Page 1

NÁCHODSKÝ prosinec 10

Jazz Generation CHRISTMAS TIME TOUR 12. PROSINCE ADALBERTINUM HRADEC KRÁLOVÉ

JESUS CHRIST SUPERSTAR JE ZPÁTKY V PLNÉ PARÁDĚ

LADISLAV ČERYCH ZA JEDNOTNOU EVROPU

Zdarma - neprodejné

www.nachodskyswing.cz


Olejová koupel s vřídelní solí a pšenicí – šípková růže – máta a eukalyptus 129 Kč

Otevírací doba: Po-Pá 9-12, 13-18 So 9-12

Bronzová neděle 9-12 Stříbrná neděle 9-12 Zlatá neděle 9-12

Přírodní šampon lipový 110 Kč

na prosinec n Dárkový poukaz v hodnotě 500/1000/3000/5000 Kč

TIP

DÁREK PRO VÁS – ZDARMA poukaz v hodnotě 250 Kč do relaxačního centra SHANTI Náchod k nákupu nad 1.500 Kč 0) (platí pouze od 1 . 12 do 19. 12 . 2010)

Povlečení Violetta (vyšívaný perkal) 1.049 Kč Dárkový ý balíček – koupelová elová sůl , sprchový gel 255 Kč


Editorial, anketa Vážení čtenáři, práce v časopise, jako je tento, má mimo jiných jedno obrovské plus. Umožňuje setkání se skvělými osobnostmi. Ať už to letos byla pohodová redaktorka Pavla Pilařová, příjemný a ochotný zámecký pán Josef Marian Bartoň-Dobenín, charismatický výtvarník Petr Čuhanič nebo kdokoliv další, vždy se jednalo o podnětné schůzky, vyplněné příjemným povídáním. Na závěr roku jsme pro vás připravili rozhovor s další skvělou osobností, váženým mužem Ladislavem Čerychem. Tento v současnosti již pětaosmdesátník stál u vzniku československé sekce Rádia Svobodná Evropa, ale především svůj život věnoval evropské spolupráci a integraci, a to prostřednictvím práce v řadě mezinárodních organizací. Rozhovor s ním probíhal v českoskalické vile, která nese jeho jméno a kterou věnoval Nadaci pro rozvoj občanské společnosti, tři dny. Ve výsledku se v redakci sešlo tolik materiálu, že vybrat z něho to podstatné byl skoro nadlidský úkol. Ale stalo se a výsledek si můžete přečíst v rubrice Osobnost SWINGU. O to, co všechno zaznělo ve zbytku setkání, ale nepřijdete. Na konci března by měla být vydána kniha věnovaná Vile Čerych, v níž se tyto informace objeví. V souvislosti s tím bych vás, naše čtenáře, rád vyzval ke spolupráci. Pokud máte na vilu nějaké zajímavé vzpomínky, popř. ještě lépe disponujete fotografickým materiálem z průběhu 20. století až do počátku 90. let, ozvěte se prosím na číslo redakce 775 55 28 28. Vaši pomoc při tvorbě knihy uvítáme. Podíváme-li se na další rubriky prosincového vydání, jsou věnované nejoblíbenějším

svátkům v roce, Vánocům. Letos jsme se zaměřili podrobněji na to, co zbylo z palety vánočních zvyků minulosti, a to v rubrice Téma. Vedle toho jsme se také rozhodli vyzkoušet vás z vánočních znalostí a přiblížit vám příběh rockové opery Jesus Christ Superstar, jejíž obnovená česká verze v hl. roli s Kamilem Střihavkou plní pravidelně Hudební divadlo Karlín. V prosinci také nesmí chybět přehled vánočních akcí, kterých je letos opět požehnaně. Na některé z nich se možná potkáte s úspěšným akordeonovým souborem Musica Harmonica, o němž si přečtete v Profilu. A komu nebude stačit nabídka vánočních akcí na Náchodsku, může vycestovat do královéhradeckého Adalbertina, kde 12. prosince zahraje v rámci projektu Náchodský SWING uvádí… kapela Jazz Generation. Příjemné svátky a šťastný nový rok vám přeje za redakci Náchodského SWINGU Tomáš Kábrt.

Anketa Anketa na www.nachodskyswing.cz, kterou navazujeme na některé z témat aktuálního vydání časopisu, pokračovala i minulý měsíc. V průběhu listopadu jsme se ptali na to, jak vzpomínáte na taneční kurzy.

Jak vzpomínáte na taneční kurzy?

Otázka na následující měsíc: Jak trávíte čas mezi svátky? Hlasovat můžete na www.nachodskyswing.cz. 3


Obsah, tiráž

Expres z Náchodska ................... 6

Osobnost SWINGU 10 Ladis lav Čerych

Profil

18

Recenze The Social Network

34

Musica Harmonica

Zapište si do diáře ....................... 8 Osobnost SWINGU ................ 10 Náchodský SWING uvádí… .... 16 Profil ......................................... 18 Revize ....................................... 20

22

Téma Vánoční tradice

Téma ......................................... 22

Revize Rev ize 220 0 Radůza vN Nác hodě

Zaujalo nás .............................. 27 Zpovědnice ............................... 30 Na rovinu ................................. 32 In out ........................................ 33 Filmová recenze ....................... 34 Příběh ...................................... 36 Relax ........................................ 38 Tip na výlet ............................... 40

30 Zpovědnice Jarmila Šuláková

Turistická zajímavost ............ 41 Gurmán ................................... 42 Kina ......................................... 46 Vánoční kulturní akce ............ 48 Kulturní akce ......................... 50

Příběh 36 Jesus

Výstavy .................................... 52

Christ Superstar

Kvíz .......................................... 54

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 12/10, vydáno: 1. 12. 2010 Zákl. informace: vydavatel: Savage Company s.r.o., IČO: 27525937, periodicita: 12 č./rok, náklad: 5 000 ks, evidenční číslo: MK ČR E 17869, grafika: Savage Company s.r.o.,

tisk: V&H PRINT Nové Město nad Metují, web: www.nachodskyswing.cz foto tit. strana: Martin Kábrt Redakce Šéfredaktor: Tomáš Kábrt (-tk-), Kontakt: +420 775 552 828 Redaktoři: Otakar Chudzik (-och-), Kateřina Málková (-km-), Tereza Soldánová (-yop-), Hana Stoklasová, DiS. (-hs-),

Barbora Votavová (-xBbx-) Korektury: Tomáš Kábrt Adresa: Komenského 314, 547 01 Náchod Kontakt: +420 728 118 305, +420 494 948 919, redakce@nachodskyswing.cz Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (-dš-) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Uzávěrka na měsíc leden je 15. prosince.

4


ZZZPDVD]HQDFKRGF]

SHANTI 5(/$;$ý1Ë&(175801È&+2'

6287ċä 6RXWČåQtRWi]ND-DNiMH]HPČSĤYRGXDMXUYpGVNpPDViåH" D -DSRQVNRE ,QGLHF ýtQD 6Yp RGSRYČGL ]DVtOHMWH QD HPDLO LQIR#PDVD]HQDFKRGF] 'R HPDLOX QDSLãWH RGSRYČć QD VRXWČåQt RWi]NX VYp MPpQR D NRQWDNWQt ~GDMH =H VSUiYQêFKRGSRYČGtEXGRXY\ORVRYiQLGYDYêKHUFLNWHĜt]tVNDMtMHGQX] QiVOHGXMtFtFKFHQ

FHQD SURFHGXUDQDSĜtVWURML%HDXW\WHNSUR]NUiãOHQtYDãHKRWČOD FHQD SRXND]QDKRGLQRYRXPDViåGOHYODVWQtKRYêEČUX

6RXWČåWUYiGRSURVLQFH

9 UHOD[DþQtP FHQWUX 6+$17, VL PĤåHWH Y\EUDW ]H ãLURNpKR YêEČUX PDViåt 0ĤåHWH DEVROYRYDW SURFHGĤU\ QD SĜtVWURML %HDXW\WHN NWHUê SRPĤåH N UHGXNFL WXNX ]SHYQČQt WNiQČ REOLþHMH SUVRX EĜLFKDDKêåGtY\KOD]HQtYUiVHNDML]HY7DNpVLPĤåHWHQHFKDWY\ORåLWRVXGSURVWĜHGQLFWYtPNDUHW QHER DVWURORJLH 3RĜiGiPH SĜHGQiãN\ D FYLþHQt 0ĤåHWH VL WDNp ]DNRXSLW SĜHGPČW\ GRYH]HQp ] ,QGLHD(J\SWDQHEROpþLYpNDPHQ\

SHANTI Náchodská 272 Dolní Radechová

WHO ZZZPDVD]HQDFKRGF] LQIR#PDVD]HQDFKRGF]

5


Expres kolovrat obdrží přadlena •Zlatý Ines Šťovíčková z Broumova Ines Šťovíčková z Křinic u Broumova obdrží 8. prosince z rukou krajského vedení cenu Zlatý kolovrat. Sympatická přadlena se nejprve věnovala ručním pracím, zejména háčkování, pletení a vyšívání, a později našla zálibu v šití oděvů. V současné době pořádá jarmarky, výstavy, vyučuje tkaní, předení, filcování a aranžování. Spolu s ní bude oceněn také řezbář Ladislav Pacholátko z Hradce Králové. Cenu Zlatý Kolovrat uděluje Královéhradecký kraj lidem, kteří se v regionu zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel. kostel má po 250 •Martínkovický letech nové varhany Kostel sv. Jiří a Martina v Martínkovicích se může pyšnit funkčními staronovými varhanami. Jejich celková rekonstrukce trvala osm

6

let a zakončena byla v polovině listopadu, kdy byly před zraky několika desítek lidí vysvěceny. Celkové náklady na opravu jedněch z nejstarších varhan na Broumovsku – pocházejících z let 1769 až 1771 – činily 1 554 200 korun. Vedle řady dárců z celého kraje a Broumovska přispěl na rekonstrukci více než jedním milionem korun také Královéhradecký kraj. Malý skončil v Talentmánii •Miloš v semifinále, okres dále reprezentuje psí tanečnice z Jaroměře Kouzelník Miloš Malý z Náchoda se nakonec do finále Talentmanie neprobojoval. V závěrečném duelu s tanečním duem Hybrids Crew dostal méně diváckých hlasů, a tak se cesta soutěží sympatického Náchoďana zastavila v semifinále. Náchodský okres ale může televizi dál sledovat se zájmem, do finále, a následně dokonce do superfinále se dostala Alena Smolíková se svou

psí tanečnicí Keysi, když si diváky získala povedeným vystoupením na pirátské motivy. Celá soutěž vyvrcholí 5. prosince. kohouta vyhrál do•Vysokovského kument Nejlepším filmem 43. ročníku filmové přehlídky amatérů Vysokovský kohout byl desetiminutový snímek s názvem Vostatky zachycující tradiční karneval na Vysočině. Film Terezy Brázdové z Chrudimi zvítězil v konkurenci 43 snímků z celé republiky. Desetiminutový „kraťas“ patřil, dá se říci, mezi favority, když v květnu získal v krajské soutěži amatérských filmů v Hradci Králové první cenu v kategorii reportáž a publicistika. Vostatky na Vysokově vyhrály také v kategorii dokumentů, a to spolu se Skrytými světy Yuacatanu II megatherium od Jaroslava Dvořáčka z Prahy. V kategorii hraných filmů letošního Vysokovského kohouta


nebyla udělena žádná hlavní cena, nejlepším „animákem“ byl snímek pražského tvůrce Jaroslava Nikla s názvem Jaro. Čestnými hosty akce byli Jan Přeučil s manželkou Evou Hruškovou. sezónu projektu Náchod•Novou ský SWING uvádí… odstartovali skvělí Vladyka s Holubem Druhá sezóna projektu Náchodský SWING uvádí… odstartovala 18. listopadu v Červeném Kostelci komedií Plný kapsy šutrů. V úspěšné hře, která je v Česku uváděna už osm let, excelují Miroslav Vladyka s Radkem Holubem a nejinak tomu bylo i v Divadle J. K. Tyla. Oba zastali celkem 15 rolí – mužských i ženských – a to tak, že své role měnili ze sekundy na sekundu. Přesto bylo představení srozumitelné. „I když jsem zezačátku měla strach, po chvíli jsem si na rychlost střídání rolí zvykla a jen se bavila gesty a replikami herců,“ zhodnotila hru

Hana z Červeného Kostelce. Další z akcí projektu bude královéhradecký koncert Jazz Generation v Adalbertinu. kraji po dvou a půl letech vzros•Vtl počet turistů V průběhu letošního podzimu lákal Královéhradecký kraj turisty více než obvykle. V ubytovacích zařízeních přenocovalo v letošním třetím čtvrtletí 296 450 hostů, což je o téměř 5 procent více než ve stejném období loni. Podle pracovníků Českého statistického úřadu se dokonce jedná o premiérové zvýšení počtu turistů od prvního čtvrtletí roku 2008. Nejnavštěvovanějším regionem v uplynulém období byla suverénně Praha s téměř 1,5 milionem hostů, za ní následovaly Jihočeský a Jihomoravský kraj. Královéhradecký kraj skončil v návštěvnosti na čtvrtém místě. V zimních čtvrtletích se náš region pravidel-

ně posouvá díky Krkonoším na druhé místo. Červenokostelecký sbor Červánek zazářil na celostátní soutěži Dětský pěvecký sbor Červánek z Červeného Kostelec se v listopadu zúčastnil osmého ročníku celostátní soutěže pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně. V porotě soutěže zasedly kapacity sborového zpěvu u nás i v zahraničí, jako např. sbormistr opery Národního divadla Ostrava Yurii Galatenko, Elena Šarayová-Kováčová, sbormistryně a pedagožka VŠMU Bratislava, a další. Ty zařadily výkon Červánku v kategorii do 19 let do nejlepšího zlatého pásma! Působivé provedení skladby Luboše Fišera Fašank nezaujalo pouze porotu, ale také italskou delegaci z města Sommacampagna v Itálii, která sbor pozvala v příštím roce na Apeninský poloostrov na mezinárodní festival. -tkinzerce

7


Zapište si do diáře 2. 12. PETR A LUCIE Tesla Arena Praha Unikátní projekt rockové opery Petr a Lucie, na kterém spolupracují umělci z devíti evropských zemí, vznikl na motivy slavné novely Romaina Rollanda. Na představení, které vyzývá ke společnému zápasu

lidí všech kontinentů proti válce, se bude podílet z českých řad např. Český národní symfonický orchestr Praha a Český filharmonický sbor z Brna.

4.–5. 12. APASSIONATA: CESTA KE HVĚZDÁM O2 arena Praha Okouzlující jezdecká show bude vyprávět Hvězdám tak navazuje na obrovský úspěch o magickém setkání lidí a koní, které bylo poslední show Charm of Freedom (Kouzoceněno PRG Live Entertainment Award lo svobody), která zaujala víc než 450 tisíc jako show roku. Apassionata: Cesta ke lidí. 7. 12. GENESIS KLASSIK

SaSaZu Praha Část Genesis se vrací po třech letech do Prahy. Do Baru SaSaZu dorazí spolu s Berlínským symfonickým souborem Ray Wilson. Charismatický umělec nás spolu s berlínskými hudebníky zavede na fascinu-

jící cestu do všech období Genesis. Těšit se tak můžeme na hity, jako jsou I Can't Dance, Another Day in Paradise, Follow You, Follow me a další.

9.–27. 12. JAZZ GENERATION: CHRISTMAS TIME TOUR

9. 12. Městské divadlo Dr. Josefa Čížka Náchod, 12. 12. Adalbertinum Hradec Králové, 15. 12. Uffo Trutnov, 19. 12. Městské divadlo Chrudim, 26. 12. Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou, 27. 12. Sál informačního centra Broumov Kapela Jazz Generation na letošní svátky připravila opět sérii speciálních vystoupení. Zatímco vloni ji doprovázel „pouze“ smyčcový kvartet a několik vokalistů, letos budou koncerty obohaceny navíc o zpěv dětských pěveckých sborů – každý z kon15. 12. SLADE Aldis Hradec Králové Glam rocková skupina, v 70. letech pověstná svými bouřlivými koncerty, zahraje ve třech městech České republiky. Vedle Prahy a Jihlavy vystoupí kapela také v Hradci

P

E

addi cz vadi. uvvad uva suva suv su nsuv nsu ns w.nsuv ww.n www

PERFORACE

APS LNÝ K

Y ŠUT

din 000 hhood v 19.00 2011100 u 20 opaddu top 18. lis 18 lo:

řada,

sedad

o J. K. Divadl

telec ý Kos 240 Kč Červen 250 Kč, Tyla, pné: 260 Kč, vstu

lecc Kosteelec Červený, 250 240 Kčč Kč,, 240 K. Tyla,upné: pné:: 260 Kč, Divadlo J. vstupné

řada, sedadlo:

řada, sedadlo:

eři:

partn

KBN

VWURMH tDQi QiĜDG

eři:

partn partneři: mediálníiVWURMH

Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

240 Kč 26 Kč, 250 Kč, 240 vstupné: 260

ři neři: iální partneři: mediáln mediální

KBN QiĜDGtDQiVWURMH

tneři: tneř artneři: partneř á ní partneři: iální mediální

8

Design | 2010 CreoShop Martin Balcar

KBN QiĜDGtDQ

partneři:

| 2010 Design hop CreoS Balcar Martin

PERFORAC

Design | 2010 CreoShop Martin Balcar

RACE

5 Kč z každé prodané vstupenky kyp y é vstupen vsttupenk vs prodan dítěvstu Naše aNaše an Nadaci je 5věnováno dítě Kč z každé pro ané aše dítě é pprod Naš dé ždé žžd Nadaci aaždé ažd až acii NNa ac no kkažd kaž ka Naadac je věnová no NNad no 5 KKčč z nová áno váán váno ván vá ová noov ěnov ěn jee vvěno

PERFO

certů doprovodí sbor působící v pořádajícím městě. Na příchozí čeká pestrý vánoční repertoár, zahrnující klasiky jako White Christmas, Let It Snow, Dobrý Král Václav aj. v netradičních jazzovo-funkových aranžích. Více info na www.jazzg.cz.

Králové. V Aldisu tak 15. prosince zazní písně jako Far, Far Away, Merry Xmass Everyone, My oh My a další.

