Náchodský SWING červen 2022

Page 1

NÁCHODSKÝ červen 2022

KAPITÁN DEMO MÍŘÍ NA PIVOFEST

11. 6. 2022 TRUTNOV

SYLVIE TYLŠOVÁ „JUMPY JE PŘÍTEL, KTERÝ MĚ PODRŽÍ V KAŽDÉ SITUACI.“


generální partner

16.7.2022

MIG 21

KOMUNÁL

TURBO

MALINA BROTHERS DIVOKEJ BILL revival BENJAMINGS CLAn

2

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN

300 Kč / do 30. 4. 350 Kč / do 15. 7. 400 Kč / na místě

Vstupenky v síti Kupvstupenku.cz www.kupvstupenku.cz IC Hronov | CA Martincová Hronov | IC Broumov IC Česká Skalice | IC Červený Kostelec | IC Dobruška IC Hradec Králové | IC Náchod | IC Trutnov | IC Úpice Dohajan.cz Náchod | IC Nové Město nad Metují IC Police nad Metují | IC Teplice nad Metují

www.pivobrani.eu


Editorial Milí čtenáři, mám velkou radost, že vás po dvou letech nucené pauzy mohu opět srdečně pozvat na námi organizovaný Pivofest. V sobotu 11. června pro vás v centru Trutnova na Krakonošově náměstí chystáme oblíbenou akci plnou dobrého jídla a tekutého zla‑ ta z píp čtrnácti pivovarů a samozřejmě také pestrý hudební program, který nabídne například vystoupení legendy Václava Neckáře se skupinou Bacily, kapel Turbo, Doctor Victor, Ben‑ jaming’s Clan, ATMO Music a „Mistra světa všeho“ Kapitána Dema. Toho se nám podařilo posadit i do naší Zpovědnice, kte‑ rá se rázem stala tím nejoriginálnějším čtením tohoto vydání. Červnovou Osobností Swingu je u příležitosti Mezinárod‑ ního dne dětí jedna velice šikovná slečna, která se se svou fenkou Jumpy věnuje agility. Sylvie Tylšová z Červeného Kostelce je v tomto psím sportu mistryní republiky, další obrovský úspěch přivezla v květnu z Nizozemí a už o prázd‑ ninách ji čeká mistrovství světa ve Finsku. A co si přečtete na dalších stranách? Například Toulky historií přiblíží hudební tradici rodiny Philippových, v Tipu na výlet doporučíme aktivity s Toulavým baťohem, Filmové milníky připomenou nejlepší Buddy movies a samozřejmě nechybí ani další oblíbené rubriky a přehled kulturního dění. Těšíme se na vás také u nás ve Škvorecký Café. Poslední pátek v měsíci, tedy 24. června, zveme na tradiční besedu historika Richarda Švandy. Čeká nás téma Jak se žilo na Náchodsku před sto lety a připraveno bude nejen zajímavé povídání, ale také staré filmové záběry, na nichž si připomeneme vý‑ znamné události na Náchodsku, slávu zašlých textilních a jiných průmyslových závodů a mnoho dalšího. Vstupenky je možné pořídit v regionálních informačních centrech, v náchodském obchodě Dohajan nebo na www.kupvstupenku.cz.

Krásný červen přeje

Hana Stoklasová šéfredaktorka

Chcete půjčit žábu? V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

Hutnicí a vibrační desky inzerce

Swing 142x48 mm 4B 2022 „Půjčovna – žába“

800 404 010 inzerce

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

8

14

Expres ����������������������������������������� 6 Osobnost Swingu ������������������������ 8 Filmové milníky ������������������������ 14 Zpovědnice �������������������������������� 16 Bez skrupulí ������������������������������ 20

Filmové milníky Buddy movies

Osobnost Swingu Sylvie Tylšová

16

16

Toulky historií �������������������������� 22 Tip na výlet ������������������������������� 24 Kina ������������������������������������������ 26 Kultura ������������������������������������� 28

Zpovědnice Kapitán Demo

Bez skrupulí

24

22

Výstavy �������������������������������������� 32 Kvíz ������������������������������������������� 34

Toulky historií Hudební tradice rodiny Philippových

Tip na výlet Na prázdniny s Toulavým baťohem

34

28

Kultura

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 6/22, vydáno: 1. 6. 2022 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 7 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Kvíz Červnové svátky a kouzla

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana:

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

archiv Kapitána Dema

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph)

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka prázdninového dvojčísla je stanovena na 17. června 2022. 4


Vstupenky na kulturní akce Náchodska

on-line na www.kupvstupenku.cz

PIVOFEST 11. 6. 2022 I Trutnov Krakonošovo náměstí

HONZA KŘÍŽEK 18. 6. 2022 I Červený Kostelec Prodejní zahrada Trees

FESTIVAL NA OSTROVECH 9. 7. 2022 I Náchod Bražec Na Ostrovech

PIVOBRANÍ 16. 7. 2022 I Náchod Masarykovo náměstí

ANNA K. 27. 8. 2022 I Červený Kostelec Prodejní zahrada Trees

Už 17 let se Pivofest v Trutnově těší oblibě tisíců návštěvníků, kteří za tradičními slavnostmi míří do centra města nezřídka i z více než sto kilometrů vzdálených míst, ať už na pivo, setkání s přáteli nebo muziku. Z té se letos představí Kapitán Demo, Václav Neckář, ATMO music, Turbo, Doctor Victor, Benjaming´s Clan. Zakladatel Walk Choc Ice, dlouholetý spoluhráč Radima Hladíka v Blue Effect, producent, manažer a moderátor, který má za sebou spolupráci s Ivanem Králem, Davidem Kollerem, Annou K. a řadou dalších skvělých interpretů, vystoupí v Trees. Se svou kapelou vydal v roce 2017 desku s názvem Honza Křížek a v roce 2021 album Revoluce. Jubilejní desátý ročník festivalu nabídne kvalitní program plný hvězdných jmen z oblasti bluegrassu, country a folku. V čarokrásném údolí řeky Metuje vystoupí Tomáš Linka a Přímá linka, Robert Křesťan a Trapeři, Karel Kahovec a George & Beatovens, Luboš Pospíšil TRIO, Nugget (AU/CZ), Lenka Slabá a Triolla a skvělý 9th Illinois String Band. Největší událost náchodských letních prázdnin po dvou letech covidového půstu láká na přehlídku pestré palety pivovarů a minipivovarů. Návštěvníci se mohou v centru města tradičně těšit na širokou nabídku pivních speciálů i bohatý hudební program. Už je jisté, že vystoupí Mig 21, Turbo, Komunál, Malina Brothers, Divokej Bill Revival a Benjaming’s Clan. Je třeba představovat právě tuto zpěvačku? V Trees přivítají ženu, kterou u nich na hudebním pódiu vždy chtěli mít. Originální a nenapodobitelná držitelka ceny Anděl, která v průběhu kariéry spolupracovala s předními muzikanty české scény, zpříjemní svým koncertem konec letních prázdnin.

www.kupvstupenku.cz

5


Expres Pevnost Dobrošov se po třech letech rekonstrukce znovu otevřela návštěvníkům. Do turisty oblíbené památky z dob konce první republiky Králové‑ hradecký kraj investoval téměř 96 milionů korun. Vzniklo zde nové návštěvnické centrum s audiovi‑ zuální expozicí, úpravou prošly i nadzemní a pod‑ zemní části tvrze, které připomínají atmosféru let 1937–1938, čemuž odpovídá i dobové vybavení. Pevnost a její historii lze poznat prostřednictvím tří prohlídkových okruhů. První z nich vede do nově postaveného návštěvnického centra. Zde si lidé mohou prohlédnout expozici věnovanou vý‑ voji opevnění i událostem v roce 1938, kdy se Čes‑ koslovensko muselo vzdát části pohraničí, a tedy stále rozestavěného systému pevností. Nachází se zde i sbírka modelů vojáků a techniky českoslo‑ venské armády období první republiky od Lubora Šušlíka. Zájemci si mohou vyzkoušet, jak vypadala střelba z děla na postupující tanky, hledání min či sledovat pomocí virtuální reality let netopýrů, kte‑ ří v pevnosti zimují. Centrum je plně bezbariérové a je možné se sem opakovaně v rámci dne vracet. Další prohlídkový okruh zavede turisty kromě ná‑ vštěvnického centra také do srubů Můstek a Zelený a podzemních chodeb mezi těmito objekty. Pro‑ hlídka je fyzicky náročná. Návštěvníky čeká více než 400 schodů a teplota přibližně 6 °C. Třetí pro‑ hlídkový okruh vede do pěchotního srubu Jeřáb a přilehlé části podzemí. Tato část pevnosti bude otevřená pouze v červenci, srpnu a o státních svát‑ cích. I zde návštěvníci musejí počítat s fyzickou náročností prohlídky. Do objektu se vstupuje otvo‑ rem o rozměrech 90 x 110 centimetrů a na trase se nachází zhruba 300 schodů. Uvnitř srubu Jeřáb se nalézají citlivě rekonstruované nápisy a malby, kte‑ ré na stěnách vytvořili vojáci, a odrážejí tak pocity frustrovaných Čechoslováků. Národní památkový ústav, Správa NKP státního zámku v Ratibořicích a Folklorní soubor BARUN‑ KA z České Skalice pořádají od 7. do 9. června tradiční akci Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic. Postavy důvěrně známé z knihy Babič‑ ka přivítají příchozí v místech, ve kterých se děj románu odehrává. V zámku narazí na namyšlené‑ ho komorníka Leopolda, pozdraví vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně bude návštěvníky vyhlížet veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly. Na Starém bělidle pak po‑ těší setkání s laskavou babičkou a vnoučaty. V sobotu 11. června se na Novém Hrádku v rámci Víkendu otevřených zahrad otevřou veřejnosti hned dvě zahrady. Soukromá rodinná zahrada v domě číslo 70 a nově zrekonstruovaná přírodní zahrada 6

místní Mateřské školy. Obě se nacházejí v Hradní ulici, vedoucí ke zřícenině hradu Frymburk. Při‑ praven bude bohatý program, který zahájí v rodin‑ né zahradě ve 14 hodin komentovaná prohlídka, na kterou v 15 hodin naváže přednáška na téma „Jak na stres v životě“. V 16 hodin se návštěvníci mohou těšit na „Probiotické divadélko pro děti i dospělé“ a o půl hodiny později se zájemci mohou zúčastnit přednášky a krátkého workshopu na téma „Základy navrhování zahrad“. V rámci dne otevřených ateli‑ érů, jenž vychází na stejný den, se vám v zahradě představí obrazy Adély Rúčkové a Pepy Schwarze‑ rové. Najdete zde také samotné autorky a další vý‑ tvarníky se svými rukodělnými výrobky. Program bude pokračovat v 18 hodin na přilehlé veřejné zahradě MŠ Nový Hrádek, kde příchozí provede ilustrátorka a malířka Adéla Rúčková. Bude vyprá‑ vět o tom, jak vznikaly pohádkové bytosti, které na zahradě přebývají, ale také bude odpovídat na otáz‑ ky ze života ilustrátora. Děti si určitě rády vyzkouší všechny herní prvky nebo vyplňování pracovních sešitů a kdo si přinese vlastní proviant, bude si jej moci od 19 hodin opéci. Více informací najdete na www.vikendotevrenychzahrad.cz. Třináctý ročník Deset Deka Festivalu přiveze v červnu do Náchoda novinky i tradiční hosty. Tradiční červnová přehlídka divadla spjatého s do‑ mácími soubory DRED, DREJG i FEJG se stala platformou nejen pro zmíněné náchodské divadel‑ níky, ale pravidelně zve i inscenace, které se pojí s jejich bývalými souputníky, a ty, na které nara‑ zily náchodské soubory na svých cestách. Těšit se tedy můžete na domácí prolog DREDu a DREJGu (Havranec/Krkavan), v hlavní sekci programu na už tradiční a v Náchodě zrozené Geisslers Hofco‑ moedianten (Raut), ale i na dramaturgické novin‑ ky. Brněnská JAMU a bývalý člen DREJGu Vojtěch Balcar přijedou s inscenací na motivy jedné z oper Bohuslava Martinů (Michel aneb Lístek na sny), taktéž brněnské Divadlo Líšeň přiveze poprvé poli‑ ticky nepříjemně aktuální inscenaci (Putin lyžuje). Epilog festivalu v posledních červnových dnech pak zajistí Antikvární večírek a pražská balkánská kapela Der Šenster Gob. O víkendu 11. a 12. června se uskuteční tradič‑ ní Dny otevřených ateliérů. Zájemci tak mohou navštívit umělce v jejich ateliérech a poznat svět umění zblízka. V našem regionu zvou k návštěvě například výtvarník Petr Vlček ze Zlíče, sochař a betlémář Zdeněk Farský, výtvarník Petr Samek či Ateliér malířů a grafiků AMAG z Náchoda, Luxfer Open Space v České Skalici, keramička Ludmila Tláskalová ve Slavětíně nad Metují, umělci z umě‑ lecké kolonie v Bastionu v Jaroměři, galerie Dům


