__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NÁCHODSKÝ březen 2021

Bohuslava Winterová „Keramika je velké dobrodružství!”

Rozverné šedesátky


2


Editorial Milí čtenáři, ráda bych byla pozitivní, ale přiznám se, že mi to už jde jen stěží. Už je to totiž celý rok, co je nejen naše země potažena černým covidovým suknem. Život bez kultury, přátelských setkání a svobodného pohybu nás navíc čeká i v průběhu března a obávám se, že ani následující měsíce z  této řady příliš nevybočí. Vytoužené zvýšení počtu stran aktuálního vydání Swingu v  závislosti na oživení nejen kulturního dění se proto ještě nekoná. Přesto se vás na následujících stranách budeme snažit potěšit a  dopřát vám chvilku odreagování. Třeba v  rozhovoru s keramičkou Bohunkou Winterovou z Hronova, která je březnovou Osobností Swingu. S ní i s její originální keramikou jste se pravděpodobně setkali, pokud jste někdy navštívili nějaký jarmark či trh v našem regionu. V rozhovoru jsme spolu probraly, jaká byla její cesta k  hlíně, co na ní má nejraději, kde hledá inspiraci, nebo jak vede své žáky v  hronovském Dominu. Její tvorba je certifikovaná ochrannou známkou Regionální produkt Kladské pomezí, a  protože tato značka oslaví letos páté výročí, můžete si její další držitele připomenout také v aktuálním kvízu. Možnosti, jak si zpříjemnit chvíle doma a zabavit především děti, připravila v rubrice Stylový domov designérka Tereza Zmátlová. Vraťte se do dětství s tiskátky z brambor nebo vyzkoušejte třeba recepturu na „studený porcelán“. Každopádně si můžete svými výtvory ozdobit domov. Ven vás naláká rubrika Tip na výlet, ve které se tentokrát vydáme po stopách studánek. Nevěřili byste, kolik jich v našem okolí máme. V Toulkách historií vzpomeneme na telefonní budky, rubrika Do galerie přiblíží participativní umění a Servis nabídne přehled zrušených a přeložených akcí.

Víru, zdraví a naději přeje

Hana Stoklasová šéfredaktorka

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

8

Expres ����������������������������������������� 6

12

Osobnost Swingu ������������������������ 8 Filmové milníky ������������������������ 12 Bez skrupulí ������������������������������ 14 Toulky historií �������������������������� 18

Filmové milníky Rozverné šedesátky

Osobnost Swingu Bohuslava Winterová

18

14

Do galerie ��������������������������������� 20 Stylový domov �������������������������� 22 Tip na výlet ������������������������������� 24

Bez skrupulí

Kam za kulturou ���������������������� 26

20

Toulky historií O telefonním spojení

22

Servis ���������������������������������������� 28 Kvíz ������������������������������������������� 30 Stylový domov

Do galerie

30

24 Tip na výlet Studánky

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 3/21, vydáno: 1. 3. 2021 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 3 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Kvíz Regionální produkty

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: Bohuslava Winterová

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph)

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka dubnového vydání je stanovena na 18. března 2021. 4


VYHRAJTE

ELEKTROKOLO | SEKAČKU ZAHRADNÍ KOLEČKO | NÁŘADÍ & MNOHO DALŠÍCH CEN

velká jarní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové

velká

JA R N Í SO U T Ě Ž

ve vysílání od 22 . 3. do 4. 4. 2021

hradec.rozhlas.cz

hradec.rozhlas.cz 5


Expres Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Červený Kostelec byla z tradičního únorového termínu vzhledem k epidemiologické situaci posunuta a uskutečnit by se měla od 18. do 21. března. V době uzávěrky tohoto vydání Náchodského Swingu organizátoři bohužel stále nevěděli, v jakém rozsahu bude možné oblíbený festival zrealizovat. Připravují se tedy na několik možných variant včetně té, že inscenace budou divákům k dispozici online. Aktuální informace k přehlídce najdete na webu www.mksck.cz nebo facebookovém profilu Kostelec nás baví. Z výše uvedených důvodů také nebude spuštěn předprodej zvýhodněných permanentek ani vstupenek. Galerie Luxfer v  České Skalici chystá novou výstavu. Tentokrát představí dílo Milana Mikuláštíka. Ten je na umělecké scéně aktivní v  mnoha oblastech. Jako člen skupiny MINA a Guma Guar se aktivistickým způsobem vyjadřoval k aktuálním problémům veřejného prostoru a mediální reality. Angažovaný charakter mělo i několik jeho kurátorských výstav, které připravil v Galerii NTK v Praze, kde působí od roku 2009. Mikuláštíkova osobní tvorba má v  současnosti podobu objektů a  instalací, reflektujících historické artefakty, které autor převádí do jiných kontextů a aktuálních významových struktur. Zahájení výstavy je naplánováno na 19. března od 19 hodin. Na smrtnou neděli dopoledne, která letos vychází na 21.  března, budou děvčata z  Folklorního souboru Ba-

TEPELNÁ ČERPADLA KOTLE

runka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde průvod v čele s Mořenou - Zimou z Barunčiny školy, kde děti zatančí a zazpívají zvykoslovné písně. Za pěkného počasí půjde průvod Bažantnicí do Ratibořic k Viktorčině splavu, kde bude Mořena odstrojena a  utopena v  řece Úpě. K  průvodu bude možné přidat se i po cestě, například u zámku v Ratibořicích, kde bude procházet přibližně v 15 hodin. V případě nepříznivého počasí bude Zima utopena u maloskalické tvrze u Muzea Boženy Němcové. Galerie výtvarného umění Náchod zve na cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. století. Přednášky se konají online každé sudé pondělí od 18 hodin na https://zoom.us/j/97709536569, heslo je 266587. V  průběhu přednášek PhDr.  Julie Jančárkové se účastníci podívají do Petrohradu – prohlédnou si nejen první strohé a skromné stavby, ale i ty honosnější jako je Zimní palác. Zjistí, kdo a jak je stavěl a proč se budovy neutopily v bažinách podél řeky Něvy. V souvislosti s  architekturou, malbou, užitým uměním a  módou se blíže seznámí s  osobností cara Petra  I. a jeho dcerou Alžbětou. Muzeum Náchodska se obrací na veřejnost s prosbou o  poskytnutí filmových záběrů, fotografií i  jiných materiálů a  předmětů týkajících se československého předválečného opevnění. Sbírka bude využita pro novou expozici na tvrzi na Dobrošově. Historiky zajímají předměty z  období první republiky a protektorátu přibližně do roku 1945. Veškeré předměty, fotografie i záběry buď převezmou do sbírek muzea, nebo se souhlasem vlastníků okopírují a  originály vrátí. Nabídky je možné zasílat na e­‑mailovou adresu: info@muzeumnachodska.cz, nebo poštou na adresu Muzeum Náchodska, Tvrz Dobrošov, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod.

KOTLÍKOVÉ DOTACE TOPENÍ, VODA, PLYN, ELEKTRO

www.atmprofi.cz inzerce

6

775 226 334 bures@atmprofi.cz

ATM PROFI s.r.o. Slatina nad Úpou 241 549 47 Slatina nad Úpou

Ve zlínském CBS Nakladatelství vzniká originální ručně malovaná cyklomapa Náchodsko dětem. Jak vyplývá z názvu, určená bude především pro plánování cyklovýletů s dětmi. V mapové části budou vyznačené cyklostezky regionu Náchodska včetně zajímavostí, které stojí za návštěvu. Z  druhé strany bude povídaní o  regionu Náchodska a také texty o obcích, městech, firmách i školách, které se do projektu zapojily. Doplní je ilustrace dětí z regionu. Malovaná cyklomapa Náchodsko dětem bude k dostání v létě.


7


Osobnost Swingu

Foto: Marie Kopřivová a archiv Bohuslavy Winterové

Bohuslava Winterová „Keramika je velké dobrodružství“ Hlínu měla ráda odmalička, víc se jí začala věnovat v roce 2013 a ačkoli je keramika pouze jejím koníčkem, je držitelkou známky Regionální produkt Kladské pomezí. Spolupracuje s kreativním časopisem Golem a vede výtvarný ateliér v hronovském Dominu. Z jejích hrnečků se nejlíp pije, z misek nejlíp mlsá, kytky v jejích truhlících rostou jako divé a ty krásné cukřenky, které všichni obdivují v naší kavárně Škvorecký Café, ty jsou taky její práce. Keramička Bohunka Winterová z Hronova. 8


Jak dlouho se věnuješ tvorbě keramiky a čím si tě získala?

