Page 1

'Türkiye İngiltere ilişkilerinde 2018 parlak bir yıl oldu'

Serdar Sarı, Serdar Denktaş ve Nesil Çalışkan ile görüştü

Londra Başkonsolosu yılbaşı kutlaması

Sayfa 15

Sayfa 6

Avrupa’da yaşayan Türkmenler’e birlik ve beraberlik çağrısı

Sayfa 8 4 Ocak 2019 Cuma

Cem Yılmaz 9-10 Martta Londra’da

Sayfa 39 www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610

Sayfa 18 17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

İNGİLTERE’NİN ÇÖPÜ

Akıncı: "Çözüm, BM çerçevesinde ve müzakerelerle elde edilecek" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-

TÜRKİYE’YE

Londra’da Avrupa temalı havai fişek gösterisi

hurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa çözümün Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve müzakerelerle elde edileceği belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid

mesajda, iç ve dış konuları değerlendire-

İngiltere'nin başkenti Londra da yeni yıla "Avrupa" temalı havai fişek gösterisiyle girdi.

rek, 2019 yılının, Kıbrıs Türk toplumu ve

Türkiye, Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde İn-

dayanıyor. Son yıllarda İngiltere ürettiği plastik

Gösterinin amacı "Londra'nın küresel bir Av-

Rum toplumu ve adadaki diğer tüm top-

giltere'den 80 bin ton plastik çöp aldı. İngilte-

çöplerin büyük bölümünü Çin'e gönderiyordu.

rupa şehri olmaktan duyduğu gururu göster-

luluklarla dünya insanlığı için barış ve

re'den Türkiye'ye gönderilen çöpler bir yıl

Sadece üç yıl önce İngiltere'den Çin'e giden plas-

mek ve Londra'da yaşayan bir milyondan

huzur dolu bir gelecek inşasında ileriye

öncesine kıyasla yüzde 33'lük bir artış anlamına

tik ambalaj, bardak ve benzeri çöplerin miktarı

fazla Avrupa Birliği vatandaşına destek me-

doğru adımların atılabileceği bir yıl ol-

geliyor. Böylece Türkiye Malezya'nın ardından

yarım milyon ton seviyesindeydi.

sajı vermek" olarak açıklandı. Londra Bele-

masını diledi.

İngiltere'nin en çok plastik çöp gönderdiği ikinci

Çin İngiltere'nin bir yılda ürettiği çöplerin üçte

diye Başkanı Sadık Han da yeni yıl

ülke konumuna yükseldi.

ikisini alıyordu. Ancak 12 ay önce Çin ülke dı-

mesajında, "Gösterimizi dünya çapında tel-

Bu artışın temel nedeni Çin'in aldığı kararlara

şından çöp alınmasını yasaklayan bir yasa çı-

evizyonda izleyen milyonların Londra'yı evi

kardı. İngiltere'deki geri dönüşüm şirketleri o

sayan bir milyondan fazla AB vatandaşına

dönemde Çin'in bu adımının bir milat olacağını,

destek mesajı verdiğimizi görmesinden gu-

İngiltere'de plastik dağları oluşacağını söylemiş-

rurluyum. Yeni yılı karşılarken Avrupa ile

lerdi. İngiltere'de plastik dağları oluşmuş değil.

yakın ilişkimizi vurgulayarak dünyaya bir

Ortaya çıkan plastik çöp miktarında da ciddi bir

kez daha Londra'nın kapılarının açık oldu-

azalma yok.

ğunu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sayfa 16’da

Çin'in çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğu ise başka ülkeler doldurmuş durumda.

Sayfa 4’te


2

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

Londra'daki arsasını satsa Türkiye’deki tüm borçlarını ödeyebilecekler

Türkiye NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral,

ilgili, "57 yıldır çalışan biri olarak öyle şeyler gör-

sizlik yaratıyor" diye konuştu.

devam etti:"Bir kişi yatırım için parasını götürüp

artan konkordato ilanlarına "Konkordato modası

düm ve yaşadım ki… Üretim için elektrik, üretti-

Güral, artan konkordato ilanlarıyla ilgili şu yo-

üretim yapıyorsa ben bunu desteklerim. Ancak

var. Bunların 10'da 9'unu samimi bulmuyorum.

ğimiz malları taşımak için kamyonlar mazot

rumda bulundu:

nakit para götürenler ve parasını orada muhafaza

"Son dönemde bu moda oldu. Bunların 10'da

edenler, ev ve işyeri alarak bunu kiraya verenlere

9'unun samimi olmadığını düşünüyorum.

sempatiyle bakmıyorum. Ne alacaklarsa burada

Çünkü benim tanıdığım kişiler var bunların içeri-

alsınlar. Yurtdışında 1+1 daremiz bile yok. Eğer

sinde. Bu itibar zedeleyen bir şey. Yarın bu şirketi

onlar üzerinde bir hakkım varsa, hakkımı helal

çocuklarınıza bırakacaksınız. Bir gün bile kredi-

etmiyorum."

mizin ertelenmesini, yeniden yapılanmasını iste-

Yurtdışına sermaye kaçıranlara "Bunlar vatana

medik."

ihanet eden kesim" diyerek yüklenen Güral,

Londra'daki arsasını satsa borçlarını ödeyebilecek durumda olanlar bile konkordato ilan

bulamıyordu. O kadar çok damdan düştük ki bunlar vızıltı geliyor" dedi.

ediyor" sözleriyle tepki gösterdi. Güral, yurtdışına sermaye kaçıranları "Bunlar vatana ihanet eden kesim" diye niteledi.

KONKORDATO İLANINI ZORLAŞTIRAN TEKLİF YASALAŞTI

NG Holding Başkanı Güral, geçtiğimiz yıl yaşanan kurdaki dalgalanmayla NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral, “Bunların 10'da 9'unu samimi bulmuyorum. Londra'daki arsasını satsa borçlarını ödeyebilecek durumda olanlar bile konkordato ilan ediyor”

Şirketlerinde 'kriz' kelimesinin kullanılmasının yasak olduğunu söyleyen Güral, "Şu ortamda

"Benim yurtdışında 1 liram yok. Varımı yoğumu

'BUNLAR VATANA İHANET EDEN KESİM'

insanımız harcama yapmıyor, para-

Erdoğan, yurtdışına para çıkaranlara yüzde 40

sını bekletiyor.

ceza öngören kanuna onay verdi

Bu da piyasada hareket-

ülkeme yatırdım" dedi.

Vatan Öz

Yurtdışına sermaye çıkışının tahmin edilenden

Tatil

çok daha fazla olduğunu söyleyen Güral, şöyle

vatanoz@avrupagazete.com


4

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

Londra’da Avrupa temalı havai fişek gösterisi İngiltere'nin başkenti Londra da yeni yıla "Avrupa" kez daha Londra'nın kapılarının açık olduğunu gösterdiğinde başlayan gösteri, bilet alan 100 bini temalı havai fişek gösterisiyle girdi. Gösterinin gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

aşkın kişi tarafından takip edildi. Gösteride 8 ton

amacı "Londra'nın küresel bir Avrupa şehri olmak-

havai fişek kullanılırken, fişekle 348 noktadan 5 bin

tan duyduğu gururu göstermek ve Londra'da ya-

Thames Nehri’nde havai fişek

şayan bir milyondan fazla Avrupa Birliği

ateşleme devresi kullanılarak fırlatıldı. Gösteri, kentin ünlü saat kulesi Big Ben'in gece 12.00'yi vurma-

vatandaşına destek mesajı vermek" olarak açık- İngiliz Parlamentosu'nun önünde, Thames Nehri sıyla başladı.Londra, 2003 yılından bu yana yeni yılı üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, geçen belediyenin düzenlediği havai fişek gösterisiyle kar-

landı.

yıl olduğu gibi bu yıl da biletli izlendi. Saatler 00.00'ı şılıyor.

Sadık Han Londra Belediye Başkanı Sadık Han da yeni yıl mesajında, "Gösterimizi dünya çapında televizyonda izleyen milyonların Londra'yı evi sayan bir milyondan fazla AB vatandaşına destek mesajı verdiğimizi görmesinden gururluyum. Yeni yılı karşılarken Avrupa ile yakın ilişkimizi vurgulayarak dünyaya bir

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

Bugün insanlığın ulaştığı medeniyet çizgisini üç aşağı beş yukarı yakalamış toplumlarla bu konuda epeyce geride kalmış toplumlar arasındaki en büyük fark; birinci kategoridekilerin sorunlarını çözebiliyor olmaları, ikinci kategorideki toplumların ise sorunlarını çözemediği gibi, zaman içinde sorun stoklarını arttırıyor, daha karmaşık hale getiriyor ve işin içinden çıkılmaz duruma geliyor olmalarıdır. Ayrıca; çözülemeyen sorunlar, zaman içinde başka sorunların da üretilmesine kaynaklık ediyor. Bu durumun çözümü ise biraz uzun soluklu ve gelecek nesillerin sorgulayarak öğrenme ve ezbersiz bir eğitim-öğretim sürecinden geçirilmesine bağlı. Bugün geri kalmış, çağı yakalayamamış ve insanlığın ulaştığı ve her geçen gün daha yukarıya taşıdığı çıtayla arası açılan toplumların en büyük ortak özelliği; eğitim ve öğretimlerinin ezbere dayanmasıdır. Ezber; doğruluğuna dair kuşku duyulmaksızın bilginin kabullenilmesidir. Belleme ise bilgiyi akılda tutma yöntemidir. Akılda tutulan bilginin doğruluğuna dair kuşku yoksa, bu ezberdir. Ezberci eğitimden geçirilmiş zihin ise paradigma yani bakış açısını değiştiremez, donuktur ve akışkan değildir. Ezberci eğitim ve öğretimden geçirilmiş zihnin mevcut bilgileri işleyebilme, yeni bilgilere ihtiyaç duyma, bilgiler arasında irtibat kurma, analiz ve sentez yapma, bilinenlerden yeni bilgilere ve sonuçlara gitme yetisi gelişmez. Ezberci eğitimden mucit çıkmaz. Ezbersiz eğitim ve öğretim; Kişinin mevcut ve gelecekteki eğitsel ihtiyaçlarının farkındalığını sağlar, Kişinin kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini ve sınırlarını keşfettirir, En önemlisi ise; kişinin sorun çözme yeteneğini geliştirir. Eğer bir toplum ağırlıklı olarak ezberci eğitimden geçirilmişse, o toplumun sorun çözme kapasitesi çok düşük olur. Daha da önemlisi; sorunlarını çözemeyen toplumlar, sorunlarını çözen çağdaş toplumlar tarafından, çözemediği sorunları üzerinden istismar edilir, sömürülür ve yönetilir. Bir toplumda emperyalizm veya dış güçler sürekli suçlanıyor, her şeyin müsebbibi olarak gösteriliyorsa; bilin ki o toplumun sorun çözme kapasitesi çok düşüktür. Aydınlanma, Uygarlaşma, Çağdaşlaşma Projesi Geçtiğimiz 29 Ekim’de, Cumhuriyetimizin95. yılını idrak ettik. Gerçekten, GaziMustafa Kemal Atatürkliderliğinde kurulan Cumhuriyet;bir aydınlanma, çağdaşlaşma ve uygarlaşma projesiydi. Osmanlı’nın yıkılmasının ve enkaz haline gelmesinin esas nedeni; çağın gerisinde kalması, akılcı ve bilimsel düşünce dönemine geçememesi ve dolayısıyla sorunlarını çözme yeteneğini geliştirememesiydi. Osmanlı, özellikle askeri alanda her cephede dayak yiyince geri kaldığını anladı, ama gerçek nedenini anlamadı. Batı’nın ürettiklerini alarak geri kalmışlıktan kurtulacağını sandı. Halbuki yapılması gereken; o üretimi ve başarıyı sağlayan kafa yapısının alınmasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,durumu kavramış ve doğru teşhis yapmıştı. Bu nedenle, Cumhuriyetikurar kurmaz “AydınlanmaDevrimlerine”başladı. Amaç; üretimi, başarıyı ve refahı sağlayacak, devletin ve toplumun problem çözme ye-

Londra Başkonsolosu yılbaşı kutlaması

Türker Ertürk

Peşimden Gelin, Gerisini Merak Etmeyin turkererturk@avrupagazete.com

teneğini arttıracak çağdaş kafa yapısını inşa etmekti. Bunun yolu; akılcı ve bilimsel düşünce sistemine geçmiş, bilimi yaşamda tek yol gösterici olarak benimsemiş ve sorgulayıcı akla sahip toplumun yaratılmasından geçiyordu. Günümüzde, toplumsal sorunlar artık tek bir aklın çözebilme kapasitesi dışında. Hele hele ülkemizinkiler; bırakın çözebilmeyi, anlayabilmek için bile bir aklın sınırlarını aşıyor! Hatta bu akıl, sıra dışı ve çok üstün nitelikli olsa bile. İhtiyaç duyulan akıl; “Ortak Akıl”ve “Birleşik Akıl”dır. Ama Türkiye,16 Nisan 2017’de yapılan referandum ve 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte, Ortak Aklıve Birleşik Aklıyok sayan “Tek Akıl” ile yönetilme sürecine girdi. Ülkemizin geleceği için daha büyük bir felaket olamaz. Çağdaş ülkeler içinde önemli bir yere sahip olan Hollandaiçin; “akıl toplumu ve akıl devleti”deniyor.Hollanda’da birisi çıksa ve “Bana güvenin, peşimden gelin, gerisini merak etmeyin” dese; kafayı üşütmüş diye tecride kapatırlar. Hollanda’da, tarihin derinliklerinden beri kararlar ortak akılla alınır. Hollandatoprakları deniz seviyesinin altında ama ortak akıl sayesinde bu sorunu çözmüşler, denizden toprak kazanmışlar. Bugün bırakın sanayi ürünlerini, tarım ve hayvancılıkta bile Türkiye’nin yüzölçümü olarak 20’de biri olmalarına rağmen bizden daha fazla üretiyorlar. Statistics Times, 2018 verilerine göre dünyanın en güçlü ekonomilerini açıkladı; 17 milyon nüfuslu Hollanda16’ıncı sırada, 80 milyonluk Türkiyeise 17’inci sırada. Türkiye’nin yetiştirdiği önemli aydınlardan ve bakanlık yaptığı halde az sayıda hesap verilebilir geçmişe sahip siyasetçilerimizden biri olan Tınaz Titiz’in başkanı olduğu Beyaz Nokta Gelişim Vakfı, geleceğe tohum atmaya ve sorun çözme kabiliyetimizi arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Vakfın ülküsü (vizyonu); “Sorun çözme kabiliyeti gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir toplum”, görevi (misyonu) ise “Sorun çözme kabiliyetini arttıracak projeler üretmek ve uygulamak”. Sanırım bu çaba, desteğinizi hak ediyor. Alev Coşkun’un Kırmızı Kedi Yayınlarından piyasaya yeni çıkan “Asker İnönü” kitabını okumanızı tavsiye ederim.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Değerli Vatandaşlarımız,

Çınar Ergin

Yeni yılınızı sağlık ve mutluluk dileklerimle

T.C. Londra Başkonsolosu

Müsiad’tan yeni yıl tebriği Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere Müsiad Başkanı Mustafa Demir Avrupa Gazetesi’ne tebrik gönderdi. Demir yeni yıl tebriğinde şunları dile getirdi: “İyisi ve kötüsüyle, üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla ve yeni dileklerle girilecek olan 2019’un, ülkemiz ve tüm dünya için de nice güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Maalesef dünyanın dört bir yanında devam etmekte olan savaş, terör, şiddet, açlık ve yoksulluk zaman zaman umutlarımızı yitirmemize sebep olsa da en büyük özlemimiz sevgi, barış ve hoşgörünün hâkim olduğu bir dünyadır. Bu minvalde yeni yılınızı sağlık ve mutluluk dileklerimle kutluyorum. Mustafa Demir”

İngiltere Müsiad Başkanı Mustafa demir


7

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

Gözümüzle görmesek, olayları yaşamasak inan-

Mustafa Öz

mayacağız. Yazılı ve görsel basına bakarsak her-

'Türkiye-İngiltere ilişkilerinde

2018 parlak bir yıl oldu'

şey o kadar iyi gidiyor ki uçuyoruz da uçuyoruz. Ama konacak yer bulamıyoruz. Geçenlerde hastaneye gittim. Bundan bir iki ay önceydi. Şimdi açıklamayayım neresi olduğunu. Sancıdan ve

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

nefes alamıyorum. Neyse sıra geldi. Girdik içeriye inanın doktor yanındaki hemşire ile görüş-

yükelçi Yalçın, İngiltere ile Türkiye’nin Avrupa kıtasının iki ucunda yer alan NATO müttefikleri

mesini en az 15 dakika sürdürdü. Ben birşey diyecek oldum. Hemşire eliyle ağzına zincir işa-

ARAŞTIR OKU ÖĞREN

reti yaptı. Neyse keyfi yerine geldi bizim dokto-

mustafaoz@avrupagazete.com

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın,

olarak ilişkilerinin sorunsuz bir biçimde ilerle-

"2018 yatırım, turizm, ihracat ve ticaret konula-

mesi hedefinin benimsendiğini kaydetti.

rında olumlu ve parlak bir yıl oldu Bütün bunlar

"Parlak yıl"

gelecek yıl için de bize ümit verdi." dedi. Büyük-

run. Söyle bakalım neyin ver? Bende anlattım.

