#KULTTUURILUPAUS

Page 1

#KULTTUURILUPAUS


ONNEA VALINNASTA VASTUULLISEEN TEHTÄVÄÄN! Nyt kun työsi alkaa, muistathan, että kulttuuri on kansallinen voimavaramme. Eduskuntavaalien alla ilahduttavan moni puolue teki kulttuurilupauksen. Kulttuurilupauksella tarkoitamme sitä, että taiteen ja kulttuurin rahoitusosuus on nostettava edes yhteen prosenttiin valtion talousarvion kokonaismenoista alkaneen vaalikauden aikana. Tämä merkitsee noin 110 miljoonan euron lisäystä. Nykyisin osuus on vaatimattomat 0,8 prosenttia. Tämän lisäksi veikkausvoittovarojen mahdolliset leikkaukset tulee kompensoida täysimääräisinä valtion budjetista. Tällä hetkellä Veikkauksen pelituotoilla rahoitetaan merkittävä osa hyvinvointia edistävästä taide-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisotyöstä. Yleishyödyllistä työtä ei mielestämme pitäisi rahoittaa vain riskirahalla.