První oťukávání s keramikou jsem si zažila v  ZUŠ u  paní učitelky Renaty Šrůtkové už na základce v Meziměstí. Tam někdy bylo zaseto první semínko. Chvilku jsem dokonce koketovala s  myšlenkou jít na střední keramickou školu do Bechyně, ale byla jsem jako dítko přeargumentována tím, že po revoluci je Obchodní akademie to nejlepší řešení a  „s  tvým prospěchem přece nebudeš plácat hlínu“ a  bylo! Pak dlouhé roky pauza a až když odrostla dcera Šárka, bylo víc prostoru pro sebe, sešly jsme se s hlínou v roce 2013 na plenéru u Daniela Suchého a od té doby ji mám za nehty snad denně. Fascinuje mě nepřeberné množství keramických hmot rozličných barev i struktur. Přírodní materiál mnoha tváří, ze kterého můžeš udělat obyčejný hrnek, ale i velikánský zvon nebo světelný objekt. Fantazii se meze nekladou. Limituje tě většinou pouze vlastní hlava a pak tedy i rozměry dostupné pece. Experimenty s materiály a glazurami mě velmi baví a vždy otevírám pec se zatajeným dechem a  čekám, jestli božstva lahvově zelené keramické pece byla dnes nakloněna a  výpal pohlídala. Každá chyba tě učí, otevírá další otázky a prostor pro další pokus. Dobrodružství. Velké.

Kladské pomezí sdružuje podobné blázny jako jsem já, kteří dělají svou práci s láskou, a snaží se dostat povědomí o řemeslné výrobě mezi širokou veřejnost. Mnohdy ani nevíme, kolik máme ve svém okolí šikovných lidí a tato značka pomáhá k  jejich propagaci. Myslím, že zákazníci na trzích to vnímají jako jistotu, že zboží není přeprodáváno a vidí tak, že se setkávají tváří v tvář přímo s tvůrcem. Ostatně pro mě je osobní kontakt se zákazníkem velmi důležitý. Vždy se snažím zapamatovat si ten pocit, kdy dávám z  ruky svůj vymazlený výrobek do rukou někoho, komu zaplálo srdce právě pro něj. Proto navštěvuju raději menší trhy, nebo preferuju osobní návštěvu zákazníků u mě v dílně, protože mám možnost výrobek předat v klidu a s pocitem „vím, kdo o tebe bude pečovat“. Co všechno z keramiky tvoříš?

Všechno, co mám pocit, že potřebuji osobně, nebo co udělá někomu radost. Svícny na čajové svíčky, truhlíky na bylinky, hrnečky, jídelní misky, větší mísy na ovoce, klíčidla na semínka, lapače snů, mýdlenky, cukřenky… Zkrátka co mě zrovna napadne. Mnohdy vznikají výrobky právě z důvodu vlastní potřeby a pak je někdo vidí a potřebuje je taky. (smích) Největšími ob-

Kde ses tedy všechno naučila?

Jsem v podstatě hobík a  samouk. Stále. Absolvovala jsem kurzy v keramické škole pro dospělé v Kohoutově u paní Jarmily Tyrnerové, kde jsem pobrala základy o  keramických technologiích. Nejinspirativnějším místem je pro mě ale brněnská dílna Matilda, kde je vždy skvělá atmosféra. Sdílení tvůrčích procesů je ta nejlepší škola. Mám to štěstí, že v  mém okruhu přátel je i spousta profíků, kteří se rádi o  své umění podělí a  dovolí mi nakouknout přes rameno. A  co je víc, než se učit od mistrů?

Značka

Regionální

produkt

inzerce

Tvoje výrobky jsou certifikovány ochrannou známkou Regionální produkt Kladské pomezí. Co to vlastně znamená?

9


výrobě truhlíku nebo modelování objektu větších rozměrů. A samozřejmě na chvíli, kdy otevřu pec a přijde ten moment pravdy. Ano, to je asi nejsilnější. Co si u tebe lidi nejvíc pořizují?

Radost. Pro sebe nebo pro své blízké. Fyzicky hrnečky, misky, toho není nikdy dost. A pak také lampy na svíčky, které jsou vhodné jak pro venkovní využití, tak pro romantickou atmosféru v interiéru. Máš nějaký svůj majstrštyk, na který jsi hrdá?

jekty jsou pak praryby, draci a želvy, které slouží třeba jako květníky na netřesky, do skalky nebo jako aromalampy. Ty byly vytvořeny na workshopu vedeném brněnským výtvarníkem Josefem Veselým, který je opravdový mistr ve vytváření mysteriózních objektů a soch a zároveň skvělý lektor. Kde hledáš inspiraci?

No popravdě nehledám, chodí mi tak nějak sama, kdykoliv, bez váhání… Třeba velkou inspirací pro kolekci hrnečků a pak i  následné zpracování květníků pro broumovský klášter mi byl výhled z okna naší ložnice. Těsně před rozedněním: město je ještě tmavé, ale obloha už se zbarvuje vycházejícím sluncem tušeným za obzorem. Příroda sama o sobě je velkou inspirací, natož keramická hmota. Její struktura, barva… co z tebe, holka, bude, co by ti slušelo? A už to jede. (smích) Je tvoje keramika něčím specifická?

Žádné velké specifikum asi moje tvorba nemá, protože si dělám prakticky vždycky to, co mě v tu chvíli baví nejvíc, a  cítím, že chci zkusit. Pořád si s  tím tak nějak hraju. Vlastně ano! Mám výrobek, který když moji zákazníci uvidí jinde než u  mě na stránkách nebo na stánku, budou vědět, že je můj: misky a hrnky s reliéfem stromu. Ty jsou dost typické. Co tvoříš nejraději a  který moment tvorby je tvůj nejoblíbenější?

Při tvorbě jako takové je důležité, aby tě to bavilo jako celek. Neumím říct, co je nejoblíbenější. Někdy se těším na hrnečky, když mám nový nápad na motiv, jindy zase na hru se sklem při 10

Pro soutěž na Fler.cz na téma S vůní orientu jsem vytvořila domovní zvon v japonském stylu. Měl nádherný hluboký tón jako gong, červené střapce a na stříšce draka. Doufám, že se má u  majitelky v  Praze dobře. Už zmiňované objekty tvořené pod vedením Josefa mám také velmi ráda. Ty ale už z ruky nedám. Svoje výtvarné nadání předáváš dál a vyučuješ.

Nevím, zda se to dá nazvat přímo výukou. Spíš pomáhám v Dominu v  Hronově těm, kteří se připravují na talentové zkoušky na výtvarný obor. Spolupráce vznikla opět z osobní potřeby. Když se dcera chtěla zúčastnit talentové zkoušky na střední školu, zjistila jsem, že mnohé děti vlastně nemají možnost si vyzkoušet práci na malířském stojanu, pracovat s  různými typy technik a kreslit reálné objekty. Je něco jiného malovat podle předlohy v telefonu a něco diametrálně odlišného zachytit zátiší, které reálně stojí pár metrů od tebe. Jsem jim pouze průvodcem, tvoří každý sám podle své intuice a to mě na tom baví nejvíc. Sledovat, co v těch dětech vlastně je. Dáš jim stejný objekt a na konci lekce máš X absolutně rozdílných prací jak barevností, tak technikou. V  roce 2019 jsme se zapojili do projektu Naše galerie v Náchodě a jedna práce dokonce dosáhla na krásné druhé místo. Jsem na ty své puberťáky hrdá. Bohužel tento školní rok si moc zábavy a inspirativních setkání neužijeme, škoda. Inspirují tě tvoji žáci?

Mají naprosto nespoutaný pohled na svět. Přineseš jim na hodinu kremrole, protože chtějí malovat něco, co na konci hodiny snědí, a oni ti vyšvihnou obraz alá Picasso nebo Monet s úplnou lehkostí a  je to perfektní, osobní, svěží. Jen žasneš.


Spolupracuješ také s časopisem Golem.

Časopis Golem je inspirativním čtvrtletníkem víceméně pro hobby keramické tvůrce a dětské kolektivy. Vytvářím pro ně jednoduché obrázkové postupy krok za krokem, jak a  co lze vyrobit, jaké lze použít techniky, jaké hmoty jsou vhodné a tak dále. Od roku 2016 bylo publikováno víc než patnáct návodů z mojí dílny, z čehož mám radost. Uživí tě keramika, nebo máš zaměstnání?

Keramika je mi koníčkem a chci, aby to tak i zůstalo. Děsí mě představa, že budu muset dělat pokladničky alá Pupendo, abych vydělala na státní odvody a provoz dílny. Současné nastavení mi naprosto vyhovuje. Realizuji svobodně své nápady, netlačí mne nutnost produkovat, což je podle mě strašně důležité a hlavně viditelné na každé tvorbě. Mám to štěstí, že jsem dostala příležitost pracovat v oblasti cestovního ruchu, kde je sezona především v létě. Daří se mi to s keramikou skloubit ke spokojenosti všech, myslím.

Co ti tvorba keramiky přináší?