a Lapidárium v Broumově, Ateliér M + M a Ateliér Mallys v Červeném Kostelci či ateliér Adély Rúč‑ kové na Novém Hrádku. Více informací najdete na webových stránkách Centra uměleckých aktivit www.cuahk.cz. V červnu vychází další vydání regionálního sbor‑ níku Rodným krajem. Přináší přes dvě desít‑ ky článků, které se týkají historie zdejších měst a obcí, dějin hornictví, přírody, příběhů význam‑ ných i méně známých osobností. Z obsahově pestré palety článků čtenáře jistě zaujme příspěvek o bu‑ dování astronomické pozorovatelny na rtyňských Zadech, v níž byl instalován tehdy největší ama‑ térsky vyrobený zrcadlový dalekohled v Evropě. Za připomenutí také stojí článek k výročí 100 let odhalení pomníku Babičky v Ratibořicích od slav‑ ného sochaře Otto Gutfreunda. Ohlédneme se také za dějinami dolování černého uhlí v dole U Buku (Pětiletka) nebo ve Žďárkách. K letošnímu výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové vychází pozo‑ ruhodný článek o sourozencích Boženy Němcové (Barunky Panklové). Nový Rodný kraj přináší také přehled akcí místních muzeí a galerií v letošním druhém pololetí, seznam nových titulů regionál‑ ní literatury a na své si přijdou i milovníci poezie a hezkých fotografií. Muzeum Náchodska společně s tradičním výrob‑ cem hodinek PRIM, společností ELTON hodinář‑ ská z Nového Města nad Metují, připravili na hlav‑ ní letní sezonu výstavu nazvanou „Hora ruit – Od slunečních hodin až po Primky“. Jak název napoví‑ dá, výstava seznámí návštěvníky se způsoby, jaký‑ mi naši předci v minulosti měřili čas, ale i s tradicí místní výroby hodin a hodinek. Návštěvníci se mo‑ hou těšit na přesýpací hodiny, diptychové sluneč‑

inzerce

ní hodiny nebo vzácné kapesní vřetenové hodiny z první poloviny 18. století. Jádrem výstavy však bude vývoj hodinek PRIM, které dnes vynikají ve světě především tím, že vyrábějí hodinky v malých sériích s vlastními strojky. Návštěvníci se mohou těšit na jeden z prvních modelů Spartak a unikátní ladičkové hodinky ELTON. K vidění však budou také přesýpací hodiny, které patřily kněžně Kate‑ řině Vilemíně Zaháňské, či prstencové sluneční hodiny hraběte Šporka. Návštěvníci se mohou tě‑ šit i na vzácné barokní kapesní vřetenové hodinky z první poloviny 18. století a stolní hodiny ze stej‑ ného období. Zastoupeny budou také ukázky ma‑ sově rozšířených dřevěných hodin produkovaných v německém Schwarzwaldu, včetně populárních kukaček. Jádro výstavy pak připomene více jak sto třicetiletou tradici výroby hodin a hodinek ve zdej‑ ším regionu. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvr‑ tek 16. června od 17 hodin. Výstavu bude možné navštívit až do 18. září a kromě dívání budou mít návštěvníci také možnost zasednout k hodinářské‑ mu stolu a práci hodináře si vyzkoušet. Městská knihovna v Náchodě zve na výstavu Sen letní noci. Své obrazy bude prezentovat absolvent‑ ka Charkovské státní akademie designu a umění Kateryny Datsun. V Žitomyru vyučuje na střední výtvarné škole a věnuje se ilustraci i malbě. Kvů‑ li válce na Ukrajině musela s dětmi opustit rodné město a nyní dočasně žije a pracuje v Náchodě. Malování jí pomáhá zpracovat emoce a vyrovnat se s šílenou situací. Tak vznikla prodejní výstava i omalovánky s příběhem o síle přírody. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 21. června od 17 ho‑ din ve studovně a přístupná bude až do 10. září. Slavnostní zahájení zpříjemní svou hudbou žáci náchodské ZUŠ.

inzerce

7


Osobnost Swingu

Foto archiv Sylvie Tylšové

SYLVIE TYLŠOVÁ

„JUMPY JE PŘÍTEL, KTERÝ MĚ PODRŽÍ V KAŽDÉ SITUACI.“ Sylvie Tylšová z Červeného Kostelce, žákyně 7. ročníku ZŠ Pod Montací v Náchodě, se se svou psí parťačkou Jumpy věnuje agility. Na svém kontě má řadu úspěchů, mimo jiné je mistryní České republiky mládeže 2021, nedávno zazářila na závodech v Holandsku a v létě se chystá na Mistrovství světa do Finska. 8


V květnu jsi absolvovala závody v Holandsku. O co přesně šlo a jak to dopadlo?

V Holandsku se konalo otevřené Mistrovství světa v agility. Takže tam mohly týmy, tedy psovod a pes, které se kvalifikovaly. Nezáleželo na průkazu původu psa ani věku psovoda. Závody byly náročné. Jednotlivé běhy se vyhodnocovaly samostatně, ale také se sčítaly a vždy pouze část týmů postupovala do dalších běhů. Já s Jumpy jsme běžely dva až tři běhy denně. Začínaly jsme v půl sedmé ráno a končilo se kolem osmé hodiny večer. A jak to dopadlo? S Jumpy jsme se probojovaly do finále a v součtech juniorů jsme se staly druhými vicemistry světa. Wau, tak to je neuvěřitelný výsledek! Gratuluju! Pochlub se svými dalšími úspěchy.

Moje asi největší úspěchy jsou: mistr ČR mládeže 2021, 2. vicemistr ČR družstev 2020, Kvalifikace na World agility open championships a Junior open agility world championships, 2. vicemistr junior WAO 2022 a také si vážím našich splněných zkoušek, které jsou A1, A2, A3. Momentálně plníme zkoušky pro titul A3 šampion, což je nejvyšší dosažitelný titul ve zkouškách. V létě nás ještě čeká Mistrovství světa juniorů ve Finsku. Tam bude muset Jumpy skákat na vyšších překážkách, protože její velikost ještě není zavedena ve všech zemích. To by mělo být až od příštího roku.

značena zóna, na kterou pes z bezpečnostních důvodů musí šlápnout. V agility se také měří čas, za jak dlouho pes zaběhne danou trať. Rozhodčí počítá chyby a odmítnutí. Pořadí týmů se pak řadí nejprve podle trestných bodů, které jsou za chyby a odmítnutí, a následně podle času. Tým se může diskvalifikovat za vyvenčení na parkuru, za tři odmítnutí nebo za překonání překážek ve špatném pořadí nebo směru. Už se ti něco takového stalo?

Ano. S Jumpy jsem se diskvalifikovala několikrát, ale na menších závodech mi to tolik nevadí, protože mám víc pokusů. Na mistrovstvích mi to někdy líto bylo, ale i tak jsme pokračovaly a parkur jsme doběhly alespoň tréninkově. Holt, nedaří se vždy podle plánů. S každým dalším během získáváme zkušenosti a jistotu, alespoň víme, co příště udělat jinak nebo co víc natrénovat. To, že se týmy na závodech diskvalifikují, se stává zcela běžně. Kdy jsi s agility začínala?

S agility jsem začala v roce 2017. V osmi letech. Nejprve jsem docházela na tréninky jen občas do místního klubu a jezdila na neoficiální závody. Na ty oficiální jsem poprvé jela až v roce 2019.

Kterých ocenění si vážíš nejvíc?

Vážím si všech. To se takhle nedá říct. Já mám radost z každého čistého běhu. Samozřejmě, že poháry, medaile či kokardy z velkých závodů mají čestné místo na poličce. Ale vystaveno mám vše. Co vlastně agility všechno zahrnuje?

výroba | montáž | servis www.bazenyMachov.cz

inzerce

Agility je psí sport, kdy pes překonává různé překážky v daném pořadí. Překážky se dělí na skokové, zónové a probíhací. Mezi skokové patří skočky, zeď a skok daleký. Mezi zónové překážky patří kladina, houpačka a áčko a probíhací jsou tunely a slalom. Na zónových překážkách je vy-

- BAZÉNY - ZASTŘEŠENÍ - PLASTOVÉ NÁDRŽE

9


Kdo tě k tomuto sportu přivedl?

Ségra. Ta měla border kolii a začala s ní dělat agility. Mě ten sport moc zaujal. Ale ségra mi její fenku nechtěla moc půjčovat, a tak mi rodiče pořídili právě Jumpy, se kterou jsem začala dělat agility aktivněji. Sestra má na kontě taky tolik úspěchů, nebo jsi ji překonala?

Sestra teď bohužel závodit se svým pejskem nemůže, protože je ještě moc mladý. Pes musí být totiž starší osmnácti měsíců. Dřív běhala s border kolií Eli, se kterou také jezdila na mistrovství České republiky a dokonce se stala druhým vicemistrem ČR v družstvech. Potom nás ale bohužel Elinka opustila a ségra si musela dát od závodů pauzu. Ale tento rok v září už se svým pejskem může vyběhnout. Aby jí to nebylo líto, tak jí občas půjčím Jumpy. Kdo ti nejvíc fandí?

Nejvíc mi samozřejmě fandí a podporují rodiče, ségra a prarodiče, těm ale musím občas pravidla vysvětlit. Hodně mi fandí a pomáhá i trenérka Irča a za to jí patří velký dík. Můžeš nám svého pejska představit?

Mám pětiletou border kolii jménem Jumpy. Je to vnímavý a učenlivý pejsek a je pořád při chu10

ti. Nebaví ji, když neví, co po ní chci, pak na mě štěká. Ráda si hraje, kouše kosti a trhá hračky. Taky ráda jezdí autem. Hlídá si mě, svoje místo a věci. Nemá ráda, když jí neznámý pes naruší osobní prostor, to začne vrčet. Jak často trénujete a jak trénink probíhá?

Trénujeme jednou týdně s trenérkou Irčou Kochovou na Lipí a jednou až dvakrát týdně doma. Když trénujeme na tréninku, tak se vždy na začátku postaví parkur, který si potom společně projdeme a zaběháme. Za dvouhodinový trénink stihneme natrénovat dva parkury, zaměřujeme se na správné provedení jednotlivých překážek. Doma spíš opakujeme věci nebo pasáže, které nám nejdou. Když trénujete doma, tak to znamená, že máš k dispozici nějaký svůj parkur?

Doma mám pár překážek. Buď já nebo sestra vymyslíme a postavíme parkur a obě na něm trénujeme. Většinou to je buď to, co nám nešlo, nebo to, co se nám líbilo. Naštěstí máme velkou zahradu, tak máme překážky kam dát. Jen je to mírně z kopce, tak to není zcela ideální. Co je pro tebe na agility náročné?

To se mění podle toho, jak rozhodčí postaví parkury. Baví mě to ale všechno. Pokud zjistíme, že nám něco nejde, hned je co trénovat.


Rozumím tomu tedy dobře, že překážky jsou dané, ale záleží na rozhodčím, jak je umístí za sebou? Dá tam třeba nějaké chytáky nebo náročné kombinace?

Ano, překážky jsou dané a je na každém rozhodčím, jak je umístí. Nemusí je ale použít všechny. Nemám žádné kombinace, které nemám ráda. Musím si jen dávat pozor, aby mi Jumpy neskočila zóny na kladině a áčku. Mám ráda výzvy, takže čím těžší, tím lepší. Jumpy není raketa, běží s rozmyslem a vnímavostí. Rychlí psi někdy nestihnout přemýšlet a pak je z toho zbytečná diskvalifikace. Rozhodčí staví parkury dle výkonnostní kategorie. Vždy je to něco jiného, dopředu se na to nedá připravit. Psovod parkur vidí až chvilku před startem. Má třeba jen osm minut na to, aby si parkur prošel a zapamatoval. Pes ho poprvé vidí až při závodě. Chytáky od rozhodčích jsou většinou úseky, kde dá rozhodčí překážky blízko sebe a pes musí jít na tu správnou. Jak moc záleží v soutěži na tobě a jak na pejskovi?

Pes je většinou naučený, že běží před člověkem. Ten mu ukazuje, kam má běžet a říká povely. Téměř za všechny chyby může psovod. Pes na parkuru sleduje, jak má psovod postavená ramena, kolena, špičky nohou… Často psovod nestihne psa doběhnout a pak vznikají chyby. Pokud je pes moc rychlý, musí ho páníček naučit takzvané vysílačky. Na dálku vyslat psa na překážku. Vysílačky jsou potřeba, opravdu nelze vše doběhnout. Jaké kousky tvůj pes umí?

Triků umí hrozně moc. Její nejoblíbenější jsou styď se, kdy si packou přejede čumák, down, to položí hlavu na zem, blíz, kdy se na povel olízne nebo výskok do náruče. Ale to s agility nesouvisí. Pořád se dají vymýšlet nové a nové kousky. Potřebuje pes, který se věnuje agility, něco speciálního?

Speciálního? Ne. Jen předtím, než vystartuje na oficiálních závodech, tak si musí nechat udělat výkonnostní průkaz. Pokud však chce běhat jen pro zábavu, nepotřebuje nic kromě chuti, motivace a základní poslušnosti. Přímo načasování přípravy psa na konkrétní závody zatím neděláme, ale je dobré vždy přemýšlet během celého roku o stravě psa. Pes v zátěži musí mít kvalitní krmivo, je dobré přidávat mu

i výživové doplňky. Čím více masa, tím lépe. I granule je dobré vybírat dle složení. Jumpy dostává syrové maso a výživový doplněk na klouby, zuby a srst. Jak moc finančně náročný tento sport je?

Pokud se dělá jen rekreačně, tak to není až tak hrozné. Je potřeba investovat do tréninků s někým, kdo tomu rozumí. Chyby, které byste mohli bez zkušeností napáchat, se velmi špatně odstraňují a mohou být pro psa i nebezpečné. Každý, kdo chce jezdit na závody, musí také platit startovné. To se liší dle toho, o jaké závody se jedná. Na neoficiálních závodech zaplatíte asi tři sta korun, na větších oficiálních až šest stovek za den. Nutné je také připočíst dopravu. Pokud byste si však kupovali vlastní překážky nebo vyráželi na velké závody, je to dost peněz. Co tě na agility nejvíc baví?

