokusirane prvenstveno na poreske aspekte transakcija, kako u domaćem, tako i u međunarodnom scenariju. U toj ponudi nalaze se tri paketa usluga, a to su Standard Tax, Premium Tax, kao i Smart Tax. Standard Tax paket obuhvata izradu mišljenja u vezi sa poreskim implikacijama, rizicima, kao i očekivanim finansijskim efektima preduzetih transakcija, dok Premium Tax paket obuhvata sve što i Standard Tax paket, uz dodatak alternativnih predloga poslovnih konstrukcija sa

UVEK JE ZADOVOLJSTVO PRENETI PRIČE USPEŠNIH KOJI U SVOM POSLOVANJU PRIMENJUJU STANDRADE, PA TAKO U OVOM BROJU PREDSTAVLJAMO

SMART TAX SOLUTIONS


analizom finansijskih, računovodstvenih i poreskih efekata. Smart Tax je sveobuhvatan paket usluga poreskog savetovanja u kojem su, pored već navedenih usluga, uključene i usluge sagledavanja međunarodnog aspekta transakcija i asistencija prelaska sa lokalnog na multinacionalni model poslovanja. U svom svakodnevnom radu Smart Tax Solutions kao imperativ postavlja dvostruki fokus na kvalitet. Sa jedne strane, usluge koje se klijentima pružaju beskompromisno moraju biti izuzetno viskog kvaliteta. Način na koji se jedan tako strog i izazovan zahtev u poslovanju ispunjava jeste izvršena standardizacija

samog procesa pružanja usluga, od momenta inicijalnog kontakta sa klijentom, pa sve do trenutka isporuke naručene usluge. S tim u vezi Smart Tax u svom poslovanju primenjuje ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom. Sa druge strane, pošto sam kvalitet isporučenih usluga zavisi, između ostalog, u značajnoj meri i od ulaznih informacija kojima se raspolaže, Smart Tax Solutions svojim klijentima iskreno savetuje i standarizaciju procesa koji kao finalni output daju informacije na osnovu kojih se donose poslovne odluke, odnosno služe kao osnov za davanje adekvatnih savetodavnih usluga. Od posebnog značaja za

53

ostvarenje ovog cilja svakako je uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom. Kada se svi činioci koje smo naveli implementiraju na opisani način, jedino tada usluga koja se isporuči može da nosi oznaku koja je sadržana u samom sloganu Smart Tax Solutions-a, a to je - „Taxing outside the box“.


Implementacijom jednog ili više međunarodnih standarda u poslovanje, kako bismo poboljšali kvalitet delovanja naše organizacije, posao tek počinje. Sledeći korak koji je potrebno napraviti jeste sertifikacija. Kako bismo bolje razumeli šta je posao sertifikacionog tela i shvatili značaj same sertifikacije, razgovarali smo sa gospodinom Petrom Rodićem, direktorom međunarodno akreditovanog Centra za sertifikaciju i nadzor – CESNA.

1

ONIVAS SERTIFIKUJU INTERVJUPetar Rodić Od 2013 godine ste na čelu sertifikacionog tela CESNA. Možete li nam više reći o Vašoj organizaciji? Centar za sertifikaciju i nadzor - CESNA je međunarodno akreditovano setifikaciono telo koje deluje u regionu sa ciljem da osigura da svaka provera QCERT grupacije doprinosi poboljšanju svesti i donosi inspiraciju za unapređenje kompanije čiji sistem se procenjuje. S tim u vezi, mi pružamo nezavisane i nepristrasne usluge sertifikacije sistema menadžmenta i proizvoda. CESNA je prisutna na međunarodnom tržištu, ali primenjuje politiku osiguranja ispunjenosti lokalnih potreba, pa su uslovi i cene usluga prilagođeni poslovnoj kulturi i ekonomskoj razvijenosti svakog tržišta na kome nastupa. Zašto je nekoj organizaciji potrebna sertifikacija i čemu može koristiti posedovanje sertifikata? Sertifikacija predstavlja postupak utvrđivanja da proizvod, usluga, organizacija ili pojedinac ispunjavaju zahteve relevantnog standarda ili više standarda, koje je implementirala kako bi poboljšala kvalitet i efektivnost svog poslovanja, ili iz nekih drugih razloga, koji se uglavnom ogledaju u poboljšanju kvaliteta, prednosti na tenderima ili dobijanja sredstava na konkursima domaćih i stranih fondova. Postupak sertifikacije se završava zvaničnom potvrdom - sertifikatom o usaglašenosti. Ser-

tifikat predstavlja pisanu garanciju izdatu od strane nezavisnog sertifikacionog tela, koji se izdaje nakon što se proverom utvrdi da je određeni sistem, proizvod ili usluga u skladu sa zahtevima navedenim u implementiranim standardima.