Gözüm yok ama anlattıkları kıt kanaat ve kazan-

elçi Yalçın, Türkiye-İngiltere ilişkilerinde 2018 yı-

Hiç oralı olmadan yaz kızım şunu, şunu dedi.

dıklarını hak edilmesi ile ilgi vaizleri canımı sı-

lında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ve tamam çıkabilirsin dedi.

kıyor.

Gene birşeyler anlatmak istedim.

Bu kadar işsiz, evine ekmek götüremeyenlerin

Zincir işareti gene yapıldı.

olduğu ülkede bunlar tezat teşkil ediyorlar.

Dışarıya çıktım onlarca hasta medet bekliyor

Adam cuma günleri ya da pazartesi günleri 10

bunlardan.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İngiltere’yi bu yıl iki kez ziyaret ettiğini hatırlatan Yal-

İngiltere’ye gelen ilk büyükelçi Yusuf Agah Efendi

çın, “Hem İngiltere ile ilişkilerimiz, hem

dakika vaaz ediyor .

Gelecek yılın Osmanlı İmparatorluğu'nun İngil-

lattı.” diye konuştu. Yalçın, 2018'de her iki

Sağlıkta gelinen noktayı anlatmaya çalışıyorum.

Ay başında parasını alıyor.

tere’ye yolladığı ilk büyükelçi Yusuf Agah Efen-

ülkeden çok sayıda bakanın karşılıklı ziyaretler

Bunun yanında bazı doktorların hastalarıyla il-

Askeri ücretliye, işsize öğüt veriyor.

di’nin bu ülkeye gelişinin 225. yıl dönümü

gerçekleştirdiğini belirterek, bu temasların mey-

gilenmekten yorulup bitap düştüklerini de bili-

İşte bizim ülkemizin hali.

olacağını belirten Yalçın, “2018’de de bu tarihi

velerini ticaret, yatırım, turizm, siyaset ve güven-

yorum.

Yani diğer dallara hele eğitime hiç dokunmaya-

perspektife uygun ve yakışır çok yoğun ilişkiler

lik iş birliği alanlarında verdiğini kaydetti.

O kadar hasta bakıyorlar hemde hiç yorulduk-

yım. Orası zaten karmaşaların, kimin ne ettiğini

yaşadık.” dedi. Yalçın, “2018’de ilişkilerimize

larını belli etmeden hastalarıyla ilgileniyorlar.

bilmediği bir kurum.

damgasını vuran ve önümüzdeki dönemi de şe-

Onlara gereken tanıyı ve ilaçları sıkı bir muaye-

En önce yapılacak iş bence. İşi ehline vermek.

killendirecek olan Cumhurbaşkanımızın mayıs

neden sonra veriyorlar.

Yeteri kadar kalifiyeve işini bilen elamanlar ye-

ayında İngiltere’ye yaptığı ziyaret oldu.” ifade-

Allah onlardan razı olsun.

tiştirmek.

sini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep

Türkiye ile İngiltere’nin ticaret hacminin 20 mil-

Yani karmaşa her alanda olduğu gibi sağlıktada

Camilerimizdeki cemaat git gide azalıyor.

Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde hem ikili temas-

yar dolara yaklaştığına işaret eden Yalçın, Tür-

var. Hemde kriz halinde.

Bunun sebebide yalan yanlış bilgilerle halkımızı

larda bulunduğunu hem de Tatlıdil Forumu'na

kiye’ye gelen İngiliz turist sayısının da yüzde

Günde bilmem kaç hastaya bakıp bitap düşen

yüce dinimizden uzaklaştıranlardadır.

katıldığını söyleyen Yalçın, "Ziyaret vesilesiyle

37’lik artışla 2018’de 2 milyonu bulduğunu söy-

doktorlar olduğu gibi hastaları eşya gibi gören-

Hata bizlere yüce kitabımızı kendi dilimizde

önümüzdeki döneme de şekil verecek birçok gö-

ledi.Yalçın, Türkiye’de İngiliz yatırımının da 300

lerde var.

Türkçe okutmayıp Arapça okumamızı tavsiye

rüşme yapıldı ve karar alındı.” diye konuştu. Bü-

milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini

Geldiğimiz noktayı anlatmaya çalışıyorum.

edenlerdedir.

vererek “2018 yatırım, turizm, ihracat ve ticaret

Bizim işinin ehli işini doğru dürüst yapan insan-

Bizim yapmamız gereken her konuda olduğu

konularında olumlu ve parlak bir yıl oldu diye-

lara ihtiyacımız var.

gibi kitabımız Kuran'ıda Türkçe okuyup anla-

biliriz. Bütün bunlar gelecek yıl için de bize ümit

Bu sağlık alanında olduğu gibi her alanda var.

mamızdır.

verdi.” dedi.

Sadece din görevlilerinin rahatları iyi.

O zaman gerçekleri görürüz.

Aldıkları parada iyi.

Dinimizden ve emirlerinden uzaklaşmak değil

Bir camide bir imam, bir müezzin ve birde vaiz

onu öğrenip yaşamımıza uygun hale getirmek-

var. Ayda en az 3-4 bin liranın üstünde para alı-

tir.

yorlar.

Hepinize sağlıklar dilerim.

Büyükelçi Yalçın, Kraliçe II. Elizabeth’e güven mektubunu sundu.

Avrupa’nın güvenliği, istikrarı ve refahına yönelik bölgede attığımız adımları muhataplarına an-

Türkiye ile İngiltere’nin ticaret hacmi

Akın İpek davası temyize götürüldü Büyükelçi Yalçın, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin gelişmesinin, İngiliz yargısının terör örgütü PKK’nın sembollerinin gösterilerde kullanılmasını yasaklamasıyla da kendisini gösterdiğini söyledi. Büyükelçilik olarak İngiltere’deki FETÖ davalarını da yakından izlediklerini anlatan Yalçın, “(FETÖ çatı davası firari sanığı Akın İpek’in iadesi) Son davada alınan karar bizde hayal kırıklığı yarattıysa da temyize başvurduk ve dava sürecini takibe devam edeceğiz.” dedi.

AB’den ayrılma (Brexit) süreci Yalçın, İngiltere ile ilişkilerde bu ülkenin AB’den ayrılma (Brexit) sürecinin de dikkate alındığını belirterek bu konudaki üst düzey diyaloğun ve alt komite toplantılarının 2019’da da süreceğini söyledi. Türkiye’nin Suriye krizi ile Kaşıkçı cinayeti konusunda attığı şeffaf ve yapıcı adımların İngiltere kamuoyunda olumlu değerlendirildiğini anlatan Yalçın, “İkili ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin bölgesinde attığı adımlar da burada yakından takip ediliyor. Dış politikamızda attığımız adımlar Türkiye’nin uluslararası ilişkilere ve bölgesel konulara katkıları olarak değerlendirildi.” diye konuştu.


9

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Haberler

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği heyeti KKTC’de temaslar gerçekleştirdi Avrupa Ajansı / AVA| Londra İNGİLTERE’DE doğup büyüyenlerin yanında, eğitim amacıyla bu ülkede bulunan gençlerin katılımıyla kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyeti KKTC’de temaslar gerçekleşti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere

nında, eğitim amacıyla İngiltere’de bulunan genç-

İNGİLTERE’DE doğup büyüyenlerin yanında, eğitim amacıyla bu ülkede bulunan gençlerin katılımıyla kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyeti KKTC’de temaslar gerçekleşti.

ler de, geçtiğimiz ekim ayı içerisinde kurulan

tan Özyiğit, gençlerin ortaya koyduğu amaç ve he-

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyeti Başkanı

defler doğrultusunda yaptıkları çalışmaları destek-

Nafiya Horozoğlu ve 4 yönetim üyesi hazır bu-

leyerek, onlara yardımcı olmanın kendileri

lundu. Her üç bakan, birliğin kuruluşu, temasları

açısından mutluluk vesilesi olacağını kaydetti.

ve etkinlikleri ile ilgili bilgi aldı.

Özyiğit, İngiltere başta olmak üzere yurtdışında

heyetini, ayrı ayrı kabul etti. Kabullerde, İngiltere’de doğup büyüyenlerin ya-

yaşayan gençlerin, Kuzey Kıbrıs’a gelişlerini kolay-

YENİ NESİLİ BİRLEŞTİRMEK

laştıracak, ülkeleri ile bağlarını güçlendirecek ve Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel değerleri yakından ta-

İngiltere’de doğup büyüyenlerin yanında eğitim

nıyacakları projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

amacıyla İngiltere’de bulunan gençlerin de katılı-

Horozoğlu, yurtdışındaki gençlerin kendi dil ve

mıyla geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde kurulan Kıb-

kültürünü en iyi şekilde öğrenmeleri için uğraşır-

rıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyeti başkanı

ken, diğer yandan da Kıbrıs’ta gençlerle buluşma-

Nafiya Horozoğlu ile 3 üyesinin katıldığı kabulde

larını sağlamak amacıyla ortak çalışmaların

Bakan Özersay birliğin kuruluşu, temasları ve et-

gerçekleşmesi için adımlar attıklarını kaydetti.

kinlikleri ile ilgili bilgi aldı. Birliğin yeni nesli birleştirmek adına önemli bir adım attığını söyleyen Bakan Özersay, “İngiltere’deki gençliğin gündemi, öncelikleri ve sıkıntıları

“HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

nelerdir”i anlamak bağlamında çok yararlı olaca-

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise İngil-

ğını vurgulayarak, bu unsurun da özellikle Yurt

tere’de doğan veya okumak için orada bulunan

Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi'nin ileriye götürülme-

gençler adına böylesi bir derneğin gerekli oldu-

sine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Güç

ğunu söyleyerek, tüm yönetim kurulunu kutladı.

birliği yapıldığı taktirde çok başarılı işlere imza atı-

Kasım ayında İngiltere’de dernek yetkilileri ile gör-

labileceğini de belirten Bakan Özersay, kimliğini

üştüğünü belirten Ataoğlu, gençlerin Kuzey Kıb-

kaybetmeden sanat, siyaset, spor alanlarında bir

rıs’a daha fazla gelebilmesi, ülke kültürünü

yerlere gelmiş kişilerin bir ülkenin tanıtımı açısın-

unutmaması ve yaşatması adına bir takım projeler

dan en etkili lobi olacağını söyledi. Özersay, Birli-

üzerinde çalıştıklarını ve bu projeleri sonlandırmak

ğin çok daha geniş bir kesime ulaşabilmesini diledi.

için Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

KTGBİ KISA SÜREDE ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Horozoğlu, İngiltere’de faaliyet gösteren tur ope-

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de he-

gençlerin ülkelerini daha sık ziyaret edebilmesi için

yeti kabulünde, birliğin, İngiltere’de bulunan Kıb-

bir adım attıklarını söyledi.

rıslı Türk gençliğin birlik, beraberlik ve

Gençlerin Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmaları, çeşitli

dayanışmasını sağlayabilmesi adına önemli bir rol

spor faaliyetlerinde bir araya gelmeleri, KKTC’de

üstlendiğini ve kısa sürede önemli işlere imza attı-

yaşayan gençler ile daha fazla kaynaşmalarını sağ-

ğını belirtti.

lamak ve İngiltere’de daha fazla kültürel etkinlik-

Bir süre önce gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti sı-

lerde gençlerin aktif rol alabilmesi için Bakanlık

rasında birlik yetkilileri ile görüşme fırsatı bularak

olarak öncülük edeceklerini de vurgulayan Ata-

yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığını anımsa-

oğlu, gençlere destek sözü verdi.

ratörleri ile temasa geçtiklerini ve gençlere yönelik indirim anlaşmaları yaptıklarından da bahsederek,


11

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

Ali Haydar Güden, Avrupa Gazetesine özel yazdı.

BREXİT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK’TA GÖÇMENLİK KURALLARINDA YAPILMASI ÖNGERİLEN DEĞİŞİKLİKLER Avrupa Ajansı / AVA| Londra

• Getirilecek Yetenek ve Beceri Ölçülerine

(Home Office), şirketlerin yurtdışından bece-

göç edecek göçmenlerin maaşlarının eşik mik-

göre göçmen alımı:

rili uzmanları işe alabilmelerini kolaylaştır-

tarının ne kadar olacağı kesinleştirilmemiştir.

Brexit sonrası, Birleşik Krallık Hükümetinin

Birleşik Krallık’ta güncel sisteme göre Avrupa

mak

Bir kısım bakanlar cari maaş eşiğinin 30.000

göçmenlik kurallarında getireceği değişiklik-

Birliği ülke vatandaşları beceri ve yetenekle-

düzenlemeyi planlamaktadır.