Že to není vždy stejné, je to i o náhodě, nikdy nevíš, jak parkur bude vypadat, nebo jak se pejskovi bude chtít. Vítězem se opravdu může stát každý. Věnuješ se kromě agility ještě něčemu dalšímu?

Dřív jsem se věnovala gymnastice a atletice. To je pro mě teď výhoda. Momentálně dělám sporty se psy. Chodím si s Jumpy zaběhat nebo jezdíme na koloběžce a často vyrážíme jako rodina na kola nebo chodíme na dlouhé túry. V zimě pak běžky, lyže, snowboard. Na běžky bereme i psy. Chtěla by ses ve stejné oblasti pohybovat i v rámci svého budoucího zaměstnání?

Asi spíše ne, protože psy chci mít spíš jako koníček. I když mě práce s nimi moc baví, tak si od sebe někdy potřebujeme vzájemně odpočinout. Čemu by ses tedy chtěla v budoucnu věnovat?

To ještě nevím. Určitě bychom ale jednou se sestrou chtěly někde vést tréninky, spíš však pro zábavu než jako zaměstnání. Jak moc velký parťák pro tebe tvůj pejsek je?

Jumpy je pro mne nejen agility parťačka, ale i přítel, který mě podrží v každé situaci. Když mi je smutno, tak mi vždy zvedne náladu. Nikdy mě nezklame a jde do všeho se mnou. Děkuji za rozhovor. 11


Komerční prezentace

Jak s e-shopem úspěšně expandovat na polský trh Expanze do Polska má pro české e­‑shopy několik zásadních výhod. Kromě geografické blízkosti je Polsko v porovnání s Českem 4x větší trh a s téměř 40 miliony obyvateli je 5. nejlidnatější zemí EU. Polský e­‑commerce trh není tolik saturovaný jako západní trhy. Obrovskou výhodou je tedy nízká konkurence. Náklady na provoz e­‑shopu a online marketing jsou v Polsku relativně nízké. Přesto se českým prodejcům vstup na polský trh často nedaří. V tomto článku vám poskytneme několik tipů, na co si dát při expanzi pozor a co vám může ušetřit peníze i drahocenný čas. Polsko bývá po Slovensku druhou zemí, do které české e­‑ shopy expandují. Častou chy‑ bou je přitom využití stejné strategie jako při vstupu na Slovensko. Český a slovenský trh jsou si díky společné historii velmi podobné. Polský trh je však navzdory geografické blíz‑ kosti odlišný. Rozdíly se týkají jak nákupního chování, tak nabídky dopravy a platebních metod. Rozdílný je i přístup k marketingo‑ vým kampaním.

Důvěru získáte kvalitními polskými texty

Věnujte velkou pozornost již výběru překla‑ datele textů. Nepoužívejte automatické pře‑ kladače, ani známého z druhé strany hranice. Polština má mnoho nářečí a od našich hranic až po Baltské moře se výrazně liší. Překlada‑ tel by měl být zkušený (s dobrými recenzemi) nebo mít vystudovaný polský jazyk. 12

Pracujte se zákaznickými recenzemi

Polští zákazníci čtou zákaznické recenze. Při‑ bližně každý 4. zákazník hodnocení poskytne. Proto je důležité nejen hodnocení získávat, ale také s ním aktivně pracovat. Negativní recenze je nutné vždy vyřešit komentářem a uvést věc na pravou míru, v případě chyby se omluvit.


Na polské verzi e­‑shopu nezobrazujte Heureku, ani její certifikáty. Skupina Heureka v Polsku ne‑ působí a zákazníci ji neznají. Obdobou Heureky v Polsku je Ceneo.pl, které slouží jako zbožový srovnávač. K recenzím a hodnocení e­‑shopů pou‑ žívají polští zákazníci opineo.pl. Na svém e­‑sho‑ pu tedy využijte tyto nástroje a zobrazte jejich loga na hlavní stránce e­‑shopu.

Nepoužívejte české platební brány

České e­‑shopy využívají při expanzi často stej‑ né platební brány jako v Česku. Nejvyužívanější české brány spolupracují s bankami ČSOB a Čes‑ kou spořitelnou (Erste). Ani jedna z těchto bank však nepůsobí na polském trhu.

Využívejte polské dopravce a zásilkové boxy

Polský trh je odlišný i ve způsobu dopravy, kte‑ rou zákazníci využívají. Samozřejmostí v nabídce českých e­‑shopů jsou kurýrní služby. V Polsku ale není zvykem, aby si lidé nechali balíčky po‑ sílat do práce, jako tomu je u nás. Velmi popu‑ lární službou jsou tzv. Paczkomaty, tedy výdejní boxy. Po celém Polsku je jich nyní více než 15 000 a jsou dostupné 24/7. Další oblíbenou službou je tzv. Paczka w Ruchu. E­‑shopové balíčky je mož‑ né převzít ve stáncích novinové služby. Jedná se o službu s tradicí více jak 100 let. V obou přípa‑ dech jde o obdobu naší Zásilkovny.

Česká platební brána je tak pro polské zákazníky nedůvěryhodná, což je častým důvodem nedo‑ končení objednávky či storna. Největší polskou a celosvětově známou platební bránou je PayU. V Polsku jsou velmi rozšířené tzv. Przelewy24. Tato platební metoda je zde velmi populární a významně převyšuje využití dobírky.

Rostoucí počet uživatelů internetu, zavedení zá‑ kazu klasického nakupování ve vybraných ne‑ dělích, nebo stále častější používání smartphonů pro nakupování online jsou hlavními faktory, které budou dále působit na dynamický rozvoj polského e­‑commerce trhu. To vše navíc zrychlilo období COVIDu. Nyní je tedy ten správný čas pro vaši expanzi do Polska! Digitální agentura Digital Media Publishing má několikaleté zkušenosti s expanzí na sousední trhy. Mezi její klienty patří významní zaměstnavatelé v našem kraji - Dedra, Farmet, Královéhradecký kraj či Karsit Holding. Na celostátní úrovni spolupracuje s klienty jako Peugeot, Fakultní nemocnice Motol, Magistra lékárny či Univerzita Karlova. Více na dmpublishing.cz. 13


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda, foto: Warner Bros

JEŠTĚ, ŽE TĚ, KÁMO, MÁM… Osmá dekáda minulého století přála žánru akčních komedií. Nejúspěšnějšími snímky byly tzv. buddy movies (parťácké filmy). Staré přísloví říká, že ve dvou se to lépe táhne. V žánru buddy movies to platí jen částečně. Základní premisa se podobá romantickým komediím, v nichž se také často dávají dohro‑ mady lidé, kteří se navzájem velmi liší, ale navzdory vzájemnému napě‑ tí se zázračně skvěle doplňují. Malý příklad z klasické literatury – Tom Sawyer a Huckleberry Finn. První je lehce vypočítavý, druhý naivní dob‑ rák. Dohromady ale tvoří skvělý pár, který zažije nejedno dobrodružství. Není divu, že ve zlaté éře Hollywoo‑ du (20.–60. léta minulého století) se tento koncept prosadil i ve filmo‑ vých příbězích. Dvojice jako Lau‑ rel a Hardy, uhlazený Dean Martin 14

a ztřeštěný Jerry Lewis nebo neu‑ rotický Jack Lemmon a cholerický Walter Matthau spolu natočili řadu diváckých hitů. Tandemy se začaly objevovat i v dramatech (Bezstarostná jízda, 1969), thrillerech (Všichni prezidentovi muži, 1976) a dokonce i v indickém kari westernu (Sholay, 1975). Klíčový byl ovšem snímek Thunderbolt a Lightfoot (1974) s Clintem Eastwoodem a Jeffem Bridgesem. Setkání obou hrdinů je sice náhodné, ale společný cíl (zís‑ kat zpět cenný lup) je donutí i přes jejich protikladné povahy spolupra‑ covat. Film spojuje prvky akční‑ ho filmu s komedií a krimi, což je dokonalá kombinace pro úspěšné buddy movie.

Žánr se stal mimo jiné vhodnou příle‑ žitostí, jak ukázat, že segregace nemá už v Hollywoodu místo. Příkladem budiž společné snímky židovského herce Gena Wildera s afroameric‑ kým komikem Richardem Pryorem (Stříbrný blesk, 1976; Blázni ve vězení, 1980 ad.). Výrazného komerčního úspěchu dosáhly filmy, ve kterých byl Eddie Murphy parťákem Nicku Noltemu (48 hodin, 1982) a Danu Aykroydovi (Záměna, 1983). Ovšem asi nejlépe se toto sladění povedlo v ikonické sérii Smrtonosná zbraň (1987–1998). Roger Murtaugh (Dan‑ ny Glover) je policejní veterán před penzí. Martin Riggs (Mel Gibson) pracuje na protidrogovém oddělení a po smrti své manželky má sebevra‑


žedné tendence. Společně vyšetřují případ vraždy spojené s překupnic‑ tvím heroinu. Scénář Shanea Blacka si pohrává s temnými motivy, ale zároveň perfektně utužuje neprav‑ děpodobné přátelství mezi rodinně založeným Rogerem a nestabilním Martinem. Zkušený režisér Richard Donner (Přichází Satan, 1976; Superman, 1978) hravě zvládá přecházet ze seriózně pojatých scén do černo‑ humorných vod a vzájemného popi‑ chování se mezi oběma hrdiny. Hláš‑ ka „Na tohle jsem už moc starej!“ se po právu zařadila do panteonu toho nejlepšího, co zaznělo na stříbrném plátně. O úspěchu této série svědčí i jedno bizarní rozhodnutí tuzemské‑ ho filmového distributora. Ze snímku Die Hard (idiom, volně přeložitelný jako „těžké ho zabít“) udělali Smrtonosnou past (1988). Tento podle mnohých (včetně autora tohoto tex‑ tu) nejlepší akční film všech dob je také buddy movie. Ačkoliv jste mož‑ ná nabyli při jeho sledování pocitu, že si John McLane (Bruce Willis) se vším poradil sám, není tomu docela tak. Velkou, především psychickou oporou mu byl afroamerický policista Al (Reginald VelJohnson). Z klasických akčních buddy movies si zaslouží vypíchnout ještě Bratři Bluesovi (1980), Poslední skaut (1991), Bod zlomu (1991), Mizerové (1995) nebo famózní Jednotka příliš rychlého nasazení (2007).

A protože historie se, jak známo, točí v kruhu, muselo nevyhnutelně dojít k tomu, že se vývoj dostane zpět na začátek. Nemám na mysli žádný restart, ale pouze výměnu divácké cílovky dospělých opět za dětské publikum. Jen místo Toma Sawyera a Huckleberryho Finna tu byl kovboj Woody a Buzz rakeťák (Toy Story: Příběh hraček, 1995), (zlo)obr a os‑ lík (Shrek, 2001), skaut a důchodce (Vzhůru do oblak, 2009) nebo pod‑ vodníček a policistka (Zootropolis, 2016). Není ovšem pravda, že by se úplně vytratily buddy movies pro

dospělé. Z těch povedených z po‑ sledních let jmenujme alespoň Jump Street 21 (2012) nebo Správní chlapi (2016), kterými se k žánru vrátil Shane Black, tvůrce Smrtonosné zbraně. Buddy movies zůstávají odlehčenou podívanou, která ale právě svou po‑ dobností s konceptem romantických komedií vede k zamyšlení a nutí ně‑ které filmové publicisty přicházet s homosexuálními výklady zápletek. Jak moc s tímto kalkulovali samotní tvůrci, můžeme jen spekulovat, ale zkuste si třeba zhodnotit sami pro sebe chování Sylvestera Stalloneho a Kurta Russela ve snímku Tango a Cash (1989). Naolejovaná mužská těla ve vězení, převlékání do dívčích šatů a konstatování Teri Hatcherové, že to pánům spolu dobře klape, napo‑ ví mnohé a dá se vztáhnout na celý žánr buddy movies. Ať už si ale vše výše uvedené vykládáte jakkoliv, ne‑ mění to nic na faktu, že tento speci‑ fický druh filmů je u diváků oblíbený a nic nenaznačuje tomu, že by se to mělo v blízké době změnit.

Když střecha tak

POSPÍCHAL s.r.o.

- kompletní sortiment pro Vaší střechu - rozpočet zdarma

Kladská 59, Náchod, tel.: 491 421 787, 777 850 473 e-mail: nachod@pospichal-strechy.cz, www.pospichal-strechy.cz

inzerce

ŽENY, OBŘI A KRÁLÍCI S příchodem devadesátých let bylo potřeba už poněkud okoukané sché‑ ma trochu vylepšit. Emancipační road movie Thelma a Louise (1991) je proslulé perfektními výkony Susan Sarandonové a Geene Davisové i le‑ gendárním koncem. Také ve filmo‑ vých dramatech se stalo zkoumání vztahů mezi dvěma muži hybnou silou scénářů. Král rybář (1991), Vykoupení z věznice Shawshank (1994) nebo Než si pro nás přijde (2007) zkoumají tandem čelící velké a netra‑ diční výzvě, která je donutí navzdo‑ ry všem rozdílům táhnout za jeden provaz.