Da li to znači da jednom dobijen sertifikat traje zauvek ili se ipak sprovode određene kontrole? Ukoliko specifičnim pravilima, standardima ili individualnim ugovorima nije drugačije defiisano, sertifikat će važiti tri godine nakon donošenja sertifikacione odluke, pod uslovom da se redovne godišnje nadzorne provere sprovode kod korisnika usluge sa pozitivnim rezultatom. Prva nadzorna provera mora biti sprovedena najkasnije u roku od dvanaest meseci od sertifikacione provere, a druga nadzorna provera u roku od 24 meseca od sertifikacione provere, pod uslovom da nijedan drugi datum nije određen posebnim pravilima. Tokom nadzorne provere, proveravač proverava odabrane elemente sistema menadžmenta/procese kako bi se održalo poverenje da sistem menadžmenta nastavlja da ispunjava zahteve u odnosu na koje je sertifikovan. Ko su ljudi koje sprovode provere i kako možemo biti sigurni u njihovu kompetentnost?

54

Viši menadžment CESNA grupacije je sastavljen od kvalifikovanih ocenjivača koji poseduju veliko praktično iskustvo iz oblasti osiguranja kvaliteta i provere sistema menadžmenta. Osoblje CESNA grupacije se sastoji od: inženjera, tehničara, inspektora, revizora, trenera i tehničkih eksperata. U zavisnosti od specifičnosti zadatka, CESNA angažuje najkompetentnija lica za sprovođenje usluge. Upravo to govori o činjenici da proveravači CESNA grupacije imaju bogato iskustvo u pružanju usluga provere i sertifikacije sistema menadžmenta i prilikom provere kombinuju znanje o zahtevima međunarodnih standarda sa znanjem o lokalnim tržišnim uslovima i zakonodavstvu.

CESNA je član QCERT grupacije i poseduje akreditaciju Komisije za akreditaciju iz SAD. Šta nam možete reći akreditaciji uopšte i značaju akreditacije za Vaše poslovanje? Kada govorimo o akreditaciji, ona predstavlja postupak koji sprovodi akreditaciono telo, a na osnovu kog se tačno utvrđuje i potvrđuje da li određeno telo, u ovom slučaju CESNA, ispunjava zahteve za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, utvrđenih u odgovarajućim međunarodnim standardima, te da je kao takvo kompetentno za obavljanje tog posla. Obim poslova za koje se dodeljuje akreditacija se ogledaju u ispitivanju,


kontrolisanju, sertifikaciji sistema manadžmenta, proizvoda, procesa, stručnih lica i tako dalje. CESNA može da se pohvali akreditacijom Komisije za akreditaciju iz Sjedinjenih Američkih Država – ASIC Accreditation services international commission. To konkretno znači da svi sertifikovani sistemi od strane CESNE bivaju i međunarodno priznati, što našim klijentima daje značajnu prednost i olakšicu u međunarodnom poslovanju i saradnji, izvozu, kao i pristupu stranim fondovima. Jednostavno rečeno, sertifikati izdati od strane međunarodno akreditovanih sertifikacionih tela obično na tržištu imaju povećan kredibilitet, ali moram naglasiti da akreditacija nije obavezna. Naš Zakon o akreditaciji, kao i slična inostrana akta o akreditaciji, propisuju da je akreditacija dobrovoljna, a ukoliko se sprovodi, sertifikaciono telo samo bira partnera za akreditaciju, u zavisnosti od specifičnih potreba klijenata i tržišta.