15. 12. MAGICKÁ NOC Tesla Arena Praha Magický večer je představení určené především dětem. Na vánočně pojaté akci se představí přední české popové hvězdy, mezi nimiž nebude chybět Karel Gott, Petr Hap-

ka, Leona Machálková, Petr Kolář, Ewa Farna a další. Jejich písně doplní laserové efekty, ohňostroje a další kouzla moderní techniky. Magickou noc bude živě přenášet TV Prima.

PŘEDPRODEJE Právě probíhají předprodeje na tyto akce: 19. 1. UB40, Incheba Arena Praha 1. 2. The Australian Pink Floyd Show, Tesla Arena Praha 2. 2. Abba The Concert: Hello Europe Tour 2011, ČEZ ARÉNA Pardubice

2. 3. Kylie Minogue, O2 arena Praha 17. 3. Smokie, Výstaviště Brno 15.,16. 4. Rogers Waters: The Wall Live, O2 arena Praha -tk-


!!

u již zahájen!

Provoz servis

Rossignol 10/11

NOVÝ OBCHOD u ve starofrancouzském styl

Rossignol Manning GTX PR dámská lyžařská bunda běžná cena:

19 990 Kč naše cena:

17 991 Kč Rossignol Radical 100 pánské lyžařské boty běžná cena:

7 490 Kč

naše cena:

6 741 Kč

...a mnohem

víc na www.radicalsport.cz Prodejní doba:

Po - pá: 9 - 18 So: 9 - 12

Komenského 435, Náchod (naproti prodejně Laštovic)

www.dohajan.cz

Komenského 1203 Náchod 547 01 Tel.: 491 422 585 Mobil: 733 189 433

9


Osobnost SWINGU

Text: Tomáš Kábrt, foto: Jan Záliš

EVROPAN

LADISLAV ČERYCH

10


Vměstnat život Ladislava Čerycha do čtyř stránek textu rubriky Osobnost SWINGU je nezáviděníhodný úkol. Jen si zkuste představit, kolik informací, zážitků a důležitých poznatků lze slyšet od muže, který vyrůstal v překrásné vile v České Skalici, chodil na gymnázium za okupace s Josefem Škvoreckým, na vlnách Rádia Svobodná Evropa vysílal do Česka teze o sjednocené Evropě, celý život se snažil o evropskou integraci v organizacích jako UNESCO, OECD a dalších a jehož vila se stala dějištěm natáčení Odcházení Václava Havla. Pevně doufám, že se mi podařilo vybrat to nejpodstatnější. A pokud ne, situaci jistě zachrání připravovaná kniha o Vile Čerych, která vyjde na konci března.

NEPATŘIL JSEM DO ŠKVORECKÉHO PARTY Vyrůstal jste ve vile v České Skalici, která nyní nese Vaše jméno – ve Vile Čerych. Jaké to bylo dětství? Velmi příjemné. Miloval jsem hlavně krásnou zahradu, kde jsme si jako kluci nejvíc hráli. V mělčím bazénu jsme pluli v neckách, pořádali jsme tam benátskou noc s lampiony a rachejtlemi, koupali se ve větším, plaveckém bazénu, který je teď zasypaný. V sadu jsme lezli na stromy, dostávali žihadla od včel z našeho včelína, hráli na pikanou, indiány… Jak vypadala zahrada za Vašeho mládí? Skoro tak, jak vypadá teď. Je skvělé, že se Nadace pro rozvoj občanské společnosti snaží obnovit ji do původní podoby. Jak Vaši rodiče k vile přišli? Moji rodiče ji dostali v roce 1924 jako svatební dar od strýce mojí matky, p. Ladislava Bartoně. Tento úspěšný podnikatel vlastnil mimo jiné textilní továrnu v České Skalici.

Ano, vcelku ano. Řekl bych akorát, že nebyla tak vyhrocená, jak se tam píše. Ale to tak možná hodnotím proto, že jsem v Náchodě nebyl, protože jsem bydlel v České Skalici. Setkali jste se s Josefem Škvoreckým ve Vaší emigraci? Ano, asi dvakrát byl v Paříži a já jsem byl jednou v Torontu. Ovlivnila tehdejší doba nějak průběh Vaší maturity v roce 1944? (smích) Moje maturita byla značně specifická. Byla taková proto, že čeští profesoři za žádnou cenu nechtěli, aby čeští studenti propadli. Čili udělali všechno pro to, abychom se dozvěděli otázky předem! Naše maturita, to byl ráj. O svatém týdnu jsem nevěděl, co mám dělat... To ale svědčí o tom, že na gymnáziu vládla svorná nálada, všichni jsme byli proti okupaci, jak žáci, tak učitelé. O žádném studentu nebo učiteli, který by udával, nevím. Co Vám utkvělo z období konce války? Obrovské, nekonečné průvody ně-

meckých uprchlíků z Polska. Tady v České Skalici se toho ale jinak moc nedělo, to v Náchodě, u hranic, to bylo horší, tam se i střílelo. PROČ BYCH TADY MĚL ZŮSTAT? Po maturitě a po konci války jste začal studovat Vysokou obchodní v Praze. Hned po válce jsem chtěl jít co nejdříve na vysokou školu, a tak jsem začal studovat Vysokou obchodní s tím, že se později rozhodnu, co dál. To byla ale hloupost. I přesto jsem tam vydržel až do emigrace, ale po ní už ve studiu příslušných oborů nepokračoval. Dostáváme se k roku 1948... Ano, to je rok mé emigrace. Jak proběhla? Měl jsem štěstí, narozdíl od většiny lidí a třeba i mých rodičů. Když jsem po válce studoval v Praze, podařilo se mi dostat na semestr do Ženevy. Tam jsem se seznámil se systémem mezinárodních vztahů a tehdejší novinkou, Organizací spojených národů. Krátce po únoru 1948 jsem si v nějakém bezvýznamném časopise

Po pěti letech na obecní škole v České Skalici jste zamířil na náchodské gymnázium, kam jste chodil ve stejné době jako Josef Škvorecký. Znal jste ho? Nebyli jsme sice blízcí přátelé, ale znali jsme se. Zaprvé byl o rok starší a zadruhé jsem nepatřil do jeho jazzové party. Jsem totiž hudebně úplně neschopný a také jsem nebydlel v Náchodě, takže to ani nešlo, se s ním více vídat. O tom, že jsme se znali, ale svědčí, že vystupuji ve Zbabělcích – Šerpoň se tam jmenuji. Ale je to naprosto vedlejší postava. Odpovídá tehdejší situace ve městě tomu, jak je vylíčená ve Zbabělcích? 11


„Systém založený na absolutní suverenitě některých států je neudržitelný.“

Ošetření kožních onemocnění CO2 laserem Odstranění křečových žil pomocí laseru Liposukce laserem Odstranění hlubokých vrásek obličeje využitím WIRE skalpelu

Na stáž do Anglie jste tedy už jel s tím, že se do Československa nevrátíte? Ano, rodina s tím vřele souhlasila.

Po absolvování univerzitních studií jste vstoupil do prvního ročníku Evropské koleje v Bruggách. Tu založilo Evropské hnutí, organizace, snažící se o vytvoření evropské politické, ekonomické a kulturní unie. Proč jste se zabýval evropskou spoluprací? Existující systém zklamal. Byl jsem přesvědčen, že systém založený na absolutní národní suverenitě je neudržitelný. Abychom si rozuměli, nemyslím, že by suverenita státu byla něco špatného, špatné je to, když suverenita je důležitější než všechno ostatní. A tato škola byla na myšlence nutnosti evropské integrace založena.

Nenapadlo Vás, že byste měl zůstat v Československu? Ne, nikdy. Proč bych tady měl zůstat? Nešlo mi ani tak o to, že by nám sebrali vilu a už vůbec ne o továrny, v jejich vedení jsem nikdy nechtěl pokračovat, ale nastaly pro mě jednoduše naprosto nepřijatelné poměry. inzerce

12

Náchod – Masarykovo nám.

EVROPA BEZ ŽELEZNÉ OPONY Ve Švýcarsku jste během roku 1949 absolvoval tříleté studium sociologie. Ve stejném roce jste stál také u zrodu významného emigrantského časopisu Skutečnost. S jakou myšlenkou vznikl? Myslím, že na počátku byla nespokojenost s tím, jak se nekomunisté vzdali komunistům. A měl také poukazovat na nedostatky tehdejšího režimu mezi roky 1945–48. Šlo např. o odsun Němců – ne o princip, ale o jeho průběh –, o odstoupení Podkarpatské Rusi bez jakéhokoliv schválení parlamentem atp. Já jsem měl vzhledem k mému zájmu na starosti články s tématem evropské spolupráce, která byla mým hlavním zájmem po celý život.

Emigrace rodičů byla ale komplikovanější. Ano, oni už museli jít, jak se říká, přes kopečky. Nastal tam ale ten problém, že chtěli přejít hranici s dalšími asi deseti příbuznými a známými. Převaděč řekl, že je jich moc, že jich převede jen osm. Rodiče tady tedy zůstali. Když mi ti, kteří přešli, zatelefonovali, řekli mi, že rodiče přijdou brzy. Jenže oni stále nepřicházeli. A my věděli jen, že doma už nejsou, ale že nejsou ani za hranicemi. Odjel jsem proto do Mnichova a tam na ně čekal. Naštěstí se jim asi po týdnu podařilo přejít a já je odvezl do Lausanne.

Lifting obličeje pomocí vláken APTOS

www.hajzman.cz

Spojených národů přečetl, že se vypisuje prázdninový pobyt v anglických rodinách pro tři československé studenty. Byl to jakýsi výměnný systém, který zavedl Jan Masaryk. Říkal jsem si, proč to nezkusit, stejně se nikam kvůli mému původu nedostanu… Ale protože měli tehdy po únoru na ministerstvu nepořádek a chaos, pravděpodobně se na to nepřišlo a já jsem dostal dopis, že jsem přijat. Tehdy tam přišly tři žádosti! A já myslel, že jich přijde několik tisíc… Nakonec jsme do Anglie odcestovali jen dva, jeden student si to rozmyslel. V Anglii jsem pobyl několik měsíců a pak zamířil rovnou do Švýcarska, do Lausanne. Tehdy tam už byl bratr, který oficiálně léčil své astma.

Poté, co jste Evropskou kolej dokončil, jste nastoupil v Mnichově do československé sekce Rádia Svobodná Evropa. Jak jste sem dostal? Byl jsem spolu s dalšími členy redakce Skutečnosti osloven šéfem a zakladatelem mnichovské redakce Pavlem Tigridem. Zpočátku jsem pracoval ve zpravodajství, ale pak jsem dostal pořad Evropa bez železné opony, jehož skladbu jsem zajišťoval. Zařazoval jsem do něj zprávy o kongresech evropského hnutí, teoretické stati apod.


VISAGE FACTORY, Komenského 1472, 72 Náchod, 50 m od MŠ Komenskéh Komenského ého ho Tel.: 602 190 040,, 725 888 688 68

Čna

LADISLAV ČERYCH

Dva roky nato jste zamířil do Maroka. Ano, ale to nebyla úspěšná léta mého života. Šel jsem tam, protože otec, který tam měl továrnu, ji už nemohl déle vést. Protože se jednalo o období osamostatnění Maroka, o dobu konce francouzského protektorátu, vedlo to k velkým ekonomickým nesnázím. Po třech letech jsem se vrátil do Evropy. Po návratu jste se vrhnul na práci, která podporovala evropskou integraci, v několika mezinárodních organizacích, jako byl Atlantický institut v Paříži, UNESCO nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD). Jak Vaše cesta těmito celoevropskými organizacemi vypadala? Francouzské občanství jsem získal až v roce 1968, a tak jsem v té době, tj. na začátku šedesátých let, nemohl počítat s kariérou ve státní službě.

P

rom

Ladislav Čerych se narodil r. 1925 v Trutnově, vyrůstal v krásné vile v České Skalici, za okupace navštěvoval tak jako Josef Škvorecký náchodské gymnázium, kde maturoval r. 1944. Po maturitě byl totálně nasazen, po konci války začal studovat na Vysoké obchodní. R. 1948 emigroval do Švýcarska, kde studoval sociální vědy na Ženevské univerzitě. Poté se stal studentem prvního ročníku Evropské koleje v Bruggách a od té doby se věnuje problematice evropské spolupráce a integrace. V r. 1948 stál u zrodu významného emigrantského časopisu Skutečnost, v letech 1952 až 55 byl redaktorem Rádia Svobodná Evropa. Po krátké epizodě, kdy v Maroku spravoval rodinnou textilní továrnu, získal na Ženevské univerzitě doktorát a začal pracovat v mezinárodních organizacích: Atlantickém institutu, UNESCU, Evropské kulturní nadaci a OECD. Stal se jedním z odborníků v oblasti vzdělávání. Bydlí střídavě v St. Germain en Laye blízko Paříže a v Praze, rodinnou vilu a zahradu v České Skalici věnoval Nadaci pro rozvoj občanské společnosti.

P Jana Paní Jan ppƎed ppromĢnou

Paní Jana po promĢnĢ

Paní Jana P ppo promĢnĢ

Posuěte sami, jak se nám promĢna povedla. A co na to paní Jana? „Do promĢny mĢ pƎihlásila moje kamarádka a teě jsem jí za to vdĢēná. Výsledek hovoƎí za všechno a já moc dĢkuju celému týmu Visage Factory nejen za jejich profesionální pƎístup, ale i za pohodové chvíle, které jsem s nimi strávila“.

Protože jsem byl z Brugg a Evropské koleje připraven na práci v mezinárodních organizacích, zkusil jsem to v novém Atlantickém institutu v Paříži. Vyšlo to a já se stal expertem v oblasti plánování, financování a ekonomiky vzdělávání. Protože se v té době tento obor teprve utvářel, šlo to poměrně snadno. Dostal jsem na výběr dva projekty, z nichž jeden se týkal rozvoje vzdělávacích programů ve státech třetího světa. Dostal jsem se tak mezi 10–20 lidí, kteří se tenkrát touto problematikou zabývali. S ní, popř. se sociologií vzdělávání, která se dotýkala např. sociálních nerovností ve vzdělávání, jsem nakonec prošel UNESCEM i OECD. Do druhé jmenované organizace jsem přešel v roce 1966 a působil v ní řadu let jako vedoucí programu pro vysoké školy. Spolupráce s touto organizací, které si nejvíce vážím, byla pro mě celoživotní záležitostí.

Tato promĢna obsahuje: Ɣ první bezplatná konzultace a odsouhlasení harmonogramu Ɣ návrh stƎihu a barvy vlasƽ na poēítaēi Ɣ nový stƎih, barvení, poradenství Ɣ ošetƎení pleƟ – vyhlazení pleƟ pƎístrojem BELEX Ɣ poradenství péēe o pleƛ Ɣ barevná typologie Ɣ návrh a zajištĢní obleēení Ɣ manikérské služby Ɣ pedikérské služby Ɣ masáž krku a zad (dárek)

inzerce

„Zůstat tu po r. 1948? To mě ani nenapadlo.“ Po - Pá: 8 - 19, So: na objednání KosmeƟka, KadeƎnictví, Masáže, Manikúra, Pedikúra. 13


Z VILY JSME HOTEL NECHTĚLI Přišel rok 1989. Věděl jste, co se v Česku děje? To jsem věděl do podrobností. Mnoho jsem znal a mnoho aspektů situace mě nepřekvapovalo. Nejvíce informací jsem věděl od sestry manželky, která za námi jezdila pravidelně vzhledem k těžké nemoci mé ženy, a byl jsem také v úzkém kontaktu s Pavlem Tigridem a mnoha jinými.

Hop!

... do domeĀku!

Byt 1+kk Červený Kostelec

Chtěl jste se do Československa dostat okamžitě? Chtěl jsem se sem dostat už v říjnu 1989, kdy jsem byl požádán Univerzitou Karlovou o spolupráci. To ale nevyšlo, a tak jsem sem dorazil v lednu roku 1990.

435.000,- Kč

Byt cca 34 m2 se nachází v klidné lokalitě obce, možností parkování. Byt je po kompl. rekonstrukci - nová okna, elektřina, izolace, koupelna. informace tel.: 776 637 636

Kdy jste se podíval zpět do Vaší vily? Pár dní poté, co jsem přijel poprvé do Prahy. Byl to silný zážitek, vidět zase po dlouhé době místo, kde jsem strávil dětství a mládí. V jakém byla stavu? Ve špatném, zahrada byla velmi neudržovaná, chátrala. Protože ale v domě sídlilo zdravotní středisko, nemohla nám být budova vrácena dřív než za deset let a my do ni do té doby nemohli radikálně zasahovat.

Rodinný dům Dolní Radechová 3,700.000,- Kč RD s bytem 120 m2, dva obchody 100 m2 a garáž 120 m2, vše po celkové rekonstrukci u hlavní silnice ve směru Náchod - Č. Kostelec - Trutnov. Informace tel.: 776 637 636

Rodinný dům Velké Poříčí

Snažili jste se vilu dostat zpět za každou cenu, bojovali jste za ni? Ne, vyjma toho, že to byl rodinný majetek, jsme neměli zájem v tom, abychom v ní bydleli nebo ji používa-

2,250.000,- Kč

RD 4+2 a dvojgaráž, po část. rek. s novou přístavbou, pozemek 1538 m2. Vlastní ČOV a studna. Nutno dodělat interiér domu - veškerý mat. v ceně. HÚ zajistíme. Informace tel.: 776 637 636

14

www.eureality.cz

inzerce

EUreality CZ s.r.o. Komenského 314 (naproti ZUŠ), 547 01 Náchod tel.: 776 637 636, e-mail: info@eureality.cz

li jako rodinné sídlo. Měli jsme každý svoji práci, svůj osud… Jaké jste s ní měl plány? Možností bylo velmi málo. Vilu jsme mohli někomu prodat, ale neměli jsme nejmenší tušení, kdo by ji chtěl koupit; mohli jsme ji přestavět na hotel, ale to jsme nechtěli, a tak jsem nakonec přišel k názoru, že jedinou možností je ji darovat, s čímž bratr souhlasil. Nakonec jste ji tedy daroval Nadaci pro rozvoj občanské společnosti. Proč zrovna této? Nejdřív jsem se obrátil na Evropskou unii a tam mě odkázali na pana Ramiro Cibriána, který mně NROS doporučil. Ve vile se letos natáčelo Odcházení Václava Havla. Byl jste na natáčení přítomen? Asi třikrát. Ale snažil jsem se co nejméně narušovat jeho průběh. Bavil jsem se krátce s panem producentem Boučkem a také s Václavem Havlem. Procestoval jste za svůj život řadu měst, teď bydlíte částečně v Praze, částečně v Paříži. Kde jste doma? Nedovedu to posoudit. Nejde to vůbec srovnávat, každá země má svá specifika. Ale pokud byste se mě zeptal na města, která mě v životě nejvíce oslovila, pak to byl Jeruzalém, kde historie dýchá z každého patníku, Istanbul a Rio de Janeiro. Doporučuji. Děkuji za rozhovor.