Životnost buddy movies se ale pro‑ dloužila především zásluhou kome‑ dií. Ve Falešné hře s králíkem Rogerem (1988) se titulní hrdina dává dohro‑ mady se soukromým očkem (Bob Hoskins), aby odhalil, zda mu není jeho manželka nevěrná. Kombinace hraného a animovaného filmu umož‑ nila tvůrcům popustit uzdu fantazii. Kupříkladu Rogerova žena Jessica je svůdnou femme fatale, která podle vlastních slov „není zlá, jenom ji tak nakreslili“.

15


Zpovědnice

Text: Hana Stoklasová, foto archiv Kapitána Dema

KAPITÁN DEMO

„VŠECHNY NEŘESTI JSOU U MĚ SEXY.“ Hudebník, producent, DJ a moderátor Jiří Burian se narodil 11. března 1978 v Praze. Je synem známého písničká‑ ře a spisovatele Jana Buriana a vnukem slavného divadelníka E. F. Buriana. Moderoval na Rádiu 1, v devadesátých letech založil kapelu Southpaw, se kterou vydal pět alb a v roce 2021 ohlásil comeback. V roce 2009 vydal první sólovou desku So low, s Mikolášem Růžičkou stvořil indie folkovou kapelu Republic of Two, která získala cenu Anděl za Objev roku 2011. Producentsky se podílel na mnoha deskách mnoha umělců včetně alb svého otce, skupiny Eggnoise či Natálie Kocábové, na které napsal také hudbu. Tvoří hudbu pro divadelní představení, filmy i reklamy. V roce 2015 přišel s projektem Kapitán Demo, který je jeho alter egem. Tento „Mistr světa všeho“ nám nejen odpověděl na otázky naší Zpovědnice, ale už v sobotu 11. června míří do Trutnova, kde si jeho unikátní originální show můžete vychutnat na tradičním Pivofestu. Kterou knihu máte rozečtenou? Já nic nečtu. Ne že bych nechtěl, ale nemůžu. Mám Sylabusoidu. To je taková nemoc, při který, když čte‑ te, tak okamžitě usnete. Řešim to tak, že mi čte před spaním uklízečka. Naposledy to bylo něco o infra‑ struktuře Atlantidy. Už nevim, jak se to jmenovalo. 16

Na které hudební album nedáte dopustit? Na všechny! Hudební nástroje jsou dneska dost podceňovaný. Spousta dětí ani neví, jak vypadaj. Naštěstí žádný nemusíme tahat na koncerty. To je dobrý. Ale jinak je mám rád.


Který film Vás nikdy neomrzí? Is it cake? To je ale reality show. Budeme dělat, že to je film. Jaký byl v poslední době Váš největší kulturní zážitek? Nedávno někdo pozval ke mně do paláce v Prusku jednu pani, co hrála nohama na harfu. Já už jsem obecně dost znuděnej, protože jsem už snad všech‑ no viděl a slyšel, ale tohle byla fakt jízda. Měla tam i nějaký efekty a tak. Měla strašně dlouhý neh‑ ty u nohou a těma do toho řezala a u toho ještě štěkala. Smáli jsme se tak půl hodiny, pak jsem ji vyhodil. Kdo Vás nejvíc ovlivnil a čím? Táta. Tim, že byl frajer a nikdy mi do ničeho nekecal. Jakou nejlepší radu jste dostal? Mluv za sebe, zůstaň černej a nesplachuj.

Město Červený Kostelec ve spolupráci s MKS Červený Kostelec vás zve na

KOSTELCŮ

V KOSTELCI ČERVENÝ KOSTELEC Sobota 18. června 2022 od 9:30 hodin

IVAN MLÁDEK

Máte neřest, které se chcete zbavit? Žádná. Všechny neřesti jsou u mě sexy. Čím vším jste byl a čím rád? Jsem mistr světa všeho. Tak si to přelož. Kdy jste si naposledy udělal radost a čím? Nedávno jsem koupil ostrov babičce. Měla v očích takovou tu dětskou radost a když jsem ji tam hodil vrtulníkem, tak nevěděla, kam dřív skočit. V jaké zemi a v jaké době byste chtěl žít, pokud byste si mohl vybrat, a proč? Já žiju v tolika zemích, v kolika se mi zachce. Dyť víš… Za co nejvíc utrácíte? Za letadla, domy a pozemky na Jupiteru. I když tam to šlo teďka cenově dolů. Jak relaxujete? Pořád, hele. Nedělám nic. Jak byste chtěl, aby Váš život vypadal za deset let? Čas neexistuje. To vás v těch vašich školách neučili, co? To je základ! A teď si běž zaběhat a hoď se do po‑ hody. Děkuji za rozhovor.

A JEHO BANJO BAND KOALA PÁRTY BAND

PODNIKOVÝ ORCHESTR ŠKODA MLADÁ BOLESLAV

M Ě S T S K Ý D E C H OV Ý O R C H E S T R ČERVENÝ KOSTELEC | KOSTELÁCI M A LÝ K O S Í Ř A V E L K Ý K O S Í Ř M A N O V É P Ř E M Y S L A O TA K A R A AKORDEONOVÝ ORCHESTR MUSICA HARMONICA | JUNIOR BIG BAND DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ČERVÁNEK PĚVECKÝ SBOR ORLICE | PĚVECKÝ SBOR CHORUS ANGELICUS SVATOJAKUBSKÝ SBOR | PĚVECKÝ S BO R Z P Ě V U LE N K Y | P O H Á D K Y D Ě T S K É D Í L N I Č K Y | V Ý S TA V Y PRŮVOD MĚSTEM | KOMENTOVANÉ PROHLÍDK Y KOSTE LNÍ VĚŽ E Z ÁVO DY V P O Ž Á R N Í M S P O R T U SPORTOVNÍ KLÁNÍ V MALÉ KOPANÉ, NOHEJBALU, STŘELBĚ, FLORBALU, STOLNÍM TENISU... Vstupné zdarma Podrobný program na www.ckzije.cz nebo na www.mksck.cz.

inzerce

Jak zní Vaše životní motto? Žijem jenom milionkrát.

17


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

Využijte ašem n nákup v bezpečný

pu e-shhoajan.cz

radost

www.Doostí osobního s možn

PLYŠÁCI BUKOWSKI

Úspěch plyšáků švédské společnosti Bukowski spočívá v jejich jedinečném designu a kvalitě. Každé zvířátko má předlohu ve skutečné lidské bytosti a vlastní rodný list, což je dělá mnohem osobitějšími. Zakladatelka rmy Barbara Bukowski začala s navrhováním medvídků a králíků pro své dva syny a velkou pílí a zapálením postupně vybudovala značku, která se řadí k jedničce na evropském trhu. Inspirací jí byly historické německé a anglické modely plyšových zvířátek. V naší kouzelné skříni už na vás čekají letošní novinky.

odběru

PŘÍRODA V LOŽNICI

MÁME KRÁSNÉ DÁRKY PRO PANÍ UČITELKY NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Povlečení Natur s decentním orálním vzorem potěší milovníky jednoduchého designu. Jemná kresba lučních květin na bílém podkladu vnese do vaší ložnice nádech léta a romantiky. Materiál mako jersey je vyroben z pečlivě vybraných přízí 100% egyptské bavlny, je prodyšný a velmi dobře absorbuje vlhkost. Nadchne vás svou jedinečnou hebkostí a snadnou údržbou, není nutné ho žehlit. 1290 Kč

VÍNA MARADA

Primáš cimbálové muziky Slovácko mladší Petr Marada založil své vinařství Marada v roce 2006 v Mikulčicích, kde hospodaří na vinicích v biorežimu s láskou a pokorou k půdě a přírodě. Část svých vín nechává ležet v sudech, vyrobených ze dřeva akátového lesa, který vysadil v roce 1937 už jeho pradědeček. Od roku 2013 vyrábí i šumivá vína vzniklá primární fermentací a sekty vzniklé sekundární fermentací. Oba způsoby jsou vyráběny metodou champagne - kvašeno v láhvi. Lahvinku si můžete dát jak v naší kavárně, tak si ji odnést s sebou.

Červnová

OTEVÍRAČKA

18

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

zazitek GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

Doporučuje

ŠKVORECKÝ CAFÉ V NOVÉ KNÍŽCE A KNÍŽKA U NÁS K PRODEJI

Autor Gastromapy Lukáš Hejlík vyráží v nové knížce na výlety po celé ČR a mapuje podniky, kam zajít na fajn jídlo, kafe, sladký nebo drink. Čeká vás popis výletu a krásné fotky a partner Kudyznudy.cz přihodí další možnosti, kam se v dané lokalitě podívat.

MÝDLO V PLECHOVÉ KRABIČCE

Ponořte se do světa levandulových polí, esenciálních olejů a neodolatelných přírodních vůní. Produkty značky Esprit Provence jsou inspirované francouzskou přírodou a překvapí vás svou nezaměnitelnou kvalitou a účinky. Mýdla jsou obohacena o bambucké máslo a zanechají vaši pokožku hedvábně jemnou a krásně provoněnou. Uložena jsou v rozkošné a praktické plechové krabičce s obrázkem, který evokuje francouzský venkov. Od 75 Kč

LEGENDÁRNÍ REUZEL

Reuzel je holandská značka založená dvěma barbery v Rotterdamu. Zakladatelé značky začínali se stříháním a holením už jako čtrnáctiletí a tak není divu, když se s více než padesátiletými zkušenostmi staly jejich vlasové pomády celosvětovým fenoménem. Reuzel nabízí i řadu pomocníků na holení a péči o vousy, a tak bylo jen otázkou času, kdy tahle značka s vypaseným čuníkem a stylovou plechovkou zdomácní i v pánské sekci našeho obchodu.

DÁREK OD SRDCE

Od roku 2000 jsou gurky Willow Tree jedním z nejoblíbenějších dárků po celém světě. Umělkyně Susan Lordi, která stojí za jejich vznikem, čerpá inspiraci u svých blízkých přátel a rodiny a snaží se zachycené okamžiky, emoce, pocity a vlastnosti přenést do sošek. Figurky, které jsou odlévané z jejích ručně vyřezávaných originálů a ručně malované, přinášejí klid a lásku do každého domova.

Červnová

OTEVÍRAČKA ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 19, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

19


Bez skrupulí

JSME OBKLOPENI HLUKEM.

ALE VÍME, ŽE TICHO LÉČÍ

Je všude kolem nás a nelze se před ním schovat. Když ho očekáváte, jste na něj připraveni a berete ho jako dočasně potřebnou věc, lze se s ním na krátký čas smířit. Když ho nevyžadujete, ale je omezeně nutný kvůli tomu, aby vyřešil sví‑ zel, se skřípěním zubů ho přijmete. Jakmile jej však nečekáte, nechce‑ te, a takových chvil je v životě nej‑ víc, je to parazit, jenž je schopen ve velkém či nebezpečně dávkova‑ ném množství dostat našince k uš‑ nímu lékaři, psychiatrovi a klidně i do blázince. Řeč je o hluku. Třeba na nedávném koncertu ně‑ mecké skupiny Rammstein v Praze byl na místě. Každý, kdo na vy‑ 20

stoupení přišel, věděl, že se bez něj ten večer jednoduše neobejde. Jen‑ že to byla muzika, a takový hluk je obecně libý. Tóny totiž vznikají pravidelným chvěním hmoty. Ten nepříjemný hluk vzniká chvěním nepravidelným. Je tu nicméně ještě jedna varianta. Když je koncert moc hlasitý, bez ohledu na způsob chvění hmoty, je to zážitek objektivně nepříjemný. Na začátku nultých let měly Spo‑ jené státy tajnou věznici v Afghá‑ nistánu. Vojáci v ní mučili vězně tak, že je drželi v naprosté tmě připoutané ke stěnám a hlasitě jim pouštěli hiphopovou a metalovou muziku. Někteří vězňové při tom

byli spoutáni tak, aby si nemohli lehnout a spát, a nedostávali vodu ani jídlo. Podle svědků byla v této věznici řada zajatých takovým způsobem týrání zlomena a vy‑ pověděla pak vše, co po nich bylo požadováno. A řada dalších přišla o rozum, hluk tam úřadoval v míře ničivé. Nejsem vůbec nadšen z toho, když mi ráno před domem začnou bez varování opravovat silnici, hlou‑ bit nějaký výkop, když si vrtačka kdesi v domě razí cestu skrz zeď, nebo si někdo jen tak z plezíru vystřeluje k nebi rachejtle. Vlast‑ ně mi k neklidu bohatě stačí, když mi nad hlavou v panelovém domě


