{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


“Er zijn teveel vluchtelingen, zeggen de mensen„ ”Er zijn te weinig mensen, zeggen de vluchtelingen„

Jaarverslag Stichting Euro+ Songfestival Jaarverslag 2014 2016

1.

1.

Ernst Ferstl Oostenrijk, onderwijzer en dichter

p3


1. INLEIDING

IN

HO

UD

SO

PG AV E

2. TALENTEN VAN HIER EN VAN VER 3. YOU CANNOT ALWAYS GET WHAT YOU WANT 4. REALISATIE VAN DE VOORGENOMEN PRESTATIES 5. FINANCIËN 6. DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT 7. BESTUUR


John Lennon de onvergetelijke zei eens: you think you’ve got everything planned and then life happens. Deze quote is van toepassing op de nieuwe dynamiek waarin MusicGenerations verkeert. De invulling van 2016 was eerder uitgedacht. Na 15 jaar intergenerationele, cultureel diverse op wederkerigheid én kwaliteit gerichte talentenprogramma’s, wilde Music Generations een jaar ingaan van reflectie om over de volgende stap na te denken. Rustig kijken waar de kracht en de inspiratie liggen na jaren van pionieren op het gebied van vocaal cultureel erfgoed van jong en ouder. Het symposium AGE

IN

LE

ID

IN

G

1.

INCLUDED 2015 werd gevolgd door de in 2016 verschenen bundel artikelen onder dezelfde naam – geproduceerd door Sandra Trienekens. Hierin treft de lezer een aantal sprankelende betogen en visies aan als resultaat van deze reflectie2.. Zeker waar het gaat om het consolideren van onze initiatieven gericht op diversiteit en inclusiviteit. In 2001 werd er nog wel eens geschamperd over de deelname van migrantenouderen: "hoe gaat het met je zingende oudjes?". Nu zijn er middelen en samenwerkingsprogramma’s als LANG LEVE KUNST die het estafettestokje verder dragen. En dat is goed. Het Euro+ Songfestival en MusicGenerations hebben een aanjagende functie. Structurele organisaties zetten het emanciperende werk voort vanuit nieuwe invalshoeken en middelen. Wat is tegen die achtergrond een volgende en grensverleggende stap in het verder ontwikkelen van inclusieve cultuurparticipatie? Het antwoord op die vraag liet geen jaar op zich wachten. Het kwam in november 2015 al binnen via de beelden op het journaal, in de krant, op Facebook. Mensen, duizenden, op de vlucht voor oorlog en geweld. Verschrikkelijke taferelen op de Middellandse zee, de opvang in Griekenland en Italië. Waarom dan niet de ervaring en ontwikkelde netwerken constructief inzetten voor een bijdrage aan humaniteit en gastvrijheid. Indachtig Lennons quote. Een ontmoeting met Marieke Vegt, directeur van Kunst&Cultuur Drenthe – tijdens een congres van Lang leve Kunst,

2.

Urban Paradoxes, dr Sandra Trienekens. 9


bracht de vonk. Wij besloten om samen een poging te wagen de buren en bewoners van AZC Oranje aan het zingen te krijgen.3. Het resultaat werd een hartverwarmende samenzang en haalde zowel de kranten als het journaal. Zo kån het ook. Dat is altijd al een factor in het werk van MusicGenerations. Deze werd overtroffen in en rond AZC Oranje. Een nieuwe taak heeft ons gevonden. Werkenderwijs wordt duidelijk dat de meest geschikte wijze om talenten nader tot elkaar te brengen – door middel van het delen van muziek en verhalen - sterke overeenkomsten vertoont met eerdere methodieken van MusicGenerations. Van laagdrempelige ontmoetingen naar hoogwaardige concerten en producties. Dit traject waarin de oprecht betrokken talenten samen doorstromen en zich manifesteren, werkt overal waar men elkaar niet of nauwelijks kent, en later des te meer waardeert op basis van een gedeelde passie. TALENT4GASTVRIJHEID ontstond aan de vaart in de Drenthe, een dorp van 150 bewoners met 700 vluchtelingen, die samen - voorzichtig - begonnen te zingen.

MusicGenerations

http://www.nu.nl/algemeen/4140129/inwoners-oranje-blokkeren-toegangswegen-en-belagenstaatssecretaris.html

3. 