Pavel Bělobrádek 33 let, Náchod předseda KDU-ČSL

Co se Vám líbí na časopisu Náchodský SWING? Že je přehledný, zajímavý a vkusný.

Jaké rubriky Vás z časopisu zajímají nejvíce a proč? Rozhovor s regionální osobností – moc prostoru jinde nedostanou – a samozřejmě kulturní akce, často se jich účastním. 15


JAZZ GENERATION v Adalbertinu s vokálním a smyčcovým kvartetem a královéhradeckým sborem

Kdy:

12. prosince 2010

foto: Martin Hurdálek

Kde:

Adalbertinum Hradec Králové

Skupina Jazz Generation, která má za sebou vystoupení na Náchodsku, ale také např. v Rusku, poprvé zavítá do Hradce Králové. V místním Adalbertinu vystoupí se svým vánočním repertoárem, obohaceným o nové písně, jako jsou Let It Snow, Tichá noc, White Christmas a další. Koncert se uskuteční v rámci turné Christmas Time Tour, jehož dalšími zastávkami jsou Náchod, Broumov, Trutnov, Chrudim a Rychnov nad Kněžnou. Královéhradecký koncert pořádá Náchodský SWING. Jazz/funk/popová skupina Jazz generation se na Náchodsku za 3 roky existence už zavedla. Deseti hudebníkům, pocházejícím z různých měst našeho regionu, k tomu pomohla řada koncertů samostatných i festivalových. Kapelu jste mohli slyšet např. na Jiráskově Hronově, Náchodské Prima sezóně a na dalších akcích. Mimo to také loni uspořádala vánoční turné. Na tomto turné, zahrnujícím koncerty např. v Náchodě nebo na zámku v Novém Městě nad Metují, doplnil obvyklou sestavu smyčcový kvartet a pěvecké komorní těleso. Protože se vystoupení setkala se vřelými reakcemi, skupina se letos rozhodla turné zopakovat. Jazz Generation se ovšem odmítli vykrádat, nacvičili několik nových písní a obsazení koncertů inovovali – loni osvědčený smyčcový a pěvecký doprovod byl doplněn pěveckými sbory. A ne jedním, hned šesti. Každý z koncertů doprovodí sbor působící v městě, kde se koncert uskuteční. Koncert v Adalbertinu slibuje, stejně jako zbytek Christmas Time Tour, příjemné vánoční chvíle při poslechu klasik, jako jsou písně Let It Snow, Tichá noc, White Christmas, Dobrý král Václav, Den přeslavný, Winter wonderland a další. Všichni jste srdečně zváni.

více na www.nsuvadi.cz 16


O kapele Kapela deseti muzikantů, která hraje převážně jazz/funk/ pop, vznikla v roce 2008. Její repertoár se opírá o známé písně a skladby ještě známějších autorů, jako jsou Stevie Wonder, James Brown, Maceo Parker, John „Dizzy“ Gillespie a další. To vše ve vlastních originálních aranžích.

Jazz Generation & smyčcový kvartet & vokální kvartet

CHRISTMAS TIME TOUR 2010

Další koncerty Christmas Time Tour 9. 12.

Náchod, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

15. 12. Trutnov, Uffo – společenské centrum 19. 12. Chrudim, Městské divadlo

9.12. 2010 12.12. 2010 15.12. 2010 19.12. 2010 26.12. 2010 27.12. 2010

Náchod Hradec Králové Trutnov Chrudim Rychnov n. K. Broumov

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka Adalbertinum UFFO společenské centrum Městské divadlo Pelclovo divadlo Sál informačního centra

26. 12. Rychnov nad Kněžnou, Pelclovo divadlo 27. 12. Broumov, Sál informačního centra

www.jazzg.cz

mediální partneři

Projekt Náchodský SWING uvádí… odstartovali úžasní Vladyka s Holubem Druhý ročník projektu Náchodský SWING uvádí… načal 18. listopadu Miroslav Vladyka s Radkem Holubem. Více jak dvouhodinová komedie Plný kapsy šutrů nabídla červokosteleckému divadlu skvělé gagy proložené vážnějšími pasážemi, ale především úchvatný výkon obou protagonistů, kteří představovali celkem 15 postav včetně těch ženských. Jestli se dá něco pojmenovat jako vysoká škola herectví, pak to je hra Plný kapsy šutrů. Miroslav Vladyka s Radkem Holubem prospěli – a k titulu „neuvěřitelných a úžasných“, jak byli častováni diváky po hře, by měli dostat i nějaké to stipendium… Hra Marie Jones vypráví o tom, jak si irští vesničané během natáčení hollywoodského trháku uvědomí, že ten vyleštěný svět filmu „stojí vlastně za prd“. Během hry s jednoduchou dějovou linkou stačily oba herci zastat role několika členů komparsu, stařičkého režiséra, žádoucí italské herečky, ambiciózní, leč lehce natvrdlé asistentky, podobně bystrého bodyguarda a dalších. Přechody mezi rolemi činily tak desetinu sekundy, přesto hercům (a po několika střídáních ani divákům) nedělaly sebemenší problémy, a upřímně řečeno, ke konci ani nebylo poznat, že se na jevišti pohybují jen dva lidé. A když se k pozoruhodnému výkonu na jevišti přidá nějaké to vděčné odbourání, ucházející text a překvapivě aktivní publikum, výsledkem je příjemný večer, při němž se člověk od srdce zasměje. -tk17


Profil

Text: Tomáš Kábrt, foto: z archivu souboru

MUSICA HARMONICA Kvalita, o které se neví

Akordeonový soubor Musica Harmonica žáků červonokostelecké a náchodské ZUŠ má za sebou zhruba deset let existence. Cesta, na kterou se směle vydal zakladatel Jaroslav Kubeček, v říjnu dosáhla zatím nejprestižnější mety, když se soubor vyrovnal v evropském klání nejlepšímu českému akordeonovému souboru Prako z Prahy.

Akordeon není nástroj, který by se u současných mladých hudebníků těšil přehnané oblibě. Nedostatkem akordeonistů trpí ZUŠ i konzervatoře, letos je např. do krajských soutěžních kol nahlášeno ve všech kategoriích jen 37 žáků akordeonové hry – pro srovnání: ve hře na klavír je to 186, na housle 108. Důvodem může být více faktorů: vysoká cena nástroje, neatraktivnost i podceňování jeho schopností. Vedoucí souboru Musica Harmonica Jaroslav Kubeček si o tomto charakteristickém nástroji myslí něco jiného: „Akordeon je moderním nástrojem s velkou budoucností. Podívejte se třeba do Německa, Francie nebo Itálie, kde je velmi oblíbeným. Je neustále zdokonalován jak po stránce technické, tak zvukové. Lze na něho hrát všechny žánry a využít typický 18

,nekonečný‘ tón a jemnou dynamiku. Akordeon tedy je neobvyklý nástroj mnoha ,tváří‘ a dnešnímu člověku má rozhodně co říct.“ Že ví, o čem mluví, dokazují koncerty červenokostelecko-náchodského souboru Musica Harmonica. PO PRAŽSKÉM VZORU Musica Harmonica, jeden ze dvou (!) akordeonových souborů v kraji, existuje už zhruba desátým rokem. Jeho vznik inicioval Jaroslav Kubeček poté, co zhlédl v roce 1996 v ústředním kole soutěže ZUŠ pražský orchestr Prako (kterému se soubor z Náchodska letos v říjnu vyrovnal). Členy orchestru se stali žáci dvou regionálních ZUŠ – v Červeném Kostelci a Náchodě –, kde Jaroslav Kubeček vyučoval. Na těchto školách vychovává nové talenty dosud, za deset let jich bylo už zhruba třicet.

Hra souboru je nejen kvalitní, což dokazuje říjnové ocenění, ale i atraktivní. Pokud pomineme neobvyklý fakt, že se na jevišti objevuje až osm akordeonů doprovázených klávesami a bicími, přispívá k atraktivitě hlavně repertoár, který by měl vyhovět jak nepříliš náročnému posluchači, tak tomu hudebně znalejšímu. Skládá se z písní 20. století zahrnujících klasiky od autorů, jako jsou Frank Sinatra, ABBA nebo Beatles, i nejmodernější písně, ale také z varhanních skladeb z období baroka a jiných transkripcí předních aranžérů, a to jak českých, tak těch mezinárodních. „Vždy je třeba myslet na publikum... Ovšem nechci sklouznout k „lacinému“ populáru, ale udržet si koncertní charakter skladeb, i když to běžný posluchač třeba vždy neocení,“ tvrdí Jaroslav Kubeček.


Vedle toho soubor sbírá úspěchy i na sólové bázi. Žákyně Jaroslava Kubečka a členka orchestru Aneta Kubečková zvítězila dvakrát v ústředním kole soutěže ZUŠ a soutěží i jako studentka konzervatoře v Pardubicích. Velký úspěch přišel i v Dunajské Stredě na Slovensku, kde skončila v kategorii seniorů (nad 18 let) na třetím místě. V ústředním kole se neztratili ani další členové Musicy: Zdeněk Horák (3. místo),Viktor Kubeček (2. místo) nebo Jan Kašpar (3. místo). JSME POŘÁD NA CESTĚ S nastupujícím prosincem čeká orchestr aktivní čas, zastoupený především adventními koncerty, konanými v červenokosteleckém kostele CČSH. Po

MILAN ANTOS

Musica Harmonica Současné složení: 8 akordeonů, 3 klávesy, bicí Repertoár: Hudba 20. století, varhanní skladby z období baroka, transkripce našich i zahraničních aranžérů Kontakt: 723 637 554 (Jaroslav Kubeček) Nejbližší koncerty 12. 12. Adventní koncert v kostele CČSH v Č. Kostelci 19. 12. Adventní koncert s dalšími soubory ZUŠ v kostele CČSH v Č. Kostelci

Výroba kuchyní a jejich j j renovace

novém roce přijde na řadu soutěž ZUŠ ve všech disciplínách, a pokud vše klapne, mohl by se poté soubor zúčastnit soutěže v Chorvatsku. Tím naváže na již absolvované výjezdy do Švýcarska, Španělska a na Slovensko. „Rád bych ale také účinkoval v dalších městech našeho regionu, kde nás zatím moc neznají,“ doplnil Jaroslav Kubeček. Krátkodobý plán je tedy vytyčen, jaký je ale ten dlouhodobý? „Cíl je daleko, jsme pořád na cestě. Chceme vychovat kolegy-spolupracovníky, vytvořit společně stabilní orchestr dospělých s funkčními přípravnými soubory a konečně stále s chutí koncertovat a mít své posluchače, kteří budou odcházet odpočatí a příjemně naladěni,“ uvedl s úsměvem vedoucí souboru, který patří mezi to nejlepší, co regionální žákovská scéna dala.

individuální přístup návrh ZDARMA kvalitní zpracování z kvalitních materiálů následný servis

inzerce

EVROPSKÉ STŘÍBRNÉ PÁSMO Co běžný posluchač neocení, to oceňují odborníci – a to i ti evropští. Letošní Evropský festival akordeonových orchestrů zakončil soubor s hodnocením „velmi dobrý“, čímž se poprvé v historii ocitl v tzv. „stříbrném pásmu“. Jaroslav Kubeček ale neusíná na vavřínech: „Přineslo nám to chuť do další práce i poučení od těch, co jsou dál. Samozřejmě si ale také vážím uznání od ředitele Zdeňka Mokrejše v Náchodě i ředitelky v Červeném Kostelci Hany Pellové.“ Do stříbrného pásma se z českých souborů dostalo ještě pražské Prako a Akkordeonorchester Hradec Králové. Nikdo z Čechů se do zlatého pásma nedostal.

Nová 1865, Náchod, tel.: 491 420 365, 606 539 864 19


Revize

Text: Lucie Peterková foto: Štěpán Landa

5/ 5/5

MILUJU VÁS

Radůza si získala náchodské publikum

Radůza je dívka – dnes už vlastně maminka, takže žena – s harmonikou, mírně zkřiveným úsměvem a hlubokýma očima. Taky je to žena, která svým svérázným nezaměnitelným projevem sice v rádiích neprorazila, ale přesto si cestu k posluchačům našla. Z Karlova mostu přes hospody, kluby až do „Národního“. Dnes sály vyprodává zcela bez problémů, a tak jezdí, čas od času, s harmonikou, kytarou a s potřebou po svém vypovědět, že všechen bol světa padl právě na její bedra. A pokud u toho zrovna sedíte, pak se zdá, že i na vaše… Jak známo, poslech CD má jednu velkou výhodu. Člověk si v klidu poslouchá a třeba až na několikátý poslech objeví v textu něco, co tam dříve neslyšel, nepocítil. Radůzina poslední deska Miluju Vás, ze které zazněla většina písní náchodského koncertu, přesně takový posluchačský bonus dovoluje. Jenže se to dokonce daří i v živém podání. Což je malý zázrak. Začátek náchodského koncertu byl (tradičně) mírně zpožděn, v zákulisí jsem se pak ale dozvěděla, že to bylo způsobeno výjimečně vinou hosta. O pár okamžiků později už Radůza, v pánských botách, pro ni tak typických, svižně vchází, usedá a bez okolků spouští úvodní smršť šesti skladeb v doprovodu harmoniky, kdy všechny v sále a bez zby20

tečných slov bere do svého světa, kterému se tak snadno propadne. Možná je to tím, že je tak srozumitelně popsán. Neznamená to, že by byl její svět výrazně lepší nebo horší než ten náš. Je vlastně stejný, snad proto mu rozumíme, ztotožníme se s ním. Třeba je to i tím, že je ve zkratce verše řečeno vše podstatné. O náladě, kterou dokresluje a dotváří ne zcela (hudebně) jednoduchý, ale vlastně prostý doprovod vždy jen jednoho nástroje (harmonika, kytara či klavír), ani nemluvím. Radůza obecně mnoho slov mezi zpěvem při koncertech nevypouští, v Náchodě se ale, řekla bych, hezky „rozpovídala“. Asi nejvtipnější moment má na svědomí technika divadla. Když zpěvačka požádala, aby světla zůstala statická, že dokreslová-

ní atmosféry zhášením či stmíváním v ní budí dojem, že vypínají proud,


Koncert Radůzy podle posluchačky Jitky

Stejnou atmosféru Radůza navodila i na koncertě v Beránku, kde se jí podařilo „spojit“ různé generace posluchačů. Její písně totiž osloví mladého

ozval se hlas „shůry“ (rozumějte z osvětlovací kabiny) s příslibem, že každé přání je předem splněno a že navíc bude vypnuta klimatizace. Radůza ocenila jednoduchost spojení s tím nahoře. Bohužel na výzvu „nebyl by třeba Mercedes?“ ten nahoře už nereagoval. Radůza byla v Náchodě uvolněná, troufám si tvrdit, že spokojená, a každý z jejích příběhů měl, co měl mít. Energii, sílu výpovědi, něhu i dravost. Nechyběl ani humor. Skvěle pobavily

studenta i staršího člověka s bohatými zkušenostmi. Jásavé a bouřlivé písně v lidech probudí radost ze života, kontrastem jsou její hluboké intimní zpovědi s niterným výrazem, až mrazí. V Náchodě také představila své vtipné písničky pro děti, z nichž je cítit mateřská láska a něha.

Švédská tepelná čerpadla Nabízíme tepelná čerpadla i těchto značek:

Celý sál se nechal strhnout jejím neuvěřitelným zápalem, krásnou hudbou a říznými českými texty, což potvrdil nekončící potlesk a řada přídavků. Koncert Radůzy byl opět úžasným zážitkem!

písničky, původně psané pro vlastní děti, doplňující pohádkové čtení se zpěvy na dvoucédéčku „Radůza o Mourince a Lojzíkovi“. Dokonce i publikum si zazpívalo, což není v Beránku jev příliš častý. A tak, když po sedmém (!) přídavku naposled vstoupila na jeviště, v její tváři byl zcela patrný úsměv. Sice tak trochu nakřivo, ale to je pro tuhle zvláštní, těžko zařaditelnou vypravěčku s harmonikou tolik příznačné.

inzerce

Radůza je má nejoblíbenější zpěvačka, proto jsem se na její koncert těšila jak malá. Vážím si její hudby a osobnosti. Nepůsobí jako nedotknutelná celebrita, které si lidé rádi idealizují. Radůza je obyčejná česká „holka“ s úchvatným barevným hlasem, který pohladí duši a každého se dotkne. Člověk má pocit, že zpívá právě o něm, že ho snad zná a ví, co ho trápí, děsí nebo co se mu jen tak honí hlavou. Má chuť s ní posedět v malé české hospodě, poklábosit o životě, podupávat si do rytmu její harmoniky a jen tak si zařvat „Ba jooooo!“.

Ing. Dušan Stejskal Čechova 342, 547 01 Náchod Tel: 491 433 644 Zelená linka: 800 488 488 E-mail: ivtnachod@ivtnachod.cz 21 www.ivtnachod.cz


Téma měsíce

Text: Otakar Chudzik, foto: Martin Kábrt

CO ZBYLO Z VÁNOČNÍCH TRADIC?

22


Když pomineme náboženský význam Vánoc (a ten věru v Česku pomíjí kdekdo), jsou Vánoce bezpochyby nesčetněkrát ohraným klišé, které je mnohým z nás až protivné. To je ale rozhodně škoda, jelikož Vánoce byly po dlouhé generace časem tajemna, černé i bílé magie a starobylých zvyků, které z nich činí dosud nejoblíbenější svátky v roce.

ADVENTNÍ ČAS Vánoce a vlastně celý advent jsou období, kdy ožívají nejrůznější, často prastaré tradice a zvyky. Ty vycházejí jak z křesťanství, tak z pohanských rituálů a není neobvyklé, že jsou výsledkem jejich splynutí. Advent, který začíná čtvrtou nedělí před Vánoci, býval obdobím půstu. Ten však dnes nedodržují ani ty sociálně nejslabší vrstvy obyvatel. Bylo by však zajímavé pozorovat reakci obchodních řetězců, kdyby se tradice půstu hromadně obnovila.

je ulamování „barborek“. Větvičky, které by měly v teplé místnosti do Štědrého dne vykvést, se z třešní nebo višní ulamují na sv. Barboru, tj. 4. prosince. Traduje se, že kolikátý den větvička vykvete, tolikátý měsíc následujícího roku má být nejšťastnější.