Jaroslav Špulák

inzerce

zcela bezohledně dupou a řvou děti o patro výše dlí‑ cích sousedů, byť jsem je prvně o vstřícnost a ohledu‑ plnost prosil už před třemi lety, pak, též bezvýsledně, ještě, ještě, ještě a ještě. Hluk je nechtěný a bezcenný zvuk, který znehodno‑ cuje životní prostředí. Jeho hladina přesto celosvěto‑ vě stoupá a dnes už dosahuje mimořádně nebezpečné výše. Zatímco lidské tělo se za tisíce let v podstatě ne‑ změnilo, hluk kolem něho sílí. Podle vědců sice není akustická energie hluku tak velká, leč lidské ucho je na silný zvuk velice citlivé. Při množství ataků trpí. Obecně se soudí, že do šedesáti decibelů je nepřetr‑ žitý hluk pro většinu z nás bez rizika. Jakmile však strávíme déle než deset vteřin v hluku o síle nad osm‑ desát decibelů, hrozí nám poškození sluchu i nervové soustavy. Pro představu: deset decibelů je hlučnost šumu listí při slabém větru, dvacet decibelů před‑ stavuje hlučnost tikotu náramkových hodinek, třicet decibelů tichého šepotu a čtyřicet decibelů šumu v ti‑ chém bytě. Padesát decibelů je hodnota hlučnosti běžného po‑ uličního dění, šedesát normální mluvy, chodu pračky či vysavače, sedmdesát hlučné ulice, spláchnutí toale‑ ty, lijáku či psaní na stroji, osmdesát křiku a rušného provozu, devadesát jízdy vlaku či hlasité hudby. Sto decibelů je pak hodnota hlučnosti sbíječky či mo‑ torky, sto deset decibelů diskotéky, sto dvacet startu letadla a sto třicet výbuchu granátu či výstřelu z děla. Přitažlivost hluku tedy končí kdesi u šedesáti decibe‑ lů. Výše je to už nepříjemné, ještě výše bolestivé. Hluk je problém dnešního světa a bránit se mu lze těžko. Ještě pořád by sice bylo možné před ním utéct, ale každý z nás nemá prostředky na to, aby opustil své obydlí a přestěhoval se do klidné části světa. A tak jsou tu alespoň omezení daná zákonem, u nás třeba to, že noční klid je od 22 do 6 hodin a nesmí být ru‑ šen. Že rušen je, je už otázka bezohlednosti, což je věc stejně škodlivá jako hluk. Pokud jde o naše možnosti obrany, jsou dané záko‑ nem. Můžeme se nadto samozřejmě bouřit, nadávat, strkat i mumlat. Anebo to dělat jako hrdina románu Jaroslava Rudiše Potichu, který hluk v restauracích, do nichž chodil na jídlo, schůzky a za klidem, řešil tím, že přestřihl kabel, jenž spojoval přehrávač hudby s reprobednami. To ticho potom bylo malebné. Všichni při tom všem hlukovém teroru víme, že ticho léčí. Prokazatelně umí zmírnit tělesné napětí i stres a poslední výzkumy také ukázaly, že díky němu se v našem mozku mohou obnovovat nervové buňky, které vzaly za své třeba právě kvůli hluku. A všichni také víme, že za ošetření sebe sama stojí každá cesta, i ta plná překážek od hluku ke klidu.

21


Toulky historií

Text: Richard Švanda

HUDEBNÍ TRADICE

RODINY PHILIPPOVÝCH

Dechovka má na Náchodsku dlouhou tradici. Proto nepřekvapí, že i v Náchodě vedle sebe působila po jistou dobu Městská dechová hudba a Philippova hudba, v jejímž čele stál kapelník Josef Philipp. S hudbou ale začal už Josefův otec Max Philipp (1869-1942), původem z Míčů u Křivoklátu, který v roce 1895 přišel do Náchoda. Max měl ideální podmínky pro studium hudby. Jeho otec Dominik byl fürstenberským knížecím lesníkem ve výslužbě 22

a jeho matka Marie dcerou mlynáře. Snad poměry, v nichž Max vyrůstal, mu umožnily rozvíjet jeho hudební nadání. Zmínku o jeho kapele najdeme v časopise Dalibor z roku 1896, kde stojí: „Městský kapelník Max Philipp zřídil si hudební kapelu.

V provolání pak stojí doslovně: Poukazuji na to, že přišel jsem tím dávno v městě tomto cítěné potřebě vstříc, a nebude snad více zapotřebí, povolávati sem hudby cizí, jak se až dosud dělo, jelikož kapela moje, sestávající z 30 řádných hudebníků, jest stále secvičena a pěstuje moderní program slovanských i cizozemských skladatelů. Doporučuji tudíž tuto svou novou kapelu k obstarávání koncertů, plesů, tanečních zábav apod. více; též oprávněn jsem kdykoli na požádání obstarati hudbu pohřební ve všech případech, od pohřbu jednoduchého až do nejslavnějšího; to vše za ceny uspokojivé.“ Jeho kapela dosáhla mnoha uměleckých úspěchů. Max Phillip byl v letech 1899-1910 také sbormistrem pěveckého sboru Hron. Stál u zrodu Hudby města Náchoda, kterou vedl ještě počátkem 20. let minulého století. S hudbou pořádal četné zájezdy, například v roce 1903 hráli na hasičské výstavě v Praze. V soutěži dechovek zvítězila náchodská hudba i nad proslulou Kmochovou hudbou z Kolína. Stejně jako mnozí jiní kapelníci Max Philipp také komponoval. Oblíbený byl například jeho pochod Zdar Náchodu, existující i v klavírním provedení. Na úspěchy svého otce později navázal jeho syn Josef Philipp (1897-1950). Vystudoval čtyřletou varhanickou školu a nejprve působil jako varhaník v Nových Zámcích na Slovensku. V roce 1929 se vrátil do Náchoda a soukromě vyučoval hru na klavír, harmonium a zpěv. Jeho hudební kariéra strmě stoupala,


například v letech 1932-1937 dirigoval pěvecký sbor Hron. Jeho vlastní kapela pravidelně hrála na společenských akcích jako byla fotbalová utkání v Bělovsi nebo lázeňské koncerty. Mimo lázeňské produkce se objevovala hudební tělesa jako doprovodná součást divadelních představení, kterých bylo v Bělovsi a v okolí sehráno velké množství. Philippova hudba přetrvala i po 2. světové válce až do roku 1950, kdy Josef Philipp zemřel. Přesto hudební tradice v rodině Philippových pokračovala. V roce 1973 se v Praze narodila Miroslavu Philippovi (19142008) a Libuši Philippové (1911-2003) dcera Vanessa. Její matka působila jako učitelka klavíru a její otec jako bubeník. Vanessin dědeček Miroslav Jindřich Maxmilián Philipp (1914– 2008, narozen v Náchodě) byl učitelem hry na klavír a skla-

datelem na Pražské konzervatoři. Sestra Vanessina dědečka Marie Philippová působila jako operní pěvkyně v bratislavské opeře, bratr Maxmilián Philipp jako klavírista v Praze a bratr Zdeněk Philipp jako dirigent v Náchodě. Po narození se Vanessa s rodinou přestěhovala do Finska a v pěti letech začala s hodinami klavíru, po kterých později následoval zpěv a hra na violoncello. Její současný hudební styl sahá od muzikálu po jazz a country. O svém původu ráda vypráví: „Před pár lety jsem jela s rodinou do Náchoda po stopách svého dědečka. Věděla jsem, že dědeček měl také bratra Maxmiliána Philippa (19031997). V Náchodě jsem našla jeho syna. Tak jsme se poprvé setkali a zjistila jsem, že tam mám stále příbuzné. To bylo moc krásné. Jak můj dědeček,

tak jeho bratr, otec a také pradědeček, byli hudebníci. I moje maminka Libuše, které žije ve Finsku nedaleko ode mě.“ Příslušníky rodiny Philippových dnes najdete v různých koutech světa. Přesto bychom neměli zapomenout, že věhlasných úspěchů dosáhli jednotliví členové právě v našem Náchodě. Pokud se chcete dozvědět, jak se žilo na Náchodsku před sto lety, přijďte se podívat v pátek 24. června do Škvorecký Café v Náchodě, kde vám autor této rubriky Richard Švanda v rámci besedy promítne staré filmové záběry a připomene významné události, slávu zašlých textilních a jiných průmyslových závodů a mnoho dalšího. Začátek je v 18.30, vstupenky jsou k dispozici v regionálních informačních centrech a na www.kupvstupenku.cz.

inzerce

23


Tip na výlet

Text: Jiří Švanda

NA PRÁZDNINY S TOULAVÝM BAŤOHEM Konečně se blíží zasloužený odpočinek pro vaše děti a vnoučata. V tom, kam se s nimi můžete vydat, vám poradí cestovatelská mapa Toulavý baťoh. Kvůli záplavě možností trávení vol‑ ného času i sociálním sítím někdy podléháme takzvanému FOMO efektu. Máme pochopitelný strach, že o něco přijdeme (anglicky „fear of missing out“), v důsledku če‑ hož se nemůžeme rozhodnout, kam vyrazit. Ideální možnost, jak si v klidu naplánovat rodinnou dovolenou, představuje Toulavý baťoh. Ten v sobě spojuje mapu s atraktivitami, konkrétní tipy co neminout, odměny pro cestující a soutěž o víkendové pobyty a další ceny. A kam že máme podle Toulavého baťohu vyjet za zážitky? Nejprve 24

nás pozve za večerníčky k rybníku Brodský v Červeném Kostelci. Víla Amálka, motýl Emanuel, Krteček či Bob a Bobek nás čekají i s Rá‑ kosníčkem v galerii pohádkových postav pod širým nebem. A u dět‑ ských vyprávění ještě zůstaneme. V Kostelci totiž hned po svatbě bydlela nejslavnější česká autorka pohádek. Domek Boženy Němcové nám přiblíží, jaké bylo být mladou hospodyní v 19. století a jak to do‑ opravdy bylo s Viktorkou. Na dět‑ ství a dospívání této spisovatelky pak zavzpomínáme v České Ska‑ lici. Navštívíme Barunčinu školu s autentickou školní třídou z po‑ čátku 19. století. Muzeum Boženy

Němcové nám připomene všechny důležité události z jejího života. Zavítáme rovněž do Ratibořic, místa spojeného s románem Babič‑ ka. Zde na nás čeká zámek, Rudrův mlýn, mandl a Staré bělidlo. Do Hronova se můžeme vydat po stopách spisovatele Aloise Jiráska. Je tam jeho rodný dům, divadlo a dokonce i park se sochou. Ne‑ smíme minout ani Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí, které hravým způsobem seznamu‑ je děti s fyzikálními zákony. Letos poprvé otevře své brány Čapkův mlýn, v němž trávili prázdniny slavní sourozenci. Vydat se z Hro‑


nova můžeme i na tematickou Cestu psa Voříška, hrdiny Deva‑ tera pohádek. V Jaroměři na nás čeká tajemné podzemí pevnosti Josefov, Muzeum magie, Stálá his‑ torická expozice v Josefově nebo Ptačí park Josefovské louky. Pro milovníky páry a benzínu je ur‑ čeno Železniční muzeum Výtopna a Muzeum motocyklů a hraček Šestajovice. Malé Svatoňovice jsou známy jako rodiště Karla Čapka. Právě proto zde mají s bratrem Josefem muzeum, sochu, náměstí a mile překvapí i interaktivní prv‑ ky v blízkém parku. Sluj věhlasné‑ ho Lotranda z Devatera pohádek můžeme vyhlížet z nově zrekon‑ struované rozhledny Žaltman. Za medvědy Ludvíkem a Dášou se vydáme do Náchoda, kde na nás čekají v zámeckém příkopu. Na náměstí se posadíme vedle spi‑ sovatele Josefa Škvoreckého, do pranýře strčíme alespoň na chvíli ruku a zkusíme najít na Karlově náměstí podkovu, co tu prý ztra‑ til kůň krále Fridricha Falckého. Zavítat můžeme i na zážitkovou exkurzi s ochutnávkou do místní‑ ho pivovaru Primátor. Nové Měs‑ to nad Metují nám nabídne hned několik atraktivit pro celou rodi‑ nu – prohlídku zámku Od půdy po sklep, jelena Matěje v Obůrce Klopotov a Interaktivní sál Město hodinek v infocentru. A protože se čertů nebojíme, vydáme se i do Pekla k výletní restauraci od Du‑ šana Jurkoviče.

Je to vše? Ani zdaleka. Na mapě

Toulavého baťohu nalezneme ješ‑ tě další tipy, kam vyrazit s dětmi. K dostání je zdarma v každém informačním centru Kladského pomezí. Až si ji půjdeme vyzved‑ nout, dostaneme první razítko. Na dalších zapojených místech uve‑ dených v mapě posbíráme alespoň čtyři další a pokud budeme mezi prvními 200 soutěžícími, obdr‑ žíme hodnotnou cenu v podobě dřevěného ořezávátka nebo joja s motivem Toulavého baťohu. Zá‑ roveň se můžeme zúčastnit velkého slosování o úžasné ceny. Mezi vý‑ hrami nalezneme víkendové i více‑ denní zážitkové pobyty ve Wellness hotelu Rajská zahrada a v Hotelu U Beránka. Dále rodinné vstupen‑ ky na prohlídky Měděného dolu Bohumír, Bastionu I. a podzemí v pevnosti Josefov. Pro milovníky gastrozážitků je připraven voucher na občerstvení v náchodské Dan‑ nyho kavárně. Slosování proběhne 4. října 2022. Výsledky budou zve‑ řejněny na www.toulavybatoh.cz a facebooku Kladského pomezí. Tak hurá na prázdniny!