10


Productie

Lokale en landelijke concerten.

Repetitiedagen met talenten en masters.

Organiseren van sessies met lokale en landelijke masters.

Arrangeren van ontmoetingen tussen lokaal en vluchteling talent.

Produceren en verspreiden van meertalige flyers, social media en persberichten.

Afstemming en afspraken met de afzonderlijke partners.

MusicGenerations 12

13


Achteraf, in retrospectief, zien we een logische ontwikkeling van aandacht voor het vocaal erfgoed van cultureel diverse ouderen, naar intergenerationele programma’s met een focus op wederkerigheid en culturele rechten. Zoals zichtbaar werd in programma’s als RUHR/Istanbul 2010 en TR/NL 2012. Want wederkerigheid in waardering voor muziek en verhalen van hier en van ver, resulteert ook in belangstelling voor thema’s als vrijheid en mensenrechten. Want het zijn altijd de cultuur en het vrije woord die het eerst onder

TA HI LE ER N EN TEN VA VA N N VE R

2.

druk komen in conflictsituaties.4. Vinden of gevonden worden, dat is de kwestie.5. Eerder in 2016 werd MusicGenerations "gevonden" door het festival van de Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie – BMP – en Vluchtelingenwerk. Zij droegen substantieel bij aan workshops en concerten in Amsterdam en Rotterdam binnen hun programma over muziek en ongeschreven verhalen. De input van deze partners - die sterk vanuit de orale traditie werken - en daar databanken van aanleggen in EU verband, was voor ons een geweldige leerschool. (Zij wonnen voor dit programma de prijs van de Code Culturele Diversiteit). 6.Maar MusicGenerations won de ingang tot de cliënten van vluchtelingenwerk. Dezen worden bijvoorbeeld in Rotterdam bij de intake al worden gevraagd naar belangstelling voor deelname aan het programma TALENT4GASTVRIJHEID.

https://vrijeacademie.nl/4306/boeken/ravage-kunst-en-cultuur-in-tijden-van-conflict/ Ons creatieve brein Dick Swaab hoe mens en wereld elkaar maken, Over de vorming van onze hersenen onder invloed van de omgeving 6. http://www.stichtingbmp.nl/cms/ 4. 5.

15


Bij de aanvang van 2016 diende MusicGenerations de aanvragen in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Rotterdam voor meerjarige steun aan het inclusieve TALENT4GASTVRIJHEID. Met jong en ouder, van hier en van ver. Het Fonds voor Cultuurparticipatie reageerde gematigd enthousiast, de aanvraag paste niet in het enig beschikbare festivalprogramma dat toegankelijk is voor meerdere leeftijden. Toch droeg het Fonds wel € 70.000 projectsubsidie bij. De schok kwam met

Toch is de Raad niet enthousiast over het huidige plan. De ervaring

3.

7.

YO GE U C TW A HA NNO TY T A OU LW W AY AN S T

het oordeel van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur dat luidde:

en het netwerk vormen een stabiele basis, maar de keuze voor de doelgroep vluchtelingen acht de Raad een niet gelukkige. (..) Dat was schrikken! Hoe kan het dat 15 jaar succesvol werken in de stad en in landelijke en EU programma’s resulteert in een dergelijk diskwalificerend lokaal oordeel? Directeur van Music Generations Conny Groot stak veel energie in gesprekken met mensen uit de politiek, van de dienst Cultuur en met tal van anderen, maar helaas zonder resultaat. Ondertussen werken de teamleden door aan de laatste concerten van MusicGenerations en aan de eerste van TALENT4GASTVRIJHEID. Dat doen ze vanuit de overtuiging dat het wél zinnig en vruchtbaar is om het vocale en verhalen-repertoire van Nederlanders en nieuwkomers samen te brengen in co-creatie. Gelukkig begrijpen de fondsen beter welke positieve rol culturele dynamiek kan spelen in de ontwikkeling van de nieuwe samenleving. Daaronder Rotterdam Festivals, VSB, RCOAK, Sluyterman van Loo, KANS, Oranjefonds, Diorapthe, Provincie Drenthe, Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie, COA, V-Fonds, Fonds Soziokultur, Tranfer International en het Lehmbruckmuseum in Duisburg. Zij begrijpen waarom TALENT4GASTVRIJHEID er moet komen. Dankzij hun steun en het inzetten van eigen buffers komen de begrotingen van 2016 én 2017 rond.