Nezpochybnitelným dokladem toho, že se blíží nevyhnutelné, jsou betlémy, které zdobí domácnosti ve větší míře už od 18. století. Dřevěné, keramické, papírové… a někdy všechny najednou. „Betlémy máme doma strašně rádi, máme jich tak šest,“ tvrdí Radka z Hronova.

Co však v českých domácnostech v předvánočním období obvykle nechybí, je adventní věnec se čtyřmi svíčkami. Jsou tací, co si jej vyrobí sami, většinou ale zvítězí lenost či nedostatek času nebo zručnosti, takže kupujeme věnec hotový. „Mamka obvykle adventní věnec vyrábí, ale když se moc nepovede, tak koupí hezčí,“ líčí s úsměvem každoroční tradici Petra z Červeného Kostelce. Zvyk zapalovat svíčky na adventním věnci k nám, jako například i samotný název Vánoce, přišel z Německa. První svíčka na adventním věnci byla pravděpodobně zapálena až v roce 1839 v jednom hamburském sirotčinci. Zejména mezi dětmi je oblíbená tradice adventního kalendáře, jež má původ opět v Německu. Jedná se o tradici relativně mladou, teprve na začátku 20. století matka Bernarda Longa svému synovi upekla vánoční pečivo a on si mohl vzít každý den jen jeden kousek. Později, už jako nakladatel, vydal Bernard Long první tištěný adventní kalendář, který byl však nejprve pouze vystřihovánkou bez čokolády. Takový adventní kalendář by se dnes asi rodiče svým ratolestem neopovážili dát. Jedním z posledních zvyků v době adventu, které nesežvýkal zub času, Pořady typu Stardance lákají do tanečních i dospělé

23


Zvyky, které zmizely • Na sv. Kateřinu (25. 11.) se nesmělo pracovat s koly, aby se uctila památka Kateřiny Alexandrijské, která zahynula mučednickou smrtí na ostnatých kolech.

• V den svátku sv. Ondřeje (30. 11.) se chytila ropucha, pomazala se medem a zahrabala do mraveniště. Z ohlodaných kostí se věštila budoucnost.

• Na sv. Barboru (4. 12.) chodívaly po vsi skupiny dívek jako „Barborky“. Obdarovávaly hodné děti a ty zlobivé strašily obličejem vydlabaným z tykve.

• Kromě

Mikuláše někdy chodila i jeho matka, Mikuláška. Ta nabádala děti k poslušnosti, ale na rozdíl od svého syna dárky nenosila, pouze trestala nehodné.

• Stolička vyrobená na sv. Lucii (13. 12.) z desky se sukem umožnila tomu, kdo se podíval skrz díru po suku, odhalit čarodějnici.

• Na Štědrý den se brzy ráno chodila celá rodina omývat studenou vodou z potoka nebo studny, aby byli všichni zdraví a silní.

• Lovci

o Štědrém večeru vyráběli kule, které nikdy neměly minout cíl.

• Tradovalo

se, že kdo při štědrovečerní večeři nevrhá stín na zeď, ten do roka umře.

• Stejně tak se věřilo, že kdo uslyší o Štědrém dnu mluvit zvířata a nenechá si to pro sebe, ten do roka zemře.

• Od štědrovečerní večeře do půlnoční mši lidé nesměli chodit přes pole. Trestem byla opět smrt.

ŠTĚDRÝ DEN Zatímco řada adventních zvyků vymizela, množství obyčejů vztahujících se přímo k Štědrému dnu má u nás své místo i dnes. V Česku, ale i celosvětově je nejvýraznějším symbolem Vánoc vánoční stromeček. Setkáváme se s ním nejen v domácnostech, ale i ve výlohách obchodů, na náměstích atd. Ve větších městech bývá rozsvěcování stromu (na mnohdy pětadvacetimetrové velikány se opravdu označení „stromeček“ nehodí) velkou událostí, mnohé jedle, borovice a smrčky dostávají i vlastní jména. Původ zdobení stromečků je nejasný a až do 16. století bylo takové počínání tvrdě postihováno církví jakožto pohanský zvyk. Postupně se s tímto zvykem církev smířila, přičemž určila, že zelené větve symbolizují věčný život přislíbený Kristem. Strom se zdobíval ovocem, ořechy, cukrovím i dřevěnými ozdobami. Později se na něm začaly zapalovat svíčky, což bývalo celkem častou příčinou požáru až do relativně nedávné doby. První vánoční stromek si u nás údajně ozdobil v roce 1812 ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Mezi Pražany to sice vzbudilo senzaci, ovšem popularita vánočních stromků rostla velmi pozvolna, a navíc jen v bohatších městských rodinách. Ještě před 1. světovou válkou většina venkovských rodin svůj vlastní stromek na Vánoce neměla.

Dalším důležitým tradičním prvkem Vánoc je vánoční tabule. Snad v žádné domácnosti nechybí vánoční cukroví a už jeho vůně při pečení nám připomíná vlastní dětství. Během dne se podává většinou rybí polévka a večer patří tradičně kaprovi a bramborovému salátu. A proč právě kapr? Ryba byla odnepaměti pokrmem chudých vrstev, tedy přístupná všem, ale především se jedná o postní jídlo. Po třicetileté válce si však veškeré právo rybolovu uzurpovala vrchnost pro sebe, pytláctví se tvrdě trestalo, a tak ještě na konci 19. století byla ryba pro mnohé nedostupnou pochoutkou. Vánoční kapr se upravoval většinou tzv. načerno se sladkou omáčkou. Podle výzkumu z roku 2006 si vánočního kapra dopřává takřka 90 % Čechů. Dnes se kapr nejčastěji obaluje strouhankou a smaží, podává se povětšinou s bramborovým salátem. Se štědrovečerní večeří souvisí i další zvyky, jako schovávání kapřích šupin pod talíř pro bohatství v příštím roce. Zapovězeno je vstávat během večeře od stolu. Kdo tak učiní, dalších Vánoc se nedožije. Nezbytné je také jedno místo u stolu n navíc pro pocestného. Poměrně o oblíbenou tradicí o Štědrém večeru je návštěva tzv. půlmše. Překvapivě se těší velnoční mše zájmu nejen mezi věřícími, kému zájm ale i mezi ateisty, kteří tvoří podle výzkumu agentury a STEM z minulého roku takřka 40 % vánočních návštěvníků kostelů. Půlnoční mše jen náboženskou, není totiž zdaleka z událostí a např. ale také kulturní k známá Čes Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „live“ je nezapomenu„Věřící nejsem telným zážitkem. zá půlnoční mši jsem byla jen jeda na půlnoč ale letos bych se ráda nou jako malá, m šla podívat, podívat,“ říká Iveta z Náchoda. VÁNOČNÍ ČÁRY A KOUZLA Jak už jsme si řekli, mnoho vánočních v pohanských obřazvyků má původ p dech d a rituálech. Patří sem zejména věštění budoucnosti, zzejm

24

A


Vánoce z pohledu historie První tři století našeho letopočtu se Vánoce vůbec neslavily. Podle dostupných pramenů se v Římě poprvé Kristovo narození slavilo roku 336. Významným předělem liturgického roku se však 25. prosinec, tedy den narození Spasitele, stal až v 7. století. Dosud panují spory, proč byl určen právě 25. prosinec, jelikož Bible se o datu narození Krista nezmiňuje. Mnozí teologové toto datum dokládají složitým výpočtem, jako pravděpodobnější se ale jeví domněnka, že 25. prosinec byl církví stanoven proto, aby konkuroval svátkům pohanských bohů a oslavám slunovratu, což se mimo-

jež se týká obvykle hojnosti úrody v příštím roce nebo funguje jako jakási partnerská poradna pro dívky, které se na základě symbolů rozhodují pro toho či onoho ženicha. Budoucnost se věští například pomocí jablíček, která se rozřežou na polovinu, a pokud jsou jádra ve tvaru hvězdy, bude mít dotyčný štěstí, kříž znamená neštěstí, nebo dokonce smrt. Podobně se dá nahlédnout do budoucnosti za pomoci vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu předpovídá neštěstí a smutek, zdravý ořech radost a štěstí. Známé je také pouštění lodiček z ořechových skořápek se svíčkami. Na základě životaschopnosti lodiček se určuje osud na příští rok. Potopená lodička je předzvěstí neúspěchu, více lodiček držících se

chodem velmi dařilo. Štědrý večer potom slavíme 24. prosince proto, že ve středověku byla doba po západu slunce považována za součást následujícího dne.

pohromadě znamená soudržnost v rodině apod. Existuje ještě množství dalších zvyků, tyto však patří mezi nejoblíbenější. Potvrzuje to i Petra z Červeného Kostelce, když vypráví o své vánoční magii: „Pod talíře dáváme šupiny, snažíme se dodržet půst, krájíme jablka a dříve jsme poušteli lodičky.“ Představme si ale krátce ještě několik těch méně obvyklých. TRADICE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE U štědrovečerního stolu se toho dá udělat velmi mnoho pro dobro celé rodiny. Tak například zbytky od večeře se dávají stromům, aby měly hodně ovoce. Výjimkou jsou kosti z kapra, které se zakopávají do země, aby se o ně popíchal krtek a utekl k sousedovi. Hospodyně nesmí vstát od stolu,

ANKETA Jitka, 40, Červený Kostelec, ekonomka Obvyklé zvyky – při večeři dáváme pod polévkový talíř drobný peníz, rozkrojujeme jablíčko, pouštíme lodičky.

Kateřina, 19, Náchod, studentka V mojí rodině a u příbuzných se stále dodržuje rozkrajování jablek a pouštění lodiček se svíčkami. A všichni se pak sejdeme a ochutnáváme tradiční domácí cukroví.

inzerce

Jaké tradice dodržujete na Štědrý den?

25


FORD SERVIS

aby – dámy odpustí – slepice snášely vejce. Mezi ty méně známé tradice patří také zvyk vrátit do konce roku všechny cizí věci v domě. Nejedná se však o zvyk příliš populární, zvláště dnes, v době leasingů a hypoték.

přeje všem čtenářům Veselé Vánoce a šťastný rok 2010

Dalším méně provozovaným obyčejem je ten, kdy svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky, které současně zapálí. Každá ze zápalek symbolizuje potenciálního nápadníka a ta, jež vydrží hořet nejdéle, představuje toho, za kterého se má dívka vdát. Pokud dívka netouží po vdávání, ale chce pouze zjistit, zda v následujícím roce přijde o poctivost, může to zjistit pomocí šátku, na kterém udělá uzel a hodí jej do necek. S neckami se pohazuje, a pokud se uzel rozváže, může se dívka s věnečkem rozloučit. Dnešní české dívky dávají v tomto druhu otázek přednost dr. Radimu Uzlovi.

Michal

Škorpil prodej originálních náhradních dílů •klimatizace •pneuservis •diagnostika

AUTOPŮJČOVNA

Českoskalická 252 547 01 Náchod www.ford-skorpil.cz

26

inzerce

Telefon: 491 543 089 608 823 694

Můžete také zkusit tzv. štěstíčka. Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí, zdraví, bohatství, svatba, dítě atd.) a ty se vloží do nádobky. Stolovníci po večeři losují. Převládají samozřejmě pozitivní hesla, negativním doporučujeme se vyhnout. Použité heslo se vrací do nádobky zpět, aby další losující si mohl vytáhnout svou budoucnost z plné škály osudu. Obecně se dá říct, že se u nás dodržují ty zvyky, které se týkají naplnění břicha, případně utrácení většího či menšího obnosu peněz. Ty ostatní postupně mizí. Dnešní velmi dobře informovaná společnost například k nahlížení do budoucnosti – o Vánocích tak častému – nepotřebuje rozkrojená jablka, odhozené přezůvky nebo olověné odlitky, disponuje totiž předpovědí počasí (i dlouhodobou) a analýzami uznávaných ekonomů. Za zapůjčení autorských vánočních dekorací pro potřeby fotografování děkujeme Lucii Hepnarové.


Zaujalo nás Nobel jde do Číny

Letošní Nobelovu cenu za mír má dostat čínský disident Liou Siao-poo. To se ovšem Číně nelíbí, považuje za urážku státu, že takovou formu vyznamenání má dostat člověk, který je pro režim nepohodlný. Čerstvého držitele Nobelovy za ceny označuje zločince a udělení ceny za vměšování do vnitřních čínských záležitostí. Obeslala tedy evropská velvyslanectví s výzvou, aby všechny země ceremoniál slavnostního předání bojkotovaly a tím ho zneuctily. Ministerstvo zahraničí navíc uvedlo, že podporu čínského disidenta ze strany kteréhokoli evropského státu bude Čína považovat za urážku svého právního systému. Žádná z evropských zemí ale podle prvních reakcí výzvu neuposlechne.

INTERIÉROVÁ STUDIA Hradec Králové Luční 890/25 • Náchod Příkopy 1831

Travička zelená Mladí Češi jsou rekordmany v kouření marihuany. Míra užívání konopí mezi mladšími ročníky (15–34 let) je v České republice nejvyšší v Evropě, činí 28,2 procenta. Zatímco celoevropské hodnoty užívání konopí se stabilizují, Česká republika patří spolu s Estonskem, Itálií a Slovenskem do skupiny zemí, které stále registrují rostoucí trendy v užívání této látky. Z průzkumu dále vyplývá, že uživateli drog nejsou jen mladí lidé, ale ve stále větším počtu také lidé starší 40 let.

info@bucur-nabytek.cz

Trocha Ria v Polsku

Obrovská socha Ježíše Krista už není výsadou Rio de Janeira, kde se tento monument stal symmají také svého kamenného spasitele a je ještě Poláci bolem města. Świeo tři metry vyšší než ten americký. Nachází se v městečku pěti bodzin v polském Gorzowském vojvodství a byl dokončen po , Kristovi bylo Bible podle neboť metrů, 33 letech. Měří symbolicky nakdyž zemřel, právě 33 let, a stojí na 16 metrů vysokém kopci, bylo vršeném z hlíny. Iniciátor celé stavby řekl, že postavit sochu ho jeho poslání. Jednoho dne se mu prý zjevil Kristus a řekl, aby takto zvěčnil. A tak jsou Poláci zase o něco světovější.

www.bucur-nabytek.cz

Chudoba v čechách

-yop-

inzerce

Ačkoli nás politikové neustále ujišťují, že se máme nejlíp za celou historii lidstva, obyvatelé České republiky jsou jiného názoru. Podle průzkumu se chudoby, do které by mohly spadnout v několika následujících letech, bojí více než tři čtvrtiny Čechů. Nejčastěji jde o lidi nad 60 let a domácnosti s nižším finančním a majetkovým zabezpečením. V současné době svou rodinu jako chudou označuje 38 procent respondentů. Většina dotázaných si také nemyslí, že by si chudí lidé za svou situaci mohli sami.

27


VYMYSLETE VÁNOČNÍ POHÁDKU PRO HITRÁDIO MAGIC… …a vyberte si v hračkářství dárky a 5.000,5.000,- Kč! za

Napište vánoční příběh, pohádku, básničku nebo vzkaz Ježíškovi a pošlete ho do Hitrádia Magic. Jestli ještě neumíte psát, stačí, když svůj příběh na-

diktujete svým rodičům, sourozenci, nebo někomu, kdo psát umí. Příběh nemusí být vůbec dlouhý, jeho přečtení by nemělo trvat déle než 3 minuty.

Ty nejhezčí příběhy načte Jiří Lábus a vy je uslyšíte v našem vánočním vysílání. Všechny došlé příběhy budou slosovány a výherce si bude moci vybrat v hračkářství hračky podle svého v hodnotě 5.000,- Kč. Své příběhy posílejte na adresu: Hitrádio Magic, Masarykovo náměstí 1294, 547 01 Náchod. Připište věk dítěte a telefonní kontakt.

Více info na www.hitradiomagic.cz INZ_148x210_VAN_PREDVYBER.indd 2

27.11.2008 11:16:48


y

1:16:48


Zpovědnice

Foto: Jan Mrlík

JARMILA ŠULÁKOVÁ Moravská folklórní zpěvačka a valašská královna Jarmila Šuláková se narodila 27. června 1929 ve Vsetíně. Její matka byla herečka, tanečnice a zpěvačka, otec muzikant. Zpívala v různých souborech již od školních let. Od roku 1952 do 1993 byla sólistkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů BROLN, se kterým absolvovala stovky vystoupení jak v tehdejším Československu, tak i v zahraničí (Vietnam, Čína, Mongolsko, SSSR, Korea, Kuba, Belgie, Velká Británie, Senegal, Japonsko…). Kromě různých cimbálových souborů pravidelně vystupuje s folk-rockovou skupinou Fleret. Za své pěvecké schopnosti získala v padesátých letech stříbro a bronz na Světovém festivalu mládeže a studentstva, za socialismu byla oceněna titulem národní umělkyně.

KNIHA

FILM

Kterou knihu máte rozečtenou? Teď moc nečtu, víc odpočívám u televize, máme s Fleretem hodně koncertů.

PENÍZE Za co nejvíc utrácíte? Ani nevím, snáď za všechno!

30

Který film Vás nikdy neomrzí? Je jich více, mám ráda filmy pro pamětníky, Buriana, Marvana…

RELAX Jak se odreagováváte? Mám psa Jůlinku, chodíme ven, potom u televize, ale to obyčejně usnu…


HUDBA Na které hudební album nedáte dopustit? Tož nedá sa řéct, že album je jedno, je jich víc. Když jsem prodávala gramodesky na Vsetíně, měla jsem oblíbených mnoho, to víte, to byly hromady muziky. Aj vážnů hudbu mám ráda.

AUTO Jaké auto máte ve své garáži? Nemám auto ani řidičák, vozí ňa Hrach (kapelník) nebo náš Davídek (bubeník). Na zájezdech jezdíme společně.

Kdo Vás nejvíc ovlivnil a čím? Ovlivnil? Nevím, ale určitě folklorní muzikanti z Valašska a že jsem jich potkala mnoho. Jakou nejlepší radu jste dostala? Rad bylo za můj život hodně, ale určitě od maminky, ty som si brávala k srdcu.