Da li usluge Vašeg sertifikacionog tela nudite i privatnom i javnom sektoru i koje usluge im pružate? Centar za sertifikaciju i razvoj – CESNA svoje usluge pruža kako privatnom sektoru, tako i javnom sektoru. Ne postoje ograničenja. Sve organizacije, bilo privatne, bilo javne, koje žele da sertifikuju implementirane sisteme, slobodno mogu da nam se obrate. Imamo zaista dugogodišnje iskustvo pružanja usluga sertifikacije, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru, što je vrlo lako proverljivo, te tako nema mesta sumnji u naš kvalitet. Koji su ključni faktori uspeha jedne sertifikacione kuće i šta Vas razlikuje od ostalih? Postoji nekoliko faktora koji su presudni i koji predstavljaju ključ uspeha našeg poslovanja, a koji nas u isto vreme razlikuju od ostalih sertifikacionih tela. Na prvom mestu su svakako ljudi koji čine Cesnu, a koja bez njih ne bi bila ono što danas jeste. Njihovo obrazovanje, sposobnosti, kompetentnost

i iskustvo zaslužni su za pozicioniranje naše organizacije na sam vrh najtraženijih sertifikacionih tela u Srbiji. Drugo, dugogodišnje iskustvo i zaista širok dijapazon oblasti u kojima smo do sada imali prilike da radimo, pa samim ti i veliki broj klijenata, mnogo govore o našoj kompetentnosti. Treći faktor koji bih rado istakao jeste i činjenica da nastojimo od kupaca naših usluga da „napravimo“ naše klijente. To znači da svojim delovanjem, od momenta potpisivanja prvog ugovora za sertifikovanje i tokom cele naše saradnje, nastojimo da izgradimo međusobno poverenje i da na taj način našu saradnju iz godine u godinu činimo kvalitetnijom i dugotrajnijom. S obzirom da je CESNA samofinansirajuća organizacija, ona zavisi od svojih klijenata. Mi razumemo njihove potrebe i svaka preporuka i komentar su dobrodošli. Takođe, povratne informacije od klijenata su integrisane u sistemima poslovnog planiranja i procedurama.

KONTAKT Centar za sertifikaciju i nadzor CESNA

Stevana Tišme 3a, Stari Banovci tel: 069 333 60 70 www.cesna.rs info@cesna.rs

55


S TA N D A R D I Z A C I J A U P R A K S I

Kraj "Mice ubice“ iza šaltera: Osmeh i "Dobar dan" IZVOR: B92 UTORAK, 16.08.2016.

Ruma - Jedna od najčešćih zamerki građana na ponašanje državnih službenika odnosi se na neljubaznost, pa čak i nevaspitano ponašanje prema klijentima. Takvo ponašanje zaposlenih u nekoliko opština u Srbiji je prošlost, a sve zahvaljujući kodeksu koji su pojedine opštine usvojile. Jedna od tih opština je i Ruma. Dobar dan i dobro došli! Glasno, jasno i ljubazno - Dobar dan. Pozdrav koji bi trebalo da bude stvar osnovnog kućnog vaspitanja, za službenike u opštinskoj upravi u Rumi postao je obavezujući. Neformalni razgovori sa strankama, nervoza, nestrpljivost, neljubaznost, kratke suknje i pantalone, duboki dekoltei. Sve to zabranjuje kodeks ponašanja koji primenjuje ova uprava. “Moram priznati da je bilo malo poteškoća, jer zaposleni koji rade tu su navikli na jedan neformalan način oblačenja”, kaže načelnik Opštinske uprave Ruma Dušan Ljubičić.

“Koliko sam ja primetila, neke promene su se zaista i desile, pogotovo u ponašanju žena i oblačenju, pogotovo u oblačenju”, dodaje Bojana Lanc iz Opštinske uprave Ruma. Koliko puta vam se desilo da za šalterom zateknete službenika koji doručkuje s druge strane stakla, a da, na kraju, ne završite ono zbog čega ste došli? “Vrlo je važno da, kada stranka dođe u opštinsku upravu, da se oseća prijatno i zapravo da dobije svu onu pažnju koju treba da dobije da bi ostvarila svoj zahtev, za koji je u krajnjoj liniji nadležna Opštinska uprava da postupi po njemu. Mislim da je nešto profesionalniji rad službenika u ovom momentu, ali siguran sam da može i bolje”, ističe Dušan Ljubičić. Svako od nas svojim postupcima definiše način na koji građani vide našu Opštinsku upravu, stoji u uvodu Kodeksa ponašanja. Proverili smo kakvu je sliku opštinska uprava izgradila kod Rumljana. “Tu i tamo, ali dobri su.” “Strašno su ljubazni, uredni, vredni, imaju radne navike, imaju svoje sposobnosti,