7.

Songwriters RICHARDS, KEITH / JAGGER, MICK


De aanvraag voor het Europese Erasmus+ programma met de Hogeschool van Amsterdam – cultureel maatschappelijk vorming, haalde de eindstreep niet. Jammer van al dat werk aan het ontwikkelen van een Europees – intergenerationeel – programma waarin vijf landen culturele producties tot stand brengen, en leren van elkaar in een vorm van action learning. Gelukkig zijn de laatste twee jaren van besteding van de meerjaren-subsidies, verkregen van de gemeente Rotterdam en het Fonds voor Cultuurparticipatie, ongehoord productief besteed. Dit mede vanwege het repertoire en omdat de

RE AL ISA TIE

4.

talenten die werken aan MusicGenerations en TALENT4GASTVRIJHEID veel worden gevraagd om op te treden op congressen en festivals. Omdat 2016 een overdrachtsjaar moest worden is er in het landelijke programma veel ruimte gemaakt voor coachen van anderen en andere culturele organisaties. Deze sessies zijn gewijd aan de kennisdeling over intergenerationeel werken in eerste instantie, en in tweede instantie, om te voldoen aan de grote belangstelling voor de werkwijze van MusicGenerations met nieuwkomers en vluchtelingen. De overgang van meerjaren-subsidies naar de projectsubsidies voor TALENT4GASTVRIJHEID vraagt om extra zorgvuldigheid. Daarom maken we een splitsing tussen de middelen die zijn ingezet voor het realiseren van de prestaties voor Fonds voor Cultuurparticipatie in 2016 (plus de gedeeltelijke compensatie voor gemiste activiteiten in het kader van het Erasmus+ programma 2015) en de start van TALENT4GASTVRIJHEID. Deze splitsing is ook terug te vinden in de Rotterdamse prestaties omdat deze deel zijn van de landelijke afspraken.

21


Impressie concert Duisburg

Talent voor Vrijheid - Simple song of freedom 22

23


NS US PR IC ES G TA EN T 20 ER IES 16 AT IO M

AUDITIE ROTTERDAM 03-04-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

CONCERT ONGEKEND BIJZONDER 13-04-16 Stadsarchief, Amsterdam

MASTERCLASS ONGEKEND BIJZONDER 17-04-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

CONCERT ONGEKEND BIJZONDER 24-04-16 Tolhuistuin, Ijpromenade 2, Amsterdam

CONCERT ONGEKEND BIJZONDER 07-05-16 Podium Mozaiek, Bos en Lommersweg 191

THE RECONSTRUCTION OF MY LIFE 20-03-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

MASTERCLASS ONGEKEND BIJZONDER 10-04-16 Talenthuis, Meer en vaart 290 Amsterdam

MASTERCLASS ONGEKEND BIJZONDER 16-04-16 Talenthuis, Meer en vaart 290 Amsterdam

WORKSHOP SLUYTERMAN VAN LOO 21-04-16 Sluyterman van Loo, Velserweg 20 Beverwijk

CONCERT LONG LIVE ARTS BRUSSEL 28-04-16 Paleis voor de schone kunsten, Ravensteinstraat 23 Brussel

CONCERT ONGEKEND BIJZONDER 08-05-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

WORKSHOP ONGEKEND BIJZONDER 02-04-16 Talenthuis, Meer en vaart 290 Amsterdam

AUDITIE AMSTERDAM 10-04-16 Talenthuis, Meer en vaart 290 Amsterdam

AUDITIE ROTTERDAM 17-04-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

CONCERT ONGEKEND BIJZONDER 22-04-16 Meevaart, balistraat 48A Amsterdam

CONCERT TALENT VOOR VRIJHEID 05-05-16 Osdorpplein, Amsterdam

CONCERT THEATER SLUYTERMAN VAN LOO 11-05-16 Sluyterman van Loo, Velserweg 20 Beverwijk


MASTERCLASS ONGEKEND BIJZONDER 29-05-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

CONCERT ONGEKEND BIJZONDER 05-06-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

ONGEKEND BIJZONDER 12-06-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

CONCERT NORTH SEA ROUND TOWN 01-07-16 Huis van de wijk Focus, Oude watering 324 Rotterdam