Zklidnění. Ztišení. Čas jen pro mne samu. Učí mne i disciplíně, protože dodržení technologických časů pro schnutí, čekání na zchladnutí pece i mnohdy ne na první dobrou skvělý výrobek, je pro extrémně netrpělivé typy, jako jsem já, velkou školou.

Kde se dá tvoje keramika pořídit? Tvoříš i na zakázku?

Moje výrobky můžete potkat na trzích v našem regionu, v některých infocentrech, v  Mlsné farmářce nebo v  obchodě Dohajan v Náchodě, ale především u mě doma v Hronově. Zakázkové výrobě se úplně nebráním, ale musí mě práce zaujmout a  důležitá je volnost ve zpracování. Žlutý hrneček s kočičkou ode mne asi úplně nečekejte.

Děkuji za rozhovor.

Když střecha tak

POSPÍCHAL s.r.o.

Pořádáš vlastní workshopy?

Kladská 59, Náchod, tel.: 491 421 787, 777 850 473 e-mail: nachod@pospichal-strechy.cz, www.pospichal-strechy.cz

inzerce

Prostor u sebe v dílně nemám, ale jsem vcelku flexibilní sbalit hlínu a  fidlátka a  dojet, kam je libo. Oblíbená jsou tvořivá odpoledne pro skupiny dětí na oslavách nebo party kamarádek na víkendovém výjezdu na chatu. Samozřejmě možnosti tvorby jsou lehce limitované, ale mnohdy vzniknou krásná dílka jako vzpomínky na daný okamžik.

- kompletní sortiment pro Vaší střechu - rozpočet zdarma

11


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda, foto: United Artists

Rozverné šedesátky Ačkoliv by k tomu titul aktuálních Filmových milníků mohl svádět, nebudeme se bavit o babičkách na výletě. Ve skutečnosti se podíváme do šedesátých let, kdy vznikla řada pozoruhodných komedií. V této rubrice sice často mluvím o  „umění“, ale pro většinu filmových labužníků je svět kinematografie především únikem od všední reality. Komedie, akční spektákly i horory trhají rekordy návštěvnosti a  jsou také nejčastějšími typy snímků, které si pouštíme opakovaně. My se tentokrát budeme věnovat veselohrám. Komedie měly své pevné místo ve světě pohyblivých obrázků už v době, kdy je ještě nedoprovázel zvuk. Skočme ale trochu dopředu. Ve třicátých a čtyřicátých letech vznikala v Hollywoodu řada pozoruhodných screwball (praštěných) komedií s  Cary Grantem, Katherine Hepburn a dalšími. Českolovenskému filmu kraloval Vlasta Burian, Hugo Haas nebo Nataša Gollová. Některé filmy z  té doby nezestárly hezky, ale s přimhouřením oka se na ně lze dívat 12

dobře i dnes. Po válce komedií lehce ubylo, ale právě „šedesátky“ přinesly neskutečný celosvětový rozmach veseloher. Tato dekáda byla typická posledním soubojem černobílého a  barevného filmu, který skončil vítězstvím modernější technologie. Diváci se tak v  kinech setkávali s  pastelovými barvami Technicoloru mnohem častěji, což byla i taktika filmových studií proti konkurenci v  podobě rozmáhající se, ale technicky velmi omezené, televize. Hodíme se k sobě, miláčku? Zatímco v  padesátých letech byly ženy ve filmu často portrétovány jako strážkyně rodinného krbu, následující dekáda dala prostor jejich emancipaci. Hrdinky filmů tak nejsou jen doplňky hrdinů, ale často důležitými hybatelkami celého dění. Příkladem budiž

call­‑girl Holly Golightly ze Snídaně u Tiffanyho (1961) nebo mladá vdova Regina Lambert v  Šarádě (1963). Obě ženy v podání Audrey Hepburn doslova bojují o přežití, ale ke všemu přistupují s  kombinací lehkovážnosti a euforie z nových zkušeností. Mužští partneři občas zůstávají v  jejich stínu a  jsou terči „vtípků“ hrdinky, ale to paradoxně vede ke vzájemnému sblížení. Také v  Absolventovi (1967) je hlavní hrdina Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) zmítán pocity vůči paní Robinsonové (Anne Bancroft) a její dceři (Katherine Ross). Kvůli své nezralosti je pochopitelně náchylný k manipulaci skrývané za dvojsmyslné narážky a vtipy. Vrchol propojení romantiky, komedie a zajímavých ženských postav přichá-


zí bezesporu s filmovými adaptacemi divadelního autora Neila Simona. Nejznámější z  nich jsou Bosé nohy v parku (1967) v hlavní roli s Robertem Redfordem a  Jane Fondovou. Čerství novomanželé se nastěhují do malého bytu v  pátém patře a  jejich soužití komplikuje výstřední soused a konzervativní matka. Komediálnost snímku není založená jen na očekávatelných trampotách (nevyhovující bydlení, protivná tchyně, excentrický muž od vedle), ale především na brilantních dialozích, které často záměrně satirizují genderové stereotypy i představy o ideálním společném životě a kariéře. Brouci, opice a Elvis V šedesátých letech ustoupil (navzdory obrovsky úspěšnému snímku Za zvuků hudby) žánr muzikálu do pozadí. Nahradily ho hudební komedie, v nichž se objevovaly soudobé hudební hvězdy. Král rokenrolu Elvis Presley jich v padesátých a šedesátých let natočil víc než dvacet. Mezi nejznámější patří Jailhouse Rock (1957) a Viva Las Vegas (1964). Ačkoliv slavný zpěvák doufal v charakterní role ve stylu svých vzorů Jamese Deana a Marlona Branda, většinou mu byly nabízeny party správňáckých a  přitažlivých chlapců, kteří ve vhodnou chvíli okouzlí dívku svým zpěvem. Liverpoolští The Beatles pojali svou účast ve filmu naprosto odlišným

inzerce

způsobem. Živelnost jejich filmu Perný den (1963) se následně snažili imitovat mnozí filmaři a muzikanti. Zdrhání před fanynkami, převleky, humorné dialogy i  skutečné události (Ringova kocovina) jsou citlivě protkány hudebními čísly. Některé z  nich svým pojetím připomínají (tehdy ještě neexistující) videoklipy. Největší předností filmu je především autenticita, se kterou všichni čtyři „brouci“ prezentují svůj profesní život. Bohužel v jejich druhém snímku (Pomoc!, 1965) se značná část kouzla vytratila, i  když i  v  něm se prezentují jako parta kluků, s  níž byste okamžitě vyrazili na turné. Americkým protipólem The Beatles byli The Monkees. Jejich úspěch byl přímo závislý na stejnojmenném televizním seriálu. Celovečerní film opičího kvarteta s  názvem Hlava (1968) je postavený na střelených situacích a objevují se v něm prvky psychedelie. Spoluautorem lehce anarchistického scénáře byl herec Jack Nicholson. Včera, dnes a zítra Uvolněnost hollywoodských komedií inspirovala rovněž evropské tvůrce. Dominantní na tomto poli byly obzvláště Francie a Itálie. Země galského kohouta obohatila koncept hollywoodských screwball komedií o  společenskou satiru. Původně dobrodružný román na pokračová-

ní Fantomas se dočkal v roce 1964 své odlehčené filmové verze. Hlavní dvojrole se zhostil tehdy velmi populární Jean Marais. Ten ale byl zcela nečekaně zastíněn cholerickým a excentrickým plešounem jménem Louis de Funès, pro kterého šlo o  průlomový snímek. Jmenovat všechny další komedie s  tímto hercem by bylo, vzhledem k jeho tuzemské popularitě, zbytečné. Jean­‑Paul Belmondo přešel v  této dekádě od novovlných dramat k dobrodružným komediím. Ve snímcích jako Muž z  Ria (1964) nebo Zvíře (1977) dokazoval, že je mužem mnoha talentů. V  Itálii platili za největší komediální hvězdy rovněž bývalí dramatičtí herci. Sophie Lorenová a Marcello Mastroianni excelovali v  triptychu Včera, dnes a  zítra (1963) i  Manželství po italsku (1964). Mezi populární herce, vystupující ve filmech na pomezí komedie a  dramatu, patřili také Alberto Sordi (Ve službách mafie, 1962) a Giulietta Masina účinkující zejména ve filmech svého manžela Federica Felliniho (Guilietta a duchové, 1965). Velký rozmach veseloher nastal v  té době i  v  Československu. Protože jich bylo ale opravdu mnoho, povíme si o  nich něco až příště v  samostatném článku.

inzerce

13


Bez skrupulí

PLASTOVÁ OKNA

Autorit y bez

autority

DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY

Šestikomorový prol s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

inzerce

14

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185

Ve čtvrtek 18. února hovořil tehdejší poradce premiéra, epidemiolog a  bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula o tom, že by v době nepolevující pandemie byl pro tvrdý lockdown. Měl by se prý týkat vzájemných kontaktů lidí a jejich pohybu. O striktnějších restrikcích mluvil v České televizi s tím, že by měly trvat dva až tři týdny, a až poté by měly být postupně rozvolňovány. Chystal se to navrhnout premiéru Babišovi. V  ten samý den večer se vypravil na fotbalový zápas Slavie s  anglickým Leicesterem. Na pozadí jeho předešlého prohlášení a záměru to byla hanebnost. A protože zřejmě nechápe, že jako politická autorita by měl jít lidem, pro které chystá další striktní omezení, příkladem, ještě se divil. „Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ říkal.