GBP’de kesileceğini öngörse de, bu konuda

ler belli olmaya başladı. Brexit sonrası göç-

rine bakılmaksızın Birleşik Krallık’ta ikamet

Buna göre becerili göçmenlerin işverenleri, iş-

kesin bir yargıya varılmamıştır.

menlik kurallarında köklü değişiklerin olması

ve çalışma izni sağlamaktadır. Bu sistem, Av-

çilerine sponsor olurken yerleşik iş piyasası

• Göç alımı sayısında kısıtlama:

bekleniyor. Hükümet tarafından yayınlanan

rupa Birliği ve diğer ülke vatandaşları ara-

testini gerçekleştirme şartına tabi tutulmaya-

Hükümet şu anda yıllık göç sayısını 100,000’in

rapora göre göçmenlik konusunda yapılacak

sında ayrım yapılmaksızın becerileri olan

caklardır.

altında tutma vaadini gerçekleştirmek konu-

değişiklikleri aşağıdaki ana başlıklarda topla-

herhangi bir ülke çalışanının da Birleşik Kral-

• İş piyasası esnekliği

sunda zorlanmaktadır.

yabiliriz:

lık’a göç edebilmesini sağlayacak şekilde de-

En düşük riskli ülke vatandaşları, Birleşik

• Serbest dolaşımın sona erişi:

adına

bir

takım

yönetmelikler

ğişecektir. Buna göre Birleşik Krallık’a

Krallık iş vizesine başvurabileceklerdir ve bu

Yeni Düzenlemeler Ankara Anlaşmasını Nasıl

Birleşik Krallık’ın Avrupa Bir-

gelecek kişilerin, işverenleri tarafın-

sayede başvurularını Birleşik Krallık’ı terk

Etkileyecek?

liği’nden çıkışı akabinde ve Yü-

dan sponsorlandırılmaları gereke-

edip tekrar dönerek yapma zorunluluğu orta-

rürlüğe

cektir.

dan kalkacaktır.

Brexit sonrasında Ankara Anlaşması kapsa-

• Düşük seviyede becerili Avrupa Birliği’ne

mında Türkiye Vatandaşlarına tanınan otu-

dahil çalışanlar 2025’e kadar 12 ay boyunca

rum hakkının akıbeti hala belirsizliğini

Birleşik Krallık’ta çalışabilecekler:

sürdürmekle birlikte Birleşik Krallık Hüküme-

Geçici olarak kısa vadede düşük seviye bece-

tinin yapmak istediği değişikler göz önüne

Koyma/Uygulama

Süresi boyunca, “serbest dola-

• Göçmen sayısı sınırı:

şım” hakkı sona erecek ve Birle-

Yeni göç sistemi, Birleşik Krallık’a

şik Krallık Göç Kuralları, Avrupa

gelebilecek beceri sahibi çalışanların

Birliği’ne dahil olan ve olmayan

sayısına ilişkin bir sınır koymayacak.

göçmenleri kapsayacak şekilde

• Yurtdışı çalışanlarına sponsor

rili çalışanlara, belirli bir süre sınırlamalı ça-

alındığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla-

uygulanacaktır.

olma kolaylaşacak:

lışma izni yolu kurulması önerisi getirilmiştir.

rının imtiyazlı olmasını engellemek ve diğer

Birleşik Krallık vizesi

Buna göre çalışanlar en fazla 12 ay olmak su-

göçmenlerle eşit olarak değerlendirme yö-

olması

almak için bir çalışana

retiyle Birleşik Krallık’a çalışmak için gidebilir,

nünde düzenlemeler yapılacağını söylemenin

fark etmeden,

sponsor olmak iste-

ancak temelli olarak çalışmalarını engellemek

yanlış olmayacağını düşünüyoruz. Bu şu an-

Birleşik Kral-

yen şirketlerin uy-

adına da 12 ay bekleme süresi içerisinde kala-

lama geliyor; Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-

bilmeleri sağlanacaktır.

ları tıpkı diğer ülke vatandaşları gibi beceri

şartlar ve zo-

Brexit’in yaratacağı etkilerin kolaylaştırılması

esası göz önüne alınarak göçmenlik değerlen-

runluluklar

adına, söz konusu olan planlar 2021’de uygu-

dirilmesine tabi tutulacaktır.

daha

lamaya geçip, en az 2025’e kadar işlemeye

Sonuç olarak, yakın zamanda Ankara Anlaş-

hale getirile-

devam edecektir.

ması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatan-

cek.

• Maaş eşik miktarı belli değil:

daşlarına

Becerili çalışan kabul edilip Birleşik Krallık’a

kaldırılacağı anlamını geleceğini söylemek

Böylece

Avrupa Birliği’ne dahil

lık’a

gitmek

veya

Birleşik

ması

Krallık’ta çalışmak veya eğitim almak isteyen herkesin izin alması gerekecektir.

Avukat Ali Haydar Güden Hem Türkiye’de hem de İngiltere’de avukatlık yapıyor.

gereken

kolay İçişleri

Bakanlığı

tanınan

oturum

hakkının

pekte yanlış olmayacaktır. Ali Haydar Güden – Kimdir

Avukat Ali Haydar Güden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuştur. İstanbul Barosuna 2002 yılında kaydını yapan Ali Haydar Güden, Londra’da BPP Law School’da İngiliz Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra 2010 yılında İngiltere ve Galler Barosuna “Solicitor” olarak kaydolmuştur. Ali Haydar Güden İngiltere ve Türkiye arasında çalışmalarını yoğunlaştırmış olup uluslararası ticari uyuşmazlıklar, göçmenlik hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve tahkim konularında uzmanlaşmıştır. Özyeğin Üniversitesinde Girişimcilik ve Hukuk ile Uluslararası Ticaret Hukuku dersleri veren Ali Haydar Güden Queen Marry Londra Üniversitesinde Avrupa Birliği Hukuku konusunda yüksek lisans yapmış olup ayrıca hem İngiltere hem de Türkiye’de akredite Arabulucudur.


13

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

ANADOLU MEDENİYETLER MÜZESİ ANKARA Avrupa Ajansı / AVA| Londra

2. Bölüm

doğu cephesinde 9 ve giriş eyvanı içerisinde

larının buradan dağıtıldığı yazılıdır. Yapının

karşılıklı yerleştirilen 4 dükkan yer alır. Hanı

Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Müze Fo-

planı klasik tiptedir. Ortada 10 kubbe ile örtülü

yaptıran Mehmet Paşa, 1467 yılında bedesteni

rumu (European Museum Forum) tarafından

dikdörtgen

verilmekte olan Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü

mekan, karşılıklı yerleş-

başvezir olmuş ve 1470 yılına kadar gö-

1997 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde 68

tirilen üstü beşik tonoz-

revde kalmıştır. Üsküdar’da cami, imaret

müze arasından birinci seçilerek almıştır. Tür-

larla

ve medresesi olup, kendisi orada gömü-

kiye’de bu ödülü kazanan şu an için tek müze-

dükkandan

dir.

gelen bir arasta ile çevril-

Bugün, müzeyi oluşturan bu iki yapı,

19 Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazarı

mektedir.

1881 yılındaki son yangından sonra terk

olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi’nin

Kurşunlu Han, tahrir def-

edilmiştir.

dış duvarının güney doğu kıyısında, yeni işlev

terlerine ve sicil kayıtlarına

verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında

dayanan son araştırmalara

yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Be-

göre Fatih Dönemi baş vezir-

desteni, diğeri Kurşunlu Han’dır.

lerinden Mehmet Paşa’nın İs-

Başlangıçtan günümüze Anadolu

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİNİN SON RESTARASYONU,

tanbul’un

Medeniyetleri Müzesi’ne ait eserle-

2010 yılından bu yana devam eden restorasyon

rin fotoğraflarını

ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanmıştır.

planlı

örtülü

kapalı

102

meydana

Üsküdar

Bedestenin; Fatih Dönemi baş vezirlerinden

semtindeki imaretine vakıf

Mahmut Paşa tarafından 1464 - 1471 tarihleri

olarak yaptırılmıştır. Kitabesi

arasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Ki-

Hazırlayan: Hüseyin Doğan Ahioğlu

tabesi yoktur. Kaynaklarda Ankara sof kumaş-

yaptıran Mahmut Paşa’nın azlinden sonra

lüdür.

Fotoğrafhane

dıran

Müze

arşivinde barın-

fotoğrafhanesi,

diğer

Müze 13 Mayıs 2014 Salı günü, Kültür ve Tu-

yoktur. 1946 yılındaki onarımda II. Murat’a ait

taraftan özellikle Ankara ve çevresinin taşın-

rizm Bakanımız Ömer Çelik’in katılımları ile zi-

sikkeler ele geçirilmiştir. Bu buluntular, hanın

maz kültür varlıklarına ait eşsiz koleksiyonları

yarete açılmıştır.

15. asrın ilk yarısında var olduğunu kanıtlar ni-

da bünyesinde bulundurmaktadır. Profesyonel

teliktedir. Han, Osmanlı devri hanlarının tipik

bir fotoğrafçının denetiminde bulunan fotoğraf-

plan karakterinde olup, ortada avlu ve revak sı-

hane stüdyo, karanlık oda ve arşiv bölümün-

rası ile, bunları çeviren iki katlı odalardan olu-

den oluşmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen

şur. Zemin katta 28, birinci katta 30 oda yer alır.

çeşitli kazılara ait eser fotoğraflarının da çekil-

Hergün 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet

Odalar ocaklıdır. Yapının batı ve güney yönle-

diği fotoğrafhanemizde yaklaşık 50.000 adet ne-

veren müze, ziyaretçileri beklemektedir. Ana-

rinde yer alan bodrum katta “L” tipinde bir ahır

gatif, 10.000 adet dia pozitif ve 100 video film,

dolu Medeniyetleri Müzesi, At pazarı olarak

kısmı mevcuttur. Hanın kuzey cephesinde 11,

100 adet eski tip cam film bulunmaktadır.

isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi'nin dış du-

MÜZENİN ZİYARET’E AÇIK SAATLERİ,

varının güneydoğu kıyısında, yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır.

ANADOLU MEDENİYETLE MÜZESİ

Ankara'nın

Altındağ

ilçesinde

bulunmaktadır. Ankara’da, Anadolu’nun arkeolojik eserlerini sergileyen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bir müzedir. Atpazarı semtinde, Ankara Kalesi’nin dış duvarının güneydoğu kıyısında, yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biriVeli Mahmud Paşa tarafından yaptırılan Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Rum Mehmet Paşa tarafından yaptırılan

Kurşunlu

Han’dır.

Başlangıçta

sadece Hitit dönemine ait eserlerin sergilendiği müze, daha sonra diğer uygarlıklara ait eserlerle zenginleşmiş ve Hitit Müzesi olmaktan çıkıp, Anadolu Medeniyetleri Müzesi haline gelmiştir. Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri

arasında

yer

alan

bu

müzede, Paleolitik Çağdan başlayarak günümüze kadar Anadolu arkeolojisi sergilenmektedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Mutlaka Görülmesi Gereken en az 14 Tarihi Eser vardır Anadolu Medeniyetleri Müzesi, günümüzde özgün ve son derece nitelikli koleksiyonları ile dünyanın önde gelen müzelerindendir.


15

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Cem Yılmaz 9-10 Martta Londra’da Haberler

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Platinum Plus''a gösterilen yoğun ilgi üzerine,

biletleri Eventim.co.uk websitesinden satışa su-

gösteriye ikinci günü eklendi. 9 Mart Cumartesi

nuldu.

Cem Yılmaz'ın uzun süredir beklenilen yeni

biletleri tükenmek üzere! 10 Mart Pazar günü

stand-up gösterisi Londra’da. ''Diamond, Elite,

sahneye ikinci kez çıkacak olan Cem Yılmaz'ın

Kardeş Türküler ve Mehmet Erdem Londra Konseri   Kardeş Türküler ve Mehmet Erdem Londra Konseri  3 Şubat Pazar akşamı Camden Town/KOKO'da yapıalcak. Unutulmaz bir gösteriye hazır olun!  Biletler için: Kardeş Türküler Ft. Mehmet Erdem ''25.Yil Özel Konseri'' 03 Şubat 2019, Pazar London Koko 18:00 - 22:00 Kardeş Türküler sanat ile geçen 25 yılını, 3 Şubat Pazar akşamı Londra KOKO'da vereceği özel konser ile kutluyor.Kardeş Türküler'in birbirinden kıymetli parçalarına konuk olarak ünlü sanatçı ve bestekâr Mehmet Erdem eşlik edecek. Biletler £35. Biletler için: www.ticketweb.uk/event/kardes-turkuler-kokotickets/8823055?pl=KOKO

İletişim: 07449 12 99 46


Akıncı: "Çözüm, BM çerçevesinde

16

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

ve müzakerelerle elde edilecek" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa çözümün Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve müzakerelerle elde edileceği belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, iç ve dış konuları değerlendirerek, 2019 yılının, Kıbrıs Türk toplumu ve Rum toplumu ve adadaki diğer tüm topluluklarla dünya insanlığı için barış ve huzur dolu bir gelecek inşasında ileriye doğru adımların atılabileceği bir yıl olmasını diledi. Akıncı, özellikle son zamanlarda, yürütülmekte olan çalışmaları da dikkate alarak, sık sık demeç vermediğini belirterek, “Bu durum, söyleyecek sözümüz olmadığından değildir. Bu çerçevede sürekli konuşanlara, yanlış yersiz eleştirilerde bulunanlara, hatta bunu amacını aşan boyutlara taşıyanlara da tanık oluyoruz. Bunlara büyük bir sabırla tahammül ediyoruz. Çünkü tek gailemiz genç kuşaklarımızı belirsizlik kaygısı taşımayacakları, barış ve huzur içinde bir geleceğe taşıyabilmektir” dedi. Çözüm için gayretli davranan, öneriler geliştiren ve akıp giden zamanı gaile edinenin bir tek Kıbrıslı Türk toplumu olduğunu ifade eden Akıncı, “Bunun temel nedeninin statükodan en çok mağdur olan tarafın bizim toplumumuz oluşudur” dedi. Federal çözümün olmazsa olmazı olan siyasi eşitliğin içini boşaltarak, çözüme ulaşmanın söz konusu olamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarafların üzerinde mutabık kalabilecekleri, birbirlerine dayatma yapmadan elde edebilecekleri bir sonucun ancak çözüm olarak nitelendirilebileceğine vurgu yaptı. Kıbrıs sorunu açısından da 2018 yılının çözüm için verimli bir yıl olmadığını söyleyen Akıncı, yıl içerisinde Rum Lider Nikos Anastasiadis’le nisan ve ekim aylarında iki kez görüştüklerini belirtti. Akıncı, şöyle devam etti: “Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldik. Yine Guterres’in geçici danışman olarak görevlendirdiği Jane Lute ile Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında 3 kez Kıbrıs’a yaptığı ziyaretler çerçevesinde çalışmalar yaptık. Kıbrıs Türk halkının bana verdiği yetki uyarınca tüm bu temaslarda çözüm hedefi doğrultusunda makul ve yapıcı tavrımızı temel haklarımızı koruma kararlılığı içinde sürdürdük. Şu anda yürütülmekte olan çaba adına ‘Terms of Reference’ denilen, referans kavramlarını, tüm tarafların kabul edebileceği bir çerçevede ortaya çıkarabilmek çabasıdır.” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tek gailesinin genç kuşakları belirsizlik kaygısı taşımayacakları, barış ve huzur içinde bir geleceğe taşıyabilmek olduğunu vurguladı. Akıncı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Çözüm müzakere edilerek elde edilebileceğine göre ‘neyi müzakere edeceğiz’ sorusunun cevabı da açıktır. Tarafların üzerinde mutabık kalabilecekleri birbirlerine dayatma yapmadan elde edebilecekleri bir sonuç ancak çözüm olarak nitelendirilebilir.  Kıbrıslı Türkleri azınlık yapacak üniter bir devlet yapısına evet diyecek olanımız var mıdır? Bunu sormak bile abestir. İkinci soru ise