Vyrábíme: obaly z vlnitých a hladkých lepenek, přepravní boxy, tvarové výseky, proklady

Jak zní Vaše životní motto? Láska… Když máš někoho rád a on tebe. Máte neřest, které se chcete zbavit? Ve svých letech se neřestmi nezabývám a ani je neřeším. Čím vším jste byla a čím ráda? Vyučila jsem se pánskou krejčovou, prodávala gramodesky na Vsetíně, celý život zpívám, jezdím s Fleretem. Vším jsem byla ráda. Neměnila bych.

zvukově tlumící materiály pro strojírenské účely a odhlučnění strojů

Kdy jste si naposled udělala radost a čím? Teď v říjnu jsem byla na dovolené v Egyptě, to bylo báječné, sluníčko, moře, písek – nádhera.

V jaké zemi a v jaké době byste chtěla žít, pokud byste si mohla vybrat, a proč? Zase Valašsko, o pár let bych se vrátila – mládí – jak krásné…..

Jarmila Šuláková vystoupí se skupinou Fleret 3. prosince od 19 hod. v teplickém kině.

inzerce

Nabízíme: potisk kartonů, kašírování a především krátké dodací lhůty

KARTO Trutnov, spol. s r. o., Horská 85 541 01 Trutnov tel./fax: 499 811 071, 499 816 319, 499 817 866 e-mail: karto@karto.cz www.karto.cz 31


RESTAURACE

Na rovinu

Text: Vladimír Honzů

Doprava po modré, kupředu levá

ARIELKA

V Praze se na vedení města dohodly dvě strany. Jedna pravicová, druhá levicová. Vyvolalo to protesty, diskuse, vášně. O to větší, že se vše odehrálo v půli listopadu, kdy jsme si připomínali, jak občanská pravice porazila na věčné časy věčnou levici. Jenže, napadlo mě, jestli on není problém spíše v tom dělení na levé a pravé a nebylo by lepší užívat vhodnější klasifikace na hodné a zlé, ctnostné a vypočítavé. Totiž, aby se rozumělo, podobně jako se mluví o genderových stereotypech – zjednodušujících představách o roli muže a ženy – tak přisuzujeme zjednodušené pravdy skutečnostem levým a pravým. A já už poměrně dlouho čekám, že se ti leví začnou bránit.

Pořádáme svatby, třídní srazy, firemní večírky. Klasická i vegetariánská kuchyně. Bezplatné wifi připojení k internetu, dětský koutek.

Pokud je někdo na všechno „levej“, není to s takovým člověkem k životu. A naopak – to je ten pravý, to je ta pravá, je slyšet, když si potomek přivede domů slušného a perspektivního partnera. Zkoumá se pravost diamantů, chválí se „to pravé ořechové“, vykročit je třeba pravou nohou. Vše došlo až tak daleko, že i srdce je třeba mít na pravém místě. Na druhou stra-

Plhovská ul., Náchod

telefon: 604 893 615 32 cajovnauariela@seznam.cz

inzerce

(nad Bowlingem ve 3. patře)

nu se odsuzují levárny a je jedno, zda je koná pravičák či levičák. Čeština to má opravdu nastavené jasně. V politice lze stát nalevo, nebo napravo. Podle povolebního domlouvání se ve velkých českých (a moravských) městech lze soudit, že už ani to pravé není často to pravé. A to nalevo je někdy pěkná levota. Co z toho vyplývá? Dělení na levici a pravici je zavádějící, zastaralé, překonané. V současnosti se politické strany dělí na ty, co spolu chtějí vládnout, a na ty, se kterými se vládnout nedá. V Praze se tedy spolu domluvily partaje, které spolu mluví. Jedna hovoří zleva, druhá odpovídá zprava, ale rozumějí si. Je-li vůle, žádná překážka není nepřekonatelná. A v Praze vůle být zase „u toho“ byla opravdu silná.


In - Out

out

BIG BROTHER

Největším slídilem je policie. V listopadu získala českou obdobu ceny Big Brother, kterou dostávají instituce, jež porušují právo na soukromí. Cena byla udělena mimo jiné za to, že archivuje fotografie řidičů z kamerových systémů. Podle organizátorů této „soutěže“ policie také nadmíru využívá možnost přístupu k citlivým datům z mobilních telefonů občanů. Anticenu Velkého bratra získala také sociální internetová síť Facebook, dále ministerstvo vnitra a Evropská unie. USNADNĚNÁ MATURITA

České studenty čeká první státní maturita. Výsledky z pokusu nanečisto byly velice bídné, tak se chytré hlavy snažily vymyslet, jak to udělat, aby se děti moc nenamáhaly. Nakonec se tedy rozhodlo, že si studenti budou moci do povinné části zapsat předmět v lehčí variantě a tu těžší si pak dají jako volitelnou. Z jednoho předmětu tak budou maturovat dvakrát. Studenti si lehčí i těžší verzi chtějí zkusit hlavně u matematiky a jazyků, což jsou předměty, které nejhůře dopadly i v generálce. Takovou možnost budou mít však pouze maturanti v květnu 2011, v dalších letech by už toto řešení mělo být zakázané. ZVÍTĚZILA ČESKÁ KREATIVITA

Pavilon, který reprezentoval českou republiku na výstavě Expo 2010 v Thajsku, získal stříbrnou medaili za kreativitu pronajímaných pavilonů. Cenu mu udělila pařížská Mezinárodní organizace pro výstavy, která ocenila českou expozici Plody civilizace. Vítězem „naší“ kategorie se stalo Slovinsko. Tvůrci pavilonu chtěli představit Česko jako zemi, kam proudí různé myšlenky, kultury a technologie, a její obyvatele jako národ, který z nich s typickou kreativitou vytváří skutečné Plody civilizace. A to se povedlo.

in

-yop-

inzerce

O2 NEON

S

volání v síti O2 o víkendu

+

Volné jednotky na každý měsíc:

Měsíční cena tarifu:

40 minut do všech sítí

190 Kč

Pokud si aktivujete tento tarif na naší prodejnì, získáte od nás

Aligator A400 za 1 Kč

Více info na prodejnì. 33


Filmová recenze

the social network hodnocení:

3,5/5

Text: Barbora Votavová Drama USA, 2010, 120 min. Režie: David Fincher Hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Brenda Song, Rooney Mara, Max Minghella, Armie Hammer, Joseph Mazzello... Byl jednou jeden student, který byl trochu magor. Cokoliv ho napadlo, cokoliv se mu honilo hlavou a cokoliv cítil, to napsal na svůj blog. Tím samozřejmě ztěžoval mezilidské vztahy, kterých byl součástí. A tak se rozhodl, že změní svět a že umožní každému udělat stejnou chybu, a to nejen před zraky čtenářů vlastního blogu, ale v kontextu ohromné sociální sítě. Koneckonců, když se z vašeho nedostatku stane ve společnosti norma, asi už nebude považován za nedostatek. Mark Zuckerberg studoval v roce 2003 na Harvardu. Měl přítelkyni, kterou po rozchodu urazil a znemožnil, a ještě tentýž večer stihnul urazit a znemožnit spoustu dalších děvčat – to vše online. To ho spolu s jeho touhou patřit do některého z prestižních harvardských klubů přivedlo k nápadu vytvořit něco jako školní ročenku online. Trochu ho k tomu inspirovala dvojčata Winklevossovi, archetypální studenti Harvardu z dobré rodiny, kteří nejsou zvyklí prohrávat, a hodně mu v tom pomohl jeho kamarád Eduardo Saverin. Marka navíc začal inspirovat a podporovat zakladatel Napsteru, Sean Parker. Všichni výše zmínění se tak dostali do spleti přátelských, nepřátelských, obchodních a právních vztahů, ze které mohl vítězně vyjít jen jeden. Se soudní pří se retrospektivně prolíná příběh o tom, jak se ze snahy jednoho kluka převést univerzitní život na síť, protože té rozumí lépe než světu okolo, stal fenomén, který denně spojuje miliony lidí a umožňuje jim se znemožnit úplně stejně, jako to kdysi, na počátku, udělal sám Mark. Na začátku stála touha zjišťovat, které děvče je zrovna single, a hodnotit, které je nejpřitažlivější, a na konci proklamovaná snaha propojit nejdříve univerzity Ivy League, pak další školy

34


• okna•parapety•markýzy• • rolety • garážová vrata •

a nakonec i zbytek světa. To vše bylo samozřejmě prostoupené programátorskou a inovátorskou genialitou, ale také obchodní a lidskou nedospělostí. Jesse Eisenberg je jedním z těch herců, který nemá dostatečně široké lícní kosti na to, aby hrál hezouny. Ještě že tak. Nebýt talentů, jako je Jesse, filmoví outsideři by nebyli zdaleka tak uvěřitelní a sympatičtí. Jeho kolega Andrew Garfield mu zdatně sekunduje. Co se týče Armieho Hammera a Maxe Minghelly, dvou herců, představujících zlé bohaté chlapce, kteří chtějí Marka oškubat jako slepici, zdají se sice poněkud šablonovití, nicméně i šablony vznikají podle reálných obrysů, takže my, smrtelníci, kteří se na Harvard nikdy nepodíváme, můžeme být rádi, že nemáme tak pohledné a vytrénované nepřátele. Nejlepší ze všech je ovšem Justin Timberlake. To, jak moc kvůli roli za-

Josh Pence, který se živí jako model u Ralph Laurena, hrál totiž jednoho z bratrů (Tylera) od krku dolů. • Scénárista Aaron Sorkin se ve filmu objevil v malé roli reklamního producenta, se kterým se potkali v New Yorku Zuckerberg a Saverin. • Jesse Eisenberg pronesl ve svém předchozím filmu Zombieland větu „Nejlepší na Zombielandu je, že tady nikdo neaktualizuje své statusy na Facebooku.“ O rok později si zahrál člověka, který Facebook vymyslel. • Nikdo z pracovníků Facebooku se natáčení nezúčastnil. Zdroj: www.csfd.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE • cenová nabídka a zaměření ZDARMA • zajišťujeme montáž a zednické zapravení LEVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA

• naše firma je držitelem osvědčení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

kladatele Napsteru zhubnul, je přímo úměrné jeho kvalitám v této roli. Jeho výkon rozhodně dokazuje, že hraní mu jde lépe než zpěv. Prostě takový americký Richard Krajčo.

dále nabízíme • zasklívání lodžií • okenní a textilní rolety • interiérové dveře • sítě proti hmyzu • žaluzie

Celý film je protkaný skvělými scénami o skutečných mezilidských vztazích, ať už jde o záblesky přátelství mezi znesvářenými stranami u soudního jednání, nebo o konfrontaci harvardských mazánků s reálným světem. V podtextu navíc ukazuje, že sociální síť stojí na základech exhibice vlastních pocitů a ztráty soukromí, se kterou má špatnou zkušenost už sám zakladatel. V celku ale nesděluje nic významného ani o fenoménu samotném, ani o jeho tvůrcích, a zůstává tak možná předčasně natočeným příběhem, ze kterého zůstává především vyprávění o tom, co s kamarády udělá hromada peněz. Nicméně i ten umí David Fincher dobře natočit.

až slevy

35%

Hronov - Dvorská 27 e í nás najdet

R od zář

POZO prodejna nápojů (bývalá naproti poště v Hronov Primátor u ěTrošků)

Justin Timberlake s Jessem Eisenbergem

inzerce

Zajímavosti • David Fincher je proslulý tím, že podobně jako Stanley Kubrick točí nekonečné variace i pro jednoduché záběry. Nebylo žádnou výjimkou, když herci museli během natáčení tutéž scénu opakovat i šedesátkrát. • Sestřenice Jesse Eisenberga pracuje ve Facebooku, údajně v týmu blízko Marka Zuckerberga. • Justin Timberlake kvůli své roli zakladatele Napsteru výrazně zhubnul. Měl pocit, že jako hubenější bude vypadat mladší. • Dvojčata Winklevossovi zahrál jeden herec Armie Hammer. Přesto se v roli jednoho z dvojčat objevil

tel : 774 701 717 tel.: fax: 491 520 241 w: www.vsmix.cz e: info@vsmix.cz 35


Příběh

Letošní Superstar bude pravděpodobně Ježíš Kristus

Slavná rocková opera se vrací

Text: Otakar Chudzik foto: archiv Hudebního divadla Karlín

Je tomu už 12 let od derniéry veleúspěšné inscenace rockové opery Jesus Christ Superstar v pražském divadle Spirála a můžeme v Hudebním divadle Karlín zhlédnout její nové nastudování, jež v mnohém na svého předchůdce navazuje. Vzhledem k věhlasu, který si první česká inscenace tohoto díla získala, byly na karlínské divadlo upřeny zraky odborné i laické veřenosti. K srovnávání ponouká i fakt, že produkce představení při tvorbě týmu sáhla po osvědčených jménech z divadla Spirála. Rocková opera (často se však mylně uvádí označení muzikál, od kterého se v mnoha ohledech odlišuje) Jesus Christ Superstar spatřila světlo světa v roce 1969 díky libretistovi Timu Riceovi a Andrew Lloyd Webberovi, který složil hudbu. Děj, který pojednává o posledním týdnu života Ježíše Krista (od jeho příchodu do Jeruzaléma po ukřižování), je značně kontroverzní, jelikož tyto události jsou předkládány z pohledu Jidáše. Mezi fanoušky byla opera také označována jako Evangelium podle Jidáše. Vědomi si toho, že by uvedení takového díla mohlo vyvolat silnou reakci u křesťanské části populace, vydali autoři jednotlivé písně nejprve na gramofonové desce, aby zjistili, jaký ohlas by mohla opera vzbudit u veřej36 3 6

nosti. Jevištní nastudování tak mělo premiéru až 12. června roku 1971 na Broadwayi. Původně měl název znít Jesus, případně Jesus Christ, ale tvůrci se nakonec rozhodli přidat ještě slůvko Superstar, což je také název písně, která vznikla jako úplně první. Inscenace sklízela obrovský úspěch, a tak bylo jen otázkou času, kdy se objeví její filmové zpracování. Režie se chopil Norman Jewison, který do filmu obsadil většinou herce vystupující v dané roli na Broadwayi. Do role Jidáše chtěl Jewison obsadit Iana Gilliana, zpěváka Deep Purple, jenž Jidášovi propůjčil hlas na prvním albu, ale ten dal přednost turné se svou kapelou. Film byl nominován na Oscara a ve dvou kategoriích na Zlatý glóbus, ale ani jednu z nominací ve

vítězství neproměnil, přesto si získal srdce diváků, kterým nevadilo ani režisérovo moderní pojetí ovlivněné hnutím hippies. ČEŠI MILUJÍ JEŽÍŠE V první polovině devadesátých let, konkrétně 22. července 1994, se konečně dočkali i Češi, když byla v divadle Spirála v Praze uvedena premiéra české verze „Ježíše“. Libreto do češtiny přeložil Michael Prostějovský, který je i autorem překladu muzikálu Cats nebo Evita, režie se ujal Petr Novotný. V hlavních rolích se představily osobnosti, kterým účinkování v této inscenaci získalo pevné místo na českém hudebním nebi. Byli to například Aleš Brichta jako Pilát Pontský, Vilém Čok jako Herodes, Bára Basiková jako Máří Magdalena a pře-


devĹĄĂ­m Dan BĂĄrta a Kamil StĹ™ihavka v rolĂ­ch JidĂĄĹĄe a JeŞíťe. Inscenace postupnÄ› zĂ­skala skvÄ›lĂŠ renomĂŠ, aĹž se z nĂ­ stala prestiĹžnĂ­ zĂĄleĹžitost, kterou do derniĂŠry 28. Ä?ervna 1998 (prvnĂ­ derniĂŠra se konala uĹž 18. Ä?ervence 1997, ale pro obrovskĂ˝ zĂĄjem se hned od zåří v pĹ™edstavenĂ­ pokraÄ?ovalo) navĹĄtĂ­vilo v 1288 reprĂ­zĂĄch neuvěřitelnĂ˝ch 850 tisĂ­c divĂĄkĹŻ vÄ?etnÄ› tehdejĹĄĂ­ho prezidenta VĂĄclava Havla. Od tĂŠ doby se pokusilo o nastudovĂĄnĂ­ slavnĂŠ opery jeĹĄtÄ› MÄ›stskĂŠ divadlo Brno (premiĂŠra 12. listopadu 2005), kterĂŠ kvalitnĂ­ inscenacĂ­ uspokojilo publikum, „Jesuse“ evidentnÄ› postrĂĄdajĂ­cĂ­. PĹ™estoĹže v nÄ›m nefigurovala slavnĂĄ jmĂŠna, jednalo se o umÄ›lecky vĂ˝bornÄ› zpracovanĂŠ pĹ™edstavenĂ­, kterĂŠ vĹĄak vÄ›hlasem na to praĹžskĂŠ nedosĂĄhlo. LetoĹĄnĂ­ nastudovĂĄnĂ­ v HudebnĂ­m divadle KarlĂ­n pod vedenĂ­m americkĂŠho reĹžisĂŠra Gabriela Barre sĂĄzĂ­, pokud moĹžno, na osvÄ›dÄ?enĂĄ jmĂŠna. Role JeŞíťe byla svěřena opÄ›t Kamilu StĹ™ihavkovi, kterĂ˝ se bude střídat v alternaci s neznĂĄmĂ˝m vĂ­tÄ›zem konkurzu Michalem SkoĹ™epou. Do dalĹĄĂ­ch rolĂ­ byli obsazeni napĹ™. VĂĄclav Noid BĂĄrta (JidĂĄĹĄ, PilĂĄt PontskĂ˝), Jiří

ESK

Korn a Ondřej Brzobohatý (Herodes) a dalťí. Jako obě předchozí nastudovån i toto se drŞí skvělÊho libreta přeloŞenÊho Michaelem Prostějovským.

   NavĂĄzat na pĹ™edstavenĂ­ z devadesĂĄtĂ˝ch let nebude lehkĂ˝ Ăşkol, a to nejen kvĹŻli jeho nespornĂ˝m kvalitĂĄm, ale takĂŠ s ohledem na situaci na muzikĂĄlovĂŠm „trhu“. Ten dnes ĂşspěťnÄ› sytĂ­ poptĂĄvku mnoĹžstvĂ­m muzikĂĄlĹŻ obsazenĂ˝ch z velkĂŠ Ä?ĂĄsti levnĂ˝mi pracovnĂ­mi silami v podobÄ› ĂşÄ?astnĂ­kĹŻ pÄ›veckĂ˝ch soutěŞí, zatĂ­mco v dobÄ› inscenace z divadla SpirĂĄla panoval po tomto Şånru znaÄ?nĂ˝ hlad. „VĂ­me, Ĺže nebude snadnĂŠ pĹ™ekonat legendu, ale je to pro nĂĄs velkĂĄ umÄ›leckĂĄ vĂ˝zva a zĂĄroveĹˆ zodpovÄ›dnost,“ komentoval pĹ™ed premiĂŠrou vyhlĂ­dky novĂŠ inscenace umÄ›leckĂ˝ vedoucĂ­ souboru Pavel PolĂĄk.