Ponechme stranou, že z letošního roku tehdy uplynul jen měsíc a  půl a  že zahraniční dovolená je pro mnoho obyčejných občanů této země v  současném stavu nedostupná nejen kvůli tomu, že to v podstatě nejde, ale i kvůli tomu, že se úspory obyvatel kvůli pandemické krizi snížily. Zarážející je především arogance, s jakou hájí své další selhání. Muž, který volá po zavření země a minimalizování kontaktů mezi lidmi, se vypraví na fotbalový zápas na tribunu pro čestné hosty, kde o  kontakty rozhodně nouze nebyla. Samozřejmě tam totiž nebyl sám. Stejný názor měl po skončení zápasu i  premiér Andrej Babiš. Byť to také není duše čistá, rozhodl se Prymulu z postu svého poradce odvolat. Došla mu s ním trpělivost, nicméně může se klidně stát, že Prymula brzy dostane nějaké další místo ve státní správě. Tentýž Prymula se v  říjnu loňského


Jaroslav Špulák

inzerce

roku, kdy vykonával funkci ministra zdravotnictví a volal po tom, aby byli lidé ukáznění a dodržovali vládní nařízení, vypravil do uzavřené restaurace Rio’s  na pražském Vyšehradě. Byl tam s ním i šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a  vyfotili je tam reportéři Blesku. Aféra stála Prymulu funkci ministra, Faltýnek se vzdal pozice prvního místopředsedy hnutí ANO. Bylo to jistě i proto, že aktéři schůzky odmítali objasnit detaily. „Je to úplně jinak, než se píše,“ říkal Faltýnek. Novináři pak zjistili, že restaurace Rio’s dostala od pražského magistrátu pokutu. V prosinci minulého roku byli sankcionováni i oba aktéři schůzky, když museli uhradit pokutu tři tisíce korun. To ale pro ně jistě byla pohoda. Politici by měli být autoritami, měli by jít příkladem a pracovat pro lidi, z nichž někteří je na jejich post volili. V této zemi to ale vždy tak není. Netvrdím, mnozí se snaží a také se tak chovají. Ne ale všichni. Současný předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který zastupuje hnutí ANO, mimochodem stejně jako Prymula, v březnu 2019 po večírku ve sněmovní restauraci vyskočil na předsednický pult a zahrál na něm na kytaru. Za svůj exces se nestyděl a nemyslí si, že by svým chováním snížil důstojnost svou či dolní komory. Z řad opozice se ozývaly hlasy pro jeho rezignaci, leč Vondráček je předsedou Poslanecké sněmovny dále. Jen se omluvil. Mimochodem, jeho funkce je dosti významná, a i když je poměrně nenápadný politik, hrát ve Sněmovně na kytaru by neměl. Prostě se to nehodí, pro mejdany jsou jiná místa. Takový nezařazený poslanec Lubomír Volný se ve Sněmovně letos v lednu v podstatě porval. Konflikt se odehrál při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) mu po několika varováních vypnul mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný, který byl frajersky bez roušky, označil ČSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její členy za zbabělce a pokrytce. Pak přišel řečnit na místo předsedajícího. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil. Bývalý prezident Václav Klaus v lednu strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku. Restaurace v té době byly kvůli šíření nemoci covid-19 uzavřené, povolen byl jen výdej jídla přes okénko. A nošení ochrany úst a  nosu bylo v  té době povinné. To ale exprezidentovi nebránilo v tom chovat se takříkajíc odbojně, protože to je to jediné, čím tento pozapomenutý politik může zaujmout. Jde na to přesně tak, jak to v minulosti u jiných politických kolegů odmítal. Populisticky. Když pak ještě vezmeme v potaz, že politický hulvát Miroslav Kalousek, který mívá problémy s pitím a klidně dá na ulici facku člověku, který má jiný názor než on, složil po dvaadvaceti letech politický mandát a namísto, aby se za ním zavřela konečně voda, nevyloučil svou účast v boji o post příštího prezidenta země, nečekají nás nejspíš lepší časy. Mnozí z těch, kteří by měli být autoritami, jimi stále nebudou.

15


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

Využijte ašem n nákup v bezpečný

pu e-shhoajan.cz

radost

www.Dnoostí osobního s mož

LUXUS ZNAČKY GLAMONDE

odběru

Chcete změnu v ložnici? Zkuste luxusní povlečení české značky Glamonde. Povlečení je vyrobené z kvalitní tzv. egyptské bavlny s vysokou hustotou materiálu, která zajišťuje nejen jemnost, hebkost a decentní lesk, ale také dlouhou životnost, a to 15 až 20 let. Pro představu - běžné povlečení obsahuje většinou 80 nití na cm2, povlečení Glamonde dosahuje hustoty 120 nití na cm2. Bavlněný satén je prodyšný, hypoalergenní a absorbuje pot. A nenechte se zmást slovem satén skutečně nejde o chladivý polyester, který v minulosti zaplavil český trh. Povlečení Glamonde je navíc pro vaše pohodlí opatřeno nežehlivou úpravou a praktickým zipem. 1595 Kč

16

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

JEDNODUŠE SVŮDNÁ

Velice ženská noční košilka s krátkými rukávy z průsvitné látky a krajkou ve výstřihu má mírně asymetrický střih a ve spodní části rozparek, který je ozdoben pruhem průsvitné látky. Košilka je decentní i svůdná zároveň a velmi jemná a poddajná na dotek. V nabídce máme i další dámské, dětské i pánské noční prádlo pro všechny generace. 590 Kč

KOUZLO PROVENCE

95% ingrediencí báječné francouzské kosmetiky značky Jeanne en Provence je přírodního původu. Kosmetika je obohacena o úžasně voňavé esenciální oleje a neobsahuje parabeny. V nabídce máme sprchové oleje, tělová mléka a krémy a mycí gely na ruce, a to v nádherných vůních: levandule, růže, jasmín, pivoňka, verbena, med a oliva. U vybraných vůní nechybí ani parfémované vody.

Březnová

OTEVÍRAČKA telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

kafe s sebou

ELEGANTNÍ VŮNĚ PRO VÁŠ VŮZ

Ikonické osvěžovače do auta jsou výsledkem kreativity italského týmu Milleori, který se původně zaměřil na bytové difuzéry. Nepřeberné množství vzorů a barev činí z vůní Icon senzační doplněk interiéru vašeho vozu a praktický dárek pro muže i ženu. V balení je klip a jedna náplň, kterou lze poté dokoupit jako náhradní.

zazitek Doporučuje

GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

RUČNĚ MALOVANÉ KRASLICE

KAFE, KAFE, KAFE

Překrásné ručně malované kraslice paní Hany Váňové z Police nad Metují, které se pyšní certikátem Regionální produkt Broumovsko, jsou novinkou v naší nabídce. Paní Hana vytváří vejdunky z regionálních vajec, které následně natírá podkladovou vrstvou a pak maluje akrylovými barvami především rostlinné motivy. Na kraslicích kloubí lidové regionální vzory a svůj autorský rukopis.

Rozšířili jsme pro vás nabídku zrnkové kávy. Kromě českých pražíren Doubleshot a Candycane coffee, ze kterých pro vás tradičně připravujeme kávu s sebou, si u nás nově můžete koupit také zrnka přední berlínské pražírny The Barn.

Od 329 Kč

Březnová

OTEVÍRAČKA OKÉNKA ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

17


Toulky historií

Text: Richard Švanda

O telefonním spojení

Ve druhé polovině 19. století bylo jedinou možností rychlé komunikace zaslání vzkazu telegrafem nebo poštou. V roce 1867 bylo dokončeno vybudování telegrafního vedení z Nového Města nad Metují přes Náchod a Polici nad Metují do Broumova. Telegrafní služby však tehdy byly odděleným samostatným úřadem a ke sloučení telegrafních stanic s poštovními úřady došlo teprve až po roce 1884. První telefonní linky byly v  Čechách zavedeny v roce 1881 a  o  rok později pak byla v  Praze zprovozněna první veřejná ústředna. První telefonní vedení 18

na Náchodsku bylo instalováno už na přelomu 19. a 20. století. Zájem o rozšíření stávajícího vedení měly i pohraniční obce, jak dokládá situace z roku 1911, kdy

se na návrh poslance Antonína Rýdla vedla debata za účelem zřízení telefonní sítě z Nového Města nad Metují do Nového Hrádku. Dostupnějším se však


telefonování stalo až poté, co se v roce 1911 v  pražských ulicích objevila první telefonní budka, od té chvíle oficiálně označovaná jako veřejný telefonní automat (VTA).