Başbakan Erhürman`dan yeni yıl mesajı: “2019’un halkımıza sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şudur. İki ayrı egemen devlet, ya da bunların oluşturacağı konfederasyon veya Avrupa Birliği’nin içinde iki ayrı devletin varlığını kabul eden bir Rum tarafı, ya da üçüncü bir taraf var mıdır? Bu şıkların her biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmış bir devlet statüsüne ulaşmasını öngörmektedir. Kulağa hoş gelse de görünür gelecekte böyle bir gelişme beklemek gerçekçi midir? Cumhurbaşkanı olarak Azerbaycan’a, Kazakistan’a bile gidemediğimiz, Türkiye’nin takımları ile dostluk maçı bile yapamadığımız bir ortamda bunlar ne yazık ki gerçekleşmesi mümkün olmayacak beklentilerdir. Bunları yeni politika olarak masaya koyduğunuzda sizi bekleyen daha büyük bir yalnızlaşmadır. O zaman çıkmazın tek sorumlusu olarak da tarihe geçmeye aday olursunuz. Değerli kardeşlerim, ben kendi payıma, içinden çıktığım toplum adına, sizler adına tarih sayfalarına böyle geçmeye razı değilim.” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler parametrelerine ve geçmiş mutabakatlara bağlı kalarak süreci, eğer mümkün olursa, sonuca götürmek yönünde çabalarını sürdüreceğini belirtti. Akıncı, şöyle devam etti:

“Rum tarafı yetkiyi ve doğal zenginlikleri paylaşmama ısrarını sürdürecekse, Kıbrıs’ta kalıcı bölünmenin sorumluluğunu da üstlenecektir. Bu noktada Rum liderliğinin -eğer içini doldurmaya niyetleri varsa ve zamana oynama taktiği değilse- gevşek federasyon, veya desentralizasyon yani iki kurucu devletin yetkilerinin artırılacağı bir federasyon yapılanmasını da -daha önce defalarca açıkladığım gibi- görüşmeye açık olacağımız tabiidir. Bu konuda biz rahatız; çünkü Merkezi Hükümetin yetkilerinin artırılmasında ısrarlı davranan Rum tarafıydı. Şimdi bunun yanlış olduğunu idrak edip, kurucu devletlerin daha yetkili olmasını istiyorlarsa, bizim bunu reddetmemize bir neden yoktur. Ancak konu bu değildir. Asıl sorun merkezi hükümete kalacak olan yetkiler çerçevesinde kararların nasıl alınacağı meselesidir. Bu konuda kararların, basit çoğunlukla yani Rum çoğunluğu tarafından alınmasını yani Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını bertaraf etmek istiyorlar. Hiç kuşku yok ki bunu onaylamak mümkün değildir. Bu konuda var olan mutabakatlar ve Birleşmiş Milletler parametrelerine rağmen federal çözümün olmazsa olmazı olan siyasi eşitliğin içini boşaltarak çözüme ulaşmak söz konusu olamaz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Tufan Erhürman, 2018’in mutlulukla anılacak bir yıl olmadığını kaydederek,  “2019’u mutlu, müreffeh, sağlıklı ve sorunsuz bir yıl olması dileğiyle karşılıyoruz. Yeni yılın tüm halkımıza sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi. Kıbrıs Türk halkının çok daha zor koşulları, dayanışma, özveri ve “biz” olma bilinciyle aşmayı başardığını belirten Erhürman, “Bugün yaşanan sıkıntıları da el birliğiyle aşacağımızdan hiç kuşkumuz yok” açıklamasında bulundu. Başbakan, “Bir yandan, en kısa zamanda adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çalışmaya devam ederken, diğer yandan da gerek çözümün öncesinde, gerekse çözümün sonrasında halkımızın hak ettiği koşullarda yaşayabilmesinin sağlanması için sosyal ve ekonomik kalkınma alanındaki adımları hızla atacağız” dedi.  

Özersay: "Her şeyi olacağına bırakmayalım, ülkenin istediğimiz gibi olması için çaba harcayalım"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni yıl mesajı yayınladı.  Özersay, sosyal medyadan paylaştığı yeni yıl mesajında, 2019’un Kıbrıs Türk Halkına ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve insanca yaşam getirmesini diledi. Özersay, “Her şey olacağına ne zaman varır? Her şeyi olduğu gibi bırakırsanız, o zaman varır. Gelin vardırmayalım, biraz çaba, biraz emek, biraz fedakarlıkla her şeyi olmasını istediğimiz gibi, bu ülkenin, bu toplumun yararına olacak biçimde şekillendirmeye çalışalım.” dedi.  “Överken de, severken de, eleştirirken de daha adil olmaya çalışalım.” diyen Özersay,  “Ülkemiz ekonomik ve sosyal açıdan zor bir dönemden geçiyor, marifet zor zamanda yere sağlam basmak ve dayanışma halinde olmayı başarmaktır.” ifadesini kullandı. Bu türden zorlukların dünyanın başka yerlerinde de yaşandığını hatırlatan Kudret Özersay, “Biz bu sıkıntıların üstesinden gelen devletler ve uluslar gibi bu zor durumdan çıkmasını başaracağız, başarmak zorundayız.” mesajını verdi. Özersay mesajına şöyle devam etti: “Sakın umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın. Gerek dünyada gerekse bölgemizde önceden kestirilemeyen, öngörülemeyen pek çok gelişme yaşanıyor ve 2019 yılı da bu türden gelişmelere sahne olacak, orası kesin. Biraz da bu nedenle özellikle ekonomik belirsizlikleri ve riskleri dikkate alarak ayağımızı yorganımıza göre uzatalım, tasarruflu olalım. 2019 yılının ister burada isterse yurt dışında yaşayanlar olsun başta mensubu olduğum Kıbrıs Türk Halkına ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve insanca yaşam getirmesini diliyorum. İnsan olmanın gerektirdiği değerleri yeniden hatırlayacağımız, sevmeyi ve sevdiğimizi hissettirmeyi yeniden keşfedeceğimiz bir yıl olsun…”


17

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


Avrupa’da yaşayan

18

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

Türkmenler

Pir Sultan Kültür Merkezi Yılbaşı buluşması

İngiltere Irak Türkmen cephesi Başkanı Sündüs

içinde çağırdı, yeni yıll  milletemiz için hayırlı

Abbas, Avrupa gazetesine bir açıklama gön-

ve başarları bir sene olduğunu temennisinde

derdi. Açıklama şöyle: “Dün gece sayın Başkan

bölündü.Çok teşekkürler Sayın Başkan, sizin

Erşet Salihi beyefendi telefon görüşmesinde

güzel tevsiye bizde katılıyoruz, ve meşru hakk-

Pir Sultan Kültür Merkezi her yıl ol-

Yeni yıl mesajını İngiltere’de ve Avrupa’da ya-

lerimiz talip olduğu yolda sizi her zaman des-

duğu gibi 2019 yılına etkinlik ile mer-

şayan Türkmenleri birlik ve barbarlık  çerçevesi

tekçiyiz.”

haba dedi.

Irak Türkmen cephesi Başkanı Erşet Salihi Pir Sultan Kültür Merkezi gönderdiği bilgiler şöyle: “ Büyük Ailemizin Sıcaklığı ve Bitmeyen Umudumuzla hep birlikte Merhaba demek için yine bir araya gelindi. Çürümüş, sistemin tek eğlence şekli olarak gösterdiği, yoz eğlence kültürüne karşı bizler yeni yıla, kendi değerlerimize sımsıkı, daha güçlü sarılarak girdik. Grup Yorum şarkıları eşliğinde yenen akşam yemeğinden sonra, Pir Sultan Kültür Merkezi’nin faaliyet ve etkinliklerinin anlatıldığı kısa bir sinevizyon izlendi. Aramızda bulunan bir gencimizin söylediği türkülerden sonra, Grup Nisan şarkıları ve türküleriyle ve davul zurna eşliğinde halaylara duruldu. Meryem Altun Halk Tiyatrosu, tablet, telefon, bilgisayar, televizyon vb hayatımızdaki olumsuz etkisini mizahı bir dille eleştiren üç skeçle düşündürdü ve güldürdü. Şiir dinletisinden sonra, tekrar halaylara duruldu zılgıtlar alkışlar eşliğinde. Yapılan geleneksel

çekilişten

sonra,

saat

12’ye

yaklaşınca tüm çocuklarımızı sahneye alarak geri sayım başladı ve hep birlikte ayakta “Haklıyız Kazanacağız” marşıyla girdik yeni yıla. Salondaki herkes birbiriyle kucaklaştıktan sonra halaylarla sohpetlerle devam eden etkinliğe 120 kişi katıldı.”


19

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


20

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


21

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

Her yıl Ocak ayında düzenlenen, sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği "Londra Sanat Fuarı" önümüzde ki hafta açılıyor. Bu satırları yazdığım sıralarda sokak sanatçıları arasında açılış gecesi telaşı vardı sosyal medyada.Fuara katılan galeriler ve sanatçılarına bakacak olursak sokak sanatının,sanat dünyasını domine edişine tanıklık edeceğiz bu yıl.

Londra Sanat Fuarı İçin Geri Sayım

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

Sadece İngiltere'de değil,diğer kıtalardan da bir çok sokak sanatçısı davetli bu yıl.Amerikalı sanatçı

Ein,Rugman,İnkie,Pure Evil,Hayden Kays,Conor

çılarına ev sahipliği yapıyor 4 gün boyunca.Aynı

Swoon ve Fas'lı fotoğraf sanatçısı Hassan Hajjaj'ı

Harrington gibi sanatçılar da yer alıyor.Londra

zamanda güncel sanat piyasasının nabzını tutan

yeni eserleri ile izlemek oldukça keyifli olacak fu-

merkezli ve sadece sokak sanatçıları ile çalışmayı

bu fuar uluslararası öneme sahip kurum ve kuru-

arda. Swoon'un iki yıl önce,Hajjaj'ın 3 yıl önce Sho-

seven Ink,Black Rat,Lazarides,Project,Jealous gibi

luşların kolleksiyonları için de cazibe merkezi. 35

reditch'e bıraktığı eserlerin dışında sokakta

galeriler de geçtiğimiz yıl olduğu gibi,fuarda,en

binden fazla ziyaretçinin katıldığı,sadece sanatse-

yaptıkları yeni çalışmaları yok zira. Hemen her

çok ilgiyi çeken standlar olacak mı göreceğiz.

verlerin değil,dünyanın önde gelen ünlü kurum-

önemli uluslararası sanat fuarında görmeye alışık

ların

sanat

tacirlerinin,müze

olduğumuz Banksy,İnvader,Sheppard Fairey gibi

1988 yılından beri düzenlenen Londra Sanat

kuratörlerinin,kolleksiyonerlerin,sanat eleştirmen-

isim yapmış sokak sanatçılarının dışında bu yıl

Fuarı,İngiltere ve dünyanın önemli çağdaş sanat-

lerinin de büyük ilgi gösterdiği fuar maddi ve manevi anlamda bütün sanatçılar için oldukça büyük bir fırsat. Geçen yıl 35 bin kişi gezmiş.Katılımın bu yıl önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar fazla olması bekleniyor.Satılan eserler geçen yıl diğer yıllara oranla yüzde 25 artış göstermiş. Her yıl 100 ün üzerinde galerinin katıldığı fuarda daha fazla sokak sanatçısı göreceğimizin işareti sanatçıların eserlerine etiketlenen 5 ve 6 haneli rakamlardı geçtiğimiz yıl. Fiyat taglarını görünce aklıma Christian Guemy'nin söy-

terecektir.Bekleyip göreceğiz!

lediği "sokak sanatının şiiri vardı.Nereye gitti?" ve

Fuar 16-20 Ocak tarihleri arasında İslington'da bu-

Banksy'nin "sokak sanatı öldü" sözleri geldi!

lunan Business Design Centre'da. Haftaya görü-

Zaman bu sözlerin ne derece doğru olduğunu gös-

şünceye kadar sanatla kalın!

İNGİLTERE standartları ANADOLU COĞRAFYASI ile buluşuyor Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Şirketimizin kuşaktan kuşağa, nesilden nesile devamlılığının en büyük ilham kaynağı ve bağlılığını

YARIM ASRI AŞKIN BİR SÜREDİR İNŞAAT SEKTÖRÜNDE HİZMET VERİYORSUNUZ. FİRMANIZIN TARİHİ HAKKINDA BİZE BİLGİ VERİR MİSİNİZ ? Şirketimiz; deden toruna, üç kuşaktır hizmet verdiğimiz inşaat sektörüne 1948 yılında başlamış köklü bir çınardır. Aradan geçen 70 yıla sayısız proje sığdırmış, insan odaklı ve yüksek kaliteli yapılar inşa etmiş, bilgi ve birikimimizi ulusal ve uluslararası platformlarda üretmek temeline odaklamış, yüzlerce insana istihdam sağlamış, geçmişinden aldığı tecrübeyi; geleceğe geliştirerek ve ilerleterek aktarmayı hedeflemiş bir kurumuz. SAYGIN VE SEÇKİN BİR AİLE ŞİRKETİ OLARAK DEVAMLILIĞINIZI NEYE BORÇLUSUNUZ ? Aile kavramı kültürümüz ve bizim için kutsaldır. Şirketimizin ana sloganı olan BİZ BİR AİLEYİZ felsefesi bu kutsal değere verdiğimiz önemi ve kıymeti ifade etmek için en doğru cümle olduğuna inanıyoruz. Bu felsefe ışığında bizi tercih eden değerli katılımcılarımız ve ekibimiz ile BÜYÜK BİR AİLE olduğumuz bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederek, saygı sevgi ve güveni ticaretin önünde tutup, bu prensibimizi nesiller boyu aktarmayı şirket politikalarımızın ilk koşulu olarak görüyoruz.

bu fikir oluşturmaktadır.

KÖKLÜ BİR AİLE ŞİRKETİ OLARAK TÜRKİYEYE KAZANDIRDIĞINIZ PROJELERDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ ? Alışveriş merkezinden otel projelerine, sayısız fabrika inşaatından konut projelerine kadar üst yapı anlamında inşaat sektörünün birçok kaleminde sayısız projeye imza atmış olduğumuzu söyleyebilirim. Son dönemde, özellikle son 20 yılda ticari ve konut projelerine ağırlık vermiş durumdayız. ŞU AN DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELERİNİZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ ? Türkiye’nin yükselen ve parlayan şehri olan, doğa güzellikleri, tarihi yapıları, uluslararası festivalleriyle doğunun ve batının merkezinde yer alan ADANA şehrinde yükselen EKE RÖNESANS ve EKE PALACE projelerimiz devam etmektedir. EKE PALACE projemizin şirketimiz ve şehrimiz için ayrı ve özel bir yeri var. Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ödülle taçlandırılmış olan EKE PALACE projemiz İNGİLTERE SATIŞLARIMIZ için hazırlanmış olup, iç ve dış mimaride İNGİLİZ

KÜLTÜRÜNÜN çiz-

seçeneklerinin yanı sıra farklı metrajlarda yer alan

gilerinden esinlenil-

işyeri seçenekleri ile geleceğine ve ülkesine yatırım

miştir. Bu özel proje

yapmak isteyen, prestijli bir projede yer almak is-

Türkiye için bir ilk olup İNGİL-

teyen tüm yerli ve yabancı müşterilerimizin takti-

TERE standartlarının ANADOLU COĞRAFYASI

rini ve beğenisini kazanmak istiyoruz. Firmamız

ile buluşma projesidir.

için tarihi bir adım olan bu saygın proje ile ülkemizi ve Türk mimarlığını en iyi şekilde temsil edip, bir

İNGİLTER’YE ÖZEL PROJE HAZIRLAMAK GERÇEKTEN SIRADIŞI, EKE PALACE PROJESİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ VERİR MİSİNİZ ? EKE PALACE projesi, 2018 YILININ EN PRESTİJLİ PROJESİ Ödülüne layık görüldü. Bu ödül her ne kadar anlamlı olsa da bizim için esas olan son tüketici memnuniyetidir. Bu kaygıyı öncelikli sorumluluğumuz olarak benimsediğimiz EKE PALACE projesinde 1+1, 2+1, Dublex ve Triblex daire

eser ortaya çıkarmayı hedefledik. Projemiz; 1500 m2 kapalı otoparkı, araç asansörü, barok mimari de hazırlanmış kütüphanesi ile bölgenin en gözde en özel lokasyonunda yer almaktadır. Uluslararası Adana Havalimanına sadece 10 dakika mesafede ve bölgenin incisi AKDENİZ plajlarına sadece 30 dakika mesafede yer almaktadır. Şehrin merkezinden geçen Seyhan Nehri manzaralı olan projemiz gözde lokasyonu ile yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır.