TEPELNÁ ČERPADLA KOTLE KOTLÍKOVÉ DOTACE TOPENÍ, VODA, PLYN, ELEKTRO

www.atmprofi.cz 775 226 334 bures@atmprofi.cz

ATM PROFI s.r.o. Slatina nad Úpou 241 549 47 Slatina nad Úpou

inzerce

DO SKAL I PODZEMÍ Jak vypadalo vybavení domác‑ nosti na přelomu 19. a 20. století můžeme spatřit v úpické Dřevěn‑ ce. Okno do vesmíru se nám ote‑ vře v místní hvězdárně. Abychom nekoukali jen vzhůru, navštívíme také Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší. Místní hornická expozice nám dá teoretickou pří‑ pravu na exkurzi do nedalekého Měděného dolu Bohumír. Pohád‑ kové místo lákající filmaře – to jsou Adršpašsko­ ‑ teplické skály. Pískovcové útvary s Velkým vo‑

dopádem a jezírkem Pískovna pa‑ tří mezi nejkrásnější přírodní pa‑ mátky v České republice. Vydat se odtud můžeme i na Křížový vrch nebo do zámku Adršpach. V něm kromě cukrárny nalezneme i horo‑ lezecké muzeum, expozici lnářství a uměleckou galerii. Nezapomene‑ me také navštívit rozhlednu Čáp. Ta leží na nejvyšším bodu Teplic‑ kých skal a spatříme z ní vrcholky hor na české i polské straně. Po cestě zpátky se stavíme ještě na Farmě Wenet. Zde na nás kromě hospodářských zvířat (ovce, kozy, prasátka) čekají i velbloudi, oslí‑ ci, pestrobarevní papoušci a di‑ kobrazové. Nechybí ani houpačky a interaktivní tabule pro všechny koumáky. Poslední zastávka nás zavede do staré školy Dřevěnky v Polici nad Metují. V původní barokní roubence nalezneme ex‑ pozici školních tříd a repliku bytu z počátku 20. století včetně výbavy (nádobí, oblečení) ze sbírky Cechu panen rukodělných.

25


Kina

KINO VESMÍR NÁCHOD 1.

Předpremiéra nové české pohádky.

1., 3.

TOP GUN: MAVERICK

st 19, pá 20

2., 4., 5., 7. čt 18.30, so 16.45, ne, út 17

3., 4., 5., 6.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA čt, út 17, pá Epické zakončení jurské éry hledá 19.30, so, odpověď na otázku, zda bychom st 16.45, ne mezi dinosaury přežili i my. 17.15, po 19 Od 12 let. ČZ. JURSKÝ SVĚT: 3D 10., 12. NADVLÁDA pá 16.45, ne Sen každého fanouška dinosaurů, 14.30 napětí a akce. Od 12 let. ČZ.

ZAKLETÁ JESKYNĚ

st 17

9. - 15.

Pokračování kultovního filmu s Tomem Cruisem. Od 12 let. ČZ. PÁNSKÝ KLUB Svižná česká komediální mozaika neuvěřitelných příběhů. Od 12 let. ZAKLETÁ JESKYNĚ

DELE

GAC

E

pá 18, so, ne Nová česká pohádka, v pátek 15, po 17 delegace tvůrců.

4. so 18.45

5. ne 19

7. út 19.15

HAMLET

OPE

RA

Živě z Metropolitní opery v New Yorku. TŘI TYGŘI VE FILMU: JAKCPOT Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí. Od 12 let. TUTANCHAMON – VÝS TAV A POSLEDNÍ VÝSTAVA Dokument je unikátní oslavou ke stému výročí objevu neporušené hrobky významného faraona. ČT.

8.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

st 19

Mimořádná předpremiéra epického zakončení jurské éry. Od 12 let. ČT.

NÁMĚSÍČNÍCI Animovaný rodinný film.

12.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT Populární komediální skupina se svým nevázaným humorem dobývá plátna kin. Od 12 let.

14.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

út 15

Volné pokračování úspěšné komedie za snížené vstupné pouze pro seniory.

16., 18., KDYBY RADŠI HOŘELO 21. čt, so 19.15, Česká komedie o hasičích, kteří út 17 nemají co hasit. Od 12 let.

16. - 20. ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

pá 16, so, ne Animované rodinné dobro15, st 17 družství.

22. st 19.15

GEORGE MICHAEL FREEDOM UNCUT Hudební dokument a pocta hudební legendě. Od 12 let. ČT.

23., 25., ELVIS 28., 29.

11. so 15

ne 19.45

17., 18., RAKEŤÁK 19., 22.

DELE

GAC Filmový muzikál s hudbou E čt, so, ne, po Michala Davida, který se hrál 17, pá 18 v Divadle Broadway. Ve čtvrtek delegace tvůrců.

čt, st 19, so Hudební životopisný film. 17, út 16.45 Od 12 let. ČT.

23., 24., PARTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE 26. čt 17, pá, ne 19

Pokračování extrémně nekorektní komedie Párty Hárd režiséra Martina Pohla. Od 15 let.

24., 25., PREZIDENTKA 26., 27. pá, ne 17, Romantická komedie s A. Geisso 19.45, po lerovou a O. Vetchým v hlavních 19.15 rolích. Od 12 let.

26., 30., MIMONI 2: 1., 2., 3. PADOUCH PŘICHÁZÍ ne 15, čt, pá 16, 18, so 18, Nejžlutější animovaná komedie plná akce a šílených nápadů. ne 16

KINO 70 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1. st 16

1. st 20

2. čt 17.30

2. čt 20

3. pá 17.30

4.

Nová česká pohádka. TOP GUN: MAVERICK Pokračování kultovního filmu. FILM ROKU Španělské komediální drama. PÁNSKÝ KLUB Nová česká komedie. ZAKLETÁ JESKYNĚ Nová česká pohádka. TOP GUN: MAVERICK

so 17

Pokračování kultovního filmu.

4.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

so 20 26

ZAKLETÁ JESKYNĚ

Road movie z Ostravy do Prahy.

5. ne 10

5. ne 17.30

5. ne 20

6. po 17.30

6. po 20

ZAKLETÁ JESKYNĚ Česká pohádka. TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

9. čt 17

9.

TOP GUN: MAVERICK Pokračování kultovního filmu. JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Česká komedie.

čt 20

Epické zakončení jurské éry.

PÁNSKÝ KLUB

10.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Česká komedie.

pá 17

Sci-fi film USA.

PÁNSKÝ KLUB

10.

VYŠEHRAD: FYLM

Česká komedie.

pá 20

Česká komedie.

PRAŽSKÝ VÝBĚR

11.

ZAKLETÁ JESKYNĚ

Hudební dokument.

so 17.30

Česká pohádka.

TUTANCHAMON: VÝS TAV A POSLEDNÍ VÝSTAVA

11.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

út 15, 20

Dokumentární film.

so 20

Sci-fi film.

8.

PÁNSKÝ KLUB

12.

NÁMĚSÍČNÍCI

Česká komedie.

ne 10

Animované dobrodružství.

7.

st 20


12.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

ne 17

Sci-fi film.

12.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

ne 20

Česká nekorektní komedie.

13.

DOKTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

po 17

Akční fantasy USA.

13.

FILM ROKU

po 20

Španělské komediální drama.

14.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

út 15

Český romantický film.

14.

PÁNSKÝ KLUB Česká komedie.

14.

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ

út 20

Hudební dokument.

15.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

st 20

Sci-fi film USA.

AUTOLAKY - Lochmanová s.r.o.

Další program najdete na

Českoskalická 161, Náchod Po - Pá, 8-12 a 13-17

www.kino70.cz.

LETNÍ KINO V PARKU HRONOV 29. st 21.45

VYŠEHRAD: FYLM

14.

Tel.: 607 830 870, 777 321 870,

Českou komedii přiveze Kino na kolečkách.

KINO V KOLÁROVĚ DIVADLE POLICE NAD METUJÍ út 17.30

Míchání autolaků fy MaxMeyer • prodej materiálů a potřeb pro autolakýrníky • široký výběr sprejů a jejich plnění • ochranné nástřiky spodků a dutin vozů • autokosmetika • čistící prostředky HG • a.lochmanova@seznam.cz • www.autolaky-lochmanova.cz

LA

Autolaky_Lochmanova_69x37mm_FAJNOVKA_0320_SAZBA.indd 1

1.3.2020 14:36:41

UŠÁK CHICK A ZLOKŘEČEK Animované dobrodružství.

KINO IC BROUMOV 7.

HŮDKY

Kladská 12, Náchod Běloves

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

út 18

Česká komedie.

11.

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

so 15

Animované dobrodružství.

14.

ŽENY A ŽIVOT

út 18

Česká romantická komedie.

28.

KDYBY RADŠI HOŘELO

út 18

Česká komedie.

e SpravujemSVJ

my, bytové do í budovy n č k a polyfun

ČT - české titulky, ČZ - české znění

více na:

Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

inzerce

út 17.30

27


Kultura NÁCHOD

PRAVÝ ZÁPAD 6. 6. pondělí 19 hod.

S komedií o nenaplněnosti lidských ži‑ votů a o mužích, kteří občas potřebují odjet do pouště, přijedou do Beránku Igor Chmela, Jan Zadražil, Jan Potměšil a Vlasta Peterková.

LOTRANDO A ZUBEJDA 12. 6. neděle 15 hod.

Muzikálová pohádka podle filmové předlohy režiséra Karla Smyczka a sce‑ náristy Zdeňka Svěráka bude k vidění v Beránku.

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA 13. 6. pondělí 9 hod.

Pohádka o princezně, která si zakláda‑ la na své urozenosti, je plná humoru i melodických a vtipných písniček. Děti se na ni mohou vydat do Měst‑ ského divadla.

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI… 14. 6. úterý 19 hod.

Vláda Jejího Veličenstva se chystá rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Jenže ze skříní úřadu premiéra nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Kome‑ die s Petrem Nárožným bude k vidění v Beránku.

DESKOVKY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 16. 6. čtvrtek 16 hod.

Městská knihovna zve na další podvečer společného hraní karetních a deskových her v dětském oddělení.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

Akce je vhodná pro začátečníky i zku‑ šené hráče, je možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

RAUT 17. 6. pátek 19 hod. V rámci Deset Deka festivalu uvidíte v okolí Jiráskova gymnázia adaptaci LaFontainových bajek v podání Gei‑ sslers Hofcomoedianten.

MICHEL ČILI LÍSTEK NA SNY

148. PODSKALÁCKÝ BÁL 18. 6. sobota 20 hod. V netradičním termínu se v sokolovně uskuteční tradiční bál.

PUTIN LYŽUJE

VELKÁ CENA NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ V ATHÉNSKÉM ŠPLHU

23. 6. čtvrtek 19 hod.

25. 6. sobota 12.30 – 16 hod.

Nepříjemně aktuální dramatizace textu zavražděné novinářky Anny Politkov‑ ské bude v rámci Deset Deka festivalu v podání Divadla Líšeň k vidění na Jiráskově gymnáziu.

JAK SE ŽILO NA NÁCHODSKU PŘED STO LETY 24. 6. pátek 18.30 hod.

V rámci další přednášky Richarda Švandy si ve Škvorecký Café prohléd‑ neme staré filmové záběry, na nichž si připomeneme významné události na Náchodsku, slávu zašlých textilních a jiných průmyslových závodů a mno‑ ho dalšího.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

TUCTEM SMĚRŮ DO NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ 2. 6. čtvrtek 18 hod. Uvedení nové publikace o cestách k městu na pozadí historie se uskuteč‑ ní v Městské knihovně.

NOVOMĚSTSKÁ TIP S WIN FILHARMONIE GU A RYBÁČKOVI 25 LET 4. a 5. 6. sobota a neděle 17 hod. Sokolovna bude hostit galakoncerty oblíbeného hudebního tělesa pod taktovkou Jaroslava Rybáčka.

DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE 7. 6. úterý 8.45 hod.

28

Tradiční pochod vhodný pro rodiny s dětmi i kočárky nabídne možnost projížděk na koních a v cíli na Pavlá‑ tově louce také skákací hrad, hudební zábavu a občerstvení.

Slavná komedie i opera Bohuslava Martinů v činoherní adaptaci studentů JAMU bude v rámci Deset Deka festi‑ valu k vidění na Jiráskově gymnáziu.

Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění se koná v Městské knihovně.

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

11. 6. sobota 13 hod.

19. 6. neděle 19 hod.

DOPOLEDNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB 6. 6. pondělí 9 hod.

Náchodská 88, Dolní Radechová

POHÁDKOVÝ ŠMAJD SE STOPOU A HASIČI

Kolektiv Městské knihovny zve na setkání uprostřed inspirativních kní‑ žek, kde si děti od jednoho do čtyř let s doprovodem mohou společně hrát.

Série závodů pro všechny věkové kate‑ gorie se uskuteční na Husově náměstí.

ČESKÁ SKALICE

BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 1. 6. středa 10 hod. Setkání s knihou pro nejmladší děti od 0 do tří let se koná v oddělení pro děti Knihovny Barunky Panklové.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT POBOČKY ZUŠ

3. 6. pátek 16 hod Tradiční koncert v Jiřinkovém sále.

FAUNATRH DROBNÝCH ZVÍŘAT 4. 6. sobota 8 – 12 hod. Prodejní burza se koná v chovatelském areálu v Jiráskově ulici.

DNY PRO RODINU 4. 6. sobota 10 – 16 hod. Na setkání v Barunčině škole bude vyhrávat například lidová muzika Šmikuranda.

ZA BOŽENOU NĚMCOVOU DO ŠKOLY

7.–10. 6. Stylizované školní vyučování včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z folklor‑ ního souboru Hadářek z Červeného Kostelce.

ZA BABIČKOU BOŽENY NĚMCOVÉ DO RATIBOŘIC

7.–9. 6. Na tradiční akci vás Babiččiným údo‑ lím provedou postavy známé z knihy Babička.


ČERVENÝ KOSTELEC

ZAHRADNÍ NOTOVÁNÍ 10. 6. pátek 16 hod.

Slavnostní závěrečné vystoupení dětí ze zájmových kroužků Bája se uskuteč‑ ní v zahradě SVČ Bájo.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

DEN MĚSTA

4. 6. sobota 10 hod.

18. 6. sobota 13 hod. Oslava Rtyně v Podkrkonoší na náměstí Horníků nabídne představení rtyňských spolků, hudební vystoupení i dětské soutěže.