56

svaka čast.” “Kad se pojavite profesionalno, ljubazno, onda dobijete povratni efekat. Znači, stav je jako bitan, sa osmehom i sve može.” U vreme kada je Bogdanka Petković radila kao opštinski službenik u Rumi, posebnih, obavezujućih kodeksa ponašanja nije bilo. Neka pravila su se podrazumevala. “Morali smo da poštujemo stranku, jer stranka je uvek u pravu, da joj izađemo u susret, da je uputimo gde treba da ode”, navodi Bogdanka Petković, službenica Opštinske uprave u penziji. Kodeks ponašanja deo je ISO standarda 9001, koji Ruma primenjuje od prošle godine. Činjenice da su proglašeni za najefikasniju opštinu u izdavanju građevinskih dozvola, da su među tri najuspešnije opštine u privlačenju stranih investicija, te da imaju najbolji informator o radu Opštinske uprave neki su od pokazatelja da su evropske strandarde uspešno primenili.


REČNI K S TA N DR A DIZAC IJ E

Pojam standardizacije je jednostavan, ali kada organizacija planira da pristupi procesu implementacije i sertifikacije, javljaju se mnoge nedoumice koje proizilaze iz činjenice da su pojmovi i skraćenice koje se koriste u procesu nepoznate, pa su moguća različita tumačenja i pogrešne odluke. U nastavku smo se potrudili da približimo osnovne pojmove i objasnimo nastanak i značenje relevantnih skraćenica. S ER T I FI K ACIJ A Često organizacije zahtevaju sertifikaciju, a nisu upoznati sa aktivnostima koje prethode. Sertifikacija je provera od strane nezavisnog tela prilikom koje se utvrđuje stepen primene relevantnih standarda u organizaciji. To zapravo znači da organizacija mora prvenstveno da kreira sistem koji odgovara za zahteve standarda, pre nego što pristupi procesu sertifikacije. Rezultat pozitivno ocenjenog sistema je sertifikat o usaglašenosti. I M PLEMENTACIJ A Kako je prethodno navedeno, proces implementacije jeste kreiranje i primena dokumentovanog sistema koji uključuje sve obavezne zahteve standarda koji će kasnije biti predmet sertifikacije. AK REDI TACIJ A U poslednje vreme se dosta pažnje posvećuje akreditaciji kada se vrši odabir sertifikacionog tela. Akreditacija je provera sertifikacionog tela od strene drugog tela i načina na koji ono sprovodi proces provere i sertifikacije. Stoga, akreditovano sertifikaciono telo izdaje akreditovane sertifikate. Ovo često dovodi do mišljenja da neakreditovani sertifikati nisu validni, ali to je greška! Svako sertifikaciono telo, bilo ono akreditovano ili ne, je registrovano za poslove koje obavlja, ima licencirano osoblje i provere sprovodi uskladu sa standardom ISO/IEC 17021. Kako je akreditacija globalno dobrovoljna,

tako je i kod nas. Zakon o akreditaciji Republike Srbije u članu 4. eksplicitno navodi da je akreditacija dobrovoljna. Stoga, svi sertifikati izdati od strane registrovanih sertifikacionih tela su validni. ATS Akreditaciono telo Srbije (ATS) je telo koje sprovodi poslove akreditacije, kao i veliki broj drugih nacionalnih ili nezavisnih akreditacionih tela. Pored ATS, na našem tržištu se često sreću sertifikaciona tela koja su akreditovana od strane ENAC (telo iz Španije), UKAS (telo iz Velike Britanije), ASIC (telo iz SAD), DAkkS (telo iz Nemačke) i drugih. Svaka akreditacija ima istu važnost i daje sertifikacionom telu isti status, bez obzira na članstvo u IAF (privatno, nezavisno udruženje koje okuplja akreditaciona tela). Iako akreditovana tela imaju dodatnu tržišnu vrednost, još jednom ističemo da je akreditacija dobrovoljna i ne može biti uslov za prihvatanje sertifikata, iako se zbog neznanja i neupućenosti, ponekad upravo to događa. O ZNA KE S TA N DA R DA Nazivi međunarodnih standarda se sastoje iz kombinacije slova i brojeva. Slova uglavnom označavaju organizaciju koja ih je donela (kao npr ISO ili ASTM) dok brojevi identifikuju sam standard i godinu kada je on izdat, odnosno ažuriran. Tako ISO 9001:2015 označava standard koji se koristi za uspostavljanje Sistema menadžmenta kvalitetom (9001), ISO označavada ga je donela Međunarodna