Provoz telegrafních a telefonních služeb se začal rychle rozvíjet zejména po druhé světové válce a  manuální ústředny přestaly zvyšujícím se požadavkům na techniku vyhovovat. Rozmach zaznamenaly také telefonní budky. Zatímco na Východě se řešilo technické propojení pomocí kabelů, na Západě směřoval vývoj mílovými kroky dopředu a  začal se ubírat jiným směrem. Dne 21.  září  1983 byl představen první mobilní telefon, sestavený společností Motorola, pod názvem Motorola DynaTAC 8000x. Na tuto novinku si však zákazníci v Československu museli počkat až do roku 1991, kdy byl slavnostně otevřen v  Praze rovněž první kartový telefonní automat. Téhož dne byly v  prodeji k  dispozici i  první karty. O rok později se začaly

tisknout Zlaté stránky, které obsahovaly seznam účastnických čísel pro Prahu a jižní Moravu, v  roce 1993 byly rozšířeny na celou republiku. Zatímco v prvních letech byly pořádným tlustospisem, po přelomu tisíciletí se začaly ztenčovat ruku v  ruce s tím, jak se mezi lidmi začal šířit nový druh informačního média – internet. Zatímco v roce 2012 bylo v České republice více než 16 tisíc veřejných telefonních automatů, v  okrese Náchod jich fungovalo tehdy 165, v roce 2019 jich bylo už jen 38. Ještě před třemi lety se v  Náchodě nacházelo 11 budek. Dnes tu nestojí už ani jedna. Letošním rokem 2021 společnost O2 přestane využívat telefonní budky v  celé ČR. Po 110 letech tak z  ulic definitivně zmizí poslední telefonní budky, které sehrály důležitou komunikační úlohu v  životech obyvatel celého našeho státu i  samotného regionu.

- BAZÉNY - ZASTŘEŠENÍ - PLASTOVÉ NÁDRŽE výroba | montáž | servis www.bazenyMachov.cz

inzerce

V Československu se nedílnou součástí ulic staly telefonní budky až v  období první republiky. Už tehdy byly často využívány taktéž k  vylepování reklam. Dlouhou dobu šlo o dřevěné budky s  nápisem „telefon“ po jejich obvodu. Na Náchodsku však zůstávaly nejdostupnějšími veřejné telefonní hovorny spadající ve 20. letech 20. století pod Ředitelství pošt a  telegrafů v  Pardubicích. Telefonní vedení v  Československé republice mělo v roce 1920 délku 9000 km. Tehdy fungovaly přímé linky z  Prahy do Brna, Jablonce nad Nisou, Rumburku, Plzně, Poděbrad, Kolína, Německého Brodu, z  Olomouce přes Uherské Hradiště do Trenčína a Bratislavy, jakož i z Brna do Moravské Ostravy, Trenčína a  Bratislavy a  přímé spojení Plzeň  – Praha  – Bratislava. Ve druhé polovině roku 1920 byly zřízeny linky z  Prahy do Karlových Varů, Českých Budějovic, Strakonic, Hradce Králové, Náchoda a přes Cheb do Norimberku. Telefony se nacházely v  některých důležitých obchodech, kancelářích a  továrnách, přesto byl jejich počet zanedbatelný. Při pohledu na staré inzeráty zjistíme, že v samotném Náchodě koncem 20. let 20. století bylo připojeno jen kolem 200 čísel. Veřejné hovorny využívané především k  meziměstským hovorům byly napojené na manuální ústředny a  propojování hovorů se s  postupným rozmachem telefonů stávalo stále komplikovanějším. V  dubnu 1931 se proto Ministerstvo pošt RČS rozhodlo dosavadní manuální telefonní centrálu v Náchodě automatizovat. Pro Náchod

byla vybudována nová poštovní budova, ústředna byla instalována ve druhé polovině roku 1931.

19


Do galerie

Text: Kateřina Štroblová

Jeremy Deller, The Battle of Orgreave, 2001, foto: photoworks.uk

Participativní umění aneb spolupráce jako metoda Kurátorka českoskalické Galerie Luxfer Kateřina Štroblová představuje umělecké strategie současných autorů, kteří ve své tvorbě využívají spolupráci a komunitní činnost. Takzvaný „obrat ke spolupráci“ či participativní umění se začal výrazně prosazovat od počátku devadesátých let. Jedním z  impulsů byly snahy o  revizi koncepce umění ve veřejném prostoru. Zesílený zájem o  sféru interpersonálních vztahů a  společenských interakcí je rovněž důsledkem globalizace, zvyšující atomizaci společnosti: participativní umění se tak jeví jako účelný nástroj pro hledání nových forem pospolitosti, které by ji kompenzovaly. Umělci, zabývající se participativním přístupem k tvorbě, zakládají formace, 20

v nichž dočasně upozaďují své individuality ve prospěch většího celku. Navrhují svá díla jako otevřené systémy – jako projekty, jejichž strukturu svou aktivní spoluúčastí vyplňují další lidé. Osmdesátá léta v  USA zaznamenala s  nástupem Reaganovy konzervativní politiky nárůst společenského napětí, eskalující zejména kolem krizové situace šíření AIDS. Velká část umělecké scény se aktivizovala a  v  tomto kontextu se na přelomu 80. a 90. let začalo formovat nové paradigma angažované umělecké praxe  – tzv.  New Genre

Public Art („Nový žánr veřejného umění“). To vychází z revize konceptu „veřejného umění“, respektive umění ve veřejném prostoru jako modelu „umění ve veřejném zájmu“: projekty se začaly zaměřovat na sociální témata využívání spolupráce s  komunitami či specificky vymezených skupin obyvatel. To znamená odklon od individuálního autorství ke kolektivním způsobům práce a participativním metodám, které proměňují adresáty projektů v jejich spolutvůrce. Místo přestalo být vnímáno jako topografická lokalita, ale dis-


kurz určité skupiny lidí, kteří mají něco společného: ať už sdílí etnicitu, gender, geografickou blízkost, sociální status či náboženství. Zřejmě nejznámějším umělcem, jenž pracuje s širokými vrstvami lidí, je Rirkrit Tiravanija (*1961). Jeho umělecká praxe se soustřeďuje na vzájemné sbližování, stírání rozdílů mezi divákem a  umělcem. Těchto cílů dosahuje performancemi a instalacemi, v jejichž průběhu připravuje jídlo pro návštěvníky galerie. Jídlo samo není v  Tiravanijových akcích uměním, ale teprve interakce a setkávání lidí, kteří přijdou a společně jej jedí. Pro své kontroverzní akce si umělec Santiago Sierra (*1966) najímá lidi z  nejnižších sociálních vrstev, ochotné za částky odpovídající cenám práce na černo podstoupit často fyzicky náročné nebo ponižující situace. Sierra komentuje situace dělníků v  kapitalistické společnosti  – jak člověk prodává svou fyzickou práci a tím svoje tělo, ale také politická témata jako pozici imigrantů, izolaci ekonomických tříd, chudobu, vykořisťování a podobně. Aktéry svých akcí nechává Sierra tetovat, posouvat betonové bloky několik hodin kolem galerie, stát ve frontě či odbarvit si vlasy na blond. V akci Workers, Who Cannot Be Paid, Remunerated To Remain inside Cardboard Boxes (Berlín, 2000) najal šest čečenských dělníků, kteří trávili čtyři hodiny denně po šest týdnů trvání výstavy uvnitř papírových krabic.