   

  !"    #$ &'!( )

 !"#$ %&"#$   +

$ "'!,  #- .+ /      

PrvnĂ­ dojmy recenzentĹŻ jsou, jak jinak, rozporuplnĂŠ. Jedni pÄ›jĂ­ Ăłdy, kterĂŠ by se samy mohly stĂĄt libretem muzikĂĄlu, jinĂ­ sice karlĂ­nskĂŠmu nastudovĂĄnĂ­ neupĂ­rajĂ­ dobĹ™e odvedenou prĂĄci, ale postrĂĄdajĂ­ originalitu a silnÄ›jĹĄĂ­ emotivnĂ­ nĂĄboj, dĂ­ky Ä?emuĹž se pĹ™edstavenĂ­ nevymykĂĄ standardu. ZatĂ­m to vypadĂĄ, Ĺže „Jesus ze SpirĂĄly“ pĹ™ekonĂĄn nebude, to ale neznamenĂĄ, Ĺže nestojĂ­ za to pĹ™edstavenĂ­ v HudebnĂ­m divadle KarlĂ­n navĹĄtĂ­vit.

' (  ) * +- 0 (+1123 56 '

789:1;;8 *.//0001  1 2

 +. +"</ '

Jesus Christ Superstar RockovĂĄ opera Jesus Christ Superstar autorĹŻ Andrewa Lloyd Webbera a Tima Rice je jednĂ­m z nejĂşspÄ&#x203A;ĹĄnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch dÄ&#x203A;l svĂŠho Şånru. PremiĂŠru mÄ&#x203A;la 12. Ä?ervna 1971 ve SpojenĂ˝ch stĂĄtech, doÄ?kala se nespoÄ?tu inscenacĂ­, a dokonce dvou filmovĂ˝ch zpracovĂĄnĂ­ (1973, 2000). Na Ä?eskĂĄ prkna se dostala aĹž v roce 1994 v divadle SpirĂĄla, ale hned uchvĂĄtila divĂĄky, kterĂ˝ch pĹ&#x2122;iĹĄlo 850 tisĂ­c v 1288 reprĂ­zĂĄch, i odbornĂ­ky. Dan BĂĄrta zĂ­skal za roli JidĂĄĹĄe dokonce cenu ThĂĄlie. 11. listopadu 2010 mÄ&#x203A;lo premiĂŠru novĂŠ nastudovĂĄnĂ­ v HudebnĂ­m divadle KarlĂ­n.

 + 3  4566% + &+&-= )"

 +- ' ) / 6

inzerce

  7 89:; + + =#$ "; 0 (+1123 56 '

7>;1?:;>@ !

ABBCCC7 7'/ 37 !

ABBCCC7  7'/


Relax

Kouzlo vánočního stromečku

Text: Kateřina Málková Kdybychom měli vyjmenovat pár věcí charakteristických pro Vánoce, určitě by se většina shodla na tom, že k nim neodmyslitelně patří vánoční cukroví, dárky, kapr a bramborový salát, rum, ale především vánoční stromeček. Ten je potřeba ozdobit – a proč si z toho neudělat příjemnou, až relaxační činnost?

Náchodský SWING shání dobové dokumenty nebo fotografie

Vily Čerych pro potřeby připravované publikace.

TROCHA HISTORIE Tradice zdobení stromečku pochází ze sousedního Německa. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném stromku v místnosti je uvedena v brémské kronice z roku 1570. Zpočátku bychom vánoční stromeček nalezli pouze v cechovních a řemeslnických domech, do obydlí obyčejného obyvatelstva se tato tradice rozšířila až kolem poloviny 17. století. Katolická církev zpočátku považovala zdobení stromů za pohanský zvyk.

Kontakt: redakce@nachodskyswing.cz 775 55 28 28 (Tomáš Kábrt) Za Vaši ochotu děkujeme.

V České republice nemá tato tradice příliš dlouhou historii. Tento zvyk se začal prosazovat velmi pozvolna až ve 40. letech 19. století v bohatých měšťanských rodinách. Až do poloviny 20. století byla hlavním vánočním stromem jedle, později ji nahradily pro svou snadnější dostupnost smrčky a borovice.

38

inzerce

ZDOBENÍ STROMEČKU Několik týdnů před Vánoci se regály supermarketů začínají plnit nepřeberným množstvím vánočních dekorací v široké škále cen, barev, velikostí, stylů i značek. Módní trendy už dávno nejsou pouze záležitostí

oblečení, doplňků nebo nábytku, ale také vánočních ozdob. Pokud máte alespoň hrubou představu o tom, v jakém stylu či barvě by měl být váš vánoční stromeček ozdoben, máte napůl vyhráno. Samotné nakupování ozdob bez jediné představy výsledného díla se totiž může stát velice zdlouhavou a nudnou záležitostí. I když nelze říci, že by existoval vyloženě špatný nebo dobrý způsob, jak stromeček ozdobit, rozhodně existuje několik osvědčených nápadů a pěkných kombinací. Stromeček ve vzdušném stylu Stromeček v tomto stylu by měl být ozdoben pouze zlehka a v decentních barvách. Základem výzdoby by měly být průhledné baňky z čirého skla nebo plastu. Jenom zlehka lze stromek doplnit neprůhlednými zlatými nebo stříbrnými ozdobami s kovovým leskem. Nejkrásnější kombinace pak vznikají, jestliže baňky doplníte ledově bílým nebo zlatožlutým světelným zdobením. Nasládlý styl Základem tohoto stylu je použití sladké růžové barvy ve všech mož-


ných odstínech, kdy jsou povoleny kombinace s dalšími výraznými nebo naopak odlehčenými barvami. K výzdobě lze také použít barevné vánoční řetězy nebo barevné žárovky. I barva osvětlení však musí ladit s ostatní výzdobou stromečku. Vsadit můžete i na dvoubarevnou kombinaci například růžové a fialové. Vždy je ale doporučeno nechat převažovat teplé odstíny dekorací. Elegantní až luxusní styl V tomto případě zvolíme baňky hladké nebo s luxusními vzory, ozdoby jsou laděny do tlumených barev a nechybí jim lesk. Celý outfit stromku je decentně strohý. Vůni luxusu tento stromeček získá díky kombinaci s matnou zlatou nebo stříbrnou barvou. Staročeský stromeček Základem zdobení stromečku ve sta-

ročeském duchu jsou slaměné ozdoby, které je vhodné doplnit perníčky, plátky sušeného ovoce a jednoduchými dekoracemi vyrobenými z barevného papíru. Odvážnější mohou na větvičky nainstalovat svíčky. Klasika Pokud neradi experimentujete, preferujete teplé tóny a chcete mít ve svém obýváku stromeček, který se bude zaručeně líbit většině příchozích, pak sáhněte po osvědčené kombinaci červené a zlaté. Tato barevná kombinace se zdá být nesmrtelná a v lidech vyvolává příjemné pocity, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Pokud vás ani jedna ze zmíněných kombinací nezaujala, můžete si vyrobit své vlastní vánoční ozdoby. Fantazii se meze nekladou a je jen na nás samotných, jak si toho správného ducha Vánoc přivodíme. -kminzerce

39


Tip na výlet

AUTOSKLA AUTOFÓLIE Text a foto: Vlastimi Hurdálek

Babiččiným údolím na Rýzmburský altán Pěší nenáročný výlet malebným údolím řeky Úpy nás dovede až k nově opravenému Rýzmburskému altánu, kam spisovatelka Božena Němcová umístila setkání babičky s paní kněžnou Zaháňskou, a také k nové Žernovské lávce.

PRODEJ MONTÁŽ SERVIS originálních skel na osobní i nákladní automobily, dodávky, autobusy a traktory přímo od výrobce Smluvní partner pojišťoven:

STÁLÁ SLUŽBA

Autosklo-servis Dušek Kamenice 107 547 01 Náchod Tel.: 491 424 424 40 Mobil: 602 421 107

inzerce

602 421 107

Z českoskalického náměstí se vydáme po modré t. zn. ulicí Boženy Němcové, přejdeme most přes řeku Úpu a dojdeme k maloskalickému muzejnímu areálu. Zde se napojíme na červené značení, které nás povede tzv. Bažantnicí a dále až k silnici, kterou přejdeme, a nacházíme se v Ratibořicích a Babiččině údolí. Zastavíme se u pomníku s názvem Babička s dětmi, mineme Staré bělidlo a Viktorčin splav a přejdeme Bílý most. V cestě pokračujeme až k rozcestníku t. zn. Červený most, rozcestí. Zde přejdeme na modré značení a prudším stoupáním lesem se dostaneme na Rýzmburský altán. Odtud se nám

naskýtá výhled do údolí řeky Úpy a k Jestřebím horám. Dále pokračujeme po modré trase do malebné obce Žernov. Před kaplí Panny Marie Sněžné začíná žlutá t. zn. Ta nás svede místní uličkou dolů k hlavní cestě vedoucí z Červené Hory do Zlíče. Po silnici jdeme asi 0,5 km k rohu oploceného pole, kde odbočíme vpravo na polní cestu, sejdeme po schodech lesem, přejdeme Žernovskou lávku přes Úpu a vyjdeme opět u pomníku Babičky. Odtud po zelené t. zn. po pravém břehu Úpy přicházíme do obce Zlíč. Dále pokračujeme po silnici a cyklotrase č. 4018 zpět do České Skalice.

Zajímavosti na trase: Barunčina škola – školní třída z 19. st., expozice z prusko-rakouské války r. 1866 Maloskalický muzejní areál – Muzeum B. Němcové (Muzeum textilu a maloskalická tvrz) Zámek Ratibořice – letní sídlo vévodkyně Zaháňské Rudrův mlýn – z 18. st., s historickým technickým vybavením a obydlím mlynáře a jeho rodiny Mandl – vodou poháněný mandl s plátenickou valchou a zařízením na bělení, dřevěné mlýnské kolo a zařízení mlýnice Pomník Babička s dětmi – základní

kámen položen při 100. výročí narození B. Němcové, autorem je Otto Gutfreund. Staré bělidlo – B. Němcová zde nikdy nebydlela, strávila zde pouze prázdniny, světnička je zařízena lidovým nábytkem a předměty denní potřeby. Viktorčin splav – na řece Úpě Rýzmburský altán – polokruhovými oblouky je vidět k Turkyni, na Boušín, k Červenému Kostelci, Malým Svatoňovicím a Jestřebím horám. Naučná stezka Jakuba Míly – šestikilometrový okruh po stopách hrdinů povídek B. Němcové Žernov – vesnice roku 2009, kaple P. Marie Sněžné


Centrem Babiččina údolí není pravděpodobně nejnavštěvovanější lidová stavba v Česku, Staré bělidlo, ale pomník Otto Gutfreunda Babička s dětmi. Toto nadčasové sousoší zdobí poklidné místo pod ratibořickým zámkem už téměř 90 let. Pomník Babička s dětmi, občas nazývaný Babička s vnoučaty, postavil Otto Gutfreund. Tento umělec inklinující spíše ke kubismu, se v případě pomníku jedné z nejkrásnějších knih naší historie vzdal avantgardnosti a vytvořil sousoší, které zdánlivě ničím nevyniká – a v tom je právě jeho síla. Na piedestalu najdeme celkem sedm postav – babičku, Barunku, Vilímka, Adélku, Jana a psy Sultána s Tyrlem. Babička tedy nestojí na piedestalu sama, to by jejímu naturelu neodpovídalo, ale stojí s dětmi, v pozadí,

něji 9. července 1922, bylo Gutfreundovo dílo odkryto. Beletristická bible naší historie má od té doby adekvátní pomník, který není jen plochým národoveckým památníčkem, ale který vystihuje podstatu celé knihy. -tk-

Děti sledují hvězdné nebe. Pomník znázorňuje letní situaci, při níž se babička vrací s dětmi ze zámku od kněžny Zaháňské a vypráví jim o tom, že každý máme svou hvězdu. Lidé bohem vyvolení mají hvězdy krásné, lidé jako Viktorka zakalené…

foto: Jaroslav Kábrt

Babička s dětmi

Turistická zajímavost s rukama v klíně. Její pohled míří k bělidlu, její tvář je klidná. To ostře kontrastuje s výrazem všech dětí, které jsou něčím na nebi udiveny až ohromeny. Jejich úžas, v němž bychom ale také našly stopy strachu, ještě dokládá gestika, kdy Barunka stojí překvapená s rozpřaženýma rukama, Vilímek si dětsky strká prst do pusy, Adélka k sobě mateřsky tiskne panenku a Jan má ruce zastrčené v kapsách, když je pravděpodobně v ohromení nestačil ani vyndat.

Symboliku celého výjevu můžeme v Ratibořicích obdivovat už skoro 90 let. V roce 1920 poklepal na základní kámen Alois Jirásek a za dva roky, přesinzerce

Nabízíme instalace ekologicky šetrných zdrojů tepla z programu Zelená úsporám. teplovodní krbové vložky Hoxter a Dynamic

solární systémy na ohřev užitkové vody a přitápění

kotle na biomasu – dřevo,, p peletyy i obilí

Dotace

Dotace

Dotace

a

a

Kč ž 8 0 .0 0 0

Kč ž 8 0 .0 0 0

9 5 .0 0 0 K č

Příjem žádostí o dotace z programu Zelená úsporám bude pokračovat od 1. 2. 2011!

Nečekejte až vám zima rázně zaklepe na dveře a objednávejte již nyní!

Broumovská B ká 2 28, 8 5547 47 0 011 N Náchod, á h d TTel.: l 491 420 281 281, Mobil: M bii l 731 475 535 www.bohemia-solar.cz, obchod@bohemia-solar.cz

41


Gurmán

˘ Skalice Ceská

Italské Vánoce K Italům s úctou vzhlížíme jako k příslušníkům gastronomické velmoci. Jejich pokrmy jsou většinou zdravé, a mohou tak být vítaným zpestřením našich Vánoc, zvlášť pro ty z nás, kteří jsme se letos rozhodli konečně udržet přes svátky linii. Co si tedy Italové dopřávají na svátečním vánočním stole? Jak vyplynulo z odborného kurzu italské kuchyně pod vedením mistra kuchaře Andrey Bonea, který se uskutečnil v listopadu v hronovské hotelovce, italské Vánoce se neobejdou bez pokrmů z mořských ryb. Samozřejmostí jsou také domácí těstoviny. Vánoční cukroví ale budete hledat v italských rodinách marně. PRAŽMA PO RYBÁŘSKU 4 rybí filety s kůží, cherry rajčata, čerstvá bazalka, ančovičky, zelené olivy, kapary, bílé víno, sůl, barevný pepř, olivový olej.

Čtenářům Náchodského Swingu i všem našim klientům přejeme krásné prožití vánočních svátků a pohodu u stromečku i štědrovečerního stolu... Děkujeme za Vaši věrnost v uplynulém roce a do Nového roku Vám srdečně přejeme mnoho štěstí a pracovních i osobních úspěchů...

Filety osolíme, opepříme a opečeme na pánvi nejprve kůží dolů. Po obrácení přidáme cherry rajčata, olivy, ančovičky, kapary a bílé víno, prohřejeme, případně přisolíme a podáváme. Na talíři posypeme sekanou bazalkou.

inzerce

Tel.: 774 880 965

42 www.sokolovnacs.cz

MASOVÉ ROLKY S PANCETOU 500 g masa (krůtí prsa, vepřová kýta i jiné libové maso), sýr pecorino (lze nahradit balkánským), větvičky rozmarýnu, pancetta (plátky anglické slaniny), sůl, pepř, bílé víno.

Maso nakrájíme na slabé plátky, rozklepeme, osolíme a opepříme. Pokryjeme plátky pancetty, snítkou rozmarýnu a strouhaným sýrem.


Maso srolujeme, případně zpevníme. Na pánvi dozlatova opečeme na olivovém oleji společně se stroužkem česneku a větvičkou rozmarýnu. Nakonec podlijeme vínem a podáváme. ANANASOVÝ DEZERT S MASCARPONE 1 čerstvý ananas, 500g sýru mascarpone, med, amaretti (hořkosladké piškoty), strouhaná hořká čokoláda, likér Martini nebo Becherovka, 250 ml šlehačky, lístečky máty na ozdobu. Ananas zbavený slupky nakrájíme na slabé plátky a marinujeme asi 1 hodinu v likéru ochuceném mátou. Necháme okapat, potom smícháme mascarpone s trochou medu, rozdrobenými piškoty a čokoládou. Opatrně přimícháme ušlehanou šlehačku. Do nádoby střídavě klademe marinované plátky ananasu a jemný krém. Po důkladném vychlazení podáváme, zdobíme mátou. Zbylý likér je vynikající samotný nebo ho použijete při servisu.

Dobrou chuť o Vánocích a hodně zdraví v novém roce 2011 přejí čtenářům Náchodského SWINGU žáci a pracovníci Střední školy hotelnictví a podni-

kání SČMSD, Hronov, s. r. o. www. hshronov.cz Jiří Musil, Mgr. Renata Lelková inzerce

43


Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě Pondělí 6. prosince 2010 v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT

Yvetty Blanarovičové České a světové koledy doplněné povídáním o Vánocích Vokální doprovod + cimbál + housle + kontrabas

Pořadatel: TV Náchod, informace na tel.: 603 273 698

Koncert se koná pod záštitou starosty města Náchod Jana Birke

Přeprodej: Informační centrum na Kamenici v Náchodě, tel.: 491 420 420 Otvírací doba: Pondělí - pátek 8.00 – 17.00 hodin Sobota 8.30 – 11.30 hodin

Mediální partneři:

44 NÁCHODSKÝ

eee\]dW\gSQV]Qh

Vstupné: 230, 210, 190 Kč.