23

AVRUPA

Haberler

4 Ocak 2019 Cuma

Almanya sınırında olması nedeniyle tipik bir Fransız şehri değil iki ülkenin ruhunu birden almış. Üstelik İngilizce konuştuğunuzda kızmıyorlar kısacası Eyvah Fransızca konuşamıyorum diye paniklemeyin halkı turistlere alışkın. Ingilizce olarak ellerinden gelen yardımda bulunuyorlar. Şehri bana en çok sevdiren şeylerin başında Tudor mimarisindeki binaları oldu. Ortaçağ ve Rönesans zamanından kalma 500 yıllık evler beni masal dün-

GEZİ REHBERİ Strazburga Gelmek İçin 8 Neden

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

yasına götürüp getirdi. Binalar o kadar temiz, bakımlı ve değişik ki bisküvi ile yapılan mozaik

Şehre girer girmez Notre Dame Katedrali bütün

“Ahhhh o Hukuk Fakültesi yıllarımda bir çok da-

pastayı hatırlattı. Petite France bölgesinde elinizde

heybetiyle sizi karşılıyor. Gotik Mimarinin en

vasını ezbere bilmek zorunda kaldığım Avrupa

sıcak şarabınız ve kameranız ile kendinizi bu ka-

güzel örneklerinden biri olan katedralin 1015 yı-

İnsan Hakları Mahkemesi, ne çektirmiştin sen

rakteristik evlerin, nehir ve köprülerin arasında ge-

lında yapımına başlansa da 1479'a kadar sürmüş.

bana” diyerek bir geçmişe gittim. Ayrıca Avrupa

ziyor bulacaksınız.

Gece disardan bakınca beni ürpertti biraz. Şaşırtıcı

Parlamentosu ve Avrupa Konseyide burada gel-

olarak icerisinde Astrolojik saat var. İçine girme-

mişken görmek lazım zaten devamlı TV'de görü-

mezlik etmeyin hatta 300 basamak çıkıp katedralin

yoruz hiç yabancı gelmeyecek. Choucroute bu

zirvesine ulaşın.

bölgenin en meşhur yemeği sanırım. Şarapta bek-

Şehir 1988'de UNESCO tarafından Dünya Miras-

letilmiş lahananın üzerine domuz sosisi ve kızar-

ları Listesi’ne dahil edilmiş. Nedenini anlamak

tılmış domuz Jambonu konur. Ben vejeteryen

çokta zor değil. Özellikle Noel Pazarlarının kurul-

sayıldığım icin denemedim. Le Gruber Katedrale

lük gezilebilir ama Noel zamanı giderseniz Col-

duğu zamanda görülmesini tavsiye ederim Noel'in

çok yakın ve mutlaka denenmesi gereken bir res-

mar'da en az bir gece kalmanızı tavsiye ederim. Bu

Başkenti deniyor ve Avrupa’nın en büyük Noel

toran bence. Diğer bir önemli yemek sayılan Flam-

masalımsı kasaba ne kelimelerle ifade edilebilir

marketlerinden biri burada kuruluyor.

küş diye okunan Alsas bölgesine özgün pizza yada

nede fotoğraf makinesiyle çekilebilir. Allahım

lahmacunu hatırlatan bir yiyecek. Ayrıca krepler

böyle yerlerde mi varmış dedirtiyor

şahane, gerçekten çikolatalı krep denince Fransız-

Kleber Meydanı en sevdiğim meydan özellikle kö-

lardan başkasını tanımam. Strazburg kebap sever-

şede bulunan Starbucks'ın ikinci katında Chai Lat-

ler içinde bir cennet hiç aç kalmazsınız birçok

te'mi içerek 30 metrelik Noel ağacının ve etraftaki

kebapçı geç saatlere kadar açık.

ağaçların ışıklandırılmasını seyredip buz pateni ya-

Buralara kadar gelmişken Colmar ve Mulhouse

panları seyretmek muhteşemdi

kasabalarıda görülmeli. Mulhouse ve Colmar gün-

Haftaya görüşmek üzere

Yepyeni bir yılın ilk günlerinden, ilk haftasından merhabalar. 2019 yılına, dünyanın değişik noktalarında partiler ve havai fişekler eşliğinde hoşgeldin dedik. Renkli, bol ışıklı, yoğun günlerden sonra sakin bir aya başladık. Ama durmak, evde oturmak yok. Londra bizleri bekliyor. 2019’da da Londra’yı yaşamaya devam. LONDON INTERNATIONAL MIME FESTI-

LONDRAYI YAŞAMAK Merhaba 2019

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

VAL -LONDRA ULUSLARARASI PANDOMİM FESTİVALİ

ranlık ve uzun gecelerimize tatlı bir gülümseme

yoktur eminim. Lambanın içinden çıkan cin, uçan

katabilir. Dünyanın her bir köşesinden katılan pan-

halı ve prenses Jasmine’in maceralarını çoğumuz

Londra Uluslararası Mime Festivali 1977 yılında

domim sanatçılarını izlemek Ocak ayınıza renk

çocukken hikaye şeklinde okumuş, ya da çizgi

yapımcı Joseph Seelig tarafından mime-palyaço

katmak isterseniz bilgi ve program için alttaki web

filmlerini izlemişizdir. Bu güzel hikaye şimdi de

Nola Rae'nin teşviği ile kurulmuş ve o günden bu

sayfasını

sahnelerde. Epeydir Londra West End’de göste-

yana her yıl düzenlenmektedir. Bu tür festivallerin

http://mimelondon.com/festival/

tıklayabilirsiniz.

en uzun soluklu olanıdır.

rimde. Hatta ben de bu yaz yeğenim ile birlikte gidip izledim. Gerçekten çok güzel sahneye uyar-

Festival bu yıl 9 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'a

ALADDIN THE MUSICAL - ALADDİN VE Sİ-

lanmış. Kostümler, dekorlar, şarkılar o kadar bü-

kadar devam edecek. Londra'nın değişik bölge ve

HİRLİ LAMBASI

yüleyici ve güzel ki kendinizi hikayenin içinde

baskısının kapakları Ladbroke Grove'da "Museum

buluveriyorsunuz. Büyük küçük her yaştan her-

of Brands"da sergileniyor.

kese hitap eden bu müzikali mutlaka izleyin

Sergide dergilerin orijinal baskılarını 1968'deki ilk

derim. Müzikal severlerin mutlaka görmesi gere-

sayısından, radikal 70'li ve şatafatlı 80'li ve 90'lı yıl-

ken müzikallerden bir tanesi. Biz yeğenim ile çok

lara ve günümüze kadar tüm sayılarını bir arada

beğendik ve şiddetle tavsiye ediyoruz. Oyunun ay-

bulabileceksiniz. Derginin kapaklarını David

rıntılarını alttaki linkte bulabilirsiniz. https://alad-

Bowie, Elton John ve Joanna Lumley gibi ünlü

dinthemusical.co.uk/

isimler süslerken, derginin dizaynları da yine ünlü

mekanlarında yapılacak olan bu etkinlik normal hayatımıza dönmemize yardımcı olup; soğuk, ka-

Aladdin ve sihirli lambasının hikayesini bilmeyen

isimler Tracy Emin, Banksy ve Gorillaz'nın yaratıTIME OUT 50 - 50 YEARS 50 COVERS / TIME

cısı sanatçı Jamie Hewlett'in yanısıra efsanevi Time

OUT 50 YIL SERGİSİ

Out dizaynırı Pearce Marchbank ve diğer yetenekli dizayncılar yapmışlar. Bu güzel ve özel sergiyi ka-

Benim gibi eminim bir çoğunuzun da her hafta

çırmayın.

takip ettiği Time Out Dergisi 50 yaşında. İlk sayısı

https://www.timeout.com/london/things-to-

1968 yılında basılan dergi 50. yılında özel bir sergi

do/time-out-50-50-years-50-covers Güzel, mutlu,

ile takipçilerinin karşısına çıkıyor. Londra'da, 50

sağlıklı ve başarılı bir yıl olsun hepimiz için. Haf-

yıldır her hafta yayınlanan derginin 2,500'ü bulan

taya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ayrıntılı

bilgiler

alttaki

linkte.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

4 Ocak 2019 Cuma

6,1181

£

6,7832

$

5,3803

Çeyrek 363,310

Yarım

727,770

Altın

Altın

Tam

1.448,77

Cumhuriyet 1.493,00

Altın

Altını

2019 yılı için ekonomide ‘kriz’ beklentisi Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma

(Fed) faiz artırımı rüzgarı gibi dış gelişmelere

yaşamasının yüksek ihtimal olduğunu kaydeden

sürecek. Çünkü 2009 şartları artık yok. Ne likidite

Direktörü Prof. Dr. Demiralp, "Türkiye, 2019 yı-

karşı hassas olan Türkiye, bu arada 95 yıllık par-

Prof. Demiralp, "Bu arada Türkiye’nin yılda

bolluğu ne özel sektörün düşük borçluluğu ne de

lına ekonomide stagflasyon ile giriyor. Yani yük-

lamenter rejimden başkanlık sistemine geçiş

yüzde 1-2 büyümesi, ekonominin durgunluktan

bankacılık sisteminde alacak stresi vardı. Şimdi

sek enflasyonu ve durgunluğu aynı anda

yaptı.Özellikle yılın ikinci yarısında ABD ile pat-

çıkacağı anlamına gelmiyor. Türkiye gibi potan-

bu etkenlerin hepsi var.

yaşıyoruz" dedi.

lak veren papaz Brunson krizi sonrasında bir

siyel büyümesi yüzde 5-6 olan bir ülkenin yüzde

”İŞSİZLİKTE KORKUTUCU YÜKSELİŞ

"kur fırtınası"nın ortasında kalan Türkiye ekono-

1’lere düşmesi durgunluğun devam ettiğini gös-

Türkiye’de siyasetin gündemini 31 Mart’ta ger-

misinde, hızla yükselen enflasyon ve bıçak gibi

terir" değerlendirmesinde bulunuyor.

çekleştirilecek yerel seçimler belirlerken, halkın

kesilen yatırımlar 2019’un zorlu geçecek şartlarını

gündeminde ise varlığını her geçen gün daha

tek tek oluşturmuş oldu.Bundan yalnızca 1 yıl

fazla hissettiren ekonomik durgunluk var.

önce, 2017'nin üçüncü çeyreğinde yakaladığı

Çünkü 2018’in son çeyreğini sıfıra yakın büyüme

yüzde 11,1 büyüme ile Türkiye "dünyanın en

ile kapatmaya hazırlanan Türkiye ekonomisinde

hızlı büyüyen ülkesi" unvanını kazanmıştı. Ara-

”Son açıklanan verilere göre Türkiye’de sanayi

dişe kaynağı ha-

2019'un "kriz yılı" olacağı beklentisi hakim.Büyü-

dan geçen çalkantılı bir yılın sonunda yani

üretimi yüzde 5,7 oranında azalırken işsizlik ise

line

medeki gerilemenin 2019'da yerini küçülmeye bı-

2018’in üçüncü çeyreğinde ise Türkiye ekono-

yüzde 11,4’e çıktı. Bu verilerin, ekonomideki kötü

rakacağını, buna bağlı olarak işsizliğin ve hayat

misi, ancak yüzde 1,6’lık büyümeye imza ata-

gidişin 2019’da da devam edeceğini net biçimde

durumda.Tür-

pahalılığının artacağını dile getiren ekonomistlere

bildi.

gösterdiğini kaydeden Bahçeşehir Üniversitesi

kiye İstatistik Ku-

Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi

rumu’nun (TÜİK) son

(BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel,

yayınladığı verilere göre Ekim

2019 yılında yaşanacak krizin Türkiye’nin önceki

2018 itibariyle ülkede işsizlik oranı yüzde 11,4’e

yıllarda yaşadığı krizlerden farklı olduğuna dik-

çıktı. Toplam işsiz sayısı ise geçen yılın aynı dö-

göre, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra hükümetin atacağı adımlar krizin ne kadar süreceğinde belirleyici olacak.Bir başka deyişle Türkiye top-

"EKONOMİK DURGUNLUK 1,5 YIL SÜREBİLİR"

lumunun 2019 yılında yoksullaşacağına kesin gö-

"KRİZDEN HIZLI ÇIKIŞ OLMAYACAK

Özellikle 2016’dan bu yana istikrarlı biçimde artan işsizlik, 2019 için büyük bir engelmiş

züyle bakılıyor, ancak bu yoksulluktan nasıl

Türkiye’nin 2019’da ekonomide yaşayacağı so-

kat çekiyor.Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı

nemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin

çıkılacağı henüz bilinmiyor.

runları anlatan Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekono-

2001 ve 2008 krizlerinden hızla çıkma becerisi

kişiye ulaştı.Türkiye, her yıl yaklaşık 700-800 bin

mik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva

gösterebildiğini hatırlatan Prof. Gürsel, şunları

arası yeni istihdama ihtiyaç duyuyor. Yani her yıl

Demiralp, "Türkiye, 2019 yılına ekonomide stagf-

söylüyor:“Örneğin son olarak 2008 krizinden

bu sayıda insan iş gücü piyasasına adım atıyor.

lasyon ile giriyor. Yani yüksek enflasyonu ve

sonra 2009’da yüzde 4,8 küçülen Türkiye ekono-

Türkiye’nin her yıl istihdam piyasasına yeni

durgunluğu aynı anda yaşıyoruz" diyor.Tür-

misi, 2010’da yüzde 8,5 büyümeyi başardı. Ancak

giren yaklaşık 800 bin insana istihdam sağlaya-

2018 yılı boyunca ABD ile Çin arasındaki ticaret

kiye’nin önümüzdeki 5-6 çeyrek boyunca yani

bu kez böyle bir hızlı çıkış olmayacak. Belki

bilmesi için ise yıllık büyüme oranının en az

savaşları, Brexit, Amerikan merkez bankasının

yaklaşık 1,5 yıl süresince ekonomik durgunluk

yüzde 5 küçülmeyeceğiz ama kriz süreci uzun

yüzde 4 olması gerekiyor.