Fantastický svět pohádek v novém představení Bylo nebylo mohou diváci od dvou let zhlédnout v Divadle J. K. Tyla.

NOC KOSTELŮ 10. 6. pátek 17 – 20 hod.

V kostele Církve československé hu‑ sitské zazní varhanní hudba v podání Ladislava Skořepy, od 18 hodin bude následovat prohlídka Sboru Páně a věže.

KAMENNÉ PAMÁTKY NAŠEHO KRAJE

HRONOV

HRONOVSKÉ HÁDĚ

6. 6. pondělí 16 hod.

DEN SPOLKŮ 11. 6. sobota 10 – 15 hod.

2. 6. čtvrtek 9.30 hod.

Promítání fotografií a zajímavé povídání o pozoruhodných kamen‑ ných svědcích minulosti bude mít v Knihovně Břetislava Kafky Jiří Chaloupka.

Prezentace více než dvaceti spolků a organizací působících v České Skalici a celodenní program se uskuteční na louce pod muzeem.

KDYŽ PANDA TANČÍ

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 11. 6. sobota 10 – 16 hod.

TIP S

WIN

GU

9. 6. čtvrtek 18.30 hod. Knížky na jevišti divadla nebo v Za‑ hradní kavárně Trees? Rozhodně! V originálním podání známého herce a autora populární Gastroma‑ py Lukáše Hejlíka a jeho spolužáka a herce Jihočeského divadla Pavla Oubrama.

V bývalé škole ve Zlíči můžete navští‑ vit ateliér Petra Vlčka.

JELEN 11. 6. sobota 19 hod.

ČTENÍ S NEČTENÁŘI 16. 6. čtvrtek 15 hod.

TIP S

WIN

Prezentace českých a moravských vinařů a doprovodný kulturní program se uskuteční v areálu Maloskalické tvrze v Muzeu Boženy Němcové.

TÝDEN DOBRÝCH SKUTKŮ

Výtěžek setkání s osobnostmi v Knihovně Barunky Panklové bude věnován dětským domovům Nechani‑ ce, Jaroměř a Broumov. Začátky vždy v 18 hodin. 20. 6. Alena Štréblová 24. 6. Ivo Šmoldas 25. 6. Tomáš Juřička

POHÁDKOVÝ LES 25. 6. sobota 13 hod.

Tradiční akce pod taktovkou divadel‑ ního souboru Maska, tentokrát s po‑ stavami z Večerníčků, startuje u vstupu do Bažantnice.

SETKÁNÍ S MODULOVOU ŽELEZNICÍ 25.–26. 6.

Šesté setkání v klubovně zahrádkářů pořádá Modelářské centrum ve spolu‑ práci s klubem Zababov. Návštěvníci se mohou těšit na jízdu modelových vlaků podle jízdního řádu a přepravu nákladů s vozovými kartami jako na skutečné železnici.

KDYŽ PANDA TANČÍ

GU

Komponovaný program začne v koste‑ le Všech Svatých.

HRONOVSKÝ SKŘIVAN 16. 6. čtvrtek 16 hod. Přehlídka dětských pěveckých sborů mateřských škol se uskuteční v parku Aloise Jiráska.

13. 6. pondělí 16 hod. Která místa stojí v létě za návštěvu vám v Knihovně Břetislava Kafky poradí Vojtěch Kábrt.

Lékárna U Itálie

TIP S

WIN

GU

Celodenní kulturní a sportovní program v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla, kde se vystřídá například Ivan Mládek a Banjo Band, Koala Párty Band, Městský dechový orchestr a další. TIP S

Kamenice 131, Náchod www.ivonakosmetika.cz

-150 Kč

NA OPALOVACÍ PŘÍPRAVKY VICHY A LA ROCHE-POSAY

HONZA KŘÍŽEK 18. 6. sobota 19 hod.

GU

10. 6. pátek 17 hod.

ZAJÍMAVÉ TURISTICKÉ CÍLE V NAŠEM OKOLÍ

18. 6. sobota 9 hod.

WIN

NOC KOSTELŮ

Blues, hard a jižanský rock v domácí super kombinaci zazní v Zahradní kavárně Trees.

KOSTELCE V KOSTELCI

TIP S

S literárním projektem LiStOVáNí do Jiráskova divadla přijede a vtipně i dojemně představí knihu Když panda tančí Lukáš Hejlík a Pavel Oubram.

10. 6. pátek 19 hod.

Akce určená pro předškolní děti se koná v Knihovně Barunky Panklové.

17. ročník divadelní přehlídky mla‑ dých divadelníků v Jiráskově divadle nabídne Velkou pohádku doktorskou souboru Hronováček MŠ Hronov, Princeznu se zlatou hvězdou na čele souboru Kašpárek Kramolna a Sněho‑ vou královnu souboru Háďata DDM Domino Hronov.

9. 6. čtvrtek 20 hod.

HOLEČEK & MARCEL PROJECT – LIGHT UP YOUR FIRE TOUR

Koncert oblíbené kapely se uskuteční na louce pod muzeem.

SLAVNOST VÍNA 18. 6. sobota 9 – 22 hod.

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

WIN

Zakladatel Walk Choc Ice a dlouholetý spoluhráč Radima Hladíka v Blue Effectu vystoupí v Zahradní kavárně Trees.

GU

SWING V ZAHRADĚ 25. 6. sobota 18 hod. Klasické swingové standardy v podání orchestru Swing sextet a sólisty Lee Adrew Davidsona zazní v zahradě Knihovny Břetislava Kafky. 29 Akce platí do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob.


RÁDIO NA CESTÁCH 28. 6. úterý 18 hod.

TIP NA AKCI

Do parku Aloise Jiráska dorazí se svou talkshow a hosty Petr Voldán.

POLICE NAD METUJÍ

KONCERT VELKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU 3. 6. pátek 19 hod.

Koncert orchestru Základní umělecké školy Police nad Metují bude hostit Kolárovo divadlo.

DĚTSKÝ DEN 4. 6. sobota 14-15 hod.

PIVOFEST Sobota 11. 6. od 12 hod. Po dvouleté nucené odmlce se do centra Trutnova vrací oblíbený svátek piva Pivofest. Tentokrát už jeho 17. ročník! V sobotu 11. června se mohou návštěvníci na Krakonošově náměstí těšit na pestrou přehlídku českých pivovarů a minipivovarů i řadu koncertů. Na pódiu vystoupí například legenda české hudební scény Václav Neckář s kapelou Bacily, skupina Turbo, jedinečný Kapitán Demo, ATMO Music, Doctor Victor nebo skoční Benjaming’s Clan. Pro příchozí bude připraven také stolní fotbálek v lidské velikosti, bohaté občerstvení a svá piva budou čepovat domácí Krakonoš, Trautenberk z Horní Malé Úpy, Pecký pivovar, Klenot z Hradce Králové, Beránek ze Stěžer, Tambor ze Dvora Králové nad Labem, Pivovar Nová Paka, Pivovar Panaczech, Velkopopovický Kozel, Radegast, Nachmelená Opice, Svijany, Létající pivovar Brewi a zahraniční hosté z polského minipivovaru Pivovsky. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v síti Kupvstupenku.cz (www.kupvstupenku.cz) a více informací k akci na webových stránkách www.pivofest.cz.

-hs30

Trasa plná úkolů pro děti začíná u sokolovny. Akci doplní Odrostenky, hudební Damtrio, ukázka cvičení od‑ dílu gymnastiky, malování na obličej, kolotoč a občerstvení.

POLICKÁ ZELŇAČKA 11. 6. sobota 8.15 hod.

5. ročník soutěže ve vaření polévky s doprovodným programem v podobě česko­‑polské kapely Céltica či skáka‑ cího hradu pro děti se uskuteční na Masarykově náměstí.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU 20. 6. pondělí 18 hod.

Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy v Poli‑ ci nad Metují se uskuteční v Kolárově divadle.

EL TRES PISOARES 29. 6. středa 19 hod.

Pohodový hudební večer na terase Pellyho domů zajistí kapela z Hronova.

BROUMOV

TY TVOŘÍŠ BROUMOV

Seznamte se s kandidaturou Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028! Více se dozvíte na akcích a na www.broumov2028.cz.

HRAJ SI V BROUMOVĚ 2. 6. čtvrtek 14 hod.

Vernisáž dětské výtvarné výzvy na téma MÍR se koná v parku Alejka. Pro malé i velké bude připraven bohatý program.

TANCUJ V BROUMOVĚ 9. 6. čtvrtek 19 hod.

Přijď na Kostelní náměstí tančit a snít o Broumově, jaký by se ti líbil. Silent disco je pro všechny generace, potře‑ buješ jen chytrý telefon.

ZAŽEHNI JISKRU V BROUMOVĚ 16. 6. čtvrtek 17 hod.

Přijďte si se sousedy do zahrady Centra sociálních služeb Naděje opéct buřta, zazpívat u ohně a strávit příjem‑ ný čas společně.

OSLAVUJ A OŽIVUJ BROUMOV 23. 6. čtvrtek 16 hod. Rok práce a hodiny diskusí, nová kulturní koncepce, jak příštích deset let smysluplně rozvíjet kulturu si zaslouží parádní oslavu na Mírovém náměstí.

PIRÁTSKÝ DĚTSKÝ DEN V ULITĚ 4. 6. sobota 14 hod. Všichni malí i větší piráti se mají vydat do zahrady Ulity, aby pomohli pomocí úkolů a soutěží otevřít truhlu s pokladem.

NOC KOSTELŮ 10. 6. pátek 18 hod. 18 hod. Komponovaný pořad o J. A. Komenském, prohlídka Husova sboru 19 hod. Clari Cantus, kostel sv. Vác‑ lava 20 hod. Trio Braunensis & Stěnavan, kostel sv. Petra a Pavla

BROUMOVSKÁ KYTARA

TIP S

25. 6. sobota 14 hod. Tradiční hudební festival v areálu Dětského hřiště láká na jména Janek Ledecký, Prago Union, Gaia Mesiah, Fast Food Orchestra, Walkmanz, Aneta & The Soul Uncles, Anteater, The Deep Six.

BROUMOV ŽIJE! 1. 7. pátek 15 hod. V areálu Dětského hřiště vystoupí Jů a Hele, Ledvin Stones, Alda & Dendy cover band a Electronic hearts.

WIN

GU


96. koncertní ABONENTNÍ CYKLUS Komorní hudby 2022/2023

Pondělí 19. září 2022 v 19.00 hodin

Čtvrtek 9. února 2023 v 19.00 hodin

David Šimeček - klarinet, Judita Škodová - violoncello, Kateřina Ochmanová - klavír

Zuzana Leimer - flétna, Jarmila Jermářová - hoboj, Anna Sysová - klarinet, Denisa Beňovská - fagot, Adéla Psohlavcová - lesní roh

QUASI TRIO

Středa 12. října 2022 v 19.00 hodin

KALABIS QUINTET

ROMANTICKÉ SKLADBY NA KYTARU Úterý 21. března 2023 v 19.00 hodin HARFOVÝ DUET NEJZNÁMĚJŠÍCH AUTORŮ Katarína Ševčíková Zbyňka Šolcová Recitál LUBOMÍRA BRABCE

Čtvrtek 3. listopadu 2022 v 19.00 hodin

SLAVNOSTNÍ OPERETNÍ KONCERT Gabriela Beňačková - soprán, Jakub Pustina - tenor, Marta Vašková - piano

a

Pondělí 17. dubna 2023 v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ KVARTET JOSEFA SUKA Radim Kresta - housle, Eva Krestová - viola, Aneta Šudáková - violoncello, Pavel Zemen - klavír

Pondělí 19. prosince 2022 v 19.00 hodin

Úterý 2. května 2023 v 19.00 hodin

Účinkují: Komorní orchestr slávy Vorlové Náchod, Josef Vlach - dirigent Pěvecký sbor CANTO ZUŠ Náchod, Zbyněk Mokrejš - sbormistr

Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod Josef Vlach - dirigent

Středa 25. ledna 2023 v 19.00 hodin

Pondělí 5. června 2023 v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 2022

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2023

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ MAGICKÉ SOUZNĚNÍ Paulová Indi Stivín a Český chlapecký sbor BONI PUERI Anna Matouš Zukal Marek Štilec dirigent, Pavel Horák sbormistr

- klarinet, - klavír

- kontrabas,

Ceny abonentek pro koncertní sezonu 2022 / 2023 Kč 1 300,- Kč 1 100,- Kč 900,Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo na 10 koncertů. Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 6. 6. a potrvá do 8. 7. 2022 (prosíme o předložení letošní průkazky). Od 6. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 11. 7. a potrvá do 18. 8. 2022. Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě, otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, sobota, neděle 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin. Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou. Slevy • studentská individuální Kč 200,- • studentská hromadná Kč 250,- (platí při zakoupení min. 5 ks) • pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 % (nepřenosná na dospělou osobu) Další informace Vám poskytneme na tel.: 737 261 641 nebo na našich stránkách www.beraneknachod.cz. 31


Výstavy NÁCHOD

ZEĎ 2022 Do 15. 6.

11. ročník mezinárodního výstavního projektu, který probíhá ve vstupní hale Městské knihovny.

TOPOGRAFICKÉ LEKCE 16. 6.–11. 9.

Ukrajinské vizuální umění v aktuál‑ ních souvislostech si můžete prohléd‑ nout v Galerii výtvarného umění. Vy‑ stavují Olga Krykun, Iryna Zakharova, Masha Kovtun, Darja Lukjanenko, Polina Davydenko, Alexander Mart‑ synyuk, Ilja Repin, Pavel Gromnickij, Ivan Anisimov a další. Vernisáž se uskuteční 15. června.