organizacija za standardizaciju, a broj 2015 predstavlja godinu kada je poslednji put revidiran, odnosno godinu izdanja. Pored ovih oznaka, svaki standard može imati i slovni prefix koji označava jezik na koji je preveden, pa tako SRPS ISO 9001:2015 označava verziju prethodnog standarda na srpskom jeziku. Organizacije su ponekad zbunjene što se sa prefiksom može promeniti i verzija, pa je tako OHSAS 18001:2007 bio isti standard kao i SRPS OHSAS 18001:2008, ali različita verzija ukazuje da se sa prevodom kasnilo godinu dana od originalnog izdanja. I SO Iako je standardizacija počela da se pojavljuje početkom 19. veka, tek u 20. veku formalizovani su međunarodni standardi. Godine 1926. Međunarodna federacija nacionalnih asocijacija za standardizaciju (ISA) osnovana je kao globalni telo za standardizaciju, ali je suspendovano 1942. godine tokom Drugog svetskog rata. Posle rata, organizaciji ISA je pristupio nedavno formiran koordinacijski odbor Ujedinjenih nacija za standarde (UNSCC) sa predlogom za formiranje novog globalnog tela za standardizaciju. U oktobru 1946. godine, delegati ISA i UNSCC iz 25 zemalja su se sastali u Londonu i složili se da udruže snage kako bi stvorili novu Međunarodnu organizaciju za standardizaciju ISO. Danas, ISO predstavlja najveću svetsku organizaciju koja razvija i objavljuje standrade.

Za proizvodnju bombona trgovačke marke "Sve u Čokoladi" koriste se samo visoko kvalitetni sastojci od provjerenih dobavljača, kao i ekološki čisto voće uzgajano u Crnoj Gori. Tokom čitavog tehnološkog procesa, sirovine i finalni proizvod prolaze kontrolu na nekoliko nivoa, te stoga možemo da garantujemo za izuzetna svojstva i ukus naših bombona. Svi proizvodi imaju sertifikate u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda kvaliteta, pa posjedujemo dozvolu za proizvodnju konditorskih proizvoda na teritoriji Crne Gore.

www.sveucokoladi.com

57


U FOKUSU

ENERGETSKA EFIKASNO ŠTA JE ISO 50001? Svrhа оvоg mеđunаrоdnоg stаndаrdа је dа оmоgući оrgаnizаciјаmа dа uspоstаvе sistеmе i prоcеsе kојi su pоtrеbni dа sе pоbоlјšа еnеrgеtskа pеrfоrmаnsа, оbuhvаtајući еnеrgеtsku еfikаsnоst, kоrišćеnje i pоtrоšnju еnеrgiје. Nаmеnа оvоg stаndаrdа је dа dоvеdе dо smаnjеnjа еmisiја gаsоvа sа еfеktоm stаklеnе bаštе i drugih uticаја nа živоtnu srеdinu i trоškоvа zа еnеrgiјu putеm sistеmаtskоg mеnаdžmеntа еnеrgiјоm. Оvај mеđunаrоdni stаndаrd mоžе dа sе primеni nа svе tipоvе i vеličinе оrgаnizаciја, bеz оbzirа nа gеоgrаfskе, kulturnе ili društvеnе uslоvе. Uspеšnа primеnа zаvisi оd оprеdеlјеnоsti svih nivоа i funkciја оrgаnizаciје, а pоsеbnо оd nајvišеg rukоvоdstvа.

ŠTA PRUŽA STANDARD ISO 50001? Standard ISO 50001: - pruža pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju, - daje uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima, - stvara transparentnost i omogućava komunikaciju u vezi sa upravljanjem energetskim resursima, - promoviše najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira na dobroj praksi u upravljanju energijom, - pomaže postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija, - pruža okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja, - omogućava unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte.