WORKSHOP ZOMERSCHOOL 06-08-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

CONCERT DJEMMA AL FNA 25-09-16 Museumpark, Rotterdam

CONCERT ROTTERDAM 02-06-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

AUDITIE AMSTERDAM 10-06-16 Talentenhuis, Meer en vaart 290 Amsterdam

CONCERT ONGEKEND BIJZONDER 17-06-16 Grote kerkplein Rotterdam

CONCERT NORTH SEA ROUND TOWN MET ROTTERDAMS JEUGD SYMFONIE ORKEST 08-07-16 Islemunda, Herenwaard 17 Rotterdam

WORKSHOP ZOMERSCHOOL 20-08-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

MASTERCLASS PROGRAMMA DUISBURG 05-11-16 SKVR, Hennekijnstraat 6 Rotterdam

AUDITIE ROTTERDAM 05-06-16 Matrix, mauritsstraat 16 Rotterdam

CONCERT AMSTERDAM 10-06-16 Talentenhuis, Meer en vaart 290 Amsterdam

CONCERT FREEDOM FIGHTERS FESTIVAL 26-06-16 Meevaart, balistraat 48A Amsterdam

WORKSHOP ZOMERSCHOOL 23-07-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

MASTERCLASS ZOMERSCHOOL 03-09-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

MASTERCLASS PROGRAMMA DUISBURG 06-11-16 SKVR, Hennekijnstraat 6 Rotterdam


ES GA TA TATI ST LEN ES VR T4 IH KV IJ HE ID

PR B.

OPENING CULTUREEL SEIZOEN ROTTERDAM 11-09-16 Schouwburgplein Rotterdam

WORKSHOP AZC BEVERWAARD 22-09-16 Islemunda, Herenwaard 17 Rotterdam

CONCERT LEESZAAL ROTTERDAM WEST 18-10-16 Leeszaal West, Rijnhoutplein 3 Rotterdam

WORKSHOP TALENT VOOR GASTVRIJHEID 19-11-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

WORKSHOP TALENT VOOR GASTVRIJHEID 26-11-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

WORKSHOP SSAROTTERDAM 04-09-16 Theater 't kappelletje, Van der Sluysstraat 176 Rotterdam

WORKSHOP AZC BEVERWAARD 15-09-16 Islemunda, Herenwaard 17 Rotterdam

CONCERT TALENT VOOR GASTVRIJHEID 24-09-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

OPTREDEN SYMPOSIUM TWEE KEER KIJKEN - FOAM 03-11-16 Centrale OBA, Oosterdokskade 143 Amsterdam

WORKSHOP TALENT VOOR GASTVRIJHEID 22-11-16 Leeszaal West, Rijnhoutplein 3 Rotterdam

CONCERT TALENT VOOR GASTVRIJHEID ONTMOET DUISBURG 27-11-16 Friedrich-Wilhelm-StraÃ&#x;e 40 Duisburg, Duitsland

WORKSHOP AZC BEVERWAARD 08-09-16 Islemunda, Herenwaard 17 Rotterdam

MASTERCLASS TALENT VOOR GASTVRIJHEID 17-09-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

MASTERCLASS AZC BEVERWAARD 29-09-16 Islemunda, Herenwaard 17 Rotterdam

WORKSHOP TALENT VOOR GASTVRIJHEID 05-11-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

CONCERT OPENING RECREATIERUIMTE AZC BEVERWAARD 24-11-16 AZC Beverwaard, Edo bersmaweg Rotterdam

OPTREDEN CULTUURMIXER 01-12-16 Poppodium Baroeg, Spinozaweg 300 Rotterdam


WORKSHOP TALENT VOOR GASTVRIJHEID 06-12-16 Leeszaal West, Rijnhoutplein 3 Rotterdam

WORKSHOP TALENT VOOR GASTVRIJHEID 10-12-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