Jazz Generation & smyčcový kvartet & vokální kvartet

CHRISTMAS TIME TOUR 2010

9.12. 2010 12.12. 2010 15.12. 2010 19.12. 2010 26.12. 2010 27.12. 2010

Náchod Hradec Králové Trutnov Chrudim Rychnov n. K. Broumov

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka Adalbertinum UFFO společenské centrum Městské divadlo Pelclovo divadlo Sál informačního centra

www.jazzg.cz

mediální partneři 45


FILMOVÉ NOVINKY RODINKA Nová setkání se starými oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a novými rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla. Režie: Dušan Klein V kinech od 9. prosince

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA Lisbeth Salanderová plánuje pomstu vůči lidem, kteří se ji pokusili zabít, a také vládním institucím, které jí téměř zničily život. Ale nebude to lehké. Dostane-li se z JIP, bude souzena za tři vraždy a jeden pokus o vraždu... Film podle třetího dílu knižní série Stiega Larssona. Režie: Stieg Larsson V kinech od 16. prosince

Kina

KINO VESMÍR NÁCHOD 1.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1.

12.

st 16

1. část vyvrcholení celosvětového fenoménu. Promítá se digitálně ve 2D.

ne 19.45

1. st 19

4., 5. so 15.30, ne 15

2.–8.

16.–19.

2.–8.

HURVÍNEK NA SCÉNĚ

16.–23.

3

Vyprávění o tom, jak HurvínekD s Máničkou čekali na Mikuláše. 3D

MEGAMYSL

20.–23.

LETOPISY NARNIE 3: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

GAC

RODINKA

Volné pokračování kultovního čt 19, pá 18, seriálu Taková normální rodinka. so 20, ne 18, Ve čtvrtek 9. 12. setkání s tvůrci po, út 19 filmu. Promítá se digitálně ve 2D. Do 12 let nevhodný.

TRON: LEGACY 3D pá 19.45

ROMÁN PRO MUŽE Příběh M. Viewegha o cestě posledních splněných přání. Promítá se digitálně ve 2D. Do 12 let nevhodný.

11.

HABERMANNŮV MLÝN

so 18

Ve válce nevinní umírají první... Promítá se digitálně ve 2D. Do 12 let nevhodný.

12.

KUKY SE VRACÍ

ne 14

Dobrodružný i poetický rodinný příběh růžového plyšáka. Promítá se digitálně ve 2D.

3D

PARANORMAL ACTIVITY 2

Druhý díl kultovního hororu o po 19.30, út, bezesných nocích. Promítá se st 19.45, čt digitálně ve 2D. České titulky, do 15 17.15 let nepřístupný.

TACHO

DELE

TRON: LEGACY

Dobrodružný 3D film zasazený do čt, pá 17, so, ne 15, neuvěřitelného digitálního světa. 19.30, po 17, České titulky. út–čt 15

čt 16.30, pá Filmová adaptace 3D 16, so 14, 16, třetího dílu slavné knižní série. po, út 17, st 18.30

9.–14.

AMERIČAN

Thriller o vrahovi, který se skrývá čt, pá 19.30, před svou poslední vraždou. České so, ne 17.30 titulky, do 15 let nepřístupný.

čt 19.45, pá, Česká černá komedie z prostředí rally. Promítá se digitálně ve 2D. so 19, ne 18.30, po, út Do 12 let nevhodný. 19, st 17, 19

9.–15.

Film z prostředí praktického školství. Promítá se digitálně ve 2D. Do 12 let nevhodný.

Babička B. Němcové jak ji neznáme. Promítá se digitálně ve 2D.

čt 17.45, pá, Konec klasických filmů o superhrdinech! Nový rodinný animák. so 17, ne 16.30, po, út 17, st 15

10. High-tech dobrodružství zasazené do digitálního světa. Kevin Flynn, muž známý jako největší světový tvůrce videoher, zmizel. Jeho syn Sam objeví signál zaslaný ze staré Flynnovy arkády a dostane se do světa za obrazovkou, kde se s otcem vydá na pouť po vizuálně fantastickém cyber vesmíru. Režie: Joseph Kosinski V kinech od 16. prosince -tk-

BABIČKA ANEB JAK TO BYLO DOOPRAVDY

BASTARDI

E

21.–23.

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

út, st 17.15, čt 19.15

Napínavé krimi podle bestselleru Stiega Larssona. České titulky, do 15 let nepřístupný. 3D

25.

SHREK – ZVONEC A KONEC

so 16

Dobrodružství Shreka v alternativní verzi království.

26.–28.

TRON: LEGACY

3D

Dobrodružný 3D film zasazený do ne 16, po 17, neuvěřitelného digitálního světa. út 17.45 České titulky.

25.–30.

FOTŘI JSOU LOTŘI

so 18, ne 18.30, po 19.30, út 20, st 19, čt 17.45, 19.45

Třetí pokračování úspěšné komedie Fotr je lotr. Promítá se digitálně ve 2D.

28.–30.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1.

út 15, st 16, čt 15

1. část vyvrcholení celosvětového fenoménu podle spisovatelky J. K. Rowlingové. Promítá se digitálně ve 2D.

KINO HRONOV 15.

BASTARDI

st 19

Příběh z prostředí praktického školství.

Nejlepší j p výběr ý bílé techniky na 400 m2 Dolní Radechová D 46

www.ekochlad.cz


NOVINKY NA DVD KINO LUNÍK ČERVENÝ KOSTELEC 7.

27.

ROMÁN PRO MUŽE

KAJÍNEK

út 17, 19.30

Film natočený podle bestselleru Michala Viewegha. Do 12 let nevhodný.

po 19.30

8.

HABERMANNŮV MLÝN

28.

MEGAMYSL

Nové české válečné drama. Do 12 let nevhodný.

út 17

Další záporák v hl. roli nového animáku pro celou rodinu.

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

30.

HLAVA-RUCE-SRDCE

st 17, 19.30

11. so 17, 19.30

Romantický film s Julií Roberts v hlavní roli.

14.

JÁ, PADOUCH

út 17

Klaďasové už nefrčí. Nový rodinný animák.

čt 17, 19.30

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím...

ĎÁBEL Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž… Do 15 let nepřístupný.

Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel. Do 12 let nevhodný.

JAK VYCVIČIT DRAKA

KINO POLICE NAD METUJÍ 7. út 19

DELE

GAC

HABERMANNŮV MLÝN

14.

BASTARDI

České drama z prostředí Sudet. Do 12 let nevhodný.

út 19

Český příběh z prostředí praktického školství. Do 12 let nevhodný.

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

KINO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 3.

KICK-ASS

21.

PIKOLA A SAXOFON

pá 18

Akční komedie o chlapci, který chce být superhrdinou.

út 18

10.

ČESKÝ MÍR

Animák o skupině hudebních nástrojů, které chtějí jednoho dne vytvořit orchestr.

pá 18

Dokumentární komedie zabývající se „radarovskou“ problematikou.

18.

AGORA

KINO NOVÝ HRÁDEK 4.

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK MIK

so 16

Česká klasika pro nejmenší, po které možná přijde i Mikuláš.

4. so 18.30

ULÁ

ČARODĚJŮV UČEŇ Čaroděj a učeň stojí vprostřed boje dobra se zlem.

Velkoprodejna elektro Vestavné spotřebiče Klimatizace

Š

so 18.30

E

Povedený animák z drsného Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák, který jednoho z draků musí zabít, aby se stal konečně dospělým.

Jaké události vedly ke zničení pověstné Alexandrijské knihovny? Do 12 let nevhodný.

Před čtyřiceti lety zmizela z rodinného setkání Harriet Vangerová. Přestože nebylo její tělo nikdy nalezeno, je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je někdo z jeho rodiny. Případ má vyřešit investigativní novinář s drsnou hackerkou... Krimi podle bestselleru Stiega Larssona.

Informace o dalších DVD novinkách najdete každý pátek na www.nachodskyswing.cz. -tk-

47


TIP NA KONCERT

Vánoční kultura NÁCHOD

SPIRITUÁL KVINTET Sobota 4. prosince 17 hod. Kostel Církve československé husitské

VÁNOČNÍ JAZZ GENERATION 9. 12. čtvrtek 19 hod.

Česká Skalice si na druhý adventní víkend připravila hudební specialitu. V kostele Církve československé husitské vystoupí známá folková skupina Spirituál Kvintet, která letos hraje už 50. sezónu.

TIP S

WIN

GU

WIN

GU

Koncert turné Christmas Time Tour v novém sále iKina.

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 3. 12. pátek 17 hod.

PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA 12. 12. neděle 15 hod. Pohádka v městském divadle.

OD MARTINA K MASOPUSTU 15. 12. středa 17 hod. KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ 16. 12. čtvrtek 19 hod.

Na novoměstském zámku vystoupí smyčcový orchestr místní ZUŠ a pěvecký sbor Terénní berušky.

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU 9.–12., 27.–28. 12. 9.–12. Prohlídky vánočně vyzdobeného secesního apartmá ve 2. patře novoměstského zámku. 27., 28. 12. Vánočně laděné prohlídky celého zámku.

Koncert v městském divadle.

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE 18. 12. sobota 16.30, 19.30 hod.

POLICE NAD METUJÍ TIP S WIN SCHOLA GU GREGORIANA PRAGENSIS 2. 12. čtvrtek 18 hod.

Vánoční koncert v městském divadle.

VÁNOČNÍ KONCERT 19. 12. neděle 15.30 hod.

Adventní charitativní koncert sboru pod vedením Davida Ebena v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

V městském divadle vystoupí Pěvecký sbor Hron a Pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia.

VÁNOČNÍ TRHY 4., 11., 18. 12.

BODEJŤ SE ZBRUNČILA BABA 21. 12. úterý 18 hod.

Trhy na Masarykově náměstí.

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL 7. 12. úterý 9 hod.

…aneb Vánoce v Krkonoších. Koledy v podání sboru JGN Skřivánci v Galerii výtvarného umění Náchod.

…aneb Anděl Páně zlámal sáně. Vánoční představení v Kolárově divadle v podání Divadla Drak.

BROUMOV

LAUDATIO PRO A. DVOŘÁKA TIP S 5. 12. neděle 18 hod. WIN G Adventní koncert v kostele sv. Vojtěcha. Na varhany bude hrát A. Bárta, umělecký přednes obstará V. Postránecký.

TIP S

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Koncert jazz/funk/popové kapely složené z muzikantů z Náchodska v městském divadle.

Koncert ZUŠ Náchod v městském divadle.

Folková skupina Spirituál Kvintet působí na české hudební scéně už 50 let. Neuvěřitelné půlstoletí existence oslavila kapela 3. listopadu koncertem v Lucerně, kterého se zúčastnili i její bývalí členové, jako např. bratři Nedvědové, a na němž zazněly všechny písně, kterými se skupina proslavila. Sami hudebníci přistupují k ojedinělému výročí s pokorou: „Víme, že hrát padesát let samo o sobě není žádná velká zásluha a také se opravdu snažíme, abychom nežili z podstaty a donekonečna neomílali písničky, které se líbily kdysi. Někdy musíme dokonce zklamat ty z vás, kteří naše staré písně žádáte. Nezlobte se, my ale opravdu chceme pro sebe i vás vyhledávat a tvořit další, nové, a jak věříme, stejně pěkné písničky, jako byly ty, které si můžete dokolečka poslouchat z našich starých nahrávek,“ píše se na oficiálních stránkách kapely. -tk-

JAZZ GENERATION 27. 12. pondělí 19 hod.

U

STĚNAVAN 12. 12. neděle 18 hod.

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ 8. 12. středa 18 hod. Koncert mladších žáků v Kolárově divadle.

VÁNOČNÍ KONCERT 2010 ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE 16. 12. čtvrtek 19 hod.

Adventní koncert v kostele sv. Vojtěcha.

Letošní vánoční koncert v Kolárově divadle se ponese v duchu oslav 75. narozenin a 50. výročí založení orchestru Václava Hybše.

PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA 18. 12. sobota 15 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 20. 12. pondělí 18 hod.

Vánoční představení divadla Minaret v městském divadle.

Koncert starších žáků v Kolárově divadle.

KOMORNÍ ORCHESTR QUATRO 19. 12. neděle 18 hod. Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha.

EJ, RADOST VELKOU ZVĚSTUJEME VÁM! 22. 12. středa 17 hod. Vánoční vystoupení DS NE.DIV.SE v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Výroba nábytku 48

Kuchyne - šatní skríne na míru PC návrh zdarma

tel. Pivovarská 423, 552 03 Česká Skalice


PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ 23. 12. středa 19 hod.

VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ V SVČ BÁJO 20. 12. pondělí 17 hod.

Koledy na Masarykově náměstí.

Koncert žáků hudebních oborů SVČ Bájo.

HRONOV

ČESKÁ SKALICE

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 3. 12. pátek 17 hod.

ADVENT V RATIBOŘICÍCH TIP S 2.–5. 12. WIN G

U

Prohlídka vánočně upraveného zámku a dalších objektů v Babiččině údolí s postavami z 19. století.

MIKULÁŠSKÁ MERENDA 3. 12. pátek 17 hod. Akce na posvícenském parketu na návsi v Malé Skalici.

WIN

GU

Koncert „Koletovky“ doplní v Orlovně mažoretky, komorní sbor a žáci tanečního oboru ZUŠ A. M. Buxton Úpice.

Vánoční koncert v Jiráskově divadle.

Zábavná akce v Orlovně.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI 9. 12. čtvrtek 15 hod.

Adventní koncert v kostele Církve československé husitské.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 5. 12. neděle 15–18 hod.

Pokus o rekord na náměstí Horníků.

Akce v klubovně zahrádkářů.

POCHVÁLEN BUĎ 5. 12. neděle 14–16 hod. Na adventním koncertu v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové vystoupí domácí Barunka a pardubický Folklorní soubor Lipka.

MIKULÁŠSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 6. 12. pondělí 17 hod.

TIP S

GU

VÁNOČNÍ TULENÍ 18. 12. sobota 20.30 hod.

TIP S

WIN

GU

Minifestival v Sále Josefa Čapka. Vystoupí Hurt, Heebie Jeebies, Imodium a Korea Punk.

TEPLICE NAD METUJÍ

ČERVENÝ KOSTELEC

ŽÁKOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT 15. 12. středa 16.30 hod.

ADVENTNÍ KONCERT MĚSTSKÉ DECHOVÉ HUDBY 4. 12. sobota 19.30 hod. Koncert dechové hudby, DS NA TAHU a pěveckého sboru Červánek v Divadle J. K. Tyla.

TRIO OD SVATÉHO JAKUBA 11. 12. sobota 17 hod.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 5., 12., 19. 12. vždy od 19 hod.

PĚVECKÝ SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 12. 12. neděle 17 hod.

Koncert žáků hudebních oborů ZUŠ v Jiráskově divadle.

Tradiční hraní a zpívání koled na Štědrý den na nádvoří staré Rychty.

Vánočně vyzdobený areál Barunčiny školy. V sobotu 11. 12. se zde uskuteční jarmark lidových řemeslníků.

Adventní koncert na ratibořickém zámku.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ HRONOV 18. 12. sobota 19 hod.

VÁNOČNÍ BESÍDKA 21. 12. úterý 17 hod.

Koncert folkového Dua Kmen v Divadle J. K. Tyla.

WIN

FESTIVAL BIG BAND HRONOV 11. 12. sobota 19.30 hod.

KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA HRAJE VÁNOČNÍ KOLEDY 24. 12. pátek 22 hod.

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ 1. 12. středa 18 hod.

Lampiónový průvod vyjde z Husova náměstí a skončí na fotbalovém stadionu.

Akce ZŠ Dřevíč v Jiráskově divadle.

Koncert v místní ZŠ.

VÁNOČNÍ JARMARK 21. 12. úterý 14–17 hod. Jarmark v místní ZŠ. OSTATNÍ

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 4. 12. sobota 18 hod. Na benefičním večeru v kapli Zjevení Páně ve Smiřicích vystoupí Alfred Strejček a Štěpán Rak. Výtěžek večera podpoří Domov sv. Josefa v Žirči.

Dětská vystoupení na náměstí T. G. Masaryka.

JAN MATĚJ RAK A FRANTIŠEK VLČEK 11. 12. sobota 16 hod.

VÁNOČNÍ TRHY 12. 12. neděle 10 hod.

Koncert kytaristy (Rak) a zpěváka v kostele Nejsvětější Trojice ve Zdoňově.

Trhy na tržnici s kulturním programem (Hadářek, pěvecký sbor Červánek, Klapeto…).

VÁNOČNÍ KONCERT 14. 12. úterý 17 hod.

STROMEČKU, VSTÁVEJ! 21. 12. úterý 18 hod.

Koncert pěveckých sborů místní ZŠ v kostele Církve čs. husitské.

Hudebně scénické pásmo ZUŠ v Divadle J. K. Tyla.

LINHA SINGERS 18. 12. sobota 17 hod.

— akce pro děti

Štěpán Maňák, Žádovice.

to, abychom p na ili

VINOTÉKA

ý tk rá

šp

6 8 404 66 +420 60 Øezníèkova 353

a vín

Nejbližší řízená degustace 9. 12. 2010.

GU

Každodenní degustace.

WIN

at

Což takhle mít doma kousek Moravy? Ot Otevřeno pro Vás 91 hodin tý týdn dně.

TIP S

Koncert souboru Linha Singers v kapli Panny Marie Sněžné v Žernově.

k

Adventní koncert v kostele Církve čs. husitské, sbor doprovodí smyčcový orchestr Bona Nota z Pardubic.

pøí l iš

BARUNČINY VÁNOCE 9. –11. 12.

Akce na schodech Jiráskova divadla.

Život je

SPIRITUÁL KVINTET 4. 12. sobota 17 hod.

Vánoční koncert v Divadle J. K. Tyla.

ADVENTNÍ KONCERT KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY 4. 12. sobota 18 hod.

HRÁTKY S BARBORKOU 5. 12. neděle 15 hod.

TIP S

FESTIVAL BIG BAND HRONOV 22. 12. středa 19 hod.

d

Nác7h01o 54

názia U Gym 0E 08.0

PO - N

21.00

l vín davate Váš do

49


Kultura NÁCHOD

ČTYŘI DOHODY 14. 12. úterý 18 hod.

TIP S

Nová live-diashow Leoše Šimánka představí zemi úžasných protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Do Autrálie se známý cestovatel vydal se ženou synem i dcerou. Koná se v Divadle J. K. Tyla.

Škola esoteriky v čajovně a kavárně Arielka. Rezervace na tel. 604 893 615.