GEÇEN YIL BÜYÜMEDE DÜNYA BİRİNCİSİYDİ

ABD'li 4 büyük bankanın İngiltere planı

ABD

bankaları, Avrupa kentle-

rindeki çalışanlarınının

Londra'da oturmaya devam etmelerine destek olmayacak. ABD'nin önde gelen 4 bankası Londra'da oturan ancak iş pozisyonları Avrupa kentlerine aktarılan çalışanlarının Londra'da oturmaya devam etmelerine destek vermeyecek. Londra'da yerleşik çalışanlarını uyaran bankalar, iş pozisyonları Avrupa kentlerine transfer edildikten birkaç ay sonra ulaşım ve yerleşim için finansal destekle-

binlerce çalışanı Paris, Dublin ve Frank-

rin kesileceğini belirttiler. ABD bankaları,

furt gibi AB kentlerine taşımayı planlı-

2019 ilk çeyrek sonrasında Londra'dan

yorlar.


25

AVRUPA Dolar 96,735 Endeksi

Ekonomi

4 Ocak 2019 Cuma Tahvil

19,870

EUR/USD

1,136

Bitcoin

3.876 $

Bitcoin

165 $

Ethereum

151 $

Bist 100

88.922

Cash

2019’da küresel büyüme önünde duracak temel politik riskler

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp sek enflasyon tehlikesi 2019'da da ciddi bir risk

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının da küresel ekonomiye büyük zarar vereceği ifade edildi.

İşsizliğin 2019’da yüzde 15’e kadar çıkabileceğini

gerektiğine vurgu yapan Prof. Demiralp,

duğu belirtilen haberde, ABD Başkanı

En

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması-

ifade eden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

"2019’da yeni bir kur atağı yaşanmazsa enflasyon

Donald Trump'ın tehditlerini yerine geti-

nın da küresel ekonomiye büyük zarar ve-

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karate-

bir miktar daha gerileyebilir. Ama beklentilerin

rerek Çin ürünlerine yeni vergiler getir-

receği ifade edildi. Tahminlere göre

pe’ye göre, 2019 Türkiye ekonomisi açısından

gerçek anlamda iyileşebilmesi için Merkez Ban-

mesi durumunda, Çin ekonomisinin

Brexit'te anlaşmanın sağlanmaması duru-

"kayıp yıl" olacak.Ekonominin 2019 genelinde

kası’nın sıkı para politikasından taviz vermemesi

gelecek yıl yüzde 1.5 yavaşlayacağı ifade

munda İngiliz ekonomisi 2030'da, ülkenin

yüzde 1,5-2 düzeyinde küçüleceğini tahmin eden

gerekiyor. İnsanların, piyasaların enflasyonun

edildi

birlikte kalması durumundaki ekonomiden

Prof. Karatepe, “Bugün şirketlerin ve vatandaş-

düşeceğine gerçekten inanması gerekiyor" şek-

ların banka borçları toplam GSMH’nin yüzde

linde konuşuyor.

"ŞİRKET İFLASLARI ARTACAK"

olmaya devam edecek. Enflasyonu 2019’da gerçek anlamda geriletebilmek için insanların enflasyonun kalıcı olarak gerileyeceğine inanmaları

75’ine ulaşmış durumda. Ayrıca 180 milyar do-

SEÇİMDEN SONRA NE OLACAK?

larlık dış borcun önümüzdeki 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Ekonomi yavaşladığı için bu borçların ödenmesinde ciddi sorunlar çıkacak. Bu

büyük risk faktörünün,

Washington ile Pekin ara-

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması

sındaki ticaret savaşı ol-

tam yüzde 7 daha küçük olacak. İngilte"G20 Zirvesinde elde edilen ateşkese

re'nin Gümrük Birliği içinde kalmasını sağ-

uyulsa bile bu tartışma, uzun ekonomik

layacak anlaşma ise yüzde 3'lük küçülme

soğuk savaşın sadece ilk aşaması olabilir"

anlamına gelecek. Diğer tehditler arasında

İtalya yönetiminin Avrupa Birliği ile

ABD'de

‘bütçe harcamaları' tartışmalarının da kü-

Temsilciler Meclisi ile Cumhuriyetçilerin

Demokratların

kontrolündeki

nedenle 2019’da şirket iflaslarını sıkça duyacağız”

31 Mart yerel seçimlerine kadar hükümetin eko-

resel ekonomiye olumsuz yansıyabileceği

elindeki Senato ve ABD Başkanı arasındaki

diye konuşuyor.

nomide kayda değer bir reform yapmasına ihti-

kaydedilirken ayrıca İtalya iktidar koalis-

karşı durma, bazı ülkelerde yapılması plan-

mal verilmiyor. Hatta kalan 3 aylık dönemde

yonu içindeki çatışmanın da tehdit arz et-

lanan seçimler, ABD'nin İran ve Suudi Ara-

devlet kaynaklarının bir miktar daha seçim

tiği belirtildi.

bistan'la ilişkileri bağlamındaki petrol

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ KALICI MI?

odaklı kullanılabileceği belirtiliyor.Bilgi Üniver-

fiyatları ve Asya'da silahlı

sitesi Öğretim Görevlisi ekonomist Murat Sağ-

çatışma riski gös-

Son aylarda giderek artan bir ivmeyle yüzde

man’a göre, seçimden sonra hükümetin atacağı

20’nin üzerine çıkan enflasyon da 2019’un en çok

adımlar ekonomideki küçülmenin gidişatını be-

tartışılacak konulardan biri olacak.Ülkede yıllık

lirleyecek. 2023’e kadar Türkiye'de başka seçim

enflasyon Eylül ayında yüzde 24,52 seviyesinden

olmayacağını hatırlatan Sağman, "Bu süre Tür-

Ekim'de yüzde 25,24'e yükselerek 15 yılın zirve-

kiye için ekonomideki yapısal dönüşümü sağla-

sini görmüştü. Kurlardaki hafif gerileme ile bir-

mak için büyük bir fırsat. Hükümetin bu fırsatı

likte enflasyon Kasım ayında yüzde 1,44

nasıl kullanacağını seçim sonrası göreceğiz"

gerilemişti.Prof. Dr. Selva Demiralp'e göre yük-

diyor.

terildi.


26

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Kültür Sanat

4 Ocak 2019 Cuma

Haftanın Yemeği

Haftalık Falınız Koç

21 Mart - 19 Nisan

Kariyerinizle ilgili başlatmak istediğiniz girişimleri hazırlık aşamasından geçirebilirsiniz. İletişimdeki gücünüzü ikna ediciliğinizle birleştirerek başarılara imza atabilirsiniz.

Boğa

20 Nisan - 20 Mayıs

Finansal konularınızla ilgili beklentilerinizde iletişim kurmanız gereken bazı görüşmelerde daha ciddi ve sakin bir imaj çizmeniz gerekebilir. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Bugün değişim fikri sizi zorlayabilir. Geçmişe dair öğrendiğiniz bazı gerçekleri kabullenmekte de zorlanabilirsiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Çalışma hayatınız ve gündelik rutinlerinizle ilgilenmeniz gereken şanslı ve çözüm odaklı bir gün. Sağlığınızla ve beslenme düzeninizle daha yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz.

ÇİLEK SOSLU SOĞUK PASTA

Malzemeler:

Yapılışı:

3 su bardağı süt, 2 poşet krem şanti ( 150 gr. )

Süt ve krem şantiyi büyük bir kasede çırpalım.

1 paket tuzsuz peksimet

Koyulaşan krem şantinin içine kırılmış bisküvi-

1 paket bebe bisküvisi

leri, lokum, çikolata ve fındıkları koyup ezmeden

1 paket çikolata kaplı bisküvi ( 10 adet )

karıştıralım.

1 çay bardağı kuş lokumu

Büyük boy kare borcama yayalım. Üstünü streç

1 çay bardağı çakıl çikolata

filmle kapatıp 1 gece dolapta bekletelim. Çileği

1 çay bardağı fındık kırığı

şekerle birlikte el blendırıyla püre yapalım. Din-

Üzeri için:

lenmiş pastayı istediğimiz büyüklükte kesip ser-

2 su bardağı çilek

vis tabağına yerleştirelim. Servis sırasında çilek

2 çorba kaşığı toz şeker

sosu döküp ikram edelim.

Teknoloji Köşesi WhatsApp kullananlara kara haber bugün geldi WhatsApp, bugünden itibaren bazı telefon modellerine olan desteğini çekmeye karar verdi. Bugünden itibaren bakın hangi telefonlarda artık WhatsApp kullanılamayacak?

likte WhatsApp artık bu telefonlarda ku-

WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilen-

kilenecek dersiniz?

– Nokia Asha 201 ve 503 arası modeller

Sürprizlere açık olmanız gereken

diren bir gelişme yaşandı. Şirket, bugün

– Nokia 206

– Android 2.3.7 ve daha eski sürümler ( 1

güzel bir gün.

saat 8 sularında aldığı karar neticesinde

– Nokia 208

Şubat 2020)

bazı eski model telefonlara olan desteğini

– Nokia 301

– iOS 7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat

geri çekmeye karar verdi. Bu kararla bir-

– Nokia 515

2020)

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Aşk hayatınızla ilgili heyecan verici güzel gelişmeler yaşanabilir.

23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Ailenizle ilgili konuların gündemde olacağı gün genelinde onlara karşı sorumluluklarınıza dair biraz daha hassas olmanız gerekebilir. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Yakın çevre iletişimlerinizin ve dostluk ilişkilerinizin devrede olacağı önemli bir gün. Kuracağınız yoğun ilişkiler size önemli şans kapılarını aralayabilir. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Geçmişten getirmiş olduğunuz sorunlar ve kalp kırıklıklarının telafileri ile karşılaşabilirsiniz. Geleceğe yönelik tüm korkularınızdan uzaklaşmalısınız. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Olayların gidişatından bazı anlamlar çıkarmaya eğilimli olan alıngan bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Olayları büyütmeden yorumlamanızda fayda var. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Maddi sorunlarınızın üstesinden gelebileceğiniz önemli konular gündeminizde olacaktır. Yoğun geçen gün içerisinde biraz daha geri planda kalıp kendinize zaman ayırmalısınız. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Sosyal çevrenizden gelen şanslı teklifleri değerlendirebilirsiniz. Öğrendiklerinizle kendinize yeni ufuklar açabilirsiniz. 19 Şubat- 120 Mart

Balık

İlişkilerde iletişimin getirmiş olduğu sözsel yaralara dikkat etmeniz gerekebilir. Sosyal çevrenizle geçmişe yönelik bazı hesaplaşmalar yapabilirsiniz.

rulu olsa bile çalışmayacak, kullanıcılar yeni bir telefonu kullanması için yönlendirilecek. Peki hangi telefonlar bu karardan et-

Huawei Y5 Lite ile kullanıcıların karşısına çıktı Telefon çeşitliliğini her geçen gün artırmaya devam eden Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği Y7 Pro 2019’un ardından, Y5 Lite ile kullanıcıların karşısına çıktı.

kaynak ve veri tüketimine sahip versiyon-

Bilmeyenler için, Google’ın giriş seviyesi

sahipliği yapan akıllı telefon, gücünü Me-

rinden oluşuyor. Cihazın arkasında 8 Me-

donanıma sahip akıllı telefonlar için geliş-

diaTek’in MT6739 işlemcisinden alıyor.1.5

gapiksel çözünürlüğünde f/2.0, ön tarafında

tirdiği Android Go Edition, işletim sistem-

GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir iş-

ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 bir

leri varsayılan uygulamaların daha düşük

lemci olan MT6739, Cortex-A53 çekirdekle-

kamera bulunuyor.

Birazda Gülelim

larına ev sahipliği yapıyor. Y5 Lite’ın 5.45 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 1440×720 piksel çözünürlük sunuyor. 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına ev


28

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Marangoz Mobilya işleriniz itina ile yapılır Mutfak Dolabı, Yaşam Ünitesi, Parke,Gömme Dolabı, Kapı, Mobilya ile ilgili her türlü işleriniz itina ile yapılır. Feyzullah Görgülü

07961478758

Carpentry,Furniture is done with care, All kinds of works related to Kitchen Cabinets,Living Unit, parquet ,Built-in Cabinet,we do all kind of furniture works with extra care .

Feyzullah Görgülü 07961478 758

www.avrupaseriilan.comSosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın

Seri İlanlar

GC studio

Devlet tiyatrosu sanatçısı ve TV oyuncusu Gülçin Çakır tarafından oyunculuk ve diksiyon dersleri , profesyonel fotoğraf çekimi yapılır.a-mail: ggulcincakir@gmail.com

07576444882

Lilly Event Management We are here to organise all your weddings, engagements , other parties and meetings Çiğdem Şahin Opuz  Tel: 07955 263971 www.lillyevents.co.uk info@lillyevents.co.uk

BAKO STUDIO Deneyimli tiyatro sanatçısından, Yaratıcı drama ve diksiyon dersleri. *Oyunculuk *Spikerlik *Sunuculuk hizmetleri .

07492117161

DENTUR LTD • Finans ve kredi bütçeleri • Finansal plan ve pazarlama planları • Satış • Fiyatlama • Sözleşme ve ödemeler • Güncel satış eğitimi • Sergi • İş fuarı ve sektör ile ilgili organizasyonlar konusunda yönlendirmek • Yer belirleme ve müşteri ilişkileri • B2B ve B2C pazarlama kampanyaları (yüz yüze, online yazı ile) denturconsulting@gmail.com www.dentur.co.uk

07500 962 512 - 02036 632 760

Proclean Cleaning Services Her türlü ev ve kurumlara temizlik sevisi verilir. We provide cleaning services for domestic and business. Gülender Şahin 07955 066 067 www.theproclean.co.uk info@theproclean.co.uk


29

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Basyurt Nanny Services

Çocuklarınıza güvenle bakılır. Your children are treated with care and confidence. Handan Basyurt handanbasyurt@gmail.com www.basyurtnanyservices.co.uk

07467398996

IDEAL BOOKKEEPING Let’s talk about to your business • Bookkeeping • Account Reconciliations • Assisting Payroll • Assisting tax Returns • Assisting VAT www.idealbookkeeping.co.uk

Servet Ozcan Tel.07418022395

www.avrupaseriilan.comSosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın

Seri İlanlar

CaDu Consulting

Sinan Technology

We provide business develop-

Software Developer Web Design Computer Repair Bilgisayar Yazilim Web Tasarim Bilgisayar Tamir

ment and consultancy services. -Supply chain management -Growth and extension -Sales and marketing -Training programmes

Kemal Sinan 07575714915

Please do not hesitate to call

07818926814

caduconsulting@gmail.com

FASHION FABRIC & Zen Catering Consultancy

Restorantlara, cafelere, düğün organizasyonlarına ve her türlü özel ve genel davetlere itinayla servis yapılır.

Bedri Zengin bedrizengin21@hotmail.com

07831 064 944 AYLIN VISUAL MERCHANDISING

sosyal medya ve kurumsal iş danışmanlığı alanlarında hizmet veriyoruz.

Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Arayınız: 07462 313341 Half Past Six Ltd is a marketing and business consultancy company that plans to provide its clients with marketing and business consultancy services in the very specific services. Our Strategy and Business Consultancy Services comprise the following: - Market research - Digital Marketing - Social Media Marketing

For more information: 07462 313341

Aylin Yengin 07762031384

Her yaşta her seviyede tenis dersleri verilir. North London

Ali Polat 07853 360 063

Mobile : 07445665540 Half Past Six Ltd olarak kuruluşunuza her türlü pazar araştırması,

*Designing Themes and Plans * Sales Strategies *Creating Visual Merchandising Packs *Conducting Future Trends

Polat Tenis

GARMENT SOURCING We offer a sourcing service for a wide varity of textile products like fabrics and garment abroad the UK. Please contact us in order to get detailed information Ms. Özgür Yıldırım email : ozgur@selintextile.co.uk web : www.selintextile.co.uk

Email: halfpastsix.london@gmail.com Web: www.halfpastsix.uk

Private Massage Therapist Call us for a private massage at the comfort of your homeat affordable fees Contact Yakup Bahçeci www.yakupbahceci.com

0798 485 73 08

7 Hills Architecture and Design Architect İsmail SAMANCIOĞLU • Technical Drawing • Interior Design • 3D Views of Proposal for Larger Project • House Extensions • Conversions 7hillsarchitecturedesign@gmail.com 23 Hillrise Road, London, N19 3QD

Tel: 0755 546 28 00 BUSE & CO BUSINESS SERVICES & CONSULTANT Ercan Yucetas

10 South Way Claverings Industrial Estate London N9 0AB

ercanyucetas@hotmail.com

0044-77106 71878 0044-02088 31271


AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Artun Co Management Limited İşletme Yönetim-Geliştirme & Potansiyel Gelir Arttırma ve Maliyet Düşürme Hizmetleri. artunco@yahoo.com

07576 627 961

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Engin Tutorial Türkçe, diksiyon, iletişim, dil bilgisi, konuşma, okuma dersleri verilir. www.engintutorial.com enginorc.eo@gmail.com

07986 984 667

11/01

30

Seri İlanlar


31

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

01.06

Seri İlanlar

QUICK FİX MECHANİC Serkan Çomak We can fix anyting All Mechanical Repairs Genaral Servicing Brake dısc &pads Tyres Exhaust System Clutches

074 75 834655

TERCÜMAN

Baran Bookkeeping Mr. Serkan Polat

Tüm ön muhasebe işleriniz yapılır. 1 Honey field, London N4 3PE

07762 273237

23/11

04/01

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

07453 4897 11


. 31

01

6

.0

30

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

4 Ocak 2019 Cuma

KİRALIK

. 30

11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

KİRALIK

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

KİRALIK

Enfield Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650 Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

acil kiralık ev aranıyor.

2

/1

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

/ 07

12

KİRALIK

2

.1 21

KİRALIK

Tottenham White Hart Lane’de 2 yatak odalı müstakil ev kiralıktır. DSS yok. Tüm faturalar kiraya dahildir.Güvenilir saygılı kişiler tercih edilecektir. Kira £1200 aylık

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

07417 497 815

0794 409 9624

.11 01

KİRALIK

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

020 3887 8585

Gargamel Professional mobile chef is available for your special events between zone 1/3 Please contact me via Whatsapp.

07599 182 162 Kişisel antrenor, yaşam koçu, kariyer planlayıcı Yeni yıl kararı veya hayatınızı değiştirmek için

Zeki Cenk Kartal Tel: 07403199804

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802

07484 220 343

07847 469 802 21

iyi olan bölgelerde

16/11

32

Sage Pazarlama ve Satış Danışmanlığı Pazarlama Danışmanlığı, Strateji Geliştirme ve Uygulama, Pazarlama Aktivitelerinin Yürütülmesi, Proje Yönetimi Email:info@sagemarketingltd.com www.sagemarketingltd.com

07597 539 720


AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

GAZETEDE ÇALIŞACAK MUHABİRLER Londra Merkez’de gazetede çalışacak muhabirler aranıyor. Haber yazmasını bilen fotoğraf çekebilen sosyal medyayı ve internet haberciliği bilen part time veya full time çalışacak gazeteciler veya gazeteci kökenli muhabirler aranıyor. CV’leriniz avrupa@btinternet.com gönderiniz.

020 7275 7610

23-10

33

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara,

düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020

BILGE MOTHERS HELP CEALNING SERVICES İtina ile çocuklarınıza bakılır ve temizlik işleri yapılır. Çocuklarınızı güvenilir ve özenli ellere emanet edin. Bilge Şirin

07587 244 563

Seri İlanlar

SATILIK LONDRA’DA SATILIK DİL OKULU

Language Teaching Organisation in Central London for Sale Turnover: £630-730K Central London based language school. Established over 25 years ago. High quality accredited training with approval from the British Council. Offering: locally based English language courses (General English, IELTS, CAE and more) to visiting foreign students staying with homestay and residence. In-house marketing and sales teams generate the majority of sales. Long term relationships with overseas agencies. Rich and diverse nationality mix. Total ELT student attendees at any one time ranges from 60 in quiet times to over 120 in busy periods. Recorded T/O in excess of £635K for y/e 30th June 2017. Accounts available. Premises held on lease (expires 2024 y/e) at current rental of £85,000 p.a.

07466 806 010


34 / 14

12

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

4 Ocak 2019 Cuma

SATILIK

2

/1

07

SATILIK

/ 04

01

SATILIK

2

/1

14

SATILIK

2 /1

28

SATILIK KİRALIK

2

/1

07

Seri İlanlar EV TAKASI veya SATILIK

Lincoln bölgesinde üzerinde 2 yatak odalı flat olan kebab pizza shop satılıktır. Rent: £15,000 yıllık Rates: Yok Taking: £10,000 Fiyat: £200,000 Lease: 15 yıl önü açık Detaylar telefonda verilecektir.

Trakya – Lüleburgaz’da sahibinden satılık tarla Yatırım için uygundur. E-5 üzerindedir. Tek tapuludur. Düz arazidedir. Yakınında benzin istasyonu ve pepsi fabrikası vardır. 49 dekar - 600m2 Dekar £10.900 Fabrika ruhsatı almaya müsaittir.

Londra'ya 1 saat uzaklıkta Kebab Shop Satılıktır. Rent: £16.600 Rate: Yok Lease: 10 yıl önü açık Price: £140.000 Taking: yüksektir Yukarda 4 odası var. Kirayı karşılamaktadır. Mesai saatleri: 12.30 - 23.00 %50 içeri, %50 dışarı.

Şahmaran Supermarket Fiyat detayları telefonda verilecektir. 584/588 Hertford Road, Edmonton N98AH

Kuzey Galler’de ana cadde üzerinde 3 katlı bina. 2 ayrı dükkan. Üzerinde 1 yatak odalı flat yapma izni alınmıştır. Market, cafe, kasap, berber gibi her türlü ticarete uygundur. Kira: £9,000 Bina Fiyatı: £250,000 Ödemede yardımcı olunur. Ortaklık düşünülebilir.

Dalston Lane’de 2 yatak odalı geniş bahçeli, mutfağı yeni dekore edilmiş ev takas veya satılıktır. Tottenham Hale, Stoke Newington, Hackney tarafları tercih edilir.Council evi olması gerekmektedir.

07930 417 724

0090 537 351 9011

0747 266 09 60

07950 599 522

07424 404 524

07424 404 524

/ 11

01

SATILIK

SATILIK

2

/1

28

SATILIK

SATILIK KUAFÖR SALONU

Londra içinde işlek cadde üzerinde

Doncaster Bölgesinde town içinde

Satılık Kebab Shop

Nottingham Bölgesinde Satılık Pizza Burger Shop Rent: £11,000 yıllıkRates: Yok Taking: £5000-6000pw Fiyat: £110,000 Ailevi nedenlerden dolayı acilen uygun fiyata satılıktır. Döner-kebab yoktur. Yüksek kar oranlıdır. Just eat vb. yoktur

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Rent: £15,000 Yıllık Rates: Yok

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 13 yıl önü açık Fiyat: £90,000

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

Taking: £5,000 - £6,000 pw Delivery vardır.

075160 55 626

07450275016

Adem Bey: 07776 326 655

2

/1

14

SATILIK Harrow Bölgesinde Çift Cepheli Satılık Süpermarket HA3 London Rent: £23,000 Rates: £13,000 İstasyon karşısındadır. Fiyat: £145,000 + stok

/0

01

2

2

/1

21

Kebab and Pizza Shop Swansea – Newport arası

SATILIK

Mobile: 07931 738 779 Tel: 0208 904 2075

flat vardır. Kirası aylık £1300

07774 411 556

07903 782867

SATILIK

SATILIK

NP23 4AW bölgesinde bulunan kebab pizza shop satılıktır. Taking: £7500-8500 Rent: £1,100 Rates: Yok Üstünde 6 odalı

SATILIK

In Enfield EN1 3LA area Fish&Chips for sale. Rent: £11.400 Rates: No Taking: £3.000 pw Lease: 20 year Price: £89.500

07873716739

/ 11

01

SATILIK

Enfield Town’da Chase Farm Hospital yakınlarında berber shop satılıktır. %80 İngiliz müşterisi vardır. Rent: £12,500 Rate: Yok Lease: 8 yıl önü açık Taking: £3,300-3,700

Gökhan Bey: 0755 184 5176

1

/0

25

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

SATILIK

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

ACİL Satılık Kebab Shop Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

1

/0

18

07922 519 199 01

2/

/1

07

Southend Bölgesinde Satılık Cafe Restoran Potansiyeli çok yüksektir. Üstünde aylık £1600 kira getirisi olan flat vardır. Lease: 21 yıl önü açık Kira: £13,500 yıllıkFiyat: £100,000 Haftanın yedi günü 7am-3pm açıktır. İstenirse saat 11pm’e kadar açık tutulabilir. Diğer bilgiler telefonda verilecektir. Lütfen ciddi alıcılar arasın.

Hamshire bölgesinde fish & Chips takeaway satılıktır. Sadece balık üzerindedir. Dükkan ve Tüm ekipmanları yenidir. Akşam üzeri 16.30’da açılır ve 21.30 da kapanır. Delivery yoktur. Üstte flat vardır. Kira:£15.000 senelik Lease: 15 sene önü açık Rate yoktur. Taking £3500 haftalık Kebab ve pizza eklenirse gelir çok arttırabilir. Çok iyi bölgededir. Yeni dükkandır. Fiyat: £98.500 tek fiyat pazarlık yoktur.

. 11

SATILIK

1 /0

18

SATILIK

1

/0

04

SATILIK

Satılık Berber Dükkanı 151 Hornsey Road N7 6DU Rent: £1,250 aylık Rates: Yok Taking: £1,500 – 1,800 pw Arkasındaki studio flat’tan aylık £650 geliri vardır.

SATILIK BERBER DÜKKANI

07931 842 377

07765 818668

SATILIK

1

/0

18

SATILIK

Enfield EN1 3LA Fish and Chips Restoran Rent: £11,400 Rates: Yok Price: £89,500 Taking: £3000 pw Lease: 20 yıl önü açık

Detaylar telefonda verilecektir.

07873 716 739

07850 606741

SE9 4QZ Mottingam bölgesinde Satılık Kebab Shop Rent: £15,500 yıllık Lease: 12 sene önü açık 12.30 – 11pm arası açıktır.

Berkshire Bölgesinde Satılık Berber Dükkanı Taking: Yüksek Rent: £12,000 Rates: yok


35 2

/1

28

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

ELEMAN

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

ELEMAN

ELEMAN

2

/1

21

ELEMAN

2

/1 07

ELEMAN

2 /1

Seri İlanlar

ELEMAN

07

Chef/Yardımcı Aranıyor Romford, Essex bölgesinde Kebab Vanımda çalışacak, tecrübeli, fit, temiz, titiz, eli çok hızlı burger grill şefi aranıyor. UK Ehliyeti ve işi döndürecek yetenekleri de olanlar tercihimdir. Haftalık + Komisyon + Kalacak yer.

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

Southampton bölgesinde berber salonunda çalışacak yeterli İngilizcesi olan usta berber aranıyor. Ücret dolgundur.

Crawley Bölgesinde Kebab and Fish and Chips shopta İngilizce bilen, servis yapacak eleman aranıyor. Kalacak yer verilir.

Leyton Bölgesinde Coffee Shop’ta çalışacak garson ve şef aranıyor.

07917 004 686

07984 857 308

07943 467 102

07415 368 459

0788 256 27 17

07794 193 978

ELEMAN

ELEMAN

/ 28

12

ELEMAN

Shirley ve West Wickham Bölgeleri arasında yeni açılacak olan Türk restoranında çalışacak şef, garson, kokteyl yapacak BAY/BAYAN bar elemanı, bulaşıkçı ve hazırlıkçı aranıyor.

Tüm ev temizliğine yardım edecek ve Türk yemekleri yapacak yardımcı aranıyor. Çalışma günleri: Pazartesi/Cuma haftanın 5 günü. Arabası olan tercih edilecektir. Haftalık £300

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

07538 717 866

07787 408 770

0786 382 1322

ELEMAN

2

/1 07

ELEMAN

2 /1

07

ELEMAN

/ 11

01

ELEMAN

Devon Exeter Bölgesinde

Finsbury Park Bölgesinde

Billericay Essex Bölgesinde Fish &

City Tailor’da çalışacak tamirden anlayan tecrübeli

Emlak ofisinde çalışacak admin, satış ve kiralama yapacak

Chips’te çalışacak tecrübeli bay veya bayan eleman aranıyor.

terzi aranıyor.

eleman aranıyor

Kalacak yer verilir.

01392 758 980 07983 613 462

07985198069 02072813900

Alpay Bey: 0777 192 6233

1

/0 04

ELEMAN

ELEMAN

Greenwich Bölgesinde Berber salonunda çalışacak İngilizce bilen Deneyimli berber aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Ladiva aşağıdaki vasıflara uygun şöferler arıyor.

Şükran Hanım: 07954 849 642

07551 759 162

- Başlama Maaşı Tecrübeye göre

2/

/1

14

ELEMAN

Lütfen fazla bilgi için 020 8690 7667 arayın. - 3,5 ton Van kullanabilen - 25 Yaş ve üzeri - Ehliyetinde Ceza olmayan - London SE6 bölgesinde Çalışabilecek

6

.0

ELEMAN

30

ELEMAN

Ponders End Bölgesinde konfeksiyonda çalışacak tecrübeli overlokçular ve makineciler aranıyor.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

Halil Bey: 07932 664519

07525185288

0795 628 0753 2

/1 21

11/01

ELEMAN ORTAK ARANIYOR Dover High Street’te yeniden acılacak olan Pizza Shop’a az para ile ortak aranıyor. %70 islemler tamamdır, kalacak yer verilir. Gelin dükkana bakın ondan sonra parayı konuşalım.

07877 641387


36

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 4872 1767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07771945951 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610 Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER ECZANELER

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

ANAHTARCILAR

EMLAKÇILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

T.C. Ziraat Bankası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 600 4985 Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

BERBERLER

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fatih Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamidiye Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selimiye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valide Sultan Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 0046 0208 352 1435 01162 624 465 01782 201 080 01612 732 287 0207 249 2244 0207 684 9900 0207 241 5425

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

FINANS - MORTGAGE

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.britishairways.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.easyjet.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.turkishairlines.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 289 5588 0844 493 0787 0843 104 5000 0845 084 8990 0844 800 6666

İÇEÇEK TOPTANCILARI

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

İNŞAAT DEKORASYON

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07576377007

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilcilii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. Easy Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................