OPTREDEN OPERA DEN HAAG 14-12-16 Opera, Fruitweg 28-34 Den Haag

OPTREDEN CULTUUR IN BEELD 07-12-16 Van Nelle Fabriek, van Nelleweg 1 Rotterdam

OPTREDEN MAASTHEATER 13-12-16 Maastheater, St. Jobsweg 3

MASTERCLASS TALENT VOOR GASTVRIJHEID 17-12-16 AZC Oranje, Oranje 8 Oranje

AUDITIE ROTTERDAM 07-12-16 Workshop Talent voor Gastvrijheid

OPTREDEN VERGADERING PROVINCIALE STATEN 14-12-16 Statenzaal van het provinciehuis, Westerbrink 1, Assen

MASTERCLASS TALENT VOOR GASTVRIJHEID 20-12-16 Leeszaal West, Rijnhoutplein 3 Rotterdam

WORKSHOP TALENT VOOR GASTVRIJHEID 21-12-16 AZC Beverwaard, Rotterdam


5C. PRESTATIES COACHING EN OVERDRACHT MUSICGENERATIONS

7 JUNI presentatie KBO Brabant aan het bestuur (10) 13 JUNI presentatie EU fundraisers Berlijn (15)

8 JANUARI

27 JUNI

afspraak met Stichting de Vrolijkheid (2)

interview met Martin Zuidhof voor bundel over Community Arts (1) 8.

13 JANUARI

5 JULI

afspraak met Ferouz Azarhoosh van Stichting BMP (2)

interview VERS BETON – online magazine (2) 9.

14 JANUARI

19 SEPTEMBER

afspraak met SPIN – netwerk van Fondsenwervers (12)

start deelname Social Enterprise en vluchtelingen onderzoeksgroep van de Hogeschool van Amsterdam (15)

29 JANUARI Buurthuis het Anker – vrijwilligers in de wijk (12)

21 NOVEMBER CULTUUR IN BEELD optredens en presentatie (50)

1 FEBRUARI Cede Aruba – promotie intergenerationeel werken op de Antillen (2)

9 DECEMBER opname in inspiratiegids voor lokaal beleid door dr Sandra Trienekens10.

12 FEBRUARI presentatie voor alle medewerkers van het VSB Fonds (20)

14 DECEMBER Pitch Brabant C(15)

16 FEBRUARI afspraak met Bureau Beeldvorming Den Bosch (1)

20 DECEMBER presentatie CMV Hogeschool Rotterdam (30) december opname tekst in

8 MAART

bundel van dr Eltje Bos en Dr Huss on social work11.

presentatie bij Aruba doet (8)

TOTAAL SESSIES: 18

10 MEI

TOTAAL DEELNEMERS: 209

meeting bij FCP over vluchtelingenprogramma (12)

TOTAAL PUBLICATIES: 4 Buurtcommunities, nieuwe gemeenschappen in tijden van transitie - publicatie www.versbeton.nl 10. http://www.lkca.nl/~/media/downloads/publicaties/2016/inspiratiegids%20lokaal%20beleid%2008122016.pdf 8. 9.

32

33


Tijdens het symposium van LANG LEVE KUNST in Brussel– het samenwerkingsprogramma van RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en het Fonds voor Cultuurparticipatie, leerden we Sybille Kastner, programmaleider van het Lehmbruckmuseum in Duisburg kennen.

D BE .AA ZO N EK TA ER LL S EN 20 16

5C. PRESTATIES – INTERNATIONAAL

DRENTE 2500 bezoekers

Zij was in Brussel aanwezig omdat zij vernieuwende wegen zoekt, gericht op het bereiken van een grotere diversiteit van bezoekers en het coachen van senioren als rondleiders. Zij bracht MusicGenerations in contact met Annegret Keller van het Aller Welt Ensemble, een ervaren dirigente die naast haar werk met Roma, veel met vluchtelingtalenten werkt in Nordrein

AMSTERDAM 1500 bezoekers

Westfalen. Het bleek een inspirerende kennismaking die resulteerde in een aantal masterclasses door Annegret bij de SKVR in Rotterdam, en een groot, uitverkocht Winterkonzert in het Lehmbruckmuseum op 27 november. Dit is mede mogelijk gemaakt door een aantal Duitse fondsen en Transfer International – de NL/NRW stimuleringsmiddelen voor bilaterale samenwerking. Deze vindt haar vervolg met een concert in het Codarts theater in februari 2017, en wordt gevolgd door nieuwe aanvragen voor gezamenlijke talentontwikkeling en presentatie waarbij er veel aandacht is voor de verschillen

BUITENLAND 500 bezoekers

in culturele benadering van vluchtelingenopvang in onze beider landen. Een mogelijke gezamenlijke Europese aanvraag is in onderzoek. ROTTERDAM 5095 bezoekers

11.