<40 MATĚJ LIPAVSKÝ 16. 6.–11. 9.

Matěj Lipavský (*1985) žije a tvoří v Zadní Třebáni, je malířem a bás‑ níkem v jedné osobě. Vystudoval pražskou Akademii pod vedením Jiřího Sopka a Igora Korpaczewského (2004-2010). V roce 2008 absolvoval stáž v sochařském ateliéru Jindřicha Zeithammla. Ve své umělecké tvorbě se převážně věnuje plenérové malbě, ale oslovuje ho i monumentalita inte‑ riérů např. chrámových lodí. Jeho díla vznikají na základě jeho schopnosti umět se dívat a naslouchat přírodě. Vernisáž výstavy v Galerii výtvarného umění se uskuteční 15. června.

HORA RUIT – OD SLUNEČNÍCH PO PRIMKY 17. 6.–18. 9.

Muzeum Náchodska společně s tra‑ dičním výrobcem hodinek PRIM, spo‑ lečností ELTON hodinářská z Nového Města nad Metují, připravilo na hlavní letní sezonu výstavu, která návštěvníky seznámí se způsoby, jakými naši předci v minulosti měřili čas, ale i s tradicí místní výroby hodin a hodinek. Verni‑ sáž se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 17 hodin.

SEATTLE – NEWARK – BROUMOV Do 18. 6.

Výstava ilustrací Jindřicha Janíčka z posledních dvou let se koná v Měst‑ ské knihovně.

STUDENTI FOTOGRAFUJÍ 20. 6.–25. 8.

Putovní výstava děl žáků oborů Grafický design a Reprodukční grafik ze Střední průmyslové školy Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí bude k vidění v Městské knihovně.

SEN LETNÍ NOCI 21. 6.–10. 9.

Prodejní výstava obrazů absolventky Charkovské státní akademie designu a umění Kateryny Datsun bude v Městské knihovně zahájena v úterý 21. června od 17 hodin. Kateryna vy‑ učuje v Žitomyru na střední výtvarné škole a věnuje se ilustraci i malbě. Kvůli válce na Ukrajině musela s dětmi opustit rodné město a nyní dočasně žije a pracuje v Náchodě. Malování jí pomáhá zpracovat emoce a vyrovnat se s šílenou situací. Tak vznikla prodejní výstava i omalován‑ ky s příběhem o síle přírody.

RAFINOVANÁ KRÁSA VĚJÍŘŮ 24. 6.–2. 10.

Výstava v Broučkově domě na Masarykově náměstí vám dokáže, že vějíř byl mnohem více než módní doplněk a také to, jak se v průběhu času proměňovala jeho podoba a výzdoba. Vernisáž se uskuteční 23. června.

UKRAJINA – MOŽNÁ JI TAK NEZNÁTE, MOŽNÁ JI TAK UŽ NEUVIDÍTE 1. 6.–8. 7.

Výstava fotografií se koná ve společen‑ ském sále Městské knihovny.

KLUB KONKRETISTŮ HRADEC KRÁLOVÉ Do 12. 6. Výstava v galerii Zázvorka.

RAZEEA LINDNER: OBRAZY MICHAEL EBERT: FOTOGRAFIE 16. 6.–31. 7. Výstava v galerii Zázvorka.

STARÉ MĚSTO NAD METUJÍ Do 19. 6.

Výstava historických pohlednic a foto‑ grafií ze sbírky Josefa Martínka se koná v Městském muzeu.

TOULKY MĚSTEM Do 30. 6.

Výstava se koná v Galerii Na schodech v budově Městského úřadu.

VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ Do 31. 8.

Ve Spolkovém domě jsou k vidění prá‑ ce dětí z novoměstských mateřských a základních škol.

KVĚTINOVÁ KRÁSA PERNÍČKŮ Do 30. 10.

Výstava probíhá v zámeckých interié‑ rech a je přístupná v rámci prohlídek zámku rodiny Bartoň­‑Dobenín.

ČESKÁ SKALICE

MIROSLAV HOLČA: NÁCHODSKO 6. 6.–29. 8. Výstava fotografií v Knihovně Barunky Panklové nabídne pohledy na známá i méně známá místa našeho regionu.

JOSEF GRIM: KRAJINY Do 10. 6.

Výstava obrazů se koná v Regionálním informačním centru.

POZNÁVÁME SVĚT: ITÁLIE Do 13. 6.

Výstava v Báju nabídne práce z vý‑ tvarné soutěže, kterou pro děti z Králo‑ véhradeckého a Pardubického kraje vyhlásilo právě SVČ Bájo.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

LELKOVINY 1.–30. 6.

Výstava fotografií se koná v zámecké Galerii Za Pokladnou. 32

NAUČNÁ STEZKA BABIČČINO ÚDOLÍ 13. 6.–16. 9. Výstava v Regionálním informačním centru přiblíží nejnavštěvovanější stezku v České Skalici.


JOŽE ŽLAUS: BOŽENA NĚMCOVÁ – OBRÁZKY Z KRAJINY DĚTSTVÍ A MLÁDÍ 18. 6.–30. 9.

Jože Žlaus, slovinský výtvarník, grafik, ale především vynikající, dobrosrdečný a laskavý člověk, který celým svým srdcem propaguje ve své zemi Českou Skalici a Boženu Němcovou, vystaví svá díla v Muzeu Boženy Němcové.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V ČESKÉ SKALICI Do 30. 9.

Nová sezónní expozice Muzea Boženy Němcové.

100. VÝROČÍ SOUSOŠÍ BABIČKA S DĚTMI V RATIBOŘICÍCH Do 30. 9.

Nová dlouhodobá výstava v Muzeu Boženy Němcové.

REŽISÉR ANTONÍN MOSKALYK – ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ Do 30. 9. Unikátní výstava v Muzeu Boženy Němcové připravená ve spolupráci s režisérkou a dcerou Antonína Mo‑ skalyka Pavlínou představí osobnost režiséra, jeho divadelní, televizní a filmovou tvorbu.

Nad figurálními náměty začala postupně nabývat vrchu geometrie, vycházející z odkazů na avantgardu počátku minulého století a dědictví modernismu. Tyto odkazy řeší Houdek neustále. V centru jeho zájmu je kruh, který jeho plátnům dominuje, a ostatní geometrické tvary, zobrazené převážně ve stupních šedi a černi. Výstava v Galerii Luxfer.

ROEL VAN DER LINDEN: CHVÁLA BLÁZNIVOSTI Do 30. 6.

Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE – Prostoru pro současné umění.

ROEL VAN DER LINDEN A ŽÁCI ZŠ ČESKÁ SKALICE: ZKUŠENOSTI ŘÍZENÉ SVOBODY Do 30. 6.

Výstava v Galerii 102.

POLICE NAD METUJÍ

ANTONÍN VACEK: TICHOU KRAJINOU Do 10. 7.

Výstava obrazů je k vidění ve staré škole Dřevěnce.

Tichou krajinou

výstava obrazů Ing. Antonína Vacka

RICHARD LOSKOT Do 3. 7.

Richard Loskot (*1984) nazývá výsledky svého tvůrčího procesu mo‑ derními technologickými zátišími. Za pomoci moderních technologií vytváří situace, tematizující lidské vnímání. Zabývá se tím, co nazý‑ váme prostředí, a co tento pojem označuje a naplňuje. Subtilní pro‑ storové kompozice odráží autorův zájem o to, co je kolem nás. Reálná prostředí přetváří a modifikuje do překvapivých nebo zneklidňujících poloh, prostory oživuje a mění pomocí zvukových či vizuálních instalací. Richard Loskot byl třikrát finalistou Ceny Jindřicha Chalupec‑ kého. Aktuálně působí jako pedagog v ateliéru Environmentálního desig‑ nu na Technické univerzitě v Liberci. Výstava v Galerii Luxfer.

BOŽENA NĚMCOVÁ. OSOBNOST – DÍLO – MÝTUS Do 30. 6.

Vladimír Houdek (*1984) je jedním z nejvýraznějších malířů mladší generace. Ještě za studií na pražské Akademii se stal laureátem Ceny kri‑ tiky pro mladou malbu (2010) a Ceny Jindřicha Chalupeckého (2012). Jeho obrazy tvoří často cykly, které na sebe navazují a navzájem se rozvíjejí. K jejich vytváření využívá techniku kolážovitého vrstvení.

JIŘÍ SOUČEK Do 17. 6.

Výstava ve výlohách staré radnice.

ČERVENÝ KOSTELEC

VLADIMÍR HOUDEK: ZTRACENÉ MĚSTO Do 30. 6.

VELKÉ POŘÍČÍ

Výstava v Knihovně Břetislava Kafky představuje Němcovou ve vzájemném napětí známých biografických reálií, literárního díla a jeho pozdějšího fungování v české kultuře i ohlasu ve světě. Zaslouží si ještě dnes čtenářskou pozornost Babička, nebo spíše některá méně známá díla? V jakém vztahu k nim stojí spisovatelčiny životní osu‑ dy, jak je nedávno připomenul seriál České televize? Lišilo se nějak přijetí Němcové v Česku a jako nejpřekláda‑ nější české autorky ve světě? Na po‑ dobné otázky hledá výstava odpovědi, především si však klade za cíl nově zpřístupnit Boženu Němcovou jako národní symbol i evropskou autorku dnešním čtenářům.

Konání výstavy: 20. 5.–10. 7. 2022 Vernisáž: 19. 5. 2022 v 17.00

Police nad Metují-stará škola Dřevěnka Otevřeno: květen pá–ne 9.30–12 13–17 červen, červenec: út–ne 9.30–12 13–17

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzea Náchodska

TOMÁŠ ŠREJBER: KRAJINA BEZ SLUNCE Do 30. 10.

Výstava fotografií se koná v klášteře. Autor provede návštěvníky tichými místy, kde nesvítí slunce. Místa se na‑ chází mezi padlými stromy v temných lesích s majestátnými věžemi pískovců. Jeho toulky nejčastěji končí u Panny Marie Sněžné. Všude tam vznikají jeho fotografie.

BROUMOV

HRAJ SI V BROUMOVĚ 2. 6. čtvrtek 14 hod.

Vernisáž dětské výtvarné výzvy na téma MÍR se uskuteční v parku Alejka.

PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ BROUMOV Do 30. 6. Výstava je k vidění ve výstavní síni na Staré radnici.

NAŠE EMMA… 29. 6.–29. 7.

Výstava výtvarnice Emmy Wagnerové, scénografky, designérky, keramičky, grafičky, dysgrafičky a dyslektičky se koná ve výstavní síni LokArt v Café Herzog. Vernisáž se uskuteční 29. června od 16 hodin. 33


Kvíz

ČERVNOVÉ SVÁTKY A KOUZLA Měsíc červen patří k těm nejkrásnějším v roce. Jaro se pomaličku mění v léto, vzduch se plní omamnou vůní bylinek, příroda vydává své první dary a zanedlouho skončí škola a přijdou prázdniny. K červnu se pojí také řada pranostik, svátků a rituálů. Pojďte se v následujícím kvízu přesvědčit, jestli je znáte. 1) Víte, od kterého roku se slaví Mezinárodní den dětí, který má upozornit na práva a potřeby nejmenších z nás? a) Od roku 1925 b) Od roku 1945 c) Od roku 1950 2) a) b) c)

Víte, kdy se slaví Den otců? První červnovou neděli Druhou červnovou neděli Třetí červnovou neděli

3) Od kterého roku se Den otců oficiálně slaví? a) Od roku 1966 b) Od roku 1976 c) Od roku 1986 4) Na který den připadá svátek svatého Medarda? a) Na 6. června b) Na 8. června

c) Na 10. června 5) Čeho je svatý Medard, francký biskup, patronem? a) Úrody, sedláků, pastýřů, meteo‑ rologů, sládků a vinařů b) Choromyslných c) Amatérských meteorologů 6) Jak zní pranostika, která se k jeho svátku váže? a) Na svatého Medarda nastává čas sušení sena b) Medardova kápě, čtyřicet dní kape c) Svatý Medard, konec petard 7) a) b) c)

Červen je také měsícem čeho? Muzejníků a archivářů Varhaníků Myslivosti a ochrany přírody

8) Na který den letos připadá

letní slunovrat? a) Na 20. června b) Na 21. června c) Na 22. června 9) Jak se jmenuje magická noc z 23. na 24. června, kdy se mají trhat bylinky, otevírat poklady a zapalovat ohně? a) Svatojánská b) Svatojakubská c) Svatofilipská 10)Podle čeho vznikl název měsíce června? a) Podle červů, kteří se často v tomto měsíci objevují v ovoci b) V tomto měsíci se sbíral červec, hmyz, ze kterého se získávalo barvivo c) Pro tento měsíc je typická čer‑ vená barva právě dozrávajícího ovoce

Správné odpovědi: 1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8b, 9a, 10a, b, c, přičemž možnost c je podle etymologického slovníku nejpravděpodobnější inzerce

34

hs

inzerce


35


PÍT SE BUDE:

ATMO Music 15.OO 17.OO Doctor Victor 13.OO

19.OO

21.OO

23.OO 36

Turbo

enky vstupuj zde kup

Václav Neckář

350 Kč 400 Kč

Benjaming’s Clan

WWW.PIVOFEST.CZ

Kapitán Demo

PŘEDPRODEJ

NA MÍSTĚ