02083659152 07918881830 07534100514 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

MOBİLYACILAR

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

MATBAALAR

Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

MUHASEBE BÜROLARI

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

TAŞIMACILIK KARGO TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8880 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404

Fihrist


37

AVRUPA

English News

4 January 2019 Friday

ENGLISH NEWS

Turkish envoy: 2018 'bright year' in relations with UK 2018 has been “a bright year” in Turkish-British relations, according to Turkey’s ambassador to London. Reviewing relations between the countries Umit Yalcin said bilateral diplomatic contact was established over two centuries ago, in 1793, with the appointment of Yusuf Agah Efendi as Ottoman ambassador in London. “Turkish-U.K. relations have a very deep historical background,” he said, adding: “In accordance with this historical perspective, we have had very intense

relations in 2018.” Telling how Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s visit to Britain this May helped shape ongoing and future relations, Yalcin said Erdogan held bilateral meetings with British officials and attended the seventh Tatli Dil Forum – a mechanism to facilitate and strengthen relations between Turkey and the U.K. – in Reading. Yalcin underlined that Erdogan met with Prime Minister Theresa May three times this year: first during his visit to the U.K., then during the UN summit in New York, and finally in Argentina during the G20 summit. He said the two countries, situated on either end of Europe as NATO allies, have adopted a target of improving relations without any problems. Turkey’s Foreign Minister Mevlut Cavusoglu visited the U.K. twice in 2018, said Yalcin. “He explained our regional steps both toward our relations with the U.K. and toward Europe’s security, stability and welfare,” he added. This year Turkish finance, trade and culture ministers visited Britain, and British trade, security, and Europe ministers paid visits to Turkey, and those visits bore fruit in fields of trade, investment, tourism, politics, and

CEM YILMAZ LONDON EVENT

CEm Yılmaz Extra date added due to high demand. It is coming close to a sell-out show for Day 1 9 march, so act security cooperation, said the diplomat. Yalcin said in 2018 the trade volume between the two countries reached almost $20 billion, and the number of British tourists visiting Turkey reached 2 million, a jump of 37 percent. Yalcin added that British investments in Turkey total some $300 million. “We can say that 2018 has been a positive and bright year in investments, tourism, exports, and trade,” Yalcin said. “All this gives us hope for next year too,” he added. - Terrorism Yalcin said an improvement in bilateral security relations was also apparent, as the British judiciary banned the use of symbols of the terror group PKK in protests and rallies. He also said the Turkish Embassy has closely followed cases in Britain concerning FETO, the terrorist group behind the 2016 defeated coup in Turkey. “Although the decision in the most recent case [extradition request for fugitive alleged FETO member Akin Ipek] caused disappointment for us, we have appealed the decision and we will continue to follow this process,” he said, referring to a ruling made this November. The Fetullah Terrorist Organization (FETO) and its U.S.-based leader Fetullah Gulen orchestrated the defeated coup of July 15, 2016, which left 251 people martyred and nearly 2,200 injured. Ankara also accuses FETO of being behind a long-running campaign to overthrow the state through the infiltration of Turkish institutions, particularly the military, police, and judiciary. - Brexit Turkey’s relations with the U.K., which is set to leave the EU after March 29, and its high-level dialogue and subcommittee meetings with the U.K., will continue next year, Yalcin said. He said those meetings will shape future trade relations and how Turkish citizens’ rights will be protected. - Foreign policy The Turkish ambassador underlined that Turkey’s political and military steps in Syria and its transparency in investigating the case of the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi were seen positively in the U.K. He said: “As well as bilateral relations, Turkey’s regional steps are followed closely here. Our foreign policy steps are evaluated as Turkey’s contribution to international relations and regional issues.”

quick and grab your tickets fast, while they last. NEW DATE: 10 March 2019, Sunday Showtime: 18:00 Ticket sales will started. NEW DATE: 10 March 2019, Sunday Showtime: 18:00 Ticket sales will start on Monday! Eventim.co.uk Kardeş Türküler ft. Mehmet Erdem Hosted by Most Production UK and KOKO London Sunday, 3 February 2019 from 18:0022:00 KOKO London 1A Camden High Street, Camden, NW1 0 London, Tickets www.ticketweb.uk


AVRUPA

Spor Haberleri

4 Ocak 2019 Cuma

Süper Lig Puan Durumu O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

10 8 8 9 8 8 7 6 6 7 4 6 5 5 4 3 3 1

5 5 5 2 5 3 5 7 6 1 9 2 4 3 5 7 7 9

2 4 4 6 4 6 5 4 5 9 4 9 8 9 8 7 7 7

22 32 26 37 30 19 28 23 24 18 17 17 15 13 19 16 16 19

8 22 16 28 21 21 23 20 23 19 17 26 25 22 26 22 24 28

M.Başakşehir Trabzonspor EY Malatyaspor Kasımpaşa Galatasaray Antalyaspor Beşiktaş Atiker Konyaspor DG Sivasspor Göztepe Bursaspor MKE Ankaragücü Kayserispor A. Alanyaspor Akhisarspor BB Erzurumspor Fenerbahçe Çaykur Rizespor

20 Ocak 2019 Pazar Galatasaray 03:00 Ankaragücü Trabzonspor 03:00 Başakşehir Kasımpaşa 03:00 Çaykur Rize Alanyaspor 03:00 Sivasspor Akhisar Bld.Spor 03:00 Beşiktaş Erzurum BB 03:00 Konyaspor Antalyaspor 03:00 Kayserispor Bursaspo r03:00 Fenerbahçe Malatyaspor03:00Göztepe

14 35 10 29 10 29 9 29 9 29 -2 27 5 26 3 25 1 24 -1 22 0 21 -9 20 -10 19 -9 18 -7 17 -6 16 -8 16 -9 12

22 Aralık 2018 Cumartesi Ankaragücü 0-3 Göztepe Alanyaspor 1-1 Başakşehir Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş 23 Aralık 2018 Pazar Erzurum BB 1-1 Kayserispor Trabzonspo r4-1 Çaykur Rize Bursaspor 1-1 Malatyaspor Galatasaray 4-2 Sivasspor 24 Aralık 2018 Pazartesi Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe Akhisar Bld.Spor 0-0 Konyaspor

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Liverpool 20 Tottenham Hotspur 21 Man. City 20 Chelsea 21 Arsenal 21 Man. United 21 Leicester City 21 Watford 21 Wolverhampton 21 West Ham United 21 Everton 21 Bournemouth 21 Brighton & Hove 21 Crystal Palace 21 Newcastle Utd. 21 Burnley 21 Cardiff 21 Southampton 21 Fulham 21 Huddersfield Town 21

G

B

M

A

Y Av P

17 16 15 13 12 11 9 8 8 8 7 8 7 6 4 5 5 3 3 2

3 0 2 5 5 5 4 5 5 4 6 3 5 4 6 3 3 7 5 4

0 5 3 3 4 5 8 8 8 9 8 10 9 11 11 13 13 11 13 15

48 46 54 38 46 43 25 30 23 29 31 31 24 19 15 21 19 21 19 13

8 21 16 16 31 32 23 31 25 32 31 40 29 26 29 42 41 38 47 37

40 25 38 22 15 11 2 -1 -2 -3 0 -9 -5 -7 -14 -21 -22 -17 -28 -24

54 48 47 44 41 38 31 29 29 28 27 27 26 22 18 18 18 16 14 10

01 Ocak 2019 Salı 21 Aralık 2018 Cuma Everton 0-1 Leicester City Wolverhampton 23:00 Liverpool Arsenal 4-1 Fulham 22 Aralık 2018 Cumartesi Cardiff City 0-3 Tottenham Arsenal 15:30 Burnley 02 Ocak 2019 Çarsamba West Ham 18:00 Watford Newcastle 18:00 Fulham Wolverhampton 0-2 Crystal Palace West Ham 2-2 Brighton Man City 18:00 Crystal Palace Huddersfield 1-2 Burnley Huddersfield 18:00 Southampton Chelsea 0-0 Southampton Chelsea 18:00 Leicester City Newcastle 0-2 M. United Bournemouth 18:00 Brighton Bournemouth 3-3 Watford Cardiff City 20:30 M. United 03 Ocak 2019 Persembe 23 Aralık 2018 Pazar Man City23:00Liverpool Everton 19:00 Tottenham

TFF 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

13 11 9 9 8 9 8 6 7 6 4 4 5 4 4 4 4 0

2 3 4 4 5 2 4 8 3 5 7 7 4 5 4 4 3 2

2 3 4 4 4 6 5 3 7 6 6 6 8 8 9 9 10 15

30 29 32 20 20 21 21 20 22 17 20 21 17 21 22 15 21 7

10 17 13 14 10 13 16 12 19 21 22 24 22 19 29 33 29 53

Gençlerbirliği Denizlispor Gazişehir FK Ümraniyespor Hatayspor Osmanlıspor FK Boluspor Altınordu Adana Demirspor Balıkesir B. Adanaspor İstanbulspor Giresunspor Altay TY Elazığspor Eskişehirspor Afjet Afyonspor K.Karabükspor

20 12 19 6 10 8 5 8 3 -4 -2 -3 -5 2 -7 -18 -8 -46

41 36 31 31 29 29 28 26 24 23 19 19 19 17 16 16 15 -1

2018 yılında spor dünyasında yaşanan olaylar SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON GALATASARAY Spor Toto Süper Lig’de 2018 yılında Galatasaray, topladığı 75 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

HABE EL Z

R

TAKIMLAR

Ö

38

Av i rupa Gazetes

Sarı-kırmızılılar, bu şampiyonlukla 21. şampiyonluğunu elde etti. Ligin son haftası İzmir’de Göztepe’yi mağlup eden Aslan’ı İstanbul’a dönüşte havaalanında binlerce taraftarlar karşıladı ve kutlamalar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam etti.

AKHİSAR'DAN ÇİFTE KUPA 2017-2018 sezonunu Akhisarspor çift kupa ile kapadı. Yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Ku-

FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNALİNİ KAYBETTİ

pası finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti

final serisinde TOFAŞ’ı 4-1 geçerek şampiyon oldu. Kadınlarda ise Fenerbahçe, Doğu Üniversitesi’ni 31 ile geçti ve sezonu şampiyon olarak kapadı.

ve kupaya uzanan ekip oldu. Manisa ekibi,

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen THY

TFF Süper Kupa Finali’nde de Galatasaray’ı

Euroleague Final-Four finalinde Fenerbahçe, İs-

penaltılarda geçerek kupayı müzesine gö-

panyol ekibi Real Madrid’e 85-80 mağlup oldu ve

türdü.

sezonu ikinci olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı,

bir öncesi sezon İstanbul’daki Final-Four’da ku-

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri so-

payı müzesine götürmüştü.

nunda Çin düzenlenecek şampiyona için vize

DEV DERBİ YARIDA KALDI

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI'NDA

aldı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 19 Nisan’da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş

KADINLAR EUROCUP GALATASARAY'IN

derbisi çıkan olaylar nedeniyle 0-0 devam

VAKIFBANK HEM AVRUPA HEM DE DÜNYA ŞAMPİYONU

ederken mücadelenin hakemi Mete Kalkavan

FIBA Kadınlar Eurocup finalinde Galatasaray, İtal-

tarafından tatil edildi. Tribünlerden atılan ya-

ya’nın Reyer Venezia ekibi ile karşılaştı. İlk maçı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa’da

bancı maddenin kafasına isabet etmesi sebe-

İstanbul’da 90-68 kazanan sarı-kırmızılılar, rö-

Türkiye’ye kupa kazandıran başka bir kulüp

biyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

vanşta 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon oldu.

oldu. Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında

hastaneye kaldırıldı. Federasyonun maçın kaldığı yerden devam etmesi kararına tepki gösteren Beşiktaş mücadeleye çıkmamış, sarı-

KADIN VE ERKEK BASKETBOLDA ŞAMPİYON FENERBAHÇE

VakıfBank, Romanya’nın CSM Volei Alba BLAJ takımını 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarısiyahlılar, daha sonrada Kadınlar Dünya Kulüp-

lacivertliler maçı 3-0 hükmen kazanmıştı. Öte yandan TFF, Beşiktaş’a 2018-2019 sezo-

2018 yılında Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol

ler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya’nın

nunda Türkiye Kupası’na katılmama cezası

branşları sezonu şampiyon olarak tamamladı. Erkek

Minas takımını 3-0 yenerek kupayı müzesine gö-

vermişti.

takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off

türdü.


39

AVRUPA

Spor Haberleri

4 Ocak 2019 Cuma

Serdar Sarı, Serdar Denktaş ve Nesil Çalışkan ile görüştü Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İ

ngiltere Türk Toplumu Futbol Fede-

rasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı, Londra’da bulunan KKTC Maliye

Bakanı Serdar Denktaş ile görüştü. Enfield Belediyesi Kıbrıslı Türk Kabine Başkanı Nesil Çalışkan’a ziyaret edildi. TTFF) Başkanı Serdar Sarı, Enfield Belediye Meclis üyesi Mustafa Çetinkaya ile Enfield Belediyesi Kıbrıslı Türk Kabine Başkanı Nesil Çalışkan’a ziyaret edildi.

birlikte 28.12.2018 tarihinde Nesil Çalışkan ile görüştü.

Başkan Serdar Sarı İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı, Londra’da bulunan KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştü.

Serdar Sarı şunları söyledi: “Görüşme çok güzel bir şekilde geçti. Nesil Hanım bize çok iyi sıcak baktı. Temellerimiz, projele-

Serdar Dektaş ile görüştük. Bizim yapa-

rimizden konuştuk ve ilerideki zaman-

cağımız bir tek projedir. Serdar denktaş

larda da sayın belediye liderimiz Nesil

toplumu adına çalışmalar yapma işbirli-

TTFF adına yapacağımız projelere katkılar

Çalışkan ile Futbol Federasyonu ve Türk

ğinde karar kıldık. 2 gün önce TTFF adına

koyacağına dair söz verdi.” .”

Veteranlar + 35Puan durumu TAKIMLAR

O

G

B M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8

10 10 10 9 10 9 10 10

9 7 5 4 4 3 3 2

0 1 3 0 0 1 1 0

33 35 30 16 20 13 12 10

11 22 117 18 17 13 22 -6 19 -1 16 -3 16 -4 35 -25

Gazi Kaleburnu Gaziantep Metro Narlı Türkmenköy Kötüre Adana

1 2 2 5 6 5 6 8

27 22 18 12 12 10 7 6

www.avrupagazete.co.uk

Veteranlar + 45Puan durumu TAKIMLAR

O

G

B M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8

10 10 8 9 10 8 9 10

8 7 5 4 4 3 2 0

2 2 1 1 2 1 1 0

32 44 22 23 12 13 12 6

2 11 13 9 9 17 24 56

Vadili Akdeniz Türkmenköy Akıncılar Euromed Yeni 45ler Boğaziçi Kıbrıs FC

0 1 2 4 4 4 6 10

30 33 9 14 3 -4 -12 -50

26 23 16 13 11 11 7 0

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O

G B M A

Y

P

Y

P

TÜRK TOPLUMU 2. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A


40

AVRUPA

4 Ocak 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Avrupa Gazete

avrupa gazete egazete 4 ocak 2019  

avrupa gazete egazete 4 ocak 2019

avrupa gazete egazete 4 ocak 2019  

avrupa gazete egazete 4 ocak 2019

Profile for murattas
Advertisement