Prof. Ephrat Huss (Phd) Prof. Ephrat Huss Chair: Arts in Social Work Masters Specialization Charlotte B. and Jack J. Spitzer Dept. of Social Work Ben-Gurion University of the Negev, P.O.B 653, Beer-Sheva 84105 Prof. Eltje Bos (Phd) Amsterdam University of Applied Science| Research Institute for Societal Innovation| Cultural and Social Dynamics

TOTAAL 2016 10554 bezoekers12.

12.

34

Op basis van eigen waarneming, die van onze partners en podia 35

ELDERS 750 bezoekers


Talent voor Vrijheid 38


Djemaa el fna

Talent van hier en van ver 46

47


Bijgestaan door stichting ASK, sinds jaar en dag het administratiekantoor van MusicGenerations, die ons ook monitoren en adviseren in de rol van zakelijk leider, is bijgaande jaarrekening tot stand gekomen. We letten in het bijzonder op het scheiden van de afronding met de meer-jarensubsidies van de gemeente Rotterdam en het Fonds voor Cultuurparticipatie, van de projectgelden voor TALENT4GASTVRIJHEID.

FIN

AN

CI

Ă‹N

5.

Het laatste programma beslaat heel 2017.

49


Onze – inmiddels vaste – onderzoeker van MusicGenerations, dr. Sandra Trienekens, vat de kern van onze inclusieve benadering als volgt samen voor een internationaal gezelschap tijdens de conferentie van Musicians without Borders, Ministerium NRW en LKCA: 1.First of all, people are approached as talents: it is their talent and expertise that is the basis for the exchange and interaction that follow in the project. Obviously, the people involved (participants, artists) will master different talents that may be of use at different moments in the process.

DI IN VER CL SI US TE IV IT & ITE IT

6.

The point is therefore not to make a plea for relativism, but for a non-hierarchal approach: to be genuinely interested in the talents and knowledge the other possesses and in the exchange of knowledge without reverting to patronizing or nannying ways. Would they have participated in the MG project if they had had the feeling they were being "helped"? I doubt it. Moreover, in general, the paradox of helping is that you define the person by their "problem" or by only a single part of their identity, and thereby you reinforce a poor person as "deprived", or a refugee as not "socially integrated". 2. A second, related aspect is therefore: self-identity. In effective artistic practices, people do not get their role assigned, but choose themselves which part of their identity they will show on stage and how they get involved. A term used in this context is super-diversity, referring to the intersection in our identities of age, ethnicity, tastes, experiences, etc. Participants in the artistic practices are not pinned down on one aspect of their identities, or on one or the other indicator defined in policies or the social domain. For once, participants do not need to live up to the stereotypical images or identities ascribed to them by the dominant society. These men sing a Dutch version of Beastie Boys’ Fight for your right to party.

51


Krantartikel Talent voor Vrijheid inazc Oranje


7.1 SAMENSTELLING BESTUUR Het bestuur bestaat uit een vaste kern van drie leden: Voorzitter Ger Tielen is een van de opinieleiders in de discussie over ouderenparticipatie en het belang van goede relaties tussen generaties. In zijn werkzame leven was hij onder meer directeur van het Nederlands Platform Ouderen en Europa, oprichter van SeniorWeb en secretaris van de Taskforce Ouderen en Arbeid. Hij programmeert toonaangevende evenementen op het gebied van demografische ontwikkeling en de Silver

BE

ST

UU

R

7.