Kateřina Šedá, Nic tam není, 2003, foto: katerinaseda.cz

Za tuto činnost dostávali plat, který si však museli vyzvedávat tajně, neboť byli v Německu ilegálně. V roce 2008 v londýnské Tate nechal Sierra při vernisáži stát deset žen bez domova čelem ke zdi galerie bez hnutí po dobu jedné hodiny, za což jim zaplatil částku adekvátní jedné noci v hostelu. Bylo to samozřejmě vytvoření záměrného diskomfortu pro diváky  – ženám nebylo vidět do tváře a zůstaly tak anonymní, podobně jako kolem nich procházíme na ulici. Laureát prestižní britské Turnerovy ceny Jeremy Deller (*1966) organizuje kolaborativní díla se silně politickým podtextem. Bitva u Orgreave (Battle of Orgreave, 2001) je rekonstrukcí střetů mezi stávkujícími horníky a  policií ve městě Orgreave v roce 1984. Deller

Santiago Sierra, 160 cm Line Tattooed on 4 People, 2000, foto: santiago-sierra.com

zapojil několik set dobrovolníků z řad veřejnosti či příslušníků různých historických spolků, ale zejména přímých účastníků „bitvy“ z  obou táborů. Pro jednotlivé účastníky měla akce různé efekty, od opakování traumatu až k jakési katarzi a pochopení druhé strany. S participativními uměleckými projekty se setkáváme i v českém prostředí. Nejvýraznější autorkou je Kateřina Šedá (*1977), která pracuje s velkými skupinami lidí. V  akci Nic tam není (2003) například přesvědčila tři stovky obyvatel vesnice Ponětovice, aby v určitý den vykonávali synchronizovaně veškeré běžné činnosti jako nakupování, zametání, oběd. Tam, kde se obvykle „nic neděje“ tak zažili cosi mimořádného. Participativní praxe může ústit v  přechodné, hybridní formy uměleckého aktivismu na pomezí akce a  kolektivních snah propagujících alternativní způsob života a  využívání veřejného prostoru. Takovými jsou například platforma Food not Bombs, nabízející zdarma jídlo, zpracované ze surovin vyřazených supermarkety, či Reclaim the Streets, kolektiv sdílící myšlenku společného vlastnictví veřejných prostor. Užívá přímé nenásilné akce jako blokování ulic pořádáním pestrých kulturních událostí a  snaží se tak bojovat proti přesycenosti měst automobily a  dominanci korporátních společností. 21


Stylový domov

Text a foto: Tereza Zmátlová

Jak zabavit děti a vytvořit si dekor a ce do b ytu

Tentokrát jsem pro vás připravila inspiraci na to, jak zabavit děti a zároveň si vytvořit originální dekorace. V tomto zimním období, kdy trávíme hodně času doma, mně moje dvě holčičky skáčou dost často po hlavě, a to myslím doslova a do písmene. Nejen proto se snažím vymýšlet různé kreativní aktivity, abychom si trochu zpestřily program a také zpříjemnily domov nápaditými dekoracemi. Razítka z brambor Kreativní tvoření za pomocí bramborových razítek asi znáte z dětství. Stačí rozkrojit bramboru, vyříznout do ní libovolný tvar a razítko je na světě. Mně se osvědčilo využít vykrajovátka na perníčky, která zatlačíte do rozpůlené brambory a přebytečnou část okolo odkrojíte. Bramboru také stačí jen rozkrojit a hned máte tvar půlměsíčku, oválku nebo chcete­‑li vajíčka, což se před Velikonocemi hodí třeba na výrobu přání. Takto připravené razítko už jen necháte děti namáčet do barvy a otiskovat na papír či plátno. Pokud jim dáte velký papír, mohou vytvořit krásný obraz. Vůbec nevadí, když se razítko neotiskne celé, nebo když je barva jednou výraznější, podruhé bledší. Obraz bude vypadat zajímavěji. Když děti malinko nasměrujete k tomu, aby používaly umírněnější barvy, můžou vám vytvořit krásný umělecký kousek, který bude hoden třeba vašeho obývacího pokoje. Nezapomeňte obraz pěkně zarámovat, ideálně s paspartou, to bude bramborové dílko teprve vypadat luxusně. Sušené květiny Výroba obrazů ze sušených květin bude s  blížícím se jarem skvělá aktivita. Až rozkvetou louky, vydejte se na procházku, nasbírejte květy, trávy, listy, prostě vše, co vám přijde pod ruku. Pokud venku není nic k mání, třeba jako teď, zajděte do květinářství, nakupte různé zelené 22

přízdoby, traviny, růže nebo eukalypty. Usušte je a vylisujte. Květy a  traviny můžete položit jen tak vedle sebe


PARTNEREM RUBRIKY STYLOVÝ DOMOV JE...

nebo z nich vytvořit libovolné tvary. Pak je dejte do hezkého rámečku a je to!

Velikonoční květinová vajíčka Květinová vajíčka u nás doma loni sklidila velký úspěch. Postup je jednoduchý. Z jednoho hrnku soli, dvanácti lžic vody a  jednoho hrnku mouky vyDOHAJAN.CZ tvoříte těsto. Ingredience dobře zpracujte a nechte do druhého dne odležet. Poté těsto rozválejte a vykrajujte vajíčka. Pokud nemáte vhodné vykrajovátko, můžete si pomoci velkou lžící. Do vykrojených vajíček zamáčknete válečkem kytičky, bylinky, lístky, a  to čerstvé nebo sušené. Dobře je přitlačte, aby v těstě držely. Do horní části vajíčka vykrojte dírku, která se bude hodit na provázek nebo mašli. Ozdoby sušte v troubě na 150 stupňů přibližně 40 minut. Zavěšené na třešňové snítce jsou velmi dekorativní dekorací, která vyladí velikonoční atmosféru. Studený porcelán Alternativou k  předchozímu receptu je tzv.  studený porcelán, na jehož výrobu budete potřebovat půl hrnku jedlé sody, půl hrnku kukuřičného škrobu a  půl hrnku studené vody. Škrob a  jedlou sodu promíchejte, dejte do pánve a přilijte vodu. Za stálého míchání na mírnou teplotu prohřívejte. Soda začne za chvíli reagovat, syčet a tvořit hrudky. Stáhněte teplotu a hmotu dále míchejte, dokud se nezačne spojovat a zároveň oddělovat od stěn. Až vám vznikne jednolitá hmota, přendejte ji na talíř. Pozor, bude horká, použijte utěrku. Po vychladnutí s ní můžete začít pracovat. Vyválejte placku a  nechte děti vykrajovat velikonoční motivy, které můžete různě zdobit. Moc hezky vypadá, když do hmoty obtisknete látku, krajku, lístky nebo nějaký vzor. Vykrojené tvary nechte

uschnout pár dnů při pokojové teplotě. Je potřeba je obracet, aby se nezkroutily. Suché výtvory můžete také různě pomalovat a dozdobit. Doufám, že vám moje tipy na tvoření s  dětmi přijdou vhod, a zpestří vám čas strávený doma. Navíc si můžete hezky a originálně vyzdobit vaše bydlení. Tereza Zmátlová navrhuje praktické a funkční interiéry, kterým nechybí teplo domova, hřejivá atmosféra a duše. Načerpejte inspiraci i pro svůj interiér na webu www.terezaz.com.

op.cz h s e- hajan .do

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ inzerce inzerat_142x64.indd 1

www

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod inzerce 02.01.2021 15:27:09

23


Tip na výlet

Text a foto: Jiří Švanda

Putování za studánkami

Jsou malé, často dobře maskované větvemi stromů, keřů či trsy trav, ale velice důležité pro faunu Kladského pomezí. Řeč je o studánkách, za kterými se vydáme v dnešním výletu. Začneme v Havlovicích, jejichž patronem je vodník. Pokud vyrazíme od zříceniny hradu Vízmburk po žluté turistické značce, nalezneme studánku V Potůčkách (GPS N 50°29‚06.24“ E  16°03‚27.54“). Velmi vydatný zdroj vody vyvěrá v  prudkém svahu. Otestovat své smysly (především zrak a sluch) můžeme u rybníku Jindra. Nedaleko kříže u silnice se nachází dobře maskovaná studánka. Stačí ale naslouchat a ozve se slabý průtok vody cca 20 metrů od rybníku. Přiblížit se k němu můžete také za použití GPS souřadnic N 50°28‚56.31“ E 16°02‚25.86“. V Červeném Kostelci se s  vodníky můžete setkat v  létě v  okolí rybníku Brodský. A  rovněž oni si na nedostatek vody ve svém království nemohou stěžovat. Kupříkladu Hadí studánka připomíná pověst o  boji s  ohromnou hadí příšerou právě na tomto místě. Tento příběh si také vyslechli účastníci křtu obnovené studánky, který se odehrál 24

v červnu roku 2018. Pramen se nalézá v  lesíku Občina (GPS N  50°28‚14.85“ E 16°05‚49.28“) a vede k němu cyklotrasa č. 4095. Studánka Pod myslivnou (GPS N 50°28‚14.27“ E 16°05‚16.72“) se nachází, jak název napovídá, v místě, kde kdysi sídlili strážci lesa. Dnes už je opuštěná a  jen laně prý sem chodí pít. A  ještě jednu studánku spojenou s lidovým vyprávěním bychom v Červeném Kostelci nalezli. Roudenka (GPS N  50°28‚02.02“ E  16°05‚09.06“) dostala své jméno po víle, která se schovala pod zem, aby zde plakala kvůli nešťastné lásce. Pramenu se proto přezdívá „Roudenčiny slzy lásky“. Snad proto je v ní vody sotva na namočení rukou. Pravděpodobně nejznámější studánku Kladského pomezí nalezneme v  Malých Svatoňovicích. Přímo na náměstí Karla Čapka je v  blízkosti kostela Panny Marie studniční kaple se zdrojem pitné a  léčivé vody. Ob-