INTEGRACIJA ISO 50001 SA DRUGIM SISTEMIMA

Energetska efikasnost je jasno definisana i dostupna - potrebno je obratiti pažnju prilikom kupovine opreme

ISO 50001 je sastavljen kako bi parirao ISO 14001 Sistemu upravljanja zaštitom životne sredine. Kao posledica toga, organizacije koje su već implementirale ISO 14001 sistem mogu lako integrisati ISO 50001 u postojeću strukturu. Kao i kod ISO 9000 i ISO 14000 serije, postoji proces sertifikacije ISO 50001 standarda kojim se potvrđuje poslovanje prema tom sistemu menadžmenta. Ukoliko organizacija već poseduje uveden sistem menadžmenta, biće iskorišćene iste forme dokumentacije, šifrovanje, kao i sve druge zahteve koji su predviđeni procedurama upravljanja dokumentima i zapisima.

58


OST ISO 50001

Ukoliko organizacija već poseduje uveden sistem menadžmenta, biće iskorišćene iste forme dokumentacije, šifrovanje, kao i sve druge zahteve koji su predviđeni procedurama upravljanja dokumentima i zapisima.

pоlitiku i оpštе cilјеvе i izvеštаvајtе о rеzultаtimа; DELUJTE Prеduzimајtе mеrе dа bi stаlnо pоbolјšаvаli еnеrgеtsku pеrfоrmаnsu i sistеm mеnаdžmеntа еnеrgiјоm (EnMS).

Takođe, po pitanju tačaka koje se odnose na iste oblasti, kreirane procedure koje podržavaju aktuelne standarde će biti dopunjene zahtevima ISO 50001.

PRIMENA I SPECIFIČNOSTI

METODOLOGIJA PRIMENE ISO 50001 Оvај mеđunаrоdni stаndаrd је zаsnоvаn nа PDCA (plаnirајtе–urаditе– prоvеritе–dеluјtе) mеtоdоlоgiјi stаlnоg pоbоlјšаvаnjа i оbuhvаtа mеnаdžmеnt enеrgiјоm u svаkоdnеvnоm rаdu оrgаnizаciје: PLANIRAJTE Sprоvеditе еnеrgеtskо prеispitivаnjе i uspоstаvitе еnеrgеtsku pоrеdbеnu vrеdnоst, indikаtоrе еnеrgеtskе pеrfоrmаnsе (EnPI), оpštе i pоsеbnе cilјеvе i аkciоnе plаnоvе pоtrеbnе zа dоbiјаnjе rеzultаtа kојi ćе pоbоlјšаti еnеrgеtsku pеrfоrmаnsu u sklаdu sа еnеrgеtskоm pоlitikоm оrgаnizаciје; URADITE Primеnitе аkciоnе plаnоvе mеnаdžmеntа еnеrgiјоm PROVERITE Prаtitе i mеritе prоcеsе i klјučnе kаrаktеristikе аktivnоsti kоје оdrеđuјu

Primеnа оvоg mеđunаrоdnоg stаndаrdа dоprinоsi: • еfikаsniјеm kоrišćеnju rаspоlоživih izvоrа еnеrgiје, • unаprеđеnju kоnkurеntnоsti, • smаnjivаnju еmisiја gаsоvа sа еfеktоm stаklеnе bаštе, • kао i drugim pоvеzаnim uticајimа nа živоtnu srеdinu. ISO 50001 stаndаrd је primеnlјiv bеz оbzirа nа vrstе еnеrgiје kоје sе kоristе. Stаndаrd nе pоstаvlја аpsоlutnе zаhtеvе zа еnеrgеtsku pеrfоrmаnsu kојi prеvаzilаzе оprеdеlјеnоst kојu је оrgаnizаciја iskаzаlа u svојој еnеrgеtskој pоlitici, kао ni njеnе оbаvеzе dа budе usklаđеnа sа primеnlјivim zаkоnskim i drugim zаhtеvimа. Prеmа tоmе, dvе оrgаnizаciје kоје оbаvlјајu sličnе аktivnоsti, аli imајu rаzličitu еnеrgеtsku pеrfоrmаnsu, mоgu оbе dа budu usаglаšеnе sа zаhtеvimа оvоg stаndаrdа. U odnosu na druge menadžment sisteme, ISO 50001 ima nekoliko specifičnih zahteva koji su navedeni u nastavku. Оrgаnizаciја mоrа dа uspоstаvi i оdržаvа еnеrgеtskо prеispitivаnjе i dа vоdi zаpisе о njеmu.