Economy en is co-auteur van het recent verschenen Studieboek Kiezen en Verbonden Blijven, participatiehandboek voor sociaal werkers. Penningmeester Freddy May is in het Rotterdamse zeer bekend als directeur van Stimulans, een organisatie die zich jarenlang sterk maakt voor de sociale, culturele en arbeidsparticipatie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. Landelijk als coĂśrdinator en stuwende kracht achter het Netwerk voor Oudere Migranten (NOOM). Secretaris Ingeborg Wegter heeft haar roots in de Kunstbende, waarna zij als projectleider werkte bij Netwerk CS, het culturele diversiteitsnetwerk geĂŻnitieerd vanuit het ministerie van OC&W. Tegenwoordig werkt zij bij Pameijer aan productontwikkeling en buurtcirkels voor mensen met een verstandelijke beperking. Directeur/programmamaker Conny Groot is geen lid van het bestuur, maar wel als gemachtigde met tekenbevoegdheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij is sinds het jaar 2000 betrokken bij de programma ontwikkeling en organisatie van het Euro+ Songfestival en de latere verzelfstandiging tot een stichting. Conny Groot is afgestudeerd in de theaterwetenschappen aan de UvA en bij European Art en Mediamanagement aan de HKU. Zij ziet een culturele uitdaging in het werken vanuit een inclusieve visie op de samenleving. Zij werkt- net als

57


de rest van het team van Music Generations – zelfstandig en vindt dat korte communicatielijnen naar de deelnemers en resultaatgerichtheid dienstbaar dienen te zijn aan effectiviteit en impact. Met enige regelmaat werkt Conny voor andere stichtingen als voorheen Kosmopolis Rotterdam – interreligieuze concerten en de stichting ART-AGE waar zij de filmfestivals Forever Young programmeert. Deze programma’s hebben de doelstelling gemeen verbindingen tussen culturen en generaties te versterken in kunst en cultuur. Bestuur en directie zoeken met behulp van ATANA gedurende 2017 twee nieuwe bestuursleden die continuïteit en vernieuwing kunnen bieden aan het veelbelovende resultaat van 16 jaar werken aan inclusieve talentontwikkeling.

7.2 DATA VAN AAN- & AFTREDEN Voorzitter Ger Tielen:

Secretaris Ingeborg Wegter:

aantreden 26 juni 2010 tot en

aantreden 8 maart 2012 tot en

met tweede termijn 25 juni 2018

met 8 maart 2020

Penningmeester Freddy May: aantreden 28 maart 2013 tot en met 28 maart 2021

7.3 HET KERNTEAM Muzikaal leider Paul Mayer is sinds 2007 betrokken bij Music Generations. Hij is afgestudeerd als gitarist/singer songwriter aan het Codarts conservatorium én als psycholoog aan de Erasmus Universiteit. Hij is als geen ander gekwalificeerd het beste te halen uit jonge en oudere talenten van

MusicGenerations

* Stichting Euro+ Songfestival valt niet onder de WNT. 58

59


verschillende herkomst. Het kernteam bestaat verder uit kantoormanager (en vormalig stagiair Cultureel Maatschappelijke Vorming), Kevin Hoogenboezem, stagiairs, collega ZZPers voor de PR en lokale programmaleiders die regionaal werving, communicatie en organisatie op zich nemen.

7.4 CODE CULTURAL COVERNANCE Euro+ heeft de culturele diversiteit vanaf het eerste uur in 2001 in haar DNA. Het waarderen van muziek en verhalen als cultureel erfgoed uit verschillende generaties in een levendige uitwisseling, behoort tot de kernwaarde van ons programma. Daardoor is diversiteit terug te vinden in de samenstelling van ons bestuur, het team en de stagiairs en vrijwilligers en de deelnemers. Dit is eens te meer zichtbaar in TALENT4GASTVRIJHEID. Het bestuursmodel is dat van een bestuur op afstand dat de directie adviseert en controleert (geen Raad van Toezicht). Er is een directiereglement. De directie legt driemaal per jaar – aanvullend op de jaarrekening en daarin ondersteund door administratiekantoor stichting ASK, verantwoording af over resultaten en financiÍle stand van zaken.

61


Talent voor Gastvrijheid (door Ramses)

Astrid & Lisa - Imagine 62

63


COLOFON Ontwerp cover & binnenwerk www.studiokattekwaad.nl Redactie Ger Tielen Tekst Conny Groot Fotografie Hilde Speet Muzikale leiding Paul Mayer, Gharib Ali Stagiairs Zippora Lodders Organisatie Kevin Hoogenboezem PR Esther den Breejen Programmaontwikkeling en directie Conny Groot Opstellen Jaarrekening administratie en advies Stichting ASK


Profile for Music Generations

Jaarverslag 2016  

Jaarverslag MusicGenerations 2016

Jaarverslag 2016  

Jaarverslag MusicGenerations 2016

Advertisement