divovat můžeme rovněž mozaiku znázorňující světici i s  jejím malým synem Ježíškem. Co do popularity konkuruje malosvatoňovické studánce bezesporu ta, která se nachází ve Zbečníku u  Hronova. Dostaneme se k ní po modré turistické značce, která nás povede přes Maternici. Skalákovu studánku (GPS N  50°29‚30.47“ E 16°08‚41.28“) je opravdu těžké přehlédnout. Samotný pramen je chráněn dřevěnou stříškou a v jeho okolí se nachází svaté obrázky a  kříže. Ty zde přibyly jako poděkování za vyléčení. Obyvatelé Zbečníka a  okolních obcí totiž věřili, že voda ze studánky je zbaví cholery i jiných vážných nemocí. Zda voda skutečně pomáhala, nebo šlo spíš o  homeopatikum, můžeme dnes pouze spekulovat. Jednu ze studánek v  našem kraji proslavila také Božena Němcové ve své Babičce. Boušínská studánka prý svou léčivou vodou zázračně uzdravila hlu-


choněmou dívku. Nalézá se ve Slatině nad Úpou, kousek od boušínského kostela Navštívení Panny Marie (GPS N 50°27‚27.24“ E 16°03‚25.36“). Jako orientační bod poslouží i sousedící kaplička. A co takhle něco ostřejšího? Zamíříme do Třtic mezi Studnicí a Žernovem. Zde se nachází zastřešená studánka Ostrá voda (GPS N 50°25‚36.12“ E 16°04‚31.80“). Svůj název dostala podle vysokého obsahu železa, který přispívá ke specifické chuti vody. Není vhodná pro kojence, ale unavený turista či cyklista se jí příjemně osvěží. Trochu jiný typ studánky nalezneme u náchodského pivovaru. Pokud se vydáme po modré turistické značce, uvidíme po pravé straně kamennou zídku s lavičkou. Pivovar používal asi do roku 1960 vlastní vodovod se studněmi v Montaci. Do tohoto místa byl vyveden přepad od vodojemu, voda tekla jen když byl pivovarský vodojem plný. Dnes už je studánka vyschlá, ale jde o pěkné zátiší a je zde možné posedět při cestě do lesoparku Montace. V Novém Městě nad Metují nalezneme studánek hned několik. Zajímavou historii má ta v areálu bývalých lázní Rezek. První písemná zmínka o  studánce pochází už z  roku 1610. Toto místo si oblíbila zbožná žena hejtmana zdejšího panství Františka Göstlová. Oba manželé se rozhodli postavit zde kapli a zasvětit ji sv. Barboře. V celém kraji se rozšířila víra ve velkou léčivou moc vody. Lidé kapličku houfně navštěvovali a pili ze zřídla. Vystavět oltář a celou kapli přímo nad pramenem byl nápad paní Göstlové a nedala si ho vymluvit. Vlhkost systematicky ničila nádhernou výzdobu kaple. Kdyby byla stavba umístěna mimo pramen, mohla tu stále stát v celé své původní nádheře. Obdivovat zvenku ji ale můžeme i v současné době. Z historického centra k ní vede cesta po modré turistické značce. V  Novém Městě nad Metují můžeme dále zavítat k Lesníkově studánce z roku 1919 (GPS N 50°20‚22.39“ E 16°10‚44.12“) nebo k Železovu prameni v Krčíně (GPS N 50°20‚36.71“ E 16°08‚22.22“). Co dodat na závěr? Studánek se zajímavou minulostí je všude kolem nás hodně, stačí se občas jen pořádně podívat, co se skrývá v houští.

Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR praví následující: Studánka, též svatyně, je stavebně upravený výtok vodního pramene, původně přírodního vývěru podzemní vody na zemský povrch, zpravidla upraveného k nabírání vody. K největšímu rozmachu budování studánek došlo v první čtvrtině 20. století. Národopisec Václav Krolmus o nich napsal: „Studánky v Čechách jsou posvátná místa, světice a svěcenky slovou. Lid je čistí, k nim putuje, vodou se omejvá, v nemoci ji pije, u vod zkoušky dělají… Děvy studánky čistějí, když neprší, ke studánkám putujou a se modlejí, křížky, věnce do studní házejí… když lidé neduhy na těle mají, putují ke studánkám, v nichž se omývají, hlavu, oči, ruce, tělo, vlasy do vody házejí, neb hadry, klucky bílé na kámen a studánky takové, neb na stromy je zavěšují u studnic.“ V druhé polovině 20. století se hledání studánek věnoval intenzivně Eduard Ureš, našel a zdokumentoval jich přes tisíc. Dnes podobně obsáhlý přehled nalezneme na www.estudanky.eu.

inzerce

Co je studánka?

25


Kam za kulturou – Doporučujeme sledovat aktuální nařízení vlády ČR. NÁCHOD

PAVLA KRKOŠKOVÁ BYRTUSOVÁ: VĚCI KVETOU 4. 3.–18. 4. Výstava z cyklu Umělci do 40 let v Galerii výtvarného umění představí tvorbu zajímavé umělkyně z Třince.

AMAG – SEJDEME SE VE ČTVRTEK Do 18. 4.

Prodloužená výstava v Galerii výtvarného umění přiblíží výtvarný spolek AMAG (Ateliér malířů a grafiků).

RUSKÉ UMĚNÍ 18. a 19. STOLETÍ Sudá pondělí od 18 hod.

Cyklus online přednášek pořádá Galerie výtvarného umění.

TELEMOST BERLÍN – JIČÍN – NÁCHOD S JAROSLAVEM RUDIŠEM 31. 3. středa 18 hod. Na online besedu se spisovatelem Jaroslavem Rudišem zve Městská knihovna.

PROCHÁZKA SE SKŘÍTKEM KNIHOVNÍČKEM

Literární procházka Městské knihovny začíná přímo před knihovnou a dovede vás do zámecké aleje.

KOMIKSOFF PŘES PLHOFFF

Máte rádi komiksy? Vydejte se s Městskou knihovnou za postavami příběhů v bublinách. Okruh, který začíná a končí na Plhově, měří asi 3 km a vede lesem, loukou, ulicemi a je vhodný pro účastníky od 9 do 99 let.

Z FRÝDKU DO CELÉHO SVĚTA. PŘÍBĚHY RODU LANDSBERGERŮ Do 30. 4.

Muzeum Náchodska zve do Broučkova domu na výstavu věnovanou významnému rodu textilních průmyslníků, spjatých svými kořeny s Náchodem.

ČERVENÝ KOSTELEC

TARA FUKI 19. 3. pátek 19 hod.

Koncert dua, které si svou hudbou podmanilo celý svět, si můžete vychutnat v Divadle J. K. Tyla.

O ANIČCE ZE MLEJNA 21. 3. neděle 15 hod.

Nedělní pohádka v Divadle J. K. Tyla.

VÝCHODOČESKÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA 18.–21. 3.

Tradiční festival se uskuteční buď v divadle nebo bude přístupný online.

EDIT A MARLENE 25. 3. čtvrtek 19 hod.

DAVID BÖHM: Z CYKLU NIC Do 31. 3.

„Cedule s nápisem „nic“ popřípadě „nothing“ už několik let vozím s sebou a nechávám je na místech, kde není nic zvláštního nebo očekávatelného. Nic vylučuje existenci něčeho. Tuto ceduli jsem zapíchl kousek od kolonie tučňáků na Antarktickém poloostrově v roce 2017.“ Projekt Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE – Prostoru pro současné umění v Maloskalické ulici.

VELKÉ POŘÍČÍ

ALEX GABRIEL: OBRAZY PLNÉ MOŘE 22. 3.–30. 4.

Vernisáž výstavy v Galerii 102 se uskuteční 22. března od 18 hodin.

HRONOV

VELIKONOCE V JIRÁSKOVĚ RODNÉM DOMKU 26. 3.–4. 4.

Představení Divadla Pod Palmovkou se uskuteční v Divadle J. K. Tyla.

Prodejní výstava prací klientů Domova pro seniory Justynka se uskuteční ve velikonočně vyzdobeném rodném domku Aloise Jiráska.

ČESKÁ SKALICE

POLICE NAD METUJÍ

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 3. 3.–7. 4. Výstava v Region. inf. centru.

ČESKOSKALICKÁ PALETA 5.–31. 3.

KRASLICE HANY VÁŇOVÉ 19. 3.–11. 4.

Křehká krása kraslic lidové umělkyně z Police nad Metují bude zdobit starou školu Dřevěnku.

Výstava v galerii Fortna.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

JIŘÍ ČERNICKÝ Do 14. 3.

Výstava J. Černického v Galerii Luxfer.

MILAN MIKULÁŠTÍK 19. 3.–9. 5.