WIN

GU

Slavný krimi muzikál, odehrávající se roku 1929 v Chicagu v atmosféře jazzových rytmů, u nás známý především z filmového zpracování, které získalo v r. 2002 Oscara za nejlepší snímek. V městském divadle se představí herci Východočeského divadla Pardubice.

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ MANDAL 3. 12. pátek 18 hod. Akce v čajovně a kavárně Arielka. Rezervace na tel. 604 893 615.

ČERT A KÁČA 4. 12. sobota 15 hod. Loutková pohádka Loutkové scény Dětem pro radost v sokolovně.

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ MANDAL PRO DĚTI 4. 12. sobota 16 hod. Akce v čajovně a kavárně Arielka. Rezervace na tel. 604 893 615.

POZNEJ POVĚSTI SVÉHO KRAJE 8. 12. středa 15 hod. Vyhlášení výsledků soutěže s bohatým programem. Koná se v městské knihovně.

V HOSPODĚ U CELBŮ I JINDE 8. 12. středa 19 hod. Literárně hudební večer, na kterém představí autorka Lydia Baštecká chystanou knihu o historii hostinců v Náchodě a okolí. Koná se v městském divadle.

TAROT 9. 12. čtvrtek 18 hod. Povídání o věštění a výkladu karet v čajovně a kavárně Arielka. Rezervace na tel. 604 893 615.

TIBETSKÉ MÍSY A DIDGERIDOO 10. 12. pátek 18 hod. V čajovně a kavárně Arielka. Rezervace na tel. 604 893 615.

50

AUSTRÁLIE – KŘÍŽEM KRÁŽEM 3. 12. pátek 15.30, 19.30 hod.

Pohádka Loutkové scény Dětem pro radost v sokolovně.

Nová live-diashow Leoše Šimánka představí zemi úžasných protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Koná se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka.

CHICAGO 2. 12. čtvrtek 19 hod.

ČERVENÝ KOSTELEC

KOUZELNÁ KRABIČKA 11. 12. sobota 15 hod.

AUSTRÁLIE – KŘÍŽEM KRÁŽEM 1. 12. středa 19 hod.

NEMOC JAKO SYMBOL 15. 12. středa 18 hod. V čajovně a kavárně Arielka. Rezervace na tel. 604 893 615.

AUT 11. 12. sobota 19.30 hod.

ANDĚLÉ, POSLOVÉ SVĚTLA 17. 12. pátek 18 hod.

KOUZELNÁ KRABIČKA 18. 12. sobota 15 hod.

Společenská akce v sokolovně.

BROUMOV

SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ KONCERT SKUPINY IMODIUM TIP S 11. 12. sobota 20 hod. WIN G

KŘEST KNIHY POZNÁMKY K SURREALISTICKÉMU AUTOPORTRÉTU 12. 12. neděle 16 hod. Křest autobiografické knihy Pavla Frydrycha, mapující surrealistickou metodou dosud nejhorší úsek autorova života ve snaze se s touto životní fází vyrovnat. Koná se v sále Pellyho domů.

PTAČÍ KLEC 29. 12. středa 19 hod. Komedie DS Kolár Police nad Metují na domácí scéně.

GU

VĚNEČEK 18. 12. sobota 19 hod.

Pohádka Loutkové scény Dětem pro radost v sokolovně.

POLICE NAD METUJÍ

WIN

Premiéra nové hry DS NA TAHU v Divadle J. K. Tyla. Klárka je dospělá autistka, která žije se svými rodiči, ale hlavně ve svém světě. Rodina se jí snaží pomoci, ale síly pomalu docházejí...

Povídání a obrazy Míry Volného v čajovně a kavárně Arielka. Rezervace na tel. 604 893 615.

Na koncertu v městském divadle bude sestava rozšířena o klavír, perkuse, pěvecký sbor, violoncello aj. Hosty budou Honza Křížek (Blue Effect) a Adam Jánošík (Skapollo, ex-Ready Kirken).

TIP S

U

AUT 19. 12. neděle 17 hod. Repríza nové hry DS NA TAHU v Divadle J. K. Tyla. Klárka je dospělá autistka, která žije se svými rodiči, ale hlavně ve svém světě. Rodina se jí snaží pomoci, ale síly pomalu docházejí... HRONOV

AUSTRÁLIE – KŘÍŽEM KRÁŽEM 2. 12. čtvrtek 19 hod. Nová live-diashow Leoše Šimánka představí zemi úžasných protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Do Autrálie se známý cestovatel vydal se ženou synem i dcerou. Koná se v Jiráskově divadle.

VĚNEČEK TANEČNÍCH 2010 4. 12. sobota 19 hod. Společenská akce v Sále Josefa Čapka.

ČESKÁ SKALICE

ROZMARNÝ DUCH 11. 12. sobota 19 hod. Komedie DS Maska ve velkém sále sokolovny. RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

MINI KURZ LÍČENÍ 10. 12. pátek 18 hod.

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM 31. 12. pátek 17 hod.

V čajovně a kavárně Arielka. Rezervace na tel. 604 893 615.

Loučení Rtyňanů se starým rokem na náměstí Horníků.

TEPLICE NAD METUJÍ TIP S FLERET WIN GU A JARMILA ŠULÁKOVÁ 3. 12. pátek 19 hod.

Koncert dvorní kapely Valašského království a valašské královny se uskuteční v teplickém kině.

— akce pro děti


51


KNIŽNÍ NOVINKY VALKÝRY Paulo Coelho Autobiografický příběh rozdílných partnerů, kterým na základě neshod hrozí rozpad manželství, pojednává o jejich čtyřicetidenním pobytu v Mohavské poušti, kde si uvědomí své nejvnitřnější konflikty a obstojí ve zkoušce při setkání se skupinou bojovných Valkýr. Nakladatelství: Argo

APAGE SATANAS! Vlastimil Vondruška Příběh autora, který se již dlouho věnuje historickým románům, vypráví o urozené dívce, které se zdává – podobně jako jiným šlechtičnám – sen o démonu necudně se zmocňujícím jejího těla. Exorcista nepomáhá, musí pomoci Oldřich z Chlumu s panošem Otou. Nakladatelství: MOBA

AUSTRÁLIE – KŘÍŽEM KRÁŽEM Nová kniha Leoše Šimánka představuje Austrálii, „zemi úžasných protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás“. Publikace, kterou doplňuje nová live-diashow, obsahuje tradičně řadu fotografií a text se zážitky z cest. Na ty se známý cestovatel vydal s manželkou, synem i dcerou. Nakladatelství: ACTION-PRESS -yop-, -tk-

d3 i v a D í 90 iř

Jtel.: 608 477 52

Výstavy NÁCHOD

DĚTI DĚTEM 6.–10. 12. Charitativní výstava „Déčka“ Náchod v městské knihovně.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOLKU SANA 6.–11. 12. Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva, vlny, drátků, proutí i vánoční dekorace si budeme moci prohlédnout v městské knihovně.

NÁCHODSKÉ POVĚSTI 8. 12. – leden Výstava prací ze soutěžní hry Poznej pověsti svého kraje v městské knihovně.

HOMOSEXUÁLNÍ 10.–31. 12. Fotografická výstava sedmnáctiletého studenta JGN Štěpána Landy v čajovně Poklop.

BETLÉMY 10. 12. – 9. 1. Výstava betlémů z dílen řezbářů Lubomíra Zemana a Zdeňka Farského, doplněná o exponáty ze sbírek muzea. Koná se v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice Regionálního muzea Náchod. Vernisáž se uskuteční v pátek 10. prosince od 16 hod.

NÁCHODSKÝ VÝTVARNÝ PODZIM 10. 12. – 23. 1. Na 27. přehlídce umění regionu bude k vidění malba, kresba, grafika, fotografie, koláž i plastika. Koná se v Galerii výtvarných umění Náchod.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ 13.–15. 12. V městské knihovně bude vystavovat Střední škola propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.

PŘÍRODOU JIŽNÍ AFRIKY 13. 12. – 15. 1. Výstava fotografií Petra Bartoně v městské knihovně.

ZIMNÍ ČAROVÁNÍ 16.–22. 12. Vánoční výstava ZŠ Plhov v městské knihovně.

INSPIRACE MÁCHOU Do 4. 12. Výstava portrétů, dokumentů, ilustrací a kreseb inspirovaných „knížetem českých básníků“ Karlem Hynkem Máchou v městské knihovně. Na výstavě si budete moci prohlédnout také různá vydání Máje a dalších básníkových knih i máchovské monografie a portréty básníka. Výstavu připravil pan Zdeněk Halíř.

ZEĎ 2010 Do 4. 12. Mezinárodní výstava, na které se představí 36 výtvarníků z ČR, Polska a dalších zemí, v městské knihovně. Jde o setkání nejen různých oborů výtvarného umění, ale hlavně o setkání generací, národností a individuálních přístupů k vlastní volné tvorbě. Vystavené výtvarné práce budou originálním způsobem instalovány v prostoru vstupní haly městské knihovny, instalace inspirovaná architekturou interiéru sjednotí různé techniky a styly do jednotného rámce.

JAK MIZEL STARÝ NÁCHOD Do 6. 12. Výstava fotografií Antonína Rabišky v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám.

barvách v t o v i ž š Vá

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE


NOVINKY NA CD POLICE NAD METUJÍ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

VÁNOČNÍ VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ 1.–23. 12.

VÁNOCE S KVĚTINOU 9.–12. 12.

Ručně vyrobené ozdoby budou vystaveny v předsálí Pellyho domů.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 10.–12. 12.

BUDIŽ SVĚTLO! 9. 12. – 23. 1. Výstava historických svítidel ve staré polické škole „Dřevěnce“. K vidění budou např. různé typy loučníků, svícnů a svíček, římské keramické a bronzové kahany, olejové a petrolejové lampy, ale i pracovní osvětlovadla jako hornické svítilny, karbidové lampy, formanské lucerny či dřevěné přenosné lucerny. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 9. prosince v 16 hod.

Prodejní výstava novoměstské stř. školy.

Tradiční výstava autorských prací Marcely Hovadové a Ludmily Tláskalové. Krajkové a květinové dekorace a originální vánoční dárky budou k vidění v budově Spolkového domu.

KOČÁREK V PROMĚNÁCH ČASU Do 28. 12. Expozice historických kočárků na novoměstském zámku. TEPLICE NAD METUJÍ

ČESKÁ SKALICE

RECYKLOVATELNÉ VÁNOCE 1. 12. – 6. 1.

VÁCLAV MAGID 10. 12. – 6. 2.

Výstava v prostorách Informačního centra v Teplicích nad Metují.

Výstava umělce, kurátora a teoretika V. Magida, jehož práce, původně tvořené klasickými malířskými technikami, jsou stále více konceptuálního rázu. Vernisáž proběhne 10. prosince v 19 hodin.

ČERVENÝ KOSTELEC

PETRA HEROTOVÁ Do 3. 12.

Výstava bude probíhat ve výstavní síni MěÚ. Své výrobky (keramiku, hedvábí, svícny, vánoční přání…) zde mimo jiné představí i žáci 1. a 2. stupně ZŠ V. Hejny. Vernisáž s kulturním programem se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince v 16 hod. Ve čtvrtek 16. prosince v 16 hod. vystoupí ve výstavní síni flétnový soubor místní ZUŠ.

Výstava moderního umění v galerii Luxfer v Riegrově ulici.

KOUZLO VÁNOC ANEB JAK PŘÍRODA KRÁŠLÍ NAŠE DOMOVY Do 23. 1. Tématická výstava spojená s prodejem dekorací z přírodních materiálů v Regionálním informačním centru.

FOTOGRAMY & ASAMBLÁŽE Do 21. 2.

POHÁDKOVÉ VÁNOCE V CHALOUPCE A V LESE 9.–20. 12.

Vlastivìdný spolek pøi MKS Èervený Kostelec a Základní škola V.Hejny Èervený Kostelec

Vás zvou na výstavu

POHÁDKOVÉ VÁNOCE V CHALOUPCE A V LESE

Prodejní výstava Lucie Stránské a Hany Kohoutové v Galerii Samba na Husově náměstí. HRONOV

BETLÉMY 1. 12. – 7. 1. Výstava betlémů v Jiráskově rodném domku v Hronově.

Vernisáž ètvrtek 9.12.2010 v 16 hod. Výstava se koná ve výstavní síni MìÚ v Èerveném Kostelci ( nám. T.G.Masaryka ) od 10.12.2010 do 20.12.2010 ( 9 - 12 hod., 13 - 17 hod.) Žáci 1. a 2. stupnì ZŠ V.Hejny zde pøedstaví své výrobky z keramiky, hedvábí, dále svícny, vánoèní pøání a další.

DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO – THEYORIES Ryze akustická deska kolegů z projektu Illustratosphere s hravým názvem Theyories je jakýmsi poděkováním muzikantům, kteří nejvíce hudebně ovlivnili Dana Bártu. Na desce tak uslyšíme nově zaranžované písně Björk, Stevieho Wondera, Jamiroquai, AC/DC nebo třeba chorál z 13. století.

DAVID KOLLER – TEĎ A TADY David Koller po 4 letech od alba Nic není na stálo vydává nové CD. Jak zpěvák prozradil, nové písně jsou velmi osobní a album je tak prý temné, ale místy i vtipné.

PINK – THE GREATEST HITS… SO FAR!!! Americká zpěvačka Pink připravila pro předvánoční trh album s tím nejlepším, co se na jejích pěti deskách, které zatím natočila, objevilo. Na CD, jehož limitovaná edice se bude prodávat s DVD, najdeme kromě notoricky známých hitů jako So What, Dear Mr. President, Sober a dalších i novou skladbu Raise Your Glass. Informace o dalších CD novinkách najdete každou středu na www. nachodskyswing.cz. -och-, -tk-

53


Kvíz K víz 4. Která z následujících českých koled je nejstarší? a) Narodil se Kristus Pán b) Půjdem spolu do Betléma c) Chtíc, aby spal

VÁNOČNÍ ČAS 1. Jaké zvyky se dodržovaly o svatoondřejské noci (30. listopadu)? a) Chalupy navštěvoval průvod masek, kterému velela žena zahalená do bílé plachty s obličejem pokrytým vrstvou sádla a mouky. Věřilo se také, že se v tento svátek scházejí čarodějnice a vymýšlejí plán, jak nejlépe uškodit křesťanům. b) Ve vesnicích se konaly taneční zábavy, při nichž platilo „ženské právo“. Ženy si vybíraly tanečníky, objednávaly si sólo i pálenku. c) Lidé si při ní nechávali věštit budoucnost, popř. se o to pokoušeli sami. Byla totiž považována za jednu z nemagičtějších nocí roku,

při níž vystupují ze země démoni a otevírají bránu chladnému a krutému božstvu zimy a mrazu. 2. Jakému datu náleží svátek sv. Barbory, kdy se chodí pro „barborky“? a) 25. listopadu b) 4. prosince c) 13. prosince 3. Co to byly roráty? a) mše k Panně Marii sloužené o adventu b) druh staročeského cukroví podobný dnešním rohlíčkům c) šlo o starší pojmenování koled

5. Jaké rostlině spjaté s Vánoci připisují legendy, že ztělesňuje živoucího ducha a že dokáže vyvolat nebo udržet svazek mezi osobami opačného pohlaví? a) chmel b) jmelí c) muškát 6. Jaké je tradiční datum oslavy Ježíšova narození? a) 24. prosince b) 25. prosince c) 1. května 7. Co znamenají v hebrejštině slova bét lechem? a) dům chleba b) dům vody c) dům země 8. Jak zní nápis, který nejčastěji nese anděl na jesličkami? a) Pour féliciter b) I. N. R. I. c) Gloria 9. Jakým astronomickým jevem by mohla být podle vědců betlémská hvězda?

•Výroba dokumentárních,

propagačních a instruktážních filmů.

•Výroba reportáží, reklam

a prezentačních CD - DVD.

Telefon: 491 424 888, 603 273 698 e-mail: tv.nachod@tiscali.cz

www.tvnachod.cz 54

•Vysílání každé úterý od 20:00 hod. v kabelové televizi a na internetu www.mestonachod.cz


a) konjunkcí dvou planet nebo hvězd b) kometou c) supernovou 10. Kdo byl svatý Štěpán? a) Řecky hovořící Žid, který v jednom z jeho ohnivých kázání obvinil členy vysoké židovské rady v Jeruzalémě z vraždy Mesiáše. b) Původem galilejský rybář, později misionář, který šířil křesťanství např. na území dnešního jižního Ruska nebo v Malé Asii a Řecku. Zemřel na kříži ve tvaru X, když chtěl konvertovat manželku římského vojáka. c) Bývalý římský důstojník, který

se po zjevení Ježíše ve snu oddal křesťanství – byl kazatelem, zakládal první křesťanské chrámy ve Francii a bořil ty pohanské, později byl lstí vysvěcen na biskupa. Zemřel přirozeně ve věku 80 let. 11. Kterým dnem je tzv. svátek mláďátek, věnovaný památce pobitých dětí Herodovými vojáky. a) 28. prosinec b) 29. prosinec c) 30. prosinec 12. Co znamená zkratka P. F.? a) Hodně zdraví b) Pro štěstí, k blahopřání c) Veselé Vánoce

Barborka

Třebechovický betlém Řešení: 1c, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7a, 8c, 9abc, 10a, 11a, 12b

-tkinzerce

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany•Strážní fyzická ochrana objektů•Bezpečnostní logistika•Mobilní kontrolní hlídka „PATROLA“ •Detektivní služby•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, protipožárních a kamerových systémů• JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com 55


SHANTI 5(/$;$ý1Ë&(175801È&+2'

ZZZPDVD]HQDFKRGF] YHONêYêEČU]GUDYRWQtFKLUHOD[DþQtFKPDViåt SURGHMGiUNRYêFKSRXND]Ĥ

3ĜtVWURM %HDXW\WHN UHGXNFH WXNX ]SHYQČQt WNiQČ REOLþHMH SUVRX EĜLFKD D KêåGt Y\KOD]HQt YUiVHN D ML]HYUHOD[DFH YêNODGNDUHWDVWURORJLHUHLNL SĜHGQiãN\SRUDGHQVWYtFYLþHQt SURGHMLQGLFNêFKDHJ\SWVNêFK SĜHGPČWĤOpþLYêFKNDPHQĤ Náchodská 272 Dolní Radechová

WHO LQIR#PDVD]HQDFKRGF]

Náchodský SWING – prosinec 2010  

Kulturně-společenský měsíčník pro Náchodsko

Advertisement