59

Меtоdоlоgiја i kritеriјumi kоrišćеni zа uspоstаvlјаnjе еnеrgеtskоg prеispitivаnjа mоrајu dа budu dоkumеntоvаni. Zа uspоstаvlјаnjе еnеrgеtskоg prеispitivаnjа, оrgаnizаciја mоrа dа: 1. izvrši аnаlizu kоrišćеnjа i pоtrоšnjе еnеrgiје, zаsnоvаnu nа mеrеnjimа i drugim pоdаcimа, tј. • idеntifikuје trеnutnе izvоrе еnеrgiје; • vrеdnuје prоšlu i sаdаšnju pоtrоšnju i kоrišćеnjе еnеrgiје; 2. nа оsnоvu аnаlizе kоrišćеnjа i pоtrоšnjе еnеrgiје, idеntifikuје pоdručја znаčајnоg kоrišćеnjа еnеrgiје, tј. • idеntifikuје pоstrојеnjа, оprеmu, sistеmе, prоcеsе i оsоblје kоје rаdi zа ili u imе оrgаnizаciје, а kојi znаčајnо utiču nа kоrišćеnjе i pоtrоšnju еnеrgiје; • idеntifikuје drugе rеlеvаntnе prоmеnlјivе činiоcе kојi utiču nа znаčајnа kоrišćеnjа еnеrgiје; • оdrеdi trеnutnu еnеrgеtsku pеrfоrmаnsu pоstrојеnjа, оprеmе, sistеmа i prоcеsа kојi su u vеzi sа idеntifikоvаnim znаčајnim kоrišćеnjimа еnеrgiје; • prоcеni budućе kоrišćеnjе i pоtrоšnju еnеrgiје; 3. idеntifikuје, оdrеdi priоritеtе i zаpišе mоgućnоsti zа pоbоlјšаvаnjе еnеrgеtskе pеrfоrmаnsе. Takođe, orgаnizаciја mоrа dа uspоstаvi еnеrgеtsku pоrеdbеnu vrеdnоst (vrеdnоsti) kоristеći infоrmаciје iz pоčеtnоg еnеrgеtskоg prеispitivаnjа, rаzmаtrајući pеriоd prаćеnjа kојi је оdgоvаrајući zа kоrišćеnjе i pоtrоšnju еnеrgiје tе оrgаnizаciје. Prоmеnе u еnеrgеtskој pеrfоrmаnsi mоrајu dа budu mеrеnе u оdnоsu nа еnеrgеtsku pоrеdbеnu vrеdnоst (vrеdnоsti). Оrgаnizаciја mоrа dа idеntifikuје indikаtоrе еnеrgеtskih pеrfоrmаnsi kојi su оdgоvаrајući zа prаćеnjе i mеrеnjе njеnе еnеrgеtskе pеrfоrmаnsе.


+

60 godina

udruženog iSkuStva NAŠE OSNOVNE USLUGE

 STANDARDIZACIJA Iako postoji preko 20.000 različitih standrada, NACOR je u mogućnosti da sprovede implementaciju svih koji su dostupni za široku primenu.

EDUKACIJE U Centru za edukaciju, NACOR sprovodi obuke predstavnika organizacija i individualaca koji su zainteresovani da se usavršavaju. NACOR pruža obuke iz oblasti primene standarda, obuke za konsultante, interne proverače, kao i obuke koje za cilj imaju unapređenje ličnih i poslovnih veština.

LOKACIJA

KONTAKT

NACIONALNI CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ NACOR

e-mail: info@nacor.rs

Adresa: Beograd, Dimitrija Tucovića 146 Adresa2: Vršac, Jelene Varjaški 10

Tel : +381 66 96 99 999 Tel : +381 11 38 36 066 www.nacor.rs

 PROJEKTI NACOR sprovodi projekte beneficirane standradizacije za privrednike i javni sektor. Takođe, u saradnji sa lokalnim samouprava, NACOR sprovodi projekte pomoći privrednicima.