Zahájení výstavy v Galerii Luxfer se uskuteční 19. března od 19 hodin.

VYNÁŠENÍ ZIMY 21. 3. neděle 14 hod.

Ve 14 hodin vyjde průvod v čele s Mořenou - Zimou z Barunčiny školy a vyrazí k řece, kde bude Mořena utopena.

LAURE WAUTERS: STRANGE WINDOWS, STRANGER EYES Do 31. 3. Výstava francouzské výtvarnice je ke zhlédnutí v Luxfer Open Space v Maloskalické ulici.

Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

26

SVÄTOPLUK MIKYTA: HOME MADE Do 31. 3.

Výstava v Luxfer Open Space. ...S NÁMI SE ZMĚN V INTERIERU BÁT NEMUSÍTE...


AUTOLAKY - Lochmanová s.r.o. Českoskalická 161, Náchod Po - Pá, 8-12 a 13-17

Míchání autolaků fy MaxMeyer • prodej materiálů a potřeb pro autolakýrníky • široký výběr sprejů a jejich plnění • ochranné nástřiky spodků a dutin vozů • autokosmetika • čistící prostředky HG • o

e Mám

n

vře ote

Tel.: 607 830 870, 777 321 870,

a.lochmanova@seznam.cz • www.autolaky-lochmanova.cz

nevíte kam na obed?

olaky_Lochmanova_69x37mm_FAJNOVKA_0320_SAZBA.indd 1

Mrkněte na nachodskyswing.cz V sekci „kam na oběd“ si přečtěte menu na každý den restauracíreklama na Náchodsku Náchod 69x37mm na spad.pdf

1.3.2020 14:36:41

1 18.07.2019 18:14:59

M

nou

á

rsk á Autobusové

dsk

Kla

nádraží

Polsko

Kameni ce

Tel.: +420 725 761 401

Masarykovo náměst í

ká www.cdsnachod.cz Běloves Husovo náměst í

je

Metu

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod a sov

Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

k

á

Rai

žs

MY

plár

Za Te

Tepens

www.cdsnachod.cz

my, bytové do ční budovy a polyfunk

Hronov

Bo

Y

Plhovská

Y

Nejlevnejší čerpací stanice prímo v centru Náchoda. Kvalita zaručena.

Červený Kostelec

Pra

M

e SpravujemSVJ

29. 10. 2017 14:49:31 Kladská 286

_na_obed_69x37.indd 1

Komenského 1203, Náchod Otevřeno: Po - Pá 9 - 12, 12:30 - 17 So 9 - 12

www.dohajan.cz +420 608

Což takhle mít doma kousek Moravy?

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

on-line na www.kupvstupenku.cz

404 666

Otevřeno pro Vás 91 hodin týdně. Každodenní degustace Po - Ne 8.00 - 21.00 Řezníčkova 353, Náchod

Připravujeme pro Vás velké změny... Můžete se těšit s námi...

27


Servis - Přehled přeložených a zrušených kulturních akcí Pro aktuální informace doporučujeme sledovat weby jednotlivých organizátorů. NÁCHOD Všechna březnová představení v Městském divadle budou přesunuta.

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA 17. 10.

S ÚSMĚVEM NEPILOTA 10. 4.

Halina Pawlowská v Beránku z 5. 4.

REVIZOR Termín v jednání

KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATOVENS 24. 4.

MANUÁL ZRALÉ ŽENY 6. 4.

Pohádka v Beránku.

KATAPULT 16. 4.

Komedie Městských divadel pražských v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí z 26. 1. 2021.

Koncert v Beránku z 3. 4.

ADASH 17. 4.

Koncert v Beránku.

JAKUB SMOLÍK 20. 4.

Koncert v Beránku z 7. 10.

MŮŽEM I S MUŽEM 23. 4.

Komedie v Beránku z 4. 11.

LÁSKA A PÁREČKY 14. 5.

Představení v Beránku z 22. 4.

MLÝNY 31. 5.

Divadlo Sklep v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí.

CAVEWOMAN 10. 6. nebo 8. 9.

Komedie v Beránku.

ROŠÁDA 5. a 6. 9.

Představení v Beránku.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU 5. 5. Představení z 10. 11.

FRANKIE A JOHNY 5. 10. Představení z 30. 3.

ZRUŠENO

BRATŘI EBENOVÉ Koncert z 18. 3. 2020. HRONOV

ŠAŠEK A SYN 7. 4.

Představení z 3. 12.

ČARODĚJKY V KUCHYNI 15. 4. Komedie z 12. 11.

MISS DIETRICH LITUJE 25. 4. Představení z 1. 11.

NA PLNÝ COOLE 5. 10.

Show Zdeňka Izera z 26. 3. (28. 1.)

TEĎ NE! ANEB… 31. 10. Představení z 26. 4.

PRODEJ

Bílinského hnědého uhlí Černého uhlí

Briket REKORD 2“,4“,6“,7“ Briket UNION baleného uhlí a briket Zpracování a prodej palivového dřeva Písků, drtí, kačírků, mulčovací kůry

Vše s dopravou k zákazníkovi a možnosti skládání uhlí pásem.

www.paliva-jelen.cz Objednávky na tel.: 491 471 164 , 724 236 398 , 606 223 635 , 702 059 231 Osobně : Havlíčkova 292 , Nové Město nad Metují 28

4 TENOŘI 7. 12.

Koncert ze 14. 12.

ŠUMAŘ NA STŘEŠE Říjen 2021 Představení z 27. 10.

ZRUŠENO

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE Koncert z 29. 11. ČERVENÝ KOSTELEC

TARA FUKI 19. 3. nebo 10. 6. Koncert z 17. 10.

EDITH A MARLENE 25. 3. nebo 5. 6. Představení z 21. 11.

Představení z 25. 4. (18. 10.).

Koncert z 18. 4. (31. 10.).

MALÝ PRINC 7. 5.

Představení z 9. 4.

TEĎ MĚ ZABIJ 11. 5.

Představení z 6. 11.

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS 22. 5. Koncert z 24. 11.

DASHA QUARTET 2. 6. Koncert z 19. 11.

CAVEWOMAN 22. 9.

Představení z 15. 10. a 11. 2.

MALINA BROTHERS 8. 10. Koncert z 26. 2.

KLÍŠTĚ 25. 10.

Představení z 29. 10.

HOUSLE Leden 2022

Představení z 22. 1. 2021.


29


Kvíz

REGIONÁLNÍ PRODUKTY

KLADSKÉHO POMEZÍ Letos to bude pět let od okamžiku, kdy se Kladské pomezí zařadilo mezi regiony s vlastní ochrannou známkou regionálních výrobků. Hlavním cílem certifikace je podpora lokálních producentů a propagace místních výrobků pod jednotnou značkou. Víte, kdo z vašeho okolí regionální značku vlastní? 1) Které výrobky byly regionální značkou certifikovány jako první? a) Bytové doplňky Lýdie Birkeové Mrázové a bylinné sirupy Camellus b) Bylinné sirupy Camellus a Rokytnická medovina c) Pardubický medový perník a Hořické trubičky 2) Jak se jmenuje lázeň s epsomskou solí, která se vyrábí v Náchodě? a) Radkova b) Adélčina c) Amálčina 3) Babiččiny pohádky jsou napsány na motivy pohádek jakého autora? a) Aloise Jiráska b) Boženy Němcové

c) Josefa Škvoreckého 4) Ve kterém městě vzniká keramika Bohuslavy Winterové? a) V Polici nad Metují b) V Hronově c) V Červeném Kostelci 5) Co vyrábí Marcel Rydlo z Nového Města nad Metují? a) Dětské zahradní domečky na kolečkách b) Medovinu c) Kaleidoskopy 6) Co tvoří Andrea Kollová z Jaroměře? a) Tkané koberečky b) Figurky z kukuřičného šustí c) Výšivky rybí šupinou 7) Čemu se věnuje Hana Horáková

z Police nad Metují? a) Pletení vlněných ponožek b) Výrobě domácích ovocných džemů c) Šití lidových krojů 8) Čím zdobí své šperky Jana Doskočilová z Mezilesí? a) Drátkem mědi nebo cínu b) Umělým květem c) Swarovského křišťálem 9) Kolik certifikovaných regionálních výrobků aktuálně Kladské pomezí má? a) 9 b) 19 c) 29 10) Kde se výrobky dají zakoupit? a) U jednotlivých výrobců b) V informačních centrech c) V obchodě Dohajan

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a, 9b, 10a, b, c inzerce

30

hs

inzerce


BYLO VÁM 40 LET? ČAS NA PŘEMĚŘENÍ ZRAKU

31


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

radost

vaše e-sho

nákupy

www.doha

p

jan.cz

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ 32

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

Profile for Náchodský SWING

Náchodský SWING březen 2021  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Náchodský SWING březen 2021  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Advertisement